Jeny Rengman: Huset

Page 1

Jeny Rengman Huset


OMSLAGSBILD: SIGNE VAD


husetjeny rengman

Huset

PEQUOD PrESS


Pequod Press Södra Förstadsgatan 18 211 43 Malmö www.pequod.se

Jeny Rengman: Huset © Pequod Press och författaren 2013 Tryck: Livonia Print, Lettland 2013 ISBN 978-91-86617-19-6


diktInloggning VPSHgalpan Lรถsenord

*********

7


8


kontor hissartr apporvĂĽ ningara vdelnin garrum dĂśrrarn ycklarf Ăśnsterj alusiers krivbor dstolar datorer lampor papper pennor almana ckortel efoners ekretes sarkivk odlĂĽsm apparjo urnaler

9


Akt, anmälningsplikt, anmälan, ambulera, ansvar Barn, behov, brott, bup, bistånd, behandling, barnets bästa, budget, brist Cybernetik, civilkurage De, dem, dom, domstol Evidens, effektivitet, etik Frivillighet, förebygga, familjearbete, föräldraansvar, frihet Grupprum, grupperingar, gäng, gräns, ghetto, gynnsam utveckling Handledning, härbärgera, hot- och våldsplan Individ- och familjeomsorg, insats, integritet Jämställdhetsarbete Kvalitet, kompetens, kontroll, klient, kriminalitet, konflikt, kris LVM, LVU, lunch, långsiktighet, lojalitet Modell, manual, moral, motivation, manipulation, manliga förebilder, myndighetsutövning, motverka, missbruk, män Nätverksarbete, normalitet, norm Operativ samarbetsgrupp, ogynnsam utveckling, omorganisation Polis, psykolog, placering, prioriteringar Que? Respekt, rättvisa, rättighet, rättshaverist, reprimand SoL, stöd, samarbete, sekretess, statistik, systemteori, skola, skolplikt, social kontroll, socialt nätverk, säkerhet, segregering, solidaritet Tillit, tystnadsplikt, tvång Ungdom, utredning, utbildning, utsatthet Vidareutbildning, vistelsekommun, vi Whistleblowers XXXXXXXXXX Ytterst ansvarig

10


– zon, gråzon, frizon, riskzon Årsrapport Ärende Övervaka, överklaga

11


allt för medborgarna lagar rättigheter möjligheter allt för medborgarna, här en för alla, alla för dem bistå stärka motivera alla har rätt till ett värdigt liv allting möjligt här stöd samtal insats allt, för ett bättre liv empowerment mobilisering samverkan för medborgarna, med allt för medborgarna möjligheter rättigheter lagar

12


frukostmöten morgonmöten metodmöten processmöten personalmöten planeringsmöten verksamhetsmöten kartläggningsmöten avstämningsmöten avdelningsmöten enhetsmöten ledningsmöten lunchmöten uppstartsmöten arbetsplatsmöten jämställdhetsmöten mångfaldsmöten kvalitetsmöten teammöten fackmöten lokalmöten nämndmöten nätverksmöten ärendefördelningsmöten klientmöten kuratorsmöten skolmöten

13


områdesmöten samarbetsmöten samverkansmöten socialtjänst-, polis- och skolmöten stormöten akutmöten krismöten

14


barnens behov i centrum

15


– Nej alltså, blanda inte in dom. – Jag förstår om detta är jobbigt, men jag måste prata med dina föräldrar. Vi måste reda i situationen, du kan inte ha det så här. – Men nej, du fattar inte, dom hatar soc. Dom skulle mörda mej om dom visste att jag pratade med dej. – Din pappa heter Alexander och din mamma Kerstin, stämmer det? – Jaa, men du får inte prata med dom! – Var bor dom nu? – Alltså vi blev vräkta. – Mm, när blev ni vräkta? – Typ tre veckor sen. – Men var har ni bott sen dess? – Jag har bott hos lite kompisar och så. – Och dina föräldrar? Har dom nåt mobilnummer? – Men nej, du kan inte prata med dom. – Jag kommer prata med dom. Ni måste ju ha nånstans att bo. Framförallt du. – Ska jag bo här nu? – Ja, du får bo här tills vi får någon reda på det här. Känns det ok? Eller har du nån släkting eller kompis du skulle kunna bo hos? – Nej, inte direkt. Kan jag gå i min skola fortfarande? – Såklart. – Ok. – Hur mår du? – Jag klarar mej. – Du kommer få en kontaktperson här på boendet. Han heter Justin. Du träffade honom i natt?

16


– Han var schysst. – Du kan vända dej till honom om det är något. – Dej då? – Du kan ringa mej också. Ofta sitter jag i samtal men då kan du bara lämna ett meddelande, så ringer jag upp. Eller skicka ett mess. Ok? – Lovar du att inte säga att du fått det av mej? – Det behöver jag inte säga. Vill du jag ringer dej när jag har pratat med dom? – Mm.

17


– Vem tar det? – Jag har mycket nu. – Mina ärenden kräver mycket tid. – Jag hinner inget mer. – Jag har 28. – Hur många ärenden rekommenderas? – Jag kan ta det. – Är du säker, annars får jag ta det. – 25 tror jag. – Bra, du tar det. Om du har några frågor så kan du bara komma in, ok. Då avslutar vi mötet. Några frågor?

18


här tänker vi systemiskt, vi arbetar med system, med familjer vi utgår från familjens behov. vill familjen ha ett kylskåp skall familjen ha ett kylskåp vi utgår från systemet. familjesystemet, kompissystemet, nätverkssystemet. vi utgår från barnet, familjen alla här utgår från ett systemiskt arbetssätt, systemteori, nätverkslag så arbetar vi vi arbetar så systemiskt nätverkslag helheten vi arbetar med ett helhetstänkande. vi ser till helheten, inte delarna. vi ser delarna i helheten, helheten är mer än delarna helhetstänkande, så tänker vi. det utgår vi ifrån. vi vi tänker cybernetik. andra ordningen, alltid andra ordningen barnet är experten, familjen. inte vi, alltid klienten. klientperspektiv vi utgår från barnet, familjen utgår från klienten utgår därifrån utgår från dem dom

19


BBIC


FOTO: LINDA ILRID WAHLSTRÖM

Jeny Rengman är född 1977 och bosatt i Göteborg. Hon skriver poesi och dramatik och har gått författarutbildningen på Biskops-Arnös folkhögskola. Hon är även utbildad socionom. Huset är hennes debutbok.

ISBN 978-91-86617-19-6


Huset är en poetisk undersökning om hur språk och makt kan verka i en organisation som är till för att stödja och hjälpa barn. Hur utsagor rör sig mellan människor, hur ord och tystnader kolliderar in i varandra. Hur språkets innebörder skevas till, töms och byts ut. Hur barnens behov försvinner i upprepandet av ”barns behov i centrum”.

PEQUOD PrESS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.