__MAIN_TEXT__

Page 1

2016 március

„NE HAGYJÁTOK A TEMPLOMOT, (...) S AZ ISKOLÁT!” 2. OLDAL

MEGÚJULT POMPÁBAN A „FITNESZ” 8. OLDAL

LÁTOGATÁS A NYUGDÍJASKLUBBAN 18. OLDAL

Az év első újszülöttje

POZSONYEPERJES NÉGY ÉV UTÁN ISMÉT AZ ELITBEN! 28–29. OLDAL

„A béke szüli a bőséget, a bőség a gőgösséget, a gőgösség a megvetést, a megvetés a háborút, a háború a szegénységet, a szegénység az alázatot, az alázat a békét.” A tordai református templom falán olvasható a fenti idézet. Ma melyik soránál tartunk?

Lakossági Fórum 2016 2016. március 10-én (csütörtökön) este 18.30 órakor a kultúrház nagytermében. A Fórum programja: A polgármester beszámolója falunk működéséről a 2015-ös évben A 2016-os év lehetőségei és tervei Vita – javaslatok, ötletek, kérdések Fotódokumentáció megtekintése a 2015-ös év eseményeiről 2016. január 8-án érkezett közénk az idei év első újszülöttje, Mitlík Kiara. Mindig nagy boldogság a gyarapodás a családban, de öröm ez községünk számára is. Reméljük, Kiarának, aki egészséges, nyugodt, gyönyörűséges kisbaba, tetszeni fog a hely, ahova született. Fiatal szülei, Diana és Zsolt nagyon büszkék kislányukra, aki még sokat alszik, szépen gyarapszik, és egyáltalán nem zavarja semmiféle zaj pihenése közben. Sőt, ezt látogatásunkkor be is bizonyította, mert nyugodtan, angyali mosollyal az arcán aludt, észre sem vette a körülötte lévő emberek beszélgetését. A gyönyörű kislánynak és szüleinek nagyon sok boldogságot, rengeteg örömteli pillanatot, jó egészséget kívánunk!

Szeretettel várjuk falunk lakosságát!

Fórum obyvateľov 2016 10. marca (štvrtok) 2016 v o 18.30 v kultúrnom dome

Program: Správa starostky o udalostiach roku 2015 Plány a možnosti realizácie v roku 2016 Diskusia – otázky, návrhy Prezentácia fotodokumentácií z udalostí roku 2015

Srdečne pozývame obyvateľov!


2

AKTUÁLIS

„Ne hagyjátok a templomot, (...) s az iskolát!” Reményik Sándor versidézettel köszöntjük az olvasókat. Úgy érezzük, elérkezett az idő, hogy az Eperjesi Hírnök hasábjain írjuk le nemtetszésünket, hallassuk hangunkat az utóbbi időben terjedő egyoldalú, szinte csak bíráló jellegű, iskolát érintő véleményekkel kapcsolatban. Az iskola mindig is kiemelkedően fontos szerepet töltött be egy adott közösség életében. Ráadásul minél kisebb a közösség, annál fontosabb egy ilyen intézmény életben maradása és megtartása. Ahol elvész az iskola, ott előbb-utóbb elvész a falu élete és jövője. Megmaradásunkat, anyanyelvünket és kultúránkat is elveszíthetjük, ha hagyjuk. Ezen értékek megtartásához mi, pedagógusok kevesen (!) és kevesek (!) vagyunk. A mi akaratunk, igyekezetünk és odaadásunk a szülőké és diákoké nélkül semmit sem ér. Az eperjesi iskola mindig is jó hírnevű volt, ahonnan kiváló tudós emberek és szakemberek kerültek ki. A tantestület tagjai pedig bizonyára éppoly odaadással és elhivatottsággal tettek meg mindent diákjaikért a múltban is, mint ahogy azt teszszük ma is. Napjainkban az iskolára egyre több feladat hárul. A tanítás mellett dolgunk, hogy az általunk fontosnak tartott értékeket – mint pl. kulturális értékeink, egy közösséghez való viszonyulás, a szülőfaluhoz való kötődés, tisztelet, tettvágy, igényesség – átadjuk. Sok

esetben a család szerepét is betöltjük, hiszen nagy nyomás nehezedik a szülőkre, kevesebb időt tudnak fordítani gyermekeikre. Az elvárások nagyok, a tanárok kezében az eszköz viszont egyre kevesebb. A gyereklétszám országszerte megfogyatkozott, a mi iskolánk a kis létszámú alapiskolák közé sorolódott. Feladatunk lett az is, hogy lépést tartsunk a nagyiskolákkal. Számos megméret-

tágítsák látókörüket, pozitív élményeket szerezzenek. A jelen politikai körülmények nem kedveznek a magyar nyelvű iskoláknak, az iskolatörvény állandó bizonytalanságban tart minket. Ezért is nagy felelőtlenség engedni, hogy belső bomlasztó erők szétziláljanak egy közösséget, netán ezen múljon egy falu iskolájának léte. Elgondolkodtató, mi vezérel embereket, hogy rágalmakkal, hamis állításokkal alá-

hint egyet a szárnyával, felhajtóerőt képez az őt követő társa számára, így sokkal hosszabb utat tudnak megtenni. Amikor egy elöl haladó lúd elfárad, egy másik foglalja el a helyét, így segítik egymást. A hátul repülő ludak feladata, hogy biztassák és bátorítsák az elsőket, segítsék az ő munkájukat. Csakúgy, mint a ludak, azok az emberek (esetünkben szülő – diák – tanár), akik azonos irányba tartanak, el-

tetésen, versenyen képviseljük Eperjest, eredményeket érünk el. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy színesítsük, gazdagítsuk gyermekeink mindennapjait. Mindez odaadó pedagógusok nélkül nem valósulhatna meg, akik idejük jelentős részét azzal töltik, hogy ötleteket, lehetőségeket keresnek arra, hogy a diákok a különböző tevékenységek kapcsán minél több ismeretre tegyenek szert, éljenek meg olyan dolgokat, amelyekre a hétköznapokban nincs lehetőség. Versenyezzenek, nevessenek,

ássák egy jól működő iskola hírnevét, hogy kihasználva a helyzetet azzal fenyegetőzzenek, elviszik gyereküket más falu iskolájába. Mennyire érzik sajátjuknak ezek az emberek ezt a közösséget? Mennyire veszik ki részüket a közösség életéből? Ezeknek az embereknek általában mindegy, a faluban lesz-e, megmarad-e az iskola vagy sem. Ennek hangot is adnak. Emlékeznek még, mire tanítottak minket az iskolában a vadludakkal kapcsolatban, miért repülnek V-alakban? Amikor egy-egy madár su-

érik (!) céljukat. A siker egyértelműen a közös munkán múlik, a közös teherviselésen. Nem csupán munkahelyünkért küzdünk, hanem az iskolás és óvodás gyerekekért, a faluért, a magyar megmaradásért. Annyit kérünk Önöktől, hogy ne fogadják el feltétlenül az iskola hibáit soroló egyoldalú véleményeket. Bízzanak bennünk, hogy legjobb tudásunk szerint haladunk! Bátran legyenek büszkék az eperjesi iskolára! Az iskola tantestülete


3

HÍREK

A nyár folyamán elkészült a más községek által irigyelt faragott felirat a buszmegállónkra, melyet Csiba Viktor graf ikus tervezett, az elkészült mű pedig Mórocz Csaba fafaragó ügyes keze munkáját dicséri.

Fakivágás a község területén szokott látképhez tartozó régi fát, úgy az önkormányzat is csak utolsóként nyúlt ehhez a drasztikus megoldáshoz. Az előzetes vizsgálatok alapján muszáj volt eltávolítani a kijelölt fákat,

Községünk területén az utóbbi időben több fa is kivágásra került, ahogy az elöregedett, sírokra veszélyes tujafákat is végleg el kellett távolítani a sírkertből. A kivágás után megmaradt csonkok láttán mindenki számára egyértelművé vált, hogy a régi, korhadt belsejű növények nem tudtak volna sokáig ellent állni az időjárás extremitásának. A temetőben nem csak a sírokra, de a látogatókra is balesetveszélyt jelentettek, de ugyanez volt a helyzet a falu területén is. Ahogy a saját portáján az ember nem szívesen vágja ki a hosszú évek alatt lassan növekvő, a meg-

mivel azok emberre, vagyonra egyaránt veszélyessé váltak. Az öreg fák pótlására, új fák ültetésére a lehetőségekhez mérten tavasszal és őszszel kerül majd sor.


4

HÍREK

Levél az iskolaügyi miniszternek A napi sajtóból, médiából értesülhetett mindenki az új iskolatörvény minimális osztálylétszámokra vonatkozó pontjairól, melynek értelmében 2015 szeptember 1-től iskolánkban csak 3 osztályt – az 1., 2. és 3. évfolyamot – tudnánk megnyitni. Országszerte petíciókat kezdtek gyűjteni a falusi iskolák ellehetetlenítése elleni tiltakozásul. Községünkben az ön-

kormányzat és az iskola dolgozói gyűjtötték össze az összesen 262 tiltakozó levelet, melyet

Közvilágítás a sportpályán

Juraj Draxlernak, az iskolaügyi miniszternek továbbítottak. A levél a jelenlegi osztálylétszámokon kívül ismertette a miniszter úrral azt is, hogy az új törvény életbe lépése esetében községünk 56 tanulója kénytelen lenne több kilométerre lévő iskolákat látogatni, valamint azt, hogy iskolánk ilyen mérvű megcsonkítása a falu jövőbeli fejlődésére is negatív Ezúton szeretnénk megköszönni községünk öregfiú csapatának a világítás bebiztosítását a futballpályán, akik öszszefogása révén három új villanyoszlop került felállításra a színpad környékén. Külön elismerés illeti Czinege Lászlót az elvégzett munkáért. Az ilyen és ehhez hasonló munkák megvalósítása mindig szívet melengető érzéssel töltenek el mindenkit, hiszen ezeket a falujukért valamit tenni akaró eperjesiek a szabadidejükben, nem kötelességből teszik.

Szorgos kezeknek köszönhetően karácsonyra községünknek is volt a templom előtti téren adventi koszorúja. A fenyőágakból készült, különböző termésekkel, szalaggal díszített koszorúról természetesen nem hiányzott a hitet, reményt, szeretet és örömöt szimbolizáló négy gyertya sem, melyek minden arra járót emlékeztettek az ünnepek közeledtére.

hatással bírna mind a kultúra, mind a társadalmi élet területén, de a fiatal, gyermekes családok falubeli letelepedését is megakadályozná. A lakosság nevében kérték a miniszter úrtól a törvény újratárgyalását, hogy gyermekeink szeptember 1-én a lakóhelyük szerinti iskolába tudjanak belépni. A jelenlegi álláspont szerint iskolánk szeptembertől a megszokott osztálylétszámmal működik tovább. A végeredmény pedig egész közösségünket szolgálja. Éppen ezért érdemelnek részünkről tiszteletet, hálát és megbecsülést.


5

HÍREK

Újra szerveződtek az önkéntes tűzoltók A méltán nagy múltra visszatekintő önkéntes tűzoltó testület kisebb kihagyás után újra szerveződött községünkben. Az 1920-as években lakossági összefogással a tüzek megfékezésére, árvízvédelmi munkáknál való segítségre, az emberi értékek és életek megmentése céljából megalapított szervezet mindig nagyon fontos szerepet játszott a község életében. A falu krónikája megemlíti, hogy az alapító tagok 1922ben kölcsönzött egyenruhában

A tavalyi év folyamán Robert Kaliňák belügyminiszter ünnepélyes keretek között adta

ság népszerűsítéséért, hogy a környező falvakhoz hasonlóan nálunk is minél több fiatallal megismertessék ennek hivatásnak a szépségét, emberiességét. Az önkéntes tűzoltók jelszava – Istennek dicsőség, embernek segítség – mindent elárul hozzáállásukról, tevékenységük filozófiájáról. Ők azok, akik segítenek a bajba jutottakon nemcsak tűz esetén,

át falunk tűzoltóinak a felszerelt árvízvédelmi kocsit. A vezetőség tagjai (ifj. Mórocz Tibor, Homonnai Zoltán, Ravasz Erzsébet, Chyba István, Vígh Terézia, Garai Róbert, Chyba Ervin) igyekeznek mindent megtenni a tűzoltó-

de az elmúlt évek időjárási viszontagságai miatt történt károk elhárításában, árvízvédelemben is megállták a helyüket. Bízzunk benne, hogy elsajátított ismereteiket nem lesz szükség a gyakorlatban is alkalmazni.

körzeti versenyén, abszolválták az előírt iskolázásokat, de részt vállaltak az Eperfesztivál rendezésében is. A belügyminisztériumtól kapott pénzből igyekeznek pótolni a hiányzó eszközöket, a tűzoltó autó felszerelését.

büszkén hozták haza a templom új harangját, mivel az I. világháború idején az előzőt a katonaság leszerelte és ágyút öntött belőle. Elődeink tudták, hogy a harang nem csak az imára

hívást szolgálta, de azzal jelezték a falura leselkedő veszélyt is. Az újra szerveződött csapat már túl is esett az első megmérettetésen. Sikeresen szerepeltek az önkéntes tűzoltók


6

HÍREK

Szilveszteri batyus bál

Pozsonyeperjesi - Új évi köszöntő Örömet hirdetni, téged vigasztalni, kívánok a ház urához ekképpen szólalni és beköszönteni. Hogy ez új esztendő miránk elérkezett, a kétezredik év már bekövetkezett és beteljesedett. Ezért hát szívünket fordítsuk Istenhez, és a drága Jézuskának a szent keresztjéhez, mert új esztendő ez. Ez új esztendőben vigadjunk, született kis Jézust imádjuk. Éltünket, életünket jobbítsuk, a született kis Jézust szívből imádjuk.

Hagyományteremtés céljával rendezte meg először a tavalyi évben községünk önkormányzata a szilveszteri batyus bált. A községi hivatal dolgozói a polgármesterrel egyetemben az év utolsó napján feldíszítették a kultúrházat, hogy méltó körülmények közé hívják a község lakosságát az óév búcsúztatására. Az érkező vendégek batyuik kipakolása után a sok finomságtól roskadozó asztal mellett baráti társaságban, remek hangulatban ünnepelték az év utolsó napját. Talpa-

lávaló muzsikáról Iván Lajos és zenekara gondoskodott. A 2016-os évet a himnusz és egy régi új évi köszöntő eléneklésével üdvözölték a jelenlévők. A látványos

tűzijáték után az éjféli koccintásra megtelt a kultúrház, szinte mozdulni sem lehetett, az önfeledt szilveszteri hangulat egészen hajnalig tartott.

Októberben szennyvíztartállyal gazdagodott községünk gépparkja, melyet a dunatőkési AgroStar cég készített a régi, majdhogynem használhatatlan ciszterna helyett.


7

HÍREK

Véradóink kitüntetése

A Szlovák Vöröskereszt Véradó napi ünnepséget szervezett november 24-én, Dunaszerdahelyen, ahol községünk négy véradója kapta meg a Janský érem arany, illetve gyémánt fokozatát. „Ezen a napon azok előtt rójuk le tiszteletünket, akik hosszú idő óta személyes tettel bizonyítják az emberséget, az önzetlenséget, a felebaráti szere-

tetet. A véradók a legdrágább kincsüket, a vérüket adják azért, hogy életet mentsenek. Ez a leghumánusabb cselekedet, amelyért köszönet jár. Vért adni nem más, mint pénzzel nem megvehető életet adni. A donorok önszántukból, ellenszolgáltatás nélkül nyújtanak segítséget. Büszkék vagyunk minden egyes véradónkra.”- hangzott el az ünnepség nyitóbeszédén. A Szlovák Vöröskereszt prioritásai közé tartozik az adományozás, a véradói utánpótlás biztosítása és a véradók kitün-

tetése a professzor Dr. Ján Janský emlékéremmel. Az ünnepség keretén belül Csambál Ferenc, Gerezdes Lajos és Fülöpi Miklós az arany fokozatot,

A Fehér Kereszt felújítása Az elődeink által felállított emlékeket nekünk, az utókornak tisztelnünk és óvnunk kell. Ennek a feladatnak igyekszünk eleget tenni azzal, hogy folyamatosan felújítjuk az idő múlásának, az időjárás viszontagságainak kitett műemlékeinket. Májusban sikerült restaurálni a temetői Fehér Keresztet, ezzel biztosítva annak védelmét az elkövetkező évekre.

Orgonakoncert 2015. április 18-án 16.00 órától a pozsonyeperjesi római katolikus templomban a szentmise után orgonakoncertre került sor. Orgonán Mgr. art Ternóczky István játszott, Bognár Hajnalka pedig énekelt. A nem mindennapi zenei élmény elkápráztatott minden jelen lévőt. Az orgona megjavításában főszponzorként oroszlánrésze volt Bognár Sándor kántornak, aki

szerette volna, hogy falunk egyik ékességeként szolgáljon ez az egyedi hangszer. Rajta kívül adományaikkal a hívők is besegítettek a templomi hangszer megjavításába. Az áprilisi orgonakoncert pedig bizonyította, hogy lakosaink igénylik ezt a fajta elmélyült zenét. Reméljük, még sok ilyen különleges élményre számíthatunk a jövőben is.

Juhos Ervin pedig a gyémántfokozatot vehette át. A kitüntetetteknek köszönetünket fejezzük ki a sokéves önzetlen segítségnyújtásért és szívből gratulálunk a Janský Emlékérem átvétele alkalmából.

A Megmaradás Temploma Nagygéc, a több százéves történelmi múltra visszatekintő, sok tragédiát megélt falu Erdélyben található. Az 1970-es árvízben csaknem elpusztult, azóta lakatlan település jelképe az egytornyos, egyhajós fele részben Árpád-kori, fele részben Mátyás király korabeli teremtemplom, mely túlélte a pusztulást. A falu emlékét ápolják egykori lakói, akik egy Emlékparkot hoztak létre. Nagygéc öreg temploma lesz a Megmaradás Temploma, melyben a Kárpát-medence magyarlakta települései egymondatos üzeneteket helyeznek el, melyeket

a következő ezer esztendőnek hagynak örökül. Különleges utazás részesei lehetnek a leendő látogatók. Több ezer, a jövő nemzedékének szóló üzenet között sétálhatnak, megismerve a magyar településeket és lakóinak gondolatait. Köztük Pozsonyeperjes lakóiét is, mely így szól: „A harang is csak addig harang, amíg a nyelvét el nem veszíti.” Ha a templom már túlélte évszázadok borzalmait, élje túl mivelünk együtt a következő ezer esztendőt is és hordozza mindazt, ami belőlünk szép, s talán megőrzésre érdemes.


8

HÍREK

Megújult pompában a „Fitnesz” A tavaly előtt tűz martalékává vált épületet pontosan egy év elmúltával átépítve, felújítva, modernizálva vehettük birtokunkba. Először úgy gondoltuk, elég lesz a javítás, azonban az épület állagát átvizsgálva a szakértők úgy látták jónak, ha az egészet felújítjuk. Az épület átépítési munkálatait és az egész munkamenetet az MSTAV DS , s.r.o. végezte és felügyelte. A cég által elvégzett munkafolyamatok: bontási munkálatok – a leégett tetőszerkezet eltávolítása, cserép, tégla, vakolat és talajbeton elszállítása az eperjesi szövetkezetbe, illetve az Albári szemétlerakatra; az új helyiségek kiala-

kítása (női, férfi WC, raktárhelyiségek, konyha); az egész épület újravakolása Baumit vakolórendszerrel; a talaj szigetelése és betonozása; kémény és kályha beszerelése; talajcsempe lerakása, mellékhelyiségek kicsempézése; ablakok, ajtók cseréje; a tetőszerkezet ráillesztése, tetősík horizontális szigetelése; a külső bejáróvédő felszerelése; a pléhépület kijavítása, beüvegezése és átfestése; új parkolók kialakítása, lebetonozása; védőkorlátok felszerelése; új vízakna kialakítása. Ezenkívül a cég igazgatta és koordinálta a munkálatokban résztvevő többi vállalkozót. Az épület felújításán az alábbi eperjesi vállalkozók vállaltak részt:

A villanyszerelési munkákat és villámhárítók felszerelését Fucsek Szilveszter és csapata, a tetőbádogos munkákat Szabad József és Bugár Béla, az asztalos munkákat, a konyhapult és a külső borítás felszerelését Ribánszky József, a víz, gáz, csatorna, WC-k, mosdók, gázkályhák szereléseit Balogh János (BKB s.r.o.), a külső szigetelést, nemes vakolat felvitelét, festést ifjú és idős Mrázik Vlado és csapata végezte. Az egyéb munkálatoknál, mint a bontás, rakodás, szállítás és takarítás Dudás Lóránt vezetésével és a polgármesterasszony irányításával, útmutatásaival az önkormányzat munkásai is részt vettek, név szerint Svandra Zoltán, Bokros János, Bugár

József és ifj. Seszták István. A tetőcserepeket Czinege Richard, azaz a HI-TECH ELEKTRO vállalat adományozta. Az egész falu nevében köszönjük mindenkinek a segítséget, a rengeteg munkát. A felújított, két kisebb raktárhelyiséggel, női és férfi mosdóval, valamint konyhával és egy nagyobb teremmel rendelkező épület alkalmassá vált kisebb, 30-40 személyes összejövetelek, ünnepségek megrendezésére. Az épület kibérelhető családi események, baráti összejövetelek megrendezésére. A bérlettel kapcsolatos információkat a községi hivatalban kaphatnak.


HIREK AZ ÓVODÁBÓL

9

Beszámoló az óvoda életéből A nyári szünidő után, szeptember 2-án a gyerekeket teljesen „új ruhába” öltöztetett óvoda várta. A szünidő alatt a falak új festést, a nagy osztály új parkettát, a tető szigetelést kapott, és felújításra kerültek a bútorok is. Mindezért köszönet jár a polgármesterasszonynak és az önkormányzat dolgozóinak, akik a hőség ellenére szüntelenül dolgoztak azért, hogy a munkálatok időre befejeződjenek. A 2015/2016-os tanévben 35 gyerek látogatja óvodánkat, akiket 4 pedagógus, Mgr. Zöld Csilla, Bc. Fucsek Zsófia (Méhecske csoport), Mgr. Ledneczky Erzsébet, Méhes Klaudia (Katica csoport) tanít. Az óvoda tisztaságáért Seszták Erika néni felel. A tanévben nagyon sok eseményen vettünk részt a kicsikkel. Említésre méltó rendezvények közé tartozik a

majori búcsún való szereplésünk, a szülőkkel együtt megrendezett „Tök jó buli”, ahol a gyerekek a szülőkkel együtt faragták ki a töklámpásokat. Kóstoltunk sült tököt, forró teát ittunk. A sikeres lebonyolításért köszönet illeti természetesen a szakács néniket is. A halottak napján megemlékeztünk elhunyt szeretteinkről, gyertyát gyújtottunk emlékükre. Hatalmas sikerélményben volt részük a gyerekeknek a nyugdíjas napon, ahol versekkel, dalokkal és tánccal köszöntöttük a falu idősebb lakosságát, akik szűnni nem akaró tapssal jutalmazták az előadást. Az év legszebb ünnepére, karácsonyra az óvoda ünnepi köntösbe öltözött. Csemetéink nagyon várták a Mikulás érkezését, akit dal- és verscsomaggal leptünk meg. Cserébe a gyerekek ajándékot kaptak tőle. (Köszönet Majorovics

Andreának). Nem sokkal később a karácsonyi ünnepségre készülve mézeskalácsokat sütöttünk. A kis cukrászok óriási lelkesedéssel álltak a nagy kihívás elébe. Az elvégzett munka eredménye, a csillogó szemek, a sok fantáziadús sütemény nem csak nekik, de a pedagógusoknak, szülőknek is nagy örömet és büszkeséget okozott. Utána műsorunk begyakorlása következett, mellyel a Karácsonyváró ünnepségen leptük meg a kedves közönséget. Az elkészült mézeskalácsok, gyerekpuncs mellett beszélgetéssel, szórakozással tettük kellemessé és emlékezetessé a délutánt. Szeretnénk köszönetet mondani minden lelkes szülőnek, nagyszülőnek, óvodabarátnak, aki segít gyerekeink óvodai életét kellemessé, vidámmá tenni, de köszönet jár azoknak a szülőknek is, akik községünk óvodáját részesítik előnyben, s csemetéjüket a mi gondjainkra bízzák.


10

ISKOLAHÍREK

Képes- szöveges beszámoló a tanév 1. félévéből

2015. szeptember 14-én a Kuttyomfitty társulat vendégszerepelt a kultúrházban, fellépésüket az alsó tagozatos diákjaink tekintették meg. Molnár Judit tanító néni és az osztályfőnök vezetésével, szülői segítséggel, diákjaink minden hónapban ételbemutatót tartanak az adott időszakra jellemző termésekből. Szeptember végén a kilencedikes tanulók nyitották a sort a szőlő, paprika és paradicsom bemutatásával. Szeptember 29-én – programokban gazdag nap volt az alsó tagozaton – a nép-

mese napját és a zene világnapját ünnepeltük. Az állatok világnapján, október 4-én Afrika élővilágát ismerhették meg tanulóink. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékeztünk. Október 9-én iskolánk sportpályáján már hagyományosan sportdélutánt szerveztünk szülő-gyermek párosoknak. Az október 20-i ételkóstoló a 7. osztályról és az almáról szólt, kóstoltunk süteményeket és italokat is. Gál Tamás és Mester László fellépésének belépődíját iskolánk támogatására ajánlotta.

Tanulmányi kirándulást szerveztünk Budapestre, 2015. október 27-én alsó tagozatos tanulóink a Csodák Palotáját, míg felsőseink a Terror Háza állandó tárlatát tekintették meg. A tökfesztivál napján, október 28-án a nyolcadik osztály tökből készült finomságokkal kínálta meg iskolatársait. November 13 – A tudomány napján vetélkedő zajlott az alsó tagozaton. 1. Pitagóriász – iskolai forduló, december 9. – továbbjutó diákjaink: Galántai Koppány András, Kürti Csaba, Fucsek Márk, Varga Richárd, Fehér Viktória

A kis énekkarosaink december 12-én léptek fel a templomban. December 22 – karácsonyi évzáró kupa, a kis énnekar műsora a tornateremben, valamint a harmadik osztályosok ételbemutatója Már az új évben, 2016. január 22-én a magyar kultúra napjáról és Kölcsey Ferencről emlékeztek meg felső tagozatos diákjaink. A Tompa Mihály szavalóverseny alsó tagozatos iskolai fordulójára január 25-én került sor. Akik a járási versenyen képviselni fogják iskolánkat: Navrátil Alexa és Csiba Mátyás a 2. osztályból.


ISKOLAHÍREK

11

Iskolánk eredményei a tavalyi (2014/2015) tanévben Az alábbi felsorolással szűk keretek között szeretnénk bemutatni alapiskolánk tanulóinak a tavalyi iskolaévben elért eredményeit. Látható, hogy a mindennapi tanulási kötelességeik mellett a különböző versenyekben is tevékenyen kiveszik részüket. Ebben hatalmas részük van az őket tanító, a versenyekre felkészítő pedagógusoknak és persze a szülőknek is. A paletta színessége és sokoldalúsága jelzi, hogy minden diák részt vehetett valamilyen iskolán kívüli elfoglaltságban, attól függően, melyik áll hozzá a legközelebb. Így megmérettethette magát a sportot, az olvasást, a matematikát, kémiát szerető és az elért eredmények alapján nagyon jól tudó tanuló is, akiknek szívből gratulálunk, további sok sikert kívánunk. „Kedvenc könyvem” esszéíró pályázat – Papp Róbert, 6. o. – 5. helyezés; Gaál Réka, 9. o. – 3. helyezés Diákolimpia – Matus Regina, 8. o.; Rigó Viktor, 9. o. Focitorna a Karácsonyi Kupáért – Bugár Dominik, Horváth Sándor, Rigó (8. o.), Rigó

Viktor, Hrdlovics Zoltán, Haver Zsolt, Izsóf Adrián, Zátori Marian ( 9. o.) – 1. helyezés Pitagoriász (továbbjutók) – Fucsek Márk, Jakab Patrik, Varga Richard – 3. o.; Bondor Gáspár – 4. o. – járási 3. Helyezett; Csiba Kamilla – 4. o.; Keszegh Anna – 5. o.; Czajlik Dániel – 6. o.; Andrejkovics Anna, Bondor Jusztina, Dudás Ádám, Fehér Viktória – 7. o. Matematikai olimpiász – Keszegh Anna, Miklós Ádám, Mikó Patrik – 5. o.; Fehér Viktória – 7. o. Kémia olimpiász – Varga Zoltán, 9. o. – eredményes megoldó

Tompa Mihály szavalóverseny – Navrátil Alexa, Olgyay Karolína – 1. o.; Varga Márk – 2. o. Bondor Jusztina – 7. o.; Keszegh Réka – 7. o. – ezüstsáv a rimaszombati országos fordulón. Mesevetélkedő – 7mérföldes csizmában heted7 határon át – Fucsek Márk, Jakab Patrik, Kanócz Attila József, Varga Richard (3. o.); Nagy Patrícia, Kürti Gabriella, Bondor Gáspár, Horváth Viktor (4. o.) Amade László anyanyelvi vetélkedő – Keszegh Réka, Cseh Vivien, Dudás Ádám (7. o.) – 1. Hely; Andrejkovics Anna, Horváth Rebeka Fanni, Fehér

Ifjú egészségvédők versenye – Nagy Patrícia, Molnár Virág, Horváth Viktor, Bondor Gáspár, Csonga Gábor, Kürti Gabriella – 1. hely Mészáros Annamária, Csiba Kamilla Eszter, Keszegh Anna, Miklós Ádám, Mikó Patrik, Fucsek Márk – 2. hely; Gaál Réka, Ollé Enikő, Bugár Dominik, Szabad Patrik, Dudás Ádám, Holý Ingrid – 1. hely

Viktória (7. o.) – 4. Hely; Keszegh Anna, Mikó Patrik, Czajlik Dániel (5., 6. o.) – 5. hely Atlétikai verseny – Fülöpi Patrik – 7. hely – dobás krikettlabdával; Horváth Rebeka Fanni – 3. hely, járási bronzérmes távolugrásban Iskolai népdalverseny – Navrátil Alexa, 1. o. és Csiba Kamilla Eszter, 4. o. – 1. hely Duna Menti Tavasz Ugri Bugri Bábcsoport: Olgyay Karolína, Ollé Bianka, Molnár Viktória, Bugár Dorina, Kürti Csaba, Kürti Zsófia, Váradi Fanni, Viszkocs Bálint Krisztián, Kürti Gabriella, Mészáros Annamária – bronzsáv


12

SZERVEZETEK

Az egészségkárosultak helyi szervezetének beszámolója A Pozsonyeperjesi Egészségkárosultak Szervezetének tagjai részt vettek a dunaszerdahelyi kultúrházban két színházlátogatáson. Március 15-én megkoszorúztuk a Hősök emlékművét és részt vettünk a 13 aradi vértanú emlékére rendezett ünnepségen. Május 1-én a májusfa állítás alkalmával gulyást főztünk. Az alapszervezet megkereste a volt pozsonyeperjesi kántortanító, Zsilinszky István (1827– 1906) síremlékét, aki 1849től 54 éven keresztül dolgozott

falunk kultúrájáért. Síremlékének fotómásolatát megkapták a szervezet tagjai és szponzorai is. Több napos kirándulást szerveztünk Magyarországra, Bükfürdőre, melynek akkora sikere

vettük részünket. Sütöttünk, főztünk, epres-túrós rétest árultunk. A 2016-os év legfontosabb feladata az 1947. január 8-án kitelepített 252 eperjesi lakos tiszteletére elkészítendő 190x 140 cm nagyságú, a deportáltak nevét felsoroló emléktábla lesz, melyet a szégyenteljes esemény 70. évfordulója alkalmából, 2017. január 8-án a vasárnapi lett, hogy a taggyűlés megszavazta még egy hosszú hétvége eltöltését a gyógyfürdőben.

Meglátogattuk a gazdag történelemmel rendelkező Kőszeg városát is. Első biciklitúránk alkalmával Csótfát érintve a tallósi vízimalomig kerekeztünk, ahol a Duna parton sütöttünk, főz-

tünk, majd az utat visszafelé kompokkal tettük meg. Az Alba Regiai vendéglátás után mindenki egyöntetűen kijelentette, hogy ilyen gyönyörű kirándulásban még nem volt részük. Második biciklitúránkat a Tőkési ág mentén szerveztük meg, melynek szintén nagy sikere volt. Az Eperfesztivál szervezéséből is ki-

szentmise keretén belül szeretnénk felszenteltetni. Ennek kapcsán szeretnénk megkérni a falu lakosságát, a helyi vállalkozókat, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák anyagilag az emlékmű elkészítését. A támogatást előre is köszöni szervezetünk vezetősége és tagsága. id. Dudás Lóránt


13

SZERVEZETEK

Nyugdíjas évzáró A nyugdíjas szervezet évzáró taggyűlését 2016. január 28-án tartotta. Az alapszervezet elnöke megnyitójában köszöntötte a vendégeket és a tagokat. A szervezet taglétszáma 56. Az elmúlt év tevékenységének részletes ismertetése után, előterjesztette a 2016-os év munkajavaslatát, amelyet a tagság egyhangúlag elfogadott. A 2016-os év munkaterve: 1. Színházlátogatás 2. Termálfürdő meglátogatása 3. Részvétel a járási nyugdíjas szervezet által megrendezett kiránduláson 4. Az VI. Eperfesztivál szervezésébe való bekapcsolódás

5. Kirándulás Pozsonyba vonattal 6. Együttműködés a helyi önkormányzattal, iskolával, óvodával 7. Gyalogtúrák januártól májusig 8. Bekapcsolódás a vers- és prózamondó versenybe 9. Jógagyakorlatok az óvoda helyiségében Az évzáró taggyűlés kellemes hangulatban zajlott. Az elnöknő beszédét egy szép verssel kezdte, zárszavában pedig megköszönte a tagságnak egész évi szorgoskodását, valamint köszönetet mondott a községi hivatalnak és Egri Pálnak a támogatásért. Krcsek Rozália

Új esztendő…. Nem tudja senki sem, hogy mi vár reá, merre hova lép. Az ismeretlenség ködbe rejtve mi van: örvény, orom vagy szakadék? Nincs kikövezett út, egyenes pálya, biztos cél felé vezető sínek. Hogy a holnap titkát is kitalálja, nem adatott meg soha senkinek. úgy megyünk a jövő felé, akárha sötétbe lépnénk… De örvény, verem felett – jó tudni – védőn alánk tárja hűséges karjait a kegyelem. Öröm, bánat, élet, halál, akármi jöhet, a szívem mégse nyugtalan, tudom: kik Istent szeretik, azoknak minden javukra van!

pított és székesegyházat építtetett. A többi magyar városhoz hasonlóan Győrt sem kímélték meg a történelem

tőmesterek tervei alapján építették fel reneszánsz stílusban. 1598-ban a feladott várat visszaszerezték a törököktől. A korszak új művészeti stílusa a barokk elérte a várost, kialakult a városközpont barokk

viharai. A tatárjárás során feldúlták, a tatárok rombolása után a várat kőből újjáépítették és püspöki birtokká nyilvánították. Később cseh kézre került. 1529-ben felgyújtották a várost, az éhező törökök csak romokat találtak. 1561-ben Győrt olasz épí-

jellege. Győr virágzásnak indult. 1743-ban királyi rangot kapott Mária Teréziától és iparosok költöztek a városba, és több szerzetesrend is megtelepedett. Iskolák, templomok épültek, valamint kórház és kolostor is. Győr barokk belvárosa elnyerte a műem-

A nyugdíjasok életéből A pozsonyeperjesi nyugdíjasok május 20-án, gyönyörű napsütéses időben útra keltek a szomszédos Magyarországra. Úti célunk Győr városa, egybekötve fürdéssel és a Pannonhalmi Főapátság megtekintése. Azok a tagok, akik a gyógyfürdőzést választották, nem csalódtak, mert 3 órán keresztül élvezhették a termálvíz gyógyhatását. Néhány gondolat a város történetéből. A város ősidők óta lakott terület. A Kr. e. 1. században római kereskedők költöztek Arabonába. A következő évszázadokban szlávok, avarok és frankok is éltek itt. A honfoglaláskor a magyarok megerősítették a volt római erődöt I. István király pedig püspökséget ala-

Bódás János

Minden a javunkra van

lékvédelem Európa Nostradíját. Győr után a Pannonhalmi Bencés Főapátság épületegyüttesét és környékét tekintettük meg. 996-ban Géza fejedelem bencés szerzeteseket telepített le Pannónia Szent Hegyén. Az apátság későromán – kora gótikus bazilikája a magyar építészet egyik remekműve. Ezt veszi körül a monostor épülete. A turisták számára nyitva áll a klasszicista könyvtár, ami ma is bővül és a kerengő. A Pannonhalmi Főapátság épületét és környékét 1996ban a Világörökség részévé nyilvánították. Remélem, a kiránduláson mindenki jól érezte magát. A pannonhalmi tapasztalatok elkísérnek hétköznapjainkba, békét és örömöt adva életünkbe. Krcsek Rozália


14

ESEMÉNYEK

Nyugdíjas nap 2015 A tavalyi évben, november első szombatján ismét meghívtuk falunk nyugdíjasait egy közösen eltöltött vidám délutánra. A falu önkormányzata a 65 év feletti nyugdíjasokat vendégelte meg. A 235 meghívott nagy része elfogadta a meghívást. Az óvodások kedves kultúrműsora nagy tetszést és örömet okozott, a jó szórakozásról, táncról pedig zenekar gondoskodott és természetesen nem hiányozhat-

tak az értékes tomboladíjak sem. Szavak helyett beszéljenek inkább az ünnepségen készült fényképek. Pár gondolat a polgármesterasszony, Csiba Jarmila ünnepi köszöntőjéből: „Az én tisztem ma délután az, hogy az önkormányzat és a

képviselőtestület nevében tisztelettel köszöntsem Önöket. Müller Péter azt írja, hogy a régi kultúrákban az öregeket nem azért tisztelték, mert a tiszteletet fáradságos életükkel kiérdemelték, nem is abból a józan előrelátásból, hogy egyszer mindenki megöregszik, s milyen jó lesz majd a tisztelet, hanem azért, mert a lélek érzékenyebb volt, a szellem nyitottabb, s az idős ember óriási élettapasztalatával olyan értékeket jelenített meg, ami a fiatalok számára vonzó és kívánatos volt. Az idős ember akkoriban nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték. Nem azt nézték, milyen mulandó a teste, hanem azt, hogy ki lakik benne.

Kívánom, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet. Az év minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van Önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak Önök tudnak. Igaz szeretettel és őszinte tisztelettel kívánom, hogy vegye körül önöket gondoskodó család, jó szomszédok, igaz barátok, kedves ismerősök. Érezzék a szeretet apró tüzeit nap mint nap, soha ne fogyjon el szeretteik figyelme, legyen derűs életük. Kívánok mindannyiuknak hosszú, boldog életet, de mindenek előtt jó egészséget.


15

ESEMÉNYEK

Eperjes lakossága a számok tükrében (2015. december 31.) Lakosaink száma: nők száma: férfiak száma:

1 576 773 803

Soós László Bognár Rózsa Pápai Etel Nagy Erzsébet

(1931) (1931) (1931) (1931)

Falunk legidősebb polgárai Horváth József Hegyi Ilona Molnár Magdolna Szakál Anna Szabó Mária Ribánszky Erzsébet Kment František Bognár Ilona Bacskárdi Anna Szekács Mária Papp Károly Fülöpi Terézia Oriskó Gizella Gladics Mária

(1922) (1924) (1925) (1926) (1926) (1927) (1927) (1928) (1928) (1929) (1929) (1929) (1930) (1931)

A 2015-ös év szülöttei 1. Vígh Sebastián 2. Jeskó Emma 3. Fekete Gwendolyn 4. Józsa Emese 5. Viszkocs Viktória 6. Nagy Kitti 7. Lavu Ádám 8. Gergely Miriam 9. Seszták Vivien 10. Garai Dorina 11. Nagy Mia 12. Husvéth Bence

10. 1. 2015 1. 3. 2015 7. 4. 2015 25. 4. 2015 2. 6. 2015 3. 7. 2015 4. 7. 2015 12. 8. 2015 16. 9. 2015 18. 11. 2015 2. 12. 2015 15. 12. 2015

Akiktől búcsúznunk kellett a 2015-ös évben Bartaloš Štefan Mórocz Ferenc Kozmér László Kozmér Júlia Kollár Erzsébet Fördös Katarína Miklós Ottó Hosszú Anton Fodor Barbora Kollárovics Szidónia Pupkay László Hegyi Alexander Takács László Both Koloman

2015. 1. 24. 2015. 1. 9. 2015. 10. 20. 2015. 10. 7. 2015. 12. 22. 2015. 3. 16. 2015. 3. 24. 2015. 4. 6. 2015. 5. 26. 2015. 6. 1. 2015. 6. 15. 2015. 9. 14. 2015. 9. 17. 2015. 9. 28.

Nyugodjanak békében!

64 év 59 év 62 év 84 év 90 év 77 év 67 év 79 év 86 év 75 év 53 év 88 év 86 év 60 év


16

Június 13-án, verőfényes nyári napon zajlott községünk legnagyobb vendégváró rendezvénye, az immár jubiláló V. Eperfesztivál. A fesztivál hatalmas sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy évről-évre egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk látogatók nem csak a környező településekről, de más járásokból is, sőt híre külföldre is eljutott. A pozitív visszajelzések alapján elmondhatjuk, a szervezés fáradozásai, a résztvevők munkája nem volt hiábavaló. A szinte megszámlálhatatlan üzenet, köszönet azt bizonyítja, aki itt volt nagyon

V. EPERFESZTIVÁL

jól érezte magát, megtalálta a neki legmegfelelőbb szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, szívélyes fogadtatásban, látványos programokban részesült, szervezeteink jóvoltából ínyencségeket, finomságokat kóstolhatott. Az egész rendezvény lakosaink összetartását bizonyítja. A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki hozzátette a maga részét a sikerhez. Nagy sikere volt a színpadi műsorokon kívül a látványosságoknak, a különböző hagyományokat bemutató foglalkozásoknak, de a rengeteg tombolának is. Legfőképpen a „falu bicik-

lijének”, melyet csak községünk lakosai között sorsoltunk ki. A nap egyik fénypontja a bajnokok avatása volt. Futballcsapatunk ugyanis megnyerte a járási bajnokságot, amihez a község nevében a polgármester asszony gratulált a csapatnak, akik az újonnan kapott pólókban ünnepelték a megérdemelten kivívott győzelmet. Annyi minden történt ezen a napon, ezért szavak helyett beszéljenek inkább a képek falunk legnagyobb rendezvényéről.


V. EPERFESZTIVÁL

17


18

NYUGDÍJASKLUB

Látogatás a nyugdíjasklubban Idősekkel beszélgetni mindig hálás feladat. Tapasztalataik, bölcsességeik, világlátásuk, véleményük a történésekről mindenkor rengeteg tanulsággal szolgál. Az eperjesi nyugdíjas klub több évtizeddel ezelőtt spontán szerveződött, s tagjai azóta is, vasárnap délutánonként találkoznak a kultúrház klubtermében. A heti találkozási alkalom nemcsak a nyugdíjasok szabadidejének tartalmas kitöltését segíti, hanem lehetőséget ad az emberi kapcsolatok ápolására is, miközben jól érzik magukat, példamutatóan összetartó kis közösséget alkotnak. A klubnak kb. 10 állandó tagja van, akik ha csak tehetik, hetente jelen vannak. Összejöveteleiken beszélgetnek, teáznak, kávéznak, újságot, könyvet cserélnek, megvitatják az elmúlt napok eseményeit, a családon belüli történéseket.

Ha valamilyen program van ez idő alatt a kultúrházban, együttesen átmennek, megnézik, végighallgatják. Tevékenyen részt vesznek az Eperfesztivál előkészületeiben, látogatják a kulturális eseményeket, a nyugdíjas, illetve a rokkant nyugdíjas szervezetek által szervezett kirándulásokra is eljárnak. Miután a posta elköltözött, a klub megkapta annak régi helyét, ahová – ha

minden jól megy – hamarosan át is költözhetnek. Az önkormányzat besegít a helyiség kialakításában, berendezésében. Elmondásuk szerint már nagyon várják, hiszen ha a kultúrházban szükség van a klubteremre, nem tudják megtartani találkozójukat, amit már nagyon megszoktak, és hiányát érzik, ha valami előre nem látható dolog azt megakadályozza. Alapvető célja a klubnak, hogy egy kisebb embercsoport számára kellemes napokat szerezzen, együtt legyenek, ami véleményem szerint már csak azért is fontos, mert társas kapcsolatok, közösségi élmények nélkül az idősebb ember hajlamos magába fordulni. Egy olyan közösségben, ahol nincsenek nagy korkülönbségek, sokkal jobban megértik és megértetik magukat a másikkal. Nekünk, fiatalabb nemzedéknek példát lehet és kell venni tőlük. Mindegyikük aktív, elvégzik a ház körüli tennivalókat, hétvégén vendégül látják családjukat, az unokákkal foglalkoznak. Vannak egészségügyi problémáik, de ottlétemkor

senki sem arról panaszkodott, mi, hol fáj. Meséltek, visszaemlékeztek a régi időkre, felidézték fiatal korukat, beszéltek imádott unokáikról. Modern, rohanó világunkat nem értik, nem is szeretik. Abban, hogy fiatalságuk idején nehéz volt a megélhetés, sokat kellett dolgozni, nem volt ekkora a kényelem, mint most, egyetértettek. Viszont abban is, hogy nem szeretnének ebben a világban fiatalnak lenni, amikor semmi sem biztos, mindenki rohan, stresszel, ideges, nincs idő semmire, s ami talán a legnagyobb baj, hogy egymásra sem. Az emberek nem figyelnek oda egymásra, még a szomszédjukat sem ismerik, ami nagyon szomorú. Tele van minden erőszakkal, másról sem lehet hallani, sőt a tévé is csak agresszivitással tele műsorokat ad, a régi filmeket csak egy-két adó sugározza. Bevallom, minden megnyilvánulásukkal mélységesen egyet értettem. Öröm volt látni, hallgatni, hogy ennyi kedves idős ember hétről-hétre milyen lelkesedéssel várja a vasárnap délutáni klubtalálkozót. Az együtt elfogyasztott sütemény mellett megvitatják az őket érdeklő és érintő dolgokat, ami biztosan erőt ad nekik a szürke hétköznapok monotonitásának elviseléséhez. Bízom benne, hogy mielőbb birtokukba vehetik új klubhelyiségüket, ahol ugyanilyen lendülettel és odaadással folytatják tovább öszszejöveteleiket, amihez nagyon jó erőt, egészséget kívánok nekik. Ravasz Erzsébet


ESEMÉNYEK

19

Horgász évzáró A kb. 350 tagot számláló horgászszervezet tevékenyen veszi ki részét a környezet rendben tartásában, a halállomány gondozásában, melyről évet záró gyűléseiken számolnak be. Közös körzetbe tartoznak az eperjesi, vámosfalusi, vásárúti, csallóközkürti, dunatőkési halászok. A tevékenységükről szóló beszámolókból kiderül, halászaink az egész év folyamán serényen dolgoznak. Halat telepítenek, a tavakat s azok környékét többször is kitakarítják, versenyeket szerveznek. Az eperjesi tavon rendezett horgászverseny alkalmával 60 horgász mérte össze tudását. Természetesen a mérlegelés után a kifogott halakat

visszaengedték a tóba. Júniusban, az Eperfesztivál apropóján gyermek-horgászver-

díjat kapott. Halászaink hálásak a községi hivatalok, a horgászszövetség, a szövet-

„Görbüljön a bot 2016-ban is !” – sikeres horgászévet kívánunk minden természetbarát horgásznak senyt szerveztek, de községünk kis horgászai részt vettek a vásárúti falunapi versenyen is, ahol minden kis halász

kezetek által nyújtott támogatásért, de a tagoknak is az elvégzett munkáért, hiszen ez egy csapatmunka, melyet szív-

vel-lélekkel lehet csak csinálni. Munkaterveik tartalmazzák a vizek környékének rendbetételét, takarítását, a halállomány ellenőrzését, a vásárúti tavon gyermek-horgászverseny szervezését, télen a körzet tavain a lékvágást. A tavalyi évzáró gyűlésen sok éves tevékenységükért kitüntetéseket vehettek át. A Szlovák Halászszövetség Dunaszerdahelyi Városi Szervezete Seszták Istvánnak és Valocsai Lászlónak a halászatban végzett áldozatkész munkáját ismerte el. Mindketten a Szlovák Halászszövetség Díszjelvényének III. fokozatát vehették át, amihez szívből gratulálunk és további jó munkát és sok sikert kívánunk.

Ingyenes angol nyelvtanulás Pozsonyeperjesen nyelv ismeretét, hiszen ezzel a világnyelvvel bárhol érvényesülni tudunk. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy községünkben is lehetőség nyíljon az angol nyelv tanulására, illetve azok számára, akik valamilyen szinten már megismerkedtek vele, gya-

A Learning Enterprises Alapítványnak köszönhetően községünk is bekapcsolódott az Angolul tanuló falvak elnevezésű, ma már világméretű népszerűségre szert tevő programba. A háromhetes, ingyenes angol nyelvtanfolyamot egy amerikai fiatal

lektorlány, Gwen Lockman biztosította azok számára, akik bővíteni szerették volna angol nyelvtudásukat. A fiatal oktatónak Bondor Borbála segített a kommunikációban. Mai modern, multikulturális világunk szinte megköveteli az idegen, főleg az angol

korolni tudják tudásukat. A nyelvtanuláson kívül a résztvevők megismerkedhettek az angol nyelvterületek kultúrájával, hagyományaival is, de nem mellékes az sem, hogy jó hangulatban, hasznosan eltöltött napok szép élményeire emlékezhetnek vissza.


20

CSEMADOK

CSEMADOK évzáró Rigó Sándor, az alapszervezet elnöke nem feledkezett meg beszámolójában a tagság odaadó munkáján kívül megköszönni a támogatók segítségét, külön kiemelve a helyi önkormányzat képviselőtestületét és a falu polgármesterét, akik szívükön viselik és segítik a helyi kultúréletet és a szervezet fennmaradását. Az évértékelést Zenta Maurina szavait idéz-

A Csemadok Szlovákia és alighanem Közép- és KeletEurópa legnagyobb társadalmi-kulturális egyesülete, a felvidéki magyarság legnagyobb tagságú és legszélesebb körű tevékenységet folytató szervezete. Fennállásának 65 éve bizonyítja, hogy a felvidéki magyarság számára fontos erőforrás ez a közösség, amely egybefolyt mindennapjainkkal, miközben tevékenységünkkel

erősítjük magyar identitástudatunkat. Községünk életében is fontos szerepet tölt be a Csemadok. Rendezvényeinkkel

hozzájárulunk községünk kulturális életéhez, feladatvállalásainkkal segítjük az önkormányzat és további alapszervezetek munkáját. A szervezet múlt évet értékelő közgyűlésre január 18án került sor. A 10 tagból álló vezetőség az év folyamán rendszeresen ülésezett, ahol megbeszélték az éppen aktuális szervezési kérdéseket. A helyi alapszervezet tagjai különböző kulturális rendezvényeken vettek részt nem csak a járás területén, de külföldön is. A Csemadok égisze

alatt működő Ugri-Bugri bábcsoport, illetve Kis Duna Vegyeskar műsoraival szintén öregbítik községünk jó hírnevét határon innen és túl.

ve zárta: „A kultúra abban a tudatban gyökerezik, hogy vannak dolgok, melyek nem haszonért valók, és mégis nélkülözhetetlenek”.

Adventi hangverseny és az énekkar megalakulásának 45. évfordulója Alig akad ember, aki ne kedvelné a zenét, hisz végigkíséri egész életünket. Van, aki csak hallgatja, van, aki énekel, muzsikál maga is. Kodály Zoltán erről így vélekedik: „Mi a teendő? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi, értékes zenével. És mi ennek a legjárhatóbb útja? A karéneklés!”

Valahogy így kezdődött Pozsonyeperjesen is az énekkar története 1967-ben Volner Tibor, az alapiskola zeneszakos tanítójának vezetésével. Ahhoz, hogy egy énekkar létrejöjjön, sikereket érjen el, kell egy lelkes csapat zenekedvelő kórustag. Kell hozzá megfelelő hely, ahol rendszeresen próbálhatnak. Egy „gaz-

da“, aki a működéshez szükséges javakat előteremti. Ez nálunk mind adott volt, így hát elkezdődhetett a munka, amit aztán siker koronázott. Volner Tibor után az énekkar vezetését Jarábik Imre vette át. Nemcsak hazai rendezvényeken léptek fel, nagyon szép eredményeket értek el különböző versenyeken, fesztivá-

lokon. Sikert sikerre halmozva dolgoztak és énekeltek, majd nem tudni miért, egyszer csak az énekkar működése abbamaradt. Egészen 1989-ig, amijókor Agócs Béla, volt nádszegi pedagógus vezetésével sikerült újjáalakítani a kórust. Baráti kapcsolatot alakítottak ki hazai – a bősi, megyeri, kolonyi, vásárúti,


CSEMADOK

szerdahelyi, somorjai kórusokkal, majd megismerkedtek a magyarországi lébényi, gyarmati, ajka-padragkúti, szentgotthárdi, budapesti, halászi énekkarokkal is, később pedig a szlovéniai Völgyifalu daloskörével, akikkel évente rendszeresen kórustalálkozókat szerveznek. 1996-ban felvette a Kis-Duna Vegyeskar nevet, azóta van zászlójuk is. Ebben

az évben eljutottak a galántai Kodály Napok rendezvényére, a szlovákiai magyar felnőtt kórusok országos versenyére, ahonnan bronzkoszorús, 3 évvel később ezüstkoszorús minősítéssel tértek haza. 2001ben a kórus vezetését átvette Mórocz Denisza, a pozsonyeperjesi alapiskola zeneszakos pedagógusa. Az ő karnagyi tudásával, zenepedagógiai hozzáértésével 2002-ben a galántai Kodály Napokon aranyfoko-

zatos minősítésen kívül a zsűri dicséretét is megszerezte a kórus.

2005 januárjától az énekkar karnagya Hozák Margaréta pedagógus volt, majd később

21

a kórus újból visszakerült Varga Mórocz Denisza irányítása alá. 2015 februárjától az énekkar karnagya Érsek Rezső. Ebben az évben, az adventi hangverseny alkalmával ünnepelte kórusunk megalakulásának 45. évfordulóját. Az alkalomra meghívtuk a bősi Kék Duna Vegyeskart, a nagymegyeri Bárdos Lajos Vegyeskart, a Vásárúti Dalárdát, a helyi alapiskola Kicsinyek kórusát, akiket Boros Erika vezet. Plébános urunk, Balla Gáspár megilletődve és ünnepélyesen fogadta templomunkban a meghívott vendégeket, kórustagokat, karnagyokat, hívőket egyaránt. A kórusok éneke, fellépése megpróbálta fokozni az advent, a varázslat, a „nagy misztérium” hangulatát. A megszólaló zene, az előadók szeretettel teli éneklése pillanatok alatt elbűvölte a közönséget.


22

POLGÁRI TÁRSULÁS

A Pozsonyeperjesi PT eredményei és tervei A Pozsonyeperjesi Polgári Társulás 2015-ben is aktívan bekapcsolódott falunk kulturális életébe. Kihasználtunk minden pályázati lehetőséget az év folyamán, a sikeres pályázatok támogatási összegéből fogadni tudtunk községünkben több amatőr színházat környékünkről, mellettük a CSAVAR Színházat, az Ifjú Szíveket és a Kuttyomfitty Társulatot is. Újra megszerveztük a Pöttyös Gyíkok nyári gyermektábort, mely az évek során nagy közkedveltséget vívott ki magának. Újdonságként további szünidei alkotó műhelyeket, játszóházakat szerveztünk gyerekek, diákok részére a tavaszi és őszi szünidőben.

A kézimunkát kedvelő felnőtt lakosaink számára kézimunka tanfolyamokat indítottunk, ahol az alkotó műhelyekben szövést, nemezelést, agyagozást és díszítő technikákat sajátíthattak el a résztvevők. Ebben az évben is folytatni szeretnénk eddigi értékteremtő tevékenységünket. Érdeklődni és jelentkezni az egyes programokra a 0903 165 762-es telefonszámon lehet, vagy személyesen Rebro Ágotánál. Várjuk azon személyek, fiatalok, diákok jelentkezését is, akik önkéntes munkájukkal szeretnék segíteni a következő, 2016-os programtervezetünk megvalósítását.

Tervezett színházi előadások: 2016. 2. 21. – Charley nénje – vígjáték három felvonásban a diószegi Hahota Színjátszó Csoport előadásában 2016. 3. 20. – Műsorváltozás – vidám esztrádműsor a vezekényi Görbe Tükör Színjátszó Társulat előadásában 2016. 4. 2. – A keresztanya – vígjáték a nyárasdi TeátRum Színjátszó Csoport előadásában 2016. 9. 25. – Illatszertár c. színdarab a Jókai Színjátszó Társulat előadásában 2016. október – Ifjú Szívek Táncszínház előadása 2016. november – Színházi élet - Rák Viki és Derzsi György zenés színházi estje

2016. december – Csavar Színház előadása Szünidei játszóházak: február 23-26., március 24., október 29., 31. Pöttyös Gyíkok Gyermektábor – 2016. július 25 – 29. Kézműves foglalkozások, alkotó műhelyek felnőtteknek: Húsvétváró alkotó műhely – február 20. szombat – 14.00 – faluház Nemezelő foglalkozás – február 25. csütörtök – 14.00 – kultúrház További tervezett kézműves foglalkozások: kosárfonás peddignádból, szövés, kerámiakészítés, batikolás, üvegfestés, díszítő és dekupázs technika elsajátítása. Rebro Ágota

Kérjük, támogassa a Pozsonyeperjesi Polgári Társulást adója

2 %-ával!

Felajánlásával segítheti tásulásunk közhasznú munkáját – gyermek és ifjúsági szabadidős tevékenységet, népi hagyományőrzést, színházak vendégül látását, alkotó műhelyek munkáját stb. Előre is hálásan köszönjük nagylelkű felajánlásaikat! A kedvezményezett neve: Občianske združenie – Jahodná pri Dunaji A kedvezményezett székhelye: Hlavná 382/17, Jahodná 930 21 A kedvezményezett adószáma: 42287847 A rendelkező nyilatkozat megtalálható Rebro Ágotánál, a társulat elnökénél (0903165762), valamint Czajlik Katalinnál a községi hivatalban.


23

ESEMÉNYEK Magyar zászló Magyar zászló három színe a mi büszkeségünk, szent nekünk a magyar zászló, ameddig csak élünk. Piros színe az a sok vér, mi a hazát védte, és amit még hősi harcban kiontanak érte. Fehér színe becsületünk, amely makulátlan, melyért tisztelik a magyart szerte a világban. Zöld színünknek mezejében reménységünk éled, s ha ránézünk tudjuk, hogy még szebb lesz az élet. Felragyog még a szebb jövő a bús magyar égre, ezt ígéri szent zászlónkról Szűz Mária képe.

Teadélutánok Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Teadélutánok november 22-i vendége, Modra Szilvia India hétköznapi varázsainak vetítéssel egybekötött elmesélésével repített el bennünket képzeletben a távoli országba. Színes előadásában megismerhettük a számunkra egzotikus ország lakóinak mindennapjait, betekintést kaptunk vallásukba, hagyományaikba, a miénktől eltérő értékrendjükbe. Az előadás után az érdeklődők a kiállított tárgyakat, könyveket is megtekinthették. Január 17-én az alsószeli születésű Szomolai Tibort láttuk vendégül, aki a Felvidéki saga című családregényén keresztül a felvidéki magyarság hányatatott sorsát mutatta be. Az érdekfeszítő és mindannyiunkat érintő történet felöleli az I. világháborút, Trianont, a II. világháború borzalmait és a csehországi kitelepítést. A Teadélután nagyszámú résztvevője megvásárolhatta a könyvet, melyet az író a helyszínen dedikált. Az előadás végén Viola Margit néni elszavalta a fent látható, még gyermekkorában tanult szép verset, amit a közönség viharos tapssal köszönt meg. Úgy gondoljuk, ezzel a verssel méltón fejezzük ki tiszteletünket és emlékezünk meg a január 22-i Magyar Kultúra Napjáról is.


24

ESEMÉNYEK

Megemlékezés a háború befejezéséről és hidunk felrobbantásáról Tavaly volt 70 éve, hogy 1945. március 31-én a visszavonuló német seregek felrobbantották

nap este a kultúrházban a szép számú jelenlévő. A zenés, verses műsorban a történelmi ese-

községünk büszkeségét, az 1940-ben átadott három boltíves hidat, amely 1937 és 1940 között épült meg Dr. Palotás László tervei alapján. Lényegében a híd felrobbantásával

mények megemlítésén kívül elhangzottak Ady Endre, Antóni Sándor, Babits Mihály, Gyóni Géza, Radnóti Miklós és Reményik Sándor versei, hangfelvételről hallgathattuk Mezei Mária előadásában a Hová tűnt a sok virág, valamint Darvas Iván előadásában a Várj reám című megzenésített ver-

ért véget falunkban a II. világháború. Ezekre az eseményekre emlékezett március 29-én, vasár-

seket. A kivetítőn megrázó képsorokat láthattunk a háború és a koncentrációs táborok borzalmairól. A megemlékezés Beethoven Örömódájával ért véget. A kultúrházból kivonulva a híd lábánál élővirágokból font koszorút dobtunk a Dunába, ezzel emlékezve a híd felrobbantására, utána pedig a templom melletti emlékműnél 26 mécsest gyújtottunk azon

falubeliek emlékére, akik a harctereken lelték halálukat. A megemlékezés a Magyar Himnusz eléneklésével ért véget. Az ünnepi műsor előtt és után a kultúrházban az érdeklődők megtekinthették a községünkben élő Dudás Károly festőművész alkotásait, melyeket a községünket körülvevő gyönyörű természet ihletett.


ESEMÉNYEK

25

Bábjátszás és a bábosok jubileuma Újból megelevenedtek a bábok 2015. október 3-án a pozsonyeperjesi kultúrházban a Katica bábfesztivál megrendezése alkalmából. Többszörös jubileumot ünnepeltünk, hiszen az Ugri-Bugri bábcsoport 25

szentő király c. mesefeldolgozásnak. 1990-ben felléptünk a Duna Menti Tavasz országos rendezvényén, ahol megkaptuk a legszebb bábok és díszlet díját. Munkánk éveit innét számoljuk.

nagydíjjal, zsűri díjával tértek haza. Az idén a fesztiválra elfogadták meghívásunkat a dunaszerdahelyi Gézengúzok, a Virgoncok, a komáromi Te-

éves lett, a fesztivált 15. alkalommal szerveztük meg, ami viszont a legfontosabb, hogy éppen 45 éve van bábjátszás községünkben. 1989 októberében gondoltunk egy nagyot és az iskola 3. és 4. osztályos tanulóival megalakítottuk az Ugri-Bugri bábcsoportot. Először szavalgattunk, énekelgettünk, játszottunk, majd nekiálltunk a Tüsz-

Az első bábtalálkozó 1995ben volt, majd 2000-től minden évben megrendezésre került. 2004-ben vette fel a Katica bábfesztivál nevet, Vígh Katalin tanító néni tiszteletére, aki falunkban elkezdte és 20 évig művelte ezt a „mesterséget“ – később Csiba Irma és Tóth Erzsike tanító nénik segítségével. Mesteri módon „mívelték“ és több alkalommal fődíjjal,

kergők, a pozsonyi Iciri piciri kis- és nagy csoport. Az UgriBugri bábcsoport a Három pillangó c. mesével lépett fel, amiben szerepeltek: Kürti Gabika, Zsófika és Csaba, Bugár

Dorina, Várady Fanni, Ollé Bianka, Bögi Gabika, Olgyai Karolina, Molnár Viktória és Viszkocs Bálint. A bábosok szebbnél szebb mesékkel kápráztatták el a közönséget, akik nagy tapssal jutalmazták a fellépő gyerekek produkcióit. Köszönöm a gyerekek ügyes és kitartó munkáját és Nagy Erzsike tanító néni segítségét, akire a csoport mindig számíthat. Szeretném megköszönni a polgármesternőnek és az önkormányzatnak a se-

gítséget, az anyagi támogatást, de köszönet jár mindenkinek, aki részt vett és segített a fesztivál sikeres megrendezésében. Ágh Erzsébet


26

INTERJÚ

Csallóközi Táncegyüttes tánctábora községünkben

Mikor kezdett el néptánccal foglalkozni? 1987-ben, 17 évesen kezdtem el táncolni az együttesben Szerdahelyen, majd a

dányban. Együttesünk 2014ben volt 60 éves, de csak 2015 novemberében ünnepeltük meg 60+ címmel ezt a szép jubileumot. Hogyan keresik az új tagokat a csapatba? Vannak jelentkezők, vagy gyerekeket toboroznak, mondjuk az iskolákban? Amikor elkezdtem, volt toborzás is, plakátokon hirdettük a tagfelvételt. Ritkább esetben jelentkeznek olyan felnőttek, akik korábban még nem táncoltak, de van rá példa. Gyakoribb az, hogy gyerekként kezdenek el táncolni, majd a

katonaság után a pozsonyi Szőttesben folytattam. 2000ben hivatásos táncos lettem az Ifjú Szívekben, ahol 2014ig voltam, majd tavaly átvettem a Csallóközi Táncegyüttes vezetését, amit teljes erőbedobással végzek. Azóta volt két egész estét betöltő műsorunk. Ezen kívül rengeteg helyen koreografáltam – Amerikában, Ausztráliában. Több táncegyüttest is vezetek, többek között Szerdahelyen gyerekcsoportot, valamint Nádszegen és Pa-

felnőtt csoportban folytatják. Most is utánpótlást nevelünk, s amikor a gyerekek elérik a 14-15 éves kort, felkerülnek a felnőtt csoportba. Olyan is van, hogy a régi táncosok térnek vissza. Például, amikor tavalyelőtt visszajöttem, megszólítottam azokat az anyukákat, apukákat, akik valamikor velem kezdtek, s jöttek is. Vannak 50 éves kor felettiek is, akik most újrakezdték, illetve folytatják. Hány tagja van az együttesnek?

A Csallóközi Táncegyüttes hat évtizedes múltra tekinthet viszsza. Strieženec Horváth Rudolf alapította 1954-ben Pozsonypüspökin, ez az egyik legrégebbi együttes az országban. Oláh Attila művészeti vezetővel beszélgettünk az együttesről annak apropóján, hogy a nyáron az ő vezetésével tánctábort indítottak községünkben.

A táncosok száma mozog, változik. A stabil tagság az kb. 30-35 táncos. Ők mindannyian a környékről vannak? Igen, általában a városból vagy a környező falvakból, de vannak, akik hetente többször is felutaznak Komáromból, sőt Pozsonyból is fog járni hozzánk egy hivatásos táncos. Hogyan látja, milyen jövője van a néptáncnak? Miért lehet hasznos a néptánc ma, mi az üzenete, mire tanít? Kisebbségben élő magyarok vagyunk. Egyértelmű, hogy ez egy olyan kapocs az anyaországgal és a nemzetünkkel, ami pótolhatatlan a számunkra. Nem beszélve a gyökereinkről, keresi az ember azokat a kultúra révén, amihez a néptánc is hozzátartozik. Így tudunk

fennmaradni, így tudjuk megtartani tradícióinkat, ami nagyon fontos. Másrészt nem elhanyagolható a mozgás sem. Úgy égetjük a zsírt, hogy megismerjük saját kultúránkat, ápoljuk, továbbvisszük és szépet nyújtunk az embereknek, jó közösségben vagyunk, szórakozunk, hiszen a tánc a szórakozásnak mindig is egy nagyon fontos eleme volt. Amíg lesznek olyan emberek, akik ezt fontosnak tartják és éltetik, addig tovább él. Közösségépítő szerepe van, barátságok szövődnek. Az én legjobb barátaim azok, akikkel 30 évvel ezelőtt együtt kezdtünk táncolni. Lehet-e a néptánc híd a kultúrák vagy például a magyar és a szlovák nép között? Rengeteg szlovák, cseh együttesben, sőt Amerikában, Ka-


27

INTERJÚ/ESEMÉNYEK nadában, Ausztráliában, Indiában az ottaniaknak, tehát nem csak kint élő magyaroknak tanítottam magyar néptáncot. Természetesen itthon nagyon sok szlovák táncot megtanultam, sőt fesztiválokra hívnak bennünket, kölcsönösen tiszteljük, elismerjük a másik nép kultúráját. A szlovák néptáncmozgalom nagyon nagyra tartja a magyar néptánc-mozgalmat, tehát mindenféleképpen összeköti a két nemzetet ez a kultúra. Hogyan jött létre a nyári tánctábor és miért éppen Eperjesre esett a választás? Ez volt az első tánctábora a Csallóközi táncegyüttesnek. Sokat gondolkodtam, hol is legyen, hol lenne ideális, ami nincs messze Szerdahelytől és megoldható a szállás, a tánctanítás, az étkezés, s akkor Varga Denisza, az iskola igazgatónője felajánlotta, legyen az iskolában, illetve a kultúrházban. Megnéztem a helyszínt,

beszéltem a polgármesterasszonnyal is, aki nagyon készséges volt, úgyhogy nagyon elégedettek vagyunk. Kiket vártak a táborba? Vártuk az iskolás gyerekeket, illetve a táncolni vágyó felnőtteket is, lényegében nem kö-

Milyen tanácsot adna azoknak, akik most kezdenek néptáncot tanulni? Elsősorban azt, hogy a kezdeti nehézségektől ne ijedjenek meg. Eljön az idő – ami persze tehetségtől, kitartástól függ –, amikor már könnyedén megy

töttük korhoz. A tábor hat napos volt, három nap a gyerekeknek – július 6, 7, 8. –, és az utána következő három nap pedig a felnőtteknek. Napközben tanítás, este élőzene, a tábor bejezéseképpen pedig egy műsort adtunk. Aki pedig kedvet kapott a folytatáshoz, folytathatja a tanulást az együttesünkben.

és előbb utóbb mindenki élvezni fogja. Nem az a legfontosabb, hogy rövid időn belül színpadra álljunk s bemutassuk tudásunkat, hanem az, hogy élvezzék, megtapasztalják ezt a közeget, ugyanis nem csak a néptáncot ismerhetik meg, hanem egy másfajta gondolkodásmódot, szemléletmódot sajátíthatnak el. Tehát a tánc szeretete, ki-

tartás és sok munka szükséges hozzá. A Csallóköz Néptáncegyüttes 60+ című előadását teltház mellett mutatta be novemberben a dunaszerdahelyi kultúrházban, amely fergeteges sikert aratott. Az előadásban Černa Jolika, Mórocz Gyuszi, Varga Denisza és a Keszegh házaspár révén pozsonyeperjesi táncosok is felléptek. Az iskola igazgatónője, Varga Denisza elmondta, hogy Oláh Attila, azaz Nyuszi bácsi (így hívják a gyerekek) jelenleg az iskolánkban néptánccsoportot vezet. A kezdeményezés még 4 évvel ezelőtt indult. Pályázati pénzekből tudják fedezni a táncoktató díját és az alsó tagozaton a néptáncórát beépítették az órarendbe. A tavalyi nagy sikerű tánctábor után Nyuszi bácsi vette át a csoport vezetését, ahová jelenleg kb. 18 tanuló jár, akik szerdánként a 6. órán ismerkednek a néptánc rejtelmeivel és szépségeivel.

Gyalogtúra Októberben ismét megszerveztük a szokásos őszi gyalogtúrát. A szép számban öszszesereglett túrázók minden évben öröm-

mel csodálkoznak rá a páratlan látnivalókra falunk kataszteri területén – most is így volt, mikor a Zsivalyi erdőt tűzték ki úti cél-

nak. Vidám beszélgetéssel, szórakozással róják a kilométereket, miközben az őszi természet különös varázsában gyönyörköd-

hetnek. Természetesen most sem maradt el a közös falatozással egybekötött pihenés, ami után újult erővel folytatták az utat ha-

zafelé, és persze a túra befejeztével nem feledkeztek meg a szokásos jelszóról sem: „Viszontlátásra jövőre”.


28

SPORT

A BAJNOKCSAPAT TAGJAI – kapusok: Csóka Norbert, Fucsek Konrád. Mezőnyjátékosok: Viszkocs Szilard, Menyhárt Roland, Szabó Pál, Komrhel Zsolt, Laboda Imre, Képessi Sándor, Gaál Marián, Lukovics Ádám, Pénzes Szilveszter, Németh Zsolt, Tomaček László, Tászli Zoltán, Fucsek Lajos, Bíró Szabolcs, Dohorák René, Pápai Róbert, Zilizi Ákos, Csaba Mikus, Katona Attila. Sportelnök: Fucsek Szilveszter. Csapat edzője: Tomaček László. Csapatvezető: id. Valaskó Ferenc. Gyúró: id. Szabó Pál. Pályagondnok: Kment József. Bufetos: Svandra Diana Gratulálunk!

Pozsonyeperjes négy év után ismét az elitben! Az 1929-ben alakult sportszervezet csapata a hatvanas évek elején Nyugat-Szlovákia kerületi bajnokságában szerepelt, de egy bíróverést követően kizárták őket. „A tavaszi nyitányon szabadnaposok voltunk, majd a következő

öt meccsünkön csupán 6 ponttal gyarapítottuk gyűjteményünket, természetesen így lejjebb kerültünk a tabellán. Ekkor kielemeztük a srácokkal a történteket. Hangsúlyoztam, a tehetség nem elég, csak akkor lehetünk

eredményesek, ha a focitudást a küzdeni akarással ötvözzük. Védenceim okultak a történtekből, sorozatban 8, találatokban bővelkedő meccsen diadalmaskodtunk, már két fordulóval a küzdelemsorozat befejezése előtt behozhatatlan előnnyel vezettünk” – ecsetelte

a futballtavasz legfontosabb ismérveit az együttes játékos edzője, Tomaček László. A nagyszombati Spartak egykori gólzsákja négy térdműtéten esett át, de a problémák ellenére az együttes vezéregyéniségeként, har minchét találattal a mezőny


SPORT

gólkirályaként került rivaldafénybe. „Számomra a csapatdiadal a legfontosabb. Ezért is igazoltam Pozsonyeperjesre. Technikailag, taktikailag felülmúltuk ellenfeleinket. Rendkívül gólképesek voltunk, százhétszer rezegtettük meg az ellenfelek hálóját. Egyébként Pápai Róbert szerezte a századikat. Rajta kívül név szerint még a csapatkapitányunk, Tászli Zoltán teljesítménye érdemel említést. De az egész csapat dicséretet

29 ben. Rajtuk kívül még Németh Zsolt és Pénzes Szilveszter is szóhoz jutott a bajnok mérkőzéseken. Sokat köszönhetünk a pozsonyeperjesi önkormányzatnak. A sikeres szereplés a helybeli vállalkozókat is ösztönözte. Egyikük, nevezetesen Hegedűs József tavasszal felszerelést vásárolt a csapatnak. Összefogásból lett a bajnoki elsőség. Természetesen a területi legfelsőbb osztályban nem szeretnénk alárendelt szerepet játszani” – értékelt, bizakodott a folytatást illetően Fucsek Szilveszter, a pozsonyeperjesi futballklub elnöke.

érdemel. Célunkat teljesítettük, bajnokságot nyertünk, az AG Sport Ligába kerültünk” – fűzte tovább a gondolatsort a sikerkovács. „Jól választottunk, edzőnk nemcsak rutinját, szakértelmét kamatoztatta, de focitudását is megvillantotta a pályán. Egyre több hazai nevelésű tehetséget küldött pályára. A hajrában már a 18 éves Lukovics Ádám és a 20 esztendős Komrhel Zsolt játszott a védelem tengelyé-

KYOKUSHIN KARATE KLUB Černý Dávid jóvoltából falunk sportpalettája karate klubbal bővült. A fiatal, ambiciózus sportoló már 14 éve űzi ezt a népszerű sportot és 8 éve tart edzéseket. Korábban több hazai és nemzetközi versenyen mérettette meg magát, ahol gyakran ért el dobogós helyezést is, de tanítványai is szép sikereket tudhatnak magukénak. A klub megszervezéséről és működéséről kérdeztük:

Klubunk ebben a formában körülbelül 2007-ben alakult, ekkor kezdtem el először edzéseket tartani. Már azelőtt is voltak karate edzések Eperjesen, mégpedig 2001–2002 közt (akkoriban kezdtem el karatézni), de az a klub aztán feloszlott, és a tagok, amennyiben folytatni akarták, Tallósra vagy Alistálba kellett, hogy edzésre járjanak. Velem is ez volt a helyzet, eleinte Tallóson, majd Alistálban edzettem, és

2007 táján akkori edzőm, Mrhal Jiří, biztatására alapítottam meg a klubot. Eleinte 5-10 tagunk volt, akik stabilan jártak edzésekre, majd egy bizonyos szint elérése után versenyekre is. Ez néhány évig így folytatódott, de aztán az egyetem miatt egyre kevesebb időm volt foglalkozni a klubbal, így stagnálni kezdett. Ezért volt szükség idén mintegy újraindítani azt. Legnagyobb örömömre sikeresen, hiszen

januártól egészen máig az edzésen résztvevők száma 10 körül van, főleg alapiskolás gyermekekről van szó. Végül csak annyit tennék hozzá, hogy szívesen látunk új tagokat, érdeklődőket, az edzések szombatonként vannak 13.30-tól az alapiskola tornatermében. A felhívás nem feltétlenül csak kisebb gyermekeknek szól, idősebb gyermekek és felnőttek is jelentkezhetnek.


30

SPORT

Focihírek Az A csapat jelenleg a 8. helyen áll 20 ponttal. Tomaček László után a stafétabotot az egykor Eperjes ellen is futballozó, viszont most Eperjessel együtt harcoló Győri Zsolt vette át, aki ősszel érkezett a klubhoz. A csapatban nem sok változás történt. A nyitó mérkőzést március 6-án 14.30 órai kezdettel játsszuk Balonyban, akik jelenleg az első helyen állnak. A csapatkapitány Molnár Róbert elmondta, hogy a csapatban nagyon jó hangulat uralkodik. A fiatal kollektíva próbál a pályán együttműködni és a pá-

lyán kívül is szerveznek közös programokat, ami még inkább erősíti őket. Télen a 2. Kosár Dávid Emléktornán szerepeltünk, ahol a 2. helyen végzett a csapatunk. Tászli Zoltán a teremtorna legszebb találatáért külön díjas lett. A Fischer Kupán a 4. helyen végeztünk. Focista palántáink a csoportjukban 3. helyen teleltek. Edzőjük, Tomaček László próbálja a legjobban nevelni a legkisebbeket, akiken látszik a fejlődés. Legjobb góllövőjük a Dunatőkési Kanócz Attila József, aki 11 találatot jegyezhetett neve mellé, így az 5. helyen áll a góllövő listán.

Ifjúsági csapatunk a 9. helyen áll 10 ponttal. A kicsit gyengébb szereplés oka a sok fiatal játékos beépítése, ami a jövőben jobb eredményeket fog hozni. Az idősebbek a felnőtt csapattal edzenek, és néha eljárnak mérkőzésre is velük, hogy tapasztalatokat szerezzenek, de ugyanúgy az U19-ben is tovább játszanak. Edzőjük, Horváth Sándor kemény felkészülés után már várja a téli szünet leteltét, hogy aztán a bajnokság végén legalább 3-4 helyet javítsanak.


31

SPORT

Pingpong maraton a Polgármester Vándorserlegéért

Az idén 6. alkalommal került megrendezésre községünkben az asztalitenisz torna. Az amatőr és igazolt játékosok között az idén 7 ifjúsági és 36 felnőtt versenyző szerepelt, köztük az idén először a magyarországi Lébény játékosai is. Délután 4 órától késő éjszakáig ütötték a labdát négy asztalon a polgármester asszony vándorserlegének elnyeréséért. Termé-

szetesen a már hagyományos hagymás zsíros kenyér sem hiányzott az elveszített energia pótlására. A legidősebb versenyző Füle Lajos (1947), míg a legfiatalabb játékos Csiba Matyi (2007) volt. A maratoni játék eredményei: Gyermekek: 1. Pintér Mátyás (Eperjes). Felnőtt, igazolt játékosok: 1. Godó Tibor (Eper-

jes), 2. Katona Marian (Felsővámos); 3. Füle Lajos (Dunatőkés). Felnőtt amatőrök: 1.

Mórocz Patrik (Pozsony); 2. Navrátil Marián; 3. Horváth Tamás; 4. Bokros Olivér – mindhárom Pozsonyeperjes. A polgármester vándorserlegét tehát Mórocz Partik (Pozsony) vihette el. Minden résztvevőnek gratulálunk és köszönjük, hogy megtisztelték rendezvényünket! Köszönet az aktív együttműködésért a pozsonyeperjesi asztalitenisz csapat tagjainak. Jövőre ismét találkozunk!


32

HASZNOS INFORMÁCIÓK

SÉRÜLT, TÖRÖTT A FOGSORA? Nem kell rögtön újat készíttetni! Hozza hozzám javíttatni! Csak hívjon és problémáját megoldom!

Nagy Ildikó, fogtechnikus 0910 135 726 A papírhulladékot az egész év folyamán lehet szállítani a helyi alapiskolába, minden tanítási napon 8.00–13.00 óráig.

Kupakgyűjtés! A 4 éves Alex gyógykezeléséhez kérjük a lakosság segítségét. A kisfiú többféle súlyos diagnózisban szenved, csecsemőkori agybénulása miatt mozgáskorlátozott, sem járni, sem ülni nem tud. Egy gyógykezelésre 10 tonna kupak összegyűjtésére van szüksége. Segítsünk közösen Alexnek! Összefogással, akarattal igazán nagy dolgokra vagyunk képesek, hiszen a kupakok összegyűjtése nem kerül semmibe, neki és családjának viszont hatalmas segítséget jelent. Az összegyűjtött kupakokat a községi hivatalban adhatják le. A segítséget előre is köszönjük! Az apró építkezési törmelékeket és egyéb, kukába nem rakható hulladékot a helyi földműves szövetkezetbe lehet szállítani a hét minden napján (meghatározott mennyiségben). A szemétszállítást a szövetkezet portásának kell bejelenteni.

Péntekenként:

Április 1. április 29. május 27.

Március 4., március 18., április 1., április 15., április 29.

Szerkesztőbizottság: Csiba Jarmila, Ravasz Erzsébet, Rebro Ági. Nyomdai előkészítés: MAARTGRAFIK Mészáros Angelika

Aktualitások, információk községünkről: www.obecjahodna.sk Facebook: Obec Jahodná – Pozsonyeperjes

Kérjük lakosainkat, hogy a háztartási szemétszállítás napjain (minden második pénteken) a kukákat már a kora reggeli órákban helyezzék ki

(6.00-ig)!

Profile for Pozsonyeperjesi hírnök

Pozsonyeperjesi hírnök 2016 március  

Pozsonyeperjesi hírnök 2016 március  

Advertisement