Hello Danish - Dansk sprog. En basisbog, 1. udgave, 2020

Page 1

HELLO DANISH consists of 20 lessons, each focusing on a specific subject, such as family, work, home and leisure activities. In each lesson, pronunciation, grammar and vocabulary are elaborated. The lessons end with listening exercises and test-training for levels A1 and A2. There are ongoing translations into English as well as online listening materials to further support the students. Throughout the book, we follow the Weber family from Germany and their meeting with different aspects of Danish culture.

HELLO DANISH egner sig til under­ visning af større hold, mindre grupper og til eneundervisning. Bogen er desuden oplagt til fx kortere introduktions­kurser og lynkurser.

HELLO DANISH is suitable for larger classes, smaller groups and for one-toone teaching. The book is also ideal for short introductory courses and crash courses.

Mette Marianne Hess har siden 1998 undervist mange forskellige kursisttyper i dansk som andetsprog, bl.a. på Copenhagen Business School (CBS), DIS, Lycée Français Prins Henrik, Metropol, Greve Sprogcenter samt på IA Sprog gennem de seneste 12 år. Hun etablerede i 2018 Hello Danish, som udbyder private kurser i dansk sprog og kultur (hellodanish.dk).

praxis.dk

N VA

9 7887571 29915

varenr: 194018-1

9 788757 129915 HelloDanish_omslag_01.indd 1

METTE MARIANNE HESS

Dansk sprog En basisbog

E

Praxis

1 06

8

T

RY K

EM ÆRK

T

S

ISBN 978-87-571-2991-5

Dansk sprog En basisbog

HELLO DANISH består af 20 lektioner, der alle har fokus på et emne som fx familie, arbejde, bolig og fritid. I hver lektion uddybes udtale, grammatik og ordforråd. Lektionerne afsluttes med lyttetræning og forberedelse til niveautests m.m. Der er løbende oversættelse til engelsk som støtte til kursisterne såvel som online lytte­materiale. Igennem hele bogen følger vi familien Weber, som lige er flyttet til Danmark, og deres møde med forskellige sider af den danske kultur.

HELLO DANISH

HELLO DANISH is a beginner’s Danish book for quick learners, e.g. highly educated foreign business employees or exchange students. The book covers levels A1 and A2 as described in The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

METTE MARIANNE HESS

HELLO DANISH er en begynderbog i dansk målrettet hurtige kursister, som fx højtuddannede udenlandske ansatte i danske virksomheder eller udvekslings­studerende. Bogen dækker både A1- og A2-niveau som beskrevet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).

SA

G NR. 5041 -

16/12/2019 16.24


HelloDanish_5K.indd 2

16/12/2019 16.15


METTE MARIANNE HESS

HELLO DANISH Dansk sprog En basisbog

HelloDanish_5K.indd 1

16/12/2019 16.15


HelloDanish_5K.indd 2

16/12/2019 16.15


‘Mit sprogs grænser er min verdens grænser’ ‘The limits of my language are the limits of my world’

Ludwig Wittgenstein (Austrian philosopher 1889-1951)

HelloDanish_5K.indd 3

16/12/2019 16.15


Hello Danish Dansk sprog, en basisbog Af Mette Marianne Hess © Praxis, 2020 1. udgave, 2020 1. oplag, 2020 1. udgave udgivet 2020 Forlagsredaktion: Sara Juul Clausen, sjc@praxis.dk Grafisk tilrettelæggelse: Hedda Bank Grafisk Design Fotos: Colourbox, Unsplash og Mette Marianne Hess Sat med: Lucida Grande, 10 pt. Varenummer: 194018-1 ISBN 978-87-571-2991-5 Trykt på: 100g Offset FSC Omslag: 290g 1-sidet bestrøget karton FSC Tryk: Specialtrykkeriet Arco A/S Printed in Denmark 2020

Alle rettigheder ifølge gældende lov om ophavsret forbeholdes. Dette er et engangsmateriale. Kopiering er forbudt. Praxis praxis.dk webshop.praxis.dk

HelloDanish_5K.indd 4

16/12/2019 16.15


Indhold

7 Forord

9 Preface

10

Det danske sprog

16

Lektion 1 – Præsentation

23

Lektion 2 – Arbejde

34

Lektion 3 – Mine kolleger

46

Lektion 4 – Min lejlighed

56

Lektion 5 – Min familie

65

Lektion 6 – Planer

76

Lektion 7 – Invitation

84

Lektion 8 – Weekend

94

Lektion 9 – Indkøb

101

Lektion 10 – Repetition og test

114

Lektion 11 – I banken

122

Lektion 12 - Morgen

129

Lektion 13 - På restaurant

140

Lektion 14 – På besøg

146

Lektion 15 - Ferie

154

Lektion 16 – Mit hjemland

162

Lektion 17 – Transport

168

Lektion 18 – Fødselsdag

175

Lektion 19 – Hos lægen

182

Lektion 20 – Repetition og test

189 Ekstramateriale 220 Register

HelloDanish_5K.indd 5

16/12/2019 16.15


HelloDanish_5K.indd 6

16/12/2019 16.15


Forord Med 20 års erfaring som underviser i dansk som andetsprog synes jeg, at der manglede den ”komplette” begynderbog med ”alt” til undervisning på både A1- og A2-niveauerne (hhv. modul 1 og 2). Anvendelse af samme bog på begge moduler er en fordel, da kursisterne ikke skal vænne sig til et nyt materiale ved modulskifte – i særdeleshed nu, hvor hvert modul skal tages på kun 10-14 uger. Derved giver Hello Danish kursisterne en oplevelse af kontinuitet hen over de første niveauer. Mange sprogskoler oplever desuden et øget økonomisk pres, som utvivlsomt også påvirker indkøb af nye bøger. Ofte anvendes en masse fotokopier særligt om udtale og grammatik som supplement til en lærebog – utilfredsstillende for både kursister og lærere ud over at være spild af ressourcer. Derfor var idéen med Hello Danish også at lave en prisvenlig bog, som integrerer tekst- og øvebog, og som ikke behøves suppleret med en udtaleeller grammatikbog. De første lektioner indeholder en udførlig indføring i dansk ud­ tale, hvilket mangler i en del begynderbøger, og som mange kursister efterspørger. Eksisterende bøger til A1-niveau indeholder ofte ”for lidt” grammatik. Måske omtales kun adjektiver i 1. grad, men der er stort set altid nogen, som spørger ”hvad så med ‘bigger’ og ‘biggest’?”. Med denne bog er det nemt og hurtigt at referere til de relevante sider, da bogen indeholder grammatikbeskrivelse for både A1- og A2-niveau. Den omfattende grammatik giver også mulighed for at bruge værket som opslagsbog. Takket være stikordsregistret kan relevante sider hurtigt findes både af læreren og kursisten.

Hello Danish indeholder 20 lektioner. Bogen er opdelt i lektionerne 1-9 for niveau A1 (modul 1) og lektionerne 11-19 for A2 (Modul 2). Begge dele afsluttes med en omfattende repetition samt en test svarende til modul 1 (lektion 10) og en præsentation af den officielle test på modul 2 (lektion 20). Der er en genkendelig struktur i lektionerne. Dermed starter alle med en lille tekst og en dialog, som introducerer et nyt emne (fx præsentation, arbejde, familie osv.), dernæst i de første lektioner noget om udtale, derpå mere ordforråd efterfulgt af ny grammatik og afslutningsvis skriftlige og mundtlige opgaver. Af læringsfremmende hensyn er så meget som muligt (primært grammatikken) systematiseret og sat op visuelt i fx skemaer samtidig med, at der løbende oversættes og sammenlignes med andre sprog, hovedsageligt engelsk. Lytteøvelser mv. findes i lærervejledningen bagerst i bogen og ligger ligeledes indtalt og kan findes gennem forlaget Praxis’ webshop.

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 7

HELLO DANISH | 7

16/12/2019 16.15


Stor tak til Marc Daniel Skibsted Volhardt for at lade mig trække store veksler på hans uovertrufne kompetence, hvad angår udtale og især lydskrift. Ligeledes tak til Jesper Leth Hougaard for kreativt og visuelt input i den oprindelige udgave samt hjælp med praktiske problemer og for støtte i min tro på projektet. Endvidere tak til min redaktør, Sara, for godt samarbejde og konstruktiv sparring samt stor tålmodighed undervejs i udgivelsesperioden og til Hedda for flot grafik. Spørgsmål, konstruktiv feedback, såvel ris og ros, gode idéer, kommentarer osv. modtages med stor interesse på mail: danish@hellodanish.dk God fornøjelse med bogen og tilegnelsen af dansk! Mette, København november 2019 (sprogkonsulent og underviser af DSA)

8 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 8

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Preface Hello Danish is an extensive beginner’s Danish book. The book includes a thorough introduction to Danish pronunciation, vocabulary and grammar to help you reach level A1 and A2 as described in The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). In contrast to many other books, no supplementary materials on pronunciation or grammar are needed. Hello Danish includes everything you need to create an optimal learning environment for learning Danish. The lessons progress from beginner’s level through level A2. Lessons 10 and 20 consist of revision exercises as well as overviews of the final tests for module 1 and 2. Lesson 10, furthermore, includes a mock test of module 1. Each lesson (except for lessons 10 and 20) adheres to the same structure: first, an introductory text and dialogue specific to each lesson. Second, a run-through of pronunciation (included in lessons 1-3), vocabulary and grammar, and, lastly, written as well as oral exercises. Listening exercises can be found in the teacher’s guide at the back of the book. Students and teachers can also listen to an audio version of much of the course materials, which can be found via Praxis’ webshop. Any feedback is highly appreciated. Please direct your comments regarding the content of the book to the following e-mail address: danish@hellodanish.dk Enjoy! Mette

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 9

HELLO DANISH | 9

16/12/2019 16.15


Lektion 1 – Præsentation Hej!

Jeg hedder Peter Weber. Jeg er lige flyttet til Danmark.

Jeg kommer fra Tyskland. Jeg er gift, og jeg har to børn.

Min kone hedder Sandra, og mine børn hedder Sofie og Tobias.

Jeg bor i en lejlighed på Østerbro sammen med min familie, og jeg arbejder på en ambassade i Hellerup.

Peter møder Maria (en kollega): Peter: Hej, jeg hedder Peter.

Maria: Hej, jeg hedder Maria.

Peter: Jeg er din nye kollega. Maria: Velkommen! Peter: Tak.

Spørgsmål til teksten: (Arbejd i par eller på holdet.) 1 Hvad hedder personen? 2 Hvor kommer han fra? 3 Er han gift? 4 Har han børn? 5 Hvad hedder hans kone? 6 Hvad hedder hans børn? 7 Hvor bor han? 8 Har han et arbejde? 9 Hvor arbejder han? 10 Har Peter boet længe i Danmark?

16 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 16

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Udtale Prosodi Sprog har en rytme ligesom musik, der kaldes prosodi. Det er tryk (‘stress’) og stød (‘glottal stops’), som laver musikken. I denne bog markeres tryk med [ˈ] og stød med [’]. De fleste ord på dansk har tryk på den første stavelse: fx en sofa [ˈso:fa] Men der er ikke tryk på første stavelse, hvis den er et præfiks (‘a prefix’): fx uheldig [uˈhæl’di] Låneord fra andre sprog kan have tryk på andre end den første stavelse: fx musik [muˈsig] ambassade [ɑmbaˈsa:ð] Der er altid tryk på følgende endelser: -abel, -al, -ance, -ansk, -ant, -ast, -at, -ere, -esse, -graf, -grafi, -ik, -ion, -isme, -ist, -tet, -ør, -øs og -øse. Nogle ord mister trykket, når de står i en sætning, fordi der kun er tryk på de vigtigste ord: fx Jeg spiser morgenmad klokken syv. Der er ofte tryk på verbet, ikke på pronomenet: fx Jeg kommer fra Portugal. Der er ca. lige lang tid mellem hvert af trykkene, og den overordnede intonation i sætninger er faldende. Se illustrationen nedenfor, og lav din egen sætning.

o

nard

skal

bej

Le

de

ar

dag

klok

ken

tors to

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 17

HELLO DANISH | 17

16/12/2019 16.15


Stød Når man taler, kommer der luft ud af munden. Stød betyder, at man stopper luftstrømmen et øjeblik. På dansk er stød vigtige. Nogle ord betyder noget forskelligt, alt efter om de har stød eller ej, fx hun [hun] ‘she’ på engelsk og hund [ˈhun’] ‘dog’ på engelsk. I Syddanmark bruges stød ikke så meget. Stavelser med stød har ofte hovedtrykket i ordet. Sig sætningerne, og snak om udtalen og rytmen: Hvad hedder du?

Jeg hedder Peter.

Hvor bor du?

Jeg bor på Østerbro.

Hvor kommer du fra?

Jeg kommer fra Tyskland.

Jeg er gift, og jeg har to børn. Jeg arbejder på en ambassade i Hellerup. - Der er både tryk og stød i ˈhedd’er [ˈheð’ɔ].

Udtalen af frekvente endelser -e

[ə] fx søde, taske, udtale [-] Taler man hurtigt, udtales endelsen -e ikke, men så bliver vokalen før længere, som fx ambassade [ɑmbaˈsa:ð].

-er -ere -re -rer -rere

[ɔ] [ɔ] eller [ɔɔ] [ɔ] [ɔ] [ɔ] eller [ɔɔ]

fx fx fx fx fx

hedder, maler, kommer amerikanere, designere, længere store, døre lærer, kører lærere

Endelsen -rer som i ordet lærer (ental) og endelsen -rere som i lærere (flertal) kan, når man taler hurtigt, udtales ens, men i flertal bliver stavelsen før længere: lærere [læ:ɔ] -en

[n]

-et [ð] -ed [əð] -ede [əð]

fx flyttet, huset fx måned, marked, hoved fx billede

-ne [nə] -ene [nə] -ende [nə]

fx bøgerne fx børnene fx studerende

18 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 18

fx bilen, ambassaden

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Grammatik Personlige pronominer (subjektform) Ental Flertal jeg vi du (De)

I (De)

han, hun, den, det

de

Ledstilling (ordstilling) og sætninger Subjekt + verbum

Subjekt + verbum + objekt

Peter arbejder. s v Peter s

har v

en kone. o

Subjekt + verbum + adverbium

Peter arbejder ikke. s v a

Subjekt + verbum + adverbium + objekt

Peter s

har v

ikke a

tre børn. o

Peter s

er v1

lige a

flyttet. v2

Subjekt + verbum 1 (+ adverbium) + verbum 2

Spørgsmål (to slags): Åbne spørgsmål: Hvad hedder han? v s Ja / nej-spørgsmål:

!

Har han en kone? v s

ALTID INVERSION I SPØRGSMÅL! INVERSION = verbum før subjekt

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 19

HELLO DANISH | 19

16/12/2019 16.15


Ordforråd Lidt om mig og dig Mit navn er Peter Weber. et navn = et fornavn (+ et mellemnavn) + et efternavn Hvad hedder du?

Jeg hedder __________________________________

Jeg kommer fra Tyskland. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra

Spanien USA

Kina Italien

Sverige Portugal

Frankrig Senegal

Hvad med dig?

Jeg kommer fra ______________________________

Jeg bor

i en lejlighed i et hus / en villa i et rækkehus på et værelse i bofællesskab

i København / Aarhus / Odense. i Indre by / i Nordvest. i Valby / Søborg / Lyngby. på Østerbro / Vesterbro / Nørrebro. på Amager / på Christianshavn.

Hvad med dig?

Jeg bor i / på _______________________________________________________

Jeg bor på Jagtvej 10, 1. tv. ((på) første sal / etage til venstre) i Århusgade st. th. ((i) stuen til højre) Hvad med dig?

Jeg bor i / på ______________________________________________________

Jeg er gift / ugift / skilt / single / forlovet. Jeg har en mand / en kone / en kæreste. Han / hun hedder ___________________________ Hvad med dig?

Jeg ________________________________________________________________

Jeg har et barn / to børn / ikke nogen børn. Hvad med dig? Har du børn? _________________________________________________________ Jeg har også en hund / en kat / en kanariefugl. Hvad med dig? Har du også et dyr? ___________________________________________________ Jeg arbejder i et firma i Søborg. på et kontor i Ballerup / på Nørrebro. Hvad med dig? Har du også et arbejde? ______________________________________________

20 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 20

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Tal Kan du tælle til 10 på dansk? 0

nul

[ˈnål]

1

en / et

[ˈe’n] / [ˈed]

2

to

[ˈto’]

3

tre

[ˈtra’]

4

fire

[ˈfi:ɔ]

5

fem

[ˈfæm’]

6

seks

[ˈsægs]

7

syv

[ˈsyw’]

8

otte

[ˈå:də]

9

ni

[ˈni’]

10

ti

[ˈti’]

at tælle et tal – to tal mængdetal ordenstal (bruges fx til datoer)

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 21

HELLO DANISH | 21

16/12/2019 16.15


Opgaver Præsentation Spørgsmål til dig: 1 Hvad hedder du? 2 Hvor kommer du fra? 3 Hvor bor du?

- Jeg bor i … / på …

4 Har du et arbejde? 5 Hvor arbejder du?

- Jeg arbejder i … / på …

6 Er du gift? 7 Hvad hedder din kone / mand / kæreste / samlever? 8 Har du børn? 9 Hvad hedder dine børn? 10 Har du boet længe i Danmark?

Pararbejde: Interview din nabo (din sidekammerat) – brug spørgsmålene herover.

Fortæl om din nabo: Eksempel: Han hedder Pedro. Han kommer fra Spanien …

Forbered en lille præsentation af dig selv (1-2 minutter): Eksempel: Jeg hedder __________________. Jeg kommer fra _________________. Jeg er gift. Min mand hedder _____________. Jeg bor ____________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

22 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 22

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Lektion 6 – Planer Peter og Maria spiser frokost, mens de snakker om, hvad de skal lave i weekenden.

Peter siger, at på lørdag skal de gøre rent i lejligheden, og bagefter skal de i svømmehallen alle fire. Om aftenen får de besøg af deres naboer. De kommer til te.

Naboerne hedder Regitze og Thomas, og de har også to børn. Deres børn hedder Julie

og Nikolaj. Tobias og Sofie er begyndt at lege sammen med dem. Maria skal til fitness i eftermiddag, og senere skal hun spise på en italiensk restaurant med en ven. Ellers har hun ikke nogen planer for weekenden.

Peter: Har du for resten også ferie her i efteråret? Maria: Ja, jeg har taget en uges ferie i oktober. Peter: Har du nogen planer for ferien? Maria: Ja, jeg skal en uge til Sevilla.

Peter: Åh det lyder dejligt. Ned i varmen. Gid det var mig! Maria: Ja, jeg skal rigtigt nyde det.

Spørgsmål til teksten: 1 Hvor er Peter henne? 2 Hvad laver han? 3 Spiser han alene? 4 Hvad snakker de først om? 5 Hvad snakker de om bagefter? 6 Hvad skal Peter lave på lørdag? 7 Hvad skal familien Weber lave lørdag aften? 8 Hvilke planer har Maria efter arbejde i dag? 9 Har Peter og Maria ferie i oktober? 10 Hvad skal Maria lave i sin ferie?

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 65

HELLO DANISH | 65

16/12/2019 16.15


Ordforråd Nyttige udtryk Undskyld, at jeg kommer for sent. Jeg kan kun tale lidt dansk. Det ved jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Kan du gentage det? Kan du sige det igen? Hvabehar? Kan du tale lidt langsommere? Må jeg sidde her? / Er denne plads ledig? Hvor er kantinen / receptionen? (Undskyld,) hvor er toilettet henne? (Undskyld,) hvor ligger der en kiosk?

Henvender man sig til en person, man ikke kender, så start med ‘Undskyld’.

(Undskyld,) hvor er indgangen / udgangen? (Undskyld,) hvor er der et busstoppested / en metrostation / en S-togsstation henne? Hvordan siger man ‘……’ på dansk? Hvad betyder ‘……’? Værsgo.

Tak skal du have. / Tak skal I have.

Hav en god weekend / god ferie / god aften.

Tak (i lige måde).

God fornøjelse.

Tak (i lige måde).

God arbejdslyst. Tak. Held og lykke. Tak. Tak for mad. Velbekomme. Tak for sidst. Selv tak. Tak for i går. Selv tak.

66 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 66

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Grammatik Lange adverbier De lange adverbier er ofte et tids- eller stedsadverbium, og de placeres ligesom på engelsk enten først eller sidst i sætningen, fx i morgen / næste sommer / klokken 17 / i København / hjemme / i min taske. Placeres de først i sætningen, skal man huske inversion. Jeg skal til Paris på fredag. På fredag skal jeg til Paris. s v v s Andre lange adverbier end tids- og stedsangivelser er fx: Til frokost spiste jeg en pizza. Sammen med børnene gik jeg en tur.

Kronologi Følgende tidsudtryk (tidsadverbier) er gode til at beskrive en kronologi: Først skal jeg på arbejde. Så skal jeg til tandlægen. Senere skal jeg hente mine børn. Bagefter skal jeg til svømning med børnene. Derefter skal jeg købe ind. Til sidst skal vi hjem.

!

HUSK altid inversion i sætningen, hvis den starter med et tidsudtryk.

Skriv en lille tekst, brug først – så – senere – derefter – bagefter – til sidst ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 67

HELLO DANISH | 67

16/12/2019 16.15


Fremtid På dansk er der flere slags fremtid ligesom på engelsk. Vi bruger oftest fremtid med ‘skal’. ‘Skal’ bruges til at udtrykke noget, der er planlagt. ‘Skal’ efterfølges af et verbum i infinitiv eller et sted (‘a destination’). I tilfælde med infinitiv bruges ikke ‘at’ (infinitivmarkøren). fx

Jeg skal arbejde i morgen. Jeg skal spise med Peter i dag.

eller

Jeg skal på arbejde. Jeg skal i kantinen. Jeg skal i Føtex.

Jeg skal på biblioteket. Jeg skal til Berlin. Jeg skal hjem.

Skal + et verbum i infinitiv udtrykker et skift i aktiviteten. Skal + et sted (en præposition + et substantiv eller et navn) udtrykker, at nogen / noget flytter sig. Præpositionen kan være på, i eller til. Kun ‘hjem’ skal ikke have en præposition. Vi siger normalt ikke ‘skal’ efterfulgt af verberne ‘at være’ og ‘at have’, men bruger i stedet for ‘bliver’ og ‘får’ i præsens: Jeg bliver præsident en dag (‘I am going to be president one day’). Han får en gave til sin fødselsdag (‘He is going to get a present for his birthday’) .

!

BEMÆRK: Ligesom på engelsk og andre europæiske sprog bruges præsens ofte om fremtiden. Man kan fx til spørgsmålet: Kan du komme i morgen? svare både: - Nej, jeg arbejder i morgen. - Nej, jeg skal arbejde i morgen. Fremtid kan bruges til at invitere nogen til noget: Jeg skal i Tivoli næste weekend. - Vil du med? Ja, det vil jeg gerne. Nej, det vil jeg ikke. / Nej, det kan jeg ikke. Ellers kan man starte med ‘Vil du med …?’ Vil du med på Statens Museum for Kunst? Ja, det lyder spændende / sjovt / hyggeligt. Ja, det vil jeg gerne. Nej, det vil jeg ikke. / Nej, det kan jeg ikke.

68 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 68

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Ordforråd Klokken Hvad er klokken? Klokken / Den er … 3

5 minutter over 3

10 minutter over 3

kvart over 3

20 minutter over 3

halv 4

20 minutter i4

kvart i4

5 minutter i4

4

10 minutter i4

5 minutter i halv 4

5 minutter over halv 4

Hvad er klokken?

!

Der er ikke noget ‘am’ og ‘pm’ på dansk, men ‘1 pm’ på engelsk hedder ‘klokken 13’ på dansk (24-timersur). Vi siger ofte bare ‘klokken 1’ osv.

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 69

HELLO DANISH | 69

16/12/2019 16.15


Klokken er ‌

20 minutter over 8

5 minutter i halv 2

kvart i 10

5 minutter over halv 1

5 minutter i halv 9

ti minutter i 7

20 minutter i 4

5 minutter over 6

10 minutter over 11

kvart over 12

70 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 70

MĂĽ ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Dagens rytme Min morgen: Jeg vågner klokken 6:45, men jeg står først op kl. ca. 6:50. Jeg tager brusebad kl. 7 og spiser morgenmad kl. 7:15. Jeg går hjemmefra kl. 7:45. Jeg møder på arbejde kl. 8:30. Jeg spiser frokost kl. 12 eller 12:30.

Min eftermiddag: Jeg arbejder igen fra kl. 13 eller 13:30. Jeg får fri fra arbejde ved 18-tiden.

Min aften: Så køber jeg ind og cykler hjem fra kl. 18 til 18:30. Jeg laver mad fra kl. 19 til 19:30. Jeg spiser aftensmad kl. 19:30. Jeg hygger mig med min familie fra kl. 20:30 til kl. ca. 21:30. Jeg læser eller ser fjernsyn fra kl. 21:30 til kl. ca. 22:30. Jeg går i seng kl. 23. kl. = klokken ca. = cirka ved 18-tiden = ca. kl. 18, måske 18:10 eller 17:50 Lav spørgsmål til hinanden:

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 71

Hvornår står du op? Hvornår spiser du morgenmad? Hvornår går du i seng?

HELLO DANISH | 71

16/12/2019 16.15


Hvad laver du … om morgenen? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ om eftermiddagen? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ om aftenen? ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

72 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 72

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Opgaver

Taldiktat Din lærer siger fire personers telefonnumre, og du skriver dem med tal (ikke med bogstaver). Første person hedder __________________ og har telefonnummer: ___________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Anden person hedder __________________ og har telefonnummer: ___________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Tredje person hedder __________________ og har telefonnummer: ___________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Fjerde person hedder __________________ og har telefonnummer: ___________________ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Diktat Din lærer læser en tekst, og du lytter. Læreren læser den igen to gange, og du skriver den samtidig. Mine planer. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 73

HELLO DANISH | 73

16/12/2019 16.15


Dictogloss Din lærer læser en tekst, og du lytter. Læreren læser teksten igen to gange, og du skriver stikord. Snak med din sidemand, og skriv teksten sammen. Susanne fortæller om sin bydel. ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

74 | HELLO DANISH

HelloDanish_5K.indd 74

Må ikke kopieres

16/12/2019 16.15


Mine planer Spørgsmål til dig: 1 Har du nogen planer for i aften? 2 Hvad skal du lave i morgen? 3 Hvad skal du lave på onsdag? 4 Hvad skal du lave på torsdag? 5 Hvad skal du lave fredag aften? 6 Hvor skal du hen på lørdag? 7 Hvad skal du lave på søndag? 8 Har du nogen planer for næste weekend igen? 9 Har du nogen planer for din næste ferie? 10 Og hvad med juleferien?

Pararbejde: Interview din nabo – brug spørgsmålene herover.

Fortæl om din nabo: Eksempel: Patrick skal besøge en ven i aften. I morgen skal han på arbejde …

Forbered en lille præsentation af dine planer (1-2 minutter): Eksempel: Jeg har ikke nogen planer for i aften. I morgen skal jeg til fitness efter arbejde, og bagefter skal jeg spise sammen med min veninde. I weekenden skal jeg ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Må ikke kopieres

HelloDanish_5K.indd 75

HELLO DANISH | 75

16/12/2019 16.15


HELLO DANISH consists of 20 lessons, each focusing on a specific subject, such as family, work, home and leisure activities. In each lesson, pronunciation, grammar and vocabulary are elaborated. The lessons end with listening exercises and test-training for levels A1 and A2. There are ongoing translations into English as well as online listening materials to further support the students. Throughout the book, we follow the Weber family from Germany and their meeting with different aspects of Danish culture.

HELLO DANISH egner sig til under­ visning af større hold, mindre grupper og til eneundervisning. Bogen er desuden oplagt til fx kortere introduktions­kurser og lynkurser.

HELLO DANISH is suitable for larger classes, smaller groups and for one-toone teaching. The book is also ideal for short introductory courses and crash courses.

Mette Marianne Hess har siden 1998 undervist mange forskellige kursisttyper i dansk som andetsprog, bl.a. på Copenhagen Business School (CBS), DIS, Lycée Français Prins Henrik, Metropol, Greve Sprogcenter samt på IA Sprog gennem de seneste 12 år. Hun etablerede i 2018 Hello Danish, som udbyder private kurser i dansk sprog og kultur (hellodanish.dk).

praxis.dk

N VA

9 7887571 29915

varenr: 194018-1

9 788757 129915 HelloDanish_omslag_01.indd 1

METTE MARIANNE HESS

Dansk sprog En basisbog

E

Praxis

1 06

8

T

RY K

EM ÆRK

T

S

ISBN 978-87-571-2991-5

Dansk sprog En basisbog

HELLO DANISH består af 20 lektioner, der alle har fokus på et emne som fx familie, arbejde, bolig og fritid. I hver lektion uddybes udtale, grammatik og ordforråd. Lektionerne afsluttes med lyttetræning og forberedelse til niveautests m.m. Der er løbende oversættelse til engelsk som støtte til kursisterne såvel som online lytte­materiale. Igennem hele bogen følger vi familien Weber, som lige er flyttet til Danmark, og deres møde med forskellige sider af den danske kultur.

HELLO DANISH

HELLO DANISH is a beginner’s Danish book for quick learners, e.g. highly educated foreign business employees or exchange students. The book covers levels A1 and A2 as described in The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

METTE MARIANNE HESS

HELLO DANISH er en begynderbog i dansk målrettet hurtige kursister, som fx højtuddannede udenlandske ansatte i danske virksomheder eller udvekslings­studerende. Bogen dækker både A1- og A2-niveau som beskrevet i Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog (CEFR).

SA

G NR. 5041 -

16/12/2019 16.24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.