__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

âˆŤ

29

10 jaar Kinderschuur

04 Jeanne Ophals werd 100

08 Huldiging ere-mandatarissen


I

nhoud

Beste Pepingenaren, Als de zon hoog komt te staan en de geuren van de echte zomer daar zijn, dan is de vakantie in zicht. Vakantie is voor jou misschien ‘loskomen van het alledaagse’. Vakantie is misschien de dagelijkse file naar het werk even mogen vergeten en enkele dagen gewoon thuis mogen blijven. Vakantie kan, na een heel jaar werken op het bedrijf, genieten zijn van een mooie oogst. Vakantie kan ook genieten zijn van de dorpsfeesten in onze deelgemeenten. Sommige (blijven) werken, anderen reizen of doen wat ze zolang planden. Vakantie is ook de tijd bij uitstek om aan andere dingen te denken, om rustig met familie en vrienden bij te babbelen, om eens niets te doen of iets anders te doen. Gun het jezelf! Gun het ook aan de mensen rondom je die er zelf de kracht of mogelijkheid niet voor hebben: een uitstapje met bejaarde ouders of grootouders, een zorgbehoevende bijstaan uit je buurt of je familie. En dankt mensen die tijdens jouw vakantie een frisse pint tappen, die jouw gids zijn op een uitstap, die het jou gezellig maken, kortom die jouw vakantie maken. Fijne vakantiedagen. Uw burgemeester

I

nhoud

Info kort Ben je nieuw in de gemeente? Noodnummer Child Focus Pepeingen een ‘streffe streekgemeente’ Op 5 feb. werd Jeanne Ophals 100 jaar Laureaat van de Arbeid Jubilarissen van voorbije maanden

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Premie voor dakisolatie Wetgeving i.v.m. rookmelder

14 15

Burgerzaken DOC STOP 09 Arbeidskaarten en -vergunnongen aanvragen 09

Leefmilieu Een tweede leven voor bouwmaterialen Leve(n)de bermen! Een vlindervriendelijke berm in Pepingen Biociden: zonder is gezonder! Wat zweeft daar in de lucht? Mulchmaaier en traaggroeiend gras De ecobeurs van het pajottenland Groetjes uit het Pajottenland Hoogstamboomgaarden de moeite waard!

16 17 18 18 19 19 20 21 22

Politie Nieuwe locatie politiepost Inbraakpreventie Diefstal- en brandbeveiliging fiscaal interessanter afwezigheidstoezicht Mobiliteit Wijzigeingen voor vervoer van kinderen Rijbaankussen aan de school te Bellingen Merkwaardig wagentje gespot! Snelheidscontroles

Vrije Tijd Bibliotheek Nieuwe misdaadroman Jos Pierreux Sport Fietszoektocht Start to run Oproep Kampioenen 2008-2009 Personeels-sportdag Sportprijs Pepingen Cultuur Ondersteuning voor Buurt- en straatfeesten

Pepingenaren in de kijker Huldiging ere-mandatarissen

Colofon

03 03 03 04 05 05 08

10 10 10 11 13 13 13 14

23 23 24 24 24 24

Jeugd Met de bus naar Ketnet! Buitenspeeldagen Olé Pstolé Erfgoed Eén en ander over de “Ijzeren Muur”

26 26 27 27

Kinderopvang 10 jaar Kinderschuur gevierd

32

Welzijn Bloedafnames Personen met een handicap Hoe ons beschermen tegen de zon? Jeugdzorg in gezin Kinder- en Jongerentelefoon

33 34 34 36 36

OCMW Nieuws over de kinderopvang Zoekt u kleinschalige kinderopvang? Minder-Mobielen Cantrale Strijkwinkel Budgetmeters elektriciteit

37 38 38 39 39

25

Verantwoordelijke uitgever:

Foto’s binnen:

College van Burgemeester en Schepenen

gemeentediensten – Marc Sluys –

Redactieteam:

Peter Van Cutsem

• Peter Van Cutsem: schepen van informatie

Drukkerij en lay-out:

• Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW

Claes-Printing

• Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW • Johan Sulmon: administratief medewerker

02

Foto cover:

Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail:

Archief Kinderschuur

info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


I

nfo kort

Ben je nieuw in de gemeente ? Wil je weten hoe goed het leven is in Pepingen ? Het gemeentebestuur nodigt graag alle nieuwe inwoners, die sinds 1 januari 2007 in onze mooie gemeente wonen, uit voor een kennismakingsronde op

Zondag 20 september 2009

Nieuw noodnummer voor Child Focus

Je kan zo op een prettige manier kennis maken met andere nieuwe inwoners, met de leden van het gemeenteen OCMW-bestuur, met de verschillende diensten en met het historische en toeristische gezicht van onze gemeente. Burgemeester, schepenen en personeel beantwoorden bovendien graag al jouw vragen i.v.m. het reilen en zeilen van de gemeente. Alle nieuwe inwoners zullen een persoonlijke uitnodiging krijgen. 110 wordt 116000

Pepingen is een ‘straffe streekgemeente’

Het oude nummer 110 blijft j wel nogg even actief.

De gemeente Pepingen heeft vorig jaar

Daarmee werd voor alle

de convenant van ‘straffe-streekgemeente’

Europese lidstaten hetzelfde

ondertekend. Deze actie werd in het leven

nummer gereserveerd.

geroepen door vzw Streekproducten

In elk land of elke staat

en de provincie Vlaams-Brabant om

is er een instantie die de

streekproducten n te promoten, de

inkomende gesprekken

lokale en regionale ale economie

ontvangt en behandeld.

en werkgelegenheid heid te ondersteunen

Het nummer is zeven dagen

en zo ook dee streekidentiteit te

op zeven bereikbaar, 24

versterken. Met de ondertekening engageert de gemeente zich om

uur op 24. De telefonisten

een streekproductenbeleid te voeren en daarbij jaarlijks arlijks voor 500 euro

spreken tevens minstens

streekproducten aan te kopen. Dit kan via het schenken en van streekpakketten

elke landstaal en Engels.

bij diverse gelegenheden en door streekproducten n te gebruiken in de

Het nummer is gratis.

dagelijkse werking. De gemeente creëerde de nodige odige visibiliteit rond de streekproducten: in het gemeentehuis staat err een vitrinekast met streekproducten en is er heel wat promotiemateriaal voor handen. Verder zal in het gemeentelijk infoblad regelmatig elmatig nieuws over streekproducten verschijnen. Op 24 maart 2009 mocht schepen Mich Pompen, uit handen anden van gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts, voor de eerste maal het label bel van ‘Straffe Streek Gemeente’ ontvangen. Dit label geeft aan dat de gemeente Pepingen de streekproducten een warm hart toedraagt én er ook effectief ffectief werk van maakt. Niet alleen ondersteunen wij hiermee de lokale economie nomie en versterken we de streekidentiteit, het is eveneen s een erkenning van de karakteristieke grondstoffen en traditionele productiemethoden. Daarnaast arnaast komt het ook de consument ten goede want zij zijn meer en meer bezig zig met gezonde voeding en daarin passen de streekproducten perfect.

Meer info op de website www.straffestreek.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


I

nfo kort

Op 5 februari 2009 werd Jeanne Ophals 100 jaar!

Jammer genoeg is Jeanne Ophals overleden op zondag 28 juni. Wij bieden langs deze weg de familie onze innige deelneming aan en sterkte bij het verwerken van hun verdriet. Jeanne werd geboren in Bellingen op 5 februari 1909 en samen met haar man, Karel (René) Seghers en vier kinderen (Marcel, Rachel, Astrid en Hubert), woonde ze steeds in de Hondzochtstraat 7 te Bellingen. Jeanne is de moeder van Marcel Seghers, ere-schepen en gemeenteraadslid van onze gemeente. Jeanne is de dochter van Pierre Jozef Ophals, aannemer in de bouw en kolenhandelaar, en Marie Vanbellingen die naast de zorg voor het huishouden ook een café uitbaatte. Jeanne zelf had tot haar 65ste verjaardag een winkel in Bellingen en werkte, naast alle zorgen voor het huishouden, ook als naaister. Haar man was elektricien en had gedurende meer dan 30 jaar een eigen zaak. Samen kregen ze 4 kinderen, 8 kleinkinderen en 9 achterkleinkinderen. Sinds oktober 2006 verblijft Jeanne in het woon- en zorgcentrum Mater Dei, Molenhofstraat 31 te 1670 Heikruis. Op donderdag 5 februari werd Jeanne in de bloemen gezet door het personeel en de bewoners van Mater Dei tijdens een misviering en aansluitende receptie. Op zaterdag 7 februari nodigden het gemeentebestuur en de verenigingen van Bellingen – OKRA, de Vrije Gepensioneerdenbond, Ziekenzorg, KVLV en KWB – de familie en de inwoners van Bellingen uit voor een receptie in de nieuwe cafetaria van Mater Dei. Naast de toespraak van de burgemeester en de overhandiging van de geschenken (o.a. een oude krant van haar geboortedag, geschenk van de Koning, medaille van de provincie Vlaams-Brabant, gastenboek, familiestamboom en bloemen) werden de genodigden tijdens deze Bourgondische receptie vergast op een mooie, kleurrijke speech van de heer Victor Decorte. Aan de hand van een “rode draad” die doorheen het verloop van de 20ste eeuw is terug te vinden, blikte de heer Decorte op een aangename en schelmse manier terug op het leven van Jeanne. Tussendoor werden enkele overbekende Vlaamse schlagers van ‘toen’ gezongen door het publiek o.l.v. Pierre, accordeonist en oude buur van Jeanne.

04

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


I

nfo kort

Laureaat van de Arbeid Z.M. de Koning heeft aan de heer Guy Nerinckx, Grimmigenstraat 9, 1673 Pepingen de titel van Eredeken, Laureaat van de Arbeid verleend. Het brevet werd hem overhandigd tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2008.

Onze jubilarissen van de voorbije maanden 50 jaar huwelijk – gouden bruiloft Alexis Suenens – Victorine Nechelput – 31.12.1958

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

05


I

nfo kort • Jubilea

Joseph Meyts & Ilda Pollé – 13.04.1959

Henri Agneessens & Ida Denayer – 02.02.1959

06

Lucien Lievens & Zoë Loris – 25.04.1959

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


I

nfo kort • Jubilea

Julien Dedobbeleer & Peeters Maria – 05.05.1959

60 jaar huwelijk – diamanten bruiloft Roger Mespreuve & Gilberte De Weer – 26.02.1949

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

07


P

epingenaren in de kijker

Met deze rubriek willen we een bekende of minder bekende inwoner van onze gemeente in de kijker zetten. Een speciale gebeurtenis, een onopgemerkte daad, een ongekend beroep zullen we via deze rubriek bij de andere inwoners bekend maken.

Huldiging ere-mandatarissen Op 22 november 2008 organiseerde het gemeentebestuur een viering waarin enkele markante figuren in de bloemetjes gezet werden. Twaalf Pepingenaren werden geëerd omdat ze 18 jaar of meer onafgebroken een mandaat uitoefenden in het Pepings OCMW- of gemeentebestuur. Zes mensen kregen eveneens een erkenning van de toezichthoudende overheid. De twaalf gelauwerden kregen een medaille met het schild van Pepingen, hun naam en de vermelding van het ere-mandaat en een bijhorend mooi diploma met foto. Bovenop kreeg iedereen het kookboek “Konijn met geuze” en een mand vol streekproducten. De medaille werd opgespeld door de burgemeester, de heer Andre De Roubaix.

De gehuldigde eremandatarissen waren: • Paul Claes kreeg de erkenning als ereburgemeester met als staat van verdienste: schepen van 1965 tot 1970 en burgemeester van 1971 tot 2006. • Joseph Van Laethem en Marcel Seghers kregen de erkenning als ereburgemeester en ereschepen: Joseph Van Laethem was schepen van 1965 tot 1970, burgemeester van 1971 tot 1976 en schepen van 1977 tot 1982. Marcel Seghers was burgemeester van 1971 tot 1976, schepen van 1983 tot 2006. • Robert De Saeger en Raymond Dedobbeleer krijgen een erkenning als ereschepen: Robert De Saeger was schepen van 1983 tot 2002 en gemeenteraadslid van 2002 tot 2006. Raymond Dedobbeleer was schepen van 1971 tot 1982. • Herman Declercq wordt ere-OCMW-voorzitter: Herman Declercq was OCMW-voorzitter van 1977 tot 1995. • Raoul Vanderperre en Jean Matton worden eregemeenteraadslid. Raoul Vanderperre was gemeenteraadslid van 1965 tot 2000. Jean Matton was gemeenteraadslid van 1983 tot 2002 en schepen van 2002 tot 2006.

Spijtig genoeg moesten wij ondertussen reeds afscheid nemen van Jozef Van Laethem. Jozef

Volgende raadsleden hebben bij het OCMW 18 jaar

overleed op 5 februari

anciënniteit en worden ere-OCMW-raadslid:

2009. Hij vertelde ons

• Emilienne Debey wordt ere-ocmw-raadslid. Zij was ocmw-raadslid van 1989 tot 2006.

nog na de viering van

• Alexis Suenens wordt eveneens ere-OCMW-raadslid. Hij was ocmw-raadslid van 1989 tot 2006.

de ere-mandatarissen

• François Bruyeer wordt ere-OCMW-raadslid. Hij was ocmw-raadslid van 1977 tot 1995.

hoe hij genoten had van

• Raymond Raemdonck wordt ere-OCMW-raadslid. Mong Blok was ocmw-raadslid van 1977 tot 1995.

dit samenzijn en van de

Na de huldiging was er de gelegenheid om samen het glas te heffen op de eremandatarissen. Er werden nog

erkenning die hen te beurt

tal van leuke herinneringen boven gehaald.

viel. Wij bieden langs deze weg de familie onze oprechte deelneming aan.

08

Nogmaals proficiat aan alle ere-mandatarissen en partners vanwege alle Pepingenaren. Gemeentelijk infoblad • juli 2009


B

urgerzaken

DOC STOP Nieuwe communicatie-instrumenten om de burgers te informeren over het beveiligingssysteem voor de

Uw identiteit is waardevol !

gestolen of verloren identiteitsdocumenten. DOC STOP is het gratis oproepnummer 00 800 2123 2123 dat de burgers best kunnen bellen in geval van verlies of diefstal van een identiteitsdocument: identiteitskaart, identiteitskaart voor kineren (Kids ID), elektronische vreemdelingenkaart, verblijfstitel of paspoort. Voor meer info, surf naar www.docstop.be

Sla dit nummer op in uw GSM!

Identiteitsdocument gestolen of verloren? Bel gratis 00800 2123 2123* U bent uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel verloren? Of ze werd gestolen? Blokkeer deze onmiddellijk. Zo voorkomt u de financiële gevolgen van een frauduleus gebruik (bijv.: een lening aangaan of een wagen op uw naam huren, enz.). Voor meer informatie: www.docstop.be

Arbeidskaarten en -vergunningen aanvragen Vanaf 1 mei 2009 worden de aanvragen voor een

arbeidskaart nodig? Welke kaart moet dat zijn? Kan

arbeidskaart en/of -vergunning niet langer ingediend

ik mijn kaart laten verlengen?

bij de VDAB, maar wel bij de Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus van het Vlaams

In elke provincie is er een provinciale Dienst Migratie

Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie

en Arbeidsbemiddelingsbureau te vinden. In Brussel

(VSAWSE).

zetelt de centrale dienst.

Bij de VDAB kan u wel nog terecht met vragen over

Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureau

inschrijvingen als werkzoekende.

Provincie Vlaams-Brabant Koning Albert II-laan 35 bus 21

Meer informatie

Het VSAWSE fungeert ook als informatiecentrum

1030 Brussel

Bel de Vlaamse Infolijn via het

over arbeidskaarten. Buitenlanders die in België

02 553 39 42

gratis nummer 1700 of de

willen komen werken, kunnen er terecht met vragen

Fax 02 553 44 22

VDAB op het gratis nummer

als: “Mag ik in België werken? Heb ik wel een

arbeidskaart@vlaanderen.be

0800 30 700.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

09


P

olitie

Nieuwe locatie voor politiepost te Pepingen Sinds april is de wijkwerking van de politie gevestigd in het huis op het gemeenteplein, aan de Ninoofsesteenweg 114. Het onthaal in de politiepost is geopend iedere werkdag van 9u00 tot 12u00, behalve op dinsdag (dan is het onthaal wel geopend van 18u00 tot 20u00). U kan de politiepost tijdens de openingsuren telefonisch bereiken op 02 356 74 23.

Lokale Politie Pajottenland - Preventietips – Inbraakpreventie begint bij jezelf! Een goede preventie kan veel leed voorkomen. Om on-

bewijs de dief geen diensten!

gewenste bezoeken in huis of in de wagen te voorkomen,

Hang geen label met

volstaan vaak een aantal eenvoudige ingrepen die inbre-

adres, naam of tele-

kers ontmoedigen of die inbraakvertragend werken. Wij

foonnummer aan je

zetten er enkele voor u op een rijtje:

sleutels. Dat is namelijk een handig hulp-

laat niets achter in uw wagen!

middel voor de dief! Zijn je sleutels toch zoek geraakt, laat je slot of cilinder dan vervangen.

beter een goed buur.... Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt is een nuttige maatNeem altijd uw waardevolle voorwerpen (GPS, laptop,

regel om diefstal te voorko-

handtassen, jassen, fototoestellen,…) mee. Zijn deze

men. Wanneer u verdachte

voorwerpen echter te omvangrijk, berg ze dan op in de

voertuigen of personen ziet,

koffer van uw wagen op het moment van vertrek. Zo

die vreemd zijn aan de buurt, hou dan een oogje in het

brengt u niemand op het idee in uw wagen in te breken.

zeil en verwittig indien nodig de politie.

Diefstal- en brandbeveiliging fiscaal interessanter Investeren in diefstal- en brandbeveiliging

aanbrengt of water- of poederblussers aan-

een bedrag van 690 euro. Wie meer wil weten

van de woning is voor particulieren sinds 1

schaft, kan van een fiscale maatregel ge-

over de investeringen die in aanmerking ko-

januari 2009 fiscaal nog interessanter. Wie

nieten. Nieuw is deze maatregel niet, wel

men voor dit fiscale voordeel, vindt de infor-

bijvoorbeeld inbraakwerend glas installeert,

nieuw is het maximumbedrag. Het niet-ge-

matie op www.besafe.be. De voorwaarden en

een alarmsysteem of camera plaatst, extra

ïndexeerde maximumbedrag is verhoogd van

mogelijkheden blijven ongewijzigd tegenover

beveiliging op ramen, deuren of lichtkoepels

130 naar 500 euro. Geïndexeerd gaat het om

voorgaande jaren.

10

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


P

olitie

 Afwezigheidstoezicht

De politiezone Pajottenland biedt alle burgers ‘gratis

VEILIG MET VAKANTIE

vakantietoezicht’ aan gedurende hun afwezigheid. Want de vakantiemaanden vormen een extra risicofactor: inbrekers weten ook dat vele woningen leeg staan gedurende meerdere

AANVRAAGFORMULIER VOOR AFWEZIGHEIDSTOEZICHT

dagen omdat de mensen op vakantie zijn. Het zou spijtig zijn als u bij de terugkomst uit een welverdiende

ALGEMENE INLICHTINGEN

vakantie moet vaststellen dat ongewenste “gasten”

Naam et vooraam: …………………………………………………………………………………….. Adres: ……………………………………………………………………………………………….… Type woning: …………………………………………………………………………………………..

binnengeweest zijn in uw

Andere plaats dan de woning waar controle gewenst is (WINKEL, LOODS, TUINHUISJE,..): ........................................................................................ Adres:………………………………………………………………………………………….………

het is zeker niet van deze

Datum en uur van vertrek : …………………………………………………………………………… Datum en uur van terugkomst: .………………………………………………………………………..

Het afwezigheidstoezicht

woning. Volledig te vermijden is het uiteraard niet en aard om er uw vakantie voor te laten. houdt in dat uw woning wordt opgenomen in het

Contactmogelijkheid (VERBLIJFADRES EN/OF TELEFOONNUMMER): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

patrouilleschema. Regel-

Contactpersoon:……………………………………………………………………………………….

matig wordt nazicht gedaan

Adres: …………………………………………………………………………………………………

van de toestand. Dit ge-

Telefoon: ………………………………

Beschikt over de sleutel van de woning : JA/NEEN

beurt grondiger dan bij een klassieke patrouille: ook de achterzijde van de woning

Voertuigen in de woning : JA / NEEN Omschrijvingen: ……………………………………………

wordt gecontroleerd, indien

Aanwezigheid van een alarmsysteem : JA / NEEN Type: …………………………………………… Installateur (naam + telefoonnummer): Tijdschakelaar binnen de woning : JA / NEEN Veiligheids- of schrikverlichting buiten : JA / NEEN Waakhond of andere dieren : JA / NEEN

. Ingesteld op : ……………………. uur Kenmerken: ………………………………

Andere preventie- of beveiligingsmaatregelen (PRIVÉ-BEWAKING, WAARDEVOLLE GOEDEREN GEREGISTREERD, KLUIS LEEGGEMAAKT, EXTRA SLOT OP DE BUITENDEUR, BUUR DIE GRAAS MAAIT OF BRIEVENBUS LEDIGT,…):

……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

dit mogelijk is. Het afwezigheidstoezicht kan worden aangevraagd door bijhorend aanvraagformulier behoorlijk ingevuld af te geven, te faxen of op te sturen naar: Politiepost Pepingen Ninoofsesteenweg 114 1670 Pepingen 02 356 74 23 Fax 02 361 72 94

11


P

olitie

VERKLARING VAN DE AANVRAGER ‰ Ik heb kennis genomen van de folder "Geef inbrekers geen kans!" JA / NEEN ‰ Ik heb kennis genomen van de folder "Check-list vakantie" JA / NEEN ‰ Ik verklaar dat ik politietoezicht wens aan mijn woning tijdens hogervernoemde periode. Ik geef de politie de toestemming om het terrein waarop mijn woning gelegen is te betreden, zowel bij dag als bij nacht.

‰ Bij onregelmatigheden (inbraak, brand, …) geef ik de politie de toestemming om mijn woning te betreden.

‰ Ik verbind mij ertoe een contactpersoon aan te duiden. ‰ Ik verbind mij ertoe zelf de nodige organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen, o.a. geen briefjes of boodschappen van afwezigheid achter te laten op de deur of het antwoordapparaat, alles goed af te sluiten, voor een bewoonde indruk te zorgen, enz… . Datum:

Handtekening:

ENGAGEMENT VAN DE POLITIEDIENST

(in te vullen door de politiedienst)

Minimaal aantal controles van de woning : ……………………………………………………… Mogelijkheid werd geboden om techno-preventief advies te krijgen: JA / NEEN Folder "Geef inbrekers geen kans ! ": JA / NEEN Folder "Check-list vakantie " overhandigd: JA / NEEN Andere documenten overhandigd : .............................................................................................……….. Stempel politie

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld af te geven, te faxen of op te sturen naar de politie van uw woonplaats, ten laatste één week voor uw vertrek. Gelieve deze dienst, om veiligheidsredenen, bij latere vertrekdatum of vervroegde thuiskomst zeker in te lichten. De gegevens worden opgeslagen in een databank. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en worden niet aan derden bekend gemaakt. (Wet ter bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992).

12

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


M

obiliteit

Nieuwe wijzigingen voor het vervoer van kinderen in dee auto De algemene regel blijft van toepassing:

betekent dit dat het homologatienummer op

de veiligheidsgordel el

kinderen kleiner dan 1,35 m moeten vervoerd

het zitje of op het verhogingskussen moet

dragen. Tot 9 mei gold

worden in een aangepast beveiligingssysteem.

beginnen met de cijfers 03 of 04. Omdat de

deze uitzondering ook

Op 10 mei werden 2 wijzigingen van kracht

overgrote meerderheid van de momenteel

nog voor kinderen

betreffende het vervoer van kinderen in de auto:

gebruikte beveiligingssystemen reeds aan

jonger dan 3 jaar

1. Kinderen van 1,35 m of groter

één van beide normen beantwoordt, kunnen

die in dit geval

moeten vervoerd worden in een

de meeste ouders dus rustig hun huidig

verkeerden. Vandaag aag

kinderbeveiligingssysteem of de

kinderzitje of verhogingskussen verder

de dag is dit niet

veiligheidsgordel gebruiken. De eerste

gebruiken.

meer toegelaten: een 3e kind jonger dan 3 jaar mag niet meer achterin meereizen

wijziging kwam er naar aanleiding van recentere Europese normen.

2. De tweede wijziging schaft een uitzondering

zonder beveiligingssysteem. Als achterin

Kinderbeveiligingssystemen moeten

af. Is het onmogelijk om achterin een

reeds twee kinderen gebruik maken van

voldoen aan de norm R44/03 of R44/04.

3e beveiligingssysteem voor kinderen te

beveiligingssystemen, dan is een derde kind

Voorheen mochten ook zitjes met

plaatsen omdat er al 2 gebruikt worden? Dan

jonger dan 3 jaar verplicht om voorin mee

homologatielabel R44/01 of R44/02 gebruikt

mag het derde kind van 3 jaar of ouder én

te reizen in een beveiligingssysteem. Is dit

worden, hoewel het hier gaat om oude zitjes

kleiner dan 1,35 m toch achterin meereizen

onmogelijk, dan mag dit derde kind niet meer

die bijna niet meer in omloop zijn. Concreet

zonder beveiligingssysteem. Het moet dan

meereizen in de auto.

Rijbaankussen aan de school te Bellingen. In de Kareelstraat, ter hoogte van de school, Spring in ‘t veld, ligt er vanaf de paasvakantie een rijbaankussen. Deze maatregel werd door het gemeentebestuur genomen om de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verhogen. Op deze wijze willen wij de snelheid van 30km/u nog beter doen respecteren aan de schoolpoort.

Merkwaardig wagentje gespot! Binnenkort komt dit merkwaardig wagentje langs in onze gemeente! Sinds september 2008 toert het doorheen Vlaanderen. Letterlijk élke verharde weg rijdt de auto af. Met de speciale panoramische camera op zijn dak wordt om de vijf meter een 360 graden-foto genomen, van de weg en vooral: van alle verkeersborden langs die weg. De komende jaren brengt de camerawagen op die manier gemeente per gemeente alle verkeersborden in kaart. Die worden gaandeweg allemaal ingevoerd in een online verkeersbordendatabank van het hele Vlaamse Gewest, die dan ter beschikking gesteld wordt van de gemeenten. Geen foto’s van dit project worden gepubliceerd of aan particulieren bezorgd, zodoende dat de privacy van alle inwoners op de foto’s strikt beschermd wordt.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

13


M

obiliteit

Snelheidscontroles van de maanden januari t.e.m. april. Datum controle

Uren

Snelheid

Voertuigen

PV’s

Max

10/11-01-09

2:00:00 - 2:45:00

14/01/2009

6:30:00 - 7:15:00

50

20

4

107

70

478

7

89

14/01/2009

7:30:00 - 8:15:00

50

284

22

104

14/01/2009

8:30:00 - 9:15:00

50

195

20

14/01/2009

9:30:00 - 10:15:00

50

441

14/01/2009

10:30:00 - 11:15:00

50

30

14/01/2009

11:30:00 - 12:15:00

50

92

14/01/2009

13:15:00 - 14:00:00

50

44

9

2/02/2009

6:30:00 - 7:15:00

50

650

3

2/02/2009

7:30:00 - 8:15:00

50

173

1

2/02/2009

8:30:00 - 9:15:00

50

203

1

2/02/2009

13:15:00 - 14:00:00

50

36

13

7/02/2009

15:30:00 - 16:30:00

50

834

46

13/02/2009

6:30:00 - 7:15:00

50

186

10

13/02/2009

7:30:00 - 8:15:00

70

869

13/02/2009

8:30:00 - 9:15:00

50

13/02/2009

9:30:00 - 10:15:00

50

13/02/2009

10:30:00 - 11:15:00

13/02/2009

11:30:00 - 12:15:00

Straat

Richting

Datum controle

Uren

Snelheid

Voertuigen

PV’s

Max

Straat

Richting

Ninoofsestwg

Halle

16/03/2009

7:30:00 - 8:15:00

50

184

Ninoofsestwg

Halle

16/03/2009

8:30:00 - 9:15:00

70

111

13

79

Stwg op Elingen

Pepingen centrum

10

116

Nieuwe Baan

Palokenstraat

Halle

16/03/2009

9:30:00 - 10:15:00

50

96

Station

13

78

Hondzochtstraat

76

Lenniksestwg

Lennik

16/03/2009

10:30:00 - 11:15:00

70

47

Halle

4

101

Heikruisestwg

Heikruis

16

81

Ninoofsestwg

Halle

16/03/2009

11:30:00 - 12:15:00

50

41

7

1

75

Eikstraat

N28

16/03/2009

13:15:00 - 14:00:00

50

476

27

85

Bosstraat

Herne

86

Ninoofsestwg

8

74

Hondzochtstraat

Halle

1/04/2009

6:30:00 - 7:15:00

50

194

18

Halle

84

Palokenstraat

Halle

76

Bosstraat

Herne

1/04/2009

7:30:00 - 8:15:00

50

420

70

Ninoofsestwg

Halle

1/04/2009

8:30:00 - 9:15:00

70

650

12

80

Lenniksestwg

Lennik

21

108

Ninoofsestwg

65

Zwarte Molenstraat

Gaasbeek

1/04/2009

9:30:00 - 10:15:00

50

Halle

58

5

76

Eikstraat

70

Lenniksestwg

Lennik

1/04/2009

10:30:00 - 11:15:00

N28

50

410

10

77

Ninoofsestwg

Halle

79

Bosstraat

Herne

1/04/2009

101

Ninoofsestwg

Halle

1/04/2009

11:30:00 - 12:15:00

70

72

8

107

Heikruisestwg

Heikruis

13:15:00 - 14:00:00

50

45

9

82

Bosstraat

103

Palokenstraat

Halle

Herne

19/04/2009

14:15:00 - 15:00:00

50

480

36

85

Ninoofse stwg

6

105

Ninoofsestwg

Halle

Halle

22/04/2009

6:30:00 - 7:15:00

50

233

7

72

Zwarte Molenstraat

Gaasbeek

211

15

90

25

1

65

Lenniksestwg

Lennik

22/04/2009

7:30:00 - 8:15:00

50

133

40

89

Stwg op Elingen

Pepingen centrum

Eikstraat

N28

22/04/2009

8:30:00 - 9:15:00

50

66

18

93

Huttestraat

Bogaarden centrum

50

460

24

50

78

6

83

Ninoofsestwg

Halle

22/04/2009

9:30:00 - 10:15:00

70

37

0

-

Nieuwe Baan

Halle

81

Hondzochtstraat

Halle

22/04/2009

10:30:00 - 11:15:00

50

98

10

71

Hondzochtstraat

Halle

13/02/2009

13:15:00 - 14:00:00

70

46

5

104

Heikruisestwg

Heikruis

22/04/2009

11:30:00 - 12:15:00

50

76

20

83

Molenstraat

Bogaarden centrum

21/02/2009

15:15:00 - 16:00:00

50

523

31

73

Ninoofse stwg

Halle

22/04/2009

13:15:00 - 14:00:00

50

568

22

89

Ninoofsestwg

Halle

16/03/2009

6:30:00 - 7:15:00

50

276

14

91

Zwarte Molenstraat

Gaasbeek

R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

De Vlaamse overheid geeft vanaf januari 2009 een premie van 500 euro voor dakisolatie.

Lekt uw huis ook geld? Doe er iets aan, isoleer uw dak.

Voor renovaties en het energiezuiniger

Provincie Vlaams-Brabant een premie

maken van woningen, zijn er nu al tal

van 1,25 euro/m² dakisolatie. Voor de

van premies en belastingvoordelen.

nieuwe premie is geen afzonderlijke

Maar uit cijfers blijkt dat vooral voor

aanvraag nodig: de netbeheerder geeft

condensatieketels en isolerende

de gegevens door aan het gewest en

beglazing premies worden

de provincie en de betrokkene krijgt

aangevraagd.

de premie van 500 euro uitbetaald.

Nochtans is de energiebesparing het

Mensen met lage inkomens kunnen

grootst bij dakisolatie. Door het dak

bovenop deze 500 euro nog een

te isoleren bespaart een gezin tot 30

premie van 100, 300 of 500 euro

procent op de energiefactuur.

krijgen. Minister Keulen gaat de bestaande woonpremies afstemmen

Nu al geven de netbeheerders een

op de nieuwe dakisolatiepremie.

premie van 4 euro per vierkante meter isolatie bij plaatsing door een

Een goed geïsoleerd dak is dé remedie tegen uit de pan swingende energiefacturen. Zo bespaart u al snel een paar honderden euro’s per jaar. De Vlaamse overheid schenkt u nu, bovenop de andere premies, een extra premie van 500 euro. Bel gratis 1700 voor de brochure of surf naar www.energiesparen.be

geregistreerde aannemer of 2 euro bij

Lees meer

doe het zelf. Bovendien geeft ook de

www.energiesparen.be”

TIP VAN DANNI: Ik wist helemaal niet dat je zo veel geld kunt besparen door een goede isolatie. En dankzij de energiepremies en de belastingvermindering heeft het mij bijna niets gekost. Echt de moeite, zelfs voor wie al een dagje ouder wordt. Tot slot is het ook goed voor het milieu.

14

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Wetgeving in Vlaanderen i.v.m. rookmelders Sinds 23 juni 2008 zijn rookmelders in Vlaanderen

bevestigd en dat alarm slaat bij brand door een

verplicht (decreet Vlaamse Regering van 9 mei

heel krachtig geluidsignaal. Je wordt dus gewekt

2008) voor volgende woningen:

door het geluidsignaal van een rookmelder en niet

• Alle nieuw te bouwen woningen

door de rook, zoals vele mensen denken.

• Alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd

Een rookmelder heeft dus wel degelijk nut

- waarvoor een stedenbouwkundige

in een particuliere woning. België is een van

vergunning vereist is - waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd

de Europese landen met het grootste aantal slachtoffers van brand. Een rookmelder is dus helemaal geen overbodige luxe. Vooral in

De bouwheer moet aan de hand van een

de Scandinavische landen is de rookmelder

attest, afgeleverd door de verstrekker van de

ingeburgerd; in Noorwegen heeft 98% van de

stedenbouwkundige vergunning, bewijzen dat de

woningen minstens één rookmelder, in Zweden

rookmelder geplaatst is.

88% en in Finland 66%. Na Wallonië en Brussel krijgt Vlaanderen nu ook zijn eigen wetgeving.

De rookmelders moeten de volgende kenmerken hebben: • Ze moeten reageren op de rookontwikkeling

1. bij alle nieuwbouwwoningen of te renoveren woningen waarvoor een stedenbouwkundige

bij een brand door het produceren van een

vergunning nodig is, de verplichting wordt

scherp geluidssignaal

ingevoerd om de woningen permanent uit te

• Ze mogen niet van het ionische type zijn • Ze moeten uitgerust zijn met een verzegelde

rusten met een rookmelder. 2. bij aanvraag van een renovatiepremie of een

batterij met een minimum gegarandeerde

verbeterings- of aanpassingspremie voor een

levensduur van 10 jaar

woning wordt de aankoop van een rookmelder én

• Ze moeten gecertificeerd zijn door een EN 45011 Europese geaccrediteerd certificatie organisme zoals ANPI

CO-melder gesubsidieerd, op basis van aankoop en plaatsing van de rook- én CO-melder. 3. alle Vlaamse gemeenten, die erom verzoeken, kunnen rookmelders ter beschikking krijgen

Een rookmelder is hét enige echte

van de Vlaamse overheid, om deze in de

waarschuwingsmiddel dat u kan helpen. Kortom

woningen op hun grondgebeid te laten plaatsen

een rookmelder is zoals een wekker! Het is

in het kader van de ontwikkeling van een

een vrij klein toestel dat aan het plafond wordt

brandpreventiebeleid.

6% Btw voor nieuwbouw, aankoop van een nieuwe woning of slopen van privé-woningen en sociale huisvesting. Tot en met 31 december 2009 kan je onder

North Galaxy, Koning Albert II laan 33 bus 70,

bepaalde voorwaarden van een verlaagd

1030 Brussel.

BTW-tarief genieten. Voor meer inlichtingen kan je terecht bij het Meer weten? De volledige brochure is te vinden

Contactcenter, Federale Overheidsdienst

op www.minfin.fgov.be onder publicaties.

Financiën op 02 57 257 57, elke werkdag van 8 tot 17 uur.

Contactgegevens: Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Communicatie

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

15


L

eefmilieu

Een tweede leven voor bouwmaterialen • Sorteren! Als je allerlei soorten

Wie bouwt of verbouwt, kan op twee fronten

leveren nog minder CO2-uitstoot op: ze

aan het milieu denken: door niet meer

moeten niet vervoerd worden, aangezien ze

afbraakmateriaal of ander bouwafval

materiaal te gebruiken dan strikt nodig

al ter plaatse zijn!

zomaar op een hoop gooit, kan dat de hergebruikmogelijkheden alleen maar

(rationeel materiaalgebruik) en door de milieuvriendelijkste bouwmaterialen te

Twee pistes

bemoeilijken. Daarom houd je best de

kiezen. Daarbij moet je eigenlijk de hele

Gebruikmaken van gerecupereerd en/of

volgende materiaalsoorten apart op de

levenscyclus van een materiaal analyseren:

gerecycleerd bouwmateriaal kan op twee

(ver)bouwwerf: steenpuin, hout, metaal,

grondstoffen, verontreiniging bij productie,

manieren.

glas, roofing, plastics en isolatie. Ook

afval, hinder, energie bij productie en

Je kan in de eerste plaats een tweede leven

als je zelf niets kunt hergebruiken, is

transport, levensduur, enz. Daardoor

geven aan je eigen afbraakmateriaal. Dat is

dat interessanter. Want wie jouw afval

kan het heel moeilijk zijn een eenduidige

uiteraard vooral bij verbouwingen het geval.

wèl kan gebruiken, krijgt daardoor een

keuze pro milieu te maken. Aluminium

Of je kan gebruikmaken van andermans

bruikbaardere grondstof in handen.

gaat bijvoorbeeld heel lang mee (+), maar

afbraakmateriaal. Stel dat de buren een

• Creativiteit! Ook materiaal dat op het

de productie ervan vraagt veel grondstof

bijgebouwtje van hun woning afbreken, dan

eerste gezicht nergens meer goed voor

en energie (–). Hout is een hernieuwbare

kan je eventueel de bakstenen recupereren

is, kan nog een interessante bestemming

grondstof (+), maar wordt niet altijd

voor jouw verbouwing. Dat drukt trouwens

krijgen (zie verder). Bovendien kan je

duurzaam geëxploiteerd en wordt vaak van

ook de kosten! Anderzijds kan je een

gerust recuperatie- of recyclagemateriaal

zeer ver aangevoerd en dat kost veel energie

beroep doen op de officieel georganiseerde

gebruiken voor toepassingen waarvoor de

(–). Gerecycleerd materiaal gebruiken en

recyclagepistes door bijvoorbeeld voor

markt allerlei nieuwe snufjes aanbiedt.

materiaal recupereren voor hergebruik

een onderlaag gebruik te maken van

zijn alleszins twee technieken waarvan het

puinmaterialen met COPRO-label.

milieuvoordeel buiten kijf staat.

Een greep uit de mogelijkheden Afbraakmateriaal dat (mits het met zorg

COPRO-certificering

wordt gedemonteerd) kant en klaar is voor

Waarom hergebruiken?

Copro vzw (COntrole

hergebruik in dezelfde toepassing: deuren

Bouwmaterialen – baksteen, hout,

PROducten) is een

(inclusief stijl- en regelwerk, hang- en

dakpannen… – recupereren of gebruikmaken

onpartijdige instelling

sluitwerk), balken, houten vloeren (vrij van

van gerecycleerd materiaal heeft meer dan

voor de controle

houtworm)…

één positief kantje voor het milieu. Aan

van bouwproducten.

• Toepassingen voor gerecupereerde

de ene kant beperkt het de hoeveelheid

Ze is erkend door de overheid. Via de

bakstenen: gevelmetselwerk, niet-

afval: wat je zelf hergebruikt en wat

certificaten die COPRO verleent wil de

dragende binnenwanden, tuinmuren.

gespecialiseerde bedrijven recycleren, hoeft

overheid de kwaliteit en het verantwoord

niet naar de afvalberg. Anderzijds zijn er

gebruik van gerecycleerde toeslagstoffen

deels vervangen worden door (COPRO-

geen of minder nieuwe grondstoffen nodig

(gecalibreerd puin) bij bouwwerkzaamheden

gekeurd) puingranulaat. Bij 20%

om die materialen te maken. Dat heeft

stimuleren. Puinmateriaal met het COPRO-

vervanging van grind door puingranulaat is

ook een weerslag op het energieverbruik

garantielabel is milieuvriendelijk omdat het

en dus op de CO2-uitstoot. Trouwens,

gerecycleerd is en de afvalstroom beperkt:

afbraakmaterialen die je zelf hergebruikt

afbraakmaterialen worden verkleind, gezeefd

terras, oprit, paden…): gebruik zuiver

en hergebruikt i.p.v. ze te laten storten. Het

steenpuin van eigen afbraak of afbraak

COPRO-label garandeert tegelijk de kwaliteit

uit de buurt. Niet voorhanden? Neem dan

omdat het slechts wordt toegekend indien het materiaal aan een aantal kwaliteitseisen voldoet (bv. geen asbestresten bevatten).

• Bij het maken van beton kan het grind

er geen significante sterktevermindering. • Onderlaag voor verhardingen (vloerplaat,

gerecycleerd steenpuin met COPRO-label. • Ga op zoek naar gerecycleerd materiaal als je metaal (bijvoorbeeld aluminium), hout of kunststof nodig hebt. Van kunststofkorrels

16

Twee basisinstellingen

die uit selectief ingezameld plastiek

Hergebruik en recyclage van bouwmaterialen

geproduceerd zijn, maakt men zeer

vraagt een zekere ingesteldheid:

stevige alternatieven voor houten palen en

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


L

eefmilieu

balken… die bovendien geen behandeling

te leggen, zuiver steenpuin als onderlaag

Meer informatie

vragen.

voor rotstuin of paden, oude stenen

www.vlaamsbrabant.be

voor stapelmuurtjes of als ‘doorleefde’

www.bouwwijzer.be

zinvol toepassen: een compostbak

verharding voor paden, vensters of glas

www.copro.info.

van onbehandeld afbraakhout, een

voor kweekbakken in volle grond, balken

plantenklimrek van uitgebroken

als paaltjes waartussen u snoeihout kunt

latten, oude kasseien of andere

stapelen tot een takkenwal, enzovoort.

• In de tuin kan je heel wat afbraakmateriaal

natuursteenbrokken om een rotstuin aan

Leve(n)de bermen! de berm helemaal. Ook de dierenwereld lijdt

bermen. De meeste bloemen doen voor hun

daaronder: veel insecten zijn aan specifieke

bestuiving immers beroep op insecten: hun

planten gebonden en verdwijnen met hen.

stuifmeel (pollen) is vrij zwaar en zweeft niet

Bovendien kan een deel van de gebruikte

in de lucht rond. Grasstuifmeel daarentegen

giftige producten uitspoelen naar het grond- en

verhuist met de wind… ook naar gevoelige

oppervlaktewater en daar zijn schadelijk werk

neuzen.

verderzetten.

• Bloemen zijn een bron van nectar voor bijen en trekken bestuivende insecten aan. Ook

Laat de bloemen hun werk doen Na 15 juni is de voorjaarsbloei grotendeels voorbij en hebben soorten als fluitekruid, wilde margriet zaad kunnen vormen. Worden ze dan afgemaaid, dan vallen de zaden op de grond en

voor imkers zijn bloemrijke bermen dus een goede zaak. • Bloemrijke bermen zijn een bron van leven voor vlinders en andere nuttige insecten. • Bij een ecologisch bermbeheer krijgen lastige akkeronkruiden veel minder kansen:

Half juni rukken ze overal uit: de bosmaaiers,

kunnen ze het volgende jaar kiemen. Hetzelfde

klepelmaaiers en andere machines om de

geldt voor de zomerbloeiers: om die te laten

mooi meegenomen voor de landbouw.

bermen een beurt te geven. Eerder zou niet

bloeien en zaad vormen, mag men pas een

• Bloem- en kleurrijke bermen zijn gewoon

mogen, want sinds 1984 mag een overheid

tweede maal maaien na 15 september.

veel mooier dan saaie grasbermen of, nog erger, het bruin van gesproeide bermen.

in Vlaanderen niet vroeger maaien op de wegbermen die onder haar bevoegdheid staan.

Verarmen om te verrijken

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op

Door het maaisel af te voeren onttrekt men

Margrieten voor de deur

bermen is eveneens verboden. Het bermbesluit

voedingsstoffen uit de berm. Het klinkt

Het bermbeheer op de gemeente afschuiven

van de Vlaamse regering is niet zomaar een

misschien raar, maar hoe voedselarmer de

is gemakkelijk. Als langs jouw grond een

staaltje van overregulering dat roet gooit in

bodem wordt, hoe meer soorten planten er

berm of een gracht loopt, kun je daar zelf een

de planning van openbare werken. Achter elk

kunnen voorkomen. Grond die vaak bemest

natuurpareltje van maken door de principes van

aspect ervan staan de belangen van natuur en

wordt, waarop men tuinafval achterlaat of

het bermbesluit toe te passen:

milieu.

maaisel laat liggen, wordt altijd voedselrijker.

- niet sproeien tegen on(gewenste)kruiden.

Daarvan profiteren vooral grassen en

- niet verrijken door te bemesten of door

Làten leven

brandnetels die door de voedselrijkdom ook

gazonmaaisel of ander groenafval op de

Het verbod op bestrijdingsmiddelen is

heel groot worden. Resultaat: een ééntonig

berm te gooien. Composteer dat materiaal,

gemakkelijk te begrijpen: het bermbesluit

groene berm met veel te hoog gras.

geef het mee met de GFT-ophalingen of breng het naar het containerpark.

kwam er immers om verschillende soorten planten en dieren in stand te houden. Door

Bloemrijk = rijk aan voordelen

vóór half juni te maaien en het maaisel te laten

• Voedselarme bermen leveren minder

- als je zelf maait: rekening houden met de maaitijdstippen en het maaisel zo snel

liggen, verdwijnen zeldzame plantensoorten

plantenmassa: men moet dus minder

mogelijk verwijderen. Composteer het, geef

terwijl brandnetel, kleefkruid en verschillende

maaisel afvoeren en op den duur zelfs

het mee met de GFT-ophaling of breng het

minder maaien - een mooie kostenbesparing.

naar het containerpark.

grassoorten welig gaan tieren. Tegen die soorten hanteert men dan de spuit en zo sterft

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

• Hooikoortslijders zijn gediend met bloemrijke

17


L

eefmilieu

Een vlindervriendelijke berm in Pepingen Het ‘bruin blauwtje’, een zeldzame vlinder die

Daarenboven is een bloemrijke berm natuurlijk ook

in de streek niet meer voorkwam, werd door

een streling voor het oog. Onlangs werden er ook

de vlinderwerkgroep van Natuurpunt Pepingen

eitjes van de bedreigde vlindersoort ‘sleedoornpage’

gesignaleerd. Op een berm te Elingen werden enkele

in Pepingen waargenomen in de Palokenstraat.

exemplaren van het “bruin blauwtje” waargenomen.

Deze dagvlinder werd opgenomen in de lijst van

Een verrassende ontdekking! Het kleine vlindertje

Provinciale Prioritaire Soorten.

heeft behoefte aan bloemrijke voedselarme plekken om te overleven en vond in de steile, zonnige,

Om de passant attent te maken op deze

bloemenrijke berm een geschikte leefomgeving. De

kleine natuurpareltjes zullen in de toekomst

gemeente Pepingen beheert 2 delen van de berm

infoborden worden geplaatst. In het weekend

vlindervriendelijk. Ook de daaropvolgende jaren

1 & 2 augustus (het nationale vlinderweekend)

werden bruine blauwtjes gezien op de berm, en zelfs

worden de drie infopanelen door het

op omliggende stukken. Het bruin blauwtje doet het

schepencollege plechtig ingehuldigd. Dit

goed in de gemeente! Ook andere vlindersoorten

weekend wordt eveneens een vlinderwandeling

en planten profiteren mee van het gevoerde beheer.

georganiseerd door Natuurpunt Pepingen.

Biociden: zonder is gezonder! Door hun gebruiksgemak en hun

Milieuvriendelijke producten

relatief lage kostprijs zijn we met

Milieuvriendelijke producten veroorzaken doorheen

z’n allen meer en meer chemische

hun volledige levenscyclus van grondstof tot

bestrijdingsmiddelen gaan gebruiken.

afval de minste milieueffecten. Het is niet altijd

Deze bestrijdingsmiddelen bedreigen

gemakkelijk om te beoordelen of een product het

niet enkel het leefmilieu maar ook onze

milieuvriendelijkst is in zijn soort. Je kan ze vaak

gezondheid.

herkennen aan één of meerdere milieulabels. Op de websites www.milieukoopwijzer.be,

Tip 1: Zonder is gezonder

www.milieuadvieswinkel.be of www.stip.ovam.be

Te vaak gebruiken we schadelijke

staat meer informatie over milieuvriendelijke

stoffen om ongewenste planten

bestrijdingsmiddelen.

(onkruid) en dieren (insecten, ratten, muizen) te bestrijden terwijl dat niet echt nodig is. Met enkele

Tip 2: Als het niet anders kan, zorg dan voor

eenvoudige maatregelen kan je dikwijls onkruid en

een juist en veilig gebruik van het chemisch

ongedierte tegenhouden zodat er geen chemische

bestrijdingsmiddel

bestrijdingsmiddelen meer nodig zijn. Denk

Als milieuvriendelijke alternatieven ontbreken,

bijvoorbeeld maar aan een dikke laag versnipperd

beperk je de impact op het leefmilieu door het

hout of de aanplant van bodembedekkers om

bestrijdingsmiddel juist te gebruiken. Lees dus altijd

onkruid te weren. Als het ongewenste kruid of

aandachtig het etiket, volg de gebruiksinstructies

dier toch opdaagt, kies dan voor milieuvriendelijke

nauwkeurig, doseer correct en houd rekening met de

verwijderingsalternatieven. Sparrennaalden en

risico’s. Behandel lege verpakkingen, spuitbussen

vermalen schelpjes bijvoorbeeld houden slakken op

en flesjes als klein gevaarlijk afval (kga) en breng ze

afstand en onkruid kan je wieden met een schoffel,

naar het containerpark.

hak of krabber. Meer informatie over alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen vindt u op www. zonderisgezonder.be, www.pesticide.be of www.velt.be.

18

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


L

eefmilieu

Wat zweeft daar in de lucht? De luchtkwaliteit in Vlaanderen behoort nog altijd tot

terechtkomen. Bij het grovere fijn stof

de slechtste van Europa. Eén van de schadelijkste

gaat het vaak om zand en zeezout, bij

stoffen die luchtverontreiniging veroorzaakt, is fijn

de kleinste stofdeeltjes gaat het om

stof of zwevend stof.

dieselroet, wat dus veel gevaarlijker is.

Fijn stof of zwevend stof vormt een ernstig gevaar

Bronnen van zwevend stof

voor onze gezondheid. Het is een mengsel van

Voornaamste bronnen van zwevend

afzonderlijke kleine deeltjes van verschillende

stof zijn de industrie, diesel- en

afmetingen en samenstelling, die via neus-, mond-

vrachtwagens, verwarming van gebouwen en de

en keelholte in de luchtwegen terechtkomen en zo

landbouw. Vlaanderen stelde een fijnstofplan op

de grote bloedvaten kunnen doen dichtslibben. Het

met maatregelen voor de verschillende sectoren:

lokt astma- en allergieaanvallen uit, veroorzaakt

aanpassing rijgedrag, smogverkeersborden,

hart- en vaatziekten, longkanker en andere

promotie voor aankoop van milieuvriendelijke

longaandoeningen.

voertuigen, industriële processen en verbrandingsinstallaties uitrusten met filters,

PM = particulate matter?

stimulering van energiebesparende maatregelen bij

De ‘PM’ (particulate matter) geeft de

gebouwenverwarming, het opvolgen van technieken

(aerodynamische) diametergrootte weer. PM10,

die leiden tot stofreductie ... Maar de normen die

PM2,5, PM1 en PM0,1 worden gedefinieerd als de

Europa oplegt, worden in Vlaanderen voorlopig niet

fractie van deeltjes met een diameter kleiner dan

gehaald. Schonere auto’s, het terugdringen van het

respectievelijk 10, 2,5, 1 en 0,1 μm. De iets grotere

dieselverkeer, de overstap van nog meer mensen

deeltjes (> 2,5 μm) worden in de lucht gebracht

naar het openbaar vervoer ... is en blijft een must.

door bijv. de wind of door menselijke activiteiten zoals verkeer of op- en overslag van bulkgoederen.

Wat u zelf kunt doen?

De kleinere deeltjes (< 2,5 μm) ontstaan door

Stook verstandig in uw open haard of houtkachel

condensatie van verbrandingsproducten of door

door geschikte brandstoffen te gebruiken

Meer informatie

chemische reacties van gasvormige polluenten.

en niet bij windstil of mistig weer te stoken.

Voor meer informatie kunt u

Uit recent onderzoek blijkt dat de gevaarlijkste

Neem bij korte afstanden de fiets of neem zo

terecht op www.irceline.be waar

deeltjes de allerkleinste zijn (PM1 en PM0,1).

veel mogelijk het openbaar vervoer. Als u toch

u een actueel overzicht van de

De PM10-deeltjes zetten zich af in de keel en de

met uw (milieuvriendelijke) auto rijdt, doe dit

fijn stof (PM10 en PM2.5)

bovenste luchtwegen, terwijl de kleinere deeltjes

zo zuinig mogelijk en houd rekening met de

concentraties in de omgevings-

vanuit de longen recht in de bloedbanen

smogverkeersborden.

lucht kunt bekijken.

Haviland en de provincie Vlaams-Brabant betalen mee voor uw nieuwe mulch- of combimaaier en traaggroeiend gras! Subsidie mulch- en combimaaiers

Met een combimaaier kan je zowel mulchmaaien als

Een mulchmaaier versnippert het gras heel fijn en

het gras opvangen. Bij heel wat toestellen kan je met

de versnipperde grasdeeltjes vallen op de bodem

een eenvoudige handeling van de ene functie naar de

waar ze een nieuwe bron van voedingsstoffen

andere overschakelen.

vormen voor de bodem. Gedaan met het sleuren

In het koudere en nattere voor- en naseizoen alsook

met de opvangbak en gedaan met je gras naar het

na een lange vakantie buitenshuis, kan je het gras

containerpark te brengen.

gewoon opvangen.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

19


L

eefmilieu Heb je nog een grasmachine en ben je dus niet

Subsidie traaggroeiend gras

direct op zoek naar een nieuw toestel? Maar zie

Ben je van plan een nieuwe tuin aan te leggen of je

je het systeem van mulchmaaien wel zitten? Dan

gras te herzaaien? Kies dan voor een mengsel van

is een mulchkit misschien iets voor jou? Deze kit

traaggroeiend graszaad. De meeste traaggroeiende

bestaat uit een mulchmes en een stop waarmee het

soorten zijn even stevig en kiemen even snel als gewoon

uitwerpkanaal wordt afgesloten en het versnipperde

sportgazon. Omdat het gras minder snel groeit en

gras dus via de onderkant wordt uitgeworpen. Voor

dus minder voedingsstoffen nodig heeft, hoef je het

de meeste grasmachines is er zo’n kit voor handen.

niet zo vaak te bemesten. Kortom, een grasperk met

Om het gebruik van een mulch- of combimaaier te

traaggroeiend gras zorgt voor een pak minder maaiwerk

promoten, stelt Haviland met steun van de provincie

én grasmaaisel. Als je dan nog een mulchmaaier

Vlaams-Brabant een subsidie ter beschikking voor

gebruikt, wordt gras maaien een stuk gemakkelijker.

een aankoop van een mulchmaaier. Wie vanaf 8 mei 2008 een traaggroeiend grasmengsel koopt of gekocht heeft dat voldoet Wie vanaf 8 mei 2008 een combi- of

aan alle voorwaarden, komt in aanmerking voor

Meer informatie

mulchmaaier koopt of gekocht heeft dat voldoet

een subsidie van 65 % van de netto-aankoopprijs

Voor meer informatie kunt u

aan alle voorwaarden, komt in aanmerking voor

(excl. BTW) met een maximum van 10 euro

terecht op www.haviland.be of

een subsidie van 10 % van de netto-aankoopprijs

per are en een maximum van 100 euro per

via de gemeentelijke

(excl. BTW) met een maximum van 100 euro en

subsidiedossier en dit zolang het subsidiebudget

milieudienst.

dit zolang het subsidiebudget toereikend is !

toereikend is !

‘’Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is, laat ons een boom en het zicht op de zee, vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee.’’ (Laat ons een bloem – Louis Neefs) Iedereen kent

te doen door een beurs waarop verschillende

het nummer

nieuwe en beproefde milieubewuste technieken

wel, maar als

aan U voorgesteld worden. Er zullen uiteraard

we zo verder

verschillende bedrijfstakken aan bod komen,

doen, zullen de

zoals bouw en mobiliteit, maar ook informatie

onze volgende

over subsidies waar U recht op hebt,…

generaties geen

Verder zullen er ook nog heel wat andere zaken

gras en bomen

aan bod komen, zoals bijvoorbeeld:

meer kennen. Hier wil ECO-LIVE vzw in

oplossingen over dit hedendaagse thema zullen

samenwerking

geven;

met de

- eco-driving: een interactief spel met

gemeente

als bedoeling de mensen op meer

Pepingen en

milieuvriendelijke manier met de auto te laten

Arch’educ iets aan doen. Daarom organiseren wij op 8 november Meer informatie

- enkele bekende sprekers die hun visie en

rijden, en dus minder te verbruiken; - en nog veel meer.

2009 een ecobeurs in OC Ter Loo te Pepingen. Wij nodigen je dan ook van harte uit om je te laten

Voor meer informatie kan U altijd terecht op

De bedoeling van dit evenement is de

informeren over dit zeer actuele onderwerp, en

www.eco-live.webs.com of op

mensen te informeren en sensibiliseren om

hopen dat we jullie talrijk mogen ontvangen op

eco-live@live.be.

milieuvriendelijker te leven. Dit wensen wij

8 november.

20

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


L

eefmilieu

Groetjes uit het Pajottenland! Het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw (RLZZZ) laten je genieten van het mooie Pajottenlandschap van vroeger, nu en morgen. Beide organisaties verzamelen prenten, foto’s en postkaarten van vroeger en geven steun en subsidies aan eigenaars die hun terrein willen inrichten.

Bouwen aan het landschap van morgen Vele Pajotten zijn eigenaar van prachtige stukjes landschap. Heb jij zelf zo een mooi stukje Pajottenland, dan wil het Regionaal Landschap samen met jou dit historische landbouwlandschap

Groetjes uit het

Pajottenland

opnieuw kansen bieden. Samen gaan we aan de slag met hagen en houtkanten, bomen(rijen), hoogstamboomgaarden en poelen. Je terreinen komen in aanmerking als je percelen

Het Pajottenland in beeld

in agrarisch, landschappelijk waardevol agrarisch

Het golvende en groene landschap bepaalt

gebied of park- en natuurgebied liggen. De

vandaag in grote mate de identiteit en eigenheid

percelen dienen een aaneengesloten geheel te

van het Pajottenland. Vroeger was dat niet anders.

vormen van minstens 2 ha, eigendom van een

Het Centrum Agrarische Geschiedenis wil oude

of meerdere eigenaars. Het geheel moet van op

beelden van dit door boeren geknede landschap

openbaar terrein zichtbaar zijn. Het project beperkt

verzamelen en beschrijven op een website of

zich tot Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik,

beeldbank.

Pepingen en Roosdaal.

Bezit je prenten, foto’s of postkaarten met uitzicht

Ben je geïnteresseerd? Wordt landschapsbouwer!

op het Pajotse landschap of van grote en kleine

Spreek je buur aan en stap samen naar het

boerenerven sinds de negentiende eeuw, geef dan

Regionaal Landschap. Dankzij de steun van de

een seintje. Ook beelden van de kleine, landelijke

Provincie Vlaams-Brabant en Pajottenland+

dorpskernen zijn welkom. Een medewerker komt

kunnen we het Pajottenlandschap van morgen

langs, scant het materiaal in en noteert jouw

vormgeven, waarbij de eigenaar maar 30% van de

verhaal. Contacteer: CAG, 016 32 35 25,

kosten draagt. Contacteer RLZZZ, 02 452 60 45,

contact@cagnet.be

katelijne.aelen@rlzzz.be.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

21


L

eefmilieu

HOOGSTAMBOOMGAARDEN de moeite waard! Wellicht ben je één van die gelukkige personen die een hoogstamboomgaard met streekeigen fruitrassen bezit. Als dat zo is, dan kan je bovenop het genot van de bloesems en de vruchten, een beroep doen op een financiële ondersteuning vanwege de Vlaamse overheid. Met het oog op het behoud en herstel van landschappen en het behoud van de biodiversiteit Info

subsidieert de Vlaamse overheid namelijk

Nationale Boomgaarden-

onder bepaalde voorwaarden de aanleg van

stichting v.z.w..

nieuwe en het onderhoud van bestaande

Hoe kom ik aan de subsidie?

Leopold III-straat 8,

hoogstamboomgaarden.

Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, neem dan tijdens de kantooruren contact op met

3724 Vliermaal-Kortessem T: 012 39 11 88

De wetgeving werd onlangs nog versoepeld zodat

de Nationale Boomgaardenstichting die, omwille

info@boomgaar-

nu iedereen die een hoogstamboomgaard van

van haar kennis terzake, aangeduid is als loket

denstichting.be

minstens 10 bomen met rassen uit de toegestane

voor deze steunmaatregel en je ongetwijfeld kan

www.boomgaarden-

lijst in eigendom heeft of beheert, een beroep kan

vertellen of je in aanmerking komt voor deze

stichting.be

doen op deze subsidie.

subsidie en wat je moet doen om ze te ontvangen.

M

iddenstand

Voka - Kamer van Koophandel Halle-Vilvoorde Voka richt zich tot alle ondernemingen, groot of

ondernemer voortdurend opgeslorpt door allerlei

klein, startend of gevestigde waarde, regionaal of

dringende praktische vragen en prioriteiten

internationaal.

zoals: Ben je verplicht een milieucoördinator aan te stellen? Wat is het fiscaal stelsel van de

Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, is geen

opzeggingsvergoeding voor een bediende? Mag je

afkorting. Het staat voor:

de e-mails van uw medewerkers controleren? Hoe

V Vlaanderen, Vlaams, verenigen.

pak je innovatie aan? Waar vind je als startende

O Ondernemingen, ondernemend Vlaanderen,

onderneming een vestigingsplaats? Hoe voer je

onafhankelijk, ondernemingsvriendelijk klimaat.

meer flexibiliteit in je onderneming in? Hoe breng

K Kamers van Koophandel, krachtig.

je het werkverzuim in je bedrijf in kaart? Welke

A Alle ondernemingen, alle sectoren.

loonkosten mag je als ondernemer verwachten?

Voka – Kamer van Koophandel

Het VEV (Vlaams Economisch Verbond) en de 8

Hierdoor vind je niet altijd de tijd om strategisch te

Halle-Vilvoorde

Vlaamse Kamers van Koophandel (West-Vlaanderen,

denken, prioriteiten te stellen, actieplannen uit te

Oost-Vlaanderen, Halle-Vilvoorde, Limburg,

werken en deze dan ook in de praktijk te brengen.

Contact

Medialaan 26

Antwerpen-Waasland, Kempen, Mechelen, Leuven)

1800 Vilvoorde

vormen samen Voka, het Vlaamse netwerk van

Geen nood, met Voka win je tijd, wij geven je

T 02 255 20 20

ondernemingen.

een deskundig antwoord op al je praktische ondernemingsvragen. Voka adviseert en informeert

F 02 255 20 30 vragen.hv@voka.be

Dienstverlening

en scherpt de kennis en vaardigheden van je

www.voka.be

In deze hectische wereld wordt de aandacht als

medewerkers aan.

22

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


V T rije

ijd

Bibliotheek: Nieuwe misdaadroman van Jos Pierreux

Ondertussen in Lippensville

Sinds begin april liggen de eerste

genadeloos toeslaat, zonder sporen na te laten.

exemplaren van Pierreux’ zesde

Het hele land bijt zijn tanden stuk op een sadistische

misdaadroman in de winkel. Jos

moordenaar, en om die te pakken, wordt door de Knokse

In de badstad is een serieverkrachter aan het werk die

Pierreux is beter gekend als de Pepingse handelaar in

brigade een val opgezet. Iemand bekent, maar is hij wel

bouwmaterialen. Jos vindt zijn inspiratie voor zijn verhalen

het monster voor wie hij zich uitgeeft? Mariëtte en Borré

in de mondaine badstad Knokke-Heist. “De dode die met

komen op bijzonder onaangename manier achter de

z’n tweeën was” is de eerste van een reeks van voorlopig

waarheid.

zes boeken over inspecteur Luk Borré, een niet altijd even

En omdat Royal Football Club over een prachtige

sympathieke Brabander die aangespoeld is in de badstad.

infrastructuur beschikt, komen de profs van Standard Luik

Er volgden nog “De overvallers die met z’n drieën waren”,

het voetbalseizoen aan de Belgische kust voorbereiden.

“Het trio dat iet te vieren had”, “Het viervijfdeprinciepe”,

Andermaal een onderzoek van Luk Borré, de niet altijd

“La Réserve en de vloek van het zesde gebod” en pas

even sympathieke Knokse speurder.

verschenen “Ondertussen in Lippensville”.

Sport Fietszoektocht Pajottenland Ontdek stille hoekjes en win prijzen! Fiets tussen mei en september door het

over het Pajottenland ter waarde van 300

Pajottenland en ontdek stille hoekjes

euro, tickets voor een Kanaaltocht, boeken,

en adembenemende vergezichten aan

wandelkaarten en andere natura-prijzen.

de hand van een vragenzoektocht. Het Regionaal Landschap zet je op weg met

De fietszoektocht wordt gelanceerd op 9

een uitgestippeld traject en vragenlijst

mei aan de Sporthal in Herne (Hernekouter

die je de weg wijst naar prachtige Pajotse

1) vanaf 13u tijdens de gezinssportdag en

plaatjes in Oetingen, Galmaarden en

fietshappening. De fietzoektocht is een

Herne.

organisatie van Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en VVV Markvallei

Je kan om het even waar op de lus starten

en Geuzestreek, Landelijke Gilde Heikruis,

in Oetingen, Galmaarden en Herne.

Natuurpunt Pajottenland en Natuurpunt

Uiteraard hoef je het traject van 40 km niet

Lennik.

in éénmaal uit te rijden en kan je de lus

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

aan eigen tempo fietsen. We duimen voor

De fietszoektocht loopt van 1 mei tot 30

een schitterende zomer en wensen veel

september 2009. Vragenlijst en fietstraject

spelplezier.

kan je gratis downloaden op www.rlzzz.be

Formulieren die voor 10 oktober 2009

of bestellen bij 02 452 60 45. Je kan om het

ingeleverd worden maken kans op onze

even waar en wanneer op de lus starten in

rijkelijk gevulde prijzenpot: een ballonvaart

Oetingen, Galmaarden en Vollezele.

23


V T rije

ijd

Start to run Op donderdag 14 mei stonden maar liefst 43 looplustigen, waaronder de burgemeester, klaar om te starten met een lessenreeks ‘Start to Run’. Onder leiding van Patrick Vanbellinghen en Patrick De Braekeleer nemen zij zich voor om in 10 weken tijd een aanvaardbare conditie op te bouwen en 5 km te kunnen lopen. Dat het enthousiasme en doorzettingsvermogen groot is bij de deelnemers blijkt uit het feit dat ze niet terugdeinsden om de training aan te vatten in de gietende regen. Wij duimen voor een goede afloop! Wordt zeker en vast vervolgd…

Oproep Kampioenen 2008-2009 Contactpersoon

Werd je ploeg of jijzelf dit jaar kampioen in een

Franciska Dekens,

bepaalde discipline?

sportdienst, Ninoofsesteenweg 116,

Dan vraagt het College je de gegevens (naam en

1670 Pepingen,

adres en indien van toepassing: de ploeg, de naam

T 02 383 14 39

van de trainer en de naam van de afgevaardigde, met

sportdienst@pepingen.be.

adres) van deze kampioen(en) door te geven aan de sportdienst, en dit voor 31 juli 2009.

Personeels-sportdag De 10de editie van de sportdag voor het gemeente- en OCMW-personeel werd dit jaar georganiseerd in de gemeente Ternat. Tussen 9 en 16u konden de meer dan 500 deelnemers zich uitleven in onder meer volgende sporten: badminton, petanque, curve bowl, latino, stepaerobic, schermen, fietsen, tennis, soccerplay, sumoworstelen in dikke pakken, rodeostier, beachtennis,…

Sportprijs Pepingen In september

sportvereniging uit Pepingen als aan een

huldigt de gemeente

individuele Pepingenaar (*).

naar jaarlijkse gewoonte haar

Heb jij of heeft je vereniging zich dit seizoen

sportkampioenen

uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt op gebied van

en wordt ook de

sport…aarzel niet en stel je kandidaat!!

sportprijs Pepingen uitgereikt.

Meer info, reglement en inschrijvingen… sportdienst@ pepingen.be – Franciska Dekens

Vanaf dit jaar zal de sportprijs overhandigd worden zowel aan een

24

(*) zie voorwaarden uit het gemeentelijk reglement voor de Pepingse sportprijs.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


V T rije

ijd

Cultuur Ondersteuning voor organisatoren van buurt- en straatfeesten De gemeente Pepingen heeft oog voor

een feest organiseert, kan de waardebon

- of er dranken geserveerd worden.

initiatieven waar mensen elkaar kunnen

van 125 euro ontvangen, geldig bij de

- met eventueel de aanvraagformulieren

ontmoeten. We streven er naar dat

plaatselijke handelaars, vermeld op de

elke Pepingenaar zich thuis voelt in de

bon. Markten, privé-feesten, activiteiten

gemeente. En waar en wanneer kan je

met een winstoogmerk of met een

Voor de uitbetaling van de starttoelagen

beter je buren leren kennen dan op een

promotioneel karakter zijn uiteraard hier

dienen de organisatoren de nodige

leuke activiteit vlak voor je eigen deur?

ook uitgesloten.

documenten tot staving van de activiteit en

van materiaal (uitleendienst) als bijlage.

Deze ingediende projecten moeten zich

de gemaakte kosten binnen te brengen.

Een financieel duwtje…

eveneens richten tot alle inwoners van de

De afrekening dient door de

Daarom besloot het gemeentebestuur

bedoelde buurt.

initiatiefnemers ondertekend te worden

in samenspraak met de cultuurraad

Indien niet het volledige bedrag van de

en ten laatste 2 maanden na de activiteit

vorig jaar al om de bestaande buurt- en

bon gebruikt wordt, wordt er geen geld

in het bezit te zijn van de cultuurdienst. Na

straatfeesten in de gemeente extra te

teruggegeven

deze termijn vervalt het recht op toelage.

Wat moet je doen?

Op uitnodigingen voor het buurt- of

ondersteunen en het organiseren van nieuwe activiteiten te stimuleren.

De aanvraag gebeurt met het daartoe

straatfeest dient vermeld: ‘met de

Op 26 juni 2008 keurde de gemeenteraad

bestemde formulier, schriftelijk of via

steun van het gemeentebestuur en de

het reglement “buurt- en straatfeesten”

e-mail, gericht aan de cultuurdienst, en

cultuurraad van Pepingen’.

goed. Op basis van dit reglement wordt het

bevat de volgende gegevens:

eerste jaar van een buurt-of straatfeest

1. naam, adres, e-mailadres en

Contact en meer info

een starttoelage voorzien van 125 euro

telefoonnummer van minimum twee

Het volledige reglement en een aanvraagformulier

per initiatief, om de organisatiekosten

initiatiefnemers (art. 3);

kan je opvragen bij de Cultuurdienst Pepingen

te helpen dragen. Het daaropvolgende jaar kunnen bestaande initiatieven een waardebon ontvangen van eveneens 125 euro, geldig bij de plaatselijke handelaars.

2. plaats en datum en omschrijving van activiteit, beoogde doelgroep (straten);

Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen T 02 383 14 39, marleen.dewulf@pepingen.be

3. het rekeningnummer waarop de eventuele toelage na de activiteit kan gestort worden.

Wie komt in aanmerking?

En dan nog even uw aandacht voor het volgende: Een buurtfeest organiseren is één, maar

Elke nieuwe, initiatiefnemende buurt

Deze aanvraag dient twee maanden

wie draagt de verantwoordelijkheid bij

(= een aantal straten/pleinen die met

vóór het evenement plaatsvindt, bij de

ongevallen?

elkaar verbonden zijn), straat, duidelijk

cultuurdienst toe te komen.

“U sluit best een verzekering af”,

afgebakend gedeelte van een straat of

In de aanvraag worden verder de volgende

luidt steevast het advies. Maar dit

plein die dit jaar voor het eerst een feest

elementen vermeld:

kost algauw een hoopje geld. Sinds

organiseert, kan de starttoelage van

- dag(en) en tijdstip van de activiteit;

juli 2007 kan dit ook gratis via de

125 euro bekomen. Uitgesloten zijn

- plaats van het gebeuren;

provinciale vrijwilligersverzekering!

evenwel markten, privé-feesten,

- naam en adres verantwoordelijke van de

Deze vrijwilligersverzekering richt zich

activiteiten met een winstoogmerk of met een promotioneel karakter. Het ingediende project moet zich richten tot alle inwoners van de bedoelde buurt.

organisatie of correspondent;

bij voorrang tot kleine en occasionele

- een korte omschrijving van het

activiteiten van feitelijke verenigingen.

evenement; - welke straat wanneer dient afgesloten te worden;

U vindt alle info hierover op http://www. vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/ vrijwilligers/vrijwilligersverzekering.

Elke reeds bestaande, initiatiefnemende

- of er een barbecue gehouden wordt;

Aanvraag of informatie is eveneens te

buurt die dit jaar voor de tweede maal

- of er een PBE aansluiting nodig is;

verkrijgen bij dienst bevolking, Greta Verelst.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

25


V T rije

ijd

Jeugd Jeugdraad en jeugdregio Pajottenland gaan met de bus naar Ketnet ! Wanneer en waar?

Wil je graag mee?

vrijdag 7 augustus, uur van vertrek en terugkomst

schrijf je dan nu al in bij de jeugddienst, want de

wordt nog meegedeeld

plaatsen zijn beperkt! Maya Van Holder

Wat?

(02/383.14.38 – maya.vanholder@pepingen.be)

rondleiding in de studio’s van KETNET te Brussel

Voor wie? + 10 jarigen

Kostprijs? €5 TIP: betaal deze activiteit met de KOE-PONGS

Jeugd – en Sportdienst organiseren buitenspeeldagen Wanneer en waar? • 23 juli – speelweide Beert – van 14 tot 16 uur i.s.m. De Schavuit • 6 augustus – speelweide

• 20 augustus – speelweide Bellingen – van 14 tot 16 uur

kinderen vanaf 3 tot 12 jaar

i.s.m. De Kinderschuur

Kostprijs?

• 27 augustus – speelweide

gratis

Bellingen – van 14 tot 16 uur

Beert – van 14 tot 16 uur

Wat?

i.s.m. De Schavuit

allerlei sporten en spelletjes,

• 11 augustus – speelweide

Voor wie?

springkastelen, trampoline,…!!!

Elingen – van 14 tot 16 uur i.s.m. ’t Clubke

Bij zonnig en warm weer:

Inschrijvingen of meer info:

zwembaden, glijbaan,

Maya Van Holder

waterspelletjes,… !!!

02/383.14.38, maya.vanholder@pepingen.be

Gratis drankje en vieruurtje,

Franciska Dekens

aangeboden door de jeugdraad

02/383.14.36, sportdienst@pepingen.be

26

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


V T rije

ijd

Olé Pistolé! 26 april 2009,7u

het beleg en het gemeentebestuur i.s.m.

En we moeten natuurlijk toegeven dat,

’s ochtends:

LOGO sponsorde de pistoleekes als actie

hoewel de muziek voor de sfeer in de tent

de leiding van

voor de gezondheidsmaand.

moest zorgen, jullie het echte chirogevoel brachten die ochtend.

Chiro Karreveld stond met kleine

8u30: de eerste ontbijters arriveerden in

oogjes op het

onze tent. Onze leiding stond als echte

De uurtjes vlogen voorbij. Om 11u liep de

gemeenteplein. Het pikte een beetje,

professionelen achter het buffet om de

tent wat leeg en ruimde de leiding alles

want velen hadden maar korte tijd hun

mensen te bedienen. Wat pistoleekes

snel op. Er werd die namiddag immers

oogjes kunnen toedoen na een feestje

bij Tom en Tim, beetje beleg bij Jolle en

ook chiro gegeven. We gaven de overschot

in discotheek Den Toren. Iedereen werd

Mieke, wat corn flakes bij Deborah en er

van de pistolés aan sympathisanten,

wakker geregend door druppels water die

was nog zooooveel meer om je vingers

rusthuizen, maar het grootste deel ging

tot drie weken ervoor niet te zien waren

van af te likken. Wie echt van een klasse-

naar enkele oudleiding die net alleen

geweest in Pepingen maar absoluut deze

ontbijt wou genieten, kon terecht voor

woonden.

voormiddag weer een showke wouden

versgebakken eitje op Matthi’s wijze (hoe

opvoeren. Gelukkig hadden we die goede,

kan het ook anders). Wie niet achter

De grootste verrassing voor ons kwam

oude leidingstent nog…

het ontbijt stond, genoot van een leuke

echter op het einde. Die dag gaven wij

afwasbeurt die maar niet leek te eindigen

gratis ontbijten aan heel Pepingen, maar

Een uurtje later stond deze vol tafels en

in de keuken van het gemeentehuis.

toen enkele leidsters onze Magic Box

banken, volksspelen en een luxe-ontbijt.

Ambiance ten top!

openden, werd iedereen duidelijk dat velen onder jullie ons een centje toegestoken

Vier gevulde auto’s met bijhorende luxechauffeurs, vertrokken met een al

Het ontbijt bleek een succes te worden,

hadden. En daar willen wij, de leiding van

even luxueus ontbijt om mensen die zelf

want van begin tot einde zat onze

Chiro Karreveld Pepingen, jullie enorm

niet op het gemeenteplein geraakten,

leidingstent vol. Oudleiding, ouders van

voor bedanken!

ook op een leuke manier wakker te laten

leiding, ouders van leden maar natuurlijk

worden (met dank aan het OCMW en

zeker ook onze leden zelf, kwamen een

Er valt ons dan nog maar 1 ding te zeggen:

Ziekenzorg!). Chiro Nationaal zorgde voor

kijkje nemen wat er te smullen viel.

“OLE PISTOLE!”

Erfgoed Eén en ander over de “IJzeren Muur” Inleiding: Gedurende het interbellum (= periode tussen beide W.O.) blijft - hoe dan ook Duitsland als de meest te duchten vijand van België beschouwd. Gezien dit feit enerzijds en anderzijds de beperkte omvang van ons land en leger wordt in 1920 het fameuze Frans-Belgisch militair akkoord gesloten. Wij voelen ons hierdoor veiliger. Althans in het begin. Het zou immers niet lang duren, want vanaf 1925 komt aan de Rijnbezetting (gevolg van het Verdrag van Versailles) een einde. Zowel Frankrijk als België krijgen argwaan. De eersten aarzelen niet langer en zullen de indrukwekkende Maginotlinie gaan bouwen die om zo te zeggen eindigt aan de grens met

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

Technische fiche COINTET

27


V T rije

ijd

Voorwaar, geen prettige vooruitzichten. Neutraal blijven; allemaal goed en wel maar dan ook t.o.v. Frankrijk. Vreesde onze legerleiding nu waarlijk dat de Fransen ons land gingen binnenvallen? In 1939 ? Er is een plausibeler verklaring: voor de oorlog heeft België nog een poosje gemeend dat het een neutraliteitspolitiek kon voeren. Als er een verdedigingslinie naar het Oosten opgericht werd, dan ook maar één naar het Zuiden toe. Een soort wafelijzerpolitiek avant la lettre ? Of, was het om de vijand in het Oosten te sussen ?? Pas toen de blitzcampagne in Polen was

De muur in al zijn glorie

afgelopen, kon de Wehrmacht zich op het Westen concentreren. Pas toen de Duitsers binnenvielen en de Belgische neutraliteit geschonden was, konden Franse en Belgische troepen ons land binnentrekken. Midden 1939 start men met de studie van de bouw van de KW-lijn (van Koningshooikt naar Waver) en pas bijna één jaar later wordt er definitief beslist ze nog in vredestijd op te trekken. (Het uiteindelijke Duitse plem maakte op een slimme manier gebruik van de geallieerde plannen, die bij de Duitsers bekend waren. De geallieerde legers zouden nl. bij een Duitse inval

Belgische soldaten aan ’t werk

België binnentrekken tot aan de rivier de Dijle en de rivier de Maas, om daar verdedigende

het Groot-Hertogdom-Luxemburg, terwijl de

stellingen te betrekken; Van het Engelse leger

Frans-Belgische grens beduidend minder wordt

werd verwacht dat het de Duitse troepen

beveiligd. Deze toestand is een doom in het oog

zolang kon tegenhouden aan de linie langs het

van onze legerleiding, want die meent dat deze

Albertkanaal en voor de forten van Luik, totdat

toestand als het ware de Duitsers “uitnodigen” is

de genoemde stellingen acm Dijle en Maas

om opnieuw via ons land op verovering te trekken.

betrokken waren. Dit manoevre stond bekend als “het Plan Dijle” of “Plan D”.)

Gevolg? Discussies bij de vleet. En het onvermijdelijke gebeurt dan ook. Vanaf 1934 komt

16/9/1939! Startschot van het begin van de bouw.

het Frans-Belgisch akkoord zwaar onder vuur te

Koning Leopold III beval met de aanleg ervan

liggen en wordt het uiteindelijk in 1936 opgezegd.

te starten. Zelfs ‘s nachts moest eraan worden

Op de koop toe was sinds de machtsovername

doorgewerkt. Vaak in chaotische omstandigheden,

van Hitler in juni 1933, Duitsland openlijk een veel

gezien de wedstrijd met de tijd en de barre

agressievere politiek gaan voeren.

wintermaanden toen.

Vanaf 1937 stelt ons land zich opnieuw neutraal

Uiteraard ging dat plan enorme financiële

op en daarnaast garanderen, zowel de Engelsen

inspanningen vergen. Vandaar dat nieuwe

als de Fransen hun steun bij een eventuele aanval

bijkomende belastingen werden opgelegd.

op ons grondgebied. Niettemin zou ons leger

Later kon men ook putten uit de zogenaamde

in zijn eentje de schok moeten opvangen en...

“onafhankelijkheidslening”.

standhouden tot die hulp zou aankomen.

28

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


V T rije

ijd

De KW-linie. Vanwaar die hoofdletters? Gewoon de aanduiding van het begin- en het eindpunt, nl. vanaf het Fort van Koningshooikt naar Waver. Volgens de militaire specialisten van die tijd: de modernste antitankstelling in Europa. In de volksmond ook spottend de “Ijzeren” of de “stalen” muur genoemd. Wij zijn de Oostduitsers dus voor geweest met het bedenken van die naam !!!!! De geplande assen waren de lijn KoningshooiktWaver en Waver-Ninove. Wij houden ons in deze beschouwing alleen bezig met laatstgenoemde en zeker met het stuk van 60 km, gaande van Waver, over Waterloo en Halle naar Ninove. Waarom precies? Wel, omdat dit gedeelte de

Belgische soldaten voor een bunker

hindernislinie was die doorheen een deel van de huidige pilootgemeente Pepingen trok (zie schets). Waarom nu die vrij korte verlenging? Zoals reeds aangeraakt in mijn inleiding is de uitleg vrij eenvoudig. U weet dat België steeds opteerde voor het voeren van een neutraliteitspolitiek. Niet alleen voor 1914, maar ook voor 1940. Dus moest men consequent zijn. Als er een verdedigingslinie naar het Oosten werd opgericht (mogelijke inval van de Duitsers ?), mocht ook het Zuiden niet onbeschermd blijven (binnentrekken van Franse en Engelse legers ?). Al was het bijzonder moeilijk de Duitsers hiervan te overtuigen, gezien de wanverhouding qua constructie. Niet vergeten immers dat het Brits Expeditieleger sedert 1939 in Frankrijk was gelegerd. Het ging dus in hoofdzaak om een antitankstelling van het type COINTET. Aldus genoemd naar de Franse uitvinder, generaal Léon Edmont de Cointet de Fillain (1870-1948). Dit element was opgebouwd uit profielstaal (10 cm x 1 cm); had een diepte van 2,70 m; was 2,50 hoog en 3,35 m breed. Het gewicht? 1.280 kg en verplaatsbaar door 2 vaste rollen vooraan en een beweegbare rol achteraan. Elk element kon via scharnieren onderling verbonden worden door een verticale staaf en door middel van 3 metalen kabels aan een ankeringsblok vastgeklonken. Deze constructies werden bovendien extra versterkt met prikkeldraadversperringen (Friese ruiters),

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

Affiche Verdinaso

29


V T rije

ijd

betonblokken; 20.000 rails in de grond kloppen en 150 betonnen conische verankeringsmassieven neerzetten. De faktuur? Moet een ontzettend bedrag zijn geweest. De totale kostprijs is mij onbekend. Wel weet ik dat één Cointet-element 2.800 toenmalige BEF kostte (ruw geschat). Was bovendien verschillend naargelang het ging om staal ofzink, op hun beurt afhankelijk van de dagprijs op de markt. Alvast voor de lijn Waver-Halle-Ninove was de “Société Métallurgique d’Enghien St-Eloill de

Landbouwer doorheen muur

enige leverancier voor al dat moois. Wel positief voor de tewerkgestelden toen ter plaatse! Net zoals je nu een Logo-spel in mekaar zou knutselen was het Cointet-element gebaseerd op een vrij eenvoudig, maar toch vernuftig systeem. Komt daar nog bij dat er regelmatig tussenin mitrailleurbunkers waren voorzien. Kortom, een juweeltje wat betreft verdedigingstactiek waarop de Belgen toch zo fier waren!! Men voelde zich veiliger en het was daardoor dat de Belgische soldaten zich enigszins met een geruster hart achter deze linie nestelden met steeds het idee in hun hoofd dat het hart van het land moeilijk zou kunnen worden ingepalmd. Het toenmalig soldatenblad “Pinnekensdraad” was trouwens ook opgetogen over de creatie ervan en dat betekende meteen een extra

Duitse soldaten – mokerslagen

geruststelling voor de burgers. Net tegen mei 1940 was alles klaargeraakt!!!

tetraëders, antitankgrachten en verborgen

30

landmijnen; maar dan alleen op die plaatsen waar

Simpele duiven! Zowel de burgers als onze

het volgens de legerleiding geraadzaam was.

soldaten!

In moerassig gebied werden zelfs spoorstaven

Want, niemand onder onze generale staf had

geheid.

ooit durven vermoeden dat de Duitsers over het

1914-1918 indachtig werd het geheel bovendien

Zuiden waren afgezakt, de Maas hadden kunnen

beschermd door zoveel mogelijk waterlopen

oversteken en aldus een doorbraak langs die

en kans op overstromingen. In droge gebieden

frontlijn hadden kunnen forceren.

werden de betonnen tetraëders gegoten, terwijl in

Het vervolg kennen wij. Nu lag de baan open om

de laagten COINTET-elementen werden gebruikt

met hun pantsers en tanks omheen de KW-linie

die de stalen roosters onderstutten.

te trekken. Onze IJzeren muur”, onze “stalen

Theoretisch gezien zou bij botsing met een

muur” had in feite tot niks gediend. Een zeer dure

pantserwagen, deze laatste tussen die elementen

investering die totaal nutteloos was uitgevallen,

moeten klem zitten.

vermits inmiddels de Belgische troepen opdracht

De omvang van de materialen hiervoor

hadden gekregen zich tijdens de nacht van 11

gebruikt stemt tot nadenken. Volg maar:

op 12 mei terug te trekken en dit tot hun grote

12.000 Cointetelementen; 12.000 viervlakkige

verslagenheid; ja, zelfs tot woede.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


V T rije

ijd

Ondertussen hadden de Duitsers reeds Brussel bezet. Wij schreven toen 17 mei 1940. Als klap op de vuurpijl werd onze muur tijdens 1941 op bevel van de Duitsers gewoonweg afgebroken en werden veel van die stalen palen door hen meegenomen en op de Normandische stranden later verwerkt in de constructie van hun beruchte “Atlantikwall”. Zij hadden er een typische benaming voor gevonden: de Rommelasperges. Nog iets eigenaardigs te noteren in Pamel met zijn 4 bunkers; De buitenmuren zijn er speciaal behandeld geweest door er in een soort lepelvorm pakken mortel erop aan te brengen die aldus het licht op en de rechtlijnigheid van de muren breken. Een extracamouflagemiddel dus. Een procedé

Het tracé in detail: <--+---+---+> = tracé van de linie Halle-Ninove

trouwens dat naar het schuint later ook door de Duitsers werd overgenomen. Opnieuw bij de bouw

verankerd) wordt op haar beurt gekruist en

van hun Atlantikwall.

vervolgt zijn weg voorlangs Huize Ter Loo om daar de Kareelstraat te dwarsen (nog 2

Welk tracé volgende de KW-linie nu feitelijk in onze gemeente ? Laat ons vertrekken in Braine-le-Chateau. - wij steken de grens van Halle over via de Vieux Chemin de Hal (nabij de Vlasmarkt) en de Rue Mathias.

conische verankeringmassieven aanwezig) . - in rechte lijn verder naar de Trapstraat (gelukkig ook nog een conisch blok voorhanden) - passeert dus beneden de gebouwen van Cantimpré en kiest resoluut de richting Geilink. - over Kester naar Pamel.

- via de Kasteelbrakelse Steenweg (nabij de StVeroonstraat) - deze verlaten (100 m voorbij de rechterkant

Om te eindigen nog dit: je kan je best voorstellen dat - tijdens en vlak na de ontmanteling van

van het bedrijf “Meurisse” naar de Albert

de muur - (de Belgen kennende) één en ander

Jambonstraat.

van deze materialen stiekem van eigenaar

- de Ninoofse Steenweg dwarsend en langsheen

veranderde. Ook mijn vader was bij de pinken.

het voetbalterrein van S.K. Halle en de nieuwe

Laat ons zeggen: sterk geïnteresseerd in het

kliniek St.-Maria naar Elbeek.

bemachtigen van zo’n beweegbare rol. Ideaal

- de spoorlijn 94 (Halle-Edingen) dwarsend en

tuinmateriaal !! Wie bezat of bezit misschien nog

doorheen het industrieterrein van de nieuwe

dergelijk souvenir?

Colruyt, richting Dassenbos

En... hij doet het nog steeds.

- de grens van Beert wordt overschreden, achter het Hof van Nerinckx door. - de Eikstraat wordt gekruist en de muur passeert in het lagere gedeelte voor de kerk.

Na zijn overlijden kwam hij in mijn bezit en bij gebruik ervan komt meestal in een vlaag van weemoed automatisch het uitzicht van die fameuze “ijzeren” muur voor mijn ogen te

- over Nederbeert heen.

voorschijn. Alhoewel ik toen amper 6 jaar oud was

- passeert langsheen het Hof Walravens en kiest

blijft die kilometerslange, kronkelende mastodont

meteen richting Dorekensstraat, reeds op het

onuitwisbaar op mijn netvlies gebrand.

grondgebied van Bellingen.

Verankeringspaal in de

- de Dorekensstraat (nog één verankeringspaal voorradig, zeer stevig ingemetseld en

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

V. Decorte

Kareelstraat te Bellingen

31


V T rije

ijd

- “Le Patriote Illustré” dd. 10/9/1939 - “Witboek 1936-1946” (Secretariaat van Koning Leopold lIl) - “Bunkers en Bunkerstellingen” (Robert Gils) - Heemkundige Kring Gooik (Nrs 32 t/m 35 19961997) - Hallensia (Nr 1 Januari-Maart 2000)

Foto’s - Patriote Illustré dd. 10/9/39 - Bunkers en Bunkerstellingen (Robert Gils)

Eén der bunkers in Pamel (bemerk de lepelvormige bedekte buitenmuur)

- Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van WO II, Brussel) - Persoonlijk archief

Bibliografie en Bronnen - “De veldtocht van het Belgisch Leger in 1940” (de Fabribeckers)

Legende: tetraëder = viervlak begrensd door 4 gelijkzijdige driehoeken

K

inderopvang

10 jaar Kinderschuur gevierd Een dikke Kinderschuur-dank u wel aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen bij het realiseren en groot maken van de opvang! Dit jaar bestaat De Kinderschuur 10 jaar! Dat vierden we tijdens de jaarlijkse opendeurdag op zaterdag 16 mei van 13.00 tot 16.30 uur. Deze dag was zowel voor nieuwe kinderen en ouders als voor gezinnen die reeds ingeschreven zijn bedoeld.

Dit was het uitgelezen moment om rustig alle

Wat stond op het programma?

lokalen van“De Kinderschuur” te bewonderen en

Een kindervoorstelling van theater ‘Ja-Ja’ uit

kennis te maken met de voltallige begeleiding en

Gooik, springkasteel, ballenbad, schminkstand,

coördinator.

ballonanimatie, foto tentoonstelling, een lekker vieruurtje,…

Even wat Kinderschuurgeschiedenis: Het idee om een kinderopvang op te starten, was al een tijdje aan het broeden. Maar om die droom van De Kinderschuur te realiseren moest er heel wat werk verzet worden. Eerst moest men een berg papierwerk in orde brengen, zoals een beleidsplan en een erkenningsdossier opstellen. Dossiers waar heel wat creatief denkwerk aan te pas kwam. Met de voornaamste doelstelling: wat zijn de

32

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


K

inderopvang

vragen en noden op het gebied van kinderopvang

Naarmate de jaren voorbij vlogen, groeide ook

van de Pepingenaren. Na overleg met de

het aantal kinderen. Zo fel zelfs dat we in De

inwoners van Pepingen, zowel groot als klein, de

Kinderschuur, de laatste jaren de vraag naar

Pepingse scholen, Kind en Gezin, Opbouwwerk

opvang nog moeilijk konden bijbenen. Daarom

Haviland,…. kwam het opvangproject stilaan uit de

werd er gezocht naar nieuwe mogelijkheden

startblokken.

om extra opvangplaatsen te realiseren. Op die manier ontstond de bijkomende opvang in school

Het papierwerk was de eerste stap, de tweede

Harten Troef te Pepingen voor de oudste kinderen

stap was een geschikte locatie vinden. Eerst

van de lagere school en werd er ook tijdens de

werd de huur van een woning overwogen tot

zomermaanden het gemeentelijk speelplein

het idee groeide om het woonhuis van de hoeve

ingericht.

Vander Stokken, waarvan een aantal lokalen als onderkomen van de jeugdclub Jungle gebruikt werden, om te bouwen tot wat het vandaag is. De jeugdclub kon dan ook verhuizen naar nieuwe lokalen, achteraan de hoeve. Meer info Daarna kwam het spannende moment en de

Inlichtingen BKO

kroon op al het voorbereidende werk.

De Kinderschuur kan je

Op 1 september 1999 opende buitenschoolse

steeds telefonisch op:

kinderopvang “De Kinderschuur” de deuren met

02/356.96.92 of via mail

een opvangcapaciteit van 30 kinderen.

kinderschuur@pepingen.be

W

elzijn en

G

ezondheid

Bloedafnames • Te Pepingen – Parochiezaal

• Te Herfelingen – Bavo-centrum

Ninoofsesteenweg 70

Steenweg op Asse 231

- Woensdag 19 augustus 2009 te 18.00 u

Parking ingang naast huisnummer 225

- Woensdag 28 oktober 2009 te 18.00 u

- Vrijdag 11 september 2009 te 17.30 u - Vrijdag 11 december 2009 te 17.30 u

Bloeddonoren kunnen er terecht van 18 tot 21 uur.

Bloeddonoren kunnen er terecht van 17.30 tot 20.30 uur.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

33


W

elzijn en

G

ezondheid

Personen met een handicap Vragen rond handicap of beperking? Vanaf nu kan u met al uw vragen terecht op één centraal gratis nummer: 0800 15045

Een handicap of beperking? Bel gratis 0800-15045

0800-15045: Voor wie? Iedereen met een handicap of beperking. Elke vader, moeder, vriend, buur of een familielid van een persoon met een handicap of beperking.

Wat kunnen wij voor u doen? Heeft u concrete vragen rond wonen, werk, dagactiviteit, zorg,... bel ons dan. Wij informeren u over welke mogelijkheden er zijn en brengen u in contact met mensen en diensten die u verder kunnen helpen. Deze mensen registreren ook uw aanvraag.

Vragen over wonen, werken, dagactiviteiten, uitkering, zorg...voor personen met een handicap of beperking? De provincie Vlaams-

Dit is erg belangrijk, aangezien het aantal beschikbare

Brabant puzzelt mee aan uw toekomst!

plaatsen en opvangmogelijkheden beperkt is en

Bel ons op 0800-15045 tussen 9 en 12.30 op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag of tussen 14 en 17 uur op donderdag. Mail ons op puzzel@handicap-ambulant.be

registratie verplicht is om op termijn terecht te kunnen in een voorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

uw verhaal en samen naar een oplossing te zoeken. Trajectbegeleiding is volledig gratis.

Meer informatie: campagne, dan kunt u ons

Wat als er geen pasklaar antwoord is op uw vraag?

0800-15045: Wat moet u doen?

bellen op het nummer

Als uw vraag wat uitgebreider bekeken moet

Heel simpel: bel ons tussen 9u en 12.30u op maandag,

016/26 73 85 of mailen via

worden, verwijzen wij u door naar een dienst

dinsdag, woensdag en vrijdag of tussen 14u en 17u

handicap@vlaamsbrabant.be

‘Trajectbegeleiding’. Indien nodig, komt er iemand

op donderdag. U kan ook mailen naar

van deze dienst bij u aan huis om te luisteren naar

puzzel@handicap-ambulant.be

Wilt u meer weten over deze

Hoe ons beschermen tegen de zon? Tips voor elke leeftijd! De zomerdagen komen eraan!

aan felle zon blootstellen - en dus het risico

De zon! Wat kijken we na een lange, sombere

lopen om te verbranden - worden de weldoening

winter er naar uit! Bomen, planten en bloemen

gevende kwaliteiten van de zon omgekeerd in zeer

groeien weer weelderig in alle kleuren en geuren,

schadelijke effecten.

onze verwinterde huid fleurt helemaal op, de zon versterkt ons beendergestel en verwarmt onze

Risico’s bij overdadige zon

gewrichten. Ja, wij zijn duidelijk vrolijker gestemd,

Overdadig zonnen zorgt niet alleen voor een

en het zonnige weer lokt ons naar buiten om te

versnelde huidveroudering, maar kan ook ernstige

wandelen, te fietsen, in de tuin te werken en ons te

schade berokkenen aan onze ogen (ontsteking van

ontspannen.

het hoornvlies en oogbindvlies, cataract) en onze huid. Elke keer dat we verbranden, lopen we meer

34

Toch kan een overdaad aan zon (te lang, op

risico om huidkanker te ontwikkelen. We moeten er

gevaarlijke uren en onbeschermd) ons ernstige

dus absoluut voor zorgen dat we ons beschermen

schade toebrengen. Wanneer wij ons overdadig

tegen overdadig zonnen en zonnebrand vermijden.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


W

elzijn en

Algemene tips om ons te beschermen

G

ezondheid

Verstandig zonnen

1. Blijf zoveel mogelijk uit de zon tussen 11 en 15 uur. 2. Smeer je vaak én rijkelijk in én met een hoge factor. 3. Draag in de zon best een hoed of pet en een zonnebril. 4. Drink veel water. Zonnecrèmes beschermen onze huid tegen verbranding. Hou echter met de volgende tips rekening: * Het is belangrijk je 20 minuten vóór blootstelling aan de zon in te smeren. * Naargelang je huidtype verbrand je bijna nooit, factor van 12 of 15 of 20 en meer.

Baby’s tot 1 jaar blijven uit de directe zon.

* Gebruik liefst een waterbestendige zonnecrème.

Tussen 11 en 15 uur spelen kinderen in de schaduw.

Kinderen dragen een hoedje, een droog T-shirt en een zonnebril.

* Smeer rijkelijk en herhaal dit om de twee uur en

Kinderen zijn vaak en rijkelijk ingesmeerd met een ‘waterproof’ zonnecrème factor +30.

Ontwerp: www.intrigo.be | V.U. Dr. Vandersteichel – Stichting tegen Kanker – Leuvensesteenweg, 479, B-1030 Brussel - Stichting van openbaar nut - D 0931 – P1 09.03

snel of zeer snel en kies je best voor een SPF

ook telkens na het zwemmen. * Let wel: je insmeren betekent niet dat je zomaar langer kan zonnen!

Kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar en verbranden het snelst Enkele tips (zie de symbooltjes hierboven) 1. Baby’s tot 1 jaar blijven uit de directe zon. Het is van absoluut belang dat baby’s tot 1 jaar nooit in directe zon komen en dus altijd in de schaduw blijven.

www.kanker.be www.verstandigzonnen.be

2. Tussen 11 en 15 uur spelen kinderen altijd in de schaduw. Zorg dus voor een schaduwrijke plek, zoals een grote parasol, een schaduwtent, of een

jongeren aan. De meeste jongeren zijn zich op dat

boom. Of beter nog: hou kleine kinderen tussen 11

moment niet bewust van het gevaar van zonnebrand;

en 15 uur binnen.

ze denken er dus niet aan om zich te beschermen

3. Kinderen dragen een hoedje of petje, een droog

tegen de zon. En toch, tijdens vele van deze festivals

T-shirt en een zonnebril. Vóór 11 uur en na 15 uur

vertoeven deze jongeren soms dagen na elkaar in de

Meer info

mogen kinderen in de zon spelen, maar steeds met

felle zon en lopen vele van hen zonnebrand op. Zelfs bij

Wens je meer informatie over

een hoedje of petje (liefst mét nekbescherming) op,

bewolkt weer kunnen ze verbrand geraken. Enkele tips

veilig zonnen ? Surf dan naar

een droog T-shirt en een zonnebril.

voor jongeren: zet dus het best een leuke hoed of pet

www.kanker.be en

4. Kinderen worden vaak en rijkelijk ingesmeerd met

(liefst met nek bescherming!) op, draag een zonnebril

www.veiligindezon.be

een “waterproof” zonnecrème factor +30. Vóór

en smeer je vaak en rijkelijk in met een hoge factor. En

Bestel de brochures

11 uur en na 15 uur mogen kinderen in het water

drink veel water, meer dan gewoonlijk.

“Huidkanker: melanoom”

spelen aan zee of zwembad; smeer ze zeer rijkelijk

en “Huidkanker: niet-

in met zonnecrème. Herhaal het insmeren vaak.

Buitenwerkers

melanoom” (een meer

Gebruik een waterproof met factor +30.

Landbouwers, bouwvakkers, straatwerkers en werkers

algemene brochure over

bij de groendiensten voorzien het best ook extra

huidkankers) of affiches en

bescherming. Zij werken immers vele uren in de zon en

stickers “verstandig zonnen”

5. Let er ook op dat je kinderen veel water drinken, meer dan anders.

vaak in felle zon. Enkele tips voor buitenwerkers: hou

van de Stichting tegen

Zomerfestivals trekken duizenden jongeren aan!

steeds een T-shirt aan, draag een pet die ook de hals

Kanker; en dit ofwel op het

beschermt, smeer je vaak en rijkelijk in met een hoge

nummer 02 733 68 68 ofwel

Vele zomerfestivals trekken ook dit jaar duizenden

factor en drink veel water.

via www.kanker.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

35


W

elzijn en

G

ezondheid

Jeugdzorg in gezin Contact:

Helaas is er nog steeds een groot tekort aan

Dat er een grote behoefte is aan pleeggezinnen

Conny Torfs

gezinnen die voor korte of langere tijd een kind

blijkt uit het feit dat we maar voor 1 op 3 van de

Jeugdzorg in Gezin vzw,

of jongere in hun gezin willen opnemen. Het

aangemelde kinderen pleegouders vinden. Voor

Centrum Pleegzorg

verminderd aantal kandidaten zal waarschijnlijk

ons blijft het een uitdaging om pleegzorg bij

Schuttersvest 45

te maken hebben met de verhoogde druk op het

het grote publiek bekend te maken om nieuwe

2800 Mechelen

gezinsleven. Toch blijft het vinden van kandidaat-

gezinnen te kunnen selecteren.

T 015 44 00 62

pleegouders een noodzaak om pleegzorg mogelijk

F 015 42 00 02

te maken.

www.jeugdzorgingezin.be jig.werving@yucom.be

De Kinder- en Jongerentelefoon zoekt stemmen en pennen Kinderen

vlotte pen om vragen te beantwoorden, kinderen

en jongeren

moed in te spreken, raad te geven of gewoon even

kunnen bij de

mee te gniffelen. De Kinder- en Jongerentelefoon

Kinder- en

beantwoordt per jaar ongeveer 33 000 oproepen.

Jongeren-

En toch blijven heel wat kinderen en jongeren

telefoon terecht

met hun vraag in de kou staanâ&#x20AC;Ś . De Kinder- en

met hun

Jongerentelefoon is daarom op zoek naar nieuwe

verhaal, vraag

vrijwilligers die telefoon, chat, forum of e-mail

of probleem via

willen beantwoorden. KJT biedt een degelijke

telefoon, chat,

opleiding en een zinvolle vrijetijdsbesteding

forum of e-mail.

binnen een tof team. Jouw engagement kan het

Elk contact blijft

verschil maken!

anoniem. De telefonische

Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de

oproepen zijn

Kinder- en Jongerentelefoon of inschrijven voor

bovendien volledig gratis en niet zichtbaar op de

een infoavond bij jou in de buurt:

factuur.

surf naar www.kjt.org/volwassenen of neem contact op met het secretariaat op het

Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bieden

nummer 02 534 37 43.

heel wat vrijwilligers een luisterend oor of een

36

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2009


O

CMW

Nieuws over de kinderopvang Op 5 maart is het gesubsidieerd kinderdagverblijf ’t Zonnetje Pepingen van start gegaan. Dit kinderdagverblijf van 14 gesubsidieerde plaatsen betekent een nieuwe stap in onze kinderopvang in Pepingen. Eind november 2008 heeft Kind & Gezin beslist om aan de vzw CKO Breugelkind een erkenning te geven om in Pepingen een ‘antennepost kinderdagverblijf’ op te richten. Deze 14 bijkomende plaatsen moesten snel gerealiseerd worden en daarom werd de benedenverdieping van het gemeentehuis (waar vroeger de politie gehuisvest was) omgevormd tot

Tijdens de vorige geboorteboomplantactie werden

kinderdagverblijf.

alle Pepingse onthaalouders in de bloemetjes gezet. Deze benedenverdieping beantwoordt aan alles wat een kinderdagverblijf nodig heeft: alle lokalen situeren zich

Daarom heeft de OCMW-raad beslist om bij Kind en

Contactgegeves:

op dezelfde verdieping (er zijn geen trappen), er is een

Gezin een aanvraag in te dienen tot toetreding. Het is

CKO ’t Breugelkind VZW

grote open ruimte om te spelen en voldoende plaats om

namelijk zo dat het minimumtarief (11,20 euro), dat tot

Keizerstraat 35 te 1740 Ternat

kinderen op een gemakkelijke en veilige manier te laten

op heden werd toegepast, wegvalt en dat gezinnen met

Tel. 02 583 06 11

spelen en slapen. Er is voldoende parkeerruimte om de

een lager inkomen ook een lager tarief zullen kunnen

www.breugelkind.be

baby’s snel en veilig naar binnen te brengen en bovenal

betalen.

Directeur: Stephan Plattiau

geven de lokalen ook uit op de vredestuin, zodat de

Kind en Gezin heeft een voorlopige positieve beslissing

Contactpersoon ‘t Breugelkind:

kindjes in de zomer zonder enig probleem buiten kunnen

overgemaakt aan het OCMW zodanig dat Pinokkio kan

Ine D’Haese – tel. 0499 52 91 79

spelen. Gezien de grote vraag, zal deze dienst tegen het

starten met het IKG-systeem vanaf 01/05/2009.

dhaeseine@breugelkind.be

einde van het jaar volzet zijn. De grootste wijziging betreft de facturatie; Kind en Gezin

Zonnetje Pepingen

Daarnaast heeft het OCMW beslist om samen te

zal zelf instaan voor de facturatie van de opvangdagen

Ninoofsesteenweg 116 te

werken met CKO Breugelkind voor de coördinatie van

aan de ouders. Bij de intake dienen de ouders hun

1670 Pepingen

haar eigen opvangvoorziening Pinokkio. In praktijk

bijdrage te laten vaststellen bij Kind en Gezin (kan

betekent dit dat CKO Breugelkind het aanspreekpunt is

telefonisch of online).

Pinokkio – Ninoofsesteenweg

voor beide initiatieven (het Zonnetje en Pinokkio) voor

Voor meer info of hulp bij de intake kan u contact

108 te 1670 Pepingen

wat betreft aanvraag opvangplaats, wachtlijstbeheer,

opnemen met Nancy Mathijs van het OCMW op het tel. 02

Contactpersoon :

personeelsbezetting,…

356 32 24 –

Patricia Vanalme 0472 58 12 00

nancy.mathijs@ocmw.pepingen.be

(voor info, aanvragen,…)

Vanaf 01/05/2009 is Pinokkio ook gestart met het IKGsysteem :

Naast deze kinderdagverblijven die georganiseerd worden door of in samenwerking met het OCMW, zijn

De Vlaamse Overheid heeft zich tot doel heeft

er natuurlijk nog andere opvanginitiatieven in onze

gesteld om alle ouders, die gebruik maken van

gemeente die onze steun krijgen.

kinderopvang, een dagbijdrage te laten betalen, die

Sinds januari van dit jaar kent het OCMW premies toe

samenhangt met hun inkomen. Om deze doelstelling

aan de onthaalouders en zelfstandige minicrèches van

te bewerkstelligen, introduceert zij het IKG-systeem

onze gemeente. Er werden 3 soorten premies voorzien:

(InKomensGerelateerd), dat gecoördineerd wordt door

1. een startpremie van 250 euro (ook voor onthaalouders/

Kind en Gezin.

crèches die reeds actief zijn)

Dit systeem zorgt ervoor dat de ouders een bijdrage

2. een jaarlijkse verwarmingspremie van 250 euro

Informatie:

betalen, die wordt bepaald op basis van het inkomen en

3. een jaarlijkse speelgoedpremie van 100 euro voor een

Voor meer info over deze premies

dat de opvangvoorziening een betere vergoeding krijgt

crèche en een tweejaarlijkse speelgoedpremie van 100

kan je contact opnemen met het

voor het toepassen van dit systeem.

euro voor onthaalouders

OCMW op het tel. 02 356 32 24.

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

37


O

CMW

Zoekt u kleinschalige kinderopvang ? De onthaalmoeders van Pepingen doen het met een dienst ! Landelijke Kinderopvang : even voorstellen…

Onthaalouder bij Landelijke Kinderopvang : 30 jaar ervaring …

Onze dienst organiseert kleinschalige dagopvang bij

De dienst vormt een belangrijke schakel tussen ouders

onthaalouders voor kindjes tot 3 jaar en eventueel

en onthaalouders. Beiden kunnen bij ons terecht voor

buitenschoolse opvang van kinderen tot 12 jaar.

overleg en bemiddeling zodat we samen kunnen zoeken

Het aantal kindjes per onthaalouder is beperkt. Dit

naar ‘opvang op maat van je kindje’.

geeft de garantie dat elk kindje voldoende aandacht

De dienst groepeert de aanvragen en verwijst de ouders

krijgt en in een rustige omgeving kan spelen en slapen.

door naar de best passende onthaalouder.

Zo blijft het warme, persoonlijke karakter van de opvang in gezinsverband verzekerd.

De dienst is bovendien een centraal aanspreekpunt

Een onthaalouder met ervaring is vaak een steun voor

waar alle onthaalouders terecht kunnen voor

jonge ouders wanneer er zich problemen voordoen rond

begeleiding, startopleiding en permanente bijscholing.

voeding, verzorging ed.

Onze dienst is al 30 jaar erkend door Kind en Gezin.

Om jonge gezinnen nog beter te helpen zoeken wij nog een paar enthousiaste onthaalouders te PEPINGEN Zoekt u kleinschalige kinderopvang ? Je kan bij ons terecht ! Interesse? Landelijke Kinderopvang, Grotestraat 5 bus 1, 1570 Herne (vraag naar Anne Schevenels) Tel/Fax: 02 396 32 90, ma-di-do-vr van 8u30 tot 10u30, E-mail: LKOgalmaarden@kvlv.be, www.landelijkekinderopvang.be

Gepensioneerd ? Enkele vrije uurtjes ? Wens je deze nuttig te besteden ? Word dan vrijwilliger bij het OCMW van Pepingen.

Als chauffeur vervoer je mindermobiele mensen,

Je bijdrage maakt een echt verschil voor de

dit zijn mensen die zelf niet meer met de wagen

mensen die op jou kunnen rekenen.

rijden en moeilijk het openbaar vervoer kunnen nemen. Hiervoor ontvang

Wij zoeken vrijwilligers voor onze zeer goed

je een kilometervergoeding en ben je

draaiende mindermobielencentrale.

volledig verzekerd.

Interesse: Voor meer inlichtingen bel Marleen Decuyper op het nr. 02 356 32 24 of mail naar marleen.decuyper@ocmw.pepingen.be.

38

Gemeentelijk infoblad • juli 2009


O

cmw

Ophaalpunt Strijkwinkel Is het moeilijk om de strijk naar de Strijkwinkel

Budgetmeters elektriciteit

te Leerbeek te brengen ?

Tot op heden konden de budgetmeters van de

Geraak je er niet tijdens de

elektriciteit, geleverd door PBE, enkel opgeladen

openingsuren ?

worden in een aantal kantoren van de maatschappij. Om de toegankelijkheid voor de budgetmeterklanten

Iedereen die het wenst kan

te verhogen, kan de oplading van de kaarten vanaf

zijn strijkgoed, samen met

nu gebeuren met Proton in elke betaaltelefooncel

de nodige dienstencheques,

van Belgacom.

binnenbrengen op het OCMW

PBE biedt hiermee een bereikbaar (24 op 24 uur

van Pepingen.

open), laagdrempelig en gebruiksvriendelijk oplaadsysteem aan. Elke huidige klant zal van

Het strijkgoed wordt iedere dinsdag- en

PBE een persoonlijke brief ontvangen met meer

vrijdagmiddag opgehaald en/of teruggebracht.

gedetailleerde informatie.

Wil U meer informatie hierover, contacteer dan

Bij problemen of voor bijkomende informatie kan je

het OCMW op het nr. 02 356 32 24.

contact nemen met PBE 016/62.99.99

Meldingskaart Omschrijving van het probleem: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ juli 2009

39


Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*) .................................................................................................................................................. Adres (*) ...................................................................................................................................................................... Telefoonnummer......................................................................................................................................................... E-mail..........................................................................................................................................................................

Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*) ...........................................................................................................................................

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat: ◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

40

Gemeentelijk infoblad • juli 2009

Infoblad juli 2009

◯ defecte openbare verlichting

Profile for Pepingen

Juli 2009  

Pepingen Info Juli 2009

Juli 2009  

Pepingen Info Juli 2009

Profile for pepingen
Advertisement