__MAIN_TEXT__

Page 1

isvuil 2014 u h r e d n le a lk a a h p o : in n e n Bin

Pepingen info Gemeentelijk infoblad • december 2013

1e Gordelfestival in Pepingen

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Strooiplan Pepingen


Inhoudsopgave Colofon

2

Colofon�����������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Voorwoord����������������������������������������������������������������������������������������������������3

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen

In het kort������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Redactieteam: gemeente- en ocmw personeel

Politie������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9

Foto cover: Emilia De Middeleer Tel. 02 356 58 84 – Fax. 02 356 11 50 E-mail: communicatie@pepingen.be Website: www.pepingen.be Drukkerij ABC - Meerbeke www.abc-drukkerij.be Tel. 054 33 25 20

Burgerzaken��������������������������������������������������������������������������������������������������7

Mobiliteit������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Openbare Werken�������������������������������������������������������������������������������������� 12 Stedenbouw������������������������������������������������������������������������������������������������ 15 Milieu ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 Landbouw���������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 Vrijetijd��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19 Jeugd�����������������������������������������������������������������������������������������������������������20 Sport ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 Bib���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Cultuur��������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Erfgoed�������������������������������������������������������������������������������������������������������30 Onderwijs���������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 Kinderopvang��������������������������������������������������������������������������������������������� 32 OCMW���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 Kalender������������������������������������������������������������������������������������������������������ 36 Meldingskaart�������������������������������������������������������������������������������������������� 36

Foto cover - wedstrijd Deze foto werd genomen door Emilia De Middeleer in de Steenweg op Elingen te Pepingen. Heb je ook een mooie foto van Pepingen en wil je deze foto graag in het volgende informatieblad op de cover zien? Stuur dan jouw foto door naar johan.sulmon@pepingen.be vóór 30 april 2014. Gelieve je contactgegevens en de plaats waar de foto genomen is, hierbij te vermelden. Let op: foto’s moeten een resolutie hebben van minstens 300 dpi en in verticaal formaat.


Voorwoord Beste Pepingenaren, Deze herfst- en winterperiode nodigt ons uit tot mijmeren en herdenken. De natuur brengt nog een laatste hommage aan wat was door het levendige en uitbundige groen van de zomer om te zetten in een uitzonderlijke kleurenpracht. En dan volgt het zuiverende witte tapijt van de winter, op naar een nieuw begin, een nieuwe lente. Begin dit jaar ging onze bestuursploeg in Pepingen aan de slag. Ook wij blikken terug op een boeiend jaar, waarin we ons volop inwerkten en -door te leren van onze fouten- konden groeien in onze rol. Maar nog meer kijken we vooruit, voor een Pepingen waar ook de komende jaren vaart in zit. Geheel in de geest van deze maanden, zetten we in deze Info Pepingen het voorbije van de laatste maanden graag in de verf. Zo vind je verder de verslagen van de meer dan geslaagde Roefeldag, de Grabbeldag en de Tday. We mogen het zeggen: er beweegt iets in Pepingen. Zijn het niet meer dan 300 kinderen uit onze lagere scholen die deelnamen aan de Scholenveldloop, dan zijn het zeker de 56 helden die de Pajotse 400km trotseerden en daarvoor maar liefst 18 uur op de fiets doorbrachten. Helemaal onvergetelijk was natuurlijk de eerste editie van het vernieuwde Gordelfestival, dat meer dan 2.200 deelnemers naar Pepingen bracht. Daarmee stak onze landelijke gemeente zelfs het trefpunt in Huizingen de loef af. De kunstwandeling en de verschillende fiets- en mountainbiketochten zetten Pepingen op de kaart. Alle deelnemers kregen een mooie bloemlezing van onze prachtige omgeving waar ze ongetwijfeld vroeg of laat naar terugkomen. Zelfs het Pepingse erfgoed staat niet stil. De restauratiewerken aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Bellingen hebben een kantelmoment bereikt. Sinds kort prijkt de originele koperen windhaan uit 1623 terug op zijn vertrouwde torenspits. Opnieuw een stapje dichter bij de voltooiing van dit omvangrijke project! Herman De Coninck schreef ooit: Winter. Je ziet weer de bomen door het bos, en dit licht is geen licht maar inzicht: er is niets nieuws zonder de zon In Pepingen hoeven we gelukkig niet te wachten op de eerste lentezon voor iets nieuws, integendeel. Zo bezorgden vier creatieve lezertjes de ontwerpen voor nieuwe Bibtrollies in onze bibliotheek. Voor scholen is er een nieuwe boekentrolley beschikbaar over de Eerste Wereldoorlog, met dank aan Erfgoedcel Pajottenland-Zennevallei. Nieuwtjes, acties en foto’s over de bibliotheek vind je voortaan ook op Facebook. Wie groene vingers heeft en nog op zoek is naar goede tuinideeën voor het voorjaar, kan streekeigen groen overwegen. Groeit sneller, is beter bestand tegen ons wispelturige klimaat en… is voordeliger voor portemonnee dankzij de nieuwe subsidie voor

aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen. Om in de ‘groene’ sfeer te blijven: ook voor onze landbouwers zijn er veranderingen op til. Tractoren krijgen voortaan een nieuwe kentekenplaat met rode of witte achtergrond, afhankelijk of de tractor voor land-, tuin- of bosbouw gebruikt wordt of voor andere doeleinden. Op p. 19 leest u er meer over. Aarzel zeker niet om contact op te nemen met onze gemeentediensten, zij maken u graag wegwijs in de nieuwe regelgeving. Dit jaar vierde jeugdvereniging de Reinaertvrienden zijn 50-jarig bestaan. Chiro Karreveld mocht 45 kaarsjes uitblazen. De jeugdwerking is een springlevend en bruisend gegeven in Pepingen. Dat wil het gemeentebestuur nu verder stimuleren door een projecttoelage voor Pepingse jongeren mogelijk te maken. Heb je een uitzonderlijke activiteit voor en door jongeren in gedachten, maar kijk je op tegen een zeker financieel risico? Neem dan zeker een kijkje op p. 20 of neem contact op met de Pepingse jeugddienst voor de voorwaarden. Het is in onze menselijke natuur ingebakken dat we in aanloop naar de winter op zoek gaan naar warmte. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Menselijke warmte is onontbeerlijk wanneer de gure herfstwind Koning Winter begint in te leiden. Kijk maar naar de Pepingse jeugdverenigingen en organisaties die weer en wind trotseerden en meer dan 2.000 euro ophaalden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Of naar de twee moedige dames die een maand lang als vrijwilligsters het project ‘Rainbow4Kids’ ondersteunden in Kenia. Of die talloze andere vrijwilligers in Pepingen die zich belangeloos inzetten in verenigingen, rusthuizen, scholen, bibliotheek, ... Hartverwarmende taferelen! Wie ook zijn steentje wil bijdragen, kan op www.pepingen.be een overzicht vinden van alle Pepingse organisaties en initiatieven. Tenslotte nog dit: deze Info Pepingen is geen éénrichtingsverkeer. Zit je met een vraag, of heb je suggesties over hoe de gemeentediensten, werking of communicatie naar de burger beter kunnen? Laat het ons weten via info@pepingen.be of via de meldingskaart. Alvast prettige eindejaarsfeesten en voor iedereen een gezond, verrijkend 2014! Eddy Timmermans

3


4

In het kort

Brandweerdiensten van Asse, Lennik en Opwijk gaan samenwerken Gemeenschappelijke dispatching

korpsen.

Sinds maandag 3 juni, worden de brandweerkorpsen van Asse, Lennik en Opwijk aangestuurd vanuit één gemeenschappelijke dispatching in de kazerne van Asse. Dat is het resultaat van een samenwerkingsverband dat de korpsen van de drie gemeenten een jaar geleden afsloten.

Een jaar lang werkten de drie brandweerdiensten intensief aan de voorbereiding van de samenwerking. Er werd een stuurgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit de drie korpsen. Uit de vergaderingen van de stuurgroep bleek al snel dat, om drie korpsen vanuit één gemeenschappelijke seinkamer aan te sturen, er verregaande afspraken nodig waren rond werkwijze op het terrein en inrichting van brandweervoertuigen. Ook op het vlak van administratie waren afspraken nodig.

De samenwerking en de gemeenschappelijke dispatching moeten in de eerste plaats voorkomen dat er nog identieke brandweervoertuigen van twee verschillende korpsen uitrukken voor dezelfde interventie. Door het principe van ‘de snelste en meest adequate hulp’ dat bij de hervorming van de brandweer in 2007 van kracht werd, gebeurde dat immers geregeld. De dubbele uitruk bleek al te vaak verloren moeite, tijd en geld. Eén gemeenschappelijke dispatching was dus nodig om enkel en alleen de snelste en meest geschikte brandweermiddelen te kunnen uitsturen naar een interventie.

Een goede voorbereiding is noodzakelijk Het initiatief voor de samenwerking kwam vanuit het brandweerkorps van Lennik, na een technisch probleem in de seinkamerinstallatie van de Lennikse brandweer. Om de goede werking van de installatie voor een vrij korte periode te verzekeren, was ongeveer 15 000 euro nodig. De brandweer van Lennik moest dus zoeken naar een betere, duurzame, meer toekomstgerichte oplossing. Een oplossing was het korps van Lennik aan te sturen via een gelijkaardige seinkamerinstallatie in een andere gemeente. Al gauw kwam de brandweer van Lennik uit bij de korpsen van Asse en Opwijk en ontstonden er gesprekken tussen de drie

De samenwerking is toekomstgericht De samenwerking reikt dus veel verder dan initieel bedoeld. Daarom vroegen de drie korpsen de goedkeuring aan de dienstchefs van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. De dienstchefs zien dit samenwerkingsverband als tussenstap, zeg maar proefproject, voor de uitbouw van één centrale seinkamer voor de hele brandweerzone. Deze zal ondergebracht worden in de nieuwe brandweerkazerne van Asse. Ook de raad van burgemeesters van de brandweerzone stemde intussen in met de samenwerking.

Toelichting bij enkele technische aspecten Verdeelsleutel Om zowel de investeringskosten als de personeelsbezetting voor de gemeenschappelijke dispatching te kunnen verdelen over de drie korpsen werd een verdeelsleutel uitgewerkt. Het aantal interventies geeft

een vrij goed beeld van de werklast voor de dispatcher. Deze werden dan ook als basis genomen om tot een billijke verdeling te komen. De verdeling wordt uitgedrukt in 14-den. Dit komt van twee shifts per dag (van elk 12 uur) en dit 7 dagen per week. Om de drie korpsen en de twee voorposten te kunnen aansturen vanuit één centrale dispatching, moest de technische installatie worden aangepast. Zo moesten onder andere de software van het sturingsprogramma en het beheersprogramma vervangen worden door de versie van het zonale type. Ook waren in elke post aanpassingen nodig om de communicatie met de gecentraliseerde dispatching mogelijk te maken. De totale investering bedraagt 85 000 euro. Die kost wordt, op basis van de verdeelsleutel, gespreid over de drie gemeenten.

Personeelsbezetting Tot vandaag werd zowel in Asse als in Lennik de dispatching 24 uur op 24 bemand door telkens één dispatcher. Dankzij de gemeenschappelijke dispatching, kan de personeelsbezetting gereduceerd worden. Na een overgangsperiode zullen niet langer twee dispatchers maar slechts één dispatcher de installatie bedienen. De samenwerking tussen de drie korpsen wordt ook doorgetrokken naar de regeling van de wachtdienst voor officieren. Ook op dit vlak biedt de samenwerking de mogelijkheid om te rationaliseren.

Interventies

Verdeling

Brandweer

DGH

Totaal

%

Sleutel

Asse

1 800

3 827

5 627

68

9

Lennik

899

1 427

2 326

28

4

Opwijk

300

300

4

1

100

14

Algemeen totaal 8 253


Telefoonnummer brandweer wijzigt

In het kort

5

Voor dringende oproepen brandweer en ziekenwagen

Al enkele weken worden de brandweerkorpsen van Asse, Lennik en Opwijk aangestuurd vanuit één gemeenschappelijke dispatching in de brandweerkazerne van Asse. Door de samenwerking van de brandweerkorpsen verandert ook het telefoonnummer van de brandweerdiensten. Zo kan je voor niet-dringende oproepen voortaan terecht op T 02 454 81 17.

Niet dringende oproepen (wespen, stormweer…)

Onder niet-dringende oproepen worden verstaan: • Wespenverdelging • Wateroverlast tijdens stormweer • Andere schade tijdens stormweer Voor dringende oproepen (zowel voor een ziekenwagen als voor de brandweer) dien je nog steeds het nummer 112 te bellen.

& 02 454 81 17

JUBILEA

Diamanten bruiloften

Denayer Emiel & Devalkeneer Paula 13/06/1953

Van den Bosch Henri & Denayer Elisabeth 21/09/1953

Devos Maurice & Breysens Maria 04/08/1953

Willems Achille & Coddens Nelly 22/09/1953


6

In het kort

JUBILEA

Diamanten bruiloften

Moons Achiel & Baukens Maria - 26/09/1953 Bij het ter perse gaan van deze Info kregen we het slechte nieuws dat Achiel overleden is. Langs deze weg willen we onze “steun en medeleven” betuigen aan de familie.

Nachtegael René & De Bontridder Joanna - 07/11/1953

Pletincx Paul & Bombois Marie - 17/10/1953

100-JARIGE Vanderhaegen Felicita - °06/09/1913 Bij het ter perse gaan van deze Info kregen we het slechte nieuws dat Felicita overleden is. Langs deze weg willen we onze “steun en medeleven” betuigen aan de familie.

100


Burgerzaken PERSBERICHT 11 september 2013

Onderweg naar meer ervaring Het BIVV lanceerde in mei laatstleden de campagne “Je eerste 1500 km zijn de gevaarlijkste” gericht op beginnende bestuurders om te sensibiliseren inzake de risico’s die ze lopen tijdens de eerste kilometers die ze afleggen na het behalen van hun rijbewijs. In het kader van deze campagne, werd een nieuwe brochure gemaakt met handige tips die kunnen bijdragen om hun eerste ritten in veiligheid te door te brengen. De eerste brochure wordt verdeeld door de Staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, aan een beginnende bestuurder. Enkele cijfers In 2012 waren 7345 jongeren van 18 tot en met 24 jaar als bestuurder of passagier in letselongevallen betrokken (meer dan 20 ongevallen per dag), en 93 onder hen kwamen hierbij om het leven. Jonge automobilisten van 18 tot en met 24 jaar waren in 2012 betrokken in 24,4 % van alle auto-ongevallen (36.809 ongevallen in 2012), hoewel zij slechts 8,7 % van de totale bevolking uitmaken. Het ongevalsrisico is 6 keer hoger voor 19-jarige mannen dan voor mannen tussen 32 en 64 jaar oud. 19-jarige vrouwelijke chauffeurs lopen 3 keer meer risico op een verkeersongeval dan hun collega-bestuursters tussen 32 en 64 jaar oud. De eerste duizenden kilometers… Het ongevalsrisico van jonge bestuurders is bijzonder hoog tijdens de eerste duizend kilometer na het behalen van het rijbewijs; vervolgens neemt dit risico af. Uit een studie van het BIVV1 is gebleken dat dit risico 3 maal hoger is voor bestuurders die sinds het behalen van hun rijbewijs maar 2500 km of minder hebben afgelegd in vergelijking met zij die reeds meer dan 9500 km op hun teller hebben staan. Daarom is het belangrijk dat deze eerste kilometers zo veilig mogelijk verlopen. Campagne In mei lanceerde het BIVV, in samenwerking met MNM, een wedstrijd voor jonge bestuurders die minder dan een jaar in het bezit zijn van hun rijbewijs. Ze kregen de kans om de ambassadeurs van de campagne “Je eerste 1500 km zijn de gevaarlijkste” te worden. De ambassadeurs hebben de campagneboodschap overgebracht met behulp van een ietwat speciale wagen, voorzien van een reusachtige kilometerteller op het dak en een lichtkrant om sensibiliseringsboodschappen te verspreiden. Ze hebben ook een dagboek bijgehouden op de site "Mijn ideale vakantiejob" en er werden filmpjes gemaakt van hun uitstapjes met de wagen. Op elk traject werden ze begeleid door een rij-instructeur van Federdrive die hen advies gaf over hun rijstijl. Op video werden nuttige tips (bvb. kijktechniek, bronnen van afleiding …) voor jonge

1

Risico’s voor jonge bestuurders in het verkeer. Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen. Slootmans, F.; Dupont, E. en Silverans, P. Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, 2011 http://bivv.be/frontend/files/userfiles/files/risicos-jonge-automobilisten-18-24.pdf.

7


8

Burgerzaken bestuurders opgenomen, om aldus een breder publiek te kunnen sensibiliseren. Ze hebben uitstappen gedaan naar meer dan 50 grote evenementen.

Brochure “Je rijbewijs behalen is een belangrijke etappe, maar het betekent niet dat het leerproces voorbij is, zegt de staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet. “Het besturen van een wagen leert men al rijdend en om op een goede basis te starten, is het beter om meteen de juiste gedragingen aan te nemen.” Het BIVV heeft om die reden een brochure gecreeërd waarin tal van handige tips in vervat zitten voor beginnende bestuurders met als doel om hun hoge ongevalsrisico te doen reduceren. De brochure wordt gedrukt met een oplage van 130.000 exemplaren heeft als titel "Onderweg naar meer ervaring" en bestaat uit 9 hoofdstukken en een uitneembaar katern voor de ouders. Enkele voorbeelden: "Als ik rijd, neem ik de beslissingen", "ik ben aansprakelijk als ik rijd", "ik neem de kit van de ideale bestuurder mee in mijn wagen (zonnebril, zaklamp, etc.)", "hoe verminder ik mijn verzekeringskosten ?"…

Deze brochure wordt verdeeld aan iedere bestuurder die slaagt voor zijn praktisch rijexamen de komende maanden. De brochure kan eveneens gedownload worden via: http://webshop.bivv.be/nl/product/detail/onderweg-naar-meer-ervaring-ref-n921

Contactpersonen: Sofie Van Damme (woordvoerster BIVV): 0473/855.944 sofie.vandamme@bivv.be Isabel Casteleyn (woordvoerster Melchior Wathelet): 0476/94.13.37 _________________________________________________________________________________________________________________ Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405 - 1130 Brussel - T +32 (0)2 244 15 11 - F +32 (0)2 216 43 42 info@bivv.be - www.bivv.be - BE 0432.570.411 -


Politie

Deur-aan-deur-verkoop Sporadisch krijgen we meldingen over verkopers die onaangekondigd aanbellen en zich voorstellen als beveiligingsadviseur. Zij delen de verraste burger mee dat zij langskomen omdat het “een zeer inbraakgevoelige buurt” betreft. Aan de hand van krantenartikels of ander cijfermateriaal wordt “aangetoond” dat de bewoner “grote risico’s” loopt. Vaak zouden zij te pas en te onpas de termen “politie”, “de gemeente” of “de provincie” in de mond nemen om de schijn te wekken dat zij samenwerken met de overheid en zo vertrouwen in te boezemen. Deze personen verkopen bijvoorbeeld alarmsystemen of andere beveiligingssystemen. Veelal bieden zij een zeer goedkoop “basispakket” aan dat verkocht wordt in combinatie met een langlopend abonnement op een meldkamer en een onderhoudscontract. Hoewel de installatie zelf zeer goedkoop wordt aangebo-

Mobiliteit

Een hart voor zone 30 Kinderen, zonder twijfel ons kostbaarste bezit! Blijven we ze droppen op de achterbank of willen we samen werken aan een verkeersveilige omgeving? Samen met de scholen roepen we op om ons hart te laten zien voor zone 30 in de schoolomgevingen en natuurlijk ook verder op. Hou je aan de verkeersregels, hou je aan de gemaakte afspraken in verband met parkeren, stilstaan, wegrijden, … of doorbreken we met ons allen de vicieuze cirkel? Dank om hier even bij stil te staan.

9

den, moet men er rekening mee houden dat het abonnement en onderhoudscontract op termijn wél aardig wat geld kosten. Het staat iedereen vrij al dan niet op dergelijk aanbod in te gaan. Weet echter dat overheidsdiensten op geen enkele wijze samenwerken met deze firma’s. Wij spreken ons niet uit over de kwaliteit van de aangeboden systemen en/of de dienstverlening. Wel stellen wij ons als overheid vragen bij de aangewende verkooptechnieken. Indien je een beroep wil doen op een niet-commercieel beveiligingsadvies voor je woning, kan je steeds contact opnemen met je lokale politie of gemeentelijke preventiedienst om een gratis diefstalpreventie advies te bekomen. Dit advies wordt verstrekt door een daartoe speciaal opgeleide medewerker.

Fietsenstallingen in Heikruis, Pepingen en Bellingen In samenwerking met de basisscholen werd met behulp van provinciale subsidies gekoppeld aan het mobiliteitsproject dr. Mobi fietsenstallingen geplaatst in Heikruis, Bellingen en Pepingen. De provincie betaalde 80%, de overige 20% en de voorfinanciering werd gedragen door de gemeente. Graag laten we nog even weten dat iedereen van deze fietsenstallingen gebruik mag maken en deze daarom op een voor iedereen toegankelijke plaats werden geïnstalleerd. Fietsen is gezond!!! Door te fietsen worden calorieën verbrand wat de fysieke conditie ten goede komt, je mag tellen op zo’n 40 kcal per gefietste kilometer. Fietsen is ook goed voor het milieu. Per elke kilometer uitgespaarde autorit komt er 0,04g fijn stof en 164g CO2 minder in de lucht.

Zuiddag op 17 oktober Op donderdag 17 oktober was het Zuiddag. Voor het achtste jaar op rij “spijbelden” jongeren uit heel Vlaanderen en Brussel één schooldag om te gaan werken. Hun ver-

goeding staan ze af aan jongeren in het Zuiden. In 2013 zijn dat jonge koffieboeren uit Peru die samen met Vredeseilanden een project ondernemen. Wiebe De Doncker

en Arne De Loore uit Pepingen kwamen die dag de gemeentediensten ondersteunen. Meer uitleg in verband met Zuiddag vind je op www.zuiddag.be .


10

Mobiliteit

soorten

Eindejaarscampagne: ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ Provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder invloed Je verplaatst je graag op een veilige en aangename wijze om te gaan feesten op oudejaarsavond ? Vind je ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicatie niet samengaan ? Start het nieuwe jaar 2014 op een veilige en alternatieve manier en maak gebruik van de speciale feestbussen van De Lijn op 31 december 2013 in Vlaams-Brabant. De provincie Vlaams-Brabant bied je op 31 december 2013 een vlot en veilig vervoersalternatief aan met de campagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer”. Naar jaarlijkse gewoonte vinden in Gooik en Lennik de eindejaarsfuiven plaats georganiseerd door KLJ Lennik en Chiro Gooik. Elk jaar mogen beide fuiven rekenen op een 4000 tal feestvierders die de overgang van oud naar nieuw vieren in het Pajottenland. Organisatoren, bestuurlijke overheden , lokale Politie Pajottenland, preventiedienst Pajottenland, brandweer Lennik , het Rode Kruis en De Lijn slaan dan ook de handen in elkaar om beide evenementen vlot te laten verlopen. Van 31 december op 1 januari 2014 zullen er in kader van ‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ 5 feestbus-

Hoe a

De 65+’ kunnen van 5 eu maxima

Niet alle hun verj vervalle

Eenvo

Het gebr Het vols Zodra d Bij het a Het zal e MOBIBchauffeu sen rijden in het Pajottenland, met name de lijnen 128, 153, 172, 160 en 625. Met de lijn 160 kunnen inwoners uit Galmaarden, Lennik, Herne, Pepingen, Gooik makkelijk richting Lennik (Gaasbeek),Gooik of richting de Brusselse Grote Markt. Een Lijnticket kost 3 euro. Mensen met een Lijnabonnement reizen gratis. In de gemeente Gooik wordt er ook een lokaal vervoersinitiatief georganiseerd. De burgemeester, Michel Doomst, rijdt met zijn busje de feestvierders veilig naar hun bestemming. Wegens het grote succes van de eindejaarsfuif in Lennik zal de locatie dit jaar gewijzigd worden naar Gaasbeek (Trontingenstraat, terrein Dolle Dagen). De fuif vindt niet langer plaats in de sporthal van Lennik. Daarnaast is het belangrijk om feestvierders te wijzen op enkele be-

langrijke aspecten bij het uitgaan. Bianca Vanreepinghen, intergemeentelijk preventiewerker Pajottenland, liet daarom fuifbanners ontwerpen die zullen te zien zijn in de fuiflocaties. Daarop wordt vermeld: geen alcohol voor -16, minder luid is de max (geluidsnormen en Dankzij gehoorschade), geen illegale drugs toegestaan, onbeper algemeen rookverbod. Zo worden bezoekers ve op een ludieke manier gesensibiliseerd rondgratis de geldende en na te leven wetgeving. Omnio-

Waar

U vindt a

Lijnfolders zijn (vanaf midden december) gratis te verkrijgen via je gemeentehuis, gemeentelijke bibliotheek, wijkposten politie, preventiedienst Pajottenland, stelplaats de Lijn Leerbeek, dienstregeling die uithangt aan de bushaltes van De Lijn, infozuilen in je gemeente. Info aanvragen aangaande de omrittenHebt en u n dienstregelingen kan via het infonummer Bel van dan De Lijn 070/ 220 200, via www.delijn.besurf of naa via www.vlaamsbrabant.be. De veiligheidsdiensten staan die nacht garant voor een veilig verloop van de evenementen. Een intensieve samenwerking tussen alle partners zorgt ervoor dat we in het Pajottenland kunnen fuiven en dat dit zo veilig mogelijk zou moeten verlopen. In het Pajottenland hebben we dus een hart voor fuiven!

Info


n vervoerbewijzen en diensten opgeladen worden, ook van andere aanbieders.

aanvragen

Mobiliteit

11

’ers krijgen een brief van De Lijn met de vraag of ze een MOBIB-kaart wensen. In die brief staat ook hoe ze de kaart aanvragen en wat de voordelen zijn. De 65+’ers blijven gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel een administratiekost uro voor de aanmaak en de verzending van de MOBIB-kaart. Zodra de 5 euro betaald is, valt de MOBIB-kaart aal vier weken later in hun brievenbus, samen met een gebruiksaanwijzing.

kaarten voor 65+’ers

e 65+’ers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat gebeurt verspreid over verschillende maanden en op basis van jaardag. 65+’ers die nog geen brief ontvangen hebben, maar waarvan de Omnipas (papieren abonnement) wel al en is, mogen die Omnipas blijven gebruiken tot nader bericht.

Nieuwe MOBIB-kaar

oudig gebruik Nieuwe MOBIB-kaarten voor 65+’ers

oze elektronische kaart met foto die 5 jaar geldig blijft. Deze kaart Eende nieuwe manier van reizen maanden en op basisde van65+’er hun verjaardag. stapt, wordt de MOBIB-kaart van De Lijn aan de ruik van MOBIB-kaart is eenvoudig. Bij elke lende op- of overstap moet registreren. De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een con65+’ers die nog geen brief ontvangen hebben, chauffeur getoond, of aan een lijncontroleur ssers. Op de MOBIB-kaart kunnen in de toekomst verschillende staat om de MOBIB-kaart kort voor de blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder te houden. maar waarvan de Omnipas (papieren abonneals die dat vraagt. tactloze elektronische kaart met foto die 5 jaar de ontwaarder deDeze kaart herkent, verschijnt groen op is, hetmogen scherm. De reiziger mag dan doorlopen. geldig blijft. kaart vervangt het huidigeer een ment) wel alvinkje vervallen die Omnipas den, ook van andere aanbieders. afstappen niets65-plussers. en hoeft de dus gebruiken niets te doen. gratisverandert abonnementervoor Op 65+’er de Waar geldig blijven tot nader bericht.

Een nieuwe manier van reizen

MOBIB-kaart in de toekomst Dankzij Als een initiatief de Vlaamse Overheid, even duren voorkunnen alle voertuigen vanverschilDe Lijn uitgerust zijn met nieuwe MOBIB-ontwaarders. er nog van geen kunnen 65+’ers die gedomicilieerd zijn in het Eenvoudig gebruik lende soorten vervoerbewijzen en diensten -ontwaarders aanwezig zijn op het voertuig waar de 65+’er opstapt, wordt de MOBIB-kaart van De Lijn aan de Vlaams Gewest gratis en onbeperkt reizen Het gebruik van de MOBIB-kaart is eenvoudig. opgeladen worden, ook van andere aanbieders. ur getoond, of aan een lijncontroleur als die dat met alle bussen en trams van De Lijn. De MIVB Bijvraagt. elke op- of overstap moet de 65+’er regis-

De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een contactloze elek gratis abonnement voor 65-plussers. O (Brussel) en de TEC (Wallonië) zijn gestopt met Hoe aanvragenvervangt het huidige treren. het gratis vervoer van 65+’ers. Ze kunnen nog De 65+’ers krijgen een brief van De Lijn met Het volstaat om de MOBIB-kaart kort voor de een voordelig jaarabonnement kopen bij de vraag of ze een MOBIB-kaart wensen. In die blauwe cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder soorten vervoerbewijzen en dienstenwel opgeladen worden, oo r geldig de MIVB en de TEC. Heb je een Omnio- of leefbrief staat ook hoe ze de kaart kunnen aanvrate houden.

Zodra de de kaart herkent, ver- hoe gen en wat deMOBIB-kaart voordelen zijn. De 65+’ers blijven l oonstatuut? blijft een jaarabonnement bij g of ze een wensen. Inontwaarder die brief staat ook ze deDankaart gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel een adde MIVB en de TEC schijnt er een groen vinkje op het scherm. De een initiatief van de Vlaamse Overheid, kunnen 65+’ers die gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewestgratis. gratis en Je vindt alle info op www.mivb.be of www.inreizigerLijn mag dan doorlopen.wel een administratiekost ministratiekost van 5 euroreizen, voor de aanmaak en ers blijven gratis maar De vraagt rkt reizen met alle bussen en trams van De Lijn. De MIVB (Brussel) en de TEC (Wallonië) zijn gestopt met het Bij het afstappen verandert er niets en hoeft de de verzending van de MOBIB-kaart. Zodra de 5 fotec.be ervoer van 65+’ers. Ze kunnen nog wel een voordelig jaarabonnement kopen bij de MIVB en de TEC. Hebt u een 65+’er dus niets te doen. euro betaald is, valt de MOBIB-kaart maximaal e MOBIB-kaart. Zodra de 5 euro betaald is, valt de MOBIB-kaart Het zal bij even vooren alle van De vieroonstatuut? weken later in Dan hun brievenbus, met Info - of leefl blijft eensamen jaarabonnement deduren MIVB devoertuigen TEC gratis. Lijn uitgerust zijn met nieuwe MOBIB-ontwaareen gebruiksaanwijzing. Heb je nog vragen? met gebruiksaanwijzing. alle infoeen op www.mivb.be of www.infotec.be

Hoe aanvragen

Niet alle 65+’ers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat gebeurt verspreid over verschil-

ders. Als er nog geen MOBIB-ontwaarders aanwezig zijn op het voertuig waar de 65+’er op-

Bel dan 070 220 200 (€ 0,30/min) of surf naar www.delijn.be

Dat gebeurtDe verspreid overkrijgen verschillende maanden basis vande vraag of ze e 65+’ers een brief van en DeopLijn met nnoghebben, maar waarvan de Omnipas (papieren abonnement) wel al vragen? kunnen aanvragen en wat de voordelen zijn. De 65+’ers blijv 220 200 (€ 0,30/min) of t070 nader bericht.

van 5 euro voor de aanmaak en de verzending van de MOBI maximaal vier weken later in hun brievenbus, samen met ee 3 52 6298 6789012 JJ 5 M/JJ 4 3 DD/M 12 TOT

910 67 5678 2345 1234 BC1 567A 1234

ar www.delijn.be

IG ELD RT G KAA

Niet alle 65+’ers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat geb e op- of overstap moet de 65+’er registreren. hun verjaardag. 65+’ers die nog geen brief ontvangen hebbe e cirkel onderaan de MOBIB-ontwaarder te houden. vervallen mogen Omnipas gebruiken tot nader een groen vinkje op hetis, scherm. De die reiziger mag danblijven doorlopen. M RNAA VOO NAAM JJJ M/J DD/M

er dus niets te doen.


12

Openbare werken

Onderhouds- en asfalteringswerken Het bestuur laat geen enkele inspanning ongemoeid om de verkeersveiligheid en het comfort van de gebruikers van ons wegennet maximaal, in functie van de beschikbare middelen en tijd, te optimaliseren. Zo riep het bestuur, tot bevordering van de verkeersveiligheid, reeds de ‘zoneborden 50 km/u’ tot leven. Met het aanbrengen van een ‘egalisatielaag’ (bestrijking met slemafdichting) in de Grasmeerstraat , de Grote Baan en een gedeelte van de Nieuwe Baan, werden verdere stappen ondernomen om de fietsers het rijplezier en het rijcomfort niet te ontnemen. Het bestuur stelde vast dat meerdere straten ‘ziek’ en ‘uitgeput’ zijn en niet de beste verzorging kregen. Vele straten kreunen en roepen om hulp.

Het bestuur zet zijn opmars verder en onderwierp de Trapstraat en de Steenweg op Bellingen aan een grote onderhoudsbeurt. De Trapstraat (ca 5789 m2) en de Steenweg op Bellingen (ca 5295 m2) verloor de ‘strijd’ tegen de steeds toenemende en vaak meedogenloze impact van het verkeer. Ook weer en wind lieten de straten niet ongeschonden. Barsten en putten ontsierden hun aanblik en leidden bij vele automobilisten en fietsers tot heel wat ergernis door een gebrek aan rijcomfort. Daarom besloot het bestuur om in samenwerking met aannemer Norré-Behaegel de bestaande toplaag af te frezen en een nieuwe toplaag te plaatsen. De kosten van de werken, ca 140.000,00 euro incl. btw, zijn een hele hap uit het budget maar zeker verantwoord gezien het

comfort bijdraagt tot de veiligheid en het welzijn van onze inwoners. Comfort en veiligheid ligt het bestuur nauw aan het hart en zal dan ook de maximaal mogelijke inspanningen blijven leveren om de komende jaren onze infrastructuur verder te optimaliseren. Zo heeft het college van burgemeester en schepenen reeds beslist om in het voorjaar 2014, afhankelijk van de weersomstandigheden, ook de Hondzochtstraat en de Teleweidestraat te herasfalteren. Laat het nieuwe wegdek, nu en in de toekomst, geen aanleiding zijn om met te hoge snelheden door onze straten te razen! Laat het nieuw kleedje van de Trapstraat en de Steenweg op Bellingen geen ‘rouwkleedje’ worden.


Openbare werken

13

Waar en wanneer wordt er gestrooid? Niet iedereen kijkt uit naar een ‘witte’ winter. Voor de kleinsten onder ons is er niets leuker dan spelen in de sneeuw, maar sneeuw en vrieskou zorgen soms voor ellende op de wegen. Het strooien van de gemeentewegen gebeurt door onze gemeentelijke strooidienst bijgestaan door lokale landbouwers (Agro-aanneming) en/ of gespecialiseerde firma’s. Op basis van weersvoorspellingen, externe infokanalen, controle- en overlegmomenten van burgemeester, schepenen en technische dienst of oproepen van de lokale politiepatrouilles, trotseren ze met tractors en wagens uitgerust met zoutstrooiers de ijskoude. Het is evident dat niet overal tegelijkertijd kan gestrooid worden. Daarom beschikt de gemeente over een strooiplan. Dit strooiplan is opgebouwd uit primaire en secundaire strooiroutes. De primaire routes behelzen de routes van De Lijn en de ontsluitingswegen opgenomen in het mobiliteitsplan aangevuld met wegen om de toegankelijkheid van de scholen, woonzorgcentra, openbare plaatsen en straten die als knelpunt kunnen beschouwd worden (hellingsgraad bijv.) zo goed als mogelijk te vrijwaren. De secundaire strooironde daarentegen beslaat de totale gemeente met uitzondering van sneeuwstraten (bij sneeuw, sneeuwpret verzekerd!) en knelpunten. Afhankelijk van de omstandigheden zal bepaald worden of alleen de primaire routes of primaire en secundaire routes zullen worden gestrooid. We raden iedere bestuurder aan om even stil te staan bij de gekozen weg bij gladheid en/of sneeuwval en geven je daarom onderstaand de straten mee die vallen onder de primaire routes alsook de sneeuwstraten en knelpunten. Deze straten kan

je ook bekijken op ons stratenplan op de website ( www.pepingen.be, klik door naar stratenplan en kies onder categorie voor strooiroutes).Vergewis je ervan dat wegen met weinig verkeer minder snel sneeuwen/of ijsvrij zijn. Het strooizout werkt pas efficiënt als het verkeer de zouten met de sneeuw heeft vermengd. De gewestwegen met name de Ninoofsesteenweg, Edingsesteenweg en Kestersesteenweg, worden gestrooid door afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Overigens neemt de bestrijding van gladheid door de gemeente niet weg dat iedere weggebruiker zelf verantwoordelijk blijft voor zijn eigen rijgedrag. Alvast enkele tips: • Pas je snelheid aan • Houd voldoende afstand • Zorg dat je auto in goede conditie is Primaire route 1: Hoesnaek, Huttestraat, Terkammenstraat, Kriekelaerestraat, Nieuwe Baan, Hondzochtstraat, Heikruisesteenweg, Molenhofstraat, Plaats Heikruis, Neerstraat, Terlindenstraat, Bosstraat, Bautebrugstraat, Molenstraat, Ring, Ter-

heugenstraat, Nerebosstraat, Kareelstraat (tot school), Trapstraat, Cantempréstraat, Steenweg op Bellingen. Primaire route 2: Gemeenteplein, Boekhoutstraat, Neerkouter, Steenweg op Elingen, Doornstraat, Lenniksesteenweg, Zwarte Molenstraat, Hallebaan, Palokenstraat, Eikstraat, Grote Baan (tussen Eikstraat en Johan Demaegtstraat), Johan Demaegtstraat, Nederbeertstraat, Nederbeert, Dorekensstraat (tussen Nederbeert en Daelestraat), Daelestraat, Daeleveld, Veldstraat, Kapellestraat (tussen Veldstraat en Eikstraat), Grimmigenstraat, Karel Devischstraat, Hollestraat. Sneeuwstraten: Grote Baan (deel geen bebouwing), Dreef, Eeckhoudtstraat (tussen Molenhofstraat en Bautebrugstraat), Brusselbaan (deel geen bebouwing), Grasmeerstraat, Elingenstraat. Knelpunten: Kareelstraat tussen school en Kattenholstraat, Kapellestraat (deel geen bebouwing tussen Hondzochtstraat en Veldstraat)


14

Openbare werken

Wintertips: bescherm je waterleiding en watermeter Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat je waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips. •

Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.

Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe beroep op een vakman.

Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen

leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid. Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van je watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand van je watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan. Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn? • Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille van

smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer. •

Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.

Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dien je de hulp in te roepen van je drinkwaterbedrijf.

Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval hou je de hoofdkraan best dicht als je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.

In geval van waterschade neem je best contact op met je verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.

Voor meer tips kan je terecht op onze website www.dewatergroep.be.

Milieu

Subsidie voor aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. De voordelen van streekeigen groen tegen-

over uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor je portemonnee. Om de Pepingse bevolking te stimuleren om streekeigen groen aan te planten en te onderhouden verleent het college van burgemeester en schepenen een subsidie tot aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen. Het reglement kan je opvragen bij de mi-

lieudienst: Mieke Denys, mieke.denys@ pepingen.be, 02 383 14 24. Je kan het reglement eveneens raadplegen op www. pepingen.be onder de dienst milieu. Opgelet: Voor de ‘hoogstam fruitboomactie van dit najaar 2013’ werd door de gemeente aan de inwoners van Pepingen een rechtstreekse subsidie per aangekochte fruitboom toegekend, in dit kader kan dus geen subsidie meer bekomen worden via bovenvermeld reglement!


(Ver)bouw met kennis van zaken Jaarlijks flink besparen op je energierekening ... en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen daarvoor de volgende maanden heel Vlaanderen om (ver) bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks tweedaagse opleidingen: de InfraxBouwTeams. BouwTeams zijn al jaren een succes. Dialoog en Infrax kunnen een lange lijst voorleggen van tevreden deelnemers die tijdens zo’n BouwTeam ontzettend veel hebben geleerd over duurzaam bouwen en alles wat daarbij komt kijken. De keuzes die je als (ver)bouwer moet maken, zijn immers niet eenvoudig. Maar ze bepalen wel hoe energiezuinig je woning zal zijn. Kostbare informatie, geen verkoopspraatje Hoe moet je de woning isoleren? Hoe kies je een verwarmingsinstallatie en bepaal je het vermogen ervan? Hoe belangrijk is goede ventilatie? Wat zijn de mogelijkheden van zonne-energie? Over al deze kwesties geven bouwdeskundigen neutrale informatie tijdens een InfraxBouwTeam. Neutraal, want Infrax noch Dialoog verkoopt welk materiaal dan ook. Hoe verloopt een InfraxBouwTeam? Tijdens een BouwTeam krijg je van een

Stedenbouw

bouwdeskundige van vormingscentrum Dialoog gedurende twee volle dagen alle technische en praktische kennis mee over duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen. Handig, zelfs als je tijdens de werken niet zelf de handen uit de mouwen steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je gesprekken moet voeren met architecten, bouwfirma’s en verkopers van allerlei materialen. Voorkennis is absoluut niet vereist. Je leert de vooren nadelen van de diverse bouwmaterialen en installaties kennen. De lesgevers brengen verschillende materialen mee om zo concreet mogelijk uitleg te kunnen geven. Het aantal deelnemers is beperkt zodat iedereen volop aan bod kan komen. Flinke energiebesparing In het InfraxBouwTeam ontdek je de geheimen van een doorgedreven isolatie, een aangepaste ventilatie en een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hiermee schroef je de energierekening in je nieuwe thuis flink terug. En je creëert meteen een gezondere en comfortabelere leefomgeving. Dankzij een InfraxBouwTeam weet je ook zeker hoe je woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving van het Vlaamse Gewest. Zowel op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie als binnenklimaat.

Subsidies milieu- en natuurverenigingen Het college van burgemeester en schepenen kent jaarlijks subsidies toe aan milieu- en natuurverenigingen voor het ondersteunen van hun algemene werking. De werkingssubsidie bestaat uit een basisbedrag van 125 € per milieu- en natuurvereniging per jaar. Een werkingssubsidie wordt toegekend aan een milieu- en natuurvereniging als ondersteuning van activiteiten die betrekking hebben op de bescherming van het leefmilieu en het natuurbehoud in Pepingen.

Meer bepaald komen in aanmerking voor subsidiëring, activiteiten die te maken hebben met: • het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur • het natuur- en bosbeheer • de bevordering van de biodiversiteit • communicatie, sensibilisatie en educatie over bovenstaande thema’s. De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen met het

15

Zo kan je op beide oren slapen in je nieuwe of vernieuwde woning. Snel terugverdiend Dankzij de steun van onze partners kost deelnemen aan de cursus slechts 40 euro. Je krijgt een cursuspakket en tijdens de middag zijn er broodjes. Dat inschrijvingsgeld is dankzij de vele tips zo terugverdiend. Je merkt het meteen aan je energiefactuur. Programma van de Bouwheer Naast de InfraxBouwTeams bieden we ook een cursus ‘Programma van de Bouwheer’ aan. Daarin leer je je bouw- en woonwensen formuleren binnen een duurzaam kader. Bouwstijlen, bouwmethoden, woonconcepten, akoestiek, kleurbeleving, kindvriendelijk bouwen… het komt in het Programma van de Bouwheer allemaal aan bod. Inschrijven? De InfraxBouwTeams en het Programma van de Bouwheer zijn snel volzet! Schrijf je in via www.bouwteams.be of, als je niet over internet beschikt, telefonisch bij Dialoog op het nummer 016 23 26 49.

Milieu voorgeschreven aanvraagformulier (bijlage 1) waarbij een overzicht van de uitgevoerde activiteiten op het grondgebied van Pepingen tijdens het voorgaande kalenderjaar is gevoegd. De aanvraag moet ingediend worden vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar. Het reglement kan je opvragen bij de milieudienst: Mieke Denys, mieke.denys@pepingen. be, 02 383 14 24. Je kan het reglement eveneens raadplegen op www.pepingen.be onder de dienst milieu.


16

Milieu

Vlinders met een staartje...de Sleedoornpage De sleedoornpage is een zeldzame en kleine vlinder. De bovenkant van de vleugels is donkerbruin; bij het vrouwtje bevindt zich op de voorvleugels een grote opvallende, niervormige oranje vlek. De onderkant van de vleugels is oranje tot lichtbruin met een oranje band en witte strepen. Aan de achtervleugels zit een opvallend staartje. De vlinder vliegt van eind juli tot midden september, maar je krijgt hem maar zelden te zien. Dat komt niet alleen doordat het een bedreigde soort is, maar vooral omdat hij meestal hoog in struiken en bomen rondfladdert. De sleedoornpage is vooral te vinden aan bosranden met sleedoorn of op sleedoornhagen in de buurt van bossen, maar ook in stadsparken, grote tuinen, holle wegen of in brede (spoor)wegbermen met veel sleedoorn. Vandaar de naam van deze vlinder. Wat je wel kan zien, in de winter, zijn de eitjes. De vrouwtjes leggen hun eitjes op jonge takken van de sleedoornstruik. Op het moment dat de knoppen van de sleedoorn uitlopen en blaadjes worden, komen de rupsen uit de

eitjes. Een perfecte timing: de jonge rupsen kunnen smullen van de frisgroene knoppen. In de late lente verpoppen ze tot vlinder. Veel sleedoornhagen en –houtkanten verdwenen uit het landschap. En met de plant verdwijnt ook de vlinder. Om deze vlindersoort te behouden is het dus erg belangrijk om sleedoornhagen en struwelen (dicht struikgewas) te behouden, liefst met enkele opvallende bomen, die dienst doen als ontmoetingsplaats voor de vlinders. Ook het aanplanten van nieuwe sleedoornhagen en –houtkanten is noodzakelijk. Snoeien van de sleedoorn gebeurt best eind juli (dan bevinden de poppen zich op de bodem). Als er toch in de winter wordt gesnoeid, mogen niet alle struiken tegelijk worden gesnoeid, want dan zijn de eitjes in een klap verdwenen. Het niet meer snoeien daarentegen maakt de oude(re) struiken minder aantrekkelijk voor de vlinder. Wil je meer te weten komen over deze of andere koesterburen in je provincie? www. koesterburen.be

Houd het bij hout Bouwmateriaal nodig voor ramen, dak, de aanleg van een vloer of een terras? Of zoek je tuinmeubelen? Kies dan, als het kan, voor hout. De productie van hout vergt minder energie dan die van andere bouwmaterialen zoals beton, staal, aluminium of kunststof. Hout is geschikt voor hergebruik en dus een ecologisch verantwoord product op voorwaarde dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

om de certificatiecode op de factuur te vermelden. Schrik niet terug voor minder gekende houtsoorten. Er zijn al veel goede en geschikte houtsoorten met FSC- of PEFC-label op de markt naast de bekende soorten (meranti, bangkirai, teak ...) die vaak niet gelabeld zijn, steeds schaarser worden en bovendien niet inheems zijn.

Kijk bij voorkeur uit naar duurzaam en gecertificeerd hout. Op de Belgische markt kan je kiezen tussen het houtlabel FSC of PEFC.

ment. Zowel FSC als PEFC zet zich in voor een sociaal, ecologisch en economisch verantwoord bosbeheer.

Beide labels staan garant voor hout uit duurzaam beheerde bossen en maken gebruik van een Chain of Custody. Dit betekent dat een controleketen elke tussenstap van het hout volgt tussen het bos en de consu-

Als je hout kiest, probeer dan de oorsprong na te gaan. Geef de voorkeur aan inlandse producten. Ga na of het label op het eindproduct staat en vraag voor niet-afgewerkte producten (bv. planken, constructiehout)

Op onderstaande websites vind je alle informatie over FSC- en PEFC-certificering, de beschikbaarheid van de houtsoorten en een databank met leveranciers.

Meer info: www.fsc.be, www.ikzoekfsc.be, www.pefc.be, www.pefcbelgium.be/nl/recherche/


Milieu

17

Achtste aanplant geboortebomen tijdens de Dag van de Natuur” Op zaterdag 16 november 2013, “Dag van de Natuur”, werden in aanwezigheid van de gezinnen de geboortebomen aangeplant, die symbool staan voor de kinderen geboren tussen oktober 2011 t.e.m. september 2013. Aangezien de boomgaard stilaan vol geplant raakt, zal vanaf deze plantactie per jaar, lopend van oktober t.e.m. september het jaar er op, één geboorteboom worden aangeplant. Bij elke geboorteboom wordt een naambord geplaatst met alle namen op van de kinderen geboren tijdens deze periode. Eveneens werd er op dit moment op de geboorteboomgaard kleinfruit (rode en witte trosbessen, rode en witte stekelbessen) aangeplant en werden er een aantal kapotte fruitbomen vervangen.

als symbool voor de nieuwe lente, wenst het gemeentebestuur met de aanplant van de geboortebomen elk kindje een mooie start van het leven toe. Wij hopen dat onze landelijke gemeente ook voor de volgende generaties genietbaar blijft en dat de geboorteboomgaard een plaats kan zijn waar kinderen naar hartenlust kunnen ravotten, genietend van de Pepingse natuur en het landschap. Naast een symboolwaarde heeft een geboorteboom uiteraard nog andere troeven in huis. Hij zorgt nl. ook voor een beetje natuur in onze directe omgeving. Vogels en vlinders vinden er hun nestplaats en voedsel. Bomen zijn belangrijke schakels in een ecosysteem. En ze produceren zuurstof.

Zoals de meiboom nog altijd wordt geplant,

De geboorteboomgaard ligt aan de Eling-

sesteenweg en kadert in de uitvoering van het gemeentelijk natuur ontwikkelingsplan. De gemeentelijke geboorteboomgaard is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, aansluitend op de vallei van de Zuunbeek. Tussen de vallei en de hoger gelegen akkers ligt reeds een zeer mooie, oude boomgaard, waar de gemeentelijke boomgaard op aansluit. Het inrichtingsplan van de geboorteboomgaard werd opgemaakt door het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Op het einde van deze plantdag van de geboortebomen kregen alle kindjes als aandenken een struik rode trosbessen van het gemeentebestuur cadeau en werd er nog een drankje en hapje aangeboden aan de genodigden.


18

Milieu Wil je ook een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming? Laat je stookinstallatie dan regelmatig nakijken. Hou je hierbij aan deze drie gouden regels:

1. Keuren voor eerste gebruik Laat een nieuwe installatie of een gewijzigde installatie keuren voor het eerste gebruik. Een erkend technicus gaat dan na of het stooklokaal voldoet aan alle veiligheidseisen en of het toestel goed geplaatst en afgesteld is. Je krijgt een keuringsrapport dat je bij je stookinstallatie moet bewaren.

2. Periodiek onderhoud

bestaat immers het risico op CO-vergiftiging door een slechte verbranding of slechte ventilatie. Bovendien is een goed werkend toestel zuiniger en heb je dus minder brandstofkosten. Na het onderhoud ontvang je een reinigingsattest en een verbrandingsattest. De attesten van de twee laatste onderhoudsbeurten bewaar je bij je stooktoestel.

3. Beoordeling van het rendement Sinds 3 mei van dit jaar is elke vijf jaar een verwarmingaudit verplicht voor stookinstallaties ouder dan 5 jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 100 kW. Die audit is een grondige beoordeling van de grootte en de energieprestatie van de hele installatie. Je ontvangt een verwarmingsauditrapport waarop je het rendement en aanbevelingen voor energiebesparing terugvindt. Dat rapport bewaar je bij je installatie.

Wat win je erbij?

Het is algemeen bekend dat voor toestellen op stookolie een jaarlijks onderhoud nodig is, maar wist je dat voor toestellen op gas elke twee jaar een onderhoud door een erkend technicus nodig is? Die reinigt het toestel en de schouw en controleert de verbranding. Ook met gas

 je vermijdt het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand;  je bespaart brandstof en vermindert je verwarmingskosten;  je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten;  je levert een belangrijke bijdrage aan het milieu, want je stoot minder CO2, fijn stof of andere schadelijke stoffen uit.

Surf naar www.stookzuinig.be voor meer informatie of voor een erkend technicus in je buurt of bel gratis 1700.


VERANDERINGEN VOOR GEBRUIK VAN LANDBOUWTRACTOREN

Landbouw

Landbouwtractoren die exclusief voor landbouw- tuinbouw of bosbouw gebruikt worden, alsook landbouwtractoren voor gemengd gebruik zullen in de toekomst een kentekenplaat met een rode achtergrondkleur moeten dragen. Landbouwtractoren die gebruikt worden voor andere doeleinden dan hierboven vermeld zullen de nu gekende witte nummerplaat blijven dragen. De rode nummerplaat kan enkel aangevraagd worden door de houders van een vergunning energieproducten en elektriciteit, vroeger contingent genoemd, die wordt afgeleverd door de FOD Financiën, meer bepaald door Douane en Accijnzen. Deze tractoren kunnen dan ook blijven met rode mazout rijden zoals in het verleden en blijven vrijgesteld van periodieke technische keuring. Indien de bestuurder van deze trekker geboren is voor 1 oktober 1982 kan hij deze besturen zonder rijbewijs, dezen die later geboren zijn moeten houder zijn van een G-rijbewijs. Diegene die zijn landbouwtrekker met rode nummerplaat ook gebruikt voor andere dan landbouwdoeleinden zal hiervan aangifte moeten doen bij de dienst der accijnzen en zal op het mazoutverbruik van zijn trekker tijdens deze transporten accijnzen moeten betalen ten bedrage van € 428/1000L. Tevens is de trekker van laatstgenoemde onderworpen aan de periodieke technische controle. Voor het zuiver landbouwgebruik van deze tractoren gelden de voorwaarden van rijbewijs zoals van bovenvermelde categorie, voor het niet-landbouwgebruik gelden de voorwaarden van de transportsector( rijbewijs CE). De landbouwtractoren met witte nummerplaat moeten gebruik maken van witte diesel. Ze zullen onderworpen zijn aan de periodieke technische controle en het vereiste rijbewijs is hetzelfde als wat in de transportsector geldt (CE). Wanneer een rode kentekenplaat aanvragen: aanvragen kunnen in 3 fasen gebeuren, afhankelijk van de eerste inschrijvingsdatum van de tractor, maar mogen ook samen gebeuren voor jongere en oudere tractoren: 1- tractoren eerste maal ingeschreven na 1 jan 2007: inschrijven voor 1 jan 2014 2- tractoren eerste maal ingeschreven tussen 1 jan 2002 en 1jan 2007: inschr. voor 1juli 2014 3- tractoren eerste maal ingeschreven voor 1 jan 2002: voor 1 jan 2015. Waar aanvragen: DIV (dienst inschrijvingen voertuigen), met bestaande roze inschrijvingsformulier dat ter beschikking is bij je verzekeringsmakelaar. Voor verdere informatie: Greta Cochez, schepen van landbouw Tel: 0498734145

GENEESMIDDELEN VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK - MEDEDELING!

Vanaf 01-01-2014 krijgen de landbouwers de mogelijkheid om hun vervallen geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik, en de bijhorende ledige verpakkingen, elke eerste donderdag van de maand af te leveren op het containerpark. De landbouwers kunnen hierbij een “attest van afgifte” bekomen.

Vrijetijd

Fotowedstrijd Herken je de plaats op deze foto? Stuur je antwoord snel door naar maya.vanholder@pepingen.be of Maya Van Holder, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen en maak kans op een mand vol lekkere streekproducten!

Het antwoord van de vorige fotowedstrijd was: Vrije basisschool Hartentroef, Plaats 8, 1670 Heikruis

En de winnaar is… Jimi Derriks. Hij krijgt een mand vol lekkere streekproducten. Proficiat! Bedankt aan alle andere deelnemers aan de fotowedstrijd.

19


20

Jeugd

Fiscale aftrek wordt belastingvermindering Ouders kunnen voortaan een belastingvermindering krijgen voor de kosten die ze maken voor de opvang van hun kinderen. Dat geldt ook voor kinderopvang door scholen, het jeugdwerk, speelplein of de sportsector. De belastingvermindering geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar. Vroeger werden de kinderopvangkosten van het belastbaar inkomen afgetrokken voordat de belastingen werden berekend. Vanaf het aanslagjaar 2013 worden de kinderopvangkosten een ‘belastingvermindering’. Eerst worden de belastingen berekend en dan wordt een belastingsvermindering toegekend. Deze vermindering bedraagt 45% van de werkelijk gedane uitgaven, die beperkt worden tot maximum 11,20 euro per kind per opvangdag. In de oude regeling was het voordeel

afhankelijk van de hoogte van het totale netto-inkomen. In de nieuwe regeling heeft elke belastingplichtige in principe hetzelfde voordeel. Ouders kunnen het effect van de nieuwe regeling nagaan via het berekeningsprogramma Taxcalc. Ze kunnen anoniem de berekening voor aanslagjaar 2013 uitvoeren en vergelijken met de berekening voor het aanslagjaar 2012. Alle andere wettelijke bepalingen over de kinderopvangkosten en de belastingaangifte blijven ongewijzigd. Voor ouders die opvang op basis van hun inkomen betalen, heeft dit geen effect op de prijs. Deze prijs wordt immers berekend op het gezamenlijk belastbaar inkomen vóór de aftrek van uitgaven. Meer info op http://financien.belgium. be/nl/binaries/brochure-kinderop vang-2013_tcm306-44031.pdf .

€ 2.061,60 voor Kom op tegen Kanker Op 13-14-15 september 2013 organiseerde Kom op tegen Kanker voor de 19de maal een plantjesweekend. De Pepingse jeugdverenigingen ’t Clubke, Reinaertvrienden en Chiro Karreveld gingen van deur tot deur om deze azalea’s aan de man te krijgen. Ook via de school van Bellingen, in het gemeentehuis en in de bibliotheek waren plantjes te verkrijgen. Ze verkochten samen 343 azalea’s en ze zamelden maar liefst € 2.061,60 in voor Kom op tegen Kanker. Bedankt aan alle vrijwilligers die weer en wind getrotseerd hebben om de plantjes te verkopen! Bedankt aan allen die een plantje gekocht hebben!

Al gehoord van een projecttoelage ? Wil je graag een activiteit/project voor Pepingse jongeren organiseren dat een zeker financieel risico inhoudt? Ben je een groepje van 3 jongeren jonger dan 30 jaar, of ben je een jeugdvereniging? Dan kan je bij de gemeente voortaan terecht voor een projecttoelage van max. € 250. Aan welke voorwaarden moet je voldoen? • de activiteit is specifiek gericht naar jongeren tot 30 jaar • de activiteit heeft een openbaar karakter • de activiteit moet plaats vinden in de gemeente Pepingen • de activiteit overstijgt de gewone jeugdwerking van de Pepingse jeugdvereniging of is een activiteit van uitzonderlijke aard • de activiteit heeft een aantoonbaar financieel risico Jaarlijks terugkerende activiteiten of activiteiten in het kader van een jubileum komen echter niet in aanmerking voor een projecttoelage. Hoe kan je de toelage aanvragen? • ga ten laatste 1 maand voor de activiteit eens langs bij de jeugddienst in het gemeentehuis en vul het aanvraagformulier in • of stuur een mailtje naar maya.vanholder@pepingen.be en zij bezorgt je een in te vullen aanvraagformulier • of surf naar www.pepingen.be en vul het aanvraagformulier online in via het e-loket Meer informatie over de projecttoelage kan je vragen bij de jeugddienst in het gemeentehuis of raadplegen via www.pepingen.be

Vormingen voorjaar 2014 Opleiding fuifcoach – onderdeel theorie en EHBO Wanneer? zaterdag 1 maart 2014 van 9.00u tot 16.00u Waar? Lennik Kostprijs? gratis Voor wie? voor feest- en fuiforganisatoren Inschrijven vóór 20 februari 2014 via maya.vanholder@pepingen.be of tel. 02 383 14 38 of op de vrijetijdsdienst in het gemeentehuis


Jeugd

Roefeldag 2013

21

Op zaterdag 22 juni was het eindelijk zover: we vierden voor de 18de keer de Roefeldag in Pepingen! Maar liefst 277 kinderen genoten met volle teugen van 2 à 3 verschillende Roefelactiviteiten. Er werden stoeltjes getimmerd, frietjes gebakken, koekjes gemaakt, interviews gegeven op de radio, bejaarden verzorgd, Roefelbeeldjes in powertex gemaakt, dieren verzorgd, met de tractor gereden, boeken uitgeleend in de bib, groenten en fruit verkocht op de markt, huizen ontworpen bij de architect, bloemstukjes gemaakt, pralines geproefd, toneeltjes opgevoerd, en nog veel meer… Zo’n 65 zelfstandigen en 75 begeleiders werkten mee en bezorgden de kinderen een dag om nooit te vergeten. In de loods bij D’Haemer sloten we de Roefeldag af met Fernando’s intermezzo’s!

Verslag uit Kenia

Jambo, Van 2 juli tot 2 augustus zijn wij meegegaan als vrijwilligsters met het project ‘Rainbow4kids’ naar Kenia. Het gaat om een primaire school in het dorpje Maweni, waar wij de Keniaanse leerkrachten willen bijstaan met het zo optimaal mogelijk ontwikkelen van de talenten van ieder kind. Het is een mooie kans om ook de authenticiteit van het Keniaanse leven te leren kennen en te waarderen. De voorzitster van dit project is Katrien Vermeersch. 25 jaar stond Katrien enthousiast voor een kleuterklas in Sint-Pieters-Leeuw. Maar toch miste zij een hoger levensdoel en na haar reis naar Kenia heeft ze haar

droom ontdekt. Na een lange vlucht en nog eens twee uur vertraging, zijn we geland in Mombasa rond 6u in de ochtend. Katrien stond ons met open armen op te wachten en knuffelde iedereen. Ze toonde meteen haar dankbaarheid, waardoor wij ons meteen welkom voelde. Aan de luchthaven stapten we in de auto, die daarna op de ferry reed om aan de overkant van de stad te geraken. Onderweg vertelde Katrien veel over de stad waardoor er ook vele vragen los kwamen. EEN MOMENT OM NOOIT TE VERGETEN Alle kinderen stonden ons op te wachten in de vorm van een erehaag, ze hadden Belgi-

sche vlagjes vast, waren een welkomstlied aan het zingen… HET WAS PRACHTIG. We kregen een gevoel dat juist zat. Wanneer we door de erehaag liepen, zagen we op alle gezichtjes van de kinderen een grote en gemeende glimlach. Vele emoties kwamen los.


22

Jeugd

Hierna ging er een korte vergadering met Paster Fred (pastoor en voorzitter van het schoolbestuur) door, waar er algemene afspraken i.v.m. de kledij en omgang met de leerlingen en leerkrachten werden gemaakt. Als leerkracht zijn wij een voorbeeld voor heel de school, waardoor we ons deftig moeten kleden; een legging onder de knie met een mooie sjaal er rond is ideaal. We waren zeker allemaal akkoord met de afspraken. Na deze bespreking werd ons gevraagd om twee dagen te observeren in verschillende klasjes, zodat we daarna de juiste keuze konden maken over wat de optimale manier was om de kindjes iets van ons te kunnen bijleren. Na deze twee dagen observatie hebben we een idee gevormd over hoe de school in zijn werk gaat: de manier van lesgeven, algemene afspraken, gebruik van materiaal, concentratie van de kindjes en waar onze hulp het beste van pas zou komen. Onze keuze was al snel gemaakt. Kim ging haar helemaal toeleggen op ‘Class 1’ (eerste leerjaar),

Kim stond in class 1 de lessen wiskunde, Engels en wetenschappen bij. Zij besteedde ook aandacht aan de tragere leerlingen, maar gaf ook tips aan de leerkracht om voor wat meer interactie te zorgen, hoe je de leerlingen op een bekrachtigende manier benadert en om de lessen boeiender te maken via foto’s, verhaaltjes e.d. Ook deden we lessen samen zoals: Music&Movement (muziek en dans),

Physical education (turnen en spelletjes)

Doordat we de kinderen hun noden en behoeften hebben leren kennen, konden we hen goed voorbereiden op de examens die de laatste week van onze reis doorgingen. Die dagen stond er niet veel op het programma, enkel het mee observeren en het mee helpen verbeteren van de examens, alsook hen veel goede moed inspreken.

Ook voor ons was het even spannend, want natuurlijk willen we dat we iets betekend hebben voor de kinderen die wij onder onze vleugels hebben genomen. Teacher Mieke en Teacher Kim zijn heel trots op de leerlingen, want na al de punten op te tellen zijn ze echt verbaasd van het goede en gegroeide resultaat. Dus mogen we toch wel van ons zelf zeggen dat we iets bereikt hebben in de Rainbow Primary School.

en Creative arts (knutselen).

en Mieke had een goed gevoel in KG2 (tweede kleuterklasje).

Deze keuze was een beetje vanzelfsprekend doordat Mieke zal studeren voor kleuteronderwijs en Kim werkt met kinderen van de lagere school in moeilijke situaties. Het plaatje paste perfect. In het tweede kleuterklasje stond Mieke de lessen wiskunde en Engels bij. Ze besteedde vooral aandacht aan de tragere leerlingen.

Dit had misschien ook te maken met onze achtergrond bij het (Pepings) jeugdwerk. Tijdens deze lessen konden de kinderen zich goed uitleven wat ons een voldaan gevoel geeft. De maand ging snel vooruit. We zagen het komen en gaan van alle vrijwilligers, ook zagen we de leerlingen groeien in hun kunnen, leerden het armere gedeelte van het dorp kennen, maakten nieuwe vrienden, kregen een goede band met de leerkrachten. Uiteindelijk voelden wij ons al helemaal thuis.

Door de geslaagde examens hadden we een mooie afsluiter, die nog specialer werd door de leuke talentenshow die in het kader van ons afscheid georganiseerd werd. ‘s Ochtends kwamen we toe op school en de leerlingen hadden de school voor ons versierd met ballonnen, Belgische vlaggen, tekstjes, bloemen,... We kregen het meteen moeilijk. Het gaf ons een dubbel gevoel.


Jeugd

23

Mama Rainbow, Katrien Vermeersch, bedankte ons heel hard en was zeer trots op ons.

kleine dingen zullen genieten. We hebben Kenia op een mooie manier leren kennen. We hebben vertrouwen gekregen in de mensen rondom ons, ook al kan je het niet vergelijken met de luxe in België. Toch zullen zij het beste maken van hun eigen leven, ondanks de moeilijke omstandigheden, wat hen als mens mooier maakt. Na een maand was het afscheid van de omgeving heel zwaar.

Ook willen wij Katrien heel hard bedanken dat we deze mooie kans hebben gekregen. We hebben zeker en vast niet alleen van het schooltje geleerd, maar ook van mama Rainbow. Ze heeft ons namelijk elk iets persoonlijk bijgebracht over hoe we verder in het leven zullen staan en dat we van de

Wees maar zeker dat Kenia een tweede thuis is geworden. Kwaheri Kenya and Asante sana! Mieke Gremmelprez en Kim Meert Wie zich geroepen voelt om mee te werken aan het project of wie gewoon meer informatie wilt: www.rainbow4kids.be

In de voormiddag kregen de kinderen tijd om hun ‘talentenshow’ te oefenen, die wij dan te zien kregen in de namiddag. Zo hadden wij tijd om in de voormiddag ons voor te bereiden op onze terugreis naar België. Na de show begonnen de kinderen een liedje te zingen: “Today is a special day”. Op dat moment wisten we dat het zover was… namelijk ons afscheid. We werden naar voren geroepen en de kinderen begonnen vele dankliedjes te zingen, alsook tekeningen af te geven. KG2 kwam naar voren om teacher Mieke te bedanken, alsook Class 1 voor teacher Kim te bedanken.

Nieuwe cannabiscampagne helpt jongeren fabeltjes doorprikken Vreemd gaan zit in de genen, en cannabis in 1 op de 10 broekzakken. Met deze en andere slogans wil de Vlaamse overheid met een nieuwe campagne jongeren aan het denken zetten over cannabisgebruik. Zijn de stellingen juist of fout? Denk na, en laat je vooral niet vangen. Want neen, cannabis gebruiken is niet normaal of wijdverspreid. En ja, het houdt wel degelijk gezondheidsrisico’s in. Misverstanden ontkrachten en correct informeren, zo wil de campagne jongeren overtuigen te doen zoals de meeste van hun leeftijdgenoten: cannabis links laten liggen. Nieuwe cijfers van de leerlingenbevraging in 2011-2012 wijzen uit dat slechts 17,3% van alle 12- tot 18-jarige ondervraagden ooit cannabis geprobeerd heeft. 7,8% gebruikt het af en toe. Meer info: www.laatjenietvangen.be


24

Jeugd

Een herinnering aan… Grabbeldag – 10 juli Paintball – 23 juli T-day – 28 augustus

Toelage voor het volgen van kadervorming Ben je een inwoner van Pepingen, ouder dan 16 jaar, en volgde je onlangs een cursus m.b.t. jeugd, bijvoorbeeld (hoofd)animator, (hoofd) monitor, (hoofd)instructeur, …?

Heb je een cursus gevolgd m.b.t. maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren? Dan krijg je zelfs de volledige kostprijs terug betaald!

Wist je dat de gemeente jou dan een toelage geeft? Het gemeentebestuur betaalt jou namelijk 50% van de kostprijs van deze cursus terug.

Wat moet je hiervoor doen? 1. Aanvraagformulier invullen, ofwel bij de jeugddienst in het gemeentehuis, ofwel via deze link: http://www.pepingen.be/

Digitaal-loket-Aanvraag-betoelaging-kadervorming-jeugd.html 2. Betalingsbewijs afgeven op de jeugddienst 3. Bewijs van deelname aan de cursus bezorgen aan de jeugddienst OPGELET: cursussen m.b.t. sport komen niet in aanmerking!


Pajotse 400km Voor het eerst pakte Sportregio Pajottenland en Zennevallei uit met een uitdaging van formaat: ‘Fiets vierhonderd kilometer binnen de vierentwintig uur’. Op vrijdagavond om 22u vertrokken 56 moedigen aan de nachtrit en dit onder begeleiding van renners van Ter Heyde Cycling Team, motards, volgwagens en een team van het Rode Kruis. 42 van hen hebben de 400km uitgereden en zaten bijgevolg ongeveer 18u op de fiets. ’s Morgens werden deze deelnemers bijgestaan door de fietsers die 200km wensten af te leggen. De deelnemers waren super tevreden over de organisatie van dit evenement en velen wilden zich nu al inschrijven voor de editie van 2014 op 20 en 21 juni.

Meer dan 2.200 deelnemers in Pepingen voor eerste Gordelfestival Meer dan 12.000 mensen hebben in het weekend van 1 september deelgenomen aan het allereerste Gordelfestival. Pepingen lokte zondag 2.290 betalende deelnemers en scoort daarmee beter dan het trefpunt in Huizingen. Voor deze eerste editie zetten organisatoren vzw ‘de Rand’, Bloso, de provincie Vlaams-Brabant en focusgemeente Pepingen in op nieuwe locaties en een gevarieerd sportief en muzikaal aanbod. Voor vele deelnemers was de ontdekking van de mooie plekjes in en rond Pepingen een ware belevenis. Zo vertrokken er een kunstwandeling, fietstochten en verschillende MTB-parcours vanuit domein Ter Rijst. Voor heel veel bezoekers was het een eerste kennismaking met onze gemeente en velen van hen zullen vroeg of laat beslist eens terugkomen omdat ze toch wel onder de indruk zijn van de natuur en omgeving.

Sport

25


26

Sport

Donderdag 27 september 2013 namen meer dan 300 kinderen van onze lagere

scholen deel aan de 25ste editie van de Scholenveldloop.

Kalender Thuiswedstrijden Volley Bellingen-Halle Dames 1: 2de provinciale 11/01/2014 20:00 Volley Bellingen Halle 1 - Volley Schepdaal vzw 2 01/03/2014 20:00 Volley Bellingen Halle 1 - Gavo Ganshoren 08/03/2014 20:00 Volley Bellingen Halle 1 - Govok Cammaert Gooik 3 22/03/2014 20:00 Volley Bellingen Halle 1 - VC Knødde Meise 12/04/2014 20:00 Volley Bellingen Halle 1 - Wolvertem Sporting 1 Dames 2: 3de provinciale 04/01/2014 20:00 Volley Bellingen Halle 2 - Jeugdvolleybal Londerzeel 3 01/02/2014 14:00 Volley Bellingen Halle 2 - Zuun VC 3 22/02/2014 16:00 Volley Bellingen Halle 2 - VC Eternit Kapelle o/d Bos 2 12/04/2014 16:00 Volley Bellingen Halle 2 - Zuun VC 4

Proficiat aan allen!

Kalender Thuiswedstrijden FC Pepingen

IV Nationale B 18/01/2014 om 19u30 F.C. Pepingen – BX. Brussels 01/02/2014 om 19u30 F.C. Pepingen – Leopold-Uccle Woluwe 22/02.2014 om 19u30 F.C. Pepingen – R. RC. Wetteren-Kwatrecht 15/03/2014 om 19u30 F.C. Pepingen – K.S.K. Halle 05/04/2104 om 19u30 F.C. Pepingen – K. Olympia SC. Wijgmaal 27/04/2104 om 15u00 F.C. Pepingen – K. FC. Sp. St.-Gillis-Waas IV Provinciale C 12/01/2014 om 14u30 F.C. Pepingen – K.V. Kester-Gooik B 26/01/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – F.C. Negenmanneke 09/02/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – S.K. Leeuw B 23/02/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – V.C. Groot-Dilbeek B 16/03/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – Sp. Eizeringen B 06/04/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – V. Beersel-Drogenbos B 13/04/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – V.K. Borchtlombeek B 04/05/2014 om 15u00 F.C. Pepingen – F.C. Dworp

Dandélion is zoveel meer dan paardrijden… De Dandélionruiters maakten er in 2013 een bewogen jaar van! Het startschot werd in januari al gegeven met een groots feest voor leden en sympathisanten. De lente stond symbool voor de crossen en een ruiterweekend in het mooie Limburg. In juli organiseerde Dandélion een oefenwedstrijd als startschot voor de vele zomertornooien. In augustus was het tijd voor een eigen groots pony- en paardentornooi. Natuurlijk werd dit voorafgegaan door een gepaste “Coyote Ugly Party”. Dandélion is een pony- en ruiterclub te Bogaarden, en telt 70 leden waarvan het gros actieve ruiters. Geïnteresseerde amateurs met liefde voor paard en “ambiance” kunnen zeker een kijkje nemen op de website dandelion.be of een pint komen drinken op woensdag- of vrijdagavond te Bogaarden!

De doffer van Willy Leroux uit Heikruis behaalde reeds vier 1ste prijzen waaronder de gegeerde beker van CFW (Club Fond Wallonie). Deze overwinning werd behaald op 2376 duiven tijdens de 650km lange vlucht vanuit Brive. Daarnaast scoorde hij ook nationaal sterk met de 46ste plaats op 8331 duiven.


Bib

27

Ze zijn terug! Er zijn nieuwe Bibtrollies gemaakt! Ga ze snel zoeken in je bib! Vier van hen zijn bedacht door lezers van de bibliotheek van Pepingen: Kleurie (Kirsten Beers),Genie (Charlotte De Ridder), Computerie (Miel Janssens) en Politie (Rune Van den Houwe). Ze werden samen met 39 andere winnaars beloond met een mooi ingekaderde bibtrollie in de Wolfsput (bibliotheek van Dilbeek).

Een nieuwe boekentrolley voor scholen in de bibliotheek: ‘De Eerste Wereldoorlog’ Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei stelt de boekentrolley ‘De Eerste Wereldoorlog’ voor, bestemd voor kinderen van het derde tot het zesde leerjaar lager onderwijs. Deze lees- en kijkboeken laten de kinderen op verschillende manieren kennis maken met de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog door spannende en ontroerende verhalen, foto’s en prenten. De boekentrolley ‘De Eerste Wereldoorlog’ kan door scholen in de bibliotheken van de regio volledig gratis ontleend worden. Hiernaast zie je alvast enkele voorbeelden:

Via haar vernieuwde blog pepingen.bibliotheek.be en facebook pagina www.facebook.com/bibliotheek.pepingen treedt de bibliotheek uit haar boeken. Vanaf nu is zij altijd en overal bereikbaar!

GoPress! 7/7 dagen, 24/24 uur kan je het persarchief van Gopress raadplegen. Dank zij je bibliotheek! Gopress Persarchief biedt aan bibliotheekleden de mogelijkheid om in de vertrouwde omgeving van de bib of vanop hun computer thuis (via ‘Mijn bibliotheek’) de volledige tekst te lezen van artikels uit de bekendste Vlaamse kranten (met twee publicatiedagen vertraging) en tijdschriften van de Roulartagroep (twee weken na publicatie). Het persarchief van Gopress bevat volgende bronnen: Het Belang van Limburg, Gazet van Antwerpen, Klasse, Knack, Het Laatste Nieuws, Metro, De Morgen, Het Nieuwsblad, De Standaard, De Tijd, Trends, Wablieft.


28

Bib

Marleen en Ann Op 29 april jl. zag de bibliotheek van Pepingen Marleen Vandyck met spijt in het hart vertrekken naar de bibliotheek van Beersel, waar ze voltijds aan de slag kan. Marleen was al sinds 1998 (15 jaar!) de gedreven en enthousiaste collega van Mia Van Eeckhoudt (bibliothecaris) en Lut Vandevelde . Marleen wordt sinds juni vervangen door Ann Vandamme, die uit de uitgeverswereld komt. In haar vrije tijd begeleidde zij al jaren de leesgroep in de bibliotheek. Zij is blij dat ze nu ook op werkvlak “dicht bij de lezer staat”.

Ann Vandamme

Marleen Vandyck

Quiz Op vrijdagavond 11 oktober namen in zaal ‘De Nieuwe Kring’ (Bellingen) 16 enthousiaste groepen deel aan de 9de Quiz van de gemeente Pepingen. Op de foto’s zie je de winnende groep Beert City (Braillon.com en Kartasj kwamen op de 2de en de 3de plaats), de drijvende kracht en presentator Jean-Pierre Lievens en een sfeerbeeld. Deze en andere foto’s kan je via een eenvoudige mail naar pepingen@bibliotheek.be aanvragen.

Sluitingsdagen bibliotheek tot augustus 2014 Woensdag 25 december 2013 Woensdag 1 januari 2014 Maandag 21 april 2014 Vrijdag 2 mei 2014

Cultuur

Italiaans eetfestijn

Gezinsbond Beert nodigt je uit op het Italiaans eetfestijn met lasagne, Italiaanse balletjes, Venetiaanse kip, Italiaans dessert op vrijdag 7 februari 2014 vanaf 18.00u zaterdag 8 februari 2014 vanaf 17.00u in ’t Zaaltje van Beert, J. Demaegtstraat

Zaterdag 3 mei 2014 Vrijdag 30 mei 2014 Maandag 9 juni 2014 Vrijdag 11 juli 2014

Zaterdag 12 juli 2014 Maandag 21 juli 2014 Vrijdag 15 augustus 2014

PenZine: ontdek het vrijetijdsaanbod in onze streek Heb jij de nieuwste editie van PenZine al in huis gehaald? PenZine is het belevingsmagazine van de regio Pajottenland & Zennevallei. Artikels die boeien, streekgeheimen die onthuld worden, authentieke streekbewoners en tips en trics om het seizoen door te komen. Bovendien bevat elke PenZine een uitneembare activiteitenkalender met het meest interessante vrijetijdsaanbod in de regio. PenZine vind je terug in de bibliotheek, het cultuurcentrum, het gemeentehuis en buurtwinkels. Je kan het magazine ook gratis in de bus ontvangen door een mailtje met je postadres te sturen naar info@penzine.be. Meer informatie over PenZine, de digitale versie en een kalender met het vrijetijdsaanbod vind je op www.penzine.be.


“Kunst: iets voor mij?”

Cultuur

29

Sjaals in de knoop

Als je wil weten of je iets lekker vindt, dan moet je het eerst proeven. Dat is zo voor eten maar het geldt ook voor kunst. In de reeks ‘Kunst, iets voor mij?’ organiseert Arch’educ een reeks waarin je kennis maakt met diverse kunstvormen. Een ervaringsdeskundige maakt je wegwijs in het genre aan de hand van zijn of haar eigen favoriete kunstwerken met enkele voorbeelden. Maar wat is een cursus over kunst zonder echte kunstwerken? Daarom bekronen we iedere vorming met een bezoek aan een museum, een uitvoering of een kennismaking met een blik achter de schermen. Opera: iets voor mij? Over dirigenten, decors en diva’s Stond je ook al eens bewonderend stil bij de prachtige stemmen, de muziek of de kostumering van opera? Wil je graag meer weten over dit genre? Onder de begeleiding van beroepszangeres Magali Mayenne met ervaring bij de Opéra Royale de Wallonie en de Vlaamse Opera Gent maak je kennis met dit prachtige muziekgenre. Zo leer je onder andere hoe het koor en de solisten zingen, en welke soorten stemmen er bestaan. Enkele van de grootste zangers uit de operageschiedenis passeren de revue. Je ontdekt wat de rol van de dirigent is, en hoeveel muzikanten er in het orkest zitten. Ook de decors en de kostuums komen aan bod. Aan het einde van deze cursus bekijken we samen een opera op groot scherm. data: di 11, 18, 25 feb, 11, 18, 25 maart en 5 april 2014, van 19u30 tot 21u30 begeleiding: Magali Mayenne locatie: Bibliotheek Pepingen, Trapstraat 4, 1674 Bellingen i.s.m.: Kunst in Pepingen, Cultuurraad Pepingen en Gemeenschapscentrum Pepingen inschrijvingen: Arch’educ, 02 454 54 01, www.archeduc.be, code: KE90/01, prijs: 53 euro

Vind jij het heerlijk om sjaals te dragen, maar weet je niet hoe ? Dankzij deze workshop leer je maar liefst 30 verschillende manieren om je sjaal te knopen. Mee te brengen : 1 vierkante en 1 rechthoekige sjaal Bij KVLV Pepingen Wanneer : woensdag 19 februari 2014 om 19.00u Waar : Parochiezaal - Pepingen Inschrijven: tot 12 februari bij Rita Van Der Leenen - 0497 33 30 39 of kvlvpepingen@hotmail.com

Bij KVLV Bellingen Wanneer: 21 februari 2014 van 19.00u tot +/- 22.00u Waar: zaaltje naast de bibliotheek, Trapstraat te 1674 Bellingen Inschrijven: tot 15 februari bij Gilberte Derijcke, 02 360 00 07

KVLV leden : € 2 Niet KVLV leden : € 3


30

Cultuur

Proef al het lekkers uit onze Straffe Streek ! www.straffestreek.be

BURGERS EN BALLEKES Burgers en ballekes, saai of ongezond ? Nee hoor ! Met kwalitatieve ingrediënten en gevarieerde smaken, charmeren ze jou zeker en vast. Balletjes in Luikse saus, kippenballetjes met roerbakasperges of scampiballetjes, de mogelijkheden zijn eindeloos. Ook ‘gourmetburgers’ zijn in ! Een zalmburger met bietjes en komkommer, een lamsburger met abrikoos en geroosterde tomaat of een krabburger met limoendressing,… Hamburgers zijn al lang geen ongezonde en inspiratieloze fastfood meer. Wanneer: 7 maart 2014 Waar: in de keuken van Ontmoetingscentrum Terloo, Kareelstraat 21 te 1674 Bellingen.

Van 19.00u tot +/- 22.00u KVLV leden : € 5 Niet KVLV leden : € 7 Geen inschrijving vereist – iedereen is welkom. In samenwerking met KVLV Pepingen.

Erfgoed OPROEP BROUWERFGOED Voor het erfgoedproject ‘Vlaams-Brabant drinkt’ is de provincie Vlaams-Brabant op zoek naar kleine persoonlijke objecten met een verhaal die iets vertellen over de productie, distributie en consumptie van alcohol tussen 1795 en vandaag in de provincie Vlaams-Brabant. Het meest uiteenlopende materiaal is welkom! Hierbij denken we aan foto’s, liedjes, gedichten, spotprenten, affiches, reclame, …

Erfgoedplus.be wil dit divers brouwerfgoed registeren, digitaliseren en bewaren voor de toekomst, alsook de verhalen optekenen. Heb je dergelijk erfgoed en wens je dit te delen ? Via volgende links vind je alle informatie: www.erfgoedplus.be en doorklikken naar Vlaams-Brabant drinkt Hoe kan ik deelnemen? Surf naar www.erfgoedplus.be/zwerfgoed

Meer info: Nicolas Mazeure bestuurssecretaris erfgoed Dienst Cultuur Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 Leuven 016-26 76 77 http://www.vlaamsbrabant.be/cultuur


Cultuur

31

KVLV Elingen Maandag 27 januari 2014: Poncho breien Inschrijven bij Lucienne Desmeth tel. 02 532 55 81 of lucienne.desmeth#@hotmail. com vóór 24 januari 2014 Leden KVLV Elingen betalen alleen onkosten benodigdheden. Niet-leden betalen onkosten benodigdheden + € 6 21- 22 en 23 februari 2014: Jaarlijkse pannenkoekenbak in “Ons Parochiehuis”, Zwarte Molenstraat, 1671 Elingen

Woensdag 26 februari, donderdag 13 en 20 maart, donderdag 3 april 2014 om 19.30u in “Ons Parochiehuis”: naaien met de naaimachine: Hippe rokjes maken. Inschrijven bij Lucienne tel. 02 532 55 81 of lucienne.desmeth@hotmail.com vóór 23 februari 2014. Leden KVLV Elingen betalen alleen onkosten benodigdheden. Niet -leden betalen onkosten benodigdheden + € 6.

Dinsdag 25 maart en woensdag 9 april 2014 maken we een picknicktas. Inschrijven bij Lucienne tel. 02 532 55 81 lucienne.desmeth@hotmail.com vóór 21 maart 2014. Leden KVLV Elingen betalen alleen onkosten benodigdheden. Niet-leden betalen onkosten benodigdheden + € 6

KVLV Pepingen Bloemschikken met Sven Ouder worden, een gave Tijdens deze workshop maken we een eigentijds winterbloemstuk. Organisatie : KVLV Pepingen Wanneer : woensdag 22 januari 2014 om 19.00u Waar : Parochiezaal Pepingen Prijs : € 25 (materiaal inbegrepen)

Workshop bloemschikken

Thema : Bloementaarten, -cakes en sweeties Watertanden bij een heerlijke taart of cake die geen enkel calorie bevat ? Dat kan met deze oogstrelende bloemencreaties ! Ga de uitdaging aan en maak je lievelingstaart na met bloem- en groenmaterialen. Organisatie : KVLV Pepingen Wanneer : Woensdag 5 maart 2014 om 19.00u Waar : In de Parochiezaal – Pepingen Prijs : € 25 (materiaal inbegrepen) Inschrijven voor 26/02 : bij Marie-Thérèse Ghysels (0497 88 80 18) of kvlvpepingen@ hotmail.com

Inschrijven voor 15 januari bij Marie-Thérèse Ghysels - 0497 88 80 18 of kvlvpepingen@hotmail.com

Ouder worden gaat vanzelf. Voor je het weet, is het weeral kerstmis, je verjaardag of vakantie. Dit ouder worden aan de buitenkant, kun je niet vermijden. Maar hoe jij innerlijk omgaat met het ouder worden, en er jouw kunstwerk van maakt, bepaal je zelf. Tijdens deze vorming willen we basisregels aanreiken voor de kunst van het ouder worden: het aanvaarden, het loslaten en het verzoenen met het leven, met jouw leven. Wanneer : maandag 10 maart 2014 om 14.30u Waar : Parochiezaal – Pepingen Organisatie : KVLV Pepingen – Ziekenzorg Pepingen Inschrijven voor 03 maart bij Rita Van Der Leenen - 0497 33 30 39 of kvlvpepingen@ hotmail.com


32

Onderwijs

Heimwee naar de klas? Ouderraad Harten Troef organiseert één dag in de klas Op vrijdag 14 maart 2014 organiseert de ouderraad van de Vrije Basisschool Harten Troef van Pepingen hun quiz ‘Een dag in de klas’ . Verschillende gelegenheidsquizzers, ploegen van max 4 personen, nemen het tegen mekaar tijdens deze 5de editie. Voor elke deelnemer is er mooi aandenken. Start: 20u00 stipt. Deuren open: 19u00. Waar: Polyvalente zaal Ninoofsesteenweg 70 1670 Pepingen Het inschrijvingsgeld bedraagt 16 euro/ploeg. Inschrijven kan ten laatste maandag 10 maart 2014 bij Suzanne De Cort via mail: suzanne.decort@hotmail.com of gsm. 0497 05 26 16. Vergeet zeker niet je ploegnaam door te geven bij inschrijving. Meer informatie over de ouderraad van Hartentroef op www.ouderraadhartentroef.com

Kinderopvang Wist je dat… Landelijke kinderopvang jaarlijks meer dan 50 000 kindjes opvangt? Al meer dan 35 jaar zorgt Landelijke Kinderopvang voor kwalitatieve opvang in Vlaanderen. In 10 kinderdagverblijven, bij meer dan 2200 onthaalouders en via buitenschoolse opvang op meer dan 140 locaties. Deze jarenlange ervaring resulteerde in kinderopvang die gebaseerd is op een ijzersterke pedagogische visie. Deze visie, bestaande uit 8 ankers, brengt Landelijke Kinderopvang dag in dag uit in de praktijk. Het zijn ankers die tevens een houvast zijn voor alle medewerkers van onze organisatie. Maar ook voor de ouders van onze opvangkindjes is deze pedagogische visie een houvast. Het biedt hen vertrouwen in onze aanpak en zekerheid in professionalisme. Landelijke Kinderopvang biedt bovendien opvangmogelijkheden in de buurt waar je woont, dichtbij huis. Want een kwalitatieve opvang in eigen buurt verhoogt ook de levenskwaliteit van de plaatselijke gemeenschap.

… Landelijke kinderopvang ook in Pepingen te vinden is? Ook in Pepingen is Landelijke Kinderopvang terug te vinden. Je kan er voor kinderopvang terecht bij 6 onthaalouders. De onthaalouders worden begeleid door een dienst die reeds 30 jaar bestaat en dus kan rekenen op veel ervaring en expertise. ... Landelijke kinderopvang nog heel veel kraks zoekt? Er is nog altijd meer vraag dan aanbod in de kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat ouders vooral opvang in hun buurt zoeken. Landelijke Kinderopvang probeert aan deze vraag te voldoen en is voortdurend op zoek naar onthaalouders en kinderbegeleidsters. In Pepingen zoeken we vooral nog naar nieuwe onthaalouders. Heb je interesse om onthaalouder te worden bij Landelijke Kinderopvang en wil je graag wat meer info? Neem dan zeker contact met onze Helpdesk via 070 246 041 of met onze plaatselijke dienst. … Landelijke kinderopvang je kan helpen als je op zoek bent naar opvang voor je kindje(s)? Of ben je op zoek naar opvang voor je kindje(s) en wil je weten waar er nog plaatsen vrij zijn of wil je misschien gewoon even met ons praten, neem ook dan gerust contact op met onze Helpdesk of met onze plaatselijke dienst. …je Landelijke kinderopvang hier kan vinden: Landelijke Kinderopvang Pepingen Anne Schevenels - Verantwoordelijke Kinderopvang Grotestraat 5/1 - B 1540 Herne - LKOgalmaarden@LandelijkeKinderopvang.be - Helpdesk: 070 24 60 41 www.landelijkekinderopvang.be


OCMW

33

OCMW Pepingen Kerkstraat 2 – 1670 Pepingen Tel. 02 356 32 24 - Fax 02 380 73 35 E-mail: info@ocmw.pepingen.be De kantoren van het OCMW zijn open van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 12u00 of op afspraak

GEZOCHT

Fietsen Het OCMW is steeds op zoek naar fietsen, groot en klein. Heb jij een fiets die je niet meer gebruikt, maar die nog wel in goede staat is ? Bedden Beschik jij over een 1-persoonsbed dat nog in goede staat is, maar dat niet meer wordt gebruikt ? Wij kunnen er iemand mee uit de nood helpen.

Contacteer ons dan op het nr. 02 356 32 24.


34

OCMW

HEB JIJ RECHT OP EEN VERWARMINGSTOELAGE ? Wat ? De overheid geeft een tussenkomst voor het verwarmen van je huis met stookolie, verwarmingspetroleum of propaangas, indien je voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden. Hoe ? Neem contact op met de sociale dienst voor meer inlichtingen. De toelage moet binnen de 45 dagen na leveringsdatum worden binnengebracht op het OCMW en worden aangevraagd binnen de 60 dagen na de leveringsdatum.

Wat moet je meebrengen ? • Je identiteitskaart / SIS-kaart • Mutualiteitsvignet (van elk lid van het gezin) • Bewijs van inkomen (belastingsaanslagbiljet – 2 jaar terug) • Leveringsfactuur of –bon • rekeningnummer Nog even dit: • De verwarmingstoelage geldt enkel voor leveringen tussen 01 januari en 31 december van het kalenderjaar. • De aanvraag moet binnengebracht op

Waar vind je meer informatie? • Op het OCMW van 09.00-12.00 (of op afspraak) bij Katrien Moeremans (tel:02 356 32 24). • Op www.verwarmingsfonds.be • Op het gratis nummer 0800 90 929

PREMIES Op donderdag 3 oktober organiseerde het mobiel dienstencentrum “De Klaproos”, i.s.m. de ouderenadviesraad, een infonamiddag over “Premies en Tegemoetkomingen, … maar waar heb ik recht op ?” Zo’n 80-tal geïnteresseerden kwamen samen in zaal De Kring om de interessante uiteenzetting door Hilde Weckhuyzen van vzw Ons Zorgnetwerk te beluisteren. De reacties en vragen vanuit het publiek maakten er een geanimeerde namiddag van die zowel door de aanwezigen als door spreker sterk gesmaakt werd evenals de traditionele taart met koffie. Zeker voor herhaling vatbaar. Volgende activiteit op donderdag 16 januari 2014 : “Doe de V-test !”

“DOE DE V-TEST!” We betalen nog altijd te veel voor elektriciteit, en aardgas. Toch is overstappen naar een andere , meer voordelige, energieleverancier gratis én eenvoudig. Om je extra te helpen bij het zoeken naar de goedkoopste leverancier, heeft de VREG de V-test ontwikkeld. Via deze test kan je, op basis van je facturen en je verbruik, nagaan welke energieleverancier voor jou de goedkoopste is. Het mobiel dienstencentrum De Klaproos helpt je daar graag bij. Kom op donderdag 16.01.2014 naar Bellingen met de jaarafrekening van je elektriciteitsverbruik en doe de V – test. Aantal plaatsen zijn beperkt (40). Wat? Wanneer? Waar?

“Doe de V-test” Donderdag 16.01.2014 van 14.00-16.00 Het zaaltje naast de bibliotheek Bellingen – Trapstraat -1674 Bellingen

het OCMW worden binnen de 45 dagen na de leveringsdatum en aangevraagd worden binnen de 60 dagen. Er wordt een toelage toegekend voor een maximale levering van 1500 liter, per kalenderjaar en per gezin.


OCMW

HUURWONINGEN GEZOCHT IN PEPINGEN Ben jij op zoek naar een goede huurder, die stipt zijn huur betaalt en je woning goed kan onderhouden? Denk dan eens aan SVK of Sociaal verhuurkantoor Zuidkant! Je woning verhuren aan SVK Zuidkant biedt heel wat voordelen. Je woning wordt op lange termijn verhuurd en je bent zeker van de huuropbrengst. Verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor biedt de eigenaar heel wat mogelijkheden”, vertelt Ineke Brems, coördinator van SVK Zuidkant. “Ze worden steeds correct betaald, zijn zeker dat de woning in goede staat blijft door een permanente opvolging van de huurders en ze kunnen bovendien aanspraak maken op verscheidene

subsidies voor aanpassings- en renovatiewerken.” SVK Zuidkant huurt woningen op de privémarkt om deze op haar beurt onder te verhuren aan mensen met een beperkt inkomen. Op deze manier kunnen huurders genieten van een betaalbare, kwaliteitsvolle woning. In totaal beheert het sociaal verhuurkantoor Zuidkant meer dan 80 woningen, verdeeld over 4 gemeenten Gooik, Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw. SVK Zuidkant werd in 2011 opgericht door de OCMW’s van deze 4 gemeenten om een antwoord te bieden op de groeiende nood in de regio naar goede en betaalbare woningen.

35

Intussen werd er een sterke samenwerking uitgebouwd tussen de OCMW’s, de gemeenten en het sociaal verhuurkantoor. Wens je meer info? Dan kan je terecht bij Ineke Brems op het nummer 02/359 99 12 of via mail ineke.brems@svkzuidkant.be.

WELZIJNSKOEPEL WEST BRABANT, OCMW-VERENIGING TITEL VIII ZOEKT VERZORGENDEN Voor de regionale dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg met samenstelling van een wervingsreserve voor de Regiowerking (Dilbeek, Galmaarden, Geraardsbergen, Herne, Lennik, Pepingen, Ternat) voor de Regiowerking (Linkebeek, Hoeilaart en Overijse) voor de Regiowerking (Kraainem, Machelen en Meise) Taken: Het verstrekken van huishoudelijke en verzorgende taken en emotionele, sociale of administratieve ondersteuning bij cliënten thuis. De hulp wordt overdag verstrekt (geen avond of weekend werk). Kwalificatie: Minimum diploma hoger beroeps- of technisch secundair onderwijs in een pedagogische richting of richting in de zorgsector of een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende. Vereisten: In het bezit zijn van een wagen en rijbewijs B.

Aanbod: Contract onbepaalde duur of vervangingscontract, deeltijds of voltijds arbeidsritme, gunstige verlofregeling, verloning volgens officiële barema’s (C1-C2), maaltijdcheques (€ 7), hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, tweede pensioenspeiler, kilometervergoeding, goede ondersteuning door middel van de mogelijkheid tot het volgen van vorming en deelname aan werkoverleg en overname relevante privé anciënniteit maximum 10 jaar.

U kan informatie over de inhoud van de functie of een uitgebreide functie- en profielomschrijving bekomen op het nr. 02/568 09 92 Interesse: Kandidatuur (brief – Curriculum Vitae – kopie diploma) voor 5 januari 2014 richten aan: Welzijnskoepel West Brabant, t.a.v. de voorzitter, Statiestraat 156 te 1740 Ternat of per email: lgielen@welzijnskoepelwb.be


36

KALENDER

DECEMBER 1 Bellingen Dandelion - eetfestijn - zaal De Kring 2 Bellingen Dandelion - eetfestijn - zaal De Kring 2 Beert 13.30u Bloemschikken - OKRA Beert - ‘t zaaltje 3 Bellingen 20.00u Infoavond ‘Het belang van beweging voor de ontwikkeling van kinderen’ bibliotheek 11 Bever 20.00u Infoavond ‘Hoe maak ik van mijn kind terug een goede slaper?’ gemeenteschool Bever 14 Elingen Dikke Jassenfuif en Kerst in Elingen 16 Beert 11.30u Kerstviering - OKRA Beert - ‘t zaaltje 19 Bellingen 12.00u OKRA Bellingen - kerstfeest - zaal De Kring 21 Bellingen Kerstfeest - zaal De Kring - Vrije Gepensioneerdenbond Pepingen 21 Heikruis 20.00u Kerstconcert met KokHer - Concertband Theobaldus en muziekatelier Allegro - kerk Heikruis JANUARI 8 Bellingen 19.30u 11 Beert 19 Bellingen 9.00u 25 Bellingen 18.00u 26 Bellingen

Vrije Tai-Ji beweging - Taijilessen - zaal De Kring - elke woensdagavond behalve schoolvakanties Kerstboomverbranding - Feestend Beert - weide langs de Eikstraat Vrije Tai-Ji beweging - open stagedag voor alle publiek - zaal De Kring FC Beert City - eetfestijn - zaal De Kring FC Beert City - eetfestijn - zaal De Kring

FEBRUARI 3 Bellingen 19.00-22.00u 7 Beert 18.00u 8 Beert 17.00u 8 Bellingen 19 Pepingen 18.00u

Kindveilig Internet i.s.m. Archeduc - bibliotheek Italiaans eetfestijn - gezinsbond Beert- parochiezaal Beert Italiaans eetfestijn - gezinsbond Beert- parochiezaal Beert GVB Spring in ‘t veld - smulfestijn - zaal De Kring Bloedinzameling - Rode Kruis - parochiezaal Pepingen

MAART 1 Lennik 9.30u 2 Pepingen 3 Beert 13.30u 9 Heikruis 8.00u 10 Pepingen 14 Pepingen 19.00u 15 Heikruis 16 Heikruis 17 Heikruis 17 Beert 13.30u 21-22 Bellingen 28-29 Bellingen

Opleiding fuifcoach theorie en EHBO Bezinningsdag - KVLV Pepingen - parochiezaal Pepingen OKRA Beert - koffietafel - ‘t Zaaltje Wandelclub De Marktrotters Herne - kriek & mattentochten - CC Heikruis Gezondheidsles ‘Ouder worden, een gave’ - KVLV Pepingen parochiezaal Pepingen Quiz - Ouderraad Vrije Basisschool Harten Troef - parochiezaal Pepingen stoempkermis - CC Heikruis stoempkermis - CC Heikruis stoempkermis - CC Heikruis OKRA Beert - bloemschikken - ‘t Zaaltje Toneel Cantimpré - De Schone Smeerlap - CC De Kring Toneel Cantimpré - De Schone Smeerlap - CC De Kring

APRIL 2 Heikruis 13.00u 24 Bellingen 20.00u 28 Beert 11.30u

Buitenspeeldag - centrum Heikruis Infoavond ‘Puber in huis’ - bibliotheek OKRA Beert - paasviering - ‘t Zaaltje

Meldingskaart Wil je een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adres (*)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoonnummer................................................................................................................................................................................................................... E-mail������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*) Duid hieronder aan waarover het probleem gaat:  defecte openbare verlichting  geurhinder  lawaaihinder  sluikstorten

 huisvuilophaling  verstopte rioolput of gracht  beschadigd wegdek / fietspad / voetpad  andere: …………………………..

Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden je hiervan op de hoogte.

Profile for Pepingen

December 2013  

December 2013  

Profile for pepingen
Advertisement