Page 1

De Penseelstreek

Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

LENTENUMMER APRIL 2010

NR. 52

in dit nummer o.a. HET VIRTUELE DORPSPLEIN www.penseelstreek.nl, onze vernieuwde wijkwebsite » pagina 12/13

ARNHEM VERZAMELT ARNHEM Een cultureel programma van de Burgemeesterwijk en de Penseelstreek » pagina 6/7

BUREN VAN DE WIJK Abdij Koningsoord » pagina 9

KONINGINNEDAG 2010 » pagina 11

HET GRAS BIJ DE BUREN .... Een verrassingsbezoek bij bewoners in een andere wijk » pagina 15


2  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1850 ex. Verspreiding: Redactieleden: Redactieadres: E-mail:

Gerda Helfrich 026 4461448

Illustraties: Vormgeving: Druk: Advertenties:

Jacqueline van Die Summit IT Consultants Nannieke Swart Drukkerij Gelderland Gerda Carbasius Weber 026 44 65 391 advertentie@penseelstreek.nl

Peter Arnold Leendert Combée Jan Fossen Nannieke Swart Dinant Wansink Bakenbergseweg 206 6814 MS Arnhem 026 4461551 redactie@penseelstreek.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Elsbeth Kerssemakers Ingrid Krispijn Roelie van Rossem Ente Sneek Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459

Lidmaatschap 2009: € 10,00 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar Girorek.: 7819730 Bankrek.: 30.39.96.099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem. Website: www.penseelstreek.nl

E-mail webredactie: redactie@penseelstreek.nl

Inleveren kopij Inleveren kopij uiterlijk 4 juni 2010. Verspreiding volgende wijkkrant: 25 tot en met 30 juni 2010. Het schema voor 2010 is op de website onder het menu wijkkrant te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Bakenberseweg 206. Teksten graag in Word/Pages, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie.

redactioneel door Jan Fossen

Het lijkt wel of de lente in aantocht is: de bomen aan de Bakenbergseweg zijn hot, het gras bij de buren in Presikhaaf blijkt veel groener te zijn en de trui van Paulus is inmiddels weer uitgetrokken. Mooi dat lezers reageren op datgene wat bloeit en boeit. Dat kan nu ook heel eenvoudig via de vernieuwde website van de Penseelstreek waar met vrouw en macht aan gewerkt is. Zie voor een toelichting de middenpagina. Maar er is meer lente: de concerten in Sonsbeek worden weer opgestart met o.a. een vlotconcert door de Arnhemse

Big Bounce Band, we kunnen op de fiets een bezoek brengen aan de mooie abdij O. L. Vr. van Koningsoord of lopend naar een gesprek tussen Arnhemse kunstenaars in Villa Sonsbeek. Maar laten we beginnen met Koninginnedag en ervoor zorgen dat we met meer spullen thuiskomen dan waarmee we vertrokken. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Buitengewoon Beter, onze vaste column Penseelsteken en de berichten vanuit het bestuur, waaronder een veiligheidskijkglas voor ouderen. Je voelt het gewoon, het is echt lente.

Foto's omslag

Oplossing Puzzel Kinderstreken

Joop Snijder is landschapsfotograaf en zijn werk is te vinden op de website www. joopsnijder.com. De foto's die Joop Snijder gemaakt heeft van onze wijk zijn terug te vinden op bovengenoemde website en kunnen nabesteld worden. U kunt hem mailen via penseelstreek@joopsnijder. com voor prijzen en formaten.

De oplossing van de woordzoeker op de kinderpagina in nummer 51 is: wintersport. De prijswinnares is: Dagmar Blank van de Van Heemstralaan. Gefeliciteerd Dagmar, je krijgt binnenkort een leuk prijsje thuis bezorgd.

Ontmoet je wijk De Arnhemse kunstenaar en fotograaf Mieke Gresnigt is op zoek naar het hart van de wijk. Beter gezegd de vier harten van de Arnhemse wijken Malburgen, Schuytgraaf, Geitenkamp en onze eigen Hoogkamp. Ze legt vast hoe en waar mensen elkaar in deze wijken ontmoeten. De resultaten zullen tentoongesteld worden in het Arnhems Historisch Museum waar Mieke gastconservator zal zijn. Volgens de planning loopt de expositie met foto’s, filmmateriaal en interviews van 24 april tot 24 oktober. Later zal de tentoonstelling de wijken aandoen. Ook komt er een boekje van het project. Het Geldersch Archief, het Historisch Museum Arnhem, de Bibliotheek Arnhem en de Volksuniversiteit Arnhem steunen de zoektocht naar de sociale contacten in de wijken. Iedereen kan een bijdrage leveren op een speciale website www.ontmoetjewijk.nl. Vanuit de Hoogkamp is al een aantal verhalen ingezonden over ontmoetingen. Er is vast nog meer te vertellen op welke gewone en bijzondere manieren mensen op de Hoogkamp met elkaar in contact zijn.

Informatieochtend Stationsplannen Arnhem Noord De wijkvereniging “Penseelstreek” organiseert samen met de SWOA een informatieochtend over de bouwplannen in de omgeving van het station aan de Noordzijde en de invloed van de spoorverbreding op onze wijk. De Heer Pasmans, projectleider Stadsontwikkeling deelgebied Arnhem Centraal en Noord komt de stationsplan-

nen voor ons toelichten. Uiteraard is er ruimte voor discussie. Plaats: Wijkcentrum “De Bakermat” van Nispenstraat 139 Datum en tijd: Dinsdag 8 juni 10.15 uur tot 12.00 uur Toegang vrij


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  3

van de bestuurstafel Zeer tevreden wijkbewoners? Door Frans Schoenmakers, voorzitter

herinrichting van hun straten. Kijk even op onze website voor dit BGB project!

Beste wijkbewoners, 23 maart jl. Een gezellige bijeenkomst in het Dorp van tientallen actieve vrijwilligers uit onze wijk, een matig bezochte jaarvergadering en…. een goed gevulde kas waar wijkbewoners maar in beperkte mate een beroep op hebben gedaan. Wat wil je als bestuur nog meer?

De bomen in het dal van de Bakenbergseweg zullen hopelijk worden vervangen door wederom bloeiend exemplaren, de bollen komen bijna overal de grond uit en de zomer komt er aan…..

Veiligheid Het thema veiligheid scoort in de buurt nog wel het meest. Inbraken en autodiefstal zijn tenslotte gevoelige onderwerpen waar menigeen zich terecht druk over maakt. Onze wijkagent Emiel Elbers nodigt u, via de website en deze wijkkrant, op 6 mei a.s. uit voor een informatiebijeenkomst in een zaal van de Diaconessenkerk. Voor de ouderen gaan we in onze wijk, samen met de stichting welzijn ouderen en onze wijkagent, een proefproject voor een 30-tal wijkbewoners starten. Zij krijgen een kijkglas en een mini-microfoon in de deur waardoor ze ‘’verdachte personen’’ wel te woord kunnen staan zonder deze binnen te moeten laten of de deur daarvoor te moeten openen. Buitengewoon Beter (BGB) Groen, kunst en een goede bestrating zijn onderwerpen waar onze wijkbewoners zich wel voor interesseren. Nou, daar wordt inmiddels ook druk aan gewerkt. De Hoogkamp ligt helemaal overhoop! Het BGB project is na een lange winterstop weer op gang. Met twee nieuwe kunstlocaties op de Mesdaglaan en tegenover de Heilig Hartkerk zal het project in 2011 worden afgerond. De bewoners van de Van Heemstralaan zullen op 20 april door de gemeente worden geïnformeerd over de definitieve

Oproep: kerstboom en kerstkoor/zangers gezocht De wijkvereniging wil in december een kerstboom met verlichting plaatsen op de hoek Bakenbergseweg /grasveld voor de Pieter Brueghel School.

Communicatie De wijkkrant scoort prima en ziet er zeer verzorgd uit. Vanaf 1 maart is door Lianne Lambrechts, Nannieke Swart en Age Bertoen deze site vernieuwd en geactualiseerd. Kijk op www.penseelstreek.nl en u zult verbaasd zijn over de hoeveelheid informatie die er nu op te vinden is. Maar u kunt er nu ook zelf uw reactie of oproep opzetten. Het verzamelen van e-mailadressen van wijkbewoners is nog een laatste wens van de redactie. Hierdoor zal het mogelijk worden om bij calamiteiten direct nieuwsbrieven aan bewoners te verzenden. U kunt zich via de website registreren en aanmelden voor de maandelijkse nieuwsbrief. Tot nu toe zijn er al meer dan 80 registraties binnen. Wat staat er voor het bestuur van De Penseelstreek de komende jaren nog op de agenda?

1. De slechte bouwkundige staat van

3.

4.

5.

6. 7.

Een woon(zorg)voorziening voor ouderen binnen onze wijk willen we graag gerealiseerd zien. Doorstromen in je eigen wijk moet eigenlijk mogelijk zijn. Huisartsen (Hoed), fysiotherapeuten en een apotheek binnen 5 à 6 jaar huisvesten op een centrale locatie in onze wijken. De huidige situatie in Het Dorp is zeker niet optimaal. Dit jaar eindelijk een veiliger aanen afvoerroute van de bezoekers van het sportpark Bakenberg. Een oude wens van het SML en Upward bestuur die in 2010 eindelijk gerealiseerd zal worden! Een voorziening voor jongeren uit onze wijk, de Burgemeesterswijk en Schaarsbergen. Er zijn in de 3 wijken ruim 1800 jongeren van 0 tot 19 jaar waarvoor geen enkele voorziening is! Uitbreiding van de skatebaan aan de Amsterdamseweg voor de jongeren van 8-12 jaar. Plaatsing van een lichtkrant voor de 3 wijkverenigingen die samen 12.000 bewoners vertegenwoordigen. Locatie: in de omgeving van Albert Heyn. Op deze manier kunnen wijkbewoners snel geïnformeerd worden. Aanvullende en uitgebreide informatie staat dan op de drie verschillende websites van de wijken.

de Pieter Breughelschool verbeteren met een aula en sporthal heeft een hoge prioriteit. Op 14 december 2009 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen die aangeeft dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van een Multi Functioneel Centrum of brede school. Het structurele tekort aan (buitenschoolse) kinderopvang in onze wijken moet de gemeente met SKAR de komende jaren gaan oplossen.

Activiteiten Ze zijn er volop in onze wijk. Oranjefeest, St. Maartenoptocht, Warnsborncross, Jeugdgym en veel kunst en cultuur projecten. Mocht u tijd, inspiratie en ideeën hebben? Neem het initiatief en ga met uw straat/ buurtgenoten aan de slag. Het bestuur van de Penseelstreek zal er in ieder geval alle medewerking aan verlenen

Mochten er wijkbewoners zijn die in hun tuin een grote denneboom OVERCOMPLEET hebben, dan haalt de gemeente hem uit de tuin, plaats hem op de lokatie en tuigt hem verder op. Verder zoeken we nog een zangkoor of zangers uit de wijk die , evt. samen met

leerlingen van de school voor een feestelijke opening zorgen. Aanmelden via bestuur@penseelstreek. nl of telefonisch bij de voorzitter (0264421227).

2.

.


4  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52



Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie (In het Koningsdal te Oosterbeek)

     

Uw leverancier voor nostalgische sferen: • Glas-in-lood • Geslepen glas • Glas zandstralen • Siersmeedwerk • Emaille objecten • Spiegels • Isolatieglas Ideeën opdoen? Surf naar www.vanderstaaij.nl Werkplaats: Utrechtseweg 172a, Oosterbeek Mobiel: 06-12093864, telefax: 026-3341575

De specialist in rouwbloemen Wij adviseren u, ook bij u thuis, over de mogelijkheden. Altijd op de juiste tijd en plaats bezorgd in heel Nederland. Voor meer informatie: Cecilia Scharringa tel. 026 3709012 www.afscheidsbloemen.nl, Bosboomstraat 28, Arnhem Landelijk netwerk van bloembinders gespecialiseerd in rouwbloemen


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  5

Buiten Gewoon Beter

Ingekomen post

De bomen van de bakenbergseweg moeten blijven bloeien

Door Dinant Wansink, redactie

Na een moeizame start met allerlei onwerkbare winterse dagen komt het Buitengewoon Beter project nu goed op gang. De Jozef Israëlslaan is grotendeels afgewerkt en met de zijstraten ervan is een begin gemaakt. Over het algemeen zijn de ervaringen van buurtbewoners positief. Het zichtbare resultaat is verzorgd en doet hopen dat naast de renovatie van het plaveisel ook het groen straks opfleurt. Buiten de maanden dat het eerste deel van de Jozef Israëlslaan onbereikbaar was (soort ijsbaan), blijft de overlast beperkt tot een paar weken per onder handen genomen deel en de wekker van werklawaai die elke ochtend om zeven afgaat . De opknapbeurt was zeker nodig; hier in de Mesdaglaan krijg je regelmatig van bezoek van buiten te horen dat ze zich met alle kuilen in het Oostblok van voor het IJzeren Gordijn wanen. Nog een paar tips die ik van de mensen aan de Israëlslaan hoorde: kijk regelmatig in de brievenbus, want daar kan maar zo een aankondiging in liggen dat de werkers morgen jouw straatje gaan aanpakken. En je wilt niet dat straks jouw auto nog op de parkeerhaven staat terwijl de straat in een grote diepe zee is veranderd. Ook kan het voordelig zijn juist nu je riool te renoveren. Dit is vaak een karwei waarbij het loont om samen met de buren op te trekken. Via bgbhoogkamp@arnhem.nl moet contact te maken zijn met de projectleider Klaas Spits of wellicht zijn de mensen op het directiekantoor aan de Van Lawick Van Pabststraat 64 te bereiken om een verzoek voor extra werk in te dienen.

door Pieter van Hoorn

Al gedurende 70 (!) jaar staan er tussen de Bauerstraat en de Jacob Marislaan kersen in de middenberm van de Bakenbergseweg. Elk voorjaar zorgen deze bomen voor een bloesempracht. Dit fantastische beeld willen wij graag zo houden! Helaas zijn deze kersen oud en ziek en toe aan vervanging. De gemeente wil de kersen vervangen door eiken, aansluitend aan de rest van de middenberm tot aan de Schelmseweg. Enkele bewoners en een ex-bewoner van de Bakenbergseweg zijn hier tegen in verweer gekomen en zijn een handtekeningenactie begonnen. Alle aanwonenden van dit stuk Bakenbergseweg is gevraagd naar hun mening. Hieruit kwam naar voren dat 85% van de aanwonenden dezelfde soort bloeiende bomen terug wil. Ruim 10 % heeft hierover geen mening en minder dan 5 % is voor het aanplanten van eiken. Het is dus overduidelijk dat de wens van de aanwonenden is dat er weer bomen terug geplant worden die net zo mooi bloeien in het voorjaar als de kersen toen deze nog gezond waren. Het verzoek daartoe ligt nu bij de gemeente, die vooruitlopend op een reactie heeft toegezegd, niet eerder een kapvergunning aan te vragen dan dat er een overleg heeft plaats gehad met de initiatiefnemers. Tot slot, de wijkvereniging ondersteund dit initiatief. Voor vragen kunt u contact opnemen met Pieter van Hoorn, woordvoerder van de initiatiefnemers, tel. 44 22 802.

Voorlichtingsavond veiligheid door Emile Elbertsen, gebiedsagent

Dan sluiten we nog af met een lange aankondiging van de gemeente: op 20 april a.s. houdt de gemeente Arnhem een inloopavond over de Van Heemstralaan, de Johannes Vermeerstraat, Hobbemastraat en Van Goyenstraat. Op deze avond presenteren zij het Definitieve Ontwerp voor de inrichting van deze straten. De avond wordt georganiseerd in basisschool Het Palet, Witsenstraat 2, tussen 19.30 en 21.00 uur. Uitvoering van het werk in deze straten gaat plaatsvinden na afronding van het werk aan de Bakenbergseweg, naar verwachting in oktober 2010.

De woninginbraken en diefstal van en uit personenauto’s nemen in aantal toe in de wijken Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem. Om deze aantallen terug te dringen wil de politie een voorlichting geven over deze onderwerpen.

Het werk aan de Bakenbergseweg start in juni 2010 en loopt door tot aan de bouwvak. Vanwege het lopende overleg met de bewoners wordt er nog geen actie ondernomen ten aanzien van de bomen. Wel gaan ze het asfalt repareren, de bushaltes verhogen, het riool herstellen en lichtmasten vervangen. Voor meer informatie: www.arnhem.nl/buitengewoonbeter.

Wanneer: donderdag 6 mei 2010 tussen 19.30 en 21.30 uur. Locatie: Diaconessenkerk te Arnhem. Op de hoek G.A. van Nispenstraat en de Izaak Evertslaan

De voorlichting zal gaan over: Diefstal uit woning; wat kan men er aan doen Diefstal uit personenauto’s Diefstal van personenauto’s Oplichting aan de deur Overval in woning

Iedereen is van harte welkom. Een kopje koffie staat voor u klaar. De voorlichting zal gehouden worden door Ferry Mackenzie in bijzijn van de gebiedsagenten Theo Vermaas en Emile Elbertsen.


6  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

arnhem verzamelt arnhem

Interieurfoto’s met kunst van Arnhemse kunstenaars Door Liesbeth Brandt Corstius, kunsthistorica

“Het is een fantastisch initiatief“, verzuchten Erica Bastiaanse en Yke Reilink bijna in koor. Ze werken nu al zeven weken vrijwel dagelijks samen aan de opdracht, die ze kregen van de wijkverenigingen Burgemeesterswijk en Penseelstreek, om de foto’s te maken voor de tentoonstelling Arnhem Verzamelt Arnhem. Op zestig adressen in de Burgermeesterswijk en in de Penseelstreek (Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem) waren ze welkom om een kunstwerk van een Arnhemse kunstenaar te fotograferen. Ik vraag ze waarom ze het zo leuk vonden en de antwoorden buitelen over elkaar heen. “Omdat we niet wisten dat er zoveel kunst in onze wijk verzameld is”, zegt Yke. “Omdat de mensen ons allemaal zo gastvrij ontvingen en ook duidelijk zo trots op hun kunstwerken waren”, zegt Erica. En allebei: “Omdat we zo goed hebben leren kijken.” Ze zitten al twee jaar op een fotografiecursus bij Tjeerd Kootstra en waren blij toen hij dacht dat ze dit gigantische project wel aankonden. Hij gaf hun de opdracht om alle kunstwerken zoveel mogelijk recht van voren, in hun omgeving, te fotograferen. Eerst leek hun dat een beetje saai, maar het blijkt dat juist door die beperking het fotograferen nog interessanter wordt. Je gaat nog nauwkeuriger opletten. Je ziet dat de ene foto toch net iets beter is dan de andere, doordat de compositie net iets uitgebalanceerder is, of omdat er net op het moment dat het licht op zijn mooist is, geknipt wordt. Ze ontdekten niet alleen dat ze beter gingen kijken, maar ook dat ze verschillend naar de dingen kijken. Yke let duidelijk meer op de schakeringen en wisselingen van het licht en Erica houdt de compositie van haar foto’s streng in de gaten: “eerst hadden we nog wel eens een zwevende bank op de foto, omdat de poten er net niet helemaal opstonden, maar dat overkomt ons nu niet meer“.

Erica Bastiaanse (links) en Yke Reilink. De foto is gemaakt door Maarten van IJzer, toen ze in zijn huis zijn kunstwerken aan het fotograferen waren.

Bovendien heeft Yke een vaste hand zodat ze ook als ze op haar tenen staat of door de knieën zakt een scherpe foto kan maken. Zij was dan ook de aangewezen persoon om een op de grond uitgerolde tekening van Rinke Nijburg van boven af te fotograferen. Erica werkt met een statief en dat kan lastig zijn in een volle huiskamer. Lastig is natuurlijk ook het spiegelende glas. Soms doen ze een kurkje achter een ingelijste tekening of prent, zodat het geheel minder spiegelt. Eén eigenaar kwam hun zelfs keurig het verloren kurkje terugbrengen. Voor elk bezoek hadden ze zo’n twee uur uitgetrokken. De eigenaren vertellen, soms heel ontroerende, verhalen over de aanschaf . Ze laten trots andere kunstschatten zien. Een paar kunstverzamelaars schilderen ook zelf. Het blijkt dat iedereen het schilderij, de tekening of het beeld heel bewust in huis heeft gehaald. Een enkele keer zijn de gordijnen er zelfs bij aangepast.

Opvallend vinden ze ook het aantal mooie lampen dat de kunstverzamelaars in huis blijken te hebben. Vaak ziet de eigenaar zijn kunstwerk “als nieuw” nu het gefotografeerd wordt. De klus zit erop. Er moet alleen nog een definitieve keuze gemaakt worden. Van alle kunstwerken maakten ze ieder 12 foto’s. Dus dat wordt nog even wat. Tussen 20 mei en 7 juni worden de geselecteerde foto’s geëxposeerd op een tentoonstelling die zich uitstrekt over acht locaties. In de etalages van Albert Heijn, Lekker & Co, apotheek Geerlings, Dierking Coiffures, Gall & Gall, bakkerij Reijnen, Sjiek & Sjiek en Primera/post kunnen we met eigen ogen zien hoe de schilderijen en beelden van Arnhemse kunstenaars hun weg hebben gevonden naar de kamers van onze buurtgenoten. Met dank aan Yke Reilink en Erica Bastiaanse. Komt dat zien!


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  7

Arnhem verzamelt arnhem Een cultureel programma van de wijkverenigingen Burgemeesterswijk en de Penseelstreek (Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem)

Penseelsteken (10) Zuur Er gebeurt veel in de wijk, Buiten Gewoon Beter begint zichtbaar te worden. Het wordt mooi en de aannemers rijden in een opvallend veilig tempo af en aan. Toch hoor ik in de rij bij de bakker alleen verhalen over stof op de auto’s, tijdelijke parkeerproblemen, herrie afkomstig van de trilplaat en meer van dat leed……

Tentoonstelling

Periode: 20 mei tot 7 juni 2010 Locaties: Albert Heijn, Lekker & Co, apotheek Geerlings, Dierking Coiffures, Gall & Gall, bakkerij Reijnen, Sjiek & Sjiek, PRIMERA/post. De tentoonstelling bestaat uit interieurfoto’s gemaakt in woonhuizen uit beide wijken. Middelpunt op deze foto’s vormt telkens een werk van een Arnhemse kunstenaar. Zo wordt een beeld getoond van wat door de bewoners van de wijken aan Arnhemse kunst verzameld wordt en hoe het werk in deze interieurs is te zien.

Gesprekken tussen Arnhemse kunstenaars en eigenaars Datum: zondag 30 mei van 13.00 uur tot 16.30 uur Locatie: Villa Sonsbeek

Over een aantal van de gefotografeerde werken worden gesprekken gevoerd tussen kunstenaar en eigenaar. Dit gebeurt onder leiding van Liesbeth Brandt Corstius, oud-directeur van het Museum voor Moderne Kunst Arnhem (MMKA) en in het meer recente verleden presentator van het AVRO programma Kunstblik en Pieter Matthijs Gijsbers, directeur van het Nederlands Openlucht Museum. Deelnemende kunstenaars zijn Klaas Gubbels, Ad Gerritsen, Rosemin Hendriks, Petra Hartman, Rinke Nijburg, Peter Otto, Oscar Lourens en The People of the Labyrinths. Tevens wordt op deze middag een aantal jonge vormgevers aan u voorgesteld door Hedwig Saam, directeur van het MMKA. Documentatie over de aanwezige kunstenaars, in de vorm van catalogi, portfolio’s of film, is aanwezig. Toegang en koffie of thee gratis. Voor meer informatie zie vanaf mei www.burgemeesterswijkarnhem.nl en www.penseelstreek.nl.

ACTIVITEITENKALENDER vr. 30 april, 10:00-12.30, Koninginnedag, Pieter Brueghelschool do. 6 mei 19.30-21.30, Voorlichtingsavond Veiligheid, Diaconnessenkerk 20 mei - 7 juni, Tentoonstelling Arnhem verzamelt Arnhem

Ik hoop niet dat ik al dat gezeur aantrek. Dan moet ik snel iets aan m’n non-verbale of -als dat niet helptaan m’n verbale communicatie gaan doen om te voorkomen dat ik het putje van al dat zuur wordt. Bij mij komt het zuur vaker via mijn oren naar binnen dan via mijn maag naar boven! Het is ook zo Nederlands om te klagen en te zeuren. Het weer verandert er niet door en ook de herrie van de trilplaat niet. Als je de tijd zou nemen om de klager uit te laten klagen kom je er waarschijnlijk achter welke persoonlijke onvrede en problemen er werkelijk achter dat geklaag zit. Maar ja, die tijd gun ik ze meestal niet… Kijk om je heen en zie hoe allemachtig prachtig de wijk ook al is zonder klinkers, kunst, straatklok, stroom en wateraansluiting bij het Witsenveldje etc.

30 mei 2010, Arnhem verzamelt Arnhem, culturele activiteit

Als ze nu eindelijk eens de kakelende kippen bij de buren slachten, de herriemakende plastic skelters meegeven aan de plastic heros en sowieso eens een begin maken met het opvoeden van hun kinderen, kan ik eindelijk ook eens van de wijk genieten……

wo 2 juni, middag, Straatspeeldag, Mesdaglaan

L.C. BEUKer

zo 30 mei 13:00-16:30, Gesprekken tussen Arnhemse kunstenaars en hun eigenaars, Villa Sonsbeek

di 8 juni, 10:15-12:00, informatieochtend stationsplannen Arnhem-Noord, Wijkcentrum De Bakermat zo 13 juni, 12:00-14:00, vlotconcert Big Bounce Band 15 t/m 18 juni, Avondvierdaagse Schaarsbergen Zie ook button evenementen/activiteiten op de website

Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer


8  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage

Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780www.eigenwijslijf.nl Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 www.eigenwijslijf.nl

Els van Roon Bloemwerk w w w. e l s v a n r o o n b l o e m w e r k . n l bloemwerk op maat workshops graf- en bruidswerk Mesdaglaan 68 6813 GR Arnhem Te l e f o o n 0 2 6 4 4 2 6 5 0 8 elsvanroon@upcmail.nl


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  9

buren van de wijk Abdij Koningsoord Door Peter Arnold, redactie

Zaterdag 13 maart 2010. De lucht is grijs en af en toe moet ik de ruitenwissers aandoen. Vlak voor het spoorwegstationnetje van Oosterbeek word ik door een klein bordje naar rechts verwezen. Even bekruipt me het gevoel dat ik per ongeluk met de auto op het fietspad ben beland. Vervolgens kom ik aan bij het St. Jozefhuis Vrijland, de “aanleunwoningen” van de Mill Hill Fathers. Wederom verwarring, deze keer ‘hoe verder?’ Een nieuw bordje ‘Abdij Koningsoord’ wijst nu naar links, een smal slingerend bospad met donkere bomen, waar nog geen zweempje groen aan te bekennen valt. Als ik maar geen tegenligger tegenkom. Veel verder dan verwacht arriveer ik ten slotte op de plaats van bestemming en bots bijna tegen een auto met Belgisch kenteken. Desondanks zwaaien de twee inzittende zusters enthousiast naar mij, dus ik steek ook m’n hand maar op. Juist als ik uitstap, breekt de zon even door en legt de Abdij in een schitterende glans. Midden in de bossen en velden ligt een conglomeraat van moderne en jaren ’30 gebouwen, harmonieus met elkaar verbonden, deels omgeven door roosterblokken, gevuld met roodbruin bouwpuin. “Ja, hier stond vroeger het Klooster van de Mill Hill Fathers, die in 2008 naar Vrijland zijn verhuisd. De stenen dienen nu als decoratieve erfafscheiding, als herinnering aan het verleden.” Ik zit tegenover zuster Judit, in een sobere, doch met warme aardkleuren ingerichte vergaderkamer. Zuster Scholastica heeft inmiddels koffie en een schaaltje met verschillende koekjes gebracht. Zuster Judit is de secretaresse van de Abdij en heeft van de abdis toestemming gekregen om mij als redactielid van wijkkrant de Penseelstreek te woord te staan. Sinds wanneer bestaat deze locatie en waarom hebben jullie voor deze plek gekozen? “In 1934 is de Abdij Koningsoord in Berkel-Enschot bij Tilburg opgericht. Door toenemende woningbouw rondom het klooster nam de leefruimte en rust steeds meer af, zodat we op zoek gingen naar een alternatief. In 10 jaar tijd hebben we

in heel Nederland maar liefst 20 plekken bezocht, maar overal was het te druk. Toen we de hoop al bijna hadden opgegeven, kreeg één van onze zusters een telefoontje van haar broer, die bij de Mill Hill Fathers zat. “We gaan verhuizen, dus ons klooster komt vrij” en zo is het balletje gaan rollen”. Op 8 mei 2009 verhuisden 30 Cisterciënzer zusters, in de volksmond ook wel trapistinnen geheten, van Tilburg naar Arnhem. Op de website www.koningsoord.org kunt u lezen waar deze namen vandaan komen en hoe de religieuzen leven. De jongste is 30, de oudste 91 en de gemiddelde leeftijd bedraagt 59 jaar. Op mijn vraag of ze vaak een trapistje drinken (lekker!) wordt tot mijn verbazing geantwoord dat slechts enkelen dat af en toe doen… Naast het 7x per dag deelnemen aan het koorgebed en het 30 minuten per dag studeren in het Scriptorium (“lectio divina”) wordt ook arbeid verricht om in het eigen onderhoud te voorzien. Waaruit bestaat deze arbeid? “We hebben een boekbinderij voor de Universiteit van Tilburg. Hier worden tijdschriften ingebonden en beschadigde boeken gerestaureerd. We hebben een Paramenten Atelier, waarvan er slechts twee in heel Nederland zijn. Hier wor-

den religieuze kledingstukken en vaandels vervaardigd en hersteld. Ook voor protestanten! En tot slot “runnen” we het Gastenhuis, dat op 2 januari jl. eindelijk in gebruik kon worden genomen”. Voor wie is het gastenhuis bestemd, hoe ziet hun dagprogramma er uit, hoe lang blijven ze meestal en welke prijs moet daarvoor betaald worden? “Iedereen, jong of oud, leek of religieus is welkom! De gasten zijn vrij om te wandelen, lezen en al dan niet met elkaar in gesprek te gaan. De enige verplichting die ze hebben, is het bijwonen van onze gebedsdiensten. En (lachend) ze moeten natuurlijk wel op tijd aanschuiven als we gaan eten! De meesten blijven 5 tot 7 dagen en hiervoor wordt 40 euro per 24 uur gevraagd. Dat is dus inclusief overnachting en eten”. Kunt u enige anekdotes over het kloosterleven geven? (Na enige vertwijfelde blikken wat ik toch met deze vraag bedoelde, komt ze tenslotte toch op dreef.) “Onze klokken moesten natuurlijk eerder verhuisd worden naar de nieuwbouw en na die dag werden we herhaaldelijk aangesproken door de bewoners van Berkel-Enschot. ‘We missen dit vertrouwde geluid zo! (vervolg pagina 11)


10  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Fundamentele gezondheid (h)erkennen: Workshops en 8 weekse aandacht Training: Mindfulness, in de maalstroom van het leven Mindful Eten NU www.:akkeraandachttraining.nl / akker@tiscali.nl / 06-51063206

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C Verpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

Wim ten Westeneind Belastingadvies- en Administratiekantoor

Voor o.a.: • aangifte inkomstenbelasting • advies belastingplan Cattepoelseweg 279 6815 CD Arnhem T (026) 442 67 06 E wim.ten.westeneind@planet.nl


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  11 Vervolg van pagina 9 (abdij Koningsoord)

Als we de klokken hoorden, wisten we dat jullie voor ons baden en dat gaf altijd zo’n fijn gevoel…’. En op onze verhuisdag was het halve dorp uitgelopen om ons uit te zwaaien. Er zijn toen heel wat traantjes gelaten, zowel bij de omwonenden als bij de zusters. En (later bij de rondleiding) wist u dat de waterbron in het midden van onze kloostertuin een belangrijke

rol in de oorlog heeft gespeeld? Op een gegeven moment hadden de Duitsers namelijk het waterleidingsysteem volledig afgesloten en kwamen de mensen uit o.a. uw wijk hier water halen”. Tot slot, heeft u een boodschap voor de lezers van onze wijkkrant? “Ook al zijn wij een slotklooster, iedereen is welkom om naar onze gebedsdiensten te komen! En tussen 15.30 en 16.30 uur

kunnen belangstellenden terecht in onze fraaie winkel, die op de Monumentenlijst staat. Hier verkopen we DVD’s over de verhuizing, religieuze boeken en kaarten en zelf beschilderde kaarsen en iconen. En in de zomer wordt weer een Nationale Kloosterdag georganiseerd, waaraan wij ook meedoen. Voor fraaie foto’s van onze laatste Open Dag, zie www.jansweusthof. nl ”

.

Koninginnedag 2010 Door Ilse Bloemen, Oranje Comité

Op vrijdag 30 april 2010 is het weer zover: onze wijk kleurt oranje! Al jaren organiseert het oranjecomité hét Koninginnedagfeest voor de Hoogkamp, Sterrenberg, de Gulden Bodem en de Burgemeesterswijk.

Activiteiten Ook dit jaar biedt het programma een goede mix tussen oude tradities en nieuwe spelletjes. Zo kan iedereen erop vertrouwen dat de draaimolen zijn rondje draait en de pony’s klaarstaan voor een ritje. Zoek je meer uitdaging, dan kun je je melden bij de rodeostier of de poppenwagenrace. Al met al een gevarieerd aanbod dat is afgestemd op zowel de oudere als de jongere kinderen. Het gehele festijn vindt plaats op het veld naast de Pieter Brueghelschool aan de Bauerstraat. Programma vrijdag 30 april 2010 10.00 uur Vrijmarkt en optocht van versierde fietsen 10.30 uur Start van diverse activiteiten 11.00 uur Uitslag taartbakwedstrijd 12.00 uur Ballonnen oplaten 12.30 uur Einde Koninginnedagfeest 2010 Wegens succes geprolongeerd: Taartbakwedstrijd Vorig jaar is de traditie ingezet voor het houden van een taartbakwedstrijd. Omdat dit vele bakkers en smullers goed is bevallen, willen we deze traditie voortzetten. Dit jaar wordt een onderscheid gemaakt in banketbakkers onder de 12 en daarboven. Taarten kunnen tot 11.00 uur worden ingeleverd bij de informatiestand. De winnaars ontvangen een leuke prijs. Hulpouders Om een en ander in goede banen te leiden, zijn wij nog op zoek naar hulpouders die voor maximaal 1 uur een activiteit kunnen begeleiden. Vind je het leuk om mee te helpen? Meld je dan aan bij één van onderstaande oranjeleden. Tot koninginnedag! Merel Marijn Warlich Lilian Oostveen Marcel Spanier Machiel Maseland Marcel Beekman

Christel-Ann Klopstra Louis de Boef Ursula Tork Dennis Meinema Ilse Bloemen

e-mailadres: oranjecomite@penseelstreek.nl


12  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

www.penseelstreek.nl: De kalender. Zin om in de buurt wat leuks te doen? Of in de stad? U vindt het hier.

Wilt u een idee aankaarten dat een groep bewoners aangaat en waarvoor bijvoorbeeld geld of steun van de gemeente nodig is, kijk hier voor contactgegevens en verdere wetenswaardigheden van het bestuur van de wijkvereniging.

Button Hier wonen & leven: uw wijkgids! Alles op gebied van gezondheidszorg, politie, sport, scholen, cultuur, openbaar vervoer, de bieb en afval. En, natuurlijk: de gemeente.

De column van wijkbewoner Age Bertoen. Beschouwend volgt hij het wijkse gebeuren.

Nieuws: over al het belangwekkende wat u als wijkbewoner en Arnhemmer aangaat. U wordt uitgenodigd om te reageren. Neem deze kans!

U woont en leeft in deze wijk. U bent druk met werk, ouders, (klein)kinderen, huishoud wijknieuws en mogelijkheden om naar uw maat een bijdrage te leveren aan het wijkse we dit voor u gemakkelijker te maken. De website is interactief van opzet. U kunt uw m uiteindelijk deze website met elkaar!


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  13

het virtuele dorpsplein Vergroten/verkleinen tekst.

Inloggen/registreren: Nodig om te kunnen reageren, maar ook om je aan te melden voor de maandelijkse nieuwsbrief en nieuwsflitsen.

den, vrienden, hobby's, sport, milieu… en u wilt handig op de hoogte blijven van e leven hier om u nog beter thuis te voelen. Met de vernieuwde wijkwebsite proberen mening of oproep kwijt. Vaak als eerste in deze opstartfase, maar aarzel niet. We maken

Uitgebreide zoekfunctie.

Periodiek een nieuwe peiling over een actueel onderwerp. Nu over de inzameling van het plastic afval, zo meteen over de bomen aan de Bakenbergseweg en de verhuizing van de dokters naar Het Dorp.

Oproepen: geeft u les aan huis? Of zoekt u iemand voor het uitlaten van uw hond? Zoekt u versterking van uw volleybal- ,lees of zangclubje? U kunt het hier kwijt!


14  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Uw makelaar voor succes!

Riekje Groothedde Bloembindster gespecialiseerd in grafbloemen

n

Amsterdamseweg 124

n

6814 GH Arnhem

n

telefoon 026 - 351 92 00

n

fax 026 - 442 12 31

n

www.petradekleermaeker.nl

n

info@petradekleermaeker.nl

Uitvaartverzorging J. MIJNHART voor het verzorgen van begrafenissen en crematies

sedert 1911

Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen.

Meer informatie op www.grafbloemen.nl Jozef Israëlslaan 27, 6813 JA Arnhem Tel. 026 - 44 20 221 / 06 464 27 287

Hoofdkantoor Utrechtseweg 220 6862 AZ Oosterbeek tel. (026) 333 30 29 fax (026) 334 00 08

Rouwcentra Oosterbeek Arnhem Wageningen Heteren

e-mail: info@uitvaartverzorgingmijnhart.nl internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  15

het gras bij de buren is altijd ....... In de rubriek ‘het gras bij de buren is altijd groener’ brengen we een verrassingsbezoek bij bewoners in een andere wijk. Deze keer Presikhaaf. Wat vinden ze van hun eigen wijk en welk beeld hebben ze van onze wijk. Door Leendert Combée, redactie

Een klein beetje moed moest ik eerlijk gezegd wel verzamelen om naar Presikhaaf te rijden om daar bij een willekeurig adres aan te bellen voor een interview voor onze wijkkrant. Met de wijkkrant als bewijs onder de arm en de meest optimale “ideale schoonzoon-smile” belde ik ergens aan. Een meneer in een -toch echt wel- vieze pyama deed open maar had geen interesse, kwam mooi uit….. Paar straten verderop (Keulse slag) liep het anders. Mevrouw Bethray deed open en vond het allemaal veel minder vreemd dan ik verwachtte. En een paar minuten later zat ik aan de zware eiken eettafel te praten met meneer en mevrouw Bethray. Of ik geen last had van de sigarettenrook, en of ze wel interessant genoeg waren voor een artikel en of….. Vanaf de oplevering in 1962 wonen ze in dit huis aan de Keulse slag wat aangeeft dat ze het in de wijk prima naar hun zin hebben. Aan het naar eigen zeggen goed gebouwde en niet gehorige huurhuis (€ 320/maand) hebben ze al heel wat verbouwd; de woningcorporatie Vivare heeft daar nooit moeilijk over gedaan. Over Vivare zijn ze heel positief, als er wat is kan je bellen en ze komen langs, heel coulant. Kortom de trotse “bezitters” van

een huurhuis. Niet meer van een boot; die hebben ze wel lang gehad maar onlangs van de hand gedaan. De wijk vinden ze heerlijk en natuurlijk na 48 jaar ook heel vertrouwd. “Er zijn veel winkels en er is niet veel gerommel… weinig gedoe”. “Anderen hebben het wel eens over de buitenlanders maar daar hebben wij geen last van. Als ze je willen helpen, helpen ze je”. Als haar man er nog een paar zinnen aan wil wijden grijpt mevouw Bethray in: “we discrimineren niet, dat is belangrijk”. Wat weten ze van de Hoogkamp/Gulden Bodem en Sterrenberg? Ze komen er bijna nooit en van vroeger kennen ze nog wel het verhaal van hun groenteboer aan huis die ook op de Hoogkamp kwam en daar op veel adres-

sen bijvoorbeeld 2 banaantjes en 1 appel verkocht; “beetje kale kak.., maar dat was vroeger” zegt mevrouw Bethray. Ze vinden de huizen in onze wijk mooi maar de bossen kan ze niet echt bekoren. “Wij zijn geen bosmensen, bossen zijn wel mooi, maar om er altijd in te moeten lopen, nee…. Ik heb ook een hekel aan die teken!”. Als laatste kruip ik nog even op m’n knieën door de woonkamer om een goede foto te maken en nadat de heer Bethray de Forsythia-tak in beeld heeft geschoven, lukt dat. Verbaasd hoe leuk zo’n spontane ontmoeting is, trek ik m’n jas weer aan. Als ik de deur uitloop zegt de heer des huizes hoofdschuddend: “eigenlijk moet je dat nooit doen, een vreemde binnenlaten en nog foto’s laten maken ook….”.

Adverteren in deze wijkkrant? Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met Gerda Carbasius Weber, 026 - 4465391.

Formaat

Afmetingen br x h (in mm)

Eenmalig

Heel jaar (4 nrs)

1/2 liggend

176 x 133,7

€ 110,-

€ 350,-

1/4 liggend

176 x 65,1

€ 60,-

€ 200,-

1/4 staand

86,2 x 133,7

€ 60,-

€ 200,-

1/8 liggend

86,2 x 65,1

€ 40,-

€ 115,-

1/16 liggend

86,2 x 30,75

€ 22,-

€ 60,-


16  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Theo Hegeman Arnhem Salvatorplein/Bakenbergseweg

Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

L . P. M . va n R o o n

B e l a s t i n g e n e n a d m i n i s t r at i e s Ik verzorg graag uw aangifte en administratie Zowel particulier als ondernemer Mesdaglaan 68 6813 GR Arnhem telefoon 026 4426508 l.roon23@upcmail.nl

• Onderhoud SCHILDERSBEDRIJF • Nieuwbouw BOUWK. ONDERHOUD • Renovatie • Betonreparatie Postbus 2050 • Isolerende beglazing 6802 CB Arnhem • Plafond- en wandafwerking Tel 026 - 44 325 50 • Gevelreiniging Fax 026 - 44 585 58 • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  17

Warnsborncross 2010 Resultaten Warnsborncross 2010 Zondag 14 maart 2010 kwamen verschillende wijkbewoners in actie bij de Warnsborncross. Blijkbaar waren veel sportievelingen nog in een winterslaap, want ditmaal viel de animo tegen. Toch was er weer een fanatieke strijd om de Gouden Schoen voor de snelste straat in onze wijk, het vierde jaar waarin deze wisseltrofee wordt uitgereikt.

Op de foto "Team Bakenbersgseweg" (v.l.n.r. Jeroen Overmaat, Piet Burghouwt, Bart van Gemert, Jelle van Popta en Hans Roodzant), direct na afloop van de Warnsborncross op 14 maart jl. Als opmaat is een intensieve trainingscampagne uitgestippeld maar dan heb je ook wat: de "Gouden Schoen" als wisseltrofee voor de snelste straat in de buurt! Om de competitie in 2011 een gelijke kans te geven verklappen we het geheim van ons succes: pizza (en vooruit, een biertje ...) van Italiaans restaurant “La Bella”! Dank aan eigenaar Sherwan Ibrahim voor het sponsoren van deze hoogwaardige koolhydraten, aan fotograaf Mijke Overmaat en Dinant Wansink voor z'n coördinatie van de run. Hans Roodzant

Na veel rekenwerk (handicaps voor geslacht, leeftijd en omrekening van de verschillende afstanden) blijkt de Bakenbergseweg, die met vijf deelnemers aan de start verscheen, het snelst. Zij lieten de Van Ruisdaelstraat hun hielen zien. Individueel werd het klassement aangevoerd door Hans Roodzant (tuurlijk Bakenbergseweg), gevolgd door Nelly Galema en Jan Fossen. Opmerkelijk is de prestatie van Tim Engberts die als eerste over de streep kwam van de jeugdloop en op de individuele wijkranglijst op vier staat. Dinant Wansink

De 52e breedtegraad door en in de wijk. Waarom?

Paulus in de winter

Omdat ik een beetje gek ben van topografie. Omdat het leerzaam is. Wist u dat Calgary, Harwich, Warschau en Irkoetsk op ongeveer dezelfde breedtegraad liggen? Omdat het uniek is. Nergens in Nederland hebben ze zoiets. Omdat het nutteloze maar leuke kennis is. Het is interessant. Omdat het educatief is. Er kan een mooi gesprek tot stand komen met kinderen over de aardbol, over landschappen, klimaten. Omdat het de wijk boeiend maakt. "Je moet daar in de Breitnerstraat eens gaan kijken, daar hebben ze in het trottoir aangegeven waar de denkbeeldige lijn op aarde 52 graden noorderbreedte loopt".

Op 12 februari jl. was het Warme Truiendag (een actiedag in het kader van het besparen op stookkosten). Heel veel beelden in Arnhem waren door een groep Stoere Vrouwen aangekleed met warme truien. Onze Paulus hadden zij over het hoofd gezien. In de loop van de dag hebben wij dat goedgemaakt, en ook Paulus een lekkere warme trui aangedaan.

Toen ik met mijn zonen in Sleeswijk-Holstein met vakantie was, in Timmendorfer Strand aan de Oostzee, was daar in het plaveisel van een winkelstraat de lijn 54 graden noorderbreedte aangebracht. Maak de wijk mooi en boeiend, trek de lijn! Henk Matthijssen, Breitnerstraat.

Wilna/Ed Smedema Van Ruisdaelstraat


18  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann personen auto ’ s / bestel / campers benzine / diesel

Eduard van beinumlaan 2 6815 GD Arnhem tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68 Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur


Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  19

Afscheid Schommeltouw

Advertenties

Door Dinant Wansink, redactie

In het midden van de Mesdaglaan bungelde de afgelopen jaren een lang dik touw vanaf een hoge tak van een beukenboom naar beneden. Onderaan was een zithoutje bevestigd. De kinderen uit de Hoogkamp hebben het touw dagelijks gebruikt als vooral schommeltouw. Het was ook een ideale plek van samenkomst voor verder spel. Jammergenoeg moesten we het touw begin april weghalen. Voor twee buurtjes van het touw, Roos en Lieke, was dat aanleiding om in een paar dagen een mooi afscheidsfeest te organiseren. Ze schreven een leuke uitnodiging aan alle kinderen die vaak bij en op het touw speelden. Die konden komen spelen of meehelpen in de leiding en lekkere dingen meebrengen natuurlijk. Zo’n vijftig kinderen gaven aan de oproep gehoor. Voor de laatste keer werden ook de kratten voor het kratstapelen nog een keer uit de schuur gehaald. Aan het slot van een geslaagde en zonnige middag werd het touw versierd met afscheidsbriefjes en legden Roos en Lieke bloemblaadjes onder het touw. Zie ook op website, onder nieuwsberichten. (foto: Janny Linde)

• In mooie, bosrijke omgeving gelegen vereniging met mogelijkheden voor zowel de recreatieve als de competitieve speler • 6 Gravelbanen waarvan 4 verlicht, dus altijd kunnen tennissen tot laat in de avond • Geen wachttijden en geen commerciële consumptieprijzen • Veel gezellige activiteiten zoals tossen, openings- en slottoernooi, dames- en herendag, open 40+ toernooi • Deelname aan diverse KNLTB-competities • Aandacht voor opvang nieuwe leden Bel nu voor aanmelding of informatie: Jeannette de Vries, ledenadministratie, tel. 026 4424460 Elleke van Berckel, secretaris, tel. 026 3515221 Tennisvereniging Schaarsbergen het sportieve vakantiegevoel bij u in de buurt www.tvschaarsbergen.nl

Musici gezocht Voor velen zal de Vereniging van Huismuziek afdeling Arnhem e.o. een onbekende club zijn. Hier kunnen amateur muzikanten en instrumentenmakers terecht om samen hun hobby uit te oefenen. De vereniging voorziet in een aantal faciliteiten zoals een bibliotheek met bladmuziek, cursussen, samenspelmogelijkheden, een spelers- en een docentencontactenbank en publicaties.

De Arnhemse Vereniging zoekt voor een nieuw op te richten speelgroep Huismuziek nog muzikanten. Daarom deze oproep aan de lezers van de Penseelstreek. In de huidige speelgroepen van Huismuziek Arnhem zitten 2 deelnemers en 2 dirigenten die op de Hoogkamp wonen en ze zijn benieuwd of er nog meer lezers van de Penseelstreek een instrument bespelen en met hen mee zouden willen musiceren.

Voor meer informatie, kijk op de website van de vereniging: www.huismuziek.nl of een e-mail aan: e.i.leibbrand@hetnet.nl


20  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52

Heeft onze wijk de x-factor?

De Big Bounce Band! Door Peter Arnold, redactie

Bijna 30 jaar geleden werd in Doetinchem de Big Bounce Band opgericht, maar de Achterhoekers vormen inmiddels een minderheid. Steeds meer bandleden hebben hun wortels op de Hoogkamp: Nicole Reijmer (zang), Trees Wesselingh (sax), Gerbrich Koers (sax), Marnix Bakker (trompet), Mark Elbers (Drums) en Rob Slepicka (sax). Laatst hebben ze zelfs in basisschool ’t Panorama gerepeteerd. Ze zoeken trouwens nog dingend een pianist en een (bas)trombonist; iets voor u? Het repertoire omvat een breed scala aan muziek: jazz, latin, funk, pop en swing. Denk bijvoorbeeld ook aan Stevie Wonder, Randy Crawford, Joe Cocker en Björk. Dirigent Vincent Bergervoet staat altijd garant voor messcherpe improvisaties. Nieuwsgierig geworden? Op Koninginnedag spelen ze van 14.30 tot 16.30 uur in Doesburg en op zondag 13 juni wordt het jaarlijkse “vlotconcert” in park Sonsbeek gehouden. Van 12.00 tot

14.00 uur zijn ze dan te bewonderen op het watervlot bij ‘de Boerderij’. Vergeet niet om eventueel klapstoeltjes of een picknickkleed mee te nemen! Heeft u binnenkort een feest of partij?

Huur ze in! De Big Bounce Band is een officiële Stichting en daarom dus niet duurder of zelfs goedkoper dan de gemiddelde bruiloftsband… Voor meer informatie zie www.bigbounceband.nl met o.a. geluids- en beeldmateriaal.


KWASTJES

Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  21

FIETSACHTERZITJE GA

O ZWANGERSCHAPSY

uitlaatservice brador (7 jaar) Onze bruine la aat-service" of zoekt een "uitl t as" uit de buur een lieve "opp r pe n re ntal ke die hem een aa ie w o ie ten. W week uit kan la e of een tip.? ss re te heeft er in

lessen Cursus van 10 s) le r pe (€ 15 eerde om pl di onder ge eke leiding van Bien Verwilligen rsisten per Maximum 3 cu nsdagmorgen groep op woe en -avond.

, Arnhem Mesdaglaan 87 22412528 Baasje: Riek, 06

eg 7-1 Bakenbergsew 529 info: 026 7510 illigen.nl bieneke@verw

kookkriebels aurant voor Huiskamerrest es! gezellige dam traat 13 rs ee Johannes Verm vrijdag 23 april vrijdag 28 mei bels.nl www.kookkrie

Gentia en Age Bertoen Apolstraat 6 24 Tel. 026 442 39

VERLOREN oche pige gouden br er w ng la n ee t ndje? Wie heef in een kinderta ar da et m en n gevond terug te brenge Tegen beloning , ié naar Rietje Brid Arnhem , 24 at ra st Albert Cuyp 32223 telefoon 026 44

TE HUUR familiechalet Ons gezellige Wallis, Haute Nendaz, Zwitserland. tzicht. Schitterend ui en haard, Ruime living, op slaapkamers, zonneterras, 3 garage. 2 badkamers, : wandelen, Zomervakantie golf mountainbike, : sneeuwzeker Wintervakantie tre Vallées. skigebied Qua che.nl www.chaletlabu ’s: to fo en fo In eer-Nahuijsen Fam. van der M 6 tel. 026 351659

AANGEBODEN bed. Verstelbaar wit 0 cm 20 x 90 Twee keer chting. rli ve et Bovenrand m e. Inclusief tafeltj 0, 15 € Prijs: 35637 telefoon: 026 44

TE HUUR plek in bos alow op open Vakantiebung t, met en en Nunspee tussen Vierhout del- en an st en ruimte, w veel privacy, ru den. fietsmogelijkhe embad op 4 km zw en nd ; stra Kindvriendelijk uken, CV, er met open ke Grote woonkam pbank in aa (5 bedden), sl nwezig. 2 slaapkamers ox bed en -b aa er nd ki , er am schikbaar woonk en ook nog be ed gh di an st Door om kantie. tijdens zomerva 5

TE KOOP

TE KOOP

aat: In zeer goed st . Rood leer. -s la sta-op toel uk H e ch is tr ek El : € 3.000,-) 0,- (nieuwprijs 75 € s: rij gp aa Vr 905832 Telefoon: 06 45

LA

dikant Vroomshoop le che ken met electis Kasper blank ei 00 90/2 42 lats bodem esar extra sc ra at m én pullman tjes ende nachtkas plus 2 bijbehor kt) ui br ge 0,- (2 jaar Vraagprijs: € 35 -) 0, 1.20 (nieuwprijs: € 905832 45 06 : Telefoon

Voor slechts anderhalve euro per advertentie! Wees erop attent dat de redactie geen kwastjes accepteert met meer dan 30 woorden, of met afbeeldingen. Meer commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen/te huur woning e.d.) kosten tien euro. Tekst en bijbehorend bedrag kunt u samen in een envelop inleveren op het redactieadres, Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het bijbehorende juiste bedrag zullen niet worden geplaatst. Zie pagina 2 voor sluitingsdatum van het inleveren van het volgende nummer.

Tel: 026 443310

IN TSJECHIË NDHUIS TE HUUR

TE KOOP

TE KOOP

gend Wij zoeken drin voor e tj zi er een kind n oo nz ei onze kl te om van 4½ kunnen fietsen uente tijdens de freq logeerpartijen.

Wilt u een kwastje plaatsen?

is gericht landhu rvol en mooi in ee sf er e ze ijk : el ur Te hu e, land egen in lieflijk kt in Tsjechië. Gel g! Zeer geschi aa Pr n rijden va e tj ij. ur vr U . g ng no vi ie kant omge . 2e week meiva voor 2 gezinnen n.webklik.nl en w.bles-kalshove w w ’s to fo & Info (06-11012903); ven@gmail.com ho ls ka e. m es 237171). via ail.com (06 - 45 gertjanbles@gm

ZOCHT

NIEUW TEHUIS GE

een nieuw gheden zoek ik di an st om s en e van 4 jaar. Weg Philips televisi bruine labrador ijn m or vo is tehu j houdt van 70 cm beeld reu, erg lief , hi de er re st ca ge 0, zijn. Een vraagprijs: € 10 kan goed alleen n, le de an w 32 18352 9058 en info: 06-527 Telefoon: 06 45 Belangstelling

grenen Oude geloogde eetkamertafel --. 160 cm. € 395, 2 laatjes, 89 x ank gelakte Vurenhouten bl fel, latten/hobbyta 75,-82 x 117 cm. € cu-oplader Nieuwe AEG ac orMB voor AEG bo type PBA 7224 . schroefmachine Prijs €45,s Weber Frank Carbasiu 1 Tel. 026-446539

IS MET ONS!

MAAK EENS KENN

biedt Schaarsbergen ng gi ni re ve is Tenn "opstart" rden (18+) vijf ee ss re te ïn ge umptie voor € 25,- incl. cons or vo n aa en ss nen. tennisle t begeleid oefe to id he ijk el og en m sbergen@ a: tennisschaar Aanmelden vi hotmail.com


22  DE PENSEELSTREEK  Nummer 52 Tijd voor vakantie ? Haal uw persoonlijk reisadviseur in huis.

Marlies de Baar & Katoesjka Beukers Frederik van Eedenstraat 59 6824 PL Arnhem Tel: 06-46616033 & 06-46616060 e-mail: marlies@apolloathome.nl & katoesjka@apolloathome.nl

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Wybenga & Weijl Makelaars PERSOONLIJK & BETROKKEN G.A. van Nispenstraat 3 6814 JA ARNHEM Tel.026 - 44 35 719 Fax 026 - 44 21 591 Bekijk ook eens onze website voor het actuele aanbod

WWW.WYBENGA.NL


Kinders treken

Nummer 52  DE PENSEELSTREEK  23

Ingezonden brief

Ik, Roel ten Kate (12 jaar), heb een spierziekte waardoor ik niet kan lopen. Ik ben bezig met een actie om geld in te zamelen voor een nieuwe sportrolstoel voor de sport die ik beoefen: Rolstoelhockey. Ik doe dat samen met het Foppe-fonds, dat is een stichting van Foppe de Haan. Meer informatie over de stichting vindt u op www.100rolstoelen.nl. U vindt mij op die site onder deelnemers. De gemeente betaalt ook een deel. Samen met mijn zus Ellen (11) en mijn buurjongen Onno (11) wil ik hiervoor honden uit gaan laten. Prijs: € 2, 50 per uitlaatbeurt van ongeveer een kwartier (maar meer mag natuurlijk ook) Wanneer u andere klussen voor ons heeft horen wij dat graag. Ik hoop dat u mijn actie wilt steunen. TEL. 026-4423511 ADRES: Gabriëlstraat 22 E-MAIL: rkate@upcmail.nl

Geachte redactie,

Ingekomen mail

Wij wonen op de Bakenbergseweg 174 - tussen de Van Heemstralaan en de Joris van de Hagenlaan - en wij hebben verscheidene keren 's avonds/'s nachts een VOS in onze voortuin gezien. Wij hebben zelf geen poezen maar ik vrees voor hun leven als zij een vos tegenkomen. Heb zelf geen vrienden of kennissen welke op 6814 MN wonen (nummer 120 -134) om te informeren of daar "oom Roel" ergens woont. Op 170 woont "oom Roel" niet. Vond de kaart te lief om niet te proberen uit te vinden waar "oom Roel" woont, maar misschien kunt u mij daarmee helpen! met vriendelijke groet en succes met de Penseelstreek, Ingeborg Melde Ratelband Bij deze een oproep: Wie weet wie deze Oom Roel is. Op de kaart staat denken wij: Oom Roel bedankt voor het apespel


Penseelstreek52  

in dit nummer o.a. Een verrassingsbezoek bij bewoners in een andere wijk » pagina 15 Een cultureel programma van de Burgemeesterwijk en de P...

Penseelstreek52  

in dit nummer o.a. Een verrassingsbezoek bij bewoners in een andere wijk » pagina 15 Een cultureel programma van de Burgemeesterwijk en de P...

Advertisement