Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

FEBRUARI 2019 | NR. 87 | Gulden Hart opent zijn deuren


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1950 ex. Verspreiding: Redactieleden:

Gerhard Bathoren Weissenbruchstraat 3 bezorging@penseelstreek.nl Annemoon Gudde Judith Gerlagh Bert Krikke Micha van Aart Madeleine Corstens Annelies Harpenslager

Redactieadres: redactie@penseelstreek.nl Vormgeving: Nannieke Swart Cécile Bruisten Druk: Coers&Roest, Arnhem Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877 / 06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Paul Breuning (vzt) Mariëtte van Vlerken (secr) Jan Maurits de Jonge (penn.m) Jeannine Witteveen Mark Elbers Hans Pietersma Bosboomstraat 17 6813 KB Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 4435265

Lidmaatschap 2019: min. € 12,50 per gezin IBAN.: NL67 INGB 0007 8197 30 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem Redactie website: Mariëtte van Vlerken E-mail: webredactie@penseelstreek.nl

Website: www.penseelstreek.nl

INLEVEREN KOPIJ Nieuwe kopij kan worden ingeleverd tot 14 maart 2019. Verspreiding volgende wijkkrant: 5 t/m 14 april 2019 Het schema voor 2019 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail of WeTransfer, anders op cd-rom of USB stick op Mesdaglaan 56. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie (300 dpi).

redactioneel Door Annemoon Gudde, redactie

Het nieuwe jaar is begonnen en er ligt een nieuwe Penseelstreek. We gaan op weg naar… en het gonst van de activiteiten. Op de eerste plaats is er Het Gulden Hart dat zijn deuren opent. Het brengt een verrassend aantal diensten dicht bij huis: medische en paramedische op allerlei gebied. ’s Avonds zijn er al enkele cursussen. Bovendien er is een cafeetje dat als buurtcafé zou kunnen functioneren, tot 9 uur ‘s avonds. Dat was een wens van de wijk, zoals bleek uit de enquête. De werkgroep Duurzaamheid heeft nu na de Hoogkamp ook voor De Sterrenberg en de Gulden Bodem een nieuwe werkgroep opgericht, de naam is SBGB Energie. De feiten onder ogen zien - hoeveel gas verbruiken we eigenlijk?- en denken over oplossingen, dat is wat we nodig hebben om ons op een duurzame toekomst voor te bereiden. Wat altijd vanzelf sprak, is nu onderwerp van zorg. Wat duurzamer leven ook kan betekenen voor ons dagelijks leven, leest u in de column. De werkgroep Leefomgeving waakt over onder andere verkeersveiligheid en andere manieren om rekening te houden met elkaar. De groep houdt van aanpakken, maar de gemeentelijke molens vragen geduld. Wat gaat er nu gebeuren met de Witsen- en Mesdagveldjes? Hoe staat het met een AED voor de wijk? Er is een werkgroep Slimme Mobiliteit Hoogkamp in het leven geroepen. En hoe bevalt AutoMaatje? De werkgroep Welkom in de Wijk stapt af op nieuwe buren.

Bij de voorpagina Door Jan Zwartjes Verwezenlijking van wensen, verwachtingen…, in ieder geval van de goede voornemens voor 2019 zou je zo net na de jaarwisseling kunnen stellen. Meer specifiek zo blijkt op 9 januari ’s morgens tussen 08:00-09:00 uur, hebben vele wijkbewoners de tred van alle dag weer opgepakt. Op het kruispunt Bakenbergseweg - Van Heemstralaan/Jacob Marislaan is het een komen en gaan. Auto’s tot stoppen bewegen om een foto van de bestuurder te maken gaat wat te ver maar er zijn voldoende voetgangers en fietsers waarbij dat geen probleem is. Karlijn (14) uit de Mesdaglaan wacht op Karlijn (bijna 15) uit de Breitnerstraat. Samen met nog een vriendin fietsen ze dagelijks naar het Stedelijk Gymnasium. Kleine kinderen gaan nog onder begeleiding naar school; Sebastiaan Berendsen (42) uit de Jacob Marislaan heeft er net zijn kroost naar toe gebracht. Zo’n wandelingetje ’s morgens vroeg door onze mooie buurt, ook dat blijft genieten geeft hij aan. Voor Heidi Bergman (42) en Eline (van 1) is dat niet anders. Zij wonen op de Bakenbergseweg. Dochter Mariëlle (van bijna 4; niet op de foto) mag gaan kennismaken op school. Ze kan bijna niet wachten tot het daadwerkelijk zo ver is. En ook Paul Breuning uit de Breitnerstraat (hoe oud zal die zijn?) is op weg naar ‘school’, de sportschool wel te verstaan. Zou hij daar aan valtraining hebben gedaan? Stoppend voor de voorrangskruising verliest Paul even zijn evenwicht en komt ten val. Een helpende hand is niet nodig. In notime zit hij weer vief op de fiets zoals op de foto te zien. Ja, dat is wat ik alle bewoners van de Penseelstreek toewens: een vief 2019.


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Paul Breuning, voorzitter wijkvereniging

We blikken terug op de Bazaar in november. Er zijn regelmatig drukbezochte activiteiten in de wijk. Er zijn ook initiatieven die dringend nieuwe deelnemers zoeken. De wijkvereniging, die alle werkgroepen verenigt, wil graag ook de mensen bereiken die nog niet aan activiteiten deelnemen. Ze zoekt naar manieren om ook die mensen te horen en aan te spreken. Als je als bewoner mensen kent in de wijk doordat je elkaar bij activiteiten ontmoet, wordt het gemakkelijker om eens hulp te vragen. We zitten allemaal wel eens met iets waar we hulp bij nodig hebben. Als nieuwe buur in deze wijk kan ik daarover meepraten. Een hartelijk woord op straat scheelt alles. En er is veel te ontdekken voor je goed en wel woont. Wat kan een wijkkrant bieden? Voor alles verbinding tussen wijkgenoten. Informatie over onderwerpen die vragen om discussie en meedenken zowel als berichten over bijzondere mensen of activiteiten die aandacht verdienen. We willen u dus vragen met ons mee te denken. Een bijzonder beroep, een uitzonderlijke activiteit, een jubileum, een collectief dat al heel lang bestaat, een gedurfde ambitie, een leuke traditie in onze wijk. Geef het ons door en wij schrijven erover. De Penseelstreek gaat u bovendien uitnodigen om zelf te schrijven. Lokale geschiedenis is populair. Of iets geheel zelf verzinnen. Iets voor u?

HET GULDEN HART HOUDT OPEN HUIS Wat hoort daar van dit rijtje niet thuis? Bloedonderzoek, opvoedingsvragen, yogalessen, steunzolen, bewegingsadviezen, huidvlekken verwijderen, veganistische salades, gehoortesten, luisterend oor, motoriek trainen, olie verversen, evenwicht trainen, stopzetten in je hoofd van de dagelijkse denderende trein, verwerken van spanningen, leren luisteren naar jezelf, koffie en broodjes, zorg voor baby en jonge moeder, steunkousen helpen aantrekken, koortsbestrijding, stressverwerking, diagnoses, medische hulp, een glaasje wijn, houdingcorrectie, hulp om zelfstandig te kunnen blijven wonen, homeopathie, kopje thee. OPEN DAG 9 februari 2019 van 10 tot 14 uur OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN: van 10 tot 21 uur

Het bestuur van de Penseelstreek wenst u allen een gezond en voorspoedig 2019. 2018 bracht hoogtepunten en moeilijke momenten. Het koningsfeest was, mede dankzij het prachtige weer, een groot succes. Zo ook de inzameling van onverkocht speelgoed van de kleedjesmarkt ten behoeve van de Stichting Speelstoet. De meegebrachte aanhanger en de auto waren tjokvol en nog moesten we gulle gevers teleurstellen. Dit jaar zorgen we dat we meer kunnen meenemen. De jeugdcommissie experimenteerde met de vertoning van een jeugdfilm tijdens de Penseelstreek Classic. De opkomst was een overweldigend succes, maar de elektriciteitsvoorziening zorgde voor een moeilijk momentje. Voor ons aanleiding om te zorgen voor een goede elektrische aansluiting op het Mesdaglaanveldje, Het jaarlijkse diner waarmee wij onze vrijwilligers in het zonnetje zetten was geslaagd. Wij namen afscheid van Artwin Nuhn als hoofdredacteur. We hadden daarna even een moeilijk moment toen opvolging nog niet zo eenvoudig bleek. Maar zie daar de veerkracht van deze wijk: Een eenmalige inval-hoofdredactrice wist met de redactie met minimale vertraging een prima herfstnummer uit te brengen. Onze noodkreten leverden nog een nieuwe hoofdredacteur (en een redactrice en twee schrijvers) op, die met haar team zo voortvarend aan de slag is gegaan dat het verschijnen van dit nummer ruim voor ligt op het schema. Dat heeft alles te maken met de opening van het Gulden Hart, in de voormalige Heilig Hartkerk aan de Bakenbergseweg. Daarover meer in deze wijkkrant. Ook dominee Gremdaad maakte bij zijn kerstpreek de slag van het Hogere naar wat een gewone sterveling zelf kan doen om deze aarde langer leefbaar te houden in zijn project: geen OPWARMING maar OMVORMING, waarna wij ons opwarmden met een bekertje Glühwein. Tenslotte kwam rond de jaarwisseling het geld voor de eerste nieuwe, “openbare” AED bij elkaar. Uw wijkvereniging heeft daar fors aan bijgedragen. Nu het vervolg nog: meer AED-apparaten en reanimatiecursussen in de wijk. Zie verder in deze Penseelstreek. Meld je aan voor één van de volgende wijkdiners: 8 februari, 8 maart, 12 april. Zie pagina Kort & Klein


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Gulden Hart, Nieuw middelpunt in Noord

De voormalige Kerk van het Heilig Hart van Jezus heeft 84 jaar dienstgedaan als roomskatholiek gebedshuis voor de wijken ten noordwesten van Park Sonsbeek. Omdat de kerkgang terugliep en de parochies in Arnhem-Noord werden samengevoegd, móest de kerk het op enig moment wel afleggen. Eind 2012 viel het doek. De parochiekerk gewijd aan spirituele bezinning, vergeving van zonden en altijddurende bijstand hield op te bestaan. Het gebouw bleef achter als een lege huls, verweesd en in een beroerde staat van onderhoud. Het mocht wat dat het is opgetrokken uit schoonmetselwerk dat op de ene plaats doet denken aan (neo-gotiek en elders herinnert aan art-deco en de Amsterdamse School. Alom zagen buurtbewoners de grauwe schimmels door de muren slaan; er lagen buiten en binnen verspreid brokstukken op de grond. Maar kijk, anno 2019 staat de kerk er nog. Op dezelfde plek. Nog altijd even karakteristiek als hét oriëntatiepunt voor de wijken rondom. Er is zichtbaar gerenoveerd, gemoderniseerd en een nieuwe bestemming gerealiseerd.

'Het gebouw boezemt gezag in’ Alles onder de naam Gulden Hart. De grote man achter het Gulden Hart is makelaar Eelco Schwirtz, een volbloed Arnhemmer met een verleden in de katholieke jongerenbeweging uit de buurt. Samen met zijn broer kocht hij vroeg in de jaren negentig het parochiehuis achter de kerk. Dat later de gedachte opkwam de kerk zelf te kopen is niet onlogisch. Eelco: ‘Het gebouw boezemt gezag in, geeft rust en positieve energie. Ik wilde er wat moois mee doen.’ In 2013 lukte het de deal te sluiten en toen begon een langdurig renovatieproces, dat gepaard ging met forse tegenslagen. De architect, Jeroen van der Maat (Strategie Architecten Oosterbeek), moest oude details uit de kerk, zoals de kruisgewelven, zuilen, een wijwatervat en de neogotische ramen, verbinden met stijlvolle nieuwe elementen: het essenhout van de monumentale trap, scheidingswanden bekleed met goudbrokaat, een glazen pui bovenin en de glasvloertjes rondom de dragende zuilen. Het realisme van de projectontwikkelaar vind je bij

Hoe een oude parochiekerk een nieuwe bestemming krijgt. In het vorige nummer is Marko Otten in zijn herinnering gedoken om de H.Hartkerk van weleer in de Penseelstreek op te roepen. Hij beschouwt het als een logische stap om ook de nieuwe bestemming van dit markante gebouw voor u te onderzoeken.

Eelco Schwirtz innig verstrengeld met het idealisme van de man die de kerk zijn oude functies wil teruggeven: ‘Vroeger bracht de kerk “geestelijke gezondheidszorg”; de kerk was bovendien een plek van samenzijn. Dat wilde ik terugbrengen in een eigentijds Centrum voor Mens en Gezondheid. En naast zorg- en gezondheidspraktijken hebben we er een horecagelegenheid bij gekregen, Stroom in het Gulden Hart. Echt het sociale hart van het gebouw. Het is bedoeld als buurtcafé, maar men kan er ook eten. Een plek nadrukkelijk bedoeld voor de wijkbewoners.’ De tijd moet het leren of de opzet van Eelco zal slagen. Zelf is hij optimistisch: ‘Dit gaat lukken. De kerk is en blijft het monument van de buurt, een baken op de berg.’ En zo vinden we de parochiekerk van weleer na 6 jaar fraai gerenoveerd terug, ‘bewoond’ door enthousiaste mensen die andermaal iets voor hun omgeving willen betekenen. Zij roemen unaniem het fraaie contrast van oud en nieuw dat de architect heeft weten te realiseren. Al is een enkeling minder gelukkig met de stoere raamkozijnen van zink op de begane grond of de verlichtingsarmaturen boven de trap. In deze Penseelstreek nemen we de lezer mee op ontdekkingsreis door het Gulden Hart. Beginnend op de begane grond lopen we als het ware de monumentale trap op. Op ieder niveau maken we een rondgang en zo komen we de nieuwe gebruikers van de kerk als vanzelf allemaal tegen. Wij hopen dat het onze lezers inspireert tot een kerkgang nieuwe stijl.


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  5

BEGANE GROND

dan dichter op de wijk en met name oudere patiënten kunnen ons dan veel makkelijker bereiken’, zegt Debby. ‘Juist zij hebben vaak positieve gevoelens bij het gebouw.’ Debby heeft qua geloof weinig met het oude kerkgebouw, maar zij vindt het bewaren van cultureel erfgoed belangrijk. ‘Bovendien profiteren we daar van korte communicatielijnen naar andere zorgverleners, zoals psychologen en fysiotherapeuten.’

‘Heel dicht bij huis’

1

Diagnostisch onderzoek Ester Raaijmakers, relatiebeheerder bij Rijnstate, vindt het ‘buitengewoon plezierig’ dat de zorgpost Zeker Weten van Ziekenhuis Rijnstate in de wijk is gekomen. Zeker Weten doet diagnostisch onderzoek op locatie. Dat wil zeggen: buiten het ziekenhuis. De resultaten zijn rechtstreeks door specialisten en artsen te raadplegen. Ester: ‘De huisartsenpost in het Gulden Hart zit hier vlak naast en voor de mensen in de wijk zitten we heel dicht bij huis.’ Diagnostiek kan betrekking hebben op hartfilmpjes, longfunctieonderzoek, ECG’s en 24-uurs bloeddrukmetingen maar de bloedafname is het meest bekend. Daarvoor hoef je dus niet meer helemaal naar het ziekenhuis. Jet Brager, medewerker voor de bloedafname, merkt op dat patiënten de nieuwe locatie handig gesitueerd vinden: ‘Mensen die voor bloedonderzoek komen combineren dat vaak met een bezoek aan de winkels iets verderop.’

2 Positieve gevoelens’

2

Dokterspost De Jachthoorn ‘‘Zodra de computers er zijn aangesloten, starten wij met onze vestiging in het Gulden Hart.’ Dat was het Nieuwjaarsvoornemen van Debby Kok, een van de artsen die de groepspraktijk in De Jachthoorn nabij Het Dorp bevolken. Inmiddels werken de apparaten en hebben verschillende artsen uit de genoemde groepspraktijk een zittingsdag in het Gulden Hart. De Jachthoorn is neergestreken op de begane grond, pal naast Zeker Weten, het diagnostiekcentrum van Rijnstate, met wie zij de wachtkamer delen. ‘We zitten

‘De zegen van onzelieveheer’

3

Audiologie Maarheeze ligt 22 kilometers onder Eindhoven. Annemiek de Rooij, van Annemiek’s Hoorstudio droomde daar als kind al van een beroep in de zorg. Zij belandde in de wereld van de audiologie. 37 jaar geleden alweer. Sinds jaar en dag runt zij samen met haar echtgenoot Annemiek’s Hoorstudio in Doetinchem. Het audiciensechtpaar bezocht een voorlichtingssessie over de plannen met het Gulden Hart. De locatie in de kerk en de nabijheid van verschillende zorgpartners maakten dat Annemiek het nieuwe avontuur wel aandurfde. En ja, het werd druk: ‘Een belangrijk deel van galm in de kerk is door de verbouwing verdwenen; dat wordt door mijn klanten uiteraard erg gewaardeerd.’ Annemiek, Brabants katholiek opgegroeid, over het Gulden Hart: ‘Het is een plek waarop de zegen rust van onzelieveheer. Dat het gebouw een kerk is geweest, respecteer ik enorm. We geloven allemaal in dezelfde entiteit, die we vaak god noemen. Een kerk, zeker zo’n mooie als deze, moet je niet zomaar afbreken. Dat is zonde. En je moet er ook geen lawaaierige discotheek in vestigen zoals elders wel is gebeurd.’ Niet afbreken en geen lawaai, deze audicien weet dat als geen ander.


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

‘Dicht bij jezelf’

4

Cosmetische en laserbehandelingen De oprichter Ivo Derksen is helder: alle vestigingen van City Clinics hebben we ondergebracht in bijzondere gebouwen, monumenten, locaties met een verleden. Vandaar de keuze om zijn Arnhemse vestiging in het Gulden Hart te localiseren: ‘We gebruiken vier ruimtes op de begane grond. Het is een uniek project op een prachtige plek. (…) In City Clinics verzorgen artsen cosmetische behandelingen en laserbehandelingen. Het loopt heel goed; we trekken veel nieuwe klanten uit de wijken rondom de kerk.’ Ivo Derksen is van oorsprong katholiek en draagt de vestiging ook om die reden een warm hart toe. Het verleden van de kerk contrasteert mooi met zijn ultramoderne praktijk, vindt hij. Het motto voor zijn cliënten lijkt ook op te gaan voor de kerk: ‘Wie leeft met plezier mag best wat aan zijn uiterlijk laten doen. Maar we houden het wel “natuurlijk”, dus dicht bij jezelf.’

gelovig gezin op de bible belt. ‘Ik had er stiekem nog wel eens moeite mee dat we in een kerk gingen zitten.’ Maar nu het allemaal is gerealiseerd straalt zij trots en enthousiasme uit.

‘Vereerd’

6

Geestelijke Gezondheidszorg Peter Scharwächter voert samen met zijn vrouw Brigitte de directie van een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.

‘Een klein formaat gymzaal’.

5

Fysiotherapie voor kinderen Daanen en Derksen is geen spannende kinderserie op teevee, maar een bloeiende praktijk voor specialistische fysiotherapie. De cliënten zijn namelijk zonder uitzondering kinderen.

Natasja van Noordenne, een relatief nieuwe partner in deze praktijk, vertelt vol enthousiasme over de verhuizing naar het Gulden Hart. Rechts achterin, achter de ramen met de veelbesproken zinkkozijnen bevindt zich nu een prachtige praktijk, gesitueerd in een klein formaat gymzaal met wandrekken, gymnastiektoestellen en de bekende zachte blauwe vloer. Samen met SMC Papendal Fysiotherapie, dat de ruimte enkele dagdelen huurt, draaien Daanen en Derksen sinds het begin van 2019 ‘fitkids’, het sportprogramma voor kinderen met gedragsproblemen, verstandelijke beperkingen of motorische handicaps. ‘Deze mooie ruimte willen we op huurbasis ook beschikbaar stellen voor buurtactiviteit. Bijvoorbeeld voor ouderen die een gymvoorziening willen.’ Natasja hoopt op een wijkfunctie voor de kerk. Dat doet de oude bestemming recht. Natasja is opgegroeid in een

Ze hebben veertien vestigingen. Een daarvan bevindt zich in het Gulden Hart naast de huisartsenpost van De Jachthoorn. De GGZ-praktijk Scharwächter verleent psychotherapeutische zorg aan mensen die door de artsen worden doorverwezen vanwege stress, angststoornissen en dergelijke. Brigitte ontfermt zich doorgaans over kinderen en jongeren terwijl Peter het volwassenensegment bedient. Doen ze overigens niet alleen; bij Scharwächter werken zo’n 70 psychotherapeuten. De redenen om zich in het Gulden Hart te vestigen waren in eerste instantie pragmatisch. Het echtpaar zocht een centraal punt in Arnhem-Noord en de huisarts moest dichtbij zitten. Toch wil Peter, ‘totaal niet gelovig’, wel iets opmerken over het gebouw: ‘Het is hier een weldaad: als je het voor het eerst binnenloopt, valt je mond toch open. Wij voelen ons vereerd hier te mogen werken.’ In de kerk hebben verschillende praktijken mindfulness hoog in het vaandel staan. Dat is voor Peter een welkome aanvulling. ‘Bovendien is wetenschappelijk onderzocht dat meer dan dertig procent van de patiënten er baat bij heeft.’ Ook bij hem in de praktijk zijn er specialisten op dat gebied: ‘Uiteindelijk leren wij mensen zichzelf te vinden.’


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  7

EERSTE VERDIEPING ‘Geïnspireerd door mensen die hun eigen ding doen’

7

‘Dat is de magie’

8

Café en ontmoetingsplaats Dat Charis Heising in het Gulden Hart in compagnonschap met Estée Strooker een horecabedrijf is begonnen, kwam absoluut niet uit de lucht vallen. Eerder heeft zij als oprichter van de trendy Eetwinkel Stroom aan de Sonsbeeksingel cateringactiviteiten ontplooid bij activiteiten op verschillende plekken in de stad waaronder het Gulden Hart. Met het stichten van een nieuwe eetwinkel in een oud monument deed zij ervaring op in het voormalige Stedelijk Gymnasium aan de Statenlaan. Ze kon de kerk dus wel aan. Pikant detail: Charis bewoont zelf een appartement in een verbouwde kerk in Sint Marten. Ooit was zij student communicatie-wetenschappen in Enschede met uit de hand lopende bijbaantjes in de horeca. Daar zag ze allerlei initiatieven ontplooid worden. Charis: ‘Ik raak geïnspireerd door mensen die hun eigen ding doen.’

Fysiotherapie Ard Kelderman en Marjolein de Roo zijn fysiotherapeuten. Na enige omzwervingen hebben zij in het Gulden Hart op de eerste etage hun domicilie gevonden onder de naam Arnhem Noord Fysiotherapie. Zij vielen ‘als een biet voor de mix van oud en nieuw, een geweldige toevoeging aan onze praktijk’. Zij zijn blij dat hun praktijk gespeend is van de witte TL-verlichte fysiotherapie-uitstraling die men elders vaak ziet. De behandelruimtes in de kerk hebben de bijna knusse kwaliteit van huiskamers. ‘Dat is de magie van dit gebouw’, zegt Ard Kelderman. ‘Let eens op de akoestiek… Het is hier stil en de ruimtes stralen rust uit; de klanten vinden het prachtig.’ Reeds als middelbare scholier voelde hij een verbinding met de Heilig Hartkerk: ‘Het was een vertrouwd oriëntatiepunt in mijn wijk. Ik ging mee met katholieke vriendjes naar de jongerensoos die hier gevestigd was onder de toren. En nu zit ik er weer.’

‘In plaats van de automatische piloot’

En ja, nu heeft ze dan een trendy horecaonderneming in St. Marten: Eetwinkel Stroom. Charis peinst hardop over de uitbouw van haar nieuwste project in de kerk, Eetwinkel Stroom in het Gulden Hart. ‘Ik ben er nog niet uit. Voorlopig zullen vooral bedrijven in het Gulden Hart zelf gebruik maken van de koffie-, lunch- en dinervoorzieningen.’ Ze verwacht dat de wijkbewoners haar langzaam maar zeker zullen weten te vinden. De mooie en centrale plek in de kerk kan een prachtig ontmoetingscentrum worden waar wijkbewoners hun krantje lezen en afspreken om te lunchen of een bakkie te doen: ‘De mensen moeten hier vooral lekker eten en drinken. En een fijne tijd hebben.’

9

Mindfulness, ook voor kinderen Bij Mindfulness In Motion heerst uiteraard een ontspannen sfeer. In een zijbeuk op de eerste etage praat ik met Sabine Stückmann, initiatiefneemster en tevens gediplomeerd fysiotherapeut, osteopaat en lerares yoga en mindfulness. Twee van haar drie partners zijn eveneens present. Carolien Aarnink, is gespecialiseerd in mindfulness voor kinderen en jongeren met bijvoorbeeld adhd. Tegenover de ‘automatische piloot’ leert zij hen weer te leven ‘in aandacht’. Martine Jetten die hier hoogsensitieve of overprikkelde mensen begeleidt, begeleidt haar cliënten terug tot de kern. De partners kenden elkaar vooraf niet. De ontmoeting kwam voort uit de droom van Sabine. Zij bedacht hoe mooi een kleinschalig centrum voor bewustzijnsvorming en mindfulness zou passen in het Gulden Hart. Het zou een praktijk


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

altijd het herkenbare middelpunt van ArnhemNoord. Ze vindt het prachtig dat de kerkdeuren nu altijd openstaan: ‘En binnen roept de monumentale trap een spontaan gevoel van nederigheid op. Dat past bij de dienstbaarheid van ons zorgcentrum.’ De beide dames willen graag gefotografeerd worden in het herentoilet. Omdat het ingemetselde wijwatervat daar zo prachtig bewaard is gebleven.

worden ‘waarin verbinding, heling en liefde voor de mens centraal staan. De kerk is de metafoor voor gemeenschap en spiritualiteit.’ De praktijk bestaat nog maar kort, maar loopt als een trein. Sabine kan de vraag niet aan en zoekt nog een lerares die gespecialiseerd is in yoga met kinderen.

‘Wauw, het lijkt wel een sprookje’

11

‘Zolang mogelijk thuis wonen’

10

Thuiszorg voor ouderen Na een welbesteed leven in de zorg heeft Tera Stuut in 2014 met twee dochters Acare Thuiszorg opgericht. Nu telt de organisatie 80 (parttime) medewerkers en 400 cliënten. Bij ons gesprek is ook aanwezig Marion de Ruiter, case manager voor dementie. Acare is gericht op thuiswonende ouderen en het overheersende specialisme is dan ook dementiezorg. Tera is blij met de locatie in de kerk, maar wijst erop dat het meeste werk uiteraard bij de ouderen thuis plaatsvindt.

Orthopedagogiek In de schemering denk je aan een tent. Het tentzeil met het warme roodbruin van baksteen is opgehangen aan neogotische ribben. Je weet meteen: kinderen zullen hier graag komen. Achter een tafel met potten vol stiften en kleurpotloden zit Claartje – de Kindercoach – Schoonhoven van PVO Arnhem. De afkorting staat voor Praktijk Voor Orthopedagogiek Arnhem. Haar missie is het om ‘kinderen in hun kracht te krijgen.’ Ze gaf ruim een jaar geleden een vaste baan op om een zelfstandig bestaan op te bouwen als orthopedagoog. Ze behandelt allerhande pedagogische problemen zoals faalangst, haperend zelfvertrouwen en boosheid. Per week ziet zij zo’n 20 kinderen. Het Gulden Hart is voor haar een spannende, sfeervolle locatie die ook andere zorgaanbieders huisvest en die gelegen is in de wijk waar zij zelf woont en waar ook veel van ‘haar’ kinderen wonen. En de kids? Die vinden het helemaal geweldig: ‘Wauw, het lijkt wel een sprookje.’ Of: ‘Nou, hier ben ik een prinses.’ Of: ‘Dit is mijn kasteel.’ Claartje: ‘Dat ik dit werk hier mag doen, maakt me blij!’.

doen, maakt me blij!’.

Het centrum in de kerk heeft wel een functie: de artsspecialist die bij Acare is betrokken houdt zitting in de kerk; de wijkverpleegkundigen hebben er hun spreekuur. In de wijk vult Acare het gat tussen gezond-thuis-wonen en het verzorgingshuis. ‘Zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat willen de mensen. En in de laatste fase bieden wij terminale zorg aan voor mensen die thuis willen sterven.’ Voor Tera die is opgegroeid in de Sterrenberg was de Heilig Hartkerk

‘Gerichte energie’

12

Homeopathie Resonans, zo heet het bedrijf waarmee Muriël Wagemans zich heeft gevestigd in het Gulden Hart. Van huis uit katholiek met kinderen die nog in de Heilig Hartkerk het ‘vormsel’ hebben ontvangen is zij blij met de nieuwe invulling van het gebouw: ‘Hier is altijd samen gebeden, gerichte energie.


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  9

Dat voel je nog steeds.’ Muriël was jarenlang wetenschappelijk onderzoeker aan de Radboud Universiteit, maar daar kon zij haar ei niet kwijt: ‘Het werk stond te ver van de mensen af.’ Veertien jaar geleden gooide zij het roer om en werd homeopathisch therapeut. Ze werkt op basis van natuurgeneeskunde en kruidentherapie. Zij bedient patiënten die vaak een lange weg hebben afgelegd door het reguliere circuit. Ze vonden er geen verlichting of oplossing: ‘Dan kan mijn aanpak het verschil maken.’ Daarnaast doceert zij het vak ook op de hogeschool voor natuurgeneeswijze HVNA, zeg maar de homeopathieacademie. Zij werkt waar nodig en gewenst samen met de reguliere gezondheidszorg. Ook in het Gulden Hart rekent zij op samenwerking met de andere zorgverleners. Muriël woont zelf in de wijk en is blij met haar nieuwe praktijk alhier: ‘Ik ben verrast hoeveel mensen uit de wijk naar mijn praktijk komen’.

Hoewel hij niet gelovig is opgevoed heeft Jeroen iets met kerken. Hij bezoekt ze altijd als hij op reis is: ‘Het mystieke is mooi. In het Gulden Hart bijvoorbeeld heerst een rust die sereen is.’ Zijn werk past hierbij. ‘Het lichaam is ook iets heiligs. Ik streef ernaar mensen daarvan bewust te maken en in hun vrijheid te krijgen.’ Jeroen hoopt op goede samenwerking met de partners in de kerk. En op de loop van mensen uit de wijk naar de horeca in het Gulden Hart.

‘Krachtig, vol energie en met plezier’

14

Psycho-sociale begeleiding Vanuit haar keukenraam kijkt zij sinds jaar en dag op de toren van de voormalige Heilig Hartkerk. Trijny Moddejonge is blij met haar nieuwe bedrijf

‘Het mystieke is mooi’

13

Osteopathie Zijn professionele loopbaan heeft de vorm van een spiraalvlucht aangenomen die hem vanuit Wageningen over Antwerpen, Davos, Oosterbeek en Velp naar het Gulden Hart bracht. Jeroen Kamil van Jeroen Kamil Osteopathie heeft zich lang geleden in Zwitserland omgeschoold van fysio- naar osteopathie. Hij was al enige tijd op zoek naar ‘een gemeenschappelijke ruimte waar je samenwerkt met andere zorgverleners’. Hij dacht hem eerst gevonden te hebben in het voormalige Stedelijk Gymnasium, maar om allerlei redenen koos hij voor het Gulden Hart: ‘Ik was de eerste die zijn praktijkruimte in het Gulden Hart in gebruik nam. Ik heb het project organisch zien groeien.’ Hij is vol lof over de energie die zowel projectontwikkelaar als uitvoerders aan de dag hebben gelegd.


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Rijnmotief in het Gulden Hart. Ooit deed zij de personeelszaken bij de hogeschool voor de kunsten ARTEZ. Maar nu wil zij mensen met vragen over hun werk en loopbaan ondersteunen. Het kan gaan om werk-gerelateerde stress, conflicten, vastloopsituaties en onzekerheid. Psycho-sociale begeleiding is dus core business van Rijnmotief. Zij is pas tevreden als haar cliënten ‘weer krachtig, vol energie en met plezier aan het werk gaan’. Trijny beschouwt het een voorrecht om onderdeel te zijn van het brede aanbod dat in het Gulden Hart voor de wijk beschikbaar is. ‘In de kerk is vroeger lief en leed op intense wijze gedeeld. De kerk verbond. En er is over indringende levensvragen gesproken en dat gaat nu in het Gulden Hart op een andere manier door.’

podotherapeuten en manueeltherapeuten bij Voetportaal is niet symptoombestrijding maar het behandelen van oorzaken van voet- en loopklachten. Diabetes bijvoorbeeld is een van de snelst groeiende oorzaken van de klachten. Jos verwacht binnen het Gulden Hart veel doorverwijzing en kruisbestuiving rond zijn podotherapeutische praktijk. Richard Ling is podotherapeut van dienst op de vrijdagen. Hij komt in alle Voetportaal-vestigingen maar vindt zijn werkplek hier zonder meer de mooiste.

mindful eten'

15

16

Dieet in balans 'Natuurlijke voeding met zo min mogelijk toevoegingen is gezond.' Dat lijkt een open deur maar in de praktijk vinden mensen deze waarheid moeilijk te combineren met de eisen die een specifiek dieet aan het voedingspatroon stelt. Monique Welling, yogadocent en diëtiste, heeft in de oude kerk een praktijk geopend: Voeding en Balans. Zij is 'met passie' gespecialiseerd om een gezond eet- en leefpatroon te stimuleren'. Ze vertelt hoe ze haar cliënten 'coacht om mindful te eten' bij uiteenlopende indicaties: stress- of slaapproblemen, overgewicht, buikklachten, diabetes en hinder bij het bewegen. Zoals we elders in het Gulden Hart ook tegenkomen, is haar methode geworteld in de sfeer van leefstijlverandering en bewustwording. Ieder dieet is maatwerk en moet passen bij de persoonlijkheid en de situatie van de cliënt. Net als de coaching die erbij hoort: 'Moet het bijvoorbeeld streng zijn of juist niet? Dieetvoorschriften werken alleen als ze passen bij iemands persoon en leefstijl.'

‘Oude elementen met een modern medische uitstraling’ Podotherapie Voetportaal is helemaal geen Arnhems zorgcentrum. Verreweg het grootste deel van de meer dan twintig vestigingen van deze podotherapeutische zorgverlener bevindt zich in de Randstad, met name in Amsterdam en omgeving. Aanvankelijk werd alleen de Paasberg uitverkoren voor een vestiging ten behoeve van Arnhemmers met loopen voetproblemen. Maar dat was voordat het Gulden Hart bestond. Inmiddels zit de Arnhemse praktijk er op de eerste verdieping. Jos van Wezenbeek, een van de directieleden van Voetportaal, licht de achtergronden toe. Hij heeft de verbouwingen in de kerk zien uitmonden in: ‘een knap stukje werk om de oude elementen van het gebouw zo fraai te combineren met een modern medische uitstraling.’ Doel van de podologen,

‘Een Gulden Hart voor de pasgeborenen’

17

Kraamzorg Inmiddels is wel duidelijk geworden dat je in de voormalige Heilig Hartkerk alle mogelijke voorzieningen kunt vinden. Daar maken zowel mensen van middelbare leeftijd, pensioengerechtigden, jongeren als ook kleine kinderen gebruik van. Ik was verrast te merken dat vanuit het Gulden Hart de zorg zich zelfs uitstrekt tot de pasgeborenen. Verloskundige Margreet van de Craats vertegenwoordigt in de kerk De Kraamvogel, een koepelorganisatie van waaruit kraamzorg bij de mensen thuis wordt geleverd. In het werkgebied Gelderland ligt het Gulden Hart mooi centraal en dat is dan ook een van de redenen waarom De Kraamvogel zich hier heeft genesteld. Ook de verwachte samenwerking met andere zorginstellingen speelde een rol. Margreet is blij met de geschiedenis van het gebouw, maar benadrukt dat in de kerk alleen kantoor gehouden wordt. De zorg vindt bij voorkeur plaats thuis aan het kraambed. Margreet: ‘Een optimale start van de mens is het mooiste wat er bestaat.’


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  11

naar alle heren landen. Patricia woonde in Griekenland, Amerika en China. Ze wilde gaan coachen en volgde op dat gebied allerlei opleidingen. Op zeker moment kwam zij in aanraking met Chi Neng, een (paramedische) variant van Qigong. Qigong (spreek uit als ‘tsjie gong’) wordt door Patricia omschreven als een Chinese bewegingsleer ‘die lichaam en geest versterkt en zowel je vitaliteit bevordert als de rust in je hoofd.’ Het gaat langzaam en eenvoudig en kan zonder tussenkomst van goeroes of leraren door iedereen, 90-jarigen en kinderen incluis, beoefend worden. ‘Na een training door een Qigong-leraar heb je genoeg aan twintig minuten per dag.’ Patricia schreef meerdere boeken over Chi Neng en Qigong. In het Gulden Hart leidt zij Qigong-instructeurs op. Wie in training geïnteresseerd is, moet ergens anders heen. ‘Heilige plaatsen waar ook ter wereld zijn te herkennen aan soberheid en rust’. Patricia bezocht er vele. ‘Als je je op zo’n plaats bevindt, heeft dat altijd invloed. Deze kerk is zo’n plaats. Voor mij is dat heel belangrijk.’

tweede VERDIEPING ‘Welkom, welkom!’

18

Zaal te huur Onder de toren helemaal bovenaan de monumentale trap bevindt zich ongetwijfeld het mooiste vertrek dat in het Gulden Hart is gerealiseerd. Het oogt als een gotische statiezaal. Licht en ruim, akoestisch verantwoord, voorzien van een schitterende vloer. En uit de hoge vensters onder glas in looddetails weidse uitzichten over de straten, huizen, tuinen en parken. In kamertjes eromheen bevinden zich keuken, toilet en opslagruimtes (stoelen, conferentie-uitrusting). Wie hier optreedt kan zich de publieke belangstelling veroorloven van 40 of 50 mensen. Patricia van Walstijn heeft hier haar opleidingscentrum Chi Neng Institute gevestigd maar dat is buiten de weekends niet altijd bezet. De zaal is tegen een redelijk uurtarief beschikbaar voor lezingen, cursussen, repetities, conferenties en clubavonden. De horecavoorziening van Eetwinkel Stroom, een etage lager, voorziet desgewenst in de catering. Patricia zegt het zo: ‘Ik sta hier helemaal bovenaan de trap met een welgemeend “Welkom, welkom!” Ook voor de buurt. Dat voelt heel stabiel.’

‘Heilige plaatsen’

19

Opleidingscentrum Qigong-Chi Neng Omzwervingen brachten de geboren Amsterdamse, ooit begonnen als fotomodel en lerares waterskiën,


MAKELAARS 12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

201 6 WID BM

Samen beter verkopen

MAKELAARS

NWWI

MAKELAARS

Velperplein 11 (naast de Mediamarkt) 6811 AG Arnhem 026 750 2 750

www.openmakelaars.nl BEL ONS NIET ALS U EEN TRADITIONELE MAKELAAR ZOEKT!

arnhem@openmakelaars.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

MAKELAARS

bestel

/ campers

/

NWWI

benzine / diesel

Eduard van Beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

Studio Fermate

Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie

Uw bent bij ons aan het juiste adres voor:

Willemijn van Rijn

Pianolessen voor kinderen en volwassenen Van Lawick van Pabststr. 5 6814 HA ARNHEM Willemijnvanrijn@gmail.com 026-3826221 | 06 23762033

www.willemijnvanrijn.nl

Glas in lood Glas in lood tussen isolatieglas Monumentale beglazing Isolatieglas voor stalen kozijnen Isolatieglas HR++

Dun isolatieglas 10 mm dik voor monumenten Spiegels - geslepen glas Douchewanden Nieuwe authentieke ramen Beschermende voorzetbeglazing

U vindt ons in het Oosterbeekse Koningsdal. Het adres is Utrechtseweg 172a (achter Glaskunstgalerie De Glorie), Oosterbeek.

www.vanderstaaij.nl


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  13

Als het buiten ook mooi mag zijn Design vogel(voeder)huis van topkwaliteit

• Arnhems ontwerp • Persoonlijke levering binnen 5 werkdagen (in Arnhem) • Bestellen op: www.fvdsontwerp.nl

frank van der snee

øntwerp

mauvestraat 6 6813 jl arnhem t 026 - 370 11 37 e info@fvdsontwerp.nl i www.fvdsontwerp.nl

Catering met Passie!

Sleutel & Slotenservice

Inbraak beveiliging

Inbraakwerende veiligheidssloten met SKG keurmerk voor deuren, schuifpuien, ramen en dakvensters. Cilindertrekken, de nieuwe inbraakmethode! Vervang uw cilinders voor de nieuwe serie, vanaf € 38,- p.st. Buitenverlichting, met schemerschakelaar of bewegingsmelder. Alarmsystemen met automatische doormelding naar bijvoorbeeld uw mobiele telefoon.

Muller Techniek Arnhem Al meer dan 30 jaar beveiligingsspecialist Gratis vrijblijvende offerte

Voor borrel, bedrijfsfeest of teamuitje www.kookkunsten.com | 06-14595558

Bakenbergseweg 11-1 6814 MA Arnhem Telefoon (026) 351 06 31 Email info@mtabeveiliging.nl


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Lengtes inkorten v.a. € 8.50, Rits vervangen v.a. € 10,Tailleren v.a. € 12,50, Mouwen inkorten v.a. €12,50

Inbreng en verkoop van 2e hands damesmode

Dinsdag gebracht, donderdag ophalen Donderdag gebracht, dinsdag ophalen

In de burgemeesterswijk in Arnhem vindt u deze gezellige winkel met prachtige kledingcollecties van o.a. Tramontana, By-Bar en Yaya - sieraden van Jules Bean en Biba - Biologische doucheproducten - Djeco speelgoed

Contact: (naast Mantel) Tel: 026-3794415 www.madebyestrella.nl info@madebyestrella.nl

Voor uw complete woning stoffering, ook voor stuc- en schilderwerk, badkamers en keukens. Tapijt, parket, laminaat, pvc en vinyl gordijnen, binnen- en buitenzonwering.

Op het plein bij de Praxis en Lidl. Voor de deur gratis parkeren.

van Lawick van Pabststraat 97

Amsterdamseweg 115 6814 GC ARNHEM T 026 44 50 218 E info@amelink.nl I www.amelink.nl


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  15

SBGB Energie Hoogkamp Energie heeft een zusje gekregen. In 2018 is in Sterrenberg en Gulden Bodem ook een initiatief gestart voor de verduurzaming van de energievoorziening. De werknaam is SBGB energie. Op 14 november 2018 is in de Pieter Brueghelschool een informatieavond gehouden, waar 66 personen aanwezig waren.

In het verspreidingsgebied van de Penseelstreek geven we samen jaarlijks meer dan 4 miljoen euro uit aan elektriciteit en gas. Drie speciale aandachtpunten uit de informatie-avond van SBGB Energie voor het vervolg zijn: Als startpunt voor verduurzaming is daar gekeken naar het gemiddelde energieverbruik van huishoudens in zowel Sterrenberg als Gulden Bodem. De gegevens in dit stuk zijn te vinden op de site www.pico.geodan.nl en kunnen vergeleken worden met het gemiddelde verbruik in Nederland. Speciaal voor de Penseelstreek zijn ook de gegevens van Hoogkamp toegevoegd. Het gasverbruik in alle drie de wijken duidelijk boven het Nederlandse gemiddelde van 1600 m3. In Hoogkamp 13%, in Sterrenberg twee keer zover boven het gemiddelde (25%) en Gulden Bodem ligt het gasverbruik zelfs 72 % boven het Nederlands gemiddelde.

• verduurzaming voor VVE’s. Er is een aparte groep gestart die zich speciaal hierop richt. • Sterrenberg. Hier gaat (vanaf medio 2020) groot onderhoud plaatsvinden: vervanging van (een groot deel van) het riool en herstellen van de bestrating waar nodig. De gemeente onderzoekt of er voorbereidingen voor verduurzaming kunnen worden gedaan tegelijkertijd met het groot onderhoud. • Woensdag-avond Warmte Wandeling. Te beginnen in de Gabriëlstraat wordt met een warmte-camera in de winter gekeken naar de isolatie van huizen. Een belangrijke conclusie is dat we vooral moeten nadenken over duurzame oplossingen voor de warmtevraag. In een gemiddeld huishouden is – in energieeenheden – het gasverbruik ongeveer 80% van het verbruik en elektriciteit ongeveer 20%. In de drie genoemde wijken is het gasverbruik en daarmee warmte zelfs verantwoordelijk voor 85% van het energiegebruik. Een klein citaat van de Denker Des Vaderlands René ten Bos (NRC, 4 januari 2019, pagina 10). Hij constateert over het tegengaan van klimaatverandering: ‘De taak is oneindig’ en vraagt zich vervolgens af: ‘Wat doe je als individu en wat doe je als geheel?’ Precies die vraag stellen we ons als werkgroep. Wilt u actief op de hoogte worden gehouden van bijeenkomsten en/of actief meedenken en -doen, stuur dan een mail naar SBGBenergie@gmail.com

Waar het elektriciteitsverbruik van Sterrenberg ongeveer gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde, ligt dit in Hoogkamp er juist 6% boven. Ook hier is Gulden Bodem gulzig met ca. 40% meer elektriciteitsverbruik per huishouden dan gemiddeld in Nederland (3500 kWh).

De initiatiefgroep: Henk Beekhuis Vincent ten Bhömer Jan Dijk Mark Elbers Margreet van Gastel

Annelies Hoogcarspel Marlies de Jong Jelle Kobessen Jeike Wallinga


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Van de werkgroep Leefomgeving: geen nieuws, goed nieuws? De deadline van deze Penseelstreek werd op verzoek vervroegd, in de verwachting dat dan flinke aandacht zou kunnen worden gegeven aan de opening van de gerestylede Heilig Hart Kerk. Een belangrijke plek in onze wijk, eertijds voor het belijden van het katholieke geloof, nu voor allerlei activiteiten op het gebied van gezondheid en wellness. Via de Nextdoor-app krijg ik regelmatig uitnodigingen voor yogasessies die plaatsvinden onder het uitspreken van gedichten, een fantastische en moderne vorm van gebruik van de wijkkerk! Onze werkgroep gaat begin februari met de gemeente Arnhem aan de slag om eens goed te kijken naar ons werk: doen we samen de goede dingen, en doen we ieder onze dingen goed? Inmiddels overzien we twee jaar samenwerking, en het ‘speelkwartier’ moet nu echt voorbij zijn. Maar het blijft ook nog zoeken naar de balans tussen het opzetten van een participatieproces en de uitkomst van plannenmakerij. Twee voorbeelden: de remake van het Mesdag- en Witsenveldje leidde op een drukbezochte informatieavond tot een flink plan. De finale uitkomst komt neer op een paar kleine aanpassingen, die de opkomst op de eerste avond niet helemaal dekken. Of: uit de enquête Leefomgeving van eind 2017 is verkeersveiligheid op bepaalde plaatsen in de wijk, bijvoorbeeld de Jacob Marislaan, als prioriteit naar voren gekomen. Maar het in uitvoering krijgen van maatregelen is toch onderhevig aan vele overleggen en terugkoppelingen. Met andere woorden: ook de uitvoering van kleine praktische maatregelen laat lang op zich wachten. Eind 2018 hoorden wij heel positieve berichten over het in gang zetten van de transitie van buslijn 9 naar een zogenaamde Trolley 2.0, een systeem dat gebruik maakt van de bovenleiding, maar naar het eindpunt in Schaarsbergen gebruik maakt van de opgeladen accu’s. Op lijn 1 richting Oosterbeek rijdt een bus van 18 meter (-versie)lengte, wij zouden een 12 meter-versie krijgen. We zijn benieuwd of en wanneer de kogel definitief door de kerk is. En dan nog drie heel praktische verzoeken. Nu is de tijd heel geschikt om uw struiken en bomen terug te snoeien, zodat ze niet op het trottoir hangen en voetgangers belemmeren in hun vrije doortocht. U helpt hen daarmee zeer, zeker als ze ook nog een buggy of kinderwagen bij zich hebben. En voor de zekerheid toch maar even: u bent het verplicht! Niet verplicht maar wel zo aardig is, om als er sneeuw gaat vallen, uw trottoir sneeuwvrij en ruw te houden. Dat voorkomt glij- en valpartijen en is met name voor ouderen een enorme steun! Mocht u uw buren (misschien niet de jongsten meer) ook uit de sneeuw kunnen helpen, dan zullen zij u daarvoor erg dankbaar zijn!

En tot slot: er verschijnen in onze wijk meer en meer laadpalen. Die vragen om een correct gebruik zodat zoveel mogelijk mensen van de openbare (!) voorziening gebruik kunnen maken. Heeft u uw laadpaal op eigen terrein staan, denkt u er dan ook aan dat uw auto en het eventuele snoer het trottoir niet belemmeren. Het is niet aardig en het mag ook al weer niet. Om toch positief te eindigen: natuurlijk kunnen wij uw inzet of ideeën goed gebruiken, dat mag wel! Wilt u meedenken of –doen aan onze werkgroep? Meldt u dan aan via leefomgeving@penseelstreek.nl De werkgroep Leefomgeving Penseelstreek

Bazaar 7 november 2018 Zou er een verband zijn tussen het verkleuren van de bladeren aan de bomen en de wens om opruiming te houden onder zwijgende goederen die staan te verstoffen op de zolder? Ook al was traditioneel het voorjaar het moment voor de grote schoonmaak, november is er een goed moment voor om bewaarde spullen te koop aan te bieden, zoals gebleken is. Als er in de Diaconessenkerk Bazaar wordt gehouden, komt er van allerlei bijzonders aan het licht. Zonde om weg te doen, maar mooi als er nieuwe eigenaars te vinden zijn die de spullen een volgend leven bezorgen. Je zou kunnen zeggen dat ook zo’n Bazaar de duurzaamheid dient. Terwijl vroeger allerlei spullen werden geërfd van vader op zoon of van moeder of dochter en daardoor tientallen jaren in dezelfde familie bleven met een verhaal erbij over de oorsprong en verleden, is nu het inrichten van een huis of een glazenkast vaak een gehaaste aankoop van een zaterdagmiddag bij grootwinkelbedrijven die stunten met lage prijzen. Terwijl een boekenkast een blijk was van belezenheid en persoonlijke voorkeur, zijn boeken nu een lastige soort oud papier: te waardevol of te lezenswaard om weg te gooien, maar niettemin een stofnest en wie herleest er nog wel eens een boek? Zwaar drukken stilstaande goederen op een huishouding. Maar als je op een zaterdagmiddagbazaar een doos met mooie wijnglazen voor een habbekrats weet te kopen, is die luchtig en licht. Een nieuw begin.n Naar zeggen stond de eerste bezoeker voor de bazaar al om 08.45 uur voor de deur. Toen ik er iets voor tienen aankwam groeide de rij gestaag (tot wel 150).


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  17

H o o gk am p S l i m m e m o b i l i t e i t Introductie van de werkgroep

Hierbij presenteren we u graag de nieuwe buurtwerkgroep "Hoogkamp Slimme Mobiliteit", ontsproten binnen de werkgroep "Hoogkamp Energie". Mobiliteit draagt voor 30% bij aan het energieverbruik van een gemiddeld huishouden. Maar mobiliteit gaat over meer dan energie. Het gaat ook over gezondheid, geld, delen, veiligheid en slim ruimtegebruik. En omdat ontwikkelingen en kansen talrijk zijn, heeft een aantal enthousiaste buurtbewoners zich gegroepeerd om het onderwerp mobiliteit verder uit te diepen en om bevindingen en ideeën met u te delen. Om u een inkijkje te geven in de vragen die ons zoal bezighouden: • De elektrische fiets en "speed pedelec" maken de fiets voor meer forenzen een serieus alternatief. Geldt dat ook voor u? • De elektrische auto is in opkomst en de overheid wil dat per 2030 alle nieuw verkochte auto's uitstootvrij zijn. Wanneer stapt u over? • Steeds meer voertuigtypen worden gedeeld. Kunnen we daar iets mee in onze wijk? • De auto kost veel geld. Een klein model gemiddeld 3.500 euro per jaar. Een middenklasser zo'n 7.400 euro per jaar (bron: NIBUD). Je kunt een hoop moois doen met dat geld! Maar we denken ook aan: • Steeds meer rondrijdende pakketbezorgers. • Buslijn 9 die de bovenleiding niet meer gebruikt. • Het ruimtegebruik van stilstaande auto's. Via verschillende media informeren we u graag over ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Lokaal of nationaal. Klein of groot. Interessant voor enkelen of voor u allemaal. We hopen uiteindelijk iedereen te prikkelen om na te denken over haar/zijn mobiliteit en of het een beetje slimmer kan. En daarna bent u natuurlijk vrij om te gaan en staan waar u wilt en hoe u wilt. Maar mocht u alternatieven overwegen, dan zijn we van harte de informatiebron, vraagbaak of meedenker om u daarbij verder te helpen. De werkgroep start met het inventariseren welke waardevolle initiatieven er al in onze wijk leven. Deelt u al uw auto, elektrische fiets of aanhanger, of wilt u dat gaan doen, laat het ons weten door de korte enquête op Nextdoor, onze buurtapp, in te vullen. Daar staat een aparte groep “schone mobiliteit”. Daarin treft u onze vragenlijst aan.

Automaatje ook in de Hoogkamp een succes

De vorige Penseelstreek introduceerde het toen nieuwe fenomeen “automaatje”. De kern is dat vrijwilligers met hun eigen auto buurtgenoten op afspraak naar hun gewenste bestemming brengen. Mensen voor wie het reizen met de bus lastig is – slecht ter been bijvoorbeeld – kunnen zich aanmelden bij automaatje. Twee dagen voor de rit melden zij zich telefonisch aan en op de afgesproken dag en tijdstip haalt de vrijwilliger hen op. De kosten zijn € 0,30 per kilometer. De ANWB heeft automaatje bedacht en de SWOA heeft het in Arnhem ingevoerd.

Aan het woord vrijwilliger en Hoogkamper Jan Vermeulen, ook lid van de werkgroep Hoogkamp Slimme Mobiliteit:

“Ik rijd buurtgenoten – uit de Hoogkamp en omgeving – naar allerlei bestemmingen. De meesten van hen zijn ouderen. Zo leren buurtgenoten elkaar kennen. Gezelligheid troef in de auto. We praten wat af. Vaak is het meer dan brengen alleen. Ook begeleid ik ze in het ziekenhuis, wacht een half uurtje in de tandartsenpraktijk of help ze met het dragen van de boodschappen. Het is dankbaar om te doen, omdat de mensen die ik rijd heel blij zijn met automaatje. Zo ontmoette ik een oudere dame die me vertelde dat haar man en zij hun auto hadden moeten wegdoen. Zelf rijden was niet langer verantwoord. En natuurlijk wil een buur of kennis af en toe wel rijden, maar de hulpvraag stellen ervaart ze toch als lastig. Met automaatje voelen zij en haar man zich wat verplaatsen betreft weer onafhankelijk.” Kunt u ook zelf niet meer rijden of vindt u het af en toe ook lastig om een verplaatsing te organiseren en ziet u iets in de mogelijkheden van automaatje, meld u aan. Eerst nadere informatie vragen kan natuurlijk altijd. Bel 026 3846690 of mail: automaatje@swoa.nl.

Werkgroep Hoogkamp Slimme Mobiliteit: Niels Nobel, Marnix Bakker, Paul Vlaar, Sebastiaan van Sandijk en Jan Vermeulen


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

Eduard van Beinumlaan 2 6815 gd Arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

ers ! eelnem et 8,5 Door d ordeeld m beo

Concreet, persoonlijk en doelgericht! vergroten zelfinzicht a.h.v. gevalideerd gedragsassessment opstellen persoonlijke Studie Top 5 opstellen concreet studiekeuze ac�eplan actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Nu ook Profielkeuze advies! 10% wijkkorting bij inlevering van deze advertentie! Valeri Berns I Welke-studie-past-bij-mij.nl I Van Ruisdaelstraat 45 Arnhem I T 06 21429956 I E valeriberns@gmail.com

tuinaanleg

tuinmaatwerk

tuinonderhoud

Schelmseweg 67 6816 PA Arnhem T 026 4431474 of 06 54310459 info@totaaltuin.nl www.totaaltuin.nl Openingstijden: zaterdag 09.00-17.00 uur. Wilt u op andere dagen of liever ‘s avonds langskomen, geen probleem! Bel of mail gerust voor het maken van een afspraak.


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  19

Voor al uw voorkomende schilderwerkzaamheden o.a.  Buiten- en binnenschilderwerk  Houtrot- en lekkagereparatie  Plafond witten, muren sauzen Altijd vakwerk tegen de laagste prijs Voor meer info: www.huiscare.nl | 06 42067014 HuisCare Schilders voor een mooiere wereld!

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

Helen van der Meijden voedingsadvies en leefstijlcoaching

Gezonde leefstijl? Doen! M 06-10141699 info@helenleefstijlcoaching.nl www.helenleefstijlcoaching.nl


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

ELKE DAG EEN BELEVENIS KDV Wiplala - Van Lawick van Pabststraat 69

KDV Petteflet & BSO Zaza - Colenbranderstraat 15

dagopvang buitenschoolse opvang 0 tot 12 jaar uitdagende binnen- en buitenruimten afwisselende activiteiten professionele medewerkers 0900 - 235 75 27 skar.nl

SCHILDERSBEDRIJF • Onderhoud • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie

Speciale momenten verdienen speciale bloemen

Wijnkoperij Henri Bloem

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 bestel@flowbloemisten.nl

Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl

Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een mooi boeket wilt laten bezorgen

Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  21

diep arnhem / voor klein en groot werk

mauvestraat 13 / buiten kantooruren sickeszplein 5 / tijdens kantooruren www.dieparnhem.nl Adv. Diep Arnhem 2018.indd 1

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen

03-07-18 17:27


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Herinrichting Mesdag- en Witsenveldjes Zoals u ongetwijfeld weet, wordt er momenteel gewerkt aan een plan om de groenstrook langs de Schelmseweg, die zich bevindt tussen de Amsterdamseweg en de Bakenbergseweg, opnieuw in te richten. Er zijn inmiddels diverse avonden georganiseerd om de wijkbewoners de gelegenheid te geven over de herinrichting van gedachten te wisselen. Naar aanleiding van deze bijeenkomsten is er door de gemeente een voorlopig ontwerp gemaakt, waarin de plannen nader uitgewerkt zijn (zie afbeelding linksonder). De belangrijkste onderdelen van het ontwerp vatten we hier nog even voor u samen: • De Mesdag- en Witsenveldjes blijven als sportveldjes bestaan en worden geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. • Achter ’t Panorama wordt voor de kinderen uit de wijk een natuurlijk speelterreintje ingericht met een fietscrossbaantje. • Het overige grasland wordt door aangepast maaibeheer geleidelijk omgevormd tot bloemrijk grasland. • Het prikkeldraad wordt verwijderd. Op diverse plaatsen worden meidoornhagen aangelegd als vervanging. • Er komt een meanderend wandelpad parallel aan het fietspad langs de Schelmseweg. • Langs de sportveldjes worden bankjes geplaatst. • Er is bij de wijkbewoners een discussie over het al dan niet aanleggen van een jeu-de-boulesbaantje bij het Witsenveldje. Op 4 september jl. is er een inloopavond gehouden in ‘t Panorama door de Projectgroep Groenstrook Schelmseweg om de wijkbewoners te informeren over dit ontwerp. Ook kon men zich nog uitspreken voor of tegen een aantal controversiële punten binnen het ontwerp, namelijk het al dan niet plaatsen van bankjes op het terrein, de aanleg van een jeu-de-boulesbaantje en de inrichting van een natuurlijk speelterreintje met fietscrossbaantje achter ’t Panorama. De opkomst was met 40 man redelijk hoog te noemen. Bijna alle aanwezigen waren enthousiast over het ontwerpvoorstel. Er bleek veel draagvlak te zijn voor het idee om een aantal bankjes te plaatsen. De jeu-de-boulesbaan, daarentegen, vervalt: er was nauwelijks draagvlak voor. Verdere vermeldenswaardige zaken zijn de volgende: • De wijkvereniging stelde voor om bij het egaliseren en inzaaien van de sportveldjes meteen een stroom- en

waterpunt aan te leggen bij het Mesdagveldje. Dat zou erg handig zijn bij toekomstige evenementen daar. De wijkvereniging wil de kosten daarvan op zich nemen. Het blijkt dat sommige wijkbewoners beducht zijn voor hangjongeren als er bankjes op de groenstrook worden geplaatst. Daarom worden er door de gemeente voorlopig oude bankjes geplaatst die ze weer weghaalt in geval van overlast. Henk Wentink van de gemeente Arnhem liet weten dat een breed slingerend wandelpad, parallel aan de Schelmseweg, bestaande uit een mengsel van grind en leem, veel te duur wordt. In plaats daarvan zou het pad uitgemaaid kunnen worden in het grasland.

Inmiddels zijn we enige maanden verder. Uit informatie van de gemeente blijkt dat realisering van een paar onderdelen van het ontwerpvoorstel niet zo eenvoudig blijkt te zijn, want afhankelijk van de beschikbare budgetten. Zaken als maaibeheer van de sportveldjes en het bloemrijke grasland kunnen al vanaf begin volgend jaar worden gerealiseerd. Het aanleggen en onderhouden van meidoornhagen op diverse plaatsen blijkt echter te kostbaar te zijn. De gemeente overweegt nu om in plaats daarvan de bosjes rond de flats dichter te beplanten. Onlangs heeft de gemeente toegezegd dat het natuurlijke speelterreintje achter ’t Panorama er daadwerkelijk gaat komen. Dat wordt door het Team leefomgeving Noord-West met de Panoramaschool verder opgepakt als project. Wel is er nog onduidelijkheid hoe de afrastering van het speelterreintje eruit gaat zien: of hier toch meidoornhagen worden geplant of dat er een eenvoudige afrastering met gaas komt met een begroeiing van bijvoorbeeld klimop en kiwibessen en/of druiven. We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Projectgroep Groenstrook Schelmseweg • Marian van der Wiel, wijkbewoner (marianvdwiel@kpnmail.nl) • Michiel Gorter, wijkbewoner (michielgorter76@gmail.com) • Mathijs van Londen, directeur ‘t Panorama (mathijs.vanlonden@debasisfluvius.nl) • Els van Outvorst, Team Leefomgeving Noordwest, gemeente Arnhem • Henk Wentink, bestuursadviseur gemeente Arnhem


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  23

your Shock schrijf , parents verhaal n eens ee

Annemoon Gudde

Schrijf een verhaal! Shock y o children ur , eens een schrijf verhaal

ALS DE STENEN KONDEN SPREKEN… IK WEET NOG GOED… OF MAAK EEN NIEUW VERHAAL

Wedstrijd verhaal schrijven Kies 1: Verzin een eigen verhaal waarin één van de volgende elementen verwerkt is a. een rood mutsje b. een flashback waarin metaal een rol speelt c. een boom met laaghangende takken d. een onbekend geluid e. Als beginzin: ‘Alma was er niet en dat was vreemd.’ Of

Kies 2: Herinnering uit onze wijk Ga op zoek in je eigen herinnering Of interview een straatgenoot Wat er in moet staan: a. het jaar waarin het gebeurde en b. een straatnaam uit de wijk

Gregor Alma was een boom van een kerel... Die schroevendraaier had hij eerder gezien. Dat wist hij zeker...

1960. Ik was nog geen zeven. De stoepen in de Van Ruisdaelstraat waren al betegeld, maar de straat was nog niet geasfalteerd. Bij de buurjongen op de hoek was een oom op bezoek. Hij had een auto bij zich. En niet zomaar een auto: hij kon het hele dak neerlaten. Niet voor mij, dacht ik en wilde al naar binnen gaan... De reis zou heel anders zijn verlopen als zij niet opeens in een jaszak dat rode mutsje vond...

SCHRIJF EEN VERHAAL om te laten lezen, omvang getypt maximaal 1 A4 Insturen aan de redactie: redactie@penseelstreek.nl Uiterste instuurdatum: zondag 1 maart 2019 Wellicht zijn er enkele juryleden nodig. Iets voor u? Laat het ons weten.


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 83 87

Actie BuurtAED Geslaagd! Beste buurtgenoot, De crowdfunding voor de BuurtAED in de Penseelstreek is geslaagd. Het benodigde bedrag is gedoneerd, dank aan alle donateurs! De AED is inmiddels geleverd en op korte termijn zal plaatsing van de AED op de hoek Jacob Marislaan/Bakenbergseweg plaatsvinden. Bij het ontvangen van dit wijkblad hangt de AED er al.

Binnenkort drie 24 uur beschikbare AED’s in onze wijk Met de realisering van deze AED is er, centraal in de wijk, 24 uur per dag een AED beschikbaar. Recent is ook via een BuurtAED-actie een AED geplaatst op Bakenbergseweg 66 (massagepraktijk Jos Zwaan). Op korte termijn start een BuurtAED actie (www. buurtaed.nl) voor een AED bij Shell Theo Hegeman Bakenbergseweg 240.

Reanimatie oproepsysteem

Zodra de AED geplaatst is wordt deze aangemeld bij het AED oproepsysteem. Dit werkt via de 112-alarmcentrale. Als daar een melding binnenkomt van een hartstilstand, worden direct burgerhulpverleners ingeschakeld om te reanimeren. Een aantal krijgt een oproep om een AED op te halen.

Meer burgerhulpverleners nodig!

Heb jij zelf of voor jouw beroep of studie leren reanimeren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener en krijg een oproep bij een hartstilstand in onze buurt. Als burgerhulpverlener sta je aangemeld bij het reanimatieoproepsysteem HartslagNu. Bij een hartstilstand in de buurt krijgt je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan.

Aanwezig vóór de ambulance

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten cruciaal. De overlevingskans is het grootst als er binnen 6 minuten iemand reanimeert en een AED aansluit. De ambulance is meestal niet zo snel. Jij als buurtbewoner kunt dat wel zijn.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

Meld je aan als je 18 jaar of ouder bent en in de afgelopen twee jaar een van deze trainingen hebt gevolgd: • Een basis- of herhalingscursus reanimatie • Een reanimatietraining als bedrijfshulpverlener of EHBO’er • Een reanimatietraining voor je beroep of studie (bijvoorbeeld arts, brandweer of politie)

Interesse om een reanimatiecursus te volgen? • www.hartstichting.nl/reanimatie • www. rodekruis.nl/arnhem/cursussen • www.reanimatiearnhem.nl


Nummer Nummer 87 87 DE PENSEELSTREEK  25

Column Winters genieten...?

Red levens in uw buurt

Heeft u privé of voor uw beroep/studie leren reanimeren? Meld u dan aan als burgerhulpverlener en kom in actie bij een hartstilstand in uw buurt. Ga naar: www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener

‘Houtkachel vervuilt meer dan zes trucks’. Zo luidde de titel van een krantenartikel dat ik onlangs tegenkwam op buurtapp Nextdoor. Nu kan ik echt genieten van een knus haardvuurtje op een gure winteravond. Sinds wij vorig jaar ons huis met houtkachel betrokken hebben we hem regelmatig aangehad. Daarom krabde ik mezelf even goed achter de oren toen ik dit artikel las. De sensatiebeluste kop zou je nog kunnen relativeren (want: hoeveel rijden die trucks dan, hoe lang staat de houtkachel aan en hoe efficiënt brandt hij?), maar feit blijft dat veel houtkachels en open haarden niet goed zijn voor gezondheid en milieu. Een paar uurtjes stoken kan de lokale luchtkwaliteit sterk verslechteren. Dat is voor niemand gezond en zorgt bij mensen met gevoelige luchtwegen voor ademhalingsproblemen. Bovendien komt bij het stoken veel CO2 vrij. In een tijd waarin we met zijn allen aan de bak moeten om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden is een houtkachel misschien wel obsoleet geworden. Eigenlijk moeten we afscheid nemen van onze haardvuurtjes. Kun je dat nog niet helemaal (zoals ik…) dan zijn er dingen die je kunt doen om jouw gezondheid, die van je buurtgenoten en het milieu te sparen. Neem bijvoorbeeld een pelletkachel, of een echt efficiënte houtkachel. Die hebben een schonere verbranding en stoten dus veel minder fijnstof uit. Stook met droog en onbewerkt hout. Doe een stookcursus. Daar leer je om zo efficiënt en rookvrij mogelijk te stoken. Laat ieder jaar je schoorsteen schoonmaken. En misschien moet daarnaast toch ook voor haardvuur gaan gelden: geniet met mate… Annelies


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

Uitnodiging Inspraakavond over de ontwikkeling van wijkcentrum de Bakermat Dinsdag 26 maart 2019, inloop vanaf 19.30uur (avond 20.00-22.00) Er wordt door projectgroep "De Bakermat" gewerkt aan de ontwikkeling van een laagdrempelig Wijkontmoetingscentrum waar allerlei activiteiten door en voor bewoners kunnen worden aangeboden. En nu de Diaconessenkerk naar verwachting in 2020 haar kerkelijke functie verliest, liggen hier ook extra kansen. De projectgroep wil zich graag aan u voorstellen op 26 maart: ‘We zullen onze bevindingen tot op dat moment aan u presenteren. Aansluitend willen we met elkaar in gesprek over de voorlopige conclusies en het vervolg traject. Hier willen we graag zo veel mogelijk bewoners bij betrekken. Doel is een aantrekkelijke voorziening realiseren die ondersteunend en stimulerend werkt voor allerlei wijkactiviteiten.’ We hopen u dan ook op 26 maart 2019 te ontmoeten, in de grote zaal van de Diaconessenkerk, ingang Izaak Evertslaan 11. Het Wijkteam Leefomgeving Noord-West gemeente Arnhem

Loopgroep Warnsborn start twee cursussen Loopgroep Warnsborn start twee cursussen Beginnerscursus hardlopen Voor mensen die niets of nauwelijks iets aan hardlopen hebben gedaan. De cursussen starten op woensdag 23 en op zaterdag 26 januari. De cursus duurt 10 weken. Nadruk ligt op de techniek, niet op hoe ver of hoe snel. De conditie wordt rustig opgebouwd van nul naar twintig minuten hardlopen. De cursus op woensdag (23 jan.) begint om 19.30 uur 's avonds. Startlocatie is de school naast de Heilige Hartkerk. Zaterdag (26 jan.) begint de cursus om 8.30 uur ‘s morgens. Startlocatie is de parkeerplaats van de Oranjerie op Warnsborn. Core Stability training in de zaal voor hardlopers Op maandag 14 januari start een bijzondere zaaltraining, speciaal voor hardlopers en duursporters. De trainingen vinden plaats op maandag in de gymzaal van de Bauerstraat 6, in Arnhem-Noord. Ze starten op 14 januari en gaan door tot en met maandag 18 maart. De tijd is van 20.00 tot 21.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden www. loopgroepwarnsborn.nl, of bij de trainer Albert Stoter, tel. 06 54635988 of e-mail albert@loopgroepwarnsborn.nl

KORT E

Nieuwe Buren? Wat doet u?

Een kaartje in de bus? Een bloemetje aan de deur? Een praatje op straat? Wist u dat er sinds januari 2018 een werkgroep 'Welkom in de wijk' actief is binnen de Penseelstreek? De werkgroep streeft ernaar om in elk deel van elke straat iemand te hebben die nieuwe bewoners signaleert en hun een welkomsttasje kan overhandigen. Daarvoor mag de werkgroep een beroep doen op de contactpersonen van de buurtpreventie. Het welkomsttasje is een soort ‘goodie bag” met daarin een informatiefolder over de wijk, de buurtpreventie en de wijkvereniging, een exemplaar van de wijkkrant, een aantal bonnen van onze wijkwinkels: bakker Hilvers, Tax wijn, Eataliano – en sinds kort ook een bon van kapper Dierking, al zit die net buiten de wijk. En natuurlijk een pakje Arnhemse Meisjes van bakker Hilvers. Bent u nieuw en hebt u nog niet zo’n bezoekje en zo’n tasje gekregen, laat het dan even weten via bestuur@penseelstreek.nl, ter attentie van de Werkgroep Welkom in de wijk. Dan zorgen we ook voor u of uw nieuwe buren voor een warm welkom in onze mooie wijk! (Mieke Breuning)

Project Van Gogh op straat Het Van Goghmuseum in Amsterdam wil de schijnwerper zetten op wat de schilder Van Gogh heeft geschreven. Ook in ónze Van Goghstraat. Iedereen, jong en oud, kent wel schilderijen van Vincent van Gogh, met zijn felle kleuren, zijn krachtige, vette penseelstreken, de koortsachtige gebogen lijnen waarmee hij nachten en luchten kan invullen. Minder bekend is wat hij heeft geschreven. Bijna dagelijks schreef hij brieven aan zijn broer Theo. Over wat hij aan het proberen was en over andere schilders. Maar ook over alles wat hij zag en meemaakte. De armoede om hem heen raakte hem diep. Er zijn mensen die zeggen dat hij net zo goed schrijver had kunnen worden als schilder. In de Van Goghstraat van wel twintig gemeenten van Nederland wordt aandacht gevraagd voor zijn schrijverschap. Een korte tekst van Van Gogh wordt letterlijk uitgelicht en op straat gelegd. Ook onze Van Goghstraat is daarvoor uitgekozen. Tussen 28 januari en 12 februari. Bedoeld voor alle voorbijgangers, ook de kinderen, om even stil te staan bij de beroemde schilder - en schrijver - aan wie de straat zijn naam ontleent. Kom je ook kijken?


Nummer 87 DE PENSEELSTREEK  27

N KLEIN Ome Joops Tour 2019: in het spoor van Market Garden

Het Financieel Café vernieuwt! Het Financieel Café: een inloopspreekuur voor alle inwoners in Arnhem die vragen hebben over brieven, formulieren, aanvragen of andere financiële en administratieve vragen. Wij zijn voortaan te vinden op twee nieuwe locaties. Heb je een vraag? Loop gerust eens binnen! Het financieel café is gratis. Je vindt het Financieel Café op de volgende locaties: • Iedere woensdag van 09.00 – 12.00 uur, Waalstaete (Waalstraat 36) • Even weken op vrijdag van 10.00 – 12.00 uur, De Petersborg (Slochterenweg 40) Nu ook op aanvraag! Het Financieel Café komt op verzoek ook naar locaties toe voor een inloopspreekuur, een vragenuurtje of een informatiebijeenkomst. We komen graag naar je toe! Wil je meer weten? Kijk op https://swoa.nl/fc of neem contact met ons op via mail financieelcafe@swoa.nl of telefoon 026 3272266.

De inschrijving voor Ome Joops Tour 2019 is geopend. De 69e editie van de jeugdwielerronde vindt plaats vanaf zondag 21 juli (verzameldag) tot en met woensdag 31 juli. De geplande fietsroute voert dit jaar grotendeels door Gelderland en meer bijzonder langs plaatsen die een rol hebben gespeeld tijdens Market Garden. In 2019 is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden (1944) heeft plaatsgevonden. Voor deelname moet je minstens 9 en hoogstens 13 zijn en in groep 5, 6, 7 of 8 van de basisschool zitten. https://www.omejoopstour.nl/kinderenouders/aanvraagdeelname.

Meld je aan voor het wijkdiner! Meld je aan voor een van de volgende wijkdiners: 8 februari, 8 maart, 12 april, altijd gezellig en altijd verrassend! Het wijkdiner is zo langzamerhand een goede traditie geworden in de wijk, een buitengewoon prettige manier om elkaar te ontmoeten. Iedereen die woont in de Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Sterrenberg of Gulden Bodem, is welkom. De sfeer is altijd ontspannen en gezellig en het eten heerlijk. Er wordt een drie-gangen menu geserveerd in de vorm van een lopend buffet met koffie als afsluiting en dat alles, inclusief wijn of sap, voor slechts € 10,-. Dit kan allemaal zo goedkoop omdat de ruimte gratis ter beschikking wordt gesteld door de Diaconessenkerk en de wijn door de firma Bloem. Dus, maak gebruik van dit unieke aanbod. Het wijkdiner vindt plaats iedere tweede vrijdag van de maand. Plaats: De Bakermat, Van Nispenstraat 139, we beginnen 17.30 uur met een aperitief en sluiten rond 20.30uur af. Kosten: € 10,- en dat is inclusief de wijn en de koffie. Opgave uiterlijk twee dagen voor het diner, maar liever wat eerder, zodat we het goed kunnen plannen, bij Lidy Boessenkool, lboessenkool@upcmail.nl of 0031 6 46765996 Cathy Baart de la Faille en Lidy Boessenkool

Themaochtenden in De Bakermat De themaochtenden vinden plaats op elke tweede dinsdag van de maand in de Bakermat van 10.15 tot 12.00 uur. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 3,-. De Bakermat bevindt zich op de hoek van de G.A. van Nispenstraat en de Izaak Evertslaan. Dinsdag 12 februari 2019 Arnhem voor de Arnhemmers. Margreet van Gassel schetst een beeld van stadgenoten die moeten vechten tegen verval in armoede en voor wie ondersteuning nodig is. Na de pauze presenteren zich de kringloopwinkels van 2Switch die behalve aan hergebruik en duurzaamheid ook bijdragen re-integratie en werkervaringstrajecten. Dinsdag 12 maart 2019 Frankrijk onder Macron en En marche! (arrière?). Bijna twee jaar geleden kwam Emmanuel Macron in Frankrijk aan de macht. De verkiezing van de toentertijd 39-jarige politicus was ronduit verrassend. Maar wat is er eigenlijk terecht gekomen van zijn ambitieuze nationale en internationale (Europese!) hervormingsagenda? En hoe staat Frankrijk er, halverwege Macrons ambtstermijn, eigenlijk voor op maatschappelijk, politiek en economisch gebied? Dinsdag 9 april 2019 De Juridische en Ethische kanten van terbeschikkingstelling (TBS). Wetsovertreders worden gestraft. Maar wat te doen als een dader door een geestesstoornis gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is? Hij verdient dan een mildere straf, maar na vrijlating zou hij door zijn stoornis opnieuw een gevaar kunnen gaan vormen voor zijn omgeving. Om de maatschappij tegen zulke mensen te beschermen kan de rechter hem daarvoor dwangverpleging opleggen in een specialistische tbs-kliniek. De duur van tbs is onbepaald en wordt pas opgeheven wanneer het gevaar voor herhaling is geweken.


De Achterkant

28  DE PENSEELSTREEK  Nummer 87

We zien doorgaans alleen de voorkant van elkaars huizen. Ditmaal geen achtergevel, tuin of verhaal, maar het dagelijkse uitzicht van Jenny Brouwer. Jenny woont ruim 8 jaar aan de Bakenbergseweg en vanuit haar flat op de 4e verdieping heeft ze één van de mooiste vergezichten van Arnhem. "Bij helder weer zie ik Nijmegen en aan de voorkant kijk ik op het dak van Sonsbeek. Er valt altijd wel iets te zien en dat maakt het wonen hier een belevenis." Micha van Aart

Profile for Wijkvereniging De Penseelstreek

Penseelstreek87  

Wijkkrant Hoogkamp - Sterrenberg -Gulden Bodem | Arnhem

Penseelstreek87  

Wijkkrant Hoogkamp - Sterrenberg -Gulden Bodem | Arnhem

Advertisement