__MAIN_TEXT__

Page 1

2018 / 2

KULTÚRHÁZ

TESTVÉRTELEPÜLÉS

EPERFESZTIVÁL

SPORT

2. oldal

10. oldal

12. oldal

25. oldal

„Isten hozta Eperjesen!“

Felavattuk az új színpadot Június elejére elkészült községünkben a várva várt új szabadtéri színpad, amely végre méltó helyet biztosít főleg a nyári kulturális programok fellépői számára. Az Európa Uniós pályázatból nyert anyagi támogatás révén megterveztettük és megépítettük a színpad egy részét, a befejezés pedig a falu támogatásával készült el. Olyan létesítményt igyekeztünk létrehozni, amely formailag beleillik a falusi környezetbe – amit a hagyományos parasztudvart felidéző színpad arculata tükrӧz, – technikailag pedig kielégíti a kor által támasztott igényeket is. A színpad tervezője a Makovecz stílusában tervező Kiss Ferenc, építészmérnӧk, kivitelezője pedig Fehér Ľuboš ácsmester és csapata. Az Eperfesztiválon sikerült is felavatni és birtokba venni a pódiumot. A fesztiválon fellépő énekesek, de főleg táncosok óriási örömmel konstatálták, hogy végre megfelelő helyszínen, deszkapadozaton léphetnek fel, hiszen sokan éppen a régi színpad beton alapja miatt nem vállaltak szereplést nálunk. Többen kritikus szemmel nézték az épülő objektumot, azonban a véleménynyilvánítások alapján elmondható, hogy lakosaink zöme nagy tetszéssel fogadta az új létesítményt, több idelátogató pedig a tervező nevét is elkérte már.

Szeretettel és jó szándékkal fogadjuk az idelátogatókat és az átutazókat! ...ezen szándékunkat fejeztük ki, mikor megterveztük és elkészíttettük a falunkban nemrég elhelyezett falutáblákat, melyeket Mórocz Csaba faragott. Az ötlet még néhány évvel ezelőtt született, de a végső eredmény megérte a várakozást, hisz gyönyörű, művészi alkotások születtek Csaba keze nyomán! A táblán az „Isten hozott“ felirat mellett rovásírással szerepel Eperjes község neve, valamint a címerünk. Az egész tábla egy székelykapura emlékeztet – az oldalán a falu 7 szimbólumával (víz, halászat, malom, virágok, madarak, eper, tündérrózsa), melyeket Csiba Viktor tervezett meg, s melyek hűen tükrözik falunk jellemét, jellegzetességeit. Ezek a jelképek megtalálhatók már községünkben az új buszmegállón elhelyezett faragott táblán is (amit szintén Csaba faragott).


2

FALUHÍREK

Mikor kezdodik ˝ a kultúrház felújítása?

Márciusi hónapban kaptuk meg az értesítést, hogy pozitív elbírálásra került a kultúrházra éppen egy évvel ezelőtt beadott pályázatunk, melyet a SIEA, azaz a Szlovák Innovációs és Energetikai Agentúra Európa Uniós felhívása alapján írtunk meg. Többen is érdeklődnek, mi mindent takar ez a pályázat.

A kiírás alapján a pályázat lényege, hogy a felújított kultúrház energetikailag megfelelő, vagyis energiatakarékos legyen. Ez azt jelenti, hogy a támogatásból a tető és a nyílászárók kicserélését, az épület hőszigetelését, a villanyhálózat és a fűtés cseréjét lehet elvégezni. A többit, vagyis a padlózat, a mellékhelyiségek stb. felújítását sajnos ebből a pénzből nem lehet kivitelezni. Ezek a pályázatban az úgynevezett „indokolatlan költségeknek” nevezett kiadások, melyeket a falunak önerőből kell elvégezni. Az említett pályázat a tavalyi évben 1 hónapig volt meghirdetve, ami nagyon kevés idő, mivel ezen a beadványon tӧbb szakembernek kellett együtt dolgoznia úgy, hogy az egyik a másik munkájától függött. Például a villany, a fűtés tervezésénél, az architektúra részénél és nem utolsó sorban az energetikai bizonyítvány végleges elkészítésénél kellett szorosan együttműködniük. Annyi előnyünk volt, hogy egy hasonló pályázatot már 2015-ben is készítettünk, amit akkor nem hagytak jóvá, így a mostani kiírásnál már megvoltak az alapok. 2016 elején azonban változtak az állam által előírt energetikai paraméterek – így szinte minden megtervezett adatot át kellett dolgozni. Hála a tӧbb éve falunkkal szorosan együttműködő szakembereinknek, sikerült mindent időben elkészíteni.

A pályázat 5 éves lefolyású, ez azt jelenti, hogy a kivitelezés után még 5 évig ellenőrzés alatt áll, hogy a tényleges spórolás, ami ki lett számolva, megvalósul-e, s csak ez után kerül sor a teljes pályázati összeg kifizetésére. Sokan kérdezik, hogy ki fogja ezeket a munkákat elvégezni. Mint, minden anyagi támogatásnál, ami a faluba érkezik, e támogatásnál is a kivitelezőt a kӧzbeszerzésről szóló 343/2015 sz., a kӧzbeszerzésről szóló tӧrvény által előirt szabályok alapján kellett kiválasztani (Zákon o verejnom obstarávaní). A kӧltségvetés alapján kiírt kӧzbeszerzésre minden vállalkozó, aki teljesíti a feltételeket, bejelentkezhetett. Ez egy teljesen nyilvános kiírás, amit a vállalkozók nagy része figyelemmel kísér. Mivelhogy ez egy több mint 400 ezer eurós nagy beruházás, csakis olyan vállalkozók jöhettek számításba, akiknek megvan a megfelelő nagyságú tőkéjük, vagyis anyagi fedezetük, mert a tulajdonképpeni kifizetésre csak a munkálatok legalább 60%-ának elvégzése, illetve az állami szervek általi leellenőrzése után kerül sor, ami gyakran hosszú ideig is eltarthat.Tehát erre az időre a vállalkozóknak a saját pénzüket kell befektetniük. Hol tartunk, miért nem kezdtük még el? Egyelőre ott tartunk, hogy pozitívan bírálták el a pályázati beadványunkat az anyagi támogatásra, amiről írásos értesítést kaptunk április elején. Április-május hónapok folyamán elkészítettük a szerződés aláírásához szükséges dokumentumokat, amelyeket a pályázatot meghirdető ügynökség, illetve a minisztérium kért tőlünk. A szerződés aláírására június 4-én került sor. Jelenleg a kivitelező kiválasztására lefolytatott közbeszerzés ellenőrzése folyik – ezt az úgynevezett „Úrad pre verejné obstarávanie” állami hivatal végzi el. Ennek az ellenőrzésnek a hossza a hivatal munkájától függ. Elméletileg 20 munkanapjuk van rá, amit viszont a hivatalnak jogában áll meghosszabbítani határtalan időre. Sajnos vannak olyan falvak, ahol ez egy évig is elhúzódott. Reméljük, hogy a mi esetünkben minden simán megy majd, és a nyár végén elkezdhetjük a munkálatokat. Viszont, ha a közbeszerzési hivatal kivetnivalót talál, és újra kell indítani a folyamatot, akkor ez az időszak kitolódik. Bízunk benne, mindenkinek a tetszését elnyeri majd kultúrházunk új formája. Igyekeztünk falusias jellegű, ideillő, nem túlságosan modern arculatot, külsőt tervezni, ahogy azt már a megjelent képeken láthatták is. Szerettük volna meghagyni régi jellegét, hiszen annak ellenére, hogy már nem fiatal az épület, még mindig nagyon szép és mutatós. Eperjes kultúrházában mindig sok rendezvény volt, amelyek iránt nagy volt az érdeklődés is. Az átépítés alatt kicsit szünetelni fog a kulturális élet a kultúrházban, amihez kérjük lakosaink türelmét. Igyekezni fogunk más megoldásokat találni a rendezvények megvalósítására. Reményeink szerint a jövő év folyamán egy szép, új küllemű, az igényeknek megfelelő kultúrházban folytathatjuk a már megszokott és új programok szervezését. (Csiba Jarmila)


FALUHÍREK

3

Elkezdodött ˝ az óvoda rekonstrukciója... A magyar kormány támogatásával megújul a mi óvodánk is. Tavaly kora tavasszal jeleztük a Magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Régiós Hivatala felé kérelmünket. Sajnos a szlovák államtól nem kaphattunk támogatást, mivel az utóbbi években csak azok az óvodák tartoztak a jogosultak körébe, ahol helyszűke miatt bővítésre volt szükség. A mi óvodánknál ez nem merülhetett fel, hiszen az eperjesi óvoda sok gyerekre lett tervezve annak idején 1988-ban, amikor épült. Az elmúlt években már sikerült kicserélni az óvoda és az iskolakonyha ablakait, a lépcsőfeljáró üvegfalait, a terasz csempéit – mindezt adományokból és kisebb pályázatokból tudtuk megvalósítani. Önerőből kifestettük az óvoda termeit és folyosóit, valamint felújítottuk a beltéri ajtókat. Legnagyobb gondunk viszont a tetővel volt, hisz évről évre javítgattuk, de egyre kritikusabb lett az állapota – több helyen beázott, veszélyeztette az iskolakonyha működését. Ezért, amikor értesültünk az óvodafejlesztési programról, falunk vezetősége Szlovákiából az elsők között fordult támogatási kérelemmel a magyar kormányhoz. A támogatás összege 48 millió 300 ezer forint (154 817,62 €). A támogatás egyik feltétele, hogy az adott intézményt legalább öt évig magyar tannyelvű óvodaként kell működtetni. A felújítási munkálatokat a nyári szünidőre terveztük, hogy az oktató-nevelő munkát ne zavarjuk. A rekonstrukció kivitelezését a közbeszerzés alapján a dunaszerdahelyi M-STAV DS cég nyerte meg.

Mit is takar ez a rekonstrukció? – a tető szigetelését és vízmentesítését, esővíz elvezetését (az óvoda, az összekötő folyosó és a konyhai részen, összesen 896 m²) – a nagy kémény (melynek teteje már potyogott szét) részleges lebontását, megmaradó rész rekonstrukcióját – korszerű villámhárító felszerelését – a még megmaradt régi ablakok, bejárati ajtók cseréjét a raktárakon és a konyharészen – a padlózat cseréjét az osztályteremben – 2 fürdőszoba és WC rekonstrukcióját – az öltözők, folyosók és a lépcsőház teljes padlócseréjét – az összes lámpatest cseréjét – 147 drb – villanyhálózat bekötését az udvari házba – akadálymentesített külső bejárat létrehozását Sor kerül még a konyha részleges felújítására is – új páraelszívó, sütők, főző katlanok és más konyhai berendezések megvásárlása. Az udvar játszóterére is kerülnek új játszótéri elemek. Terveink szerint a munkálatokkal augusztus végéig végzünk.


4

FALUHÍREK

Új színekben pompázik a játszótér Június 19-én szorgalmas és ügyes kezű nyugdíjasaink ecsetet ragadva lefestették a játszótér kerítését, a hintákat és minden festhetőt. Szívet melengető érzés volt látni szorgoskodásukat. Fiatalokat megszégyenítő elánnal, vidám hangulatban dolgoztak. Ők azok, akikre mindig lehet számítani, ha közösségi tevékenységről van szó. Köszönjük szépen a munkát és azt is, hogy ismét példát mutattak nekünk összefogásból, lelkesedésből. A falu közepén található játszótér teljes felújítása is megkezdődik a közeljövőben, hiszen falunk is szerepel azon 26 támogatott kӧzség/város kӧzӧtt az egész országból (a dunaszerdahelyi járásból pedig egyetlen), akik 2018-ban sikeresen pályáztak a Jednota COOP Alapítványnál, „A helyi közösségek támogatásának programja” című pályázaton. Az elnyert pénzösszegből új játékok kerülnek majd felszerelésre. Nyugdíjasaink szorgalmának köszönhetően a régi játékok megújult, felfrissített köntösben várják társaikat, melyeket reményeink szerint legkisebbjeink hamarosan birtokba is vehetnek. Ezúton köszönjük lakosainknak a játszótér felújítására leadott zsetonokat!

Sikeres pályázat a játszótér felújítására! A Jednota COOP Fogyasztási Szövetkezet által kiírt pályázatokra falunk már évek óta, minden évben bekapcsolódik. 7 évvel ezelőtt sikerült nyernünk 2000 Eurót az iskolai kosár- és röplabda felszerelések felújítására. Idén községünk sikeresen pályázott a COOP Jednota „Helyi közösségek támogatása” (Podpora lokálnych komunít) 2018-as pályázati programjába. A kiírásnak megfelelően 3 tervezetet kellett beadni az előre megadott témákban. Az egész országban összesen 26 projektet támogatnak, melyek közül a dunaszerdahelyi járásból Pozsonyeperjes község tervezeteit választották ki. A támogatási összeg 6000 Euro, amely összeget a három pályázati téma közül az kapja, amelyre a helyi Jednota üzlet vásárlói a legtöbb szavazatot adják. A vásárlók minden 5 Euros vásárlás után 1 zsetont kaptak, majd a kapott zsetonokat arra az elgondolásra adták, amelyik a legjobban elnyerte tetszésüket. A szavazás május végéig tartott. A következő projektekre lehetett szavazni: 1. „Futballal gyermekeink egészséges életmódjáért!” (Futbalom pre zdravý život našich detí) – a helyi gyerek és ifjúsági futballcsapatok támogatása sportöltözék, futballkellékek, labdák, segédeszközök vásárlásával; 2. Játszótér felújítása (Revitalizácia detského ihriska) – új, modern, korszerű, biztonságos játszótéri elemek elhelyezése a helyi központi játszótéren; 3. Pihenőpark Eperjes község központjában (Park pre oddych v centre obce Jahodná) – a templom mögötti kihasználatlan park felújítása, pihenőpark, emlékpark kialakítása. A legtöbb zsetont, azaz szavazatot lakosaink a játszótér felújítására adták. A közeljövőben megérkeznek az új játékelemek is, így játszóterünk az előírásoknak megfelelő, időszerű játékokkal lesz felszerelve.


FALUHÍREK

5

Megépült a kerékpárút Kerékpárutak a jövoben ˝ Tallós és Eperjes között... A Nagyszombat megye (TTSK) által meghirdetett kerékpárutak megépítésére Tallós és Eperjes község közösen pályázott még 2017 tavaszán. A faluk elkészítették a kerékpárút tervdokumentációját és az építkezési engedélyhez szükséges dokumentumokat, majd ezeket eljuttatták a megyére. Eperjesen a kerékpárút a Jártványi lakótelep szélén kezdődik, a Kis-Duna partja közelében lévő „Tallósi erdőben“ folytatódik, és egészen a tallósi tóhoz vezet. A bicikliút megépítését Nagyszombat megye (TTSK) vállalta fel és koordinálta. Az építés még 2017 őszén megkezdődött, de az időjárás miatt csak idén április folyamán fejeződött be. A festőien szép erdőn keresztül vezető úton kívánunk minden kedves kerékpározónak és gyalogosnak kellemes kikapcsolódást és felüdülést!

Negyven kilométer hosszú kerékpárút fogja összekötni a dunaszerdahelyi és a galántai járás kilenc községét a legújabb tervezetek alapján. A következő községekről van szó: Felsőszeli, Alsószeli, Pozsonyeperjes, Királyrév, Taksony, Hidaskürt, Tallós, Nádszeg és Pozsonyvezekény. Az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport – MAS Čierna Voda – tagjai közösen pályáznak Nagyszombat megyénél a tervdokumentációra, ami elkészítésének költségeit előzetesen 50-60 000 euróra becsülik. A költségekhez a Nagyszombat Megye Önkormányzata (TTSK) 22 000 euróval járul hozzá. A támogatásból arányosan részesül mind a kilenc község. „Az előzetes tervek és a megye képviselőivel kötött megállapodások szerint a területrendezési határozathoz és az építési engedélyhez szükséges projektdokumentációt 2019 végéig kell elkészíteni, illetve ez év végéig minden községben felépül legalább egy építési objektum is.” – mondta Kovács Lajos, az Öreg-Feketevíz Helyi Akciócsoport elnöke, Felsőszeli község polgármestere.

Növekszik a szennyvíztisztító állomás kapacitása...

Falunk azon kevés falvak közé tartozik a Csallóközben, amely saját szennyvíztisztító állomást tart fenn és működtet. A tisztító állomást falunk 1998-ban építtette az akkori követelményeknek megfelelően. Már jócskán megérett a rekonstrukcióra, a technológia bővítésre és korszerűsítésre is. Terveinkben szerepel a falu csatornarendszerének kiépítése is. Az ehhez szükséges tervdokumentációk már elkészültek, a falu érvényes építkezési engedéllyel is rendelkezik (ez több éves folyamatot foglal magában). A kivitelezés csak az anyagiakon múlik. Az eddigi Európa Uniós pályázatokba sajnos nem kapcsolódhattunk bele, mivel azokba mostanáig csak a 2000 létszám fölötti lakosú faluknak volt lehetőségük. Sikeresen pályáztunk viszont az ún. Envirofondba (Környezetvédelmi Alap), ahol kisebb támogatásokat kaptunk. Ezekből finanszíroztuk a Jártványi lakótelepi csatornahálózat egy részének kiépítését. 2016-ban megrendeltük, majd 2017–re el is készültek a tisztító állomás bővítésének tervdokumentációi, majd az építkezési

engedélyt intéztük a környezetvédelmi hivatalnál. 2017 novemberében, az Envirofond pályázati kiírása alapján újabb támogatási kérelmet adtunk be, melyben első lépésben a szennyvíztisztító építkezési munkálatainak költségeire pályáztunk. Pályázati kérelmünket idén márciusban sikeresen elbírálták – ami 80 000,-€ támogatást jelent. A sikeres elbírálás után a törvény értelmében lebonyolítottuk a kivitelező kiválasztását. Jelenleg várjuk a végleges támogatási szerződést. A munkálatok a szerződés aláírása után kezdődnek – terveink szerint a nyár végén. Novemberben ismét beadjuk támogatási kérelmünket az Envirofondhoz, melyben a technológia kivitelezésére fogunk pályázni, így remélhetőleg a jövő év folyamán sikeresen befejezhetjük a tisztító állomás felújítását. Időközben változtak az EU csatornahálózati (kanalizációs) pályázatainak feltételei is az egyes csallóközi falvakat illetően, amit 2018. június 12-én tett közzé a Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium. Nagy örömünkre mi is szerepelünk azon falvak listáján, melyek kérhetik a teljes csatornarendszer kiépítésének anyagi támogatását. A beadványon a szakemberekkel egytemben nagy erőbedobással dolgozunk.


6

FALUHÍREK

Pihenohely ˝ a Kis-Duna partján

Örӧmmel tudatjuk, hogy falunk sikeres pályazata eredményeként – a Dunajský fond, vagyis a Duna Alapból – új pihenőhelyet létesített a Kis-Duna partján, a Nepomuki Szent János kápolna mellett, ahol padok és móló is várja az odalátogatókat. Kellemes pihenést kívánunk az arra járóknak !

Digitális krónika Örömmel tudatjuk lakosainkkal, hogy falunk krónikájának digitális formában való feldolgozása folytatódik. Már a második rész is megtekinthető községünk web oldalán a következő cím alatt: http:///www.obecjahodna.sk/sk/jahodna/kroniky-obce Köszönjük ifj. Kelecsényi Bertalan hozzáértő munkáját!

Faluszápíto ˝ brigád Már hagyománnyá vált falunkban, hogy tavasszal a falu ӧnkormányzata és a községünkben működő társadalmi szervezetek közös munkával teszik még szebbé és tisztábbá falunkat, környezetünket. Idén a faluszépítő brigádra április 28-án, szombaton került sor. Három helyszínen folytak a munkálatok: az iskolaudvaron Csiba Ferenc és Paksi Nándor, a paplaknál Fucsek Margit, a focipályán pedig id. Dudás Lóránt vezetésével munkálkodott falunk apraja-nagyja. A munkálatok után iskolakonyhánk szakácsnőinek jóvoltából megkóstolhattuk a finom lángost és gulyást. Hálás kӧszӧnet minden résztvevőnek !


FALUHÍREK

Ú j s z ü l ö t t e k

7

ü d v ö z l é s e

„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” (Gárdonyi Géza)

Április 12-ének délelőttjén gyermekzsivajtól volt hangos a községháza nagyterme. A 2017-ben született kis lakosaink vették birtokukba az épületet bent és kint. Az apróságok ugyancsak jól érezték magukat, ki tipegve, ki még csak mászkálva, a legkisebbek az anyuka ölében ülve fedezték fel az addig ismeretlen helyet, embereket és persze ismerkedtek egymással is. A piciket és a szülőket a helyi óvodások és iskolások műsorral köszöntötték. Az önkormányzat kedves kis ajándékkal üdvözölte legfiatalabb lakosait, a kismamáknak lehetőségük nyílt egy kis babás-mamás eszmecserére. A fotók alapján talán megállapítható, hogy mindenki jól érezte magát.


8

FALUHÍREK

Retro május elseje Ismét május elseje, megint májusfaállítás. De nem akárhogyan! Kicsit visszautaztunk a múltba, felidéztük a régi felvonulós munkaünnepeket. A futballpálya parkolójában a már előre elkészített és a későbbiekben felállítandó fát a falu apraja-nagyja közös erővel felszalagozta, díszítette, csinosította. Községünk ügyes traktoristái aztán a gyerekekkel, a fúvós zenekarral együtt kalandok és hatalmas jókedv közepette a falun keresztül elszállították a Jártványi lakótelepre. Az odáig vezető úton egyre többen csatlakoztak a vidám felvonuláshoz. Májusfánk szépen, lassan, komótosan, vidám kísérettel érkezett meg a helyére, ahol már rengetegen várták. Igazi felvonulás utáni hangulatban telt a délután. Voltak lufifigurák, fotózkodás, csúszda, támogatóink jóvoltából az éhezők gulyást, zsíroskenyeret majszolgattak, jó fajta sörrel, kofolával leöblítve emlékeztek a múltban kötelező felvonulásokra. Köszönet a rendezőknek, a támogatóknak, a segítőknek, a résztvevőknek és mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult az igazán kellemes kis ünnepség megszervezéséhez, lebonyolításához.


FALUHÍREK

9

Anyák napja... Minden évben van egy kedves nap, amiről sohasem feledkezhetünk meg. Május első vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. A gyermekek és a felnőttek szívében az édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára kortól függetlenül mindig a gyermekei a legfontosabbak, Ő az, akivel örömünket, bánatunkat mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk. Ő az a személy, aki minden körülmények között képes összetartani a családot, akinek jelenléte, gondoskodása, életünk fontos része, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, és akihez mindig visszatérhetünk. Május 6-án a kultúrházban kedves műsorral kӧszӧntӧtték a óvodások és iskolások falunk anyukáit és nagymamáit.


10

FALUHÍREK

Testvértelepülési találkozó A két testvértelepülés, Eperjes és Gyarmat község 2000ben írta alá a baráti szerződést. A falu Győr-Moson-Sopron megyében található, lakosainak száma 1300 fő körül mozog. A település polgármestere Szabados Péter, alpolgármestere Nagy Róbert a képviselőtestülete 7 tagú. Gyarmat kӧzséget az írott források először 1153-ban említették. Az eltelt évszázadok viharai nagy megpróbáltatásokat jelentettek a településnek, megszenvedte a sok harc, háború csapásait. A baráti szerződés aláírása óta több ízben is meglátogatták egymást a két település képviselői. Futballistáink, illetve énekkarunk, bábcsoportunk többször is meghívást kapott egy-egy rendezvényre, ahogy a gyarmatiak is el-ellátogattak hozzánk. A Bethlen Gábor Alapítvány által kiírt közös pályázat elnyerésének köszönhetően idén először sikerült lakossági találkozót szervezni. A Testvértelepülési Találkozó és Bormustra cím alatt megrendezett eseményre május 19-én került sor Gyarmat községben.

egyik büszkesége. A vendéglátók bemutatták Újhegyen a község további érdekességét, a présházsort. Gyarmaton a 15. századtól foglalkoznak szőlőtermeléssel, ami még napjainkban is fontos a lakosság számára. A szőlőhegyen sorakozó műemlékjellegű pincesor megtekintése nagy élményt jelentett a látogatók számára, akiket a helybeliek szívesen invitáltak egy kis borkóstolóra.

A gazdag kulturális műsor sikeres szereplője volt a Kis-Duna Vegyeskar, valamint alapiskolánk Eperinda kórusa, de az Eperjesi Borbarátok alakulóban lévő szervezetének tagjai sem vallottak szégyent a bormustrán. Majorovics Mihály, Póda Ernő és Szalay Roland mutatták be saját készítésű boraikat. Mivel köztudottan nem vagyunk szőlőtermelő vidék, ám a bort azért nagyon szeretjük, a hozzá való alapanyagot máshonnan kell beszerezni. Több Eperjesen készült bor kapott arany, illetve ezüstérmet, aminek az egyik pikantériája, hogy a nyertes borok egy része gyarmati szőlőből készült.

A települések polgármesteri és képviselői megkoszorúzták az 1. és a 2. világháborúban elesettek emlékművét, így tisztelegve mindazok emléke előtt, akik életüket vesztették a világégésben. A látogatók megtekinthették a falu nevezetességeit, köztük a kálváriát, amely 1787-ben épült. Különlegessége a kápolnaoltár mögötti elkerülő folyosó, ahol például a nagypénteki szertartás részeként a szent sírt járták körbe a gyarmatiak. Még a 20. század első felében is egyházi megemlékezéseket, különböző programokat tartottak itt. Ma a község

A vendéglátók a CSISZU Parkban biztosítottak felhőtlen szórakozást gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, akik kellemes kikapcsolódás mellett ismerkedhettek testvérfalunkkal és annak lakosaival.


FALUHÍREK

Kis-Duna majális

Az egészségkárosultak helyi szervezete május 19-én egész napos majálist szervezett a futballpályán. A kellemes időben a látogatók gazdag programkínálatból választhattak maguknak. A délelőtt folyamán volt főzőverseny, ifjúsági futballmeccsen szurkolhattak a drukkerek a csapatnak. Délután többek között rendőrségi és tűzoltó bemutatóra került sor, majd Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László magyar nótákat és operettdalokat énekelt. A kerekesszékes tánccsoport és a Südi Iringó Táncstúdió táncosainak műsorszáma is nagy sikert aratott. Az esemény sztárvendége, Peter Šrámek, előadása után szívesen fotózkodott a rajongókkal. A gyerekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, légváron csúszkálhattak, illetve Gizi bohóccal szórakozhattak. Az este folyamán értékes tomboladíjakat sorsoltak ki. A jó hangulatról DJ Bíró Tomi gondoskodott.

11

Monarchia bélyeges téglagyujtok ˝ ˝ községünkben… Egyik régebbi számunkban már volt szerencsénk bemutatni Nagy Péter lakosunkat, a Monarchia Bélyeges Téglagyűjtők Egyesületének tagját, aki már akkor említést tett arról a reményéről, hogy szeretné, ha a kiállítással egybekötött éves konferenciát Eperjesen tudnák megrendezni. Ez a kívánsága teljesült is, hiszen májusban több ország téglagyűjtője érkezett hozzánk a sportpályára. Jöttek Csehországból, Magyarországról, Ausztriából, Romániából, Fehéroroszországból, Ukrajnából és természetesen Szlovákiából. A színvonalas, több előadással, kiállítással egybekötött nemzetközi konferencián több mint 200 gyűjtő vett részt. A résztvevők és az érdeklődők megtekinthették Nagy Péter állandó téglakiállítását is, ahol közel 3 ezer címeres téglakülönlegességet nézhettek meg. A rendezvény talán legérdekesebb része a tégla cserebere, ugyanis a téglagyűjtők egy-egy találkozójuk alkalmával viszik magukkal tégláikat, melyeket aztán kollégáikkal kicserélnek, így jutnak hozzá a számukra sokat érő kincsekhez. Bízunk benne, hogy a több országból idelátogató gyűjtők jól érezték magukat nálunk és máskor is felkeresik falunkat.


12

EPERFESZTIVÁL

Szinte lehetetlen cikket írni egy évente megrendezésre kerülő eseményről anélkül, hogy az ember unalmas ismétlő désekbe ne keveredne. Eperfesztiválunk lassan jubileumot fog ünnepelni. Évről évre több a látogató, tarkábbak a programok és a műsorok. Az idei fesztivál egyik apropója a színpad felavatása volt, melyet fölszentelt községünk lelki vezetője, Karaffa János atya és megáldotta a terményt is, azaz a fesztivál fő attrakcióját, az epret. Késő este sikerült életre szóló meglepetést varázsolni a színpadra, ahol a sztárvendég, Horváth Tamás hathatós segítségével lánykérésre is sor került. Az igen kimondását a közönség hatalmas ovációval fogadta.

A Csallókӧz hetilap és a Ma7-Hirportál is tudosított az Eperjesi Eperfesztiválról az „Amit ma megehetsz, ne halaszd holnapra!” című cikkben. „Ízes sütikre, mennyei palacsintákra, felejthetetlen epres túrógombócra, ellenállhatatlan dalos lángosra és más egyéb finomságra csábítottak a sátrak feliratai és az illatok. A gyönyörű friss eper mellett még a jónevű eper- és gyümölcsborok is fokozták a kulináris élvezeteket. Persze, nemcsak kenyérrel – ez esetben eperrel – él az ember. Az Epermester pincészet standjával szemben már a 100 éves jeles téglák kiállítása volt látható. Amíg innen eljutott az ember a kiállított veterán autókig, óhatatlanul megállította a kézműves vásárosok kínálata. A gyerekeket pedig a homokvár és az azt követő számtalan kézműves alkotó foglalkozás. Ha megunták a szövést, kosárfonást, fafaragást, futhattak a kalandparkba és ugrálhattak a légvárakon. Ha még ez sem lett volna elég, bemehettek a jurtába egy kis rovásírásra, gyöngyfűzésre, a réten pedig kipróbálhatták a magyarok híres fegyverét, az íjat.


EPERFESZTIVÁL

13

Sok-sok zene a színpadon, lovasíjászok a réten. Az Eperfesztivál délutáni színpadi programja a gyerekeknek és a gyerekekről szólt. A mese- és az interaktív zenés előadás után a helyi iskola és óvoda csoportjai mellett a Kis Csallóközi táncegyüttes is megmutatta, mit tud. Késő délután a gútai Vermes törzs produkciója volt a következő színfolt a gazdag programpalettán. A lovasíjászok vágtája, a pontosan leadott lövések, a lovak és a korabeli harcos viselet látványa a jurta mögötti rétre vonzotta a nézőket. Estére magyar nóták és örökzöld slágerek szórakoztatták a közönséget, majd Vadkerti Imre koncertjén a nézők batyujából előkerült Felvidék zászlója is, hirdetvén: „Kell még egy szó…” Éjszaka nosztalgia bulival zárult a rendezvény.”

„Fejlődik a falu, fejlődik a fesztivál. Idén 8. alkalommal került megrendezésre az Eperfesztivál. Már az elsőn felmerült az igény, hogy a lebetonozott, szabadtéri színpadnak becézett terület helyett kellene egy igazi. Azóta próbálkoztak pályázati támogatást szerezni, ez tavaly sikerült. Az Európai Uniós pályázatból befolyó támogatásból megépítették a szabadtéri színpad alapját, a fennmaradó költségeket önkormányzati pénzekből fedezték. „Mindennek, amit építünk, renoválunk Eperjesen, igyekszünk megőrizni a falusi jellegét, ezért ez a színpad is egy falusi parasztház udvarát mutatja.” – mondta el Csiba Jarmila polgármester. „A buszmegálló, a helyi élelmiszerüzlet is erről tanúskodik, és ilyen lesz a kultúrházunk is, amit hamarosan felújítunk.” Elmondta továbbá, hogy a Makovecz-stílusa felé hajló Kiss Ferenc építész tervei alapján épült színpad kivitelezésére kiírt pályázatot egy helyi ácsmester nyerte meg, aki embereivel nemcsak a szaktudását, de szívét, lelkét is beleépítette. Nemcsak szép, a fesztivál hangulatát tükröző színpadot nyertek a pozsonyeperjesiek, de ennek köszönhetően új fellépőket is, akik ezelőtt a betonon nem voltak hajlandóak szerepelni. (Szabados Kati)


14

EPERFESZTIVÁL Az alábbiakban néhány, a fesztivállal kapcsolatos véleményt olvashatnak: Csaba Horváth - Június 11., 20:04 „Kedves Csiba Jarmila! Köszönöm, hogy ott lehettem az Eperjesi Eperfesztiválon!” Nádos Néptánccsoport – Erika Nagy és további 12 embertársaságában. - Június 11., 12:55 „A Nádos az eperjesi Eperfesztiválon járt a hétvégén, ezúton is köszönjük a meghívást! Gratulálunk Csiba Jarmila polgármesterasszonynak a remekül sikerült rendezvényhez, a hangulat, a csudaúj színpad és a közönség fantasztikus volt!” Karol Dudas – Június 14., 21:30 „Színvonalas, megszervezett volt az egész eperfesztivál, amiért külön gratulálok” Silvia Modrova - Június 11., 11:27 „Kedves Eperjesiek! Köszönöm a szép szombat délutánt, a kedves szavakat, a szívből jövő mosolyokat, az őszinte érdeklődést a horgolás iránt, a tartalmas beszélgetéseket. Csodálatos közösség a tiétek, nagyon jó volt látni benneteket, jó volt megint Veletek lenni.”


EPERFESZTIVÁL

Tisztelt Pozsonyeperjesiek! Ez úton szeretném megkӧszӧnni mindazok munkáját, akik így vagy úgy hozzájárultak az Eperjesi Eperfesztivál megrendezéséhez. Kӧszӧnӧm a falunkban műkӧdő szervezetek vezetőinek és tagjainak, falunk ügyes kezű palacsintát sütő, lekvárt- és túrógombócot főző asszonyainak és lányainak, az iskola és óvoda tanári karának, a veteránautósok eperjesi tagjainak, a képviselőknek és nem utolsó sorban a falu alkalmazottainak, hogy évről évre munkájukkal, ӧtleteikkel és pozitív hozzáállásukkal teszik falunk fő rendezvényét, az Eperfesztivált olyanná, amilyen – hangulatossá, családiassá és egyedivé –, mert ebben a rendezvényben benne van a szívünk és lelkünk is. Ez a rendezvény tükrӧzi azt, hogy együtt, egymásért a kӧzӧsség ӧsszefogásával nagy dolgokra vagyunk képesek. Kӧszӧnӧm! ( Csiba Jarmila – polgármester )

15


OVIHÍREK

16

O v i s a i n k é l e t é b ˝o l „Hej óvoda, óvó nénik, nem maradok tovább én itt! Itt mi soká nem maradunk: vár az iskolai padunk! Kicsik voltunk, nagyok leszünk, Hívogat az iskola, De téged, szép óvodánk, Nem felejtünk el soha.“

Elsöprő lendülettel robbant be a tavasz, és mivel az idő csak rohan, már javában tombol a nyár. A madárkák csicsergése és az ébredő természet elhozta nekünk a tavasz legszebb ünnepét az Anyák napját, amit méltóképpen meg is ünnepeltünk. Hosszú heteken át készültünk arra, hogy a nagy napon szívünk minden szeretetével, sok versikével és apró ajándékkal felköszöntsük azokat, akik szüntelenül azon fáradoznak, hogy a mi életünket szebbé tegyék – az édesanyákat.

Alig egy hónap telt el és már falunk hagyománnyá vált Eperfesztiváljára készülődtünk. Mint minden évben, idén is felléptünk. Epermanóinkkal két táncot és egy éneket adtunk elő. A helyi önkormányzat jóvoltából nagyon aranyos epermanós egyenpólókat kaptunk, amit ezúttal is köszönünk. Az óvónénik idén is birtokba vették az Ovisátort, ahol finom limonádékat, epres pohárkrémet és az ügyes anyukák ínycsiklandozó finomságait árulták. Köszönjük a szülők felajánlásait, az önkormányzat segítségét, de mindenkinek köszönet jár, aki nálunk vásárolt hiszen a befolyt összeggel a gyerekeket támogatták. Idén olyan szerencsések vagyunk, hogy a gyermeknapot kétszer is megünnepelhettük. A Kuttyomfitty Társulat látogatott el hozzánk egy szomorkás, esős napon és meghozták

a jókedvet Cirkusz Folklórikusz című előadásukkal. Később pedig, mikor beköszöntött a trópusi nyár, Ildikó néni ismét meghívott minket fagyira a Retro Gelato cukrászdába. Köszönjük neki a kedves vendéglátást.

Mozgalmas időszak van mögöttünk. Lezajlott a beiratkozás. Nagy örömünkre jövőre nem kis létszámmal növekszik csapatunk. Egy kedves szülő támogatásával nálunk járt Alex bohóc is, aki zsonglőr-mutatványokat tanított a gyerekeknek. Voltak kis „házi állatkáink” is 6 pillangó kifejlődését követhettük nyomon, majd szabadon engedtük őket. A sok program mögött és mögöttünk egy fantasztikus csapat, a helyi alapiskola mellett működő szülői szövetség áll, akiknek ezúton köszönjük az egész éves munkát.

Már csak egyvalami maradt hátra. Minden évben eljön ez a keserédes érzésekkel teli nap, a ballagás napja. Idén nyolc ovisunknak érkezett el a pillanat, amikor az óvoda kapuján kilépve már abban a tudatban töltik gondtalan vakációjukat, hogy szeptemberben iskolatáskát ragadnak és elindulnak felfedezni a betűk és számok világát. Kívánunk nekik boldog, sikerekben gazdag diákéveket! Nyáron még 3 hétig járunk óvodába. Ez a három hét az önfeledt játékról, a barátságról és a pihenésről szól. Hiszen ne feledjük el, hogy ezeknek a gyerekeknek szeptembertől mostanáig nagyon sok feladattal kellett megbirkózniuk. Az egészen aprók a társas élet alapjait, a nagyobbak pedig az iskolakezdéshez elengedhetetlen tudást tették magukévá. A nyári szünetre kívánunk minden gyerkőcnek sok-sok kalandot és csodás élményekkel teli nyarat családjuk körében. Az új iskolaévben pedig várunk vissza mindenkit egy „új”, szebb köntösbe bújtatott óvodába. (Bindics Zsófia)


SULIHÍREK

Iskolai ballagás „Elmúlt, mint száz más pillanat, s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert szívek őrzik, nem szavak.” (Végh György) Idén iskolánkból 6 kilencedikes tanuló ballagott el: Czajlik Dániel, Cződӧr Diana, Fülӧpi Patrik, Houzvicková Rebecca, Papp Róbert és Semsei Krisztián. Osztályfőnӧkük Bugár Anna tanító néni volt.

Üzenet a ballagó diákoknak: „Mindenki képes elérni célokat. Ne hagyjátok, hogy elbátortalanítsanak, amikor szeretnétek valóra váltani egy álmot. Végül, használjátok ki, hogy fiatalok vagytok! Akkor is ragaszkodjatok álmaitokhoz és céljaitokhoz, ha a megvalósításuk lehetetlennek látszik!“ Sok sikert és kitartást kívánunk céljaitok eléréséhez!

Az iskolánk kreatív tanári karát a „Csináld magad“ mozgalom megalapítása közben kaptuk lencsevégre

17

XIV. ˝Osi Tudás Felvidéki Országos ˝ és Muveltségi ˝ Rovásírás-vetélkedo Találkozó a pozsonyeperjesi iskolában Idén ismét községünk iskolája adott otthont a XIV. Ősi Tudás Felvidéki Országos Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó nyugati körzeti döntőjének. Május 4-én több mint 80 rovásíró mérte össze tudását az egyes versenyszámokban. Iskolánk tanárai és diákjai színvonalas kultúrműsorral és gazdag programmal várták a résztvevőket. Az eseményre több ismert rovásírás-kutató is ellátogatott, akik érdekes előadásokat, bemutatókat, vetítéseket tartottak. A rovásírás vagy más néven szkíta-hun írás rejtelmeinek megismerése iránt egyre nagyobb az érdeklődés, ami azért is fontos, mert a gyerekek történelmi ismeretei is bővülnek, a magyarság történetének olyan szegmenseit is megismerik, melyek az iskolai történelemkönyvekből hiányoznak. Az oktatók szerint a rovásjelek elsajátítása pontosságra, fegyelemre is nevel, ám az sem mellékes, hogy a magyarság ősi tudása fennmarad, nem merül a feledés homályába. Két diákunk, Valocsa Ádám az 1., Galántai Koppány pedig a 3. helyen jutott tovább. Szívből gratulálunk nekik és az összes versenyzőnek, valamint köszönjük a szervezőknek a színvonalas rendezvényt!


SULIHÍREK

18

Eperinda Talán nincs is olyan, aki még ne hallotta volna szerepelni őket az Eperfesztiválon, anyák napi ünnepségen, majálison, újszülöttek köszöntésén vagy adventi koncerten.... Ők az eperjesi iskola dalos köre, az Eperinda.

Lehet élni nélküle, mint ahogy a sivatagon át is vezet út, de, ahogy Kodály Zoltán mondaná... „Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza.” (Boros Erika)

A Zsivajos Néptáncegyüttes

Eper, mert Eperjes, inda, mert változik, fejlődik, növekedik, tekereg...él! Minden tanév elején van beiratkozás a daloskörbe. Mindenki jöhet, aki szeret énekelni és vállalja, hogy hetente egyszer, amikor véget ér a tanítás, tovább marad az iskolában és éneket tanul, gyakorol, ritmizál és figyel, majd amikor eljön az éves ünnepek időszaka, fellépést vállal, és odaadóan képviseli önmagát és az iskolánkat. Hála nekik, hogy élővé teszik a minden évben változó daloskört. Amiért a nagyobbak türelemmel fogadják, míg az újonnan érkezett kicsik, félénkek megtanulják, amit ők már tudnak, felzárkóznak, mert csak akkor indulhat el igazán a közös munka, a közös éneklés. Amiért a kicsik nem futamodnak meg már az elején, mert ők még nem tudják azokat a dalokat, amiket a régi tagok már kívülről fújnak.

Éneklünk népdalokat, karácsonyi népénekeket, gyermekjátékokat és dalokat, betlehemest tanulunk és előadunk, mozgunk és táncolunk, ritmizálunk és játszunk, és ez évben már gyermek énekkari műveket is tanultunk Varga Denisa tanitónéni segítségével. Énekes Eperindánk ebben az évben harminc taggal büszkélkedhetett, ami a majd száz diákunknak szinte egyharmad részét teszi ki. Az éneklés, a zene fontos része az életünknek. Szebbé teszi, ünnepeinket magasztosabbá varázsolja, bánatunkat enyhíti, örömünket fokozza. Fegyelemre, érzékenységre és a hagyományok, értékek tiszteletére neveli azt, aki műveli, és azt is, aki befogadja, hallgatja. Fontosnak érzem, hogy hivatásomból adódóan ezt a kincset tovább adjam a gyerekeknek is, hogy vigyék és szórják szerteszét mindenütt, ahol csak járnak majd életük során. Én már tudom, amit ők is tudni fognak majd az ének és zene által.

A pozsonyeperjesi alapiskola mellett 2012 óta működik néptánccsoport, mely idén kapta a Zsivajos Néptáncegyüttes nevet. A jelenleg Oláh Attila – Nyuszi bácsi vezetése alatt működő csoportot mintegy 30 gyermek látogatja. A kis táncos gyerekek elmondása szerint a néptáncban az a legjobb, hogy sokat játszhatnak, mozoghatnak, vannak kedvenc játékaik és táncaik, például a Három lábú görbe szék, vagy a Hogy a csibe, hogy kezdetűek, melyek mókás szövege is elnyerte a gyerekek tetszését. Szeretnek továbbá fellépésre és tánctáborba járni, s nemcsak a lányok találják gyönyörűnek a népviseletet, hanem a fiúk is örömmel figyelik a pörgős szoknyában táncoló lányokat. Amiben azonban mindannyian egyetértenek, hogy jó együtt lenni, hiszen a más-más évfolyamba tartozó gyerekek közt is őszinte barátság alakult ki. Ha pedagógiai szempontból közelítjük meg a néptáncot, ez az a tevékenység, ami egyidejűleg és intenzíven fejleszti a koncentrációs készséget, a ritmusérzéket és a hallást, melyek nagyon fontos szerepet játszanak a tanulásban. Fejlődik a gyerekek mozgáskultúrája, érdeklődési körüket is nagyban befolyásolja, nyitottá és igényesebbé teszi őket. Egészséges életmódra nevel, fejleszti az érzelmi és szociális érettséget, amitől javul a közösségben való együttműködés, valamint az alkalmazkodás, önfegyelem, kitartás készsége. A néptánccsoport látogatása által fejlődik a gyermekek személyisége, egészséges önbizalma és fizikai állóképességük is növekszik. A Zsivajos Néptáncegyüttes vezetője és az iskola vezetősége ezúton szeretné megköszönni a táncos gyermekek kitartó munkáját, a szülők segítségét, a csoportot támogató szervezetek munkáját, hiszen egy ilyen nagyszerű művészeti együttes működéséhez mindannyiunk összefogására szükség van. Reméljük a jövőben is számíthatunk a támogatásra, hogy a szépen fejlődő Zsivajos Néptáncegyüttes továbbra is méltóképpen képviselhesse alapiskolánkat és Pozsonyeperjes községet is. (Konkoly Annamária)


KULTÚRA

19

S z í n h á z i e l ˝o a d á s o k A községünkbe látogató színjátszócsoportok Rebro Ági, a polgári társulás elnökének meghívására érkeznek. Ő volt a megálmodója és a mai napig a szervezője a színházi előadások ideteremtésének, ő szólítja meg az egyes amatőr, illetve profi társulatokat, akik jobbnál jobb színjátékokkal szórakoztatják a nagyérdemű közönséget.

Hogyan választod ki a darabot, illetve a színjátszókat? Milyen szempontot helyezel előtérbe a választásnál? Ez minden évben változó. Függ az adott év színházi kínálatától, az amatőr színjátszó társulatok aktuális tevékenységétől és az előadások pályázati támogatásától is. Fontos szempont számomra, hogy a színházi előadásokkal minden korosztályt meg tudjunk szólítani, gyerekeket, felnőtteket egyaránt, s azt is próbálom szem előtt tartani, hogy lehetőséget adjunk a vidéki amatőr társulatoknak produkcióik bemutatására, melyek gyakran vetekednek más, profi színházak előadásainak színvonalával is.

Honnan jött az ötlet? Községünkben a múltban nagy hagyománya volt az amatőr színjátszásnak, hisz évtizedeken keresztül sikeresen működött a felnőtt amatőr színjátszó csoport. Más színházak, színjátszó társulatok előadásait is mindig nagy érdeklődéssel fogadta a hazai közönség. Ez adta az ötletet, hogy a Pozsonyeperjesi Polgári Társulás saját színházi évadot teremtsen Pozsonyeperjesen, s ezáltal lehetőséget adjunk a jelenleg is aktívan tevékenykedő színtársulatoknak előadásaik bemutatására. Célunk eléréséhez nagyban hozzájárulnak a polgári társulás által évente megpályázott és elnyert kisebbségi kulturális pályázatok is, melyek segítségével ingyenesen, vagy szimbolikus belépőjegyért élvezheti a közönség az előadásokat. Milyen témájú daraboknak van a legnagyobb sikere? A felnőtt előadások körében a vígjátékoknak és a zenés, humoros előadásoknak van a legnagyobb sikere, a komolyabb témájú színdarabok kisebb létszámú közönséget tudnak bevonzani a kultúrházba. Mik a jövőbeli terveid? A tavaszi hónapokban már volt több sikeres színházi előadás, s néhány még az őszi hónapokra van betervezve. A jövőben is szeretnénk folytatni a színházteremtő munkát, és megszólítani újabb társulatokat. Rejtett célom pedig, hogy az amatőr színjátszók példájából kiindulva megújuljon, ismét felelevenedjen a felnőtt színjátszás falunkban. Már csak lelkes fiatalokra és kevésbé fiatalokra lenne szükség, akik szívesen lennének az új színtársulat tagjai. Ki mindenki játszott már nálunk? Mondhatnám, hogy környékünk összes színjátszó társulata vendégeskedett már a színpadunkon – a nyárasdi TeátRum, a vezekényi Görbe Tükor, a felsőszeli Bulibicska, az egyházgellei RózsaSzínház, a lakszakállasi VaLaKik és Eccer társulatok , a csallóköztárnoki TEÁTRUM. Más régiók színjátszói is ellátogattak azonban hozzánk. Itt említeném a többször is vendégeskedő ÉS?! Színházat Őrsújfaluból, a HAHOTA Színházat Diószegről, a Jókai Színjátszó Társulatot, de ne feledkezzünk meg a profi színjátszókról sem, hisz a Kuttyomfitty Társulat, vagy a Gál Tamás vezette hetényi Csavar Színház, s nem utolsó sorban az Ifjú Szívek Táncszínház is aktív szereplői kulturális életünknek falunkban.

Itt az alkalom, legyen Eperjesnek is színtársulata! Aki érez magában bátorságot, tehetséget, ki szeretné próbálni magát színészként, jelentkezzen!


20

KÖZTÜNK ÉLNEK

A m a t ˝o r f a f a r a g á s m ˝u v é s z i s z i n t e n Községünk szülöttjéről, Mórocz Csabáról szól az alábbi írás. Sokan talán nem is tudják, hogy több mint 25 éve foglalkozik fafaragással, amit olyan művészi szinten művel, hogy több helyen kiállították szobrait és más faragványait. Munkásságát megtekinthették már Londonban, Pozsonyban a Szlovák Szépművészeti Múzeumban, Magyarországon, a Dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Könyvtár kiállító termében. Több általa készített kopjafa található szerte az országban, de a különböző egyedi, fából faragott használati tárgy, öröknaptár, fatál, fali óra, képkeret is csodaszép. -Honnan jött az ötlet, hogy fafaragással fogsz foglalkozni? -Aki a Duna partján nőtt fel, az biztosan faragott fűzfasípot. Hát nálam is ezzel kezdődött. Imádtam a fát fúrni-faragni, aztán ez lett a hobbim. -És aztán tanultad is? -Konkrétan iskolában nem, csak úgy magamtól. Volt, hogy kimaradtak évek, nem is faragtam semmit, aztán megint nekifogtam. Most főleg a népi jellegű témák érdekelnek, főleg azokat faragom, de vannak absztrakt szobraim is. -De hogy lehet ezt így megtanulni? Ehhez óriási tehetség, szépérzék és tudás kell. -Most is, állandóan tanulom, képzem magam, de az absztrakt, nonfiguratív szobrok csak úgy jönnek, maguktól. Rajzolok is, a faragás mellett tusrajzokat is készítettem, szintén elvontakat. De inkább maradok a fánál.

-Milyen fával dolgozol legszívesebben? -Kültéri szobrokat, például kopjafákat tölgyből a legjobb, mert az időtálló. De például a farkasdi vadász-szervezet meglepett egy lebontott épület akácgerendájával és abból csináltam nekik kopjafát.

-Sok megrendelést kapsz? -Munka mellett nem tudok sokat vállalni, így nem tudok készleteket felhalmozni. Terveim közt szerepel több időt rászánni, mert mindig van megrendelés. Végül is szeretnék csak ezzel foglalkozni, mert nagyon szeretem. Egyszerre szabadidős tevékenység, illetve önkifejező módszer is. Többet kellene foglalkozni a reklámmal is, de én ebben nem vagyok jó. Szerintem a személyes kontaktus a fontos, nem egy weboldal. Meg ugye, sok ember nincs tisztában az ilyen munka értékével. Nemcsak a faragás időigényes, az alapanyag sem olcsó. Ennek ellenére szép számban kapok megrendeléseket községektől és magánszemélyektől egyaránt. -A motívumokat honnan veszed? -Megtanultam, melyik népi motívum mit jelent, mert ugye tudvalevő, hogy minden egyes ornamentumnak jelentése van. Szívesen merítek ihletet az erdélyi, székely díszítésekből. Más motívum kell egy temetői és más egy köztéri kopjafára is. Kopjafát egyébként sokan kérnek. Nagy falutáblát – éppen Eperjesre – most csináltam először, de remélem, miután kirakják a falu két végére, lesz majd több ilyen megrendelés is. -A te kezed alól kerültek ki az eperjesi buszmegálló díszei is, ugye? -Igen, azokat is én faragtam. -A faluban egyébként mennyire tudják az emberek, hogy te fafaragással foglalkozol? -Hát, nem igazán tudják, hogy miket készítek. Azt sem tudják, hogy ide be lehet jönni, körülnézni és rendelni is lehet tőlem, ha van ötletük. Van egy helyiség, amit meg akarok tölteni eladható áruval, kisebb dolgokkal is, amikért nem kell feltétlenül nagy összegeket fizetni. Bízom benne, sokan benéznek majd és mindenki talál magának valami érdekeset. Igyekszem egyedi dolgokat készíteni, nem tucatárut, ami bárhol kapható. -Kiállításaid is voltak már? -Igen, Dunaszerdahelyen a könyvtárban, de volt már Pozsonyban a Szlovák Szépművészeti Múzeumban, Magyarországon, sőt Londonban is jártam, ahol bemutattam a fafaragás mikéntjét, és dicsekvés nélkül mondhatom, nagy sikere volt.


KÖZTÜNK ÉLNEK -Hol mindenhol vannak kopjafáid? -Agócs Béla sírjának fejfája Baracán, Eperjesen az iskola udvarán, Dunaszerdahelyen egy magánháznál, készítettem a református egyház 500. évfordulójára Komárom környékére, van egy nagy Vámosfaluban, Szeliben három, illetve Zsigárdon, Farkasdon, valamint Nádszegen a Szent Koronával a tetején. Utóbbinál nem volt egyszerű megfaragni a koronát, mert külön térhatású képeket kellett keresnem, hiszen a magyar koronát mindenki csak egy nézőpontból ismeri a fotókról. De nagyon szeretek a mintázatokkal játszani, mert az mind geometria. Ugyanazt a rajzot akár tízféleképpen meg lehet csinálni úgy, hogy mégis változatos és egyedi legyen. Ezt nagyon szeretem. -

-Előfordult már, hogy egy megrendelő olyat kér, ami szerinted nagyon rossz ötlet és szeretnéd erről meggyőzni, de végül mégis fejet kell hajtanod a kérése előtt? -Nem szívesen csinálok ilyet, de igen, előfordult már. Szerencsére inkább hallgatnak rám. Próbáljuk mindig megtalálni a közös pontot a megrendelő elképzelése és a kivitelezés közt. -És ha valaki jön egy ötlettel, azt először lerajzolod? -Nem, mindig benne van a fejemben, sok más projekttel együtt. Nem kell hozzá rajz, mert képzeletben mindig látom, hogy kell kinéznie a faragványnak. Nagyon sok ötlet van így a fejemben elraktározva. Akkor is faragok, ha éppen nem faragok, mert a gondolataim szinte állandóan az alkotás körül forognak. -Kende, a fiad is érdeklődik a faragás iránt? -Ötévesen már kopjafát faragott és már meg is kapta az első vésőjét. Úgy tűnik, rááll a keze és szereti is csinálni, aminek nagyon örülök és óriási büszkeséggel tölt el. -Mi a helyzet az utánpótlással? Érdekli a gyerekeket ez a szakma, nyitnak a faragás felé? -Csináltam pár bemutató foglalkozást egy táborban, ólmosbotot készítettünk, ami nagyon jól sikerült és akkor ezen felbuzdulva egy másik táborban is megpróbáltuk. Ott majdnem vérfürdő lett a dologból, úgyhogy azért nagyon óvatosan kell ezt elkezdeni. Szívesen tartok bemutatókat, de nem szívesen vállalok foglalkozásokat gyerekekkel, ha nincs semmi alapjuk, mert nagyon veszélyes lehet. Kende viszont már otthonosan mozog a fafaragásban. -A pozsonyeperjesi buszmegállóra ugye helyi szimbólumokat készítettél. Erre a környékre ez mennyire jellemző, van-e például kimondottan csallóközi szimbolika? -Sajnos nincs. A faragványokra is mindig máshonnan keresünk jeleket, díszítéseket. Itt nem volt annyira hagyománya a fafaragásnak, mert ez nem egy erdős terület. A fafaragás inkább a hegyvidékekre jellemző, ahol sok a fa.

21

-Szerinted miért van most ekkora divatja a kopjafáknak? -Van ebben egy adag magyar virtus is, de szerintem ez most egyszerűen egy ilyen időszak, ez a divat. Amivel nincs is semmi baj, hiszen a kopjafák nagyon szépek, bármelyik településnek vagy kertnek is díszei lehetnek. -Azért ez a munka fizikailag is elég megterhelő lehet. -Hát, igen, reggelente meg kell azért tornáztatni a kezeket. Egy 10-12 órás faragás-maraton után nehéz kinyújtani az ujjakat másnap. Viszont nem szabad kapkodni sem, mert akkor hibát ejthet az ember. Ez egy olyan munka, amire nagyon oda kell figyelni, precízen, hatalmas türelemmel kell dolgozni, mert ha elrontom, nem nagyon van lehetőség a javításra. -Ebben a gépesített világban nem mindig könnyű felvenni a versenyt a technikai vívmányokkal. -Igen, a sorozatgyártásra beprogramozott gép tízszer kevesebb idő alatt megcsinál mindent, de annak olyan is a minősége. Egy kézzel készített faragvány mindig szebb és értékesebb, nem beszélve arról, hogy mindegyik példány egyedi, nem géppel készített másolat. Ennek a szakmának jelentős hozadéka, hogy a fából készült tárgyak maradandók, viszont nagyon kell szeretni, mert máskülönben nem lehet művelni. Én szerencsés vagyok, mert azt csinálhatom, amit szeretek. A másik, hogy ez egyfajta küldetés is, nem csupán szakmai tudás, hiszen fontosnak tartom a népi gyökereinken alapuló hagyomány szeretetének ilyen módon való átadását is.

Az alkotás folyamata varázslat. És Csaba valamennyi alkotása varázslat. Amióta ember él a földön, azóta él benne az önkifejezés vágya. Mindig volt és lesz is, aki maradandó anyagba vési, írja álmát, mondanivalóját. Büszkék lehetünk, hogy községünkben él és alkot egy olyan ember, akinek keze alatt valódi értékek, szívet lelket gyönyörködtető remekművek születnek. Mórocz Csaba elérhetősége: +421 915 717 066 – szívesen fogad minden munkája iránt érdeklődőt.


22

FALUHÍREK

4.Csallóközi Tánctábor Pozsonyeperjesen

Elhunyt Gáspár Veronika tanító néni

Július elején, négy napon át ismét népzenétől és gyerekzsivajtól hangos a kultúrház. A néptáncot kedvelő, tanulni akaró gyerekek nyaranta pár napra birtokba veszik nemcsak a kultúrházat, hanem az iskola tornatermét is, ahol az egész napi tevékenységeik után nyugovóra térnek. Legalábbis a felnőttek szerint. Ugyanis kis táncosaink elárulták, hogy hiába kergetik őket ágyba pihenni, ők bizony kijátsszák a felügyelők éberségét és sokszor hajnalig beszélgetnek, szórakoznak, hiszen táborban vannak, nem is akármilyenben, mert hát ez egy tánctábor és az a legjobb. Pedig az egész napi gyakorlás még nézésre is kimerítő. Pörögnek, forognak, ugornak, lépéseket tanulnak, fáradhatatlanul, vidáman, izzadva ropják a táncot. A táborban idén ӧsszesen 82 táncoló volt, abból a 24 eperjesi gyerekeken kívül jöttek Dunaszerdahelyről, Nyárasdról, Dercsikáról, Padányból, Gelléből is. Eljöttek, mert a táborban jó, jók a programok, fociznak, szalonnát sütnek és még az is szuper buli, hogy gyorsan elfogy a meleg víz, és a legtöbbjüknek hideg vízben kell zuhanyoznia. Legalábbis ők mondták. Meg azt is, hogy a kaja is tűrhető, és ha nem esznek, büntiből nem mehetnek el a Jednota üzletébe vásárolni. Kacagva teszik hozzá, Fecske néni (Fecske Renáta néptáncoktató) és Nyuszi bácsi (Oláh Attila, a híres Csallókӧz Néptánccsoport vezetője) próbálnak fegyelmezni, de néha hiába. Arra a kérdésemre, miért jó a néptánc, nagyon bölcs felelet érkezett egy padányi fiútól. Azt mondta, „ha meg tudod mondani mi miért jó, az már nem jó.”

A falu lakossága nevében a polgármester, Csiba Jarmila búcsúztatta el május 10-én a 81. életévében elhunyt Gáspár Veronika tanító nénit.

„Tekints fel az égre, és ne feledd, Hogy egyszer lesz egy örök tavasz, Mikor mint, vándormadarak, Hazatérünk.”

„Olyan ember volt ő, akire mindannyian nagy tisztelettel néztünk fel, aki több, mint 4 évtized kitartó munkája során hatalmas pedagógiai tudásról tett tanúbizonyságot. 2003-ig, nyugdíjba vonulásáig munkáját elhivatottsággal, szakmai lelkesedéssel, hatalmas energiával végezte. Tanulók százai köszönhetik neki matematikatudásuk biztos alapjait, s bizonyára több középiskolai tanár számára fogalommá vált a neve, mikor diákjainál arról érdeklődött, ki látta el őket ilyen, a többiek fölé emelkedő ismeretekkel. Nagymértékben neki is köszönhető, hogy iskolánkból annyi jelentős mérnök, orvos, pedagógus és több kiváló szakember került ki. Volt diákjai és szülei mind hálával gondolnak a szigorú, következetes, nem megalkuvó, maximumot követelő, céltudatos munkát végző tanító nénire, aki az évek hosszú során a felvételikre való felkészülés idején szabad idejét sem sajnálta feláldozni a cél elérése érdekében. S persze nem feledkezhetünk meg az idegen nyelv oktatásában nyújtott munkájáról se, hisz sokan az ő keze alatt sajátították el a német nyelv alapjait, melynek birtokában, mikor megnyíltak a határok, bátran kelhettek útra a nagyvilágba. Oktatói munkáját elismerték, megkapta „Az iskolaügy példás dolgozója kitüntetést”. Nyugdíjba vonulása után az iskolában már nem tanított, de diákok sokaságát készítette fel továbbra is a felvételire, oktatta a matematikára és tanította a német nyelvre. Veronka tanító néni aktívan kivette részét a falu társadalmi életéből is. Tagja volt a polgári ügyek testületének, a Csemadok alapszervezetének. Hosszú éveken keresztül a Kis Duna Vegyeskar oszlopos tagja volt. Minden olyan rendezvényen részt vett, ahol a falu lakosaival találkozhatott. Neve és az eperjesi könyvtár szinte egyet jelentett, hiszen 56 éven keresztül nála kölcsönözték ki a könyveket az olvasni szerető gyerekek, felnőttek. Nagyon szerette a jó társaságot, szeretett szórakozni, tréfálkozni. Szerette maga körül a mosolygós embereket. Mint vendégfogadó gondoskodott a jó hangulatról, a teli poharakról. Biztos, hogy a mennyországban őt is ugyanilyen szeretettel fogadják a már ott lévő szerettei, kollégái. Hiányozni fog kedvessége, frissessége, töretlen céltudatossága. Hiányozni fognak jótanácsai az élet gondjainak orvoslásában, de ugyanúgy viccelődései, játékos csipkelődései is. Széchenyi azt mondta: „Akkor élsz, ha másokért élsz”. Most, hogy a tanító néni elment közülünk, most látjuk igazán, hogy valóban élt. Itt élt közöttünk valaki, aki most útra kelt. Elindult, hogy bejárja azt a titokzatos országot,


FALUHÍREK ahonnan nincs visszatérés. Mi itt maradtunk, mert még dolgunk van itt. Van még időnk és lehetőségünk, hogy éljünk és tegyünk. Éljünk és tegyünk egymás javára, ahogy Veronka tanító néni élt és tett.” „Csillagok közt él már, angyalok közt jár, ott, hol csendből épül vár, s igaz lelkére az Isten vigyáz már.” Veronka Tanító néni, nyugodjon békében!

Sík Sándor:

Te Deum

Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért. Hogy megvolt mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni és magamnak nem kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatott másokat s nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a sírókkal sírni jól esett és nem nevettem minden nevetővel, hála legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép és megmutattál mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami szép és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy sohasem féltem a szeretettől és szerethettem, akik nem szerettek, hála legyen. Hogy akik szerettek, szépen szerettek és hogy nem kellett nem szépen szeretnem, hála legyen. Hogy amim nem volt, nem kívántam, és sohasem volt elég aki voltam, hála legyen. Hogy ember lehettem akkor is, mikor az emberek nem akartak emberek lenni, hála legyen. Hogy megtarthattam a hitet és megfuthattam a kicsik futását és futva futhatok az Érkező elé s tán nem kell a városba mennem a lámpásomba olajért, hála legyen! Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen! és ma is kiálthatom: úgy legyen! és holnap és holnapután és azután is akarom énekelni: úgy legyen! hála legyen, Uram! hála legyen!

23

91 éves korában elhunyt Buday Károly lelkiatya Buday Károly atya 91 éves korában május 19-én megtért Teremtőjéhez. Temetésére május 26-án került sor szülőfalujában, Inámban. A gyászmise 10 órakor kezdődött a helyi katolikus templomban, majd Károly atyát örök nyugalomra helyezték a helyi temetőben. A temetésen a pozsonyeperjesi és dunatőkési hívek is nagy számban vettek részt. Buday Károly 1927. szeptember 11-én született Inámban. 1956. június 24-én szentelték pappá Pozsonyban. Aranymiséjére 2006-ban került sor szülőfalujában. Az esperes úrról elmondható, hogy fél évszázados áldozatos papi szolgálata során bejárta az egykori, ma már több részre feldarabolt Nagyszombati Főegyházmegyét egyik végétől a másikig. Káplánként kezdte Somorján, onnan Vágsellyére került plébánosnak, aztán Bajcs, Őrsújfalu, Lukanénye, Csáb voltak a további állomáshelyek, majd újra az egyházmegye másik sarkába, Pozsonyeperjesre küldték szolgálatra. 2001-ben onnan került vissza szűkebb pátriájába, az Ipoly mentére, Ipolyvarbóra, ahonnan maradéktalanul ellátta még Ipolykér és Szécsénykovácsi hívő katolikusainak is lelki gondozását. Hosszú papi pályafutása mindegyik állomáshelyén közkedvelt, emberszerető, közvetlen, jó humorú, barátságos papként tartották számon Buday Károlyt, akinek gyerekekhez, fiatalokhoz és idősebbekhez egyaránt mindig volt egy-egy kedves, derűs szava. Nyugodjon békében!


24

ESEMÉNYEK

Békefutás – avagy futás a békéért…

Az önkormányzatunk által idén 3. alkalommal megrendezett békefutáson rekordszámban indultak a résztvevők. 3 kategóriában 84-en álltak rajtvonalhoz – plusz egy négylábú, Karcsi kutyus is teljesítette a távot. A hosszútávfutók 4200 métert, a rövidebb távot futók 1300 métert, míg a „lassú” futók a Kis-Duna partján tettek egy tiszteletkört. A kicsi és nagy, fiatal és idősebb, eperjesi és máshonnani együtt jó hangulatban rövidebb-hosszabb idő alatt teljesítette a kiválasztott hosszúságú utat. A Békefutással és a vízbe dobott koszorúval emlékezünk a Duna két partját összekötő, de rövidéletű első hidunk (1940.4.28–1945.3.31.) felrobbantásának évfordulójára és mindazokra, akik életüket adták a békéért.

„1945. márciusának végén falunkból a németek elkezdték a visszavonulást Dunaszerdahely felé, de hogy a szovjetek ne tudjanak utánuk menni, a Kis Dunán átívelő három boltíves híd Szerdahely felőli 2 boltívét aláaknázták. Március 31-én, nagyszombat napján már reggeltől nagy volt a forgalom a hídon, német katonák vonultak rajta és velük mentek az őket segítő személyek is. A falut már reggel gyalog vagy biciklivel körbejárta a kisbíró, és kihirdette, hogy a hidat délután fel fogják robbantani. Figyelmeztetett, hogy mindenki menjen le a pincékbe, bunkerekbe, a házakon az ablakokat hagyják nyitva. Amikor már az egész sereg átvonult, a két utolsó hátramaradt katona 1945. március 31-én délután 3 órakor felrobbantotta falunk büszkeségét, az 1940-ben átadott három boltíves hidat. A robbanástól a házak Duna felőli oldalán az összes cserép lepotyogott, a felrobbantott híd darabjai szétszóródtak a faluban, egy nagyobb darab a templom homlokzatának a vállára esett és megkárosította azt. A templomon a híd felőli ablakok kirepültek és a padokra potyogtak, a templom ajtaja is benyomódott a légnyomástól. A híd korlátjának egy darabja ma is látható a Duna-parton a földbe fúródva. Estefelé megjelentek a faluban az oroszok, de miután látták, hogy a híd használhatatlan, nem a falun át vonultak tovább. Falunk területén tehát 1945. március 31-én véget ért a háború, de következményei csaknem minden családot érintettek. A besorozott katonák itthon maradt hozzátartozói még nem tudhatták, hogy szerettük visszatér-e, mert Európa többi részén még folytatódtak a harcok egészen május elejéig. Végül 1945. május 8-án közép-európai idő szerint 23 óra 1 perckor a németek hivatalosan is kapituláltak. Csak ezután kezdtek visszaszállingózni a katonák, akik legtöbbször gyalog, esetleg alkalmi fuvarokkal tették meg a hazafelé vezető utat. Sajnos voltak, akik nem tértek haza, a falunkból elvitt katonák között az értelmetlen vérengzésnek 26 halálos áldozata volt, közülük 22-en a Don-kanyarban estek el.”


SPORT

XXXVI. Húsvéti csónaktúra

Az idén a rossz időjárás miatt kӧzkívánatra Húsvét vasárnap után egy héttel, április 8-án került sor a már hagyományos – szám szerint a 36. Húsvéti csónaktúrára a Pozsonyeperjes – Tallósi malom és vissza útvonalon. A lelkes csapat által készült képekből latható, a hangulat is jó és az idő is szép volt. Viszontlátásra jӧvőre!

Karate

Ismét itt a nyári szünet, én pedig ismét jelentkezem következő helyzetjelentésemmel. Kevésbé mozgalmas tavaszon vagyunk túl, de azért történt egysmás. Részt vettünk például áprilisban az eperjesi Békefutáson, egész szép számban. A gyerekek itt is helyt álltak. Majd júniusban szemináriumra mentünk Szímőre, hogy tanuljunk valami újat, mint a technikák, úgy a küzdés terén. A gyerekeknek nagyon tetszett (na meg az ekecsi fagyi is, amit bedobtunk hazafelé). Szóval az edzések töretlenül folytatódnak a nyári szünet után is, aki időközben a nyáron kedvet kapna csatlakozni, szeptemberben tárt karokkal várjuk, nem kell tőlünk félni. Én már alig várom. (Černý Dávid)

25

Asztaliteniszezoink ˝ sem pihentek… Április óta is sok minden történt asztaliteniszcsapatunk háza táján. Ellátogattunk más falvakba és fogadtunk pár csapatot igy a szezon vége felé. Voltunk Csallóköznádasdon, ahol 11:7-re nyertünk, majd Balony csapatával játszottunk, akik ellen szinten 11:7-es győzelmet értünk el. Következett Bős város csapata, akiket 10:8-ra vertünk meg. Szoros küzdelmek voltak, szívós meccseket játszottunk, de a pontokat sikerült hazahoznunk Eperjesre. Így csapatunk a 2017/2018-as szezonban a 6. helyen végzett a Coop-Ligában. Személyesen szeretném megköszönni asztaliteniszezőinknek a szép és sikeres szereplést. Csapatunk tagjai: Lužica György, Lužica Péter, Godó Tibor, Pintér Ferenc, Viszkocs Szilárd és a legfiatalabb, a nagyon tehetséges és szorgalmas Fejes Levente. Gratuláltunk csapatunk oszlopos tagjának, Godó Tibornak, aki áprilisban töltötte be 40. életévét. Kívánunk neki e szép kerek születésnap alkalmából sok erőt, egészséget. Május 5-én került megrendezésre Dunaszerdahelyen a járási ifjúsági asztaliteniszverseny, amelyen Pozsonyeperjesről Viszkocs Bálint, valamint Tőkésről Galántai Koppány vett részt. A gyerekek hatalmas élményekkel tértek haza, és sok tapasztalatot gyűjtöttek. Az edzések továbbra is folytatódnak az alapiskola tornatermében, ahova szívesen várjuk mindazokat, akik szeretnének egy kicsit foglalkozni az asztalitenisszel, akik kellemesen, mozgással eltöltött időre vágynak. A pingpong egy gyönyörű sportág, amelynek története a régmúltba tekint vissza. Kevesen tudják, hogy Európában már a 12. században is ismerték és játszották. Reméljük, az új szezon is kedvez nekünk. Rengeteg megvalósítás előtt álló tervünk van, bízunk benne, hogy ezzel a szuper csapattal sikerül is mindet megvalósítani. Tevékenységünket figyelemmel kísérhetik a Facebookon az Asztalitenisz klub Pozsonyeperjes oldalon, ahol megnézhetik képeinket, az edzések időpontjait és minden velünk kapcsolatos információt is megtalálnak. (Pongrácz Adrianna)


26

SPORT

Focistapalántáink ismét bajnokok! Tavaly adtunk hírt arról, hogy legkisebb focistáink sikert sikerre halmoztak, amikor a járás legnagyobb faluinak csapatait parancsolták maguk mögé. Idén ismét dicséretre méltó teljesítményt nyújtottak, hiszen mindkét csapat az első helyen végzett, azaz az U11-es és az U13-as együttes is bajnok lett.A fantasztikus sikerek, az idősebb korosztály abszolút veretlensége arról tanúskodik, hogy a gyerekek ugyancsak tehetségesek és szorgalmasak. A színvonalas eredmény elérése rengeteg munkával jár, amelyért a fiúkon kívül nem csak az edzőnek, Tomaček Lászlónak és a sportszervezet vezetőségének, de a szülőknek is hatalmas elismerés jár. Srácok, köszönjük a falu nevében, hogy drukkolhatunk nektek, hálásak vagyunk a focicsatákért, a győzelmekért, az örömért, amit szereztetek mindannyiunknak.

Csak így tovább, egy emberként szurkolunk továbbra is!

( U11: Czibula Levente, Husvéth Róbert, Pénzes Nikolasz, Galántai Koppány, Varga Márk, Jakab Lukáš, Horváth Dávid, Szabad András, Fehér Máté, Kürti Csaba, Győri Kristóf, Hegedűs Dominik, Tomaček Lacika )

( U13: Czibula Levente, Husvéth Róbert, Viszkocs Bálint, Fehér Máté, Bokros Olivér, Bugár Dávid, Czinege Erik, Kürti Csaba, Kanócz Attila, Győri Kristóf, Jakab Patrik, Hegedűs Dominik, Megály Ferdinand, Fucsek Márk )


SPORT / HIRDETÉSEK

Három focicsapat találkozója Eperjes „legtapasztaltabb“ focicsapata, vagyis, ahogy a faluban mondjuk az „ӧregfiúk“, június 30-án, szombaton három kӧzség focicsapatának találkozóját rendezték meg a helyi sportpályán. Találkozott testvérfalunk Gyarmat, Gyӧmӧre és Eperjes csapata. A délután sportosan, baráti hangulatban telt el, napnyugta után pedig kӧzӧsen szórakoztak. Kӧszӧnet az eperjesi csapatnak a találkozó megszervezésért!

27

Csónakkölcsönzés A hét minden napján Majorovics Misinél

+421 908 151 888

Tutajozás a Kis-Dunán

Tallósi vízimalom

Alba Regia Eperjes

Maximális kapacitás: 12 személy

Alba Regia Eperjes

Tallósi vízimalom

Maximális kapacitás: 4 személy Árak: Felnőtt - 12 € Gyerek 12 éves korig - 8 €

+421 948 625 577

Kontakt:

Malodunajské splavy OZ Alba Regia 9 930 21 Jahodná www.splavy.sk

Malodunajské splavy OZ


28

HIRDETÉSEK

Fontos tudnivalók a muanyag ˝ hulladék gyujtésérol ˝ ˝ Kérem, figyelmesen olvassák el az alábbi, a műanyag szemét összegyűjtésére vonatkozó információkat, amelyeket Jákli László, a gyűjtéssel megbízott cég képviselője juttatott el hozzánk. A múlt évben életbe lépett törvény alapján csak olyan műanyag begyűjtése lehetséges, amely felhasználható másodlagos nyersanyagként, vagyis újrahasznosítható. Erre a célra a nagyon szenyezett, elhasználódott (vagyis UV sugárzástól tönkrement, napon megégett) műanyagok nem alkalmasak. Ezen felül a jövőben nem szállítható el olyan zsák, amiben nem olvadó műanyag szemét van. Ami gyűjthető: - PET üdítős, ásványvizes flakonok - étolajos flakonok - háztartási drogériás flakonok - fóliák, úgymint reklámtáskák, építkezési fólia tégláról, cserépről, valamint kutyatápok és üdítők 6-os fólia csomagolása - kertibútorok, műanyag ládák (ezeket kérjük, a zsák mellé helyezzék) - háztartási kellékek: lavórok, kádak, kannák, nem elhasználódott és betonnal, festékkel nem szennyezett kaniszterek (ezeket kérjük, a zsák mellé helyezzék) - játékok fémrészek nélkül - TetraPack – tejes, gyümölcsleves dobozok - konzervek, festékes dobozok - sörös és üdítős alumínium dobozok

Ami nem gyűjthető: - ételhordók, joghurtos dobozok, húsos tálcák (kimosva sem), egyéb tálcák - polisztirén (ún. csikorgató) - cukros és hasonló zacskók celofánból, tatrafágból és egyéb sepciális anyagokból - már elhasználódott háztartási kellékek: kannák, kaniszterek, virágtartók - motorolajos, permetes flakonok és kaniszterek - kerti medencék, öntözőcsövek, slagok - cipők - fémrészeket is tartalmazó játékok - autók műanyag részei - elektromos gépek műanyag részei - falburkolók, műanyag ablakkeretek, szúnyoghálók, vízvezetékek, lefolyócsövek

További tudnivalók: Csak az átlátszó műanyag zsákok kerülnek elvitelre. Kérjük, hogy az üdítős flakonokat gyúrják laposra, mivel így sokkal több fér egy zsákba. Csak teli zsákok elszállítása lehetséges, 3-5 db flakonnal kérjük, várják meg a következő gyűjtést.

Köszönjük támogatóinknak a segítséget, mely lehetővé tette, hogy újságunk színesben jelenhet meg! Eperjesi Hírnök. Kiadja/Vydáva: Obecný úrad Jahodná, Nám. Sv. Trojice 294/3, 930 21 Jahodná. ICO 00305472 Szerkesztőbizottság/Redakčná rada: Ing. Csiba Jarmila, Mgr. Ravasz Erzsébet, Mgr. Rebro Ágota. Ingyenes, időszakosan megjelenő lap/Bezplatný občasník. 2018. július/júl. 2. évfolyam, 2. szám/2. ročník, 2. číslo Rergisztrációs szám/ Registračné číslo: EV 5487/17. ISSN 2454-0854

Profile for Pozsonyeperjesi hírnök

Pozsonyeperjesi hírnök 2018 Június  

Pozsonyeperjesi hírnök 2018 Június  

Advertisement