Eva Ribich: Härligheten, s. 1–24

Page 1

Eva Ribich Härlighetenhärligheteneva ribich

Härligheten

PEQUOD PrESS


Pequod Press Södra Förstadsgatan 18 211 43 Malmö www.pequod.se

Tidigare utgivet av Eva Ribich på Pequod Press: Om ingenting annat innan, 2018

Tidigare utgivet på annat förlag: Med kinden mot det gula, 1997 Du är den ende mitt hjärta har velat, 2000 Längs med gräns, 2003 Ljuset kommer in underifrån, 2007 Det är vatten så långt jag kan se och längre, 2010 Vi vaknar, 2012

Eva Ribich: Härligheten © Pequod Press och författaren 2020 Tryck: SIA Livonia Print, Lettland 2020 ISBN 978-91-86617-56-1


Har du tålamodet att vänta, tills det grumliga i dig sjunker undan och vattnet klarnar? (Lao Tzu, Tao Te Ching) Du måste förändra ditt liv (Rainer Maria Rilke, Apollos arkaiska torso) Detta är viktigt (Helena Eriksson, En byggnad åt mig)Så liten vår plats så ostadigt vi står Så små vi låter oss bli

7


*


Vi är okända för oss själva skilda Djupt ner i oss är vi av

9


Vi har ryckts ut ur av rädsla gått sönder av måste

10


Rädda men vet inte längre för vad bara det är farligt gå nära

11


*


Hur kan vi inte vilja mer

13


Varför saknar vi inte oss själva, i våra egna liv

14


Varför kastar vi oss ut

när vi kan

falla in

Varför kastar vi oss

ut när vi kan

falla in

15


VarfÜr letar vi efter svar, bara där svaren inte finns

16


Allt fรถr att inte vackla Inte vara den

17


Vi går hellre

under av frågorna

än ställer dem

Vi går hellre under

18

av frågorna

än ställer dem


*


Vi är skärvor Såriga i kanten och i grunden spruckna

20


Vi kan söka oss mot kanten där det spruckna börjar

21


Helheten sk채rvorna kommer ur 채r vi Vi m책ste leta det v채ntar

22


Vi kan bli orädda igen vänja ögonen vid det direkta ljuset Inte svårare men ändå det svåraste

23


Vi behÜver inte välja det vi hittills valt

24


FOTO: CHARLOTTE JUNG

Eva Ribich är född 1970 i USA och uppvuxen utanför Stockholm. Hon har tilldelats ett flertal litterära priser, däribland Gerard Bonniers lyrikpris 2008. Härligheten är hennes åttonde diktsamling.


Varför kastar vi oss ut när vi kan falla in

PEQUOD PrESS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.