__MAIN_TEXT__

Page 1

Pepingen - Beert - Bellingen - Bogaarden - Elingen - Heikruis

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

Atlas met ferrariskaarten in

14 Nieuw wandelnetwerk Pajottenland

33 Minder Mobielen Centrale


I

nhoud

Inhoudsopgave Info kort VDAB-dienstverlening voor mensen die werken in 26 Werkwinkels in Vlaanderen 04 Verwittigen in geval van nood 04 Motie ‘De tijd dringt’ 05 Resultaten 11.11.11-actie 2009 05 Jubilea 06 100 kaarsjes voor Henri Vandenbranden! 08 Bericht aan de nieuwe inwoners 08 Burgerzaken Orgaandonatie in samenwerking met de dienst gezondheid - provinciebestuur Vlaams-Brabant  09 Politie Infobericht intergemeentelijke preventiedienst drugs en Alcohol Pajottenland Nieuwe intergemeentelijke preventiewerker drugs en alcohol Pajottenland Nieuwe leeftijdsgrenzen voor verkoop en schenken van alcohol aan jongeren. Lokale Politie Pajottenland Preventietips: Inbraakpreventie begint bij jezelf Snelheidscontroles Mobiliteit Speelstraten in de zomervakantie Een nieuw wandelnetwerk in het Pajottenland Koop uw vervoerbewijs met uw gsm Wandelparels in Groene Gordel Openbare Werken Openbare werken overzicht

09

10 10

11 12

13 14 15 15

Leefmilieu Klimaatwijken 2009-2010 18 Kies uw verf met aandacht voor milieu en uw gezondheid 17 Gemeente Pepingen en Vinderwerkgroep Thecla (Natuurpunt Pepingen) helpen de iepenpage 18 Geluidshinder, verdorie ik hoor de buren 19 Samenaankoop isolatie via Kyoto in het Pajottenland wegens groot succes verlengd 20 Kyoto in het Pajottenland organiseert met de gemeente Pepingen en Educatief centrum de Paddenbroek samenaankoop zonne-energie 21 Riobra: gewijzigd adres en telefoonnummers 21 Vrije Tijd Sport Sportkalender Oproep sportprijs en sportkampioenen Bibliotheek Aanwinst in bib Ferrariskaart in atlasvorm Erfgoed in de kijker Mei 1940: de grote uittocht Jeugd Inschuifborden Muziekatelier “Allegro” Groot-Pepingen Cultuur Pepingen zomert Toneelvereniging Cantimpré wint cultuurprijs 2008-2009 Succesvolle opening van het Pajotse Fietsknooppuntennetwerk! Open Monumentendag 2010

Welzijn en Gezonsheid Hittegolf en ozonpieken

31

Kinderopvang Landelijke kinderopvang

32

OCMW Vrijwilligers gezocht bij de Minder Mobielencentrale Telefoonster  Vragen i.v.m. handicap?

33 34 34

22 22

23 24 28 28 29 30 30 31

16

Colofon Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen Redactieteam: Peter Van Cutsem: schepen van informatie, Mich Pompen: schepen – voorzitter OCMW Marleen Decuyper: administratief medewerker OCMW, Johan Sulmon: administratief medewerker Foto cover: Uit: De Grote Atlas van Ferraris, Lannoo/NGI/KBR 2009 - www.lannoo.com Foto’s binnen: Peter Van Cutsem – Marc Sluys – Luc Bohez en gemeentediensten Drukkerij: Claes-Printing Tel. 02 356 58 84, Fax. 02 356 11 50, E-mail: info@pepingen.be, Website: www.pepingen.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V

oorwoord

Beste Pepingenaren en mensen die zich met Pepingen verbonden weten, In deze junimaand zijn wij nog slechts op een zucht van de vakantieperiode. Voor de studenten onder ons is juni nog een stresserende maand. Wij wensen hun veel moed bij studie en examen. Ook het onderwijzend personeel heeft nog een drukke maand voor de boeg. Maar er zijn mooie perspectieven. Of je nu werkzaam bent in het onderwijs, in openbare diensten of privé, op het land of in de fabriek, een vakantie daar mogen wij allen van genieten. Gaat deze vakantie door in je tuin, in je dorp, aan zee of in het buitenland, ze kan overal even deugddoend zijn. Vakantie nemen betekent vaak de rollen eens omkeren. Wat elke dag de volle aandacht vraagt, mag wijken voor het ‘andere’, zonder verplichting, geen moeten, tijdloos, ontspannen. Wie zo kan en mag genieten, zal daarin ook de zin van de dankbaarheid beseffen: danken voor het kleine, het eenvoudige, datgene wat gewoon en alledaags is. Wij wensen jullie allen een aangename vakantietijd en gebruiken daarom onderstaande tekst van M. Hermans. Ik wens je de warmte van de zon, de zoete geur van een bloem, de rust van de nacht en de zorgeloosheid van een vogel. Ik wens je de stilte van de natuur, De helderheid van het leven En de nabijheid van een mens. Het gemeentebestuur wenst jullie deugddoende zomerdagen.

Uw burgemeester Andre De Roubaix

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

03


I

nfo kort

VDAB-dienstverlening voor mensen die werken in 26 Werkwinkels in Vlaanderen Sinds dit najaar kunnen niet alleen

Met dit initiatief vertaalt de VDAB ook één

werkzoekenden, maar ook werknemers

aspect van de nieuwe koers die hij wil varen: er

VDAB Vilvoorde

en zelfstandigen met al hun vragen rond

zijn voor iedere burger, op elk moment in zijn

Sandra Tuijbens -

loopbaan, werk en opleiding terecht bij de

loopbaan, ongeacht of die burger werk zoekt,

Communicatie

VDAB. Deze nieuwe dienstverlening biedt de

werk heeft of werk geeft.

Witherenstraat 19

VDAB aan in 26 werkwinkels in Vlaanderen.

1800 Vilvoorde

Surf ook naar www.vdab.be/

T. 02 255 92 84

Nieuwe energie nodig in je job? Laad jezelf op

loopbaaninformatie voor meer info,

F. 02 255 92 89

met de VDAB

contactadressen en openingsuren.

sandra.tuijbens@vdab.be De VDAB wil met deze dienstverlening meer Bezoek ook onze website:

mensen met loopbaanvragen bereiken, hun

www.vdab.be

vragen in een vroeg stadium detecteren en

of bel onze servicelijn:

beter, sneller en efficiënter inspelen op hun

0800 30 700

vraag.

Verwittigen in geval van nood Bijna iedereen heeft momenteel een GSM-toestel bij zich. Dit is ook zo voor slachtoffers bij een ongeval. Het personeel van de hulpdiensten weet evenwel vaak niet welke persoon ze moeten bellen uit de grote contactlijst die in een GSM-toestel zit. Het leek dan ook een goed idee om een standaardnaam of afkorting te hanteren voor de persoon met wie contact moet worden opgenomen wanneer zich een noodgeval of urgente situatie voordoet. In het buitenland, inzonderheid in Groot-Brittanië en Nederland heeft men het ICE-nummer ingevoerd.

enz… Het is gemakkelijk te realiseren, kost niets en kan zéker het verschil maken als het snel moet gaan.

ICE staat voor “In Case of Emergency”. Het

ICE is een internationaal initiatief om mensen ertoe te

voorstel van de hulpdiensten is dat iedereen

bewegen om een telefoonnummer in hun mobiele

in zijn GSM een adres creëert onder de

toestel te zetten dat hulpverleners direct kunnen bellen

naam “ICE”. Onder deze naam wordt dan

als de eigenaar bij een ongeluk betrokken raakt of op

het telefoonnummer opgeslagen van de

andere wijze met hulpverleners in aanraking

persoon die bij noodgevallen of urgente

komt. De medewerkers van ambulancediensten

situaties gebeld moet worden. Zo weten politie,

maken steeds vaker mee dat de patiënt wel

ziekenwagenmedewerkers, artsen, enz. steeds met wie er contact moet worden opgenomen. “ICE” is ondertussen al internationaal erkend als afkorting.

een mobieltje bij zich heeft, maar dat de hele GSM moeten worden doorgespit om het telefoonnummer te vinden van de ouder/partner.

Indien verschillende personen gebeld moeten

Er is echter een slimme oplossing: de zogenaamde

worden, gebruikt men de namen ICE1, ICE2, ICE3,

ICE code.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


I

nfo kort

Motie ‘De tijd dringt’ Op de gemeenteraad van 15 april 2010 werd

wereldgemeenschap niet om alles op alles te

nakomen. Uiteraard moeten de rijkste

de motie “De tijd dringt” voor ondertekening

zetten om alvast de Millenniumdoelstellingen

landen hierin het voortouw nemen. De

goedgekeurd. Wat hield deze motie in ?

te realiseren. Maar de realisatie laat op zich

centrale overheden van alle landen moeten

Alle landen van de Verenigde Naties

wachten.

aangemoedigd worden door hun eigen

engageerden zich in 2000 om de

Het valt niet te ontkennen dat vele (lokale)

bevolking. Lokale besturen staan als

Millenniumdoelstellingen te realiseren tegen

overheden en niet-gouvernementele

overheidsniveau het dichtst bij de bevolking

2015. De armoede zou drastisch aangepakt

organisaties grote inspanningen leveren.

en willen via deze motie de oproep van de

worden. Iedereen zou toegang krijgen tot

Sommige landen boeken ook vooruitgang. Maar

bevolking ondersteunen.

gezondheidszorg en onderwijs. Samen zou men

de armste landen, die de steun het meest nodig

de klimaatproblemen aanpakken. Veel schone

hebben, vallen uit de boot. Het ontbreekt aan

beloftes.

politieke wil om met de nodige middelen over de brug te komen.

De Millenniumdoelstellingen garanderen nog niet dat de ongelijkheid tussen en

Om de Millenniumdoelstellingen te realiseren,

binnen landen op een duurzame manier

zal de internationale gemeenschap in een

ongedaan gemaakt worden. De lat moet

hogere versnelling de middelen moeten

hoger gelegd worden. Maar dat ontslaat de

vrijmaken en de engagementen moeten

Resultaten 11.11.11-actie 2009 Voor partnerorganisatie uit Ecuador. Fenacle ( Nationale federatie van Argo-arbeiders

vergadering en slaagde erin om beperking van

en vrije boeren en inheemsen van Ecuador), is

onderaanneming op de agenda te plaatsen. Wat

een syndicale organisatie die zich inzet voor het

eerst een brug te ver leek, werd haalbaar.

verbeteren van de levens- en arbeidsomstandigheden

Nu is de onderaanneming enkel nog toegestaan

van de suikerrietarbeiders, boeren en inheemsen.

voor wat niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf

Voerde jarenlange campagne voor de afschaffing

behoort. Het werk is niet af. Fenacle moet zorgen

van onderaanneming. In het begin stonden zij

dat er uitvoeringsbesluiten komen, het optrekken

alleen, maar geleidelijk aan slaagden ze erin om

van het loon tot een overeenkomst met de ‘basiskorf’

medestanders te vinden om de wetgeving rond

aan levensmiddelen. Ook de arbeidsrechten doen

onderaanneming aan te vechten, en ze hadden

respecteren, zoals beschermende kledij, rustpauzes,

succes.

vakantie.

De voorzitter van Fenacle, zetelde in de door

Met dank voor uw bijdrage en aan de medewerkers

de president samengeroepen grondwettelijke

zeggen wij: proficiat voor hun inzet.

Deelgemeente

Tijdens de inzameldagen; 7,8 en 11 /11/09 Baargeld

Overschrijvingen

Totaal

Stortingen

Eindtotalen

Tot 17/12/09

Op 17/12/09

Beert

356,46

230,00

586,46

90,00

676,46

Bellingen

410,70

30,00

440,70

5,00

445,70

Bogaarden

224,82

0,00

224,82

65,00

289,82

Elingen

235,22

70,00

305,22

0,00

305,22

Heikruis

440,68

30,00

470,68

0,00

470,68

Pepingen

702,33

155,00

857,33

125,00

982,33

2.370,21

515,00

2.885,21

285,00

3.170,21

Groot-Pepingen

Onze gemeente gaf een toelage van € 150,00.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


I

nfo kort

Jubilea: Diamanten bruiloft

Gustavus Marit & Yvonne Lion – 12/04/1950

Jubilea: Gouden bruiloft

René Brancart & Christiana Deridder – 19/12/1959

Arsène Versyck & Leona Schoonjans – 18/11/1959

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


I

nfo kort

Valery De Wilde & Elise Dupon – 17/05/1960

Franciscus Goossens & Paula Le Maire – 10/05/1960

Viering 35 jaar seniorenbond Heikruis

Gesticht op 18/04/1975 Voorzitter: Claes Henri • Voorzitster: Mevr. Vandendaele – Debock L. • Secretaris: Mevr. Meulepas – Lucas Schatbewaarder: Galmart Jules Leden: Cochez A. – Deveseleer T. – Herremans E. – Regibo J. Trezignies L. – Vandenneuker J. – Weverberg R.

KWB Beert-Bellingen bestaat 65 jaar Op zondag 14 februari vierde KWB Beert-Bellingen hun 65 jarig bestaan. Dit gebeurde met een fototentoonstelling en een receptie. De stichter, André Godefroy, was eveneens aanwezig op de viering. De KWB houdt de traditie hoog van het maandelijkse kaartspel, het Sinterklaasbezoek, wijnavond, driekoningenstoet, wandelingen en fietstochten enz. De afdeling telt momenteel ongeveer 100 leden.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


I

nfo kort

100 kaarsjes voor Henri Vandenbranden ! leerden kennen. Ze was afkomstig van Halle.
 In 1934 stapten ze in het huwelijksbootje. Samen woonden ze 64 jaar lang in de Stokerijstraat te Lembeek. In 1939 werd hij gemobiliseerd voor de tweede wereldoorlog. Hij trok naar het front en er volgden 2 maanden krijgsgevangenschap. Tijdens de oorlog werd het papierfabriek gesloten. Het huwelijk bleef spijtig genoeg kinderloos, maar de kinderen van de verschillende families kwamen veel ten huize Vandenbranden. Op 4 april 2010 was er groot feest in Mater Dei te

Gedurende het huwelijk waren Henri en Elisa

Heikruis ! Henri Vandenbranden werd 100 jaar.

zeer actief in de parochiewerken. Henri is een

Henri werd op 4 april 1910 geboren in Lembeek,

tijdlang voorzitter geweest van het Kerkfabriek.

als derde in een gezin van 4 kinderen. Zijn vader

In 1962 ging hij op pensioen. Vanaf dan ging al

werkte in het papierfabriek van Lembeek.

zijn vrije tijd naar de parochiale werken.

Zijn moeder was huishoudster. Hij liep tot zijn

Met ouder worden werd Elisa ziek. Na jaren

14 jaar school bij de broeders in Lembeek.

van zware thuisverzorging werd het te moeilijk

Nadien werkte hij in een groot magazijn in

om samen thuis te blijven. Daarom besloten

Brussel. ‘s Winters volgde hij avondles. In 1931

ze in mei 1999 naar het woon- en zorgcentrum

werd hij soldaat. Een jaar na zijn legerdienst,

Mater Dei te gaan. Op 10 mei, na 4 dagen prima

werkte hij als ploegbaas in de Pharmacie

verzorging, stierf zij. Hij verbleef daarna twee

Centrale Belgique te Halle. Dit werk heeft hij

maanden op kortverblijf. Maar vanaf juli 1999

40 jaar uitgeoefend. Wat er overbleef aan vrije

werd hij een vaste bewoner in Mater Dei. Met

tijd was voor de harmonie en om te voetballen.

zijn levensvisie: “tevreden zijn met wat is en

Zijn vrouw, Elisa Debusscher, werkte in het

vertrouwen hebben in wat komen zal” willen we

papierfabriek van Lembeek, waar ze elkaar

Henri nog vele jaren toewensen. Proficiat, Henri!

Bericht aan de nieuwe inwoners !!!! Misschien wonen jullie al een tijdje in onze mooie gemeente, of misschien zijn jullie pas verhuisd. Wij willen jullie in elk geval een “thuis”-gevoel geven en daarom organiseert de gemeente op

zondag 19 september 2010 een onthaaldag nieuwe inwoners. De onthaaldag wordt gecombineerd met de Openstraatdag Pepingen en de wandel- en fietstocht van Wereldbollen. Kortom een echte familiedag ! Je kan zo op een prettige manier kennis maken met andere nieuwe inwoners, met de leden van het gemeente- en OCMW-bestuur, met de verschillende diensten en met het historische en toeristische gezicht van onze gemeente. Burgemeester, schepenen en personeel beantwoorden bovendien graag al jouw vragen i.v.m. het reilen en zeilen van de gemeente. Alle nieuwe inwoners krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


B

urgerzaken

Orgaandonatie in samenwerking met de dienst gezondheid provinciebestuur Vlaams-Brabant Eén orgaandonor geeft mensen die wachten op

familie van de overledene, die zich soms verzet,

een orgaan kans op een nieuw leven en verhoogt

zeker in het geval van een plots overlijden. Om

de levenskwaliteit van tal van patiënten met

levens te redden en discussies te vermijden is het

ernstige aandoeningen. Orgaandonatie is de

dus belangrijk om de toestemming te bevestigen.

eerste stap in de transplantatie. Het is een van

Dit kan door zich in te schrijven in het nationale

de mooiste gebaren van solidariteit, omdat het

register voor orgaandonatie.

de dood overstijgt. Maar spijtig genoeg zijn er in ons land nog steeds te weinig donoren om aan de

Hoe word je donor?

vraag naar organen te voldoen.

Je kunt jouw keuze voor orgaandonatie officieel bekendmaken. Daarvoor teken je op het

Hoe kan dit nu? De wet van 13 juni 1986 stelt

gemeentehuis het formulier voor instemming

toch dat na een overlijden organen weggenomen

of weigering, dat vervolgens wordt doorgestuurd

mogen worden, tenzij men tevoren uitdrukkelijk te

naar het Rijksregister. Deze stap is volledig gratis.

kennen heeft gegeven dit niet te willen? Is het dan

Als je zelf naar het gemeentehuis stapt, dan

wel nodig om zich expliciet akkoord te verklaren

maak je een persoonlijke en weloverwogen keuze.

met orgaandonatie?

Je bespaart jouw familie het maken van deze

Toch wel! In de praktijk consulteert men steeds de

moeilijke keuze in jouw plaats.

P

olitie

Infobericht intergemeentelijke preventiedienst drugs en alcohol Pajottenland Net als een andere ziekte kan ALCOHOLISME

VZW algemeen dienstbeheer van de

iedereen treffen. Mannen en vrouwen van elke

Nederlandstalige AA in België

huidskleur, alle godsdiensten, rijk of arm,

Grote Steenweg 149

advocaat of huismoeder. Niemand is te oud of

2600 Antwerpen-Berchem

te jong om last te krijgen met de drank! Hebt u wel eens gedacht dat uzelf of uw partner/ouders

Al-Anon Miljoenen mensen worden getroffen

misschien een probleem zouden kunnen hebben

door het drankmisbruik van iemand in hun naaste

met alcohol? Waarom praat u er eens niet over?

omgeving. Al-Anon is er voor de partner/naaste familieleden van de drankzuchtige.

AA Anonieme Alcoholisten: is een gemeenschap van mannen en vrouwen die hun ervaring,

Alateen is voor jonge mensen die door het

hoop en kracht met elkaar delen om hun

drinken van een ander te lijden hebben. Deze

gemeenschappelijk probleem op te lossen

groep is er voor tieners die lijden onder de situatie

en anderen te helpen bij het herstel van hun

van hun drankverslaafde moeder/vader.

U kan ook altijd vrijblijvend en weliswaar discreet

alcoholisme. Schrijven of bellen naar:

contact opnemen met de

Schrijven, bellen of mailen naar:

Dienstbeheer der Nederlandstalige Al Anon

preventiewerker.

centrale nummer AA Vlaanderen 03 239 14 15

Familiegroepen VZW 03 218 50 56

054 31 01 98 of

www.aavlaanderen.org (aavlaanderen@pi.be)

Granaatstraat 22, 2600 Antwerpen-Berchem

preventie@gooik.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


P

olitie

Nieuwe intergemeentelijke preventiewerker drugs en alcohol Pajottenland Hiervoor werd het pilootproject

zodanig af te stellen zodat er in elke

“intergemeentelijke samenwerking

gemeente gericht kan gewerkt worden

inzake drugs -en alcoholpreventie”

op specifieke problemen, noden of

opgestart. Vanaf 1 december 2009

verwachtingen.

neemt Bianca Vanreepinghen uit

Zij wordt hierbij ondersteund door het

Heikruis de fakkel over van Joke De Mil.

beheerscomité (intergemeentelijke

Bianca is maatschappelijk assistente

vereniging) met als voorzitter

van opleiding.

burgemeester Kris Poelaert uit Herne. De gemeente Gooik fungeert als

Zij zal instaan voor een preventief drug-

beherende gemeente.

en alcoholbeleid in de 6 gemeenten

Heeft u vragen omtrent drugs of

van de politiezone Pajottenland (Bever,

alcohol? Heeft u interesse om een

Alcohol en drugs zijn ernstige

Herne, Galmaarden, Pepingen, Lennik

drug- en alcoholbeleid te starten in

maatschappelijke problemen, waarbij

en Gooik). Bianca wordt gesubsidieerd

uw vereniging? Aarzel niet om de

preventie en vroeginterventie heel wat

door de provincie Vlaams-Brabant en op

preventiewerker te contacteren.

ontsporingen kunnen voorkomen of

gemeentelijk vlak door een bijdrage per

verhelpen. De bedoeling is, om in het

inwoner van 0,60 euro. De deelnemende

kader van gezondheidsbevordering,

gemeenten passen de resterende

Bianca Vanreepinghen - Intergemeentelijke

de bevolking van de deelnemende

kosten bij.

alcohol- en drugpreventiewerker

gemeenten verantwoord te leren

Haar voornaamste doelstellingen

Pajottenland, Bruneaustraat 120, 1755 Kester

omgaan met middelengebruik in de

zijn: laagdrempelig werken, en een

Tel 054 31 01 98, gsm 0473 88 62 57

ruimste zin van het woord en hulp te

aanspreekpunt zijn voor iedereen die

bereikbaar alle werkdagen van 8u30 tot 16u

bieden bij problemen als gevolg van

problemen heeft met drugs of alcohol.

of na afspraak

gebruik.

Zij zal trachten om haar actieplan

bianca.vanreepinghen@gooik.be

Nieuwe leeftijdsgrenzen voor verkopen en schenken van alcohol aan jongeren.  Geen alcohol voor -16 jarigen

10

Een recente wetswijziging (B.S. 31/12/09) legt

niet langer in de supermarkt of nachtwinkel. Ook

duidelijke leeftijdsgrenzen vast voor verkoop

de verkoop van alcohol in drankautomaten is niet

en schenken van alcohol aan jongeren. De

meer mogelijk.

wetswijziging zegt in essentie het volgende:

De intergemeentelijke preventiewerkster drugs

Alcoholhoudende dranken (bier, wijn,…) mogen

en alcohol Pajottenland lanceert hieromtrent een

niet verkocht, geschonken of aangeboden worden

preventieve en sensibiliserende boodschap naar

aan jongeren onder de 16 jaar. Voor sterke drank

café-uitbaters, fuiforganisatoren, supermarkten,

(alcopops, vodka,…) ligt de leeftijdsgrens op 18

frituren, krantenwinkels, jeugdhuizen,

jaar. Wanneer iemand alcohol wil kopen, mag de

sportcomplexen, eigenaars van drankautomaten,…

verkoper een bewijs vragen dat men ouder is dan

Dit zowel om hen te informeren alsook om

16 of 18 jaar.

iedereen aan te sporen de huidige wetgeving

Deze wetswijziging creëert duidelijkheid: geen

correct toe te passen.

alcohol voor -16-jarigen. Niet op café, maar ook

Dit zal zij doen, in samenwerking met de

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


P

olitie

jeugdconsulenten uit de 6 gemeenten, aan de hand van een informatiebrief en wobblers (Engels voor wiebelaar). Het is de bedoeling dat winkeliers, café uitbaters,… deze wobblers op een zichtbare plaats aan het winkelrek of de toog hangen. Noot: Energydrankje Red Bull valt niet onder de alcoholwetgeving en mag vrij verkocht worden aan

Meer info: www.druglijn.be,

minderjarigen. Indien Red Bull vermengd wordt

www.vad.be

met vodka, mag dit niet verkocht worden onder de

Federale overheidsdienst

18 jaar.

Volksgezondheid

Lokale Politie Pajottenland - Preventietips: Inbraakpreventie begint bij jezelf! Ieder jaar krijgen heel wat mensen inbrekers over

inbreker. Verwittig uw buur als u voor lange tijd

de vloer. In de meeste gevallen zou de inbraak

afwezig bent.

echter kunnen vermeden worden. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de

Bewijs de inbreker

risico’s aanzienlijk worden verminderd. Hieronder

geen dienst door

vindt u een aantal tips:

allerlei voorwerpen (ladder, klein

Laat ’s avonds

gereedschap,…)

af en toe een

binnen handbereik achter te laten. Let

licht branden. Er zijn

er op dat uw tuinhuis zorgvuldig kan worden

verschillende

afgesloten.

timers op de markt die u kan afstellen zodat er op bepaalde

Uw ramen zijn

momenten een licht aanspringt. Dit geeft op zijn

geen winkel-

minst het vermoeden dat er iemand thuis is.

etalages, plaats geen attractieve 

Gebruik veiligheidssloten

spullen in het

waardoor de inbrekers

zicht. Waardevolle zaken zoals

kostbare tijd verliezen. Vergeet niet de beveiliging van

waardepapieren of juwelen dienen opgeborgen

deuren, vensters, bereikbare

te worden in een kluis.

keldergaten en koepels. • Wees waakzaam! Wanneer er verdachte •

Een goede

personen, verdachte voertuigen of verdachte

zichtbaarheid

handelingen worden opgemerkt dient

van uw woning

onmiddellijk contact te worden opgenomen met

vermindert

de politiediensten via het nummer 101.

Politiepost Pepingen

de kans op

Ninoofsesteenweg 114

inbraken. Een

1670 Pepingen

te hoge beplanting of afsluiting verhoogt uw

Tel.: 02 356 74 23

privacy, maar vereenvoudigt het werk van de

Fax: 02 361 72 94

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


P

olitie

Snelheidscontrole Datum controle 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 03-09-2009 19-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 24-09-2009 05-10-2009 08-10-2009 08-10-2009 08-10-2009 08-10-2009 08-10-2009 08-10-2009 08-10-2009 10-10-2009 20-10-2009 20-10-2009 20-10-2009 20-10-2009 20-10-2009 20-10-2009 20-10-2009 03-11-2009 03-11-2009 03-11-2009 03-11-2009 03-11-2009 03-11-2009 03-11-2009 07-11-2009 16-11-2009 16-11-2009 16-11-2009 16-11-2009 16-11-2009 16-11-2009 16-11-2009 02-12-2009 02-12-2009 02-12-2009 02-12-2009 02-12-2009 02-12-2009 02-12-2009 06-12-2009 16-12-2009 16-12-2009 16-12-2009 16-12-2009 16-12-2009 16-12-2009 16-12-2009 13-01-2010 13-01-2010 13-01-2010 13-01-2010 13-01-2010 13-01-2010

12

08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 14:15:00 15:15:00 15:00:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:45:00 19:45:00 11:30:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 14:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 15:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 15:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00

Uren

09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 16:00:00 13:45:00 14:45:00 15:45:00 16:45:00 17:45:00 19:30:00 20:30:00 12:15:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 15:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 16:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 16:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00

Snelheid 50 50 70 50 50 50 70 50 50 70 50 70 50 50 50 70 50 50 50 70 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 70 70 50 50 70 70 70 50 50 50 50 50 70 50 50 50 50 50 50 50 70 50 50 70 50 50 50 50 50 50

Voertuigen 49 78 39 33 109 56 684 98 18 71 66 727 360 108 473 363 75 46 49 24 31 560 42 498 236 416 69 433 56 20 461 142 150 57 438 61 46 457 455 255 339 573 43 32 27 560 287 69 344 584 28 55 318 597 73 107 42 43 544 100 374 282 209 20 60 26 432

PV’s 8 5 3 7 21 7 20 4 3 11 8 14 20 15 31 15 17 3 12 1 9 13 8 42 15 9 6 17 4 1 11 24 12 20 14 11 7 5 13 17 22 13 2 1 6 19 24 1 22 24 7 2 9 21 21 16 8 1 14 12 22 14 8 0 3 3 5

Max 79 78 88 85 85 78 123 71 72 101 73 107 80 89 80 122 96 70 84 85 93 80 84 94 81 80 73 97 99 101 74 94 71 84 77 75 90 96 98 82 91 98 94 90 76 84 91 75 81 99 76 71 91 79 93 78 78 102 73 87 107 85 74 73 80 80

Straat Molenstraat Hondzochtstraat Nieuwe Baan Huttestraat Lenniksestwg Zwarte Molenstraat Ninoofsestwg Hondzochtstraat Bosstraat Heikruisestwg Eikstraat Ninoofsestwg Palokenstraat Stwg op Elingen Ninoofsestwg Ninoofsestwg Stwg op Elingen Zwarte Molenstraat Hondzochtstraat Nieuwe Baan Molenstraat Ninoofsestwg Huttestraat Ninoofse stwg Palokenstraat Lenniksestwg Eikstraat Ninoofsestwg Heikruisestwg Bosstraat Ninoofsestwg Stwg Elingen Zwarte Molenstraat Huttestraat Ninoofsestwg Hondzochtstraat Molenstraat Ninoofsestwg Ninoofsestwg Palokenstraat Lenniksestwg Ninoofsestwg Nieuwe Baan Heikruisestwg Bosstraat Ninoofsestwg Palokenstraat Molenhofstraat Lenniksestwg Ninoofsestwg Eikstraat Hondzochtstraat Ninoofsestwg Ninoofsestwg Huttestraat Molenstraat Bosstraat Heikruisestwg Ninoofsestwg Palokenstraat Ninoofse stwg Palokenstraat Lenniksestwg Eikstraat Hondzochtstraat Molenstraat Ninoofsestwg

Richting Bogaarden centrum Halle Halle Bogaarden centrum Lennik Gaasbeek Halle Heikruis Herne Halle N28 Halle Pepingen centrum Pepingen centrum Halle Halle Pepingen centrum Gaasbeek Heikruis Bellingen station Bogaarden centrum Halle Bogaarden centrum Halle Breedhout Halle N28 Ninove Heikruis Herne Halle Pepingen centrum Gaasbeek Bogaarden centrum Halle Heikruis Bogaarden centrum Ninove Halle Breedhout Halle Halle Halle Heikruis Herne Halle Breedhout Heikruis centrum Halle Halle Beert centrum Heikruis Halle Halle Pepingen centrum Bogaarden centrum Herne Heikruis Halle Pepingen centrum Ninove Breedhout Halle Beert centrum Heikruis Bogaarden centrum Halle

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


P

olitie

Datum controle 13-01-2010 16-01-2010 25-01-2010 25-01-2010 25-01-2010 25-01-2010 25-01-2010 25-01-2010 25-01-2010 29-01-2010 02-02-2010 03-02-2010 03-02-2010 03-02-2010 03-02-2010 03-02-2010 03-02-2010 03-02-2010 17-02-2010 17-02-2010 17-02-2010 17-02-2010 17-02-2010 17-02-2010 17-02-2010

13:15:00 13:15:00 13:00:00 14:00:00 15:00:00 16:00:00 17:00:00 18:45:00 19:45:00 14:15:00 13:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00 06:30:00 07:30:00 08:30:00 09:30:00 10:30:00 11:30:00 13:15:00

Uren

14:00:00 14:00:00 13:45:00 14:45:00 15:45:00 16:45:00 17:45:00 19:30:00 20:30:00 15:00:00 14:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00 07:15:00 08:15:00 09:15:00 10:15:00 11:15:00 12:15:00 14:00:00

Snelheid 50 50 50 70 50 50 70 70 50 50 70 50 70 70 70 50 50 50 50 50 50 50 50 70 50

Voertuigen 36 650 39 481 55 218 152 15 323 533 464 131 169 86 437 21 37 637 222 92 97 389 44 509 47

PV’s 9 29 7 21 8 20 10 0 32 93 8 3 14 4 7 3 8 21 33 9 6 11 9 11 7

Max 74 77 87 98 83 89 127 86 96 91 71 111 95 114 80 81 84 87 73 86 76 84 94 74

Straat Bosstraat Ninoofsestwg Huttestraat Ninoofsestwg Stwg Elingen Lenniksestwg Heikruisestwg Nieuwe Baan Ninoofsestwg Ninoofse stwg Ninoofse stwg Hondzochtstraat Heikruisestwg Nieuwe Baan Ninoofsestwg Eikstraat Bosstraat Ninoofsestwg Palokenstraat Lenniksestwg Stwg op Elingen Ninoofsestwg Huttestraat Ninoofsestwg Molenstraat

Richting Herne Halle Bogaarden centrum Halle Pepingen centrum St-Kwintens-Lennik Heikruis Halle Halle Ninove Halle Halle Heikruis Halle Ninove Beert centrum Herne Halle Halle Lennik Pepingen centrum Halle Bogaarden centrum Halle Bogaarden centrum

M

obiliteit

Speelstraten in de zomervakantie. Ook dit jaar zullen er tijdens de zomervakantie speelstraten worden ingericht m.n. de Kouterstraat in Heikruis en een deel van de Beertstraat te Beert. Deze speelstraten worden niet enkel ingericht voor de bewoners aldaar maar ook kinderen wonende in de omgeving en zelfs van ver weg zijn van harte welkom! De gemeente gaat voor de aanduiding van de speelstraten over tot de aankoop van stradars. De stradar is in feite een eigentijds nadar. Bij de Stradars zijn de traditionele spijlen vervangen door gebogen buizen in de vorm van een mannetje. Op het rood dranghek met ‘hoofd, armen en benen’ is er zelfs ruimte voor een boodschap.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


M

obiliteit

Een nieuw wandelnetwerk in het Pajottenland vlinders’. De wandeling gaat richting Elingen waar men zich kan laten meedrijven langs de vlinderpoëzie en de kunstwerken van Artselingen die daar deze zomer loopt. Onderweg komt men liefdespoëzie en aangepaste kunstwerken tegen. Tussen 14 uur en 17 uur zijn er vrije wandelingen. Om 15 uur kan men deelnemen aan een gegidste vlindertocht. In dit gebied ontdekte de vlinderwerkgroep van Natuurpunt Pepingen Trek de wandelschoenen aan in Pepingen

onlangs nog zeldzame vlindersoorten. Het

Vanaf deze zomer kan je het Pajottenland al

vertrekpunt van de wandelingen is op 4 juli het

wandelend ontdekken langs een gloednieuw

kunstencentrum Mansveld, Oudenaaksestraat 4

wandelnetwerk met knooppunten in Gooik, Lennik, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-

in Elingen. - Op 8 augustus vertrekt men vanuit Gooik en

Leeuw. De komende jaren sluiten ook Bever,

lossen de wandelaars onderweg een misdaad

Galmaarden en Herne aan. Het wandelnetwerk

op. Hier is het vertrekpunt café Den Haas in

loopt helemaal langs trage wegen, langs groene

de Wijngaardstraat in Gooik. Hier kan men

valleien, weidse vergezichten en golvende akkers.

eveneens vrij wandelen tussen 14 uur en 17 uur

Concreet komt het er op neer dat men aan

en is er een gegidste wandeling met de echte

de hand van een handige kaart en wegwijzers

ontknoping van het verhaal om 15 uur.

onderweg zelf je wandelroute tot in de details kunt uitstippelen.

Het wandelnetwerk Pajottenland kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen het

Het nieuwe wandelnetwerk is open en helemaal

Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën,

bewegwijzerd vanaf 1 juli. De kaart van het

Toerisme Vlaams-Brabant, vijf gemeenten

wandelnetwerk Pajottenland is vanaf 1 juli ook te

en lokale wandelraden. Het wandelnetwerk

koop in alle toerismekantoren in de regio en via

Pajottenland is het meest recente en tegelijk ook

Toerisme Vlaams-Brabant.

het grootste wandelnetwerk van Vlaanderen. Men kan hier langs maar liefst 300 kilometer mooie

Meer informatie vindt u op

Om het wandelnetwerk te helpen ontdekken

wandelingen uitstippelen in volle natuur waarvan

organiseert het Regionaal Landschap Zenne,

de helft van de wegen onverhard is. Over de vijf

Zuun en Zoniën twee zomerse wandeldagen. Wie

Pajotse gemeenten liggen 250 knooppunten

wil deelnemen aan beide wandelingen moet niet

die de kans geven van de ene wandelweg op de

vooraf inschrijven. Deelnemen is gratis.

andere te springen. Bij de wandelkaart hoort

de website van Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën, www.rlzzz.be.

14

ook een brochure met uitleg over het landschap, - Op 4 juli kan men in Elingen wandelen met als thema ‘Weg van de liefde: één miljoen

de natuur en de bezienswaardigheden van het Pajottenland.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


M

obiliteit

Koop uw vervoerbewijs met uw gsm Vanaf 1 februari 2010 kan je per sms een geldig

Voor een zacht prijsje

vervoerbewijs van De Lijn aankopen. Sms-

Een sms-ticket kost 1,30 euro voor 60 minuten

ticketing wil een alternatief bieden voor de

of 2,10 euro voor 120 minuten. Daarbij komt nog

verkoop van biljetten op de voertuigen om zo de

0,15 euro telecomkosten voor de aanvraag-sms.

doorstroming van voertuigen te verbeteren en de

Het sms-ticket is goedkoper dan een biljet bij

stiptheid te bevorderen.

de chauffeur. Het ticket wordt afgerekend via de gsm-factuur of afgetrokken van het beltegoed.

Hoe werkt het?

Momenteel kunnen alleen Proximus-klanten een

Voor je opstapt, sms je een bestelcode naar het

sms-ticket kopen, maar De Lijn is volop aan het

verkorte nummer 4884. Voor een sms-ticket dat

onderhandelen met Base en Mobistar over een

60 minuten geldig is, is dat de code ‘DL’, voor een

uitbreiding van het systeem.

sms-ticket van 120 minuten is dat ‘DL120’. Na enkele seconden krijg je een bevestigings-sms die

De voordelen van sms-ticketing op een rijtje:

geldt als vervoerbewijs.

• Een sms-ticket is goedkoper dan een biljet dat u bij de chauffeur koopt • Geen betalingsproblemen (gepast geld is niet

Zodra je opstapt op bus of tram moet je een geldig vervoerbewijs bij jou hebben. Het is dus

langer vereist)

belangrijk dat je tijdig je sms-ticket aanvraagt,

• Je stapt vlotter op

zodat je het zeker hebt wanneer je op het

• Bussen en trams rijden stipter (want geen

voertuig stapt. Een sms-ticket blijft 60 of 120

oponthoud aan de halte)

minuten na ontvangst geldig. Binnen deze tijd kan je vrij reizen en overstappen, ongeacht het aantal zones dat je doorkruist. Als je reistijd verstreken is, moet je een nieuw sms-ticket of ander vervoerbewijs kopen. Je mag je rit niet uitrijden met een sms-ticket dat verstreken is.

Geldigheidsduur sms-ticket

Prijs sms-ticket

Communicatiekost

Totaal

60 minuten

€ 1,30

€ 0,15

€ 1,45

120 minuten

€ 2,10

€ 0,15

€ 2,25

Wandelparels in de Groene Gordel. Digitale fiches van wandelingen in parken, tuinen, bossen en groengebieden Wandelingen een paar muisklikken ver ? Met de “wandelparels” van Toerisme Vlaams-Brabant wordt wandelen in de Groene Gordel handiger en goedkoper dan het ooit geweest is. Toerisme Vlaams-Brabant heeft een aantal

www.groenegordel.be geplaatst die een

met vermelding van wat er speciaal is

digitale fiches op de website geplaatst die

concrete en praktische gids zijn voor de

aan merkwaardige bomen, bijzondere

een concrete en praktische gids zijn voor

toerist.

historische gegevens en interessante gebouwen. Verder is er een kaartje met

de toerist om groengebieden te bezoeken. Een handig en goedkoop medium om

wandeling en veel praktische informatie,

‘Parels van Parken en Tuinen” is één

het publiek op weg te helpen in de

zoals de oppervlakte van het gebied,

van de thema’s waarmee Toerisme

belangrijkste parken en tuinen. Ook

de lengte van de wandeling, de beste

Vlaams-Brabant de regio Groene Gordel

kleinere natuurgebieden, boomgaarden

bezoekperiode van het jaar, het adres,

promoot. Toerisme Vlaams-Brabant heeft

en bossen komen aan bod. Telkens wordt

openingstijden, bereikbaarheid, tips voor

een aantal digitale fiches op de website

een beschrijving gegeven van het gebied

eten, drinken en kinderactiviteiten.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


O

penbare

W

erken

Herinrichting schoolomgeving Boekhoutstraat:

Voegvullingen Heikruisesteenweg

De weg- en rioleringswerken rond de schoolomgeving

De voegen van de Heikruisesteenweg werden optimaal opgevuld.

Boekhoutstraat’ werden voltooid.

Zwarte Molenstraat:

Werken aan kerkhof Beert

De stroken kassei- en gravierverhardingen aan het kerkhof van De verschillende weggebruikers van de Zwarte Molenstraat kregen een volwaardige plaats binnen het nieuwe straatprofiel en de confrontaties tussen de verschillende weggebruikers kunnen

Beert werd heraangelegd.

Strooidienst

nu op een veilige en vlotte manier verlopen.

Pick-up

De strenge winter van het jaar ligt alweer achter ons. Maar liefst ca 220 ton strooizout werd verwerkt om de straten in Pepingen ‘sneeuwvrij’ te houden. Tientallen keren rukten onze Een pick up werd aankocht om alle terreinen te overwinnen.

mensen en enkele plaatselijke boeren uit en trotseerden ze de

Kostprijs 25.000,00 euro incl btw.

recente koudegolf. Onze strooidiensten leverden prima werk . Dag en nacht werd koning winter met alle mogelijke middelen bestreden.

16

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


L

eefmilieu

Klimaatwijken 2009-2010 Na de geslaagde campagne van 2008-2009 ging het gemeentebestuur terug op zoek naar gezinnen voor deelname aan klimaatwijken 2009-2010. De uitdaging bleef dezelfde m.n. minstens 8% energie te besparen door een aantal kleine maatregelen thuis. Twee gezinnen van de milieuraad voelden zich geroepen en het resultaat mag gezien worden. Met in het achterhoofd dat de weerkundige winter van 2009-2010 de koudste was in 14 jaar en de maand februari als een sombere, donkere maand de statistieken ingaat, noteerden zij toch een besparing van 18,24%. Zij behaalden hiermee de top vijf van de besten van de provincie Vlaams Brabant. Ook het schepencollege vormde terug een wijk en bespaarde dit jaar 12,36%. Zet ook uw energiefactuur op dieet. Het komt niet alleen uw portefeuille ten goede maar ook het milieu. Alvast volgende tip: Schakel elektrische toestellen volledig uit! Het sluipverbruik kan oplopen tot één vijfde van je totale verbruik.

Kies uw verf met aandacht voor milieu en uw gezondheid Verven kunnen opgedeeld worden in twee

gemakkelijk toe te passen en geven weinig

groepen: de natuurlijke verven en de synthetische

schadelijke of zelfs maar hinderlijke geuren.

verven. De synthetische verven bevatten oplosmiddelen die bij gebruik verdampen. Die oplosmiddelen zijn

• Indien geen natuurverf beschikbaar is, gebruik dan bij voorkeur verf met een Europees ecolabel. • Vermijd de klassieke alkyd- of terpentineverven

vluchtige organische stoffen (VOS) die bijdragen

want zij hebben een zeer hoog VOSgehalte.

tot de ozonvorming en het broeikaseffect. Bij

Bovendien bevatten ze nog andere stoffen die in

onvoldoende ventilatie tijdens het schilderen

mindere of meerdere mate giftig zijn.

veroorzaken die VOS misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en huidirritatie. Bij langdurige en regelmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen kan het zenuwstelsel zelfs aangetast worden. Niet alleen tijdens het gebruik

• Voor buitenschilderwerk kan u high solid verven gebruiken als alternatief. • Voor binnenschilderwerk is waterverdunbare verf of acrylverf geschikt. • Ook hybrideverf bevat weinig VOS.

zijn de VOS schadelijk, maar ook de productie is vervuilend. Hoe minder oplosmiddelen in de verf,

Hoe verwijder je verf?

hoe beter. Hieronder vind je een spatje uitleg.

• Vaak volstaat het om de oude verflaag wat op te schuren als voorbereiding voor een nieuwe

Houd rekening met geur en kleur

laag. Volledig verwijderen is dan niet nodig.

• De meest milieuvriendelijke keuze is

Bespaar tijd en moeite en test uit of de nieuwe

watergedragen natuurverf. Deze verf heeft het minst vervuilend productieproces,

verf pakt op de oude opgeschuurde verflaag. • Schuur nat met aangepast schuurpapier.

is goed afbreekbaar in de afvalfase en

Dweil het stof op en draag een stofkapje. Bij

gebruiksvriendelijk! Natuurverven zijn

het schuren komt immers verfstof vrij en vaak

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


L

eefmilieu

weet u niet welke verf voordien gebruikt werd.

• Als je oplosmiddelen door een koffiefilterzakje

Verfstof hoort bij het klein gevaarlijk afval (KGA)

giet, blijven de verfrestanten achter in de filter.

thuis.

Je kan de oplosmiddelen zo alvast hergebruiken

• De oude verflaag afbranden met een vlam kan

voor een eerste spoelbeurt van een volgende

je beter niet doen, want daarbij komen giftige

verfklus. Het filterzakje en ook de vervuilde

gassen vrij.

oplosmiddelen horen bij het klein gevaarlijk

Enkele verftips

• Gebruik white spirit nooit om je handen schoon

afval (KGA). • Lees goed de instructies op de verpakking.

te maken. Het trekt door de huid heen en kan

• Verf met een borstel of roller. Spuiten is

het zenuwstelsel aantasten. Wassen met zeep

verspillend en dus extra milieuvervuilend. • Door de verf op kamertemperatuur te brengen

of een speciaal handreinigingsmiddel is beter en veiliger.

en er eens goed in te roeren kan je verf vloeibaar maken. Oplosmiddelen zijn hiervoor

Klein gevaarlijk afval

niet nodig.

• De verfblikken en -emmers met verfresten,

• Stop je het verven even, verpak de borstel dan

doeken en andere bevuilde materialen moeten

luchtdicht in een plastic zak. Achteraf kan je zo

afgevoerd worden als klein gevaarlijk afval.

weer aan de slag.

Ook resten verf op waterbasis vormen klein

• Ook white spirit, thinner, wasbenzine en andere oplosmiddelen bevatten VOS. Vermijd het gebruik van die oplosmiddelen na het verven.

gevaarlijk afval. • Spoel borstels met verf (op waterbasis) niet uit onder de kraan. Nadat je de borstels hebt afgeveegd, spoel je ze best uit in een potje met water en laat je dit potje uitdrogen. Het ingedroogde restant geef je mee met het klein gevaarlijk afval

Gemeente Pepingen en Vlinderwerkgroep Thecla (Natuurpunt Pepingen) helpen de iepenpage De iepenpage is een zeldzame vlinder die altijd

Dankzij de gemeente en de enthousiaste

leeft in de buurt van iepen. Door de iepenziekte

vrijwilligers die meehielpen lijkt de toekomst

sterven veel iepen af en heeft ook de iepenpage

voor de bedreigde iepenpage in Pepingen alvast

het moeilijk te overleven. Om de bestaande

verzekerd.

plaatsen waar het vlindertje wel nog voorkomt te beschermen plantten vrijwilligers van de Pepingse vlinderwerkgroep “Thecla” extra iepen aan. De aangeplantte iepenvariëteit is beter bestand tegen de ziekte zodat er voldoende

Ook de Sleedoornpage is een bedreigde vlindersoort in onze gemeente © Klaas van Haeringen

18

gezonde bomen zullen aanwezig zijn voor de iepenpage. De aankoop van de iepenboompjes was mogelijk dankzij de steun van de gemeente Pepingen.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


L

eefmilieu

Geluidshinder, verdorie ik hoor de buren Geluidshinder of lawaai is een belangrijk

houten tegels. Knallende deuren kunnen

probleem dat onze levenskwaliteit

worden voorkomen door viltstrookjes of

sterk vermindert. Lawaai van buren

schuimrubberen tochtstrips in de deurstijl

is, na wegverkeerslawaai, de meest

te plakken.

voorkomende vorm van geluidshinder in Vlaanderen.

Ook een klemmende deur is irritant: stel

Geluidsoverlast kan aan de basis

de scharnieren bij om het klemmen te

liggen van gezondheidsproblemen

verhelpen.

zoals slapeloosheid, stress en oververmoeidheid.

koptelefoon kun je oefenen zonder hinder

Hou huishoudelijke apparaten

te veroorzaken.

zoals (vaat-)wasmachines vrij van woningscheidende wanden en zet ze op

Stoor je je aan de buurgeluiden, of vinden de buren dat je teveel lawaai maakt? In

Spreek samen af op welk tijdstip en

speciaal daarvoor bestemde rubberen

beide gevallen kan een verhelderend

hoelang muziek geen probleem is en op

doppen of tegels.

gesprek in een ontspannen sfeer een

welke plek de apparatuur het beste kan

uitkomst bieden. Met meer begrip voor

staan. Bijvoorbeeld zo ver mogelijk bij de

elkaar en enkele eenvoudige maatregelen

woonkamer of slaapkamer van de buren

Bij bepaalde klussen

is het overlastprobleem meestal snel

vandaan.

zoals timmeren,

Doe-het-zelf

boren, het gras

opgelost. Doe eventueel samen een luisterproef om

maaien of bomen

Hou niet alleen rekening met de

de aanvaardbare geluidssterkte te bepalen

snoeien is lawaai

geluidssterkte, maar ook met de

van tv, stereo, enz.

onvermijdelijk.

frequentie, de tijdsduur en het tijdstip

Probeer de overlast zoveel mogelijk te

waarop je luidruchtige activiteiten uitvoert.

Door je buren op de hoogte te brengen

beperken door dit op normale tijdstippen

Zo vinden veel bewoners het aanvaardbaar

van geplande feestjes (je kan hen

te doen of door hierover goede afspraken

om doordeweeks vanaf 8 uur geluid te

natuurlijk ook uitnodigen!), kan je reeds

te maken met je buren.

horen, maar op zondag wil men liever

veel problemen vermijden. Zet de muziek

langer van de rust genieten. Hou ook

ook nooit zo hard dat je het geluid moet

Let bij de aankoop van nieuw gereedschap

rekening met de studenten in je buurt door

overschreeuwen.

ook op het geluidsniveau van het apparaat. Sinds 3 januari 2002 moeten fabrikanten

tijdens de examenperiode luidruchtige activiteiten te beperken.

Contactgeluiden

van zo’n 60 soorten gereedschap d.m.v.een

De grootste boosdoeners bij

etiket vermelden hoeveel geluid het

Hier geven we je tips om geluidsoverlast

contactgeluiden zijn harde vloeren.

toestel maakt wanneer het wordt gebruikt.

door muziek, contactgeluiden, doe-het zelf

In combinatie met hard schoeisel

Het gaat om grasmaaiers, grastrimmers,

en dieren te vermijden.

is geluidshinder zelfs bij normaal

heggenscharen, bladblazers en –zuigers,

woongedrag onvermijdelijk. De enige

verticuteermachines, houthakselaars,

Muziek

oplossing is om binnenshuis pantoffels te

waterpompen, kettingzagen en

Als je een muziekinstrument bespeelt,

dragen of op sokken te lopen.

hogedrukreinigers. Dit etiket is in de hele Europese Unie

overleg dan met de buren op welk tijdstip je hen het minste stoort. Doe, tijdens het

Viltdopjes onder de poten van stoelen

ingevoerd en vermeldt het LWA, het

spelen, ramen en deuren dicht. Speel

en tafels voorkomen hinderlijke

geluidsvermogensniveau, uitgedrukt in

je piano? Dan kan je onder de poten

schuifgeluiden.

decibel (dB). Hoe hoger het vermelde getal, des te meer

trillingsdempers plaatsen. De trap op rennen is ook een bron van

lawaai het gereedschap maakt.

Een elektrisch versterkt instrument, kan

burenlawaai. Doe het rustig aan en

Gereedschap met een aanduiding van

je aansluiten op een koptelefoon. Met een

plak halfronde traptapijttegels op de

95-100 dB is over het algemeen redelijk

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


L

eefmilieu

rustig. Hinder kan natuurlijk toch

kan worden. Vraag hiervoor advies

Een klacht indienen of de stap naar de

optreden wanneer het gereedschap wordt

aan ervaren hondeneigenaars of een

rechter moet enkel als noodoplossing

gebruikt tijdens rustige uren of in een

hondenvereniging.

worden gezien. Als je samen met de buren de praktische tips toepast, kan

rustige omgeving. Ook over kraaiende hanen in een

de hinder in de meeste gevallen tot een

Huisdieren

woonwijk wordt veel geklaagd. Toch

aanvaardbaar niveau teruggebracht

Vooral blaffende honden en kraaiende

kanje hier eenvoudige maatregelen tegen

worden.

hanen zorgen regelmatig voor

nemen. Een goed geïsoleerd nachthok

geluidshinder.

kan al een groot deel van het lawaai

Wees verdraagzaam voor elkaar en toon

wegnemen. Is dit niet afdoende, overweeg

begrip als je buren door omstandigheden

Honden blaffen omdat ze bang of

dan om het hok te verduisteren. Door

tijdelijk wat luidruchtig zijn. Probeer

opgewonden zijn, om te communiceren

blinden voor de ramen te installeren

altijd eerst te praten met je buur. Nodig

of ter markering van hun territorium.

kan men een haan voor de gek houden.

hem of haar uit voor een tas koffie en

Een goede verzorging door het baasje,

Probeer in ieder geval met klagende

bespreek het probleem. Misschien

zoals de voeding en voldoende aandacht,

buren in contact te blijven en houd de

komen jullie samen tot een oplossing.

kan veel verhelpen. Vaak gaan honden

zaken bespreekbaar. Toon je goede wil en

Een goede buur is nog altijd beter dan

janken en blaffen als het baasje van huis

probeer bovenstaande maatregelen eens

een verre vriend!

is, zeker wanneer er iemand aan de deur

uit. Een doosje eieren voor de buren kan

komt. Laat je hond dus zo weinig mogelijk

ook wonderen doen.

De algemene bepalingen ter bestrijding van geluidshinder zijn opgenomen in de

alleen. Als de hond toch alleen blijft, geef hem dan voldoende bezigheden,

Bedenk ten slotte dat als u wil dat je

uniforme algemene politieverordening;

bv. wat speeltjes. Weet ook dat elk

buren rekening met jou houden, jij daar

goedgekeurd door de gemeenteraad van

ongewenst gedrag van je hond afgeleerd

van jouw kant ook toe bereid moet zijn.

19 april 2007 (zie www.pepingen.be).

Samenaankoop isolatie via Kyoto in het Pajottenland wegens groot succes verlengd Een goed geïsoleerd huis bespaart

Deze werden voorgesteld tijdens

een overzicht van de prijzen, materialen

jaarlijks tot 30 % op de stookkosten.

3 investeringsavonden in het hele

en uitvoering kan je terecht op het

Maar wat is goede isolatie, hoe dik,

Pajottenland. Momenteel zijn reeds 80

gemeentehuis bij Ann Cochez of ook op de

welke financiële ondersteuningen zijn er

offertes opgesteld voor de uitvoering van

website www.kyotoinhetpajottenland.be

en welke aannemers leveren de beste

isolatie, goed voor 8000 m² isolatie van

onder gezinnen/samenaankoop isolatie/

voorwaarden?

gemiddeld 20 cm dikte.

aanvraagformulieren samenaankoop of direct via contact met de coördinator van

Om ook deze stap weg te nemen

Door dit grote succes en de blijvende

de actie Bruno Moens in het Educatief

organiseert het Kyoto in het Pajottenland-

vragen is de samenaankoopactie voor de

centrum de Paddenbroek te Gooik via

project in samenwerking met de

plaatsing van isolatie verlengd, van 1 mei

info@paddenbroek.be of 02 306 45 62.

gemeente en de 6 andere gemeenten

tot 1 september voor papiervlokken en

van het Pajottenland een samenaankoop

hennep en tot 31 december voor rotswol

van isolatie. Via een intergemeentelijke

en vlas.

selectiecommissie heeft het Kyotoproject de aanbiedingen voor de plaatsing

Als jij ook nog je dak of zoldervloer wilt,

van isolatie doorgelicht en de meest

laten, isoleren dan kan u steeds een

interessante aannemers en handelaren

gratis en vrijblijvende offerte aanvragen

geselecteerd voor de samenaankoop.

bij deze geselecteerde aannemers. Voor

20

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


L

eefmilieu

Kyoto in het Pajottenland organiseert met de gemeente Pepingen en Educatief centrum de Paddenbroek samenaankoop zonne-energie In één uur ontvangen we op aarde voldoende zonne-energie voor een volledig jaar. De huidige technologie en de financiële ondersteuning, groene stroomcertificaten, premies, fiscale aftrekbaarheid, zorgen ervoor dat ook wij nu gebruik kunnen maken van deze onuitputbare energiebron. Momenteel zijn er vele verschillende installateurs van vooral PV-systemen. Via een intergemeentelijke begeleidingscommissie van onafhankelijke deskundigen evalueren we op dit moment de meest interessante aanbiedingen, prijs, kwaliteit en opvolging van deze installateurs. die avond maar ook nu nog kan je gratis een Concreet gaat het over fotovoltaïsche panelen,

vrijblijvende offerte aanvragen voor de plaatsing

PV, waarmee elektriciteit wordt aangemaakt en

van een installatie op uw dak. Vanuit deze actie

zonneboilers waarmee sanitair warm water wordt

volgen we op dat deze offertes worden opgemaakt

Meer informatie over deze

geproduceerd.

volgens de overeengekomen voorwaarden.

actie bij de coördinator van dit project Bruno Moens in het

Op woensdag 19-05 vond voor de inwoners van

Voor doe-het-zelvers organiseren we op dinsdag

Educatief centrum de

Gooik, Lennik en Pepingen de investeringsavond

07-06 in de schuur De Cam te Gooik een

Paddenbroek te Gooik

plaats. De uiteindelijk geselecteerde installateurs

informatieavond waarop u kan inschrijven om via

via 02 306 45 62 of

voor PV en zonneboilers stelden die avond

de KWB zelf een zonnecollector te leren maken

info@paddenbroek.be of op

hun aanbod binnen de samenaankoop voor. Op

tijdens een bouwweekend aan de kust.

www.kyotoinhetpajottenland.be.

Riobra: gewijzigd adres en telefoonnummers. Nieuw adres:

Voor meldingen van problemen en storingen

Riobra, Oude Baan 148, 3210 Lubbeek.

kan u 24/24 en dit 7 dagen op 7 terecht op ons

algemeen telefoon- en faxnummer 070/69.80.80.

noodnummer 0800/629.98.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

ijd

Sport: Sportkalender Dinsdag 6 juli: Inlinehappening Wat? Inlineskate, skateboard, Step,‌

Donderdag 23 september: Scholenveldloop

Waar? Sporthal Bellekouter in Affligem

Wat? Veldloop voor de Pepingse scholen

Voor wie? Iedereen

Waar? Terreinen FC Pepingen

Hoe? Met de bus vanuit Pepingen

Voor wie? Lagere schoolkinderen van Pepingse scholen

Donderdag 2 september: Cursus VZW-wetgeving

Zondag 3 oktober: Jeugdsportival

Wat? Cursus over sportverenigingen en de vzw-

Wat? Sportinstuif

wetgeving. De club dient te weten wat het verschil

Waar? Bloso-domein Hostade

is tussen een vzw en een feitelijke vereniging. Wat

Voor wie? Jongeren van 10 tot 18 jaar

daarbij de voordelen zijn van een vzw-statuut en

Hoe? Indien met een groep wordt ingeschreven is er

Voor meer info of om in te

vooral wat de club allemaal dient te doen om in

een gratis busdienst van de gemeente.

schrijven voor deze Activiteiten

regel te zijn met de vzw-wetgeving (incl. hoe starten

kan u terecht bij de sportdienst

met een vzw?).

Donderdag 7 oktober: Regionale Seniorensportdag

Waar? OCMW Raadzaal Pepingen

Wat? Sportdag voor 50+

Franciska Dekens

Waar? Sportcentrum Ternat

sportdienst@pepingen.be

Woensdag 15 september: Cursus positief coachen

Voor wie? 50+

02 383 14 39

Wat? Cursus positief coachen

Hoe? Gratis busdienst door de gemeente

Waar? Jeugdhuis Herne

Oproep sportprijs en sportkampioenen Het gemeentebestuur van Pepingen reikt

worden voor de prijs of kan zichzelf kandidaat

sportclub, familie of buurt die de erelijst van

jaarlijks de Sportprijs Pepingen uit. Initiatieven,

stellen. Met het toekennen van de Sportprijs wil

de kampioenen kan aanvullen? Bezorg dan alle

prestaties, verdiensten van uitzonderlijke kwaliteit

het gemeentebestuur een belangrijke stimulans

gegevens aan de sportdienst.

of speciale inspanningen met betrekking tot het

geven aan het sportleven in Pepingen. De periode waarop de Sportprijs en de

beoefenen en bevorderen van de sport komen in aanmerking voor de Sportprijs. Een vereniging of

Ook onze sportkampioenen worden jaarlijks

kampioenen betrekking hebben, loopt van 1

een individuele Pepingenaar kan voorgedragen

in de bloemetjes gezet. Ken jij iemand in jouw

september 2009 tot 31 augustus 2010.

Gemeentelijk inschrijvingspunt bij de sportdienst, 02 383 14 39, sportdienst@pepingen.be tot 1 september 2010.

22

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

Bibliotheek: Aanwinst in bib Ferrariskaart in atlasvorm Bijzonder goed nieuws voor de liefhebbers van oude kaarten (of van kaarten in het algemeen). Sinds een aantal maanden bezit de gemeentelijke bibliotheek een nieuwe aanwinst: de ferrariskaart in atlasvorm. Wat zijn ferrariskaarten ? De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, beter gekend als de Ferrariskaart, is voor het eerst in atlasvorm uitgegeven. In het lijvige boek worden de 275 met de hand getekende, topografische kaarten op een schaal van 1:20 000 weergegeven. De publicatie bevat ook een namenrepertorium van meer dan 3000 toponiemen. De zogenaamde Ferrariskaart werd tussen 1771 en 1778, op last van keizerin MariaTheresia en keizer Jozef II, opgemaakt onder leiding van Joseph Jean François Graaf de Ferraris. Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie en veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden, kon daarbij putten uit de ervaring die hij reeds eerder had opgedaan bij het

Van de Kabinetskaart zijn drie exemplaren

opstellen van een topografische kaart van het

bewaard, respectievelijk in het Kriegsarchiv

Zoniënwoud en een kaart van het domein van

te Wenen, het Rijksarchief te Den Haag, en de

Mariemont.

Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel. Het Brusselse exemplaar was origineel bestemd

De opmetingen en waarnemingen ter plaatse

voor Karel van Lotharingen, de toenmalige

werden gedaan door de leerlingen van de

landvoogd van de Oostenrijkse Nederlanden

Ecole des mathématiques du corps d’artillerie

en feitelijke opdrachtgever, en werd in 1922 in

des Pays-Bas autrichiens de Malines. Het

het kader van de compensaties voor de Eerste

eindresultaat was een monumentaal werk van

Wereldoorlog vanuit Oostenrijk aan België

275 met de hand getekende en ingekleurde

overgedragen. In het Nationaal Geografisch

kaarten van 0,90 bij 1,40 m, op een schaal

Instituut wordt ook nog een calque bewaard,

van 1:11.520, aangevuld met twaalf delen

door de Nederlandse overheid ter beschikking

handgeschreven commentaar van economische

gesteld in 1859.

en hoofdzakelijk militaire aard (waterlopen,

‘De Grote Atlas van Ferraris’ werd uitgegeven

bruggen, bossen en mogelijkheden voor

door Lannoo. Het boek (in foedraal) telt 600

inkwartiering).

pagina’s (40,5 cm x 51 cm) en weegt maar liefst 11,5 kg.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

ijd


V T rije

ijd

Erfgoed in de kijker Mei 1940: de grote uittocht De spionitis en de parachutitis was ook tot

er zogezegd een soort reserveleger te

Uiteraard kan hij nog steeds met zekerheid

in ons dorp doorgedrongen.

vormen. Op eigen kracht dan nog wel, want

getuigen in welke omstandigheden

“Opgepast voor parachutisten en voor

volgens onze regering konden zij alleen op

zijn vader het leiderschap op zich had

saboteurs. Verwittig de overheden”

deze manier aan de greep van de Duitsers

genomen om de Bellingenaren die hem

Dit communiqué was het startsein voor ....

ontsnappen, die hen anders toch zouden

wilden volgen, naar veiliger oorden te

de vlucht naar het Westen.

arresteren en inlijven in het Duitse leger

loodsen.

De precieze dag waarop deze startte kan ik

(sic!!!). Wat een onzin natuurlijk !

Want, geloof mij vrij. De angst om wat

niet met absolute zekerheid achterhalen.

Het merendeel onder de rest van de

komen ging was te snijden. En misschien

Maar ik vermoed: dinsdag 14 mei.

bevolking liet zich uiteraard meeslepen

heeft vader Dedobbeleer toen gedacht aan

De vlucht naar .... Egypte, denkend aan het

en vangen door allerlei geruchten,

de woorden van R.S. Surtees : “men kan

tweede boek van Mozes ?

geburenpraat en schrikbeelden. En eens

beter sneuvelen dan sterven van angst... “

Wel neen ! Een soort exodus, dat wel.

men door echte paniek bevangen geraakt,

In bijkomende orde zijn er nog haast

Richting West-Vlaanderen en nadien naar

wordt men een kuddenmens.

vergeten feiten of anekdoten boven water

Frankrijk???? De overheid gaf trouwens

Weg !... Weg !... de Vlaanders in, .... naar

gekomen, die dit verhaal nog meer kleur

het voorbeeld en dan nog wel op het

Frankrijk toe !

hebben kunnen geven. Waarvoor ik

hoogste niveau. De Pierlot-Spaak regering

Raymond mijn gemeende dank betuig. Ik

koos immers ook het hazenpad.

laat hem dan ook dadelijk aan het woord.

Duizenden, honderdduizenden, miljoenen Belgen sloegen overhaast op de vlucht.

“Vooraleer het over de vlucht te hebben,

Maar waarom eigenlijk ?

wil ik toch even aanstippen dat ons hof

Het antwoord is eenvoudig. Overwegend

voordien reeds door de militaire overheden

uit angst voor de Duitsers, want de Duitse

uitgekozen werd om er een soort

moordpartijen in 1914 te Dinant, Leuven

kampplaats neer te zetten. Dat begon

en Aarschot indachtig, zinderden nog na in

reeds in 1938 met de kleine mobilisatie.

het geheugen van de ouderen.

Toen hoofdzakelijk beperkt tot het plaatsen

Het doet mij terugdenken aan de avonden

van karren op de bergweide (= het weiland

waarop mijn ouders vertelden over hun

gelegen aan de Bellingenbeek) 1939 was

belevenissen tijdens W.O. I. Ook wij gingen dus een vijfentwintigtal jaren nadien een voorsmaakje krijgen van wat oorlog betekent. En zeggen dat die mensen dergelijke avonturen tweemaal in hun leven hebben meegemaakt. Vanaf de eerste uren trouwens kwamen

oud-burgemeester J. Dedobbeleer, een belangrijke en zeer gewaardeerde

bewoners uit het oostelijk grensgebied

figuur in het dorp (ononderbroken

overwaaien. En om de schrik nog meer

burgemeester van 1933 tot 1970)

op te drijven circuleerden er de onrustige berichten i.v.m. de vijfde colonne. Een echte heksenjacht als het ware.

Het relaas van dit verhaal is mee tot

Uiteraard werd niemand verplicht van

stand kunnen komen, dankzij de spontane

weg te gaan tot op de 14e mei om 11u15,

medewerking van Raymond Dedobbeleer,

toen de regering een maatregel trof die

als oudste zoon van wijlen Joseph

de paniekstemming nog deed aanzwellen,

Dedobbeleer, de toenmalige burgemeester

want de mannen van 16 tot 35 jaar

van Bellingen, beter gekend als... “de

moesten naar Frankrijk vertrekken. Om

maïeur”.

24

Commandant Piron

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

andere koek. De grote mobilisatie tijdens

ergens op Westvlaamse bodem een soort

de nazomer. Het 2e korps der Belgische

herinneringsdag wordt gehouden. Althans

Grenadiers was aangeland. Ik schat zo’n

tot jaren geleden...

ijd

• in totaal zouden 7 paarden de tocht meemaken. • in de koets hadden mijn moeder, mijn broers Jules en Edgard, mijn

300 man. Snel werden er loopgrachten gegraven en werd de reeds aangelegde

Een eigenaardige vaststelling bovendien.

peter (82 jaar) en Pastoor Van Achter

ijzeren muur ingeschakeld in een zee van

Onder die circa 300 man bevond zich een

plaatsgenomen. Ik had als opdracht dit

prikkeldraad. Het ging trouwens zover

groepje duitssprekende piotten, afkomstig

gespan te leiden.

dat wij een groot deel van onze eigen

van de Oostkantons (Eupen, Malmedy). Ze

weilanden en velden zelfs niet meer

zijn er bovendien tamelijk vlug weggegaan.

de rest van ons gezin, plus een

mochten betreden, laat staan bewerken.

En nu een pittige anekdote. Wat ik me

familielid Claes uit Bogaarden. Dit

Die dagen stonden er 11 paarden op stal.

heel goed herinner is de dag dat we in

gespan werd geleid door mijn vader.

• wagen nr 1 was voorbehouden aan

schoolverband weliswaar, in slagorde

Bij gebrek aan een chauffeur, moesten

De helft van onze woning werd

werden opgesteld om, gewapend met

wij noodgedwongen dus onze Ford

gereserveerd door de militairen. Zo

Belgische vlaggetjes, Koning Leopold III

meeslepen bij middel van een vorm.

sliep o.a. Commandant PIRON (die in

te gaan toejuichen die in de omliggende

• wagen nr 2 was ingenomen door de

‘44 Brussel zou betreden aan het hoofd

velden de troepen kwam inspecteren.

nonnen uit het klooster Ter Loo. Met pak en zak. Victor Habils (de koster)

van de Belgische Brigade Piron) in onze woning. De soldaten van lagere rang

Kort nadien is evenwel het spel begonnen.

was voerman en op een bepaald

overnachtten in de schuren, op de graan-

Op een bepaalde valavond was ik met

moment zodanig geërgerd door het

en de hooizolders. Ook de neef van onze

mijn vader naar de veulens gaan kijken in

continue paternosterlezen van zijn

toenmalige dorpsherder, Pastoor Van

de weide. Op onze terugweg werden we

“metgezellinnen”, dat hij dreigde de

Achter, bevond zich onder de “bezetters” (!)

tegengehouden door een Engelse officier motorrijder (met side-car) die ons gebood

wagen van zijn vracht vrij te maken. • wagen nr 3 uiteindelijk, was ter beschikking van inwoners uit Bellingen.

In ons wagenhuis was een kantine

dadelijk de boomgaard te ontruimen en

ingericht. Uiteraard in principe om er

hen ter beschikking te stellen.

de brood- en de andere maaltijden te

Erger nog: de volgende dag mochten wij

Moeder had tijdens de vroege morgen de

serveren. De militaire rolkeuken kwam

onze kamers niet verlaten. En op korte tijd

intentie gehad nog gauw te bakken om

trouwens dagelijks rond de middag langs.

was onze boomgaard omgetoverd tot een

toch over een minimumvoorraad eten

Maar... U had het misschien reeds

legeropslagplaats. Camions volgeladen

te beschikken. Helaas! De voorraad gist

verwacht... de voorraad bier slonk als

met materieel, keurig af gedekt met

was opgebruikt en nergens was er nog

sneeuw voor de zon. Diezelfde ruimte werd

camouflagezeilen. Idem wat de binnenkoor

voorhanden.

eveneens gebruikt voor het herstellen van

betreft. Zelfs het ovengebouw werd

militaire kledij, schoenen e.d. meer.

volgepropt met munitievoorraad.

Ik kreeg dan als opdracht naar Treize

Tijdens de gewone weekdagen werd de

In de bergweide was een kanon opgesteld

Van Imp te snellen om er zuurdesem te

soldaten opgedragen mee te helpen aan

dat trouwens een vliegtuig heeft

halen. Treize verduidelijkte mij in geuren

de werkzaamheden op het veld. Zo denk ik

neergehaald, dat uiteindelijk crashte

en kleuren hoe dat vervangend product te

terug aan paarden mennen, bieten opladen

op Kattenhol. Vele jaren nadien hebben

gebruiken en vooral niet na te laten er “....

en graanvoeder ophalen voor het vee.

we zelfs bij het omploegen nog ijzeren

daarna een kruiskeu over te maken”

En, om er de moed in te houden

restanten ervan omgewoeld en heeft er

Even terug nu naar een paar van die

trakteerden zij zichzelf en de

bovendien gedurende lange tijd een soort

medereizigers. Om te beginnen bij Pastoor

belangstellenden ‘s zondags op een

grafsteen gestaan ter herdenking van het

Van Achter, die samen met Maria (zijn

muziekconcert, uitgevoerd voor de

gebeuren. Nadien verdwenen. Hoe en door

meid) reeds zeer vroeg in onze beste plaats

pastorie. De rest van de dag werd opgevuld

wie ???

waren gezeten, want... Marja wou per se de kaders van de muur halen om in te

met ontspanning in al zijn vormen onder de verschillende compagnies.

Als voerman: Adolf Ameys.

Nu werd het ernstig. De vlucht werd

pakken, net zoals een hoop andere kleine

voorbereid. Vooral de Heer Danneux

voorwerpen. Maar, uiteindelijk is alles

Dat 2e Grenadierskorps waarover ik

(bewoner van Kasteel Ten Daele) en

netjes thuisgebleven.

het heb is een paar dagen voor de inval

Pastoor Van Achter drongen er bij mijn

vertrokken. Richting Albertkanaal ??? En

vader sterk op aan de tocht aan te vatten.

Mijn grootvader die was eveneens aan

ik meen dat er momenteel nog steeds

Onze karavaan was als volgt ingedeeld:

het kreften geslagen om te bereiken dat

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

ijd

thuisgebleven geburen (o.a. Virginie, de familie Friadt, Omer Vranckx .... ) hadden inmiddels de koeien (ondergebracht in Bogaarden) terug naar hun gewone stal geleid om ze te melken. Veel minder leuk was evenwel de aanblik van de vettige keukenvloer, waaruit duidelijk kon worden afgeleid dat er die voorbije dagen duchtig gekookt was geweest. De resten frietvet in een grote plas verraadden alles. En om de ontgoocheling nog groter te maken

De vluchtende bevolking

stelden zij vast dat alle kasten waren leeggeplunderd.

er zoveel mogelijk van zijn spullen op de

Duitse troepen die uit de andere richting

De daders ??? Een lange reeks

wagen zou worden geladen. En... verschiet

kwamen. In de late namiddag effectief in

vraagtekens!!

niet, hij hield dolgraag van zijn bolhoed.

Geraardsbergen gearriveerd. Uiteraard

Het stemt wel tot nadenken. Dat onze

Die ging dan toch mee, maar (het lot kan

ook daar opnieuw een kampeerplaats

champagneflessen wellicht geledigd

wreed zijn nietwaar) werd tijdens de latere

zoeken. Gelukkig woonde er een goeie

zijn geworden door soldaten kan ik nog

terugtocht gewoon platgezeten.

kennis van vader. Een landbouwer en

aannemen. Maar dat mijn moeder geen

Marja was de dadres. Wat een scène

tevens paardenhandelaar. Met name

enkele, maar dan ook geen enkele schort

mensen !

Albert Van Melkebeke. Een vriend waar je

meer heeft kunnen terugvinden. Idem wat

kon op rekenen. De wagens installeren op

betreft een enig waardevolle verrekijker,

En daarna de weg op.

de binnenkoor en de paarden opvangen in

nog door de Duitsers achter gelaten

De familie Claes in Bogaarden was de

de stal.

(W.O.I). Als zelfs alle kinderkleding foetsie

eerste halte. Hun wagen stond kant en

Wij werden ondergebracht in een

is...

klaar en zij sloot dus aan bij de reeds

leegstaand huis op “de Riep” (een

Geconfronteerd met deze toestand besloot

gevormde colonne. Nu heb ik echter

bepaalde wijk) en dit op aanwijzen van

mijn vader dat moeder moest thuisblijven,

reeds meermaals mijn hersens gepijnigd

Albert. Opnieuw hetzelfde ritueel. Alle

samen met Jules en dat hijzelf opnieuw

om welke precieze reden het traject

matrassen op de grond en alleen peter (82

de richting Geraardsbergen inslaande, de

Geraardsbergen, over Tollembeek, werd

jaar) geraakte aan een bed.

dag nadien zou terugkeren met de wagens

uitgekozen met het inzicht Frankrijk te

Inmiddels was voordien onderweg, beetje

en de eventuele andere geïnteresseerden.

bereiken. Geen verklaring. In de late

bij beetje, onze colonne aangegroeid met

Als vrouw met kind alleen zijnde op het hof

namiddag bereikten wij Tollembeek.

andere vluchtende Bellingenaren. Velen

was echter te vermetel. Daarom werd zij

Het probleem: waar overnachten. We

met de fiets, waaronder Dolf Luypaert die

met open armen ontvangen door de familie

gingen op zoek en werden gelukkiglijk

beschikte over de laatste nieuwsberichten

Friadt om er bij hen de nacht(en) door te

opgevangen in de pastorie.

uit Bellingen. En... dat waren geen fraaie.

brengen.

Beeld U in : “... er was een bom op het

Eens Geraardsbergen binnen stelden

Gewoon de matrassen deponeren op

hof gevallen en het was afgebrand...” Ik

vader en de chauffeur vast dat de brug

de vloer. Met dertien op één rij de nacht

herhaal dus -. woorden van Dolf.

over de Dender was opgeblazen. Wellicht

doorgebracht. Alleen grootvader mocht

Mijn vader stond perplex en wou

door Engelse soldaten die trouwens

in bed slapen. Mijn vader die hield de

persoonlijk zich gaan vergewissen van de

in de onmiddellijke omgeving hadden

wacht bij de wagens en de uitgespannen

gemelde situatie. Zijn besluit stond vast.

postgevat. Totaal onverwacht werden zij

paarden die voordien in een weide waren

Zijn vriend Albert, ook chauffeur zijnde,

door hen onder vuur genomen. Uiteraard

samengebracht.

achter het stuur en vader, moeder en een

beiden gekwetst. De chauffeur, Albert dus,

mijner broers terug naar Bellingen, waar

het ergst. Hij overleed trouwens de dag

‘s Anderendaags ‘s morgens opnieuw de

de toestand evenwel uiterst rustig bleek.

nadien. Hoe onrechtvaardig het lot toch

baan op (richting Geraardsbergen), reeds

Een loodzwaar pak viel van hun hart toen

kan zijn nietwaar ? Sneuvelen tijdens het

danig ingenomen door vluchtelingen en

zij opnieuw hun erf betraden. Meelevende,

uitvoeren van een vriendendienst !

26

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

En mijn vader ? Strompelend stapte hij

wie voor haar stond. Heeft zich trouwens

Op een gegeven moment passeerde

een plaatselijke herberg binnen. Hevig

niet meer vertoond. Uit eerlijke schaamte

op straat een kleine driewielige kar

bloedend uiteraard. Dat volstond voor de

wellicht.

(niet groter dan de omvang van een

eigenaar(es) hem beleefd de deur te wijzen.

ijd

eenpersoonsbed), waarop een matras lag

Gelukkig werd hij door een bezorgde

Na drie dagen in Geraardsbergen te

en daar bovenop een doodzieke man. Het

verpleegster uiteindelijk opgenomen in

hebben verbleven hebben wij de terugweg

vehikel zelf, getrokken door een paard. In

het klooster, daar de kliniek zelf (aan de

aangevat. Precies zoals vader voordien

feite (maar vergeef mij deze oneerbiedige

overzijde van de Dender gelegen) niet meer

had gepland. Niets of niemand is

uitdrukking) een rijdend bed op drie

bereikbaar was. Hij heeft er toch enkele

achtergebleven. Alle paarden ingespannen

wielen. Echt een zielig zicht. Naar het

weken moeten verblijven.

en alle wagens even proppensvol als bij de

schijnt een voertuig terplekke gebruikt

heentocht. Alleen de mondvoorraad was

voor vervoer van kleine ladingen. Klaver(s)

duchtig afgeslankt.

bvb. In onze streek alvast niet voorhanden.

En... hoe klein kan de wereld toch zijn nietwaar? Jaren geleden is een

Het tweede is de doortocht in Bellingen

afstammelinge van die moedige

In Ninove aangekomen werden we

(vlakbij huis) van een ellenlange colonne

verpleegster in Bellingen komen wonen,

opgehouden door een nieuw obstakel.

gevangen genomen Franse soldaten.

samen met haar gezin. Onze dankbaarheid

We moesten immers opnieuw de Dender

Duizenden, begeleid door Duitse

t.o.v. hen blijft daarom uiteraard van

over en opnieuw was de oorspronkelijke

Feldwebels. Ze doken op vanuit de richting

bestendige orde.

brug gedynamiteerd en vervangen door

Bogaarden, naar Pepingen toe. Moet

een voorlopige houten die evenwel in een

zich gesitueerd hebben na einde mei

Vader is dus werkelijk aan een gewisse

tamelij ke labiele toestand verkeerde,

en wellicht tijdens de maand juni, want

dood ontsnapt. Een kogel had een traject

zodanig dat de paarden er zeer onrustig

het koren had reeds zijn rijpingsproces

gevolgd gaande langsheen het hart om in

opstapten. Wat te verwachten was

aangevat.

de omgeving van de lever tot stilstand te

gebeurde dan ook.

komen.

Opvallend hoe getracht werd, om via de Gust (hovenier in Terloo), aangewezen als

grasbermen toch enig soelaas te vinden,

Een emotioneel detail onder onze archieven

de man die de remvijs achteraan één der

zodanig waren hun voeten toegetakeld

bevindt zich nog steeds de Belgische

wagens in het oog moest houden maakte

door het urenlange marcheren.

wegenkaart die zich bij het voorval in

een onbegrijpelijke, onhandige, kortom

Was ook vrij gemakkelijk, daar de

de binnenzak van vader bevond. De

totaal verkeerde beweging, met als gevolg

toenmalige kassei zelf met moeite een

bloedvlekken zijn nog duidelijk merkbaar.

dat een der ingespannen paarden in het

breedte had van drie meter.

Wij bewaren ze als een relikwie.

water viel. Met de hulp van Duitse soldaten

En dan op de koop toe, dat verlokkende

Nog even terug naar die herberg waar

werd het dier uit het water gehaald en

hoge koren... Hun blikken spraken

vader niet welkom was. Jaren nadien had

opnieuw ingespannen.

boekdelen. Een enige gelegenheid om er

hij het idee opgevat nog eens samen met

in te duiken en het hazenpad te kiezen, op

een vriend dezelfde weg nog eens over

Nu ging het in één ruk terug naar

te doen. De herberg bestond inderdaad

Bellingen. Vee en paarden terug hun

nog- Bovendien ging het nog steeds

weiden in en wij (voorlopig op vader na),

Tot zover de getuigenis van Raymond

om dezelfde eigenaar(es). Kort na hun

doodgelukkig opnieuw onze heimat te

Dedobbeleer, oudste zoon van wijlen

bestelling liet vader zich bewust ontvallen:

hebben bereikt.”

Joseph Dedobbeleer. Waarvoor onze

“tiens, tiens, hier ben ik vroeger nog

hoop van zege (?)”

oprechte dank !

eens geweest...” De waardin, uiteraard

En om af te ronden, dit nog.

nieuwsgierig, vroeg nadere uitleg. En mijn

Bij het kijken naar oorlogsbeelden

vader ging ongestoord verder. De termen

op het TV-scherm (documentaires of

“aangeschoten, kogel, vluchtelingen,

gebeurtenissen van recentere aard),

burgemeester” werden ook uitgesproken.

herhalen zich vaak in mijn herinnering

Volgende editie:

Korte halfzinnen, maar die blijkbaar pijn

nog twee markante feiten die ik heb

Mei 1940: de grote uittocht

deden, want plots viel voor haar de hemel

beleefd. Het eerste speelde zich af in

(Hoe ervaarden de jonge snaken die

naar beneden en zij stoof lijkbleek de privé-

Geraardsbergen (in de “Riep”, waar we

volksverhuizing ?)

vertrekken in. Pas dan realiseerde zij zich

verbleven).

V. Decorte

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

ijd

Jeugd Inschuifborden De erkende Pepingse verenigingen en organisatoren, de gemeentelijke adviesraden en gemeentediensten kunnen vanaf nu hun activiteiten, gebeurtenissen, informatie extra kenbaar maken a.h.v. inschuifborden. Er werden reeds een aantal frames geplaatst, nl. op kruispunt Johan Demaegtstraat – Eikstraat, op de Hondzochtstraat t.h.v. de spoorweg, op

Lenniksesteenweg – Zwarte Molenstraat en op

de Terkammenstraat, in de Molenhofstraat,

kruispunt Ninoofsesteenweg - Hoesnaek, zullen

kruispunt Ninoofsesteenweg - Palokenstraat

in een latere fase geplaatst worden.

(Mong Blok), en aan de kerk te Pepingen

In elk van deze frames kunnen maximum 6

(voorlopig). De frames voorzien op het kruispunt

inschuifborden geplaatst worden.

Muziekatelier “Allegro” Groot-Pepingen Een muziekatelier voor iedereen. Ook voor U? Het omvat: liedjes spelen op de blokfluit; het notenbeeld ontcijferen; toonvorming en ritmiek. Na het 1e jaar muzikale opvoeding (M.O.) kan men een houten of koperen blaasinstrument aanleren, alsook het slagwerk. Na een jaar instrumentenleer wordt er gemusiceerd in groepsverband.(het samenspel) Na enkele jaren samenspel, wordt er gemusiceerd in het orkest. (Concertband Theobaldus) Alle cursussen worden begeleid door geschoolde en/of beroepsmusici. De lessen gaan door in “De Karre” te Bogaarden op woensdagnamiddag. Muziekatelier “Allegro”:

Er kan ingeschreven worden vanaf de leeftijd van

· een atelier waar gemusiceerd wordt

7 jaar. (2e leerjaar)

· een creatieve ontspanning · een hobby voor iedereen

Volwassenen hebben eveneens de mogelijkheid

· een nieuwe wereld ontdekken

om zich in te schrijven voor een aangepaste

Meer info of inschrijvingen bij:

cursus.

Roosens Leon: Hoevestraat 3

Het muziekatelier Allegro heeft vijf graden

1670 Pepingen - 02 360 11 84

muzikale opvoeding.

zaterdag 28 augustus 2010 van 10u30 tot 12u00

http://users.skynet.be/ concertbandbogaarden

28

Inschrijven kan vooraf bij Leon Roosens of op

Deze cursus wordt gegeven in groepsverband.

in “De Karre” te Bogaarden.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


een hele zomer feest en cultuur in Pepingen

Op vrijdag 9 juli dompelen we ons gemeenteplein onder in een feeststemming. Naar aanleiding van onze Vlaamse

Deze op en top Pajotse groep staat er als nooit tevoren!

Feestdag is iedereen er vanaf 20u welkom om mee te vieren.

Aanvankelijk als duo, maar snel uitgegroeid tot een bont

De toegang is gratis en je kan er genieten van enkele fijne

gezelschap van vier muzikanten.

optredens. Bij regenweer vindt alles plaats in de schuur Vander Stokken.

De magische trompetklanken van Rudi Deslachmuylder vullen de herkenbare gitaarstijl en stempartijen perfect

Vanaf 20u zal de Concertband Theobaldus het beste van

aan. En Geert Vanhassel versterkt met zijn basspel het

zichzelf geven. Daarna stellen we u het programma van

kloppende hart van de KOKhER-sound.

‘Pepingen Zomert’ voor. Onze gemeente staat de hele zomer

Eddy Peremans zweert samen met ‘shooting star’

bol van de activiteiten en dat mag u best geweten hebben. Ook

Lieven Vandenneucker trouw aan humor, vrolijkheid

zullen de winnaars van de actie met “Belgerinkel naar de

en ontroering. Samen weten ze dat palet moeiteloos te

winkel” bekend gemaakt worden. Voor de kleinsten voorzien

combineren met kleurrijke , harmonische en melodische

we volksspelen.

elementen waarbij de extra-muzikanten de ruimte krijgen om mee te schitteren. De voertaal blijft in het Nederlands

De afsluiter van de avond wordt verzorgd door de Pajotse muziekgroep ‘KOKhER’.

en het Pajotse dialect. Het ontdekken waard!


V T rije

ijd

Toneelvereniging Cantimpré wint Cultuurprijs 2008-2009 Cantimpré uit Bellingen voor Mansveld vzw uit Elingen en organisator van het kunstevenement ArtsElingen. De Cultuurprijs wordt om de twee jaar uitgereikt. Een vereniging of individuele Pepingenaar kon voorgedragen worden voor de prijs of kan zichzelf kandidaat stellen. Aan de Pepingse cultuurprijs is een bedrag van 1.000 euro verbonden. De twee verenigingen: vzw Mansveld en Toneelvereniging Cantimpré stelden zich kandidaat. Een jury, bestaande uit de schepen van cultuur Peter Van Cutsem, een vertegenwoordiger van de Cultuurraad en De gemeente zette een vereniging in de

drie onafhankelijke leden, bogen zich over de

bloemetjes wegens ‘culturele verdienste’.

kandidaturen. Op basis van vooropgestelde

Met het toekennen van de cultuurprijs wil het

criteria diende de jury de moeilijke oefening

gemeentebestuur een belangrijke stimulans

te maken om uiteindelijk de toneelvereniging

geven aan het culturele leven in de gemeente.

Cantimpré , die vorig jaar 30 jaar bestond, als

De winnaar 2008-2009 werd toneelvereniging

kandidaat te verkiezen.

Succesvolle opening van het Pajotse Fietsknooppuntennetwerk! Op zondag 25 april had in heel Pajottenland de opening van het “fietsknooppuntennetwerk” plaats, ook in Pepingen! Aan het voetbalveld F.C. Pepingen werd een herinneringsplakje van de Sportraad officieel ingehuldigd en het lint doorgeknipt door onze burgemeester André de Roubaix. Daarna begaven meer dan 50 deelnemers, waaronder een mooie delegatie van de plaatselijke Pasarafdeling, zich via het fietsknooppuntennetwerk naar de locatie van het slotevenement, per fiets uiteraard! Op de evenementenweide van kasteel Groenenberg had Toerisme Vlaams-Brabant immers voor heel wat animatie gezorgd: optredens van Arjaun (folk uit Pajottenland) en een Braziliaans, exotisch orkest, gratis tombola, De kaarten van het

fietsacrobaten, kinderworkshop grime, gratis

fietsknooppuntennetwerk

toegang kasteel van Gaasbeek, bon gratis

worden voortaan ook te

consumptie, …).

koop aangeboden bij de Cultuurdienst, Marleen Dewulf,

Mee door het mooie weer was de opening van het

Ninoofsesteenweg 116,

Fietsknooppuntennetwerk een enorm succes: in

1670 Pepingen, t 02 383 14 39,

totaal waren er ruim 2.500 deelnemers en werden

marleen.dewulf@pepingen.be

er meer dan 1.000 fietskaarten verkocht.

30

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


V T rije

ijd

Open Monumentendag 2010 Eeuwenoude bakovens: een hedendaags bakverhaal!

Vanaf 15u00 kunnen kinderen deelnemen aan een workshop mits inschrijving vooraf bij de Cultuurdienst, Marleen Dewulf, Ninoofsesteenweg

Vuur, hout, deeg en een bakoven: daarmee werd

116, 1670 Pepingen, t 02 383 14 39, marleen.

eeuwenlang het brood gebakken door de monniken

dewulf@pepingen.be

op de abdijhoeve van Cantimpré. Diezelfde bakoven

Verder details over de workshop volgen nog.

is nu nog altijd intact bewaard gebleven en kan op Finaliteit van deze OMD-activiteit is de restauratie

zondag 12 september bezocht worden.

van de 17de eeuwse bakoven aan hoeve Ter Bij de opheffing van de abdij in 1793 werden de

Kammen (beschermd monument). Dit alleenstaande

gebouwen en goederen openbaar verkocht. Het

bakhuisje met arduinen rondboogdeur is dringend

merendeel van het gebouwenbestand werd kort

aan restauratie toe. Bedoeling is dat daarna op

nadien afgebroken. De vroegere abdijkerk en de

regelmatige tijdstippen bakdemonstraties gegeven

kloosterhoeve daarentegen bleven grotendeels wel

worden.

bewaard. Het is een imposante kwadraathoeve met het woonhuis in de noordvleugel en de langschuur

Dit is een initiatief van de Pepingse Cultuurraad,

in het westen.

Erfgoedwerkgroep en Kunst in Pepingen ism.

De hoeve en zijn landelijke omgeving zijn sinds 1983

de Cultuurdienst en het Gemeentebestuur van

beschermd.

Pepingen.

W

elzijn en

Hittegolf en ozonpieken. Waarop letten bij baby’s, peuters en kleuters? De jongste jaren maken we in West-Europa

CLB’s en Kind en Gezin.

steeds vaker hittegolven mee. Hitte en ozon kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid,

Voor meer informatie kan je terecht op de

niet alleen voor volwassenen, maar ook

website van het Vlaams Agentschap Zorg

voor jonge kinderen. In de nieuwe folder

en Gezondheid, www.zorg-en-gezondheid.

Hittegolf en ozonpieken, waarop letten

be/HOP.aspx. Daar vind je ook de folder

bij baby’s, peuters en kleuters? staan tips

Zon, overdaad schaadt met uitleg over

over voldoende drinken, voldoende rust

de positieve en negatieve effecten van de

inbouwen en regelmatig koelte opzoeken.

zon, aangevuld met enkele belangrijke

Verder lees je hoe je tekenen van uitdroging

preventietips. Je kan eveneens bellen naar

herkent en welke maatregelen je het best

het gratis nummer 1700.

kunt nemen. Deze nieuwe folder wordt verspreid via gemeentebesturen, bibliotheken, kinderopvanginitiatieven, kleuterscholen,

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

G

ezondheid


K

inderopvang

Landelijke Kinderopvang bouwt meer dan 30 jaar aan opvang voor kinderen en ouders. Wij vangen jaarlijks meer dan 50.000 kinderen op ! Dit zowel bij onthaalouders als in initiatieven buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven, lokale diensten en vakantieopvang.

Landelijke Kinderopvang groeit mee in kwaliteit ! Via ons nummer 070/24

60 41 kan u voortaan iedere werkdag van 8 uur tot 17 uur bij onze helpdesk terecht.

We versterken de aanpak van de veiligheid van de kinderen en zetten in elke regio een veiligheidsverantwoordelijke in. Landelijke Kinderopvang zoekt intensief naar nieuwe onthaalouders en kinderbegeleiders, en ondersteunt, vormt en begeleidt hen om een professionele kinderopvang te realiseren. Samen met uw verantwoordelijke kinderopvang staat een regioteam klaar om te bouwen aan een kinderopvang voor de maatschappij van morgen. Mia Houthuys, Directeur

Monique Swinnen, Voorzitter

Kinderopvang op maat van kinderen en ouders Op maat van medewerkers en partners Kinderopvang duurzaam,creatief en vernieuwend Met een open blik op de wereld Kinderopvang waar iedereen zichzelf kan zijn Verbonden met elkaar en met de organisatie Waar afspraken ondersteuning bieden Kinderopvang waar ieder kan groeien Bouwend aan de maatschappij van morgen !


O

cmw

Vrijwilligers gezocht bij de Minder Mobielencentrale ‘We hebben hier zelf ook veel aan’ Het OCMW van Pepingen is op zoek naar bijkomende chauffeurs voor zijn Minder Mobielen Centrale. De vraag naar deze dienst groeit. Rita rijdt al tien jaar mensen naar het ziekenhuis, naar de winkel of de kapper die dit zelf niet meer kunnen. Ze helpt hen in en uit de wagen en maakt onderweg een praatje. Willy brengt drie maal per week dezelfde persoon naar de nierdialyse. Georges rijdt in zijn vrije uren met het busje van de Dienst Aangepast Vervoer en zorgt er zo voor dat ook rolstoelgebruikers af en toe buiten kunnen komen en een eigen sociaal leven kunnen opbouwen. Alle drie zijn ze vrijwilligers bij de Minder Mobielen Centrale,

‘Ik ben tien jaar geleden als vrijwillige

te weinig. Er moeten dringend mensen bij

een dienst van het OCMW van Pepingen. Rita,

chauffeur begonnen toen ik in het infoblad

komen. We moeten hierdoor helaas soms

Willy en Georges doen dit vrijwilligerswerk

van Pepingen een oproep las. Ik was net met

mensen weigeren en daar voel je dan zelf

met hart en ziel. Maar om de toekomst

pensioen en wilde me nuttig bezig houden’,

niet goed bij. Als we willen, is de bus voor

van de dienst te verzekeren en niet steeds

vertelt Rita. ‘Dit vrijwilligerswerk was op

rolstoelgebruikers dag en nacht de baan op.

dezelfde chauffeurs te moeten belasten, zijn

mijn lijf geschreven. Ik rijd heel graag met

Helaas hebben we hier voorlopig de mensen

bijkomende vrijwillige chauffeurs meer dan

de wagen. Op die manier kan ik zelf mijn

niet voor.’

welkom. Het OCMW van Pepingen lanceert

rijvaardigheid en alertheid blijven trainen. En

Wie aan de slag wil als vrijwilliger bij de

een oproep.

ik ben nogal een sociaal iemand. Ik hou van

Minder Mobielen Centrale kan er terecht

contacten met andere mensen. Ik merk dat

met een gewoon rijbewijs. Enkel voor wie wil

De Minder Mobielen Centrale ontstond in

het voor veel mensen een opluchting is om

rijden met de bus voor aangepast vervoer

1996. ‘Op een bepaald moment voelden we

met mij in de wagen te zitten en eens hun

wordt bijkomend een medische controle van

dat er een nood was aan vervoer voor mensen

babbel te kunnen doen. Precies daarom hou

de ogen en moet men over een eigen wagen

die zelf het openbaar vervoer niet meer

ik het meest van langere ritten. Ja, we horen

beschikken. Omdat men vaak mensen in en

konden nemen’, vertelt Marleen Decuyper van

vaak ‘miserie’ maar dit deert niet als je weet

uit de wagen moet helpen, is zelf nog wat fit

het OCMW van Pepingen.’Onze gebruikers

dat mensen er zich beter door voelen.’

zijn een pluspunt.

en zieken. De dienst draaide van in het begin

Willy rijdt al drie jaar met dezelfde

De seniorenraad van Pepingen is van

zeer goed. Mensen schrijven zich in voor 7

Pepingenaar naar de nierdialyse in Halle.

plan om de vraag naar vrijwilligers

euro per jaar en kunnen dan naar het OCMW

‘Uiteraard ken je dan het hele verhaal. Je

volmondig te steunen. ‘Er zijn heel wat jong

bellen als ze vervoer nodig hebben om naar

maakt alle ups en downs mee. Dat schept een

gepensioneerden in Pepingen die zich nog

de dokter te gaan, hun boodschappen te

speciale band’, aldus Willy. ‘Eigenlijk zijn we

graag actief inzetten voor anderen. We willen

doen, naar de kapper te gaan en zo meer. Het

veel meer dan enkel chauffeur. Soms vangen

de vraag zeker steunen’, aldus voorzitter Vic

OCMW zorgt dan voor een chauffeur die op

we bepaalde signalen op dat het minder goed

Godefroy.

het afgesproken tijdstip de persoon in kwestie

begint te gaan of zo. We kunnen hiervoor

‘Mensen moeten deze vorm van vrijwilligers

komt ophalen. In de praktijk zijn het vaak

steeds bij het OCMW terecht.’

zeker overwegen. Je helpt er niet alleen

zijn hoofdzakelijk senioren, mindervaliden

anderen mee maar je hebt er zelf ook enorm

dezelfde chauffeurs die met dezelfde mensen rijden. Zij betalen voor de rit een kleine

Georges is de enige vrijwilliger die met het

veel aan’, besluiten Rita, Willy en Georges in

vergoeding. Dit bedrag gaat naar de vrijwillige

busje van de Dienst Aangepast Vervoer rijdt

koor.

chauffeurs. Moet de chauffeur wachten om

voor de zes Pajotse gemeenten. Overdag

hen terug te brengen betalen ze ook een

rijdt een professionele chauffeur. Maar

wachtvergoeding. We baseren ons hierbij op

eens die zijn dagtaak stopt, neemt Georges

Voor alle info kan men terecht bij het OCMW van

de tarieven van Taxistop.’

als vrijwilliger over. ‘Eén chauffeur is veel

Pepingen, Kerkstraat 2 in Pepingen, 02 356 32 24.

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

33


O

CMW

Telefoonster De kinderen hebben hun eigen leven, de kleinkinderen worden groter, vrienden vertrekken, verhuizen of gaan naar het rusthuis, … De eenzaamheid wordt langzaam groter. Doe je graag eens een “klapke” ? Wil je wel eens met iemand anders praten dan de dokter, Voor meer info kan je

poetsvrouw, postbode ?

steeds contact opnemen

Interesse ? Telefoonster Pajottenland zoekt nog steeds

met Stefaan De Tandt

Dan is Telefoonster Pajottenland iets voor jou.

vrijwilligers voor Pepingen. Ben jij geëngageerd,

(Coördinator Telefoonster)

Vrijwilligers uit Pepingen bellen je regelmatig op

wil jij je inzetten tegen de eenzaamheid ? De

02 532 05 33 of telefoonster.

om te horen hoe het is, wat er die week allemaal

vrijwilligers krijgen regelmatig vorming en

pajottenland@telenet.be.

gebeurd is, …

ontvangen € 0,50 per telefoongesprek.

Vragen i.v.m. handicap? Sinds enkele maanden vindt er in Lennik een maandelijkse zitdag plaats van de sociale dienst van de DG Personen met een handicap. Iedereen die een vraag heeft rond de inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, tegemoetkoming hulp aan bejaarden, parkeerkaart voor personen met een handicap,…… kan er terecht. Deze gaat door elke 3e dinsdag van de maand van 10u tot 12u in het Sociaal Huis, Frans Van der Steenstraat 4, 1750 Lennik . Sociale Dienst Bijkomend is er ook een zitdag in het Stadhuis in

FOD Sociale Zekerheid

Halle; elke eerste vrijdag van de maand van 10u

DG Personen met een handicap

tot 12u in Halle, Stadhuis elke 1ste vrijdag van 10u

Administratief Centrum Kruidtuinlaan 50

– 12u.

bus 150 - 1000 Brussel Voor algemene info www.handicap.fgov.be

34

Ook mensen van de omliggende gemeenten zijn

of neem contact op met ons contact center via

zeker welkom.

0800/987 99 of handiN@minsoc.fed.be

Gemeentelijk infoblad • juli 2010


I

nfo kort

Activiteitenkalender Graag de volledige activiteitenkalender 2010 ? Vraag dan een exemplaar in het gemeentehuis of in de bibliotheek of kijk op www.pepingen.be – activiteiten. Met dank aan het dorpscomité van Bogaarden.

Brochure zomeractiviteiten Verveel jij je in de zomermaanden ? Geen nood, haal dan de zomerbrochure bij de vrijetijdsdienst of bibliotheek. Deze brochure bevat allerlei activiteiten voor jongeren tussen 6 en 16 jaar. Prettige vakantie !

Meldingskaart Omschrijving van het probleem: ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

35


P

epingen

rs

Paasstage voor kleute

Open t

pingen

k in Pe

iowee uin & b

!

alle n leerden e jongere s lwereld g e e in n p e to P e 19 oeiend b e d n a v facetten kennen

Samens pe ontmoe eldag in en ro n tingsce ntrum T d het er Loo.

Gezondheidsmaand oo k voor het personeel. eer dan

actie: m Kippen d al afgeha

erden ippen w

200 k

Tal van vrijwilligers voor de zwerfvuilactie.

Meldingskaart Wil u een probleem melden aan het gemeentebestuur? Gebruik dan deze meldingskaart. De rubrieken met een sterretje zijn verplicht in te vullen, anonieme meldingen worden niet behandeld. Naam + Voornaam(*)................................................................................................................................................... Adres (*)....................................................................................................................................................................... Telefoonnummer.......................................................................................................................................................... E-mail..........................................................................................................................................................................

Waar doet het probleem zich voor? Straat en evt. nummer (*)............................................................................................................................................

◯ defecte openbare verlichting

◯ huisvuilophaling

◯ geurhinder

◯ verstopte rioolput of gracht

◯ lawaaihinder

◯ beschadigd wegdek / fietspad / voetpad

◯ sluikstorten Stuur deze kaart op naar, of bezorg ze op volgend adres: Gemeentebestuur Pepingen – Dienst Secretariaat - Ninoofsesteenweg 116 – 1670 Pepingen. Wij trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen en houden u hiervan op de hoogte.

36

Infoblad editie juli 2010

Duid hieronder aan waarover het probleem gaat:

Gemeentelijk infoblad • juli 2010

Profile for Pepingen

Juli 2010  

Pepingen Info Juli 2010

Juli 2010  

Pepingen Info Juli 2010

Profile for pepingen
Advertisement