Omakotinen 2021

Page 1

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry:n jäsenlehti 1/2021

Hiidensalmen Asuntomessualue esittelee messuvieraille kappaleen kaunista järvikaupunkia

Ennakoiva ylläpito säilyttää rakennuksen arvon Hiilineutraali Suomi 2035 rakennetaan yhdessä Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry


TERVETULOA

leppoisille ostoksille KAUPPAKESKUS LOHEEN Lohjan sydämeen Maksuton 3 tunnin pysäköinti parkkihallissa.

S-MARKET

ERIKOISLIIKKEET

MA-LA 7-22 MA-PE 10-20 LA 10-18 SU 9-22 SU 12-18

Liikekohtaiset aukioloajat nettisivuiltamme www.kauppakeskuslohi.fi.

Lohja

K AU P PA K E S K U S

@kauppakeskuslohi #kauppakeskuslohi

SUURLOHJANKATU 9-13, 08100 LOHJA | WWW.KAUPPAKESKUSLOHI.FI

TiesiThän, lämmiTysöljyä omasTa osuuskaupasTasi

eTTä voiT TilaTa

Suur-Seudun Osuuskauppa SSO

tehdään yhdessä parempi paikka elää

SSOLAMMITYSOLJY.FI

Asiakasomistajana saat meiltä bonusta yksityistalouden lämmitysöljyostoistasi. Puh. 075 3030 1030 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) ma klo 9-14, ti-pe klo 9-12 2


Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry

12

Koronan ja kotien aikaa Olli Rehn Suomen Pankin pääjohtaja

15

Ennakoiva ylläpito säilyttää rakennuksen arvon Miimu Airaksinen ROTI 2021 -hankejohtaja

19

Hiilineutraali Suomi 2035 rakennetaan yhdessä

RAALI PAIN UT

E UOT OT

HIILIN E

Krista Mikkonen Ympäristö- ja ilmastoministeri

ClimateCalc CC-000084/FI PunaMusta Magazine

Sisällys 4

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry

5

Jäsenetuja ja edunvalvontaa jäsenten hyödyksi

6 7 8

Asuntomessut ja asumisen tutkimus

11 12 15 16

Lohjan imu asuinpaikkakuntana lisääntynyt selvästi

19 21

Hiilineutraali Suomi 2035 rakennetaan yhdessä

24 27 28 32

Viihtyisyyttä koiran asumiseen

Kesän merkkipaalu Hiidensalmen asuntomessualue esittelee messuvieraille kappaleen kaunista järvikaupunkia

Koronan ja kotien aikaa Ennakoiva ylläpito säilyttää rakennuksen arvon

Monipuolistaminen on ihmislähtöistä asunto rakentamispolitiikkaa

Varautuminen ja ennakkoon miettiminen kannattaa

34 36 37 38 41

42

Mene metsään Puutarha hyvinvoinnin lähteenä Petterin Puisto Virkkalassa on muotopuutarha vuodelta 1923 Kisakallio luo puitteita aktiiviseen lomanviettoon Digitaidot ovat tärkeitä kaikille Lajittelusta voi tehdä helppoa Digitaidot ovat tärkeitä kaikille Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen yhteistyökumppanit ja jäsenedut Asumiskustannukset kasvavat yhä, eroa kuntien välillä lähes 1800 €

Omakotinen on Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry:n jäsenlehti. Toimitus päätoimittaja Terttu Grönfors-Roos Toimituspäällikkö, Anja Aaltonen Toimittajakunta Anja Åvall, Torleif Söderlund Taitto Pertti Vihonen Painopaikka PunaMusta Oy

3


Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry Yhdistyksemme toimintaa on viime vuoden aikana rajoittanut korona-pandemia, jonka vuoksi emme ole voineet järjestää jäsentapahtumia, verkossa tapahtuvaa toimintaa lukuun ottamatta. Uudistimme yhdistyksemme säännöt, jotka hyväksyttiin elokuussa 2020. Niiden mukaan yhdistykseemme jäseneksi tervetulleita ovat pien- ja rivitaloasukkaan ja Lohjan seudun vapaa-ajan asukkaan lisäksi kerrostalossa asuva osakkeenomistaja. Olemme antaneet kaavalausunnot liittyen Espoo-Salo oikorataan sekä Pitkäniemen ja Haikarin asemakaavoihin. Määräaikaiset kevät- ja syyskokoukset järjestettiin huomioon ottaen turvamääräykset. Suomen Omakotiliiton liittovaltuuston kokouksessa Rovaniemellä marraskuussa 2020 valittiin liittovaltuustoon nelivuosikaudeksi 2021 - 2024 yhdistyksestämme Terttu Grönfors-Roos varsinaiseksi jäseneksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajä-

seneksi Veikko Häyrinen. Heidän lisäkseen Timo Toikka ja Anja Aaltonen valittiin varajäseniksi.

Sähkön siirtomaksut kuriin

vokkaan pääpalkinnon arvontaan. Myös jo jäsenenä olevat voivat osallistua arvontaan esittämällä jäsenkortin. Jäsenkortilla messuille pääsee kaksi yhden hinnalla.

Yhdistyksemme jäsenet osallistuivat aktiivisesti kansalaisaloitteeseen sähkön siirtomaksujen kohtuullistamiseksi. Aloitteen käynnistäjä oli Suomen Omakotiliitto. Kansalaisaloite luovutettiin eduskunnalle 21.1.2021.

Lohjan Omenakarnevaalit

Tapahtumia 2021

Tiedottaminen

Tapahtumien ja jäsentilaisuuksien järjestäminen vuonna 2021 riippuu koronatilanteesta.

Sähköinen viestintä on yhä enenevässä määrin tärkeä kanava hallituksen ja jäsenten välisessä kommunikoinnissa. Yhdistyksen kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja. fi löydät ajankohtaiset tiedot toiminnastamme. Voit seurata meitä myös Facebookissa ja antaa ehdotuksia toimintaamme liittyen. Linkki Facebookiin löytyy kotisivuiltamme www.omakotiyhdistyslohja.fi.

Lohjan Asuntomessut 9.7. – 8.8.2021 Tule tapaamaan meitä Lohjan Asuntomessuille, jossa päivystämme Suomen Omakotiliiton osastolla päivittäin. Voit liittyä jäseneksi messuilla ja samalla osallistua ar-

Olemme mukana Lohjan perinteisillä Omenakarnevaaleilla, jotka järjestetään lauantaina 18.9.2021 Lohjan museon alueella. Lohjahan on tunnettu omenakaupunkina, jossa kasvaa yli 100 tuhatta omenapuuta.

Lojonejdens Egnahemsförening rf. Föreningens verksamhet har begränsats av coronapandemin som har lett till att vi har kunnat arrangera medlemsevenemang endast på nätet. Vi har förnyat föreningens stadgar som godkändes i augusti 2020. Enligt stadgarna är förutom innehavare av egnahems- och radhus också personer i fritidsboenden och aktielägenheter välkomna till medlemmar. Vi har gett utlåtanden gällande planläggningen av direktbanan Esbo-Salo samt detaljplanen för Pitkäniemi och Haikari. De stadgeenliga vår- och höstmötena ordnades med beaktande av säkerhetsföreskrifterna. På Finlands Egnahemsförbunds fullmäktigemöte i Rovaniemi i november 2020 valdes Terttu Grönfors-Roos från vår förening till ny ordinarie medlem i fullmäktige och till hennes personliga suppleant Veikko Häyrinen. Dessutom valdes Timo Toikka och Anja Aaltonen till suppleanter. 4

Medborgarinitiativet för skäliga elöverföringsavgifter Föreningens medlemmar deltog aktivt i medborgarinitiativet för främjandet av av rimliga elöverföringsavgifter. Finlands Egnahemsförbunds medborgarinitiativ överräcktes till riksdagen 21.1.2021.

Evenemang 2021 Tillställningar och evenemang ordnas i den utsträckning coronapandemin tillåter.

Bostadsmässan i Lojo 9.7.8.8.2021 Kom och träffa oss på Finlands Egnahemsförbunds avdelning där vi har jour. Du kan bli medlem på mässan och samtidigt delta i utlottningen av en värdefull huvudvinst. Också nuvarande medlemmar kan delta i utlottningen genom att visa sitt medlemskort. Med medlemskortet kan två personer delta i mässan till priset av en.

Äppelkarnevalen i Lojo Vi deltar i den traditionella äppelkarnevalen som ordnas 18.9.2021 på Lojo museums område. Lojo är ju en känd äppelstad där det växer över 100.000 äppelträd.

Information Den elektroniska informationsförmedlingen är allt viktigare i kommunikationen mellan styrelsen och medlemmarna. På våra hemsidor hittar du aktuell information om vår verksamhet. Du kan också följa oss på Facebook och ge förslag med anknytning till verksamhet. En länk finns på våra hemsidor www.omakotiyhdistyslohja.fi.


Puheenjohtajalta

Jäsenetuja ja edunvalvontaa jäsenten hyödyksi Lohjan asuntomessut Lohjan Seudun Omakotiyhdistys on mukana Omakotiliiton osastolla Lohjan Asuntomessuilla 9.7.- 8.8. Tule keskustelemaan yhdistysaktiivien kanssa ajankohtaisista asumiseen ja vapaa-ajan asumiseen liittyvistä asioista, edunvalvontatarpeista sekä jäseneduista. Omakotiliitto tarjoaa alkukesän aikana omakotiyhdistykseen jäseneksi liittyville liittymislahjana pääsylipun asuntomessuille. Nykyisillä jäsenillä on mahdollisuus osallistua arvontaan Omakotiliiton messuosastolla. Asuntomessualue Hiidensalmessa tarjoaa upeat puitteet monimuotoiselle asumiselle. Uskon, että pystymme välittämään messuvieraille, että Lohjalla on tarjolla toimiva ja viihtyisä arki sekä elinvoimainen asuin- ja kasvuympäristö.

sähkön siirtomaksujen kohtuullistamisen lisäksi kiinteistöverouudistuksessa, kotitalousvähennyksen kehittämisessä, omakotitalkkaritoiminnassa ja monissa muissa asumista koskevissa lakivalmisteluissa. Omaa pihaa ja luonnon läheisyyttä arvostetaan. Lohjan vetovoimaisuuden kehittämisessä on tärkeää, että omakotitaloasumisesta haaveileva lapsiperhe voi toteuttaa unelmansa omasta kodista. Pientalossa asuminen tulee olla mahdollista niin haja-asutusalueilla kuin kaava-alueilla. Täydennysrakentamisessa minitalojen tarjoamat mahdollisuudet ovat vielä hyödyntämättä. Usean eri sukupolven asuminen samassa pihapiirissä tukee ikääntyvien mahdollisuutta asua pitempään omatoimisesti kotona.

Tuomo Paaso

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry

Jäsenyys

Vapaa-ajan asuminen

Uudistimme yhdistyksen säännöt. Jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on omakotitalon, paritalon, rivitalon, vapaa-ajan asunnon tai muun kiinteistön omistaja tai osakkeenomistaja. Myös perheenjäsenet voivat olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyksen toimialueena on Lohjan lisäksi nyt myös Siuntio. Olemme pystyneet säilyttämään jäsenmaksun edullisena suuren jäsenmäärän ja hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta. Jäsenillämme on käytettävissään monipuoliset paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut.

Lohja on neljänneksi suosituin kesämökkikunta Suomessa. Meillä on erinomaiset puitteet vapaa-ajan asumiselle. Osa 8 500:sta vapaa-ajan asunnon omistajasta on jo liittynyt jäseneksi yhdistykseemme. Panostamalla hyvään kaavasuunnitteluun pystyttäisiin edelleen kasvattamaan vapaa-ajan asuntojen määrää. Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön tukee väkiluvun kehitystä ja taloudellista toimeliaisuutta. On paikallaan aloittaa myös loma-asuntomessujen hakusuunnitelmat. Täydennysrakentamisen avulla voimme toteuttaa messualueen, joka muodostuu perinteisistä kesämökeistä, ympärivuotiseen käyttöön rakennettavista vapaa-ajan asunnoista sekä nykyisten vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi. Kun tähän otetaan mukaan myös etätyön tarjoamat mahdollisuudet, pystymme rakentamaan kiinnostavan messukokonaisuuden.

Edunvalvontaa Teemme edunvalvontatyötä paikallisesti ja valtakunnallisesti pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden puolen pitämiseksi. Kaavoitus vaikuttaa voimakkaasti tulevaan maankäyttöön. Yhdistyksemme tärkeimpänä tehtävänä on seurata aktiivisesti Lohjan kaavoitusta ja ottaa kantaa kaavaluonnoksiin. Omakotiliiton edunvalvonta jatkuu

Lohjan Lohjalla on tarjolla toimiva ja viihtyisä arki sekä elinvoimainen asuin- ja kasvuympäristö.

www.omakotiyhdistyslohja.fi

5


Anne Pallaste kehitysjohtaja Suomen Asuntomessut

Asuntomessut ja asumisen tutkimus Osuuskunta Suomen Asuntomessut perustettiin 1960-luvun lopulla edistämään asumisen laatua Suomessa. Ensimmäiset messut järjestettiin Tuusulassa vuonna 1970 ja silloin esiteltiin Oma tupa, oma lupa – teemalla elementeistä tehtyjä pientaloja tiiviisti rakennettuna maaseutumaiseen maisemaan. Tämä oli silloin uusinta uutta; maaltamuutto oli voimakasta ja kaupunkien laidoille kohosi kerrostaloja.

O

lemme Asuntomessuilla edelleen samalla tiellä. Yhteiskunnan muutokset, globaalit megatrendit ja ajassa olevat ilmiöt vaikuttavat luonnollisesti asumiseen. Vuosittainen Asuntomessut-tapahtuma vastaa näihin muutoksiin ja avaa näkökulmia uusiin ratkaisuihin aluesuunnittelussa, rakentamisessa sekä kodin tiloissa ja tunnelmissa. Se tarjoaa kävijöilleen ideoita ja inspiraatiota omien asumisen valintojen pohdintaan. Asuntomessut syntyy yhteistyönä ja monen tekijän toimesta. Kunta tai kaupunki suunnittelee ja kaavoittaa alueen yhdessä Asuntomessujen kanssa työstettyjen tavoitteiden mukaisesti ja myy tontit. Yksityiset ja yhtiömuotoiset rakentajat valikoituvat alueen erityispiirteiden mukaisten ehdotusten perusteella. Lopputulos on kuitenkin aina koti, joka vastaa asukkaidensa tarpeisiin ja toiveisiin ja joka tehdään elämää, ei messuja varten. Tällä hetkellä Asuntomessuja on sovittuna vuoteen 2025 asti. Perusperiaatteet säilyvät tulevaisuudessakin samoina: yhteistyöhanke, joka edistää parempaa asumista ja matalan kynnyksen tapahtuma, jossa kaikkien kävijöiden on mahdollista aistia, eläy6

tyä ja hankkia tietoa asumisesta. Tutkimme Asuntomessuilla säännöllisesti mielipiteitä, toiveita ja ihanteita asumiseen liittyen. Keväällä 2020 toteutimme syvällisemmän katsauksen siihen, miten asumisen ihanteet ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa ja millaisiin odotuksiin koti ihannetilanteessa 2020-luvulla vastaa. Tutkijat vierailivat kymmenissä kodeissa ja juttelivat kodista ja asumisesta. Tämän perusteella tehtiin kyselytutkimus edustavalle otokselle suomalaisia. Tulosten perusteella huomattiin, että asumisen toiveet ovat lopulta toiveita halutusta elämäntyylistä, jota asunto, koti, heijastelee. Elämäntyylitoiveita erottelevimpia ominaisuuksia olivat sosiaalisuuden – yksityisyyden aste sekä elämän tavoitteellisuus ja tempo. Toiset haluavat kodin (elämän), jossa ovet ovat aina auki ystäville, sukulaisille ja naapureille, kun taas toiset arvostavat yksityisyyttä ja omaa reviiriä, joissa muita ei tarvitse huomioida. Toiset haluavat elää monipuolisten työ-, harrastus- ja kulttuuripalvelujen äärellä kiireisemmin, toiset haluavat rauhoittaa elämää. Näihin pyrkimyksiin kodin tulisi ihannetilanteessa vastata. Yleisesti suomalaiset näyttävät asumisessa arvostavan luonnonläheisyyttä ja sopivaa väljyyttä. Luonto voi olla pilkahdus ikkunasta tai erämaa – tyypillisimmin kuitenkin lähellä avautuvat ulkoilumahdollisuudet. Luonto näkyy myös ihannemateriaaleissa ja -sisustuksessa. Linnoista tai kartanoista haaveilee harva, tärkeämpää

on arjen sujuminen ja kodin tilojen vastaaminen jokaisen asukkaan toiveisiin. Lisäksi kodin rooli palautumisen ja hyvinvoinnin lataamisen paikkana korostuu. Älyteknologia ja kestävyys ovat teemoja, jotka yhä useammin ovat asumisen valinnoissa (kuten myös Asuntomessuilla) mukana. Teknologia ja erityisesti sen näkyminen kotona jakaa mielipiteitä, mutta mitä tutummaksi arkea helpottavat ratkaisut tulevat, sitä enemmän tulemme todennäköisesti näkemään automatisoituja ratkaisuja – säilyttäen kuitenkin kodin inhimillisen tunnelman. Huoli ympäristöstä on laajaa ja yhä useampi haluaa tehdä fiksuja valintoja. Tässäkin tosin nojataan usein teknologiaan, sillä omasta asuinmukavuudesta harva on valmis tinkimään. Kestävyysvaateet ovat kuitenkin jo nyt keskeisimpiä erityisesti uudisrakentamiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden rooli tulee jatkossa korostumaan. Jatkamme Asuntomessuilla asukkaan äänen kuuntelua ja asumisen ihanteiden ymmärtämistä myös tulevaisuudessa. Haluamme positiivisesti haastaa asumisen eri toimijoita pohtimaan ja tekemään kokeiluja – mitä asuminen voisi parhaimmillaan erilaisille asukkaille olla. Lohjalla 2021 esittelemme esimerkiksi asunto-osuuskunnan, jonka asumismuotona on harvinaisempi Suomessa.

Lisätietoa www.asuntomessut.fi


Janne Tähtikunnas toiminnanjohtaja, DI, Suomen Omakotiliitto

Kuva Marja Väänänen

Kesän merkkipaalu

Asuntomessut ovat jo vuosia olleet varma kesän merkki ja monelle loman vakiokohde. Minä olen kuluneen vuosikymmenen käynyt messuilla aina viimeisen viikon aikana välillä kaatosateessa välillä auringonpaisteessa. Aina olen kuitenkin ollut viisaampi kotiin lähtiessäni ja tyytyväinen käyntiini kelistä riippumatta. Asuntomessuilla uuden talon hankintaa suunnittelevat voivat tutustua uusiin ideoihin ja ratkaisuihin sekä saada kerralla useimpien kotimaisten valmistajien yhteystietoja ja esitteitä. Messutaloissa näkyvät uusimmat trendit ja vielä vuosikymmeniä myöhemminkin vanhoilta messualueilta voi saada hyvän kuvan sen hetkisestä rakennustavasta ja tyylistä. Mikähän on Lohjan asuntomessujen uusi trendi? Kannattaa olla tarkkana ja pitää silmät auki.

Millaisia trendejä asuntomessuilla voi havaita? Esimerkiksi saunojen lasiseinät näkyivät messuilla ensimmäisenä. Samoin pihan uima-altaat ja paljut näkyivät nekin aikanaan. Keittiöiden muutokset ovat olleet yleensä suurimman huomion kohteena. Erillisiä keittiöitä on nykyisin harvassa uudessa talossa. Lähes kaikissa taloissa on avokeittiöt saarekkeineen. Värien käyttöä on lisätty ja korkeakiiltoisia

materiaaleja. Välitilaan tiskialtaan taakse on tullut ikkunoita. Lista on yllättävän pitkä. Ihan kaikki trendit eivät ole jääneet elämään, vaan ovat vaipuneet kokeilujen unholaan. Suomalaiseen tapaan ne muistetaan luonnollisesti onnistumisia paremmin. Itselläni on useita muistikuvia sellaisista, mutta saan hillittyä itseni ja kerron vain yhden. Eräillä asuntomessuilla tutustuin hienoon taloon, joka oli sijoittunut messujen parhaalle paikalle mäen päälle. Talon yläkerrassa oli valoisa pesuhuone. Lattiasta kattoon ulottuva ikkuna pesuhuoneessa antoi hienon näköalan messualueelle. Kolikon kääntöpuolena myös koko messualueelta oli näkymä suoraan suihkuun. Ajatus oli sinänsä ollut hyvä, mutta talon sijoitus jäänyt huomioimatta. Todennäköisesti ikkunaan ilmestyi näkymäesteitä pian messujen jälkeen. Nykyisin pääosa pesuhuoneiden ikkunoista on aika pieniä tai jotain muuta kuin kirkasta lasia.

koitettu vain uutta pientaloa hamuavalle. Varsinkin kaikki esittelyteltat sopivat meille jo pientalossa asuvalle tai mökin omistavalle. Itse etsin viime vuonna messuilta erityisesti vapaa-ajan asumiseen liittyvää tietoa ja sain sitä runsain mitoin.

Tarjontaa nykyisille pientaloasukkaille

Suosittelen kaikkia vierailijoita käymään myös Omakotiliiton messuosastolla. Meillä on aina ollut kiinnostava arvonta sekä erityisen hyviä liittymispaketteja liittoon vielä kuulumattomille vieraille. Kaupallisia mainoksia meiltä ei valitettavasti juuri saa. Jos mietit miksi kannattaisi kuulua liittoon, niin helpoimmin vastauksen saa vaikka katsomalla sähkönsiirtolaskuun. Omakotiliitto on Suomen suurimpia asumisen edunvalvojia ja nostanut esille kohtuuttomuudet laskuissa. Hallitus lupasi jo 2/3 aiheesta tekemämme kansalaisaloitteemme ehdotuksista. Toivottavasti saamme ne loputkin ja parannettua näin kansalaisten ostovoimaa nykyisestä. Luonnollisesti meillä on edunvalvonnan lisäksi useita hyviä jäsenetuja, joilla 30€ jäsenmaksumme muuttuu nopeasti säästöksi. Osastollamme kerromme yksityiskohtaisemmin eduista ja edunvalvonnastamme. Ollessani paikalla keskustelen myös enemmän kuin mielelläni tämän vuoden trendeistä ja voin kertoa niitä hauskoja sattumuksia aikaisempien vuosien messuilta.

Meille omassa talossa jo asuville on messuilla paljon tarjottavaa. Kokemuksesta tiedämme, että puuhaa kyllä riittää. Vaikka talo olisi uusi, niin pihassa riittää laitettavaa. Messuilla onkin erittäin hyviä ammattilaisten suunnittelemia ratkaisuja pihojen hyödyntämiseen. Pihoihin tehdyt mittavat investoinnit ovat lisääntyneet merkittävästi niin messuilla kuin muutenkin. Ei ole poikkeuksellista, että pihaan kuluu enemmän rahaa kuin esimerkiksi autotalliin. Eipä taida sellaista taloa ollakaan, jossa ei sisälläkin olisi pientä tehtävää. Messuilla on mukava päästä kurkistamaan uusien keittiöiden lisäksi kylpyhuoneisiin tai automatiikan ratkaisuihin. Niistä on hyötyä meille vähän vanhemmassa talossa asuvillekin. Itse olen kiinnostunut lämmitysjärjestelmistä sekä pihoilla olevista vesiaiheista. Messuilta löydän aina uusia ideoita. Ideoiden ei aina tarvitse olla kalliita. Kaakelimaalitkin taidettiin messujen oheisnäyttelyissä aikanaan esitellä. Niistä on monelle ollut apua vessan ilmeen päivityksessä. Asuntomessut eivät siis suinkaan ole tar-

Uskaltaako messuille osallistua Viime vuonna messut toteutettiin esimerkillisesti vallitsevasta epidemiatilanteesta huolimatta. Ei ole mitään epäilystä, etteivätkö järjestelyt olisi tänä vuonna yhtä hyvin hoidettu. Viimeksi etukäteen varattu vierailuaika oli ainakin itselleni helpotus, koska tiesin sen päivän yleisömäärän. Varauksen tein viime hetkellä, joten edelleen messuille pääsi ilman sen ihmeempiä ennakkosuunnitelmia. Luonnollisesti hoidetaan me oma osuutemme ja noudatetaan annettuja ohjeita.

Suomen Omakotiliiton osasto on messujen sydän

Aurinkoista ja turvallista messukäyntiä! 7


Riikka Juva

HIIDENSALMEN ASUNTOMESSUALUE esittelee messuvieraille kappaleen kaunista järvikaupunkia

punkirakennetta. Monipuoliselle asuinalueelle tulee vuokra-, asumisoikeus- ja omistuskoteja sekä osuuskuntamuotoista asumista. Alueen persoonalliset pientalot, komeat kerrostalot, näyttävä taide ja vehreä rantapuisto tarjoavat paljon uutta ihmeteltävää.

Järven lumossa esiin nousevat tärkeät teemat: yhteiselo, hyvä olo, vihreä teko ja arjen ilo

Lohjan Asuntomessualue tammikuussa 2021

Miksi valkoinen katto on vihreä teko? Millainen on vanhan sahanjohtajan talon uusi elämä? Miten kalustetaan pyöreä talo? Entä missä kodissa lentää joutsen? Nämä ja muut inspiroivat asumisen ratkaisut paljastuvat heinäkuussa, kun Lohja isännöi vuoden 2021 Asuntomessuja. Asuntomessualue rakentuu Hiidensalmeen, Lohjanjärven rannalle, alle kahden kilometrin päähän Lohjan keskustan palveluista. Helsingin keskustasta on alueelle alle tunnin ajomatka. Asuntomessualue rakentuu vanhan Hiidensalmen asuinalueen jatkoksi, ja sitoutuu siten mukavasti osaksi olemassa olevaa kau8

Yhteiselo on tärkeässä roolissa Hiidensalmen asuntomessualueella. Kerrostalokortteli koostuu Hoivatilojen hoivakiinteistöstä, TA-yhtiöiden asumisoikeustalosta sekä Lohjan Vuokra-asuntojen vuokratalosta. Hieno yhteispiha ja rakennusten yhteiset tilat luovat asukkaille monia mahdollisuuksia kohtaamisiin. Saunat on sijoitettu rakennusten ylimpiin kerroksiin ja kattoterasseilta aukeaa huikeat näkymät Lohjanjärvelle. Asunto-osuuskunta Hiidenkoti koostuu kolmesta paritalosta eli kuudesta asunnosta, joista avautuu näkymät puistoon ja järvelle. Osuuskunnassa pilotoidaan Suomessa melko harvinaista, muualla yleisempää omistusmuotoa. Osuuskunnan jäsenet päättävät osuuskunnan asioista yhdessä ja omistus on yhteistä. Myös piha-alue on yhteisessä käytössä. Pientaloissa sujuvaa yhteiseloa tukevat esimerkiksi laajat oleskelutilat niin sisällä kuin ulkona sekä toimivat vierashuoneet ja etätyötilat. Hyvä olo syntyy esimerkiksi lukuisista luontoliikuntamahdolli-

suuksista, sukupolvien kohtaamisesta, tiiviistä naapurisuhteista ja puhtaasta sisäilmasta. Lohjanjärvi sekä asuntomessualueen rantaan tuleva monipuolinen Kaarnapuisto kuntoilupaikkoineen, leikkipuistoineen ja uimalaitureineen tarjoavat hyvää oloa asukkaille ja muille alueella liikkuville. Puiston läpi kulkevaa rantareittiä pitkin voi lenkkeillä pitkälle järvimaisemissa. Alueelle tulee myös taidetta, joka tutkitusti lisää hyvinvointia. Messuihin mennessä toteutuu kolme upeaa teosta. Teokset toteuttavat avoimessa portfoliohaussa valituksi tulleet Kim Jotuni, Laura Merz ja Anne Meskanen-Barman. Luvassa on luontoaiheinen muraali, kerrostalon korkuinen sahahistoriaa henkivä teos ja hellyttävistä pöllöpatsaista koostuva teossarja. Vihreä teko on muun muassa energiatehokasta rakentamista ja sähköiseen liikenteeseen varautumista. Alueelle toteutuu myös hienoja viherkattoja, ja kerrostalokorttelin yhteispiha on suunniteltu kestävän ympäristörakentamisen periaattein. Alue on entistä sahateollisuuden aluetta, joka oli pitkään joutomaana. Nyt se on kunnostettu upeaksi asuinalueeksi järven rannalla. Hiidensalmen sijainti alle kahden kilometrin päässä Lohjan keskustan palveluista olemassa olevien kävely- ja pyöräilyreittien varrella sekä alueen omat palvelut vähentävät autoilun tarvetta. Osasta messukoteja teetetään hiilijalanjälkilaskenta ja käynnissä


on Vihreä teko -kilpailu, jolla rakentajia kannustetaan ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. Arjen ilo syntyy sujuvuudesta. Tätä tukevat alueen omat palvelut, kuten päiväkoti, kahvila, kortteliravintola ja heti messujen jälkeen rakentuva päivittäistavarakauppa. Etätyöpäivänä pääsee helposti rentoutumaan järvimaisemiin rantareitille. Myös Lohjan runsas kulttuuri- ja liikuntatarjonta sekä monipuoliset palvelut ovat kävelymatkan päässä.

Inspiroiva tapahtuma järjestetään turvallisuus edellä Vaikka koronarokotukset on saatu käyntiin, turvallisuusasiat otetaan erityisen tarkasti huomioon myös Asuntomessujen suunnittelussa. Viime kesän Asuntomessuilta Tuusulasta saatiin paljon kokemusta ja kiitoksia turvallisen messutapahtuman järjestämisestä. Turvallisuutta lisäävät mm. porrastettu sisäänpääsy ennakkoon tilattavien aikaperusteisten lippujen avulla, turvavälit niin kuljetuksissa kuin jonotustilanteissa, kävijämäärien rajaaminen kohteissa, maskit, käsidesit, opastus ja henkilökunnan sekä näytteilleasettajien turvallisuuskoulutus. Koronatilannetta seurataan tiiviisti ja ratkaisuja tehdään tarpeen mukaan. Kokemus, huolellinen ennakkosuunnittelu ja tarvittaessa nopeakin reagointi luovat puitteet, joissa kävijä voi turvallisin mielin hakea inspiraatiota omaan asumiseensa. Lippukauppa avautui pääsiäisen alla. Lipun voi ostaa jo nyt, ja itselleen sopivimman ajan messuvierailulle voi varata kesäkuun alusta lähtien. Nähdään messuilla! www.asuntomessut.fi

9


Haaveissa oman talon rakentaminen? Tutustu Lohjan kaupungin tontteihin osoitteessa: Lohja../tontit

Enemmän kuin keittiö – kalustamme koko kodin!

Tuotteillamme

100 % M1-luokitus

Noblessan tuotteet ovat saaneet 100-prosenttisen M1-luokituksen. Kaikki Noblessan mallistossa käytetyt komponentit ovat kemikaalipäästöiltään niin alhaiset, että ne sopivat myös allergiakoteihin. Noblessa on ainut keittiövalmistaja, joka on saanut Suomessa 100-prosenttisen eli kaikille tuotteille annetun M1-luokituksen.

Noblessa Lohja Laurinkatu 34, 08100 Lohja puh. 010 440 1505 ma–to 10 –17, pe 10–15 tai sopimuksen mukaan

noblessakeittiot.fi

10


Mika Sivula Lohjan kaupunginjohtaja

Lohjan imu asuinpaikkakuntana lisääntynyt selvästi Muutama vuosi sitten tässä samassa lehdessä ennakoin, että Lohja palaa pian muuttovoittokuntien joukkoon. Odottavan aika oli kuitenkin pitkä. Muuttoliikkeen keskittyminen vain muutamiin kasvukeskuksiin osoittautui yllättävän vahvaksi trendiksi. Lohjan luvut osoittivat alaspäin vuodesta vuoteen ja sama suunta näytti olevan alueen muilla kunnilla. Trendi alkoi kääntyä vuoden 2019 lopulla ja vuonna 2020 muuttovoiton vuosimuutos Lohjalla kääntyi positiiviseksi ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen. Lohjalle muutti 349 henkilöä enemmän kuin edellisenä vuonna. Kuntien välistä muuttovoittoa 29 henkeä, kun vuonna 2019 tappiota kertyi 215 henkeä ja sitä edellisenä vuonna tappiota 426 henkeä. Lisäksi viime vuonna tuli nettomaahanmuuttoa 66 henkilöä. Taustalla on monta kehitystä. Ensinnäkin kerrostaloasuminen Lohjan keskustassa vaikuttaa vetovoimaiselta asumisen vaihtoehdolta. Kun kaupunki on kyennyt kaavoittamaan riittävästi tontteja tähän tarpeeseen vastaamaan, oli viime vuonna käynnissä enemmän yhtäaikaisia kerrostalohankkeita kuin koskaan aikaisemmin Lohjalla.

Toiseksi Lohjan uudet kaava-alueet esimerkiksi Gunnarlassa osoittautuivat suosituiksi ja tonttikauppa piristyi. Rakentaminen vilkastui muutenkin selvästi. Lupamäärät ja neuvontapyynnöt osapuilleen kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta. Koronavirus teki vuodesta 2020 ainutlaatuisen. Yhä useampi teki etätöitä kotoaan tai kesämökiltään käsin. Tämä suosii Lohjaa, joka Suomen suurimman työpaikkakeskittymän läheisyydessä sijaitsevana maamme luonnonkauneimpiin kuuluvana paikkakuntana sekä Suomen neljänneksi suurimpana kesämökkipaikkakuntana on monille juuri sellainen ympäristö, jossa halutaan viettää aikaa enemmänkin.

Etätöiden yleistyminen jäänee pysyväksi ilmiöksi ja lisää Lohjan vetovoimaisuutta asuinpaikkaansa harkitsevien joukossa. Juuri tällä kohdin onkin erinomainen aika esitellä Lohjaa asuinpaikkana vuoden 2021 asuntomessujen kautta. Sinne toivotan kaikki tämänkin lehden lukijan tervetulleiksi!

11


Olli Rehn Suomen Pankin pääjohtaja

Koronan ja kotien aikaa

V

uodet 2020–2021 jäävät historiaan koronavuosina, joina elämämme luiskahtivat yhtäkkiä odottamattomalle uralle. On ollut rajoituksia, maskeja, uusia käsienpesutekniikoita ja eristäytymistä. Kokemamme muutokset jättivät yhdet yksin ja toiset liiallisenkin yhdessäolon rutistukseen. Työpaikkojen ja läheisten menettäminen on koskettanut monia.

Jos nämä ajat muistetaan koronaviruksesta, muistetaan ne myös siitä, kuinka ne muuttivat suhdettamme kotiin. Julkisen ja yksityisen tilan rajat hämärtyivät, kun keittiöt ja makuuhuoneet muutettiin videoyhteyksillä palaverikammioiksi. Olohuoneesta tuli kuntosali, nojatuolista konferenssikeskus. Muutokset tapahtuivat äkkiä, mutta mukautuminen toistuvien tartunta-aaltojen olosuhteisiin vähitellen. Heille, jotka vaivojaan säästämättä ovat ylläpitäneet yhteiskuntamme elintärkeitä palveluja eivätkä työnsä puolensa ole pystyneet eristäytymään, koti on kenties ollut entistä korostetummin sitä, minkä olemme tottuneet ottamaan annettuna: oikeus rauhaan ja turvallisuuden tunteeseen. Kun aikaa on rajoitusten vuoksi vapaallakin vietetty kotona totuttua enemmän, ei ole ihme, että myös asumistoiveissa on näkynyt uusia virtauksia. Vapaa-ajan asuntojen kysyntä on kasvanut, ja odotukset lisääntyvästä etätyöskentelystä myös koronapandemian jälkeen ovat saaneet pohtimaan asuinpaikan sijaintia uudesta näkökulmasta. Missä ja miten sitä haluaisi asua, jos töitä tehdään jatkossakin enemmän kotoa käsin? Useisiin syviin talous- ja pankkikriiseihin on liittynyt asuntojen hintojen ja asunto12

kaupankäynnin romahtaminen. Poliittisten päättäjien ja keskuspankkien tehtävänä on ollut vaimentaa talouteen kohdistuvaa iskua, jotta yritykset ja kotitaloudet kärsisivät kriisistä mahdollisimman vähän. Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki tekivät pian kriisin alkamisen jälkeen päätöksiä, jotka tukivat pankkien kykyä myöntää lainaa sitä tarvitseville maksukykyisille asiakkaille. Siten pystyttiin ylläpitämään kevyitä rahoitusoloja Suomessa ja muissa euromaissa. Tällä kertaa – osin kevyiden rahoitusolojen tukemana – asuntokaupassa ei nähty romahdusta, vaan se notkahti Suomessa vain

Vapaa-ajan asuntojen kysyntä on kasvanut, ja odotukset lisääntyvästä etätyöskentelystä myös koronapandemian jälkeen ovat saaneet pohtimaan asuinpaikan sijaintia uudesta näkökulmasta. Missä ja miten sitä haluaisi asua, jos töitä tehdään jatkossakin enemmän kotoa käsin?

hetkellisesti. Viime kesästä alkaen asuntokauppa on ollut vilkasta ja asuntolainoja on haettu ripeään tahtiin. Asuntojen hintojen kehitys on pitkälti jatkanut kriisiä edeltäneillä urillaan. Myös kaupungistumisen maailmanlaajuinen megatrendi on jatkunut koronasta huolimatta: eniten kysytään asuntoja suurista kaupungeista ja niiden kehyskunnista. Tämän vuoksi asuntojen alueelliset hintaerot ovat leventyneet entisestään. Asuntojen hinnat ovat nousseet lähinnä kasvukeskuksissa, mutta nousu on ollut pääosin maltillista kansainvälisessä ja historiallisessa vertailussa. Kotitalouksien velkaantuminen on toinen trendi, joka on jatkunut koronapandemiasta huolimatta. Suomalaiset kotitaloudet ovat nyt ennätyksellisen velkaantuneita tuloihinsa nähden, mutta velkaantuneisuus jakaantuu epätasaisesti. Esimerkiksi suurissa kaupungeissa asuntovelallisilla velkaa voi olla usean vuoden tuloja vastaava summa, toisilla taas velkaa ei ole lainkaan. Huolestuttavaa on, että velat ovat kasvaneet pitkään nopeammin kuin niiden takaisinmaksuun sekä kulutukseen ja säästämiseen käytettävissä olevat tulot. Toisaalta samaan aikaan kotitalouksien korkomenot ovat pysyneet keskimäärin pieninä suhteessa tuloihin, mikä on helpottanut velanhoitoa. Lainojen suurentumisen ja laina-aikojen pidentymisen vuoksi velkojen takaisinmaksu kestää kuitenkin aiempaa kauemmin. Vaikka korkojen nousu ei ole varsinkaan koronapandemian aiheuttamien vaurioiden vuoksi aivan heti näköpiirissä, on hyvä pitää oma talous siinä kunnossa, että velkojen


Kuva Karoliina Vuorenmäki

maksu onnistuu vähän nykyistä korkeammallakin korolla tai vaikka oma elämäntilanne hieman muuttuu. Pysyvästi mataliin korkoihin ei sovi tuudittautua. Digitalisaation ja pikavippien maailmassa on myös entistä tärkeämpää tietää, kuinka paljon velkaa on ja kenelle. Valtaosa, noin kolme neljäsosaa, kotitalouksien velasta liittyy asumiseen esimerkiksi asunto- ja taloyhtiölainojen muodossa. Kulutusluottojen, kuten autolainojen ja pikavippien,

osuus kotitalouksien velasta on selvästi yli kymmenesosan, ja siivu on kasvamaan päin. Lainanoton helppous ja digitalisaatio vaativatkin jatkossa yhä enemmän malttia ja oman talouden hallintaa, jonka merkitystä kriisi vielä kasvatti. Ehkä pandemiasta seuraa jotain hyvääkin. Työelämän ja palveluiden digitaaliset muodot rymisivät kerralla läpi yhteiskunnan, ja uudistusten parhaita puolia hyödynnämme taatusti myös koronakriisin jälkeen. Krii-

sin voisi kai sanoa saaneen aikaan sen, mitä liikkeenjohdon konsultit ovat jo parikymmentä vuotta yrittäneet. Tämä on tärkeää, sillä innovaatiot ovat hyödyllisiä vain, jos niitä käytetään. Pandemia muistutti meitä myös perusasioiden tärkeydestä. Siitä, kuinka tavallinenkin voi olla ihmeellistä.

13


Vuokrakoneet kaikkeen rakentamiseen ja remontointiin Lohjalta omakotiyhdistyksen jäsenille vuokraukset jäsenetuhintaan Tervetuloa palvelevaan rakennuskonevuokraamoon!

Ramirent Lohja Hakamäenkuja 2 08200 Lohja Puh. 020 750 2590 www.ramirent.fi Konevuokraamo palveluksessasi

KUIVAA, MUTTA KUNNOLLISTA SEURAA. Kattoremonttien lisäksi saat meiltä nyt myös salaojaremontit. Pyydä tarjous. Osallistut samalla juhlavuosiarvontaan, jossa voit voittaa valitsemasi remontin.

Valitse remontti. Voita remontti. 019-4252245 | vesivek.fi

14


Kuva Vanessa Riki

Miimu Airaksinen, TkT ROTI 2021 -hankejohtaja Toimitusjohtaja, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Ennakoiva ylläpito säilyttää rakennuksen arvon Asunto on suuri investointi, se on sitä rahallisesti, mutta omassa kodissa on paljon myös ei rahassa mitattavaa arvoa. Rakennuksena koti on myös osa aluetta. ROTIssa nostettiinkin tänä vuonna selvästi esiin kokonaisuuden hallinta. Miten luomme ja täydennämme olemassa olevia alueita niin, että ne säilyvät viihtyisinä tai niin, että niiden viihtyisyyttä parannetaan. Rankkasateisiin ja lumituiskuihin pitää myös osata varautua. Se on toki teknistä huleveden hallintaa, mutta entistä enemmän myös viheralueiden ja lampien hyödyntämistä sekä hulevesien hallintaan, että alueen viihtyisyyden parantamiseen. Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden myötä rakennuksiin ja rakentamiseen kohdistuu ennennäkemättömiä paineita. Kaupungeissa asuvan väestön osuus kasvaa, ja sen myötä tarvitaan kestävää lisä- ja uudistavaa rakentamista. Samaan aikaan rakentamiseen liittyviä ympäristövaikutuksia pitää pystyä hallitsemaan ja pienentämään. Rakennusten kysyntä muuttuu nopeammin kuin niiden tekninen käyttöikä on tiensä päässä. Lisäksi rakennetun ympäristön korjausvaje on kasvanut kaikilla osa-alueil-

la. VTT:n arvion mukaan asuinrakennusten korjauksiin olisi laskennallisesti sijoitettava keskimäärin 9,4 miljardia euroa vv. 2016– 2025. Seuraavalla kymmenvuotiskaudella asuinrakennusten korjaustarve kasvaa edelleen 1,1 miljardia euroa. Tarvitsemme välttämättä uusia malleja toteuttaa ja rahoittaa korjausrakentamista. Aina kun rakennetaan uusi rakennus, syntyy hiilidioksidipäästöjä. Rakennusmateriaalien päästöjen pienentämiseksi tehdään jo nyt paljon kehitystyötä. Uudisrakentamisen määrä on kuitenkin vain 1-1,5 % vuodessa. Rakennusten pitkäikäisyyden vuoksi niiden elinkaaren aikaiseen energiatehokkuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheissa. Olemassa oleva rakennuskanta kuluttaa luonnollisesti suurimman osan energiasta, ja tuottaa näin suurimman osan, eli 76 prosenttia päästöistä. Tämän vuoksi olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen on erittäin tärkeää. Merkittävää on erityisesti rakennuksen huippukuormien ohjaus älykkäällä teknologialla. Tällä tavoin maksimitehon tarvetta voidaan pienentää 10-35%, ja samalla pienentää sähkölaskua.

On selvää, että nykyisiä rakennuksia suunnitellessamme emme voi tietää, mitkä ovat käyttäjien tarpeet ja preferenssit 60 vuoden päästä. Siksi rakennusten joustavuus, sopeutumiskyky ja resilienssi ovat keskeisiä kestävän rakentamisen edellytyksiä. Ennakoiva ylläpito pitää rakennuskannan käyttökuntoisena. Ylläpito yksinään ei kuitenkaan riitä, rakennuksia on myös käytettävä oikein ja teknisten ominaisuuksien sallimissa rajoissa. Digitalisaatio ja älykkäät ratkaisut mahdollistavat sisäilmaolosuhteiden ja rakenteellisten riskien systemaattisemman seurannan, ja siten ongelmiin puuttumisen. Pitkäikäinen rakennus kohtaa elinkaarensa aikana erilaisia vaiheita. Tarkoituksenmukainen korjaaminen on ekologisesti ja taloudellisesti järkevää niin, että asukkaan toiveet kodille täyttyvät.

Lisätietoa www.roti.fi. Rakennetun omaisuuden tila 2021 -raportti 15


Olli Lehtovuori eläkkeellä oleva ympäristöministeriön rakennusneuvos Panu Lehtovuori yhdyskuntasuunnittelun teorian professori Tampereen Yliopisto

Monipuolistaminen on ihmislähtöistä asuntorakentamista Asumisolosuhteet ovat hyvinvoinnin keskeinen mittari. Niillä on vahvat kytkennät perhe-, vanhus- ja terveyspolitiikkaan. Laadukas asuinympäristö voi tarjota vastapainon hektiselle työlle. Vanhusten toimintakykyä tukeva, riittävän esteetön asuminen voi korvata kallista laitoshoitoa kaikkien eduksi. Lapsille perheen asuinympäristö on keskeinen elinpiiri, joka vaikuttaa monin tavoin hyvinvointiin ja kehitykseen. Asumisen kehittämisen kannalta Lohjan asuntomessut sattuvat saumakohtaan. Koko 2000-luvun jatkunut muuttoliike muutamiin suurimpiin kaupunkeihin on hengähdystauolla. Sijoittajien ja rakennusliikkeiden ehdoilla tehdyt kasvukeskusten ihmissiilot alkavat näyttää todelliset kasvonsa. Ympäristökeskustelussa on edetty vihreään siirtymään: etsimään kokonaan uudenlaisen yhteiskunnan ja talouden sosiaalisia ja poliittisia edellytyksiä. Osana muutosta pikkukaupungit, isojen kaupunkien vanhat vehreät lähiöt ja maaseutukin tarjoavat hyviä ja kestäviä asumisen vaihtoehtoja.

Ihmisläheistä asuntorakentamista Nyt on oikea hetki miettiä mitä on ihmislähtöinen asuntorakentamispolitiikka. Ihmiset ovat erilaisia, niin myös heidän asumistarpeensa. Kaikki tieto, taito ja kokemus on otettava käyttöön asumisen monipuolistamiseksi! Asuntoratkaisujen, talotyyppien ja asuma-alueiden tietoinen erilaistaminen on ihmislähtöistä asuntorakentamispolitiikkaa parhaimmillaan: se lisää valinnaisuutta ja siten tavallisten ihmisten vaikuttamismah-

16

dollisuutta omaan asumiseen. Valinnaisuutta tarvitaan myös asumisen palveluihin ja tuotanto- ja hallintamuotoihin. Yksi hyvä tapa monipuolistaa asumista ihmisen ehdoin ovat tiiviit ja matalat asuinalueet. Tiivis-matala on raskaan kerrostaloasutuksen ja suuritonttisen omakotitaloalueen välimuoto, joka sisältää pientaloja eri hallintamuodoissa, pientalojen ja kerrostalojen välimuotoja sekä pienkerrostaloja. Sillä päästään tavanomaisen kerrostaloasutuksen maankäyttötehokkuuteen, mutta koska toteuttajia ja sitä kautta kilpailua on enemmän niin kohtuuhintaisuus toteutuu varmemmin. Piha-asunnot voivat olla kerrostaloasuntoja pienempiä: oma piha on sisätilojen jatkeena. Sivuasunto tai erillinen työtila on mahdollinen ilman lisäkustannuksia. Tiivis-matalan talotyypit sopivat metsälähiöiden ja vanhojen omakotikaupunginosien hienovaraiseen täydentämiseen. Se tarjoaa luovalle asuntosuunnittelulle antoisia lähtökohtia erilaisissa tilanteissa. Aitoa suomalaista urbaania perinnettä on 1-kerroksinen puukaupunki, jossa monissa pienemmissä kaupungeissa, Lohjallakin, asuttiin vielä sotien jälkeen. Jopa

Helsinki oli vielä 150 vuotta sitten matala puukaupunki. Puukaupungin perinnettä jatkavat Helsingissä Puu-Käpylä, Eko-Viikki ja Konalan Lehtovuoren kaupunkikylä, jonka tontinluovutuskilpailu oli vuonna 2001. Lehtovuoren avoimen kaavan tekijä on Leena Lukkarinen-Annila, rakennuttaja VVO ja suunnittelija arkkitehtitoimisto A-konsultit. Myös Oulun suunnalla on 2000-luvulla tehty työtä puukaupunkiperinteen elvyttämiseksi ja sovittamiseksi nykyisiin asumisen ja kaupunkikehittämisen vaatimuksiin. Turussa uusi Linnanfältti on kerrostaloalue, ei tiivis-matalaa, mutta monilta osilta arvokas esimerkki suomalaisen kaupunkiperinteen palauttamisesta. Jyväskylän Kuokkalasta tunnetaan Arkkitehtitoimisto Oopeaan Puukuokka. Sen viereen on rakentumassa typologisesti kiinnostava yhteisöllinen Arkkitehtitoimisto Collaboratorion Kalon Asuntoreformikilpailun 2019 tuloksena. Tampereen yliopistossa on juuri nyt meneillään hanke (ks. viite alla), jossa Hämeen alueen kuntien ja yritysten kanssa luodaan uusia houkuttelevia asumiskonsepteja. Työssä on tähän mennessä noussut keskiöön olemassa olevan rakennuskannan, myös vanhojen omakotitalojen, fiksu parantaminen, vanhusten laadukas ja sosiaalisesti toimiva asuminen ja modulaarisen puurakentamisen käyttäminen kokonaan uudenlaisten, valoisien ja pientalomaisten asuntojen tuottamiseen pienkerrostaloissa ja uuden tyyppisissä pienipiirteisissä kaupunkikortteleissa. Jatkossa tavoitteena on laajentaa tämän hankkeen toimintatapaa muihinkin maakuntiin. Sekä aikaa kestäneissä historiallisissa ympäristöissä että hyvissä uusissa kohteissa yhdistyvät kohtuuhintaisuus, laadukas


arkkitehtuuri, asuintilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys ja omaehtoiset ekologiset ja toiminnalliset ratkaisut. Nämä ovat tulevaisuuden hyvän, monipuolisen asumisen elementtejä, jotka tulevat konkreettisissa hankkeissa yhteen uutta luovilla ja paikkaan sopivilla tavoilla.

Luonnonläheisyys Kerrostaloja rakennetaan paljon ja tutkitaankin jonkin verran. Erityisen paljon tehtävää on pientalotyyppien kehittämisessä ja viemisessä arkirakentamisen käytäntöön myös tiiviissä ja vaativassa kaupunkikontekstissa. Monille täällä maailman toiseksi pohjoisimmassa maassa asuville luonnonläheisyys on tärkeää ja vierekkäisasuminen luontaista. Auringonvalo varsinkin keväällä ja syksyllä on psyykkisesti olennaista. Niin pienille lapsille kuin vanhuksille oma piha luonnonihmeineen on hyvää vaihtelua. Toimintaan kannustava ja luontevaa yhteisöllisyyttä tukeva asuminen on vastapaino somen epätodellisuudelle. Hyvä asuminen ja asukkaan kokonaisvaltainen hyvinvoin-

Hyvä asuminen ja asukkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi kulkevat käsi kädessä.

ti kulkevat käsi kädessä. Asunto, asuinrakennus, kortteli ja asuma-alue ovat kaikki tärkeitä. Fiksusti kehitetyt ja urbaaneihin tilanteisiin sovitetut pientalot antavat asumisen tavoitteille hyviä toteutumisen mahdollisuuksia. Asuntopolitiikassa valtion roolia on vahvistettava, sanoo Ympäristöministeriön entinen kansliapäällikkö Hannele Pok-

ka Helsingin Sanomissa 18.12.2020. Nyt on aika tehdä tilannearvio ja asettaa laadulliset suuntaviivat 2020-luvun ihmislähtöiseen asuntorakentamiseen. Ympäristöministeriön asuntorakentamismääräykset on tarkistettava ja täydennettävä. Esimerkiksi pitäisi vaatia sivuasunto mahdolliseksi kaikkiin yli sadan neliön asuntoihin, niin kerros- kuin pientaloissa. Kuntiin tarvittaisiin asukaslähtöisiä asuntorakennuttajia ja näille tukea antavia virkamiehiä. Asuntomessuilla on pitkä perinne asumisen laadun kehittäjänä. Myös ARAn tutkimus- ja kehittämispanosta kaivataan. Asumisen laatukysymykset ovat – jälleen kerran -ajankohtaisia.

Houkuttelevat nykyasumisen konseptit -hanke: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/ houkuttelevat-nykyasumisen-konseptit-kanta-hameessa

Kuva Pixabay

Kuva Pixabay

17


ÖLJYKATTILA PIHALLE JA LÄMPÖPUMPPU TILALLE

VAIHDA ÖLJYLÄMMITYS ILMAVESILÄMPÖPUMPPUUN TAI MAALÄMPÖÖN. SÄÄSTÄT EUROJA JA LUONTOA. KYSY LISÄÄ JA PYYDÄ TARJOUS 044 5757 600

energiacenter.fi Sauvonrinne 13A, Lohja Pitkäniityntie 1, Espoo 18


Krista Mikkonen Ympäristö- ja ilmastoministeri

T

Hiilineutraali Suomi 2035 rakennetaan yhdessä

avoitteenamme on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöjä on pienennettävä ja hiilinieluja vahvistettava kaikilla yhteiskunnan alueilla, nopealla aikataululla. Tiedämme, että kolmannes Suomen ilmastopäästöistä syntyy rakennuksista, asumisesta ja rakentamisesta. Lisäksi puolet maapallon raaka-aineista käytetään rakentamiseen. Onkin päivänselvää, että myös rakennetun ympäristön päästöjä on nitistettävä nopeasti. Mahdollisuuksia ilmastotekoihin on paljon, ja niihin on jo tartuttu aktiivisesti. Olemme ympäristöministeriössä jo muutaman vuoden ajan valmistelleet maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta yhdessä sidosryhmien kanssa. Lakia voi hyvin sanoa rakennetun ympäristön ilmastolaiksi, sillä se ohjaa seuraavat vuosikymmenet sitä, kuinka meillä Suomessa rakennetaan ja miten maitamme käytetään. Laki vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka paljon Suomessa syntyy ilmastopäästöjä – tai jää syntymättä.

Uusi laki ohjaa rakentamisessa vähähiilisyyteen. Jo lähivuosina rakennuksista tulee selvittää niiden koko elinkaaren aikaiset ilmastohaitat ja -hyödyt. Siis esimerkiksi kuinka paljon rakennusmateriaaleista syntyy päästöjä, tai tuottaako rakennus uusiutuvaa energiaa. Erityyppisille uusille rakennuksille säädetään hiilibudjetit vuoteen 2025 mennessä. Myös kiertotalouteen panostetaan. Jatkossa purettavat rakennukset nähdään materiaalipankkeina, joista vapautuvat materiaalit ohjataan uudelleen käyttöön tai kierrätykseen. Rakennukset tulee myös tehdä pitkäikäisiksi sekä helpommin muunneltaviksi ja korjattaviksi. Jatkossa kaavoituksen tulee edistää ilmastonmuutokseen hillintää ja siihen sopeutumista, erityisesti kaupunkiseuduilla. Rakentamista ohjataan olemassa olevien palveluiden, joukkoliikenteen ja infran pariin. Yhdyskuntarakenteen tulee suosia ilmastoystävällistä liikkumista kuten kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen lisäksi uudistuvan maan-

käyttö- ja rakennuslain muita läpileikkaavia teemoja ovat rakentamisen laatu, luonnon monimuotoisuus ja digitalisaatio. Kaikki pelaavat viime kädessä samaan pussiin. Vauhditamme myös siirtymää vähähiiliseen lämmitykseen. Tukea öljylämmityksestä luopumiseen on tarjolla niin pientalojen omistajille, kunnille kuin asunto-osakeyhtiöille ja ARA-yhteisöille. Myös energiatehokkuusremontteihin on tarjolla tukea. Jokainen erittäin energiatehokkaaksi korjattu rakennus vie meitä askeleen lähemmäs hiilineutraaliutta. Avustusten huikea menekki osoittaa, että suomalaiset ovat valmiita tekemään käytännön ilmastotekoja omassa arjessaan. Suuri kiitos siitä! Urakkamme on iso, mutta yhdessä siinä onnistumme. Rakennetaan yhdessä hiilineutraalia Suomea 2035!

Lisätietoa: www.ym.fi

19


TALOUDEN JA ASUMISEN PAIKALLISET ASIANTUNTIJAT SÄÄSTÖPANKISTA Henkilökohtaista palvelua ammattitaidolla - sinun taloutesi hyväksi!

PÄIVI KARJALAINEN rahoitusasiantuntija puh. 029 041 2016*

JANNE GRÖNMARK myyntipäällikkö, LKV 0500 400 722

TIINA OKSANEN rahoitusasiantuntija puh. 029 041 2013*

HELENA KURONEN kiinteistönvälittäjä, LKV 050 437 0848

SAIJA KORO sijoitusasiantuntija puh. 029 041 2117*

SARI KOSKINEN pankkilakimies puh. 029 041 2047*

JUKKA HILLNER kiinteistönvälittäjä, LKV 050 550 0294

CINDY HÖCKERT myyntineuvottelija 050 575 5762

Taloutesi kumppani Säästöpankista! Asiakaspalvelumme puhelimitse 029 041 2000* ma-pe klo 8-20 ja la klo 10-14. www.saastopankki.fi/lusp | www.saastopankki.fi/varaa-aika | *8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min. Sp-Koti Lohja auttaa sinua kaikissa asuntoasioissa, ota yhteyttä!

20 Puh. 010 322 9350 | lohja@spkoti.fi | www.spkoti.fi/lohja


Kirsi Kaario varatuomari, pankkilakimies Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Varautuminen ja ennakkoon miettiminen kannattaa Kenen haluat ja missä laajuudessa hoitavan asioitasi, jos et enää itse kykene siihen? Meillä kaikilla on mahdollisuus järjestää asioittemme hoito etukäteen siltä varalta, että myöhemmin äkillisen sairauden tai muun syyn takia tulemme kykenemättömäksi itse hoitamaan asioitamme. Edunvalvontavaltakirja mahdollistaa sen että asioitamme hoitaa meille läheinen, luotettava ja itse valitsemamme henkilö. Tämä on oikeus jota jokaisen kannattaisi käyttää koska sillä helpotamme meitä hoitavan omaisen arkea taloudellisten asioiden hoidossa. Edunvalvontavaltakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätetään, kuka hoitaa valtuutuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi- eli silloin kun mieli on kirkas ja jalka nousee. Valtuutus tehdään testamentin tapaan. Valtakirjalla henkilö (valtuuttaja) nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään. Tärkeää on miettiä mitä asioita hoitava eli valtuutetun halutaan tekevän normaalien taloudellisten asioiden hoidon lisäksi.

Koska edunvalvontavaltakirja tehdään kirjallisesti lain edellyttämässä muodossa, on viisasta antaa asiantuntijan laatia se sillä näin valtakirja voidaan laatia yksilöllisesti jokaisen valtuuttajan elämäntilanteen ja varallisuuden edellyttämässä laajuudessa.

Haluatko hyödyntää verotusta suunnittelemalla ennakkoon perintöasioita? Kun haluaa siirtää omaisuutta vaikkapa lapselleen jo elinaikanaan, kannattaa miettiä tarkkaan, miten sen tekee. Lahjan antaja voi määrätä, otetaanko hänen antamansa lahja ennakkoperintönä perinnönjaossa huomioon vai ei. Lapselle annettu lahja oletetaan ennakkoperinnöksi, ellei lahjan antaja tätä erikseen kumoa lahjakirjassa tai testamentissa.

Ennakkoperinnöstä maksetaan sen saamishetken arvon mukainen lahjavero. Vero kuitenkin huomioidaan vähennyksenä perittävän kuoltua maksettavassa perintöverossa. Aina kannattaa kuitenkin hetki miettiä ja jutella asiantuntijan kanssa, että kannattaisiko ennakkoperinnön sijaan antaa lahja ilman ennakkoperintö määräystä. Ennakkoperintäkysymyksen lisäksi perintösuunnittelun ratkaisut vaihtelevat sen mukaan, minkä lajisesta omaisuudesta on kysymys. Kiinteän varallisuuden, kuten maaomaisuuden taikka osakehuoneistojen

kohdalla kysymykseen tulee usein omaisuuden lahjoittaminen perilliselle siten että lahjanantaja pidättää hallintaoikeuden. Hallintaoikeus voidaan pidättää elinikäisenä taikka määräaikaisena. Tämä oikeuttaa lahjansaajan saamaan lahjaveroa määrättäessä hallintaoikeusvähennyksen, joka lasketaan verottajan ohjeen mukaan ja käytännössä maksettavan lahjaveron määrä siis laskee. Ennakointi ja suunnittelu kannattaa ja yleensä jokaiselle löytyy jokin keino toisaalta keventää perillisten verotaakkaa, toisaalta varmistaa monien muiden tavoitteiden toteutuminen. Suurimmat säästöt saa vain ennakoimalla, joten kartoita oma tilanteesi ja aloita perintösuunnittelu ja käytä asiantuntijan apua.

21


Suomalainen

perheyritys RTV 1951-2021

KODIN PINTOJEN ASIANTUNTIJALTA!

Kylpyhuonekalusteet

22

Tapetit

Laatat


Lattiat

Meiltä löydät kaiken tarvittavan remonttiisi:

TAPETIT | KYLPYHUONEKALUSTEET | KERAAMISET LAATAT LATTIAT | MAALIT | RAKENNUSTARVIKKEET

TERVETULOA OSTOKSILLE! Lohja: Takasenkatu 37, puh. 019 288 2900, palvelemme : ma–pe 8–18, la 9–15 23 Karjaa: Lepinpellonkatu 5, puh. 020 7415 490, palvelemme: ma–pe 8–18, la 9–15 Nummela: Härköilänsyrjä 1, puh. 020 743 6170, palvelemme: ma–pe 7–18, la 9–15


HYVINVOINTI Dr. Marjatta Pietilä eläkkeellä oleva toimittaja

Viihtyisyyttä koiran asumiseen Suomessa on Kennelliiton arvion mukaan noin 700 000 koiraa. Ja määrä kasvaa koko ajan. Erityisesti nyt koronan aikaan, kun ulkoisia kontakteja on jouduttu vähentämään, koiranpentuja on hankittu perheiden yhteiseksi viihdykkeeksi.Vuonna 2020 rotupentuja rekisteröitiin noin 49 000. Luku kertoo reilun 8 %:n kasvusta vuoteen 2019 verrattuna. Kaikki nämä koirat ansaitsevat arvoisensa elämisen puitteet.

K

oiran rooli on muuttunut vuosien saatossa. Kettingin päässä ovikellon virkaa toimittavat ja pihan järjestystä valvovat moniroturekut ovat eläköityneet ja kadonneet lähes tyystin. Tilalle ovat tulleet erilaisiin osaamisalueisiin ja tehtäviin jalostetut tai koulutetut rotukoirat. Koirien tehtäväkirjo on laaja. Esimerkiksi lukukoirat auttavat kouluissa ja kirjastoissa lapsia lukemaan. Terapiakoirat antavat aitoja tunnekokemuksia vanhuksille ja sairaille hoivakodeissa. Erikoistehtäviin koulutetut koirat avustavat muun muassa näkö- ja kuulovammaisia, ja etsivät kadonneita, pommeja ja huumeita. Koirat tunnistavat ihmisen avuksi myös homeen, syövän ja koronan. Muutama vuosi sitten Yle Uutiset julkaisi jopa 30 ammattia käsittävän listan, joissa koira työskentelee ihmisen työparina ja avustajana erilaisten tehtävien suorittamisessa. Elämäntehtävä on myös tavallisilla sohvaperunakoirilla, koska ne ikään kuin huomaamatta pakottavat ihmisensä ylös ulos ja lenkille. Uusia koirien kanssa harrastettavia lajejakin kehitetään jatkuvasti. Niissä yhdistyvät sosiaalinen kanssakäyminen saman24

henkisten ihmisten kanssa, ulkoilu, liikunta ja stressiä purkavat luontokokemukset. Koirien ympärille on kehittynyt myös mittavaa liiketoimintaa. Pohjoismaisen koiratarvikemarkkinan arvon arvioidaan olevan noin 1,7 miljardia euroa. Markkina on nopeasti kasvava. Tutkimustyötä tehdään entistä parempien koiranruokien kehittämiseksi ja sopivaa välineistöä suunnitellaan ja valmistetaan harrastuksen eri lajeja varten. Näinpä yhä useampi ihminen saa elantonsa joko suoraan tai välillisesti koirien kautta. Ehkä sinunkin työnantajasi on viimekädessä koira.

Koirat huomioitava asumisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa Koirat ovat siis merkityksellinen osa yhteiskuntaa ihmisen avustajina, kuluttajina, työnantajina ja ihmisten hyvinvoinnin edistäjinä. Olemme niille paljon velkaa. Siksi koirien hyvinvoinnista pitää huolehtia. Ravinto- ja varustetasolla välttämättömyyden rima on jo hyvinkin ylitetty, mutta harvemmin keskustellaan koirien asumisesta. Tärkeää onkin pohtia millaisessa ympäristössä koira viihtyy parhaiten. Eri roduilla on

Kuva Terttu Grönfors-Roos

erilaisia asumistarpeita. Siksi pentua hankittaessa olisikin kiinnitettävä huomiota millaiseen toimintaan rotu on jalostettu. Myös koko, liikunnan tarve ja rotutyypillinen sosiaalinen käyttäytyminen ovat merkityksellisiä. On siis valittava oikeanlainen koira oikeaan ympäristöön. Tai koiran pitoon soveltuva ympäristö ja asunto. Pienet rodut soveltuvat kaupunkiin, mutta suuremmat tarvitsevat jo laajemman reviirin. Siksi on hyvä varmistaa, että tulevasta kodista on helppo pääsy koiran ulkoilutukseen sopiville metsäteille ja luontopoluille tai että koirapuisto on helposti ja nopeasti saavutettavissa lyhyenpääkin ulkoilusessiota varten. Niin ikään elämää helpottavat lähellä sijaitsevat eläinlääkäriasema, trimmauspalvelut, treenipaikat, koiratarvikeliike ja parhaiten varustetuilla paikkakunnilla koirien uimahalli ja juoksuputki. Ympäristön pitää mahdollistaa koiralle lajityypillisen käyttäytymisen. HighTech ei karvaisia ystäviämme juurikaan riemastuta, sen sijaan mustikat maistuvat parhailta suoraan pensaista ja pupunpapanat pensaan alta – ilman lautasliinaa, kiitos.


Mahdolliset harmit kannattaa eliminoida jo asumiskohteen valinnassa, mikäli mahdollista. Kerrostaloasunnon kyseessä ollessa on hyvä tutustua taloyhtiön sääntöihin etukäteen. Säännöt heijastavat asiakkaiden suhdetta lemmikkieläimiin yleisellä tasolla. Erikseen tulevat vielä yhtiön hapannaamat, jotka periaatteesta vastustavat kaikkea mikä ilahduttaa muita asukkaita. Asunnon pohjapiirroksessa on hyvä näkyä myös hyvänkokoinen tuulikaappi, joka mahdollisimman pitkälle sulkee pois porrashuoneesta kantautuvat äänet, sillä ne voivat hermostuttaa yksinään jätettyä karvakorvaa. Äänten eristämisellä saattaa olla merkittävä vaikutus asumissuhteen pituuteen ja perheen jalkineiden elinkaareen!

Koiralle mukavassa kodissa on koiralle erillinen huone tai tila, jonne sen voi jättää isäntäväen työpäivän ajaksi. Yksin jäädessään monet koirat kärsivät voimakkaasta eroahdistuksesta, jota ne purkavat tapetteihin, sohvatyynyihin ja kaapinkulmiin. Koiran huoneen materiaalivalinoilla voi vaikuttaa mahdollisten tuhojen laajuuteen. Koiran huoneessa on vedoton paikka pedille ja vettä sietävä lattiapinnoite ruoka- ja juoma-astioille, sillä tietyt koirarodut on päästetty markkinoille täysin ilman huulitiivisteitä ja niillä on taipumus levittää juomavettään laajalle ympäristöön. Kehittyneimmissä kotiympäristöissä on koiria varten myös pesuallas, jonka arvo nousee arvaamattomaksi kurakeleillä.

Ennen asunnon ostopäätöstä kannattaa tarkistaa, että kerrosten väliset portaat ovat umpiportaat, muutoin koira saattaa vaatia hissin tai kantokyydin yläkertaan. Koirat eivät yleensä pidä portaista, joiden askelmien välistä näkyy kerroksen verran tyhjää. Asuinneliöitä tulisi olla riittävästi, niin, että koira pääsee isäntäväen kotiutuessa sisälläkin ottamaan riemukkaat kunniakierrokset esimerkiksi kodin keskusmuurin ympäri. Koirien tarpeisiin tulisi kiinnittää kasvavaa huomiota sekä asuntojen suunnittelussa että kaupunkisuunnittelussa, sillä tyytyväisillä koirilla on tyytyväiset isännät!

PIENIIN JA SUURIIN HANKINTOIHIN

Puutarha | Koneet | Lemmikit | Vapaa-aika hankkijalohja

HANKKIJA LOHJA INKOONTIE 21 • PUH. 010 76 83210 AVOINNA MA-PE 8-17 (6.4-31.8 KLO 8-18) LA 9-14 (1.5-20.6 SU 11-15) (Puh. hinta 8,35 snt/puh. + 12,09 snt/min alv. 24 %)

Hankkija_Lohja_210x146.indd 1

16.3.2021 15.06

25


ma-pe 8-17

26


HYVINVOINTI

Mene metsään saat mikrobeja

Rita Nordin CMO Terttu Grönfors-Roos

Metsä on aina ollut suomalaisille aarreaitta. Olemme saaneet sieltä puuta rakentamiseen, paperi- ja pakkaustuotteisiin, ravintoa: riistaa, marjoja, sieniä, kasveja. Ja ehkä usein tietämättämmekin se on tukenut terveyttämme. Metsä pitää myös ilman puhtaana ja on näin tärkeä osa ilmastonmuutoksen hidastamisessakin. Terveyteen metsä vaikuttaa mm. kehon puolustusjärjestelmän kautta, joka ei saa tarpeeksi virikkeitä kaupunkiympäristöissä luontoyhteyden vähyyden ja korkean hygieniatason vuoksi. Tilannetta pystyy parantamaan liikkumalla luonnossa, metsässä, sienestämällä, marjastamalla, hoitamalla puutarhaa tai vaikka halaamalla puita.

Mikrobit tukevat terveyttä Luontoympäristön ja erityisesti metsän salaisuus ovat hyödylliset mikrobit eli silmin näkymättömät bakteerit, arkit, aitotumalliset mikrobit sekä kaikki näitä infektoivat virukset. Mikrobeja maapallolla on joka paikassa ja ne ovat tärkeitä ihmisten, eläinten, maaperän ja koko luonnon hyvinvoinnille. Kannattaa päästää irti ajatuksesta, että kaikki mikrobit olisivat jotakin haitallista tai vältettävää. Niitä asuu miljardeittain jokaisen elävän elimistössä, eikä ilman riittävää puolustusjärjestelmän jatkuvaa harjoittamista, eli monipuolista mikrobien ekosysteemiä ilman tule toimeen. Metsän mikrobistossa on paljon hyödyllisiä mikrobeja: maaperässä, puissa, marjoissa, sienissä ja kasveissa. Näitä mikrobeja saamme hengityksen, ihon ja suoliston kautta. Mikrobien tehtävänä on esimerkiksi suolistossa, pilkkoa ravinto sellaiseen muotoon, että voimme sen hyödyntää. Tutkimusten mukaan monet ihmisten autoimmuunisairaudet kuten allergiat, diabetes, atopia ja monet muut immuunivastesairaudet johtuvat riittämättömästä luontokosketuksesta. Metsäympäristö mikrobeineen tukee myös mielenterveyttä, mieli, aivot ja aistit saavat asiellä virik-

Uute Scientific Oy - perustajajäsenet

keitä ja virkistystä, lihaksisto ja koko keho monipuolista liikuntaa.

Mikrobeista jauhetta Jos et ehdi tai pääse metsään, voit saada metsän hyötyjä nyt myös kosmetiikasta. Lohjan Muijalassa Uute Scientific Oy valmistaa immuunijärjestelmään vaikuttavaa mikrobijauhetta kosmetiikkateollisuudelle. Helsingin ja Tampereen yliopistossa tutkimuksen pohjalta kehitetty Reconnecting Naturetm jauhe, jossa on metsien, soiden ja muun luonnon maaperästä saatuja mikrobeja. Gramma jauhetta sisältää miljardeja mikrobiosia. Jauheen käyttöä on jo hyödynnetty mm. kosmetiikkassa ja muissa sekä ihmisille että eläimille tarkoitettuissa tuotteissa. Sitä on Luonkos luontokosmetiikasarjan tuotteissa, Moi Forestin metsäpölyvoiteissa ja Kiilto kehittää tuotteita, joissa sitä tullaan hyödyntämään.

Metsässä syntyi ajatus Idea jauheesta syntyi vaellusretkellä kun ADELE tutkimusryhmän johtaja ja ympäristöteknologian dosentti Aki Sinkkonen

sai ajatuksen ihmisten vastustuskykyä parantavasta biodiversiteettipulverista, joka jäljittelee luonnon biologista mikrobimonimuotoisuutta. Hän oli hyvän ystävänsä molekyylivirologian dosentti Olli Laitisen kanssa vaeltamassa. Heidän mukana olleiden poikiensa rypiessä rantavedessä, Aki totesi: ”Tuon kun saisi purkkiin cityihmisiä buustaamaan!” Idea ei jäänyt siihen vaan keksinnölle haettiin vahva patentti, joka kattaa sekä valmistuksen että sisällön ja näin syntyi tuote Reconnecting Naturetm biodiversiteettipulveri.

Vientimaat seuraavana mielessä Uute Scientific Oy:n toimitusjohtaja Kari Sinivuori luotsaa yrityksen nopeasti kasvavaa toimintaa kansainvälisille markkinoille. ”Kasvuun ovat hyvät mahdollisuudet, sillä nykytietämyksen perusteella biodiversiteetti parantaa terveyttä monella tavalla ja sitä tarvitsevat kaikki, jotka eivät pääse päivittäin pariksi tunniksi metsään”, toteaa Kari Sinivuori. 27


HYVINVOINTI

Terttu Grönfors-Roos

Puutarha hyvinvoinnin lähteenä Pairidaeza on persiankielen sana, johon englanninkielen sana paradise perustuu ja se tarkoittaa puistoa ja puutarhaa. ”Paratiisi on lähempänä kuin sandaalisi remmit - tarvitaan vain ulkona olemista ja multaa”, kertoo persialainen sananlasku. Puutarha sisältää merkityksessään paratiisin. Minkälaiseksi tuon paratiisin rakennat ja minkälaiseksi se muodostuu, siihen voit vaikuttaa ja se vaikuttaa myös sinuun. Luomasi paratiisi muuttaa muotoaan jatkuvasti kasvien ja puiden kasvaessa ja vuodenaikojen vaikutusten mukaan samoin tapahtuu sinullekin, vuorovaikutus on jatkuva ja molemminpuolinen. Paratiisi eli puutarha on ajatus kauniista paikasta ja kaikissa kulttuureissa kasveja ja puutarhoja on arvostettu ja rituaalit ovat liittyneet maahan ja sen hedelmällisyyteen, aurinkoon ja sateeseen.

Kokonaishyvinvointi kasvaa Puutarhassa työskentelyn hyvnvointivaikutuksia on tutkittu ja havaittu vaikutuksia 28

mm.suorituskyvyn ja ongelmanratkaisukyvyn lisääntymisnä, positiivisia vaikutuksia on myös loogiseen ajatteluun ja päätöksentekoon, rauhoittava ja stressiä alentava vaikutus lisäävät hyvinvointia. Puutarha vaikuttaa ihmisen fyysiseen olemukseen, tunteisiin, mieleen ja sieluun. Puutarhassa työskentely kohottaa monipuolisesti fyysistä kuntoa, koko lihaksisto on käytössä, venyttelyt, taivutukset, koordinaatio, tasapaino, kestävyys, motoriikka ja lihaskuntokin kasvaa. Aistien toimintakyky lisääntyy. Näkö, kuulo, haju, maku- ja tuntoaisti saavat virikkeitä. Reaktiokyky ja aistien yhteistoiminta paranee, ympäristö tuottaa myös elämyksiä ja kokemuksia.

Tasapainottaa tunteita Puutarhassa tekeminen ja oleskelu saavat ihmisissä aikaan tunteita: iloa, onnellisuutta, onnistumisia, pettymyksiä, harmistumista, surua, laajan tunneskaalan, joka kokonaisuudessaan painottuu positiiviselle puolelle. Psyykkinen hyvinvointi lisääntyy kun stressi vähenee ja luontoympäristö vähentää stressiä. Paljainjaloin kävely ruohikolla maadoittaa, virkistää ja rauhoittaa. Puutarha tarjoaa myös hyödyllisyyden kokemuksia, itsenäisyyden lisääntymistä, luovuus ja itsetuntemus kasvaa, se on ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Monissa hoitolaitoksissa puutarhassa työskentelyä on käy-


tetty myös hoitomenetelmänä positiivisin tuloksin. Puutarhaterapio on hoitomuoto, jota voi opiskella myös Suomessa. Puutarhoissa sielua virkistää kokemus kuulumisesta johonkin suurempaan kokonaisuuteen, jonka voi tuntea hetkittäin siellä oleillessa ja työskennellessä. Ymmärrys kasvaa myös siitä, että koskaan ei voi tulla täysin valmista vaan kaikki muuttuu koko ajan. Mukana on aivan liian monta muuttujaa, jotta lopputulosta ja kokonaisuutta voisi hallita ja niinpä se yllättää joka kerta.

Vuodenaikojen kiertokulku Keväällä puutarhan valtaa optimismi ja toivo, luonnon heräämisen ihme ihastuttaa. Päivät pitenevät, valo ja tuoksut lisääntyvät. Säät ovat vielä epävakaita mutta mielessä ovat jo siivous- ja järjestelytyöt. Kesällä kasvuvauhti lisääntyy, puutarhassa on paljon tekemistä mutta siitä voi myös

nauttia enemmän ja ihailla kukintaa, perhosia, hyönteisiä, lintuja. Ympärillä on ääniä, värejä tuoksuja ja erilaisia muotoja ja kokoja, kukkia ja kukintoja. Syksyllä kerätään satoa: siemeniä, marjoja, hedelmiä, vihanneksia... Kaikki tapahtuu ajallaan, kuin itsestään useiden vaiheiden jälkeen tulee palkinto. Jälleen alkaa siivous, valmistaudutaan lepokauteen, kasvillisuus vaihtaa väriä ja vaipuu horrokseen tai kuolee. Valo vähenee ja päivä lyhenee. Talvi on levon ja uusiutumisen aikaa. Kasvit lepäävät mutta seuraavan kauden suunnittelu voi jo alkaa sekä edellisen kauden analysointi. Asetetaan uusia tavoitteita uudelle kaudelle, mietitään toiveita ja haaveita.

Uusi kevät ja hyvän elämän kaipuu Puutarhan merkitys on kasvanut, hyötypuutarhat ja luonnonmukaisuus ovat tulleet tärkeämmiksi. Pienenkin palasen, vaikka

TAMAR-MARKIISI ON SUOMESSA VALMISTETTU KORKEATASOINEN LAATUMARKIISI • • • • •

Terassi- ja ikkunamarkiisit Runsaasti värejä Korkealuokkaiset materiaalit 10 vuoden runkotakuu Somfy-aurinko-tuuli ja sadeautomatiikka • Meiltä myös uudet kankaat vanhoihin markiiseihin

Tee viisas päätös ja hanki kestävät ja laadukkaat markiisit ja screenkaihtimet.

UUTUUS!

Suunnittelu, mittaus ja asennnuspalvelu

Tamar XL -sääsuoja

Pihan maanrakennustyöt

• salaojat • sadevedet • ojat • pihatiet • varaston/autotallin pohjat • ym.

Myös maa-ainekset!

• terassien, grillikatosten yms. suojaksi tuulelta, lialta, lehdiltä, auringonpaisteelta, sateelta ja lumelta

kukkaruukun hoitaminen auttaa saamaan taas yhteyden luontoon ja sen mielenkiintoisiin sykleihin. Oman ruuan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden tukeminen ovat nousseet entistä merkityksellisemmiksi näiden hankalien aikojen keskellä. Jokaiselle tarjoutuu tilaisuus toteuttaa jotain omassa mittakaavassaan, pienessä tai suuressa muodossa, ruukkuviljelystä parvekkeella tai vaikka ikkunalaudalla aina suurempiin projekteihin kasvihuoneen ylläpitoon ja kasvimaihin tilan ja mahdollisuuksien mukaan.

Seisot paratiisissa, pidä siitä hyvää huolta! Lisätietoa: Omakotiliiton sivuila on videoita ja artikkeleita puutarhanhoidosta osoite: www.omakotiliitto.fi

Kaikki remontit, maalaukset korjaukset ja saneeraukset. Niin talossa kuin pihallakin. Kauttamme myös putkityöt ja tarvikkeet Soita, niin tulemme käymään ja teemme tarjouksen! Työstämme saa 40 % kotitalousvähennyksen

ATTE Finland tk Oy Lohja Puh. 044 514 7587, 044 048 0290, (Även på svenska) myynti@talojapiha-apu.fi www.talojapiha-apu.fi

29


Autotalo Lohja Oy on isän ja pojan, Jorma ja Juhani Mattisen, perustama perheyritys. Yritys perustettiin vuonna 2011 ja se lähti liikkeelle liiketoimintakaupasta Lohjan Autolan kanssa. Lohjan Autola oli vuodesta 1986 toiminut perheyritys, joka toimi Volkswagen ja Seat -jälleenmyyjänä. Toinen toimipisteemme Ekenäs Bilhus toimii Tammisaaren Horsbäckissä. Vuonna 2021 toimimme valtuutettuna jälleenmyyjänä uusille Volkswagen henkilö- ja hyötyauto, Seat ja Cupra -jälleenmyyjänä. Työllistämme 60 henkilöä Lohjan ja Tammisaaren toimipisteissä. Kuluneen vuosikymmenen aikana Autotalo Lohja on ollut nopeiten kasvava yksityinen Volkswagen-jälleenmyyjä Suomessa. Meillä on Lohjalla valtuutettu Audi, Volkswagen, Seat, Cupra -merkkihuolto sekä monimerkki korikorjaamo. Tammisaaressa meillä on Volkswagen, Seat, Skoda ja Saab -merkkkihuolto. Mekaanikoillamme on yhteensä yli 400 vuoden työkokemus.

Tervetuloa palvelevaan perheyritykseen huoltoon tai autokaupoille! Lue QR-Koodi puhelimesi kameralla tai ota yhteyttä puhelimitse:

Autotalo Lohja Oy Lehmijärventie 5, Lohja, vaihde 019-332 71 Automyynti: ma-pe 9–17, la 10–14

www.autotalolohja.fi

30

Automyynti Lohja: 044 721 3022 Huolto Lohja: 019 332 71 Automyynti Tammisaari: 044 721 3023 Huolto Tammisaari: 019 221 0200


Rakensimme Kodin Vihtiin

Vihdin Omakotiyhdistys ry _________25 v. Asumisen Asialla__________

Hyvien etujen, edunvalvonnan ja neuvontapalvelujen piirissä jo yli 4.100 jäsentaloutta - yli 50 jäsenetuliikettä - yli 50 edullisesti lainattavaa laitetta - 13 edullisesti lainattavaa peräkärryä Paikallista - rakennusneuvontaa - energianeuvontaa - kosteusvahinkoneuvontaa HUOM! Nyt 12 kk jäsenmaksu vain 30,- /jäsen(talous) Liity jäseneksi - Ota edut itsellesi... Lisätietoja: www.vihdinomakoti.fi

Ekolämmöx Oy Hybridilämmitysjärjestelmien suunnittelu ja asennus

www.ekolammox.fi info@ekolammox.fi puh. 050 301 7432 31


Dr. Terttu Grönfors-Roos

Petterin Puisto Virkkalassa on muotopuutarha vuodelta 1923

Puutarha-arkkitehti Paul Olssonin suunnitelma Petteri Forströmin muotopuutarhaksi.

Tällä muotopuutarhalla on maineikas suunnittelija puutarha-arkkitehti Paul Olsson. Hän on suunnitellut mm Kultarannan yhteistyönä isänsä Svante Olssonin Helsingin kaupungin puutarhurin kanssa, Muita maineekkaan puutarha-arkkitehdin suunnittelun pohjalta toteutetuista projekteista ovat mm. Kotkan tunnetut puistot, jotka on kunnostettu alkuperäiseen loistoonsa, lähialueilta Billnäsin kartanon puutarha Raaseporissa, Hietaniemen haustausmaa Helsingissä sekä lukuisat julkiset ja yksityiset kohteet. Hänen suunnittelussaan periaatteena oli harmonia ympäristön kanssa: ”Puutarhan tulee olla järjestyksessä oleva paikka siihen tulee kiinnittää yhtä paljon huomiota kuin talon sisustukseen. Puutarhan on oltava harmoniassa rakennuksen tyylin ja koon sekä ympäröivän luonnon kanssa. Jokainen yksityiskohta tulisi harkita huolella käytän32

nön tai esteettisen tarpeen mukaan. Jokaisen tien, jokaisen puun, jokaisen pensaan ja kukkapenkin, jokaisen istumapaikan, taideteoksen ja näköalan tulee perustua ajatukseen ja tarpeeseen”, kertoi Paul Olsson Huvudstadsbladetin haastattelussa 28.4.1978 ”Puutarhan tyyli määräytyy rakennuksen tyylin mukaan ja mitä yksinkertaisempi rakennuksen julkisivu on sitä selkeämpi olisi puutarhan oltava. Linnassa on aivan erilainen puutarha kuin omakotitalossa ja kartanossa erilainen kuin metsästysmajassa”, jatkoi Olsson.

Muotopuutarhan ominaispiirteitä Jokaisessa puutarhatyylissä on oma rakenteensa ja tärkeät painotuksensa. Tämä Ranskasta alkunsa saanut puutarhatyyli oli Euroopassa vallitsevana tyylinä 18001900- luvuilla. Muotopuutarha, on tunnettu mm.keskiakselistaan jonka toisessa päässä

on rakennus, jonka ympärille puutarha on laadittu ja keskiakselin toisessa päässä jokin muu kohde. Käytävät, puuryhmät ja puurivit,jokin vesielementti esim. suihkulähteet, umpikujat, kivet, luolat, hedelmätarha, kasvihuone, muotoistutukset, patsaat ja kasveistamuotoillut veistokset ovat tämän tyylin elementtejä. Siinä on pyrkimys esteettisyyteen ja kauniiseen harmoniaan. Petterin puutarhan keskiakselin toisessa päässä on massiivinen tehdasrakennus Lohjan kalkkitehdas, jota Petteri Forström aikanaan johti. Hän oli tutustunut puutarha-arkkitehti Paul Olssoniin jo opiskeluaikanaan, he molemmat opiskelivat Saksassa. Petteri Forström panimomestariksi ja Paul Olsson puutarha-arkkitehdiksi. Kun Petteri Forström rakennutti talon itselleen oli luonnollista, että ympäröivän puutarhan suunnittelutyön teki Paul Olsson. Upea talo on hävitetty Petterin kuoltua vuonna 1977 mutta puutarha on osittain jäljellä, puut ovat kasvaneet ja rakenteet rapistuneet. Perusta on niin hyvin tehty, että sitä voisi vieläkin kunnostaa näyttämään muotopuutarhalta.

Petterin puutarhan elementtejä Puutarha on ollut lähes 1/8 ympyrän säteen muotoinen, toisesta laidasta vähän vajaa ja kooltaan 1,6 ha. Pituusakseli kulkee tilan pituussuuntaan kaakosta luoteeseen. Puutarha on loivasti järvellepäin laskevassa rinteessä. Rinteeseen on suunnittelun pohjalta rakennettu kivireunusteiset terassit. Ylimmäisen terassin keskeltä johtavat kiviportaat puutarhan keskustaan, jossa ovat massiiviset betoniset kukkauurnat. Ne ovat vielä siellä, tosin niitä on yritetty kivillä tuhota ja palasia niistä onkin lohkeillut. Tältä terassilta johtaa kiviportaat lehmuskujan reunustamaan loivaan rinteeseen. Kummankin lehmuskujan ulkoreunan läheltä johtavat aaltomaisesti


ne ei ole vielä nytkään kokonaan hävinnyt. Paikka on tutustumisen arvoinen ja siellä voi vielä havaita jäljellä olevia puutarhan elementtejä.

Puita ja kasveja

Margit Forströmin maalaus puutarhasta, taustalla näkyy talo (Taulu Lohjan museossa, kuva taulusta Terttu Grönfors-Roos)

kiemurtelevat kävelytiet alimman terassin päätyihin, jossa on ollut viehättävät sireenien reunustamat levähdyspaikat ja näkymä puutarhan keskiosan kukkauurnille. Kävelytiet päätyvät talon molemmil-

ta puolilta, oikealta suihkulähteen, jonka jäänteet ovat vielä havaittavissa, kautta ja vasemmalta havupuuryhmän kautta paikalla olleen talon eteen. Puutarhan pohja on perustettaessa tehty niin hyvin että raken-

Puutarhaan oli istutettu useita puulajeja: lehmuksia, mäntyjä, useita lajeja jalokuusia, lehtikuusia, koivuja, tuijia, hevoskantanjoita, poppeleita, tammia, vaahteroita, jalavia, pihlajia ja orapihlajapuita. Erilaisia pensaita mm. herne- ja orapihlajapensaita, sireenejä, jasmiineja, kanukoita, pensashanhikkeja ja ruusuangervoja. Puutarhassa oli myös runsaasti kukkia, ruusuja, päivän- ja kuunliljoja, vuorikaunokkeja, erilaisia kivikkokasveja ja kesäkukkia. Puutarhan alalaidassa sijaitsivat heldelmäpuut ja kasvihuoneet, joissa kasvatettiin vihanneksia. Lähteet: Terttu Grönfors-Roos, Puutarhataiteen historian oppijakson työ, Helsingin Yliopisto 2000 Paul Olssonin kauppapuutarhan arkisto, Kauniainen 1999

A TA LAATU KOTIMAIS LLEN! E V L A STI P JOUSTAVA

OSAAVAA JA AMMATTITAITOISTA RAKENNUS- JA SANEERAUSTYÖTÄ UUDENMAAN ALUEELLA • Talon rakentaminen • Sisäremontit ja asunnon muutostyöt • Julkisivuremontit ja maalaukset • Sähkötyöt, suunnittelu ja asennus • Ilmalämpöpumppujen asennus • Esteetön rakentaminen • Vesivahinkokorjaukset

www.rklsundholm.fi

Hannu Saarelma, 050 300 5356 | Tomi Saarelma, 050 386 1631

33


Irina Keinänen

Luonnossa liikkuminen, elämysliikunta ja laadukas loma-asuminen

Kisakallio luo puitteita aktiiviseen lomanviettoon Kisakallio on yli 70-vuotias perinteikäs urheiluopisto, jolla vahvat juuret hyvinvoinnissa. Kotimaan matkailun buumin myötä Kisakallio on lähtenyt kehittämään urheilun koulutus- ja valmennuskeskuksen rinnalle suomalaista versiota sport resortista - paikkaa jossa vietetään aktiivista liikunnallista lomaa jopa hiukan ylellisissä puitteissa. Kisakallion ideanikkari, kehitysjohtaja Harri Hollo luotsaa Kisakallion vapaa-ajan palvelujen kehittämistä. Hän on itsekin aktiivinen luonnossa liikkuja. – Retkeily, luonnossa liikkuminen ja erilaiset elämyslajit ovat nouseva trendi, johon meillä on kaikki mahdollisuudet vastata. Karnaisten korpi on upea alue monenlaiseen liikkumiseen ympäri vuoden. Kisakallion ranta puolestaan tarjoaa mahdollisuuden kokea elämyksiä Lohjanjärvellä: veneillen, meloen, suppaillen ja tietenkin uiden ja saunoen. Myös Urheiluopiston puitteille on käyttöä lomailussa ja muussa vapaa-ajan vietossa. – Padel, tennis ja tietenkin sisällä pelattavat pallopelit ja kuntosali. Ajattelemme, että Kisakallioon tullaan viettämään sporttista vapaa-aikaa sekä päiväkävijöinä että majoittuvina lomalaisina. Jopa oman villan, loma-asunnon rakennuttaminen Kisakallioon on mahdollista.

Rantaravintola yrittäjien käsissä Paikallisille Kisakallio on tavoitettavissa monilla eli tavoin, veneellä, pyöräillen tai jalkaisin. Myös rantasaunaa avataan jatkossa enemmän myös päiväkävijöille. Välineiden vuokraaminen tulee niin ikään olemaan olennainen osa palvelua: fatbikeja, sub-lautoja, kanootteja, erilaisia mailoja ja niin edelleen. Kisakallion rantaravintola, Rantamakasiini avaa ovensa 14. kesäkuuta ja tulee olemaan koko kesän avoinna päivit34

täin. Rantamakasiini toimii monipuolisesti bistroravintolana ja perhekeskeisenä illanviettopaikkana, joka tulee tarjoamaan myös elävän musiikin iltoja. – Rantaravintolaamme ja rannan välinevuokrausta pyörittävät kokeneet yrittäjät Riku Loman ja Jani Suominen. Heidän avullaan saamme laajennettua toimintaamme entistä enemmän elämykselliseen suuntaan, Hollo kertoo. Kisakallion päärakennuksen Ravintola Sport toimii edelleen samaan tapaan kuin ennen, tarjoten erinomaista terveellistä ruokaa aina aamiaisesta päivälliseen asti.

Sporttiloma omilla aikatauluilla Lomamajoitukseen Kisakalliossa on sekä hotellihuoneita, perhehuoneita että upeita villoja. Ne ovat erillisiä huviloita, joihin mahtuu 6-8 majoittujaa. Villoja käytetään myös kokouksissa, jolloin käytössä on myös

Fatbikeilla ajelu on kiva liikuntamuoto, jota on hauska tehdä yhdessä. Vauhti on maltillinen ja leveillä pyörillä pärjää maastossa, jopa poluilla, vähemmälläkin kokemuksella. Kuva: Teppo Louhenkilpi

isompi 12 majoituspaikan Villa SSO. Urheiluopiston perinteiset urheiluleirit jatkuvat entiseen tapaan. Tulevana kesänä on useita erilaisia nuorten lajileirejä ja rippileirejä. Kaikkien leirien ohjelmat ja aikataulut sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät Kisakallion nettisivuilta. – Lomailu ja vapaa-ajan aktiviteetit tulevat jo tuttujen leirien rinnalle. Monessa perheessä kaikki haluavat liikkua ja lomailu sujuu parhaiten kun perhe saa itse suunnitella omat aikataulunsa ja valita rytminsä. Esimerkiksi viikonlopun pituisen lomasen aikana Ehditään kokeilla perheen kesken inkkarikanootteja, pelailla eri pelejä, saunoa yhdessä ja vaeltaa pitkospuita Ahvenlammen rantaan. Jostain välistä jää ehkä vanhemmille vuoronsa käydä fatbikelenkillä tai kuntosalilla. Toisaalta myös auringon laskun ihaileminen Villaan terassilla on aina hyvä vaihtoehto.


Kisakallio on Asuntomessujen oheiskohde: Villa Lippa sen tähti Loma-asumiseen liittyen Kisakallio on vahvasti mukana Lohjan heinäkuun Asuntomessuilla. Kisakallion on Asuntomessujen oheiskohde, jossa on mahdollisuus tutustua Asuntomessuille valmistuvaan upeaa Villa Lippaan, joka esittelee ylellistä modernia vapaa-ajan asumista. Villa Lippa on yksityisen rakennuttajan Kisakallioon perheensä lomailua varten rakennuttama upea huvila. Villa Lipan rakentaa Finnlog ja sen sisustuksesta vastaa sisustussuunnittelija Heli Virtanen. Upean kalliojyrkänteen laella sijaitseva huvilan arkkitehtuuri on modernia ja näyttävää. Talon verhoilu

on harmaaksi käsiteltyä lehtikuusta ja laaja sisäpiha kätkee sisälleen muun muassa uima-altaan. Sisustuksen Heli Virtanen luonnehtii mukailevan ympäröivää jylhää luontoa. Villa Lippaa on ensimmäinen Kisakallion uutta huvilamallistoa, Jatkoa on luvassa. – Villa Lippa on malli, jonka ratkaisuja tullaan hyödyntämään myös pienemmissä malleissa, Villa Maisemassa ja Villa Jylhässä, joiden rakennuspaikat on jo piirretty maastoon, Kisakallion alueen kehittämisestä vastaava olosuhdejohtaja Marko Ruti kertoo.

Havainnekuva Villa Maisemasta, joka on Kisakallion villamäelle suunniteltu moderni talomalli ja pienempi version asuntomessujen ajan esillä olevasta Villa Lipasta.

IHANOMA

VILLA Luonnon ja sportin ääreellä. Lomalla. Lisätietoja oman villan rakennuttamisesta Kisakallioon: w w w. k i s a kal l i o .f i

35


Mika Lillman Apuomena ry:n Kansalaistoiminnan keskuksen koordinaattori

Digitaidot ovat tärkeitä kaikille Maailma muuttuu ja digitalisoituu. Palvelut ja viranomaisasiointi toimivat kattavasti ja helposti verkossa, matkaliput saa ostettua netistä ja saapa nykyään ruokakassinkin tilattua suoraan kotiovelle. Pientaloasujan elämää ja taloutta helpottamaan on tarjolla paljon erilaisia älykotiratkaisuja; säästöä ja helpotusta elämään saa esimerkiksi etäohjattavasta lämmitysjärjestelmästä, sähkönkulutuksen reaaliaikaisesta seurannasta tai vaikkapa robotti-imurin hankinnasta. Digitalisaatio helpottaa elämäämme, mutta uhkana on myös, että jotkut jäävät kelkasta ja putoavat palveluiden ulkopuolelle – tai ainakin jäävät ilman digipalveluiden hyötyjä. Onkin tärkeää pitää huolta siitä, että kaikki pärjäävät digitalisoituvassa maailmassa. Perustaitojen osaaminen alkaa olla tärkeä kansalaistaito, joka auttaa yhä teknistyvämpien kotien laitteiden hallinnassa. Tukea digitaitojen haltuun ottami36

seen saa usein läheisiltä, mutta aina ei sukulaisten, ystävien tai työkaverien apu riitä tai sitä ei ole saatavilla. Onneksi digitukea ja -koulutuksia tarjoavat hyvin monet tahot – niin julkishallinnon kuin kolmannen sektorin toimijat. Meillä Lohjalla Hiiden Opisto järjestää digikursseja sekä aloittelijoille että edistyneemmille. Apua omiin pulmiin voi pyytää esimerkiksi kirjastoista, mutta tämän tärkeän asian ympärillä toimii myös asiaan keskittyneitä yhdistystoimijoita, kuten Lohjan Digiseniorit ja Apuomena ry:n Digineuvonta. Kansalaistoiminnan keskuksen koordinoima Apuomena ry:n Digineuvonta on asiakkaille maksutonta. Digineuvojat opastavat laitteiden, kuten tietokoneiden, tablettien ja älypuhelinten sekä erilaisten ohjelmien ja verkkopalveluiden käytössä. Opastus on henkilökohtaista, joten aiem-

malla kokemuksella ei ole merkitystä – neuvoa voi tulla kysymään, vaikkei olisi koskaan avannutkaan tietokonetta! Digineuvonta palvelee asiakkaita arkisin kello 9-13. Pandemiatilanteen vaihdellessa lähineuvontaa joudutaan välillä tauottamaan, mutta etäneuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja WhatsAppilla on jatkuvasti saatavilla. Kannattaa siis ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, niin sovitaan parhaiten sopiva tapa auttaa sinua haasteissasi!

Digineuvonnan yhteystiedot: 050 4717731, 050 4717710, 050 5099870 & 040 2586975
digineuvojat@apuomena.fi 
 Aukioloajat: ma-pe klo 9-13
Lähineuvontaa pandemiatilanteen salliessa Järjestötila Punakanelissa (Suurlohjankatu 21A)


Vesa Heikkonen toimitusjohtaja, Rosk’n Roll Oy Ab

Lajittelusta voi tehdä helppoa Uusi jätelaki on tuomassa lisää lajitteluvelvoitteita kotitalouksille, myös omakotitalouksiin. Jätelaki menee eduskunnan hyväksyttäväksi tänä keväänä ja se on tuomassa uusia lajitteluvelvoitteita yhä pienemmille kiinteistöille. Biojätteen lajitteluvelvoite koskisi suurissa, yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikkia kiinteistöjä, myös omakotitaloja. Vaihtoehtona biojätteen erilliskeräykselle on biojätteen kotikompostointi lämpökompostorissa. Velvoitteet astuvat voimaan 2–3 vuoden kuluttua lain voimaantulosta. Rosk’n Rollin toimialueella suurimpia taajamia ovat Lohjan ja Porvoon keskustaajamat sekä Vihdin Nummela. Näillä alueilla tulisi yhteensä yli 14 000 omakoti- tai pientalolle velvoite lajitella biojäte. Rosk’n Rollissa valmistautuminen uuden jätelain vaatimuksiin on ollut jo pitkään käynnissä. On selvää, että samanlainen keräysjärjestelmä ja kujetuskalusto ei välttämättä sovi tiheimpiin kaupunkitaajamiin ja maaseutumaisemmille alueille.

Meillä on tehty paljon suunnittelutyötä ja selvityksiä siitä, miten saamme tarjottua asukkaille helpot, tehokkaat ja edulliset lajitteluratkaisut erityyppisille alueille. Jo useamman vuoden ajan koko Rosk’n Rollin toimialueella eli kahdessatoista läntisen ja itäisen Uudenmaan kunnassa on ollut pienille kiinteistöille tarjolla monilokeropalvelu. Siinä asiakas lajittelee metallin, kartongin, pakkausmuovin ja -lasin, sekajätteen sekä halutessaan myös biojätteen omalla pihallaan sijaitseviin jäteastioihin. Näin käynnit ekopisteillä jäävät pois. Monilokeroastian tyhjentää auto, jossa on erilliset kammiot kullekin jätelajille. Rosk’n Rollilla on parhaillaan alkamassa monilokerokeräyksen testaus yhtenäisellä taajama-alueella. Tutkimusalueeksi valikoitui Lohjan Asemanpelto. Vuoden mittaisen kokeilun piiriin kuuluvat kaikki alueen noin 350 omakotitaloutta. Kokeilussa käytettävä jätteenkeräyspalvelu astioineen eroaa jonkin verran

tavallisesta monilokeropalvelustamme. Hankkeessa testataan, kuinka tehokkaasti jäteastiatyhjennykset saadaan toteutettua, kun kaikilla yhtenäisen taajama-alueen kiinteistöillä on samanlainen jätteenkeräyspalvelu. Tämä vähentää luonnollisesti myös päästöjä sekä keräyksen kustannuksia. Niiden lisäksi projektissa selvitetään, miten kotipihalle viety vaivaton lajittelumahdollisuus vaikuttaa jätteiden määrään sekä asiakaskokemukseen. Jätteenkeräyskokeilu on ympäristöministeriön tukema hanke, eikä se tuo lisäkustannuksia kokeilussa mukana oleville asukkaille. Oikeilla ratkaisuilla lajittelusta voidaan tehdä hyvinkin helppoa. Hyvin suunnitellulla ja tilavuudeltaan oikeaksi mitoitetulla keräysastiapaketilla on mahdollista pitää kustannuksetkin kurissa. Rosk’n Rollin edistyksellisen monilokeropalvelun astiaratkaisut ovat näkyvillä myös useammassa Lohjan asuntomessujen omakotitalokohteessa ensi kesänä. Tervetuloa tutustumaan!

Monilokeropalvelu – kierrätystä kotipihallasi

Helppoa ja vaivatonta kierrättämistä: jätteet eivät vie tilaa kaapeissa ja käynnit ekopisteellä jäävät pois. Astiakokoja ja tyhjennysvälejä muuntelemalla löytyy jokaiseen talouteen sopiva ratkaisu.

Monilokerokeräykseen kuuluu kaksi astiaa. Nelilokeroiseen hyötyjäteastiaan lajitellaan kartonki, metalli sekä lasi- ja muovipakkaukset. Sen rinnalle otetaan kaksilokeroinen bio- ja sekajäteastia tai pelkkä sekajäteastia. Monilokeroauto tyhjentää astioiden lokerot kunkin omaan kammioonsa.

Ota yhteyttä p. 020 637 7000 asiakaspalvelu@rosknroll.fi www.rosknroll.fi

37


K-Raudasta kaikkea kotiin!

K-Raudan keittiömyynti!

Remonttimestarit palveluksessanne! Meiltä kaikki kodin asennukset ja remontit helposti ja vaivattomasti.

Toteutamme unelmiesi keittiön suunnitelmasta toteutukseen.

Ota yhteyttä:

Ota yhteyttä:

Liina Noutere, Tuija Alén, 044 785 9518, 044 357 5125, tuija.alen@k-rauta.fi liina.noutere@k-rauta.fi

Ojamonharjuntie 86 08200 Lohja P. 040 214 8666

Johanna Munde 044 357 5145 johanna.munde@k-rauta.fi

Ojamonharjuntie 86 08200 Lohja P. 040 214 8666

MEILTÄ PUHALLUSVILLAT puhalluskivivilla puhalluslasivilla puukuitueriste

Teemme myös suurtehoimuroinnit ja saatte meiltä myös puhaltamalla • Leca-sorat • Foamit-vaahtolasit • Sepelit • Polyuretaanit

www.anpe.fi 0102 866 340 38


Timo Keinänen puh. 044 535 9326

Rakennussuunnittelu ja -työnjohto Tarjoamme seuraavia palveluja:

• VASTAAVA TYÖNJOHTAJA • PÄÄSUUNNITTELIJA • RAKENNUSSUUNNITTELU Puh. 0400 699 478 s.posti: kotoins@sci.fi

• LVI-SUUNNITTELU • TARVIKEMYYNTI • ASENNUSPALVELU Karjalankatu 19, 08150 Lohja, E-mail: lvi-duo.ay@dnainternet.net

Tyylillä ja vankalla ammattitaidolla kukat elämän joka tilanteeseen

Sähköasennukset  Lämpöpumppujen asennus ja huolto  Kylmälaitehuollot ja -asennukset  Ilmanvaihtohuollot ja -korjaukset 

P. 044 367 0270 marko@tkmoy.fi www.tkmoy.fi

Karstuntie 2, Lohja, puh. (019) 331 408 www.kukkahuoneverona.fi

PAIKALLISE STI VUODE STA 1991

Täydenpalvelun liikelahjatalo kynästä säkkituoliin Osa pohjoismaiden suurinta profiilituoteketjua, takaa kipakat toimitukset ja humaanit hinnat.

LIIKELAHJAT

P. 0400 438690 Suurlohjakatu 29 www.sytky.fi PARAS LUOTTOLUOKKA 10/2006

Mika Vuorela | Nuohoojamestari | 0400 277796 | mika@nuohoojamika.fi

39


LIITY JÄSENEKSI LOHJAN SEUDUN OMAKOTIYHDISTYKSEEN! LIITTYMISLAHJANA PÄÄSYLIPPU ASUNTOMESSUILLE (ARVO 30€)! Liity jäseneksi osoitteessa www.omakotiliitto.fi/messuille. Saat kotiisi jäsenkortin sekä jäsenmaksulaskun. Kun olet maksanut jäsenmaksun saat sähköpostiisi sähköisen messulipun. Jäsenmaksu vain 23€ vuodessa!

Jäsenenä hyödyt • Maksuton laki-, rakennus ja puutarhaneuvonta • Talon huoltokirja • Jäsenlehti neljä kertaa vuodessa • Omakotitalkkari • Alennuksia yhteistyökumppaneilta Liity jäseneksi NYT! Lippuja saatavilla vain rajoitetun ajan.

Hallituksen jäsenet Styrelsemedlemmarnas Puheenjohtaja/Ordförande Tuomo Paaso 029 041 2076, 050 4080 111 tuomo.paaso@saastopankki.fi Varapuheenjohtaja/Vice ordförande Anja Aaltonen 0440 331 950, 019 331950 anjan.viestit@gmail.com II Varapuheenjohtaja/ II Vice ordförande Terttu Grönfors-Roos, 040 501 7640 terttu.gronfors@me.com Varainhoitaja/Kassör Juhani Viljanen, 0400-475 145 juhani.viljanen@outlook.com Sihteeri/Sekreterare Anja Åvall, 050 575 5745 anja.avall25@gmail.com 2. Sihteeri/Sekreterare Sirkka-Liisa Toikka, 044 3327 503 sitoikka@gmail.com Matti Holmstén, 040 419 3999 matti.holmsten@hotmail.com Anja Hovi, 041 5452 816 hovianja@gmail.com

40

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry

Seppo Hänninen, 045 895 5100 seppo.sakari@elisanet.fi Veikko Häyrinen, 040-5057756 veikko.i.hayrinen@gmail.com Tarja Putkonen, 050 370 8130 putkotar@gmail.com Torleif Söderlund, 0500 506 712 torleif.soderlund@gmail.com Kunniajäsen/Hedersmedlem Pekka Myllyniemi, 050 3080 540 pekka.myllyniemi@kolumbus.fi Omakotitalkkaritoiminnan työnohjaaja/ Arbetsledare för förenings gårdskarl verksamhet Paula Tuominen, 050 3622 356 paula.tuominen@mbnet.fi Kotisivut, Hemsidor, Facebook Timo Toikka, 050 346 3447 timo.p.toikka@gmail.com

Omakotitalkkari auttaa askareissa Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen omakotitalkkaripalvelu on tarkoitettu iäkkäille ja muille erityisesti apua tarvitseville omakotiyhdistyksen jäsenille. Omakotitalkkarin voi tilata tekemään tavanomaisia koti- ja puutarhatöitä, esimerkiksi pilkkomaan polttopuita, hoitamaan nurmikkoa, leikkaamaan pensaita, haravoimaan, tekemään lumitöitä, siivoamaan tai asioimaan. Omakotitalkkarin työn veloitus on 10 euroa/ tunti+matkakorvaus 0,44s/km. Kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetty työ on kotitalousvähennys kelpoista. Omakotitalkkarin palvelut varataan suoraan talkkarilta arkisin numerosta 044 966 4743. Omakotitalkkarin työnohjaajana toimii Paula Tuominen, tavoitettavissa arkisin numerosta 050 362 2356. Lisätietoja osoitteessa www.omakotiyhdistyslohja.fi


UK

PI

KORT TI M DÄ ANA

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen

yhteistyökumppanit ja jäsenedut Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on seuraavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja tai muuten tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat vain esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot jäseneduistasi löydät kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi A-Katsastus, puh. 075323 2403 Alennus 15 % katsastuksesta ja mahdollisesta pakokaasumittauksesta. Akix Mäntynummi Oy, puh. 010 5671 999 Metsä- ja puutarhakoneet ja huolto. Koneelliinen autonpesu. Jäsenalennus. Anpe Oy, puh. 010 2866 340 Tarjoaa mm. puhallusvillaurakointia. Asbestisaneeraus Lahdelma puh. 0400 472, 019 338 112 kauko.lahdelma@gmail.com Asbestityöt Autopeltikorjaamo Tamminen, puh. 0440 381 831 Kysy jäsenalennusta. Autotalo Lohja Oy Lehmijärventie 5, Lohja 019 332 71, autotalolohja.fi Cramo Finland Oy, puh. 0106612600 Alennusta työkalu- ja laitevuokrauksesta. Dailymotors Oy, (019) 312 500 Husqvarna, metsä- ja puutarhakoneet. Kaikkien puutarhakoneiden huoltoa. jäsen- alennus 10% Ekolämmöx Oy, puh. 050-301 7431 Energia-asiantuntijapalvelut, hybridilämmitysjärjestelmät, aurinkosähkö, energiatodistukset, energia-avustukset, jäsenalennus 10%. Hankkija, puh. 010 768 3210 Jäsenkortilla 2021 jäsenet saavat 8 %:n alennuksen normaalihintaisista puutarhakaupan tuotteista. Etuus on voimassa toistaiseksi. Kelloliike Rantanen ky, puh. 019-331446 Alennusta tietyistä tuotteista. Kodin turvapalvelu Moisiola Oy, puh. 044 204 6763, Juha. Kysy eduista. Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699478 Rakennus- ja jätevesisuunnittelua. K-Rauta, puh. 019-357 511 Meiltä kaikki kodin remontit helposti Kuljetus Sundell Oy, puh. 0400 924 151 Laroc Oy, puh. 044-5757689 Alennusta tuotteista ja palveluista, esim ilmalämpöpumput. Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405 Alennusta mekaanisista lukitustuotteista.

Lohjan Kopio, puh. 019-324 637 Alennusta kopioista ja tulosteista. LVI-Duo Oy, puh. 044-5359326. LVI-työt Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, puh. 029 041 2000 M. Landen Oy, puh. 019 311 220 Motonet, Lohja puh.040 319 0360 Noblessa keittiöt, Lohja puh. 010 440 1505 Nuohouspalvelu Vuorela, Mika Vuorela, puh.0400 277 796 Optikko-Mikko, puh. 019 335 150, 045 671 4969 Jäsenalennus 20 % norm. hintaisista tuotteista Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Oy, puh 019-357 301 Alennusta vaihtolavoista, suursäkeistä ja kaivojen tyhjennyksestä, www.peltomaa.fi Pohjolan kosteus- ja kuntokartoitus Tmi, puh. 040 554 8681, Jussi Törmänen Jäsenalennus 10 %. Rakennusliike Sundholm Oy Hannu Saarelma 050 3005356 Tomi Saarelma 050 3861631 Remontit ja uudisrakennukset Rakennusliike Veljekset Nieminen 0400 211 547, Sammatti Ammattitaidolla kokonaisurakointia, korjausrakentaminen ja kylpyhuoneiden vedeneristystyöt (sertifikaatti) Raksystems Insinööritoimisto Oy, Lohja puh.030 670 5598 Kodin määräaikaistarkastus jäsenetuhintaan. Ramirent Oy, puh. 0207502590. Kysy alennus. Rengas- ja Vannemyynti Holmström Oy, puh. 0440 898 444 Renkaat ja alumiinivanteet ammattiautoilijan hintatason mukaan RTV-Yhtymä, puh. 019-2882900 Merkittävä jäsenalennus. Sp-koti Oy, Lohjan toimipiste, puh. 010322 9350. Kysy alennusta välityspalkkiosta.

Stark Lohja, Stark Suomi Oy puh. 093 541 2600 Rakentaja-alennus jäsenkortilla Suur-Seudun Osuuskauppa, puh. 07530301010. S-etukortilla bonusta jopa 5 %, www.sso.fi Sytky Liikelahjat, Lohja puh. 0400 438 690 Verona kukkakauppa, puh. 019-331 408 Katso myös Facebook ja Instagram. Jäsenalennus 10% Talo- ja piha-apu, ATTE Finland tk Oy, puh. 044 514 7587, 044 048 0290 Jäsenalennus 10 % työn osuudesta Teboil, katso yhteystiedot. Lämmitysöljyä jäsenetuhintaan. Maken sähkö- ja kylmäasennus puh. 044 3670 270, www.tkmoy.fi Kylmälaitehuolloa ja -asennukset, ilmanvaihtohuollot ja -korjaukset, ilmalämpöpumput ja -asennukset Toivepiha Oy, puh. 050 5911 234 sanna@toivepiha.fi Pihasuunnitelusta toteutukseen! Myös kantojyrsintää Oomi Energia asiakaspalvelu puh. 09-8290225. Vesivek Oy, Lohjan yksikkö puh. 019 425 2240, www.vesivek.fi Jäsenille kaupan päälle Kouru-Kaapo ränniputsari Virkblad Oy, puh. 010 581 2211 Tuulilasit

Jäsenenä voit tilata omakotitalkkarin palvelukseesi edullisesti. Sovi palvelun ajankohta soittamalla suoraan omakotitalkkarille numeroon 044 966 4743.

Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Liity jäseneksi nyt. www.omakotiyhdistyslohja.fi

Lohja Spa&Resort, puh 030 608 40

41


Asumiskustannukset kasvavat yhä, eroa kuntien välillä lähes 1800 € Omakotiliiton teettämässä kuntatutkimuksessa vertailtiin omakotitaloissa asujien asumiskustannuksia. Ero kalleimman ja halvimman välillä oli lähes 1800 euroa. Kallein kunta oli Parikkala, jossa asukkaalla kunnallisia maksuja vuodessa 5037 €. Vertailun huokein kunta oli Kempele 3274 €. Uudella maalla kunnalliset maksut olivat 4105 €. Tutkimuksen on tehnyt KTI Kiinteistötieto Oy. ja siinä vertailtiin sadan kunnan kunnallismaksuja. Esimerkkinä 120 neliön

omakotitalo, 30 vuotta vanha, puurakenteinen, sähkölämmitteinen, lämmityksen kulutus 14.000 kWh/v, 1000 m2 oma tontti. Tutkimus on tehty jo 5 kertaa se kattaa 100 kuntaa ja 83% Suomen väkiluvusta. Asumiskustannuseroissa ei ole huomioitu asuntolainaa, lainan korkokuluja, asunnon vakuutuksia , vartiointia eikä korjauskustannuksia. Asuminen on kallistunut viime vuodesta kaikilla mittareilla, keskimääräinen nousu: sähkönsiirtomaksut 1,7%, kiinteis-

tövero 2,9%, jätemaksut 2,2%, vesimaksut 2%. Hulevesimaksuja on otettu käyttöön useissa kunnissa. Asumiskustannukset ovat kuntalaisen suurin menoerä. Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas kannustaa äänestäjiä selvittämään ehdokkaiden mielipiteet asumisen maksuista. ”Sillä kuka kunnassa päättää, on valtava vaikutus asumiskustannusten kehitykseen, kuntalaisten hyvinvointiin ja kunnan kehitykseen.”

Vakiomuotoisen 120 m² omakotitalon kuntakohtaiset maksut 2021 25 000 - 50 000 asukkaan kunnat (suluissa kunnan tuloveroprosentti)

Vakiomuotoisen 120 m² omakotitalon kuntakohtaiset maksut 2021 25 000 - 50 000 asukkaan kunnat (suluissa kunnan tuloveroprosentti)

Vakiomuotoisen 120 m² omakotitalon kuntakohtaisten maksujen keskiarvot 2021 (yht. 4078 €/vuosi, -0,6 %) Vakiomuotoisen 120 m² omakotitalon kuntakohtaiset maksujen keskiarvot 2021 (yht. 4078 €/vuosi, -0,6%) +2,2 % +1,3 %

Vastaavan talon lämmittäminen öljyllä maksaisi n. 1 100 €, kun hinta on 77 snt/l* ja kulutus 1400 l/v (polttoöljyn lämpöarvo on noin 10 kWh/litra)

+2,0 %

-1,7 %

Muutokset suhteessa maaliskuuhun 2020 (100 kuntaa)

-1,7 %

* kevyen polttoöljyn keskihinta v. 2020, muutos edellisvuoteen -22 % (lähde Tilastokeskus / kuluttajahintaindeksi)

Sähkön siirto on kallistunut keskimäärin 1,7 %, mutta energia halventunut noin 5 %, mikä aiheuttaa kokonaiskulujen laskun

42


PI

UK ANA

Yli 30 etua jäsenenä!

KORT TI M DÄ

POIMI TALTEEN JÄSENEDUT Ajantasaiset edut ja lisää tietoa  omakotiliitto.fi/jasenetu

Jos sinulla ei ole internettiä, voit soittaa Omakotiliiton toimistolle puh. 09 680 3710 saadaksesi yhteistyöyritysten yhteystiedot.

If Vahinkovakuutus Etu jo yhdestä vakuutuksesta.

RTV Tuoteryhmästä riippuen alennusta 10-35 %, tarjoustuotteistakin -5 %!

Verisure 300 € alennus Verisure-paketteihin ja ilmainen kodinturvakartoitus.

mySafety 24–36 € alennus vuodessa eri vakuutuksista.

Cramo Alennusta 10–70 % vuokrakoneista ja -laitteista. Näytä jäsenkorttisi jo heti vuokrauksesta sopiessasi.

Radonfix Suomi Radonmittauspurkit 2 kpl jäsenhintaan 78 €. Alennus 15 €.

St1 Jäsenkorttisi on heti käyttövalmis St1:n käteisalennuskortti. Alennus on asemakohtainen ja vaihtelee ajankohdittain. Alennusta myös lämmitysöljystä numerosta 0800 166 266 tai www.st1.fi

Vesivek-kattoremontti ja Vesivek-rännit Kun tilaat kattoremontin, ränniremontin tai kattoturvatuotteet asennettuna Vesivekiltä, saat kaupan päälle näppärän Kouru-Kaapo -rännienpuhdistimen! Vesivekiltä nyt myös salaojat.

Helsingin Tehotorjunta Oy Alennusta 10 % palveluista.

Picote Oy -10 % sukitusmateriaaleista omakotitalon viemäriremontissa.

Thermo-Logic ja Viking Solutions Eristyksistä -20 %.

Aninkainen.fi-kiinteistönvälitys 1000 € alennus välityspalkkiosta (välitys-

palkkio 4,96 % kohteen velattomasta myyntihinnasta, minimipalkkio 3720 €, sis. ALV 24 %). Ilmoita jäsenyydestä ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä.

Väre Solmiessasi kahden vuoden määräaikaisen sähkösopimuksen saat jäsenenä alennusta energiamaksustasi sekä Kodin lisäturvan kaupan päälle. Edut saat koodilla OMAKOTI.

Suomen Talokatsastus Kuntotarkastuksesta -100 €.

Enefit Jäsenetu sähköstä, katso hinnat www.omakotiliitto.fi/enefit. Lisäksi toinen sähkösopimus ilman kuukausittaista perusmaksua - käytä tämä huippuetu vaikka kesämökkiisi.

Synsam Silmälaseista -30 %, Aurinko­laseista -25 %, Piilolinsseistä -10 %. Edut myönnetään kaikista Suomen Synsam-­liikkeistä jäsenkorttia näyttämällä.

Virkistyshotelli Yyteri Perushintaisesta majoituksesta ja kaikista norm.hintaisista majoituspaketeista 20 % alennus. Erikoisetuna 1 vrk:n perhepaketti 120 €/vrk. Tarjoukset voimassa ympäri vuoden paitsi kesäkaudella 1.6.–31.8.2021 ja erikoistapahtumien aikana. Mainitse varatessasi Omakotiliitto.

Anttolanhovi Alennusta hotellimajoituksesta sekä ravintolan ruoka-annoksista 20 %.

NunnaUuni NunnaUuni-tulisijan ostajalle Aika-tuotteen Hali - pieni puunkannin kaupan päälle! Edun arvo 124 €.

Huoneistoketju Omakotiliiton jäsenille ilmainen arviokäynti, ilmainen myyntisuunnitelma, kodinvaihtokonsultointia ja jo edullisesta välityspalkkiosta -20 % /tarjous.

PKS Priima -sähkösopimus 50 % alennus pörssisähkön kuukausimaksusta. Etusi 21 €. Katso ajantasaiset edulliset sähkösopimushinnat www. omakotiliitto.fi/pks.

Raksystems Kodin määräaikaistarkastus jäsenetuhintaan.

RVS Technology 15 % alennus verkkokauppaostoksista.

Telepapat Kotipuhelin ja liittymä samassa paketissa. Alennus 10 % liittymän kuukausimaksusta.

Laajavuoren Hiihtokeskus Laajis Tunti- ja päivälipuista -10 %.

Sisäilmahuolto Omakotitalon ilmanvaihdon puhdistuksesta alennusta 30 €.

Forever-kuntoklubit 4 € /kk alennus jäsenmaksusta. Käytössäsi on 13 laadukasta Forever-kuntoklubia ympäri Suomen. Kokeile kolme päivää ilmaiseksi!

Ledstore 10 % alennus normaalihintaisista tuotteista. Myös veloitukseton valaistussuunnittelupalvelu remontoijille ja rakentajille.

Benders 5 litran astia Benders Katto- & kivipesuainetta hintaan 50 € (ovh. 83 €) + toimituskulut.

Suomen KattoCenter Orima-kattoturvatuotteet 30 % alennuksella. Lisäksi KattoCenter tarjoaa ilmaisen kattotarkastuksen toimialueellaan oleviin pientaloihin.

Kotipuutarha-lehti Jäsenetuna -10 € norm. vuosihinnasta tai -5 € /puolivuotta. Tilaukseen sisältyy digilehti.

Viking Line Alennuksia risteilyistä. Tutustu tarjouksiin www.vikingline.fi/edut/omakotiliitto.

Tallink Silja Liity Club One -jäseneksi veloituksetta, suoraan Silver-tasolle. Silver-tason etuihin kuuluu mm. jopa 20 % perusalennus tietyistä normaalihintaisista tuotteista.

43


Liity jäseneksi Neuvontaa • lakiasiat • rakentaminen • asumisterveys • energia • jätevesi

Valvomme etujasi

• piha ja puutarha Talon huoltokirja Omakotilehti

Piirin ja yhdistyksen jäsenedut, tapahtumat ja retket Alennukset jäsenkortilla

Vahva valtakunnallinen järjestö puolustaa ja valvoo etujasi Liity nyt netissä osoitteessa  omakotiliitto.fi/jaseneksi

AdobeStock

Jäsenmaksun säästät nopeasti takaisin hyödyntämällä jäsenetuja. Jäsenenä sinulle kuuluu:

Teemme jatkuvasti työtä, jotta pientalo- ja vapaa-ajan asukkaiden etu otettaisiin huomioon poliittisessa päätöksenteossa. Kevään aikana työn alla on ollut muun muassa • Sähkön siirtohinnat ja niiden kohtuuton nousu • Hallitusohjelman kirjaukset öljylämmityksestä luopumisesta • Uudistettavana oleva jätelainsäädäntö Vaikuttamistyöllämme on saavutettu tuloksia ja työ jäsentemme etujen ajajana jatkuu. Saat tämän  omakotiliitto.fi/vaikuttaminen Liittymällä jäseneksi varmistat, että voimme jatkaa tärkeää työtä kaikkien pientalo- ja vapaa-ajanasukkaiden puolesta!  omakotiliitto.fi/jaseneksi

Omakotilehden, koska olet paikallisen omakotiyhdistyksen jäsen!

Liittymiskortti Kyllä. Kannatan parempaa asumista ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti ja tilisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan ja voin voittaa Applen iPad-taulutietokoneen. (Arvonta joulukuussa, voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti). Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

Omakotiliitto maksaa postimaksun

Etu- ja sukunimi * ............................................................................................................................. Lähiosoite (vakituinen osoite) * ................................................................................................... Postinumero- ja toimipaikka * .................................................................................................... Sähköposti * ........................................................................................................................................

Omakotiliitto

Puhelin * .......................................................................... Syntymäaika ........./........./............ Paikallisyhdistys (täytä, mikäli tiedät) ..................................................................................... Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli tiedät) ............................................................ Asun  Omakotitalossa  Rivitalossa  Paritalossa  Kerrostalossa  Minulla on vapaa-ajanasunto. Missä kunnassa: ........................................................... Äidinkieli  suomi  ruotsi

Tietojani  ei saa  saa käyttää suoramarkkinointiin.

Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Osoitetietoja voidaan luovuttaa kertaluontoiseen suoramarkkinointitarkoitukseen vain perusteellisen tapauskohtaisen harkinnan nojalla. Tapaukset liittyvät yhteistyökumppanuuksiin ja jäseneduista ja –palveluista kertomiseen. Liiton linjausten mukaan henkilötieto jen luovutuksen tulee olla vahvasti yhteydessä järjestötoimintaan ja sen kehittämiseen. Tietojen luovutukset; jäsenedun tarjoaminen: Verisure Oy (tietoja ei luovuteta, jos jäsentiedoissa on suoramarkkinointikielto). Jäsenedun voimassaolon tarkistaminen; If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Pohjois-Karjalan www.omakotiliitto.fi/jasentiedot. Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Omakotiliiton tietosuojaseloste: www.omakotiliitto.fi/tietosuojaseloste.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.