Bésj 2013

Page 1

vastelaovesvereiniging vastelaovesvereiniging

„De Steinder Bök” 66e jaorgank - vastelaovend 2013

de BèsjJaorliks Vastelaovesblaad van de Steinder Bök Opgedrage aan: Prins Stefan I Redaksie: Ton Sleijpen John Claassen Ingrid Janssen Platsjriefcontroleur: Jan de Pöt Sjponsorcommissie: Ton Sleijpen Han Snellings Richard Pepels Raymond Dukers Redaksiesikkretariaat Bèsj: Postbus 111, 6170 AA Stein debesj@vvdesteinderbok.nl Website: www.vvdesteinderbok.nl Drök: Drökkerie Keulers

Veurwoord Redaksie: Wae haw dat in 1948 kènne dènke dat dit blaad nog zouw bestaon in 2013? De Bèsj weurt al jaore mit väöl leefde gemaak door vriewilligers en leden van de Bèsj commissie. Al maonje veuroet waere möpkes opgesjreve en verzameld, foto’s oetgezeuk en advertensies verzameld. De Bèsj is de veurnaamste brôn van inkomste veur V.V. De Steinder Bök en weurt eeder jaor door de luuj van Stein in grwoate getale gekoch. De téks in de jétste Bèsj van 1948 ging zwoa: “Woorum, zult g’er ug aafvraoge, kumt dit jaor ein vastelaoves-gezèt in Stein? Het entjwoord iehop his dat w’r op dees meneer misjien get konnen biedragen aan de vervulling van oos motto. V’r hubben al lang ‘ne raod van èlf, ‘ne Prins Carnaval, en ‘ne optocht van gekken dae eederein moag zinne. ‘n Gekke gezèt auw v’r nog neet. Noe kumt ze onger ‘ne auwe typisse Steinder naam van Bèsj. Geer kènt jao allemaol gans good wat v’r bedoelen mit ein Bèsj. Die koosten al ‘ns ein grepke vertèllen en auch sums èns lèvenswies woord, mè ‘t meiste kletsde ze mèr get in de ruimte. Van dit alles wil v’r ug aug get gèven, dus get veur te lachen, en aug ein bitje van “waede sjoon past, trukt h’m zich aan.” Noe, 66 jaor later, zin veer d’r grwuetsj op dat dees jubileum Bèsj veur uch ligk. Houpelik höb geer auch mit deze edisie weer väöl plezeer. Bliet oos veural stökskes sjikke, foto’s mailen en oos attent maake op stômmigheid van Steindenaere. John Claassen Ingrid Janssen Ton Sleijpen

Foto’s: Fons Verhoeve, Hans Meerbeek, Angelique Haenen, Pierre Coumans, de luuj van Stein Oetgaever: V.V. de Steinder Bök

Niks in dees oetgaaf maog waere gekopieerd of gebruuk zônger oetdrökkelikke, sjriftelikke toestömming van de oetgaever. De bokkekop c.q. het logo van de Steinder Bök zin eigendom van de vereiniging. Pries: Euro 2,Stein: Eeder geliekenis mit bekènde of bestaonde perswoane berös op louter toeval.

1


Bokkeproclemaasje

Prins Stefan I Bie grasie van de Steinder Bök gaef ich, Prins Stefan I, dees regeringsverklaoring oet, woo zich eederein aan te houwe haet: 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e

Allemaol mitdoon aan de optochte. Neet zeivere euver de pries van de optoch. Drie daag niks doon es danse, sjprènge en zènge. Allemaol leef zeen veur eederein. Waer of gein waer, allemaol droet, koud of werm, pak uch in de erm. Glaeske op, laot uch rieje of duuje. Luuj die herrie höbbe ôngerein, moote zich saame eine drènke en nurges mjé aan dènke. 8e Boeteléndjse Steindenaere moote hie de vastelaovend kômme viere. 9e Eschelegoonsdig allemaol hjérring biete om de kater neet te kriege. 10e Neet zeivere euver de opperbok en ziene wieze raod, maer hun helpe, dao woo zie ongewild tekort sjeete. 11e Wiejer dank ich nog eederein veur de geweldige opkôms en mitwirking in oos bokkewiekend en besleet mit mien liefsjpreuk:

Dit jaor gaon ich same mit uch volle gaas, Steinder Vastelaovend, Alaaf!

Alaaf Prins Stefan I

2


3


4


Weurdje Prins Stefan I Leef Bökskes en Geitjes, miene wunsj ôm prins van Stein te weare héj ich al jaore, allein mien probleem waor dat mien vrouw gein prinses wou waere. Toen ich in augustus ein telefoontje kreeg van Han de Opperbok mit de vraog of ze kôste langskôme om mig twjae dénger te vraoge dach ich; woveur zouwe die noe kôme? Ze houwe van mien vrouw veurig jaor ein beerviltje in de hénj geduujt gekrege mit de téks: Stefan prins 2013. En noe, ein jaor later is ‘t al zwoa wiet en zin weer de nuuje prins en prinses van Stein; geweldig geweun. De oetreuping waor ein ganse beleaving, veural de speculaties de waeke derveur tot aan de vriedig höb ik väöl luuj veur de gek moote houwe dat ich neet de nuuje prins waor van ‘t Steinder Bokkeriek. En dan die gezichte zin es te oet de deur kumps, geweldig gewoon, die blikken van de luuj. Vastelaovend zit in mien blood, vreuger es kèndj zinde, ging ich al mit mien pap en mam mit in de optoch en van café noa café 5 daag lank. De letste jaore gaon ich ummer mit de Trèkzék mit. Ich bin eine echte Steinder jông en ‘t sjwoanste wat is (dink ich) es te prins van Stein moags zin. Ich wil daorum auch mien vrouw bedanke dat sie dit veur mich heat mäögelik gemaak, zeker noa ‘t zwoare joar wat weer höbbe gehad door ‘t euverlijden van mien sjwoanmam. En ich weit zeker dat ze hjél grwuetsj op oos is want zie heat altied gezag dat weer dat ooit nog es zouwe waere. Helaas haet ze dit neet maoge mitmaake maer ze kiekt van boave tevreeje op oos neer, dat weit ich zeker. Weer gaon dit joar mit uch same zörge dat ‘t eine geweldige vastelaovend weurt in Stein . Weer wille nog eederein bedanke veur de geweldige reacties, felicitaties, kaarte, bloome, in ein woord SUPER!!. Dan rest mich nog miene liefspreuk: Ich gaon dit jaor same mit ug volle gaas, Steinder Vastelaovend, alaaf! Alaaf Prins Stefan I

Weurdje Prinses Manuela Leef luuj, dat ich saame mit Stefan prinsepaar van Stein zou waere, waor veur een jaor geleeje neet in mich opgekôme. Ich wis dat Stefan gaer prins zou wille waere mer dat dao dan auch un prinses bie moos zeen, vông ich ut mindere d’raan. Ich höb altied gezag; dat is niks veur mich. Nao ein jaor bie de Bök te zeen gewaes door ooze zoon Roy höb ich dat es eine hjél sjwoane tied ervaare. En dan noe dit jaor staon weer dan toch es prins en prinses op de site bie de Steinder Bök. Het einige wat ich jaomer ving, is dat mien mam neet meer der bie moog zeen, ze zou dit geweldig gevônje höbbe, mear ich weet dat ze super grwuetsj op oos zouw zeen. Vastelaovend viere, dat is mich mit de papleapel ingegeave. Mien auwers zin altied op stap gewaes mit de vastelaovend. Het is veur mich de sjwoanste tied van het jaor.Saame ein fjeaske boewe en saame erm in erm sjoenkele, wat wilste nog mjé. Zwoa geweldig en zwoa gezellig is dae tied. Al jaore loupe weer mit in den optoch, mit de Trèkzék, zowaal in Meas es in Stein, altied weer eine zeer gezellige tied vol sjpass en plezeer. Ich höb het afgeloupe Bokkeweekend de sjwoanste tied belaef. Ich wis neet dat prins en prinses zeen zo sjwoan zou zeen, en dat ich oet mien hart kin zègge; este dat weekend op die maneer niet ervaare höbs, dan höbse get gemis in ut leave. De Bök en de Geitjes die dich steune, fjaeste mit dich en saame sprènge op de leedjes die kôme. Weer es prinsepaar höbbe nog väöl sjwoan daag veur de boeg, zeker d’n optocht, dat zal eine hjéle sjwoane daag waere. De vastelaovend môt men saame mit de kènjer viere, zodat auch zie later het weer hun kènjer kènne ljérre. Dit is een fjaes wat zeker môt blieve en dat eederein kènt geneete hievan. Geneet allemaol van dees daag en maak sjpass en plezeer. Het lètzte wat ich nog wil zègge is mien liefspreuk: Mit dees daag geit ‘t daak d’r aaf, Steinder Vastelaovend alaaf! Alaaf, prinses Manuela

5


Heisteeg 5 6171 NH Stein LB Tel.:046-433 69 49 Mob.:06-23 56 22 22 Fax: 084-747 93 61 E-mail: johndietz@home.nl Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur. Woensdag: rustdag, behalve feestdagen, zondag van 12.00 tot 21.00 uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 21.00 uur. Bij een party vanaf 20 personen zullen we ook ’t warme buffet zowel in ons restaurant als bij u thuis regelen. Eigen parkeergelegendheid.

Advertentie: Gevônje; tjwea veurténj, zwoa good es nuuj, laoge bie oos veur de deur op de straot, aaf te haole bie Hoebèr van de Ruyl.

Winkelcentrum Omphaliusplein 20 • 6171 ZZ Stein Tel. 046 411 59 76 • Fax 046 411 53 60

NIEUW: Zondags ontbijten op afspraak van 9.30-11.20 uur bel: 06-31010900

6


Weurdje van burgemeister Barske Maak sjpas en plezeer op ‘n gepaste meneer! De dolle carnavalsdagen komen weer met rasse schreden op ons af. Een oase van feest voor de Steinder Bök! En daar kan ik jullie geen ongelijk in geven. Carnaval is een groot Limburgs goed waar iedereen uitbundig van kan genieten. Een prachtige traditie! Steeds weer ben ik benieuwd aan welke gebeurtenissen aandacht wordt besteed tijdens de optocht. En uiteraard ook op welke personen of voorvallen een parodie wordt gemaakt. We laten ons verrassen. Een vast gegeven is dat het elk jaar zeer divers en origineel is. De creativiteit die daarvoor nodig is, vind ik bewonderenswaardig! Mede hierdoor is carnaval een levendig feest. Ik sluit me aan bij het motto dat in 1948 op de voorpagina van de eerste vastelaovesgezet De Bèsj stond: ‘Maak sjpas en plezeer op ‘n gepaste meneer’. Dat motto is tegenwoordig misschien wel actueler dan ooit tevoren. Als burgemeester van Stein wens ik iedereen voor de laatste keer een fantastische Vastelaovend toe! Geniet van het feest der zotten en leef je uit! Ook ik zal er aan deelnemen. Tot ziens in Stein! Alaaf! De burgemeester van Stein, Anton Barske

Weurdje Opperbok Han Leef Steinder Geitjes en Bökskes, Veur uch ligk noe dan alweer de 66e editie van oos Vastelaoves Gezèt De Bèsj, en de commissie haet daoveur gezörg dat ut weer ein biezônjere jubileumeditie is gewoore….complimente hieveur. Ich bèn van meining dat weer alweer ein geweldig sezoen achter oos höbbe mit veur Stein ein schitterend Prinsepaar wovan weer in oos Bokkeweekend aafsjiet höbbe moote numme. Ronald, Mariëlle en ooze kanjer Juulke mae auch hun adjudanten Roger, Roy en hun femilies; bedank hieveur. Ein jaor mit ein gauwe réndje. Auch höbbe weer dit jaor oos eige liefleed “dat bringe ug de Bök van Stein“ in ein nuut jèske gesjtaoke, en daomit is ein lang gekoesterde wunsj van oos oetgekoome. Ein woord van dank aan oos Hofkapel Steinder Bokkekabaal en Wim en Loe is waal op zien plaats hieveur. Maer weer höbbe auch ein traon moote laote bie ut aafsjiet van eine biezônjere perswoan veur de Steinder Vastelaovend. Willy Claassen. Ich weit zeker dat hae van daobaove goodkäörend nao ziene opvolger haet gekeeke, want Maurice Janssen oet de Maasbèndj maak noe veur oos de proclamaties en die zaoge geweldig oet. Wieër zeen weer es vereiniging al drök bezig mit de veurbereidinge saame mit De Ster van oos TenfeStein op 12 t/m 15 September 2013 en oos jubileum in 2015 van 7 x 11 jaor. En neet te vergeate de oetreiking van de Gulden Humor in 2016. Dus geer kènt nog väöl van oos verwagte. Eine dikke proficiat nao oos nuuj prinsepaar, Prins Stefan l en prinses Manuela en hunne adjudant Alfred maer zeker auch nao ooze nuuje jeugdprins Milan l mit ziene broor Gavin es adjudant. Laote weer es Steindenaere same mit hun d’r weer ein sjwoan seizoen van make, vanzelfspreakend saame mit al die anger prinse en prinsessen van oos bevrundje vereiniginge aan de Maaskéntj . Alaaf, Opperbok Han Snellings

7


8


Weurdje Jeugdprins Milan I Leef Geitjes en Bökskes, Miene druijm woar ôm de jôngste jeugdprins van Stein én Milan de 1ste te weare. Vanaaf groepje 2 van de basissjwoal “de Brök” wis ich ut zeker… Saame mit mien juf Miranda höb ich eine papiere steek gemaak en dae hub ich nwoats mjé aafgezat. Auch neet in de optochte mit ooze groep de Sophinne. En wat ‘t thema auch waor, dea steek môs op! Waer of gein waer, dea steek ging op de verwérming en de daag ernae gewoon weer op. Ich vônj ut geweldig! Ich waor toen 5 joar. Twjea jaor daonao vônj ich ut tied weare om miene papiere steek in te levere veur eine echte steek en ging ich bie de jeugdroad. Ich waor mit paosje nog carnavalsleedjes aan ‘t zènge, toen höb ich mer ens gevraog of de mam mich wou helpe mit un bookwerk. Dat zouwe weer opsture nao “Han, de melkman” en mien papiere steek natuurlik d’r bie. De pap wis van niks! Ich bleef d’r van druijme. Wat zou ich dit sjiek vènje! Op 5 December 2012 om 10 oer, ging ich sjus nao bed toen bienao de poart droet gerammeld wôrt! Ich ging kieke aan de veurdeur en wea stông dao?? De reigeleare van de prinse, Han en Thé! Mien hertje ging snjeller kloppe…. Ze kaome op ziekebezeuk, want ich haw mien sjeenbein gebroake! Jaja, dach ich, ich wis wat dit beteikende…. Ich maog ‘t weare, de nuuje jeugdprins van Stein. Wauw !! De pap en de mam wiste ‘t al lang, mear kreege de sjrik toen ich mien bein broak. Die dachte toen: “En noewe”? Gelökkig geit ut noe good en gaon ich geneete! Ich höb d’er ontzettend väöl zin in. 2013 weurt mien jaor en auch dat van uch, want same gaon weer ut maake…… Eederein veur de gek houwe, vônje weer waal leuk, maer auch moeijlik en erg spannend. Maer noe kènne ver ‘t oetkwaake door de straote dat ich ‘t bèn gewoore en hoap dan auch dat weer eine super vastelaovend same gaon beleave….En same mit miene broor Gavin es adjudant gaon veer erveur! Mit mich es jeugdprins van Stein, haw ich uch allemaol op de bein! Jeugdprins Milan I

Slang Dao loupe twjae vrunj door de woestijn es inèns eine door ein slang in zien edel deil gebeete weurd. Hae vilt op de grónjd neer en kweekt nao ziene vrunjd: Doog get…! Bel eine dokter of zwoa! Dae vrunjd pakt ziene mobiel en belt nao de dokter en zaet: Miene vrunjd is sjus door ein zwart-

gaele slang in ziene Sjarel gebeete, wat moot ich doon? Énjtwoord de dokter: Direk oetzoege, anges is hae bènne ein keteer dwoad! Hae geit nao ziene gebete vrunjd trök mit ein bedènkelik gezich en dae vraogt aan ‘m: Enne, wat zag de dokter? Enjtwoord hea: Tja, dat ste bènne ein keteer dwoad bès!

Ein bèsj in opleiding op trainingskamp.

De Steinder Garde in vol ornaat es kartrèkkers veur de Seniorenprins. 9


M. Aarts Bouwservice Industrieweg 9 6171 CN Stein tel. 06-52415956 info@mabouwservice.nl

Café - Brasserie Merode Merodestraat 31 6171 XM Stein Tel. 046-4339131 / 06-53367247 Openingstijden keuken: Maandag t/m vrijdag van 16.30 - 20.00uur Zaterdag en zondag van 11.30 - 20.00uur

Bilansio

coaching bij overgewicht volwassenen en kinderen

PROCES INSTALLATIES VERDIENEN MAXIMALE ZORG EN AANDACHT! GET THE EXPERTS, CALL THE EXPERTS

Isabel Smeets-Collard - gediplomeerd voedingsspecialist - kindercoach tel: 06-21 611 878 Maasbanderkerweg 4 6171 RT Stein (Maasband) www.bilansio.nl

10

Meex Technische Installaties BV Postbus 22166 • NL 6360 AD Nuth Tel. +31 (0)45 524 60 20 Fax +31 (0) 45 524 59 60 mail@meex.nl • www.meex.nl


Aafsjiedswoord van Prins Ronald I en Prinses Mariëlle

Mit trillende bein gaon ich beginne aan mien aafsjeidsweurdje; wat ein geweldig joar höbbe weer gehad same mot oze adjudant Roger, oze jeugdprins Jules mit ziene adjudant Roy en oos femilies. De geheimzinnigheid veuraaf, ut zwiege en af en toe ‘ns leege, ut waor het beslist waert. Prins waere in Stein bie de Steinder Bök dat is toch ein hjel belaevenis. Ich stông al joare op de nomenasie bie hjel väöl luuj, maar kaom toch maar neet door die drèijdeur op de buun bie Diederen! Ut is pas ech gaon kriebele toen oze zoon Yves, jeugdprins is gewore samen mit Prins Willem en Prinses Ingrid, wat waor dat ein geweldig jaor. Dao höbbe weer zwoa van genaote samen mit oos femilies dat ich neet höb getwiefeld om Joa te zègke toen ze mich vroge om Prins van Stein te waere. Mariëlle stông veur 100% achter mien beslissing. Ut oetrope in zaal Diederen waor geweldig! Het aaftèlle van 11 noa 1 doerde mich noch te lang, de geweldige weurd van Opperbok Han veuraaf dege mich kippevel bezörge en toen sprông ich door die drèijdeur. Wat ein reaksie van de zaal , ich kreeg ut ‘r koud van. De confetti spoot mich in miene nek en dan auch noch dat geweldig leedje “Helena”. Onvergaetelik ! Daonao de installasie van mien Prinses, ze straolde van top tot tjèn. Aan häör höb ich hjel väöl steun gehad. Same höbbe weer hjel väöl sjwoan momente mit gemaakt. Dit zulle weer nwoats vergaète. Toen woor miene adjudant veurgesteld, miene eigen broor Roger. Dat is toch geweldig ; “Ronnie, zag Steef van de Woude, ich zaog dien Mam glundere van top tot tien. Häör twae jônges, prins en adjudant van ut Bokkeriek, dat hauw ze toch nwoats gedach. Veer höbbe zwoa väöl hwoagtepunte mitgemaak, onmögelik om ze allemaol op te neume, maer ein van de allersjwoanste dènger naeve de oetreuping waor de optoch. De adrenaline gierde oos door ut lief, ôndanks ein bitje snjaè, höbbe weer dat in eine roes mitgemaak. De adjudant haèt zich kepot motte wirrike, haè kreeg de slôk niet aangesleipt. De reaksies van de luuj langs de kenjt waore hartverwèrremend, daoveur hjel väöl Dank! Op ut lètste het “Lang zullen ze leven” van de fanfaar (weer ein kippevelmoment) en dan de priesoetreiking gevolgd door eine geweldige aovend. In oze Prinsenhof bie Tillie van de Bekker, waor ut ummer hartstikke gezellig en höbbe weer, ich weit neet wie dek, op de taofel gestange en dich eederein oetbundig mit. Tillie bedankt, dit zulle weer nwoats mjae vergaète ! Maer ja, aan alles kumpt ein einj, oos jaor is veurbie en weer zulle dat wat weer mitgemaakt höbbe oos gans laeve es ein sjwoan herinnering bie oos drage. Ich wunsj miene opvolger en zien prinses auch ein onvergaetelik en sjwoan jaor toe! Rest mich om eederein noch ‘ns hjel hartelik te danken , mit name de Steinder Bök mit hun Geitjes, veur de geweldige begeleiding, oos femilies veur alle hulp en ut maake van eine, in de kleur aangepaste groep in d’n optoch, alle luuj veur alle geweldige reaksies, dat alles same haet ut veur oos onvergaetelik gemaakt. BEDANKT, prins Ronald I Wat ein geweldig vastelaovessezoen höbbe weer gehad es Prins en Prinses 2012 van de Steinder Bök en wat zeen weer dao väöl luuj ontzettend dankbaar veur. Oze adjudant Roger, wat höbs dich dien rol geweldig vervöld, niks waor dich teveul, euveral stôngs doe veur oos klaor, doe waors Super. Jeugdprins Jules en ziene adjudant Roy, die op hun eigen meneer invölling höbbe gegaeve en genaote van hun sezoen, bedankt jôngens veur de gezelligheid en de leuke tied. Oos femilies, bedankt veur alle hulp, ut seere, ut mitdoon in d’n optoch, niks waor uch te väöl, wat mooste weer toch zônger uch! Hjèl, hjèl väöl dank aan mien Mam, oma Mietje, die al mien klèijer haet gemaakt, al die komplementen die mich bereik höbbe zeen allemaol veur dich, doe bès ein Mam oet doezende! Eederein van de Steinder Bök mit hun Geitjes, wat höbbe weer ein waardering veur uch, want wat staekt geer dao eeder jaor weer eine tied en enerzjie in. Geweldig ! Geer höbt oos wèrrem ômèrremd en daodoor höbbe weer oos bie uch hjèl erg op oos gemaak geveuld. Veer zulle uch gaon missen. Alle luuj die zwoa hartelik gereageerd höbbe, op welke meneer dan auch, dat alles same haèt ut veur oos onvergaetelik gemaakt. Eederein zônger oetzunjering, BEDANKT veur ’t onvergaetelike jaor. Ich wunsj de nuuje Prins en Prinses mit hunne adjudant, de nuuje jeugdprins mit ziene adjudant ein hjel sjwoan vasteloavessezoen toe ! Prinses Mariëlle 2012


Aafsjiedsweurdje Jeugdprins Jules I Jeugdräödselkes Leef Geitjes en Bökskes, veur mich is noe de tied gekomme om aafsjied te numme es Jeugdprins van ut Steinder bokkeriek en dat vilt mich bewheurlik zwoar. Vanaaf mien oetreuping laefde ich in eine druim, wat waor ut toch geweldig en sjiek. Ut hoes waor prachtig verseert door “Veer onger ôs” en miene opa. Miene Adjudant Roy waor altied aan mien zie (jao, zelfs es ich nao de wc moos gaon). Wat höbbe weer ein plezeer gehad: In de optoch woo doezende luuj langs de kénjt stônge, of same mit Prins Ronald I en Thé bie Tilly oppe taofel loch- gitaar speele, nao ut Knoevelement en die bômvolle resepsie. Ut is ech te väöl om op te numme. De Wieze Road haet mich letterlik op hènj gedrage, en Lei Muys, dae de Jeugdraod deit begeleide, en ech eederein veur de gek hiljt, waor d’r altied veur mich. Mit Prins Ronald, Prinses Mariëlle, adjudant Roger en miene adjudant Roy höb ich de tied van mien laeve gehad. Ich maak noe plaats veur eine nuuje Jeugdprins en houp dat dae ut net zwoa sjiek geit kriege wie ich.

Wooróm geit eine knien jéder nao bèd es eine hôndj? Eine knien haet maer twae tènj ôm te pootse. ’t haet twjae auge en zösendaartig tènj? Ein krokodil. ’t haet zösendaartig auge en twjae tènj? Ein bös Senioren Wat is ’t toppunt van zèllefvertroewe? Eine sjeet laote este aan de dunne bès. Wat steit op ’t graaf van ein verwènd nes? Höbste noe diene zinne? Woorôm struijt eine Bèlsj paeper oppe tillevies? Oom ’t beeld sjerper te kriege. Woo-aan kènst ste eine Bèlsje piraat? Aan zien twae auglèpkes. Twae Bèlsje zitte aan de taofel en veur hun ligk eine speegel. Dae eine pak de speegel en kiekt d’rinne. Hey, zaet ‘r, dae kèn ich! Pakt de angere Bèlsj de speegel en kiekt d’rinne en reupt dan, Natuurlik kènst ste dae, dat bèn ich.

Stein Alaaf

Wat krieste es ste eine Duitsje hèrder mit eine zjieraf kruust? Eine waakhónjd dae euver de sjötting kènt kieke.

Alfred, es’te champagne drunks mit de Peerlinkbend, bukke!

Richard geit waal hjél wiet ôm de tandarts es sponsor te kriege...


info@henksoons.nl

www.henksoons.nl

WONINGINRICHTING

Smeetsstraat 46

6171 VD Stein

Tel 046 433 8111

Fax 046 433 9242

Sjef Goossens heeft alles in huis voor een complete feest en evenementen verzorging, van een koffielepel tot aan een partytent en alles wat er tussen in zit. De meer dan 25 jaar ervaring spreekt voor zich.

Alles in huis voor een geslaagd feest 13


Foto’s optochten 2012 Foto´s met dank aan Hans Meerbeek, Fons Verhoeve, Pierre Coumans, de luuj van Stein

14


15


SOUND LIGHT VISION Xymio is uw licht, geluid en beeld! Xymio speelt in op emoties om van uw evenement een ware belevenis te maken. Ook voor verkoop en losse verhuur van professionele audiovisuele apparatuur bent u bij Xymio aan het juiste adres. Bezoek onze showroom! Ontdek www.xymio.nl

EvEnEmEntEn tEchniEk | Gewandeweg 3 Geleen | t 046-4436100

16


Ordes VV de Steinder Bök

Culturele iére-orde

}

Jan Aarts Willy Driessen Wim Stijnen Oetgereik op Huub Steins † 2 februari 1982 Jac vd Laar Ton Lankhuizen † veur hunne inzèt aan de Steinder revuu.

Sjeng Ackermans † oetgereik op 3 maart 1984 veur zien 25 jaor actieve inzèt aan ut Steinder vastelaovesgebäöre.

Chris Stijnen † oetgereik op 3 maart 2000 veur 40 jaor inzèt veur de vastelaovend De Bèsje oetgereik op 30 juni 2002 ter gelegenheid van ut 25-jaorig bestaon. Cor Gabriëls oetgereik op 20 februari 2004 veur zien biezonjere verdeenste aan de Steinder vastelaovend. Thè Duckers oetgereik op 20 februari 2004 veur zien biedrage aan de Steinder vastelaovend.

Fer Roberts † oetgereik op 8 februari 1986 veur zien 25 jaor lank juri lid van de Steinder optoch en actieve inzèt in ut Steinder vastelaovesgebäöre.

Schutterij St Joseph oetgereik op 4 februari 2005 ter gelegenheid van hun 100 jaorig bestaon.

Lambair Soons † oetgereik in de tent 1992 veur zien 44 jaor actieve inzèt en lid van de Steinder Bök.

Pierre Coumans oetgereik op 24 februari 2006 veur zien biedrage aan de steinder vasteloavend.

Piet Keulers oetgereik bie 22 jaor Ambras en veur zien actieve inzèt in ut Steinder vastelaovesgebäöre.

Wil van Mulken oetgereik op 16 februari 2007 veur zien 33 jaor jurylid zin van de optóch.

Wim Claassen † oetgereik op 31 januari 1997 veur zien 35 jaor wirke aan protocols, podiums, tent, prinsewaage en hônderde borden/ optochbördjes.

Sjé Stassen oetgereik op 15 november 2008 veur zien 33 jaor lidmaatschap bie de Steinder Garde.

Pierre Smeets oetgereik op 20 februari 1998 veur zien 11 jaor inzèt op alle maneere veur de Steinder Bök en mit name veur de tent. Henri Lambrichts oetgereik op 21 januari 1999 veur zien 33 jaor inzèt veur ’t Steinder vastelaovesgebäöre.

SOP oetgereik op 20 februari 2009 veur inzet en steun aan de Steinder Vastelaovend en de opvang van Oud Prinse. Eedje Smeets oetgereik op 4 maart 2011 veur zien onoetpöttelijke steun bie al ôs boewe en sleipe.

Ingesjrevene van het “Gouwe Book” hetgeen de hwoagste ongersjeiïng is van V.V. De Steinder Bök Oud Burgemeister Dhr. Corten † Harrie Martens † Math Dassen † Oud Burgemeister H. Coenders † Sjair op den Camp Oud Burgemeister Vrouenraets † Sjeng Ackermans † Lambair Soons † Oud Burgemeister Mr. E.W.M. Meijer Tom Goergen Thé Duckers

Oud iéreveurzitter Dr. A. Brasem † Willem Driessen † Harrie van Mulken † Jac. Geenen (postuum) † Hein Goergen † Pie Driessen † Wim Thewessem † Tjeu Smeets Wim Claassen † Wil Pepels Pierre Coumans

Steinder Vastelaoves Orde van Verdeenste

Bert Salden, in 2006, medebedènker van het LVK in de jaore 70 Willie Claassen † , in 2009, veur ruim 4 x 11 jaor protocolle teikene Beppie Kraft, in 2011, veur häör lange muziekaale biedraage aan de vastelaovend Brand Bierbrouwerijen, in 2013, veur de positieve promotie van de Limburgse vastelaovend 17 17


VV de Steinder Bök

groepsfoto 11 januari 2013, foto: Angelique Haenen

Ledelies van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

18

Han Snellings Prins 2003 Richard Pepels Prins 2007 Lei Pepels Prins 2004 Pierre Coumans Prins 1997 Thè Duckers Prins 1993 John Claassen Prins 2006 Pascal van de Bult Ton Sleijpen Maurice Aarts Patrik in de Braek Willem Janssen Prins 2009 Ton Haenraets Lei Muys Raymond Dukers Jeffrey op den Camp Prins 2011 Chrit Haenen

Reigelaer van de Bök, Opperbok Vice veurzitter, reigelaer van de Ceremonies Penningmeister, reigelair van de Cente Reigelaer van Digitaal werk en de Site Reigelair van de Prinse Reigelaer van ut Steins Vastelaovesleedjes Konkoer Reigelaer van de Spaarkas Reigelaer van de Bésj en de Géldj-sjeeters Reigelaer van de Optochte Secretaris, reigelaer van Vastelaoveskabaal Reigelaer van Nuttige zaeke Reigelaer van Stroum en Leeg Reigelaer van ôs Geitjes en Veiligheid en Jeugdraod Reigelaer van Ech Brwoad en Bokkemik Reigelaer van de Inwéndige minsj Reigelaer van Jeugraod en hun oetstepkes

10 sezoene lid 6 sezoene lid 9 sezoene lid 18 sezoene lid 24 sezoene lid 7 sezoene lid 15 sezoene lid 9 sezoene lid 6 sezoene lid 4 sezoene lid 4 sezoene lid 3 sezoene lid 3 sezoene lid 3 sezoene lid 2 sezoene lid 2 sezoene lid


Bokke nuuts De leden van de Steinder Bök waere eeder jaor benaderd mit de volgende vraoge: - Wae kènt lid waere van de Raod van Ellef - Wae kènt prins waere van ’t Steinder Bokkeriek De Steinder Bök wille in dees oetgaaf van de Bèsj gaer enjtjwoord gaeve op dees vraoge.

Lid waere van de Raod van Ellef kènt eederein dae: - Steindenaer is - Vastelaovesgek is - De leaftied van 21 jaor bereik haet - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - in commissies kènt saamewirreke mit anger leden - ’t belang van de Steinder Bök verdedigd - väöl tied kènt vriemake veur de Steinder vastelaovend - ein gooj biedrage ként leevere in de organisasie van de Steinder Vastelaovend Opgave veur lid of Prins te waere kent geer ’t ganse jaor bie: Han Snellings, Houtereind 103, 6171 CR Stein. Jônk geljaerd is oud gedaon...

Prins waere van ’t Steinder Bokkeriek kent eederein dae: - De laeftied van 21 jaor haet bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - Kènt samewirke mit de Raod van Ellef - Gein bezjwaor haet taege de lang daag die ’m wachte - De kosten kent drage die ’t Prinsesjap van Stein mit zich mitbrungt - Zich ès Prins van Stein wèt te presentere

Jeugdraod 2013 prins: Milan I (Smeets) adjudant: Gavin Smeets Leden: Daan Savelkoul Luuk Stijnen Gydion Kuhl Justin Kuhl Radan Adriaans Gino Hendriks Bowen Adriaans Daan Pepels Milan Smeets Roy Meulenberg dans marietje: Ruben Thans jeugdopperbok: Jules Leers De trots van de Steinder Bök, dansmarietje Ruben.

19


Schildersbedrijf Patrick Camps Ook voor al uw behangwerk

T/F: 046 - 475 37 00 Mo: 06 - 12 71 97 50

“Opgeruimd staat netjes!” Molenweg Zuid 30 6129 PH Urmond schildersbedrijfp.camps@home.nl

- klein bouwkundig sloopwerk - leegruimen van panden en woningen - afvoer van puin en afval Tel. 06-224 849 28 | info@depuinruimer.com | www.depuinruimer.com

Heenkenstraat 6 6171 LN STein Tel.: 046 - 426 07 33 Mobile: 06 - 50624759

Huur, Koop en onderhoud CV-ketels Storingsdienst 24/7 heel Limburg 0900 - 14 05 Klantenservice Limburg 0900 - 17 05 Verwarming en warmwater • Vrijblijvend en gratis advies www.voltalimburg.nl

20


Jeugdraod oetstépke 2012 jeugdprins Jules I Op zônjig 2 September waor ut op de Ganzeweide al vreug eine drökke boel. De Jeugdraod, auwers, breurkes, zösterkes, de ganse “klimbim” waor gereid veur ut jaorlikse oetstèpke. Ich es Jeugdprins moagde zègke wat weer dae daag ginge doon. Dao hoofde ich neet lang euver nao te dènke, want ich wol hjèl gaer nao Irrland in Kevelair. Mit bekans 50 luuj ginge weer in kolonne richting Kevelair. De waergoden waore ôs good gestömt, dus dat zaot al mit. Einmaol aangekome bie Irrland mooste weer effe ein swjoan plaetske oetzeuke op ein centraal punt in ut park. Dat waor al vrie sjnél gevônje. Terwiel de grwoate luuj alles installeerden, kooste weer kènjer ut park gaon verkènne. Alles leep kris-kras doorein. Doe kèns dao vanalles doon. In de zavel speele, mit water knwoaje, skeltere. D’r zeen “giga” sprèngkösses en waterrootsjbanen. Tösjedoor kaome weer effe trök om ein brwuetje te aete of get te drènke ôm dan weer gauw trök te gaon nao ut majjesbad. Ut stöpde dao dat waor neet mjae frisj, mae dao trok weer ôs toch niks van aan. De grwoate luuj kaome v’r hie en dao taege en auch die ammezeerde zich köstelik. Taege 4 oere waore de BBQ’s aangemaakt die bie eedere taofel in ut park aanwezig zeen. Weusjkes, hamburgers, frikandelle, alles waor vakkundig klaorgemaakt door Prinses Mariëlle, Chrit, Kelly, miene pap enz. Dat smaakde nao al dat gebrak. Veurdat Lei ut in de gate hauw waor eederein alweer gevlaoge , want omdat ut zo’n sjwoan waer waor, bleef ut park langer aope en kôste weer dus nog effe langer ravotte. Lei hauw dan auch ein hjèle klus ôm alle kènjer weer bieëin te kriege veur de offiesiejeele aafsjleeting van deze superdaag. Mit ein aantal volwassene moos hae waal ein hauf oer zeuke ôm eederein weer trök oppe plaats te kriege. Alle leeje van de Jeugdraod woore bedankt mit ein oorkonde en helaas mooste weer auch aafsjied numme van ein aantal jônges die ut volgend jaor neet mjae d’rbie zulle zeen. D’r woor nog get gedrônke en weer kreege nog ein tuut sjips en slôk en toen waor ut helaas tied om weer trök nao Stein te gaon. Ut waor eine superdaag en ich wil eederein bedanke dae mit is gewaes.

ein sjwoan gruupke bie-ein.

auch de commissie ging mit aan taofel.

eine fijne daag mit deskundige begeleiding....

Bedankt, Jules

Yves, geit ‘t nog?

‘t oetstepke van Prins Jules woar ein grwoat succes! 21


11de / 11de Leedjeskonkoer 2012 Arnoldenstraat 16 6171 NE Stein 046 - 4334221 www.autobedrijfridorff.nl ridorff@planet.nl

2012 is `t jaor dat de 11de vd 11de op eine zônjig vilt, en kumpt bie oos Bök de vraog in de kop wat noe? Durve weer nao boete te gaon mit het leedjeskonkoer. Dit dilemma waor eigenlijk sjnel opgelos. Want ooze troewe en nog ummer gooje gasthjear Fanfare St. Martin haw in de zaal eine brunch veur hun leeje georganiseerd en hawwe de zaal ein klein gedeilte van dae daag zelf nweudig. De vastelaovesmès die s’mörges vreug al begoos haet oos es Bök nao good euverlèkg mit de fanfaar en auch de jongens van de revuu doon besleete om de ganse 11de van de 11de en `t leedjeskonkoer boete te gaon hauwe. Spannend veur de allerjètste kjèr in Stein op die meneer gebrag saame en mit hulp van de bewoners van het Wilhelminaplein, gemeinte Stein, de Steinder Revuu, Tilly van de Bekker en Cristel van de Poart. Gelökkig höbbe weer auch hulp van veule vriewilligers gehad zowie de scouting en ômwonenden en auch luuj die gewoon oos gehôlpe höbbe zônger dao get veur trök te wille. Daoveur wille weer auch eine grwoate merci oet brènge want zônger hulp geit `t eimaol neet. Weer maoge mit z`n alle waal zègke dat `t waer oos allemaol gehôlpe haet. Eine daag om neet te vergaete mit artieste die sjtök veur sjtök weer ein klein wônjer höbbe laote gebeure. Of weer in de toekoms op dees meneer de 11de van de 11de en `t leedjeskonkoer zulle hauwe hingt van väöl versjillende zaken aaf. Ein dènk weite weer zeker, 11 november 2012 en de äöpening van dit vastelaovessezoen pakt oos Steindernaere geine mjae aaf. En op èllef november 2013 zeen weer waal wieër en kumpt zeker weer ein nuuj leedjeskonkoer. Naames commissie 11-11 en SVLK wunsje weer ug eine sjwoane vastelaovend toe mit väöl meziek, sjpas en plezeer.

De Oetslaag: Laat u verrassen door ons prijsvergelijk!

www.kupers.nl stein@kupers.nl

Nieuw: Helende klanken met klankschalen Huidverbetering d.m.v. voeding

Het 6de Steinder Vastelaoves Leedjes Konkoer 2012 is gewône door: Peter Evers mit: Polonaise 2de plaats: Peter Pepels mit: Vastelaoves Peter 3de plaats: Jeannilke mit: Kriebels Aan het 1ste Sjnôtslemmelle Konkoer deege mit: Jeugdprins Jules en Prins Ronald mit: Vastelaovend is te gek Neet Normaal mit: Carnaval Style Claire Dekkers mit: Ho la di jee Ho la di jo ‘t Waor de allerjétste kjér dat auch ein categorie waor veur de jeugd ônger de 16 jaor. Weer haupe natuurlik dat kômend jaor mjé insjrievers zulle zeen ôm auch dit ôngerdeil van de äöpening op de 11de van de 11de ein grwoat succes te make. Weer bedanke alle deilnummers veur hunne inzat, betrokkenheid en deilname en haupelik zeet geer het volgend jaor weer debie! Commissie 11de van de 11de

22


De compacte bĂźhne mit DJ Will.

Jeugprins Jules en prins Ronald.

De grwoate parasol boave ‘t Wilhelminaplein.

Jeugdig talent Claire.

Duo Neet Normaal!

Dees 3.

De latere winnaar Peter Evers.

Veer Twie.

De Sjonnies.

Prizzentator John en Peter Pepels.

Nol en Mirke.

De oeteindelikke winnaars van 2012, Peter Evers, Jeanillke en Peter Pepels. 23


1968 Oud Prins Kees Paulissen Aan taofel mit ein prinsenpaar dat veer kjér èllef jaor gelaeje Prins en prinses zeen gewaes van oos Stein en de Steinder Bök. Zie zeen de oudste prins en prinses die nog ummer actief lid zeen van de vastelaoves vereiniging. Tjwea namen, die eederein in Stein zal kènne namelijk Prins Kees I en Prinses Annie Paulissen. Nog veur dat weer es commissie auch mer ein vroag kènne stelle aan Kees en Annie, lèkt Kees oos oet woorom eemes prins moot waere en wie hae en Annie dao euver denke. Kees zaet; eine prins bliet de kleuren rwoad, gael en greun troew tot aan ziene dwoad. Hae weurt prins omdat hae zien hart aan de vastelaovend haet verlaore en dat nwoats anges mje zal zeen de res van zien laeve. Sjwoan weurd, die precies vertèlle wat eine prins

24

veur ein eigensjappe moot höbbe om de vastelaovend veur te kènne gaon in Stein. Kees, tachtig jaor vastelaoves jônk, is oorsprunkelijk van Breda en haet hie (omdat de pap van Stein waor) op de bewaarsjwoal gezaete. Eimaol weer trök in Breda vônj hae toch neet zien rös en is hae mit niks weer trök nao Stein gekôme woo hae sjus, wie zwoa väöle naoderhèjnd aan de OVS van de Koel ging ljaere. Nao de OVS is Kees ongerin es houwer aan `t werk gegange. Via vrunj en bekènde van de pap van Kees kaom hae auch in kontak mit de fanfaar van Stein. Wie hae mit waor gewaes nao `t konkoer in Kirkraoj en trök mit de bus in Stein aankaom stjông dao ein maedje dat Kees oeteindelik s`aoves haet heives gebrach. Zien Annie woo hae volgend jaor zien zestig jaor trouw mit volmaak. Nao de frittekraom gôlje Kees en Annie in 1964 eine kaffee, `t Heukske. De allerjètste ervaringen mit ein prinssjap waor es hjèringe prins. Luuj zwoa wie Thei Bekkers, Lei Wetzels, Pie Brouns en nog get van die kornuite hauwe op eine aovend gewoon beslaote om Kees get aan te doon en häöm in ein tôn te zètte en es hjèringeprins oet te roope bie de Wetzel. In 1968 waor Kees nog nao sljeete aan `t opruime in de kaffee en hauw de deur al toe wie nog eemes aan de deur stjong te rammele. `t Waor Nee Janssen, baeter bekènd es Smaale Nee. “Kom in, en zèk wat gaonde is” hauw Kees taege häöm gezag. Nee waor lid van de raod van èllef en vertèlde Kees dat zie geine prins veur dat seizoen hauwe, omdat dea zich op `t leste moment hauw trök getrokke. Eederein van de raod moos noe gaon zeuke veur eine nuuje kandidaat. Nee zaet toen taege Kees; ich zou wille vraoge of`s dig geine prins van oos zouws wille waere. Tja, hauw Kees gezag, Annie ligk al in bed en dat weit ich zwoa neet, murge vraog ich heur dat waal. Kom, hauw Kees gezag, weer drènke oos nog eine en dan kalle weer nog effe gewoon gèt. Wie Nee heives wol gaon haet Kees teage häöm gezag; ich wear uchge nuuje prins. Wèts dig dat zeeker, zag Nee want dan bel ich direk nog nao Sjair en zèk dat `t gereigeld is. Doog maer, ich waer prins, hauw Kees gezag. Maer toen moos Kees nog Annie baove in bed gaon vertelle wat hae onger mit Nee hauw aafgesjpraoke. Baove zaet hae taege Annie; “weer waere de prins en prinses dit jaor”. Ja maer Kees, hauw Annie gezag, wie kènste


dat noe doon, wie geit dat dan mit de kafee, dat geit toch gaar neet. Nou, zaet Kees, dat kènne weer zwoa doon, weer vraoge gewoon Pie en Til Nellissen of zie op de kaffee kènne lètte zwoadat weer dan zogenaamd nao Majorca kènne gaon op vekantie. Kees hauw zich dat gauw bedach wie hae de trap op leep om Annie dat te gaon vertelle. Kees is ongevear drie weake veur `t oetroope gevraog veur prins te waere. Dus dao moos snjel ein pak en steek komme. `t Pak is in Baek gemaakt en de steek is nog bie verseerd door ein vrouw oet Eygelshaove mit allemaol blinkende steinkes. Kees en Annie zeen es lètse prinsepaar oetgeroope in de fanfarezaal en oeteindelijk aafgetraoje in de de aller èjste tent van Stein die toen nog stjông woo noe ‘t pliesjebureau steit. In hun jaor waore in de raod van èllef Sjair op de Camp als Opperbok, Jac Aarts, Lambair Soons, Hein Goergen, Sjeng Buschmann, Nee Janssen, de gebroeders Wim en Pie Thewissen, Tjeu van Mulken, Nöl Danklof, Tjeu Smeets, Zef Wauben, Jack Geenen, Nand Ubachs en Jos Smeets. Kees en Annie zeen `t d`r alletwjae euver èns dat zie geine baetere opperbok hauwe kènne höbbe es Sjair. Auch al moos Kees gereigeld op `t mètje komme omdat hae get hauw oetgevraete, soms auch gewoon onweitend, wat neet gans door de beugel koos bie de vereiniging. Auch ein artikel in de gezèt woo Annie `t ein en anger in hauw gezag voldeeg neet gans aan de veursrjifte en toenmalige protocolle. Kees zaot vol mit stjômmigheid en flauwe kul. Midde in de nach bie de meullewieërd get staon zènge en sprènge mit allein de steek op waore van die dènger die Kees neet achterwaege koos laote en gewoon sjiek vônj. Mit luuj ein weddesjap aafsleete veur 25 gölje dat hae geine prins koos waere omdat hae nog tot ein hauf oer veur `t oetroope van de nuuje prins achter `t buffet sjtông te tappe. Zwoa is Kees nog ummer. Saame mit Sjair nao de kranke mam gaon vertelle dat Annie en hae prins en prinses van dat jaor ginge weare en de reactie van de mam die zag, eindelik eine van oos, steit Kees noe nog eumer bie es de daag van gisteren. Auch `t brènge van ein medailje nao de mam brungt traone in Kees zien auge. Op bezeuk gaon es prins bie kranke luuj, `t maoge aanbeeje van ein ein krankebed naames `t roaije kruus en de bliedsjap die dat bie die kranke luuj brungt, haet bie Kees en auch bie Annie deepe indrukken achtergelaote van gelök en veurrech. De prinse waage is bie Aarts geboewd en hauw ein vleegend tapijt dat koos bewaege. Kees haw Hoebair van

de Pitsj gevraog of hae de ganse optoch aan ein touw wol trèkke om dat tapijt mit dae fakir heen en weer te laote beweage. En Hoebair deeg dat. Bie`t äöpene van de foto album is `t jèste wat Annie zaet, hie hauw ig eigelik tekste bie moote zètte zaodat weer nog kooste zègge woo `t euver geit. Mae bie `t bekieke van de foto`s weite ze nog precies woo, wienjea en mit wae ze op de foto staon. Kees en Annie zeen nog 10 jaor lid van de Steinder Bök gebleeve en kènne hie auch nog beuk euver sjrieve wat toen allemaol is gebeurt. De geluidtechnicus van James Last is door Kees opgesjlaote omdat dae kaom vertelle dat de instrumenten van James Last neet euver de grens kaome. Gauw op de bühne sprènge mit ein veilingkis en die gebruuke es trèkzak. Hun kènjer Hilda en Wil höbbe nog èns maoge mit maake wat `t prinsjap en de vastelaovend veur de pap en de mam beteikend. Want in 2004 zeen Kees en Annie veur de tjwaede kjaer in hun bewooge laeve oetgeroope es prinsenpaar bie de Senioren. En auch hie höbbe ze mit volle teugen van genaote en op hun meneer de vastelaovend veurgegange in Stein. Kees haet nog eine wunsj en dat is nog eine kjear prins te waere in de Moutheuvel. Maer Annie vunjd tot hae dao nog maer effe mit moot wagte.

25


Optochtprieze 2012

Winkeleersvereiniging Oud-Stein en is oetgereik aan Per Hendrix, hae beeldde “Boer zoekt mouw“ oet. Fantasties!

Straote-pries 2012:

Zwoa-wie eeder jaor weurd nao de grwoate optoch de straote-pries oetgereikt aan de sjwoanst verseerde straot. ‘T is gewoon manjefiek wie de bewoners langs de optoch hun bès doon oom hun straot te verseere. Prins Ronald haèj ônger de optoch auge te kort om al die straote te bewónjere. Hjél väöl straote waore sjiek , maer veur Prins Ronald waor ’t ein fjaes ôm door ‘t Keerend te trèkke!

Sjwoale-pries 2012:

Dit jaor is door Jeugdprins Jules , OBS De Maaskei mit hun Piraten,de sjwoal die de pries verdeend haw. Maer auch de anger basissjwoale van Stein laote zich neet onbetuigd en zeen altied mit grwoate groepe in de Kènjeroptoch daobie! Al jônk weurd bie de kènjer ’t vastelaovesviere biegebrach. Ljaerare en vriewilligers make ’t saame mit de leerlingen meugelijk dat eeder sjwoal zien eige kènjerbal haet en dat ze gewéldig veur de daag kome in de optoch. En es veer zeen wieväöl kènjer mit hun sjwoal mitdoon, dan zit ’t mit de vastelaovend in Stein veurluipig waal good!

Lambair Soons Wisseltrofee 2012:

Deze felbegeerde pries dae noe al sinds 1996 weurd oetgereikt aan de groep of einzelgänger dae zich in alle opzichte ônger de optoch prezenteert zwoa wie vastelaovend hwuert. Prinses Mariëlle reikde mit väöl plezeer deze pries oet aan cv De Klotsköp.

Jury-pries 2012:

Deze pries is oetgereikt aan ’t GOM ( Groep oet Meas ) , zie deege de Flower Power-tied weer gans herlaeve in Stein es Hippies.

Steinder Stimulanspries 2012:

Deze pries weurd grwoatendeils meugelik gemaak door de 26


n en ere sdage d e l i a t v a ns we carn e k ek eg

t

chuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : info@julescourage.nl T: 046 - 436 29 29

Deuren bv

kozijnen

F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

garagedeuren kozijnen

horren

garagedeuren

horren

julescourage.nl

Kapsalon en Haarwerken Leony Ramen & DeurenRamen bv &

julescourage.nl julescourage.nl

Alaaf

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 6191 RZ Beek RamenSchuttersstraat &26c Deuren bv 26c T: 046 - 436 29 29 6191 RZ Beek Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek F: 046 - 436 08 28 T: 046 - 436 29 29 T: 046 - 436 29 29 E: info@julescourage.nl F: 046 - 436 08 28

info@julescourage.nl

E: info@julescourage.nl

Ramen

Ramen & Deuren bv Posthuma - Vossen Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek &T: Deuren bv Harry 046 - 436 29 29 - Leony F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

Valderenstraat 7 Oud-Stein tel. 046-4331278 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek kozijnen garagedeuren : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

garagedeuren

horren

horren

hor

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

julescourage.nl

De carnavalsweek zijn wij gesloten

julescourage.nl julescourage.nl

kozijnengaragedeuren garagedeuren kozijnen horren

Ramen & Deuren bv

kozijnen 26c garagedeuren Schuttersstraat 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

horren

garagedeuren

hor

27


Straof? Jantje kumpt thoes van de sjwoal en begint keihèl te lache. Enne, wooveur mooste zwoa lache? vraogt ziene pap. Ich moot hôngerd kjaere sjrieve: IK BEN EEN RUND! Wat is dao noe grappig aan ? vraogt Jantje ziene pap. Dich moos ’t ôngerteikene!! brult Jantje.

Leveroyseweg 3 6093 NE Heythuysen T: 0475 493055 F: 0475 494104 heythuysen@alfa-accountants.nl

Het APK keuringsstation in de regio

APK APK€€35,30,-all-inn all-in

(excl. roetmeting)

Het Service station voor al uw onderhoud

Grote beurt v.a. € 199,- Kleine Kleine beurt beurt v.a. v.a. €€ 85,69,-

Die van de fanfare kènne waal good deile....

Ook voor uitlaten, banden, accu’s, remmen Het Service station voor Hella - Airco diagnose en reparatie - Controle en reinigen van airco tegen nare geurtjes (39 euro). De diagnosespecialist in de regio. Wij maken gebruik van de aller modernste uitleesapparatuur (Bosch, Autocom, Launchtech) voor diagnose te stellen in modernste autoelectronica van alle merken, ook canbussystemen. Nu ook met eigen testbank (vermogensbank) - Voor diagnose en chiptuning

Partnerbedrijf van ANWB - eigen sleepdienst en 24-uur service Lid van BOVAG

Dôm? De meister steit veur de klas en wilt weite wat veur kènjer hae in de klas haet en zaet taege de klas: Wae dôm is, geit staon. Nao ein paar menuute steit Jules op. Woo-op de meister zaet: Mae Jules, doe bes toch gaar neet dôm! Nei, zaet Jules, maer ich vènj ’t zwoa zielig, geer zeet de einige dae steit!

Tel. (046) 426 19 95 / 06-53591433- Kijk ook op www.autofit-urmond.nl

Danse? Ein maedje zit bie Tilly aan de bar en dao kumpt Joske op häör aan en vraogt: Wilste danse? ‘t maedje hjèl blie, sprungt van de krök aaf en zaet: Lètste doe dan effe op mien drénkske! Sjtôm vraoge ’s Mörregesvreug kôme twjae wirrikluuj bie Pierre de straot ingereeje en beginne te graave. Naoderhénjd gwoaje ze de oetgegrave sleuve weer toe. Dit geit zwoa de ganse daag door. Veurdat ze ’s aoves op hoes aan gaon, vraogt Pierre wat ze noe de ganse daag gedaon höbbe. Énjtwoord ein van die wirkluuj: Nou, weer höbbe draodloos internet aangelag! Dich kèns auch get vraoge, Pierre! Burgemeister Kumpt ein jungske glunderend oet de sjwoal thoes en zaet taege zien mam dat de burgemeister van Stein in de klas waor gewaes. Enne, vroog de mam, haeij ‘r auch de kètting ôm? Nei, énjtwoord ’t jungske, volges mich leep ‘r los. Banaan Zit eine Bélsj op ein bénkske ein banaan te aete, wie eine Hollénjer langskaom. Vraogt d’n Hollénjer aan de Bélsj: Sjèlste die banaan neet veurdat ste begins d’raan te aete? Nei, énjtwoord de Bélsj, ich weit toch al wat d’rin zit.

28

email: mariaraven@hetnet.nl www.trefpunt-elsloo.nl

miele • aeg • liebherr • zanussi

66562

Paalweg 18, Urmond (naast de Jumbo)


Prinsengalerie

1985 Jos I Nelissen

1969 Peter Driessen

1986 John I Smeysters †

1970 Jos Biesmans

1938 Chris I Houben †

1987 Pierre II Smeets

1971 Peter Duckers †

1939 Wim I Maas †

1988 Cor I Gabriëls

1972 Pierre Gorissen †

1940 Hein I Goergen †

1989 Peter I Peerlings

1973 Huub Fredrix

1946 Wim I Maas †

1990 Leon I o.d. Camp †

1974 Henk Dassen

1947 Nol I Driessen †

1991 Wil I Pepels

1975 Ronnie o.d. Camp

1948 Chris II Smeets †

1992 Wil I Pepels

1976 Paul Leurs

1949 Lambair I Soons †

1993 Thè I Duckers

1977 John Hermans

1950 Sjeng I Dassen †

1994 Jos II Diederen

1978 Henny Goergen

1951 Jean I Creuwels †

1995 John II Smeets

1979 Eric Essers

1952 Thei I Vaessen †

1996 Math IV Penris

1980 Raymond vd Honing

1953 Willem I Dassen †

1997 Pierre III Coumans

1981 Ralph Stijnen

1954 Jac I Geenen †

1998 Paul I Driessen

1982 Marco Rinkens

1955 Pie II Driessen †

1999 Harold I Salden

1983 Cristian Steevens

1956 Harrie II Martens †

2000 Paul II Berix

1984 Mike Schepers

1957 Harry II v Mulken †

2001 Ron I Smeets

1985 Francois Soons

1958 Pie II Schmeitz †

2002 Martin I Cremers

1986 Ivo Goergen

1959 Harie III Cremers

2003 Han I Snellings

1987 Roy Muris

1960 Sjair I o.d. Camp

2004 Lei II Pepels

1988 Ralf Courage

1961 Bertus I Duiverman †

2005 Loe I Hameleers

1989 Serge Stijnen

1962 Jac II Penders †

2006 John III Claassen

1990 Mario Bocken

1963 Jac III Aarts †

2007 Richard I Pepels

1991 Mark Habets

1964 Mathieu I v. Mulken

2008 John IV Berghs

1992 Mark Habets

1965 Jan I Stijnen

2009 WillemII Janssen

1993 Bart Coumans

1966 Willie I Driessen †

2010 Raymond I Gelissen

1994 Bob Smeets

1967 Nand I Ubachs †

2011 Jeffrey I Op den Camp

1995 Jeroen Schepers

1968 Kees I Paulissen

2012 Ronald I Timmermans

1996 Ingo Voncken

1972 Huub I Duckers

Jeugdprinsengalerie

1997 Mike Smeets

1973 Wim III Penders †

1957 Wim Penders †

1974 Sjé I Stassen

1958 Otto Grafe

2002 Falco Cremers

1975 Math III Vostermans

1959 Jo Nelissen

2003 Kevin Goossens

1976 Wiel I Voncken

1960 Roland Gubbels

2004 Kenny Lemmens

1977 Rens I Rinkens

1961 John Smeets

2005 Rick Hameleers

1978 Wim IV Stijnen

1962 Jac Soons

2006 Sander II Claassen

1979 Thei II Hanckman †

1963 Jac Soons

2007 Luc Janssen

1980 Pierre I Schiffers

1964 Nico Ackermans

2008 Glenn Janssen

1981 Jan II Dassen

1965 Leon o.d.Camp †

1982 Lei I Rinkens

1966 Bert o.d. Camp

2010 Bob II Dukers

1983 Nol I Danklof

1967 Gert Killaars

1984 Miel I Steevens

1968 Larrie Dassen †

2011 Brian I Haenen

1969 Thieu II Smeets 1970 Tom I Goergen 1971 Henk I Soons

1998 Kevin Driessen 1999 Rob Coumans 2000 Bas Berix 2001 Sander Goossens

2009 Yves I Timmermans

2012 Jules I Leers 29


Schoonheidssalon Tilly Lichtflits en electrisch ontharen permanent Make-up gezichts- en lichaamsbehandelingen voetverzorging rimpelvermindering ageless huidversteviging Mauritsweg 89 - Stein - 046 -4339118

voor vakkundig stucwerk!

C.A. Kruithof

Schineksstraat 28, 6171 AN Stein tel/fax 046 - 433 98 00 GSM 06 - 53 89 72 74 www.unistuc.nl

›AANKOMEN ›VLAKSTELLEN ›VAKANTIE ›LEVELSYSTEEM VOOR CARAVAN. SNEL WATERPAS. ›SNEL HORIZONTAAL ›EENVOUDIG

Stabiele stand zonder vervelend schommelen Rustige slaap dankzij perfecte positie Volautomatische nivieaucontrole Geen opstuwing van afvalwater dankzij horizontale stand

›www.ep-hydraulics.nl 30

CT

RA

M

STABIEL

LSYSTE VE

CA

Horizontaal in 1 minuut Onmiddellijk klaar voor gebruik Volautomatisch Onderhoudsvrij Kompleet hydraulisch Geen slijtage Geen extra belasting aan chassis Extra beveiliging tegen diefstal

LE

Moeiteloos vlak door op de knop te drukken Volautomatische niveaucompensatie Stabiele en vibratievrije stand

VA N O M PA C

Kruisstraat 28 6171 GG Stein 046-433 4494 stein@teamkleding.nl www.sportballen.nl


Seniorenprins Wim I

Prins Wim I is de veerenvjeartigste (4 x 11) seniorenprins in `t Steinder Senioren riek. Wim dae zien ganse laeve al ein vastelaoveshart bie zich dreug is op zaoterdig 24 november 2012 in zalencentrum Kerensheide oetgeroope es nuuje Prins. Hae is door de posbode bezörgd woore. Nao `t aaftelle door de vorst kaom Wim dan eindelik oet de postkar gekraope en koos `t installeere van de nuuje prins beginne. Grwuetsj stông hae dao nao `t aanbrenge van de steek, scepter, keten en cape es Prins Wim I. Zien prinses Etie zal dit jaor naeve häöm staon bie alle sjwoan dènger wat hun nog te wachte staon. Prins Wim 1ste en prinses Etie höbbe hunne Prinsenhof op de plaats woo Wim auch gebaore is, namelik Cafè `t Houtereind. Veur Prins Wim I en zien prinses Etie zal de receptie in Vivaldi gehauwe waere op 2 februari 2013 vanaaf 19.00 oer. De liefspreuk van prins Wim I is: Vastlaovend viere in Stein, dat deiste nwoats allein. Mer mit de senioren en mit ein lekker glaaske beer, Dan deiste dat gegarandeerd `t volgend jaor weer. Alaaf Prins Wim I en prinses Etie.

Aafsjiedsweurdje Seniorenprins Wil II en Prinses Hilda Leef luuj van Stein en ômstreke, Leef geitjes en Bökskes, Weer wille euch bedanke veur `t fantastisch seizoen dat weer hauwe. Veural dank aan de raod van èllef van C.V. de Senioren, de Gardisten en eederein dea hie aan mitgewirk haet. Weer höbbe veul sjpas en plezeer gehad. `t Waor eine tied om nwoats mjae te vergaete. Op vastelaovesdinsdig precies om twelf oer mooste de steeke aaf en ich en auch Hilda höbbe toen flink moote sjlikke want toen kaom `t besef, noe is `t gedaon tot aan 11-11-2012. Mien motto is dan auch: Prins bèste veur hjél aeve, oud prins veur de res van dien laeve. Weer wunsje ooze opvolgers auch ein hjael sjwoan vastelaoves sezoen toe. Bedankt veur alles Prins Will II en prinses Hilda.

31


Depositaire Juvena verzorgingsproducten OPI Hand- en (kunst)nagelverzorgingsproducten (kunst)nagelverzorging gezichtsverzorging permanent make-up cosmetische voetverzorging zonnebank en huidverzorgingsproducten bijoux & accessoires GGD gecertificeerd

Haalbrugskensweg 12 6171 JA Stein Telefoon 046 - 433 16 58

info@bellonavoncken.nl

de beste kijk op oogzorg

J

Piet

Omphaliusplein 25 adr: 6171 ZZ Stein tel: 046-433 33 33 info@haanoptiek.nl

anssen Bocken Deurtechniek

rolluiken en zonwering tel: 046-426 0241 Urmond 32

Meerser Koestraat 15 6171 PV Meers / Stein tel: 046-4335205 fax: 084-7177306 mob: 06-23077448 Bocken.deurtechniek@home.nl

WWW.BOCKENDEURTECHNIEK.NL

Ge

In naa


Steinder Naamelies...

Es geer neet de bienaame van de luuj oet Stein kènt, dan is hie de lies woo geer kènt trökvènje wea wea is. Dees naame zeen bedach oom aan te gaeve euver welke perswoan weer `t höbbe, omdat er väöl dezelfde achternaame gebruukt waere in oos Stein. Dees naamelies is neet bedoeld om eemes oet te sjèlje of pien te doon. De Bing = Schepers De Duuvel = Janssen De Zeem = Schepers Van Pitte = Janssen De Slek = Schepers Sjeunkes = Janssen De Keun = Schepers De Bosjman = O/d Camp De Mettes = Schepers De klok = O/d Camp De Hêng = Schepers Geitenheuer = O/d Camp De Brûm = Schepers De Lauat = O/d Camp De Maggi = Schepers De Baa = O/d Camp De Simel = Schepers De Consem = O/d Camp Kanteneer = Schepers De Kraak = O/d Camp Bakkes = Schepers Kliejesjieter = O/d Camp De Kej = Houben De Frit = Driessen De Wei = Houben De Krewiel Sr. = Driessen De Flit = Westhovens De Paat Zn = Driessen De Keem = Westhovens De Doal Zn = Driessen De Kimmel = Westhovens De Dikke Zn = Driessen De Tip = Thewissen De Brjem Zn = Driessen De Brak = Janssen De Pitsj = Driessen De Knôp = Janssen De Ketsj = Van Mulken De Naten = Janssen Zwarts = Van Mulken De Ponkert = Janssen Loda = Van Mulken Hanebats = Janssen Kuttie = Van Mulken Dwemke = Janssen De Klomp = Coumans De Zwaas = Janssen De Veer = Coumans De Bram = Janssen De Klômmel = Coumans De spik = Janssen De Nel = Coumans

De Smaale = Janssen De Draak = Coumans De Bil = Pepels De Kabel = Coumans De Fôtsj = Pepels De Knöppert = Salden De Bous = Cleuskens De Graof = Salden De Prins = Dassen De Wetzel = Gelissen De Bôb = Dassen De Pôm = Claassen De Bekker = Martens De Fik = Claassen Van Cosse = Goossens De Barra = Goossens De Stômp = Goossens De Wôf = Goossens Boortoren = Hermans De Bres = Goossens Sjrwap Jôp = Gelissen Snôp Jozef = O/d Camp Het Kuntje = Lenaerts Sjang Sjemmele = Van Mulken Eppie = Vaessen Merlonde = Goossens Staps = Vaessen De Mûk = Vaassen De Zwijger = Smeets Pannelepper = Smeets De Spin = Smeets De Kletsj = Smeets Bêre Kusjke = Smeets Filderke = Smeets Gékke Jôp = Smeets De Brik = Smeets De krui = Creuwels Brancewiens = Smeets De Drwà = Meyers De Jong = Hermans `t Snurke = Meyers De Kasj = Gorissen De Musj = Meyers De Spiekert = Hendriks De Booze = Brouns De Knip = Marchal De Platte = Lochs Poolkroondel = Janssen Dubbele Kuusj = Janssen De Econoom = Sours Sneur Pierre = Meyers De Greune = Vaessen Scheermuis = Hendriks Koekoek = Pepels De Kubus = Gelissen Pijpje Drop = Wenmakers Lange Harrie = Dassen Willie mooi weer = Claassen Naard de sjievebekker = Slacan Regeings Met = Janssen 33


Nieuw! Nu ook op vrijdag open!

Kinderopvang Professioneel, flexibel, kleinschalig, opvang per uur, maximale vergoeding!

Drogisterij & Luxe Parfumerie

Sanderboutlaan 27 Stein voor meer info:

www.bengelskinderopvang.nl

Meertens

Winkelcentrum Stein 046 42 60 177 Gravenstraat 9, Geleen 046 41 07 894

Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99

Rousseau Stein wunsj uch eine sjwoane vastelaovend!

Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99 Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99

Openingstijden: Winkelcentrum ma. 13.00 - 18.00Stein uur 046- 428 00uur 99 di. t/m vrij. T9.00 18.00 za. 9.00 - 17.00 uur Openingstijden: do. koopavond ma. 13.00 - 18.00 uur di. t/m vrij. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur do. koopavond

Teggert 63 - 6367 XL Voerendaal Tel. 06 - 209 576 41 www.simeth-installatietechniek.nl 34


11 Vroage aan de prins Welke bienaam höb ste? Miene bienaam höb ich al jaore, dat is Stippa, mer vraogmich neet wie ich aan dae naam kôm want dat weit ich neet mer, misjien kènt mich dat eemes vertèlle mit dees daag. Gewich? tja dat is noe ein vraog, wilt geer dat echt waal weite, ich bin 85 kilo sjwoan aan de haok. Getrouwd, verloof,verleef? Getrouwd in mei 1999 mit Manuela, dat waor unne sjwoane daag ôm nwoats te vergaete. Stèrrebeeld? Eine baogsjutter Opleiding? Ich bin nao de ljaegere sjwoal nao de LTS gegange in Baek en daonao in Zitterd, höb dao electro gedaon en mien diploma gehaold en bèn toen gaon wirke. Wat deis ste veur de kôs? Saame mit Manuela höbbe weer ‘n eige zaak die ich begônne bèn in mei 2000, ich doon autoroete vervange en auch coaten van roete, ich höb het nao miene zin mit de zaak en bin blie dat ich toendertied dae stap genômme höb ôm op michzelf te beginne. Hobbies? Weer gaon sinds een jaor of 4 op wintersport en dao doon ich dan saame mit miene zoon Roy, miene broor Ron en mien petekind Jordy snowboarden, miene angere zoon Mike en Manuela, en Diana en Naomi gaon skiën. Ich fits tegenwoordig waal ens gét in de bosj. En achter de computer zit ich auch waal gaer, auch waal ens un sjpel mit de kids doon. Leukste Vastelaovesleedje? Dat zin der eigenlijk waal väöl, es ich dan echt môt keeze dan is het toch wael het leedje “gaas aan de maas” dus veer gaeve gaas dit jaor.

‘n Ster? Harie de frit hauw zich eine nuuje auto gekoch. Eine sjwoane mercedes mit ein ster veur op de motorkap. Wie hae mit dae auto de jétste kjér waor gaon oet aete en trök bie ziene auto kaom, bleek die ster van de mercedes geklauwd te zeen. En noe dan? vreug zien vrouw. Och, zaet Harie, ich höb toch genôg sterre gekreege in de frituur. Flesjke beer Wat is de euvereinkóms tösje ein dôm blondje en ein flesjke beer ? Vanaaf de hals nao baove zit niks mjae d’rinne!

Favoriete drank? Ich drink gaer cola en koffie ving ich auch waal lekker, maer een pilske op zien tied zeg ich gein neij taege. Wat denk ste este veur de speegel steis? Ich bin ich, en bin tevreeje wie ich noe in ‘t laeve staon, en ich höb ut toch mer allemaol gedaon wat ich gaer wou. Woo höbste flóp veur? Mien minst favoriete deer is toch waal un spin. Ich druim van ….? Dat mien gezin nog lang gezôjnd maog blieve en dat weer saame nog hjél väöl plezeer en sjpas maoge belaeve. Dan is d’r nog mien zaak, Glassconnect Meulenberg, die ich nog gaer jaore wil veurtzètte. Woo maoge ze dich ’s nachs veur wakker make? Eigenlik veur niks maer es d’r eemes is dae mich een biefke bakt kôm ich d’r waal effe oet. Bèste eigesjap? ich weit wat ich wil en dao gaon ich dan auch veur ôm dat te bereike. Ich höb eine gruwelikke hekel aan…? Hjél vreug op te moote staon. Ich moot lache ôm…? Ôm väöl dènger, veural as mien kènjer weer eins gekheid oethaole. Vastelaovend 2013 weurt veur mich….? Unne druim dae oet kump, ich höb altied al gaer prins wille waere mer mien vrouw waor dao get huiverig veur, mer wie ze zag dat ze mich opgegaeve hej, en geer mich koam vraoge höb ich effe mit mien vrouw moote kalle nao het aafgeloupe jaor wat weer höbbe gehad, en ich waor blie dat ze mit de volle 100% d’r achter stông ôm saame mit mich ein knallend jaor te moage belaeve.

Vèsje Harie kumpt bie eine grwoate viever aan. Steit dao ein bördje mit de tèks: Verbaoje te vèsje! Harie pakt eine peerlink en zien gaerd en begint te vèsje. Get later kumpt de pliesje langs en zuut Harie vèsje en zaet: dao steit toch duudelik dat geer hie neet maogt vèsje! Joa, zaet Harie, ich ben neet aan ’t vèsje. Ich ben miene peerlink aan ’t ljaere zwömme. Kumpt eine vèsj bie d’n dokter. Oh, zaet d’n dokter, ich zeen ’t al….Oet de kômp.. 35


Wilt geer get sjieks op de kop?

De Carnavalsgek

Bie Jettie Grotestraat 350 Kotem Elke dag open vanaf 13.30 uur Woensdag gesloten

100 95 75

25 5

Veer zin allein op aafspraak open. Marc & Jose Sleijpen Ruijl Lindendriesstroat 50 6171PZ Meas 046-4112232 06-54977926/0654977928 decarnavalsgek@home.nl www.decarnavalsgek.nl

0

1-6 carnavalsgek woensdag 20 januari 2010 16:09:50

pag 10 1-10 Kempen zaterdag 17 januari 2009 15:55:52

Veer pitsje 么s eine en h枚bbe toe vanaaf 3 fibberwari. D么nderdig 14 fibberwari is weer aope. Mauritsweg 96, Stein. Tel: 046 - 433 1452

36

De Carnavalsgek

Caf茅 Ponderosa

10

95

75

25 5 0


Wo kump dit noe weer vandan? De Koelsjtamp

Vreuger in de Staatsmien Maurits waor ‘t op sômmige pijlers gebruukelik ôm nuuje ôngergrônjdse mienwirrikkers op ein eigen meneer te verwelkomen en te ôntgreunen. Auch ôm de nuuje rap eige te maake mit ‘t hjèl zwaore ôngergrônjdse mienwirrik. En ôm hun op te numme in de mienwirrikkersgroep van dae pijler woo hae te werk gestèld woor. Ôm dat allemaol te realizeere, woor de “Koelsjtamp” oetgeveurd. Daoveur woor dan ein koelsjöp gebruukt en eine stevige staole (!!) mienhouwershamer. De nuuje mienwirriker moos dan op zien iejèste sjich veureuvergebukt staon. De koelsjöp woor dan taege zien batse gehaute. En de auwtste van de mienwirrikkersgroep gaof dan eine duchtige slaag mit dae staole mienhouwershamer. Soms woor mit eine sjoon mit staole naaze taege de koelsjöp gesjtampt. De nuuje mienwirriker vloog dan wie eine speer veureuver tösje de steinkwoal inne. (En ‘t zou neet de iejèste kjer zeen dat ‘r daonao eine flinke böljt mit koppien d’raan euver heel en mit ein paar flinke blauw batse !!!) Daomit waor de beroemde “koelsjtamp” oetgeveurd en waor de nuuje mienwirrikker ontgreund en opgenôme in de mienwirrikkersgroep.

van de Wieze Raod zich neet inhauwe es ‘t nuut Geitje de “koelsjtamp” kriege moot. Es aspirantlid kriege zie dan de aanspraektitel, Bok en Geit. Maer nao de “koelsjtamp” höbbe ze de iehjère-titel “Steinder Bok en Steinder Geit”, woovan akte!!! Verméld deent te waere dat Giel Aarts, ein van oos ôngersteunende vrunj, oos dees oriezjieneel koelsjöp geschónke haet ôm de “koelsjtamp” te kènne blieve oetveure! Sjriever: Pierre Coumans. Oud Prins 1997.

Op vandaag hwuert deze “koelsjtamp” bie de tradities van V.V. de Steinder Bök. Oetdrökkelijk ôm aan te gaeve dat weer, Steindenaere, neet allein ein verleeje höbbe es brikkebekkers. Maer auch es ôndergrónjdse mienwirrikers. Mit dees gedachte in oze kop, veure weer dan auch grwuetsj deze “koelsjtamp” oet. ’t Nuuj lid van de Bök en ziene partner (ein Geit) waere op dees ludieke en traditionele meneer opgenomme in de Raod van Èllef van de Steinder Bök. ‘t Aspirantlid steit noe neet veureuvergebaoge, mae ligkt mit ziene holle of bolle boek op ein barkrök. Tja, het gemaak deent de minsj. En auch weurdt dan ein oriezjieneel koelsjöp taege zien batse gelag, zwoadat de Prins, Prinses en Jeugdprins dao mit ein houten hamer ein flinke lel op die koelsjöp kènne gaeve en dus de “koelsjtamp” oetveure. ‘t Moot gezag waere, maer de Geitjes wille dan daonao auch nog gaer ein paar flinke lellen oetdeile op die koelsjöp en, zwoa wie ‘t hwuert, doon de vaste leeje 37


Foto’s Bokkeweekend 2013

38 38


39


Mit de mèlk van Han de Mèlkboer zeet geer gein drie daag van de wap! /i

b

studiozebravink vormgeving i communicatie

onger angere veur OCI NITROGEN GEMEENTE STEIN JACOBS JOOSTEN c.s. JURISTEN GEMEENTE SCHINNEN GELISSEN2WIELERS GROEËTE GULPENER VASTELAOVES FINALE GEMEENTE BEEK LANDSCHAPSPARK DE GRAVEN DUKERS DÉ BAKKER

www.studiozebravink.nl

40

neet allein mit vastelaovend make veer de sjwoanste kreasies!


Eindelik ein nuuj Bokke leedje. `t Leedje dat al vanaaf 1979 gebruukt weurt door de Steinder Bök es liefleed is getiteld “dat brènge uch de Bök van Stein”. Dit is ein stukske téks wat gesjreeve is op meziek van de Avanti mars. Ein neet compleet nummer, gesjreeve door Nöl Janssen. Al jaore is dit door meinig zaate hermie en meziek gezelsjap gespeeld in oos eige Stein. Auch weer es Bök höbbe dit es buutemars meinige jaore gebruuk nao gèt hobby knip-en-plék werk van dit nummer. Nao flink graave z`n weer neet wieër gekôme mit zeuke nao nog ein completere versie van wat weer al hauwe es nummer. Dus vônje weer dat `t tied waor om gét nuujts en ein compleet nummer hievan te maake. Mit hulp van oos Hofkapel het de Steinder Bokke Kabaal, Loe Hameleers en Wim Stijnen en de ganse raod van èllef is in december van 2012 de nuuj versie es compleet nummer opgenôme in de Marlstone studio’s. Loe haet veur `t leedje nuuj tekste biegesjreeve en het Bokkekabaal haet ônger leiding van Bart Coumans nuuje meziek d`r bie gekomponeerd. Zwoa is `t nummer gans volwasse gewoore en veur de jéste kjér gepresenteerd in oos Bokkeweekend aan `t grwoate publiek. Haupelijk kènne weer jaore veuroet mit dees aanwèns veur de Steinder Vastelaovend. Hie ônger zeet geer de teks zwaodat geer kènt oefene veur de komende jaore.

De volledige raod zông mit és achtergrôndjkwoar.

‘t Steinder Bokkeleed. Dat brenge uch de Bök van Stein….

De opname is professioneel gemaak bie Marlstone.

Couplet 1 Vastelaovend in oos Bokkeriek Is veur bok en geit de allersjwoanste tied Alles kleurt rwoad gael greun De fanfaar speelt ein deun Es de prins door de straote ried Couplet 2 Vastelaovend in oos Bokkeriek Is veur bok en geit de allersjwoanste tied Dansmarieke in spagaat De Steinder Bök die staon paraat Es gans Stein Vastelaovend viert Bassesolo (2x) Mit de Steinder Bök veurop Es symbool eine bokkekop Zörge zie veur spas en oos plezeer En dat eeder jaor maer weer! Refrein (2x) Dat brènge uch de Bök van Stein Väöl plezeer en verteer bie gèt beer Zèt daorôm noe alle zörge opzie en vergaet alle narigheid Dat gaeve uch de Bök van Stein Die brènge alles op de bein, En gaeve gèt veur grwoat en veur klein Dat doon die Bök van Stein.

Kritisch woort nao de resultaate geloesterd.

‘t Steinder Bokkekabaal haet alles live ingespeeld, dat waor super! 41


Nijverheidsweg 6171 AZ Stein Telefoon 046 - 433 33 77 Fax 046 - 433 97 81 www.josnelissenbv.nl nelissensteinbv@planet.nl

Judo, Jiu-Jitsu vanaf 5-jarigen, dames-gymnastiek en massage onder leiding van rijksgediplomeerde sportleraar Acupunctuur. Sjus wat geer nweddig höbt noa die daag! Ouch aerobic danse

Heerstaat Centrum 206 • 6171 HX Stein tel 046-4339076 • josheffels@ziggo.nl • mobiel 06-20396830

42


Geitjesloaterie!! Aafgeloupe Bokkeweekend is veur de jétste kjér ein geitjeslaoterie gewaes bie Jos Diederen. Speciaal vuer de Steinder Geitjes waore allemaol sjwoan pries gesponsord door de specialiste van Stein op het gebied van Geitjesversiersele. Melano, Jo Schmeitz, Top Workz! en Via Anja héjje ein prachtig priezepakkèt saamegestèld. Maonjig 14 januari is ônger toezich van de notaris ein trèkking gewaes en zin de nummers bekènd gewoore wo de pries op zin gevalle. De prieze zin gevalle op de nummers: -

5 627 28 464 121 759

-

860 602 579 321 569 291

-

139 920 990 402 100 119 en

Spesjaal veur die daag ein Vastelaovesprothese (van bie de Duker!)

- 703

Höb geer get gewônne? Proficiat! Gaot dan mit ug läötje nao Via Anja in de Kruusstraot, dao ligk de pries veur ug klaor. Lèt op; die zin op Maonjig toe!

Pappegaej Eine pappegaej zaot ummer te kweeke taege ziene verzörger: Sjaer dich ! Sjaer dich! Este noe neet oetsjeijs mit dat gekwaek, trèk ich dich door de weecee aaf ! reupt de verzörger. Maer dae pappegaej heel zich aan de gang mit kweeke. De verzörger waor ’t zat en trök de pappegaej de weesee aaf. Effe later kumpt de buurvrouw oom ein tas sooker vraoge. De minsj zaet, wilste dich ein tas koffie drènke? De buurvrouw vóng dat ein good plan maer ze vraogt :,Maog ich hjès effekes nao de weesee? Jaozeker, zaet de buurman. Inèns hwuert ‘r: Enne ouwe, gesjneeje mit sjaere? Deeredokter Ursula van Bok en Geit van ’t Jaor 2012-2013 haet zestjèn jaor es assiestente bie ‘ne deerendokter gewirrikt. Dao kaom èns eine minsj mit ein sjwoan gael kanarieveugelke in, dat get aan zien pwuètje hauw. Ursula moos ’t deerke vashauwe wie d’n dokter ’t deerke ging verzörrige. Mae Ursula haej van angs ’t deerke zwoa good vasgehauwe, dat ze ’t laeve oet ‘m geknepe haet. Tsja…en wat zaeste dan taege d’n eigenaer ??...de operaasje waor te zwaor veur ‘m en hae haet ’t neet euverlaef?!

Raymond waor gans verpôpzak wie hae zien charmante prinses zaog.

Zônjig 3 februari én 10 februari grwoat optochbal bie ‘t Heukske mit DJ Thei Bocken. Deze daag zin mede mäögelik gemaak door de sjteun van:

43


Uw adres voor een gehele vezorging van:

koude en warme buffetten, boerenbruiloften, barbeque, belegde broodjes

Slagerij

Ruyl

Heerstraat Zuid 20, Stein Informeer vrijblijvend tel. 046 - 433 15 33

44


Verkort Optoch Regelement 2013 1. INSCHRIJVEN OP ZIJN LAATST DE DINSDAG VOOR DE OPTOCHT 2. NUMMER OPHALEN OP DE DONDERDAG VOOR DE OPTOCHT IN cafÉ ’t heukske TUSSEN 19.00 EN 21.00 UUR 3. OP TIJD KLAARMAKEN VOOR HET OPTOCHTVERTREK OM 13.41 UUR 4. DRANK OP DE WAGEN UIT HET ZICHT PLAATSEN, DRANK BEPAALD NIET DE MATE VAN PLEZIER 5. MAAK GEEN ROMMEL MAAR LOL 6. ZOEK GEEN RUZIE MAAR DRINK SAMEN IETS 7. BOUW NIET TE GROOT 8. MUZIEK HOORT ERBIJ MAAR NIET OVERHEERSEND 9. VOLG INSTRUCTIES VAN HET OPTOCHTCOMITÉ OP 10. LOOP DE GATEN DICHT 11. MAAK VEEL PLEZIER, VERTIER EN SJPAS. VOOR DE UITGEBREIDE VERSIE VAN HET OPTOCHTREGELEMENT ZIE ONZE INTERNETSITE: WWW.VVDESTEINDERBOK.NL

Ôngerbrook ‘ne Minsj dae nwoajt ein ôngerbrook dreug, ging èns winkele en ging ein nuuj brook passen. Vraogt de verkuipster: Höbt geer gein ôngerbrook aan? Nei, enjtwoord de minsj, woo-veur? Nou, zaet de verkuipster, dat is waal get praoperder en get wèrremer es geer ein ôngerbrook aandoot! Nou, zaet de minsj, dan doot mich auch maer ein nuuj ôngerbrook debie. Thoes aangekome moos de minsj nao de weecee en ómdat ‘r nog neet gewènd waor dat ‘r ein ôngerbrook aanhouw, geit ‘r mit zien ôngerbrook nog aan op de pot zitte. Wie ‘r klaor waor , keek ’r èns in de pot en zaet: Verrèk, dat is ech väöl praoperder! Hae trökt zien brook op en zaet: Wow, en nog wèrrem auch!

Veurluipige Route optochte 2013 Kènjeroptoch start 3 fibberwari 13.41 oer. Opstèlle in Bergenkenstraat, Kamperstraat en van Cloudstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Dirgelen, Daggeweide, Bergsteeg nao ’t Wilhelminaplein wo de ontbinding is. Priesoetreiking in café ’t Heukske Grwoate optoch start 10 fibberwari 13.41 oer. Opstèlle in: Bergenkenstraat, Kamperstraat, van Cloudtstraat, Vleugelmorgenstraat en de Diepenbeekstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Steskensstraat, Houterend, Vaart, Heerstraat Noord, Smeetsstraat, Sanderboutlaan, Heerstraat Noord nao ’t centrum Stein bie de Moutheuvel wo de onbinding is. Priesoetreiking in café ’t Heukske Voor meer informatie zie: www.vvdesteinderbok.nl

Puupkes Kumpt ein auwt vruike bie de dokter en zaet: Dokter ich höb ein probleem mit gaasvörming. Mich stwuèrt ’t eigelik neet, want mien puupkes maake gein geluid en ze stinke neet. Weit geer dat ich in de tösjetied al zeker 20 puupkes gelaote höb zônger dat geer dat in de gaate haejt? Ich begriep ‘t, zaet de dokter. Pak uch dees pille en dan kómt geer nao ein waek trök. Ein waek later is ’t vruike trök bie de dokter en zaet: Dokter, ich weit neet wat geer mich gegaeve höbt, maer mien puupkes….die zeen nog ummer zônger geluid, maer stinke dat ze doon!! Zaet de dokter: Good zwoa, noe de naasbieholtes aope zeen, goan ich ens kieke wat ich aan uch gehwuér kèn doon.

45


Bouw Advies

Mobile Catering voor evenementen, Braderie’s, zakelijke partijen,Bruiloften, communiefeesten of een ander feest.

G. Aarts Stein b.v.

Smeetsstraat 4 6171 VC Stein Tel. 046 - 433 34 32 Mobiel 06 - 15 88 85 35 @l: aartsbouwadvies@home.nl

M. Eussen- Kurvers Tel: 046- 4335940 Mobile: 0651061124 E- Mail : fmgdeussen@home.nl

Steinerbos 1 6171 AL Stein 046-433 24 74 info@brasseriesteinerbos.nl

Hans Meertens

Slagerij Pascal van de Bult Hoppenkampstraat 14 6171 VP Stein tel. 046-4338662 mob. 06-83565680 46

Traitteur

Kloosterstraat 2 6181 NJ Meers-Elsloo www.traiteur-hansmeertens.nl


Bok en Geit van ’t jaor 2012 Societé Oud Prinsen Stein

Bok en Geit 2012 Willem en Ursula Geuskens. Bok en Geit 2011 Henk en Jennie Goossens. Bok en Geit 2010 Peter en Lizette op de Camp. Bok en Geit 2009 Peter en Henriette de Koning Bok en Geit 2008 Janine en Herman Boumans Bok en Geit 2007 Joop en Maria Janssen. Bok en Geit 2006 Paul en Lenie Lardenoye.

Bok en Geit 2005 Cor en Ria Claassens. Bok en Geit 2004 Ron en Sonja Pepels. Bok en Geit 2003 Pie en Alice Driessen. Bok en Geit 2002 Frans de Koning en Carina. Bok en Geit 2001 Bertha Ebben en Wil Pepels. Bok en Geit 2000 Ria Smeijsters en Wim Stijnen.

aangehauwe Pliesje: Woo woon ste ? Ich: Bie mien pap en mam. Pliesje: Woo wone dien pap en mam danne ? Ich: Bie mich. Pliesje: Woo woont geer danne? Ich: Weer wone bie-ein. Pliesje: Woo steit uch hoes danne? Ich: Naeve dat van oos bure. Pliesje: Woo wone dien bure danne? Ich: Es ich uch dat vertèl, geluif geer mich toch neet! Pliesje: Nou, vertèl danne? Ich: Naeve mich! Krétse Ein jungske zuut ein minsj zitte te vèsje en vraogt: Wat voort geer de vèsje ? Watervlwae, zaet de minsj. Wat zeet geer eine deerebeul, reupt ’t jungske, die vèsje kènne zich toch gaar neet krétse !!

Peter haet sjiet aan alles wat ze in de gezèt euver de Rabobank sjrieve.

Huule Tom kumpt huulend de käöke ingerend, Mam, de pap haet zich mit eine hamer op de doem geslaage! Dao hoofst doe toch neet veur te huule , zaet de mam. Nei, zaet Tom, ich moos hjèl hèl lache, pis dat…. 47


De partner voor infrastructurele werkzaamheden Projectmanagement Realisatiemanagement Kostenmanagement

Beheer en onderhoud Ontwerp- en inrichtingsadvies Contractmanagement

LET’S BUILD STRONG! Laugs Civil Engineering Heerstraat zuid 38 6171 XG STEIN

www.laugs-ce.nl info@laugs-ce.nl M. 06 51476830

Voor meer informatie en boekingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met: JBG DJ, geluid- & lichtverhuur 046 4339341

johncoumans@hetnet.nl

Hertel P.O. Box 184 6160 AD Geleen T +31 46 476 94 57 E info@hertel.com Administratie- en belastingadiviseurs Peldenstraat 2, 6171 XX Stein Telefoon (046) 433 67 07

Hertel P.O. Box 184 6160 AD Geleen T +31 46 476 94 57 E info@hertel.com

hertel.com

hertel.com Omphaliusplein 16 6171 ZZ Stein 046-4332308

Kwaliteitswijnen

Harry & Marion Slotboom 48

Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein tel: 046-4260 760 www.heukske.nl


Löste Twae vrunj zitte aan de theek in ‘ne kaffee. Wilste ein pilske? Vraogt de eine aan de angere. Zègk, zaet de angere, doe vraogst toch ein koo auch neet of ‘r huij löst!

Oet ein auw gezét (1938)

Inbraekers Henk zaet taege Mie: Ich laot de ganse nach ’t leech aan, vanwaege inbraekers. Wat eine kwatsj, zaet Mie, die höbbe toch ein pitsjlamp bie zich! Benzien? Jantje zit in de klas en zaet: brroemm, brroemmm, brrroemmm…Dus de juffrouw zaet: Jantje, wilste daomit oetsjeije? Maer Jantje bliet doorgaon: brroemmm, brrroemmm…. En dan zaet de juffrouw, zwoa Jantje, gank noe maer oppe gank staon! Nei, zaet jantje, dat geit neet. De benzien is op! Opsjöppe Twae mooders zitte op te sjöppe euver hun kènjer. Zaet die ein: Mien kènjd kènt ziene naam al spélle. Nou, zaet die anger, dat is niks. Dae van mich kènt ziene naam achtersteveure spelle! Oh jao, vraogt die ein mooder, wie haèt ‘r danne? Énjtwoord die anger: Bob. gehwuérd bie Jètje In ein alom bekènde Belsje horeca gelaegeheid trôffe zich ein aantal bekènde Steindenaere. Nao flink get glaaze Juup ging de discussie euver gezônjd en ongezônjd aete. Woo Harie de frit zich veurdeeg ès voedsel deskundige mit de opmirking; Fritte zeen neet ongezônjd en auch neet gezônjd. Maer waal verrèks lekker.

Kastelein oet Aelse zeuk aafkeuling.

Artikel oet de gezét van 30 november 1938 (danke, Jeanny Driessen). 49


11 Vroage aan de jeugprins Welke bienaam höbste? Ich hub eigelik geine, maer miene broor zaet ummer Miel! Gebaorteplaats? In ein hoes in Gelaen. Gewich? 33 kilo Getrouwd, verloof, verleef? ich bén al hjael lang verleef op ein maedje oet mien klas. Stèrrebeeld? Waegschaol

Woo höb ste flóp veur? Nurges veur eigenlik..

Ich druim van ….? Prins waere en dat kumpt noe oet. Jippie Woo maoge ze dich ’s nachs veur wakker make? Nörges veur, want ich hub mien slaop hél nwuédig. Bèste eigesjap? Eederein vungt mich eine clown, ich bèn auch eine doorzetter en ein fanatiekeling op allerlei fronten. Ich höb eine gruwelikke hekel aan…? Vreug op te staon.

Opleiding? Basisschjwoal de Brök Ich moot lache oom…? Grappige dènger. Wat deis ste veur de kos? Nog neet väöl, maer waal good ljaere veur later...

Vastelaovend 2013 weurd veur mich….? Ein vet cool jaor, mien jaor!!

Hobbies? Voetballe, zwömme en fitse....(is allein slech aafgeloupe veurig joar!) Favoriet plèkske in ’t Steinder Bokkeriek? Bie de pap en de mam thoes. Leukste vastelaovesleedje? Ich vènj alle leedjes erg leuk. Es ur maer good op gedans kènt weare. Wat höb ste ’t leefste te aete? Friete van snackpoint. (veurheen Harie de frit) Favoriete drank? Extran energie-drank, icetea Wat denk ste este veur de speegel steis? Ich dènk dan neet, doon dan allein mer gekke tuén oethaole.

BALLONJO

BALLONDECORATIES voor alle gelegenheden

Jolanda van Alphen De Halstraat 27 6171 HJ Stein 06-41018230 www.BallonJo.nl 50

jacobs joosten c.s. juristen t 046 481 20 70 f 046 481 20 76

Watermolenstraat 10 6127 AP Grevenbicht www.jacobsjoostenjuristen.nl


interieur projecten van ontwerp tot realisatie.

Kruisstraat 45/46 6171 GC Stein m: 0653-559396 e: info@planbprojecten.nl w: www.planbprojecten.nl

51


52


De Steinder Bök drage hun prinsepaar op hénj!

Wie weer de nuuj steeke kreege, wouw neemes dae mjé aafzètte....

Alfred Muris weurt geïnstalleerd tot adjudant door prins Stefan I

Nuuj Steeke veur de raod van èllef. Adjudant van de prins

De Steek is ein van de belangriekste accesoires van de Steinder Bök. In model, kleure en verseering is de vereini100 ging herkenbaar. De steeke waore ein aantal jaor geleeje al vervange maer de kwaliteit van die modelle waor neet 95 good. Mit oos jubileum in ‘t veuroetzich mooste die ver75 vange waere. Glasconnect Meulenberg in de perswoan van Stefan en Manuela höbbe dit jaor mäögelik gemaak dat weer nuuj steeke höbbe gekreege. Dees steeke zin 25 van topkwaliteit en höbbe noe auch de Bokkekop aan de veurkéntj geborduurd. Weer zin natuurlik erg bliej mit 5 dees geste en zulle de nuuj steeke in de toekomst mit väöl plezeer drage en koestere. Nogmaals dank! 0

Sinds ein aantal jaore höbbe de Steinder Bök eine adjudant naeve hun prinse. Dit is ein bijzônjere iër este daoveur gevraog weurs. Aafgeloupe jaor vônje de geitjes van de Bök Sandra en Anja dat auch dae adjudant maer ens good veur de daag moos kômme. Zie sponsorden toen eine steek mit pluum en bie behwuerende kaord. Roger maog dat pak es jétste aan. Dit jaor veel de iër te bäört aan Alfred Muris. Hae is getrouwd mit Vera; saame maoge zie zörge veur twjea kènjer. Hae wirrik bie Meulenberg Transport es planner. Alfred is geine ônbekènde in de Vastelaovend van Stein. Zien historie ligk bie de Sjuuremennekes, sooitje ongereigeld, Bokkeriejers Maasbéndj en de Trèkzék. 53


DIT JAOR BAKTE VEER ZE BLAUW, MEA VEER BLEEVE OS KLANTE TROUW. AUCH MIT DE GEZELLIGE DAAG ZURRIGE VEER VEUR VULLING IN DE MAAG!

PSSSS: HUB GEER OZZE WEBSAIT MIT WEBSJOP AL GEZEEN?

WWW.DUKERS.NL

54


Belaevenisse bie de Helpdesk: Helpdesk: wat veur eine kompjoeter höbt geer? Vrouwelikke kliènjt: eine witte Hoi, hie mit Celien, ich krieg mien diskèt neet d’roet! Helpdesk: Höbt g’r al geprobeerd op ’t knupke te duuje? Celien: Jao, maer hae kumpt d’r ech neet oet! Helpdesk: Nou , dat is neet zwoa sjwoan, ich maak dao meljing vanne… Celien: Och , nei, wach effe…ich zeen ’t al, ich haej ‘m gaar neet d’rin gedaon! Sorrie, hè.. Helpdesk: Klik op ’t iekoontje van “mijn computer” op ’t lènkersjèrrem. Kljiènt: Mein ste lènks veur dich of lènks veur mich? Helpdesk: Goojendaag, wie kèn ich uch helpe? Mannelikke Kljiènt: Hallo…ich kèn neet printe! Helpdesk: Kènt geer veur mich dan op de startknóp duuje en ? Mannelikke kljènt: Zègk, neet mitein zwoa technies doon… ich bèn verdomme Bill Gates neet! Kljiènt: ich wil in rwoad printe, maer ’t lökt neet! Helpdesk: Höbt geer waal eine kleureprinter? Kljiènt: Aaaah…….mersie hè! Helpdesk: wat steit noe op ugge kompjoeter? Kljènt: ein pluusje knuffeldeer wat ich van miene vrunjd höb gekreege. 6171 JA Stein, Haalbrugskensweg 18a, tel. 046 - 433 20 45 6121 LD Born, Kerkstraat 30a, tel. 046 - 485 63 55 www.haircompanykappers.nl

Helpdesk: En dan toets geer noe “F8” inne. Kljènt: Hae deit ’t neet! Helpdesk: Wat höbt geer precies gedaon? Kljènt: Ich höb ach kjèr op de F-toets geduujt, maer hae deit niks! Kljènt: Ich höb ein grwoat probleem, eine vrunjd van mich haet eine skrienseever op miene kompjoeter gezat. Eeders kjèr es ich mit de moes bewaeg, geit ‘r weg! Helpdesk: Woomit kèn ich uch helpe? Kljènt: Ich bèn mien hjèste ie-meel aan ’t sjrieve. Helpdesk: Okee…en wat is noe ’t probleem? Kljènt: Nou, ich krieg waal de lètter –a-, maar wie krieg ich noe dat runjdje d’roomhaer? Kapsalon voor dames, heren, kinderen voor haar en hoofdhuidbehandelingen

Francis Stijnen, Ganzenweide 29, te Stein Openingstijden: Donderdag 9:00-20:00 Vrijdag 9:00-18:00 Zaterdag 8:00-12:30

Op afspraak 06 13770806 www.kapsalonhairs.nl

55


- administraties - loonadministraties - jaarrekeningen - fiscale aangiften - fiscaal advies - overige financiĂŤle dienstverlening

Accountantskantoor De Vries Keerend 26 6171 VT Stein Tel: 046-4000526 Gsm: 06-50657800 www.devriesaa.nl info@devriesaa.nl Wijngaardsweg 48 HEERLEN - 6412 PJ Heerlen - t. *31 (0)45 523 36 99

www.parketreus.nl

Plaatselijke Winkeliers & Horeca sponsor van de Steinder Stimulanspries veur de optochjeugd

56


Vastelaoves gedich op de 11e van de 11e opgedrage aan Vastelaovesvereiniging de Steinder Bök Stein 11 – 11 – 2012 Alaaf, ’t is alweer zwa wiet, hae is begoos, dae vastelaovestied.

te sjeete, alle vereiniginge staon d`r tip-top op, mit de Steinder Bök veurop.

Es `t sjeete is vergange, en weer höbbe eine tied in de Daorom zin alle vastelaovesvereiniginge bie-ein, kaw gestange, ginge weer ummer nao eine lekker verwermde Fanfarezaal. en auch vastelaovesvierders van Stein. Maer helaas is dat dit jaor van de baan. De heilige més, die ôs saame brach, is al gedaon, Noe speelt zich alles aaf, op en rônjd `t Wilhelminaplein. dat is toch ein sjwoan momènt, Woo `t vastelaoves-leedjes konkoer geit beginne. dat ein eeder van ôs toch kènt. Dan gaon v`r mit z`n alle nao `t Dirgeleplein, En wae dat geit wènne, is noe nog ein geheim, woo de Brikkebekker en de Bèsj steit, allebei maer mörge wèt `t gans Stein. ein begrip veur Stein. Veur uch allemaol, eine sjwoane Vastelaovend dit jaor. En volgend jaor, staon ich weer veur uch klaor. Hie waere de euverleeje luuj herdacht. En weurt ‘r bie `t Bèsjebeeld, ein bleumke Alaaf, Bèsj, Corry de Koning gelag. Daonao, gaon v`r nao `t Wilhelminaplein, dat wèt eederein te vènje, in gans Stein. Dao steit dan alles klaor ôm de vastelaovend in

Oos leef Bèsjkes; Philomaine Paulussen, Corry de Koning, Nannie Pepels, Annie van Mulken, Netje Keybets, Mia Aarts.

57


Installatiebedrijf Haas vof CV installaties ● Gas ● Water ● Sanitair ● Onderhoud

=jjg Zc AZVhZ kVc 8K"`ZiZah

Hortensiastraat 40 ● 6163 MJ Geleen Tel./Fax: 046-4510521 ● Mobiel: 06-51083367

in eeder weuning bloome van ’de Keuning’ Hofleveranceer v.v. de steinder bök

Bloemensalon

P. de Koning

Bouw- & Kitservice

Valderstraat 36, Stein Tel. 046 - 433 14 31

Pascal Gorissen Kinskystraat 38, 6171 LZ Stein Mobiel 06 - 11 31 78 55 e-mail: bouwservice-PascalGorissen@home.nl

Kinderopvang “De Wei” flexibele opvang - professioneel - kleinschalig huiselijke sfeer - extra aandacht

Irma Thewissen Heerstraat Zuid 12a 6171 XG Stein 046-433 18 87 06-11 205 498 www.dewei.nl 58

Wij printen alles: Groot formaat: Posters, Banners, Stickers, etc. Klein formaat: Visitekaartjes, Briefpapier, Flyers, Folders, etc. De beste prijzen voor zakelijk en particulier Business Park Stein 206 | 6181 MB Elsloo T. 046-426 02 87 | F. 046-426 02 89

10

95

75

25 5 0


John môt van Sandra 10 kilo aafvalle. Is dat waal versjténjig, San? Hea zweeft noe al, mit 10 kilo minder vluugt diene held de loch in!

Loe, weer höbbe häöm noe gezeen, hang h’m maer weer trök aan de moer van de biekeuke, doa hingk h’r namelik al jaore....

De Optochhal Mit de äöpening van de nuuj optochhal waor eine echte priesvroag bedag. Wieväöl brikke op eine houp loage moos geroaje waere. Tot op d`n daag vandaag is dae pries nwoats oetgereikt aan de wènnear door de Bök. Willy Wingelaer haet n.l. precies good geroaje wieväöl brikke dat waore en zou dao 3 kratte beer veur kriege es pries.Noe höbbe zie zellef ein nuuj priesvroeg bedag veur de Steinder Bök. Wielang moot de prieswènear wagte op ziene pries? De oetreiking zal fjèstelik en ceerimonieel plaatsvènje zwoagauw ès auch de pries van de Bök aan Willy weurt euverhandingt. Steinder Bök, väöl succes mit `t oplossen, naames Hötjes Moos!!!

Aèzele Jantje is mit ziene pap op de kènjerboerderie. Zeen ze dao twae aèzele snuutje aan snuutje staon. Jantje vraogt : Pap, wooróm staon die aèzele zwoa? Entjwoord de pap: Jantje, die aèzele vènje zich leuk en mesjien gaon ze waal trouwe. Ze loupe door en get wiejer-op zeen ze twae klein aèzelkes snuutje aan snuutje staon. Jantje : Pap. Gaon die noe auch trouwe ? Nei, enjtwoord de pap, allein grwoate aèzele trouwe! Deerendokter Dae deerendokter biewae Ursula gewirrik haet, waor trouwes eine spesiejalis paerd-kastreere, maer dat haet Ursula pas jaore later aan häöre Willem vertèld. Vanaaf toen sluèpt Willem ummer mit ein aug aope!

C a f é d e B e k k e r Va s t e l a o v e n d 2 0 1 3 ! Vriedig 1 febr. Zônjig 3 febr. Zaoterdig 9 febr. Zônjig 10 febr. Maonjig 11 febr. Dinsdig 12 febr. Woonsdig 13 febr.

grwoat Patsjebal mit div. artieste en DJ Stan the Man! Kénjermiddig mit DJ Skinny gratis spréngkösse en get te slôkke v.a. 14.00 oer Is Meas te vol? In Stein väöl lol! Alaaf! DJ Skinny trap aaf! Woo is dat fjeaske? Hie is ‘t fjeaske! mit DJ Stan the Man Grwoat Kénjerbal v.a. 14.00 oer m.m.v. Neet Normaal!, Ha!die3 en de Klenjerkutte, Presentatie: Mega Mindy en Mega Toby! DJ Stan Blauwe Moanjig v.a. 20.00 oer De finale, Pyamabal mit DJ Skinny Veurzichtig aafkicke mit eine hjérring of ein bôterham

Zaoterdig 23 febr.

10e editie van de Carnavals Afterparty mit DJ Stan the Man dresscode: rwoad, geal of greun!

Veer

uch

wunsje

eine

super

sjwoane

Vastelaovend! 59


John Westhovens Natuursteenwerken

Kinskystraat 10 6171 LZ Stein Tel. 046-4339768 GSM 06-51827919

Specialist in het leggen & zetten van natuursteen

Van de Laar ijzer waren Uw adres voor: ijzerwaren, elektra, sanitair, verf, sleutels namaken, laswerkzaamheden, slijpen, slot montage, gratis advies, enz., enz. Kerkstraat 17 Oud Stein ag t/m Vrijd Dinsdag tel.: 046-4339938 t 18 uur van 9 to 9 tot 16 uur n va ag info@vandelaar-stein.nl Zaterd

Fons Verhoeve

Metal & Fotography Art www.fonsverhoeve-art.com

The Readshop/ Postkantoor

Boeken, tijdschriften, wenskaarten, staatsloterij, kantoorbenodigheden, tabak, dagbladen, lotto

Omphaliusplein 28, 6171ZZ, Stein tel. 046-2020920 www.thereadshop.nl

Voor al uw machinaal timmerwerk, deuren, trappen, kozijnen, enz

Veldekelaan 31 6191 CS Beek Telefoon (046) 437 57 10 b.g.g. (046) 433 84 04 60


Ein gans stök euver de Mösj..

Weer waere es redaksie al jaore gevraog waorôm weer nwoats ens get sjrieve euver de Mösj. Noe moot ich toegeave dat weer al dèkker dao-euver gekald höbbe maer weer vônje ut eigelik neet de meujte waerd. Want wat zouwste noe kènne mélje euver de mösj? Eigelik is dao alles al euver gezag. Mit naame mit mansluujzittinge höbbe ze de môndj d’r van vol. En zwoa get sjwoans is ‘t toch eigelik neet. Es weer de eigensjappe ens op ein rieke zètte, dan bliekt ut tochg maer ein gek dèngk. Want bedènk ug good en gank maer eins nao; Johnnie van de Spèn brungk Tjeuke de principes van ‘t vleisjkeure bie....

- de mösj kènt bie tied en wiele ein lestige proem zin - d’r zin zwoaväöl mösje dat ‘t eigelik de kal neet waerd is - oet ôngerzeuk bliek dat ze neet gauw tevreeje zin - mit allein grummele krieste ze neet mjea - mit lestige mösje is niks aan te vange - es ze mit teväöl bie-ein zin, kumpt d`r trammelant van Natuurlik kènne weer auch positief dènger mélje; - ein gooj mösj steit aope veur verangering - in ein good hoeshauwe kènste neet zônger - veur ein bietje aandach krieste väöl trök Ôm toch ein bietje mjae aandach te gaeve höbbe weer ein paar sjwoan exemplaare gefotograafeerd. Blaajer maer eins wiejer.

Gardist van ‘t jaor op zeuk nao oud-prinses (of waor ‘t aw prinses?)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zônger weurd..

Johnny en Math traine veur nuuj te äöpene nudistebad in Steinerbosj.

Christel van de Poart kriet jétste vleeglès.

Oud Prins kump maer neet van ‘t rouke aaf... 61


Plef么ns 么m te pwu猫nne!

JB Plafondbouwsystemen BV Polychemstraat 4 Tel. 046-4379448 info@plabos.nl

62

6191 NL Beek Fax. 046-4370185 www.plabos.nl


Vastelaovend is

ontmoet

creëer

amuseer

COOL

Hoesmösj....

oproop veur Steinder Bokkejeugd

Mösj hoes...

Nuuj! De Steinder Bokkejeugd:

Aafgeloupe jaor zeen de Steinder Bök weer mit get nuuts begôs; de Steinder Bokkejeugd. Weer zin van meining dat veur de jeugd tössje 12 en 25 jaor eigelik niks te beleave is rôndjôm de Vastelaovend. Vanoet ‘t veurtgezat ôngerwies weurt eigelik neet väöl gedaon aan Vastelaovend boet ‘t fjeaske wat de sjwoal organiseert (en dat auch nog neet in Stein deit!). Weer wille dao get aan doon! Weer zouwe gaer in in kontak wille kome mit jeugd van Stein, die zich wille inzètte bie ‘t organiseere van activiteite veur de jeugd. Weer dènke aan Dance fjéste, Modeshow, DJ Contest, Dance Battle, eine sportdaag mit zeskamp, ontwerpwedstrijden, mini muziek festival of missjien höb geer waal ein te gek idee! Alles is mäögelik! De Bök höbbe ein spesjaal commissie opgerich ônger leiding van Chrit Haenen. Hea heat inmiddels al twea sessies gehad mit jeugdigen die zich aangeméld höbbe. Dus;

Naate mösj....

Kaal mösj...

Oproop veur de Steinder Bokkejeugd: - béste tössje de 12 en 25 jaor? - höbste Vastelaovesblood? - zitste verleage ôm leuke activiteit (auch nao Vastelaovend)? Meld dich dan noe aan bie jeugd@vvdesteinderbok.nl of bie Chrit Haenen. De weurs dan oetgenwéddig veur ein bie-einkomst in zaal Merode ôm te kieke of dit get veur dich is. Alvast bedankt! Names commissie Bokkejeugd, Chrit Haenen.

Sjael mösj... 63


Gemeente Haven 20 | 6171 EG | Stein corr: Postbus 84 | 6170 AB | Stein tel: 046- 433 2207 | fax: 046-850 2042 e-mail: info@lbbbeveiliging.nl objectbewaking | mobiele surveillance | alarmopvolging | winkelsurveillance

Communiceren met Burgers

CMB wunsje alle geitjes en bรถkskes eine sjwanne vastelaovend 64

C m B


Veer ôngersjteune de Steinder Vastelaovend

Café de Bekker Wilhelminaplein 18 Stein

Prinsenhof 2013

Café ‘t Pintelierke Schinekstraat 11 Stein

Fanfarezaal Stein

Café de Witte

Café Jacobs

Café ‘t Houterein

Café de Taterstein

Café ‘t Kempke

Café de Poart

Café Oud Stein

Café ‘t heukske

Café de Witte Ballon

Ondergenhousweg 1 Stein

Kelderstraat 26 Stein

Wilhelminaplein 28 Stein

Kruisstraat 2-4 Stein

Meerser Eindstraat 31 Stein

Café de Put Vaarstraat 19 Stein

Houterend 21 Stein

Smeetsstraat 16 Stein

Kruisstraat 96 Stein

Past. Erckenstr. 23a Meers

2013

Café de Sjoester

Grotestraat 37 Urmond

2013

Kelderstraat 8 Stein

Stein 65


66


Eine richtige Steindenaer.. Huub van de Spar en zien jubileum...

Aafgeloupe maondj vierde Huub Driessen (alias Hupie van de Spar) zien jubileum veur 12 jaor oudejaorsconference. Noe hwuér ich uch dènke; “jubileum mit 12 jaor?” Mer dat klop. Ein officieel jubileum is 10 jaor of mit de vastelaovend 11 jaor mer aan Huub is alles dwearsj dus zien jubileum auch.

Zoer?

Geer vraogt uch missjien aaf waorôm Huub af en toe zwoa zoer is nao zien meede-Steindenaere. Ich kèn uch dat oetlègke want waarschienlik bin ich ‘t auch ein bietje sjout. Ich waor 14 jaor en mit mien vrunj Jean-Pierre Brouns en Roger Coumans gaove weer oos zônjigsgeld oet aan vuurwerk door bumkes te koupe bie Truu de Spiek. Op pad mit oos bumkes en zwaegele trôkke weer euver de Mauritswaeg ôm dat vuurwerk aaf te staeke. Vlak bie muziekhuis Lyana laog eine prachtige drol van eine hôndj dae zeker angerhauve maeter hwoag moot zin geweas. Dae dônderslaag pasde dao bekans gans in. Weer staoke dea aan en maakde oos oet de veut. Op dat moment kaom eine sjnelle jông aan op eine brômmer. Toen hae passeerde hwuerde weer eine slaag en dae sjwoane houp op de stôp waor weg. Lachentaere leepe weer wieër maer toen drejde dae jông mit dae brommer ôm en kaom trök. Weer zaoge in eine ougopslaag wo dae drol gebleeve waor. Huub vroog Jean-Pierre ôm häöm effe te helpe mit ‘t zuuvermaake van ziene jas, zien brook en ziene helm. Sinds dae daag haet Huub euveral sjiet aan.

ure

/Frit é f a c t ee

rinp o d w Ste nieeldu at 20, enstra 35 P

33 15

­ 46 - 4 0

friture de Po art aplein

Wilhelmin

28a Stein

Cafetaria de Vaart Vaart 4 Stein 046 - 426 10 66

Cafetaria LarAenwdiy

Le Bourgeois tein Kelderstraat 28 S 046 - 433 69 92

Wikipedia

Huub woort waereldberoemd door zien interview mit de nestor van ‘t sportverslaag; Mart Smeets. Mit dat interview woort hae in eine slaag bekènd en kreeg hae ein plètske op de pagina’s van Wikipedia, de bekènde encyclopedie:

Wikipedia zaet:

Huub Driessen, born 12 dec. 1962, also known as; Hjoeb from the Pinetree, he was a famous football player in the Netherlands, played among others by Fortuna, likes to piss off Steindenaere, wellspoken, is a potential world champion in old hookering, loves to set people on their place, likes to ride bike to countries wiet weg, married to Monique who gives him the benefit off the twiefel, president off the Chaos Society. Hjoeb, gefeliciteerd mit dien jubileum!

Steinder Bokkekabaal oetgebreid mit twee Eskimo’s. 67


68


Steinder Middig 2013

Eine gezellige vastelaoves middig in Auwt Stein. Wie de Steinder Bök in 2007 ’t Steinder Leedjes Konkoer (SLVK) in ’t laeve reepe, onstông daomit ein podium veur ‘t lokale vastelaovesleed. Trök van weggewaes zulle v’r maer zékke. Ongertösje zin d’r ènkele tjaentalle vastelaovesleedjes biegekômme in Stein. Väöl van dees lokaal artieste presenteere hun leedjes meistal allein mér op het leedjeskonkoer, of nog urges in beslaote krèngk. Dat vônj Peter van Mulken destieds erg jaomer en hae organiseerde ’t jaor daonao saame mit Huub van de Spar de jétste Steinder Middig. ‘t Bleek ein grwoat succes te zin, bienao eederein dae aan ’t SVLK haw mitgedaon waor aanwezig. Ederein meinde dus dat in 2009 weer eine Steinder middig zou kômme. Helaas, dat gebäörde neet. Väöl luuj hawwe ’t in dat jaor d’r euver dat de Steinder Middig trök moos kômme. De Tatermenkes en CV Nieuwdörp höbbe toen de hènj ineingeslage en organiseere vanaaf 2010 noe al veer jaor achterein de Steinder Middig mit väöl succes bie Café Jacobs in auwt Stein. De Steinder Middig wil ein podium beeje aan lokaale (vastelaoves)artieste mit minimaal de nummers 1-2-3- van ’t SVLK. Daonaeve kènne auch de artieste oet grwoat Stein die deilnumme aan ’t grwoat LVK, op de Steinder Middig hun leedjes promoten. Auch is d’r altied ruimte veur ‘n aope podium, dus nuuj talent kènt zich hie laote zin. De Steinder middig is altied direk nao ’t oetreupe van de Prins in Nieuwdörp op jétst volgende zônjigmiddig van 16.00 oer tot ongevjér 21.30 oer. Dao is geine entree en de organisasie zörgt veur gratis hepkes, die gesponsord

zin door de Steinder middestèndj. De presentaasie weurt verzörg door Harold en Leon van de Steinder Garde. Eeder jaor zin d’r 13 tot 15 groepe of artieste die hun leedjes presenteere. Ôngersteund door DJ Berry en zien charmante vriendin. Dit jaor stônge op ’t program: Nöl, De Facteurs, Veer op ein Riej, Rappe Petie, Poelie, Veer Twié, Dees Drie, Ronald en Jules, Denise en Ritchie, De Taterménkes, Glenn en Yves, De Sjonnies en Wim en Loe (Jeanillke en Fons Meijers waore jaomer genoog verhinjerd). Op t’ aope podium dirigeerde de al 87 jaorige Pie de Cap de ganse zaal op de klanke van de Flieger Marsj. Kasteleinsvrouw Lies Jacobs en häör team zörgde veur ein good glaas beer of get anges te drènke. Auch de Steinder Bök sjatte deeze middig op waerde en zie zin dan auch de ganse middig dao. Al mit al al ein evenement dat steit veur Steinder vastelaovescultuur en dat super gezellig is, dus wat lèt ug ôm ’t volgend jaor dao haer te gaon.

Maurice, dat bedoelde ze neet es ze dig vraoge op de knien te lètte.

69


Gaston en Monique Eidams Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein 046 - 433 29 15 Internet: www.eidams.keurslager.nl E-mail: info@eidams.keurslager.nl hofleveranceer van VV de Steinder BÜk Voor al uw warme en koude buffetten en barbequeparty’s

70


Aktiviteite van “De Steinder Bök” KEUNINGKLIKKE VASTELAOVESVEREINIGING

26 jan. 2013

Hoes-aan-hoes-verkoup Bésj 3 febr. 2013

Kènjeroptoch VV de Steinder Bök 7 febr. 2013

Auwt Wieverbal in café de Put 8 febr. 2013

Bezeuk basisscholen en ’t Steyntje 8 febr. 2013

Sleuteleuverdrach en Prinsenrecepsie VV de Steinder Bök, aansloetend Prinsenbal 10 febr. 2013

Grwoate optoch VV de Steinder Bök en start Vastelaovend 11 febr. 2013

Bezeuk fanfarezaal, fjès van basisschool de Brök en SOP-trèkke mit de Bok en de Geit 12 febr. 2013

Kènjerbal Café de Bekker, Kènjerbal Trefcentrum en Vastelaovesshow Café de Put 13 febr. 2013

Esjkruuske haole in Kerk St. Martinus 23 juni 2013

Boumsjtamzaege Schietsport Centrum Stein 12-13-14-15 sept. 2013

TentfeStein

11 nov. 2013

Äöpening vastelaovessezoen en Steinder Vastelaoves Leedjes Konkoer Voor meer info kijk op onze website: www.vvdesteinderbok.nl 71


ArboCom. Uw risico-inventarisatie en Arbo-opleidingen in één pakket Iedere werkgever streeft naar een omgeving waarin werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zo schrijft ook de Arbowet voor. Hoe kunt u de arbeidsomstandigheden binnen uw onderneming optimaliseren? Decent Group b.v. biedt één totaalpakket waarin Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) én verplichte Arbo-trainingen opgenomen zijn. Neem geen risico’s en zorg dat uw Arbobeleid op orde is met ArboCom. Wel zo makkelijk.

Wat mag u verwachten van ArboCom? ·

De belangrijkste redenen waarom ArboCom werkt: Uw eigen werknemers c.q. specialisten

inventariseren alle risico’s; Alle werknemers worden betrokken bij ArboCom; Het onderricht wordt volledig afgestemd op de werksituatie; Iedere deelnemer wordt opgeleid tot Preventiemedewerker en/of Bedrijfshulpverlener (nieuwe stijl) Vrijwel alle verplichte Arbo-trainingen in slechts één bijeenkomst per jaar, o.a.: Heftruck, Reachtruck, Stapelaar VCA volledig afgestemd op de branche Gevaarlijke stoffen Veilig werken aan hybride voertuigen conform NEN3140

· · · · · · ·

Risico-inventarisatie door gecertificeerde Hogere Veiligheidskundige; Plan van aanpak; Bedrijfsnoodplan; Register gevaarlijke stoffen; Ongevallenregistratie; Geluidsmetingen; Blootstellingsbeoordeling; Reanimatie (incl. AED).

G r o u p Decent arbomanagement Havenstraat 36 6171 EE Stein tel: 046-411 23 80 mob: 06-29 074 531 info@decent.nl

Lei Muys, regelaer van jeugdraod en veiligheid

72


10

95

Weer brénge ‘t ganse jaor kleur in hoes!

75

Kruusstraot 45 6171 GC Stein www.robstassen.nl

25 5 0

Raoje maer... Wat gebäört hie allemaol in Stein? Vul zelf in... 1-2 Stassen

donderdag 22 januari 2009 15:06:27

a) lokale profrenner sjaamt zich veur dopingsjandaal b) Peet ônherkenbaar veur groepies in zwömbad Steinerbosj c) knappe jông haet ôngerhoudsbeurt gehad bie Leony

a) drummer mit identiteitscrisis heat ein Veolia Bösj geklauwd b) gevluchte moslima aangekômme in Stein c) Sander haet toch auch get vrouwelikke trèkke

a) kandidaatprins oefent in ‘t ônherkenbaar zeen b) René haet zich weer ‘ns laote inpakke door vrouwelijke fans c) wèt geer waal wie hél ‘t wéjt in de Ganzeweide? 73


Eine sjwoane Vastelaovend!

Weer zin op vekansie van 4 t/m 12 februari Kruisstraat 41a 6171 GC Stein 046-433 50 62 www.petervossenoptiek.com

Bokwa is een nieuw en compleet andere benadering van groepstraining die zich momenteel heel snel verspreid over de hele wereld. Bokwa deelnemers tekenen letters en cijfers met hun voeten tijdens het beoefenen van een energieke cardio workout routine. Dit alles op actuele hedendaagse muziek.

74


Thé, doe moos prinse zeuke, gein prinsesse.

Marga, lègk dae äöpener maer weg want dat kump neet good....

Jo Schmeitz

goudsmid-juwelier

Hofleveranceer V.V. De Steinder Bök

Wilhelminaplein 13 6171 EN Oud-Stein T 046 426 20 88

www.joschmeitz.nl info@joschmeitz.nl

75


76 76


Veer gaeve kleur aan

Stein Hofkamp 16, 6161 DC Geleen 046 - 477 50 50 www.drukkerijkeulers.nl info@drukkerijkeulers.nlIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.