Page 1

De Penseelstreek Wijkkrant Hoogkamp * Sterrenberg * Gulden Bodem Arnhem

In dit nummer o.a.: Oproep deelname kunstroute Eten bij de buren Column L.C. Beuker Sporters in de wijk Paulus in Beeld

Nr 47 * januari 2009

5 6 7 9 10

Activiteiten SWOA op een rij Kunst op de Hoogkamp Warnsborncross Dagboek Kinderstreken

15 17 19 21 23

www.penseelstreek.nl


Colofon ‘De Penseelstreek’ is de wijkkrant van wijkvereniging ‘De Penseelstreek’. Verspreiding: 4x per jaar huis aan huis in de buurten Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem te Arnhem. Oplage: 1850 ex. Verspreiding: Redactieleden: Redactieadres: E-mail:

Ans de Groot 026 44 53 792

Illustraties: Vormgeving: Druk: Advertenties:

Jacqueline van Die Summit Web Services Nannieke Swart ABT Repro, Arnhem Gerda Carbasius Weber 026 44 65 391 advertentie@penseelstreek.nl

Peter Arnold Leendert Combée Jan Fossen Nannieke Swart Dinant Wansink Bakenbergseweg 206 6814 MS Arnhem 026 4461551 redactie@penseelstreek.nl

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten of, in overleg met het bestuur, niet te plaatsen. Bestuur wijkvereniging: Secretariaat:

Girorek.: 7819730 Bankrek.: 30.39.96.099 t.n.v. Wijkvereniging ‘De Penseelstreek’ te Arnhem. Website: www.penseelstreek.nl E-mail webredactie: info@penseelstreek.nl

De Penseelstreek

Het is alweer een jaar geleden dat ik ‘mijn’ eerste Penseelstreek maakte. Time flies ....en we hebben als redactie zeker ook een hoop lol. Het nieuwe jaar werd in onze wijk goed ingeluid, te horen aan het enorme knallen van vuurpijlen en kurken en te zien aan het prachtige siervuurwerk dat ik rondom ons huis kon aanschouwen. Aan de overkant laaide een enorme vuurbal op, waarmee alle duistere plekken die er in onze wijk schijnen te zijn, in een keer aan het licht kwamen. Bij nadere inspectie toch niet de bedoeling, aangezien er een prachtig stuk heg in de brand stond. Gelukkig kwamen er van alle kanten buren met emmers water en blusapparatuur aangesneld, zodat al spoedig het sein brand meester klonk. Voor de eigenaren van de heg natuurlijk heel vervelend. Maar wat

voor de hele wijk een nare kwestie was, is dat Paulus ineens verdwenen was. Het fraaie koperen beeld dat nog maar net onthuld was in ons Gravinnenbos. Inmiddels is Paulus gelukkig weer terug op zijn plek. Naast de onthulling van Paulus, wordt u in dit nummer ook geïnformeerd over het kunstwerk dat in onze wijk komt. Bovendien staat er in juni weer een kunstroute op de agenda, waarvoor een oproep aan alle kunstenaars die hier aan mee willen doen. Een rubriek terug van weggeweest, is die van nieuwe bewoners. Dit en nog veel meer kunt u lezen in onze eerste wijkkrant van 2009. Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een mooi 2009 toe!

0Nannieke Swart

Frans Schoenmakers(vzt) Frank Jibben (secr) Hans Alink (penn.m) Elsbeth Kerssemakers Ente Sneek Ingrid Krispijn Roelie van Rossum Gabriëlstraat 6 6813 KP Arnhem bestuur@penseelstreek.nl 026 35 15 459

Lidmaatschap 2009: € 10,00 per gezin Donateur: minimaal € 12,50 per jaar

2

Van de redactie

Inleveren kopij Inleveren kopij uiterlijk 4 maart 2009. Verspreiding volgende wijkkrant: 17-23 april 2009. Het schema voor 2009 is op de website onder redactie te vinden. Aanleveren kopij bij voorkeur per e-mail, anders op cd-rom, op Bakenberseweg 206. Teksten graag in Word, digitale foto’s in een zo hoog mogelijke resolutie.

Red: dit is niet de heg van de brand (zie bovenstaande tekst). Ingezonden bericht: “Onze buren, de familie van Kraaij, Albert Cuypstraat 16, en wij, de familie Boshouwers, wonen nu 39 jaar naast elkaar. In het begin, toen onze kinderen nog ‘klein’ en thuis waren, hebben we een doorgang gemaakt in onze erfafscheiding om elkaar makkelijker te kunnen bereiken, waar we tot op de dag van vandaag veel plezier van hebben vanuit de gedachte: “samen ben je nooit alleen”! “

Voorpagina Op de voorkant van de vorige Penseelstreek stonden ‘volleybalscheidsrechters’. Helaas wisten we de meneer linksonder niet thuis te brengen. Gelukkig kregen we een aardig mailtje van zijn vrouw met de mededeling dat het om Cees Sweere gaat. Onze excuses overigens voor de mindere afdruk van de foto’s. Deze week staan op de voorkant: Boven v.l.n.r.: Margreet van Gastel, Paulus, Ank Hasselbach (samen met René Westra zijn de dames initiatiefnemers van het Paulusbeeld. Onder v.l.n.r.: Sem Hartog Heijs, Nigel Derksen en Jonathan Jansen (kinderen van de Montessorischool). Fotografie: Leendert Combée.


Van de Bestuurstafel 2009 Een spannend (kunst)jaar voor onze wijken! Als bewoner van de Hoogkamp, Sterrenberg en Gulden Bodem zult u merken dat er in 2009 het nodige in onze - relatief rustige - wijken gaat gebeuren. Uit verschillende bijeenkomsten met wijkbewoners bleek overduidelijk dat groen en kunst onderwerpen zijn die qua aandacht hoog scoren. Evenals enkele wijkbewoners, heeft het bestuur van De Penseelstreek dit ter harte genomen.

Start van het project zou het najaar 2009 kunnen zijn.

Op 28 november 2008 is met de onthulling van het beeld van Paulus de Boskabouter een start gemaakt met een aantal kunstactiviteiten die dit jaar verder vorm zullen krijgen. De bewonersgroep Hoogkamp heeft inmiddels een definitieve keuze gemaakt voor het ontwerp van de kunstenaar Jan van IJzendoorn uit Oosterbeek, waarover verderop in deze wijkkrant meer. Dit ontwerp zal in 2009 of uiterlijk in 2010 geplaatst worden op het oude wadi-veld op de hoek van de Mesdaglaan en de Bakenbergseweg.

Maar ook de grote BGB (Buiten Gewoon Beter) projecten van de Van Heemstralaan en de Hoogkamp zullen dit jaar een aanvang moeten nemen. Een lange voorbereidingstijd is er aan vooraf gegaan. Vorige maand nog is met een aantal betrokken wijkbewoners en de gemeente de definitieve herinrichting van de grote speelplek aan de Josef Israëlslaan en de Van Goghstraat besproken. Daar was ook onze nieuwe wijkmanager Carla Butzelaar bij betrokken. Deze deelde ons tevens mee dat het aantal inbraken in 2008 aanzienlijk is teruggelopen. De oorzaak van dit positieve nieuws was nogal verrassend. De vaste inbreker/bezoeker van onze wijken was namelijk overleden…..

Ontwikkelingen sportpark SML/Upward Op woensdagavond 10 december 2008 is er een vergadering geweest op het sportpark De Bakenberg. De gemeente informeerde daar de direct omwonenden over de herinrichtingsplannen die zij voor dat gebied heeft ontwikkeld. Een scheiding van de verkeersstromen op het park is een van de uitgangspunten. Bezoekers die met de auto komen, doen dat straks via de Kemperbergerweg. Fietsers blijven via de Bakenbergseweg komen.

De SWOA start in 2009 een veiligheidspilot in de wijk. Als onderdeel daarvan zal een beperkt aantal ouderen in de gelegenheid worden gesteld om o.a. een gratis kijkglas in hun voordeur te krijgen. Ter informatie; er zijn in onze wijken ruim 400 bewoners ouder dan 70 jaar, waarvan 22 negentig plus! De Penseelstreek: een gebied dat vergrijst en verjongt in een cultureel groene omgeving. Met de beste wensen voor 2009.

0Frans Schoenmakers voorzitter

Ook komen er meer parkeerplaatsen op het sportpark. Na vele jaren van overleg tussen SML/Upward en de gemeente zou dit jaar een en ander gerealiseerd kunnen worden. De voorzitters van beide verenigingen waren in ieder geval enthousiast voor de plannen en....... er is budget voor, zei een ambtenaar.

0Frans Schoenmakers

De Penseelstreek

Daarnaast zijn er plannen gemaakt om, in samenwerking met de gemeente Arnhem en de directie van het centrum voor beeldende kunst Gelderland, een locatie in een van onze wijken aan te wijzen waar kunstenaars, bij toerbeurt, hun bestaande kunstwerken kunnen tonen. Mocht u een geschikte plek in uw wijk voor dit project in gedachten hebben, laat het dan aan een van onze bestuursleden weten of mail het door vóór 15 februari 2009. Samen met de gemeente plaatsen we als wijkvereniging daar dan een sokkel waarna er roulerend, met een termijn van 9 tot 12 maanden, een kunstenaar zijn werk kan tonen. De heer Bruinen van het Centraal Buro Kunst selecteert dan deze kunstenaars in overleg met de wijkvereniging.

Ook waren er veel positieve reacties over de kunstroute die in 2006 gehouden is. Bestuurslid Elsbeth Kerssenmakers gaat met een aantal kunstenaars/wijkbewoners deze gezellige vorm van kunstuiting in 2009 opnieuw vormgeven. Spannend!

3


Van der Staaij Ambachtelijke Restauratie (In het Koningsdal te Oosterbeek) Uw leverancier voor nostalgische sferen: • Glas-in-lood • Geslepen glas • Gezandstraald glas • Hekwerken • Emaille objecten • Spiegels • Deuren en (raam)kozijnen

De Penseelstreek

Ideeën opdoen? Surf naar www.vanderstaaij.nl Telefoon: 06-12093864 Telefax: 026-3341575 Atelier: Utrechtseweg 172a, Oosterbeek

4

De specialist in rouwbloemen Wij adviseren u, ook bij u thuis, over de mogelijkheden. Altijd op de juiste tijd en plaats bezorgd in heel Nederland. Voor meer informatie: Cecilia Scharringa tel. 026 3709012 www.afscheidsbloemen.nl, Bosboomstraat 28, Arnhem Landelijk netwerk van bloembinders gespecialiseerd in rouwbloemen


De wijk Hoogkamp is één van de wijken waar het project Buiten Gewoon Beter (BGB) wordt uitgevoerd. Het opknappen van de openbare ruimte wordt gecombineerd met het aanpakken van de riolering. Dat betekent dat de meeste straten een volledige reconstructie krijgen. De voorbereiding van dit omvangrijke project is volop aan de gang en loopt nog in 2009 door; dit jaar zal ook de uitvoering van start gaan. De actuele informatie over BGB Hoogkamp vindt u op de vernieuwde website www, arnhem.nl, onder Over de stad/Wijken/ Buiten Gewoon Beter. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar bgbhoogkamp@ arnhem.nl. Voor problemen die snel verholpen moeten worden, kunt u altijd bellen naar 09001809 (toets 1).

BGB Hoogkamp BGB Hoogkamp weer een stap verder De inrichtingsplannen voor Buiten Gewoon Beter in de Hoogkamp hebben helaas langer op zich laten wachten dan we dachten. BGB Hoogkamp is een omvangrijk project en de toets van het Definitief Ontwerp heeft veel kleine aanpassingen nodig gemaakt. Ook is er extra overleg met een aantal bewoners geweest over de groeninvulling in de wijk. In de loop van januari hebben we alle puntjes op de i staan en kunt u een brief van ons verwachten. Voor de realisatie van de kunstplus is ook weer een stap gezet. De definitieve tekeningen komen te hangen in het directiekantoor aan de Van Lawick van Pabststraat 64 en komen natuurlijk op internet. Ze liggen straks ook ter inzage bij bakker Hilvers. Daarna volgt het bestek en kan het werk aanbesteed worden. Vanwege de omvang van het project wordt dit een Europese aanbesteding. Vervolg kunstplus In november hebben Marcel Smink en Jan van IJzendoorn, de twee door de wijkbewoners geselecteerde kunstenaars, hun schetsontwerp gepresenteerd aan de Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving en aan een aantal bewoners van de Hoogkamp. Hun ontwerpen waren totaal verschillend. Marcel Smink ontwierp een geluksfiguur van zand voor de Hoogkamp. Deze talisman zou hij willen bevestigen aan de

trollymast op de hoek van de Mesdaglaan. In de toekomst zou de geluksfiguur een herkenbaar symbool van de Hoogkamp kunnen gaan worden. Jan van IJzendoorn maakte een plan waarin verschillende elementen als dag en nacht, zon en maan, uil en herdersstaf een poëtisch beeldend verhaal vertellen. Licht en schaduw spelen de hoofdrol. Het plan maakt gebruik van de bestaande bomen en het groenplan. Voorkeur voor Jan van IJzendoorn De bewoners hebben na de presentatie overlegd en vervolgens unaniem de voorkeur uitgesproken voor het plan van Jan van IJzendoorn. Dit plan zou volgens hen ook op de langere termijn het beste passen binnen de Hoogkamp. Het werk zou blijven boeien omdat het verschillende betekenislagen heeft en niet in één oogopslag te bevatten is. De Commissie Beeldende Kunst en Vormgeving kon zich in het voorstel vinden maar stelt bij het ontwerp enkele technische en financiële kanttekeningen. Jan van IJzendoorn krijgt nu de gelegenheid om zijn ontwerp verder uit te werken, voordat de commissie tot een officiële opdrachtverlening overgaat. In de loop van het voorjaar wordt meer bekend over het vervolg van de kunstopdracht.

0Klaas Spits projectleider BGB Hoogkamp

Op 7 juni 2009 van 11.00-18.00 uur is er weer een kunst/atelierroute in de wijk. Wijkgenoten, noteer vast die datum in uw nieuwe agenda! Kunstenaars in de wijk die dan open atelier/huis willen houden, kunnen zich aanmelden. Kunstenaars die we al kennen van de vorige keer zullen we persoonlijk schrijven, maar we kennen vast niet alle mensen die beeldende kunst maken hier in de buurt. We willen graag dat er verschillende vormen van beeldende kunst op de route getoond worden. Ook hulp bij de organisatie is welkom. In de volgende Penseelstreek en op de website zullen we nadere informatie geven. Tot ziens op 7 juni! Mede namens Nelly Galama, Maria van der Wijst en Hanneke Limburg, Elsbeth Kerssemakers postbus@kersstof.demon.nl Tel: 026-3515459

De Penseelstreek

Kunstroute 2009

5


Eten bij de buren De restauratieve voorzieningen in de Hoogkamp zijn beperkt. Een gegeven dat menig mid-lifer al aan het overdenken heeft gezet om op die hoek waar dat mooie pand leegstaat een restaurantje met terras te beginnen. Voor mij was tot nog toe onbekend dat we in het Dorp een restaurant hebben. Voor Hoogkampbewoners aan de overkant van de Amsterdamseweg, links naast het Supermarktje, is van vijf tot zeven ’s avonds Dorphuis/restaurant de Sleutel geopend. Het exacte adres is Jagthoornlaan 1. Het restaurant draait al jaren, misschien wel vanaf de opening van het Dorp en natuurlijk in de eerste plaats als voorziening voor de bewoners van het Dorp. Buitenstaanders zijn echter zeker welkom. Toen wij - gezin van vier - maandag 22 december kwamen eten, konden we kiezen waar we wilden zitten. Achterin een smalle ruimte met kerstboom met plaats voor zo’n veertig mensen of voorin uitkijkend op de Amsterdamseweg, met een capaciteit die zeker zo groot is. We gingen voor de kerstboom en deden onze bestelling. De volwassenen kozen voor het dagmenu bami, de kinderen friet met een kroket. Naast dagmenu en friet serveert de Sleutel ook steeds een weekmenu. We waren inclusief vier bakjes rauwkost en yoghurttoetjes iets meer dan 20 euro kwijt. Vijf minuten later konden we de maaltijden bij de counter afhalen. Het bordje bami zag er goed uit. De saté dreef in een heerlijk bad van pindasaus, de bami met stukjes kip was lekker gekruid. Bovendien was het geheel voorzien van passende rauwkost, zodat we met het bakje salade extra wel erg gezond bezig waren. De frietjes waren goudgeel, knapperig en overvloedig. Precies zoals je ze zou willen eten. Over het eten waren wij vieren dik tevreden. De sfeer bracht me terug naar dertig jaar geleden, de studentenmensa of beter nog de verantwoorde hap ’s avonds bij de Hogeschool voor Voeding

De Penseelstreek

Inventaris ’duistere’ plekken

6

De gemeenteraad heeft in een motie “Duistere plekken” aan de wijk- en buurtorganisaties gevraagd waar de verlichting ‘s avonds en ‘s nachts als onvoldoende wordt ervaren. Het voorstel was om dit uit te voeren in de vorm van en zogenaamde schouw: een rondgang door de wijk samen met de stadsdeelmanager. Het resultaat is dan echter gebaseerd op het oordeel van een beperkt aantal mensen. Het leek het bestuur van de wijkvereniging daarom beter om via een oproep in de wijkkrant aan eenieder te vragen om “duistere plekken” te melden bij het bestuurslid belast met het onderwerp veiligheid. Daarom een oproep aan alle bewoners van de

en Diëtetiek. Met wat meer dinerende bezoekers zou de Sleutel er op onze avond gezelliger op zijn geworden. Misschien helpt het om het restaurantgedeelte tot één zaal te beperken zolang de zaak niet uitpuilt. De grote ruimtes kunnen ook voor andere activiteiten ingezet worden. Zo organiseerden tieners en twee volwassenen in december nog een muzikale high tea voor senioren in het restaurant. Helaas bleek bij navraag dat het serviceniveau van het restaurant in de komende maanden teruggeschroefd zal worden. Een steeds groter deel van de bereiding van de maaltijden zal uitbesteed worden. Wellicht dat de keukenapparatuur zelfs grotendeels gaat verdwijnen. Het idee erachter is dat de bewoners van het Dorp - zover ze dat kunnen - steeds meer zelf moeten doen. Bovendien zijn subsidiekranen de laatste jaren verder dichtgedraaid. Veel van het vaste personeel is inmiddels vertrokken. Al weet ik niet hoe het eten na de veranderingen van de komende maanden zal smaken, dan toch onder het motto “Als het Dorp niet naar de Hoogkamp komt, dan komt de Hoogkamp wel naar het Dorp”, zou ik wijkbewoners aanraden eens bij deze buren te gaan eten.

0Dinant Wansink

wijk “De Penseelstreek”. Ziet u ergens te weinig verlichting, meldt het bij ondergetekende. Graag uiterlijk 1 maart 2009. Nu is het niet zo dat alle duistere plekken ook als duistere plekken gezien moeten worden. Een duistere plek is een duistere plek als niet wordt voldaan aan de volgende eisen: • de directe woonomgeving is niet voldoende verlicht • een woning is niet bereikbaar via een verlichte route. Als u duistere plekken kent die voldoen aan de definitie, meldt deze dan bij mij aan via het emailadres ente.sneek@freeler.nl. Dan zorg ik voor toezending van een overzicht aan de gemeente. Ente Sneek


Column

AIO kraakt mooie noten

steken (5)

Penseel

Kom luisteren naar de Notenkraker van Clara en neem al je familieleden mee. Het is zondag 15 februari om 15.00 uur in de Diaconessenkerk, Izaak Evertslaan 11. Kinderen zijn gratis en volwassenen € 4,-

Als je al geen puntmuts hebt .... Alsof ze wisten dat ze verboden zouden gaan worden. Ik heb nog nooit zoveel paddo’s in de wijk zien staan als dit najaar. Hele grote families van hele kleintjes, ’n paar hele echte, enkele hele aantrekkelijke (dat zijn niet alleen in de plantenwereld de ergste!) en gemoedelijke dikke. In mijn EPD-tje (mijn elektronisch patiëntendossier) kan niet worden vermeld of ik wel of geen paddo’s gebruik. Daarvoor kwam het paddoverbod te snel, het EPD te laat en heb ik gelukkig tijdig bezwaar kunnen maken, zodat deze EPiDemie van “achter-de-voordeur-kijkerij” mij bespaard is gebleven. Even dacht ik dat het asfalteren van de Mariëndaalse bossen een maatregel was tegen onwettige paddo’s, maar dat asfalteren bleek vooral van belang om de vrachtwagens met teer en split goede doorgang te verschaffen. Inmiddels zijn er vele vóór- en tegenstanders van het geasfalteerde rolstoelpad. Tja, wat moet je daar nu van vinden? Beter niet te veel, want onze burgemeester houdt zich er al mee bezig………Het enige hele zinnige dat je er over kan zeggen is, dat het jammer is dat ze er niet een aantal jaar mee hebben gewacht want dan hadden ze er de klinkers uit de Van Heemstralaan voor kunnen gebruiken!! Maar het is echt te triest voor woorden dat met het verbod op paddestoelen ook de kabouters moeten verdwijnen. Paulus was weg !! (het pas onthulde beeld uit het Gravinnenbos). Je kan denken dat het een grap was, maar da’s niet waar. Die musketiers uit Den Haag konden tijdens het reces hun agressie niet kwijt en toen hebben ze gewoon met de halve Trêveszaal een busje gehuurd om onze Paulus uit z’n bos te rukken. En ’n lol dat ze hadden. Met de haren helemaal in de war en met Paulus achterin weer terug naar Den Haag. En hem dan na een paar weken door een paar Drentenaren weer terug laten brengen…. Terwijl de grond bevroren is, lopen er te grote winterjassen door de bossen rond Warnsborn. Terwijl wij met z’n allen naar opa en oma rijden, lopen er her en der mooie jurken door de bossen rond Warnsborn. Terwijl wij druk zijn met allerlei dagelijkse dingen lopen er in de bossen rond Warnsborn mensen te wachten. Mensen die geen twee of drie dagen zoals bedoeld, maar vele weken moeten wachten op een interview dat uit moet wijzen of ze verder mogen procederen of het land uit moeten. Bepaald geen kabouterproblemen.

L.C. BEUKer

De Penseelstreek

Een sprookje uitgevoerd door het Arnhems Interscholair Orkest en een verhalenverteller. Het zal u vast als muziek in de oren klinken. Zondag 15 februari is het zover. In de Diaconessenkerk zal de Notenkraker van Clara, een bewerking op de Notenkraker van Tsjaikovski, gespeeld en verteld worden. Dit programma is speciaal bewerkt voor kinderen en hun vaders, moeders, oma’s, opa’s en alle vrienden. Clara krijgt van haar oom een notenkraker, maar dat blijkt een heel bijzondere notenkraker. Samen gaan ze op zoek naar de hardste noot en reizen met behulp van de suikerfee door heel de wereld. Zullen ze de noot vinden? Het AIO zal u na de pauze met meer stukken vermaken. Wij laten iedereen kennis maken met een symfonieorkest en wat voor verschillende soorten muziek dat kan opleveren. Van filmmuziek en Duke Ellington tot barok en een romantisch sprookje. Het AIO is een jeugdsymfonieorkest dat dit jaar zijn 50ste jubileum viert. De leden zijn nog geen 50, want elk jaar gaan er leden weg en komen er nieuwe leden bij. De jongeren zijn tussen de 11 en 20 jaar. Ze komen elke vrijdagmiddag samen om te repeteren in het Beekdal Lyceum onder leiding van Hans Vos. Er wordt hard geoefend om leuke concerten te kunnen geven in binnen- en buitenland: Om de 2 jaar gaat het AIO op concertreis, we zijn al in Curacao en Roemenie geweest en hebben vorig jaar een geweldig concert gegeven in Disneyland Parijs. Dit jaar gaan we op repetitiekamp en in juni hebben we een groot feest om ons jubileum te vieren. Kent u mensen die graag bij ons jubileumfeest willen zijn? Opgeven bij AIObestuur@gmail.com. Of kent u misschien jongeren die graag in een leuk orkest willen spelen? Kom eens langs op het Beekdal Lyceum. We repeteren van 16.00 tot 18.30 uur in de aula. Heeft u vragen of wilt u iets weten over het orkest? Voorzitter Esther Nass (026-4427063) of concertmeester Marlinde Brants (026-4456094) horen graag van u.

Reageren op deze column? redactie@penseelstreek.nl o.v.v. BEUKer

7


Silverwings new media

Fundamentele gezondheid (h)erkennen: Workshops en 8 weekse aandacht Training: Mindfulness, in de maalstroom van het leven Mindful Eten NU www.:akkeraandachttraining.nl / akker@tiscali.nl / 06-51063206

reclame en communicatiestrategie

internet - reclame - copywriting- logo mauvestraat 34 > 6813 jm > arnhem > nl t: +31(0)6 15129678 > m: +31(0)26 4462227 info@silverwings.nl > www.silverwings.nl

Holistische massage therapie praktijk voor aandacht en bewustwording. Massage met het accent op bewust voelen en leren luisteren naar lichaam en geest.

Massagevormen klassieke massage * voetreflexmassage * energetische massage bindweefselmassage * chakramassage * stoelmassage

De Penseelstreek

Irene Hendriks, Mesdaglaan 55, 6813 GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780 Irene Hendriks, Mesdaglaan www.eigenwijslijf.nl 55, 6813GM Arnhem, 026-4455537/06-12727780

8

Heeft u verkoopplannen, vul dan nu de bon in voor een GRATIS waardebepaling! Bellen of mailen mag natuurlijk ook! Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: E-mail: Heeft u tevens interesse in een vrijblijvend hypotheekadvies? ja / nee

wonen zoals u wenst Clockplein 2 - 6826 KS ARNHEM Tel: 026 44 34 900 Fax: 026 44 33 203 Mail: info@hoetinkmakelaars.nl Website: www.hoetinkmakelaars.nl


Sporters in de wijk In dit winternummer komen twee gymjuffen, Judith (links) en Ninke (rechts), aan het woord.

nemen omdat ze een vaste baan kreeg. Na één jaar stopte de andere gymjuf, Marleen. Tijdens het zoeken naar een opvolger dacht Ninke gelijk aan middelbare school vriendin Judith. Zij heeft namelijk een sportachtergrond en ervaring in het werken met kinderen. Judith heeft onder andere een paar jaar ervaring in het geven van volleybaltrainingen aan kinderen. Waar en wanneer geven jullie les? Elke zaterdagochtend in ‘t Palet van 9.00-12.00. Het eerste uur is vrouwengym. In het tweede en derde uur zijn de kinderen aan de beurt, vanaf vier jaar tot ongeveer 6,5 jaar.

Wat motiveert jullie om anderen in deze tak van sport te onderwijzen? We vinden het beiden heel erg leuk om gymles te geven omdat het zo afwisselend is! Er komen drie verschillende groepen gymen. De leeftijd per groep is anders waardoor er ook veel verschillende sport- en spelmogelijkheden zijn. Iedere gymles is weer anders.

Hoe zijn jullie hier in de wijk verzeild geraakt? Twee jaar geleden heeft Ninke de gymles overgenomen van de vorige gymjuf Annemarie. Annemarie gaf toen les op de opleiding fysiotherapie en vertelde dat ze iemand zocht die de gymles van haar over wilde

Herinneren jullie een grappige anekdote over één van de lessen? Het is erg leuk om te zien dat de kinderen erg vooruit gaan qua motoriek en tactisch spelinzicht. Om een voorbeeld te geven, bij tikkertje rennen de kinderen allemaal in rondjes achter elkaar aan. Op een gegeven moment merken ze dat je meer kinderen kunt tikken als je tegen de richting in rent. Erg leuk om deze vooruitgang te zien. Bij de vrouwen is het goed te merken dat ze vaardiger worden in allerlei verschillende sporten. Daarnaast doen ze altijd erg actief mee met de spieroefeningen. En nog belangrijker: dit houden ze steeds langer vol! Ga zo door dames. Ons doel is vijftig keer opdrukken voor de zomervakantie!! Als mensen meer informatie over de zaterdaggym willen, waar kunnen ze dan terecht? Je kunt ons natuurlijk aanspreken tijdens een van de lessen of contact opnemen met Annet van DellenCoster Mesdaglaan 35, tel. 381 1030).

0Peter Arnold

Nieuwe bewoners I In deze wijkkrant weer een kennismaking met nieuwe wijkbewoners.

Naam en adres? Ankie Duimel en Adriaan Wijt, Van Heemstralaan 62 Waar komt u vandaan? Ankie is geboren op de Hoogkamp, Adriaan is opgegroeid op de Menthenberg Wat is de reden dat u hier bent gaan wonen? Mooi huis op een mooi plekje. Wat is de indruk van deze wijk en/of dit huis? Vertrouwd.

De Penseelstreek

Vertel eens wat over jezelf. Wat doen jullie bijvoorbeeld in het dagelijks leven? Judith (21 jaar oud) studeert pedagogische wetenschappen in Nijmegen en volleybalt daar bij een studentenvolleybalvereniging. Drie dagen in de week loopt ze stage op een school voor speciaal basisonderwijs in Arnhem. Ninke (ook 21 jaar oud) studeert geneeskunde, 2e jaars en heeft 2 jaar fysiotherapie gestudeerd. Haar hobby’s zijn volleyballen en squashen.

Heeft het voor-en/of nadelen om hier les te geven? Het heeft zeker voordelen om hier les te geven. Het is namelijk een erg enthousiaste groep vrouwen en kinderen. Dit motiveert ons om er een leuke gymles van te maken en nieuwe dingen uit te proberen. Er zijn helemaal geen nadelen, maar we hebben wel een tip: de vloer in de gymzaal zou wat vaker geveegd mogen worden.

Anekdote over huis/makelaar/verhuizing/verbouwing? Adriaan speelde al in 1983 in dit huis bij zijn vriendje Roland Bezemer.

9


Paulus in Beeld KIJK KIJK WIE KOMT DAAR AN HET IS PAULUS DE KABOUTERMAN Op vrijdag 28 november jl. kwam ik klokslag 11 uur aan bij de ingang van het bos op de hoek van de Nicolaas Maesstraat en de Van Ostadestraat. Daar zou het beeld van Paulus de Boskabouter onthuld worden. De weg was gedeeltelijk afgezet en het was er een drukte van belang: grote en kleine mensen, oud en jong, een man achter een keyboard, verschillende cameramensen. Wat het meest opviel was de enorme groep kinderen van de Montessori school. Ze hadden allemaal een stokje in hun hand met daarop een ingekleurde Paulustekening waar ze driftig mee zwaaiden. Ondertussen zongen ze uit volle borst:

‘Kijk kijk wie komt daar an Het is Paulus de kabouterman Rustig en heel bedaard Een pijpje boven zijn baard Wipper en Krakras Oeroeboeroe en de das Prikprik en de beer Er zijn er nog veel meer Altijd een avontuur De heks brouwt weer een drank op het vuur Ki-ka-kabouterman Hoei daar komt ze al an’

De Penseelstreek

De burgemeester luisterde aandachtig, de commissaris van de Koningin hield een echte toespraak, maar werd door het kinderkoor spontaan in de rede gevallen toen hij zei dat Paulus de Boskabouter die dag jarig was: ‘Lang zal hij leven (3x) in de gloria (3x)’

10

Ook kwam de zoon van de schrijver aan het woord. Hij kwam helemaal uit Canada overgevlogen en vertelde dat hij samen met zijn vader wel eens door dit bos wandelde. Zijn vader wees hem dan op bijzondere vogels en uitheemse bomen. Hij eindigde met het advies aan alle kinderen om Paulus regelmatig over zijn bol te aaien, zodat er een mooi glimmend plekje zou ontstaan. Waarna de kinderen inzetten met:

‘Kijk kijk wie komt daar an (…) Hij heeft hele korte beentjes Waar hij aardig snel mee is Hij kan klimmen als de beste Hij kan zwemmen als een vis Alle muizen, alle mollen Alle dieren een voor een Zeggen: Paulus is heel aardig Eucalyptha heel gemeen’

Vervolgens mocht iedereen naar voren komen om te zien hoe het beeld zou worden onthuld. Het doek werd van het beeldje afgetrokken, ik denk door de commissaris, maar het kan ook de burgemeester zijn geweest. Of de kunstenaar misschien, die het beeldje heeft gemaakt. Hoe dan ook, er volgde een enorm applaus, zodat de kinderen weer volop losbarstten: ‘Kijk kijk wie komt daar an (…) Oeroeboeroe is zijn vriendje Net als Salamo de raaf Paulus vind ik heel vervelend sist de heks Hij is te braaf Wacht, ik laat hem gauw verdwijnen Uit het grote groene bos Maar aan het einde van het liedje Loopt het allemaal wel los’ Er kwam een oudere man naast mij staan met een camera. Hij vertelde dat hij een film maakte van het hele maak-proces van het Paulus beeldje. Hij bleek een kameraad te zijn van de kunstenaar. ‘Misschien iets voor de website van de Penseelstreek?’ opperde ik enthousiast. Hij zou het bespreken, maar de film moest nog wel gemonteerd worden. Tot slot mochten de kinderen teruglopen naar school en onderweg een plak kaboutercake meenemen. Dat hadden ze zeker verdiend! Het Paulus beeldje is door de Montessori school geadopteerd, dus ik denk dat de kinderen hier volgend jaar weer uit volle borst staan te zingen. Ik kom kijken!

0Jan Fossen


De Penseelstreek

Foto-impressie

11


Schoonheidssalon

Carmen

Van Ruisdaelstraat 35, 6814 KV Arnhem, tel. 026 - 442 22 25

Specialisaties Diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen Kuurbehandelingen: hydrolifting, minilift, speciale bindweefselmassage fruitzuurbehandeling, algo-maskers, acne-behandeling

De Penseelstreek

12

Elektrisch ontharen Verwijdering fibromen Camouflage Couperose-behandeling Make-up

CARMEN SCHOONHEIDSSALON

C oiffures

GERRIE BLIKKENDAAL

Dames- en Herenkapsalon Van Toulon van der Koogweg 4 6862 EC Oosterbeek Tel/fax 026 - 333 38 21

G

B

Wim ten Westeneind Belastingadvies- en Administratiekantoor

Voor o.a.: • aangifte inkomstenbelasting • advies belastingplan Cattepoelseweg 279 6815 CD Arnhem T (026) 442 67 06 E wim.ten.westeneind@planet.nl


Prikbord

TNV Warnsborn (Tijdelijke noodvoorziening voor Asielzoekers) vraagt om kleding, met name schoenen en jassen voor haar bewoners deze winter. Een paar barmhartige wijkbewoners hebben reeds pakketten gebracht voor de mensen hier en dat is in grote dankbaarheid ontvangen. Helaas bestaat er een chronisch tekort aan schoenen en winterjassen, voor zowel dames als heren. Het liefst grotere maten, maar alles is welkom. Ook zouden de bewoners veel plezier beleven aan enkele muziekinstrumenten, aangezien er weinig mogelijkheden zijn voor deze mensen (te denken valt dan aan: tambourijnen, samba’s, bongo’s etc.). Heeft u nog iets op een donkere zolder over, dan horen of zien wij u graag! Namens COA-team TNV de Warnsborn, Amsterdamseweg 222. Wij hopen dat u ons kunt helpen. Alex Fingerhute

Nieuwe acquisiteur gezocht voor onze wijkkrant Op onze oproep vorig jaar hebben we nog geen reactie ontvangen, daarom hierbij nogmaals onze dringende oproep. Wegens tijdgebrek door een nieuwe baan zoekt Gerda Carbasius Weber een opvolger voor haar werkzaamheden voor de wijkkrant. Per direct zoeken wij een nieuwe enthousiaste acquisiteur, die • Nieuwe adverteerders voor de Penseelstreek werft • Zorg draagt voor het continueren van de huidige adverteerders • Informatie verstrekt aan geïnteresseerde potentiële adverteerders Belangstelling? Wil je meer informatie? Bel na 18.00 uur naar Gerda Carbasius Weber 026-4465391 of mail: advertentie@penseelstreek.nl

Lezingen Alliance Française De Alliance Francaise, afdeling Arnhem heeft o.a. als doel het Nederlandse publiek in contact te brengen met Frankrijk en de Franse cultuur. Dit seizoen worden enkele keren lezingen gegeven in het wijkcentrum De Bakermat. Donderdag 22 januari 2009 vertelt Chantal Cossais ons over Anna Paulowna. Zij was een Russische prinses die koningin van Nederland werd. Deze ongewone vrouw met een bijzondere levensloop liet een schitterende kunstverzameling na. De lezing wordt in het Frans gegeven en begint om 20.00 uur. Vrijdag 13 februari 2009 is er een lezing over de indrukwekkende Romaanse bouwkunst in Auvergne door Geneviève Barrière. Aanvang 20.00 uur. Donderdag 12 maart 2009 vertelt Martine Cadière over `Le roman policier`. Zij geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Franse detective romans en hun relatie tot de literatuur. Informatie over de Alliance en/of over de bijeenkomsten bij www.alliance-francaise.nl/arnhem of 026 3342685.

Introductiecursus Karate Aanvang: Tijd: Locatie: Kosten:

Dinsdag 13 januari 2009 20.30 - 22.00 uur Gymzaal Witsenstraat, Arnhem € 30,- (6 lessen)

Trainen bij Ashihara Gym Arnhem In 6 weken wordt aandacht besteed aan de basistechnieken van het karate, maar ook aan conditietraining, krachttraining, zelfverdediging en discipline. Voor meer informatie over de introductiecursus of over trainen bij Ashihara Gym Arnhem, kun je contact opnemen met: Bouke Bergwerff 06 – 293 83 978 Ejal Heijman 06 – 141 93 537

De Penseelstreek

Dringend kleding gevraagd voor TNV Warnsborn

13


Theo Hegeman Arnhem Salvatorplein/Bakenbergseweg

FITPLAN:

- - - - -

training gericht op conditieverbetering training met een individueel programma training onder deskundige begeleiding training in een groep of individueel training binnen en/of buiten

Z. Tel. 026 - 32 111 77 N. Tel. 026 - 44 33 876

Ook sportief wandelen, physio-training en cursus hardlooptraining, aqua-jogging en ski-fit is mogelijk. Cursus Obesitas onder begeleiding van een arts en een diëtiste.

De Penseelstreek

Sportcentrum Groot Klimmendaal Heijenoordseweg 5 6813 GG Arnhem Tel. 026 - 325 62 92 sportcentrum@grootklimmendaal.nl www.grootklimmendaal.nl

14

SCHOONHEIDSSALON Van Lawick van Pabsstraat 116 Tel: 026 - 44 53 061

SCHILDERSBEDRIJF

• Onderhoud BOUWK. ONDERHOUD • Nieuwbouw • Renovatie Postbus 2050 • Betonreparatie 6802 CB Arnhem • Isolerende beglazing Tel 026 - 44 325 50 • Plafond- en wandafwerking Fax 026 - 44 585 58 • Gevelreiniging • Plaatsen ramen en deuren • Politie keurmerk hang- en sluitwerk • Kozijn renovatie


SWOA in uw wijk

Steunpunten Verspreid door Arnhem vindt u de steunpunten van de SWOA. Bij u in de wijk is dat ‘de Bakermat’ aan de G.A. van Nispenstraat 139. Behalve het aanbod van activiteiten, staan ook een Ouderenwerker en Assistent Welzijn voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Op de vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur is het spreekuur, u weet dan zeker dat de Ouderenwerker aanwezig is. Mocht u niet in de gelegenheid zijn het steunpunt zelf te bezoeken, dan komt de Ouderenwerker naar u toe voor een huisbezoek.

Informatie en advies U kunt uiteraard bij de Ouderenwerker van ‘de Bakermat’ terecht voor informatie en advies op het gebied van wonen, welzijn, zorg en financiën. De SWOA heeft nu ook een Centraal Informatie en Adviespunt (CIA) om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Aan het CIA zijn ouderenadviseurs gekoppeld om u te woord te staan. Zij zijn bereikbaar op iedere werkdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op het nummer 026 44 59 999

Diensten/producten • maaltijd aan huis; • de Open Eettafel. U zit dan niet alleen, maar gezellig met anderen aan de warme maaltijd; • boodschappenplusbus. Hiermee kunt u zelf boodschappen doen bij de vele winkels die ze aandoen; • persoonsalarmering. Met een dergelijk alarm heeft u snelle hulp in noodgevallen; • de knoppenadviseur. Deze adviseur komt bij u aan huis en helpt u op weg met het bedienen van de apparatuur in huis; • de bezoek- en opvangservice. Iedereen heeft tijd voor zichzelf nodig, maar als u dagelijks zorgt voor een verwarde, vergeetachtige of langdurig zieke partner of huisgenoot kunt u nooit zomaar weg en is tijd voor uzelf schaars. Met deze bezoek- en opvangservice kunt u er af en toe met een gerust hart even tussenuit; • STERN ondersteuning bij rouwverwerking. Dit is een bezoekdienst voor mensen, die drie tot zes maanden geleden hun partner hebben verloren. Het bijzondere van deze dienst is dat deze bestaat uit vrijwilligers die zelf weduwe of weduwnaar zijn; • Ouderen in contact . Het is een blad voor ouderen die op zoek zijn naar een vriend of vriendin om samen activiteiten mee te ondernemen;

• sociale dagopvang. Een zinvolle dagbesteding

voor zelfstandig wonende ouderen die, al dan niet tijdelijk, ondersteuning of begeleiding wensen om onder andere nieuwe contacten op te doen. In overleg wordt er een wekelijks gevarieerd programma opgesteld, deels ontspannend en deels informatief; ontmoetingscentrum voor dementerenden en hun partners/mantelzorgers. Hieraan zit ook een dagopvang gekoppeld. Mensen met dementie kunnen hier één of meerdere dagdelen terecht; OSBO. Ontmoetingsmiddagen voor slechtzienden en blinden, tweemaal per maand. Er worden spellen gespeeld en er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen e.d..

Bovenstaande is een greep uit het aanbod. Op onze vernieuwde internetpagina vindt u nog meer informatie. De SWOA maakt veel gebruik van vrijwilligers, met name uit de wijk zelf. Wellicht zou u zelf nog iets willen betekenen voor de SWOA of heeft u ideeën voor activiteiten op Uw steunpunt? Voor meer informatie over de producten en de diensten van de SWOA kunt u altijd even bellen met UW Steunpunt ‘de Bakermat’ 026 351 34 93. Uiteraard kunt u ook even binnenlopen bij ‘de Bakermat’ aan de G. A. van Nispenstraat 139. Daarnaast kunt u uiteraard bellen met het CIA 026 44 59 999.

Kalender thema- en inloopochtenden In 2009 organiseren we weer thema- en inloopochtenden voor ouderen in samenwerking met de SWOA. De ochtenden vinden plaats op elke tweede en vierde dinsdagmorgen van de maand. Op de tweede dinsdagmorgen is er altijd een spreker en de vierde dinsdagmorgen is er tijd voor een gesprek en/of een korte video. De ochtenden vinden plaats in De Bakermat van 10.15 tot 12.00 uur. De entree is € 3 voor de themaochtenden en € 1,50 voor de inloopochtenden. Daarvoor krijgt u koffie, thee en een inleider op de themaochtenden. 27 januari : 10 februari: 24 februari: 10 maart: 24 maart :

Inloopochtend Themaochtend Dilemma´s van poten- tiële donoren en nabestaanden bij orgaantransplantaties. Inloopochtend Themaochtend Schimmenspel over de Griekse mythe van Io en Zeus. Inloopochtend

Voor meer informatie of hulp bij vervoer kunt u bellen naar Fred en Lidy Boessenkool tel. 4421739

De Penseelstreek

Al weer ruim 2 jaar bestaat het SWOA-steunpunt ‘de Bakermat’ in uw wijk. Tijd om eens stil te staan bij wat de Stichting Welzijn voor Ouderen voor u kan betekenen.

15


repro reprografische dienstverleners

- posters - flyers - bouwtekeningen - kaarten - rapporten - leaflets - cd’s en dvd’s

...... altijd in de buurt

026 3683211

De Penseelstreek

Arnhemsestraatweg 358, Velp

16

Riekje Groothedde Bloembindster gespecialiseerd in grafbloemen

Uitvaartverzorging J. MIJNHART voor het verzorgen van begrafenissen en crematies

sedert 1911

Vooruit regelen, geheel naar eigen wens; ook dit kunt u met ons bespreken en vastleggen.

Meer informatie op www.grafbloemen.nl Jozef Israëlslaan 27, 6813 JA Arnhem Tel. 026 - 44 20 221 / 06 464 27 287

Hoofdkantoor Reuvensweg 2 6861 XJ Oosterbeek tel. (026) 333 30 29 fax (026) 334 00 08

Rouwcentra Oosterbeek Arnhem Wageningen Heteren

e-mail: info@uitvaartverzorgingmijnhart.nl internet: www.uitvaartverzorgingmijnhart.nl


Zon- en maanlicht Kunstopdracht Mesdaglaan/Bakenbergseweg op de Hoogkamp Binnen de wijk Hoogkamp bestaat de wens om een permanent kunstwerk aan de wijk toe te voegen. Het zou verrassend en uitnodigend moeten zijn om naar te kijken en iets specifieks toe kunnen voegen aan de locatie en de inrichting van de openbare ruimte. In het kader van BGB (Buiten Gewoon Beter) worden er door de Gemeente Arnhem verbeteringen doorgevoerd en wordt de beheersachterstand weggewerkt. Dat heeft o.a. gevolgen voor de inrichting van de plantsoenen. Op de onderhavige plek verdwijnen de wadi’s en komt er nieuwe beplanting. Vooral de aanplant van laagblijvende Rododendrons is opvallend. Marcel Smink (links) en Jan van IJzendoorn

Het beeld dat mij voor ogen staat is als een totaalbeeld gecomponeerd. De zon en de schaduw van de bomen zijn van wezenlijk belang voor de gehele compositie. Deze compositie bestaat uit een aantal onderdelen. In het beplantingsvak van het plantsoen, tussen de rododendrons worden twee ovale, open vlakken met gras gemaakt (gazon). De vorm ervan wordt bepaald door de schaduw van elke boom. De ene is vrijwel rond en laat een lichtvlek zien tegen het middaguur, als de zon hoog aan de hemel staat en de andere is een langgerekte ovaal bij een lage avondzon. Bij de middagzonplek rust een ronde bal bovenop zijn eigen schaduw. De avondzonplek krijgt een sikkelvormige maan die op een scheve lange schaduwzuil rust. De schaduwbeelden zijn 3 dimensionale voorstellingen van het ruimtelijk effect van schaduw. Ze dijen als zonnestralen uit, richting de aarde. Tegen de eerste boom rust een metalen herdersstaf en in de boom tussen de takken verborgen, slaapt een uil. Op de avondzonplek jaagt een uil in een zweefvlucht boven het struweel en deze vogel wordt ook gedragen door een lange schaduw. De herkenbare beeldelementen worden uit open metalen ringen gemodelleerd. De zon en het opvallend licht bepalen het gevoel van volume of de mate van transparantie. Ze hebben allen iets van schijngestalten. De metalen elementen zijn van zilverkleurig verzinkt materiaal gemaakt. De schaduwen van donker grafietkleurig beton. Lange rillen in het oppervlak suggereren de uitdijende stralen van het licht.

De hele plek zal een associatie oproepen met het vroegere gebied, voordat de bebouwing hier verscheen. Het was toen een veld met zandgronden aan de bosrand. Waar o.a. schaapskuddes over het veld en de heide trokken. De roep van uilen is nog immer een referentie aan de natuur van een gebied dat de grensovergang vormt met de Veluwe en de bossen. Voor de exacte maat- en schaalbepaling wordt het schetsplan in overleg met een constructeur nu nader uitgewerkt. Een paar indicaties: de afmetingen van de metalen delen zijn ca. 110 cm in diameter op een hoogte van 240 cm. De staf is 220 hoog. De uil heeft een spanwijdte van ca. 100 cm. Vanzelfsprekend wordt het werk molest bestendig gemaakt en mag het geen direct gevaar voor spelende kinderen opleveren. Jan van IJzendoorn

Activiteitenkalender Zondag 15 februari om 15.00 uur Concert AIO Diaconessenkerk Zondag 8 maart Warnsborncross Zondag 7 juni van 11.00 - 18.00 uur Kunst/atelierroute

De Penseelstreek

In het plan staan de twee bestaande bomen centraal. Bomen die hier nog lang zullen groeien en bloeien (vooral de grote peulen zijn opvallend) en die sfeer aan de plek geven.

17


Interim management volgens Adactum is mensen meenemen in een veranderingsproces door het creëren van draagvlak en door de cultuur van de organisatie als uitgangspunt te nemen.

Wijnkoperij Henri Bloem Amsterdamseweg 126, 6814 GJ Arnhem Tel.: 026 – 4455220 E-mail: arnhem@henribloem.nl Zie voor aanbiedingen: www.henribloem.nl

Onafhankelijk erkend a.p.k. keuringstation kornmann

De Penseelstreek

personen auto ’ s / bestel / campers benzine / diesel

Eduard van beinumlaan 2 6815 GD Arnhem tel. 026 442 51 03 Fax 026 370 25 68 Openingstijden: ma. t/m vr. 8.00-17.30 uur

18


Nieuwe bewoners II Naam en adres? Wij zijn Jan Rademaker en Hella Abma en met onze zoon Kik (bijna 4 jaar) en dochter Juul (2 jaar) wonen we sinds kort op de Van Ruisdaelstraat 7. Waar komt u vandaan? We hebben hiervoor op de Mesdaglaan gewoond, ook op een heel mooi plekje. Wij wonen al weer 6 jaar in Arnhem. Jan is opgegegroeid in Zwolle en Hella is geboren in Kampen. Wat is de reden dat u hier bent gaan wonen? We wilden graag iets groter wonen en zijn gaan zoeken in de buurt. Wat is de indruk van deze wijk en/of dit huis? De wijk beviel ons al heel goed, leuke sfeer, mooie huizen en dicht bij het bos. Ook werken we allebei in de buurt, Ede en Arnhem, dus deze plek is ideaal. We zien dit stukje Arnhem meer als een dorp in de stad. Ons huis bevalt heel goed, lekker ruim. Anekdote over huis/makelaar/verhuizing/verbouwing? De aan- en verkoop was een thuiswedstrijd voor makelaars uit de wijk. De tijden zijn voor hen niet echt verbeterd. Verder troffen we bij de overdracht van het nieuwe huis een “Mekong delta” van bamboe aan. Die twee panda’s in Taiwan zou je er wel even zoet mee hebben kunnnen houden. Inmiddels is het terrein ontgonnen en zijn heel wat praatjes met wijkgenoten aangeknoopt. We zien al uit naar het fameuze Ruisdaelstraat jaarfeest.

Warnsborncross/Gouden Schoen zondag 8 maart 2009 10.30 uur (1,2 km) en 11.00 uur (5,5-11-16,5 km) Loopgroep Arnhemia organiseert 8 maart voor de 14e keer de Warnsborncross. Deze loop in “onze achtertuin” vindt plaats in samenwerking met het Geldersch Landschap. Zoals de laatste jaren gebruikelijk is aan het evenement de wedstrijd om de Gouden Schoen van de Penseelstreek verbonden. Wijkbewoners kunnen zich voorinschrijven bij ondergetekende (kosten bedragen voor volwassenen 4 euro). Een straat met minimaal drie lopers vormt een team. We tellen de tijden van de drie snelste lopers van een team op; de straat met de laagste totaaltijd mag zich winnaar noemen. Via een ingenieus omrekensysteem worden handicaps als geslacht, leeftijd en afstand verevend. De Loopgroep heeft een mooi en zwaar parcours gevonden en zet veel vrijwilligers in om de lopers te helpen de route te vinden. De Wansborncross is een unieke loop door een prachtig natuurgebied. Het Geldersch Landschap stelt jaarlijks een limiet aan het maximum aantal deelnemers. Geef je daarom vroegtijdig op en lever de bon bij mij in. Meer info is te vinden op www.wansink.tk van waaraf ook een inschrijfformulier opgestuurd kan worden.

Dinant Wansink, Mesdaglaan 42

O Vrouw O Man Leeftijd: ..... jaar

De Penseelstreek

O Jeugdloop (1,2 km) O 5,5 km O 11 km O 16,5 km

19

Naam: ...................................................................................... Adres: ........................................................................................


Werkers in de wijk Kaas en wijn Peters – Doorwerth

gaat er zelfs nog tien aan vastknopen als hij het mag bepalen. Peters vindt het een mooi beroep en snapt niet waarom er geen aanwas is. Om de andere woensdagmiddag laveert Peters ook door onze buurten op weg van de ene vaste klant naar de andere. De ene thuis, even een praatje, even een stukje proeven en de ander met een bestelling per briefje en betaling per bank. Ondanks het gouden jubileum van de zaak, zien we deze kaaswagen pas enkele jaren in onze contreien. Waarom? Wel, één van zijn vaste klanten verhuisde hierheen en Peters heeft zich daarna de moeite getroost om een klantenkring op te bouwen die de rit vanuit Doorwerth lonend zou maken.

Help de ambulante handel de winter door. Dat denk je als je kouwelijke kooplui achter hun marktkramen ziet staan zoals op de foto die vlak na nieuwjaar in de krant verscheen. Dat zou ook je eerste gedachte kunnen zijn bij het ontwaren van de kar van kaas- en wijnhandel Peters uit Doorwerth rijdend door onze witbesneeuwde straten begin januari. Maar nee hoor, met ouderwets sokken over de schoenen plus een berenmuts blijft de kaasboer deze dag op de been. En bovendien; hij oefent het vak al vijftig jaar uit; hij

Het assortiment van Peters bestaat uit kaas, wijn en eieren. Kaas uit Bodegraven, al jarenlang. We hebben hem mogen proeven. De extra belegen en milde komijn waren beide heerlijk. Natuurlijk ligt er ook steeds verse kaas uit Frankrijk op de planken. Op mijn vraag wat voor soort mensen uit de Hoogkamp hij als klant trekt, komt als antwoord: “kaaskenners”. Als u zich aangesproken voelt, het telefoonnummer van deze werker in de wijk is 026 333 63 44.

0Dinant Wansink

De Penseelstreek

Bazar Diaconessenkerk 2008 succes

20

Tevreden over de Bazar Diaconessenkerk 2008? Ja! Want met een netto-opbrengst van € 8.600 en 120 vrijwillige en enthousiaste medewerkers mag je beslist tevreden zijn. Iemand heeft mij eens gezegd: “Waarom maak je je toch zo druk met die jaarlijkse bazar? Wanneer je iedereen die daar nu zo hard voor werkt 80 euro geeft, heb je met veel minder inspanning hetzelfde resultaat! “ Deze mevrouw heeft niet begrepen dat de betekenis van onze bazar niet alleen in de financiële opbrengst bestaat. Samen de schouders zetten onder een grote klus, dat maakt een samenbindende kracht vrij die onmisbaar is voor iedere organisatie, of dat nu een voetbalclub is of een kerkgemeente! Daar komt nog iets bij. Meer en meer wijkbewoners die lid zijn van een andere kerk of helemaal geen kerklid zijn, doen als vrijwilliger mee. En bijna alle wijkwinkels, de restaurants en diverse bedrijven dragen met artikelen uit hun assortiment, cadeaubonnen en giften bij aan het welslagen van dit wijkevenement. Op deze wijze manifesteert de bazar van de Diaconessenkerk zich als een vitale kracht in ons stadsdeel.

Dat witte kerkje staat daar niet alleen voor haar eigen leden, het is een levend stukje van de Burgemeesterswijk! De helft van de opbrengst is bestemd voor diaconale doelen, zowel van kerkelijke als niet-kerkelijke aard, zowel in Arnhem als elders op de wereld. Ieder jaar weer wordt door de bazarcommissie een keuze gemaakt uit projecten die door wijkbewoners en bazarmedewerkers worden aangedragen. De andere helft gaat naar de wijkgemeente Diaconessenkerk, die dat geld goed kan gebruiken bijv. voor het opknappen van ruimtes in het kerkgebouw en de Bakermat, en het ook hard nodig heeft voor de bekostiging van allerlei activiteiten van de kerk. Hartelijk dank aan alle sponsoren, vrijwilligers, allen die leuke spulletjes hebben ingebracht en last but not least allen die op de bazar gekocht hebben! Monica Jacobs, namens de bazarcommissie


Dagboek It's All About Tradition... En zo glijdt het jaar langzaam naar zijn einde. De kerstboom staat weer, de voortuin is (licht) versierd en de kerstviering van school is net geweest. Er zit een bepaald soort herhaling in het leven, die alleen maar sterker lijkt te worden naarmate de jaren verstrijken. Ik schrijf over dezelfde dingen, neem dezelfde foto’s, met onze kinderen die een jaar ouder zijn geworden. Verjaardagen, lente, Koninginnendag, Pasen, Moederdag, running diner, vakantie, Vaderdag, zomers in Portugal, straatvolleybal, straatbarbecue, herfst, vallende bladeren, Sint Maarten, winter, Sinterklaas, midwinterfeest bij van West, Kerst, onze trouwdag, Nieuwjaar met de buren, en dan begint de hele cirkel weer overnieuw. En ik bak de crumbles, hang de slingers op, verf de eieren, pak de cadeautjes in, versier de kerstboom, koop het vuurwerk en denk, tijdens de donkerste dagen van het jaar, na over hoe snel het allemaal gaat en hoe groot ze worden. En ik zie de foto’s van het jaar daarvoor en realiseer me hoe klein ze toen waren, toen ik me ook al verbaasde over hoe groot ze worden. En toch is er elk jaar ruimte voor nieuwe en meer tradities – kerstboom halen bij de kweker met de dames, op school kerst vieren, de kerstavonddienst voor de kinderen in de kerk van Schaarsbergen,

eindejaarsrecepties met vrienden, schaatsen op natuurijs, sleeën op het Witsenveldje, de ijsbar in de Mesdaglaan en weer een goede oude bekende – the day after the night before. Het leven is herhaling en vernieuwing tegelijk. En ik ga ervoor, voor ieder feestje, met slingers en ballonnen en toeters en bellen. Omdat ik nou eenmaal zo in elkaar zit. Omdat ik vind dat het leven gevierd moet worden. Maar ook omdat ik denk dat de regelmaat, met al die kleine dingetjes en tradities die ons ritme van óns maken, belangrijk zijn voor hoe onze kinderen hun jeugd beleven. Het huis waar wij nu wonen kent al vele van deze tradities – wij komen hier al vier generaties over de vloer. Tradities zijn de kerstboom waarin je de herinneringen aan je kindertijd hangt. En als het aan mij ligt, aan Gonnie en aan mij moet ik zeggen, worden dat twee adembenemende bomen, waar onze twee (toch nog) kleine dochters hun leven lang niet op uitgekeken raken. Wat heerlijk om zo groter te mogen worden in een omgeving waar tradities niet per definitie een lang verleden hoeven te hebben – wat is het hier goed voor jong en oud(er). Ik geef de pen door aan Hilletje Beekman.

0Arno Vonk

Adverteren in deze wijkkrant? Formaat

Afmetingen br x h (in mm)

Eenmalig

Heel jaar (4 nrs)

1/2 liggend

176 x 133,7

€ 110,-

€ 350,-

1/4 liggend

176 x 65,1

€ 60,-

€ 200,-

1/4 staand

86,2 x 133,7

€ 60,-

€ 200,-

1/8 liggend

86,2 x 65,1

€ 40,-

€ 115,-

1/16 liggend

86,2 x 30,75

€ 22,-

€ 60,-

De Penseelstreek

Dat kan! Neem voor meer informatie contact op met Gerda Carbasius Weber, 026 - 4465391.

21


Heidi Bremer mr.

Breitnerstraat 98 6813 HS Arnhem (026) 472 15 15 info@heidibremer.nl

administraties

& belastingadvies

PEDICOR

C Diabetische voetverzorging C Voetref lexzonetherapie C Verpleegkundige

Tooropstraat 31 • 6813 KS Arnhem• Tel. 026 - 445 89 16

Garage cranevelt • • • • •

onderhoud en reparatie van alle merken auto’s laswerk grote en kleine beurten rep. van schade-auto’s apk

eduard van beinumlaan 2 6815 gd arnhem

De Penseelstreek

tel 026 - 4458214/4425103 fax 026-3702568

Wybenga & Weijl Makelaars PERSOONLIJK & BETROKKEN G.A. van Nispenstraat 3 6814 JA ARNHEM Tel.026 - 44 35 719 Fax 026 - 44 21 591 Bekijk ook eens onze website voor het actuele aanbod

WWW.WYBENGA.NL 22


Kinderstreken

De kinderpagina is dit keer gemaakt door de Bovenbouw (groep 7 en 8) van Basisschool ‘t Panorama.

Doodle 4 Google Wij hebben mee gedaan aan de wedstrijd doodle voor Google. We moesten een tekening maken van de bekende Google letters met als thema “mijn Nederland”. Een doodle is een creatieve versie van het google logo. Hieronder staat één van de tekeningen die door waren bij onze school. Ook was een tekening door naar de volgende ronde van Gelderland, maar jammer genoeg zijn we het niet geworden. Er is wel een andere school uit Arnhem door, waar je nog op kon stemmen! Ivo en Daan, groep 7/8 a

Z@PPSPORT KWAM OP ONZE SCHOOL

We werden de klas uitgehaald en het spel werd uitgelegd: we moesten een balletje op onze hand leggen en hij mocht niet vallen, maar als onze hand het draadje raakte waren we ook af. We moesten met een arm krom en de andere gestrekt (met balletje dus). We gingen met de 6 winnaars naar Papendal, het topsportcentrum van Nederland. Daar ontmoetten we de Olympische schermers, Bas Verwijlen en Sonja Tol. Die gingen ons trainen in 4 stappen: voetenwerk, weren (verdedigen), steken en wedstrijd oefenen. Uiteindelijk kwam de hele bovenbouw kijken. De jongens en de meisjes gingen tegen elkaar battlen. De jongens wonnen de battle. Eeke en Simone, groep 7/8 b

Musical “the sound of music” met Cherida We zijn met heel veel ouders en kinderen van ’t Panorama uit de bovenbouw naar de The sound of Music geweest. Een klasgenoot van ons, Cherida Krijgsman speelt in de musical. Ze speelt een van de kinderen van de familie Von Trapp, Martha. Wat we heel mooi vinden aan de musical is het decor wat draaide, en bomen kwamen niet van onder uit de grond maar van boven. Ook vonden we de zang van de nonnen mooi. Het was zo hoog dat je

Stoommachines en weefgetouwen Met geschiedenis hadden we les over stoommachines en weven. De meester en de juf zeiden: “Jullie gaan zelf weven of een stoommachine maken.” Dat vonden wij een heel leuk idee. We gingen meteen aan de slag. Er werden hele mooie dingen gemaakt. Met weven werden er veel verschillende kleuren wol gebruikt. Met de stoommachines moest je het zoveel mogelijk op een echte stoommachine laten lijken uit de vroegere eeuw. Je moest ook de naam van de stoommachine erbij zetten en uit welk jaar hij kwam. De meeste kinderen hadden voor weven gekozen en maar een paar kinderen voor de stoommachine. We vonden het heel erg leuk om te doen.

er spontaan kippenvel van kreeg. Het jodelen van de kinderen was ook heel erg mooi ..... en natuurlijk Cherida die super mooi zong. Cherida met twee kinderen die ook in de Sound of Music speelden.

Het was heel erg leuk om naar Cherida te kijken we hadden allemaal een bloem meegenomen waar we na afloop een poort mee maakte waar Cherida dan doorheen kon lopen. Het duurde erg lang voordat Cherida kwam. Maar daar kwam onze ster Cherida dan! En we gaven allemaal onze bloem aan Cherida, ze was er heel erg

Nicky en Sophie, groep 7/8c

blij mee! Sophie, Mees, Jan en Anna (groep 7/8a)

23


S E J T S A W K g jaar zou graa Meisje van 12 n te een hond uitla gen). or rz ve en (voeren n. mee verdiene Ik wil er niets Vries Francesca de 371 tel. 026 44 28

TE HUUR

plek alow op open Vakantiebung Nunspeet. Vierhouten en en ss tu s bo in st, wandel- en Met privacy, ru den. fietsmogelijkhe n er met moder Grote woonkam slaapkamers, V, 2 keukenblok, C d aanwezig. be er kind

ië, 00 m, Karinth Innerkrems 15 rtement. 4/5 pers. appa ebied uwzeker skig Heerlijk snee s en voor beginner fte Li n op gevorderden. loopafstand. Molen Fam. van der 6 16 026-44 39

TE KOOP

en -shirt met Keepersbroek maat 152 én SML-opdruk, rijdshirts 2 SML-wedst maat S. maat 152 en

De Penseelstreek

Familie Toet 16 of tel. 026 442 21 6 77 06 555 55

24

huur Zeilboot te ig ele zeewaard Ons comfortab ), 29 r (Dufou kajuitzeiljacht aarden, N ts ligplaa sen, 5/6 slaapplaat navigatie compleet met m, is te instrumentariu ren zeilers. huur voor erva fo en foto’s: Uitgebreide in huur.com www.zeilbootte ke Fam. Van Hec 2046 Telefoon: 445

Voor slechts anderhalve euro per advertentie! Wees erop attent dat de redactie geen kwastjes accepteert

wo.avond yoga: di.- en .avond ga: ma.- en do meditatie/yo ingsles(sen) ook kennismak 7 of : 026 44 37 44 Informeer eens nolia@chello.nl .mag yogacentrum

TE HUUR

Wilt u een kwastje plaatsen?

Jong Door Nanny de ag M nolia Yogacentrum m traat 14, Arnhe Paulus Potters

PAS HONDENOP EN AANGEBOD

105 tel. 026 44 33

YOGA- EN EN ESS MEDITATIEL

OEK

COMPUTERB RUILEN

met meer dan 30 woorden, of met afbeeldingen. Meer commercieel getinte kwastjes (bijv. lessen) kosten tien euro. Tekst en bijbehorend bedrag kunt u samen in een envelop inleveren op het redactieadres, Bakenbergseweg 206, Arnhem. Ingeleverde kwastjes zonder het bijbehorende juiste be-

-mail “Internet en E Aangeboden: Vista” s w met Windo en or ni se or vo , mei 2007) (Visual Steps et en ek over Intern Gevraagd: bo P X s w indo E-mail met W 694 tel. 026 44 31

?

P VAKANTIE

STIJLVOL O

ns zeker hier ee Dan moet je . gaan kijken ... lier es en Montpel Avignon, Nîm d ei jh bi recte na liggen in de di et s îte G Rivoire, van Mas de la s. te chambres d’hô op: Kijk voor info rivoire.com www.masdela

drag zullen niet worden geplaatst. Zie pagina 2 voor sluitingsdatum van het inleveren van het volgende nummer.

TE HUUR

726 t 2, 026 44 54 Jan Vethstraa

TE KOOP wand. Kunst aan de eurrijk kl n ee Zoekt u eens op n da jk schilderij, ki verwilligen.nl www.bieneke thuis. Ook welkom weg 7-1, Bakenbergse hem 6814 MA Arn 529 10 75 6 tel. 02

ONS WIE GEEFT S? GITAARLE (uiteraard Wie kan ons g) tegen betalin n? Wij gitaarles geve van 14 zijn 2 meisjes nog niet jaar en hebben had. eerder les ge 222 tel. 06-16191

woonruimte gevraagd

(46 j., Duitse vrouw t vloeiend ek re sp stemdocente, 09 wil per feb. 20 Nederlands) in n en werke gaan wonen d aag bij ieman gr Arnhem. Zou . en on willen inw in deze buurt . nd aa euro per m Huur tot 300 . jv bi met Wil ook helpen happen. sc od tuinieren, bo 89 of 06 142478 026 3516282

familiechalet Ons gezellige z, Wallis, Haute Nenda Zwitserland. tzicht. Schitterend ui en op haard, Ruime living, s, 3 slaapkamer zonneterras, garage. 2 badkamers, w : ie andelen, Zomervakant golf mountainbike, uwzeker ee sn : Wintervakantie tre Vallées. skigebied Qua tie bezet. Krokusvakan buche.nl .c : www haletla Info en foto’s en Meer-Nahuijs Fam. van der 596 tel. 026 3516

CURSUS N TEKENEN E N E R E D IL SCH 09 start in In februari 20 ier in de een ruim atel Weertsstraat Burgemeester rsus tekenen een nieuwe cu . Beginners en schilderen n kunnen en gevorderde n via zich aanmelde of john@jeeb.nl 8 026 38 95 17

TE HUUR

nabij chalet in Vex, e el ab rt fo m co on-Les Ons skigebied Thy re ke ze uw ee het sn t Blanche. ht op La Den ic tz ui et m , en, Collons met open keuk Ruime living ers en am dk ba pers.), 2 (6 s er am pk 3 slaa de deur. parkeren voor vakantie vrij, o.a. krokus en ek w le ke lering. Nog en , wegens annu 09 20 b. fe 1 14-2 469 , tel. 026 44 30 rs ge ig W . am F

Penseelstreek47  

Activiteiten SWOA op een rij 15 Kunst op de Hoogkamp 17 Warnsborncross 19 Dagboek 21 Kinderstreken 23 Oproep deelname kunstroute 5 Eten bij...

Penseelstreek47  

Activiteiten SWOA op een rij 15 Kunst op de Hoogkamp 17 Warnsborncross 19 Dagboek 21 Kinderstreken 23 Oproep deelname kunstroute 5 Eten bij...

Advertisement