__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • november 2008

âˆŤ

28

Najaar in Pepingen

06 Pela wordt 80

41 Verwarmingstoelage


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort Gesproken “Info Pepingen” verkrijgbaar Verschijningsperiodes infoblad Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Onze jubilarissen van de voorbije maanden Systeem van school- en studietoelagen vernieuwd aanvragen kan al sinds half augustus Nieuwe luiertafel in CC De Kring Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

03 04 04 04

05 05 05

Pepingenaar in de kijker Pela wordt 80!

06

Burgerzaken Euthanasie: wilsverklaring

07

Politie Veiligheid, samen gaan we ervoor Diefstallen Viirwerk tijdens de eindejaarsperiode Website Oplichting via internet Honden achter een omheining of aan de leiband PIVO - Informatiedag politierekrutering Gevonden voorwerpen kinderfiets Mobiliteit Ligt de roes op de loer, denk aan veilig verkeer Nieuwe wijzigingen voor het vervoer van kinderen in de auto Aanpassingen verkeerssituatie

07 08 08 09 09 09 09 10

10 11 11

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Een energieprestatiecertificaat nodig bij verkoop of verhuur van een woning 12 Vlaamse regering keurt versoepeling

van de regels rond plaatsing van zonne-panelen op een hellend dak definitief goed. Leefmilieu Hoe omgaan met afval? Papier niet hier Bouw- en sloopafval Milieuverantwoord productgebruik Verstandig omspringen met water Duurzame ontwikkeling Subsidie voor aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen Plantdag geboorteboomgaard 2008 Bladcontainers Sluikstorten van groenafval Composteren!!! ja graag... maar hoe begin je eraan? Vrije Tijd Bibliotheek Sluitingsdagen bibliotheek De Mik (mobiele internetklas) Sport Kampioenenviering Sportprijs Pepingen Veldloop Jeugdsportival Voetbalstage FC Pepingen Pepingse Dog Sport Anders Sportsprokkels Agenda Erfgoed in de kijker Voetbal in BEERT! - Vervolg Oproep erfgoedwerkgroep Ontdek het pajottenland met de lekker weg wandelbox Originele zaalnaam Een muzikale noot bij de uitreiking

van de pepingse cultuurprijs Goedcultureel nieuws voor pepingenaren! Jeugd Sportdag Het ei van de paashaas Animatiedagen tijdens de zomer 2008 Affichecampagne tegen drugs en alcohol Gitaar lessen Wat jij moet weten over het Pepings JeugdBeleidsPlan 2008-2010 Bos van Kom op tegen Kanker in Gooik Open Straat Dag Een herinnering aan de Roefeldag op 21 juni 2008 Vrijwilligers: wie zijn ze, wat doen ze? Week van de zachte weggebruiker in de Pepingse basisscholen Wist je dat... Uitstap KETNET 6 augustus 2008

12

13 13 14 14 15 16

16 17 17 17 18

Kinderopvang Kinderschuurnieuws

18 18

Welzijn Blijf uit de greep van de griep Jaarthema 11.11.11 - 2008: Waardig Werk Landelijke thuiszorg

19 20 20 21 21 21 22 22 22

OCMW Woonwinkel pajottenland informeert: Nieuw: Premie voor onthaalouders en mini-crèches Sociaal verwarmingsfonds Strijkwinkel Pajottenland

23 26

Nuttige info Nuttige info Dringend gezocht

26 27

27 28 31 31 32 32 32 33 33 34 34 35 35 35 36

37

38 38 39

40 40 41 42

43 44

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: Luk Bohez, Replica windmolen op de Lenniksebaan in Elingen. Foto’s binnen: gemeentediensten – Mark Sluys – Peter Van Cutsem Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

02

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V

oorwoord

Goeiedag Pepingen, Met deze 28ste editie van de INFO-Pepingen proberen wij jullie opnieuw heelwat informatie mee te geven. Deze INFO is één van de schakels in ons doorgeven van informatie. Welke zijn de andere schakels? Hoe informeert de gemeente Pepingen zijn burgers? Naast onze website met de laatste informatie verschijnt INFO Pepingen 2 maal per jaar. Tussenin vinden dringende berichten of mededelingen hun weg via een Pepingen in ’t kort. Belangrijke werken of beslissingen worden vooraf besproken op INFO-avonden. Algemene visies en een aanbod tot vraagstellingen komen terecht in de buurtbabbels. Daarboven op kan je, tijdens de openingsuren, steeds terecht bij onze gemeentelijke administratie. Ook kan je de beleidsmensen consulteren op ’t gemeentehuis of op één of andere activiteit. Graag besturen wij MET jullie onze gemeente. Indien jullie ons suggesties wil geven om de informatiestroom naar en van de Pepingenaar beter te maken, ontvangen wij deze graag. Wij wensen jullie een kleurrijke herfst en een warme winter toe. Hou jullie gezond. Uw burgemeester Andre De Roubaix

I

nfo kort

Gesproken “Info Pepingen” verkrijgbaar Voor het eerst hebben de gemeente en het OCMW ook een gesproken versie van de Info Pepingen voor mensen met een visuele beperking beschikbaar. Deze audio cd-rom is af te spelen op een computer, een daisy-speler of een cd-speler. Wie wil kan tot eind december een daisy-speler uitproberen en lenen uit de gemeentelijke bibliotheek, tel. 02 360 33 60. De gesproken vorm bevat de complete teksten van de papieren info, handig ingedeeld in de verschillende rubrieken en titels. Ontvangt u graag een exemplaar van deze cd-rom, dan kunt u contact opnemen met Johan Sulmon, tel. 02 356 58 84, email: johan.sulmon@ pepingen.be of Marleen Decuyper, tel. 356 32 24, email: marleen.decuyper@ocmw.pepingen.be. Natuurlijk kunt u ook voor een familielid of bekende met een visuele beperking een cd-rom aanvragen. De gesproken info is gratis en wordt op aanvraag thuis toegestuurd. Wij zijn erg benieuwd naar de ervaringen met de cd-rom en horen dan ook graag wat gebruikers van de Info Pepingen op cd-rom vinden. U kunt uw reactie doorgeven aan het team communicatie.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

03


I

nfo kort

Verschijningsperiodes infoblad

Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Naar jaarlijkse gewoonte wordt het

Het vernieuwd infoblad zal

straatbeeld van de gemeente in een feestelijk

twee maal per jaar, in juni (zo-

daglicht gesteld ter gelegenheid van de

mereditie) en november (win-

jaarwisseling. Om de uitstraling van onze

tereditie), verschijnen. In ja-

gemeente rond de eindejaarsperiode te

nuari verschijnt een brochure

vergroten, heeft het gemeentebestuur beslist

waarin algemene informatie

om de handelaars van Pepingen gratis een

van de diensten en bestuur-

kerstboom aan te bieden.

ders opgenomen worden. Deze

De werklieden van de gemeente leveren deze

brochure wordt eveneens ge-

kerstboom bij de handelaars en halen deze

bruikt om onze nieuwe inwo-

na de feestperiode weer af. De handelaars

ners te informeren. Het in-

kunnen de kerstboom versieren naar eigen

formatieblad is eveneens te

creativiteit.

downloaden via de gemeen-

Wij zijn er stellig van overtuigd dat

telijke website. Er wordt ook

kerstbomen een kleurrijk tintje zullen geven

werk gemaakt om deze websi-

aan elke handelszaak en aan onze gemeente.

te te vernieuwen. Verder verschijnt maandelijks

De handelaars die graag een

de nieuwsbrief “Pepingen in

kerstboom ontvangen, contacteren

’t kort” waarmee het gemeen-

voor 22 november 2008 Ann Cochez via

tebestuur kort op de bal wil

telefoonnummer 02 383 14 25 of per email:

spelen om u te informeren.

ann.cochez@pepingen.be.

Onze jubilarissen van de voorbije maanden 50 jaar • 03/06/2008 : De Backer Ernest & Cosijns Yvonne • 17/07/2008 : Degreef François & Lissens Marie • 09/08/2008 : Crokaert Felix & Herbomel Simonne • 22/08/2008 : Decorte Victor & Ceuterick Elvire • 22/09/2008 : Pauwels Lucien & Havaux Henriette

• 10/10/2008 : Van Langendijck Willy en Alexandre Eveline 60 jaar • 02/102008 : Vanhassel Petrus & Depreter Luciana

04

Gemeentelijk infoblad • november 2008


I

nfo kort

Systeem van school- en studietoelagen vernieuwd aanvragen kan al sinds half augustus Goed nieuws voor gezinnen met kinderen: veel meer gezinnen dan vroeger krijgen vanaf 2008-2009 recht op een school- of studietoelage. De inkomensgrenzen zijn immers zodanig opgetrokken dat ongeveer een kwart van alle leerlingen een schooltoelage zou kunnen aanvragen. Die aanvraag is ook een stuk eenvoudiger geworden dan voorheen: een aangifteformulier van de belastingen of een inschrijvingsbewijs van de school zijn niet meer nodig. Aanvragen gebeuren bovendien per gezin en niet meer voor elk kind apart. Heel wat vernieuwingen dus!

Die formulieren kan je

Vanaf september 2008 kunnen ook kleuters en basisschoolleerlingen in Vlaanderen een

downloaden van

schooltoelage krijgen. Voor kleuters gaat het om 80 euro, voor het basisonderwijs schommelt het

www.studietoelagen.be of

bedrag tussen 90 en 180 euro. De gemiddelde toelage voor een kind in het secundair onderwijs is

opvragen via 1700, het gratis

377 euro.

belnummer van de Vlaamse overheid. Ophalen op het

Aanvragen kan je online doen, op www.studietoelagen.be. U hebt dan wel een elektronische

secretariaat van school of

identiteitskaart nodig en een kaartlezer of federaal token. Hebt u geen kaartlezer of token, dan

universiteit Vragen bij het CLB,

kan u voor hulp terecht in de provinciale meldpunten van de Dienst school- en studietoelagen.

het OCMW of op de burgelijke

Maar ook papieren formulieren blijven welkom.

stand van het gemeentehuis.

Nieuw: luiertafel in CC De Kring

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

In het damestoilet van het cultureel centrum “De Kring” te Bellingen is een opklapbare luiertafel voorzien zodat ouders hun baby comfortabel kunnen verschonen.

Om het nieuwe jaar op een gepaste wijze in te zetten nodigt het gemeentebestuur alle inwoners van Groot-Pepingen uit om een glas te komen drinken op dinsdag 1 januari 2009 van 10.30 tot 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Van harte welkom !

Gemeentelijk infoblad • november 2008

05


P

epingenaar in de kijker

Met deze rubriek willen we een bekende of minder bekende inwoner van onze gemeente in de kijker zetten. Een speciale gebeurtenis, een onopgemerkte daad, een ongekend beroep zullen we via deze rubriek bij de andere inwoners bekend maken.

Pela wordt 80 ! Pelagie, uitbaatster van café en zaal Limbourg aan

daarna een crèmerie op de Place Jourdan in Brussel

de Ninoofsesteenweg te Pepingen wordt 80 jaar. Een

en nog wat later naar een boerderij in Lisogne bij

volksfiguur bekend in Pepingen en ver erbuiten. Een

Dinant. Nadien keerden ze definitief terug naar het

persoon met als het ware zeven levens.

Pajottenland: eerst naar de ouderlijke boerderij in Gooik en even later huurden ze een boerderij in

Op 24 november 1928, een hard gevroren dag, werd

de Haagstraat te Halle. In 1960 ging Pela en haar

te Gooik, Pelagie Van Snick geboren. Ze groeide

man wonen in Gaasbeek, op het “Boselkenhof’, de

op in een gezin van vijf kinderen. Ze was de oudste

boerderij van haar schoonouders. Hier hielden ze

Pela nodigt alle Pepingenaren

en gezien de leeftijdsverschillen was Pela al vlug

een tachtigtal beesten. Pela en Frans werkten veel

uit om haar verjaardag

de ‘moederfiguur’ voor haar drie jongere broers:

en het leven was soms keihard, maar ‘de exposities

samen te vieren op zater-

Maurice, Gustaaf en Andre. In haar jeugd was ze al

op de jaarmarkten’ waren haar grootste plezier.

dag 29 november 2008. Om

zeer actief: ze maakte deel uit van de scouts en werd

Het verzorgen van de beesten lag haar nauw aan

15.00 uur is er een misviering

zelfs leidster. Haar lagere school volgde ze in de

het hart! In 1972 kregen ze een enorme tegenslag:

in de Sint Martinuskerk te

meisjesschool van het klooster te Gooik. Vervolgens

de boerderij brandde voor een groot gedeelte

Pepingen. Vanaf 16.00 uur

ging ze naar het internaat te Eizeringen. Daarna liep

af maar werd stilaan door eigen mankrachten

biedt ze iedereen een aperitief

ze school bij Tante Rachel in Putte tegen Mechelen.

terugopgebouwd. In 1976 vertrok Pela naar Pepingen

en versnapering aan in haar

Ze volgde daar landbouw- en huishoudkunde.

en liet het zware boerenleven aan haar oudste zoon,

zaal, Ninoofsesteenweg 135 te

Verschillende beroepen zoals brood bakken, de tuin

Alfons, over.

Pepingen. Ze wil er een groot

onderhouden moesten haar niet meer voorgedaan

volksfeest van maken met

worden. Daarna volgde ze nog één jaartje “snit en

In 1977 begon Pela haar nieuw leven. Eerst had ze

dans en plezier.

naad” te Schaarbeek in de privéschool bij Mevr.

café ‘Onder den Toren’, maar al gauw bleek dit te

Iedereen welkom!

Rogiers. Mensen die goed opletten, zien in haar café

klein en keek ze uit naar iets groter. In 1980 kon

van deze studie nog de bewijzen: haar stikmachine

één van haar boezemvrienden, de heer Heymans,

staat altijd klaar om gebruikt te worden. Tijdens haar

haar zaal Limbourg aan de hand doen. De zaal werd

studentenleven bleef ze steeds actief op de ouderlijke

gerestaureerd en al snel vond de eerste fuif plaats!

boerderij. Er zijn naast vele schitterende momenten ook wel In 1951 trouwde ze met Frans. In totaal kregen ze

moeilijke tijden geweest in haar leven. In 1981

acht kinderen (Alfons, Armand, Mieke, Agnes, Anne-

krijgen ze een verkeersongeval en verliest Pela haar

Marie, Andre, Anita, Christel en Rachel) die gespreid

man en is ze twee jaar werkonbekwaam. Dankzij

over haar verdere leven werden geboren. Het

haar wilskracht en de steun van haar familie en

‘ondernemen’ zat haar in het bloed ! Samen met haar

vrienden is Pela echter een figuur die er nog altijd

man trok ze het land rond om een aantal boerderijen

staat en ten zeerste gewaardeerd wordt in Pepingen

en handelszaken te runnen. Eerst een boerderij in

en ver er buiten. Haar kinderen, 13 kleinkinderen en

Lessinne, waar ze ook een melkronde verzorgden,

6 achterklein-kinderen hebben een speciaal plekje in haar hart en zijn nog steeds haar drijfkracht om door te gaan. Eveneens haar klanten, die haar ‘moe, moeder, meter’ noemen, worden in de watten gelegd. Het sociale contact met de mensen vindt ze één van de prachtigste dingen in een mensenleven. Ze is fier om Pepingenaar te zijn voor de mooie en éénvoudige dingen in onze gemeente: het mooie landschap met de grazende “koeien” in de wei en als het aan haar ligt blijft ze nog lang café en fuifzaal Limbourg!

06

Gemeentelijk infoblad • november 2008


B

urgerzaken

Euthanasie: wilsverklaring Sinds 1 september 2008 kan elke burger naar de gemeente gaan om er een wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren voor het geval dat hij/zij zelf zijn wil niet meer kan uiten of als hij/zij zich in een toestand zou bevinden waarin euthanasie eventueel zou kunnen worden toegepast in uitvoering van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie. Deze verklaring kan steeds worden herzien of ingetrokken. De geldigheidsduur van de verklaring bedraagt momenteel vijf jaar. Na aoop van deze vijf jaar moet de verklaring herbevestigd worden door de persoon die de verklaring aegt. Meer informatie vind je bij dienst Burgerzaken op het nr. 02 356 58 84.

P

olitie

Veiligheid, samen gaan we ervoor ! Dringende politiehulp - *101 In de hoofdpost is het zonaal onthaal ondergebracht.

Het onthaal in de politiepost Pepingen

Je kan hier elke werkdag terecht tussen 07u00 en

(gemeentehuis) is geopend iedere werkdag van 09u00

22u00. Zaterdag, zondag en feestdagen is het zonaal

tot 12u00, behalve op dinsdag (dan is het onthaal wel

onthaal geopend tussen 09u00 en 19u00.

geopend van 18u00 tot 20u00). Je kan de politiepost

Contactgegevens:

tijdens de openingsuren telefonisch bereiken.

De hoofdpost van de Lokale

Wanneer je onze hoofdpost telefonisch tracht te

Tel.: 02 356 74 23 - Fax: 02 361 72 94.

Politie Pajottenland is gelegen

bereiken buiten de openingsuren, wordt je oproep

E-mail: politie.pajottenland@skynet.be.

in de Bruneaustraat 101,

automatisch doorgeschakeld naar het provinciaal CIC

1755 Gooik (Kester).

(communicatie - en informatiecentrum) te Leuven.

Tel: 054 56 60 13.

Heb je dringende politiehulp nodig, aarzel dan niet

Fax: 054 56 93 74.

om het noodnummer 101 voor de politie te bellen!

E-mail: politie. pajottenland@skynet.be

Gemeentelijk infoblad • november 2008

07


P

olitie

Diefstallen VERDACHTE HANDELINGEN EN TOESTANDEN In de strijd tegen de diefstallen kan de burger ook zijn/haar steentje bijdragen.

* Overweeg

zeker en vast alle ramen en deuren.

de installatie van

* Laat eventueel een licht branden om de

aanspringende

schijn van aanwezigheid op te wekken.

veiligheids- en

* Maak van je woning geen etalage. Vandaag

Aarzel derhalve niet verdachte handelingen

de dag willen we grote vensters, liefst

schrikverlichting aan of

en/of verdachte toestanden onverwijld ter

zonder gordijnen, voor zoveel mogelijk

rond de woning.

kennis te brengen van de politiediensten.

lichtinval. Maar op deze manier ziet de

Ook hiervoor kunt U best terecht op het

potentiële dief welke waardevolle spullen

SPOREN

noodnummer 101 van de politie. Beter één

er in je huis aanwezig zijn.

Naast de veelvuldige ontradende acties

keer te veel bellen dan één keer te weinig. INBRAAKPREVENTIE BEGINT BIJ JEZELF! Bij het woord ‘inbraakpreventie’ denk je meestal direct aan zware sloten en dure alarminstallaties. Maar inbraakpreventie start eerst en vooral bij jezelf! Want welk nut

volgt de lokale politie Pajottenland het

* Dieven worden niet graag gezien. Hou daarom groenvoorzieningen laag zodat

fenomeen van de diefstallen in gebouwen en

buren of voorbijgangers de ongewenste

diefstallen van en in voertuigen nauwgezet

indringer kunnen opmerken.

op. Ten einde mogelijke linken tussen de feiten en de daders te kunnen bewijzen, zijn

* Registreer en/of fotografeer waardevolle voorwerpen zodat deze bij eventuele

sporenherkenning en sporenopname van

diefstal beter opspoorbaar zouden zijn.

wezenlijk belang. Bij diefstallen is het dan ook ten zeerste aangewezen de plaatsen

hebben zware en dure sloten als je ze toch

* Draai bij het parkeren van de wagen de

niet op slot doet? Door het nemen van een

wielen in de richting van het voetpad.

waar de dieven zijn binnengedrongen en de

aantal eenvoudige maatregelen kan je de

Schakel het stuurslot in voor je de wagen

voorwerpen die zij hebben achtergelaten

kans op een inbraak verminderen.

verlaat. Dit is een gemakkelijke en

of aangeraakt onaangeroerd te laten tot de

efficiënte maatregel tegen diefstal.

komst van de politie.

* Verstop je sleutels nooit op de ‘typisch

* Laat nooit geld, kredietkaarten of

geheime’ plaatsen zoals onder de mat,

waardevolle voorwerpen (laptop, gps,...)

In de strijd tegen diefstallen verleent de

in de bloembak,… Laat liever een sleutel

achter in de wagen. Wanneer je de wagen

politie op eenvoudig verzoek eveneens

bijmaken voor je huisgenoten.

voor een langere tijd verlaat, neem dan de

technopreventief advies aan bouwers en

boorddocumenten mee.

verbouwers en aan de slachtoffers van

* Bewijs de inbreker geen dienst door allerlei materialen zoals ladders, klein

* Laat de wagen in de garage achter.

diefstallen (Info: dienst Beleid/HRM

gereedschap klaar te leggen of achter te

* Vraag bij afwezigheid de buren je woning

054 31 86 50). Bij ernstige gevallen

laten in de tuin. Berg ook dit op achter slot

in de gaten te houden en in geval van

stelt de politie overigens ook een

en grendel.

verdachte handelingen en toestanden

slachtofferbejegenaar ter beschikking van de

onverwijld de politie (* 101) te verwittigen.

slachtoffers.

* Wanneer je de woning verlaat, sluit dan

Vuurwerk tijdens de eindejaarsperiode Het afvuren van vuurwerk tijdens de

eiste het eindejaarsvuurwerk in het

eindejaarsperiode wordt geregeld door

Waasland dodelijke verkeersslachtoffers

art. 53 van de algemene gemeentelijke

veroorzaakt door uitgebroken paarden. De

politieverordening. Vuurwerk, ook tijdens

lokale politie Pajottenland ontving tijdens

de eindejaarsperiode, mag slechts

Nieuwjaarsnacht meer dan 25 meldingen

afgevuurd worden na schriftelijke

van uitgebroken honden. Bovendien valt

vergunning van het gemeentebestuur.

brandgevaar evenmin uit te sluiten. De

Bovenop de mogelijke schade kunnen

kerkbrand in Galmaarden tijdens het

de overtreders het voorwerp uitmaken

Pinksterweekend ligt éénieder nog vers in

van een gemeentelijke administratieve

het geheugen.

sanctie tot 250 €. Vorig jaar nog

08

Gemeentelijk infoblad • november 2008


P

olitie

Website

Oplichtingen via Internet

Op de website van de lokale politie Pajottenland staat

Personen die menen het slachtoffer te zijn van een

allerlei nuttige informatie zoals verkeershinder,

poging tot oplichting via het Internet melden deze

praktische tips, aankondiging van snelheids- en al-

praktijken best zo vlug mogelijk aan www.ecops.be,

coholcontroles en nieuwigheden op wetgevend vlak

een gespecialiseerde dienst bij de federale gerech-

en links naar meer uitgebreide en gespecialiseerde

telijke politie.

websites. Aarzel niet deze website te bezoeken, www.politie-pajottenland.be.

Honden achter een omheining of aan de leiband. Volgens het politiereglement (art 128) is in een woon-

De bewaking dient zodanig te zijn dat de begeleider

gebied het de eigenaars, bezitters of bewakers van

de hond elk ogenblik kan beletten om personen of

honden en andere dieren, verboden deze onbewaakt

dieren te intimideren of lastig te vallen, voertuigen te

vrij te laten rondlopen., en meer bepaald:

bespringen of private eigendommen te betreden.

a) in parken en plantsoenen;

Het is verboden hon-

b) op openbare wegen en fietspaden;

den te laten begeleiden

c) in de openbare bossen;

door personen die de

d) op speelpleinen;

hond niet onder con-

e) in recreatiecentra;

trole kunnen houden.

f) natuurreservaten; g) op alle voor publiek toegankelijke plaatsen.

Diegene die de bepalingen van dit artikel

In en op voormelde plaatsen dienen de dieren ver-

overtreedt, kan bestraft

plicht aan de leiband te worden gehouden. Dit geldt

worden met een admi-

eveneens buiten het woongebied, bij het naderen van

nistratieve

andere personen of bestuurders van fietsen of voer-

van maximum € 250.

geldboete

tuigen.

PIVO - Informatiedag politierekrutering - 22 november 2008 Op zaterdag 22 november 2008 organiseert de politieschool Vlaams-

Wat staat er op het programma ?

Brabant een informatievoormiddag voor kandidaat-inspecteurs bij de

• 09.00 – 09.45 uur: uitgebreide informatie over de selectieproeven

politie.

• 09.45 – 10.30 uur: een les in de politieschool (studenten van de politie-

Waar ? PIVO-Politieschool, Relegemsestraat 40 te 1731 Asse

• 10.30 – 11.00 uur: mogelijkheid om individueel vragen te stellen aan-

school laten kandidaten kennis maken met de lessen in de school) vertegenwoordigers van de selectiedienst, vaste opleiders binnen de Wanneer start de informatievoormiddag ? Alle geïnteresseerden

politieschool en studenten van de politieschool

worden verwacht om 0900 uur. Zij zullen dan samen het hele voormid-

• 11.00 – 11.15 uur: rondleiding in de politieschool

dagprogramma doorlopen. Het is niet mogelijk om in de loop van de

• 11.15 – 12.00 uur: initiatie sporttesten

voormiddag aan te sluiten.

Verdere info: www.vlaamsbrabant.be/pivo of bij de dienst Beleid/HRM van de locale politiePajottenland (Tel.: 054 31 86 50).

Gemeentelijk infoblad • november 2008

09


P

olitie

Gevonden voorwerpen kinderfiets Op 2 september 2008 is er ter hoogte van de Bosstraat huisnummer 12 een achtergelaten kinderfiets gevonden. • Merk: Decathlon • Type: Rockrider • Kleur: grijs • Specificaties: voorvering – type Citybike – kindermaat De eigenaar kan contact op nemen met de gemeente: dienst gevonden voorwerpen. Verantwoordelijke: Emilia De Middeleer, 02 383 14 37, emilia.demiddeleer@pepingen.be

M

obiliteit

Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed De eindejaarsperiode en oudejaar zijn dé momenten

Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-

bij uitstek om op een leuke wijze het nieuwe jaar

Brabantse steden en gemeenten van deze

2009 in te luiden en afscheid te nemen van 2008. In

oudejaarsnachtbussen gebruikmaken.

de feestroes is er evenwel geen plaats voor alcohol,

Daarenboven bieden plaatselijke initiatieven extra

drugs en bepaalde medicatie als u nog met de auto

vervoersmogelijkheden (gratis of tegen een kleine

gaat rijden. De provincie Vlaams-Brabant biedt u

vergoeding) tussen discotheek, café of feestzaal en

een vlot en veilig vervoersalternatief aan met de

thuis.

campagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer”.

De inlichtingen over de haltes en dienstregelingen van de omritten, uitgevoerd door De Lijn, worden

Op oudejaar 2008 en 1 januari 2009 kunt u in de

samengebundeld in één brochure.

provincie Vlaams-Brabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus nemen om veilig te gaan

Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de

feestvieren. Daarnaast voorzien enkele Vlaams-

hele provincie gerichte controles zullen uitvoeren.

Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor

Kies dus voor BOB of bus !

uw verplaatsingen dicht bij huis. U kunt dus de auto rustig laten staan en voluit kiezen voor veiligheid en

Voor informatie over deze omritten en over de

comfort dankzij de provinciale eindejaarscampagne

plaatselijke initiatieven kunt u de websites van de

“Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer”.

provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne

De campagne is erop gericht het rijden onder

en van De Lijn www.delijn.be raadplegen of

invloed te voorkomen en het gebruik van het

bellen naar telefoonnummer 016 26 78 10 van de

openbaar vervoer aan te moedigen. De campagne

provincie Vlaams-Brabant.

wordt georganiseerd en gefinancierd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en de federale en lokale politiediensten.

10

Gemeentelijk infoblad • november 2008


M

obiliteit

Nieuwe wijzigingen voor het vervoer van kinderen in de auto De algemene regel blijft van toepassing: kinderen

rustig hun huidig kinderzitje of verhogingskussen

kleiner dan 1,35 m moeten vervoerd worden in een

verder gebruiken.

aangepast beveiligingssysteem.

2. De tweede wijziging schaft een uitzondering af. Is het

Op 10 mei werden 2 wijzigingen van kracht betreffende

onmogelijk om achterin een 3e beveiligingssysteem

het vervoer van kinderen in de auto:

voor kinderen te plaatsen omdat er al 2 gebruikt

1. Kinderen van 1,35 m of groter moeten vervoerd

worden? Dan mag het derde kind van 3 jaar of ouder

worden in een kinderbeveiligingssysteem of de

én kleiner dan 1,35 m toch achterin meereizen

veiligheidsgordel gebruiken. De eerste wijziging

zonder beveiligingssysteem. Het moet dan de

kwam er naar aanleiding van recentere Europese

veiligheidsgordel dragen. Tot 9 mei gold deze

normen. Kinderbeveiligingssystemen moeten

uitzondering ook nog voor kinderen jonger dan 3

voldoen aan de norm R44/03 of R44/04. Voorheen

jaar die in dit geval verkeerden. Vandaag de dag is

mochten ook zitjes met homologatielabel R44/01

dit niet meer toegelaten: een 3e kind jonger dan

of R44/02 gebruikt worden, hoewel het hier gaat

3 jaar mag niet meer achterin meereizen zonder

om oude zitjes die bijna niet meer in omloop zijn.

beveiligingssysteem. Als achterin reeds twee

Concreet betekent dit dat het homologatienummer

kinderen gebruik maken van beveiligingssystemen,

op het zitje of op het verhogingskussen moet

dan is een derde kind jonger dan 3 jaar verplicht om

beginnen met de cijfers 03 of 04. Omdat de

voorin mee te reizen in een beveiligingssysteem. Is

overgrote meerderheid van de momenteel gebruikte

dit onmogelijk, dan mag dit derde kind niet meer

beveiligingssystemen reeds aan één van beide

meereizen in de auto.

normen beantwoordt, kunnen de meeste ouders dus

Aanpassingen verkeerssituaties Op de gemeenteraad van 16 oktober werden volgende aanvullende politiereglementen goedgekeurd:

PARKEERVERBOD VROEMBOS

Kerkstraat) parkeerverbod t.h.v. van huisnr. 21 tot

AANPASSING SNELHEID VOORRANGSWEG - STEENWEG NAAR BELLINGEN, TRAPSTRAAT EN NIEUWE BAAN

huisnr. 25.

Alle verbindingswegen in Pepingen zijn

Tussen de Kerkstraat en de Grasmeerstraat komt er rechts van de weg (rijdende van Grasmeerstraat naar

voorrangswegen, uitgezonderd de verbinding van de N28 met de Hondzochtstraat. Om de uniformiteit binnen het verkeersregime van onze gemeente te optimaliseren, wijzigt het bestuur deze wegen naar voorrangswegen. Het snelheidsregime van 90km/u op dit traject tussen de N28 en de bebouwde kom van Bellingen wordt gereduceerd naar 50 en 70 km/u. Tussen de N28 en huisnr. 8 op de Steenweg naar Bellingen wordt de snelheid teruggebracht naar 50km/u. Vanaf huisnr. 8 op de Steenweg naar Bellingen tot de bebouwde kom van Bellingen wordt de snelheid teruggebracht naar 70km/u.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

11


R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Een energieprestatiecertificaat nodig bij verkoop of verhuur van een woning Wens je je woning te verkopen of te verhuren, dan

in een speciaal softwareprogramma om de

heb je binnenkort een EnergiePrestatieCertificaat

energiescore te berekenen en het EPC op te maken.

nodig, kortweg EPC. Bij verkoop van woningen en

Hij ondertekent het EPC en overhandigt het aan de

appartementen wordt het EPC verplicht vanaf 1

eigenaar van de woning. De opmaak van een EPC

november 2008, bij verhuur vanaf 1 januari 2009.

neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag.

Het EPC is een energierapport dat aangeeft hoe

Bij verkoop van de woning wordt het

energiezuinig een woning is. Kopers en huurders

EnergiePrestatieCertificaat overhandigd aan de

kunnen met het EPC beter inschatten hoeveel

nieuwe eigenaar. Bij verhuur krijgt de huurder een

energie hun nieuwe huis zal verbruiken. Daarnaast

kopie van het EPC.

vermeldt het EPC een aantal energiebesparende

Het EnergiePrestatieCertificaat is 10 jaar geldig, ook

adviezen. Die adviezen zijn adviserend en

als de woning opnieuw wordt verkocht of verhuurd.

sensibiliserend en moeten niet verplicht uitgevoerd

De mediacampagne bestaat uit een tv-spot en in dag-

worden.

en weekbladen worden advertenties gepubliceerd.

Enkel erkende energiedeskundigen type A mogen

Verder werd ook een informatiebrochure opgemaakt.

zo’n EPC opmaken. Deze deskundigen hebben

Deze brochure werd al verspreid naar de notarissen,

hiertoe een specifieke opleiding gevolgd en met

immokantoren en de bibliotheken en gemeenten,

succes het examen afgelegd.

maar kan ook gratis opgevraagd worden via

De energiedeskundige komt eerst ter plaatse de

www.energiesparen.be/publicaties of telefonisch via

woning inspecteren en stopt daarna alle gegevens

het gratis nummer 1700.

Vlaamse Regering keurt versoepeling van de regels rond plaatsing van zonnepanelen op een hellend dak definitief goed. Op 5 september 2008 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van

wel vallen onder voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s

het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 tot bepaling

of ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarin het materiaalgebruik

van de vergunningsplichtige functiewijzigingen en van de werken,

van bijvoorbeeld pannen of leien is voorgeschreven, kan voortaan

handelingen en wijzigingen waarvoor geen stedenbouwkundige

ongeacht de oppervlakte een stedenbouwkundige vergunning

vergunning nodig is, definitief goed. Deze wijziging treedt in werking

worden bekomen via een afwijking op de verkavelingsvergunning

op 1 september 2008, ook al is ze nog niet gepubliceerd in het Belgisch

of de voorschriften van het plan. Dit is dus via de in artikel 49

Staatsblad.

(gecoördineerd decreet) of artikel 111 (decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) vermelde

Wat zijn de gevolgen van het besluit en de omzendbrief?

afwijkingsmogelijkheid. Enkel indien de verkavelingsvoorschriften een expliciet verbod bevatten op het plaatsen van zonnepanelen en zonneboilers blijft de procedure van wijziging van de

• Het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die niet

verkavelingsvergunning gelden.

vallen onder speciale voorschiften van verkavelingsvergunningen, bpa’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen, wordt volledig vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning op uitzondering van beschermde monumenten of gebouwen die zijn opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed of gelegen zijn in beschermde dorpszichten, landschappen. • Voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van gebouwen die

12

Gemeentelijk infoblad • november 2008


L

eefmilieu

Hoe omgaan met afval? Milieuproblemen hangen nauw samen met

manier om met afval om te gaan is afval

pc’s, retourflessen, navulbare potloden of

de manier waarop we leven. We leven in

vermijden. Vaak speelt de overheid hierin

vulpennen ….. waar producten hergebruikt

een consumptiemaatschappij en dit doet de

een belangrijke rol. Bij afvalpreventie

worden of een nieuw leven krijgen.

afvalberg weinig goed.

horen onder andere stickers rond ‘Geen

De industrie is steeds op zoek naar het ‘gat

reclamedrukwerk’, de brooddoos in

Sorteren en recycleren

in de markt’ en produceert een aanbod van

plaats van wegwerpverpakkingen,

Veel afvalsoorten bevatten grondstoffen die

goederen dat enorm uitgebreid is. Hierbij

thuiscomposteren,….

opnieuw gebruikt kunnen worden. Denk

wil ze op de meest aantrekkelijke manier

hierbij maar aan het selectief inzamelen

haar producten presenteren.

Hergebruik

Enkel de industrie als ‘schuldige aanwijzen

Vereist weinig of geen energie of nieuwe

is echter niet correct, als consumenten

grondstoffen. De mooiste voorbeelden

Verbranden

doen we aardig onze duit in het zakje door

hier zijn de kringloopwinkels, tweedehands

Restafval kan verbrand worden in moderne,

van glas, papier, plastiek, …….

een afvalrijk gedrag.

aangepaste installaties met gaswassing en energierecuperatie. Zoals je kan zien

De Ladder van Lansink

staat dit echter op de voorlaatste plaats.

De ladder van Lansink stelt een rangorde

Niettegenstaande de gaswassing blijven

op voor onze omgang met afval: hoe hoger

vele verbrandingsovens last hebben met

op de ladder, des te beter voor het milieu.

dioxine – uitstoot, stank, …

Het werd bedacht door de Nederlander

Storten

Lansink in 1979.

Staat onderaan de ladder en dient zoveel

De ladder bestaat uit de volgende sporten: Afvalpreventie

mogelijk vermeden te worden . Het zorgt

Staat bovenaan de ladder. De beste

waterverontreiniging, enz..

voor een ernstige hinder in de natuur, het gaat gepaard met stank, bodem- en

Papier…niet hier! Anti-reclamestickers

Robinsonlijst

Puilt jouw brievenbus uit van reclamefolders en

Ook tegen geadresseerd reclamedrukwerk, waarbij je je de vraag stelt hoe het bedrijf aan

regionale pers?

je naam en adres komt, is er een wapen.

Iedereen die ongewenst drukwerk beu is kan een officiële anti-reclamesticker op zijn brievenbus kleven

Je kunt je gratis op de “Robinsonlijst” laten zetten door je gegevens (naam en adres) door

om duidelijk te maken wat ze wel en niet willen

te geven aan ‘Belgisch Direct Marketing Verbond, Buro & Design Center, Heizel Esplanade

ontvangen!

B46, 1020 Brussel’ of registreren via de website www.robinsonlist.be.

• Met een “Ja – Nee” sticker krijg je wel regionale pers,

Je wordt dan uit de adressenlijst van heel wat bedrijven geschrapt en krijgt meteen veel

maar geen reclamefolders.

minder drukwerk in de bus!

• Met een “Nee – Nee” sticker ontvang je noch regionale pers, noch reclamedrukwerk. Klachten over het negeren van deze stickers kunnen worden gemeld bij OVAM (015 284 284 – info@ovam.be) Beide soorten stickers kunnen gratis afgehaald worden bij de milieudienst.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

REGIONALE PERS

NEEN

FOLDERS

NEEN

REGIONALE PERS

JA

FOLDERS

NEEN 13


L

eefmilieu

Bouw- en sloopafval afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren

Waar naartoe met bouw- en sloopafval?

en slopen. Bouw- en sloopafval behoort tot de grotere

Het is belangrijk dat een opdrachtgever van werken

afvalstromen. Jaarlijks komt er in Vlaanderen zo’n 5,2

vooraf met de aannemer sluitende afspraken maakt (bij

miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Een vergelijking:

voorkeur in een contract) over de verantwoordelijkheid

huishoudelijk afval is jaarlijks goed voor “slechts” 3

voor de verwijdering van de afvalstoffen. In principe is

miljoen ton.

de aannemer eigenaar van de afvalstoffen omdat deze

Bouw- en sloopafval als verzamelcategorie bevat alle

vrijkomen door zijn activiteiten. Een aandachtspunt is dat de afvalstoffen naar hiervoor vergunde verwerkers

Uit wat bestaat bouw- en sloopafval?

worden afgevoerd en dat de aannemer dit kan

• Steenachtige fractie: maakt ruim 90 % van het

zal natuurlijk wel de kosten van de afvalverwijdering

staven met de nodige documenten. De aannemer

bouw- en sloopafval uit, deze fractie bestaat uit

doorrekenen in de prijs van het werk.

resten beton en metselwerk, asfaltpuin, dakpannen

Afvalstoffen moeten in het Vlaamse gewest vervoerd

en keramiek.

worden door een erkende overbrenger.

• Restfractie: deze fractie is zeer divers en bestaat o.a. uit hout, kunststoffen, metaal, roofing, gips, kalk,....

Als particulier kan je terecht op het containerpark met beperkte hoeveelheden gesorteerd afval.

Meer informatie rond bouw- en sloopafval

Om hergebruik en recyclage van deze fracties mogelijk

www.ovam.be

te maken, wordt het afval zoveel mogelijk gesorteerd.

Milieuverantwoord productgebruik Milieuverantwoord productgebruik is het gebruik maken van producten

FSC zorgt voor de certificering van bossen volgens strikte principes en

die de minste effecten hebben op het milieu in hun volledige levensloop.

criteria, en voor het labelen van het hout dat uit deze bossen afkomstig

Hierbij wordt van grondstoffase over de productie- en gebruiksfase tot

is.

en met de afvalfase rekening gehouden. Het FSC-label De gemeente Pepingen geeft het voorbeeld door het milieuverantwoord

FSC is dus ook een

productgebruik in de eigen werking te stimuleren voor verschillende

keurmerk. Een FSC-

producten zoals kantoormaterialen, cateringproducten,

certificaat garandeert

schoonmaakmiddelen, FSC-gelabeld hout, … .

dat een bos verantwoord beheerd wordt. Een FSC-

Als inwoner kan je zelf je aankoopgedrag gaan bijsturen en zo

label op een product

meewerken aan een duurzamere leefomgeving. Je kan o.a. gebruik

toont aan dat dit product

maken van FSC-gelabeld hout bij het bouwen of verbouwen van je

vervaardigd is van hout uit

woning.

een verantwoord beheerd bos.

FSC-gelabeld hout: een woordje uitleg

Verantwoord bosbeheer

Waarvoor staat FSC?

voldoet aan drie voorwaarden: het houdt rekening met het milieu;

FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’. Het is een internationale,

het respecteert sociale rechten (bv. de eigendomsrechten van lokale

onafhankelijke, nietgouvernementele nonprofitorganisatie. Zij werd in

gemeenschappen en de arbeidsomstandigheden van bosarbeiders) en

1993 opgericht door boseigenaars, de houtsector, sociale bewegingen en

het is economisch haalbaar. Dus zowel de natuur als de mensen varen

milieuorganisaties, en streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd.

er wel bij.

14

Gemeentelijk infoblad • november 2008


L

eefmilieu

Verstandig omspringen met water Amper 0,3% van het water op aarde is vloeibaar zoet

5. Verklein het stortbakvolume van het toilet.

water. Door zuinig om te gaan met drinkwater en

6. Vervang het bestaande toilet door een waterbesparend toilet met 2 knoppen.

meer gebruik te maken van hemelwater kan je een belangrijke bijdrage leveren tot een beter leefmilieu.

7. Plaats een type toilet die met heel weinig water spoelt (bv. een Gustavsbergtoilet).

Zonder je comfort aan te tasten kan je geld sparen

8. Gebruik het waswater van groenten om

door rationeel om te gaan met kraantjeswater.

kamerplanten water te geven. De gezinnen zijn goed voor liefst 60% van het verbruik

9. Besproei de tuin enkel wanneer het echt noodzakelijk is en doe dit dan ’s morgens of ‘s

van leidingwater. Leidingwater is goedkoop, maar de

avonds.

kosten voor de productie ervan nemen toe, zowel door de daling van het grondwaterpeil als door de zuivering

10. Plant enkel inheemse planten in de tuin.

van het oppervlaktewater.

11. Was je wagen of fiets met emmer en spons en niet met de tuinslang of hogedrukreiniger. 12. Gebruik waar mogelijk regenwater (in de wasmachine, besproeien van de tuin, wassen van

Rationeel watergebruik richt zich voor de gezinnen op

de wagen, poetsen van vloeren).

twee hoofdpeilers: - zuinig omgaan met kostbaar kraantjeswater

13. Stop lekken zo snel mogelijk.

- hergebruik van hemelwater

14. Vervang kapotte kranen door waterbesparende ééngreepsmengkranen.

Gemiddeld verbruikt elke Vlaming ongeveer 120 liter

15. Plaats op bestaande kranen debietbeperkers of bruismondstukken.

water per dag of 43,8 m³ water per jaar. Hoe kleiner het gezin, hoe hoger meestal het verbruik per persoon.

16. Zorg dat de waterdruk op de leidingen niet hoger is dan 3 bar. 17. Plaats de waterverwarmer zo dicht mogelijk bij de

Tips om uw waterverbruik te verminderen

verschillende aftappunten

1. Zet je was- of vaatwasmachine pas aan als ze volledig gevuld zijn. 2. Koop energie- en waterzuinige toestellen (Europees label: klasse A). 3. Neem een douche (met spaardouchekop) in plaats van een bad. 4. Laat de kranen niet onnodig lopen.

Waarvoor gebruiken we water en hoeveel? Drinken, koken:

2,5 % =

3 liter persoon/dag = 1,095 m³ persoon/jaar

Vaat:

7%=

Was:

14 % =

17 liter persoon/dag = 6,205 m³ persoon/jaar

Toilet:

34 % =

40 liter persoon/dag = 14,6 m³ persoon/jaar

Bad en douche:

36 % =

Overige (tuin, poetsen, …):

7%=

8 liter persoon/dag = 2,92 m³ persoon/jaar

44 liter persoon/dag = 16,06 m³ persoon/jaar 8 liter persoon/dag = 2,92 m³ persoon/jaar

Meer informatie over waterbesparende

Om voor je gezin te berekenen hoeveel water je verbruikt, deel je het verbruik (watermeter) van een jaar

maatregelen vind je in De

door het aantal gezinsleden en door 365 dagen. Zo kan je zien of je meer of minder verbruikt dan het

brochure “Water, elke druppel

gemiddelde. Doe je het beter dan gemiddeld, dan zit je op het goede spoor. Een dagverbruik van 0 liter per

telt” te bekijken via

persoon is zonder meer een haalbare kaart. Door regenwater voor toilet en wasmachine te gebruiken, kan het

www. waterloketvlaanderen.be of

ongetwijfeld nóg beter.

verkrijgbaar bij de milieudienst.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

15


L

eefmilieu

Duurzame ontwikkeling Wat is duurzame ontwikkeling? “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.” Een centrale doelstelling van duurzame ontwikkeling is het realiseren van een hoge levenskwaliteit voor iedereen op aarde, nu en in de toekomst. Daarbij is het groeien van een algemeen bewustzijn essentieel. De afgelopen 20 jaar werd steeds duidelijker dat de kloof tussen de rijke en de arme landen groeit. Deze kloof kan niet los gezien worden van de

zuivel vergroot de Voetafdruk, met name omdat het

achteruitgang van het milieu. De geïndustrialiseerde

verbouwen van voedsel voor vee veel ruimte inneemt.

landen gebruiken teveel grondstoffen uit het Zuiden.

Ook onderwijs en ontspanning hebben een groot

En hierdoor wordt de ontwikkeling van het Zuiden

aandeel in de Voetafdruk (29%). Hieronder vallen

verhinderd. Kortom: overconsumptie door de rijken en

recreatie, vakantie en papiergebruik.

daaruit volgt armoede voor de armen.

Wonen, met het energiegebruik dat daarbij hoort, en de ruimte die de huizen letterlijk innemen is ook van

Ecologische voetafdruk

belang. Toch is het aandeel van wonen minder dan de

De ecologische voetafdruk is een originele manier om

helft van het aandeel van voedsel (18%).

sociale rechtvaardigheid en respect voor het milieu te

De vierde activiteit die invloed heeft op de Voetafdruk is

meten. België heeft een gemiddelde Voetafdruk van 6,7

verkeer en vervoer met 8%.

hectare per inwoner. Op www.voetafdruk.be kan je zelf testen hoe groot je Je Voetafdruk wordt bepaald door verschillende

ecologische voetafdruk is en wat je kan doen om deze

activiteiten: o.a. het consumeren van voedsel, verkeer

te verminderen. Zo help je niet alleen in een duurzame

en vervoer, wonen, onderwijs en ontspanning.

ontwikkeling voor de volgende generaties en derde

Meer dan een derde (37%) van de Voetafdruk wordt

wereldlanden, je helpt er ook je eigen portemonnee

bepaald door voedsel. Vooral het eten van vlees en

mee.

Subsidie voor aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons

tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en

cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen

zijn heel wat vriendelijker voor de portemonnee.

tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-

Om de Pepingse bevolking te stimuleren om

tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo

streekeigen groen aan te planten en te onderhouden

gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen

verleent het college van burgemeester en schepenen

struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze

een subsidie tot aanplanting en onderhoud van lineaire

wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant

elementen met streekeigen groen. Het reglement kan

en dier als voor de wandelaar verhogen.

je opvragen bij de milieudienst. Je kan het reglement

De voordelen van streekeigen groen tegenover

raadplegen op www.pepingen.be onder de dienst

uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen

milieu.

bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand

16

Gemeentelijk infoblad • november 2008


L

eefmilieu

Plantdag geboorteboomgaard 2008 De geboorte van een kind is een bijzondere gebeurtenis in een mensenleven. Het is zo speciaal dat mensen het graag vereeuwigd zien. Daarom is het planten van een boom een ideaal geboorteritueel. Met hun lange levensduur zijn bomen het perfecte symbool voor een lang en gelukkig leven. Met dit symbool in het achterhoofd werden op 15 november 11 nieuwe streekeigen bomen in de gemeentelijke geboorteboomgaard aangeplant. Dit in het bijzijn van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsleden en de families van de kinderen geboren van oktober 2007 tot en met augustus 2008. Elke boom draagt de naam van de kinderen die in eenzelfde maand geboren zijn.

Bladcontainers

Sluikstorten van groenafval Regelmatig wordt vastgesteld dat er grasmaaisel wordt gestort in grachten of in bermen langs wegen of paden. Dit wordt beschouwd als sluikstorten. Het is verboden om afval te storten of achter te laten, behalve op de wettelijk daarvoor gereserveerde plaatsen, het containerpark. Tuinafval zoals gemaaid gras kan men uiteraard zelf composteren. De personen die hun grasmaaisel achterlaten op

Meer informatie

andere plaatsen riskeren een hefďŹ ng te moeten

Voor meer info kan je terecht

betalen van minimum 250 euro.

op de milieudienst : 02 383 14 24

Onlangs is de gemeente overgegaan tot de aankoop van vijf bladcontainers. Binnenkort zullen deze in het straatbeeld verschijnen. We willen hiermee het verzamelen van de afgevallen bladeren van de bomen vergemakkelijken om zo de veiligheid van voetgangers, ďŹ etsers en automobilisten te bevorderen. Dus vegen maar! Hebben we een geschikte plaats over het hoofd gezien? Neem dan contact op met de milieudienst, tel. 02 383 14 24.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

17


L

eefmilieu

Composteren!!! Ja graag… maar hoe begin je er aan? Een compostvat is een propere en handige manier om zelf compost te maken. Een plaatsje van 1 m² volstaat. Het vat integreert perfect in je tuin en valt nauwelijks op. De milieuraad van Pepingen organiseert op 18 november een “open milieuraad”. Voor deze gelegenheid heeft de milieuraad de spreker Herman Danhieux uitgenodigd van de organisatie VELT die het bereiden van compost komt toelichten geïnspireerd Ruim de helft van ons huisvuil bestaat uit groente-,

op wat het bodemleven, groot en klein in een gezonde

Klaar om aan de slag te

fruit- en tuinafval. Dat soort afval hoeft eigenlijk niet

tuin voortdurend voor ons doet. Na afloop van deze

gaan?

gestort of verbrand te worden. Het kan gemakkelijk

presentatie is er tevens de mogelijkheid om nog andere

De milieudienst noteert

herwerkt worden tot compost. Compost maken

milieu-onderwerpen ter sprake te brengen. Iedereen

graag uw bestelling van

en gebruiken betekent winnen op twee vlakken. Je

van harte welkom! De inkom is gratis.

een compostvat

hebt minder huisvuilzakken nodig en je produceert

(inhoud 290 liter).

waardevolle compost (bloemenaarde) die je kan

Deze info-sessie over composteren zal doorgaan

Prijs € 24,79 per stuk

gebruiken in bloembakken of in de tuin. Composteren

om 19h30 in het zaaltje naast de Bibliotheek

(inclusief beluchtingsstok).

heeft niets te zien met een stinkende “mesthoop”.

(Trapstraat 4 te 1670 Pepingen).

V T rije

ijd

Bibliotheek: Sluitingsdagen bibliotheek De bibliotheek zal gesloten zijn op: Maandag 10 november

Vrijdag 26 december

Zaterdag 15 november

Zaterdag 27 december

Woensdag 24 december

Woensdag 31 december.

De Mik (mobiele internetklas) in november terug in de bibliotheek Ma 24 nov. van 19u30 tot 22u30 : Digitale fotografie voor beginners Dinsdag 25 nov. van 13u00 tot 16u00u : E –mail en Internet

Elke sessie duurt 3 uur en kost 5€ (drankje en nota’s inbegrepen). Info en inschrijvingen op pepingen@bibliotheek.be of 02 360 33 60 tijdens de openingsuren.

Dinsdag 25 nov. van 19u30 tot 22u30 : Kopen en verkopen en/of elektronisch bankieren Woensdag 26 nov. van19u30 tot 22u30 : Digitale fotografie voor gevorderden

18

Info en inschrijvingen pepingen@bibliotheek.be of 02 360 33 60 tijdens de openingsuren.

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Sport: Kampioenenviering

Op vrijdag 5 september ging in Pepingen de jaarlijkse

• Joris Massaer: Mountainbike, kampioen van

kampioenenviering en de uitreiking van de Sportprijs

Vlaanderen mountainbike XC bij de eliten

Pepingen door. Gedurende de hele avond werden de 150

• Sarah Pierreux: Judo, gouden medaille in 2007 bij het

genodigden verwend met verschillende optredens van

provinciaal kampioenschap -15 jaar. In 2008 Vlaams

de Pepingse dansvereniging Dance Inn.

kampioen en 2de plaats op Belgisch kampioenschap

De jonge en oudere sporters konden zich na deze avond ook een beeld vormen van het leven van een topsporter. Ann Haesebrouck, Olympisch medaillewinnares en finaliste in het programma Eeuwige roem, kon namelijk niet ontlopen aan het vragenvuur van Erwin Vranckx, interviewer van dienst.

voor -17 jarigen • David Seghers: Pitbike, gouden medaille in de reeks AMA 12 Inch • Nicolas Gaudagni: Roeien, winnaar van ‘Le championnat de la ligue Francophone D’aviron • Duiven kampioenen: Van Snick Jurgen, Van Wichelen Christiane, Van Bellinghen – Quinot, Luyckx Luc, Borremans – Schooneyt, Roobaert Tim, Decrick André, Borremans – Voorbraeck, Panis Louis, Claes Frans, Nechelput en Zoon, Van der Steen Jan, Van Bellinghen Marc • Miniemen 1ste jaars A FC Pepingen trainer Sven Vansteertegem • Miniemen 2de jaars FC Pepingen trainer Marijn Vanderheyden • Provinciale reserven FC Pepingen trainer Vincent Molein. • B jeugd meisjes 2de provinciale Volleybal Bellingen trainster Franciska Dekens

Maar de hoofdrolspelers van deze viering waren natuurlijk de sportkampioenen van het afgelopen seizoen. Bij deze wensen we jullie nogmaals proficiat met jullie prestaties:

Gemeentelijk infoblad • november 2008

• Dames 1ste provinciale Volleybal Bellingen trainer Eric De Marie. • Pepingse sportieve straat inwoners van de Elbeekstraat uit Beert

19


V T rije

ijd

Sportprijs Pepingen Volleybal Bellingen: de volleybal

Om het sportleven in de gemeente Pepingen een

organiseert wekelijkse trainingen

belangrijke stimulans te geven, werd de ‘Sportprijs Pepingen’ in het leven geroepen. Het gemeentebestuur

en wedstrijden zowel voor jeugd

kent deze prijs jaarlijks toe aan initiatieven, prestaties,

als volwassenen en voor mannen en vrouwen. Reeds een aantal jaar

verdiensten van uitzonderlijke aard of speciale

op rij is er een stijging merkbaar in het

inspanningen met betrekking tot het beoefenen en het

Joris Massaer

bevorderen van sport in de gemeente.

aantal ingeschreven jeugdleden. De damesploeg van

Om deze sportprijs toe te kennen werd een jury

eerste provinciale heeft dit jaar voor het eerst in het

samengesteld, bestaande uit de schepen van

bestaan van de club kampioen gespeeld en zij zullen de

sport (Peter Van Cutsem), de ondervoorzitter van

naam van Pepingen uitdragen over heel Vlaanderen.

de sportraad (Tony Crokaert)en 3 onafhankelijke deskundigen (Ann Haesebrouck, Patrick Van Cutsem en

Marleen Goddeau: Marleen heeft in de maand augustus

Roger Claes) .

een paar 4000ers beklommen in Zwitserland. Haar grootste prestatie dit jaar is de beklimming van een

Volgende sporters of verenigingen stelden zich kandidaat:

7000er in de gebergten van Tibet. Samen met sherpa’s,

Joris Massaer: Behaalde reeds vele overwinningen

hebben zij deze beklimming tot een goed eind gebracht.

buitenlandse klimmers en plaatselijke topklimmers

in het mountainbiken en organiseerde dit jaar voor

Marleen Goddeau

de 6de maal samen met familie en vrienden een

De sportprijs 2007 ging naar Volleybal Bellingen.

MTB-wedstrijd in Pepingen. Dit jaar kwamen er 150

Proficiat !

deelnemers op af van binnen en buiten Pepingen.

Veldloop OIn het kader van de Vlaamse Veldloopweek

winnaar kreeg een extra aandenken van de sportdienst

organiseerde de sportdienst in samenwerking met

en er werden nog tientallen prijzen verloot onder

de scholen Harten Troef Pepingen en Spring in’t veld

alle aanwezige leerlingen. Om terug op krachten te

Bellingen een scholenveldloop op de terreinen van

komen was er voor iedere leerling een appel en een

FC Pepingen. Op donderdag 25 september trokken de

drankbusje water.

leerlingen (en de leerkrachten) uit het lager onderwijs hun loopschoenen aan. Meisjes en jongens konden ieder in hun leeftijdscategorie het beste van zichzelf geven om als eerste over de meet te komen. De 3 eerste van iedere reeks ontvingen een medaille uit de handen van Peter Van Cutsem, schepen van sport. De

20

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Jeugdsportival: zondag 5 oktober (en de chiro was er bij…) Het was zwaar om op die bewuste zondagochtend

noemen! Kerels en Tiptiens leerden elkaar die dag

om 8 u beide benen uit bed te sleuren en zo vroeg het

meteen wat beter kennen, zij rolden samen door het

chiro-uniform aan te trekken… We zouden een uurtje

zand en hadden veel plezier. De aspi-jongens keken

later met een bus naar het jeugdsportival te Hofstade

hun ogen uit op zoek naar knappe meisjes maar gaven

vertrekken. Onze echte chirofanaten lieten zich niet

die avond al snel toe dat niets kan tippen aan de eigen

afschrikken door de gietende regen en stonden al

aspi-meisjes. Toppers tenslotte toonden dan weer

enorm levendig op het gemeenteplein om 8u30. Met

hun voetbalkunsten die menige harten waarschijnlijk

een 60-tal leden stapten we de bus op en gingen een

wel sneller lieten slaan terwijl de tippers knus in de

leuke dag tegemoet. De death ride, hiphop en nog

indianentent het slechte weer ontweken en stiekem

enkele populaire activiteiten werden afgelast, maar dat

geheimen aan elkaar toevertrouwden. De dag werd voor

bedierf de pret niet. De rakkers showden hun ‘tarzan-

iedereen afgesloten met een optreden van de Mens en

slingerkunsten’, het slechte weer hield hen namelijk

een warme bus om mee terug naar Pepingen te keren.

niet tegen alles te geven en zo konden ze zichzelf op

Hoewel wij 5 oktober 2008 vooral zullen onthouden

het einde van de dag kronen tot beste slingeraars

als de natste en koudste dag ooit, was het een enorm

van heel Hofstade en omstreken. De Aspi-meisjes

leuke, sfeervolle, leerrijke en avontuurlijke dag die we

en kwiks kregen maar niet genoeg van de dancing

niet snel zullen vergeten!

games en konden zich achteraf echte dancing queens

Voetbalstage FC Pepingen FC Pepingen organiseerde deze zomer voor het 25ste jaar op rij een voetbalstage voor hun jeugdafdeling. 55 spelers tussen 7 en 13 jaar, vergezeld door begeleiders, trokken naar het recreatiecentrum ‘De Keiheuvel’ in Balen. Op zo een voetbalstage wordt er twee maal per dag getraind maar ook andere sporten zoals zwemmen en minigolf staan op het programma. Elke dag is het vroeg opstaan en na het ontbijt volgt een eerste training tot 11.30 uur. Na de middag is er tijd om eventjes te rusten en staat er een tweede training op het schema. Na 16 uur en ook na het avondeten

gebeuren. De bedoeling is nog steeds om het voetbal

volgenen er sportieve en/of andere groepsactiviteiten.

technisch en tactisch spelinzicht bij de jongens te

Dit kan gaan van een bosspel tot een quiz. Maar de

verbeteren en zo hen zo optimaal voor te bereiden op

nadruk wordt natuurlijk gelegd op het sportieve

het nieuwe seizoen.

Pepingse Dog De Pepingse Dog organiseerde op 8 november 2008 een

uitgenodigd. Alle geslaagde kandidaten kregen een

Test van Sociaal Gedrag. Op het plein werd getest of de

kaartje als bewijs van sociaal gedrag.

hond sociaal is tegenover andere honden en personen en werd nagegaan of de hond op straat sociaal is naar auto’s, personen of fietsers toe. Deze test stond open voor alle rassen, de hond moest minimum 9 maand oud zijn en gechipt of getatoeëerd zijn. Twee bevoegde keurmeesters, gekend bij het KKUSH, werden

Gemeentelijk infoblad • november 2008

21


V T rije

ijd

Sport Anders Tijdens de schoolvakanties organiseert de gemeente

kinderen behelst niet alleen sport maar ook crea- en

Herne omnisportstages voor kinderen tussen 7 en

spelmomenten.

14 jaar in de sporthal ‘De Hernekouter’. De kinderen kunnen tijdens deze stage proeven van verschillende

Deze stage is ook toegankelijk voor kinderen van

sporten: baseball, kaatsen, badminton, judo, hockey,

Pepingen.

voetbal, piramides bouwen, circustechnieken, catchball, tafeltennis, atletiek,…en dit alles onder het oog van

In de herfstvakantie gaat de omnisportstage door van 27 tot

gediplomeerde monitoren.

31 oktober 2008. De Sport Anders sportstage zal doorgaan

Inschrijven

Onder het motto “Sport Anders” heeft de gemeente dit

in die vakantie van woensdag 29 tot vrijdag 31 oktober.

via de sportdienst:

jaar voor het eerst de stage opengesteld voor kinderen

In de kerstvakantie gaan beide sportstages door van

sportdienst@pepingen.be

met een mentale beperking. Een sportstage voor deze

maandag 22 tot woensdag 24 december.

Sportsprokkels • Infrastructuur: de gemeente heeft een

GEZOCHT De sportdienst is op zoek

• Impulssubsidie: de impulssubsidie is een initiatief

aanvraag ingediend voor het Vlaams

van de Vlaamse Overheid om de ‘Kwaliteit van

Sportinfrastructuurplan van minister Bert Anciaux

de jeudsportbegeleider in de sportverenigingen

en dit voor een kunstgrasveld en een eenvoudige

te verhogen’. Hiervoor zal ook een reglement

sporthal.

opgesteld worden.

• Seniorensportdag: 250 senioren uit de regio

• Fit-O-Meter: plannetjes van het parcours

naar:

Pajottenland hebben op donderdag 9 oktober

van de Fit-O-Meter zijn te verkrijgen op het

• Vrijwilligers voor het

kunnen kennismaken met verschillende sporten

gemeentehuis.

oprichten van een

in de sporthal te Lennik.

• Memorial Ivo Van Damme: Huize Ter Loo heeft op 5 september kunnen genieten van de unieke

werkgroep MTB.

• Subsidiereglement: als gevolg van het nieuwe

• Lesgevers voor de

Sport Voor Allen-decreet, dient de gemeente

sfeer tijdens de Memorial Ivo Van Damme.

naschoolse sport

een nieuw subsidiereglement op te stellen

Zoals vorig jaar heeft de gemeente gezorgd voor

‘Sportsnack’ vanaf

voor de uitbetaling van de subsidies aan de

kaarten voor dit evenement.

januari.

sportverenigingen. Dit reglement dient aan

Meer info op de

de minister voorgelegd te worden tegen eind

sportdienst

december.

Agenda

Sportdienst

23/11/2008

Kleuterhappennjng

14u-17u

Gooik

Sportregio

24/11/2008

Initiatie Curve Bowl

13u30-16u30

Gooik

Sportregio

25/11/2008

Initiatie Curve Bowl

13u30-16u30

Herne

Sportregio

27/11/2008

Tornooi Curve Bowl

9u30-16u30

Herne

Sportregio

27/11/2008

Vorming Letselpreventie

19u30

Vollezele

Sportregio

13/12/2008

Dag van de Trainer

22-24/12/2008

Sport Anders

Gent - topsporthal Vlaamse Trainersschool Bloso 9u-16u

Herne

Sportdienst Herne

Franciska Dekens, tel. 02 383 14 36, iedere dins- en donderdag, sportdienst@pepingen.be

22

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Erfgoed in de kijker Voetbal in BEERT! - Vervolg HET MOMENT LIJKT MIJ NU AAN-GEBROKEN OM MET CIJFERMATERIAAL UIT TE PAKKEN INZAKE DATA EN BEHAALDE RESULTATEN:

de eerste ronde overtuigend Teralfene wisten te slaan, moesten zij thans op eigen veld een puntje toestaan. De aanvalslijn bracht er weer niets van terecht en het was slechts op strafschop dat kon gedoeld worden...”

• de eerste gegevens betreffende een gespeelde thuismatch heb ik kunnen terugvinden in het

GOED GELEZEN ?

dagblad “Het Algemeen Nieuws” dd. 6/11/40.

de kampioenen. F.C. Beert dus! En nu gij!!!

De tegenstander was Jong-Berchem en F.C.

van het tweede heb ik niet kunnen opsporen.

TIJDENS HET SEIZOEN 1942 - 1943 SPEELDE F.C. BEERT KAMPIOEN IN DE HOOFDREEKS VAN HET V.V.B.

De ploegopstelling die dag ? Nicolas Claes /

Hun tegenstrevers DAT seizoen?

Lucien Vanhoedenaghe / François Debroyer /

De HOOFDREEKS dus: Ternat / Liedekerke Boys /

Julien Meulepas / Gustaaf Fauck / Walravens /

Pamel / Walfergem / Teralfene / Alsemberg / De

?? Van Wichelen / Jalhay / Lucien Wijns /

Zwaluwen / Asse / De Klauwaarts / Denderleeuw /

Elsocht en Marcel Borremans.

Ruisbroek en Mollem.

Beert verloor die match met 2-4 + Lucien Wijns scoorde alvast één tegendoelpunt. De maker

• 16/11/40 : Beert-Alsemberg gewest Brussel. Reeks B van de V.V.B. Als

NOG ANDERE, INTERESSANTE AANVULLINGSPUNTEN :

tegenstanders ontmoetten zij volgende ploegen:

• t/m het seizoen 1941 - 1942 was F. C. Beert

Opnieuw verloren. Deze keer 0 - 4. Onder het

Buizingen / Jong Berchem / De Zwaluwen /

ingedeeld onder reeks B van het V.V.B.

Rode / Beersel / Huizingen St-Pieters-Leeuw /

Hun toenmalige tegenstanders: Huizingen /

Alsemberg en Zellik.

Buizingen / Silencia / De Zwaluwen / Beersel /

• xx/12/40: De Zwaluwen - Beert Een match waarin F.C. Beert (vlgs de reporter althans) gewoon verpletterd zou zijn geweest.

Alsemberg / Zellik / Den Hoek Rode / Linkebeek / Jong Berchem / St-Pieters-Leeuw en Overijse • F.C. Beert was op een gegeven moment in de

Cijfers zijn mij evenwel niet bekend, maar

Nationale van de ½ Finale geraakt, doch verloor

wellicht was het nog leergeld dat zij dienden te

van de Antwerp Boys die nadien Nationaal

betalen?

Kampioen werden in het V.V.B. En dat die

.

• 23/9/41: Opnieuw een thuismatch. Deze maal

tegenstrever zeer hoog stond aangeschreven

tegen H.O. Evere. Weliswaar opnieuw verloren,

was algemeen erkend. Niet te verwonderen,

maar deze maal met kleine cijfers. 1 - 2.

want die ploeg telde toen 5 broers DE DEKEN,

François Debroyer scoorde.

waaronder Albert en Frans, in hun gelederen,

• xx/5/42: Op die dag zat het onverhoopt mee.

waarvan nadien er 4 getransfereerd werden

De tegenstander Edingen moest forfait geven,

naar Olympic Charleroi. In die tijd een zeer

zodat onze jongens met 5 - 0 wonnen.

kwaliteitsvolle ploeg. • F.C. Beert won ooit (in ‘42 of ‘43) de

KAMPIOEN

Provinciale Finale van Brabant. Begijnendijk

• xx/12/43: Moesten thuis het veld in tegen

als tegenstrever. De uitslag? 2 tegen 1.

Teralfene. Een drawn als uitslag.

De winnende goal van de voet van Lucien

Eind januari ‘44 verscheen in “Het Laatste

Vanhoedenaghe, in het nemen van penalty’s.

Nieuws” volgend verslag over die match:

Een certitude op dat vlak.

“Ook Teralfene verkreeg bij Beert meer dan algemeen verwacht. Waar de KAMPIOENEN in

Gemeentelijk infoblad • november 2008

• zij hebben ook ooit hun kansen verdedigd in het Verbond van het Pajottenland, waarin ze

23


V T rije

ijd

trouwens ook éénmaal het kampioenschap

die nog wel regelmatig? Zoja, dan toch herleid

hebben gewonnen.

tot het minimum minimorum !

Naast hen traden daarin op: Herne /

Zoals U ziet, een reeks vragen die ook voor mij

Tollembeek / Kokejane / Borchtlombeek / St-

nog altijd wagenwijd open blijven.

Kwintens-Lennik / St-Martens-Lennik / Elingen en Schepdaal

DE OORLOG ACHTER DE RUG Dat F.C. Beert kwaliteit toonde in het spel, maar

WIJ ZIJN IN 1944 AANGELAND.

ook in de schoot van het eigen spelerspotentieel

• xx/xx/44 . De Zwaluwen - F.C. Beert

bewijzen volgende mutaties:

Uitslag: 2 - 0

Jef Walravens, naar Union St-Gillis (Nat.

Qua rangschikking liep het toen veel minder.

Afdeling); Lucien Wijns , naar Cercle Halle

Slechts 11 punten op dat moment verzameld,

(Bevordering); Nicolas Claes, idem, Pletinckx,

terwijl de eerst geklasseerde (Liedekerke Boys)

idem (nadien Avenir Lembeek), Alfons Dedoncker

er

naar Rebecq.

toen al 21 telden.

• 30/4/44: Ternat – FC Beert, met de thuisploeg als winnaar; zodat deze voorlopig onbedreigd

Eens de oorlog definitief achter de rug, hernam

op de 1e plaats stonden gerangschikt.

het leven zienderogen. Op alle vlakken. Ook in de

• En om te eindigen: xx/xx/45 :

sportwereld.

FC Beert – De Klauwaarts: 5 - 0

Voor F.C. Beert greep er een uiterst belangrijke

Opnieuw een forfait in hun voordeel.

omwenteling plaats. Hun thuismatchen zouden

Dit is tevens de allerlaatste verwijzing die ik tot

zij vrij kort nadien voortaan spelen op de weide

op heden heb kunnen terugvinden.

van François Fauck, vader van Gustaaf Fauck en cafébaas “In den Das”.

Wellicht te wijten aan het feit dat ingevolge

Dit terrein was gelegen langsheen de

de opmars van de geallieerde legers in al1e

Hondzochtstraat, vlak bij het Station Beert-

geledingen van de maatschappij één en ander is

Bellingen en op 200 m van mijn ouderlijke woning.

beginnen fout lopen.

Voor mij persoonlijk een godsgeschenk, want

Matchen afgelast? De mogelijkheid niet meer

voortaan zou ik - in vergelijking met het strikt

voldoende spelers bijeen te krijgen om een

geldende verbod voorheen naar de “trepkens” te

ploeg samen te stellen? Wat met het openbaar

trekken - bij wijze van spreken het matchverloop

vervoer tijdens de maanden, volgend op de

kunnen volgen van achter het venster op onze

landing in Normandië? Hoe geraakten de

slaapkamer. Gelukkig lieten mijn ouders stilaan

scheidsrechters nog ter plekke? Idem voor de

de teugels minder strak in handen, zodat ik

verslaggevers van de kranten! En verschenen

praktisch steeds mocht gaan kijken. Inmiddels was de “oudere” garde uitgedund geraakt. Nieuwe gezichten boden zich aan om de uitstraling van F.C. Beert verder te blijven bestendigen. Zo denk ik aan Oscar Sergeant, de broers Gaston en Jef Luyckx, Felix Dedobbeleer, Edgard en Raymond Smismans, de gebroeders Leroux uit Bogaarden, Louis Lepers, Sylvain en Jef Goossens, Kamiel Habils, Felix Deveseleer, Raymond Dedobbeleer, Maurice Clement, Jef OphaIs, André en Georges Smismans en nog zovele anderen. Mijn verontschuldigingen aan diegenen wiens naam mij ontsnapt, doch bij gebrek aan het bestaan van enig

Op de weide van de “Trepkens” te Beert werd voetbalgeschiedenis geschreven.

24

aansluitingsregister ben ik zuiver aangewezen

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

op mijn eigen geheugen en op de tips mij door

zit zo geren op mijn duivenkot...” en Bob Scholte’s

vrienden verstrekt.

zeemzoete levensliedjes.

ijd

Noodgedwongen werd er nog in alle haast een Als “sparringpartners” namen zij het vaak

“Fancy-Fair” ingericht die plaatsvond in de

op tegen Saintes, Congo Lembeek, Avenir

gemeenteschool van Beert met als enig doel,

Lembeek en Hondzocht. Vooral het terrein van

met de opbrengst ervan te kunnen bijdragen

laatstgenoemde ploeg is mij altijd bijgebleven.

tot de aflossing van de inmiddels opgestapelde

Waarom? ... Eigenlijk was het onverantwoord. Het

schuldenmassa.

terrein helde zodanig naar beneden dat één helft voor elk der ploegen titanenwerk vereiste, zeker

Het was een zondagnamiddag. En alsof

wanneer een sterke wind dan nog eens tegen zat.

het nog niet triestig genoeg was, heeft een

Dit fameuze plein situeerde zich bij het uiteinde

zware donderwolk, gepaard met kletterende

van de reeds lang verdwenen lokkesboen.

bliksemschichten, de afloop nog eens extra

Een aarden wagenweg waar -à propos - einde

komen treiteren. Gelukkig dat een krakende

jaren ‘30 ooit een vliegtuig is neergestort dat naar

luidspreker het toenmalige succeslied “de raspa”

Parijs moest.

onverpoosd uitbraakte. Wij, jonge snaken, vonden dit natuurlijk erg leuk;

De echte reden van de verhuis naar “den das” ?

niet vermoedend dat DIE namiddag in Beert en

Simpel. Eens België “gezuiverd”, kon de Nationale

omgeving geschiedenis werd geschreven, met

Voetbalbond opnieuw.zijn vleugels uitslaan,

dikke zwarte strepen omfloerst.

wanneer en hoe hij het wenste. Tegelijkertijd was de wederopbouw van het land aangevat,

Toen kwam er ook een varken met een lange

alhoewel nog in een vroeg stadium. Maar tijdens

snuit...

de oorlogsjaren was er wel degelijk nagedacht

Het sprookje, het liedje was uit!!!!

geweest. Op hoger niveau althans. Spijtig. Dubbel spijtig DE kans op hernieuwing en modernisering bood zich nu aan, met als gevolg dat het terrein aan “de Trepkens” werd afgekeurd en men op zoek moest naar een ander veld, bij gebrek aan kleedkamers.

NAWOORD

Heb het gloednieuwe metselwerk zien ontstaan

Mijn oprechte dank aan de momenteel nog in leven zijnde spelers die - na

en voleindigen - En hoe een dubbeltje rollen:

consultatie - mij een heleboel nuttige informatie hebben toebedeeld. Ik dank

circa vijftien jaar later heb ik ook meegeholpen

in het bijzonder Alfons Dedoncker en Maurits Devos. Een speciaal dankwoord

aan de afbraak ervan, enerzijds wegens de

voor Lucien Vanhoedenaghe, nog steeds rad van tong en uiterst veelzijdig

ruïneuze toestand ervan; anderzijds om reden dat

gedocumenteerd nopens ZIJN Beert uit die tijd. Ik mocht bovendien uit zijn

deze “hokken” in de weg stonden om een vlotte

mond één en ander vernemen aangaande inzet, moed, onverschrokkenheid

toegang te verzekeren naar de tent van de “half

en lef gedemonstreerd als erkend weerstand er bij de groep uit Beert die

oogstfeesten Bellingen”.

als dusdanig fungeerde. Spijtig evenwel dat hij er niet aanhoudt ermee in de

Uiteindelijk niet om fier over te zijn, zelfs al

openbaarheid te treden. Een standpunt dat ik anderzijds ten volle respecteer.

hadden koeien voordien ook al hun lusten erop

Mijn erkentelijkheid evenzeer voor Margriet Dedobbeleer (dochter van de

botgevierd...

“muziekmeester”), Rosine Bruynbroeck en Ghislaine Pijpens (Okra-leden) die mij bereidwillig foto’s tot afdruk uitleenden.

HERNIEUWING ! HET HEEFT NIET LANG GEDUURD.

Tenslotte Monique Clement. Echt waar, haar geheugen heeft haar niet in de

1948 of 1949 moet het geweest zijn dat F.C. Beert

nuttig zijn gebleken qua aanvulling van aangesneden onderwerpen.

definitief ter ziele is gegaan.

Zeer aangenaam om op dergelijke bereidwilligheid te kunnen en mogen

Wel herinner ik me nog perfect dat het in de

rekenen.

steek gelaten. Haarfijn kon ze mij toestanden of feiten aanstippen die uiterst

periode moet zijn geweest van Will Ferdy’s “… ziede gij mij geren...”; Bobbejaans Schoepen “...’k

Gemeentelijk infoblad • november 2008

V. Decorte

25


V T rije

ijd

Oproep erfgoedwerkgroep Op maandagavond 29

als klankbord voor het erfgoedbeleid van de gemeente

september ll. vond in

en sensibiliseert het grote publiek voor het erfgoed in

Heikruis de erfgoedlezing

al zijn aspecten.

plaats door Mevr. Annemie

Pepingen mag immers trots zijn op zijn onroerend

Rossenbacker en Dhr.

erfgoed met zijn waardevolle schat aan beschermde

Bert Schreurs, beiden

monumenten en landschappen, om nog niet te

specialisten ter zake.

spreken van de rijke tradities en overleveringen, de

De aanwezigen vernamen

geschiedenis van elk van de dorpen, het dialect en het

de belangrijkheid van een

sinds vele generaties, intense verenigingsleven.,

dergelijke gemeentelijke

Indien u geboeid bent om het verleden in Pepingen

werkgroep rond erfgoed,

een toekomst te geven en u voelt zich geroepen aan

hoe deze functioneert, adviseert en wat de voornaamste

de Pepingse erfgoedwerkgroep te participeren, neem

doelstellingen zijn.

dan contact op met het Gemeentehuis, Dienst Cultuur,

Met deze lezing werd een aanzet gegeven over de

Marleen Dewulf, tel. 02 383 14 36 (maan- en dinsdag),

mogelijkheid tot oprichting van een erfgoedwerkgroep

email: marleen.dewulf@pepingen.be

in Pepingen. Een dergelijke erfgoedwerkgroep fungeert

Ontdek het pajottenland met de lekker weg wandelbox Wandel langs de prachtige trage wegen in Bever, Gooik,

met korting en promotietarieven ter waarde van

Galmaarden, Herne, Lennik en Pepingen en geniet

€ 250. Je zal het Pajottenland nog intenser proeven en

onderweg van leuke kortingen, promoties en gratis

beleven!

producten! Dat doe je met de Lekker Weg wandelbox die bestaat uit 6 wandelkaarten en 50 promotiebonnen

De wandelkaarten en bonnetjes van de Lekker Weg wandelbox wijzen je letterlijk de weg naar lekkere hoeve- en streekproducten, horecazaken, verblijfsmogelijkheden en de culturele rijkdommen van onze streek. Ontdek het Pajottenland op je eigen tempo met de Lekker Weg wandelbox. De box is kersvers en werd gemaakt door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën in samenwerking met handelaars uit de zes gemeentes. De kaarten werden eerder al uitgegeven, maar worden nu aangevuld met het nieuwe Lekker Weg bonnenboekje en gezamenlijk gepromoot als “Lekker Weg wandelbox”. Het nieuwe promotiepakket voor het Pajottenland kost € 10 en is in Pepingen te koop aan de Cultuurdienst. Je kan de Lekker Weg wandelbox ook vinden bij de VVV-kantoren van Halle en Galmaarden of bestellen bij het Regionaal Landschap via www.rlzzz.be/lekkerweg of 02 452 60 45.

26

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Originele zaalnaam Het “gemeenschapscentrum” van de gemeente

dit een te omslachtige benaming. Er ontbreekt voor dit

Pepingen bestaat uit 5 culturele infrastructuren,

lokaal dus nog een toepasselijke, duidelijke naam.

nl. zaal “De Kring”, het lokaal naast de bibliotheek - CC Bellingen en de culturele centra van Heikruis,

Hebt u een voorstel ? Loopt u al jaren rond met een

Bogaarden en Beert.

mooie naam voor ’t zaaltje, maar heeft niemand er tot nu toe naar gevraagd? Dan hebt u nu de kans: laat uw

Het lokaal naast de bibliotheek in de Trapstraat te

voorstel weten aan de Cultuurdienst en wie weet mag

Meer informatie

Bellingen wordt officieel “CC Bellingen” genoemd.

u zichzelf binnen afzienbare tijd de bedenker van een

Gemeente Pepingen

Hierdoor zijn er soms misverstanden. Iedereen weet

originele zaalnaam noemen…

Dienst Cultuur

wel welk zaaltje bedoeld wordt, noem het “’t Zaaltje

t: 02 383 14 36

naast de bib” maar op aankondigingen en dergelijke is

e: marleen.dewulf@pepingen.be

Een muzikale noot bij de uitreiking van de pepingse cultuurprijs Op vrijdag 10 oktober heeft de gemeente

reeds als collectief. De jaarwerking omvat naast

Pepingen een vereniging in de bloemetjes gezet

het organiseren van een tentoonstelling van

wegens culturele verdienste. In de raadzaal van

actuele beeldende kunst, ook bezoeken aan

het OCMW vond namelijk de zesde editie van de

tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

uitreiking van de Pepingse cultuurprijs plaats.

In 2002 startte een cyclus van wandelparcours

Daarmee wil het gemeentebestuur een

actuele beeldende kunst doorheen Pepingen,

belangrijke stimulans geven aan het culturele

waarlangs de kunstenaar zijn werk integreert.

leven in de gemeente. Initiatieven, prestaties,

Deze zomer werd de cyclus afgesloten van

verdiensten van uitzonderlijke kwaliteit of

in totaal 6 wandeltentoonstellingen door de

speciale inspanningen met betrekking tot het

verschillende deelgemeenten van Pepingen.

beoefenen en bevorderen van de cultuur en het

Volgend jaar start een nieuw project.

componisten. Voor de eerste keer schreef hij

sociaal-cultureel werk via acties, activiteiten,

Het collectief Pep-In-Gen bestaat dit jaar 15

muziek voor een groot symfonisch orkest bij de

manifestaties, onderzoek, studies, publicaties

jaar en vierde dit door de Belgisch-Armeense

montage van de film “Belgium, The Movie” van

e.a. komen in aanmerking voor de prijs. De

muziekgroep ARAX uit te nodigen voor een

Wim Robberechts.

Cultuurprijs wordt om de twee jaar uitgereikt.

uitzonderlijk optreden op vrijdag 17 oktober in

Pep-in-Gen, winnaar van de Pepingse cultuurprijs

de Sint Augustinuskerk te Beert. Een muzikale

In 2007 studeerde Werner af als Art of Sound

Dit jaar hebben zich vier verenigingen kandidaat

toets was er op de uitreiking van de cultuurprijs

Master aan het Koninklijk Conservatorium in

gesteld: nl. SK Bellingen, Toneelvereniging

anders ook! Werner Viaene, uitgeroepen tot

Den Haag. Daarna is hij begonnen aan een

Cantimpré, vzw Mansveld en vzw Pep-In-Gen.

Beste Jonge Belgische Componist tijdens het

opleiding Compositie en Arrangementen in

Een jury, bestaande uit de schepen van cultuur,

Film Festival Gent 2008, bracht een demo van

de afdeling Jazz en Lichte muziek aan de

een vertegenwoordiger van de Cultuurraad

de muziekcompositie waarmee hij de prijs won.

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

en drie onafhankelijke leden, boog zich

Net geen 22 jaar jong, nam deze Heikruisenaar

We wensen Werner nog veel succes met zijn

over de kandidaten. Op basis van enkele

deel aan de filmcompositiewedstrijd voor jonge

muzikale carrière!

vooropgestelde criteria diende de jury de

Pep-In-Gen wensen we veel inspiratie en

moeilijke oefening te maken om uiteindelijk een

creativiteit voor hun nieuwe project!

winnaar te verkiezen. De keuze viel deze keer op vzw Pep-In-Gen. Dit kunstenaarscollectief

Meer informatie

organiseert activiteiten in de artistieke sfeer.

Marleen Dewulf, Cultuurbeleidscoördinator

Het woord Pep-In-Gen is afgeleid van de

ad interim, Gemeente Pepingen

gemeentenaam Pepingen en verwijst tegelijk

Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen

ook naar “dynamiek in de genen”. De vzw is opgericht in 1995, maar bestaat sinds 1993

Gemeentelijk infoblad • november 2008

t: 02 383 14 36, f: 02 356 11 50

Werner Viaene

e: marleen.dewulf@pepingen.be

27


V T rije

ijd

GOED CULTUREEL NIEUWS VOOR Zoals iedereen kon lezen in de vorige “Pepingen in

De Pepingse Cultuurdienst wordt een plaatselijk

’t kort”, is Pepingen een samenwerking aangegaan

verkooppunt voor Cultuurbonnen van CC ’t Vondel.

met het Cultuurcentrum ’t Vondel. ‘t Vondel heeft

Met deze Cultuurbonnen kunnen de inwoners van

een mooi aanbod en is vanuit Pepingen heel

Pepingen toegangskaartjes aan verminderde prijs voor

gemakkelijk bereikbaar.

voorstellingen in CC ’t Vondel kopen. Daar waar het publiek van ’t Vondel steeds een volledig bonnenboekje moet kopen, mogen Pepingenaren slechts het aantal bonnen kopen nodig voor één voorstelling, of meerdere indien gewenst. Elke bon heeft een waarde van 4,5 €. Als extra toemaatje krijgen Pepingenaren voor een aantal geselecteerde voorstellingen goede zitplaatsen gereserveerd. Onderaan vind je de eerste selectie van voorstellingen terug. Dus heb je als Pepingenaar zin in een cultureel avondje in ’t Vondel aan een leuk tarief: loop dan binnen en reserveer een plaatsje via de Cultuurdienst van Pepingen. Een aantal ¨Pepingenaren hebben hun weg al gevonden…. Alle verdere info over het programma-aanbod van ‘t Vondel op www.halle.be. Noot: de cultuurbonnen tellen enkel voor voorstellingen, niet voor cursussen en de Cultuurtrip Klassiek

Vanaf 5 november tot april wordt op woensdagavond ook wekelijks een film getoond in de raadzaal van het Halse Stadhuis, dit voor slechts 2,5 € of 1 cultuurbon voor 2 personen. Het filmprogramma vind Meer informatie

je in de speciale brochure van ’t Vondel. Deze brochure kan de Pepingenaar voortaan bekomen bij de

Marleen Dewulf,

Cultuurdienst van Pepingen, net als het volledige programma, de vormingsbrochures en de brochures

Cultuurbeleidscoördinator

Cultuurtrip Klassiek

ad interim, Tel. 02-383 14 36,

Via de Vondelkrant, de seizoensbrochure van ’t Vondel, zal je steeds op de hoogte blijven van het nieuwe

marleen.dewulf@pepingen.be

cultuuraanbod.

Rocco Granàta • Ricominciamo zo 30.11.08 om 15u basis € 17 • korting € 15 • 3 cultuurbonnen Muzikaal Italië en België worden sterk samengehouden door één charismatische man: Rocco Granàta! Naast enkele nieuwe pareltjes grabbelt Rocco Granata uit een onmetelijk oeuvre van wel meer dan vijftig jaar. Het is tevens de vijftigste verjaardag van zijn wereldhit Marina! Het geheel is gevoelig, “beter en minder commercieel dan vroeger” bekent Rocco zelf; Toots Thielemans noemt het “Italiaanse blues”. De concerten tonen “Rocco zoals hij écht is”, zeggen zijn vrienden. Je kan deze tour niet missen als je een gedreven man wilt horen die met volle passie de liefde voor het leven doorheen het lied toont.

28

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

PEPINGENAREN! Janine Bischops • De Borstenclub • theater zo 14.12.08 om 20u30 (ook om 15u indien 20u30 volzet) basis € 14 • korting € 12 • 2 cultuurbonnen • abonnement € 9

DUUR: 110 minuten Op basis van het boek “Borstkanker en Boezemblues” van Kristien Van den Bon maakt Peter Perceval (‘Vaginamonologen’, ‘De Menopauzemonoloog’, ‘Het goede lijf’) een stuk dat een ander licht werpt op alweer een moeilijk onderwerp. Borstkanker is een ingrijpende ziekte, maar patiënten moeten ook proberen verder te leven door zich te wapenen met een onverbiddelijke levenslust. Over die contradictie gaat deze voorstelling. Janine Bischops speelt de verschillende personages die passeren in de wachtzaal van een ziekenhuis waar patiënten komen voor hun chemotherapie. Dokters, patiënten, ex-patiënten, familieleden, ze komen allemaal langs met hun eigen ontroerend én grappig verhaal. - www.driepees.be

Ad Visser • Fuck the 70’s - Stories, songs & videoclips • theater vr 19.12.08 om 20u30 basis € 12 • korting € 10 • 2 cultuurbonnen • abonnement € 8

DUUR: 75 minuten Historisch… Hysterisch… Hilarisch! De befaamde Nederlandse presentator van het legendarische Avro’s Toppop uit de jaren zeventig en tachtig komt voor het eerst naar Vlaanderen met een verrassend theaterprogramma: ‘F#ck the 70’s’. Als ’s werelds eerste TJ (TheaterJockey) opent hij zijn persoonlijk jaren 70-archief: anekdotes en verhalen, bizarre belevenissen, exclusief beeldmateriaal in een mix vol verrassende en komische wendingen, sounds of the 70’s én een maatschappijkritische blik op de zin en onzin van nu. Ad Visser zingt, vertelt, brult en speelt. - www.advisser.nl

Els de Schepper • Supervrouw! • humor za 20.12.08 en zo 21.12.08 om 20u30 basis € 25 • korting € 23 • 5 cultuurbonnen • abonnement Ð 21

DUUR: 140 min Supervrouw is de laatste one-woman-show van Els de Schepper. In dit wervelend spektakel vraagt Superbarbie Els zich af hoe iemand het in ’s hemelsnaam volhoudt om aan al de eisen die vandaag de dag aan mannen en vrouwen gesteld worden te voldoen! Om succes te hebben moet je gezond zijn, tieten én hersenen hebben, een imago én geld hebben, opgewekt én goed zijn voor de mensen om u heen, een belangrijke job én toch veel vrije tijd hebben. Daar word je ofwel depri of een echte freak van! Of zoals de Schepper het zelf zegt, het is tegenwoordig niet meer gepermitteerd om nog normaal te zijn, ge moet nu super zijn. Hilarische stand-ups, om-in-uw-broek-te-piesen-van-het-lachen acrobatische clownacts en de mooiste liedjes maken van deze nieuwe show een absolute must die u - als supermens - niet mag missen ! www.supervrouw.be / www.elsdeschepper.com

Gemeentelijk infoblad • november 2008

29


V T rije

ijd

Kris Baert & Ander Schoon Volk • kleinkunst vr 30.01.09 om 20u30 basis € 14 • korting € 12 • 2 cultuurbonnen • abonnement € 9

DUUR: 2 x 45 min Een concert van Kris en Ander Schoon Volk is een kleinkunstbeleving pur sang. Hij begeestert met een fijne selectie Nederlandstalige songs uit veertig jaar kleinkunst (van Boudewijn De Groot, over Jan De Wilde tot Bram Vermeulen, Kommil Foo en Thé Lau). Hij verrast met eigen songs die de voorbije maanden hun neus aan het venster staken op de radio (‘Terug Naar De Tijd’, ‘Storm In Mijn Hoofd’, ‘Eén Verhaal’, ‘Huis van Bewaring’). En hij betovert met ware verhalen, spitse replieken, zachte mijmeringen, grappige vertelsels. Hij brengt ook een speciale gast mee, Marleen Merckx. Lied na lied, woord na woord, ... één warme stem en vijf fijne muzikanten voor een onvergetelijke, beklijvende, rustige, intieme luisteravond. www.krisbaert.be

Karl Vannieuwkerke en Les Supappes • Wielerjaar 2008 • muziektheater za 07.02.09 om 20u30 basis € 15 • korting € 14 • 3 cultuurbonnen • abonnement € 12

DUUR: 100 minuten Het wordt stilaan een traditie, het wielerjaaroverzicht van Karl en zijn Supappes...niet in het minst te danken aan het grote succes van de eerste tweede edities. We kunnen het u nu al op een blaadje geven: Wielerjaar 2008 zal opnieuw stof genoeg opleveren, in alle betekenissen van het woord! Een groot scherm waarbij de opmerkelijkste beelden van het afgelopen wielerjaar nog aan kracht winnen, begeleid met muziek van Les Supappes en ondersteund door boeiende commentaren en indrukken van Karl. Passie, folklore, historiek, romantiek, triomf en tragedie. Een theatervoorstelling voor wie van wielrennen houdt en voor wie er een hekel aan heeft! - www.supappes.be

JEUGD Aankondiging De jeugdraad van Pepingen en de KWB-afdeling Beert-Bellingen organiseren op vrijdag 14 november 2008 om 19.00 uur in het ontmoetingscentrum Ter Loo te Bellingen. Een griezelwandeling. Een wandeling van ± 3 km met onderweg griezelverhalen voor kinderen of een wandeling van ± 9 km met onderweg alleen maar soep en..…?? Achteraf gratis pannenkoeken, koffie en chocomelk Deelname in de onkosten : Volwassene (+ 12 jaar): € 3,00, Kinderen (- 12 jaar): € 2,00 Inschrijven (aanbevolen) : - Eddy Cammaerts – 02 360 22 34 – eddy.cammaerts@telenet.be - Maya Van Holder – 02 383 14 38 – maya.vanholder@pepingen.be

30

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Sportdag hockey en kegelen. Niet voor iedereen altijd even gemakkelijk, maar de begeleidsters stonden hen met raad en daad bij. Tot slot werden ook allerlei spelletjes op het springkasteel uitgeprobeerd. Ondanks enkele regendruppels, leefden de 6-12 jarigen zich op de speelweide van Elingen helemaal uit: atletische baseball à la Hollandaise, ultimate frisbee, rugby, trefbal, trampoline… Geen sport was hen te veel, iedereen ging er 200% voor! ’t Clubke, de jeugd- en sportdienst van Pepingen

Na een kop warme chocolademelk, verzamelde

organiseerden op woensdag 26 maart 2008 voor de

iedereen in de parochiezaal voor ons groot slotspel:

tweede maal samen een sportdag op en rond de

bumball. Als je dacht dat je een bal alleen met je

speelweide in Elingen. Een 30-tal sportievelingen

handen kon pakken, dan heb je het goed mis. Wij

tussen 3 en 12 jaar schreven zich vol goede moed in.

pakken een bal met onze buik, of met onze…poep! Een plakker van velcro zorgt er voor dat de bal op die plaats

We zijn de dag gestart met een stevig en gezond ontbijt:

blijft hangen. Dat zorgde soms wel voor zeer grappige

boterhammen met beleg, ontbijtgranen, fruitsap, melk,

taferelen!

yoghurt, … voor ieder wat wils ! Om alle spieren eerst los te gooien, leerde de leiding van ’t Clubke ons een actieve ochtenddans aan. En naar voor, en naar achteren, en zwieren met die armen, … De armen en benen waren in ieder geval al goed opgewarmd. Tijd om te beginnen sporten ! De kleuters experimenteerden in de parochiezaal van Elingen met het reuzebasketdoel, de hoelahoep, de grote parachute, de reuzebal, en ze speelden ook

Het ei van de paashaas de trampoline en het hindernissenspringkasteel. De Paashaas zag dat het goed was en iedereen mocht op zoek naar de paaseitjes, die hij over de hele speelweide verstopt had. Na een drankje kreeg iedereen een zakje met enkele paaseitjes mee naar huis. Mmm, dat was smullen!

Op woensdag 2 april 2008 kwam de Paashaas naar Bogaarden afgezakt met heel veel chocoladen eitjes. Een 35-tal kinderen, waaronder ook De Kinderschuur, zakten af naar de speelweide om die Paashaas te komen zoeken. Maar eerst moesten de paaseitjes natuurlijk verdiend worden: de kleuters kleurden een mooie paasklok in, de grootsten speelden een variatie op baseball en maakten gekke sprongen op

Gemeentelijk infoblad • november 2008

31


V T rije

ijd

Animatiedagen tijdens de zomer 2008 Begin juli zag het weer er niet

en de trampoline werden gebruikt om een snoepjesspel

al te goed uit, maar op het einde

à la Jeroen te spelen. En als vieruurtje aten we…

van de eerste vakantiemaand

snoepjes! Mmm, lekker!

liet de zon zich van haar beste kant zien… Op 24 en 31 juli

Op 19 augustus kwamen de kinderen van De

werd de speelweide in Beert

Kinderschuur met de bus naar de speelweide van

omgetoverd tot een speel- en

Elingen om er allerlei sportspelletjes te spelen, o.a.

zwemparadijs voor de kinderen

catchbal, hockey met een grote bal,... De allerkleinsten

van De Schavuit. Plonzen in het

experimenteerden o.a. met de hoepels en het grote

zwembad, de animatoren nat

hindernissenspringkasteel.

maken met de waterpistooltjes, glijden op de glijbaan, daarna

Op de laatste animatiedag van 28 augustus in

een beetje zonnen en genieten

Bogaarden werd er vooral veel gelopen: tijdens

van een lekker ijsje… meer

catchbal, onder de reuzeparachute, loopwedstrijd rond

moest dat niet zijn!

het springkasteel, hockey…

Op 5 en 19 augustus was

Alle vieruurtjes en drankjes tijdens de animatiedagen

het spelen geblazen op de

werden aangeboden door jeugdraad Pepingen.

speelweide in Elingen. Op 5 augustus kozen we voor het thema ‘snoep’, wat bij de kinderen van ’t Clubke wel erg goed in de ‘smaak’ viel. De grote plastiek werd uitgerold om er glibberspelletjes met snoepjes en bloem te spelen. Ook het grote hindernissenspringkasteel

Affichecampagne tegen drugs en alcohol

Gitaar lessen !!! Wil je graag leren gitaar spelen, dan kan dit ... KABAAL start met het geven van gitaar lessen.

Misschien heb je ze al gezien… de affiches of

We komen ongeveer een keer per maand samen in

bierkaartjes van de campagne tegen drugs en

Pepingen en op een losse en speelse manier leren

alcohol?

we jou de beginselen van gitaar akkoorden zodat je

Met deze affichecampagne in de jeugdcafés

daarna zelf kan spelen.

en de jeugdhuizen willen de gemeenten in het Pajottenland werk maken van het voorkomen van

Moeilijk denk je? Helemaal niet ... Je hoeft hiervoor

alcohol- en drugsproblemen bij jongeren. Joke De

GEEN voorafgaande kennis te hebben van muziek of

Mil, de intergemeentelijke preventiewerker voor

klassieke notenleer ...

alcohol en drugs, werkte daartoe een campagne uit, bestaande uit 1) affiches rond de thema’s

Ben je 15 jaar of ouder en heb je interesse ? Geef

verdovende, stimulerende en hallucinogene

dan een seintje aan Maya ... Wij contacteren je

middelen en rond het gebruik van middelen in

daarna voor de praktische details.

het toilet, en 2) bierviltjes die verwijzen naar de informatieaffiches.

32

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Wat jij moet weten over het Pepings JeugdBeleidsPlan 2008-2010… Zal er een speeltuin in Pepingen komen?

Ah bon, en welke acties zijn dat bijvoorbeeld?

in Pepingen? Zullen er meer activiteiten voor

worden dat alle nieuwtjes van jeugd, sport, bibliotheek en cultuur bundelt

Krijgen kinderen en jongeren meer inspraak • alle Pepingse jeugdverenigingen en

• de jeugdpagina’s op de gemeentelijke website

jongeren georganiseerd worden? Hoe zit het

speelpleinwerking De Schavuit krijgen

worden in een nieuw kleedje gestoken,

met de KOE-PONGS?

centjes voor hun werking zodat ze jullie een

aangepast aan de leefwereld van kinderen en

aangename tijd kunnen bezorgen De gemeente Pepingen heeft een jeugdbeleidsplan (JBP) 2008-2010 opgemaakt. Een

• er zal een speelterrein in het centrum van

jongeren • je zal kunnen intekenen op een e-nieuwsbrief

Pepingen aangelegd worden zodat jullie er

die je regelmatig op de hoogte houdt van

groep van enthousiaste jongeren hebben hun

kunnen ravotten wanneer jullie dat willen

belangrijke en interessante weetjes en/of

knappe koppen bij elkaar gestoken om er een

• we zoeken ook nieuwe speelweiden in Beert,

duidelijk en degelijk plan van te maken. Dit zou hen nooit gelukt zijn zonder de mening te

Bellingen en Heikruis • je zal de KOE-PONGS niet alleen bij

vragen van alle Pepingse kinderen, jongeren en

jeugdverenigingen en speelpleinwerking De

jeugdverenigingen. Een dikke DANK U WEL aan

Schavuit kunnen inruilen, maar ook in alle

al degenen die de enquête van het JBP hebben

Pepingse sport- en cultuurverenigingen

ingevuld ! De antwoorden die jullie in deze

• bovendien worden de leeftijdsgrenzen van

activiteiten • je kan nog steeds een subsidie van max. € 40 krijgen als je een cursus animator gevolgd hebt • de uitleendiensten van jeugd, cultuur en sport worden gegroepeerd in 1 uitleendienst • intergemeentelijke samenwerking tussen

enquêtes gaven, werden zeker en vast verwerkt

de KOE-PONGS uitgebreid van 2 tot 25 jaar

Herne, Pepingen en Bever wordt verder

in het plan.

(vroeger 5 tot 25 jaar)

uitgebreid op gebied van intergemeentelijke

• alle tieners en jongeren zullen zich kunnen

uitleendienst en voor het eerst ook

Allemaal goed en wel, maar een jeugd-

uitleven tijdens een jaarlijkse tiener- en

intergemeentelijke vormingen omtrent

beleidsplan, wazzda jong? Wat heb ik daar

jongerendag (stuur je ideeën naar de

verschillende thema’s (fuiven, EHBO,…)

nu mee te maken? In dit JBP vind je 19 doelstellingen en maar liefst 140 acties die de gemeente Pepingen zal realiseren/organiseren voor alle kinderen en jongeren van 2008 tot 2010.

jeugddienst !) • een kinder(gemeente)raad zal worden

Pff, is da echt alles?

opgericht waar alle kinderen eens echt hun

Alle 19 doelstellingen en 140 acties kan je stuk

gedacht kunnen komen zeggen

voor stuk lezen op www.pepingen.be (diensten

• er zal een apart vrijetijdsblad uitgegeven

– jeugddienst) Veel leesgenot!

Bos van Kom op tegen Kanker in Gooik ! Op zondag 16 maart 2008 werd een bos van Kom op tegen Kanker geplant in Gooik op de Kesterheide. Verschillende jeugdverenigingen uit Pepingen hebben maar liefst 262 boompjes verkocht, goed voor een opbrengst van € 1.834. Dat levert een eigen perceel op in het KOTK-bos die de naam van ‘Jeugdraad Pepingen’ draagt. Ga dat zien, ga dat zien !

Patsy Van Der Meren (alias Marie uit ‘Thuis’) en niemand minder dan Willy Somers hielpen een handje mee om de boompjes te planten.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

33


V T rije

ijd

Open Straat Dag Ook dit jaar zorgde de jeugdraad voor heel wat coole randanimatie tijdens de Open Straat Dag. Op het verkeersvrij gemeenteplein konden de durvers zich wagen aan een heuse klimmuur met deathride! Zij die liever op de grond bleven, konden kennismaken met ofwel boogschieten georganiseerd door de Lustige Wippers, ofwel het superleuke gekke fietsenparcours of het behendigheidsparcours van de politie, ofwel de oude volksspelen. Voor het jong volkje was er ook nog een springkasteel, straattekenen, reuzebasketdoel, hoelahoepen, kindergrime en een driewielerparcours. En zoals ieder jaar werd opnieuw een ballonwedstrijd georganiseerd. De winnares van vorig jaar, de 8-jarige Elisa Leemans uit Beert, kreeg haar prijs (2 filmtickets) onder een stralende zon op het gemeenteplein overhandigd. Nogmaals proficiat vanwege jeugdraad Pepingen!

Een herinnering aan de Roefeldag op 21 juni 2008 De 13de Roefeldag heeft geschiedenis geschreven. Nog nooit mochten we zoveel kinderen ontvangen! Maar liefst 251 Roefelaars schreven zich in, en 51 begeleiders, 66 zelfstandigen en een 25-tal helpers stonden klaar om van de Roefeldag een onvergetelijk avontuur te maken. In de loods van de familie D’Haemer was het druk, maar zeer gezellig! Een dikke DANK JE WEL aan iedereen die een bijdrage leverde aan de 13de Roefeldag!

34

Gemeentelijk infoblad • november 2008


V T rije

ijd

Vrijwilligers: wie zijn ze, wat doen ze? Wist je dat 1 op 5

eens een handje te komen toesteken op een activiteit:

Vlamingen ooit wel eens

een kookouder op kamp van de jeugdvereniging, een

aan vrijwilligerswerk

ouder die komt helpen op het eetfestijn van de lokale

doet? Dit zijn mensen

voetbalploeg, …

die anderen onbetaald

En nu bestaat er zoiets als de nieuwe vrijwilligerswet,

Meer informatie

en uit vrije wil helpen. Verenigingen bijvoorbeeld zullen

die alle verenigingen verplicht moeten toepassen.

Wens je ook meer informatie

zeker en vast al vrijwilligers gevraagd hebben om

Aangezien sommige verenigingen niet precies wisten

over deze nieuwe vrijwilligers-

wat dit voor hen allemaal inhield, organiseerde de

wet, zie www.vrijwilligersweb.be

gemeente een informatieavond rond deze nieuwe

of vraag een kopie van de slides

wet. Een medewerker van het Vlaams Steunpunt

van de informatieavond op bij de

Vrijwilligerswerk gaf een uiteenzetting op maandag 14

jeugddienst.

april 2008 in CC Heikruis.

Week van de Zachte Weggebruiker in de Pepingse basisscholen Wist je dat...

Van 5 tot 9 mei 2008 organiseerde de gemeente de Week van de Zachte Weggebruiker i.s.m.

… fietsers in plaats van de gebruikelijke vaste

de basisscholen van Pepingen-Heikruis en Bellingen. In samenspraak met de directie en

lichten ook knipperlichten mogen gebruiken om

leerkrachten werden voor de leerlingen van het basisonderwijs een aantal activiteiten op

zich zichtbaar te maken in het verkeer. Het licht

poten gezet, in het teken van verkeer en mobiliteit: startschot aan de schoolpoort, Mobibuzz

mag voortaan dus knipperen én de fietser heeft

en fietsvaardigheidsparcours op het gemeenteplein, fietscontrole en fietsgravering bij

zelf de keuze waar hij het licht op bevestigt: op

de politie, boottocht vanuit Halle, bezoek aan het station van Halle, schoolactie ‘veilig en

de fiets, zijn lichaam, kledij of rugzak. Het is dus

milieuvriendelijk naar school’, en een autoluwe schooldag in Bellingen.

ook niet langer verplicht om overdag een vast op de fiets gemonteerd licht te hebben. Meer info op www.wegcode.be … er 251 Roefelaars, 51 begeleiders en 66 zelfstandigen hebben deelgenomen aan de 13e Roefeldag op 21 juni 2008 … de Pepingse jeugddienst nu een logo heeft

… je het jeugdbeleidsplan 2008-2010 kan raadplegen via www.pepingen.be … er een speelweide in Bellingen zal ingericht worden … ’t Clubke 15 jaar bestaat … Chiro Karreveld 35 jaar bestaat … de Reinaertvrienden 45 jaar bestaan … er 841 deelnemers waren voor het wereldrecord Twister van Chiro Karreveld

Gemeentelijk infoblad • november 2008

35


A

ctiviteitenkalender

Uitstap KETNET 6 augustus 2008 Op 6 augustus

wrapper Melvin, en de speciale gast van de aflevering

trokken maar

was Guillaume Devos !

liefst 80 kinderen

Het werd een wervelende show waarbij 9 kinderen uit

tussen 8 en 12

het publiek plaats mochten nemen op de pretroulette.

jaar uit Pepingen,

Het lot bepaalde dat enkele kinderen mochten

Herne, Gooik en

deelnemen aan verschillende spelletjes, en sommigen

Bever naar de

mochten zelfs leuke prijzen mee naar huis nemen,

KETNET-studio

zoals gezelschapspelletjes, strips, enz.

te Brussel. Alle kinderen werden er uitgenodigd om

36

de opnames van het nieuwe show-spelprogramma

Wil je graag het resultaat van deze opname zien?

‘De Pretroulette’ bij te wonen. Presentator van dienst

Kijk dan op maandag 27 oktober om 18.35 uur

was Kobe Van Herwegen, geassisteerd door collega-

naar KETNET !

Gemeentelijk infoblad • november 2008


K

inderopvang

Kinderschuurnieuws Alle thema’s van de voorbije zomervakantie op een rijtje: “De egyptische schuur” van 30 juni tot 4 juli

GEZOCHT

De eerste week vertoefden we in de verre wereld van

Begeleid(st)er voor 6u in de

Egypte. Een greep uit het programma: we leerden

naschoolse opvang op school

hiërogliefen tekenen, bouwden piramides, werden

• Iemand met een

omgetoverd tot mummie, knutselden de kroon en de staf

pedagogische opleiding of

van een farao,…

met voldoende ervaring in de omgang met kinderen. • De opvang gaat door op de achtergrond djembee geluiden weerklonken, ontdekten

maandag, dinsdag en

we een aantal geheimen van de Afrikaanse cultuur. Op het

donderdag telkens van 16u

programma stonden: Afrikaanse maskers, juwelen met

tot 18u in school Harten

raffia en kleurrijke kralen, Afrikaanse muziekinstrumenten,

Troef te Pepingen.

energieke dans, Afrikaanse klederdracht met felle kleuren

• Het is opvang voor de

in eenvoudige motieven, …

kinderen van de lagere school.

“Reptielen” van 7 tot 11 juli

“Superhelden” van 25 tot 29 augustus

Tijdens de tweede week van de vakantie waren alle ogen

We toonden samen met The Incredibles al onze

en neem contact op met

op de wereld van de reptielen gericht. We maakten kennis

superkrachten tijdens deze spannende laatste

De Kinderschuur!

met allerhande reptielen: van groene tot gele beestjes,

vakantieweek. We sprongen van het ene gebouw naar het

met schubben en zonder schubben, met poten en zonder

andere met Spiderman. Daarna namen we een basis aan

poten, van grote tot kleine, van kruipende tot zwemmende

vlieglessen bij Superman geholpen door Superwoman. Zo

reptielen,…

konden we mee op zwier in de razend snelle Batmobiel, om

• Interesse? Aarzel niet

net op tijd te zijn voor een date met Mega Mindy of was het

“Spelletjesweek” van 14 tot 18 juli

nu Catwoman.

Een week vol spelplezier. We leerden een aantal spannende nieuwe spelen: Beesten in de tas, Belleman, Letterbal,… Maar ook de gekende bewegingsspelletjes kwamen aan bod, weliswaar in een nieuw kleedje gestoken: verstoppertje, tikkertje, schaar-steen-papier, schipper mag ik over varen, zak doek leggen,… Daarnaast hebben we ons

Sluitingsdagen

eigen gezelschapsspel ontworpen, met grappige pionnen

KINDERSCHUUR

en een origineel speelbord.

11.11.2008 • 25.12.2008

Sinterklaasfeest

26.12.2008 • 01.01.2009

“Onderwaterland” van 11 tot 15 augustus

Joepie, het is bijna zover!

02.01.2009

Deze week stapten we mee in een onderzeeër op zoek naar

De Sint komt speciaal voor “De Kinderschuur” een

het veelbesproken “Onderwaterland” van koning Neptunus.

bezoekje brengen.

PINOKKIO

Diep in de zee bewonderden we tussen de prachtige

- Wanneer: woensdag 03/12/2008 van 11u30-18u

10.11.2008 • 11.11.2008

koraalriffen een zanderig dorp met heel wat verschillende

- Waar:

zaal “De Nieuwe Kring”: Kareelstraat 3B te

25.12.2008 • 26.12.2008

Bellingen

01.01.2009 • 02.01.2009

dieren: zeepaardjes, dolfijnen, zeesterren, inktvissen, haaien, walvissen, schildpadden, …

- Wat:

activiteiten voor groot en klein rond het Sinterklaasgebeuren en natuurlijk ook

“De Kinderschuur in een Afrikaans kleedje” van 18 tot 22 augustus Omdat Afrika net iets te ver was voor De Kinderschuur, brachten we een beetje Afrika naar de schuur. Terwijl op

Gemeentelijk infoblad • november 2008

het bezoek van Sinterklaas en Zwarte Piet. - Kostprijs: prijs van de opvang aan de goedgekeurde tarieven Vooraf inschrijven in “De Kinderschuur”

De Kinderschuur Annelies Pasteleurs 02 356 96 92 kinderschuur@pepingen.be

37


W

elzijn

Blijf uit de greep van griep Griepcampagne oogst succes bij mensen met diabetes onder de 65 jaar! Vorig jaar riep het Vlaamse Griepplatform mensen

te laten vaccineren. Veel 65 plussers die zich gezond

met diabetes jonger dan 65 jaar op om zich te laten

en fit voelen denken nogal eens dat griepvaccinatie

vaccineren tegen griep. Dat was nodig, want amper

voor hen niet nodig is. Niets is minder waar. Omdat

één derde van hen krijgt jaarlijks een griepvaccin.

de natuurlijke weerstand afneemt met de leeftijd is

De oproep viel in goede aarde. In 2007 werden 5.300

bescherming tegen influenza, door vaccinatie, voor

meer griepvaccins aan mensen met diabetes onder de

iedereen ouder dan 65 jaar belangrijk.”

65 jaar toegediend. Dat is een stijging met 17%.

Feiten over griepvaccinatie Het Vlaams Griepplatform blijft de volgende twee

Bij heel wat mensen, die zich niet laten vaccineren,

jaar mensen met diabetes in het vizier houden. “We

leven misvattingen over griepvaccinatie. Het is

streven naar een toename met één derde van het aantal

onmogelijk dat het vaccin griep uitlokt. Toch is dat

griepvaccinaties bij mensen met diabetes onder de 65

een veel gehoorde uitspraak. Het griepvaccin bevat

jaar” zegt Dr Baeten, die het Vlaams Griepplatform

geen levend influenzavirus en kan dus geen griep

coördineert. “Uiteindelijk zouden zoveel mogelijk

veroorzaken.

diabetici een griepvaccin moeten krijgen, want griep

Het griepvaccin werkt alleen tegen de “echte” griep,

lokt ook bij jonge gezonde mensen met diabetes

veroorzaakt door het influenzavirus. Het heeft helemaal

verwikkelingen uit waarvoor hospitalisatie nodig is. Een

geen invloed op het al dan niet krijgen van een gewone

jaarlijkse griepvaccinatie biedt hen de beste garantie

verkoudheid of een bronchitis. Dat mag u er niet

om het griepseizoen zonder kleerscheuren door te

van verwachten. Het vaccin is veilig en heeft weinig

komen.”

bijwerkingen. Allergische reacties komen zelden voor. Soms treedt rond de inspuitplaats wat roodheid,

Griepvaccinatie ook voor u belangrijk?

zwelling of pijn op, maar die ongemakken verdwijnen

Het is niet omdat het Vlaams Griepplatform zich nu

na enkele dagen.

op mensen met diabetes richt dat ze andere mensen Meer info

vergeten. In oktober en november is het voor iedereen

Behoor je tot de doelgroep, speel dan op zeker en haal

www.griepvaccinatie.be of

met een ziekte van longen, hart, lever of nieren en

in oktober of november uw griepvaccin.

bij uw huisarts en apotheker

voor alle 65 plussers erg nuttig om zich tegen griep

Blijf uit de greep van griep.

Jaarthema 11.11.11 – 2008: Waardig Waardig werk, met een waardig inkomen, biedt

met minder regelgeving’ zet werknemers tegen

Onze partner dit jaar: thailand

mensen kans om bestaanszekerheid uit te bouwen,

elkaar op. Met een sociale dumping tot gevolg.

Ligt centraal in Zuid-Oost Azië en grenst aan

om een systeem van sociale bescherming te hebben

Myanmar(vroeger Birma), Laos, Cambodja, Maleisië,

en te voldoen aan basisbehoeften zoals gezondheid

Op lange termijn zijn werknemers uit Zuid en Noord

aan de Andamanse zee en de golf van Thailand.

en onderwijs. Kortom, arbeid maakt dat mensen

echter geen concurrenten maar bondgenoten. De

Inwoners: 64 miljoen. Actieve bevolking:

hun lot in eigen handen kunnen nemen.

versterking van de solidariteit tussen werknemers

37 miljoen waarvan 43% in de landbouw .

wereldwijd is dus meer dan nodig. Sociale dumping

Godsdienst: grote meerderheid: Boeddhistisch.

Maar op heel wat plaatsen in de wereld merken we

kan gestopt worden als onder andere regeringen

Oppervlakte: ongeveer zo groot als Frankrijk. Taal:

een toenemende onzekere (werk)situatie van de

hun rol spelen op de arbeidsmarkt. De Noord-

Thai. Thai betekent ”vrij”. Economie: landbouw:

bevolking. Vele werknemers hebben geen enkele

Zuidbeweging wil deze neerwaartse spiraal stoppen.

belangrijkste exporteur van rijst= 8,9% van het

vorm van contract. Arbeidsomstandigheden en het

Zorgen voor waardig werk met een waardig inkomen

BBP, toerisme: 6%, andere sectoren zijn: textiel en

loonpeil gaan achteruit, lange arbeidstijden. Een

is noodzakelijk om de Millenniumdoelstellingen te

kleding, cement, elektronica en autoassemblage.

wereldwijde concurrentiewedloop voor ‘goedkoper

halen. De tijd loopt!

Regeringsvorm: grondwettelijk koninkrijk.

38

Gemeentelijk infoblad • november 2008


W

elzijn

Landelijke thuiszorg Ook onze eigen kraamploeg is gestart in het Pajottenland. Onze kraamverzorgenden staan dagelijks paraat, gepakt met hun babyweegschaal, draagdoek, informatie over pasgeborene ,e. d. om de jonge gezinnen in de eerste weken bij te staan.

Het najaarprogramma gaat van start. Er is voor elk wat wils: • Inforeeks: Van Bolle Buik tot Kleine Spruit: start 6/11/08 • zwangerschaps- en babyyoga (NIEUW!): start 13/10 • babymassage: start 13/11 • rollebollen met je peuter en kleuter De deuren van het “Huis van het Kind” zijn officieel

• postnatale gym in Groep

geopend. De eerste bolle buikjes en kleine spruiten Zoals verwacht (en gehoopt), kende de babymassage

En ook … Thema-avonden rond opvoeden:

een groot succes. Maar liefst 9 baby’s lieten

• Meehelpen opvoeden van je kleinkinderen door

zijn reeds een kijkje komen nemen.

Meer info

zich uitgebreid verwennen. En zelfs de peuters

Marijke Bisschop:

Huis van het Kind

werden eens goed onder handen genomen. Ook de

Dinsdag 18 november 08, van 19u tot 21u in de

Vollezelestraat 2a

avondsessie rond arbeid en bevalling lokte enkele

cultuurschuur De Cam

1755 Oetingen

toekomstige ouders.

• Opvoeden in nieuw samengestelde gezinnen door

054 32 39 53,

Het Huis van het Kind wil ook een wegwijzer zijn voor

Ann Lust

kraamzorgpajottenland@

jonge ouders. En de eerste hulpvragen beginnen ons

Dinsdag 10 februari 08, van 19u tot 21u in Het Huis

kvlv.be

van het Kind Oetingen

Het volledige programma

te bereiken: vragen omtrent kinderopvang, EHBO bij jonge kinderen, problemen met borstvoeding, voedingsproblemen bij peuters, osteopathie,…

• Neen, ik wil niet. De peuterpuberteit: voorjaar 2009

is te bekijken op www.landelijkethuiszorg.be

Werk Hoofdstad: Bangkok. Munteenheid : Baht.

goede compensaties afgedwongen.

Je gift is echt nodig om duizenden een kans te

100 Baht is ± 2€.

Samen met de coalitie van progressieve vakbonden

geven op een menswaardiger bestaan. Je kan giften

zijn zij ook zeer begaan met de problematiek van

storten op het ing-rekeningnummer 375-1030096-35

Onze partnerorganisatie: thai labour campaign

veel migranten uit de buurlanden. Ze wijzen in

van het comité Pepingen, of je stort op het algemeen

mediacampagnes op de zware uitbuiting waarvan

nummer van 11-11-11: 000-0000011-11. Fiscale

Thai Labour Campaign is een kleine ngo die in

de migranten het slachtoffer zijn. Thai Labour

attesten worden afgeleverd voor giften vanaf 30€.

acht jaar tijd een indrukwekkend palmares heeft

Campaign ondersteunt de coalitie met onderzoek

opgebouwd. Hun doel is om de Thaise arbeiders

en analyse, ze maakt educatief materiaal aan en

te helpen opkomen voor waardig werk, met een

zorgt voor de nodige coördinatie. Ze wil tenslotte

leefbaar inkomen en in fatsoenlijke omstandigheden.

ook de mechanismen van de macro-economie

De organisatie staat arbeiders bij die omwille van

onderzoeken en met de vakbonden een strategie

vakbondsacties in de problemen komen. In heel

bepalen. Thai Labour Campagn is een partner van

wat gevallen kon een ontslag ongedaan gemaakt of

Oxfam Solidariteit.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

39


O

CMW

Woonwinkel pajottenland informeert: Energiepremies voor niet-belastingbetalers. Sinds een aantal jaren bestaat er de mogelijkheid om

Het totale bedrag van de premie wordt evenals het

na het uitvoeren van een aantal energiebesparende

fiscaal voordeel geplafonneerd tot 2650Ð per aanvrager

maatregelen in je woning (o.a. bij het laten plaatsen van

in 2008. Concreet kan men dus voor werken die

hoogrendementsbeglazing, van een condensatieketel,

uitgevoerd werden vanaf januari 2008 én die passen

van zonnepanelen, van dakisolatie,…) een gedeelte van

binnen de regels, deze premie aanvragen. U moet

de facturen in te brengen bij je belastingsaangifte. Tot

wél telkens over geldige facturen beschikken om

op heden was deze maatregel enkel van toepassing voor

een aanvraag te kunnen indienen. De premie kan

burgers die effectief belastingen betalen en dus niet

aangevraagd worden bij het Vlaams Energieagentschap

voor wie geen of onvoldoende belastingen betaalt.

(www.energiesparen.be).

Om deze fiscale ongelijkheid weg te werken, stelt

Wie vragen heeft over deze (of andere) premies,

Vlaams minister van Energie, Hilde Crevits vanaf dit jaar

kan echter ook nog steeds terecht bij Woonwinkel

een bedrag ter beschikking uit het Vlaams Energiefonds.

Pajottenland. Wij beantwoorden uw vragen, kunnen U de aanvraagformulieren bezorgen én helpen zelfs indien

Sinds juni 2008 kunnen dus ook burgers die geen of

nodig om de documenten in te vullen!

weinig belastingen betalen, aanspraak maken op een

Je kan ons elke week op donderdag van 10u tot 11u

premie en dit voor drie energiebesparende maatregelen:

vinden in het OCMW van Pepingen, of als je daar

1. Plaatsing van dakisolatie in de woning;

moeilijk geraakt, kan je ons telefonisch bereiken op

2. Plaatsen van hoogrendementsbeglazing ter

054 34 32 62. Wij maken graag een afspraak, eventueel

vervanging van enkel glas; 3. Plaatsen van een condensatieketel ter vervanging

bij jou thuis. Onze dienstverlening is nog steeds vrijblijvend én gratis!

van een bestaand verwarmingssysteem.

Nieuw: Premie voor onthaalouders en mini-crèches Zoals bekend is er in Pepingen al jaren een tekort aan

Om alle onthaalouders en mini-crèches in Pepingen

plaatsen in de kinderopvang en daarom is het OCMW

te steunen heeft de OCMW-raad in haar zitting van

enkele jaren geleden gestart met een mini-crèche. Dit

maandag 20 oktober 2008 beslist om volgende premies

werd een succes want de 14 plaatsen waren in een

toe te kennen:

minimum van tijd bezet!

• een starterspremie van 250 euro • een jaarlijkse verwarmingspremie van 250 euro

Maar nu is het tijd om alle onthaalouders en/of privé

• een jaarlijkse speelgoedpremie van 100 euro voor

mini-crèches eens in de schijnwerpers te plaatsen! Zij

mini-crèches en een tweejaarlijkse premie van 100

zorgen al jaren in stilte voor de opvoeding en opvang

euro voor onthaalouders.

Meer info en het

van onze kinderen, maar kregen hiervoor niet vaak de

premiereglement kan u

waardering die ze verdienen. Tegelijkertijd willen we

Iedereen die wil starten of die reeds jaren kinderopvang

opvragen bij

nieuwe initiatieven aanmoedigen om de stap te zetten

verzorgt, heeft vanaf 1 januari 2009 recht op deze

OCMW

en te starten als onthaalouder.

premies.

Kerkstraat 2

Op dit ogenblik zijn er vier onthaalouders (erkend

1670 Pepingen

door Kind & Gezin en aangesloten bij de Landelijke

02 356 32 24

Kinderopvang) actief in Pepingen en hopelijk komen er

info@ocmw.pepingen.be

snel nog opvanginitiatieven bij.

40

Gemeentelijk infoblad • november 2008


O

cmw

Sociaal verwarmingsfonds De voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van deze tussenkomst Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een propaangastank, niet in flessen). Voor het Sociaal Verwarmingsfonds tussenkomt moet de verkoopprijs van de brandstof hoger zijn of gelijk aan 0,56 €/liter (BTW inbegrepen). Zolang de prijs lager is dan 0,56 €/liter, komt het fonds dus niet tussen. Opgelet, de regeling geldt enkel tijdens de verwarmingsperiode, dat wil zeggen voor huisbrandolie die werd geleverd tussen 1 september 2008 tot 30 april 2009.

Wie kan een beroep doen op deze financiële tussenkomst ? • Personen met recht op een verhoogde verzekerings-tegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering (categorie 1) . Tevens is vereist dat het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen van deze gerechtigden, niet hoger is dan € 14.624,70, verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten laste. • Personen met een laag inkomen, genoemd ‘categorie 2’: het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan € 14.624,70, verhoogd met € 2.707,42 per persoon ten laste. Voor de berekening van dat inkomen wordt rekening gehouden met het kadastraal

Hoeveel bedraagt de toelage ?

inkomen (x3) van andere woningen dan de

De toelage hangt af van de gefactureerde prijs van

gezinswoning.

de brandstof, het soort brandstof en de categorie

• Personen met schuldoverlast (categorie 3) :

waartoe U behoort.

personen met een schuldbemiddeling in het kader van de wet op het consumentenkrediet

Het Fonds komt tussen voor maximum

of een collectieve schuldenregeling en die de

1500 liter per huishouden. Voor personen

verwarmings-factuur niet kunnen betalen.

die zich verwarmen met stookolie of

• Gezinnen met een bescheiden inkomen

verwarmingspetroleum (ook genoemd

(categorie 4) : het jaarlijks netto belastbaar

lamppetroleum) gekocht aan de pomp, is een

inkomen is lager of gelijk aan €23.705,66.

forfaitaire toelage voorzien van 150 euro.

Gemeentelijk infoblad • november 2008

41


O

cmw Hoe vraagt u de toelage aan ?

Indien u behoort tot categorie 1 :

Binnen de 60 dagen na de levering moet u bij het

• uw identiteitskaart,

OCMW van uw gemeente uw aanvraag indienen.

• uw SIS-kaart, • het bewijs van het gezinsinkomen (het meest

Het OCMW zal nagaan:

recente aanslagbiljet, de meest recente

• of u wel degelijk behoort tot één van de

loonfiche, het meest recente attest van een

categorieën van de doelgroep ,

ontvangen sociale uitkering, …).

• of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen, • of de prijs die op de factuur is vermeld, inderdaad de drempelwaarde voor een tussenkomst bereikt heeft, • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het

Indien u behoort tot categorie 2 : • uw identiteitskaart, • het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …).

adres waar u gewoonlijk verblijft, Indien u behoort tot categorie 3 :

Het ocmw zal u volgende documenten vragen:

• uw identiteitskaart • de beslissing van toelaatbaarheid van de

• In ieder geval de leveringsfactuur. Indien u in

collectieve schuldenregeling of een attest van

een gebouw met meerdere appartementen

de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en

Indien u behoort tot categorie 4 :

Meer info

een attest met vermelding van het aantal

• uw identiteitskaart,

• bij het OCMW – Sociale

appartementen waarop de factuur betrekking

• het bewijs van het gezinsinkomen (het meest

dienst – 02 356 32 24

heeft.

recente aanslagbiljet, de meest recente

• www.verwarmingsfonds.be

loonfiche, het meest recente attest van een

•gratis nummer 0800/90 929

ontvangen sociale uitkering, …).

Strijkwinkel Pajottenland bijvoorbeeld een avondpermanentie, werd wel gevraagd. Belangrijker is dat 87% van de klanten tevreden tot

Openingsuren: Ma: 15u00 - 18u45

zeer tevreden is over de kwaliteit van het strijkwerk en

Di-Woe: 8u00 - 12u00

ook de klantvriendelijkheid van het personeel wordt

Do: 15u00 - 18u45

ten zeerste gewaardeerd met een topscore van 95%

Vr: 8u00 - 12u00

tevreden tot zeer tevreden klanten.

Za: 9u00 - 12u00 Minpunt zijn echter de lange wachttijden en het reserveringssysteem van het strijkgoed. De klanten geven zelf als redelijke termijn 3 tot 5 dagen wachttijd De strijkwinkel wou, na 3 jaar strijken en vouwen, wel

aan. Het verminderen van deze wachttijden door, bv. het

eens weten wat de klanten ervan dachten.

aanwerven van extra personeel, is dus een belangrijke prioriteit.

Een tevredenheidsenquête kon dus niet uitblijven. Wat Strijkwinkel Pajottenland

zijn de resultaten ?

Uit de rondvraag blijkt ook dat de nevenactiviteiten zoals

Edingsesteenweg 241b

De meerderheid van de klanten (tussen de 72% en 90%)

retouches en droogkuis nog onvoldoende gekend zijn bij

1750 Gooik

is tevreden tot zeer tevreden over de openingsuren,

de klanten.

strijkwinkel.pajottenland@

parkeermogelijkheden en inrichting van de Strijkwinkel.

skynet.be

Een lichte uitbreiding van de openingsuren, met

42

Gemeentelijk infoblad • november 2008


N

uttige info

Nuttige info Gemeentehuis

zaterdag, zondag en feestdagen : 9.00u tot 19.00u

Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen

Buiten de diensturen : wordt uw oproep automatisch

T: 02 356 58 84 – F: 02 356 11 50

doorgeschakeld naar het provinciaal CIC

Openingsuren : maandag : 8.30u tot 12u en 16.30u tot 19u

(communicatie- en informatiecentrum) te Leuven.

Dinsdag, donderdag, vrijdag : 8.30u tot 12u

Dringende oproepen : noodnummer 101

woensdag : 8.30u tot 12u en 13.30u tot 16u

Gemeentelijke loods Politiepost Pepingen

Hoesnaek 17 – 1670 Pepingen - T: 02 356 24 88

Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen

Openingsuren : elke morgen van 8.00u tot 8.30u

T: 02 356 74 23 - F: 02.361.72.94 Email : politie.pajottenland@skynet.be

Plaatselijke Openbare Bibliotheek Pepingen

Openingsuren :

Trapstraat 4 – 1674 Bellingen - T & F: 02 360 33 60

voormiddag : 9u tot 12u (behalve dinsdag)

Openingsuren :

dinsdag: 18u tot 20u

maandag : 17.30u tot 20.00u

Zonaal onthaal te Kester

Woensdag: 15.00u tot 18.00u

Bruneaustraat 101 – 1755 Gooik (Kester)

vrijdag: 14.00u tot 18.00u

T: 054 56 60 13 - F: 054 56 93 74

zaterdag: 10.00u tot 12.30u

Email : politie.pajottenland@skynet.be Openingsuren: elke werkdag : 7.00u tot 22.00u

Meldingskaart Omschrijving van het probleem: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Gemeentelijk infoblad • november 2008

43


N

uttige info

Dringend gezocht:

Gewestelijke Ontvanger

OCMW – Kerkstraat 2 – 1670 Pepingen

Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen

T: 02 356 32 24 - F: 02 380 73 35

T: 02 383 14 27

Email: info@ocmw.pepingen.be

Spreekuur: elke dinsdag van 9u tot 12u

Openingsuren:

Een vrijwilliger die in het WZC

P.W.A. – Mike De Munck

Mater Deï, Molenhofstr 31

Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen

1670 Heikruis de cafetaria wil

T: 02 361 72 91

PINOKKIO

openhouden van 14u tot 17u

Email: pwa.pepingen@skynet.be

Ninoofsesteenweg 108 – 1670 Pepingen

om de veertien dagen op een

Openingsuren:

T: 02 306 47 59

vrijdag.

woensdag: 9.00u tot 12.00u en 13.00u tot 16.00u

Email: ocmw.pepingen@telenet.be

Info ? Bij Annemie Seminck

Donderdag: 9.00u tot 12.00u

Openingsuren: dagelijks van 6.00 tot 18.00u

dagelijks: 9.00u tot 12.00u Of op afspraak

(sociale assistente), Anja Vandermotten (coördinator

De Kinderschuur

animatie) : 02/396.12.60

Ninoofsesteenweg 145 – 1670 Pepingen T: 02 356 96 92 Openingsuren: schooldagen: 7.00u tot 8.30u & 16.00u tot 19.00u woensdag: 7.00u tot 8.30u & 12.00u tot 19.00u snipperdagen en vakanties: 7u tot 19u

Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*) .................................................................................................................................................. Adres (*) ...................................................................................................................................................................... Telefoonnummer......................................................................................................................................................... E-mail..........................................................................................................................................................................

Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*) ...........................................................................................................................................

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat: ◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

44

Gemeentelijk infoblad • november 2008

Infoblad november 2008

◯ defecte openbare verlichting

Profile for Pepingen

November 2008  

Pepingen Info November 2008

November 2008  

Pepingen Info November 2008

Profile for pepingen
Advertisement