__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • november 2009

UIT de lucht

08 Vader en zoon naar Nepal

33 Juridische dienst


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort 7 tips om uw post in de beste omstandigheden te ontvangen Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Jaarrekening 2008 Onthaaldag nieuwe inwoners 11.11.11. blijft erop hameren in 2009 Jubilea

04 04 05 05 06 07

Pepingenaar in de kijker Willy en Brecht De Mey naar Nepal voor ontwikkelingswerk  08 Burgerzaken Vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer  12 Reglementering van de aanvraag tot het houden van wielerwedstrijden (op gewestwegen) 12 Politie Snelheidscontroles Gevonden voorwerpen Preventietips - inbraakpreventie

13 14 14

Mobiliteit Met De Lijn vlot van A naar B, ook tijdens het weekens 15 Maand van de zachte weggebruiker in de Pepingse basisscholen 16 Open Straat Dag 2009 16 Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Bouw beter met de InfraxBouwTeams Belastingvermindering bij energiebesparende maatregelen

17 18

Leefmilieu Wijzigingen in forfaitaire milieubelasting en aankoopprijzen vuilzakken! 18

Bouw kringloopwanden ism de milieuraad en de compostmeesters Subsidie voor aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met straakeigen groen Campagne ‘Minder Hinder’ Wijziging wet controle stookolietanks kleiner dan 5.000 liter Zwerfvuilactie scholen Problematiek bacterievuur bij de teelt van appelen en peren Knotteam zoekt knotbomen Neem deel aan klimaatwijken! Vrije Tijd Sport Taijistage Kampioenenviering Veldloop Mountainbike Kalender sportverenigingen Bibliotheek Artiest geboekt Erfgoed in de kijker De Meidagen 1940: een dorp op drift Jeugd Kom op tegen kanker Fuifcoachen Cultuur ARTSelingen 2009, tekens van leven: nabeschouwingen bij het Evenement Kennismaken met het classicisme en de romantiek

Het huis van het kind Stoppen met roken? Het is ons gelukt Hoe griep vermijden?

19

19 20 20 21 21 22 22

22 23 24 24 25 26 27 30 30

OCMW De juridische dienst van het OCMW Ouderemis(be)handeling in de thuissituatie School- en studietoelagen  Minder-mobielen centrale Dementie PWA

35 36 36

37 38 39 39 40 40

Lokale Economie Even zitten met je zakken Met belgerinkel naar de winkel

41 41

Landbouw Ruimtelijk visie voor landbouw, natuur en bos

42

Openbare werken Nieuwe aanhangwagen voor nadars 43 N28 Ninoofsesteenweg: stand van zaken 44 Heraanleg en herinrichting van de Zwarte Molenstraat 45 Nuttige info Eco-Live

47

31 32

Kinderopvang Kinderschuurnieuws Landelijke kinderopvang

32 34

Welzijn Drie infoavonden over opvoeden in Pepingen

34

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW, Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: Erwin Vranckx Foto’s binnen: Erwin Vranckx – Marc Sluys – Felix Merckx – Luc Bohez en gemeentediensten Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V

oorwoord

Beste Pepingenaren, Na een stralende zomer mogen wij nu ook een mooie herfst begroeten. Zonder beelden kan volgende omschrijving toch een prachtig kleurenspel op ons netvlies toveren: - windstille dagen, grijs en kil door hardnekkige mist. - strakblauwe luchten vol vogelgeluiden. - kleurenpracht van herfstbladeren. - rijkdom van vruchten en zaden. - bizarre creaties in de paddestoelenwereld. - ragfijne draden van herfstspinnetjes. - dreigende onweersbuien en hevige herfststormen. - briljante parelsnoeren van bedauwde spinnenwebben. - spreeuwen op hun slaapplaatsen. - dieren in de winterslaap. Herfst maakt ook ruimte om even met onze gedachten te verdwalen bij onze overledenen en om de o zo kostbare vrede te koesteren. 1 en 11 november bieden ons daartoe de gelegenheid. Pepingen zal even uitblazen na alle zomer- en buurtfeesten. Nadien worden de plannen voor de feesten 2010 gesmeed. Ook het gemeentebestuur is volop bezig met de planning voor 2010. Samen met jullie allen willen wij de toekomst van Pepingen verzekeren. Geniet van jullie gemeente en van elkaar. Pepingenaren, stel het goed.

Uw burgemeester Andre De Roubaix

Gemeentelijk infoblad • november 2009


I

nfo kort

7 tips om uw post in de beste omstandigheden te ontvangen Iedereen krijgt graag op tijd zijn post en liefst in een goede staat. Recentelijk onderzoek heeft immers uitgewezen dat heel wat brievenbussen nog niet altijd voldoen aan de eisen die hiervoor werden opgesteld. Lees dus aandachtig deze 7 tips om uw post in de beste omstandigheden te ontvangen. 1. Plaats uw brievenbus aan de rand van de

4. De toegang tot de brievenbus moet altijd

openbare weg.

vrij en zonder gevaar zijn.

Het is niet aangeraden om de postbode met

5. Zorg ervoor dat uw huisnummer en

een volgeladen fiets een oprit op- en af te

busnummer goed zichtbaar zijn.

laten rijden. Bovendien kan u op deze manier

Het huisnummer en busnummer moeten

ook vermijden dat de postbode uw grasperk

zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Dit is

moet betreden of afsluitingen en decoratie

niet alleen zeer handig voor uw postbode, maar

beschadigt.

ook voor de brandweer en ambulance kan dit heel wat kostbare tijd besparen.

2. De opening van de gleuf moet minstens 23

Hebt u nog vragen?

cm breed en 3 cm hoog zijn.

6. In appartementsgebouwen moeten de

Op deze manier kan u zonder problemen grote

brievenbussen genummerd worden in

omslagen ontvangen. De postbode hoeft dan

doorlopende volgorde.

niet te plooien of te kreuken. Het is daarnaast

Dit is de beste manier om vergissingen

ook aangeraden een brievenbus te plaatsen

te vermijden. Bovendien moeten alle

met een diepte van 35 cm.

brievenbussen gemakkelijk toegankelijk zijn en

Bel naar het nummer

zich op het gelijkvloers bevinden.

022 012 345 voor meer

3. De opening bevindt zich het best op een

informatie. U kan ook

hoogte tussen 70 en 170 cm.

7. Plaats de naam van de bewoners op de

schrijven naar De Post –

Het is immers knap lastig voor een postbode

brievenbus.

Klantendienst, Postbus 5000,

om zich met een loodzware tas telkens

Zo weet de postbode zeker dat hij aan het juiste

1000 Brussel.

opnieuw te moeten bukken of rekken.

adres is.

Kerstbomenactie voor Pepingse handelaars Naar jaarlijkse gewoonte wordt het

De werklieden van de gemeente leveren

straatbeeld van de gemeente in een

deze kerstboom bij de handelaars en halen

feestelijk daglicht gesteld ter gelegenheid

deze na de feestperiode weer af.

van de jaarwisseling. Om de uitstraling van

De handelaars kunnen de kerstboom

onze gemeente rond de eindejaarsperiode

versieren naar eigen creativiteit.

te vergroten, heeft het gemeentebestuur

Wij zijn er stellig van overtuigd dat deze

beslist om de handelaars van Pepingen

kerstbomen een kleurrijk tintje zullen

gratis een kerstboom aan te bieden.

geven aan elke handelszaak en aan onze gemeente.

De handelaars die graag een kerstboom wensen te ontvangen, contacteren voor 15 november 2009 Ann Cochez via telefoonnummer 02 383 14 25 of per email: ann.cochez@pepingen.be.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


I

nfo kort

Jaarrekening 2008 De jaarrekening 2008, omvattende de budgettaire rekening, de algemene rekening en de toelichting heeft volgende resultaten: GEWONE DIENST (EXPLOITATIEBUDGET)

BUITENGEWONE DIENST (INVESTERINGSBUDGET)

netto vastgestelde rechten

6.177.193 €

netto vastgestelde rechten

vastleggingen

4.520.855 €

vastleggingen

997.623 €

begrotingsresultaat

1.656.338 €

begrotingsresultaat

208.292 €

netto vastgestelde rechten

6.177.193 €

netto vastgestelde rechten

aanrekeningen

4.159.320 €

aanrekeningen

362.235 €

boekhoudkundig resultaat over te dragen naar het volgend dienstjaar

2.017.873 €

boekhoudkundig resultaat over te dragen naar het volgend dienstjaar

843.679 €

vastgelegde uitgaven

4.520.855 €

vastgelegde uitgaven

997.623 €

aanrekeningen

4.159.320 €

aanrekeningen

362.235 €

vastleggingen over te dragen naar het volgend dienstjaar

635.387 €

vastleggingen over te dragen naar het volgend dienstjaar

361.535 €

1.205.915 €

1.205.915 €

De netto-vastgestelde rechten zijn de ontvangsten die met zekerheid door een welbepaalde derde aan de gemeente verschuldigd zijn, ongeacht of deze vordering reeds werd geïnd. De vastgelegde uitgaven zijn het geheel aan verplichtingen die de gemeente, ingevolge aangegane verbintenissen, moet betalen aan welbepaalde derden. Wanneer de effectieve factuur dan toekomt wordt ze, na controle van de regelmatigheid, aangerekend op de budgettaire artikels. Het (algemeen) begrotingsresultaat is het verschil tussen de netto-vastgestelde rechten en de vastgelegde uitgaven en vormt het resultaat van de uitgevoerde begroting.

Onthaaldag nieuwe inwoners

Op 20 september verwelkomde het

Pinokkio en ’t Zonneke. Daarna werden de

de gemeente en het OCMW, een stratenplan,

gemeentebestuur de nieuwe inwoners

aanwezigen getrakteerd op een toeristische

verenigingenbrochure, activiteitenkalender

tijdens de eerste “onthaaldag nieuwe

busrit doorheen de verschillende

en een boekje met cadeaubonnen. Deze

inwoners”.

deelgemeenten. De bus hield eventjes halt

cadeaubonnen werden door verschillende

aan de openbare bibliotheek te Bellingen.

handelaars uit Pepingen aangeboden als welkomstgeschenk.

Een vijftal gezinnen ging in op de uitnodiging en werd door schepen, Peter Van Cutsem, en

De gezellige ochtend werd afgerond met

OCMW-voorzitter, Mich Pompen, rondgeleid

een kijkje op de Openstraatdag, waarna

in onze mooie gemeente. Ze maakten kennis

het gemeentebestuur de nieuwe inwoners

met de verschillende gemeentelijke en

een lekkere broodjeslunch aanbood. Als

Oproep aan alle nieuwe inwoners, vanaf

OCMW-diensten. Ze namen eveneens een

aandenken kreeg ieder gezin een EHBO-box

juni 2009, noteer alvast in je agenda de

kijkje achter de schermen van de voor- en

(Eerste Hulp bij ontvangst) mee naar huis.

volgende onthaaldag: 18 september 2010.

naschoolse kinderopvang: de Kinderschuur

Deze box bevat allerlei nuttige informatie

Tot dan !

en de verschillende kinderdagverblijven:

zoals de algemene informatiebrochure van

Gemeentelijk infoblad • november 2009

Zeker voor herhaling vatbaar!


I

nfo kort

11.11.11 blijft erop hameren in 2009.

dag en de basisrechten van werknemers worden al te vaak met

Het verhaal van de

de voeten getreden. 11.11.11 eist bindende regels, controles en

11.11.11-campagne van vorig jaar

sancties. Wij blijven erop hameren, de millenniumdoelstellingen

begint met een gereedschapskist.

dienen gehaald te worden.

Een 11.11.11-affiche met een roestige bak vol mensen. Zoals die arbeidsters uit de

Onze partner dit jaar: Ecuador

elektronicasector die ook na de werkuren geen toelating krijgen

Ligt op de evenaar aan de westkust

om het fabrieksterrein te verlaten. Opgeborgen in slaapboxen. In

van Zuid-Amerika. 10 maal groter

gereedschapskisten, zeg maar.

dan België met 13 miljoen inwoners. De meeste Ecuadoranen (65%) zijn

Met “Werknemers zijn geen gereedschap” lanceerde 11.11.11

mestiezen, van gemengde Spaans-

een campagne voor waardig werk, met een inkomen dat mensen

Indiaanse afkomst.

de kans biedt om hun bestaanszekerheid uit te bouwen, om een

Landstaal : Spaans en inheemse talen. Economie: 37 % van

systeem van sociale bescherming te hebben en te voldoen aan

de bevolking leeft op het land. De Costa staat bekend voor

basisbehoeften zoals gezondheid en onderwijs. Tienduizenden

zijn bananen. Suikerriet vind je bijna in alle provincies. In

droegen deze boodschap uit met een pin op hun jas.

deze sector worden de arbeiders fel uitgebuit. Koffie, cacao

Nagels met koppen

en visserijproducten zoals scampi’s behoren eveneens tot de economische bedrijfssector. Het Amazonenwoud levert

Dit jaar blijft 11.11.11 erop hameren dat werknemers geen

petroleum, het belangrijkste exportproduct van het land.

gereedschap zijn. Een goede job, een fatsoenlijk loon zijn immers

Munteenheid : was de Sucre (ECS) maar die is enkele jaren

de beste hefbomen om uit de armoede te geraken. Nu verdient

geleden vervangen door de dollar.

de helft van alle werkende mensen minder dan 1,50 euro per

Onze partnerorganisatie: Fenacle ( Nationale federatie van Argo-arbeiders en vrije boeren en inheemsen van Ecuador), is een syndicale organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de levens- en arbeidsomstandigheden van de suikerrietarbeiders, boeren en inheemsen. Voerde jarenlange campagne voor de afschaffing van onderaanneming. In het begin stonden zij alleen, maar geleidelijk aan slaagden ze erin om medestanders te vinden om de wetgeving rond onderaanneming aan te vechten, en ze hadden succes. De voorzitter van Fenacle, zetelde in de door de president samengeroepen grondwettelijke vergadering en slaagde erin om beperking van onderaanneming op de agenda te plaatsen. Wat eerst een brug te ver leek, werd haalbaar. Nu is de onderaanneming enkel nog toegestaan voor wat niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf behoort. Het werk is niet af. Fenacle moet zorgen dat er uitvoeringsbesluiten komen, het optrekken van het loon tot een overeenkomst met de ‘basiskorf’ aan levensmiddelen. Ook de arbeidsrechten doen respecteren, zoals beschermende kledij, rustpauzes, vakantie. Op de nagel van waardig werk en waardige levensomstandigheden dient er blijvend gehamerd te worden.

11.11.11 in het Pajottenland Gemeentelijk infoblad • november 2009


I

nfo kort

Jubilea: Gouden bruiloft

Marcel Van Reepingen & Maria Nechelput - 02/06/1959

Cyrille Vankoekenbeek & Anni Daelman - 04/07/1959

Roland T’Kindt & Rita Vanterwijngen - 24/07/1959

André Derkinderen & Godelive Schets - 13/08/1959

Roger Vranckx & Cecile Marit - 24/09/1959

Louis Pannis & Irène Marit - 25/09/1959

Achilles Borguinon & Agnes Demiddeleer - 25/11/1959

Jubilea: Diamanten bruiloft

Philippe Stockhem & Rosa Desplenter - 23/07/1949

Gemeentelijk infoblad • november 2009

Carolus De Middeleer & Anna Maria Pocquet - 12/08/1949


P

epingenaren in de kijker

Tijdens de gemeenteraad van 4 juli 2009 werd beslist om aan de projecten van de Pepingenaren, Brecht en Willy De Mey een gemeentelijke toelage van 100 euro te schenken. Tijd om ze eens op te zoeken en ze aan het woord te laten over hun ontwikkelingswerk in Nepal.

Willy en Brecht De Mey naar Nepal voor ontwikkelingswerk Terug in het Belgen-land…

De Vetsband en Zonko). Deze zalige bandjes hadden

terug in het luxe-land… waar

volledig kosteloos hun gras plat gemaaid met hun

het claxonneren geen nationale

prachtige muziek. Dankzij deze bands en de hulp

sport is en de auto’s zich aan

van familie, vrienden, andere jeugdverenigingen,

de verkeersregels houden, er

gemeente Pepingen, stad Halle, de Halse jeugddienst

geen koeien midden op de weg

… en ook nog vele andere bedrijven konden ze deze

lopen en wel glas in de ramen

avond realiseren ! Dit bracht hun 6.000 € op en een

staat. Hier hoef je niet bang

magische avond, daar was iedereen het over eens! De

te zijn om ontvoerd te worden

talrijke opkomst en de enorme som geld gaf blijk van

Bespreking met Pema Dorjee

door de Chinese overheid omdat je deel nam aan een

de zeer warme harten die zich onder ons bevinden!

in Pepingen, vlak voor

manifestatie, hier valt de elektriciteit niet elke dag uit

En dit maakt hun blij.

vertrek naar Nepal.

en surfen op het internet duurt geen eeuwigheid… De cultuurshock om terug met beide voeten in hun eigen tuintje te staan is even groot als de shock die ze kregen in het arme Nepal. Zo verliep Willy en Brecht hun “zomervakantie”: Samen trokken ze naar Nepal, waar de grootste berg ter wereld ligt (de Mount Everest: 8.848 m). Een enorme klus om te beklimmen, maar hun berg viel onder een andere categorie. Ze zijn samen naar de andere kant van de wereld getrokken om de handen uit de mouwen te steken. Willy trok naar het bergdorp Rathankot op 84 km van Kathmandu (de hoofdstad van Nepal) om de lokale bevolking te helpen bij hun primitieve landbouwactiviteiten. Brecht proefde een maand van het sobere leven in het Boeddhistisch Choeding klooster in de Kathmandu-vallei om er aan de jonge monniken lichamelijke opvoeding te onderwijzen. Het organiseren, coördineren en uitvoeren van deze projecten was een hele opdracht. Voor hun vertrek hadden ze eind juni, samen met de jongerenvereniging “Make The Switch“ (www.maketheswitch.be) een benefietconcert georganiseerd in hun tuintje. Na een maand hard

Op 23 augustus was het dan zover, ze vertrokken voor

zwoegen hebben ze samen met 22 artiesten, 60

1 maand richting het onbekende. Door de toevallige

Voor meer foto’s :

vrijwilligers en 375 bezoekers de pannen van het

ontmoeting met Geshe Pema Dorjee hebben ze hun

www.support4nepal.

dak gedanst op de flow van verschillende bands

zomervakantie aan de andere kant van de wereld

blogspot.com.

(Dennie Chantrain, Gus luxmore, Choco La Mousse,

doorgebracht.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


P

epingenaren in de kijker

Geshe Pema Dorjee,

Het ongelofelijke uitzicht

een Boeddhistische monnik.

op het dak van het klooster

Karma en zijn moeder in hun huisje

Geshe Pema Dorjee is een zeer erespecteerde

beslissen hem te helpen bij het financieren

maaltijden opteerde Brecht voor een rustige

Boeddhistische monnik (63 jaar) die zijn

van zijn projecten. Deze projecten voert hij uit

aanpak: yoga, evenwicht, jongleren, frisbee …

volledige levensenergie toewijdt aan het

in opdracht van de Dalai Lama (het verbannen

helpen van zieke en arme mensen. Dit houdt

staatshoofd van Tibet en de religieuze leider

Na hun aankomst in Kathmandu zijn Willy

in dat hij door bergdorpen rondtrekt om er

van het Boeddhisme).

en Brecht naar het bergdorp Rathankot getrokken. Willy bracht hier twee weken door

de arme en vaak verwaarloosde kinderen in betere gezinnen onder te brengen of ze

Als leraar lichamelijke opvoeding sprak

in de armzalige levensomstandigheden van de

een kans geeft op een beter leven in het

Brecht Pema Dorjee vorige zomer (tijdens

lokale bevolking.

klooster. Hij zoekt oude mensen op die aan

één van zijn lezingen) aan over het belang van

hun lot worden over gelaten en zorgt voor hun

sport in de opvoeding van kinderen. Hij was

De mensen hebben hier geen glas in hun

medische opvolging, hij richt tehuizen op voor

eveneens overtuigd van het nut van sport voor

ramen, kunnen amper recht staan in hun

deze verwaarloosde mensen, weeshuizen

jongeren waarna hij Brecht vroeg of het hem

huizen, waar het plafond roetzwart is door

voor de hulpeloze kinderen en scholen in de

interesseerde om sport te komen onderwijzen

het koken op houtvuur. Het krioelt er van de

bergdorpen. Ook richt hij nog kloosters op om

in zijn klooster in Kathmandu.

kakkerlakken, de kippen slapen ’s nachts binnen en de geit komt ook af en toe een

kinderen de kans te geven uit hun armoede te stappen en op hun beurt de armoede te

Omdat de jonge monniken van 10 jaar tot

kijkje nemen. Een riek voor de mest van hun

gaan bestrijden in hun geboortedorpen,

18 jaar naast het bidden en mediteren zich

ossen hebben ze niet, hiervoor gebruiken ze

hij coördineert deze kloosters en zorgt

van s’ ochtends 4.30 uur tot s’ avonds 21

hun handen die ze nadien ook gebruiken bij

persoonlijk voor de financiering van al deze

uur toeleggen op het studeren van filosofie,

het bereiden van hun toch wel pikante maar

projecten. Om fondsen te verzamelen reist

wiskunde, Tibetaans, Engels, …. , dag in en

lekkere gerechten. Op deze reis werden ze

hij de hele wereld rond om de mensen te

dag uit en ze niet beschikken over volwaardige

vergezeld door Karma, een lokale trekking

onderwijzen in de Boeddhistische filosofie

gids die in Rathankot geboren is en die zich

tegen een kleine vergoeding. Op deze manier

met hart en ziel inzet om hier een betere

zorgt hij ook nog eens voor een innerlijke

levensstandaard te realiseren zodat dit dorp,

verrijking voor de mensen hier in het westen.

als voorbeelddorp zou kunnen fungeren voor

Veel van deze mensen zijn zo onder de indruk

de andere dorpen. Na een busreis van 6 uur

van zijn moed, zijn wijsheid zijn voorbeeld

volgde een sterk dalend traject doorheen de

en ongelofelijk doorzettingsvermogen dat ze

rijstvelden. Daarna moesten ze een stroom oversteken via een wiebelende junglebrug.

Het klooster en de slaapkamers van de monniken

Gemeentelijk infoblad • november 2009

Yoga met als lesgever Brecht

De prachtige rijstvelden


P

epingenaren in de kijker

Onderweg leerden ze de lokale fauna van iets

10 paar stelten, 20 balance boards en een

te dicht kennen, ze werden namelijk lastig

pingpong tafel maakte kon Brecht eindelijk

gevallen door de vele bloedzuigers wachtend

starten met zijn lessen.

op een verse prooi. Toen volgde een zware

Al snel kwam hij tot de conclusie dat deze

tocht bergop, door de jungle, om uiteindelijk

kinderen en jongeren niet moe te krijgen

de bergdrop te bereiken.

waren. Ze waren overenthousiast bij alles wat hij aanbood, zodat hij zijn beste truckjes

Dus, afgelegen, is hier het juiste woord. Het doel van Willy zijn bezoek was om zijn kennis

moest uithalen om een kalm en veilig verloop

Klas voor 45 leerlingen

als bio-ingenieur te gebruiken om zo de

te garanderen. Ook op zaterdag, hun vrije dag, sportten ze van ‘s ochtends vroeg tot

traditionele landbouwteelt beetje bij beetje

twee extra klasjes willen. De school zou ook

een kot in de nacht. Dit zorgde ervoor dat

om te buigen naar een iets commerciële

graag over een computer beschikken. Hier is

hij genoodzaakt was zijn rustige aanpak

aanpak. Dit is echter werk van lange adem.

bepaalde deskundigheid voor nodig om de pc

drastisch aan te passen. Uiteindelijk heeft hij

Willy is er in geslaagd om voor de eerste

werkende te houden. Wat zeker nodig is in dit

ze gedurende één maand tijd de basis geleerd

keer koffie te branden in het dorp, hij

dorp is een verpleegster en een veearts… de

van voetbal, volleybal, handbal, frisbee en

heeft ook samen met de dorpelingen 27

vraag kwam om in de toekomst de opleiding

Chinese voetbal. Hij heeft ze yoga en fitness

jonge koffieboompjes verplant. Hij heeft de

hiervoor te financieren…

training gegeven, leren lopen op een slackline

dorpelingen getoond hoe ze op een efficiënte

(koordlopen), leren steltlopen op bamboe,

manier bijen kunnen kweken en honing

Eenmaal terug in het klooster, na een heftige,

leren jongleren en leren balanceren op een

kunnen produceren (de inwoners deden dit

zeer fijne, maar vermoeiende reis van 84

balance-board. Hij gaf elke dag 4 uur les

via een gaatje in hun muur en de andere

km bovenop het dak van een overvolle bus

aan groepjes van 12 jongeren. De leeftijden

kant toe te dekken met koeien mest). Hij

samen met 20 medereizigers en 6 geiten

varieerden van 10 jaar tot 46 jaar aangezien de

heeft aanwijzingen gegeven om voor deze

startte Brecht met zijn zoektocht naar

leraren ook zeer enthousiast waren om yoga

bijen fruitbomen te planten en het fruit te

sportmateriaal. Na twee dagen zoeken in

te leren. Elke les opnieuw stonden ze daar in

cultiveren voor verkoop. Voor de kosten die dit

de chaos van het centrum in kleine stoffige

hun turnpak met een glimlach tot achter de

met zich mee zal brengen wordt 1.500 euro

straatwinkeltjes hadden ze uiteindelijk 40

oren en een enthousiasme dat alle taalverschil

begroot. Ook de aanvraag tot financiering

sportschoentjes, 40 shortjes, 8 pingpong

overschreed. De twee laatste weken liet

van een weg voor alle nabije dorpen op de

bats, 3 volleyballen, een voetbal en 4

Brecht telkens een andere monnik de yoga en

berg wordt aangevraagd, het dorp is immers

plastieken balletjes gevonden. Zelf had hij 2

fitness oefeningen leiden (deze hingen uit met

gedurende 2 maanden enkel bereikbaar via

slacklines, 40 t-shirts, 15 jongleerballetjes,

de nodige instructies aan een waslijn). Op deze

de jungle brug, die onlangs hersteld werd

15 jongleerdoekjes en 20 springtouwen

manier werden ze voorbereid om zelfstandig

door Franse vrijwilligers. De rest van het jaar

meegenomen. Na een intensief onderhoud

deze oefeningen verder te zetten. Hij heeft

is het dorp bereikbaar via een stevig-uit-de-

met de locale schrijnwerker die voor hun

hun tevens een gevarieerd weekschema

kluiten gewassen 4x4 en een chauffeur met

opgesteld waar ze dan uit kunnen kiezen. Ze

veel lef. Ook hebben ze het lokale schooltje

hebben hem beloofd om minstens twee uur

bezocht. Hier gaan 200 kinderen naar school,

per week deze sportsessies verder te zetten.

ze hebben 5 klasjes waar groepen tot 45

Dit was de eerste maal dat er sport werd

leerlingen samen les volgen. De klassen

onderwezen in een Boeddhistisch klooster en

zijn kaal, in het bureautje van de directeur

een ongelofelijke ervaring voor Brecht.

hangt een wasdraad op met een 30 tal schoolboeken erover (dit zijn alle boeken die

Ten slotte vatten Brecht en Willy

de school bezit…). Brecht en Willy hebben

nog kort hun ervaringen samen:

hun 1.500 euro geschonken voor de bouw van

Het leven in Nepal is onbeschrijfbaar, het is

een muur rond hun speelplaats die omgeven

oogverblindend en hartverscheurend.

is door steile afgronden van 4 m diepte. Momenteel moeten de kinderen, vanaf 10

Onder oogverblindend kan je verstaan: de

jaar, 2 uur stappen naar het schooltje in het

ongelofelijke warmte van de mensen in het

volgende dorp. Daarom zouden ze graag nog

klooster en de mensen in het bergdorp. De

Gemeentelijk infoblad • november 2009


P

epingenaren in de kijker

in time terug naar de “Romeinen” (maar dan met af en toe elektriciteit) in het bergdrop. De ongelofelijke discipline van de kindjes in het klooster die op een leeftijd van 10 jaar om 4.30 uur opstaan om hun teksten van buiten te leren, om dan om 5.30 uur tot 7 uur non stop te bidden in hun tempel, om vervolgens een ganse dag les te krijgen tot 18 uur, om dan om 18.30 uur hun avondgebed te doen en

Langs de straten van Kathmandu

van 19 uur tot 21 uur met elkaar op de koer per 2 of 3 trainen in filosofische debatten,

Het grootste deel van de bevolking leeft hier

tenslotte tegen 22 uur gaan ze slapen om de

in zeer grote armoede.

Meisjes die net twee uur stappen

volgende dag terug om 4.30 uur op te staan.

De vervuiling van de duizenden auto`s in

achter de rug hebben

Hun enorme motivatie en dankbaarheid voor

Kathmandu is onbeschrijfbaar.

de Brechts sportlesjes was hartverwarmend.

Deze mensen hebben echt hulp nodig!

Het merendeel van deze kindjes komen uit

Met dank aan Willy en Brecht!

bergdorpen, waar ze hard moeten werken, in extreme omstandigheden leven, vaak verwaarloosd zijn… Het is prachtig te zien hoe ze zich gooien voor dit geschenk “op een beter leven in het klooster”. Vooral de moed van de lokale bevolking in het bergdorp om hier toch iets te veranderen, ondanks alles treft ons diep. We hebben er veel mensen ontmoet die we als voorbeeld

Oude vrouw met regenscherm

zullen nemen in ons verdere leven.

eenvoud en soberheid (armoede naar onze

Onder hartverscheurend kan je verstaan:

normen) waarin de mensen toch hun geluk

De onverstaanbare corruptie van mensen

kunnen vinden.

met macht: politie, politiek, dokters... iedereen echt iedereen klaagt erover, dit

De natuur, waar we uitgebreid hebben van

land leeft volledig in chaos, verkeersregels

kunnen genieten in het bergdorp en de twee

zijn hier helemaal niet, straten liggen

uur durende tocht er naar toe. De ‘flashback’

open, elektriciteitskabels hangen soms op hoofdhoogte en ze hangen met honderden door elkaar, al het vuil, echt ‘AL’ het vuil wordt om de hoek weggegooid. Tijdens de november wereldmaand heb je de kans ondergedompeld te worden in de Nepaleese cultuur en een zotte busreis zelf mee te maken. Dit gaat door op donderdag 5 november 2009 te Halle in de oude Post vanaf 19 uur met film- en fotomateriaal en heerlijke thee vers uit de bergen van Rathankot. Iedereen is welkom.

Lokale jongen

Gemeentelijk infoblad • november 2009

Kinderarbeid in Kathmandu


B

urgerzaken

Vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Nieuwe regeling vanaf 10 september 2009 KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs – vakbekwaamheid en nascholing van bestuurders

• vijfjaarlijkse 35 uren nascholing volgen (dit voor de verlenging van de vakbekwaamheid)

van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1 + E, D1, D1 + E.

Het initieel basiskwalificatie-examen bestaat uit een theoretische proef met drie onderdelen en een praktische proef met twee onderdelen.

Vanaf 10 september 2009 zullen alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor

Opmerking: er kan nog steeds een rijbewijs

een rijbewijs geldig voor de categorieën C en C +

geldig voor een categorie van groep C worden

E en de subcategorieën C1 en C1 + E ( hier in het

afgeleverd na 10 september 2009 (dus zonder de

vervolg genoemd als ‘groep C’) vereist is, moeten

vakbekwaamheid) maar de bestuurder kan dan

voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften

enkel op niet-professionele basis rijden.

conform de Europese richtlijn.

Deze verplichting is enkel van toepassing voor

Wat wanneer iemand houder is van een

wie met de genoemde categorieën professioneel

rijbewijs geldig voor een categorie groep C

vervoer verricht.

op 10 september 2009 Houders van een rijbewijs, geldig voor een

Gevolgen van de inwerkingtreding van het

categorie van groep C afgeleverd voor 10

koninklijk besluit van 4 mei 2007

september 2009, zijn vrijgesteld van de

Vanaf 10 september 2009 moeten alle bestuurders

vakbekwaamheid voor een periode van 7 jaar.

van een voertuig behorende tot de groep C en die

Deze bestuurders kunnen met hun huidig

Ter info:

in beroepsverband rijden voldoen aan de vereisten

rijbewijs professioneel vervoer blijven verrichten.

De lijst van de erkende

inzake de vakbekwaamheid. Tegen 9 september 2016 moeten deze personen

opleidingscentra is beschikbaar op het volgende

De vakbekwaamheid houdt in:

wel voldoen aan de vakbekwaamheid, maar enkel

internetadres:

• dat men slaagt voor een initieel

door het volgen van de nascholing.

http://www.mobilit.fgov.be/

basiskwalificatie-examen (dit voor een

data/route/pdcrbw/OCF.pdf

verwerving van de vakbekwaamheid)

Reglementering van de aanvraag tot het houden van wielerwedstrijden (op gewestwegen) Het Agentschap Wegen en Verkeer zal vanaf dit

wielerwedstrijden en veldritten te verkrijgen nog

jaar de dienstorder aangaande een aanvraag

eens toelichten.

om een wielerwedstrijd te organiseren op gewestwegen en kruising van een gewestweg

Procedure voor een aanvraag:

strikt toepassen, daarom willen wij de procedure

• Per individuele wedstrijd dient een afzonderlijke

die moet worden gevolgd om een toelating tot

aanvraag te worden ingediend.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


B

urgerzaken

• Een wielerwedstrijd dient schriftelijk

Nog enkele aan te stippen opmerkingen

en in viervoud (aanvraagformulier

voor wedstrijden die gebruikmaken van

te downloaden op de gemeentelijke

gewestwegen of gewestwegen dwarsen.

website) minimum drie maanden voor

• De vergunning van de burgemeester

de wedstrijd aangevraagd worden aan de

kan slechts worden verleend na

betrokken burgemeester.

een vergunning/advies van de wegbeheerder, de Vlaamse Overheid.

Deze vergunningsaanvragen bevatten

• Voor wedstrijden met een totale afstand

volgende noodzakelijke gegevens: identiteit

van meer dan 120 km (behoudens voor

van de organisator, aard van de wedstrijd,

wedstrijden in lijn of wedstrijden waarbij

categorie van de wielrenners die aan de

meer dan de helft van de afstand in lijn

wedstrijd deelnemen, het aantal omlopen

verloopt) bedraagt de afstand van de

+ afstand wedstrijd, tijdstip van de

eerste ronde minimaal 40 km of van de

wedstrijd (uren van vertrek en aankomst),

eerste twee rondes elk minimaal 20 km.

een wegenkaart met de gevolgde rijweg

De afstand van de resterende rondes

met vermelding van de gebruikte wegen

bedraagt minimaal 6 km.

(gewest- of gemeentewegen), de namen

• Voor wedstrijden met een afstand

en geboortedatum van de signaalgevers,

van minder dan 120 km bedraagt

• Bovenstaande bepalingen zijn van toepassing voor open omlopen. Voor

bewijs van verzekering en de vraag: is er

de minimumafstand van elke ronde

gesloten omlopen kunnen de minimale

een publiciteitskaravaan

minimaal 6 km.

afstanden lager liggen.

P

olitie

Snelheidscontroles Mei - Juni - Juli Datum controle Uren Snelheid Voertuigen 11-05-2009 1:00:00 PM - 1:45:00 PM 50 43 11-05-2009 2:00:00 PM - 2:45:00 PM 50 37 11-05-2009 3:00:00 PM - 3:45:00 PM 70 648 11-05-2009 4:00:00 PM - 4:45:00 PM 50 340 11-05-2009 5:00:00 PM - 5:45:00 PM 50 280 11-05-2009 6:45:00 PM - 7:30:00 PM 70 55 11-05-2009 7:45:00 PM - 8:30:00 PM 70 63 01-06-2009 1:45:00 PM - 2:30:00 PM 50 539 03-06-2009 6:30:00 AM - 7:15:00 AM 50 186 03-06-2009 7:30:00 AM - 8:15:00 AM 50 265 03-06-2009 8:30:00 AM - 9:15:00 AM 50 219 03-06-2009 9:30:00 AM - 10:15:00 AM 50 61 03-06-2009 10:30:00 AM - 11:15:00 AM 50 92 03-06-2009 11:30:00 AM - 12:15:00 PM 50 585 03-06-2009 1:15:00 PM - 2:00:00 PM 50 57 22-06-2009 8:30:00 AM - 9:15:00 AM 50 194 22-06-2009 9:30:00 AM - 10:15:00 AM 70 405 22-06-2009 10:30:00 AM - 11:15:00 AM 50 44 22-06-2009 11:30:00 AM - 12:15:00 PM 70 45 22-06-2009 1:15:00 PM - 2:00:00 PM 50 480 22-06-2009 2:15:00 PM - 3:00:00 PM 70 71 22-06-2009 3:15:00 PM - 4:00:00 PM 70 51 12-07-2009 3:15:00 PM - 4:00:00 PM 50 338 26-07-2009 3:15:00 PM - 4:00:00 PM 70 299 augustus geen enkele controle uitgevoerd

Gemeentelijk infoblad • november 2009

PV’s 14 8 13 32 26 11 9 37 54 8 24 18 8 8 26 59 12 6 4 23 2 1 37 17

Max 81 83 97 95 97 116 95 84 109 82 93 79 85 67 85 105 126 77 100 91 89 98 82 106

Straat Molenstraat Eikstraat Ninoofsestwg Palokenstraat Lenniksestwg Bosstraat Heikruisestwg Ninoofsestwg Stwg op Elingen Zwarte Molenstraat Lenniksestwg Huttestraat Hondzochtstraat Ninoofsesteenweg Molenstraat Palokenstraat Ninoofsestwg Eikstraat Nieuwe Baan Ninoofsestwg Heikruisestwg Bosstraat Ninoofsestwg Ninoofse stwg

Richting Bogaarden centrum N28 Halle Pepingen centrum Lennik Herne Heikruis Halle Pepingen centrum Gaasbeek Lennik Bogaarden centrum Halle Halle Beert centrum Pepingen centrum Halle N28 Halle Halle Halle Herne Halle Halle


P

olitie

Gevonden voorwerpen Op 22 mei 2009 is er in de Zwarte Molenstraat

Op 2 juni 2009 is op het gemeenteplein Pepingen

Op 13 augustus 2009 is ter hoogte van huisnummer

een sleutelbos gevonden (zie foto).

een horloge gevonden (zie foto), merk Herbelin.

50, Ninoofsesteenweg Pepingen een beschadigd fototoestel gevonden (zie foto), merk Nikon.

De eigenaar kan deze voorwerpen afhalen bij de dienst gevonden voorwerpen in het gemeentehuis van Pepingen; Emilia De Middeleer telefoonnummer 02 383 14 37.

Lokale politie Pajottenland preventietips – inbraakpreventie begint bij jezelf! Bij ‘inbraakpreventie’ wordt meestal gedacht aan zware

• Sluit uw woning goed af

sloten en dure alarminstallaties. Maar inbraakpreventie start eerst en vooral bij jezelf! Want welk nut hebben zware en dure sloten als je ze toch niet op slot doet? Door aandacht te besteden aan een aantal eenvoudige maatregelen kan je de kans op een inbraak reeds aanzienlijk verminderen: • Goed sleutelbeheer Zelfs al verlaat u uw woning maar even, sluit ramen en deuren goed af. Een dief heeft vaak maar enkele minuten nodig om goederen uit uw woning mee te nemen. • Sluit uw wagen goed af

Laat uw sleutels niet rondslingeren. Opteer zeker niet om de sleutel onder de mat of in een bloembak te verbergen. Sluit je wagen steeds zorgvuldig af, ook al is het voor even en sta je op een private oprit. Vergeet naast de portieren ook niet ramen, open dak en koffer goed af te sluiten.

14

Gemeentelijk infoblad • november 2009


M

obiliteit

Met De Lijn vlot van A naar B, ook tijdens het weekend Dienstregeling Weekendbelbus 731 rijdt volgens een dienstregeling die terug te vinden is in de lijnfolders van lijn 160 en 164 en op de website van De Lijn, www.delijn.be. Ze rijdt aan een frequentie van één bus om de twee uur. Haar dienst loopt zaterdag ‘s ochtends tussen 7.05 uur en 9.01 uur en ’s avonds vanaf 19.05 uur tot 23.01 uur, maar enkel indien er reservaties zijn. Op zondag valt er een plaatsje te reserveren tussen 8.05 uur tot 23.01 uur.

Verbeterd aanbod op weekendbelbus 731

Een rit reserveren: slechts 1 telefoontje en de klus is geklaard

Sinds 1 maart 2009 heeft weekendbelbus 731 er

Een rit met de belbus reserveren, kan via

vier haltes bij: Halle – Ninoofse Poort, AZ Sint-

een telefoontje naar de belbuscentrale op het

Maria, Park en Station. Voordien bediende deze

nummer 016 31 37 00. De centrale is iedere

belbus enkel de haltes tussen Beert – Kerk en

weekdag bereikbaar tussen 6.00 en 19.00 uur

Leerbeek – Stelplaats. Dankzij de nieuwe haltes

en op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9.00

is Halle nu ook voortaan in het weekend vlot

en 16.00 uur. Een rit reserveren kan tot twee

bereikbaar middels slechts 1 telefoontje.

uren voor vertrek, maar om alles nog vlotter te

Belbusgebruikers die willen verder reizen, hebben

laten verlopen, bellen reizigers best één dag op

nu ook extra overstapmogelijkheden. Aan de halte

voorhand. U kunt maximaal een week voor vertrek

Halle – Station kunnen ze immers overstappen op

reserveren. U krijgt ook een klantennummer

lijnen 153, 154, 155 richting Drogenbos, op lijn 156

waardoor uw volgende reservatie nog vlotter

richting Lembeek, op lijn 163 richting Buizingen

verloopt.

of Roosdaal of op lijn 171 richting Brussel. De overstapmogelijkheden met de lijnen 141, 142

Opmerkingen bij het gebruik van de belbus

en 144 richting Brussel, lijn 153 richting Ninove

• Zorg dat u steeds enkele minuten op voorhand

halte Leerbeek – Stelplaats biedt al langer tal van

en met weekendbelbus 732 richting Bever of

aan de halte bent.

Vollezele. • Als u na reservatie door onvoorziene

Info over de belbus

omstandigheden toch geen gebruik wenst te

De belbus heeft geen vast dagschema, maar

maken van uw gereserveerde rit, verwittig dan

rijdt alleen op aanvraag. Het is een vorm van

zo snel mogelijk de belbuscentrale om uw

vraagafhankelijk vervoer. Het verschil met de

reservatie te annuleren.

gewone busdienst is dat de belbus enkel rijdt na reservatie. Ze heeft een aantal mogelijke

• Wanneer uw verplaatsing mogelijk is met één

haltes - in het geval van weekendbelbus 731 zijn

van onze vaste lijnen binnen een wachttijd van

dat de haltes van vaste lijnen 160 en 164 - maar

60 minuten, wordt u naar deze busdiensten

rijdt alleen wanneer er een rit op voorhand werd

doorverwezen.

aangevraagd. De belbus rijdt van halte naar halte. Ze is geen taxi die van deur tot deur rijdt. Als er geen aanvragen zijn, rijdt de belbus niet.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


M

obiliteit

Maand van de zachte weggebruiker in de Pepingse basisscholen. Dit jaar werd de week van de zachte weggebruiker,

d.m.v. een spaaractie. Desondanks dat de lat hoog was

of nu ook heen- en weer week genoemd, uitgebreid

gelegd, heeft de gemeente de duimen moeten leggen.

naar de volledige maand mei. Met het thema ‘LAAT

De gemeente beloonde de grootsten met een pet met

JE ZIEN’ spoorden we de kinderen aan om zich

reflecterende rand en de kleinsten met fietsreflectoren.

zo zichtbaar mogelijk te maken in het verkeer. De

Alle leerlingen werden ook nog getrakteerd op een

gemeente daagde alle leerlingen (en leerkrachten) uit

educatieve verkeersvoorstelling door muziektheater

om veilig en milieuvriendelijk naar school te komen

‘Levende Muziek’.

Open Straat Dag 2009! De afwezigen hadden ongelijk! Dit jaar hebben we de steenweg overgestoken en maakten we er letterlijk een Open Straat Dag van. De Kerkstraat werd voor één dagje autovrij gemaakt! Er was voor ieder wat wils.. gocarts, een klimmuur, boogschieten, fiets- en wandeltochten georganiseerd door de 11.11.11-comités van het Pajottenland, een schminkstand, ballonnenwedstrijd, volksspelen, 11.11.11 tentoonstelling,… . Geïnteresseerden konden een kijkje nemen in het OCMW-gebouw. In de kerk was niet alleen de binnenkant te bewonderen, maar ook een stukje geschiedenis van o.a. de kosters werd uit de doeken gedaan. De djembé- spelers en het muziekgroepje Fafoul zorgden voor de gezellige sfeer.

16

Gemeentelijk infoblad • november 2009


R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Bouw beter met de InfraxBouwTeams Tot 50 % op je energierekening besparen ... en je woning intussen ook nog gezonder en comfortabeler maken. Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen daarvoor de volgende maanden gans Vlaanderen om kandidaat-(ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een hele reeks tweedaagse opleidingen: de InfraxBouwteams. BouwTeams zijn al jaren

Dialoog gedurende twee volle dagen

Dankzij een InfraxBouwTeam weet je

een succes. Dialoog en

alle technische en praktische kennis

ook zeker hoe je woning kan voldoen aan

Infrax kunnen een lange

mee over duurzaam en energiezuinig

de Energieprestatieregelgeving van het

lijst voorleggen van tevreden deelnemers

bouwen. Handig, zelfs als je tijdens de

Vlaamse Gewest. Zowel op het vlak van

die tijdens zo’n BouwTeam ontzettend veel

werken niet zelf de handen uit de mouwen

thermische isolatie, energieprestatie als

hebben geleerd over duurzaam bouwen en

steekt. Zo ben je goed geïnformeerd als je

binnenklimaat. Zo kan je op beide oren

alles wat daarbij komt kijken. De keuzes

gesprekken moet voeren met architecten,

slapen in je nieuwe of vernieuwde woning.

die je als (ver)bouwer moet maken, zijn

bouwfirma’s en verkopers van materialen

immers niet eenvoudig. Maar ze bepalen

allerhande. De cursus wordt zeer

Snel terugverdiend

wel hoe energiezuinig je woning zal zijn.

aanschouwelijk gebracht. Voorkennis is

Dankzij de steun van Infrax en de andere

absoluut niet vereist. Je leert de voor- en

partners (provincies Antwerpen, Limburg,

Neutrale informatie

nadelen van de diverse bouwmaterialen en

Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen)

Hoe moet je de woning isoleren? Hoe

installaties kennen. De lesgevers brengen

kost deelnemen aan de cursus slechts 35

kies je een verwarmingsinstallatie en

verschillende materialen mee om zo

euro. Iedereen krijgt een cursuspakket en

bepaal je het vermogen ervan? Hoe

concreet mogelijk uitleg te kunnen geven.

tijdens de middag zijn er broodjes voorzien.

belangrijk is goede ventilatie? Wat zijn

Het aantal deelnemers wordt beperkt

Dat inschrijvingsgeld is dankzij de vele tips

de mogelijkheden van zonne-energie.

zodat iedereen volop aan bod kan komen.

zo terugverdiend. Je merkt het meteen aan

Over al deze kwesties wordt tijdens een

je energiefactuur.

InfraxBouwTeam neutrale informatie

Tot 50 % energiebesparing

gegeven door bouwdeskundigen. Neutraal,

In het InfraxBouwTeam ontdek je de

want noch Infrax, noch Dialoog verkopen

geheimen van een doorgedreven isolatie,

welk materiaal dan ook.

een aangepaste ventilatie en een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hiermee schroef je

Inschrijven?

Hoe verloopt een InfraxBouwTeam?

de energierekening in je nieuwe thuis flink

De Infrax-BouwTeams zijn snel volzet! Snel

terug. Tot maar liefst 50 %. En je creëert

inschrijven kan via www.bouwteams.be, of als

Tijdens een BouwTeam krijg je van een

meteen een gezondere en comfortabelere

u niet over internet beschikt telefonisch bij

bouwdeskundige van de vormingsinstelling

leefomgeving.

Dialoog op het nummer 016 23 26 49.

Kabelmaatschappij: Infrax wordt Telenet Eind 2008 heeft Telenet de TV-distributie van Infrax en Indi overgenomen. Ondertussen is er achter de schermen doorgewerkt om alle diensten op elkaar af te stemmen. Vanaf 26 oktober worden deze veranderingen ook voor de klant zichtbaar:Heel wat Infrax-kijkers hebben sinds de bekendmaking van de overname door Telenet vragen over hoe het nu verder moet. Voor de reeds aangesloten kabelteleviesieklanten verandert er nagenoeg niets. Voor de nieuwe klanten betekent de overname wel dat zij zich tot Telenet moeten wenden voor een TV-abonnement. Voortaan zal ook Telenet het enig aanspreekpunt worden en de facturatie zal ook door de diensten van Telenet gebeuren. Telenet probeert zo weinig mogelijk te wijzigen voor de klant. Als de klant betaalt via overschrijving, dan blijft dat zo. De bedragen die de klant al heeft vooruitbetaald blijven uiteraard geldig. Telenet start daarna pas met aanrekenen, en dat gebeurt maandelijks. Nog openstaande facturen van Infrax regelt de klant nog gewoon met Infrax. Voor meer praktische informatie kunnen klanten voortaan via hun klantennummer en hun postcode terecht op www.VanInfraxNaarTelenet.be.. De klantendienst van Telenet is ook telefonisch te bereiken op 015 66 66 66.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


R

uimtelijke

O

rdening en

S

tedenbouw

Belastingsvermindering bij energiebesparende maatregelen. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk. Deze maatregel geldt niet voor woningen die minder dan 5 jaar in gebruik zijn genomen.

2) Uitbreiding energiebesparende maatregelen naar muur- en vloerisolatie. Uitgaven voor muur- of vloerisolatie gedaan in 2009 of 2010 komen ook in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (40% van de uitgaven, met een maximum van 2.770 euro). De voorwaarden (R-waarden) waaraan de muur- of vloerisolatie moet voldoen, zijn nog niet bekendgemaakt.

Belangrijke wijzigingen in de belastingvermindering bij energiebesparende maatregelen vanaf inkomstenjaar 2009:

3) De belastingvermindering bij isolatiewerken wordt omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet (uitgaven 2009 en 2010). De belastingvermindering voor uitgaven in 2009

1) Overdraagbaarheid van de belastingvermindering

of 2010 in dak-, muur-, of vloerisolatie zal worden

naar volgende 3 jaren.

omgezet in een terugbetaalbaar belastingkrediet in

Wanneer een woning al ten minste 5 jaar in

de mate dat de vermindering die betrekking heeft op

Heb je vragen over Premies ?

gebruik is genomen, en de belastingplichtige in

uitgaven voor isolatie van daken, vloeren en muren

Huren ? Kopen ? Renoveren ?

2009 energiebesparende uitgaven doet waarbij

niet leidt tot een effectieve vermindering van de

Woonwinkel Pajottenland

de 40%-belastingvermindering de drempel van

belasting, behalve in de gevallen dat de betrokken

geeft gratis en vrijblijvend

2.770 of 3.600 euro overschrijdt, mag het overschot

belastingplichtige omwille van de toepassing van

advies Permanentie in

worden overdragen naar de 3 volgende belastbare

bepaalde internationale regels geen belasting

Pepingen - donderdag van

tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de

verschuldigd is in België.

10u tot 11u – OCMW

voornoemde maxima niet worden overschreden, incl.

L

eefmilieu

Wijzigingen in forfaitaire milieubelasting en aankoopprijzen vuilzakken! Inzake de huisvuilproblematiek worden we door de

Hiertegenover staat een daling van de forfaitaire

hogere overheid verplicht het principe ‘de vervuiler

milieubelasting, deze zal voor de periode 2010 tot

betaalt’ beter toe te passen. Dit houdt in dat de

en met 2013 als volgt verminderd worden:

bijdrage van de burgers meer in functie moet zijn

- van 50 naar 30 euro voor een alleenstaande

van de hoeveelheid afval die wordt aangeboden. Om

- van 100 naar 55 euro voor een gezin.

deze redenen werden door de gemeenteraad de volgende maatregelen goedgekeurd. Een stijging

Voor wie zorgzaam omgaat met zijn restafval en

van de kostprijs van: 0,74 euro/stuk naar 1,55 euro/

goed selecteert kan deze maatregel een besparing

stuk voor de grote zak en van 0,50 euro/stuk naar

opleveren.

1 euro/stuk voor de kleine zak.

18

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L

eefmilieu

Bouw kringloopwanden i.s.m. de milieuraad en de compostmeesters Bomen, struiken en hagen bezorgen ons

Takkenwal:

jaarlijks een berg snoeihout. Dat voeren we meestal naar het containerpark of we zetten het op de stoep als tuinafval. Steeds vaker betalen we ook de prijs voor de verwerking ervan. Toch bestaan er manieren om dit snoeihout in eigen tuin te verwerken, een “kringloopwand” bijvoorbeeld. In zo’n wand vergaat het snoeihout langzaam maar zeker en wordt het opnieuw opgenomen in de kringloop van de tuin.

Snipperwanden:

- Snipperwand opgebouwd uit draad

- Snipperwand opgebouwd uit ijzer/

Voor wie op zoek is naar een snelle gemakkelijke

Zaterdag 27 juni ging in de geboorteboomgaard

betonnetten

oplossing om grote hoeveelheden snoeihout te

van Pepingen een workshop

verwerken, is een takkenwal ideaal. Wie een

“kringloopwanden” door. Een aantal

strakke afsluiting verkiest, gevuld met verhakseld

kringloopwanden, nl. twee snipperwanden

snoeihout, bouwt een snipperwand. Tot slot is er

en een takkenwal, werden toen opgezet. Het

het vlechtwerk, voor wie lange soepele takken wil

resultaat van deze wanden is hieronder

omtoveren tot een romantische afsluiting.

afgebeeld en kan steeds bewonderd worden in de boomgaard (Stw. op Elingen) die vrij

Meer informatie en de folder “kringloopwanden”

toegankelijk is.

kan u bekomen via de milieudienst: Mieke Denys, mieke.denys@pepingen.be, 02 383 14 24

In de kijker: Subsidie voor aanplanting en onderhoud van lineaire elementen met streekeigen groen Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privétuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen

een subsidie tot aanplanting en onderhoud van lineaire

bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand

elementen met streekeigen groen.

Het reglement kan u opvragen bij de milieudienst: Mieke

tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en Opgelet: Voor de ‘boomplantactie najaar 2009’ wordt

Denys, mieke.denys@

door de gemeente aan de inwoners van Pepingen een

pepingen.be, 02 383 14 24.

Om de Pepingse bevolking te stimuleren om

rechtstreekse subsidie van 5€ per aangekochte boom

U kan het reglement raad-

streekeigen groen aan te planten en te onderhouden

toegekend, in dit kader kan dus geen subsidie meer

plegen op www.pepingen.be

verleent het college van burgemeester en schepenen

bekomen worden via bovenvermeld reglement!

onder de dienst milieu.

zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L

eefmilieu

Campagne ‘Minder Hinder’ Wat kunt u doen aan lawaai, geur, lichthinder,...?

dialoog over een hindersituatie en een korte

Iedereen heeft het wel al eens meegemaakt: een

specifieke folders om mee te nemen.

feestje bij de buren met heel veel lawaai, de stank

De informatiecampagne ‘Minder hinder’ wordt

van verbrand plastic als iemand afval in de tuin

aangeboden door de provincie Vlaams-Brabant en reist

verbrandt, het storende geluid van een snerpend

rond in de Vlaams-Brabantse gemeenten.

brommertje, ...

De rode draad is: ‘Voorkomen is beter dan genezen’.

informatieve tekst die verwijst naar één of meer

We zijn met z’n allen samen verantwoordelijk voor

Vraagt u zich dan ook af hoe u daar op kunt of moet reageren?

‘Minder hinder’. En als er hinder optreedt, helpt het

Of misschien ben je zelf al door buren aangesproken

oplossing uit de bus komt, eerder dan onmiddellijk de

omdat je (natuurlijk zonder het zelf te beseffen …)

overheid in te schakelen.

echt wel om met elkaar te praten zodat er een

hinder veroorzaakte? De luisterzitjes en de folders staan van maandag Wil je weten wat je eraan kan doen, dan ga je best eens

9 november 2009 t.e.m. donderdag 19 november

kijken en luisteren in de bibliotheek, Trapstraat 4 te

2009 opgesteld in het zaaltje naast de bibliotheek,

Voor meer informatie kunt

Bellingen. Daar staan drie luisterzitjes opgesteld en

Trapstraat 1 A te Bellingen. Iedereen is welkom

u steeds terecht bij de

worden tien verschillende folders aangeboden rond

tijdens de openingsuren van de bib.

milieudienst: Mieke Denys,

hinderproblemen.

mieke.denys@pepingen.be,

Bezoekers kunnen via een koptelefoon één of

02 383 14 24.

meerdere luisterfragmenten van ongeveer anderhalve

Ga zelf maar eens luisteren!

minuut beluisteren. Ze horen een humoristische

Wijziging wet controle stookolietanks kleiner dan 5.000 liter Op 1 maart 2009 wijzigde de

ondergrondse stookolietanks die geen permanent

Vlaamse regering de wetgeving

lekdetectiesysteem hebben ook een dichtheidsproef

inzake de controle van de

ondergaan; dit geldt niet voor de stookolietanks met

stookolietanks. De vlarem ||.

een permanent lekdetectiesysteem.

Het gaat om de particuliere stookolietanks kleiner dan 5.000

Deze controle is wettelijk verplicht en moet gebeuren

liter voor woningen gelegen in

door erkende technici. Bij een schadegeval onder de

Vlaanderen.

verzekering bodemsanering moet de cliënt kunnen aantonen dat hij aan de wettelijke verplichting heeft

Voor de bovengrondse

voldaan. Kan hij dat attest niet voorleggen, dan wordt

stookolietank is er geen

het schadegeval geweigerd. Het is de huurder die moet

periodieke controle meer

instaan voor de controle van de stookolietank. Dit naar

vereist.

analogie met de andere onderhoudsverplichtingen van

De stookolietank moet

de huurder, zoals het laten vegen van de schoorsteen.

onderworpen zijn aan een controle(groene dop en

De eigenaar heeft de verplichting om een stookolietank

conformiteitattest van de controle moet beschikbaar

te laten plaatsen die voldoet aan de wettelijke

zijn).

verplichtingen. Ook als de tank vervangen moet worden, is dit de taak van de eigenaar.

Voor de ondergrondse stookolietank moet er nog slechts om de vijf jaar een beperkte controle worden uitgevoerd en dit voor alle reservoirs (metalen, prefabbeton of polyester). Bij de beperkte controle moeten

20

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L

eefmilieu

Zwerfvuilactie scholen. Wat is zwerfvuil eigenlijk?

Met zwerfvuil bedoelen we klein afval dat we vaak

De gemeente Pepingen organiseerde in samenwerking

In totaal werd 47,5 kg

nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat

met de twee pepingse scholen een opruimactie van

zwerfvuil verzameld.

weggooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken,

zwerfvuil binnen het kader “in de vuilbak”. Op 29 mei

kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets,

2009 ging het derde leerjaar van de Vrije Basisschool

papieren zakjes, kranten, tijdschriften,... noem maar

Hartentroef op pad in het centrum van Pepingen,

Meer informatie

op. OK, meestal gaat het om kleine hoeveelheden.

gevolgd door de derde graad van de Vrije Basisschool

Meer informatie over de

Maar die vele kleintjes zorgen er wel voor dat onze

Spring in ’t Veld die op 23 juni in Bellingen op zoek

campagne “in de vuilbak” vindt

straten vuil ogen.

gingen naar achtergelaten zwerfvuil.

u op www.indevuilbak.be

Problematiek bacterievuur bij de teelt van appelen en peren

Bacterievuur (of perevuur), Ewinia amylovora, verwijst naar het feit dat bloesems, bladeren en twijgen bij aantasting verkleuren, verdorren en verschrompelen. Bacterievuur heeft rampzalige gevolgen: de ziekte valt niet te genezen en treft voornamelijk professionele

bij particulieren. Mogelijke besmettingen met

fruitkwekers. Geïnfecteerde planten(delen) moeten

bacterievuur dienen nauwlettend in gaten worden

immers vernietigd worden, met opbrengstverlies tot

gehouden. Zeker als parken, natuurgebieden of tuinen

gevolg.

dicht tegen fruittelers liggen.

Naast appel en peer heeft bacterievuur nog

Er zijn tal van bestrijdingsmaatregelen opgenomen die

aan de Provinciale Controle

andere waardplanten die een bron van infectie

de verspreiding van bacterievuur moeten voorkomen.

Eenheid van het FAVV Vlaams-

kunnen vormen, deze planten komen frequent

Meer informatie is terug te vinden op de website

Brabant: 016 39 01 11 of

voor in openbare domeinen, natuurgebieden en

www.bacterievuur.be.

notif.VBR@favv.be .

De vaststelling van bacterievuur dient steeds gemeld te worden

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L

eefmilieu

Knotteam zoekt knotbomen Heb je waardevolle knotbomen (wilg, els, eik, es,

Neem deel aan klimaatwijken!!!

populier,…) die dringend moeten onderhouden worden? Maar heb je noch de tijd, het materiaal of de

In september 2008 ging

‘goesting’ om te knotten?

het gemeentebestuur op zoek naar gezinnen die V.U.: V. U.: Danny Jacobs, Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Als Regionaal Landschap zoeken we voor jouw knotbomen een geschikte knotter. Wij geven jouw aanvraag door aan een groep van geoefende knotters, die op zoek zijn naar geschikte locaties. De afspraak is dat de knotter vrij kan beschikken over het dikke

gingen de uitdaging aan. met de steun van

e duurzaam

met

dieet wilden zetten. Twee “wijken” van elk vijf gezinnen

Neem deel aan Klimaatwijken en bespaar 8% energie Inschrijven en meer info bij:

een initiatief van

hun energiefactuur op

stij l

Zij engageerden zich om

in samenwerking met

(brand)hout. Het dunne (snoei)hout wordt op een

www.klimaatwijken.be affiche_klimaatwijken_2009.indd 1

22/06/2009 15:40:07

van 1 november 2009 tot 1

stapel verzameld. Als eigenaar sta je in voor de

april 2009 minstens 8% energie te besparen door een

verdere verwerking van dit kleine hout, bijvoorbeeld

aantal kleine maatregelen thuis. Beiden slaagden in

verhakselen of het maken van een houtril.

hun opzet. De bewoners van de Kamstraat bespaarden 13,45 % energie. De “Concurrenten van de Kamstraat”

Het knotteam werkt vrijwillig en professioneel, en

deden nog beter met 23,34 % minder energieverbruik.

doet gratis deze werkzaamheden. Geef je aanvraag zo

Een derde wijk werd gevormd door het schepencollege.

snel mogelijk door zodat we deze winter nog in actie

Zij gaven hiermee het goede voorbeeld en bespaarden

kunnen schieten! Neem gerust contact op met het

17,88% energie.

Regionaal Landschap via email of telefoon, of gebruik

Ook dit jaar zijn we op zoek naar gezinnen die de

het aanvraagformulier op onze website.

uitdaging willen aangaan. Vorm met buren of vrienden

Regionaal Landschap Zenne,

vanuit Groot-Pepingen een wijk van minimum vijf

Zuun & Zoniën vzw,

gezinnen en ga de uitdaging aan! Voor meer info of in

T 02 452 60 45, info@rlzzz.be,

te schrijven kan je contact opnemen met Ann Cochez

www.rlzzz.be.

(ann.cochez@pepingen.be of 02 383 14 25).

V T rije

ijd

Sport: Internationale Taijistage van meester Eric Caulier (stichter van de CAP) Datum : 22 november van 10 uur tot 17 uur Plaats: De Nieuwe Kring, Kareelstraat 1674 Bellingen.van 10 tot 17 uur. (met mogelijkheid tot middagmaal) Voor wie : open voor alle publiek d.w.z. dat ook mensen die nog nooit taiji hebben geoefend welkom zijn. De Vrije Tai-Ji Beweging onder leiding van Michelle Bekaert fungeert als gastclub. Inschrijven is noodzakelijk Michelle Bekaert 02 356 10 27 michellebekaert@hotmail.com www.taijiquan.be - info@taijiquan.be

22

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

Kampioenenviering

Eugene Allonsius aan het woord Op vrijdag 11 september ging in Pepingen de jaarlijkse

Jan Van Der Steen, Frans Speliers, Felix Crokaert,

kampioenenviering en de uitreiking van de Sportprijs

Marc Van Bellinghen, Emile De Nayer en Ernest

Pepingen door.

Nechelput.

De 100 genodigden konden op deze avond kennis maken

Bij de individuele atleten ging een aandenken naar Joris

met het leven van Eugène Allonsius. Deze atleet nam

Massaer (East Belgian Marathon Challenge, Ardennes

2 x deel aan de Olympische Spelen, werd 16 x Belgisch

Trophy - Raid des Hautes Fagnes), David Segers

Kampioen en ontving de Gouden Spike.

(motorcross), Sarah Pierreux (provinciaal- en Belgisch

Ook de Tai-Ji vereniging kon zich op deze avond in de

kampioene judo), Sam Spitaels (Motorcross 1ste

sportlights zetten met hun verschillende demonstraties.

Belgisch Kampioenschap VMCF categorie nieuwelingen

Maar de hoofdrolspelers van deze viering waren

250A). Ruben Geerts, laureaat in de ranking van de

natuurlijk de sportkampioenen van het afgelopen

VVBBC-cup (badminton), de miniemen van

seizoen. Bij de duivensport gingen er prijzen naar

FC Pepingen.

Borremans - Schooneyt, Louis Panis, André Decrick,

Ook de Start 2 Runners van dit jaar, kregen een

Frans Claes, Tim Roobaert, Luc Luyckx , Vanbellinghen

sporthanddoek van de gemeente als aandenken voor

- Quinot, Jurgen Van Snick, Christophe Van Wichelen,

hun prestaties.

Sportprijs Pepingen Motorcrosser David Segers keeg in Pepingen de jaarlijkse sportprijs uit handen van de schepen van sport. De Sportprijs Pepingen is de grootste onderscheiding voor een sportclub of atleet. . Het gemeentebestuur kent deze prijs jaarlijks toe aan initiatieven, prestaties, verdiensten van uitzonderlijke aard of speciale inspanningen met betrekking tot het

Schepen van sport,

beoefenen en het bevorderen van sport in de gemeente.

Peter Van Cutsem en

David werd Belgisch Kampioen elite MX1 VMCF 2008,

sportfunctionaris Franciska

kampioen Vlaams Brabant en Amerikaans Kampioen

Dekens overhandigden de

minimotosx Las Vegas 12 inch. Proficiat, David!

sportprijs aan David Segers.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

Veldloop In het kader van de Vlaamse Veldloopweek organiseerde de sportdienst in samenwerking met de scholen Hartentroef Pepingen en Spring in’t veld Bellingen een scholenveldloop op de terreinen van FC Pepingen. Op donderdag 24 september trokken de leerlingen (en de leerkrachten) uit het lager onderwijs hun loopschoenen aan. Meisjes en jongens konden ieder in hun leeftijdscategorie het beste van zichzelf geven om als eerste over de meet te komen. De 3 eersten van de verschillende reeksen ontvingen een medaille uit de handen van Peter Van Cutsem, schepen van sport. Een dikke proficiat aan allen!!

Gemeente Pepingen

8steM.T.B wedstrijd W.B.V. Regionaal Zondag 7 maart 2010 in samenwerking met Jong maar Moedig Oetingen vzw • 10 uur 30: Recreatieve MTB wedstrijd + inwoners van Pepingen en omstreken + speciale prijs eerste inwoner Groot-Pepingen, man – vrouw De gemeente voorziet voor iedere Pepingenaar een aandenken! • 13 uur 30: Fun klasse A & B • 14 uur 30: Elite & Beloften, dames Masters 1 & 2 – nieuwelingen Juniors – dames-jeugd Info: Leen Massaer, Boekhoutstraat 25, 1670 Pepingen Tel.: 02 361 52 09 of 0478 45 09 70 • e-mail: leenmassaer@hotmail.com IEDEREEN WELKOM - Supporters allen op post!!!!

24

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

Kalender sportverenigingen Thuiswedstrijden Volleybal Bellingen Dames 1ste provinciale Thuiswedstrijden starten telkens om 19.30 uur en worden gespeeld in de kleine sportzaal van Don Bosco in Halle. Zat

09/01/2010

SC Bellingen

Vollek VBC Erps-Kwerps

Zat

30/01/2010

SC Bellingen

Volley Opwijk

Zat

27/02/2010

SC Bellingen

Gavo Ganshoren

Zat

13/03/2010

SC Bellingen

VC Zavath Zaventem

Zat

27/03/2010

SC Bellingen

Zuun VC

Zat

17/04/2010

SC Bellingen

Grivok Grimbergen

Thuiswedstrijden eerste ploeg Beert City De thuiswedstrijden van Beert City starten telkens om 15u in Beert. Zo

17/01/2009

Beert City I

Number One

Zo

21/02/2009

Beert City I

Buizingen

Zo

28/02/2009

¼ finale beker

Zo

7/03/2009

Beert City I

Storm 05

Zo

21/03/2009

Beert City I

Asbeek

Ma

4/04/2009

½ finale beker

Zo

18/04/2009

Beert City I

Blue Note

Zo

25/04/2009

Beert City I

Flora

Zo

2/05/2009

Finale beker

Thuiswedstrijden FC Pepingen 2de provinciale Thuiswedstrijden op zaterdagavond om 19u30. 9/01/2010

Za

F.C. Pepingen A

S.K. Gooik

16/01/2010

Za

F.C. Pepingen A

Bon Air Sp.

30/01/2010

Za

F.C. Pepingen A

F.C. Kosova Schaerbeek A

13/02/2010

Za

F.C. Pepingen A

Sp. Eizeringen A

6/03/2010

Za

F.C. Pepingen A

K.V. Zuun A

27/03/2010

Za

F.C. Pepingen A

K.F.C. Lennik

17/04/2010

Za

F.C. Pepingen A

F.C. Galmaarden

2/05/2010 • 15u

Zo

F.C. Pepingen A

F.C. Schepdaal

Voor de verenigingen: nieuw in de uitleendienst: zegepodium. Meer info: Vrijetijdsdienst: 02 383 14 39

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

Bibliotheek:

artiest geboekt van november 2009 tot mei 2010 in de bibliotheken van Pajottenland-Zennevallei

7 artiesten bespreken 7 boeken die hun leven kleurden Artiesten op doortocht langsheen de cultuur- en gemeenschapscentra houden even halt in de bibliotheken voor ‘een goed gesprek’. Gastheer en interviewer Urbaan De Becker (voormalig VRT-journalist) bespreekt er met hen de zeven boeken die hun leven hebben gekleurd. Van november tot mei nodigt hij iedere maand één artiest uit. Binnenkort in de leeszaal van de bib, daarna op een podium bij jou in de buurt… en te pepingen ... komt Raf Walschaerts (de helft van het cabaretduo Kommil Foo) op zaterdag 21 november om 15.00 uur naar de bibliotheek, Trapstraat 4, 1674 Pepingen, 02 360 33 60, pepingen@bibliotheek.be Het volledige programma: artiest

datum

uur

locatie

Jan Hautekiet

16/12/09

20.30 uur

bib Roosdaal

Karl Van Nieuwkerke

27/01/10

20.30 uur

bib Lennik

Jan De Smet Muzikale kopman van De Nieuwe Snaar

17/02/10

20.30 uur

bib Liedekerke

Filip Jordens Volbloed acteur en chansonnier pur sang laat als rasacteur Jacques Brel herrijzen

17/03/10

20.30 uur

bib Galmaarden

Sigiswald Kuijken Violist, dirigent en vooral erg gerenommeerd

08/04/10

20.30 uur

bib Herne

Eva De Roovere intussen vastbenoemd als Radio1-hitmachine

06/05/10

20.30 uur

bib Gooik

Radiomonument en veelgevraagd toetsenist

vrt-sportjournalist met podiumallures

Brusselstraat 15 1760 Roosdaal 054 31 78 02 roosdaal@bibliotheek.be Schapenstraat 42 1750 Lennik 02 532 51 59 lennik@bibliotheek.be Warandestraat 22 1770 Liedekerke 053 64 55 81 bibliotheek@liedekerke.be Kammeersweg 2 1570 Galmaarden 054 51 61 63 galmaarden@bibliotheek Centrum 17a 1540 Herne 02 397 11 70 herne@bibliotheek.be Koekoekstraat 6 1755 Gooik 02 532 42 23 bibliotheek.gooik@gmail.com

Toegang: 5 euro (30 euro voor de hele reeks) tip: betaal met koe-pongs Reservatie wordt sterk aanbevolen en kan telefonisch of per mail in de bibliotheek Een samenwerking tussen de bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra uit de regio Pajottenland-Zennevallei, met steun van de provincie Vlaams Brabant

26

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

Erfgoed in de kijker De Meidagen 1940: een dorp op drift Er hangt elektriciteit in de lucht. Net zoals in onze buurlanden werd ons leger

Spanningen en onrust nemen schrikwekkend toe.

voordien meermaals in opperste staat van

Onze overheid - in begrijpelijke paniekstemming -

paraatheid gebracht. Liefst vijftienmaal was de

vaardigt de ene maatregel na de andere uit. Zo wordt

alarmtoestand reeds uitgeroepen, gezien de niet

bevestigd dat voortaan alarm zal worden gegeven via

aflatende dreiging vanuit nazi-Duitsland.

sirenes, door middel van een gemoduleerd signaal

In september 1938 konden zij bogen op de

gedurende twee minuten. Het alarmeinde door middel

“Anschluss” met Oostenrijk en één jaar later liepen

van een aanhoudend signaal, ook gedurende twee

zij het arme Polen onder de voet.

minuten.

Bovendien werd - door het uitblijven van de

Voor de zoveelste maal werd de bevolking met

onvermijdelijke invasie - het moreel van de

beklemmende nadruk verwittigd, bijzondere aandacht

600.000 gemobiliseerde Belgische soldaten sterk

te schenken aan verraders, spionnen, saboteurs en

onder druk gezet. Een soort verveling begon zich

parachutisten. Evenmin mocht men praatjes houden

op te dringen. Op vele plaatsen zelfs ongepast

over militaire aangelegenheden (sic) !!

kroegbezoek, met alle gevolgen van dien...

De openbare besturen hadden bevel gekregen de

En, als je bedenkt dat in oorlogstijd in België de

alarmverlichting te doen toepassen van vrijdagavond

dienstplicht vanaf 16 jaar geldt, dan werden dus

af. Ook de bevolking werd ertoe aangezet elke

alle mannen vanaf 16 tot 35 jaar opgeroepen !

doorstraling van licht naar buiten uit in de woning te

Om hun dode tijd toch enigszins op te vullen

vermijden. Gevolg? Alle blaffeturen ‘s avonds potdicht.

bedacht de legerleiding allerlei ideeën. Zo

Onze leiders konden niet alleen verbieden, maar

werd bv. op 9/4 oud metaal door de soldaten

verstrekten ook gratis goede raad. Zo werd de mensen

ingezameld en werd meteen beroep gedaan op de

aanbevolen geen nieuwsgierigheid aan de dag te

vrijgevigheid van alle burgers. De schooljeugd werd

leggen bij luchtaanvallen en afweergeschut. Liefst

ingeschakeld om oud papier op te halen, terwijl

binnen blijven. Nog beter: een abri opzoeken ! Er werd

de bevolking opgedragen werd een minimum

aangeraden alle gemakkelijk brandbare stoffen van de

aan papier te verbruiken. Keukenafval werd

zolders te verwijderen en het vroeger reeds bedeelde

opgehaald om verwerkt te worden tot veevoer.

zand op de plankenvloer uit te strooien, teneinde te

Gezien de afwezigheid of gebrek aan dienstdoende

beletten dat brandbommen vuur zouden zetten aan

ambtenaren swingt de fiscale fraude de pan uit,

die plankenvloer(en).

terwijl tezelfdertijd Minister Gutt met alle mogelijke

En... waarin ze zeker volkomen gelijk hadden:

middelen probeert de “onafhankelijkheidslening”

afblijven van neergevallen niet-ontplofte granaten,

aan de bevolking te slijten die moest dienen om de

obussen en bommen. Uiteraard evenzeer bedoeld

mobilisatie-uitgaven te helpen financieren.

voor de jeugd, want die voorwerpen waren precies voor de stoutmoedige haantjes onder ons, een

Vanaf 26/4 wordt het onhoudbaar. Ons land

kolfje naar hun hand. Alle geplande sportactiviteiten

maakt kennis met de gesel der rantsoenering.

werden onmiddellijk opgeschort, de Belgische

‘s Maandags daarop start de eerste vleesloze

voetbalcompetitie inbegrepen. Bij M.B. werden de

maandag, terwijl sinds begin april de eerste

Brusselse en de Antwerpse Beurs tot een nader te

rantsoeneringzegels werden uitgedeeld. De

bepalen datum gesloten.

inkwartiering? Niet alleen kampen en kazernes, maar zelfs jeugdherbergen werden opgeëist voor

Jacta alea est. (de teerling is geworpen)

het logement van de troepen. En aangezien de

Het zal in de annalen van Hallekermis voor eeuwig

winter 1939-40 er één was met een uitzonderlijk

gegrift blijven. ‘s Vrijdags voor Sinksen vielen Duitse

streng kaliber qua kou en vorst hadden de

troepen immers ons land binnen. Zonder enige

problemen zich nog eens extra vermenigvuldigd.

voorafgaande verwittiging. Voor de tweede maal

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

in 26 jaar moesten wij hun aanwezigheid willens

In feite was het voor ons (jonge knapen) een extra

nillens dulden. Nooit werden er voetstappen gezet

gebeuren. Enerzijds in verwarring en angstig.

vanuit Duitse diplomatieke zijde te Brussel voor

Anderzijds ongebreideld kurieus naar wat nog volgen

het inzetten van de vijandelijkheden. Pas rond half

zou.

negen verscheen de Duitse gezant met de cynische

Ik herinner me heel goed dat, vanop de

verklaring dat: “Duitsland ons (België dus) wou

Hondzochtstraat gezien, men die vrijdagmorgen

beschermen tegen een geallieerde inval”. Opnieuw

in de blauwe, wazige lucht van een zich heerlijk

een meesterlijke leugen, ontsproten uit het verwaande

aankondigende lentedag de kleine witte wolkjes

brein van Dolf.

kon ontwaren die snel zwart kleurden tengevolge

Om 3 uur 40 (10 mei) ‘s morgens landden 11

van detonaties uitgaande van luchtafweergeschut.

zweefvliegtuigen op het dak van het sterkste legerfort

Bovendien was inmiddels het vormingsstation te Halle

gesitueerd in Eben-Eemaal. En daar werden snel

(wijk Nederhem) gebombardeerd door Duitse Stuka’s.

korte metten mee gemaakt, want ‘s anderendaags

En wanneer bij vliegalarm de sirenes begonnen te

om 11 uur 30 gaf de Belgische commandant zich over.

loeien was het geblaf van de Flak (afweergeschut) niet

Slechts zes Duitsers waren gesneuveld. Uur na uur

ver af.

werd het rampzaliger. Rond 4 uur 30 werden reeds onze vliegvelden gebombardeerd en landden Duitse

Wij keken ernaar vanop de stoep voor onze voorgevel

valschermspringers op strategische plaatsen. Het

en wel in de richting van Brussel, precies boven

nabije Nivelles deelde ook in de brokken.

het dak van het “Schaliënhof” te Beert, dicht bij de

Inmiddels waren de uitzendingen van het N.I.R

spoorlijn gelegen.

uitzonderlijk aangevangen van 5 uur af. Onnodig te

En zeggen dat in de namiddag van 9 mei voor het

vertellen dat in ons dorp - waar een radiotoestel

Belgisch Leger opnieuw het normaal verlofregime was

voorradig was - bewoners en buren samentroepten

ingevoerd. Kort na middernacht plots algemeen alarm

om de krakende nieuwsberichten te beluisteren. Was

en werden soldaten naar de gevechtsposten gestuurd.

ook bij ons thuis het geval.

Maar... voor de zoveelste maal: loos alarm. Nu bekeken kan je toch vragen stellen nopens de alertheid van de toenmalige Belgische inlichtingdiensten en staatsveiligheid! Vanzelfsprekend was ondertussen de Algemene Mobilisatie afgekondigd en moesten alle getrouwde mannen (die nog niet opgeroepen waren) zich op eigen kracht en voorzien van een deken en mondvoorraad, binnen de twee e.v. dagen naar Roeselare begeven. De gemeentelijke autoriteiten werden met de administratieve regeling ervan belast. Inmiddels was het dus menens geworden. Iedereen wakker geschud. Letterlijk en figuurlijk. Temeer dat ook Nederland en Luxemburg gelijktijdig waren aangevallen. Op basis van voorafgaande afspraken snelden Franse troepen ons reeds in de loop van de voormiddag ter hulp en vanaf 13 uur de voorposten van het Engels expeditieleger. De regering verklaart Brussel open stad (d.w.z. dat er zich geen enkele troepenmacht in bevindt of dat er geen enkele zal doorheen trekken.) Op de Place Madou en in de Chaussée de Vleurgat vallen de

De bombarderende Me 110 (Duits hakenkruis)

28

eerste burgerslachtoffers. Het bilan van de eerste

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

luchtaanval op Brussel komt op 41 doden en

dan 80 % van de Pachamuurschilderingen

Wat ging er met ons huis gebeuren ? Wat met

82 gekwetsten. Op 18/5 zal er om 22.30 uur

lukraak met de verfborstels onder handen

ons schaap ? Wat met mijn konijnen ? Vader

de hakenkruisvlag geheven worden op de

genomen. Naar schatting liep de firma Pacha

stelde mij enigszins gerust door te beweren

voorgevel van het stadhuis. Idem op het dak

door deze ultradomme maatregel voor meer

“...dat er ongenadig zou worden opgetreden

van het kasteel te Laken. Dolf ter ere !!

dan 1.275.000 BEF schade op. Pas in de loop

tegen plunderaars van verlaten huizen, t.t.z.

van 1974 heeft de firma dan toch een bepaalde

op basis van hert strafrecht bij openbare

Een zeer gewaardeerde verrassing kwam ons

schadevergoeding gekregen van de Belgische

ramp” Het tarief hiervoor ? Gewoon tegen

- schoolgaande jeugd - uit de lucht gevallen.

Staat.

de muur ! Ik geloofde hem, want mijn vader WIST ALLES! Even een blik werpen op de

Aan de schoolpoort te Bellingen werd ons immers (diezelfde vrijdagmorgen) meegedeeld

Inmiddels werd de Staat van Beleg uitgeroepen

portretten in sepiakleur van mijn grootouders,

dat ALLE scholen voorlopig gesloten werden

met als gevolg dat alle politiegezag werd

opgehangen in ovale kaders aan een muur in

met het inzicht alle lokalen vrij te houden voor

overgedragen aan de militaire overheid. Ons

onze voorplaats. En zij schenen instemmend ja

een eventuele bezetting ervan.

leger verweert zich dapper. Op zaterdag

te knikken. Dus...

11/5 werd bevestigd dat reeds 8 Duitse Steeds op hun hoede zijnde beveelt de

vliegtuigen door Belgische piloten en/of het

Wat gingen mijn ouders uiteindelijk doen ? Ook

Belgische overheid de dag zelf van de invasie

afweergeschut werden neergehaald boven ons

richting Frankrijk, gezien duizenden Belgische

de aanhouding van een reeks personen,

land. Vanaf 13/5 wordt het vleesrantsoen te

vluchtelingen dit land bleven binnenkomen?

geboekstaafd op een bijzondere lijst. 51

velde (450 gr) op maan- en donderdag van elke

Allemaal goed en wel, maar wij beschikten

namen fungeren erop, waaronder Staf De

week (dag van de uitdeling) vervangen door

over geen Frans geld. Hoe ons dan in leven

Clercq. Pittig detail: op het moment van zijn

300 gr vlees en 100 gr harde kaas.

houden ? Gelukkig heeft de “Banque de France” op 16/5 officieel bevestigd dat zij de

aanhouding was hij drager van een revolver. De dag nadien was hij reeds vrijgelaten.

Het Rode Kruis doet appel op geldelijke hulp

Belgische bankbiljetten uitwisselt tegen de

Ook alle Duitsers die in ons land verbleven

door de Belgische bevolking. Radiotoestellen

koers van 144 FF voor 100 BEF. Het Belgisch

werden aangehouden. Hetzelfde lot wacht

op auto’s, plezier- en sportboten moeten

zilvergeld tegen 1,40 FF voor 1 BEF. God alleen

Léon Degrelle (leider der Rexisten), Paul

onmiddellijk worden uiteengenomen en

weet hoeveel medeburgers ondertussen niet

Colin (hoofdredacteur van “Cassandre”), Ward

verwijderd (antennes inclusief). In de provincie

geringeloord zijn geweest door sjacheraars

Hermans (Kamerlid Mechelen) en senator

Brabant mogen drankgelegenheden voortaan

en profiteurs, ook aanwezig onder onze

Heyndels (communist uitblijven Vilvoorde).

slechts open blijven van 11.30 uur tot 14 uur en

zuiderburen; het dramatisch gebeuren ten

Op 12/5 zullen bovendien nog 5 andere

van 17 tot 21 uur, terwijl in Brussel eerst ALLE

spijt.

communistische kamerleden hun rangen

herbergen verplicht moeten sluiten. Wordt vervolgd !

komen vervoegen. Uur na uur tikte de klok de tijd weg... Het

V. Decorte

Het kan lachwekkend klinken, maar onze

geweeklaag van de sirenes hernam sneller

legerleiding was zodanig in paniek dat

en sneller. De losbrandingen van het

wegwijzers in bepaalde streken werden

afweergeschut nam eveneens in hevigheid toe.

verwijderd en dat bv. toeristenpaden

Onheilspellend geronk van vliegtuigmotoren

koudweg werden gebarricadeerd. Deze

kwam steeds dichterbij. Escadrilles

panische angst zou echter pas het toppunt

jachtvliegtuigen met het hakenkruis

bereiken toen op 13/5 bevel werd gegeven

geschilderd op de rechtopstaande staart en

de reclameborden van Pacha-Cichorei te

een zwart kruis op witte achtergrond op de

vernietigen. Hardnekkige geruchten deden

flanken. Kon het duidelijker ?

immers de ronde, als zouden er op de

Dit alles tezamen deed ons uiteindelijk toch

keerzijde van hun overbekende reclameplaten

opschrikken, zeker toen wij onze ouders en

instructies terug te vinden zijn ten behoeve

de andere bewoners van de straat zagen

van spionnen. Allerlei aantekeningen met een

samentroepen en het woord “...vlucht...” als

Volgende editie:

hoge nuttigheidsgraad ten behoeve van het

het grote onbekende steeds nadrukkelijker

Mei 1940: de grote uittocht

Duitse leger. Vooral aangaande spoorlijnen

werd herhaald. Zelfs wij konden merken dat in

(Honderdduizenden, miljoenen Belgen

! Niet minder dan dertigduizend van deze

het gemoed van elkeen bange voorgevoelens

sloegen overhaast op de vlucht. Ook

reclameplaten werden verwijderd en meer

aan het broeden waren.

mensen uit onze gemeente !)

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

ijd

Jeugd Meer dan kwart miljoen azalea’s verkocht Tijdens het weekend van 18 tot 20

Ook onze gemeente heeft bijgedragen tot dit grote

september 2009 waren weer duizenden

succes. Onze jeugdverenigingen verkochten samen

vrijwilligers op de afspraak voor

260 azalea’s, goed voor een bijdrage van € 1.560.

het jaarlijkse plantjesweekend van Kom op tegen Kanker. Ondanks de

Kom op voorzitter Frank Deboosere bedankt de kopers

prijsverhoging van 5 naar 6 euro werden

en vraagt om de plantjes goed te verzorgen. Het

er in Vlaanderen maar liefst 250.000

plantjesweekend is één van de sterkhouders van Kom

plantjes verkocht. Een financieel

op tegen Kanker.

record! Nooit eerder bracht het plantjesweekend zoveel geld op.

Het volgende plantjesweekend vindt plaats op 17, 18

Deze opbrengst wordt besteed door

en 19 september 2010.

de Vlaamse Liga tegen Kanker aan preventie, psychosociale zorg, palliatieve zorg en wetenschappelijk onderzoek. Door deze campagne gaat er bovendien veel aandacht naar het klinisch onderzoek naar kinderkanker.

De eerste fuifcoachen in Pepingen

Het nieuwe feest- en fuifreglement bepaalt dat elke

De opleiding werd gegeven in het provinciaal

organisator van een evenement tussen 22.00 uur

vormingscentrum (PIVO) te Asse.

en 6.00 uur een opgeleide fuifcoach nodig heeft, die

Op 4 september werden de attesten aan de allereerste

een band heeft met de organisatie. Daarnaast zijn er

Pepingse fuifcoachen overhandigd in het gemeentehuis.

ook 4 fuifstewards nodig, die tevens een link met de

Proficiat aan Kris Timmermans, Wim Timmermans,

organisatie dienen te hebben. De fuifcoach fungeert dan

Steven Tielemans, Jeroen Cuvelier, Bram De Geest,

als coördinator van de fuifstewards.

Sofie Cornelis, Ineke De Nayer, Inneke Hemmeryckx, Willem De Schauwers, Anja Wauters, Franciska Dekens,

30

Op 4 - 11 april en 16 - 23 mei 2009 behaalden een

Leen Decrick, Thomas Rasschaert, Bram Dejonghe en

aantal Pepingenaren hun attest van fuifcoach.

Jelle Slachmuylders.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


V T rije

Cultuur

ijd

ARTSELINGEN 2009 , tekens van leven: nabeschouwingen bij het Evenement Duizenden bezoekers maakten kennis met de kunstactiviteiten op en omheen het Kunstencentrum Mansveld te Elingen tijdens de maanden juli en augustus. Er waren niet alleen de individuele bezoekers maar ook tal van wandelgroepen die kwamen opdagen. Zij kwamen zowaar opdagen van uit alle uithoeken van België.

Tal van initiatieven hebben het geheel van het project

En wat belangrijk is…lieten niet na spontaan ons hun

nog bijgekleurd. Zo was er langs de poëzieroute

lof toe te zwaaien voor de prachtige namiddag die ze

een huifkartocht georganiseerd voor senioren,

er konden meemaken.

een wandeling samen met leden van Natuurpunt met aandacht voor vlinders en de opgestelde

Het kunstenprogramma omvatte een

poëziepanelen met gedichten, allerlei begeleide

wandelparcours midden de natuur langs een

bezoeken waarbij we ook een stukje over de

poëzieroute “Van hete dorp naar het kasteel” en

geschiedenis van het Kasteel van Gaasbeek konden

een kunsttentoonstelling “Gisteren in Bozar…nu in

toelichten. Speciale aandacht voor opvang en

Mansveld”.

begeleiding hebben we besteed aan een begeleide groep mentaal gehandicapte personen komende uit

Een groep van een dertigtal sympathisanten en

West Vlaanderen (Beernem) die ons op een weekdag

vrijwilligers zorgde voor de opvang en ondersteunde

kwamen bezoeken. Kortom, er gebeurde heel wat

heel het gebeuren tijdens 9 zondagen. De meeste

tijdens de 2 maand durende ArtsElingen 2009.

wandelgroepen hebben we begeleid tijdens de weekdagen op de wandelroute. We lazen voor hen

Ook de plaatselijke horeca en omliggende

gedichten voor en zorgden soms voor bijkomende

gemeenten Sint Pieters Leeuw en Lennik verschaften

uitleg.

ons hun samenwerking door bv. ons evenement op hun website aan te kondigen, enz.

Naast de expositie en de wandelroute stonden er ook diverse andere activiteiten op het programma,

Tot slot, wie de kans niet had om het Kunsten-

zoals een poëzieavond die voor een volle zaal verliep,

centrum Mansveld dit jaar te bezoeken kan op

en de HAIKU namiddaglezingen door dichters van

website www.mansveld.be nog sfeerbeelden

Haiku-kern Brabant.

terugvinden van het gebeuren. Onze drukbezochte website brengt op cultureel gebied regelmatig

Het hele project, waaraan een jaar lang werd

allerlei nieuws over allerlei evenementen, nieuwe

gewerkt, werd gedragen door de medewerking en

publicaties en/of gedichten. Meer info en sfeerbeelden:

deelname van belangrijke nationale kunstenaars en dichters, tal van instellingen en sponsors.

Gemeentelijk infoblad • november 2009

Joz. Dedecker

zie www.mansveld.be


V T rije

ijd

Kennismaken met het classicisme en de romantiek Wanneer? Zes woensdagavonden van 20.00 – 22.00 uur 27/01/2010 Droom je wel eens weg bij een schilderij of

3/02/2010

klassieke muziekstuk en wil je er meer over

10/02/2010

weten? Lesgeefster Hilde Pien maakt je in zes

3/03/2010

boeiende avonden wegwijs in het classicisme

10/03/2010

en de vroegromantiek. Je maakt kennis met de

17/03/2010

grote kunstenaars van die tijd en je ontdekt met luisterfragmenten en beeldmateriaal hoe je hun

Waar?

werk beter kunt begrijpen. Je vergroot je kennis

OCMW Pepingen, Kerkstraat 2, 1670 Pepingen

over deze periode en je kijk- en luisterervaring Meer info bij:

wordt nog intenser. Voor deze cursus is geen

Organisator: Arch’educ – Vormingplus Halle-

Arch’educ - Vormingplus

voorkennis nodig.

Vilvoorde, 02 454 54 01, www.archeduc.be

Halle - Vilvoorde,

De cursus is een organisatie van Arch’educ –

i.s.m. cultuurraad Pepingen en Kunst in Pepingen

02 454 54 01,

Vormingplus Halle-Vilvoorde in samenwerking

bestaande uit Kunst in het dorp (Bellingaheim vzw),

www.archeduc.be of de

met de cultuurraad Pepingen, Kunst in Pepingen

Pep-In-Gen en Klassieke Concerten

cultuurdienst, Marleen

samengesteld uit: Kunst in het dorp (Bellingaheim

De Wulf, 02 383 14 39

vzw), Pep-In-Gen en Klassieke Concerten.

Begeleiding: Hilde Pien, kunsthistorica met specialisatie musicologie

K

inderopvang

Kinderschuurnieuws Een kleine terugblik op de zonnige zomervakantie van 2009! Ook voorbije zomervakantie organiseerde de gemeente Pepingen een ruim aanbod aan kinderopvang in zowel De Kinderschuur als op de gemeentelijke speelpleinwerking. Dit jaar ging het gemeentelijk speelplein voor de eerste keer door in een bijgebouw van De Kinderschuur. De lokalen van de Kinderschuur werden voorbehouden voor de kleuters en het lokaal van jeugdclub De Jungle (gelegen naast het gebouw van de Kinderschuur met ingang via

32

het binnenplein van de Kinderschuur) werd de

locatie opgevangen.

opvangplaats voor de kinderen van de lagere

De begeleiding van de speelpleinwerking werd

school.

verzekerd door monitoren met een pedagogische

Op deze manier verhoogden we onze

opleiding.

inschrijvingslimiet van 30 kinderen naar 60

Het programma en de organisatie van deze

kinderen en werden alle kinderen op dezelfde

zomeropvang werd georganiseerd door

Gemeentelijk infoblad • november 2009


K

inderopvang

SINTERKLAASFEEST Joepie, het is bijna zover! De Sint komt speciaal voor “De Kinderschuur” een bezoekje brengen.

De Kinderschuur: alle activiteiten en uitstappen

drukte van jewelste. Ja hoor, de 3de week van de

waren dezelfde en werden aangepast aan de

vakantie stond het thema “De markt” centraal.

leeftijdsgroep van de kinderen.

Alle marktkraampjes kwamen aan bod: groenten,

Wanneer: woensdag 02/12/09

fruit, bloemen, vis, vlees,… Natuurlijk brachten de

Waar: in De Kinderschuur

oudste kinderen ook een bezoekje aan de markt.

en de turnzaal van school

Alle thema’s van de voorbije zomervakantie op een

Harten Troef te Pepingen

rijtje:

“De Kinderschuur under construction” van 10 tot 14 augustus

(Boekhoutstraat 1, te

We trokken onze werkschoenen, veiligheidshelm

Wat: activiteiten voor

Tijdens de 1ste week van

en handschoenen aan, want De Kinderschuur

groot en klein rond het

de vakantie draaide alles

veranderde in een heuse werf. We hoorden geklop,

Sinterklaasgebeuren en

rond monster(tje)s. We

getimmer, gezaag,… met op de achtergrond

natuurlijk ook het bezoek van

vertrokken met onze fantasie

het gebulder van een betonmolen. De kinderen

Sinterklaas en Zwarte Piet.

uit het voorleesverhaal “ Het

bouwden torens, maakten een ontwerp van een

Kostprijs: prijs van de opvang

Monsterspreukenboek” van

mini huis, leerden plannen zoals een architect, ….

aan de goedgekeurde tarieven

Stanislav Marijanovic. We maakten

En voor de kleuters was Bob De Bouwer ook van

kennis met de tweeling Kriebel

de partij.

“Monsterspreukenboek” van 29 juni tot 3 juli

Vooraf inschrijven in “De Kinderschuur”

en Krabbel, zelf twee grappige monstertjes, die liepen. We ontdekten samen met de tweeling

“Daar zit muziek in…” van 17 tot 21 augustus

de meest vreemde monsters: een gevleugelde

Tijdens deze week spitsten we de oren, want

paddendinges, een donzige spinnenkip, een

alles draaide rond muziek. “The Nights of

krokozebra, een neuswieler,…

the Proms” moesten wijken voor “The Days

heel wat fantasierijke wezentjes tegen het lijf

Pepingen)

of the Kinderschuur” (tickets waren reeds

“De cartoonschuur” van 6 tot 10 juli

lang uitverkocht). Er ontstond een grappig

We namen tekenpotlood en papier, want we doken

orkestje met zelfgezochte en zelfgemaakte

mee tussen de schetsen van de cartoonwereld. We

muziekinstrumenten. Zingen, dansen, … kortom

staken Homer Simpson in een nieuw kleedje, we

de muzieknoten vlogen je om de oren!

lieten Dora gekke bekken trekken, we regelden een ontmoeting tussen de Pokémon figuurtjes en the Looney tunes, …. De oudste kinderen maakten

“Alle kleuren van de regenboog” van 24 tot 31 augustus

een ontwerp van een eigen

De laatste vakantieweek werd De Kinderschuur

cartoonfiguurtje en leerden hoe je

één groot

getekende figuurtjes echt kan laten

kleurenparadijs. Elke

bewegen.

dag kwam er een nieuwe kleur aan

“De markt” van 13 tot 17 juli

bod: maandag: rood, dinsdag: geel,… met

De Kinderschuur

5 kilo wortelen kopen, 4 kilo

op de allerlaatste

Annelies Pasteleurs

betalen. “Het zen de leste é

dag een kleurrijke

02 356 96 92

madam!” Het was een gezellige

regenboog.

kinderschuur@pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • november 2009


K

inderopvang

Om jonge gezinnen nog beter te helpen zoeken wij nog

een paar enthousiaste onthaalouders te PEPINGEN Als jij en je gezin een warm hart hebben voor

dienst speelt beschikbare opvangplaatsen

kinderen, als jij je goed voelt in je vel, als je graag

aan zoekende ouders door, wij bemiddelen bij

thuis bent en je met veel plezier en inzet je huis

problemen en wij zorgen voor administratieve en

en tuin open zou willen stellen voor andermans

financiële aangelegenheden…

kindjes, als je tegen een stootje kan en veel geduld hebt…als je voldoende vlot met mensen overweg

Het sociaal statuut van de onthaalouder biedt:

Interesse? Landelijke

kunt en als je het financieel ziet zitten..Heb jij er al

• Belastingvrije kostenvergoeding per kind

Kinderopvang, Grotestraat 5

eens aan gedacht?

• Vaste startvergoeding voor de installatiekosten

bus 1, 1570 Herne (vraag naar Anne Schevenels)

• Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid Wacht niet langer! Steek in alle vrijheid je licht

• Ziekte- en invaliditeitsverzekering

op bij onze dienst en ontdek dat wij je kunnen

• Verzekering tegen arbeidsongevallen en

Tel/Fax: 02 396 32 90,

ondersteunen in je keuze. Ervaar net zoals de

ma-di-do-vr van 8u30

andere opvanggezinnen hoe de dienst je werk

• Kinderbijslag

tot 10u30, E-mail:

gemakkelijker en aangenamer kan maken door

• Pensioen

LKOgalmaarden@kvlv.be

het overleg tijdens de maandelijkse huisbezoeken

• Vergoeding voor kinderen die afwezig zijn, buiten

www.landelijke-

en door regelmatige uitwisseling met collega’s

kinderopvang.be

tijdens de boeiende vormingsmomenten. De

beroepsziekten

de wil van de onthaalouder

W

elzijn

Drie infoavonden over opvoeden in Pepingen Hoe kan je je kind ondersteunen en aanmoedigen om op te komen voor zichzelf? Hoe geef je je kind meer zelfvertrouwen? Hoe kan je efficiënter met je puber communiceren? Dit najaar organiseert Arch’educ in samenwerking met het OCMW, de jeugddienst van de gemeente Pepingen, het Huis van het Kind en de politiezone Pajot, drie informatieavonden die ouders kunnen ondersteunen bij de opvoeding van hun peuters, kleuters en pubers. Tijdens de eerste avond gaan we dieper in op

Bron: www.sxc.hu - fotograaf Milan6

assertiviteit bij jonge kinderen. Het ene

34

kind is al wat sociaal vaardiger dan het andere. Je

project om je kind te wapenen tegen allerhande

leert hoe je je kind kan ondersteunen

‘verleidingen en eventuele verslavingen.

en aanmoedigen om op te komen voor zichzelf.

In een tweede infoavond hebben we het over

Aansluitend stelt de politie het project

zelfvertrouwen bij peuters en kleuters.

‘Mijn Eigen Goed Antwoord’ voor. Dit is een

Hoe kan je je kind zelfvertrouwen geven? Hoe kan

Gemeentelijk infoblad • november 2009


W

elzijn

je je kind de wereld laten ontdekken, en tegelijk het gevoel van veiligheid geven?

• dinsdag 15 december, van 20u tot 22u: Onderhandelen met je puber Greet Sneyers van het VCOK

‘Onderhandelen met je puber’ is de titel van de

Locatie:

laatste avond. Pubers zijn meesters in

Parochiezaal Pepingen, Ninoofsesteenweg 72,

het verleggen van grenzen. Hoe kan je de

1670 Pepingen

eindeloze discussies over regeltjes binnen de

Iedere infoavond wordt begeleid door een

perken houden? Je leert efficiënter met je puber

medewerker van het VCOK.

Bron: www.sxc.hu fotograaf Hortongrou Meer informatie:

communiceren. De inkom bedraagt 3 euro per avond. Je kan cash

Ellen Ruys – educatief

Agenda:

betalen bij aanvang van de avond.

medewerker Arch’educ -

• donderdag 29 oktober, van 20u tot 22u:

Graag op voorhand inschrijven bij Arch’educ: 02

02 451 61 84 -

Assertiviteit bij jonge kinderen door Lief

454 54 01, info@archeduc.be of

ellen.ruys@archeduc.be

Cuyvers van het VCOK

www.archeduc.be.

Wouter Krznaric –

• woensdag 18 november, van 20u tot 22u:

verantwoordelijke

Zelfvertrouwen bij peuters en kleuters Lief

communicatie Arch’educ -

Cuyvers van het VCOK

02 451 61 82 -

Het Huis van het Kind:

wouter.krznaric@archeduc.be

van zwangerschapsyoga tot rollebollen met peuters en kleuters. Kinderwens? Bolle buik? Of net fiere ouders

Workshops

geworden? Dan moet u in het Huis van het Kind

zwangerschapsyoga, postnatale gym (vanaf

zijn in Oetingen. Bij ons kunnen (aanstaande)

januari), babymassage, rollebollen met je peuter

ouders terecht met alle vragen van kinderwens

of kleuter

tot kleuterklas. U kan hiervoor een individuele afspraak maken of deelnemen aan activiteiten.

Thema-avonden - “Neen, ik wil niet. Ikke doen. De peuter-

Vanuit ons Huis wordt kraamzorg georganiseerd.

puberteit” in samenwerking met Gezinsbond

Onze kraamverzorgenden staan dagelijks paraat

Vollezele en gemeentebestuur Gooik op

om jonge gezinnen in de eerste weken na de

donderdag 29 oktober in cultuurschuur De Cam

geboorte bij te staan bij de verzorging van de

te Gooik.

baby, het huishouden, de opvang van de andere

- “Zelfvertrouwen bij peuters en kleuters” in

kindjes. Ze zijn vaak een grote steun bij de vele

samenwerking met Arch’educ en gemeente en

vragen die jonge ouders hebben. Iedereen kan na

OCMW Pepingen op woensdag 18 november in

een thuis- of ziekenhuisbevalling beroep doen op

parochiezaal Pepingen.

deze gespecialiseerde hulp.

- “EHBO bij baby’s en kinderen” in

Voor de komende herfst- en wintermaanden staan

samenwerking met het Rode Kruis Vlaanderen,

volgende activiteiten op ons programma:

gezinsbonden en gemeentebestuur Gooik op

Voor meer info of voor

dinsdag 1 december in cultuurschuur De Cam

inschrijvingen kan u zich

Prenatale informatiesessies Van Bolle Buik tot

te Gooik.

Kleine Spruit - 21 en 28 november: Concrete tips over zwangerschap en bevallen - 9 november: Het natuurlijk proces van zwangerschap en geboorte - 17 november: De kunst van borstvoeding

Gemeentelijk infoblad • november 2009

wenden tot: Huis van het Kind

Het volledige programma is te bekijken op

Vollezelestraat 2a

www.landelijkethuiszorg.be

1755 Oetingen 054 32 39 53 kraamzorgpajottenland@ kvlv.be


W

elzijn

Stoppen met roken? HET IS ONS GELUKT !!! April is gezondheidsmaand in Pepingen en in deze vijfde editie stond het

daarnaast via smsjes en e-mails. Peptalk en humor waren daarbij steeds

‘stoppen met roken’ en ‘bewegen’ centraal.

een reden om nog even te mailen of te bellen.

Stel dat je zou kunnen stoppen met roken, zonder ergens last van te

En het resultaat mag er zijn: in de laatste week van mei en uiterlijk op 2

hebben, zou jij het dan ook niet proberen?

juni 2009 zijn we allemaal gestopt!!!

Het is het proberen waard, dachten wij en daarom gingen we toch

We hebben erg ons best gedaan om deze 100 % vol te houden, maar

even luisteren naar Bart De Saeger, psycholoog en begeleider van de

onlangs (begin september) zijn we nog eens samengekomen en van de

rookstopcursus die georganiseerd werd in samenwerking met de vzw

13 deelnemers zijn er jammer genoeg 3 opnieuw beginnen roken (de één

LOGO (Lokaal Gezondheidsoverleg) Pajottenland/Zennevallei.

al wat meer dan de ander).

Op 1 april kwamen we voor het eerst samen in de raadzaal van het

Een prachtig resultaat vinden we zelf en we zijn ervan overtuigd dat we

OCMW en ja hoor het enthousiasme van Bart was heel aanstekelijk en

het zullen volhouden!!!

bijna alle aanwezigen schreven zich in voor de cursus …

Bericht aan alle rokers: probeer het ook, waag je kans en schrijf je in het Hans, Hedwig, Christiane, Martine, Francis, Inge, Fred, Rudy, Thérèse,

voorjaar van 2010 in voor de nieuwe rookstopcursus die de gemeente

Agnes, Morris, Marleen en Mich namen de uitdaging aan en al snel bleek

organiseert!

dat de samenkomsten ons sterkten in de overtuiging dat we moesten stoppen met roken! We waren allemaal rokers die al jaren verslaafd

Groetjes van de rookstoppers!

waren, de één al wat meer dan de andere en iedereen had wel een reden om van deze verslaving af te geraken: gezondheid, afhankelijkheid van

Hoe vermijden

een sigaret, het kostenplaatje …

dat de griep zich verspreidt?

Gedurende een tweetal maanden kwamen we geregeld samen en Bart was onze steun en toeverlaat in deze toch wel moeilijke en onzekere tijd: hij reikte ons technieken, truckjes en hulpmiddelen aan om de moeilijke momenten te overbruggen - hij was altijd bereikbaar en zelfs ’s nachts

Griep (influenza) wordt veroorzaakt door een virus dat de ademhaling aantast (neus, keel, bronchiën en soms ook de longen). De ziekte wordt verspreid van mens op mens of door onrechtstreeks contact. De ziekte kan langer dan een week duren en beperkt blijven tot enkele symptomen, maar kan eveneens complicaties met zich meebrengen.

mochten we hem bellen! Ook de ‘excuses’ en onwaarheden die worden gebruikt om te blijven roken kwamen aan bod in de cursus, maar het belangrijkste hulpmiddel bleek de groep te zijn. Het uitwisselen van

Een aantal symptomen zijn: een plotse aanval van hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn en zich in het algemeen niet goed voelen. Andere symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, hoesten, niezen, verstopping of irritatie van de neus, de ogen, de keel en de oren.

ervaringen en de verbondenheid die groeit, bleken de grootste stimulans om effectief te stoppen! We motiveerden elkaar niet alleen tijdens onze samenkomsten maar ook

De belangrijkste risicogroepen zijn bejaarden en chronisch zieken.

• Was regelmatig je handen

Door je handen te wassen, bescherm je je tegen rechtstreeks en onrechtstreeks contact met het griepvirus. Onder rechtstreeks contact verstaan we bijvoorbeeld een hand geven aan een besmet persoon die zijn mond of neus heeft aangeraakt of die bij het hoesten of niezen met zijn hand de mond heeft bedekt. Onder rechtstreeks contact verstaan we het aanraken van bijvoorbeeld een deurknop, een kraan of een zakdoekje dat werd gebruikt en weggegooid door een besmet persoon.

• Bedek je mond en je neus met een papieren zakdoekje wanneer je niest Druppeltjes verspreiden zich slechts over een beperkte afstand. Men loopt dus het grootste risico om besmet te raken wanneer men zich op minder dan één meter bevindt van iemand die hoest of niest zonder de mond of neus te bedekken.

• Gooi je zakdoekjes zorgvuldig weg

Het griepvirus kan tijdelijk overleven buiten het menselijk lichaam en kan bijgevolg worden overgedragen via recent besmette voorwerpen zoals zakdoeken en papieren zakdoekjes Het is dus belangrijk om gebruikte zakdoekjes altijd weg te gooien in de vuilnisbak (liefst afgesloten).

• Heb je geen zakdoekje bij de hand, bedek dan je mond en je neus Heb je geen zakdoekje bij de hand, plaats dan je hand voor je mond en neus terwijl je niest of hoest. Zo help je de verspreiding van het virus tegen te gaan. Was onmiddellijk daarna je handen.

• Blijf thuis als je ziek bent

36

Mensen zijn het meest besmettelijk vlak nadat ze de symptomen hebben ontwikkeld. Het is aangewezen thuis te blijven zodra je symptomen begint te vertonen. Als je toestand erger wordt, raadpleeg dan je arts.

www.influenza.be

Interministerieel Commissariaat Influenza


O

cmw

De juridische dienst van het OCMW je hebt andere moeilijkheden met de belastingdiensten - je hebt schulden en wil een afbetalingsplan bekomen - je wil de woning die je huurt voortijdig verlaten - je hebt problemen met iemand die je goederen of diensten

Wat kan de juridische dienst niet voor je doen? De jurist kan je niet vertegenwoordigen, dit wil zeggen dat hij of zij geen procedures kan voeren voor de rechtbank en dat hij of zij niet in je plaats kan verschijnen als je opgeroepen wordt voor een juridische procedure.

verkocht heeft bv. een aannemer,

Wat kan de juridische dienst voor je doen?

een elektriciteitsleverancier,

Praktische informatie

een telecomleverancier, een

Alle inwoners (particulieren) van de gemeente

meubelwinkel…

Pepingen kunnen beroep doen op de juridische

- …

dienst.

1) Adviseren en informeren 3) Documenten opstellen

De jurist is elke 1ste en 3de dinsdag van de

een juridische vraag of een juridisch

Soms kan de jurist helpen met het

maand in de voormiddag aanwezig op het

probleem

opstellen van een brief of een eenvoudig

OCMW. Je kan een afspraak maken door het

contract.

OCMW te contacteren op het nr. 02 356 32 24.

Voorbeelden:

Gelieve alle documenten mee te brengen

• Advies geven met betrekking tot

• Informatie geven over wetgeving en/of juridische procedures

- een opzeggingsbrief voor een

die nuttig kunnen zijn voor het behandelen

Voorbeelden:

huurovereenkomst, een abonnement,

van je vraag: briefwisseling, contracten,

- je wil scheiden maar weet niet wat de

een arbeidsovereenkomst of een ander

facturen, dagvaarding …

procedure is - je hebt problemen met uw huurwoning en weet niet wat je rechten zijn - je hebt een brief gekregen van de

contract - je bent niet getrouwd met uw partner, de relatie wordt beëindigd en je wil een aantal afspraken op papier zetten

rechtbank, een gerechtsdeurwaarder of een advocaat en weet niet wat je

4) Doorverwijzen

moet doen

Indien nodig verwijst de jurist door naar

- je ex-partner betaalt geen onderhoudsgeld voor de kinderen - er wordt beslag gelegd op uw loon

een advocaat, een notaris, de rechtbank, een gerechtsdeurwaarder, … De jurist kan je zeggen of je recht hebt op een pro deo-advocaat en hoe je een

2) Bemiddelen

pro deo-advocaat kan krijgen.

Afhankelijk van het geval kan de jurist schriftelijk of telefonisch contact

De jurist kan in principe helpen met alle

opnemen met personen, bedrijven of

materies: familierecht, erfrecht, huurrecht,

overheidsdiensten om meer informatie te

fiscaal recht, faillissementen, strafrecht,

krijgen, om je rechten te verdedigen of om

contractenrecht, consumentenrecht,

tot een oplossing te komen.

rechtsprocedure, sociale zekerheid, arbeidsrecht, beslagrecht, schulden,

Voorbeelden:

burgerlijke aansprakelijkheid, zakenrecht,

- je hebt een verkeerde factuur

…. Een eerste advies is steeds mogelijk;

ontvangen - je belastingaanslag is niet correct of

Gemeentelijk infoblad • november 2009

indien meer gespecialiseerde kennis vereist is, word je doorverwezen.

37


O

CMW

Ouderenmis(be)handeling in de thuissituatie Zwijgen biedt geen uitkomst Ouderenmis(be)handeling is voor veel mensen een nog onbekend fenomeen. Toch wordt in België 1 op 3 ouderen geconfronteerd met één of andere vorm van mis(be)handeling. Ouderenmis(be)handeling speelt zich vaak af achter gesloten deuren wanneer enkel slachtoffer en pleger aanwezig zijn. Dit maakt dat het voor hulpverleners en familieleden niet altijd makkelijk te detecteren is. Voor de oudere zelf is erover praten dikwijls zeer moeilijk. Toch hebben zij meestal zwaar te lijden onder de situatie. Ook voor naasten en hulpverleners die ermee

Waar kan je terecht?

geconfronteerd worden zijn dit moeilijke en

In situaties van ouderenmis(be)handeling is

aangrijpende situaties.

het belangrijk niet alleen met je verhaal en/of vragen te blijven zitten. Iedereen die rechtstreeks

Vormen van ouderenmis(be) handeling

of onrechtstreeks geconfronteerd wordt met

“Onder mishandeling van een ouder persoon

over een mogelijke situatie van ouderenmis(be)

(iemand vanaf 55 jaar) verstaan we al het

handeling kan terecht bij het Vlaams Meldpunt

handelen of nalaten van handelen van al diegenen

Ouderenmis(be)handeling.

ouderenmis(be)handeling of vermoedens heeft

die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de

Het Vlaams Meldpunt staat steeds klaar om een

oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke

luisterend oor te bieden en indien gewenst samen

en/of psychische en/of materiële schade lijdt,

naar een geschikte oplossing te zoeken. Wij

dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van

bieden de mogelijkheid om anoniem een melding

de kant van de oudere sprake is van een vorm

te maken van een situatie van ouderenmis(be)

van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.”

handeling.

(COMIJS e.a., 1996, pag. 18)

Alles wat wordt verteld is onderworpen aan het beroepsgeheim.

• Fysieke mis(be)handeling: slaan, vastbinden,… • Psychische mis(be)handeling: vernederen, intimideren,… • Verwaarlozing: geen aangepaste voeding geven, Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

te weinig medische zorgen,… • Financiële uitbuiting: verplichten tot het geven

Sociaal huis Pandora

van volmachten, giften eisen, misbruik maken

Grotenbergestraat 24-26

van goedgelovigheid,…

9620 Zottegem Telefoon: 078/15 15 70 Fax: 09/361 06 57

• Seksueel misbruik: aanranding, exhibitionisme, zich onnodig vaak moeten uitkleden,… • Schending van de rechten: post lezen of

E-mail: meldpuntomb@

achterhouden, het niet alleen laten van de

skynet.be

oudere met zijn bezoek,…

www.meldpuntouderenmishandeling.be

38

• Verzorging laat te wensen over: de oudere krijgt verzorging maar die laat te wensen over

Gemeentelijk infoblad • november 2009


O

cmw

Hebt U recht op een verwarmingstoelage van het Sociaal Verwarmingsfonds ? Het bedrag van de toelage hangt af van

Behoor je niet tot de eerste 3 categorieën en

Meer informatie:

de brandstofsoort, de prijs per liter en de

is je jaarlijks netto belastbaar gezinsinkomen

• Bij het OCMW op het nummer

categorie waartoe je behoort. Niet voor elke

hoger of gelijk aan €26.000, dan kan je bij de

02 356 32 24 – elke vrijdag van 9.00

soort brandstof wordt een toelage toegekend

FOD Financiën een aanvraag indienen voor een

tot 12.00u (of op afspraak) bij Melissa

: het moet gaan om facturen betaald voor

forfaitaire vermindering van €105 (cat. 4).

De Vos voor uw aanvraag voor een verwarmingstoelage

huisbrandolie (of mazout) aan de pomp en in bulk (voor het vullen van een brandstoftank

OPGELET, de aanvraag moet gebeuren binnen de

• Op www.verwarmingsfonds.be

aan huis), verwarmingspetroleum aan de pomp

60 dagen na levering.

(cat 1, 2 en 3) of www.mineco.fgov.be

en bulkpropaangas aan huis geleverd in grote

Per stookperiode en per gezin, dat in hetzelfde

(cat. 4)

hoeveelheid (in een propaangastank, niet in

gebouw verblijft, wordt een toelage toegekend

• Op het gratis nummer 0800 90 929

flessen).

voor een maximale levering van 1.500 liter

(cat. 1, 2 en 3) of 0800 12 033 (cat. 4)

(eventueel verdeeld over verschillende facturen).

Aanvraag school- en studietoelagen Het nieuwe schooljaar is intussen weer volop aan de gang. Een boeiende en leerrijke periode voor vele kinderen en jongeren, maar vaak financieel erg belastend voor de ouders. De Vlaamse overheid probeert deze ouders een steun te geven met de school- en studietoelagen.

-2ond01erwi0js. er ens, volt20ijds09 ) en hog ietoelag (deeltijd en studndair onderwijs

hoter-olen-lager onderwijs, secu Sckleu

Veel mensen hebben

Het indienen van een aanvraag is echter niet altijd

Meer informatie:

recht op een school- en

even eenvoudig en het invullen van de papieren is

CLB van de school

studietoelage. Helaas is

vaak een rompslomp.

OCMW Pepingen Kerkstraat 2

niet iedereen hiervan op

Heeft u vragen over deze toelage of wenst u

1670 Pepingen - 02 356 32 24

de hoogte. De toelage kan

vrijblijvend informatie, neem dan contact op met

CAW Delta Ninove Abdijstraat 81

bovendien aangevraagd

het CLB, het OCMW van Pepingen of CAW Delta

9400 Ninove – 054 32 26 00

worden voor kinderen

(Centrum Algemeen Welzijnswerk).

CAW Delta Dilbeek

v.u.: Marleen Deputter, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, illustraties Judith Vanistendael, vormgeving Brussels Lof

Voor

Roelandsveldstraat 22

en jongeren uit zowel Alle nodige papieren om uw aanvraag te doen,

1700 Dilbeek

als hoger onderwijs. Of je recht hebt op een

kan u bij ons vinden. Het enige wat u moet

02 569 04 45 of via

toelage en hoeveel die toelage bedraagt, wordt

meebrengen is het paspoort of de SIS-kaart van je

info@cawdelta.be

bepaald door uw inkomen.

kind(eren).

www.cawdelta.be

Meer info: bel gratis

of surf naar www.studietoelagen.be

kleuter-, basis-, secundair

Gepensioneerd ? Enkele vrije uurtjes ? Wens je deze nuttig te besteden ? Word dan vrijwilliger

Wij zoeken vrijwilligers voor onze zeer goed

bij het OCMW van

draaiende mindermobielencentrale.

Interesse ?

Pepingen. Je bijdrage

Als chauffeur vervoer je mindermobiele

Voor meer inlichtingen bel

maakt een echt verschil

mensen, dit zijn mensen die zelf niet meer

Marleen Decuyper op het

voor de mensen die op

met de wagen rijden en moeilijk het openbaar

nr. 02 356 32 24 of mail naar

jou kunnen rekenen.

vervoer kunnen nemen. Hiervoor ontvang je een

marleen.decuyper@ocmw.

kilometervergoeding en ben je volledig verzekerd.

pepingen.be.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


O

cmw

Het PWA is aanwezig in het OCMW van Pepingen elke dinsdag en woensdag van 9u00 tot 12u00 of op afspraak Het PWA kan telefonisch bereikt worden op het nr. 0494 32 82 66 tot 17u00 of via het PWA Halle op het nr. 02 361 05 03.

“Dementie is vooral erg als de samenleving er niet mee om kan gaan” Jan Hoet Memo is het erkende expertisecentrum dementie in de provincie Vlaams-Brabant. Memo, het expertisecentrum Dementie voor Vlaams-Brabant Steunpunt Memo 2 - Molenhofstraat 31 - 1670 Heikruis - Tel: 02/398 00 18 memo2@dementie.be of www.ecdmemo.be Via deze websites kan je alle info verkrijgen over de praatcafés, infomomenten en andere activiteiten van Memo en de Alzheimerliga. ‘Zorgen voor een persoon met dementie. Hoe pak je het aan?’ De nieuwe website www.omgaanmetdementie.be tracht hierop een

40

Dementie is een complexe aandoening. Naast

antwoord te formuleren. Ondersteuning begint

de lichamelijke veranderingen duiken meestal

reeds bij de eerste kleine tekenen die wijzen in de

ook sociale en psychische problemen op. Dit

richting van dementie. Doorheen het ziekteproces

roept heel wat vragen op bij de persoon met

krijgt deze ondersteuning telkens een andere vorm

dementie, zijn naaste omgeving en professionele

en inhoud. Deze site is opgebouwd uit 6 blokjes

hulpverleners.

die telkens een fase uit het dementeringsproces

Om aan deze vragen tegemoet te komen,

belichten. Personen met dementie, familieleden

sloot de overheid een overeenkomst met het

en professionele zorgverleners getuigen over hun

expertisecentrum dementie Vlaanderen en negen

ervaringen. Men vindt er ook heel wat nuttige tips

regionale expertisecentra dementie.

en informatie terug.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L E okale

“Even zitten met je zakken”

affiche-A3-voorstel03.pdf

23-07-2009

conomie

22:31:18

VFG actie week pmh december 2009 Verbeterd aanbod op weekendbelbus 731

De stoelenactie omvat twee

In het najaar van 2009 ijvert de Vereniging van

de goodwill van de handelaars,

luiken: enerzijds doen we beroep C

M

Y

Personen met een Handicap, VFG vzw -samen met

anderzijds spreken we ook

Unizo- voor een stoel in elke winkel. Op die manier

voorzieningen voor personen met

willen we samen met alle handelaars het wachten

een handicap en het buitengewoon

aangenamer maken voor de klanten. Daarbij denken

onderwijs aan om geïnteresseerde

we niet alleen aan mensen met een beperking, maar

winkels van een originele stoel

ook aan iedereen die slecht te been is, senioren,

te voorzien. Maar uiteraard is

zwangere vrouwen, … . Kortom, iedereen is op een

iedereen die zin heeft om een leuk

bepaald moment blij een stoel aan te treffen om

versierde stoel te schenken van

de benen even te kunnen laten rusten. Met deze

harte welkom om mee te werken!

CM

MY

CY

CMY

K

laagdrempelige actie hopen we een breed publiek te sensibiliseren voor dit thema.

Deze campagne gaat momenteel van start met

Daarom doen we een oproep aan alle lokale

een dubbele oproep aan de handelaars en handige

winkeliers om mee te doen aan onze actie en te

harry’s die een stoel willen versieren. Tijdens de

Interesse ?

zorgen voor een stoel in hun zaak. We vragen een

Week van de Personen met een Handicap begin

Alle info over het hoe, wat

kleine inspanning met groot positief gevolg voor hun

december hopen we in elke winkel in Vlaanderen

en waarom van deze actie is

klantvriendelijkheid! Als beloning voor de moeite

een stoel terug te vinden. De resultaten van de

terug te vinden op

krijgen de deelnemende handelaars een vermelding

stoelenactie zullen dan ook meegedeeld worden

www.vfg.be. Hier kan je

op www.vfg.be. We voorzien hen van een sprekende

aan het grote publiek met een persconferentie in

meteen ook intekenen.

affiche en een sticker die aan passanten te laten

elke provincie, alsook een nationale persconferentie

Nog vragen? Geef

weten dat hun winkel een rustplaats heeft.

in Brussel in de Week van de Personen met een

gerust een seintje via

Handicap.

info@vfg.be of 02 515 02 59.

“Met belgerinkel naar de winkel” Voor de eerste maal heeft gemeente Pepingen deelgenomen aan de actie “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Voor een ritje met de fiets naar de plaatselijke handelaar kreeg je van 20 mei tot 20 juni een zegeltje in de plaats. In totaal werden er een tachtigtal spaarkaarten verzameld, goed voor 536 zegeltjes. Als we per zegeltje tellen dat hiermee een autorit bespaard bleef van gemiddeld 2,2 km dan is dat goed voor een CO2-uitstoot* besparing van 236 kg. Het gemeentebestuur dankt u voor uw deelname! * Broeikasgassen, waarvan CO2 een voorbeeld is, zijn gassen die de warmte van de aarde vasthouden, waardoor de aarde warmer wordt en het klimaat van de aarde kan worden verstoord.

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L

andbouw

Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos Regio Zenne-Dijle-Pajottenland Het planningproces in de regio Zenne-

aan te schrijven om dit onderwerp

werd ons wantrouwen ten opzichte van

Dijle-Pajottenland startte in maart 2007

te bespreken en zo tot een advies te

deze natuurverwevingsgebieden deels

met een Verkenningsronde die bestond uit:

komen. Op dit overleg dat doorging op 31

weggenomen tijdens de overlegrondes in

• Een infovergadering voor betrokken

oktober 2008 waren vertegenwoordigers

april 2008 waar men keiharde garanties

gemeenten, provincies en

aanwezig van de gemeenten Pepingen,

gaf dat dit geen enkel gevolg had voor de

belangengroepen

Gooik, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Herne,

aanwezige landbouwbedrijven (zie verslag

Galmaarden, Bever en de verschillende

van deze overlegronde). Maar nu zien we

landbouworganisaties.

in het eindvoorstel dat men al verder denkt

• Een door de betrokken Vlaamse administratie uitgevoerd, voorbereidend

dan natuurverweving en komt men met

onderzoek naar de visie-elementen

Uit deze bespreking kwamen de volgende besluiten naar voor:

een heel nieuw concept op de proppen.

Deze verkenningsronde leverde een

1. Lauwers Nele en Sulmon Eric maken

en dit is niet haalbaar voor de aanwezige

verkenningsnota op die werd voorgesteld

een ontwerp van advies op.

landbouw dat al van oudsher rond de

aan de betrokken gemeenten, provincies

Dit ontwerp van advies werd als volgt

beken gelegen is (al veel vroeger dan de

en belangengroepen. De actoren konden

geformuleerd:

eerste gewestplannen). Het is duidelijk

vanuit het Vlaamse niveau op landbouw, natuur en bos.

Met dit concept wordt alleen nog maar van een groene bestemming gesproken

dat onze verontwaardiging groot is. Men

tot 31 januari 2008 hierover hun advies uitbrengen.

“Het Pajotteland is een heel belangrijke

verwijst naar de manier van maatregelen

Op basis van de adviezen uitgebracht over

landbouwstreek in Vlaams-Brabant.

die genomen zijn in de ruilverkaveling

de verkenningsnota en de resultaten van

De streek onderscheidt zich bovendien

Elingen maar dit is hier niet te vergelijken.

de overlegronde werd een eindvoorstel van

door haar eerder kleinschalige

In de ruilverkaveling wordt er een voordeel

gewenste ruimtelijke structuur opgesteld

perceelsstructuur (bijvoorbeeld ten

gecreëerd voor landbouw door de percelen

met bijhorend programma voor uitvoering.

opzichte van het Hageland) en haar

te herschikken. Van alle gronden werd een

In dit gebied wordt een onderscheid

natuurlijk karakter. Wie de streek kent,

bepaald percentage uit landbouw gehaald

gemaakt tussen:

herkent meteen het samengaan van

om aan natuurontwikkeling te doen. In

• De gebieden waarvoor voorgesteld

landbouw en natuur zonder dat hiervoor

dit dossier van visievorming op Vlaams

wordt de bestaande gewestplannen te

theoretische grenzen moeten getrokken

niveau creëert men zomaar een groene

herbevestigen.

worden.

bestemming rond de beek zonder dat dit enig voordeel voor landbouw betekent.

• De gebieden waarvoor voorgesteld wordt een gewestelijk ruimtelijk

Ook Vlaanderen moet dit unieke hoekje

In tegendeel. Bovendien is de betekenis

uitvoeringsplan voor landbouw,

in haar schoot leren appreciëren maar

van die ‘indicatieve breedte rond de beek’

natuur en bos op te maken dat de

dit is tot nu toe duidelijk niet het geval.

(200 meter) nu volledig zoek. Er wordt een

bestemmingen van de bestaande

In de verkenningsnota werden concepten

ruime breedte (200m) uit herbevestiging

plannen van aanleg zal wijzigen op basis

gebruikt voor natuurverweving rond de

gehaald om uiteindelijk een smalle

van de opties in de gewenste ruimtelijke

beekvalleien. We zien het nut hiervan

groene strook rond de beek te creëren…

structuur.

niet in juist doordat de streek al zo’n

Dit kan geen rationeel mens begrijpen.

hoge graad van natuurlijkheid heeft.

Het zorgt enkel voor de onnodige

Op dit voorliggend eindvoorstel en

Bovendien bestaan er al talloze andere

onzekerheid voor de bedrijven die er met

uitvoerings-programma konden de

wetgevingen die uitspraken doen

hun kavels invallen, enkele zelfs met hun

actoren voor 25 november 2009 hun advies

zodat de waterkwaliteit en -ecologie

bedrijfszetel, en dit zonder dat de natuur

uitbrengen.

in deze beken niet achteruit zou

er baat bij heeft.

Omdat dit een grensoverschrijdende

gaan (mestverbod op 5 meter van de

materie is besliste de landbouwraad

beek, decreet integraal waterbeleid,

We vragen dus met aandrang om de

Pepingen in zitting van 25 september

gemeentelijke erosieplannen, vrijwillige

discussiegebieden rond de beken weg te

2008 om de aangrenzende gemeenten

beheersovereenkomsten, …). Nochtans

laten: hier werken landbouw en natuur

Gemeentelijk infoblad • november 2009


L

andbouw

van oudsher samen, de bestaande wetgeving

ruilverkaveling Beert, Elingen en de nieuwe

is voldoende om dit zo ook in de toekomst te

ruilverkaveling Gooik.

garanderen en bovendien zal een theoretische aanduiding van deze zone enkel voor veel

Naar aanleiding van dit gegeven heeft de

administratieve rompslomp zorgen terwijl noch

Landbouwraad Pepingen, in samenwerking met

natuur, noch landbouw erbij gebaat zullen zijn;”

de VLM Vlaams Brabant een infovergadering georganiseerd over het concept ruilverkaveling.

2.Doomst Michel spreekt minister aan en vraagt

Deze vergadering is doorgegaan op woensdag

een onderhoud.

11 maart 2009 in het Cultureel Centrum van Heikruis.

Op 19 november 2009 is een delegatie, bestaande uit: Poelaert Kris burgemeester Herne, Deneyer

Project Groebegracht

Luc burgemeester Bever, Doomst Michel

Dit is een project dat vrij recent werd opgestart

burgemeester Gooik, Deboeck Simon schepen

in het kader van het programma voor

Gooik en Sulmon Eric landbouwraad Pepingen,

plattelandsontwikkeling. Het wordt gepromoot

ontvangen bij een medewerker van Minister Van

door het Regionaal Landschap Zenne, Zuun &

Mechelen. Deze heeft beloofd om rekening te

Zoniën vzw en het zal van nabij opgevolgd worden

houden met de aangekaarte problemen.

door de landbouwraad Pepingen. Er werd al een eerste informatievergadering voor de betrokkenen

3.Iedere gemeente vult individueel aan met

binnen het projectgebied georganiseerd door het

eigen verwachtingen.

Regionaal landschap in samenwerking met de gemeente Pepingen.

4.Het definitief advies wordt voor 25 november 2009 ondertekend door de verschillende

Nuttige tips, informatie of eventuele opmerkingen

deelnemers en overgemaakt aan de Vlaamse

kunnen steeds overgemaakt worden aan de

Overheid Departement RWO- afdeling Ruimtelijke

leden van de landbouwraad Pepingen. ( de

Planning Regio Zenne Dijle Pajotteland,

samenstelling van de landbouwraad en de

Phoenixgebouw, Koning Albert II laan 19 Bus 11,

contactgegevens van de leden zijn terug te vinden

1210 Brussel.

op de website van de gemeente Pepingen, www.

Het werd ondertekend door: Deneyer

pepingen.be)

Luc burgemeester Bever, Deneyer Pierre burgemeester Galmaarden, De Roubaix Andre burgemeester Pepingen, Doomst Michel burgemeester Gooik, Poelaert Kris burgemeester Herne, Sulmon Eric voorzitter landbouwraad Pepingen, Lauwers Nele Boerenbond, Leroy Andre ABS, Claeys Joris bedrijfsgilde Lennik en De Baerdemaeker Michel bedrijfsgilde Halle.

Ruilverkavelingen In de gemeente Gooik wordt een nieuwe ruilverkaveling opgestart. Deze ruilverkaveling

Nuttige tips

zou zich uitstrekken over gans het grondgebied

informatie of eventuele opmerkingen kunnen

van Gooik uitgenomen het gedeelte dat in de

steeds overgemaakt worden aan de leden

ruilverkaveling Elingen ligt. Hierdoor blijft er

van de landbouwraad Pepingen. (de

in groot Pepingen een klein gedeelte van de

samenstelling van de landbouwraad en de

oppervlakte over dat niet in een ruilverkaveling

contactgegevens van de leden zijn

ligt, namelijk een gedeelte van Pepingen,

terug te vinden op de website van de

Bogaarden en Heikruis gelegen tussen de

gemeente Pepingen, www.pepingen.be)

Gemeentelijk infoblad • november 2009


O

penbare

W

erken

N28 Ninoofsesteenweg: stand van zaken.

Naar aanleiding van de komende werken aan de N28 Ninoofsesteenweg, willen we jullie zo goed mogelijk op de hoogte brengen omtrent de

stand van zaken.

Tevens wordt een volledig nieuwe openbare verlichting voorzien. De studie voor de herinrichting van de doortocht van de

Het project zelf voorziet in de realisatie van een

gewestweg N28 Ninoofsesteenweg doorheen Pepingen

gescheiden rioleringsstelsel langsheen het volledige

(volledige bebouwde kom) werd aangevat door het

projectgebied, wat impliceert dat afval- en hemelwater

Vlaamse Gewest (beheerder van deze baan) in de loop

afzonderlijk is aan te bieden.

van februari 2008. In het voorjaar van 2008 werden de nodige inventarisaties en vaststellingen gedaan

Wat de bovenbouw betreft, wordt langsheen het

teneinde tot een eerste voorstel van voorontwerp

volledige tracé voorzien in de nodige voorzieningen

te kunnen komen. Na overleg met de verschillende

voor de zwakke weggebruikers nl. fiets- en voetpaden.

betrokken partijen werd het voorontwerp in de loop

Deze worden aanliggend verhoogd aangelegd.

van mei 2008 voorgesteld aan de bevolking. In de loop

Uiteraard wordt ook de rijweg volledig heraangelegd in

van juni 2008 werd dit voorontwerpdossier van het

cementbetonverharding.

wegenisgedeelte goedgekeurd door de verschillende partijen. In de 2e jaarhelft van 2009 werd aangevat met

Op de locaties waar de beschikbare ruimte het toelaat,

de opmaak van het voorontwerp van de riolering en

worden tevens maximaal parkeervoorzieningen

werden de nodige inventarisaties van de rioleringen op

langsheen de gewestweg voorzien. Teneinde het hoofd

privaat domein uitgevoerd.

te bieden aan de toenemende parkeerdruk zal de gemeente thv de Vroembos een bijkomende parking

Tegelijkertijd werd de opmaak van de technische

voorzien waardoor, over het volledige projectgebied

detailstudie aangevat teneinde tot een

beschouwd, het aantal parkeerplaatsen voor en na de

aanbestedingsklaar dossier te komen. Dit werd heden

werken status quo zal zijn.

afgerond zodat de aanbesteding rond de jaarwisseling kan doorgaan en de werken in de loop van het

De materiaalkeuze en het concept van de herinrichting

voorjaar van 2010 zullen aanvatten. In tussentijd

hebben tot doel de leefbaarheid van de dorpskern te

zal ook de stedenbouwkundige vergunning worden

verbeteren en de verkeersveiligheid te bevorderen.

aangevraagd. Tussen aanvang van de voorbereidende

Hiertoe worden o.a. volgende voorzieningen getroffen :

werken en het einde der werken zal zo’n 2 jaar

- 2 pleinen worden voorzien nl. één thv. het

verlopen. Teneinde de werken voor omwonenden met de minste hinder te realiseren, zullen de werken per fase worden uitgevoerd.

gemeentehuis en één thv. Hoesnaek. - verkeerslichten worden voorzien thv. het kruispunt met de Steenweg op Elingen - de schoolomgeving wordt van een beveiligde

Wat omvat de heraanleg van de doortocht?

oversteekplaats voorzien

Alvorens de eigenlijke werken zullen starten, zullen alle nutsleidingen worden vernieuwd en aangepast.

44

Gemeentelijk infoblad • november 2009


O

penbare

W

erken

Heraanleg en herinrichting van de Zwarte Molenstraat (deel tussen de Lenniksesteenweg en de kerk van Elingen).

Met de aanleg van voetpaden, fietssuggestiestroken,

De werken starten op eind november 2009 (en zullen

Info:

parkeerplaatsen en heraanleg van de rijweg wil het

4 maanden duren, rekening houdend met weerverlet

Opdrachtgever: gemeente

gemeentebestuur het volgende realiseren:

en vakantieperiodes).

Pepingen

- de verschillende weggebruikers een plaats geven

Alvorens te starten met de werken wordt er

Studiebureau: Grontmij

een infovergadering georganiseerd voor de

Groot-Bijgaarden,

belanghebbenden.

projectleider Caroline

Kostprijs werken: 511.534,64 euro incl. BTW

Jonkers

op de openbare weg; - het kruispunt met de Lenniksesteenweg herinrichten; - snelheidsremmende maatregelen nemen;

Aannemer: Pevenage bvba

- wegdek en fundering vernieuwen.

uit Zottegem

Meldingskaart Omschrijving van het probleem: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Gemeentelijk Wegwijs in Pepingen infoblad• •editie november 2009 2009

45


O

penbare

W

erken

Nieuwe aanhangwagen voor nadars Gedurende het jaar stelt de gemeente nadars ter beschikking aan de organisatoren van wielerwedstrijden, feesten, jaarmarkten, e.d. Deze werden gebracht met een vrachtwagen en ter plaatse met man en macht gelost of opgeladen. Dit was een tijdrovende bezigheid. Daarom was het aangewezen om een aanhangwagen aan te schaffen voor het stapelen en vervoeren van ongeveer 100 nadars. Hierdoor kan het laden en lossen gebeuren door de aanvrager van de nadars en hoeft dit niet langer door de technische dienst. De kostprijs voor de aankoop bedroeg ongeveer 10.000 euro incl. btw.

Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*)................................................................................................................................................... Adres (*)....................................................................................................................................................................... Telefoonnummer.......................................................................................................................................................... E-mail..........................................................................................................................................................................

Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*)............................................................................................................................................

◯ defecte openbare verlichting

◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

46

Infoblad editie 2009

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat:

Gemeentelijk infoblad • november 2009


Eco-live, dé ecobeurs van het Pajottenland, te Pepingen ! Op zondag 8 november 2009 organiseert vzw ECO-LIVE in samenwerking met de gemeenteraad, cultuurraad en milieuadviesraad van de gemeente Pepingen de eerste ecobeurs in het Pajottenland ECO-LIVE brengt bedrijven en verenigingen uit allerlei sectoren samen die ijveren voor één doel: milieubewuster leven. Deze beurs moet mensen laten kennis maken met de bekende en minder bekende mogelijkheden om milieubewuster door het leven te gaan. Elke zaal zal over een bepaald thema gaan. Concreet: van windenergie tot milieuvriendelijke wagens, van duurzaam bouwen tot ecologische kachels. Daarnaast worden er voordrachten en workshops gehouden:

12 uur -18 uur: Workshop ecologisch rijden (Eco-Driving) Tijdens de workshop kunnen mensen via een rijsimulator leren om zo milieuvriendelijk, en dus met een zo laag mogelijk verbruik te rijden. De workshop wordt ondersteund door professionele begeleiding en wordt financieel ondersteund door de provincie VlaamsBrabant.

14 uur: Voordracht Steven Van Praet Steven Van Praet is een collega van Serge De Gheldere. Samen met nog een collega vormen zij een vast team dat voordrachten geeft over de klimaatverandering en de impact hiervan op onze aardbol. Die klimaatverandering verloopt sneller en sterker dan voorspeld. De uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk CO2, is daar de oorzaak van. Vandaag merken we al een aantal gevolgen: de Noordpool en sommige gletsjers smelten in ijltempo. De gevolgen van de klimaatopwarming zullen ons leven drastisch beïnvloeden.

16 uur: Koken met Nic Balthazar Wat kan er nu in godsnaam mis zijn met een koteletje, biefstuk met friet of kip aan ‘t spit? Helaas meer dan we denken. Hij komt ons uitleggen dat onze eigen eetgewoontes en eetgedrag medeverantwoordelijk zijn voor de uitstoot van een aanzienlijk procent aan broeikasgassen. Meer dan al het mondiale vervoer samen. Inclusief alle vliegtuigen. Een belangrijk deel van de oplossing voor dit probleem ligt dus op ons bord. Meer lekker veggie eten is minder broeikasgas! Om ons dit duidelijk te maken komt Nic Balthazar voor ons vegetarisch koken tijdens zijn voordracht. Ecologie is de laatste jaren meer een modewoord dan een ‘doe-woord’ geworden. Eco hier, eco ginds, eco vind je vandaag haast overal. Op het kofferdeksel van je wagen, op het etiket van je wasproduct in de supermarkt of onderaan het papier waar je op schrijft. Mensen leven eco. Of proberen het althans. Maar wat is dat, ecologie? Ecologie staat voor de relatie die de mens heeft met de natuur en het milieu. Wie ecologisch leeft, doet dat met de bedoeling dat zijn gaan en staan een zo weinig mogelijke invloed heeft op de natuur. De schoonheid en functie van Moeder Aarde mag niet verloren gaan. Het is dus beter om duurzaam te bouwen. Rijden kan je doen met minder vervuilende wagens. Licht maken doe je best met spaarlampen. ECO-LIVE bekent kleur: we willen aanzetten tot een groener leven! Daarnaast organiseert de gemeente Pepingen zijn boomplantactie. De vorig jaar met veel succes gelanceerde kippenactie krijgt dus een vervolg! Bedoeling is om de Pepingse gezinnen aan te zetten om bomen te planten in de tuin. Naast de mooie groene kleur en vallende blaadjes om zo de grond te voeden zijn bomen immers een heel belangrijk onderdeel van het omzetten van CO2 naar zuurstof.

ECO-LIVE verwelkomt je graag op 8 november vanaf 12 uur in het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen. Meer info op www.eco-live.webs.com


Profile for Pepingen

November 2009  

Pepingen Info November 2009

November 2009  

Pepingen Info November 2009

Profile for pepingen
Advertisement