Omakotinen 2017

Page 1

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsentiedote 1/2017

Puutarhan kevättyöt s. 8

Paikallista edunvalvontaa omakoti-, rivitalo- ja vapaa-ajan asukkaille.


Perusmaksua maksavat kotitaloudet voivat tuoda jäteasemalle entistä enemmän jätteitä maksutta Hushållen som betalar grundavgiften kan nu föra mer avfall till avfallsstationen gratis än tidigare

Tule tutustumaan uusittuihin jäteasemapalveluihin! Bekanta dig med förnyade avfallstationstjänster! Perusmaksua (entistä ekomaksua) maksaville kotitalouksille suurin osa näistä jätteistä on maksuttomia. Kun jätteet on lajiteltu oikein, vain turkoosilla kirjoitetut jätteet ovat maksullisia: • palava sekajäte • palamaton sekajäte • vaarallinen jäte • käsitelty puu • käsittelemätön puu • kyllästetty puu • risut ja oksat • haravointijäte • sähkölaitteet • vanteettomat renkaat • vanteelliset renkaat • tekstiili (puhtaat, ehjät) • metalli • paperi • kartonkipakkaukset • muovipakkaukset • lasipakkaukset Munkkaan jätekeskuksessa on tämän perusvalikoiman lisäksi muidenkin jätteiden vastaanottoa.

1. Seuraa ajo-opasteita ja ilmoittaudu infossa. 2. Jäteasemanhoitaja tarkistaa ja hinnoittelee kuorman sekä neuvoo, mihin eri jäte-erät kuuluvat. 3. Seuraa lajitteluohjeita. 4. Pura jätteet kuormasta oikeille keräyslavoille.

Jäteasemillamme noudatetaan hinnoittelua, joka perustuu jätteen tuontitapaan. Pienkuorma = henkilö- tai pakettiautolla sekä mahdollisesti siihen liitetyllä peräkärryllä tuotu kuorma. Pientuojien kuormat hinnoitellaan tilavuuden perusteella lukuunottamatta kappalehintaisia vanteita ja kantoja. Suurkuorma = kuorma-autolla tai traktorilla tuotu kuorma. Suurtuojien kuormat hinnoitellaan painon mukaan.

KARJALOHJAN JÄTEASEMA Sammatintie 330, Lohja +358 20 637 7026 Avoinna: talvella 1.11.–31.3. la 9–12 kesällä 1.4.–31.10. ke 16–18, la 9–12 PUSULAN JÄTEASEMA Pitkäsillantie 3 (ent. Murrontie) +358 20 637 7028 Avoinna: ti, to 16–19, la 14–17 MUNKKAAN JÄTEKESKUS, LOHJA Munkkaanmäki 51, Lohja +358 20 637 7020 Avoinna: ma 7–19, ti–pe 7–18, la 9–12

För hushållen som betalar grundavgiften (föredetta ekoavgiften) är största delen av dessa avfall gratis. När avfallet är korrekt sorterat, är enbart de avfall kostnadsbelagda som är skrivet i turkost: • brännbart blandavfall • icke brännbart blandavfall • farligt avfall • behandlat trä • obehandlat trä • tryckimpregnerat trä • ris och kvistar • krattavfall • elapparater • däck utan fälgar • däck med fälgar • textil (rena, hela) • metall • papper • kartongförpackningar • plastförpackningar • glasförpackningar Utöver det här grundutbudet mottas även andra avfallsslag på Munka avfallscentral. Våra avfallsstationer använder en prissättning som baseras på avfallets transportsätt. En liten last = en last som transporteras med person- eller paketbil och ett eventuellt släp. Små avgiftsbelagda avfallslaster prissätts enligt volym, med undantag av styckeprissatta däck med fälg och stubbar. En stor last = en last som transporterats med lastbil eller traktor. Stora laster prissätts enligt vikt.

1. Följ köranvisningarna och anmäl dig i informationen. 2. Avfallsstationsskötaren granskar lasten och ger dig råd om var du ska placera olika typer av avfall. 3. Följ sorteringsanvisningarna. 4. Lämna avfallet på rätt insamlingsflak.

Suosittelemme ensisijaisesti maksamista pankki- tai luottokortilla. Vi rekommenderar att du i första hand betalar med bank- eller kreditkort.

KARISLOJO AVFALLSSTATION Sammatintie 330, Lojo +358 20 637 7026 Öppet: vinter 1.11–31.3: lö 9–12 sommar 1.4–31.10: on 16–18, lö 9–12 PUSULA AVFALLSSTATION, LOJO Pitkäsillantie 3 +358 20 637 7028 Öppet: ti, to 16–19, lö 14–17 MUNKA AVFALLSCENTRAL, LOJO Munkabacken 51, Lojo +358 20 637 7020 Öppet: må 7–19, ti–fr 7–18, lö 9–12


Tässä numerossa: Puheenjohtajan tervehdys

4

Kaupunginjohtajan tervehdys

5

Talot ja pihat kuntoon

6

20 vuotias puutarhamyymälä

7

Puutarhan kevättyöt

8

Mitä jätevesilainsäädännön muutokset tarkoittavat läntisen Uudenmaan oloissa?

12

Reko on lähiruokaa ilman välikäsiä

14

Pankkilakimies suosittelee

16

Kameravalvonta koteihin ja kesäasuntoihin

18

Tule tutustumaan uusittuihin jäteasemapalveluihin

19

RTV Lohjalla 65 vuotta

20

Vuosisata lohjalaista omakotirakentamista

22

Lönnrotin Sammatti

24

1940-70 -luvun asuintalojen rasitteita

26

Asumisen verotus 2017

28

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys tapahtumia

29

Omatalkkari - auttaja arjen askareissa

30

Digineuvontaa ja teknistä kotipalvelua

31

Yhteistyökumppanit ja jäsenedut

34

Julkaisija

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry

Päätoimittaja Toimittajakunta Kansikuva Ulkoasu ja taitto Painopaikka

Anja Aaltonen Anja Åvall Torleif Söderlund RTV Pertti Vihonen Oy Euraprint Oy

OMAKOTIPÄIVÄ 6.5.

MAAKUNTAUUDISTUS

Omakotipäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 6. toukokuuta. Omakotipäivää on vietetty vuosittain maaliskuun 30. päivänä, joka on Suomen Omakotiliiton perustamispäivä. 70-vuotias Omakotiliitto perustettiin 30.3.1947.

Maakuntauudistuksen yhteydessä ei muuteta alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, johon kuuluvat edelleen maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maakuntauudistus vaikuttaa kuitenkin merkittävällä tavalla alueidenkäytön suunnittelusta ja sen ohjauksesta vastaaviin organisaatioihin. Maakuntien tehtäviksi siirtyvät maakuntien liitoista maakuntakaavoitus sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista kuntien alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistäminen. Uudellamaalla nämä tehtävät siirtyvät perustettavalle Uudenmaan maakunnalle 1.1.2019 alkaen Uudenmaan liitosta sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta, joiden toiminta samanaikaisesti päättyy.

Omakotipäivän kunniaksi Omakotiliitto kehottaa nostamaan Suomen lipun salkoon!

Juha Nurmi, kehittämiskoordinaattori Aluesuunnittelu, Uudenmaan liitto

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   3


Puheenjohtajalta

Jäsenedut ja Lohjan vetovoimaisuus Jäsenetuja

Lohjan kylät

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry on jäsenmäärällä mitattuna Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin toiseksi suurin yhdistys. Yhdistykseemme kuuluu yli 1 700 jäsentä ja jäsenmäärä on kasvanut vuosittain. Olemme onnistuneet säilyttämään jäsenmaksun edullisena hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta. Jäsenillämme on käytettävissä monipuoliset paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut. Näyttämällä jäsenkorttia yhteistyökumppanilla voit helposti säästää jäsenmaksun takaisin moninkertaisena.

Lohjan eri taajamien vetovoimaisuus muodostuu viihtyisästä asuinympäristöstä ja lähipalveluista. Koulu-, terveys-, kauppa-, pankki-, posti-, kirjasto- ja huoltoasemapalvelut yhdessä muodostavat lähipalvelukokonaisuuden, joilla on suuri merkitys alueen vetovoimaisuuteen. Vetovoimaisuustekijät vaikuttavat myös omakotitalojen, tonttien ja asunto-osakkeiden arvon kehitykseen. Jos asuinalueen palvelutarjonta heikkenee, ovat laskeneet asuntojen ja tonttien myyntihinnat alueen uusi vetovoimaisuustekijä. Tämä ei ole tietenkään toivottava kehityssuunta. Käyttämällä lähipalveluja pystymme varmistamaan kaupallisten palvelujen säilymisen. Kuntapäättäjien hallinnassa ovat tietenkin kunnallisten palvelujen tulevaisuus. Näillä päätöksillä on suora vaikutus asuinviihtyisyyteen ja lohjalaisten varallisuusarvojen kehitykseen.

Lohjan vetovoimaisuus Omakotitaloissa ja asunto-osakkeissa asuville yhdistyksemme jäsenille on tärkeää, että Lohjalla on toimivat asuntomarkkinat. Eri elämäntilanteissa tulee tarve joko ostaa, vaihtaa tai myydä koti. Asuntomarkkinoiden vilkkauteen vaikuttavat kuluttajien taloustilanne ja luottamus talousnäkymiin sekä paikkakunnan vetovoimaisuus. Viime vuonna tehtiin hieman yli 500 kiinteistönvälittäjien tilastoimaa asuntokauppaa Lohjalla. Heikosta väkiluvun kehityksestä johtuen asuntokauppojen määrä ja hintataso ovat jääneet jälkeen pääkaupunkiseudun kasvuvauhdista. Kauppakeskushankkeet eivät myöskään ole edenneet suunnitellusti, koska investoijat eivät ole olleet vakuuttuneita talousalueemme ostovoiman kehityksestä. Hyvänä alkuna vetovoimaisuuden kehittämispohdinnoissa ovat tunnin juna- ja asuntomessukeskustelut. Suurin vetovoimaisuuspotentiaali sijaitsee kuitenkin Lohjanjärven ja Hiidenveden rannoilla. Hallituksen normien purkutalkoot mahdollistavat lähivuosina tuhansien vapaa-ajan asuntojen muuttamisen vakituiseen asuinkäyttöön. Meillä olisi erinomaiset puitteet järjestää monimuotoiset loma-asuntomessut. Täydennysrakentamisen avulla voisimme toteuttaa messualueen, joka muodostuisi perinteisistä kesämökeistä, ympärivuotiseen käyttöön rakennettavista vapaa-ajan asunnoista sekä nykyisten vapaa-ajanasuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi. Kun tähän otetaan mukaan myös etätyön tarjoamat mahdollisuudet, syntyy kiinnostava kokonaisuus.

www.omakotiyhdistyslohja.fi 4  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla

Tuomo Paaso puheenjohtaja


Lohjan tulevaisuuden näkymät

Lohjalla on edessään vahvan kehityksen aika Sijaitsemme kasvavalla Uudellamaalla keskellä Suomen kauneinta maisemaa harjuineen ja järvineen. Asemamme yhtenä Suomen suosituimmista vapaaajan asumispaikkakuntana osoittaa, että tänne halutaan tulla. Liikenneyhteytemme ovat jo nyt hyvät. Turku-Helsinki-moottoritie tarjoaa nopeat yhteydet niin pääkaupunkiseudulle kuin Turkuunkin ja valtatie 25 on puolestaan pääväylä Hangon ja KeskiUudenmaan suuntiin. Parhaillaan Lohjalla valmistaudutaan entistä tarmokkaammin hyödyntämään moottoritien liitymäkohtien tarjoamia mahdollisuuksia. Uusia maankäytöllisiä ja kaavoitukseen liittyviä hankkeita on meneillään niin Muijalassa, Lempolassa kuin Karnaisissakin. Lisäksi valtatie 25:n Tynninharjun eritasoliittymä avaa uusia mahdollisuuksia sekä Tynninharjun että Gunnarlan suositulle asuma-alueelle. Parempaa on kuitenkin edelleen luvassa. Tämän vuoden valtion budjetissa on määräraha nopean Turku-Helsinki-junayhteyden eli niin sanotun "Tunnin junan" suunnittelulle. Hanke vahvistaa Helsingin läntistä kasvusuuntaa ja tuo Lohjan entistä tiiviimmin osaksi sitä. Tunnin juna on Lohjan kannalta alle puolen tunnin juna - kestäähän matka-aika aiotulta asemalta Helsinkiin arviolta 26 minuuttia. Nopean junayhteyden lisäksi samassa suunnitelmassa hahmotellaan myös mahdollisuutta rakentaa samaan ratakäytävään taajamajunayhteys Helsin-

gin suuntaan. Tässä ratkaisussa asemat olisivat Muijalassa, Perttilässä ja aivan Lohjan keskustassa. Raideyhteyden tulo missä tahansa muodossa parantaa arjen liikkumismahdollisuuksia ja nostaa Lohjan vetovoimaa ja asuntojen arvoa entuudestaan. Lohjan elinkeinoelämän routakausi näyttää olevan päättymässä, joka näkyy yritysten investointeina ja parantuvina työllisyyslukuina. Edellisten lamakausien tapaan tämäkin taantumavaihe oli Lohjalle raskas. Menetimme paljon tuotannollisia työpaikkoja ja palautuminen tulee ottamaan aikansa. Sitä vauhdittaaksemme olemme Lohjan kaupungilla vahvistaneet elinkeinopalveluitamme tarkoituksena taistella jokaisesta yrityksestä ja työpaikasta. Edellytykset kasvullemme ovat olemassa. Ennustan, että väestökehityksemme kääntyy positiiviseksi tänä vuonna. Kasvua on hyvä rakentaa sen tosiseikan varaan, että Lohjalla on tavattoman hyvä asua ja arki sujuu. Palvelumme ovat nimittäin kuntien välisessä vertailussa erinomaisen hyvät. Niitä täydentää vilkas tapahtuma- ja kulttuurielämä. Lohja on hieno kaupunki, jossa sujuvat niin arki kuin juhlakin. Tulevaisuuden horisontti kajastaa valoisana. Mika Sivula Lohjan kaupunginjohtaja

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   5


Talot ja pihat kuntoon Rakennukset ja erityisesti kodit ovat meille monessa mielessä merkittäviä. Jos asiaa tarkastellaan talouden näkökulmasta, koko rakennuskannan arvo on 460 miljardia euroa, ollen koko kansallisvarallisuudestamme 80 prosenttia. Pientalojen arvo on 120 miljardia euroa ja kesämökkien 10 miljardia euroa tarkoittaen yhteensä yli 28 prosenttia rakennuskannan arvosta. Muiden asumismuotojen arvo on yhteensä 170 miljardia euroa (rivi- ja ketjutalojen 40 ja kerrostalojen 130 miljardia euroa) ja muut rakennukset siten loput 160 miljardia euroa. Kun taas tarkastelemme asiaa ilmaston kannalta, rakennusten osuus koko energian loppukäytöstä on 42 prosenttia ja kasvihuonepäästöistä puolestaan 38 prosenttia. Ylipäätään emme juurikaan muualla vietä aikaa kuin rakennuksissa (ihmisten ajankäytöstä rakennusten osuus on 99%). (Tilastokeskus). Olemme siis monessa mielessä paljon vartijoina ja meidän ratkaisumme kotona, työpaikoilla ja vapaa-ajalla merkitsevät niin yhteiskunnallisesti, ilmastollisesti kuin terveytemme kannalta. Missä kunnossa kiinteistömme sitten ovat? Koko rakennuskannan korjausvelan määrän arvioidaan olevan 30-50 miljardia euroa. Tämä korjausvelka on aiheutunut siitä, kun olemme säästäneet

ennakoivassa kunnossapidossa ja ehkä tehneet vain akuutteja korjauksia. Tämä näkyy esimerkiksi rakennuksien kosteus- ja homeongelmina. Korjausvelka siis määrittää, miten paljon taloihin tulisi investoida, jotta ne olisivat hyvässä kunnossa. Missä kunnossa oma kotini tai kesämökkini on, tunnenko talostani mahdolliset riskikohteet ja muistanko aina kirjata tehdyt toimet ylös? Normaalissa arkisessa elämässä kiireineen emme aina muista ajan kulua ja sitä, että kotimmekin vanhenevat. Omakotiliitossa kannustamme vahvasti tutustumaan kiinteistömme mahdollisiin riskikohteisiin esimerkiksi hometalkoiden sivuilla (http://www.hometalkoot.fi/). Tämän lisäksi erityisesti asuntokaupan yhteydessä, mutta myös elämän ja asumisenkin aikana, suositamme käyttämään asiantuntijoita, hankkimaan kuntotarkastuksen sekä tarvittaessa vielä perusteellisempia kuntotutkimuksia kohdistuen johonkin tiettyyn rakenteeseen tai järjestelmään. Ylipäätään kaikki kulutustiedot (lämmitys, käyttösähkö ja vesi), huoltotoimet sekä korjaustoimet kannattaa kirjata ylös talon huoltokirjaan (http:// omakotiliitto.fi/huoltokirja). Huoltokirja on hyvä muistinlähde, mutta erityisesti se auttaa meitä pitämään huolta kotimme kunnosta ja arvosta sekä sitä kautta

omasta terveydestämme. Tänä vuonna on monta syytä juhlia. Suomi täyttää 100 vuotta ja oma järjestömme, Omakotiliitto 70 vuotta. Me omakotiasukkaat haluamme yhdessä kumppaneiden kanssa osallistua juhliin (lue lisää http://www.omakotiliitto. fi/suomi100 ). Tule sinäkin mukaan, laitetaan yhdessä talot ja pihat kuntoon kukin mahdollisuuksiemme mukaan. Hyödymme siitä itse kodin arvon ylläpitämisessä, ilmastonmuutoksen hillintänä sekä oman terveytemme vaalimisena myös juhlavuoden jälkeen. Koska oma koti on .

RAKENNATKO TAI REMONTOITKO? Autamme sinua valitsemaan parhaat koneet ja laitteet kaikkiin töihin. Tervetuloa asioimaan Cramolle ja kysymään yllättävän edullinen Reilu Hinta. CRAMO LOHJA Levysepäntie 4, 08150 Lohja p. 010 661 2600, lohjan.vuokraus@cramo.com Avoinna arkisin klo 7-16

www.cramo.fi

www.facebook.com/cramofinland

6  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla

Kaija Savolainen Toiminnanjohtaja


Keväällä 1997 avattiin Virkkalan Agrimarketissa Multasormi puutarhamyymälä. Tänä keväänä se täyttää 20 vuotta ja toimii nimellä Hankkijan puutarha. Alusta lähtien se on ollut ns. laajan valikoiman myymälä tarjoten ihan kaikkea siemenistä puutarhakoneisiin. 20 vuotta puutarhamyymälää vetänyt Tarja Viholainen on nähnyt huiman muutoksen puutarhakaupassa. Perusasioiden kuten siementen, multien, kesäkukkien, työvälineiden ja ruohonleikkureiden kylkeen on jatkuvasti kasvavana trendinä noussut puutarhan

Tarja ja Timo valmiina ottamaan asiakkaat vastaan.

sisustaminen. Puutarhasta on tullut toinen olohuone, johon halutaan satsata. Puutarhakoristeet, lyhdyt ja ulkoruukut ovat yhä kasvavia myyntiryhmiä. Iso muutos on myös tapahtunut taimivalikoimissa. Asiakkaat ovat innokkaita kokeilemaan hyvinkin eksoottisia kasveja puutarhassaan ja jonkin verran tarjontaa niistä pitää olla. Myös ilmasto on lämmennyt ja esim. Persikkaa voi hyvin kokeilla täällä eteläisessä Suomessa. Vuosia jatkunut kokkailutrendi on myös kasvattanut myytävien yrttien ja vihannesten valikoimaa. 20 vuotta sitten emme myyneet montaa chilin taimea, mutta viime keväänä lähes 300.

Ensimmäinen kuvasto toukokuussa 1997.

Hankkijan puutarhakauppa Virkkalassa Omakotiasujan kumppani jo 20 vuotta! Tällä kupongilla Lohjan Omakotiyhdistyksen jäsen saa yli 50 € arvoisesta kertaostoksesta

Etu voimassa 30.6.2017 asti Virkkalan Hankkijan myymälässä. Etu ei koske tarjoustuotteita eikä etua voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Laadukas ja monipuolinen tuote- ja palveluvalikoima: Puutarhatuotteet, vapaa-ajan tarvikkeet, lemmikkieläintarvikkeet, työkalut ja koneet. Katso lisää www.hankkija.fi

Hankkija Virkkala Inkoontie 21, puh. 010 76 83233 Avoinna 1.4.- 30.6. ma-pe 8-18, la 9-15 www.facebook.com/ hankkijavirkkala/

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   7


Puutarhan kevättyöt

Kun lumet alkavat sulamaan keväisen auringon paistaessa ja nurmikko pilkottaa lumen alta, on hyvä hetki kiertää kaikessa rauhassa omassa puutarhassa. Silloin silmäillään pihaa uusin silmin talven jäljiltä. Näet puut ilman lehtiä, huomaat ehkä revenneen oksan tai huomaat miten lähekkäin kasvavat suuret puut hiertävät oksillaan toisiaan. Ne saattavat tarvita leikkuuta. Usein omenapuut ovat kasvattaneet oksistonsa liiankin reippaasti yläilmoihin. Omenapuiden hoitoleikkuu onkin perinteinen kevättyö puutarhassa. Ilman lehtipeitettä on helppo nähdä oksakulmat ja oksiston tiheys, vaikkakin nykyohjeiden mukaan omenapuita voi leikata kesälläkin. Vain lehtisilmujen muodostaessa uuden lehden, on tutkitusti syytä jättää kaikki lehtipensaiden ja -puiden leikkuut vähemmälle ja antaa puun muodostaa lehtensä rauhassa, ilman häiriötekijöitä eli oksien

leikkuuta. Omenapuiden leikkuutyö lisää omenoiden hyvää laatua ja satoisuutta. Sammaloitunut nurmikko saattaa olla märkää kengän alla ja huomaat, että joukossa on vain muutama nurmikonhaiven. Jos pidät sammaleesta, niin kaikki on hyvin, jos et, niin ota selvää sammaleenpoistosta ja nurmikon kalkitsemisesta, joka hillitsee sammaloitumista. Maaperä saattaa olla myös liian tiivis, jolloin se luo hyvät kasvuedellytykset sammaleelle. Vesi jää silloin seisomaan maanpintaan sateen jälkeen, eikä imeydy maahan kunnolla. Tällöin nurmikon pystyleikkaus ja hiekan lisäys, sammaleen poistokäsittelyn jälkeen tuo parannusta nurmikon kasvuun. Lannoitus elvyttää nurmikon uuteen kasvuun. Pihan harmonia ja tasapaino ovat tärkeitä pihan suunnittelussa. Pihan tun-

nelman voi hyvin aistia, kun kierrät katsomassa omaa pihaasi. Kaipaako se ehkä lisää suojaavaa istutusta, uusia rajaavia reunuksia istutuksille tai uudenlaista tunnelmaa, syysväriä? Voit saada piristystä pihan istutuksiin lisäämällä erilaisia maanpeittokasveja pensaiden alle ja huomioimaan, että monilajiset istutukset eri kasvukorkeuksissa tuovat vaihtelua pihan ilmeeseen. Maantasoon voi lisätä matalaa kasvia, jonka joukosta nousee korkeampi pensas tai koristeheinä tai pieni puu. Kenties jokin koristeaihe voi tuoda uutta ilmettä pihaan. Saatat unelmoida uudesta hyötytarhasta tänä keväänä, joka on runsassatoinen ja helppohoitoinen. Ehkä pihan kompostinurkkaus vaatii päivitystä tai kunnostamista. Kunnolliset kuumakompostorit tehostavat kasvijätteen maatumista nopeasti, eikä hintasatsaus tunnu enää

8  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


niin kovalta, kun saat biojätteet helposti kuumakompostorin joukkoon ja vähennät omaa jätemäärää tuntuvasti, kun roskapussi täyttyykin puolet hitaammin lajittelun myötä. Hyvin toimiessaan kompostori ei haise eli peität aina jätteet seosaineella kuten puunlehtisilpulla, vanhalla kompostilla tai valmiilla seosaineella. Kun komposti toimii kuumana, niin silloin se haihduttaa paljon vettä ja vaatii myös vähän kastelua kastelukannulla. Huomaat pian, miten nopeasti jätteet maatuvat ja saat tyhjentää kompostoria useamman kerran kesässä. Käsissäsi on itsetehty lannoite-aine ja kasvualusta pihakasveillesi. Useat perennat

suorastaan loistavat kukinnallaan kompostilisäyksen jälkeen. Kun näet suoran hyödyn toiminnallasi, se innostaa lisää puutarhan hoitoon. Usein vanha puutarha kaipaa virkistystä ja uutta voimaa, jota me sille voimme antaa erilaisin hoitotoimin. Lisälannoituksia ei pidä unohtaa, koska se on kuin ravintoa kasveille. Kasvitaudit vähenevät tutkitusti, kun kasvualusta on hyvässä kunnossa. Voimme parantaa kasvualustaa lannoitusten ohella myös lisäämällä kompostia jo olevan mullan joukkoon tai silloin tällöin lisäämällä puhdasta puuntuhkaa pieniä määriä. Tuhka kor-

vaa osittain kalkkilisäyksen pihaan ja sisältää erilaisia kivennäisaineita. Kalkitseminen vapauttaa maassa jo olevat ravinnevarat kasvien käyttöön, kun maan happamuus vähenee. Vuosittainen kevätlannoitus- ja kalkitus onkin se tärkein kädenojennus omalle puutarhalle. Luonto palkitsee ahkeran pihanhoitajan upealla kukinnalla ja vehreällä kasvulla, josta voi olla tyytyväinen.

Sanna Moilanen, maisemasuunnittelija

Toivepiha Oy 050 591 1234 sanna@toivepiha.fi www.toivepiha.fi Toivepiha Oy tarjoaa Lohjan omakotiyhdistyksen jäsenetuna - 20% syysalennuksen pihasuunnitelmasta Lohjan seudulla, kun piirros tehdään talvisuunnitteluna sesonkiajan ulkopuolella.   Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   9


Yhteenveto Istutusalueet • • •

Puuvartisista kasveista (puut, lehtipensaat, havukasvit) leikataan katkenneet ja kuivat oksat. Kuusiaitojen perinteinen leikkuuaika on kevättalvella. Leikkaa vain edellisen vuoden kasvua pois. Omenapuut leikataan aikaisin keväällä, maaliskuussa, ennen silmujen avautumista. Latvaversoa typistetään noin 1/3 ja kilpalatva poistetaan kokonaan. Latvaverson leikkaus tehdään noin sentti terveen silmun yläpuolelta. Sivuversoja typistetään noin puolet ja ne lyhennetään latvuksesta ulospäin suuntautuvan silmun (oksan alapuolella) yläpuolelta. Lisäksi poistetaan kokonaan sivuversot, jotka kasvavat terävässä oksakulmassa. Perheomenapuu leikataan eri tavalla kuin tavallinen omenapuu, koska siihen on vartettu useita eri lajikkeita samaan runkoon. Eri lajikkeet tulisi leikata niin kuin leikkaisi erillisiä puita. Jokainen lajikehaara pyritään pitämään yksilatvaisena eli mahdollinen kilpalatva leikataan pois jokaisesta haarasta. Sisäosaan päin kasvavat oksat leikataan pois, mutta varo leikkaamasta kokonaista lajikehaara pois. Tällöin oksan voi leikata ulospäin suuntautuvan oksan tai silmun kohdalta poikki. Jyrkässä oksakulmassa kasvaville oksille pätee sama sääntö. Nuorella puulla oksakulmaa voidaan loiventaa esim. pyykkipojan tai oksan pätkän avulla, joka asetetaan rungon ja oksan välille. Lehtipensaiden harvennusleikkaukset voidaan aloittaa tarvittaessa 3-5 vuoden kuluttua istutuksesta. Pensaista poistetaan vanhimpia, huonosti kukkivia oksia. Oksat leikataan 10-15 cm maanpinnasta.

• •

Perennapenkeistä poistetaan kuolleet varret ja lehdet. Lehtipuut, -pensaat ja perennat lannoitetaan huhtitoukokuussa kevätlannoitteella esim. Puutarhan Kevät GreenCare. Havukasvit ja alppiruusut lannoitetaan lannoitteella, jossa ei ole kalkkia (happaman maan kasvit), esim. Kekkilän havu- ja rodolannoite. Annosteluohjeet löytyvät lannoitesäkistä tai -purkista. Kuorihake siirretään sivuun ennen lannoitteen levittämistä. Tämän jälkeen kuorihake levitetään takaisin paikoilleen. Kuorihaketta lisätään tarvittaessa (maatuu noin parissa vuodessa). Hyvin palanut komposti on hyvää lannoitetta pensaiden alla ja kukkapenkissä, jos ei ole käytetty kuorikkeita maanpinnalla. Kompostia voi lisätä mullan päälle kitkennän jälkeen. Kompostin voi myös sekoittaa pintamullan päälle. Perennat kalkitaan muutaman vuoden välein. Kalkitsemista ei tarvitse tehdä erikseen, jos lannoite sisältää kalkkia. Pioneita ei kalkita. Kasvualustat ja katteet siistitään. Koristekivikate on tärkeä pitää puhtaana puunlehdistä ja työhön käytetään lehtipuhallinta. Rikkaruohot kitketään istutusalueilta. Suurilehtisiä rikkaruohoja voidaan torjua esim. Finalsal+ valmisteella, joka sisältää pelargonihappoa.

YHTEENVETO: yleinen siistiminen, leikkaus, lannoitus, katteen lisäys

Nurmikko

Päällysteet

Nurmikolta rapsutetaan kuollut ruoho sekä haravoidaan oksat ja lehdet pois. Paikkauskylvö tehdään tarvittaessa. Tällöin vaurioituneelta alueelta poistetaan kasvimassa ja kasvualustan pinta rikotaan 5-10 cm syvyydeltä ja lisätään multaa. Alue tasataan ja tiivistetään polkemalla tai jyrällä. Tämän jälkeen nurmikon siemenet kylvetään (mielellään samaa siemenseosta kuin perustettaessa). Siemenet peitetään kevyesti haravalla ja alue tiivistetään vielä kertaalleen. Nurmikko lannoitetaan nurmikonlannoitteella esim. Biolan Nurmikkolannoite tai Kekkilän Nurmikkolannoitteella sitten, kun se alkaa vihertämään. Nurmikko kalkitaan vuoden-kahden vuoden välein, 5-10 kg/100 m2. Kalkitsemista ei tarvitse tehdä erikseen, jos lannoite sisältää kalkkia. Nurmikko jätetään parilla ensimmäisellä leikkuukerralla tavallista pidemmäksi, jotta juuristo vahvistuu talven jälkeen.

YHTEENVETO: yleinen siistiminen, leikkaus, lannoitus, nurmikon paikkaus

• • •

Päällysteet puhdistetaan hiekoitushiekasta lumen ja jään sulamisen jälkeen. Päällysteen kunto tarkastetaan vähintään kerran vuodessa ja turvallisuutta vaarantavat epätasaisuudet korjataan mahdollisimman pian. Päällysteiden pinnalla ja saumoissa kasvava kasvusto ja sammal poistetaan halutessa joko mekaanisesti tai kemiallisesti sammaleenpoistoaineella. Sitomattomat päällysteet tasoitetaan vähintään kerran vuodessa.

YHTEENVETO: yleinen siistiminen, tasoitus, sammaleen poisto

Sanna Moilanen, maisemasuunnittelija

10  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


KEVÄT / KESÄ 2017 Janne Savolainen toimitusjohtaja p. 0400 393 074 janne.savolainen@kuljetussundell.fi Mika Sundell toimitusjohtaja p. 0400 924 151 mika.sundell@kuljetussundell.fi

Simo Korhonen työnjohtaja 044 766 5747 simo.korhonen@kuljetussundell.fi

Laadukasta

PUISTOMULTAA

KONETYÖT montusta maisemointiin. mm. harjaus-, auraus- ja hiekoituspalveluita, kaivinkone- ja maansiirtotöitä.

nurmikoiden kasvualustaksi sekä puille ja pensaille Lohjalle toimitettuna (postinumero alueet 0810008800, muut alueet ja kuormakoot sopimuksen mukaan)

ROSKALAVAT KYSY PAKETTIHINTAA.

MJS-Infra

OY

Kokonaisvaltaista

Jari Kumaja toimialajohtaja p. 040 571 2402 jari.kumaja@kuljetussundell.fi Jyri Savikko työnjohtaja 050 599 0285 jyri.savikko@kuljetussundell.fi

TEIDEN KUNNOSSAPITOA • Tie- ja piha-alueiden pesut • Pölynsidonta • Harjaukset • Hiekoitukset • Sorateiden kunnostukset (pinnan muokkaus,lanaus ja sorastus)

9 m3 erä 300e 20 m3 erä 520e 45 m3 erä 1050e

Sisältää mullan, toimituksen ja arvonlisäveron.

kevään talkoisiin.

KUUSENKUORIKATTEET ja SEPELIT Tutustu www.kuljetussundell.fi/tuotteet Kuvia kuorikkeista ja sepelistä, valitse omasi, me toimitamme

www.kuljetussundell.fi

Kuljetuksia jo yli 60 vuotta

Meiltä myös

PIHA- JA VIHERRAKENTAMISET hoidamme kaikki kohteet pihatöistä tehdasalueisiin.

Kuuselankuja 2, 08150 Lohja

p. 0400 924 151

KAIKKI SAMAN KATON ALTA puutarhaan, sisustajalle, rakentajalle, eläimille ja maanviljelijälle. S-Rauta-Maataloudessa on asiantunteva, luotettava palvelu ja reipas palveluasenne.

TERVETULOA PALVELTAVAKSI!

Nummela Härköilänsyrjä 1 03100 Nummela Puh 075 3030 3040 (puhelun hinta: 0,088 €/min)

AVOINNA 1.4.-30.9. ma–pe klo 7-19 la klo 9-16 AVOINNA 1.10.-30.3. ma–pe klo 7-18 la klo 9-15

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   11


Mitä jätevesilainsäädännön muutokset tarkoittavat läntisen Uudenmaan oloissa? Haja-asutuksen jätevesiä säätelevä lainsäädäntö uudistuu keväällä 2017. Uudistus ei koske jätevesijärjestel-miltä vaadittavaa puhdistuksen vähimmäistasoa, vaan siinä keskitytään jätevesijärjestelmien uudistamisen aikajänteeseen. Uudistettu ympäristönsuojelulaki astuu voimaan 3.4.2017. Muutosten myötä jätevesijärjes-telmien uudistamisajankohta riippuu suurelta osin siitä, millaisella alueella kiinteistö sijaitsee. Jatkossa uudistamisen ajankohtaa herkkien alueiden ulkopuolella ei enää säädellä siirtymäajalla, vaan jäte-vesijärjestelmien uudistaminen toteutetaan useimmiten vasta muun korjaus- tai muutostyön yhteydessä. Tämä siirtää kiinteistönomistajan kannettavaksi paitsi paljon päätäntävaltaa, myös vastuuta oman lähiympä-ristön tilasta kun uudistamisajankohdan valinta jää suurimmalla osalla alueita kiinteistönomistajan päätettä-väksi. Paikallisesti merkittävät ympäristöhaitat kuten riskit kaivovesien vedenlaadulle ovat mahdollisia, mikäli jäteveden käsittely on heikolla tolalla. Hyvää jätevedenkäsittelyä ei siis tule unohtaa siirtymäajan poistumi-sesta huolimatta. Läntisellä Uudellamaalla on runsaasti herkkiä alueita, kuten vesistöjen rantoja ja pohjavesialueita, jotka ovat pilaantumiselle erityisen alttiita. Pelkästään Lohjan alueella sijaitsee 28 luokitettua pohjavesialuetta joiden yhteenlaskettu pinta-ala on suhteellisen suuri, noin 90 km2. Noin 15 % kaupungin kokonaispinta-alasta on vesistöjä. Herkkien alueiden suuri osuus tarkoittaa myös, että suurella joukolla kiinteistöjä tehokkaan jäteve-denkäsittelyn tarve korostuu. Niillä uudistamista ohjaa jatkossakin siirtymäaika, jota on pidennetty 31.10.2019 asti.

Asutuslähtöisen jäteveden rooli lähivesistöjen tilassa voi olla merkittävä ja hyvin hoidettu jätevedenkäsittely parantaa lähivesistön vedenlaatua. Samalla vesistön arvo virkistyskäytön kannalta paranee. Pohjavesialueilla puolestaan hyvä jäteveden käsittely on erityisen tärkeää, sillä puhtaalla pohjavedellä on suuri yhteiskunnal-linen merkitys talousvesivarantoina. Saastuneen pohjaveden puhdistaminen on usein mahdotonta, ja mah-dollisissakin tapauksissa erittäin kallista. Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset asettavat näistä syistä herkille alueille tiukempia jätevedenkäsittelyvaatimuksia: linjauksiin voi lukeutua esimerkiksi jäteveden maa-hanimeytyksen kielto pohjavesialueilla tai rannan lähistöllä WC-vesille vaadittu umpisäiliö. Jätevesilainsäädännön ja puhdistustarpeiden viidakossa ei kuitenkaan tarvitse samoilla yksin. Ajantasaiset tiedot jätevesilainsäädännöstä, kunnallisista vaatimuksista ja kiinteistösi jätevesijärjestelmän tilanteesta saat myös kesällä 2017 LINKKIhankkeen jätevesineuvojilta. Neuvojien yhteystiedot löydät osoitteesta http://www.hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta. Palvelu on maksutonta ja puolueetonta. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry:n koordinoima LINKKIhanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäte-veden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta rahoittavat alueen kunnat sekä Uuden-maan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2014–2021 ja ympäristö-ministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan. Henri Virkkunen Jätevesineuvoja, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry

12  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Länsi-Uudenmaan hajavesihanke LINKKI

Västra Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI

Tarjoamme laadukasta ja puolueetonta neuvontaa haja-asutuksen jätevesiasioissa.

Vi erbjuder opartiskt rådgivning inom glesbygdens avloppsvattenfrågor

Toteutamme kiinteistökohtaisia kartoitus- ja neuvontakäyntejä, neuvontaa yleisötilaisuuksissa ja puhelimitse sekä tiedottamista.

Vi utför karterings- och rådgivningsbesök, rådgivning i olika evenemang och informering

Kartoitus- ja neuvontakäynnillä käydään nykyinen jäteveden käsittelyn tilanne läpi ja annetaan räätälöidyt ohjeet etenemiseen suullisesti ja kirjallisesti.

Vid ett karterings- och rådgivningsbesök genomgås fastighetens nuvarande avloppsvattenbehandling varefter både muntliga och skriftliga, skärddarsydda råd kan ges om hur man skall tillväga med systemet

Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti.

8 kommuner deltar i projektet: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

År 2016 utfördes 1260 karterings- och rådgivningsbesök på 33 områden.

Sedan 2009 har LINKKI-projekten utfört alltsammans ca. 6000 besök på 147 områden.

Du kan kontakta projektets rådgivare: Henri Virkkunen (Puh. 019 5682 968), Virve Ståhl (Puh. 019 5682 975), eller per mejl fornamn.efternamn@vesiensuojelu.f i projektets hemsidor: www.glesbygdenvatten.fi

Vuonna 2016 hanke toteutti 1260 kartoitus- ja neuvontakäyntiä 33 alueella.

Vuodesta 2009 LINKKI-hankkeissa on toteutettu yhteensä noin 6000 kartoitus- ja neuvontakäyntiä 147 alueella.

Ota yhteyttä hankkeen neuvojiin: Henri Virkkunen (Puh. 019 5682 968), Virve Ståhl (Puh. 019 5682 975), tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi

Hankkeen verkkosivut: www.hajavesi.fi

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   13


Reko on lähiruokaa ilman välikäsiä Suoraan tuottajalta kuluttajalle

Lohjan Rekon jakotilaisuudet tapahtuvat Luksian parkkipaikalla Toivonkatu 4:ssä. Tuottajat osallistuvat jakoihin tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Lohjalla on joka toinen tiistai-ilta erityinen kuhina harjulla, Luksian parkkipaikalla. Siellä vaihtavat omistajaa lähiseudun tuottajien perunat, porkkanat, kananmunat, liha ja muut elintarvikkeet, jotka on tilattu Facebookin kautta. Tuottaja tuo ne siis suoraan kuluttajalle. Kyseessä on Lohjan Reko -ryhmä. Reko on reilua kuluttamista. Sana on lyhennys ruotsinkielisestä termistä ”rejäl konsumtion”, sillä liike on saanut alkunsa ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta vuonna 2013. Nyt Reko-ryhmiä on jo noin 160 eri puolilla Suomea. Lohjan ryhmä perustettiin keväällä 2016.

Toiminnan tavoitteet ovat eettisiä ja ekologisia. Ympäristöä säästää, kun ruoka myydään mahdollisimman lähellä tuotantopaikkaa. Rekoon ei esimerkiksi oteta häkkikanaloissa kasvatettujen kanojen munia, vaan eläinten on vähintään päästävä ulkoilemaan. Luomua suositaan mahdollisuuksien mukaan. Asiakkaalle valttia on elintarvikkeiden tuoreus ja niiden kasvattajan tai tekijän tapaaminen kasvoista kasvoihin. Monilla tuottajilla on lisäksi ko-

tisivut ja/tai Facebook-profiili, joista tilan ja tuotannon periaatteet avautuvat. Jälleenmyynti ei Rekossa ole sallittua. Myyntimäärät eivät ole kovin suuria, mutta moni tuottaja käy useassa Rekossa saman illan aikana. Toimintatavan tarkoituksena on nimenomaan suosia pieniä lähituottajia. Läntisellä Uudellamaalla Rekoja on myös Vihdissä, Siuntiossa, Karjaalla ja Tammisaaressa. Lohjan seudun lähiruokayhdistys Kafferi oli panemassa Lohjan Rekoryhmää liikkeelle. Yhdistys toimii kuitenkin itsenäisenä ja erillään Rekosta.

Näin Reko toimii Reko toimii suljetussa Facebook-ryhmässä. Lohjan Rekossa on tällä hetkellä vähän yli 1500 jäsentä. Ryhmällä on kolme vapaaehtoista ylläpitäjää. Osallistuminen on ilmaista sekä tuottajalle että kuluttajalle. Jakotapahtumat ovat kahden viikon välein. Tuottaja avaa halutessaan myynnin tapahtumaan ja tuotteet tilataan kommenttikenttään kirjoittamalla

ennakkoon, jolloin hävikkiä ei pääse syntymään. Tilatut tavarat jaetaan vakiopäivänä vakiopaikassa. Maksu tapahtuu haettaessa ja useimmiten käteisellä. Yleisimmät myyntiartikkelit ovat kananmunat, jauhot, vihannekset, erilaiset lihat ja leivonnaiset. Vaihtelua on paikkakunnittain lähiseudun tuotannon mukaan. Koska lähtuottajien määrä on hyvin rajallinen, tulee Lohjan Rekoon tuotteita esimerkiksi Somerolta ja Porvoon seudulta. Valikoimista löytyy myös valmiita ruokia ja erikoisuuksia. Valmisruokien olennaiset raaka-aineet ovat mahdollisuuksien mukaan läheltä. Olennaista on tarjonnan vaihtelu vuodenaikojen mukaan. Kesän vihannesvalikoimat ovat laajat. Näin keväällä löytyy vielä ainakin perunoita, porkkanoita, sipulia ja lanttua. Liha toimitetaan pakastettuna. Myyjien määrä vaihtelee sesongin mukaan. Ryhmien sivuilla on tarkempia tietoja toiminnan periaatteista ja käytännön toteutuksesta. Anne Uotila

REKO ilman välikäsiä • Myynti suoraan tuottajalta kuluttajalle • Tuotteet mahdollisimman läheltä ja tuoreina • Vältetään turhia pakkauksia ja pitkiä kuljetuksia • Eettistä tuotantoa, luomua mahdollisuuksien mukaan • Avointa ja läpinäkyvää toimintaa • Reko-ryhmään voi liittyä Facebookissa Ryhmiä mm. Lohjalla, Siuntiossa ja Karjaalla Lohjalla jako parillisten viikkojen tiistaina klo 18.00-18.30 Luksian auto-osaston parkkipaikalla harjulla, Toivonkatu 4

14  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


TAMAR-MARKIISI ON SUOMESSA VALMISTETTU KORKEATASOINEN LAATUMARKIISI • • • • •

Terassi- ja ikkunamarkiisit Runsaasti värejä Korkealuokkaiset materiaalit 10 vuoden runkotakuu Somfy- aurinko-, tuuli ja sadeautomatiikka • Meiltä myös uudet kankaat vanhoihin markiiseihin

Tee viisas päätös ja hanki kestävät ja laadukkaat markiisit ja screenkaihtimet.

Suunnittelu, mittaus ja asennnuspalvelu

UUTUUS! XL-sääsuoja TamarTamar XL -sääsuoja

• Terassien, grillikatosten yms. suojaksi tuulelta, lialta, lehdiltä, auringonpaisteelta, sateelta ja lumelta • läpinäkyvä screenkangas ei sulje näköalaa • toimiva ratkaisu pidentää terassillaoloaikaa

• terassien, grillikatosten yms.JAsuojakOTA MITAT PYYDÄ TARJOUS! si tuulelta, lialta, lehdiltä, auringonpaisteelta, sateelta ja lumelta   Lohjan Seudun Omakotiyhdistys • läpinäkyvä screenkangas ei sulje näköalaa

Kaikki remontit, maalaukset korjaukset ja saneeraukset. Niin talossa kuin pihallakin. Kauttamme myös putkityöt ja tarvikkeet Soita, niin tulemme käymään ja teemme tarjouksen! Työstämme saa 50 % kotitalousvähennyksen

ATTE Finland tk Oy Lohja Puh. 044 514 7587, 044 048 0290, (Även på svenska) myynti@talojapiha-apu.fi www.talojapiha-apu.fi

Tutustu uusiin kotisivuihimme! Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   15


Pankkilakimies Riikka Vaajamo-Rezaji suosittelee:

Ota asiantuntija avuksesi eri vaiheisiin Oma tahto näkyviin edunvalvonta- valtuutuksella ja testamentilla Kun henkilö ei enää itse pysty huolehtimaan asioistaan taikka tekemään päätöksiä omasta puolestaan, valvomaan etujaan - syystä taikka toisesta - jonkun on tehtävä se hänen puolestaan. Nykyisin voi tehdä asiaa koskevan määräyksen etukäteen, edunvalvontavaltuutuksen. Tällä tavoin voi itse päättää etukäteen kuka asioita hoitaa ja miten, sekä miten asioiden hoitoa valvotaan. Aloita asioiden suunnittelu ajoissa asiantuntijalla, koska laki mahdollistaa yksilöllisten ja yksityiskohtaisten määräysten teon. Jos haluat vaikuttaa siihen, miten perintösi jakautuu aikanaan, se tapahtuu testamentilla. Syitä testamentin tekemiseen on monia. Joku haluaa määrätä tietyn omaisuuden tietylle henkilölle, joku tavoittelee verosäästöjä. Jollekin on tärkeää turvata omaisuuden pysyminen suvussa. Ainakin asiat kannattaa selvittää neuvottelussa perintöasioihin erikoistuneen lakimiehen kanssa, jotta ei jäisi avoimia kysymyksiä tai mahdollisia virheellisiä käsityksiä, vaan voisi tehdä ratkaisut tietoisesti ja saada rauhallisen mielen.

Älä jätä ositusta tekemättä avioeron jälkeen Avioliiton päättyessä eroon tai toisen puolison kuolemaan, osapuolilla on itsenäinen oikeus saattaa omaisuuden jako käyntiin. Jos puolisoiden välillä oli avio-oikeus, varakkaampi voi joutua maksamaan toiselle tasinkoa. Jos heillä oli avioehtosopimus tai muu avio-oikeutta rajaava ehto, tämä voi johtaa siihen, ettei omaisuutta tasata lainkaan vaan kumpikin osapuoli pitää omansa. Tärkeää olisikin selvittää avio-oikeuteen liittyvä asemansa tietenkin jo avioliittoa solmittaessa ja avioliiton aikana, mutta varsinkin erotilanteessa. Oikeus vaatia ositusta ei vanhene. Jos asiat jätetään selvittämättä, niihin törmätään uudelleen viimeistään siinä vaiheessa, kun toinen kuolee. Toinen tilanne, missä voidaan ajautua yhtäkkiä vaikeuksiin, on asumiskäytössä olevan/olleen asunnon myynti. Avioliiton aikana kotina käytettävän (taikka suunnitel-

lun) asunnon ja kiinteistön luovutukseen vaaditaan puolison lupa. Tämä avioliiton vallinnanrajoitus pysyy voimassa eron jälkeenkin, aina niin kauan kunnes ositus on tehty. toisen kuoltua lupa myynnille on saatava hänen oikeudenomistajiltaan. Onkin suositeltavaa, että omaisuuden jaosta laadittaisiin muotovaatimukset täyttävät asiakirjat. Asiat on huomattavasti helpompi selvittää tuoreeltaan, kuin mahdollisesti vuosikymmenien päästä. Avioliiton purkautumiseen liittyy myös tärkeitä verotuksellisia kysymyksiä – kannattaa siis kääntyä asiantuntijan puoleen.

Perunkirjoitus – perintösuunnittelun ratkaiseva vaihe Vainajan varat ja velat, oikeudenomistajat ja muut asiaan vaikuttavat asiat kirjataan perukirjaan. Perukirja muodostaa kuolinpesän osakasluettelon ja toimii myös perintöveroilmoituksena – verotus käynnistyy perukirjan perusteella. Perunkirjoituksen yhteydessä tapahtuu kuitenkin tavallisesti paljon muutakin ja siksi sen merkitystä tulevan osituksen ja jaon kannalta ei pidä väheksyä. Perukirjassa otetaan usein kantaa moniin asioihin. Näillä ratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia ja siitä syystä olisikin parempi, että perunkirjoitus annetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asiaan erikoistuneelle asiantuntijalle hoidettavaksi. Osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin voidaan vaikuttaa lopullisesti jo perunkirjoituksessa esimerkiksi lesken aseman taikka testamentin käsittelyn osalta ja huolellinen perunkirjoitus palveleekin tulevaa ositusta ja jakoa sekä tarjoaa yhden tilaisuuden lisää suunnitella asioita verotuksen kannalta. Sitä vastoin pitämällä perunkirjoitusta pelkkänä läpihuutojuttuna, saatetaan aiheuttaa ikäviä yllätyksiä myöhempiin vaiheisiin.

Omaisuuden myyntiin ja jakoon valmistautuminen Ennen omaisuuden myyntiä taikka jakamista osituksessa ja perinnönjaossa kannattaa varmistaa oma asemansa ja myynnin vero- sekä muut vaikutukset. Asiantuntija selvittää ensinnäkin, ovatko kaikki asiakirjat hankittuna, jotta luovutus tai

16  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


jako saadaan hoidettua varmasti ja turvallisesti maaliin. Lisäksi vielä ennen oikeustoimien toteutusta varmistetaan miten verotus menee, ja voiko siihen vaikuttaa. Luovutusvoiton vero lasketaan tavallisesti vertaamalla omaisuuden hankintamenoa myyntihintaan ja kaupantekokustannuksiin taikka käytetään lain tarjoamaa hankintameno-olettamaa, missä hankinta-ajalla on merkitystä. Hankintamenon taikka hankinta-ajankohdan määritys kuitenkin saattaa poiketa huomattavasti sen mukaan, miten omaisuus on hankittu – ostamalla, perintönä, lahjana, perustamalla jne. Pahimmat karikot ja yllätykset voidaan yleensä välttää, kunhan asioita selvitellään hyvissä ajoin. Erityisesti kuolinpesän ja osakkaan luovutusvoiton verotus on mutkikas asia, minkä taitaa vain näihin kysymyksiin säännöllisesti perehtyvä spesialisti. Kannattaa turvata selustansa luottamalla asiantuntijaan.

Riikka Vaajamo-Rezaji Pankkilakimies, OTM Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Tervetuloa juhlimaan Lohjan uutta, upeaa

-MYYMÄLÄÄ

US AVAJAISTARJO

Sylt-keittiö

7200 € Hinta sisältää kodinkoneet!

NOBLESSA LOHJA Laurinkatu 34, 08100 Lohja puh. 010 440 1505 ma–pe 10 –18 | la 10–14

noblessakeittiot.fi

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   17


2KG ROSKAA

135H VALOA* *10W led-lamppu

Jätevoimalassamme 1,5 miljoonan ihmisen roskapussit saavat uuden elämän ympäristöystävällisenä ja edullisena Roskasähkönä. Omakotiyhdistyksen jäsenille tarjoamme Roskasähköä entistä edullisempaan jäsenhintaan. Tutustu: www.vantaanenergia.fi/oky 18  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Kameravalvontaa koteihin ja kesäasuntoihin Nykyään ihmiset liikkuvat huomattavasti enemmän kuin ennen ja näin ollen kodit ja kesäasunnot ovat usein tyhjillään. Myöskin yksin ollessaan ihmiset kaipaavat lisää turvallisuuden tunnetta. Kameravalvonta on yksi tehokkaimmista turvatuotteista hyvän lukituksen ohella. Sen tehokkuus perustuu ennaltaehkäisevään suojaan ja hyvään tunnistettavuuteen. Esimerkiksi yksin kotona ollessaan on helppoa TV:n tai puhelimen kautta seurata mitä ulkona tapahtuu ja kuka oven takana on. Kameravalvonnalla voidaan myös helposti varmistaa, että kohteessa on kaikki kunnossa tai onko esimerkiksi mökillä paha lumitilanne. Kameravalvonta on viime vuosina kehittynyt huimasti. Nykyään lähes kaikki järjestelmät tuottavat vähintään HD -tason kuvaa ja antavat näin hyvän tarkkuuden kohteen tunnistamiseksi. Laitteiden hinnat ovat myöskin tulleet lähemmäs kuluttajan kukkaroa. Ennen monia tuhansia maksaneet pienetkin järjestelmät löytyvät tänä päivänä parhaimmillaan jo alle tuhannen euron hintalapuilla varustettuina. Toki löytyy myös erittäin halpoja markettituotteita, mutta näiden kohdalla halpa hinta kertoo yleensä laadun vaatimattoman tason.

la. Molemmille mobiilialustoille on tarjolla ilmainen sovellus. Tallennin voidaan liittää helposti esim. kodin olohuoneen TV:n HDMI-liitäntään ja näin katsella tallenteet sen kautta ilman erillistä monitoria. Laite tukee langatonta hiiriyhteyttä joka helpottaa laitteen operointia entisestään. Kameravalvonta on nykypäivää ja olennainen osa kodin ja kesäasunnon turvallisuutta.

Kuvan kameravalvontapaketti

Järjestelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: edullisimmat yksittäiset PlugNPlay-kamerat, ja hieman laajemmat järjestelmät, joissa on erillinen tallenninyksikkö. Esimerkiksi Dahuan langaton järjestelmä on erittäin helppo ja nopea asennettava kohteeseen. Kamerat tuottavat HD-tason kuvaa ja soveltuvat sekä sisä- että ulkoasennukseen. Pimeäkuvausta varten kameroissa on IR -valot. Näin saadaan selkeä ja terävä kuva myös huonoissa olosuhteissa. Kuvayhteys tallentimeen tuotetaan Wi-Fi-verkon kautta. Tallennin itsessään sisältää Wi-Fi tukiaseman, joten erillistä Wi-Fi-verkkoa ei tarvita. Tallentimen käyttövalikko on suomenkielinen. Jos kohteessa on nettiyhteys, voidaan tallennin liittää verkkoon, ja näin saadaan etäyhteys järjestelmään älypuhelimen tai tabletin avul-

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   19


RTV Lohjalla 65 v.

Lamella Tammi Vintage Latte Loc parketti

Lamella Long laminaattilattia

Emilia tapetti

Tyylikästä tunnelmaa! ista löydät RT V:n mahtavista valikoim ustusmateriaalit. varmasti tarvitsemasi sis meniä parketti- ja Yli 800 laattamallia, kym 00 tapettimallia laminaattimalleja ja yli 10 varastoltamme. hetitoimituksena keskus äläämme, jossa Tule palvelevaan myym e suunnittelevat asiantuntevat myyjämm tuksen! kanssasi unelmiesi sisus

20  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Hae kätevästi verkosta! Katso lisää RTV-rahoituksesta: www.rtv.fi/rahoitus

Mikä on RTV-rahoitus? • Joustava rahoituspalvelu verkossa • Kortiton rahoitus • Ei vakuuksia eikä takaajia • Kiinteä korko sekä kuukausierä • Luottosummat 1 000 € – 20 000 € • Luottoaika jopa 84 kuukautta • Lainan voi halutessaan maksaa takaisin aikaisemmin

Rakentaja tai remontoija, tule ja avaa tili. RTV:ltä kaikkien johtavien rakennustarviketoimittajien tuotteet. Vaikka olisit saanut jo tarjouksen muualta, tule ja kilpailuta se meillä. lohja.rakentaja@rtv.fi

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   21

Lohja: Takasenkatu 37, puh. (019) 288 2900 Palvelemme: ma-pe 8-18, la 9-15 Yritysmyynti: ma-pe 7-18, la 9-15


Torsti Salonen

Vuosisata lohjalaista omakotirakentamista Lohjan kauppalan keskusta harjun näkötornista kesällä 1938. Vuosisadan alun puutalot ja 1920-luvun kivitalot hallitsevat näkymää. Torin laidalla on valmistumassa Nestor Vainion kaksikerroksinen funkistyylinen liikeja asuintalo. Kuva: Torsti Salosen kokoelma.

Suomen itsenäistymisen aikaan Lohjan keskusta oli maan suurimpia kirkonkyliä, jossa oli yli kaksisataa liike- ja asuinrakennusta. Se oli rakennettu tiheästi kirkon, harjun ja järven rajoittamalle kolmionmuotoiselle alueelle. Toinen taajama Virkkala oli kasvanut sahojen ja kalkkitehtaan ympärille. Kummankin asutuskeskuksen talot olivat pääasiassa kauppiaiden ja käsityöläisten tai teollisuuslaitosten rakentamia. Runsaslukuisella työväestöllä ei vielä juurikaan ollut varaa rakentaa omia asuntojaan, vaan he asuivat vuokralla joko työnantajansa tai yksityishenkilön omistamissa rakennuksissa. Talonomistaja oli yleinen ammattinimike ja monet saivatkin merkittävän osan toimeentulostaan antamalla huoneita vuokralle. 1920-luku oli Lohjankylän ulkoisen asun voimakkaan muutoksen aikaa. Maassa vallitsi nousukausi ja itsenäistymistä seurannut optimismi, jota sisällissodankaan raskas perintökään ei olennaisesti heikentänyt. Vuonna 1926

kirkon ympäristöstä tuli kauppala ja viiden vuoden kuluttua se sai ensimmäisen asemakaavansa. Pääkatujen varsille nousseet kymmenkunta kivirakenteista kerrostaloa antoivat kaupunkimaista leimaa. Niistä kaksi suurinta, Lohjanlinna Karstuntien ja Laurinkadun kulmassa sekä Tehtaan- ja Laurinkadun kulmassa sijaitseva myöhempi kaupungintalo – nykyinen verovirasto – rakennettiin yksityisiksi vuokra-asunnoiksi. Vuosikymmenen nousukausi ja väkiluvun kasvu vilkastunut rakentaminen antoivat yhä useammalle mahdollisuuden oman talon rakentamiseen. Keskustan maanomistus oli siirtynyt Hjalmar Linderiltä kunnalle ja sittemmin kauppalalle, joka auliisti myi ja vuokrasi tontteja pientalorakentamiseen. 1920-luvulla uudet talot täyttivät ranta-alueen miltei järven rantaan saakka. Moisionpellon rakentaminen oli käynnistynyt ja myös Hiidensalmeen Karstuntien varteen nousi pieni esikaupunki pääasiassa sinne rakennetun sahalaitoksen ansiosta.

Toinen vastaava esikaupunki oli syntymässä Ojamon suunnalle, jossa oli alettu hyödyntää siellä sijaitsevaa kalkkikiviesiintymää. Tulevaisuuden kannalta merkittävintä oli kuitenkin, että ahdasta keskustaa lähdettiin laajentamaan harjun toiselle puolelle. Vuonna 1923 tehtiin Nummentaustantien leikkaus ja heti sen jälkeen asuintalot alkoivat levittäytyä harjun itäpuolelle. Virkkalassa 1920-luku näkyi Suninhaan pientaloalueen syntymisenä. 1920-ja 1930-luvun vaihteessa lamakausi pysäytti rakentamisen lähes vuosikymmeneksi. Rakennustoiminta pääsi uudelleen liikkeelle vasta vuosikymmenen puolivälissä pysähtyäkseen jälleen vain viitisen vuotta myöhemmin sodan seurauksena. Kun rakentaminen jälleen pääsi liikkeelle 1940-luvun lopussa, oli kuin pato olisi avattu. Omatoiminen omakotitalorakentaminen yleistyi ja oman talon aikaansaaminen tuli vähitellen helpommaksi myös työväestölle. Siinä auttoi vuonna 1949 käynnistynyt edullinen valtion aravalainoitus, jossa niin sanottu hartiapankkirakentaminen hyväksyttiin omakotirakentamisessa osaksi omarahoitusosuutta. 1950-luvulla suuri osa omakotitaloista olikin nopeasti kasvaneen teollisuustyövän itselleen rakentamia. Tuolloin tehdyt

22  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Karhumäen 1950-luvun puolivälin ilmakuvapostikortissa näkyy Keski-Lohjan 1930-luvulta lähtien rakennettuja omakotitaloja sekä 1951-1952 rakennetut kolme rivitaloa, Haka-talot. Kuva: Torsti Salosen kokoelma. talot edustivat pääasiassa puolitoistakerroksisista rintamamiestalotyyppiä ja usein yläkerran huoneet vuokrattiin niille, jotka vielä säästivät omaa taloa varten. Harjun ja järven välisellä alueella oli enää vain rajoitetusti tilaa Moisionpellolla sekä Ojamolla, joten pääosa silloisen kauppalan pientaloista nousi Nummentaustan eri kaupunginosiin. 1950-luvulla rakentaminen levisi siellä sekä etelään että pohjoiseen ja varsinkin rautatien takaisille alueille Gruotilaan ja Vienolaan. Entiset Lohjankylän maatilojen takametsät ja torppien maat muuttuivat parin vuosikymmenen kuluessa kattokulmaltaan ajan mittaan yhä loivemmiksi tehtyjen omakotitalojen kortteleiksi. Lohjan kunnan puolella sodanjälkeinen omakotirakentaminen levisi Asemanpellolle, Lempolaan ja Perttilään. Virkkalan ympäristössä uusina pientaloalueina kasvoivat Maksjoki, Fatja ja Jönsböle. Osa tonteista oli edullisemmin ehdoin rintamamiehille myytyjä, joka näkyy edelleen muun muassa Maksjoen alueen katunimistössä. 1960-luvun puolivälissä alkanut voimakas muuttoliike vauhditti Lohjan väestönkasvua. Se synnytti kerrostalolähiöt Ojamolle, Mäntynummeen, Routiolle ja Virkkalan Lähdehakaan. Sinne nousivat myös Lohjan ensimmäiset kunnalliset vuokra-asunnot. Osa muuttajista ryhtyi heti oman talon rakennuspuuhiin, osa hankki sellaisen asuttuaan ensin muuta-

mia vuosia kerrostalossa. Alueeltaan pienessä kaupungissa uutta tonttimaata oli niukasti ja 1970-luvulta lähtien omakotirakentaminen olikin siksi vilkkaampaa Lohjan kunnan puolella. Pohjois-Lohjalle nousi Perttilä, Routiolle rakennettiin myös pientaloja ja Virkkalassa asutettiin kirkon itä- ja eteläpuoliset Kyrkstadin maat sekä tiivistettiin Fatjaa ja Jönsböleä. Haja-asutusalueille alkoi nousta entistä enemmän pientaloja perheille, jotka arvostivat maaseudun rauhaa ja väljyyttä.

1990-luvun alun uusi lamakausi hiljensi niin muuttoliikkeen kuin rakentamisen, mutta Lohja elpyi siitä hyvin nopeasti saman vuosikymmenen lopulla osittain kuntaliitoksen vauhdittamana. Uuden yhtenäisen Lohjan alueella omakotirakentaminen jatkui esimerkiksi Gunnarlassa, Muijalassa ja Routiolla. Kokonaan uutena alueena pientalorakentamiseen otettiin vuosituhannen vaihteen jälkeen Vohloisten alue, joka oli odottanut kunnallisessa omistuksessa jo 1960-luvulta lähtien. 2010-luvun taloudellinen laskusuhdanne ja useiden teollisuuslaitosten sulkeminen on vähentänyt omakotirakentamista. Se on kuitenkin jatkunut hiljentyneenä osin entisillä alueilla niitä täydentäen, mutta myös uusien pientaloalueiden valmistelu tulevia tarpeita varten on jatkunut. Jos tämänkaltaista tarkastelua muutaman vuosikymmenen kuluttua jatketaan, ehkä siinä tulee mainittavaksi muun muassa Hiidensalmen asuntomessualue ja Paloniemen pientalorakentaminen Suomen itsenäisyyden toisen vuosisadan ensimmäisten vuosikymmenten hankkeina.

1960-luvun puolivälin ilmakuvassa Virkkalan keskustasta näkyy runsaasti 1920- ja 1930-luvun pientaloja. Vasemmassa alakulmassa on vuonna 1963 valmistunut Kassatalo, takana oikealla Suninhakaa ja Vallaan taloja Lohjan keskustaan johtavan tien varrella. Kuva: Torsti Salosen kokoelma.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   23


Lönnrotin

Sammatti

Harva meistä muistaa, missä joku suurmiehistämme on syntynyt. Vielä harvempi, missä hän on kuollut. Elias Lönnrot taas yhdistetään aina Sammattiin. Lienee ainoa suurmiehistä, joka on syntynyt ja kuollut samassa pitäjässä. Kirkko keskellä kylää on ikivanha sanonta. Sammatissa se ainakin pitää paikkansa. Aloitetaan siksi Eliaksen nykypäivä kirkosta. Kirkko on yksi vanhimpia suomalaisia puukirkkoja, rakennettu vuonna 1755. Alttaritaulu on Lönnrotin lahjoittama muistona nuorimmalle tyttärelleen. Lönnrot toimi kirkossa saarnanpitäjänä yli kymmenen vuotta, koska Sammatilla ei ollut omaa pappia. Puhutaan maalaissaarnaajista, koska Lönnrotia tuurasi kaksi paikallista maanviljelijää. Lönnrot myös vaikutti voimallisesti oman papin saamiseksi. Se myös onnistui 1870-luvulla. Sammatin kirkkomaalla on Lönnrotin hautapaasi. Se on Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran aikaansaama. Vieläkin Sammatissa muistetaan Lönnrotin hautajaiset. Kerrotaan, että yksi silloisista seppeleistä on edelleen kellotapulin suljetussa varastossa. Vähän matkan päässä kirkosta on val-

koinen rakennus. Se on Lönnrotin kansakoulu, joka aloitti toimintansa syksyllä 1868. Lönnrot huolehti koulusta ja koska sammattilaiset olivat kovin nuukia, rahoitti sen laajennuksesta puolet. Kouluun tuli myös kirjasto, kansankirjasto, koska Lönnrot halusi kansan sivistyvän. Tänään koulu on Sammatin kirjastona. Pitkä matka ei ole koululta Paikkarin torpalle, Lammin taloon taikka Miinan mökkiin. Nämä muodostavat aidon historiallisen kokonaisuuden, joiden soisi toimia yhteisinä jokaiselle suomalaiselle muistona niistä ajoista, jolloin rakennettiin henkinen perusta Suomen itsenäisyydelle. Sattuvammin lähestymistä itse Paikkarin torppaa ei voi kuvata kukaan muu kuin Sakari Topelius sanoillaan:”Katso tätä yksinäistä järvitienoota. Eikö se ole lempeä ja ihana kuin herttainen suomalainen kansanlaulu, mutta toisaalta yhtä vakava, niin että sen hymyilevässä kau-

neudessa on aavistus kaihomieltä”. Mutta eipä tässä kaikki. Paikkarin torpalle vievä tie on nimeltään torpan tie, Lammin talolle menevä Lammintie, siinä päätienä on Paikkarintie, joka keskustaan tultaessa muuttuu Lönnrotintieksi.

Lönnrot ja itsenäisyyden säikeet Elias Lönnrotin mittavan elämäntyön tavoitteena oli kansallisen heräämisen aikaansaaminen. Tämän mukaisesti hän kirjoitti ”kansan kohoaminen sivistyneeksi kansakunnaksi on mahdollista vain, jos kansa valistuu ja pystyy parantamaan aineellisia olosuhteitaan”. Kansakunnaksi kohoamiseen edellytettiin kansalla olevan oma historia ja oma kieli. Tämän tavoitteen Lönnrot toteutti. Hän kirjoitti Kalevalan muinaisrunojen pohjalta itse laatien tapahtumien järjestyksen ja valtaosan sisällöstäkin. Kalevalassa kuvattiin suomalaisten muinaishis-

24  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


toria. Kansallisuusaatteen yksi pilareista oli saavutettu. Kalevalan merkitystä kuvaa hyvin professori Väinö Kaukonen: ”millään muulla suomalaisella teoksella ei ole ollut niin monipuolista ja syvällistä vaikutusta kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin. Merkitys kansallisen kulttuurin perustana nuoren kansakunnan alkuvaiheissa oli ainutlaatuinen ja korvaamaton”. Kalevala on yksi kahdeksasta länsimaisesta kansalliseepoksesta. Teos on edelleen käännetyin suomenkielinen kirja. Kansallisuusaatteen toinen säie oli kieli. Elias Lönnrot oli koko elämänsä ajan kielentutkija, sanojen kehittäjä ja sanakirjojen tekijä, mutta myös kirjailija, lehtimies ja päätoimittaja. Hän oli myös lääkäri. Hän näki velvollisuudekseen kirjoittaa suomen kielellä opettavaisia artikkeleita työn tekemisen tärkeydestä, puhtaudesta, lastenhoidosta, terveydestä, matematiikasta, maanviljelystä, säästäväisyy-

destä eli ihmisen pärjäämisestä arjen riennoissa parantaakseen taloudellista asemaansa ja elinolosuhteitaan. Merkittävintä oli suomi-ruotsi-suomi sanakirjan tekeminen. Se valmistui v. 1880. Siinä on yli 200.000 sanaa. Kuvan laajuudesta saa, kun vasta 1900-luvun puolivälissä ”Nykysuomen sanakirjassa” tuo luku ylitettiin. Lisäksi Lönnrot käänsi lainopin käsikirjan suomeksi. Siitä tuli noin tuhat hallinnon ja juridiikan suomenkielistä sanaa. Tällä oli tavattoman suuri merkitys, kun suomenkielestä tuli tasaveroinen ruotsin kielen kanssa v 1883.

hänen kehittämiään yhteiskunnallisia sanoja ovat mm äänioikeus, tasavalta, kansallisuus, kotimainen, hallinto, pöytäkirja, virallinen ja sopimus. Tuttuja ja turvallisia sanoja, meille tänään tuiki tavallisia, mutta jonkun oli ne keksittävä 150 vuotta sitten.

Kalevala ja suomen kielen kehittäminen sekä kansanvalistustyö olivat Lönnrotin aikaansaamat säikeet Suomen itsenäisyyskehitykselle. Niistähän muodostui sisältö sanalle suomalaisuus.

Suomen historian kannalta pidän Elias Lönnrotin käsittämättömän monipuolisessa työssään keskeisimpinä aikaansaannoksina kansallisuusaatteen herättämistä, kansakunnan hengen löytämistä, ymmärryksen luomista omasta historiasta ja mahdollisuuksista sekä suomen kielen kehittämistä. Nämä yhdessä muodostivat merkittävän, vahvan, kestävän ja pysyvän säikeen Suomen tiellä valtiolliseen itsenäisyyteen. Ja ennen kaikkea: ne säikeet elävät nyt ja tulevaisuudessa.

Lönnrot oli suomenkielen sanojen keksijä ja kehittäjä. Jokaisen on hyvä muistaa, että hän keksi sanan itsenäisyys. Muita

Risto Piekka Sammattiseuran ja Paikkarin torpan tuen puheenjohtaja.

NUNNAUUNI-AQUA+ Paranna kotisi energiatehokkuutta

Varaava Leila 1 -takka Aqua+ vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä Suositushinnat:

Leila 1 –takka 4625 € Vesikiertovaraus 1350 € sis. lämmönsiirrintarvikkeet tulisijaan Hinnat sisältävät rahdin ja asennustyön.

jopa

48 h lämpöä

Varaava NunnaUuni-takka lämmittää samalla kotia ja käyttövettä Lähes kaikki meistä haluavat nauttia elävän tulen tunnelmasta ja tulisijan tuottamasta lämmöstä. Varaavalla NunnaUuni-tulisijalla voit Aqua+ -ratkaisun avulla saada nautinnollisen lämmön lisäksi myös kuumaa vettä kotisi tarpeisiin. Tulisijan lämmöstä vain osa käytetään kuuman veden tuottamiseen, lopun lämmön lämmittäessä kotiasi tasaisesti ja pitkään - josta aito NunnaUuni-tulisija tunnetaankin.

olukiviu

www.nunnauuni.com

u

vu

s t äv ä

ni

Ke

Yrityksen nimi Osoite, puhelinnumero

Koto-Inssi Oy

Antti Juvonen, p. 0400 699478

Aukioloajat

Suurlohjankatu 24, Lohja, avoinna sopimuksen mukaan

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   25


1940-70 -luvun asuinrakennusten rasitteita Vanhempien talojen ongelmia ovat lähinnä yläpohjan (vesikatto) kondenssivesiongelmat ja vuodot sekä alapohjan - lähinnä kellarikerrosten kosteusongelmat. Myöskin ohuet seinäeristykset ja ilmavuodot aiheuttavat vaurioita rakenteisiin. Vauriot voivat aiheuttaa haittaa myös terveydelle. Taloihin, joihin on asennettu alunperin tai jälkiasennuksena peltikate, eikä aluskatetta - kuten päre, pahvi tai kovalevy - ongelmia tulee vuosittain, sillä vuoden aikana useiden viikkojen ajan ulkolämpötila aiheuttaa ilman kosteuden tiivistymisen vesikatteen alapintaan. Toki samaa tapahtuu tiilelläkin, mutta ei niin voimakkaasti. Kun aluskatetta ei ole, valuu kondenssivesi eristeisiin. Tällaisissa tapauksissa on myös eristeiden vaihto vesikattoremontissa mielestäni tarpeellinen, jopa välttämätön. Muitakin ongelmia ylä-/välipohjassa esiintyy mm. vähäisen eristyksen ja siitä seuranneen lämpövuodon aiheuttamina. Taloissa, joissa ullakkohuoneissa on harjan muotoiset sisätilat, on ongelmia, mikäli katteen alla ei ole aluskatetta ja/ tai tuuletusta. Eristeet voivat kostua piilossa, kunnes muutos alkaa näkyä sisustusmateriaaleissa sekä sisäilman laadussa. Kosteat kellarin perustukset eivät välttämättä ole suuri ongelma, kunhan tiiveys asuintilojen suuntaan on kunnossa, tuuletus toimii, eikä betonipintoja ole peitetty tiiviillä materiaalilla. Iso osa kellaritaloista on pilattu remonttien yhteydessä, koska asentajilla on ollut liian vähän tietoa kosteuskäyttäytymisestä . Pinnat on tiivistetty tietämättä seurauksia. Vanhan maanvaraisen betonilat-

tian päälle ei saa asentaa muovimattoa, laminaattia tai puuta. Hyllyjen alla tulisi olla muovi- tai teräsjalka. Betonin pintaa ei tulisi peittää laatikoilla tai levyillä tai kangasmatoilla. Kellareiden sisäpuoliset remontit ja salaojitustyöt vaativat aina perusteellisen talokohtaisen suunnitelman. Näiden talojen lämpö-, routa,- tai vesieristämiseen ei tulisi käyttää tiiviitä kerroksia, sillä perustusmaata ei pysty vaihtamaan ja muotoilemaan niin, että vesihöyryn tai kapillaarisen kosteuden nousu voidaan kokonaan estää - varsinkaan savihiesupohjissa. Rakenteesta tulisi saada vesihöyryä läpäisevä ja eristävä, mutta kapillaarista siirtymistä ehkäisevä. Vanha antura tai sokkeli makaa yleensä joko saven tai hiesun päällä, joten sille ei voi tehdä mitään. Siksi sokkeliin väis-

tämättä nouseva kosteus tulisi haihtua sisään- ja ulospäin. Kellareihin vesieristyksiä asennettaessa em. olosuhteet pitää olla ensin kunnossa ja vesieristykseksi tulisi valita vesihöyryä läpäisevä sementtipohjainen vesieristys ja lattiaan lämmitys. Riskien tiedostaminen ja tutkiminen, sekä suunnittelu ennen töiden aloittamista takaa parhaan lopputuloksen. Useimmiten se on myös taloudellisesti kannattavin, sillä virheellisten asennusten korjaus on kallista puuhaa. Pahimmillaan se voi johtaa vakaviin terveyshaittoihin. Muistathan varmistaa hankkeesi rakennusluvan, mikäli teet muutoksia asuinrakennuksessa. Jussi Törmänen kuntotarkastaja

KIINTEISTÖNNE

ARVOKKAIN OMAISUUTENNE

VARMISTA ARVON SÄILYMINEN Teen päätyökseni rakennusten kuntokartoituksia, niin asuntokauppaa varten, kuin kiinteistön arvon ja terveellisen sekä turvallisen asumisen ympäristön varmistamiseksi. Voimme sopia myös vuositarkastuksista

Jussi Törmänen Pohjolan Kosteus- ja Kuntokartoitus, Lohja P. 040 554 86 81 www.kosteus-jakuntokartoitus.fi

26  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Tervetuloa Turvallinen asuntokauppa -tilaisuuteen Säästöpankin Lohjan konttoriin 6.4.2017 klo 18. Osoite Laurinkatu 48, sisäänkäynti pääoven viereisestä ovesta alakertaan. Ajankohtaista tietoa omakotitalon tai asunto-osakkeen myyntiä tai ostoa suunnitteleville. Myyjän vastuu omakotitalo- ja asunto-osakekaupassa

Myyjän tiedonantovelvollisuus, ostajan selonottovelvollisuus, tuottamus ja salainen virhe. Pankkilakimies, varatuomari Kirsi Kaario, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Myytävän asunnon kuntotarkastus ja Raksystems Kauppaturva-vakuutus Kuntotarkastaja Harri Leppänen, Raksystems Insinööritoimisto Oy

Kiinteistönvälittäjän merkitys turvallisessa asuntokaupassa

Toimitusjohtaja Juha Hänninen, Sp-Koti/Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy

Asuntokaupan rahoituksen suunnittelu

Palvelupäällikkö Katja Murfitt-Wrather, Länsi-Uudenmaan Säästöpankki Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tarjoilun järjestämiseksi pyydämme ennakkoilmoittautumisen viimeistään 5.4. sähköisesti osoitteessa www.lyyti.in/Turvallinen_asuntokauppa_tilaisuus tai puhelimitse 029 041 2000.

AUTAMME LÖYTÄMÄÄN SEN OIKEAN Oli sitten kyse nykyisen asuntosi myynnistä tai uuden hankinnasta. Soita meille! ANNEMARIE SAARI Kiinteistönvälittäjä, LKV, YKV 0500 486 166

HELENA KURONEN Kiinteistönvälittäjä, LKV 050 437 0848

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@spkoti.fi

JANNE GRÖNMARK Kiinteistönvälittäjä, LKV 0500 400 722

Länsi-Uudenmaan Asuntovälitys Oy LKV Laurinkatu 48, 08100 Lohja P. 010 322 9350 Y-tunnus 2446441-6 Tutustu kohteisiin: www.spkoti.fi /lohja

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   27


Asumisen verotus vuonna 2017 Kotitalousvähennys Kotitalousvähennyksen voit saada, jos teetät kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta. Kotitalousvähennyksen määrä riippuu siitä, teetätkö työn yrityksellä vai palkkaatko itse työntekijän. Kotitalousvähennyksen korvausaste on 50 prosenttia yritykseltä tai yrittäjältä ostettavasta työstä. Jos palkkaat henkilön työsuhteeseen, saat vähentää 20 % maksamastasi palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä on 2 400 euroa/henkilö.

Vuonna 2017 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 45 prosenttia. Vaalikaudella 2016 - 2019 asuntolainan korkovähennysoikeus leikkaantuu 10 prosenttiyksikköä vuosittain, jolloin vuonna 2019 enää 25 prosenttia on vähennyskelpoista.

Varainsiirtovero asuntokaupoissa Ostaessasi kiinteistön tai asunto-osakkeen sinun täytyy maksaa valtiolle varainsiirtoveroa. Kiinteistökaupoissa varainsiirtovero on 4 prosenttia kauppahinnasta. Asunto-osakekaupoissa mahdollinen yhtiölaina lisätään kauppahintaan, ennen kuin 2 prosentin varainsiirtovero lasketaan.

Asuntolainan koron saa osittain vähentää Ensiasunnon osto verotuksessa Vakituisen asunnon hankintaan tai peruskorjaukseen otetun lainan korot voi osittain vähentää verotuksessa. Korot vähennetään sinä vuonna, jona ne on maksettu. Korkojen vähennyskelpoinen osuus vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Jos pääomatuloja ei ole, koroista syntyy alijäämää. Osa siitä vähennetään ansiotulojen verosta niin sanottuna alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvitys on 30 % korkojen vähennyskelpoisesta osuudesta. Ensiasuntoa varten otetun lainan koroista saa tavallista suuremman vähennyksen. Ensiasunnon lainan koroista alijääjähyvitys on 32 %.

Ensiasunnon ostajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa, jos kaikki seuraavista edellytyksistä täyttyvät: Omistat asunnosta vähintään 50 %, olet kaupantekohetkellä 18 – 39 vuotias, asunto tulee asuinkäyttöösi ja muutat siihen 6 kuukauden kuluessa kaupanteosta, etkä ole aiemmin omistanut asunnosta tai asuinrakennuksesta 50 % :a.

Kiinteistövero Kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,86 – 1,80 prosenttia ja vakituisen asuinrakennusten vaihteluväli 0,39 – 0,90 prosenttia.

28  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry

Edustus Suomen Omakotiliitossa Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen kattojärjestö Suomen Omakotiliitto (SOKL) ry:n liittokokous pidettiin marraskuussa 2016 Mikkelissä. Yhdistyksemme osallistui kokoukseen, jossa valittiin liiton hallitus ja valtuusto toimintakaudeksi 2017 - 2020. Yhdistyksestämme valittiin Veikko Häyrinen varsinaiseksi jäseneksi ja Anja Aaltonen henkilökohtaiseksi varajäseneksi liittovaltuustoon.

Hyödynnä jäsenedut Suomen Omakotiliitto tarjoaa jäsenilleen lukuisia valtakunnallisia etuja mm. ilmaista rakennus- ja lakineuvontaa. Valtakunnallisten etujen lisäksi yhdistyksellämme on lukuisia paikallisia etuja. Luettelon paikallisista yhteiskumppaneista löydät toisaalta tässä tiedotteessa. Toiminta-ajatuksena on jäsenten edunvalvonta paikallistasolla suhteessa kaupunkiin. Lisäksi järjestämme jäsenille tiedotustilaisuuksia kevät- ja syyskokousten yhteydessä sekä virkistystoimintaa teatteri- ja konserttimatkojen muodossa.

Tapahtumia vuonna 2017 10.2.

Sata Vuotta Suomalaista Viihdettä, Lahden Sibeliustalo, mukana 59 jäsentä Markku Johansson (kapellimestari), Arja Koriseva ja Hannu Lehtonen (laulu)

30.3. Sääntömääräinen kevätkokous Lohjan kaupungintalo, valtuustosali, ennen kokousta Lohjan kaupungin asemakaava-arkkitehti Juha Anttilan puheenvuoro Keskustan (Sokos- kortteli, Kullervonkatu ja Karstunraitti) sekä Hiidensalmi/Messualue ja Karnainen kaavoi- tustilanteesta. Katsaus: Sata Vuotta Suomalaisia Pientaloja - tyypilliset korjaustarpeet, Kuntotarkastaja Harri Leppänen, Raksystems Insinööritoimisto Oy 6. - 9.4.

Omakoti-17 ja OmaMökki-messut, Helsinki

9.4.

Pusulan Palmumarkkinat

7.4.

Suomen Omakotiliiton 70-vuotisjuhla

¨SOME" tärkeä kanava yhdistyksen ja jäsentenvälillä

6.5.

Omakotipäivä

2.7.

Valtakunnallinen Avoimet puutarhat

Ajankohtaisista asioista tiedotamme kotisivuillamme www. omakotiyhdistyslohja.fi ja Facebookissa (linkki kotisivuilla). Sujuva tiedonkulku hallituksen ja jäsenten välillä on tärkeätä. Lisäämme jatkuvasti sosiaalisen median käyttöä jäsenten ja hallituksen välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän vuoksi pyydämme ilmoittamaan sähköpostiosoitteen joko sihteerille anja.avall25@gmail.com tai varapuheenjohtajalle anjan. viestit@gmail.com. Mikäli sinulla ei omaa sähköpostiosoitetta, voit antaa yhdistykselle toissijaisen osoitteen (puoliso, lapsi tai muu läheinen), johon SOKL ja me voimme lähettää sinulle tarkoitetun sähköpostin. Sähköpostia käytetään ainoastaan yhdistyksen sekä SOKL:n ja jäsenten väliseen viestintään.

8.7.

Karjalohjan Puujärvipäivät

14.7. - 13.8. Asuntomessut Mikkelissä 12.8.

Virkkala -päivät elokuussa

23.9.

Omenakarnevaalit

Suunnittelemme mahdollista jäsenmatkaa Asuntomessuille Mikkeliin heinä-elokuussa. Lähemmät tiedot paikallislehtien järjestöpalstoilla ja kotisivuillamme lähempänä ajankohtaa.

Kansallisomaisuuden edunvalvontaa jo vuodesta 1989 Luotettavuutta asuntokauppaan. Meiltä saat mm: Asuntokaupan kuntotarkastus Energiatodistus Kosteuskartoitus

Jos on varallisuutta ja tyylitajua, rakennuksen ja kasvillisuuden liitto hivelee silmiä, kuten tässä 1700-luvun talossa Englannissa.

Pinta-ala mittaukset Raksystems Kauppaturva & Raksystems Ostajan Kauppaturva Sisäilmamittaukset

Riskinkantajana toimii Lloyd’sin (www.lloyds.com) syndikaatti Canopius. Vakuuttamistoiminnasta vastaa Lloyd’sin Cover Holder S&P Underwriting Agency AB. Osoite: Gustav III Bulevard 46, SE169 03 Solna. Ruotsin kaupparekisteritunnus: 556686-1984. Vakuutusten tarjoaminen ja vakuutustoiminta perustuu EU:n Freedom of Service direktiiviin. Vakuuttajan toimintaa valvoo Ruotsin valvova viranomainen Finansinspektionen. Osoite: Brunnsgatan 3, SE-103 97 Stockholm.

Raksystems InsinööritoimistoSiniset Oy 030-alkuisiin numeroihin toivottavat iriksetPuhelut ja keltapäivänliljat lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min asiakaspalvelu@raksystems.fi vieraan tervetulleeksi Helsingin (alv. 24 %), matkapuhelimista 8,35Vallilassa snt/puhelu + 22,32 snt/min (alv. 24 %). p. 030 670 5500 | www.raksystems.fi sijaitsevalle siirtolapuutarhamökille.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   29


Lohjan Seudun Omakotiyhdistys -Lojonejdens Egnahemsförening ry Hallitus/Styrelse 2017

Arvo Seppänen luovuttaa viestikapulan - omakotitalkkarin työnjohtajana jatkaa Paula Tuominen

Omakotitalkkari

– auttaja arjen askareissa Omakotitalkkaritoiminnan tavoitteena on auttaa ikääntyviä ja muuten apua tarvitsevia yhdistyksemme jäseniä, jotta he voivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Muutkin yhdistyksemme jäsenet voivat tilata omakotitalkkarin töihin, mutta etusijalla ovat seniori-ikäiset. Omakotitalkkarin voi tilata tekemään tavanomaisia kotitöitä. Toimenkuvaan kuuluvat esimerkiksi lumenluonti, hiekoitus, polttopuiden pilkkominen, nurmikonhoito, pensaiden leikkaaminen, oksien silppuaminen, haravointi, kompostin kääntäminen, siivoaminen, ikkunoiden pesu ja asiointi. Talkkari voi suorittaa pienimuotoisia kiinteistön kunnostustöitä, jotka voi tehdä jokamiesosaamisella. Talkkari ei kuitenkaan kiipeä puuhun, katolle tai räystäälle. Rajaukset johtuvat vakuutusyhtiöiden asettamista työturvallisuusehdoista. Omakotitalkkarilla ei voi teettää mitään luvanvaraisia töitä kuten tuli-, sähkö- ja putkitöitä. Ammattityöt jätetään yritysten ja ammatinharjoittajien tehtäviksi. Työn tilaaja järjestää talkkarin työssään tarvitsemat aineet ja työvälineet. Omakotitalkkarin tekemästä työstä veloitetaan 8 euroa tunnilta. Minimiveloitus on kuitenkin kahdesta työtunnista. Työn tilaaja maksaa lisäksi 0,41 euron kilometrikorvauksen. Maksut suoritetaan omakotitalkkarin antamalla pankkisiirtolomakkeella. Kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä työstä saa kotitalousvähennyksen. Omakotitalkkarina työskentelee Juuso Pircklén. Hänet tavoittaa parhaiten aamulla ennen kello 9 numerosta 044 966 4743.

Sami Aaltonen Puheenjohtaja/Ordförande 040 7772799 Tuomo Paaso sami.aaltonen@dnainternet.net 029 041 2076, 050 4080 111 tuomo.paaso@saastopankki.fi Matti Holmstén 040-419 3999 Varapuheenjohtaja/ matti.holmsten@hotmail.com Vice ordförande Anja Aaltonen Veikko Häyrinen 0440 331 950, 019 331950 anjan.viestit@gmail.com 040-5057756 veikko.i.hayrinen@gmail.com Varainhoitaja/Kassör Kari Lappalainen Juhani Viljanen 0400-302 057 0400-475 145 ka.lappalainen@dnainternet.net juhani.viljanen@ uudenmaantilipalvelu.fi Torleif Söderlund 0500 506 712 Sihteeri/Sekreterare auto50506518@hushmail.com Anja Åvall 050 575 5745 anja.avall25@gmail.com Ahti Karhapää 0400 470 127 karha.ahti@yahoo.com 2. Sihteeri/Vice sekreterare Sirkka-Liisa Toikka Tarja Putkonen 044 3327 503 050 370 8130 sitoikka@gmail.com putkotar@gmail.com Omakotitalkkaritoiminnan Timo Toikka työnjohtaja/ 050 3463 447 Arbetsledaren för timo.p.toikka@gmail.com föreningens gårdskarlsverksamhet Kunniajäsen/Hedersmedlem Paula Tuominen Pekka Myllyniemi 050 3622 356 050 3080 540 paula.tuominen@mbnet.fi pekka.myllyniemi@kolumbus.fi Mirva Gullman mirva.gullman@gmail.com

Sähköpostiosoitteesi voit päivittää/ilmoittaa helposti omakotiyhdistyslohja.fi -linkin kautta tai ottamalla yhteyttä Anja Aaltoseen 0440 331 950, anjan.viestit@gmail.com tai Anja Åvalliin 050 575 5745, anja.avall25@gmail.com. Tiedotamme jatkossa ajakohtaisista asioista jäsenillemme pääasiassa kotisivullamme www.omakotiyhdistyslohja.fi ja paikallislehtien järjestöpalstoilla sekä suoraan sähköpostitse. Olemme myös Facebookissa.

30  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Digineuvontaa ja teknistä kotipalvelua tavattavissa myös tietyillä etukäteen sovituilla kirjastoauton pysäkeillä. Matalan kynnyksen neuvonnalle on todella suuri tarve ja asiakkaita on riittänyt välillä jonoksikin asti. Suuren kysynnän vuoksi kirjastojen digineuvontaan kannattaakin varata aika. Ajan voi varata puhelimitse numerosta 045 125 3678 tai sähköpostitse: atk-opastajat@ apuomena.fi. Digineuvontaan ovat tervetulleita kaikki apua tarvitsevat ikään ja aiempaan kokemukseen katsomatta. Mukaan voi halutessaan ottaa oman kannettavan tietokoneen, tabletin tai puhelimen. Mikäli osaamista jo löytyy, neuvoja voi kysellä myös ”Apuomenan tietotekniikka ja digineuvojat” -Facebook-ryhmässä. Kotikäynnillä Jussi Kainulainen opastamassa Tuulikki Nikulaista tietoturvapäivityksen ja tulostinasetusten kanssa.

Lohjan seudun Omakotiyhdistys ry on yksi Apuomena ry:n jäsenjärjestöistä. Apuomena ry tarjoaa lohjalaisille yhdistyksille ja yksittäisille henkilöille monipuolisesti tukea ja palveluja. Yksi palvelumuoto on digineuvonta, jota on maksuttomasti saatavilla Apuomena ry:n omissa järjestötiloissa ja Lohjan kaupunginkirjaston toimipisteissä. Digineuvojat opastavat asiakkaita tietokoneiden, älypuhelinten ja tablet-laitteiden käytössä sekä perehdyttävät erilaisten ohjelmien käyttöön. He neuvovat muun muassa sähköposti- ja Facebook-tilien luomisessa ja niiden hallinnassa. Myös verkkoasiointeihin, tekstinkäsittelyohjelmien käyttöön sekä erilaisiin palveluihin ohjaamiseen ja laitehankintoihin

on pyydetty neuvoja. Digineuvontaa järjestetään Apuomenan omissa tiloissa: järjestötila Punakanelissa arkisin klo 9-13 ja Routiolla Sinivuokossa tiistaisin klo 9-13. Tammikuussa käynnistettiin laaja yhteistyö Lohjan kaupunginkirjaston kanssa ja neuvontaa on nyt saatavilla myös kirjastoissa ja kirjastoautossa. Apuomena ry:n digineuvoja opastaa Lohjan pääkirjastossa viikoittain. Lähikirjastoissa digineuvoja on tavattavissa joko kerran tai kaksi kuukaudessa. Digineuvoja on

Apua kodin teknisten laitteiden käyttöön Järjestötiloissa ja kirjastoissa toteutettavan palvelun lisäksi digineuvontaa ja muuta apua teknisten laitteiden käyttöön on mahdollista tilata myös kotiin. Apuomena ry:n tekninen kotipalvelu tarjoaa apua kodin teknisten laitteiden ja kodinkoneiden käyttöön ja asennuksiin, kuten esimerkiksi uuden tulostimen asentamiseen (kuva). Tekninen kotipalvelu auttaa sekä sisä- että ulkotöissä tarvittavien pienkoneiden ja -laitteiden käyttöönotto-opastuksessa, huoltotarpeen kartoituksessa sekä avustaa tarvittaessa laitteiden huoltoon toimittamisessa. Myös erilaisissa laite- ja konehankinnoissa opastetaan. Kotiin tilattavan palvelu oikeuttaa kotitalousvähennykseen ja sen hinta on 19,70 € / h. Mirva Gullman

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   31


KIINTEISTÖHUOLTOA KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE • Sähköasennukset • Ilmanvaihtohuollot • Ilmalämpöpumppujen asennus ja huolto • Auton ilmastointihuolto • Pienet remontit MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS!

tekninen.kiinteistohuolto@gmail.com www.tkmoy.fi

Tyylillä ja vankalla ammattitaidolla kukat elämän joka tilanteeseen

Karstuntie 2, Lohja, puh. (019) 331 408 www.kukkahuoneverona.fi

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry

www.omakotiyhdistyslohja.fi Olemme myös Facebookissa.

Apuomenan lounas-kahvila Punakaneli tarjoaa maistuvia lounasherkkuja ma-pe klo 11-13. Uusi emäntä toivottaa lapset ja aikuiset yksin, kaksin tai suuremmassakin ryhmässä tervetulleiksi nauttimaan kiireettömästä lounashetkestä. Punakanelista voi ostaa lounaan myös mukaan sekä tilata tarjoilun vaikkapa yhdistyksen kokoukseen tai kevään valmistumisjuhliin.

Apuomena ry/ Punakaneli

Suurlohjankatu 21-23 A 08100 Lohja Puh. 045 125 7804

KÄYTÄ KOTITALOUSVÄHENNYS HYVÄKSESI!

Säästä energiaa ja ympäristöä lisäeristämällä Tehokas ja turvallinen

-puhallusvuorivilla asennettuna. Yli 30 -vuoden kokemuksella.

Suoritamme myös eristysten kokonaisvaltaiset päivitykset sisältäen esim. vanhan eristeen poisto suurtehoimurilla, höyrysulun korjaus, tuulenohjaimet, kulkusillat ja uuden eristeen paikalleen puhallus. Erikoisalaamme myös alapohjien maa-ainesten suurtehoimuroinnit ja murskeen sekä Weber-lecasoran puhallus.

Tilaa maksuton arviointi.

32  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla

ANPE OY www.anpe.fi p. 0102 866 340 f. 0102 866 341


ma-pe 8-17

PAIKALLISELTA ALAN ASIANTUNTIJALTA n Autolasie

ykkönen

VIRKBLAD OY

Azenis FK453 renkaalla on erinomaiset ajo-ominaisuudet niin märällä kuin kuivalla kelillä, mukavuudesta tinkimättä. Renkaan OJAMONHARJUNTIE 6 käyttäytyminen kaikissa tarkka ohjausvaste ja vakaa ajotilanteissa takaa urheilullisen ajoelämyksen. Soita 010 581 2210 www.virkblad.fi

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   33


Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen

yhteistyökumppanit ja jäsenedut Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on seuraavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat vain esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot jäseneduistasi löydät kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi

AD Autokorjaamo, puh. 019-383823 Sijaisauto 15 € (norm. 35 €) Tarvikekolmio, puh. 019-321 088 Työkaluja ja tarvikkeita Lohjan Puhtaanapito, puh 019-357 301 Alennusta vaihtolavoista ja kaivojen tyhjennyksistä.

Laroc, puh. 044-5757689 Alennusta tuotteista ja palveluista, esim ilmalämpöpumput.

Talo- ja piha-apu, ATTE Finland tk Oy, puh. 044 514 7587, 044 048 0290 Jäsenalennus 10 % työn osuudesta

Suur-Seudun Osuuskauppa, puh. 07530301010. Bonusta sähköstä.

Hankkija, puh. 010 768 3210 Hankkija Virkkala tarjoaa vaihtuvia tarjouksia jäsenille.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, puh. 019-0290412000

Ekolämmöx Tmi, puh. 050-301 7431 Energia-asiantuntijapalveluita jäsenalennuksella.

Sp-koti Oy, Lohjan toimipiste, puh. 010322 9350. Alennusta välityspalkkiosta.

Verona kukkakauppa, puh. 019-331 408 Jäsenalennus.

Rosk’n Roll, puh. 020 637 7000

Lohjan Kopio, puh. 019-324 637 Alennusta kopioista ja tulosteista. A-Katsastus, puh. 075323 2403 Alennus 15 % katsastuksesta ja mahdollisesta pakokaasumittauksesta. Lohjan Info Kirjakauppa, puh. 0440-743671 Alennusta jäsenkortilla. Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699478 Alennusta Nunnauuni takoista. Rakennus- ja jätevesisuunnittelua. Teboil, katso yhteystiedot. Lämmitysöljyä jäsenetuhintaan. Vantaan Energia Oy, asiakaspalvelu puh. 09-8290225. Sähköä jäsenetuhintaan, lisäksi SSO-jäsenenä bonusta. Nyt myös 1- ja 2-vuotiset sopimukset! RTV-Yhtymä, puh. 019-2882900 Merkittävä jäsenalennus. K-Rauta, puh. 019-357 511 Rakentaja-alennus jäsenkortilla Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405 Alennusta lukitustuotteista. LVI-Duo Oy, puh. 044-5359326. LVI-työt Kylpylähotelli Päiväkumpu, puh 03060840 Kelloliike Rantanen ky, puh. 019-331446 Alennusta tietyistä tuotteista. Alternative Solutions Finland Oy puh. 045-1395140. Alennusta aurinkolämpöjärjestelmätuotteista. Cramo Finland Oy, puh. 0106612600 Alennusta työkalu- ja laitevuokrauksesta. Ramirent, puh. 0207502590. Paikallisesti neuvoteltu suurempi alennus jäsenistöllemme.

Anpe Oy, puh. 0400-727049 Tarjoaa mm. puhallusvillaurakointia. Virkblad Oy, puh. 010 581 2210 Renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit ammattiautoilijan hintatason mukaan. Saul International, puh. 040-8582884 Maalaus ja muut rakennusalan työt. Kuljetus Sundell Oy, puh. 0400 924 151 Lohjanharjun Konehuolto Oy, (019) 312 500 Husqvarna, metsä- ja puutarhakoneet. Kaikkien puutarhakoneiden huoltoa. Jäsenalennus.

Stark Lohja, DT Finland Oy puh. 093 541 2673 Rakentaja-alennus jäsenkortilla JKK-Putki, puh. 050 4349 951 LVI-asennukset-Tarvikemyynti Tekninen Kiinteistöhuolto Marko Stenberg puh. 044 3670 270, www.tkmoy.fi Kotitalouksille ja yrityksille tarjoaa sähkö-asennukset, ilmanvaihtotyöt,ilmalämpö-pumppujen asennus ja huolto, pienet remontit Kysy jäsenalennus Sisäilmari Oy, puh. 0400 353 661 Sisäilmatutkimukset ja kosteusmittaukset alennettuun hintaan jäsenille

S-Rauta, Nummela, 075 3030 3040 alennusta normaalihintaisista tuotteista

Toivepiha Oy Jäsenetuna - 20% syysalennus pihasuunnitelmasta Lohjan seudulla, kun piirros tehdään talvisuunnitteluna sesonkiajan ulkopuolella.

Lohjan Teora Oy, puh. 0400 472 064 remontointi ja korjausrakentaminen

Motonet, Lohja puh.040 319 0360

Pohjolan kosteus- ja kuntokartoitus Tmi, puh. 040 554 8681, Jussi Törmänen Jäsenalennus 10 %.

Noblessa keittiöt, Lohja puh. 010 440 1505

Autopeltikorjaamo Tamminen, puh. 0440 381 831 Kysy jäsenalennusta.

Raksystems Insinööritoimisto Oy, Lohja puh.030 670 5598

Kodin turvapalvelu Moisiola Oy, puh. 044 204 6763, Juha tai 044 276 3063, Sari Kysy jäsenalennus

Sportia Lohja puh. 019 326 195 Kysy alennusta

Akix Mäntynummi Oy, puh. 010 5671 999 Metsä- ja puutarhakoneet ja huolto. Koneelliinen autonpesu. Jäsenalennus.

Sytky Liikelahjat, Lohja puh. 0400 438 690

Faunatar Lohja (Lohjan Prismakeskus), puh. 044 765 4546 Kysy jäsenalennusta! Mustekolmio, puh. 044 336 4867 Jäsenalennus 10 % Optikko-Mikko, puh. 019 335 150, 045 671 4969 Jäsenalennus 20 % norm. hintaisista tuotteista

Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Liity jäseneksi nyt. www.omakotiyhdistyslohja.fi

Jäsenenä voit tilata omakotitalkkarin palvelukseesi edullisesti. Sovi palvelun ajankohta soittamalla suoraan omakotitalkkarille numeroon 044 966 4743. 34  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Omakotiliiton

jäsenedut ja -palvelut

Pysyvästi edullista lämmitysöljyä Teboililta

Uudenmaan piirin yhdistysten jäsenille ovat keväällä 1.4.-31.5. ja syksyllä 1.10.-30.11. Hyödynnä etusi! Maksuton tilaus- ja palvelunumero 0800 183 300 (0800 183 20 på svenska), mainitse tilauskoodi 745961. Tarjouksen mukaiset hintatiedot ovat saatavilla klo 07.00 – 17.00 välisenä aikana yllä olevista numeroista. Tilauksen voi jättää myös iltaisin ja viikonloppuisin mainitsemalla tilauskoodin. Kanta-asiakkaana saat Kotilämpöbonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen tilauksesi mukaan.

Vantaan Energian sähkösopimus Vantaan Energian ja Uudenmaan piirin sähkösopimus jatkuu vuonna 2017. Sähkösopimuksen voivat tehdä Uudenmaan piiriin kuuluvien omakotiyhdistyksien jäsenet, kun sähköä ostetaan asiakkaan vakituiseen asuntoon tai johonkin toiseen kohteeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus liittää sähkönmyyntisopimukseensa useita sähkönkäyttöpaikkoja. Käyttöpaikka voi sijaita muualla Suomessa kuin Uudenmaan piirin ja sen jäsenyhdistysten toimialueella. Sopimuksen mukainen sähkönmyyntisopimus on asiakkaan puolelta voimassa toistaiseksi tai määräajan. Vantaan Energialla on sopimuksessa lisäetuna tarjolla HOK-Elannon, Varuboden-Oslan ja Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) S-Bonus. Lisätietoja asiakaspalvelu 09-8290225 www.vantaanenergia.fi tai yhdistyksemme kotisivuilta.

Maksutonta laki-, rakennus-, energia- ja pihaneuvontaa Maksuton asiantuntijaneuvonta on kysytyin jäsenpalvelumme. Kun asumisen asiat askarruttavat, älä epäröi soittaa neuvojillemme!

Talon huoltokirja Jäsenmaksulla saat käyttöoikeuden oman kotisi sähköiseen huoltokirjaan. Myös perinteinen painettu huoltokirja sisältyy jäsenmaksuun. Kun pidät talostasi hyvää huolta, takaat sen arvon säilymisen, saat säästöä asumiskustannuksissa sekä itsellesi terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön.

Omakotilehti ja sähköiset jäsenkirjeet Jäsenlehdestäsi Suomen Omakotilehdestä ja sähköisistä jäsenkirjeistä saat ajankohtaista ja monipuolista tietoa asumisen eri osa-alueilta. Omakotilehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jäsenkirje joka toinen kuukausi.

Rahanarvoiset jäsenalennukset Katso liiton yhteiset jäsenedut, kausialennukset ja uusimmat edut osoitteesta www.omakotiliitto.fi

Omakotiliiton uudenmaanpiirin edut www.omakotiliitto.fi/uusimaa

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   35


Omakotiliitto Asumisen asialla

MAKSUTONTA NEUVONTAA JÄSENILLE NEUVONTANUMERO KAIKKIIN NEUVONTOIHIN:

Laki-, rakennus- ja energianeuvonta sekä pihaja puutarhaneuvonta ovat jäsenille maksutonta puhelinneuvontaa, joka on kustanne�u jäsenmaksuvaroin. *)

puh. 010 80130 Laki

Rakennus

LAKINEUVONTAA • MAANANTAISIN KLO 13-19 • TIISTAISIN KLO 17-19 • KESKIVIIKKOISIN KLO 13-16 ja KLO 17-19 KYSY SÄHKÖISESTI - Lakineuvoa

voi kysyä myös sähköises� verkkolomakkeen kau�a osoi�eessa www.omako�lii�o.fi/neuvonta.

LAKIMIES TAVATTAVISSA JOKA TOINEN TORSTAI - Lakimies ta-

va�avissa Omako�liiton toimistolla Helsingissä joka toinen torstai, parillisina viikkoina, klo 15-17. Henkilökohtaisen lakineuvonnan aika on 20 min. Ajanvaraukset toimistoassisten� Anne Honkasen kau�a, puh. (09) 6803 7150, klo 9.00-15.00 välisenä aikana. Huom. tee ajanvaraus viimeistään edellisen viikon perjantaina!

NYTT! JURIDISK RÅDGIVNING PÅ SVENSKA • KLOCKAN 16-17 PÅ FÖLJANDE DAGAR:

Energia

Piha

RAKENNUSNEUVONTAA

ENERGIANEUVONTAA

PIHA- JA PUUTARHANEUVONTAA

• TORSTAISIN KLO 17-19

ENNALTAMÄÄRÄTTYINÄ PERJANTAIPÄIVINÄ KLO 17-19

MAALIS-SYYSKUUSSA, JOKA TOINEN TIISTAI (PARILLISILLA VIIKOILLA) KLO 13-15

UUTTA! RAKENNUS- JA ASUMISTERVEYSNEUVONTAA • TORSTAISIN KLO 16-17

KORJAUSRAKENNUSNEUVONTAA

Seuraavaksi: 17.3., 21.4., 19.5., 18.8. Kysymykset voivat lii�yä erilaisten lämmitysjärjestelmien valintaan, käy�öön, investoin�- ja käy�ökustannuksiin sekä asennuksiin erityises� saneerauskohteissa mu�a myös uudisrakennuksissa.

Seuraavaksi: 7.3., 21.3., 4.4, 18.4., 2.5, 16.5., 30.5., 13.6., 27.6, 11.7., 25.7., 8.8., 22.8.

• TORSTAISIN KLO 13-15 Asunnon muutostyön korjausrakennusneuvontaa ikääntyneille yhteistyössä Vanhustyön Keskusliiton (VKTL) kanssa. VKTL:n 15 alueellista korjausneuvojaa avustavat sotainvalideja, veteraaneja ja muita ikääntyviä asunnossa tarvi�avien muutostöiden kartoi�amisessa, suunni�elussa ja korjausavustusten hakemisessa. Korjausneuvojien yhteys�edot löydät www.omako�lii�o.fi/ neuvonta

5.4., 3.5., 31.5., 2.8., 6.9., 4.10., 1.11., 29.11.

JÄSENSIVUILTA LÖYDÄT PÄIVÄKOHTAISET NEUVOJAT JA HEIDÄN TIETONSA. NEUVONTAA EI OLE JUHLAPYHINÄ TAI NIIDEN AATTOINA. *) Neuvonnasta ei peritä erillistä maksua. Asiakas joutuu kuitenkin maksamaan omat puhelumaksunsa. Soi�aminen 01080 palvelunumeroon maksaa kaikista ko�maan lankaverkon ja matkapuhelinverkon lii�ymistä 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min. Hinnat sis. alv. 24 %.

36  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Omakotiliitto Asumisen asialla

YLI 20 ETUA JÄSENKORTILLA Lue tarkemmat �edot eduista: www.omako�lii�o.fi/ jasenetu/jasenetuja SUOMEN KATTOCENTER: Orima-ka�oturvatuo�eet 30 % alennuksella. Lisäksi KattoCenter tarjoaa ilmaisen ka�otarkastuksen toimialueellaan oleviin pientaloihin.

RTV: Myymälöistä tuoteryhmästä riippuen alennusta 10-35 % sekä aina kampanjatuotteistakin alennusta 5 %. VERISURE: 100 € alennus Verisure -paketteihin ja ilmainen kodinturvakartoitus.

SYNSAM: Silmälaseista -25 %, Aurinkolaseista -20 %, Piilolinsseistä -10 %. Edut myönnetään kaikista Suomen Synsam-liikkeistä jäsenkor�a näy�ämällä.

IF: If Etuohjelma palkitsee. Saat vakuutuksesi Omako�liiton jäsenenä edulliseen hintaan.

KOTIPUUTARHA–LEHTI: Uusille � laajille vuosi-� laus puoleen hintaan ja nykyisille � laajille 10 € alennus vuosi� laushinnasta.

HÄMEEN LAATUREMONTTI: Ka�oremon�n �laajalle näppärä Kouru-Kaapo rännienpuhdis�n kaupan päälle.

SISÄILMAHUOLTO SUOMI OY: 50 € alennus omako�talon ilmanvaihdon puhdistuksesta.

ST1: Omako�liiton jäsenkor� on he� käy�övalmis St1:n käteisalennuskor�. Alennus on asemakohtainen ja vaihtelee ajankohdi�ain. Alennusta myös lämmitysöljystä numerosta 0800 166 266, kun maksat �lauksen yhdessä erässä.

SMARTHOME BY EKE: Sähkö- ja automaa�osuunni�elu kaupan päälle kun �laat ko�automaa�ojärjestelmän. Edun arvo jopa yli 1 500 €.

CRAMO: Alennusta 10-50 % vuokrakoneista ja lai�eista.

BENDERS: 5 litran as�a ka�o- ja kivipesuainetta hintaan 50 € (ovh. 83 €) + toimituskulut.

KEVÄTMESSUT 6.-9.4.2017: 2 pääsylippua 1 hinnalla (norm. hintaisesta sisäänpääsystä). Samanaikaises� siis 5 messutapahtumaa: Oma Ko�, OmaMökki, Kevätpuutarha, Lähiruoka&Luomu, Sisusta!

SUNENERGIA: Oman ka�osi aurinkosähköinvestoinnin kanna�avuusrapor� -50 %.

NORDIC GREEN ENERGY –SÄHKÖSOPIMUS: Katso ajantasaiset edulliset sähkösopimushinnat www.omako�lii�o.fi/jasenedut/ nordicgreenenergy.

Kevätmessut 7.–10.4.2016

CUMULUS RESORT: Alennusta 12 % päivän hinnasta. ELIITTIKATOT: Ka�oremon�n �laajalle 300 € arvoinen Holiday Club –kylpylälahjakor� kaupan päälle.

PKS PRIIMA –SÄHKÖSOPIMUS: Katso ajantasaiset edulliset sähkösopimushinnat www.omako�lii�o.fi/jasenedut/PKS.

TALLINK SILJA: Liity Club One -jäseneksi veloitukse�a, suoraan Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. jopa 20 % perusalennus � etyistä normaalihintaisista tuo�eista.

VIKING LINE: Alennusta päivän risteily- ja rei�hinnoista 10-30 %. Koskee myös autopaikkoja.

BINJA –TIIVISTYSLISTAT: Tiivistyslistapake� verkkokaupasta hintaan 34 € + rah� 12,00 € TAI 3 pkt 100 € rah�vapaas�.

RADONFIX SUOMI OY: Radonmi�auspurkit hintaan 33 €/prk (norm. 39 €). Radonmi�aus tehdään kahdella purkilla, hinta yhteensä 66 €. Hinta sisältää mi�auspurkit, valmiiksi maksetun palautuskuoren ja sähköisen raportoinnin.

AINARAIKASKOTI: Ilmanvaihtokoneen suo-da �met ko�in toimite�una. Alennusta 10 % vuosisopimuksesta.

SUORAA (Suomen Rakennusasiantun�jat Oy): Talokatsastus eli tekninen arvio kohteen kunnosta, korjaustarpeista ja riskirakenteista hintaan 395 € (norm. 495 €).

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA: Omako�liiton yhteistyöasianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkkioista alennusta 15 %, kuitenkin enintään 300 €.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   37


Timo Keinänen

Timo Keinänen 9326 puh. 044044 535535 9326 Osku Ruuska 044 535 9327 ● ●

oy

Osku Ruuska

Maalaukset, laastiruiskutukset, uudisrakentaminen, Timo Keinänen 044 535 Timo 044 5359326 9326 Timo Keinänen 9326 puh. 044 044 535 9327 Timo Keinänen Keinänen 044 535 9326 Timo Keinänen 044535 535 9326 LVI-SUUNNITTELU vedeneristys, laatoitus, muuraus, pelti- ja tiili-katot, Osku Ruuska 044 535 9327 Osku Ruuska 044 535 9327 Osku Ruuska 044 535 9327 sadevesijärjestelmät ja muut rakennusalan työt Osku Ruuska 044 535 9327 Osku Ruuska 044 535 9327

TARVIKEMYYNTI

●●LVI-SUUNNITTELU ASENNUSPALVELU ●● ● ● LVI-SUUNNITTELU LVI-SUUNNITTELU ● TARVIKEMYYNTI Karjalankatu 19, 08150 Lohja, ● TARVIKEMYYNTI ●● ● TARVIKEMYYNTI E-mail: lvi-duo.ay@dnainternet.net ● ASENNUSPALVELU ● ASENNUSPALVELU ● ● ASENNUSPALVELU

LVI-SUUNNITTELU LVI-SUUNNITTELU TARVIKEMYYNTI TARVIKEMYYNTI LVIDUO.FI ● ASENNUSPALVELU Karjalankatu 19, 08150 Lohja, ASENNUSPALVELU Karjalankatu Karjalankatu 19, 19, 08150 08150 Lohja, Lohja,

p. 040 858 2884

Karjalankatu 19, E-mail: lvi-duo.ay@dnainternet.net Karjalankatu 19, 08150 08150 Lohja, Lohja, E-mail: lvi-duo.ay@dnainternet.net E-mail: lvi-duo.ay@dnainternet.net

E-mail: E-mail: lvi-duo.ay@dnainternet.net lvi-duo.ay@dnainternet.net LVIDUO.FI LVIDUO.FI

LVIDUO.FI

LVIDUO.FI LVIDUO.FI

Rakennuspiirustukset: Rakennuspiirustukset: kopiointi, jaskannaus skannaus kopiointi,tulostus tulostus ja A3/A3 kopiot,tulosteet tulosteet jajaskannaus: A3/A3 kopiot, skannaus: mustavalkoisena ja värillisenä mustavalkoisena ja värillisenä Sidonnat, laminoinnit Sidonnat, laminoinnit ja muut jälkikäsittelyt ja muut jälkikäsittelyt

Faxien lähetys ja vastaanotto

Faxien lähetys ja vastaanotto Suurkuvatulosteet

Suurkuvatulosteet Postitukset Postitukset

CRAMO LOHJA Levysepäntie 4, 08150 Lohja p. 010 661 2600, lohjan.vuokraus@cramo.com Avoinna arkisin klo 7-16 www.cramo.fi

www.facebook.com/cramofinland

PA IK A LLISESTI VU O D ESTA 1991

Täydenpalvelun liikelahjatalo kynästä säkkituoliin Osa pohjoismaiden suurinta profiilituoteketjua, takaa kipakat toimitukset ja humaanit hinnat.

LIIKELAHJAT

P. 0400 438690 Suurlohjakatu 29 www.sytky.fi PARAS LUOTTOLUOKKA 10/2006

Täytättämällä säästät - luonnollisesti !

Muste- ja laserkasettien täyttöpalvelu

mustekolmio ®

Laurinkatu 56, Lohja Puh 019-324637 www.lohjankopio.fi

Laurinkatu 56, Lohja Puh 019-324637

avoinna ma-pe 8.30-16.30

Avoinna: ma-pe 9-17 Kauppakatu 14, 08100 Lohja, puh. 044-336 4867

w w w. m u s t e ko l m i o . f i

avoinna

KORJAUSAVUSTUKSET SIIRTYVÄT ma-pe 8.30-16.30 www.lohjankopio.fi KUNNILTA ARAAN Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista Asumisen rahoitus- ja tutkimuskeskukseen (ARA). Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Uudessa laissa myönnetään vain ikääntyneiden ja vammaisten asuntojen korjausavustusta, avustusta jälkiasennushissin rakentami-

seen sekä esteettömyysavustusta. Lisää: www.ara.fi

38  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


- PUTKIREMONTIT RAHOITUSTARJOUS KORKO 0 % ja MAKSUAIKA 10 – 30 kk Pyydä ilmainen kartoituskäynti kotiisi 044 5757 689 / 044 5757 950 tai info@laroc.fi

PALVELUMME Maalämpöjärjestelmät Ilmavesilämpöpumput Poistoilman lämmöntalteenotto Ilmalämpöpumput Ilmanvaihtolaitteet Aurinkoenergia Lattialämmitysjärjestelmät Jäähdytys Huollot Putkiremontit

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa 044 – 5757 600 info@laroc.fi Lohja: Sauvonrinne 13 A Espoo: Pitkäniityntie 1


JÄRJESTÖSIVUT LIITY JÄSENEKSI TÄNÄÄN JA SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ TUTTAVILLESI!

iitto 70 vuotta

Omakotiliitto 70 vuotta

LIITY JÄSENEKSI TÄNÄÄN Saat neuvontaa & hyöty�etoa, JA SUOSITTELE JÄSENYYTTÄ TUTTAVILLESI!

Omako�lii�o kansalaisjärjestönä edustaa pientaloasukkaita ja vapaa-ajan asukkaita lainsäädännön valmistelussa ja kehi�ämisessä. Yhdessä paikallisyhdistysten kanssa lii�o au�aa jäseniä pitämään ko�nsa ja lähiympäristönsä hyvässä kunnossa tarjoten �etoa, neuvontaa ja työkaluja. Omako�lii�o kansalaisjärjestönä edustaa pientaloasukkaita ja vapaa-ajan Edullinenasukkaita jäsenmaksu saa nopeas� vas�ne� paikallisyhdistysten, piirijärlainsäädännön valmistelussa jaakehi� ämisessä. Yhdessä paikallisyhdistysten lii�o au�jäseneduista! aa jäseniä pitämään ko�nsa ja lähiympäristönjestöjen ja Omako�kanssa liiton hyvistä sä hyvässä kunnossa tarjoten �etoa, neuvontaa ja työkaluja.

alennuksia & edunvalvontaa!

Saat neuvontaa & hyöty�etoa, alennuksia & edunvalvontaa!

Edullinen jäsenmaksu saa nopeas� vas�ne�a paikallisyhdistysten, piirijär-

10 HYVÄÄ SYYTÄ jestöjen ja Omako�liiton hyvistä LIITTYÄ jäseneduista! JÄSENEKSI

7. LIITTYÄ Omako�talkkari Lakineuvonta 10 HYVÄÄ SYYTÄ JÄSENEKSI 8. Alennukset jäsenkor�lla Rakennusneuvonta 9. 7. Piirin ja yhdistyksen jäsenOmako� talkkari Energianeuvonta 1. Lakineuvonta 8. Alennukset jäsenkor� lla edut, tapahtumat & retket Piha-2.jaRakennusneuvonta puutarha9. Piirin ja yhdistyksen jäsen3. Energianeuvonta 10. Vahva valtakunnallinen järjesneuvonta edut, tapahtumat & retket 4. Piha- ja puutarhatö puolustaa ja valvoo etujasi 5. Talon huoltokirja 10. Vahva valtakunnallinen järjesneuvonta 6. Omako� leh�huoltokirja tö puolustaa ja valvoo etujasi 5. Talon 1. 2. 3. 4.

6. Omako�leh�

VOITA MATKA!

VOITA Ilmoi� amallaMATKA! sähköpos�osoi�eesi Ilmoi� amalla sähköpos� osoi�eesi�edotjäsen� etoihisi saat säännöllises� jäsen�etoihisi saat säännöllises� �edotteita ajankohtaisista asioista ja eduista teita ajankohtaisista asioista ja eduista sähköpos� isi. Kaikki sähköpos�nsa marsähköpos�isi. Kaikki sähköpos�nsa marraskuuhun 2017 mennessä aneet raskuuhun 2017 mennessäilmoi� ilmoi�aneet jäsenet osallistuvat 500 jäsenet osallistuvat 500€€matkalahjakor� matkalahjakor�n n arvontaan. arvontaan.

LIITTYMISKORTTI LIITTYMISKORTTI LIITTYMISKORTTI LIITTYMISKORTTI

LIITTYMISKORTTI LIITTYMISKORTTI

Olen paremman asumisen kanna�aja ja haluan lii�yä Suomen Omako�liiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähe�äkää

Olen paremman aja ja haluan lii�varten. yä Suomen Omako� liiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähe� minulleasumisen jäsenkor� kanna� sekä �lisiirto jäsenmaksua Osallistun samalla arvontaan ja voin voi� aa Applen iPad -taulu� e- äkää tokoneen.sekä (Arvonta joulukuussa, voi�ajalle ilmoitetaan henkilökohtaises� ). Täytä ainakin merkitytiPad kohdat. minulle jäsenkor� �lisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan ja vointähdellä voi�aa* Applen -taulu�etokoneen. (Arvonta joulukuussa, voi�ajalle ilmoitetaan henkilökohtaises�). Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat. Etu- ja sukunimi *

Etu- ja sukunimi *

Lähiosoite (vakituinen osoite)*

Omako�lii�o Omako�maksaa lii�o pos�maksaa maksun

pos�maksun

Lähiosoite (vakituinen osoite)* * Pos� numero ja -toimipaikka Sähköpos� Pos�numero ja -toimipaikka * Puhelin Sähköpos�

Puhelin

Paikallisyhdistys (täytä, mikäli �edät) Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli �edät)

Paikallisyhdistys (täytä, mikäli �edät) Asun

Omako�talossa

Rivitalossa

Paritalossa

Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli �edät) Asun

Kerrostalossa

Minulla on vapaa-ajanasunto:_______________________________________________ kunnassa.

Äidinkieli

suomi

ruotsi

Tietojani ei saa käy�ää suoramarkkinoin�in

Omako� talossa Paritalossa Kerrostalossa Suomen Omako�lii�oRivitalossa ylläpitää keskitetys� jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omako�lii�o voi luovu�aa jäsenen osoite�edot tapauskohtaisen

harkinnan perusteella ja kertaluontoises� liiton yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mu�a joskus myös

Jos et halua jäsenetumarkkinoin�a, voit ase�aa suoramarkkinoin�kiellon esimerkiksi sähköpos�lla toimisto@omako� lii�o.fi tai ne�lomakkeen Minullapuhelimitse. on vapaa-ajanasunto:_______________________________________________ kunnassa.

Äidinkieli

avulla www.omako�lii�o.fi/jasenhakemus/osoi�eenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinoin�kiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

suomi

ruotsi

Tietojani ei saa käy�ää suoramarkkinoin�in

Suomen Omako�lii�o ylläpitää keskitetys� jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omako�lii�o voi luovu�aa jäsenen osoite�edot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoises� liiton yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mu�a joskus myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinoin�a, voit ase�aa suoramarkkinoin�kiellon esimerkiksi sähköpos�lla toimisto@omako�lii�o.fi tai ne�lomakkeen avulla www.omako�lii�o.fi/jasenhakemus/osoi�eenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinoin�kiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

Tunnus 5005655 00003 VASTAUSLÄHETYS

Tunnus 5005655 00003 VASTAUSLÄHETYS