Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

WINTERNUMMER

JAN. 2014 NR. 67 in dit nummer o.a.

 

Van de bestuurstafel Wijncadeau Wijkactieplan Column Dick Tiemens Geleur aan de deur Penseelsteken Warnsborncross Nieuwkomers in de wijk

3 3 4 5 6 7 10 10

Kort en Klein 12 Natuur in de buurt 15 Gierzwaluw goud waard 16 Het winterkoninkje 17 Bijna twaalf husky's 20 Kwastjes 23 Bij de Buren 24 De Kleine Passie 28


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1950 ex. Verspreiding: Artwin Nuhn 026 4437663 Redactieleden: Leendert Combée Artwin Nuhn Vincent Muller Reinier Zweers Maartje van den Berg Redactieadres: Mesdaglaan 27 6813 GL Arnhem 026 4437663 E-mail: redactie@penseelstreek.nl Vormgeving: Nannieke Swart www.summit-web.nl Druk: Drukkerij Gelderland Advertenties: Christiaan van der Sanden 026 3708877/06 14477799 advertentie@penseelstreek.nl De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Ingrid Krispijn Micha van Aart Vera Deenen Koen Eggermont Secretariaat: Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459 Lidmaatschap 2014: € 12,50 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: 7819730 Bankrek.: 30.39.96.099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem Redacteur website: Noud van Zuijlen E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Website: www.penseelstreek.nl

INLEVEREN KOPIJ Inleveren kopij uiterlijk vr. 14 maart 2014. Verspreiding volgende wijkkrant: 28 maart t/m 2 april 2014. Het schema voor 2014 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Mesdaglaan 27. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie (300 dpi).

redactioneel Door Artwin Nuhn, redactie

Participatiesamenleving De overheid wil terug naar de participatiesamenleving. Ik las dat woord toen ik het artikel over ons wijkactieplan (pag. 4) voorbereidde. Mensen moeten meer samen opleven en elkaar belangenloos helpen onder het motto “Wat Gij wilt dat U geschiedt onthoud dat ook een ander niet”. Zo ontstaat een hechtere samenleving. Dat is niet alleen een wereldbeeld. De overheid probeert met het realiseren van die visie op onze maatschappij ook de chronische groei van onze zorgkosten terug te dringen. Als mensen elkaar meer helpen, kan professionele zorg weer worden gereserveerd voor wie die echt nodig heeft. En dat is goedkoper. Er zijn al instellingen die professionele zorg vervangen door vrijwilligerswerk en familie vragen om een beetje structurele ondersteuning voor hun rekening te nemen. Dergelijk nieuws leidde in de media tot stormachtig protest.

Heel Westers. Mensen hebben immers veel vrijheid verworven in de laatste dertig jaar. De ruimte voor zelfbeschikking is ongekend groot. Een klein stukje daarvan inleveren voelt al snel als een inbreuk op de eigen autonomie. En die zelfbeschikking is een grondrecht. Maar wat win je als je een beetje van die individualistische autonomie inlevert? Het antwoord zie ik in onze straat. Daar overleden het afgelopen jaar vier mensen. Eén van hen was mijn buurman. De vanzelfsprekendheid waarmee onder meer zijn wegvallen zowel in emotionele als praktische zin door omstanders werd gedeeld, biedt meer dan welke verplichtingenvrije samenleving dan ook. Het woord “samenleving” krijgt in die zin een meer dan oppervlakkige betekenis. Dat geluk zouden we elkaar niet moeten onthouden.

FOTOGRAFIE  

Fotografie voorkant (Axel Nuhn) Lekker wandelen in het bos met extreem zacht winterweer. Foto 1 Marcel Beekman met Suus, Bakenbergseweg. Foto 2 Anouk Termaat met Scott, Josef Israëlslaan. Foto 3 Clarette en Thijmen Schouten met Bommel, Bakenbergseweg. Foto 4 Anne Herfs met Suzie, Witsenstraat.

VOLG ONS OP twitter: #Penseelstreek

De Penseelstreek heeft een eigen twitteraccount. Een website en een blad hadden we al. Die voorzien absoluut in een behoefte en worden zeer gewaardeerd. Maar echt interactief zijn ze natuurlijk niet. En daar zit ‘m de kneep: burgers willen meteen delen. Want wat nu als er een helikopter ’s nachts boven de wijk hangt en je wilt lotgenoten raadplegen over wat er gebeurt? De burgemeester komt voor een bliksembezoek naar de wijk? Je bent je konijn kwijt? Of er is een leuk zomerfeestje en je wilt graag dat buurtgenoten komen? Dan is het verdraaid handig dat je elkaar meteen kunt vinden. Daarom ons eigen twitteraccount. Dus volg je graag relevant nieuws over de buurt en wil je ook delen? Zoek en tweet dan op #penseelstreek. En verbind je met de wijk. Tot tweets.


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Door Frans Schoenmakers, voorzitter wijkvereniging

“Lieve mensen, wat wij u wensen is veel gezondheid, warmte en een liefdevol Nieuwjaar. Samen met familie, uw buren maar vooral met elkaar.’’ Als wijkvereniging hebben we met veel vrijwilligers weer een succesvol jaar met uiteenlopende activiteiten voor u kunnen afsluiten. De massale opkomst bij de Sint Maarten optocht op 8 november en bij de sfeervolle kerstzang op 20 december waren daar een mooie afronding van. Heel wat triester was het bericht dat Frans Kock op 59-jarige leeftijd afscheid van het leven heeft genomen. Hij was een zeer actieve, vrolijke wijkbewoner uit de Mesdaglaan die voor iedereen klaar stond. Bij zijn crematie in Dieren en op de receptie daarna bij Trix waren er tientallen wijkbewoners. Vacature Secretaris Helaas heeft onze fantastische secretaris Frank Jibben na bijna 15 jaar besloten een stapje terug te gaan doen. Frank blijft wel aan als bestuurslid. Het bestuur zoekt daarom per 1 april 2014 een extra bestuurslid/secretaris. Heeft u zelf interesse of kent u wellicht een wijkbewoner die wij eens mogen benaderen, neem dan even contact op met Frank Jibben (026 3515459) of met mij (06 50560724).

Wijkactieplannen Voor 2014 staan er voor onze wijk weer veel nieuwe ontwikkelingen op stapel. Vooral de gewijzigde samenwerking met de gemeente staat hoog op de agenda. De gemeente wil Burgemeesterswijk en Penseelstreek als één gebied gaan beschouwen. De nieuwe wijkactieplannen moesten we dan ook samen opstellen. De wijkveiligheid, de gezondheid van de bewoners en het op een prettige wijze in de wijk kunnen blijven wonen, zijn daarbij onze prioriteiten. De gemeente heeft de communicatie via de Arnhemse Koerier per 1 januari 2014 beëindigd. De website van de Penseelstreek en de daarbij behorende nieuwsbrieven worden daardoor een nog belangrijker communicatiemiddel voor onze wijkbewoners. Meldt u zich daarom, via de website, aan voor de regelmatig toegezonden nieuwsbrief in 2014! Voor gemeentelijke informatie kies dan www.arnhem.nl, maar zeker ook www.overheid.nl en www.arnhem. nl/bekendmakingen. Financiën Willen we de komende jaren op het zelfde niveau met de vele uiteenlopende wijkactiviteiten kunnen doorgaan, dan doen wij als bestuur een beroep

op alle 1700 huishoudens in onze wijken om de jaarlijkse contributie te gaan/blijven betalen. De bijdrage per huishouden wordt in 2014 verhoogd naar € 12,50. Wij hebben een uitgavenbudget voor 2014 van ongeveer € 30.000,-. Denk daarbij aan de mooie wijkkrant, de actuele website met de nieuwsbrief, de gymnastiekactiviteiten, het fantastische oranjecomité, de themaochtenden in de Diaconessenkerk, de senioreninloop bij Trix en het bezoek van 100 wijkbewoners aan het jarige Burgers' Zoo en het ondersteunen van de buurtpreventieprojecten. Maar ook het Oldtimer festival, de straatspeeldag, het volleybaltoernooi op het Witsenveldje, de Sint Maartenoptocht, de kerstzang, en de straatfeesten waar de wijkvereniging altijd tenten, banken en statafels voor beschikbaar heeft, zijn Penseelstreek-activiteiten. Met veel enthousiasme en trots wensen wij u als bestuur een prettig en gezond 2014 in onze mooie en sociaal vriendelijke woonomgeving met ruim 4000 inwoners.

Wijncadeau voor Hans Ariëns (67) Nadat ik heb aangebeld, gaat eerst het deurluikje open, daarna het slotenwerk. Hans Ariëns hecht veel waarde aan veiligheid. Dat was al het geval voor zijn pensionering bij de Provincie, toen hij Arbo- en veiligheidsdeskundige was. En nu ook, als initiatiefnemer van het eerste buurtpreventieproject op de Gulden Bodem. Inmiddels staan meer van dergelijke projecten in de steigers, die allen zijn aanpak overnemen. Waarom al die moeite? “Eigenlijk heel simpel”, zegt Hans, "ik heb alles meegemaakt waar anderen in de wijk ook last van hebben: er is bij me ingebroken, fietsen zijn gestolen, mijn auto is teruggevonden in de IJssel en ze proberen je op te lichten. Maar toen ze bij mij ijzer uit de tuin haalden om bij een oudere achterbuurvrouw de deur te forceren, was de maat vol. Ik wil prettig wonen. Dat plaatje laat geen ruimte voor criminaliteit. Dat vinden buurtgenoten ook. Dan moet je die ellende samen bestrijden.” Sinds zijn initiatief zijn dankzij attente buurtgenoten inbrekers opgepakt en oplichters van daken geplukt. En het aantal autodiefstallen is gedaald. “Maar we zijn er nog niet”, meent Hans. ”Er komen te veel mensen die ook in onze welvaart willen delen, maar dan op een verkeerde manier. We zullen oplettend moeten blijven. En ook dat kan alleen maar samen.” Dit WIJNCADEAU is aangeboden door TAX Wijn, Jacob Marislaan 20. Kijk eens op www.taxwijn.nl. Ken jij ook iemand die een WIJNCADEAU verdient? Mail je suggestie naar redactie@penseelstreek.nl.


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Wijkactieplan legt nadruk op ouderen en veiligheid Door Artwin Nuhn

Na langdurige voorbereiding is het wijkactieplan voor Sterrenberg, Gulden Bodem, Hoogkamp en Burgemeesterskwartier vastgesteld door gemeente en wijkbesturen. De komende twee jaar gaat verreweg de meeste aandacht uit naar buurtpreventie en de problemen van ouderen. Begin januari werd onze wijk midden in de nacht opgeschrikt door een wilde autoachtervolging. De jacht eindigde te voet en leidde tot de arrestatie van enkele verdachten. Anderen verdwenen spoorloos in de talloze paadjes achter de huizen. In de kofferbak van de in beslag genomen auto lag een vracht aan inbraakapparatuur. De arrestanten hadden het niet per se op de Hoogkamp gemunt, meende de politie. Maar veel handlangers wel. Net als autodieven. “Hier tegenover is rond oud en nieuw een prachtige mini gestolen. En om de hoek pas nog een Audi, voor de tweede keer in korte tijd”, vertelt Erik, de eigenaar van Tax Wijn aan de Jacob Marislaan. Nog niet zo lang geleden werd een andere exclusieve Audi ’s nachts voor de deur van de eigenaar compleet gestript. Niet voor niets is veiligheid één van de belangrijkste thema’s uit het wijkactieplan dat het wijkbestuur eind vorig jaar samen met de gemeente vaststelde. Het plan beslaat een periode van twee jaar en is het resultaat van verschillende besprekingen met wijkbewoners. Niet dat de problemen in onze wijken indrukwekkend groot zijn. Wethouder wijkzaken Henk Kok wees daar tijdens de presentatie van de wijkactieplannen ook op. “Bewoners hier zijn realistisch genoeg om te beseffen dat de verbeterpunten in hun wijk van een andere orde zijn dan die in pakweg een buurt als Immerloo. Maar we nemen ze wel heel serieus, omdat bewoners ze belangrijk vinden”, aldus Kok. Die benadering past in het nieuwe beleid van de gemeente. De landelijke overheid hevelt budget en zeggenschap over naar gemeenten. Dat feit dwingt gemeenten om nog beter dan voorheen te luisteren naar wat er in de wijken aan problemen en behoeften speelt. Bovendien heeft Arnhem volgens Kok een naam hoog te houden als het gaat om de wijkaanpak. “Landelijk staan we bekend als de stad die in de krachtwijken de grootste vooruitgang heeft geboekt. Toen het Rijk besloot eerder dan afgesproken het budget hiervoor (de 'Vogelaargelden') te stoppen, vonden sommige steden dat een reden om er dan maar helemaal mee op te houden. Wij niet. Sterker nog: we hebben het uitgebreid naar alle wijken! Als gemeente willen we juist in een tijd van bezuinigingen en decentralisaties goed naar inwoners

Kan ik hier in de buurt tafeltennissen? Kijk op ww w.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Sport & recreatie > Sport/recreatie in de buurt

luisteren en onze middelen secuur inzetten. De wijkactieplannen zijn daarbij een prachtig hulpmiddel.” In relatie tot het thema veiligheid kent ons wijkplan verschillende actiepunten. Zo krijgt het wegdek in de Gabriëlstraat een opknapbeurt en zou bij de Albert Heijn supermarkt een oversteekplaats moeten worden gerealiseerd. Bovendien verdient het hardrijden op doorgaande wegen als de Bakenbergseweg aandacht. “Al realiseren wij ons heel goed dat handhaving een nagenoeg onbegonnen zaak is”, zegt Ingrid Krispijn van het wijkbestuur. “Het zijn bovendien vaak de wijkbewoners zelf die daar zo hard rijden. Je zou juist van hen toch iets meer verantwoordelijkheidsgevoel verwachten.” Maar verreweg het zwaarst weegt de kwestie buurtpreventie. Het eerste buurtpreventieproject aan de Van Ruisdaelstraat is een groot succes. Soortgelijke initiatieven zijn nu in voorbereiding aan de Van Heemstralaan (Noord en Zuid) en de Sterrenberg (Noord en Zuid). De Hoogkamp komt later. Met de projecten probeert het wijkbestuur de afstand tussen burgers en politie te verkleinen door sneller afgifte te doen en direct melding te maken van wat niet pluis lijkt. “In die zin zijn de preventieprojecten de oren en ogen van de wijkagent”, vat bestuursvoorzitter Frans Schoenmakers samen. Bovendien moeten de initiatieven ertoe leiden dat buurtbewoners weer meer zorg voor elkaars eigendommen gaan dragen. Niet dat de projecten meteen zullen leiden tot een inbraakvrije wijk. Maar het gevoel van veiligheid wordt er wel sterk door vergroot. “En dat gevoel brengt mensen dich-


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  5

ter bij elkaar. Eigenlijk versterk je indirect de sociale cohesie in een woongemeenschap. Dat is denken wij wel het allerbelangrijkste resultaat. Met name voor ouderen, die deze vaak wel kennen van vroeger en die erg missen.” Die oudere buurtbewoner vormt een tweede kernthema uit de wijkactieplannen. Daarvan kennen de Sterrenberg, Gulden Bodem en Hoogkamp er relatief veel. Zij zouden niet noodzakelijkerwijs moeten hoeven te verhuizen als hun zelfredzaamheid achteruit gaat. Actieve hulp van buurtbewoners kan hen net de steun geven die zij nodig hebben om te blijven wonen waar zij wonen. “Die hulp wordt in veel gevallen al geboden”, meent Frans. Prachtige voorbeelden genoeg. Dat ziet de gemeente ook en waardeert dat enorm. Want de zorgbudgetten staan aan alle kanten onder druk. Dankzij buurthulp kan professionele zorg worden gereserveerd en gegarandeerd voor ondersteuning die familie, vrienden en buurtbewoners echt niet kunnen bieden. Het wijkbestuur zal buurtbewoners dan ook de komende tijd blijven oproepen om de helpende hand toe te steken wanneer die nodig is. En initiatieven als de ontmoetingsochtenden in restaurant Trix blijven stimuleren. “Maar dan zullen ouderen zelf zich ook over hun schroom heen moeten zetten om hulp te vragen, zelfs al vinden velen dat best lastig”, meent Ingrid. “Het moet van twee kanten komen.” Woonruimte is een andere kwestie die aandacht verdient. Veel oudere bewoners voor wie het huis te groot wordt willen graag kleiner wonen, maar dan wel in onze wijk. Dat is nu vaak onmogelijk, omdat passende woonruimte ontbreekt. Ze zijn gedwongen om naar een andere wijk te verhuizen. Zo’n verhuizing leidt gemakkelijk tot verbrokkeling van hun sociale systeem. En daarmee tot eenzaamheid. Jammer en onnodig, vindt het wijkbestuur. Daarom voert het met diverse partijen gesprekken over het realiseren van seniorenwoningen. Allereerst op de Hoogkamp. Daar doet zich een mooie gelegenheid voor wanneer de school Het Panorama aan de Mesdaglaan bereid is om te verhuizen naar het gebouw van collegaschool Het Palet aan de Witsenstraat dat binnenkort vrijkomt. “Die locatie van Het Panorama is een prima plek om seniorenwoningen te realiseren. Daar staan partijen welwillend tegenover”, aldus Frans.

Warnsborncross Zondag 9 maart  

De Warnsborncross is een jaarlijks door Loopgroep Arnhemia en het Geldersch Landschap georganiseerde hardloopwedstrijd, uitgezet in het prachtige Warnsborn. Er kan één, twee of drie ronden van 5,5 km gelopen worden. Voorafgaand aan deze wedstrijd is er een jeugdloop van 1200 m over een alternatief parcours. De Penseelstreek mag voor het zevende achtereenvolgende jaar binnen de Warnsborncross een “3-buurtenrun” om de gouden schoen houden. Winnaar wordt de straat met de laagste totaaltijd van de drie tijdsnelste bewoners (inclusief correctie voor handicap). Lopers die zich bij mij aanmelden, hoeven zondagochtend 9 maart niet in de rij te staan om zich op te geven. Je krijgt het startnummer vooraf thuisbezorgd. De start is 10:30 voor de jeugdloop en 11:00 voor de volwassenen. De kosten voor de loop bedragen € 5,- voor volwassen en € 1,50 voor de jeugd. Het lijkt ons weer leuk om vooraf te verzamelen, zodat lopers uit de wijk kennis kunnen maken met elkaar en we een mooie groepsfoto van alle sportievelingen kunnen schieten. De start van de loop is aan de rand van de heide achter ‘t Pannekoekhuis Schaarsbergen. Op de site www.loopgroep-arnhemia.nl is een routekaart gemaakt; die is ook als een GPX-bestand te downloaden zodat je deze kan inladen in een GPS-apparaat. Houd alvast rekening met de klimmetjes achter de camping en aan de stadskant van de schaatsvijver van Schaarsbergen. Wil je meedoen, vul dan onderstaand strookje in en lever dat in bij Dinant Wansink, Mesdaglaan 42. Je kunt mij ook een mailtje sturen via warnsborncross@ penseelstreek.nl. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging. Dinant Wansink

Naam

____________________________

Meer weten over het wijk-actieplan? Raadpleeg dan de website van de gemeente: http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/ Wijken/Wijkactieplannen:146359.

Adres ____________________________

Of stuur een mail naar: bestuur@penseelstreek.nl

O Vrouw O Man

E-maiL ____________________________ Leeftijd: __ jaar

O Jeugdloop O 5,5 km O 11 km O 16,5 km


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

GELEUR AAN DE DEUR Door Vincent Müller

Gisteren, begin van de middag. De bel. Een blije twintiger stelt me quasi-grappig gerust: “Ik heb geen cameraploeg bij me en wil u ook niks verkopen”. Met die cameraploeg doelt hij op het zwarte keukenschort dat hij om heeft, met dat lelijke Man-Bijt-Hond-hondje erop. Hij raffelt zijn script af, waaruit ik begrijp dat het zo jammer zou zijn als door ‘de bezuinigingen’ veel van die fijne NCRV-programma’s verdwijnen. Maar als ik nú lid wordt, kan ik dat voorkomen en krijg ik ook zo’n gezellig schort cadeau!

'Leurder' Type B - Minder leuk zijn commerciële venters. Meest jonge meiden en jongens die georganiseerd de straat in worden gestuurd voor energieboeren, boeken- of filmclubs, maar ook voor maatschappelijke organisaties als Cordaid en Greenpeace. Type B werkt meestal niet rechtstreeks voor de club waarvan het logo op z’n jasje staat, maar via een extern bureau dat die huis-aan-huisverkoop verzorgt. Door die tussenschakel ontbreekt eigenlijk de

Eh, u wilde me toch niets verkopen? Deze discordantie herinnert me direct aan dat andere NCRV pareltje en beleefd stel ik het vrolijke schortjoch teleur. “Dit is mijn uitspraak en daarmee zult u het moeten doen.” Ik geloof dat hij me begrijpt. Al langer vroeg ik me af of ik het me inbeeld, of dat er sinds een jaar of drie steeds vaker wordt aangebeld door mensen die iets van je willen. Het bleek geen inbeelding. Wijkgenoten viel het ook op en, zo leerde een rondje googelen, er bestond zelfs wetenschappelijk onderzoek over. Maar ook zonder wetenschap laat het zich wel verklaren: de crisis dwingt tot creativiteit, terwijl het ongevraagd benaderen van consumenten juist wordt ingeperkt door NEE-stickers en initiatieven als Postfilter.nl en het Bel-me-niet Register. Daarentegen mag er in Arnhem sinds 2010 juist weer zonder vergunning worden geënquêteerd en gevent.

“Niet iedereen weet dat er tussen die huis-aan-huisverkopers regelrechte criminelen zitten” De groei is dus wel verklaarbaar. Maar wie zíjn het nu eigenlijk, die huis-aan-huis-verkopers? Het is een bonte stoet die, naast knulletjes als hierboven, kan bestaan uit types à la Jacobse & Van Es die je met zorgelijke blik wijzen op de levensbedreigende staat van je tuinpad, schoorsteen of dakgoot, en ook uit de jaarlijks trouw terugkerende ‘kunststudentes’ die je barbecue verstoren met een portfolio vol wansmakelijke reproducties. Niet iedereen weet dat er tussen die huis-aan-huisverkopers ook regelrechte criminelen zitten. Wie zijn het en hoe herken je ze? Ik zet de leurders op een rij, in oplopende mate van ergheid. ‘Leurder’ Type A - Hoewel ook ongevraagd aanbellend, verdient Type A het etiket leurder eigenlijk niet. Het is bijvoorbeeld de oprechte vrijwilliger, niet zelden een wijkgenoot, die met een collectebus door weer en wind gaat voor goede doelen als Jantje Beton of KWF Kankerbestrijding. Tot Type A behoren natuurlijk ook brave padvinders met oliebollen en kindertjes met home made koekjes of kinderpostzegels.

Van Kooten en De Bie als 'Jacobse & Van Es'

band tussen belanghebbende en colporteur. Daarnaast is het niet zelden zo dat Type B pas iets verdient als hij ‘scoort’. Deze combinatie maakt dat colporteurs nogal eens in de verleiding komen een iets te mooi verhaal te houden. Zomaar een voorbeeld; afgelopen zomer meegemaakt: Vroeg in de avond belt een jongen in zo’n afschuwelijk fluorescerend hesje aan. “We waren hier vanmiddag ook al maar we lopen een tweede ronde want we willen ook ú de kans bieden om te profiteren van ‘de collectieve containerreiniging’.” Ach gut, wat attent! En dat hesje is natuurlijk omdat het jong de hele middag al containers had staan uitspuiten. Maar… de vouwtjes zaten er nog scherp in en da’s ook logisch: een kwartier eerder stopte er drie huizen verderop namelijk een auto waar vier van die verkopertjes uitkropen. Voordat het leuren begon kreeg ieder een vers uit het folie getrokken hesje aan. Je kunt het slim noemen. Maar volgens mij is het eerder een totaal gebrek aan zakelijk fatsoen. Temeer wanneer – geheel onterecht – een ‘collectieve’ (buurt)actie wordt gesuggereerd. Durft u niet zo makkelijk nee te zeggen, dan kan het geen kwaad om u eens te informeren over uw positie als consument, bijvoorbeeld op www.consuwijzer.nl, zoekwoord ‘colportage’. 'Leurder' Type C – De echte boef. Van het vroege voorjaar tot de late herfst kun je van die opvallend onopvallende Britse busjes door de wijk zien rijden. Sober wit zijn ze meestal en afgezien van het nummerbord en de obligate ladder op het dak, minutieus ontdaan van enig


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  7

herkenningsteken. Geen sticker, geen naam, niets. Tien tegen een dat het om Irish Travellers gaat; woonwagenbewoners van Ierse oorsprong die zich inmiddels veelal in GrootBrittannië ophouden. Politieke correctheid is hier overbodig: ook de politie, gemeentes en tv-programma’s als TROS Opgelicht waarschuwen zonder een blad voor de mond te nemen voor de praktijken van deze ‘reizigers’. Hoe gaan ze te werk? Twee voorbeelden: Voor 20 euro zal de dakgoot worden geveegd. Maar eenmaal boven (b)lijkt er van alles méér mis. De goot is rot, pannen liggen los. Acuut gevaar voor lekkage! Stel dat er iets van het dak waait! Vaak kan of durft het slachtoffer het zelf niet te controleren, maar “het moet snel af want zo is het gevaarlijk”. De werkelijkheid is dat er technisch niets loos is, maar dat de kosten exploderen en het slachtoffer desnoods grof wordt geïntimideerd om al die (contante) euro’s te vangen. Bij klussen als schilderwerk, waar materiaal voor nodig is, wordt een flinke aanbetaling verlangd. Na die te hebben getoucheerd, knijpen de heren er zo vlug mogelijk tussenuit. Een signalement geven is lastig. Als u denkt dat ik generaliseer of discrimineer, google dan toch even op termen als “Ierse klusjesmannen” of “Engelssprekende klusjesmannen”. De moraal: wees alert en voorbereid. Zeg – zeker als men u ongerust probeert te maken – dat u vermeende gebreken eerst zelf zult (laten) bekijken. Vraag resoluut of men vertrekt. Dringt men dán nog aan, aarzel dan niet om een buur te roepen of de politie te bellen. Of die direct in actie komt, is vers twee. Maar zoals gezegd is het fenomeen bij hen bekend en ‘uw’ Type C weet dat als geen ander. Het is sowieso belangrijk om anderen in te lichten wanneer u dubieuze lieden aan de deur heeft gehad. Zodra bekend is dat men in een bepaalde wijk alert is en zich niet laat intimideren, zoekt het rapaille zijn heil liever ergens anders. Ach, waar is toch die tijd dat de tuinadviseurder nog fatsoenlijk Haags sprak…

Hoe laat gaat de bus naar het Willemsplein? Kijk op w w w.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Openbaar vervoer > Buslijnen in de buurt

Penseelsteken (25) 20 december: 1e kerstdag Je kan kinderen over het algemeen erg veel kwalijk nemen. Maar je kan het de kinderen niet aanrekenen dat ze massaal, te massaal de wijk intrekken bij Sint Maarten. Die Sint Maarten lijkt de rattenvanger van Hamelen wel. De kinderen worden eerst naar de warme chocolademelk gezogen om daarna een rondje achter de muziek aan door de wijk te rennen en dan als een stofwolk de straten in. Liefst in groepjes van 6 tot 26 kinderen. Waar is de tijd gebleven dat je als kind na het avondeten dacht: ik ga mijn zelfgemaakte lampion met dat echte kaarsje en dat enige echte Sint Maarten-lied eens showen bij de buren, de overburen en een paar goede vrienden van mijn ouders? Nee, sinds een aantal jaar koopt heel 65-plus al drie dagen vóór Sint-Maarten alle mandarijnen op bij de omliggende supermarkten en iedereen die weet waar kinderen écht voor komen, de spekjes en zakjes Haribo. Uiteraard niet alleen nonverbaal maken de kinderen aan elkaar duidelijk waar je in de straat voor de minste zinnen, de meeste snoep krijgt. Je kan kinderen ook niet kwalijk nemen dat ze soms hun ouders mee moeten nemen. Die staan dan na het ‘zingen’ van hun kinderen met van die vragende ogen aan het eind van de oprit je aan staan te kijken van: doet ze dat niet prachtig en schattig…? Nou, ik weet hoe het werkt. Mijn hond doet en kan ook alles voor een koekje. Het is bijna nog erger dan de trotse ouders bij de uitreiking van de cup-cake-cup. Ik ben dol op trotse ouders, maar dan moet je wel het idee hebben dat er iets van een prestatie van zoon of dochterlief tegenover staat. Want op een enkele inventieve rap na hakkelen de meeste kinderen hun liedje niet eens af. Of korten ze het vanwege de graaisnelheid op voorhand al in tot maximaal twee zinnen. Eén zin staat bij 99 procent van de liedjes centraal: 11 nooveeember iihiss de dag! Behalve als dat een maandag is. Dan doen we het gewoon de 8e. Gezellig op een vrijdag. Daaraan kun je zien dat mooie traditionele kinderdingen worden overgeorganiseerd door goedbedoelende tweeverdienende ouders die weten dat ‘dit soort dingen’ op een vrijdag veel handiger zijn dan op een maandag. Maar beste mensen, Sint Maarten is het op 11 november, ook in onze wijken. Als we dat overboord gooien stel ik voor dat we eerste en tweede kerstdag ook lekker handig in gaan plannen. Schrijf maar vast in uw agenda: 20 december 2014, 1e kerstdag. L.C. BEUKer Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl website: www.apolloathome.nl/maakreize 1e PRIJS BIJ VERKIEZING BESTE ZELFSTANDIG REISADVISEUR 2012

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s

/ campers benzine / diesel

bestel

/

Eduard van beinumlaan 2 Openingstijden: 6815 GD Arnhem ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68

H K

M

Hans Mini Klus Geen klus te klein om belangrijk te zijn

Ook voor al uw huishoudelijke klussen Voorrijtarief incl. eerste kwartier werk € 13,11 incl. BTW Werktijd wordt per kwartier berekend € 6,76 (€27,05,- p/u). Prijzen 2013 zijn incl. BTW, excl. materiaal en toeslag voor: spoed/vies/gevaarlijk/extreem zwaar werk.

Hans Streng v. Lawick v. Pabststraat 119 6814 HD Arnhem telefoon: 06 - 22011961 internet: www.hansminiklus.nl


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  9

De ‘Light of Being’-Yoga Het woord yoga betekent in verbinding zijn, samenzijn met dat wat je wezenlijk bent. De ‘Light of Being’-Yoga is een sensitieve en meditatieve yogavorm die steeds weer uitnodigt om met je wezen in verbinding te zijn, waardoor de levensenergie weer vrij door het lichaam kan stromen. Informatie : Willemijn de Wit 026-3704464 E mail : dewit.willemijn46@gmail.com

E l s v a n Ro o n B l o e m w e r k w w w. e l s v a n r o o n b l o e m w e r k . n l bloemwerk op maat workshops graf- en bruidswerk Mesdaglaan 68 6 813 G R A r n h e m Te l e f o o n 0 2 6 4 42 6 5 0 8 elsvanroon@upcmail.nl


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Nieuwkomers in de wijk, even kennismaken Door Marie-Louise Markhorst

H e e r li j k , z o ’ n d o r p i n d e sta d Heel verschillende mensen zijn. Maar ze hebben wel twee dingen gemeen: ze zijn nieuw in de wijk. En ze vinden wonen in Arnhem-Noord een voorrecht. ‘Wat het hier vooral zo prettig maakt, is dat deze wijk eigenlijk een dorp is in de stad. Ruim, rustig, veel groen, kindvriendelijk. En de mensen kennen elkaar.’ Een korte kennismaking.

Naam: Maaike (36) en Chiel van Spaansdonk (37) met hun kinderen Lola (3) en Jesse (1) Straat: Jan Vethstraat

Naam: Myrna Bosveld (27) en Ruud Teunissen (28) Straat: Van Goghstraat

Ze komen van de Amsterdamseweg. Maaike is Intercedent bij Start People en Chiel proceseigenaar domeinnamen bij SIDN. Het gezin is naar de Hoogkamp verhuisd, omdat het hier zo lekker rustig is en dat is prettig als je kinderen hebt. Er wordt nog druk verbouwd, maar per 1 februari moet het klaar zijn. Dan moeten ze uit hun andere huis. Gelukkig ligt de verbouwing op schema. En gelukkig zijn ze ook met hun nieuwe hoekpand. “We hadden dit huis al een jaar op het oog.”

Ze komen uit de omgeving. Ruud is geboren op de Amsterdamseweg en Myrna in Oosterbeek. Eerst woonden ze samen in Schaarsbergen. Ruud zat als kind op de Fatimaschool en had veel vriendjes op de Hoogkamp. Voor hem dus een bekende buurt. Inmiddels werkt hij als ICT-er voor onder andere het Openlucht Museum. Myrna is zorgbegeleidster binnen het Speciaal Onderwijs bij Lichtenbeek, voorheen Mariëndaal. Ook zij vonden de buurt prettig omdat het zo rustig is en lekker dichtbij het bos. “Het fijne aan dit huis is dat er een garagebox bij zit.

Naam: Agnes Bezembinder (34) en Chris Lanting (36) met hun kinderen Sophie (4) en Phileine (1) Straat: Weissenbruchstraat Ze komen uit het Spijkerkwartier. Agnes is teammanager Marketing & Communicatie bij de ’s Heeren Loo Zorggroep en Chris bedrijfsmakelaar bij Strijbosch Thunnissen. In hun bovenhuis aan de Boulevard Heuvelink hadden ze het ontzettend naar hun zin. Maar toen hun tweede kind kwam, wilden ze graag naar een kindvriendelijker buurt in Arnhem. Het werd de Sterrenberg. De wijk ligt ook nog eens veel dichter bij de A12 en dat is gunstig voor Agnes’ werk. “Het is hier zo heerlijk stil vergeleken met de Spijkerbuurt. Bovendien hebben we hier veel vrienden wonen en dat is ook prettig.”


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  11

Marieke Jansen (34) en Gideon van Zwieten (36) Straat: Nicolaas Maesstraat Ze komen uit Rotterdam en wonen sinds 2 december in de Nicolaas Maesstraat. Marieke werkt in Den Haag voor het Ministerie van Onderwijs. Gideon werkte als projectmanager in de ICT en is sinds kort werkzoekend. Ze komen uit Rotterdam en zijn naar Arnhem verhuisd vanwege de omgeving. Ze vinden de glooiende wijk onNederlands mooi. Het huis stond heel lang te koop en er moet nog wel het nodige aan gedaan worden om het helemaal naar hun smaak te maken. Maar daar heeft Gideon op het moment tijd genoeg voor. “Wel missen we het grootsteedse van Rotterdam. Er zou wat meer vertier in de buurt mogen zijn. Een eetcafé bijvoorbeeld.”

Naam: Nico (41) en Annemarie (42) Ouwehand met hun kinderen Ruben (4) en Emil (2) Straat: Jacob Marislaan

Naam: Annemarie Bosman (35) en Ilko Bosman (35) en hun kinderen Elise (4), Laurens (2) en Annelore (10 mnd) Straat: Josef Israëlslaan

Ze komen uit Barendrecht en zijn naar Arnhem verhuisd omdat zij hun kinderen niet in de Randstad wilden laten opgroeien. Wonen doen ze hier sinds september. Annemarie werkt in de buurt als psychotherapeut en Nico pendelt elke dag op en neer naar Den Haag waar hij als adviseur voor diverse ministeries werkt. “Het fijne van wonen op de Hoogkamp is, dat deze wijk net een dorp is in de grote stad. Heerlijk.”

Ilko is financieel operationeel directeur van de stichting Rewilding Europe en Annemarie is huisarts in Velp. Ze komen uit de Burgemeesterswijk en waren op zoek naar een groter huis in een kindvriendelijker omgeving. Aanvankelijk waren ze niet erg gecharmeerd van het huis waar ze nu wonen. Annemarie wilde het niet eens van binnen bekijken. Maar toen de prijs behoorlijk zakte, bleek het na bezichtiging van binnen toch erg aantrekkelijk. “Het is een erg fijne wijk voor de kinderen. Ilko is hier opgegroeid. En de makelaar had ons ervan overtuigd dat we een huis met een oprit nodig hadden. Dat blijkt met drie kinderen inderdaad erg praktisch.”

Hoe maak ik een afspraak met de gemeente? Kijk op w w w.penseelstreek.nl onder Hier wonen & leven > Burgerzaken


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Ontmoetingskoffie voor ouderen

KORT E Wijkprijs voor burgerinitiatieven

Sinds vorig jaar organiseert De Penseelstreek iedere maand ontmoetingskoffie voor ouderen in onze wijken. Plaats van handeling is restaurant Trix tegenover het Shell-station. Die ochtenden – zo blijkt inmiddels – worden heel goed bezocht. En dat is mooi. Want gesprekken met bekende en onbekende buurtgenoten helpen om het sociale systeem rond ouderen te verstevigen en eenzaamheid te voorkomen. Ook zin? Kom langs en doe mee. De data zijn 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni. De entree is geheel gratis. (foto: Els Dirksen)

Vanaf 2014 wil de gemeente Arnhem burgerinitiatieven in de wijken stimuleren en belonen met een zogenaamde wijkprijs. Het idee is dat kleinschalige (wijk-)activiteiten vaak veel bijdragen aan prettig wonen en leven in de wijken. De beste initiatieven worden beloond met een geldprijs tot maximaal € 5.000,-. Arnhemmers worden vanaf januari 2014 opgeroepen hun idee in te dienen. Informatie over de criteria waar het initiatief aan moet voldoen staan op www.arnhem.nl/wijken. Uit alle ingediende ideeën maakt een vakkundige jury een voorselectie. In juni vindt dan de uitreiking van de wijkprijzen plaats. Op die avond presenteren de genomineerde initiatieven zich en kunnen bewoners stemmen wie er wint. Voor de hoofdprijs is € 5.000,- beschikbaar. Dit geld moet dan weer uitgegeven worden aan het initiatief zelf.

Bevlogen muzikanten op high tea?

Rondleiding door Het Dorp Op woensdagmiddag 12 maart organiseren bewoners en medewerkers van Het Dorp samen met de kwartiermaker van Rijnstad een rondleiding door Het Dorp om de vele mogelijkheden van deze wijk te laten zien. Het Dorp is natuurlijk al lang een begrip in Arnhem. Maar heeft u er al eens rondgewandeld en kennis gemaakt met de vele verschillende bewoners en activiteiten? Tijdens deze middag neemt een aantal gastheren en -vrouwen van Het Dorp u graag mee langs diverse locaties zoals Eetcafé De Sleutel, Digidome (computercentrum) en MACLive (muziekactiviteiten). Wilt u deelnemen aan de rondleiding? Kom dan om 14.00 uur naar de Dorpsbrink in Het Dorp (het plein voor de Troefmarkt). Rond 16.00 uur sluiten we de gratis rondleiding gezamenlijk af met soep en broodjes in Eetcafé De Sleutel. Aanmelden kan via s.vdwerff@rijnstad.nl of 06-21131587. Wijkgericht Kwartiermaken in Arnhem is opgezet door enkele organisaties die actief zijn in de verschillende wijken: RIBW, SIZA, Philadelphia en Driestroom in samenwerking met Welzijnsorganisatie Rijnstad. Zo krijgen inwoners van Arnhem met en zonder beperking de mogelijkheid om met elkaar in contact te komen.

Welke afvalbak moet deze week aan de straat? Kijk op w w w.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Afval > Ophaalschema afval

Ieder kwartaal organiseert De Penseelstreek een high tea aan huis, speciaal voor buurtgenoten die iets bijzonders met elkaar delen. De formule is simpel maar effectief, want zo ontstaan mooie ontmoetingen tussen mensen die wel een buurt met elkaar delen, maar elkaar vaak nog niet kennen. Afgelopen november was het de beurt aan buurtgenoten die actief betrokken zijn bij de natuur. En ze kwamen. Het was niet alleen een gezellige middag, er is ook een heuse werkgroep uit voortgekomen. Dat het gezelschap daadkrachtig is, blijkt onder andere uit diverse artikelen in dit blad. Ook zin in een high tea met onbekende buurtgenoten? Misschien hoor jij dit keer wel bij de “genodigden”. Komend voorjaar is de volgende ontmoeting, dit keer speciaal voor mensen die bevlogen met muziek bezig zijn en zelf ook een instrument bespelen. Opgeven kan via mail of telefoon via a.nuhn@chello.nl of 06 11959331. Meenemen hoef je niets. De high tea is geheel verzorgd. Tot binnenkort! (foto vorige high tea: Marie-Louise Markhorst)


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  13

EN KLEIN

Ontmoet je buren in de achtertuin

Themaochtenden 2014 11 februari: De planeten en ruimtevaart - Wim Muizebelt, chemicus en docent sterrenkunde vertelt over het zonnestelsel. Van de zeven planeten die naast de aarde rond de zon cirkelen zijn er vijf goed met het blote oog zichtbaar. Met een telescoop is meer te zien. 11 maart: Water: zorg voor nu en later - Op 22 maart is het Wereld Waterdag. Henk Donkers, geograaf en werkzaam op de Radboud universiteit Nijmegen, geeft ons inzicht in het belang van water en duurzaam waterbeheer. 8 april: De Oranjes in de Republiek: strijd om de macht. Onno de Jong is gefascineerd door de opkomst van de Oranjes in de Republiek. 13 mei: Dementie, gevolgen en mogelijkheden - Joost Derwig, klinisch psycholoog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem vertelt over de gevolgen van ouder worden op het brein. 10 juni: Communiceren is de basis van het Arnhemse parkbeheer - Jeroen Glissenaar, toezichthouder bossen en parken, geeft ons een indruk van het succes van de Sonsbeekmethode. Op allerlei manieren worden Arnhemmers gestimuleerd om mee te denken over het parkbeheer. Zie voor meer informatie www.penseelstreek.nl

Wat is er deze vakantie in de buurt te beleven? Kijk op w w w.penseelstreek.nl onder Agenda

Eet bij Eataliano en betaal de helft Vorig jaar kreeg pizzeria La Bella aan de Bakenbergseweg een nieuwe eigenaar. Meteen daarna volgde een uitgebreide verbouwing. Die is nu bijna klaar. Het laatste half jaar is ook de kaart flink veranderd. Die is op 1 januari van start gegaan. In maart wordt ook de gloednieuwe ijsmachine in gebruik genomen, die garant staat voor heerlijk vers handgedraaid Italiaans ijs. Om al deze vernieuwingen samen met de wijk te vieren, krijgen alle buurtgenoten bij Eataliano eenmalig 50% korting. De aanbieding geldt tot 15 maart 2014. De rekening wordt gehalveerd op vertoon van deze Penseelstreek. Meenemen dus, het artikeltje in dit blad.

Sinds kort heeft de achtertuin van Weissenbruchstraat 10-12 een kapschuur. De kapschuur is bedoeld als ontmoetingsplek voor bewoners, familie en kennissen. Er kunnen ook activiteiten plaatsvinden door bewoners voor de tuin zoals stekken, verpotten, verspenen van planten of activiteiten voor een goed doel. Maar de kapschuur kan ook heel goed ingezet worden bij buurtfeesten, bij het vieren van jubilea of voor het gezamenlijk kijken van een voetbalwedstrijd. Je kunt er een borrel geven om iets te vieren, er kan een buitenconcert georganiseerd worden… je ziet het, de mogelijkheden zijn eindeloos! Op deze plek kunnen bewoners een rol spelen voor de wijk en andersom. Het bevordert het wederzijds respect en kan leiden tot een grotere acceptatie van elkaar. Het in contact komen is hiervoor een essentieel onderdeel en daar kan deze bijzondere overkapping een basis voor vormen. Geïnteresseerd? Wilt u materialen beschikbaar stellen? Of wilt u meehelpen? Neem dan contact op met Sheila Torrance (teamleider Weissenbruchstraat): 06-13037001 sheila.torrance@siza.nl of Hans Schipper (begeleider Weissenbruchstraat): 026-3516235 of 06-51854293 hans.schipper@siza.nl. Wij spreken graag de mogelijkheden en de details met u door en wij sturen u kostenloos de brochure over het project “kapschuur Weissenbruchstraat” op. (tekst en foto: Hans Schipper)

Nieuw adres kledingafgifte In Het Dorp kon iedereen tot voor kort gedragen maar nog goed bruikbare kleding afgeven voor mensen die het niet zo breed hebben. Dat oude inleveradres is gewijzigd. Sinds 10 januari kunt u terecht bij Siza Het Dorp aan de Heyenoordseweg 150 te Arnhem. Dat is bij de voetgangersoversteekplaats met stoplichten. De kledingbank is open op maandag tot en met donderdag van 10.00-15.00 uur.

Wat was ook alweer het adres van die huisartsenpraktijk? Kijk op www.penseelstreek.nl onder Voorzieningen > Gezondheid > Huisartsen


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

N at u u r b e h eer V o o r g e n i ete n m et e e n l a n g e a d e m

Door Peter Palstring en Maartje van den Berg

Rondom onze wijk liggen prachtige natuurgebieden en landgoederen. De eerste ‘cirkel’ om ons heen alleen al biedt Mariëndaal, Hoog Erf, Warnsborn, Gulden Bodem, Zypendaal, en Sonsbeek. En daarachter openen zich nog meer mogelijkheden voor wie tijd, een lange adem en stevige schoenen heeft (of de aanloop-afstand per fiets, bus of auto overbrugt). Om deze prachtige gebieden ook prachtig te houden voor de toekomst wordt er ontwikkeld, beheerd en

Excursie Mariëndaal met extra actie voor buurtbewoners Op woensdagmiddag 5 maart (in de voorjaarsvakantie) om 14.00 uur organiseert het GLK een excursie van ongeveer 2 uur door Landgoed Mariëndaal. U wordt als bewoner van onze wijken van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Aanmelden is niet nodig. Voor donateurs van GLK is de excursie gratis. Niet-donateurs betalen de reguliere prijs van € 5 (kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50). Wij kunnen helaas geen korting bieden omdat de stichting momenteel al het geld heel hard nodig heeft vanwege het wegvallen van subsidies. Maar uw geld wordt goed besteed! En als u nog geen donateur bent kunt u dat worden via www.glk.nl.

onderhouden. Dat is nodig omdat deze gebieden geen ‘wilde’ natuur zijn maar parkachtig en dus grotendeels ooit door mensen aangelegd en vormgegeven. Daar is niks mis mee, maar als het niet bijgehouden wordt, verandert het van karakter: ruiger, wilder, maar misschien ook wel saaier, minder soortenrijk, en minder mooi om te zien – net als uw tuin eigenlijk als u daar een tijdje niks aan doet.

uitgewerkt in plannen, opgesteld door de beheerders en al dan niet na overleg en aanpassing goedgekeurd door de provincie. Voor de verschillende organisaties kunnen de doelstellingen verschillen; de één richt zich meer op natuur, de ander meer op cultuur. GLK, de meest aanwezige terreinbeheerder in onze omgeving, vindt dat je natuur en cultuur niet los van elkaar kunt zien. Daarom richt GLK zich bij

"Spelregels zijn bedoeld om mens en natuur samen te kunnen laten bestaan" Eigendom De natuurgebieden en landgoederen zijn in eigendom van diverse instanties. Om de belangrijkste te noemen: Staatsbosbeheer (landelijk de grootste en onderdeel van de rijksoverheid), Natuurmonumenten (de grootste private eigenaar), Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK), gemeentes, bedrijven, boeren, en tenslotte privé (groot-)grondeigenaren. De eigenaren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van beheer en onderhoud, waarbij ze aan de voor de natuur relevante wetgeving moeten voldoen. Daarnaast hebben terreinbeheerders zorgplicht, om bezoekers zo veilig mogelijk over de terreinen te kunnen laten lopen. Doelstellingen De meeste beheerders hebben doelstellingen geformuleerd, die worden

het beheer op een drietal aspecten: erfgoed, ecologie en economie. Door dit geïntegreerde beheer wil GLK Gelderland en dus ook uw omgeving een stukje fraaier maken. Ieder terrein heeft zijn eigen karakteristieken en de daarbij passende wijze van beheer. Alles is maatwerk. Spelregels Bij het bezoeken van de terreinen gelden spelregels. Die kunt u vinden op de borden. De spelregels zijn er niet voor niks maar zorgen ervoor dat natuur en mens naast elkaar kunnen bestaan en mét elkaar kunnen genieten van al die pracht. De spelregels zijn bijvoorbeeld gericht op voldoende rust voor de in het wild levende dieren in het gebied, of op de bescherming van zeldzame planten. Maar ook om de verschillende groepen recreanten die


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  15

NATUUR IN DE BUURT

van het gebied gebruik willen maken (zoals wandelaars met of zonder hond, fietsers, hardlopers, paardrijders, mountainbikers, en vogel- of wildliefhebbers) in goede banen te leiden. Overigens specifiek over loslopende honden nog het volgende: op sommige plekken op Hoog Erf, Mariëndaal en Warnsborn mogen honden wél loslopen (u ziet dat op de borden). Daarbuiten zijn loslopende honden niet toegestaan, vooral vanwege verstoring van andere dieren. Dus let u daar op? Namens alle reeën, vossen, dassen en ander wild: heel erg bedankt! Excursies In veel van de ons omringende natuurgebieden en landgoederen worden regelmatig excursies georganiseerd met een deskundige gids, meestal gratis voor donateurs en tegen een kleine vergoeding voor niet-donateurs. Daarbij wordt op vele aspecten van het terrein ingegaan, inclusief de historie en het beheer. U hoeft niet bang te zijn om gebombardeerd te worden met namen van planten en dieren; het gaat de gids meer om de grote lijn: Wat ziet u en waarom? Is dat u wel eens opgevallen eigenlijk? En natuurlijk: een leuke tijd doorbrengen. Excursies worden meestal aangekondigd in bijvoorbeeld de Arnhemse Koerier en via de website van GLK: www.glk.nl/evenementen. U bent van harte welkom!

Heeft u in onze buurt ook niet dagelijks het gevoel dat u op vakantie bent? Hellende straten, vergezichten, ruimte en groen. Waar in Nederland loop je aan drie kanten binnen 5 minuten de natuur in én fiets je in 5 minuten naar een intercity-station? Waar in Nederland heb je bos, park, heide en rivier binnen handbereik én ben je met 10 minuten in de binnenstad? Wat een voorrecht is het om hier te mogen wonen! Waarom verdient de natuur de aandacht van onze wijkvereniging? Omdat we hier zo’n prachtige, groene omgeving hebben. We mogen daar zowel trots als zuinig op zijn. En er valt veel over te leren, door erover te lezen en misschien wel door ermee bezig te zijn. In onze mooie buurt huizen vele bijzondere bewoners. U als mens en lezer van de Penseelstreek natuurlijk. Maar onze wijk kent ook een heleboel analfabeten die weliswaar geen financiële maar wel een andersoortige bijdrage aan de wijk leveren: dieren en planten. In de komende nummers van De Penseelstreek besteedt een groepje buurtbewoners aandacht aan het (wilde) dieren- en plantenleven in de buurt. Dit idee is opgekomen tijdens de High Tea voor ‘natuurmensen’ die op 13 oktober jl. plaatsvond. We borduren hiermee voort op het artikel over bijen, dat in een vorig nummer stond. Dat artikel heeft overigens een vervolg gekregen met een enthousiaste Bijenlint werkgroep, maar daarover in een volgend nummer meer! Dit jaar schotelen wij u een aantal artikelen voor over natuurthema’s die ons interessant lijken voor onze wijk. We willen dat waar mogelijk koppelen aan een activiteit (bijvoorbeeld een wandeling of lezing). In dit nummer vindt u als eerste een artikel over gierzwaluwen, met daarbij een uitnodiging om mee te doen met een nestkasten-ophang-actie (leuk woord voor galgje) in onze buurt. Naast grote artikelen zullen we op deze plaats ook een vaste column schrijven over de natuur in de buurt ‘in het klein’: een mooi plantje, vogeltje of diertje dat heel gewoon is (en dat u iedere dag om u heen kunt zien) maar toch eigenlijk heel bijzonder. En als u zich betrokken genoeg voelt bij het thema om zelf ook iets te doen of te schrijven, meldt u zich dan (via de redactie) bij ons! Maartje van den Berg Frederike Bloemers Annelies Hoogcarspel Peter Palstring


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Doe mee aan het behoud van de Hollands-Afrikaanse insectenverslindende race-kolibrie Door Maartje van den Berg en Marian van der Wiel

G i erzw a lu w g o u d w aa r d vo o r d e b u u rt Misschien zijn ze u wel eens opgevallen. Op zomerse avonden vooral, nog voor de schemering echt invalt en de vleermuisjes tevoorschijn komen, scheren ze rond en roepen ze in groepjes boven onze huizen. ‘Gieren’, dat doen ze, zowel qua geluid als qua vlucht, en vandaar dus ook de naam gierzwaluw. Overigens is de gierzwaluw eigenlijk helemaal geen zwaluw, maar een achterneef van de kolibrie!

nestkastenactie! Gierzwaluwen verdienen een steuntje in de rug. Hebt u interesse in een (of meerdere) Gierzwaluwnestkast(en) en heeft u een geschikte ophangplek beschikbaar? Reserveer dan vóór 1 maart 2014 een nestkast, speciaal ontworpen voor de gierzwaluw en gebouwd door Gerhard Bathoren uit de Weissenbruchstraat. De nestkast is van multiplex en wordt aan de buitenzijde in een neutrale houttint gebeitst. U kunt uw bestelde nestkast afhalen vanaf eind maart (u moet hem uiterlijk 20 april hebben opgehangen), maar wij helpen u ook graag de nestkast op te hangen indien nodig. Handige buurtgenoten met een lange ladder komen daarvoor (gratis) bij u langs in het weekeind van 5 en 6 april, met uitloop naar 12 en 13 april. Een nestkast kost 25 euro en u ontvangt er een flyer met aanvullende informatie bij. U kunt zich aanmelden via maartje@bathoren. nl. Er zijn maximaal 20 nestkasten beschikbaar dus wees er snel bij!

Gierzwaluwen vliegen wel 650 kilometer per dag als ze vanuit zuidelijk Afrika naar Europa komen om hier in de maanden mei, juni en juli te broeden en hun jongen klaar te stomen voor de vlucht terug. Men noemt gierzwaluwen daarom ook wel ‘honderd-dagen-vogels’. Vanaf eind april kunt u ze weer verwachten in onze buurt. De vogels komen dan terug naar hetzelfde nest waar ze eerder in gebroed hebben. In Zwitserland is een geringde gierzwaluw zelfs 21 jaar naar hetzelfde nest teruggekomen! Eenmaal bewoonde nesten worden vaak later door jonge vogels overgenomen (geen familie van de oorspronkelijke bewoners, zo voorkomen ze inteelt) en het zijn dus met recht vaste bewoners van de buurt te noemen. Spectaculair Gierzwaluwen komen nooit vrijwillig op de grond. Met hun pootjes kunnen ze prima aan een verticaal oppervlak hangen, maar er op staan of op lopen gaat heel onhandig omdat alle vier de tenen naar voren gericht zijn. Ze drinken vliegend, eten vliegend (bij

mooi zomerweer kan een paartje gierzwaluwen wel 10.000 insecten per dag vangen), slapen vliegend, en bouwen hun nest van in de lucht gevangen pluisjes en strootjes die ze aan elkaar plakken met speeksel. De oudervogels houden het nest en de omgeving ervan goed schoon.

"Als er geen vogels meer zijn kun je hier niet meer leuk wonen" Elk jaar bouwen ze verder aan het nest en voeren reparaties uit, waardoor het nest langzaam maar zeker groeit. Van oorsprong is de gierzwaluw een vogel van rotsen en kliffen, maar hij heeft zich succesvol aangepast aan het leven in de stad. En spectaculair is hij ook: de gierzwaluw kan een snelheid van wel 120 kilometer per uur bereiken en is door piloten tot op 3 kilometer hoogte gezien!


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  17

vogelhangplek Waar kan een gierzwaluw nestkast worden opgehangen? • Op een plek waar hij lange tijd en stevig kan blijven hangen (ook als u verhuist) • Op grote hoogte (minimaal 4 meter); met vrije aanvliegroute, dus geen bomen voor het nest • Op het noorden of oosten en hoe dan ook niet in de volle zon • Bij voorkeur enigszins beschut, bijvoorbeeld onder een dakrand, overstek of goot • Bij voorkeur in de buurt van plekken waar ze veel gezien worden of al broeden • De vogels kunnen eventueel met geluiden worden gelokt • En wellicht ten overvloede: de kast mag tijdens het broedseizoen niet worden opengemaakt om verstoring te voorkomen en mag niet met (agressieve) middelen worden schoongemaakt (schoonmaken is bij gebruik door gierzwaluwen ook niet nodig) Spleten en gaatjes Vooral in oude stadswijken nestelen gierzwaluwen in allerlei spleten en gaatjes in gebouwen. Ze kunnen zich heel plat maken en passen dan onder scheef liggende dakpannen, maar ook in onmogelijk klein lijkende gaatjes bij regenpijpen, dakkapellen of nok-dakpannen. Op plaatsen waar groepjes vogels regelmatig langs vliegen en geluiden maken, is het vrijwel zeker dat ze ergens nestelen – let u daar komend jaar eens op! Maar omdat wij allemaal zo hard bezig zijn onze huizen te verbouwen, daken te vernieuwen, en energiezuinig te maken, raakt de gierzwaluw steeds vaker zijn nestgelegenheid kwijt. Daardoor gaat hij in aantal achteruit. Door nestkasten op te hangen kunnen we dat proberen te compenseren.

Lege kasten Sinds 2005 hangen er 7 gierzwaluw nestkasten rondom het blok bij Bakker Hilvers (Van Goghstraat Josef Israëlslaan - Jan Vethstraat), die daar geplaatst zijn toen de dakkapellen vervangen werden. Initiatiefnemer was Bob van Hasselt, die inmiddels niet meer in de buurt woont. Buurtbewoners Ben Gerritzen en Marco de Geest vertelden ons dat de nestkasten ’s zomers bewoond worden, maar het was onduidelijk door wie of wat precies. Samen met de Nijmeegse gierzwaluw-deskundige Jochem Kühnen hebben wij daarom in november 2013 de kasten geïnspecteerd. Dat was nuttig, maar wel een beetje teleurstellend: 3 nestkasten bleken te zijn bewoond door mussen of mezen (ook heel leuk overigens), de andere waren leeg. Na uitgebreid in de buurt rondgekeken te hebben, was Jochem’s conclusie dat de gierzwaluwen vermoedelijk op veel plaatsen onder de dakpannen broeden en invliegen via zijgevels van hoekwoningen. Het zou beter zijn om de nestkasten op daarop lijkende plaatsen op te hangen, zodat gierzwaluwen ze eerder herkennen als mogelijke nestplaats. Jochem vond onze buurt wel heel geschikt voor gierzwaluwen, wat ook blijkt uit het feit dat ze hier ’s zomers altijd zijn. Geduld In Nederland bestaan meerdere succesvolle voorbeelden van gierzwaluw nestkasten die direct of na een paar jaar ook echt bewoond raakten door gierzwaluwen. Succes is echter niet verzekerd en geduld is vaak nodig, maar het kan dus lukken. En als het lukt is het natuurlijk geweldig om deze Hollands-Afrikaanse insectenverslindende race-kolibrie om je huis te hebben ‘gieren’! Meer info: Gierzwaluwen in Nederland: http://www.gierzwaluwbescherming.nl Jochem Kühnen: www. xjochemx.nl – klik op ‘gierzwaluwen’.

Kleintje natuur in de buurt

Het winterkoninkje

Uit de top-25 van meest voorkomende tuinvogels in Nederland is dit de allerkleinste. Dat lijkt me passend als aftrap van deze serie over de ‘kleine’ natuur in onze buurt. Dus geen grootse vergezichten, indrukwekkende pluimages of heftige gedragingen. Maar een klein bruin vogeltje dat de meesten van ons wel kennen, maar dat daarom niet minder charmant is met zijn mini-formaat (slechts 10 centimeter), zijn korte rechtopstaande staartje, en zijn drukke gedrag. De winterkoning is een bosvogel die overal in ons land voorkomt. In de winter trekt hij niet weg naar zonniger oorden en daarom zien we hem dan vaak in onze tuinen, waar hij op zoek is naar voedsel en beschutting. U kunt de winterkoning ’s winters helpen door fijn vogelzaad of kruimels op de grond te strooien, het liefst onder struiken of heggen. Hij houdt niet zo van de open ruimte en zijn dunne snaveltje is vooral geschikt om insectjes te vangen en op te peuzelen maar minder voor grof voer. Zeker als er langere tijd sneeuw ligt, heeft de winterkoning het moeilijk; de populatie winterkoninkjes kan in strenge winters meer dan halveren! Als het lente wordt, kunt u de winterkoning overal bovenuit horen zingen; er komt verbazend veel geluid uit zijn kleine klankkast. Maar om hem te zien, moet u uw best doen; hij zingt namelijk meestal vanuit dichte begroeiing. Er bestaan overigens ook speciale nestkasten voor winterkoninkjes. Maar aangezien het vrouwtje nogal kieskeurig is (zíj beslist over de keuze van het nest, meestal na bezichtiging van meerdere potentiële optrekjes), is de kans dat er werkelijk een winterkoning komt wonen niet zo groot. Wel worden de kastjes vaak gebruikt voor overwintering of overnachting. En wie het kleine niet eert… Maartje van den Berg


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

BEZOEKADRES

Mercatorweg 18 6827 DC Arnhem

T F

+31 (0)26 384 01 84 +31 (0)26 384 01 80

POSTADRES

postbus 5235 6802 EE Arnhem

E I

info@gldgrafimedia.nl www.gldgrafimedia.nl

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  19

diep arnhem / kleine studio / groot werk ontwerp en communicatie / dieparnhem.nl mauvestraat 13 / buiten kantooruren sickeszplein 5 / tijdens kantooruren

opmaak_adv_penseelstreek.indd 1

FRED MENSINK Machinale timmerwerkplaats ramen • deuren • kozijnen

17-01-2014 09:09:57


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

B I J N A T WA A L F H U S K Y ' S

Door Axel Nuhn

Het is vandaag oudejaarsdag 2013. Het is warm voor de tijd van het jaar. Dat is de hele maand al zo. Misschien dat dat de reden is dat de decembermaand niet voelt als een decembermaand. Ik mis de sneeuw en het tintelen van mijn gezicht tijdens een lekkere winterse boswandeling. De Kerstman rijdt toch niet voor niets in een arrenslee? Dit jaar had hij beter met de waterscooter kunnen komen. Er zijn in de wijk nog twee mensen die een flinke daling van de temperatuur een warm welkom zouden heten. En daar ben ik naar op weg. Robert Fleming en Stella Ates uit de Mauvestraat. Beter bekend als het baasje en bazinnetje van de elf, bijna twaalf Husky’s. Echte sledehonden die het meer naar hun zin krijgen naarmate de temperatuur daalt. Robert is iemand die snel contact legt. Tijdens zijn wandelingen met de honden knoopt hij makkelijk een gesprek aan en kent daardoor veel mensen in de buurt. “Stella en ik zijn geboren in Amsterdam. We hebben onder andere in de Pijp gewoond.” Zijn tongval bewijst enigszins zijn gelijk. “Voor de kinderen wilden wij daar weg en via vijf jaar Almere, een groenere omgeving, zijn wij hier terecht gekomen. Ik werk als it-specialist/systeembeheerder bij ING, destijds de Postbank. Toen het aanbod kwam om mee te verhuizen ben ik de omgeving gaan verkennen. Ik kwam hier in de bossen van Zijpendaal en Warnsborn en ben toen (hij begint te lachen) min of meer betoverd door deze omgeving. En heb mij toen meteen laten overplaatsen naar Arnhem. Dat is inmiddels twintig jaar geleden.” Stella vult aan: “Het was ook voor de honden. Het is een heel fijne omgeving voor de twee Husky’s die we toen hadden.” Het woord ‘honden’ is gevallen en dat is toch wel haar ‘dingetje’. Zij neemt het gesprek moeiteloos over. Op mijn vraag hoe je haar werk/passie het beste omschrijft, rollen vlot de woorden “dierentolk”, “animal communicator” en “energetisch dierentherapeut” uit haar mond. Stella is

iemand die de kat uit de boom kijkt en erg gevoelig voor sferen is. “Ik voel dieren aan. Dat had ik vroeger al. Ik ben het steeds meer gaan ontwikkelen. Ik heb een tijd voor een stichting gewerkt die getraumatiseerde honden uit Kroatië naar Nederland haalde. Dieren vertellen via beelden wat hen overkomen is: uithongering, verkrachting, brute mishandeling en ga zo maar door. Ik kijk wat ik op energetisch gebied kan doen, wat er fout zit in het lijf. Dan geef ik ze een healing; ik behandel het hele auraveld, want daar zit het in vast. Pas dan heb ik toegang tot ze. De behandeling is kuurgewijs en duurt soms wel vier tot vijf weken. Daarna worden ze pas rustig. Omdat ik zie en vooral voel wat de dieren hebben doorstaan, maak ik het zelf deels mee. Dat is heftig. Omdat het zo zwaar is, werk ik nog maar af en toe voor dit soort stichtingen. Het is mooi en ontzettend dankbaar om te zien dat een wild om zich heen bijtend, afgeschreven hondje in een dodingsstation na vier behandelingen weer happy naast mensen kan lopen.”

“Ik voel dieren aan (.....), dieren vertellen via beelden wat hen overkomen is” Ook op andere gebieden kan Stella de helpende hand bieden. Zoals vandaag, een hoop geknal, fel vuurwerk. “Niet alle honden hoor, want ze zijn er niet allemaal vatbaar voor. Maar als ik ze duidelijk kan maken dat het een tijdelijk ongemak is, verdwijnt de paniek.” Of bij vermissingen. Stella heeft al heel wat honden en katten, op basis van een foto, via dierencommunicatie bij hun baasjes terugbezorgd. Robert en Stella hebben twee zoons en twee dochters, waarvan de jongste twee nog thuis wonen. Er lopen ook


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  21

vier prachtige Birmese katten rond. Ook een hobby van Stella. Als klap op de vuurpijl (31 december haha) huizen er ook nog eens elf Husky’s. Hoe is dat zo gekomen? “Tja,” zegt Robbert, “ik heb van jongs af aan al een fascinatie voor poolhonden gehad. Dat wolfachtige spreekt mij heel erg aan. Dat had Stella ook wel. Ze hebben iets avontuurlijks. In Almere begonnen wij met onze eerste twee Husky’s. Eén daarvan heeft onze jongste zoon eens van de verdrinkingsdood gered door hem nog net op tijd uit de vijver te trekken. Nora was een heel bijzondere hond. Op een gegeven moment kwamen wij in contact met een stichting die Husky’s herplaatst. Uit een niet gepland nest hebben wij toen twee pups genomen. De honden die er daarna bij kwamen zijn niet echt een bewuste keuze geweest.” Stella: “Het nadeel van mijn werk is dat als ik een foto zie er meteen een verhaal binnenkomt. Onze derde, Kaila, was een mishandelde pup. Tja, wat doe je dan? Wegdrukken heeft geen zin, want het blijft bij je. Wij hebben er nu elf. En elk heeft zo zijn of haar eigen verhaal. Er komt binnenkort nog een pup bij, omdat we dan twee maal zes husky’s voor twee karren en sledes hebben. De roedel is nu compleet en in balans. Ik geef ze allemaal veel aandacht. Nu kan dat nog goed, maar ik merk dat ik aan de limiet zit.” Mijn ogen dwalen af naar de serre die aan de achterkant van het huis zit. De serre is een soort luxe hondenverblijf geworden. Mooi behang, grote hondenkussens op prachtige plavuizen en verschillende open kooien. Ze liggen alle elf lekker te slapen.

Foto: Stella Ates

Robert: “Wij doen dit wel vanuit onze volle overtuiging. Ons leven staat nu in dienst van de Husky’s. Wij kiezen daarvoor en zetten daar andere zaken voor aan de kant, zoals een gezamenlijke vakantie. Stella gaat bijvoorbeeld ’s zomers naar onze oudste dochter in Zweden en ik doe dat ’s winters, laatst met een deel van mijn eigen honden. Er is niets mooiers dan die stilte in smetteloos besneeuwde landschappen. Daar met je eigen honden achterop de slee te staan is zo mooi. Wij trainen thuis drie maal per week met de honden voor de kar. Ik heb al veel mensen gesproken die graag mee willen. We hebben inmiddels al wat ideeën ontwikkeld om hondentochten aan te gaan bieden. Bijvoorbeeld tien kilometer op de kar door de mooie bossen hier. Als er genoeg belangstelling is, gaat Stella wandelingen met Husky’s organiseren. Honden hebben tijdens wandelingen een helende werking op mensen.” Er zijn ook plannen om in samenwerking met hun dochter winterreizen naar Zweden aan te bieden die gekenmerkt worden door veel persoonlijke begeleiding tijdens sledetochten. “Onze ultieme droom is het hebben van een huisje in Zweden. In de winter daar en in de zomer hier. Misschien gaat het er ooit nog eens van komen.” Als laatste wil Stella nog even kwijt dat, als er mensen zijn die problemen met hun huisdier hebben, zij graag wil helpen. Even bellen is voldoende: 026 4423179. Dierenwelzijn is erg belangrijk voor haar, maar dat moge nu wel duidelijk zijn. Wanneer ik terugloop is het gaan regenen. De sneeuw is nog ver weg, maar het wintergevoel is binnen komen vlokken.

Foto: Robert Fleming


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Lengtes inkorten v.a. € 8.50, Rits vervangen v.a. € 10,Tailleren v.a. € 12,50, Mouwen inkorten v.a. €12,50

Inbreng en verkoop van 2e hands damesmode

Dinsdag gebracht, donderdag ophalen Donderdag gebracht, dinsdag ophalen Contact: (naast Mantel) Tel: 026-3794415 www.madebyestrella.nl info@madebyestrella.nl

van Lawick van Pabststraat 97

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  23

KWASTJES VACATURE TSO TAFELTENNIS IN DE WIJK Kom langs om een balletje te slaan bij tafeltennisvereniging TIAN. Jeugd- en beginnersuurtje op woensdagavond 19.00-20.00 Gymzaal Witsenstraat 2 Meer info: www.ttv-tian.nl

ZWANGERSCHAPSYOGA Ervaren, gediplomeerde yogalerares geeft cursussen in privésfeer in onze wijk. Maximaal 4 cursisten. Zowel 's avonds als overdag zijn er mogelijkheden. Info: Bieneke Verwilligen, 026-7510629 of 06 13588533

bieneke1408@gmail.com

Wilt u een kwastje plaatsen?  Voor slechts 1,50 euro per advertentie! De tekst mag ca. 30 woorden bevatten en wordt zonder afbeeldingen/logo's geplaatst. Commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/ te huur woning e.d.) kosten 10 euro. Tekst graag mailen naar redactie@ penseelstreek.nl Het bijbehorend bedrag kunt u in een envelop inleveren op Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het juiste bedrag worden niet geplaatst. Zie pag. 2 voor sluitingsdatum inleveren voor het volgende nummer.

Voor een nieuw te starten Tussen Schoolse Opvang (TSO) op basisschool 't Panorama zoeken wij enthousiaste overblijfkrachten die 1 of meerdere dagen per week tijdens de lunchpauze beschikbaar zijn. Vrijwilligersvergoeding € 10,- per dag. Aanmelden en info via tsopanorama@peer.demon.nl EEN GEZONDE START IN 2014! Voeding- BewegingOntspanning Wilt u graag met goede voornemens het nieuwe jaar beginnen? En naast goede voornemens ook iets doen om uw doelen te bereiken? Bel of mail voor meer informatie: Helen van der Meijden Voedingsadvies en leefstijlcoaching Tel. 06-10141699 info@helenleefstijlcoaching.nl www.helenleefstijlcoaching.nl DAGOPVANG TECKEL GEZOCHT Ik zoek voor de maandag en woensdag een dagopvang voor mijn teckel 'Karel de Grote'. Je hoeft zeker niet de hele dag thuis te zijn als hij maar een beetje gezelschap heeft. Tussen de middag wel een lekkere wandeling maken. Ik breng hem ‘s ochtends en haal hem ‘s avonds weer op. Lijkt het je leuk? Bel 06-15048442 of mail althuis@planet.nl. Alexandra Luyk

LEUNTAFELS TE HUUR Voor feesten en partijen thuis leuntafels te huur: 5 euro per tafel. Fred en Lidy Boessenkool tel. 4421739 of e-mail: lboessenkool@upcmail.nl

VERBOUWPLANNEN Wij helpen uw plan uittekenen zodat u op tijd kunt bouwen. Architecten-stel levert ontwerp & advies op maat, degelijk & snel. Afspreken kan in het weekend. mathijsvandaal@gmail.com www.carrerasvandaal.com tel. 06 33202090 TE HUUR Gezellig familiechalet; Haute Nendaz, Wallis, Zwitserland. Geschikt voor 6-7 personen. Groot zonneterras met schitterend uitzicht. Zomer: wandelen, mountain-bike, golf. Winter: sneeuwzeker skigebied Quatre Vallées. Info en foto’s: www.chaletlabuche.nl Fam. van der MeerNahuijsen Van Heemstralaan 24 tel. 026 3516596 TE HUUR Op Texel, tussen 1 jan. en 5 april: 6-persoons luxe bungalow van alle gemakken voorzien met 3 slaapkamers waarvan één op de begane grond. Vrij uitzicht over velden en duinen en dicht bij zee. Kosten: € 130 voor midweek of weekend, € 250 per week. Informatie: Fred en Lidy Boessenkool, tel 4421739 of lboessenkool@upcmail.nl

REMEDIAL TEACHER AANGEBODEN In mijn praktijk bied ik met name begeleiding aan kinderen met leerproblemen. Kinderen kunnen worden geholpen met rekenen, lezen (en bijkomende problemen zoals dyslexie), spelling en algemene leervaardigheden. Voor meer informatie: Remedial Teaching Praktijk PiP Esther Lubbers Mauvestraat 68, Arnhem Mobiel 06-39 32 20 90 E-mail: esther@rtpraktijkpip.nl Website: www.rtpraktijkpip.nl ZINGEN EN DANSEN MET PEUTERS 10 lessen € 70,vanaf woensdag 5 februari in ’t Huukske (Lombok) 9.00-10.00 dreumesen 1-2 jaar 10.00-11.00 peuters 2-4 jaar inlichtingen: Muziek op Schootdocent: Greet Scholten peutersenmuziek@gmail.com TE HUUR Huis in Frankrijk (Dordogne) voor rustzoekers. Een karakteristiek, charmant huis voor 6/7 personen, 3 slaapkamers, 3 douches, 2 wc’s en 3 kampeerplaatsen. Vrije ligging, groot terrein en prachtig uitzicht. € 400 / € 500 p.w. Informatie: Fred en Lidy Boessenkool tel. 4421739 of lboessenkool@upcmail.nl OPPAS GEZOCHT Voor 3 kinderen (4, 6 en 7). Maandag, dinsdag en donderdag uit school: 14.45 tot 17.30/18.00. Interesse of meer weten? tel. 06 26314169 mirjam@lingen.nl


24  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

BIJ DE BUREN

Landschapspark Schaarsbergen in de maak Door Hans Jungerius en Leendert Combée

Brug tussen parken en musea G.A.N.G. heeft al twee grote voormalige Defensieterreinen aan de Koningsweg herbestemd en opengesteld voor publiek. Maar als alles goed gaat, is Buitenplaats Koningsweg slechts de opmaat voor een veel grotere klus: de realisering van Landschapspark Schaarsbergen. Een blik op het plan van bijzondere buren. Als je op de landkaart kijkt, lijkt het alsof Arnhem aan de Veluwe ligt. Topografisch is dit juist. Bij de Veluwe rijst direct een beeld op van uitgestrekte heidevelden, heuvels en eeuwig ruisende bossen. Maar wie Arnhem in noordelijke richting verlaat, treft daar een wonderlijk gebied

Stichting G.A.N.G. is

een cultureel projectbureau dat zich vanuit de beeldende kunst, historie en landschapsarchitectuur gevraagd en ongevraagd bezighoudt met gebiedsontwikkeling. In 2007 nam G.A.N.G. samen met landschapsarchitect Harro de Jong het initiatief tot de herbestemming van twee voormalige Defensieterreinen aan de Koningsweg; Kamp Koningsweg Noord en De Zeven Provinciën. Samen met KWP Gebiedsontwikkelaars en Portaal Arnhem werd een toekomstplan ontwikkeld en in 2011 werden beide terreinen aangekocht. Vanaf 2012 programmeert G.A.N.G. het gebied dat Buitenplaats Koningsweg is gaan heten. Vanaf januari 2014 bestaat G.A.N.G. niet meer. In het eerste kwartaal van 2014 maken ze bekend hoe ze de lopende en nieuwe projecten bij twee nieuwe organisaties gaan onderbrengen. Meer weten? Check dan de website www.stichtinggang.org.

Excursie langs de sporen van Fliegerhorst Deelen; een verwarmde vliegtuighangar vermomd als boerderij

aan dat weinig overeenkomsten met het traditionele beeld van de Veluwe vertoont. En vroeg of laat stuit je op hekken: hekken van De Hoge Veluwe, Vliegbasis Deelen en de Oranjekazerne. Achter die hekken ligt de Veluwe. Tussen deze hekken en de negentiende-eeuwse landschapsparken Sonsbeek en Zijpendaal bevindt zich een versnipperd gebied dat noch stad noch platteland noch natuur is. De Duitsers zouden dit een Gemengelandschaft noemen. Fliegerhorst Tijdens WOII werd door de Duitsers het grootste militaire vliegveld in bezet gebied gebouwd: 'Fliegerhorst Deelen', met kazerneterreinen vermomd als boerendorpjes en vliegtuighangars als boerenschuren. Het had een omvang van het huidige Schiphol en er zijn meer dan 200 bewaard gebleven gebouwen, waarvan velen tot Rijksmonument zijn verklaard. De overblijfselen van 'Fliegerhorst Deelen' vormen verspreid over

bos, heide en akkers een onbekend cultuurhistorisch landschap dat als het best bewaard gebleven Duitse vliegveld uit WOII in Europa wordt gewaardeerd. De cultuurhistorie van deze omgeving is in potentie een attractie van formaat, die aansluit bij het Nederlands Openlucht Museum en Burgers' Zoo. Zeker nu de eerste van deze terreinen - Kamp Koningsweg Noord en Zeven Provinciën - als culturele enclave 'Buitenplaats Koningsweg’ ontwikkeld wordt en het eerste verscholen domein van dit gebied opengesteld wordt voor publiek. Verbinding Het Museum voor Moderne Kunst Arnhem dat uitziet over de Rijn, het Kröller-Müller Museum met zijn beeldenbos en z’n unieke ligging op de Veluwe, én de Sonsbeek-tentoonstellingen vormen enclaves van beschaving waar de mens de wederzijdse inwerking van kunst, natuur, architectuur en landschap kan ervaren. Dat maakt de wens om een


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  25

verbinding te scheppen tussen Arnhem en het Kröller-Müller Museum erg logisch. Naast beeldende kunst, natuur en architectuur zal in de ontwikkeling van het Landschapspark Schaarsbergen ook de interessante cultuurhistorie van dit gebied een wezenlijk onderdeel uitmaken. Een volgende Sonsbeektentoonstelling zou een goed instrument zijn om door middel van programmering het tussengebied tot culturele corridor tussen het MMKA en het KMM te maken. Buitenplaats Koningsweg ligt precies halverwege beide musea. Door verbindingen te maken tussen de bestaande attracties en restruimtes ertussen te programmeren, ontstaat een aaneengesloten gebied met een enorm recreatief en toeristisch potentieel. Ontbrekende schakel De bossen en lanen liggen er al, zij het dat ze aan alle kanten afgesneden worden door autowegen. De lange laan vanaf Zijpendaal naar het noorden wordt in ere hersteld middels een brug over de A12, die een kunstwerk op zich zal zijn. Het anonieme bos zal middels landschapsarchitectonische en kunstzinnige ensceneringen tot het park van de 21ste-eeuw getransformeerd worden. Landschapspark Schaarsbergen zet daarmee een traditie voort die in 1821 met de aanleg van Sonsbeekpark begon. 3 Meter dik Een unieke kans doet zich eind 2015 voor wanneer de enorme Duitse commandobunker Diogenes - nu een hulpdepot van het Rijksarchief - leeg komt. Dit Rijksmonument met z'n drie meter dikke muren ligt direct naast de

Wanneer komt de volgende wijkkrant uit? Kijk op w w w.penseelstreek.nl onder Wijkkrant > Data sluiting kopij

ingang van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Hierin zou een bijzondere combinatie van hedendaagse kunst en erfgoed kunnen worden ondergebracht. Een tentoonstellingsconcept dat zowel het boeiende verhaal van Fliegerhorst Deelen vertelt als een voorproefje is van het Kröller-Müller Museum en het MMKA. Met een uitgekiende herbestemming kan Diogenes een ware schakel tussen Arnhem en De Hoge Veluwe en het KröllerMüller Museum vormen en daarmee het hoogtepunt van Landschapspark Schaarsbergen.

Opstelling van de centrale kaart en die van de divisiecommandant met zijn staf. Deze foto is na de oorlog gemaakt in de tweelingbunker van Diogenes die stond bij Grove.

BUNKER DIOGENES Aan de Koningsweg in Schaarsbergen ligt, grotendeels aan het oog onttrokken door bomen en struikgewas (bij de ingang naar de Hoge Veluwe), een kolossale bunker (juli 1943). Het gebouw is nu nog in gebruik bij het Rijksarchief als hulpdepot en grotendeels niet toegankelijk voor publiek. Een gebouw van 60 m lang, 40 m breed en 16m hoog. Met buitenmuren en dak van gemiddeld 3m dik. In de bunker was in de oorlog een enorme verbindingsdienst van de Luftwaffe gehuisvest. Die was nodig omdat de Luftwaffe 's nachts met jagers wilde gaan vliegen. Zo ontstond het ontwerp van Diogenes. In het centrum van de bunker lag de zogenaamde grote zaal. En die reikte van de begane grondvloer tot het dak. Hij vormde het hart en zenuwcentrum tegelijk. Deze zaal werd gedomineerd door een grote matglazen kaart (9 m hoog, 12 m breed), die verticaal was opgesteld en de ruimte in tweeën deelde. Op de kaart was het operatiegebied van de divisie aangegeven met daarin de plaats van de vliegvelden, radarstations en dergelijke. Het operatiegebied bestond globaal uit ons land, de noordelijke helft van België, het Ruhrgebied en een strook Duitsland langs onze oostgrens. Het was de 'drukste' sector van de Duitse luchtverdediging. Aan weerszijden van de kaart waren panelen opgesteld, waarop allerhande aanvullende informatie was vermeld. Achter de kaart waren amfitheatersgewijs zitplaatsen voor ca. 40 zogenoemde  Luftnachrichtenhelferinnen gebouwd; vrouwelijk personeel van de verbindingsdienst van de Luftwaffe; in de volksmond 'grijze muizen', maar door de Duitsers als Blitzmädel aangeduid. Aan de voorzijde van de kaart zaten de divisiecommandant en zijn uitgebreide staf, verdeeld over enkele balkons. Wie tijdens een luchtalarm de grote zaal van Diogenes zou hebben betreden, zou ongewild onder de indruk geraakt zijn van de rumoerige bedrijvigheid en de opgewonden, soms bevelende stemmen die je vanuit de in het schemerdonker gehulde ruimte tegemoet kwamen. De aandacht zou worden getrokken door de sterk oplichtende lijnen op de matglazen kaart die door ultra-violet licht werd beschenen. En de groep rode lichtvlekjes (luchtaanvallen) die op de kaart langzaam over de Noordzee de Nederlandse kust naderden.


26  DE PENSEELSTREEK  Nummer 67

Theo Hegeman Arnhem

Salvatorplein/Bakenbergseweg Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C V erpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16


Nummer 67 DE PENSEELSTREEK  27

Flow Afscheidsbloemen is uitgegroeid tot Flow Bloemisten op een nieuwe locatie aan het Oremusplein 4. Een sfeervolle speciaalzaak om uzelf of iemand anders te verwennen! • Creatieve boeketten • Bruidsbloemen • Arrangementen • Afscheidsbloemen • Bedrijfsbloemwerk • Bloemwerk voor evenementen Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem Tel. 026 3517148/06 25202523 cscharringa@flowbloemisten.nl

SCHILDERSBEDRIJF • Onderhoud • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl


D e K l e i n e Pa ss i e Natuurlijk weet u dat het streven en de grote passie van uw wijkkrantredactie is, de wijk hoog op te stoten midden in de Vaart der Volkeren. Maar ook wij worden weleens bezocht door een vlaag van realiteitszin. Te midden van zo’n vlaag beseften we dat het goed is om niet alléén grootse, meeslepende verhalen te maken en zo besloten we een nieuwe rubriek te wijden aan ogenschijnlijk ‘kleine’ dingen, waar jonge(re) wijkbewoners plezier aan beleven en waar ze, hoewel niet verplicht, ook talent voor hebben. En hoe kun je die kleine passies beter in woorden vangen dan door er een kleine (althans even jonge) interviewer op af te sturen… Door Valérie Muller (12), met assistentie van Vincent Muller, redactie

Rozemarijn Bakker is 12, woont aan het eind van de Mesdaglaan (echt het allerlaatste huis van de Hoogkamp. Of het allereerste – het is maar hoe je het bekijkt). Ze is een van mijn beste vriendinnen, ze zit in de brugklas van het Beekdal Lyceum en kan heel goed tekenen. Hoe begon je eigenlijk met tekenen? Toen ik 3 was heb een keer een tekenwedstrijd gewonnen bij de Albert Heijn maar verder weet ik niet echt meer wanneer ben begonnen met tekenen. Hoe komt het dat je zo goed kan tekenen? Ik teken heel veel en terwijl ik teken oefen ik het ook. Wil je later iets met tekenen doen? Ik doe dus het cultuurprofiel op Beekdal en daar krijg ik tekenlessen voor áls ik later iets met tekenen wil gaan doen maar ik weet het nog niet zeker. Wat vinden anderen van je tekenkunsten? Ik krijg nooit negatieve reacties, veel mensen vinden het mooi.

Rozemarijn: “ik teken heel veel en terwijl ik teken oefen ik het ook”

Je had op school een bijzondere kerstkaart gemaakt. Hoe heb je dat gedaan? We moesten op school een kerstkaart maken met beeldende vorming. Eerst met potlood, dan met verf en dan met een zwarte fineliner de lijntjes overtrekken, dan werd hij naar de drukkerij gebracht, en dan een tijdje later kreeg je hem terug." Waar haal je je inspiratie vandaan? Op Instagram (fotonetwerk op internet, vm) zijn veel goede tekenprofielen en daar haal ik mijn inspiratie vandaan. Wat vind je leuker: natekenen of zelf bedenken? Ik vind het leuker om zelf iets te bedenken want dan heb je meer vrijheid. Wat vind je leuker: strip tekenen of realiteit. Ik vind het allebei leuk, bij strip tekenen kan je meer fantasie gebruiken en bij realiteit kan je meer details tekenen. Heel erg bedankt voor dit leuke interview! Ik hoop dat jij het ook leuk vond.

Ken of ben jij ook iemand met een Kleine Passie? Meld je via redactie@penseelstreek.nl!

Penseelstreek67  

Wijkkrant voor de wijken De Hoogkamp, Sterrenberg en De Gulden Bodem in Arnhem-Noord

Penseelstreek67  

Wijkkrant voor de wijken De Hoogkamp, Sterrenberg en De Gulden Bodem in Arnhem-Noord

Advertisement