__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • november 2011

âˆŤ

34

Onthaalouders

Strooidiensten

Start mobiel dienstencentrum De Klaproos


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners Nieuwe openingsuren PWA Scan jezelf met één klik naar www.pepingen.be Onthaaldag nieuwe inwoners Kerstboomactie voor Pepingse handelaars FRGE Woonwinkel Pajottenland Bloedinzameling Jubilea: Diamanten bruiloft Jubilea: Gouden bruiloft Pepingenaar in de kijker Onthaalouders in de bloemetjes met ontbijt Politie Nieuwe regels voor motorijders Vuurwerk tijdens eindejaarsperiode Wijziging openingsuren Mobiliteit Snelheidsbeperking Steenweg op Bellingen Pepingen parkeerzone Maand van de zachte weggebruiker in de Pepingse basisscholen Open Straat Dag 2011 Reisinfo op maat in een handomdraai Eindejaarscampagne

4 4 4 5 5 6 6 7 8 9

10

Openbare werken Strooidiensten houden wegen veilig Werken in onze gemeente Leefmilieu Neem je buren niet bij de neus Subsidie voor aanplanting en onderhoud lineaire elemenen Subsidies milieu- en natuurverenigingen Steunpunt Duurzaam bouwen Geef minder geld uit aan energie/Infrax Nieuwe recupel-campagne Infrax Bouwteamcurcus Fruitpers Pepingen Milieuvriendelijke kantoormeubelen Landbouw Dag van de landbouw/Fruitbedrijf D’Haemer

14 14 14 15 15 16

Vrije Tijd Cultuur Nieuw: Pepingse vrijtijdsbrochure Uitreiking cultuurprijs Goed gekruid, een gratis voorstelling in CC‘t Vondel Jeugd Vergeet uw fiscaal attest kinderopvang niet! Opbrengst plantjesverkoop Nieuwe speelweide in Beert Senioren Inkomensgarantie voor ouderen-IGO 60-plus, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft-editie 2011

30 30 30 31

18 20 20 20 21 21 22 23 24

25

12 13 13

Sport Ghana Start Sportsnack Veldloop 2011 Kampioenenviering

17 17

26 26 27

28 28 28

Kinderopvang Kinderschuurnieuws Welzijn Heb je te maken met geweld binnen je gezin? www.seksualiteit.be vervangt Veilig Vrijenlijn/Aidstelefoon Warme thuis gezocht Ouder mis(be)handeling in de thuissituatie Zuiddag ook in Pepingen Warme babbels. Over armoede bij ons Pepingen solidair: steun muco-hielprikactie Doe-bezinningsdagen Pepingen steunt Afrika, jij toch ook? OCMW Pepingen Solidair Hebt u recht op verwarmingstoelage? OCMW Opendeur 2011 De Klaproos kent een eerste groot succes

32

33 33 34 35 35 36 37 38 38

39 39 40 40

29 29

Gesproken versie: De uitgaven van “Info Pepingen” zullen vanaf volgende editie ook beschikbaar zijn in een gesproken versie. De CD-roms zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis, OCMW of in de bibliotheek. Indien je iemand weet die blind, slechtziend of gebruik wil maken van een ingelezen versie, neem dan contact op met Marleen Decuyper, 02 356 32 24

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW, Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: Ingrid Depraetere Foto’s binnen: Peter Van Cutsem – Marc Sluys – Nand Sluys – Ingrid Depraetere – Felix Merckx – Vic Godefroy en gemeentediensten Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

02

Gemeentelijk infoblad • november 2011


V

oorwoord

Beste Pepingenaren, 2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. België neemt dit jaar, net als de andere Europese landen, verschillende initiatieven om zijn vrijwilligers en het werk dat zij verrichten in de kijker te zetten. En wij willen in Pepingen zeker niet achterblijven. Want ook hier werken er heel wat vrijwilligers. Zonder hen zouden tal van activiteiten niet kunnen door gaan en zou er minder solidariteit heersen in onze gemeente. Wij zijn als gemeentebestuur trots en dankbaar dat de talrijke vrijwilligers gemotiveerd meewerken aan een leuke, leefbare en bruisende gemeente. Vrijwilligers zijn actief in alle leeftijdscategorieën. In jeugdverenigingen zetten jongeren zich in om aan de kinderen fijne spelnamiddagen te bezorgen. Daarnaast zijn er de vrijwilligers in ziekenzorg, mensen die instaan voor een ziek of hulpbehoevend familielid, bloedgevers, parochieploegen en kerkraden, koren, fanfares, sportverenigingen, adviesraden, cultuurverenigingen, gepensioneerdenbonden, mannen- en vrouwenverenigingen, landbouwverenigingen, milieuverenigingen, mindermobielen-centrale om er een aantal te noemen. Deze lijst is zeker niet volledig. Praktisch alle verenigingen danken hun bestaan en hun leefbaarheid aan vrijwilligers. Vrijwilligers, de positieve denkers die doen, geen wederdienst berekenend, eer of poen, zuurstof in het alledaagse leven, onbaatzuchtig, het beste van zichzelf geven. Proficiat mensen. Uw burgemeester

Andre De Roubaix

Onlangs werden de Pepingse vrijwilligers die actief zijn in de verzorgende sector zoals de Minder Mobielen Centrale, Ziekenzorg, de bloedgevers van het Rode Kruis en de helpende handen in de woonzorgcentra Mater Dei en H. Vander Stokken, in de bloemen gezet. Ze brachten een bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne en het streekproductencentrum te Halle.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

03


I

nfo kort

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners Om het nieuwe jaar op gepaste wijze in te zetten nodigt het gemeentebestuur iedereen uit om een glas te komen drinken op zondag 1 januari 2012 van 10.30 uur tot 12.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Nieuwe openingsuren PWA De openingsuren van het PWA-kantoor, gevestigd in de burelen van het OCMW, Kerkstraat 2, 1670 Pepingen zijn vanaf oktober als volgt: • Maandag van 9u00 tot 12u00 • Woensdag van 9u00 tot 12u00

Scan jezelf met één klik naar www.pepingen.be Je zult al de vraag gesteld hebben: wat doet deze

Op een vergelijkbare manier

vreemde tekening op de voorpagina van het infoblad.

kunnen ook e-mailadressen,

Wel, dat is een QR-code. Deze letters staan voor ‘Quick

contactinformatie (vCards of

Response’ of ‘snelle reactie’. Met deze techniek kan je

visitekaartjes), agenda-afspraken,

een e-mailadres, bericht of webadres (bv. www.pepingen.

geo-locaties, sms-berichten,

be) omzetten naar een wat vreemd uitziend blokje code,

telefoonnummers en teksten

dat je kan afdrukken in een tijdschrift, op een poster of

(maximum 7.089 tekens) worden

op de verpakking van een product.Met de camera van je

aangeboden. Met een eenvoudige scan kan je bijvoorbeeld

slimme telefoon kan je deze code fotograferen. De QR-

een afspraak in je agenda zetten of kan je navigeren

lezer in de telefoon herkent deze code als een internetlink

naar een bepaalde locatie. De gescande geo-coördinaten

en toont onmiddellijk de website. Deze methode bespaart

worden daarbij rechtstreeks in het navigatieprogramma

de gebruiker het moeizaam op een telefoon intypen van

van de telefoon ingevoerd.

een webadres of link. Alle smartphones beschikken

In Japan beschikte men echter al vroeg over gsm’s met

tegenwoordig over een QR-codescanner. Recente scanners

camera’s en internettoegang (i-mode). Zo ontstond het

op mobiele telefoons (bv. de barcode scanner van het

idee de QR-codes te gebruiken voor het aanbieden van

Android-besturingssysteem) hoeven zelfs niet eens meer

webinformatie.

een foto te nemen om het beeldje te herkennen. Deze software kan in realtime een QR-code scannen.

04

Gemeentelijk infoblad • november 2011


I

nfo kort

Onthaaldag nieuwe inwoners Op 18 september organiseerde het gemeentebestuur voor de derde maal

De gezellige ochtend werd afgerond met een fris streekbiertje en als aan-

de “onthaaldag nieuwe inwoners”. Een zestal gezinnen ging in op de uitno-

denken kreeg ieder gezin een EHBO-box (Eerste Hulp bij ontvangst) mee

diging en werd getrakteerd op een lekker ontbijt. Daarna werden zij door

naar huis. Deze box bevat allerlei nuttige informatie zoals de algemene in-

schepen Peter Van Cutsem en OCMW-voorzitter Mich Pompen rondgeleid in

formatiebrochure van de gemeente en het OCMW, een stratenplan, vereni-

onze mooie gemeente. Ze maakten kennis met de verschillende gemeente-

gingenbrochure, activiteitenkalender en een boekje met cadeaubonnen.

lijke en OCMW-diensten en namen eveneens een kijkje achter de schermen

Deze cadeaubonnen werden door verschillende handelaren uit Pepingen

van de voor- en naschoolse kinderopvang: de Kinderschuur en de verschil-

aangeboden als welkomstgeschenk.

lende kinderdagverblijven: Pinokkio en ’t Zonnetje. Daarna werden de aanwezigen getrakteerd op een toeristische busrit doorheen de verschillende deelgemeenten, waarbij eventjes halt werd gehouden aan de openbare bibliotheek te Bellingen.

Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Tijdens de eindejaarsdagen houdt iedereen meer van zijn

we aan onze handelaars een

gemeente en zijn omgeving. Alles straalt rust uit, zeker in

gratis kerstboom die naar

het mooie Pajottenland, en iedereen is meer begaan met

eigen creativiteit kan versierd

elkaar. Dat unieke ‘goed gevoel’ tijdens de eindejaarsdagen

worden. De gemeente zorgt

wordt ondersteund door vele factoren, waar ondermeer

zelf voor een prachtige ster.

ook het aanbrengen van fraaie kerstverlichting thuishoort.

Wij zijn er van overtuigd dat

Graag investeert de gemeente in nieuwe kerstverlichting.

deze kerstbomen een kleurrijk tintje zullen geven aan elke handelszaak en aan onze

Er werd gekozen voor LED-verlichting. Led verbruikt

gemeente. De handelaars die graag een kerstboom wensen

immers tot 80% minder energie dan gewone lampjes en is

te ontvangen, kunnen contact opnemen voor 3 december

dus het meest milieuvriendelijk. Ook dit jaar bieden

met Ann Cochez (ann.cochez@pepingen.be of 02/383.14.25)

Gemeentelijk infoblad • november 2011

05


I

nfo kort

Frge - lenen voor energiebesparende maatregelen, voor iedereen mogelijk De stad Halle en zes Pajotse gemeenten hebben begin

10.000 euro op, waardoor er veel meer mensen zullen

dit jaar samen met de vzw 3Wplus-Energie Pajottenland

kunnen intekenen.

de handen in elkaar geslagen waardoor alle inwoners

Interesse?

een goedkope lening kunnen aanvragen aan een zeer

Contacteer Vanessa Van Humbeeck via onderstaande

voordelige rentevoet. Het maximum leenbedrag bedraagt

gegevens.

10.000 euro op een maximum looptijd van 5 jaar.

Indien nodig, komt zij graag langs om meer uitleg te

Ieder inwoner, eigenaar of huurder, komt voor deze

geven of om een dossier samen te stellen.

uiterst voordelige lening in aanmerking, op voorwaarde

Voor welke werken?

dat de woning dienst doet als hoofdverblijfplaats en de

• Plaatsing van dak-, vloer- en muurisolatie

aanpassingen aan de woning uitgevoerd worden door een

• Vervanging oude cv-ketel door een condenserende

geregistreerde aannemer.

ketel, een stookketel op hout, een warmtepomp en een

De woningen moeten zich bevinden op grondgebied van

installatie met microwarmtekrachtkoppeling

een van de volgende gemeenten: Lennik, Galmaarden,

• Onderhoud cv-ketel

Herne, Gooik, Bever, Pepingen of Halle.

• Plaatsing van hoogrendementsbeglazing

De rentevoet van de lening is 2%. Tot het einde van 2011

• Plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of

geeft de federale overheid nog een interestbonificatie

kamerthermostaat met tijdsschakeling

van 1,5%. Deze korting kan op jaarbasis gerecupereerd

• Installatie van een zonneboiler

worden, de gehele looptijd, waardoor de rentevoet maar

• Uitvoering van een energieaudit in de woning

0,5% meer bedraagt. De voorwaarde is wel dat de lening dit jaar nog wordt afgesloten.

Voor meer informatie,

Het geld voor deze leningen komt uit het Fonds ter

contacteer VANESSA VAN HUMBEECK

Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). In onze regio

GSM: 0493 51 17 65

kunnen zo jaarlijks minimum 200 leningen afgesloten

Vanessa.VanHumbeeck@3wplus.be

worden, maar velen nemen niet het volledige bedrag van

Woonwinkel Pajottenland verhuist naar LENNIK Vanaf 1 november verhuist de permanente locatie van

Met deze nieuwe locatie hoopt de Woonwinkel de

Woonwinkel Pajottenland naar Lennik. De afgelopen

inwoners van het Pajottenland nog beter te kunnen dienen

jaren was de Woonwinkel gehuisvest in het Baljuwhuis

!Woonwinkel Pajottenland

te Galmaarden, waar alle inwoners van het Pajottenland

Nieuw adres: A. Algoetstraat 31, 1750 LENNIK

terecht konden voor algemene en specifieke vragen

054 34 32 62 of via

over wonen.Vanaf 1 november kam men hiervoor terecht

info@woonwinkelpajottenland.be

in de Schepenbank te Lennik. (A. Algoetstraat 31). De

nieuw telefoonnummer vanaf 01/11/2011: 02 460 65 17

permanenties in de verschillende gemeenten blijven

www.woonwinkelpajottenland.be

evenwel behouden en zullen zelfs worden uitgebreid. Schikt een moment van de permanenties je niet, dan kan je

Permanentie Pepingen:

steeds telefonisch of per mail de Woonwinkel contacteren

iedere donderdag van 15u30 tot

voor een afspraak op een voor jou beter geschikt moment.

17u30 OCMW Pepingen,Kerkstraat 2, 1670 Pepinge n

06

Gemeentelijk infoblad • november 2011


I

nfo kort

Bloedinzamelingen Pepingen en Herfelingen Heikruis Op woensdag 14 december gaat de 4e en laatste bloedinzameling

Iedereen die wil kan op een van deze locaties komen kennismaken

voor 2011 door in de parochiezaal van Pepingen. Dit vanaf 18 tot

met de nuttige en broodnodige werking van het Rode Kruis. Met als

21 uur.

slogan : Bloed geven = leven geven

Na de eerste jaren van bloedinzamelingen in de locatie van fc Pepingen was er onvoldoende ruimte om uit te breiden. We moesten dus op zoek naar een plaats om met de vernieuwingen ivm met de bloedafname,de donoren zo goed mogelijk te ontvangen. Na samenspraak met de school en de gemeente konden we van start gaan in de vernieuwde polyvalente zaal van de school. We schrijven 2007. Het aantal bedden bedroeg toen 7, met 2 dokters en het team verplegers en verpleegsters van het Rode

data voor 2012

data voor 2012

Kruis.

Pepingen

Herfelingen-Heikruis

Woensdag 22-02-2012

Vrijdag 9-03-2012

Van Pepingen zijn we met 7 vrijwilligers die zorgen voor de voorbereiding en het onthaal van de donoren met een hapje en een drankje

Woensdag 30-05-2012

Vrijdag 8-06-2012

Steeds meer mensen ervaren het nut van het bloedgeven, Zodat

Woensdag 29-08-2012

Vrijdag 7-09-2012

er bij de laatste bloedafname 149 donoren waren, waarvan 145

Woensdag 12-12-2012

Vrijdag 7-12-2012

gekende en 4 nieuwe. Het aantal bedden is tot 12 gestegen en er zijn 3 dokters met hun team.

Contact persoon voor Pepingen: Roger Claes Contact persoon Herfelingen-Heikruis: Emile Timmermans

Vanuit de deelgemeente Heikruis werken andere vrijwilligers samen met mensen van Herfelingen bij de bloedinzamelingen die doorgaan in het “Bavo-centrum te Herfelingen, waar we ook een gemiddelde van 100 donoren telkens mogen verwelkomen. De laatste bloedinzameling voor dit jaar gaat door op vrijdag 9 december van 17.30 u tot 20.30u. Langs deze weg willen we al deze bloedgevers en vrijwilligers die belangeloos meewerken bedanken voor hun keuze om 4 keer per jaar bloed te geven.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

07


I

nfo kort

Jubilea: Diamanten bruiloft

Jean Baptist Van Muylder & Marie Louise Lanckmans 01/09/1951 Bij de opmaak van deze Info kregen we het slechte nieuws dat Jean Baptist overleden is. Langs deze weg willen we onze “steun en medeleven” betuigen voor de familie.

Gustaaf Van Diest & Marie-José Pannis 25/08/1951

René Pypens & Jeanne Ghijssels 11/09/1951

Victor Marit & Rosalie Marit 20/10/1951

08

Gemeentelijk infoblad • november 2011


I

nfo kort

Jubilea: Gouden bruiloft

Paul Jamaels & Louisa Detrez 11/07/1961

Jean Nerincx & Louisa Vandendaele 14/07/1961

André Roobaert & Jeanne Luystermans 15/07/1961

Willy Steenhout & Lucienne Mertens 22/07/1961

Aimé Anthoons & Ghislena De Cloet 19/08/1961

Frans Raspé & Camilla Van der Spinnen 06/09/1961

Gemeentelijk infoblad • november 2011

09


P

epingenaar in de kijker

Onthaalouders in de bloemetjes met ontbijt

‘De mooiste job die je je kan indenken’ Vier gezinnen in Pepingen stellen dagelijks hun eigen woning

En zo heeft elke onthaalouder zijn eigen verhaal. Brigitte

open om kinderen tussen 0 en 3 jaar op te vangen. Op de Dag

Engels uit de Nederbeert in Beert is onthaalmoeder sinds

van de Onthaalouders trakteerde de gemeente Pepingen deze

2001. ‘De zin om onthaalmoeder te worden is gegroeid toen

onthaalmoeders met een gezellig ontbijt. Als bedankje, want

ik zelf kleine kinderen had. Ik ging werken maar om zelf wat

onthaalouders zijn vaak twaalf uur per dag in de weer.

langer thuis te kunnen zijn bij mijn eigen kinderen, nam ik loopbaanonderbreking. Tot de dag kwam dat ik terug moest gaan

‘Ik zou eigenlijk niets anders willen doen. Het is de leukste job

werken. Ik kon mijn draai moeilijk vinden. Ik was liever thuis bij

die er bestaat’, vertelt Marie-Josée Vanbellinghen uit Beert, bij

mijn kinderen. Na één maand heb ik uiteindelijk mijn ontslag

haar vele onthaalkindjes beter gekend als Moeke Jé. ‘Je krijgt

aangeboden. Als ik dan toch thuis was, kon ik even goed ook

zoveel vriendschap terug van die kindjes, hoe klein ze ook zijn.

op andere kindjes passen. Zo ben ik uiteindelijk onthaalouder

Het feit dat je die kinderen iets kunt leren, dat ze na 2,5 jaar

geworden. Met heel veel goesting’, voegt ze er aan toe.

klaar zijn voor de school, dat geeft enorm veel voldoening. De kinderen die samen in hetzelfde onthaalgezin hebben gezeten, hebben een speciale band met elkaar. Ook later als ze ouder worden, blijven ze vaak bevriend want ze zijn samen opgegroeid. Ik blijf voor hen Moeke Jé. Sommigen komen nog regelmatig eens op bezoek.’ Vier onthaalmoeders Marie Josée is onthaalmoeder sinds 1998 en ving in die tijd al 32 kindjes op bij haar thuis in de Eikstraat. Momenteel heeft ze acht kinderen op wie ze overdag past. ‘Op een dag kreeg mijn man een zwaar ongeval. Hij zat thuis maar de ganse dag hem alleen laten, bleek moeilijk. Op dat moment was ik zelf aan het

Greta Pletincx

Brigitte Engels

werk maar om meer bij hem thuis te kunnen zijn zocht ik een

Rita Van Hoegaerden uit de Terheugenstraat in Bogaarden

oplossing. De idee om onthaalmoeder te worden speelde al

is al 15 jaar onthaalmoeder ondertussen. ‘Toen ik zelf kleine

langer in mijn hoofd maar nu was het moment daar om het ook

kinderen had, ging ik op zoek naar een opvangmogelijkheid

echt te proberen. Ik heb er nog geen minuut spijt van gehad’,

want ik ging toen nog zelf werken. Helaas was er op dat moment

aldus Marie-Josée.

nergens plaats. Zo heb ik toen beslist om gewoon thuis te blijven om zelf voor mijn kinderen te zorgen. Als ik dan toch thuis was, konden er gerust kinderen bij van andere ouders die ook opvang nodig hadden’, vertelt Rita. Maar de ouderdomsdeken bij de Pepingse onthaalouders is Greta Pletincx uit de Kriekelaerestraat in Bellingen. Zij vangt al 21 jaar kindjes op als onthaalmoeder. In totaal kwamen er bij haar al 72 kinderen over de vloer. ‘Ik ben destijds thuis gebleven voor mijn eigen kinderen. En nu is het gemakkelijk omdat ik ook mijn eigen kleinkinderen kan opvangen. Ik heb er ondertussen vijf maar ik maak geen verschil tussen hen en mijn andere onthaalkindjes. Iedereen is hier gelijk. Neen, ik heb er absoluut geen spijt van dat

Rita Van Hoegaerden

10

Marie-Josée Vanbellinghen

ik ooit de stap als onthaalmoeder heb gezet’, aldus Greta.

Gemeentelijk infoblad • november 2011


P

epingenaar in de kijker

Garanties

7 uur afgezet, terwijl anderen pas weg zijn om 18 uur. Je hele

Alle vier herinneren ze zich nog levendig de gesprekken die ze

dag is gevuld met eten maken en geven, kinderen verversen,

vooraf hadden met de Dienst voor Opvanggezinnen bij wie ze zijn

kinderen in hun bedje stoppen, terug eten geven. Ik probeer ook

aangesloten en die logistieke ondersteuning biedt. ‘We willen

met de oudste kinderen al eens iets te knutselen. Ze zijn daar

ouders de garantie bieden dat hun kinderen op een goede plek

allemaal gek op. Voor de ouders zorgen we regelmatig voor wat

terecht komen’, vertelt Ann Schevenels, plaatselijk coördinator

foto’s en we vullen voor iedereen een heen- en weerschriftje

van de Dienst Opvanggezinnen in het Pajottenland. ‘Daarom

in waarin we de vorderingen van de kinderen voor de ouders

hebben we, nadat de onthaalouders voor zichzelf de beslissing

neerschrijven’, aldus Brigitte.

hebben genomen dat ze de stap willen zetten, een vijftal gesprekken met hen. We staan stil bij de job want het is niet altijd

Uiteraard heeft een job als onthaalouder een vrij grote impact

rozengeur en maneschijn. We peilen naar de motivatie, we zien

op het gezinsleven in dat onthaalgezin. ‘Ons hele huis is er voor

hoe ze omgaan met kinderen en met ouders,… Onthaalouders

ingericht. Elk kindje moet een eigen bedje hebben. Je moet

die aangesloten zijn bij een erkende dienst zoals de Dienst

speelgoed in huis hebben, kinderstoelen en dergelijke. De tuin

Opvanggezinnen hebben hiervan heel wat voordelen. Ze zijn zeker

moet veilig zijn zonder giftige planten en moet omheind zijn.

van hun inkomen want de uitbetaling wordt via ons geregeld,

Sinds kort hebben we allemaal een beveiligde toegang zodat we

ze kunnen ergens terecht met vragen en problemen, we zorgen

kunnen zien wie aan de deur is. Die beveiliging kan zijn met een

voor opvang bij ziekte van de onthaalmoeder, we zorgen voor

camera, een bewegingssensor of iets dergelijks. Deze nieuwe

vormingsmomenten en zo meer’, aldus Ann Schevenels.

regel werd ingevoerd na het drama in het kinderdagverblijf in Dendermonde’, aldus Rita. ‘Je eigen gezinsleden moeten er

De vier onthaalouders uit Pepingen vangen elke dag samen

aan wennen dat er altijd kleine kinderen in huis zijn. Mijn eigen

25 kinderen op. Daarnaast heeft Pepingen ook nog 41

kinderen hebben daar geen probleem mee. Het leert hen zelf in

opvangplaatsen in de kinderdagverblijven Pinokkio, Zonnetje

zeker zin flexibel zijn.’

en ’t Pajotje. Schoolgaande kinderen kunnen terecht in de Kinderschuur. Hiermee komt Pepingen nu boven het Vlaams

Ontbijt

gemiddelde van kinderopvangmogelijkheden.

Op de Dag van de Onthaalouder werden de vier Pepingense onthaalmoeders getrakteerd op een gezamenlijk ontbijt waar ze eens konden bijpraten. Ook de Dienst Opvanggezinnen van de Landelijke Kinderopvang zorgde voor een attentie. ‘Tof dat we zo eens in de watten worden gelegd’, zo vonden Marie-Josée, Rita, Greta en Brigitte in koor. Wie interesse heeft om ook onthaalouder te worden, kan opnemen met Ellen Verpeet, regiomanager van de Landelijke Kinderopvang op 070 24 60 41. Starters kunnen ook rekenen op een startpremie van Kind & Gezin van 430 euro en een premie

Kinderopvang ‘t Pajotje

van 250 euro van de gemeente Pepingen.

‘Maar dat neemt niet weg dat er nog steeds onthaalouders bij kunnen. De vraag is nog altijd groter dan dat er beschikbare plaatsen zijn. Bovendien kiezen ouders vaak bewust voor een onthaalgezin voor hun kinderen omdat de sfeer hier familialer is’, aldus Ann Schevenels. Echt werken ‘Het leuke aan deze job is dat je nog altijd bij leert. Je groeit er ook in. Vroeger schreef ik alles op een papiertje wat je aan ouders moest vertellen wanneer ze aanbelden met de vraag of er plaats was voor hun kind. Nu gaat dat allemaal vanzelf’, aldus Moeke Jé. ‘Het is ook echt werken. Sommigen kinderen worden al om

Gemeentelijk infoblad •juli 2011

Onthaalouders van de landelijke kinderopvang werden ontvangen in het OCMW gebouw voor een lekker ontbijt.

11


P

olitie

Nieuwe regels voor motorrijders! Op 20 juni werd het KB van 11/06/2011 gepubliceerd in het Belgisch

mouwen, lange broek of overall en laarzen of bottines die de

Staatsblad. Het brengt vooral voor motorrijders verandering aan in

enkels beschermen zijn voortaan verplicht!

het KB van 1 december 1975. Het nieuwe KB trad in werking op 1 september 2011. Tien belangrijke aandachtspunten.

8. Nieuw verbodsbord voor quads Dit nieuwe verkeersbord verbiedt de toegang aan

1. Filefilteren mag!

motorvoertuigen voor onverhard terrein met vier wielen, een

De nieuwe reglementering is duidelijker wat betreft het

open carrosserie, een stuur zoals op een motorfiets en een

filefilteren. De motorrijder mag tussen twee rijstroken sneller

zadel.

rijden dan voertuigen die stoppen of filerijden. Dit wordt dan niet als inhalen beschouwd. hij mag echter niet sneller dan 50 km/u rijden en het snelheidsverschil kan maximaal 20 km/u bedragen. Op snelwegen en autowegen moet hij tussen de twee meest linkse rijstroken rijden. Wanneer een andere bestuurder een

9. Rijden op busstroken en bijzonder overrijdbare beddingen B U S

B U S

T R A M

Dergelijke busstroken zijn in principe voorbehouden aan voertuigen van De Lijn, StiB-MIVB, Tec, taxi’s en

oversteekplaats zonder verkeerslichten nadert of er stopt, mag

voertuigen voor schoolvervoer. Deze busbanen – of bijzonder

de motorrijder de file niet langer voorbijrijden. het inhaalverbod

overrijdbare beddingen – zijn geen rijbaan en dus enkel

blijft hier dus wel van kracht.

toegankelijk voor voertuigen van het openbaar vervoer. Fietsen, bromfietsen, motorfietsen en personenvoertuigen met meer

2. Trikes mogen op snelwegen en autowegen

dan acht zitplaatsen en taxi’s mogen de busstroken of busbanen

Gemotoriseerde driewielers zonder passagiersruimte en met

gebruiken als het met een symbool op of onder de borden is

een lege massa van maximaal vierhonderd kg mogen voortaan

aangebracht. Soms zijn de symbolen van deze voertuigen ook

op snelwegen en autowegen rijden.

extra op de strook of de bedding zelf aangebracht. Bromfietsers moeten daarbij achter elkaar rijden. Ook prioritaire voertuigen

3. Motorrijders kunnen parkeren op de stoep Motorfietsen mogen op het trottoir en in de bebouwde kom op

(ambulances, politiewagens) mogen de busbanen en -stroken gebruiken, als hun opdracht het vergt.

verhoogde bermen worden geparkeerd op voorwaarde dat ze het andere verkeer niet hinderen of onveilig maken en er een

Ter herinnering!

begaanbare strook van minstens 1,5 meter vrij blijft.

Andere bestuurders mogen enkel dwars over de busstrook of busbaan rijden om een parkeerplaats in te nemen, een

4. Veiligheid voor jonge passagiers

eigendom op te rijden of te verlaten of om langs een hindernis

Kinderen onder de acht jaar en kleiner dan 135 cm moeten

heen te rijden. Iedereen mag in de onmiddellijke omgeving van

op een tweewielige bromfiets of motorfiets in een geschikt

een kruispunt ook de busstrook gebruiken om van richting te

kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. (Tot nu toe was die

veranderen.

leeftijdsgrens twaalf jaar.) De cilinderinhoud mag maximaal 125 cc bedragen.

10. Motorfiets met zijspan mag aanhangwagen trekken Voortaan mag een motorfiets met zijspan wel een aanhanger

5. Verboden onder de drie jaar Kinderen van jonger dan drie jaar mogen noch op een bromfiets noch op een motorfiets worden vervoerd. 6. Geen amazonezit! Passagiers van bromfietsen, motorfietsen, drie- en vierwielers met motor moeten hun voeten op de voetsteunen zetten. Amazonezit is op al deze voertuigen verboden. 7. Beschermende kledij verplicht In t-shirt, short en teenslippers of sportschoenen op de motorfiets kan niet langer. handschoenen, jas met lange

12

voorttrekken. het zijspanwiel moet dan wel met een rem zijn uitgerust.


P

olitie

Vuurwerk tijdens eindejaarsperiode De bevolking wordt eraan herinnerd dat het afvuren van vuurwerk

5. zich onmiddellijk schikken naar de bevelen van de bevoegde

en vuurpijlen ook tijdens de eindejaarsperiode verboden is.

toezichthoudende politieambtenaren en van de bevoegde

Het wordt uitsluitend toegelaten mits een vergunning van het

overheden;

gemeentebestuur waarbij moet voldaan worden aan een aantal

6. de lokale politie Pajottenland minstens 24 uren op voorhand in

voorwaarden:

kennis stellen van een telefoon- of GSM-nummer waarop de

1. het vuurwerk dient afgevuurd overeenkomstig alle geldende

begunstigde van huidige vergunning tijdens de vergunde uren

wettelijke en reglementaire beschikkingen; 2. het vuurwerk mag uitsluitend afgevuurd met de nodige

telefonisch kan bereikt worden; 7. huidige vergunning dient steeds aan de bevoegde

voorzichtigheid en bekwaamheid door meerderjarige

toezichthoudende politieambtenaren en aan de bevoegde

personen teneinde zowel schade aan personen als materiële

overheden te kunnen worden voorgelegd.

schade te voorkomen; 3. het voorhanden houden van voldoende brandblusmateriaal;

Bij incidenten en klachten zal dit uiteraard worden gecontroleerd.

4. de buurtbewoners in een straal van 200 m rond de plaats van het gebeuren minstens 48 uren op voorhand met een geschreven tekst verwittigen van het afvuren van het vuurwerk met vermelding van het bestaan van huidige vergunning ten einde hen toe te laten tijdig maatregelen te treffen voor het veilig opbergen van hun dieren;

Wijzigingen openingsuren

Vanaf 1 juli 2011 zijn de openingsuren gewijzigd van het wijkkantoor in Kester (Gooik), waar tijdens het weekend ook het zonaal onthaal wordt verzekerd. Het wijkkantoor Kester (Gooik) (zonaal onthaal) zal voortaan geopend zijn : • op maandag en vrijdag van 9 tot 21 uur • op dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 19 uur • Op zaterdag, zon- en feestdagen is het onthaal geopend van 10 tot 18 uur. De hoofdpost van de Lokale Politie Pajottenland is gelegen in de Bruneaustraat 101, 1755 Gooik (Kester). Tel.: 054 31 86 40. Fax: 054 56 93 74. E-mail: politie.pajottenland@skynet.be Wanneer je onze hoofdpost telefonisch tracht te bereiken buiten de voormelde openingsuren, wordt je oproep automatisch doorgeschakeld naar het provinciaal CIC (communicatie- en informatiecentrum) in Leuven. Voor dringende politiehulp kan je dag en nacht terecht op het centraal alarmnummer 101.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

13


M

obiliteit

Snelheidsbeperking Steenweg op Bellingen Om de verkeersveiligheid op de Steenweg op Bellingen –Trapstraat te verhogen zal de snelheidsbeperking van 50 km/u op de Steenweg op Bellingen verder worden uitgebreid tot aan de bebouwde kom aan de Trapstraat.

Pepingen parkeerzone Op vraag van de gemeente zal het gewest binnenkort overgaan tot het aanduiden van een parkeerzone op de Ninoofsesteenweg ter hoogte van de apotheek waar je maximaal 60 minuten mag parkeren.

Maand van de Zachte Weggebruiker in de Pepingse basisscholen De maand mei is al een tijdje achter de rug, maar iets wat we ons nog goed herinneren is het goede weer. Dus het weer was geen uitvlucht voor onze leerlingen van de Pepingse basisscholen die uitgedaagd werden door de gemeente om milieuvriendelijk naar school te komen. Milieuvriendelijk oké maar het moet ook verkeersveilig! Met de theatervoorstellingen, de dode hoek educatie voor de derde graad, de verkeerseducatieve route en de verkeersweetjes in het programmaboekje verloren we ook dit luik niet uit het oog. Begin september werden de leerlingen verrast met een zadelhoesje met opschrift: ”Fiets mee(r) en maak Pepingen veilig en milieuvriendelijk!”.

14

Gemeentelijk infoblad • november 2011


M

obiliteit

Open Straat Dag 2011 Veel zonnige dagen in de maand september maar helaas niet op zondag 18 september 2011. Jammer, want ook dit jaar waren we klaar om er iets leuks van te maken. De vraag was echter waarvan blijf je het droogst? Een partijtje boogschieten, eens ronddraaien met de Giro-space, vluchten in de caravan waar een verkeersquiz en de Zeppe en Zikki-voorstelling de regen deden vergeten of door het drinken van een drankje ten voordele van Wereldbollen in schuur Vanderstokken. De mensen van het muziekgroepje “the cadillacs” hebben we leren kennen als moedige mensen, de tent werd herzet zodat hun instrumenten droog bleven en regen of geen regen ze gaven er een lap op. Dank aan allen die langskwamen.

Reisinfo op maat in een handomdraai Dankzij enkele nieuwe toepassingen van De Lijn is het nu nog

Reisadvies en sms-ticket kopen met iPhone

makkelijker om gepersonaliseerde reisinformatie op te vragen,

Ook met de gratis iPhone-toepassing kan je je reisweg van

zowel ter voorbereiding van als tijdens de busrit.

A tot Z uitstippelen. Maar deze toepassing heeft nog veel meer mogelijkheden. Zo kan je met de gps jew huidige

Alle reisinfo op maat onder één noemer

positie als vertreklocatie ingeven, de dichtstbijzijnde halte en

Op de portaalsite www.mijnlijn.be vind je op één plek alle kanalen

voorverkooppunten zoeken en tijdens de rit volgen hoever je nog

van De Lijn die je gepersonaliseerde reisinfo bieden. Je kan onder

verwijderd bent van de volgende halte. Het is ook mogelijk om

andere inschrijven voor de omleidingsmail, een dienstregeling

een adres in te geven vanuit de contactenlijst of een plaats aan te

opzoeken of je route uitstippelen met de routeplanner. Maar er is

duiden op een kaart. Veelgebruikte reisadviezen en haltes kan je

meer, want dankzij de nieuwe mobiele toepassingen van De Lijn

opslaan en delen via Facebook en Twitter. Ten slotte kan je vanuit

kan je nu ook onderweg de nodige reisinfo raadplegen.

de toepassing ook een sms-ticket kopen. Momenteel ontwikkelt De Lijn eveneens een toepassing voor

Plan je route met je smartphone

smartphones die werken met het androidsysteem. Begin 2012

De mobiele routeplanner m.delijn.be is een aangepaste versie van

zouden reizigers met een android phone dan ook een app van

de routeplanner op de gewone website www.delijn.be, speciaal

De Lijn kunnen gebruiken om hun reisinfo uit te zoeken.

ontwikkeld voor gebruik met een smartphone. Ook met deze versie kan je in slechts enkele klikken je reis met de bus, tram of

Meer info?

trein plannen. De doorkomsttijden aan de halte zijn in realtime

www.mijnlijn.be

berekend op basis van de actuele positie van de bus of tram. Favoriete reiswegen kan je opslaan voor later gebruik of delen met vrienden via Facebook en Twitter.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

15


M

obiliteit

Eindejaarscampagne

‘Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer’ Wil je het nieuwe jaar 2012 inluiden op een veilige en leuke manier?

tussen discotheek, café of feestzaal en thuis.

Besef je ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van

De informatie over de haltes en dienstregelingen van de omritten,

alcohol, drugs en bepaalde medicatie niet samengaan en zeker niet

uitgevoerd door De Lijn, worden samengebundeld in één brochure.

op oudejaarsavond ? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Je vindt deze brochure in de autobussen van De Lijn Vlaams-

De provincie Vlaams-Brabant biedt op 31 december 2011 een vlot

Brabant, in de Lijnwinkels en bij de gemeentebesturen.

en veilig vervoersalternatief aan met de campagne “Ligt de roes op Voor informatie over deze omritten en over de plaatselijke

de loer, denk aan veilig vervoer”.

initiatieven kan je de websites van de provincie Vlaams-Brabant Op oudejaar 2011 en 1 januari 2012 kan je in de provincie

www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne en van De Lijn

Vlaams-Brabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus

www.delijn.be raadplegen of vóór 23 december 2011 bellen naar

nemen om veilig te gaan feestvieren. Daarnaast voorzien enkele

telefoonnummer 016 - 26 78 10 van de provincie Vlaams-Brabant.

Vlaams-Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor

Je kan ook terecht op het centrale infonummer van De Lijn 070 220

verplaatsingen dicht bij huis. Je kan dus de auto rustig laten staan

200 (€ 0,30/min).

en voluit kiezen voor veiligheid en comfort dankzij de provinciale eindejaarscampagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig

Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de hele provincie

vervoer”.

gerichte controles zullen uitvoeren.

De campagne is erop gericht het rijden onder invloed te voorkomen

Kies dus voor BOB of bus !

en het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen.

www.vlaamsbrabant.be

De campagne wordt georganiseerd en gefinancierd door het

www.delijn.be

provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dat daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en de federale en lokale politiediensten. Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten een beroep doen op de oudejaarsnachtbussen van De Lijn. Daarenboven bieden plaatselijke initiatieven extra vervoersmogelijkheden (gratis of tegen een kleine vergoeding) Snelheidscontroles juli tot en met oktober 2011 Deelgemeente

16

Straatnaam of site

Limiet

Aantal voertuigen

Gereden snelheid < limiet

Gereden snelheid > tolerantie

Hoogst gemeten snelheid

Beert

Eikstraat

50

167

146

21

80

Bellingen

Hondzochtstraat

50

1480

1171

309

107

Bogaarden

Heikruisesteenweg

70

497

460

37

114

Bogaarden

Huttestraat

50

592

473

119

93

Bogaarden

Molenstraat

50

720

534

186

101

Elingen

Lenniksesteenweg

50

1294

1093

201

105

Elingen

Zwarte Molenstraat

50

66

55

11

68

Heikruis

Bosstraat

50

209

130

79

85

Pepingen

Hoesnaekstraat

50

1427

1273

154

80

Pepingen

Ninoofsesteenweg

50

9268

8529

739

114

Pepingen

Ninoofsesteenweg

70

6297

6008

289

120

Pepingen

Palokenstraat

50

2444

2032

412

111

Pepingen

Steenweg op Elingen

50

339

276

73

90

Gemeentelijk infoblad • november 2011


O

penbare werken

Strooidiensten houden wegen veilig Vorig jaar kregen we te kampen met een hardnekkige winterperiode en hevige sneeuwval. Sneeuw wordt aanzien als één van de mooiste winterverschijnselen en levert ons idyllische beelden op. Gladde wegen kunnen echter de winterpret al gauw verstoren. Daarom kunnen we rekenen op de strooidiensten die bij sneeuwval onze wegen zo veilig mogelijk houden. Vorig jaar werd ca. 200 ton zout gestrooid. Het strooien van de gemeentewegen gebeurt door onze gemeentelijke strooidienst bijgestaan door lokale landbouwers (Agro-aanneming) en/of gespecialiseerde firma’s. Op basis van weersvoorspellingen, externe infokanalen, controle- en overlegmomenten van burgemeester, schepenen en technische dienst of oproepen van de lokale politiepatrouilles, trotseren ze met tractors en wagens uitgerust met zoutstrooiers de ijskoude en bekampen maximaal de gladheid van onze wegen. De gewestwegen worden gestrooid door de afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Voor Pepingen zijn dit: de Ninoofsesteenweg, de Edingsesteenweg en de Kestersesteenweg. De ijzelbestrijding van de gemeentewegen gebeurt steeds in fases en volgens vooraf bepaalde trajecten. Zo is er de primaire strooironde, die bestaat uit de belangrijkste verbindingswegen tussen de verschillende dorpen en de doorkomsten van de bussen van de Lijn. Deze primaire strooironde optimaliseert de veiligheid van en naar het werk of school. De secundaire strooironde daarentegen beslaat de totale gemeente. Door deze georganiseerde aanpak worden al onze wegen in een minimum van tijd berijdbaar. Desondanks zijn niet alle wegen gelijktijdig sneeuw- of ijsvrij. Zo werkt het strooizout pas efficiënt als het verkeer de zouten met de sneeuw heeft vermengd. Dit verklaart waarom op bepaalde kleine wegen met weinig verkeer de wegen minder snel sneeuwvrij zijn. En denk eraan, ook al wordt de ijzelbestrijding uitgevoerd, pas steeds je rijstijl aan bij kans op ijzelvorming!

Werken in onze gemeente

1. Onderhoudswerken aan de ruilverkavelingbanen dienen zich aan. De veldwegen in steenslag werden opgefreest, er wordt cement toegevoegd en ze worden opnieuw gewalst.

1

2. Asfalteringswerken werden uitgevoerd in volgende straten: Vroembos, Groenstraat, Hoge Kouter en de Kouterstraat.

2

2

2

3. Een pick-nick tafel werd bij de petanquebanen in Heikruis geplaatst

2

Gemeentelijk infoblad • november 2011

3 17


L

eefmilieu

Neem je buren niet bij de neus Een mens wordt dagelijks geconfronteerd met verschillende

Stoken

geuren. Als mensen een geur als onaangenaam ervaren of als

Een hout- of kolenkachel en een open haard in huis is gezellig

schadelijk beoordelen, kunnen we spreken van geurhinder of

en het lijkt onschuldig, maar het kan heel wat luchtvervuiling

stank. Mogelijke gevolgen zijn dat de “gehinderde” persoon

veroorzaken. Een slecht gestookte houtkachel of open haard

ramen gaat sluiten, minder tijd in zijn tuin zal doorbrengen of

veroorzaakt meer vervuiling dan 100 gaskachels bij elkaar. Dat

klacht gaat indienen.

komt omdat de verbranding vaak onvolledig is, als gevolg van een te lage verbrandingstemperatuur of een gebrek aan zuurstof.

Geurhinder of stank is meestal niet zozeer bedreigend voor

De belangrijkste vervuilende stoffen die bij het stoken van hout

de gezondheid of verstorend voor ecosystemen, maar tast

vrijkomen zijn koolmonoxide en koolwaterstoffen, waaronder

wel het welzijn van de mens aan. Het heeft dus een negatieve

PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Ook

invloed op de kwaliteit van het leven, zowel psychisch als

ontstaan zeer giftige dioxines.

fysiek. Een hindergevoel gaat vaak samen met een gevoel van onrust, bijvoorbeeld over de mogelijke giftigheid van een

Op de juiste manier stoken is dus zeer belangrijk voor de

geur (psychische factor). In periodes met ernstige geurhinder

gezondheid en het bespaart jou en je buren veel rook- en

kan er zelfs sprake zijn van hoofdpijn, slapeloosheid of

geurhinder. Het is meestal een kleine moeite om je vuur veilig en

ademhalingsproblemen (fysieke factor).

milieuvriendelijk te houden.

In Vlaanderen uit ongeveer 15 % van de ondervraagde personen

• Kies een kachel die past bij de ruimte die je wil verwarmen. Je

hun grieven over tamelijke, ernstige of extreme geurhinder. De meeste klachten hebben betrekking op het verkeer en

kachel moet het juiste vermogen hebben. • Gebruik de juiste brandstof. Dus geen vochtig of behandeld

huishoudelijke activiteiten van burgers. Deze oorzaken van

hout, afval, plastic of krantenpapier. De zogenaamde

hinder kunnen we samen proberen aan te pakken. Via de

allesbrander bestaat niet: in een kachel mag je alleen stoken

onderstaande tips lees je hoe je kan helpen om zo weinig mogelijk geurhinder te veroorzaken voor je omgeving.

met hout of kolen. • Let er op dat de schoorsteen goed trekt. • Houd het weer in het oog. Bij windstil of mistig weer trekt

Verkeer en vervoer

de schoorsteen niet optimaal zodat het vuur meer rook en

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact

schadelijke stoffen produceert.

op ons leefmilieu. Het wegverkeer is niet alleen de belangrijkste lawaaibron en een grote bron van lichtvervuiling, het verkeer

• Laat de verwarmingsinstallatie en schoorsteen jaarlijks nakijken.

veroorzaakt ook geurhinder. Op verschillende manieren kan

• Ventileer de ruimte waar de haard of kachel staat.

je deze negatieve effecten zelf beperken. De manier waarop

• Smoor het vuur niet (= zuurstoftoevoer belemmeren).

je je verplaatst, de milieuvriendelijkheid van je auto en ook je rijgedrag bepalen mee de mate van vervuiling die je wagen

Meer informatie vind je op de website http://lucht.milieuinfo.

veroorzaakt.

be, in de brochure “Slimmer stoken”. Je kan met uw vragen ook terecht bij de Vlaamse infolijn (0800 3 02 01).

• Kies voor een milieuvriendelijke wagen. • Laat de auto wat vaker thuis en ga te voet of met de fiets. Dat is bovendien goed voor je gezondheid.

Afvalverbranding Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken.

• Gebruik het openbaar vervoer.

Telkens als we zelf afval verbranden in de open lucht, komen een

• Probeer te carpoolen.

pak schadelijke stoffen vrij, die tal van gezondheidsproblemen

• Rijd rustig. Dat is niet alleen veiliger maar ook zuiniger.

kunnen veroorzaken. Daarnaast bezorgen we met ons vuurtje ook onszelf en de buren heel wat narigheid. Onze vuurtjes

Extra info over milieuvriendelijk vervoer kan je lezen op de

verspreiden smerige, stinkende lucht, die allesbehalve

website www.ikbenrob.be.

aangenaam is voor omwonenden en voorbijgangers. Vuurtjes

18

Gemeentelijk infoblad • november 2011


L

eefmilieu

stoken in de tuin getuigt van weinig burgerzin en weinig respect

• Kies voor watergedragen natuurverven: die zijn

voor anderen. Politie- en afvaldiensten treden dan ook steeds

milieuvriendelijker, bevatten geen VOS en geven weinig

vaker hard op tegen dergelijke praktijken. De laatste jaren nam

hinderlijke geuren af.

het aantal pv’s sterk toe. Illegaal afval verbranden kan je dus duur te staan komen. Gelukkig zijn er heel wat alternatieven:

• Waterverdunbare verf (acrylverf) en hybrideverfen bevatten relatief weinig VOS. • Indien geen natuurverf beschikbaar is, kies dan voor een verf

• Sorteer afval. Het meeste afval kan je kwijt via de gebruikelijke

met een Europees ecolabel.

inzamelmethodes (restafvalzak, PMD enz.) of kan je gratis op

• Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven.

het containerpark deponeren.

• Ook white spirit, thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen

• Nog beter is het om afval te voorkomen: wie afval vermijdt, moet het immers niet kwijt. Kies o.a. voor herbruikbare

bevatten VOS. Vermijd het gebruik van die oplosmiddelen na het verven.

verpakkingen en retourflessen. Groenafval kan je composteren. • Wat herbruikbaar is, breng je het best naar de kring(loop) winkel. • Soms kan je afval afgeven aan de verkoper, al of niet bij aankoop van een nieuw exemplaar (elektrische apparaten, voertuigwrakken, geneesmiddelen enz.) Wil je hierover meer te weten komen, neem dan eens een kijkje

Extra info over milieuvriendelijk schilderen: • www.milieuadvieswinkel.be (kijk bij bouwmaterialen – schilderwerken) • www.ovam.be (kijk bij publicaties: downloads – milieuvriendelijk consumeren: 10 productgroepen kritisch bekeken)

op de website www.vlaanderen.be/sluikverbranden. Overige Composteren

Ook andere huishoudelijke activiteiten kunnen soms geurhinder

Thuiscomposteren is en blijft een uiterst milieuvriendelijke

opleveren. Maar ook hier is er meestal vrij gemakkelijk iets aan

manier van afval verwerken. Verkeerd composteren kan echter

te doen:

ook voor geurhinder zorgen. Nochtans kan dit gemakkelijk voorkomen worden. Onaangename geurstoffen zijn (bijna) altijd

• Reinig regelmatig uw kippenhok, hondenren enz.

het gevolg van zuurstoftekort.

• Houd geen grote dieren of grote aantallen dieren, die een belangrijke hoeveelheid mest produceren, in een

• Zorg voor voldoende verluchting. • Het (tuin)afval moet zo vers mogelijk zijn. • Bij verwerking van grotere hoeveelheden fijn materiaal zoals gras moet dit opgemengd worden met voldoende structuurmateriaal.

woonomgeving. • Zorg dat afval niet te lang buiten staat en sluit de zak of container steeds goed af. • Bewaar keukenresten in luchtdicht afgesloten containers tot de ophaaldienst komt.

• Zet de compost regelmatig om.

• Giet geen afvalstoffen in de riool.

• Leg steviger materiaal onderaan de hoop of het vat, zodat de

• Richt indien mogelijk de afvoer van de dampkap weg van de

lucht er ook langsonder door kan.

buren. • Controleer regelmatig de brandstoftank, ook lekken kunnen

Voor meer informatie over thuiscomposteren kunt u terecht op

voor geurhinder zorgen.

de website van Vlaco (www.vlaco.be). Tot slot Doe-het-zelf

We staan allemaal snel aan de klaagmuur als we hinder van

We gebruiken vaak allerlei producten om klusjes in en rond het

anderen ondervinden. Maar misschien moeten we eerst even naar

huis op te knappen. Veel van deze producten bevatten vluchtige

onze eigen situatie kijken. Ongetwijfeld vind je in bovenstaande

organische stoffen (VOS). Deze zijn schadelijk voor het milieu

tekst heel wat situaties waar je – zonder het altijd te beseffen -

en onze gezondheid en verspreiden bovendien een niet zo

zelf als hinderbron optreedt of optrad. Met de opgegeven tips kan

aangename geur. Die is bekend van verven die oplosmiddelen

je ervoor zorgen dat je zo weinig mogelijk geurhinder veroorzaakt.

bevatten en verdunningsmiddelen zoals white spirit.

Niet alleen je buren zullen je dankbaar zijn maar ook het leefmilieu en uw gezondheid worden er beter van!

Gemeentelijk infoblad • november 2011

19


L

eefmilieu

Subsidie voor aanplanting Subsidies milieu- en en onderhoud van natuurverenigingen lineaire elementen met streekeigen groen

Het college van burgemeester en schepenen kent jaarlijks subsidies toe aan milieu- en natuurverenigingen voor het ondersteunen van hun algemene werking. De werkingssubsidie bestaat uit een basisbedrag van 125 € per milieu- en natuurvereniging per jaar.

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden.

Een werkingssubsidie wordt toegekend aan een milieu- en

Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen

natuurvereniging als ondersteuning van activiteiten die betrekking

kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor

hebben op de bescherming van het leefmilieu en het natuurbehoud in

vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes.

Pepingen.

Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. De voordelen van streekeigen

Meer bepaald komen in aanmerking voor subsidiëring, activiteiten die te

groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen

maken hebben met:

bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen

- het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur

van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker

- het natuur- en bosbeheer

voor uw portemonnee. Om de Pepingse bevolking te stimuleren om

- de bevordering van de biodiversiteit

streekeigen groen aan te planten en te onderhouden verleent het college

- communicatie, sensibilisatie en educatie over bovenstaande thema’s.

van burgemeester en schepenen een subsidie voor het aanplanten en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen.

De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen met het voorgeschreven aanvraagformulier waarbij een

Het reglement kan je opvragen bij de milieudienst: Mieke Denys, mieke.

overzicht van de uitgevoerde activiteiten op het grondgebied van Pepingen

denys@pepingen.be,

tijdens het voorgaande kalenderjaar is gevoegd. De aanvraag moet

02 383 14 24. Je kan het reglement eveneens raadplegen op www.

ingediend worden vóór 1 maart van het lopende kalenderjaar.

pepingen.be onder de dienst milieu. Het reglement kan je opvragen bij de milieudienst: Mieke Denys, mieke. denys@pepingen.be, Opgelet: Voor de ‘boomplantactie najaar 2011’ wordt door de gemeente

02 383 14 24. Je kan het reglement eveneens raadplegen op www.

aan de inwoners van Pepingen een rechtstreekse subsidie van 5€ per

pepingen.be onder de dienst milieu.

aangekochte boom toegekend, in dit kader kan dus geen subsidie meer bekomen worden via bovenvermeld reglement!

Steunpunt Duurzaam Bouwen Je zit met een praktische vraag over isolatie, ventilatie, verwarming, het vermijden van koudebruggen, zonne-energie, waterbesparing of duurzame materialen? Dan kan je terecht bij het infoloket DuboVlaamsBrabant: een digitaal en telefonisch infoloket voor korte, technische vragen over duurzaam bouwen. Je vraag wordt gratis beantwoord. Inwoners van Vlaams-Brabant kunnen al hun vragen mailen naar steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be (vermeld naam en adres) of bellen op het nummer 016 23 26 49. Elke dinsdagvoormiddag van 9u00 tot 12u30 staan de professionele adviseurs van Dialoog vzw voor je klaar. Meer informatie: www.dubovlaamsbrabant.be

20

Gemeentelijk infoblad • november 2011


L

eefmilieu

Geef minder geld uit aan energie met de gratis energiescan van Infrax Energie besparen in je woning is makkelijker dan je denkt. Als

Zowel de energiescan als de geplaatste materialen zijn helemaal

je maar weet waar je op moet letten. Maar waar zitten de grote

gratis!

verbruikers? Of zijn er misschien ook echte verspillers? Met de

Wil jij ook minder energie verbruiken, vraag dan snel je

gratis energiescan van Infrax weet je het meteen.

energiescan aan.

Bij een energiescan zoekt een energieadviseur in je woning naar

• Surf naar www.energiescans.be.

mogelijkheden om energie te besparen. Hij stelt een lijst op van

• Bel naar de infolijn van Infrax

plaatsen of toestellen waar er ‘energieverlies’ is.

078 35 30 20.

De energieadviseur kan ook energiebesparende maatregelen

• Of schrijf je in via de gemeente of het OCMW.

uitvoeren zoals het vervangen van veelgebruikte gloeilampen

Na de inschrijving neemt een energieadviseur contact met je op

door spaarlampen, het installeren van een spaardouchekop, het

om een afspraak te maken voor het bezoek.

aanbrengen van reflecterende folie achter de radiatoren, ...

Meer info op www.energiescans.be of bel 078 35 30 20.

Nieuwe Recupel-campagne: zo heb je een energielabel nooit eerder bekeken De focus van de najaarscampagne

categorie ‘A+++’ is geïntroduceerd. Het

een goede energiescore kan uiteindelijk

van Recupel is breder dan ooit: naast

belang van een zuinig toestel kan niet

goedkoper zijn. De gloednieuwe site

de correcte recyclage van oude

genoeg onderstreept worden: het verbruik

energielabel.be is alvast een prima

elektr(on)ische apparaten, gaat deze

bepaalt voor 80% de totale kost van het

voorbereiding.

campagne vooral over de aankoop van

toestel, de aankoopprijs is goed voor

De website staat vol tips, praktische

nieuwe, energiezuinige toestellen.

amper 20%. En hoe zuiniger het apparaat,

vragen en antwoorden ... én je kan je

Die energiezuinigheid is bij elk toestel

hoe beter voor het milieu.

mogelijke winst berekenen wanneer

duidelijk vermeld op een energielabel.

De rol van Recupel

je een oud toestel vervangt door het

Een ernstige thematiek? Zeker, maar een

Recupel staat in voor de correcte

energiezuinigste apparaat. Die winst kan

saaie campagne is het niet geworden. In

ophaling en verwerking van afgedankte

oplopen tot tientallen euro’s per jaar.

de campagne duikt een begripsverwarring

elektroapparaten. Logisch dus dat

op tussen de energiescores van

de organisatie veel belang hecht aan

elektrische apparaten en de gelijknamige

de recyclageboodschap. Want een

cupmaat A, B, C, D ...

energiezuinig nieuw apparaat kopen is

Het energielabel: een schat aan

één zaak, maar waarheen dan met het

informatie

afgedankte toestel? Keuze genoeg op

De energielabels voor elektrische

dat vlak. Functioneert het toestel nog,

toestellen bestaan al langer dan

schenk het dan aan een kennis of aan de

vandaag. Ze drukken de energiescore

kringwinkel. Is het stuk, dan mag je het

uit in zogenaamde energieklassen:

gratis naar het containerpark brengen of

van ‘zeer energiezuinig’ (A+++) tot

neemt de winkelier het gratis mee wanneer

‘zeer energieverspillend’ (G). Zo ziet je

hij een nieuw gelijkaardig toestel levert.

als potentiële koper onmiddellijk hoe

Even de winst berekenen op energielabel.be

zuinig een toestel is. Sinds 2010 zijn de

Als je naar de winkel stapt voor een nieuw

energielabels vernieuwd op vlak van

toestel, denk je dus best vooraf twee keer

vorm en inhoud, waarbij ook de nieuwe

na: een duurder nieuw apparaat met

Een knappe vrouw weet waarmee ze scoort: een A+++

Kies altijd het elektro-apparaat met de beste energiescore: bereken de winst voor u én het milieu op energielabel.be Bent u toe aan een nieuw elektro-apparaat? Ga dan steeds voor de beste energiescore. Dat is makkelijk: bij ij

II

I

A+++

A+++ A++ A+ A B C D

elk apparaat hoort een energielabel, zo weet u meteen wat u mag verwachten. Bij tv’s is een A momenteel el

189

de hoogst haalbare score, maar als u bijvoorbeeld een wasmachine of koelkast ziet met een A+, A++ of A+++, +, twijfel dan niet: die scoren nog beter. Want met een lager verbruik spaart u geld én spaart u het milieu. Leess er alles over op energielabel.be

kg

10500

8,0

51dB 74dB

Werkt uw afgedankt toestel nog? Breng het naar de kringwinkel. i k li Is het stuk, deponeer het gratis in het containerpark of geef het aan uw winkelier. 2010/1061

Gemeentelijk infoblad • november 2011


L

eefmilieu

Infrax Bouwteamcursus dit najaar te Pepingen Je hebt bouw- of verbouwplannen? Goed nieuws. De gemeente

•Telefonisch: 016/23.26.49 - Toon Ombelets

Pepingen organiseert op 26 november en 3 december een

• Via e-mail: info@dialoog.be

BouwTeamcursus. Slim bouwen of verbouwen levert namelijk

Vermeld je naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer

heel wat op. Elke maand een energiefactuur die flink lager is

(waar we jou kunnen bereiken overdag), titel en codenummer van

bijvoorbeeld. Maar ook een gezonder en comfortabeler huis. Hoe

de cursus! De cursuscode voor Pepingen is: VLBR/1211/Pe

je slim bouwt of verbouwt, dat leer je bij de BouwTeams.

Je ontvangt een bevestiging van voorlopige inschrijving (zie

Gedurende 2 zaterdagen krijg je van een bouwdeskundige

verder) via het door jou gebruikte inschrijvingskanaal (mail, fax,

de nodige technische en praktische bagage rond duurzaam

telefoon). Je bent dan VOORLOPIG ingeschreven.

en energiezuinig bouwen. Altijd handig. Ook als je tijdens

Betaling:

het bouwproject niet zelf de handen uit de mouwen steekt.

Je inschrijving is DEFINITIEF na ontvangst van het

Technische voorkennis is niet vereist.

inschrijvingsgeld!

De voordelen van een doorgedreven isolatie, het ideale

• op rekeningnummer IBAN BE98 5230 8027 9093 - BIC TRIO

ventilatiesysteem, de woning efficiënt verwarmen, ... Het is maar

BE BB met vermelding van de naam van de deelnemer en de

een greep van wat je allemaal opsteekt tijdens een BouwTeam.

cursuscode.

Je leert ook de voor- en nadelen kennen van de verschillende bouwmaterialen en installaties. Zo ben je optimaal geïnformeerd tijdens de gesprekken met architecten, aannemers en verkopers en neem je de juiste beslissingen om je woning energiezuiniger, milieuvriendelijker, comfortabeler én gezonder te maken. Wie vandaag bouwt, moet bovendien voldoen aan de Energieprestatieregelgeving van het Vlaamse Gewest. Dat betekent dat je strikte regels moet volgen op het vlak van thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. Door deel te nemen aan een BouwTeam weet je perfect hoe je hieraan tegemoet komt. De gemeente Pepingen organiseert in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en Dialoog vzw deze BouwTeamcursus op: Zaterdag 26 november en zaterdag 3 december, telkens van 9.00 uur tot 17.00 uur. Locatie: zaaltje naast bibliotheek - Trapstraat 4, 1674 Pepingen . Deelname aan een BouwTeam kost slechts 40 euro (broodjeslunch en cursusmateriaal inbegrepen). Een bedrag dat met de vele tips snel terugverdiend is door een lagere energiefactuur. Leg de eerste steen van je energiezuinig huis en neem deel aan een BouwTeam Hoe inschrijven? • BIJ VOORKEUR on line: Klik op http://www.dialoog.be/vorming/ bouwteam.php - verder gaan naar een cursus/activiteit en volg de procedure! Verstuur je gegevens. Je ontvangt van Dialoog vzw een bevestiging van voorlopige inschrijving (zie verder) via e-mail.

22

Gemeentelijk infoblad • november 2011


L

eefmilieu

Fruitpersdag pepingen - 1 oktober 2011 Deze fruitpersdag, gekoppeld aan een uitgebreide waaier aan randactiviteiten, was een voltreffer! Hier enkele sfeerbeelden… Mobiele fruitpers De mobiele fruitpers van Thijs Tanghe kwam langs op het gemeenteplein van Pepingen. Het aangeleverde fruit werd in een korte tijd tot fruitsap in vaatjes geperst. Er werd die dag 3.150 liter fruitsap geperst. Pelletpers van vzw Dorp Vzw DORP of Duurzame Ontwikkeling Regio Pajottenland demonstreerde de Ecoworxx pelletpers. Deze pelletpers zet groen- en houtafval, snoeihout, zagenmeel en zelfs stro om in een milieuvriendelijke brandstof nl. de pellets. Vzw Dorp bemande tevens een infostand m.b.t duurzaamheid. Stand Pajottenlander - Pomoloog De Pajottenlander verzorgde een infostand met biologische sappen en biologische fruitbereidingen. Eveneens werd er op deze stand een fruittentoonstelling gehouden: diverse hoogstamfruitsoorten werden uitgestald. Op deze stand gaf pomoloog Patrick Heyerick antwoord op vragen rond de verschillende fruitsoorten. KVLV De KVLV ging aan de slag met de bakoven en verkocht er zijn zelfgebakken fruittaarten. Traiteur De traiteur ’t Genot kwam langs en verwerkte allerhande fruit in zijn ter plaatse bereide hapjes die gratis werden aangeboden door de milieuadviesraad van Pepingen. Infostand Regioneel Landschap Zenne, Zuun & Zoniën en Natuurpunt Pepingen Bar streekproductencentrum Aan de stand van het Streekproductencentrum zorgen diverse streekgebonden drankjes voor verfrissing. De milieuadviesraad Pepingen, Natuurpunt Pepingen & Pasar Pepingen bemanden met plezier deze stand! Kinderanimatie Ook de kinderen konden zich op dit fruitfeest uitleven: • het gloednieuwe springkasteel van de gemeente Pepingen werd opgesteld • de sminckcaravan kwam langs, er werd gesminckt in het thema ‘fruit’ Deze activiteiten worden uitgevoerd door de gemeente Pepingen in samenwerking met de milieuadviesraad Pepingen, Regioneel Landschap Zenne, Zuun en Zoniën, Natuurpunt Pepingen, KVLV Pepingen, Pasar Pepingen.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

23


L

eefmilieu

Milieuvriendelijke kantoormaterialen Kantoorartikelen zorgen (zeker in administraties) voor een grote

Let bv. bij de aankoop van potloden, vul- en balpennen op de

afvalberg. Vooral papier wordt nog op grote schaal gebruikt en

navulbaarheid van deze producten. Een pen met een convertor

komt vaak in de afvalstroom terecht. Bovendien verbruiken de vele

(een inktzuigsysteem die in de pen is ingebouwd) is het

elektrische apparaten heel wat stroom en kunnen ze belastend zijn

milieuvriendelijkst, pennen met wegwerpvullingen zijn ook nog

voor het milieu.

aanvaardbaar. Pennen uit gerecycleerd papier of karton brengen weinig afval mee en bevatten gerecycleerd materiaal! Pennen uit

Papier

composteerbare materialen (bv. maïs, PLA) zijn een alternatief

Het papierverbruik zorgt voor een grote druk op bossen. Bovendien

voor het traditionele plastic.

is de productie ervan zeer vervuilend. Het papierverbruik verminderen is heel belangrijk. Hier volgen enkele tips:

Correctiemiddelen zijn eigenlijk overbodig en vervuilend. U kunt

• Beschrijf papier zoveel mogelijk aan beide kanten

fouten ook netjes doorstrepen of een klein stukje etiket over de

• Gebruik de achterkant van papier (bv. mislukte kopieën en

fout kleven. Indien u toch correctiemiddelen wilt gebruiken, kies

eenzijdig beschreven schrijfpapier) als kladblaadjes, leg ze bij de

dan voor correctiemiddelen die oplosmiddelvrij zijn of die een

telefoon om boodschappen of telefoonnummers te noteren.

oplosmiddel bevatten op waterbasis (zoals bv. een correctielint).

• Kopieer zoveel mogelijk dubbelzijdig. • Print enkel iets uit als het echt nodig is en maak gebruik van het

Meer informatie: www.milieukoopwijzer.be

afdrukvoorbeeld voor laatste aanpassingen. • Maak gebruik van andere informatie- en communicatiebronnen (e-mail, diskettes enz.). • Het gebruik van papier is echter niet uit te sluiten. Hou daarom bij de aankoop van papier rekening met volgende tips: • Kies voor papier met een milieulabel (Blauwe Engel label, Nordic Swan label). • Kies voor papier dat gebleekt is zonder chloor of chloorderivaten. • Kies voor papier met gerecycleerde vezels. Kantoorapparaten Ook kantoorapparaten zijn milieubelastend. Computers, faxen, printers enzovoort zijn op ieder kantoor maar ook bijna in elk huishouden aanwezig. Bij deze artikelen schuilt het probleem in het grote energieverbruik, zowel in actieve als in inactieve stand. Let dus vooral op keurmerken bij de aankoop en zorg bij het gebruik dat de toestellen tijdig uitgeschakeld worden. Vermijd het gebruik van stand-by. Deze stand verbruikt zeer veel energie, zonder dat u er weet van hebt. Andere kantoorartikelen … Naast papier bestaat er nog een groot assortiment kantoor- en/

in Pepingen

of schoolartikelen. Hierbij is het belangrijk om enkel te kopen wat je werkelijk nodig hebt en alleen de nodige hoeveelheden. Doorslaggevend is het gebruik van herbruikbare artikelen. Deze artikelen zijn duurzaam, besparen op grondstoffen en beperken de afvalberg. Let daarbij ook zoveel mogelijk op het gebruikte productieproces en de gebruikte grondstoffen en kies voor de milieuvriendelijkste oplossing.

24

Gemeentelijk infoblad •juli 2011


L

andbouw

Dag van de Landbouw: op bezoek in fruitbedrijf D’Haemer Naar aanleiding van de ‘Dag van de Landbouw’ stelde het Pepings fruitbedrijf D’Haemer zijn bedrijf open voor het grote publiek. Zo’n 1.500 mensen vonden de weg naar het bedrijf van Jan, Nadine en kinderen Tom en Evelien in de Vroembos. Het bedrijf kent al een lange traditie in Pepingen want de ouders van Jan, Julien en Maria startten het bedrijf in 1958. Het bedrijf omvat vandaag 38 ha appelen perenplantages. Het fruit wordt op een milieubewuste manier geteeld en via de groothandel en de thuisverkoop vermarkt. Naast hun eigen peren- en appelvariëteiten worden er ook fruitsappen en uitheems fruit verkocht in de hoevewinkel. Werking Op zondag 18 september ontdekten de bezoekers de werking in de boomgaard door begeleide rondritjes met pluktreintjes. De grote loods werd een echt ontmoetingscentrum met allerlei info- en proefstanden en de zelfgemaakte presentatie toonde het verloop van de eigen teelt. De aanwezigen kregen ook de kans om het pas geoogst fruit uit de eigen boomgaard te proeven. Iedereen kon ook aangenaam verpozen bij een hapje en een drankje, verzorgd door de Landelijke Gilde van Pepingen en voor de kleinste was er animatie voorzien. Proficiat aan iedereen voor de organisatie van “Dag van de Landbouw” in Pepingen.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

25


V T rije

ijd

Nieuw : Pepingse vrijetijdsbrochure Wil je graag meer informatie omtrent een Pepingse vereniging? Wil je weten welke diensten de gemeente allemaal aanbiedt? Kom dan de gloednieuwe vrijetijdsbrochure gratis halen op het gemeentehuis of in de bibliotheek! In d deze brochure vind je alle informatie die je zoekt omtrent jeugd, sport, senioren, cultuur, toerisme en bibliotheek van onze gemeente. ism

Uitreiking Cultuurprijs Pepingen 2010-2011 De gemeente Pepingen zet voor de achtste maal een vereniging

Cultuur

in de bloemetjes wegens ‘culturele verdienste’. Met het toekennen van de Cultuurprijs wil het gemeentebestuur

Beste LEN- en verenigingsleden,

een belangrijke stimulans geven aan het culturele leven in de gemeente. Initiatieven, prestaties, verdiensten van uitzonderlijke

In de planning 2010-2011 van het Lokaal Educatief Netwerk of

kwaliteit of speciale inspanningen met betrekking tot het

kortweg LEN Pepingen wordt naast de overlegmomenten ook

beoefenen en bevorderen van de cultuur en het sociaal-cultureel

een vormingsmoment voor verenigingen voorzien!

werk via acties, activiteiten, manifestaties, onderzoek, studies, publicaties e.a. komen in aanmerking voor de prijs.

Een eerste vormingsmoment vond plaats op donderdag 24

De Cultuurprijs wordt om de twee jaar uitgereikt. Een vereniging

maart en ging over het “bouwen van een website”. Het tweede

of individuele Pepingenaar kan voorgedragen worden voor de

vormingsmoment bouwt daarop verder : de deelnemers leren

prijs of kan zichzelf kandidaat stellen.

hoe ze een website bouwen voor hun vereniging met Google Sites

Aan de Pepingse cultuurprijs is een bedrag van 1.000 euro

en Wordpress.

verbonden.

Dat begint bij het registreren, het opzetten van een navigatie, het invoegen van afbeeldingen en filmpjes. Voor verenigingen

Een jury, bestaande uit de schepen van cultuur, een

met een goed gevulde agenda biedt deze vorming iets speciaals:

vertegenwoordiger van de Cultuurraad en drie onafhankelijke

we leren stap voor stap hoe je de activiteiten van je vereniging

leden, boog zich over de kandidaten. Op basis van enkele

overzichtelijk in een kalender op je site publiceert. Je kan

vooropgestelde criteria diende de jury de moeilijke oefening te

de stappen zelf uitproberen op de laptops van de Mobiele

maken om uiteindelijk de sterkste kandidaat te verkiezen. Hun

Internetklas.

uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de officiële uitreiking die

Vroeg inschrijven is de boodschap: er zijn slechts 11 plaatsen

zal plaatsvinden op vrijdag 16 maart 2012.

beschikbaar

Voor de gelegenheid zal Erwin Alsteens een selectie van zijn bijzondere foto’s tentoonstellen, meer bepaald uit de Witse-

Organisatie: Arch’educ

collectie, de alomgekende speurder uit Halle die door Erwin op

Datum: woensdag 7 december 2011

het gevoelige plaatje werd vastgelegd … en wie weet zien we

Uur: 19u30 tot 22.00u

Witse zelf ook wel verschijnen op onze cultuurprijsuitreiking?

Prijs: gratis

Je komt toch ook? Vrijdag 16 maart 2012 om 20u00 in

Locatie: Bibliotheek Pepingen, Trapstraat 4 te Bellingen

parochiezaal van Elingen, Zwarte Molenstraat 25,1671 Elingen

Meer info en inschrijvingen: Marleen Dewulf - Tel. 02 383 14 39 - marleen.dewulf@pepingen.be

De uitreiking wordt feestelijk afgesloten met een receptie

26

Gemeentelijk infoblad • november 2011


V T rije

ijd

Goed gekruid, een gratis voorstelling in CC ‘t Vondel ! “Goed gekruid” is dit seizoen de slogan van Cultuurcentrum ’t Vondel in Halle. ’t Vondel treedt graag op als gastheer en biedt zijn bezoeker met een heel gamma van geuren en smaken een rijk en gevarieerd aanbod. Sinds juni 2008 heeft onze gemeente een samenwerking met CC ’t Vondel, waardoor je met de aankoop van cultuurbonnen de voorstellingen op een voordelige manier kan bijwonen. Om deze samenwerking in het nieuwe jaar 2012 toepasselijk in te zetten bieden de gemeente Pepingen en CC ‘t Vondel alle Pepingenaren de kans GRATIS het optreden -“100% Nederlands bij te wonen van UDO, donderdag 19 januari 2012 om 20u30 in CC ‘t VONDEL te HALLE Na de voorstelling word je door CC ‘t Vondel een drankje aangeboden! Enige voorwaarde: vooraf inschrijven ! Hoe inschrijven: vul onderstaand formuliertje in of schrijf je in via de gemeentelijke website of bel naar de cultuurdienst, tel. 02 383 14 39. Inschrijven tegen uiterlijk 25 december 2011. Om vanuit Pepingen vlot Halle te bereiken, kan een car-pooling georganiseerd worden. Vertrek om 19.30 uur aan het gemeenteplein van Pepingen. Wie niet beschikt over eigen vervoer en wenst mee te rijden, laat dit eveneens weten aan de cultuurdienst. Udo - 100% Nederlands Sinds zijn zinderende overwinning in het EEN-programma “Zo Is Er Maar Een”, met het Tura-nummer “Ik Mis Je Zo”, bewandelt Udo met verve het Nederlandstalige pad. Op zijn derde album Barrières blaast hij de Vlaamse pop nieuw leven in. De eerste single uit dat album ‘Voorbij’ werd een dikke hit. Met 100 % Nederlands brengt de talentvolle zanger voor het eerst een uitsluitend Nederlandstalig repertoire. Behalve eigen werk, grasduint hij eveneens in het rijke en prestigieuze oeuvre van de Vlaamse en Nederlandse grootmeesters. Bekende en vergeten parels van vroeger die iedere generatie nog steeds kunnen bekoren van o.a.: Ann Christy, Wim De Craene, Louis Neefs, Will Tura, Yasmine, Bart Herman, Abel, Bobbejaan Schoepen,…

Inschrijvingsstrook (terug te bezorgen aan de cultuurdienst Pepingen, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen)

Naam: .................................................................................... Voornaam: ............................................... Adres: ........................................................................................................................................................ E-mail: ................................................................................... Tel.: ........................................................... wenst met .......... personen de voorstelling van UDO in ’t Vondel op donderdag 19 januari in CC ’t Vondel bij te wonen. Graag ook namen van de personen: ................................................................................................................. Enkel voor inwoners van Pepingen ! ❑ Ik kan eventueel .......... personen met mij mee vervoeren ❑ Ik beschik niet over eigen vervoer

Gemeentelijk infoblad • november 2011

27


V T rije

ijd

Vergeet uw fiscaal attest kinderopvang niet !

Jeugd

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van kinderen onder 12

Om deze kosten te kunnen aantonen, moeten de ouders beschikken

jaar (dus tot en met 11 jaar) inbrengen als vermindering van hun

over bewijzen. Vraag dus een fiscaal attest aan het speelplein, school,

belastbaar inkomen. Met andere woorden: deze uitgaven kunnen ze

jeugd- of sportdienst, jeugdvereniging of sportvereniging, en voeg dit

aftrekken van hun belastingen. Dit geldt voor kosten die ze gemaakt

document bij uw belastingsaangifte. De kosten voor kinderopvang

hebben in kader van kinderopvang door scholen, jeugdverenigingen,

zullen dan in vermindering gebracht worden.

speelplein of sportsector, bijvoorbeeld voor bivak of kampen, sportsnack, zomeractiviteiten van de jeugddienst, speelplein De

Meer informatie vind je terug op de website www.sociaalcultureel.be

Schavuit, … De leeftijdsgrens van kinderopvang voor kinderen met een zware handicap is verruimd naar 18 jaar.

Opbrengst plantjesverkoop Kom op tegen Kanker Tijdens het weekend van 16 tot 18 september 2011 waren vele vrijwilligers op pad om azalea’s te verkopen ten voordele van Kom op tegen Kanker. In totaal werden meer dan 253.000 plantjes verkocht. Ook onze gemeente droeg zijn steentje bij. Onze jeugdverenigingen

Wendy zet de bloemetjes weer buiten

gingen van deur tot deur, en ook in de bibliotheek en tijdens de Open Straat Dag werden ‘de bloemetjes buiten gezet’. In totaal stond de teller op 286 plantjes, goed voor een bijdrage van € 1.716. Kom-op-voorzitter Frank Deboosere en het gemeentebestuur dankt de vele vrijwilligers en de 286 kopers!

6 euro Koop een azalea van Wendy of van een ande re gedreven vrijwillige tijdens het Plantjesw r eekend van 16-17-18 september

Nieuwe speelweide in Beert Onze gemeente heeft een nieuwe speelweide ingericht in

Wat kan niet op de speelweide?

deelgemeente Beert, meer bepaald in de Lage Kouter. Deze groene

Het is verboden om er vuur te maken, materiaal achter te laten, of

weide is vrij toegankelijk voor alle kinderen, tieners, jongeren,

afval te storten.

jeugdverenigingen en speelpleinen. Ga gerust eens langs en ontdek de nieuwe speelweide van Beert! Wat kan wel op de speelweide?

Ook in deelgemeente Heikruis zal een speelweide worden ingericht

Je kan er wandelen, sporten, spelen en fietsen.

tussen de school en rusthuis Mater Dei. Meer info volgt in het volgende infoblad.

28

Gemeentelijk infoblad • november 2011


V T rije

ijd

Senioren Inkomensgarantie voor ouderen - IGO De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is hét instrument

begint met zij die in september 2010 65 jaar zijn geworden en

bij uitstek om de armoede bij ouderen te bestrijden. Het kan

werkt zo terug in de tijd.

worden toegekend vanaf de wettelijke pensioenleeftijd, die

Weliswaar zullen uiteindelijk alle mogelijke IGO-begunstigden

thans zowel voor mannen als voor vrouwen op 65 jaar ligt.

worden gecontacteerd, maar het kan een tijdje duren vooraleer

Het is de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) die belast is met

dit het geval is. De RVP kan bijvoorbeeld niet uit eigen beweging

het onderzoek naar en de uitbetaling van de IGO.

behartenswaardige gevallen detecteren aan wie voorrang wordt verleend bij de inhaalbeweging. Wanneer de mogelijk

Voor de mensen die op de algemene wettelijke pensioenleeftijd

begunstigden zelf een aanvraag indienen, kan de RVP deze

hun pensioen opnemen of hebben opgenomen, heeft de RVP

integendeel wel onmiddellijk behandelen.

altijd al een onderzoek van het recht op de IGO opgestart op basis van de pensioeninkomsten opgenomen in het Kadaster.

Verder zouden wij u nog willen signaleren dat een andere

Voor de personen die vóór de wettelijke pensioenleeftijd

categorie van gepensioneerden in aanmerking zouden

met pensioen zijn gegaan en sinds oktober 2010 65 jaar zijn

kunnen komen voor de toekenning van de IGO: het gaat om

geworden, opent de RVP eveneens een eerste automatische

hen die ouder zijn dan 65 jaar en geen recht hadden op een

IGO-onderzoek.

inkomensgarantie voor ouderen bij hun pensionering, maar

Voor de mensen die eerder, dus vóór oktober van vorig jaar, de

gezien de opeenvolgende verhogingen van het bedrag van

wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en vóór die leeftijd

deze uitkering of door een wijziging van de financiële situatie

hun pensioen hebben opgenomen, organiseert de RVP een

of gezinssituatie vandaag recht zouden kunnen hebben op dit

inhaalbeweging in het kader van de IGO. Om organisatorische

voordeel.

redenen en om redenen van gelijkheid tussen de mogelijke

Info: Dienst Welzijn - Greta Verelst - 02 383 14 22 -

gerechtigden, gebeurt deze inhaalbeweging op basis van het

greta.verelst@pepingen.be

ogenblik waarop de leeftijd van 65 jaar wordt bereikt. Men

60-plus, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft – editie 2011 De geactualiseerde versie van de publicatie 60-plus, gids voor

Een gratis exemplaar bestellen kan

wie het pensioen nadert of bereikt heeft, is zopas verschenen.

op de site van de Vlaamse overheid www.vlaanderen.be/publicaties of via

De 60-plusgids probeert op een gebruiksvriendelijke manier

het gratis telefoonnummer 1700. De

de meest voorkomende onderwerpen te behandelen die

voorraad is beperkt. Er kan daarom

interessant kunnen zijn voor personen die met pensioen gaan

hoogstens één brochure per persoon

of die al gepensioneerd zijn. De gids is thematisch opgevat

besteld worden.

en bevat een uitgebreide alfabetische adressenlijst met contactgegevens die je kunnen helpen bij je zoektocht naar een geschikt antwoord op al je vragen. Je kan de 60-plusgids online raadplegen op www.60plusgids.be.

Gemeentelijk infoblad

29


V T rije

ijd

Sport Ghana De gemeente Pepingen en de sportraad

Op sportief vlak werden de inspanningen

ondersteunden reeds voor de tweede

vooral toegespitst op de voetbalclub Akpini

maal Support Ghana. Support Ghana is

Stars FC. Zo hebben ze hen voorzien van

een kleinschalige organisatie die sedert

voldoende ballen, voetbalschoenen en truitjes.

enkele jaren doelgericht rechtstreekse

Ook werd een oefenwedstrijd gespeeld tussen

ontwikkelingssteun biedt in het Kpando

de blanken en de Ghanezen. Het was alvast

district in Ghana. Hierbij ligt de focus vooral

een rijke ervaring waarbij tevens ruimte was

op renovatie van scholen en ondersteuning van

voor het opsnuiven van de lokale cultuur en

sport.

gewoonten.

Deze zomer ging de familie Van Holder uit

Tweedehands voetbalschoenen en

Heikruis mee op reis met Support Ghana.

sportschoenen zijn steeds welkom, alsook

Samen met een groep van 13 hielpen Lut

GSM toestellen en degelijk schoolgerief.

Godart en haar kinderen Lieselot, Ruben en Lode mee aan de renovatie van enkele

Meer informatie op www.supportghana.be of

schoolgebouwen. Zij staken zelf de handen

bij Luc Somers 0485 51 10 46.

uit de mouwen met een verfbeurt van een

Het relaas van de verbouwingen is terug te

schoolgebouw in het dorpje Fesi. Daarnaast

vinden op http://todzi.blogspot.com

werd gestart met de renovatie van twee gebouwen in het dorp Todzi.

Start Sportsnack

Veldloop 2011 Op donderdag 29 september organiseerden de gemeentelijke

Op het hoofdmenu stonden de traditionele loopwedstrijden per

sportdienst Pepingen en de leerkrachten lichamelijke opvoeding van

geboortejaar. Elke deelnemer kreeg na de inspanning een lekkere

de scholen in samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport

appel en een diploma. De eerste drie werden beloond met een

voor de vierde keer een scholenveldloop rond de voetbalpleinen van

medaille overhandigd door schepen van Sport, Peter Van Cutsem.

FC Pepingen.

Op het einde werden een aantal tombolaprijzen verloot onder alle

Alle kinderen van de twee Pepingse lagere scholen (HartenTroef uit

deelnemers.

Pepingen en Spring in â&#x20AC;&#x2DC;t veld uit Bellingen) namen gezamenlijk deel: in totaal een 300-tal actieve deelnemers.

30

Gemeentelijk infoblad â&#x20AC;˘ november 2011


V T rije

ijd

Kampioenenviering Dat sport in Pepingen leeft, wordt ieder jaar meer en meer

Individuelen kampioenen:

duidelijk op de kampioenenviering. Alle sporters die een

• Jasper Paridaens – wielrennen: Belgisch Kampioen

bijzondere sportieve prestatie of titel hebben gehaald, worden in de bloemetjes gezet.

wielrennen nieuwelingen 2de jaars. En een tweede plaats Provinciaal Kampioenschap. • Niels Christiaens – Artistiek gymnastiek: Brabants

Zo zijn er in eerste instantie de duivenkampioenen en de deelnemers aan Start 2 Run en Start 2 Walk van 2011. Aandacht was er ook voor SupPORT Ghana. De sportraad

Kampioen Ringen en 2de plaats Brabants Kampioen All Round. • Lies Christiaens – Artistiek gymnastiek: Brabants Kam-

en de gemeente hebben aan dit project reeds 2x financiële

pioen All Round miniemen C, Brabants Kampioen Brug,

steun verleend. Luc Somers, bezieler van het project, kwam

Brabants Kampioen Balk, Deelname aan Federale en

een toelichting geven met woord en beeld over de realisa-

Belgische kampioenschappen, Deelname Internationale

ties in Ghana.

wedstrijd in Duitsland (14de). • Femke Pierreux – Judo: Provinciaal Kampioen U17

Als gastspreker werd Michel Verschueren voor deze avond uitgenodigd. Mister Michel vertelde op zijn manier verschil-

• Lotte Geerts – badminton: provinciaal kampioen bij de -9, vice provinciaal kampioen bij de GD 11

lende amusante anekdotes over het sport- en voetbalge-

• David Segers – Motocross en Pitbike: Belgisch Kampioen

beuren uit zijn topjaren. Zijn oprechte felicitaties gingen

motocross Inters MX1, Belgisch Kampioen Pitbike, 6de

uiteraard naar de verschillende kampioenen die onze kleine

plaats Wereldfinale Pitbike in Las Vegas USA, Kampioen

gemeente rijk is. Deze kampioenen zijn:

cyclocross bij de amateurs A. Ploegsporten: • FC Pepingen U-13 – voetbal: Kampioen met trainer Wilfried Godaert • Reserveploeg Beert City – voetbal: Kampioen in 4de afdeling met trainer Tim Logie • FC Pepingen 1ste ploeg – voetbal: Kampioen in 2de prov. C met trainer: Jean-Louis Meynaert. Als hoogtepunt van de avond werd de Sportprijs Pepingen overhandigd aan ruiterclub Dandélion uit de handen van Mister Michel en Peter Van Cutsem.

Gemeentelijk Geme Ge G meen me ente en teli te lijk li jk iinfoblad nfob nf fob obla blla lad d • november nov ovem embe em berr 20 be b 2011 11

31 3 1


K

inderopvang

Kinderschuurnieuws Tijdens de voorbije zomermaanden ging De Kinderschuur een aantal keer op stap. Een aantal nieuwe uitstappen in de kijker: • Grabbeldag in het provinciedomein van Huizingen: Deze dag kwamen we terecht op een Brabants dorpsfeest van een kleine eeuw terug in de tijd, anno 1924, schatten we. Alle lagen van de bevolking maakten zich die dag op voor de belangrijkste festiviteiten van het jaar. Van burgemeester tot dorpsgek, van foorkramer tot fanfare, zowel mijnheer doktoor als de smid ... iedereen was druk in de weer om de feestelijkheden goed voor te bereiden en er een fantastisch, nooit gezien, bruisend en brullend dorpsfeest van te maken.” Het dorpsplein was aan het trillen van het spring-, dans-, knutsel-, klim- en ander plezier met volgende activiteiten op het programma: het grote aanbod aan springkastelen en consorten, circusinitiatie, de Funhouse cakewalk, volksspelen, een paracommandopiste, de fotoshoot, de wipe-out skyswing, de fietsen op rollen of de buikglijbaan,.... Kortom een uitstap om niet meer te vergeten! • Nieuw dit jaar was het fietsparcours van de politie: Leren fietsen is op zich al niet zo gemakkelijk en het wordt al helemaal moeilijk als je je in het verkeer begeeft. Daarom is het belangrijk dat je eerst enkele belangrijke vaardigheden onder de knie hebt. De meeste dingen leer je al doende, maar het is toch niet slecht om bij sommige manoeuvres even stil te staan en om die eens op een afgesloten parcours te oefenen. Vandaar dit fietsparcours! Dankzij de Cel Educatie en Preventie van de Federale Politie leerden de kinderen op een behendigheidsparcours hoe ze zich vlot en veilig met hun fiets door het verkeer kunnen bewegen. “De Kinderschuur” door de ogen van de kinderen De kinderen maakten na de zomervakantie als evaluatie een tekening over hoe de Kinderschuur er in hun dromen uit ziet. Halloween Eind oktober vierden we Halloween in De Kinderschuur. Alle heksen, draken, mummies, vampieren, .... waren welkom. Langs deze weg willen we een oproep doen aan alle (groot)ouders: Heb jij op woensdagnamiddag of tijdens de vakanties een vrij moment en ben je graag met kinderen bezig? Heb je een hobby of bezigheid dat je met de kinderen wil delen? Je kan lekkere koekjes bakken of hebt echte knutselvingers? Je hebt een leuk beroep waar je wat uitleg wil over geven: politie agent, bakker, brandweerman, ... Ben je geïnteresseerd om jouw passie met onze kinderen te delen of ken je iemand die dat wil, …. neem contact op met Annelies Pasteleurs, coördinator De Kinderschuur 02/356.96.92 of kinderschuur@breugelkind.be

32

Gemeentelijk infoblad • november 2011


W

elzijn

Heb je te maken met geweld binnen je gezin? Wil je dat het geweld stopt, maar niet noodzakelijk je relatie?

Wil je dat het geweld stopt, maar niet zozeer je relatie, neem

Ben je bang dat men jou of je partner zal veroordelen?

hiervoor dan contact op met een vertrouwenspersoon, je huisarts, de politie of met CAW Delta. In één of meerdere gesprekken met

Het CAW Delta kan je helpen!

jou, je partner en/of de kinderen proberen hulpverleners van CAW Delta te zoeken naar de meest gepaste hulp. Onze hulp kan erin

Elk jaar rond 25 november (internationale VN-dag tegen geweld

bestaan mensen die regelmatig geweld gebruiken op een andere

op vrouwen) doorbreekt het Centrum Algemeen Welzijnswerk

manier te leren omgaan met kwaadheid. Met koppels bekijken

(CAW) Delta graag het taboe rond partnergeweld door haar een

de hulpverleners (eventueel) op welke manier ze hun problemen

specifiek aanbod dat erop gericht is het geweld te stoppen in de

(beter) kunnen uitpraten. (Indien dit niet meer gewenst is,)

picture te plaatsen.

Eventueel gaan (de) hulpverleners van CAW Delta samen met hen

Ik stel voor: “Elk jaar rond 25 november (internationale dag

na hoe ze (eventueel) uit elkaar kunnen gaan.

tegen intra familiaal geweld) helpt CAW Delta het taboe rond partnergeweld en geweld in het gezin te doorbreken.

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Bij partnergeweld denken veel mensen aan mishandeling en lichamelijk geweld. Maar ook dreiging met geweld, vernedering,

CAW Delta

financiële onderdrukking, verwaarlozing en gedwongen seksueel

Tel: 02 569 04 45

contact zijn vormen van partnergeweld.

Fax: 02 583 56 77

Partnergeweld komt vaak voor, soms éénmalig, soms duurt het

E-mail: info@cawdelta.be

echter maanden of zelfs jaren. Iedereen kan er bovendien mee te

Meer informatie vind je ook op de website: www.cawdelta.be

maken krijgen: zowel mannen als vrouwen, zowel jong als oud. Als je te maken hebt met partnergeweld, zie je vaak geen uitweg meer en heb je het gevoel alleen te staan. Soms verlies je zelfs het contact met familie en vrienden. Slachtoffers én plegers voelen zich schuldig (, schaamte) en machteloos(heid). Bovendien weten zij (veel mensen) niet hoe ze hulp moeten vragen of waar ze hulp kunnen krijgen.

www.seksualiteit.be vervangt Veilig Vrijenlijn/Aidstelefoon De Veilig Vrijenlijn, vroeger de Aidstelefoon (en de aids en soatelefoon), stopt met zijn dienstverlening vanaf 1 november 2011. Sensoa start diezelfde datum met een nieuwe website voor volwassenen over seksuele gezondheid. Op www.seksualiteit.be kan iedereen terecht voor antwoorden op zijn vragen in verband

Diabeteswerkgroep Halle op tournee GRATIS

INFOSESSIES

anticonceptie en (preventie van) seksueel grensoverschrijdend

DIABETES

gedrag.

Za 10/12/2011 Pepingen

met seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv, veilig vrijen,

In 2012 bouwt Sensoa de site verder uit met andere aspecten van

10u - 12u

Parochiezaal, Ninoofsesteenweg 70

seksuele gezondheid. De site zal ook extra aandacht besteden aan een goede doorverwijzing voor bezoekers die toch nog met vragen

Inschrijven via 02 360 18 10 of via zorgtrajecten@telenet.be

zitten.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

33


W

elzijn

Warme thuis gezocht “Ik ben Lise… …en ik ben 6 jaar oud. Ik kan een tijdje niet bij mijn mama en papa blijven wonen. Samen met mijn knuffels zoek ik een gezin waar ik mijn plek krijg.”

Pleegouders gezocht In ieders leven loopt er wel eens iets moeilijk. Soms kunnen de problemen zo hoog oplopen dat ouders tijdelijk niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen. Pleegouders bieden aan deze ouders en kinderen een goede oplossing. Er zijn vandaag de dag alsmaar meer mensen die hulp vragen bij de diensten voor pleegzorg. Daarom zoeken wij nieuwe pleegouders die een kind een warme thuis kunnen bieden. Er is nood aan zowel kortdurende als langdurende opvang. Wil jij een weekend, enkele weken, enkele maanden of voor langere tijd voor een kind zorgen? Of misschien kan jij er zijn om een

Voor meer details, een informatiepakket en al je vragen kan je

crisissituatie mee op te vangen? Of kan je een kind een zorgeloze

terecht bij:

vakantie bezorgen? Vooral voor baby’s, zeer kleine kinderen en tieners zijn we dringend

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

op zoek naar pleegouders. Zij vinden op dit moment vaak geen

Celestijnenlaan 66 – 3001 Heverlee

opvang!

Tel: 0491 / 56 76 76

Alle soorten gezinnen zijn welkom om zich kandidaat te stellen.

info@pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be

Alleenstaand, getrouwd, holebi, kinderen of geen kinderen,

www.pleegzorgvlaamsbrabantenbrussel.be

samengestelde gezinnen of uit een andere cultuur: wij zoeken mensen die kunnen zorgen voor een thuis zonder zorgen. Gastgezinnen, logeergezinnen en steungezinnen gezocht Vaak wordt pleegzorg enkel met kinderen geassocieerd. Maar ook zorgen voor een volwassene met een beperking is pleegzorg. De volwassene woont permanent in jouw gezin of komt af en toe logeren. Wonen met ondersteuning van een vrijwilliger is ook een mogelijkheid. Met een steunfiguur in de buurt wordt het voor sommige volwassenen met een beperking mogelijk om op eigen benen te staan. Wil jij pleegkinderen of pleeggasten een plek geven? Mensen uit de nood helpen geeft voldoening. Ook jij kan door pleegouder te worden een wezenlijk verschil maken in het leven en de toekomst van een pleegkind of pleeggast. Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel organiseert regelmatig informatieavonden voor mensen die het overwegen om pleegouder te worden. Kijk zeker eens op onze website voor de exacte data.

34


W

elzijn

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderen hebben meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en

• Schending van de rechten: post lezen of achterhouden, het niet alleen laten van de oudere met zijn bezoek,… • Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over

hulpverleners die ermee geconfronteerd worden zijn dit moeilijke Waar kan je terecht?

en aangrijpende situaties.

Iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks geconfronteerd Vormen van ouderenmis(be)handeling

wordt met ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft over

“Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 55

een mogelijke situatie van ouderenmis(be)handeling kan terecht

jaar) verstaan we al het handelen of nalaten van handelen van al

bij het Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling. Wij bieden

diegenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met

de mogelijkheid om anoniem een melding te maken van een

de oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk)

situatie van ouderenmis(be)handeling. Alles wat wordt verteld is

lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt, dan wel

onderworpen aan het beroepsgeheim.

vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.”

Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

(COMIJS e.a., 1996, pag. 18)

Sociaal huis Pandora, Grotenbergestraat 24-26 - 9620 Zottegem

• Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,…

Telefoon: 078 15 15 70

• Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,…

Fax: 09 361 06 57

• Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, te weinig

E-mail: meldpuntomb@skynet.be www.meldpuntouderenmishandeling.be

medische zorgen,… • Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven van volmachten, giften eisen, misbruik maken van goedgelovigheid,… • Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,…

Zuiddag ook in Pepingen ! Zuiddag is het project van een kleine vzw

gemeentehuis. Wij danken de

uit Halle. Elk jaar kiezen zij één project

gemeente voor haar geleverde

om financieel te steunen. Dit jaar worden

bijdrage.

Tanzaniaanse jongeren geholpen door de

Meer uitleg in verband

oprichting van een jeugdcentrum waar

met de Zuiddag

de jongeren kunnen samenkomen en

vind je op www.zuiddag.be .

waar ze ook zullen leren werken met de computer. Ook dit jaar nemen ongeveer 3500 jongeren deel aan dit project. Zij gaan één dagje werken en in ruil wordt er door de werkgever 40 euro gestort voor het goede doel. Ruben en ik wonen in Pepingen en we kwamen een dag werken in het

Gemeentelijk infoblad • november 2011

35


W

elzijn

Warme Babbels. Over armoede bij ons Een geëngageerde homeparty in jouw huiskamer! Bijna 1.500.000 Belgen leven met een armoederisico. Armoede veroorzaakt uitsluiting. Als mensen worden uitgesloten van een menswaardig leven, heet dat onrecht. Aandacht vragen voor de armsten in onze samenleving is niet vanzelfsprekend, want er leven veel vooroordelen over armoede: “Zijn er in België wel echte armen? Zijn er niet genoeg sociale diensten die zich het lot van de armen aantrekken? Hebben armen hun situatie niet in de eerste plaats aan zichzelf te danken?”. Welzijnszorg en Arch’educ zoeken huiskamers Inzicht in armoede is essentieel als we de kloof tussen armen en niet-armen willen wegwerken. Daarom zijn Welzijnszorg en Arch’educ op zoek naar mensen die een Warme Babbel willen organiseren in hun huiskamer. In overleg met jou, gaan we op zoek naar een boeiende spreker uit één van de talrijke armoedebestrijdingsinitiatieven die Welzijnszorg ondersteunt. Jij nodigt tussen 1 oktober en 31 december een zestal vrienden, buren of familieleden uit die een Warme Babbel willen meemaken, en je geeft ze een warme welkom in je huiskamer. Welzijnszorg vzw bestrijdt armoede en uitsluiting in Vlaanderen en Brussel. Hiervoor zetten men jaarlijks een campagne op. De vzw steunt armoedeprojecten en trekt politici aan de mouw. Educatieve materialen en actiemodellen rond armoede in onze samenleving worden ontwikkeld. Iedereen die aan de slag wil rond de armoedeproblematiek kan rekenen op ondersteuning. Samen tegen armoede! Een overzicht van het aanbod van Welzijnszorg vind je op www.welzijnszorg.be.

Wij bezorgen jou: - een vijftiental mooie uitnodigingen om aan de genodigden te bezorgen - een korte documentaire op DVD die je als inleiding kan tonen - een draaiboekje van het verloop van een Warme Babbel - informatie over Welzijnszorg en Arch’educ Lijkt je dit wat? Neem dan contact op met Arch’educ voor meer uitleg en verdere concrete afspraken. Contactpersoon is denise.de.pauw@ archeduc.be, 02 451 61 80. Onze sprekers staan alvast te popelen om naar jullie huiskamer af te zakken. Ze zijn werkzaam in plaatselijke initiatieven rond armoede, en vertellen gedurende een uur op een vlotte en concrete manier hun doorleefde ervaringen in de strijd tegen armoede. In totaal mag je voor de hele Warme Babbel een tweetal uur uittrekken (welkom, inleiding, gastspreker, afronding). Het kan overdag of ’s avonds, bij voorkeur door de week.

Groep Intro regio Vlaams-Brabant (Halle): deze vzw neemt initiatieven op vlak van vorming en begeleiding met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare mensen. Men gaat met de deelnemers op zoek naar hun talenten, hun behoeften en hun grenzen om van daaruit hun zelfvertrouwen te vergroten. ROJM (Mechelen): deze werking voor kansarme jongeren wil kansen geven aan (hoofdzakelijk) jonge allochtonen. De instuif is vooral gericht op vrije tijdsactiviteiten (sport, uitstappen, feesten, vorming) maar daarnaast ondersteunt men de jongeren ook op andere domeien zoals tewerkstelling en onderwijs. Enkele enthousiaste reacties uit vorige Warme Babbels:

“Het was een gezellige avond. Het doet deugd eens tijd te maken voor zulke dingen en het is verrijkend om met interessante mensen een goed gesprek aan te gaan.” (gastvrouw Veerle Vervoort, Rotselaar)

foto: Layla Aerts, ‘buurtwerking ‘t Lampeke’ Een kleine greep uit ons aanbod: Buurtwerk ’t Lampeke (Leuven): ‘t Lampeke is erkend als Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen en wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen problemen aan te pakken en op weg te gaan. Gezinsgericht werken en opvoedingsondersteuning zijn één van de peilers binnen deze werking. Domo (Leuven): deze autonome vrijwilligersorganisatie biedt opvoedingsondersteuning aan kwetsbare

36

gezinnen met kinderen onder de 12 jaar. Sommige ouders hebben het op bepaalde momenten moeilijk om de nodige geborgenheid en structuur te bieden. Domo wil die ouders als vriend aan huis ondersteunen, bemoedigen en bevestigen.

“We hebben een zeer leerrijke en gezellige namiddag beleefd. We hebben een boeiend en mooi gestructureerd verhaal gehoord, waarover we nog verder gaan nadenken.” (gastvrouw Mieke Mulier, Kessel-Lo) “De spreker stond met beide voeten in het werkveld en gaf een realistisch en eerlijk beeld rond armoedebestrijding. Dit was veel beter dan een echte Tupperware!” (gastvrouw Marjolijn De Wilde, Wilsele)

Gemeentelijk infoblad • november 2011


W

elzijn

Pepingen solidair: steun de muco-hielprikactie tijdens de 3de Europese Mucoweek van 21 tot 27 november Voor een vroegtijdige diagnose en betere zorg voor baby’s met

Pepingen solidair steunt deze actie en zegt dus ‘JA’ voor een

muco!

systematische test op muco bij de geboorte

Mucoviscidose is de meest voorkomende levensbedreigende

Hoe kan jij je steentje bijdragen?

erfelijke ziekte in België. Elk jaar worden er in ons land een 50-tal

- Via de “prik-petitie” in de school (Hartentroef in Pepingen) :

kinderen met mucoviscidose geboren: dit is dus gemiddeld 1 per

tijdens de mucoweek van 21 november krijgt het oudste kind

week! Uit statistisch onderzoek blijkt dat 1 op 20 Belgen drager

van elk gezin een petitieformulier mee naar huis. Ingevulde

is van het defecte gen en dus de ziekte kan doorgeven aan zijn

petitiekaartjes zullen in een doos gedeponeerd kunnen worden en

kinderen.

worden via de muco-vereniging aan de ministers bezorgd.

De ziekte is niet besmettelijk en treft zowel meisjes als jongens.

- Sms MUCO naar 6607 (€ 1/sms) of neem on-line deel aan de

Het is een ernstige chronische ziekte, waarvan het verloop

prik-actie op www.muco.be

verschilt van persoon tot persoon. Bij mucoviscidose produceren

Met elk sms-je naar het prikactie-nummer 6607 vraag je steun

de exocriene klieren taaie, kleverige slijmen, waardoor op

voor neonatale screening bij muco én geef je een bijdrage

verschillende plaatsen in het lichaam problemen kunnen ontstaan.

voor baby’s met muco! Maak de SMS-prikactie bekend bij al je

Meestal zijn de luchtwegen en het spijsverteringsstelsel aangetast.

bekenden: verspreid het nummer via mail, facebook... Ook via de

Mede onder impuls van de Belgische Vereniging voor

website van de muco-vereniging kan je deelnemen aan de petitie.

Mucoviscidose staat sinds enkele jaren eind november volledig

- neem deel aan andere acties van de muco-vereniging : (Ver)koop

in het teken van solidariteit met muco, niet enkel in België,

de prik-pennen

maar binnen heel Europa. Dit jaar wordt ondermeer een petitie

In lijn met de hielprik, kan je een pen kopen in de vorm van een

georganiseerd om een “neonatale screening” op muco verplicht in

spuit tegen € 4. Dit bedrag stemt ongeveer overeen met de

te voeren.

kostprijs van de screening van één baby. Een “prikje” voor de meesten onder ons, maar wel één die een groot verschil kan

De diagnose van mucovisicidose kan immers eenvoudig gesteld

maken! In totaal zijn er 109.000 pennen... één voor elke baby die

worden via de welbekende “hielprik” : Een paar dagen na de

elk jaar geboren wordt in België!

geboorte wordt tijdens de hielprik bij elke pasgeborene een beetje bloed afgenomen (van het handje of voetje) om op enkele ziektes te

Meer info op www.muco.be

testen. Ziekenhuizen kunnen zelf kiezen of ze het bloeddruppeltje van de baby ook screenen op muco en heel wat ziekenhuizen doen dit vandaag niet. De test kost nochtans nog geen Ð4! Een serieuze gemiste kans, want een vroege behandeling geeft veel meer garantie op een betere en langere toekomst voor de kinderen met muco. In steeds meer landen wordt er nu al systematisch getest op muco na de geboorte. De mucovereniging wil ervoor ijveren dat dit ook in België gebeurt en wil hier via de petitie op aandringen bij de bevoegde ministers.

Gemeentelijk infoblad • november 2011

37


W

elzijn

Doe- bezinningsdagen Een open huis en een nieuwe brug tussen jeugd en ouderen;

de dag doorgebracht. Onder begeleiding van mevr. Hilde

leerlingen Don Bosco leven een dag samen met de bewoners

Roekens, diensthoofd paramedici, kregen zij telkens een

van woonzorgcentrum Henri Vander Stokken.

toelichting van wat een woonzorgcentrum is, wie er woont en werkt. Het was verrassend hoe 14-jarigen zich tijdens de activiteiten en gesprekken konden uitten, maar ook inleven in de wereld van onze bewoners. Het was voor alle betrokkenen een boeiende ervaring. Onze bewoners vonden het een goed initiatief om de bezinningsmomenten in scholen op deze manier op te vatten.

Een 100-tal leerlingen met hun leerkrachten,van de school Don Bosco te Halle, brachten hun “actieve doe –bezinningsdagen” door in het woonzorgcentrum Henri Vander Stokken te Pepingen. Uitgangspunten voor deze bezinning waren respect, zorgzaamheid en behulpzaamheid voor de bejaarde. Gedurende 10 dagen hebben bewoners en jongeren samen actief

Pepingen steunt Afrika, jij toch ook? In grote delen van Kenia, Ethiopië, Djibouti, Oeganda en Somalië

Het gemeentebestuur roept alle Pepingenaren en Pepingse

heerst extreme droogte. De verwachting is dat die nog maanden zal

verenigingen op om een financiële bijdrage te storten op het

aanhouden. Oogsten mislukken, vee sterft en voedselprijzen stijgen

rekeningnummer van één van de noodhulporganisaties actief

dramatisch.Meer dan 10 miljoen mensen worden bedreigd door

in het gebied:

hongersnood. Vooral vrouwen en kinderen zijn bijzonder kwetsbaar.

• 1212 (000-0000012-12)

Naar schatting 2 miljoen kinderen zijn nu al sterk ondervoed. Er is

• Caritas International (000-0000041-41)

dringend behoefte aan water, voedsel, medische hulp en opvang.

• Dokters van de wereld (000-0000029-29)

Omdat er buitengewoon veel kinderen getroffen worden door de

• Handicap International (000-0000077-77)

droogte in Afrika stort de gemeente Pepingen ook een bijdrage van

• Oxfam-Soladiriteit (000-0000028-28)

1000 euro uit haar Noodhulpfonds aan 1212.

• UNICEF België (000-0000055-55) • Artsen Zonder Grenzen (BE73 0000 0000 60) • Het Rode Kruis (000-0000053-53)

38

Gemeentelijk infoblad • november 2011


O

cmw

Pepingen Solidair De gemeenteraad besliste op 20

Ben jij solidair met de kansarmen in

Of heb je interesse om mee te werken

oktober 2011 om een adviesraad voor

ons land? Vind je dat voortdurende

aan solidaire projecten en om samen met

ontwikkelingssamenwerking en welzijn

honger en armoede in de wereld onjuist,

enthousiaste collega’s te overleggen?

op te richten. Pepingen Solidair heeft tot

onrechtvaardig en onaanvaardbaar is?

Stap dan mee in deze adviesraad ‘Pepingen

doel om op eigen initiatief of op verzoek

Vind je dat het niet kan dat ongeveer

Solidair’ en werk samen om de wereld écht

van de gemeenteraad, de OCMW-raad

1.600.000 Belgen behoren tot de groep met

te verbeteren.

of het College van Burgemeester en

een armoederisico en dat in één van de

• Voor meer info kan je contact opnemen

Schepenen voorstellen te formuleren

rijkste landen ter wereld?

met: Mich Pompen, schepen voor Welzijn en Ontwikkelingssamenwerking –

(adviseren) over alle aangelegenheden

0498 92 43 81 mich.pompen@pepingen.be

die over ontwikkelingssamenwerking en

Ben je lid van een Noord-Zuidorganisatie?

welzijn gaan. Daarnaast zal er aandacht

Of werk je soms mee aan projecten in

gaan naar sensibilisering van de bevolking

ontwikkelingslanden? Ben je lid van een

opnemen met: Marleen Decuyper –

en het ondersteunen van de aangesloten

Welzijnsorganisatie? Of werk je soms

ambtenaar welzijn OCMW – 02 356 32 24 -

verenigingen.

mee aan welzijnsprojecten in Pepingen,

marleen.decuyper@ocmw.pepingen.be

Ben jij solidair met het Zuiden?

Vlaanderen, België of Europa?

• Voor kandidaatstelling kan je contact

Hebt u recht op een verwarmingstoelage ? Het bedrag van de verwarmingstoelage is afhankelijk van

appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of de beheerder

de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe

van het gebouw een kopie van de factuur en een attest

je behoort. Niet voor elke soort brandstof wordt een toelage

met vermelding van het aantal appartementen waarop de

toegekend. Het moet gaan om een factuur betaald voor

leveringsfactuur betrekking heeft.

huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het

• Je identiteitskaart en SIS-kaart.

vullen van de brandstoftank aan huis), verwarmingspetroleum

• Het bewijs van je gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet,

aan de pomp en bulkpropaangas aan huis geleverd (in een propaangastank, niet in flessen).

de meest recente loonfiche, het meest recente attest van de ontvangen sociale uitkering). • Indien je behoort tot categorie 1, moet je bijkomend het bewijs/

Categorieën: Categorie 1: Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte –en invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden moet lager of gelijk zijn aan 15.782,42Ð (verhoogd met 2.921,74Ð per persoon ten laste). Categorie 2: Personen met een laag inkomen, waarbij het bruto belastbaar inkomen lager of gelijk is aan 15.782,42Ð (verhoogd met 2.921,74Ð per persoon ten laste). Categorie 3: Personen met schuldoverlast die genieten van een schuldbemiddeling (conform de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, of een collectieve

attest van recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte –en invaliditeitsverzekering toevoegen. • Indien je behoort tot categorie 3, breng je ook de beslissing van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht, mee. Nog even dit: • De verwarmingstoelage geldt enkel voor leveringen tussen 01 januari en 31 december van het kalenderjaar. • De aanvraag moet gebeuren binnen 60 dagen na de leveringsdatum. • Er wordt een toelage toegekend voor een maximale levering van 1500 liter, per kalenderjaar en per gezin.

schuldenregeling (art. 1675/2 e.v. van het Gerechtelijk

Waar vindt u meer informatie?

Wetboek) en de verwarmingsfactuur niet kunnen

•Bij het OCMW op vrijdagvoormiddag van 09.00-12.00 (of op

betalen.

afspraak) bij De Vos Melissa (tel : 02 356 32 24).

Welke documenten moet in meebrengen?

• Op www.verwarmingsfonds.be (categorie 1, 2 en 3).

• De leveringsfactuur. Indien je in een gebouw met meerdere

• Op het gratis nummer 0800 90 929 (categorie 1, 2 en 3).

Gemeentelijk infoblad • november 2011

39


O

cmw

OCMW Opendeur 2011 Zondag 18 september stelde het OCMW haar deuren

de minder gekende diensten zoals het verlenen van

wagenwijd open voor alle geïnteresseerden. De

jacht- en pachtrechten, …

weergoden waren ons niet gunstig gezind, maar

Tegelijk werden ook de vrijwilligers nog eens

vele moedigen trotseerden toch het natte weer

extra in de bloempjes gezet, want zonder de inzet

voor een rondleiding door het OCMW. De voorzitter

vrijwilligers van ziekenzorg, de rusthuizen en de

stelde in een korte samenvatting het wijde gamma

mindermobielencentrale, zouden vele oudere

aan OCMW-diensten voor, gaande van de bekende

Pepingenaren zich een stuk eenzamer voelen.

thuisdiensten, juridische dienst, het verstrekken

Daarom een van harte dank je wel !

van premies zoals verwarmingstoelages, mantelzorgpremies, premies voor onthaalouders en

De Klaproos kent een eerste groot succes! Op dinsdagnamiddag 13 september 2011 ging de eerste

het Zorgnetwerk en maatschappelijk assistente van het OCMW, en

bijeenkomst van het mobiel dienstencentrum, De Klaproos, van

Greta Verelst, ambtenaar van de gemeente (o.a. dienst senioren en

start. De heer Koen Overlaet, spoed- en MUG-verpleegkundige

pensioenen) waren de hele namiddag aanwezig voor

van het Halse AZ Sint Maria, gaf er op een praktische manier

vragen en info over de diensten van het OCMW en de gemeente. De

voorbeelden en uitleg over valpreventie en Eerste Hulp bij

deelnemers maakten hiervan graag gebruik.

kleine Ongemakken. Meer dan 60 geïnteresseerden vonden

Tijdens de pauze genoot iedereen van een stukje taart en een

het onderwerp en het opzet van een mobiel dienstencentrum

drankje. Door de vele vragen eindigde de infonamiddag

de moeite waard! Het initiatief kadert in de dienstverlening

rond 17 uur. Ideeën voor onze volgende infonamiddag van het

van het OCMW en werd georganiseerd in samenwerking met

mobiel dienstencentrum kunnen altijd bij Melissa De Vos

het project Zorgnetwerk, de gemeente, de bibliotheek en de

doorgegeven worden!

Ouderenadviesraad Pepingen. Melissa De Vos, de coördinator van

Profile for Pepingen

November 2011  

Pepingen Info November 2011

November 2011  

Pepingen Info November 2011

Profile for pepingen
Advertisement