Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

NOV 2018 | NR. 86


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

Colofon

redactioneel

‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1950 ex. Verspreiding: Redactieleden:

Gerard Bathoren Weissenbruchstraat 3 06 21298067 Karin van Andel Judith Klaasse Bert Krikke Micha van Aart Madeleine Corstens Annelies Harpenslager

Redactieadres: redactie@penseelstreek.nl Vormgeving: Nannieke Swart Cécile Bruisten Druk: Coers&Roest, Arnhem Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877 / 06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Paul Breuning (vzt) Mariëtte van Vlerken (secr) Hans Alink (penn.m) Jeannine Witteveen Mark Elbers Jan Maurits de Jonge Hans Pietersma Bosboomstraat 17 6813 KB Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 4435265

Lidmaatschap 2018: min. € 12,50 per gezin IBAN.: NL67 INGB 0007 8197 30 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem

Door Karin van Andel, redactie

Onze wijk is eigenlijk op allerlei gebied duurzaam. Duurzaam in haar historie van eind 19e, begin 20e eeuw van zowel gebouwen en woonwijken als families die zich hier geworteld hebben. Ik hoor vaak dat de hier opgegroeide kinderen ook in de wijk komen wonen. Soms grenzen de tuinen aan de achterkant zelfs aan elkaar. Duurzaam is ook de wijze waarop de bewoners bezig zijn met energie, hergebruik en langdurige en structurele verbouwingen. Zoals een nieuw rieten dak en het hergebruik van een prachtige kerk voor bedrijvigheid. En duurzaam zijn ook de evenementen en activiteiten die steeds terugkeren dankzij de inzet van veel vrijwilligers. De agenda van de penseelstreek (www.penseelstreek.nl) is rijk gevuld. Ofwel, een wijk waar je langdurig wilt wonen, zoals velen doen. Dat de bewoners zich betrokken voelen bij elkaar blijkt uit de diverse leuke buurtinitiatieven zoals samen eten. In de Bakermat bijvoorbeeld, waar voor wijkgenoten wordt gekookt. Het team van vrijwilligers komt handen tekort. Misschien iets voor u? Informatie waar u zich kunt aanmelden vindt u verderop in dit nummer. Eveneens in dit nummer vindt u een oproep om bij te dragen aan de aanschaf van een AED in de wijk. Een AED is een apparaat dat het hart bij een stilstand weer aan het pompen kan brengen. Elke donatie is welkom zodat we samen levens kunnen redden. Het bestuur zal ook een forse duit in het zakje doen en wil graag in elke wijk zo’n apparaat. En verder in dit nummer het derde artikel over het ontstaan van onze woonwijk, met dit keer aandacht voor De Sterrenberg met het mooie witte landhuis. Ook de Heilig Hartkerk komt in beeld. Bent u ook zo benieuwd hoe die verbouwd is?

Artwin, bedankt! Met passie en verantwoordelijkheid heeft hij de afgelopen jaren de scepter gezwaaid over de redactie van dit blad. Hij wist de netwerkers, de redactieleden, de schrijvers, de bedenkers, de opmakers, de verspreiders, de fotografen, de speurders en allen die ik nu vergeet niet alleen te vinden, hij wist ze ook aan het werk te zetten. Hij gaf namelijk zelf het goede voorbeeld. Notuleren door te typen met 2 vingers, snel en effectief. Brainstormen mag, maar kletsen doe je als het werk gedaan is. Vergaderingen zijn er om een goed blad neer te zetten. Notulen verstuur je vervolgens nog dezelfde avond, dan wel de volgende dag. En mensen helpen een deadline te halen doe je immer vriendelijk. Artwin, vanaf deze plek nogmaals dank voor je tomeloze inzet voor het steeds maar weer tot stand laten komen van alle pronkstukjes. We missen je nu al!

Redactie website: Mariëtte van Vlerken E-mail: webredactie@penseel- streek.nl

Website: www.penseelstreek.nl

INLEVEREN KOPIJ Inleveren kopij uiterlijk vr. 18 jan. 2019 Verspreiding volgende wijkkrant: 15 t/m 24 februari 2019. Het schema voor 2019 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail of WeTransfer. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie (300 dpi).

Tekenwedstrijd Winter Zit je op de basisschool en houd je enorm van tekenen? Doe dan mee aan de eerste echte tekenwedstrijd van de Penseelstreek en win een etentje voor 4 personen bij Eataliano! Wat moet je doen? Lever uiterlijk op zaterdag 5 januari jouw tekening met als thema 'Winter' in aan de Van Ruisdaelstraat 74. Vermeld duidelijk je naam, leeftijd, emailadres en/of telefoonnummer, zodat we het je kunnen vertellen als je hebt gewonnen. De jury bestaat uit leden van de redactie van dit blad. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Paul Breuning, voorzitter wijkvereniging

Help, geen krant!

Dat zou u niet denken, dat het maken van iets simpels als een wijkkrant problemen zou kunnen geven. In een wijkvereniging met al 85 nummers ervaring. Wat was er aan de hand?

Help, geen hoofdredacteur!

Na het vertrek van hoofdredacteur Artwin Nuhn leverde een oproep in Penseelstreek 85 geen nieuwe hoofdredacteur op. Niemand realiseerde zich op dat moment wat dat voor nummer 86 betekende. Met als gevolg dat er op het moment van de deadline, geen inhoud voor een complete krant voorhanden was. En geen hoofdredacteur. Crisis dus. Dankzij een tennisvriendin met kennis van zaken en dankzij het opschorten van het hele productieschema met een maand wist de zittende redactie dit nummer voor elkaar te krijgen.

Help, geen aankondigingen!

So far so good. Maar door het later uitkomen van de krant zouden geplande aankondigingen van activiteiten in oktober, zoals “Hoogkamp energie”, “Veilig wonen” en “Duurzaam wonen” onze lezers niet of te laat bereiken. Dus: een flyer, huis-aan-huis bezorgd, met de aan te kondigen bijeenkomsten, een overzichtelijke kalender en een oproep voor een nieuwe hoofdredacteur. Dat bleek een gouden greep. Tot nu toe leverden dergelijke oproepen in de Penseelstreek geen of weinig reactie op, nu kregen wij verschillende aanmeldingen voor deelname als schrijver, redacteur en zelfs als hoofdredacteur. Treft de informatie, beperkt tot een dubbelgevouwen A4, eerder doel dan wanneer dezelfde oproep verdrinkt in de rijkelijk gevulde Penseelstreek? Nou moet gezegd worden, het was een uitstekende flyer: helder en overzichtelijk genoeg om in een oogopslag te zien waar het over gaat en tekst om verder te lezen als je echt wilt weten waar het over gaat. Met een nieuwe hoofdredacteur en twee nieuwe redacteu-

ren treedt na het vertrek van Artwin, Valeri en Maartje een aanzienlijke vernieuwde redactie aan. Die vernieuwde redactie krijgt alle ruimte om de Penseelstreek op hun manier vorm te geven. Wij zijn net zo nieuwsgierig als u en wij wensen hen veel succes met de nieuwe start begin volgend jaar.

Help, de stofzuiger staat in brand!

Een flyer kan dus verrassend goede resultaten geven, maar die vlieger ging op 30 oktober niet op. Elders in deze krant wordt verslag gedaan over de voorlichtingsbijeenkomst over veilig wonen. Het publiek bestond uit 22 mensen, waarvan 5 presentatoren. Dat was jammer, want het was razend interessant. Bijvoorbeeld het verhaal van de brandweer, toegespitst op de thuissituatie: hoe gemakkelijk iets vreselijk fout kan gaan, bijvoorbeeld door een niet geheel uitgerold stofzuigersnoer.

Help, wij willen beter communiceren!

Wij doen iets niet goed: die zaal had vol moeten zitten. Vol met ouders van jonge kinderen, vol met oudere buurtbewoners, desnoods met rollators. Ik weet zeker dat de informatie, verstrekt op deze avond, voor het overgrote deel van onze 1700 gezinnen van het grootste belang is. Hoe bereiken wij die mensen, hoe maken wij ze warm? Kennelijk niet met deze flyer. Daarom hebben wij, bestuurders van de Penseelstreek, hulp nodig om de communicatie met de bewoners te verbeteren. Wij zoeken: een communicatiedeskundige, die wil toetreden tot het bestuur van de wijkvereniging. Hij/zij is vaardig in het opstellen van een praktisch toepasbare strategie voor communicatie en weet deze ook, met toepassing van alle moderne middelen, in te zetten om al onze inwoners beter en gerichter te bereiken. Wil je ons helpen of wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar bestuur@penseelstreek.nl. We nemen graag contact met je op.

Bij de voorpagina Door Jan Zwartjes

Zoals alles aan verandering onderhevig is, zo verandert ook het bezoek aan onze voordeuren. De bakker en de melkboer aan de voordeur komen enkel nog voor in de jeugdherinneringen van de oudere generaties. De pakketbezorger is meer van deze tijd. Maar toch, ook al gaat er veel digitaal, het is er nog: de ‘voordeurvisite’ . Matthijs van Blokland bijvoorbeeld uit de Van Heemstralaan. Hij collecteert voor het Rode Kruis. Behalve dienstbaar zijn aan het goede doel zit hij vol goede ideeën voor inzamelen (collecteren) en uitdelen. Zo simpel is het. Ook Leny Geuzenbroek uit de Van Ruisdaelstraat kan tot de ervaringsdeskundigen worden gerekend. Vele collectes heeft zij al gelopen en het bezorgen van het kerkblaadje is haar ook

niet vreemd. Als thuiszorgmedewerker komt ze weliswaar niet aan elke voordeur maar het aantal voordeuren waar ze voor heeft gestaan is ongetwijfeld imposant. Imposant, nee, verrassend in zijn overtuigingskracht om toch op de foto te mogen is Brecht Meijnders. Brecht is in de Weissenbruchstraat opgegroeid en rijdt nu regelmatig met veel plezier als pizzabezorger door ‘de Penseelstreek’ waar hij vele voordeuren aandoet. En wat zouden we moeten zonder de bezorgers van ‘de Penseelstreek’ ? Ook zij doen vele voordeuren aan. Emma Vonk is van de Mesdaglaan naar de Koningsweg verhuisd en draagt het stokje over aan haar vriendin Ella Ditvoorst uit de Rembrandtlaan. Leuk samen op de foto. Bedankt meiden!


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

Over de ontwikkeling van onze wijk De Sterrenberg

Van landgoed tot woonwijk Tekst: Bert Krikke

In een serie van vier artikelen besteden we uitgebreid aandacht aan het ontstaan van onze drie prachtige woonwijken. In dit derde artikel gaan we in op de ontwikkeling van De Sterrenberg. Bewoners van de wijk De Sterrenberg kennen allemaal het witte landhuis Huize de Sterrenberg. In het eerste artikel van deze serie is de geschiedenis hierover uitgebreid aan bod gekomen, waarin er ook aandacht was voor de mooie toegangspoort die er was vanaf de Amsterdamseweg. Kenmerkend waren de uitgestrekte tuinen en bosschages ten noorden van het landhuis, waarvan het Sterrenbos met uitkijkpunt het meest opviel. Dit Sterrenbos, met tien beukenlanen vanuit één punt uitwaaierend in de vorm van een ster met in het midden een uitkijkpunt, is de eigenlijke naamgever van de buurt.

Het landhuis rond 1920

Gravure van uitkijkpunt De Sterrenberg , met rechts de Bakenbergseweg

Wat maar weinig mensen weten, is dat er nog een landhuis onderaan de Bakenbergseweg stond. Dit landhuis had meer grandeur dan Huize De Sterrenberg en stond ongeveer ter hoogte van de plek waar nu sauna De Bakenberg te vinden is. De naam van dit prachtige landhuis: De Hooge Kamp! De foto, die is gemaakt rond het jaar 1900, laat het landhuis in al haar glorie zien. Het landhuis dat op de hoek van de Amsterdamse- en Bakenbergseweg stond, was van 1849 tot 1910 in het bezit van de familie Luden, waaronder ook Landhuis De Sterrenberg. In 1881 kwam er een scheiding tussen De Sterrenberg en De Hooge Kamp, misschien ook wel letterlijk in de familie. Omdat er voor zover bekend geen oudere verwijzingen zijn naar de naam Hoogkamp, lijkt het erop dat de naamgever van de wijk Hoogkamp aan de voorzijde van landgoed De Sterrenberg stond.

Landhuis De Hooge Kamp, met een vermoedelijke ontsluiting vanaf de Amsterdamse weg.


Nummer Nummer 86 86 DE PENSEELSTREEK  5

Verder omhoog aan de Bakenbergseweg stond op landgoed De Sterrenberg het Koetshuis. Dit koetshuis stond op de plek van de huidige Pieter Brueghelschool aan de zijde van de Bauerstraat tegenover de Heilig Hart van Jesus Kerk. Het deed in zijn latere jaren na de oorlog dienst als manege waar veel kinderen uit de buurt paardrijles kregen. Naast binnenruimtes met stallen was er ook een buitenbak te vinden. De manage is later vertrokken naar haar huidige locatie op de Waterberg. Vanaf begin jaren '30 werd de wijk De Sterrenberg ontwikkeld volgens de plannen die architect Willem Diehl had bedacht. Deze plannen sluiten aan bij die voor de wijk Gulden Bodem. De plannen worden systematisch uitgevoerd. Op de kaart hiernaast uit 1939 is te zien hoe het stratenpatroon er op dat moment uit zag.

Koetshuis direct achter de kerk, met op de achtergrond landhuis De Sterrenberg

De oplettende kijker valt op dat er een opmerkelijke verandering is gekomen, net naast de locatie van landhuis De Sterrenberg. Op de kaart is de zien dat er nog plannen zijn voor het doortrekken van een straat vanaf de Tooropstraat langs de Colenbranderstraat naar de Bauerstraat: de Floris Versterstraat. Deze roemruchte schilder, die goed bevriend was met George Breitner, Isaac Israëls en Jan Toorop, stond bekend om zijn bloemstillevens en landschappen en had zijn eigen straat in onze wijk verdiend. Jarenlang heette de huidige Colenbranderstraat vanaf de kinderopvang naar de Tooropstraat de Floris Versterstraat. Maar toen in de jaren ‘50 werd besloten om de straat langs het landhuis niet door te leggen, werd de straat te kort en omgetoverd in Colenbranderstraat. Enkele jaren hebben de huizen in dit nieuwe stuk Colenbranderstraat dubbele huisnummers gehad om iedereen, inclusief de postbode, te laten wennen aan het idee. Wie nu nog schilderijen van Floris Verster wil zien, kan dichtbij terecht. Museum Kröller-Müller heeft één van de mooiste collecties in haar bezit.

De wijk De Sterrenberg had geen winkels. Sommigen beweren dat dit te maken had met het feit dat dit een wijk ‘op stand’ was en dat daar geen winkels hoorden. Of dit de echte reden was, is niet meer te achterhalen. Feit was wel dat de bewoners van De Sterrenberg naar de Burgemeesterswijk of naar De Hoogkamp moesten voor hun dagelijkse boodschappen of andere benodigdheden. Voor de bewoners van de zuidelijk gelegen straten die naar de winkels op de Hoogkamp gingen, was de route via de Weissenbruchstraat geliefd. Er waren daar verschillende open ruimten waardoor er bijna een boswandeling gemaakt kon worden via het veldje in de Weissenbruchstraat waar nu de woongroepen van Siza hun plek hebben in de richting van de Apolstraat. Daarachter, aan de overzijde van de Jacob Marislaan, bevonden zich de winkels, onder andere in het pand waar nu Taks wijnen is gevestigd. De plek in de Weissenbruchstraat waar Siza nu haar twee woongroepgebouwen heeft, is trouwens al die jaren niet leeg gebleven. Lange tijd na de oorlog was dit de locatie voor Kleuterschool De Narcis. De kleuterschool is gesloopt nadat het kleuteronderwijs deel ging uitmaken van het basisonderwijs en Groep 1 en 2 gingen vormen van de Pieter Brueghelschool. De overige woningen in het middengedeelte van de Weissenbruchstraat en de Poggenbeekstraat zijn pas eind jaren ‘50 en begin jaren ‘60 gebouwd. Dit valt goed te zien in de Poggenbeekstraat. Deze straat met de zo kenmerkende deels witgeschilderde woningen Kleuterschool de Narcis omstreeks 1975


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 83 86

doet je soms meer denken aan een kustdorp in de duinen dan een straat in onze wijk. Vanaf 1935 zijn de woningen in de Gabriëlstraat gebouwd, gevolgd door de drie appartementengebouwen die bovenaan de Gabriëlstraat midden jaren ’50 zijn gerealiseerd. De hoogstgelegen straat van De Sterrenberg is de Bosboomstraat. Deze straat is qua naamgeving van de wijk uiteraard de belangrijkste. Ter hoogte van nummer 23 stond namelijk ruim 100 jaar geleden het uitkijkpunt in het Sterrenbos, met vanuit daar de tien lanen in stervorm waaraan de wijk haar naam te danken heeft. Huisnummer 23 stamt uit 1954 en is gebouwd door de AKU (Algemene Kunstzijde Unie), het huidige Akzo Nobel. AKU bouwde toentertijd voor haar personeel woningen in onder andere Ede, Emmen en Arnhem. Vanaf 1981 woont hier de familie Van Roosmalen. Mevrouw Van Roosmalen was zich niet bewust van de historische plek waarop haar woning staat, maar wist wel dat samen met het huis van haar buren, de woning erg hoog staat. ’In de avond kunnen we vanuit ons slaapkamerraam de lichtjes van het centrum goed zien. Lachend: wij hoeven ons met ons huis ook geen zorgen te maken over hoog water problemen. Een heel leuk idee dat we op zo’n bijzondere plek wonen, dat wel!’.

Bosboomstraat 23 in 1975

Bosboomstraat 23 nu

Met dank aan Jan Brand van de Tooropstraat 25 voor zijn waardevolle adviezen. Ook dank aan het Gelders Archief voor een deel van het fotoen kaartmateriaal. In het volgende nummer van De Penseelstreek komt de ontwikkeling van De Hoogkamp aan bod.

TEAMwork Onze wijkvereniging heet de Penseelstreek. Zelf had ik het aardiger gevonden als we de Schilderswijk hadden geheten. Nu moet je toch steeds uitleggen waar onze wijk ligt en wat er allemaal bij hoort. Ik verzeker je dat je altijd een glimlach had ontmoet bij de persoon die je vroeg: ‘In welke wijk woon je?’ Maar enfin, we doen dus dingen, we organiseren activiteiten. En altijd doen we dat vóór mensen en mét mensen. Alleen kun je zo weinig. Teamwork is niks als het geen inhoud heeft, als het alleen maar vorm heeft. Die inhoud zit in: een onderwerp beetpakken, slim taken benoemen, verdelen, afspraken maken en met elkaar de voortgang bespreken. En vooral: genieten van het resultaat van alle gezamenlijke inspanning. We doen het heel vaak in onze wijk, en toch, toch hebben we steeds meer teamgevoel nodig. We willen erbij horen, genieten van het succes van het team, delen! Om bij een team te horen moet je kunnen samenwerken, netwerken, verbinden. Allemaal termen die nodig zijn om samen meters te maken. Je kent dat wel, die slogans bij teams: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’, of ‘Together Everyone Achieves More’. Echte zakenmensen gebruiken liever ‘Time Energy And Money’, maar die is in een wijkvereniging niet handig. Maar een team moet wel verplichten, je moet je verantwoordelijk voelen voor elkaar en de teamprestatie. Maar nu is het tijd om even te kijken naar het begrip ‘acroniem’. TEAM is dan het acroniem voor ‘Together…’ enzovoort. Het is een letterwoord, een afkorting die wordt uitgesproken als een woord. Je kent ze wel: KING en ETOS ofwel Kwaliteit In Niets Geëvenaard en Eendracht, Toewijding, Overleg en Samenwerking. En de voetbalclub NAC is natuurlijk het acroniem voor NOAD-ADVENDO-Combinatie, voluit: Nooit Opgeven Altijd Doorzetten – Altijd Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning – Combinatie. De mooiste die ik zo vond was De Spar: Door Eendrachtig Samenwerken Profiteren Allen Regelmatig. Al wordt wel vermeld dat deze mogelijk pas achteraf is bedacht. Eigenlijk zijn dus heel veel acroniemen van toepassing op hoe we een wijkvereniging fris en energiek houden, terwijl die acroniemen van zichzelf al behoorlijk oud zijn. Maar wat goed is, gaat lang mee! Dus we moeten aan de gang blijven met elkaar opzoeken en de handen uit de mouwen steken om al dat moois wat in een wijk groeit en bloeit te blijven stimuleren en delen. Je snapt: mijn hartenkreet is om dat samen te doen. SAMEN! En dat is een acroniem dat niet echt lukt, maar iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Mark Elbers


In de verbouwing

‘In de kerk aan het werk’

De afgelopen periode heeft iedereen kunnen zien dat de Heilig Hartkerk er echt anders uit gaat zien. Van binnen en van buiten. Binnen zullen allerlei ondernemingen die zich met gezondheid bezig houden een plek krijgen. Buiten wordt de strook om de kerk heen nog mooi opgeknapt. Het heeft best even geduurd,

Nummer Nummer 86 86 DE PENSEELSTREEK  7

maar dan heb je ook wat. Nieuwe elementen in een historisch belangrijk gebouw. Met alle inspanning is er binnenkort een prachtig gezondheidscentrum in onze wijk ontstaan. Altijd leuk om nog even de verbouwing te bekijken, nietwaar?


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

Rijk en Rooms Leven aan de Goedkope Kant Na de oorlog heette het dat de “Ruysdael” een goedkope en een rijke kant had. Ik weet eigenlijk niet of dat nog zo is want ik heb lang geleden afscheid genomen van die straat. Aan de goedkope kant woonden in de jaren zestig vooral ambtenaren, leraren, handelsreizigers, een buschauffeur en een loonwerker bij de Arnhemsche Melkinrichting. Ertegenover trof je de gezinnen van ondernemers, hoge officieren, kaderfunctionarissen bij bedrijven als Billiton of Aku, een professor en een enkele rentenierende douairière. Mijn ouders besloten een huurwoning boven de oude Montessorikleuterschool aan de Zyp in te ruilen voor een huis in de Van Ruysdaelstraat. Zij hadden het voor een appel en een ei weten te bemachtigen. Wij waren dolblij: je had opeens een krakende zolder, een duistere kelder en een tuin met het vijvertje onder de perenboom. Ons gezin telde zes kinderen en pastoor Mets van de Heilig Hartkerk op de Bakenberg stond na enkele dagen al op de stoep. Hij kwam zijn nieuwe parochianen hartelijk welkom heten. Hij deed dat in de voorkamer met een dermate groot en galmend enthousiasme dat wij alles woordelijk konden volgen achter schuifdeuren en dikke gordijnen. Een kort moment dachten we zelfs dat meneer pastoor een hemels licht uitstraalde dat ons dwars door het donkerbruin velours bereikte. Maar het was de zon. Die brak onverwacht door het wolkendek en zette het huis waarvan we de lichtval nog niet konden duiden in lichterlaaie. De nijvere kerkdienaar zou de minst getalenteerde karikaturist nog hebben geïnspireerd. Mets had een indrukwekkend embonpoint, een rond kaal hoofd waarin vooral het mopsneusje en de wellustig naar voren gestulpte lippen opvielen. Dankzij grote ronde ogen keek hij met een ietwat verbaasde blik naar de medemens. Voor de goede waarnemer lag in zijn oogopslag ook een nieuwsgierigheid verscholen die grensde aan tolerante welwillendheid. Zijn lach was gul en zijn zwarte toga getuigde van een gevarieerd consumptiepatroon en een beperkte bewassing. Mijn vader serveerde de man niettemin een mooie sigaar en mijn moeder schonk hem een kelkje vieux in voor de moeite. Zij zouden zich in zijn kerk nauwelijks laten zien. De kinderen daarentegen werden iedere zondagochtend naar de hoogmis gestuurd. Als kind vind je het eigen lot vaak de gewoonste zaak van de wereld maar over de meisjes en jongens van andere families verwonderde ik me wel eens. Zonder begeleiding liepen zij de straten omhoog in de richting van de kerk: ‘Hebben zij geen ouders dan? En moeten die niet naar de mis?’ Terwijl wij kinderen onze vrome plicht vervulden, hadden de ouders een paar uur het rijk alleen. Ze benutten deze tijd voor onduidelijke activiteiten van uiteenlopende aard. Pastoor Mets en zijn trouwe kapelaan Pas begrepen dat hiertegen niet te streng mocht worden opgetreden. Die gestolen uurtjes waren immers een garantie voor de toekomst en kondigden nieuwe aanwas aan voor de toch al rijke kinderschaar in de parochie. Vooraan in de kerk bevond zich een nis waarin het standbeeld van een blozende Jezus zijn beminde gelovigen met open armen toesprak: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’ Tot hem komen deden we aldus. We zaten op de katholieke Fatimaschool, toen nog gesitueerd in een gebouw recht tegenover de kerk. We leenden boeken in de katholieke bibliotheek onder de Heilig Hartschool, direct naast de


Nummer Nummer 86 86 DE PENSEELSTREEK  9

Tekst: Marko Otten

kerk. We zongen in het roomse jongenskoortje van meester Baurichter. Twee broers werden naar strenge internaten gestuurd waar twijfelachtige paters hen op het rechte spoor moesten brengen. Bij de RKVV Volharding Doet Zegevieren zwaaide de kapelaan met de wijwaterkwast om ons geharde pupillenelftal te zegenen voor de meedogenloze aftrap. En natuurlijk namen we deel aan de gespreksgroepjes van kapelaan Pas in het patronaatsgebouw aan de Brouwerijweg; het ging daar over mooie thema’s als jeugd & vrede, liefde & reinheid of missie & beschaving. Kortom, wij deelden volop in het rijke roomse leven. De koster, op zondag steevast in het zwart gekleed, was een kraaiachtige verschijning die de kinderen ongewild een beetje angst inboezemde. Niettemin nam hij ons regelmatig in bescherming tegen kapelaan Pas. Normaal zaten wij op een kinderbankje vlak voor het preekgestoelte. Maar als Pas preekte dan dirigeerde de koster alle kinderen naar achteren. Op weg naar zijn hoge standplaats onderging de kapelaan een wonderbaarlijke gedaanteverandering. Zijn kazuifel en soutane begonnen onder heftige gebaren te fladderen als de vleugels van een wrekende engel. Op voorhand draaide hij van vervoering met zijn ogen. Eenmaal verdwaald in het leerstuk van zijn preek tierde en raasde hij op een pitch die het heidense hellevuur en de zoetste zondigheid genadeloos achtervolgde tot in de verre uithoeken van de schepping. Van hem leerden we de namen van de duivel: Satan! Mefistofeles! Lucifer! Belial! Beëlzebub! Zijn stem was hard, zijn vocabulaire rijk, zijn taal bloemrijk, maar als je vooraan zat in de kerk kwam zijn heilzame boodschap over je heen met de fysieke kracht van een woeste waterval die zich na een lange winter ongeduldig over de bergkam naar beneden stort. Naast het Gregoriaans zingen waar de Heilig Hartkerk ooit beroemd om was geworden, culmineerden de preken van Pas tot hoogtepunten in de saaie zondagsroutines van het kerkelijk leven. Ondanks de herhaalde waarschuwing van Pas om niet af te glijden van het smalle pad der gerechtigheid kwam de klad in ons systeem. Op zeker ogenblik verruilden we de kerk stiekem voor de Cineac-voorstelling in het Luxor. Op andere momenten belandden we voor sport en spel onder de beuken in het zogeheten Fatimabosje of verderop op het Oosterveld om appeltjes te jatten. Kwamen er vragen dan wisten wij pa en ma precies te vertellen waarover pastoor of kapelaan zo vurig hadden gesproken. We deelden met zijn allen één missaal maar dat bleek ruim voldoende. Neem de derde zondag na Pinksteren. Dan moet het gaan over de brave herder die honderd schapen in de steek laat om te zoeken naar een verloren lam: ‘En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders, en thuisgekomen roept hij vrienden en buren bijeen en zegt hun: Verheugt u met mij, want ik heb mijn schaap wedergevonden, dat verloren was!’ Dergelijke zinnen leerden we uit het hoofd voor maximale geloofwaardigheid. Onze voorzorgsmaatregelen waren meestal overbodig. De bijbelkennis van mijn ouders was beperkt; het kerkboek bleef in de tas. Later vertelde mijn moeder dat ze allang wist dat we niet meer elke zondag in de kerk zaten. De pastoor had gebeld en gevraagd of er de laatste tijd iets ernstigs was gebeurd bij ons thuis; de herder miste te midden van zijn schapen ineens een aantal lammeren.


MAKELAARS 10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

201 6 WID BM

Samen beter verkopen

MAKELAARS

NWWI

MAKELAARS

Velperplein 11 (naast de Mediamarkt) 6811 AG Arnhem 026 750 2 750

www.openmakelaars.nl BEL ONS NIET ALS U EEN TRADITIONELE MAKELAAR ZOEKT!

arnhem@openmakelaars.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

MAKELAARS

bestel

/ campers

/

NWWI

benzine / diesel

Eduard van Beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

meubelmakerijverduijn Heb je een origineel idee voor jouw interieur? Op zoek naar advies of een bijzonder ontwerp? Wil je een meubel dat precies past in jouw stijl? Meubelmakerij Verduijn maakt meubels, keukens en interieurs op maat.

rk e w t a a m creatief in

0624427466 www.meubelmakerijverduijn.nl info@meubelmakerijverduijn.nl

Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie

Uw bent bij ons aan het juiste adres voor: Glas in lood Glas in lood tussen isolatieglas Monumentale beglazing Isolatieglas voor stalen kozijnen Isolatieglas HR++

Dun isolatieglas 10 mm dik voor monumenten Spiegels - geslepen glas Douchewanden Nieuwe authentieke ramen Beschermende voorzetbeglazing

U vindt ons in het Oosterbeekse Koningsdal. Het adres is Utrechtseweg 172a (achter Glaskunstgalerie De Glorie), Oosterbeek.

www.vanderstaaij.nl


Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  11

Als het buiten ook mooi mag zijn Picknicktafel van topkwaliteit

• Arnhems ontwerp • Gegalvaniseerd stalen onderstel met eiken of douglas hout. • 250cm of 350cm (L) x 145cm (B)

frank van der snee

øntwerp

mauvestraat 6 6813 jl arnhem t 026 - 370 11 37 e info@fvdsontwerp.nl i www.fvdsontwerp.nl

Verras uzelf…

H K

M

Hans Mini Klus Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 14,25 incl. BTW Werktijd wordt per kwartier berekend € 7,13 (€ 28,50 p/u). Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

in de wereld van aromatische oliën en plantenextracten. Ervaar een weldaad van zachtheid, harmonie en geursensaties van mijn gezichtsbehandelingen.

Benieuwd geworden? Bel vrijblijvend, ook voor andere behandelingen. En voor natuurlijke en biologische make-up heb ik NVEY ECO producten in mijn assortiment.

De schoonheidsspecialist. Je wordt er weer mens van. Jeannette Loois, Wagnerlaan 122, 6815 AG Arnhem Telefoon 026 - 445 30 70 jeannetteloois@gmail.com

Hans Streng v. Lawick v. Pabststraat 119 6814 HD Arnhem telefoon: 06 - 22011961 internet: www.hansminiklus.nl


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

Sleutel & Slotenservice

Inbraak beveiliging

Inbraakwerende veiligheidssloten met SKG keurmerk voor deuren, schuifpuien, ramen en dakvensters. Cilindertrekken, de nieuwe inbraakmethode! Vervang uw cilinders voor de nieuwe serie, vanaf € 38,- p.st. Buitenverlichting, met schemerschakelaar of bewegingsmelder.

In de burgemeesterswijk in Arnhem vindt u deze gezellige winkel met prachtige kledingcollecties van o.a. Tramontana, By-Bar en Yaya - sieraden van Jules Bean en Biba - Biologische doucheproducten - Djeco speelgoed

Alarmsystemen met automatische doormelding naar bijvoorbeeld uw mobiele telefoon.

Lengtes inkorten v.a. € 8.50, Rits vervangen v.a. € 10,Tailleren v.a. € 12,50, Mouwen inkorten v.a. €12,50

Muller Techniek Arnhem

Inbreng en verkoop van 2e hands damesmode

Al meer dan 30 jaar beveiligingsspecialist Gratis vrijblijvende offerte

Bakenbergseweg 11-1 6814 MA Arnhem Telefoon (026) 351 06 31 Email info@mtabeveiliging.nl

Dinsdag gebracht, donderdag ophalen Donderdag gebracht, dinsdag ophalen Contact: (naast Mantel) Tel: 026-3794415 www.madebyestrella.nl info@madebyestrella.nl

Voor uw complete woning stoffering, ook voor stuc- en schilderwerk, badkamers en keukens. Tapijt, parket, laminaat, pvc en vinyl gordijnen, binnen- en buitenzonwering.

Op het plein bij de Praxis en Lidl. Voor de deur gratis parkeren.

van Lawick van Pabststraat 97

Amsterdamseweg 115 6814 GC ARNHEM T 026 44 50 218 E info@amelink.nl I www.amelink.nl


Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  13

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

Eduard van Beinumlaan 2 6815 gd Arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

ers ! eelnem et 8,5 Door d ordeeld m beo

Concreet, persoonlijk en doelgericht! vergroten zelfinzicht a.h.v. gevalideerd gedragsassessment opstellen persoonlijke Studie Top 5 opstellen concreet studiekeuze ac�eplan actueel beeld van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Nu ook Profielkeuze advies! 10% wijkkorting bij inlevering van deze advertentie! Valeri Berns I Welke-studie-past-bij-mij.nl I Van Ruisdaelstraat 45 Arnhem I T 06 21429956 I E valeriberns@gmail.com De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com

Kerstbomen verkoop r v.a. 6 decembe ma t/m vr 13.00-20.00 za 9.00-17.00

Schelmseweg 67 Arnhem T 026 443 14 74 of 06 54 31 04 59 info@totaaltuin.nl totaaltuin.nl

Kortingsbon

Knip deze bon uit en ontvang, bij afname van 1 of meer kerstbomen €10,- korting op een Easyfix kerstbomenstandaard. U betaalt niet €29,99 maar slechts €19,99 easyfix-kerstboomstandaard.nl


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 85 86


Onder de pannen…?

Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  15

Weet jij waar de uitdrukking "onder de pannen zijn" vandaan komt? door Karin van Andel Een van de verklaringen is dat degenen die zich vroeger een pannendak konden veroorloven rijker waren dan degenen met een rieten dak. Wie onder de pannen was liet zien dat hij binnen was. En als dat nog niet helemaal het geval was, dan kreeg in elk geval het voorhuis een pannendak. Voor het achterhuis werd dan volstaan met een rieten kap. Henri Dekker, eigenaar van het gelijknamige bedrijf Dekker Rietdekkers, grinnikt erom. Een rieten kap wordt tegenwoordig juist gewaardeerd omdat het een huis of ander gebouw een bijzondere uitstraling geeft.

Bij nieuwbouwwijken zoals Schuytgraaf is de vraag naar rieten daken sterk gestegen. En daar is de rietdekker uiteraard blij mee.

Hoeveel riet gaat bijvoorbeeld op zo’n kap? Het antwoord: 2,5 vrachtwagen aan riet. En het riet komt voor deze kap van de Weerribben. Het is dus een echt Hollands product. Dat is niet altijd het geval, vertelt Henri. Gemiddeld komt 30% van het riet dat wordt gebruikt uit Holland. Naast Nederlands riet, komt er ook veel riet uit Hongarije en China. Totaal is voor dit dak 400 m2 aan riet gelegd. Je doet ongeveer 1 uur over 1 meter, dus 400 uur voor alleen het riet dekken.

Hoe dik is die rietlaag eigenlijk? De rieten laag wordt opgebouwd. In het onderste deel van het dak is de laag zo’n 30 cm, bovenin klop je de laag dunner. (Je legt riet dus niet, maar je klopt het.) De onderste laag moet fors dikker zijn omdat deze het regen- en smeltwater het langst vasthoudt. Riet slijt in de loop van jaren. Dit dak gaat zo’n 25 à 30 jaar mee. Dan is er wel onderhoud nodig met jaarlijks een behandeling tegen algen en mos. Dan blijft het dak schoner en droger, waardoor het langer meegaat.

Hoe goed isoleert riet? Duurzaamheid staat immers hoog op de agenda van deze wijk. Henri vertelt dat de Rc waarde voor alleen de rieten bedekking 1,5 is. Maar dit dak is bijgeïsoleerd waardoor de Rc waarde op 5 à 6 komt. Dat is vergelijkbaar met de isolatiewaarde van het dak van een modern huis. Die waarde behaal je via een zogenaamd schroefdak waarbij het riet op een dichte ondergrond wordt geschroefd.

Ik ben een kijkje gaan nemen bij het werk aan de tweeonder-een-kap woning onderaan de Van Heemstralaan. Nog een week en de rieten kap ligt er helemaal op. Een klus van ongeveer 6 weken met een paar man. Zo’n werk zie ik niet zo vaak dus daar wil ik graag meer van weten.

Wat zijn innovaties in zo’n ambachtelijk werk? Tja, in de laatste 20 jaar is niet zoveel veranderd, vertelt Henri. Rietdekken is een oud ambacht dat je via de vakopleiding en in de praktijk leert. Henri heeft het van zijn vader geleerd, Dekker Rietdekkers is een echt familiebedrijf. Ontwikkelingen van die laatste 20 jaar zijn de schroefdaken die de isolatiewaarde en de brandveiligheid verhogen. Ook worden zonnepanelen in het riet gelegd. Daarnaast zie je dat naast een stenen of koperen nok ook steeds vaker een composiet nok geplaatst wordt. Wat is het meest bijzondere dak dat je met riet hebt gedekt? Leuk om daar even aan terug te denken, vindt Henri, want dat was een van zijn eerste klussen. Het rietdekkersbedrijf had toen opdracht om riet te dekken op het Huis van de Vijf Zintuigen van de Efteling. Dat is de hoofdentree. Een bijzonder dak, waarbij hij op 35m hoogte riet heeft gedekt. Zo bouw je echt aan een sprookje…


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

Voor al uw voorkomende schilderwerkzaamheden o.a.  Buiten- en binnenschilderwerk  Houtrot- en lekkagereparatie  Plafond witten, muren sauzen Altijd vakwerk tegen de laagste prijs Voor meer info: www.huiscare.nl | 06 42067014 HuisCare Schilders voor een mooiere wereld!

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

Helen van der Meijden voedingsadvies en leefstijlcoaching

Gezonde leefstijl? Doen! M 06-10141699 info@helenleefstijlcoaching.nl www.helenleefstijlcoaching.nl


Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  17

HOOGKAMP

Energie

Op 18 oktober vond onder grote belangstelling de zevende buurtbijeenkomst van Hoogkamp Energie plaats in het clubhuis van TV Hoogkamp. Er waren 101 buurtbewoners aanwezig.

Met de benen buitenboord

Een kort verslag van de avond. Hoogkamp Energie komt na twee jaar in een volgende fase, aldus Mieke Hegge. Waar we tot dusverre vooral bewoners hebben geïnformeerd over tal van zaken rond duurzaamheid, komen we nu in een fase waarin we ook naar duurzame mobiliteit kijken en voorzichtig wat plannen gaan uitwerken om straks van het aardgas af te kunnen. De gemeente Arnhem komt in 2021 met een integraal warmteplan, aldus Marc van der Burght, bestuursadviseur energie en duurzaamheid. Welke wijken zijn als eerste aan de beurt en welke aanpak staat voor ogen? De Hoogkamp loopt aardig voorop, maar dat wil nog niet zeggen dat deze wijk als eerste aan de beurt is. Paul Vlaar presenteert het plan om te komen tot een wijkenergiecoöperatie. Deze is vooralsnog in oprichting. Het doel is om met de bewoners van de wijk een platform voor uitwisseling van ervaringen en kennis te vormen en als serieuze gesprekspartner van de gemeente Arnhem en andere partijen gezien te worden. Bewoners van de Hoogkamp zijn van harte welkom om zich als belangstellende aan te melden via onze fonkelnieuwe website www.hoogkampenergie.nl. Aan welke randvoorwaarden moet onze toekomstige energievoorziening gaan voldoen? De werkgroep Hoogkamp Warmte heeft hierover nagedacht. Herman Velvis noemt randvoorwaarden als het intact laten van het aanzien van de wijk, weinig ruimtebeslag, aansluiten op de bouwkundige staat van de woningen, zo min mogelijk overlast en vooral toekomstbestendig en betaalbaar. Vooralsnog scoren de individuele luchtwarmtepomp en stadswarmte slecht op deze criteria. Stadswarmte en een bodemgekoppelde warmtepomp scoren iets beter, maar nog altijd onvoldoende. Een hybride ketel op biogas en een wijkbiomassacentrale halen een beter resultaat, maar er kleven flink wat nadelen aan. Ook waterstof wordt genoemd, maar dat is voorlopig niet haalbaar en betaalbaar. Vooralsnog komt de wijkwarmtepomp met zonnecollector als beste uit de bus. Dennie Bloem van IF Technology toont ons de uitkomsten naar het onderzoek naar de haalbaarheid van een wijkwarmtepomp met een zonneweide. Dit plan bevat de volgende elementen: • Een zonneweide van ongeveer 2 hectare in de omgeving van de wijk; • Een industriële warmtepomp in een goed geïsoleerd gebouwtje of onder de grond; • Een seizoensopslag (warmte/koude opslag) op ongeveer 200 meter diepte;

(Een volle bak) • Een ondergrondse dag /nacht buffer; • Een warmtenet door de wijk; • Per woning een afleverset ter grootte van 90 x 30 x 60 cm; • Waar nodig extra boosters op de radiatoren in huis. De kosten per woning worden na aftrek van subsidies geraamd tussen de € 4.000 en € 6.000 per woning voor aansluitkosten en daarbij gemiddeld € 170 per woning per maand, inclusief onderhoud en vervanging en exclusief huishoudelijke elektriciteit. We gaan dan uit van een levensduur van 20 jaar. Uiteraard gaf deze presentatie aanleiding voor veel vragen en reacties. De belangrijkste waren: Moeten we niet eerst besparen en isoleren? Is het tapwater voor de douche en de keuken wel vrij van legionella? Kunnen er zettingen en verzakkingen in de bodem plaatsvinden? Kunnen de leidingen wel de grond in? Is de warmtepomp wel toekomstbestendig? Is kernenergie niet een beter alternatief? De meeste vragen konden goed beantwoord worden. Zie hiervoor ook het uitgebreide verslag op www. hoogkampenergie.nl Tenslotte presenteert Nico Wissing van Hybrid Lanscape zijn visie op een zonneweide nabij de Hoogkamp. We zijn te gast in de natuur en moeten als goed rentmeester de zonnepanelen zorgvuldig in het landschap inpassen. Veel bewoners willen natuurlijk weten welke locaties we op het oog hebben. Concreet kan hier nog niets over gezegd worden. Een bewoner liet met veel instemming een “ammenooitniet” horen voor het geval een zonneweide in Warnsborn zou komen. Landschappelijk gezien is dit geen optie. Ook het Witsenveldje en Mesdagveldje zijn geen optie. De wijk hoeft nog geen keuzes te maken. Als Hoogkamp Energie willen we eerst de haalbare scenario’s in kaart brengen. De geanimeerde avond werd zoals vanouds besloten met een korte nazit. Dank aan Floortje en TV De Hoogkamp voor de gastvrijheid en De Penseelstreek voor koffie en thee. En de 101 mensen die bij de bijeenkomst waren! Voor informatie en een uitgebreid verslag van de bijeenkomst op 18 oktober 2018 www.hoogkampenergie.nl en vragen kunnen naar info@hoogkampenergie.nl


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 83 86

Samen levens redden in onze wijk. Doe je mee? Beste buurtgenoot, met een aantal buren starten wij een actie om geld in te zamelen voor een AED in onze buurt. Hiermee vergroten we de overlevingskans van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen.

Waarom een BuurtAED?

Het BuurtAED-pakket

Een AED in de buurt is van levensbelang, want snel handelen bij een hartstilstand kan levens redden. Een AED is een apparaat dat met een schok het hart weer aan het pompen kan brengen bij een hartstilstand. In onze buurt (Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem) hebben we geen AED die dag en nacht bereikbaar is. Dat moet veranderen, vinden wij.

• Philips HeartStart FRx AED

Elke week krijgen 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. Vaak totaal onverwachts, in of om het huis. Binnen 6 minuten reanimeren en een AED gebruiken verhoogt de overlevingskans aanzienlijk. Een ambulance is er vaak niet op tijd. Met een BuurtAED maken wij onze buurt dus veiliger. Kijk op www.buurtaed.nl voor meer informatie.

• Stevige buitenkast

Samen brengen we geld bij elkaar

Met deze actie zamelen we geld in voor een totaalpakket met:

• 5 jaar onderhoud en service

Help je mee? Doneer voor onze BuurtAED: 1. Ga naar BuurtAED.nl en zoek de actie: Jacob Marislaan 6813 Arnhem 2. Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage 3. Doneer met naam of anoniem 4. Betaal eenvoudig via iDeal Alvast bedankt!

Een BuurtAED met pincodeslot kost 2.681 euro. Het geld inzamelen doen we via het crowdfundingplatform BuurtAED.nl. BuurtAED.nl is een initiatief van de Hartstichting en Philips, om Nederland (hart)veiliger te maken. Met een speciale bijdrage van Philips krijgen we 976 euro korting. Wij zamelen nog 1.629 euro in. Met zijn allen moet dat lukken! Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol. De actie start 22 november en loopt 30 dagen. Halen we de 1.629 euro niet, dan krijg je jouw bijdrage teruggestort.

Onze buurt (hart)veiliger: zo werkt dat

Onze BuurtAED komt te hangen aan een buitenmuur centraal in de wijk (pand makelaar Rita Diets, zijde Jacob Marislaan). Hij wordt aangemeld bij het oproepsysteem voor burgerhulpverleners en is dan dag en nacht bereikbaar. Zodra iemand in onze buurt 112 belt bij een hartstilstand worden dan burgerhulpverleners opgeroepen die de AED op kunnen halen. Daarom is een AED in de buurt zo belangrijk. Het zou zomaar jouw leven of dat van je buren kunnen redden! Meer weten over deze actie? Wij horen het graag! Groet, Lenie Geuzebroek, Ab Broshuis en Annemieke Broekema annemieke.broekema@hotmail.nl, tel. 06 14492800


KORT EN KLEIN Running dinner Bakenbergseweg

Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  19

Inloopspreekuren wijkteams Het wijkteam Noord-West is gestart met diverse inloopspreekuren in de wijk. Aerenheem, begane grond Van Nispenstraat 100 Elke dinsdag van 13.00 – 15.00 uur Bij Huisartsen de Jachthoorn Jachthoornlaan 1 a, 1e etage Elke woensdag en donderdag van 13.00 – 17.00 uur Pauline Steeghs-Peters Coach Wijkteam Noord-West pauline.steeghs@wijkteamsarnhem.nl tel. 06 10885339 | http://www.wijkteamsarnhem.nl

Goed en gezellig - blijven - eten in de Bakermat Op 27 oktober jl. genoten de bewoners van de Bakenbergseweg, tussen de Jacob Marislaan en de Mesdaglaan, van hun vierde running dinner. Dit jaar deden 42 bewoners mee, meer dan 50% van de adressen. Een welkomstborrel bij Carla en Marco Kleijn op nr. 176 luidde het begin in van een geslaagde avond. Na de voor- en hoofdgerechten bij bewoners werd van het dessert genoten bij Eataliano. Het enthousiasme was groot en besloten werd het buurtdiner voortaan elk jaar organiseren in de herfst.

SWOA gestart met AutoMaatje Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren vrijwilligers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en actief blijven. Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje brengt je overal naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap doen. Aanmelden voor AutoMaatje is gratis. Voor het gebruik betaal je alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per kilometer per rit aan de vrijwilliger. Je kunt je aanmelden via tel. 026 3846690 of per e-mail automaatje@swoa.nl. Zelf AutoMaatje worden? We zijn nog op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je ook leuk om jouw eigen ‘buren’ te vervoeren? Neem dan contact op met Marjon van Baars via automaatje@swoa.nl. Meer info: www.swoa.nl of http://www.anwb.nl/automaatje

De eetgroepen in de Bakermat hebben versterking nodig. Zoals velen bekend is op iedere tweede vrijdag en derde donderdag van de maand een kookgroep actief in Wijkcentrum ‘De Bakermat’. Deze avonden hebben een uitstekende naam in de wijk omdat je er heel gezellig en lekker kunt eten. Op vrijdagavond heeft de maaltijd, voortkomend uit het ‘Kerk en Buurt’-project van de Diaconessenkerk, het karakter van lopend buffet. Het aantal vaste bezoekers overtreft het aantal incidentele of ‘nieuwe’, die overigens ook van harte welkom zijn. Over reputatie gesproken! Maar daar gaat dit stukje niet alleen over. De coördinatoren van de maaltijden, Monica Jacobs en Lidy Boessenkool, vragen dringend om versterking m/v bij de voorbereiding. Beiden zien uit naar mensen die willen helpen bij het zwaaien van de pollepel en hem zelfs willen overnemen. Dat is trouwens dan wel een flinke pollepel, want er wordt telkens voor zo’n 35 personen gekookt. Het gaat in opperbeste stemming, het plezier vooraf en de voldoening erna zijn groot. Gewoon zoals je het verwacht als je in leuke teams met zulke gewaardeerde activiteiten bezig bent. Inwerken is geen punt en als je het eerst eens voorzichtig wilt proberen, of als je wel wilt meehelpen maar liever niet als chef-kok, laat het hoe dan ook weten! De volgende maaltijden zijn op 14 en 20 december. Voor inlichtingen kun je terecht bij: Monica Jacobs, t. 026 4457065 (diner donderdag) en Lidy Boessenkool, tel. 06 46765996 of lboessenkool@upcmail.nl (vrijdag).


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

Veilig wonen in een veilige buurt

Column Het laatste ijsje

Op dinsdag 30 oktober jl. was Veiligheid het thema van de bijeenkomst in de Diaconessenkerk van de Werkgroep Leefomgeving. Aanleiding was de informatie uit de in het voorjaar gehouden enquête over leefbaarheid. In de inleiding presenteerde Mark Elbers de cijfers uit de enquête, waaruit naar voren kwam dat buurtbewoners zich het meest zorgen maken over (on)veiligheid. Zie voor meer info de Penseelstreek, nummer 85. Hierna was het de beurt aan wijkagent Remco Boshuizen. Hij liet aan de hand van filmpjes zien hoe gemakkelijk mensen bestolen kunnen worden, hoe babbeltrucs aan de deur werken en hoe eenvoudig bankpasjes ontfutseld kunnen worden. Hij gaf veel adviezen, zoals: nooit onbekenden binnenlaten, nooit je pinpas en pincode afgeven, geen klussen laten uitvoeren door personen die ongevraagd aan de deur komen etcetera. De volgende spreker was René Bierman, voorlichter bij de brandweer Gelderland-Midden. Hij hield een vlammend pleidooi voor de aanschaf van rookmelders. Bewegende beelden deden de bezoekers versteld staan hoe snel vuur om zich heen grijpt. Hij gaf ook voorbeelden over wat er in het huishouden zoal fout kan gaan: overbelasting van opladers, het niet uitrollen van snoeren op katrol en het niet op tijd schoonmaken van filters van wasdrogers. Als laatste vertelde Frank Jibben over het Buurtpreventieproject. Bewoners zijn de extra ogen en oren voor de politie. Meldt alstublieft verdachte personen en situaties op 0900-8844 en bel bij acute gevallen telefoonnummer 112. Over alle meldingen en verdachte situaties in de wijk rapporteert de politie maandelijks de wijkbewoners die aangesloten zijn bij het Buurtpreventieproject. Doe je nog niet mee, meld je dan aan via www.penseelstreek.nl/buurtpreventie. Deelname is gratis. Stephan Muller van Muller Techniek Arnhem liet zien wat volgens de richtlijnen van 2018 goed hang- en sluitwerk is. Het was een zinvolle avond. Jammer dat het slechte weer veel buurtbewoners thuis hield. Een volgende keer, misschien. Jan Bosman en Harrie Janssen Werkgroep Leefomgeving Penseelstreek. P.S.: Hebt u nog vragen of suggesties? Deze kunt u melden bij leefomgeving@penseelstreek.nl.

Dit wordt ons laatste ijsje, he?’ We kijken elkaar aan, mijn man en ik, en grinniken. Dat hebben we al vaker gezegd deze zomer. Maar deze keer denk ik dat het écht zo is. De namiddagzon verwarmt ons terwijl we naar Eataliano lopen. We laten ons zonovergoten weekend nog een keer de revue passeren. Morgen wordt het heel anders. Fris. Ik heb mijn favoriete fleecetrui alvast tevoorschijn gehaald. Vandaag ligt hij nog ongebruikt op de stoel; een simpel T-shirt en een rokje voldoen. Met zonnebril getooid lopen we de Jacob Marislaan in. De trottoirs zijn bezaaid met beukennootjes. Ze kraken onder onze schoenen en na een paar meter lopen voel ik bij iedere stap dat er eentje vast is komen te zitten in mijn zool. In onze achtertuin beginnen de bomen hun bladeren langzaam los te laten. Ze vormen een vluchtig tapijt op het gras. Organisch, natuurlijk. Een boleet tuurt er met zijn bruine kop voorzichtig tussendoor. We vertonen allebei nog wat uitstelgedrag, laten de bladblazer nog even ongebruikt in de schuur staan. Binnenkort. Dan zal de nieuwe compostbak achter in de tuin eindelijk zijn volle capaciteit benut zien. De regen zal de inhoud doen inklinken. ‘Lieverd, had jij de onderhoudsman voor de houtkachel nou al gebeld?’ vraag ik mijn man terwijl we met ons ijsje in de hand terug lopen naar huis. Het haardhout ligt al klaar. Ik zal de schapenwollen deken ook eens uitkloppen. Nog even, dan zitten we ’s avonds weer samen op de bank met een flikkerend haardvuurtje. Annelies


Nummer 86 85 DE PENSEELSTREEK  21

Wijk-Kerstdiner Op 14 december gaan we van het wijkdiner iets speciaals maken, extra uitpakken omdat het bijna Kerst is en de avonden al zo vroeg invallen. Geef je zo snel mogelijk op, want meestal raakt het helemaal vol. En…ben je nooit geweest en denk je dat je niemand kent, geen probleem, met z’n zessen aan een tafeltje maak je gemakkelijk contact. Probeer het een keer, we ontmoeten graag nieuwe mensen. Datum: vrijdag 14 december, Tijd: 17.30 uur, Plaats: De Bakermat, Van Nispenstraat 137 De wijkdiners vinden, op enkele uitzonderingen na, altijd plaats op de tweede vrijdag van de maand. De volgende data zijn dus: 11 januari, 8 februari en 8 maart.

Kerstmarkten Arnhem-Noord Arnhem centrum (16-18 dec) Schaarsbergen (15 dec) Open Luchtmuseum (8 dec–6 jan)

Opgave: Lidy Boessenkool e-mail: lboessenkool@upcmail.nl of 06 46765996

Kerst in de wijk Kerstzingen in de wijk Daags na Sinterklaas zal Totaaltuin weer een fraaie kerstboom plaatsen op de kruising Bakenbergseweg - Van Heemstralaan. Het Kerstzingen bij de boom is op vrijdag 21 december van 18.30 uur tot 20.00 uur. Ook dit jaar weer: zal Emeritus kapelaan de weledelgeleerde heer Dick Tiemens een bevlogen Kersttoespraak houden; worden er kerstliederen gezongen die iedereen mee kan zingen (tekst op papier aanwezig); zullen glühwein, chocolademelk en kerstbrood niet ontbreken.

Mini tarte tatin met mango Ingrediënten voor 4 stuks • 4 vellen bladerdeeg • 75 gr suiker • Klont boter + extra om in te vetten • 1 mango • 2 eetlepels geraspte kokos Materialen • 4 taartvormpjes van ca 12 cm Bereiding (30 minuten) Verwarm de oven op 200 graden. Vet de taartvormpjes in met een beetje boter. Schil de mango en snijd er dunne plakjes van. Doe de suiker in een pannetje met dikke bodem. Laat de suiker zachtjes smelten, roer niet. Als er bellen komen en hij begint te verkleuren roer je voorzichtig het klontje boter er door. Laat het mengsel niet te donker worden anders smaakt hij bitter. Giet de karamel in de vormpjes. Bestrooi met een beetje kokos. Wacht niet te lang anders stolt de karamel. Leg de plakjes mango er op. Leg een stuk bladerdeeg er op en dek de mango af. Vouw de punten iets naar binnen of snijd ze er van af. Bak de mini tarte tatin 25 minuten in de oven. Haal ze er uit en wacht 5 minuten. Draai dan de vormpjes voorzichtig om met een plat bord er tegen gedrukt. Doe dit in 1 snelle beweging en doe voor de zekerheid ovenwanten aan. Serveer de mini tarte tatin met bijvoorbeeld wat slagroom en/of ijs. Tip: wil je ze van te voren al maken? Bereid ze dan volgens het recept en warm ze voor het serveren een paar minuutjes op in de oven. Maar het allerlekkerste zijn ze net uit het vormpje.


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

ELKE DAG EEN BELEVENIS KDV Wiplala - Van Lawick van Pabststraat 69

KDV Petteflet & BSO Zaza - Colenbranderstraat 15

dagopvang buitenschoolse opvang 0 tot 12 jaar uitdagende binnen- en buitenruimten afwisselende activiteiten professionele medewerkers 0900 - 235 75 27 skar.nl

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

SCHILDERSBEDRIJF • Onderhoud • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie

Speciale momenten verdienen speciale bloemen Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 bestel@flowbloemisten.nl Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een mooi boeket wilt laten bezorgen

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl


Nummer 86 DE PENSEELSTREEK  23

diep arnhem / voor klein en groot werk

mauvestraat 13 / buiten kantooruren sickeszplein 5 / tijdens kantooruren www.dieparnhem.nl Adv. Diep Arnhem 2018.indd 1

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen

03-07-18 17:27


De Achterkant

24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 86

We zien doorgaans alleen de voorkant van elkaars huizen. Maar achter die voorkant gaat soms een bijzondere achtergevel schuil, een opvallende aanbouw, een aparte tuin. Of iets anders dat je niet verwacht. Daarom hier De Achterkant op de achterkant van ons wijkblad. Met dit keer de achtertuin van Pieter en Els Hoefsloot-Meekels wonend aan de Rembrandtlaan 27. Ingeklemd tussen de Bakenbergseweg, de Frans Halslaan, de Van Heemstralaan en de Rembrandtlaan ligt een immense tuin, behorend bij het huis aan de Rembrandtlaan 27. Hoe krijg je het nu voor elkaar om midden in een woonwijk een tuin te hebben van dit formaat? Daar zit een verhaal achter. Wat nu een parkachtige tuin is met onder meer een 25 meter hoge esdoorn, 2 sparren en een knots van een rododendron, was voorheen een boomgaard met appelbomen en bessenstruiken. Kinderen die in de jaren ‘50 vanuit Schaarsbergen naar de Heilig Hartschool gingen, liepen van de bushalte aan de Van Heemstralaan door deze tuin naar school. Toen Els 6 jaar oud was, verhuisden haar ouders met het gezin met 3 kinderen van de Burgemeester Weertsstraat naar het huurhuis aan de Rembrandtlaan. Het huis kwam later in handen van een makelaar die het plan had om op de grond achter het huis garageboxen te laten bouwen die weer mooi verhuurd konden worden. Maar daar heeft de vader van Els een stokje voor gestoken. Na geprocedeerd te hebben tot aan de hoogste instanties, won hij de zaak. Hij heeft het huis én de grond - het zijn 2 kadastrale nummers - samen kunnen kopen. Els woont er met veel plezier. Inmiddels bijna haar hele leven, waarvan 40 jaar samen met haar man Pieter. Hun kinderen Perijn en Elleke groeiden er op. Perijn heeft onlangs samen met zijn gezin een huis aan de Van Heemstralaan betrokken. Letterlijk om de hoek en hun tuin grenst aan die van zijn ouders. Het eerste wat Pieter heeft gedaan is een poortje maken in het hek zodat de kleinzonen naar opa en oma kunnen komen. Die hebben veel plezier van de speeltuin, het speelbos met gangetjes en met de dieren want er zijn katten, een hond, een valkparkiet, kippen en 5 grote schildpadden die ’s winters in de tuin hun winterslaap houden.

Penseelstreek86  

Wijkkrant Hoogkamp - Sterrenberg - Gulden Bodem | Arnhem

Penseelstreek86  

Wijkkrant Hoogkamp - Sterrenberg - Gulden Bodem | Arnhem

Advertisement