Page 1

De Penseelstreek Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

OKT. 201 6 | NR. 78 | HI ER W ONEN


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Colofon

redactioneel

‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1950 ex. Verspreiding: Redactieleden:

Arno Vonk Mesdaglaan 36 06 81462782

Redactieadres: E-mail:

Mesdaglaan 27 6813 GL Arnhem 026 4437663 redactie@penseelstreek.nl

Artwin Nuhn Maartje van den Berg Judith Klaasse Vincent Muller Reinier Zweers Valeri Berns Bert Krikke

Vormgeving: Nannieke Swart www.summit-web.nl Druk: GLD Grafimedia Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877 / 06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Paul Breuning (vzt) Mariette van Vlerken (secr) Hans Alink (penn.m) Frank Jibben Jeannine Witteveen Mark Elbers Bosboomstraat 17 6813 KB Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 4435265

Lidmaatschap 2016: € 12,50 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: NL67 INGB 0007 8197 30 Bankrek.: NL44 RABO 0303 9960 99 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem

Redactie website: Noud van Zuijlen en Mariette van Vlerken E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Website: www.penseelstreek.nl

INLEVEREN KOPIJ Inleveren kopij uiterlijk vr. 6 januari 2017. Verspreiding volgende wijkkrant: 20 t/m 22 januari 2017. Het schema voor 2017 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Mesdaglaan 27. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie (300 dpi).

Door Artwin Nuhn, redactie

My home is my castle Afgelopen zomer waren we in Engeland en Schotland op vakantie. Nergens zulke prachtige landhuizen als daar. My home is my castle prijkte op een wctegeltje van een Inn. En ik dacht: die tekst zou in onze wijk thuis ook eigenlijk niet misstaan. Want wie met het argeloze oog van een nieuwkomer door onze straten fietst (en dat doe je eigenlijk nooit), zou onder de indruk raken. Wat een ruimte. Wat een tuinen. En wat een variatie. Die vaststelling bracht de redactie op de gedachte om daar nu eens wel bij stil te staan. Met prachtige dakfoto’s, markante panden, bijzondere namen van huizen, mysterieuze kelderruimten, mensen die hun huis anders gebruiken dan de meesten, een bijzondere duurzame verbouwing, nachtelijk bezoek, en het genot van buiten spelen. Daar gaan we…

Bij de voorpagina Oude panden moet je goed onderhouden. Daar waren huiseigenaren logischerwijs in de voorbij crisisjaren wat terughoudend in. Maar nu is de beer los. Puincontainers domineren menig straatbeeld, tuinen gaan massaal op de schop en schilders zijn niet aan te slepen. Een paar ‘projecten’ vingen we voor de voorpagina op de foto, alle pittige renovatieklussen aan respectievelijk de Johannes Vermeerstraat, de Gabriëlstraat, de Izaak Evertslaan en de Zijpendaalseweg. De laatstgenoemde spant zonder twijfel de kroon: rondom ‘ingepakt’ in steigers en plastic, de tuin in bezit genomen door pallets vol met stenen, dakpannen en houten latten en planken, busjes van aannemers op het gazon, en een keet bij de entree waarop het bord prijkt ‘Bezoekers melden bij de uitvoerder’. Maar we sluiten af met het kleinste project in de vrije sector: de kinderhut in de Bosboomstraat, pal aan een rustige straat met fraai uitzicht, voorzien van handmatige airco, veel originele details en een authentieke woonkamer met mogelijkheden. Bezichtiging op afspraak. (Tekst en foto's: Artwin Nuhn )


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Mark Elbers, bestuurslid wijkvereniging

benadrukken dat we in dat gesprek hebben aangegeven geen standpunt over het voornemen tot verkoop aan Portaal te willen innemen. Wel hebben we in en na het gesprek verschillende signalen die we vanuit de wijk vernemen onder de aandacht van de wethouder gebracht. De wethouder Het bestuur mocht opnieuw een nieu- zal, hopelijk binnenkort, de afhandewe geïnteresseerde kandidaat verwel- ling van de motie uitwerken in een zogenaamde raadsbrief. Deze brief is op komen. We gaan binnen het bestuur het moment dat ik dit schrijf nog niet kijken hoe we de taken het best kunnen verdelen. Blijft staan dat het pen- gepubliceerd. Zodra dat wel het geval is, zullen we deze op onze site plaatningmeesterschap nog vacant komt wanneer Hans Alink na vele jaren zijn sen. Vervolgens is het aan de raad om te beoordelen of het college in volpost gaat verlaten. Het is een funcdoende mate aan de opdracht uit de tie die structureel elke week wat tijd motie heeft voldaan. En de wethouder vraagt en enige ervaring met getallen heeft toegezegd dat de gemeente nog en administreren is handig. Heeft u dit jaar opnieuw een informatiebijeendaar ervaring mee en zin om het bestuur te komen versterken, dan horen komst over het Palet zal organiseren. Wij houden wat dat betreft een vinger we graag van u! Overigens, de penaan de pols, want uit de reacties die ningmeester vertelde mij dat het nog altijd mogelijk is om uw ondersteuning we krijgen blijkt dat concrete inforvan de wijkvereniging via een donatie matie over het besluit en de procedure door de wijk van groot belang wordt te laten blijken. Misschien is de brief die bij de laatste Penseelstreek zat aan geacht. uw aandacht ontsnapt, maar om de kosten van dit prachtige blad en aller- Op 30 augustus hebben vertegenlei activiteiten te dragen is uw bijdrage woordigers van onze wijk en de Burgemeesterswijk samen met de gevan harte welkom! In het colofon op meente een ‘schouw’ uitgevoerd langs pagina 2 staat vermeld waar uw bijplekken in de openbare ruimte die drage naar toe mag. vanuit veiligheid, inrichting en onderhoud aandacht vragen. Het verslag Het onderwerp dat de zomerse temkunt u op onze website lezen. Er is met peraturen soms nog verder deed opde gemeente afgesproken dat op 14 nolopen was de ontwikkeling rond het vember een informatieavond wordt gePalet. In juli, net na de voorlichtingshouden over het beleid voor de openbijeenkomst in de Diaconessenkerk, bare ruimte. Berichten hierover kunt u is een motie in de raad aangenomen die het college opdraagt met de wijk in tezijnertijd vinden op onze website of in de nieuwsbrief. gesprek te gaan. De wethouder heeft dat onder andere gedaan door ons als wijkvereniging uit te nodigen voor een De zomer was ook volop aanwezig gesprek. We willen toch nog maar eens bij twee fantastische evenementen. De zomer heeft zich, zeker op het laatst, van haar beste kant laten zien. We hopen dat iedereen heeft genoten van een mooie vakantie, de rust, vrienden en familie en weer gezond en wel thuis is gekomen. De wijkvereniging heeft echter zeker niet stilgezeten.

Allereerst de Penseelstreek Classic op 11 september: een jaarlijks evenement waarbij oldtimers een mooie toer maken en aan het eind arriveren op het veldje aan de Mesdaglaan. Daar is het dan een drukte van belang om alle juweeltjes van dichtbij te bekijken en deel te nemen aan diverse activiteiten. Voorwaar heeft de groep onder leiding van Ewoud Vogels een prachtig evenement neergezet waar velen van genoten hebben. En twee weken later was de excursie naar Kamp Koningsweg en Vliegveld Deelen. Ik geloof dat er ruim 50 deelnemers waren, oud en jong. We reden in een mooie bus uit 1968 over het terrein van het vliegveld, Groot en Klein Heidekamp, en kregen een aanstekelijk verhaal voorgeschoteld van Hans Jungerius over de plannen om de stad Arnhem veel directer te verbinden aan de Veluwe. Dat kan door het weghalen van fysieke barrières, waardoor het veel uitnodigender wordt om op zoek te gaan naar allerlei verborgen schatten uit een verleden dat voor Arnhem zo kenmerkend is. Organisatoren: dank voor alle werk!

Vormgever (m/v) gezocht voor wijkkrant De Penseelstreek Vind je het leuk om mij te komen versterken bij het maken van de wijkkrant? Zou je een keer de vormgeving van me over kunnen nemen als ik onverwacht uitval? Kun je met Adobe Indesign werken en ben je bekend met Photoshop of een ander fotobewerkingsprogramma? Neem dan contact met me op! Nannieke Swart | nswart@summit-it.com | tel: 0651285568 Hopelijk tot gauw!


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Net even anders wonen

Prachtige panden kent onze buurt. Huizen met ruimte, groen en geschiedenis. Gewoon lekker wonen dus. Maar je kunt er nog veel meer mee doen. Zoals een pension beginnen, kamers verhuren, praktijk aan huis houden, je woning een tijdje ruilen met iemand anders, of je huis namaken op schaal. Een bloemlezing van wonen, maar dan net even anders.

Een guesthouse in huis Sinds januari heeft Saskia Jansen in haar huis aan de Albert Neuhuysstraat een Guesthouse. Geen Bed and Breakfast, zoals ze zelf zegt. “Als mensen het echt willen kan ik ontbijt verzorgen, maar dan wordt de kamer wel iets duurder. Het is voor mij veel extra werk en ik heb al een fulltime baan. Dus mensen kunnen hier overnachten maar liever niet met ontbijt.” Het idee ontstond toen Saskia als interim manager door het hele land heen werkzaam was. Ze zocht dan geregeld naar een goede betaalbare slaapplaats. Die was vaak niet te vinden. Of de overnachting was te duur, of ze kwam in gribus terecht. Sinds haar scheiding woont ze alleen nog met haar zoon in het huis en was er plaats genoeg om zelf zoiets in haar eigen huis te realiseren. Ze zette een nepadvertentie om te kijken of er inderdaad vraag naar was en kreeg daar veel reacties op. Een bevriende arts uit het Rijnstate gaf aan dat er bij collega’s uit het ziekenhuis ook veel belangstelling was. Bijvoorbeeld van artsen in opleiding die niet in Arnhem wonen, hier stage lopen en op zoek zijn naar tijdelijke overnachting. Daarom investeerde ze in een verbouwing op zolder en maakte daar twee kamers en een badkamer. En heeft daar nu haar AirB&B. Het loopt als een tierelier. “Ik heb nu al een derde van mijn investering terugverdiend, terwijl ik pas 8 maanden bezig ben. En bijna allemaal via mond-tot-mond-reclame.” Ze heeft veel terugkerende gasten uit het ziekenhuis die vanwege bereikbaarheidsdiensten een slaapplaats nodig hebben. Of eenmalige logés die bijvoorbeeld een bruiloft in hotel Warnsborn hebben. En ze merkt het aan de aanvragen wanneer er een bijzonder evenement in Arnhem is. “In januari belden er al mensen die op 8 oktober een kamer wilden boeken. Blijkt dat er dan een optreden was van Justin Bieber in het Gelredome.” (Marie-Louise Markhorst)


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  5

Jubilerend pension van drie generaties Op het kruispunt van de Bakenbergseweg en de Schelmseweg bevindt zich Pension Warnsborn. Op de kop af 90 jaar bestaat het nu. Het wordt al drie generaties lang gerund door de familie Wijlhuizen. Wie denkt dat het pension een oubollige, antieke en stoffige bedoening is, slaat de plank volledig mis. Onder het genot van een kopje koffie vertelt eigenaresse Wilma Wijlhuizen vol enthousiasme over haar Pension Warnsborn. We duiken eerst de geschiedenis in: Opa en Oma Wijlhuizen kregen destijds van Baronesse Van Verschuer te horen dat boerderij Klein Warnsborn, gebouwd in 1751, vrij kwam. Het was een boerderij én een pension. Tot de Tweede Wereldoorlog had het pension ook een functie van ‘uitspanning’: gezinnen kwamen er overdag om thee en limonade te drinken, er was een carrousel en een kettingbrug die een plas water overspande en waar de kinderen overheen konden rennen. In de oorlog hebben opa en zoon Wijlhuizen tien parachutisten die op Landgoed Warnsborn geland waren in leven gehouden. Zij hebben daar van generaal Eisenhower een oorkonde voor gekregen, een hele eer en om trots op te zijn! Bij de tweede generatie kwam het accent meer op de boerderij te liggen. In die tijd kon je daar eieren en melk kopen. Het pension werd vooral bevolkt door studenten van de Bosbouwschool en Hongaarse pianisten die bij hotels werkten. Toen Wilma het overnam, stapte ze over op dagtoerisme en is het pension verder gemoderniseerd. Er komen mensen vanuit alle landen, tot Mongolië aan toe. Er zijn ook veel vaste gasten, zoals een dame uit Wellington (Nieuw-Zeeland) die elk jaar komt. Of zakenmensen die hier werken, een vader en zoon die er elke maand een weekend zijn of een mevrouw uit Oostenrijk die jaarlijks komt. Sommige gasten komen er al meer dan twintig jaar en daar bouw je dan een band mee op. Wilma vindt het fijn om de lijn met haar gasten zo kort mogelijk te houden. Daarom is Pension Warnsborn niet te vinden bij bookingsites. Het is jammer dat Gelredome niet meer zo vaak concerten heeft, want veel mensen die een nachtje in Warnsborn doorbrachten vanwege zo’n concert kwamen later met vrienden of familie terug. Over belangstelling heeft het pension echter niet te klagen. In de leuke, frisse, authentieke kamers verblijven gasten die meedoen aan de Airbornetocht, die Landleven in het Openluchtmuseum bezoeken, die de Rijnroute fietsen of Arnhem en omgeving willen zien. Voorlopig houdt Wilma er nog niet mee op. Ze zou het wel fijn vinden als later een vierde generatie Wijlhuizen het mooie, sfeervolle ‘Pension Warnsborn’ wil voortzetten. (Anjo de Bos)


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Pianopraktijk in de garage In de garage staat de auto, hangen gereedschappen langs de muur, staan fietsen gestald en slingert een heleboel rotzooi… althans meestal. Maar niet bij Klavierplezier aan de Bakenbergseweg. Daar staat een piano in de garage. Kinderen die komen kennismaken, kijken verbaasd rond. Maar voor pianodocente Annette Niels (51) is de muziekstudio inmiddels een even belangrijke als vanzelfsprekende eigen plek aan huis. Al meer dan 15 jaar nu geeft ze er pianoles. Aan tal van buurtgenoten, van jong tot oud. Maar meestal zijn het kinderen die in de wijk wonen. De garage ligt vrij naast het huis. Dat is fijn. Want haar gezin hoeft ze nu niet lastig te vallen met de leerlingen die daar les hebben op tijden dat anderen juist vrij hebben. En het is ook prettig voor de buren. Piano spelen is tenslotte toch een luidruchtige bezigheid… Jaren geleden sloot Annette haar opleiding aan het conservatorium in Arnhem cum laude af. Maar een solocarrière ambieerde ze nooit. “Ik had vooral plezier in samen spelen. Daarom heb ik me in Utrecht gespecialiseerd in liedbegeleiding. En geef ik nu veel les. Ik vind het enorm leuk om mee te maken hoe iedereen zijn eigen ontwikkeling achter de piano doormaakt.” Overigens geeft ze niet alleen les. Ze ontwikkelt ook projecten rond uiteenlopende thema’s. Die verwerkt ze in haar lessen. Deze monden vaak uit in complete voorstellingen, bijvoorbeeld over de wereldberoemde Notenkraker, de toverfluit van Mozart of de ‘a Christmas Carol’ van Dickens. “Op deze manier maak ik met de kinderen niet alleen op een bijzondere manier muziek, maar kan ik ze ook kennis laten maken met allerlei beroemde verhalen uit onze cultuur. Dat vinden veel kinderen geweldig. En ikzelf ook.” Een paar keer per jaar verzorgt Annette bovendien voorspeelmiddagen. Dan rijdt ze haar Steinway concertvleugel (die overigens ooit nog schitterde in het Utrechtse Vredenburg) naar het midden van de huiskamer en mogen leerlingen aan familie en vrienden laten horen wat ze kunnen. “Dat zijn eigenlijk buurtfeestjes, want veel mensen kennen elkaar en blijven na afloop nog een hele tijd hangen. Voor de kinderen is zo’n concertje heel belangrijk. Ze werken ergens naartoe en ze leren hun vrees voor optreden te overwinnen. Voor het kleine groepje volwassenen doe ik deze concertjes als ‘avondjes onder ons’ en spelen we voor elkaar, dan doe ik ook mee”, aldus Annette. Zie facebookpagina @KlavierplezierArnhem. (Artwin Nuhn)

Een huis in een huis in een huis Tosca Schreck (76) woont in de Josef Israëlslaan en heeft een bijzondere hobby: zij maakt huizen op schaal na. In haar woonkamer staat onder meer een replica van het huis van haar neef in Duitsland: een chalet dat ze minutieus heeft nagebouwd. De kamers zijn ingericht zoals het huis er in het echt ook uitziet. Een trap buitenlangs met een balkon waar bloembakken aan hangen. En een wc buiten. “Die mensen zijn dat zo gewend, die gaan ook in de winter buitenom naar het toilet.” Ze maakt alles zoveel mogelijk zelf. Aan de keukentafel. Haar man helpt soms mee met de meubeltjes. Zij maakt stoeltjes van hout die hij voorziet van houtsnijwerk. Want dat is zijn grote hobby. De liefde voor poppen en hun huizen begon in de tijd dat Tosca leerde voor kleuterjuf. “Voor mijn examen moest ik werkstukken maken. Ik had een poppenkast gebouwd met schaduwpoppen. En een poppenhuis. De examinator zei dat ik daar mee door moest gaan.” Ze was van 1958 tot 1979 kleuterjuf aan een school in Arnhem Zuid en werkte altijd heel graag met haar handen. Schilderen, knutselen, breien. Haalde haar MO-akte handvaardigheid. Nu - zoveel jaar later - werkt ze nog steeds heel graag met haar handen. Elke dinsdagavond heeft ze knutselavond met een vriendin, haar broer en haar man. Dan zitten met elkaar te kletsten en ondertussen te werken aan verschillende projecten. Haar nieuwste project is het nabouwen van haar eigen huis. Dat doet ze op een kleinere schaal dan het chalet, want ze heeft er anders geen plaats voor. De woonkamer van het miniatuurhuis is al voor een groot gedeelte ingericht. Tafel, stoeltjes, kleedje op de vloer... Aan de muur hangt het chalet. Op schaal, dus maar twee centimeter groot. En op een piepklein tafeltje staat haar eigen huis waar ze nu mee bezig is. Het ultieme Droste-effect. (Marie-Louise Markhorst)


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  7

Van ruilen komt zelden huilen Op vakantie? Je kunt natuurlijk een huisje huren of in een hotel of in een B&B of gewoon naar de camping. Maar er is een andere manier. Valeri Berns ruilde huizen. En dat beviel… Beste Annemarie, Wat hebben we het leuk en gezellig gehad in jullie huis in Amsterdam Noord. We hebben genoten van Amsterdam en vonden het een feest om ´s avond laat met de veerpont over het IJ naar jullie huis terug te keren. Schitterend dat donkere water, die volle veerboot vol met scooters en al die lichtjes van de stad! En dat´s avonds om 23.00 uur. Arnhem ligt er dan al meestal stil en donker bij. Fantastisch zo’n huizenruil voor een paar dagen. Vooral de kinderen vonden het spannend. In de auto werd al druk gefantaseerd hoe de kamers waarin ze zouden slapen eruit zouden zien. Leuk als je dan met zijn allen de voordeur opendoet! We voelden ons direct thuis. Het grote schoolbord met familieafspraken, stapels Donald Duck, de leuke kamers van de kinderen en jouw studeerkamer vol met studieboeken. Wat interessant allemaal, kom graag nog een keer terug om een dagje bij je te lezen. Daar hadden we nu geen tijd voor! Jullie buren waren ook heel aardig en vriendelijk. Leuk zoals jullie je achtertuinen met elkaar delen en daar één grote algemene van hebben gemaakt. Zouden wij ook met onze binnentuinen in Arnhem moeten doen. Ben benieuwd of daar animo voor zou zijn. Volgens mij had jij net als ik heel wat uren staan schoonmaken! Dat vind ik zelf denk ik toch het spannends van het huizenruilen: vindt de ander het huis wel netjes genoeg? Nogmaals heel hartelijk dank voor de gezellige dagen. Het was voor ons de eerste keer dat wij een huis met iemand ruilden. Het is ons goed bevallen en gaan dat vast veel vaker doen. Ik ben erg benieuwd hoe jij het hebt gehad in ons huis in Arhem. Valeri Beste Valeri, Het is altijd goed om te horen dat onze gasten het een fijne ruil hebben gevonden! Wij vinden de pont iets heel gewoons en mopperen als het te druk is en we lang moeten wachten… De ruil met jullie prachtige huis in Arnhem vonden wij heerlijk! Wat een rust en ruimte! Het bos om de hoek, gratis parkeren en altijd voor de deur. We hebben genoten van jullie gezellige en bijzondere huis: de Afrikaanse kunstvoorwerpen en de stapel reisboeken in de kast, maken het heel sfeervol. Ik ga altijd meteen rondkijken wat ik inspirerend vind en roep dan tijdens de rondgang om de haverklap: ‘ oh wat leuk, dat wil ik ook!’ De kinderen stormen altijd direct naar boven om de kamers te verdelen en gezellig te kibbelen wie waar slaapt en waarom. In het buitenland is het tot nu toe zo geweest dat ze dan toch maar samen op één kamer willen. In jullie huis waren we met drie kinderen. We hadden ons neefje meegenomen, dus de jongens sliepen samen op één kamer. We hebben allemaal super geslapen: het was ‘s nachts echt doodstil! Dat is echt een verschil met de stad. Heerlijk hoor! Voor ons is het de 8e of 9e keer dat we geruild hebben, maar de eerste keer in Nederland! Hartstikke leuk! Je leert je eigen land ook eens beter kennen. Het logeren in een gewoon huis zorgt er ook voor dat je op leuke plekken komt die je zelf niet snel zelf zult vinden en je voelt je daardoor ook een beetje een ‘local’. En ja, wij poetsen en wassen ons ook altijd een slag in de rondte voor vertrek! Vast een calvinistisch trekje; stel je voor dat iemand denkt dat we viespeuken zijn… Dank voor je gastvrijheid en we komen graag nog een keer naar Arnhem! Annemarie

Ruimte Niet dat de huizen hier in de wijk zo klein zijn. Maar opgroeiende kinderen krijgen grote slungelige lijven. Wat vroeger comfortabel voelde, wordt na verloop van tijd toch een tikje krap. Ruimte krijgt dan een andere betekenis. Ik weet er alles van. Daarom trekken veel Hoogkampers na verloop van tijd door naar de Gulden Bodem. Tenminste, dat denk ik. Natuurlijk kan die trek ook een gevolg zijn van de behoefte aan meer status. Dat wordt op straatbarbecues wel gefluisterd. Maar ik ga uit van het goede in de mens. Sommige Hoogkampers maken die verhuisbeweging al bij hun tweede kindje. Die vind ik ronduit verdacht. Anderen (en dat zijn er behoorlijk wat als ik zo eens door de wijk fiets) slaan aan het verbouwen. Zij zijn gelukkig in hun straat en willen niet weg. Niks mis mee. Maar niet in het geval van die ene buurtgenoot van mij. Ik ken het gezin niet persoonlijk, maar alles wijst in de richting van een stoornis. En ik kan niet kiezen: claustrofobie, ADD of een niet te controleren behoefte om geld uit te geven. Of alle drie. Want met een huishouding van twee volwassenen, twee kleine kinderen, een kat, twee kanariepietjes en een verwaarloosd konijn in een veel te klein hokje in de achtertuin (dat laatste heb ik van horen zeggen, moet ik bekennen) ontbreekt voor mij elke redelijke aanleiding voor de verbouwlust die zij aan de dag leggen. Ze zijn de grond in gegaan, daarna de lucht, hebben een garage gebouwd, de keuken uitgebroken richting tuin, een uitbouw aan de voorkamer gezet en ga zo maar door. Tot mijn spijt zijn zij niet de enigen. Het gevolg: onze buurt telt steeds meer totaal verpeste huizen die nog het meeste weg hebben van reuzenaardappels vol met wanstaltige uitlopers. Vroeger had ik de pest aan de Welstandscommissie. Die lui zaten achter hun bureautjes te mierenneuken over dakkapellen. Maar nu zeg ik: heren, help, word wakker: mijn verbouwverslaafde buurtgenoten zijn klusser en verkrachten het karakter van onze wijk! Maar mogelijk luisteren ze niet. Dus zeg ik hier meteen ook maar tot die buurtgenoten zelf: alsjeblieft, ga verhuizen als je groter wilt wonen. Of leer te leven met een beetje minder ruimte. Zoals we dat allemaal vroeger hadden. Kan ook best gezellig zijn. Kijk naar mij… Erica


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Wat sluipt er door het struikgewas?

K O RT E Goeie boeken over? Lever dan in! Heeft u nog goede boeken liggen die u wel kwijt wilt? Lever die dan in voor de jaarlijkse boekenmarkt in de Bakermat van de Diaconessenkerk. Deze vindt plaats op woensdag 2 november van 10.00-17.00 uur en op zaterdag 5 november van 10.00-16.00 uur. De opbrengst is voor de helft voor algemene goede doelen, de andere helft is voor kerkelijke doeleinden. Neem even met één van onderstaande personen contact op voor het aanleveren of ophalen van uw overtollig geworden schatten. Bij voorbaat dank. Jan Siert Wiersema (026-4420720) en Tjissie Clifford (026-4439160).

In een groene wijk als de onze moet het barsten van het dierenleven. Een deel daarvan zie je. Maar hoe zit dat ’s nachts? Om dat te weten te komen heeft de redactie een heuse wildlife-camera aangeschaft. Die gaat in de buurt rouleren. De camera wordt geplaatst in een achtertuin op een slimme plek en dan maar wachten wat zich aandient. Het ding floept aan wanneer er iets bewegends in beeld komt. De filmpjes zetten we op onze website. Meedoen? Mail dan naar de redactie.

Peutercentrum de Hobbel breidt uit Peutercentrum De Hobbel aan de Gerard Douweg breidt uit. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn nu nog een aantal ochtenden per week welkom om te spelen en te leren en zich zo voor te bereiden op de basisschool. Maar ouders willen graag meer en langere opvang. En meer verschillende activiteiten. Dat bleek uit onderzoek. Bovendien heeft de gemeente Arnhem onlangs besloten het ontwikkelrecht voor kinderen versneld in te voeren. Alle Arnhemse peuters vanaf twee jaar kunnen dan 12 uur per week naar de kinderopvang. De gemeente trekt hiervoor jaarlijks € 800.000 extra uit. Daarom treft het peutercentrum verschillende maatregelen. Peuters kunnen er voortaan vanaf 2 jaar terecht en vaker dan nu. Bovendien onderzoekt De Hobbel de mogelijkheden om deze herfst te starten met een verlengde openstelling tot 14.30 uur op enkele dagen in de week. Meer weten? Bel dan of loop langs: (026) 351 03 27 (peutercentrum) of (026) 352 33 50 (kantoor Stichting Peutercentra Arnhem). Of check de website www.spa-arnhem.nl.

Kunst in de kerk Op zaterdag 12 november is het werk van 20 kunstenaars te zien op een verkoopexpositie in de Diaconessenkerk in Arnhem. Er wordt geëxposeerd door bekende en minder bekende kunstenaars met zeer divers werk. Te zien zijn ondermeer schilderijen,grafiek, collages, keramiek, mozaïek, viltwerk, edelsmeedwerk en tassen. De gratis toegankelijke expositie is geopend van 10.00-17.00 uur en wordt muzikaal omlijst door een aantal enthousiaste muzikanten.

Night of the Songs Op 19 november verzorgt Muziekvereniging Eendracht Schaarsbergen samen met hun Music Kids en musicalster Hanneke Engels (Soldaat van Oranje, Sister Act) the Night of the Songs. Er staan allerlei bekende stukken uit musicals en popsongs op het programma. Het evenement begint om 20.00 uur zal en vindt plaats in de Concertzaal Oosterbeek (Rozensteeg 3, Oosterbeek). Toegang is gratis. Eind september en begin oktober hebben wij met ons Music Kidsproject kinderen van Basisschool ‘t Panorama kennis laten maken met blaasmuziek. De leerlingen van groep 5/6 waren erg enthousiast en kregen bijzonder veel geluid uit de instrumenten! Wij hopen hen dan ook terug te zien op de proefles op 4 november. Hierna kunnen ze ervoor kiezen een échte Music Kid bij Eendracht Schaarsbergen te worden.

Uit je dak

Prachtig uitzicht vanuit je dakraam? Maak dan een foto en stuur 'm op. Dat was zo’n beetje de strekking van onze oproep. Met recht, want mooi wonen is in relatie tot onze wijk een understatement. Wat een ruimte, wat een groen en wat een variatie. Alle inzenders tref je op de website aan. Hier die van Jan Fossen uit de Van Ruisdaelstraat: “Mooi uitzicht op een markant gebouw in onze wijk: de kerk. Vanuit mijn eigen werkkamer, één verdieping lager dan onze zolder, heb ik ook uitzicht op dit gebouw. Op momenten van bezinning hoef ik mijn hoofd maar naar rechts te draaien en ik zie de toren. Dat verruimt mijn perspectief.”


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  9

N KLEIN

Hulp bij echtscheidingen

Lezingen om naar uit te zien Dit najaar vinden in de kerk aan de Van Nispenstraat weer enkele interessante lezingen plaats. Nooit geweest? Ga eens kijken. Is echt de moeite meer dan waard. De thema’s: Dinsdag 8 november: Senioren en voeding. Hoe kan met gezonde voeding een hogere levensverwachting worden bereikt, met een betere kwaliteit van leven en een kortere ziekteperiode aan het einde van het leven? Lisette de Groot is professor Voeding van de Oudere Mens aan Wageningen UR (University and Research centre). In haar onderzoek legt zij het accent op knelpunten in de voeding van de oudere mens en op voedingspatronen die van invloed zijn op verouderingsprocessen als osteoporose, sarcopenie (de afname van de spiermassa en -functie), cognitieve achteruitgang en verminderde eetlust. Dinsdag 13 december: Ludwig van Beethoven. Jacques Hendriks, pianist en docent muziekgeschiedenis, vertelt over Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) en laat ons genieten van zijn muziek. Als componist staat hij op eenzame hoogte. Hij ontwikkelde een geheel nieuwe manier van componeren - samenstellen, waarbij hij uitgaat van één thema of kort motief waarmee een volledig muziekwerk wordt opgebouwd. Hij was een architect in de muziek.

Feest met oldtimers Door wat enthousiaste petrolheads in deze wijk is ooit het initiatief genomen om een leuke tocht te rijden in - waarschijnlijk hun grootste hobby - een oldtimer. Nu, zes jaar later, staat een goed geoliede organisatie ieder jaar in het voorjaar weer klaar om met de aftrap te beginnen. Er is een heus draaiboek en de do’s en dont’s worden zorgvuldig doorgenomen tijdens het evaluatiemoment dat meestal twee weken na de bewuste zondag wordt gehouden. De organisatie kijkt ook nu weer terug op een geslaagd evenement, de Penseelstreek Classic van zondag 11 september. Wat heeft iedereen genoten van de tocht die via Doesburg en Zutphen met een bijzondere lunchlocatie in Klarenbeek via de Posbank weer naar Arnhem ging. De middagactiviteiten op het Mesdagveld waren weer divers en omlijst met muziek. De foto’s zeggen genoeg. Kijk op de website voor veel meer. (Brigitte van West)

Het zal je maar gebeuren… Je zit op een roze wolk en denkt: ‘dit is de man/vrouw van mijn dromen en hier ga ik oud mee worden’. Samen spring je een gat in de lucht als die zwangerschapstest twee streepjes aangeeft. Je bent zwanger! Je kindje groeit op met een eigen persoonlijkheid en karakter en je bent enorm trots. Maar helaas gaat niet alles zoals gehoopt. Je relatie houdt geen stand. Daar zit je dan… Alleen… Je hele leven staat op zijn kop… Vol emotie… Vol vragen… Precies in deze situatie meldde Kim zich aan bij het wijkteam. Vragen als: “Wat vertel ik mijn 11-jarige dochter over de situatie? Ik wil eigenlijk niks meer met mijn ex-partner te maken hebben! Kan dat? Wat doe ik als mijn dochter niet naar haar vader wil?” gingen dagelijks door haar hoofd. Ondertussen daalden de schoolresultaten van haar dochter. De wijkcoach is met Kim het gesprek aangegaan. Er kwam geen pasklaar antwoord, maar wel veel vragen waar Kim over na moest denken. Hierdoor kwam ze tot nieuwe inzichten. In dit geval stemde de (gezaghebbende) vader in met ons aanbod om met dochter in gesprek te gaan. Wat kreeg ze mee van de situatie? Wat zou ze graag willen? Soms kan het natuurlijk ook zo zijn dat de kortdurende hulp van een wijkcoach niet voldoende is. Als beide ouders de wens hebben om de communicatie te herstellen in het belang van het kind, kan een wijkcoach een specialist inschakelen. Deze gaat samen met ouders aan de slag om de nadelige gevolgen die een scheiding met zich mee kan brengen te verlichten. Voor vader, moeder en kind(eren). Zit je zelf in zo’n situatie? Schroom niet en vraag gerust wat het wijkteam voor jou of jullie kan betekenen. We kunnen op een voor jou prettige plek afspreken en je beslist zelf wat daarna je volgende stap is. Hedy Riesewijk Coach wijkteam Noord-West


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

VAN DROMEN NAAR DOEN!

PLANNEN OM TE (VER)BOUWEN?

We helpen je graag je dromen te realiseren!

0617454312 info@buroBois.nl www.buroBois.nl

Bois architec tuur

Uitbouw woning te Velp

Wil je meer informatie of advies? Neem dan voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op;

Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie

Uw bent bij ons aan het juiste adres voor: Glas in lood Glas in lood tussen isolatieglas Monumentale beglazing Isolatieglas voor stalen kozijnen Isolatieglas HR++

Dun isolatieglas 10 mm dik voor monumenten Spiegels - geslepen glas Douchewanden Nieuwe authentieke ramen Beschermende voorzetbeglazing

U vindt ons in het Oosterbeekse Koningsdal. Het adres is Utrechtseweg 172a (achter Glaskunstgalerie De Glorie), Oosterbeek.

www.vanderstaaij.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

/ campers benzine / diesel

bestel

/

Eduard van beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

H K

M

Hans Mini Klus

Geen klus te klein om belangrijk te zijn Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u). Huidige prijspijl zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

Hans Streng v. Lawick v. Pabststraat 119 6814 HD Arnhem telefoon: 06 - 22011961 internet: www.hansminiklus.nl


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  11

S92 80919798 adv240x335_001

21.01.2013 13:07:50

Pdf_Hein

Uw huis verdient het mooiste bord!

Sjiek en Sjiek Van Eckstraat 68 6814 HZ Arnhem 026-3514293

In de burgemeesterswijk in Arnhem vindt u deze gezellige winkel met prachtige Kledingcollecties van o.a. Tramontana, By-Bar en Yaya - sieraden van Jules Bean en Biba - Biologische doucheproducten - Djeco speelgoed De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Time laps van een metamorfose

Tekst: Vincent Muller

Wat werd niet duurzaam vertimmerd aan het pand aan de Amsterdamseweg. En bijzonder: alles werd vastgelegd door een mysterieus kastje langs de weg. Al zeker vijf keer waren Flip en ik er langs gewandeld, die doodgewone boom aan de Amsterdamseweg. Hoewel honden doorgaans meer belangstelling tonen voor doodgewone bomen dan hun baasje, trok deze míjn aandacht en wel omdat deze een mysterie bij zich droeg: een kastje dat met spanbanden aan de stam gesjord zat. Was het een nouveau riche nestkast? Hoewel hij een raampje bevatte en er een snoer naar binnen ging, achtte zelfs Flip dat onwaarschijnlijk. Een observatiepost dan, in een spannend rechercheonderzoek? Nope - te opvallend, zo’n spierwitte spy cam, formaat kleine magnetron op drie meter hoog aan een boomstam.

Op beeld?

Tijdens de zoveelste wandeling begon ik een verband te vermoeden tussen de geheimzinnige doos en de pal ertegenover gelegen villa, die al sinds weken was verwikkeld in een zware verbouwing. Zou de metamorfose misschien op camera worden vastgelegd? Gedreven door mijn onbedwingbare nieuwsgierigheid trok ik de stoute schoenen aan, en aan de bel. Welis-

waar pas na afronding van de verbouwing, maar als mij vermoeden klopte stond immers alles op beeld? U kunt zich mijn vreugde voorstellen toen er enthousiast werd gereageerd op mijn brutale actie: “Ja, we hebben deze verbouwing in een time lapse vastgelegd en we willen best meewerken aan een stukje in de Penseelstreek”! ‘We’ zijn Ina Beumer en Hans Peters. Met vier dochters vormen ze een samengesteld gezin waarvoor zij in 2009 een fijn huis zochten dat voldoende ruimte zou bieden voor allemaal. Zoals dat gaat op zoektochten speelde toeval een belangrijke rol. Een kleine omweg op weg naar zijn werk leidde Hans langs de Amsterdamseweg 216. Bij het vrij onopvallende huis stond een nog minder opvallend bordje van een onbekende makelaar, die het object al sinds meer dan twee jaar te koop aanbod. Het huis werd aangeboden namens een erfgenaam van het echtpaar dat hier sinds de oplevering in 1962 had gewoond. In al die 45 jaren hadden zij er eigenlijk niets aan veranderd.

Boterhammetje

Afgezien van het perceeloppervlak van ruim 1.200 vierkante meter maakte het huis van buiten weinig indruk. Maar Ina en Hans herkenden direct de potentie, zeker toen ze het uitzicht vanaf de eerste etage ervoeren. Het

huis was dan ook ontworpen met het idee dat het dagelijks leven zich op de eerste etage zou afspelen. De begane grond, met maar weinig vrije hoogte, bevatte in het oorspronkelijke ontwerp van 1962 slechts een rijtje kleine slaapkamers aan de voorzijde en een inpandige garage. In een vier maanden durende operatie werd de complete vloer op de begane grond zo’n dertig centimeter uitgraven en het geheel aan de achterzijde flink uitgebouwd, zodat er vier slaapkamers ontstonden. Ook de oorspronkelijke garage werd omgetoverd tot twee ruime extra kamers en de voorzijde kreeg veel meer glasoppervlak. Het spreekt voor zich dat ook de woon/slaapetage op de tweede laag volledig werd aangepakt, onder meer door een prachtige nieuwe keuken te realiseren die via openslaande deuren toegang geeft tot een enorm houten balkonterras. Het verkeersgeluid is verrassend genoeg zeer beperkt en zal lager zijn dan bij menig huis in onze wijk waarvan de voorgevel heel wat dichter op de weg staat. Over de keuken volgt nog een mooie anekdote: bij aankoop verkeerde die nog in oorspronkelijke staat maar leek ongebruikt. Dat klopte. In al die 45 jaar aten de voormalige bewoners vrijwel elke dag buiten de deur. Veel meer dan het smeren van de boterhammetjes zal er in die oude keuken dus niet gebeurd zijn.


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  13

Bij de grote verbouwing van 2009 zijn eigenlijk alleen de openhaard, de trap en de raampartijen aan de voorzijde van de etage structureel ongemoeid gelaten. Voor het overige is het hele huis aangepakt, uiteraard inclusief het installatiewerk. Daarbij mag niet onvermeld blijven dat het dak aan de straatzijde nu is bedekt met zonnepanelen. Dankzij de vrijwel perfecte ligging op het zuidwesten produceren de 32 zwarte PV-panelen samen voldoende om te voorzien in de stroombehoefte van zowel het huis als Hans’ Tesla.

Verduurzaamd hout

Inmiddels denkt u: Die verbouwing was zeven jaar geleden; hoor ik nog eens wat dat kastje nou te betekenen had? Dat zal ik nu onthullen: het had alles te maken met de pas recent afgeronde laatste stap van de metamorfose: het aanpakken van de tuin en buitenkant van het huis. Het verplaatsen van de entree van de zijnaar de voorgevel en het vergroten van de raamkozijnen op de begane grond lieten natuurlijk flinke sporen na. Die zijn uiteindelijk geraffineerd weggewerkt door delen van de gevels te pleisteren en voor het overige met hout te bekleden. Ook de gevelsparingen (deur- en raampartijen) zijn met hout omlijst. Daarbij is gekozen voor het verduurzaamde, ongelakte en zeer vormvaste hout dat is ontwikkeld door het Arnhemse bedrijf Plato Wood.

Beslissend zetje

De foto’s die u hier ziet brengen dat allemaal aardig in beeld. Maar het klapstuk komt toch uit het mysterieuze kastje, de aanleiding voor dit artikel. Tijdens ons gesprek was de time lapse echter nog niet klaar. Dat is grappig en het verbaasde me allerminst toen ik begreep wat de professionele achtergrond van Hans en Ina is. Zij vormen de twee drijvende krachten achter HPM, het door Hans opgerichte videoproductiebedrijf op Arnhems Buiten (het voormalige kema-terrein). Zoals een goede schoenmaker voorrang geeft aan het herstellen van andermans schoenen waardoor hij zelf met een gat z’n zool rondloopt, zijn Ina en Hans zo druk met hun klanten dat hun eigen filmpje moest wachten. Ons gesprek gaf het beslissende zetje om het af te ronden, zodat u het nu kunt bekijken via de link op onze website www.penseelstreek.nl.


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Onderkeldering van woonhuizen in de buurt steeds meer in trek

Graven voor meer vierkante meters

Tekst en fotografie: Artwin Nuhn

Sommige aannemers noemen het een plaag: het uitgraven van kelderruimten. Maar ze verdienen er goed aan. Want de realisering van een vierde woonlaag is populair in onze buurt. Tikje vreemd, zou je zeggen. De huizen zijn hier doorgaans toch ruim zat. Waarom al dat gegraaf naar meer vierkante meters leefoppervlak? Het antwoord: alles voor de kinderen. Oh ja, en voor de wijn.

“Ik had letterlijk denkruimte nodig” Voorheen woonden Martin de Jong (dominee van de protestantse kerk in Doorwerth) en Magreet Fröberg (officier van Justitie) elders in de wijk. Prima plek. Maar toen werden de kinderen groter en begon Martins werkkamertje op zolder letterlijk en figuurlijk te knellen. Het was net, zegt ie aan de vroege zaterdagochtendkoffie, of dat schuine dak zijn denkruimte begrensde. En dat is knap ongemakkelijk voor een kerkvader. “Ik moet namelijk aardig wat erediensten en vieringen leiden. Van mij wordt een programma verwacht dat recht doet aan de situatie en mensen de aandacht geeft die ze verdienen. Daar heb ik rust en denkruimte voor nodig.” Dus trokken ze naar de Van Goghstraat. Hun nieuwe huis had een vierde verdieping onder de grond. En dat was precies wat zij zochten. Niet alleen voor de werkkamer van Martin overigens. “We

vonden dat het goed zou zijn voor onze kinderen om een eigen leefruimte te hebben. Daar konden ze dan vrienden ontvangen en samen spelen. Wil je het even zien?” We dalen af; er staat een tafeltennistafel, een tv, een gemakkelijke bank en allerlei gameapparatuur. “Ze vonden het hier vanaf het begin superleuk. Maar deze ruimte was geen vrijplaats. Je moet wel in de gaten houden wat er gebeurt. We hebben hen bijvoorbeeld in gamen gestimuleerd maar ook begrensd, in die volgorde.” Nu, jaren later, nog steeds blij met de extra woonlaag? “Ja, heel erg”, zegt Martin. En aan de lege bierflesjes naast de game-tv te zien geldt dat voor de gebruikers van de ruimte net zo goed. “Ze zijn nu op een andere leeftijd he”, grinnikt Martin. Maar hoe de toegang tot het daglicht aan de achterkant van het huis ooit is vormgegeven, zou wat hem betreft wel anders mogen. “Het ziet eruit als een kas. Echt foeilelijk. Daar gaan we nog wel een keer wat aan doen.”


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  15

“De tuin daalt schuin richting kelderraam af”

“Om thuis te kunnen werken? Oh nee, dat werkte destijds voor mij niet.” Maurice van Kleef is directeur/eigenaar van een technisch handelsbedrijf in Arnhem en naar eigen zeggen in zijn hoofd eigenlijk zo’n beetje altijd met zijn werk bezig (“Nou ja, werk… het is eerlijk gezegd ook mijn hobby”). Maar voor een werkkamer had ie de extra verdieping onder de grond zeker niet nodig. Dus is die werkkamer er ook niet. En zijn partner en zelfbenoemd ‘gezinsmanager’ Ineke had evenmin behoefte aan meer plek voor zichzelf dan de bestaande huiskamer bood. Waarom dan toch die verdieping onder de grond? “Voor de kinderen”, klinkt het eensgezind. Hun gezin telt er vier. Ieder kind had destijds weliswaar een eigen slaapkamer, maar daarmee hield het op. Terwijl de kinderen – vinden Maurice en Ineke - net als volwassenen een plek zouden moeten hebben om hun eigen dingen te doen. “Kinderen hebben ruimte nodig. Iets van deze tijd? Vind ik niet. Ik had die overtuiging zelf als 12-jarige al, heel nadrukkelijk”, lacht Maurice. Daarom lieten ze zestien jaar geleden het souterrain uitgraven. Fluitje van een cent. Muurtjes plaatsen, zand weg, klaar is Kees. Want de Veluwse grond is hier kurkdroog. Het resultaat: een joekel van een woonlaag in L-vorm die van voor naar achteren doorloopt en een vrij hangend plafond heeft dat niet vast zit aan de vloer van de woonkamer. Handig tegen potentiële geluidoverlast. Een mooie leefruimte is het voor de kinderen, die er ook met ontzettend veel plezier gebruik van maakten. En nog steeds. Bovendien zijn er leuke feesten gegeven. Bijzonder is de tuin aan de voorkant van het uit de kluiten gewassen hoekpand aan de Jan Vethstraat. Die daalt schuin af richting kelderraam en biedt fantastisch zicht en licht. “Zo heb je helemaal niet het idee dat je onder de grond zit. En dat wilden we destijds per se.” Daarna mocht dat niet meer van de Welstandscommissie. De kelder moet zich aan het straatzicht onttrekken. Het souterrain oogt als een volwassen appartement. Zonder eigen opgang? “Klopt. Maar het is zo gebouwd dat we die nog wel kunnen realiseren als we dat zouden willen. Je zou het dan kunnen verhuren”, legt Maurice uit. “Maar ik wil dat echt niet”, voegt Ineke er gehaast aan toe. “Ik kan me ons niet met vreemden onder het dak voorstellen.” Maar als de kinderen echt allemaal het huis uit zijn? “Dan zien we wel verder”, zegt Maurice.  “Sauna? Zwembad?”, oppert de jongste die net langsloopt. Ja, de kinderen komen nog steeds graag thuis. En dat zal wel zo blijven…

Eten en drinken onder de grond Aanvankelijk had ze enige reserve. Moeten we wel met ons hoofd in die krant? Je hoort tegenwoordig zulke rare dingen. Nare ervaringen genoeg ook. Pogingen tot inbraak. En nog niet eens zo lang geleden stonden twee ongure types voor de deur met een kous over hun hoofd. Maar met een stukje over hun benedenverdieping zal t wel niet zo’n vaart lopen. Dus zit ik twee dagen later toch aan de keukentafel, en lacht Marjo met een glaasje water in de hand: “Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Als je de kelder in komt, zou je denken dat hier alcoholisten wonen”. Maar dat valt mee. Van maandag tot donderdag blijven de flessen in Huize Van Doorn gewoon dicht. Die andere dagen daarentegen trekken Emile (werkt in vastgoed en vermogensbeheer) en zijn vrouw (voormalig tandartsassistente) wel graag een flesje open. Want het zijn liefhebbers. Eigenlijk is wijn vooral zijn hobby. Pakweg 700 flessen liggen in de kelder rustig op hun beurt te wachten. Wit en rood, gekurkt en niet met schroefdop, zoals het hoort. Wijn van Italiaanse origine domineert.“Die zijn erg lekker en herkenbaar”, weet Emile. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de geschiedenis hem in die voorliefde voor wijnen uit het land van de Romeinen wel een handje heeft geholpen. Vakanties voerden hem immers als kind vaak richting Italië. En de Hoogkamper van geboorte woonde er in zijn jeugd zelfs drie jaar. Waar ie als t om wijn gaat voor wakker gemaakt mag worden? “Nergens voor”, lacht hij. “Maar ik vind de Barolo werd erg lekker: vol en toch gemakkelijk te drinken, niet van die aardewijn.”

Bijna tien jaar woont het stel nu op de hoek van de Mesdaglaan en de Voermanstraat. Daarvoor 15 jaar ernaast. Op beide adressen lieten ze een kelder graven, speciaal voor de wijn. Deze ligt naast de oorspronkelijke kelder die nog steeds dienst doet als opslag, maar is kleiner dan de huiskamer erboven. Zo konden ze van de funderingen weg blijven. Zo’n speciale wijnkelder was een must, bekennen beiden op een late zondagmiddag. Want wijn moet rusten bij een stabiele temperatuur van zeg 16 graden. Liefst in een tikje vochtige omgeving. Dat is goed voor de kurk. Ook de forse uitbouw die ze aan het aantrekkelijk gelegen jaren ’30 pand toevoegden, lieten ze onderkelderen. t Is een fraaie ruimte geworden: veel hout en steen, boven de tafel een lamp die goeddeels bestaat uit omgekeerd hangende wijnglazen, in de hoek een snijmachine. “Kunnen we een glaasje combineren met een plakje vers gesneden ham.” Want in deze ondergrondse kamer organiseert Emile nu geregeld wijnproeverijen. Meest voor vrienden, maar voor andere gezelschappen staat de kenner ook best open. Bovendien komen de leden


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

van zijn kookgenootschap (pakweg 18 man sterk) daar regelmatig bijeen om receptuur uit te wisselen. En plannetjes te smeden voor kooksessies met topkoks. Kun je altijd weer van leren. Maar de knusse ruimte biedt ook plaats aan culinaire avondjes voor familie en vrienden. Want Emile is gek op koken. Tegenover de wijn in opslag staat dan ook een schap vol met kommen en ovenschalen. Nee, hier beneden gaat niemand dood van honger en dorst…

Het Stierenveld

“Moet je die bouwput zien”

“Moet je die bouwput zien …” Gebogen over de Ipad tonen Hans Alink (voormalig directeur/eigenaar van een ingenieursbureau en nu in ruste) en Henny Stegeman (begeleidt ouderen met een verstandelijke beperking) mij wat foto’s van de onderkeldering van hun huis. Een grote mechanische grijparm reikt tot diep onder de serre. En op een ander plaatje vreet een klein rood bulldozertje zich een weg door het zachtgele zand ruim vier meter onder de woonkamer. Geen verbouwing zonder verrassingen. Anekdotes genoeg. Zo moest de trapeziumvormige fundering bij nader inzien over de volle omtrek worden afgezaagd. “Drie dagen zijn ze met een diamantzaag bezig geweest. Verschrikkelijk. Maar het is het allemaal waard geweest.” Hun woning aan de Voermanstraat is sinds 2003 over de volle lengte onderkelderd. De hoge ruimte telt een werkblad met computers, banken, een tv en wat sportapparatuur. Daar werkt Hans nu dagelijks zijn kilometers op af. En hij gebruikt de ruimte ook wel als fotostudio. Portretten maken, beetje experimenteren met vallende objecten en zo. Feesten zijn er ook genoeg geweest. Diners voor 30 man. Maar in vroeger dagen was de kelder het exclusieve domein van de opgroeiende kinderen. Een bewuste keuze. Met drie kleine koters was destijds zo’n beetje iedere vierkante meter in huis wel in gebruik. “Toch wilden we de kinderen graag een eigen speelplek bieden waar ze ook andere kinderen konden ontvangen. We vonden dat voor hen belangrijk. En wijzelf vonden het ook leuk om veel klas- en buurtgenootjes van hen over de vloer te hebben”, zegt Henny. “Daar kwam bij dat die kelderruimte onszelf boven wat meer rust zou bieden zo nu en dan. Dat leek best prettig.” Aanvankelijk zochten ze naar andere huizen. Maar die bleken te duur. De kelder uitgraven was een stuk goedkoper. Bovendien groeide Henny ooit op in de straat. “Dan heb je wel wat met deze plek en wil je niet graag weg, he.” Dus besloten ze in fases te verbouwen. Eerst de keuken en de hal, toen de serre en tot slot de kelder. Nu is het souterrain nog steeds dankbaar in gebruik. “Maar over 7 of 8 jaar hebben we denk ik echt teveel vierkante meters”, denkt Hans hardop. En dan? Lachend: “Een appartement voor oude mensen, denk ik.”

Al acht jaar lang gaat bij ons thuis regelmatig het Stierenveld ‘over tafel’. Het veld dat tussen ROC RijnIJssel, de Montessorischool en park De Gulden Bodem is ingeklemd, maakt onlosmakelijk deel uit van de basisschooltijd van onze kinderen. Het veld wordt gebruikt als speelveld. Als niet-Arnhemmer van geboorte wist ik niet waar deze naam vandaan kwam. Net als ik hebben mijn kinderen jarenlang gedacht dat er vroeger op het veld stieren werden gehouden, waarbij zelfs de schuine helling van het veld naast de Nicolaas Maesstraat dienst kon doen als tribune bij het stierenvechten. Maar na enig speurwerk blijkt het veld vernoemd naar gravin Cornelia Van Limburg Stirum. Ze werd geboren in 1868 en overleed in 1944. Met haar twee zusjes en een broer groeide ze op in het statige Huize Nijenburgh aan de Eusebiusbuitensingel, waar zij haar hele leven bleef wonen. Ze was onder meer ijveraarster voor meisjesonderwijs en een bekend weldoenster in die tijd in Arnhem. Zij was de oprichtster van de Middelbare Meisjesschool (MMS). Deze school opende in 1913 haar deuren aan de Eusebiusbuitensingel. Jan Ligthart (waarna de school vernoemd is in St. Marten) kwam de school vaak bezoeken. De gangen waren beschilderd met spreuken van hem, waaronder: ‘Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde". Een oud leerlinge geeft op internet een mooie beschrijving over de regels op de school: “Zo mocht je bijvoorbeeld geen lange broek dragen; 's winters kleedde je je om in het fietsenhok. Iedere drie maanden werd er in de school een andere taal gesproken; werd je betrapt op Nederlands spreken dan kreeg je een preek van de directrice.’ Deze bijzondere school werd later de Limburg Stirum MAVO en ging daarna op in ROC RijnIJssel, de huidige buurman van het Stierenveld of beter gezegd: het Limburg van Stirum veld. Wie na de Montessori basisschool naar de Middelbare Montessorischool gaat, kan zien hoe Gravin van Limburg Stirum er uit moet hebben gezien. Een bronzen borstbeeld van haar staat in de vestibule van de school. Bert Krikke


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  17

Een naam is niet zomaar een naam Mooie huizen met geschiedenis hebben vaak een naam. Zo ook in onze buurt. De Noordkaap, de Hoogzit, Roezemoes, Tyché, de Sprong , Sint Maarten, Hoogh Heem… keuze genoeg. Wij kozen voor ’t Schouwke en belden nietsvermoedend aan... Tekst en fotografie: Reinier Zweers

’t Schouwke… een gemoedelijke, warme naam in wit geschreven op een houten bordje boven glas in lood en omgeven door heerlijk groen. Dat blonk uitnodigend. De herfst begonnen, de wind in de bomen: ’t Schouwke… daar is het dan vast goed toeven. Binnengekomen een hartelijk ontvangst door de familie Van Hecke. Meteen maar even over die naam…

hoezo ’t Schouwke. Die bleek vrij eenvoudig te duiden. Het huis werd gebouwd in 1934 en voorzien van een extra grote haard. Vandaar de naam. Dat deze haard een zo uitbundige omvang kreeg, kwam doordat het huis werd gebouwd door aannemer De Vries. De man bouwde meerdere huizen aan de Bakenbergseweg. En dit huis is er daar één van, maar was bestemd voor hemzelf. Het kreeg (dan ook) een royalere inhoud dan de andere woningen, namelijk 1000 m3. En daar paste wel een flinke haard in. Maar er is meer. De naam van de haard is namelijk ook de titel van een Fries Liedje, waarvan we de lyrics helaas niet meer kennen. Maar toen de familie Van Hecke dit huis kocht en verbouwde, stapte de heer De Vries opeens binnen en droeg - na eerst geïnformeerd te hebben wie zijn huis had gekocht – met een mooie basstem aan de verbouwereerde nieuwe eigenaren het liedje ’t Schouwke voor. Een ode aan het huis en zijn Friese afkomst. Niet alleen het bouwen van het huis en het grootbrengen van een gezin leverde hier de verbintenis. Maar

natuurlijk ook de oorlog. De Vries had kantoor aan huis en hoogde in 1938 de vloer van zijn kantoor op met gewapend beton om eronder een bomvrije kelder te maken. In de huidige woonkamer zit daarom een verhoging van 15 centimeter naar de (huidige) opkamer. De bomkelder heeft uitgangen naar zowel de Bakenbergseweg als de Mesdaglaan. De deur naar de bomkelder is van centimeters dik staal. En die bleek in ’44 ook echt nodig. De familie schuilde er tijdens de gevechten in de slag op Arnhem daadwerkelijk. Bij de vlucht naar de kelder werd eerst nog de jongste telg vergeten die in de wieg bij de erker lag met uitzicht op de gevechten. Nu is het slechts een herinnering en een fijne wijnkelder. De familie Van Hecke heeft er met vier kinderen ook altijd met veel plezier gewoond. Een fijn huis met een gemoedelijke naam. Als laatste persoonlijke touch zit er in de hoek nog een steen van de zus van de aannemer. Dat vind ik een goed teken. Zelf loop ik regelmatige langs ’t Schouwke en met dit verhaal is het er alleen maar leuker op geworden. Heerlijk, die geschiedenis en zijn verhalen.


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

NWWI

201 4

MAKELAARS

WID BM

MAKELAARS

#trots

DE MEER VOOR MINDER MAKELAAR BEL ONS NIET ALS U EEN TRADITIONELE MAKELAAR ZOEKT! VELPERPLEIN 11 (NAAST DE MEDIAMARKT) 6811 AG ARNHEM 026 - 750 2 750

NIEUWE TIJDEN

INFO@OPENMAKELAARS.NL WWW.OPENMAKELAARS.NL

Sleutel & Slotenservice

NWWI

MAKELAARS

Inbraak beveiliging

Inbraakwerende veiligheidssloten met SKG keurmerk voor deuren, schuifpuien, ramen en dakvensters. Cilindertrekken, de nieuwe inbraakmethode! Vervang uw cilinders voor de nieuwe serie, vanaf € 38,- p.st. Buitenverlichting, met schemerschakelaar of bewegingsmelder.

NIEUWE MORAAL

NIEUWE GEWOONTES

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Alarmsystemen met automatische doormelding naar bijvoorbeeld uw mobiele telefoon.

Lengtes inkorten v.a. € 8.50, Rits vervangen v.a. € 10,Tailleren v.a. € 12,50, Mouwen inkorten v.a. €12,50

Muller Techniek Arnhem

Inbreng en verkoop van 2e hands damesmode

Al meer dan 30 jaar beveiligingsspecialist Gratis vrijblijvende offerte

Bakenbergseweg 11-1 6814 MA Arnhem Telefoon (026) 351 06 31 Email info@mtabeveiliging.nl

Dinsdag gebracht, donderdag ophalen Donderdag gebracht, dinsdag ophalen Contact: (naast Mantel) Tel: 026-3794415 www.madebyestrella.nl info@madebyestrella.nl

van Lawick van Pabststraat 97


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  19

BEZOEKADRES

Mercatorweg 18 6827 DC Arnhem

T F

+31 (0)26 384 01 84 +31 (0)26 384 01 80

POSTADRES

postbus 5235 6802 EE Arnhem

E I

info@gldgrafimedia.nl www.gldgrafimedia.nl

Met Valorcoaching beter in balans Inspiratie Energie Stresspreventie Privé en op werk drs. Else van Hensbergen Callunastraat 46 Arnhem 06 174 954 51 elsevanhensbergen@valorcoaching.nl

ELKE DAG EEN BELEVENIS KDV Wiplala - Van Lawick van Pabststraat 69

KDV Petteflet & BSO Zaza - Colenbranderstraat 15

dagopvang buitenschoolse opvang 0 tot 12 jaar uitdagende binnen- en buitenruimten afwisselende activiteiten professionele medewerkers 0900 - 235 75 27 skar.nl


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Speciale huizen Tekst en fotografie: Axel Nuhn

Voor wie gek is op mooie huizen met geschiedenis is onze wijk een regelrechte snoepwinkel. De ene nog mooier dan de andere. Vier prachthuizen legden we in beeld vast. En in tekst. Want aan elk van de panden kleeft een verhaal.

Izaak Evertslaan 14

Zijpendaalseweg 139

Bouwjaar 1926. Robert Sauerwein en Cecile Gunning wonen hier sinds 1994 met veel plezier. Zij hebben drie kinderen. Prima familiehuis. Toen ze er in trokken, was het huis van binnen met schrootjes dichtgetimmerd. Er is veel in geïnvesteerd om het huis weer in originele staat te krijgen. Aan de buitenkant zijn onder andere de luiken weer teruggebracht en aan de linkerkant is een in metaal uitgevoerde, contrasterende aanbouw gerealiseerd (niet op de foto te zien) die geen afbreuk doet aan de rest van het huis. Het leuke is dat de originele blauwdrukken van het huis nog steeds aanwezig zijn. Saillant detail: Emile Ratelband is een voormalige bewoner en zijn eerste zoon ‘Rolls’ is hier geboren.

Bouwjaar 1926. Naam: Onder ’t Stroodak. Sven Huyben en Karlijn Hillen wonen er sinds 2012 met hun kinderen Brieke en Rein. Onder ’t Strodak wordt in de eerste helft van vorige eeuw omschreven als vrijstaand landhuisje. De Arnhemse architect L. van Leeuwen ontwierp in samenwerking met de eerste bewoner en opdrachtgever A.M. Kuysten dit inmiddels gemeentelijk monument. Kuysten was vooraanstaand deskundige op het gebied van historische landbouw- en dorpsarchitectuur en medeoprichter van het Gelders Genootschap dat als doel had ‘Bevordering en Instandhouding van de Schoonheid van Stad en Land’. De vergaderingen hebben lange tijd in de bijkamer plaatsgevonden. Toen Sven en Karlijn bij de bezichtiging van het pand vanaf de bordestrap uitkeken over de bevroren vijver van Sonsbeek waren ze voorgoed verkocht.


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  21

Joris Van der Haagenlaan 42 Gebouwd in de 60-er jaren. Willem Vierdag en Anique Mangnus wonen er, sinds mei 2014, met vier kinderen: Inez, Pieter, Anna en Myrte. (Inez, studeert inmiddels in Amsterdam) Zij vielen op de locatie. Een waanzinnig uitzicht over de velden en op het Gravinnebos. Het mooie aan bungalows is dat het constructief louter dozen zijn die zonder al te veel ingrepen te transformeren zijn. Aan de straatkant is relatief weinig veranderd, maar aan de boskant zijn de woonkamer en keuken enorm verhoogd. Dit deel is opgetrokken uit een soort Coniferenhout dat uit de omgeving Arnhem afkomstig is. Onder behandeling van stoom en zuur ontstaat een zeer duurzaam product dat prachtig verkleurt. Ondanks de vierkante vorm gaat het in het landschap op. Nog een kenmerk van het huis is het kleine vierkante koepeltje op het dak. Een heerlijke plek om je even terug te trekken.

Van Heemstralaan 25 Bouwjaar 1924/25. Naam: De Boeg. Jan van Vliet en Henrice Wittenhorst wonen er met hun drie kinderen, Juliet, Marthe en Thijs. (Jan en Juliet ontbreken op de foto) Waar de naam De Boeg vandaan komt, is niet geheel duidelijk. Wellicht dat er enige gelijkenis is met de boeg van een schip. Wat wel te achterhalen valt, is dat de eerste bewoner Folkert Wind samen met de bekende architect Rotshuizen De Boeg heeft ontworpen in Amsterdamse School. Zij hadden samen een architectenbureau. Vervolgens is het lange tijd bewoond door de bekende kinderzenuwarts (tegenwoordig zeggen we kinderpsychiater) Monster die zijn praktijk op de eerste verdieping had. Ook is het pand een tijd gekraakt geweest blijkens de briefjes die omwonenden in de bus kregen, waarin de redenen van de kraak netjes omschreven werden. Jan en Henrice betrokken De Boeg - inmiddels ook een gemeentelijk monument - elf jaar geleden en hebben een voorliefde voor karakteristieke, sfeervolle woningen.


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Buiten spelen

Tekst en fotografie: Maartje van den Berg

In onze buurten wordt veel op straat en op de schoolpleinen gespeeld. Fijn dat dat kan. Veel ‘officiële’ speelplekken zijn er echter niet. Het speeltuintje in de Apolstraat is één van de uitzonderingen. Amélie (6), Loulou (4), Benjamin (4) en hun moeder Monique, Noah (8) en Thijmen (4) en hun moeder Andrienne, en tweeling Niek (13) en Mees (13) wonen allemaal dichtbij dat speeltuintje. Ik praatte met hen over buiten spelen.

Fysiek

‘Actief bezig zijn in de buitenlucht verlaagt het risico op overgewicht en leefstijl-gerelateerde aandoeningen, zoals diabetes. Ook ontwikkelen kinderen door buiten spelen hun motorische vaardigheden, ze verleggen hun

grenzen en ze krijgen sterkere spieren en botten.’ Amélie: ‘We gaan vaak skeeleren, een rondje om de speeltuin, over de stoep en over het paadje achter de struiken. En hockeyen.’ Loulou: “Ja, en schommelen en slingeren aan het klimrek.” Benjamin: “En skelteren. En ik had een keer een blauw oog toen ik op het klimrek was geklommen. Maar ik weet niet meer hoe dat kwam.” Noah: “We gaan fietsen, klimmen, schommelen, voetballen, verstoppertje en tikkertje spelen. In de winter spelen we ook buiten, maar dan moeten we wel dikke kleren aan. Alleen als het regent spelen we binnen.” Thijmen: “We doen ook wel eens gevaarlijke dingen, zoals racen met de fiets en van het klimrek springen.”

Elsa en Timme

Noah: “Ja, en heel hoog schommelen! Ik ben een keer bijna over de kop geweest met mijn vriendje Macs.”

Cognitief

‘Buiten spelen is nieuwe dingen leren, proberen en ontdekken. Dat verbetert ook het geheugen en de denkvaardigheid van kinderen. Geconcentreerd spelen kan kinderen ook leren zich op school beter te concentreren.’ Benjamin: “Ik ga vaak in het zand spelen met mijn graafmachines.” Loulou: “Sommige bosjes zijn huizen.’ Niek: 'Vroeger speelden wij vaak in de speeltuin. Buskruit, voetballen, verstoppertje, dat soort dingen.” Mees: “Maar nu niet meer. Dat stopte eigenlijk toen we naar de middelbare school gingen. Dan doe je andere dingen. En je hebt minder tijd. De speel-

Noah en Tijmen


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  23

tuin is nu een beetje kinderachtig.”

Mentaal en emotioneel

‘Buiten spelen is niet verplichtend maar geeft kinderen de kans om dingen te doen die ze leuk vinden. Ze kunnen hun energie kwijt, waardoor ze op andere momenten beter rustig kunnen zijn. Zélf buiten spelen geeft ruimte voor verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.’ Monique: “Amélie, Loulou en Benjamin mogen zelf buiten spelen in de straat en ook zelf naar het speeltuintje. Dat vinden ze erg leuk. Er zijn wel een paar regels: niet oversteken bijvoorbeeld. En rommel mee naar huis nemen.” Thijmen: “We mogen niet in de planten plassen. Als je moet plassen dan moet je snel naar huis gaan. En we mogen geen gaten graven, of we moeten ze weer dicht maken.” Niek en Mees: “We gaan soms wel eens voetballen op het veldje tussen de flats, verderop. Daar staan twee bomen die perfect zijn als goal. De speeltuin is een beetje klein. Als er een veld dichterbij was zouden we misschien vaker gaan. Maar aan de andere kant… er zijn al zoveel andere dingen die tijd kosten.”

Sociaal

‘Bij het buiten spelen met andere kinderen leert een kind de basis van relaties en hoe je je in een groep gedraagt. Hij maakt vrienden, lost conflicten op en leert zijn gevoelens uit te drukken. Buiten spelen versterkt ook de sociale contacten in een wijk. Zowel kinderen als ouders leren elkaar kennen in de speeltuin.’

Niek en Mees

Amélie: “We hebben heel veel vriendjes hier in de straat, die gaan we dan ophalen.” Loulou: “Er zijn in de speeltuin altijd wel andere kinderen en vaak ook ouders. Soms zijn er ook andere-taal kinderen, maar die kunnen we niet verstaan dus daar spelen we niet zo vaak mee.” Noah: “Ik speel vaak buiten op het veldje. Dat is heel leuk, omdat ik hier al 8 jaar woon en het is hier heel rustig en ik ken veel kinderen. Mijn beste vriendje Macs woont in de Burgemeesterswijk en mijn vriendinnetje Nynke woont op de Bakenbergseweg. Die komen allebei vaak hier spelen omdat ze het speeltuintje heel leuk vinden.” Niek en Mees: “Er zijn soms ook nog wel oudere kinderen ’s avonds aan het rondhangen in de speeltuin. Met muziek enzo. Dat zijn kinderen die we wel kennen; die zaten bij ons op 't Panorama, maar nu zitten die ook op de middelbare school.” Monique: “De speeltuin heeft absoluut een sociale functie in de buurt, zeker als je kinderen nog klein zijn. Dan raak je al snel met andere ouders in gesprek. Het jaarlijkse veldfeestje speelt daarbij ook een rol. Dit speeltuintje is ooit gestart als buurtinitiatief en het voorziet nog steeds echt in een behoefte.” Andrienne: “Het is hier vaak heel druk en ontzettend gezellig met alle andere ouders en kindjes. Een terrasje erbij met goede koffie zou het helemaal af maken!”

Amélie en Loulou

Buiten Spelen 2.0: de Stierenveld app Elsa en Timme zijn een tweeling van 8 uit de Paulus Potterstraat. Samen met hun moeder Nienke vertellen ze over de Stierenveld app. Timme: “Dat is een app voor het stierenveld.” Elsa: “Voor als je daar wil spelen.” Timme: “Het Stierenveld is een veld naast de AMS. We spelen daar best vaak, bijvoorbeeld voetbal, knotshockey of verstoppertje.” Elsa: ”Ja, en we gaan soms hutten bouwen in de bosjes. Tijdens school spelen we soms ook op het Stierenveld. Dat mag alleen in de grote pauze. De kleuters mogen nooit op het Stierenveld, alleen de middenbouw en de bovenbouw.” Timme: “De kleuters mogen er alleen op als ze paaseitjes gaan zoeken.” Elsa: “Na school gaan we ook soms bomen klimmen of zo, als mama nog aan het praten is.” De Stierenveld app bestaat bijna een jaar. De groep heeft inmiddels 26 deelnemers uit twaalf gezinnen. Nienke vertelt: “De groep is gegroeid, mensen geven het door. Het heeft dus ook een sociale functie. Soms vinden kinderen elkaar via de app terwijl ze zonder misschien niet zo snel in contact waren gekomen. Timme heeft bijvoorbeeld dit jaar regelmatig gevoetbald met een meisje van twaalf. Ik heb gehoord dat een opa op vrijdagmiddag met een aantal kinderen gaat voetballen op het Stierenveld; dat is ook via de app ontstaan. En het is handig om andere ouders te kunnen bereiken. Maar het werkt ook niet altijd even goed…” Timme: ‘Soms ben ik met een vriendje maar dan willen we nog meer vriendjes om te gaan voetballen. Dan plaats ik een oproepje. Of ik ben alleen en ik wil met iemand spelen. Maar dan reageert er soms niemand.” Elsa: “Het is handig omdat je niet eerst naar iemand toe hoeft te lopen en daarna nog naar het Stierenveld. Maar als je naar iemand toe loopt weet je het wel meteen zeker.”


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C V erpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Manuele therapie Handtherapie Oedeemtherapie CranioFaciaaltherapie Handspalken Dry Needling Medical taping Kaakfysiotherapie Rugscholing en -training Groepstraining(jong en oud) Begeleiding bij kanker Sportblessures


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  25

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

SCHILDERSBEDRIJF • Onderhoud • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie

Speciale momenten verdienen speciale bloemen Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem, T 026 3517148 bestel@flowbloemisten.nl Kijk ook eens op www.flowbloemisten.nl als u een mooi boeket wilt laten bezorgen

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 78

diep arnhem / ontwerpen is keuzes maken

ontwerp en communicatie// dieparnhem.nl diep arnhem kleine studio / groot werk mauvestraat 13 / buiten kantooruren sickeszplein 5 / tijdens kantooruren Info@dieparnhem.nl

Marcel te Brake en zijn team.

FRED MENSINK

Adv. Diep Arnhem goede 2016.indd 4

Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen

24-06-16 14:27


Nummer 78 DE PENSEELSTREEK  27

KWASTJES SNEEUWSCHOENTOCHTEN!

CURSUS STAP UIT JE HOOFD EN IN JE LEVEN!

Geheel verzorgde tochten, inclusief huur van sneeuwschoenen, onder begeleiding van ervaren, gediplomeerde wandelgids. In de Harz (lang weekend) of de Jura (6 dagen). Januari, februari, maart. Kijk op www. bergwandelen-bloemers.nl

De cursus Mindfulness+, ACT en Compassie zet je letterlijk stil, geeft je een andere kijk op je leven en biedt je handvatten om dichter bij jezelf te komen. De cursus is praktisch, met beide benen op de grond en gericht op het omgaan met de uitdagingen die het leven ons biedt. De cursus van 6 bijeenkomsten vindt plaats in Arnhem, Mesdaglaan 34 en heeft diverse startdata en tijdstippen. Kijk voor meer informatie op de website: www. yvonnelooijschelder.nl

Ken u zelve Staat centraal binnen de VRIJMETSELARIJ Voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Kom naar de avond voor belangstellenden op 8 november van 20.00-22.00 uur Aanmelden: info.loge023@ vrijmetselarij.nl Maar info: www. dgbarnhem.nl

TE HUUR

Gezellig familiechalet; Haute Nendaz, Wallis, Zwitserland. Geschikt voor 6-7 personen. Groot zonneterras met schitterend uitzicht. Zomer: wandelen, mountain-bike, golf. Winter: sneeuwzeker skigebied Quatre Vallées. Info en foto’s: www.chaletlabuche.nl Fam. van der MeerNahuijsen Van Heemstralaan 24 tel. 026 3516596

Wilt u een kwastje plaatsen? Voor slechts 1,50 euro per advertentie! De tekst mag ca. 30 woorden bevatten en wordt zonder afbeeldingen/logo's geplaatst. Commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/te huur woning e.d.) kosten 10 euro. Tekst graag mailen naar redactie@ penseelstreek.nl Het bijbehorende bedrag kunt u in een envelop inleveren op Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het juiste bedrag worden niet geplaatst. Zie pag. 2 voor sluitingsdatum inleveren voor het volgende nummer.

APK Hardloopscreening Op zondag 9 oktober vond een zeer geslaagde hardloopscreening plaats speciaal voor lezers van de Penseelstreek door Nederlands toptrainer Honoré Hoedt. Hij werd daarbij geassisteerd door middenafstandsloper en tienvoudig Nederlands kampioen Dennis Licht. Bij de watermolen in Sonsbeek verzorgden zij een professionele persoonsgerichte training voor een twintigtal zeer enthousiaste deelnemers.


Het Bericht De redactie van de Penseelstreek verwondert zich regelmatig over lokale berichten en annonces, bijvoorbeeld op het groeiende online burenplatform NextDoor of op het prikbord van de grootgrutter. Hier vindt u de wereld achter het bericht.

NextDoor van dichtbij Mijn oog viel op een NextDoor bericht van Pietje. Zij zocht een strijkplank en een kruimeldief. Altijd weer verwonderd door zoveel huisvlijt ging ik bij haar langs. Pietje, waarom zoek je een strijkplank en een kruimeldief? De strijkplank heb ik nodig voor mijn werk. Ik ben patroontekenaar van damesmode. Om nieuwe proefmodellen te kunnen maken én ze eventueel in opdracht te kunnen uitvoeren in stof ben ik aan het naaien geslagen. Daarbij heb ik een strijkplank nodig, en die had ik niet, aangezien ik – behalve bij het naaien dus - eigenlijk nooit iets strijk.  

En de kruimeldief? Nou, sinds een paar maanden heb ik een kat, en ik ruim de kattenkorreltjes die naast de kattenbak terecht komen nu steeds op met stoffer en blik. Daar lijkt een kruimeldief me veel handiger voor. Touwens, wat grappig is: de kat zelf heb ik ook via NextDoor. Een kat via NextDoor? Afgelopen voorjaar stond er een oproepje op NextDoor van mensen hier in de buurt die sinds een maand een kat van vijf jaar oud erbij hadden genomen. Die kat bleek alleen niet goed samen te gaan met hun andere katten. Ik heb zelf een hond, dus ik dacht eerst dat een kat geen optie zou zijn. Maar die mensen hebben zelf ook een hond en daar kon de kat juist wel goed mee samen! En toen had ik dus een kat. Ze is eerst een tijdje op proef geweest, maar ze is zo lief, ze mag blijven. Alleen maakt ze er dus wel een rommeltje van. Ze heet trouwens Nala.   En is het al gelukt met de strijkplank en de kruimeldief? Een strijkplank heb ik na een tijdje afwachten bij Ikea gekocht. Maar inmiddels heb ik wel al mijn tweede kruimeldief op proef, net als de kat, die was ook op proef. Ik test deze tweede eerst even, omdat de mensen waarvan ik hem kreeg hem zelf niet zo goed vonden werken. De eerste die ik had bleek het helemaal niet meer te doen. Maar ik heb goede hoop dat het gaat lukken. Maartje van den Berg

Penseelstreek78  

Wijkkrant De Penseelstreek Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem | Arnhem

Penseelstreek78  

Wijkkrant De Penseelstreek Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem | Arnhem

Advertisement