Jenny Högström: En liten bok om kött och chark

Page 1

Jenny Hรถgstrรถm En liten bok om kรถtt och charken liten bok om kรถtt och charkjenny hรถgstrรถm

En liten bok om kรถtt och chark Dikter

PEQUOD PrESS


Pequod Press Södra Förstadsgatan 18 211 43 Malmö www.pequod.se

Jenny Högström: En liten bok om kött och chark © Pequod Press och författaren 2016 Tryck: SIA Livonia Print, Lettland 2016 ISBN 978-91-86617-34-9


Titta noga pü den här kroppen. FÜr den kommer aldrig mer att vara sig lik.IAtt genomsyra. Att genomsyras. Glรถmma. Domna. Leva. Bliv. Och nu: bรถrja

9


Urscenen: alla vet hur det går till. Ändå är idén om den obefläckade avlelsen en ovanligt lockande bild för att täcka över de varmt strålande kramper som genomfar köttet efter kropparnas sammanstötning.

10


Kroppen är ett hus, ett land, en oavhängig stat med valv, kupoler och bågar. Skogar, trappor, rum. Den uppbräckta bröstkorgens råa, hala insida. En glansig skimrande yta. Förtätning av kött, en intensitet av hinnor och senor och trådar.

11


Köttet är hö, köttet är en ö – eller en spegel, en förseglad kista. Som ett skälvande moln av fåglar eller insekter som drar sig samman, fäller ut. En smidig, liksom elastisk vilja utåt. Centrifugen. Och samtidigt: inåt. Inåt suger det. Som mr Fantastic föreställer jag mig människokroppen. Den sträcker sig och sträcker. Stramar, drar. Åt alla håll samtidigt.

12


Köttet är rött. Köttet är matt. Se köttet blekna. Vänd blicken bakåt. Ögat rullar mot insidan. Ögat rullar in.

13


Brösten som verkar ha svällt och ömmar startar ett jordskred av tankar. Boskapsfantasier. Om tjurars syrenlila ögon. Om kvigornas blick utan botten. Om källingars ynkliga pip.

14


Och kroppen är sålunda stadd i förvandling. Också inbillningen är satt i rullning: impulserna rusar mellan symptom och synapser som elektriska stötvågor genom hjärnköttet. Vi befinner oss nu på mytens nivå.

15


Fabrik, fabriken. Livets ugn. Porten, pelargången och den ödsliga innergården. Dess odödliga ansikte. Dess kropp. Dess innanmäte. Kullerstenarna. Kadaver.

16


Väggarna buktar omärkligt. Körtlar sväller. Vävnaden tar och ger, tar och ger. Förflyttningsprocesser. Omformering. Manetens böljande rörelser.

17


Att under tiden hålla andan allt som upphör, upphävs, avvaktar medan processerna pågår i det tysta man lyssnar lystrar spetsar öronen medan blodet rusar vidare genom vindlande korridorer.

18


Vid den här tiden tänker jag mycket på mina föräldrars första barn en flicka som föddes, fullgången men död, stilla. Och den döda kroppen som försvann just i stillhet forslades undan och förpassades. Länge inbillade jag mig en plats, ett litet hörn, en skarv på kyrkogården där hon skulle ligga. Länge inbillade jag mig att detta också skulle drabba mig. För varför inte?

19


Så flimrar skuld och skadeglädje genom kroppen hemlighetsmakeri och samtidigt en sorts triumf det ena som det andras skugga det ena som det andras ljus man vill gripa efter något starkt och hållbart och man griper efter något.

20


Jenny Högström är född 1974 och bosatt i Göteborg. Hon är verksam som litteratur­kritiker, författare och översättare. En liten bok om kött och chark är hennes diktdebut.

FOTO: ANNIKA VON HAUSSWOLFF


En liten bok om kött och chark handlar om graviditet, om ideologi och om inbillning. Om en tillblivelse som också rymmer ett slags död. Dikten bär spår av politisk filosofi, bibelcitat, boskapsfantasier, aliens och kattungar.

PEQUOD PrESS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.