Advertisement
The user logo

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие - ecovarna.info

Варна, Bulgaria

https://www.ecovarna.info

Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“ е неправителствена организация, работеща в обществена полза от 1995 г. Да превърнем опазването на околната среда в личен интерес на всеки! Това е мисията, от която се ръководи сдружението повече от 25 години. Тя обединява стотици доброволци, партньори, координатори на мисии и проекти, приятели и членове на организацията през годините. Заедно реализирахме повече от 50 проекта. Спасихме повече от 16 000 дървета от изсичане. Следихме изкъсо властта. И отбелязвахме и най-дребните граждански успехи

Publications

Бюленит "Лист"


November 16, 2018

List 47


December 23, 2015

List 46


December 23, 2015