Page 1

Opgave 2:  Mobil  app/program  i  tilknytning  til  et  eksisterende  TV  program/format.   Lav  en  mobil  løsning  i  relation  til  et  eksisterende  og  kendt  tv  program.  Løsningen  skal  være   realistisk,  men  skal  ikke  nødvendigvis  kunne  realiseres  aktuelt.  Mobil  løsning  kan  være  del  af  et   cross  media  projekt  eller  et  enkeltstående  element  i  tilknytning  til  TV  program/format.   Med  udgangspunkt  i  indsigt  i  eksisterende  TVprogram  udvikles  og  designes  bud  på  en  ny   mobilapplikation,  der  ønsker  at    inddrager  brugerne  og  udvide  TV  oplevelsen.  Det  kan  være  før   under  og/eller  efter  program.  Løsningen  skal  udtrykke  en  mobil  merværdi  i  forbindelse  med   program/format.   Opgavebesvarelsen  er  en  skriftlig  og  visuel  præsentation  på  en  mobilløsning,  der  skal  give  os  en   indsigt  i  ide,  indhold,  struktur  og  brugssituation  samt  forståelse  af  den  mobile  merværdi.   Løsning  /  afleveringen  skal  indeholde  følgende:   1)  Beskrivelse  af  ide,  indhold/funktioner  og  struktur       a. Navn  på  app  og  kort  beskrivelse  af  ide,  indholdselementer  og  primære  funktioner.   b. Illustration  af  /skitse  på  forside  (brug    evt  skabelon)  og  vigtigste  undersider.   c. Illustration/beskrivelse  af  indhold  og  funktion  i  relation  til  tv  program/format  –  skal   illustrere  flow  og  forløb/  brug  af  app  i  relation  til  program/format  (flowchart):   d. Skitse  på  Indholdsstruktur,  omfang  –  hvad  rummer  app  i  øvrigt.  (  informationsarkitektur)     (wireframe  )   e. Radar  6  M’s  (brug  skabelon)   2)  Uddybning  og  baggrund  (svarende  til  ca  2  a4  sider)   a. Kort  beskrivelse  af  TV  program/format  som  app  knytter  sig  til,    og  hvordan  jeres  løsning   relaterer  sig  til  dette,  hvordan  løsning  udvider  TV  oplevelse  og  muliggør  en   brugerinvolvering.   b. Beskrivelse  af  hvilke  primære  behov  hos  brugerne,  løsning  skal  indfri.   c. Beskrivelse  af  den  konkrete  brugssituation  og    kontekst,  herunder  hvad  brugeren  gør   umiddelbart  før  mobil  app  anvendes,  og  hvad  bruger  gør  umiddelbart  efter  brug  af  mobil   app.    (tekst  og/eller  illustration).   d. Beskriv  de(n)  unikke  mobile  merværdi  ved  løsningen.     Opgaven  afleveres  som  en  pdf  fil  pr  gruppe  og  uploades  i  afleveringsmappe  i  Moodle.  Deadline   torsdag  10/10  kl  13:00.  TV-­‐program  som  løsning  knytter  sig  til  skal  godkendes  af  poes  tirsdag   inden  14:30.    

Peter Østergaard Sørensen TVM oktober 2013


Gruppe 1:  Eva,  Jin,  Christian  F.,  Esben  E.,  Karina    

Opgave 2: Mobil app/program i tilknytning til et eksisterende TV program/format: 1. Beskrivelse af ide, indhold/funktioner og struktur A. Navn på app og kort beskrivelse af ide, indholdselementer og primære funktioner. Gæt Vejret er et causal game, der knytter sig til TV 2 Vejrets lange udsendelse, der vises dagligt klokken 18.20. Kort sagt er det en app hvor brugeren/seeren kan gætte på den kommende uges vejr. Brugeren kan her oprette en profil og hver uge konkurrere mod de andre seere samt brugerens eget netværk – og vil derved blive motiveret til følge med i TV 2 Vejret B. Illustration af/skitse på forside og de vigtigste undersider.

1


Gruppe 1:  Eva,  Jin,  Christian  F.,  Esben  E.,  Karina    

C. Illustration/beskrivelse af indhold og funktion i relation til tv program/format – skal illustrere flow og forløb/brug af app i relation til program/format (flowchart).

2


Gruppe 1:  Eva,  Jin,  Christian  F.,  Esben  E.,  Karina    

D. Skitse på indholdsstruktur, omfang (informationsarkitektur) (wireframe)

hvad

rummer

app

i

øvrigt

3


Gruppe 1:  Eva,  Jin,  Christian  F.,  Esben  E.,  Karina    

E. Radar 6 M’s

2. Uddybning og baggrund A. Kort beskrivelse af TV program/format som app knytter sig til, og hvordan jeres løsning relaterer sig til dette, hvordan løsning udvider TV oplevelse og muliggør en brugerinvolvering. App’en “Gæt vejret” er tilknyttet “Dit Efterårsvejr” (navnet ændres alt efter årstid – om sommeren hedder det fx ”Dit Sommervejr”), som dagligt bliver vist fra kl. 18.20 efter Regional Nyhederne. ”Dit efterårsvejr” giver den interesserede vejrseer et lidt dybere indblik i vejret, da programmet ligger som tillæg til TV2 Vejret, som er de traditionelle 30 sekunders vejrprognoser, der vises i forbindelse med Nyhederne i løbet af dagen. Programmets længde er både bestemt af indhold, og af hvor meget plads der skal udfyldes i programfladen på den givne dag. Det varer typisk omkring 10-15 minutter, og giver seeren merviden omkring vejret. Det kan både være det aktuelle vejr, fx orkaner i Asien, og vejret i det hele taget såsom hvordan et vejrbarometer virker. ”Dit efterårsvejr” henvender sig til en bred målgruppe idet, at indholdet kun lige dykker ned under vejroverfladen og sendetiden skal servicere seerne, som spiser eller laver mad på samme tid og lytter med et halvt øre. Derudover henvender vejret sig i det hele taget til mange mennesker i alle aldersgruppe, fordi vejret er stor del af alles hverdag. ”Gæt vejret” skal være et spil tilknyttet til ”Dit efterårsvejr”, som man bruger både under

4


Gruppe 1:  Eva,  Jin,  Christian  F.,  Esben  E.,  Karina    

og uden for udsendelsen. Dette betyder at der skabes et incitament for at se programmet og ikke mindst en loyalitetsfølelse, så man ikke zapper over på DR og ser deres vejrudsigt. Hver søndag kåres uges vinder i ”Dit efterårsvejr”, og den sidste søndag i hver måned kåres månedens vinder, som herefter inviteres ind i studiet som ”Dagens vejr-vært”. B. Beskrivelse af hvilke primære behov hos brugerne, løsning skal indfri. Alle har en mening om vejret – det er noget, som alle kender til og forholder sig til – en fællesnævner. Denne app’s primære funktion er, at underholde brugeren og interagere omkring vejret igennem dennes sociale netværk og andre seere. Konkret indfrier app’en et behov hos brugeren for at diskutere det aktuelle; de kommende dages vejr ud fra et givent konkurrenceelement. Desuden er app’en en motivationsfaktor for at huske at se vejrudsigten, så brugeren altid er på forkant med vejret. Ved hjælp af app’en får vejrudsigten en ny og sjov dimension, og seeren kan forholde sig til programmet på en ny måde, hvis de deltager i spillet. Trofæundersiden tilfredsstiller brugerens behov for at vise sine resultater frem, især hvis brugeren er en af de førende i konkurrencen i dennes personlige netværk. Endvidere stimulerer undersiden brugerens eventuelle konkurrencegen. Målgruppen for app’en er selvsagt også tv-programmets målgruppe. Dog er ikke alle tv-seere til programmet, også brugere af app’en - kun en del af dem. F.eks. er gamle Fru Hansen på 80 år måske en trofast seer af vejrudsigten, men hun benyttet sig næppe af app’en. Det er en bred målgruppe da TV2 vejret henvender sig til mange – faktisk ”hele Danmark”. Vores app henvender sig til brugeren i aldersgruppen 12-60 år. App’en appellerer desuden til ”vejrnørder”, som også skal føle, at de får noget ud af app’en. C. Beskrivelse af den konkrete brugssituation og kontekst, herunder hvad brugeren gør umiddelbart før mobil app anvendes, og hvad bruger gør umiddelbart efter brug af mobil app (tekst og/eller illustration). Den kommende bruger ser ”Dit efterårsvejr” søndag kl. 18.20, hvor værten kort præsenterer og reklamerer for deres nye spil app, hvor man kan gætte ugens vejr for byer rundt i Danmark. Den kommende by afsløres også, og spillet sættes i gang. På samme tid kan brugeren downloade app’en. Åbning af app for første gang: Som det første skal brugeren lave en profil, som app’en efterfølgende automatisk vil åbne. App i funktion: Nu starter spillet. Brugeren skal nu gætte på, hvordan vejret bliver for den kommende uge i den pågældende by. Der skal gættes på alle ugens dage, og når svarene er sendt, så kan de ikke ændres. Jo længere tid brugeren venter på at svare, des færre point er der i spil, som fx hvis en bruger svarer rigtigt på torsdagens vejr, men svaret først er faldet onsdag, så får personen ikke ligeså mange point, som

5


Gruppe 1:  Eva,  Jin,  Christian  F.,  Esben  E.,  Karina    

brugeren, der indgav det rigtige svar allerede om søndagen. Man kan derfor som bruger både udfylde ens prognose for hele ugen søndag efter endt udsendelse af ”Dit efterårsvejr”, eller drypvis udfylde det i løbet af ugen. TV-programmerne fra mandag til lørdag: I disse udsendelser vil vejret for den pågældende dag for byen blive offentliggjort under udsendelsen i en tekst, der løber nederst på skærmen, men også inde på hjemmesiden for programmet. APP i funktion i forbindelse tv-programmerne fra mandag til lørdag: På samme tid vil app’en uddele point til spillerne for deres prognose af den givne dag. Dette vil betyde, at man hver dag kan få en indikation af, hvordan man klarer sig i spillet på sin telefon, når man ser udsendelsen. TV-programmet for søndag: I søndagens udgave af programmet vil værten afsløre, hvem vinderen er for hele ugen, og dermed også en Toms Guldbar. Derudover vil værten sætte den kommende uges spil i gang med offentliggørelse af den nye kommende by. APP i funktion i forbindelse med tv-programmet søndag: På samme tid afsløres spillerens point for søndag, men også den samlede pointstilling for hele ugen. Denne cyklus fortsætter (uden downloadning af app og oprettelse af profil), da spillet foregår i hver uge, hvor byen er en variabel der ændres.

D. Beskriv de(n) unikke mobile merværdi ved løsningen Alle taler om vejret - når man står i køen i netto, når man venter på bussen osv. I sådanne situationer har man altid sin telefon i hånden eller i lommen, mens laptoppen derimod ligger derhjemme eller nede i tasken. For at app’en får merværdi, er det vigtigt at det app’en tilbyder, er en hurtig ”snack”-oplevelse, som afsluttes inden for kort tid. Det må ikke være for omstændeligt som f.eks. at skulle tænde sin laptop for sådan en kort oplevelse. Derfor er app’en på mobilen den optimale brugssituation til vores opfundne spil. For at sikre sig det, kan man med fordel gøre brug af den såkaldte Star Bucks test, som ”målestok” for om app’en fungerer. Star Buck testen siger: Can you play your game and have a meaningful experience in the time it takes a barista to make your macchiato1? Vores spil kan sagtens spilles på den tid, som det tager at lave en kop kaffe. Spillet vil forhåbentlig give brugeren lyst til at vende tilbage igen og igen fordi brugeren ved, at det kun tager et øjeblik at opnå noget. Desuden får seeren nu mulighed for aktivt at involvere sig via app’en og derved få følelsen af ejerskab jævnfør begrebet ”participatory”2.

1 2

Citat  af  Torsten  Reil,  CEO  of  Natural  Motion    ”Cross  Media  Communication”,  Drew  Davison  et.  al.  ETC  Press  2010     6  


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

MOBIL-APP - DEN STORE BAGEDYST

1


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

1. Beskrivelse af idé, indhold/funktioner og struktur Beskrivelse af idé, indholdselementer og primære funktioner I forbindelse   med  programmet  Den  store  Bagedyst  har  vi   udviklet  en  app  med  samme  navn. Hovedformålet   med  appen  er  at  man  som  seer  kan  få  en  meroplevelse ved  brug  af  app’en  og enten   blive  en  aktiv  medspiller  i castingen  til  den  følgende  sæson  eller  være passiv  bruger,  der benytter app’en til at få inspiration til egen bagning. Helt  konkret  foregår  det  således,  at  man  som  seer  af  programmet  selv  kan   lægge  en bageopskrift  og  billede  af  bagværket  samt  billede  af  sig selv ind på app’en og dermed oprette en profil.  Blandt  de  mange  kageopskrifter  som  brugerne  har  lagt  op,  kan  andre  brugere  af  app’en (både  dem  med  og  uden  profil)  “rate”  det  forskellige  bagværk  på  en skala. Det bagværk, der har højest  rating,   vil  i  app’en  også  figurere  på  en  Top  25­liste,  så  brugerne  kan  følge  med  i konkurrencen.  Når  bageopskrifterne  rates  og  ikke  “likes”  er  det  pga.  det  problem,  der  ligger  i tidsforskydningen  af  uploads  af  opskrifter.  Ved  at  benytte  en  rating  sikrer  man,  at  opskrifterne ikke  bare  får  mange  stemmer  hurtigt,  men at pointstillingen er procentiel og dermed mere fair ift. konkurrenceelementet (jf. scoringssystemerne på Rottentomatoes.com og Metacritic.com). Opskrifternes  rating  vil  fungere  som  en  slags  casting  til  den  følgende  sæson  af  Den  store Bagedyst.  Den  profil  med  højest  rating  vil blive udtaget som den ene af de 10 deltagere, der skal medvirke  i  den  følgende  sæson.  Udover  den  “konkurrence”,  som  kører  blandt  brugerne  på app’en,  vil  man  også  bare  kunne  bruge  app’en  til  at  søge  opskrifter  på  og  inspiration  til  nyt bagværk. Så når først man er inde på app’en kan den altså bruges både aktivt og passivt. Vi  vil  med  app’en  forsøge at  løse  det  problem,  som  for programmets vedkommende ligger i den “døde”  periode  mellem to  sæsoner. Her vil vi forsøge at skabe opmærksomhed  og hype omkring programmet  via  mobil­app’en  og  dermed  give  seerne  til  et,  i  forvejen,  meget  populært  Public Service­program  en meroplevelse.  Motivationen  for  seerne  er  dels  at  kunne tage del i Den store Bagedyst­universet, få inspiration til selv at bage og i sidste ende vinde deltagelse i programmet. Sådan bruges app’en: ● ● ● ●

Brugerne indsender bageeopskrifter Bageopskrifterne samles i en database Brugerne søger rundt i databasen og finder inspiration og/eller “rater” kagerne Den   bruger  med  den  højest  ratede  bageopskrift  vinder  deltagelse  i  den  følgende  sæson af Den store Bagedyst

2


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

Illustration af skitse på forside, vigtigste undersider og indholdsstruktur

Velkomst og hovedmenu

Fra forsiden tilgås hovedfunktionerne i app’en. Gennemgående er der lagt væk på, at den øverste del  af  skærmpladsen  repræsenterer  billeder  og  interaktivt  indhold.  På  forsiden  sker  det i form af et billedhjul med ny­uploadet bagværk. Du kan trykke dig videre til bagværket fra billederne. Endvidere  er  der navigationsmuligheder  til  ­  i  prioriteret rækkefølge ­ at se  bagværk, dele dit eget bagværk,   se  top  25  og  se  din  egen  profil.  Brugeren  oprettes  enten  i  app’ens  eget  system  eller kobles  sammen  med  sociale  netværk  som  Facebook,  Twitter  eller  potentielt   set   ­ kagebilledernes  holdeplads  ­  Instagram.  Eftersom   DR  er   afsender,  kan  vi  ikke  binde  app’en udelukkende op på et kommercielt socialt netværk. Mængden  af  knapper  i app’en er holdt  til et minimum ­ den skal være  letbetjenelig af alle brugere. Det  er  også  en  fordel  med  overskuelighed  i  app’en  under  handlen  i  supermarkeder  eller  under brug i køkkenet. 3


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

Se bagværk­oversigt og konkret visning af kage

Under menupunktet “Se bagværk” er der mulighed for at se alle de uploadede kreationer med dertilhørende billeder og opskrifter. De ligger som et vilkårligt feed af billeder, der kan scrolles igennem af brugeren. Listen bliver ved at opdateres, hvilket giver en fornemmelse af “uendelig scrolling”. Hvert billede akkompagneres af brugernavn og ratingen. Der er tænkt en knap til kategorisering af bagværket på oversigtssiden. Hvis brugeren trykker på et billede af en kreation, kommer vedkommende til bagværkets side. Her er billeder af kagen (der kan navigeres horisontalt i billederne) og opskrift til den. Ved at justere på stjerne­slideren, kan der afgives en rating af kagen. Andre brugere kan kommentere opskriften via knappen nederst i applikationen.

4


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

Del bagværk og top 25

“Del bagværk” er den største drivende kraft i applikationen. Det er brugeren selv skal dele sin kreation med resten af brugerne. Det gøres meget simpelt ved at indskrive opskriften og tilføje 3 billeder, der tages fra mobiltelefonen. Her er det eksemplificeret simpelt med tilføjikoner, men vil have en større indpakning i den færdige GUI (Graphical User Interface, forstås). Top 25 er oversigten for det højest ratede bagværk pt.

5


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

Profil­side

På profilsiden kan man få overblik over al bagværk fra samme bruger. Der er i oversigten inkorporeret rating til al bagværket. Du kan læse om brugeren via den selvskabte metatekst. Siden eller konkret indhold kan deles til sociale netværk via knapperne på siden. Brugeren selv har redigeringsret til profilbillede og billeder af bagværk, samt metateksten. Teksten skal beskrive brugeren selv. Alle sider har en tilbage­knap, der fører til hovedmenuen eller foregående side.

6


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

Illustration/beskrivelse af indhold og funktion i relation til tv-program/format

App’en lanceres  undervejs  med  sæson  3,  hvor  den  får  omtale  under  rulleteksterne  eller  via infobokse  i   selve  programmet.  Indsendelsen  af  opskrifter  begynder.  Når  sæson  3  slutter  gøres der  yderligere  opmærksom  på app’en  både  via programmet, men også vha. fx Aftenshowet. Her hjælper vinderen af sæson 3 med at sprede buzz om applikationen. Der  bliver  spottet  al  tiden  mellem  sæson  3  og  4,  samtidig  med  at  omtalen  fortsættes  i Aftenshowet  eller  vi  andre  relevante  DR­kanaler.  Det  kunne  eksempelvis  være  events  som Danmarks Indsamlingen. Castingen   og  dermed  konkurrencen  lukker  inden  optagestart  til  sæson  4.  Herefter  får  app’en karakter  af  at  være  opskriftdatabase,  hvor  der  stadig   kan  vurderes  kreationer,  men  uden konsekvenser for konkurrencen.

7


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

Radar 6 M’s

“Den store Bagedyst”­applikationen har 100% personlig skabt indhold som hoveddrivkraft. Der er et fysisk, menneskeligt mål for konkurrencen og de involverede, nemlig medvirken i sæson 4. Der rates personligt på andres bagværk og selve skabelsen af en brugerprofil har stor personlig dimension. Det sociale aspekt opfyldes ved at dele med andre, stemme på andre og skabe et fællesskab. Derudover er der direkte socialinteraktion brugerne imellem vha. kommenter­funktionen til opskrifterne. Applikationen sparer brugeren tid under fx indkøb til kager i supermarkedet. Ingrediensoversigten er let overskuelig og hjælper med inspiration til indkøbet.

2. Uddybning og baggrund a) Beskrivelse af program og brugerinvolvering Den store  Bagedyst  er  et  program,  som  har  kørt  på  DR1  i  to  sæsoner.  Første  sæson  rullede over  skærmen  i  2012, og  anden  sæson  er  netop  blevet  afsluttet  her  i  oktober  2013.  I  Den  store Bagedyst   skal  10  deltagere  gennem  8  programmer  dyste   mod  hinanden  i  bagekunstens forskellige genrer. 8


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

I hvert   afsnit  får  deltagerne  tre  discipliner,  de  skal  konkurrere  i:  Favoritopskrift,  Hemmelig udfordring   og  Mesterværk,  og  de  to  dommere,  konditor  Mette  Blomsterberg  og  kok  Jan Friis­Mikkelsen,  skal  efter  hver  af disse discipliner  votere  og  til  sidst  eliminere  den  deltager, der har lavet det dårligste stykke arbejde. Programmet   har  både  i  sæson  1  og  2  været  en  kæmpe  seersucces  med  et  gennemsnitligt seertal  på  828.000  i  sæson  2.  Formålet  med Den store Bagedyst­app er at fastholde interessen for programmet imellem sæson 3 og 4. Seertal S02 Kanal Titel Den  store DR 1 Bagedyst (8:8) Den  store DR 1 Bagedyst (7:8) Den  store DR 1 Bagedyst (6:8) Den  store DR 1 Bagedyst (5:8) Den  store DR 1 Bagedyst (4:8) Den  store DR 1 Bagedyst (3:8) Den  store DR 1 Bagedyst (2:8) Den  store DR 1 Bagedyst (1:8) Gennemsnit

Dato 08/10/20 13 01/10/20 13 24/09/20 13 17/09/20 13 10/09/20 13 03/09/20 13 27/08/20 13 20/08/20 13

Tid

Varighed

Rtg000 RtgPct ShrPct Vurdering

19:59:53 00:57:56

1054

19,6

46,9

4,1

20:00:30 00:58:12

853

15,8

38,9

4,2

20:00:22 00:58:06

876

16,2

41,8

4,1

20:00:23 00:58:17

878

16,3

40,5

4

20:00:20 00:57:57

823

15,3

38,4

4,1

20:00:47 00:57:57

779

14,5

39,1

4,1

20:01:14 00:58:00

667

12,4

36,3

4,1

20:00:15 00:58:24

692

12,8

38,2

4

828

15,4

40,2

4,1

b) Behov hos brugerne Efter programmets  afslutning  skal  seerne  gerne  sidde  med  en  følelse  af at  ville  “have  mere” og måske  endda  selv  have  lyst  til  at  deltage  aktivt  og  dele  en  bageopskrift.  Nogle  af  seerne  vil forhåbentligt  også  sidde  tilbage  med  et  ønske  om   at  medvirke  i  programmet.  Da  programmet også  spiller  på  en  høj  grad  af  fascination, vil mange seere også have lyst til selv at kaste sig ud i bagningen og lære teknikker. Alle  disse  behov  vil  vi  prøve  at  imødekomme  med  app’en  og  dermed  skabe  en  aktiv  overgang mellem  sæson  3  og  4.  App’en er tiltænkt en lancering allerede i  starten af sæson 3 og skal være tilgængelig  helt  indtil det  endelig  cast  til sæson 3  er på  plads. Når sæson 3 afsluttes, skal app’en derfor  være  en  for   seerne  kendt  platform,  som  de  kan  være  aktive  medspillere  på  og  fastholde dem  i  bageuniverset,  indtil  sæson  4  starter  op med  et cast, som netop har været mulige at følge på app’en i perioden op til. 9


“Den store Bagedyst” ­ Mobil App Miriam, Villads, Mads Elias og Camilla TVM1014, 7. semester, Crossmedia

c) Beskrivelse af den konkrete brugssituation og kontekst Vi har valgt at lave et case­eksempel for at beskrive den konkrete brugssituation: Familien  Andersen  sidder  hjemme i deres stue og ser Den store Bagedyst. Mor Gitte på 55 år er meget  interesseret  i, hvordan  kager  og  brød  laves  og  søger inspiration i programmet til sin egen bagning. Børnene  ser  programmet,  fordi  de  er  fascineret og vilde med konkurrencen. Far Henrik bliver  lækkersulten  og  synes  bare  generelt,  at  det   er  en   hyggelig  fælles  beskæftigelse,  de  har som familie. Når  Den  store  Bagedyst er  færdig  tager  Gitte  straks  sin mobiltelefon op og går ind på Den store Bagedyst­app’en.  Her  finder hun inspiration til den kage hun skal lave til Moster Åses fødselsdag, samtidig  med  at  hun “rater”  de  nyeste  kager,  der  er  blevet lagt op. Gitte har selv besluttet sig for at  lægge sin selvopfundne kageopskrift op på appen, i løbet af ugen. Hun drømmer lidt om selv at deltage  i  programmet. Børnene  har  allerede  haft app’en kørende under programmet, hvor de har siddet  i  sofaen  og  ratet  og  diskuteret  de  forskellige  kager   udfra  deres  udseende.  De  er  meget optaget  af  app’ens  Top  25  og  vil  gerne  være  med  til  at   bestemme,  hvem  der  bliver  udtaget  i næste  sæson.  Far  Henrik  bliver revet  med  af stemningen  og  går  ind  og  stemmer på  den  kage, han helst vil have, at Mor Gitte laver dagen efter. Efter  finalen  i  Den  store  Bagedyst vil  Mor Gitte  og  børnene  stadig  vende  tilbage  til app’en, holde holde  øje   med  Gittes  kage­ratings,  give  andre  kager  stemmer  og  få   inspiration  til  egen hjemmebag.   De  vil  samtidig  vente  spændt  på  at  næste  sæson  af  programmet  bliver  skudt  i gang. d) Beskriv den unikke mobile merværdi ved løsningen. Den   store  bagedyst­app  har  mobil  merværdi  ved  at  opfylde  kravene  for personal­,  portable­  og pedistrian­begreberne: Personal,  fordi   brugeren  kan  tilføje  sit  personlige  præg  på   på  appen  ved  at  dele  sin  helt  egen hjemmelavede  opskrift  med  resten  af  app’ens  brugere.  At  dele  noget  personligt  som  ens  egen hjemmelavede  kage  eller  brød  vil  for  mange  føles  som  at  åbne   sit   eget,  personlige  køkken  for omverdenen.  Fordi  brugernes  profil  er  forsynet  med  profilbillede   og  deres  egen  opskrift,  vil  de naturligt have en personlig tilgang til app’en. Portable,  brugeren  kan  benytte  sig  af  app’en  forskellige  steder. Den  kan  både  bruges  hjemme  i sofaen,  men  kan  også  bruges  hjemme  hos  en  veninde,  der  lige  skal  se  en  fantastisk kageopskrift. Pedestrian,  fordi  brugeren  på  vej  ned  i  supermarkedet  lige  kan  tjekke  app’en  for  at  finde inspiration  til  kagebagningen  i  weekenden  eller  aftenens  dessert  og  dermed  vide,  hvad  der  skal købes ind til bagningen. 10


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

!"#$%&#$#%'(&#!%

& <$$=%-&>?%-&"%-%&@,"%>&14@%"&A41&ABC%"%&4-A/41D&4&4-A+*5A%D&,E&@,"%"-%&4&A4D&5*F,5%& /#$%"3,"F%A& *1& 14@%"& A41& 3#541+%A& E*"& ,D& ",D%& *1& ,-C%E,5%& A4//%& D45& ,-A"%& E*"C"#1%"%G& HI"& A#& C"#1%"& ,$$=%-& F,-& A#& @J51%& 43%55%3& E#-FD4*-%"-%& >67>& *1& >0K,-& A4-& @,"%>G& & >?%-& "%-%& @,"%>& ,$$=%-& 4-A%+*5A%"& %-& %-*"3& A,D,C,/%& 3%A& /,3D541%&ELA%@,"%"&A%"&/J51%/&4&A,-/F%&/#$%"3,"F%A%"G&& & %

%)#*+&,'#-*#% (.% ,$"/0-"1% .2$+3,0$% 04% .-056/(&3% .0&% (778% % % %

& & <$$=%-&C%/DI"&,E&D*&+*@%A3%-#%"G&?%-&EL"/D%& +%AA%"& >67>& *1& C"#1%/& 4& /,3/$45& 3%A& 67M $"*1",33%DG& 8%-#%-& %"& E*"3%D& /*3& %D& 67& 4F*-G&74&E*"%/D455%"&*/&,D&C"#1%"%-&/4AA%"&3%A& /4-& ,$$& 4& /*E,%-& 3%-/& +,-N+#-& /%"& $"*1",33%DG& 7%A& $"*1",3/D,"D& IC-%"& C"#1%"%-& 3%-#%-& >O4@%& E#-& E,KD/>& #-A%"& 67& 3%-#%-G& P& 67& $"*1",33%D/& 4-D"*& *$E*"A"%/& A%"& D45& ,D& DJ-A%& E*"& ,$$=%-G& 7%A& +QJ5$& ,E& %-& 0+,R,3M541-%-A%&E#-FD4*-&4-ACB11%D&4&,$$=%-& @45&A%-&@J"%&4&/D,-A&D45.&@4,&5BA.&,D&1%-F%-AD%& +@*"& 4& $"*1",33%D& /%%"%-& C%E4-A%"& /41G& HI"& @J"D%-& 4& $"*1",33%D& %F/%3$%5@4/& 1%--%31I"&%-&@,"%&@45&,$$=%-&E*A"%&C"#1%"%-& 3%A& %F/D",& E,KD/& *3& @,"%-.& /*3& A%"& 4FF%& E4-A%/&4&67&$"*1",33%DG&& & & P&67M3%-#%-&@45&A%"&/,3D4A41&@J"%&3#541+%A& E*"&,D&1%-/%&D4A541%"%&$"*1",33%"&/I5%A%/&,D& 3,-&%"&#$&D*&A,D%G& & % % % % % % %

&

9&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

%

*9:;%<=;%>:?@%%

& & <$$=%-/& ,-A%-& +*@%A3%-#& >0K,-& A4-& @,"%>& E#-1%"%"& #,E+J-141D& ,D& 67& $"*1",33%D&*1&%"&4&@4"F%541+%A%-&+*@%AE#-FD4*-%-G&T"#1%"%-&*$"%DD%"&%-&$"*E45& @4,&U,K%C**F&*1&F,-&$I&F*"D&D4A&F*33%&4&1,-1&3%A&E#-FD4*-%-&>0K,-&A4-&@,"%>G& <$$=%-& 4-A%+*5A%"& %-& %-*"3& A,D,C,/%& 3%A& /,3D541%& @,"%"& A%"& E*"+,-A5%/& 4& A,-/F%&/#$%"3,"F%A%"G&?%"#A*@%"&F,-&!V0ME#-FD4*-%-&4&D%5%E*-%-&A%D%"34-%"%&4& +@45F%D&/#$%"3,"F%A&C"#1%"%-&C%E4-A%"&/41&4G&VI&A%-&3IA%&F,-&,$$=%-&C%1"J-/%& @,"%4-A+*5A%D&D45&+@,A&A%"&E*"+,-A5%/&4&A%D&$I1J5A%-A%&/#$%"3,"F%AG&& & <$$=%-&E#-1%"%"&$I&A%-&3IA%&,D&E*"C"#1%"%-&F,-&/K,--%&%-&@,"%&@%A&,D&D,1%&%D& C455%A%&,E&A%--%G&<$$=%-&E4-A%"&A%-&$I1J5A%-A%&@,"%&4&A,D,C,/%-&*1&@,"%-/&$"*E45& F*33%"&-#&*$&$I&/FJ"3%-G&& & 7,"%-/&$"*E45&/%"&#A&/*3&EL51%-A%W& U*"C"#1%"%-&F,-&-#&@J51%&EL51%-A%W& & M *AB@% C@?@% =;DE% EC% >:?@;% >@<% :F% GH=<@% !=;DE!% =IE;@FW& 0FJ"3C455%A%D& C5#""%/& *1& D%F/D& *3& $"*A#FD%D& F*33%"& E"%3& $I& /FJ"3%-G& 2-& F*"D& E*"F5,"4-1&,E&@,"%A%F5,",D4*-%-.&/,3D& $"*A#FD4*-/E*"+*5AG&P&A%DD%&%F/%3$%5& 3%A& 3,F"%5& 4& D*3,D& F,-& E*"C"#1%"%-& /%&+@*"@4AD&A%"&%"&D,5%&*3&3,F"%5&A%"& %"& $455%D& @+,G& A,3$& %55%"& F%349G& X3& 3#541D&@45&A%"&*1/I&/DI&+@*"&3,F"%55%-& %"& E,-1%D.& +@*"& D*3,D%"-%& /D,33%"& E",.&E#-&E,KD/&%DKG& & M &:F@% EB% :;C@H<@% J?E<KIF@FL% T"#1%"%-&F,-&@%A&%D&%-F%5D&/D"L1&3%A& E4-1%"%-& ",D%& $"*A#FD%D& 3%A& Y& ,-D,5& /DQ%"-%"8% 7%A& ,D& D"BFF%& $I& ,-3%5A%5/%/M4F*-%D& F,-& C"#1%"%-& 5J/%& 3%"%& ABCA%1I%-A%& ,-3%5A%5/%"& ,E& $"*A#FD%D.& /F"%@%D& ,E& ,-A"%& C"#1%"%.&*1&A%"&C"#1%"%-&@45&*1/I&/%5@& @J"%& 4& /D,-A& D45& ,D& /F"4@%& %-& ,-3%5A%5/%& #A*@%"& ,D& ",D%& $"*A#FD%D& 3%A&/DQ%"-%"G&% &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 9&0*3&*1/I&%"&C%/F"%@%D&4&67M$"*1",33%D&*3&AI/%3,F"%5&

&

S&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

% M

(HF@?;:F=>@?L% H%A%"/D& $I& @,"%-/& $"*E45& F,-& C"#1%"%-& EI& %D& *@%"C54F& *@%"& ,-A"%&@,"%"&3%A&/,33%&4-A+*5A.&/*3&A%-&@,"%&C"#1%"%-&541%&+,"&/K,--%DG& 7,"%"-%&%"&/,3D4A41&D451J-1%541&4&A%-&$I1J5A%-A%&C#D4FG&<5D%"-,D4@%"-%&%"& 54/D%D& *$& 4& $"4*"4D%"%D& "JFF%EL51%& Z& A@/G& 4& %F/%3$5%D& 3%A& 3,F"%5& 4& D*3,D& 54/D%/&A%&$"*A#FD%"&/*3&+,"&E5%/D&3,DK+&4&@,"%A%F5,",D4*-%-G&7%A&,D&D"BFF%& $I& %-& ,E& A%& ,-A"%& @,"%"& F*33%"& A%--%/& @,"%$"*E45& *$& $I& /,33%& 3IA%& /*3&3%A&A%-&/K,--%A%&@,"%G%

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

&

'&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

%

% 5,&#.&(M#

!"#

LIVE FUN FACTS

SE PROGRAMMERNE

SCAN DIN VARE

NAVN: " PRIS: " LOCATION:

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO

"Guld makrel i klassisk tomatsauce "18,95 kr. "Kvickly, Nørrebrogade 105

INFO OM VAREN

ALTERNATIVER

%

% % % %

&

;&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

% &("(&%N%MO*% % && & & & & & & & % % % & & & & & &

% %

4@EB?:D=W&U#-&U,KDMA%5%-&4&,$$=%-&F,-&F#-&C"#1%/&4&/,33%-+J-1&3%A&67M #A/%-A%5/%-&Z&,5D/I&+Q%33%&$I&/*E,%-G&?%"43*A&%"&>0K,-&A4-&@,"%>&3%-#%-&3%1%D& 3*C45,E+J-141&4A%D&A#&F#-&F,-&C"#1%&A%-&4&/#$%"3,"F%A%DG&?%"#A*@%"&1L"&!V0M E#-FD4*-%-&,D&,$$=%-&@%A&+@45F%D&@,"%+#/&E*"C"#1%"%-&C%E4-A%"&/41&4&*1&F#-&@4/%"& @,"%"&E",&A%-&$I1J5A%-A%&E*""%D-4-1G& & 3=<W&U*"C"#1%"%-&/$,"%"&D4A&@%A&,D&,-A"%&+,"&/,D&/41&4-A&4&%D&$"*A#FD&E*"&%-G&?%D& F"J@%"&F#-&%D&%-F%5D&D"BF&$I&F,3%",F-,$$%-&*1&/I&%"&A%"&4-E*&*3&@,"%-G&645& 1%-1J5A&%"&A%"&1"#-A%D&A%-&/D*"%&A,D,C,/%&3#541+%A&E*"&,D&1%--%31I&/,3D541%& ELA%@,"%"&4&/#$%"3,"F%A%D&*1&C"#1%&"41D41&3%1%D&D4A&$I&A%DD%G& & 7@?GE;H=BL%<$$=%-&%"&F#-&$%"/*-541&4&A%D&*3E,-1&,D&C"#1%"%-&+,"&%D&D45F-BDD%D&%-& C%/D%3D&U,K%C**F&$"*E45&D45&,$$=%-G&?%"43*A&F"J@%"&A%D&4FF%&$%"/*-541%& 4-A/D4554-1%"&%55%"&541-%-A%&,D&C"#1%&%-&,-A%-/&,$$G& & *E9=:HL&<$$=%-&+,"&4FF%&-*1%-&@4A%"%&/*K4,5&A43%-/4*-&#A*@%"&,D&C"#1%"-%&F,-&/%& +4-,-A%-/&,-3%5A%5/%"G& & .E??@F;=;BL%U*"&C"#1%"%-&%"&A%"&4FF%&-*1%-&E*""%D-4-1&4&,$$=%-&#A*@%"& 3#541+%A%-&E*"&,D&EI&%D&*@%"C54F&*@%"&A%&E*"/F%5541%&@,"%"/&$"4/G&?%"43*A&%"&A%"&E*"& /#$%"3,"F%A%"-%&%-&IC%-5B/&E*""%D-4-1&4&,D&A%&EI"&%-&3,//%&#-4F&4-E*"3,D4*-&*3& A%"%/&F#-A%"G& & M@<=:FE?L%<$$=%-&14@%"&$"*1",33%D&%-&#A@4A%D&A43%-/4*-&4A%D&E*"C"#1%"%-&C54@%"& *$5B/D&*3&+@,A&A%D&%"&A%&/$4/%"&Z&/*3&*$"4-A%541D&%"&$"*1",33%D/&$"J34/G& ?%"#A*@%"&%"&A%"&4&67&3%-#%-&$I&,$$=%-&3#541+%A&E*"&A4"%FD%&4-D%",FD4*-&3%55%3& & 67&$"*1",33%D&*1&,$$=%-G& & & &

&

[&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

&

3/#%3/,$4%*+,3*#L% %

% 3P@%FP=;BL%2-&,$$&A%"&1L"&A%D&-%3D&E*"&E*"C"#1%"%-&,D&1%--%3/F#%&+@,A&A%"&%"&4& A%&ELA%@,"%"&+,-N+#-&+,-A5%"&4&/#$%"3,"F%A%DG& & #QF?:% ':HK@GL% T"#1%"%-& /F,5& *$"%DD%& /41& @4,& U,K%C**FG& ?%"3%A& 4-A%+*5A%"& ,$$=%-& %-& 3,//%& @J"A4E#5A& 4-E*"3,D4*-& *3& +@%3& C"#1%"%-& %"W& ]L-.& ,5A%".& 1%*1",E4.& #AA,--%5/%G& ?%D& F,-& $*D%-D4%5D& /%D& IC-%& *$& E*"& %D& /,3,"C%QA%& 3%A& A,-/F%& /#$%"3,"F%A%"G& HI"& C"#1%"%-& /K,--%"& %55%"& ,-3%5A%"& %-& @,"%& @45& /#$%"3,"F%A%"-%& @J"%& 4& /D,-A& D45& ,D& /%& -%D*$& +@45F%-& DB$%& @,"%& %-& C%/D%3D& $%"/*-& E*"%D"JFF%"G& ^A%"541%"%& @45& /#$%"3,"F%A%"-%& @4,& ,$$=%-/& !V0& E#-FD4*-& F#--%& /%& +@45F%& $%"/*-%"& A%"& +,-A5%"& 4& +@45F%& /#$%"3,"F%A%"& *1& *1/I& +@45F%& D4A/$#-FD%"&A%&+,-A5%"&$IG&& & 6ECCK;=FRL% P& 3%-#%-& 3%A& C"#1%",-3%5A%5/%"& F,-& C"#1%"%-& A%5%& /4-%& %"E,"4-1%"& 3%A& A%D& $I1J5A%-A%& $"*A#FDG& T"#1%"%-& F,-& ",D%& %D& $"*A#FD& *1& +,"& A%"E*"&4-AE5BA%5/%&$I&+@,A&,-A"%&FLC%"&/4A%-+%-G& &

2""S)$,$4%04%)(44&2$"%

& "@;%&@;@%':?@%T%@F%K;<@?PEH<@;<@% DE?U?KB@?J?EB?:C% ?%-& _%-%& 7,"%& %"& %D& E*"C"#1%"$"*1",3&$I&67S.&A%"&$I&%-& #-A%"+*5A%-A%& 3IA%& /F,5& *$5B/%& /%%"-%.& *3& A%& @,"%"& @4& /D4ED%"& C%F%-AD/F,C& 3%A& 4& @*"%/& A,1541A,1G& 7J"D%-.& 041#"A& ]*-1/+LQ& O,"/%-.& +,"& 41%--%3&\&$"*1",33%"&D45&*$1,@%&,D& F411%& -J"3%"%& $I& -*15%& ,E& A%& ELA%@,"%"&/*3&@4&A,-/F%"%&C"#1%"&*1& 4-AD,1%"&4&A,1541A,1%-.&3%-&/*3&F#-& EI&@%A.&+@*"A,-&C54@%"&D45G&2"&A%"&EG%F/G& E*"/F%5& $I& F45A%@,-A& *1& $*/D%@,-A`& a@*"A,-& EI"& A%& /F4-A%D& ,E& AI/%3,F"%55%-`& X1& C54@%"& JC5%"& C%+,-A5%D& 3%A& /FQ#5D%& /D*EE%".& /I& A%& +*5A%"& /41& 5J-1%"%`&

&

\&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

& U*"C"#1%"%-& /F,5& %ED%"& ,D& +,@%& /%D& $"*1",33%D& C54@%& 3%"%& C%@4A/D& *3& A%& ELA%@,"%"&@4&4-AD,1%".&*1&F5*1%"%&$I&@,"%"-%/&"%Q/%&E",&$"*A#FD%D&C54@%"&D45.&D45&A%D& +,@-%"&$I&+B5A%-&4&/#$%"3,"F%A%DG&7J"D%-/&"*55%&%".&,D&+,-&$I&%-&-B/1%""41&3IA%& #-A%"/L1%"& ELA%@,"%"-%/& $"*A#FD4*-/E*"+*5A.& *1& A%"3%A& 14@%"& E*"C"#1%"-%& %D& 1"#-A5,1&E*"&,D&@J51%&A%-&"41D41%&@,"%&E*"&A%3G& &

"@;%&@;@%':?@%:JJO@;%=%?@H:F=E;%F=H%F>VJ?EB?:CC@F% <$$=%-&"%5,D%"%"&/41&D45&D@M$"*1",33%D.&A,&A%-&+,"&D45&E*"3I5&,D&*$5B/%&C"#1%"-%& *3&A%&ELA%@,"%"&@4&$#DD%"&4&4-AFLC/F#"@%-&*1&4&@*"%/&F"*$.&3%-/&A%&+,-A5%"&4-AG& <$$=%-&%"&%-&#A@4A%D&*$5B/-4-1/DQ%-%/D%&E*"&/%%"-%.&A@/G&<D&A%&3%A&,$$=%-&EI"&%-& 3%"@4A%-.& 3%-/& A%& /%"& $"*1",33%D& @4,& A%& E#-& E,KD/.& A%-& 54@%& 1%-%"%"%".& *1& A%"#A*@%"& EI"& 3%"@4A%-.& -I"& A%& +,-A5%"& 4-A& *1& /DI"& *@%"& E*"& ELA%@,"%"-%& 4& /#$%"3,"F%A%DG& ]*"D& /,1DW& <$$=%-& /F,5& 14@%& %-& BA%"541%"%& 4-E*"3,D4*-& D45& C"#1%"%-& *3.& +@*"& @,"%-& /D,33%"& E",& *1& +@,A& A%-& 4-A%+*5A%"G& HI"& C"#1%"-%& 4& /#$%"3,"F%A%D&/K,--%"&A%&@,"%"&A%&L-/F%"&*$5B/-4-1%"&*3.&C54@%"&A%&4-@*5@%"%D& *1&D@#-1%D&D45&,D&D,1%&/D4554-1&D45&+@45F%-&@,"%&A%&L-/F%"&,D&D,1%&3%A&+Q%3G&<$$=%-& E*"DJ55%"& ,5D/I& 4FF%& -*1%D& *3.& +@,A& A%"& %"& %"& "41D41D& *1& E*"F%"D.& 3%-& F,-& 14@%& C"#1%"%-& 3#541+%A& E*"& /%5@& ,D& @J51%G& ?%"#A*@%"& F,-& 3,-& /I& 3%A& ,-3%5A%5/%/E#-FD4*-%-&4-@*5@%"%&/41.&*1&14@%&*1&5J/%&1*A%&"IA.&,-C%E,54-1%"&33G& E",&,-A"%&C"#1%"%G& &

)?KB@?;@G%U@PE>%

8%1%D& ,E& A%D& @4& A,-/F%"%.& FLC%"& *1& E*"C"#1%".& ,-%"& @4& 4FF%& -*1%D& *3& $"*A#FD4*-%-& ,EG& & X1& F#-& A%& EJ""%/D%& +,"& D4A& D45& ,D& /JDD%& /41& 4-A& 4.& +@*"A,-& A%& A,1541%& @,"%"& C54@%"& E"%3/D455%DG& P& E*"C"#1%"$"*1",33%D& >?%-& _%-%& 7,"%>& 14@%"& @J"D%-& 041#"A& ]*-1/+LQ& O,"/%-& E*"C"#1%"%-& @4A%-& *1& 4-A/41D.& 4& %D& #A@,51& ,E& A%& @,"%"& @4& A,-/F%"%& *ED%& F*33%"& 4& @*"%/& 4-AFLC/F#"@G& & >?%-& _%-%& 7,"%>& ,$$=%-/.& $"43J"%&E#-FD4*-&%".&$I&/,33%&3IA%&/*3&$"*1",33%D&1L".&,D&*$5B/%&*1&D45CBA%& 3%"@4A%-& D45& E*"C"#1%"%-& *3& A%& ELA%@,"%"& A%& F*33%"& 4& A%"%/& 4-AFLC/F#"@& *1& A%"@%A&14@%&E*"C"#1%"%-&3#541+%A&E*"&,D&D,1%&/D4554-1&D45&A%"%/&ELA%@,"%G&& & ULA%@,"%"& %"& %-& @41D41& *1& -LA@%-A41& A%5& ,E& @*"%/& +@%"A,1G& P-AFLC& ,E& ELA%@,"%"& #A1L"&%-&"%5,D4@&/D*"&A%5&,E&E*"C"#1%"-%/&#A14ED%".&4-AFLC%-%&D,1%"&%-&@J/%-D541& A%5& ,E& E*"C"#1%"-%/& E"4D4A.& *1& A%& %"& E*"C#-A%D& 3%A& 3,-1%& %-F%5D/DI%-A%& @,51G& 8,"F%A%D& E*"& ELA%@,"%"& +,"& A%"E*"& /J"541& C%DBA-4-1& E*"& ,55%& E*"C"#1%"%G! ?""& %"& $"%/D41%&*1&/D,D#/&4&,D&AB"F%&*1&5,@%&/4-&F"%,D4@%&3,A&/%5@.&*1&/%5@&*3&A,-/F%"-%& D,5%"& 3%1%D& *3& /$%K4,5C#D4FF%".& #-4FF%& 3,A*$/F"4ED%"& *1& /%"& D@& 3%A& /DQ%"-%F*FF%.& %"& E,FD#3.& ,D& A,-/F%"-%& 4/J"& FLC%"& A%"%/& 3,A. D*& /D%A%"W& P& /#$%"3,"F%A%D& *1& 4& A4/K*#-DE*""%D-4-1%"G& >?%-& "%-%& @,"%>& ,$$=%-& /F,5& 1L"%& A%D& 3#541D&E*"&E*"C"#1%"%-&,D&C54@%&*$5B/D&+%"&*1&-#.&A%"#AE",&D,1%&%D&@,51&*3&+@45F%& @,"%"& A%& L-/F%"& ,D& F*33%& 4& A%"%/& 4-AFLC/F#"@G& )*& C%A"%& *1& Q*& 3%"%& *$5B/D& 1"#-A5,1&E*"C"#1%"-%&+,".&Q*&-%33%"%&%"&A%D&,D&D"JEE%&A%D&"41D41%&@,51&E*"&A%3G& 7%A&,D&/K,--%&@,"%-.&F,-&A%&EI&4-E*"3,D4*-&*3&$"*A#FD%D.&,5D%"-,D4@%"&D45&,-A"%& ELA%@,"%".&/,33%-541-4-1%"&,E&ELA%@,"%"&*1&,-A"%&E*"C"#1%"%/&C%AL33%5/%"&,E& $"*A#FD%DG& &

)?KB%

<$$=%-& F,-& C"#1%/& 4& E*"/F%5541%& /4D#,D4*-%"& *1& $I& E*"/F%5541%& D4A/$#-FD%"W& P& "%5,D4*-&D45&D@M$"*1",33%D&*1&#A%-&E*"&D@M$"*1",33%D/&F*-D%F/DG&& &

b&


!"#$$%&'&(&)*+,-.&)*-,/.&0,",+&*1&23454%&(&6789:9;& &

&

% 2;<@?%F>VJ?EB?:CC@F% 0%%"%-&F,-&@%A&+QJ5$&,E&dD&D"BF.&EI&54@%&E#-&E,KD/.&A%"&1%-%"%"&3%"@4A%-&4&E*"+*5A& D45&A%D.&A%"&E*"DJ55%/&4&$"*1",33%DG&a@4/&C"#1%"%-&+,"&,$$=%-&IC%-&F,-&A%-&/%5@& E4-A%&#A&,E.&+@*"&4&$"*1",33%D&A#&%"&-I%D&D45.&*1&#A&E",&A%D.&14@%&A41&#AABC%-A%& E#-&E,KD/&4&F*-D%F/D&D45&$"*1",33%DG&UG%F/G&4&$"*1",33%D&*3&3,F"%5.&+@*"&041#"A& #-A%"/L1%".&+@*"A,-&3,-&EI"&/F4-A%D&,E&3,F"%55%"&D45&AI/%3,F"%5&Z&+%"&F#--%&%D& E#-&E,KD&%F/%3$%5@4/&/41%&-*1%D&*3&F*-/%"@%/AI/%-G& & #$%#&'#(! &

#DF@?%F>VJ?EB?:CC@F%

T"#1%"%-& D,1%"& ,$$=%-& 3%A& 4& /#$%"3,"F%A%D.&E*"&,D&E4-A%&BA%"541%"%& 4-E*"3,D4*-& *3& ELA%@,"%"-%& 4-A%-& A%& C54@%"& $"*$$%D& 4& F#"@%-G& 6@M $"*1",33%D&+,"&,5D/I&EI%D&/%%"%-&D45&,D& 4-D%"%//%"%& /41& E*".& +@,A& A%"& %"& 4& A%& E*"/F%5541%& @,"%".& *1& +@*"A,-& A%& E"%3/D455%/G& <$$=%-& 1L"& A%D& 3#541D& E*"& E*"C"#1%"-%& ,D& 1%--%3/F#%.& +@,A& @,"%"-%& 4-A%+*5A%"& Z& *1& @45& 4& /4A/D%& %-A%& /F,C%& %-& 1"#-A5J11%-A%& @J"A4& *1&3%"@4A%-&E*"&A%-&%-F%5D%&C"#1%"G& &

?%-& _%-%& 7,"%& !& 4-D%"%//%& E*"& ELA%@,"%"/& D45C54@%-& !& C"#1& ,E& ,$$&!&@4A%-&&

& <$$=%-&14@%"&,5D/I&4&C%A/D%&E,5A.&C"#1%"%-&3#541+%A&E*"&,D&C54@%&%-&3%"%&C%@4A/D& E*"C"#1%"G& ?%"#A*@%"& %"& A%"& %-& 1",A& ,E& 4-@*5@%"4-1.& -I"& A%-& %-F%5D%& C"#1%"& ,-3%5A%"&A%&@,"%"&A%&%-A%"&3%A&,D&FLC%.&*1&A%"@%A&@45&A%"&@J"%&%-&C"#1%"MD45M C"#1%"&F*33#-4F,D4*-.&A%"&F,-&14@%&A%-&%-F%5D%&%D&/DL""%&*1&C%A"%&*@%"C54F&*@%"& A%&@,"%".&A%"&%"&D451J-1%541%&4&/#$%"3,"F%A%DG& %

#DF@?%U?KB%:D%CEU=HV:JJ%

T"#1%"-%& EI"& %-& 1%-%"%5& @4A%-& *3& ELA%@,"%"G& 8I/F%& +,"& A%& EI%D& %-& J-A"%D& +*5A-4-1& D45.& +@,A& A%& @45& *1& 4FF%& @45& FLC%G& <$$=%-& /F,5& ,5D/I& +QJ5$%& A%-& %-F%5D%& C"#1%"&D45&,D&D"JEE%&-*15%&3%"%&C%@4A/D%&@,51&4EDG&,D&FLC%&ELA%@,"%"G&

& "@;%K;=II@%C@?>W?<=%

?%-&3*C45%&3%"@J"A4&@%A&>?%-&"%-%&@,"%&>&,$$=%-&%".&,D&3,-&-#&*1&+%"&F,-&C54@%& %-& 3%"%& *$5B/D& E*"C"#1%"G& 8%A& %D& %-F%5D& F54F.& F,-& A#& /*3& E*"C"#1%"& D,1%& %D& %-F%5D/DI%-A%&@,51.&#A&E",&-%D*$&A4-%&C%+*@&*1&A4-&54@//D45G <$$=%-&14@%"&/,3D4A41& $"*1",33%D& %-& %F/D",& A43%-/4*-.& @%A& ,D& /%%"%-.& 5LC%-A%& 41%--%3& $"*1",33%"-%.&3*AD,1%"&#-A%"+*5A%-%&E#-&E,KD/G& & & &

c&


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Guld på gættet – en mobil app til tv-programmet Guld på godset Beskrivelse af ide, indholdselementer og primære funktioner App’en ”Guld på gættet” tilføjer et quizelement til DRs ikke quiz-baserede antikvitetsprogrammet ”Guld på godset”. I hvert program afholdes tre auktioner, hvor fire faste antikopkøbere får mulighed for at byde på en genstand, som en privatperson har medbragt. ”Guld på gættet”-appen giver seeren mulighed for selv at lege auktionarius ved at gætte på, hvad genstanden ender med at blive solgt for. Seeren afgiver et bud på salgsprisen af den pågældende genstand for hver af de tre auktioner, og konkurrencen afvikles live under visningen af programmet. Afstemningen i app’en virker kun, når programmet sendes live. Når man har afgivet sit bud på en auktion, kan man løbende se, hvordan ens bud rangerer i forhold til de andre seeres gæt. Man har også mulighed for at tilføje sine venner, så man kan se sin stilling internt i sin bekendtskabskreds. Den seer, som sammenlagt kommer tættest på den rigtige salgspris i de tre auktioner, er dagens vinder. Præmien for dagens vinder er en rejse til et stort loppemarked i London. Der kåres også en samlet vinder for de otte afsnit i programserien. Hovedpræmien er en rejse til New York, hvor vinderen får en guidet tur rundt på de fantastiske loppemarkeder i Hells Kitchen og i Brooklyn. App’en forudsætter at programmets struktur ændres en smule for at tilpasse sig konkurrencen i app’en. Som tv-programmet er nu varierer antallet af auktioner fra program til program. Dette skal ændres til, at der fast er tre auktioner i hvert program. Disse skal afvikles på samme vis, med samme præsentation af genstanden, som skal auktioneres. App’en benytter telefonens mikrofon til at sync’e med med tv-transmitionen. Dette gør at app’en er 100% i sync med de tre auktioner og giver den bedst mulige oplevelse for brugeren.

1


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

App’ens indhold, funktion, forløb og brug i relation til tv-programmet

Flowcharten illustrerer flow og forløb/brug af app’en Guld på gættet i relation til tvprogrammet Guld på godset. Flowcharten viser én auktion. Der er tre auktioner i hvert program.

2


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Skitse på indholdsstruktur og omfang

Når man først downloader app’en og åbner den, ser man som det første et billede af værten, Mette Bluhme Rieck. Øverst er app’ens navn, Guld på gættet, i samme font og stil som vi kender det fra tv-programmet. På denne side kan man, som det eneste, oprette en bruger, da dette er et krav til at kunne benytte sig af app’en. Denne side ser man kun som førstegangsbruger. Er man allerede registreret, kommer man direkte ind på app’ens egentlige forside.

Når man trykker på ”opret bruger” kommer man videre til registrerringssiden. Her skal man udfylde sit navn, e-mail, køn og fødselsdag. Disse informationer skal bruges til statistikkerne og i tilfælde af, at man vinder en præmie.

3


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Når man er oprettet som bruger, kommer man automatisk ind på app’ens faktiske forside. Denne side har to forskellige udtryk alt efter om tvprogrammet sendes live eller ej. Hvis Guld på godset ikke bliver sendt, vil der være et ur, som tæller ned til næste programvisning og dermed også næste gang du kan spille med.

Idet programmet Guld på godset starter aktiveres app’en og der vil stå på skærmen at programmet er live. Brugeren for at vide at der ventes på at første auktion igangsættes.

Man har altid mulighed for at se statistikker og tilføje venner.

4


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Når den første auktion går i gang i programmet, aktiveres den ligeledes i app’en og brugeren får lov til at gætte med.

Når tiden udløber og man har indtastet sit gæt, vises ens eget gæt, det faktiske nuværende bud i programmet (højeste bud, som løbende ændres i forhold til opkøbernes bud) og ens foreløbige score.

5


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Når auktionen er slut i programmet, vises hvad genstanden er blevet solgt for (eller højeste bud, hvis genstanden ikke blev solgt). Man kan ligeledes set sit eget bud og sin score i procent.

Ved at gå videre kan man se sin placering i forhold til alle de andre deltagende seere og sine venner, samt sin samlede score.

6


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Efter første auktion er afsluttet vil app’en igen vente på næste auktion og forløbet vil gentage sig. Din samlet score vil ændre sig i forhold til dine sidste to gæt.

Efter programmets afslutning vil en side komme frem, hvor der står ”tak fordi du gættede med”. Hvis man er den heldige vinder af dagens program, vil dette fremgå. Man kommer herefter igen ud på forsiden, hvor uret igen vil tælle ned til næste programvisning og spil.

7


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Denne timeline viser de nedslagspunkter i programmet, hvor brugeren opfordres til at deltage i ’Guld på gættet’ via sin mobil-app. Som det fremgår, begrænses brugernes aktivitet til tre gange fem minutter i løbet af programmets varighed a 60 minutter. De første 10 minutter opfordres brugerne til at hente app’en og logge ind, hvis ikke de tidligere har gjort dette. Brugeraktiviteten er fordelt jævnt over de 60 minutter for at fastholde seerne i gennem hele programmet. Bemærk de lange sekvenser uden brugeraktivitet, hvor seeren har mulighed for at give sin udelte opmærksomhed til programmets øvrige indhold.

8


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

”Guld på gættet” set i Tomi T Ahonens ”The 6 M’s Mobile Service Creation Tool”

Rum/Geografi: ’Guld på gættet’-app’en er ikke en app, der decideret gør brug af ”geo awareness” eller lignende. Dog kan man tale om at app’en udvider rummet og oplevelsen, hvori man ser tv. App’en giver ligeledes en fornemmelse af, at man er til stede til auktionen og i det rum, hvor den foregår. Tid Fordi app’en kun lever live, lever den i kraft af tid og scorer derfor højt her. I tiden, hvor den lever, udvider den tv-oplevelsen med et multitasking-element og tidsaspektet gør oplevelsen mere intens og medrivende for seeren i nuet. Personlig Det eneste, der gør denne app personlig, er at man skal komme med sin egen (personlige) vurdering af prisen på de auktionerede genstande. Man har mulighed for at se, hvordan man rangerer i forhold til venner og andre danskere. Muligheden for at dele sine gæt er også en del af app’ens hovedfunktioner. Der er hverken mulighed for at customisere eller personliggøre app’en. Social I og med at Guld på gættet er en konkurrence-app, er den i høj grad social. Hver bruger bidrager til den samlede statistik med deres gæt. Hver bruger interagerer indirekte med hverandre ved at være i konkurrence mod dem. Vigtigst af alt kan man dele sine resultater på Facebook og spille direkte mod sine venner fra Facebook og e-mail. Forretning App’en indeholder intet forretningselement. Mediator App’en scorer højest på mediator, da den er skabt til at fungere i samspil med tv’et.

9


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Uddybning og baggrund Tv-programmet og app’ens tilknytning ”Guld på Godset” er et af DR’s helt store antikvitetsprogrammer i 8 afsnit, som blev sendt på DR1 i sommeren 2013. Programmet opfordrer danskere i forskellige egne af landet til at medbringe sine antikviteter fra gemmerne, så de kan blive vurderet af eksperter og i visse tilfælde solgt til antikvitetsopkøbere. Programmet styres undervejs af vært, Mette Bluhme Rieck. Programmet veksler mellem tre forskellige elementer: 1) Antikvitetseksperters vurderinger af de lokale danskeres medbragte antikviteter. Dette element giver seeren viden om vurdering af antikviteter. 2) ”Den hårdeste handel” - En auktion, hvor en medvirkende medbringer en genstand, som de vil sælge. De præsenterer genstanden og fortæller hvad de selv ved om den og til tider hvad de håber at sælge den for. Efterfølgende præsenteres fire antikvitetsopkøbere for genstanden. De supplerer med viden og fortæller om deres personlige interesse i netop denne antikvitet. Til sidst byder antikvitetsopkøberne på genstanden mod hinanden. Ejeren vælger selv om de vil sælge eller ej, men sælger for det meste. Der er en til tre af disse auktioner i hvert program. 3) Rundtur på det slot/gods der optages på. Værten guides af en person med tilknytning til godset, og seeren får baggrundsviden og anekdoter fra godsets historie. App’en Guld på gættet fokuserer på auktionerne ”Den hårdeste handel”. Det er her i programmet, hvor det er mest oplagt at lave en konkurrence/spil, da der er en klar start, midte og slutning – et oplæg og et udfald. Programmet er ikke et quizprogram, men det lægger i høj grad op til, at seerne kan sidde derhjemme og gætte med på højeste bud. Før nu har seerne dog ikke haft mulighed for at konkurrere mod mennesker uden for hjemmets fire vægge eller vise resten af Danmark hvad de ved om antikviteter. App’en udvider Tv-oplevelsen med en brugerinvolvering, hvor seeren ikke bare iagttager en antikvitet blive budt på af eksperter, men selv aktivt deltager i vurderingen og bidrager til statistikker over danskernes gæt. I og med at brugerinvolvering er begrænset til tre korte nedslagspunkter i programmet, sikrer det koncentration på det øvrige forløb. Brugeren opfordres således kun til at kigge ned i sin telefon/tablet i tre intervaller af 5 minutter. Behov hos brugerne Vi ser flere behov hos ”Guld på Godset”-seerne, som app’en vil indfri: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Muligheden for at gætte med aktivt. Muligheden for at sammenligne sig selv med andre seers viden om antikviteter. Muligheden for at konkurrere mod andre antikvitetsinteresserede. At vise andre, at man har en stor viden om antikviteter. Se hvad andre danskere ved om antikviteter i form af statistikker over deres gæt. Muligheden for at dele og konkurrere med sine venner på de sociale medier.

10


Gruppe 4: Ida, Alexandra, Esben og Ian Cross media – 7. Semester – TVM1014 Opgave 2 – Mobil app – ”Guld på gættet”

Brugssituation Guld på gættet app’en bruges i nuet, altså i det tidsrum, hvor tv-programmet sendes. Seeren vil sidde med sin mobiltelefon i sofaen, mens de ser programmet i tv. Da app’en fungerer mens programmet sendes, er der ikke en tænkt situation for hvad seeren gør før og efter brug. Har brugeren ikke brugt app’en før, men kender til den, kunne denne bruge tiden før programmet sendes på at downloade den og registrere sig. Dette er der dog også mulighed for og opfordres til, at seeren gør i de første ti minutter af programmet. Før programmet kunne det også tænkes, at brugeren tjekker sin egen score og hvor denne ligger placeret i forhold til venner og resten af danskerne (statistik). Derudover kan man, inden programmet sendes og app’en tages i brug, dele på Facebook, at man gætter med på Guld på godset i aften og opfordre/udfordre sine venner til at gøre det samme. Efter brug af app’en, når programmet er slut, kan brugeren tjekke statistikker og se hvordan de klarer sig i forhold til den samlede konkurrence, som kører i løbet af de otte afsnit. Igen opfordres der til, at brugeren deler sin placering i konkurrencen på de sociale medier. Den mobile merværdi Den mobile merværdi i Guld på gættet gives i form af brugerinvolvering og et konkurrenceelement. App’en bringer ikke ny eller uddybende viden om antikviteter, men tilføjer et quizelement til et ellers ikke quiz-baseret tv-program. Den giver seerne af programmet noget nyt og tager den faktor i brug, at seerne alligevel sidder derhjemme og gætter med. På den måde tilføjer app’en en interaktion til en envejskommunikation. Konkurrenceelementet kan også tiltrække nye seere til tv-programmet. Brugere, som ikke ville finde programmet interessant nok i sig selv, men ser det fordi det også er en konkurrence. Præmierne kan også tiltrække nye seere. Sidst men ikke mindst kan app’en være med til at fastholde seeren igennem programmet og skabe loyale seere, som også vil følge med i de efterfølgende programmer. Konkurrencen og kåringen af den dygtigste ’Guld på gættet’-deltager giver således en dramaturgisk bue fra afsnit 1 til afsnit 8.

11


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

 

      Idé  til  mobil  applikation  i  tilknytning  til  tv-­‐programmet   ’Danmarks  Skønneste  Hjem’   på  DR1      

1 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

       

"Et  godt  hjem  er  afgørende  for  vores  psykiske  og  fysiske  velbefindende"             Eva  Harlou,  tv-­‐vært  

        2 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

”DANMARKS SKØNNESTE   APP”   DEL  1.   a) Vi  har  udviklet  en  app  til  livsstils-­‐  og  boligprogrammet  ’Danmarks  Skønneste  Hjem’.   Navnet  er  ’Danmarks  Skønnest  App’,  da  der  skal  være  en  klar  sammenhæng  mellem  tv-­‐ programmet  og  appen.  Appen  har  to  hovedfunktioner:   I. Primærfunktionen  er  af  augmented  reality  karakter  og  skal  benyttes  samtidig  med   at  programmet  vises  på  tv.  Man  installerer  appen  på  sin  iPhone  eller  iPad  og  holder   den  op  foran  tv-­‐skærmen,  imens  programmet  kører.  Kameraet  på  tabletten  eller   telefonen  filmer  tv-­‐skærmen  og  laver  et  informations-­‐overlay,  som  giver  brugeren   info  om  materialer,  møbler  eller  den  brugskunst,  der  er  i  det  hjem,  værterne  besøger.   Brugerne  kan  se  navnet,  beskrivelsen,  prisen  på  objektet  og  browse  lignende   produkter  alt  imens  de  stadig  kan  se  og  følge  med  i  programmet  på  tv-­‐skærmen.     II. Sekundærfunktionen  giver  seerne  mulighed  for  selv  at  agere  værter  og  deltage  i   konkurrencen  om  Danmarks  Skønneste  Hjem.  Brugerne  uploader  billeder  eller   videooptagelser  af  deres  hjem  og  andre  brugere  kan  så  kommentere,  rise,  rose  og   rate  de  forskellige  hjem.  Det  hjem  der  får  højest  rating,  deltager  automatisk  i   programfinalen.   b) Illustrationer  af  appens  forside  og  undersider:        

-­‐ Herover:  Primærfunktionens   informations-­‐overlay  vist  på  iPad.   3 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

-­‐

Herover: Sekundærfunktionens  undersider.  En  bruger  uploader  billeder  af  sit  hjem,  derefter   kan  der  rates,  kommenteres  og  browses  af  andre  brugere.  Herunder:  knappen  ’live’  byder   brugerne  velkommen,  når  de  åbner  appen.  Det  giver   hurtig  adgang  til  at  aktivere  augmented  reality-­‐ funktionen  og  få  info  om  hjemmet  i  tv-­‐programmet.  

c) Primærfunktionen  fungerer  således:  Seeren  er  i  gang   med  at  se  Danmarks  Skønneste  hjem  og  er  begejstret   for  en  særlig  indretning,  et  møbel,  et  billede  eller  et   materialevalg.  Normalt  ville  seeren  skulle  google  og   gætte  sig  frem  til  de  pågældende  produkter  –  eller   produkter,  der  minder  om  dem  –  det  gør  appen  nu  selv.   Brugeren  åbner  appen  på  sin  telefon  eller  tablet,  trykker   på  den  store  ’live’  knap  og  kameraet  tændes.  Inden   programmet  starter  er  der  naturligvis  gjort  opmærksom   på  at  man  skal  huske  at  downloade  og  klargøre  sit  

4 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

udstyr. Nu  opdager  seeren  så  et  særligt  sofabord,  som  virker  spændende.  Seeren  holder  appen  op   foran  tv-­‐skærmen  og  trykker  på  sofabordet.  Straks  popper  en  lille  informationsboks  frem   på  touchskærmen:  ”Muuto  Sofabord.  2350  kr.  Designet  af  etc…”,    står  der  i   informationsboksen.  Det  er  nu  muligt  for  seeren  at  trykke  på  linket  til  designerens   hjemmeside,  trykke  på  en  knap,  der  viser  lignende  produkter,  eller  trykke  på  et  nyt  objekt  i   det  besøgte  hjem,  som  virker  interessant.  Nu  trykker  seeren  så  på  gulvet,  der  er  smukt  og   gammelt:  ”Sildebensparket.  Opfundet  af…  brugt  for  første  gang  i…  etc.”  sildebensparket   er  ikke  et  enkeltstående  produkt,  så  appen  linker  til  en  række  hjemmesider,  hvor  det  kan   erhverves.  Altså  gør  appen  det  nemt  og  funktionelt  for  seerne  at  lade  sig  inspirere  af  og   investere  i  møbler,  produkter,  elementer  og  materialer  fra  Danmarks  skønneste  hjem.  Den   giver  seerne  muligheden  og  værktøjer  til  selv  at  forskønne  deres  hjem.     Sekundærfunktionen  handler  udelukkende  om  udveksling  og  debat  brugerne  imellem.   Hvis  man  ser  programmet  og  føler,  at  man  har  en  skønt  hjem,  der  kan  konkurrere  med  de   huse  tv-­‐værterne  besøger,  kan  man  uploade  billeder  eller  video  til  Danmarks  Skønneste   App.  Billederne  kan  så  kommenteres  og  rates  af  alle  andre  brugere  vha.  fem  røde  stjerner.   Topscorerne  ligger  øverst  men  alle  billeder  og  hjem  kan  browses,  rates  og  kommenteres.   Brugerne  får  mulighed  for  at  agere  værter  og  komme  med  gode  forslag  til  forbedringer   eller  kritik  af  indretningsmæssige  valg.  Det  kræver  blot  at  brugerne  connecter  med  deres   Facebook-­‐profil.     d) Informationsstruktur  og  flowchart:  

Herover:  Brugerne  har  mulighed  for  at  browse  møbler  og  designelementer  i  alle  tidligere   afsnit  af  ’Danmark  Skønneste  Hjem’.  Dermed  kan  de  altid  vende  tilbage  og  finde  netop  dén   lampe  eller  det  teakbord,  de  husker.  

5 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

 LIVE  PROFIL  ANDRES HJEM  TIDLIGERE HJEM

TIDLIGERE HJEM LIVE

PROFIL

ANDRES HJEM

PRODUKT

Læs kommentar, se billeder

Billeder af hjem, med kommentar

REDIGER PROFIL

 PROFIL

 FACEBOOK

RATINGS

 PGM 1 osv.

FORHANDLER BESKRIVELSE

BESKRIVELSE

RATINGS

Info om produkt  FORHANDLER

Top10 REDIGER PROFIL

PROFIL

Profilindstillinger

Billeder fra hjemmet. Muligheder for at rate

 PROFIL

 KOMMENTAR

FORHANDLER Køb af produkt

 SPECIFIKT RUM

RATE

 RATE

Rate deres hjem

FACEBOOK Del på facebook

SPECIFIKT RUM

KOMMENTAR

f.eks. #stue

Tilføj kommentar

 PROFIL

Til højre:  Flowchartet  viser   navigeringsmulighederne  i   Danmarks  Skønneste  Hjem   Appen.   Øverst  er  forsiden  med  fire     muligheder  for  videre  navigation:   LIVE  (tv-­‐programmet  og   augmented  reality)  PROFIL   (brugerens  profil  og  connectivity   med  facebook)  ANDRES  HJEM   (upload  eller  kommenter  på  andre   brugeres  billeder)  TIDLIGERE   HJEM  (bagkataloget  –  elementer   fra  de  tidligere-­‐viste  tv-­‐ programmer)  

PGM 1  STUE osv.

STUE Forskellige produkter  FORHANDLER FORHANDLER

 BESKRIVELSE

Køb af produkt

BEKSRIVELSE Info om produkt  FORHANDLER

6 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

e) Mediator:     Tid:     Personlig:   Social:   Forretning:   Geografi:  

5 4   4   3   0   0   Mediator   5   4   geo  

3 2  

tid

1 0  

forretning

personlig

social

DEL  2.   a) Beskrivelse  af  tv-­‐program:     ’Danmarks  Skønneste  Hjem’  er  en  programserie  på  DR1,  der  kører  hver  mandag  kl.  21.00.   Der  er  produceret  to  sæsoner  og  det  er  anden  sæson,  som  ruller  hen  over  skærmen  nu.  I   programmet  følger  man  dommertrioen  bestående  af,  arkitekt  Eva  Harlou,   indretningsekspert  Jannik-­‐Martensen  Larsen,  livsstilsekspert  Niels  Folmann  som  i  hvert   program  besøger  tre  forskellige  og  unikke  boliger  i  hele  Danmark  for  til  sidst  i   programmet  at  kåre  én  vinder.  Til  sidste  i  serien  vælger  dommerne  de  tre  bedste  ud  fra   hele  sæsonen,  som  seeren  så  skal  stemme  på.  Det  er  til  sidst  seeren  der  afgør  hvilke  bolig,   der  skal  løbe  med  titlen:  ”Danmarks  Skønnest  hjem”.  Appen  er  med  til  at  give   programmet  et  ekstra  informationslag  samt  give  seeren  merviden  om  indholdet  og  lade   dem  bidrage  med  deres  egne  input  .  Så  programmet  ikke  kun  er  med  til  at  stille  seerens   voyeur  gen,  men  med  den  nye  app  kan  brugeren  hjælpes  på  vej  til  at  få  det  skønnest  hjem   eller  omvendt  fremhæve  deres  eget  hjem.  Seeren  kan  få  mere  information  om  de  ting  de   ser  i  boligerne,  mens  de  ser  programmet  ved  at  holde  mobil  eller  tablet  op  foran  tv   skærmen.  Her  kan  man  udvælge  møbler/ting,  som  man  gerne  vil  have  pris  og  information   om  hvor  den  kan  anskaffes.  Det  vil  gør  det  meget  nemt  for  brugeren  at  anskaffe  sig  

7 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

udvalgt genstande  i  programmet,  da  de  nu  ikke  selv  skal  ud  og  undersøge  sig  frem  til,  hvor   de  kan  skaffe  de  forskellige  møbler  for  det  giver  appen  dem  nu  svaret  på.  ligeledes  kan  de   både  undervejs  og  efter  programmet  bruge  appen  aktivt  til  at  rate,  oploade  egne  billeder,   kommentere  og  lade  sig  inspirere  eller  inspirer  andre  til  indretning  og  fra  boligerne  i  selve   programmet.  Kort  sagt   I. Brugeren  holdes  beskæftiget  mens  de  ser  et  low-­‐tempo  flow-­‐program.     II. Brugeren  har  i  højere  grad  mulighed  for  at  anskaffe  sig  de  møbler/tilbehør/materialer   de  ser  i  programmet,  fordi  de  nu  simpelt  og  lynhurtigt  kan  få  informationer  om  hvad,   hvor,  hvor  meget  og  hvad  ellers  (alternative  ideer)   III. Appen  udvider  programmets  levetid  og  giver  brugeren  mulighed  for  at  kommentere,   oploade  egne  billeder,  dele,  rate,  debattere  og  søge  inspiration.           b) Opfyldelse  af  primære  behov:   Den  moderne  forbruger  designer  sit  forbrug,  så  det  signalerer  den  rigtige  livsstil  og   identitet.  Hjemmet  og  boligen  fylder  mere  og  mere  i  forbruget  og  der  er  et  stort  ønske  om   at  indrette  individuelle  køkkener,  badeværelser  etc.  Indretningsarkitekter  hjælper  til  med   at  designe,  så  det  passer  til  den  enkelte,  og  forbrugerne  vil  gerne  være  med  på  beatet  når   moden  ændrer  sig  og  der  kommer  nye  tendenser.  Udover  fokus  på  atmosfære  og   oplevelser,  hvor  prisen  betyder  mindre,  er  der  stærk  fokus  på  pris  og  besparelser.   Danskerne  er  storforbrugere  af  tilbudsaviser,  samt  er  der  stor  aktivitet  på  diverse   prisportaler,  hvor  man  har  mulighed  for  at  sammenligne  priser  og  finde  det  sted  hvor  man   har  mulighed  for  at  købe  varen  billigst.  Den  moderne  forbruger  har  også  travlt,  og  derfor   er  der  ikke  altid  plads  til  de  store  overvejelser  når  der  skal  handles.  Derfor  skal  der   bekvemme  løsninger  til,  for  at  lette  forbrugernes  travle  hverdag  .  Vores  app  er  med  til  at   indfri  dette  behov.  Via  appen  kan  man  lade  sig  inspirere  af  andres  indretning  via  deling  af   billeder  hvor  man  har  mulighed  for  at  vise  sit  hjem  frem,  blive  bedømt  og  bedømme   andres  billeder.  Udover  det  kan  man  finde  frem  til  priser  og  mærker  på  de  ting  der  bliver   vist  frem  i  programmet,  hvor  man  også  kan  finde  frem  til  billigere  alternativer.  Brugeren   skal  installere  appen  inden  flow-­‐tv-­‐udsendelsen  begynder.  Det  vil  værterne  minde  om   umiddelbart  inden  showet  starter  og  korte  announcements  på  DRs  sendeflade  vil   reklamere  for  den  nyskabende  apps  mange  muligheder.     Selviscenesættelse  fylder  mere  i  vores  kultur  og  mange  har  et  stort  behov  for  at  udfylde   sig  selv  på  nettet  gennem  blogs,  sociale  medier  etc.  Denne  app  gør  det  muligt  for   brugeren  at  fremhæve  sig  selv  og  sin  gode  smag  ved  at  oploade  billeder  af  egen  bolig  som   i  den  grad  er  selviscenesættende.  Andre  brugere  har  mulighed  for  at  rate  brugerens   billeder,  som  er  med  til  at  bekræfte  og  forstærke  ens  selvfølelse.  Man  vælger  og  sorterer   selv,  hvad  man  ønsker  at  dele  med  de  andre  brugere  og  har  muligheden  for  at  inspirere  og   udtrykke  sin  egen  stil  til  andre.  Og  som  en  ekstra  gulerod  får  det  mest  populære  hjem  en   direkte  plads  i  programfinalen.    

8 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

c) Brugssituation og  kontekst:     Brugeren  vil  formentlig  sidde  i  sin  sofa  og  med  sin  telefon  eller  tablet,  klar  til  at  undersøge   og  involvere  sig  i  indretningselementer,  som  han  eller  hun  synes  om.  Involveringsgraden   bestemmer  brugeren  selv.  Det  kan  være  så  lidt  som  at  slå  prisen  op  på  en  PH-­‐lampe  vha.   appen  eller  kortlægge  et  helt  rums  indretning  og  materialevalg.  Danmarks  Skønneste   Hjem  foregår  i  et  tilpas  langsomt  tempo  til  at  brugeren  kan  nå  at  benytte  appen  uden  at   føle  sig  stresset  eller  gå  glip  af  programmets  fremdrift.  Sekundærfunktionen  forlænger   programmets  tidsperspektiv  i  og  med  at  brugerne  kan  holde  liv  i  en  debat  og  kontinuerligt   bidrage  med  billeder  fra  deres  egne  hjem.  Samtidig  kan  brugerne  browse  i  tidligere   programmer  og  finde  møbler  og  materialer,  indretninger  og  kunst,  som  de  synes  om.  Det   kan  de  så  naturligvis  dele  på  facebook  og  dermed  skabe  endnu  mere  buzz  omkring   Danmarks  Skønneste  Hjem.  Debatten  og  uploadingen  af  billeder  og  kommentarer   begynder  først  for  alvor  når  programmet  er  slut.                

Herover: Illustration  af  den  brugersituation,  der  er  udgangspunkt  for  appens   primærfunktion.    En  bruger  ser  ’Danmarks  Skønneste  Hjem’  og  benytter  sin  iPad  til  at   søge  merinformation  om  de  ting,  han  eller  hun  finder  interessante  i  hjemmene,  værterne   besøger.      

9 af 10


09/10/2013

Lasse Rahbek, Malene Christensen, Christian Nees, Anne Sofie Kahlen, Lisa Lents Gruppe 5.

d) Mobil merværdi:   Appen  er  med  til  at  sørge  for,  at  programmet  får  en  længere  levetid.  Yderligere  giver  det   seeren  mulighed  for,  at  knytte  sig  til  programmet  via  appen.  Den  ekstra  information  man   kan  få,  giver  programmet  merværdi.  Det  kan  ses  som  en  ekstra  service  fra  programmets   side.  Merværdien  ligger  også  i  den  del  af  appen,  som  involverer  brugeren  mens   programmet  bliver  sendt.  Det  kan  være  en  sjov  beskæftigelse,  som  giver  seeren  en  grund   til  at  se  programmet.        

10 af 10


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

1


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Girls - Break up app Om Tv serien I serien følger vi hovedpersonen Hannah og hendes tre veninder, der alle er i starten af tyverne og bor i New York. Vi følger deres venskaber, kærlighedsliv og forsøg på at starte en karriere. Serien er blevet rost for dens rå og uglamourøse skildring af det at være ung kvinde. Modsat andre serier i samme genre som f.eks. ’Sex & The City’ er karaktererne på ingen måde kvindeidealer. Som eksempel er seriens sexscener rå, ofte med uperfekte kroppe og akavede scenarier som ikke nødvendigvis ender lykkeligt. Serien har fanget det yngre segment, som ser sig genkendt i de 4 kvinder. Det er netop det segment vi vil lave en app til. App’ens formål er at lade oplevelsen af at træde ind i ’Girls’ univers vare lidt længere end tv mediet tillader. Seriens popularitet bygger på identifikation med seriens karakterer og deres kiksede liv. Derfor vil vi lave en app hvor seriens fans kan tage ’Girls’ med sig på mobilen og interagere med deres verden. En af seriens hovedtemaer er det at blive single. Det kan være en hård og pinlig affære. – Derfor laver vi: Girls - Break Up App App’en henvender sig til fans af den amerikanske tv serie ’Girls.’ Primær målgruppe; Seriens fans. Alder: 15-25 årige kvinder. Sekundær målgruppe: Dem der hører om app’en gennem veninder, eller ser opdateringer på de sociale medier som følge af app’en. App’ens hovedfunktioner er at støtte kvinder i at håndtere deres break ups, dele deres historier med andre samt modtage citater og musik fra serien. Da musik, humor og selvironi er stærke karakteristika ved serien forsøger vi at overføre samme elementer til app’en. F.eks. ved at kalde en humørfase ’Its Raining Men’ som skal beskrive fasen hvor man går ud og scorer for at komme videre efter et break-up (se flow chart).

2


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Wire Frame App’en åbner med en kopi af hovedpersonen Hannah’s værelse. Herunder kan man vælge blandt de 4 menuer.

Get musical support------------------------------------------------------------Girl-talk--------------------------------------------Share your break-up-----------------------------------------------Waste him------------------------

3


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Overblik over App’ens menuer Get Musical Support Herunder er følgende to muligheder: 1. Vælg et ’break-up mode’ ud fra de fire humør faser:  Cry Cry Cry (Tude-fasen)  Dancing On My Own (Drik smerten væk-fasen)  Should I Stay Or Should I Go (Sku’ vi alligevel være sammen -fasen  Its Raining Men (Ovenpå og i score-fasen) Derefter modtager man en sang fra serien der passer til dit humør. 2. Hent soundtrack fra alle episoder. For at høre sangene kan man så vælge enten at købe via itunes, afspille via spotify, se musikvieoen via youtube eller se scenen fra serien hvor sangen indgår. Du kan dele sangen med dine venner på diverse sociale platforme som facebook og twitter. Du kan også sende sangen til en veninde. Girl Talk Indtast dit break up mode ud fra de 4 mulige: Cry Cry Cry Dancing On My Own Should I Stay Or Should I Go Its Raining Men Ryst mobilen og derved den 8. Ball der står på Hannah’s bord. Her vil du modtage et citat fra en af seriens scener. Evt. Dele den på sociale medier. 4


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Share Your Break Up Læs andres ulykkelige kærlighedshistorier fra twitter som er samlet under denne menu. Herefter kan du retweete eller del din erfaringer ved at bruge hashtagget ” #girlsbreakup”. Waste Him Her kan du vælge mellem:  ”Block him” Som betyder at du blokere din ekskærestes telefonnummer, hans facebookopdateringer, tweets m.m i 24 timer.  ”Wast him” dermed sletter du din ekskæreste fra alle dine sociale medier som Facebook, Twitter mm. men også fra telefonbogen, hans beskeder, e-mails etc. så han er permanent slettet fra dit liv.

5


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Flow Chart over ’Girl-talk’ menu:

6


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Brugssituation Før: Hvad vækker ens behov for at åbne ’Girls Break up app’. Den primære målgruppe som er unge piger der identificerer sig med pigerne fra tv-serien – vil gerne ind og læse citater fra serien – og læse hvad de ville gøre i bestemte situationer og dermed få mere viden. Brugssituation: Information. Derudover hjælper app’en brugeren igennem de klassiske break up faser, via musik fra serien samt funktionen ’Block him.’ Er man allerede fast bruger af app’en, så kan der opstå et behov for at komme ind og se om der er kommet nogle nye tweets der fortæller om andres ”break up stories” i menuen ”Tell your break up story”. Brugssituation: Social. Efter: Hvad man gør efter brug af app’en afhænger af, hvilken én af app’s fire menuer, man har brugt – som kan lede til forskellige brugssituationer. Eksempelvis, hvis man har brugt funktionen ’Get musical support’, finder app’en en sang der passer ti det humør, som du har tastet ind, herefter får du muligheden for at høre sangen på Spotify, se musikvideoen på YouTube, gå ind og se den bestemte scene hvor sangen bliver brugt i serien, eller købe sangen via iTunes, App’en linker dermed til andre medieplatformer, hvor det fx via iTunes er muligt at købe sangen. Brugssituation: shopping & social. Under menuen ’Tell your break up storie’ samler app’en andre brugeres historier fra Twitter med hashtagget ”#girlsbreakupstory”. Her kan man også dele sin egen historie eller retweete andres. – det udgør et socialt brugsbehov.

7


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Mobil Merværdi Det unikke ved ”Girls Break Up” app, er at man kan gå ind og blokere sin ekskærestes mobilnummer, hans facebookopdateringer, twitterfrofil, e-mail osv. Det forhindrer at man ikke under en bytur kommer til at skrive eller ringe til ham og gøre noget man senere vil fortryde. Blokeringen kan enten være en 24-timers blokering, eller det kan også være en fuldstændig blokering hvor alle hans kontaktoplysninger, mobilnummer, facebook ect. Blokeres og slettes. Er du trist, rasende eller glad så giver Girls break up app’en et forslag til en sang du kan høre lige meget tidspunkt og hvor du befinder dig. Appen samler tweets med samme hashtag så man kan følge andre brugeres historier om, hvordan de har håndteret ”break up”- situationer. Det kan man gøre imens man bevæger sig mellem a og b.

8


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

Mobil - Diagram Movement / Geografi Man kan bruge appen hvor som helst. Når man føler sig nede eller hvis man vil have et godt råd eller en kommentar fra serien, kan man få det hvor som helst. I toget eller derhjemme. Moment / Tid App’en kan bruges lige hvornår man har lyst, men der kan være tidspunkter hvor app’en kommer mere til hjælp . F.eks en fredag aften hvis man skal i byen efter et brud, kan man blokere en kontakt i 24 timer. Der vil også være mulighed for at høre playlister med seriens soundtracks lige efter hver endt episode, så brugeren kan være opdateret på de forskellige sange i serien. Me / Personligt App’en er meget personlig. Den varetager følelser og sindsstemninger. Man kan via app’en udtrykke sig på sociale netværk som f.eks. Twitter og komme med sine personlige historier om ”break-ups”. Multi-use / Social App’en fungerer også som et socialt værktøj. Man kan via app’en dele sine følelser med ens netværk. Man kan f.eks foreslå sine veninder et stykke musik der hjælper en til at kommer nemmere igennem dagen/bruddet. Money / Forretning App’en har en menu der hedder ”get musical support” hvor brugeren kan høre musik der hjælper til at komme i godt humør og komme over bruddet. Der vil være adgang til ’Spotify’ og ’iTunes Store’ hvor man kan downloade et bestemt nummer til sin smartphone. Machine / Mediator Appen har den funktion at den automatisk kan gå ind og blokere eller slette en personkontakt eller en facebook/twitter profil.

9


Karen Kristiane, Mette Mørk Christensen, Stina Frandsen og Mathias Nielsen

Cross Media forløb TVM

10

Mobil app besvarelser opgave 2 tvm1014