Besj 2016

Page 1

vastelaovesvereiniging vastelaovesvereiniging

„De Steinder Bök” 69e jaorgank - vastelaovend 2016

de BèsjJaorliks Vastelaovesblaad van de Steinder Bök

Wat vèngt geer dit jaor allemaol in dees gezèt?

Opgedrage aan: Prins Raymond II Dukers Redaksie: Ingrid Janssen Harold Salden John Claassen Ton Sleijpen Platsjriefcontroleur: Ingrid Janssen Sponsorcommissie: Richard Pepels Raymond Dukers Stefan Meulenberg Peter Pepels Ton Sleijpen

Steinder DJ op Europese Tournee! De internasionale doorbraak van DJ Will liekt noe aan te kôme. Aafgeloupe weak woort bekènd dat Will door ein grwoate boetelènjdse bend is geboekt om mit op Toernee te gaon door Europa! Kiek gauw op pag. 9.

Advertentiewerving: Roland Gubbels Redaksiesikkretariaat Bèsj: Postbus 111, 6170 AA Stein debesj@vvdesteinderbok.nl www.steinderbok.nl Drök: Drökkerie Econoom Baek Foto’s: Fons Verhoeve, Hans Meerbeek, Angelique Haenen, Studio Janssen, de luuj van Stein. Oetgaever: V.V. de Steinder Bök Niks in dees oetgaaf maog waere gekopieerd of gebruuk zônger oetdrökkelikke, sjriftelikke toestömming van de oetgaever. De bokkekop c.q. het logo van de Steinder Bök zin eigendom van de vereiniging.

Sextape van Steinder politici gevônje! Nao de Steinder sjandale rôndj eine frisje wèndj, dea neet frisj bleek te zeen, is d’r weer ein nuuj probleem in ‘t Gemeintehoes. Weer ontvinge anoniem eine sextape oet ‘t Gemeintehoes! Kiek op pag. 12.

Pries: Euro 2,50 Stein: Eeder geliekenis mit bekènde of bestaonde perswoane berös op louter toeval.

Baldadige muzikant opgepakt! In ‘t boetelènjd is eine baldadige muzikant oet Stein opgepak. Hea woort betrap wie hea vernielinge aanbrach aan eigendômme van de Bèlsje Staot. Hea is veraordeild tot 24 oer drumme op ein repetisie. Laes wiejer op pag. 22. 1


Bokkeproklamasie

Prins Raymond II Bie grasie van de Steinder Bök verordonneer en proklemeer ich, Prins Raymond II: 1e Noe miene druim es prins van Grwoat Stein is oetgekome, ich dit vastelaovessezoen ‘t Steinder Bokkeriek grwuetsj zal veurgaon. 2e Dat ich beroop doon op eederein, grwoat en klein, mit te doon aan de optochte in Stein. 3e Dat de Limburgse Bekkers hun nônnevotte vanaaf noe nao mien prinses Anita zullen vernumme. 4e Dat Café de Paort dit jaor zal deene es Prinsenhof en dat ich houp dat ze dao väöl plezeer van zulle höbbe en dat dao op Èsj-goonsdig de hjèrringe good smake. 5e Dat geer mit väöl beer op, te voot heives gaot of gebruuk maakt van eine BOB. 6e Dat ’t Bokkekabaal saame mit de Peerlinkbend zal doorspele tot in de late uurkes nao de prinserecepsie. 7e Dat ich es leefhöbber van Old Timer bösse ein Engelsje Döbbeldekkerbös zal reagele ôm de geitjes drwueg door Stein te rieje. 8e Dat Schrobbelér zal zörge veur voldoende veurraod mit dees daag. 9e Dat ich mit de Wieze Raod te voot nao Wittem gaon ôm good wear te reigele veur de optochte van Stein en ômstreke. 10e Neet zeivere euver de Opperbok en ziene Wieze Raod, maer hun helpe, dao woo zie ôngewild tekort sjeete. 11e Dat ich eederein dankbaar bèn veur ein gewèldig en ônvergaetelik Bokkewiekend in de Grous en besleet mit mien liefspräök:

Mit eine kale kop en ein rwoaj naas, geave ver dees daag volle gaas!

Alaaf Prins Raymond II

2


De karakteristieke looks van de legendarische Fiat 500 in combinatie met een stoere o-road-uitstraling. Een superieur comfort en baanbrekende technologie. Dat maakt de Fiat 500X zo uniek!

COUMANS GELEEN oďŹƒcieel dealer voor

onderhoud en reparatie voor alle merken Leverancier en onderhoud wagenpark Sitech/DSM en gemeente Sittard/Geleen/Born Rijksweg Zuid 310 Geleen 046 - 475 62 22 www.autocoumans.nl 3


protocol kleur

4


Weurdje Prins Raymond II en Prinses Anita; “Weurd ‘t neet èns tied?” Dit waore de weûrd van Thè, wie hae mich aanspjraok op de priesoetreiking van de Kèngeroptoch, noe mjaer es ein jaor geleeje. “Wat weurd tied?”, waor mien antwoord, zwoa ônnwèzzel es ich kóos zeen. “Du weurs Prins van de Bök volgend jaor!”, waor zien antwoord. “Uh, dat zal ich effe mit Anita móote euverlègke”. Dat euverlègk vông plaats op de dansvloer bie ‘t Heukse en zie vông gelökkig auch dat ‘t tied woar. Toen begoos ‘t zwiege, ‘t good oplètte wie doon die Prinse dat nu allemaol, bedènke wat veer waal wille en wat zeker neet. Ervaring haeje weer al opgedoan mit óze Bob es Jeugdprins in 2010 en sinds dae tied mitgoan mit de Bök en Geitjes. Dan… wat veur ein pèkske en klaedje, wie gaon veer ‘t in de bekkerie reigele, wae geit ós vervange op kantwoar?...En zwoa waore d’r waal 1001 dènger die ós door de kop ginge. Ôngertösje ging bie de Bök alles gewoon door. Dao móos vanalles georganizeerd en gereigeld waere veur de komende vastelaovend. Ich deeg sjus of ich gek waor en reigelde alles zwoa wie ich ut wol. Ut sjwoanste moment waor, toen ich de Prinsewage veur dit jaor móos gaon oetzeuke es optochtkommissielid. Hie höb ich waal een bietje miene zin doorgedreeve, maer neemes haej mich door. Hjèl dèk zaot ich te lache in michzelf wie o.a. de vergunningen ingedeend móoste waere veur de optocht. Volges mich ben ich de ièrste Prins dae veur ziene eige optoch toestömming haet móote vraoge bie de gemeinte. Miene grwoatste angs waor : wat zûlle die echte Steindenaere vènge van eine “ïmport” Prins en Prinse? Maer auch al kènne weer neet zwoa sjwoan kalle mit die “rollende R“ wie eine echte Steindenaer, veer veule ós Steindenaere in hart en ziel en hjaelemoal vergreujt mit ut dörp. Ich houp dat mich dat neet väöl Steindenaere kwaolik gaon numme dat dat mit die “R” neet zwoa good geit. Maer ich höb waal èch vastelaovesblood in mich. Veer zeen d’r grwuetsj op dat veer ‘t ièsjte Prinsepaar zeen wat in MFC de Grous is oetgeroope. Ut waor ‘ne top-aovend es begin van ein super-Bokkeweekend. Es dit ‘t startsein is veur ós sezoen, dan geit ‘t gans goodkóme. Anita, mien sjwoan Prinses, en ich zûlle d’r veur gaon zörrige dat de steindenaere trots op hun Prinsepaar kènne zeen. Saame mit miene Adjudant Frank, óze Jeugdprins Joey en ziene Adjudant Jesse, de Jeugdroad, de leeje van de Steinder Bök en de Geitjes, goan veer gaas gaeve mit die daag. Veur Anita en mich zûlle ‘t drökke daag gaon waere, zwoawaal mit de vastelaovend es mit de bekkerie. Mien dames en hjaere in de bekkerie zûlle in ós plaats allemaol ein stepke heller móte gaon loupe. Oze grwoate dank alvast veur hunne enorme inzat! Wiejer houp ich dat geer allemaol get kompassie mit mien vrunj van de Bök höbt, want ich kèn hun dènk ich belaove : ze gaon ‘t zjwaor mit dit Prinsepaar kriege. Ich gaon dan noe auch afsleete mit mien liefspreuk: “Mit eine kale kop en ein rwoaj naas, gaeve veer drie daag volle gaas!” ALAAF, Prins Raymond II en Prinses Anita

5


Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur. Woensdag: rustdag, behalve feestdagen, zondag van 12.00 tot 20.00 uur. Kerstdagen en Nieuwjaarsdag van 12.00 tot 20.00 uur. Bij een party vanaf 20 personen zullen we ook ’t warme buffet zowel in ons restaurant als bij u thuis regelen. Eigen parkeergelegendheid.

Winkelcentrum Omphaliusplein 20 • 6171 ZZ Stein Tel. 046 411 59 76 • Fax 046 411 53 60

Bouwservice

6

NIEUW: Zondags ontbijten op afspraak van 9.30-11.20 uur bel: 06-31010900


Weurdje van burgemeister Leurs-Mordang De drie dolle dagen komen weer met rasse schreden op ons af. Voor veel Steinder Bök zijn het er zelfs vijf! En daarin kan ik ze geen ongelijk geven. Carnaval is een groot Limburgs goed waar iedereen uitbundig van kan genieten. Steeds weer ben ik benieuwd aan welke gebeurtenissen aandacht wordt besteed tijdens de optocht. En uiteraard ook op welke personen of voorvallen een parodie gemaakt wordt. Een vast gegeven is dat het elk jaar zeer divers en origineel is. De creativiteit vind ik bewonderenswaardig! Tijdens deze dagen kan iedereen zichzelf zijn en er gebeurt iets wat in het dagelijkse leven niet altijd vanzelfsprekend is: er ontstaat harmonie en iedereen hoort erbij. Humor beschouw ik als één van de pijlers waar carnaval op rust. Ik verheug me dan ook op de grappen, grollen en ludieke uitspraken! Tot slot wens ik iedereen een fantastische Vasteloavend toe! Geniet van het feest der zotten en leef je uit! Stein kleurt rood, geel en groen! Alaaf! De burgemeester van Stein, Marion Leurs-Mordang

Weurdje Opperbok Ton Sleijpen Aan ‘t eind van ein bewaoge jaor maoge ver trökkieke op ein fantasties Jubileum. De Steinder Bök zeen d’r weer in geslaag ôm mit en veur de vereiniginge en de luuj van Stein ein sjiek tentfjaes neer te zètte. Kosten nog meujte zeen gespaard en noe zulle ver opnuuj mote spaare ôm de toekomst van de Vastelaovend in Stein veilig te stèlle. Eeder sezoen weer zeen ver toch (en soms auch ôngewild) ‘t ganse jaor in de waer mit de Steinder Vastelaovend. De seleksie van nuuj prinse gebäört al väöle jaore ônger deskundige bezieling van ooze Eminence Grise Thé Duckers. De optochcommissie is auch dit jaor weer drök beziggehouwe mit nuuj euverheidsreigels en aanspraokelikheje van verzekeringen. De optochhal en häör gebruukers vraoge op hun bäört auch hunne aandach en sponsors, leden en collegavereiniginge numme mit reigelmaot ein äövendje in beslaag ôm allerlei zaake te bespraeke en te kieke wo ver oos kènne versterreke. Alle commissies höbbe ein jaor lang de héjn vol. De inzat op de Jeugd en de toekoms haet zich aafgeloupe jaor geloand. Houpelik slaage weer ès Steinder Bök ôm dit vas te houwe en door te zètte. De steun en hulp van de Basissjwoale zin hiebie van grwoat belang. Mit de oetreiking van de Gulden Humor in november 2016 in Merode steit in Stein wederôm ein grwoats Vastelaovesevenement veur de deur. Op de lètste zaoterdig van November 2016 zullen de Samenwirkende Vastelaoves Vereiniginge zich verzamele in Merode ôm de hwoagste Limburgse Vastelaoves Ôngersjeijing in Stein oet te reike. Houpelik maoge ver Stein auch dan weer op de Limburgse kaart zètte. Vastelaovend Same! Ton Sleijpen Opperbok VV de Steinder Bök

7


Zônjig 31 jannewari grwoat optochbal bie ‘t Heukske mit DJ Thei Bocken. Deze daag is mede mäögelik gemaak door de sjteun van:

Fysiotherapie-Snijders.nl Uw partner voor goede fysio zorg

Jean de Vries

Kloesstraat 2, Stein Aelserhof 49, Elsloo Business park Stein 106 (anytime fitness) vanaf medio 2015 nieuw: Bergenkenstraat 11 Stein 8


Weurdje Jeugdprins Joey I

Leef geitjes en bökskes, Ich waor 2,5 jaor toen ich al gans onger de indrök waor van de carnavalsprinsen. Euveral wo de prins waor, waor ich auch. Wat leek mich dat geweldig om jeugdprins van Stein te waere. Jeugdprins Brian wakkerde het vuurke nog et mer aan. Du mos ein breefke schrieve nao The Dukers zagte ze mich mer ich waor noch te jonk vongen de pap en de mam. Toch bleef ich het super vinjen. Vanaaf het seizoen 2013-2014 ben ich lid van de jeugdraod. Nao het 1e jaor bie de jeugdraod wis ich het zeker en schreef eine breef mit de weurd: LAOT ESTEBLEEF MIENE DREUM WAORHEID WEARE. Dan is het aafwachten. Zou ich waal gevraogd weare en in welk jaor dan? Ich hou al ens aan de mam gevraogd wienaer de Bök dat aan de kenjer gingen vraogen. Op 5 december is dat zag de mam. In de herfstvakansie gingen ver neet op vakansie. Ich baalde. Ver gingen anger leuke dinger daon zagten de pap en de mam. Op donderdigaovond 29 oktober ging de bel. Wie ich zaog dat The Dukers en Ton Sleijpen het waore wis ich genog. Miene dreum ging oetkomme in het seizoen 2016-2017. Auch ich kreeg de bekende kado´s en waor er helemaol stil van. Mien entjwoord op hun vraog of ich jeugdprins van de Steinder Bök wil weare is natuurlijk JAO. Vanaaf dat moment geneet ich al van alles wat zich veurdeit. Het pekske oetzeuke, dit verhaol schrieve en noch zwoavaol mjer. Ich ving het best waal spannend allemaol mer höb er ontzettend völ zin in. Ich gaon er dan auch same mit miene adjudant eine geweldige vastelaovend van make. Mien liefspreuk is: Vastelaovend vier ich neet allein. Maar same mit miene adjudant en de jeugd van Stein.

DJ Will geit de kômende zomer mit ein Internationaal gezelsjap op Europese Tournee. Eine doorbraak liekt eindelijk op komst!

Ein begrafenis of crematie is in Maasmechelen ein stök gezelliger és in Nederland, dao zètte ze de tap klaor! 9


M. Aarts Bouwservice Industrieweg 9 6171 CN Stein tel. 06-52415956 info@mabouwservice.nl

Café - Brasserie Merode Merodestraat 31 6171 XM Stein Tel. 046-4339131 / 06-53367247 Openingstijden keuken: Maandag t/m vrijdag van 16.30 - 20.00uur Zaterdag en zondag van 11.30 - 20.00uur

Isabel

PROCES INSTALLATIES VERDIENEN MAXIMALE ZORG EN AANDACHT! GET THE EXPERTS, CALL THE EXPERTS

kindercoaching, counseling en leerondersteuning www.isabel-kindercoachingencounseling.nl mob. tel: 06-23987552

10

Meex Technische Installaties BV Postbus 22166 • NL 6360 AD Nuth Tel. +31 (0)45 524 60 20 Fax +31 (0) 45 524 59 60 mail@meex.nl • www.meex.nl


Aafsjiedswoord van Prins Leon II Wo ein begin is is ein einde, wo ein oetroope is is ein aaftraeje. ‘t Waor 16 januari 2015 en noe bienoa 8 januari 2016…. En dao tösje in höb ich eine onvergaetelikke tied belaef. ‘t Naderend aafsjied zögt veur ein döbbel geveul, verdreetig mer ouch hjèl erg blie, sjrief ich mien aafschiedsweurdje. Wat waor ’t sjiek, wat waor ’t geweldig, wat waor ’t prachtig! Veur mich kaom eine druim oet, saame mit de 9 hofdames ein ouw tradiesje nao baove gehaold. De Prinsen van Stein in de nao-aorlogse jaore houwe ouch hofdames. En es de 7 x 11 jaorige Jubileumprins wol ich truuk in de tied. Wat höbbe geer mich verrasj, en wat waort geer prachtig. Ans, Dais, Diesj, Ing, Laura, Liel, Lien, Mir en Sen, geer höbt ‘t geweldig gedaon en ich bèn dan ouch enorm grwétsj op uch. Danke Danke Danke!!. Ouch wil ich eederein dae op de resépsie is gewaes hjél erg danke. ‘t Waor super om mit te maake, wat ein luuj!! Danke Danke Danke!! Alle optochdeilnummers, einzelgengers, zaate hermeniekes, groepe en wages in de kènjeroptocht en gwroate optocht Danke, ’t waor enorm sjiek. En dat ‘t de zônjig van de gwroate optoch prachtig waer waor: ich geluif ech dat de pap op zien wölkske dao veur gezörgd haet. Zwoa houw ‘r ein good oetzich op de grwoate optoch van Stein. Pap danke!! Ich mis dich nog eedere daag. Ich wil eederein bedanke mèr een paar wil ich toch effe bie naam numme: - De mam en mien vriendin Gemmie en Freddy - De Steinder Bök - De Hofdames ( Moerbleumkes) - De Steinder Garde - Marga, Loe, Anita en Martin (geer wèt wóorom) - Societée Oud Prinsen mit De Bok en de Geit - Sjötterie St. Joseph - Société St. Martin Fanfare de Stein - Jack Brorens en Franc Maessen - Fietsclub ‘t Verzètje - Alle vrunj en vriendinne Leef Bökskes en Geitjes, leef Vastelaovesvrunj, ich wil uch allemaol van oet de grôndj van mien hart bedanke veur wat geer veur mich höbt gedaon. Zonger uch waor ich nwaots Prins van de Steinder Bök gewaes, want dan waor der naamelik geine Vastelaovend. Vastelaovend vier ver saame Alaaf!! Jubileumprins Leon II Bindels

Hônjndstrônt Marco en Harold van de Steinder Garde loupe gezamelik nao de Prinsoetreuping in Nuujdorp. Zaet Marco: “Zègk Harold woveur luips dich oppe straot en neet oppe stóop?”Harold: “Ich kiek waal oet, de stóop in Stein ligk ôngerhènjd vol mit hónjdstrónt! Dao gaon ich mien gardestéevele neet aan verzauwe! Snap zwoa-wie-zwoa neet woveur dae strônt neet opruime, ich höb zèlf eine grwoate hônjd en ruim altied alle strônt op !”

Marco: “Jao, dat zègke ze allemaol, ich geluif dich neet. Miene hônjd haet dees waek al drie kjaere bie ós in de straot oppe stóop gesjeete, maer ich höb ‘t dich nog neet zeen kóme opruime!” Steinerbosj Kènt geer uch dat protest van Huub van de Spar nog hereinjere, taege de boumekap in de Steinerbosj? Noe is dao geine spar mjae te zeen! 11


Aafsjiedsweurdje Jeugdprins Radan I Het einde van mijn Jubileum Jeugdprinsenjaar komt eraan. Mijn laatste offciële gedeelte begin ik met mijn afscheidswoord, zodat ik iedereen kan bedanken.

Met heel veel plezier ben ik hiervan lid geweest. Ik wil de begeleiding van de Jeugdprinsenraad (Lei, Chrit, Marie-José en de ouders van de jeugdraadleden ) van harte bedanken voor deze mooie tijd. Zij staan elk jaar voor allerlei Jeugdprinsenraad activiteiten klaar. Ik wens iedereen en vooral mijn opvolger een heel fijne carnavalsseizoen 2016 toe! Alaaf! Jeugdprins Radan I

Ik heb als Jeugdprins een geweldig jaar gehad samen met mijn Adjudant Kevin, ik zal dit nooit meer vergeten, wat heb ik genoten! Ik ben dan ook heel blij dat mijn droom in vervulling is gegaan. Het begon op 5 december toen Opperbok Ton en “Eminence Grise” Thè mij kwamen vragen als Jeugdprins. De uitroeping in het Jubileum Bokkeweekend, allerlei festiviteiten in het Jubileumjaar, de Blauw Sjuut, de optochten in Stein en België, maar ook het boomstamzagen en het kinderuitstapje met de Jeugdraad. Het is teveel om op te noemen wat we allemaal hebben meegemaakt. Dat ik als jeugdprins over een echte eigen Jeugdprinsenauto van Autobedrijf Coumans mocht beschikken, vond ik ook erg sjiek. Ten eerste wil ik mijn Adjudant Kevin bedanken, voor het geweldige jaar dat we samen hebben gehad. En de Jeugdraad met de begeleiders Lei en Chrit, Prins Leon 1ste met zijn hofdames, de leden van de Steinder Bök, die er mede voor hebben gezorgd dat ik een geweldig Prinsenjaar heb gehad, mijn familie oma’s, opa’s, tantes, ooms, neefjes, nichtjes en vrienden. De familie voor het meelopen in de kinderoptocht. Het was een geweldige ervaring, daarboven op mijn Jeugdprinsenwagen. Uitgooien van snoep en wielerbidons zou ik nog wel eens vaker willen doen!

Ônger begeleiding van Lei babbelaire struije in de Kènjeroptoch.

Ein ônafscheidelijk duo!

Bedankt aan iedereen die foto’s hebben gemaakt, hierdoor kan ik altijd terugkijken op mijn geweldige Jeugdprinsenjaar. Graag wil ik ook de Steinder Garde bedanken voor de uitnodiging om met hun naar de proloog van de Tour de France in Utrecht te gaan. Het was geweldig! Als laatste wil ik mijn broer Bowen, pap en mam bedanken, die ervoor gezorgd hebben dat ik Jeugdprins heb kunnen worden. Als Opperbok ga ik nu mijn laatste carnavalsdagen met de Jeugdprinsenraad meemaken, waardoor aan een verblijf van 5 jaar in de Jeugdraad een einde komt. 12

Sextape oetgekôme in Gemeintehoes van Stein!


kadoshopfeest.nl

ml

mlproducties.nl

BETER LOKAAL

p r o d u c t i e s

DOS wunsj alle Bรถkske en Geitjes eine sjwanne vastelaovend

ballonjo.nl

Kruisstraat 66a | 6171GG Stein | 06-12030951

Sjef Goossens heeft alles in huis voor een complete feest en evenementen verzorging, van een koffielepel tot aan een partytent en alles wat er tussen in zit. De meer dan 25 jaar ervaring spreekt voor zich.

Alles in huis voor een geslaagd feest 13


Foto’s optochten 2015 Foto´s met dank aan Hans Meerbeek, Fons Verhoeve, Pierre Coumans, de luuj van Stein

14


15


Xymio versterkt ook uw Event! Succes zit in details, Ên in de juiste voorbereiding. Met meer dan 20 jaar ervaring halen wij dagelijks alles uit de kast om onze opdrachtgevers te ontzorgen en verwachtingen te overtreffen om van een ervaring, een blijvende herinnering te maken. Bij Xymio laten we nooit iets aan het toeval over, en denken graag met u mee voor het beste eindresultaat. Xymio staat voor vertrouwen, creativiteit en zekerheid en is daarom de juiste partner op gebied van geluid, licht en beeld; Een evenement kun je tenslotte niet overdoen‌ Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze adviseurs.

Pro-aktieve partner voor diverse

Low-profile partner voor presentaties,

Installatie partner in vaste AV-installaties

publieks-evenementen en festivals.

bedrijfs- en relatiefeesten. Congressen,

voor oa onderwijs- en zorginstellingen,

beurzen en overige B2B-events.

recreatie- en horecagelegenheden.

Gewandeweg 3, 6161 DJ Geleen, T +31(0)46 4436100, www.xymio.nl 16


Ordes VV de Steinder Bök

}

Culturele Jére-orde

Jan Aarts Willie Driessen Oetgereik op Wim Stijnen 2 februari 1982 Huub Steins † Jac van de Laar Ton Lankhuizen † Oetgereik op 2 fibberwarie 1982 veur hunne inzèt aan de Steinder Revuu. Sjeng Ackermans † oetgereik op 3 mjaert 1984 veur zien 25 jaor aktieve inzèt in ’t Steinder vastelaovesgebäöre.

De Bèsjen oetgereik op 30 juni 2002 ter gelegenheid van ‘t 25-jaorig bestaon. Cor Gabriëls oetgereik op 20 fibberwarie 2004 veur zien verdeenste in de Steinder vastelaovend. Thè Duckers oetgereik op 20 fibberwarie 2004 veur zien biedrage aan de Steinder vastelaovend. Sjötterie St.Joseph oetgereik op 4 fibberwarie 2005 ter gelegenheid van hun 100-jaorig bestaon. Pierre Coumans oetgereik op 24 fibberwarie 2006 veur zien biedrage aan de Steinder vastelaovend.

Fer Roberts † oetgereik op 8 fibberwarie 1986 veur zien 25 jaor juri-lid van de Steinder Optoch en aktieve inzèt in ’t Steinder vastelaovesgebäöre.

Wil van Mulken oetgereik op 16 fibberwarie 2007 veur zien 33 jaor jury-lid van de Steinder optoch.

Lambèr Soons † oetgereik in de tent van 1992 veur 44 jaor aktieve inzèt veur de Steinder Bök.

Sjé Stassen † oetgereik op 15 november 2008 veur zien 33 jaor lidmaatsjap bie de Steinder Garde.

Piet Keulers oetgereik bie 22 jaor Ambras en veur ziene inzèt in ’t Steinder vastelaovesgebäöre.

SOP oetgereik op 20 fibberwarie 2009 veur inzèt en sjteun aan de Steinder vastelaovend en de opvang van Oud-Prinse.

Wim Claassen † oetgereik op 31 jannewarie 1997 veur zien 35 jaor wirke aan protocolle, podiums, tent, prinsewages en hônderde gesjriften

Eedje Smeets oetgereik op 4 mjaert 2011 veur zien ônoetpöttelikke steun bie al ôs boewe en sleipe.

Pierre Smeets oetgereik op 20 fibberwarie 1998 veur zien 11 jaor inzèt veur de Steinder Bök.

Jan (de Pöt) Janssen oetgereik op 28 fibberwarie 2014 veur ziene oetzungerlik grwaote inzat aan de Steinder Vastelaovend.

Henri Lambrichts oetgereik op 21 jannewarie 1999 veur zien 33 jaor inzèt veur de vastelaovend. Chris Stijnen † oetgereik op 3 mjaert 2000 veur 40 jaor inzèt veur de vastelaovend.

Toneelgroep “Vastelaovend” bestaonde oet Loe & Marga Hameleers, Martin & Anita Cremers en Leon Bindels. Oetgereik op 13 mjaert 2015 veur hun prachtige toneelsjtökke op de Jeugdmiddig.

Ingesjrevene van ut “Gouwe Book” hetgeen de hwoagste ongersjeiïng is van V.V. De Steinder Bök 1968: Oud Burgemeister Dhr. R. Corten † 1971: Harie Martens † 1971: Mathieu Dassen † 1980: Jac. Geenen (postuum) † 1981: Oud Burgemeister H. Coenders † 1987: Oud Burgemeister Vrouenraets † 1990: Sjeng Ackermans † 1992: Lambèr Soons † 1999: Oud Burgemeister Mr. E.W.M. Meijer 2004: Tom Goergen 2010: Thé Duckers 2015: De Steinder Garde

1969: Oud iéreveurzitter Dr. A. Brasem † 1971: Willem Driessen † 1971: Harie van Mulken † 1980: Sjair op den Camp 1982: Hein Goergen † 1988: Pie Driessen † 1990: Wim Thewessem † 1997: Tjeu Smeets † 2000: Willie Claassen † 2008: Will Pepels 2012: Pierre Coumans

Steinder Vastelaoves Orde van Verdeenste Bert Salden, in 2006, medebedènker van het LVK in de jaore 70 Willie Claassen † , in 2009, veur ruim 4 x 11 jaor protocolle teikene Beppie Kraft, in 2011, veur häör lange muziekaale biedraage aan de Vastelaovend Brand Bierbrouwerijen, in 2013, veur de positieve promotie van de Limburgse Vastelaovend 17 17


VV de Steinder Bök

10 januari 2016 (hier nog met oud-Jeugdprins Radan I en oud-adjudant Kevin Stickelbruck. foto: Fons Verhoeve, ( John Claassen ontbreekt op de foto).

Leejelies van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

18

Ton Sleijpen Richard Pepels Prins Lei Pepels Prins Thè Duckers Prins John Claassen Prins Pascal van de Bult Maurice Aarts Willem Janssen Prins Ton Haenraets Lei Muys Raymond Dukers Jeffrey op den Camp Prins Chrit Haenen Stefan Meulenberg Prins Peter Pepels Adrie Peters

2007 2004 1993 2006

2009

2011 2013

Reigelaer van de Bök, Opperbok Vice veurzitter, reigelaer van de Ceremonies Penningmeister, reigelair van de Cente Reigelaer van de Prinse Reigelaer van ut Steins Leedjes Konkoer Reigelaer van de Spaarkas Reigelaer van de Optochte Reigelaer van Nuttige Zake Reigelaer van Stroum en Leeg Reigelaer van Veiligheid en Jeugdraod Reigelaer van Ech Brwoad en Bokkemik Reigelaer van de Inwéndige minsj Reigelaer van Jeugraod en hun oetstepkes Secretaris, Reigelaer van glaaswerk Reigelaer van Vastelaovesmeziek Reigelaer van Mobiele Zaake

12 9 12 27 10 18 9 7 6 6 6 5 5 2 2

sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene sezoene 1 sezoen

lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid lid


Bokkenuuts De leejen van de Steinder Bök waere eeder jaor benaderd mit de volgende vraoge: - Wae kènt lid waere van de Raod van Èllef - Wae kènt prins waere van ’t Steinder Bokkeriek De Steinder Bök wille in dees oetgaaf van de Bèsj gaer enjtjwoord gaeve op dees vraoge.

Lid waere van de Raod van èllef kènt eederein dae:

- Steindenaer is - Vastelaovesgek is - De leaftied van 21 jaor bereik haet - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt hauwe - in commissies kènt saamewirreke mit anger leden - ’t belang van de Steinder Bök verdedigd - väöl tied kènt vriemake veur de Steinder vastelaovend - ein gooj biedrage ként leevere in de organisasie van de Steinder Vastelaovend Opgave veur lid of Prins te waere kent ’t ganse jaor bie: Thé Duckers, Dross. Mangelschotstraat 14, 6171 JZ Stein.

Prins waere van ’t Steinder Bokkeriek kent eederein dae: - De laeftied van 21 jaor haet bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - Good kènt samewirke mit de Raod van Èllef - Gein bezjwaor haet mit de lang daag die ’m wachte - De kosten kent draage die ’t Prinsesjap van Stein mit zich mitbrunk - Zich ès Prins van Stein wèt te presenteere

Jeugdraod 2016 Jeugdprins: Joey I (de Vries) Jeugdadjudant: Jesse Janssen Leden: Mike Haenen Swen Verstappen Dean Peters Mike Meulenberg Quin Peters Daan Pepels Kevin Stickelbruck Jeugdopperbok: Radan Adriaans

Ôze jeugdraod in vol ornaat in het Bokkeweekend, aandachtig loesterend, plezeer makend, en wie de jeugd dat vandaag deit; facebooke....

19


De Band Dierenkliniek Den Hoekstraat 3, 6171 VX Stein Tel: 046 - 43 33 501 Ma t/m vrij van 8.30 tot 17.30 info@dierenkliniekdeband.nl

Heenkenstraat 6 6171 LN STein Tel.: 046 - 426 07 33 Mobile: 06 - 50624759

Omphaliusplein 15 Stein

20


Jeugdraod oetstèpke Jeugdprins Radan I Wegens weersomstandigheden, het was regenachtig, werd het uitstapje verplaatst naar Heerlen Kinderstad en dit jaar dus overdekt ipv ergens buiten. Maar dat vonden de jeugdraadleden helemaal niet erg, nu konden ze in de achtbaan, wildwaterbaan en de botsauto’s. Vooral die laatste attractie was heel erg in trek. Evenals de trampolines overigens, soms werd er alleen maar Steins gesproken in Kinderstad. Verschillende ouders waren als begeleiding aanwezig om Lei Muys en Chrit Haenen te kunnen ondersteunen.Dat was wel handig om de snoepkraam en drank te beheren!

ein sjwoan gruupke bie-ein.

Maar ook toen de kinderen op het einde van de middag nog getrakteerd werden op een frietje met een snack.Dat ging er wel in na zo’n inspannende dag! De kinderen hadden zich goed kunnen uitleven vandaag en de ouders zagen de kinderen alleen maar als ze dorst en/of honger hadden. De dag was erg geslaagd.

Äöpening sezoen op de 11de van de 11de Eeder jaor weurd volleges tradisie ’t vastelaovesseizoen begoos mit ein H. Mès. Dit jaor in de Martinuskirk in Auwt-Stein. Nao aafloup zeen weer same mit de Bèsjen aafgetrampeld nao de Dirgelen oom bie ’t Bèsjebeeld stil te staon bie de euverleeje vastelaovesvrunj. Jubileumprins Leon en jeugdprins Radan lagten eine prachtige krans aan ’t Bèsjebeeld gevolgd door ein minuut stilte. En auch dit jaor weer ein sjwoan vastelaovesgedich dat names de Bèsjen door Corry de Koning waor veurgedrage.

eine fijne daag mit deskundige begeleiding....

Nao dees plechtigheden ginge weer nao de Bokkekop, oos vastelaovesmonument, dae prominent in de volle sjienwerpers en kleurenkrans gezat, bie MFC De Grous al leek te wachte op wat kome ging. Auch de Steinder Garde stông al gans vaerdig mit Teun ’t kanón. De lètste van de èllef sjäöt waor aangestaoke door Hwoaglustigheid Prins Leon en vastelaovesseizoen 2015-2016 waor bie deze ge-äöpend ! Aansleetend waor natuurlik eederein van harte welkom bie MFC De Grous woo de disc-jockey zörrigde veur de gezèllige meziek en ’t pilske zich good leet smake! Vastelaovend same !!

‘t oetstèpke van Prins Radan woar ein grwoat succes! 21


Van de Bult Designs

voor al uw tekstborden/ decoraties enz. check FaceBook VandeBultDesigns Steinder muzikant opgepak in Belsj!

Biewirkinge Van alle zalige biewirkinge dae drank mit zich mitbrungt, is hjèl weinig te mirke es ste ’s mörreges wakker weurs nao eine aovend flink doorhauwe. Barstende koppien, spie-neiginge, drwuèg straots en te ljèg bloodsôoker…en zwoa wiejer. Óm zwoa snel môgelik van de kater aaf te kome , kènt geer de volgende tips èns oetprobere: 1. Veurkóm eine kater, blief gewoon zaat. Dit wirkt altied, d’r zeen zat luuj die zwoa hun ganse laeve laeven, auch waal alkoholiste geneumd.

Laat u verrassen door ons prijsvergelijk!

www.kupers.nl stein@kupers.nl

2. Drènk es ste wakker bès ôngerhouve liter cola. Zwoa waere voch- en sôokergehalte weer snel op peil gebrach. 3. Drènk eine liter mèlk VEURDAT ste geis zoepe! Dan lègk ste ein sliemloag aan oppe maagwenjd, dat veurkumpt dan weer de spie-neiginge. Drènk nwoajt mèlk nao ’t zoepe, dat geuf gegarandeerd probleme! 4. Pak veurdat ste geis sloape ein paar aspirientjes, dit sjient preventief te hèlpe taege eine kater.

Nieuw: www.pollogen.com Helende klanken met klankschalen

22

5. Drènk veurdat ste geis slaope 2 glaaze water, dan zouw ste sneller neuchter waere. 6. Zörrig dat diene stap-vrunjd mjae drunkt es dichzelf, dat geuf namelik ein good geveul es ste zuust dat dae d’r beroerder aan toe is es dich!


1 x 11-jaorig jubileum Stichting Sjpaspromotion door Jeroen Reuvers en Bram Schmitz Dit vasteloavessezoen besteit Stichting Sjpaspromotion 1x11 jaor. Op 21 november 2015 woort deze mijlpaol gevierd mit ein zeer geslaagde Limburgse aovend in Zalencentrum Kerensheide mit optraejes van diverse vastelaovestoppers oet òze provinsie. De hwoagste tied veur eine trökblik op èllef jaor sjpas! Veur de luuj die òs neet kènne, veer hauwte òs momenteel veurnamelik bezig mit ’t organizere van ein Fitsdriedaagse en ein Wenjeltoch, mit es doel eine sjwoane vastelaovend te belaeve mit òzze groep. Òs jeugdige bende besloot nao ’t verlaote van Groenewald in 2005, zich bie-ein te pakke en mèt de vastelaovend same op te trèkke òm op die meneer kontak te houwe. Versjillende leeje ginge namelijk verspreid euver ’t lenjd studeere, dus Sjpaspromotion waor ein good ekskuus òm mèt de vastelaovestied trök nao Limburg te kòme. Zwoa gezag, zwoa gedaon, en in ’t naojaor van 2005 zaog Sjpaspromotion ’t laevesleech.

De groep mit de Vastelaovend.

De jèste aktiviteit bestòng oet ’t mit organizeere van ’t Steinder Benefiet Gala. Dae vastelaovend tròkke veer mit eine eenvoudige wage mit op zaoterdig en zônjig. Verkleid es popsterre, vallende sterre én flikkersterre maakde veer de straote ônveilig. Veer ammezeerde òs köstelik en de reaksies langs de kenjt waore good. Al snel beslaote veer ôm jaorliks door te gaon. Get later woort de stichting offisjeel opgerich, en jaorliks kooste de luuj òs zeen bie de optochte van Meas, Stein en Aelse, maer auch in Kaotem In de loup der jaore höbbe veer vaöle hwoagtepunte maoge belaeve en ein aantal prieze in ôntvangs kènne numme. Wae hereinjert zich nog òze sjieke zelf geboewde bieje-wage van sezoen 2010-2011? In 2014 wônne veer de “Jammer-dan” Trofee, de pries veur eine optochdeilnummer dae dat jaor eigelik geine pries zou höbbe gewònne.

Wo in ’t verleeje altied ein keus gemaak woort tösje de optoch van Aelse of dae van Stein op zôndig, trèkke veer de lètste paar jaor mit in beide optochte, ômdat veer leeje oet de ganse gemeinte en dao-boete höbbe. De saamestèlling van de groep is in èllef jaor natuurlik waal get verangerd, maer de kern van de groep is naogenôg ‘t zelfde gebleve. Op dit moment höbbe veer eine fijne groep van ôm en naobie 25 leeje, wo-bie inmiddels auch al twae kènjer zeen gekômme; Levi en Sophie. Boete de vastelaovend haet Sjpaspromotion zich in de loup der jaore toegelag op ein aantal suksesvolle evenemente. Al ein decennium organizeere veer eine Fitsdriedaagse, taeves zeen veer ein aantal jaor trök begoos mit de Sjpaspromotion Wenjeltoch. Oetvalsbasis veur dees aktiviteite is ’t Maaslandcentrum in Aelse. Neet allein vènge veer ’t sjiek òm dees gezellige evenemente te organisere, zie brènge auch nog get finansjele middele in ’t laeke òm de sjpas mèt de vastelaovend te beköstige. Zwoa-es gezag bestaon veer dit sezoen èllef jaor. Auch noe houpe veer ’t publiek langs de kenjt weer te kènne verrasse mit òze wage, dae erg leuk is dit jaor. Vol vertroewe gaon veer weer d’raan, en haupe dit nog mekkelijk èllef jaor vol te houwe. Liek ’t uch leuk òm bie oos te kòmme fitse of wenjele? Noteer dan de data van òze evenemente in de agenda: 13-15 augustus veur de Fitsdriedaagse en 28 augustus veur de Wenjeltoch. Hjel gaer tot dan, maer jèts natuurlijk eine sjieke vastelaovend belaeve! Alaaf!

Eine echte vriendengroep! 23


Jérbetwoan aan eine biezunjere minsj... Ut is vastelaoveszônjig 1974. In ut gemeintehoes is ein recepsie gaonde van ein Prinsepaar dat loestert nao de naam Hwoaglustigheid Prins Sjé de jèste en Prinses Miep. Zie haeje al ein paar geweldige vastelaovesdaag achter de rögk sinds dea geweldige fjèsmarathon in de Tent van Stein. Ut waor ein iër òm veurgenger te zeen van de Steinder Bök. Oetgeroope waere op die grwoate buun in ein bòmvol fjèstent, dao druimt toch eedere vastelaovesvierder van. Sjair o/d Camp waor in dae tied és Opperbok de grwoate drievende krach achter de vereiniging. Al waeke veur ut seizoen stoumde de Opperbok de nuuje Prins Sjé klaor veur ut Prinsesjap. Sjé ljèrde de reigels en gebruuke die hae nwuèdig haej òm eine waardige Prins te zeen. De aanpak van Sjair maakde väöl indrök op Sjé. Zien bewónjering veur Sjair waor tiejes ein biejeinkóms in 2014 veur ut Jubileumbook noch good te mirke. Wie die twjèa biejein aan taofel zaote waor ut weer effe Prins en Opperbok. Sjé: “Sjair haet mich ut echte Vastelaovesgeveul biegebrach. Ich höb ut hwoàg op mit häöm“. Sjé haej ein hjèl speciaal Prinsepak laote maake. Op eine aovend keek hae mit Miep nao eine Operette op de tillevies. Eine zènger stông in ein sjwoan paars pak te zènge. “Zwoa’n pak wil ich höbbe es Prins”, zei Sjé.

De veurpagina van de Bèsj in 1974.

Ein paar daag later ginge ze mit Henk Soons nao Korschenbroich bie Mönchengladbach. Dao zit eine snieder dea al hjèl get jaore de bèste vastelaovespakke maakt veur o.a. ut Dreigestirn van Köln. Bie ut betraeje van de sjoowroem stông ein Prinsepak dat sjus krek ut pak waor dat Sjé op de tillevies haej gezeen. Sjwoan aafgezat mit kènjt. De keus waor gauw gemaakt. Nao de fjèsdaag begoos ut aaftèlle. Vastelaovend waor laat dat jaor. De Tent stông van 31 jannewarie tot 5 fibberwarie dat jaor. Ut grwoate wirkcommité haej hjèl hèl gewirkt òm alles oppe tied vaerdig te kriege. Ut program waor grwoats. Net es in 1973 kaom auch Max Greger mit ziene Big-Band. De Tent aaf-ge-laa-je vol mit 4000 luuj !! Op zônjig 5 fibberwarie waor de grwoate Galazitting. Wim III Penders naom es Prins 1973 aafsjied. Daonao begoos ut aaftèlle van 11 nao 1 en dan, tatataa… kaom Sjé ônger grwoat applaus oet eine grwoate naogemaakde tillevies. Sjus wie dae Operettezènger stông hae oppe buun. Naodat hea alle waardighede haej gekreege, woar de Tapijtkeuning van Stein noe auch nog Hwoaglustigheid van ut Steinder Bokkeriek. Saame mit zien Prinses Miep en de kènjer Suzanne en Rob kreege ze van alle kènjte de felicitasies.

Prins Sjé in vol ornaat. 24

Dat Sjé zien Prinsesjap good wol etalere bleek ônger angere oet ut feit dat hae Willy Claessen de opdrach haej gegaeve óm veur de vastelaovend ziene nuuje auto te besjildere mit vastelaovesfiguure en bloome.


Ut waor ein sjwoan tafereel. Maèr auch nao de vastelaovend koos eederein nog ein jaor lank zeen wae de Prins waor. Bie ut wegpòotse van de verf van de vastelaovend, bleek dat de lateks zich haej vasgevraete in de lak van de nuuje auto. Wie eine sjeem bleef ut kunswerk noch good zichbaar. Nao ut aaftraeje haet Sjé de auto laote euverspuite.

Sjé mit it ziene grwoate favoriet James Last.

Nao de Tentfjèste koame de vastelaovesdaag. Ut jèste de kènjeroptoch woo Jeugdprins Henk Dassen ut klapsjtök waor. In dae tied hjèl väöl jeugdgroepe, jeugd oet buurtvereiniginge, ruiterkes van de ponyclub en in dae tied nog de drum- en shoowbènd bekend es de D.E.S. Veurop in de optoch natuurlik de sjötterie en veur de jeugdprins de fanfaar. Nao de optoch waor ut ein tradiesje om bie de Prinsehof ( bie de Krui) de kènjer van Stein te traktere op appelsiene. Echter door ut plotseling euverleije van kefeehouwer Jean (de Krui) Creuwels, auwt Prins 1951, waor mit dees tradisie gesjoave nao ut balkon baove de winkel van Sjé. De “balkonsaène” van de Tapijtkeuning. Ut raegende appelsiene!

Alles ônger zien liefsjpreuk: “ Maak lol en plezeer, mèr op ein gepaste meneer! Alaaf!”. De vastelaovend 1974 waor geslaagd. Al moos Prins Sjé auch ljaère omgaon mit ut begrip van de lach en de traon. Plezeer en verdreet staon kort bie-ein. In zien Prinsejaor moos hae mit väöl verdreet, achterein aafsjied numme van ziene pap en zien mam. Sjé belaevde nog ein hwoagtepunt, kort veur zien aaftraèje in 1975 in de Tent. És Prins waor Sjé nog aan bie ut twjaède bezeuk van James Last aan Stein. Nao ein geweldig optraèje in ein bomvol Tent kreeg James oet henj van Prins Sjé de bloome. Twjaè daag later naom Hwoaglustigheid Prins Sjé I aafsjied es Prins van ut Bokkeriek. Bènne de Steinder vasteloavend bleef Sjé hjèl aktief. Natuurlik es Ritmeister, veurzitter en later President van de Steinder Garde. Ziene inzat bleef neet onopgemirkt. In 2008 ontving Sjé dan auch, verdeent, de Culturele iëre-orde. En in 2015 weurd “zien” Steinder Garde ingesjreeve in ut Gouwe Book. Leihertigheid en grwuètsjigheid veur de 40- jaorige Steinder Garde waore in de auge van Sjé aaf te laeze. Ut waor ein van zien lètste optraejes es President van de Steinder Garde. 21 juli 2015, Gans ónverwachs moos Stein aafsjied numme van Sjé. Ôngernummer, auwt Prins, Gardist en baovenal eine kenmèrkende Steindenaer waor heengegange. Tiepies óm nog te vernumme, dat de waereld auch aafsjied numme moos van James Last (9-6-2015) en Max Greger (15-8-2015). Twjaè grwoate muzikanten die in ut Prinsenjaor van Sjé ein rol speelden. Alweer de lach en de traon kort bie-ein. Sjé op ziene prinsewage; ein postkoets geteikend en geboewd door de leden van buurtvereiniging “Bie de Post”.

In de aovend troak de Prins zich, mit de Raod van 11 en genwuèdigde, trök in Hotel Havezicht veur ut Prinsedinee. Ein traditie die al bestông vanaaf 1938. Op ‘t menu stônge heerlikke gerechte besjreeve. Wat te dènke van ônger angere; kloar sop van de asperzjesteel, vèrkesfrikandoo mit Pariese aerpelkes en ies mit wèrrem keese nao. Ut Prinsedinee waor dat jaor veur de lètste kjaer in dae opzat. Vanaaf 1975 waor ut aete ein ôngerdeil van ut Frühsjoppe in de Tent. 3 Kleure moos mit bräötjes spek en woos. Veur de grwoate optoch waor de buurtvereiniging de Post in de waer gewaes veur ut maake van de Prinsewaage. Ut ontwerp kaom oet de pen van Piet Hout. Piet speelde later auch nog ein belangrieke rol bie de aansjaf van de Gouwe Koetsj. De buurtvereiniging haej ein sjwoan postkoetsj op eine waage geboewt, woomit Sjé de optoch zauw aafsjlete. In zien “operette pak” mit pôfbrook, majoo en zilver sjeun bedèkde Sjé Stein ens neet mit vloerbedekking, mèr mit babbelaère. 25


Optochtprieze 2015 Thieuke Smeets Trofee 2015 Deze biezunjere pries, verneumd nao auwt-Prins Thieu ( de vooger ) Smeets, bedoeld es stimulans voor jônk en auwt !! Dit jaor door Jeugdprins Radan toegekènt aan cv de Zeiveraere. Zie leepe in de optoch mit es prachtige snjeapôppe. Jaomer genoog höbbe ze hunne pries neet opgehaold.

CV de Zeivereare Anger pries die oetgereikt zeen: • 1-ste Pries mit Lof der Jury in de categorie “duo’s”: CV Tru Ruezel , “Jip en Janneke” • 1-ste Pries in de categorie “einzelgänger”: Martin, “Van ‘t zelfde lake ein pak’ • 1-ste Pries mit Lof der Jury in de categorie “kleine wage 3-9 m”: “Die lustige Alpenschwester, Harmonikamusik aus Tirol” • 1-ste Pries in de categorie “kleine groep 3-8 pers.”: Dream Team, “De Raod oet 1938 drage weer op de pôkkel” • 1-ste Pries mit Lof der Jury in de categorie “grwoate groep >9 pers.”: Vastelaovesgroep Wilhelmien v/d Laar, “Mit vastelaovend is Stein ein paradies” • 1-ste Pries mit Lof der Jury in de categorie “grwoate wage mit groep <20 pers.”: CV De Klotsköp, “Steampunk” • 1-ste Pries mit Lof der Jury in de categorie “grwoate wage mit groep >20 pers.”: CV De Flierefluiters, “Drakentemmers”

Jack en Frank in vol ornaat!

Lambèr Soons Wisseltrofee 2015 Eine waal hjèl felbegeerde pries dae , al vanaaf 1996, weurd oetgereikt aan groep of einzelgänger dae zich in alle opzichte ônger de optoch prezenteert zwoa wie vastelaovend hwuert. Prins Leon haet mit hjèl väöl plezeer dit jaor deze pries oetgereikt aan Veer Twea oftewaal Jack Brorens en Frank. Zie stônge es eine blok achter Prins Leon. Jaore geleeje höbbe Jack, Frank en huidige Prins Leon ein “vereiniging” opgerich, te weite: S.A.V.Z.G.P.W.Z. Dit beteikent: Sociéteit Auch Veer Zouwe Gaer Prins Wille Zeen. Dit jaor zin zie veur de 22-ste kjaer in dees formasie in de optoch mitgeloupe ! Veur dae’n tied maakden zie deil oet van de Scouting en de Strwè Aèzele. Jack zèlf deeg in 2014 al veur de 55-ste kjaer mit in de optoch, toch raar es ste pas 48 jaor bès (??) 26

Vastelaovesgroep Wilhelmien van de Laar.


wenst iedereen te gekke carnavalsdagen

chuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : info@julescourage.nl T: 046 - 436 29 29

Deuren bv

kozijnen

F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

garagedeuren kozijnen

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 6191 RZ Beek RamenSchuttersstraat &26c Deuren bv 26c T: 046 - 436 29 29 6191 RZ Beek Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek F: 046 - 436 08 28 T: 046 - 436 29 29 T: 046 - 436 29 29 E: info@julescourage.nl F: 046 - 436 08 28

horren

garagedeuren

julescourage.nl

Ramen & DeurenRamen bv &

julescourage.nl julescourage.nl

Kapsalon en Haarwerken Leony

horren

info@julescourage.nl

E: info@julescourage.nl

Ramen

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ramen & Deuren Posthuma - Vossen bv 26c 6191 RZ Beek Harry &Schuttersstraat bv T: Deuren 046 - 436 29 29 - Leony F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl Valderstraat 7 Oud-Stein

Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek kozijnen : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

tel. 046-4331278

garagedeuren

garagedeuren

hor

horren

horren

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

julescourage.nl

De carnavalsweek zijn wij gesloten

julescourage.nl julescourage.nl

kozijnengaragedeuren garagedeuren kozijnen horren

Ramen & Deuren bv

kozijnen 26c garagedeuren Schuttersstraat 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

horren

garagedeuren

hor

Geurverwijdering d.m.v. ozon Uitdeuken zonder spuiten Lak-verzegeling Diepte-reiniging van bekleding adres: Industrieweg 13 Stein

email: info@autocleaninglimburg.nl

tel: 0623 477 605 27


In ‘t Pintelierke is ummer get te doon....

email: mariaraven@hetnet.nl www.trefpunt-elsloo.nl

28


Prinse-galerie 1938 Chris I Houben † 1939 Willem I Maas † 1940 Hein I Goergen † 1946 Willem II Maas † 1947 Nöl I Driessen † 1948 Chris II Smeets † 1949 Lambèr I Soons † 1950 Sjeng I Dassen † 1951 Jean I Creuwels † 1952 Thei I Vaassen † 1953 Willem III Dassen † 1954 Jac I Geenen † 1955 Pie I Driessen † 1956 Harie I Martens † 1957 Harie II van Mulken † 1958 Pie II Schmeitz † 1959 Harie III Cremers † 1960 Sjair I op den Camp 1961 Bertus I Duiverman † 1962 Jac II Penders † 1663 Jac III Aarts † 1964 Mathieu I van Mulken † 1965 Jan I Stijnen 1966 Willie I Driessen † 1967 Nand I Ubachs † 1968 Kees I Paulissen 1969 Thieu II Smeets † 1970 Tom I Goergen 1971 Henk I Soons † 1972 Huub I Duckers † 1973 Wim III Penders † 1974 Sjé I Stassen † 1975 Math III Vorstermans 1976 Wiel I Voncken 1977 Rens I Rinkens 1978 Wim IV Stijnen 1979 Thei II Hanckmann † 1980 Pierre I Schiffers 1981 Jan II Dassen † 1982 Lei I Rinkens 1983 Nol II Danklof 1984 Miel I Steevens 1985 Jos I Nelissen 1986 John I Smeysters † 1987 Pierre II Smeets

1988 Cor I Gabriëls

1972 Pierre I Gorissen †

1989 Peter I Peerlings

1973 Huub I Fredrix

1990 Leon I op den Camp †

1974 Henk I Dassen

1991 Wil I Pepels

1975 Ron I op den Camp

1992 Wil I Pepels

1976 Paul I Leurs

1993 Thè I Duckers

1977 John II Hermans

1994 Jos II Diederen

1978 Henny I Goergen

1995 John II Smeets

1979 Eric I Essers

1996 Math IV Penris

1980 Raymond I v.d.Honing

1997 Pierre III Coumans

1981 Ralph I Stijnen

1998 Paul I Driessen

1982 Marco I Rinkens

1999 Harold I Salden

1983 Christian I Steevens

2000 Paul II Berix

1984 Mike I Schepers

2001 Ron I Smeets

1985 François I Soons

2002 Martin I Cremers

1986 Ivo I Goergen

2003 Han I Snellings

1987 Roy I Muris

2004 Lei II Pepels

1988 Ralph II Courage

2005 Loe I Hameleers

1989 Serge I Stijnen

2006 John III Claassen

1990 Mario I Bocken

2007 Richard I Pepels

1991 Mark I Habets

2008 John IV Bergs

1992 Mark I Habets

2009 Willem IV Janssen

1993 Bart I Coumans

2010 Raymond I Gelissen

1994 Bob I Smeets

2011 Jeffrey I op den Camp

1995 Jeroen I Schepers

2012 Ronald I Timmermans

1996 Ingo I Voncken

2013 Stefan I Meulenberg

1997 Mike II Smeets

2014 Roger I Timmermans

1998 Kevin I Driessen

2015 Leon II Bindels

1999 Rob I Coumans

2016 Raymond II Dukers

2000 Bas I Berix 2001 Sander I Goossens

Jeugdprinse-galerie

2002 Falco I Cremers

1957 Wim I Penders †

2003 Kevin II Goossens

1958 Otto I Grafe

2004 Kenny I Lemmens

1959 Jo I Nelissen

2005 Rick I Hameleers

1960 Roland I Gubbels

2006 Sander II Claassen

1961 John I Smeets

2007 Luc I Janssen

1962 Jac I Soons

2008 Glenn I Janssen

1963 Jac I Soons

2009 Yves I Timmermans

1964 Nico I Ackermans

2010 Bob II Dukers

1965 Leon I op den Camp †

2011 Brian I Haenen

1966 Bert I op den Camp

2012 Jules I Leers

1967 Gert I Killaarts

2013 Milan I Smeets

1968 Larrie I Dassen †

2014 Daan I Pepels

1969 Peter I Driessen

2015 Radan I Adriaans

1970 Jos I Biesmans

2016 Joey I de Vries

1971 Peter II Duckers † 29


Bokke-spraekweurd De zunjebok zeen Van de bok op de aezel sprènge De bök van de sjäöp sjeijen De bokkepruuk ophöbbe Ein sjwoan span veur eine bokkewage Auw bök höbbe stief häöres Bokkesprung maake Wie eine bok op ein haverkis zitte ‘t moos en de geit spaare Eine bok van eine kaèl Eine bok sjeete Veuroet mit de geit Geitebreier Geitewölle-zokke figuur

30

urreges de sjaut van kriege snel van ôngerwerp verangere good van kaod sjeije slechte zin höbbe ein apaart koppel auw luuj mit vastgeroesde geweunte van de hak op de tak urreges hjèl alert op reagere ein kompromie sleete eine norsje/koppige minsj eine blunder maken kóm-op, raap dich bie-ein eine wat ein bitje sumpel euver kumpt eine alternatieve, eemes mit ‘n eigenzinnige meining


Seniorenprins Arie I De 47ste prins van de Senioren is Arie Wormgoor Hea woont aan de Kinskystraot 12 hie in Stein. Hea zal same mit zien Prinses Mia regeren euver ‘t Senioren-Riek es Prins Arie I. Es Veurzitter en Vorst van CV de Senioren wil ich same mit de Wieze Raod van Èllef hun ein sjwoan sezoen toe wunsje. Natuurlik wil ich hun veurgengers Prins Jo en Prinses José bedanke veur datgene wat ze veur oos gedaon höbbe t aafgeloupe sezoen. Bie ‘t oetgaeve van de Bèsj höbbe veer de buutte middag al gehad, maer de “Senioren veur Senioren”-middig 24 jan. môt dan nog kôme. En natuurlik oos recepsie en dea is op 30 Januari 2016 Alaaf Vorst Lei Schepers Alaaf Prins Arie en Prinses Mia Wormgoor

Aafsjiedsweurdje Seniorenprins Jo en Prinses José Wie Rim kom vraoge of ich interesse hou um prins van de Senioren te weare, höb ich ‘m gezag; “kôm euver ein paar daag mer ens truk mit Lei, dan dènk ich dao ens euver”. En ich mot auch nog vraoge of José prinses wilt weare. Ein paar daag later de kaome ze mit zien twjé. Mer ich haw ‘t antwoord al klaor, leet ze effe moelle en höb toen jao gezag. Ein dènk is zeker, ich höb vanaaf de jéste daag tot de lètste daag d’r van genoate, t waor fantasties. ‘t Is geweun neet te besjrieve wat ste allemaol mitmaaks in zo`n periode bij de Senioren. ‘t Oetrope, de buutte middig, de seniorenmiddig en natuurlijk baove op dea waage van de Senioren. Este dao steis, dan wèt se neet wo ste mos kieke, in ein woord sjiek en onvergeatelik. Veer willen dan auch uch alle bedanken veur de sjwoane tied. De Steinder Garde, de Sjötterie en alle Zuster Vereiniginge van de Senioren; bedank veur alles! Senioren bedank, luuj van Stein en omstreken, bedank bedank SENIORENPRINS 2015 PRINS JO I EN PRINSES JOSÉ

LUUJ BEDANKT! Seniorenprins 2015 Prins Jo I en Prinses José, C.V. De Senioren

31


Uw Volkswagen en Audi specialist Hét adres voor Reparatie ~ Restauratie ~ Las- en Plaatwerk ~ Motorrevisie Wij zijn verhuisd naar Oslostraat 70 6135 LM SITTARD 046-4860011 - info@vpcautosport.nl www.vpcautosport.nl 32


Portret van eine prinsepaar...

33


Hertel P.O. Box 184 6160 AD Geleen T +31 46 476 94 57 E info@hertel.com

hertel.com

Bocken Deurtechniek

Meerser Koestraat 15 6171 PV Meers / Stein tel: 046-4335205 fax: 084-7177306 mob: 06-23077448 Bocken.deurtechniek@home.nl

WWW.BOCKENDEURTECHNIEK.NL

Hertel P.O. Box 184 6160 AD Geleen T +31 46 476 94 57 E info@hertel.com

ijn z n e z prij e d e. em g o a t n n e G hertel.com mo nd . l e c v j x i l e b vrij n. r e z e j i e r Inform montagep de naar

Heisteeg 5 6171 NH Stein LB Tel.:046-433 69 49 Mob.:06-23 56 22 22 Fax: 084-747 93 61 E-mail: johndietz@home.nl

Teggert 63 - 6367 XL Voerendaal Tel. 06 - 209 576 41 www.simeth-installatietechniek.nl 34


Wea is dea minsj eigenlijk? Chris Fiddelers, Wèthauwer van Stein Auwt Prins Chris I ( 1981 van Maersje ) Portefeuille : Cultureel Domein ( CMB ) Woonèchtig te Maersje en noe bekans 2 jaor wirkzaam in de gemeinte Stein es wèthauwer. Bie V.V. De Steinder Bök waor ’t al gauw duudelik dat hae de vastelaovend ein wèrrem hart toedraagt. Wat beteikent vastelaovend veur uch? Dat beteikent veur mich det ich effe kin aafsjakele. Effe de dagelikse dinger vergete. Effe oet de bandj springe. Neet in de agenda kieke. Plezeer make, väöl lache en natuurlik auch een lekker glaèske beer drinke. In 1981 zeet geer aan de Maersjenaere veurgestèld es Prins Chris I van c.v. de Aanhawwersj, wat kènt geer ós vertèlle euver uch prinsenjaor? Den mót ich alweer hjèl väöl jaore trök goan kieke. Ich waor toen nog eine jônge man. En ich mót uch hjèrlik vertèlle dat ich toen auch nog get mjea oet de bandj sprông. Mien vrouw en ich höbbe ein fantasties jaor mitgemaak. Doe geis dat jaor toch veurop in de vastelaovend en ’t is fantasties om det saame mit alle luuj oet ’t dörp te mooge doon. ’t is ein veurrech om Prins te mooge zeen. Noe höbbe veer nog väöl plezeer bie de Awt Prinse..

Stort geer uch nog ummer in ’t fjèsgedruis tiejes de drie döl daag? Ich zauw det soms nog waal wille, maer dat lök mich neet mjea. Loat ós maer zègke det ich doa de kondisie neet mjea veur höb. Veer doon mit aan väöl aktiviteite in ’t sezoen veuraafgaond aan de vastelaovend; Prins- oetrooping, Prinse-aovend, prezentasie en oetbringe van de vastelaovesgezet, de galazitting, de Prinse-receptie. En dan goan veer auch nog ’n klein

bietje mit die drie daag. Mea neet te väöl beer! (mea auch neet te min) In ’t jubileumjaor 7x 11 van v.v. de Steinder Bök höbt geer ’t symbool van de Steinder vastelaovend, de Bokkekop, ônthuld aan de Grous. Kènt geer uch vènje in de ômsjrieving van ’t karakter dat de Bokkekop oetbeeld en dus dat van de gemiddelde Steindenaer? In de umsjrieving van de Bök (vergeet die Geitjes neet) kin ich mich prima vènje; Stiefköppig, zègke woa ’t op sjteit, neet gauw toegeeve en lang kinne naodraage. Mea ich höb de luui hiej in Stein ljaère kinne es luui mit ’t hart op de gooi plaats. Luui die auch get veurein euver höbbe en die zich ôngerein helpe. In mien werk es wèthauwer höb ich dat väöl maoge ervare. In de raodzaal sjtik dat bokkige nog waal ins de kop op. Mea auch det lègk zich.

Geer zeet veurig jaor en auch dit jaor mit de Prinsen ( resp. Prins Roger en Prins Leon ) en v.v. de Steinder Bök mitgewaes nao de oetreiking van de Gulden Humor. In 2014 georganizeerd door de Winkbülle van Haèrle en aafgeloupe kjaer door de Piëlhaas van Venraoij. Wie höbt geer dat ervaare en wat is de raèje dat geer es verteigeweurdiger van de gemeinte Stein acte de présence gegaeve höbt? Zwoawaal ’t bezeuk aan Haèrle es aan Venraoij höb ich fantasties gevônge. Biezunjer dit jaor höb ich good opgelèt. Dao kump nogal get bie kieke bie de organizasie van de Gulden Humor. Dit jaor zeen veer in november in Stein aan de bäört. Ich bin d’r zeker van dat de Steinder Bök dat fantasties gaon organizere. Mea ich wil es bestuurder van de gemeinte auch mien biedraag levere. Want saame zètte veer Stein op de kaart. Saame trots op Stein! Nao die drie döl daag goan ich gaer mit ’t bestuur van de Steinder Bök aan taofel om det fjès in november 2016 ônvergaetelik te maake. Woo kènne weer uch mit de vastelaovend vènje, in Maersje of mesjien toch auch in Stein? ’t Aafgeloupe jaor bin ich de ganse zaoterdig in Meers gewaes. Genoote van d’n optoch en väöl sjpas gemaak. Op de zóndig bin ich nao de optoch in Aelse goon kieke. ‘t program veur dit jaor höb ich nog neet gemaak. ‘t zal weer ’n kombinasie zeen van Stein en Maersje. Alaaf, maak sjpas en plezeer Chris Fiddelers 35


Elke dag open vanaf 13.30 uur Woensdag gesloten

De Carnavalsgek

Grotestraat 350 Kotem

Wilt geer get sjieks op de kop?

Bie Jettie

100 95 75

25 5

Veer zin allein op aafspraak open. Marc & Jose Sleijpen Ruijl Lindendriesstroat 50 6171PZ Meas 046-4112232 06-54977926/0654977928 decarnavalsgek@home.nl www.decarnavalsgek.nl

De Carnavalsgek

CafĂŠ Ponderosa

0

1-6 carnavalsgek woensdag 20 januari 2010 16:09:50

pag 10 1-10 Kempen zaterdag 17 januari 2009 15:55:52

Belgenstraat 3 | 6171 AW Stein | 06-51481584 | lieke.pepels@gmail.com

J

Piet Meertens

drogisterij luxeparfumerie parfumerie drogisterijen & luxe Marktstraat Stein 30 Winkelcentrum 6191 JX Beek Omphaliusplein 9 046-42 60 177 177 046-42 60 36

anssen

rolluiken en zonwering tel: 046-426 0241 Urmond

10

95

75

25 5 0


Foto’s Bokkeweekend 2016

37


38


39


Bokkeweekend Jeugdprins oetreuping door: Meike Frissen

40


Tent Eine kempingwinkel dae de tent moot sleete, is nwoajt grappig... Paerd? Tot häör 16-de bliet ze zanikke veur ein paerd… en wie ze 17 waor, kaom ze mit eine aezel thoes... Ein laeve mit obesitas is bès zwoar... Ventilasie Eine Bèlsj kriet vleeglèsse in eine helikopter… Inèns vraogt ‘r aan de instrukteur: Wooveur zin die wieke hiebaove? Die zeen veur de ventilasie, enjtwoord de instrukteur. Dat geluif ich neet , zaet de Bèlsj. De instrukteur: Wach maer, dan zèt ich ze oet, kieke wie benauwd of dat ste ’t kriegs. Vol.. Eine: Mit karnaval gaon ich verkleid es badkoep! Angere: Is dat neet lèstig? Eine: Nei jông, ich laot mich gans volloupe. Koo Ônger de teikenlès vraogt de meister aan Frens: Wooveur höbs doe nog niks geteikend? Frens: dat höb ich waal! Dit is ein teikening van ein koo in ein wei. De meister: Woo is dat graas danne? Frens: Dat haet die koo opgegaete. De meister zuch èns en zaet: Dao steit gaar gein koo! Frens: Ja nei, geer dènk toch neet dat die koo in ein wei zônger graas blief staon!

voor vakkundig stucwerk!

C.A. Kruithof

Schineksstraat 28, 6171 AN Stein tel/fax 046 - 433 98 00 GSM 06 - 53 89 72 74 www.unistuc.nl

Geld moot rolle, ’t leefs miene kènjt op... Gaat.. Jantje kump bie de tènjdarts en reupt: geer hooft neet te baore, dao zit al ein gaat in! Ieskas Wooveur zeen getrouwde vrouwluuj dikker dan die die neet getrouwd zeen? Die wat neet getrouwd zeen die kome thoes, kieke wat in de ieskas ligk en gaon dan nao bèd. De getrouwde vrouwluuj die kome thoes, kieke wat in bèd ligk en gaon dan nao de ieskas. Apothjaèk Eine minsj van 85 geit trouwe mit ein vrouw van 84. Eine maonjd van te veure geit ‘r nao de apothjaèk en vraogt: Höbt geer viagra in veurraod? Jao, zaet de apothjaèker. En auch van die witte pilkes veur de zenuwe? Auch die. En ein louprèkske? Dat moot ich bestèlle, maer dat kènt in drie daag bènne zeen. En pempers veur auw luuj? Altied in veurraod, zaet de apothjaèker. En dae poejer veur in ’t gebeet? Jao, auch dat höbbe weer altied in veurraod. Maog ich dan oos kado-lies hie laote?

Kruisstraat 28 6171 GG Stein 046-433 4494 stein@teamkleding.nl

www.teamkleding.nl / www.sportballen.nl

41


Nijverheidsweg 6171 AZ Stein Telefoon 046 - 433 33 77 Fax 046 - 433 97 81 www.josnelissenbv.nl info@josnelissenbv.nl

Judo, Jiu-Jitsu vanaf 5-jarigen, dames-gymnastiek en massage onder leiding van rijksgediplomeerde sportleraar Acupunctuur. Sjus wat geer nweddig hรถbt noa die daag! Ouch aerobic danse

42


Euveral is geklop en getummer.... (auch in de optochhal) Ein zin oet ein bekènd vastelaovesleedje van de Steinder Bök. Ut verwies nao de grwoate optoch in Stein. In de waeke veur de vastelaovend weurd op väöl plaatse gewirkt aan hjèl sjwoan krejaasies veur de optochte van Stein. Eine versjlaaggaever van dees Bèsj ging èns door Stein om te kieke, maer veural om te hwuere of weer twae sjwoan optochte goan kriege in ut Bokkeriek. Jaomer genôg zeen neet mjae zwaoväöl sjuure en sjöpkes woo-ônger ste eine waage kèns boewe. Vreuger woar in eeder buurt waal get los. Eine nuuje groep van veurig jaor, de Sjoemtrekkers, boewe daoveur dit jaor veur de optoch van Stein bie eine boer in Holtum. De groep mit ôngerangere auwt-Jeugdprins Milan zal es Gladitoren mit Sjtrijdwages en raos olifanten dit jaor aan oos veurbietrèkke. Op ein plaats weurd altied waal veur de optoch gewirkt, namelik in de optochhal. De wages beginnen hun vorm te kriege. Dao weurd geplèkt en hie en doa al geverft. De Hötjes Moos zitte mit hunne wage in ein Oktoberfest stûmming. Bie de Klotsköp weurd nog hèl geplèkt aan ein thema mit gèt saajnsfiksjon. De realiteit is waal dat de Klotsköp dit jaor Prins Harald I ( Ritterbeeks ) höbbe aafgestange aan CV Nieuwdorp. De Sophinne laote auch in hun käöke kieke. Gegrilde hane draèje baove de waage. Es geer aan de wènjel zeet loup dan gerûs ens bènne in de optochhal. Ut is ein prachtig gezich es ste die luuj dao aan ut wirk zuus. Veur de Kènjeroptocht zeen altied de sjwoale al vreug bezig. Ut auwerkommitee verzèt dan väöl werk om hjèl sjwaon grwoate groepe oppe bein te kriege. Zwao spraok de versjlaaggaever mit Mark Dibbets van de auwervereiniging van RK Basissjwoal Kerensheij. De sjwaol zal dit jaor aan de Kènjeroptoch deilnumme mit 105 deilnummers, woo- ônger 65 kènjer. Mit ut thema “vees van de Paes kèn ste alle kentje oet”.

Op waeg nao hoes koam de versjlaaggaever de 12jaorige Jarno Drent taege. Dae wis nog te vertèlle dat ziene groep, CV Alles doorein, mit de kleure Rwoad Geal en Greun aan de optoch zouw deilnumme. Es ste ut allemaol zwoa hwuers krieg ste weer de kriebels en zin in de vastelaovend, Alle optochdeilnummers sukses mit de veurbereidingen. ALAAF Bokkeriek. van uche versjlaaggaever...

De Sjoemtrekkers zeen Roze olifanten..

De Klotsköp volop aan ‘t plekke...

Natuurlik zeen in de Kènjeroptoch auch de einzelgengerkers ummer geweldig. Weer kieke oet nao ut idee van eine Per Hendrix. Einzelgengers kènne dèks mit ein woord de lach op dien gezich touvere. Zwoawie Martien Goossens beveurbild. Op ut Bokkeweekend zag Martien: “Ich höb ut idee nog neet klaor”, “ich moot neet te vreug klaorkômme (??), anges gaon ich ut nog veer kjaère verangere. Trök nao de waages. Es ste Stein oetrieds mit d‘n auto, zuus ste bie de Scouting auch eine wage stoan in de aope loch. Vanoet de Scouting kumpt de groep CV Neet Kompleet. Zie höbbe mit ‘t sjwaon wear in December lekker boete in ut zûnke kènne bastele aan hunne wage.

Oet de optochhal kôme weer väöl, kleurrieke creaties. 43


Uw adres voor een gehele vezorging van:

koude en warme buffetten, boerenbruiloften, barbeque, belegde broodjes

Slagerij

Ruyl

Heerstraat Zuid 20, Stein Informeer vrijblijvend tel. 046 - 433 15 33

›AANKOMEN ›VLAKSTELLEN ›VAKANTIE ›LEVELSYSTEEM VOOR CARAVAN. SNEL WATERPAS. ›SNEL HORIZONTAAL ›EENVOUDIG

Stabiele stand zonder vervelend schommelen Rustige slaap dankzij perfecte positie Volautomatische nivieaucontrole Geen opstuwing van afvalwater dankzij horizontale stand

›www.ep-hydraulics.nl 44

CT

RA

M

STABIEL

LSYSTE VE

CA

Horizontaal in 1 minuut Onmiddellijk klaar voor gebruik Volautomatisch Onderhoudsvrij Kompleet hydraulisch Geen slijtage Geen extra belasting aan chassis Extra beveiliging tegen diefstal

LE

Moeiteloos vlak door op de knop te drukken Volautomatische niveaucompensatie Stabiele en vibratievrije stand

VA N O M PA C


Verkort Optoch Reglement 2016 Voorlopige Route Optochten 2016 1. Inschrijven op zijn laatst op de Dinsdag voor de optochten. 2. Nummer ophalen op de Donderdag voor de optochten in café ‘t Heukske tussen 19.00 - 21.00 uur. 3. Op tijd klaarmaken voor het optochtver trek om 13.41 uur. 4. Drank op de wagen uit het zicht plaatsen, drank bepaalt niet de mate van plezier. 5. Maak geen rommel maar lol. 6. Zoek geen ruzie maar drink samen iets. 7. Bouw niet te groot (zie regelement!). 8. Muziek hoort erbij maar hou respect voor live muziek en andere deelnemers. 9. Volg de instructies van het optochtcomité op. 10. Laat geen onnodige gaten vallen. 11. Maak veel sjpas en plezier! VOOR DE UITGEBREIDE VERSIE VAN HET OPTOCHTREGELEMENT ZIE ONZE INTERNETSITE: WWW.STEINDERBOK.NL

Kènjeroptoch start 31 jannewari 13.41 oer. Opstèlle in Bergenkenstraat, Kamperstraat en van Cloudstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepers-gats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Dirgelen, Daggeweide, Bergsteeg nao ’t Wilhelminaplein wo de ontbinding is. Priesoetreiking in café ’t Heukske Grwoate optoch start 7 fibberwari 13.41 oer. Opstèlle in: Bergenkenstraat, Kamperstraat, van Cloudtstraat, Vleugelmorgenstraat en de Diepenbeekstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Steskensstraat, Houterend, Vaart, Heerstraat Noord, Smeetsstraat, Sanderboutlaan, Heerstraat Noord nao ’t centrum Stein bie de Moutheuvel wo de ontbinding is. Priesoetreiking in MFC de Grous

45


Bouw Advies G. Aarts Stein b.v.

Smeetsstraat 4 6171 VC Stein Tel. 046 - 433 34 32 Mobiel 06 - 15 88 85 35 @l: aartsbouwadvies@home.nl

meer dan 30 jaar ervaring!

De Vastelaovesknaller in de sjoonsmode van Stein! Depositaire Juvena verzorgingsproducten OPI Hand- en (kunst)nagelverzorgingsproducten (kunst)nagelverzorging gezichtsverzorging permanent make-up cosmetische voetverzorging zonnebank en huidverzorgingsproducten bijoux & accessoires GGD gecertificeerd

info@bellonavoncken.nl

Pascal van de Bult Hoppenkampstraat 14 6171 VP Stein tel. 046-4338662 mob. 06-83565680 46

Smezo Handelsonderneming BV Postbus 183 6430 AD Hoensbroek


Ode aan Meas... De vastelaovend in kleiner dörpkes en gehuchte dreigt väöl van zien eigenheid te verleeze door de grwoate “karna-valsmanifestasies”. Ich mein daomit de 11de-van-¬de-11de, de zoepkoel, de aafsleeting van ‘t vastelaovessezoen in Gulpen en tal van anger karnavalsreportaazjes op veural L1. Ut is allemaol good gemeind, mós karnaval in beeld brènge, maer ‘t gevolg is dat vierders massaal nao die plaatse trèkken en de kleiner gemeinsjappe laeg loupe. Wat haet ‘t veur nut om ein tiepies lokale , wie eine karnavalsoptoch, provinsjaal oet te zènje? Luuj van boete de gemeinte weite bekans niks van de lokale politiek van dao en veule zich neet betrôkke. De leechstoet in Baek beveurbeeld trók verlaeje jaor 72.000 kijkers (die dus thoes bleeve!), wooveur die gemeinte al 30.000 euro be¬taalde aan de ômroop. Dat is 42 cent per kieker. Wieväöl echte kar¬naval kèn ste daovan neet maken? Ut LVK is dao-in-taege is ein oetzunjering. Veur 1977 zông men in de kleinere plaatse veural “Hollènjdse”, goojekoupe mitzèngers, noe zeen dees oetgebanne en waere d’r koum nog gemaakt. Ônger invloed van ‘t LVK zeen in tal van plaatse leedjeskonkoer¬sen (dit jaor helaas neet in Stein), vervolges taoge de wènnaars mit aangepaste verzies nao ‘t LVK. Die iè ste jaore sjikde ste ein kassettebènjdje en ‘n orkest verzörrigde de rest. Op vandaag weur ste geacht ein kènt-en-klaor opname mit orkest aan te levere, wat dich toch al snel een klein 1.000 euro kost.

Ich zwej miene eige scepter waal Miene kleine optoch is neet lank Ich kaer mien eige sjträötje En num mien eige mäötje De graote boetezitting laot ich boete Laot mich mien eige rundje toete Vastelaovend in mie glaas, In e dörpke aan de Maas Aeve op mich zellef Ich loup bergop en weer bergaaf Miene eige reijaloet, alaaf In ene sjpeegel mit michzellef Ich ben miene eige wieze raod Vastelaovend noa mien eige maot Mie fjeske in mie dörpke Mheer is toch neet Meas Laot oos ooze eige waeg toch gaon, Maak oos cultuur neet oetgepaesj Gun os oos eige ideeke. Veer zénge oos eige leedje ... Mer van al die sjaon gebeurtenisse Kén veer ‘t LVK neet misse Vastelaovend in mie glaas...

Respèk veur luuj die dees investering aangaon, mit ein kans van 1 op pakweg 250, veur ein joar glorie. Hwoag¬achting dus veur beveurbeeld Sint Kompenie Sjött¬erie in oprichting van Meas, die twae kjaere mitdeegen en veurig joar zelfs de finaal haolden. Ut zat Meas oppe kaart, al wis de deskundige (?) jury neet ‘t ver¬sjil tösje Meas en Mheer. Dit jaor zaog St. Kompenie aaf van deilname. Jaomer, ‘t leedje waor vaerdig en ‘t waor zelfs ein ode aan de vastelaovend in klein dörpkes wie Meas. Hie-ônger de tekst:

Vastelaovend in mie glaas Vastelaovend in mie glaas, In e dörpke aan de Maas Aeve op mich zellef Ich loup bergop en weer bergaaf Miene eige reijaloet, alaaf In ene sjpeegel mit michzellef Ich ben miene eige wieze raod Vastelaovend nao mien eige maot Geaf mich mien eige dörpke, Ich gaon miene eige gank

Tekstsjriever Bert Salden is bekènd van ônger angere “Van Eijsde tot de Mookerhei”, sjreef auch de tekste van Sinte Kompenie; Sjötterie in Oprichting en kreeg van de Steinder Bök de Steinder Vastelaoves Orde van VErdeenste vanwege zien betrokkenheid bie de oprichting van ‘t LVK. 47


De partner voor infrastructurele werkzaamheden Projectmanagement Realisatiemanagement Kostenmanagement

Beheer en onderhoud Ontwerp- en inrichtingsadvies Contractmanagement

LET’S BUILD STRONG! Laugs Civil Engineering Heerstraat zuid 38 6171 XG STEIN

www.laugs-ce.nl info@laugs-ce.nl M. 06 51476830

Administratie- en belastingadiviseurs Peldenstraat 2, 6171 XX Stein Telefoon (046) 433 67 07

Omphaliusplein 16 6171 ZZ Stein 046-4332308

Kwaliteitswijnen

Harry & Marion Slotboom 48

Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein tel: 046-4260 760 www.heukske.nl


In Memoriam v.v. De Steinder Bök Auch dit jaor zeen oos weer ein aantal dierbaren ontvallen. Zwoa höbbe weer aafsjied môte numme van ein aantal oud-prinsen: Weer zulle uch missen.

Mathieu I van Mulken Sjé I Stassen Jan II Dassen Wilma Dassen

Prins 1964 Prins 1974 Prins 1981 Prinses 1981

Mathieu van Mulken Sjé Stassen Jan Dassen

De Bèsjen van Stein Veurdat weer ’t in de gaate hauwe, waor ’t weer zwoawiet, ’t is weer begoos , de vastelaovestied! Hjès ginge weer nao de Mès, in de Martinuskirk, dat is de èllefde-van-de-èllefde ein gewoonte en dan pas kènne weer wiejergaon. Nao de Mès dan gaon weer nao de Dirgelen, bie ’t Bèsjebeeld dao weurd effe stilgestange, óm alle karnavaliste te herdènke, die van ós zeen heen gegange. Dit jaor in ’t biezûnjer, Sjé Stassen, ós alle waal bekènd, ’t waor eine vastelaovesvrûnjd en hea heat väöl veur ós gedaon, maer ’t leave mót wiejergaon. Óze veurzitster van de Bèsjen maakte op 10 juli eine val, maer dat wis geer natuurlik al. Ze kaom in ’t ziekehoes terèch en dao begoos doe ’t gevèch óm te geneaze. Dat doerde bekans 4 maonjd lank. Maer noe is ze weer eindelik op de bein en de Bèsjen zeen blie. Noe geit de stoet weer op paad nao de Grous, Dao weare de vastelaovessjäöt gedaon en dan kènne weer wiejergaon mit eine leuke aovend in de Grous, al is dit jaor gein leedjeskonkoer. Weer zullen ós bès vermaake en laote ’t glaeske beer good smaake.Eine sjwoane vastelaovend veur alle luuj van Stein, maak lol en plezeer op eingepaste en nette meneer. ALAAF, De Bèsjen Corry de Koning 49


50


interieur projecten van ontwerp tot realisatie.

neet allein hippe stoere kènjersjeun...

Kruisstraat 45/46 6171 GC Stein m: 0653-559396 e: info@planbprojecten.nl w: www.planbprojecten.nl

auch de hipste kènjermode van Nik & Nik Burg. Janssenstraat 12 Beek www.sjeunkes.nl 51


DE GEZAMENLIJKE ONDERNEMERS ELSLOO WUNSJE UCH EINE SJWOANNE VASTELAOVEND!

Dorine Verschureplein 52

Stationsstraat


De 9 hofdames van de prins

Leef Steindenaere, Weer haeje oos es hofdames van oze Prins Leon II gein sjwoaner taak kènne wunsje, ein auw tradisie waor weer effe in ière herstèld. Dat 9 hofdames ‘n bietje aandach zouwe kriege haeje weer waal gedach, maer WAUW, ‘t waor geweun FANTASTIES!!! De oetreuping in de tent, de kènjeroptoch mit Jeugdprins Radan I, zaoterdigs d’n optoch in Meas mit ès hwoagtepunt zônjig de grwoate optoch in Stein, allemoal in de straolende zôn, wat waor ‘t sjiek! Bedank veur alle Komplimente, de hartelikheid, ‘t applaus, de dröpkes, en alle geweldige luuj langs de kènjt. Weer höbbe genaote van ‘n ônvergaetelik vastelaovesjaor same mit oze Hwoaglustigheid. Leeve Leon, oze Prins, Wat waors dich eine geweldige Jubileumprins in dit jubeljaor en wat höbbe weer same väöl sjwoan momente maoge belaeve! Bedank dat ver dit mit dich höbbe maoge deile! Weer höbbe dich hjèl, hjèl gaer op hènj gedraage en dich ômringk es dien hofdames. De hereinjeringe van ‘t aafgeloupe jaor zeen ônvergaetelik en höbbe ‘n plaetske in oos hart. Dich bliefs altied oze boezemvrunjd, auch al höb ste noe dien eige prinses wat dich in bad kènt duuje ;-). Leefs van de hofdames van Vrouwluuj Vasteloaves Vereiniging de Moerbleumkes Ans, Dais, Diesj, Ing, Lien, Laura, Liel, Mir en Sen xxxxxxxxx

53


GESCHIKT EN GESTRIKT VEUR DE VASTELOAVEND!

WWW.DUKERS.NL 54


Huub van de Spar heat ziene weag gevĂ´nje in de Gemeinteraod....

6171 JA Stein, Haalbrugskensweg 18a, tel. 046 - 433 20 45 6121 LD Born, Kerkstraat 30a, tel. 046 - 485 63 55 www.haircompanykappers.nl

Lindendriesstraat 38 6171 PZ Stein tel: 06 43234137

NACHTMODE

55


Al meer dan 50 jaar kwaliteit en vakmanschap voor betaalbaar schilderwerk!

pepels OOOO

SCHILDERWERKEN

www.pepels-stein.nl

Wijngaardsweg 48 HEERLEN - 6412 PJ Heerlen - t. *31 (0)45 523 36 99

www.parketreus.nl

Café de Bekker Vastelaovend 2016!

Professionele beëdigde vertalingen Maastricht

Balance BV Wilhelminasingel 104 6221 BL Maastricht T (043) 321 89 85 F (043) 321 65 64 E maa@balance2.nl

56

Amsterdam

Balance BV Jan Luijkenstraat 12 1071 CM Amsterdam T (020) 673 77 31 F (020) 676 17 68 E ams@balance2.nl

Vriedig 29 jan.

grwoat Patsjebal mit div. artieste en DJ Stan the Man!

Zônjig 31 jan.

Kénjermiddig mit DJ Skinny gratis sprèngkösse

Zônjig 7 febr.

Spetterend vastelaoves fjeaske mit DJ Stan the Man

Maonjig 8 febr.

DJ Stan’s Blaowe Maonjig

Dinsdig 9 febr.

Grwoat Kènjerbal v.a. 14.00 oer m.m.v. div. artiesten presentatie: Olaf & Elza

Woonsdig 10 febr. Veurzichtig aafkicke mit eine hjérring of bôterham v.a. 19.00 oer


Wis geer eigenlijk waal dat... - es Nicole van Soons de pèkskes veur de vrouwluuj aan ’t njaeje is, Jef dan die verrèkde hègk aan ’t sjaere is - ein delegasie van de Bök mitgedaon haet aan de Hallenmasters en dat ’t nogal ôntbrûk aan kondisie - Anita van bekker Dukers zèllefs op skivakansie ein bokkemonument taege kumpt - de Bök eeder jaor de bös deile mit de Pottentaote - dat de vlag van de Steinder Bök gesinjaleerd is bie de F1-Grand Prix in Austin - ’t SOP noe auch aktief is op Twitter en dat zie eige lik koum eine twiet twittere - dat Johnnie van de spèn zien kippe aan de wilge hingt - Raymond de Duker naeve zien bekkerie nog ein anger beroep haet….dat van razende rieporter - ze dao bie L1 waal èns zjeloes op zouwe kènne zeen - de vrouwluuj-zittinge bie de Bekker en de Poart knoepgezèllig zeen - Jack B mjaerdere persoonlikhede haet - Jack B es minsj mit lange wit-grieze baard en hauf- lang krolle, de meist vrunjtelikke is. Veur kènjer althans. - volges de saajt van cv Nieuwdorp , dees vereiniging vanaaf 2013 gein aktiviteite mjae gehad zauw höbbe

Wae waore ooit Bok en Geit? Jaor Bok Geit 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982

Jan Smeets Chrit Bocken Ton Lexis Willem Geuskens Henk Goossens Peter op den Camp Peter de Koning Herman Boumans Joop Janssen Paul Lardenoye Cor Claassen Ron Pepels Pie Driessen Frans de Koning Wil Pepels Wim Stijnen Ben Stortelder Harry Pijpers Pie Goossens Sjair Bours Jan Stassen Nöl Driessen Hein Goergen Harie van de Bekker

Fieny Smeets Mariëlle Bocken Nelly Lexis Ursula Geuskens Jennie Goossens Lisette op den Camp Herriëtte de Koning Janine Boumans Maria Janssen Lenie Lardenoye Ria Claassen. Sonja Pepels Alice Driessen Corrie ??? Bertha Ebben Ria Smeijsters Annie Stortelder Jeanny Pijpers Mia Maassen Truuke Bours Cielke Stassen Nelia Driessen Mien Goergen Marieke van de Bekker

- Ans mit de oetreuping in de tent zelfs in ‘n stilstoaonde bös wagekrankl woor, of zouw zie toch get zenuwe höbbe gehad? - Sjaak B. óze Prins Leon in benarde situasies haet gebrach, maer weer häöm ummer mit de sjarmes van de hofdames höbbe kènne redde. Zelfs wie de pliesje ‘m in Meas in de boeje haej geslaage. - weer hofdames kennelhoest haeje opgeloupe van al die recepsies woo d’r gekust mós waere. - “Tempo” oos haej wille sponsere mit zak- deukskes, zwoadat weer óze Prins ummer ‘t zweit kooste wegdeppe. - óze Prins Leon ‘t protocol hie en dao get haet aangepast, maer dat dat ônger óze zwiegplich vilt ;-). - weer zaoterdigs illegaal in d’n optoch in Meas waore, same mit óze Prins. - d’r ein hofdame is die ‘n paar tjaennaegel mist door die hwoag, rwoaj laklaarze. - weer karnavalszônjig door Erwin van V.V. De Pisbloome in de laajbak van ziene auto noa ‘t hoes van óze prins zeen verveurd, wie ver in tiednwoad waore. - weer ‘n emoosjoneel momentje haeje wie Prins Leon II mit zien hofdames woor opge haold door de sjötterie veur de Grwoate Optoch. - weer allemaol ‘n ei veur oppe kop haeje van die hwoag hofdamepruuke noa de Grwoate Optoch. - weer versjrumpelde hènj haeje nao de vastelaovend door al die badsessies mit óze Prins. - weer ‘n bitje bang zeen dat weer nao zwoa ‘n geweldig vastelaovesjaor in ‘n gaat gaon valle.....

De Bok en Geit van 2015 Fieny en Jan Smeets. 57


Installatiebedrijf Haas vof CV installaties ● Gas ● Water ● Sanitair ● Onderhoud

=jjg Zc AZVhZ kVc 8K"`ZiZah

Hortensiastraat 40 ● 6163 MJ Geleen Tel./Fax: 046-4510521 ● Mobiel: 06-51083367

in eeder weuning bloome van ’de Keuning’ Hofleveranceer v.v. de steinder bök

Bloemensalon

P. de Koning

Bouw- & Kitservice

Valderstraat 36, Stein Tel. 046 - 433 14 31

Pascal Gorissen Kinskystraat 38, 6171 LZ Stein Mobiel 06 - 11 31 78 55 e-mail: bouwservicepascalgorissen@gmail.com

Kinderopvang “De Wei” flexibele opvang - professioneel - kleinschalig huiselijke sfeer - extra aandacht

Irma Thewissen Heerstraat Zuid 12a 6171 XG Stein 046-433 18 87 06-11 205 498 www.dewei.nl 58

Wij printen alles: Groot formaat: Posters, Banners, Stickers, etc. Klein formaat: Visitekaartjes, Briefpapier, Flyers, Folders, etc. De beste prijzen voor zakelijk en particulier Business Park Stein 206 | 6181 MB Elsloo T. 046-426 02 87 | F. 046-426 02 89

10

95

75

25 5 0


Wat ein top jubileumbook.... Wat is de Vastelaovend sjwaon! Wat maak je ieder jaar weer leuke dingen mee. Je loopt al een aantal jaren rond met de gedachte om een boek samen te stellen over en voor de Steinder Vastelaovend. Als je dan een Vastelaovesvierder tegenkomt met hetzelfde idee dan wordt er al heel snel een plan gemaakt om deze gedachte te verwezenlijken. Een boek voor het 7 x 11 jarig jubileum van de Steinder Bök. Een boek met anekdotes en verhalen die langzaam dreigden te verdwijnen, maar vooral een boek met foto’s die anders steeds minderzeggend zouden worden. “Prins bès te mer veur aeve, ouch bie de Steinder Bök. Auwt Prins veur gans dien laeve, kieks mit väöl plezeer d’rop trök.” Twee jaar geleden werd dit plan voorgelegd aan het bestuur van VV de Steinder Bök. Deze waren meteen enthousiast en de commissie “jubileumbook” was een feit. Het verzamelen van (foto) materiaal en verhalen kon beginnen. Oud Prinsen en vele Steindenaren hebben de fotodozen van zolder gehaald en de albums achter uit de kast nog eens ter hand genomen. Oude herinneringen werden weer opgehaald en de verhalen werden met ons gedeeld. Opmerkelijk is dat iedere oud Prins hetzelfde zegt: “Mien Prinsejaor waor ‘t sjwaonste en ’t bèste dat Stein waots gehad haet”.

! Wanneer u dit boek leest en bekijkt dan zult u begrijpen dat er geen enkele oud Prins gelogen heeft. Veer wunsje uch Vastelaovig veul laes- en kiekplezeer! De makers: Harold Salden, Loe Hameleers, Eric Coumans

Te koup bie:

59


John Westhovens Natuursteenwerken

Kinskystraat 10 6171 LZ Stein Tel. 046-4339768 GSM 06-51827919

Specialist in het leggen & zetten van natuursteen

Fons Verhoeve

Metal & Fotography Art www.fonsverhoeve-art.com

60


61


Plefôns ôm te pwuènne!

Plabos Afbouwsystemen bv Weth. Sangersstr.51 Tel. 046-4379448 info@plabos.nl

6191 NA Beek Fax. 046-4370185 www.plabos.nl

A F B O U W S Y S T E M E N

62


De Steinder Bokkejeugd:

Aafgeloupe jaore zeen de Steinder Bök weer mit get nuuts begôs; de Steinder Bokkejeugd. Weer zin van meining dat veur de jeugd tössje 12 en 25 jaor eigelik niks te beleave is rôndjôm de Vastelaovend. Vanoet ‘t veurtgezat ôngerwies weurt eigelik neet väöl gedaon aan Vastelaovend boete ‘t fjeaske wat de sjwoal organiseert (en dat auch nog neet in Stein deit!). Weer wille dao get aan doon! Weer zouwe gaer in in kontak wille kome mit jeugd van Stein, die zich wille inzètte bie ‘t organiseere van activiteite veur de jeugd. Weer dènke aan Dance fjéste, Modeshow, DJ Contest, Dance Battle, eine sportdaag mit zeskamp, ontwerpwedstrijden, mini muziek festival of missjien höb geer waal ein te gek idee! Alles is mäögelik! De Bök höbbe ein spesjaal commissie opgerich ônger leiding van Chrit Haenen. Hea heat inmiddels al twea sessies gehad mit jeugdigen die zich aangeméld höbbe. Dus;

Oproop veur de Steinder Bokkejeugd: - béste tössje de 12 en 25 jaor? - höbste Vastelaovesblood? - zitste verleage ôm leuke activiteit (auch nao Vastelaovend)? Meld dich dan noe aan bie info@ vvdesteinderbok.nl of bie Chrit Haenen. De weurs dan oetgenwéddig veur ein bie-einkoms in zaal Merode ôm te kieke of dit get veur dich is. Names commissie Bokkejeugd, Chrit Haenen.

Eine van de hoofdrolspelers van de Junior Star Academy.

De streken van Sjaak Bee höbbe de Wieze Raod en de autoriteiten van Stein stevig bezig gehouwe. Houpelik blief hea dit jaor röstig...... 63


Communiceren met Burgers

CMB wunsje alle geitjes en bรถkskes eine sjwanne vastelaovend 64

C m B


Veer ôngersjteune de Steinder Vastelaovend

Café de Poart Wilhelminaplein 28 Stein

Prinsenhof 2016

MFC de Grous

Café ‘t Pintelierke

Café Jacobs

Café de Witte

Café de Taterstein

Café ‘t Houterein

Café de Put

Café ‘t Kempke

Café ‘t heukske

Café Oud Stein

Heerstraat Centrum 188 Stein

Ondergenhousweg 1 Stein

Kelderstraat 26 Stein

Vaarstraat 19 Stein

Kruisstraat 2-4 Stein

Café de Sjoester Meerser Eindstraat 31 Stein

Café de Bekker

Schinekstraat 11 Stein

Grotestraat 37 Urmond

Houterend 21 Stein

Smeetsstraat 16 Stein

Kruisstraat 96 Stein

Vastelaove n d

2016

Wilhelminaplein 18 Stein

65


29 FEBRUARI 2016 EEN EXTRA DAG VOOR ONZE NIEUWE NAAM

Ø dorine verschureplein 10b - 6181 as elsloo t 046 437 00 39 - m 06 23 67 80 02 info@henksipers.nl - www.henksipers.nl

66


Richtige Steindenaere.. Neske oet de steeg

Es ste eemes vreugs nao Agnes Dassen-Houben zal neet eederein d’rek weite wae dat is. Maer zaeste Neske oet de Steeg, dan is dat get anges. In ut winkelke van Neske koos ste van alles koupe. Bie Neske ginge de kènjer slòk haole veur ein paar cent of van ein dubbeltje kirmesgeljd. De grwoater jeug waor dèks bie Neske in ut winkelke veur ein losse segrèt, die dan vervolges stikkem urges in de Steeg woar opgeroukt. Auch nao sleetenstied koos ste gewoon nog ein flèsjke beer of get te rouke koupe. Neske waor auch de mam van de Hwoaglustigheid Prins Willem III oet 1953. De Prins woonde doe nog bie de mam en runde mit eine auto zien eige taksibedrief. Wie Prins Willem nao zien oetreuping bie Sjang Hermans mit de Raod van 11 en nog hjel väöl anger Steindenaere euver de Steeg opkaome, roake ze de bräötjes spek al. Neske heaj drie grwoate sjteelpanne mit eier en spek op ut vuur staon. Mit zwartbrwoad lekker soppe in de pan. Ein paar daag later kaom de Bèsj oet mit de Prinseproclemaasje. Vastelaovend koos beginne. Jaomergenóg kreeg de provincie Zjaèlènjd dat jaor te maake mit de grwoate euverstruimingsramp. Oet respèk woor door de Limburgers de ganse vastelaovend dat jaor aafgelasj. Ein anger anekdote euver Neske kumpt oet 1991. Eine reejunie-aovend van de KWJ. 200 man aanwezig woo-ônger auch Neske. Guus Clemens en Philly “van de kapper” presenteerde dea aovend. Op ein gegaeve momènt lègk Guus eine hood veur op de buun en zeat: “Daegene wea hwoats get gepikt heat in de Grand Bazar van Neske, kènt in deze hood eine gölje lègke, en uch zunj waere dan door Neske vergaeve”. Op ‘t lètste van d’n aovend loag 198 gölje in de hood. Door häöre hjèle hwoage laeftied (mjae es 100 jaor) en de meneer wie zie häöre winkel bestierde, maakte van Neske eine richtige Steindernaer. In 2004 höbbe bewoners aan de Dirgelen bie de gemeinte ein veurstèl ingedeend, ôm ein standbeeld van Neske op de Dirgelen te zètte. Ut zou verdeend zeen, maer ‘t veurstèl is in de iéskas gezat. Weer höbbe Neske dit jaor in eeder geval op ein vootstûkske gezat in dees Bèsj. Neske woar eine richtige Steindenaer!

Graad, zwoa wie väöl luuj häöm kenne; de haore in de plwoaj.

Neske oet de Steeg.

Miriam van Es

Zouw in ut Bokkeriek oats ein Prinses oetgeroope waere dan hej Miriam ein jél grwoate kans. Zich presentere kent ze good. Dènk ens trök aan de Steinder Revuu woo Miriam es eine zokkezuimer mit dikke brilleglaze, mèr auch es strenge kapitein de luuj aan ut lache kreeg. Bie ut Sjroeteballet mit de meist geweldige sjoowacts leet Miriam zeen dat zie ein gooj dansmoat koos aanhauwe. De act van de Lion King bliét ein hwoagtepunt in de revuu. De Fiësta Dancers same mit ut Sjroeteballet. Miriam is es echte vastelaovesvierder op väöl evenemente te zeen. Dèks same mit häör kènjer Mireille en Max. Bie de Steinder Middig, Prinsoetreupinge, recepsies maer auch in de optoch. Mit de groep van Wilhelmien van de Laar trekke ze kleurriek door de straote. Bie Miriam thoes is ut die daag eine zeute inval. Alles kent en alles maog dan. Ut hoes weurd ein njaèj-atteljee wo ônger tiedsdrök weurd gewirrikt ôm alles oppe tied vaerdig te kriege. Boete de vastelaovend is Miriam auch aktief. Bie ‘t fitserènne steit ze bekènd es internasionaal commisaris bie de UCI. Zie woar ut allerjèste vrouwelik jurylid in de Tour de France. Ut zouw ein sjwoan gezich zeen es Miriam dao ‘ns mit ein vastelaovesvaan zouw wènke. Miriam stông in 2015 op de lies bie ‘t CDA veur de Gemeinteroad en woar jaorelank de sikkretaresse van de Burgemeister. Häör inzat en veurkôme maakt van Miriam eine richtige Steindenaer. Häör liefspräök is: “eine daag neet gelache is eine daag neet gelaef!!” 67


68


s.o.v.z.g.p.w.z.v.s.m.s.v.u.z.e.a.g. Veer houte de Steinder Vastelaovend eine speegel veur Veer man, veer gezichte, veer meininge, veer vertegenwoordige de Steinder Vastelaovesvierder. Veer zulle ut Vastelaovend vierend dörp eine speegel veur houte en omdat ut vastelaovend is, is dit natuurlik eine lachspeegel. Veer stelle oos de vraog: Wae heat ut verdeend ôm door os de speegel veur gehoute te kriege en woorom? Is ut de Prins of is ut eine Vastelaovesgroep? s.o.v.z.g.p.w.z.v.s.m.s.v.u.z.e.a.g.

Is ut eine einzelgenger of gewoon eine Vastelaovesvierder, man of vrouw, jongk of auwt? Höbste geblunderd, höbste get geweldigs gedaon, beste dichzelf euversteege? Ut maakt neet oet veer houwe jeederein in de gaate. Veer zulle de gelökkige of ongelökkige decoreren mit ein einmalige Orde. Höbste geblunderd, dan houw dich gedukt, höbste dich euversteege dan venj veer dich ouch. Veer zeen oos! Alaaf!

José en Marc hejje Prins Leon gekloond.

Jeugdprins Radan mit oud prinsen Ronald en Roger en de opperbok.

Dan gaon de lempkes aon....

Jeugdprins Radan mit de Steinder Garde nao de Tour de France.

Wat klop hie neet? 69


70


Aktiviteite in Stein “De Steinder Bök” 23 jan. 2016

Hoes-aan-hoes-verkoup Bésj 24 jan. 2016

Prins oetrope bie de Molle van de Moutheuvel 29 jan. 2016

Vastelaovend bie Scouting/ Patsjebal Wageboewers Optochhal 31 jan. 2016

Kénjeroptoch V. V. De Steinder Bök en aansloetend optochbal bie ‘t Heukske 4 febr. 2016

Auwt Wieverbal Café de Put 5 febr. 2016

Sjwoale bezeuk en bezeuk aan ‘t Steyntje Sleuteleuverdrach en Prinsenrecepsie VV de Steinder Bök, aansleetend Prinsenbal bie Creadance Stein 7 febr. 2016

Grwoate optoch VV de Steinder Bök en start Vastelaovend 8 febr. 2016

Bezeuk de Grous, fjès van basissjwoal de Brök en SOP-trèkke mit de Bok en de Geit 9 febr. 2015

Kènjerbal Café de Bekker, Vastelaoves Modeshow Café de Put, Oetreuping Sjwoanst Verkleide van Stein bie Café ‘t Houterein 10 febr. 2016

Esjkruuske haole in Kerk St. Martinus 19 juni 2016

Boumsjtamzaege Schietsport Centrum Stein 11 nov. 2016

Äöpening Vastelaovessezoen en Jubileumjaor 7 x 11 jaor Steinder Vastelaoves Leedjes Konkoer 26 nov. 2016

Oetreiking van de Gulden Humor door de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereiniginge in Merode. www.steinderbok.nl 71


e Fritur

é/ eetcaf

rinp o d w nieu raat 20, Ste st Pelden 433 15 35 6 ­04 -

Cafetaria de Vaart Vaart 4 Stein 046 - 426 10 66

Adres: Heirstraat 10 6129 PK Urmond Telefoon:046 433 7878

Cafetaria LarAenwdiy

Le Bourgeois tein Kelderstraat 28 S 046 - 433 69 92

Peter in training veur de Tour de France..... 72


10

95

Weer brĂŠnge ‘t ganse jaor kleur in hoes!

75

Kruusstraot 45 6171 GC Stein www.robstassen.nl

25 5 0

1-2 Stassen donderdag 22 januari 2009 15:06:27

Eine sjwoane Vastelaovend!

Weer zin op vekansie van 5 februari t/m 15 februari. Kruisstraat 41a 6171 GC Stein 046-433 50 62 www.petervossenoptiek.com

73


Bokwa is een nieuw en compleet andere benadering van groepstraining die zich momenteel heel snel verspreid over de hele wereld. Bokwa deelnemers tekenen letters en cijfers met hun voeten tijdens het beoefenen van een energieke cardio workout routine. Dit alles op actuele hedendaagse muziek.

74


Jo Schmeitz

goudsmid-juwelier

Hofleveranceer V.V. De Steinder Bรถk

Wilhelminaplein 13 6171 EN Oud-Stein T 046 426 20 88

www.joschmeitz.nl info@joschmeitz.nl

75


Gaston en Monique Eidams Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein 046 - 433 29 15 Internet: www.eidams.keurslager.nl E-mail: info@eidams.keurslager.nl hofleveranceer van VV de Steinder BÜk Voor al uw warme en koude buffetten en barbequeparty’s

76 76


We zien graag gelukkige gezichten...

Samen op zoek naar mogelijkheden... Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/wm


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.