VV De Steinder Bök De Bésj 2012

Page 1

vastelaovesvereiniging vastelaovesvereiniging

„De Steinder Bök” 65e jaorgank - vastelaovend 2012

de BèsjJaorliks Vastelaovesblaad van de Steinder Bök Opgedragen aan Prins Ronald I Redaktie Ton Sleijpen John Claassen Ingrid Janssen Platsjriefcontroleur Jan de Pöt Sponsorcommissie Ton Sleijpen Han Snellings Richard Pepels Redaktiesikkretariaat Bèsj Kopie inleveren Postbus 111, 6170 AA Stein sekretaris@vvdesteinderbok.nl Website www.vvdesteinderbok.nl

Veurwoord Redaksie: Leef geitjes en bökskes. Veur uch ligk de nuuje Bésj, opgedraage aan oos nuuje Hwoaglustigheede, prins Ronald I en jeugdprins Jules I. Veer kénne uch zégke dat veer oos weer boekpien höbbe gelache euver alle sjtômme kal dae dit jaor is langsgekôme. Berg werk zeen weer verzat. Oos sponsorkommissie heat zich platveut geloupe ôm alle advertenties te verzamele en de redaksie heat 127 tasse koffie, 36 Gb aan informaasie en kilo’s papier verslônje. Ut resultaat maog d’r zin. 80 pagina’s dik, tig advertenties, doezende foto’s en talloze gesjreeve tekste höbbe weer tot waal 8 kjaer in de hénj gehad, veurdat dees Bésj gedrök koos weare. Vaste rubrieke en protocolle zin te laeze, aangevöld mit sjtômme kal, flauwekul en sjwoan foto’s. Veer höbbe zwoa väöl info gekrege, dat weer de bokkekalender mit 15 blwoate Steinder Bök gein plaetske mjae kooste gaeve. Dea kump later nog waal eins oet. Lang laeve ut digitale tiedperk. Platsjriefcontroleur Jan de Pöt is weer van onsjatbare waerde gebleeke bie ’t naokieke van de teksten. Auch höbbe weer dit jaor profésjoneel fotograve Fons Verhoeve en Hans Meerbeek wederom bereid gevônje oos bie te stoan bie oos activiteite. En auch uch inzendinge zin ônmisbaar veur ein sjwoan Bésj. Al mit al veul werk, maer weer höbbe ut mit väöl plezeer gedaon. En zeet geer hie en dao ein fuitje, sjangeneer uch dan neet en bedènk, ’t is ein vastelaovesgezét. Weer wunsje uch väöl plezeer mit laeze en eine geweldige Vastelaovend saame! John Claassen Ingrid Janssen Ton Sleijpen

Drök Drökkerie Keulers Foto’s Fons Verhoeve Hans Meerbeek Pierre Coumans John Baggen de luuj van Stein Oetgaever: VV de Steinder Bök

Niks in dees oetgaaf maog waere gekopieerd of gebruuk zônger oetdrökkelikke, sjriftelikke toestömming van de oetgaever. De bokkekop c.q. het logo van de Steinder Bök zin eigendom van de vereniging. Pries o 2,Stein Eeder geliekenis mit bekènde of bestaonde perswoane berös op louter toeval. 1


Bokkeproclemaasje

Prins Ronald I Bie grasie van de Steinder Bök gaef ich, Prins Ronald I dees regeringsverklaoring oet, woo zich jederein aan te houwe heat:

1e Allemaol mitdoon aan de optochte. 2e Neet zeivere euver de pries van de optocht. 3e Drie daag niks doon es danse, sjprènge en zènge. 4e Allemaol leef zeen veur jederein. 5e Wear of gein wear, allemaol droet, koud of werm, pak uch in de erm. 6e Glaeske op, laot uch rieje of duuje. 7e Luuj die herrie höbbe òngerein, moote zich saame eine drinke en nurges mjè aan dènke. 8e Boeteléndjse Steindenaere moote hie de vastelaovend kômme viere. 9e Eschelegoonsdig allemaol hjèrring biete om de kater neet te kriege. 10e Neet zeivere euver de opperbok en ziene wieze road, maer hun helpe, dao woo zie ongewild tekort sjeete 11e Wiejer dank ich nog eederein veur de geweldige opkôms en mitwirking in oos bokkewiekend en besleet mit mien liefsjpreuk:

Mit spjas goan ich veurop en maak plezeer mit uch alle. Stein ich weit ut zeker, deze vasteloavend geit knalle!

Alaaf Prins Ronald I

24


Weurdje Prins Ronald I Leef luuj, leef bökskes en geitjes. Nwoats gedach dat ich ooit prins zou weare. Dat idee van prins weare van de Steinder Bök, begoos pas te leave toen miene naam ein paar joar achterein geneumt woor es meugelikke kandidaat. Mjérdere joare woor d’r gezag : Doe weurs ut he! En ich dach dan: Wie kômme ze d’r bie? Ich höb ummer gedach, dat is toch niks veur mich, zwoa eine prins haet mit de vasteloavend gein hakke sjoon aan. Maar, wie zoon Yves in 2009 jeugdprins woor same mit de groate prins Willem en veer ein gans seizoen mit de Steinder Bök en de geitjes mit geloape höbbe, toen heat ut mich toch waal gepakt, want: Wat woar dat Sjiek! Ich haup dat auch deze vasteloavend net zwoa sjiek weurt. Wat höbbe veer genoate van de oetreuping. Wie d’n opperbok Han allemaal hints begoos te geave en de luuj in de zaal ummer héller gingen sjreawe. Dat ging mich door merg en bein! Dan alle reacties achteraaf; felicitaties, telefoontjes, reacties op facebook, kaertjes, blomen; GEWÉLDIG LUUJ. Van oet de grond van mien hart en het hart van mien prinses: BEDANKT! Auch bedankt, miene broor Roger, dat ste dit joar miene adjudant wils zeen. Ich ving dat Super. Veer goan same mit uch allemoal danse, sprenge en plezeer make en ich goan d’r natuurlik van oet dat jáól veul vrouwluuj in den optoch mit loupe. Veur gate in d’n optoch hooft geer dit joar neet bang te zin want ich kom noe ech es letste bénne. Bie deze wille ich en Mariëlle eederein dea dit veur os meugelik heat gemaak; Jel hartelik danke en ich sleet dan aaf mit mien liefspreuk: Mit spjas goan ich veurop en maak plezeer mit uch alle. Stein ich weit ut zeker deze vasteloavend geit knalle! Alaaf, Prins Ronald

Weurdje Prinses Mariëlle Leef luuj, Ronald en Mariëlle, prins en prinses van de Steinder Bök, wea hauw dat noe ooit gedach? Veer zelf tot veur ein paar joar trök in eeder geval neet. Ein echt oetgoans type ben ich eigenlik neet, maar ja dea vasteloavend………. De vasteloavend heat toch waal ein jél bizunjer plekske in mien hart. Es klein kentj vong ich dat ummer al geweldig en dat is noats weg gegange. Ut is dat geveul van allemaol bieein huerre, dat stökske Limburgs volksfolklore dat veer allemaol leavend hauwe. Wat geneet ich van d’n optoch, van de sjötterie, zaate hermenieën en de fanfaar, van allemaol die luuj die plezeer make, danse en sprénge. Van mich oet wil ich dan auch zegge: Ode, aan de luuj die d’r eeder joar weer veur zörge dat Stein zwoa eine prachtige optoch heat; van einzelgänger tot de meist sjwoane wagens en groepe. Ode, aan de zaate hermenieën, de sjötterie en de fanfaar die ôzze optoch eeder joar weer kleur geave. Ode, aan de luuj die eeder joar weer zwoa massaal noa d’n optoch komme kieke. Hauwt ozze vasteloavend leavend en geneet. Jel oetbundig of stilletjes vanaaf de kéntj, eederein beleaft de vasteloavend op z’n eigen meneer, maar wie ste ut auch beleafs, vul dien hart mit al dat plezeer. Veer goan d’r mit os alle eine prachtige vasteloavend van make en ich wil afsleete mit mien liefspreuk : De trots op os kleure, ut greun geel en road Dat drage veer bie os tot in ozze doad. In dit prachtige zuiden woonst doe same mit mich Vasteloavend in Limburg, wat hauw ich van dich. Alaaf, Prinses Mariëlle

5


de Steinder Bök 1938, urreges in Stein zaoge de Bök ut laevesleech ! Dao begoos de jètste Prins aan zien ambtstermijn. Waor dao ,dat de Steinder karnaval gestalte kreeg. En wat begoos in het miniatuur, gans klein, greujde oet tot eine parel van de Limburgse karnaval. Mit ein prachtig en gewèldig 7- daags tentfestijn. En ein eigen optochhal, eine prachtige vastelaovesstoet, mit oos fanfaar en sjötterie, en 3 kjaèr “Alaaf” es vastelaovesgroet! Hjèl väöl leidvermaak en ironie. Veer krege oos eige karnavalsleedje in Stein mit ein geweldig resultaat! Euver de rollende “ r” en de Taterstein. Ut woor vasgelag op ceedee en plaat. Veer haolde hie in Stein alles oet de kas ! Haèje landelijke primeurs zwoa- es Vicky Leandros en James Last. Dat waore gewèldige akteurs!

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur. Woensdag: rustdag, behalve feestdagen. Zon- en feestdagen van 12.00 tot 21.00 uur. Bij een party vanaf 20 personen zullen we ook ’t warme buffet zowel in ons restaurant als bij u thuis regelen. Eigen parkeergelegendheid.

Dit gedich schreef ich veur de Bök. Ich deech ut gaer, ich vónj ut gaaf; dach aan al die prachtige jaore trôk; Stein, de Bök, de karnaval, ALAAF !.

Armand v. Mulken 100 95

Cadeauwinkel

Atelier Josine & Roweentje Valderstraat 4 6171 EM Stein 046-433 4129 di-do-vrij-za open van 13.00 - 18.00 uur ma-wo gesloten onder voorbehoud

75

25 5 0

Winkelcentrum Omphaliusplein 20 • 6171 ZZ Stein Tel. 046 411 59 76 • Fax 046 411 53 60

1-10 Jozine pag 6 vrijdag 13 januari 2012 19:11:22

NIEUW: Zondags ontbijten op afspraak van 9.30-11.20 uur

6


Weurdje van burgemeister Barske Vernieuwing in traditie De dolle carnavalsdagen komen weer met rasse schreden op ons af. Een oase van feest voor de Steinder Bök! En daarin kan ik ze geen ongelijk geven. Carnaval is een groot Limburgs goed waar iedereen uitbundig van kan genieten. Een prachtige traditie! Ik heb begrepen dat er dit jaar een aantal vernieuwingen in het Steinse carnavalsprogramma worden geïntroduceerd. Zo zullen we onder andere voor de eerste keer kennis maken met ‘De Gesproake Bésj’ en zal de Prinsereceptie op een andere manier plaatsvinden dan dat we gewend zijn. Wat er allemaal precies gaat veranderen weet ik ook niet, dus we laten ons gewoon verrassen. Maar één ding weet ik zeker: carnaval 2012 wordt net zo’n spectaculair en uitbundig feest als voorgaande jaren! Steeds weer ben ik benieuwd aan welke gebeurtenissen aandacht wordt besteed tijdens de optocht. En uiteraard ook op welke personen of voorvallen een parodie gemaakt wordt. Een vast gegeven is dat het elk jaar zeer divers en origineel is. De creativiteit die daarvoor nodig is, vind ik bewonderenswaardig! Mede hierdoor is carnaval een levendig feest. Tot slot wens ik iedereen een fantastische Vasteloavend toe! Geniet van het feest der zotten en leef je uit! Ik zal er ook aan deelnemen. Tot ziens in Stein! Alaaf! De burgemeester van Stein, Anton Barske

Weurdje Opperbok Han Leef Steinder Geitjes en Bökskes, Wat vluug de tied toch ôm es ut gezellig en good is. En dat waor ut zeker aafgeloupe jaor, mede dankzij ein geweldig prinsepaar wovan weer aafsjied höbbe genômme. Oud-prins Jeffrey l, prinses Nicole, adjudant Marc, mer auch oudjeugdprins Brian l en adjudant Noah, geer höbt ut veurtreffelik gedaon. Euch aaftraèje waor hjèl emotioneel, mae dat beteikent dat geer ut auch belaef höbt en zwoa mót ut auch. Ein grwoat dankwoord nao uch toe names de vereiniging en alle luuj van Stein. Ein jaor ôm nwoats te vergaete. Ôngertösje höbbe weer ós Bokkeweekend al achter de rök, wo-in weer ôs nuuj hwoaglustigheden höbbe maoge prezenteere. Op de vriedig ein geweldige prinsezitting mit ôze nuuje Prins Ronald l en prinses Mariëlle, same mit hunne adjudant Roger. Op de zaoterdig eine hjél gezellige aovend mit Wir sind Spitze en oppe zônjig dea geweldige Jeugmiddig mit de oetreuping van Jeugdprins Jules l en adjudant Roy. Hieveur ein grwoat dankwoord aan Anita, Martin, Loe, Marga en Leon en alle angere vriewilligers achter de sjèrme. Wat ein sukses dea middig. Mit ôs nuuj prinsenpaar, adjudanten en jeugdprinske gaon weer ein sjiek seizoen tegemoet…….dat weit ich zeker !!! Wiër bedank ich alle sponsoren, symphatisanten en vriewilligers van dees vereiniging. Dankzij uch sjteun höbbe weer ein geweldig Bokkeweekend kénne presenteere, ligk hie weer ein sjieke vastelaovesgezèt en kenne weer oetkieke nao tjwè geweldige optochten en drie sjieke vastelaovesdaag. Achter de sjèrme zin weer al drök mit ut Tentfestein 2012, ôs jubileumjaor 2015 en de organisasie van de oetreiking van de orde van de Gulden Humor in 2016 en dan höbbeweer de stjeun van alle luuj van Stein weer hèl nwuedig. Alaaf Opperbok Han Snellings

7


8


Weurdje Jeugdprins Jules I Leef Geitjes en Bökskes, Wie ich 3 joar geleje, ich woar toen 6, mit Yves Timmermans bie Nicole Devoi op de opvang zoat, woart Yves jeugdprins bie de Steinder Bök. Toen wis ich: Dat wil ich auch! Han de melkman koam edere weak bie os langs en ich zag teage mien man dat ze höäm eins eine breef moos shjrieve om mich op te geave om Jeugdprins van ut SteinderBökkeriek te weare. Vasteloavend viere zit bie ös ech waal in de femilie. Miene opa Pierre en oma Wilma woare in 1980 ut Prinseleijke Paar van Stein. Mien mam haed joare lank, same mit mien tante Joyce es dansmarietje gedanst bie de Bök en mien nichske Ruben heat dat noe weer euver genôme. Wie ich nog gein joar oud woar ging ich mit mien pap en mam al mit den optoch mit en donoa samen op stap in eine draagdook bie mien mam op heure boek. Eeder joar bruk bie ös de 11e van den 11e ut Vasteloaves virus oet en bedánk veer ös al wat veur ein pékske mien oma veur ös môt make. Dit joar woar dat neet nweudig want op Sinterkloas oavend zag miene pap dat veer nog bezeuk ginge kriege. Dit bleek Han en Thé te zeen die mich eine breef euverhéndigden of ich in 2012 Jeugdprins van de Steinder Bök zauw wille weare. JAO, JAO, JAO, ich hoofde neet langer te haupe éns whoag op dé waege te stoan noe woor ut wirkelikheid. De moel hauwe tot de oetreuping woar waal meulik méhr et is mich gelökt. De oetreuping woar euverweldigend en ich wis neet wat mich euverkoam. Dat miene vrúnd Roy neave mich steit es adjudant is hjealemoal té gek en al die blie luuj die mich feliciteerde, pwoénde, en mich héndjes goave is esof ich druimde. Same mit Prins Ronald I zien Princes Mariëlle en alle Geitjes en Bökskes van Stein goan veer deze Vasteloavend knalle en mien liefspreuk is dan auch: UT DAAK GEIT D’R AAF, JEUGDPRINS JULES I ALAAF!

Wist geer dit euver leare kleijing? Höbste dig al èns aafgevraogd woorôm ein hart van eine manskael heller geit slaon es de vrouw leare kleijer aandeit? Woorôm hae dan eine drwuège kael kriet en knikkende

kneeje? Woorôm hae dan neet mjè normaal kènt dènke? Woorôm hae dan begint te staamele en häöm zeiver oet de moel löpt? Höb geer euch dat serieus nog neet ens aafgevraogd? Dat kumpt ômdat ze dan ruukt nao eine nuuje auto.

Jeugprins Jules nao ’n optoch.

Jules I in d’n optoch mit veer ônger ôs. 9


BO-TEK is gecertificeerd om een Energie Prestatie Advies (EPA-W) af te geven. Net als bij het energielabel kan BO-TEK als u dat wenst een afspraak met u maken om de woning op te nemen. Deze woningopname is uitgebreider dan bij het energielabel waardoor BO-TEK adviezen zo goed mogelijk op uw eigen woning kan afstemmen. kijk op www.bo-tek.nl of bel naar 046-426 2065 voor een afspraak

M. Aarts Bouwservice - Industrieweg 9 - 6171 CN STEIN Mobiel nr. (06) 52415956 - E-mail: info@mabouwservice.nl

PROCES INSTALLATIES VERDIENEN MAXIMALE ZORG EN AANDACHT! 100

10

Hét adres veur whisky preuverieën bie uch thoes, bedrief, of op locasie. Laot uch verrasse door het veelzijdige produk whisk(e)y!

95

Henk Dassen Tel. 046-4339471 Email: info@whiskychallenge.nl Website: www.whiskychallenge.nl

25

GET THE EXPERTS, CALL THE EXPERTS

75

5 0

Meex Technische Installaties BV Postbus 22166 • NL 6360 AD Nuth Tel. +31 (0)45 524 60 20 Fax +31 (0) 45 524 59 60 mail@meex.nl • www.meex.nl


Aafsjiedsweurdje van Prins Jeffrey I en Prinses Nicole Wat woar ’t sjwoan, wat woar ’t sjiek! Noe ver dit aafsjiedsweurdje aan het sjrieve zeen realizere ver ôs eigelik pas wat ver het aafgeloupe joar allemoal mitgemaak höbbe. Ver höbbe van het begin tot het eind genoate van alles wat op ös aaf koam. Het bokkewiekend woar in ein woord geweldig. De reakties van alle luuj in de zaal, Erwin, Beppie, Wir sind Spitze en Big Benny. En dan het moment wie “ôzze” jeugprins Brian I woar oetgerope. Wat hej dea jong d’r zin in! Dan begint het pas éch, receptie hie, receptie doa, prinsoetreuping in de Moutheuvel, prinsepresentatie, patsjebal, noa het Gouvernement in Mestreech, TV Limburg, noa de sjwoale en het Steyntje. Tösjedoor café in en café oet en nog effe in de optochhal op bezeuk bie de luuj die “ozze” optoch make. Die woare neet blie mit ôs want die höbbe ver ein paar aovende van het werk gehouwe. Dan ôs receptie, wat ein luuj koame doa op aaf. Neet te télle wieveul hénj ver dea aovend gesjöd höbbe. Bloome, kaarte, kado’s, neet te geluive. Joa en dan carnavalszónjig. De zon sjeen volop dat kôs gewoon neet beater. De buurtvereiniging, familie, vrunj, de Steinder Garde, sjötterie en het SOP, ederein woar doa. Allemoal aan de stehtische in het zunke aan eine pils of sjrobbelaer. Wat ein geweldig begin van 3 zoneuvergoate vasteloavesdaag. Same mit ôs adjudante op de prinsewage kieke noa eine fantastische optoch, wat ein ervaring. S’moandigs mit de Bök en Geit ’t dörp in. Dinsdigaovend om 24.00 oer woar effe ein moeilik moment veural veur Brian I en ziene adjudant Noah. Mér ja, dat heurt d’r noe einmoal bie. Dan meins ste dat ste effe rös höbs tot 11 november mér het woord rös dat kénne ze neet bie de Bök. Het ein fjéske noa ’t anger, sjneuraovende, het TenTfestein, boumstamzeage, de barbecue mit CV nieuwdorp dea ver same mit Prins Pascal en Prinses Claudia georganiseerd höbbe. Mit “ôzze” Brian op stap, Brian en adjudant Noah die bie ôs koame logere. Optreaje mit Brian és de nuuj dansmarietjes van de Bök en same mitdoon aan het leedjeskonkoer. Wat höbbe veer lol gehad mit dea jong. Vrunj veur ’t leave! Onvergeatelikke momenten zeen dat. Veer kénne d’r daag euver blieve kalle mér ver môtte noe toch ech plaats goan make veur de nuuje Prins en Prinses. Ver houpe dat zie sjus zwoa goan geneete es veer, mér dat zal zeker good komme. Tot slot wille ver eederein dea ôs op welke maneer dan auch geholpe en gesteund heat van harte bedanke. Zônger uch heije veer dit neet gekénd! Ver wunsje uch allemoal eine fantastische vastelaovend toe. Ver kômme ôs zeker nog waal teage mit die daag! Alaaf Prins Jeffrey I en Prinses Nicole

In de Taksi bie Han. Ein nôn geit mit de taksi nao Stein en zuut dat Han de Frenk häör in de bènnespeegel aan ’t bekieke is. Es ze aan häöm vreugt woorôm hae zwoa nao häör aan kieke is zaet hae; Ich moot uch get bekènne maer wil uch neet in verlaegenheid brènge. Ze stelt häöm gerös door te zègke, miene zoon, doe kèns mich gein pien doon, es dig zwoa awt bès es ich en zwoaveul al höbs mitgemaakt. Dan kènste niks zègke of vroage wat mich in verlaegenheid brungt. Nou, zaet Han, es dat zwoa is, ich druim ummer weer opnuuj dat ein nôn mich passioneel kumpt pwuène. Tja, zaet de non; dan zulle weer èns kieke wat weer dao aan kènne doon, maer doe moos waal vriegezel en katholiek zin. Gans opgewônje zaet Han; jao dat bèn ich allebei. Good, zaet de non, dan vaar hieveur maer dae lènjdwaeg in. Han kènt bienao neet geluive dat zienne druim oajt nog èns zouw oet kômme. Mae nao ein tiedje dao euver naogedach te höbbe begint hae te huule. Mien jông zaet de non; wat is d’r aan de hènjd? Vergaef mich; zaet Han de Frenk;

dat ich gezônjdigd höb. Ich moot bekênne dat ich gelaoge höb. Ich bèn getrouwd en bèn jood. Wo-ôp de nôn zaet; trêk ’t dig maer neet aan, ich bèn Jo en homo en opwaeg nao ’t Vastelaovesbal. ’T Bustjéke haet gaer lang vakantie. Kiek maer èns hie ônger.

11


Aafsjiedsweurdje Jeugdprins Brian I Leef bökskes en geitjes, Miene druëm is afgelaupe jaer oetgekòmme, jeugdprins van de steinderbök te waere. Ich moag truuk kieke op ein geweldig joar. Mer helaas höb ich mien prinsschap mòtte beëindige. Mer eine vasteloaves gek blief ich hjeel mien leave. Mit miene adjudant Noah höb ich ech ein geweldig joar gehad. Noah bedankt hieveur! Op 6-2-2011 bèn ich oetgeroope. Ich zoat doa in dea kist op de bühn en toen ginge ze tot 11 tèlle en kwoam ich oet de kist. Dat woar ech ein hoeagtepunt in mien leave. Daonao höb ich auch nog flink gesprònge mit Big Benny. Dat woar ech super.

Aafgeloupe seizoen hej ich völ activiteite woo ich mit volle teuge van genôte höb. Ich ken ze natuurlik neet allemoal beschrieve mehr ich vông ze allemoal super. Ich num d’r ein paar op. Mit de prinsoetreuping van de moutheuvel höb ich mich geamuseerd. Dat woar leuk om te zeen wie de prins woor oetgeroope. Auch ’t Knoevelemint in ’t provinciehoes woar leuk. In eine zaal woare alle prinsen van de SLV bie-ein. Dat vònj ich ech sjiek. Bie de Jan Linders höb ich veurig joar de Besj verkoch. Toen ich truuk noa hoes ging woar de ganse stroat veur mich verseerd. Ich vònj dat ech super dat de luuj oet de stroat dat hèje gedoan. Mit de kènjer optoch vonj ich ‘t super gaaf, ondanks dat miene waege bienoa door de as woar gezakt. Dat woar neet leuk, maar toen moagde ich waal op de gouwe koets van de Steinder Garde. Hoof ich teminste neet nog 20 joar te wachte om der es gwroate prins op te stoan. Auch höb ich flink get slòk oetgegooid. Dat mien ouwers, familie, vrunj, klasgenootjes en jònges van mien voetbalteam es eine groep in voetbalsjërts veur mich leepe in de kènjeroptoch vònj ich auch super. Noa de kènjeroptoch woare der väöl bie ’t Heukske flink aan ’t danse en sprènge. Het woar ein super fieëske. Auch höb ich ein interview gehad bie de lokale omroep Stein. Dat woar cool in zwoa eine echte radiostudio, zeker toen Jeffrey en ich ‘t lempke ‘on air’ 12

zoage brènne. Veer goofte elkaar eine ‘high five’. Het sjoealebezeuk mit de jeugdroad woar auch leuk. Mien klas hej ein optrèje gedoan en speciaal ein stukske veur mich gezònge. Ze reageerde auch hiël leuk toen ze heurde dat ich jeugdprins woar. Mit de receptie höb ich väöl felicitaties gekrège en kadoo’s. Noa de receptie woar ich kapot. Carnavalszònjig mit de groate optoch woar ’t good wear en stònge de luuj riëe dik te kieke. Auch toen höb ich väöl slok en nonnevotte, die ich zelf bie Dukers gebakke hej, oetgegwoeaid. Op carnavalsmoandjig woar ‘t auch mega leuk. Mien breurke dea toen 7 joar woar stong op ein gegève moment mit mich op de taofel te sprènge, terwijl de oppas al thoes in bèd lòg. Hè begint noe langsaam auch eine carnavalsgek te waere. ’s Oaves bie de poart bèn ich gans oet mien daak gegange. Carnavalsdinsdig woar eine leuke daag, mer om 00:00 oer wèrde mich in de put de steek aafgezat en dat woar waal erg emotioneel vònj ich. Daonao höbbe veer noch vuurpiele aafgeschöte. Het woar ech joamer dat de vasteloavendj veurbie woar. Daonao ginge veer mit zien alle nog get eate bie ’t heukske. Mit de öpening van ’t seizoen op 11-11-11 höb ich mit Prins Jeffrey ein leedje gezònge ‘Veur ummer prins’. Dat woar hiëelemoal te gek. Es geer good noa de tekst loestert, dan wèt gèr, es ’t aan mich likt, dat geer mich later zeker nog ès es groate prins truek zuut. Dit joar moch ich nog opperbökske van de nuuje jeugdprins zeen. Op 5-12-2011 höb ich ein traonke geloate, want toen besefte ich dat ze de nuuje jeugdprins gevroagd hèje. Ein joar geleeje woar ich zelf namelik aan ‘t glunderen toen Han de opperbok en Thé op 5 december 2010 mich kòem vraoge of ich Jeugdprins wou wère. Jaomer genoog höb ich mien waardighede mòtte aafgeave. Ich haup dat de nuuje jeugdprins net zo ein sjiek joar es mich kriet. Mien ouwers Chrit en Angelique, breurke Mike, femilie, miene adjudant Noah, Prins Jeffrey en Prinses Nicole, adjudante, vrunj, klasgenoote, voetbalteam, de Steinderbök, mien stroat, cafe’s, alle Steindenaere kortweg eederein BEDANKT! Dankzij uch höb ich eine geweldige vasteloavend gehad. STEIN BEDANK! JEUGDPRINS BRIAN I (2011)


13


Foto’s optochten 2011

14


15


ABO ELEKTROTECHNIEK

Sabo Elektrotechniek Haven 20 / 6171 EG Stein Tel: 046-426 26 16 info@sabo-elektrotechniek.nl www.sabo-elektrotechniek.nl 16


Ordes VV de Steinder Bök

Culturele iére-orde

}

Jan Aarts Willy Driessen Wim Stijnen Oetgereik op 2 februari 1982 Huub Steins = Jac vd Laar Ton Lankhuizen = veur hunne inzèt aan de Steinder revuu.

Sjeng Ackermans= oetgereik op 3 maart 1984 veur zien 25 jaor actieve inzèt aan ut Steinder vastelaovesgebeure.

Chris Stijnen= oetgereik op 3 maart 2000 veur 40 jaor inzèt veur de vastelaovend De Bèsje oetgereik op 30 juni 2002 ter gelegenheid van ut 25-jaorig besjtaon. Cor Gabriëls oetgereik op 20 februari 2004 veur zien biezonjere verdeenste aan de Steinder vastelaovend. Thè Duckers oetgereik op 20 februari 2004 veur zien biedrage aan de Steinder vastelaovend.

Fer Roberts= oetgereik op 8 februari 1986 veur zien 25 jaor lank juri lid van de steinder optoch en actieve inzèt in ut Steinder vastelaoves gebeure.

Schutterij St Joseph oetgereik op 4 februari 2005 ter gelegenheid van hun 100 jaorig besjtaon.

Lambair Soons= oetgereik in de tent 1992 veur zien 44 jaor actieve inzèt en lid van de Steinder Bök.

Pierre Coumans oetgereik op 24 februari 2006 veur zien biedrage aan de steinder vasteloavend.

Piet Keulers oetgereik bie 22 jaor Ambras en veur zien actieve inzèt in ut Steinder vastelaoves gebeure.

Wil van Mulken oetgereik op 16 februari 2007 veur zien 33 jaor jurylid zin van de optóch.

Wim Claassen oetgereik op 31 januari 1997 veur zien 35 jaor wirke aan protocols, podiums, tent, prinsewage en hônderde borden en optochbordjes.

Sjé Stassen oetgereik op 15 november 2008 veur zien 33 jaor lidmaatschap van de Steinder Garde.

Pierre Smeets oetgereik op 20 februari 1998 veur zien 11 jaor inzèt op alle maneere veur de Steinder Bök en mit name veur de tent. Henri Lambrichts oetgereik op 21 januari 1999 veur zien 33 jaor inzèt veur ’t Steinder vastelaoves gebeure.

SOP oetgereik op 20 februari 2009 veur inzet en steun aan de Steinder Vastelaovend en de opvang van Oud Prinse. Eedje Smeets oetgereik op 4 maart 2011 veur zien onoetputtelijke steun bie al os boewen en sleipwerk.

Ingesjrevene van het “Gouwe Book” hetgeen de hwoagste ongersjeiing is van V.V. De Steinder Bök Oud Burgemeister Dhr. Corten † Harrie Martens † Math Dassen † Oud Burgemeister H. Coenders † Sjair op den Camp Oud Burgemeister Vrouenraets † Sjeng Ackermans † Lambair Soons † Oud Burgemeister Mr. E.W.M. Meijer Tom Goergen Thé Duckers

Oud iéreveurzitter Dr. A. Brasem † Willem Driessen † Harrie van Mulken † Jac. Geenen (postuum) † Hein Goergen † Pie Driessen † Wim Thewessem † Tjeu Smeets Willy Claassen Wil Pepels

Steinder Vastelaoves Orde van Verdeenste Bert Salden, in 2006, medebedènker van het LVK in de jaore 70 Willie Claassen, in 2009, veur ruim 4 x 11 jaor protocolle teikene Beppie Kraft, in 2011, veur häör lange muziekale biedrage aan de vastelaovend 17


VV de Steinder Bök

Ledelies van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

18

Han Snellings Prins 2003 Richard Pepels Prins 2007 Lei Pepels Prins 2004 Pierre Coumans Prins 1997 Thè Duckers Prins 1993 John Claassen Prins 2006 Pascal van de Bult Ton Sleijpen Maurice Aarts Patrik in de Braek Willem Janssen Prins 2009 Ton Haenraets Lei Muys Raymond Dukers Jeffrey op den Camp Prins 2011 Chrit Haenen

Reigelaer van de Bök, Opperbok Vice veurzitter, Reigelaer van de Ceremonies Penningmeister, reigelair van de Cente Reigelaer van de Digitaal werk en Site Reigelair van de Prinse Reigelaer van ut Steins Vastelaovesleedjes Konkoer Reigelaer van de Spaarkas Reigelaer van de Bésj en de Géljd-sjeeters Reigelaer van de Optochte Secretaris, Reigelaer van Vastelaoveskabaal Reigelaer van Nuttige zaeke Reigelaer van Stroum enLleeg Reigelaer van ôs Geitjes en Veiligheid en Jeugdraod Reigelaer van Ech Brwoad en Bokkemik Reigelaer van de Inwendige minsj Reigelaer van Jeugdraod en hun oetstepkes

9 seizoene lid 4 seizoen lid 8 seizoene lid 17 seizoene lid 23 seizoene lid 7 seizoene lid 14 seizoene lid 8 seizoene lid 4 seizoene lid 2 seizoen lid 2 seizoen lid 2 seizoen lid 2 seizoen lid 2 seizoen lid 1 seizoen lid 1 seizoen lid


Bokke nuuts De leden van de Steinder Bök waere eeder jaor benaderd mit de volgende vraoge: - Wae kènt lid waere van de Raod van Ellef - Wae kènt prins waere van ’t Steinder Bokkeriek De Steinder Bök wille in dees oetgaaf van de Bèsj gaer enjtjwoord gaeve op dees vraoge.

Lid waere van de Raod van Ellef kènt eederein dae:

Prins waere van ’t Steinder Bokkeriek kent eederein dae: - De laeftied van 21 jaor haet bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - Kènt samewirke mit de Raod van Ellef - Gein bezjwaor heat taege de lang daag die ’m wachte - De kosten kent drage die ’t Prinsesjap van Stein mit zich mitbrungt - Zich ès Prins van Stein wèt te presentere

- Steindenaer is - Vastelaovesgek is - De laeftied van 21 jaor bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - in commissies kènt samewirke mit angere leden - ’t belang van de Steinder Bök verdedigd - väöl tied kènt vriemake veur de Steinder vastelaovend - ein gooj biedrage ként levere in de organisasie van de Steinder Vastelaovend Opgave veur lid te weare kent geer ’t ganse jaor bie: Han Snellings, Houtereind 103, 6171 CR Stein.

Jeugdraod 2012 prins: Jules I Leers adjudant: Roy Meulenberg Leden: Daan Savelkoul Gydion Kuhl Radam Adriaans Jason Westhovens Gavin Smeets Bowen Adriaans Noah Demandt

Luuk Stijnen Justin Kuhl Gino Hendriks Tom Rinkens Milan Smeets Brian Haenen

Noonk Sim. Noonk Sim voor mit zien vrouw in de auto al jaore de Mergelandroete op zônjig. Op ein gegaeve moment koos noonk Sim neet mjae zwoa good en woar hae te ouwt om nog auto te vaare. Hae kreeg auch ein oetnwuediging om op käöring te gaon veur ’t riebewies. Wie hae ein stjökske gevaare haw mit de minsj, zag dae taege häöm; geer kènt beter neet mjae auto vaare, wat vènjd geer dao zelf van? Nou, zaet noonk Sim; dat vènj ich neet erg, maer ken ich neet allein ein riebewies veur zônjig’s kriege veur de Mergelandroete te kènne rieje?

dans marietje: Ruben Thans jeugdopperbok: Brian Haenen

John, mien tapijt wilt neet starte… Wach, ich help dich waal. 19


Schildersbedrijf Patrick Camps Ook voor al uw behangwerk

T/F: 046 - 475 37 00 Mo: 06 - 12 71 97 50

“Opgeruimd staat netjes!” Molenweg Zuid 30 6129 PH Urmond schildersbedrijfp.camps@home.nl

- klein bouwkundig sloopwerk - leegruimen van panden en woningen - afvoer van puin en afval Tel. 06-224 849 28 | info@depuinruimer.com | www.depuinruimer.com

Heenkenstraat 6 6171 LN STein Tel.: 046 - 426 07 33 Mobile: 06 - 50624759

Huur, Koop en onderhoud CV-ketels Storingsdienst 24/7 heel Limburg 0900 - 14 05 Klantenservice Limburg 0900 - 17 05 Verwarming en warmwater • Vrijblijvend en gratis advies www.voltalimburg.nl

20


Jeugdprins oetstepke 2011 jeugdprins Brian I Op zònjig 4 september 2011 woar ’t jaorlikse oetsjtepke van de jeugdroad. Om 10.00 oer verzamelde veer òs bie mich, jeugdprins Brian I, thoes. Same mit de jeugdroad, de dansmariekes, Prins Jeffrey, Prinses Nicole, Adjudant Marc en nog ènkele leeje van de Steinder Bök ginge veer noa de Valkenier in Valkeberg. Eeder joar organiseert de jeugdprins ein oetstepke in september veur de jeugdroad. Aafgeloape jaor woar de keuze sjnel gemaakt. Op de receptie kreeg Jeugdprins Brian I van C.V. de senioren 21 vriekaarte veur de valkenier. Seniore, hartstikke bedank nog hieveur. Veer krège die es troost veur ‘t ongelukske mit de jeugdprinsenwagen dea bienoa door de as woar gezak mit de kènjeroptoch. Wie veer wouwe vertrèkke noa Valkeberg vanoet òs thoes, raegende ’t keihel. Mit buienradar in de buurt höbbe veer gewach tot de buue ôvertrokke. Het woar ein complete wolkbreuk. Mèr veer woue toch geer noa de Valkenier. Om 10.45 oer woar ’t druëg en geine raege mië in de buurt. Veer met zèn alle op waeg noa Valkeberg. De lol begoos al in de auto woa veer väöl sjpas hèje. Wie veer in ‘t park woare ginge veer de begeleiders iëers effe op ‘t terras zètte, zwoadat veer die neet kwiet zouwe waere. Eederein begoos alle kenj oet te renne. Veer begooste in de bènnesjpeeltuin. Hie laefde veer òs good oet. Veer rende òs flink noa, ònger ’t tikkertje spèle. In de raket ginge veer ’t hoagerop zeuke. Veer ginge auch mit z’n alle in de botsauto’s. Dit woar ech leuk. Auch prinses Nicole en adjudant Marc ginge mit òs in de botsauto’s. Auch zin veer mit zien alle inclusief de begeleiders, in de coole achbaan gegange. Aan ‘t gesjriëew te huëre, vònge die begeleiders ‘t waal jiëel sjpannend. Tösje de middig ginge veer òs mit z’n alle bruëdjes eate. Veer haije dan auch eine ganse bolderwage mit eate mitgenöme veur eederein.

De bentj van de bolderwage woar oos gespronge en kiepte bienoa op. Noa die lekkere bruëdjes zin veer in ’t spookhoes geweas. Dat woar schrikke veur ein paar. Achter de deur van de oetgank doa stong spoak Yves dea eederein leet schrikke. Op de hobbelpeartjes mit zien alle woar het auch grappig. Veer woaore der eigenlik waal te groat veur, mèr dat maakt niks, es veer mèr lol höbbe. Auch is in de Valkenier ein groat mèèr mit Zwanewaterfitse. Hie ginge veer same in. Prinses Nicole woar auch drin gegange mit Raymond Dukers. Veer höbbe get rundjes gevaare mit ‘t buëtje. In dat zelfde water zoate auch groate vèsjkes, die höbbe veer gevoord. Dat woar ech grappig. Achter in ‘t park woar auch ein waterglijbaan mit buëtjes. Mit ein buëtje ginge veer keihel noa ònger. Onger kiepte ‘t buëtje bienoa op. Veer dege wedstrijdje wae ‘t iëerste òngerr woar. De begeleiders woare veer opèns auch kwiet. Veer vònje ze in de Dancinq Queen, ein groate meule mit kerkes aan, en ein lol dat ze haeje. Wie ich sting te kieke, gwooide ze snoepjes noa mich toe. De rolle waere noe es òmgedraejt, zie gwooide noe noa de Jeugdprins. Veer höbbe doa auch friete mit frikandel of krokët gegète. Dat woar ech lekker. Es lètste zin veer nog effe goan speele. Doanoa ginge veer noa mien hoes. Doa höbbe veer op de trampolien gesprònge. Helaas mòste veer auch aafsjiet numme van ein paar jeugdroadleeje die te oud woare gewoore. Die jeugdroadleeje krège van Opperbok Han ein oorkonde oetgereik es herinnering. Dègene van wea veer afsjiet höbbe genòmme zeen : Bob, Jesse, Axel, Francois, Jordy, Yves en dansmerieke Demi. Doanoa höbbe veer alle kènjer noa hoes gebrach. Ich höb eine geweldige daag gehad samen mit ederein. Jeugdprins Brian I - 2011

21


11de / 11de Leedjeskonkoer 2011 Arnoldenstraat 16 6171 NE Stein 046 - 4334221 www.autobedrijfridorff.nl ridorff@planet.nl

Laat u verrassen door ons prijsvergelijk!

Eindelijk waor ’t dan zwaowiet, ’t pèkske maog weer oet de kas, de 11e van de 11e waor aangebraoke. ’T fjèas koos weer beginne.Weer höbbe ’t vastelaovend seizoen bie de Steinderbök geäöpend mit ein geweldig leedjeskonkoer, m’r veurdat ’t zwao wiet waor zin weer jèas mit z’n alle nao de kirk gewaes. Daonao woort eine krans gelag bie ’t Bèsj monument in de Dirgele en in eine stoet zien weer nao ’t Wilhelminaplein gelaope. De 11 sjeût waore hjèl hèl en de letste sjeût moag natuurlik ôzze grwaote prins Jeffrey de 1e doon. Toen moag eindelik de steek weer op de kop om alles kompleet te maake. In de fanfarezaal koos ’t fjèas ech beginne en ich maog op de bühn zitte naeve ôzze jeugdprins Brian de 1e mit wae ich eine geweldige tied höb gehad, leeve god Brian wat kèns dich fjèaste doe waors nwats meug, geweldig. Angelique en Chrit hauwe ut dae aovend weer hjèl drök mit foto’s maake en alles op de film te zette en ich wil hun hjèl erg bedanke veur alles wat geer veur mich gedaon höbt. Effe trök nao ’t leedjeskonkoer wo hjèl väöl deilnummers waore, zwao auch miene Peetnonk Ronald en ein sjwoan nummer van prins Jeffrey en jeugdprins Brian. ’T wènnende leedje waor van Krio Twatsch mit Vastelaoveshormoon. Die es jèste mooste optreaje. Weer höbbe ’t leedje toes noch ummer in ôzze kop zitte, ech hjèl erg leuk.

De kranslegging.

www.kupers.nl stein@kupers.nl

Nieuw: Helende klanken met klankschalen Ozze Burgemeister hilt waal van hél sleag! 22


Jeffrey en Brian.

Jeannilke in aksie.

De jurie maak de oetslaag bekènd.

De Tatermenkes.

Denise en Ritchie

Dees 3.

Peter Evers.

Veer Twie.

De deskundige jurie.

Prizzentasieduo Paul en John.

De Fracteurs.

De oeteinedelikke winnaars van 2011: Krio Twatsch mit Vastelaoveshormoon. 23


Oud Prins Harie Cremers Veer zitte taège euver eine Prins woo twaèenvieftig Prinsen nao gekome zeen !! Jao, geer laèst ’t good; maèr leefst twaèenvieftig opvolgers haèt Harie III ôngertösje gehad… Harie Crjaemers kènt geer mesjien baèter bie de naam Harie de Mèrretmeister. Harie noe tachtig jaor jónk, woont same mit zien vrouw en toenmalige Prinses Nelly in de aanleunweuninge van de Moutheuvel. Harie kumpt oet ein gezin van zös kènjer en hauw dao altied pech es get te verdeile waor. Al vreug hauw Harie geljaèrd oom veur zich zèllef te moote zörrege. Harie wirkde in de boew. Harie vertèld ein annekdote

dat haè veer wirkluuj mitkreeg oom de ingank van ’t Afcent-geboew in Brunssum te make. Harie haèt in alles wat haè deeg en deit eine stelreigel: Allein maèr good en neet knwoaje. De luuj wat haè mitkreeg waore neet zwoa presies en haè zag taège ziene baas; “Gaèf mich maèr 15 gölje ekstra mit dan ljaèr ich die dat waal”. Degene daè get goods maakt kriet dan get ekstraas van mich woodoor die angere vanzèllef baèter gaon wirke. ’T leidinggaève kaom al gauw boave bie Harie en dat koos haè auch later good gebruûke wie haè veur Prins is gevraogd en nog later de mèrret in Stein ging oprichte . Want bie dat lètste kreeg haè te make mit luuj zwoa es D’n Hjaèr Muijtjens en Dirk de Vroome. (auch waal de rwoaje reus geneumd).Harie hauw auch väöl hobbie’s. Haè deeg aan fitserenne, judo en bókse. Noe nog deit Harie zich waal zestig kjaèr per daag opdrökke! Harie haèt ’t nog neet gezag of haè likt al veur oos op de grónjd en deit zich waal tjaèn kjère opdrökke. Veer twaè höbbe oos èns ôngerein aangekeke en heum gezag dat veer dat neet klaor zouwe kriege. Harie haèt nog ein passie en dat is : meziek. Haè speelt noe nog accordeon en hae haèt ummer trompèt gespeeld. Haè hauw eine sjwoane klank in zien instrumènt is heûm ummer gezag. Harie zaèt :”Dat höb ich van Ooze Leeve Hjaèr gekrege en höb ich niks veur hoove doon”. Maè auch hie haèt Harie weer de reigel:”Good of gaar neet!”. Haè weurt zèllefs door eemes gevraogd in Wessem oom te spele in ein konzèrt of haè dan veur heûm es privee-sjefeûr en hoesknecht wilt kome wirreke. Dit omdat daè minsj zwao ônger de indrök van zien trómpèt-geluid waor. De pap en mam van Harie goave aan dat ze ’t niks vónje dat haè dan ummer weg waor es haè dao ging wirreke. Daobie wis Harie zèllef nurreges good de waèg en waor haè bang dat haè neet gesjik waor veur die baan. ’T beveel heûm prima es tummerman in de boew. In daè’n tied zaote in de Raod van de Steinder Bök luuj es Harry van Mulken,Wim Houben, Jaak Geenen, Wim Maas,

24


Lambèrt Soons, Jack Aarts, Jan Stijnen,Thieuke Smeets en Keesje Paulissen. Bie eederein wat Harie opneumt haèt haè waal get ónthouwe wat hun es minsj tiepeert. Harie waor gevraogd door Harry van Mulken ómdat haè väöl luuj koos en in de fanfaar speelde. Harie koos bès good moele en koos de Steinder Bök dus auch good vertaègewoordige. Toen Harie jao hauw gezag woord haè oetgerope in de fanfarezaal en zien Prinsenhof waor bie Jaak Geenen. Harie waor de opvolger van Pie Schmeitz es Prins van ’t Steinder Bokkeriek. Harie haèt noe eine laèftied bereikt wo-op ze dènger geis vergaète of neet mjaè zwoa good wèts, maèr es veer heûm vraoge wat vónjd geer noe van d’n optoch en de Prinsewaage, gebeûrt get mit heûm. Zien toch waal altied strakke oetdrökking op zien gezich verangerd en dao kumpt eine grwoate lach op en zien auge waère waterrig. ’T ènigste wat haè dan nog maèr kènt zekge is: “sjwaon sjwaon sjwaon !”. Harie verteld oos auch dat de tied van de tent en daoveur eederein van de Raod veur d’n angere klaorsjtóng. Of dat noe ging om weèrrek te kriege of óm get anges dat maakde niks oet. Harie haèt in zien jaore bie de vereiniging väöl nuuj dènger bedach en mit oetgeveurd. Zien oetgangspunt is altied gewaès dat de vastelaovend veur eederein moot zin. Harie haèt nog ein sjwoan laèvesspreuk veur oos:.D’r zeen maèr twaè dènger belangriek en dat is geljd en ein vrouwluujvot. Es gooje aèter haèt Harie dèks ein wèddesjap gewónne, door eine grwoate hoeveelheid aan aète op te aète ter-

studiozebravink vormgeving i communicatie

wiel anger luuj dachte dat haè dat neet zou kènne. Es prins haèt haè auch zèllef moote mitboewe aan ziene Prinsewage, wat haè gewèldig vónj want dao woorte väöl sjtóm klwoatterieje oetgehaolt. ’T Prinsepak is gemaakt door ziene sjwoanvader en dat maakde ’t betaalbaar veur Harie. Harie ging auch al ummer same mit zien vrouw Nelly in de optoch mit. Zwao zeen ze ein jaor mitgewaès verkleid in ein tón mit eine paol baove d’rop en hun tèks waor: “pispaol”. Ein jaor daonao ging haè es paèrd en zaot Nelly es djokkie in eine sulkie daè Harie es paèrd veuroet trók. Kortóm alle twaè vastelaovesvierders in hart en neere. Harie en Nelly volge nog ummer de vastelaovend op de voot. ’T deit hun auch good es ze de luuj spjas en plezeer zeen höbbe mit die daag. Harie ’t waor oos eine grwoate hjaèr óm mit uch te moage kalle euver uche biezunjere Prinsentied. Veer houpe dat geer nog lang maog geneete van daè bónjte vastelaovesstoet in Stein. Names de redaksie bedankt. Alaaf.

neet allein mit vastelaovend make veer de sjwoanste kreasies!

onger angere veur OCI NITROGEN SUZANNE’S LITERIE PETER VOSSEN OPTIEK BREDE SCHOOL DE BRON CULTURELE WERKGROEP STEIN GELISSEN2WIELERS BO-TEK KAPSALON N-STYLE GROEËTE GULPENER VASTELAOVES FINALE GEMEENTE STEIN KNETTER KIDSWEAR + SHOES RESTAURANT DE LINDEBOOM ECHTE BAKKER DUKERS

www.studiozebravink.nl

25


Optochtprieze 2011

“Sjael Drieheukskes”. Fantasties oom te zeen, jao… èch oom in te lieste !!!

Straote-pries 2011:

Zwoa-es eeder jaor weurd nao de grwoate optoch de straote-pries oetgereikt aan de sjwoanst verseerde straot. ‘T is gewoon manjifiek wie de bewoners langs de optoch hun bès doon oom hun straot te verseere. Prins Jeffrey haèj ônger de optoch auge te kort om al die straote te bewónjere. Hjèl väöl straote waore sjiek , maer veur Prins Jeffrey waor ’t ein fjès oom door de Noelwaèg te trèkke!

Sjwoale-pries 2011:

Dit jaor is door Jeugdprins Brian RKBS Kerensheide de sjwoal die de pries verdeend houw. Maer auch de anger basissjwoale van Stein laote zich neet onbetuigd en zeen altied mit grwoate groepe in de Kènjeroptoch daobie! Al jônk weurd bie de kènjer ’t vastelaovesviere biegebrach. Ljaerare en vriewilligers make ’t same mit de leerlingen meugelijk dat eeder sjwoal zien eige kènjerbal haet en dat ze gewèldig veur de daag kome in de optoch. En es veer zeen wieväöl kènjer mit hun sjwoal mitdoon, dan zit ’t mit de vastelaovend in Stein veurluipig waal good !

Lambèr Soons Wisseltrofee 2011:

Deze felbegeerde pries dae noe al sinds 1996 weurd oetgereikt aan de groep of einzelgänger dae zich in alle opzichte ônger de optoch prezenteert zwao wie vastelaovend huert. Prinses Nicole, kleinkeind van Lambèr Soons, reikte grwuetsj deze pries oet aan de groep van Wilhelmine v.d Laar.

Jury-pries 2011:

Deze pries is oetgereikt aan de Geitjes van v.v. de Steinder Bök ! Maèdjes geer waord prachtig oom nao te kieke , Sjapoo!

Steinder Stimulans-pries 2011:

Deze pries weurd grwoatendeils meugelik gemaak door de Winkeleersvereiniging Auwt-Stein en is oetgereikt aan de 26


Ramen & DeurenRamen bv &

julescourage.nl julescourage.nl

Alaaf

te

en n ere dage d e s i l t a ns av we carn e k k ge

chuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : info@julescourage.nl T: 046 - 436 29 29

kozijnen

Deuren bv

F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

garagedeuren kozijnen

horren

garagedeuren

horren

julescourage.nl

Kapsalon en Haarwerken Leony

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 6191 RZ Beek RamenSchuttersstraat &26c Deuren bv 26c T: 046 - 436 29 29 6191 RZ Beek Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek F: 046 - 436 08 28 T: 046 - 436 29 29 T: 046 - 436 29 29 E: info@julescourage.nl F: 046 - 436 08 28

info@julescourage.nl

E: info@julescourage.nl

Ramen

Ramen & Deuren bv Posthuma - Vossen Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek &T: Deuren Harry - 29Leonybv - Ilona 046 - 436 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

Valderenstraat 7 Oud-Stein tel. 046-4331278 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek kozijnen garagedeuren : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

garagedeuren

horren

horren

hor

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

julescourage.nl

De carnavalsweek zijn wij gesloten

julescourage.nl julescourage.nl

kozijnengaragedeuren garagedeuren kozijnen horren

Ramen & Deuren bv

kozijnen 26c garagedeuren Schuttersstraat 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

horren

garagedeuren

hor

27


Jomanda. Aafgeloupe waék bèn ich veur de jèste kjèr bie ein optraeje van Jomanda gewaes. Weer hawwe dao ein sjwoan plaetske weite te bemagtige lekker veuraan. Inèns kumpt Jomanda nao mich toe en lègkt mich häör hènj op de kop en zaet “ U zult lopen”. Ich kiek häör aan en zèk, maer ich mankeer niks. Ich doon nog ein poging häör nog eine kjèr oet te lègke tot mich niks mankeer, maer dao is gein sjpang tösje te kriege. Weer lègkt ze de hènj op miene kop en zaet hel “U ZULT LOPEN”. Wat meinste; wie ’t optraeje gedaon waor en ich nao boete ging, hauwe ze mich de fits geklauwd.

Leveroyseweg 3 6093 NE Heythuysen T: 0475 493055 F: 0475 494104 heythuysen@alfa-accountants.nl

Het APK keuringsstation in de regio

APK€€25,30,-all-inn all-in APK

(excl. roetmeting)

Het Service station voor al uw onderhoud

Grote beurt v.a. € 199,- Kleine Kleine beurt beurt v.a. v.a. €€ 85,69,Ook voor uitlaten, banden, accu’s, remmen Het Service station voor Hella - Airco diagnose en reparatie - Controle en reinigen van airco tegen nare geurtjes (39 euro). De diagnosespecialist in de regio. Wij maken gebruik van de aller modernste uitleesapparatuur (Bosch, Autocom, Launchtech) voor diagnose te stellen in modernste autoelectronica van alle merken, ook canbussystemen. Nu ook met eigen testbank (vermogensbank) - Voor diagnose en chiptuning

Partnerbedrijf van ANWB - eigen sleepdienst en 24-uur service Lid van BOVAG

Tel. (046) 426 19 95 / 06-53591433- Kijk ook op www.autofit-urmond.nl

“Opbloaskapel?”

Dartkampioen. Falco Cremers en Marco Vaessen waore bie Falco thoes aan `t pikvogele. Alle tjwé hawwe ze gezeen op de tillevies wie Barney dat deeg. Ze mooste allein nog effe oeffene op de top`s van de 20 gwoaije. Jôngens, es geer dit doot moot geer waal oplétte dat dao gein ruutje`s in buurt zin. Want ein kapot ruutje zin gein punten bie `t pikvogele en auch neet bie de pap en de mam.

email: mariaraven@hetnet.nl www.trefpunt-elsloo.nl

miele • aeg • liebherr • zanussi Optreaje 8 Moate Rös bie de Revuu stijgt zelfs Lins noa de kop! 28

66562

Paalweg 18, Urmond (naast de Jumbo)


Prinsengalerie 1938 Chris I Houben = 1939 Wim I Maas = 1940 Hein I Goergen = 1946 Wim I Maas = 1947 Nol I Driessen = 1948 Chris II Smeets = 1949 Lambair I Soons = 1950 Sjeng I Dassen = 1951 Jean I Creuwels = 1952 Thei I Vaessen = 1953 Willem I Dassen = 1954 Jac I Geenen = 1955 Pie II Driessen = 1956 Harrie II Martens = 1957 Harry II v Mulken = 1958 Pie II Schmeitz = 1959 Harie III Cremers 1960 Sjair I o.d. Camp 1961 Bertus I Duiverman = 1962 Jac II Penders = 1963 Jac III Aarts = 1964 Mathieu I v. Mulken 1965 Jan I Stijnen 1966 Willie I Driessen = 1967 Naud I Ubachs = 1968 Kees I Paulussen 1969 Thieu II Smeets 1970 Tom I Goergen 1971 Henk I Soons 1972 Huub I Duckers

1985 Jos I Nelissen

1969 Peter Driessen

1986 John I Smeysters =

1970 Jos Biesmans

1987 Pierre II Smeets

1971 Peter Duckers =

1988 Cor I Gabriëls

1972 Pierre Gorissen =

1989 Peter I Peerlings

1973 Huub Fredrix

1990 Leon I o.d. Camp =

1974 Henk Dassen

1991 Wil I Pepels

1975 Ronnie o.d. Camp

1992 Wil I Pepels

1976 Paul Leurs

1993 Thè I Duckers

1977 John Hermans

1994 Jos II Diederen

1978 Henny Goergen

1995 John II Smeets

1979 Eric Essers

1996 Math IV Penris

1980 Raymond vd Honing

1997 Pierre III Coumans

1981 Ralph Stijnen

1998 Paul I Driessen

1982 Marco Rinkens

1999 Harold I Salden

1983 Cristian Steevens

2000 Paul II Berix

1984 Mike Schepers

2001 Ron I Smeets

1985 Francois Soons

2002 Martin I Cremers

1986 Ivo Goergen

2003 Han I Snellings

1987 Roy Muris

2004 Lei II Pepels

1988 Ralf Courage

2005 Loe I Hameleers

1989 Serge Stijnen

2006 John III Claassen

1990 Mario Bocken

2007 Richard I Pepels

1991 Mark Habets

2008 John IV Berghs

1992 Mark Habets

2009 WillemII Janssen

1993 Bart Coumans

2010 Raymond I Gelissen

1994 Bob Smeets

2011 Jeffrey I Op den Camp

1995 Jeroen Schepers 1996 Ingo Voncken

Jeugdprinsengalerie

1973 Wim III Penders =

1957 Wim Penders =

1974 Sjé I Stassen

1958 Otto Grafe

1975 Math III Vostermans

1959 Jo Nelissen

1976 Wiel I Voncken

1960 Roland Gubbels

1977 Rens I Rinkens

1961 John Smeets

1978 Wim IV Stijnen

1962 Jac Soons

1979 Thei II Hanckman =

1963 Jac Soons

1980 Pierre I Schiffers

1964 Nico Ackermans

1981 Jan II Dassen

1965 Leon o.d.Camp =

1982 Lei I Rinkens

1966 Bert o.d. Camp

1983 Nol I Danklof

1967 Gert Killaars

1984 Miel I Steevens

1968 Larrie Dasen =

1997 Mike Smeets 1998 Kevin Driessen 1999 Rob Coumans 2000 Bas Berix 2001 Sander Goossens 2002 Falco Cremers 2003 Kevin Goossens 2004 Kenny Lemmens 2005 Rick Hameleers 2006 Sander II Claassen 2007 Luc Janssen 2008 Glenn Janssen 2009 Yves I Timmermans 2010 Bob II Dukers 2011 Brian I Haenen 29


Schoonheidssalon Tilly Yolanda’s nail centre Lichtflits en electrisch ontharen permanent Make-up gezichts- en lichaamsbehandelingen voetverzorging rimpelvermindering ageless huidversteviging Mauritsweg 89 - Stein - 046 -4339118

voor vakkundig stucwerk!

C.A. Kruithof

Schineksstraat 28, 6171 AN Stein tel/fax 046 - 433 98 00 GSM 06 - 53 89 72 74 www.unistuc.nl

›AANKOMEN ›VLAKSTELLEN ›VAKANTIE ›LEVELSYSTEEM VOOR CARAVAN. SNEL WATERPAS. ›SNEL HORIZONTAAL ›EENVOUDIG

Stabiele stand zonder vervelend schommelen Rustige slaap dankzij perfecte positie Volautomatische nivieaucontrole Geen opstuwing van afvalwater dankzij horizontale stand

›www.ep-hydraulics.nl 30

CT

RA

M

STABIEL

LSYSTE VE

CA

Horizontaal in 1 minuut Onmiddellijk klaar voor gebruik Volautomatisch Onderhoudsvrij Kompleet hydraulisch Geen slijtage Geen extra belasting aan chassis Extra beveiliging tegen diefstal

LE

Moeiteloos vlak door op de knop te drukken Volautomatische niveaucompensatie Stabiele en vibratievrije stand

VA N O M PA C

Kruisstraat 28 6171 GG Stein 046-433 4494 stein@teamkleding.nl


Seniorenprins Wil II Wil Janssen is de drie-énveartigste seniorenprins dae euver ’t seniorenriek van Stein zal gaon regeere. Hae is oetgerôpe op woonsdig veer januari 2012 in de zaal Brasserie de Merode. Naodat hae door gèt wirkluuj vermomd in ein schjurkar nao veur woord gedraage ging de vermomming langzaam oet en stong Wil es nuuje prins van de senioren dao. Wil maog gaon regere es Prins Wil II. Wil waor auch al bie de raod van Ellef van de CV de Senioren. Zien hobbies zin tuinieren en wènjele. Hea woont op de Haavestroat 25a in Stein. Prins Wil II weurt biegestange door zien Prinses Hilda. Zie höbbe höbbe Cafè ’t Houtereind es Prinsehof gekaoze. De receptie van Prins Wil II en zien Prinses Hilda zal op 11 februari om 19.11 oer starte in zalen centrum Vivaldi. Zien liefspräök is: Mit de senioren veurop, kent de vastelaovend neet kapot.

Aafsjiedsweurdje Seniorenprins Pierre II en Prinses Marieke Leef luuj van Stein en ômstreke, Mit name de Raod van Ellef van c.v. de Senioren, maer auch de Gardisten, de Sjötterie, de Bèsjen en eederein dae bie oos es Prinsenpaar betrokke waor…. Mit ’t karnevalsjaor 2012 sleete weer oos jaor 2011 aaf es Prins Piërre II en prinses Marieke. ’T Is ônmeugelik ôm eederein persoonlik te bedanke en daoroom bie deze; uch biedrage, aanwezigheid, de väöle felicitasies, de prachtige kadoos en bloome höbbe d’r veur gezörrigd dat weer oos èch Prins en Prinses geveuld höbbe!!! ‘T waor ein ônvergaetelik jaor mit es hwoagtepunt de optoch. Weer zulle veur ummer mit plezeer trökkieke op ein prachtig jaor mit hjèle fèjne prinsenpaarkollega’s !!! Weer wunsje ’t Prinsenpaar van 2012 sjus zwoaväöl plezeer es weer dat gehad höbbe !! Bedankt !!!!!!!!! Prins Piërre II en prinses Marieke 2011

31


Depositaire Juvena verzorgingsproducten OPI Hand- en (kunst)nagelverzorgingsproducten (kunst)nagelverzorging gezichtsverzorging permanent make-up cosmetische voetverzorging zonnebank en huidverzorgingsproducten bijoux & accessoires GGD gecertificeerd

Haalbrugskensweg 12 6171 JA Stein Telefoon 046 - 433 16 58

info@bellonavoncken.nl

de beste kijk op oogzorg

Omphaliusplein 25 adr: 6171 ZZ Stein tel: 046-433 33 33 info@haanoptiek.nl

dakwerkzaamheden, renovatiewerk woningbouw, verbouw/ herbouw

Bocken Deurtechniek

Meerser Koestraat 15 6171 PV Meers / Stein tel: 046-4335205 fax: 084-7177306 mob: 06-23077448 Bocken.deurtechniek@home.nl

WWW.BOCKENDEURTECHNIEK.NL 32

Ge

In naa


De Buut 2011 in Stein!!! 1 nov 2008. De jètste breef geit de deur oet nao ’t LVKA (Limburgse Vereniging van Karnavals Artiesten) ôm oos aan te mèlje veur de organisasie van ein van de veurrunj van de Limburge Buutte Kampioenschappen. ’t Waor spannend want sinds 1969 zeen d’r gein Buutte Kampioensjappe mjae gewaes is Stein.

organiseere. In 1969 deeg Jubel Schings, saame mit Pierre Cnoops weer mit, maer dan noe boete mededinging. En veur VV de Steinder Bök waor dit evenement in ein van de jètste Fjèsmarathon tenten. En dees tent waor toen 42 x 23 meter grwoat. Trök nao 2008. Veer kreege berich tot oos aanvraog neet doorging. Veer vônje dat hjèl jaomer. Maer weer ginge neet bie de pakke neerzitte en daorom ging d’r weer eine breef de deur oet. Nao telefoontjes en meeltjes in 2009 en 2010 mit ’t LVKA euver en weer, kom nao lang (!!!) wachte op 08 febr 2011 ’t verlossende meeltje tot weer op 14 november 2011 de allerjètste veurrunj kooste organiseere van de Limburgse Buutte Kampioenschappen. De Steinder Bök sjtônge op de kop. Prachtig vônje weer ‘t. En qua organisasie ginge weer aan de sjlaag. De buut zou plaatsvènje in de Fanfarezaal. Allein d’r waor ein grwoat probleem. De Steinder Revuu haej auch in die periode hun veurbereidinge veur hun Steinder Revuu. Saame mit de Steinder Revuu en Karel Pantus van de Fanfarezaal om de taofel gezaete en zwoa koame weer tot ein prachtige saamewirking en oplossing.

Ein sjtökse geschiedenis van oos Steinder Buutte Kampioensjappe. In de jaore ’50 en ’60 waor ’t de tradisie dat de Buutte Kampioensjappe woorte georganiseerd door de Vastelaoves Vereiniging van de buuttekampioen. In 1966 woore de Buutte Kampioensjappe gehouwe in Zitterd. Jubel Schins waor toen lid van VV de Steinder Bök . Jubel Schings deeg die buuttekampioensjap in 1966 wènne. (En wis geer tot Jubel Schings familie waor van Tjeuke “de vooger” Smeets? Vraog häöm mér!!) VV de Steinder Bök höbbe toen de jètse Buutte Kampioensjappe georganiseerd in 1967. Die Buutte Kampioensjappe woorte gehouwe in de tummerwirkplaats van firma Aarts. De Buutte Kampioen woor toen Frenske Appelmans oet Zitterd.

In 1968 in Zitterd waor ’t Jubel Schings dae de Buutte Kampioensjappe weer nao Stein haolde. En veur Jubel Schings waor ’t auch nog zien jubileum buut en waal veur de 11de kjaer. Zien buut waor in 1968 de bèste en VV de Steinder Bök kooste daordoor op 24 januari 1969 de 16de finale van de buutte kampioensjappe

De Buut 2011 waor gebaore. Op 08 november begoos om 13.00 oer de veurverkoup. Lei de Peep belde in paniek om 12.15 oer Pierre de Couman op om hjèl sjnèl nao de Fanfarezaal te kômme, want de luuj stjônge al in rieje dik veur de deur!! En jaowaal, zwoa drök, ongeluiflik. En bènne 2 oer waor alles oetverkoch. Tot oet Landgraaf en Venlo koame de luuj de kaertjes koupe. De 14de november braok aan. Prins Jeffrey I, Prinses Nicole en Jeugprins Brian I en alle buutte leefhubbers haeje de aovend van hun laeve. De ein nao de anger prachtige buut woort neergezat. Ôzze hoffotograaf Fons Verhoeve maakde de ein foto nao de anger mit ein grwoate lach op zien gezich. Eederein ging nao aafloup mit ein sjtevige lach heives en de Buut 2011 in Stein waor nog hjèl lang ’t gesprek van de daag. Dank allemaol veur uch hulp en ugge lach. De buutte kampioen 2012 woort oeteindelik Ger Frenken in de finale, gehouwe op 13 januari 2012 in Remunj. 33


Nieuw! Nu ook op vrijdag open!

Kinderopvang Professioneel, flexibel, kleinschalig, opvang per uur, maximale vergoeding!

Drogisterij & Luxe Parfumerie

Sanderboutlaan 27 Stein voor meer info:

www.bengelskinderopvang.nl

Meertens

Winkelcentrum Stein 046 42 60 177 Gravenstraat 9, Geleen 046 41 07 894

Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99

Rousseau Stein wunsj uch eine sjwoane vastelaovend!

Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99 Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99

Openingstijden: Winkelcentrum ma. 13.00 - 18.00Stein uur 046- 428 00uur 99 di. t/m vrij. T9.00 18.00 za. 9.00 - 17.00 uur Openingstijden: do. koopavond ma. 13.00 - 18.00 uur di. t/m vrij. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur do. koopavond

Teggert 63 - 6367 XL Voerendaal Tel. 06 - 209 576 41 www.simeth-installatietechniek.nl 34


11 Vroage aan de prins 1.

Wie is diene veur en achternaam en wo bés te geboare? Miene naam is Ronald Timmermans. Ich bén geboare in Geulle. Toen ich veer woor zin veer verhoest noa Stein. 2. Wat deis te veur de kos? Ich bén onderhoundsmonteur en zit mitname in ut onderhoud van weuninge. Ich maak badkamers, keukens, plafonds, kasten en zwoa get allemoal. 3. Wat deiste in diene vrieje tied? Ich goan gear fitse mit mien fietsvrunj en spinne bie Use-it. Ich klus van alles in os hoes en sinds kort ben ich same mit miene broor Roger begoos mit kwetsjbuul (trekzak) spele. Wiejer goan veer es gear get winkele en oet eate. 4. Wea is dien prinses en höb geer auch nog kénjer? Mien prinses is Mariëlle Driessen. Veer zeen 22 joar getrouwd en höbbe 3 kenjer, Toine (17), Yves (14) en Isa (3). (Joa, Isa dat woar ein gans onverwachts kadootje.) 5.

Wie reageerde dien familie d’r op dat ste prins bés gewoare? Die vele van hunne stool aaf. Die woare alweer aan ut bedenke wat ze noe weer kooste doon om uch allemoal te loate geluive dat ich Prins zou weare. Wie ich hun vertelde dat dat ech zwoa woar en dat Roger auch noch Adjudant woor, wiste ze effe niks mje te zegge es. “NEEJ HE – is ut ECH WOAR of beste oos aan ut bezeike”. Ze vonge ut GEWELDIG. Ze höbbe d’r allein neet van gesloape. 6. Kump ste oet ein vastelaovesgezin? Nei, ich kom neet oet ein ech vastlelaovensgezin maar ich zelf loap al mje es 25 joar mit in d’n optoch. De vasteloavend dea zit mich in ut blood en ich denk dat veer dat auch waal op os kenjer höbbe euvergebrach. 7. Wat it ste en wat drunk ste ’t leefste? Ich ving eigenlik alles lekker maar op ziene tied höb ich ens jel gear grieks en ich ving ut auch leuk om te goan wokke. Ut leefste drenk ich ein pilske oet ut vaat, maar unne witte

’t Huuske De mam waor drök bezig in de käöke toen ze inèns kèijhel reep: Vader, gank ens boete nao ‘t huuske en maak die zitplank èns. Vader reupt trök: “Dao is toch gaar niks mis mit dat sjiet-huuske. Dan reupt mam weer: “Dao is waal get kepot, maak ’t noe mer in orde.” Dus pap weer nao boete nao ‘t huuske, bekiekt ’t èns en reupt weer trök: “Minsj, dao is mit dat dèngk, èch niks mis. Mam reupt weer trök: “Nou, dan staek diene kôp maer ‘s door dat sjiet-gaat.” Pap deit dat en kiekt get rônjd en reupt: “Minsj, sjei toch oet, in dat gaat is auch niks mis.” Mooder reupt weer:

wien höb ich auch ens gear. Ut ennigste noadeil van dea witte wien is dat ich dea net zwoa snel drink wie beer. 8. Op welk leedje kénste ’t béste polonaise loupe? Dat maakt niks oet, ich loap eedere polonaise gewoon mit, hea mot waal ein bitje doorloape. 9. Wat beteikend vastelaovend veur dich? Vasteloavend is veur mich , 3 daag oetleave, op zoaterdigmörge ein kar inein houwe, mitloape in d’n optoch (leefst es vrouwmusj), mit eederein moele , springe en zeivere. 10. Wat wils dich és prins goan beteikene veur de Steinder vastelaovend? Ich haup dat veer in Stein mit z’n alle, euveral de tent op de kop kenne goan zette. Ein veurbeeld wil zeen veur eederein dea van Vastloavend hilt. Eederein d’r bie betrekke van jonk tot oud. En gaas wil geave same mit jeugdprins Jules en os adjudante Roger en Roy. Miene liefspreuk is neet veur niks: Mit spjas goan ich veurop en maak plezeer mit uch alle, Stein ich weit ut zeker, deze vastlaovend geit knalle! 11. Wie höbs te dich de létste tied geveuld noadat ze dich gevroag houwe om prins te weare? In ut begin hauw ich toch waal get kriebels, want wat geit allemoal op mich aafkomme. Ut zin toch waal veul lang daag en wie goan veer dat doon mit ozze kleine Isa. Oké, ich wis natuurlik waal wat ut beteikende want veer höbbe wie ozze zoon Yves jeudprins woar same mit Willem (Jannsen) es groate prins, ein gans joar mit de Steinder Bök mitgeloape. Wat höbbe veer van dat joar genoate. Toch wou ich dat geveul zelf auch waal ’ns mitmaake en höb direk joa gezag wie ze mich vroage om prins te weare. Es ut dan einmoal beklonke is dan begint ut: alles mot stiekem, de mos eine houp fantaseren en auch noch onthouwe wat ste allemaol gezag höbs en teage wé, dat vilt allemoal neet mit. Maar noe is ut zwoawiet, eederein mag ut weite en ich haup dat veer eine geweldige vastloavend goan kriege.

“Nou, dan kôm d’r maer weer oet mit diene awwe kop.” Pap wilt ziene kop oet dat gaat omhwoag trèkke en reupt dan beangstigd: “Mooder, help mich èns, want de haore van miene baard zitte vast in ein spleet van de plank!” Wo-op mam dan reupt: Dat deit pien, hè! Sjaak en Lies höbbe René nweddig en Sjaak pakde effe d’n tillefoon. René waor neet bie hun en zien èjntwoordapparaat stông aan. Sjaak loestert wat het apparaat zaet, drejt zich ôm nao Lies en zaet: Mam, loester ’ns, hea zaet dat ’r neet dao is, maer hae kalt waal taege mich. 35


Wilt geer get sjieks op de kop?

De Carnavalsgek

Bie Jettie Grotestraat 350 Kotem Elke dag open vanaf 13.30 uur Woensdag gesloten

100 95 75

25 5

Veer zin allein op aafspraak open. Marc & Jose Sleijpen Ruijl Lindendriesstroat 50 6171PZ Meas 046-4112232 06-54977926/0654977928 decarnavalsgek@home.nl www.decarnavalsgek.nl

0

1-6 carnavalsgek woensdag 20 januari 2010 16:09:50

pag 10 1-10 Kempen zaterdag 17 januari 2009 15:55:52

Veer pitsje ôs eine en höbbe toe vanaaf 11 fibberwari. Dônderdig 23 fibberwari is weer aope. Mauritsweg 96, Stein. Tel: 046 - 433 1452

Voor groepsreizen, schoolreizen, dagtochten binnen- en buitenland of gewoon heen en weer… Math Bekkers tel. 06 53 83 90 55 Biesmans Tours, Koning Clovisstraat 7, 6226 AE Maastricht

36

De Carnavalsgek

Café Ponderosa

10

95

75

25 5 0


C.V. Hötjes Moos 2 x 11 jaor! De groep HÖTJES MOOS besteit dit jaor 2 x 11 jaor. Veur oos aanleiding ôm in de pen te klömme. Gans in ’t begin begoos mit ein paar jóngeren die aktief waore bie de Scouting Stein en èns op ’t idee kaome oom mit te doon aan de optoch van Stein. De aller-iejèste wage is bie Fam. Vranken in Nuujdorp geboewt. Op eine aanhènger is toen de “Beerkeuning” geboewt. Dat is oos toen zwoa good bevalle dat weer beslaote oom ein jaor later get grwoater te boewe; de aanhenger is geruild veur ein boerekar mit ein auwt ôngerstel van ein böske. Dit waor echter te grwoat oom bie Fam. Vranken te plaatse en zin weer verkas nao ’t Scouting-geboew. Dao haeje weer väöl belangstelling en al gauw slaote zich ummer mjaer luuj bie oos aan. De driede wage moos in oos auge toch nog get grwoater waere es de twaede en toen maogte weer gebruuk make van eine transportwage van Jo Voncken transportbedrief. Eine auwe oplègger krege weer ter besjikking, maer woo ginge weer dae plaatse oom te boewe, mit ’t leefst ein daak baove de kop? De oplossing waor ein tent van steigermateriaal en de buuze zeen weer toen gaon ljaene bie boewbedrief Gorissen. 1990

weer nao 50m. in de Peldenstraot eine klapbènjd ! Optoch veurbie !! In 2010 kreeg de optochhal ein opknapbeûrt en eederein moos zien materiejaal doa weghaole en veur ein tiedje urreges anges opslaon. Väöl wèrrek, want weer haeje in de loup van de tied hjèl get verzameld. Naodat de hal vaerdig waor ( sjapoo veur de Bök ) , nuuj daak, nuuje stroum aangelag eeder zien berging en zwao, krege weer ’t idee oom get spesiaals te boewe en dan neet allein aan de grwoate optoch , maer auch aan de kènjeroptoch mit te doon. Ein tuinhuuske is toen op ein kerreven-ôngerstel geboewt en ein biepassende teks bedach. Dit jaor bestaon weer dan 2 x 11 jaor , ein ekstra reaje te maoge sjitteren in

De tent van zös breid bie zös hoag en 12 maeter lank, toegeknuipt mit zeil waor gezat en weer kooste weer aan de slaag. Ein paar jaor later is de naam “Hötjes Moos” bedach , ein póp gemaak die daonao eeder jaor op de wage mitging. Op ein gegaeve moment is in Stein ein optochhal gekome en weer waore blie dat auch weer ,same mit onger angere de “Klotsköp”, “Strwè Aezele en de Steinder Garde, dao terech kooste. Eindelik boewe zônger in de kouw en trèk te staon! In middels 10 jaor bezig , ginge weer veur oos jèste lustrum 11 jaor…dit bleek ein moejlik jaor, maer oeteindelik toch get sjwoans opgeleverd; de Lambèrt Soons-wisseltrofee. Eine ekstra stimulans oom door te gaon. In 2009 weer eine dômper ! Ein lang periode van boewe, pèkskes njaeje, eindelik in de optoch ,kreege de optoch. Ôngertösje zeen weer sinds de hèrfsvekantsie drök bezig oom alles op tied klaor te höbbe. De vrouwluuj en de mooders stug aan ’t njaeje, in de hal is zèllefs hulp van Paul Berix ingerope,zwoadat veer straks neet veur verrassinge kome te staon. Vol trots zulle weer karnevalszónjig op de wage staon !! Bie deze wille weer eederein bedanken dae oos de aafgeloupe 22 jaor.op welke meneer dan auch, geholpe haet !! BEDANKT !!!, namens c.v. HÖTJES MOOS

37


Foto’s Bokkeweekend 2012

38


39


?

cool dude...”

interieurprojecten van design t/m realisatie kruisstraat 45/46 6171GC Stein www.planbprojecten.nl

Bie Han de Mélkboer is ech alles te koup!

allein gein ôngergood!

40


Adjudant Maurice tösje de rwoaj twoaje!

17 februari Prinsereceptie nuuje sjtijl!

Café - Brasserie Merode Merodestraat 31 6171 XM Stein Tel. 046-4339131 / 06-53367247 Openingstijden keuken: Maandag t/m vrijdag van 16.30 - 20.00uur Zaterdag en zondag van 11.30 - 20.00uur

Opbraakstraat 18 6163 LB, Geleen tel: 046-4000880 www.kdvsapperdeflap.nl Rabobank:10.49.063.077

Leef vrunj en vriendinne van de Steinder Bök. De létste jaore is de prinsereceptie van de Steinder Bök oetgegreujd tot ein grwoate heppening. De luuj van Stein vénje ut leuk ôm oos hwoaglustighede persoonlijk te kome felicitere. Echter door de toeloup van vereiniginge en begeleidende acts, is de planning en doer van dezen aovend zwaor ônger drök kome te stoan. Kortom; het doerde allemaol te lang. Luuj koame neet aan feliciteere toe en ginge soms vreuger weg. Dit jaor doon weer dat angersj. Veer höbbe ein aangepast programma gemaak mit ein strakke planning en ein tiedklok ôm de spreaktieje van de vereiniginge te begrenze. Eederein dea bénnekump, weurt op volgorde van bénnekôms ingedeild in ein tiedsblok. Mit de lokale vereinigingen höbbe veer gooj aafsproake gemaak en hun grwoatendeils ôngergebrach in tjwea spesjaal vereinigingsblokke. Dees blokke doere drie kwarteer en de spreaktied van de vereiniginge is begrens op maximaal 7 minuten. De recepsie weurt strak geleid door eine ceremoniemeister. Programma: 19.00 oer Äöpening van d’n aovend 19.11 oer Sleuteleuverdrach door de burgemeister en verplichtingen eige vereiniging 20.00 oer Start receptie mit vereinigingsblok 1 20.45 oer blokken euverige bezeukers 22.00 oer start vereinigingsblok 2 22.45 oer blokken euverige bezeukers 23.11 oer einde receptie, start Prinsebal Weer houpe dat veer hie good aan doon en dat weer van de receptie weer eine gezellige aovend maake. Alvas bedank veur uch begrip en medewerking. 41


Nijverheidsweg 6171 AZ Stein Telefoon 046 - 433 33 77 Fax 046 - 433 97 81 www.josnelissenbv.nl nelissensteinbv@planet.nl

Judo, Jiu-Jitsu vanaf 5-jarigen, dames-gymnastiek en massage onder leiding van rijksgediplomeerde sportleraar Acupunctuur. Sjus wat geer nweddig höbt noa die daag! Ouch aerobic danse

Heerstaat Centrum 206 • 6171 HX Stein tel 046-4339076 • josheffels@ziggo.nl • mobiel 06-20396830

KOZIJNEN

KEUKENS

10

95

75

25

KOOKSTUDIO

5 0

42


Vriedig Sjwoale carnaval In de drökste weak veur ós es prinsepaar van Vasteloavesvereiniging de Steinder Bok, de weak tösje

’t Steyntje höbbe ein verstandelikke beperking of ontwikkelings achtersténdj en beleave alles doadoor op ein ganse anger maneer. Zie höbbe veul reigelmoat nweudig en weare dan auch good veurbereid op ’t bezeuk van de Steinder Bök. De kénjer woare allemoal prachtig verkleid en zaote gans kloar veur ein sjiek fjéske, mit és hwoagtepunt ’t oetrope van hun eige Prins en Prinses. Prins Sil en Prinses Soraya. Die glunderende gezichte van die kénjer, ongeluifelik ! Wat eine indrök heat dat op os allemoal gemaak. Ver krege zelfs ein eige gemaakte medaille omgehange door Prins Sil. Dat ménke zal ich nwoats vergeate, zwoa grweatsj mit ziene steek op de kop veurop in de polonaise. Ein paar foto’s van deze schitterende mörrige kent geer hie neave zeen. Steyntje BEDANK!!!! Het woar ein ervaring die os t ganse leave bie zal blieve Prinses Nicole 2011

Kénjeroptoch en Vastelaovend, steit auch eine daag sjwoale bezeuke op het programma. Eine super leuke daag tösje optochte, auwt wieverbal en recepsies. Harstikke sjiek om te zeen wie die kénjer doa ein fjéske van make. Zwoa klein wie ze auch zeen, ze loupe allemoal in de polonaise mit. Zie zette richtig de tent op de kop en dat hwuért auch zwoa. Euveral wo veer bénnekoame, ging ut fjés richtig los. Gewéldig! Wie anges woar dat wie ver s’mörges om 10.00 oer bie Kinderdagcentrum ’t Steyntje aankoame. Ein vas adres wo de Steinder Bok eeder joar mit hun prinse heen goan. Ver zeen doa geweldig ontvange en kreege good oetgelach wie alles in zien werk ging. Doa kéns te namelik neet mit eine houp poespas noa bénne vleege. De kénjerkes bie

43


Uw adres voor een gehele vezorging van: koude buffetten warme buffetten boerenbruiloften barbeque belegde broodjes

Slagerij

Ruyl

Heerstraat Zuid 20, Stein Informeer vrijblijvend tel. 046 - 433 15 33

* Al uw elektro-technische installatiewerkzaamheden * Voor particulier en bedrijf * Nieuwbouw, verbouw en renovatie

10

95

75

Beukstraat 42 6181 KV Elsloo Tel. 06-532 622 52 info@elektrotimmermans.nl www.elektrotimmermans.nl 44 1-2 pagina timmermans_2

25 5 0


Verkort Optoch Regelement 2012 1. INSCHRIJVEN VOOR DE DINSDAG VOOR DE OPTOCHT 2. NUMMER OPHALEN OP DE DONDERDAG VOOR DE OPTOCHT IN cafÉ ’t heukske TUSSEN 20.00 EN 21.00 UUR 3. OP TIJD KLAARMAKEN VOOR HET OPTOCHTVERTREK OM 13.41 UUR 4. DRANK OP DE WAGEN UIT HET ZICHT PLAATSEN, DRANK BEPAALD NIET DE MATE VAN PLEZIER 5. MAAK GEEN ROMMEL MAAR LOL 6. ZOEK GEEN RUZIE MAAR DRINK SAMEN IETS 7. BOUW NIET TE GROOT 8. MUZIEK HOORT ERBIJ MAAR NIET OVERHEERSEND 9. VOLG INSTRUCTIES VAN HET OPTOCHTCOMITÉ OP 10. LOOP DE GATEN DICHT 11. MAAK VEEL PLEZIER, VERTIER EN SJPAS. VOOR DE UITGEBREIDE VERSIE VAN HET OPTOCHTREGELEMENT ZIE ONZE INTERNETSITE: WWW.VVDESTEINDERBOK.NL

D’r kaome luuj langs de kapel van Maria in Nwoad en Corry kaom sjus nao boete. Zagte die luuj: “Wat is hie sjwoan geseerd, noch sjwoaner es bie meinige Prins”. Wo-op Corry zeet: “Jazeker, want hie woont auch eine keuning.” Wo op die luuj zagte: “verrék, dat is waor auch hie woont Jan de Keuning”. Fons Verhoeve waor foto’s aan ’t maake bie de Bèsj van ’t jaor. Corry kaom nao boete en Fons zeat: “ich kôsj ’t neet naolaote om ein paar foto’s te maake van die sjwoan verseering. Prachtig, woont hie de Bèsj van ’t jaor?” Jao, zeit Corry, die woont hie. Is dat danne de mam van uch? vreugt Fons. Nei, zaet Corry, dat bèn ich. Wo op Fons zaet: Nou zègk, ’n kômplement, maog ich dan ein foto van uch maake, wie gèr gewoon oetzeet? En dat haet’r dan auch mèr gedaon.

Veurleupige Roete optochte 2012 Kènjeroptoch start 12 fibberwari ôm 13.41 uur Opstèlle in Bergenkenstraat, Kamperstraat en van Cloudstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Dirgelen, Daggeweide, Bergsteeg nao ’t Wilhelminaplein wo de ontbinding is. Priesoetreiking in café ’t Heukske Grwoate optoch start 19 fibberwari ôm 13.41 uur. Opstèlle in: Bergenkenstraat, Kamperstraat, van Cloudtstraat, Vleugelmorgenstraat en de Diepenbeekstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valder-straat, Steskensstraat, Houterend, Vaart, Heerstraat Noord, Smeetsstraat, Sanderboutlaan, Heerstraat Noord nao ’t centrum Stein bie de Moutheuvel wo de onbinding is. Priesoetreiking in café ’t Heukske Voor meer informatie zie: www.vvdesteinderbok.nl

Giel van Aarts waor aan ’t wenjele langs de knaal. Opèns vilt hae euver ein sleg stjök paad en hae rolt zwoa mit zien hjèle höbbe en hauwe de knaal in. Maord en brenjt kwaakt hae oet, want hae kent neet zwömme. Sjus es hae zien laevesjaore aan häöm veurbie zuut flitse, kôme twàe kènjer aangerend ôm häöm te hellepe oet ’t water te kôme. Wie ze Giel weer op ’t drwuège hauwe, zaet Giel: Jônges, ich bèn uch zwoa dankbaar, zègk maer wat geer wilt höbbe en geer kriet ’t van mich. ’T jèste mènke zaet taege Giel: ich zouw bès gaer nao Euro Disney wille. Gein probleem zaet Giel, ich zörrig daoveur dat s’dich nao Euro Disney geis en waal mit de TGV. En ich, zaet ’t tàe-de kaelke, ich wil eine rolstool, eine stereotoore en eine blènjegeleide hôndj. Giel kiekt häöm èns stôm aan en zaet: doe bès toch neet gehendikept? Neij zaet ’t kaelke, maer es ich thoes zègk dat ich uch gered höb, zal dat neet lang mjae doere. 45


Mobile Catering voor evenementen, Braderie’s, zakelijke partijen,Bruiloften, communiefeesten of een ander feest.

OCI Nitrogen BV Mijnweg 1 P.O. Box 601 6167 AC Geleen 6160 AP Geleen www.ocinitrogen.com

M. Eussen- Kurvers Tel: 046- 4335940 Mobile: 0651061124 E- Mail : fmgdeussen@home.nl

Steinerbos 1 6171 AL Stein 046-433 24 74 info@brasseriesteinerbos.nl

Hans Meertens

Slagerij Pascal van de Bult Hoppenkampstraat 14 6171 VP Stein tel. 046-4338662 mob. 06-83565680 46

Traitteur

Kloosterstraat 2 6181 NJ Meers-Elsloo www.traiteur-hansmeertens.nl


Bok en Geit van ’t jaor 2011

Bok en Geit 2011 Henk en Jennie Goossens. Bok en Geit 2010 Peter en Lizette op de Camp. Bok en Geit 2009 Peter en Henriette de Koning Bok en Geit 2008 Janine en Herman Boumans Bok en Geit 2007 Joop en Maria Janssen. Bok en Geit 2006 Paul en Lenie Lardenoye. Bok en Geit 2005 Cor en Ria Claassens. Bok en Geit 2004 Ron en Sonja Pepels. Bok en Geit 2003 Pie en Alice Driessen. Bok en Geit 2002 Frans de Koning en Carina. Bok en Geit 2001 Bertha Ebben en Wil Pepels. Bok en Geit 2000 Ria Smeijsters en Wim Stijnen.

Zwoa Lei, eindelik Prins!

Corry van de Keuning zag jaore truuk ‘ns: Es ich later grwoat bèn, dan gaon ich bie de Bèsje. Ech grwoat is ze neet, mer waal bie de Besje en al 2 kjèr Bèsj van ’t jaor gewoore: in 2010 en 2011. Geweldig. En wie moot dat noe wiejer?

Zwoa te zeen begint ’t bloomemenneke van Stein toch stilaan of hilt hae os weer veur de gek. oud te waere. 47


100

Cafetaria de Vaart

95 75

25

Vaart 4 6171 CW Stein 046-4261066

5 0

pag 50 1-10 Vaart woensdag 28 januari 2009 9:39:26

Voor meer informatie en boekingen kunt u vrijblijvend contact opnemen met: JBG DJ, geluid- & lichtverhuur 046 4339341

johncoumans@hetnet.nl

Hertel P.O. Box 184 6160 AD Geleen T +31 46 476 94 57 E info@hertel.com Administratie- en belastingadiviseurs Peldenstraat 2, 6171 XX Stein Telefoon (046) 433 67 07

Hertel P.O. Box 184 6160 AD Geleen T +31 46 476 94 57 E info@hertel.com

hertel.com

hertel.com Omphaliusplein 16 6171 ZZ Stein 046-4332308

Kwaliteitswijnen

Harry & Marion Slotboom 48

Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein tel: 046-4260 760 www.heukske.nl


Weekend nuuje jeugdraod

höbbe veer marshmallows op ein stekske gedoan en dat boave ’t kampvuur gehauwe, dat woar ech lekker. Het woar ech leuk in het duuster. Veer höbbe auch nog verstoppertje gedoan. Wie het ein bietje koud werde zeen veer noa bènne gegange. Hie ginge veer het groawt Steins monopoly spel spele en dat woar bès grappig. Doanoa gingen veer oos bedje kloarmake. Wie veer dat gereigeld häeje ginge veer noa de film van “big mama” kieke. En rondj de klok van 23.30 oer ginge veer dan toch mer ès sloape. Veer woare zwoa kapot dat eederein hieël sjnel sleep.

Op 15 en 16 oktober 2011 bèn ich mit de nuuje jeugroad noa het scouting geboe gewèès veur ein teambilding weekend. Om 14:00 oer mooste veer doa verzamele en toen höbbe veer alle spulle in eine zaal gezat. Toen eederein doa woar zin veer gèt goan drènke. Doa noa höbbe veer boete ein spel gedoan woobie se op buim en anger dinger vroage moos zeuke en beantjwoorde. Dat woar ein super

s’Mörges woar eederein om 8:00 oer wakker. Effe doanoa zeen veer de tenj goan pötse en höbbe os spulle opgeruimpt, dat ging bès sjnel. Het ontbijt woar auch heerlik. Es lètste höbbe veer same mit de opperbok Han geoefend wat veer motte kènne as jeugdprins en jeugdroadslid, de polonaise en de salut. Toen koame de auwers de kènjer hoale. Het woar ein geslaagd weekend, veer kènne der tègenaan same es jeugdraadsteam mit ozze neuje jeugdprins. Jeugdprins Brian I (2011)

leuk spel. Auch höbbe veer op ’t scouting terrein op ein tokkelbaan getokkeld. Dat woar ech vet en ging auch ech snel. Natuurlik höbbe veer auch nog gevoetbalt. Laat op de middig zeen veer mit z’n allen goan eate. Op het menu sting pannekeuk en spaghetti. Toen ’t duuster woort, höbbe veer ein kampvuur gemaak. Bie dat kampvuur krège veer het toetje geserveerd. Auch

Es Maurice ein bietje doorwirk geit ’t boetezwömbad in Stein op tied oape. 49


11 Vroage aan de jeugprins 1. Wie is diene naam en wienijë en wo bêste geboare? Jules Leers geboare in oos eige brak boave in bèd.

7. Wo zitste op sjoeal ? ’T Kreefje in Bèlsj

2. Wooròm vunjste vasteloavend zwao leuk ? ’T verkleiije is sjiek, en natuurlik de sjpas en plezeer en lèkker gek doon.

8. Welke meziek vunjste leuk ? Vastelaoves mèziek, en hardrock zwao wie Metallica.

3. Wat deiste ’t leefste aete ? ’T lèkkerste aete is pizza margarita 4. Höbste ouch nog breurkes en/of zösterkes ? Jao mien zöster is Kiki 5. Wat zin dien hobbies ? Voetballe, Scouting boete brakke en moto Gp 6. Wienijë wiste zeker datse jeugprins waus waere ? Wie Ives prins waor zaot ich saame bie Nicole devoije waor.

9. Wie stelste dich de groate prins veur? Grwoawt lank ro-aije haore maar waal eine échte vastelaoves prins. 10. Vertèl eins get euver dien pap en mam ? De pap is van aannummer Leers oet Ealse. En de man is Dochter van oud prins Pierre van 1980 11. Wilste nog get angesj zegge ? Dat veer allemoal saame ein geweldige tied tègemoet goan, en dat ederein good mit deit. Dan maake weer der eine sjieke vasteloavend van. ALAAF

1986

1986

2012

2012

’t zit bie ôs in de femilie

50


info@henksoons.nl

www.henksoons.nl

WONINGINRICHTING

Smeetsstraat 46

6171 VD Stein

Tel 046 433 8111

Fax 046 433 9242

Een nieuwe naam voor een vertrouwde zaak! Anja Pepels Kruisstraat 39a 6171 GC Stein

viaËœanja b

D A M E S M O D E

51


Leef Steinder Bök,

Op en top vrouwelijkheid dees lelie! Sandy (Hydrangea macrophylla) Ein verrassend creatieve hortensia. Joonk en nog volop in de knop. Zeer impulsief en sociaal floreert ze in eeder boeket. Ein begrip in de Steinder bloomewearelt!

Veurig jaor höbbe v’r oos al get beater ljèrre kénne en zin v’r zelfs in de Bésj belèndj. Tied ôm die kénnismaking get wiejer te verdeepe, zeker noe v’r es Moerbleumkes veur oos lustrum staon. Want weit geer eigelik waal wat veur bloome agter die Moerbleumkes sjoel gaon, wie oos boeket is samengesteld en wie v’r ut sjwanste bleuje? Want… bloome greuje ut beste op vruchtbare Steinder groondj… koome oet de knop in de zon… moote mit zachte hendj weare behenjeld… bleuje op bie voldoende voch… en höbbe dageliks ein portie liefdevolle Steinder kal en aandag nweddig! Pas dan presentere ze zich in volle glorie, mit al hun pracht en praal… en kries te ein riep, riek en weelderig boeket!

Gadisja (Hyacintus orientalis) Redster in nwoad, symbool veur toewijding en boetenléndsje sjwanheit. Machtig en trotse oetstraling, ougst in leaves vreugde. Vult ut boeket mit heur hyacintenlok prachtig aan!

Ingrid (Rosa rossa) Hartstochtelijk en verleidelik, fier en rech op. Soms ein bitje stekelig maar mit de gooj haeisje prima te hantere. Es ze bleujt is ut veur 100%, grenzeloos en overtuugend!

Mariëlle (Gladiolus illyricus) Ougst bewoonjering, is eine overwinnaar. Bloom veur de 4-daagse in Nijmegen, symbool van ein sterk karakter!

Mirja (Paeona festiva maxima) Prinses ônger de pioenrwoaze. Zörgt veur spektakel, stroalt ônger bleujtied en sjlookt van zomerse zeutigheid. Riepere exemplaare zin prachtig. Heat de naam verwénd te zin, maar dat vilt flink mit! Jacqueline (Lilium Longiflorium) Zuuver en beminnelijk, van boete stevig maar van binne superzach. Symbool veur houp en vervult van deereleefde.

Daisy (Margarites) Leef en oonsjöldig, ut zunke in hoes. Ietwat op de achtergrôndj, rustig en geneetend. De parel van ut boeket!

Manon (Pioenroos lactiflora) Riek, krachtig en waardig, duudelik aanwezig in elk boeket. Prachtig in de knop, euverweldigend in volle bleuj! Ans (Cattleya trianae) Wildj en weelderig. Is gear in gezelsjap en bleujt op in ein vochtige oomgeving. Is neet de grwatste mer heur kracht bliet verbaaze. Veul leefs van de Moerbleumkes, Alaaf!

Ingrid.

Mirja.

Jacqueline.

Sandy.

Gadisja.

Daisy.

Mariëlle.

Manon.

Ans.

52


Ja Leon, dat gebeurt d`r èste te lang de aoijem inhils om eine six pack te kriege terwiel dig eigenlik ein beervaat hÜbs!

Giel oefent veur de buutekampioenschappe van volgend jaor. 53


Beek, Hoolstraat 5 Stein, Mauritsweg 9 Elsloo, Stationsstraat 104 Bunde, St.Agnesplein 2 Meerssen, Beekstraat 5 Geleen, Barbarastraat 20

www.dukers.nl U kunt ook bestellen via onze webshop op www.dukers.nl 54


Wiskunde veur gevorderden Sjlumme minsj + Sjlum vrouw weurt Romance Sjlumme minsj + Dôm vrouw weurt Affaire Dômme minsj + Sjlum vrouw weurt Huwelik Dômme minsj + Dôm vrouw weurt ongewunsjte zwangerschjap

Brouwerij de Fontein Ondergenhousweg 15 6171 GW Stein t: 046-426 2858 f: 046-426 2859 info@brouwerijdefontein.nl

Business Park Stein 196 6181 MA Elsloo 046-436 03 09 www.airco1.nl 1-10 Fontein

donderdag 21 januari 2010 21:32:33

6171 JA Stein, Haalbrugskensweg 18a, tel. 046 - 433 20 45 6121 LD Born, Kerkstraat 30a, tel. 046 - 485 63 55 www.haircompanykappers.nl

Wiskunde op ’t wèrrek Sjlumme baas + Sjlumme wirknummer weurt winst Sjlumme baas + Dômme wirknummer weurt productie 100 Dômme baas + Sjlumme wirknummer weurt promotie 95 Dômme baas + Dômme wirknummers weurt euverwèrrek 75

Wiskundig winkele Eine minsj zal 20 euro betaale veur gèt van 10 euro wat hae kent gebruuke. 25 Ein vrouw zal 10 euro betaale veur get van 20 euro wat ze neet 5 nwuèdig haet. 0 Algemeine statistieken en vergeliekingen Ein vrouw maakt zich zörg euver de toekomst totdat ze trouwt. Eine minsj maakt zich pas zörg euver de toekomst es hae trouwt. Eine succesvolle minsj is eine dae mjae gèljd verdeent dan zien vrouw kent opmaake. Ein succesvolle vrouw is ein die zwao eine minsj kent strikke.

Wiskundig bekieken van gelök Om gelökkig te zin mit eine manskael, mooste häöm hjèl väöl begrip sjènke en neet häör probeere te begriepe en ein bitje leefde gaeve. Om gelökkig te zin mit ein vrouw, mooste häör väöl leefde gaeve en neet probeere te begriepe. Wiskundige laevensdoer Getrouwe manskaels laeve langer dan vriegezelle, maer vriegezelle manskaels leave leever. Ein vrouw trouwt mit ’t idee, dat de manskael zal verangere, maer deit dat neet. Eine manskael trouw mit de houp, dat de vrouw neet zal verangere, maer deit dat waal. Discussie logica Ein vrouw zal altied ’t lètste woord höbbe in ein discussie. Alles wat eine manskael daonao nog zaet, is per defenitie ’t begin van ein nuuj discussie. Vastelaovesdinsdig: de Bèsje zin gezellig in de Moutheuvel es de muzikant eine polonaise inzet. n dao gaon ze allemaol: prins en prinses veurop, get luuj d’r achter aan en natuurlijk auch de Bèsje. Allein Nanny Pepels bliet aan de taofel zitte. Normaal deit Nanny altied mit. Nanny kôm mit, reepe de Bèsje al, mé Nanny zag: dat geit neet, ich höb ein te klein panty brook aan en es ich sprèng zakt die aaf mit ongerbrook en al. Dan staon ich hie zônger brook aan te sprènge. 55


- administraties - loonadministraties - jaarrekeningen - fiscale aangiften - fiscaal advies - overige financiĂŤle dienstverlening

Accountantskantoor De Vries Keerend 26 6171 VT Stein Tel: 046-4000526 Gsm: 06-50657800 www.devriesaa.nl info@devriesaa.nl Wijngaardsweg 48 HEERLEN - 6412 PJ Heerlen - t. *31 (0)45 523 36 99

www.parketreus.nl

Plaatselijke Winkeliers sponsor van & Horeca de Steinder

Stimulanspries veur de optochjeugd oet groep 7 & 8

56


Vastelaoves gedich op de 11e van de 11e opgedrage aan Vastelaovesvereiniging de Steinder Bök Stein 11 – 11 – 2011

goan wo ze al alles kloar höbbe staon óm de sjeût te lossen, van eedere vereiOp de 11–de van de 11–de komen alle niging deid dat ein. vastelaovendgroepen bie-ein in de St. En is de vastelaovend ingesjaoten in Martinuskirk in Stein. Stein dan op nao de Fanfarezaal, wo de Om zich allen effe te bezinnen , eer ze koffie, thjae en Bokkemik klaor zullen staon. aan de vastelaovend beginnen. En is de mèsviering dao dan gedaon, Dan kan ’t Steinder Leedjes Konkoer beginnen…. dan kenne weer in optoch gaon. Nao ’t Dirgelenplein, bie ut beeld van de Wae, oh wae zal wènnen ? Bèsj van Stein. Weer gunnen eederein väöl gelök, dan Om d’r èns effe bie sti, bie alle vastela- kan deze aovend neet mjae stök. ovesvrunj die van oos zin heengegaon. En wunsje uch allen väöl plezeer op ein Dan weurd hie ein bleumke gelag en ein- gepaste en nette meneer! en-anger weurd gezag. Alaaf, En is dees seremonie dan gedaon, kènne weer mit oos allen nao ’t Wilhelminaplein Bèsj, Corry de Koning

57


Installatiebedrijf Haas vof CV installaties ● Gas ● Water ● Sanitair ● Onderhoud

=jjg Zc AZVhZ kVc 8K"`ZiZah

Hortensiastraat 40 ● 6163 MJ Geleen Tel./Fax: 046-4510521 ● Mobiel: 06-51083367

in eeder weuning bloome van ’de Keuning’ Hofleveranceer v.v. de steinder bök

Bloemensalon

P. de Koning

Bouw- & Kitservice

Valderstraat 36, Stein Tel. 046 - 433 14 31

Pascal Gorissen Kinskystraat 38, 6171 LZ Stein Mobiel 06 - 11 31 78 55 e-mail: bouwservice-PascalGorissen@home.nl

Kinderopvang “De Wei” flexibele opvang - professioneel - kleinschalig huiselijke sfeer - extra aandacht

Irma Thewissen Heerstraat Zuid 12a 6171 XG Stein 046-433 18 87 06-11 205 498 www.dewei.nl 58

Wij printen alles: Groot formaat: Posters, Banners, Stickers, etc. Klein formaat: Visitekaartjes, Briefpapier, Flyers, Folders, etc. De beste prijzen voor zakelijk en particulier Business Park Stein 206 | 6181 MB Elsloo T. 046-426 02 87 | F. 046-426 02 89

10

95

75

25 5 0


Pierre maog weer alles eate van d’n dokter.

Oud Prins Jeffrey hauw es wunsj eine kjèr mit te wirke in ein professioneel keuke. Dit jaor heat hea eine daag mit moage koake in ’t restaurant Moods op ’t Preuvenemint. Dit smaakde nao mjae.

Café de Bekker Vastelaovend 2012! Vriedig 10 febr.

grwoat Patsjebal mit DJ Stan the Man!

Zônjig 12 febr.

Kénjermiddig mit DJ Skinny gratis spréngkösse v.a. 14.00 oer

Zônjig 19 febr.

DJ Stan the Man v.a. 18.00 oer

Maonjig 20 febr.

Oetrope Bok & Geit v.a. 15.00 oer DJ Stan the Man v.a. 20.00 oer

Dinsdig 21 febr.

Grwoat Kénjerbal v.a. 14.00 oer Meziek van de Mezieksmurf m.m.v. Neet Normaal! en Ha!die3 Present.: Stien Struys & Piet Piraat veur alle kénjer gratis sjlôktuutje! DJ Skinny v.a. 20.00 oer

Woonsdig 22 febr.

Veurzichtig aafkicke mit eine hjérring of ein bôterham

Veer wunsje uch eine super sjwoane Vastelaovend! 59


John Westhovens Natuursteenwerken

Kinskystraat 10 6171 LZ Stein Tel. 046-4339768 GSM 06-51827919

Specialist in het leggen & zetten van natuursteen

Wilt u meer als stucwerk alleen! Ralph Schmitz

Van de Laar ijzer waren Uw adres voor: ijzerwaren, elektra, sanitair, verf, sleutels namaken, laswerkzaamheden, slijpen, slot montage, gratis advies, enz., enz. Kerkstraat 17 Oud Stein ag t/m Vrijd Dinsdag tel.: 046-4339938 t 18 uur van 9 to 9 tot 16 uur n va ag info@vandelaar-stein.nl Zaterd

The Readshop/ Postkantoor

Boeken, tijdschriften, wenskaarten, staatsloterij, kantoorbenodigheden, tabak, dagbladen, lotto

Omphaliusplein 28, 6171ZZ, Stein tel. 046-2020920 www.thereadshop.nl

De Libel 7, 6171 TC Stein Tel.: 046-4335406 Mob.: 0654305524

• Alle stucadoorswerkzaamheden • Sierpleisterwerken • Ornamenten - Lijstwerk • Italiaanse stuctechniek • Buitengevel-isolatie • Krabpleisters • Verlaagde plafonds

Voor al uw machinaal timmerwerk, deuren, trappen, kozijnen, enz

Veldekelaan 31 6191 CS Beek Telefoon (046) 437 57 10 b.g.g. (046) 433 84 04 60


Het is fun, het is anders, het is makkelijk en super effectief, het is Zumba! Het is opgezet door Alberto 'Beto' Perez, een danser en choreograaf uit Miami Zumba is het heetste, snelst groeiende fitnessprogramma wereldwijd! "Zumba" betekent letterlijk "snel bewegen en lol hebben", een omschrijving die perfect beschrijft waar deze training voor staat! Zumba combineert de meest effectieve oefeningen met de exotische ritmes van Latijns-Amerikaanse muzieksoorten als Salsa, Merengue, Cumbia, Samba, Calypso, Reggaeton en Hiphop. De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat je niet eens door hebt dat je bezig bent met een geweldige training! Kom langs voor meer informatie!

61


SOUND LIGHT VISION Xymio is uw licht, geluid en beeld! Xymio speelt in op emoties om van uw evenement een ware belevenis te maken. Ook voor verkoop en losse verhuur van professionele audiovisuele apparatuur bent u bij Xymio aan het juiste adres. Bezoek onze showroom! Ontdek www.xymio.nl

EvEnEmEntEn tEchniEk | Gewandeweg 3 Geleen | t 046-4436100

62


Plef么ns 么m te pwu猫nne!

JB Plafondbouwsystemen BV Polychemstraat 4 Tel. 046-4379448 info@plabos.nl

6191 NL Beek Fax. 046-4370185 www.plabos.nl

63


Surveillancediensten Objectbeveiliging

Postbus 84 6170 AB Stein Gemeente Haven 20 6171 EG Stein

Evenementbeveiliging Hondenbewaking

Communiceren met Burgers

CMB wunsje alle geitjes en bรถkskes eine sjwanne vastelaovend 64

C m B


Weer ôngersjteune de Steinder Vastelaovend

Café Thei de Bekker Wilhelminaplein 18 Stein

Prinsenhof 2012

Tommy,

proficiat namens VV. De Steinder Bök en väöl succes!

Fanfarezaal Stein

Café ‘t Pintelierke

Café Jacobs

Café ‘t Houterein

Café de Taterstein

Café ‘t Kempke

Café de Poart

Café de Witte Ballon

Café ‘t heukske

Café Oud Stein

Ondergenhousweg 1 Stein

Kelderstraat 26 Stein

Wilhelminaplein 28 Stein

Kruisstraat 2-4 Stein

Meerser Eindstraat 31 Stein

Café de Put Vaarstraat 19 Stein

Houterend 21 Stein

Smeetsstraat 16 Stein

Past. Erckensstraat 23a Meers

Kruisstraat 96 Stein

2012

Café de Sjoester

Schinekstraat 11 Stein

2012

Kelderstraat 8 Stein

Stein 65


J

Piet

anssen

rolluiken en zonwering tel: 046-426 0241 Urmond

Wo moot ich noe kieke?

Bouw Advies G. Aarts Stein b.v.

Smeetsstraat 4 6171 VC Stein Tel. 046 - 433 34 32 Mobiel 06 - 15 88 85 35 @l: aartsbouwadvies@home.nl

Fons Verhoeve

Metal & Fotography Art www.fonsverhoeve-art.com 66

Heisteeg 5 6171 NH Stein LB Tel.:046-433 69 49 Mob.:06-23 56 22 22 Fax: 084-747 93 61 E-mail: johndietz@home.nl


Hjèrbetwoan aan Wim Claassen. Wim Claassen 90 jaor jônk.

Op 29 nov 2011 haet Wim Claassen deze respektabele laeftied bereik! Wim is veur V.V. de Steinder Bök de “éminence grise” op ’t gebied van de protokolle en bokkeköp teikene. Wim deit dit al mjae es 50 jaor. De ôngersjeijinge wat Wim al heat zin: * Op 31 januari 1997 toekènning van de Culturele Ere Orde van VV de Steinder Bök. * Op 3 mjèrt 2000 ingesjrévene in ’t Gouden Book van VV de Steinder Bök . * In 2009 oetreiking van de Steinder Vastelaoves Orde van Verdeenste. * Op 29 november 2011, oetreiking van de verseerselen, behuèrende bie de insjrieving van ’t Gouden Book. (In ’t jaor 2000 waore die verseerselen nog neet.)

aan ziene bienaam “Willy Mooi Weer” is gekôme. Toen vertèlde Wim dat hae de einigste koelpiet waor dae eedere daag heives ging mit ein wit gestreke humme aan en mit ein krevat. En dat nao eederen daag hèl wirke in de zwarte ôngergróndse koel. Auch waor d’r ens ’t iedee om in de Bèsj ein foto te zètte van de luuj van Stein mit hun biename. Op de vraog aan Wim of dat auch mit ziene bienaam koos, zag Wim: “dat is good”. Wo-op Annie zaliger toen hjèl hèl zag: “dat nwoats, dat hoove de luuj neet te weite”. Wovan akte!!! Wim deit flink rouke. De dokter haej ens taege Wim gezag: “heer Claassen, zou u niet eens stoppen met roken? Dat is veel beter voor uw gezondheid” Wim vroog aan de dokter: “en wat sjaelt mich dat dan in jaore?”. De dokter zag: ”nou, toch zeker 10 jaar”. Wo-op Wim haet gezag: ”good, dokter, die paar jaor langer hoove auch neet direk, laot mich nog maer get geneete”. En dat is teikenend veur Wim; Réjalisties. Jan van de Pöt en André verzörrege Wim eedere daag. Ze zin auch al èns mit hun driekes op de tillevies gewaes in ’t programm, Man bijt hond. Waereldberoemd waore ze toen in Stein. En tot slot, wis geer dat Wim al zien teikenwerk mit ’t paraaf “WC” deit kènmirke? Maer de truuk is om die paraaf te zeuke. Want Wim “verstuk” zien paraaf IN de teikening. En soms in de baard van de bokkekop. En hjèl dèk in ein bölke in ein tekening. Zeuk maer èns es geer weer ein kunstwerk zeet van Wim “Mooi Weer” Claassen. Wim, bedank veur alles. Alaaf.

Eeder jaor weite neet allein VV de Steinder Bök de waeg nao Wim ôm protokolle te laote teikene, maer auch anger vereiniginge van bènne en boete ’t Steinse. Es belwoaning wol Wim niks höbbe es allein maer kaertjes veur de dónderdig Prinsoetreuping, woo zien protokol weurd veurgelaeze aan de nuuje Prins. En kaertjes veur de dinsdig, de bejaarde-aovend in de Tent, en get konsumpsiebónne. Wim, de besjeijenheit zelve. Vreuger en noe nog deit Wim de luuj hartelik ôntvange. Same mit Annie zaliger en Wim toen en noe is ’t altied good toeve bie Wim thoes. De koffie sting en steit altied klaor. Want Wim vunjt ’t nog altied geweldig om dat te doon wat ’r gaer deit, kalligrafies sjrieve en teikene. De jètste ôntwerp-deekorstökke in de tent kôme van de henjd van Wim. En d’r zin eine hjèlle houp deekorsjtökke auch gemaakt door Wim. En later is Ton Haenraets Wim dèks gaon helpe. Op de vraog wie Wim aan dat talent kumpt, vertèlt hea dat ‘t altied al in häöm zaot. In de koel, ôngergróndsj waor ’t allein maer hjèl hel wirke. Later kaom Wim baovegróndsj te wirke en waal op de teikenaafdeiling. En dat waor wat Wim moos höbbe. Dao koos ’r get doon mit zien talent. Oajt is Wim gevraog wie ’r eigenlik 67


68


Veer ôngersjteune de Steinder Vastelaovend! e Fritur / é f a c eet rinp o d w u t S nPieeldenstraat 1250,35 e 3 3

­046 - 4

friture de P oart Wilhelmin aplein

28a Stein 046 - 433 79 90

Cafetaria de Vaart Vaart 4 Stein 046 - 426 10 66

Cafetatrraiaat L28aSretewini Kelders 046 - 433 69 92

Sezoen 2012

Eindelik eine auto wo Marga waal aan de pedaale kump.

steunkaart 2010

maandag 25 januari 2010 11:06:02

voor de lekkerste koffie en de beste service verkoop - verhuur - bruikleen - service Keerend 61 6171 VS Stein tel: 046 - 433 93 83 www@limcaf.nl

69


Gaston en Monique Eidams Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein 046 - 433 29 15 Internet: www.eidams.keurslager.nl E-mail: info@eidams.keurslager.nl hofleverenceer van VV de Steinder BÜk Voor al uw warme en koude buffetten en barbequeparty’s

70


Aktiviteite van “De Steinder Bök” KEUNINGKLIKKE VASTELAOVESVEREINIGING

4 febr. 2012

Hoes-aan-hoes-verkoup Bésj 12 febr. 2012

Kènjeroptoch VV de Steinder Bök 16 febr. 2012

Auwt Wieverbal in café de Put 17 febr. 2012

Bezeuk basisscholen en ’t Steyntje 17 febr. 2012

Sleuteloverdrach en Prinsenrecepsie VV de Steinder Bök, aansloetend Prinsenbal 19 febr. 2012

Grwoate optoch VV de Steinder Bök en start Vastelaovend 20 febr. 2012

Bezeuk fanfarezaal, fjès van basisschool de Brök en SOP-trèkke mit de Bok en de Geit 21 febr. 2012

Kènjerbal in Café de Bekker en Vastelaovesshow Café de Put 22 febr. 2012

Askruisje halen in Kerk St. Martinus 1, 2 en 3 juni 2012

TentfeStein

23 sept. 2012

Boumsjtamzaege Schietsport Centrum Stein 11 nov. 2012

Aöpening vastelaovesseizoen en Stein leedjeskonkour Voor meer info kijk op onze website: www.vvdesteinderbok.nl

71


TentfeStein Datum 2012; 1, 2 en 3 juni

Vrijdag 1 juni; Juicy Lucy en nineties party met DJ Henri Kicken Zaterdag 2 juni; Soul Toppers WIll & Eric en Groovelife Zondag 3 juni; de faute middag, dĂŠ familiedag van Stein

72


10

95

Weer brénge ‘t ganse jaor kleur in hoes!

75

Kruusstraot 45 6171 GC Stein www.robstassen.nl

25 5 0

1-2 Stassen donderdag 22 januari 2009 15:06:27

Voor al Uw feest en drank verzorging Nu ook het adres voor verhuur van geluid installatie’s Verhuur van tap installatie’s – koelkasten en koelwagen Verhuur van tafels – stoelen - barkrukken Levering van alle soorten dranken en feesttenten Meest actuele informatie op onze site www.sjefgoossens.nl 73


Veer wunsje uch eine sjwoane vastelaovend!

vossen Peter

optimaal horen & zien

Veer zin op vekansie van 13 t/m 21 fibberwari Kruisstraat 41a 6171 GC Stein 046-433 50 62 www.petervossenoptiek.com

74


Wao, is ’t paerd van de Sint gebleeve?

Mit mien rendeer ein lang wiekendje weg!

Jo Schmeitz

goudsmid-juwelier

Hofleveranceer VV de Steinder BĂśk

Wilhelminaplein 13 6171 EN Oud-Stein T 046 426 20 88

www.joschmeitz.nl info@joschmeitz.nl 75


Nou Thèke ... van de femilie mooste ‘t höbbe ... doe boews ein sjöttelokaal en Willem brûkt ‘t weer aaf!

Bekker Dukers hofleveranceer Pinkpop 2012?

Antieke Bouwmaterialen - Tuindecoraties - Poorten - Hekwerken Design en decoratie - Vintage en gebruikte Designmeubels

Barbara & Ton Meijers Havenstraat 22-24 Stein Tel. 046 - 433 79 73 ’s zaterdags altijd open van 08.30 tot 17.30 uur

76


Spoorwegveiligheid BV

ontwerp: plan b projecten

- Leider werkplekbeveiliging - Leider Locale Veiligheid - Veiligheidsman - Grenswacht - Veiligheidkundige - Werkplekbeveiliger WB-O-U-V

Certificeringen: - ISO 9001:2000 - VCA** 2008/05 - BTR

Spoorwegveiligheid BV

Maasbanderkerweg 20 6171 RT Stein m: 06-17400678 f: 046-4112469 e: dss@home.nl


Veer gaeve kleur aan

Stein Hofkamp 16, 6161 DC Geleen 046 - 477 50 50 www.drukkerijkeulers.nl info@drukkerijkeulers.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.