__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen info Gemeentelijk infoblad • juli 2013

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Zomerbrochure 2013 Thuisdiensten OCMW


2

Inhoudsopgave

Colofon

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen

Redactieteam: gemeente- en ocmw personeel Foto cover: gemeentediensten Tel. 02 356 58 84 – Fax. 02 356 11 50 E-mail: info@pepingen.be Website: www.pepingen.be Drukkerij ABC - Meerbeke www.abc-drukkerij.be Tel. 054 33 25 20

Colofon�����������������������������������������������������������������������������������������������������������2 Voorwoord����������������������������������������������������������������������������������������������������3 In het kort������������������������������������������������������������������������������������������������������4 Burgerzaken������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 Politie������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Mobiliteit������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Stedenbouw������������������������������������������������������������������������������������������������10 Milieu ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11 Landbouw���������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Vrijetijd��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13 Jeugd������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 15 Sport ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Cultuur��������������������������������������������������������������������������������������������������������30 Kinderopvang��������������������������������������������������������������������������������������������� 34 Welzijn��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34 OCMW���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35 Kalender������������������������������������������������������������������������������������������������������ 39 Meldingskaart������������������������������������������������������������������������������������� 39-40


Voorwoord Beste Pepingenaren, Met enige voorzichtigheid durf ik zeggen: de zomer is in het land! We hebben –op zijn zachtst uitgedrukt- een wispelturige eerste jaarhelft achter de rug. Het Pepingse landschap zat tot laat in het voorjaar regelmatig onder een wit tapijt. Onze dank gaat uit naar de gemeentediensten die de klok rond werkten om onze wegen vrij te houden. De lente kwam met horten en stoten op gang, maar toch zijn dit wat mij betreft de mooiste dagen van het jaar. Werkelijk het Pajottenland op z’n mooist. Planten en dieren wrijven de winterslaap uit de ogen. Wie groene vingers heeft, gaat aan de slag met schoffel en snoeischaar. Onze vele landbouwers reppen zich tussen de plensbuien door naar buiten, over de glooiende weiden en akkers hangt een belofte van een goede oogst. Zo belanden we onvermijdelijk terug bij de zomer. Dé periode bij uitstek om even uit te blazen, om tijd te maken voor onze familie en vrienden en om de batterijen op te laden voor het najaar. Voor sommigen ligt die vakantietijd in het buitenland, voor anderen is het een mooie gelegenheid om thuis allerlei zaken op te knappen. Als Pepingenaar hebben we één groot voordeel: in onze gemeente is er nooit gebrek aan zomerse ontspanning! Alvast dank aan alle verenigingen, vrijwilligers en sympathisanten die zich belangeloos blijven inzetten voor de talrijke dorpsfeesten, buurtfeesten en andere zomerse activiteiten in onze gemeente! Dankzij ongetwijfeld vele vergaderingen, voorbereidend werk achter de schermen en onvermoeibaar enthousiasme zorgen zij voor leven in de brouwerij, een hele zomer lang! Laat het duidelijk zijn: Pepingen is een warme gemeente waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Zo hesen we de regenboogvlag op de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie en nemen we maatregelen voor een positief lokaal regenboogbeleid. Onze blik is niet alleen op de eigen gemeente gericht. De eerste Fairtrade Dag in Pepingen is ondertussen een feit, compleet met Noord-Zuidbeurs, workshops én een Faire Fuif. Proficiat voor dit hartverwarmende initiatief! Al sinds de eerste zachte dagen van het jaar lokten de vele paadjes en rustieke plekjes in onze gemeente al lustige fietsers en wandelaars. Die pracht wordt ook elders opgemerkt. Niet zonder enige trots kan ik zeggen dat Pepingen het eerste ‘dorp in de kijker’ zal zijn tijdens het vernieuwde Gordelfestival. In en rond het domein Ter Rijst worden dan allerlei toffe activiteiten georganiseerd in samenwerking met de gemeente en de plaatselijke verenigingen. Vanuit het domein zal er ook een mountainbiketocht vertrekken. Uitkijken dus naar die 1ste september! Ik wens jullie allen fijne vakantiedagen en een warme, bruisende zomer toe! Eddy Timmermans

Foto cover - wedstrijd Heb je ook een mooie foto van Pepingen en wil je deze foto graag in het volgende informatieblad op de cover zien? Stuur dan jouw foto door naar johan.sulmon@pepingen.be vóór 31 juli 2013. Gelieve uw contactgegevens en de plaats waar de foto genomen is, hierbij te vermelden. Let op: foto’s moeten een resolutie hebben van minstens 300 dpi en in verticaal formaat.”

3


4

In het kort

Openingsuren gemeentehuis Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen Tel. 02 356 58 84 Fax. 02 356 11 50 E-mail: info@pepingen.be

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag vrijdag

zaterdag*

8.30u tot 12.00u

8.30u tot 12.00u

8.30u tot 12.00u

8.30u tot 12.00u

9.30u tot 12.00u

16.30u tot 19.00u

8.30u tot 12.00u

13.30u tot 16.00u

* Opgepast! Het gemeentehuis is enkel de 1e zaterdag van de maand open voor volgende zaken: • aanmaken en afhalen identiteitskaarten • afhalen rijbewijzen • afhalen reispassen • afhalen van reeds aangevraagde documenten • aanvragen en afhalen uittreksel strafregister • voor alle andere zaken zullen de aangeboden documenten in ontvangst worden genomen en zullen de nodige gegevens genoteerd worden, zodat de betreffende dienst u in de komende dagen kan contacteren

Sluitingsdagen 2013 Gemeentehuis 11 juli - 15 augustus - 1 november - 2 november - 11 november - 25 december - 26 december - 31 december Bibliotheek 12 juli - 13 juli - 16 augustus - 17 augustus - 26 augustus - 1 november - 2 november - 11 november - 25 december

Wedstrijd gemeenteblad - Alle suggesties zijn welkom! Ongetwijfeld heb je opgemerkt dat het gemeentelijk informatieblad vernieuwd is. Het nieuwe ontwerp is geïnspireerd op de webstek www.pepingen.be, waar kortere teksten, aantrekkelijke foto’s en een duidelijke structuur elkaar afwisselen. In het verleden ontving je als inwoner op geregelde momenten, een ‘Pepingen Leeft’, een ‘Pepingen Info’, een speciale editie die één jaar geldig was (‘Wegwijs’) en verschil-

Cursus Nederlands? Kom naar onze permanentie te Vandenpeereboomstraat 78 1500 Halle

lende ‘Pepingen In het Kort’. Deze ‘Pepingen In het Kort’ (zwart/wit folder voor kort nieuws en tijdsgebonden evenementen of berichten) zal je ook in de toekomst blijven ontvangen, net als één gemeentelijk informatieblad voor jong en oud! Wij roepen alle Pepingenaren op om een originele naam te bedenken voor dit gemeen-

schappelijk gemeenteblad. Tot 1 augustus heb je de mogelijkheid om je suggesties te mailen naar communicatie@pepingen.be, of per brief, Dienst Communicatie, Ninoofsesteenweg 116 te 1670 Pepingen. Het redactieteam zal alle ontvangen suggesties doornemen en de uiteindelijke laureaat ontvangt naast eeuwige roem, een geschenkenmand met streekproducten.

Nederlands leren? Het kan! In september starten er opnieuw verschillende cursussen Nederlands. Het Huis van het Nederlands vzw helpt u uw weg te vinden in het grote aanbod van Nederlandse lessen. Wij organiseren zelf geen lessen maar hebben een volledig overzicht van alle cursussen Nederlands in de provincie Vlaams-Brabant. Op basis van uw wensen en mogelijkheden zoeken wij voor u een cursus op maat.

Huis van het Nederlands heeft ook een permanentie in Halle. Elke maandag en donderdag van 9u-12u, dinsdag van 17u-19u en woensdag van 13u-16u kunt u voor alle informatie over Nederlandse lessen terecht in Vandenpeereboomstraat 78 – 1500 Halle of op het gratis nummer 0800 123 00.


In het kort

Nieuw Pepings gemeentebestuur College van burgemeester en schepenen Het college is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur. Het voert de beslissingen uit van de gemeenteraad en is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke dinsdag omstreeks 9u in het gemeentehuis. Het college is samengesteld uit de burgemeester, de schepenen en de gemeentesecretaris. Het college stelt de agenda van de gemeenteraad op, bereidt de beslissingen voor en zorgt voor de uitvoering van de besluiten. Zitdagen (op afspraak) De burgemeester is elke zaterdagvoormiddag aanwezig op het gemeentehuis. Burgemeester Eddy Timmermans Neerstraat 23 1670 Pepingen

Tel. 0471 38 32 25 eddy.timmermans@pepingen.be De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling. • Bevoegdheden: Burgerlijke stand – Bevolking – Brandweer - Algemene coördinatie – Politie Openbare werken – Personeel - Jeugd Eerste schepen Peter Lacres Eeckhoudtstraat 26 1670 Pepingen

Tel. 0473 44 61 49 peter.lacres@pepingen.be • Bevoegdheden: Cultuur & Erfgoed - Informatie & public relations – Toerisme - Sport en recreatie - Feesten en ontvangsten – Plattelandsbeleid – Onderwijs – Dierenwelzijn - Vlaams beleid

Tweede schepen Greta Cochez Teleweidestraat 2 1670 Pepingen

Tel. 0498 73 41 45 greta.cochez@pepingen.be • Bevoegdheden: Landbouw – Milieu – Middenstand – Economie - Sociale en familiale zaken (kinderopvang) – Tewerkstelling – Gezin – Gezondheidszorg - Werklozen Derde schepen Gerard Defloo Hollestraat 16 1670 Pepingen

Tel. 0477 86 37 86 gerard.defloo@pepingen.be • Bevoegdheden: Financiën – Erediensten - Derde leeftijd – Vrijwilligersbeleid – Begraafplaatsen – Ontwikkelingshulp - Gemeentebedrijven Vierde schepen - Voorzitter OCMW Erik Dehandschutter Ninoofsesteenweg 177 1670 Pepingen

Tel. 0470 01 37 44 erik.dehandschutter@pepingen.be • Bevoegdheden: Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw – Huisvesting – Mobiliteit - Welzijnsbeleid

Overige gemeenteraadsleden met contactgegevens: Kristof De Cuyper – voorzitter gemeenteraad Molenhofstraat 43 1670 Pepingen 0486 40 67 97 kristof.decuyper.raadslid@pepingen.be

5

Paul Claes - gemeenteraadslid Steenweg op Elingen 7/A 1670 Pepingen Andre De Roubaix - gemeenteraadslid Zwarte Molenstraat 34 1671 Pepingen 0473 49 90 44 andre.deroubaix.raadslid@pepingen.be Mich Pompen - gemeenteraadslid Molenstraat 23 1670 Pepingen 0498 92 43 81 mich.pompen.raadslid@pepingen.be Marc Paridaens - gemeenteraadslid Huttestraat 44 1670 Pepingen 0473 86 62 95 - 02 361 02 15 marc.paridaens.raadslid@pepingen.be Peter Van Cutsem - gemeenteraadslid Daelestraat 20 1674 Pepingen 0476 59 90 23 - 02 360 31 11 peter.vancutsem.raadslid@pepingen.be Paul Baert - gemeenteraadslid Hondzochtstraat 25 1674 Pepingen 0473 23 26 13 - 02 360 21 82 paul.baert.raadslid@pepingen.be Rudi Seghers - gemeenteraadslid Hondzochtstraat 14/B 1674 Pepingen rudi.seghers.raadslid@pepingen.be Joachim Agneessens - gemeenteraadslid Boekhoutstraat 20 1670 Pepingen 0496 98 42 23 joachim.agneessens.raadslid@pepingen.be Patrick Vanbellinghen - gemeenteraadslid Vroembos 46 1670 Pepingen 0498 73 30 95 - 02 361 48 94 patrick.vanbellinghen.raadslid@pepingen.be Saskia Beeckmans Ninoofsesteenweg 131 1670 Pepingen 0497 89 11 44 saskia.beeckmans.raadslid@pepingen.be


6

In het kort

JUBILEA

Diamanten bruiloft Van Den Eede Joseph & Sergeant Yvonne

Gouden bruiloft Godart Willy & Vierendeels Helena

24/07/1952

Positief regenboogbeleid te Pepingen Pepingen - Wereldwijd werd op 17 mei, de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, aandacht gevraagd voor de problemen waarmee holebi’s en transgenders geconfronteerd worden. De gemeente Pepingen draagt zijn steentje bij aan de maatschappelijke aanvaarding van holebi’s en transgenders door in het beleid hieraan aandacht te besteden via enkele eenvoudige maatregelen. Een regenboogvlag hing die dag ook uit aan het gemeentehuis. Voor het Pepingse gemeentebestuur is het duidelijk dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke rechten hebben als hetero’s. Helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze mening niet door iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi’s krijgen te maken met uitsluiting of discriminatie. Het is de taak van een overheid om een klimaat te creëren waarbinnen iedereen zich veilig en aanvaard kan voelen, ongeacht zijn of haar geaardheid, zodat zij hun plaats vinden in de maatschappij en zonder aarzeling kunnen deelnemen aan het publieke leven.

19/04/1963

Mertens Petrus & Deridder Simone

10/05/1963

Heremans Louis & Delalieux Monique

25/05/1963

De gemeente Pepingen engageert zich om volgende maatregelen in het kader van een lokaal regenboogbeleid uit te voeren: 1. Het gratis telefoonnummer 0800 99 533 van de Holebifoon wordt in de gemeentelijke informatiekanalen zoals de website en het informatieblad opgenomen. 2. In de gemeentelijke bibliotheek zal voldoende materiaal voorzien worden dat holebi‘s aanspreekt en de nodige informatieve publicaties over holebiseksualiteit en het holebi- en transgendermagazine ZiZo zullen opgenomen worden in het aanbod. 3. Op 17 mei, de Internationale Dag tegen de Homo- en Transfobie, wappert de regenboogvlag aan de openbare gebouwen in de gemeente. 4. Via de gemeentelijke informatiekanalen zullen contactgegevens van discriminatiemeldpunten, waar holebi‘s die het slachtoffer worden van discriminatie terecht kunnen met hun verhaal, gepubliceerd worden. 5. Binnen het bestaande informatie aanbod naar burgers toe, zal aandacht besteed worden aan het holebi huwelijk, adoptierechten voor holebi‘s, enz … 6. Lokale initiatieven, gericht op holebi‘s krijgen de nodige ondersteuning en lokale holebiverenigingen hebben de mogelijkheid zichzelf en hun activiteiten kenbaar te maken via de gemeentelijke informatiekanalen. Meldpunt Discriminatie holebi’s Dienst Cultuur en Integratie, sectie Integratie Hoveniersplein 1 9300 Aalst meldpunt.discriminatie@aalst.be Prof. Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven meldpunt.discriminatie@leuven.be


In het kort

7

Bericht aan de klanten - Nieuw drinkwatertarief vanaf 1 januari 2013 48,17 euro. Dit nieuwe tarief werd goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering en Organisatie van de Markt, Prijzendienst op 10 december 2012 .

Het drinkwatertarief bestaat uit een vaste vergoeding en een tarief per kubieke meter drinkwater dat u verbruikt. Daarnaast worden op de waterfactuur ook de bijdragen voor afvoer en zuivering aangerekend. Vanaf 1 januari 2013 hanteert De Watergroep (de nieuwe naam van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) in de provinciale directie Vlaams-Brabant een nieuw drinkwatertarief van 2,02 euro/ m3 en een vaste jaarlijkse vergoeding van

Deze tariefaanpassing laat De Watergroep toe te blijven investeren in een kwalitatieve drinkwaterproductie en -distributie, met inzet van de meest recente technologie. Het spreekt voor zich dat u ook in 2013 jaarlijks 15.000 liter drinkwater per persoon gratis krijgt, wat neerkomt op meer dan 40 liter per gezinslid per dag. U betaalt op dit verbruik enkel de bijdragen voor afvoer en zuivering.

Nieuw tarief drinkwater (exclusief heffingen en BTW): Jaarlijkse vaste vergoeding per wooneenheid 48,17 euro 3 15 m per gedomicilieerd persoon op het leveringsadres gratis Basisverbruik 2,02 euro/m3

Toelating F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Regulering en Organisatie van de Markt, Prijzendienst ref. E3.P02/2012D07276VJ/ Enkele wintertips: • Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft. • Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind. • Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet echter niet alle leidingen leeg te laten lopen. Draai alle kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid. Meer info? Provinciale directie Vlaams-Brabant Herbert Hooverplein 23, 3000 Leuven 016 24 09 11 info.vlb@dewatergroep.be of op www.dewatergroep.be

Een hart voor dieren In het Hof te Roetaert, een charmante vierkantshoeve in de Neerstraat 42 werken Ingrid en Vince aan een nobel doel. Samen met de steun van vrijwilligers runnen ze de FSPCA, dat staat voor Federal Society for the Protection against Cruelty to Animals. In het Nederlands, Federale Gemeenschap voor de Bescherming tegen Wreedheden tegenover Dieren. Het doel Een opvang creëren voor verwaarloosde en mishandelde dieren en hen na zowel lichamelijke als geestelijke “revalidatie” een nieuwe thuis zoeken. Momenteel wonen er al veel meer dieren:

honden, katten, paarden, pony’s, shetlanders, hangbuikzwijnen, ezels, geiten, kippen… Een aantal dieren blijft er voorgoed. Niet alleen omdat ze gered en betaald werden door leden van de FSPCA, maar ook omdat de hoeve gewoon hun thuis geworden is. “Wij dragen ook de maatstaf ‘niet afslachten’ hoog in het vaandel. Geen enkel dier dat hier verblijft, zal worden gedood. Euthanasie staat niet in ons woordenboek, tenzij het dier ondraaglijke pijnen lijdt en niet meer te redden valt. Wie niet geadopteerd kan of mag worden, blijft hier tot zijn laatste snik. Veilig, in alle rust en met de nodige verzorging en liefde.”

Wil je graag meehelpen? FSPCA is een vzw die momenteel weinig subsidies of andere steun krijgt, en dus volledig afhankelijk is van donaties (zowel in geld als in goederen), adopties op afstand en reële adopties. En vooral ook van vrijwilligers die een handje toesteken (stallen mesten, hokken kuisen, helpen voederen, paarden op de wei zetten, met de honden wandelen, enz.). Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom om mee te helpen in de opvang, om geld in te zamelen, ombekendheid te creëren, enzovoort. Daarnaast kunnen studenten uit de richting dierenzorg of dierenarts stage lopen bij de FSPCA. Meer info op www.fspca.be.


8

Burgerzaken Statistische gegevens Pepingen bestaat uit: de deelgemeenten: 1671 Elingen - 1673 Beert - 1674 Bellingen 1670 Bogaarden - 1670 Heikruis - 1670 Pepingen aantal inwoners op 31/12/2012: 4.436 oppervlakte: 3.604 ha inwoners per km²: 123,09 Overzicht bevolkingsstatistiek (31/12/2011)

Belgen

Vreemdelingen Totaal

Mannen 2.138

31

2.169

Vrouwen 2.237

30

2.267

4.375 61

4.436

Aantal inwoners per deelgemeente

Belgen

Vreemdelingen Totaal

Beert 525 14

539

Bellingen 721

9

730

Bogaarden 421

4

425

Elingen 463

3

466

Heikruis 726

9

735

Pepingen 1.519

22

1.541

4.375 61

4.436

Algemene statistiek Geboortes

37

Overlijdens in Pepingen:

58 (ook niet-inwoners)

24

in andere gemeenten:

Huwelijken

13

Echtscheidingen

5

Aankomsten

258

Vertrekken

227

Mutaties binnen de gemeente

61

Ten opzichte van vorig jaar is het bevolkingsaantal gestegen met 19.


Politie

Voorkom inbraak in appartementen

Inbraakpreventie hoeft niet duur te zijn. Een aantal goede gewoonten kunnen al veel leed voorkomen. Bent u bewoner van een appartementsgebouw? Hou dan zeker rekening met volgende tips. Belt er iemand aan met de boodschap ‘Ik ben de boven-

buur en ben mijn sleutel vergeten’, doe dan alleen open als u de persoon echt kent. Wanneer u de appartementsdeur gewoon dicht trekt, zit deze niet voldoende in het slot. Sluit daarom altijd af met de sleutel. Sluit ook steeds de garagepoort goed af. Ziet u een onbekende of verdachte persoon? Spreek die zeker aan want als een inbreker merkt dat hij herkend kan worden, verlaat hij meestal snel het gebouw. Wenst u de bewoners in uw appartementsgebouw ook te sensibiliseren tot het aannemen van goede gewoonten? Hang dan zeker de affiche ‘Voorkom inbraak in appartementen’ op in de hal. Via leuke cartoons

9

met tips gaan we de strijd tegen inbraken aan. Het gaat om zeer eenvoudige zaken die door iedereen toepasbaar zijn. Gratis affiches zijn te bekomen via uw gemeente of preventiedienst. Ook een folder met extra tips kan u aanvragen. Wenst u meer informatie over inbraakpreventie? Neem contact op met de diefstalpreventieadviseur in uw gemeente. Hij/zij geeft u gratis advies. Sommige gemeenten geven een premie aan bewoners die de nodige beveiligingsmaatregelen treffen. Belastingplichtigen kunnen genieten van een belastingvermindering voor inbraakbeveiliging.

Mobiliteit

Dr. Mobi op huisbezoek bij de Pepingse basisscholen Op vraag van de gemeente kwam dr. Mobi op 30 april langs bij de Pepingse basisscholen. Dr. Mobi stelde allerlei acties voor om de schoolkinderen nog meer vertrouwd te maken met verkeer rondom ons. De gemeente ging in op deze voorstellen en zo konden de kinderen genieten van een theatervoorstelling gebracht door Levende Muziek, werd er een verkeerseducatieve route gereden met de oudsten, werd het spel “Meester, mag ik op de bel drukken?” gespeeld met de tweede graad, … . Op 31 mei kwam Dr. Mobi terug langs en zag dat het goed was

Eindejaarscampagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer” kende groot succes in het Pajottenland! De eindejaarscampagne “Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer 2012-2013” kende een groot succes in het Pajottenland! In onze provincie maakten 25 900 personen gebruik van de feestbussen op 31 december 2012. De juiste cijfers van de omritten die door het Pajottenland reden, vindt u hieronder terug. De conclusie hierbij is dat de feestbussen goed bekend zijn en dat onze bevolking/jeugd hiervan weldegelijk gebruik maakt!

Lijnnr

Beschrijving

Bezetting 2012-2013 reizigersaantal

Lijn 128

Gooik – Lennik – Schepdaal – Dilbeek – Brussel De Brouckère

1332

Lijn 153

Ninove – Gooik – Leerbeek – Pepingen – Halle – Lembeek

660

Lijn 160 “PAJOTTENLAND BUS”

Lennik – Gooik – Oetingen – Vollezele – Herne – Herfelingen - Leerbeek

618

Lijn 172

Lennik – Vlezenbeek – Sint-PietersLeeuw – Lot – Ruisbroek

834


10

Stedenbouw

organiseert i.s.m. VIBE de INFOAVOND ‘Energie besparen met een investering van 0, 10, 100, 1000 en 10 000 euro’ DINSDAG 10 SEPTEMBER 2013 om 19u30

Brouwerzaal van het Baljuwhuis – GALMAARDEN – Kammeersweg 2 Energiezuinigheid is één van de voorwaarden voor een bio-ecologische woning.

Rookmelders Vanaf 1 januari 2013 is door de Vlaamse regering de verplichting ingevoerd dat verhuurde woningen moeten voorzien zijn van rookmelders. Hiermee beoogt de regering de veiigheid in huurwoningen maximaal te garanderen. Tevens verhoogt het tijdig detecteren van brand de kans om de <oning te vrijwaren van brandschade. Er zijn rookmeldersverplichtingen voor: • huurwoningen: als je na 31 december 2012 een nieuw huurcontract hebt afgesoten voor een huurwoning, moet de woning uitgerust zijn met voldoende rookmelders. • Nieuwbouwwoningen en woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd: zodra je werken uitvoert waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, moet je voldoende rookmelders plaatsen. • Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2013 een bijzondere sociale lening wordt toegekend: deze moeten uitgerust zijn met voldoende rookmelders Alle informatie over de Vlaamse rookmeldersverplichtingen is terug te vinden op de website van Wonen-Vlaanderen (www.wonenvlaanderen. be (bovenaan “woningkwaliteit” aanklikken en achtereenvolgens kiezen voor de rubriek “woningkwaliteit voor (ver)huurders” en “Vlaamse verplichtingen over rookmelders”)

Energie besparen betekent geld besparen. Tijdens deze voordracht gaan we in op een aantal zeer concrete ingrepen die iedereen thuis kan uitvoeren, ook zonder zware investeringen of verbouwingen. We leggen praktijkgericht uit hoeveel u kan besparen met een klein, middelgroot of groot budget. Wat kan u met dat geld doen en hoeveel bespaart u ermee? Spaarlampen, radiatorfolie, thermostatische radiatorkranen, verbeterd dubbel glas, zonneboilers, isolatie, hoogrendementsketels… Het komt allemaal aan bod. Tenslotte wordt dieper ingegaan op het belastingvoordeel en de subsidiemogelijkheden voor energie-besparende maatregelen.


Milieu

11

Bloemenzaad voor de bijen De bij is de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van veel waardevolle landen tuinbouwgewassen en wilde flora. De meeste gekweekte fruitsoorten zijn afhankelijk van kruisbestuiving door de honingbij. De voorbije jaren werd de afname van de bijenpopulatie alsmaar ernstiger. Dit betekent een groot verlies voor land- en tuinbouw en biodiversiteit. Grote oppervlakten bloemrijke vegetaties zijn absoluut noodzakelijk om de honingbijen in stand te houden. Bloemenakkers zorgen voor een constant aanbod aan voedselrijk stuifmeel.

Onze gemeente wil de hoop vergroten Van 15 juni tot 31 augustus kunnen de inwoners opnieuw met hun taxussnoeisel naar het containerpark van onze gemeente. Het ingezamelde snoeisel komt rechtstreeks ten goede aan de kankerbe-

Bloemenakker-actie Om de bijenpopulatie te ondersteunen promoot de gemeente Pepingen i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant de aanleg van bloemenakkers en deelt ze hiervoor gratis bloemenzaad uit. Deze actie richt zich aan alle inwoners van Pepingen. Help samen met ons de honingbijen er bovenop en kom een gratis pakket afhalen op de milieudienst van de gemeente (Mieke Denys Tel.: 02/383.14.24 - E-mail: mieke.denys@pepingen.be): • zakje met ongeveer 50 gram bloemenzaden (mengeling) • het bloemenmengsel is samengesteld uit de volgende bloemensoorten: Dille, Gele ganzebloem, Goudsbloem, Korenbloem, Koriander, Boekweit, Klaproos, Muskuskaasjeskruid, Slangenkruid, Gewoon duizendblad, Vergeet-mijnietje; • voldoende voor een oppervlakte van ongeveer 1 are; • brochure met uitleg over het zaaien en onderhoud; • per gezin kan 1 zakje bloemenzaad bekomen worden.

strijding. Taxus bevat immers baccatine, dat de grondstof is voor de productie van chemotherapie. Record verbeteren Vorig jaar haalde Vergroot de Hoop de recordhoeveelheid van 6.400 m3 taxussnoeisel op, goed voor 6.400 chemotherapieën. Doel is dat record te verbeteren en daar willen wij ons als gemeente met vereende kracht voor inzetten. Hoe groter de hoop taxussnoeisel, hoe groter de hoop op genezing voor talloze kankerpatiënten. Taxus-Ambassadeurs Vergroot de Hoop krijgt dit jaar ook de steun van 10 “Taxus-Ambassadeurs”. Dat zijn bekende Vlamingen die zich met hun volle gewicht achter de actie zetten. Hun namen: Kurt Defrancq, Marijn Devalck, Pol Goossen, Sam Gooris, Ivo Mechels, Sergio, Luc Caals, Sven De Ridder, Greet Rouffaer en Lynn Wesenbeek. Wie tien jaar geleden had gezegd dat men met tuinafval kanker kon genezen, werd onmiddellijk gek verklaard. Vandaag weten we meer. Vandaag moet je gek zijn, als je met je taxussnoeisel niét naar de afvalcontainer komt. ‘t kan verkeren, zei Bredero.

INZAMELING TAXUSSNOEISEL CONTAINERPARK

15 juni - 31 augustus


12

Milieu

Actie “vogels voeren” in de Pepingse scholen In samenwerking met Natuurpunt Pepingen en Vogelwerkgroep Citrinella vond op vrijdag 22-02-13 voor de 5e en 6e leerjaren van de scholen Harten Troef te Pepingen en Spring in ’t Veld te Bellingen een activiteit plaats rond vogels. De klassen werden bezocht door Geert De Pauw & Rudi Hanssens van Natuurpunt Pepingen, Edwig Vanhassel van Vogelwerk-

groep Citrinella, de schepen van leefmilieu Greta Cochez & de milieuambtenaar Mieke Denys. Tijdens de klasbezoeken werd uitleg gegeven over vogels in de winter. Aan de hand van een poster werden de meest voorkomende vogels in Vlaanderen aan de kinderen getoond en werden er een aantal vragen aan de kinderen gesteld over deze vogels. Er werd ook gepraat over het belang van bijvoeren van vogels in de winter.

Op het einde van de info-sessie kregen alle leerlingen een vetbol mee naar huis en om de vogels nog een extra handje te helpen kreeg elke klas ook zijn eigen nestkastje. De vetbollen en de nestkastjes werden aangeboden door de gemeente Pepingen. De actie was een succes, de leerlingen waren erg geïnteresseerd.

voor een grote hoop zwervend vuil waardoor onze straten en bermen minder mooi ogen. Zwerfvuil verstoort niet alleen het landschap, het beschadigt het milieu en ook dieren en spelende kinderen kunnen zich er aan verwonden. Daarnaast is het opruimen van dit zwerfvuil duur en arbeidsintensief. Zwerfvuil werkt op ieders zenuwen, dus respecteer je medemens en de natuur en gooi het in de vuilnisbak. Want geef toe, het is toch veel leuker wonen in een buurt zonder allerlei rotzooi op de grond?! Doe jouw duit in het zakje en ga de strijd tegen zwerfvuil aan! Wist je trouwens dat het jaren duurt vooraleer zwerfvuil uit het milieu verdwijnt? Een sigarettenpeuk doet er gemiddeld 2 jaar over, een plastic fles 5 jaar en een stuk kauwgom is pas na 20 jaar verdwenen.

Sluikstorten Sluikstorten is verboden en strafbaar. Zo simpel is dat. Er is ook geen enkele reden om te sluikstorten. Iedereen heeft voldoende mogelijkheden zijn afval op een nette manier kwijt te raken via de huis-aan-huis ophaling of een bezoek aan het gemeentelijk containerpark. Toch ontsieren grote stukken afval en plastic zakken met huisvuil nog steeds straten, pleinen en wegbermen. Het afval wordt uit de wagen geslingerd of in publieke afvalbakken gedumpt. Ook de omgeving rond glasbollen blijft een favoriete plek van de sluikstorter. Wat begint met een lege doos eindigt vaak in een ware stortplaats. Frituurolie in een rioolput gieten en afval aan de kringloopwinkel plaatsen buiten de openingsuren is eveneens verboden. Zelf een sluikstort opgemerkt? Als het afval op openbaar terrein ligt, neem dan contact op met de milieudienst van de gemeente (Mieke Denys via Tel.: 02/383.14.24 of E-mail: mieke.denys@pepingen.be) . De technische dienst tracht het afval zo snel mogelijk op te ruimen en probeert, in samenwerking met de politie, de overtreder te identificeren.

Opgeruimd… staat netjes! Zwerfvuil

Uniek gevouwen colablikje.

Zwerfvuil is niet meer van deZe tijd.

V.U. Danny Wille, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen

Met zwerfvuil bedoelen we klein afval dat we vaak nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat weggooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flessen, tickets, papieren zakjes, kranten,… Het gaat vaak om kleine hoeveelheden, maar vele kleintjes zorgen


Landbouw

PERSBERICHT

13

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau Trierstraat 82 1040 BRUSSEL Tel.: + 32 2 287 24 11 Fax: + 32 2 230 25 33 + 32 2 280 03 07 ADMINISTRATIEVE BEHANDELING VAN DE DOSSIERS IN HET KADER VAN DE ALS LANDBOUWRAMP ERKENDE DROOGTE TIJDENS DE LENTE VAN 2011. Ingevolge de publicatie van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 waarbij de droogte van de lente 2011 als een landbouwramp wordt beschouwd, waarbij de geografische omvang van deze ramp wordt afgebakend en waarbij de schadeloosstelling van de schade wordt vastgesteld, in het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2013, willen wij langs deze weg de producenten van vlas en spinazie op het hele Belgische grondgebied en de producenten van zomergranen in de Oostkustpolders meedelen dat zij binnenkort een voorstel van schadeloosstelling zullen ontvangen van hun provinciegouverneur. Dit schrijven vermeldt alle richtlijnen die de begunstigden moeten volgen opdat alle nodige documenten vóór 1 juli 2013 worden bezorgd aan de provinciegouverneur. Producenten die in aanmerking komen voor een schadeloosstelling en die geen voorstel van schadeloosstelling ontvangen (omdat ze niet zijn opgenomen in de gegevensbank van de overheid), worden verzocht contact op te nemen met volgende contactpersonen bij het BIRB : mevr. Wien Nijs (NL) (tel. : 02/287.24.41 - droogte2011@birb.be) of dhr. Pierre Reman (FR) (tel. : 02/287.24.42 - secheresse2011@birb.be).

Vrijetijd

Fotowedstrijd

Herken je de plaats op deze foto? Stuur je antwoord snel door naar maya. vanholder@pepingen.be en maak kans op een mand vol lekkere streekproducten! Het antwoord van de vorige fotowedstrijd was: De Kerkuil, Ring 1, 1670 Bogaarden. En de winnaar is… Yves Cambier. Hij krijgt een mand vol lekkere streekproducten. Proficiat! Bedankt aan alle andere deelnemers aan de fotowedstrijd.

Regering keurt nieuw wetsontwerp GAS-wet goed In uitvoering van het regeerakkoord worden GAS-boetes mogelijk vanaf 14 jaar en kunnen boetes tot maximaal 350 euro worden opgelegd (minderjarigen maximaal 175 euro). Minister Milquet wijst erop dat de GASwet een kaderwet is. Gemeenten kunnen autonoom beslissen of ze gebruik maken van de GAS-wet. Ze bepalen zelf welke gemengde inbreuken ze willen bestraffen

met GAS-boetes. Sommige gemengde inbreuken (zoals het dreigen met aanslagen op personen) worden uit de GAS-wet geschrapt. Parkeermisdrijven (bijv. fout parkeren) zullen in de toekomst met GAS-boetes gesanctioneerd kunnen worden. Nieuw is dat gemeenschapsdienst en lokale bemiddeling als alternatieven voor een GAS-boete zijn opgenomen en duidelijk omschreven zijn. Voor minderjarigen blijft

bemiddeling verplicht en kan een gemeenschapsdienst van maximum 15 uur worden voorgesteld. Een plaatsverbod door de burgemeester wordt ook mogelijk door een nieuw artikel 134 sexies in de Nieuwe Gemeentewet in te voegen.


14

Vrijetijd

Het HolebiHuis

Homofobie en transfobie zijn begrippen die alsmaar meer de actualiteit halen naar aanleiding van incidenten met agressie tegenover holebi’s en transgenders. Voor slachtoffers van fysiek of verbaal geweld blijkt de drempel om dit te melden of aan te geven bijzonder groot. Velen weten ook niet waar ze terecht kunnen.

Ben je slachtoffer of heb je vragen, dan kan je terecht op volgende plaatsen: • Holebifoon: tel. 0800 99 533 • Meldpunt geweld: tel. 1712 • Het Vlaams-Brabantse HolebiHuis: Diestsesteenweg 24 3010 Kessel-Lo Tel. 016 60 12 63

admin@holebihuis.be www.holebihuis.be

Wij doen weer mee met het Plantjesweekend ! Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers tijdens het derde weekend van september azalea’s. De 19de editie van het Plantjesweekend vindt dit jaar plaats op 13, 14 en 15 september. De opbrengst van de verkoopactie gaat naar psychosociale projecten voor kankerpatiënten, naar het Kankerfonds, naar hulp voor kinderen met kanker enz. Dit jaar gaat bijzondere aandacht naar de gevolgen van kinderkanker op lange termijn. Zou je graag de handen uit de mouwen steken voor Kom op tegen Kanker? . Je kan zelf kiezen hoelang je wil helpen: een paar uur, een namiddag, een hele dag … Tijdens de verkoop draag je een badge waardoor je herkenbaar bent als officiële verkoper van Kom op tegen Kanker. En wees gerust,

je staat nooit alleen aan een verkoopstand, je kan aansluiten bij mensen die al ervaring hebben. Bij hen kan je ook terecht met een eventuele vraag. Als verkoper heb je folders ter beschikking die je kan meegeven als mensen vragen waar het geld van de verkoop naartoe gaat. De actie kan ook rekenen op promotie via een spotje op radio en tv. En voorzitter Frank Deboosere vermeldt het Plantjesweekend graag tijdens zijn weerbericht … Azalea’s verkopen is een prettige manier om je in te zetten voor Kom op tegen Kanker. Zin om het te proberen? Neem dan contact op met maya.vanholder@pepingen.be of tel. 02 383 14 38.

Infoavonden over opvoeding in het Pajottenland

Het Overleg Opvoedingsondersteuning Pajottenland organiseert - net zoals in de voorgaande jaren - ook in 2013 een reeks informatieavonden over opvoeding. De onderwerpen zijn ook nu weer erg divers, zodat iedere (groot) ouder zijn of haar gading kan vinden. In het overleg ‘Opvoedingsondersteuning in het Pajottenland’ komen gemeenten, OCMW’s en organisaties samen rond het thema opvoeding. Het doel is om iedereen die geconfronteerd wordt met vragen over opvoeding dicht bij huis verder te helpen door het aanbieden van informatie, folders, educatieve activiteiten, ... Door de intergemeentelijke samenwerking krijgen de inwoners van het Pajottenland de kans om te kiezen uit een breed aanbod opvoedingsondersteuning. Iedere avond kost 4 euro. Veilig online donderdag 26 september 2013, van 19u30 tot

22u, Gooik

Opvoeden van gevoelige kinderen dinsdag 22 oktober 2013, van 20u tot 22u, Bogaarden (Pepingen) Drugstories woensdag 20 november 2013, van 20u tot 22u, Herfelingen (Herne) Slaap lekker: hoe maak ik van mijn kind weer een goede slaper? woensdag 11 december 2013, van 20u tot 22u, Bever Ontmoet andere ouders Tijdens iedere avond is er ruimte om andere ouders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Er zijn ook telkens experten en medewerkers beschikbaar voor meer informatie over het thema van de avond.


Jeugd

40 jaar Chiro Karreveld In 1973 besloot een aantal jonge Pepingenaren dat Pepingen nood had aan een nieuw soort jeugdbeweging. Eén waar alle jeugd van Pepingen welkom was om zich op zondag de namiddag van hun leven te beleven. En in dat jaar werd officieel Chiro Karreveld Pepingen geboren! Doorheen de jaren is de Chiro uitgegroeid tot iets veel meer en groter dan zomaar een jeugdbeweging. Het is een plaats geworden waar jongens mannen werden en meisjes echte vrouwen. Maar elk nog met het kind in hen. Het is een plaats waar vriendschappen voor het leven werden gevormd en zelfs waar toekomstige echtparen elkaar vonden. Het is voor velen een tweede thuis, een tweede familie geworden. En wat doe je als er iets zo speciaals een jaar-

15

tje ouder wordt? Dan vier je dat natuurlijk! Een klein feest voor een vereniging van 150 leden, 27 leiding, 10 kookouders en honderden sympathisanten zou allesbehalve representatief zijn, dus houden wij een groot feestweekend! Op zaterdag 31 augustus houden wij om : • 14u – 17u: Een kindernamiddag met allerhande activiteiten • 18u30: Een knallende kinderfuif • 21u30: Verschillende optredens van vele artiesten met daaropvolgend • een fuif voor de groteren onder ons • Op zondag 1 september houden wij om : • 10u30 – 14u: Een grote BBQ • 15u - … : Een ledenfeest waar natuurlijk ook niet-leden op uitgenodigd zijn!

Gedurende deze hele dag zal er ook een speciale Chiro Karreveld expositie zijn! Voor meer informatie kan je altijd terecht bij de leidingsploeg en hou de komende maanden zeker onze website www.chirokarreveld.be in de gaten! Wij hopen jullie allen daar tegen te komen en met ons er een spetterend feest van te maken! Tot dan!

Fiscale aftrekbaarheid van kosten voor kinderopvang Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ze kunnen deze uitgaven met andere woorden aftrekken van hun belastingen. Sinds 2005 is kinderopvang door scholen, het jeugdwerk of de sportsector eveneens aftrekbaar. Aan welke voorwaarden moet de kinderopvang voldoen? De uitgaven voor kinderoppas komen alleen in aanmerking voor fiscale aftrek als ze betaald zijn aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur. Welke opvangkosten komen in aanmerking voor fiscale aftrek? De kosten voor kinderopvang buiten de normale lesuren, met andere woorden de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes. Wat de jeugdwerksector betreft, komen alle vakantieprogramma’s van lokale, intergemeentelijke, regionale, provinciale en

landelijke jeugdwerkinitiatieven in aanmerking. Het kan zowel om een particulier initiatief gaan als om een initiatief georganiseerd door een openbaar bestuur. Enkele voorbeelden: kosten voor deelname aan een kamp van een jeugdvereniging, een weekend of een 2-daagse van een jeugdbeweging, de speelpleinwerking, een (kinder)atelier, een activiteit van de jeugddienst, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening met kinderen, vakantieprogramma’s van landelijk georganiseerde jeugdverenigingen,... In principe komen alle activiteiten waarvoor apart wordt betaald, in aanmerking. OPGELET: Lidgelden komen niet in aanmerking! Tot welke leeftijd geldt de fiscale aftrekbaarheid? De fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten geldt alleen voor kinderen beneden de 12 jaar (dus tot en met 11 jaar) en voor kinderen met een zware handicap beneden de 18 jaar (dus tot en met 17 jaar). Wat is het maximaal aftrekbare bedrag? Het maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang is begrensd tot 11,20 euro per opvangdag en per kind. Dat bedrag geldt per opvangdag, ongeacht de duur van de

opvang. Het minimale aftrekbare bedrag is 4 euro per opvangdag en per kind. Of dit bedrag werd aangepast, kan je jaarlijks controleren in de Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting, in de rubriek ‘Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen, 4’. Welke bewijzen moeten de initiatiefnemers van de kinderopvang aan de ouders bezorgen? Om deze opvangkosten te kunnen aftrekken, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of aan de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit, een attest vragen. Dat attest is voor de ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden en dat ze van hun belastingen kunnen aftrekken. Indien u meerdere kinderen beneden de 12 jaar heeft, dient u voor elk kind apart een attest te vragen. Indien uw kind deelneemt aan vakantieprogramma’s in verschillende vakantieperiodes (bvb. een kamp in de krokusvakantie én een kamp in de zomervakantie), dient u per vakantieperiode een attest te laten invullen.


16

Jeugd

Nieuwe geluidsnormen Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De gehele regelgeving is er niet alleen om overlast te beperken, maar ook om gehoorschade te voorkomen. Over welke muziekactiviteiten gaat het (niet)? Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de regelgeving valt. De geluidsnormen gelden dus voor een café met gewone achtergrondmuziek, een fuif in een zaal of een tent, muziek in een fitnesszaal, een dansvoorstelling, een eetfestijn met achtergrondmuziek, een theatervoorstelling met muziek, een optreden in een kleine of grote zaal, een festival in openlucht ...

Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest, kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek. Bij gedeeltelijke versterking zijn de geluidsnormen echter wel van toepassing (bv. jazzcombo, semi-akoestische set …). Drie geluidsniveaus In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd: hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen verplichtingen. Hieronder zetten we ze alle drie op een rijtje: • Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB(A) LAeq,15min Muziek die stiller is dan een gemiddelde van 85 decibel, gemeten over 15 minuten, vind je bv. in een praatcafé of restaurant, waar de muziek louter als achtergrond dient. Vanaf het moment dat de muziek meer prominent aanwezig is, en zeker vanaf het moment

dat het geluidsvolume een ‘dansbaar’ niveau haalt, overschrijdt het gemiddelde volume meestal de 85 decibel. Ook liveoptredens gaan bijna altijd luider dan het gemiddelde van 85 decibel. Een onversterkt drumstel waarop stevig wordt gespeeld, overschrijdt dit volume in de meeste gevallen makkelijk. • Welke maatregelen moet je nemen? Je hoeft het geluid niet te meten, en je hoeft geen maatregelen te nemen voor gehoorbescherming. Muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 95 dB(A) LAeq,15min Muziek die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min maar gemiddeld over een kwartier niet boven de 95 decibel gaat, vind je bv. in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé, bij kleine fuiven, bij dansoptredens en bij liveconcerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes zoals theaterzalen. • Welke maatregelen moet je nemen? Je vraagt de nodige toelating aan of je doet een melding. Bovendien neem je nog volgende bijkomende maatregelen: • Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. • Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 100 dB(A) LAeq,60min Deze geluidsniveaus vind je bv. bij rockconcerten, grote fuiven en discotheken. Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

Welke maatregelen moet je nemen? • Je vraagt de nodige toelating of vergunning aan. • Bovendien neem je nog volgende bijkomende maatregelen: • Je meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel. • Je registreert of ‘logt’ ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. Je houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij. Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. • Je mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient. • Je stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek. • Zalen of cafés die beschikken over een permanente geluidsinstallatie en een klasse 2-vergunning hebben, laten een geluidsplan6 opmaken. Geluidsmeter binnenkort beschikbaar in de uitleendienst Het gemeentebestuur van Pepingen heeft beslist om een geluidsmeter aan te kopen en ter beschikking te stellen van alle organisatoren van openbare feesten, fuiven, en muziekevenementen. Zodoende kunnen zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen rond de geluidsnormen. Geluidsbegrenzer lenen bij politiezone Pajottenland Ook bij de lokale politiezone Pajottenland kan je terecht. Zij ontlenen aan organisatoren van muziekevenementen een geluidsbegrenzer, type SPL5. Contact: www.lokalepolitie.be/5405 Meer info omtrent de nieuwe geluidsnormen en gehoorschade: http://www.lne.be/geluidsnormen http://www.helpzenietnaardetuut.be


Wie zit er in de jeugdraad en de kinderraad van Pepingen?

Jeugd

17

Vanaf 1 januari 2013 trad een nieuwe beleidsperiode en een nieuw gemeentebestuur aan. Ook alle adviesraden werden dan opnieuw samengesteld. Ben je benieuwd wie er in de kinder- of jeugdraad van Pepingen zetelt? De jeugdraad telt vanaf heden de volgende leden: • Ludo Bosmans, chiro Karreveld • Emilie Brisaert, chiro Karreveld • Jeroen Ghillebaert, ’t Clubke – leerkracht school Bellingen • Katrien Decrick, ’t Clubke • Wim Timmermans, Reinaertvrienden • Ward Timmermans, Reinaertvrienden • Jana Timmermans, muziekatelier Allegro • Stefanie De Bock, muziekatelier Allegro • Jochen Dubois, jeugdclub Jungle • Floris Coffernils, jeugdclub Jungle De jeugdraad komt minstens 3 keer per jaar samen om alle aangelegenheden aangaande jeugd te bespreken. Zij geven advies aan het college van burgemeester en schepenen over bijvoorbeeld het jeugdbeleidsplan, fuifreglement, aankoop materiaal voor uitleendiensten, reglement rond kadervorming, KOE-PONGS, (zomer)activiteiten, allerlei vormingen (EHBO, fuifcoach, …), drugs- en alcoholpreventie, speelruimte, en nog zoveel meer. In de kinderraad zetelen voornamelijk

kinderen tussen 9 en 12 jaar, die ofwel in Pepingen wonen ofwel in onze gemeente naar school gaan: • Lisse Avau • Merel Vandenberghen • Anke Vandenberghen • Nick Tordeur • Charlotte De Ridder • Sarah De Ridder • Emma De Bruyn • Evy Blommaert Enkele keren per jaar komt de kinderraad samen om ideeën te sprokkelen omtrent zaken die kinderen in Pepingen kunnen

aanbelangen. Zo denken ze mee over activiteiten tijdens de Buitenspeeldag, zomerprogramma, Open Straat Dag, … Ze organiseren jaarlijks een filmnamiddag voor kinderen tussen 3 en 12 jaar, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Op 20 maart 2013 bouwden ze – samen met vele andere kinderen – ook mee aan de wilgenhut op speelterrein Junglehoek in het centrum van Pepingen. Kinderen die graag in de kinderraad willen zitten, kunnen steeds contact opnemen met maya.vanholder@pepingen.be.

Ik speel, jij speelt, wij spelen… in de Junglehoek ! De Junglehoek is de nieuwe naam voor de speelweide die vorig jaar werd aangelegd in het centrum van Pepingen, meer bepaald naast jeugdclub Jungle en BKO De Kinderschuur. Je vindt er een pingpongtafel, een

klimtoestel, een basketring, een schommel, een hinkelstapspel, 2 petanquebanen, en enkele zitbanken. Daarnaast vind je er ook een avontuurlijke wilgenhut, die op 20 maart 2013 gebouwd werd door tientallen

kinderen i.s.m. ProNatura. Ga gerust eens een kijkje nemen met je vrienden en vriendinnen!


18

Jeugd

425.000 nieuwe jongerengidsen voor kinderen, tieners en jongeren Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) en De Ambrassade hebben Jongerengids.be gelanceerd. Jongerengids.be omvat drie informatieve gidsen en bijhorende websites en wil kinderen, tieners en jongeren correct informeren en wegwijs maken in het grote informatieaanbod. De gidsen, gedrukt op 425.000 exemplaren, worden in 90% van alle scholen in Vlaanderen en Brussel verdeeld. De gidsen zijn ook gratis beschikbaar via lokale jeugddiensten, jongereninformatiepunten en jongerenadviescentra.

Minister Pascal Smet vult aan: “Het is eigen aan kinderen en jongeren om zich voortdurend vragen te stellen. Vragen stellen is de beste manier om vooruit te geraken en om volwassen te worden. Met deze reeks jongerengidsen krijgen kinderen en jongeren een soort gps in handen. Het is een wegwijzer om op zoek te gaan naar antwoorden, om keuzes te maken en om zichtzelf te ontplooien.” Jongerengids.be kwam tot stand door een

Antwoorden op heel veel vragen waar kinderen en jongeren mee bezig zijn “Kunnen 2 mannen ook kindjes maken?”, “Kan een meisje zwanger worden tijdens haar menstruatie?”, “Is een vakantiejob in het zwart voordeliger dan job met contract?”. Jongerengids.be geeft een antwoord op deze en heel veel andere vragen waar kinderen en jongeren mee bezig zijn. Jongerengids.be bevat 3 up-to-date en allesomvattende gidsen en websites en is opgedeeld in 3 leeftijdscategorieën: kinderen van 8 tot 11 jaar, tieners van 12 tot 15 jaar en jongeren van 16 jaar en ouder. “Gezondheid, vrienden, internet, geld, werk, seks, wonen, school en rechten zijn enkele van de vele thema’s die in de gidsen aan bod komen. Er zijn geen taboes, jongeren vinden er ook informatie over bijvoorbeeld homoseksualiteit en godsdienst,” zegt Marian Michielsen van De Ambrassade.

Mijn kind op kamp Zou je kind, tiener of jongere graag eens op kamp gaan? Op de website www.mijnkindopkamp.be vind je toffe vakantiekampen voor kinderen en jongeren. Welke vakanties en kampen worden in onze lijst opgenomen? • Enkel vakanties en kampen waar alle kinderen zich voor kunnen inschrijven zonder dat ze lid zijn van de organiserende vereniging. Dus wel een boerderijkamp, een theatervakantie, een open kamp…, maar

geen Chirobivak of Scoutskamp voor hun leden. • Zowel vakanties en kampen met overnachting, als waar kinderen thuis gaan slapen. • Enkel vakanties en kampen die door de organisator op de juiste manier ingevoerd zijn in de UiTdatabank. Meer informatie: www.mijnkindopkamp.be

nauwe samenwerking tussen De Ambrassade, CJP, Piazza dell’Arte, Content Cowboys en HolonCom. Leerkrachten en jeugdwerkers die met de Jongerengidsen aan de slag willen gaan, kunnen voortaan een methodiekenmap downloaden. Meer informatie: www.jongerengids.be www.facebook.com/jongerengids Twitter: @Jongerengids Of via You Tube kanaal


Jeugd

Word animator! Op de meest gekke plaatsen en momenten, met of zonder aanleiding stort je je op een ‘prooi’. Je prooi bestaat voor het overgrote deel uit jonge mensen tussen vier en twaalf jaar, maar het is geweten dat je ook leeftijdsgenoten en zelfs oudere mensen verorbert. Hierbij ga je geen enkele moeite uit de weg om je prooi te bekoren: spelen, ravotten, verkleedpartijen, muziek, dans, theater,… noem maar op. Zelden ontkomt de prooi aan je klauwen. In heel extreme gevallen aarzel je niet om een korte broek of jurk aan te doen of om lachend in het slijk te rollen. Je beweegt je meestal in groep, wat niet wil zeggen dat je een kuddedier bent. Tijdens weekends en schoolvakanties ben je steeds te vinden in openlucht, zowel in het bos, als op het plein en overal elders waar er kansen liggen voor spel en avontuur... Word je dit jaar 16 en herken je je in de hier-

boven beschreven kenmerken ? Heb je aanleg om met kinderen om te gaan ? Dan is animator misschien wel iets voor jou ! Een basiscursus “animator in het jeugdwerk” kan je bij heel wat erkende organisaties volgen, zoals bijvoorbeeld: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk: www.speelplein.net www.activak.be www.crefi.be www.crejaksie.be www.bizonvzw.be (maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren) www.koningkevin.be www.uitdemarge.be (maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren) www.vives-vzw.be www.lejo.be www.jeugdenvrede.be www.ikwordleider.be www.monitorworden.be www.hujo.be www.mooss.org (artistiek) www.jeugddienstdonbosco.be www.chiro.be www.scoutsengidsenvlaanderen.be www.klj.be www.jeugdwerknet.be www.ksj.be www.plankton.be (theater) www.kazou.be www.achilles.be

• • •

19

www.jnm.be (natuur en milieu) www.freetime.be …

Zij leveren je daarna een attest ‘animator in het jeugdwerk’ af. Wist je dat de gemeente een deel van het cursusgeld terug betaalt? Geef dan een kopie van jouw attest ‘animator’ en een betalingsbewijs van de cursus af op de jeugddienst in het gemeentehuis vóór 31 oktober en je krijgt tot 50 % van het cursusgeld terug betaald. Volgde je een cursus m.b.t. maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, dan krijg je de volledige kostprijs van de cursus terug. Voorwaarden voor terugbetaling: • een erkende cursus gevolgd hebben in kader van jeugdwerk • min. 16 jaar zijn • inwoner van Pepingen zijn • je ontvangt nergens anders een toelage voor de gevolgde cursus Meer informatie omtrent deze subsidie kan je raadplegen op www.pepingen.be (klik op diensten, jeugd, kadervorming)

Speelplein tijdens de zomervakantie ! Waar? In het zaaltje te Beert, Johan Demaegtstraat 19A Wanneer? 4 weken tijdens de grote vakantie van maandag 15 juli tot vrijdag 9 augustus Speelpleinwerking De Schavuit organiseert opvang voor alle schavuiten in en rond Pepingen. Kinderen tussen 2,5 en 12 jaar zijn van harte welkom! Enthousiaste monitoren zetten telkens hun beste beentje voor en bieden voor elk wat wils.

Hoe inschrijven? Graag vooraf inschrijven via e-mail speelpleintje@ hotmail.com of via onze gloednieuwe website www.schavuitpepingen.be

Meer info? Veerle Agneessens - GSM 0478 21 93 50 Veerle Barbé - GSM 0472 59 89 39 E-mail: speelpleintje@hotmail.com website: www.schavuitpepingen.be


20

ASSE

2

Gemeente

3

S

PEPINGEN

GOOIK

NINOVE

N 285

A

Hoge Berg

B N

Leerbeek

BRUSSEL

Ternat Dilbeek

Gooik

JO

k ee tb Pu

CARTO uitgeverij

Denderleeuw

Lennik

Lin

D

Ninove

PA

N 285

Vilvoorde

Asse

28

(GOOIK)

Grimbergen

AALST

N LA

E N St.-PietersLeeuw

TT

NI

PEPINGEN

NO

St.-Genesius-Rode Halle Beersel

Herne

des

OF

tra

SE

at

ST

EE

Waterloo

Edingen

Tubeke

Rebecq

KasteelBrakel

Eigenbrakel

NW

Kestergat

C

Kasteel Kestergat

Deze kaart wordt U aangeboden door het gemeentebestuur van Pepingen

72

EG

K ester

N 272

Kester

N2

st

ee

n

ING

SES

TEE

NW

(GOOIK)

ED

Gewestgrens

Parochiezaal

Gemeentegrens

Bibliotheek

Deelgemeentegrens

School

Beek / Vijver

Postkantoor

Herfelingen

at tra ks ilin Ge

t ekenhuisstraa Zi

s selbaa

n

Buitenschoolse opvang

tte

Mottenberg

Hof van Sergeantes

ol

e

Plaats

m

en

st

raa

t

Bogaa

St.-Theodarduskerk

at tra oe ns Gr

Cultureel Centrum

r fst

T

Hof van Tasseniers

aa

Ne

Heikruis

nh o

1

ra r st

M ole

Rustoord Mater Dei Hof ten St.-BernardusRoetaert at kerk

m

Terheu gen

str huis Zieken

t

1500 m

Cartografie : CARTO uitgeverij, Brussel Tel. 02-268 03 45

Te

a rk

aa t

h of st r a a

Mollekassei

Schaal 1: 36.000

Ring

Gr oe ns t r.

en

* Mogelijk privé, situering belangrijk voor hulpdiensten of oriëntatie

str

t

Hu

Brusse lbaan

N2

Cultureel Centrum

M

Begraafplaats

85

E

Landbouw / Ander grondgebruik

1000

Hu tt eid lew e t Te aa

r

Wipschutters Molen

Teleweide

s

Bewoond gebied Bos / Park

at

k idebe e lew e Te

Drie Eiken Bru

a str

str aa t

Wandelbos

Telefooncel

gen

M olen

Pastorie

tsin Plu

n tsi

at stra ide we Tele

Voetbalveld

500

a

Plutsingen Hof te Plutsingen

Rusthuis

e steenwe g Heikruis

ts t ud ho ck

at

Ee

esteen

Tro p

Tro p

k r uis

Kapel Ten Teut

at

raa t

Hoge Schuur

weg

Trop

Trop

He i

at

at

nstra

ra

ra

ts rke We ve

gn e

fst

bru ute Ba

Mo rta

ho

beek rtagne Mo tst

a at gstr

es t

Domein Ter Rijst

kh ou d

Eeckhoudt

r Ter

Kasteel Ter Rijst

i

c

at

Ee

Boss t ra

ra st

at

Kapel Ter Linden

es tr a

len

Hof-ten-Berg

st d e n r a at

Mo rtagn

aat

N

F

ute rst r

lin r Te

Mo

M ole

t

a

Ko

85 N2

Ter Linden

rs

Eeckhoudtstraat

ee

Gr oe ns tra at

t

tr a

t rstraa Koute

Ba ute bru gst raa t

0

Geilink at

(HERNE)

e

H

Cultureel Centrum

t ingenstraa

t

Spoorweg

t raa k st ilin

raa

Veldweg / Losweg* / Voetweg

D

est

Gemeentehuis + Politie OCMW

t

Smalle straat / Toegangsweg*

aa

Kasteel Hoeve (historisch)

ge ns tr

Belangrijke verbindingsweg Straat

Plu

Kerk Kapel

G

Autosnelweg Hoofdverkeersweg

Plu ts

ntje aa Zw

Uitgave: april 2005

N 272

Hoeve Boutebrug Hof-ten-Bos

Bo

eb rugstr aa

t

Hoeve Ter Rijst

ss

t Bau

at

AS OP G WE EN

Bo

Bos Ter Rijst Hof te Nanove

P

raa Hof ten Neufke

ek

be

rre

85

Bru

Klein sse lstr aat

He

sst

t

STE

fke

G

N eu

Nan oves traa t

SE

tra

HERNE

EDINGEN

(EDINGEN)

1

Lettelingen

Bierk

(REBECQ)

(EDINGEN)

Bois de Strihoux

2

bec q

Kokejane

Lau

(HERNE)

Radoux

N2

Kokejane

Ka p dr elle ee nf

H

3


4

5

Gaasbeek (LENNIK)

St.-Kwintens-Lennik

6

Straatnamenlijst

(LENNIK)

ole eM art Zw

A

t raa ns t

St.-Laureins-Berchem

Zw a

Zw ar te M ole ns tra a

t

nn

Kw

Le

ad

es

t ra

a

t

Zwarte Molen t a

Hoeve Bree-eik

e ns r te M o l

t ra

(ST.-PIETERS-LEEUW)

ik

se st Parochiezaal

str aat

se

sse Lo

st

r

eba

ak

se

an

Hoek

eg

nw

s tr aat

st

ek

na

de

n ik

Bosbeek

Ho

t aa

Ha ll

M

te ar Zw

ee

Elingen Ou

St.-Amanduskerk o

st r orn Do

Le nn ikses

str

aa

Oudenaken

Ha lleb aan

teenw eg

E li n

Doo rnstr a

ee k

Hof den Hert

ga t

aat s tr

Ke st

s se

Pannebrug

Geynsberg

Elin gen

Ge

Geynsberg at tra

aat

ter

er ko u

en ling

op E

eg

Pa lok ens

f

e

eg

op

Be

ek

ra at

SE

lli

ro eb an

OF

ST

Kasteel Manebroek

M

NO

EE

Bu

NW

EG

n ge vin Buving en

M

Winkel

D

an

Hu

tte

St

w en

at tra r

ek

NI

at

en

ee

str

Boe kho uts tra at

s tr

enw

Ste

Gra smeerstra

F.C. Pepingen

Hoesnaek Dr

Vroembos

Vr oe m bo s

Wipschutters

8

ng

ek

nstraat

st

sna

Parochiezaal

N2

n ge vin Bu

Ho e

m

St.Martinusstr. kerk

Gem. Loods

Paloke

Post

EG

aek

(HALLE)

Rustoord Vander Stokken

ert o cka

n oes

Ka

ee Dr

Puttenberg

f

be

am

t aa tr ps

Tr a

O.-L.-Vrouwkerk

p Tra s tr aa t

Gro

te

Hoevestraat

aa

at

re b

tra ss en

Ne

rek Do ve

ensstraat

n

Do rek t

at

tr a

l De

visc

hstr

aa t

HALLE

F

mi g

ens

Kare

im Gr

tra a

aat

straat

str

Daele

Eik t r a at

at

Ho

r ute Ko

Ho

z

ht Stationsplein s

ge

nd

oc

tr a

22

at

BRUSSEL / CHARLEROI

tra

t

e Kouter Ho g

traat lles pe

hts

t

ter

Ka

zoc

Schaliënhof

traa

Kou

aan

ge Ho

eB

nd

traa

ets

uw

Trist

Ho

Krocke ms

ht

c gra

be

oe

Gr

Kiethom

R av

ute rs tr

aat

Terheuge

at stra elle Kap

La

ge

Nie t

t traa ms tho Kie

beert der

t aa str lle pe Ka

E

. Elbeekstr

el Marc

ld

traa

zaal

Demaegtstr.

Ne d - s tre rb

os

str

Ne

Ko

s Veld

chts

F.C. Beert City

t

ele

Moeliebos

dzo

ts

aat

L Ko age ute r

8

aat

Beert

Da

Hon

enstr

E ik stra a

an

chtstraat

ae g

St.-Augustinuskerk rt ee

aat ensstr Dorek

Ba

Hondzo

Kasteel Den Dael

N2

School- Parochiestr.

we

Hof te Reigersdale

EG

Ontmoetingscentrum

Huize Ter Loo

eu

Hoeve Roskam

Te rh str eug e Terheugen aat n-

m

Eikveld

t traa

t

ls

at

Galg

Johan

ee Kar

tra

Ni

nstraa t

NW

tra

K

Cult. Centr. De Kring

els are

str.

Bibliotheek

EE

HALLE

at

ST

Beertstr.

t r.

stra

g

nspke Tra str.

ere

SE

Holle-

arden

kela

OF

e

K rie

Klooster Ter Loo

n Baa

an D

raat

b er

NO

er en

Termeren

Baan

Grote Joh

Hof ter Kammen

menst

Kattenhol

Kattenholstraat

Bellingen Terkam

tten

m

Ei k s

C a nt e m p str.

ré -

Pu

NI

Te r

Eiks

ek

Kasteel Puttenberg

Ka tte nh ols tra at

at

sk

Ro Hoeve Cantimpré

C

Breedhout

C

H

Gemeentehuis Pastorie ENW

Kerk

k sbee Ra

STE

os

FSE

en b

OO

.

Vr o

N IN

m Ka straat

Ber ing

en

PEPINGEN

Brugstraat

Beri

n nge

ek

Borrekens

Ne

t rstraa Donke

Beringen

n ge

be

e bro

Kes ter gat

be ek

rin Be

un

aa t

eg

Zu

rstr

nw

e

at

nk

es

yns be rg

D on k e r st r a

Do

t

Ste enw eg o p

Hof te Mol

ss Lo

Schamelbeek

Lo

er

EG

B

t

i

Fel x

er

gb

aat

W i jn

at

ren b

g

tr ens

ss

tra a

aa t

Ka

(ST.-PIETERS-LEEUW)

t

aakse-

Bo rre

Len

St.Benedictuskapel

Brandwacht

rr

str.

Bo

Ouden

es

Br a nd wa - str ca h t at

t

le n straa t

a

eg

ch

nw

tr.

ee

Bra

w nd

N7

Mussain Mussain

Hondzocht is

Bo

EEN

WE

G

G

Lembeek

29

IN

ST

(HALLE)

A8

ED

E GS

E4

Pla

tain

23

Sint-Renelde (TUBEKE)

4

EDINGEN

N7

H

DOORNIK

5

6

B Be Bo E H P

1673 1674 1670 1671 1670 1670

Beert Bellingen Boogaarden Elingen Heikruis Pepingen

Bautebrugstraat (H-Bo) F3-G3 Beertstraat (P) E5 Beringen (P) C4 Boekhoutstraat (P) C4 Borrestraat (E) B4 Bosstraat (H) F2-G2 Brandwacht (P) B4 Brandwachtstraat (E) B4 Brugstraat (P) D4-C4 Brusselbaan (H) E2-E3 Buvingen (P) D4-D5 Cantempréstraat (Be) E4 Crockaertstraat (P) D5 Daelestraat (Be) E4-F4 Daeleveld (Be) E4-F4 Demaegtstraat, Johan (B) E5 Devischstraat, Karel (B) F5 Donkerstraat (P) C4-C5 Doornstraat (E) B4 Dorekensstraat (Be) E4-F4 Dreef (P-Be) D4 Eeckhoudtstraat (H) F2-F3 Eikstraat (B-P) E5-D5 Elbeekstraat (B) E5 Elingenstraat (E) B5 Galgenstraat (B) E5 Geilinkstraat (Bo-H) D3 Geynsberg (P) C4 Grasmeerstraat (P) D4 Grimmigenstraat (B) F5 Groenstraat (Bo) F3-E3 Grote Baan (B) E4-E5 Hallebaan (E) B5 Heikruisesteenweg (Bo-P) F3 Hoekstraat (E) B4 Hoesnaek (Be-P) D4 Hoevestraat (B-P) E5 Hof-ten-Bos (Bo) F3 Hoge Kouter (P-B) F5 Hollestraat (P-B) E5 Hondzochtstraat (Be-B) F4-F5 Huttestraat (Bo-P) E3-D3 Kamstraat (P) C4 Kapellestraat (Be-B-P) F4-F5 Kapellendreef (H) H2 Kareelstraat (Be) E4 Kattenholstraat (Be-B) D4-E4 Kerkstraat (P) D4 Kestergat (P) C4-B4 Kestersesteenweg (P) C3-C4 Kiethomstraat (B) E5 Klein Brusselstraat (H) G1 Kouterstraat (H) F2 Kriekelaerestraat (Be) E4 Krockemstraat (P-B) F5 Kwadestraat (E) A4-A5 Lage Kouter (P) E4 Lage Kouterstraat (B) F5 Lenniksesteenweg (E) A4-B5 Lindestraat (P) C3 Lossestraat (P) C4-B4 Manebroek (P) D5 Molenhofstraat (H) E2-F3 Molenstraat (P-Bo) F3-E3 Mortagnestraat (H) F2 Nanovestraat (H) G2 Nederbeert (P) E5 Nederbeertstraat (B) E5 Neerkouter (P) C4 Neerstraat (H) F2-E2 Nerebosstraat (P-Be) E4 Neufke (Bo) G3 Nieuwe Baan (Be) E4-F4 Ninoofsesteenweg (P) C3-D5 Oudenaaksestraat (E) B5 Palokenstraat (P) D4-C5 Plaats (H) F2 Plutsingenstraat (H-Bo-P) E3-D3 Puttenberg (P-B) D5-E5 Ravetstraat, Marcel (B) F5 Ring (Bo) E3 Schoolstraat (B) E5 Stationsplein (Be) F5 Steenweg (H) G1 Steenweg op Bellingen (P) D4 Steenweg op Elingen (P) C4 Teleweidestraat (H-Bo-P) D3-E3 Terheugen (P) E4-F4 Terheugenstraat (Bo) E3-E4 Terkammenstraat (Bo) E3-E4 Terlindenstraat (H) F2 Termeren (P) D5 Terrest (H) F2 Trapkensstraat (B) E5 Trapstraat (Be) E4-D4 Trop (P) F3 Veldstraat (Be) F4 Vroembos (P) D4-C4 Weverkeits (H) F2 Wijnsstraat, Felix (E) B5 Ziekenhuisstraat (H) E3 Zwaantje (P) D3-D4 Zwarte Molenstraat (E) B4-A5

21


22

Jeugd

Een terugblik op de Kinderhoogdag in Bellingen… Op zondag 30 september 2012 organiseerde de gemeente voor de eerste keer een Kinderhoogdag in Bellingen. De zon was volop van de partij, heel veel enthousiaste vrijwilligers hielpen voor en achter de

schermen, meer dan 300 goedgemutste kinderen vlogen met hun ouders van de ene activiteit naar de andere, vele gekke artiesten passeerden de revue, kortom: het was

een leuke familiedag om nooit te vergeten! BEDANKT aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van deze Kinderhoogdag!

Groot-Pepingen noemen. En dat vieren wij op ons feestweekend dat doorgaat op 12, 13 en 14 juli 2013 in de feesttent te Terrijst Heikruis. Vrijdagavond 12 juli gooien we al een eerste keer de benen los op onze fuif met dj Nexus, Gunther D (Studio Brussel), K!tch (Silents Beats, Decadance) en Kids at the Turntable (Café d’Anvers, Tomorrowland, Push Records).

worden verwend met de Priet Praat Show om 15.30uur en kunnen zich ook uitleven op de springkastelen.

Reinaertvrienden 1963-2013 We schrijven het jaar 1953. De vielen die dachten dat Heikruis in een spiraal van pessimisme en onbehaaglijkheid zou terechtkomen nadat de plaatselijke KLJ-werking werd stopgezet, werden op hun woorden aangepakt. Enkele nuchtere geesten staken de hoofden bij mekaar en gingen onverdroten aan het werk om kwade tongen het zwijgen op te leggen. Om het bruisende en elegante karakter van weleer terug tot leven te brengen, moest er gehandeld worden. Geen woorden, … maar daden. Het idee om de jeugd opnieuw te laten floreren kreeg enigszins vorm. Een handvol creatievelingen werkten hun plan uit en een nieuwe vereniging zag het daglicht, de Reinaertvrienden. Vijftig jaar later mogen wij ons dan ook trots de oudste jeugdvereniging van

Zaterdag 13 juli gaan we voor een hele dag sport en spel met de mogelijkheid tot mountainbike (inschrijvingen van 8 tot 10uur), cagevoetbal om 10.30uur, een kinderjogging (+/-500m) om 15uur en een jogging van 5 of 10 kilometer om 15.45uur. Wie het liever wat rustiger houdt, kan in de namiddag om 13uur zich inschrijven voor een wedstrijd Koejonnen. De allerkleinsten

Vanaf 21uur gaat de tweede fuif van dat weekend van start met dj Squirre (Explosion), dj Kelly Pfaff, en dj White & Ridhoe (Square Lennik). Wie op zondagmorgen 14 juli graag een rustige wandeltocht maakt kan zich tussen 8 en 10uur inschrijven hiervoor. Vanaf 11uur organiseren wij een grote familie barbecue waarop u kan komen genieten van allerlei lekkernijen. Vanaf 15uur starten wij met optredens van ondermeer zanger Bart uit Gooik, de Schlager Showband en Yves Seghers. We sluiten ons weekend af met een fuif met discobar Flambiance. Allen van harte welkom op dit evenement speciaal voor ons 50-jarig bestaan! De Reinaertvrienden.


Jeugd

Het was weer MEGA ! Op donderdag 16 mei organiseerde de intergemeentelijke preventiewerker, Bianca Vanreepinghen, i.s.m. politiezone Pajottenland, het JAC, en de scholen en jeugddiensten van Pepingen, Lennik, Gooik, Galmaarden, Bever en Herne, een MEGA fuif voor alle leerlingen van het zesde leerjaar in zaal De Kring te Bellingen. Deze fuif was een leuke afsluiter van MEGA – Mijn Eigen Goede Antwoord – een lessenpakket waarbij de klemtoon wordt gelegd op het aanleren van sociale vaardigheden, bijvoorbeeld herkennen van en omgaan met sociale druk, stress, assertief reageren op ongewenste voorstellen, groepsdruk, doeltreffend leren contacteren van hulpverleningsinstanties, alternatieven voor alcohol en drugs, …

Op zondag 26 mei verwelkomden we een 50-tal tieners en jeugdverenigingen in het Baljuwhuis van Galmaarden voor MEGA-land, de terugkomdag van MEGA voor 12 tot 16 jarigen. Op het programma stonden enkele DJ’s, een infostand van de jeugddiensten en preventiedienst, lekkere alcoholvrije cocktails, frietjes, enz. Bekijk nog meer foto’s via www.facebook.com/pepingen

Zennekikomiek GEZOCHT: nieuw komisch talent van zeer divers pluimage om, na een reeks workshops onder begeleiding van Han Coucke, zijn of haar grappen uit te proberen in een comedy-avond voor het grote publiek.

zondag 15 september van 14u tot 17u @ CC De Ploter – Ternat

De jeugdhuizen, jeugddiensten, CC’s en GC’s uit de regio Pajottenland & Zennevallei lanceren een nieuw comedytraject voor beginnende comedians uit de streek. Han Coucke coacht en begeleidt. Na verschillende tryouts voor een klein publiek worden beginnende comedians klaar gestoomd voor een stand-up avond in CC ’t Vondel in Halle.

Try-outs: In jeugdhuizen en cafés in regio Pajottenland/Zennevallei

Startmomenten: zaterdag 14 september van 14u tot 17u @ JC Moesjebaaz – Beersel

Workshops: op maandagavond vanaf 23 september

Slotvoorstelling: donderdag 28 november @ CC ’t Vondel – Halle Voor meer inlichtingen en inschrijvingen: www.facebook.com/Zennekikomiek

23


24

Jeugd

Nieuwtjes over de Koe-pongs Je bent inwoner van Pepingen en je voldoet (of je behoort tot een gezin dat voldoet) aan één van volgende voorwaarden: • een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 15.782,42; vermeerderd met € 2.921,74 per persoon ten laste; • schuldenoverlast in het kader van een collectieve schuldenregeling; • recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of het OMNIO-statuut

Dit jaar kan je opnieuw jouw gratis KOEPONGS afhalen bij de vrijetijdsdienst op het gemeentehuis! KOE-PONGS zijn een soort van betaalmiddel: deze cheques kan je inruilen bij verschillende Pepingse verenigingen en (gemeentelijke) diensten. Bij de inschrijving of het begin van een activiteit geef je de KOEPONGS af aan de verantwoordelijke van de vereniging of dienst, en je betaalt dan tot € 15 minder! Niet alleen 0 tot 25 jarige inwoners van Pepingen kunnen de KOE-PONGS gebruiken, maar ook kinderen die langer dan een jaar in Huize Terloo verblijven, kinderen in co-ouderschap, en kinderen met een beperking. Gedetailleerde informatie kunt u vragen op de vrijetijdsdienst in het gemeentehuis. Iedereen heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding! Verdubbel de waarde van je KOE-PONG en ontvang de KOEPONG plus

Meer info en een KOE-PONG plus aanvragen, kan enkel via het OCMW Pepingen (Annie Schittekat of Melissa De Vos) - Kerkstraat 2 te 1670 Pepingen – Tel.: 02 356 32 24, elke werkdag van 09.00 - 12.00 uur of op afspraak. In welke verenigingen of voor welke activiteiten kan je de KOE-PONGS in 2013 gebruiken? Jeugd: • Jeugddienst, jeugdraad, kinderraad, jeugdregio Pajottenland: alle betalende activiteiten • Chiro Karreveld: inschrijvingsgeld, bivak • Reinaertvrienden: inschrijvingsgeld, alle buitenactiviteiten • ’t Clubke: kamp • Muziekatelier Allegro: inschrijvingsgeld, forteweekend • Jeugdclub Jungle: inschrijvingsgeld, alle betalende activiteiten • Speelplein De Schavuit: daginschrijving • Speelplein De Kinderschuur: dagin-

schrijving (enkel tijdens de zomervakantie) Sport: • Sportdienst en sportregio Pajottenland: alle betalende activiteiten, sportsnack, Action Pas • Dance Inn: inschrijvingsgeld, zomerstages • FC Pepingen: inschrijvingsgeld, jeugdstage • Volleybal Bellingen: lidgeld • FC Beert City: inschrijvingsgeld • Dandélion: inschrijvingsgeld • Pepingse Dog: inschrijvingsgeld, alle activiteiten • Handboogvereniging De Lustige Wippers: inschrijvingsgeld, allerlei schietingen • Sportigo: kleuterclub • GSF Miniturnen: inschrijvingsgeld • FC Jungle Boys: lidgeld Cultuur/Bibliotheek: • Bib: inschrijvingsgeld 18-25 jarigen, huur DVD, deelname mobiele internetklassen, quiz • Cultuurdienst: alle betalende activiteiten • Kunst in Pepingen: concerten, cultuuruitstap • Toneel Cantimpré: toneelvoorstelling • KVLV Pepingen: alle betalende activiteiten • Bellingahaim: alle betalende activiteiten Meer informatie? Vrijetijdsdienst Pepingen, maya.vanholder@pepingen.be of 02 383 14 38


Nieuw chatkanaal van Child Focus Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite kinderen, heeft een chatkanaal geopend voor jonge (potentiële) slachtoffers van seksueel misbruik. Via dit kanaal kunnen kinderen/jongeren – anoniem en in het volste vertrouwen – in contact komen met gespecialiseerde medewerkers van Child Focus die hen zullen informeren, ondersteunen, luisteren en eventueel doorverwijzen. De consulenten zullen met de jongeren samen bekijken waar en hoe het slachtoffer in zijn/ haar omgeving voor gespecialiseerde bijstand terecht kan, of op welke manier hij/zij gerechtelijke vervolging kan zoeken.

Jeugd

25

Heb je vragen over seksueel misbruik? Word je seksueel lastig gevallen? Word je gedwongen dingen te doen die je niet wilt doen? Ken je iemand met zo’n probleem? Je kan hierover anoniem chatten met een gespecialiseerde medewerker van Child Focus.

Het gesprek blijft strikt vertrouwelijk en niemand anders kan het gesprek mee volgen.

Hoe werkt de chat? • Surf naar www.nupraatikerover.be • Klik op de chatknop • Geef een nickname of je echte naam op • Begin te chatten! • Wanneer is de chat open? • Maandag 17u-21u • Woensdag 14u-19u • Donderdag 16u-19u

Meer informatie: Child Focus Houba - de Strooperlaan 292 1020 Brussel Telefoonnummer : + 32/ (0)2 475 44 11

Alvast een voorsmaakje van activiteiten in 2013: 10 juli: Grabbeldag in Kessel-Lo 11 juli: Inlinehappening in Galmaarden 23 juli: Paintballen in Braine-le-Comte 8 augustus: Avonturentocht in Poperinge 13 augustus: Zeesportdag 28 augustus: T-day in Brasschaat 6 oktober: Jeugdsportival in Hofstade 10 november: Kleuterhappening in Herne

Meer informatie of inschrijven kan op de jeugddienst/sportdienst:

Het is bovendien gratis. Weet ook dat je steeds kan bellen op het gratis noodnummer 116 000.

(voor alle niet-dringende vragen) Email : chat@childfocus.org www.childfocus.be

Activiteiten 2013 Verveel je je in het weekend of tijdens de zomervakantie? Wil je graag iets doen met vrienden, maar je weet niet goed wat? Kom dan het zomerprogrammaboekje afhalen op de jeugddienst of in de bibliotheek!

Maya Van Holder maya.vanholder@pepingen.be tel. 02 383 14 38 Franciska Dekens sportdienst@pepingen.be tel. 02 383 14 39


26

Jeugd

Een herinnering aan voorbije activiteitenâ&#x20AC;Ś Opleiding fuifcoach 2 maart Wilgenhut bouwen op speelterrein Junglehoek 20 maart

Filmnamiddag 13 april

Buitenspeeldag 27 maart


Sport

Zwoele paardenzomer Na een mooi eventingvoorjaar, maakt ruiterclub Dandélion zich op voor een drukke zomer. Naast de lessen op woensdag- en vrijdagavond is iedereen in de weer met de voorbereidingen van het oefentornooi op 30 juni te Bogaarden, en het officieel LRV ruiter- en ponytornooi op 18 en 25 augustus te Bellingen. Hier verwachten we 400 combinaties per dag die het beste van zichzelf tonen in dressuur, 8-tal en springen. Ook supporters en nieuwsgierige dorpsgenoten zijn zeker welkom! Aan de feestvierders werd ook gedacht met op 16 augustus een

27

spetterende fuif onder een ludiek thema… Dandélion is een pony- en ruiterclub te Bogaarden, en telt 70 leden waarvan het gros actieve ruiters. De meeste ruiters hebben een grote passie voor eventing. Dit is een discipline die bestaat uit dressuur, vaste hindernissen in volle natuur en jumping. Geïnteresseerde amateurs met liefde voor paard en “ambiance” kunnen zeker een kijkje nemen op de website dandelion.be of een pint komen drinken op woensdag- of vrijdagavond te Bogaarden!

Inlinehappening 11 juli 2013 Op donderdag 11 juli vindt de inline- & skateboardhappening plaats in Galmaarden van 10u tot 16u. Iedereen van 5 tot 16 jaar is welkom, ongeacht het niveau. Op het programma staat onder andere: Freestyle, inlinehockey, initiatie voor beginners en een springkasteel.

Inschrijven kan bij de sportdienst (sportdienst@pepingen. be) of ter plaatse. Het dragen van beschermmateriaal is verplicht. Breng zelf je skateboard, skates of kickboard mee. Heb je geen materiaal, dan geven wij je het nodige! Prijs: 3€ per persoon (of betaal met KOE-PONGS!)

Wist je dat... ... sommige ziekenfondsen een tegemoetkoming geven voor sportactiviteiten, zoals deelname aan sportinitiaties, sportkampen, aansluiting bij een sportclub, sportcentrum, fitnessabonnement, enz.

Deze tegemoetkoming varieert van ziekenfonds tot ziekenfonds. Vraag zeker en vast meer informatie bij je eigen ziekenfonds!

Zzzzzeesportdag – 13 augustus 2013 Heb jij zin om je adrenalinegehalte eens te laten stijgen of om eens een dag te vullen met plezier en avontuur op het zeewater? Dan is de zeesportdag helemaal voor jou. Op dinsdag 13 augustus trekken tieners (van 13 tot 18 jaar) van de regio Pajottenland naar de kust om te

golfsurfen, zeekajakken, raften op zee, windsurfen, marinepiste,… een hele dag sport en plezier voor 15 euro. Wens je hierover meer info of wil je je inschrijven? Neem contact op met de sportdienst.

Gordelfestival zet Pepingen in de kijker Op zondag 1 september is het zo ver. Dan kan je op verschillende plaatsen in de Groene Gordel deelnemen aan de eerste editie van het Gordelfestival, de opvolger van De Gordel. Pepingen heeft de eer om als “dorp in de kijker” te fungeren. Heel wat deelnemers (van Oostende tot Limburg) zullen

voor het eerst het Pajottenland op zijn mooist ontdekken… Park Ter Rijst is één van de drie vertrekpunten, waaruit verschillende wandelingen en fietsroutes starten om deelnemers langs de mooiste plekjes van onze regio te bren-

gen. Nabij het kasteel kan iedereen genieten van muziek en tal van verrassingen. Meer info op www.gordelfestival.be


28

Sport

Zomerdansstage Intern te Oostduinkerke

Dance-Inn organiseert dit jaar een interne dansstage. We logeren gedurende 6 dagen in de ‘Zandboot’ van het vakantiedomein “Ter Helme” in Oostduinkerke. We vertrekken met de bus op maandag 12 augustus 2013 en keren op zaterdag 17 augustus 2013 terug, met de ouders. Deze stage is voor dansers vanaf het tweede leerjaar (je dient het eerste leerjaar al achter de rug te hebben) tot jongeren van het derde/vierde middelbaar. Je betaalt voor een hele week 270€/danser. Leden van Dance-Inn betalen 250€.

In deze prijs zijn inbegrepen: • 6 dagen verblijf in vol pension (3 maaltijden, 10-uurtje en 4- uurtje) • alle sport-en dansactiviteiten + animatiemateriaal • verzekering FEDES • heenreis met bus • Annulatiekosten: • tussen inschrijving en 30 dagen voor aanvang: € 50 • tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang: €110 • vanaf 14 dagen voor danskamp: volledige som De annulatie moet via mail gebeuren. Je kan vanaf 11 februari elektronisch inschrijven via de website www.Dance-Inn.be

“dansstage intern” + naam en voornaam van deelnemer. Je krijgt nadien een bevestigingsmail van je inschrijving. Inwoners van Pepingen kunnen betalen met Koepongs. Het aantal plaatsen is beperkt. Programma en verdere info volgen later via mail, na de volledige inschrijving. Voor meer inlichtingen: Inne Debusscher 02 360 21 18 of 0476 90 88 53 of inne.debusscher@Dance-Inn.be of op de website: www.Dance-Inn.be

Je bent pas ingeschreven na het volledig invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier en een voorschot gestort te hebben van €100 (voor leden) of €120 (voor niet-leden) op rekening van Dance-Inn vzw: BE87 7805 9103 8894 met melding

Zomerdanskamp van 4 tot 6 jaar Dance-Inn organiseert van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus 2013 een zomerdanskamp. De dansers kunnen vanaf 8 uur terecht in sporthal Koornmolen, waar ze worden opgevangen door de monitoren. De dansers die geen beroep wensen te doen op de opvang worden ten laatste om 8.50 uur in de sporthal verwacht. De sessies beginnen immers stipt om 9 uur. Gemiddeld krijgen de kinderen 4 uur dans per dag. Tussenin is er ook nog tijd om te knutselen en te spelen. Elke dansdag wordt afgesloten om 16u00. Er is telkens opvang voorzien tot 17.00 uur. Vrijdagnamiddag laten de dansers aan (groot)ouders zien wat ze allemaal geleerd hebben tijdens de week. Voor wie ?

Deze stage is voor kleuters vanaf het tweede kleuterklasje (kleuters die in 2013-2014 naar het tweede kleuterklasje gaan) tot kinderen van het eerste leerjaar. Meisjes en jongens die naar het tweede leerjaar gaan, zijn ook nog welkom indien ze het niet zien zitten om met het intern kamp mee te gaan. De kinderen worden per leeftijd ingedeeld voor de zomerdansstage. Waar ? De stage gaat door in het gemeentelijk sportcentrum “Koornmolen” Processiestraat 15 te Gooik. Prijs ? Je betaalt voor een hele week 100€/kind. Leden van Dance-Inn krijgen 5% korting. Als je je inschrijft met meerdere leden van één gezin, krijgt elk deelnemend lid 5% korting. Je kan maximum 10% korting heb-

ben per inschrijving. Wat is er in de prijs begrepen (dagelijks): • Tienuurtje (koek of stuk fruit) • Vieruurtje (koek of stuk fruit) • Drankje tijdens de middagpauze Flesje water • Verzekering • Heel wat dans en andere activiteiten • Verrassing (éénmalig) Wat is er NIET in deze prijs begrepen: • Boterhammen + extra drank (’s middags is er extra drank tegen betaling verkrijgbaar in de cafetaria) • Extra koek of een stuk fruit Gelieve geen geld mee te geven om snoep te kopen, we houden het tijdens de dans-


Sport

op rekening van Dance-Inn vzw: BE87 7805 9103 8894 met melding “danskamp 4-6” + naam en voornaam van deelnemer.

stage graag gezond!! Annulatiekosten: • tussen inschrijving en 30 dagen voor aanvang: € 20 • tussen 1 maand en 7 dagen voor aanvang: €50 • vanaf 7 dagen voor danskamp: volledige som De annulatie moet via mail gebeuren. Inschrijven Je kan elektronisch inschrijven via de web-

29

Inwoners van Pepingen kunnen betalen met Koepongs. Het aantal plaatsen is beperkt.

site www.Dance-Inn.be Je bent pas ingeschreven na het volledig invullen en verzenden van het inschrijvingsformulier en het bedrag gestort te hebben

Voor meer inlichtingen: Inne Debusscher  02 360 21 18 of  0476 90 88 53 of inne. debusscher@Dance-Inn.be of op de website: www.Dance-Inn.be

De vrije tai-ji beweging pepingen - twee unieke stages Iedereen heeft ze wel eens gezien... mensen die in een park of bos trage bewegingen maken alsof ze een geconcentreerde trage dans uitvoeren. Maar tussen de toeschouwer en wat de beoefenaar voelt, ligt er een wereld, neen een planeet van verschil. STERK ALS EEN ROTSBLOK, BUIGZAAM ALS EEN RIETSTENGEL EN STIL ALS EEN WIJZE. Dit zijn de 3 sterke punten waarop de leden van de Vrije Tai-Ji Beweging Pepingen wekelijks oefenen. Het rotsblok staat voor een stevige worteling (lees stevig met de voeten op de grond, zowel letterlijk als figuurlijk), buigzaam voor een beweegbaar lichaam (lees betere ademhaling, soepeler gewrichten enz). Dit alles gestuurd vanuit een geconcentreerd brein, waardoor de beoefenaar alleen maar ‘hier en nu’ kan werken. Het gevolg is een gezonde, rustige maar toch alerte geest in een beweeglijk en sterk lichaam. De Vrije Tai-Ji Beweging Pepingen is gespecialiseerd in een oude energetische traditionele Chinese stijl (Wu Hao) en is de enige club in België. Hierdoor is er heel veel interesse vanuit binnen- en buitenland, zeker nu ook de medische wereld taiji heeft ontdekt en propagandeert. De wekelijkse lessen worden gegeven door Michelle Cornelis, professor aan het Centre d’Actualisation du Potentiel. Vorig jaar bracht zij haar eerste pedagogisch werk uit: beschouwingen voor het onderwijzen van de 46-vorm van de Wu Hao-stijl. Samen met 2 assistenten, beiden gediplomeerde instructeurs aan de Eric Caulier-school streeft men naar een topniveau. Iedereen kan taiji beoefenen, jong en ouder,ontspannen of gestresseerd, maar ook mensen met MS, fibromyalgie enz... Er worden 2 OPEN stages georganiseerd die als thema hebben : Nei Gong (innerlijk werk) en de 46-vorm van de Wu Hao-stijl 1. Zondag 7 juli 2013 van 10u.-16.30u 2. Zondag 25 augustus 2013 van 10u.-16.30u. De stages zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die nog nooit taiji hebben gedaan.

Je kan inschrijven voor één of voor beide stages Plaats : zaal De Nieuwe Kring, Bellingen Prijs : 30 € per stagedag, broodmaaltijd s’middags en dranken tijdens de dag inbegrepen. Inschrijving via www.taiji.comli.com – 02/356 10 27 (Michelle Cornelis) en na betaling op rek BE 77 4231 1164 7142 van de Vrije Tai-Ji Beweging Pepingen met vermelding stage en datum.


30

Sport

Avonturendag

Cultuur

We nodigen je graag uit om samen met ons het glas te heffen op de Vlaamse Feestdag! Afspraak op woensdagavond 10 juli op het gemeenteplein vanaf 20u

(voor het gemeentehuis, Ninoofsesteenweg 116, 1670 Pepingen) Bij regenweer in de Schuur Vander Stokken Gratis inkom Optreden van de Concertband Theobaldus Optreden JAN VAN KEERBERGHEN & ERWIN ALSTEENS In het kader van “Vlaanderen Feest!” ter gelegenheid van 11 juli

Artselingen 2013 op Kunstencentrum Mansveld, Oudenaaksestraat, 4, Elingen ATOPIA DE ANDERE NAAKTHEID VERNISSAGE 7 JULI OM 14 U gevolgd om 17u met dvd voorstelling REIZEN DOOR POLEN -WANDELEN langs de nieuwe poëziewandelroute van 5km, vertrek Mansveldhoeve. -EXPOSITIE hedendaagse kunst met Retrospectieve schilderijen van Jos De Decker en de participatie van beeldhouwers en schilders Bart Jacobs, Peter van de Vijver,

Bernhard Güllekes, Sylvain Peeters, keramiek Monique Jacquemyn, fotografie Stephane Schollaert, Vincent Verhaeren, Ivo De Decker, textiekunst Lieve Smets, Veerle Dupont -HAIKUNAMIDDAG 14 juli 14u30 op Mansveldhoeve met de participatie van Haiku-kern Brabant. -POOLSE DAG EN POËZIEAVOND ‘Na de dood stond ik midden in het leven’ Tadeusz Rózewicz Met muzikale omlijsting 21 juli 19u op Mansveldhoeve met sprekers Roel Richelieu van Londersele, Johan van Cauwenberge, Kris van Heuckelom, René Smeets e.a.

onder één hoed KUNST, POËZIE, NATUUR 4 zondagen lang in juli 2013 van 14 tot 18u met poëzie eens anders beleefd langs de nieuwe poëzieroute www.mansveld.be


Cultuur

31

Retrospectieve expositie met werk van schilder Jos De Decker ATOPIA - DE ODYSEE NAAR … ‘LAND OF NOWHERE’ De schilderijen die in het Kunstencentrum Mansveld dit jaar getoond worden werden allen tijdens de jaren 1990 geschilderd en zijn meestal grote olieverfschilderijen op doek van 2 meter op 1,60 meter. Zij brengen zowaar een feeëriek spel van vorm en kleur naar voor waarin een anonieme silhouet centraal staat. Vooral door de ruimtelijke omvang van de werken zelf is deze retrospectieve een imponerende expositie en is als het ware een avontuur op zich.

Een kleine groep vrienden kunstenaars met beeldhouwwerk, grafiek en andere kunstvormen schragen mee deze expositie. Het zijn beeldhouwers en schilders Bart Jacobs, Peter van de Vijver, Bernhard Güllekes, Sylvain Peeters, keramiek Monique Jacquemyn, fotografie Stephane Schollaert, Vincent Verhaeren, Ivo De Decker, textiekunst Lieve Smets, Veerle Dupont.

dendaagse kunst van o.a. Maurice Blanchot, Georg Steiner, Walter Schurian, Utah Grosmick, e.a., ook tal van gedichten en aforismen die mede het geheel schragen. Het boek zal ter gelegenheid van ArtsElingen 2013 te koop worden aangeboden.

Ter gelegenheid van deze kunsttentoonstelling wordt tevens een kunstboek samengesteld rond het werk van schilder Jos De Decker. Het is niet een alledaags boek. Het omvat naast kritische teksten over he-

KVLV Elingen Op 4 en 18 sept maakt KVLV Elingen een sieraad. Waar “ Ons Parochiehuis” Zwarte Molenstraat 25 Elingen Begin uur: 19u30 Inschrijven vóór 29 augustus bij: Lucienne Desmeth tel. 025325581 lucienne.desmeth@hotmail.com

Leden KVLV Elingen betalen alleen onkosten benodigdheden Niet – leden betalen onkosten benodigdheden + € 6

KVLV Elingen gaat wandelen met gans het gezin op 22 sept.

Linnen- of opbergmand Wie heeft er niet regelmatig gerief of speelgoed van de kinderen dat moeilijk weg te bergen valt - overal vind je wel ergens iets waar je niet echt blijf mee weet. Daarom werken wij deze les samen aan een LINNEN- of OPBERGMAND. Je maakt ze zo groot als je wil en je kan er echt alles in kwijt : speelgoed van de kinderen - propere of vuile was - wol of een handwerk dat aan de gang is - of nog vele andere dingen … Elk zorgt voor zijn eigen benodigdheden = 1200 gr rekbare zpagetti (eventueel in verschillende kleuren) de zpagetti dient van ongeveer dezelfde dikte te zijn + plastic wasmand (hoogte +/35 cm - dia bodem +/- 30 cm en dia bovenzijde +/- 40 cm). Op ogenblik van inschrijving wordt meegegeven waar je het nodige materiaal eventueel kan aanschaffen

Vrijdag 13 september van 19:00 tot 22:30 uur te Bellingen in ‘t zaaltje naast de Bib Prijs voor de les: 3 € voor KVLV leden - 5€ voor niet KVLV leden Inschrijvingen worden verwacht bij GILBERTE DERIJCKE - Trapstraat 14 - 1674 BELLINGEN - tel. 02/360.00.07 Een crea-activiteit van KVLV Bellingen i.s.m. KVLV Pepingen.

Afspraak om 14u aan de kerk in Elingen van waaruit we dan eventueel met de wagen vertrekken naar de start van de wandeling. Afstand ongeveer 8 km Voor meer info: Lucienne Desmeth tel 025325581 lucienne.desmeth@hotmail.com Inschrijving € 7


32

Cultuur

Kunst in het Dorp 2013: ART=TIC 3 malige kasteel-klooster. De artiesten brengen niet alleen klassieke beeldende kunstvormen maar ook installaties en totaal concepten . Er wordt ook aandacht besteed aan beeldhouwkunst , keramiek, schilderen tekenkunst, glaskunst, juweelkunst , fotografie en poëzie

semble Sarada georganiseerd in de Kerk van Beert om 19:00. De openingsnocturne ART=TIC 3 met receptie start om 20:30 in het Ontmoetingscentrum Ter Loo, Kareelstraat 21, 1674 Bellingen Zaterdag 14/09/13 - 20u30 tot 22u00 Zaterdag 21/09/13 - 18 u00 tot 22u00 Zondag 15/09/13 - 14u00 tot 19u00 Zondag 22/09/13 14u00 tot 19u00

Op zaterdag 14/09/13 wordt er in samenwerking met de Werkgroep Klassieke Concerten Pepingen een optreden van het en-

organisatie: werkgroep Kunst in het Dorp en vzw Bellingahaim

Kunst in het Dorp wordt voor de twaalfde keer georganiseerd in Bellingen. Deze multidisciplinaire tentoonstelling stimuleert de confrontatie tussen beginnende en gevorderde kunstenaars. Dit forum wordt georganiseerd in en vanuit het ontmoetingscentrum Ter Loo in Bellingen waar 15 kunstenaars uitgenodigd worden om hun werken te integreren in de verschillende ruimtes, locaties en de tuin van dit voor-

Petanquetornooi Zaterdag 6 juli vanaf 14.00u Petanque tornooi op de banen van het Ontmoetingscentrum Ter Loo. Maak een ploeg van drie en doe mee ! Organisatie: vzw Bellingahaim, 02 361 53 80 of bellingahaim@telenet.be

Weg van Klassiek 2013 Festival van klassieke muziek en natuur in het Pajottenland (23-25 augustus 2013) Weg van Klassiek maakt geen onderscheid naar rang of stand en verwelkomt je op intieme concerten in een abdij, kasteel, boerderij en... bos. Ontdek het muzikale erfgoed van clerus, adel en landlieden en sluit je aan bij de brigands van de Boerenkrijg! Streekgidsen nemen je mee langs een prachtig Abdijlandschap, het oeroude Liedekerkebos en imposante herenhoeves. Hop en bier zijn nooit ver weg, dus alles smaakt naar landschap, natuur en ander lekkers van het Pajottenland. De muziek sluit subtiel aan bij de bijzondere omgeving en wordt gebracht door topmusici zoals het Danel Kwartet, Zefiro Torna en Ronald Van Spaendonck. De concertlocaties zijn stuk voor stuk bijzonder en op een aantal plekken kan je enkel terecht tijdens de Weg van Klassiek: Abdij van Affligem, Bellemolen, ruïne van het Kasteel van Liedekerke, Brouwerijtoren van het Ankerhof, Kasteel Kruikenburg… Kortom: een bijzondere ontmoeting met het beste van de drie ‘standen’. Vanaf 1 juni vindt u het definitieve programma op www.wegvanklassiek.be Weg van Klassiek is een organisatie van Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, de Cultuur- en gemeenschapscentra Vlabra’ccent regio Pajottenland & Zennevallei, Kasteel van Gaasbeek, vzw Servais, vzw De Rand, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei , de gemeentebesturen Affligem, Liedekerke en Ternat, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschap.

www.kunstinhetdorp.be

www.kunstinpepingen.be

Proef al het lekkers uit onze Straffe Streek ! www.straffestreek.be

straffe streek straffe producten


Cultuur

Collectief Pep-In-Gen Wandeltentoonstelling hedendaagse beeldende kunst: Taal & Teken. Een wandeling van 4 km verbindt het Pajottenland met het Roman Païs. 23 kunstenaars integreren hun kunstwerken langsheen dit parcours: een boeiende mix van subtiele ingrepen, poëtische installaties, werken met een kleurrijk accent in de natuur of met een humoristische knipoog,...

33

De hedendaagse kunstwerken zijn voor de bezoekers een aanzet om het landschap te bekijken met de verbeeldingskracht van de kunstenaar. op de zondagen 18 en 25 augustus en 1 en 8 september 2013 (14u-18u) vertreklocatie: Trop 16 te 1670 Pepingen. www.pep-in-gen.be

Poolse poëzie op de poëzieavond van ArtsElingen 2013

Poolse poëzie doet bij weinig mensen in België een belletje rinkelen, ondanks haar rijke traditie en een bekroning met de Nobelprijs in 1980 en 1996. Nochtans maakt ze integraal deel uit van onze Europese poëzie, weliswaar met haar eigen karakter doorvlochten van nationale thema’s. Deze thema’s worden sterk gekenmerkt door het verdwijnen van de Poolse staat op het einde van de 18de eeuw, de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog en het leven onder een communistisch bewind na 1945. Volgens de Poolse dichter Czesław Miłosz, Nobelprijswinnaar in 1980, zijn de Poolse

dichters verbonden door een “historisch bewustzijn dat zich voedt met de tragedies van een gemeenschap.”Deze poëzie-avond staat in het teken van de Poolse poëzie na 1945. In deze periode werd poëzie het uithangbord van ’s lands literaire leven met als hoogtepunt de twee Nobelprijzen. Wederom speelden politieke gebeurtenissen een cruciale rol. De trauma’s van de Tweede Wereldoorlog lagen nog vers in het geheugen en bovendien kwam er een communistisch regime dat censuur en zijn visie op het artistieke leven aan schrijvers opdrong. Desondanks behield de Poolse poëzie al die tijd zijn vitaliteit en volgens Tadeusz Różewicz, bekend Pools dichter, stond de Poolse poëzie zelfs “na de dood weer midden in het leven”.De naoorlogse Poolse dichtkunst heeft veel weg van een tweestromenland. Aan de ene kant is er de taalkundige poëzie, die de mogelijkheden van de taal als communicatiemiddel exploreert en waarbij de

nadruk op de taal zelf ligt. Aan de andere kant wordt poëzie opgevat als het vermogen om de menselijke ervaring in taal te vangen.Tijdens deze poëzieavond zullen verschillende dichters en hun gedichten aan bod komen. Deze zijn onder meer Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Wisława Szymborska, Adam Zagajewski, Ewa Lipska en Stanisław Barańczak. De leidraad op de avond is de bloemlezing “Na de dood stond ik midden in het leven” over de kopstukken van de naoorloge Poolse poëzie, samengesteld door René Smeets, Kris Van Heuckelom en Maarten Tengbergen.

POOLSE DAG EN POËZIEAVOND Na de dood stond ik midden in het leven’ Tadeusz Rózewicz

met muzikale omlijsting - 21 juli 19u op Mansveldhoeve, Oudenaaksestraat 4 in Elingen (Pepingen) met sprekers - Roel Richelieu van Londersele, Johan van Cauwenberge, Kris van Heuckelom, René Smeets e.a.

RESERVEER TIJDIG MET EEN TELEFOONTJE OP 02 532 57 11 of MAIL naar jos.dedecker@telenet.be Toegang 5€


34

Cultuur

Honderdjarige herdenking 1914-1918 Binnenkort gaat de honderdjarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog van start. In de aanloopfase naar de periode 2014-2018 beginnen verschillende gemeenten met de voorbereidingen van hun projecten en evenementen. In Groot-Pepingen staat onder andere een project voor het herkappen van letters en stenen alsmede het opkuisen van gedenkstenen en grafzerken van oud-strijders van beide oorlogen in de steigers.

Kinderopvang Onthaalouders gezocht! Als onthaalouder vang je babyâ&#x20AC;&#x2122;s, peuters en eventueel ook kleuters en lagere schoolkinderen op in je eigen woning, in combinatie met je gezin. Je kan alleen maar ook samen met een andere persoon (partner, mama, zus, vriendin,â&#x20AC;Ś) opvang aanbieden. Heb je een warm hart voor kinderen en ben je graag met kinderen bezig? Kan je goed organiseren en ben je graag thuis? Sta je open voor overleg en samenwerking met ouders en met Landelijke Kinderopvang? Informeer je dan zeker! 070/246041 hallevilvoorde@landelijkekinderopvang.be Op regelmatige tijdstippen organiseren we informatiemomenten rond de fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding per dag en per kind, het sociaal statuut van de onthaalouder (ziekteverzekering, pensioenopbouw, enz.) en de werking van onze organisatie.

Welzijn

Resultaten inzameling 11.11.11 Er is hoop op verbetering maar er is nog veel te doen! Deelgemeente

Tijdens de inzameldagen: 10 en 11/11/12

Stortingen

Eindtotalen

Baargeld

Overschrijvingen

Totaal

Tot 23/12/12

Op 23/12/12

Beert

379,45

280,00

659,45

347,00

1006,45

Bellingen

544,30

0,00

544,30

110,00

654,30

Bogaarden

207,00

40,00

247,00

90,00

337,00

Elingen

385,58

50,00

435,58

140,00

575,58

Heikruis

382,10

60,00

442,10

80,00

522,10

Pepingen

754,33

225,00

979,33

205,00

1184,33

Groot-Pepingen

2652,76

655,00

3307,76

972,00

4279,76

Onze gemeente geeft een toelage van â&#x201A;Ź 150,00. Met vernieuwde dank aan de medewerkers voor hun inzet en van harte dank voor uw bijdrage.


OCMW

OCMW Pepingen Kerkstraat 2 – 1670 Pepingen Tel. 02 356 32 24 - Fax 02 380 73 35 E-mail: info@ocmw.pepingen.be De kantoren van het OCMW zijn open van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 12u00 of op afspraak

Sluitingsdagen 11 juli - 15 augustus - 1 november 2 november - 11 november 25 december - 26 december 31 december

Samenstelling OCMW-raad Erik Dehandschutter – voorzitter

Hanneke Agneessens - raadslid

Jos François - raadslid

Ninoofsesteenweg 177

Grote Baan 5

Ninoofsesteenweg 69

1670 Pepingen

1673 Pepingen

1670 Pepingen

0470 01 37 44

0488 69 31 81

0476 21 15 56

erik.dehandschutter@telenet.be

hannekeag@hotmail.com

jos.francois@hotmail.com

André Cochez - raadslid

Paul Cools - raadslid

Marleen Pierreux - raadslid

Kestergat 3

Ring 8

Kerkstraat 9

1670 Pepingen

1670 Pepingen

1670 Pepingen

02 532 42 70

0495 24 39 78

02 356 27 04 – 0479 38 49 52

0479 54 01 33

coolspa@telenet.be

marleen@pierreux.be

René De Vos - raadslid

Leen Pollé - raadslid

Luc Decrick - raadslid

Ninoofsesteenweg 8

Bosstraat 6

Eeckhoudtstraat 5b

1670 Pepingen

1670 Pepingen

1670 Pepingen

02 356 84 37 – 0475 80 46 47

02 396 01 04 – 0495 30 44 57

0495 54 68 60

devos.rene@skynet.be

leen.polle@telenet.be

luc.decrick@bkcp.be

35


36

OCMW

Infrax maakt het herladen van budgetmeters sneller en handiger Brussel, 21-05-2013 – Wie een budgetmeter voor elektriciteit en/of aardgas heeft, kan voortaan zelf zijn budgetmeterkaart herladen aan speciale betaalautomaten. Die staan vanaf nu opgesteld op diverse plaatsen in Vlaanderen en Wallonië. Bij Infrax is dat in de klantenkantoren. Maar ook bijna alle OCMW’s hebben zo’n oplaadpunt. De nieuwe herlaadmogelijkheid is net zo eenvoudig als betalen in een winkel en vermindert de wachttijd. Klanten met een budgetmeter konden totnogtoe de kaart van hun budgetmeter herladen bij een loketmedewerker van Infrax of in het OCMW. Met de nieuwe betaalautomaten kan iedereen nu zelf snel en makkelijk geld op de budgetmeterkaart zetten waar en wanneer het je best uitkomt, weliswaar binnen de openingsuren. Enkel een bankkaart met Bancontact/Mister Cash-functie is daarvoor nodig. Herladen in drie stappen Het herladen van de budgetmeterkaart gebeurt in drie stappen. Eerst betaal je met je bankkaart wat je op je kaart wilt zetten. Vervolgens neem je een ticket als betaalbewijs. Dan zet je het bedrag over naar je budgetmeterkaart.

Overal herladen De nieuwe betaalautomaten worden opgesteld in de kantoren van alle Vlaamse en Waalse netbedrijven (Infrax, Eandis, Ores,Tecteo, AIESH en Régie de Wavre) en in bijna alle OCMW’s. Je kunt vanaf nu opladen in andere gemeenten dan waar je woont. Handig als je ergens in de buurt werkt of bent. Infrax is intussen helemaal klaar met het plaatsen van de nieuwe betaalautomaten. Bij het OCMW van Pepingen kan je terecht elke voormiddag tussen 09u00 en 12u00. Budgetmeters ondersteunen onze sociale rol Een budgetmeter wordt in de plaats van de normale elektriciteits- of aardgasmeter geplaatst en werkt met een oplaadkaart. Laad je voor 50 euro op, dan krijg je voor 50 euro elektriciteit of aardgas. De budgetmeter werkt tot je geen krediet meer hebt, dan valt hij uit. Je kunt eventueel gebruik maken van het noodkrediet of een gegarandeerde minimumlevering. Wanneer je energieleverancier je niet meer wil bevoorraden en je niet tijdig een andere leverancier vindt, word je automatisch klant van de sociale leverancier (de netbeheerder, zoals Infrax). Die zal in geval van betalingsmoeilijkheden overgaan tot de plaatsing van een budgetmeter.

Klanten worden geïnformeerd Alle klanten bij wie zo’n budgetmeter geplaatst is, hebben thuis een brief en een folder gekregen waarin de nieuwe manier van opladen staat uitgelegd. Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met zijn netbeheerder. Infrax-klanten bellen 078 35 30 20. Je kunt ook een filmpje bekijken op YouTube en op de website van Infrax (http:// www.infrax.be/nl/elektriciteit/budgetmeter-elektriciteit/elektronisch-opladen).

Zonnetje Pepingen biedt occasionele kinderopvang aan Wat is occasionele kinderopvang ? Occasionele opvang is meer dan onverwachte en/of tijdelijke opvang. Het is voornamelijk bedoeld voor kinderen van specifieke doelgroepen die vandaag nog niet in de opvang terecht kunnen: gezinnen in kansarmoede, allochtonen, werkzoekenden en andere kwetsbare gezinnen. Hoewel er zes* specifieke redenen voor occasionele opvang worden opgesomd in het Ministerieel Besluit, is het begrip “occasionele opvang” niet altijd gemakkelijk af te bakenen. • De ouder werkt niet en start met een opleiding • De ouder werkt niet en vindt plots

• •

werk De ouder heeft een sollicitatiegesprek Het is om sociale en/of pedagogische redenen nodig dat het kind tijdens de dag buiten het gezin wordt opgevangen Er is een acute crisis in het gezin of het gezin heeft behoefte aan een korte draaglastvermindering. Enkele voorbeelden hiervan: sterfgeval van een van de ouders, plots ontslag van één van de ouders, ernstige ziekte van de ouders of een ander gezinslid, huisbrand, (v)echtscheiding,....

Of een individuele situatie een crisis is of

niet, kan onmogelijk op voorhand in een volledig lijstje vastgelegd worden. Dat hangt af van de gezinssituatie, de draagkracht van de personen, de ernst van het feit, de aanwezigheid van opvangalternatieven,... De opvang zelf is het best geplaatst om de geest van de wet toe te passen op alle concrete vragen van ouders. De maximale duur van de opvang bedraagt 6 maanden. Meer info bij Stefanie Beeckman 0494 51 96 95 of beeckmanstefantie@breugelkind. be


OCMW

Minder Mobielen Centrale Sinds de start van de MMC (Minder Mobielen Centrale) Pepingen in november 1995, zijn er al heel wat kilometertjes gereden door onze vrijwilligers. Zij doorkruisen niet alleen het Pepingse grondgebied, maar rijden zowat overal met hun klanten heen, voor zowat alle mogelijke redenen : kapper, ziekenhuisbezoek, doktersafspraak, winkelen, familie-

bezoek, … Zo reden zij in 2012 543 ritten waarbij 14.675 km werd afgelegd. Zij zijn niet alleen chauffeur, maar ook vertrouwenspersoon en aanspreekpunt. Dus een welgemeende DANK U van alle 39 klanten en het voltallige OCMW-personeel !

Heb jij recht op een verwarmingstoelage ? Wat ? De overheid geeft een tussenkomst voor het verwarmen van je huis met stookolie, verwarmingspetroleum of propaangas, indien je voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden. Hoe ? Neem contact op met de sociale dienst voor meer inlichtingen. De toelage moet binnen de 45 dagen na leveringsdatum worden binnengebracht op het OCMW en worden aangevraagd binnen de 60 dagen na de leveringsdatum. Wat moet je meebrengen ? • Je identiteitskaart / SIS-kaart • Mutualiteitsvignet (van elk lid van het gezin) • Bewijs van inkomen (belastingsaanslagbiljet – 2 jaar terug) • Leveringsfactuur of –bon • rekeningnummer Nog even dit: • De verwarmingstoelage geldt enkel voor leveringen tussen 01 januari en 31 december van het kalenderjaar. • De aanvraag moet binnengebracht op het OCMW worden binnen de 45

37

Huurwoningen gezocht in Pepingen

Bent u op zoek naar een goede huurder, die stipt zijn huur betaalt en uw woning goed kan onderhouden? Denk dan eens aan SVK of Sociaal verhuurkantoor Zuidkant! Uw woning verhuren aan SVK Zuidkant biedt heel wat voordelen. Uw woning wordt op lange termijn verhuurd en u bent zeker van de huuropbrengst. Verhuren aan een erkend sociaal verhuurkantoor biedt de eigenaar heel wat mogelijkheden”, vertelt Ineke Brems, coördinator van SVK Zuidkant. “Ze worden steeds correct betaald, zijn zeker dat de woning in goede staat blijft door een permanente opvolging van de huurders en ze kunnen bovendien aanspraak maken op verscheidene subsidies voor aanpassings- en renovatiewerken.” SVK Zuidkant huurt woningen op de privémarkt om deze op haar beurt onder te verhuren aan mensen met een beperkt inkomen. Op deze manier kunnen huurders genieten van een betaalbare, kwaliteitsvolle woning.

dagen na de leveringsdatum en aangevraagd worden binnen de 60 dagen. Er wordt een toelage toegekend voor een maximale levering van 1500 liter, per kalenderjaar en per gezin.

Waar vind je meer informatie? • Bij het OCMW op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-12.00 (of op afspraak) bij Katrien Moeremans (tel:02 356 32 24). • Op www.verwarmingsfonds.be • Op het gratis nummer 0800 90 929

In totaal beheert het sociaal verhuurkantoor Zuidkant meer dan 80 woningen, verdeeld over 4 gemeenten Gooik, Halle, Pepingen en Sint-Pieters-Leeuw. SVK Zuidkant werd in 2011 opgericht door de OCMW’s van deze 4 gemeenten om een antwoord te bieden op de groeiende nood in de regio naar goede en betaalbare woningen. Intussen werd er een sterke samenwerking uitgebouwd tussen de OCMW’s, de gemeenten en het sociaal verhuurkantoor. Wenst u meer info? Dan kan u terecht bij Ineke Brems op het nummer 02/359 99 12 of via mail ineke.brems@svkzuidkant. be.


38

OCMW

De thuisdiensten van het OCMW

Poetshulp Wie ? Het OCMW biedt poetshulp aan mensen die tijdelijk of blijvend niet meer zelf kunnen instaan voor het onderhoud van de woning (senioren, chronische of acute medische problemen, …). Hoe aanvragen ? De maatschappelijk werker komt bij je langs om de situatie te bespreken: zij beantwoordt je vragen en maakt een sociaal verslag op. Zodra de poetsdienst wordt opgestart wordt een contractje opgemaakt waarin een aantal afspraken worden vastgelegd. Alle afspraken worden via de sociale dienst gemaakt. Bij problemen wordt de dienstverantwoordelijke verwittigd. Wat betaal je ? Je betaalt een tussenkomst per uur. Het bedrag van de tussenkomst wordt be-

Momenteel zijn we iets meer dan één maand (start op ma 3 dec 2012) operationeel als Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Vlaams Brabant en hebben we héél wat vragen binnengekregen van personen met een mobiliteitsbeperking die op zoek zijn naar aangepast vervoer om hun mobiliteitsprobleem op te lossen. Sociale diensten en OCMW’s die in de proefregio liggen hebben ons reeds gecontacteerd om mobiliteitsoplossingen te zoeken voor héél specifieke en individuele situaties. Maar het kan evengoed gaan over dagdagelijkse problemen waar mensen door een plotse en /of blijvende mobiliteitsbeperking (rolstoelgebruiker) mee te maken krijgen b.v. gaan winkelen, een kaartnamiddag, een familiebezoek in het ziekenhuis, een avondje stappen. De twee afgebakende regio’s voor deze MAV proefprojecten zijn :

paald op basis van je inkomsten die in het sociaal onderzoek worden vermeld, met een maximum van €8,50 (bedrag dienstencheques). De poetsdienst betaal je met dienstencheques. Je bestelt zelf de dienstencheques en geeft, naargelang de gevraagde poetsdienst, 3 of 4 cheques mee aan de poetsvrouw bij het beëindigen van haar taak. Je vraagt een dienstenchequesnummer aan bij Sodexo en je bestelt zelf dienstencheques – http://www.dienstencheques-rva.be of T. 02 547 54 95. Let op : er staat een geldigheidsdatum op elke dienstencheque. Het bedrag dat aan dienstencheques betaald wordt, is fiscaal aftrekbaar. Je zal van Sodexo, waar je de cheques aankoopt, een fiscaal attest ontvangen. Gezinshulp De gezinshelpster van het OCMW helpt zowel senioren als gezinnen bij het huishoudelijk werk, zoals bereiden van maaltijden, wassen en strijken, al dan niet samen boodschappen doen, verzorging, ... Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen, werkt het OCMW samen met de Welzijnskoepel West-Brabant (samenwerking tussen OCMW’s). Hoe aanvragen ? De maatschappelijk werker komt bij je

Halle-Vilvoorde : Affligem, Beersel, Bever, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Hoeilaart, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. Hageland : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Haacht, Holsbeek, Keerbergen, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge en Tremelo. Voor de inwoners van deze twee proefregio’s hebben we verschillende GRATIS contactmogelijkheden voorzien om informatie of vervoer op te vragen bij onze medewerkers van de mobiliteitscentrale. Zoek je aangepast vervoer ? Bel de volgende GRATIS infolijnen : Regio Hageland : 0800-25735 Regio Halle-Vilvoorde : 0800-26535 Of stuur een mail naar volgende adressen : Regio Hageland : hageland@mav.info Regio Halle-Vilvoorde : halle-vilvoorde@ mav.info Of via de website : www.mav.info.

langs om de situatie te bespreken : zij beantwoordt je vragen en maakt een sociaal verslag op. Wat betaal je ? De bijdrage is afhankelijk van het inkomen en ligt vast in wettelijke barema’s. Klusjesdienst Wat ? Een kamer moet behangen worden, een veranda geverfd, het gras heeft een maaibeurt nodig, het rolluik gaat niet meer naar omhoog, een ruit is stuk, een buis lekt, … Allemaal klusjes die je vroeger zelf opknapte, maar die nu niet meer zo goed willen lukken. Het betreft hier kleine werken, die beperkt worden in de tijd (max. 3 dagen) en waarvoor het moeilijk is een professioneel aannemer te vinden. Een aanvrager kan maximum 6 dagen per jaar gebruik maken van deze dienst. Wat betaal je ? Deze dienst wordt voorbehouden aan klanten, o.a. bejaarden, wiens inkomsten een bepaalde grens niet overschrijden. De sociale dienst komt eerst bij je langs om het probleem te bespreken en het tarief vast te stellen (max. € 8,44/uur). Wil je meer informatie over deze diensten ? Contacteer het OCMW op het nr. 02 356 32 24.

ZOEK je aangepast vervoer …. de MAV medewerkers zoeken het voor je uit: 1. Zij geven je de meest noodzakelijke informatie . 2. Zij verwijzen je door naar de juiste diensten die een oplossing kunnen bieden. 3. Zij zorgen (toekenning) voor het nodige MAV-vervoer (als tussenpersoon en niet als vervoerder) indien de aanvrager voldoet aan verschillende voorwaarden o.a. rolstoelgebruiker zijn en gedomicilieerd zijn in één van de proefgemeenten. De maximale afstand van een enkele rit mag niet hoger liggen dan 35 km . De gebruiker van het aangepaste vervoer betaalt maximum 0,50 € per volle km. Mobiliteit is een recht voor iedereen ! Maak gebruik van deze nieuwe dienst. Het ganse team zal je aangepaste vervoerstraject met veel enthousiasme uitzoeken en opvolgen. Met groeten van het voltallige MAV-team (Ingrid, Ghislaine, Myriam, Paul, Mie en Luc)


39

Zwanger? Een goed moment om te stoppen met roken.

Roken is schadelijk voor de gezondheid van je ongeboren kind.

© FARES – VRGT

Stoppen met roken, een gezonde start voor je kind!

Roken verhoogt de kans op • buitenbaarmoederlijke zwangerschap • miskraam, doodgeboren baby • vroeggeboren baby • problemen bij de bevalling • lager geboortegewicht • aangeboren afwijkingen aan mond, voetjes, hart • wiegendood • luchtweginfecties na de geboorte

Wil je meer weten over hoe je ongeboren kind te beschermen? www.rookvrijezwangerschap.be

Stoppen met roken? Hulp helpt bij het stoppen met roken. Meer informatie over rookstopbegeleiding en de terugbetaling ervan: www.erkendetabakologen.be en www.tabakstop.be

Meldingskaart Omschrijving van het probleem:������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


40

KALENDER

JULI woensdag 10 Kessel-Lo 10.00u Grabbeldag voor 6 tot 16 jarigen - provinciaal domein woensdag 10 Pepingen 11 juliviering - gemeenteplein donderdag 11 Galmaarden Inlinehappening - sportregio Pajottenland 12-13-14 Heikruis Reinaertweekend - domein Terrijst zaterdag 20 Bogaarden 10.00u Jaarmarkt Bogaarden zondag 21 Bogaarden 10.00u Trekker-trek tractoren maandag 22 Bellingen 8u GSF-club pepingen ritmic - stage dans- en creagroep dinsdag 23 Braine-le-Comte Paintball voor tieners - jeugdregio Pajottenland dinsdag 23 Bellingen 8u GSF-club pepingen ritmic - stage dans- en creagroep woensdag 24 Bellingen 8u GSF-club pepingen ritmic - stage dans- en creagroep donderdag 25 Bellingen 8u GSF-club pepingen ritmic - stage dans- en creagroep vrijdag 26 Bellingen 8u GSF-club pepingen ritmic - stage dans- en creagroep 26-27-28 Bogaarden Dorpsfeesten Bogaarden AUGUSTUS 1-2-3-4 Bellingen zaterdag 3 Bellingen donderdag 8 Ardennen dinsdag 13 Kust maandag 5 - vrij 9 Gooik 15/08 - 08/09 Pepingen 23-24-25-26 Beert woensdag 28 Brasschaat 30/08 - 01/09 Beert 31/08 - 01/09 Elingen SEPTEMBER zondag 1 tot 08/09 Pepingen 13-14-15 Pepingen 14-22 Bellingen maandag 16 Beert 13.30u zondag 22 Pepingen maandag 30 Beert 13.30u

Halfoogstfeesten Bellingen jogging Bellingen Avonturentocht voor tieners - jeugdregio Pajottenland Zeesportdag - sportregio Pajottenland Sportweek voor mentaal gehandicapten - sportregio Pajottenland Taal & Teken: tentoonstelling/wandelparcours hedendaagse beeldende kunst - Pep-in-Gen Feestend Beert T-day voor tieners - jeugdregio Pajottenland 40-jarig bestaan Chiro Karreveld Feestelingen Gordelfestival Taal & Teken: tentoonstelling/wandelparcours hedendaagse beeldende kunst - Pep-in-Gen Plantjesverkoop Kom op tegen Kanker Tentoonstelling Kunst in het Dorp - Kunst in het Dorp - OC Ter Loo Koffietafel - OKRA Beert - ‘t zaaltje Open Straat Dag Bloemschikken - OKRA Beert - ‘t zaaltje

Meldingskaart Wil je een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adres (*)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Telefoonnummer................................................................................................................................................................................................................... E-mail������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*) Duid hieronder aan waarover het probleem gaat:  defecte openbare verlichting  geurhinder  lawaaihinder  sluikstorten

 huisvuilophaling  verstopte rioolput of gracht  beschadigd wegdek / fietspad / voetpad  andere: …………………………..

Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden je hiervan op de hoogte.

Profile for Pepingen

Juli 2013  

Pepingen Info Juli 2013

Juli 2013  

Pepingen Info Juli 2013

Profile for pepingen
Advertisement