Omakotinen 2016

Page 1

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen jäsentiedote 1/2016

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen yhteistyökumppanit ja jäsenedut s. 24

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen s. 7

Paikallista edunvalvontaa omakoti-, rivitalo- ja vapaa-ajan asukkaille.


Adagio-stabilittapettikokoelma

Charlene-stabilittapettikokoelma

Lamella Premium Harmaatammi -laminaatti

Lamella Tammi Vintage Latte Loc -parketti

Tyylikästä tunnelmaa! imista löydät RT V:n mahtavista valiko ustusmateriaalit. sis varmasti tar vitsemasi eniä parketti- ja Yli 800 laattamallia, kymm 00 tapettimallia laminaattimalleja ja yli 10 svarastoltamme. hetitoimituksena kesku äläämme, jossa Tule palvelevaan my ym e suunnittelevat asiantuntevat my yjämm uksen! kanssasi unelmiesi sisust

Lohja: Takasenkatu 37, puh. (019) 288 2900 Palvelemme: ma-pe 8-18, la 9-15 Yritysmyynti: ma-pe 7-18, la 9-15


Tässä numerossa: Puheenjohtajan tervehdys

5

Oma yhdistyksesi asiallasi

6

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen

7

Askarruttavatko jätevesilainsäädännön vaatimukset

8

Är avloppsvattenlagstiftningen oklar?

9

Vantaan Energialta etuja omakotiyhdistyksen jäsenille

10

Pankkilakimies kehottaa tarkkaavaisuuteen kiinteän omaisuuden lahjoituksessa

12

Omakotitalon turvallisuus

13

Vinkit siivousurakkaa suunnittelevalle

14

Apuomena ry yhdistää lohjalaisia yhdistyksiä

16

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys

18

Omakotitalkkari – kysytty apu

19

Kotitalousvähennys

20

Yhteistyökumppanit ja jäsenedut

24

Julkaisija

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry

Päätoimittaja Toimittajakunta Kansikuva Ulkoasu ja taitto Painopaikka

Anja Aaltonen Anja Åvall Arvo Seppänen Istockphoto Pertti Vihonen Oy Euraprint Oy

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   3


KÄVIN HANKKIJALLA!

rket a m i r Ag i tasorm l u M ja yt ovat n

. a j i k k Hanue lisää: L ija.fi hankk

Tervetuloa Hankkijalle: • Rakentajalle • Puutarhaan • Eläinharrastajalle • Vapaa-aikaan • Mökille • Metsätöihin. Katso verkkokaupan koko valikoima hankkija.fi. www.facebook.com/ hankkijafi Hankkija Asiakaspalvelu, puh. 010 402 2020 Puhelun hinta 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min (sis. alv).


PUHEENJOHTAJALTA

Jäsenetuja ja edunvalvontaa Yhdistyksemme yli 1 700 jäsenellä on hyödynnettävissä monipuoliset paikalliset ja valtakunnalliset jäsenedut. Jäsenkorttia näyttämällä voit helposti säästää jäsenmaksun takaisin moninkertaisena.

Edunvalvontaa Olemme yhdessä muiden omakotiyhdistysten ja Omakotiliiton kanssa vaatineet haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen kohtuullistamista. Lisäksi olemme esittäneet, että vapaa-ajan asunnot pitäisi pystyä joustavammin muuttamaan vakituisiksi asunnoiksi. Kotitalousvähennyksen korvausprosentin korottaminen on ollut myös tavoitteenamme. Edunvalvonta näiltä osin on tuottanut tulosta. Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen haja-asutuksen jätevesien sääntelyn lieventämiseksi. Normien purku myös asumisen osalta etenee. Kotitalousvähennyksen verovähennysoikeus on nousemassa 50 prosenttiin.

dollisuutena jolla saamme pysähtyneen väkiluvunkehityksen uudelleen nousu-uralle. On paikallaan aloittaa myös lomaasuntomessujen hakusuunnitelmat. Meillä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa loma-asuntomessut monimuotoisena. Täydennysrakentamisen avulla voimme toteuttaa messualueen joka muodostuu perinteisistä kesämökeistä, ympärivuotiseen käyttöön rakennettavista vapaa-ajan asunnoista sekä nykyisten vapaa-ajanasuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi. Kun tähän otetaan mukaan myös etätyön tarjoamat mahdollisuudet, niin syntyy kiinnostava kokonaisuus. Tuomo Paaso, puheenjohtaja

Asuntomessut Yhdistyksemme jäsenten etu on se, että Lohjalla on toimivat asuntomarkkinat. Kun on tarve vaihtaa tai myydä nykyinen koti on tärkeää, että tarjolla on monipuolisesti eri asuntovaihtoehtoja ja kiinnostuneita ostajia. Asuntomessujen hakeminen ja saaminen Lohjalle olisi merkittävä piristysruiske Lohjan tunnettavuudelle ja vetovoimaisuudelle.

Loma-asuntomessut Lohja on kuudenneksi suosituin kesämökkikunta Suomessa. Yhdistyksemme jäseninä osa on 8 400:sta vapaa-ajanasunnon omistajista. Hyvällä kaavasuunnittelulla pystyttäisiin lähes kaksinkertaistamaan vapaa-ajan asuntojen määrä. Vapaa-ajan asuntojen rakentaminen, laajentaminen, remontointi ja muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi tuovat kaivattuja työpaikkoja, asiakasvirtaa ja ostovoimaa Lohjalle. Vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön tulee nähdä mah-

www.omakotiyhdistyslohja.fi   Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   5


Oma yhdistyksesi asiallasi Omakotiyhdistykset ovat toimineet jo pitkään meidän tavallisten ihmisten tuntosarvena, auttaen pulmatilanteissa - mistä yksin ei selviä, mutta suuremmilla hartioilla tulevat selätetyiksi. Suurempi äänitorvi päättäjien suuntaan otetaan vakavammin ja onnistumisesta löytyy paljon esimerkkejä. Tulevaisuudessa omakotiyhdistysten rooli tulee vain kasvamaan, kun kuntien tehtäväkenttä tulee muuttumaan itsehallintoalueiden, maakuntien, startatessa vuoden 2019 alusta. Kansallisen normienpurun tarkoituksena on muun muassa helpotta kansalaisten arkea, rakentamista ja vapaaehtoistoimintaa. Konkreettisia toimenpiteitä on tehty ja tehdään maankäyttö- ja rakennuslakiin. Osa muutoksista on jo tullut voimaan, kuten esimerkiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY) kunnille siirretty rantarakentamisen poikkeuslupapäätösten tekeminen. Lisäksi paraikaa moneen arkeemme vaikuttavaan rakentamisen- ja maankäytön lainsäädökseen on tulossa kevennyksiä. Edelleen kansalaisia pyydetään tuomaan esille sellaisia normeja ja käytäntöjä jotka haittaavat niin asumista, elämistä kuin yrittämistäkin. Omakotiyhdistys ja Omakotiliitto kuulevat mielellään näistä myös. Erityisesti tämän vuosikymmenen loppu tulee olemaan monen muutoksen värittämää. Kuntien rooli ja tehtäväkenttä tulevat keskittymään paikalliselle tasolle kun taas uusille itsehallintoalueille, maakunnille keskitetään muun muassa sosiaali- ja terveydenhuolto (SOTE), pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, alueelliset kehittämistehtävät, elinkeino-

jen edistämisen tehtävät sekä alueiden käytön ohjaus ja suunnittelu. Omasta asumisen arjestamme päätetään niin EU:ssa, eduskunnassa, tulevissa maakunnissa kuin luonnollisesti kunnissa. Asumistamme rasittavat yhä enenevässä määrin kasvavat asumismenot. Suurimpia kustannuksia niissä ovat lämmitys ja kiinteistövero, mutta tulevaisuudessa kunnallisten maksujen kuten veden, jäteveden, jätehuollon ja monen muun kunnallisen kustannuksen osuus kiinteistöveron ohella tulee vain korostumaan, kun kuntien rahoituksesta leijonanosa siirtyy maakuntiin syntyvän SOTE:n seurauksena.

Ensi keväänä järjestetään kuntavaalit, joissa valitaan uudet edustajat kunnanvaltuustoon, kunnan ylimpään päättävään elimeen, kunnanhallitukseen ja sen jälkeen lautakuntiin. Omakotiliitto tulee tuottamaan aineistoa ja apuvälineitä paikalliseen vaikuttamiseen. Kannustammekin omakotiyhdistyksiä aktivoitumaan ja järjestämään paikallisesti kuntavaalipaneelin. Mitä enemmän tulevat kunnanvaltuutetut tiedostavat asumisemme haasteista, sitä paremmin meidät otetaan huomioon päätettäessä kustannuksista ja maankäytöstä kotikunnassamme. Ja aina parempi, jos saamme omia omakotivaltuutettuja mahdollisimman moneen kunnanvaltuustoon. Niin - eivätkä kaukana ole maakuntavaalit tammikuussa 2018. Omakotiyhdistykset ovat meidän tavallisten ihmisten tuntosarvia tuntien paikalliset olosuhteet sekä erityispiirteen – meidän asialla kunnallisella tasolla.

6  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla

Kaija Savolainen Toiminnanjohtaja


Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen on lupakäsittelynä pääsääntöisesti kaksivaiheinen. Ensin tutkitaan hankkeen maankäytöllistä merkitystä ja tämän jälkeen rakennuksen soveltuvuutta pysyvään asumiseen.

Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asumiseen edellyttää hajaasutusalueella suunnittelutarveratkaisua ja ranta-alueella poikkeamislupaa. Mikäli rakennus sijoittuu kaava-alueella loma-asumiseen tarkoitetulle alueelle, rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta edellyttää todennäköisesti kaavamuutoksen. Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat kuuluvat Lohjalla kaavoituksen toimivaltaan. Näiden hakemusten käsittelyssä pohditaan hankkeen vaikutusta maankäyttöön. Pysyvä asuminen edellyttää kunnallistekniikkaa, palveluita ja toisenlaista ympäristöä kuin loma-asuminen. Kaavatilanteen voi tarkistaa Lohjan kaupungin kotisivujen etusivuilta Karttapalvelun kautta. Mikäli poikkeamislupa- tai suunnittelutarvepäätös on myönteinen, haetaan tämän jälkeen rakennusvalvonnalta lupaa käyttötarkoituksen muutokselle. Käyttötarkoituksen muutos käsitellään rakennuslupa-asiana. Hakijan tulee osoittaa, että rakennus täyttää asuinrakennusta koskevat määräykset. Pelkästään kesäaikaiseen käyttöön tarkoitettu loma-asunto on ollut mahdollista raken-

taa poiketen asuinrakennukselle asetetuista mm. energiataloutta koskevista määräyksistä. Jos tällainen alun perin loma-asunnoksi lievemmin määräyksin rakennettu kohde halutaan muuttaa pysyvään asumiseen, syntyy tarve parantaa rakennuksen lämmöneristävyyttä ja teknisiä ominaisuuksia. Rakennuksen energiatehokkuutta on yleensä parannettava rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Yleensä vaatimuksena on, että ulkoseinän ja yläpohjan U-arvo puolitetaan. Rakennuksen lisäeristäminen tulee toteuttaa siten, ettei rakenteen toimivuus vaarannu. Rakennuslupien käsittelyaika tapahtuu sähköisesti www.lupapiste.fi palvelun kautta. Rakennuslupaa ei pääsääntöisesti valmistella, ennen kuin poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisupäätös on tehty. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisupäätös voivat sisältää ehtoja joilla on vaikutusta rakennussuunnitteluun. Hankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioiden ottaen riit-

tävät edellytykset sen toteuttamiseen. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. Rakennusvalvonnan soittoajat ovat usein ruuhkautuneita joten voi olla haasteellista tavoittaa puhelimitse. Parhaiten pystymme vastaamaan kysymyksiin lupapisteen neuvonta- osion kautta, jolloin kysymys kohdistuu sitä koskevaan kiinteistöön ja kysymyksen voi jättää koska tahansa. Pyrimme vastaamaan niihin mahdollisimman pian. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa turvallisuutta ja terveellisyyttä. Toimimme hankkeeseen ryhtyvän edunvalvojana

Paula Mäenpää Johtava rakennustarkastaja Lohjan kaupunki

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   7


Askarruttavatko jätevesilainsäädännön vaatimukset? LINKKI-hanke tarjoaa maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa Länsi-Uudellamaalla Haja-asutuksen jätevesilainsäädäntöön on valmisteilla muutoksia. Hallituksen esityksessä ympäristönsuojelulain muuttamiseksi ehdotetaan, että herkkien alueiden (ranta- ja pohjavesialueet) ulkopuolella jätevesiremonttien siirtymäajasta luovuttaisiin. Puutteelliset jätevesijärjestelmät uudistettaisiin perustason puhdistusvaatimuksen mukaisiksi vasta silloin, kun kiinteistöllä tehdään joko vesi- ja viemärijärjestelmään kohdistuva remontti tai uuden rakennuksen rakentamiseen verrattava remontti. Pilaantumiselle herkillä alueilla uudistaminen tapahtuisi edelleen siirtymäajan puitteissa, jota pidennettäisiin 31.10.2019 asti. Jäteveden käsittelyn vaatimustaso ei siis jatkossakaan muutu, vaan muutokset koskisivat ensisijaisesti uudistamisen aikajännettä – oman jätevesijärjestelmän vaatimustenmukaisuuden, kunnon ja uudistustarpeen tiedostaminen on siten kiinteistönomistajalle hyödyksi myös jatkossa. Hyvin hoidettu jäteveden käsittely auttaa pitämään talousvedet, pohjavedet sekä lähivesistöt puhtaina, minkä lisäksi se edistää kiinteistön arvon säilymistä. Lisäksi se auttaa parantamaan lähiympäristön viihtyisyyttä ja hygieenisyyttä esimerkiksi vähentämällä jätevesistä johtuvia hajuhaittoja. LINKKI-hanke tarjoaa Länsi-Uudenmaan alueen kiinteistönomistajille maksutonta ja puolueetonta jätevesineuvontaa. Jäteveden käsittelyn tilaa selvitetään kiinteistökohtaisilla kartoi-

tus- ja neuvontakäynneillä. Käynnillä saat tuoreimman tiedon jätevesilainsäädännön vaatimuksista ja oman kiinteistösi jätevesijärjestelmän tilanteesta, sekä tarvittaessa yksityiskohtaiset ohjeet jätevesijärjestelmäsi uudistamiseen. Järjestelmän uudistamistarpeesta tarjotaan kirjallinen arvio. Neuvonta-alueet ja hankkeen aikataulun löydät hankkeen verkkosivuilta www. hajavesi.fi. Käyntejä tehdään loka-marraskuulle asti ja niistä tiedotetaan asiakkaille postitse. Voit myös tilata kartoitus- ja neuvontakäynnin kiinteistöllesi ottamalla suoraan yhteyttä hankkeen neuvojaan! Neuvojien yhteystiedot ja toiminta-alueet löydät osoitteesta http://www.hajavesi.fi/fi/yhteystiedot/ota_yhteytta. Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke LINKKI pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu alueen 8 kuntaa: Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Hanketta rahoittavat alueen kunnat sekä Uudenmaan ELY-keskus. Hanke liittyy Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaan 2013–2021 ja ympäristöministeriön valtakunnalliseen jätevesineuvontaan.

Minttu Peuraniemi Asiantuntija, haja-asutuksen jätevedet

Lisätietoja / tilläggsuppgifter: Projektipäällikkö Minttu Peuraniemi Jätevesineuvoja Henri Virkkunen sähköposti: etunimi.sukunimi@vesiensuojelu.fi / e-posti: fornamn.efternamn@vesiensuojelu.fi

Katso myös verkkosivut: www.hajavesi.fi www.vesiensuojelu.fi/jatevesi

Se även hemsidorna:

www.glesbygdensvatten.fi www.vesiensuojelu.fi/avloppsvatten 8  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Är avloppsvattenlagstiftningen oklar? Projektet LINKKI erbjuder gratis och opartisk avloppsrådgivning i Västra-Nyland Glesbygdens avloppsvattenlagstiftning kan komma att ändras. I regeringens förslag om ändring i miljöskyddslagen presenteras att utanför känsliga områden (strand- och grundvattenområden) avskaffa övergångsperioden. Otillräckliga avloppssystem förnyas till att motsvara grundnivån för reningskraven i samband med renoveringar som innefattar vatten- och avloppssystem eller byggnadsrenoveringar som motsvarar nybygge. Förnyande av avloppssystem som är på områden känsliga för förorening, skall ännu göras inom övergångsperioden, som förlängs till 31.10.2019. Nivån på behandlingen av avloppsvatten ändras alltså inte i fortsättningen, förändringarna innefattar huvudsakligen förnyandets tidsfrist – det egna avloppssystemets reningskrav, tillstånd och behovet av förnyelse är även i fortsättningen bra för fastighetsägaren att vara medveten om. Ett avloppssystem som är i gott skick hjälper till att hålla hushållsvatten, grundvatten och närvattendragen rena, likaså bevarar det värdet på fastigheten. Dessutom främjar det trivseln på närmiljön och är mer hygieniskt genom att till exempel minska luktolägenheter från avloppsvattnet. Projektet LINKKI erbjuder gratis och opartisk avloppsrådgivning för fastighetsägare i Västra-Nyland. Situationen för behandlingen av avloppsvattnet reds ut på fastighetsvisa karterings- och rådgivningsbesök. På besöket får du reda på det

senaste inom kraven om avloppsvattenlagstiftningen och tillståndet för ditt egna avloppssystem, samt detaljerad information om förnyandet av avloppssystemet. Även en skriftlig bedömning ges för förnyandet av avloppssystemet. Rådgivningsområden och projektets tidtabell finns på projektets hemsida www.glesbygdensvatten.fi. Besöken görs ända in i oktober-november och de meddelas åt fastighetsägarna per brev. Du kan även beställa ett karterings- och rådgivningsbesök till din fastighet genom att ta kontakt direkt med våra avloppsrådgivare! Rådgivarnas kontaktuppgifter och verksamhetsområden hittar du på adressen http://www.hajavesi.fi/se/ kontakt/tag_kontakt. Västra-Nylands avloppsvattenprojekt LINKKI strävar till att förbättra behandlingen av avloppsvatten i glesbygden i samarbete med områdets kommuner. I projektet deltar områdets 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Projektet finansieras av områdets kommuner och Nylands NTM-central. Projektet är kopplat till Strategin för kommunernas samarbete kring glesbygdens avloppsvatten i Västra-Nyland 2013-2021 samt miljöministeriets landsomfattande avloppsrådgivning.

Minttu Peuraniemi Glesbygdens avloppsvatten, sakkunnig

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   9


Vantaan Energialta etuja omakotiyhdistysten jäsenille Tarjoamme Omakotiliiton Uudenmaan ja Varsinais-Suomen piirien jäsenille sähköä edulliseen hintaan. Lisäksi sinun on mahdollisuus saada sähkölaskustasi S-Bonusta.

Erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin Sähköstä Bonusta -sopimus on määräaikainen sopimus ja se voimassa joko 1 tai 2 vuotta. Nimensä mukaan siitä saa S-Etukortilla Bonusta, jos olet HOK-Elannon, SSO:n tai Varuboden-Oslan asiakasomistaja. Kun sähkölasku ja kauppalasku kasvattavat samaa pottia, ne voivat yhdessä nostaa bonusprosenttiasi ja pienentää laskujasi. Vai haluaisitko roskilla tuotettua sähköä? Aiemmin kierrätyskelvoton roska päätyi kaatopaikoille. Mutta ei enää, sillä me Vantaan Energiassa hyödynnämme roskan ja mahdollistamme sille uuden elämän Uusiosähkönä. Omakotiyhdistysten Uusiosähkö-sopimus on määräaikainen ja se on voimassa 2 vuotta. Uusiosähkö ei kerrytä Bonusta. Voit myös tehdä toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, jossa hintaa päivitetään puolivuosittain. Näin sopimuksesi on huoleton, mutta aina kilpailukykyinen. Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kerryttää Bonusta. Pörssisähköllä voit puolestaan viilata sähkölaskuasi pienemmäksi. Napsauta sauna tai lämmitys päälle ja heitä pyykit koneeseen, kun hinta on alimmillaan. Pörssisähkö säästää sinut kilpailuttamisen vaivalta, koska hinta on aina kilpailukykyinen. Pörssisähkö-sopimus on voimassa toistaiseksi. Pörssisähkö ei kerrytä Bonusta.

Nopeaa ja vaivatonta Saat edun käyttöösi ilmoittamalla jäsennumerosi ja -yhdistyksesi samalla kun teet tilauksen. Tilauksen tekeminen vie vain pari minuuttia, me hoidamme loput!

Tee tilaus osoitteessa www.vantaanenergia.fi/oky

10  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


TAMAR-MARKIISI ON SUOMESSA VALMISTETTU KORKEATASOINEN LAATUMARKIISI • • • • •

Terassi- ja ikkunamarkiisit Runsaasti värejä Korkealuokkaiset materiaalit 10 vuoden runkotakuu Somfy- aurinko-, tuuli ja sadeautomatiikka • Meiltä myös uudet kankaat vanhoihin markiiseihin

Tee viisas päätös ja hanki kestävät ja laadukkaat markiisit ja screenkaihtimet.

Suunnittelu, mittaus ja asennnuspalvelu

UUTUUS! Tamar XL-sääsuoja TamarUUTUUS! XL -sääsuoja

• Terassien, grillikatosten yms. suojaksi tuulelta, lialta, lehdiltä, auringonpaisteelta, sateelta ja lumelta • läpinäkyvä screenkangas ei sulje näköalaa • toimiva ratkaisu pidentää terassillaoloaikaa

• terassien, grillikatosten yms.JAsuojakOTA MITAT PYYDÄ TARJOUS! si tuulelta, lialta, lehdiltä, auringonpaisteelta, sateelta ja lumelta   Lohjan Seudun Omakotiyhdistys • läpinäkyvä screenkangas ei sulje näköalaa

Kaikki remontit, maalaukset korjaukset ja saneeraukset. Niin talossa kuin pihallakin. Kauttamme myös putkityöt ja tarvikkeet Soita, niin tulemme käymään ja teemme tarjouksen! Työstämme saa 45 % kotitalousvähennyksen

ATTE Finland tk Oy Lohja Puh. 044 514 7587, 044 048 0290, (Även på svenska) myynti@talojapiha-apu.fi www.talojapiha-apu.fi

Tutustu uusiin kotisivuihimme! Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   11


Pankkilakimies Riikka Vaajamo-Rezaji kehottaa

tarkkaavaisuuteen kiinteän omaisuuden lahjoituksessa Perintösuunnittelun keinot ovat moninaiset ja suositeltavat ratkaisut vaihtelevat sen mukaan, minkä lajisesta omaisuudesta on kysymys. Yleisesti suunnittelu kannattaa ja yleensä jokaiselle löytyy jokin keino toisaalta keventää perillisten verotaakkaa, toisaalta varmistaa monien muiden tavoitteiden toteutuminen. Jollekin se on lesken aseman turvaaminen taikka varallisuuden pysyttäminen oman suvun piirissä. Parhaat tulokset saavutetaan, kun suunnittelu ja toimenpiteet aloitetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

perintöverotukseen, perinnönjakoon ja lakiosan laskemiseen. Järjestely voi aiheuttaa tarpeen varautua tulevaan esimerkiksi testamentti- tai edunvalvonta-asioita silmällä pitäen. Lisäksi lahjoituksesta laadittavat ennakkoratkaisuhakemukset, luovutuskirjat ja lahjaveroilmoitukset syntyvät ammattilaisen toimesta luotettavasti ja kätevästi. Lahjoitus voi tietyissä tapauksissa täyttää niin sanotun sukupolvenvaihdosluovutuksen edellytykset, jolloin verotus ja siitä saatavat huojennukset noudattelevat omia säännöksiään ja verotuskäytäntöään.

Kiinteän varallisuuden, kuten maaomaisuuden taikka osakehuoneistojen kohdalla kysymykseen tulee usein omaisuuden lahjoittaminen perilliselle perinnönjättäjän elinaikana. Lahjansaaja maksaa saamastaan lahjasta heti lahjoituksen perusteella lahjaveron, mutta verosäästöä voidaan saada hallintaoikeusvähennyksen perusteella. Hallintaoikeusvähennyksen käyttäminen tarkoittaa sitä, että kun omistusoikeus omaisuuteen siirretään lahjansaajalle, lahjanantaja pidättää itselleen hallintaoikeuden eli oikeuden käyttää omaisuutta tai nauttia sen tuotto. Hallintaoikeus voidaan pidättää elinikäisenä taikka määräaikaisena. Vähennys lasketaan lahjaverotuksessa perustuen omaisuuden käypään arvoon, omaisuuslajiin sovellettavaan tuottoprosenttiin sekä hallintaoikeuden pidättäjän ikään taikka hallintaoikeuden kestoon. On huomattavaa, että omaisuudesta koituvat juoksevat kulut, kuten vaikkapa ylläpitokulut ja kiinteistövero kuuluvat hallintaoikeuden haltijalle. Toisaalta kumpikaan osapuolista, omistaja tai haltija, eivät voi yksinään vapaasti päättää monista omaisuutta koskevista asioista, kuten merkittävistä korjauksista.

Riikka Vaajamo-Rezaji Pankkilakimies, OTM Länsi-Uudenmaan Säästöpankki

Lahjoituksesta voidaan pyytää verottajalta etukäteen sitova ennakkotieto. Ennakkoratkaisun hankittuaan osapuolet voivat toteuttaa lahjoituksen turvallisin mielin. Lahjoitusta suunnitellessa on syytä kääntyä ensin asiantuntijan puoleen. Suunnittelussa täytyy kääntää katse paitsi tulevaisuuteen, myös menneeseen. Aikaisemmat lahjoitukset täytyy selvittää erityisesti siksi, että lain mukaan 3 vuoden aikana samalta lahjansaajalta saadut lahjat lasketaan verotuksessa yhteen. Toisaalta lahjalla voi olla vaikutusta myös tuleviin perintöasioihin, kuten 12  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Entä jos vaihtamalla paranee?

Omakotitalon turvallisus

Voit olla Säästöpankin asiakas jo huomenna. Ota yhteyttä ja me teemme vaihdon kanssasi vaivattomasti. Soita 029 041 2000, tule käymään tai varaa aika osoitteessa www.saastopankki.fi/varaa-aika! Palvelemme ma–pe klo 10.00–16.30 ja ke aina klo 17.30 asti kaikissa raha-asioissa.

Meillä jokaisella on kodissamme lähes koko omaisuutemme kiinni, erilaisina tavaroina, arvoesineinä, rahana sekä itse kiinteistö. Siksi olisi turvallisuuden kannalta hyvä ennaltaehkäistä kutsumattomien vieraiden käynti jo talon ulkokuoressa. Kaksi lukkoa/ ulko-ovi (käyttölukko ja turvalukko) kertovat varkaille, ettei urakasta tule helppoa. Siihen kun lisätään rikosilmoitinjärjestelmä ja siitä kertovat tarrat ulko-oviin, niin suojaus on hyvällä tasolla millä mittareilla hyvänsä mitattuna. Rikosilmoitinjärjestelmään saadaan lisättyä myös vesivahingon ilmoituksen ja palohälytyksen. Meille voi soittaa ja pyytää arviota kustannuksista, tarvittaessa tulemme paikan päälle tekemään kustannusarvion, ilman eri korvausta.

Kiinteistösi turvaksi Karjalohja I Karkkila I Kirkkonummi I Lohja Lohjan Asema I Nummela I Pusula Sammatti I Saukkola I Virkkala I Yrityspankki www.saastopankki.fi /lusp

· LVI-asennukset · Tarvikemyynti ·

050 4349 951

info@jkk-putki.fi / www.jkk-putki.fi

www.securepoint.fi

Laurinkatu 46 08100 LOHJA puh. 010 3098 405 lohja@securepoint.fi

Meiltä saat • Lukitus- ja avainpalvelut • Oviautomatiikat • Opasteet ja kilvet • Rakennushelat • Video- ja kameravalvontajärjestelmät • Hälytys- ja turvajärjestelmät

www.securepoint.fi

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   13


VINKIT SIIVOUSURAKKAA SUUNNITTELEVALLE SUUNNITTELE:

• Tarkasta jäteaseman aukioloaika. • Selvitä lajitteluohjeet.

maksullista jätettä. Muistathan, että jätteiden poltto on kielletty kunnan jätehuoltomääräyksissä.

EKOPISTEILLE VOI VIEDÄ:

LAJITTELE:

Lajittelu helpottaa jätteiden poisvientiä ja voit säästää jätemaksuissa. Katso lajitteluohjeet www.rosknroll.fi Jätteet a-ö

VIE:

• käyttökelvolliset tavarat kirpputorille tai hyväntekeväisyysjärjestöille • hyötyjätteet ekopisteelle • suuremmat kuormat ja vaaralliset jätteet jäteasemalle. Lumppu, rikkinäiset muovilelut, cd-levyt ja VHS-kasetit lajitellaan sekajätteenä. Pienet määrät voi laittaa omaan sekajäteastiaan. Suuremmat kuormat kuuluvat jäteasemalle ja ovat

INFÖR STORSTÄDNING

PLANERA:

Ta reda på sorteringsanvisningarna Ta reda på när avfallsstationen är öppen.

SORTERA:

Sortera redan från början, underlättar bortförandet och kan minska på avfallsavgifterna.

FÖR:

Användbara saker till lopptorg eller välgörenhetsorganisationer • Återvinnbart avfall till ekopunkten • Stora mängder och farligt avfall till avfallsstationen Lump, söndriga plastleksaker, cd-skivor och VHS-kassetter sorteras som blandavfall och är avgiftsbelagt.

Lasipakkaukset; lasipullot ja -purkit, kirkkaat ja värilliset Pienmetallia; mm säilyketölkit, alumiinivuoat, pantittomat juomatölkit, kannet ja korkit sekä paistinpannut ja kattilat Kartonki; puhtaat pahvilaatikot, kartonkipakkaukset, maito- ja mehutölkit, paperipussit Paperi; sanoma- ja aikakausilehdet, mainokset, pehmeäkantiset kirjat, kirjekuoret ja tulosteet

MAKSUTTA JÄTEASEMILLE:

Metalliromu, sähkölaitteet ja vaarallinen jäte

Ni kommer väl ihåg att det är förbjudet att bränna avfall enligt kommunens avfallsföreskrifter.

FÖR TILL EKOPUNKTERNA:

Glasförpackningar; Glasflaskor- och burkar, klart och färgat glas Metall; bl.a. konservburkar, aluminiumformar, pantfria dryckesburkar, metallock och -korkar samt kastruller och stekpannor Kartong; rena pappkartonger, kartongförpackningar, mjölkoch saftburkar, papperspåsar och -kassar Papper; dagstidningar och tidskrifter, reklamer, böcker med mjuka pärmar, kuvert och utskrifter

AVGIFTSFRITT TILL AVFALLSSTATIONER:

Metallskrot, elapparater och farligt avfall

Tarvitsetko peräkärryä jätteiden kuljettamiseen?

Tuo puutarhajätteet

Peräkärryn voi vuokrata Lohjan Munkkaan jätekeskuksesta vuorokaudeksi kerrallaan.

(risut ja oksat, haravointijäte, jäteomenat) lajiteltuna maksutta jäteasemalle.

10 €

Färdigt sorterat trädgårdsavfall

(ris och kvistar, krattavfall, avfallsäpplen) kan du avgiftsfritt föra till avfallsstationen.

Behöver du släpvagn för större mängder avfall?

Släpvagn kan hyras för ett dygn i taget från Munka avfallsstation i Lojo.

14  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


NÄIN LAJITTELET PAKKAUSMUOVIN Muovinkeräykseen SAA LAITTAA kotitalouden tyhjiä, puhtaita ja kuivia muovipakkauksia: • elintarvikkeiden muoviset pakkaukset, kuten jogurttipurkit, voirasiat sekä juusto- ja valmisruokapakkaukset • pesuaine- ja shampoopakkaukset • muovipullot, -kanisterit ja -purkit – mieluiten litistettyinä • muovikassit, -pussit ja -kääreet • tuubit, putkilot ja vastaavat. EI SAA LAITTAA: • likaisia muovipakkauksia tai sekajätettä • PVC-pakkauksia • muita muovituotteita tai yritysten muovipakkauksia. Vie vaarallisten aineiden jäämiä tai painetta sisältävät pakkaukset (esim. maalit, kemikaalit, öljyt, lääkkeet, hiuslakka) vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen. PAKKAUSMUOVIN KERÄYSPISTEET LOHJALLA • Munkkaan jätekeskus (Munkkaanmäki 51) Rinki-ekopisteet: • Sale Pusula, Lehtolantie 2 • Turuntie 815 • S-Market Nummi, Oilaantie 6 • K-Market Lohjanportti, Seisaketie 1 • Routiontie 20 • Rantapuisto 23 • S-Market Tynninharju, Harjunseläntie 4

SÅ HÄR SORTERAR DU FÖRPACKNINGSPLAST

• •

Till plastinsamlingen får du LÄMNA hushållens tomma, rena och torra plastförpackningar: • livsmedelsförpackningar av plast, så som yoghurtburkar, smöraskar samt förpackningar för ost och färdigmat • plastförpackningar för tvättmedel och schampo • flaskor, kanistrar och burkar av plast, helst tillplattade plastkassar, -påsar och -omslag tuubit, putkilot ja vastaavat.

LÄMNA INTE: • smutsiga plastförpackningar eller blandavfall • PVC-förpackningar • övriga plastprodukter eller företagens plastförpackningar. Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall till anvisad insamlingsplats för farligt avfall. INSAMLINGSPUNKTER AV PLASTFÖRPACKNINGAR I LOJO • Munka avfallsscentral (Munkabacken 51) Rinki-ekopunkter: • Sale Pusula, Lehtolantie 2 • Turuntie 815 • S-Market Nummi, Oilaantie 6 • K-Market Lohjanportti, Seisaketie 1 • Routiontie 20 • Rantapuisto 23 • S-Market Tynninharju, Harjunseläntie 4

JOKO OLET TUTUSTUNUT SÄHKÖISEEN ASIOINTIIMME? PALVELUSSA VOIT MM.

• • • •

tarkastaa ja muuttaa asiakastietojasi tarkastaa jäteastiasi seuraavan tyhjennyspäivän muuttaa jäteastian tyhjennysväliä tai tehdä lisätyhjennystilauksen liittyä jätehuoltoon tai tehdä muutoksia jätehuoltopalveluusi.

KÄNNER DU REDAN VÅR E-TJÄNST? I TJÄNSTEN KAN DU BL.A

• • • •

granska och ändra egna kunduppgifter kolla dagen för följande soptömning ändra tömningsintervall av sopkärlet eller beställa extra tömning beställa avfallstjänster eller göra ändringar i avfallsservicetjänsterna.

www.rosknroll.fi

Rosk’n Roll Asiakaspalvelu 020 637 7000 Kundtjänst ma–pe 8.30–15.30 må–fr   Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   15


Apuomena ry yhdistää lohjalaisia yhdistyksiä Tunnetko Apuomenan, Lohjalla toimivan yhdistysten yhdistyksen, johon myös Lohjan Seudun Omakotiyhdistys ry kuuluu yhdessä 62 muun lohjalaisen yhdistyksen kanssa? Apuomena ry tukee lohjalaisten arkea ja hyvinvointia, ehkäisee syrjäytymistä, edesauttaa yksityisten ihmisten ja lohjalaisten järjestöjen toimintaa sekä keskinäistä yhteistyötä. Apuomenan tarjoamia palveluja ovat lounaskahvila Punakaneli, kaikille avoin kerho- ja seniorikahvilatoiminta, tilavuokraus tarjoiluineen, kotiapu, vapaaehtoistoiminta, työllistymispalvelut sekä lohjalaisten järjestöjen toiminnan tukeminen. Lisäksi Apuomena ry myy Neidonkeitaan ja Tennarin etukortteja erityisryhmille, joiden terveyteen uinnilla ja liikunnalla on merkitystä. Toiminnan keskeisimpiä arvoja ovat yhteisöllisyys, välittäminen sekä tasa-arvo, joita kuvastaakin Apuomenan motto: Yhdessä hyvä tulevaisuus.

Etuja jäsenyhdistyksille Apuomenan jäsenyhdistykset saavat etuja monista Apuomenan palveluista. Apuomena järjestää jatkuvasti koulutuk-

sia ja tapahtumia yhdistystoiminnan tukemiseksi ja esilletuomiseksi. Koulutukset ovat pääsääntöisesti maksuttomia ja niihin ovat tervetulleita kaikki kulloisesta aiheesta kiinnostuneet. Jäsenjärjestöt voivat vuokrata Punakanelista järjestökaappeja ja käyttää Apuomenan toimiston edullisia kopiointi- ja postituspalveluita.

Järjestötilat Jäsenyhdistykset voivat varata maksutta käyttöönsä järjestötila Punakanelin tiloja kokouksia ja muita tilaisuuksia varten. Lounaskahvila Punakanelista voi tilata myös tarjoilun. Myös Routiolla sijaitsevan Sinivuokko-tilan käyttö on jäsenyhdistyksille maksutonta. Punakanelin maittavaa lounasta on tarjolla arkipäivisin klo 11-13. Halutessaan aterian saa myös mukaan. Tiloja voi myös vuokrata esim. viikonloppuisin yksityistilaisuuksiin, jolloin se on maksullista.

Kotipalvelu Omakotiyhdistyksen iäkkäämmät jäsenet voivat hyödyntää Apuomenan kiireetöntä ja asiakaslähtöistä kotipalvelua. Tarjolla on muun muassa seuraavia palveluja: siivous, pyykkihuolto, pihatyöt, kaupassa käynti ja asiointi, pienet kodin kunnostustyöt, ulkoilu ja seuranpito sekä saattamisapu. Kotipalvelu voi olla kertaluontoista tai jatkua kauemmin. Kotipalvelun valikoimaan on kesästä 2016 lähtien sisältynyt myös tekninen kotipalvelu. Palvelu sisältää kodin teknisten laitteiden (TV, digiboksi, keittiön pienkoneet jne) hankinnan ja käyttöönoton opastusta, huoltotarpeen kartoitusta sekä avustamista huoltoon toimittamisessa. Kodin teknisten laitteiden käytön hallitseminen tuo helpotusta arkeen ja tukee osaltaan ikäihmisten kotona-asumista.

16  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Tietokoneopastus Lisätietoja: Apuomenan toimisto Suurlohjankatu 21-23 A,08100 Lohja puh. (019) 369 5650 klo 9-15.

www.apuomena.fi Täältä löydät kaikki Apuomenan toimintojen ja hankkeiden tarkemmat tiedot ja yhteyshenkilöt. Apuomena ry tarjoaa henkilökohtaista opastusta henkilöille, jotka haluavat tutustua tietotekniikkaan, sen käyttöön ja hyödyntämiseen asioiden hoitamisessa ja vapaa-ajassa. Saatavilla on erilaisten laitteiden käytön perusohjausta sekä opastusta internetpalveluiden käyttöön ja hyödyntämiseen. Opastus on maksutonta eikä edellytä ajanvarausta.

Opastajat ovat paikalla Punakanelissa ma-pe klo 9-12 sekä tiistaisin Routiolla Sinivuokossa klo 9-13. Apuomena ry järjestää myös tietoteknisiin aiheisiin liittyviä opastusluentoja erilaisissa tapahtumissa, tilaisuuksissa ja yhdistysten kerhoissa.

Meidät löydät myös Facebookista

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   17


Lohjan Seudun Omakotiyhdistys Lojonejdens Egnahemsförening ry Lohjan Seudun Omakotiyhdistys on toiminut runsaan vuosikymmenen alueemme pientaloasukkaan parhaaksi solmimalla mm. yhteistyösopimuksia alueen eri toimijoiden kanssa sekä antamalla alueensa kaavoitukseen lausuntoja. Myöskään ei sovi unohtaa info-tilaisuuksia ja neuvontaa ajankohtaisista pientaloasukasta koskevissa asioissa. Moninaiset kerrat on Lohjan kaupungin Monkolan valtuustosali ollut täynnä kuulijoita. Aiheina ovat olleet mm. sekä kodin turvallisuus, jätevesiasiat, jätehuolto, asuntokauppaan liittyvät vastuut että kaupunginjohtaja Mika Sivulan alustus aiheesta Lohjan vetovoimaisuustekijät. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti ollen tällä hetkellä yli 1700 jäsentä.

Omakotitalkkari ikäihmisen apuna Yhtenä tärkeimmistä hankkeista on yhdistyksellä ollut vuodesta 2013 alkanut omakotitalkkaritoiminta, jonka avulla ikäihmiset voivat asua omakotitalossaan, vaikka eivät itse enää jaksaisi hoitaa pihaa tai suorittaa pieniä kotiin liittyviä askareita. Tällöin apua voi saada omakotitalkkarilta. Tällä hetkellä yhdistyksellä on kaksi omakotitalkkaria.

Edustus Suomen Omakotiliitossa ja Uudenmaan piirissä Yhdistyksen edustajina liiton liittovaltuustossa ovat Anja Aaltonen ja Veikko Häyrinen, joka kuuluu myös Edunvalvontatoimikuntaan. Uudenmaan piirin hallitukseen kuuluvat Tuomo Paaso ja Anja Aaltonen, joka toimii myös piirin Asumisen edunvalvonta- ja energiatyöryhmässä.

!

n la Lohjasen l i g n o p Tällä ku hdistyksen jä a t iy Omakot i 50 € arvoises l y a t saa tokses kertaos

Tapahtumia vuonna 2016 5.3. RTV-tapahtuma 14.3. yhdistyksen kevätkokous sekä Turvallinen Asuntokauppa Info-tilaisuus, joka keräsi runsaat 120 kuulijaa 19.3. Starkin synttäripäivät 20.3. Palmumarkkinat, Pusulan Ahjolassa 2.4. Akix Mäntynummi–tapahtuma 27.4. Uudenmaan piiri ry:n kevätkokous 23.5. Uudenmaan piirin ylimääräinen kokous 9.7. Karjalohjan Puujärvipäivät 13.8. Virkkala-päivät, jossa Tuomo Paaso valittiin vuoden 2016 Masukaksi 27.8. Hankkijan Omenanmaistijaiset

Tulossa 24.9. Omenakarnevaalit 24.11. Lohjan Teatterin musikaali ”My Fair Lady” Olemme varanneet lippuja Lohjan Teatterin musikaaliin ”My Fair Lady” to 24.11. klo 19.30. Hintaan 26 €/hlö. Hintaan sisältyy väliajan kahvitarjoilu. Ilmoittautumiset 14.10.2016 mennessä anja.avall25@gmail.com tai 050 575 5745.

Suunnitteilla 2017 Jäsenmatka Lahden Sibeliustaloon

-15%

Etu on voimassa 30.11.2016 asti. Etu ei koske tarjoustuotteita eikä etua voi yhdistää muihin tarjouksiin.

Talomyynti

Jos on varallisuutta ja tyylitajua, rakennukSovi itsellesi parhaiten sen ja kasvillisuuden liitto hivelee silmiä, sopiva aika kuten tässä 1700-luvun talossa Englannissa.

040 3066 207

LOHJA

Siniset irikset ja keltapäivänliljat toivottavat vieraan tervetulleeksi Helsingin Vallilassa sijaitsevalle siirtolapuutarhamökille.

www.k-rauta.fi/Lohja • Ojamonharjuntie 86, Lohja • Vaihde 019 357 511 Avoinna: ark. 7–19, la 9–16.

18  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla

KOKEILE LAINALASKURIA: k-rauta.fi


HALLITUKSEN JÄSENET 2016

Omakotitalkkari – kysytty apu! Omakotitalkkaritoiminnan tavoitteena on, että ikääntyvät yhdistyksemme jäsenet voisivat asua omissa kodeissaan mahdollisimman pitkään. Omakotitalkkarin voi tilata töihin yhdistyksen jäsen ja etusijalla ovat seniori-ikäiset. Nuoremmat voivat käyttää talkkaripalvelua, jos työpanosta on vapaana. Omakotitalkkarin tekemästä työstä veloitetaan 8 euroa tunnilta. Minimiveloitus on kuitenkin kahdesta työtunnista. Lisäksi työntilaajan maksettavaksi tulee 0,45 euron kilometrikorvaus. Maksut suoritetaan omakotitalkkarin antamalla pankkisiirtolomakkeella. Kodissa tai vapaa-ajanasunnossa teetetystä työstä voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen. Omakotitalkkarin voi tilata tekemään tavanomaisia kotitöitä. Yleensä talkkarilla teetetään polttopuita, nurmikon hoitoa, pensaiden ja pensasaitojen leikkausta, lumenluontia, hiekoitusta, siivousta ja ikkunoiden pesua. Työntilaaja järjestää talkkarin työssään tarvitsemat työvälineet ja aineet. Omakotitalkkarilla ei voi teettää mitään luvanvaraisia töitä kuten sähkö-, vesi- ja viemäritöitä. Talkkari ei voi kiivetä puuhun, katolle tai räystäälle. Nämä rajaukset johtuvat vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyn vastuuvakuutuksen määräyksistä. Työtilaukset kannattaa tehdä kello 8.00 – 9.00 välisenä aikana jolloin talkkarit ovat parhaiten tavoitettavissa. Omakotitalkkareina työskentelevät Marko Jaatisen tavoittaa numerosta 044 966 4743 ja Mika Pekkosen 046 930 7966. Sähköpostiosoitteesi voit päivittää/ilmoittaa helposti omakotiyhdistyslohja.fi -linkin kautta tai ottamalla yhteyttä Anja Aaltoseen 0440 331 950, anjan.viestit@gmail.com tai Anja Åvalliin 050 575 5745, anja.avall25@gmail.com.

Puheenjohtaja Tuomo Paaso tuomo.paaso@saastopankki.fi

029 041 2076 050 4080 111

Varapuheenjohtaja Anja Aaltonen anjan.viestit@gmail.com

0440 331 950 019 331 950

Sihteeri Anja Åvall anja.avall25@gmail.com

050 575 5745

Omakotitalkkaritoiminnan työnjohtaja Arvo Seppänen arvo.seppanen@dnainternet.net

040 571 7161

Varainhoitaja Juhani Viljanen juhani.viljanen@uudenmaantilipalvelu.fi

0400 475 145

Kakkossihteeri Mirva Gullman mirva.gullman@gmail.com Sami Aaltonen sami.aaltonen@dnainternet.net

040 777 2799

Matti Holmsten matti.holmsten@hotmail.com

040 419 3999

Veikko Häyrinen veikko.i.hayrinen@gmail.com

040 5057756

Ahti Karhapää karha.ahti@yahoo.com

0400 470 127

Kari Lappalainen ka.lappalainen@dnainternet.net

0400 302 057

Timo Nordberg timonord@gmail.com

040 550 3785

Aimo Perälä aimo.perala@gmail.com

0414 348 962

Tatu Keinänen tatu.keinanen@gmail.com tatu.keinanen@sisailmari.fi

0400 353 661

Tarja Putkonen putkotar@gmail.com

050 370 8130

Kunniajäsen Pekka Myllyniemi pekka.myllyniemi@kolumbus.fi

050 3080 540

Tiedotamme jatkossa ajakohtaisista asioista jäsenillemme pääasiassa kotisivullamme www.omakotiyhdistyslohja.fi ja paikallislehtien järjestöpalstoilla sekä suoraan sähköpostitse. Olemme myös Facebookissa.

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   19


Kotitalousvähennys Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.

Näistä töistä saat kotitalousvähennystä Tavanomainen kotitaloustyö Tavanomaisia kotitaloustöitä on muun muassa: Siivous, kaupassa käynti, ruuan laitto, nurmikon leikkaus, lumenluonti ja kotijuhlien tarjoilutyö. Vähennykseen oikeuttavaa työtä ei kuitenkaan ole esimerkiksi sisustussuunnittelu tai likakaivon tyhjennys.

Tavanomainen hoiva- ja hoitotyö Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on normaalisti kotona tehtävä työ, kuten lasten tai vanhusten hoitaminen kotona. Tavanomaisena kotona tapahtuvana hoiva- ja hoitotyönä ei pidetä kampaajan, parturin, kosmetologin tai muun vastaavan tekemää työtä, vaikka se poikkeuksellisesti tehtäisiin henkilön kotona. Terveyden- tai sairaanhoitopalvelusta ei myöskään saa kotitalousvähennystä, kun työn tekee koulutettu sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen.

Kunnossapito- ja perusparannustyö Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kunnossapito- ja perusparannustyötä on muun muassa keittiön, kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi, sauna- ja kellaritilojen remontointi, rakennusten maalaus, parvekelasien asennus, putki- ja sähkötyöt sekä lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen. Kiinteistöön kohdistuvista huoltotoimenpiteistä voi myös saada kotitalousvähennyksen. Tällaisia ovat esimerkiksi lämmityskattilan öljypolttimon huolto, lämmityskattilan puhdistus, lämmityskattilan hyötysuhdemittaus ja ilmanvaihtolaitteiden puhdistus, mittaus, säästäminen ja huolto. Vähennystä ei kuitenkaan saa nuohouksesta. Vähennykseen oikeuttavana kunnossapitotyönä ei pidetä kodin koneiden ja laitteiden, kuten kylmälaitteiden tai astianpe-

sukoneen, asennusta ja korjausta, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä. Uudisrakentaminen ja kaikki siihen verrattava rakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennystä sovellettaessa uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista on muun muassa laajentaminen ja käyttötarkoituksen muuttaminen. Myös grillikatoksen tai leikkimökin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa rakentamista eikä siten oikeuta kotitalousvähennykseen. Uudisrakentamisena ei pidetä kuitenkaan kattamattomien rakennelmien, kuten esimerkiksi pation, laiturin tai aidan rakentamista ennestään rakennettuun rakennukseen. Tulkinnallista on milloin uudisrakennus lakkaa olemasta uusi. Asunto-osakeyhtiössä asukas voi saada kotitalousvähennyksen vain niistä kunnossapito- ja perusparannustöistä, jotka asunto-osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle ja joita yhtiökokouksen päätöksellä ei ole siirretty yhtiön vastuulle. Pelkän yhtiökokouksen päätöksen tai yhtiössä noudatetun käytännön perusteella ei voi saada kotitalousvähennystä työkustannuksista, jotka kuuluvat yhtiön vastuulle.

Tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvontaja asennuspalveluita ovat muun muassa: digilaitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen, tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle sekä kodissa tapahtuvan kodin tietoja viestintälaitteiden ja - yhteyksien opastustyö. Katso myös: Verohallinnon lista töistä, josta saa kotitalousvähennystä. Lähde: Veronamaksajat.fi

20  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Asumiseen kohdistuvia veromuutoksia 2017 Vuonna 2017 asumisen verotukseen kohdistuu muun muassa seuraavanlaisia muutoksia hallituksen budjettiriihen ja aiempien päätösten perusteella. Osa on vasta esityksiä ja osa eduskunnan hyväksymiä lakimuutoksia.

Kotitalousvähennys Kotitalousvähennystä kasvatetaan korottamalla korvausastetta 45 prosentista 50 prosenttiin budjettiesityksen mukaan vuonna 2017.

Asuntolainan korkovähennys Vuonna 2017 asuntolainan koroista vähennyskelpoisia on 45 prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2016. Vaalikaudella 2016 - 2019 asuntolainan korkovähennysoikeus leikkaantuu 10 prosenttiyksikköä vuosittain, jolloin vuonna 2019 enää 25 prosenttia on vähennyskelpoista.

Kiinteistövero Jo voimaan tulleen lain mukaan kuntien yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajat nousevat vuoden 2017 alusta. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee 0,80 – 1,55 prosentista 0,86 – 1,80 prosenttiin ja vakituisen asuinrakennusten vaihteluväli 0,37 – 0,80 prosentista 0,39 – 0,90 prosenttiin.

Energiaverotus Lämmityspolttoaineiden verotusta korotettaisiin 45 miljoonalla eurolla. Öljylämmitteisen omakotitalon vuosittaiset lämmityskulut kasvaisivat tämän johdosta n. 42 euroa ja kaukolämmitteisen omakotitalon n. 11 euroa.

KIINTEISTÖNNE

ARVOKKAIN OMAISUUTENNE

KIINTEISTÖHUOLTOA KOTITALOUKSILLE JA YRITYKSILLE • Sähköasennukset • Ilmanvaihtohuollot • Ilmalämpöpumppujen asennus ja huolto • Valvontakamerat • Pienet remontit

MUISTA KOTITALOUSVÄHENNYS!

www.tekninenkiinteistohuoltomarko.com

VARMISTA ARVON SÄILYMINEN Teen päätyökseni rakennusten kuntokartoituksia, niin asuntokauppaa varten, kuin kiinteistön arvon ja terveellisen sekä turvallisen asumisen ympäristön varmistamiseksi. Voimme sopia myös vuositarkastuksista Jussi Törmänen Pohjolan Kosteus- ja Kuntokartoitus, Lohja P. 040 554 86 81 www.kosteus-jakuntokartoitus.fi

KÄYTÄ KOTITALOUSVÄHENNYS HYVÄKSESI!

Säästä energiaa ja ympäristöä lisäeristämällä Tehokas ja turvallinen

-puhallusvuorivilla asennettuna. Yli 30 -vuoden kokemuksella.

Suoritamme myös eristysten kokonaisvaltaiset päivitykset sisältäen esim. vanhan eristeen poisto suurtehoimurilla, höyrysulun korjaus, tuulenohjaimet, kulkusillat ja uuden eristeen paikalleen puhallus. Erikoisalaamme myös alapohjien maa-ainesten suurtehoimuroinnit ja murskeen sekä Weber-lecasoran puhallus.

Tilaa maksuton arviointi.

ANPE OY www.anpe.fi p. 0102 866 340 f. 0102 866 341

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   21


10 hyvää syytä liittyä jäseneksi: 1. Lakineuvonta 2. Rakennusneuvonta 3. Energianeuvonta 4. Piha- ja puutarhaneuvonta 5. Talon huoltokirja 6. Omakotilehti 7. Omakotitalkkari 8. Alennukset jäsenkortilla 9. Piirin ja yhdistyksen jäsenedut, tapahtumat ja retket 10. Vahva valtakunnallinen järjestö puolustaa ja valvoo etujasi

www.omakotiyhdistyslohja.fi NUNNAUUNI-AQUA+ Paranna kotisi energiatehokkuutta

Varaava Leila 1 -takka Aqua+ vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä Suositushinnat:

Leila 1 –takka 4625 € Vesikiertovaraus 1350 € sis. lämmönsiirrintarvikkeet tulisijaan Hinnat sisältävät rahdin ja asennustyön.

jopa

48 h lämpöä

Varaava NunnaUuni-takka lämmittää samalla kotia ja käyttövettä Lähes kaikki meistä haluavat nauttia elävän tulen tunnelmasta ja tulisijan tuottamasta lämmöstä. Varaavalla NunnaUuni-tulisijalla voit Aqua+ -ratkaisun avulla saada nautinnollisen lämmön lisäksi myös kuumaa vettä kotisi tarpeisiin. Tulisijan lämmöstä vain osa käytetään kuuman veden tuottamiseen, lopun lämmön lämmittäessä kotiasi tasaisesti ja pitkään - josta aito NunnaUuni-tulisija tunnetaankin.

ni

vu

olukiviu

www.nunnauuni.com

u

K

äv ä est

KOTO-INSSI OY Suurlohjankatu 24, 08100 Lohja Yrityksen nimi Osoite, puhelinnumero

Antti Juvonen

22  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla

Aukioloajat

p. 0400 699478 kotoins@sci.fi


ma-pe 8-17

Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   23


Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksen

yhteistyökumppanit ja jäsenedut

Lohjan Seudun Omakotiyhdistyksellä on seuraavat paikalliset yhteistyökumppanit, jotka tarjoavat jäsenetuja ja tukevat toimintaamme. Jäsenedut saat vain esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Yhteystiedot ja tarkemmat tiedot jäseneduistasi löydät kotisivuilta www.omakotiyhdistyslohja.fi AD Autokorjaamo, puh. 019-383823 Sijaisauto 15 € (norm. 35 €)

Cramo Finland Oy, puh. 0106612600 Alennusta työkalu- ja laitevuokrauksesta.

Tarvikekolmio, puh. 019-321 088 Työkaluja ja tarvikkeita

Ramirent, puh. 0207502590. Paikallisesti neuvoteltu suurempi alennus jäsenistöllemme.

Lohjan Puhtaanapito, puh 019-357 301 Alennusta vaihtolavoista, kaivojen tyhjennyksistä ja myydyistä astioista.

Kymenlaakson Sähkö Oy, puh. 05-77801 Sähkösopimus jäsenetuhintaan.

Ekolämmöx Tmi, puh. 050-301 7431 Energia-asiantuntijapalveluita jäsenalennuksella. Verona kukkakauppa, puh. 019-331 408 Jäsenalennus.

Laroc, puh. 044-5757689 Alennusta tuotteista ja palveluista, esim ilmalämpöpumput. Suur-Seudun Osuuskauppa, puh. 07530301010. Bonusta sähköstä.

Ellan Kukka, puh. 019-324 127. Jäsenalennus.

Länsi-Uudenmaan Säästöpankki, puh. 019-0290412000

Lohjan Kopio, puh. 019-324 637 Alennusta kopioista ja tulosteista.

Sp-koti Oy, Lohjan toimipiste, puh. 010322 9350. Alennusta välityspalkkiosta.

A-Katsastus, puh. 075323 2403 Alennusta katsastuksesta ja mahdollisesta pakokaasumittauksesta.

Rosk’n Roll, puh. 0201558366

Lohjan Info Kirjakauppa, puh. 0440-743671 Alennusta jäsenkortilla. Koto-Inssi Oy, puh. 0400-699478 Alennusta Nunnauuni takoista. Rakennus- ja jätevesisuunnittelua. Teboil, yhteystiedot katso syksyn lämmitysöljykampanja kohdasta. Lämmitysöljyä jäsenetuhintaan.

Anpe Oy, puh. 0400-727049 Tarjoaa mm. puhallusvillaurakointia. Virkblad Oy, puh. 010 581 2210 Renkaat, alumiinivanteet ja tuulilasit ammattiautoilijan hintatason mukaan. Saul International, puh. 040-8582884 Maalaus ja muut rakennusalan työt. Kuljetus Sundell Oy, puh. 0400 924 151 Lohjanharjun Konehuolto Oy, (019) 312 500 Husqvarna, metsä- ja puutarhakoneet. Kaikkien puutarhakoneiden huoltoa. Jäsenalennus.

Vantaan Energia Oy, asiakaspalvelu puh. 09-8290225. Sähköä jäsenetuhintaan, lisäksi SSO-jäsenenä bonusta. Nyt myös 1- ja 2-vuotiset sopimukset!

S-Rauta, Nummela, 075 3030 3040 alennusta normaalihintaisista tuotteista

RTV-Yhtymä, puh. 019-2882900 Merkittävä jäsenalennus.

Lohjan Teora Oy, puh. 0400 472 064 remontointi ja korjausrakentaminen

K-Rauta, puh. 019-357 511 Rakentaja-alennus jäsenkortilla

Pohjolan kosteus- ja kuntokartoitus Tmi, puh. 040 554 8681, Jussi Törmänen Jäsenalennus 10 %.

Lohjan Lukkopalvelu, puh. 010309 8405 Alennusta lukitustuotteista. LVI-Duo ay, puh. 044-5359326. LVI-työt Kylpylähotelli Päiväkumpu, puh 03060840

Autopeltikorjaamo Tamminen, puh. 0440 381 831 Kysy jäsenalennusta.

Kelloliike Rantanen ky, puh. 019-331446 Alennusta tietyistä tuotteista.

Kodin turvapalvelu Moisiola Oy, puh. 044 204 6763, Juha tai 044 276 3063, Sari Jäsenalennus

Alternative Solutions Finland Oy puh. 045-1395140. Alennusta aurinkolämpöjärjestelmätuotteista.

Akix Mäntynummi Oy, puh. 010 5671 999 Metsä- ja puutarhakoneet ja huolto. Koneelliinen autonpesu. Jäsenalennus.

Faunatar Lohja (Lohjan Prismakeskus), puh. 044 765 4546 Kysy jäsenalennusta! Mustekolmio, puh. 044 336 4867 Jäsenalennus 10 % Optikko-Mikko, puh. 019 335 150, 045 671 4969 Jäsenalennus 20 % norm. hintaisista tuotteista Talo- ja piha-apu, ATTE Finland tk Oy, puh. 044 514 7587, 044 048 0290 Jäsenalennus 10 % työn osuudesta Hankkija, puh. 010 768 3210 Hankkija Virkkala tarjoaa puutarhakaupan tuotteistaalennuksia sovitun yhteistyön mukaisesti. Stark Lohja, DT Finland Oy puh. 093 541 2673 Rakentaja-alennus jäsenkortilla JKK-Putki, puh. 050 4349 951 LVI-asennukset-Tarvikemyynti Tekninen Kiinteistöhuolto Marko Stenberg puh. 044 3670 270 Kotitalouksille ja yrityksille tarjoaa sähkö-asennukset, ilmanvaihtotyöt,ilmalämpö-pumppujen asennus ja huolto, pienet remontit Kysy jäsenalennus Sisäilmari Oy, puh. 0400 353 661 Sisäilmatutkimukset ja kosteusmittaukset alennettuun hintaan jäsenille

Jäsenedut saat esittämällä voimassa olevan jäsenkortin. Liity jäseneksi nyt. www.omakotiyhdistyslohja.fi tai www.omakotiliitto.fi

Jäsenenä voit tilata omakotitalkkarin palvelukseesi edullisesti. Sovi palvelun ajankohta soittamalla suoraan omakotitalkkarille numeroon 041-709 4001. Lisäksi voit vuokrata käyttöösi veloituksetta energiamitttarin kodinkoneesi energiankulutuksen mittaamiseksi tai pintalämpömittarin asuntosi lämpövuotojen selvittämiseksi. Ota yhteyttä Anja Aaltonen, puh. 0440-331 950 24  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asialla


Omakotiliiton

jäsenedut ja -palvelut 2016

Pysyvästi edullista lämmitysöljyä Teboililta

Maksutonta laki-, rakennus-, energia- ja pihaneuvontaa

Uudenmaan piirin paikallisyhdistysten jäsenille syksyllä 1.10. – 30.11. Hyödynnä etusi!

Talon huoltokirja

Maksuton tilaus- ja palvelunumero 0800 183 300 (0800 183 20 på svenska), mainitse tilauskoodi 745961. Tarjouksen mukaiset hintatiedot ovat saatavilla klo 07.00 – 17.00 välisenä aikana yllä olevista numeroista. Tilauksen voi jättää myös iltaisin ja viikonloppuisin mainitsemalla tilauskoodin. Kanta-asiakkaana saat Kotilämpöbonusta 10 – 20 €/vuosi, edellisen tilauksesi mukaan.

Vantaan Energian sähkösopimus Vantaan Energian ja Uudenmaan piirin sähkösopimus jatkuu vuonna 2016. Sähkösopimuksen voivat tehdä Uudenmaan piiriin kuuluvien omakotiyhdistyksien jäsenet, kun sähköä ostetaan asiakkaan vakituiseen asuntoon tai johonkin toiseen kohteeseen. Asiakkaalla on mahdollisuus liittää sähkönmyyntisopimukseensa useita sähkönkäyttöpaikkoja. Käyttöpaikka voi sijaita muualla Suomessa kuin Uudenmaan piirin ja sen jäsenyhdistysten toimialueella. Sopimuksen mukainen sähkönmyyntisopimus on asiakkaan puolelta voimassa toistaiseksi tai määräajan. Vantaan Energialla on sopimuksessa lisäetuna tarjolla HOK-Elannon, Varuboden-Oslan ja Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO) S-Bonus. Lisätietoja asiakaspalvelu 09-8290225 www.vantaanenergia.fi tai yhdistyksemme kotisivuilta.

Maksuton asiantuntijaneuvonta on kysytyin jäsenpalvelumme. Kun asumisen asiat askarruttavat, älä epäröi soittaa neuvojillemme!

Jäsenmaksulla saat käyttöoikeuden oman kotisi sähköiseen huoltokirjaan. Myös perinteinen painettu huoltokirja sisältyy jäsenmaksuun. Kun pidät talostasi hyvää huolta, takaat sen arvon säilymisen, saat säästöä asumiskustannuksissa sekä itsellesi terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön.

Omakotilehti ja sähköiset jäsenkirjeet Jäsenlehdestäsi Suomen Omakotilehdestä ja sähköisistä jäsenkirjeistä saat ajankohtaista ja monipuolista tietoa asumisen eri osa-alueilta. Omakotilehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja jäsenkirje joka toinen kuukausi.

Rahanarvoiset jäsenalennukset Katso liiton yhteiset jäsenedut, kausialennukset ja uusimmat edut osoitteesta www.omakotiliitto.fi

Sähköä jäsenhintaan Turku Energian ja Kymenlaakson Sähkön kanssa on Suomen Omakotiliitolla sähkösopimukset. Kymenlaakson Sähkö Oy, puh. 05-77801, www.kymenlaaksonsahko.fi ja Turku Energia Oy:n asiakaspalvelu 0800 1 75808.   Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - www.omakotiyhdistyslohja.fi   25


• LVI-SUUNNITTELU • TARVIKEMYYNTI • ASENNUS Osku Ruuska 044 535 9327

Timo Keinänen 044 535 9326

Maalaukset, laastiruiskutukset, uudisrakentaminen, vedeneristys, laatoitus, muuraus, pelti- ja tiili-katot, sadevesijärjestelmät ja muut rakennusalan työt

Karjalankatu 19, 08150 Lohja lvi-duo.ay@dnainternet.net

p. 040 858 2884

Täytättämällä säästät - luonnollisesti !

Muste- ja laserkasettien täyttöpalvelu

mustekolmio ®

Avoinna: ma-pe 10-18 Kauppakatu 14, 08100 Lohja, puh. 044-336 4867

w w w. m u s t e ko l m i o . f i

www.omakotiyhdistyslohja.fi Rakennuspiirustukset: kopiointi, tulostus ja skannaus

o

A3/A3 kopiot, tulosteet ja skannaus: mustavalkoisena ja värillisenä

ennusta nnasta. % alennusta asta kaikilla myös auto-

RSSISÄH-

et edulliset nnat www. asenedut/

MEN ANTUNatsastus o kohteen ustarpeista a hintaan 5 €).

ENERGY: et edulliset nnat www. asenedut/ rgy

ST1: Omakotiliiton jäsenSidonnat, laminoinnit 10 HYVÄÄ SYYTÄ kortti on heti käytt övalmis St1:n käteisalennuskortti. LIITTYÄ JÄSENEKSI: ja muut jälkikäsittelyt Alennus on asemakohtainen

ENERVENT: Ilmanvaihtolaitteet ja tarvikkeet: alennusta 15 % kaikista ostoksista Enervent-verkkokaupassa.

ja vaihtelee ajankohdittain. Alennusta myös lämmitysöljystä numerosta 0800 166 266, kun maksat tilauksen yhdessä erässä.

1.

LAKINEUVONTA

4.

PIHA- JA PUUTARHA-

2. RAKENNUSNEUVONTA Faxien lähetys ja vastaanotto 3. ENERGIANEUVONTA

KOTIPUUTARHA–LEHTI: Uusille tilaajille vuositilaus puoleen hintaan ja nykyisille tilaajille 10 € alennus vuositilaushinnasta.

NEUVONTA Suurkuvatulosteet OMAN YHDISTYKSEN JA 5. TALON HUOLTOKIRJA

ALENNUSTA LAKITOIMISTOJEN TOIMEKSIANTOPALKKIOISTA: Liiton yhteistyöasianajo- ja lakitoimistojen toimeksiantopalkkioista alennusta 15 %, kuitenkin enintään 300 €.

PIIRIJÄRJESTÖN PAIKALLISET JA ALUEELLISET JÄSENEDUT. Löydät edut oman yhdistyksen ja piirijärjestön sivuilta osoitteesta www.omakotiliitto.fi/yhdistykset

BENDERS: 5 litran astia Benders Katto- & kivipesuainetta hintaan 50 € (ovh 83 €) + toimituskulut.

Yhdistyksillä voi olla myös paikallisia tapahtumia, lainalaitteita jäsenten käyttöön tai talkkaritoimintaa. Kysy lisää yhdistyksen toimihenkilöiltä!

Postitukset

6. 7. 8.

OMAKOTILEHTI OMAKOTITALKKARI ALENNUKSET JÄSENKORTILLA 9. PIIRIN JA YHDISTYKSEN JÄSENEDUT, TAPAHTUMAT & RETKET 10. VAHVA VALTAKUNNALLINEN JÄRJESTÖ PUOLUSTAA JA VALVOO ETUJASI

Ota edut itsellesi LIITY JÄSENEKSI

Katso kaikki jäsenedut kotisivuiltamme. Tutustu ja lue lisää: www.omakotiliitto.fi

Laurinkatu 56, Lohja Puh 019-324637

Omakotiliitto avoinna

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki | toimisto@omakoti liitto.fi | Puh. 09 6803 710 ma-pe 8.30-16.30 www.lohjankopio.fi www.omakotiliitto.fi | www.facebook.com/Omakotiliitto | twitter.com/omakotiliitto

26  Lohjan Seudun Omakotiyhdistys - Lojonejdens Egnahemsförening ry - Pientaloasukkaan asiallaLIITTYMISKORTTI Olen paremman asumisen kannattaja ja haluan liittyä Suomen Omakotiliiton paikalliseen jäsenyhdistykseen. Lähettäkää minulle jäsenkortti sekä tilisiirto jäsenmaksua varten. Osallistun samalla arvontaan ja voin voittaa Applen iPad -taulutietokoneen. Arvonta joulukuussa, voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

tiedoista osoitteesta www.omakotiliitto.fi Suomen Omakotiliitto on valtak pientaloasukkaiden etuja ajava omakotiyhdistystä ja vapaa-ajan jo lähes 75 000. Liity jäseneksi j

Täytä ainakin tähdellä * merkityt kohdat.

TOIMI HETI JA VOITA! TOIMI HETI

Etu- ja sukunimi * Syntymäaika (pp.kk.vvvv)

JA VOITA!

NEUVONTAA & PA

Kaikkien marraskuun loppuun mennessä liittyneiden uusien jäsenten loppuun mennessä liittyneiden Kaikkien marraskuun MAKSUTONTA LAKI-, RAKENN jauusien jäsenhankkijoiden jäsenten ja jäsenhankkijoiden kesken arvotaan JA PIHANEUVONTAA kesken arvotaan Applen Applen iPad -taulutietokone. Maksuton asiantuntijaneuvonta on iPad -taulutietokone.

Lähiosoite * Postinumero ja -toimipaikka *

palvelumme. Kun asumisen asiat as epäröi soittaa neuvojillemme!

Sähköposti

Lisäksi kaikkien marrasLisäksi kaikkien marraskuun lopussa jäsenrekisterissä kuun lopussa jäsenrekisTALON arvotaan HUOLTOKIRJA olevien sähköposti osoitteiden kesken terissä olevien sähköJäsenmaksulla saat käyttöoikeuden 500 euron arvoinen matkalahjakortti. postiosoitteiden kesken sähköiseen huoltokirjaan. Myös per huoltokirja sisältyy jäsenmaksuun. K arvotaan 500 euron hyvää huolta, takaat sen arvon säily arvoinen matkalahjatöä asumiskustannuksissa sekä itsel kortti . ilmoittaa sähköpostiosoitteesi Muista

Puhelin Paikallisyhdistys (täytä, mikäli tiedät) Jäsenhankkijan jäsennumero (täytä, mikäli tiedät) Asun Omakotitalossa Rivitalossa Minulla on vapaa-ajanasunto:

Paritalossa

Kerrostalossa

_______________________________________________ kunnassa. Äidinkieli

Jäsenmaksu vaihtelee paikallisyhdistyksen mukaan. Tarkan jäsenmaksun määrän löydät yhdistyksen tiedoista osoitt eestapaikallisyhdistyksen mukaan. Jäsenmaksu vaihtelee www.omakoti liitt o.fi Tarkan jäsenmaksun määrän löydät yhdistyksen

suomi

ruotsi

Tietojani EI saa käyttää suoramarkkinointiin

Suomen Omakotiliitto ylläpitää keskitetysti jäsenrekisteriä paikallisyhdistysten jäsenistä. Omakotiliitto voi luovuttaa jäsenen osoitetiedot tapauskohtaisen harkinnan perusteella ja kertaluontoisesti liiton yhteistyökumppanille. Kyse on tällöin jäsenetujen ja -palvelujen markkinoinnista kirjeitse mutta joskus myös puhelimitse. Jos et halua jäsenetumarkkinointia, voit asettaa suoramarkkinointikiellon esimerkiksi sähköpostilla toimisto@omakotiliitto.fi tai nettilomakkeen avulla www.omakotiliitto.fi/jasenhakemus/ osoitteenmuutos. Jos haluat poistaa suoramarkkinointikiellon, se onnistuu edellä mainituin tavoin.

viihtyisän asuinympäristön. - osallistut arvontaan ja saat ajankohtaista tietoailmoitt jäsenkirjeissä! OMAKOTILEHTI JA SÄHKÖISET Muista aa Jäsenlehdestäsi Suomen Omakotile sähköpostiosoitteesi sistä jäsenkirjeistä saat ajankohtaist - osallistut arvontaan tietoa asumisen eri osa-alueilta. Om ja saat ajankohtaista tyy neljä kertaa vuodessa ja jäsenki tietoa jäsenkirjeissä! kuukausi.

OMAKOTITALKKARI

Omakotiliitto maksaa postimaksun

Tunnus 5005655 00003 VASTAUSLÄHETYS

Omakotiliittoon kuuluu useita jäsen joiden omakotitalkkareilta yhdistyks edullista apua pihanhoitoon, pienim tustöihin ja siivoukseen.

RAHANARVOISET JÄSENALEN

Katso liiton yhteiset jäsenedut esitt lelta. Kausialennukset ja uusimmat www.omakotiliitto.fi. www.omakotiyhdistyslohja.fi