__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • november 2010

Allemaal Pepingenaren wordt vervolgd ...

p 10 Pepingenaar in de kijker: Heidi Goossens

p 44 Het Zorgnetwerk

âˆŤ

32


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort Opvoedingslijn Pepingen is een straffe streek gemeente Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Het Huis van het Kind Gezocht: Vrijwilligers Zelfmoordlijn Jubilea: Gouden bruiloft Louis Pannis was meer dan 50 jaar drijver Onthaal nieuwe inwoners Wegwijs in de omleidingen van De Lijn? Het KMI zoekt waarneemsters/waarnemers

04 04 05 05 05 06 07 08 08 09

Pepingenaar in de kijker Heidi Goossens/ Mijn thuis is waar mijn vrachtwagen staat 10 Burgerzaken Pensioenaanvragen: hoe, wanneer, waar? Elektronische identiteitskaart Trouwen met of zonder getuigen? Rijbewijs

11 12 12 12

Politie Mededeling lokale politie pajottenland 13 Nieuws van de preventiewerker drugs en alcohol Pajottenland 15 Mobiliteit Rikki, de vriend van Zeppe en Zikki, deelt de schoolroutekaart uit! Maand van de Zachte Weggebruiker in de Pepingse basisscholen Lig de roes op de loer, denk aan veilig vervoer Open Straat Dag 2010 Opfriscursus verkeer en mobiliteit

15 16 17 18 18

Openbare werken Vernieuwing Kasteelbaan Openbare werken Ruimtelijke Ordening Kleine werken aan woning vanaf 1 december 2010 éénvoudiger Voorwaarden Vlaamse woonlening gewijzigd Leefmilieu In de kijker Lichthinder! Mag het iets donkerder? Duurzaam consumeren: fair trade Wees slimmer dan de sluwe vos Bladcontainers terug in het straatbeeld Strooizout Is uw verwarmingsinstallatie klaar voor de winter? Lokale Economie Met belgerinkel naar de winkel Vrije Tijd Jeugd Basiscursus gitaar, misschien iets voor jou? JMM...dat is samen de natuur in! Kinderhoogdag op zondag 10 oktober in Galmaarden Tweede samenkomst van de kinderraad Opbrengst Kom op Tegen Kanker Ledenwerving Chiro Wervingsoproep Kinder- en Jongerentelefoon Beetstraat-Speelstraat Sport Dansstage Scholenveldloop Kampioenenviering Kalender Sportverenigingen

Cultuur Kerstconcert Portrettenreeks “Allemaal Pepingenaren” wordt vervolgd! Erfgoed Mei 1940: de grote uittocht

19 19

20 21

21 22 22 23 24 24 25

26

26 27 27 28 28 28

Kinderopvang Kinderschuurnieuws Welzijn Gezondheid Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker Voorlopige resultaten borstkankerscreening Pepingen Ontwikkelingssamenwerking Wereldbollen Pepingen 2010 Celine kwam een dagje kloppen voor het zuiden! Support for Nepal vertelt over hun “Verloren Hart” Annemie Vandevyver uit Bellingen bood hulp in Haïti OCMW Nieuwe brochure ‘Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?’ Eerste hulp bij schulden Het zorgnetwerk Generatie Nu-Jong van hart Hebt u recht op een verwarmingstoelage?

32

32 33

35

37 38 39 39 40 41

42 42 42 43 44

28 29 29 30 30 31

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW, Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: foto’s portrettenreeks “Allemaal Pepingenaren” door fotografen Rita VAN MEULDER en Erwin ALSTEENS. Foto’s binnen: Peter Van Cutsem – Marc Sluys – Luc Bohez en gemeentediensten Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

02

Gemeentelijk infoblad • november 2010


V

oorwoord

Beste dorspgenoten, Mijmerend over de voorbije zomer, over de uitspraken in de recente assisenprocessen, over de problemen in de Kerk, over het algemeen belang en “het niet in mijn achtertuin” syndroom, over onze “gun”factor, over een doorbraak in de politieke onderhandelingen op nationaal vlak, over actief en constructief meewerken aan het beleid in Pepingen, over de millenniumdoelstellingen DE TIJD LOOPT, over de wereldvrede en over de eigen 11 november-viering, over de herinnering aan onze lieve doden over de komende winter, beleven wij het meest gekleurde seizoen, DE HERFST. Met het volgende gedicht wordt een “plattelandsherfst” in al zijn facetten uitgebeeld. Herfst

hier laat ik je los in zon gegoten dagen, laat de wind door vlakten waaien verzuip de velden met je vlagen proef het sap der laatste vruchten het wild smaakt lood gedreven terwijl de nieuwe wijn roest in barstensvolle magen wie nu de lange nachten wacht alleen verdwaalt in bange lanen wil luisteren naar een ander, hoort enkel het gestrompel door de bladeren Een fijn herfstgevoel gewenst ! Uw burgemeester. Andre De Roubaix

Gemeentelijk infoblad • november 2010

03


I

nfo kort

Opvoedingstelefoon is niet meer: Opvoedingstelefoon werd OPVOEDINGSLIJN Eerste Hulp Bij Opvoeding Ouders die merken dat het met de opvoeding van hun kind de verkeerde kant lijkt op te gaan, hebben vaak nood aan een klankbord. Iemand die hen begrijpt, maar die ook een antwoord kan bieden op de meeste van hun vragen. Dat is wat de Opvoedingslijn wil zijn. Hetzij via Opvoedingslijn.be, hetzij telefonisch via 078 15 00 10.

Wie met de wagen het verkeer in wil, moet bewijzen dat hij kan

Voorkomen is de boodschap

rijden en de verkeersregels kent. Wie een netjes opgevoede hond

Onze pedagogische medewerkers buigen zich over het probleem

wil, trekt naar de hondenschool. Maar wie een kind op de wereld

en dienen ongeruste ouders van advies. Zo kunnen die al heel

zet, wordt als het ware voor de leeuwen gegooid. Onvoorbereid.

snel ingrijpen - nog voor het probleem een echt probleem is -

Zonder handleiding. Zonder EHBO-kit…

en vermijden dat er potten gebroken worden. Dit voorkomt veel

Niet te verwonderen dus dat zich bij de opvoeding regelmatig

kopzorgen - en ook kosten - in de eerste plaats voor het kind en

problemen voordoen en ouders met de handen in het haar zitten.

de ouders, maar ook voor de maatschappij. De sociale impact

Daarom is er de Opvoedingslijn (vroeger Opvoedingstelefoon).

van een scheefgelopen opvoeding kan immers groot zijn.

Pepingen is een straffe streek gemeente! De gemeente Pepingen heeft in 2008 de convenant van ‘straffe-streekgemeente’ ondertekend. Met de ondertekening engageert de gemeente zich om een streekproductenbeleid te voeren. Dit gebeurt via het schenken van streekpakketten bij diverse gelegenheden en door streekproducten te gebruiken in de dagelijkse werking. De gemeente creeërde de nodige visibiliteit rond de streekproducten: in het gemeentehuis staat er een vitrinekast met streekproducten en is er heel wat promotiemateriaal voor handen. Onlangs mocht schepen Mich Pompen en burgemeester Andre De Roubaix, uit handen van gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts, voor de tweede maal het label van ‘Straffe Streek Gemeente’ ontvangen.

04

Gemeentelijk infoblad • november 2010


I

nfo kort

Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt het straatbeeld

van Pepingen gratis een kerstboom aan te bieden.

van de gemeente in een feestelijk kleedje gestoken

De handelaars kunnen de kerstboom versieren naar

voor de eindejaarsfeesten. Om de uitstraling van onze

eigen creativiteit. Wij zijn er van overtuigd dat deze

gemeente rond de eindejaarsperiode te vergroten,

kerstbomen een kleurrijk tintje zullen geven aan elke

heeft het gemeentebestuur beslist om de handelaars

handelszaak en aan onze gemeente.

Het Huis van het Kind Van zwangerschapsyoga tot rollebollen met peuters en kleuters Samen rollebollen met je peuter/kleuter, genieten van je baby tijdens

• Thema-avonden:

een babymassage, samen met je partner de verschillende stappen van je zwangerschap en de voorbereiding op de geboorte beleven. Dit

Z

“Op de weegschaal. Een goed gewicht voor je kind …” in

vind je allemaal in het Huis van het Kind.

samenwerking met KAV Oetingen, KVLV Kester, Gezinsbond

Bij ons kunnen (aanstaande) ouders terecht met alle vragen, van

Groot Gooik. M.m.v. gemeentebestuur Gooik op dinsdag 7

kinderwens tot kleuterklas. Je kan hiervoor een individuele afspraak

december 2010 in Cultuurschuur De Cam te Gooik.

maken of deelnemen aan activiteiten. Het volledige programma is te bekijken op www.landelijkethuiszorg.be Ons herfst- en winterprogramma biedt voor elk wat wils:

Vanuit ons Huis wordt ook kraamzorg aangeboden. Onze

• Prenatale informatiesessies “ Van Bolle Buik tot Kleine Spruit”

kraamverzorgenden staan dagelijks paraat om jonge gezinnen in

Z

Z

Z

De laatste maand van je zwangerschap van nabij bekeken,

de eerste weken na de geboorte bij te staan bij de verzorging van

infosessie over arbeid en bevalling in het ziekenhuis

de baby, het huishouden , de opvang van de andere kindjes. Ze zijn

22/01/2011 (herhaling)

vaak een grote steun bij de vele vragen die jonge ouders hebben.

Wat houdt een onderwaterbevalling in, wat te doen als het een

Iedereen kan na een thuis- of ziekenhuisbevalling beroep doen op

keizersnede wordt, nuttige tips voor tijdens de kraamperiode.

deze gespecialiseerde hulp.

29/01/2011 (herhaling)

Voor meer info of voor inschrijvingen kunt u zich wenden tot:

De kunst van borstvoeding:

Huis van het Kind, Vollezelestraat 2a, 1755 Oetingen

31/01/2011 (herhaling)

054/32 39 53 - kraamzorgpajottenland@kvlv.be

• Workshops:

Landelijke Thuiszorg maakt deel uit van Groep KVLV

Zwangerschapsyoga, Postnatale Gym, Babymassage, Rollebollen met je peuter en kleuter.

Gezocht: Vrijwilligers Zelfmoordlijn (Telefoon + online) Je hebt tijd, voelt je goed in je vel, hebt een groot inlevingsvermogen en kan goed luisteren? Word dan vrijwilliger bij de Zelfmoordlijn! Na een opleiding in telefonische of online hulpverlening, kan je als vrijwilliger aan de slag. Via telefoon of chat tracht je samen met de oproeper de crisis te overbruggen. Nieuwe opleidingen voor kandidaat- vrijwilligers starten in oktober 2010. Beantwoorden kan vanuit onze locaties in Brussel en Leuven of van thuis! Meer informatie vind je bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding op 02 649 62 05, vrijwilligers@preventiezelfdoding.be of op www.zelfmoordlijn.be.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

05


I

nfo kort

Jubilea: Gouden bruiloft Frederik Kornreich & Judith Namenwirth (geen foto) - 07/05/1960

Paul De Haseleer & Martha Van Bossuyt - 28/05/1960

Evarist Vekeman & Irène Vandercammen - 06/07/1960

Gustave Marit & Yvonne Bombois - 09/07/1960

06

Gemeentelijk infoblad • november 2010


I

nfo kort

Jozef Hermans & Agnès Colruyt - 24/08/1960

Jozef Hermans & Agnès Colruyt - 24/08/1960

Joseph Vankoekenbeek & Godelieve Demeuter - 31/08/1960

Louis Pannis was meer dan 50 jaar drijver Louis Pannis is een geboren en getogen Pepingenaar. Als zoon van Firmin “Den garde” trok Louis als 13-jarige mee met de jagers van Kestergat. Hij joeg het wild op voor de jagers. Een aantal jaren later werd hij zelf jager maar is nu, al vele jaren opnieuw, een ‘trakker’ (dialect voor drijver). Louis werd nu 75 jaar en stopt na meer dan 50 jaar met ‘trakken”. De vrienden van de jacht “Kestergat” bedankten Louis met een mand streekproducten en veel woorden van lof.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

07


I

nfo kort

Onthaaldag nieuwe inwoners Op zondag 19 september verzamelden wij, samen met heel wat andere nieuwe inwoners van Pepingen, in het gemeentehuis. Met een lekker ontbijt startte onze onthaaldag, een initiatief dat voor de tweede keer georganiseerd werd. Ondanks het vroege uur, kwamen de gesprekken al snel op gang, niet toevallig met de hulp van lekkere koffie, smakelijk lokaal fruitsap en bekende, overheerlijke koffiekoeken. Een gezellige babbel met veel nieuwe gezichten, maar ook enkele vertrouwde, zorgde ervoor dat het al snel tijd was voor het tweede deel van het programma. Op deskundige wijze werden we door de gemeentelijke diensten geloodst. We kregen te horen en te zien waarvoor het lokale OCMW zich inspant, hoe de kinderopvang georganiseerd is en wat de lokale politie voor ons kan betekenen. Uiteraard kon een rondleiding door het gemeentehuis daarbij niet ontbreken: hier zullen we niet meer verdwalen! Vervolgens stond de bus ons reeds op te wachten: het glooiende Pepingse land diende verkend te worden. De tocht ging van Heikruis over Bogaarden naar Bellingen en via Beert en Elingen terug naar Pepingen. Onze gidsen vertelden gedreven en wezen enthousiast op al het moois. Vele weetjes en toekomstplannen werden uit de doeken gedaan. Onderweg stapten we ook de bibliotheek nog even binnen. Eens terug op het gemeentehuis, sloten we deze voormiddag in stijl af: een groepsfoto voor de lokale pers (waarbij de grote opkomst het niet zo eenvoudig maakte iedereen op de foto te krijgen) en een kleine receptie. Bij een fris streekbier praatten we nog even na en ontvingen we een leuke attentie: de Pepingse EBHO-box (Eerst Hulp Bij Ontvangst). Deze doos zat barstensvol informatie en leuke cadeaubonnen van enkele plaatselijke handelaars. Een fijne afsluiter (of start, want buiten maakte men zich al op voor de Wereldbollendag en rommelmarkt) van een geslaagde en prima georganiseerde dag! Karen & Tom

Wegwijs in de omleidingen van De Lijn ? De Lijn Vlaams-Brabant wil haar

• Omleidingsdatabank: in de online

reizigers graag zo efficiënt mogelijk

omleidingsdatabank vind je een

informeren over voorziene omleidingen

overzicht van alle omleidingen die

op haar buslijnen. Daarom raadt ze je

in een bepaalde gemeente geldig

aan regelmatig een kijkje te nemen op

zijn, met bijhorende afgeschafte en

(één van) volgende kanalen. Zo blijf je

vervanghaltes.

steeds op de hoogte van de geplande

• Info in Passe-Partout

omleidingen op je vertrouwde lijn:

• Strooifolders op de bussen • De LijnInfo 070 220 200 (€ 0,30/min)

• www.delijn.be

- op weekdagen tussen 07.00 uur en

• Omleidingsberichten per e-mail:

19.00 uur. Tijdens het weekend en op

NIEUW!! Schrijf via de website

feestdagen: van 10.00 uur tot 18.00 uur.

in op deze toepassing en ontvang omleidingsinfo op maat.

08

Gemeentelijk infoblad • november 2010


I

nfo kort

Het KMI zoekt waarneemsters/waarnemers in de streek van Pepingen Het Belgisch klimatologisch netwerk bestaat uit zo’n 270 vrijwillige medewerkers die dagelijks meteorologische metingen verrichten voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De waarnemingen worden voor de helft verricht door particulieren en voor de helft door verschillende organisaties (scholen, onderzoekscentra, stations, sluizen, watermaatschappijen …). De verkregen gegevens worden niet alleen gebruikt om de kennis van de streekklimaten te verbeteren, maar ook om te beantwoorden aan de talrijke vragen van het publiek. Het KMI plaatst bij een waarnemer een pluviometer (voor de metingen van de hoeveelheid neerslag gevallen binnen de 24 uren) en eventueel een thermometerhut (voor de metingen van de dagelijkse maximale en minimale temperaturen).

Kandidaten moeten voldoen aan volgende voorwaarden :

Om het klimatologisch netwerk verder te ontwikkelen, zoekt

• Beschikken over een gazon, vlak en zonder hindernissen.

het KMI nieuwe waarnemers. Er is geen speciale opleiding

Indien er hindernissen aanwezig zijn moeten zij voldoende

vereist. Nauwkeurige instructies voor het verrichten en

verwijderd te zijn van de apparaten (op een afstand ten

doorsturen van de metingen worden aan elke nieuwe waarnemer gegeven. Er is ook regelmatig contact tussen de waarnemer en het KMI.

minste gelijk aan drie maal hun hoogte). • De waarnemingen moeten dagelijks worden uitgevoerd tussen 7u30 en 8u00 ‘s morgens. • Niet regelmatig afwezig zijn (voor vakanties, indien mogelijk een beschikbare vervanger). • Houden van een goed verricht werk en van nauwkeurige metingen. • Een telefoon met toetsen bezitten om dagelijks de metingen door te sturen naar het KMI (via een 0800 lijn). Geïnteresseerden om het klimatologisch meetnet van het KMI te versterken of om verdere inlichtingen te verwerven kunnen contact opnemen met Plattiau Robby, KMI, Operationele Diensten en Diensten aan de gebruikers, Ringlaan 3, 1180 Brussel, tel 02 373 05 26.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

09


P

epingenaar in de kijker

Heidi Goossens staat haar mannetje als vrachtwagenchauffeur

‘Mijn thuis is waar mijn vrachtwagen staat’ Elke dag gaat Heidi Goossens (22) uit Pepingen de baan op met

Ook in haar vrije tijd besteedt Heidi graag aandacht aan

haar vrachtwagen. Sinds haar achttiende is ze truckchauffeur

haar vrachtwagen. ‘Onze grootste hobby is deelnemen aan

en van dat beroep geniet ze met volle teugen. ‘Ik kan me niet

truckshows. Noem het maar een soort schoonheidswedstrijd

indenken dat ik iets anders zou moeten doen’, aldus Heidi. Deze

voor vrachtwagens. De sfeer is er altijd heel plezant’, aldus Heidi

zomer op de Truckshow in Vollezele won ze de prijs voor de

Goossens. Heidi won al enkele malen, waaronder vorige zomer

beste vrouwelijke chauffeur met de mooiste vrachtwagen, want

in Vollezele waar ze de prijs voor de mooiste vrachtwagen in de

ook in haar vrije tijd is ze met vrachtwagens bezig.

categorie vrouwelijke chauffeurs in de wacht sleepte. ‘Eigenlijk ben ik toen met de vrachtwagen van mijn vader gegaan want ik

Hoe komt een jong meisje er toe te kiezen voor het beroep van

had net een ongeval gehad met mijn vrachtwagen. Mijn vader

vrachtwagenchauffeur ? ‘Voor mij was dat een evidente keuze.

beschilderde zijn vrachtwagen met vlammen’, verklapt Heidi.

Ik herinner me dat ik als klein meisje altijd al vertelde dat ik

‘Maar het is een feit dat ik graag zorg besteed aan mijn

truckchauffeur wilde worden. Ik speelde liever met autootjes

vrachtwagen. Ten slotte zit je hier toch gemiddeld twaalf uur

dan met poppen. Ik was helemaal weg van de ritjes met mijn

per dag in. Ik vind het belangrijk dat je je hier goed voelt. Zo

vader in zijn vrachtwagen. Zo rol je natuurlijk in zo’n beroep. Ik

heb ik ook al mijn dashbord herspoten in een andere kleur, heb

heb het van thuis uit meegekregen denk ik’, vertelt Heidi. ‘Mijn

ik lichtjes in de cabine gehangen, vlaggetjes en zo meer. Een

grootouders hadden vroeger het bedrijf Gomaire van grote zware

favoriet idool heb ik eigenlijk niet. Zodoende hangen er geen

kranen. Toen mijn grootvader overleed en mijn vader er alleen

specifieke foto’s in mijn vrachtwagen. Op een vrije zaterdag zit ik

voorstond, is hij met vrachtwagens begonnen. Nu bestaat ons

vaak met mijn vriend en mijn vader in de garage om wat aan de

familiebedrijfje uit twee man, ik en mijn vader. We rijden allebei

vrachtwagen te werken. Maar dat we met onze vrachtwagen op

hoofdzakelijk voor Colruyt.’

restaurant gaan of zo, neen zo ver drijven we het niet. Dan gaan we wel gewoon met de wegen…(lacht)’.

‘Op mijn zestiende stond het voor mij vast: ik wilde naar het KITO in Vilvoorde waar ik een opleiding voor

Heidi Goossens zit gemiddeld zo’n

vrachtwagenchauffeur kon volgen. Ik kwam er in een klas

100.000 kilometer per jaar achter

terecht met veertien jongens en twee meisjes. Van de meisjes

het stuur. ‘Op die manier kom je

heb alleen ik de eindstreep gehaald. Niet te verwonderen dat de

natuurlijk op veel plaatsen. Het

meeste van mijn vrienden jongens zijn. Neen, ze vinden het niet

geeft je bovendien een vrij gevoel,

raar dat ik voor de job van vrachtwagenchauffeur koos. Ze rijden

zo met de vrachtwagen overal naar

zelf graag met de vrachtwagen. Ook op school vroeger hebben

toe kunnen rijden.’, aldus Heidi.

ze me steeds als volwaardig aanzien’, aldus Heidi Goossens.

De jongste jaren klagen nogal wat

‘Mijn vriend is overigens ook vrachtwagenchauffeur. Hij rijdt voor

vrachtwagenchauffeurs van een

een andere firma maar ook voor Colruyt. Van de 350 chauffeurs

tekort aan parkeerplaatsen voor

die voor Colruyt rijden, zijn er zeven vrouwen. En ja, sommigen

vrachtwagens langs de snelwegen

daarvan hebben een gezin met kinderen. Daar droom ik ook van.

en een gebrekkig sanitair. ‘Daar kan

Mits goede afspraken moet dit perfect mogelijk zijn.’

inderdaad nog veel aan verbeteren’, vindt ook Heidi. ‘Vooral als vrouw heb

Of het fysiek geen zwaar beroep is? ‘We werken gemiddeld

je toch wel nood aan een degelijk

twaalf uur per dag. We werken ook één zaterdag op twee. Maar

sanitair onderweg. Ik weet perfect

dat is kwestie van gewoonte. Uiteraard moeten we ook zelf

de goeie plaatsen en de plaatsen

onze vrachtwagens laden en lossen in de Colruyt-winkels maar

die je best mijdt wegens vuil en niet

daarvoor bestaan er vandaag handige elektrische transpaletten

onderhouden.’

zodat het sleuren tot een minimum wordt beperkt’, aldus Heidi Goossens.

10

Gemeentelijk infoblad • november 2010


B

urgerzaken

Pensioenaanvragen : hoe, wanneer, waar ? Pensioenen van de rijksdienst voor pensioenen (rvp) en pensioenen van de rijksdienst voor sociale verzekering der zelfstandigen (rsvz) Voorlopige pensioenraming Een aanvraag tot voorlopige pensioenberekening is geen pensioenaanvraag! Wat de pensioenen van de private sector en zelfstandigen betreft, wordt iedereen een pensioenraming toegezonden op het moment dat men de leeftijd van 55 jaar bereikt. Deze pensioenraming wordt berekend door de Infodienst Pensioenen vanaf de leeftijd van 55 jaar. Indien men deze niet ontvangen heeft, kan men een aanvraagformulier bekomen op de Dienst Welzijn van de gemeente of bij de Rijksdienst voor Pensioenen. De wettelijke pensioenleeftijd voor zowel mannen als vrouwen is 65 jaar. Men kan ten vroegste de maand volgend op de 60ste verjaardag met pensioen gaan als men een loopbaan van 35 jaar kan voorleggen. Aanvraag Als men met de wettelijke pensioenleeftijd op pensioen wenst te gaan, hoeft men geen aanvraag in te dienen. Het dossier wordt dan ambtshalve gestart vanuit de pensioendienst. Als men vroeger of later dan 65 jaar met pensioen wenst te gaan, dan moet men een pensioenaanvraag indienen ten vroegste één jaar voor de ingang van het pensioen. Hiervoor kom je langs op het gemeentehuis – dienst Welzijn – Greta Verelst – tel. 02 383 14 22 –

greta.verelst@pepingen.be Meer informatie : Rijksdienst voor pensioenen

Rijksdienst voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ)

regelt de pensioenen van de personen die in de private sector werken

regelt de pensioenen van de zelfstandigen en vrije beroepen

Zuidertoren – 1060 Brussel – www.rvp.fgov.be

Vaartstraat 54 – 3000 Leuven – www.rsvz.fgov.be

Tel. 02 529 21 11 – info@rvponp.fgov.be

Tel. 016 31 47 11 – info-leuven@rsvz.fgov.be

Gratis groene lijn : 0800 50 246 (kantooruren) PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR (PDOS) Voorlopige pensioenraming Men kan via de website www.pdos.fgov.be een formulier “pensioenraming” afdrukken, invullen en doorsturen of men kan langsgaan in één van de inlichtingenbureaus van de Pensioendienst van de overheidssector (PDOS) (zie website www.pdos.fgov.be – tel. 02 558 60 00 – info@pdos.fgov.be). Noteer dat men steeds alle informatie over de loopbaan en loon ter beschikking dient te stellen. Pensioenrechten Men heeft recht op een pensioen bij de Overheidssector als de volgende voorwaarden voldaan zijn : • Vastbenoemd zijn • Bezoldigd zijn door de Openbare Schatkist 65 jaar oud zijn of vervroegd : 60 jaar oud zijn + 5 jaar aanneembare diensten waarvan minstens 1 dag na 31.12.1976 voor sommige beroepen kan hiervan afgeweken worden. Aanvraag De aanvraag is altijd vereist: • Indien men nog in dienst is, kan men de aanvraag indienen via de personeelsdienst; • Indien men ontslag heeft genomen, kan men de aanvraag indienen via de PDOS of via de personeelsdienst van de laatste werkgever.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

11


B

urgerzaken

Het pensioen kan ten vroegste 1 jaar voor de ingangsdatum aangevraagd worden. Meer informatie: Victor Hortaplein 40 bus 30 – 1060 Brussel – www.ap.fgov.be - Tel. 02 558 60 00 – info@pdos.fgov.be OVERLEVINGSPENSIOEN De overlevende echtgeno(o)t(e), kan onder bepaalde voorwaarden een overlevingspensioen verkrijgen uit hoofde van de activiteit van de overleden echtgeno(o)t(e). Het wordt niet langer betaald wanneer men hertrouwt. Ook als uit de echt gescheiden persoon heeft men recht op een rustpensioen op basis van de loopbaan als werknemer van de gewezen echtgeno(o)t(e). INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO) Deze uitkering biedt financiële hulp aan ouderen die niet over voldoende middelen beschikken en is “een vorm van leefloon” voor 65-plussers. De aanvraag IGO wordt ingediend op het gemeentehuis – Dienst Welzijn - Greta Verelst – tel. 02 383 14 22 – greta.verelst@pepingen.be. Meer informatie: Rijksdienst voor pensioenen, Zuidertoren – 1060 Brussel – www.rvp.fgov.be -Tel. 02 529 21 11 – info@rvponp.fgov.be

Elektronische identiteitskaart: aanvraag van een nieuwe PIN-code kan nu ook via het internet. Bij de aanmaak van een nieuwe elektronische identiteitskaart heb je, via de post, een PIN- en PUK-code gekregen waarmee je je identiteitskaart hebt geactiveerd en afgehaald op het gemeentehuis. Indien je je PIN-code niet meer kent en ook je PUK-code niet meer vindt, kun je vanaf nu nieuwe codes aanvragen via de website www.ibz.fgov.be. Je klikt door op “identiteitsdocumenten en elektronische kaarten”, nadien op “eID” en tenslotte op “pin-pukcodes”. Op deze pagina vul je je rijksregisternummer in en je e-mailadres, waarop je nadien de bevestiging van je aanvraag ontvangt. Je kan de nieuwe codes ook telefonisch, per e-mail of persoonlijk aanvragen bij de gemeente. De nieuwe codes worden opgestuurd naar de gemeente. Je ontvangt een bericht wanneer we je nieuwe codes hebben ontvangen. Vanaf dan kan je langskomen om de nieuwe codes te activeren.

Trouwen met of zonder getuigen?

Rijbewijs

Toekomstige huwelijksparen kunnen voortaan kiezen

Sinds 1 januari 2010 kan er niet langer examen voor een

om geen of ten hoogste vier getuigen te vragen bij hun

rijbewijs worden afgelegd met voorlegging

huwelijksplechtigheid.

van een attest van diefstal of verlies van

Heb je huwelijksplannen, dan ben je niet langer verplicht

de identiteitskaart.

om twee getuigen aan te duiden. Vanaf 1 juli 2010 kan je

Meer info bij de FOD Mobiliteit en

kiezen om geen getuigen te vragen of om toch één, twee,

Vervoer op

drie of maximum vier getuigen aan te duiden.

www.mobilit.fgov.be

De getuige(n) moet(en) meerderjarig zijn en moet(en) geen bloedverwant(en) zijn.

12

Gemeentelijk infoblad • november 2010


P

olitie

Mededelingen lokale politie pajottenland Contactgegevens

van de verschillende veiligheidsdiensten worden opgenomen. De naam van de politie werd ook hier ten onrechte misbruikt.

De Hoofdpost van de Lokale Politie

De politiezone Pajottenland vraagt aan haar inwoners om niet

Pajottenland is gelegen in de Bruneaustraat

in te gaan op dergelijke voorstellen, maar de feiten onmiddellijk

101, 1755 Gooik (Kester). Tel.: 054 56 60 13.

te melden. Dit kan via het centraal onthaal in Kester of via het

Fax: 054 56 93 74.

lokale wijkkantoor.

e-mail: politie.pajottenland@skynet.be In de hoofdpost is tevens het zonaal onthaal

Lokale Politie Pajottenland – Preventietips - Inbraakpreventie

ondergebracht. Je kan hier elke werkdag terecht van 7 tot 22 uur.

begint bij jezelf!

Op zaterdag, zondag en feestdagen is het zonaal onthaal geopend van 9 tot 19 uur.

De eindejaarsperiode is in aantocht en nu het vroeger donker

Wanneer je onze hoofdpost telefonisch tracht te bereiken buiten

wordt brengen we graag een aantal preventietips in herinnering.

de voormelde openingsuren, wordt je oproep automatisch

Bij ‘inbraakpreventie’ wordt meestal gedacht aan zware sloten

doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en

en dure alarminstallaties. Maar inbraakpreventie start eerst en

informatiecentrum) in Leuven.

vooral bij jezelf! Want welk nut hebben zware en dure sloten als

Heb je dringende politiehulp nodig, aarzel dan niet om het

je ze toch niet op slot doet? Door aandacht te besteden aan een

noodnummer 101 te bellen!

aantal eenvoudige maatregelen kan je de kans op een inbraak

Het onthaal in de politiepost Pepingen is geopend iedere werkdag

reeds aanzienlijk verminderen:

van 9 tot 12 uur, behalve op dinsdag. Dan is het onthaal geopend van 18 tot 20 uur. Je kan de politiepost tijdens de openingsuren

1. sluit alle ramen en deuren

bereiken via de telefoon (02 356 74 23), fax (02 361 72 94) en

Vergeet niet ramen en deuren te sluiten wanneer je de woning

e-mail (politie.pajottenland@skynet.be).

verlaat, ook al is het maar voor even. Vergeet hierbij de ramen en deuren op de eerste verdieping niet. Controleer ook het

Lokale Politie Pajottenland waarschuwt voor oplichters

tuinhuis keldergaten, lichtkoepels, de achterdeur,… Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en doe er geen label

Een vzw die al 35 jaar over het hele land steunkaarten verkoopt

aan.

voor politie en brandweer is veroordeeld wegens oplichting. Na doorlichting van de volledige werking van de vzw “Sociaal Fonds Politie, Brandweer en Veiligheidsdiensten” door het Brusselse parket bleek dat slechts 2 procent van de opbrengst van de steunkaarten effectief werd uitgekeerd aan politiemensen en brandweerlui. De vzw werd in de jaren zeventig opgericht om geld in te zamelen als compensatie voor het belabberde statuut van de veiligheidsdiensten. Dat statuut is ondertussen verbeterd, maar de vzw bleef ongemoeid. De verkoop van de steunkaarten werd bovendien al enkele jaren geleden uitbesteed aan derden. Deze mochten maar liefst 98 procent van de opbrengst houden. De verkopers, die in naam van de vzw van deur tot deur gaan, doen zich meestal voor als politiemensen of brandweerlui, in werkelijkheid zijn het meestal werklozen.

2. verlichting Ook bij de lokale politie Pajottenland liep recent een melding

Verlichting is één van de vijanden van inbrekers.

binnen over een man die handelaars en ondernemers opbelt met

Buitenverlichting doet niet enkel de woning en tuin goed

de vraag om advertentieruimte te kopen voor de publicatie in een

uitkomen. Ze schrikt ook ongewenste bezoekers af.

kalender. In deze kalender zouden onder meer de noodnummers

Gemeentelijk infoblad • november 2010

13


P

olitie

3. met vakantie!

Registreer waardevolle voorwerpen

Ben je met vakantie, laat in de woning dan een bewoonde

Je kan waardevolle voorwerpen laten merken en registreren.

indruk na. Vraag of iemand de bus wil leegmaken. Een overvolle

Er bestaan stiften op de markt waarmee je met onzichtbare inkt

brievenbus geeft aan dieven een duidelijk signaal van langdurige

aantekeningen kunt maken op waardevolle voorwerpen. Enkel

afwezigheid. Je kan tijdens de eindejaarsperiode ook een beroep

met ultraviolet licht kan je de aantekeningen waarnemen. Je kan

doen op de lokale politie Pajottenland voor het uitvoeren van

waardevolle voorwerpen bovendien fotograferen en gebruiken als

het afwezigheidstoezicht. Het formulier om dit toezicht aan te

bewijs bij een eventuele inbraak.

vragen kan worden afgehaald in de centrale post in Kester of

Noteer nauwkeurig de kenmerken van je waardevolle voorwerpen

in het plaatselijke wijkkantoor. Het is eveneens beschikbaar

op een registratieformulier. Je kan dit formulier terugvinden

via de website “www.politie-pajottenland.be” en kan bijgevolg

op de website van de lokale politie Pajottenland (www.politie-

ook worden gemaild. Het ingevulde formulier dient ten laatste

pajottenland.be), onder de rubriek downloads.

10 dagen vóór het vertrek te worden overgemaakt aan de politiediensten.

Lokale Politie Pajottenland - Preventietips – Veilig naar school! Bij het begin van het nieuwe schooljaar begeven duizenden kinderen en jongeren zich opnieuw naar school. Dit is niet altijd zonder risico. De meeste ongevallen gebeuren immers na de lesuren, bij mooi weer en tijdens de maanden mei-juni en september-oktober. Hieronder volgen enkele tips die veel narigheid kunnen voorkomen. - Kies een veilige plaats om over te steken: een oversteekplaats met een gemachtigd opzichter, een agent of met verkeerslichten. - Voor kinderen op de fiets is de fietshelm onmisbaar! De fiets moet de juiste maat hebben voor je kind, in goede staat zijn

Preventietips – Inbraakpreventie begint bij jezelf!

(remmen, banden) en een goede uitrusting hebben (lichten en reflectoren).

Bij ‘inbraakpreventie’ wordt meestal gedacht aan zware sloten en dure alarminstallaties. Maar inbraakpreventie start eerst en

- Oefen meermaals samen de weg naar school vooraleer je je kind alleen laat vertrekken.

vooral bij jezelf! Want welk nut hebben zware en dure sloten als

- Leer je kind om bij de aankomst aan de halte van bus of tram

je ze toch niet op slot doet? Door aandacht te besteden aan een

niet onmiddellijk voor of achter de bus of tram over te steken.

aantal eenvoudige maatregelen kan je de kans op een inbraak

- Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een

reeds aanzienlijk verminderen:

voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor

Plaats geen waardevolle voorwerpen in de kijker

hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd, of de

Plaats geen waardevolle voorwerpen in de woning welke zichtbaar

veiligheidsgordel dragen.

zijn voor voorbijgangers. Dure hifi-ketens, juwelen, gsm’s,

- Iemand meenemen op de fiets is alleen toegelaten als je fiets

televisieschermen, computers, geld en waardepapieren, cheques,

beschikt over een ingerichte zitplaats. Het is dus verboden om

schilderijen,… zijn steeds het doelwit van inbrekers. Je kan

iemand te vervoeren op de bagagedrager.

dergelijke voorwerpen verplaatsen of ze binnengeven in een soort meubelbewaarplaats wanneer je met vakantie bent.

Door rekening te houden met de bovenstaande tips kan men als volwassene zeker bijdragen tot het verhogen van de veiligheid van

Neem altijd alle waardevolle voorwerpen (handtassen, jassen,

de kinderen en de verkeersveiligheid in de buurt van de scholen.

fototoestellen,…) mee uit de wagen. Zijn deze voorwerpen echter te omvangrijk, berg ze dan op in de koffer van de wagen. Zo breng je niemand op het idee in de wagen in te breken.

14

Gemeentelijk infoblad • november 2010


P

olitie

Nieuws van de preventiewerker drugs en alcohol Pajottenland. Oproep intergemeentelijk overleg drugs en alcohol Pajottenland. Het doel van de oprichting van een intergemeentelijke

contact komen met de problematiek van drugs en alcohol. Zij

werkgroep is om mensen bij elkaar te brengen uit verschillende

staan meestal heel kort bij de jeugd en hebben zicht op deze

sectoren (sport, horeca, medische sector, politie, onderwijs,

problematiek en kunnen fungeren als vertrouwenspersoon/

jeugdverenigingen/jeugdhuizen, …) en dit uit de 6 gemeenten

sleutelfiguur om samen met de preventiewerker gerichte acties

(Bever, Herne, Galmaarden, Pepingen, Lennik en Gooik) van het

uit te bouwen.

Pajottenland. De bedoeling is om korter bij de doelgroep jeugd te komen.

Indien je interesse hebt in de problematiek rond drugs en alcohol

We werken intergemeentelijk, dus 1 overleg voor de 6 gemeenten.

en indien je in één van deze sectoren actief bent, kan je altijd vrijblijvend deel uitmaken van dit overleg.

In samenspraak met de burgemeesters, werd voorgesteld om ons in eerste instantie te richten naar de jeugd (12 tot 18-jarigen),

Voor meer info:

omdat zich daar vaak de meeste problemen stellen in het kader

Bianca Vanreepinghen

van drugs en alcohol.

Intergemeentelijk preventiewerker drugs en alcohol Pajottenland

Daarom werd voorgesteld om een intergemeentelijk overleg te

054/ 31 01 98 (tussen 8u30 en 16u) • preventie@gooik.be

creëren bestaande uit mensen die beroeps- of vrijetijdshalve in

M

obiliteit

Rikki, de vriend van Zeppe en Zikki, deelt de schoolroutekaart uit! Voor de actie “Duurzaam naar school” werd, in samenwerking

en geeft graag het goede voorbeeld aan de kinderen als het om

met de gemeente, voor beide basisscholen in Pepingen een

verkeersveiligheid gaat zoals bij het oversteken, het dragen van

schoolroutekaart opgesteld.

een hesje of een helm.

Een schoolbereikbaarheidskaart of ook schoolroutekaart

Samen, scholen, gemeente, ouders en kinderen, maken we onze

genoemd, bevat veilige fietsroutes naar de school. De aanbevolen

schoolomgeving veilig!

fietsroutes of straten met fietspaden zijn aangeduid in het groen, de minder veilige straten of straten zonder fietspad in het groen

Doorbreken we samen bovenstaande vicieuze cirkel?!

met oranje. Een oranje cirkel duidt plaatsen aan waar men extra

Wie nog geen schoolroutekaart heeft, kan de kaart gratis afhalen

moet opletten. “GO” op de kaart staat voor gemachtigd opzichter.

in het gemeentehuis en in de bibliotheek.

Gemachtigde opzichters helpen je om veilig de school te bereiken:

Eventuele fouten en/of verbeteringen van de schoolroutekaart

bijvoorbeeld bij het oversteken op het zebrapad op de drukke

kunnen gemeld worden aan Ann Cochez, mobiliteitsambtenaar

Ninoofsesteenweg, ter hoogte van Harten Troef of bij de autoluwe

van de gemeente Pepingen, ann.cochez@pepingen.be

schooldag in Spring-in-‘t-veld in Bellingen.

of 02 383 14 25.

Kenneth Wicheler, startbaner van de gemeente, neemt deze taak op zich gesteund door Karel Notaerts, Joseph Huygh (werklieden van de gemeente), gemeentewachters van de politiezone en de wijkagenten. Deze kaart werd voorgesteld door onze verkeersmascotte Rikki in Spring-in-’t-veld op 15 september en in Harten Troef op 24 september . Rikki, is een vriend (of vriendin?) van Zeppe en Zikki

Gemeentelijk infoblad • november 2010


M

obiliteit

Maand van de Zachte Weggebruiker in de Pepingse basisscholen. Zoals elk jaar werd dit voorjaar de

punten voor het dragen van fietshesjes en

van Halle naar het hellend vlak van

maand mei uitgeroepen tot de maand

fietshelmen. De lat lag hoger dan vorig

Ronquières met Rivertours voor de

van de zachte weggebruiker in de

jaar, maar beide basisscholen slaagden

leerlingen van de 2de graad, deelname

Pepingse basisscholen met als thema

met brio en als beloning reed op 4 juni

aan de Gordel voor scholen, verkenning

‘een hart voor zone 30’. De leerlingen

een ijskar de schoolpoort binnen. Een

van de verkeerseducatieve route, de

werden door de gemeente uitgedaagd

greep uit de andere activiteiten: een

autoluwe schooldag te Bellingen, de

en iedereen werd uitgenodigd om

toneelvoorstelling door FARCE CANCAN

verkeersvoorstelling Boem Pataat … dit

veilig en milieuvriendelijk naar school

voor de kleuters en de kinderen van

zijn maar enkele voorbeelden van de

te komen. De leerlingen kregen extra

16

ste

de 1

graad, een prachtige boottocht

verkeersveilige meimaand 2010!

Gemeentelijk infoblad • november 2010


M

obiliteit

Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed

voorzien enkele Vlaams-Brabantse

Voor informatie over deze omritten en

gemeenten in lokale busverbindingen

over de plaatselijke initiatieven kan je

voor de verplaatsingen dicht bij huis. Je

de websites van de provincie Vlaams-

kan dus de auto rustig laten staan en

Brabant www.vlaamsbrabant.be/

voluit kiezen voor veiligheid en comfort

eindejaarscampagne en van De Lijn

dankzij de provinciale eindejaarscampagne

www.delijn.be raadplegen of vóór

“Ligt de roes op de loer, denk aan veilig

25 december 2010 bellen naar

vervoer”.

telefoonnummer 016 - 26 78 10 van de provincie Vlaams-Brabant.

De campagne is erop gericht het rijden onder invloed te voorkomen en het gebruik

Hou er ook rekening mee dat de

Wil je het nieuwe jaar 2011 inluiden op

van het openbaar vervoer aan te moedigen.

politiediensten in de hele provincie

een veilige en leuke manier ? Besef je

De campagne wordt georganiseerd en

gerichte controles zullen uitvoeren.

ook dat feestvieren en autorijden onder

gefinancierd door het provinciebestuur van

Kies dus voor BOB of bus !

invloed van alcohol, drugs en bepaalde

Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt

medicatie niet samengaan en zeker niet

met preventie- en jeugddiensten, De Lijn

op oudejaarsavond ? Dan ben je bij ons

Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en

aan het juiste adres. De provincie Vlaams-

de federale en lokale politiediensten.

Brabant bied op 31 december 2010 een vlot

Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-

en veilig vervoersalternatief aan met de

Brabantse steden en gemeenten van deze

campagne “Ligt de roes op de loer, denk

oudejaarsnachtbussen gebruikmaken.

aan veilig vervoer”.

Daarenboven bieden plaatselijke initiatieven extra vervoersmogelijkheden

Op oudejaar 2010 en 1 januari 2011 kan je

(gratis of tegen een kleine vergoeding)

in de provincie Vlaams-Brabant in tal van

tussen discotheek, café of feestzaal

steden en gemeenten de Lijnbus nemen

en thuis. Met één ticket kan je op

om veilig te gaan feestvieren. Daarnaast

oudejaarsavond de hele nacht reizen.

Regio Pajottenland en Asse idem 2009-2010

116*

"Dilbeek-Groot-Bijgaarden-Sint-Ulriks-Kapelle-Sint-Martens-Bodegem-Ternat-Wambeek-Sint-KatherinaLombeek”

idem 2009-2010

128

Leerbeek-Lennik-Goudveerdegem-Schepdaal-Dilbeek-Brussel, De Brouckère

idem 2009-2010

153

Ninove - Gooik - Leerbeek-Pepingen-Halle-Lembeek

idem 2009-2010

154

Halle-Buizingen-Huizingen-Beersel-Alsemberg- Dworp - Halle

idem 2009-2010

170

Halle-Sint-Pieters-Leeuw -Zuun-Metro Het Rad - Brussel-Zuid NMBS STATION

idem 2009-2010

172*

"Lennik-Vlezenbeek-Sint-Pieters-Leeuw-Lot-Ruisbroek-Ukkel TRAJECTWIJZIGING NAAR GOOIK ??”

NIEUW

213

"Aalst - Erembodegem - Teralfene -Liedekerke -Roosdaal -Ninove

In het infoblad van juni 2010 verscheen een artikel over AA, Alanon en Alateen. Hier is een foutje geslopen in het adres.

Rechtzetting

Het huidige adres is: ADB AA vzw Helenalei 24 glv 2018 Antwerpen Het telefoonnummer blijft nog wel hetzelfde.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

17


M

obiliteit

Open Straat Dag 2010 Onze rommelmarkt was een schot in de roos. Zelfs in onze stoutste dromen hadden we niet gerekend op 50 standhouders, maar ze waren er wel! Bij de laatste vergadering werd beslist om met de rommelmarkt over te steken naar de Kerkstraat om chaos te vermijden en animatie, drank en eetgelegenheid te voorzien op en rond het gemeenteplein. Het zonnetje was ook besteld, misschien wat laat op de dag maar ze was er wel om mee te genieten van het optreden van ‘De Kemels’. De sportiefsten hadden dan reeds een fietstocht of een wandeltocht in de benen. Uitrusten kon op het rodeobed !? Te veel energie kon je nog kwijt bij de bierfietsen. Een gezellige drukte was te bespeuren bij het boogschieten, de volksspelen, de schminkstand, de fototentoonstelling “Allemaal Pepingenaren”,… afwezigen hadden dus ongelijk!

Opfriscursus verkeer en mobiliteit

enkel probleem was te zwaar voor Filip.

5€ bedroeg en dit voor vier aangename

Met een lach en een kwinkslag bracht hij

leerrijke namiddagen.

ons de cursus Mobiplus aan het verstand.

Dank u wel gemeentebestuur van

Tijdens de pauze kwamen we even op

Pepingen.

adem met een frisse pint of een fruitsap. P.S. Laat de volgende cursus voor 55- plussers maar komen!

In de cursus kwamen de volgende

(door Rita Devroede & Eveline Excelmans)

onderwerpen aan bod:

Met 22 Pepingenaren volgden wij de

• Evolutie in het verkeer

opfriscursus voor verkeer en mobiliteit

• Verplaatsingen te voet, met de fiets, de

voor 55- plussers ons aangeboden door

wagen en het openbaar vervoer

de ouderenadviesraad van Pepingen.

• De belangrijkste verkeersregels

Deze vond plaats in het Zaaltje van Beert

• Preventief rijden.

op 5, 12, 19 en 26 oktober 2010 onder de

Het één al even interessant als het andere.

enthousiaste leiding van Filip van de VAB

De laatste dag kregen we een heus

uit Halle.

getuigschrift door onze burgemeester

Het werden vier leerrijke namiddagen

himself uitgereikt. Nog even vermelden

ondersteund met dia’s en bord/stift. Geen

dat onze persoonlijke bijdrage slechts

18

Gemeentelijk infoblad • november 2010


O

penbare werken

Vernieuwing Kasteelbaan In het begin van de lente werd de Kasteelbaan naast het park Ter Rijst voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Aangezien deze weg deels op het grondgebied van Pepingen en deels op het grondgebied Herne ligt, werden de werken in onderling overleg gepland en werden de kosten gedeeld.

Openbare werken

Heraanleg Bautebrugstraat

Aanleg petanqueveld in Heikruis

Gemeentelijk infoblad • november 2010

19


R

uimtelijke

O

rdening

Kleine werken aan woning vanaf 1 december 2010 éénvoudiger De Vlaamse Regering heeft op 16 juli 2010 twee besluiten

vrijstellingbesluit was door de jaren heen immers uitgegroeid

goedgekeurd : besluit dat de werken vrijgesteld van een

tot een lange, gedetailleerde opsomming van werken, zonder

stedenbouwkundige vergunning bepaalt en het besluit

structuur en samenhang, waardoor het voor de burger, maar

betreffende de meldingplicht.

zelfs ook voor de professional, erg moeilijk leesbaar was geworden. Ten einde duidelijke, eenvoudige rechtsregels te

Met deze besluiten wordt de regelgeving rond

creëren, wordt het vrijstellingbesluit nu gemoderniseerd en

stedenbouwkundige vergunningen ingrijpend vereenvoudigd.

vereenvoudigd en wordt het aantal vrijstellingen flink uitgebreid.

Na overleg met de betrokken partners (steden en gemeenten,

Dit geldt zeker voor werken die zich situeren in de private

architecten, bouwsector, …) werd beslist beide besluiten in

achtertuinen en aan de achterkant van woningen. Ook werden

werking te laten treden op 1 december 2010. Zo heeft iedereen

zoveel als mogelijk parallellen tussen beide besluiten gecreëerd.

voldoende tijd om zich voor te bereiden op de veranderingen. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen Deze besluiten betekenen een administratieve vereenvoudiging

waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor

voor burgers, overheden en bedrijven. Wie een kleine ingreep

niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan

aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat nu sneller en met

de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

minder administratieve verplichtingen. Gemeenten houden zo meer tijd over voor het behandelen van dossiers met een grotere

Niet overal geldig

ruimtelijke impact.

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving. Beschermde monumenten

Meldingplicht

blijven dus genieten van de noodzakelijke bescherming.

De meldingplicht is een nieuwe procedure die werd ingevoerd in

Ook bestaande lokale beperkingen die via een gemeentelijk

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Over welke werken het

ruimtelijk uitvoeringplan of via verkavelingvoorschriften bestaan,

precies gaat, wordt vastgelegd in een besluit. Het besluit bevat

blijven onverkort van kracht. Wie niet zeker is of er dergelijke

ook een aantal procedurele bepalingen.

beperkingen van kracht zijn op het perceel waar hij plannen voor heeft, kan daarover alle nodige informatie krijgen bij de

De melding is mogelijk voor bepaalde eenvoudige werken aan

gemeente. Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te

de woning of aan andere gebouwen. De bouwheer “meldt”

informeren.

deze werken aan de gemeente. Dit moet aan de hand van een standaard formulier, samen met een (beperkt) dossier.

De meldingplicht ontslaat de mensen evenmin van de

Na 20 dagen kan men met de werken beginnen. De melding

verplichting een architect te betrekken wanneer nodig. De

zal onder meer mogelijk zijn voor het aanbouwen van een

medewerking van een architect is onder meer verplicht voor

garage, een veranda, … De maximale oppervlakte waarvoor een

constructieve verbouwingen aan bestaande gebouwen.

melding volstaat, bedraagt in totaal 40m² per perceel. Wie een aanpassing of uitbreiding van meer dan 40m² wil realiseren,

Meer info op www.ruimtelijkeordening.be of op de dienst

dient nog steeds over een bouwvergunning te beschikken. De

stedenbouw, tel. 02 383 14 23.

impact van grotere aanpassingen is immers ook groter zodat een opportuniteitbeoordeling door de vergunnende overheid wenselijk blijft. Vrijstelling Samen met het meldingbesluit werd het bestaande besluit, dat de werken bepaalt vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, aan een flinke facelift onderworpen. Het bestaande

20

Gemeentelijk infoblad • november 2010


R

O

uimtelijke

rdening

Voorwaarden Vlaamse woonlening gewijzigd Met rentevoeten vanaf 1,48% (juli 2010)

Om in aanmerking te komen moet het

de aankoop van de woning.

is de Vlaamse Woonlening van de VMSW

gezamenlijk belastbaar inkomen liggen

De VMSW schat welke renovatiewerken

meestal een stuk goedkoper dan de

tussen 7.720 en 30.860 euro (voor een

noodzakelijk zijn (veilig, aangepast aan de

markt. Voor mensen met een beperkt

alleenstaande) en 46.300 euro (voor een

grootte van het gezin, comfort) en moeten

inkomen wordt een eigen woning zo

gezin van minstens twee personen). Het

worden uitgevoerd en beleend.

een bereikbare droom. Vanaf 1 juli

maximumbedrag wordt verhoogd met

In sommige gevallen stijgen de

2010 verandert een en ander aan het

3.090 euro per persoon ten laste.

maximumbedragen naargelang je

reglement.

Kandidaat-ontleners mogen ook geen

gezinssamenstelling.

andere woning in volle eigendom of 100% Wat hetzelfde blijft

vruchtgebruik hebben.

Wat nu? Op www.vlaamsewoonlening.

De Vlaamse Woonlening kan verkregen

Wat verandert

worden voor de aankoop van een woning

be vind je meer informatie over de concrete voorwaarden en kan je met

die minstens 30 jaar oud is en die

Het totaal te ontlenen bedrag is

de wooncalculator zelf berekenen of

gerenoveerd moet worden. Ook wie al

maximaal 181.690 euro. De aankoopprijs

je in aanmerking komt en hoeveel de

een huis heeft, kan voor de renovatie,

van de woning mag niet hoger zijn

maandelijkse afbetalingen bedragen. Met

verbetering of aanpassing een Vlaamse

dan 171.690 euro en de noodzakelijke

vragen kan je terecht op

Woonlening aangaan. Daarnaast kan ook

renovatiewerken moeten minstens 10.000

info@vlaamsewoonlening.be of

wie wil bouwen of een sociale woning wil

euro bedragen. Hoe hoger het bedrag van

het gratis nummer 1700.

kopen, gebruikmaken van de Vlaamse

de noodzakelijke renovatiewerken (boven

Woonlening.

10.000 euro), hoe minder je kan lenen voor

L

eefmilieu

In de kijker: Subsidie voor aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen Hagen, houtkanten en bomenrijen

De voordelen van streekeigen groen

Het reglement kan je opvragen bij de

zijn in ons cultuurlandschap vaak

tegenover uitheems (sier-)groen zijn

milieudienst: Mieke Denys,

de enige verbindingswegen tussen

immers talrijk. Streekeigen bomen

mieke.denys@pepingen.be, 02 383 14 24.

de overgebleven natuurgebieden.

en struiken groeien sneller, zijn beter

U kan het reglement ook raadplegen op

Gemengde hagen en houtkanten in

bestand tegen de grillen van ons klimaat

www.pepingen.be onder de dienst milieu.

landelijke gebieden en privé-tuinen

en allerlei ziekten... en zijn heel wat

kunnen samen groene linten vormen en

vriendelijker voor je portemonnee.

zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging

Opgelet: Voor de ‘haagplantactie najaar 2010’ wordt door de gemeente

van de verdwenen struwelen, houtkanten

Om de Pepingse bevolking te stimuleren

aan de inwoners van Pepingen een

en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de

om streekeigen groen aan te planten en

rechtstreekse subsidie per haagpakket

waarde van het landschap zowel voor

te onderhouden verleent het college van

toegekend, in dit kader kan dus geen

plant en dier als voor de wandelaar

burgemeester en schepenen een subsidie

subsidie meer bekomen worden via

verhogen.

tot aanplanting en onderhoud van lineaire

bovenvermeld reglement!

elementen met streekeigen groen.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

21


L

eefmilieu

Lichthinder! Mag het iets

Daarnaast is duisternis, net zoals rust en

zo komt er veel minder licht in de

stilte een basiskwaliteit die we niet mogen

atmosfeer terecht

laten verloren gaan.

donkerder…?

• Zorg voor een gelijkmatige verlichting, voorkom felle plekken en donkere gaten

Kies zelf voor een energiezuinige en milieuvriendelijke buitenverlichting:

• Kies voor energiezuinige en

Dat Vlaanderen één van de meest verlichte regio’s is, zal je niet onbekend zijn. In heel

milieuvriendelijke lampen, zoals

• Verlicht alleen wanneer het nodig is;

wat steden en gemeenten is het nooit meer

tijdschakelaars en bewegingsmelders

donker. Stadsbewoners, omwonenden

bieden een uitkomst

verlichting die op zonne-energie werkt • Hou het vermogen van de lamp zo laag

van bedrijven en sportterreinen, verlichte serres en monumenten kunnen zich

mogelijk

• Beperk je verlichting tot jouw

nauwelijks nog een nachtelijk landschap of

eigendom. Je buren zorgen zelf wel voor

een open sterrenhemel voorstellen.

buitenverlichting als ze dat wensen

• Gebruik liever geen fel wit licht maar kies voor oranje licht, insecten worden

Overmatig kunstlicht is niet alleen nutteloos en een grote energieverspilling,

• Plaats de verlichting zo dicht mogelijk bij

hierdoor minder aangetrokken

wat verlicht moet worden

maar kan ook uw gezondheid aantasten en ontregelt de natuur.

• Verlicht altijd van boven naar beneden,

Duurzaam consumeren:

Hoe herken je een fairtradeproduct?

fair trade

Fair Trade Max Havelaar is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke

Wat is fair trade?

handel. Je vindt het keurmerk enkel op producten die aan de internationale

Fair trade staat voor eerlijke handel. Dit

criteria voor eerlijke handel voldoen. Het

wil zeggen dat men eerlijke, rechtvaardige

Fair Trade Max Havelaar keurmerk biedt

prijzen geeft aan producenten in het

de consument belangrijke garanties. Het

Zuiden voor hun producten. Tussen de

is het bewijs dat de boeren in het Zuiden

afnemer van fairtradeartikelen en de

een rechtvaardige prijs krijgen voor hun

minimumprijs, die de kosten van een

producenten in de Derde Wereld worden

oogst en dat de landarbeiders in correcte

sociaal- en milieuverantwoorde productie

afspraken gemaakt over prijszekerheid en

sociale omstandigheden werken en dat

stabiliteit in de afname van de producten.

de productiemethoden milieuvriendelijk

Vaak wordt door de afnemer vooraf al een

zijn. Om die garanties te geven, laat Max

extra sociale premie om ontwikkelings-

aanbetaling gedaan zodat de producent

Havelaar de hele weg die een product

projecten op te zetten in hun

de mogelijkheid heeft om te investeren in

aflegt - van bij de boer tot in de winkel -

gemeenschap (zoals initiatieven op het

het productieproces. Bij de productie van

streng controleren.

vlak van onderwijs, gezondheid, spaar- en

• De producenten kunnen rekenen op een

dekt. • De producenten ontvangen ook een

kredietsystemen, wegenaanleg, vorming

fairtradeartikelen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de ecologische en

Een product dat het Fair Trade Max

in verband met productieverbetering of

sociale omstandigheden ter plaatse. Met

Havelaarkeurmerk draagt, beantwoordt

organisatieversterking enzovoort)

andere woorden: mensenrechten en milieu

aan de volgende criteria:

spelen een heel belangrijke rol.

22

Gemeentelijk infoblad • november 2010


L

eefmilieu

• De contracten met de koper of de invoerder worden zoveel mogelijk

Welke producten zijn er

Je vindt fairtradeproducten gecertificeerd

en waar vind je ze?

door Max Havelaar in de OxfamWereldwinkels, in vele supermarkten,

afgesloten voor een lange periode. Er zijn talrijke voedingsproducten

gespecialiseerde winkels, bedrijven, cafés

ter plaatse gebeuren op een

verkrijgbaar met het Max Havelaar

en restaurants.

transparante manier.

keurmerk: koffie, wijn, chocolade,

• De productie en de commercialisering

fruit, thee, vruchtensap, confituur,

Meer info op www.maxhavelaar.be

menswaardige arbeidsomstandigheden.

suiker, koekjes, snoepjes, chips, rijst,

Tijdens de open straatdag op 19

Geen kinder- en dwangarbeid dus.

ijs, en honing. Ook kledij, bloemen en

september 2010 georganiseerd door

verzorgingsproducten met

de gemeente werden fair-trade snacks

Max Havelaar keurmerk zijn

(chocoladerepen, rijstwafels en chips)

verkrijgbaar.

aangeboden.

voedsel komt voor op het menu van de vos.

is voor hem nauwelijks een hindernis.

Wees slimmer dan

Allerlei valfruit, bosbessen, bramen, enz.

Enkele concrete tips helpen om de vos

de sluwe vos

Is de vos bejagen dé oplossing?

• De arbeiders kunnen werken in

• Er is een grote zorg voor het leefmilieu

buiten te houden zijn: De jacht op de vos is decreetaal toegestaan Zoals elders in West-Europa heeft de vos

van 1 oktober tot en met 14 februari en dit

in de jaren ’80 - ‘90 ook in onze streken op

enkel door jachtrechthouders. Slechts in

spontane wijze zijn herintrede gedaan. De

bepaalde gevallen is bestrijding van de vos

reeds aanwezige populatie is toen globaal

mogelijk buiten de jachtperiode. Hiervoor

in dichtheid toegenomen, maar we

moet goedkeuring bekomen worden

kunnen stellen dat deze fase van toename

van het Agentschap voor Natuur & Bos.

inmiddels voorbij is. Het aantal vossen

Opgemerkt dient te worden dat het gebruik

blijft sedert dien min of meer gelijk in

van vergif, stroppen of klemmen altijd

heel Vlaanderen.

verboden is. Een vossenhol (burcht) zelf geniet alle mogelijke bescherming. Noch

Uiteraard kan niet ontkend worden dat

jacht bij de burcht, noch verstoring van de

de vos zijn sporen nalaat. Met name

burcht zijn toegelaten.

• voorzie in een afsluitbaar nachthok voor je pluimvee; • omheiningen van 2 meter strak gespannen draad maken het de vos moeilijk; • de afsluiting bovenaan een stukje naar buiten laten hellen maakt het de vos nog moeilijker; • een klein elektrisch schrikdraadje bovenaan de omheining kan ook al wonderen doen; • indien mogelijk kan je ook een net spannen boven je kippenren; • door de afsluiting onderaan een 20-tal cm in te graven of een vorm van

eigenaars van neerhofdieren worden soms onaangenaam verrast. Sommigen gewagen

Een vos is dan wel bejaagbaar, de vraag

verharding te voorzien naast de draad

zelfs van een heus vossen “probleem”. Het

blijft echter of dat jacht maken op de vos

vermijd je dat er onderdoor kan gegraven

probleem met de vos is echter vooral een

een oplossing biedt. Vossen zijn immers

worden;

“samenlevingsprobleem”. En eigen aan

territoriale dieren met leefgebied van 5 tot

samenlevingsproblemen is dat simpele

10 km². Binnen dit territorium dulden zij

oplossingen niet bestaan.

in principe geen vreemde soortgenoten.

• een hond als huisdier schrikt de vos ook af.

Vossen bejagen betekent territoria Wat staat er op de menukaart van de vos?

leegmaken, die heel snel weer kunnen

Vossen zijn, wat men noemt, echte

worden ingenomen door andere, meestal

voedselopportunisten. Zij eten wat

jonge dieren.

voor hen het ‘gemakkelijkst’ te vinden is. Dat kan van alles zijn: knaagdieren

Hoe valt er te leven met de vos als buur?

(woelmuizen, ratten), konijnen, fazanten,

Veel efficiënter dan jacht is het nemen van

vogels, eieren, insecten (sprinkhanen,

een aantal maatregelen om pluimvee te

mestkevers, meikevers), kadavers,

beschermen. Een vos is zeer behendig.

regenwormen en slakken. Ook plantaardig

Een draadafsluiting van anderhalve meter

Gemeentelijk infoblad • november 2010

23


L

eefmilieu

riolering loopt.

maar we kunnen ons ook aan ijzel en

Bladcontainers terug in het straatbeeld

2. Is de stoep na de veegbeurt niet volledig

sneeuwbuien verwachten. Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, zijn de inwoners van de

ijsvrij? Strooi dan op de overgebleven

gemeente verplicht om de voetpaden voor

ijsplekken een beetje strooizout. 3. Als alternatief kan men ook

hun huizen vrij te maken. Veel mensen De herfst, een prachtig seizoen waarin de

ruimen ook hun opritten en tuinpaden.

stroefmakende middelen zoals zand en

bladeren aan de bomen gaan verkleuren.

Hiervoor wordt meestal strooizout

steengruis gebruiken. Hierdoor wordt

Op het moment dat de bladeren van de

gebruikt.

een dikke laag ijs beter begaanbaar. Dit mengt men dan eventueel met een

bomen vallen, op straat, op de stoep,

minimum aan zout om een optimaal

kunnen ze echter overlast veroorzaken.

Het zout (vrijwel altijd natriumchloride,

Daarom staan de bladcontainers terug in

soms calciumchloride) mengt zich met

de straten. Verspreid over Pepingen heeft

het aanwezige water (ijs of sneeuw) en

de gemeentelijke technische dienst dit jaar

vormt zo pekel. Doordat pekel een lager

kan je de hoeveelheid strooizout ook

een aantal bladcontainers geplaatst. Er

vriespunt heeft dan water, zal dit minder

beperken door preventief te strooien,

zijn een aantal locaties gekozen maar is er

snel bevriezen zodat minder gladheid

een geschikte plaats over het hoofd gezien,

optreedt.

resultaat te bekomen. 4. Indien het echt nodig is om te strooien,

laat het weten aan de milieudienst, Mieke Denys, mieke.denys@pepingen.be,

Maar strooizout is niet ongevaarlijk

tel 02 383 14 24.

(vooral calciumchloride) want het is een

Enkel de bladeren van bomen horen in

irriterend product. Als een kind valt op

deze bladcontainers. De korven worden

plaatsen waar gestrooid is, kan lokaal een

meermaals geledigd. De containers blijven,

lichte irritatie ontstaan, vooral als er een

afhankelijk van de weersomstandigheden,

schaafwond is. Als het kind zijn vingers

tot eind november staan.

in de mond steekt, moet er best gespoeld worden met water. Let er ook op dat je niet in bermen of grachten strooit want dan verzilt de bodem. De meeste planten en

dus vooraleer het gesneeuwd of geijzeld

landbouwgewassen gedijen niet of minder

heeft. Als er nadien zout gebruikt

goed in zilte bodems. Zoutminnende

wordt, moet de sneeuwlaag eerst nog

planten krijgen op die bodems dan

wegsmelten en is er meer strooimiddel

weer de bovenhand.

nodig.

Dus kunnen we maar beter het gebruik

Enkele tips:

van strooizout beperken.

• Gebruik een borstel en een sneeuwschep

1. Een eerste mogelijkheid is de laag

• Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het nodig is

sneeuw te lijf te gaan met borstel en

Strooizout - Uw stoep

• Strooi zand om een dikke laag ijs

sneeuwschep. Vooral wanneer de

begaanbaar te maken

sneeuw nog niet betreden is, is dit een

sneeuwvrij houden: het kan ook anders

erg gemakkelijke oplossing. Je moet

• Strooi preventief

je misschien in het zweet werken,

• Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout

maar het milieu vaart er wel bij. Laat

• Strooi zout enkel op plaatsen waarover

de sneeuw op de stoeprand liggen. De winter komt er weer aan. Niet alleen

Immers, in de goot vormt de sneeuw een

gelopen of gereden wordt (en dus niet in

wordt het kouder en vroeger donker

barrière voor het smeltwater dat naar de

bermen of grachten)

Mededeling: Sluitingsdagen containerpark eindejaarsperiode 2010: op vrijdag 24-12-2010 en op vrijdag 31-12-2010 zal het containerpark gesloten zijn!

24

Gemeentelijk infoblad • november 2010


L

eefmilieu

Is uw verwarmings-

vergiftiging. Een toestel met een

Wat bij een nieuw verwarmingstoestel?

slechte verbranding of een slecht

• Elke nieuwe stookinstallatie

werkende schoorsteen kan aanleiding

moet gekeurd worden voor de

geven tot een hoge CO-concentratie.

eerste ingebruikname. Dat is

Jaarlijks sterven mensen aan CO-

de verantwoordelijkheid van de

intoxicatie en worden honderden

eigenaar. De keuring bestaat uit een

mensen opgenomen in het ziekenhuis

controle van de goede, veilige en

Sinds 1 juni 2010 gelden er in Vlaanderen

met CO-vergiftigingsverschijnselen

milieuvriendelijke werking van de

nieuwe regels voor het onderhoud

als gevolg van een slecht werkend

installatie.

en de controle van alle centrale

verwarmingstoestel.

installatie klaar voor de winter ?

stookinstallaties met een vermogen

• Je vermindert het risico op

• Je ontvangt een keuringsrapport dat je bij het toestel moet bewaren.

vanaf 20 kW, dus voor de centrale

schoorsteenbrand: in een slecht

• Als het keuringsrapport negatief is,

verwarming van zowat elke woning en elk

werkende schoorsteen kan brand

heb je drie maanden de tijd om de

appartement.

ontstaan.

nodige aanpassingen door te voeren

• Je verlaagt je energiefactuur: een Wat moet je doen?

toestel dat niet goed werkt, heeft

• Een verwarmingstoestel op gas moet

meer brandstof nodig om warmte op

om de twee jaar een onderhoud krijgen. • Bij een toestel op stookolie of op vaste brandstof, is een jaarlijkse onderhoudsbeurt verplicht. Bij

te wekken. • Je vermijdt grote herstellingskosten:

en het toestel opnieuw te laten keuren. Bij wie kan je terecht voor het onderhoud

een slecht onderhouden toestel moet

en de keuring van de

sneller hersteld of vervangen worden.

verwarmingsinstallatie

• Je draagt je steentje bij aan een

of voor een

toestellen op vaste brandstof is die

beter leefmilieu: een goed werkend

verwarmingsaudit?

jaarlijkse onderhoudsbeurt zelfs

verwarmingstoestel stoot minder

• Voor toestellen op

verplicht als het vermogen lager is

schadelijke stoffen uit.

gas en stookolie kan je terecht bij een erkende technicus gasvormige of

dan 20 kW . Wat als het verwarmingstoestel ouder is

vloeibare brandstof. Je vindt de lijst

controle van de verbranding en

dan vijftien jaar?

van erkende technici op

een reiniging van het toestel en de

• Elk toestel dat ouder is dan

• Het onderhoud bestaat uit een

schoorsteen.

vijftien jaar, moet eenmalig een

www.centraleverwarming.lne.be. • Voor toestellen op vaste brandstof

verwarmingsaudit ondergaan binnen

kan je contact opnemen met een

een verbrandingsattest en een

twee jaar nadat het toestel vijftien jaar

geschoolde vakman of een erkende

reinigingsattest. Als de installatie

oud is. Dat is de verantwoordelijkheid

technicus voor een onderhoudsbeurt

goed en veilig werkt, wordt dat

van de eigenaar. De audit is een

en een eerste keuring.

vermeld op het attest.

grondige controle van de werking en

• Je ontvangt na het onderhoud

• Als er zaken niet in orde zijn, heb je drie maanden de tijd om de nodige herstellingen of aanpassingen

• Een erkende technicus

de energieprestatie van de volledige

verwarmingsaudit kan een

verwarmingsinstallatie.

verwarmingsaudit uitvoeren.

• Je krijgt een verwarmingsauditrapport

door te voeren en het toestel en

met advies over mogelijke

Zijn er fiscale voordelen?

de schoorsteen opnieuw te laten

energiebesparing. Je moet dat rapport

• Je kan 40% van het factuurbedrag

controleren.

bewaren zolang het toestel in gebruik

voor het onderhoud van de

is.

centraleverwarmingsinstallatie

• Als je huurder bent, moet je het onderhoud zelf laten uitvoeren. Je

• Als het verwarmingstoestel

fiscaal aftrekken (fiscale aftrek

bezorgt dan een kopie van beide

al werd onderzocht door een

energiebesparende investeringen in

attesten aan de eigenaar.

energiedeskundige in het kader

bestaande woningen). Vraag aan de

van een energieaudit van je woning

erkende technicus het nodige attest

Welke voordelen haal je uit het

toen het toestel minstens dertien

voor je belastingaangifte.

onderhoud?

jaar oud was, is een bijkomende

• Je vermindert het risico op CO-

verwarmingsaudit niet meer verplicht.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

25


L

andbouw

Landbouwraad op uitstap Omdat de alternatieve energie en meer bepaald de windenergie zeer actueel is in Pepingen besloot de Landbouwraad een studiereis naar een windmolenpark en een biogasinstallatie in te richten. Op woensdag 15 september trokken een 40-tal geïnteresseerden landbouwers per bus richting Nieuwkapelle Diksmuide voor een voorstelling en een geleid bezoek aan de windmolens van “ZonneWinDT vzw”. In de namiddag bezochten zij de biogasinstallatie van de firma WITTEVRONGEL ENECO te Aalter. Tijdens deze leerrijke uitstap kregen de landbouwers een betere kijk op de werking van de verschillende alternatieve energiebronnen.

L E okale

conomie

Met Belgerinkel naar de winkel De belgerinkelfiets ging dit jaar naar Ludo Vandendoorent. De drie fietstassen waren voor Mathilde Vanbellinghen, Lieve De Dobbeleer en Roger Claes. Het succes van de fietspromotiecampagne Met Belgerinkel naar de Winkel bewijst volgens de partners BBL, UNIZO en CM dat Vlaanderen overtuigd is dat de fiets een milieuvriendelijk, gezond en stijlvol alternatief is voor de wagen. Milieuvriendelijk alleszins … in cijfers uitgedrukt kan je immers zeggen dat elke kilometer bespaarde autorit een CO2-uitstoot* besparing van 0,2 kg teweegbrengt. Neem de fiets en het milieu zal je dankbaar zijn! *Broeikasgassen, waarvan CO2 een voorbeeld is, zijn gassen die de warmte van de aarde vasthouden, waardoor de aarde warmer wordt en het klimaat van de aarde kan worden verstoord.

26

Gemeentelijk infoblad •november 2010


V T rije

ijd

Jeugd Basiscursus gitaar, misschien iets voor jou? Wim Abraham start vanaf 2011 opnieuw met een basiscursus akoestische gitaar. In 10 lessen leert hij jullie een paar basistechnieken aan. Kostprijs? Gratis Interesse? Neem dan vlug contact op met wim.abraham@skynet.be

Iedere JNM-activiteit is genieten van alles

staat in het teken om op een duurzame

wat de natuur te bieden heeft: geuren of

en milieuvriendelijke manier door het

kleuren, stiltes of vogelgetjilp, sneeuw

leven te gaan. Activiteiten over landbouw,

of zomerzon, ... avontuur door de natuur

klimaat, afval of ecologisch koken zijn

maakt ons content.

geen zeldzaamheid bij ons.

en Milieu. We zijn een jeugdbeweging voor

JNM’ers zijn geen schoolmeesters maar

Zin om JNM te komen ontdekken?

iedereen tussen de 7 en 26 jaar die zich

ze nemen je wel mee op pad om te leren

Surf naar

op z’n gemak voelt in de natuur en het

door te doen: trekvogels tellen, vlinders

www.jnm.be/

milieu geen kouwe soep vindt. Eigenlijk

vangen en ze op naam brengen,... we

pajottenland voor

zijn we net als andere jeugdbewegingen

doen het allemaal overgoten met plezier

meer info of contacteer

een groep vrienden die in het weekend

en vertier. Ook staan we steeds paraat

Sanne Boelens: sanne.

samenkomt en in de vakantie op kamp

de natuur een handje te helpen door

boelens@gmail.com

gaat. Toch zijn er eigenaardigheden aan

beheerswerken te doen. En milieu zit

Tel. 0484 96 12 44.

de JNM en dàt zit hem in de activiteiten!

verweven in de hele JNM-werking. Alles

JNM... dat is samen de natuur in! JNM staat voor Jeugdbond voor Natuur

Kinderhoogdag op zondag 10 oktober in Galmaarden Noteer alvast de volgende Kinderhoogdagen in jullie agenda: 27 maart 2011 in Herne - 2 oktober 2011 in Lennik De gemeente Pepingen zal in het voorjaar

van 2012 een

Kinderhoogdag organiseren

Gemeentelijk infoblad • november 2010

27


V T rije

ijd

Tweede samenkomst van de kinderraad

Opbrengst Kom op tegen Kanker Tijdens het weekend van 17 tot 19 september

teller op 244 plantjes, goed voor een bijdrage van

2010 waren meer dan duizenden vrijwilligers op

€ 1.464.

de afspraak voor het jaarlijks plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Er werden maar liefst

Kom op-voorzitter Frank Deboosere en het

243.000 azalea’s verkocht.

gemeentebestuur dankt bij deze de vele

Ook onze gemeente droeg zijn steentje bij. Onze

vrijwilligers en de 244 kopers!

jeugdverenigingen gingen van deur tot deur en ook tijdens de Open Straat Dag werden vele plantjes aan de man gebracht. In totaal stond de

Ledenwerving Chiro

Wervingsoproep Kinder- en Jongerentelefoon

Wij van Chiro Karreveld zoeken elk

in de winter wordt dit 17.30.

jaar nieuwe leden.

Hoe kom ik in de chiro? Gewoon een

Waarom doen we dit? Omdat wij het

zondag eens mee komen doen in de

zo fantastisch vinden om met onze

Schoolstraat 1, 1670 Pepingen.

leden allerlei leuke activiteiten te

Aarzel niet en doe mee!

doen.

Je kan ook contact op nemen met de

Wat is de chiro? Wij zijn een heel

hoofdleiding als je extra informatie

toffe bende jongeren die elke zondag

wilt verkrijgen.

samenkomen en leuke spelletjes

Ludo Bosmans: 0486 99 06 53

spelen. Ben je tussen de 6 en 18 jaar

Marion Doise: 0485 24 27 05

dan mag je zeker mee komen doen! Wanneer? Op zondag is het voor de jongsten, 6-12 jaar, van 14 tot 17 uur chiro. Voor de oudsten, 12-18 jaar, is het van 14 tot 18 uur chiro. Alleen

Zoekertjes 7LWLDQDM ,NKHEDPSHU ERUVWHQ:HHWLHPLHWVZDDU GRRU]HJDDQJURHLHQ""

%URVVHU M .ZRUG JHSHVW HQ JD QLH PHHU QU WVFKRRO .YRHO PH GHU HFKW QLH PHHU JRH 'XUI W QLHW WH ]HJJHQ WJ RQVPD

.ODDV M ,Q PLMQ NODV

0XXUEORHPSMH M ]NW

]HJJHQ]HGDWVLQWHUNODDV QLHW EHVWDDW 0DDU JD LN GDQQRJNDGRNHVNULMJHQ"

LHPRPJZQHHQVWHSUDWHQ

/RUHM ,NJDPRUJHQ PVV WRQJNXVVHQ PHW PQ SOHJHZDQWNKHERQODQJVGLW YULHQGMHPDNZHHWQRJQW VPVNH JHNUHJH ҊKH\ OHOHN KRHGDPRHW+HOSPLM EUXLQ ZLMI JD WUJ QD X ODQG KRHUҋ.]LHWHFKWQLPHHU]LWWH %LWH0H M 2S KHW LQWHU )UHG M ,N KHE PLMQ SHQLV QHW VWDDW GDW MH DFQH NULMJW RSJHPHWHQ DOVҋP VWLMI LV HQ NRP YDQ ZLW EURRG .ORSW GDW" RS,VGDQRUPDDO" :DQWLNHHWYHHOZLWEURRG

)DGLOHM.ZLO]HOIPRRUG

Zij zoeken antwoorden Daarom zoeken wij vrijwilligers Meer info op KJT.org /vrijwilligers 102. DE KINDER- EN JONGERENTELEFOON

28

Gemeentelijk infoblad • november 2010


V T rije

ijd

Beertstraat = speelstraat • Van 1 juli tot 31 augustus was de Beertstraat voor de derde maal één van de officiële speelstraten van Pepingen. Om dit tof initiatief af te sluiten werd er op 29/08/2010 een speelmiddag met hapjes en een drankje georganiseerd. • 16 kids konden naar hartelust fietsen, skaten en ravotten zonder zich zorgen te maken over het verkeer. • Ondanks de grijze wolken werd het een dolle namiddag – ook de ouders en de buren bleven graag wat langer voor een drankje en een babbel. • Voor herhaling vatbaar. Dat staat vast.

Sport Kampioenenviering Tijdens een avondvullend programma aaneengepraat door Erwin Vranckx

judo – 3de op Belgisch

in de polyvalente zaal van Pepingen, werden de gemeentelijke sportprijzen

Kampioenschap judo), Sophie

voor het afgelopen sportjaar uitgereikt. Van de gelegenheid werd ook

De Bock (Winnaar Championnat

gebruik gemaakt om alle sportkampioenen in de bloemen te zetten. Het

de la ligue francophone

initiatief ging uit van het gemeentebestuur in nauwe samenwerking met

d’Aviron), Lies Christiaens

de sportraad en de sportdienst.

(Brabants kampioen brug, balk, sprong, Federaal kampioen

Tijdens deze uitreiking konden de honderd genodigden kennis maken met

ploegenwedstrijd bij de

de sporttak Capoeira. Capoeira is een bewegingskunst die dans, muziek,

benjamins), Brent Monseu

gevechtsport, zelfverdediging en acrobatie verenigt.

(Provinciaal ponykampioen).

Maar de hoofdrolspelers waren natuurlijk de sporters zelf.

Ook de duivenkampioenen

Bij de individuele atleten gingen de prijzen naar Joris Massaer (East

werden gelauwerd. Merkwaardig genoeg wist sportploeg met een prijs aan de haal te gaan en hebben de jonge vrouwelijke sporters de bovenhand. De deelnemers van de Start 2 Run 2009 en 2010 kregen een veiligheids(loop)hesje. 3 Pepingse leden van de Wandelclub Halfoogstfeesten werden gelauwerd voor hun uitzonderlijke sportieve prestaties van het voorbije jaar. Allen hebben ze 100 km gewandeld en dit voor een goed doel. De sportprijs Pepingen werd door de schepen van sport overhandigd aan Joris Massaer. Joris verdient deze prijs voor zijn steeds weerkerende sportieve hoogtepunten en prestaties en voor de organisatie van de

Belgian Marathon Challenge – Ardennes Trophy – Raid des Hautes de

Fagnes), Sarah Pierreux (provinciaal en regionaal kampioen judo - 2 op

jaarlijkse MTB-wedstrijden in Pepingen.

Belgisch Kampioenschap judo), Femke Pierreux (provinciaal kampioen

Gemeentelijk infoblad • november 2010

29


V T rije

ijd

Scholenveldloop IIn het kader van de Vlaamse Veldloopweek organiseerde de sportdienst in samenwerking met de scholen Hartentroef Pepingen en Spring in’t veld Bellingen een scholenveldloop op de m terreinen van FC Pepingen. t Op donderdag 24 september trokken de leerlingen (en de leerkrachten) uit het lager onderwijs O hun loopschoenen aan. Meisjes en jongens konden ieder in hun leeftijdscategorie het beste van h zzichzelf geven om als eerste over de meet te komen. De 3 eerste van iedere reeks ontvingen een medaille uit de handen van Peter Van Cutsem, D sschepen van sport. Om terug op krachten te komen kreeg iedere leerling een lekkere en gezonde appel. g

Dansstage Dance-Inn vzw had tijdens de week van 16 tot 20 augustus meer dan 100 Wallees en Dwergen op bezoek. In sportcentrum Koornmolen te Gooik vond immers de 5de zomerdansstage plaats. Deze dansstage was voor kinderen vanaf het tweede kleuterklasje tot en met het tweede middelbaar. De kinderen werden er ondergedompeld in de wereld van Disney. Ze kregen een hele week dans en spel rond dit thema. Vrijdag 20 augustus werd er een hele Sprookjesshow opgevoerd voor ouders, grootouders en vriendjes . Dance-Inn vzw had tijdens de week van 16 tot 20 augustus meer dan 100 Wallees en Dwergen op bezoek. In sportcentrum Koornmolen te Gooik vond immers de 5de zomerdansstage plaats. Deze dansstage was voor kinderen vanaf het tweede kleuterklasje tot en met het tweede middelbaar. De kinderen werden er ondergedompeld in de wereld van Disney. Ze kregen een hele week dans en spel rond dit thema. Vrijdag 20 augustus werd er een hele Sprookjesshow opgevoerd voor ouders, grootouders en vriendjes .

30

Gemeentelijk infoblad • november 2010


V T rije

Plan nu de Dansstage

ijd

Kalender sportverenigingen

van volgend jaar:

Inschrijvingen vanaf 15 januari 2011.

Thuiswedstrijden Volleybal Bellingen • Dames 1ste provinciale

Voor kleuters: kleuters vanaf het tweede kleuterklasje (kleuters

Thuiswedstrijden starten telkens om 20 uur en worden gespeeld

die in 2011-2012 naar het tweede kleuterklasje

in de kleine sportzaal van Don Bosco in Halle.

gaan) tot 3de kleuterklasje. Van 1 augustus tot 5 augustus 2011.

Zat

Deze stage gaat door in het gemeentelijk

Zat

4/12/2010

SC Bellingen

Berg-Op-Wijgmaal

sportcentrum “Koornmolen” te Gooik.

Vrij

4/02/2011

SC Bellingen

Kruikenburg Ternat

27/11/2010

SC Bellingen

VC Zuun

Zat

26/02/2011

SC Bellingen

Zavath Zaventem

Voor kinderen en jongeren:

Zat

2/04/2011

SC Bellingen

Londerzeel

Kinderen die naar het eerste leerjaar gaan (2011-

Zat

9/04/2011

SC Bellingen

Tarco Zoutleeuw

2012) tot jongeren van het 2de middelbaar. Meisjes en jongens die naar het derde middelbaar

Eetfestijn Volley Bellingen op zaterdag 5 en zondag 6 februari 2011

gaan, zijn ook nog welkom als er nog plaats is. Van 7(8) augustus tot 13 augustus 2011. Deze stage is intern en gaat door in ’t Pelterke te

Thuiswedstrijden eerste ploeg Beert City

Overpelt (Limburg) De thuiswedstrijden van Beert City starten telkens om 15u in Beert. Voor beide stages is het aantal deelnemers beperkt.

Zo

28/11/2010

Beert City I

Number One

Er snel bijzijn is de boodschap.

Zo

19/12/2010

Beert City I

Neerpede

Zo

9/01/2011

Beert City I

Blue Note

Inwoners van Pepingen kunnen hun

Zo

16/01/2011

Beert City I

Royal Avenir

KOE-PONGS gebruiken voor het betalen van de

Zo

13/02/2011

Beert City I

Buizingen

Zo

20/02/2011

Beert City I

Bosna

Zo

6/03/2011

Beert City I

Flora

Zo

20/03/2011

Beert City I

Bareel

zomerdansstages.

Eetfestijn Beert City op zaterdag 29 en zondag 30 januari 2011

Thuiswedstrijden FC Pepingen 2de provinciale Thuiswedstrijden op zaterdagavond om 19u30. 18/12/2010 19:30 FC.PEPINGEN A - KV.ZUUN A 08/01/2011 19:30 FC.PEPINGEN A - V.BEERSEL DROGENBOS 29/01/2011 19:30 FC.PEPINGEN A - SP.EIZERINGEN A 05/02/2011 19:30 FC.PEPINGEN A - SK.GOOIK 26/02/2011 19:30 FC.PEPINGEN A - K.STEENOKKERZEEL VO. A 19/03/2011 19:30 FC.PEPINGEN A - KFC.WAMBEEK 02/04/2011 19:30 FC.PEPINGEN A - FC.SCHEPDAAL 17/04/2011 15:00 FC.PEPINGEN A - KFC.STROMBEEK

Gemeentelijk infoblad • november 2010

31


V T rije

ijd

Cultuur

Portrettenreeks “Allemaal Pepingenaren” wordt vervolgd ....! Van 17 tot 30 september kon het publiek de fototentoonstelling ‘Allemaal Pepingenaren’ bezoeken. Het geheel vormde een mooie en boeiende weergave van de diversiteit van de Pepingse bevolking. Deze expo kaderde in de portrettenreeks ‘Allemaal Vlaams-Brabanders’, die de diversiteit van de provincie en haar gemeenten belicht. In Pepingen wonen mannen en vrouwen van alle leeftijden en “pluimage”. We hebben zelfs een inwoner van meer dan honderd jaar! Onder onze inwoners zijn 29 verschillende nationaliteiten. Elke Pepingenaar heeft zijn mogelijkheden en beperkingen, zijn eigen verhaal, dromen en passies. De een wil later dokter worden, de andere wil Nederlands leren, een eigen zaak beginnen of anderen helpen.

Allemaal Pepingenaren wordt vervolgd ...

De fotografen Erwin ALSTEENS en Rita VAN MEULDER gingen op pad en portretteerden 50 inwoners van Pepingen… Wegens de grote belangstelling wordt deze tentoonstelling hernomen op verschillende locaties in Pepingen: WZC Mater Dei, Molenhofstraat 31, WZC Vander Stokken, Palokenstraat 17 en de bibliotheek in Bellingen, Trapstraat. Data worden later meegedeeld. Bij de opmaak van de info kregen wij het nieuws dat Omer Debremaeker overleden is. Omer maakt deel uit van onze portrettenreeks. Langs deze weg willen we de familie veel sterkte toewensen.

32

Gemeentelijk infoblad • november 2010


V T rije

ijd

Erfgoed Mei 1940: de grote uittocht Hoe ervaarden wij als jonge snaken die volksverhuizing ? Stel U eens voor. Voor de eerste maal in ons

Weiter gehen. Nicht stehen bleiben!”

Samengevat : met pak en zak. Letterlijk. En,

leven zagen wij buiten vluchtende landgenoten,

Het regende bevelen. Zeker op kruispunten.

in alle vormen en kleuren. De sukkelaars van

Belgische, Franse en Engelse soldaten ook

En dan hun vliegtuigen die het luchtruim

fietsers moesten uiteraard nooit aan trappen

de “Feldgrau-uniformen” van de Duitsers;

beheersten. Die Stuka’s met hun door merg en

denken.

compleet met de “Reichsadler” in de stevige

been snerpend geluid bij een duiksnelheid van

Steeds maar stappen en duwen. Van boven tot

kraagspiegels. Paraderend in hun ratelende

naar het schijnt 150 m/sec. Om in uw broek te

beneden met vuil en stof bedekt. Hun kleding

pantsers of stevig gezeteld op hun lawaaierige

doen van pure schrik. Hun Messerschmidt. Nog

navenant. Doodmoe en speurend naar verpozing.

motorfietsen, meestal met side-car. Dit waren

zo’n pronkstuk. Een echt hanengevecht wanneer

En wat een afwisseling aan stoeten zeg.

de motorrijders-verkenners. Allen met grote

er een Engelse Spitfire in de buurt opdook. En....

stofbrillen op en sommigen onder hen drager van

hakenkruisen mensen ! In het begin hebben we

Belgische soldaten te voet. Met als direct

een metalen plaat op de borst (later begrepen

ze geteld, maar op den duur raakten wij de tel

gevolg dat de enorme massa’s vluchtelingen

waarom....).

kwijt.

alle gevolg geordende bewegingen grondig

Hun zware Mauser ruggelings opgehangen

belemmerden en zelfs ieder overzicht over de

en dit in tegenstrijd met het voetvolk waar dit

Echt een chaotisch gebeuren. Een Duitse

terugtrekkende Franse troepen onmogelijk

geweer meestal verticaal gedragen werd over

blinkende stoere tank naast een boerenwagen,

maakten. Ook problematisch voor de E.H.O. in

de linkerschouder heen. Hun typische grote

getrokken door hijgende, onrustige paarden.

de voorlaatste linies. Ambulances die ingesloten

helmvorm, een behoorlijk hoog gasmasker,

David naast Goliath. Boerenkarren, zware

waren met bijhorende hospitaalsoldaten met een

twee steelgranaten opgestoken in hun leren

disselwagens, overvol geladen met opgepropte

kleine voorraad geneesmiddelen en verbanden

koppelriem, een kleine ransel op de rug en een

huisraad (koffers, zakken, manden en

waarvoor hun patroontassen aan hun koppelriem

drinkbus bengelend ter hoogte van de heup.

korven); pluimvee en.... ingeslapen kinderen.

dienden. Sommige voertuigen verkozen dwars

Eindeloze pelotons cyclisten met de helm aan de

Ossenwagens waaraan gebonden geiten,

door de velden te razen om aldus in colonne

koppel.

schapen en kalveren. Desnoods een veulen op de

de nodige ruimte te creëren. Helaas, niet voor

koop toe.

lang, want overal stond iedereen voor dezelfde

Vreemde geluiden, ronkende motoren, doffe

hindernissen op de veel te smalle wegen. Ouderwetse valiezen, jarenlang opgeborgen.

Vooral aan een nog niet opgeblazen brug was

M Mitrailleurgeratel in

Nu volgestopt met mondvoorraad, trouwboekje

het benepen aanschuiven, vooral wanneer er

d de verte. Gevloek en

en desgevallend hun eigendomsbewijs. Minder

een militaire colonne (met voorrang!) overheen

g geschreeuw. Rook

zware bagage geknoopt in grote handdoeken.

moest.

e en stof. En dan die

Rechtopgezette matrassen en dekens bovenop.

g gecamoufleerde

Fietsen opgehangen aan de zijkant der

Overal langs de weg neergelaten luiken. Zelden

m manschapwagens, als

karren. En de matrassen dusdanig gestapeld

nog een winkel open. Hamsteren was immers de

id ideaal vervoermiddel

met het idee desgevallend beschermd te

boodschap. Op kleine vrachtwagens, Belgische

vvoor het mobiele gevecht.

zijn tegen rondvliegende kogels, eventueel

soldaten. Meestal totaal gedemoraliseerd.

knallen, stinkende brand- en benzinelucht.

tegen schrapnels. Stoot- en hondenkarren,

Sommigen languit gestrekt naast de weg.

kinderwagens met of zonder baby. Indien leeg,

Kapot doodmoe en gebrek aan slaap. En zij

Gedrilde krijgers, uitgerust met nooit geziene

dan volgestoken met etenswaar (brood, spek,

die nog wapens bij zich hadden, er geen raad

moderne bewapening. We gaapten ernaar met

hespen, bonen, reuzel....)

mee wisten. Welk verschil met die Duitse

open mond. Toegegeven, met ontzag zelfs. Waren

Kinderkoetsen met wieltjes zo klein en zo

grijsgroenen die zelfs hier en daar zorgden voor

dat nu die barbaren van 14-18 ?

hard als deze van de huidige autopeds. Alles

transport van vluchtelingen en ravitaillering der

Ellenlange colonnes voorafgegaan door

behoorlijk dooreengerammeld op die toenmalige

burgerbevolking. Weliswaar met aangeslagen

schildwachten die een doorgang baanden

Vlaamse kasseien. Tenslotte achteraan fietsen

burgervrachtauto’s.

doorheen die chaos. Apocalyptische toestanden.

met jutezakken, volgeladen met wat niet op de

“Platz ! Plaiz ! Rechts halten ! Mehr rechts!

kar(ren) kon. Slepend en krakend van de overlast.

K Kortom: spektakel !

Gemeentelijk infoblad • november 2010

Eindeloze rijen. De weg zwart van het volk.

33


V T rije

ijd

Nooit ging iemand achteruit; altijd maar

stukgeschoten of uitgebrande gekantelde

mochten evenwel blijven (sic!) Volgens mij was

vooruit. Badend in het zweet tussen berries

legervrachtwagen. En ook als triestig zicht, een

de enige reden van hun opeising het feit dat

van de stootkar. Vaak verplicht kinderen op de

doodgebloed paard in de gracht, een koe met

die soldaten permanent de trafiek op en om de

schouders te dragen. Een kalvarieweg. De benen

opgezwollen buik. Gedood door verloren kogels

spoorlijn nr 94 moesten bewaken. Nu kwam het

stijf, net als verroeste ressorts. De spieren

of gewoon bezweken tijdens de tocht ? Net zoals

er op aan al het verzamelde leed, die voorbije

gespannen. Springensgereed.

die paar schapen ?

dagen opgelopen, proberen snel te verwerken.

Regelmatig grote olie- en benzinevlekken op de

Vergeten ? Onmogelijk. Dat kan gewoonweg

Wat konden wij onze ogen de kost geven!

niet. Trouwens, de oorlog was nog maar pas

Belgische gendarmes in hun ouderwets

begonnen....

uniform, gewapend met revolver en karabijn deden hun best om de wanorde in te dijken-,

Onlangs kon ik in een boekenantiquariaat de

maar tevergeefs. Geregeld wierpen de Stuka’s

hand leggen op een werk, in 1941 uitgegeven

pamfletten uit of joegen ze met hun helse

door STEENLANDT te Brussel, waarin - uiteraard

duikvluchten de massa’s de grachten in. Gewoon

op oorlogspapier- verhalen staan opgetekend van

bewust schrik aanjagen. Tonen wie de baas was.

enkelingen die het ongeluk hadden te behoren

Met witte zakdoeken of beddelakens werd er

tot die duizenden arrestaties, ingevolge de schrik

dan in volle onbeholpenheid naar die vliegtuigen

straatstenen, terwijl hier en daar telefoondraden

voor de vijfde colonne.

gezwaaid, in de hoop niet neergemaaid te

in verwarde slierten afhangen tot op het

Alleen reeds hun getuigenissen over het

worden. Gelukkig bleven wij onderweg gespaard

plaveisel. We moeten het niet verbergen, maar

transport naar het zuiden toe volstaan: er wordt

van echte beschietingen, zoals spijtig genoeg op

er werd ook met een scheef oog rondgekeken

zomaar geschoten op dagenlang stilstaande

vele andere plaatsen is gebeurd.

naar een mogelijk achtergelaten geweer of een

wagons; bajonetten door de spleten van de

weggeworpen revolver, maar dat waren uiteraard

houten wanden wringen om toch maar serieuze

Uiteraard bestond het leger vluchtelingen voor

voorwerpen die als taboe (m koeien van letters !)

prikken te kunnen uitdelen; lange nagels inslaan

het merendeel uit ouderlingen, vrouwen en

stonden aangemerkt.

om het leunen ertegen te beletten ....

kinderen, aangezien de jongere mannen onder

Ook voor de ouderen ! Trouwens, beloond

In de kampen zelf heersten er toen al

de wapens waren. Radeloze gezinnen die als

met uiterst zware straffen, indien de Duitsers

verschrikkelijke leefomstandigheden. De

een langgerekte lavastroom optrokken, feitelijk

dergelijk wapen in bezit zouden hebben

meesten onder hen bleven opgesloten tot de

niet wetend waarheen. Precies verjaagd van hun

aangetroffen.

Duitse soldaten hen bevrijdden, maar de goden

geboortegrond, hopend naar streken waar geen

hadden onmiddellijk prijs. Hen wachtte nog een

of minder gevaar dreigde. Een tijdelijk prijsgeven

Nog een ander niet te onderschatten gevaar:

verre reis naar de Duitse kampen.

van een stukje aarde waarmee men toch zo innig

niet-ontplofte handgranaten. Voorzichtigheid en

Bij het lezen ervan wordt je ongemakkelijk.

verbonden was. Schokkende contrasten die het

oplettendheid waren derhalve begrippen die toen

Overdreven ? Toch niet.

ware beeld van de oorlog presenteerden. Gewoon

hoogtij vierden. Opvallend die vele afgematte

Trouwens, er waren klachten van veel gewone

uitgevlakt. Alles leek hen zo onwezenlijk en hun

fietsers en personen te voet in pantoffels

Belgische vluchtelingen over de houding van

zintuigen vertroebeld door al dat schrikwekkend

voortslepend. Duizenden die terug met een

sommigen onder de Franse bevolking. Zo

gedoe. Geen enkele houvast meer !

zucht van verlichting de geboortestreek voelen

vertelde mij ooit een man dat, wanneer zij een

naderen.

glas water vroegen, spontaan als antwoord

Wie van de achtergeblevenen zullen wij

werd gegeven “... allez boire l’eau de votre canal

terugzien? In welke staat gaan wij ons huis

Albert...” Waarom deze gemene reactie ? Simpel.

Het was merkelijk rustiger onderweg. Naarmate

terugvinden? Wat zou er zoal gestolen of

Hiermee uitten die Fransen hun misprijzen

wij echter onze heimat naderden, begon ieders

verdwenen zijn bij eventuele inbraak, want

voor de Belgische capitulatie, die in hun ogen

hart een tik sneller te kloppen. Uiteraard

hieromtrent deden de meest verwarrende

al plaatsvond na de terugtrekking van ons leger

deels van geluk, maar evenzeer speelden

berichten hun rondgang ? Wat zou er met onze

achter het Albertkanaal.

een reeks schrikaanjagende vragen in het

dieren gebeurd zijn? Onze kat, ons schaap, onze

achterhoofd. Temeer omdat er langs de baan

geit, onze konijnen, onze kippen; voor anderen

voldoende sporen waren terug te vinden van het

hun paard of koe ? Zitten er (nog) Duitse soldaten

oorlogsgebeuren: achtergelaten koppelriemen,

in ons dorp?

Terug naar huis.

veldflessen, munitiekisten, ransels, gasmaskers,

Onze oprechte dank aan Raymond Dedobbeleer voor zijn getuigenis en Victor Decorte voor dit

tentzeilen, dekens, fietsen, helmen, schoenen,

Alles bij mekaar genomen viel het nogal mee.

beenkappen, EHBO-kistjes, jassen, stukken

Het werd natuurlijk wennen, vooral aan het

landkaarten, conserven, omvergereden

feit dat een groep Duitsers in onze straat twee

prikkeldraadversperringen, éénmaal een

woningen hadden opgevorderd. De eigenaars

34

V. Decorte uit Bellingen

prachtige verhaal.

Gemeentelijk infoblad • november 2010


K

inderopvang

Kinderschuurnieuws Op de gemeenteraad van 20 mei jl. werd beslist dat vanaf 1 juli 2010 De Kinderschuur en de gemeentelijke speelpleinwerking overgenomen worden door CKO ’t Breugelkind, een specialist in kinderopvang en sinds vorig jaar ook onze partner voor de kinderdagopvang ’t Zonnetje en Pinokkio. Voor kinderen en ouders veranderde er heel weinig. De gemeente is en blijft verantwoordelijk voor de kinderopvang, maar de dagdagelijkse coördinatie en organisatie zal verzorgd worden in samenwerking met CKO ’t Breugelkind. Annelies Pasteleurs, de huidige teamverantwoordelijke en alle begeleidsters blijven in dienst en staan zoals steeds voor een kwalitatief sterke opvang. De locatie (De Kinderschuur, gemelde opvang in Harten Troef en speelpleinwerking in de Jungle) en alle contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, website) blijven ongewijzigd. Voor meer info over onze nieuwe partner, geven wij u hierbij graag de contactgegevens: CKO ’t Breugelkind VZW - Keizerstraat 35 te 1740 Ternat - tel 02 583 06 11 www.breugelkind.be Directeur: Stephan Plattiau - Afdelingshoofd: Ilse De Backer -

debackerilse@breugelkind.be De contactgegevens van De Kinderschuur en de gemeentelijke speelpleinwerking blijven ongewijzigd: Ninoofsesteenweg 145 te 1670 Pepingen - tel 02 356 96 92 – www.pepingen.be Teamverantwoordelijke: Annelies Pasteleurs -

kinderschuur@pepingen.be Een kleine terugblik op de zomervakantie van 2010! Dit jaar ging het gemeentelijk speelplein voor de tweede keer op rij met succes door in een bijgebouw van De Kinderschuur. De lokalen van de Kinderschuur werden voorbehouden voor de kleuters en het lokaal van jeugdclub De Jungle (gelegen naast het gebouw van de Kinderschuur met ingang via het binnenplein van de Kinderschuur) werd de opvangplaats voor de kinderen van de lagere school. De begeleiding van de speelpleinwerking werd verzekerd door monitoren met een pedagogische opleiding. Het programma en de organisatie van deze zomeropvang werd georganiseerd door De Kinderschuur: alle activiteiten en uitstappen waren dezelfde en werden aangepast aan de leeftijdsgroep van de kinderen. Een greep uit de thema’s van voorbije zomervakantie: “Merlijn de tovenaar ” De eerste weken van de vakantie kwamen we terecht in de kastelen van de

Gemeentelijk infoblad • november 2010

35


K

inderopvang

middeleeuwen, tussen de ridders van koning Arthur met Merlijn

Tijdens de zomermaanden ging De Kinderschuur ook een aantal

de Tovenaar en de jonge knaap Wart. Met de hulp van Merlijn

keer op stap. Een paar uitstappen in de kijker:

zijn trouwe en knorrige uil Archimedes knutselden we een

• Woensdagvoormiddag waren we bij Mong Blok terug te vinden.

tovenaarshoed, we goochelden met tovenaarsspreuken, we

Zowel groot als klein kon er zijn hartje ophalen in de speeltuin

versierden een ridderkostuum met een schild en een zwaard,

met loopbruggen en kruiptunnels, ravotten in het ballenbad,

we ontwierpen een prinsessenkleed met glinsterende kroon,…

kastelen maken in de zandbak en wegdromen op de oude

We sloten de week af met een heus riddertoernooi opgefleurd

kermisautootjes.

met een snuifje volksdans.

• Zowel in juli als in augustus stond er een animatienamiddag op de speelweide van Bellingen op het programma,

“La, la, la, Smurfenland”

georganiseerd door de jeugddienst van de gemeente.

Het is klein, blauw, heeft een witte muts op en leeft in een

Activiteiten: springkasteel, overloopspelen, voetbal, parachute

grappig paddenstoelenhuisje,… Ja, inderdaad het zijn de smurfen. We knutselden met knutselsmurf, fleurden

spelen, tikspelen, crea activiteit,…. • Begin juli was er de jaarlijkse Kinderclubdag, die dit

bromsmurf op, kookten met smulsmurf, dansten met smurfin,

jaar te Halle door ging. Die dag waren er de meest

luisterden naar de wijze grote smurf, … en wanneer brilsmurf

uiteenlopende sportactiviteiten voorzien in samenwerking

zweeg leerden we samen met zangsmurf het smurfenlied en dat

met Sportiek. Voor de kleuters stonden volgende activiteiten

nog net voor we Gargamel en zijn sluwe kat te vlug af waren.

op het programma: parachute spelen, springkasteel, schminkstand, airtrack, dans, estafetten,… met als afsluiter

“Indianen op Kinderschuurpad”

een spannende poppenkastvoorstelling. De kinderen van de

Tijdens deze week kropen we mee op een Appaloosa paardje

lagere school werden getrakteerd op volgende activiteiten:

om met de indianen op stap te gaan. We ontdekten wat een

springbox, challenge, hockey, bounce bal, gekke fietsen,

dromenvanger is, we knutselden zelf een tipi tent in elkaar,

circustechnieken, human football, summoworstelen,…

met allerlei recyclagemateriaal creëerden we een totempaal,…

Kortom er was teveel om te blijven stil zitten.

En dan alleen nog een pluim op ons hoofd en… maar wacht

• In augustus gingen we met de kinderen van de lagere school

eens even, zetten echte indianen nu nog altijd een pluim op

inkopen doen op de markt te Halle voor een gezond vieruurtje.

hun hoofd. We kwamen het allemaal te weten tijdens de

De kinderen ontdekten het reilen en zeilen van de markt en

indianenweek.

deden zelf de inkopen voor de opvang. En natuurlijk kwamen we niet ongemerkt voorbij het snoepkraam.

“Kermis in de Kinderschuur”

• Eind augustus brachten we een bezoekje aan de feesttent van

Hou je maar goed vast, want deze week vertoefden we in het

Beert. Daar viel heel wat te beleven: springkastelen in alle

reuzenrad van De Kinderschuur kermis. We draaiden een

vormen en maten, een ballenbad voor de kleuters, schilderen

rondje op een zelfgemaakte paardendraaimolen, we knutselden

op reuzen formaat en een spetterende clown show als

een snelle achtbaan (knikkerbaan), we trokken gekke bekken

afsluiter.

in het spiegelpaleis, de kinderen van de lagere school maakten een eigen spookhuis,… En er was natuurlijk ook een heuse Vlaamse kermis met verschillende kraampjes en volksspelen.

SINTERKLAASFEEST Joepie, het is bijna zover! De Sint komt speciaal voor “De Kinderschuur” een bezoekje

“Gekke hoedenfeest”

brengen.

We sloten de vakantie feestelijk af. We planden een super

Wanneer: woensdag 01/12/2010

kinderfeest/ kinderfuif met zelfgemaakte versiering, hapjes,

Waar: in De Kinderschuur en jeugdclub De Jungle (naast De

heel veel muziek en dans, …Tijdens de allerlaatste vakantiedag

Kinderschuur)

droeg iedereen een grappige zelfgemaakte hoed, van

Wat: activiteiten voor groot en klein rond het Sinterklaas-

cowboyhoeden tot prinsessenkronen en van bakkersmutsen tot

gebeuren en natuurlijk ook het bezoek van Sinterklaas en

clownshoedjes, je kon het niet gek genoeg bedenken.

Zwarte Piet. Kostprijs: prijs van de opvang aan de goedgekeurde tarieven Graag vooraf inschrijven in “De Kinderschuur”!

36

Gemeentelijk infoblad • november 2010


W

elzijn

Gezondheid Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker gratis voor alle meisjes van het eerste jaar secundair onderwijs. HPV, wat is dat eigenlijk?

Tegen de twee types (16 en 18) van

Kunnen oudere meisjes zich laten

Van sommige Humaan papillomavirussen

HPV die de meeste gevallen (70%)van

inenten?

(HPV) is al lang geweten dat ze

baarmoederhalskanker veroorzaken

Meisjes vanaf het tweede jaar secundair

baarmoederhalskanker kunnen

kan je je laten inenten. Een volledige

kunnen zoals voorheen gevaccineerd

veroorzaken. Twee types HPV (type 16 en

vaccinatie bestaat uit drie prikken in de

worden door hun huisarts. Dat kan niet

18) veroorzaken ongeveer 70% van alle

loop van één jaar. De Vlaamse overheid

meer gratis door het CLB. Voor hen is er

gevallen van baarmoederhalskanker.

biedt vanaf september 2010 gratis vaccin

tot 18 jaar een gedeeltelijke terugbetaling

Andere virustypen uit deze omvangrijke

aan voor alle meisjes van het eerste

via de mutualiteit. Een vaccin kost 10,80

familie zijn minder schadelijk. Ze bezorgen

jaar secundair onderwijs. De vaccinatie

euro (voor een gewoon verzekerd) een

de mens vervelende kwalen zoals

kan gegeven worden door het CLB

volledige vaccinatie 32.40 euro(drie

huidwratten. Baarmoederhalskankervirus

(centrum voor leerlingenbegeleiding)

vaccins). Vaccinatie gebeurt in dat geval

wordt gemakkelijk overgedragen bij

of door een arts naar keuze. Dan moet

door een arts, en niet door het CLB.

seksueel contact. 8 op 10 mensen komen

wel een raadpleging betaald worden.

er in de loop van hun leven mee in contact.

Voordien konden deze meisjes zich ook

Hoe veilig is het vaccin?

Vooral jonge mensen worden besmet.

al laten inenten tegen een gedeeltelijk

Het vaccin tegen HPV is een veilig vaccin.

Gelukkig leidt niet elke besmetting tot

terugbetaling door de mutualiteit. Omdat

Wat pijn en roodheid op de inentingsplaats

baarmoederhalskanker. Ons lichaam

preventieve maatregelen beter bereikbaar

komt vaak voor maar gaat vanzelf voorbij.

schakelt 9 op 10 keer het virus uit. Als

en opgevolgd worden naarmate het

Je kunt er ook wat koortsig van zijn. Zeer

het daar niet in slaagt, kan het virus op

opleidingsniveau en sociale klasse hoger

zeldzaam kan je tijdelijk last van buikpijn,

de duur kanker veroorzaken. Dat duurt

is, was tot nu toe amper de helft van

hoofdpijn, misselijkheid en moeheid

meestal langer dan 10 jaar.

de meisjes ingeënt. Door de Vlaamse

krijgen. Ernstige bijwerkingen zijn niet

maatregel om het vaccin in het eerste

gekend.

Baarmoederhalskanker

secundair gratis aan te bieden, mogen we

Baarmoederhalskanker of cervixkanker

verwachten dat het grootste deel van de

Uitstrijkjes blijven nodig!

is een kanker ter hoogte van de hals van

meisjes zijn inenting krijgt.

Omdat het vaccin niet tegen alle types HPV beschermt, blijft het belangrijk

de baarmoeder. Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich langzaam en heeft een

Waarom gratis vaccineren in het eerste

om vanaf 25 jaar om de drie jaar een

voorstadium waarbij er al een letsel

jaar secundair?

uitstrijkje te laten nemen, zelfs al ben

is, maar nog geen kanker. Dat kan

De inenting werkt doeltreffend als je nog

je voordien ingeënt. Vroegopsporing van

opgespoord worden via uitstrijkjes.

niet met de types HPV 16 en 18 besmet

baarmoederhalskanker door uitstrijkjes

Vroegopsporing zorgt in heel veel gevallen

bent. Eenmaal besmet werkt het vaccin

is een prima methode om de sterfte aan

voor volledige genezing.

niet meer. Besmetting met deze types

baarmoederhalskanker drastisch te

gebeurt door seksueel contact. Meisjes

verminderen.

Elk jaar worden in Vlaanderen ongeveer

worden dus best ingeënt als ze nog niet

Extra informatie op

350 vrouwen getroffen door een

seksueel actief zijn. Daarom heeft de

www.zorg-en-gezondheid.be/HPV

baarmoederhalskanker.

Vlaamse overheid voor inenting van meisje

HPV-vaccinatie, een nieuw strijdmakker

in het eerste jaar secundair gekozen.

tegen baarmoederhalskanker

Gemeentelijk infoblad • november 2010

37


W

elzijn

Voorlopige resultaten borstkankerscreening Pepingen 1. Doelgroep

2. Resultaten

Op grond van de gegevens verstrekt door de Vlaamse Overheid op

In de gemeente Pepingen werd de Mammobiel ingezet van

1/01/2009 kan de doelpopulatie van de gemeente Pepingen geschat

22 tot en met 26 februari 2010. 178 dames zijn ingegaan op

worden op 510 vrouwen.

hun persoonlijke uitnodiging voor een gratis mammografie.

Deze doelgroep wordt in vijfjaarlijkse leeftijdsintervallen

Daarnaast was er één dame die zich liet screenen via het eerste

weergegeven in grafiek 1.

spoor.De participatiegraad, berekend als de verhouding van het aantal gescreende vrouwen bekend via dubbele lezing, tot het aantal vrouwen in de doelgroep bedraagt 35.1% Een verdeling van de gescreende vrouwen naar leeftijdscategorie wordt weergegeven in grafiek 2.

Er werden 9 dames (5.03%) doorverwezen voor verder onderzoek. De resultaten hiervan zijn nu nog niet gekend maar zullen uitgebreid besproken worden in het tweejaarlijks rapport.

38

Gemeentelijk infoblad • november 2010


W

elzijn

Ontwikkelingssamenwerking Wereldbollen Pepingen 2010 Voor partnerorganisatie uit Ecuador.

Op 19 september 2010 werd voor de 7de maal in onze gemeente Wereldbollen georganiseerd. Vijf 11.11.11. comités uit het Pajottenland willen dit jaar benevens het organiseren van fiets- en wandeltochten ook de aandacht vestigen op de 11.11.11-campagne namelijk: “een beter landbouwbeleid voor Centraal Afrika” Wij steunen Burundi. In Pepingen valt Wereldbollen en Open Straat Dag telkens samen. Open Straat Dag neemt alle animatieactiviteiten op zich zodat Wereldbollen hiervan ook kan genieten. Wereldbollen stelt een tentoonstelling op over het jaarthema en het partnerland, staat in voor de inschrijvingen van de fiets- en wandeltochten en verzorgt de drankstand. Dit jaar werd er ook een eetstand verzorgd door vrijwilligers. De opbrengst van zowel de eet- als drankstand komt ten goede van Wereldbollen. De afspraak dit jaar is dat de totale opbrengst van de eetstand alsmede een groot deel van de winst van drankstand zou gestort worden aan “Artsen zonder grenzen” ten voordele van Pakistan. Na afrekening, ook aan het centraal comité van Wereldbollen, zal er nagenoeg 350 € kunnen gestort worden. Samen met de reeds vroeger gestorte som van 250 € zal het 11.11.11-comité van Pepingen door jullie steun 600 € kunnen bijdragen als steun aan dit rampgebied. Hartelijk dank hiervoor.

Celine kwam een dagje kloppen voor het zuiden! Zuiddag is het project van een kleine vzw uit Halle. Het is een leuk concept voor jongeren van het vijfde en zesde middelbaar. Zij gaan één dagje werken en geven hun loon aan een project in het Zuiden. Dit jaar was het thema ‘gezonde voeding’ en ging de opbrengst naar Vredeseilanden Indonesië. Aan de “werkdag” voor het Zuiden gaat een hele lesweek vooraf. Die lesweek, en eigenlijk het hele project, is een leerrijke kruisbestuiving tussen Zuid en Noord. Tijdens de zomermaanden gingen acht geëngageerde jongeren al op inleefreis naar Indonesië. Ze maakten er kennis met leeftijdsgenoten uit de streek en verzamelden promotie- en lesmateriaal voor de campagne. Tijdens de lesweek kwamen op hun beurt jongeren uit Indonesië om presentaties en workshops te geven in de deelnemende scholen. Graag hielpen wij Celine aan een job en steunen wij ook zo het Zuiden. Ook begaan met het Zuiden?! Eenvoudige tips om het Zuiden te helpen vind je in ‘Milieuvriendelijk leven helpt Zuid en Noord’, uitgegeven door de provincie Vlaams-Brabant en te vinden in de informatiestand op het eerste verdiep in het gemeentehuis of neem een kijkje op www.duurzameontwikkeling.be.

Gemeentelijk infoblad • november 2010

39


W

elzijn

Annemie Vandevyver uit Bellingen bood hulp in Haïti

‘Mensen helpen is mijn passie’ In januari zal het precies een jaar geleden zijn dat

we achthonderd mensen verzorgd.

jaar na de aardbeving mogen we Haïti

de wereld letterlijk werd geschokt door beelden uit

Bij driekwart moesten we amputaties

niet vergeten.’

Haïti. Een forse aardbeving veegde ganse steden

uitvoeren. Ingrepen die we in zeer

en dorpen van de kaart. Onder meer de hoofdstad

moeilijke omstandigheden en met

‘Uiteraard blijven die beelden bij.

Port-au-Prince werd herschapen in één grote

weinig middelen moesten uitvoeren.’

Gelukkig heb ik al wat levenservaring,

puinhoop met een niet te overziene dodentol.

zodat ik dingen beter kan plaatsen. De

Annemie Vandevyver uit Bellingen was mee

‘Ik had in Afrika al veel erge dingen

hechte groep ginder heeft ons sterkte

met het eerste B-Fastteam dat hulp bood bij de

gezien, maar dit tartte alle verbeelding.

gegeven, maar zodra je thuis komt,

aardbeving in Haïti.

Je moet op zo’n moment de knop

val je in een gat. Dan is het nodig even

omdraaien in je hoofd. Natuurlijk waren

afstand te nemen’, aldus Annemie.

Annemie Vandevyver woont in Bellingen

er ook lichtpunten. Ik heb twee baby’s

en heeft een man en drie tienerzonen.

op de wereld gezet. De geboorte van

Annemie bood als vrijwilliger ook hulp

Dat ze een gezin heeft, belet haar echter

Soleil haalde zelfs het nieuws bij ons.

na de treinramp in Halle. In maart

niet om regelmatig naar de Derde

Hartverwarmend in al die ellende.’

reisde ze naar Tanzania, voor Artsen zonder Vakantie. Half november vertrekt

Wereld te reizen, om er hulp te bieden of om kennis aan andere hulpverleners

Afstand nemen

ze opnieuw. ‘We zullen er plaatselijke verpleegkundigen bijscholen’, besluit

over te dragen. ‘Mensen in nood helpen, is altijd al een diepe drijfveer geweest.

‘Wat me getroffen heeft, is hoe

Annemie. ‘Twee keer per jaar spendeer

Het is een passie. Meer nog, ik zie het

veerkrachtig de Haïtianen zijn. Ze zijn

ik mijn overuren als vroedvrouw aan

als een plicht. Daarom heb ik ooit de

ontzettend dankbaar voor het minste

dergelijke projecten. Gelukkig staat mijn

stap naar de verpleegkunde gezet en

dat je doet’, vervolgt Annemie. ‘Het

familie achter mij, want anders zou dit

heb ik me ook aangemeld om deel uit

land zit politiek en economisch aan de

niet lukken.’

te maken van het B-Fast team. Toen ze

grond. De heropbouw zal enorm veel

me na de aardbeving in Haïti opriepen

tijd en energie vragen. Het is weinig

Als blijk van waardering voor haar inzet

om met het eerste B-Fastteam mee te

hoopgevend dat kinderen niet meer

in Haïti, zette het gemeentebestuur van

gaan, heb ik meteen ja gezegd. Ik had al

naar school kunnen en studenten niet

Pepingen Annemie Vandevyver in de

veel ervaring met opdrachten in Afrika

kunnen afstuderen. Dat is een zware

bloemetjes. Ze kreeg een werk van de

voor Artsen zonder Vakantie, maar

hypotheek voor de toekomst. Ook een

kunstenaar Ily uit Heikruis.

voor B-Fast was dit mijn eerste missie’, vertelt Annemie. Ondertussen ligt de aardbeving al bijna een jaar achter ons. Maar wie er bij was, vergeet het niet snel. ‘Wij waren bij de eerste hulpverleners die in Portau-Prince aankwamen. Er heerste complete chaos’, vertelt Annemie. ‘Zowat alles lag plat. We moesten ons veldhospitaal echt van op nul opstarten. Gemakkelijk werken, was het zeker niet. In tien dagen tijd hebben

40

Gemeentelijk infoblad • november 2010


W

elzijn

Het gemeentebestuur heeft een speciaal noodfonds en dit jaar werd 1000 euro geschonken aan Haïti (via rekening 1212) en 1000 euro aan Pakistan (via het Rode Kruis). Veel verenigingen en inwoners van Pepingen organiseerden allerlei acties voor Haïti. Een greep uit deze acties: De senioren van OKRA Beert gaven 100 euro aan 1212; OKRA Bellingen gaf 128,38 euro en CD&V Pepingen gaf 1200 euro aan het project Mamosa van Jan Hoet; KVLV Elingen gaf 250 euro en de parochie van Heikruis 238 euro aan zuster Chantal; De rusthuizen verkochten wafels: de animatieploeg van WZC Mater Dei verzamelde 1413 euro en WZC Vander Stokken 343 euro; De kinderen van de basisscholen Harten Troef en Spring-in-‘t-veld liepen de scholenloop ten voordele van Haïti en verzamelden in totaal 3000 euro ten voordele van de projecten van zuster Chantal. Gelukkig zijn er nog veel mensen die klaar staan voor mensen in nood! Hartelijk dank aan iedereen!!!

Support for Nepal vertelt over hun “Verloren hart” Op 27 november vertelde ‘Support for Nepal’ het verhaal van 8 jongeren, waaronder Pepingenaar Brecht De Mey, die deze zomer hun hart verloren in Nepal. Hun missie is, om in samenwerking met hun Nepalese vrienden, de lokale bevolking te helpen bij hun strijd naar zelfredzaamheid. In de voetsporen van Geshe Pema Dorjee (een boedhistische monnik met als levensdoel: verwaarloosde, zieke en vergeten kinderen en noodlijdenden te helpen) werken zij samen met de plaatselijke bevolking sociaal - humanitaire ontwikkelingsprojecten uit. Dankzij de steun van heel wat sympathisanten slaagden de 8 jongeren er in om 25.000 euro in te verzamelen. Op deze avond kwam je te weten hoe dit geld geïnvesteerd werd in de lokale projecten en wat de plannen voor de toekomst zijn. Zij toverden voor jullie de Oude Post van Halle om in een Nepalese ontdekkingsreis. Wil je graag meer weten? www.support4nepal.blogspot.com

Gemeentelijk infoblad • november 2010

41


O

cmw

Hebt u recht op een verwarmingstoelage ? Het bedrag van de verwarmingstoelage is afhankelijk van de

• Je identiteitskaart en SIS-kaart.

brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je

• Het bewijs van je gezinsinkomen (het meest recente

behoort. Niet voor elke soort brandstof wordt een toelage

aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente

toegekend.

attest van de ontvangen sociale uitkering).

Het moet gaan om een factuur betaald voor huisbrandolie

• Indien je behoort tot categorie 1, moet je bijkomend het bewijs/

(of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van de

attest van recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming

brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en

van de ziekte –en invaliditeitsverzekering toevoegen.

bulkpropaangas aan huis geleverd (in een propaangastank, niet in

• Indien je behoort tot categorie 3, breng je ook de beslissing van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die

flessen).

de schuldbemiddeling verricht, mee. Categorieën:

Nog even dit:

Categorie 1: Personen met recht op een verhoogde

• De verwarmingstoelage geldt enkel voor leveringen tussen 01

verzekeringstegemoetkoming van de ziekte –en invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden mag niet hoger zijn dan € 15.063,45 (verhoogd met € 2.788,65 per persoon ten laste). Categorie 2: Personen met een laag inkomen, waarbij het bruto

januari en 31 december van het kalenderjaar. • De aanvraag moet gebeuren binnen 60 dagen na de leveringsdatum. • Er wordt een toelage toegekend voor een maximale levering van 1500 liter, per kalenderjaar en per gezin.

belastbaar inkomen lager of gelijk is aan € 14.887,95 (verhoogd met € 2.756,15 per persoon ten laste).

Waar vindt u meer informatie?

Categorie 3: Personen met schulden-overlast.

• Bij het OCMW op vrijdagvoormiddag van 09u00-12u00 (of op afspraak) bij

Welke documenten moet in meebrengen?

De Vos Melissa

• De leveringsfactuur.

(tel: 02 356 32 24).

Indien je in een gebouw met meerdere appartementen woont,

• Op www.verwarmingsfonds.be

vraag je aan de eigenaar of de beheerder van het gebouw een

• Op het gratis nummer 0800 90 929

kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur betrekking heeft.

Eerste hulp bij schulden

42

362 951 wanbetalers van kredieten

Om hen de nodige informatie te verschaffen

geregistreerd bij de Nationale Bank, 85 037

ontwikkelde het Vlaams Centrum

collectieve schuldenregelingen, 62 183 dossiers

Schuldbemiddeling met steun van de Vlaamse

schuldbemiddeling bij OCMW’s en CAW’s …

overheid de website

steeds meer Vlamingen kampen met een

www.eerstehulpbijschulden.be. Deze

problematische schuldenlast. Ook inwoners

website biedt basisinformatie over schulden,

in onze gemeente worden getroffen door

schuldhulpverlening, rechten en plichten van

schuldproblemen.

schuldenaar en schuldeiser...

Gemeentelijk infoblad • november 2010


O

cmw

Met de campagne “Generatie Nu – Jong van hart” wil de Vlaamse Regering ouderen aanmoedigen om het Vlaanderen van nu mee vorm te blijven geven. Ouderen – een diverse groep

Vlaams ouderenbeleid

Vlaanderen staat op het vlak van levensverwachting op de vijfde plaats in Europa (na Italië, Frankrijk, Zweden en Spanje). De levensverwachting van een jongen is bij de geboorte 78,1 jaar; voor een meisje is dat 83,1 jaar. Het aantal 65-plussers en 80-plussers stijgt. Net zoals dé jongere niet bestaat, bestaat ook dé oudere niet. De groep van personen van 60 jaar en ouder wordt gekenmerkt door een enorme diversiteit. Enkele voorbeelden: Ruim twee derde van de Vlaamse ouderen is lid van een vereniging, 32% van een ouderenvereniging. In België lijden meer dan 100.000 mensen aan dementie. 65 % van de mensen met dementie worden thuis verzorgd, meestal door hun partner of familie. Die mantelzorgers zijn vooral 60-plussers. 58 % van de ouderen zorgt regelmatig voor de kleinkinderen. Ouderen zullen in de toekomst vaker zelfstandig (al dan niet met partner) wonen en zullen minder vaak worden opgenomen in een collectieve woonvorm. Vooral op hogere leeftijd neemt het aantal alleenwonenden sterk toe, zowel bij mannen als bij vrouwen. Het aantal zorgbehoevenden stijgt. De zwaar zorgbehoevenden zullen tegen 2020 toenemen met bijna een kwart.

Het Vlaams ouderenbeleid wil de voorwaarden creëren om: de toegang van elke oudere tot de economische, sociale en culturele rechten te waarborgen; discriminatie en sociale uitsluiting op basis van leeftijd te voorkomen, te verminderen en op te lossen; de deelname van ouderen aan het uitstippelen, het uitwerken en het evalueren van dit beleid mogelijk te maken en te versterken; te komen tot een inclusief, gecoördineerd en samenhangend beleid. De Vlaamse Regering werkt daarom aan een Vlaams ouderenbeleidsplan voor de periode 2010 – 2014. Ter voorbereiding gebeurde er een consultatieronde bij onder andere de Vlaamse Ouderenraad, de Brusselse en provinciale ouderenadviesraden, organisaties van ouderen en een aantal lokale ouderenraden. Op 24 september 2010 werd het ouderenbeleidsplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Nieuwe brochure ‘Wat te doen…wanneer uw partner overlijdt?’ een praktische gids Wanneer een partner overlijdt, worden we diep getroffen. Of hij/zij lang ziek geweest is, dan wel plotseling is heengegaan, het verlies van een geliefde overvalt altijd. De Koning Boudewijnstichting heeft samen met de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een praktische gids uit-gewerkt.De brochure is een eenvoudige handleiding over wat er in de eerste uren en dagen na het overlijden van een partner moet gebeuren, en wat er in de maanden nadien moet worden geregeld. Je kan deze brochure bekomen via het OCMW Pepingen, Kerkstraat 2 - 1670 Pepingen T.: 02 356 32 24, melissa.de.vos@ocmw.pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • november 2010

43


O

cmw

Het zorgnetwerk wil senioren ondersteunen door meer

Een grote hulp is daarbij de brochure

samenwerking tussen de verschillende

“Zorgnetwerk”, speciaal samengesteld

diensten, professionelen en vrijwilligers.

om het lokale netwerk van thuisdiensten,

ste

Tijdens de maand van de 75

verjaardag

verenigingen, buurtnetwerken, vrijwilligers,

komt Melissa De Vos, maatschappelijk

… beter bekend te maken.

werker van het OCMW Pepingen, op

Als verjaardagscadeau wordt een

huisbezoek om de mensen wegwijs te

rookmelder geschonken door het OCMW.

maken in het bestaande hulpaanbod en de

Interesse ?

eventuele toelagen waarop ze recht kunnen

Contacteer Melissa De Vos

hebben.

Tel: 02 356 32 24

Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*) .................................................................................................................................................. Adres (*) ...................................................................................................................................................................... Telefoonnummer......................................................................................................................................................... E-mail..........................................................................................................................................................................

Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*) ...........................................................................................................................................

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat: ◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

44

Gemeentelijk infoblad • november 2010

Infoblad editie juli 2010

◯ defecte openbare verlichting

Profile for Pepingen

November 2010  

Pepingen Info November 2010

November 2010  

Pepingen Info November 2010

Profile for pepingen
Advertisement