Bèsj 2018

Page 1

VASTELAOVESVEREINIGING VASTELAOVESVEREINIGING

„De Steinder Bök”

de Bèsj

71E JAORGANK - VASTELAOVEND 2018Jaorliks Vastelaovesblaad van de Steinder Bök

Wat vèngt geer dit jaor allemaol in dees gezèt?

Opgedraage aan: Prins Ralf I en Jeugdprins Quin I Redaksie: Ingrid Janssen Harold Salden Ton Sleijpen Platsjriefcontroleur: Ingrid Janssen Sponsorcommissie: Richard Pepels Adrie Peters Peter Pepels Ton Sleijpen en de leden van de Wieze Raod

TV personality gevloerd! Nao noe bekènd is gewore, is aafgeloupe waek eine Steinder TV Personality aangevalle door eine horrorclown. ‘t Slachoffer maak ‘t nao omstandighede good. Kiek gauw op pag. 9.

Redaksiesikkretariaat Bèsj: Postbus 111, 6170 AA Stein debesj@vvdesteinderbok.nl www.steinderbok.nl Drök: Drökkerie Econoom Baek Foto’s: Fons Verhoeve Hans Meerbeek Kars Pepels Studio Janssen de luuj van Stein Oetgaever: V.V. de Steinder Bök Niks in dees oetgaaf maog waere gekopieerd of gebruuk zônger oetdrökkelikke, sjriftelikke toestömming van de oetgaever.

Oud-prinses mit drankprobleem? Nao weer ônlangs vernôme höbbe, hauw oos oud-prinses Marga ein paar waeke geleeje ein serieus drankprobleem. Wilt ger mjae hie-euver weite? Kiek op pag. 30.

De bokkekop c.q. het logo van de Steinder Bök zin eigendom van de vereiniging. Pries: Euro 2,50 Stein: Eeder geliekenis mit bekènde of bestaonde perswoane berös op louter toeval.

Politieke onrös bie de Dos In de aanluip nao de gemeinteraods verkeezinge is onrös oetgebraoke bènne de grwoatste partie; de DOS. Laes gauw wiejer op pag. 30. 1


Bokkeproklamasie

Prins Ralf I Ich, és prins van Stein, kozienemaeker van beroop, leefhöbber van beer, lid van ’t Verzètje, gaef de volgende regeringsverklaoring aaf; 1e Jaore geleje höb ich es jeugdprins al maoge preuve, dit jaor grwoate prins, eine druim kump oet. 2e Saame mit miene adjudant Jean gaon ich veurop, en zètte euveral woo weer kômme, alles op ziene kop. 3e Leef luuj, bliet neet zitte en doot mit ôs mit, laot zeen dat ’t mit karnaval in Stein waal good zit. 4e Waer of gein waer, allemaol d’r oet, kauwd of werrem, pak uch in de errem. 5e Glaeske op, gaot te voot of mit de fits, dan haet de pliesje gein werk en is d’r gein geflits. 6e Miene Jeugdprins en Adjudanten doon mit ôs mit, weer zulle laote zeen dat karnavalsblood in ôs zit. 7e Vastelaoveszônjig baove op de waage, miene vastelaovend zal zeker slaage. 8e Prinsenhof bie Christel van de Poart, dao kènne weer dees daag terech veur ein good glaas beer en ein houp gezelligheid. 9e Gaot geer neet mit de optoch mit, geneet dan langs de kenjt en sjoenkel mit. 10e Neet zeivere euver de Opperbok en ziene Wieze Raod, maer hun helpe, dao woo zie ôngewild tekort sjeete. 11e Dat ich eederein dankbaar bèn veur ein geweldig en onvergaetelik Bokkeweekend in de Grous en besleet mit mien liefspräök;

Mit vasteloavend effe nix aan de kop, en zètte ver sjpas en plezeer veurop!

Alaaf Prins Ralf I

2


ALFA ROMEO STELVIO

DE EERSTE SUV ‘MADE BY ALFA ROMEO’ EEN IMPONERENDE NIEUWKOMER

COUMANS GELEEN officieel dealer voor

onderhoud en reparatie voor alle merken Rijksweg Zuid 310 Geleen 046 - 475 62 22 www.autocoumans.nl 3


protocol kleur

4


Weurdje Prins Ralf I Het is veur mich eine hjéle iër om noa precies dertig joar weer ens un veurweurdje te moage sjrieve, want in 1988 höb ich es Jeugdprinske euver ut Steinder Bokkeriek moage regeren. D’r is veur mich dan auch eine sjwoane druim oetgekômme, en woar auch heel grwetsj wie ich gevroag ben gewore. Ich woar thoes op 11 Mei get aan het klooie in de achterom wie de Eminence Grise Thé op ens veur mich stông. Nou, dan goan dien gedachte toch waal effe heen en weer..... Toen begoosj veur mich eigelik al de Vastelaovend, want effe euverlègke mit mien zöster en zjwoager, get sjloapeloze nachte, wat veur ein pak, etc.... En doabie és er mich in September gevroag hauw, dan hej ich in eeder geval neet zwoaväöl sjloapeloze nachte gehad. Ich venj dees oetzôngerlikke sjwoan eer dan auch harstikke sjiek. En zeker dat VV De Steinder Bök, opgerich in 1938, dit joar dan alweer 80 joar besteit en dat mit dit seizoen d’r drie Jubilarisse in de vereiniging zitte. Ein dink is zeker, de Vasteloavend zit toch in de familie. Want wie miene vader op 6 februari geboare waar höbbe ze miene opa oet de kroeg môtte hoale......Grappig zeen dan auch de zwart-wit foto’s oet de ouw doos van de Vasteloavend. D’r zeen zelfs noch van die Video-8 filmkes op zo unne ouwe projector te bekieke. Saame mit Thè en mien zöster zeen ver in September un Prinsepak goan oetzeuke in Maaseik. Maar net op ut moment dat ze noa Maaseik wils vertrekke kumt d’r nog get bezeuk aan. Oeteindelik mit get vertraging bie de Salon aangekômme hing doa ein pak wat mich geliek aansproak. Ich höb waal nog get angere aan gehad maar toch dat eerste pak is ut auch gewoare. Mit ut op tied beginne van dees veurbereidinge keek ich toen al oet noa de vriedig 12 Januari noa de oetreuping in un houpelik drukke MFC de Grous. Wie korter ‘t hie op aan kaom, wie meer meujte ich hej om miene mondj te houwe. Ich geluif dat dat mich toch waal gelök is. Ich wil dan auch miene collega, Jeugdprins Quin, ein biezunjer sjwoan joar toewunsje. Gooi dich d’r mer ens flink teagenaan in dit sezoen. Steinder Bökskes en Geitjes, geneet mit volle teug van dees kômende Vasteloavesdaag. Ich houp dan auch eederein urges in ut Steinse aan te treffe. In of langs de Optoch of dansend en sprèngend in ein kroeg. En dat weer op Esjegoonsdig saame bie eine hjéring weer op ein paar sjwoan Vasteloavesdaag truk kènne kieke. Ich sjleet dan auch aaf mit miene Liefspreuk:

Mit vasteloavend effe nix aan de kop, en zètte ver sjpas en plezeer veurop! Alaaf Prins Ralf I

Jeugdprins Ralf I 1988

5


Ledderkenstraat 26 6171 HE Stein

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur. Woensdag: rustdag, behalve feestdagen, zondag van 12.00 tot 20.00 uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 21.00 uur. Bij een party vanaf 20 personen zullen we ook ’t warme buffet zowel in ons restaurant als bij u thuis regelen. Eigen parkeergelegendheid.

Showroom: Havenstraat 1 Stein www.stijlkeukens.nl tel: (046) 433 19 66

6171 JA Stein, Haalbrugskensweg 18a, tel. 046 - 433 20 45 6121 LD Born, Kerkstraat 30a, tel. 046 - 485 63 55 www.haircompanykappers.nl

Bouwservice

6

NIEUW: Zondags ontbijten op afspraak van 9.30-11.20 uur bel: 06-31010900


Weurdje van burgemeister Leurs-Mordang Carnaval staat voor de deur. Dit jaar betekent dat niet alleen zoals gebruikelijk een gigantisch feest, maar is het tevens voor drie leden van V.V. De Steinder Bök een extra feestelijk jaar. Ik heb het dan over Maurice Aarts, John Claassen en Richard Pepels: drie jubilarissen die dit jaar 1 x 11 jaar lid zijn van jullie vereniging. Hiervoor dus ook vanuit mijn kant van harte gefeliciteerd! Deze jubilarissen zetten zich, naast alle andere leden van jullie vereniging, al jarenlang actief in en tonen betrokkenheid met onze samenleving om van carnaval een feest voor iedereen te maken. Dat laatste wil ik bij deze graag benadrukken. Jullie vereniging brengt carnaval dichtbij de bewoners van onder andere Woonzorgcentrum de Moutheuvel en verzorgt daarmee voor velen elk jaar weer een onvergetelijke feest. Hetzelfde geldt uiteraard voor de jeugd en jongeren. In brede zin organiseren jullie zeer gewaardeerde activiteiten, brengen mensen samen en zorgen voor een glimlach op vele gezichten. Dat is het mooie aan jullie vereniging. Als burgemeester ben ik er trots op dat we jullie vereniging in onze gemeente hebben! Ook wil ik aandacht vragen voor de Lempkes Optocht. Een optocht die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd en wel op zaterdag 24 februari. Wederom een prachtig initiatief waar zowel jong als oud van kan genieten. Dit is een goed voorbeeld van de ‘eigen kracht’ die in onze gemeente zit. Ik roep dan ook iedereen op naar deze optocht te komen kijken en dit samen te vieren. Dat maakt Stein voor mij… een kleurrijke Vasteloavend! Vier carnaval zo uitbundig mogelijk en geniet ervan, want voordat je het in de gaten hebt, is het voorbij en moeten we weer een jaar wachten. Ik wens alle feestvierders een geweldige Vasteloavend toe. Alaaf! De burgemeester van Stein, Marion Leurs-Mordang

Weurdje Opperbok Ton Sleijpen Es ich dit stökske sjrief, moote weer ôze prins nog oetrope. De vreuge Vastelaovend maak dat de fjesdaag snel vergaete zeen. Mit de kalkoen nog nauwelijks vertaerd en eine euvervolle agenda zeen de veurnaamste zörg iërs of ‘t pak nog pas. Ôze agenda ômvat eeder jaor zwoan 70 aktiviteite. Aafhankelijk van de datum veur Vastelaovend, is dit good of minder good te doon veur de Hwoaglustigheden en de leeje van de Wieze Raod. Eederein draejt dus op volle toeren. Auch in de Optochhal en in tal van graasjes en stelkes weurt good gaas gegeave en kriege de Kreaties al aardig väörm. Politiek Stein hilt ôs auch good bezig mit (alweer) nuuj reigels rôndôm de aktiviteite die ver (noe nog) mit väöl sjpas organizeere. Maer es ‘t zwoa door blief gaon, weurt ‘t d’r neet baeter op. Toenummende koste, aafnummende sponsorinkomste en trökloupende subsidies gaon moeilijk saame mit ummer komplexere reigelgaeving en veiligheidsveursjrifte. Pas op, weer höbbe veiligheid hwoag in ‘t vaandel staon maer zègk noe zelf; op d’n doer eine prins mit eine helm op in plaats van eine steek is gein gezich.... In ‘t vereinigingslaeve bliekt ‘t lestig ôm luuj te mobilizeere ôm aktief deil te numme aan aktiviteite. De kômende generasies höbbe ummer minder interesse in hobby’s of bezigheede die gein verbenjd höbbe mit Social Media of eine mobiele tillefoon. Scouting Stein, Societé St. Martin, RKSV de Ster maer auch anger sportvereiniginge kampe mit vergeliekbare probleeme. Ich zou gaer eine oproop willen doon aan eederein dae op welke maneer dan auch zich wilt inzètte veur ‘t vereinigingslaeve. Buurtvereiniging, sportclub of Vastelaovesvereiniging, ‘t maak neet oet. Kôm op, kôm van die bank, doog mit en trèk saame mit oos die kar zwoadat alles wat weer noe nog höbbe blief veurtbestaon! Vastelaovend saame! Ton Sleijpen, Opperbok VV de Steinder Bök 7


Kouw veut Jan geit nao de dokter ômdat ‘r ummer last haet van kouw veut. De dokter zaet dat hae dao auch last van haet en dan veural ‘s nachs. Maer dan doon ich mien veut bie mien vrouw ônger de daekes en dan zeen die zwoa werrem. Probeert ’t auch èns, zouw ich zègke. Joa is good, zaet de minsj, wienjae kèn ich terech? Jônk Twae hènne renne veur eine haan oet. Kakelt de ein hèn taege die anger: Neet zwoa vlot! Hae is de jôngste neet mjae!

Druime... Twae mansluuj zeen aan ’t wenjele. Stel dich èns veur, zaet de eine, mien vrouw haet vannach gedruimd dat ich eine miljonaer waor. Nou dan höb ste mazzel, die van mich verbeeldt zich dat euverdaag, es ze bwoadsjappe aan ’t doon is! Wesje?

Ei klein verreke vraogt aan zien mooder: mam, moot ich veur ’t aete mien pwuetjes wesje mit zeip? Mit zeip? reupt de zeug kaod, woo höb ste dat vies woord geljaerd? Gank mitein de moel wesje mit pratsj. Getrouwd

Fysiotherapie-Snijders.nl Uw partner voor goede fysio zorg

Eine minsj kumpt mit zien vriendin ’t hotel bènne en vraogt ôm ein twaepersoonskamer. Zeet g’r getrouwd , vraogt de receptioniste aan häöm. Jao, alletwae! Geliek

De meister sjrief op ’t bord : 2-2 =… Wat beteikent dat Jan? Dat ’t geliek is, meister!

Raadhuisplein 26, Stein Aelserhof 49, Elsloo Business park Stein 106, Elsloo Bergenkenstraat 11a, Stein 8


Weurdje Jeugdprins

Wie ich op eine gooije daag bie de jeugraod van Stein môch gaon ging mien hertje al vrie sjnel heller sjlaon. Wie Joey I oet waor geroope en ich van de buun aaf kaom, zag ich teage mien mam en miene pap; “dat wil ich auch waere”. Dao môste veur nao Thè gaon zag de pap. Dat deeg ich, Thè lachde en zag, “jông, sjrief mer eine breef”. En dat deeg ich. Met väöl sjpas en plezeer ammezeerde ich mich versjillende jaore, mit de Vastelaovend bie en mèt de Jeugraod van Stein. En toen opeins gebeurde ‘t. Op eine daag in November, dao kaome Ton en Thè mit ein dwoas bie oos bènne. Ich zaot te prulle achter ‘t bureau en Ton zat mich ein patsj op. En jông wie vungste die? Sjiek, zag ich, want mien mam en miene pap reigele de kleijer van de jeugraod. Dus ich hej niks in de gaate. Hubste auch diene sjoon al gezat? vroog ‘r. Ja, Ton zag ich, ich weit t geheim al lang dus dat doon ich neet meer. Ton vông dat ich toch ein kadootje moos kriege en ich pakde t oet. Mien uigskes begooste te glinstere. Puzzel mer eins effe, zag Ton. En toen zaog ich ein 5 letterig weurdje PRINS. Zouwste dat sjiek vènje? vroog Ton. En ich zag volmondig JAO. En auch van Thè kreeg ich toen nog ein pekske. En dan ‘t oetzeuke van ein prinsepekske. Wat waor dat sjiek. En dat ‘t oetzeuke van mien adjudantje. Wie ich aan Ton vroog of dat auch ein meadje môch zeen en ich dao ‘t enjdwoord JAO op kreeg, wis ich ‘t metein. Mien Nora gaon ich vraoge. Vrunj zeen veer door dik en dun. De daag woorte aafgeteld en wie ‘t dan eindelik zwoa wiet waor gierde de kriebels door mien lief. Zônjig 14 Januari, wat vônj ich ‘t spjannend. Wie miene veurgenger Mike III aaftrooi, deech mich dat hjel get. Want wat koos dae gaas gaeve ‘t aafgelaope jaor. Sjiek dat hae noe nog ein jaor miene opperbok maog zin. En toen woort ich weggehaold ôm mich te gaon omkleije. Dao zaog mien adjudantje Nora mich auch veur ‘t eerst. Dat waor alweer ein geweldig moment. Nora wis namelik neet taege wae dat zie jao haw gezag om adjudante te waere. Veer woorte door de mam en Sandra aangedaon en dao stônge ver dan. Geweldig. Weer woorte in ein kis gezat, woo ver saame oetgegoocheld woorte. En dat waor ein geweldig moment. De Goochelaer tikde mich op miene rögk en toen sprônge Nora en ich teveursjien. Sjiek, sjiek en nog eins sjiek. Zwoa trots wie eine prins kènt zeen, höbbe weer saame met de Flierefluiters, de jeugd van Stein en de jeugdraod van 11, ein geweldig feesje d’r van gemaak. Flierefluiters, wat zeet geer eine geweldige groep, dae de jeugmiddig van Stein veur mich en Nora onvergaetelik haet gemaak. Saame met mien adjudante Nora, de grote prins Ralf 1 ziene adjudant Jean, gaon veer d’r ein ongeluiflik sjiek carnavalsseizoen van make. Tot slot, sleet ich aaf met miene liefspreuk:

Mit jeugdprins Quin 1 en adjudant Nora veurop, zètte weer saame mit de jeugd van Stein de Vastelaovend op de kop! Alaaf jeugdprins Quin 1

TV personality aangevalle door horrorclown.

Bie Primera Stein kènt ger ansichtkaarte koupe oet de collectie “Stein”. 9


M. Aarts Bouwservice Industrieweg 9 6171 CN Stein tel. 06-52415956 info@mabouwservice.nl

Hauve haan... Ietje zit bie Harie de Frit en bestèlt zich eine hauve Haan. “Ich wil gaer eine hauve haan oet Stein”, zaet Ietje. Harie luipt nao achter en vungt twae hauf haane, maer die zeen allebei neet van Stein. Och, dènkt hae, dat mirkt ze toch neet en gwoajt ‘m in de aove. Nao ein keteer zèt hae grwuetsj dae haan op taofel. Ietje duujt d’n haan eine vinger in de vot en zaet; “dae is neet van Stein, dae is van Aelse!” Miljaar dènkt Harie, en gwoajt gauw dae angere haan in. Nao ein keteerke kumpt hae trök. Ietje duujt weer eine vinger in vot en zaet; “dit is auch niks, dea is van Uermend. Harie is ten einde raod. In de hook van de friture zit eine minsj mit eine flinkeslôk op zich dat tafereel te bekieke. Ineins steit hae op en zaet; “Kènste dat auch ens bie mich doon? Ich höb gedrônke en ich weit neet mjae woo ich woon...”

Isabel

BETER LOKAAL DOS wunsj alle Bökskes en Geitjes eine sjwanne vastelaovend

PROCES INSTALLATIES VERDIENEN MAXIMALE ZORG EN AANDACHT! GET THE EXPERTS, CALL THE EXPERTS

Counselingpraktijk www.counselingpraktijk-isabel.nl mob. tel: 06-23987552

10

Meex Technische Installaties BV Postbus 22166 • NL 6360 AD Nuth Tel. +31 (0)45 524 60 20 Fax +31 (0) 45 524 59 60 mail@meex.nl • www.meex.nl


Aafsjiedswoord Prins Erwin I Aan alles kump ein einj, auch aan Prins zeen in Stein. Ich kèn uch zègke: ut waor super en onvergaetelik! Wat höbbe weer saame genaote van dae geweldige vastelaovend in Stein. Weer zeen dan auch hjel blie en dankbaar dat weer dit höbbe maoge mitmake. Ut veurstèlle aan de Wieze Road waor sjiek… de zenuwe gierde door mien lief, pèsdat ich achter de deur stông, toen veel alles van mich aaf. Dan de vriedig…. Wat ein oetreuping! Weurd mich dao ein laeg prinsepak de bühne opgesjuuf en stoan weer nog in de zaal! Geweldig de reaksies van de luuj en natuurlik de gezichte van de Flierefluiters. Ônvergeatelik, wat ein sjiek moment! Eigelik zeen alle dènger geweldig gewaes, maer d’r zeen d’r natuurlijk altied ein paar die dao baovenoet staeke, zwoa es ste op de Prinsewage steis, zuus ste pas wieväöl luuj d’r in Stein mitdoon en nao de optoch kôme kieke; de Sjötterie die dich aan hoes kumpt ophaole, de Prinsenrecepsie woo gein einj aan kaom, wat ‘n luuj. Dit haet hjel väöl indrök op ôs gemaakt. Bie deze wille weer dan auch eederein bedanken: de Steinder Bök mit hun Geitjes, de Flierefluiters, familie, bekènde, vrunj en alle luuj van Stein. Alaaf Prins Erwin I

Aafsjiedswoordje prinses Monique Wie ze Erwin kaome vraoge ôm Prins te waere, twiefelde ich of weer dit waal mooste doon. Maer bèn ich blie dat weer ’t gedaon höbbe. In ein woord ÔNVERGAETELIK! Veur alle twiefelende toekomstige Prinsessen, gewoon doon, ut is geweldig. Zwoaväöl sjwoan, leuke, maer auch emosjoneele momente gehad aafgeloupe jaor. De oetreuping, ut thoes aafgehaold waere door de Sjötterie, de recepsie, de ôntveuring op dinsdig; onvergeatelik! Baove op de Prinsewage in de optocht, dan belaef ste ’t zwoa sjiek, gewoon geweldig, téväöl ôm op te neume. Die herinneringe zitte veur ummer in mien hart! Weer houpe dat ôs opvolgers auch ein geweldig karnavalssezoen gaon belaeve en ’t zwoa gaon ervaare sjus wie weer dat höbbe gedoan. Alaaf Prinses Monique Nogmaals allemaol hartelik dank en weer wunsje uch alvas eine geweldige vasteloavend 2018! Erwin, Monique, Lynn en Danée

11


Aafsjiedsweurdje Jeugdprins Mike III

- Mien pap en mam, wat bèn ich blie dat geer dit veur mich mäögelik gemaakt höbt - Opa Jo, Oma Mia, Tante Jeannie en.. in ’t gans biezunjer miene Opa Wiel. Bie mien Oetreuping nog grwuetsj in de zaal debie, maer noe helaas neet mjae ônger ôs. Wiejer natuurlik, alle luuj van Stein die mien Prinsesjap ônvergaetelik gemaakt höbbe. Prins Erwin en zien Prinses Monique, Adjudant Hay en Hofnar Danée, gooj vriendin gewoore intösje, en miene Adjudant Jasper: Ich wil uch nog èns zègke, dat ich èch genaote höb van eeder minuut. Wat ein fjes is ’t gewaes, weer höbbe gesprônge, gezônge, gelache…En wat ich èch vet höb gevônje, wie Erwin bie mich baove op miene Prinsewage geklômme waor ôm saame mit mich en Jasper te fjeste !

Leef Geitjes en Bökskes, Ut begoos allemaol in november 2016 wie Thè en Ton mich kaome vraoge of ich Jeugdprins wol waere. Miene druim is oetgekome en ich kèn uch zègke: Dit haej ich nwoats wille misse! Wat ein geweldig sezoen höb ich gehad , vol sjwoan herinneringe veur de res van mien laeve. Mit eine lach en ein traon. ’t Oetrope, de Prinsenrecepsie, de Kènjer- en Grwoate optocht, alle oetstepkes; alles waor in ein woord FANTASTIES. Noe is veur mich de tied gekome ôm es Jeugdprins aafsjied te numme, jaomer genoog, van ’t Steinder Bokkeriek. Ich wil eederein bedanke veur deeze ônvergaetelikke tied en supersjiek sezoen! Maer in ’t biezunjer de volgende luuj: - Opperbok Ton en Thè Duckers, bedankt dat ich van uch dees kans kreeg ôm Jeugdprins te maoge zeen. - De Wieze Raod en hun Geitjes, wat waor ’t gezellig mit uch allen, wat höb ich ’t mit uch gewèldig nao miene zin gehad! - Sandra Sleijpen, bedankt veur ’t opvange van miene Opa veur aanvank van mien Oetreuping - Frank Grummer, auch bekènd es Alfa-Frank, bedankt veur dae sjieke film die ste veur mich gemaakt höbs - De Flierefluiters veur de organizasie van de geweldige “Flierefluiter-middig” naodat ich waor oetgeroope - Ron en Diana, bedankt veur de sjieke Leech-Letters, ze höbbe ’t ganse jaor aan de vinster veur gehangen - Miene Adjudant, Jasper, ich höb eine sjieke tied belaef mit dich, vrunjd veur ’t laeve! - Ariane en Roger, pap en mam van Jasper, bedankt dat Jasper mich haet moage biestaon. - Miene broor, Roy, altied waor ste debie en dat vônj ich SUPERSJIEK! 12

Nwoats zal ich dit kènne vergaete en ich höb nuuj vrunj debie gekreege. Ich bèn van plan ôm kômend sezoen es Opperbökske van de Jeugdraod mich nog good te gaon ammezeere en dan zal ich auch van deeze sjieke groep aafsjied gaon numme. Ich houp van harte dat miene opvolger minstes sjus zwoa ein sjiek sezoen zal höbbe es dat ich gehad höb. Dit waor PUUR GENEETE !! Jeugdprins Mike III, STEIN ALAAF !

Eine Jeugdprins van de Steinder Bök weurt op henj gedraage....


13


Foto’s optochten 2017 Foto´s met dank aan Hans Meerbeek, Fons Verhoeve, Kars Pepels en de luuj van Stein!

14


15


Sjef Goossens heeft alles in huis voor een complete feest en evenementen verzorging, van een koffielepel tot aan een partytent en alles wat er tussen in zit. De meer dan 25 jaar ervaring spreekt voor zich.

Alles in huis voor een geslaagd feest 16


Ordes VV de Steinder Bök Culturele Jére-orde Jan Aarts, Willie Driessen †, Wim Stijnen, Huub Steins †, Jac van de Laar, Ton Lankhuizen † Oetgereik op 2 fibberwarie 1982 veur hunne inzèt aan de Steinder Revuu. Sjeng Ackermans † oetgereik op 3 mjaert 1984 veur zien 25 jaor aktieve inzèt in ’t Steinder Vastelaovesgebäöre. Fer Roberts † oetgereik op 8 fibberwarie 1986 veur zien 25 jaor juri-lid van de Steinder Optoch en aktieve inzèt in ’t Steinder vastelaovesgebäöre. Lambèr Soons † oetgereik in de tent van 1992 veur 44 jaor aktieve inzèt veur de Steinder Bök. Piet Keulers oetgereik bie 22 jaor Ambras en veur ziene inzèt in ’t Steinder vastelaovesgebäöre. Wim Claassen † oetgereik op 31 jannewarie 1997 veur zien 35 jaor wirke aan protocolle, podiums, tent, prinsewages en hônderde gesjriften Pierre Smeets † oetgereik op 20 fibberwarie 1998 veur zien 11 jaor inzèt veur de Steinder Bök.

Cor Gabriëls oetgereik op 20 fibberwarie 2004 veur zien verdeenste in de Steinder vastelaovend. Thè Duckers oetgereik op 20 fibberwarie 2004 veur zien biedrage aan de Steinder vastelaovend. Sjötterie St.Joseph oetgereik op 4 fibberwarie 2005 ter gelegenheid van hun 100-jaorig bestaon. Pierre Coumans † oetgereik op 24 fibberwarie 2006 veur zien biedrage aan de Steinder Vastelaovend. Wil van Mulken oetgereik op 16 fibberwarie 2007 veur zien 33 jaor jury-lid van de Steinder optoch. Sjé Stassen † oetgereik op 15 november 2008 veur zien 33 jaor lidmaatsjap bie de Steinder Garde. SOP oetgereik op 20 fibberwarie 2009 veur inzèt en sjteun aan de Steinder Vastelaovend en de opvang van Oud-Prinse. Eedje Smeets oetgereik op 4 mjaert 2011 veur zien ônoetpöttelikke steun bie al ôs boewe en sleipe.

Henri Lambrichts oetgereik op 21 jannewarie 1999 veur zien 33 jaor inzèt veur de vastelaovend.

Jan (de Pöt) Janssen oetgereik op 28 fibberwarie 2014 veur ziene oetzungerlik grwaote inzat aan de Steinder Vastelaovend.

Chris Stijnen † oetgereik op 3 mjaert 2000 veur 40 jaor inzèt veur de vastelaovend. De Bèsjen oetgereik op 30 juni 2002 ter gelegenheid van ‘t 25-jaorig bestaon.

Toneelgroep “Vastelaovend” bestaonde oet Loe & Marga Hameleers, Martin & Anita Cremers en Leon Bindels. Oetgereik op 13 mjaert 2015 veur hun prachtige toneelsjtökke op de Jeugdmiddig.

Ingesjrevene van ‘t “Gouwe Book” (hwoagste ôngersjeïing VV de Steinder Bök) 1968: Oud Burgemeister Dhr. R. Corten † 1971: Harie Martens † 1971: Mathieu Dassen † 1980: Jac. Geenen (postuum) † 1981: Oud Burgemeister H. Coenders † 1987: Oud Burgemeister Vrouenraets † 1990: Sjeng Ackermans † 1992: Lambèr Soons † 1999: Oud Burgemeister Mr. E.W.M. Meijer 2004: Tom Goergen 2010: Thé Duckers 2015: De Steinder Garde

1969: Oud Iéreveurzitter Dr. A. Brasem † 1971: Willem Driessen † 1971: Harie van Mulken † 1980: Sjair op den Camp † 1982: Hein Goergen † 1988: Pie Driessen † 1990: Wim Thewessem † 1997: Tjeu Smeets † 2000: Willie Claassen † 2008: Will Pepels 2012: Pierre Coumans †

Steinder Vastelaoves Orde van Verdeenste Bert Salden, in 2006, medebedènker van het LVK in de jaore 70 Willie Claassen † , in 2009, veur ruim 4 x 11 jaor protocolle teikene Beppie Kraft, in 2011, veur häör lange muziekaale biedraage aan de Vastelaovend Brand Bierbrouwerijen, in 2013, veur de positieve promotie van de Limburgse Vastelaovend Jan Notten, in 2014, veur zien 5 x 11 jaorig jubileum bie de Sajelaire Philomène Paulissen, in 2017, veur ‘t oprichte en 40 jaor lid zeen van de Bèsjen 17 17


VV de Steinder Bök

Bokkeweekend 2018, John Claassen ontbruk op de foto. (foto Studio Janssen).

Leejelies van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

18

Ton Sleijpen Richard Pepels Prins Stefan Meulenberg Prins Peter Pepels Thè Duckers Prins John Claassen Prins Pascal van de Bult Maurice Aarts Willem Janssen Prins Ton Haenraets Raymond Dukers Prins Jeffrey op den Camp Prins Chrit Haenen Adrie Peters Jean de Vries

2007 2013 1993 2006

2009 2016 2011

Reigelaer van de Bök, Opperbok Vice veurzitter, reigelaer van de Ceremonies Sikretaris, Reigelaer van glaaswerk Penningmeister, reigelair van de Cente Reigelaer van de Prinse Reigelaer van ut Steins Leedjes Konkoer Reigelaer van de Spaarkas Reigelaer van de Optochte Reigelaer van Nuttige Zake Reigelaer van Stroum en Leeg Reigelaer van Ech Brwoad en Bokkemik Reigelaer van de Inwendige minsj Reigelaer van Jeugraod en hun oetstepkes Reigelaer van Mobiele Zaake Reigelaer van Financieel Toezich

14 11 4 4 29 11 20 11 9 8 8 7 7 3

sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene 1 sezoen

lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid


Bokkenuuts De leejen van de Steinder Bök waere eeder jaor benaderd mit de volgende vraoge: - Wae kènt lid waere van de Raod van Èllef - Wae kènt prins waere van ’t Steinder Bokkeriek De Steinder Bök wille in dees oetgaaf van de Bèsj gaer enjtjwoord gaeve op dees vraoge.

Lid waere van de Raod van èllef kènt eederein dae:

- Steindenaer is - Vastelaovesgek is - De leaftied van 21 jaor bereik haet - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt hauwe - in commissies kènt saamewirreke mit anger leden - ’t belang van de Steinder Bök verdedigd - väöl tied kènt vriemake veur de Steinder Vastelaovend - ein gooj biedrage ként leevere in de organisasie van de Steinder Vastelaovend Opgave veur lid of Prins te waere kent ’t ganse jaor bie: Thé Duckers, Dross. Mangelschotstraat 14, 6171 JZ Stein.

Prins waere van ’t Steinder Bokkeriek kent eederein dae: - Woonachtig is in de gemeinte grwoat Stein - De laeftied van 21 jaor haet bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - Good kènt samewirke mit de Raod van Èllef - Gein bezjwaor haet mit de lang daag die ’m wachte - De kosten kent draage die ’t Prinsesjap van Stein mit zich mitbrunk - Zich ès Prins van Stein wèt te presenteere

Jeugdraod 2018 Jeugdprins: Quin I Peters Jeugdadjudant: Nora Pepels Leden: Levi Snackers Dean Kleijnen Swen Verstappen Jesse Aarts Julian Bohnen

Joey De Vries Jesse Janssen Luna Pepels Finn v/d Bosch Mika Janssen

Opperbok:

Mike Meulenberg

És Jeugdprins, jeugdadjudant of jeugdraodslid, höbse mit de Vastelaovend ein drök programma.

19


Bijoux Kazuri Cosmetica Pupa

Kapsalon en Haarwerken Leony

Wenst iedereen te gekke carnavalsdagen! De carnavalsweek zijn wij gesloten.

Harry en Leony Posthuma-Vossen Valderstraat 7 Oud-Stein tel. 046-4331278

Heenkenstraat 6 6171 LN STein Tel.: 046 - 426 07 33 Mobile: 06 - 50624759

Bokkewaorheid Ich waer mit de daag knapper, ich kiek noe al oet nao mรปrrege

20


Jeugdraod oetstepke Jeugdprins Mike III Zônjig 10 september waor ut zwoawiet, Jeugdprins Mike haej gekaoze ôm ein jaorliks oetstepke te maken nao Toverland. Alles woord gereigeld en Toverland gereserveerd. Ôm 9 oere vertrôkke weer mit de ganse groep nao Sevenum, lekker gemèkkelik en gezellig in de bös; die hauw Prins Erwin nog snel kènne reigele. Natuurlik maogde de karnavalsmeziek ( neet te hel ) neet ôntbraeke in de bös, en ut waor gezellig! Ôm 10 oere kaome weer aan bie Toverland en zochten ein plaetske. Wat ein gelök hauwe weer mit ut waer, dat waor ôs good gezind, dus ginge weer boete zitten. De taofele woorte taegenein aan gesjaove en alles oet de tèsje gehaold. Aan de kènjer waor gein hauwe mjaer aan en die gingen dan auch mitein allemaol ut park inne. De Troy, de Dwervelwènjd, de Scooters en natuurlik de Wildwaterbaan waore de meist favoriete attraksies, zwoawaal van de Jeugdraod es van de volwassenen die mitgegange waore. Wat eine geweldig sjieke daag höbbe we saame gehad. De kènjer kaome af en toe èns aan ôm te aete en te drènken en effe te vertèlle wat ze allemaol gedaon haeje. Maer ze waore auch weer aeve rap weg. Helaas höbbe weer deze middig auch nog aafsjied moot numme van 3 leeje van de Jeugdraod; Dean, Eviënne en Juul väöl bedankt veur de ônvergaetelikke vastelaovend dae ich mit uch gehad höb! Wat een superdaag waor dit, weer eine ôm nwoajt mjae te vergaete! Zèllefs Prins Erwin vônj ut sjiek, hae haet zich nog laote schmincken, wat zaog dae sjwoan oet. Op ut einj van de middig höbbe weer allemaol saame gegaete. Ut waor lekker drök, maer zeker zwoa gezellig. Heerlik..friet met eine snack nao keuze. Ôm 18 oere vertrôkke weer weer mit de bös nao Stein. Gelökkig kooste weer eindelik allemaol in eine stool neerplôffe. Kapotmeug, maer waal ein sjieke daag gehad. Ich wil eederein bedanke veur dae gewèldige daag!

Ein sjwoan gruupke bie-ein.

Jeugdprins Mike III Adjudant Jasper ALAAF!

Nao eine daag ravotte is ‘t good eate..

De wildwaterbaan van Toverland; ummer good veur ein naate brook...

Eederein haej ‘t good nao ziene zin. Auch Prins Erwin vông ‘t leuk. 21


Ein biezunjer jubileum... De fanfaar veur de prins van Stein

Van de Bult Designs

voor al uw tekstborden/ decoraties enz. check FaceBook VandeBultDesigns

Nieuw: www.pollogen.com Helende klanken met klankschalen

22

Op 3 jannewarie 1893 vônj de oprichtingsvergadering plaats van ein Steinse fanfare mit de naam St. Martinus, de patrwaonheilige van de parochie. Ein jäörke later kreeg de vereiniging ein vaandel aangeboaje van de fransspraekende kastjaelhjêr Eduard Wauters. Deeze “drapeau” waor in Paries gemaak en vanaaf dees euverdrach droog ut jônge muziekkorps de onvervelsjte Franse naam: Société St. Martin Fanfare de Stein 1893. De Société is de auwtste vereiniging in de gemeinte Stein en al 125 jaor eine belangrieke kultuurdrager in ut dörp. Es motto hanteert de vereiniging ‘Saame muziek maken: mit angere en veur angere’. De fanfaar is in tradietsie mit de Steinse Vastelaovend verbônje. In 1957 en 1959 woore Harie van Mulken en Harie Cremers oet de vereiniging Prins van de Steinder Bök. In ooze auwe fanfarezaal aan de Kelderstraot woor in de vieftiger en zestiger jaore de Prins van Stein oetgeroope. Tot aan 2015 waor deeze karakteristieke zaal aug ut centrum van carnavalsvierend Stein. Natuurlik hereinjert zig eederein dees gezellige carnavalsaovende. Aug ug “Bokkekabaal”, allemaol leeje van de fanfaar, geuf muzikaal gaas veur de Steinder vastelaovend. De meiste carnavalisten kènne de fanfaar oet de optochte: ut hwaogtepunt van de Vastelaovend. De vereiniging is al vanaaf de allerjétste Steinse vastelaovesoptoch in 1938 van de partie. De fanfaar haet ummer ein vaste plaats: doe hoofs nwoajt wiet te zeuke want ze luipt ummer es laetste groep veur de prinsewagen. De Prins van Stein weurd dus op de klanken van de fanfaar door Stein geleid. Dat waor zwoa, dat is zwoa en dat bliet zwoa. Es veurzitter bèn ich grwuetsj op dees vereiniging. De fanfaar haet ummer in de allerhwaogste muziekklasse gespeeld en is zelfs twjea kjer Nederlendsj kampioen in de superieure divisie gewaes. Toch wil ich, mit deep respect veur alle auw successe, neet ummer trökkieke, want dat hulp oos neet wiejer veur de daag van mörge. De vereiniging haet ein aantal jaore geleeje belangrieke keuzes gemaak en zich volledig op häör Steins publiek gerich. Dure konkoersambietsies höbbe plaats gemaakt veur investeringen in de eigen opleiding en jeugd. Nao 125 jaor is de fanfaar van Stein daorôm nog ummer sprènglaevend en veural jôngk van geis. De fanfaar maakt mit eige leeje en op eige krach muziek. Ooze “themakonzerte” zeen totaal produksies gewoore en waere gewaardeerd door ein grwoat publiek. Daonaeve weurd ruumte gegaeve aan de ôntwikkeling van jông talente en oetdagende projekte. Weer zeen grwuetsj op de steun van ruum 2000 donateurs bie ooze jaorlikse donateursrunjes. Ooze dank geit aug oet nao oos vrunj, ooze achterban die sinds kort vereinigt zeen in “Les Amis Fanfare de Stein”.


125-jaor Societé Saint Martin Fanfare de Stein De vereiniging wilt dit biezunjer 125 jaorig jubileum neet zwoamaer veurbie laote gaon. D’r steit van alles op de rol. Weer wille ut leefst ein gans jaor fjèsviere mit alle luuj van Stein, jôngk en auwt, in alle kernen en veur ein breid publiek. In de zomer van 2017 höbbe de jetste intervjoews en filmopnames plaatsgevônje veur ooze nuuje website: www.stmartin.nl. Daoveur zeen ein aantal interaktieve dokumente gemaakt euver ooze historie, muziek, opleiding ezw. Kiekt maer èns op internet, dan weit geer wat ig bedoel mit jôngk van geis en sprèngleavend. Mit väöl plezeer kieke weer trök op oos drökbezochte recepsie tiejens ooze 125e verjaordaag op 3 jannewarie 2018. Op 10 mjèrt organiseere weer dan ein muziekpodium veur ooze jônge talente. Hjèl biezunjer geit beslist oos Italiaans dienee-koncert op zaoterdig 9 juni waere. In brasserie Merode Nieuwdorp kriet geer ein heerlik Italiaans menu geserveerd en de fanfaar zal mit enkele soliste dit muzikaal en in passende stiel oploestere. Sjrief deeze datum alvast in eure agenda en koup op tied kaertjes. Veur eederein en speciaal veur ooze vrunj van “Les Amis” doon weer ein zomerkoncert bie de broewerie de Fontein. Aug de jeugd van de Steinse basissjwoale weurd neet vergaete en geit op 30 september op zeuk nao ut Mysterie van ut verdwenen geluid. Dat belaoft spannend te waere in MFC de Grous. Ein van de laetste aktiviteite steit op de Elfde van de Elfde geplend: Gekke Zônjig. Op de naamsdaag van St. Martinus start deeze daag mit ein H. Mès in de St. Martinuskirk en aansleetend gaon weer saame mit de Steinder Bök en de lokale horeca fjèsvieren. Fanfaar, carnaval, van alles kumpt veurbie. Zwoalang es ut maer gek en gezellig is! Es geer dan aug nog weit dat weer veur de zomer nog St. Martinusbeer bie de Broewerie laote maken en vanaaf noe zelfs eine eige “St. Martin-mars” mit zangk höbbe, dan is duudelik dat weer ein gedènkwaardig jubileum gaon viere. Weer zeen ug gaer bie ein van oos aktiviteite. Bestuur en (ere)leeje van oos fanfaar wunsjen alle Bökskes en Geitjes eine prachtige Vastelaovend. Laote weer oos treffe op 4 en 11 fibberwarie es de fanfaar en de (Jeugd-) Prins mit de optocht door Stein trukt: de fanfaar veur de Prins van Stein. Dat waor zwoa, dat is zwoa en dat bliet zwoa! Tot gauw bie de fanfaar!

Themaconcert in de ouw fanfarezaal (2015)

Groepsfoto van de leeje op dit moment.

Zomer en wènjter van de partie es get te beleave is.

Martin Cremers, veurzitter Société St. Martin Fanfare de Stein

23


Trök in de Tied: Prins Wiel I de prins van de lach... Es ste in ’t archief van de Steinder Vastelaovend duuks en doe deis de dwoas van de Vastelaovend 1976 aope dan kumpt dich, noe nog ummer, ein golf van sjaterlache taegemoot. Ut is het Prinsenjaor van Ziene Hwoaglustigheid Wiel I Vonken. Vastelaovend zaot al van keinds aaf in zien blood. Gezelligheid, ein good grepke op ziene tied en dich veural neet te drökmaake, zin de troefkaarten van Wiel pès op de daag van vandaag. Wiel heelp in dae’n tied ‘t wirkkomitée in de tent van Stein. Mit ziene vrachwaage haolde hae ônger angere al die steul op, die nweddig waore in dat grwoate fjèspaviljoen en staok dao woo nweddig zien hènj oet de moewe. Altied mit eine lach en ein good grepke. Dat veel auch Opperbok Sjair o/d Camp op en deze leep in de zomer van 1975 bie Wiel en Bellona inne. Lang hoofde die zich neet te bedènken. Eine grwoate wunsj kaom oet: “Prinsenpaar 1976”. Bie de Prinsesin-spé Bellona zaot de Vastelaovend sowieso al in ‘t blood. Häöre pap, Willem Maas, waor vanwaege de aorlogsjaore zelfs twae kjaere Prins gewaes. In 1939 en in 1946! In ‘t lètste jaor woor de naam van de vereiniging offiesjeel verangerd van “Stein Vooruit” in “de Steinder Bök”. Ut waor ‘t begin van ein sjwoan Vastelaovesgeschiedenis in Stein.

Prins woort opgehaold veur de kènjeroptoch. 24

Prins Wiel bie zien oetreuping mit opperbok Sjair op den Camp..

En 30 jaor later woor de dochter van Ziene Hwoaglustigheid Prins Willem I en II Prinses van ‘t Steinder Bokkeriek. De veurbereidinge ginge van start. Ein Prinsenpak moos aangemaete waere. Hieveur ginge Wiel en Bellona nao ein auw familie-kleijermaekerie in ‘t Duitsje Korschenbroich. Dao woor ein hjel sjwoan en veural gedetailleerd prinsenpak ôntwôrpe. Ôngertösje woare de Steinder Bök volop bezig mit de veurbereidinge van de ‘Tent’ van 1976. Ut waore roemruchte daag; de grwoatste artieste woore nao Stein gehaold. Ut fjès begoos op dônderdig 29 jannewari veur de jeugd mit o.a. Spooky en Sue en de Walkers. De vriedigaovond waor eine klapper! Ut waor de organizasie gelökt ôm de ster Vicky Leandros nao Stein te haole. Op ‘t kènjermatinee mit Conny Vink op zoaterdigmiddig woor Jeugdprins Paul I Leurs uitgeroope es opvolger van Ron I o/d Camp. Nao ‘t tradiesjoneel Auwt Wieverbal in de aovend stông veur de zônjig get nuuts op ‘t programma. De Steinder Bök houwe zich bedach ôm veur de alleriëste kjaer de luuj, nao de H. Mis op zônjigmörrege, auch de meugelikheid te beeje om te middigaete in de tent. Drie kleuren moos! Neemes hoofde mjae tösjedoor heives te gaon, maer men koos mitein mit Frühshoppen beginnen.

Wiel waor (en is nog) ummer in veur stômmigheid.


Steinder Hofkapel die in ‘t Prinsenjaar van Wiel hjèl dèks van de partie waore en de Prins mit ziene Raod van Èllef op ein muzikale maneer leete bènnenkoome. De buurt deeg in de tösjetied auch neet stilzitte en houw de straot en de Prinselijke weuning verseerd. Ze zouwe auch allemaol nao de Prinsenrecepsie koome op Vastelaoveszônjig, ‘s mörreges in ‘t gemeintehoes. Maer dao kaome zwoaväöl luuj haer mit gevolg dat de Optoch al door de straote van Stein trók terwiel de Prins nog stông hèndjes te sjödde. Mit spoed woore Prins en Prinses noa de opstèlplaats in Nieuwdorp gebrach. Dao stông de prinsewaagen volgelaaje te wachten. Es vrachwaagesjeffeûr waor Prins Wiel trouwens ziene Prinsewaag zelf gaon haole in Roosendaal. Sjus oppe tied stông de Prins baove oppe waage. “Just in time”. Tiepies Wiel, dae nao zien Prinsenjaor lid bleef van de Steinder Bök.

De opper tot wanhoup drieve door in Maasbendj zien piepe aaf te knippe.

De opzat waor geslaagd. In de aovendoere waor ein programma mit o.a. Jürgen Marcus, Pierre Knoops en Imca Marina. Dao woor aafsjied genoome van Ziene Hwoaglustigheid Prins Math III Vorstermans en prinses Tiny. En toen waor ‘t de hwoagste tied veur eine nuuje Hwoaglustigheid. Ein grwoate kaers woor de buun opgebrach. De spanning steeg. Ut aaftèlle begoos; van 11 nao 1. Vanoet de kaers versjeen Hwoaglustigheid Prins Wiel I. Ut fjès barsde los en zouw veuurluipig auch neet stoppen. Mit zien liefspreuk: “ Mit de Vasteloavend alle zörg aan de kèntj, samen ’t Bokkeriek door hèntj in hèntj. ALAAF!!!” kooste de Steinder Bökskes en Geitjes zich opmaake veur eine ônvergaetelikke vastelaovend.

In de beginjaore van de Steinder Revue waor ‘r auch ein van de optraejende artieste. Al wis de organizasie en dus auch ‘t publiek neet wienjae Wiel in ‘t programma zouw optraeje. Ônverwachs veel ‘r de fanfarezaal bènne; soms vergezèld door ein geit of haan wis ‘r mit ein van zien tiepiese goochel-ekts de sjaterlach ‘t publiek te haole. En auch bènne de vereiniging waor Wiel ein ôngeleid projektiel. laes wiejer op pag 27 >>

Naeve al ‘t fjèste haej de Prins auch zien plichtplegingen. Zwoa woore de kranke luuj neet vergaete en brach ‘t Prinsenpaar ein bezeuk aan ‘t ziekenhoes. Auch de sjwoale kreege vastelaovesbezeuk, ‘t Steyntje en zelfs aan de bewoners van ’t Missiehoes woor gedach. Ut Prinsenpaar woor op hènj gedraage. Neet allein in de cafés en in hun Prinsenhof bie café van den Werf oppe Hjaerstraot Zuid, maer auch door de jeugd. Café Leurs (de Birkensjop) waor in dae tied ein dancing veur de get auwer jeugd. Ômdat die maer weinig op haeje mit vastelaovend, sloog de Raod van Èllef deze zaal wieselik euver es ze deege rônjdtrekke langs de cafés. Prins Wiel stông d’rop ôm toch dao nao bènne te gaon. Einmaol bènne woor hae door de jeugd ômhwoag getild en zwoa door de zaal gedraage. Mesjien is hie waal ‘t “crowdsurfen” ôntstange. Veur Prins Wiel I waor dit ein ônvergaetelik moment. Ut rônjdtrekke langs de de väöle cafés die Stein toen nog tèlde, woor muzikaal opgeloesterd door de

Wiel mit ein kaers op ziene kop. 25


Optochprieze 2017 Thieuke Smeets Trofee 2017

Deze biezunjere pries, verneumd nao Auwt-Prins Thieu ( de vooger ) Smeets, bedoeld es stimulans veur jônk en auwt!! Dit jaor door Jeugdprins Mike III toegekènd aan de “Blikvanger”.

Lambèr Soons Wisseltrofee 2017

Deze felbegeerde pries, dae al vanaaf 1996 weurd oetgereikt aan groep of einzelgänger, dae zich in ALLE opzichte ônger de optoch prizzenteert zwoawie vasatelaovend hwuert. Prins Erwin haet mit hjèl väöl plezeer dit jaor de pries oetgereikt aan ’t duo “de Toppers”, die volges zichzèllef de lètste kjaer es duo waore! Die waore zo bie mit deeze trofee dat dae ein ganse waereldreis gemaak haet. Hae zou zelfs op de Alpe d’Huez gestange höbbe, maer dao is helaas gein bewies van...

Daagtrip nao de Efteling? Mitnumme dea beaker...

Steinder Stimulanspries is dit jaor weer oetgereikt en waal hjèl verdeend aan “de mini-Brikkebekkers”. De Jurypries is oetgereikt aan: Stichting Sjpas Promotion Anger pries die oetgereikt zeen: 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie einzelgängers: Eddy Ubbink 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie duo’s: De wanhopige hoesmösjkes 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie kleine wages: Die Sjarfe Sjwester 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie grwoate wages mit </= 20 pers.: c.v. De Klotsköp 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie grwoate wages mit > 20 pers.: Groep Oet Meas 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie kleine groep: Blikvanger 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie grwoate groep < 20 pers.: Jeugdwerk Meas 1-ste Pries mit Lof der Jury, categorie grwoate groep > 20 pers.: IKC De Triviant Alle anger pries die oetgereik zeen, kènt geer trökvènje op de websaajt www.steinderbok.nl.

De Toppers; “Nao 6 jaor Duo, verstaon ver oos neet mjea!” 26

‘t Bèsjke keek goodkeurend toe...

De trofee ging zelfs mit nao bèd.

Auch de Prinsenhof ‘t Veurlètste woort aangedaon mit de zegetoch...


<<< Vervolg van pagina 25, Prins Wiel, prins van de lach Saame mit zijn koempels Pie Driessen, Pierre Schiffers en Lei Rinkens wis ‘r dèk de kraom achterein te zètte. Alles woor oet de kas gehaold ôm de meis grwaotse grepkes te bedènken. Van ‘t rônjdloupe door Stein mit ein brennende kaers oppe kop, of de Maasbènjd en Meas mit eine kamjael bezeuke, of ‘t bestuur van de Steinder Bök de sjrik op ‘t lief jaage door de piepe van de nuuj kostuumbreuk ( zwoagenaamd ) aaf te knippen. De foto zittend op ein koo is inmiddels ein ikoniese foto van de minsj Wiel Vonken. Zou Wiel soms de grepkes geljaerd höbbe van Bassie en Adriaan die, toen nog ônbekènd duo, in de tent van Stein optraoje, eine daag veur Wiel zien aaftraeje. Wiel behwuerd mit zien 81 jaor op vandaag bej de auwste Auwt Prinsen van ‘t SOP. Maer auch hie is ’r nog ummer de stömmingsmaeker mit zijn grappen en zien vrunjtelikheid. “zörg aan de kèntj en samen door ’t Bokkeriek”

Wiel mit zien koempels, altied good veur grappe en grolle.

Wiel, Alaaf!

27


Tjeu Bocken oefent “Tulpen uit Amsterdam” veur the Voice of Stein.

Café Ponderosa Bie Jettie Grotestraat 350 Kotem Elke dag open vanaf 13.30 uur Woensdag gesloten

Gezeen in Belsj, zônger weurd.... 28


Prinse-galerie 1938 Chris I Houben † 1939 Willem I Maas † 1940 Hein I Goergen † 1946 Willem II Maas † 1947 Nöl I Driessen † 1948 Chris II Smeets † 1949 Lambèr I Soons † 1950 Sjeng I Dassen † 1951 Jean I Creuwels † 1952 Thei I Vaassen † 1953 Willem III Dassen † 1954 Jac I Geenen † 1955 Pie I Driessen † 1956 Harie I Martens † 1957 Harie II van Mulken † 1958 Pie II Schmeitz † 1959 Harie III Cremers † 1960 Sjair I op den Camp † 1961 Bertus I Duiverman † 1962 Jac II Penders † 1663 Jac III Aarts † 1964 Mathieu I van Mulken † 1965 Jan I Stijnen 1966 Willie I Driessen † 1967 Nand I Ubachs † 1968 Kees I Paulissen 1969 Thieu II Smeets † 1970 Tom I Goergen 1971 Henk I Soons † 1972 Huub I Duckers † 1973 Wim III Penders † 1974 Sjé I Stassen † 1975 Math III Vorstermans 1976 Wiel I Voncken 1977 Rens I Rinkens 1978 Wim IV Stijnen 1979 Thei II Hanckmann † 1980 Pierre I Schiffers 1981 Jan II Dassen † 1982 Lei I Rinkens 1983 Nol II Danklof 1984 Miel I Steevens 1985 Jos I Nelissen 1986 John I Smeysters † 1987 Pierre II Smeets † 1988 Cor I Gabriëls 1989 Peter I Peerlings 1990 Leon I op den Camp †

1991 Wil I Pepels 1992 Wil I Pepels 1993 Thè I Duckers 1994 Jos II Diederen 1995 John II Smeets 1996 Math IV Penris 1997 Pierre III Coumans † 1998 Paul I Driessen 1999 Harold I Salden 2000 Paul II Berix 2001 Ron I Smeets 2002 Martin I Cremers 2003 Han I Snellings 2004 Lei II Pepels 2005 Loe I Hameleers 2006 John III Claassen 2007 Richard I Pepels 2008 John IV Bergs 2009 Willem IV Janssen 2010 Raymond I Gelissen 2011 Jeffrey I op den Camp 2012 Ronald I Timmermans 2013 Stefan I Meulenberg 2014 Roger I Timmermans 2015 Leon II Bindels 2016 Raymond II Dukers 2017 Erwin I Gelissen 2018 Ralf I Courage

1974 Henk I Dassen

Jeugdprinse-galerie

2001 Sander I Goossens

1957 Wim I Penders † 1958 Otto I Grafe 1959 Jo I Nelissen 1960 Roland I Gubbels 1961 John I Smeets 1962 Jac I Soons 1963 Jac I Soons 1964 Nico I Ackermans 1965 Leon I op den Camp † 1966 Bert I op den Camp 1967 Gert I Killaarts 1968 Larrie I Dassen † 1969 Peter I Driessen 1970 Jos I Biesmans 1971 Peter II Duckers † 1972 Pierre I Gorissen † 1973 Huub I Fredrix

1975 Ron I op den Camp 1976 Paul I Leurs 1977 John II Hermans 1978 Henny I Goergen 1979 Eric I Essers 1980 Raymond I v.d. Honing 1981 Ralph I Stijnen 1982 Marco I Rinkens 1983 Christian I Steevens 1984 Mike I Schepers 1985 François I Soons 1986 Ivo I Goergen 1987 Roy I Muris 1988 Ralf II Courage 1989 Serge I Stijnen 1990 Mario I Bocken 1991 Mark I Habets 1992 Mark I Habets 1993 Bart I Coumans 1994 Bob I Smeets 1995 Jeroen I Schepers 1996 Ingo I Voncken 1997 Mike II Smeets 1998 Kevin I Driessen 1999 Rob I Coumans 2000 Bas I Berix 2002 Falco I Cremers 2003 Kevin II Goossens 2004 Kenny I Lemmens 2005 Rick I Hameleers 2006 Sander II Claassen 2007 Luc I Janssen 2008 Glenn I Janssen 2009 Yves I Timmermans 2010 Bob II Dukers 2011 Brian I Haenen 2012 Jules I Leers 2013 Milan I Smeets 2014 Daan I Pepels 2015 Radan I Adriaans 2016 Joey I de Vries 2017 Mike III Meulenberg 2018 Quin I Peters 29


Duur? Harie zien vrouw zaet thoes aan taofel; “Harie, ich zouw eigelik ein borstvergrwueting wille, dat kos maer 3000,- Euro”. “Miljaar zaet Harie, wat ein geld. Begin ens mit éin...

Getrouwd Eine minsj kumpt mit zien vriendin ’t hotel bènne en vraogt ôm ein twaepersoonskamer. Zeet g’r getrouwd , vraogt de receptioniste aan häöm. Jao, alletwae!

Wesje? Ei klein verreke vraogt aan zien mooder: mam, moot ich veur ’t aete mien pwuetjes wesje mit zeip? Mit zeip? reupt de zeug kaod, woo höb ste dat vies woord geljaerd? Gank mitein de moel wesje mit pratsj.

Versjil Bram, zaet de meister, kèn ste mich ’t versjil tösje eine man en ein vrouw oetlegke? Ènjtwoord Bram: Dao is eigelik weinig versjil, meister. Vanachter zeen ze ‘t zellefde en van veure passe ze precies inein!

Wethouder van DOS flirt mit anger partie....

Oud-prinses mit drankprobleem; wie krieg ich dea kraom thoes...

30


Seniorenprins Sjeng II De 49ste prins van CV de Senioren is Sjeng II Swinkels. “Ich, Sjeng Swinkels, kom oet Zitterd, bèn lang geleje nao Stein gekôme. De reje doavan woar mien leve vrouw Annelies Palmen, ein echte Steinse die nooit oet Stein weg zouw goan. Mit Annelies höb ich twee dochters gekrege, dees dochters höbbe mich samen mit hun manskerels 6 kleinkènjer gegaeve. Ich bèn zelf eine trotse euvergrootvader van ein kleindochter. Ich hub väöl gelache, gezörg, gehuuld, ich hauw neet van allein zeen. Dus és ‘t effe kèn trèk ich d’r op oet. Prins waere hub ich ummer gewild, hub neet gedach dat ‘t nog zouw kômme. Dat ich dat noe maog mitmake op mien 70ste, vèng ich fantasties dat kent ger waal aan mich zeen. ALAAF namens Prins Sjeng II en C.V. de Senioren, Vorst/ veurzitter Rim Snellings

Aafsjiedsweurdje Seniorenprins Math III en Prinses Anja

Leef Bökskes en Geitjes, Ein bewaoge jaor is veurbie, ein jaor mit vallen en opstaon. Veur mich en mien Prinses waor ‘t ein jaor wat weer nwoats zulle vergaete. Eine druim kaom oet, maogde Prins zin euver ‘t Seniorenriek van Stein. Wat höb ich genaote baove oppe waagen ônger de grwoate optoch; wauw wat waor dat sjwoan! Prinszin is ein belaevenis ôm nwoats te vergaete, haej mich neet kènne veurstèlle wat dit allemaol beteikent en wie ‘t is es Prins. Noe, ich kan zègke, haej ich gaer nog ein jäörke Prins wille zin en Anja haej gaer nog ein jäörke Prinses willen zin. In de Gouwe Koetsj van de Steinder Garde; vônje weer ein belaevenis, veural Anja, zie veulde zich ein geweldige Prinses. Ze haet ’t dao nog gans ’t jaor euver gehad, zwoagauw ‘t urreges euver de karnaval ging, dan vertèlde ze euver häör rit in de koetsj. Noe is ‘t jaor veur ôs es Prinsenpaar veurbie en op 13 november zin weer aafgetraoje mit wjaemood. Trökkiekend op, wat karnaval betruft, ‘t sjwoanste jaor oet mien/ôs laeve. Veur c.v. de Senioren waor ‘t ein jaor van plezeer en verdreet, wil aeve gedènke dat ôze Vorst, Lei Schepers, en ôs gewaardeerd lid, Jack Beurskens, ôs ôntvallen zin. Dit ljèt een grwoate laegte in ôs vereiniging achter. Weer höbbe de draod opgepakt en mit Rim Snellings es nuuje Vorst gaon weer wiejer, op nao eine geweldige Karnaval 2018. Ich wil de luuj van Stein en zeker de leeje van c.v. de Senioren bedanken veur hun hulp en steun in ôs Prinsejaor, de anger karnavalsvereiniginge en hun Prinsenparen bedanken veur de geweldige saamewirking, vrunjtelikke ôntmoetinge.

Perseunlik höb ich dit ervaare es eine grwoate vastelaovesfamilie genaamd: Grwoat Stein. Euveral de werrem ôntvangsten, euveral de vrunjtelikke oetbundigheid, alle vereiniginge waore saame ein. Zwoa hwuert ‘t te zin en te blieve. Auch boete ‘t vastelaovesseizoen houp ich dat dees werremte tösjenein zal zin en blieve. Nogmaals hartelik dank aan eeder dae veur Anja en mich dit ein ônvergaetelik jaor höbben gemaakt. Rest mich nog alle nuuj Prinsen en Prinsesse ein geweldig vastelaovesseizoen te wunsjen. Stein, Alaaf-Alaaf-Alaaf! Prins Math III en Prinses Anja, C.V. de Senioren. 31


Meesters-Classics Oslostraat 70 | 6135 LM | Sittard | tel: 046 4860011 www.meesters-classics.nl 32


Portret van hooglustigheden...

Ralf en Jean gaon mit reigelmaot saame oet aete. Prins Ralf I haet ein veurleefde veur get stevigere meziek...

De raod van VV de Sneurbuule.

De DJ’s van Rock Request bie cafÊ de Poart.

Dees twae hwoaglustighede zeen al hjel lang good bevrunjd.

Ein potensieel prinssjap laog al jaore op de loer. 33


Café - Brasserie Merode Merodestraat 31 6171 XM Stein Tel. 046-4339131 / 06-53367247 Openingstijden keuken: Maandag t/m vrijdag van 16.30 - 20.00uur Zaterdag en zondag van 11.30 - 20.00uur

Heisteeg 5 6171 NH Stein LB Tel.:046-433 69 49 Mob.:06-23 56 22 22 Fax: 084-747 93 61 E-mail: johndietz@home.nl

Bokkewaorheid Doe bès nwoajt te blônjd ôm te ljaere

Sint Rochusstraat 26, 6171 WS, Stein

34


Eine richtige Steindenaer, Philomène Paulissen Philomène is gebaore es Sajelaer. Ze greujde op in Aelse woo ze de vastelaovend ljaerde viere. Es keinjd deeg ze al mit aan de optoch. Jaore later, mit eine kirremès in Aelse, kaom èns eine groep jông mansluuj oet Stein ôm te fjèste nao Aelse. Philomène ljaerde doe Sjaak Paulissen kènne en de vônk sprông mitein euver. Naodat ze mit ein getrouwd zeen, ginge ze in Stein wonen. De iëste 9 jaor in Nieuwdorp en toen naar hun eigen hoes aan de Noelweg. Philomène waor al ummer aktief in ‘t soosjaal laeve. Ze deeg hènjdwirke veur de kirk, ze waor lid van ‘t zangkwoar, lid van buurtvereiniging ‘Achter de Hegge’, lid van vrouwenvereiniging Nieuwdorp en dao deeg ze auch nog jaore mit aan ‘t toneel en woore d’r jaore veurstèllinge gegaeve bie de Steinder Revuu. In 1977 woore in Stein ein aantal aksies op touw gezat ôm geldj bie-ein te kriege veur ein persooneböske veur de Moutheuvel. Dao deege mjae vereinigingen in Stein aan mit. Ein paar vrouwluuj woor gevraogd ôm bie de braderie in Stein, gekleid in auw Steinder kleijerdrach, te kollekteere. Dat waor ein sukses. Wie ’t böske geprizzenteerd woor, moedigde de toenmalige Burgemeister de vrouwluuj aan ôm mit dees gelegenheidsgroep door te gaon. 25 Vrouwluuj begooste toen de folkloregroep “de Bèsjen”

van Stein. Inmiddels is de groep ein begrip in Stein. Ze waore jaorelangk deilnummer in de Steinder Revuu mit zang en dans. Wae hereinjert zich nog de braderie woo “de Bèsjen” de luuj leete raoje nao de naam van ein pôp. Daegene dae de gooj Steinder naam wis te raoje wôn eine sjwoane pries. En es ste in Stein eemes zeukst dae dich wèt te vertèlle wie ste eine “Kroedwusj” moos maake, gank dan maer nao ein van “de Bèsjen”! Es weer Philomène vraoge nao ein leuke anekdote die eigelijk in de Bèsj haej moote staon, koome d‘r väöl verhaole oppe taofel. De Bèsjen waore èns oetgenweddigd deil te numme aan ‘t defilé op Keuninginnedag. Op waeg nao Soestdijk mit een Bèsje-pôp en 5 appelekauwevlaaien waore ze nao lang wachte eindelik aan de bäört. Wie Prins Bernard de vrouwluuj mit de vlaaie zaog aankoome, reikde hae al mit zien hènj en zag; “Oh, heerlijke vlaaien uit Limburg”. Tina Claessen gaof de Prins dirèk es enjtwoord; “ dees vlaaien zeen neet veur uch, maer veur de 5 Prinsessen!’ en ze leep straol langs de Prins door en goaf aan eeder Prinses ein vlaai. Ein anger anekdote waor nao ‘ne aovend stappen. “De Bèsjen” gingen heives, maer wie ze bie ’t hoes van Tina Claessen aankaome, kaom Tina d’rachter dat ze de hoessleutel vergaete waor. Doe woor mit keezelsteinkes taege de slaopkamervinster gegwoajd ôm Pie, dae laog te slaope, wakker te kriege. Maer Pie waor in eine deepe slaop en woor van het getik van de steinkes neet wakker. Tina waor ‘t zat en deeg häöre Bèsje-rok oet. In de lang ôngerbrook klôm ze soepel langs de raegepiep omhwoag nao ‘t platdaak. Noe koos ze oppe vinster bônken. Pie woor wakker en zaog zien vrouw aan de vinster staon, wie ‘r de gordien houw weggesjaove. “Maak mich de roet aope Pie, ich bèn de sleutel vergaete” reep Tina. Maer Pie, nog in eine roes, kreeg ‘t neet allemaol tegooj mit. Dae leep nao ônger, deeg de veurdeur aope en ging doe weer trök nao bèd en leet Tina achter de vinster boete staon. Tina koos doe de waeg via de raegepiep nog èns maake, maer dan noe weer trök nao ônger. Philomène kan d’r noe nog ôm lache. Aafgeloupe jaor vierden “de Bèsjen” van Stein hun 40-jaorig jubieleejum. In MFC de Grous waor ein fjèstelikke recepsie gehouwe. Väöl vereiniginge kaome de dames feliciteere. Auch hjel väöl bewoners van de Moutheuvel waore de straot euvergestaoke ôm hun felicitasies euver te draage. Grwuètsj kieke “de Bèsjen” trök op hun jubieleejum. Weer stèlde aan Philomène, al 40 jaor lid en Bèsj van ‘t Jaor, de lètste vraog; “Wat is veur uch ein Bèsj?” Häör dirèkte enjtwoord: “Ein Bèsj is ein kontente vrouw.”

Philomène, wie eederein van Stein häör kènt.

Dus.....zouwe d’r nog dames in ’t Bokkeriek zeen die gaer ‘t geveul van ein kontente vrouw zouwe wille belaeve, meld uch dan gerös aan bie “de Bèsjen” van Stein. 35


Bokkewaorheid Sjokolaat is goojekouper dan therapie

Al meer dan 30 jaar ervaring in;

(Kunst)nagelverzorging Gezichtsverzorging 95 Permanente make-up 75 Micro Blading Voetverzorging 100

Heerstraat Centrum 163 56171 HV Stein 25

Zonnebank Hand- en Nagel verzorgingsproducten Cosmetische filters Huidverzorgingsproducten 046-433 85 04 info@bellonavoncken.nl

0

pag 10 1-10 Kempen zaterdag 17 januari 2009 15:55:52

Judo, Jiu-Jitsu vanaf 5-jarigen, dames-gymnastiek en massage onder leiding van rijksgediplomeerde sportleraar Acupunctuur. Sjus wat geer nweddig hรถbt noa die daag! Ouch AEROBIC DANSE

tel: 046-426 0241 36


Foto’s Bokkeweekend 2018 Foto’s: Fons Verhoeve en Kars Pepels

37


38 38


Foto’s: Fons Verhoeve en Kars Pepels

39


Ein nuuj evenement: De Lempkesoptocht

Ein nuuj evenemènt dat geit plaatsvènje op 24 fibberwarie a.s. en waal in de aovond ôm 19.00 oere. Dit idee, ômdoor Stein eine lempkesoptocht te loate gaon trèkke, kaom al ein paar jaor geleeje van Wil Pepels. Wil haej hie al dae tied mit rônjdgeloupe en nao ’t werkelik zeen van zwoa ein saort optocht wie deeze in ’t Limburgse Mechelen, doe wis Wil ’t zeker. Aafgeloupe karnaval haej Wil zien idee op karnavalsmaonjig en -dinsdig doorgespraoke mit Frank Grummer. Dae zag geliek zien mitwirking toe ôm te probeere dit evenemènt van de grônjd te kriege. Op ’t jubieleejum-fjes van de Peerlinkbend is ‘t idee weer door Wil en Frank aldao vertèld. Nog dezelfde middig höbbe zich Raymond v.d. Honing en

40


Jack Stickelbroek bie Wil en Frank aangeslaote en de organizasie van de Lempkesoptoch ging van start en waor bie deeze ein feit! Nao get aovonde vergaadere is ‘t besluit genoome ôm dit evenemènt te laote plaatsvènje op haufvasten, maer al eine daag later kaome d’r al de iëste reaksies woodoor weer al gauw begreepe dat dit neet ech verstènjig zou zin. Steinse waages en groepen, maer auch die oet de ômgaeving, zouwe mäögelik in Belsj zeen en die koome dan neet iëdder trök pèsdat de optochte in Belsj gedaon waore. Spoedberaad waor nweddig en eine nuuje datum geprik, zwoadat de Lempkesoptocht kènt loupe veurdat sômmige waages ’t Belsj zouw opgaon. Dus…24 Fibberwarie is noe de datum gewoore van de Lempkesoptocht! Ein bestuur woor geväörmd mit Jack stickelbroek es sikretaris, Frank Grummeres vice-veurzitter, Raymond van de Honing es bestuurslid en Wil Pepels es veurzitter. Weer zochten allein nog eine gooje penningmeister. Dao zörrigde Frank veur en zien Marie-José woor aan de organizasie toegevoeg. Marie-José haet zich dao mit väöl inzat op toegelag en alle vief de bestuurleeje zeen super-enthoesjas en houpe dat aan eederein euver te brènge. Mit gemeinte Stein is euverlègk gepleegd en de organizasie vorderde vrie snel, maer ‘t leech op de route dat deent te waere oetgesjakeld, bleek toch ein grwoater obstakel dan gedach. Pèsdat inèns bleek dat eemes in Stein dit veur ôs koos reigele mit zwoawaal de gemeinte es auch mit de firma Ziut. Natuurlik zaot hie ein kosteplaetje aan, maer dat waor toch anges dan in iëste instantsie gedach. Noe dit probleem waor geteckeld en de Gemeinte Stein ôs ’t akkaord gegaeve houw en dat de verlichting in de optochroute oetgezat kènt, kooste weer weer wiejer. Want nao de Lempkesoptoch wolle weer good aafsleete mit ein heus Lempkesbal! Want naodat weer starte in de Blauwensteenweg geit de optoch via de Noelweg-Moutheuvelsweg, Schepersgats/Hoppenkampstraat-Keerend-Kruisstraat-Valderstraat en zwoa richting de Moutheuvel en MFC de Grous; dao is ‘t eindpunt en vervolges kènt geer bie de Grous bènne terech veur.. ’t Lempkesbal! Dit lempkesbal moot sjus wie de Lepkesoptoch ein uniek evenemènt waere. GRATIS entree, woo sfeer en gezelligheid dit nuuj evenemènt kleur en glans moote gaeve. Daoveur is veur dit artiestenprogram gekaoze: Dj Luc, duo “Père et Fils” en de Limburgse dialektbend “Bieske” koomend oet de buurt van Mestreech en in de regio volle zale trèkkend.

VOOR VAKKUNDIG STUCWERK!

C.A. Kruithof

Schineksstraat 28, 6171 AN Stein tel/fax 046 - 433 98 00 GSM 06 - 53 89 72 74 www.unistuc.nl

Kruisstraat 28 6171 GG Stein

046-4334494 4494 /stein@teamkleding.nl info@cesportswear.nl 046-433 www.teamkleding.nl / www.sportballen.nl

Weer houpe dat weer aan eeders verwachting kènne voldoon en zin van zins ôm d’r eine sjieke aovend in Stein van te maake. Dus sjrief uch in veur deilname aan de lempkesoptoch en maak uch lempkes aan en fjes wiejer op ’t Lempkesbal.

Raadhuisplein 33 6171 JC Stein Telefoon 046 435 10 00 41


42


Hóndj...(gelaeze op FB) klein advertentie: “Wat ver al eine ganse tied gevrees höbbe, is noe helaas werkelikheid gewoore. Mien vrouw Els is allergisch gewoore veur d’n hónjd. Weer höbbe noe moote besleete ôm häör weg te doon. Els is 52 jaor, is gemekkelik in de ômgank en it eigelijk alles. Zie is in good euverlègk aaf te haole. Geer deent waal te besjikke euver ein böske of aanhènger want zie haet väöl kleijer.” Mansluujweekend in Mayrhofen In Stein is ein gruupke mansluuj die eeder jaor nao Mayrhofen gaon ôm zich optimaal veur te bereije op Vastelaovend. Zie numme dan van alles mit; Lederhosen, Oastenrieks kostuum, harmonika en ein tuut doosj. Oud Prins Roland waor al bienao dao en toen kaom hae d’r achter dat hae gein paspaort of ID bie zich haej. Ômdat hae zich ein bitje zörg maakde veurdat ‘r de grens euver ging, haej hae Mariëlle gebeld en ein foto van zien pas laote mailen nao ziene tillefoon. De geruchte gaon noe dat hea kômend jaor ein ekstra weekendje weg geit inplenne ôm de veurbereidinge veur te bereiden... Probleeme Harold haej eine spannende tied achter de rögk op zien werk en maakde ein euverspanne indrök. Bie de dokter gewaes veur ein advies ôm ein paar daag rös te numme. Einmaol thoes zaet Sas taege häöm; doe môs auch neet dien probleeme mit nao bed numme. Oh, zaet Harold, woo sljaeps dich dan?

E FRITUR

É/ EETCAF

RINP O D W NIEU RAAT 20, STE ST PELDEN 433 15 35 6 ­04 -

Snackwagen Tummers Eu veral op straot mit die daag

Cafetaria LarAenwdiy

Le Bourgeois tein Kelderstraat 28 S 046 - 433 69 92

Twae dènger Dèks weurt bewaerd dat mansluuj neet aan twae dènger tegeliek kènne dènke. Noe is echter weitensjappelik beweeze dat dit neet klopt. Mansluuj kènne waal degelijk aan twae dènger tegeliek dènke. Ze kènne mit hun vrouw in bèd ligke en aan de buurvrouw dènke. Tattoo gehwuerd aan ‘t buffèt; a: wat ein sjieke tattoo van Jan Vayne höbs dich. b: dat is mien vrouw a: is Jan Vayne dien vrouw? b: nei, aezel! a: wat vungt dien vrouw dan van diene Jan Vayne tattoo? b: dae tattoo is mien vrouw, kuuke! a: wat vungt Jan Vayne dao dan van? b: (geuf ‘t op...) Viagra In Meas is ônlangs de iétste Viagrababy gebaore; dae kôs nao zien gebaorte geliek staon... Mèlk Woveur zit vèt in mèlk? Anges piept ‘t zwoa mit mèlke. 43


›AANKOMEN ›VLAKSTELLEN ›VAKANTIE ›LEVELSYSTEEM VOOR CARAVAN. SNEL WATERPAS. ›SNEL HORIZONTAAL ›EENVOUDIG

Stabiele stand zonder vervelend schommelen Rustige slaap dankzij perfecte positie Volautomatische nivieaucontrole Geen opstuwing van afvalwater dankzij horizontale stand

›www.ep-hydraulics.nl 44

CT

RA

M

›STABIEL

LSYSTE VE

CA

Horizontaal in 1 minuut Onmiddellijk klaar voor gebruik Volautomatisch Onderhoudsvrij Kompleet hydraulisch Geen slijtage Geen extra belasting aan chassis Extra beveiliging tegen diefstal

LE

Moeiteloos vlak door op de knop te drukken Volautomatische niveaucompensatie Stabiele en vibratievrije stand

VA N O M PA C


Verkort Optoch Reglement 2018 Voorlopige Route Optochten 2018 1. Inschrijven op zijn laatst op de Dinsdag voor de optochten. 2. Nummer ophalen op de Donderdag voor de optochten in MFC de Grous tussen 19.00 - 21.00 uur. 3. Op tijd klaarmaken voor het optochtver trek om 13.41 uur. 4. Drank op de wagen uit het zicht plaatsen, drank bepaalt niet de mate van plezier. 5. Maak geen rommel maar lol. 6. Zoek geen ruzie maar drink samen iets. 7. Bouw niet te groot (zie regelement!). 8. Muziek hoort erbij maar hou respect voor live muziek en andere deelnemers. 9. Volg de instructies van het optochtcomité op. 10. Laat geen onnodige gaten vallen. 11. Maak veel sjpas en plezier! VOOR DE UITGEBREIDE VERSIE VAN HET OPTOCHTREGELEMENT ZIE ONZE WEBSITE: WWW.STEINDERBOK.NL

Kènjeroptoch start 4 fibberwari 13.41 oer. Opstèlle in Bergenkenstraat, Kamperstraat en van Cloudstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepers-gats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Dirgelen, Daggeweide, Bergsteeg nao ’t Wilhelminaplein wo de ontbinding is. Priesoetreiking in MFC de Grous Grwoate optoch start 11 fibberwari 13.41 oer. Opstèlle in: Bergenkenstraat, Kamperstraat, van Cloudtstraat, Vleugelmorgenstraat en de Diepenbeekstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Steskensstraat, Houterend, Vaart, Heerstraat Noord, Smeetsstraat, Sanderboutlaan, Heerstraat Noord nao ’t centrum Stein bie de Moutheuvel wo de ontbinding is. Priesoetreiking in MFC de Grous

45


Bouw Advies G. Aarts Stein b.v.

Industrieweg 11 6171 CN Stein Tel. 046 - 433 34 32 Mobiel 06 - 15 88 85 35 E-mail: aartsbouwadvies@home.nl

transport / koeriers Sanderboutlaan 15 | 6181 DN Elsloo Tel.: 046-4233767

h

Veer wunsje uc eine sjwoane vastelaovend

Pascal van de Bult Hoppenkampstraat 14 6171 VP Stein tel. 046-4338662 mob. 06-83565680 46

Raadhuisplein 72 6171JC Stein T 046 – 433 72 92 M 06 – 41 644 707 E petshopstein@gmail.com


Ein prinselijk profiel; 11 vraoge aan de prins... Wo bèste geboare? Ich bèn in Stein gebaore en getaoge. Mien ouwershoes is oppe Heerstraot Zuid. Wie lang woonste al in Stein? Ich woon al bekans 39 jaor in Stein. Want ich höb nog èns 2 jaor in Baek gewoond oppe Margrietstraot. En noe woon ich in ‘t Meijgaat. Opleiding? Ich höb oppe Groenewald in Stein gezaete en dao de Havo gedaon. Daonao bèn ich naa de Hogeschool Zuid in Haerle gegange en die auch nog aafgemaak. Sterrebeeld? Volges de Chineese sterrekunde bèn ich geine aezel maar eine draak. Wat deiste veur de kos? Ich wirk bie JC raame en deure. Weer maake koziene en auch garagepoarte. Höbste auch hobbies? Meziek vènj ich sjiek. Mit name Rockmuziek. De ‘Rockrequest’ in de Poart doon ich mit miene Adjudant eeder jaor. En ich gaon geregegeld nao get festivals of konzerte. Wie lang höb ste môte dènke wie ste gevroag bès gewoore? Neet zwoa lang. Maer moos ‘t waal nog effe euverlègke mit femilie. Wat is dien gewich? Dat ligk eigelik d’raan wienjae ste dit vraogs. In de zomer bèn ich ein stök lichter. ‘t leukste vastelaovesleedje? Haha, dat nummer van ‘Oh, Tamara’ van Demi-Sec. Ech laache. Geweldige tekst, gesjreeve in algemein plat. Wat höb ste ‘t leefste te aete? Dat is eigelik get hjel simpels en auch wat ich neet ummer kèn doon. Maer sinds ènkele jaore is dat ein good Engelsj ôntbijt. Wat dènk ste este veur de speegel steis? Dat alweer èns ein waek ôm is ôm mich weer te sjaere....

Wae waore ooit Bok en Geit? Jaor Bok Geit 2017 Peter Janssen Barbara Janssen 2016 Leo op den Camp Jolanda op den Camp 2015 Jan Smeets Fieny Smeets 2014 Chrit Bocken Marieke Bocken 2013 Ton Lexis Nelly Lexis 2012 Willem Geuskens Ursula Geuskens 2011 Henk Goossens Jennie Goossens 2010 Peter op den Camp Lisette op den Camp 2009 Peter de Koning Henriëtte de Koning 2008 Herman Boumans Janine Boumans 2007 Joop Janssen Maria Janssen 2006 Paul Lardenoye Lenie Lardenoye 2005 Cor Claassen Ria Claassen. 2004 Ron Pepels Sonja Pepels 2003 Pie Driessen Alice Driessen 2002 Frans de Koning Carina Mohnen 2001 Wil Pepels Bertha Ebben 2000 Wim Stijnen Ria Smeijsters 1989 Ben Stortelder Annie Stortelder 1988 Harry Pijpers Jeanny Pijpers 1987 Pie Goossens Mia Maassen 1986 Sjair Bours Truuke Bours 1985 Jan Stassen Cielke Stassen 1984 Nöl Driessen Nelia Driessen 1983 Hein Goergen Mien Goergen 1982 Harie van de Bekker Marieke van de Bekker

De Bok en Geit van 2017 Barbara en Peter Janssen. 47


Telnr. 06-20396830 email adres; josheffels@gmail.com

TECHNISCHE GROOTHANDEL

HEERLEN - ROERMOND Smezo Handelsonderneming BV Postbus 183 6430 AD Hoensbroek

Administratie- en belastingadiviseurs Peldenstraat 2, 6171 XX Stein Telefoon (046) 433 67 07

Bokkewaorheid Weit wat ste zaes, zègk neet wat ste wèts

John Westhovens Natuursteenwerken Tegelwerken Harry en Marion Slotboom Raadhuisplein 41 6171 JC Stein t. 046-42 60 760 info@heukske.nl www.heukske.nl 48

Kinskystraat 10 6171 LZ Stein Tel. 046-4339768 GSM 06-51827919

Specialist in het leggen & zetten van natuursteen en tegels


De Bèsjen van Stein Bokkewaorheid 11-11-2017 ’t Vastelaovesgeveul zal vandaag van start gaon. Auch al weurd de H. Mès murrege, de 12-de , gedaon in de Martinuskirk ôm 11 oere waal te verstaon. Maer weer vènjen ’t mit z’n allen sjwoan, ôm bie ’t Bèsjenbeeldje stil te staon, En alle te herdènke die van ôs zeen heengegaon; Piërre Coumans, karnavallist in hart en neere, haet ôs allen väöl gegaeve en haet väöl veur ’t vereinigingslaeve gedaon. Laot dao uch gedachten maer èns euver gaon. En dan Lei Schepers, ôze doezendpwoat, Vorst van de Senioren. Hae heelp väöl vereinigingen es ze in de zaot in de nwoad. Scootmobieltochte – Seniorenmiddig – Buuteaovend, teväöl ôm op te neume gaon, dan zouwe weer murrege nog hie staon. En Jack Beurskens van dezèllefde vereiniging haet auch väöl veur de vereiniging gedaon. Dat zeen slaeg, dat zègk ich uch. Wae wèt wat ’t jaor ôs nog brènge zal, ’t laeve besteit oet eine lach en eine traon. Houpelik zal ’t noe baeter gaon. Auch höbbe weer sjwoan momente gekènd, 40 jaor Bèsjen, mit ein good bezochte recepsie. Wat waor weer verwènd, ’t waor klasse. Danke allemaol hieveur, zèllefs de bewoners van de Moutheuvel waore prezent. Dat waor veur de bèsjen ein sjwoan moment. Noe aafwachte wat dit jaor ôs brènge zal. Straks de kanônsjêut veur de äöpening van de vastelaovend, veur de Grous. En veur de res zeen weer ’t waal. Veur allemaol eine sjwoane vastelaovend, mit väöl sjpas en plezeer. Maer alles op ein nette meneer. Alaaf, de Bèsjen Corrie de Koning

De vunks altied watse neet zeuks

De redaksie van de Bèsj heat vernôme dat de veteranen van de Ster zich vriewillig höbbe aangemeldj veur de Kerststal van de Martinuskirk. Ron Marchal is ervaren in ‘t naaksj stil ligke en eine os en aezel höbbe zie vas en zeker auch. Herder Johnnie van de Spèn haet zien sjäöpkes op ‘t drwuegge. De stal weurt verder compleet gemaak mit sjienheiligen. Pestwoar Schwillens waor in zien nopjes.

49


In Memoriam V.V. De Steinder Bök Auch aafgeloupe jaor zeen ôs weer ein aantal deerbaren ôntvallen. Zwoa höbbe weer helaas aafsjied moote numme van twae Auwt-Prinsen. Zie waore auch nog èns allebei auwt bestuurslid gewaes van v.v. De Steinder Bök.

Pierre Smeets

50

Pierre II Smeets, Prins 1987 Pierre III Coumans, Prins 1997 Daobie haet de Steinder Vastelaovend auch aafsjied moote numme van Vorst Lei Schepers en van Jack Beurskens. Beide zeer gewaardeerde leejen van C.V. de Senioren en betrôkke bie talrieke vriewilligersaktiviteite bènne de Steinder gemeinsjap. Ze zullen zeker gemist waere!

Pierre Coumans

Lei Schepers


Interieur projecten van ontwerp tot realisatie. misjien waal de leukste kènjerzaak van Limburg!

Kruisstraat 45/46 6171 GC Stein m: 0653-559396 e: info@planbprojecten.nl w: www.planbprojecten.nl

Marktstraat 7 Beek www.sjeunkes.nl

51


DE GEZAMENLIJKE ONDERNEMERS ELSLOO WUNSJE UCH EINE SJWOANNE VASTELAOVEND!

Dorine 52 Verschureplein

Stationsstraat


Flierefluitermiddig veur Prins Quin I !!

In naovolging van aafgeloupe jaor haet Vastelaovesgroep de Flierefluiters auch dit jaor de organisasie van de jeugmiddig nao zich toegetrokke. Aangezeen zie bienao allemaol kènjer höbbe die in de doelgroep zitte, weite zie és geine angere wat de jeugd boeit en wie ste ze bezig hils. Nao ein paar kjaer euverlègke kaome v’r al gauw droet dat ‘t weer ein gevarieerd programma môs waere en dat ver daoveur alles oet de kas môste haole. De creativiteit vloog euver de taofel en ein begroting woort goodgekeurd. Toen kôste ze aan de slaag. De offisjeele protocolle môste natuurlijk auch waere ingepland en de artiesten woorte gecontacteerd en geboekt. Auch eine Surprise-act stông op ‘t programma. Tim Slaats (bekènd van Holland got Talent) goochelde de show aanein en de prins teveursjien. Marleen Rutten brach de zaal in bewaeging en “Fabrizio” kaom auch nog langs op de brômmer. DJ L’YVES verzörgde de muzikale omliesting en de Flierefluiters zörgde mit Skippyballen, lichtsticks, eine heuse professor en ein schminckteam veur eine geweldige middig. Dank uch!

53


GESCHIKT EN GESTRIKT VEUR DE VASTELOAVEND!

WWW.DUKERS.NL 54


Capriolen op de fits Harie van de fanfaar ( vanwae weer de naam neet volledig maoge neumen, dae vrunjtelikke hjaer mit dat sjwoan baerdje en in de fanfarezaal altied achter de bônneverkoup zaot mit de vastelaovend ) waor op eine heerlikke zomeraovend gaon stappe bie Jètje van de Ponderosa. Saame met Jantje van de lange Pie en Nic de Snacker. Heerlikke pilskes woore gedrônke, maer zwoa af en toe auch ein Leffe of Grimbergen. Enfin.. wie ‘t tied waor ôm heives te gaon, sprônge de sportieve vrunj op hunne fits. Effe de koördinasie en de balans vènje en dan doorfitse. Veurbiej aan de tènk bie ‘t opdraeje van ‘t fitsepaad kaom Harie de spraekwoordelikke “minsj mit de hamer” taege en raakde mit ziene fits naeve ‘t fitsepaad. Jan en Nic waore al hauverwaegs de brök euver wie ze Harie misden. Jan draejde ôm en Nic zouw aan ’t einj van de brök wachte. Harie woor op sleiptouw genôme en mit behwuerlikke akrobatiese lenigheid oppe fits woord de euverkènjt van de brök gehaold. Einmaol trök in Stein moos ‘t fitsgezèlsjap slingerend de Voelsteeg inne. Hauverwaegs woorte ze ingehaold door Joske de Käöl op zien elektrisse fits. Harie sjrôk dusdanig van dae snelheidsduuvel en verlaor zien evenwich. Ônger ‘t valle naom ‘r Joske mit. Dao laog dae Harie in de göt. Ein lachwekkend beeld. Harie waor gelökkig neet hel gevalle. Hae waor namelik baovenop Joske terechgekoome. Of die twae de nach dao saamen in de göt höbbe doorgebrach is jaomer genoog neet bekènd. Vastbiete Hilde Tilmans en Jan Janssen zeen in de Steinder gemeinsjap gekènd es aktieve vriewilligers. Zwoa auch veur de parochie van Stein. Hilde haej op ein bie-einkôms van de pastorale medewirkers foto’s gemaakt en deze op ein USB-stickske aafgegaeve bie Pestwoar Schwillens. Wie Hilde ein paar waeke later de USB-stick ging trökhaole, draejde ôze Pastwoar ein gans klein bitje d’rômhaer. Dae’n USB-stick waor namelik besjaadigd. Ziene hond haej flink d’rin gebeete woodoor de tènj op ’t stickske te zeen waore. Wellich haet ‘t hunjdje get weg van zien baasje, want auch de Pastwaor kènt zich vasbieten in zien wirk. Zwoa haet ‘r dit joar daoveur gezörrigd dat ‘r weer ein Dialectmès kumpt, woo-in hae de steeke van de Raoje van Èllef zal zaegene. Dees H. Mès zal gaon plaatsvènjen op zônjig 28 jannewarie om 11 oere.

Bokkewaorheid Luuj die nwoajt last höbbe van fieles, die rieje meistal veuraan

55


Al meer dan 50 jaar kwaliteit en vakmanschap voor betaalbaar schilderwerk!

Schitterend BIJOUWELRY Winkelcentrum Stein

pepels OOOO

SCHILDERWERKEN

www.pepels-stein.nl

voor hippe sieraden en mode-accessoires Raadhuisplein 39 | Winkelcentrum Stein tel: 046-206 05 55 | elles@schitterendstein.nl

Nao de lètste wedstrijd van ‘t Nederlands Elftal is bie Tilly get op de straot blieve ligke. Zeet geer thoes get dergelijks kwiet, dan kènt ger dat ophaole bie Café de Bekker.

MeToe sjandaal auch oetgelek in Stein 56

De Tatermennekes repetere “Paard in de gang” veur de nuuje show.


57


Installatiebedrijf Haas vof CV installaties ● Gas ● Water ● Sanitair ● Onderhoud

=jjg Zc AZVhZ kVc 8K"`ZiZah

Hortensiastraat 40 ● 6163 MJ Geleen Tel./Fax: 046-4510521 ● Mobiel: 06-51083367

in eeder weuning bloome van ’de Keuning’ HOFLEVERANCEER V.V. DE STEINDER BÖK

Bloemensalon

P. de Koning

VALDERSTRAAT 36, STEIN TEL. 046 - 433 14 31

Bouw- & Kitservice

Pascal Gorissen Kinskystraat 38, 6171 LZ Stein Mobiel 06 - 11 31 78 55 e-mail: bouwservicepascalgorissen@gmail.com

Kinderopvang “De Wei” flexibele opvang - professioneel - kleinschalig huiselijke sfeer - extra aandacht

Irma Thewissen Heerstraat Zuid 12a 6171 XG Stein 046-433 18 87 06-11 205 498 www.dewei.nl 58

Wij printen alles: Groot formaat: Posters, Banners, Stickers, etc. Klein formaat: Visitekaartjes, Briefpapier, Flyers, Folders, etc. De beste prijzen voor zakelijk en particulier Business Park Stein 206 | 6181 MB Elsloo T. 046-426 02 87 | F. 046-426 02 89

10

95

75

25 5 0


Wat ein top jubileumbook.... Wat is de Vastelaovend sjwoan! Wat maak je ieder jaar weer leuke dingen mee. Je loopt al een aantal jaren rond met de gedachte om een boek samen te stellen over en voor de Steinder Vastelaovend. Als je dan een Vastelaoves/ vierder tegenkomt met hetzelfde idee dan wordt er al heel snel een plan gemaakt om deze gedachte te verwezenlijken. Een boek voor het 7 x 11 jarig jubileum van de Steinder Bök. Een boek met anekdotes en verhalen die langzaam dreigden te verdwijnen, maar vooral een boek met foto’s die anders steeds minderzeggend zouden worden. “Prins bès te mer veur aeve, ouch bie de Steinder Bök. Auwt Prins veur gans dien laeve, kieks mit väöl plezeer d’rop trök.” Twee jaar geleden werd dit plan voorgelegd aan het bestuur van VV de Steinder Bök. Deze waren meteen enthousiast en de commissie “jubileumbook” was een feit. Het verzamelen van (foto) materiaal en verhalen kon beginnen. Oud Prinsen en vele Steindenaren hebben de fotodozen van zolder gehaald en de albums achter uit de kast nog eens ter hand genomen. Oude herinneringen werden weer opgehaald en de verhalen werden met ons gedeeld. Opmerkelijk is dat iedere oud Prins hetzelfde zegt: “Mien Prinsejaor waor ‘t sjwaonste en ’t bèste dat Stein waots gehad haet”.

Nao bèd Ich krieg ’t mien vrouw maer neet aafgeljaerd dat ze zwoa laat nao bèd kumpt. Ummer is ’t later dan 12 oere ’s nachs. Veurwat blieft ze dan nog zwoa lang op ? Die wach altied pèsdat ich thoeskôm! Rös Mien vrouw en ich moele al zeker ein waek of drie neet mjae mit ein! Sjiek, dan höbs dich in eeder geval rös aan de kop! Later Twae klein maedjes zeen mit ein aan ’t moele. Wat wils dich waere? vraogt ’t ein. Es ich tiete krieg, wil ich gaer kènjerkes höbbe. En wat es ste die neet kriegs? Dan waer ich mannequin! Kiendjes Ein zösterke vraogt aan häör auwer breurke: Wie kent ’t eigelik dat luuj zwoaväöl kiendjes kriege? Nou wat is dat ein stôm vraog! Zaet ’t breurke, die kriege ze toch veur niks!

Wanneer u dit boek leest en bekijkt dan zult u begrijpen dat er geen enkele oud Prins gelogen heeft. Veer wunsje uch Vastelaovig veul laes- en kiekplezeer! De makers: Harold Salden, Loe Hameleers, Eric Coumans

Te koup via info@vvdesteinderbok.nl of bie;

Bökske Karel haet ein bökske gekreege veur ziene twellefde verjaordaag. Hae woar d’r versjrikkelik blie mit en haet zellef ein hok veur ’t deerke getummerd. Maer in ’t naojaor, wie de iëste nachvors begoos te koome, vông Karel ’t te kauwt veur zien bjaeske. Dus op eine mûrrege vông zien mam ’t bökske op eine houp strwae in de biekäöke. Karel! Ich vènj ’t neet good dat ste dat deerke in de biekäöke gestald höbst. Moos ste èns ruuke wie ’t hie stinkt! Ach mam, dat is neet zwoa erg..dat bökske zal aan die lôch waal wenne! Foto Erik de portrètfotograaf luipt rônjd mit ein blauw oug. Wie kump ste dao-aan? Vraoge zien vrunj. Nou dat zit zwoa, iërgistere kumpt ein knap vrouwmûsj bie mich ’t atteljee inne en vraogt of ich häör naaksj oppe foto wil zètte. Ich zag , jao is good, en begoos mich oet te doon. Doe krieg ich mich dao toch eine slaag op mien pupsj, zègk ich dich!

59


100

Kapsalon Hairs Ganzenweide 31, Stein Postadres: Steeg 14, 6171 EB Stein Francis Stijnen M: 06 137 708 06 info@kapsalonhairs.nl www.kapsalonhairs.nl 1-10 hairs donderdag 11 januari 2018 17:58:58

Michelle's Bodywear Raadhuisplein 32 6171 JC Stein 046 4352718

60

Adjudanten-galerie 95

Galerij van adjudanten 75 2009 Hay Janssen 2010 Lei Muys 2011 Marc Driessen en Maurice o/d Camp 25 2012 Roger Timmermans 2013 Alfred Muris 5 2014 Ronald Timmermans 0 2015 Hofdames: De Moerbleumkes 2016 Frank Grummer 2017 Hay Keulers 2018 Jean Kostjens Galerij van Jeugdadjudanten 2010 Jesse Grummer 2011 Noah Demandt 2012 Roy Meulenberg 2013 Gavin Smeets 2014 Mike Haenen 2015 Kevin Stickelbruck 2016 Jesse Janssen 2017 Jasper Hautvast (DanĂŠe Gelissen Hofnar) 2018 Nora Pepels


PvdA Stein

Veer wรปnsje uch eine sjwanne Vastelaovend

61


Uw partner voor totale afbouw!

A F B O U W S Y S T E M E N

Wethouder Sangersstraat 51 Beek Tel. 046-4379448 www.plabos.nl

foto’s: Van der Valk Heerlen 62 1-1 Plabos 2018


Aktiviteite in Stein “De Steinder Bök” 27 jan. 2018

Hoes-aan-hoes-verkoup Bésj 28 jan. 2018

Prins oetrope bie de Molle van de Moutheuvel 2 febr. 2018

Patsjebal Wageboewers Optochhal bie Café de Bèkker 4 febr. 2018

Kénjeroptoch V. V. De Steinder Bök , aansloetend optochbal bie de Grous 8 febr. 2018

Auwt Wieverbal Café ‘t Pintelierke, Café de Poart 9 febr. 2018

Sjwoale bezeuk , Sleuteleuverdrach en Prinsenrecepsie VV de Steinder Bök, aansleetend Prinsenbal bie Zalencentrum Kerensheide 11 febr. 2018

Grwoate optoch VV de Steinder Bök en start Vastelaovend 12 febr. 2018

fjés van basissjwoal de Brök in de Grous, SOP-trèkke mit de Bok en de Geit 13 febr. 2018

Kènjerbal Café de Bekker, Seniorenmiddig in MFC de Grous Oetreuping Sjwoanst Verkleide van Stein bie Café ‘t Houterein 14 febr. 2018

Ésjkruuske haole in Kerk St. Martinus 24 febr. 2018

Grwoate Lempkesoptocht Stein 11 nov. 2018

Äöpening Vastelaovessezoen www.steinderbok.nl

63


Communiceren met Burgers

CMB wunsje alle geitjes en bรถkskes eine sjwanne vastelaovend 64

C m B


65


Adres: Heirstraat 10 6129 PK Urmond Telefoon:046 433 7878

66


Richtige Steindenaere.. Jan de Pöt (El Poeto...)

Ut is alweer 30 jaor geleeje ( geer laest ’t good ) dat Jan de Pöt is gestopt es kastelein in ziene café. Toch zit deze gezellige ‘hoeskamer’ van Stein nog gans vees in ‘t geheuge van väöl Steindenaere. ‘t Café waor geneumd nao de bienaam van Jan. Jan houw pès 1975 gewirkt bie café de Krui. Daor woor “de Pöt” eigenlik ziene nuuje achternaam. Beginjaore 60 woor waal èns aan Jean de Krui gevraogd wae dae jônge minsj achter de tap waor. Dan woor gezag: Dat is Jan van aan de Pöt, eine jông van Martien van Pitte. Ut ( grwoat- ) auwershoes van Jan laog aan de splitsing van de Steskensstraot en de Valderstraot. Dao ligk noe eine cirkel van klènkers en op die splitsing lag vreuger een waterpöt veur de aangrenzende bewoners. De splitsing waor eigenlik ein kruuspunt, want aan de euverkènjt laog vreuger ein kort sträötje dat nao de fruitweien van Willem Driessen leep. Twae klein huuskes laoge dao en in ein daovanne woonden aanvankelik de auwers van Jan. In ‘t huuske is Jan ineingeknutseld, maer in de 9 maonjd die kaome, zeen de auwers van Jan verhoesd nao ’t hoes van de grwoatauwers. En aan de Pöt is Jan oeteindelik geboare. De pap van Jan, Martien van Pitte, haej gaar niks mit de vastelaovend. Wie eine gooje doevenleefhöbber betaamd, waor ‘r maer al te bang dat zien doeve ônröstig zouwe waere van alle fjestelikhede. Jan trökkaom van de Mek mit de stôf in de kleure rwoad, gael en greun, zag ziene pap geliek: Begint dae flauwekul weer! Steinvast gevolgd door de spräök: De luuj die

mit Vastelaovend ein mômmegezich meine te moote draage, draage ein gans jaor ein mômmegezich! Gelökkig waor de mooder, M’rie van Piërre van Tringe aan de sjwoal, sjus wie eeder anger mooder van ein grwoat Steinds gezin, de beinjende faktor. In zien jônge mansjaore vierde Jan de Pöt gaer Vastelaovend in Stein. Jan hej mjae es èns de kans ôm Prins van Stein te kènne waere, mear ziene loyaliteit aan café de Krui en later mit André aan ziene eige café, de Pöt, maakde dat noe einmaol neet mäögelik. Jan veulde zich eigenlik al mjae es eine Prins es ‘r zien gasten in ziene café eine sjwoane aovend koos bezörrege. Plezeer op luuj euverdraage gaof häöm voldoening. Auch Jan is 35 jaor verbônje gewaes aan de Steinder Revue. Hae waor ô.a. de drievende krach achter de Pittermenkes, De Leijando’s, de Barebènjers en de Shirly’s. Ut begoos mit de Pittermenkes. Jan waor fen van de Cascadeurs oet Paries. Ein akrobaatengezèlsjap dat waor ôntstange ônger brenjdwaer- en pliesjemen. Zie waore gekleid in gestreepte zwömpakke, drooge hun haore in eine sjeigel en houwe eine grwoate snôr. Jan wol dees ekt op ein kolderieke maneer prizzenteere bie de Steinder Revue. Wat waarsjienlik neemes wis, waor dat de Pittermenkes in ‘t begin oet 6 persone bestông. Naeve Jan de Pöt, Jack van de Laar, Harie de Frit, Paul ‘de wafel’ Lardenoije, Pieter ‘ut Kuuke’ Scheffers en Tjeuke de Vooger. Dae lètste, Tjeuke, haet echter ‘t optraeje nwoats gehaold. Bie ein van de repetiesjes is Thieu zwoa ljaelik gevalle, dat ‘r mit eine ziekewaage is aafgeveurd. Hae waor zwoa hel op zien stuutje gevallen, dat ‘r nog maonje oet de roelasie is gewaes. De 5 euvergebleeve Pittermenkes gaove in de beginjaore van de Steinder Revue ônvergaetelikke optraejns. De jaore daonao waor Jan auch hilaries in zien optraeje met ô.a. Leike van Bille in de Leijando’s. De leefde veur Steinder nostalgie koos Jan sjwoan prizzenteere in talrieke toneelstökke van de Barebènjers. Ein sjiek Steins woord, dat nog in meinig geheuge gegrift steit. In de optoch van Stein kieke de luuj langs de kènjt oet nao ‘t idee van ‘t “Dreamteam”. In Stein ging verlaeje jaor gans effe ‘t geruch rônjd dat ‘t “Dreamteam” neet mjae zouw mitdoon aan de optoch door het Bokkeriek. Maer gelökkig höbbe weer oet betroewbare brôn vernoome dat de Bök en Geitjes auch op 11 fibberwarie weer kènne oetkieke nao de fratse van ‘t “Dreamteam”. Jan is in alles eine richtige Steindenaer, dae saame mit anger richtige Steindenaere op de bres sprông ôm de “Vrienden van de Bésje” in ‘t laeve te roope en deze groep de aandach te gaeve die de dames op dat moment verdeenden bie hun 25-jaorig jubieleejum. Ein sjwoan brökske nao de Bèsj die dit jaor auch häör plaats verdeend bie: de richtige Steindenaer. 67


Professionele beĂŤdigde vertalingen Maastricht

Balance BV Wilhelminasingel 104 6221 BL Maastricht T (043) 321 89 85 F (043) 321 65 64 E maa@balance2.nl

68

Amsterdam

Balance BV Jan Luijkenstraat 12 1071 CM Amsterdam T (020) 673 77 31 F (020) 676 17 68 E ams@balance2.nl


Bezeuk Eine Hollènjer zaet taege zien vrouw: Sjaan, sjöt èns eine liter water bie die sop, weer kriege bezeuk!

jông. Dae dikke waage dao get wiejerop, is dae van uch? Jao. ’t Jungske draejt zich ôm en reupt doe: Mam, wat moot ich nog mjae aan häöm vraoge?

Pruuk Ein vrouw haet zich ein pruuk gekoch en zwoa trots wie ‘ne pauw spoojt ze zich ôm die op kantwoar van häöre minsj te sjoowe. Is hie mesjiens nog ein baan veur ein vrouw wie mich? Vraogt ze veur de flauwekul. Häöre minsj kiekt èns vermeujd en mit eine vluchtige blik nao häör en zaet: Maak estebleef dat ste wegkumps, want doe bès sjus zwoa ljaelik es dat vrouwmûsj van mich!

Oesters Dat verhaol dat oesters good zeen veur de potentsie is de grwoatste kwatsj! Zaet Arthur taege Frank. Wie wèts dich dat? Höb ich oetgeprobeerd! Gistere höb ich ein dozien oesters gegaete, maer dao höbbe ‘r maer zös van gewirkt!

Laat Ein mooder is kaod op häör 18-jaorige dochter die weer èns te laat thoeskumpt: Sjaam ste dich neet? Wie ich zwoa auwt waor wie dich…Jao-jao , zaet de dochter, doe waor ich pas 6 maonjd auwt! Salaris Ich bèn hie ein jaor geleeje kome wirrike, menjaer de Direktäör, en doe is mich belaof dat ich nao ein jaor ein hwoager salaris zouw kriege. Maer ’t einigste wat ich ômhwoag höb zeen kome , zeen uch wènkbrauwe es ich bènnekôm! Vraoge Ein klein jungske op ‘t strand vraogt aan eine minsj: wat zeet geer aan ’t doon? Ich ligk hie te zônne,

Engele Mam, vraogt Ellen, kènne alle èngele eigelik vleege? Natuurlik kènjd! Maer Floor kènt toch gaar neet vleege! Floor is auch geine èngel, dat is toch ôs deensmaedje! En pap zaet lèts taege häör: Lekker leef èngelke van mich…Oh jao? Nou, dan vluug die inderdaad bènnekort d’roet!

Bokkewaorheid Sjokolaat is ’t enjtwoord, maakt neet oet wat de vraog is

Jo Schmeitz

goudsmid-juwelier

Hofleveranceer V.V. De Steinder Bök

Wilhelminaplein 13 6171 EN Oud-Stein T 046 426 20 88

www.joschmeitz.nl info@joschmeitz.nl

69


70


Bokkesprung van de Steinder Bök...

- Stefan op mansluujweekend truf nog eine bok - Sikretaris solliciteert bie Gaia Park - Veurbereidinge veur WK Bokkesprènge in Oasteriek

- Toddezék teste nuuj dansmarietjes - LUV kump opnuuj bie-ein - Dames oefene veur wedstrijd “Proememoeltrèkke”

- Auch de opperbok krieg vorstelijk verveur - Reclamestoet waor dit jaor erg kort - Ton truf veurbereidinge veur doosj ôngerweag

- Fabrizio vreug Marleen Rutten ten huwelijk - Oud prins neet gesjik veur kelner - Stalkende fan verkleid zich veur ziene favoriete artiest 71


Schuttersstraat 6191 RZ Beek RamenSchuttersstraat &26c Deuren bv 26c T: 046 - 436 29 29 6191 RZ Beek Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek F: 046 - 436 08 28 T: 046 - 436 29 29 T: 046 - 436 29 29 E: info@julescourage.nl F: 046 - 436 08 28

orren

info@julescourage.nl

E: info@julescourage.nl

julescourage.nl

kozijnengaragedeuren garagedeuren kozijnen horren

julescourage.nl

Ramen & Deuren bv

en

Kruisstraat 22 6171 GG Stein +31 6 1133 1711 Tevens op afspraak

horren

Ramen & Deuren bv

kozijnen 26c garagedeuren Schuttersstraat 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

Bokkewaorheid

horren

Mooder is ein anger kozijnen garagedeuren woord veur touvenaer

julescourage.nl

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

julescourage.nl

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

orren

en

julescourage.nl

julescourage.nl

Openingstijden: Do 10:00u-20:00u Vr 10:00u-18:00u Za 10:00u-17:00u

horren

Peeters Nederland B.V. Vestiging Limburg Postbus 115, 6160 AC GELEEN Nijverheidsweg 10, 6171 AZ STEIN Tel.: +31 46 433 62 61 Website: www.grouppeeters.com

IndustriĂŤle Reinigingen, Rioolreiniging, Rioolinspectie, Hoge Druk Reiniging, VacuĂźmtechnieken, Chemisch Reinigen.

72


10

95

Weer brĂŠnge ‘t ganse jaor kleur in hoes!

75

Kruusstraot 45 6171 GC Stein www.robstassen.nl

25 5 0

1-2 Stassen donderdag 22 januari 2009 15:06:27

Eine sjwoane Vastelaovend! Kruisstraat 41a 6171 GC Stein 046-433 50 62 www.petervossenoptiek.com

Gesloten van 6 t/m 13 februari.

73


WARIE, cherm, E N N A J ts 26 VRIEDIG K Finale, op grwoa oer LV 0 0 J. L’Yves : . 9 D 1 d f n a e a t n e le Va mit aansj WARIE, Novak R E B B I F ZÒNJIG 4 af 15:00 D.J. Rick it vana m l a b r e g Kèn RIE, A W R E B B I L’Yves F . J . 8 D G t I i D m DÒNDER ty, vanaaf 20:00 our par m a l G & r e Glitt ARIE, W R E B B I k Novak F c i 1 R . 1 J . G D I J ZÒN af 16:00 a n a v t i m tochtbal, p o t a o w r G ARIE, W R E B B ovak I N F k 2 c i 1 R . G I J . J MAON vanaaf 17:00 D ig, mit j n o a m e Roeaz RIE, A W R E B B ovak 3 FI N 1 k G c I i R D . S J . N DÉÉ f 17:00 D a a n a v t i ,m Aafsjleete WARIE, R E B B I F IG 14 GOONSD iete vanaaf 19:00 Jiëring b

74

‘T VEURLETSTE VAARSTRAAT 19, 6171 HP STEIN


75


Gaston en Monique Eidams • Raadhuisplein 58 • 6171 JC Stein • 046 - 433 29 15 Internet: www.eidams.keurslager.nl • E-mail: info@eidams.keurslager.nl

Hofleveranceer V.V. De Steinder Bök

‘t Zal uch in Stein neet ôntgange zeen mer Johnny van de Spèn heat aafsjied genôme van ziene winkel. Ein hin koupe zal in Stein nwoats mjae ‘tzelfde zeen. Wie alles aan de kénjt waor, haw hea beslaote toch auch maer zien uitoke weg te doon. Dit reep in Stein väöl reacties op van bedreufde luuj, die dat kiske neet mjae op de waeg zaoge. Biegaond ein bliek van mitlaeve door eine van de bewoners op de Dirgelen...

76 76


We zien graag gelukkige gezichten...

Samen op zoek naar mogelijkheden... Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/wm


Veer wรปnsje uch eine sjoane vastelaovend

Stationsstraat 89 6191 BC Beek

Telefoon (046) 437 12 28 info@drukkerijeconoom.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.