__MAIN_TEXT__

Page 1

2017/2

Lakossági fórum 3-4. oldal

Idősek napközi otthona 7-8. oldal

Sulihírek 12-18. oldal

Sporthírek 20-23. oldal

legkisebb focistáink sikert sikerre halmoztak!!! Legfiatalabb labdarúgóink a járási bajnokság döntőjében olyan csapatokat parancsoltak maguk mögé, mint Somorja, Nagymegyer, Nagymagyar, így ők lettek a járás legjobbjai. Felnőtteket meghazudtoló, izgalmas mérkőzéseket játszottak, becsületesen harcoltak az pályán az ellenféllel. Hatalmas akarattal, küzdeni tudással megérdemelten állnak a dobogó legtetején.

Az U13-as korosztály május 27-én játszotta a járási bajnokság döntőjét az eperjesi futballpályán. A srácok szívből, lelkesedéssel, odaadással fociztak és a gyönyörű második helyen végeztek. A szépséges eredményekhez szívből gratulálunk mindkét csapatnak, további sikeres focizást, sok-sok gólt az ellenfél kapujába, kitartást, jó egészséget kívánunk. Mérhetetlenül büszkék vagyunk rátok és ne feledjétek, egy csapat csak akkor juthat fel a csúcsra, ha egy cél lebeg minden tagja szeme előtt: a legjobbnak lenni. Külön gratulálunk az edzőnek, a vezetőségnek, a szülőknek és mindenkinek, akinek szerepe volt a nem mindennapi eredmény elérésében! Köszönjük, hogy falunk nevét fociberkekben „rettegik”.


2

HÍREK Képviselőcsere

Folytatódott az ablakcsere Az iskolaügyi minisztérium pályázatán sikeresen elnyert pénzösszegből sikerült folytatni az iskola épületének felújítását. Hogy a tanításban ne legyen fennakadás, a tavaszi szünetben a szakmunkások és a községi alkalmazottak együttműködésével kicseréltük az épület udvar felőli, valamint a tornaterem elavult ablakait. Így oktatási intézményünk összes ablakát modern, a kor kihívásának megfelelő nyílászárókkal láttuk el. Az ablakcserét végző munkásokon kívül köszönetet kell mondani az iskolagondnoknak és a takarítónőknek is, akik hétvégi szabadidejükben mindent megtettek annak érdekében, hogy a szünet után a tanítás zökkenőmentesen elkezdődhessen.

Ifj. Hegedűs József egyéb elfoglaltságaira hivatkozva lemondott képviselői mandátumáról, így a januári testületi gyűlésen letette esküjét a soron következő megválasztott képviselő, Szitás György.

LAKOSSÁGI FÓRUM 2017 Tisztelt pozsonyeperjesi lakosok! Szokásunkhoz híven, az év elején, márciusban kiértékeltük a tavalyi, 2016-os évet és ismertettük Önökkel a 2017-re tervezett tevékenységünket. Fontosnak tatrom, hogy a lakossági fórum keretén belül is rendszeresen tájékoztassuk lakosságunkat községünk helyzetéről, ahol Önök is elmondhatják véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat. Az alábbiakban a fórumon elhangzott polgármesteri beszámoló fontosabb információit emeltük ki. Pozsonyeperjes 2016-ban: Lakosaink száma az év végén 1565 fő volt (2015-ben 1576, 2011-ben 1508). A múlt évben 15 gyermek született, 11 lakosunk hunyt el. Az utolsó 6 évben a tavalyi volt az első év, amikor tӧbb gyermek született, mint ahányan elhaláloztak. Lakosaink ӧsszetétele 2016-ban: 799 nő és 766 férfi. A márciusi hónap folyamán a hivatal dolgozóival együtt ünnepséget rendeztünk a kӧzségi hivatalban ahol az újszülӧtteket köszöntöttük. Kataszteri területünk 1 569 hektár. Ahogyan évek óta mindig, a tavalyi év fő feladatai közé (továbbra is) azon adósságok csökkentése tartozott, amelyek a Jártványi lakótelep létrehozásakor születettek a 2009/2010-es években. Sajnos ezen adósság törlesztése szinte lehetetlenné teszi és gátolni fogja a falu önerőből való beruházásait az elkövetkező években is. 2016-ban sikerült a 2010-ben átvett 1,25 millió € adósságból további 277 517,- €-t törleszteni. Még a teljes adósság 25%-a vár visszafizetésre. Az egy lakosra eső tartozás mértékének alakulása az elmúlt években:

2010......828,- € 2011......790,- € 2012......661,- €

2013......439,- € 2014..... 399,- € 2015..... 253,- €

2016.....205,- €

A 2010 –es évhez viszonyítva az egy lakosra eső tartozást 623,- €-val sikerült csӧkkentenünk. Az államtól kapott részadó a 2016-os évben egy lakosra 289,-€-t tett ki, ez képezi bevételeink nagy részét, amit a falu műkӧdésére használunk fel. A Jártványi lakótelep eladott telkein már épülnek a családi házak. Az 51 kialakított építkezési telekből, még 18 vár eladásra. 2016-ban 6 építkezési telket adtunk el. Mivel a rendelkezésre álló saját anyagiakból nem tud a falu beruházni, lehetőségeinkhez mérten folyamatosan minél több pályázati beadványt készítünk el. Az év folyamán több projektünk is sikeres volt, ezek elnyerésével összesen 221 606,- € értékben tudtunk a községben fejleszteni. • 124 642,- € – a kӧrnyezetvédelmi minisztérium enviromentális alapjából a Jártványi lakótelep kanalizációjára • 10 000,- €– a pénzügyminisztériumból a járdák kiépítésére – kultúrház javítására •1 925,- € – a Bethlen Gábor Alapítványtól az óvoda teraszának lecsempézésére • 3 900,- € – iskolaügyi minisztériumtól tornatermi eszkӧzökre • 1 000,- € – a kormányhivataltól az Eperfesztiválra • 29 139,- € – a munkahivataltól a munkanélküliek alkalmazására • 51 000,- € – iskolaügyi minisztériumtól a tornaterem és az iskola ablakainak cseréjére


LAKOSSÁGI FÓRUM • 4 105,- € – adományok magánszemélyektől, vállalkozóktól Falunknak az elmúlt évben 221 állandó alkalmazottja volt

(a hivatalban 4, a technikai részlegen 6, az óvodában 5, a napköziben és az iskolakonyhán 3 dolgozó, az alpolgármester, a falu ellenőre, valamint a könyvtáros). Ezzel a csapattal igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten bebiztosítani a hivatal működését, közterületeink tisztántartását, szennyvízhordást, bérházaink, középületeink, közvilágításunk karbantartását, a tisztítóállomás, az óvoda és az iskolakonyha működését, valamint a nyugdíjasaink ebédkihordását. A falu működteti a helyi építkezési hivatalt is. Az elmúlt évben 48 kérvényt dolgoztunk fel, kiadtunk 32 lakhatási és 16 építkezési engedélyt. Adóhivatal - a falu hatáskörébe tartozik a helyi ingatlanadók kezelése is. A tavalyi évben 912 határozatot (Rozhodnutie) adtunk ki, a kirótt adók összege 73 123,- €. A falu feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás is. Az év folyamán 850 matricát adtunk ki a kukák megjelölésére, 35 201,- € szemétdíjat róttunk ki. Vásároltunk és kiadtunk 80 db új kukát. A falu területén összegyűjtöttünk összesen 458 tonna szemetet, ebből 377 t háztartási hulladékot, 10 t üveget, 10 t papírt, 10 t műanyagot. Mindezek alapján 2016-ban egy lakos 292,6 kg háztartási hulladékot termelt ki!!! Kétszer megrendeztük a lomtalanítási akciót és a használtruha gyűjtését is. A szövetkezet területén összegyűjtött apró építkezési törmeléket ledaráltattuk, amit a határi utak javítására használunk fel. Az elmúlt évben közösen a helyi alapszervezetekkel megrendeztük a „Tiszta falunkért“ faluszépítő brigádot. A falu biztosítja be a szennyvíz elhordását és a kanalizáció, valamint a tisztítóállomás működtetését is. Az elmúlt évben 16 000 m³ szennyvizet tisztítottunk meg. A tisztítóallomás és a kanalizációs átdobó-állomás pumpái a falu legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak. A tavalyi évben 1797 tartálynyi szennyvizet szállítottunk el a lakosainktól. Közvilágítás - A falu területén 374 lámpa található. A közvilágítás rekonstrukcióra szorul, sajnos ezt önerőből nem tudjuk kivitelezni, ezért keressük az ésszerű és anyagilag nem megterhelő megoldást. Elkészült az energetikai audit és folyamatosan figyelemmel kísérjük pályázati lehetőségeket. A kӧzvilágítás kӧltsége – a villanyfogyasztás és a javítások – 2016-ban 23 437,- €-t tett ki. A falu képviselőtestülete 2016-ban 7 testületi ülés tartott, ahol 24 határozat született. Községünk képviselői: JUDr. Černá Jo-

3

lán, Czajlik Ferenc, Ing. Fucsek Margit, Fucsek Szilveszter, Ing. Nagy Adrián, Rigó Sándor, Rebró Ági, Takács József, Szitás György. Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy kéréseikkel, panaszaikkal, észrevételeikkel, ötleteikkel forduljanak bizalommal a képviselőtestület tagjaihoz. 2016-ban sor került többek közt a temető és a Főút parkosítására, a községháza épületének befestésére, a templomtól az iskoláig vezető járda felújítására, az óvoda teraszának felújítására, a traktor és ciszterna után vásároltunk egy új autót és utánfutót a falu részére. Folyamatosan felügyeltük a rendet a közterületeken és tisztítottuk az utakat, árkokat újítottunk fel az esővíz elvezetésére. A falu kulturális életéről, programokról a Pozsonyeperjesi Polgári Társulás és a Csemadok helyi alapszervezete gondoskodott. 2016-ban az alábbi eseményeket rendezte, illetve támogatta a falu: EPERFESZTIVÁL, Teadélutánok, megemlékezés az eperjesi híd felrobbantásának évfordulójáról, húsvétváró játszóház, májusfaállítás, Pöttyös Gyíkok Tábora nyári gyermektábor, Bográcsfesztivál, majori búcsú, Katica Bábfesztivál, gyalogtúra, nyugdíjasnap, Mikulás és karácsonyi vásár, adventi hangverseny, Szilveszteri Batyubál, Ping-Pong Maraton.

TERVEINK a 2017-es évre Pályázatok segítségével • Folytatni az iskola és a tornaterem felújítását (hőszigetelés) • A kultúrház felújítása, a mellékhelyiségek rekonstrukciója • A tervdokumentáció és építkezési engedély elkészítése a tisztítóállomás rekonstrukciójára – pályázat beadása • Közvilágítás felújítása • A kӧzségháza kerítésének felújítása Természetesen továbbra is igyekszünk minél minőségesebben bebiztosítani az állam által ránk ruházott feladatokat, és a már eddig is nyújtott szolgáltatásainkat. Tisztelt lakosok, tisztelt pozsonyeperjesiek! Az elmúlt évet értékelve láthatjuk, eseménydús volt, rengeteg dolog történt. A községben működő alapszervezetek, óvodánk, iskolánk aktív tevékenysége folytán falunk jó híre öregbedett. A képviselőtestülettel karöltve az adott lehetőségekhez mérten igyekeztünk a falu és az Önök érdekét szolgáló döntéseket hozni. Bízunk benne, hogy az idei évre megálmodott terveink, melyek közösségünket hivatottak előbbre vinni, közös erővel, az Önök segítségére is számítva megvalósulnak. Együtt egymásért – együtt falunkért, Pozsonyeperjesért! Csiba Jarmila polgármesterasszony


4

ESEMÉNYEK

A szebb környezetért - faluszépítő brigád

1848 hőseire emlékeztünk Ahogy a saját portáján, lakásában mindenki igyekszik tavasszal egy jó nagyot takarítani, úgy tágabb környezetünk is megérdemli, hogy a természet ébredését rendezett, tiszta külsővel várja. A falu önkormányzata szervezésében, a községben működő szervezeteket bevonva falunk szorgos lakosai az idén is, április 22-én, szombaton ásót, kapát, lapátot, gereblyét, ollót, seprűt ragadva fogtak hozzá az iskola, a templomkert, az óvoda, a buszmegálló és a községháza környékének megszépítéséhez. Összeszedték, -seperték a szemetet, kiszedték az elhalt növényeket, a templom körüli elszáradt bokrokat, a buszmegálló körüli parkból szemeteszsákokba került a faháncs, amit vágott kővel helyettesítettek. A községháza elé fenyőfák, a régi, kiszolgált hirdető tábla helyére virágok kerültek. A plébánia kerítése alapozó festéket kapott, az óvoda udvarára fákat ültettek. Délutánra községünk központja a brigádon résztvevő lakosoknak köszönhetően új arculatot kapott. Az iskolakonyha dolgozói finom gulyással, lángossal várták az elfáradt munkásokat az óvodában.Külön köszönjük a testi fogyatékosok szervezetének munkáját, akik még egyszer öszszejöttek, hogy befejezzék a plébánia kerítésének festését.

Ahogy azt a világ összes magyarlakta vidékén minden magyar teszi március 15-én, községünk is megemlékezett az 1848-as forradalomról. Boros Volner Erika ünnepi beszéde és a helyi Kis-Duna Vegyeskar fellépése után a templomkerti emlékműnél az önkormányzat és a helyi alapszervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit, tisztelegve az ismert és ismeretlen hősök emléke előtt. Az ünnepi műsor a kultúrházban folytatódott, ahol Bertók István, Bertók Tóth Katalin és Tóth Balázs zenés előadását hallgathattuk. A gyönyörű zene és ének minden résztvevőt elvarázsolt és meghatottsággal töltött el. Ez az ünnep több mint másfél évszázada a magyar eszmélés, nemzeti függetlenség és a szabadság, a márciusi ifjak által közvetített eszmények és a hősök előtti főhajtás napja. 1848-ban a magyarok olyan értékek mellett tettek hitet, melyek azóta is örökérvényűek minden szabadságszerető nép számára. Nekünk, ma élő magyaroknak az a kötelességünk, hogy élettel töltsük meg azt az értékes örökséget, amit az előző generációk hagytak ránk. 1848 példája arra tanít bennünket, hogy a sikerhez mindenkire szükség van, mert ami egy embernek talán lehetetlennek tűnik, az egy összetartó közösség számára igenis megvalósítható.


ESEMÉNYEK Újszülötteink köszöntése „- Honnan jöttem? - kérdezte édesanyját a gyerek. - Hol szedtél fel engem? Az anya keblére vonta magzatát, majd könnyes mosollyal szólt: - Szívemben rejtőzködtél, kedvesem, mint örök vágy. Jelen voltál játékaim babáiban, és ha istenszobrot gyúrtam agyagból, téged formáltalak öntudatlan. Házunk istenségében is téged tiszteltünk. Éjfél reménységeiben és szerelmemben, sőt már az anyám álmaiban is. Otthonunk halhatatlan őrzőszelleme táplált emberöltők óta. Leánykoromban, amikor szirmait bontogatta lelkem, virágillatként lebegtél fölötte. Szelíd lényed úgy virágzott tagjaimban, miként felhő bíborfénye napfelkelte előtt. Ég küldötte kedvenc, hajnal ikertestvére, a földi lét nagy folyama partra vetett bennem. Arcodba nézek, és megfoghatatlan érzés tölt el: Te, ki mindnyájunké vagy, enyém lettél. Félelmemben, hogy elveszítelek, magamhoz szorítlak erősen. Csodás varázslat két gyönge karomba zárta a világ legdrágább kincsét.” (Rabidranath Tagore: Anyaság) Március 23-án a községi hivatal tanácsterme ismét gyerekzsivajtól volt hangos. A tavalyi évben született 15 csöppséget és szüleiket hívta az önkormányzat az új polgáraink tiszteletére szervezett eseményre. Községünk polgármesterasszonya a 2016-os évben született gyermekeknek rendezett ünnepségen elmondott köszöntőjében elismerő szavakkal üdvözölte a szülőket, akik mai, rohanó, elanyagiasodott világunkban vállalták a gyermeknevelés óriási felelősségét, hiszen a szülői hivatás egy egész életre szól, nem ismer fáradtságot, áldozatot, csak féltő gondoskodást és feltétlen szeretetet. A helyi óvodások és kisiskolások kedves műsorral, az önkormányzat frissítővel, gyönyörűséges tortával tették varázslatossá a babák délutánját. Természetesen az ajándékok és a közös fotók sem maradtak el. A mellékelt képek tanúsítják, hogy legkisebb polgártársaink nagyon jól érezték magukat. Ez a délután azonban nem csupán az újszülöttek köszöntéséről szólt, hanem a hagyományok, az ünnepek, az együtt töltött órák fontosságáról is, merthogy az ehhez hasonló összejövetelek mindenkiben erősítik a hovatartozás érzését. A csöppségeknek és szüleiknek nagyon sok boldogságot, rengeteg örömteli pillanatot, nagyon jó egészséget kívánunk! Az ünnepeltek névsora: Fölöš Alex, Bugár Szofi, Csicso Jakub, Fehér Zalán, Homola József, Hudec Hana, Kenés Áron Dominik, Mésároš Emma Friderika, Mitlík Kiara, Molnár Michaela, Polozsányi Máté, Ravasz József, Soós Áron, Takács Áron, Tóth Petra.

5


6

ESEMÉNYEK

Futással a békéért Április 1-én ismét futócipőt húzott a falu apraja, nagyja, hogy az idén második alkalommal megrendezett Békefutással emlékezzen a 2. világháború szörnyűségeire. A helyi önkormányzat felhívása nem csak a falubelieket szólította meg, jöttek a futni szeretők Vásárútról, Lúcsról, Nyárasdról, sőt Pozsonyból is. A délután 15.00 órakor kezdődő sporteseményre a Kis-Duna partján található Nepomuki Szent János-kápolna mellett gyülekeztek a résztvevők. A feliratkozás után mindenki megkapta az „egyenruhát”, a régi hidat és az olajágat tartó galambot ábrázoló emblémával ellátott pólót, vizet a futáshoz, majd elstartolt a két csapat. Először a hosszabbik, 4200 méteres távot futó, 7 elszánt emberből álló csoport indult el, akik a malmot érintve tettek egy kerülőt, hogy aztán a futballpályán keresztül érkezzenek vissza a célba. A másik csapat 33 futója a rövidebb, 1300 méteres távot választva rajtolt, a templom mellett betérve szintén a pályán keresztül érkeztek vissza a Duna-partra. A legfiatalabb sportoló 7 éves, a legidősebb 60 éves kora jelzi, hogy a mozgás nincs korhoz kötve, bárki elkezdheti, hiszen ezen a békefutáson tényleg nem az eredmény, hanem a részvétel volt a fontos. A lelkes futók mindegyike nagy dicséretet és kis ajándékot kapott, majd a falu polgármesterasszonya történelmi visszatekintésében elmesélte, mi is történt kis falunkban 72 évvel ezelőtt, amikor a község hídját a visszavonuló német katonák felrobbantották. A megemlékezést befejezve emlékkoszorút úsztattunk le a Dunán, ezzel tisztelegve a világháborúban elhunyt lakosaink emléke előtt.

A békefutás nem csak a megemlékezés miatt számít jelentős eseménynek, hanem alkalom arra, hogy a fiatalabb generáció is megismerje szülőfaluja történelmét.


HÍREK

7

Nappali foglalkoztató, azaz idősek napközi otthona létesül községünkben Ahogy azt már bizonyára többen is tudják, a helyi óvoda kihasználatlan részében a jövő évtől idősek napközi otthona, vagy más néven nappali foglalkoztató kezdi meg működését. Sok ilyen intézmény létesült országszerte, sőt Dunaszerdahelyen is. Elmondható, hogy mindenütt nagy sikernek örvend mind az idősek, mint a hozzátartozók részéről. A községünkben nyíló létesítmény működtetője a DOMUS nonprofit szervezet (azaz nem nyereségközpontú, tevékenységük hasznát az előre meghatározott céljaik elérésére, a társaság fennmaradására, terjeszkedésére és jövendőbeli tervek megvalósítására használják). A DOMUS által Farnádon és Naszvadon létesített ugyanilyen, az idősek nappali foglalkoztatásával foglalkozó intézet nagy látogatottságú, az ott folytatott tevékenységekről, a gazdag programokról készült fotókat, videókat a két intézmény facebook oldalán meg lehet tekinteni Denný stacionár Farná, illetve Nesvady név alatt. A szervezet az épületet 15 évre vette bérbe a községtől, a megnyitásig saját költségén azt teljesen felújítja, berendezi és fenntartja. A népesség elöregedése társadalmunk legnagyobb problémái közé tartozik, ami községünk lakosságára is jellemző. Korunk gyors, rohanó életstílusa miatt a mai családi együttélés módja általánosan korlátozza az idős generáció számára nyújtható teljes értékű gondoskodás lehetőségét. A jövőbe tekintés, a tervezés, a célok, álmok teljesítése mindannyiunk természetes kívánsága, azonban nagyon fontos egy pillanatra megállni és visszanézni a múltba is, elgondolkodni azon, kinek köszönhetjük jelenünket. Ezek a gondolatok indították el azt a kezdeményezést, melynek alapján községünkben idősek napközi otthonát hoz létre a DOMUS nonprofit szervezet. A több ilyen szociális szolgáltatást nyújtó intézményt is működtető szervezet igazgatóját, Ing. František Jakubov urat kérdeztük a községünkben létesítendő intézményről. - Kitől származik a napközi otthon létrehozásának ötlete Eperjesen? - A terv teljes egészében Tánczos Andrea, eperjesi lakostól származik. Felvette a napközi otthont működtető DOMUS nonprofit szervezettel, majd velem a kapcsolatot. A terv megvalósításához hozzájárult a község önkormányzatának képviselőtestülete is, és egyben rendelkezésünkre bocsátott a célnak megfelelő helyiségeket is, melyeket szervezetünk a községtől fog bérelni. - Mikorra tervezik az intézmény megnyitását? - Eperjesen az idősek napközi otthona a tervek szerint 2018 elején nyitja meg kapuit a helyi óvo-

da épületének kihasználatlan helyiségeiben. Addig az épületet rekonstruálni fogjuk, hogy az igényeknek megfeleljen. A felújítás között szerepel többek között a tető megjavítása, az ablakok cseréje, mellék- és szociális helyiségek létesítése és berendezése és természetesen a mozgáskorlátozottak részére akadálymentesített megközelítés. - Kik látogathatják majd az intézményt? - Az idősek napközi otthona főleg azoknak az egészségügyi problémákkal küzdő embereknek létesül, akik más személy segítségére szorulnak és családtagjaik munkaviszonyban vannak, éppen ezért nem tudnak egész napos gondoskodást nyújtani, viszont nyugdíjas otthonba sem szeretnék elhelyezni az idős hozzátartozójukat. A napközi otthon lehetővé teszi, hogy az idős ember ne szakadjon ki megszokott családi környezetéből. A szolgáltatás alkalmas mindazoknak, akik egyedül élnek, akik elvesztették szociális kapcsolataikat. A gondoskodást munkanapokon reggeltől a késő délutáni órákig lehet majd igénybe venni. Természetesen az intézménybe való érkezés és távozás rugalmas, a kliensek saját szükségleteihez igazodik, azaz úgy jönnek és mennek, ahogy az nekik megfelel. A tervezett maximális létszámot 50 személyre tervezzük. A kliensekről és a napközi otthon mindennapi működéséről szociális, egészségügyi és más szakképzett dolgozók csapata gondoskodik. - Az érdeklődők hogyan lehetnek a napközi otthon kliensei? Milyenek feltételek szükségesek ehhez? - Az érdeklődőnek bizonyos fokú ráutaltságot kell igazolnia (2-6 fokozat), melyet a kliens házi orvosa határoz meg és a ráutaltságot elbíráló orvos igazol (posudkový lekár). A benyújtott kérvény és az orvosi igazolás alapján Eperjes község határozatot ad ki a szociális ráutaltságról, ami után a szolgáltatás iránt érdeklődő személy a ráutaltságának mértéke szerinti szerződést köt az intézménynyel. Ezután a klienssel egy úgynevezett belépő beszélgetés következik, melyből kiderül, milyen kedvtelései vannak, megállapítjuk szociális színvonalát, egészségügyi állapotát és azt, milyen tevékenységeket tud végezni a terápiák keretén belül. - Hogy néz majd ki egy átlagos napközi otthonban elt-öltött nap? - A nap könnyű tornával kezdődhet, melyet tízórai elfogyasztása követ, utána különböző, a kliens kedvétől, érdeklődésétől függő tevékenységek, pl. társasjáték, kézimunka, olvasás vagy felolvasás, tévénézés és hasonlók. Délben finom ebéd lesz feltálalva, és az ebéd utáni kávé után a kliensek lepihenhetnek, beszélget-


8

HÍREK

hetnek, filmet nézhetnek, de akár bekukkanthatnak Jövendőbeli klienseinket, a családtagokat az internet rejtelmeibe is. Hazatérésük előtt pedig közösen elfogyasszák az uzsonnát. A napközi és minden érdeklődőt nagy szeretettel várotthonba való érkezés és távozás történhet egyedül vagy családtag segítségével, de szükség szerint az juk június 1-én 18.00 órától a helyi kultúrintézmény dolgozói általi szállítás is igénybe vehető. - Számíthatnak a napközi otthon kliensei valami- házba, ahol kérdéseikre első kézből kaplyen speciális programra vagy szolgáltatásra is? - Természetesen. Fontosnak tartsuk jövendőbeli nak választ. Az előadáson bemutatjuk az klienseink egészségéről való gondoskodást, ezért rendszeresen fogunk szervezni a számukra ta- intézmény működését, információt nyújtunk lálkozókat különböző szakorvosokkal (cukororvos, ortopéd, belgyógyász stb.), akikkel a klien- a napközi foglalkoztató tevékenységeiről. sek megbeszélhetik egészségügyi problémáikat. Rendszeresen lesz biztosítva masszőr, és nem csak klienseink számára fodrász és kozmetikus szolgáltatás is. Ami a speciális programokat illeti, egynapos, kulturális, történelmi emlékeket, társadalmi rendezvényeket meglátogató kirándulásokat tervezünk. Szeretnénk aktívan bekapcsolódni a falu és a régió közösségi életébe, szeretnénk részt venni például az Eperfesztiválon és más helyi rendezvéA pozsonyeperjesi nyugdíjas egyesület évzáró nyeken. Természetesen nem maradnak el az szü- taggyűlését március 31-én tartottuk meg. Üdvözöltem a letésnapok, ünnepek, közös megülései sem egy tagokat, a vendégeket, a járási küldöttet, Seregi Klárát és pohár borocska, gulyásfőzés, sütögetés mellett. a helyi alpolgármestert, Rigó Sándort. Megemlékeztünk - Milyen terveik vannak a jövőre nézve? a halottakról, Fucsek Zoltánról, Tánczos Zsuzsannáról és - Elsőrendű célunk az épületen végzett mun- Volner Zsuzsannáról. Tiszteletükre mécsest gyújtottunk kák mielőbbi befejezése és a hivatalos teendők és Juhász Gyula Vigasztalás című versével emlékeztünk bebiztosítása, hogy az eperjesi napközi otthon rájuk. megkezdhesse 2018 januárjában működését. A későbbiek folyamán szeretnénk szolgáltatásain- „Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek kat kibővíteni, mégpedig otthoni ápoló gondos- Hiába szállnak árnyak, álmok, évek kodással, hogy kielégítsük azokat is, akiknek Ők itt maradnak bennünk csendesen még egészségi állapota nem teszi lehetővé a napközi Hiszen hazánk nekünk a végtelenség. otthon látogatását. Mivel a községben nagyon Emlékezünk, mint a lámpafény az estben aktív rokkantnyugdíjas klub működik, terve- Kitündököl és ragyog egyre szebben ink között szerepel velük együttműködve egy És melegít, mint kandalló télen, derűs szeliden és örök védett műhely létrehozása, ahol érvényesül- fehéren. hetnének a közösség még munkaképes tagjai. Szemünkben tükrözik tekintetük még, és élnek ők tovább, szűz gondolatként.” Az alábbi illusztrációs fotók az idén januárban megnyílt naszvadi idősek napközi otthonában Most pedig röviden a tevékenységünkről és arról, hol is voltunk a 2016-os évben. Részt vettünk a járási egyesület által szervezett tavaszi és őszi egyhetes tátrai kiránduláson. Bekapcsolódtunk az Eperfesztivál szervezésébe, tagjaink eperlekvárt főztek. Augusztus 9-én egynapos hajókiránduláson vettünk részt. A hajó Pozsonyban a kikötőből indult Dévényig, ahol megnéztük Dévény várát. A Híd párt által szervezett nyugdíjas délutánon vettünk részt Kisudvarnokban. Szeptember 20-án a Csallóközi Múzeumot látogattuk meg. Részt vettünk novemberben a helyi önkormányzat által szervezett nyugdíjas ünnepségen. December 20-án színházban voltunk Dunaszerdahelyen a Karácsonyi koncert címmel rendezett esten.

Nyugdíjas évzáró

Munkaterv javaslat a 2017-es évre:


ÉVZÁRÓK Kerékpártúra a Tőkési malomhoz 1. Színházlátogatás 2. Fürdés a dunaszerdahelyi termálfürdőbenA járási nyugdíjas szervezet által szervezett kirándulásokon való részvétel 3. Kirándulás Pőstyénybe május 16-án 4. Bekapcsolódunk az Eperfesztivál szervezésébe 5. Részt veszünk az önkormányzat által szervezett faluszépítő brigádon 6. Gyalogtúra januártól májusig, májustól merridián tornát tartunk a futballpályán 7. Bekapcsolódunk a vers- és prózamondó versenybe. Kérem a tagságot, hogy a munka sikeres elvégzése érdekében kapcsolódjanak be a tervek megvalósításába. Kívánok mindenkinek erőt, egészséget, sok-sok szeretetet. Krcsek Rozália

9

Horgászévzáró

Tisztelt jelenlevők, kedves vendégeink! Magam és a vezetőség nevében üdvözlök mindenkit évzáró gyűlésünkön. Engedjék meg, hogy pár mondatban összefoglalva ismertessem Önökkel szervezetünk munkáját. Szinte minden évet azzal kezdjük, hogy itt találkozunk, ahogy ma is és megtartjuk évzáró gyűlésünket. Utána, illetve ha az időjárás engedi, az évzáró előtt szoktunk brigádot szervezni, amikor a tavak környékét takarítjuk ki. Ha már a brigádról van szó, szeretném megemlíteni, hogy egyre többen veszünk részt rajta. Sajnos van mit takarítani. Azt gondolom, hogy azok a személyek, akik nem jönnek el a tavak környékének rendbetételére, talán azok hagyják maguk után a sok szemetet. Erre valamilyen megoldást kell keresnünk. Ezeket a horgászokat vagy keményebben meg kell büntetni vagy pedig ki kell zárni őket a szervezetből. Arra kérem Önöket, közös erővel próbáljunk megoldást találni erre a problémára. Tavainknál gyakran kint vagyunk, azaz az eperjesi, vásárúti valamint a kürti tavaknál. Sajnos nem tudunk mindenhol ott lenni, de szerencsére nem csak a halőrök, hanem horgászaink is becsülettel odafigyelnek vizeinkre, hiszen ez közös munkát igényel, mindannyiunk vagyonáról szól. Pár szót szeretnék mondani a májusi hónapban megrendezett horgászversenyről, melyet az eperjesi tavon rendeztünk meg, ahol 52 horgász mérte össze tudását. Négy kijelölt szektorban 15-15 horgász versenyzett az értékes díjakért. A győztesek serleget és vásárlási utalványt nyertek. A versenyben mindig összsúlyt és minden fajta halat mérünk. A tavalyi győztes 46,58 kg halat fogott, a versenyen kifogott összsúly 415 kg hal volt. A júniusi hónapban az Eperfesztivál alkalmából a kis tavon megszerveztük a gyermek-horgászversenyt, melyet a helyi önkormányzat támogatott. A megmérettetésen 12 gyermek vett részt. Ilyen verseny évente van a kürti, illetve a vásárúti tavon is a falunap alkalmából. Vásárúton picivel komolyabbak a követelmények, de ott már a díjazás is jelentősebb. Szeretném hozzátenni, hogy sajnos egyre kevesebb a gyermekhorgász, aminek az okát nem tudjuk, bár lehet, hogy igaza lesz az egyik kollégának, aki azt mondta, majd ha lesz monitor a vízben, akkor talán többen lesznek. Míg az elmúlt években 40-45 gyermek szokott versenyezni, tavaly már csak 24-en voltak, pedig mindenkinek jutott ajándék, tízórai, üdítő és édesség is. Itt szeretném megköszönni a támogatást a vásárúti önkormányzatnak, a városi horgászszövetségnek és Madarász Norbertnek, aki minden kis horgászt megajándékozott. Most pedig ismertetném a körzetünkben történt haltelepítést.


10

HÍREK

Eperjesi tó: K3-as ponty 1300 kg, K2-es ponty 670 kg, dévér 1900 kg, kis süllő 4400 drb. Vásárúti tó: K3-as ponty 1000 kg, K2-es ponty 500 kg, dévér 900 kg, kis süllő 4000 drb. Kürti tó: K3-as ponty 900 kg, K2-es ponty 500 kg, dévér 500 kg, kis süllő 3500 drb. Hodosi tó: K2-es ponty 25 kg, kis süllő 100 drb. Évértékelésem befejezéseként szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatoknak, magánszemélyeknek, a horgászszövetségnek és mindazoknak, akik valamilyen formában segítették körzetünket. Seszták István

A CSEMADOK alapszervezet beszámolója Szeretettel üdvözlöm Önöket, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és jelenlétükkel megtisztelik a 2016-os évet értékelő gyűlésünket. Az elmúlt évi értékelő közgyűlésre február 7-én került sor, amelyen szép számmal vettek részt alapszervezetünk tagjai. A 10 tagból álló vezetőség az év folyamán rendszeresen ülésezett, melynek során megbeszéltük az éppen aktuális szervezési kérdéseket. A község önkormányzatával és a helyi tömegszervezetek képviselőivel közösen koszorúztunk március 15-én a templom melletti hős9k szobránál a magyar szabadságharc 168. évfordulójára emlékezve. Az ünnepi műsor keretén belül a Kis-Duna Vegyeskar Kossuth nótákat énekelt és a helyi alapiskola tanulói pedig szép műsorral léptek fel a kultúrházban. Március 13-án a sárosfai temetőben Bittó István egykori magyar miniszterelnök síremlékénél koszorúztunk a helyi Csemadok alapszervezet tagjaival. Április 2-án szervezetünk tagjai részt vettek a községük hármasívű hídjának 71 évvel ezelőtti felrobbantásáról megemlékező békefutáson. Május első vasárnapján a községünkben megrendezett anyák napi műsort tekintettük meg. Május 21-én Légen a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának konferenciáján 3 vezetőségi tagunk képviselte szervezetünket. Június 11-én a pozsonyeperjesi önkormányzat által rendezett 6. Eperfesztiválon fellépett az Ugri-Bugri bábcsoport. Az énekkar tagjai a Dalos sátor alatt 60 kg liszt felhasználásával készítettek finom lángosokat az egész nap folyamán. Itt szeretném megköszönni az énekkar tagjainak az elvégzett önfeláldozó munkát. Alapszervezetünk tagjai június 25 és 26-án a Csemadok 65. kulturális ünnepén és szövetkezeti napokon, Bősön megtekintették járásunk legjobb kulturális csoportjait. Énekkarunk tagjai szeptember 17-én vendégül látták a szlovéniai Völgyifalu Petőfi Sándor Népdalkör és Citerazenekar tagjait. Másnap, 18-án az istentisztelet urán a majori kápolnánál a a Völgyifalu Népdalkör és Citerazenekar és a Kis-Duna Vegyeskar fellépését tekinthette meg a megjelent lakosság. Október 1-én immár 17. alkalommal rendeztük meg a Katica Bábfesztivált a helyi önkormányzat és a Bethlen Gábor Alapítvány anyagi támogatásával. A meghívott bábcsoportok vidám előadásokkal szórakoztatták a közönséget. Október 22-én vezetőségünk tagjai a nagyfödémesi művelődési otthonban a szövetség 14. országos közgyűlésén vettek részt. Még aznap délután a helyi kultúrházban került sor az Énekkarok Nemzetközi Dalostalálkozójára, ahol felléptek a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, az Ajka-Padrakúti Forrás nőikar, a Gyarmati Vegyeskar és a helyi Kis-Duna Vegyeskar. A találkozó időpontja alkalmat adott az 1956-os magyar-


HÍREK országi eseményekről való megemlékezésre is. November 5-én alapszervezetünk képviselői részt vettek a körzetek, alapszervezetek és területi választmányok munkáját értékelő gyűlésen, amelyre Hodosban került sor. Délután énekkarunk fellépett a helyi művelődési központban megrendezett nyugdíjas napon. December 3-án énekkarunk fellépett a bősi római katolikus templomban a 24. alkalommal megrendezett adventi hangversenyen. A helyi római katolikus templomban december 10én a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmány, Pozsonyeperjes Önkormányzata és a Kis-Duna Vegyeskar tagjai támogatásával megrendezésre került az adventi hangverseny, melyen fellépett a helyi alapiskola gyermekkórusa, a nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskar, a bősi Kék Duna Vegyeskar, a Vásárúti Dalárda, valamint a helyi Kis-Duna Vegyeskar. A kórusok csodálatos adventi és karácsonyi énekekkel lepték meg a közönséget. December 18-án, vasárnap a szomszédos Tallós római katolikus templomába kaptunk meghívást, ahol a szentmise keretén belül énekkarunk előadta karácsonyi repertoárját. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a helyi vegyeskar tagjainak és karnagyának, az Ugri-Bugri bábcsoport tagjainak és vezetőjüknek, hogy szabadidejüket nem sajnálva vállalták az időigényes próbákat és fellépéseket a tavalyi évben is, ami által öregbítették alapszervezetünk és községünk hírnevét. Köszönöm a helyi önkormányzat képviselőtestületének, hogy évről évre biztosítja szervezetünk számára a fenntarthatósághoz szükséges anyagi forrásokat, mellyel támogatják a helyi kultúréletet. Bízom benne, hogy az előttünk álló évben is megvalósulnak majd a Csemadok hagyományossá vált rendezvényei, mellyel hozzájárulhatunk kultúránk és értékeink megőrzéséhez. Ehhez kívánok mindannyiuknak sok sikert, jó erőt és egészséget! Rigó Sándor

11

A kultúra terén végzett sokéves munka elismerése Rigó Sándor, községünk alpolgármestere hosszú évek óta a Csemadok helyi alapszervezetének elnökeként tevékenyen vesz részt a magyar kulturális értékek megőrzésében, ápolásában. Az ezen a téren végzett nagyra becsült munkája elismeréseként a helyi önkormányzat felterjesztésének eredményeképpen május 18-án ünnepélyes keretek között vehette át a Nagyszombati Kerület elöljárójától, Tibor Mikuštól a kultúra terén végzett munkásságának méltatásáért járó kitüntetést. A Múzeumok Nemzetközi Napja alkalmából megrendezett ünnepségre a nagyszombati Ján Palárik Színház Tükörtermében került sor. A kitüntetettnek szívből gratulálunk, további sikeres munkát kívánunk!


12

SULIHÍREK

Beiratkozás iskolánkba Még javában zajlik a munka az iskolákban, de már most gondolunk a következő tanévre. Új tavaszt, új beiratkozást hoz. Négy évvel ezelőtt éppen ilyentájt fogadtuk nagy szeretettel a mostani negyedikeseinket, akik akkor tizenöten félénk, vagy éppen bátor kis óvodásként érkeztek hozzánk. Szüleik beíratták őket, majd a következő tanév szeptember elején elfoglalták helyeiket osztályukban, amelyekben a mai napig gyűjtögetik ismereteiket a világ dolgairól, tudományokról, művészetekről, sportról, a helyénvaló viselkedésről, és egyáltalán mindenről. Felkészültek a továbblépésre, egy szinttel magasabbra lépnek az iskola épületében, és egy szinttel magasabbra az életükben. Az első lépcsősort immár végigjárták becsülettel. Szép közös munka volt. Április elején, a hónap 4. napján, be is mutatták ezt a helyet a jövendőbeli elsősöknek. Bátran, vidáman várták az iskolánkba érkező végzős óvodásokat. Legtöbben Eperjesről és Tőkésről érkeztek, de jöttek hozzánk Vásárútról és Tallósról is. Tizennyolcan ültek be padjainkba. Zsibongva, fecsegve, kíváncsian leskelődve... eleven, csillogó szemekkel, ahogy csak a gyerekek tudnak elfoglalni helyeket,termeket,akár iskolákat is. Színészi tehetségüket kibontakoztatva köszöntötték őket negyedikeseink, mese, vers, és nem egy dal hangzott, és úgy tűnt, mindez kis vendégeink nagy örömére szolgált. Ezen a napon a játszás,az iskola épületének szemrevételezése mellett az óvodások szülei hivatalosan is beíratták gyermekeiket, megismerhették a jövendőbeli tanító nénit is, beszélgetéssel, ismerkedéssel töltöttük a tartalmas délutánt.

Izgatottan várjuk mindannyiukat vissza szeptemberben. Tárva-nyitva lesz iskolánk kapuja, az osztályuk ajtaja, és a tanító néni szívének ablaka is, hogy mindannyiukat befogadva elkezdjük az életük első nagy feladatát teljesíteni, együtt, szorgalommal és tudásvágygyal felvértezve. Együtt sikerülni fog. Ki mondta, hogy nem tudjuk megváltoztatni a világot? Boros Erika

Belépés csak álarcban! A farsang utolsó 3 napja egyben télbúcsúztató is, csúcspontja pedig a karnevál. Az Alapiskola diákjai és tanárai minden évben álarcosbált szerveznek. Idén szakítva a hagyományokkal, ételkóstolóval egybekötött jelmezbállal készültünk. Szülők, testvérek és nagyszülők is részt vehettek a mulatságon. Csupán egyetlen feltétele volt: „Belépés csak álarcban vagy jelmezben!“ Mindenki lelkesen, izgatottan, készült a nagy napra. Iskolánkat is a hangulatnak megfelelően karneváli díszbe öltöztettük. Színesebbnél színesebb álarcok, lufik lengték be a tantermeket, folyosókat és a tornatemet. Minden résztvevő számmal ellátott kitűzőt kapott. Az álarcosbál a jelmezek bemutatásával kezdődött. Miután megtekintettük a jelmezkavalkádot, a felnőttek és a gyerekek egyaránt szavazhattak a nekik legjobban tetsző álarcokra, jelmezekre. A ruhákat és az álarcokat nagy leleményesség jellemezte, az ötletek és a kivitelezéseik is kellemes meglepetéseket okoztak. Volt rendőr, japán gésa, DJ, egyszarvú, búvár, katicabogár, teafilter, boszorkány, pókember, szerzetes, távoli országok hercegnői, különböző mesefigurák, és egy nagy „Smiley“ (mosoly) család is. A tanárok sem szűkölködtek az ötletekben: volt,aki hókirálynőnek öltözött, de volt Minnie egér, madárijesztő, szobalány, javasasszony, hawai lány(ok), Bruno Mars, boszorkány, katicabogár és Like Vadász Nyuszifül is. A jelemzesek bemutatója után alkalom nyílt a különböző finomságok kóstolására. A szülők egészséges finomságokkal megrakott asztalokat varázsoltak a tornaterem előterébe.

Nincsen álarcosbál tombola nélkül“ - a gyerekek nagy érdeklődéssel várták az izgalmas tomboladíjakat. Mindenki kedve szerint kiválaszthatta a neki tetsző ajándékot. Emelett az iskola tréfás tomboladíjakkal is készült, többek közt volt „Feleletmentesítő, Egész napos ügyelet a folyosón, Ingyen ebéd, Fűnyírás, Tornaóra és Kolompolás is“.


SULIHÍREK A tomboladíjak kiosztása közben zenés-mozgásos játékokat jatszottunk, a táncoslábú farsangozókat külön jutalmaztuk. A jó hangulatról és a zenéről kilencedikes diákjaink, Bondor Juszti és Dudás Ádám gondoskodtak. A nap csúcspontja az eredményhirdetés volt, melyet kicsik és nagyok egyaránt izgatottan vártak. A legtöbb szavazatot kapott versenyzők különleges díjakat kaptak. Ezúton szeretnénk mégegyszer megköszönni mindenkinek a segítséget az előkészületekben és az álarcosbál lebonyolításában.

13 A magyar költészet napja

„Veszem a szót, feldobom a levegőbe, ott szétesik, és újra megfogom, és akkor valami más.“ (József Attila) A magyar költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. Iskolánk ez alkalomból minden évben valamilyen kulturális rendezvénnyel tiszteleg a magyar líra előtt. Idei megemlékezésünk két részből állt. Először az ifjú egészségvédők bújtak ismert regény- és mesehősök bőrébe, és verses játékukkal hívták fel iskolatársaik figyelmét az olvasás szépségére és fontosságára. Ezután láthattuk azt a kisfilmet, melyet Bugár Anna tanító néni készített az ünnep alkalmából. Főszereplői, természetesen, iskolánk diákjai és pedagógusai voltak. Klasszikus és kortárs költők verseit szavalták izgalmas helyeken, érdekes helyzetekben. Jó volt látni a gyerekek jókedvét és lelkesedését a forgatás és a vetítés alatt egyaránt. A hatalmas taps a film végén is jelezte számunkra, hogy iskolánkon sokan szeretetik a verseket, hogy tanulóink örömüket lelik a rendhagyó iskolai foglalkozásokban. És ez még nem volt minden. Meghirdettünk egy internetes nyereményjátékot is, mely szerint a kisfilmben elhangzott 31versnek a címét és költőjét kellett megnevezni és beküldeni. A három leggyorsabb megoldó – Bondor Jusztina, Horváth Rebeka és Mikó Patrik értékes könyvutalványt kaptak az iskolától. Bár a dobogóról lemaradtak, mégis említést érdemelnek Szitás Fanni, Molnár Viktória, Csiba Kamilla és Kürti Gabriella, akik szintén sok szabadidejüket fordították a feladvány megfejtésére. Gratulálunk nekik! Molnár Judit

Tanítók, diákok inkognitóban

Az iskola életéről, az ott történtekről készült kisfilmek megtekinthetők a Pozsonyeperjesi Iskola Szülői Közössége facebook oldalon


14

SULIHÍREK

A sok ezerből a miénk az egyik legszebb... 2017. április 22. A Föld napja... ...avagy TE is segítségünkre lehetsz bolygónk megmentésében! A Föld napja világméretű mozgalom több évtizede szólít fel a környezet védelmére, és számos megmozdulással hívja fel a figyelmet bolygónk megóvására, a környezetvédelemmel kapcsolatos folyamatos tanulás jelentőségére. „A természet varázsát ontja bőven. A fűben, a virágban és a kőben. Ó nincs a földön oly silány anyag, Mely így vagy úgy ne szolgálná javad; De nincs oly jó, melyben ne volna vész, Ha balga módra véle visszaélsz!“ (Shakespeare) Iskolánk ezen az éven is megemlékezett a Föld napjáról, nem is akármilyen módon. Egy kisfilmmel csatlakoztunk a Jobb Veled a Világ Alapítvány által meghirdetett „Énekelj a Földért!“ megmozduláshoz, mely igencsak elnyerte a szervezők tetszését. A több ezer beküldött kép és videó közül a miénket választották az egyik legszebbnek, legsokatmondóbbnak, melyben diákjaink leginkább a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát hangsúlyozzák, valamint azt, hogy minden nap a Föld napja kell, hogy legyen! Ezúton is szeretnénk megköszönni az alapítványnak, hogy iskolánk is megmutathatta, bizony VELüNK is JOBB ez a VILÁG !! „Becsüld hát a Földet, úgy, mint jó anyádat. Védd az üde zöldet, óvd az élő fákat!“ (Aranyosi Ervin)

Diákok köszöntötték

tanítóikat

A tanítónap alkalmából virággal, kedves kis műsorral lepték meg a nagyszünetben tanáraikat a diákok. „Tisztelt tanító nénik és tanító bácsi! Engedjék meg, hogy az iskola tanulói nevében köszöntsük Önöket, tanítóinkat és megköszönjük, hogy annak idején megtanítottak bennünket írni és olvasni, kivonni a kisebbet a nagyobból, hátrafelé is elvégezni a guruló átfordulást és megkülönböztetni a dó hangot a rétől. Köszönjük, hogy fontosnak tartják, ha úgy tudnak adni, hogy nem számolják, mit kapnak cserébe, ha nem csak ítélkeznek, de megértenek és segítenek is, ha tolerálják az öntudatos kamasz karcos véleményét, hogy nyitottak és igazságosak, lelkiismeretesek, de van humoruk is, és egész lényük biztonságot, szeretetet áraszt. Köszönjük!”

Anyanyelvi vetélkedőn is voltunk... Május 12-én diákjaink ismét jó eredményekkel tértek haza a bősi anyanyelvi vetélkedőről. Eredményeik: 1 ezüst, 2 bronz és egy 5. helyezés. Gratulálunk!


SULIHÍREK

15

Az ősi írás tudóinak versenye Iskolánkat érte a megtiszteltetés, hogy május 5-én otthont adhatott a 13. alkalommal megrendezett ŐSI TUDÁS - XIII. Rovásírás-vetélkedő és Műveltségi Találkozó körzeti döntőjének, ahol több mint 80 diák mérte össze tudását. A diákok koruk szerint 5 csoportra osztódtak. A versenyen két feladattal kellett megbirkózniuk. Az egyikben rovásírásos szöveget kellett hangosan felolvasniuk, a másik, írásbeli feladatban pedig a megadott szöveget rovásírással kellett leírniuk, illetve rovásírásos szöveget írtak át latin betűsre. A diákok vették is az akadályokat, csoportonként 5-6 versenyző jutott tovább az országos döntőbe. Iskolánk pedagógusai, a diákok, a szülők és az önkormányzat közös összefogással, rengeteg munkával méltó helyszínt biztosítottak a versenynek. A hozzánk érkező vendégeket otthon készült édes, sós sütemények, üdítők várták. A kultúrműsorról iskolánk tanulói gondoskodtak, akik szavaltak, énekeltek, táncoltak. Voltak olyan diákok is, akik versenyzők, énekesek, táncosok is voltak egy személyben. Minden versenyzőnk magas pontszámot ért el, 1-1 pont különbség volt csak közöttük. Különdíjas lett Szitás Fanni, az országos döntőbe pedig Csiba Mátyás és Kürti Csaba jutott tovább. Ez azért is figyelemre méltó, mert a mi tanulóink csak februártól tanulják a rovásírást, a többiek viszont már szeptembertől. A május 26-án Nagyölveden megrendezett Ősi Tudás Rovásírás-vetélkedő országos döntőjében a legfiatalabbak korcsoportjában képviselte iskolánkat a két döntőbe jutott diákunk. Az ugyancsak erős mezőnyben minimális pontvesztéssel Matyi az 5., Csaba pedig a 7. helyen végzett. Hozzátesszük, hogy az országos megmérettetésen mindenki iskolánk magas színvonalon megszervezett rendezvényét méltatta. Akik itt jártak, csak pozitívan, csodálattal emlegették és dicsérő szavakkal illették a verseny eperjesi körzeti fordulóját. Óriási köszönet a rendezőknek, a tanári karnak, a szülőknek, az önkormányzatnak és mindenkinek, aki valamilyen módon támogatta ezt az eseményt.

A szülői szövetség tevékenysége Kérdéseinkre válaszol Csiba Ferenc, a szülői szövetség elnöke. - Legutoljára február közepén beszélgettünk. Mi történt azóta a szülői szövetség háza táján? - Az eltelt pár hónap alatt sem pihentünk. Sikerült az iskolát és az óvodát is olyan tárgyi eszközökkel támogatni, amire már régóta szükségük volt, csak a szűkös anyagi keretük miatt ezeket eddig nem tudták megvásárolni. Támogattuk az iskola szakköri tevékenységét is. Valamint ismét elhoztuk a mozit az eperjesi kultúrházba és színházba vittünk egy busznyi igényes szórakozásra vágyó színházkedvelőt. - Úgy látszik, ez alatt a 2-3 hónap alatt tényleg sok minden történt. Kezdjük az elején. Mi az, amivel az iskolát sikerült támogatni? - Ahogy azt már a múltkori beszélgetésben említettem, az iskolában 3 vagy 4 osztályban is ki kellene cserélni a táblát, mert azon kívül, hogy már szinte csak az imádság tartja őket a falon, a kréta sem hagy nyomot rajtuk. Most a 4. és a 7. osztályban sikerült


16

SZÜLŐI SZÖVETSÉG

ezeket a régi, kiszolgált táblákat modern, új táblákra cserélni. Hatalmas a különbség a régi és az új között, bár erről leginkább a pedagógusok és a gyerekek tudnának beszámolni. Az új tábla strapabíró kerámia bevonattal rendelkezik, ezen kívül még a mágnes is megtapad rajta, ami abból a szempontból előnyös, hogy bármilyen képet, vagy papírt egy szempillantás alatt rá lehet „tűzni“ egy mágnes segítségével. A táblákat egyenesen a gyártótól rendeltük, ezzel is pénzt takarítottunk meg. A március 15-én a Tabela kft. szakemberei, a régieket eltávolították, az újakat pedig szakszerűen fel is szerelték az osztálytermekben.

- A képeken is látszik, hogy tényleg nagy különbség van a régi és új táblák között. Mit kaptak az óvodások? - Már régóta fájt a foguk olyan járművekre, amivel a játszótér környékén közlekedhetnek és fejlődhet az egyensúlyérzékük. Sikerült beszerezni 2 nagyon jó minőségű és főleg nagyon strapabíró rollert és 2 futóbiciklit. Mindkettő nagykerekű, tehát könnyen használható füves területen is, nem csak betonon. Az összes járgányon van fék is, ami segíti a biztonságos használatukat. A gyerekek május 10-én próbálhatták ki először a járműveket és nagyon örültek nekik. - Említetted, hogy az

iskola szakköri tevékenységét is támogattátok. - Igen, így van. A gyerekeknek februártól van lehetőségük arra, hogy elsajátítsák a rovásírást. Akkor indult ugyanis a rovásírás szakkör az iskolában. Nagyon sok gyerek jelentkezett a szakkörbe és ügyesen elsajátították a rovásokat. Ma már szépen, folyékonyan olvassák a rovásírással írt szövegeket és szépen írnak is ezekkel a régi jelekkel. Azért döntöttünk úgy, hogy támogatjuk ezt a kezdeményezést, mert egyrészt sok gyereket érintett a foglalkozás, másrészt pedig egy értékes tudáshoz segítettük hozzá a gyerekeket. Azonkívül, hogy megtanulják a rovások írását és olvasását, sok magyar regét és mondát is megismerhetnek, mivel ezekről is tanulnak a foglal-

kozásokon. Erősödik ezáltal a magyarságtudatuk is, ami szintén nem elhanyagolandó. - Február 24-én ismét mozivá változott a kultúrház. Hogyan sikerült ez az akció? - A községi hivatallal közösen szerveztük meg az Eperjesi Mozimaratont. 3 filmet vetítettünk le. Délelőtt a gyerekek ingyenesen nézhették meg a Vuk című rajzfilmet. A vetítésen az ovisokkal együtt kb. 90 néző izgulta végig a kis róka kalandjait. A délutáni és az esti előadáson már sajnos kevesebben vettek részt, ez részben azért is lehet, mert azon a héten nagyon sok program volt itt a faluban. Délután Kern András Gondolj rám című filmjét, este pedig a Hurok című mozit vetítettük. Ősszel folytatjuk a vetítéseket. Az idén nagyon sok jó magyar film került a mozikba, úgyhogy lesz miből választani. - Melyik színházban voltatok és milyen darabot néztetek meg? - Olyan darabot kerestünk, amit hétvégén a délelőtti vagy délutáni órákban is játszanak, hogy a gyerekeket is el tudják vinni a szülők. Március 19-én a Győri Nemzeti Színházban voltunk A Pál utcai fiúk című darabon. Elég nehezen sikerült jegyeket szerezni, mert még csak januártól játszották a darabot, de végül is 44 színházkedvelő gazdagodhatott egy felejthetetlen élménnyel. A mű által közvetített értékek, mint a barátság, a hősiesség és a becsületesség örök érvényűek, főszereplői pedig, Nemecsek Ernő, Boka János, Ács Feri és Geréb Dezső fogalommá váltak, ahogy a gittegylet, az einstand és a grund szavak is. Aki még eddig nem látta a darabot, ha teheti, mindenképpen nézze meg. A nagyon jó színészi játék, a gyors és pontos díszlet-váltások, a regény cselekményét pontosan követő rendezés nagyon élvezetes néznivalót eredményezett. A darab végét még meg is könnyeztük. - Mivel foglalkoztatok még a felsoroltakon kívül? - Egy szervezet működtetésével mindig akad munka. A tavasz az adóbevallások ideje is. Mi is kampányoltunk egy kicsit, hogy aki teheti adója 2%-ával támogassa a szülői szövetséget. Ennek az eredményét majd júniusban fogjuk látni. Néhány szülő részt vett a faluszépítő brigádnapon is április 22-én. Az óvoda és az iskola környékén raktunk rendet, ültettünk pár bokrot és virágot, hogy a gyerekek szebb környezetben tanulhassanak és játszhassanak. - Mit terveztek a közeljövőben? - Június 10-én az Eperfesztiválon is ott leszünk. Több szülő is bekapcsolódik a szervezésbe és főleg a fesztivál lebonyolításába. Ezen kívül tanévzáró gyereknapot tervezünk. Ez június 23-án pénteken kerül megrendezésre az iskola udvarán. A program még nem készült el teljesen, de az már biztos, hogy moldvai táncház lesz gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Ha bárkinek ötlete vagy hozzászólása lenne a szülői szövetség munkájával kapcsolatban, a szulszov. eperjes@gmail.com e-mail címre várjuk a leveleket.


OVIHÍREK

17

Ovisaink mindennapjaiból Új év, új lehetőségek, új kihívások. A januári betegeskedés után februárban egy fergeteges hangulatú álarcosbállal ünnepeltük a farsangi időszakot. Már a felkészülés is izgalmakkal telt. A gyerekek nagy izgalommal tanulták a farsangi énekeket, verseket és szűnni nem akaró kíváncsisággal érdeklődtek a farsangi népszokások iránt. Az időszak tetőpontja mégis az álarcosbál volt. Fantasztikusan kreatív és izgalmas jelmezeket láthattunk, és azon a délelőttön mindenki azzá válhatott, ami csak szeretett volna. Az ötleteknek csak a fantázia, és a szülők türelme, ideje szabott határt. Óvodánkban nyüzsögtek a hercegnők, tündérek, rendőrök, mesehősök, kalózok és még sorolhatnám. A lényeg, hogy nagyon jól szórakozott mindenki. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy ismét megköszönjem magam és kolléganőim nevében a szülők hozzájárulását az eseményhez. Február 24-én a helyi alapiskola mellett működő szülői szövetség jóvoltából ismét mozizhattunk. Ezúttal egy örök klasszikus magyar mesét, a kis róka, Vuk kalandokkal tűzdelt életútját bemutató animációs filmet. Elmondhatom, hogy a gyerekeket igazán megérintette ez a kis történet. A vetítés után az óvodában rajzokat készítettek a kis rókáról és hosszan elbeszélgettünk a látottakról, így tehát újfent játszva tanultunk meg valami fontosat. Mégpedig azt, hogy bármilyen nehézségek árán is elérhetjük céljainkat, amihez nem kell más csak jó nagy adag kitartás. Bizony az idő szélsebesen szalad, ezt talán most a legjobban az idén ballagó iskolaköteles ovisaink és szüleik érzékelik a leginkább. Pár hónapon belül ugyanis ezek a gyerekek beülnek az iskolapadba. Nem könnyű ez, hiszen három éven át az óvoda a második otthonuk, biztonságot jelentő kis fészkük volt. Nem is olyan sokára minden megváltozik körülöttük és ennek a változásnak a zökkenőmentességét és a szülők döntését, miszerint melyik iskolába írassák be csemetéiket, picit megkönnyítve a helyi alapiskola nyílt napot tartott a ballagók és szüleik részére. Ennek keretén belül betekintést nyerhettek egy tanóra menetébe, találkozhattak a tanító nénikkel, tanító bácsival, és kiváltképpen nagy öröm volt a gyerekek számára, hogy volt ovis társaikkal lehettek újra és megismerkedhettek a tőkési óvodából ballagó, esetleges leendő osztálytársaikkal. A gyerekek és a szülők nevében is köszönjük a meghívást. Ezt követően 2017. április 3-án lezajlott a beiratkozás. Nagy volt az izgalom, főleg az iskolába készülő gyerekek részéről, de végül rendkívül jól érezték magukat és nagyszerű élményekkel gondolnak vissza erre a napra. A negyedikes tanulók műsorral készültek nekik, a tanító nénik foglalkozásokkal, a szülőknek pedig lehetőségük nyílott közelebbről megismerni az iskola profilját. Az idei tavasz elég hűvös idővel „ajándékoz meg“ bennünket, de mi igyekszünk előcsalogatni a napocskát, énekekkel, versekkel és szebbnél szebb alkotásokkal. Az előző évekhez hasonlóan most is megfigyeltük a természet csodálatos erejét és szépségét különféle magvak csi-

ráztatásával. Ezt mindig kifejezetten élvezik a gyerekek. Ezen kívül készültünk a húsvéti ünnepekre is. Megismerkedtünk a hagyományokkal, tojást festettünk, nyuszit készítettünk és a szünet után picit locsolkodtunk, nehogy elhervadjunk. A szülői szövetségnek köszönhetően az udvari játékaink gyarapodtak két taposóbiciklivel és két rollerrel, valamint Csiba Ferenctől és családjától egy szuper fa állatkertet kaptak a gyerekek. Mindent köszönünk. A Föld napján a helyi önkormányzattal karöltve a Tiszta Falu elnevezésű faluszépítő projekt keretén belül pár szülő segítségével az óvodánk udvarát is kicsinosítottuk. Nagyon szépen köszönjük a helyi önkormányzatnak a támogatást és a a programba bekapcsolódott szülőknek a segítséget. Az orgonák finom illata és naptár is jelezte számunkra a tavasz legszebb ünnepének a közeledtét. Az édesanyák ünnepére való felkészülés minden gyermek számára rendkívüli időszak, hiszen minden gyermek szeretné a számára biztonságot jelentő meleg otthont, a szavakkal le nem írható anyai szeretetet és még többet is meghálálni. Az idén szív alakú mézeskalácsokkal, egy szál virággal és természetesen egy szívhez szóló kis műsorral kedveskedünk az anyukáknak, nagymamáknak, amit az óvodában is és a helyi kultúrházban is előadtunk. Ahogy közeledik a tanév vége a programjaink még jobban halmozódnak. Előttünk áll az óvodai beiratkozás, ahova szeretettel várjuk a kíváncsi kis felfedezőket, a gyereknap és már csak párat kell aludnunk és újra itt az Eperfesztivál. Végül, de nem utolsó sorban vár még ránk a ballagás. Tennivaló mindig akad, de a gyerekek boldogsága és mosolya számunkra a legfontosabb. Fucsek Zsófia


18

ESEMÉNYEK

Teadélutánok Február 19-én az érdeklődők Szeles Pál Ildikó vetítéssel egybekötött élménybeszámolóján vehettek részt a Teadélutánon. A távoli Madagaszkáron tett útjáról mesélt. Az Afrika délkeleti partjainál, az Indiai óceánban található szigeten tett utazása élményeit, kalandjait, a sziget érdekességeit mutatta be. Az jelenlévők megtudhatták, hogy a hatalmas sziget élővilága egyedinek számít a Földön, nagyon sok növény, illetve állat csakis itt található. Ilyen állat például a maki, a szintén itt honos lemúrok nagyon barátságosak, felmásznak az emberek vállára is. Számunkra érdekességnek számítanak a hatalmasra nőtt majomkenyérfák. A kalandos életéről híres hazánk szülötte, akit a lengyelek is magukénak tartanak, azaz Benyovszky Móric a szigeten halt meg. Emlékét több utca és a fővárosban, Antananarivóban egy emléktábla őrzi. A sziget lakossága hatalmas szegénységben él, nincs sem szociális, sem egészségügyi biztosítás, az iskolázottságuk nagyon alacsony, ugyanis az állam csak 2-3 évet fizet. Látogatást tettek rubinbányában is, ahol elmondása szerint a munkakörülmények a régi rabszolgaságra emlékeztetnek. A nagy nyomorúság ellenére azonban az emberek vidámak, kedvesek, vendégszeretőek. A sziget nagy részét beutazva mindenütt szeretetteljes légkör, a pozitív, vidám életszemlélet vette körül. Február 26-án a zenéé volt a főszerep a kultúrházban. Immár sokadszorra látogatott el hozzánk Vadkerti Imre és Zsabka Attila. A Mátyusföld Magyar Összefogás Polgári Társulás szervezésében akusztikus koncertet adtak Sipos Dávid szaxofonos kíséretével és Jónás Csaba gyönyörű szavalataival. A soron következő Teadélutánra március 5-én került sor, amikor is a vágsellyei levéltár igazgatónője, PhDr. Novák Veronika volt a vendégünk. Helytörténeti beszámolója falunk régi életébe, írásos emlékeibe nyújtott betekintést. Az érdeklődőkkel megismertette a feltárt adatokat, dokumentumokat, helyi sajátosságokat, melyek által némi betekintést kaphattunk elődeink életébe.

Játszóház

Együtt a szabadidő hasznos eltöltéséért

Az iskolai tavaszi szünetben, és ahogy az már lenni szokott, húsvét előtt „zöldcsütörtökön” a kreatív foglalkozásokat kedvelők ismét birtokba vették a kultúrházat. Szorgos, ügyes kezeik alól szebbnél szebb dekorációk, figurák, díszek kerültek elő. Voltak nyuszik, kakasok, festett tojások és megannyi ötletes, tavaszi motívumokkal ékesített gyönyörűség. A húsvéti játszóházat az alsószeli Szomolay házaspár és Czajlik Katalin vezették. A sok-sok természetes anyagot felhasználva szebbnél szebb húsvéti dekorációt készítettek. Nem feledkeztek meg arról sem, hogy a nagy munkában kicsik és nagyok egyaránt megéheznek, ezért a Szomolay házaspár sajátkészítésű, frissen sül pogácsával kedveskedett a résztvevőknek.


ESEMÉNYEK Húsvéti csónaktúra A húsvéti ünnepeket várva a csónaktúrára készülődők reménykedtek, hátha az időjósok tévednek, és nem kell téli ruhát ölteni az evezéshez. Bár az elszánt csónakázókat eddig sem nagyon zavarta az eső, a hó, a szél, mert ha húsvét, akkor ugyebár fel kell evezni a tallósi vízimalomhoz. Az idei, sokadik túra résztvevőit megtréfálta az időjárás. Volt részük napsütésben, szélben, hidegben, melegben, ám ez nem vette kedvüket. Vidám hangulatban szelték a vizet, ki lassabban, ki gyorsabban, hogy végül a malomnál elemózsiás kosaraik tartalmát elfogyasztva megpihenjenek. A hideget és fáradtságot feledtette a kirándulókkal a mellettük elsuhanó tavaszi pompába öltözött, változatos szépségeket kínáló természet és persze a célnál a sülő kolbász és szalonna illata.

19

Májusfa állítás Május elseje jeles nap a néphagyományban. A májusfa- (májfa, hajnalfa, jakabfa, jakabág) állítás ünnepe. A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európa-szerte ismert eszköze. A májusfa szerelmi ajándék is lehetett, sőt, nagyon is az volt! E napra virradójára az ifjak a hajadonok ablaka előtt, lehetőleg észrevétlenül zöld fát állítottak fel. A májusfák kivágása, szállítása hajnali feldíszítése a legénybanda közös, bizalmas feladata volt, igazi csapatmunka. Éjszaka vágták ki az erdőn a fát, és hajnalra állították fel a helyi szokásnak megfelelően vagy minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga szeretője háza elé. A fát többnyire őrizték, hogy a vetélytársak el ne vigyék, meg a rivális udvarló csapata ki ne döntse. Általában minden lány kapott, s nagy szégyen volt, ha valaki kimaradt. Egyes vidékeken a nagylányság elismerését jelentette, ha májusfát kapott. Ezután már elmehettek a bálba, a táncmulatságokra a leányzók. A reggelre díszelgő májusfa kiállítása kinyilvánítása volt annak, hogy ki-kinek udvarol. Megbeszélték, kinek állítottak szebb fát, főleg meg kinek a májusfáját csúfította el reggelre a haragosa. Az udvarlási szándék komolyságát jelezhette a fa fajtája, nagysága. Többnyire szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, teli üveg borral, hímes tojással díszítették fel. A májusfaállítással azonban esetenként konfliktus is járt. Megesett ugyanis, hogy (minimum) két fiúnak ugyanaz a lány tetszett, és miután az egyik csapat felállította a májusfát, a másik elvitte onnan azt, helyére pedig a sajátját tette. Jó kis fizikai munka: egész éjjel fákat vágtak ki és hoztak-vittek. Persze senki sem várta el, hogy ezt színjózanon tegyék.☻ Az előbb vázolt probléma megoldását sokszor a verekedésben látták. Környékünkön több faluban a mai napig csak nőtlen férfiak állíthatják fel a fát. Április utolsó napjának délutánján ismét összegyűlt községünkben is a helyi futballpályán a májusfát állítók, illetve a szórakozni vágyók csapata. Az elkészített májusfát szalagokkal, lufikkal feldíszítve, nem kis erőfeszítések árán sikerült felállítani a falu erős férfijainak. A kellemes kikapcsolódást nem tudta megzavarni a néha bizony eléggé hideg szél sem. Ahogy a felnőttek, úgy a gyerekek is megtalálták a kedvükre való szórakozást, közös játékokat, birtokba vehették a légvárat és az idén először kipróbálhatták az íjászatot is. A jó hangulatban eltöltött délutánon nem hiányzott a zene sem, melyet a Pósfa zenekar szolgáltatott. A főszervező önkormányzat kérésére a rokkantnyugdíjasok zervezete Juhos Ervin főszakáccsal az élen gondoskodtak a finom gulyásról, kolbászról. Természetesen az esti tábortűzgyújtás sem maradt el.


20

SPORT

A győztesek nem születnek, hanem azzá válnak Az utánpótlást jelentő két ificsapat hatalmas bravúrja minden sportot, focit szerető vagy nem szerető ember szívét megdobogtatja. Olyan teljesítményt nyújtottak a bajnokság ideje alatt, amire méltán lehet büszke községünk minden lakója. Már csak azért is figyelemre méltó a gyerekek győzelem felé tartó töretlen menetelése, mert ők nem csak focisták, de diákok is, akiknek kötelezettségeik vannak az iskolában. És ha még ez sem elég, szinte mindegyikük részt vesz valamilyen más szakkörben, iskolai versenyben, ökéntes tűzoltó csapatban, szóval ugyancsak sokrétű a tevékenységük. Megérdemelik a tiszteletet, ám nem csak ők, hanem a háttérben dolgozó felnőttek is, akik önfeláldozóan, hatalmas odaadással, a sport mérhetetlen szeretetével segítik, fenntartják, éltetik és továbbviszik községünkben a sportot. Ez a sok emberből álló közösség mindent megtesz annak érdekében, hogy a közönség jól érezze magát a mérkőzéseken, hogy focistáink az élvonalban rúgják a bőrt. Köszönjük, hogy részesei lehetünk a győzelmi mámornak, további jó és sikeres munkát, győzelemmel végződő meccseket, jó egészséget, kitartást kívánunk mindannyiuknak! (RE)

Cordial Cup Nemzetközi Ifjúsági Futballtorna Május 8-án legfiatalabb futballistáink Sároseperjesen jártak, ahol háromnapos nemzetközi ifjúsági tornán vettek részt. Igaz ugyan, hogy a Cordial Cup elnevezésű versenyről díjat nem hoztak, de annál több élménnyel, új barátságokkal gazdagodva tértek haza. És hogy hogyan is kerültek oda? Futballklubunk nagy meglepetésre áprilisban meghívót kapott a nagy hírnévnek örvendő U-11 ifjúsági tornára, s mivel fontosnak tartjuk legifjabb focistáink fejlődését, el kezdtünk töprengeni a versenyen való részvételről. A döntés a szülőkön múlott, hiszen az ő támogatásuk nélkül az utazás lehetetlen lett volna. Miután beleegyezésüket adták és a községi hivatal megfizette a jelentkezési díjat, bejelentkeztünk a tornára. A 16 csapatból álló nemzetközi mezőnyben részt vettek a Ferencvárosi Torna Club, a Plútó SE Magyarországról, az UKS Olimpijczyk Kwakowo Lengyelországból a prešovi kis focisták stb. Annak ellenére, hogy nagyon erős csapatok voltak az ellenfelek, a fiúk a végsőkig harcoltak. A játékosoknak az „áprilisi időjáráson” kívül nehezítette a dolgát az is, hogy kevesen voltak, így a mérkőzések alatt váltakozva fociztak, de minden probléma és nehézség dacára, az éppen influenzával küzdő edző, Tomaček Laci vezetése alatt olyan tapasztalatokat és ismereteket gyűjtöttek, melyeket a jövőben biztosan fel tudnak majd használni. Hatalmas támoga-

tást jelentett a gyerekeknek a szülők és nagyszülők szurkolótábora – Czibula mama és papa, akik szatyrokkal teleaggatott vállal, rekedtre kiabált torokkal, szétszaggatott idegekkel ellátták a kicsiket szülői jótanácsokkal is, mint pl. mosakodj meg, öltözz fel, vetkőzz le, vedd fel a cipőd, vedd le a cipőd, edd meg ezt… Ezért és még sok más mindenért mondunk szívből köszönetet a „felnőtteknek” és kívánunk nekik erős idegeket a további mérkőzésekhez és persze nagyon sok örömet gyermekeikhez. Az egész csapat és s szülők nevében hatalmas hála illeti a szponzorokat – Juhos Árpád, Egri Pál, Rigó Sándor, Menyhárt Roland, Szalay Roland, Fucsek Szilveszter személyében, akik pénzügyi és természetbeni segítséggel támogatták a gyerekeket. Azoknak is köszönjük, akik nem a legszebben reagáltak és el akartak lehetetleníteni bennünket… A legnagyobb köszönet viszont a fiúkat illeti. A kedvezőtlen eredmények ellenére a részvételük és kis falunk, Eperjes képviselése ilyen nagynevű tornán az ország túlsó végében azt hiszem, magáért beszél. Szurkolunk nektek klubunk további sikeres képviseletéhez, kívánunk nektek pontos lábat, reeeengeteg gólt az ellenség kapujába, csakis fair play mérkőzéseket és nagyon jó egészséget.


SPORT Cordial Cup – medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj Síce bez úspešného výsledku, ale plní emócií, zážitkov a nových priateľstiev sa naši najmladší futbalisti vrátili 8. mája po troch dňoch z Prešova, kde sa konal medzinárodný mládežnícky turnaj Cordial Cup. A ako sme sa tam dostali? Na veľké prekvapenie náš futbalový klub dostal v apríli pozvánku na prestížny mládežnícky turnaj U.11. A keďže máme záujem o to, aby sa naši najmladší futbalisti rozvíjali, sme začali o účasti na turnaji uvažovať. Záviselo to hlavne od podpory rodičov, bez ktorej by to nešlo. Na základe ich súhlasu sa klub prostredníctvom obce, ktorá zaplatila registračný poplatok, za čo jej ďakujeme, do turnaja registroval. Začala tvrdá športová príprava a organizácia pobytu. Konkurencia 16 tímov z Maďarska (Ferencvárosi Torna Club, Plútó SE) Poľska (UKS Olimpijczykk Kwakowo) Slovenska ( Prešov ) bola silná, no napriek tomu chlapci bojovali do samého konca. Podmienky im sťažoval problém so striedaním hráčov počas zápasov, lebo ich bolo málo, nehovoriac o ,,aprílovom počasí“. Aj napriek tomu naši chlapci pod vedením ,,zachrípnutého“ trénera Laca Tomačeka nazbierali skúsenosti a poznatky, ktoré v budúcnosti určite využijú. Podporou pre futbalistov bol fanúšikovský tábor rodičov a starých rodičov – mama a papa Czibuľovci, ktorí okrem vykričaných hrdiel, obvešaných pliec taškami a nervov na ,,dranc“pomáhali svojim deťom v bežných rodičovských záležitostiach typu ,,umy sa, obleč sa, vyzleč sa, obuj sa, vyzuj sa, zjedz to...“. Za toto všetko a omnoho viac ,,dospelákom“ zo srdca ďakujeme a prajeme im ešte viac pevných nervov pri ďalších zápasoch a veľa radosti zo svojich detí. V mene celého tímu a rodičov patrí veľká vďaka sponzorom – Árpád Juhos, Pál Egri, Sándor Rigó, Roland Menyhárt, Roland Szalay, Szilvester Fucsek, ktorí nám poskytli finančnú a materiálnu pomoc, ktorá deťom veľmi pomohla. Ďakujeme aj tím, ktorí nereagovali slušne a zrušili nás... Najväčšia vďaka patrí samozrejme vám chlapci. napriek nepriaznivému výsledku vaša účasť a reprezentovanie takej malej dediny akou Jahodná je na prestížnom turnaji, vzdialenom 400 km hovorí za všetko. Držíme vám palce v ďalšom úspešnom reprezentovaní klubu, prajeme presnú nohu, veeeľa gólov do súperovej brány, len samé fair play zápasy a to všetko v plnom zdraví. Mgr .Martina Bokrosová

21


SPORT

22 SAMARIA CUP nemzetközi torna

U13-as csapatunk Somorján szintén egy nemzetközi tornán, a SAMARIA CUP-on vett részt, ahol nagyon szép eredményt értek el. A tornán részvevő csapatok: STK 1914 Somorja A, Eperjes, Sap, Dióspatony, Rača,Vereknye, FTC, Szenc, Záhorská Bystrica, Petržalka, STK 1914 Somorja B, Inter Bratislava B, Tomašov, DAC, Malacky, Inter Bratislava A, Győr, Domino, Vác. Eredmények: Dióspatony-Eperjes 0:0 Szap-Eperjes 0:4 gólok: Bugar Dávid, Fehér Máté Roland, Kanócz Attila József, Viszkocs Bálint Somorja A - Eperjes 0:1 góllövő: Fehér Máté Roland Negyeddöntő: SK Vrakuňa – Eperjes, gól: Bokros Olivér Elődöntő: DAC - Eperjes 4:0 3. helyért: Malacky - Eperjes 0:0; tizenegyesekkel. 2:0 Csapatunk az értékes 4. helyen végzett, a torna elsőségét a Ferencváros ‎szerezte meg. Tászli Zoltán Ezeken az oldalakon mindig a sport, főleg a futball terén elért eredményekről számolunk be. A focihoz közel állók, a kulisszatitkokhoz értők tisztában vannak azzal, hogy az ilyen szinten űzött sport azon kívül, hogy az elért eredmények mutatják a befektetett energiát és időt, rengeteg anyagi ráfordítást is követelnek. A sportszerek, mezek, cipők, labdák, az utaztatás mind-mind nem kevés pénzbe kerülnek. A hosszúra nyúlt hideg, zimankós tél nem kedvezett sportolóink felkészülésének, hiszen nem lehet senkitől elvárni, hogy jeges pályán eddzen, ezért bizony igénybe kellett venni a dunaszerdahelyi fedett pályát, ami több száz eurós anyagi ráfordítást igényelt. A sportolók utaztatása, kisbuszok bérlése is nagyon sok pénzbe kerül. Igaz, hogy kapnak támogatást a községtől, néha vállalkozóktól, de a sportszervezet leleményes és szorgos vezetői igyekeznek minden alkalmat megragadni annak érdekében, hogy a szervezetet valamilyen módon gazdagítani tudják. Minden év elején

megrendezik a sportbált, nyáron a bográcsfesztivált, amelyek ha nyereséggel zárulnak, azt visszaforgatják a szervezetbe. Az idei nagy sikerű sportbál bevételének egy részét az átigazolásokra, a téli műfüves edzésekre költötték, de sikerült venniük a szervezet számára egy halsütőt, amit a bogrács-, illetve az eperfesztiválon tudnak hasznosítani (és természetesen segítségével új bevételi forráshoz jutni), valamint vásároltak kihangosítót mikrofonnal együtt, amire szintén nagy szükségük volt. Úgy vélem, a sportszervezet vezetősége dicséretet és köszönetet érdemel sokéves sikeres munkásságáért. Amíg a szervezet élén olyan emberek állnak, akik időt, energiát nem kímélve, teljes erőbedobással, őszinte szívvel végzik a dolgukat, községünk sportélete biztos kezekben van. (RE)

Asztalitenisz Pingpongozóink május 13-án délután Hidaskürt asztalitenisz csapatát látták vendégül egy barátságos tornára, miután januárban az eperjesiek látogattak el hozzájuk. A hidaskürti csapat tagjai: Pernicky Zoltán, Mázsár Péter, Križan Zoltán, Červenka Levente, Červenka Péter, Marafko Péter, Tóth János, Gőgh Dániel. Eperjes csapatát Lužica György, Lužica Péter, Godó Tibor, Viszkocs Szilárd, Bokros Éva és Kürti Zoltán alkották. A jó hangulatú verseny késő estig tartott. A barátságos verseny helyezései a következőképpen alakultak: 1 Godó Tibor - Eperjes 2. Červenka Levente – Hidaskürt 3. Marafko Péter – Hidaskürt Pongrácz Adrianna

A karate klub életéből Nem is tudom, hol kezdjek bele így hirtelen, igazából rengeteg dolog történt a legutóbbi beszámolóm óta, amely ha jól rémlik, valamikor ősz

elején volt. Először is részt vettünk október 29-én a Muzslán megrendezett Szlovák Kata Bajnokságon, amely egy nemzetközi verseny, és a gyerekek több mint helyt álltak! Mindenki nagyon ügyesen teljesített a zsúfolt mezőnyben, Kürti Csabának és Viszkocs Bálintnak köszönhetően két ezüstérmet is haza hozhattunk kata, azaz formagyakorlat versenyszámban. Nem akármilyen siker ez, hiszen Csabi csoportjában tízen, Bálintéban hatan voltak összesen. Ha figyelembe vesszük, hogy a magyarországi és a többi itthoni klubok minimum 2, de néha heti 3 edzésből „gazdálkodhatnak”, akkor látszik igazán, milyen értékes az eredmény, amit elértek. Ezután következett a december és a december 17-i Szímőn tartott övvizsga, amelyen klubunk 6 karatékája vett részt és szerezte meg a következő övfokozatot. Juhos Rebeka, Viszkocs Bálint Krisztián és Kürti Csaba a második narancssárga övet, Valocsa Ádám, Csonga Gábor és Juhos Bence pedig az első narancssárga övet. Hogy izgalmakból ne legyen hiány, idén márciusban még részt vettünk a 19. Nemzetközi Magyar Katabajnokságon Csolnokon. A gyerekek pedig úgy érzem, itt is bizonyítottak, három 5. helyünk (Juhos Rebeka, Kürti Csaba, Csonga Gábor) és egy ezüstérmünk (Viszkocs Bálint Krisztián) született. Szóval akciókban úgy érzem nincs hiány, és gyerekekben sem, mostanság stabilan 8-10 gyermek jár edzésekre, ami nekem, mint edzőnek is nagy örömöt jelent. Ám új tagok jelentkezését


SPORT

23

továbbra is várjuk, akár év elején, akár menet közben csatlakozhatnak. Az érdeklődőknek megjegyezném, hogy van facebook oldalunk is, sok-sok csoportképpel és videóval, „Kyokushin Karate Klub Pozsonyeperjes” néven találtok meg bennünket. Černý Dávid

Községünk kis lánglovagjai A régi tűzoltó családból származó Homonnai Zoltánnak köszönhetően feléledőben van községünkben az önkéntes tűzoltó-utánpótlás. Hosszas vajúdás után ő vette kezébe a gyerekek „kiképzését”. Egyelőre 10 kis lánglovaggal foglalkozik, név szerint Bugár Dorina, Bugár Dávid, Bögi Gabriella, Csibrei Kevin, Czibula Levente, Garai Tímea, Husvéth Róbert, Jakab Patrik, Molnár Viktória és Orbán Márton alkotják a csapatot. A tavalyi év nyarán tapasztalatszerzés céljából meglátogatták a Dióspatonyban évente megrendezett Láng versenyt, ahova az idén már versenyzőkként tértek vissza. A megmérettetésen a 8. helyen végeztek. Megérdemlik a gratulációt, hiszen rengeteget gyakoroltak és hoszszú évek után általuk végre Eperjes is képviselve volt a kistűzoltók járási versenyén. Külön köszönetet érdemel Homonnai Zoli, aki odaadással és hatalmas türelemmel avatta be az ifjoncokat a mindenféle, tűzoltáshoz alkalmatos szerszámok rejtelmeibe és tanította meg velük a különböző tömlők, sugárcsövek, elosztók és szívókosár összekapcsolási technikáját, a tömlők szabályos feltekerését, valamint az önkéntes tűzoltóság történetét.

Tisztelt Lakosunk! Kérjük, a fesztivál programjához csatolt Tombolát - „Biciklijegyet”- hozza magával és őrizze meg a Tombolahúzásig. A Pozsonyeperjesi Önkormányzat jóvoltából szerencsés nyertesünk egy kerékpárral lesz gazdagabb. Tombolát - „Biciklijegyet”- kizárólag községünk állandó lakhellyel rendelkező lakosai kapnak (minden háztartásba egy jegy kerül), tehát a sorsolásban is kizárólag ők vesznek részt. Járjon szerencsével!


24

INFORMÁCIÓK Hasznos tudnivalók

Használt étolaj gyűjtése Környezetünk, a természet védelme egyre jobban előtérbe kerül mindennapjainkban. Ennek egyik, talán legfontosabb része a háztartási szemét szelektív gyűjtése. Falunk lakossága is környezettudatos, hiszen mindenki igyekszik a hulladékot szétválogatva a megfelelő gyűjtőbe rakni. Sokunknak okoz problémát, hogy a háztartásokban keletkezett használt sütőolajat hova vigyük környezetbarát módon. Külön gyűjteni és tárolni az egy dolog, de hova, mikor tudjuk leadni, az már jóval nagyobb fejtörést okoz. A használt étolaj veszélyes hulladék, ezért fontos, hogy ne a szemeteskukába kidobva vagy a lefolyóba kiöntve végezze. A műanyag, papír és fémhulladék után, immár növekvő igény mutatkozik a használt háztartási olaj elkülönített gyűjtésére is, hiszen újrahasznosítva alternatív energiaforrásként szolgál tovább. A használt étolajból készült üzemanyag például összehasonlíthatatlanul kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki. A használt sütőolaj káros környezeti hatásai: - A csatornahálózatba jutva növeli a szennyvíztisztítók terhelését, rontja a tisztítási technológia hatásfokát. - A lefolyóba, WC-be öntve a csatorna dugulását okozza a csővezetékek falára lerakódva. - A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét és elpusztíthatja a talajflórát. - Tavakba, folyókba jutva a természetes vizek felszínén úszva meggátolja az oxigén bejutását a vízbe, elpusztítva a vízi élőlényeket. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. - A kommunális hulladékba keverve nehezen lebomló anyagként jelenik meg a hulladéklerakókban. A közeljövőben községünkben is lehetőség nyílik arra, hogy biztonságos és környezetkímélő módon szabaduljunk meg a használt zsiradéktól. A falu központjában kerül majd elhelyezésre egy gyűjtőkonténer, melybe jól zárható edényekben, PET-flakonokban lehet a használt olajat elhelyezni. Természetesen a konténer elhelyezésének időpontjáról és annak pontos helyéről értesítjük kedves lakosainkat.

Műanyaghulladék gyűjtése Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a 2016. július 1-től hatályos hulladékokról szóló 79/2015 számú törvény szerint, amely szabályozza a műanyaghulladék újrahasznosítását is, a következő műanyaghulladékot lehet az erre a célra kiosztott zsákokba rakni: - üdítős műanyagflakonok, - házi drogéria flakonjai (tisztítószerek, samponok, tusfürdők stb.), - csomagolófólia, reklámtáskák, műanyag zsákok, megtisztított mezőgazdasági fólia, - műanyag háztartási tárgyak (tálcák, fém nélküli műanyag játékok) - sörös, üdítős dobozok, konzerv- és festékdobozok, - TETRAPack (tejes, dzsúszos dobozok), - kimosott joghurtos, tejfölös, salátás stb. dobozkák, - autó első és hátsó műanyag ütközője, üzemanyagtartálya. A műanyaghulladékok egy része nem alkalmas az újrahasznosításra mivel veszélyesek lehetnek, illetve újra feldolgozásuk igényes, gazdaságilag nagy ráfordítást igényel. Ebből kifolyólag nem gyűjtünk: - ablakrolókat, műanyagburkolatokat, - vegyszeres, permetanyagos flakonokat, kanisztereket, - motorolajos flakonokat, kanisztereket, - bazénokat, öntözőslagokat, cipőket, - autók belső műanyag borítását és más részeit, - polisztirolt, - betonnal, festékkel szennyezett műanyag kannákat, - villamos fogyasztók részeit (ezek az elektromos hulladékba tartoznak). Kérünk mindenkit, hogy a gyűjtőzsákokba: - a flakonokat laposra gyúrva rakják, - csak teli zsákokat rakjanak ki a gyűjtésre, - nagyobb, keményebb tárgyakat tegyék a zsák mellé. A műanyaghulladékot a kiosztott, átlátszó zsákokba gyűjtsék. A sötét, nem átlátszó zsákba rakott hulladék nem lesz elszállítva.

CSÓNAKKÖLCSÖNZÉS Ismerje meg a Kis-Duna környékének természeti szépségeit. Éljen a természettel a természetben! Járja be csónakkal és gazdagodjon felejthetetlen élményekkel! Egy vagy többszemélyes csónakok kölcsönzése. Érdeklődjön a következő elérhetőségek valamelyikén: tel.: 0908 151 888; e-mail: dunaj@m-dunaj.com; www.m-dunaj.com

Pozsonyeperjesi Hírnök. Megjelenik negyedévente 1. évfolyam, 2017/2 - május. Kiadja Pozsonyeperjes Önkormányzata. Obec Jahodná, nám. sv. Trojice 294/3, 930 21 Jahodná. IČO: 00305472. EV 5487/17. ISSN 5487-085. Szerkesztőbizottság: Csiba Jarmila, Ravasz Erzsébet. Nyomja: Copy Shop - Canton s.ro., Dunajská Streda

Profile for Pozsonyeperjesi hírnök

Pozsonyeperjesi hírnök - Május  

Pozsonyeperjesi hírnök - Május  

Advertisement