__MAIN_TEXT__

Page 1

2016 június

A községháza új ruhában 4. OLDAL

Megemlékezés a híd felrobbantásának és a II. világháború befejezésének 71. évfordulójáról 8–9. OLDAL

Iskolai- és óvodai hírek 14–17. OLDAL

Az eperjesi öreg hárs csemetéje Talán már nem sokan emlékeznek arra, hogy a községháza telkének végénél, úgy 100-150 méterre nem is olyan nagyon régen állt egy hatalmas hársfa. A korát senki sem tudta, az biztos, hogy 100, talán több száz év feletti matuzsálem volt már. 30 méteres magassága miatt a katonai térképeken is jelölték, törzsét 5 felnőtt alig tudta átfogni, óriási koronája, földig érő ágai alatt kisebb erdő, bozótos burjánzott. Az öreg hársfából nyugalom, béke áradt, az ott élők gyakran zarándokoltak megpihenni hűsítő lombjai alá, a hideg téli napokon pedig gyógyító hársfavirágteával látta el a falubelieket. Aztán a 90-es években villám csapott a régi korok eseményeinek szemtanújába és elpusztult. Hogy miért szólunk a már nem létező fáról? Azért, mert Fucsek Lali bácsi jóvoltából legalább az utód-

jában gyönyörködhetünk. Történt ugyanis, hogy elköltöztek, s az új lakóhelyen a szeretett hársfát nem láthatták, nem érezhették virágainak mindent átható illatát. Kertjük drótkerítésébe belenőtt a nagy hárs csemetéje, amit óvatosan kivett és átültetett új otthonuk közelébe, a Duna partra, mégpedig a Nepomuki Szent János kápolna köze-

Visszatértek gólyáink

Bár az időjárás még nem a tavaszt hirdette, visszatért falunkba az első gólya. Serényen neki is fogott a fészek kijavításának, hogy a tojó már a megfelelő

helyen költhesse a tojásokat. A hideg ellenére befészkelték magukat, hiszen a gólyáknak ez az időjárás már megfelelő arra, hogy táplálékot találjanak. Költöző madarainkra jellemző, hogy emberhez közeli környezetben fészkelnek. Régen magas fákra, kéményekre, templomtoronyra, ma inkább oszlopokra építik fészküket, melynek helyét mindig vizes élőhelyek közelébe választják meg. A Kis-Duna közelsége elegendő élelemmel látja el őket, ahol békákat, ebihalakat, nagyobb rovarokat, rágcsálókat, halakat találhatnak. Az élelem keresése

Eperfesztivál 27. OLDAL

lébe. Mivel a talaj nagyon kövecses volt, megfelelő, finom földet hordtak alá, hogy biztosan jól érezze ott magát, megkapaszkodjon, s elődjéhez hasonlóan növesszen ugyanolyan hatalmas koronát, nyújtson örömet nem csak a környékén élőknek, hanem pihenőhelyet az elfáradt gyalogosnak, nyugalmat az elmélkedni vágyónak. A sokat megélt nagy hárs utódja kb. 1981-től szemléli új helyén a világot, mely azóta alapjaiban változott meg körülöttünk. Lajos bácsi előrelátásának köszönhetően a múlt találkozott jelennel, nem csak a túlélés szimbóluma lett a fa, a híd felrobbantásának emlékére rendezett Békefutás résztvevői is innen indultak. Hisszük és reméljük, felmenőjéhez hasonlóan túlél sok vihart és sok száz évig nyújt majd árnyat az odatérőnek. Ma pedig puszta létezésével figyelmeztet arra, hogy vigyázzunk a természetre, őrizzük természeti értékeinket. közben lassan, méltóságteljesen lépked, repülés közben előrenyújtott nyakkal szeli a levegőt. A gólya társas madár, számos feljegyzés tanúskodik hűségéről párja iránt, sőt képes feláldozni magát a fiókáiért, ha azokat meg kell menteni. Az emberhez szoktatott madarak megbíznak az emberekben, megszelídülnek és minden évben visszatérnek, hogy megköszönjék a gondoskodást. Ahogy falunk gólyái is visszajönnek hozzánk, mert jól érzik nálunk magukat. Reméljük, hosszú, sok ezer kilométeres utazásaik szerencsések lesznek, és még nagyon sokáig találkozhatunk velük, gyönyörködhetünk bennük.


2

LAKOSSÁGI FÓRUM 2016

Tisztelt Pozsonyeperjesi Lakosok! Március 10-én, csütörtökön a lakossági fórum keretén belül értékeltük a 2015-es évet, és ismertettük Önökkel a 2016-as év terveit. Fontosnak tartom, hogy ilyen fórum keretén belül is rendszeresen tájékoztassuk Önöket falunk helyzetéről. Ezen a fórumon szeretnénk, ha Önök is elmondanák véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat. Az alábbiakban az elhangzott polgármesteri beszámolóból szeretnék kiemelni pár fontosabb információt.

Pozsonyeperjes 2015-ben: Lakosaink száma az év végén 1576 fő volt (2014-ben 1549), tavaly 12 gyermek született, 14 lakosunk hunyt el.

Lakosaink összetétele 2015-be: 773 nő és 803 férfi. Kataszteri területünk 1 569 hektár.

A tavalyi év fő feladata közé tartozott (továbbra is) az adósságok csökkentése, amely a Jártvány-i lakótelep létrehozásakor született a 2009/2010-es években. Sajnos ezen adósság törlesztése nagyban gátolja és még gátolni fogja a falu önerőből való beruházásait az elkövetkező években is. 2015-ben sikerült a 2010-ben átvett 1,25 milló € adósságból további 231 648 €-t törleszteni. Még 397 917 € vár törlesztésre.

Egy lakosra eső tartozás: 2010 828 € 2011 790 € 2012 661 € 2013 439 € 2014 399 € 2015 253 € A 2010-es évhez viszonyítva az egy lakosra eső tartozást 575 €-val sikerült csökkentenünk. Az államtól kapott részadó a 2015-ös évben egy lakosra 218 € – ez képezi bevételeink nagy részét amit a falu működésére használuk fel. A Jártvány-i lakótelepen az eladott telkeken már épülnek a családi házak. Az 51 kialakított építkezési telekből még 24 telek vár eladásra. 2015-ben 7 telket adtunk el. Mivel a saját rendelkezésünkre álló anyagiakból nem tud a falu beruházni, ezért folymatosan és a lehetőségeinkhez mérten minél több pályázati beadványt készítünk el. Az év folyamán több sikeres pályazatot nyert a falu összesen 155 978 € értékben: 120 000 € – a Környezetvédeli Minisztérium Enviromentális fondból a Jártvány-i lakótelep kanalizációjára, 11 000 € a – Pénzügyminisztériumból a községi hivatal archívumának és raktárának kialakítására, 2234 € – Bethlen Gábor Alapítványtól az óvoda fejlesztésére, 1500 € –a Kormányhivataltól az Eperfesztiválra, 15 985 €– a Munkaügyi hivataltól a munkanélküliek alkamazására, 5156 € – Mezőgazdasági kifizető ügynökség – a buszmegálló pályázat utolsó részletfizetése, 3151 € – adományok magánszemélyktől, vállalkozóktól. Falunknak az elmúlt évben 21 állandó alkalmazottja volt (3 a hivatal dolgozója, alpolgármester, a falu ellenőre, 6 a technikai részlegen, 5 az óvodban, 3 napközi és az iskolakonyha dolgozója valamint a könyvtáros).


LAKOSSÁGI FÓRUM 2016 Igyekeztünk ezzel a csapattal lehetőségeinkhez mérten bebiztosítani a hivatal működését, a közterületeink tisztántartását, a szennyvízhordást, a bérházaink, a középületeink, a közvilágításunk karbantartását, a tisztítóállomás, az óvoda- és az iskolakonyha működését, valamint a nyugdíjasaink ebédkihordását. A falu működteti a helyi építkezési hivatalt is. Az elmúlt évben 72 kérvényt dolgoztunk fel, kiadtunk 10 darab lakhatási és 20 darab építkezési engedélyt. ADÓHIVATAL – a falu hatáskörébe tartozik a helyi ingatlanadók kezelése is. A tavalyi évben kiadott Határozatok (Rozhodnutie) száma 899 darab, kirótt adók összege 70 270 €. A falu feladatkörébe tartozik a hulladékgazdálkodás is. Az év folyman 828 matricát adtunk ki a kukák megjelölésére, 30 784 € szemétdíjat róttunk ki. Vásároltunk és kiadtunk 80 darab új kukát. A falu területén összegyűjtöttünk összesen 443 tonna szemetet – ebből – 356 tonna háztartási hulladékot, 5 tonna üveget, 6 tonna papírt, 11 tonna műanyagot. 2015-ben egy lakos 225,9 kg termelt ki! Kétszer megrendeztük a lomtalanítási akciót és a használtruha gyűjtését is. A szövetkezet területén összegyűjtött apró építkezési törmeléket ledaráltattuk és felhasználjuk a határi utak javítására. A falu biztosítja be a szennyvíz elhordását és a kanalizáció valamint a tisztítóállomás működtetését is. Az elmúlt évben 16 000 m³ szennyvizet tisztítottunk ki. A tisztítóállomás és a kanalizációs átdobó állomás pumpái a falu legnagyobb energiafogyasztói közé tartoznak. 2015-ben vásároltunk egy új fekália tartályt 8 m³, a szennyvíz kihordására. A tavalyi évben 1532 fekália szennyvizet szállítottunk el a lakosainktól. Közvilágítás: A falu területén 374 lámpa található. A közvilágítás rekonstrukcióra szorul, keressük az ésszerű és anyagilag nem megterhelő megoldást. Elkészült az az energetikai audit és folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályazati lehetőségeket. A közvilágítás költsége 2015-ben 16 197 €. A falu képviselőtestülete 2015-ben 8 testületi ülés tartott. Elfogadott 8 új belső rendeletet – a közrend, a kutyatartás, a közpénz kezelése, az adók, a szemétgyűjtés terén. A képviselőtestületi határozatok száma: 78. 2015-ben sor került a községi hivatal irodáinak felújítására. Az új archívum és raktárhelyiség kivitelezésére a községi hivatal épületében. A 2014-ben leégett épület újjáépítésére került sor. Az óvodai játszóteret bővítettük.

3

Az iskolakonyha ablakait és ajtóit kicseréltük. Az óvoda belső terét felújítottuk. A belügyminisztérium által kisorolt haszált személyautót megkaptuk. Az árvízvédelmi utánfutót átvettük. Az új trafóállomás felépítésére és a villanyvezeték felújítására került sor a Bodzasoron és a Főút egy részén. Új információs táblákat helyeztünk el a Duna parton. Bebiztosítottuk a falu kultúrális életét a helyi Pozsonyeperjesi Polgári Társulás és a Csemadok közreműködésével. Akciók amelyeket támogatott (megrendezett) a falu 2015ben: EPERFESZTIVÁL Teadélutánok Megemlékezés az eperjesi híd felrobbantásának évfordulójáról Húsvétváró játszóház Májusfa állítás Nyári gyermektábor – Pöttyös gyíkok tábora Bográcsfesztivál Majori búcsú Katicza bábfesztivál Gyalogtúra Nyugdíjas nap Mikulás- és karácsonyi vásár Adventi hangverseny Szilveszter – Batyubál Asztalitenisz maraton.

TERVEINK 2016-ra Pályázatok segítségével: Folytatni az iskola és a torneterem felújítását (ablakcsere, hőszigetelés) a kultúrház felújítását a tervdokumentáció és építkezési engedély elkészítése a tisztítóállomás rekonstrukciójára a kanalizáció pályázati dokumentáció elkészítése közvilágítás felújítása a községháza kerítésének felújítása a templomtól az iskola felé vezető járda rekonstrukciója.

Természetesen továbbra is igyekszünk minél jobban bebiztosítani az állam által ránk bízott feladatokat, és a már eddig is nyújtott szolgáltatásainkat. Tisztelt Lakosok, tisztelt Pozsonyeperjesiek! A 2015-es év is mozgalmas volt. Történt sok jó és kevésbé jó dolog is, de végül is ez az élet rendje. Igyekeztünk a falu képviselőtestületével együtt lehetőségeinkhez mérten olyan döntéseket hozni, amelyek a falu és az Önök javát szolgálták és szolgálják. Bízzunk abban, hogy a 2016-os évben az Önök segítségével meg fogjuk valósítani a terveinket. Együtt-egymásért, együtt-falunkért Pozsonyeperjesért! Csiba Jarmila polgármesterasszony


4

HÍREK

A községháza új ruhában Húsvétra új ruhát, új arculatot kapott a községháza épülete. Az új imázs megálmodója, tervezője a Baumit Color Studio, a kivitelező pedig Mrázik Vlado és csapata voltak.


5

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK

Pótoltuk a kivágott fákat Ahogy arról az Eperjesi Hírnök előző számában írtunk, az elöregedett, veszélyessé vált fákat a falu területén kivágtuk, megelőzve az esetleges baleseteket. A helyi önkormányzat, ígéretéhez híven, a tavasz folyamán igyekezett pótolni a hiányt. A temetőben 50 db oszlopos és 50 db gömbtuját, valamint 10 db juharfát ültettünk. A jártványi la-

kótelepen 20 db hársfa, 2 db juharfa és 3 díszbokor került kiültetésre. Nem hagytuk ki az iskolakertet sem, ahová 11 db juharfát telepítettünk. Igyekeztünk őshonos fákat ültetni, így a főút mellé 20 db gyertyán és 3 db oszlopos díszcseresznyefa került. A templom melletti emlékműnél 20 db futó borókabokor díszíti a teret.

Az ember természetes igénye, hogy minél több zöldfelület, színpompás virágok, cserjék, sudár fák vegyék körbe, ezért igyekeztünk többfajta árnyat adó fát, bokrot ültetni a sírkertbe és községünk területére is, hiszen a zöld felületeknek az esztétikai látványon kívül a levegőminőség alakulásában is fontos szerepe van.


6

ESEMÉNYEK

Újszülöttek köszöntése Március 22-én egy nagyon kedves rendezvényre került sor a község polgármesterének és az önkormányzatnak köszönhetően. A községi hivatal díszterme gyerekek zsivajától volt hangos, ugyanis a 2015-ben született kicsik tiszteletére ünnepséget szerveztek. Az óvodások és iskolások kedves műsorral, a polgármester pedig az alábbi szavakkal köszöntötték a vendégeket.

Tisztelt szülők! Gárdonyi Géza szavaival „A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” Vannak rendkívüli, nagyon fontos alkalmak minden család életében, de az embert a legnagyobb öröm akkor éri, amikor gyermeke születik. Az élet legszebb csodája, amikor megérkezik egy apró kis emberke, akire vártunk, és vágytunk, aki létezésével betölti az otthonunkat. Mert a ház akkor él igazán, ha felhőtlen gyermekkacagás tölti be, sok szép, derűs, boldog órával ajándékozza meg a szülőket. Szebbé, teljesebbé gazdagabbá teszi életünket. A gyermek megsokszorozza gyengédségünket, növeli tettrekészségünket, meghatványozza az élet iránti elkötelezettségünket. Mindemellett a gyermeknevelés óriási felelősség is, hiszen a gyermek a szülők szavait ismételgeti, az ő cselekedeteit utánozza, tehát a szülő példájától befolyásolva fejlődik, az ő általuk megteremtett környezetben válik felnőtté. A szülők szeretete, személyes példamutatása, őszintesége, becsületes, lelkiismeretes munkája a leghatásosabb nevelési módszer. Tanítsátok meg gyermeketeket a munkából, jóságból, a tisztességből fakadó érzés örömére, de neveljétek bátorságra, kitartásra és az életben adódó nehézségek, akadályok leküzdésére is.

Nagyszerű érzés szülőnek lenni, mert gyermekeink adják életünk értelmét. A szülői hivatás egy egész életre szól, nem ismer fáradságot, áldozatot, csak féltő gondoskodást és szeretetet. Mai, rohanó, elanyagiasodott világunkban az ember számára a legfontosabb és legbiztosabb támpont a család. A CSA-

Beney Zsuzsa:

Anya dúdolja Azt kérdezed tőlem hogyan vártalak? Mint az éjszakára fölvirrad a nap, mint a délutánra jön az alkonyat, mint ha szellő jelzi a förgetegetezer pici jelből tudtam jöttödet. Mint tavaszi reggel a nap sugarát, fagyos téli este jégcsap illatát, mint az alma ízét, tejet, kenyeretpedig nem is láttalak még, úgy ismertelek. Mint a fény az árnyat, záport a virág, mint patak a medrét, madarat az ág, mint sóhajos nyári éjjel a fák az egetmindenkinél jobban téged így szerettelek.

LÁD olyan szó, amelynek a jelentésében benne van a biztonság, a sziklaszilárd alap, az a hely, ahová hazamehetünk, amelyben felnőhetünk, amelyből kirepülhetünk, de mégis emlékszünk rá és belekapaszkodhatunk, mert amit ott hallottunk, örökre megmarad a fülünkben és a szívünkben. Az emlékek színes szoborként egy életre belénk vésődnek, apró, csillogó színű szilánkokból, amelyek némelyike ugyan haloványabb, sőt néha egészen elhalványul, olyannyira, hogy már-már elfelejtjük, ám teljesen sohasem merülnek feledésbe. Ez az a hely, ahol elkezdődik az életünk, és ott szeretnénk, ha véget érne. Hiszek az ünnepek, a hagyományok erejében, melyek fontos állomásai az életünknek. Az ünnepi összejövetelek erősítik bennünk a hovatartozás érzését, ahogy ez a mai nap is egy adódó alkalom az együttlétre, hogy együtt köszönthessük falunk 2015-ben született új kis lakosait, akik megérdemlik, hogy hivatalosan is összegyűljünk az ő tiszteletükre és Eperjes község polgáraivá fogadjuk őket, akikkel falunk erősödik, legyenek bármilyen csöppnyiek is még. Egy sikeres és egészséges településnek gyerekzsivajtól kell hangosnak lennie, s remélem az idei évben is sok gólya kap leszállási engedélyt Eperjesen. Gratulálok gyermekükhöz, és kívánom, váljon valóra minden hozzá fűzött reménységük! Végezetül fogadjanak tőlem szeretettel egy gyönyörű verset a gyermek várásáról.


ESEMÉNYEK

7


8

ESEMÉNYEK

Megemlékezés a híd felrobbantásának és a II. világháború befejezésének 71. évfordulójáról

Az utódok megemlékezése

Az eperjesi híd felrobbantásának története 1945 márciusának végén falunkból a németek elkezdték a visszavonulást Dunaszerdahely felé, de hogy a szovjetek ne tudjanak utánuk menni, a Kis Dunán átívelő három boltíves híd Szerdahely felőli 2 boltívét aláaknázták. Március 31-én, nagyszombat napján már reggeltől nagy volt a forgalom a hídon, német katonák vonultak rajta és velük mentek az őket segítő személyek is. A falut már reggel gyalog vagy biciklivel körbejárta a kisbíró, és kihirdette, hogy a hidat délután fel fogják robbantani. Figyelmeztetett, hogy mindenki menjen le a pincékbe, bunkerekbe, a házakon az ablakokat hagyják nyitva. Amikor már az egész sereg átvonult, a két utolsó hátramaradt katona 1945. március 31-én délután 3 órakor felrobbantotta falunk büszkeségét, az 1940-ben átadott három boltíves hidat. A robbanástól a házak Duna felőli oldalán az összes cserép lepotyogott, a felrobbantott híd darabjai szétszóródtak a faluban, egy nagyobb darab a templom homlokzatára esett és megkárosította azt. A templomon a híd felőli ablakok

kirepültek és a padokra potyogtak, a templom ajtaja is benyomódott a légnyomástól. A híd korlátjának egy darabja ma is látható a Duna-parton a földbe fúródva. Estefelé megjelentek a faluban az oroszok, de miután látták, hogy a híd használhatatlan, nem a falun át vonultak tovább.

Tavaly, hagyományteremtő céllal rendeztük meg az első megemlékezést a híd felrobbantásának évfordulóján. A múlt évhez hasonlóan, az idén, április 2-án is leúsztattuk a Dunán a megemlékezés koszorúját, tisztelegve a háborúban odaveszett lakosok emléke előtt azzal a reménnyel, hogy a fiatalabb nemzedék, aki a világégés borzalmait csak a történelemkönyvek alapján ismeri, hallja, tudja, hogy kis falunkban is megszenvedték az itt élők az embertelenséget, a pusztítást. Ezt azért fontos tudatosítani, mert napjainkban egyre több a szélsőséges nézet, a fasizmus éltetése, a holokauszt tagadása, a történelmi tények elbagatellizálása, s egyre kevesebben élnek azok közül, akik túlélték a háborút, akik mesélni tudnak az átélt szörnyűségekről. Fucsek Szilveszter ötlete alapján a megemlékezés előtt, ám annak részeként községünk önkormányzata megrendezte az első Békefutást, melyre délután 15.00 órakor került sor. Az esemény célja, hogy a régi híd, ami a falu életében nagyon fontos szerepet játszott, meg-


ESEMÉNYEK maradjon a köztudatban. Az első alkalommal megszervezett akcióra szép számmal neveztek be a futni vágyók. A gyerekek és a felnőttek a Békefutás emblémájával ellátott pólókat magukra öltve a híd lábánál álló Nepomuki Szent Jánoskápolnától rajtoltak és együtt tették meg a mintegy 1,6 km-es távot. A legfiatalabb futó a 2011-ben született Juhos Boglárka volt. Rajta kívül a legfiatalabbak közt teljesítették a távot: Jakab Patrik, Fucsek Márk, Bokros Olivér, Czinege Erik, Bugár Dávid, Tomaček László, Menyhárt Jázmin, Molnár Viktória, Orbán Márton, Jenei Krisztián, Csonga Gábor, Hegedűs Dominik, Dudás Emma. A legidősebb futó, Szalay Katalin mellett beértek a célba: Fábián György, ifj. Fucsek Szilvia, Menyhárt Mónika, Nagy Erzsébet, Mrá-

zik Vlado, Ignaták Mária, Czinege László, id. Fucsek Szilva, Bokros Martina, Černá

9

Jolán, Černý Dávid, Orbán Béla és a nádszegi Juhos Erika.


10

ESEMÉNYEK

Tiszta falunkért! Az önkormányzat és a községben működő társadalmi szervezetek 2016. április 16-án faluszépítő brigádot szerveztek. A szorgos kezek a Duna-parton a Nepomuki Szent János kápolnánál, a templom körül, a buszmegallónál, a jártványi lakótelepen, az óvoda udvarán, a községi hivatal előtt takarítottak. Az égiek a jó idővel, a résztvevők jó hangulattal, hatalmas munkakedvvel járultak hozzá a szemmel látható eredményekhez. Az óvoda udvarán az iskolakonyha szakácsnőinek jóvoltából finom gulyás és lángos mellett értékelték ki a nap eseményeit, s döntötték el, hogy ezentúl minden évben rendet tesznek a község nyilvános helyein. Az egész falu nevében köszönjük mindenkinek az elvégzett munkát, hogy szombat délelőttjüket környezetünk szebbé tételére áldozták!


ESEMÉNYEK

11


12

ESEMÉNYEK

A magyar forradalom és szabadságharc

Legújabb kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését. Az e dátum által jelképezett korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk pirosfehér-zöld színeinek hivatalossá válását, illetve azt, hogy Magyarország fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar

lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra. Magunkévá kell tennünk tanulságait is, melyek közül a legfontosabb az összefogás, a kitartás és a tenni akarás hegyeket megmozgató erejének és egymásnak a megbecsülése. Társadalmi reformjaival a szabadságharc a polgári átalakulás megindítójává, önvédelmi harcával nemzeti jelképpé vált. Szerves része volt az Európa szerte kitört 1848-as forradalmi hullámnak. Ezen a kora tavaszi napon számos országban a bátor, tenni akaró, büszke márciusi ifjakat ünneplik, éppen úgy,

ahogy mi is ünnepi műsorral, koszorúzással emlékeztünk meg az 1848/49-es sorsfordító eseményekről. A Kis-Duna Vegyeskar, az iskolások és az óvodások emlékműsora után az

önkormányzat és a községben működő alapszervezetek képviselői tiszteletadó főhajtás mellett elhelyezték az emlékezés koszorúit a templom melletti emlékműnél.


JÁTSZÓHÁZ

13

Húsvétváró játszóház Ahogy minden évben, az idén is megszerveztük a húsvétváró játszóházat gyermekek és felnőttek részére egyaránt, melynek a jó szórakozáson és a kellemesen eltöltött napon kívüli célja a húsvéti ünnepek hagyományainak, szo-

325-ben tartott első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap (március 22. és április 25. között), kásainak felelevenítése, megismertetése. A jó hangulatú foglalkozás alatt rengeteg szebbnél szebb festett tojás és húsvéti dísz került ki az ügyes résztvevők szorgos kezei alól. A családi programnak is beillő délelőttön életre keltek a legfontosabb keresztény ünnep tradíciói, de a jelenlévők sok új dologgal, festési, díszítési technikával ismerkedhettek meg. Az elkészült hímes tojások és

s ehhez igazodik az egyházi év valamennyi változó idejű, úgynevezett mozgó ünnepe. A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal, mert ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárnapi szertartásnak része a húsvéti ételek (bárányhús vagy sonka, kalács, tojás, bor) megáldása. húsvéti dekorációk azután méltó ékeivé váltak az otthonok locsolókat váró feldíszített szobáinak, asztalainak. A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, az „ünnepek ünnepe” (sollemnitas sollemnitatum). Idén húsvétvasárnapot és húsvéthétfőt március 27én és 28-án ünnepelték a nyugati keresztény egyházak. A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Időpontja a

A szentelés után siettek haza, mert a néphit szerint a lemaradó még abban az évben meghal, míg az elsőnek hazaérő első lesz az aratásban. A szentelt étel maradványainak varázserőt tulajdonítottak: a tojás héját a veteményre szórták, a kotlós fészkébe tették vagy meghintették a vetést, hogy jégverés, üszög kárt ne tegyen benne. A húsvéthétfőt régebben - a locsolkodás szokására utalva - vízbevető, vízbehányó hétfőnek is nevezték. A nap a fiatal lányok és legények mulatságainak egyik legfontosabb alkalma, igazi tavaszünnep volt szabadban töltött szórakozással. Az ünnepen országszerte húsvéti bálokat rendeztek.


14

ISKOLAI HÍREK

Iskolánk diákjai és pedagógusai a második félévben sem tétlenkednek. Az előző számunktól eltelt két hónap alatt is zajlottak az események az iskolán belül és kívül, versenyeken vettek részt a diákok, melyeken szép eredményeket értek el, valamint foglalkoztak az egész társadalmat érintő problémákkal is.

Január 22-én, a magyar kultúra napján a diákok rövid műsorral emlékeztek meg Kölcsey Ferencről.

A 7mérföldes csizmával heted7 határon át című vetélkedő országos fordulóján a negyedik osztályosok fiúcsapata – Fucsek Márk, Jakab Patrik, Kanócz Attila József, Varga Richard – képviselte az iskolát. A 16 résztvevő csapatból a 6. helyezést érték el.

Februárban sítanfolyamon vettek részt a felső tagozatosok Oščadnicán.

Csiba Mátyás bronzsávos minősítést szerzett a Tompa Mihály szavalóverseny országos elődöntőjén, Galántán.

Március 15-én az iskola tanulói ünnepi műsorral idézték fel az 1848/49-es szabadságharc eseményeit. A „Poznaj slovenskú reč” verseny kerületi fordulóján Jakab Patrik az előkelő 2. helyezése után bejutott az országos döntőbe.

Az Amade László anyanyelvi vetélkedőn, Bősön is jeleskedtek iskolánk tanulói. Két aranyérmet hoztak el Nagy Patrícia, Csiba Kamilla Eszter, Mikó Patrik, Andrejkovics Anna, Bondor Jusztina és Dudás Ádám. Egy bronzérmet pedig Cseh Vivien, Fehér Viktória, Horváth Rebeka Fanni.


ISKOLAI HÍREK

A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Országos Versenyen a Fókusz I. diákszínpad aranysávos I. helyezett lett. A győztes színjátszó csoportnak több eperjesi diák is a tagja, mégpedig Keszegh Réka, Keszegh Anna, Kürti Gabika és Kürti Zsófi.

15

A 9. osztály tanulói az idén is bekapcsolódtak a már hagyománnyá vált Nárcisz Napi gyűjtésbe A Szlovákiában működő Rákellenes Liga 2016. április 15-én immár 20. alkalommal szervezte meg a Nárciszok napját. Az e napon szervezett gyűjtés azok megsegítésére szolgál, akik korunk egyik legszörnyűbb és legádázabb betegségével, a sokfajta formában felbukkanó rákkal kénytelenek felvenni a harcot. Egyúttal megpróbálja felhívni az emberek figyelmét a betegség elleni küzdelem fontosságára és a betegség megelőzésére. A gyűjtési akcióhoz iskolánk diákjai örömmel csatlakoztak. A begyűjtött pénzt rákkutatási célokra, modern diagnosztikai műszerek vásárlására, megelőzésre és a betegek támogatására használják fel. Az iskola nevelési programjának egyik sarkalatos pontja a szolidaritás érzésének erősítése a diákokban, s ehhez a Nárciszok Napja kitűnő alkalmat szolgáltatott.

A 9. osztályosok megírták a Monitor9 nevű országos felmérőt matematikából, magyar és szlovák nyelvből. Április 20-án beíratták a jövendőbeli elsősöket. Sajnos szeptembertől mindössze öt kisdiák fogja látogatni az első osztályt. Az alsó tagozatosoknak író-olvasó találkozót tartottak Tóth Elemérrel, akit a gyerekek verses összeállítással köszöntöttek. A költő mesélt gyerekkoráról és beszélt az olvasás szeretetéről, fontosságáról, hasznosságáról.

Tőkés és Eperjes község vezetőségének és a szülői szövetség anyagi támogatásának köszönhetően sikerült felújítani a számítástechnikai terem felszerelését. Így a gyerekek korszerűbb és gyorsabb gépeken dolgozhatnak az órákon.

A SIKERES TANULÓKNAK, FELKÉSZÍTŐ TANÍTÓIKNAK SZÍVBŐL GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI SZÉP EREDMÉNYEKET KÍVÁNUNK!


16

ÓVODAI HÍREK

Februárban szülők nélküli álarcosbált rendeztek a kicsiknek, amit egész heti készülődés előzött meg. Az óvónénikkel közösen süteményeket sütöttek, különböző maszkokat készítettek, melyekből álarcos bemutatót tartottak.

Márciusban, a könyv hónapja alkalmából ellátogattak a helyi könyvtárba. A gyerekeknek a kultúrházban egy kis ugráló várral is kedveskedtek a tanító nénik.

A húsvéti ünnepekre tojásfestéssel készültek a gyerekek. Szebbnél szebb hímes tojások kerültek ki a kicsik kezei alól.

Óvodánkban jártak a Teddy Maci Kórház orvostanhallgatói akik a gyerekekkel játékos foglalkozást tartottak.


ÓVODAI HÍREK

17

Ellátogatott az oviba a Knick-Knack Interaktiv Játékok Társulata, akik beavatták a gyerekeket a zsonglőrködés titkaiba és természetesen kipróbálhatták a játékokat is.

Május 13-án eljött hozzánk egy pozsonyi fogászati ambulanciáról a szájhigiénikus, aki megtanította a gyerekeknek játékos formában elsajátítani a fog- és szájápolást. Reméljük, ezzel is hozzájárultunk a gyerekek egészségéhez.

Áprilisban a tavaszvárás témája körül folyt a foglalkozás. A gyerekekkel különféle magokat ültettek, a csírázó növényeket pedig a mai napig gondozzák az ovisok. A későbbiekben kiültetik a palántákat az óvoda udvarába.

A tiszta falunkért elnevezésű faluszépítési napon az óvoda dolgozói és néhány szülő is kivette részét a munkából. Újrafestették az udvaron lévő fa mászókát és padokat, kitakarították, kigyomlálták az udvart, megszépítve legkisebbek óvodai környezetét.

Májusban mi is megünnepeltük az anyák napját az óvodában, amire szép versekkel és dalokkal készültünk. A kiscsoportos gyerekek a kérdésre: „Miért szereted az anyukádat?”, így válaszoltak:..., mert mindig sokat sétálunk, …, mert szeretem,ha elhozol az oviba és megölelsz, ..., mert nagyon-nagyon kedves vagy... és sorolhatnánk a végtelenségig. A nyagycsoportosok egy szép rajzzal hálálkodtak az édesanyáknak.


18

ESEMÉNYEK

Májusfaállítás A májusfát a Csallóközben sok helyütt májfának is nevezik, írja Marczell Béla a Csallóközi népszokások című könyvében. „Régen a fát mindig a legény állította annak a lánynak, akinek udvarolt, vagy aki nagyon tetszett neki. Már néhány nappal korábban kiválasztotta a legszebb

fát, május elseje előtti napon, úgy éjféltájban, barátai segítségével csendesen a kapuhoz állította. A magas fa tetejére orgonacsokrot kötöttek, ágait pedig különböző színű szalagokkal díszítették. . Ha a leánynak nem tetszett a legény, aki a fát a kapujába állította, a reggeli ébredés után azonnal el is tüntette a kapuból. A májusfa nemcsak a tavaszi örömnek,

a fiatalság nyiladozó szerelmének a jelképe, hanem bajelhárító, betegségek ellen védő szerepe is van.” Községünk májusfája április 30-án a Pozsonyeperjesi Polgári Társulás szervezésében került a feldíszítés után felállításra a helyi sportpályán. A tavaszünnep

gazdag szabadidő eltöltésen kívül kellemes délutáni szórakozást is kínált a résztvevőknek. A zenét a Bonus zenekar szolgáltatta, a helyi rokkant szövetség gulyásról a sportszervezet pedig finom halételekről és italokról gondoskodott.


19

ESEMÉNYEK Dsida Jenő:

Az Anyák napi ünnepség

Május második vasárnapján az édesanyáknak nyílik az ébredő természet minden virága. Amióta emberi életről beszélhetünk ezen a bolygón, azóta mindenki legnagyobb köszönettel az édesanyjának tartozik. Az Anyák ünnep alkalmából gyülekeztek május 8-án a helyi kultúrházban az édesanyák, nagymamák, és

Hálaadás

persze az izgatottan készülődő óvodások, iskolások is, akik megható műsorral kedveskedtek a jelenlévőknek. A színvonalas, szeretettel készült köszöntés boldogsággal, melegséggel töltötte el a nézők szívét, kiknek egy-egy vers néha nemcsak mosolyt, de könnyeket is csalt az arcukra.

Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. Áldott teste, lelke csak érettem fárad, Köszönöm Istenem az édesanyámat! Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban itt e földön senki sem szerethet jobban! – Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem köszönöm az édesanyámat! Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, Aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! Áldd meg édesanyám járását-kelését, Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését! Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Színházi előadások Az Eperjesi Polgári Társulás szervezésének jóvoltából az elmúlt időszakban is folytatódtak községünkben a színházi előadások. Március 20-án másodszor lépett fel kultúrházunkban

és szerzett a szépszámú közönségnek felejthetetlenül vidám pillanatokat a Vezekényi Görbe Tükör Színtársulat a Műsorváltozás című darabbal. Természetesen most is fergeteges si-

kert arattak, amiről a szűnni nem akaró vastaps árulkodott. Április 11-én a nyárasdi TeátRum színjátszó csoport mutatkozott be. S. Szabó István A keresztanya című két felvonásos vígjátékát adták elő. A szervezők nagy

örömére a színházi előadásoknak egyre nagyobb sikere van falunkban, egyre többen kíváncsiak a fellépésekre és látogatnak el a különböző programokra, ahol a jó szórakozásról a szereplők mindig maradéktalanul gondoskodnak.


20

TEADÉLUTÁN

Teadélután A soron következő teadélutánon a jelenlévők Fodor Péter, Dél-Afrikában tett utazásáról szóló érdekfeszítő előadást követhették figyelemmel. Iskolánk pedagógusa szabad idejében természetfotósként dolgozik. Fotóiból több kiállítás is nyílt, sőt könyvben is megjelentek állatokról készült lenyűgöző képei. Élménybeszámolójában mesélt az ezerarcú fekete kontinens szépségeiről, természeti kincseiről, az ott élő állatfajok sokaságáról, az afrikai emberek segítőkészségéről, nehéz megélhetéséről, melyben értelemszerűen a természetvédelem nem mindig kap helyet.

Dél-Afrikában tett utazása nem éppen a terveknek megfelelően alakult. Egy év ottlétre készültek, amit munkával, tanulással, majd az ország beutazásával szerettek volna tölteni, de a sors másként rendelte, így ottlétük három hónapra csökkent. Ez idő alatt kölcsönzött autóval több ezer kilométert tettek meg nappal forró, éjjel szinte fagyos sivatagban, szavannákon, bozótosokon keresztül, ahol rengeteg, nagyjából 13 000, számunkra egzotikusnak számító fotót készített állatokról, növényekről,

virágba boruló sivatagról. Olyan távoli helyek hangulatát idézte meg képeivel, ahová csak képzeletünk vihet bennünket. A Vad éden című könyvében az ott készült gyönyörű fotók mellett a szerző tollából származó gondolatok, magyarázatok segítségével egy picit az olvasó is átélheti, átérezheti az afrikai vadon titokzatos, néha félelmetes, kiszámíthatatlan és küzdelmes, mindazonáltal csodálatosan szép hangulatát.


TEADÉLUTÁN

21


22

EPERJESIEK EPERJESEN…

Malmoki bisztró Egy falu, egy közösség életének alapvetően fontos a múlt ismerete, a hagyományok ápolásának bármilyen formája. Aki az egész életét egy helyen éli le, észre sem veszi, mennyi apró dolog köti őt szűkebb hazájához. Az őt körülvevő környezet mindennapjainak természetes része, így különösebb hangsúlyt nem is fektet rá. Mindezt tel-

kemencét építettek, udvart rendeztek, hogy családias hangulat mellett fogadhassák a vendégeket. Időt, energiát és természetesen anyagiakat nem kímélve végül tavaly, május 22én megnyílt a Malmoki bisztró, amely elnevezésével nem csak a molnár nagypapa emlékének állít emléket, hanem annak a ténynek is, hogy – bár ennek

jesen másként élik meg azok, akiket a sors másfelé vezérelt. Így volt ezzel a Mórocz házaspár is, akik több évtizeddel ezelőtt a fővárosba költöztek. Igaz, ha csak tehették, szabadidejükben visszajártak Eperjesre, ám egy idő után úgy érezték, szívük egyre jobban visszahúzza őket szülőfalujukba. Mivel munkájuk Pozsonyhoz kötötte őket, hazaköltözéshez a legkézenfekvőbb megoldásként a magánvállalkozást választották. Így született meg a bisztrónyitás ötlete. Mivel faluhelyen egy egyszerű kávézó nem biztos, hogy családi vállalkozásként meg tudna élni, úgy döntöttek, pizzériát nyitnak. Az elhatározást kemény munka követte. A szülői házhoz tartozó melléképületet átalakították, tetőt cseréltek, falakat mozgattak,

tárgyi bizonyítéka nagyon kevés maradt fenn – Eperjesen a Duna partján sok malom működött megélhetést biztosítva az itt élőknek. A régi malomról már csak a folyóban álló cölöpök és a gát megmaradt darabjai árulkodnak, valamint egy, a bisztróban lévő festmény, mely az 1970-es években készült a már akkor rogyadozó épületről.

A tulajdonos szerette volna átalakítani a malmot, be is szerzett hozzá rengeteg alkatrészt, melyek egy része a vendéglő udvarán látható, azonban az akkori idők körülményei ezt nem tették számára lehetővé. Így lett sajnos az enyészeté sok másikhoz hasonlóan ez a műemlék is. Az egyéves születésnapját ünneplő bisztró étlapja a pizzák, desszertek, italok széles választékát kínálja. Sőt, elkészítik a pizzát a vendég kívánsága alapján azzal a feltéttel, amit kér, akár úgy is, hogy mindkét felére más ízesítést raknak. Ételeiket kizárólag kiváló alapanyagok, pl. speciális olasz lisztkeverék felhasználásával, és nagy gondossággal készítik. A színvonalas éttermi kiszolgálás mellett kiszállításra és elvitelre is kínálják ételeiket. Vendégeik köre állandóan bővül, a törzsvendégeken kívül a faluba látogató kirándulók is gyakran betérnek

a hangulatos belső térrel, barátságos kerthelyiséggel rendelkező étterembe. Szívesen járnak ide gyermekekkel is, hiszen az udvaron játszótér várja a legkisebbeket. Az itt készült pizza iránt nagy az érdeklődés a környező településeken is, napi szinten szállítanak Tallósra, Tőkésre, Kürtre, de nagyobb megrendelés esetén akár távolabbra is. A tulajdonos Mórocz házaspár természetesen tovább tervez. Azt, hogy a kezeik közül kikerülő étel nagy sikernek örvend bizonyítja, hogy a meglévő fatüzelésű kemence mellé egy másikat, nagyobbat is kell építeni, elejét véve annak, hogy a sok megrendelés miatt a vendégnek sokat kelljen várnia. Nagy álmuk látványosságként a régi helyére egy kisebb malom felépítése. Ezenkívül szeretnék kiépíteni a Duna-partot, ahol megfelelő kikötőt is létesítenének az erre csónakázók számára, akik szívesen térnek be a nyugodt, gyönyörű környezetben elhelyezkedő étterembe. Az étterem vonzereje azonban nem csak a folyóra nyúló csodálatos kilátásban, a természet közelségében, a szép, rendezett és nyugodt környezetben, hanem a minőségi italokban, a frissen elkészített ételekben, a tulajdonosok vendégszeretetében rejlik.


HÍREK

23

Húsvéti csónaktúra Húsvét vasárnapját megelőzően minden csónakázni, túrázni szerető lakosunk figyelte, leste az időjárást, vajon kellemes idő köszönt-e az evezős túrázókra. Igaz, sokaknak nem okozott gondot eddig sem a rossz időjárás, mert ha húsvét vasárnap, akkor bizony csónakba kell szállni és felhajózni Tallósig.

Szinte senki sem tudja megmondani pontosan, hányadik is volt az idei. Az biztos, hogy valamivel több mint 30 évvel ezelőtt, talán 34 is van már, hogy Horváth László agyában megszületett az azóta hagyománnyá vált csónaktúra ötlete. Sajnos ő már nincs az élők sorában, azonban megálmodott és megvalósított elkép-

zelése azóta is nagy sikernek örvend és a piros tojás és locsolkodás mellett húsvéti ünnepi szokássá vált községünkben. Ha minden igaz, akkor a résztvevők az idén 34-edszer tették meg a Kis-Dunán a tallósi vízimalomig a távot, ahol kikötnek, frissen főzött gulyás mellett pihenik ki az evezés fáradalmait.

A turisztikai kör megalakulásakor el kezdték írni saját krónikájukat is, ami Horváth László halála után eltűnt. Ha valakinek tudomása van esetleg arról, hol lehet, kérjük, jelezze azt a községi hivatalban, hiszen egyrészt a falu történetének egy darabját jelenti, másrészt az írását esetleg folytatni is lehetne.


24

AKTUÁLIS HÍREK / SPORT

Eperjes–Babót öregfiú mérkőzés

Parlamenti választások a számok tükrében

(2016. május 14.)

A 2016. március 5-i parlamenti választások eredményei községünkben: az 1253 választásra jogosult polgár közül 720-an járultak az urnához. A részvételi arány 57,6%-os volt. A 699 érvényes szavazat a következőképpen alakult a választható pártok között:

Az Eperjes–Babót kapcsolat már 27. éve tart, még 1989 őszén kezdődött. Az első években még az eperjesi „A” csapat voltunk, korosodtunk, utána már az öregfiúkkal mentünk és ezek a találkozók azóta is tartanak, oda-vissza alapon. Nagyon jó érzés látni azokat a játékosokat, akik az előző mérkőzésen is pályán voltak az „A” csapattal, most meg, öregfiúkként futballoznak. Igaz már nem olyan gyorsasággal, de ugyan olyan szeretettel. Ezúton szeretném megköszönni azoknak a személyeknek, akik nélkül nem tudtam volna megszervezni a találkozót. Reggeltől estig talpon voltak, hogy minden jól sikerüljön. Tehát köszönetet érdemel Molnár Mónika, Mizera Éva, Svandra Erzsébet, Pastéka Iza, Svandra Zoltán és lánya Svandra Diana. Továbbá szeretnék köszönetet mondani polgármesterünknek Csiba Jarmila mérnöknőnek, a Patika vendéglő tulajdonosainak Molnár Ivetának és férjének Molnár Józsefnek, valamint Egri Pálnak a támogatásukért. Ilyen emberekkel öröm dolgozni, mert Ők is azon voltak, hogy minden jól sikerüljön és rendben legyen. Jól is sikerült, mert 23:00 óráig tartott a táncmulatság, ahol mindenki jól érezte magát. Köszönet mindenkinek még egyszer! Fucsek Lajos

1.

Strana TIP

4

2.

Strana moderného Slovenska

0

3.

OĽANO-NOVA

4.

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník

1

5.

Šanca

4

6.

SME rodina – Boris Kollár

7

7.

Strana zelených Slovenska

2

8.

Koalícia spoločne za Slovensko

0

9.

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

23

13

10.

Vzdor – strana práce

2

11.

MOST – HÍD

12.

Slovenská národná strana

3

13.

Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia

0

14.

Komunistická strana Slovenska

2

15.

Slovenská demokratická a kresťanská únia

1

16.

SMER

17.

Kresťanskodemokratické hnutie

0

18.

Slovenská občianska koalícia

1

19.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

5

20.

Sieť

5

21.

Magyar Közösség Pártja

22.

Priama demokracia

23.

Sloboda a Solidarita (SaS)

244

27

337 0 18

A hagyományteremtés és a hagyományok jelentősége A szakirodalom szerint a hagyomány egy adott közösség tudásának, tapasztalatainak összessége, mely a közösség fennmaradását támogatja. Éppen úgy, ahogy egy családnak mint kisebb közösségnek szüksége van a tradíciókra, a nagyobb emberi csoportoknak számára is nagy jelentőséggel bír. A hagyományok, tradíciók meghatározzák egy-egy esemény formáját, tartalmát, de akár a forgatókönyvét is. Családon belül az ünnepek megélése (karácsony, születésnap stb.), azok lebonyolítása is általában valamilyen régi hagyományhoz, szokásokhoz kötődik. Egy település lakosainak életében pedig

akár közösségépítő szerepe is lehet, amihez hozzátartozik mások közelebbi megismerése, közösen kigondolt elképzelések megvalósítása, melyek magára az egyénre is külön, de a falu egészére is nagy hatással vannak. Magát a hagyományt nem egyes emberek, hanem a közösség hozza létre és élteti tovább. A jövőre nézve jelentősége azért nagy, mert magát a tradícióvá váló eseményt az utánunk következő generációk tovább viszik, az elődök általi kezdeményezés az évek során észrevétlenül szokássá, azaz tradícióvá válik. A modern kor embere elfelejtett jól ünnepelni, díszbe öltöztetni testét, lel-

két, ennek hiányában pedig élete csak sodródik megállás nélkül. Éppen a szürke hétköznapokra gyógyír egy-egy pontosan meghatározott időközönként megrendezett esemény, melyet várva színesebbé lesznek a monoton mindennapok. Községünk is büszkélkedhet a régiek mellett újabb, a köztudatban észrevétlenül megszokottá és várttá lett olyan programokkal, melyek rövid idő alatt váltak tradícióssá. Ilyen például az Eperfesztivál, a húsvéti csónaktúra, a falu takarítása stb. Hagyományt teremteni tehát bármiből, bármikor lehet. Csak rajtunk múlik.


KRÓNIKA

25

Fejezetek a krónikából II. Földrajzi fekvése Jahodná – Eperjes község a Kis-Duna mindkét partján terül el a dunaszerdahelyi és galántai járás határán, a járási székhelytől, Dunaszerdahelytől 13 kilométerre. A település nagyobb része baloldalon fekszik, míg a jobb oldalon a Duna mentén egy sor ház van és 16 ház elszórtan a határban. A jobb oldal kiépítése az 1920-as évek után kezdődött. A községen a Galánta–Bratislava-i országút vezet keresztül, amely már a régebbi időkben is jó karban volt tartva. 1961. évben ez a vonal aszfaltburkolatot kapott, ami nagyban elősegíti a nyári agy szárazságban az utak portalanítását. A Dunán 1940-ig a híd felépítéséig a forgalmat az ósdi kompjárat bonyolította le, nagyon sajnálatos állapot volt az annak idején. Sok kellemetlenségnek és időveszteségnek voltak kitéve a járművek, a teher- és személygépkocsik, amelyeknek száma évről-évre növekedett, de ezzel szemben a csigalassúságú komp tempója nem tartott haladást a kor fejlődésével. A község mezőgazdaságának is nagy ártalmára volt a kompon való közlekedés, mivel a határ fele része a Duna túlsó oldalán lévén, ezen földek megmunkálásánál és a termény betakarításánál gyakran kellett igénybe venni a késedelmes, gazdasági eszközt, igavonót egyaránt rongáló kompjáratot. Régente a komp a zemplei Eszterházy uradalom tulajdonát képezte, melyet az úrbéres gazdagközönség 1792-ben vásárolt meg azzal a kikötéssel, hogy az uradalom eszközei mindenkor szabadon és bérmentesen közlekedhessenek azon. A vízen való átkelést a révészek irányították és bonyolították le. A révészeket a közbirtokosság bérelte. A beszedett vám azonban a legtöbb esetben nem volt elegendő a kiadások fedezésére. A szigorú, kemény telek idején a kompot éjjel is húzni kellett,

hogy előtte a víz be ne fagyjon, nehogy a forgalom e miatt megakadjon. 1922ben a közbirtokosság a kompot és a vele kapcsolatos felszerelést és ingatlant (révházat) átadta a volt Pozsony vármegyének (Župa Bratislava) azon reményben, hogy a kompjárat helyett hidat épít. A hídépítést egyre sürgette a közúti forgalom tetemes megnövekedése, ami felülmúlta a helyi közlekedést. A község ezen vágya és életérdeke csak lassan vált valóra, és csak rövid ideig örömködhetett ennek az alkotásnak, ami a község életében fontos, szinte nélkülözhetetlen szerepet töltött be, hisz a németek 1945. március 31én felrobbantották.

A község határa A Kis-Duna két részre osztja községünk határát. A nagyobbik rész a baloldalon, a kisebbik pedig a jobb oldalon terül el. Határaink hossza 7–8 km. A határ összterülete 2069 ha 63 ár. A község mindkét parti környéke dűlőkre van osztva. A bal parti határrész régen a következő dűlőkből állt: Szűgyi hajlás, Újmajor, Értő, Rétek, Farkasút, Öregföldek, Elsőtag, Pótlékok, Lakásföldek, Kenderföldek, Jártvány, Süveges, Bangaszer, Kertalja, Paskum Aranyülő, Dunakert. A jobb oldali határrész dűlői: Zsivaly, Huszamér, Kotrási földek, Akói gyep, Bifar (külső, belső), Alkert, Nyilas, Kis és Nagy Jártvány, Kis és Nagy Völgyzátony, Gérce. Az I. világháború befejezése előtt több dűlő az Eszterházy

uradalom birtokát képezte. Így az Újmajor, Szűgyi hajlás, Értő és Jártvány. A földreform következtében Újmajort a gútai kisgazdák, Szűgyi hajlást a nádszegiek, Értőt az eperjesiek vették meg. Jártvány pedig Müller Ödön tulajdonába ment át. Nagyobb összefüggő erdőterületek az földreform előtt: Jártvány és Zsivaly (urasági), Gérce (közbirtokossági), Bifar és Alkert (magánosoké). A két utóbbi nagy részét kiirtották és szántóvá alakították. A 19. század végéig erdőterület volt még a Szűgyi hajlás és Értő is. 1930-ig pedig a község északi oldalán elterülő Jártvány is. Ez a kb. 80-90 holdat kitevő erdőterület a földreform előtt az Eszterházyak tulajdonát képezte. Ez volt a fajfácánok tenyésztő helye. Abban az időben nagy gonddal kezelték és valóságos parkká alakították. Jártvány nemcsak ékessége volt a községnek, de a zord téli szelek ellen védőbástya is. A szegény emberek számára pedig hely, ahol a téli tüzelőjüket beszerezhették. A földreform alkalmával néhányszor gazdát cserélt, végül Müller Ödön tulajdonába ment át. Ez az úr nem sokat törődött a kedves erdő szépségével. A fácánokat és a többi vadat kilövette, s az erdőbe sertéstenyésztést rendezett be. A szigorú erdőtörvény ellenére sikerült az országos erdészeti hivatalban kieszközölnie az erdő kidöntését, amit 1930-tól kezdődőleg meg is tett, nagy sajnálatukra azoknak, akik a szép kis erdőt ismerték. Eperjes község elöljárósága mindent megtett, hogy a kidöntést megakadályozza. Közbelépése sajnos, sikertelen volt. Az erdő helyén szántóföld lett.


26

SPORT

Focihír

A bennmaradás a cél Lezajlott a téli felkészülés, március elején pedig elkezdődött a tavaszi szezon. A felnőtt csapat eddig nyolc meccset játszott, jelenleg a táblázat ötödik helyén állnak. A téli felkészülés ideje alatt hét barátságos mérkőzésre került sor alacsonyabb és magasabb osztálybeli csapatokkal. Az eperjesiek szépen vették az akadályokat. A tavaszi szezonra két játékos távozott az együttesből, mégpedig Tomaček László, akit Kossútra igazoltak le, és Bíró Szabolcs, aki egészségügyi okok miatt egyelőre nem folytathatja a labdarúgást. Új játékossal is bővült a keret, mégpedig Bartal Ádám érkezett hozzánk Dunaszerdahelyről. A tavaszi szezon első mérkőzését a csapat Balonyon játszotta, ahol pechünkre 2:1-re nyertek a hazaiak. A további mérkőzések: Pozsonyeperjes-Izsap 2:1, Pozsonyeperjes-Királyfiakarcsa 2:2, PozsonyeperjesNagyszarva 4:0, Sárosfa-Pozsonyeperjes 2:1, Pozsonyeperjes-Ekecs 4:2, Csenke-Pozsonyeperjes 3:2, PozsonyeperjesCsallóközcsütörtök 1:1. „Sajnos mindig úgy alakul, hogy a hazai mérkőzéseket megnyerjük, idegenben pedig egy góllal kikapunk” – magyarázta Győri Zsolt edző. Ám ez sem keseríti el őket, ugyanis a csapat a jelenleg megszerezhető 15 pontból 13-at birtokol, amivel a tabella 5. helyén állnak. „Ami nagyon boldoggá tesz, hogy a csapat 90%-át hazai já-

Karate klub

tékosok alkotják, ám akik nem hazaiak, azok is a környékről érkeznek hozzánk” – mondja mosolyogva a tréner. Majd hozzáteszi, a terv az, hogy a táblázatban minél feljebb végezzenek, ugyanis számukra ebben a szezonban a bennmaradás a cél, amit már minden valószínűséggel elkönyvelhetnek. A legjobb góllövő: Tászli Zoltán ( 12 gól) ÖREGFIÚK A bajnokság állása: 1. Vízművek Nagymegyer

4

4

0

0

16:1

12

2. Stavreco DS/Nagyabony

4

4

0

0

19:9

12

3. FC Bős

4

3

0

1

19:5

9

4. FC Pozsonyeperjes

4

2

1

1

9: 8

7

5. VSK Nagymegyer

4

1

1

2 14:17

4

6. Ajax Egyházkarcsa

4

1

0

3

6:12

3

7. Old Boys Nyárasd

4

0

0

4

3:16

0

8. Dinamo Csallóköznádasd 4

0

0

4

4:22

0

VSK Nagymegyer–FC Pozsonyeperjes 3:3 (2:2), gólok: Csölle, Raftík, Takács – Menyhárt 2, Navrátil. Tászli Zoltán

A községben működő karate klub megálmodóját és edzőjét, Černý Dávidot kérdeztük az elmúlt időszak eseményeiről, történéseiről: „Örömmel jelenthetem ki, hogy klubunk továbbra is gördülékenyen működik, a résztvevők száma kicsivel csökkent, azonban a mostani 6-8 stabil, lelkes klubtag még mindig örömteli létszám, főleg a falu fiatalabb korosztályának lélekszámát tekintve. Egyébként ez, mármint néhány diák »kiválása«, megszokott jelenség, többször megtapasztaltam már, a kezdeti lelkesedés után néhányan mindig inkább a szombat délutáni otthoni pihenés mellett döntenek. Ezzel nincs is semmi baj, néha a kezdetekkor velem is előfordult, ilyenkor van azonban szükség a szülők támogatására, akik

elmagyarázhatják a gyermeknek, hogy egy kis kitartással mennyi mindent elérhetne – ez persze nemcsak a karatéra érvényes. Gondolok ezzel például arra, hogy most azoknak, akik folyamatosan jártak, lehetőségük van részt venni egy nyári edzőtáborban, ahol kis igyekezettel akár megszerezhetik az első, narancssárga övet is. További fejlemény, hogy – ahogy azt az indulásnál ígértem – az edzéseken rendszeresen résztvevők a klubtól hamarosan karate ruhákat (ún. »kimono«-kat vagy más néven »karate gi«-ket) kapnak. Szóval mozgalmas hónap áll előttünk, remélhetőleg a gyerekek is úgy várják, mint én.” A kis csapatnak és mesterüknek kitartást és sok sikert kívánunk!


HÍRDETÉS

27


28

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Kupakgyűjtés!

CSIBA DOKTORNŐ RENDELÉSI IDEJE EPERJESEN: HÉTFŐ: 13.30–15.30 SZERDA: 7.00–12.30 PÉNTEK: 13.30–15.30

TALLÓS RENDELÉSI IDŐPONTOK: HÉTFŐ: 7.00–13.00 CSÜTÖRTÖK: 7.00–13.00

KEDD: 7.00–13.00 PÉNTEK: 7.00–13.00

ÁTIRATKOZNI MÉG FOLYAMATOSAN LEHET. BŐVEBB INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZŐ TELEFOSZÁMOKON: 5591 100; 78 55 191

A papírhulladékot az egész év folyamán lehet szállítani a helyi alapiskolába, minden tanítási napon 8.00–13.00 óráig.

A 4 éves Alex gyógykezeléséhez kérjük a lakosság segítségét. A kisfiú többféle súlyos diagnózisban szenved, csecsemőkori agybénulása miatt mozgáskorlátozott, sem járni, sem ülni nem tud. Egy gyógykezelésre 10 tonna kupak összegyűjtésére van szüksége. Segítsünk közösen Alexnek! Összefogással, akarattal igazán nagy dolgokra vagyunk képesek, hiszen a kupakok összegyűjtése nem kerül semmibe, neki és családjának viszont hatalmas segítséget jelent. Az összegyűjtött kupakokat a községi hivatalban adhatják le. A segítséget előre is köszönjük! Az apró építkezési törmelékeket és egyéb, kukába nem rakható hulladékot a helyi földműves szövetkezetbe lehet szállítani a hét minden napján (meghatározott mennyiségben). A szemétszállítást a szövetkezet portásának kell bejelenteni.

Péntekenként:

július 1., augusztus 27., szeptember 30, június 10., 24.; július 8., 22.; augusztus 5., 19.; szeptember 2., 16.. 30.

Szerkesztőbizottság: Csiba Jarmila, Ravasz Erzsébet, Rebro Ági. Nyomdai előkészítés: MAARTGRAFIK Mészáros Angelika

Aktualitások, információk községünkről: www.obecjahodna.sk Facebook: Obec Jahodná – Pozsonyeperjes

Kérjük lakosainkat, hogy a háztartási szemétszállítás napjain (minden második pénteken) a kukákat már a kora reggeli órákban helyezzék ki

(6.00-ig)!

Profile for Pozsonyeperjesi hírnök

Pozsonyeperjesi hírnök 2016 június  

Pozsonyeperjesi hírnök 2016 június  

Advertisement