Dél-Dunántúli Gazdaság XXV. évfolyam 10. szám

Page 1

Dél-Dunántúli

GAZDASÁG XXV. évfolyam 10. szám 2023. december 8.

Együtt mûködünk!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

www.pecsikamara.hu/deldunantuligazdasag

HA BEVILLAN... már az ötlet is 3000 eurót ér!

4–5. oldal

w w w. f a c e b o o k . c o m / p e c s i k a m a r a

w w w. y o u t u b e . c o m / p e c s i k a m a r a


2

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS

Mûholddal, Mûholddal, mikrohullámmal, mikrohullámmal, vezetékes vezetékes optikai optikai hálózattal hálózattal –– mindenhogy mindenhogy VANNET VANNET Internet nélkül ma már nincs élet, pláne egy vállalkozás számára, mûködjön az akár a belvárosban vagy az épített környezettôl távol egy erdô közepén. Mindenkinek más az igénye, hiszen egy nagyvállalat és egy néhány fôs kis cég nem ugyanazokat a szolgáltatásokat keresi, ha internetrôl van szó, azonban a technológiai színvonal és a megbízhatóság mindannyiuk részérôl elvárás. Ez a két alapérték határozza meg a többféle technológiát ötvözô, sok esetben a nagy távközlési cégek által sem kínált komplex megoldásokat nyújtó internetszolgáltató VANNET Telekommunikációs Kft. tevékenységét, amelynek portfóliója jelentôsen kiszélesedett az elmúlt években. A technológiai megoldások sokszínûségét fejezi ki a most zajló arculatváltása is. „Sokan arról ismernek bennünket, hogy mi vagyunk az a mûholdas internetszolgáltató, amelyet akkor kell felkeresni, amikor már senki nem tud stabil internetszolgáltatást biztosítani, mert mi biztosan meg fogjuk oldani. Ugyan ez a specialitásunk továbbra is megmarad, sôt mûholdas üzletágunkban izgalmas fejlemények várhatók a következô idôszakban, de az ügyféligények kiszolgálásában a VANNET ennél komplexebbé vált. Kínálatunk bôvülésével ma már klasszikus vezetékes és vezeték nélküli internetszolgáltatóként tekinthetnek ránk, amely egy irodai internet, nagy sávszélességû bérelt vonali internet vagy akár egy független másodlagos kapcsolat létrehozását és mûködtetését is képes megvalósítani a már meglévô vagy új telephelyen” – mondja LENGVÁRSZKY Szabolcs, a VANNET Kft. ügyvezetôje. A mûholdas szolgáltatásaik mellett vezeték nélküli mikrohullámú technológián és vezetékes optikai hálózatokon is nyújtanak szolgáltatásokat. Mindig azt tartják szem elôtt, hogy a legideálisabb megoldást találják meg az ügyfeleik számára, ezt szolgálják fejlesztéseik is. Pl. elôfordul, hogy egy vállalat nagyon magas szintû rendelkezésre állást kér, a technológiák öt-

vözésével a VANNET akár a 99,9%-os szintet is el tudja érni, ami éves viszonylatban nem egészen 9 óra kiesést enged. Ezért is kezdtek el néhány éve hálózati kivitelezési munkákat is vállalni, hogy minél teljesebben ki tudják elégíteni partnereik igényeit. És mivel ügyfeleik preferálják, ha egy kézben vannak a szolgáltatásaik, ugyanígy bôvítették kínálatukat Microsoft O365- és felhômegoldásokkal, erre specializálódott kollégájuk segítségével bevezetéseket és támogatást is biztosítanak. Ahhoz, hogy egy ilyen szintû komplexitás megvalósuljon a VANNET-nél, stabil partnerekre, a vállalati szemlélet és a háttér átalakítására volt szükség. „Egy több éves fejlesztési folyamat végén járunk, amely magában foglalta a HR-rel, a szervezettel összefüggô átalakításokat, a digitalizációval, a távközlési és egyéb infrastruktúrával kapcsolatos beruházásokat. Az idei évünket leginkább a belsô fejlesztési projektekre szántuk, így 2024-tôl számítunk további növekedésre” – teszi hozzá Lengvárszky Szabolcs. A VANNET jelenleg több mint 2000 elôfizetôt szolgál ki, akik között számos ismert márka és vállalat van a kis irodától kezdve a multinacionális partnerekig, az állami megrendelôkig. A cég megbízhatóságát és a nyújtott szolgáltatásokkal való megelégedettséget mi sem igazolja jobban vissza, minthogy üzleti ügyfeleik több mint 90%-a a hûségidô lejárta után a szerzôdés meghosszabbítása mellett dönt. Teszik ezt azzal az indokkal, mert elégedettek a VANNET nyújtotta technológiák sokszínûségével, az ügyfélszolgálatukon kialakult kiváló személyes kapcsolatokkal, az ügyféligények kezelésében megmutatkozó rugalmassággal vagy a vállalkozás jó hírnevével, hiszen az ügyfelek jelentôs része ajánlás alapján kerül velük kapcsolatba. Amikor egy cég internetszolgáltatást keres, a VANNET legyen az elsô, ami eszébe jut!


AJÁNLÓ

Dél-Dunántúli Gazdaság

6–10. OLDAL

14–17. OLDAL

MESTERAVATÓ TÖBB GENERÁCIÓ RÉSZVÉTELÉVEL 21. OLDAL

BARANYAI ÍZELÍTÔ TERMELÔI ÉS KÉZMÛVES VÁSÁR

A JÖVÔD PÉCSETT VAN! A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja ISSN 1419-8746

32. OLDAL

36–37. OLDAL

Kiadja:

Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztô és Szolgáltató Nonprofit Kft. A kiadásért felel: Rabb Szabolcs Felelôs szerkesztô: Katona Petra Szerkesztôség: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 7602 Pécs, Pf. 109 Tel.: (72) 507-133, fax: (72) 507-152 E-mail: pbkik@pbkik.hu A szerkesztôbizottság tagjai: Császár Gergely, Piacsek László, Pohli Krisztina, Schmidt Enikô, Sörös Dávid Hirdetésvezetô: Háda Sándorné (20) 319-8563 Nyomdai elôkészítés: Harnóczy Stúdió Nyomdai munkálatok: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs Kereskedelmi forgalomba nem kerül. PBKIK honlap: www.pbkik.hu www.pecsikamara.hu

TIFFÁN IMRE

KERESKEDJÜNK! TIFFÁN IMRE ÉS FIA BORÁSZAT

AUTÓTESZT Szappanos Gábor – Renault Clio TCe 90

3


4

Dél-Dunántúli Gazdaság

CÍMLAPSZTORI

MÁR AZ ÖTLET IS 3000 EURÓT ÉR! 2022 ôszén indult útjára a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara legújabb nemzetközi projektje INDUSAC címmel, melynek középpontjában az egyetemi– ipari K+F együttmûködések támogatása áll. Az Európai Unió által finanszírozott pályázati kereten belül a térség vállalkozóinak lehetôségük nyílik, hogy cégükkel ingyenesen igénybe vegyék az ipar–egyetem együttmûködési platformot, melyen keresztül minden ágazatból és az üzleti élet minden szegmensébôl felvethetô kihívásaikra, problémáikra nemzetközi, egyetemistákból és kutatókból álló csapattól érkezik megoldás. A feltöltött kihívásokra (elsô körben 2023. december 15-ig) a kiválasztási folyamatot követôen 6–8 hét alatt érkezik megoldás. A teljes folyamat angol nyelven zajlik. A részvétellel a cégek díjmentesen piacképes megoldásokat kapnak, valamint lehetôséget, hogy olyan fiatal, ragyogó elmékkel találkozzanak, akikre jövôbeli munkatársakként tekinthetnek, miközben a nemzetközi együttmûködés révén növelik a cég ismertségét. A diákok jutalmazását a projekt biztosítja, 3000 euró vissza nem térítendô támogatással a kiválasztott csapatok számára. Az együttmûködésre kifejlesztett online platform, illetve az egyszerû és felhasználóbarát közös alkotási folyamat lehetôvé teszi olyan megoldások kidolgozását, amelyek egyértelmûen megfelelnek az EU vállalatai, hallgatói és kutatói igényeinek és érdekeinek. Cél, hogy a hároméves projekt végére egy dinamikus szakmai közösség alakuljon ki az ipar és az akadémiai szféra érdekelt résztvevôinek bevonásával, amely legalább 1000 vállalatot, 3000 diákot és 300 kutatót foglal magába, lehetôséget biztosítva 300 vállalati fejlesztés útjára indításának. Az INDUSAC uniós projektrôl és a vállalatok számára kínált lehetôségekrôl további információért látogasson el a projekt honlapjára.

PBKIK: „A projekt által az ipar és az egyetemek közötti együttmûködés valódi tartalommal töltôdik meg” — A fontos kijelentések, amelyek a kormányok, szakpolitikák, az Európai Unió részérôl elhangoznak, akkor nyernek létjogosultságot, ha valódi tartalommal töltjük meg ôket. Az egyetemek, valamint a vállalatok közötti technológiatranszfer szintén egy sokat emlegetett szó, az INDUSAC projekt arra ad lehetôséget, hogy olyan módon töltsük meg a technológiatranszfer-folyamatot, amiben nem kell fizetniük a vállalatoknak. Az egyetemeken pedig a hallgatók lehetôséget kapnak arra, hogy a való életben felmerülô kihívásokat oldjanak meg, ami gyakorlati tudással, egy új látásmóddal vértezi fel ôket – mondja RABB Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára. — Egy

digitális felületre felkerülnek a céges problémák, amelyeket fiatal egyetemistákból álló csapatok válaszolnak meg. A legjobb megoldást kínáló 300 csapatot egyenként 3000 euróval díjazza majd a

RABB SZABOLCS

nemzetközi INDUSAC projekt. Ennek megvalósulásának jelentôségét az is adja, hogy a vállalatoknak is meg kell tanulniuk az egyetemekkel, a kutatási szférával való párbeszédet, ami nem könnyû, és talán az egyetemi hallgatók segíthetnek abban, hogy az egyetemeken zajló alap-, illetve alkalmazott kutatások a cégek számára valósággá, értelmezhetô rendszerré váljanak. Mivel a projektben több országból számos konzorciumi partner vesz részt, reméljük, hogy nemzetközi szinten a technológiatranszfer, valamint az ipar és az egyetemek közötti együttmûködések látható eredményeket hoznak. A lehetôség Magyarországon is minden egyetemi hallgató, kutató és cég számára adott. Mivel a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a térségre fókuszál, ezért elsôk között a Pécsi Tudományegyetemet kerestük meg, kértük, hogy népszerûsítsék a fiatalok körében ezt a projektet. Köszönhetôen a helyi cégekkel ápolt jó kapcsolatainknak, az elsô céges ötletek is Baranyából származnak, de már bekerültek nemzetközi céges kihívások is a rendszerbe. Azért is tartjuk roppant hasznosnak az INDUSAC projektet, mert így a fiatalok is kapnak lehetôséget a gyakorlati problémák megoldására. Emellett, ha a hallgatók ezen a projekten keresztül meglátják, hogy miként zajlik a cégekkel való együttmûködés, akkor késôbb, amikor már valódi kutatói munkájuk lesz, esetleg professzorokká válnak, megmarad bennük egy ilyen fajta aktivitás. Közvetett hatásként elkíséri ôket egy jó élmény a cégekkel való kapcsolódásról, és a munkájuk jutalmazásáról is. — Mennyire jellemzô, hogy a vállalkozások tényleges problémáikkal kapcsolatban kérnek segítséget, akár a kamarától is? — Számtalan esetben megkeresnek bennünket. Amikor a Baranyai Iparfejlesztési Programot állítottuk össze, 120 vállalkozás mindennemû K+F és fejlesztési projektjeit mértük fel, e cégek nagy többsége fordult már különbözô ügynökségekhez, egyetemekhez, tanácsadó szervezetekhez segítségért. Minket olyan témákkal keresnek fel, hogy van egy ipari eljárás, amiben nem tudnak továbbmenni, vagy szükségük lenne vala-


CÍMLAPSZTORI milyen 3D-technológiára, esetleg generációváltással, adózási kérdéssel, szervezetfejlesztéssel, marketinget érintô helyzettel, akár a mesterséges intelligenciát érintôen vannak kérdéseik. A nagyvállalatok rendszeresen fordulnak a kamarához jogszabály-értelmezéssel összefüggésben, ezért a kamarai csapatot is föl kellett vértezni tudással, hogy képesek legyünk megválaszolni azokat. — Milyen szempontok döntenek arról, hogy az egyes céges felvetések bekerülnek-e a projektbe? — Minden céges problémát és minden egyetemi megoldást több lépcsôben validálnak, a folyamatban Európa leghíresebb ipari kutatóintézetének, a Fraunhofer Intézetnek a munkatársai is részt vesznek. Ez biztosítja a szakmaiságot és a megoldások piacképességét.

PTE: „A hallgatóknak és a kutatóknak remek lehetôség ez a pályázat” A Pécsi Tudományegyetem elsôként csatlakozott együttmûködô partnerként az INDUSAC projekthez. Dr. JAKAB Ferenc innovációs rektorhelyettest elsôként arról kérdeztük, hogy az egyetem számára milyen elônyökkel jár a projektben való részvétel, mit profitálhat belôle maga az intézmény, illetve a közremûködô hallgatók, kutatók. — A Pécsi Tudományegyetem és a különféle cégek kapcsolata az elmúlt idôszakban egyre szorosabbá vált. Ennek a lehetôségnek köszönhetôen pedig tovább nôhet az egyetemmel együttmûködô vállalatok száma. A pályázat kínálta lehetôség remek alkalom arra, hogy a kutatók és a hallgatók szélesebb spektrumban ismerkedhetnek meg a vállalati szféra mindennapi problémáival, feladataival. Az egyetem falain kitekintve az ott megszerzett tudást hasznosíthatják, amely egy win-win helyzetet eredményez a felek számára. A vállalatok így megismerhetnek egy teljesen új szemléletmódot, a hallgatók és a kutatók pedig a valós életben is próbára tehetik tudásukat azáltal, hogy megoldást találnak a cégek által felvetett problémákra. — Létezik-e arra gyakorlat, protokoll az egyetemen, hogy hallgató-

DR. JAKAB FERENC

kat vonnak be a való életben felmerült kérdések megválaszolására, helyzetek megoldására? — Igen. Az egyetemen mûködô duális képzések és a kooperatív doktori program remek példa erre. Utóbbi célja ugyanis, hogy a kutatás-fejlesztés és innováció területén tovább bôvítse azon munkavállalók számát – elsôdlegesen a matematikai, természettudományi, mûszaki, informatikai, agrártudományi, orvos- és egészségtudományi, illetve mûvészeti területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdasági hasznosításában. Míg a duális képzés során az elméleti oktatás mellett párhuzamosan, munkaviszonyban folytatnak gyakorlati képzést a hallgatók egy az egyetemmel kapcsolatban álló cégnél, így már a diploma megszerzése elôtt tisztában lehetnek a való élet megoldásra váró problémáival. — Mivel motiválhatók a mai diákok az ilyen projektekben való részvételben? — Azt gondolom, hogy a hallgatóknak és a kutatóknak remek lehetôség ez a pályázat, hiszen testközelbôl ismerhetik meg a cégek mûködését, problémáikat, ezáltal betekintést nyerhetnek egy olyan világba, ami eddig nagy valószínûséggel ismeretlen volt számukra. Az így megszerzett tapasztalatoknak köszönhetôen már könnyebben dönthetnek arról, hogy milyen utat válasszanak: maradnak az egyetemi szférában vagy kilépnek onnét a vállalatok, vállalkozások világába, hogy az egyetemen megszer-

Dél-Dunántúli Gazdaság zett tudásukat gazdasági szempontból is hasznosítani tudják. A projekt maga a motiváció, hiszen egyértelmûen látszik, hogy a pályázók – és az egyetem is – csak nyerhetnek vele. — Milyen gyakran fordul elô, hogy a gazdaság szereplôi, vállalatok, vállalkozások az egyetemhez fordulnak a megoldásra váró problémáikkal élve az intézménynél meglévô kutatói, szellemi potenciállal? — Az elmúlt idôszakban jól látható növekedés figyelhetô meg ezen a téren. A Pécsi Tudományegyetem és a cégek között mindig is jó volt a kapcsolat. Az egyetemi innováció erôsödésével ezek a kapcsolatok még szorosabbá váltak, és várhatóan újabb parterekkel bôvül a korábbiak száma. A koronavírus-járvány idején például számos cég kereste fel az egyetemet, azon belül a Virológiai Nemzeti Laboratóriumot, hogy segítséget kérjenek a járvánnyal kapcsolatos felvetéseik megoldására. De most is számtalan vállalattal dolgozik együtt a PTE, amelynek eredményeképpen megannyi közös fejlesztés valósult már meg, mint például: Innomed Zrt. – klinikai defibrilátor létrehozása Karma Pécsi Kesztyû – antibakteriális bôr fejlesztése InnovITech, Bay Zoltán NKft. – precíziós metszôrobot fejlesztése Caadex Kft. – hûtôbordás léghûtéses ipari hôcserélô termékcsalád kifejlesztése Rovitex Kft. – antibakteriális textilcsalád fejlesztése Toxicoop Zrt. – fájdalomcsillapító fejlesztése DANUBIANA Kft. – innovatív szôlôfeldolgozás Z Elektronika Kft. – nagy precizitású orvosi mérôkészülék fejlesztése Wolters Kluwer Hungary Kft. – okos munkajogi ökoszisztéma K. T.

5


6

Dél-Dunántúli Gazdaság

TREND

A JÖVÔD PÉCSETT VAN! Egyszerre a munkaerôhiány és a munkaerôkínálat egyensúlytalan rendszerében mûködnek a baranyai cégek, ma a legnagyobb kihívás számukra a munkaerôvonzás. Ki külön programot mûködtet a leendô munkavállalók megtalálására, akár gyakornoki programban való foglalkoztatására, ki pedig kiváló eredményeivel, stabil mûködésével igyekszik magára irányítani az állást keresôk figyelmét. Miként befolyásolja a vállalkozások létét a környezet, amelyben mûködnek? Hogyan hatnak rájuk, ránk, városlakókra a világban zajló folyamatok? Mivel szólíthatja meg leendô munkavállalóit, a fiatalokat egy az elektronikai forradalomban részt vevô dinamikusan fejlôdô vállalat? Számtalan kérdés, amire cikkünkben keressük a választ.

Pécs, az élhetô város

Városfotók: Svastits Krisztián

A világban zajló politikai, társadalmi folyamatok, a technikai fejlôdés, de még a fenntarthatóság is mint idea akaratlanul hatnak ránk, városlakókra. A fejlettebb társadalmakban kialakuló trendek elôbb-utóbb Baranyába, Pécsre is elérnek és formálják a gondolkodásunkat, a fejlesztéseinket, a mindennapjainkat. De mit kezdhet a folyamatok tudatosításával egy város, hogyan építheti be az itt élôk jövôjének alakításába, akár a városmarketingbe? – többek között errôl is beszélgettünk prof. dr. TÖRÔCSIK MÁRIÁval, a PTE Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanárával, trendkutatóval, aki a közelmúltban tartott a pécsi városháza városmarketing fórumán elôadást Trendek a városban címmel.

PROF. DR. TÖRÔCSIK MÁRIA

— Folyamatosan végzünk felméréseket az aktuális trendekkel kapcsolatban, de nem feltétlenül Pécs városára vonatkozóan. Van néhány korábbi kutatásunk, amik megalapozták a jelenlegi meglátásokat, és ezeket már az emberek is pontosan érzékelik. Korábban távoli megatrendnek tûnt a digitalizáció, mára a mindennapjainkban már teljes mértékben teret nyert, vagy az automatizáció, ami egyre inkább áthatja az életünket. Ugyanígy említhetem a mesterséges intelligenciát és azt az ellentrendet, ami a fenntarthatósághoz, a természethez való kapcsolódáshoz tartozó jelenségeket foglalja magában, illetve azt, hogy az emberek egy kicsit szeretnének megpihenni ebben a gyorsan változó világban. Trend a nyugalom, a slow turizmus, a slow living, tehát a lassú élet kezelése.


TREND

— Ezek közül milyen trend vonatkoztatható Pécsre? — Az elôadásomban megkülönböztettem a trendeket és az ellentrendeket. A trendek az élet gyorsítása, hatékonyabbá tétele irányába mutatnak, az ellentrendek pedig inkább a lassítást, az emberi vonatkozások elôtérbe kerülését, a kultúrát, a megfontoltságot képviselik. Reálisan meg kell állapítani, hogy Pécs csak az ellentrendekhez tud kapcsolódni, hiszen nem vagyunk egy Szilícium-völgy, itt a természetre, a kultúrára, a jó életre lehet alapozni, egy olyasfajta életminôségre, ami miatt szeretnek idejönni, itt maradni az emberek, vagy legalább szívesen visszagondolni az itteni életre. — Hogyan változnak a trendek Pécs tekintetében? - A megatrendek, amiket vizsgálunk, globális hatásúak. Ezek néhány éves csúszással érnek el Magyarországra, és bizonyos tekintetben ott is van egyfajta idôeltolódás, mire Pécsett is érzékelhetôk lesznek. De ezek a folyamatok nem rendkívüliek, nem csak Pécsre jellemzôk, hanem olyan jelenségek, amikre például egy várost lehet pozicionálni. Ki lehet emelni valamilyen vonatkozást, amihez már fejlesztéseket is kell társítani, tehát konkrét programokat, amik aláhúzzák

azt a törekvést, amit a város választ magának. Az elmúlt években nem készült konkrét trendkutatás Pécsre vonatkozóan, ám az nyilvánvaló, hogy a város az élményorientáltságot képviseli. Az éppen a közelmúltban a nyilvánosság elôtt bemutatott új arculat is ezt a kulturált megjelenést, végiggondolt koncepciót tükrözi, mint ahogy a kommunikációban is a megfelelô csatornák kiválasztása, az üzenetek megfogalmazása is az ilyen típusú trendek figyelembevételével zajlanak. — Miként hathatnak ezek Pécs megítélésére? Gondolok az itt élôkre és azokra is, akik elhagyták a várost. Utóbbiak számára például lehet-e üzenetértéke az értékek, a változások megjelenítésének? — Az emberek életérôl hozott döntés nem feltétlenül csak arról szól, hogy jól érzem-e magamat egy közegben, hanem arról is, hogy jól meg tudok-e élni vagy el tudom-e itt érni a karriercéljaimat. Nagyon sokféle olyan tényezô is befolyásolja, amirôl az adottságainál fogva nem sokat tehet egy város. Tehát nem tudjuk Pécset közelebb tolni mondjuk Budapesthez vagy a nyugati határhoz, egyszerûen itt élünk, ilyen adottságok között. Ezért a fiataloknak azt lehet

Dél-Dunántúli Gazdaság

megmutatni, hogy igenis itt is van kibontakozási lehetôség, meg lehet valósítani egy kulturált életet, ha tudja vállalni vagy szereti a természetközeliséget. Az, hogy valaki csak megy munkába és fölnéz a Mecsekre, már egyfajta felüdülést adhat. Ha ezek a tényezôk fontosak számukra, akkor a kötôdés is kialakul és itt tudnak maradni a fiatalok. Hogy milyen egy város megtartóképessége, az számos egyéb dologtól is függ. Nyilván egy városvezetésnek meg kell tennie, amit meg tud, például azzal is, hogy idôrôl idôre felhívja magára a városra a figyelmet. A mostani új arculatnál nagyon friss módon jelenítik meg Pécset, az az üzenet, hogy a hagyományokat megôrizve folyamatos megújulásra képes a város. Az olyan típusú elôadások, mint amilyen az enyém is volt ezen a rendezvényen, amikor arról beszélünk, hogy mi minden határozza meg jelen helyzetünket és ezek hová mutatnak a jövôben, hogy milyen hatásuk lesznek az életünkre, nem konkrét kérdésekhez vezetnek, sokkal inkább elgondolkodásra késztetnek. A bemutatott trendek, ellentrendek, hatások érvényesülésével nem szembesülünk minden nap, viszont ezekkel élünk, ezek mûködnek, és ezek fognak új irányokba állítani minket.

7


8

Dél-Dunántúli Gazdaság — A városmarketinget miként befolyásolhatják a rendezvényen elhangzottak? — Amikre én rávilágíthattam, az az, hogy milyen irányok lehetnek érdekesek és fontosak a jövôben az emberek számára. Ezek olyan marketingkérdések, amik inkább stratégiai kérdéseknek minôsülnek. Ez már nem a kommunikáció, sokkal inkább a fejlesztési területek kiemelésének a szintje, a város pozicionálásához kapcsolódó kérdések. Tehát én csak keretet tudok mutatni ehhez, nem konkrétumokat. Azt gondolom, hogy a döntéshozók jelen pillanatban is komoly mértékben támaszkodnak az egyetemen dolgozók tudására, ezért is érdemes megmutatni különféle szcenáriókat, kiemeléseket vagy javaslatokat. Azonban egy városnak nem csak marketingszempontjai vannak. Ahhoz, hogy valamit felelôsen ki lehessen emelni, többféle tényezô figyelembevétele szükséges, ezért vannak a döntéshozók. Nagyon jó volt látni a komoly érdeklôdést ezen az eseményen, imponáló a friss arculat és a friss csapat, amelyik ezzel a feladattal foglalkozik. Az arculat megalkotói újragondolták azt, amirôl már ezerszer azt gondoltuk, hogy nem lehet róla újat mondani.

A jelen a jövôd! Az utóbbi évtizedben a megye és Pécs város lakossága újabb mintegy 10%-kal csökkent. A fiatalok és a középkorúak más versenyképes térségekbe vándorolnak, sokan pedig külföldön keresik a lehetôségeiket, ezért Baranya megye vállalkozásainak egyik legnagyobb kihívása a munkaerô hiánya. Számos olyan vállalkozás mûködik a térségben, amely szívesen foglalkoztatna képzett helybeli munkaerôt, cserébe stabil, fejlôdést és karrierutat, sok esetben multinacionális hátteret és nemzetközi kapcsolatrendszert biztosító munkahelyet kínál – de a lehetôségrôl nem mindig tudnak a potenciális munkavállalók. A helyi mérvadó cégek megmutatását célozza a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2018-ban indított, széles körû együttmûködésen alapuló munkaerôpiaci kampánya #ajelenajövôd. A program által többek között azt az eredményt is vár-

TREND ják, hogy csökken az elvándorlás, hogy a tudatos helyi polgárok, így a fiatalok, a pályakezdôk is ismerik és értékelik a gazdasági szereplôket, ezért helyben megtalálják a jövôjüket biztosító munkahelyüket. Az Amphenolnál zajló elektronikai forradalom vonzó a fiatalok számára Az Amphenol szlogenje – Enabling the Electronics Revolution – a világvállalat gondolkodását, azt az úttörômunkát tükrözi, amit nap mint nap végez. A cég munkatársai, dolgozzanak az Egyesült Államokban, Kínában vagy Magyarországon, megtapasztalhatják ezt az innovatív gondolkodást, a kreatív munkát és a high-tech környezetet, az elektronika forradalmát. A magyarországi vállalat többek között európai prémium elektromos autók kiemelt fontosságú akkumulátor-alkatrészét gyártja, nemrég pedig új üzletággal, kábel-összeszereléssel bôvült a portfóliója. Az iparág rapid fejlôdésének köszönhetôen a cserkúti gyár is évrôl évre rekord bevételnövekedést könyvelhet el. A fejlôdés egyben gyarapodást is jelent, ami magával hozza a munkavállalói létszám növelését. A következô negyedévben mintegy 100 munkatárs felvételére készülnek, fejlesztômérnököket, folyamatmérnököket, minôségügyi mérnököket is várnak, de az operátortól a szenior menedzserig számos munkakörbe keresnek kollégát. SÁNTA ATTILA gyárigazgatót, cégvezetôt arról kérdeztük, hogy miként találják meg a munkatársaikat, mivel tudják megnyerni a maguk számára a képzett munkaerôt, illetve milyen programokat

SÁNTA ATTILA

mûködtetnek munkavállalóik megtartása érdekében. — Van egy stratégiai együttmûködésünk a Pécsi Tudományegyetemmel, és ezt éppen a napokban erôsítjük meg. Arról egyeztetünk az egyetem vezetôivel, hogy szorosabbá tesszük a gyakornoki programunkat, a duális képzés kereteiben részt veszünk az egyetemi oktatásban, valamint szívesen látjuk gyárlátogatásra mind az oktatókat, mind a hallgatókat, utóbbiak számára projektverseny megrendezését is tervezzük. Ugyanígy aktív a kapcsolatunk a számunkra releváns pécsi szakközépiskolákkal, esetükben is gyárlátogatásra, illetve szakmai gyakorlatra várjuk a diákokat. Eddig három egyetemista gyakornokot foglalkoztattunk, belôlük ketten már munkatársaink lettek. Azóta már öt fôre duzzadt az egyetemista gyakornoki létszám, de folyamatosan keresünk potenciális jelölteket. Mind a középfokú, mind a felsôfokú oktatásban gyakornoki programmal biztosítjuk az


TREND utánpótlást karbantartó technikus (elektromos és gépész), valamint mérnök, logisztikus, pénzügyi területeken. Azok a munkatársak, akik gyakornokból váltak munkavállalónkká, az átlag feletti kezdôfizetés mellett átlag feletti loyalty bónuszra számíthatnak, ezzel is szeretnénk ösztönözni ôket arra, hogy érdemes hosszú távon nálunk dolgozni. Azért is elônyös számunkra a gyakorlati programok mûködtetése, mert már tapasztalattal rendelkezô munkavállalókat nyerünk, akik nemcsak szakmai tudással, hanem helyismerettel is bírnak, mi is ismerjük a képességeiket, a hozzáállásukat, és ôk is tudják, hogy mire számíthatnak. Tehát a gyakornoki programmal mind a cégünk, mind a programban részt vevôk sokat nyernek. — Miért lehet vonzó az Amphenol mint munkáltató az álláskeresôk számára? — Az Amphenol egyértelmûen a jövô vállalata, a ma munkavállalójának rendkívül fontos a munkahely elkötelezôdése az innováció és a fejlett gyártási technológiák iránt. Mi 21. századi környezetben gyártjuk a termékeinket a gyors ütemben fejlôdô elektromos autóipar számára, ez a fiatalok számára mindenképpen jó hívószó. Úgy látjuk, ugyancsak rengeteget számít egy mun-

kahely megítélésében, hogy elkötelezôdtünk a fenntarthatóság mellett. Igen komoly fejlesztéseink, beruházásaink vannak, amelyek a fenntarthatóságot, a jövôt biztosítják, és már látszanak ezek komoly eredményei. Vállalatunk legfontosabb értékét munkavállalóink jelentik. Minden szeptemberben megtartjuk a közkedvelt Amphenol-napot, amikor informális keretek között beszélgetünk, eszünkiszunk, illetve különbözô játékokkal aktívan töltjük az idôt. A nyári forróságban fagyival, gyümölccsel kedveskedtünk dolgozóinknak, de közösségformáló ereje volt a közös kórteremfestésnek is, amelyet a pécsi Nevetnikék Alapítvánnyal együttmûködve csináltunk. Most pedig így advent közeledtével éppen cipôsdoboz akciónkat indítottuk el. Fontosnak tartjuk, hogy tegyünk a minket körülvevô közösségért. — A fiatalok számára teljesen mást jelent egy munkahely, mint néhány tíz évvel ezelôtt, ma már az élményt és az elôrelépési lehetôséget is keresik. — Ezt mi is tapasztaljuk. Az Amphenol magyarországi gyára egy fejlôdô szervezet, a közelmúltban értük el a 200 fôs dolgozói létszámot, és ez jövôre radikálisan tovább fog növekedni. A kö-

Dél-Dunántúli Gazdaság

9

vetkezô hónapokban 30-40 indirekt munkavállalót kell fölvennünk, akik nem közvetlenül a termelést, sokkal inkább a gyár mûködését támogatják. Igyekszünk megnyerni a fiatalokat ezekre a munkakörökre, hiszen maga a társaság is a fiatalos szóval jellemezhetô. Nálunk elvárás a kreatív gondolkodás, a hozzánk érkezôket nem a klasszikus multikörnyezet fogadja, sok esetben nincsenek „kôbe vésett” folyamatok, amelyeket egy az egyben be kell tartani. Inkább kreativitást igénylô, újító gondolkodásra, új folyamatok és szabályok létrehozására van szükség, ezek kialakításához nyitott munkavállalók szükségeltetnek. Szerencsére sokaknak ez egy nagyon vonzó környezet. Tudjuk, hogy a Z generáció számára fontos a rugalmas munkavégzés, a munka–magánélet egyensúlya, így mi is lehetôvé tesszük munkatársaink számára a home office-t. Annak érdekében, hogy megtaláljuk a céghez illeszkedô kreatív, innovatív, angolul beszélô kollégákat, a közelmúltban megerôsítettük a HR-területet. Bár lehet, hogy magasak az elvárásaink, de a kemény munkát az ehhez igazodó munkabérrel, valamint juttatásokkal, bónuszokkal viszonozzuk, ami szintén hívogató a jövô munkavállalói számára. K. T.


10

Dél-Dunántúli Gazdaság

TREND


ELEMZÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

11

BARANYA VÁRMEGYE GAZDASÁGI KILÁTÁSAI – konjunktúra-elemzés – A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara konjunktúra-felmérésével évente két alkalommal vizsgálja a baranyai vállalkozások jelenlegi és várható üzleti helyzetét, kilátásait. A 2023-as évi adatfelvétel áprilisban és októberben összesen 360 baranyai vállalkozás önkéntes részvételével zajlott. A felmérések eredményének fô mutatója az összesített konjunktúramutató, amely négy elem várható változásának eredôjeként alakul ki. Ez a négy elem az összes megrendelés, a gépberuházások, az építési beruházások, valamint a várható üzleti helyzet. Az elmúlt évtizedben a 2012-es mélypontot követô években 2020-ig Baranya vármegye az összesített konjunktúramutató vonatkozásában lényegé-

ben folyamatos emelkedést mutatott, majd jött a Covid-járvány okozta gazdasági és pénzügyi válság, amely mélypontot jelentett a várakozásokat tekintve. Bár 2021 második félévére az összesített mutatók szintje majdnem elérte a válság elôtti szintet, az energiaválság, a háború, a geopolitikai csaták a várakozások újbóli visszaesését eredményezték 2022 második felében. A 2023-as év elsô felében a várakozások pozitívak voltak, azonban a részben az inflációs hatások miatt az év második felében ismét erôsödött a negatív hangulat, a várakozások pedig a romló teljesítményt vetítik elôre. Baranya esetében – országos és régiós összehasonlításban vizsgálva – jól láthatók az elmúlt évek fentebb is említett folyamatai: az országos átlaghoz viszonyítva Baranya folyamatos lemaradás-

ban van – az elmúlt években a gazdasági és társadalmi mutatók alapján már elmozdultunk a vármegyék versenyében az utolsó helyrôl –, és bár 2023 év elején majdnem elértük az országos szintet, 2023 második felében ismét megjelent a különbség: az országos és a déldunántúli átlagtól (19 és 18 pont) elmaradva Baranya vármegye vállalkozásai „csak” 2 pontos konjunktúrát vártak. A konjunktúramutató alkotóelemeinek vizsgálata során az alábbiakat láthatjuk: A 2023-as felmérésben részt vevô vállalkozások saját üzleti helyzetüket az év elejéhez képest rossznak ítélték meg, a mutató mértéke az elsô félévrôl a másodikra megtizedelôdött. A 2023 tavaszi 16,1 pontról a mutató 2023 ôszére már csak 1,6 pont lett.


12

Dél-Dunántúli Gazdaság A várhatóan megvalósuló gépberuházások tekintetében a 2020 áprilisi felmérés eredménye negatív rekordot jelentett. A mutató értéke -70,7 pontra esett vissza. 2021 ôszére a gépberuházással kapcsolatos várakozások már majdnem pozitívak voltak, de a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a mutató elôször szinte arányosan két lépcsôben visszaesett, és bár javult az értéke, 2023ban továbbra is a negatív tartományban maradt (-7 és -18 pontot ért el). Az építési beruházások kapcsán elért régóta stabilan negatív érték továbbra is azt mutatja, hogy a vállalkozások építési beruházást – új csarnokot, irodát, telephelyet – nem terveznek. Bár 2023 elsô felében optimistábbak voltak a vállalkozók (a mutató értéke -26,4 pont volt), év végére az érték ismét a 72,9-es negatív rekord közelébe került az 52,6-os „ponttal”. Az építési beruházások volumenének radikális csökkenése országos tendencia, a 2024-es év nem ígér rendszerszintû pozitív változást. A fentiekkel összefüggésben hozzá kell tennünk, hogy a vállalkozások egy

ELEMZÉS

kisebb része a tervezett beruházását a jelenlegi gazdasági, energia- és geopolitikai helyzet okozta bizonytalanság miatt, mai tudása alapján egyelôre „csak” elhalasztotta. Összességében bízunk abban, hogy a korábbi üzletmenet visszaállását követôen beruházási terveik, legyen az gép- vagy építési beruházás, ismét napirendre kerülnek.

Az összes megrendelés várható alakulása tekintetében is visszaesés látható. Bár 2023 év elején a mutató elérte a 2016-os szintet (59,8 pont), az év második felében ismét pesszimistábbá váltak a vállalkozások és a mutató visszaesett 42,3 pontra. A Covid sújtotta idôszakot követôen a létszámfelvételt tervezô vállalkozások


ELEMZÉS kerültek többségbe, azonban a lendület 2022 második felében megtört, és bár 2023 elsô felében javulást mutattak a számok, év végére a lendület ismét elveszett. A tendencia a kapacitáskihasználtságra is jellemzô volt. A mûködést akadályozó legfôbb tényezôk A felmérések eredményeként a Baranya vármegyében mûködô vállalkozások üzleti tevékenységét akadályozó tényezôkrôl is képet kapunk. A mûködést akadályozó tényezôk közül a nyersanyagok és energia árai kategória vezet, ami a vállalkozások több mint 50%-nak okoz problémát. Az érték növekedése 2022-ben kezdôdött. A legnehezebb idôszakban 6–7-szeres gáz- és áramár-növekedést tapasztaltak a vállalkozások, amely a likviditást is veszélyeztette. Ez sok esetben még ma is komoly problémákat okoz. A három további kiemelt (30% fölötti értéket mutató) terület a munkaerôhiány, a kereslethiány és a munkaerôvel kapcsolatos költségek. Utóbbi értéke 2020 óta lineáris emelkedést mutat. A nemrég bejelentett garantált bérminimum és minimálbér (326 ezer Ft és 266 ezer Ft) ismét béremelést tesz szük-

ségessé. A fedezet megteremtése nagy terhet ró a hazai kkv-körre. A mutatók többségében az elôzô évekhez képest nem változtak a tendenciák, egyedül az ellátási láncok esetében számoltak be arról a vállalkozások, hogy a probléma a korábbi évekhez képest egyre kevésbé érinti ôket. Az idei évben bekerült a tényezôk közé amely vállalkozások adminisztratív terhe, melyek közepesen magas arányban fordul elô a vállalkozások problémái között (15%). Vannak egyéb, az elôzô idôszakhoz képest kisebb hangsúlyt kapó tényezôk is: ilyen például a kapacitáshiány, a tôke-/pénzhiány, az anyaghiány, a külpiaci értékesítési problémák. Ezek mellett a 2022-es 14,3%-ról sajnos 8,6%-os szintre csökkent azok aránya, akiket semmi nem akadályoz válaszadásuk szerint. Összefoglalva, a 2023-as év tavaszi és ôszi kutatásában részt vett vállalkozások a 2021-es év javuló tendenciái és a 2022-es év visszaesését követôen újra igen pesszimista hangulatban látják a jövôt. Sok vállalkozás küzd az elszálló energia- és nyersanyagárakkal, valamint az inflációval. A beruházások elmaradá-

Dél-Dunántúli Gazdaság sa pedig várhatóan tovább gyengíti vármegyénk versenyképességét. Mindent meg kell tennünk, hogy a helyi családi vállalkozások és a külföldi tulajdonú nagyvállalatok összefogva, a kölcsönös érdekek mentén tovább erôsítsék a kooperációt, az egymás felé történô beszállítói tevékenységet. Fontos, hogy az alapanyaghiányt, az energiaárak elszabadulásának negatív hatásait akár kormányzati eszközökkel is csökkenteni tudjuk, hogy a tervezett fejlesztéseket elindítsák a vállalkozások. A munkaerôpiaci kihívásokra válaszul az automatizálás és az ipar 4.0 módszerek bevezetése kerül a fókuszba. A helyi képzési rendszert a munkaerôpiaci igényeknek megfelelôen kell alakítanunk (az ágazati képzôközpontok is ezt a célt szolgálják). A nemzetközi piacokat és piaci lehetôségeket feltárjuk, emellett szükséges növelni a helyi vállalkozások nemzetközi piaci érettségét. A beruházási és fejlesztési volumen növelését szolgáló és szükséges infrastrukturális kapacitásokat meg kell teremteni, így elengedhetetlen az M6 és M9 autópályák, a térségi gyorsforgalmi utak, a repülôtér és az energiahálózat bôvítése. A felsorolt tényezôk országos és régiós szinten segíthetik térségünk további felzárkózását.

13


14

Dél-Dunántúli Gazdaság

MESTEREK

MESTERAVATÓ TÖBB GENERÁCIÓ RÉSZVÉTELÉVEL

Az újdonsült mesterek A kamara szervezésében közel 28 mester vehette át mesterlevelét a sikeres vizsgát követôen. A mesterek egyik fontos feladata, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódoknak, valamint hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklôdését a kétkezi munka iránt. Emellett az is, hogy folyamatosan képezzék magukat, ismerjék a legújabb alapanyagokat, technológiákat. Várszegi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke szerint a mestervizsgára való felkészülés egyfajta önképzés is. Sokan azért is jelentkeznek a felkészítô tanfolyamra, mert szeretnének magasabb szintre lépni, naprakész tudásra szert tenni. Évente harminc és ötven között van azoknak a száma, akik szeretnék megszerezni a mesterlevelet.— A mesterek egyik fontos feladata, hogy az évek alatt felhalmozott tudásukat átadják az utódok-


MESTEREK nak, valamint, hogy az általuk elért eredményekkel felkeltsék a fiatalok érdeklôdését a kétkezi munka iránt – hangsúlyozta az alelnök. — A mestercím elnyerése egy szakmán belül egyben mérföldkô is.

dazok is, akik fél évszázada vesznek részt a tanulóképzésben. — Négy szakma képviselôi vehetik át most a mesterlevelüket. A teremben ezen az ünnepi eseményen most több generáció foglal helyet. Idôs mesterek, a most felavatásra kerülôk, valamint az ô családtagjaik, közöttük gyermekek is – emelte ki. — Azokra a szakmákra, amelyek a mindennapi élet fontos részei, mint például a fodrász, villanyszerelô, karosszérialakatos, mindig is szükség lesz – tette hozzá Ruzsa Csaba, Pécs alpolgármestere. — Okosmérôvel ugyan majd lehet szabályozni az elhasznált áram mennyiségét és a vételezésének idôpontját, hogy minél kevesebbet kelljen fizetni érte, de a beszereléséhez szükség lesz villanyszerelôre.

Várszegi Gyula, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára, Rabb Szabolcs köszöntôjében egyebek mellett elmondta: idén nemcsak a mesterek és a mestervizsga-bizottság elnökei, tagjai kaptak meghívást a mesteravatóra, hanem min-

Ruzsa Csaba, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere Ebben az esztendôben pincér-vendégtéri szakemberek, kézápoló és körömkozmetikusok, karosszérialakatosok és villanyszerelôk tettek sikeres mestervizsgát, szerezték meg a mesterlevelet.

Rabb Szabolcs, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara fôtitkára

— A villanyszerelô szakma fontosságát jelzi, hogy majdnem minden évben indul mestervizsgára felkészítô tanfolyam. Idén a jelentkezôk között nagy számban voltak a 35 év alattiak – mondja Dunavölgyi János villanyszerelô mester, a villanyszerelô mestervizsga-bizottság tagja. — A cél, amiért vállalkoznak a mestercím megszerzésére az évek során megváltozott, ugyanis elsôsorban azért

Dél-Dunántúli Gazdaság

15

teszik le a vizsgát, hogy részt tudjanak venni a tanulóképzésben. A mostani vizsgázók között volt, aki a portfóliójában már ezt a célt emelte ki. A karosszérialakatos mester címet szerzett hosszúhetényi Molnár Tibor szakmaválasztása nem tartozik a hagyományosak közé. — Pont a szakmaválasztás idôszakában esett át az autónk egy teljes felújításon – idézi fel a kezdeteket, hogy miért is választotta ezt a szakmát. — Nagyon megfogott, miként varázsolta újjá azt a karosszérialakatos. Akkor döntöttem el, hogy ezt a szakmát választom, mert az autós szakmák közül ez a leglátványosabb, itt lehet igazán látni a változásokat, azt, miként varázsolható újjá egy összetört autó. A mesterem pedig az autónkat felújító Sebôk János lett. Mint mondja, azért döntött úgy, hogy megszerzi a mesterlevelet, mert szeretne a késôbbiekben tanulókkal foglalkozni. Jelenleg egy cégnél dolgozik, ahol támogatták ebben. — Ez a szakma folyamatosan fejlôdik, a gyárak mindinkább meghatározzák, hogy az egyre dráguló autók sérüléseit hogyan lehet helyrehozni. Mindez újabb és újabb technológiák, alapanyagok bevezetésével jár együtt, nincs megállás, folyamatosan képeznie kell az embernek magát, lépést kell tartani a változásokkal, ha nem akar lemaradni – adott hangot véleményének. — Magam ugyan régi autók helyreállításával szeretnék foglalkozni, mert azok igazi kihívást jelentenek, hogy eredeti formájukban szülessenek újjá. A hosszúhetényi cég – ahol jelenleg dolgozom – felajánlotta, ha megszerzem a mesterlevelet, akkor átvehetem a lakatos mûhelyüket. A mesteravató ünnepség keretében oklevéllel ismerték el a Gdanksban megrendezett EuroSkills versenyen aranyérmet szerzett Czimmer Bálint festô, díszítôfestô teljesítményét, valamint a szárazépítô szakmai tanácsadót, Putler Csabát is. Idén elsô alkalommal a szakmájukat több évtizede magas szinten mûvelô mesterek – Burget Imréné és Szentklárai Jenôné Götli Ibolya kozmetikus mesterek, Dunavölgyi János villanyszerelô mester, Gáll Béla és Heinemann Gusztáv karosszérialakatos mesterek, Horváth László kômûvesmester, Horváth László


16

Dél-Dunántúli Gazdaság

MESTEREK ban, a diákéveik alatt rendszeresen részt vettek az országos versenyeken, legtöbbször az élmezônyben végeztek. Arra különösen büszke vagyok, hogy a lányom is kozmetikus lett. – Mint mondta a vendégeivel, ma már szinte baráti a kapcsolata. Vannak közöttük olyanok, akik több évtizede járnak az édesanyjához és hozzá, sôt már a gyerekeik és az unokáik is az állandó vendégeik közé tartoznak. MESTERLEVELET SZERZETT Karosszérialakatos mesterek

Papp Judit, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke, a Humánerôforrás bizottságának elnöke, dr. Kleisz-Bális Eszter, a Humánerôforrás bizottság alelnöke, Kleisz Zoltán, a kamara alelnöke, az Iparfejlesztési bizottság elnöke. fotómûszerész mester, Skrut György szakácsmester és Telegdi Attila szobafestô mester – tevékenységük elismeréseként oklevelet vehettek át. A koszorúsmester-címek átadására is alkalmat teremtett a mesteravató. A két évtizede a szakmáját magas színvonalon mûvelô Eiter Rezsô szobafestô mester ezentúl az Ezüstkoszorús mester címet viselheti, ahogy Vajda Zsolt szobafestô mester is. Aranykoszorús mester kitüntetô címmel ismerte el a kamara a 40 éve fodrászként tevékenykedô Alexity Lilian és a kozmetikus mester Szentklárai Gabriella közel négy évtizedes szakmai munkásságát. A Szentklárai név fogalom a kozmetikusok körében, anya és lánya egyaránt elismert mestere a szakmájának. Szentklárai Gabriella az édesanyja, Szentklárai Jenôné Götli Ibolya példáját követve lett kozmetikus. — Mindig is tetszett az édesanyám munkája, szívesen voltam bent a kozmetikában, már gimnazistaként krémeket fôztem. A biológia és a kémia is ment, szerettem is ezeket a tárgyakat. Érettségi után egyértelmû volt számomra, hogy kozmetikusnak jelentkezem, az édesanyám volt a mesterem. A végzést követôen alig fél év elteltével már vele együtt dolgoztam a saját kozmetikánkban – avat be abba, miért ezt a szakmát választotta. — A ta-

nulóképzésben is folyamatosan részt vettem szinte a kezdetektôl. A tapasztalataimat mindig is szívesen megosztottam másokkal, szeretek fiatalokkal foglalkozni, a tanítás fontos része az életemnek. A tanulóim kivétel nélkül megállták a helyüket a mindennapok-

Bencze Gábor Kasler Balázs Klesch Krisztián Molnár Balázs Molnár Tibor Pozsgai Ferenc Pincér-vendégtéri mesterek Bathó Áron Gönczöl Gábor Herr Zsolt Horváth Dominik Molnár Zoltán Werner Patrik

A kamara idén is adományozott koszorús mester elismeréseket a szakmájukat egyenletesen, magas színvonalon végzô, erkölcsi és szakmai példamutatás terén is kimagasló teljesítményt nyújtó mesterek számára.


MESTEREK

MESTERLEVELET SZERZETT Kézápoló és körömkozmetikus mesterek Ágoston Fanni Fridrich Renáta Csilla Gali-Huszák Réka Viktória Jágerné Varga Ágnes Rott Dusmáta Laura Stefán Andrea Rózsa Tatai Zsuzsanna

tervizsgára felkészítô képzéseken oktatóként. Több évtizedes vizsgáztatási tapasztalattal is rendelkezik. Tanulóit megyei és országos versenyekre készíti fel.

Dél-Dunántúli Gazdaság

nulója vett részt az iskola keretében szervezett határon túli programokban, épületek felújításában. Vajda Zsolt – szobafestô (ezüstkoszorú)

Eiter Rezsô – szobafestô (ezüstkoszorú) Eiter Rezsô 21 évvel ezelôtt szerzett szobafestômester-címet. Az iparosok táborában találta meg a munka szépségét. Magán- és közületi munkák fémjelzik megbízhatóságát. Jelenleg is aktív szerepet vállal a tanulóképzésben. Több ta-

Vajda Zsolt 21 évvel ezelôtt szerzett szobafestômester-címet. Magán és közüteti munkákon is dolgozik. Munkáit dicsérik, és magas szinten emlegetik. Az évek alatt több mint 10 tanulót oktatott és foglalkoztatott. Egy tanulója indult a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen.

Villanyszerelô mesterek Bosznay Dávid Faludi Kristóf István Ignácz Sándor József Kordé Zoltán Kovács Péter Müllerlei Tamás Sereg Ádám Ferenc Theisz Balázs István

Alexity Lilian – fodrász (aranykoszorú) Alexity Lilian 40 éve fodrász. 17 évesen a Baranya Megyei Fodrászipari Szövetkezetnél kezdett el dolgozni, majd 6 év elteltével saját vállalkozást nyitott, melyet a mai napig üzemeltet. Több mint 10 éve szerepel a mestervizsga-elnöki névjegyzéken, és részt vesz a mestervizsgára felkészítô képzéseken oktatóként. Rendszeresen vesz részt hazai és külföldi továbbképzéseken, versenyeken. Évtizedek óta foglalkozik tanulóképzéssel. Tanulói kiváló eredményeket érnek el az iskolai vizsgák során, valamint helyt állnak megyei és országos versenyeken is. Szentklárai Gabriella – kozmetikus (aranykoszorú) Szentklárai Gabriella 1983-ban szerzett kozmetikus végzettséget, majd 1986ban mestervizsgázott. Az évek során folyamatosan fejlesztette tudását, továbbképzéseken vett részt, megszerezte többek között a mûszaki szakoktató fôiskolai oklevelet, valamit a pedagógus II. fokozatot is. Szerepel a mestervizsga-elnöki névjegyzéken, és részt vesz a mes-

Az ünnepi alkalom részeként ebben az esztendôben elsô alkalommal a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara hagyományteremtô szándékkal oklevelet adott át azoknak a mestereknek, akik több évtizeden át magas színvonalon végezték tevékenységüket és vettek részt a tanulóképzésben. Bicskey Károlyné kozmetikus mester Burget Imréné kozmetikus mester Szentklárai Jenôné Götli Ibolya kozmetikus mester Dunavölgyi János villanyszerelô mester Gáll Béla karosszérialakatos mester Heinemann Gusztáv karosszérialakatos mester Horváth László fotómûszerész mester Horváth László kômûvesmester Hôs Sándorné fogtechnikus mester Márton György lakatosmester Pálfi Imre szabómester Skrut György szakácsmester Szulimán Sándorné kozmetikus mester Telegdi Attila szobafestô mester

A cikk az MKIK és a PBKIK között megkötött GFA-KA-KIM-17/2022/TK/15 számú támogatási szerzôdés alapján jelent meg

17


18

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS

Hét évtized után is a vevô a legfontosabb a Mecsek Füszért számára Az elmúlt évtizedben évekig a pécsi székhelyû, 100%-ban magyar tulajdonú Mecsek Füszért Zrt. vezette a NAV és a PBKIK TOP100-as listáját az éves forgalom és eredmény alapján. A vállalat közel 69 milliárd Ft éves árbevétellel a COOP-rendszer meghatározó tagja. Annak a COOP-nak, amely az ország legnagyobb lefedettséggel rendelkezô hazai élelmiszerlánca, mindannyiunk „jó szomszédja”. A társaság rendkívül büszke arra, hogy jogelôdei 1949-es megalakulása óta több mint hét évtizede áll a lakosság és a vevôpartnerei szolgálatában. Ahogy az elôzô években, idén is számos fejlesztést hajtottak végre, ez is hozzájárul ahhoz, hogy 2023-at is eredményesen zárják. Négy üzletág, évi 114 ezer tonna áru A Mecsek Füszért fô profilja az élelmiszer és a háztartásivegyiáru-termékek kis- és nagykereskedelme, kereskedelmi tevékenységét a Dunántúlon, Északkelet-Magyarországon és Budapesten végzi négy üzletágban: kiskereskedelem, frissáru-logisztika, C+C áruházak és szárazáru-logisztika. Mára a társaság árbevételének közel 60%a kiskereskedelmi tevékenységbôl származik, 9 megyében 194 településen 259 Coop-üzletet üzemeltetnek. Ezek összes eladótere közel 52 ezer négyzetméter, az üzletekben dolgozó munkatársak száma pedig több mint 1800, és naponta mintegy 60 ezer vásárlót szolgálnak ki. Öt frissáru-hûtôházuk Pécsett, Zalaegerszegen, Kaposváron, Budapesten és Nyíregyházán mûködik, a frissárulogisztikai egységek évente 17 ezer tonna árut szállítanak ki. A 12 C+C áruház a kisebb vállalkozások által mûködtetett kereskedelmi egységek, valamint a lakosság részére biztosít bôséges árukínálatot versenyképes árakon. Három szárazáru-logisztikai központjuk Pécsen, Veszprémben és Nyíregyházán található. A Coop-rendszer tagjaként a Mecsek Füszért Zrt. a kistelepülések ellátását is felvállalja, biztosítva a kevésbé hatékony, kis mennyiségû tételek kiszállítását, akár a csekélyebb hatékonyság árán is. Raktáraikban évente több mint 114 ezer tonna árut mozgatnak meg és a kiszállítás során 3,6 millió km-t tesznek meg teherautóik. A társaság a kiskereskedelmi hálózat bôvítése, korszerûsítése mellett kiemelt szempontként tekint a logisztikai tevékenység fejlesztésére. A széttagolt és korszerûtlen veszprémi telephelyen a mai kornak megfelelô logisztikai központ készült el 2023-ra. Az energiahatékonyság javítása érdekében a tetôfelületen 144 napelemet helyeztek el, ennek köszönhetôen az épület teljes energiaszük-

ségletének negyedét megújuló energia biztosítja. A fejlett technológiának köszönhetôen az egyszerûbb megoldásokkal a korábbinál gyorsabban, hatékonyabban végzik el a logisztika napi feladatait. Milliárdos fejlesztések 2023-ban A Mecsek Füszért Zrt. mindig nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy folyamatos fejlesztésekkel újítsa meg tevékenységét, infrastruktúráját. Az elmúlt évek nehéz gazdasági körülményei ellenére is állandó volt a korszerûsítés, a beruházás. Ezeket saját tôke felhasználása mellett pályázati források igénybevételével tudták megvalósítani. A 2023-ban befejezôdött veszprémi logisztikai beruházás 3 milliárd 450 millió Ft-ból valósult meg, ehhez 765 millió Ft állami támogatást kaptak. Az energiatakarékossági program keretében folyamatosan zajlik a bolti hûtôberendezések cseréje, az üzletek világításának korszerûsítése. Folytatják a nagy forgalmú kiskereskedelmi áruházaik felújítási programját, amelynek során homlokzatjavítás, polc- és hûtôrendszercsere, világítás- és padozatkorszerûsítés történik egységenként akár több mint százmilliós nagyságrendben. Öt nagyáruházukban: a pécsi Konzum áruházban, Ajkán, Zalaegerszegen, Balatonmáriafürdôn és Révfülöpön már önkiszolgáló pénztárak is mûködnek, ezeket a korszerû eszközöket a vásárlók is egyre szívesebben használják. A fejlesztésekhez tartozik továbbá, hogy a Magyar Falu Program keretében 15 kistelepülésen található üzletüket újították meg, továbbá 109 kiskereskedelmi egységük mûködésének támogatására pályáztak sikeresen. Társadalmi felelôsségvállalás A Mecsek Füszért saját szociális alapítványt mûködtet, emellett a helyi és regionális kulturális rendezvények, civil szervezetek támogatásában, a COOP Segély Alapítványban való részvételben és a PVSK-Mecsek Füszért OB Ies vízilabdacsapat szponzorálásában vállal szerepet. A Katolikus Egyházmegyei Karitásszal folytatott együttmûködés keretében rendszeresen közremûködnek a rászorulók támogatásában is. A társaság filozófiája szerint a sikeres jövô záloga az elégedett vásárló, melyet a múlt értékeire építô, a jövô kihívásainak folyamatosan megfelelô elkötelezett munkatársakkal megvalósított, színvonalas kereskedelmi munka garantál.


HIRDETÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

Konzervatív digitális marketing – avagy hogyan építkezzünk az alapoktól az online térben? Minden valamirevaló online marketing ellenôrzôlista azzal kezdôdik, hogy megvizsgálja a cég weboldalát. Ennek ellenére a weboldal ma még mindig sok baranyai vállalkozás számára olyan, mint amikor annak idején megjelent „a” mobiltelefon. Elôször csak azok vették meg, akik azzal akarták kifejezni a jelentôségüket, ma pedig már mindenkinek okostelefon lapul a zsebében. Így kellene lennie a weblappal a vállalkozásoknak is, hogy a 21. században már ne legyen kérdés számukra, milyen marketinglehetôségeket rejt a saját internetes felület. „Egy weboldal marketingszempontból olyan, mintha a vállalkozásnak lenne egy üzlete, ahol biztosan megtalálható. Ha csak »idegen« felületeken (azaz a socialmedia-csatornákon) kommunikál vagy hirdeti a termékeit, szolgáltatásait, annak hatását a piacon vagy az út szélén való árusítással tudom párhuzamba állítani, akármilyen csilivili Insta- vagy TikTok-csatornája is van a vállalkozásnak. A saját weboldal az elsôdleges befektetés: jó alapokat nyújt és a hosszú távú tervezést segíti. Ez az internet egyik legkorábbi és legjobban bevált kommunikációs formája, ezért nevezzük konzervatív digitális marketingeszköznek” – véli Takács Miklós, az Anima Labor Online Marketingügynökség vezetôje. Tapasztalataik szerint a jó eredményeket az olyan weboldalak is képesek hozni, amelyek nem kerülnek

sok százezer vagy millió forintba, és nem is kell hónapokig készülniük. Az azonban fontos, hogy jól meg lehessen találni ôket az interneten. „Az általunk készített weblapokkal nem a vállalkozásvezetô álmát valósítjuk meg, sokkal inkább egy ügyfélszerzô marketingeszközt hozunk létre. Ehhez elengedhetetlen a reszponzivitás és a keresôoptimalizálás, enélkül ma már nem érdemes holnapot építeni” – teszi hozzá a szakember. Ha elkészül egy weblap, hogy megôrizze az aktualitását és könnyen megtalálható legyen, folyamatosan karbantartani, frissíteni kell. Az Anima Labor éppen erre hozott létre egy havidíjas szolgáltatást, a Menedzselt Wordpress Hostingot, ami a biztonság, a gyorsaság és a kényelem hármasát kínálja. 2023. december végéig bevezetô áron lehet elérni. És amire nem gondolunk, de rendkívül fontos: mivel egy vállalkozás folyamatos változásban van, ahhoz a weboldalának is igazodnia kell. A Menedzselt Wordpress Hostinggal a honlap biztosan követni fogja a cég növekedését. Helyezze a cége marketingjét stabli alapokra, olvasson további információkat itt: https://anima-labor.hu/weboldal/ https://anima-labor.hu/hosting/menedzselt-wordpress hosting/ +36 20 351 1608

A világpiacon a pécsi sör Nemcsak a szomszédos országokban, de azokon is túl a világ számos országában ismerik a kiváló pécsi sört. A nagy múlttal rendelkezô patinás Pécsi Sörfôzde folyamatosan azon dolgozik, hogy termékeiket az egyre jobb minôség, a sörfogyasztási szokások változásához való igazodás jellemezze, ezért nemcsak új termékeket fejlesztenek, de a régieket is korszerûsítik. 2023-ban komoly eredményeket értek el exportvonalon, és az évre vonatkozó céljaik is teljesülni látszanak: a piaci árszint megtartása mellett tudták növelni az ela-dási volument. Komoly szakmai sikerként értékelhetô, hogy a Pécsi Tudományegyetemmel együttmûködésben elindult a Pécsi Sörfôzdében a sörfôzômesterképzés is. Az év vége a visszatekintés, egyben a jövô céljai meghatározásának az idôszaka. A Pécsi Sörfôzde az eddigi lendületet megtartva 2024-ben tovább kívánja növelni a piaci jelenlétét, amelyhez a külföldi piacokon, valamint a HORECA-területen is erôsíti a pozí-

cióját. Mindehhez további jelentôs fejlesztéseket hajtanak végre mind mûszaki, mind informatikai területen, amely a gyorsan változó piacon növeli a vállalkozás versenyképességét. „A jövô évben elsôsorban a termékeink csomagolásának megújítására koncentrálunk. Fontos, hogy söreink külsô megjelenése felkeltse a fogyasztók érdeklôdését és hangsúlyozza a dobozokban, palackokban található italok minôségét” – fogalmazza meg az egyik prioritást Molnár Károly kereskedelmi igazgató. A Pécsi Sörfôzdében folyamatos a termékfejlesztés, újdonságokkal igyekeznek a fogyasztóik kedvében járni. Jelenleg is több projekten dolgoznak, amelyekrôl egyelôre még nem árulhatnak el konkrétumokat. Egy azonban biztos: a pécsi sör kedvelôi a jövôben sem fognak csalódni, a megszokott kiváló minôséget találják a palackokban. Vagy még annál is jobbat!

19


20

Dél-Dunántúli Gazdaság

KAMARAI HÍREK

MÚLTUNK NAGYJAI Zsolnay Vilmosra, a kamara alapítójára emlékeztet az tábla, melyet a Király u. 1. számú ház falán tekinthetnek meg. Az illusztris épületet a keramikusmûvész, nagyiparos építtette 1860-ban, és ott a Dunántúl legnagyobb áruházát, a Bazárt mûködtette. Az eseményen a család nevében beszédet mondott Mattyasovszky-Zsolnay Zsófia, a kamara, az üzleti közösség nevében pedig dr. Síkfôi Tamás elnök. Bertók Gábor, a Janus Pannonius Múzeum igazgatója is köszöntötte a megjelenteket. Zsolnay Vilmos (1828–1900) kereskedô, keramikusmûvész és kerámiagyáros volt, aki a Pécs nevét világszerte ismertté tevô Zsolnay-gyárat egy kis manufaktúrából korszerû nagyüzemmé fej-

lesztette. Magas mûvészi színvonalú termékei között számos technikai újítás szerepelt, mint például a fagyálló épületkerámia, a pyrogránit, vagy a híres eozinmáz. Már

halála napján a Pécsi Kereskedelmi és Iparkamara rendkívüli közgyûlésén kezdeményezte, hogy szülôvárosa köztéri szoborral rója le háláját nagy fia emléke elôtt.

ELISMERÉS BARANYA LEGJOBB INFORMATIKATANÁRÁNAK

Középen a díjazott Soproni Gábor, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium tanára

Az Informatikai Vezetôk Társasága (Ivetár) a kamara együttmûködésével és támogatásával idén is odaítélte a TanIT díjat, amit minden évben a legkiemelkedôbb baranyai informatikatanár kap. A díjat 2022 februárjában alapították, és célja, hogy felhívja a figyelmet az informatikaoktatók munkájának fontosságára és anyagilag is elismerje kiemelkedô tevékenységüket. A kitüntetést elsôként Lutz Tibor, a Baranya Vármegyei Szakképzô Centrum Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum oktatója kapta. Az Ivetár 2023-ban ismét meghirdette az immáron bruttó egymillió forint összegû TanIT díjat, amire összesen hét

pályázat érkezett. A zsûri a sok kitûnô pályázó közül idén Soproni Gábornak, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma tanárának ítélte oda az elismerést, melyet dr. Dobay Péter, Kristóf Péter (Ivetár elnöke) és Zalay Buda (kamarai IT bizottság elnöke) adott át. Valamennyi pályázó tanár munkáját elismerték a rendezvényen: így Csoboth Ildikó, Dlusztus Péter, Gyuricza Tímea, Kiss József Dániel, Ódor Péter és Révész György is elismerést kapott. A díjátadásra a kamara IT bizottságának ülését követôen került sor a Soft Flow Kft. székhelyén. A díjat a Soft Flow Kft., az M&M Computer Kft., a Logiscool Pécs, a XOFT Kft. és az Informatikai Ágazati Képzôközpont támogatta.

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÁS A KAMARÁBAN Általános iskolásokat, érettségi elôtt állókat és felnôtteket is segítik a kamara pályaválasztási tanácsadói. Idén korán elkezdôdtek a középiskolai nyílt napok, sok iskola októberben és novemberben megtartotta a pályaorientációs napját. A kamara munkatársai önismereti foglalkozásokkal, céglátogatásokkal, szülôi értekezletekkel és pályaválasztási osztályfônöki órákkal segítet-

ték, hogy minél szélesebb körben kaphassák meg az érintettek a pályaválasztáshoz elengedhetetlen mennyiségû és minôségû információt. Nehéz a gyorsan érkezô, nagy mennyiségû információt feldolgozni, összegezni, így a kamara pályaorientációs csapata díjmentes egyéni tanácsadással kíván segíteni, ahol a személyes találkozón a gyermek, a szülô és a pályaorientációs tanácsadó közösen beszélik meg a terveket, célokat, így sokkal megalapo-

zottabb és biztosabb döntést tudnak hozni a pályaválasztás elôtt álló fiatalok. A tanácsadásnak nem az (és nem is lehet az) a célja, hogy befolyásolja a döntést. Hasznos információkat kapnak a fiatalok és szüleik az iskolarendszerrôl, arról, hogy mely iskolatípusokból milyen irányban lehet továbblépni. A tanácsadók ismerik a szakmákat és a lehetôségeket, valamint rálátnak a munkaerôpiacra is, így tisztában vannak egy szakma tíz éven belüli sorsával.


KAMARAI HÍREK

Dél-Dunántúli Gazdaság

BARANYAI ÍZELÍTÔ TERMELÔI ÉS KÉZMÛVES VÁSÁR A vásáron részt vevôk büszkén mutatták be gazdaságukat, valamint saját készítésû, friss és egészséges vegyszermentes élelmiszereiket, amelyek között szerepeltek például lekvárok, szörpök – az év szörpje is elérhetô volt, a díjazott Fritz Farm levendulaszörpje kóstolható és vásárolható is volt, – sajtok, mézek, olajok, aszalványok, szószok, tészták, zöldségek és gyümölcsök. Kézmûvesek is jelen voltak az eseményen, akik kiváló minôségû, egyedi, helyi értéket képviselô saját készítésû termékeket kínáltak, mint például kerámia, ékszer, textiltermékek, lakásdekorációk, virágdíszek, nemez és hímzés. A vásár egyben egy közösségi esemény is volt, amely lehetôséget adott a termelôknek és kézmûveseknek a tapasztalatcserére, a kapcsolatépítésre és az együttmûködésre. A vásár célja, hogy felhívja a figyelmet a helyi termékek elônyeire és értékeire, valamint, hogy ösztönözze a látogatókat a tudatos és felelôs fogyasztásra. A programok során a látogatók bekapcsolódhattak a termelésbe és a kézmûvességbe, valamint megkóstolhatták és megvásárolhatták a termékeket. Rabb Szabolcs, a kamara fôtitkára a most is megvalósult együttmûködés jelentôségét emelte ki, hiszen az Agrárkamara, a termelôk és kézmûvesek és a Baranya Vármegyei Önkormányzat is a program mellett állt, támogatták nemcsak az eseményt, de a helyi termelôk munkáját is. A kamara irodaházában mûködik a Pécsi Kosárközösség is, ma már 200 vásárlóval az átadónapokon.

Egyen, vegyen, adjon helyit legalább hetente egyszer! www.facebook.com/heti1helyi www.pbkik.hu/heti1helyi

21


22

Dél-Dunántúli Gazdaság

KLASZTER rázskapuk, árnyékolástechnikai termékek. A találkozón szóba került a Magyar Kormány által elfogadott 2023–2030-as klaszterfejlesztési stratégia. A résztvevôk hallhattak egy rövid beszámolót az új stratégiáról. A klaszter nem titkolt célja az akkreditált klaszter cím megszerzése, a klaszter megkezdheti a felkészülést a cím elnyeréséhez szükséges pályázati anyag összeállítására. Az ülés harmadik felében az ÉTK elnökétôl, hallhattak egy rövid beszámolót az Ágazati Képzôközpontban zajló munkákról, feladatokról.

ÉTK ülés – fókuszban a létszámbôvítés November második felében megtartotta ülését a kamara által menedzselt Építôipari Technológiai Klaszter (ÉTK). Az ÉTK-ban folyamatosan napirenden van a létszámbôvítés, hiszen a több tag nagyobb lobbierôt képez az építôiparban a régióban. Az ülés elsô részé-

ben egy új tagjelölt – az Ablak Birodalom Kft. – mutatkozott be. A vállalkozás ügyvezetôje elmondta, hogy a cég 2011-ben alakult, jelenlegi munkavállalói létszámuk közel 60 fô. Termékeik között megtalálhatók különbözô típusú alumínium, fa és mûanyag nyílászárók, bejárati ajtók, beltéri ajtók, ablakok, ga-

A DDGK és tagjainak rövid hírei Együttmûködések a klaszteren belül A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerv: PBKIK) egyik fô célja, hogy a tagság számára támogató üzleti kapcsolati hálót biztosítson, éppen ezért ösztönözzük a tagság köreiben az együttmûködéseket. Példaként említhetjük a Forsz Kft.-t, amely több klasztertaggal évek óta tart fenn beszállítói kapcsolatot, de új saját fejlesztéseiknél is elôször klaszteren belül keresnek megoldást, például a fûtéskorszerûsítésben, az irodaépületük tetôfelújításában, vagy akár az alkatrészek beszerzésénél.

Technológiai bôvítés az Aquacut Kft.-nél A klaszter tagja a bólyi Aquacut Kft. 2023 novemberében csúcstechnológiás lézervágással és élhajlítással bôvíttette szol-

gáltatásai körét. Lézervágójuk egy 15 kW teljesítményû berendezés 2 m x 4 m méretû tárgyasztallal, mellyel maximum 40 mm anyagvastagságban rendkívül versenyképesen tudnak vágni a 6G gyorsulású gépükkel szénacélt, rozsdamentes acélokat, rezet, alumíniumot. Az új élhajlítógépük 320 tonna nyomóerejû, 4 m hosszban tud dolgozni maximum 15 mm vastagságú anyagokkal. Gratulálunk a régióban elsôként beszerzett csúcstechnológiás gépekhez!

A Hidrofilt Kft. terméke megoldást jelenthet a debreceni akkumulátorgyár vízhasználatára is Az akkumulátorgyárak kapcsán az a legnagyobb aggály, hogy mekkora lesz a vízigényük, valamint hogy a felhasznált víz mennyire fogja szennyezni a környezetet. A klaszter tagja a nagykanizsai Hidrofilt Kft. képes olyan berendezés kiépítésére, mely zárt rendszerben, ivóvíz felhasználása nélkül ki tudná elégíteni az akkugyárak vízigényét. A ZLD technológia olyan vízkezelô rendszert jelent, amely a hulladékvizet tisztítás után teljes mértékben visszaforgatja a technológiába, így szennyezett víz nem,

csak szilárd hulladék képzôdik a vízkezelés során. A Hidrofilt RC water, azaz visszaforgatott víz technológiája energiahatékony módon tisztítja meg a szürkevizet, és készít belôle jó minôségû, biztonságosan felhasználható ipari vizet.

Kapacitásbôvítés a Dovi-Plast Kft.nél A klaszter tagja a kaposvári Dovi-Plast Kft. részt vett az M+E Szerszámgép Kft. NAKAMURA-TOME szakmai napján. Megelôzve a gép magyarországi bemutatóját náluk már dolgozik is a NAKAMURA WY100 II 2 revolverfejes CNC-eszterga. A gép megoldást nyújt acél- és könnyûfém-alkatrészek egyedi gyártására, jármûalkatrészek, illetve nagy bonyolultságú alkatrészek gyártására (esztergálás és marás), valamint 5 irányú megmunkálással akár automatizált tömeggyártásra is képes.


KLASZTER

Dél-Dunántúli Gazdaság

Kapacitásbôvítés az M4-TECH Kft.-nél Az M4-TECH Kft. innovatív forgácsolószerszám- és gépgyártó vállalkozás, igényes ipari termékek forgácsolószerszámait és gépegységelemeit készítik magasan képzett és tapasztalt szakembereikkel hazai megrendelôiken túl Németországba. Nemcsak teljesen új termékek készítését vállalják, de a mûszaki tervezésen és segítségnyújtáson túl akár gépelemek utólagos megmunkálását is. 2023-ban a vállalkozás önerôbôl megvalósított beruházás keretén belül 6 új gépet szerzett be: ● Akira Seiki SL 25 2 tengelyes esztergagép, ● Micromatik egyetemes köszörûgép, ● Chiron FZ 12 S megmunkálóközpont, ● Doosan 2 tengelyes esztergagép,

Idén is elindultak a DDGK ösztöndíjprogramok

3.

A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter a tavalyi évhez hasonlóan ösztöndíjpályázatot írt ki a kaposvári és pécsi gépipari kötôdésû szakközépiskolákban a 2023/24-es tanévre vonatkozóan. A DDGK Oktatói Ösztöndíjprogramban 1 fô Kaposvárról és 1 fô Pécsrôl 500.000 forintot nyerhet el, amennyiben a legtöbb tanulót viszi el a klaszter-tagvállalatokhoz üzemlátogatásra. A DDGK Tanulói ösztöndíj elbírálása pedig a tanulmányi eredmények, üzemlátogatáson való részvétel alapján zajlik, illetve többletpontok szerezhetôk szakmai versenyeredménnyel, egyegy klaszter-tagvállalatról készített bemutatóval és további üzemlátogatásokkal. A tanév végén 1 tanuló Kaposvárról és 1 tanuló Pécsrôl 300.000 forintos ösztöndíjban fog részesülni.

Citizen Miyano 5 tengelyes hajtott szerszámos kétorsós esztergagép, ZMM Bulgária egyetemes esztergagép.

A beruházás célja, hogy a társaság modern eszközpark kialakításával bôvítse jelenlegi termelési kapacitását. A beruházás eredményeképpen modern gépek beszerzése és az üzem-, illetve raktárépület bôvítse valósul meg. A létszámbôvülés során hozzájárulnak az új (és a régi) munkavállalók szakmai gyakorlati ismereteinek és munkatapasztalatának javulásához azáltal, hogy a foglalkoztatásuk során megfelelô infrastruktúrát és eszközöket biztosítanak a munkavégzésükhöz. Céljuk továbbá a fejlôdéssel lépést tartó szervezetfejlesztés.

Baranya Vármegyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképzô Iskola épületgépész-technikus, elektronikai mûszerész, hûtô- és szellôzésrendszer-szerelô, központifûtés- és gázhálózatrendszerszerelô Kaposvári SZC Eötvös Loránd Mûszaki Technikum és Kollégium elektronikai technikus, gépgyártástechnológiai technikus, gépjármû mechatronikai technikus, mechatronikai technikus, gépi és CNC-forgácsoló, gépjármû mechatronikus, hegesztô, jármûfényezô, villanyszerelô, karosszérialakatos

4.

Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképzô Iskola bádogos, központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelô

5.

A DDGK Ösztöndíjprogramban az alábbi iskolák és szakmák vehetnek részt:

Kihirdették Magyarország klaszterfejlesztési stratégiáját

Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Mûszaki Technikum elektronikai technikus, gépész technikus, gépgyártástechnológiai technikus, mechatronikai technikus

A 2021-ben indult hazai klaszterstratégia-alkotási folyamatban a PBKIK és az általa menedzselt klaszterek – Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK), Építôipari Technológiai Klaszter (ÉTK) –, valamint partnereink, a dél-dunántúli régió klaszterei – Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK), Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter (BIB), IFood Klaszter, Információmenedzsment Innovációs Klaszter (I2K), Kreatív Ipari Klaszter (KIKK) – is részt vettek. 2023. november 7-én a kormány elfogadta Magyarország 2030-ig szóló Klasz-

1.

Baranya Vármegyei SZC Angster József Szakképzô Iskola és Szakiskola gépjármû-mechatronikai technikus, CNC-programozó, fémszerkezetfelület-bevonó, gépi és CNC-forgácsoló, hegesztô, ipari gépész, jármûfényezô, villanyszerelô, karosszérialakatos

2.

terfejlesztési Stratégiáját, amelynek célja, hogy az úgynevezett klaszteresedési (gazdasági hálózatalkotási) folyamat ösztönzésével és támogatásával hozzájáruljon a versenyképesség növeléséhez, valamint az adott iparág kulcsszereplôinek összefogásával Magyarország fôbb húzóágazataiban legalább egy-egy kimagasló innovációs kapacitással és nemzetközi láthatósággal bíró együttmûködés valósuljon meg, továbbá, hogy 2030-ra az összesített bruttó hozzáadott érték 10%-át az ezen együttmûködésekben mûködô gazdasági szereplôk adják. A kormány a stratégiában részletezett minôsítési folyamat során három lépcsôfokon keresztül segíti a hazai klaszterek fejlôdését, minôségbiztosítását. A minôsítésre félévente lehet majd jelentkezni, és a már elnyert cím megújítására és szintlépésre is lehetôség ad. A jelenleg mûködô 26 minôsített klaszter – melyben megtalálható a PBKIK által menedzselt DDGK is – összesen 1028 tagot tömörít, melybôl 944 vállalati tag. A hazai klaszterek tagjainak fô jellemzôje a magas innovációs aktivitás és a partnerségen alapuló kutatás-fejlesztési és innovációs célú, jellemzôen akadémiai és az ipari szféra közötti együttmûködések megvalósítása. A hazai klaszter-tagvállalatok közel 69.000 fôt foglalkoztatnak, összesített árbevételük meghaladja a 3400 milliárd forintot, melynek 61%-a exporttevékenységbôl adódik. Forrás: Sajtóközlemény, Magyar Közlöny – Magyarország Klaszterfejlesztési Stratégiájáról (2023–2030), valamint a végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekrôl.

23


24

Dél-Dunántúli Gazdaság

PROJEKTEK

EEN2EIC Segítünk eljutni a siker kapujáig A 2008-ban alapított Enterprise Europe Network a világ legnagyobb és Európa egyetlen vállalkozásfejlesztési hálózata, melynek a kamara az indulás óta tagja. Az EEN2EIC (Enterprise Europe Network to European Innovation Council) projekt célja, hogy bôvítse az alacsony sikerrátával bíró országok, a nôk által vezetett vállalkozások és a kiválósági pecséttel (Seal of Excellence, SoE) bíró vállalkozások számára nyújtható támogató tevékenységek körét. A kamara elsôsorban az EIC Accelerator pályázaton való indulásban támogatja a régió vállalkozásait a sikerhez vezetô úton. Az EIC Accelerator az Európai Innovációs Tanács (EIC) Horizont Európa keretében meghirdetett finanszírozási programja, amely támogatást nyújt az induló és a méretnövekedés elôtt álló kkv-knak, melyek elkötelezettek a terjeszkedés iránt, és gyors növekedést képesek felmutatni. Az induláshoz legalább „TRL5” technológiai érettségi szintû, nemzetközi szinten versenyképes innovációval kell rendelkezni. Olyannal, amely nagy hatással bírhat az érintett piaci szegmensekre vagy akár piacteremtô is lehet!

A felhívásban többfajta támogatásra lehet pályázni a pályázati keret erejéig. A vissza nem térítendô támogatás összege legfeljebb 2,5 millió EUR, a támogatottság mértéke pedig 70%. A tôkebefektetés összege 0,5–15 millió EUR között lehet, a vállalkozás részvényeinek vagy más tulajdoni érdekeltségének megvásárlásával vagy elôfizetésével. A kettô kombinációja esetén pedig a pályázó választhatja a vissza nem térítendô támogatás és a tôkebefektetés együttes igénylését is. Két fajta felhívásra jelentkezhetnek a pályázók: Az EIC Accelerator Open felhívás keretében bármely területen megvalósítható technológiafejlesztés. Az EIC Accelerator Challenge esetében pedig az adott évben megadott kiemelt területeken van lehetôség kapcsolódni, az Európai Unió célkitûzéseihez illeszkedôen. Hogyan segíthet a kamara? Az EEN2EIC projektben a kamara célja, hogy segítse a régióban mûködô, valamint a nôk által vezetett kkv-kat az EIC

Accelerator program keretében történô pályázatok benyújtására. A kamara szakmai támogatást nyújt a kkv-k számára, és hozzájárulnak az EIC Accelerator minôségi pályázatai számának növeléséhez. Mindezt hogyan? Segítjük a sikeres EIC-pályázatok születését a technológiai és innovációs értékelés, a kereskedelmi stratégia, a partnerségek, a kockázatértékelés, a piaci elôrejelzések (stb.) tekintetében, közvetlen tanácsadással, támaszkodva az EEN2EIC által összeállított és a projekt weboldalán elérhetô szolgáltatási csomagra is. De a kamara munkatársai sem értenek, érthetnek mindenhez. Éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a vármegye szakértôi is felvértezzék magukat és környezetüket – a partneri vállalati kört is – azzal a tudással, amely a közvetlen EU források elnyerését jelenti. Ez többeknek egy új attitûdöt, munkamódszert és persze új üzleti lábat teremthet. Az EIC 2024-es évi munkaprogramját és a kiemelt területeket a késôbbiekben megtartandó információs napon mutatják be. Érdemes tehát figyelni a kamara honlapját az utána következô napokban. További információ: een@pbkik.hu

Jövôbe mutató, mûvészetvezérelt gyártási megoldások jelennek meg a Better Factory projekt utolsó évében ● A Better Factory célja, hogy segítse a gyártó kkv-kat abban, hogy a mûvészeti és technológiai szakértelem felhasználásával új és személyre szabott termékek létrehozásával globálisan versenyképesebbé váljanak. ● A 16 hónapos programban részt vevô csapatokat akár 200 000 euróval és technikai jellegû támogatással segíti a projekt. A csapatok egy-egy gyártó kkv-ból, mûvészbôl és technológiai szolgáltatóból állnak.

● A negyedik és egyben utolsó évben az ígéretes eredmények között olyan megoldások szerepelnek, mint az új 3D-nyomtatási módszerek és az úttörô tartós anyagok.

A Better Factory projekt negyedik és egyben utolsó évébe lépve jelentôs mérföldkôhöz érkezett a 2020 októberében megkezdett úton. Az elmúlt három év során 16 dinamikus csapat – egy-egy gyártó kkv, mûvész és technológiai beszállító – vett részt a Better Factory programban, és hozott létre több úttörô, mûvészetvezérelt megoldást a gyártó cégek számára.


PROJEKTEK A Better Factory-ról Az Európai Bizottság Horizont 2020 programja keretében finanszírozott Better Factory az európai gyártó kkv-kat képessé teszi arra, hogy a mûvészek és a technológiai beszállítók együttes szakértelmének felhasználásával növeljék globális versenyképességüket. A 200 000 euróig terjedô támogatás révén a csapatok 16 hónapos útra indultak, hogy a projekt 28 európai szakértô partnere támogatásával megújítsák és tökéletesítsék eljárásaikat. A program során a részt vevô hagyományos gyárakat lean-agilis gyártóüzemekké alakították át, amelyek a meglévô termékek mellett új és személyre szabott termékek gyártására is képesek. Néhány példa: fenntartható bortermelés és IoT dugók, új körkörös anyag a fiatal fák növekedéséhez, intelligens digitalizált boríték, hulladékmentes fémgyártás, környezetbarát búváruszonyok, fenntartható tartós ivószálak (egyebek mellett). A 16 Better Factory csapatról itt olvashat bôvebben.

Jelenlegi mérföldkövek A projekt ígéretes eredményeket hoz az elsô kör hét tudástranszfer kísérletébôl. Ezzel párhuzamosan a kilenc csapatból álló második kör az elsô körbôl nyert felbecsülhetetlen értékû ismereteket használja fel innovatív megoldásaik kidolgozásához. YouTube videó: https://www.youtu be.com/watch?v=yvhsJ3Dbqto&t=74s

Eddigi konkrét eredmények Mindegyik csapat jelentôs elôrelépést tett a saját gyártási területén, és ígéretes eredményeket ért el. E figyelemre méltó eredmények közül kiemelünk három, a kísérletek elsô körébôl származó, átalakító erejû technológiát:

• LOOP (az OCD 3D csapattól) A LOOP egy algoritmikus csoda, nagy méretû, horgolásra vagy fûzfavesszôfonásra emlékeztetô 3D-nyomtatott tárgyak létrehozását teszi lehetôvé. Ez az áttörés új életet lehel a hagyományos kézmûvességbe, kitágítva a 3Dnyomtatás horizontjait. A figyelemre méltó elônyök közé tartozik a hulladékok újszerû felhasználása, a nyomtatási idô 50%-os mérséklése és a minimálisra csökkentett anyagfelhasználás. A LOOPot jelenleg a The New Raw nevû vállalkozás alkalmazza a mûvészi edények és padok sokféle változatának elkészítésében. • FoundObjects (a Better CNC Factory csapatától) A FoundObjects egy nyílt forráskódú Grasshopper eszköz, amely képes a CNC-projektekbôl megmaradt lemezanyagok zseniális módon történô újrahasznosítására. Ez az innováció jelentôsen csökkenti az anyaghulladékot és a CO2-kibocsátást, mivel kevesebb lapra van szükség az egyenértékû teljesítményhez, így növelve a termelékenységet. A sokoldalú eszköz a gyártási folyamatok széles skáláján alkalmazható. • FOLD Printing (Isaac Monté mûvésztôl, a FOLD csapatával együttmûködésben) A FOLD Printing a kövekben és kagylókban bôségesen megtalálható kalcium-karbonátot használja fel egy tartós, mégis könnyû nyomtatási anyag létrehozásához. Ez a megújuló és teljes mértékben újrahasznosítható megoldás nemcsak energiát takarít meg, hanem nulla hulladékot is termel. Hatalmas potenciál rejlik benne a helyi körforgásos modellekben az olyan hulladékanyagok felhasználásával, mint a tojáshéj és a tengeri kagylók.

Dél-Dunántúli Gazdaság

APPS és RAMP A Better Factory keretében innováló 16 csapat mellett a projekt két úttörô eszközt is létrehozott a gyártó kkv-k számára: ezek a RAMP és az APPS. E megoldásokat a projekt negyedik évében is továbbfejlesztik, és a frissítéseket a Better Factory weboldalán teszik közzé. A Robotics and Automation MarketPlace (RAMP) az adatbetekintéseket, a kész szoftvereket és eszközöket, valamint a gyártók és szolgáltatók közösségét egyesíti egy valódi egyablakos rendszerben, amely a gyártási és robotikai ágazatban dolgozó európai kkv-k mûködésének felgyorsítására jött létre. Az APPS, ami a Advanced Production Planning and Scheduling rövidítése, olyan szoftverszolgáltatások és hardverinfrastruktúra kombinációja, amelyek olyan technológiákat integrálnak, mint a 3D-nyomtatás és az additív gyártás, hogy hatékonyabban állítsanak elô anyagokat, csökkentve az energiafogyasztást, a költségeket és a hulladékot.

A jövô felé A Better Factory projekt utolsó hónapjaiban egy átfogó katalógus készül, amely mind a 16 tudástranszfer kísérletet és azok innovatív eredményeit tartalmazza. Emellett egy útmutató is rendelkezésre áll majd, amely részletezi, hogy a régiók és hálózatok hogyan tudják átvenni a „Better Factory” módszertanát, megkönnyítve a mûvészek, a kkv-k és a technológiai szolgáltatók közötti együttmûködéseket a rendkívüli eredmények elérése érdekében. A Better Factory addig is követhetô a Twitteren és a LinkedIn-en, legújabb videója megtekinthetô, és elérhetô a LinkedIn hírlevele is. További információ: Császár Gergely (csaszar.gergely@pbkik.hu)

25


26

Dél-Dunántúli Gazdaság

PROJEKTEK / ONLINE

AMULET konzorciumi ülés A projektpartnerek ezúttal egy kétnapos egyeztetésen vettek részt Brüsszelben, november közepén. Az AMULET projekt célja, hogy jelentôsen hozzájáruljon a CO2-kibocsátás csökkentéséhez az EU-ban a kkv-k szerepének megerôsítésével. A találkozó fontosságát mutatja, hogy részt vettek az EISMEA (Európai Innovációs Tanács és Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség) képviselôi is. A munkacsomagok vezetôi részletesen beszámoltak a projekt jelenlegi állásáról, az elért eredményekrôl, valamint a még hátralévô feladatokról. A munka gôzerôvel folyik, az elsô nyílt felhívás második szakaszának a végéhez közeledünk. A prototípus-gyártáshoz szükséges koncepciót a konzorciumok összeállították. Az egyeztetések folyamatosan zajlanak. A második nyílt felhívás elsô szakasza lezárult. A konzorciumok határidôre leadták a megvalósíthatósági tanulmányaikat, a kiértékelések folyamatban vannak. A hónap második felében hirdetnek eredményt. Mindkét felhívásban vannak magyar vállalkozások, így az ô sikerükért is drukkolhatunk a projekt során.

Miben tud segíteni egy külsôs marketinges? Szinte minden vállalkozó, cégtulajdonos elgondolkodott már azon, hogy miben segíthetne egy külsôs marketingszolgáltató és ez tényleg megérie. A több mint 20 éve mûködô onlinemarketing-ügynökség, az RG-STÚDIÓ szakértôivel összegyûjtöttük, hogy milyen területeket lehet hatékonyan kiszervezni azért, hogy növekedhessen a vállalat online marketingjének az eredményessége. Egy onlinemarketing-szakértô vagy ügynökségi csapat kollektív tudása és sokrétû tapasztalata a marketinget magas szintre emeli, ami kiegészülve az ügyfél iparághoz kapcsolódó szaktudásával ideális kombinációt eredményez a kommunikációhoz és hirdetésekhez. Miben segíthet egy marketingszakértô? Egy márka online jelenlétének a megerôsítésére, a márkaismertség növelésére kiváló eszközökkel tud szolgálni egy külsôs mar-

ketinges: tartalomjavaslatok, szükséges kommunikációs felületek, a megjelenés meghatározása, szövegírás stb. mind ezen terület részét képezik. Ha termékeket, szolgáltatásokat adunk el online, akkor a webshopértékesítés-támogatásban is érdemes külsôs marketinges bevonásában gondolkozni: hirdetésikampány-javaslatok, webáruházfejlesztési javaslatok, praktikus bevételnövelô automatizmusok kialakításában is segít a szakértô. A kampányok indulása után a hirdetések rendszeres finomhangolásán, optimalizálásán dolgozik a szakértô a webáruház árbevételének növelése érdekében. Célszerû a saját marketinges kollégák tudását is fejleszteni. Ilyen esetben a stratégiai tanácsadásban vagy a gyakorlatias mentorálásban segíthet egy külsô szakértô. Ebben az esetben a marketingszakember a tudását egy adott területre fókuszáltan adja át, legyen szó kommunikációról, hirdetéskezelésrôl vagy akár értékesítési felületek beállításáról. Nem utolsósorban pedig a toborzás területén, akár egy profi

karrieroldal és munkáltatói márka kiépítése a cél, akár az aktuális nyitott pozíciókra megfelelô jelöltek megtalálása, egy HRszemléletû marketingszakértôvel megnyerô hirdetésekre és jól strukturált karrieroldalakra számíthatunk. A mûködés optimalizálása érdekében elôfordul, hogy nincs lehetôsége a vállalkozásoknak arra, hogy külsôs szakértôvel dolgozzanak minden területen. Ilyenkor érdemes átgondolni a tevékenységet és a marketingstratégiailag fontos területeket priorizálni. A kisebb marketingszaktudást igénylô, valamint a vállalkozáson belül jól megoldható feladatokat, például a közösségi posztolást akár házon belül is folytathatják a kiadások csökkentése érdekében. Ha bizonytalan vagy a céged marketingkivitelezésének a hatékonyságában, de szeretnél szintet lépni üzleti céljaid és a marketinged szempontjából, akkor válassz profi csapatot, amely segít neked ebben. Ha kérdésed merülne fel az online marketingeddel kapcsolatban, fordulj bizalommal az RG-STÚDIÓ tapasztalt marketingszakértôihez! További információkért látogass el az rgstudio.hu weboldalra!


A HÓNAP ÜZLETEMBERE

Dél-Dunántúli Gazdaság

SOMOGYVÁRI LAJOS ELKÉPESZTÔ ÜTEMBEN FEJLÔDIK A PÉCSI HARMAN Idén öt éve, hogy a pécsi Harmanban a kezdeti professzionális stúdióberendezések és világítástechnikai felszerelések gyártása mellett elindult az autóipar számára az ipari termelés, amely évrôl évre szédületes gyorsasággal nô. Mára olyan méreteket öltött, hogy az idôközben két vállalatra, a Harman Becker Kft.-re és a Harman Professional Kft.-re szétvált cég közül az utóbbinak új gyártóhelyet kellett keresni, mert már szûkössé vált a Szilva utcai telephely. Mint SOMOGYVÁRI Lajos, a Harman Becker Kft. gyárigazgatója mondja, néhány éven belül a pécsi gyár szeretne lenni Európán belül a legnagyobb Harman-gyártótelephely. — Egy korábbi vevônk által kezdtünk bele az autóipari gyártásba, majd ahogy megszereztük az IATF 16949-es autóipari tanúsítást, igen gyorsan felfutott a termelésünk. Évrôl évre kis túlzással megdupláztuk mind a létszámunkat, mind az árbevételünket. Az elmúlt idôszakban több tízmillió euró értékben valósítottunk meg beruházásokat, két komplett új gyártócsarnokot alakítottunk ki és folyamatban van egy harmadik csarnok felújítása is. 2021-ben vált ketté a professional és az autóipari gyártás, és ugyanebben az évben indítottuk el a pécsi telephelyen az egyik autóipari vevônk felé a közvetlen kiszállítást. Arra is büszkék vagyunk, hogy felszereltségben, színvonalban létrehoztunk egy a régióban egyedülálló oktatási központot, egy akkreditált duális képzôközpontot, talán ennek is köszönhetô, hogy a nálunk tanuló diákok nagyon szép eredményeket érnek el országos versenyeken. Kiváló kapcsolatokat ápolunk pécsi középfokú oktatási intézményekkel, az ott tanuló diákok rendszeresen nálunk töltik a gyakorlatukat, és arra is van példa, hogy a cégünknél helyezkednek el. Ugyanilyen jó kapcsolódásaink vannak egyetemekkel is. — A termelésbôvülés nyilvánvalóan több munkavállaló foglalkoztatását feltételezi.

— A régió egyik legnagyobb munkáltatójává váltunk a 2022-re elért 1000 fôs autóipari létszám, valamint a professional üzletág dolgozói létszámának összességével, jelenleg mintegy 1400 harmanos kolléga dolgozik a két pécsi gyárban. Ha kicsit elôretekintünk, számos projektet indítunk a jövôben, ami további bôvülést eredményez, viszont a meglévô folyamataink automatizálásával, modernizálásával, robotizációjával a létszámunk várhatóan nem emelkedik 1500 fölé. Az igények kiszolgálásához minden területen magasan képzett kollégákra lesz szükségünk. — Mi áll e jelentôs sikerek hátterében?

— A Harman világszinten vezetô szerepet tölt be az autóiparban termékekben és technológiákban egyaránt, a versenytársakkal összehasonlítva is élen jár a termékportfólióban. Emellett a globális vállalat stratégiája is rendkívül elôremutató, a pécsi cég pedig kiválóan tud kapcsolódni ehhez. — Hogyan találják meg a munkatársaikat, hiszen a két üzletág másmás képességû munkavállalókra tud építeni? — Mindkét cégnek ugyanaz a HRcsapat végzi a toborzást, ami kiváló hát-

teret ad a kölcsönösségnek. Amikor 8 évvel ezelôtt megvetette a gyár a lábát Pécsett, nem igazán tudták a városlakók, hogy mi is a Harman, azonban az eltelt évek alatt egyre ismertebbé vált a vállalat. Mivel számos világmárka köthetô a nevéhez, ezért úgy gondolom, van egyfajta vonzereje a munkavállalók körében. Emellett kiemelkedô a cégkultúránk, az egész munkakörnyezet, a szellemiség, amit képviselünk, ez versenyképessé tesz bennünket a régióban. Számos rendezvényen jelen vagyunk, hogy népszerûsítsük magunkat, és tágítottuk a potenciális jelöltek körét azzal, hogy buszjáratokat indítottunk a bejáró kollégák utaztatására. A versenyképes fizetés mellett karrierfejlôdési lehetôséget biztosítunk, és továbbra is az a célunk, hogy minél inkább helyi, pécsi, Pécs környéki kollégákkal alapozzuk meg a mûködésünket és a növekedésünket. — Egy vezetônek, személy szerint önnek milyen szerepe van egy ilyen mértékû növekedésben? — Mondhatom, hogy könnyû dolgom van, mert a Harman itt áll az ember mögött, diktálja a stratégiát, viszi elôre a céget, de nyilvánvalóan egy bizonyos ponton túl egy vezetônek személyesen is mindig van szerepe a környezete fejlôdésében. Az, hogy egy cég jól mûködjön, hogy sikeres legyen, sok mindenben függ a vezetôtôl, a vezetô csapattól, illetve a kollégáktól, és attól, hogy miként tudunk motivált csapatot építeni. Olyan csapatra van szükség, amely kellôképpen magabiztos, szakmailag jártas a saját területén és hozzáértésével képes támogatni azt az irányvonalat, amit a vezetôség képvisel. Az én feladatom felépíteni ezt a csapatot, felhatalmazni a feladatok ellátására és megbízni benne. A kollégáimnak látniuk kell az eredményeinket, hiszen így születik meg részükrôl is a bizalom. — Mi az ön személyes ambíciója vezetôként? — Erôsen eredményorientált vagyok, engem az motivál, ha én és a csapatom eredményesek vagyunk, ha közösen élünk meg sikereket. Ez számomra mindennap motivációt ad. K. T.

27


28

Dél-Dunántúli Gazdaság

SIKER

AZ AMPHENOL SIKERSZTORIJA: FOLYAMATOS BÔVÜLÉS ÉS NÖVEKEDÉS PÉCSETT Szédületes fejlôdés és bôvülés jellemzi a Pécs melletti Cserkúton mûködô, a világ 40 országában jelen lévô Amphenol magyarországi vállalatát. A gyár, amely többek között európai prémium elektromos autók kiemelt fontosságú akkumulátor-alkatrészét gyártja, a tavalyi 50 millió dolláros árbevételét idén 20 millió dollárral fejeli meg. Az Amphenol magyarországi vállalatának intenzív növekedése 2023-ban csakis a 2019 óta gyártott termékeknek köszönhetô. A közeljövôben azonban egy újabb ugrás várható a bevételek tekintetében, nemrég új üzletággal bôvült a cserkúti gyár portfóliója. A fejlesztés és a fejlôdés pedig nem áll meg. Sánta Attila gyárigazgató, cégvezetôvel arról is beszélgettünk, hogy a mai világban a sikerhez már nem elegendô „csak” kiváló terméket gyártani.

— Jelentôs mérföldkô cégünk életében, hogy az eddigiekhez képest számunkra teljesen új területen indítottunk el gyártást. Az egyik ilyen új üzletág az elektromos autók töltéséhez szükséges nagy teljesítményû belsô kábelek összeszerelése. Ugyancsak újdonság a napokban megkezdett napelemes rendszerekhez kapcsolódó kábelcsatlakozó-szerelés. Mivel ez egy hosszabb távú projekt

SÁNTA ATTILA

lesz, amelyhez szükséges az automatizáció, így már megrendeltük hozzá az új automata gépsort is. A jövô év is tartogat újdonságokat, hisz az elsô negyedévben elkezdjük az elektromos autók

akkumulátorának töltéséhez szükséges belsô kábelköteg összeszerelését is, természetesen Amphenol-csatlakozókkal – sorolja az aktuális kihívásokat Sánta Attila. — Az új termékek érkezésével teljesen megtelik cserkúti gyártócsarnokunk, sôt a további növekedés kiszolgálására új épületet kell keresnünk a megyében. Ez azt is magával hozza, hogy a következô negyedévben mintegy 100 munkatárs felvételére készülünk. Fejlesztômérnököket, folyamatmérnököket, minôségügyi mérnököket is várunk, de az operátortól a szenior menedzserig számos munkakörbe keresünk kollégát. — Minek köszönhetô, hogy ezek az önmagukban is jelentôs munkák a magyar gyárba kerültek? — 2020 óta igyekszünk Pécsre hozni további projekteket, de a Covid miatt megtorpant az Amphenol európai terjeszkedése. Mivel a világcég árbevételének mindössze 20%-a származik Európából, a csúcsvezetés erôsíteni szeretné ezt a földrajzi régiót. Az Európa-központú fejlesztésben az is közrejátszik, hogy az Európai Unió csökkenteni kívánja a Kínától való függôségét, és helyben akarja tartani a gyártásokat. Az EU ezen törekvése, illetve Magyarország Európán belüli kiváló földrajzi elhelyezkedése az, ami cserkúti gyárunk pozícióját erôsíti. Mindehhez az a fajta lobbitevékenység is hozzájárul, amelyet évek óta a magyar gyár teljesítményének, minôségének megismertetésére végzek. — Cégszinten miként lehet követni ezt a nagy ívû változást?

— Nem ért teljesen váratlanul ez a változás bennünket, hiszen magam is tevôlegesen részt vettem gyárunk jövôjének alakításában. Ezzel párhuzamosan idén nyáron egy teljesen új középtávú stratégiát készítettünk. Ez év januárjában nálunk szerveztük meg az Amphenol európai értékesítôinek konferenciáját. Az egyhetes találkozó után a legnagyobb elismeréssel beszéltek a munkánkról, és a program óta teljesen másként tekintenek Magyarországra, mint korábban. A konferencia egyik eredményeként éppen most alakítunk ki gyárunkban egy 200 m2-es bemutatótermet, amelyben exkluzív körülmények között állítjuk ki az Amphenol összes olyan termékét, ami szóba kerülhet egy elektromos autó tervezésekor. Ez a showroom egész Európában újdonságnak számít, egy új, egyedi koncepció letükrözése. — Mi szükséges ahhoz, hogy a pécsi gyárat egy lendületes, megbízható, kiváló minôséget elôállító üzletfélnek tartsák a partnereik? — A minap rendezték meg a Magyar Akkumulátor Szövetség szervezésében a Hungarian Battery Day eseményt 28 ország szakembereinek részvételével az elektromos autóipar, illetve az akkumulátor-technológiák fejlôdésérôl. Ezen elhangzott, hogy a fenntarthatóságnak, a zöld mûködésnek már ma is kiemelt szerepe van egy cég megítélésében. Ezzel nemcsak egyetértünk, de cégszinten is ezek alapján mûködünk. Idén már a napelemparkunk második fázisát telepítettük, jövô tavasszal pedig a harmadik fázisát is üzembe helyezzük, így a felhasznált energiánk kb. 35%-át már napenergiából fogjuk elôállítani. Emellett számos környezetvédelmi típusú beruházásunk is volt. Éppen most cseréljük le hibrid autókra az autóflottánkat, ehhez kapcsolódóan nyolc darab elektromos autótöltôt is létesítünk. Ezt a fajta törekvést támogatják a vevôink. Ma már nem elég jó minôségben a megfelelô idôpontra gyártani. Egy üzleti kapcsolatban valami olyat is nyújtani kell, amellyel különbözünk a versenytársainktól. Ezt mi idôben felismertük és ezzel jelenleg az élen járunk. K. T.


INNOPULZUS

Dél-Dunántúli Gazdaság

AGRITECHNIKA KIÁLLÍTÁS ÉLÉNK ÉRDEKLÔDÉS A PÉCSI FEJLESZTÉSÛ AGRÁRINNOVÁCIÓ IRÁNT A HANNOVERI AGRITECHNICA KIÁLLÍTÁSON Helyi együttmûködésben elôállított fejlesztéssel vett részt az idén 470 ezer látogatót vonzó hannoveri Agritechnika kiállításon a Tomelilla Agrotechnika Kft. és a Z Elektronika Kft. A Fertitronic vegetációs szenzorrendszer újdonságnak számít az agráriumban: a termôföldre kijuttatott vegyi anyagok mennyiségének pontos szabályozásával segíti az Európai Unió Zöld Megállapodásának való megfelelést. Az innováció nemzetközi kiállításon való részvételét az Enterprise Europe Network is támogatta. — A gazdasági környezet, a mûtrágyához való hozzáférés szûkössége, az áremelkedés miatt az agráriumban dolgozók megpróbálják optimalizálni a földekre kijuttatott mûtrágya mennyiségét. Ez a fajta takarékoskodási igény egybeesik az általunk fejlesztett növényszenzor nyújtotta elônyökkel, ezért is gondoltuk, hogy bemutatkozunk a termékkel a nagy jelentôségû hannoveri Agritechnica kiállításon – mondja dr. BORSICZKY István, az innovációt kezdeményezô Tomelilla Agrotechnika Kft. ügyvezetôje. — Megépítettük az eszköz demóváltozatát, amely mûnövényekkel ugyanazokat funkciókat képes produkálni, mint amiket természetes körülmények között a szántóföldön. Emellett videókkal is illusztráltuk a mûködését. Magunk sem számítottunk akkora érdeklôdésre, mint amekkora mutatkozott, brazil, indiai, dél-afrikai, üzbég és még számos országból érkezett termelô látogatta meg a standunkat. — Milyen visszajelzéseket kaptak a berendezés mûködésérôl? — Vannak olyan gazdálkodók, akiknél a végtelen bonyolultság a szempont, de már látjuk, nem ôk az ügyfeleink. A Fertitronic az egyszerûséget és a könnyû felhasználhatóságot célozza meg elsôsorban kezelôi szempontból, így akik számára ez fô kritérium, megtaláltak bennünket. A kiállításon való részvétel egyértelmûen visszaigazolta, hogy a termék kifejlesztését megalapozó elgondo-

lásunk jó, mindenki elismerte a berendezést, a bemutatókon, tárgyaláson szerzett tapasztalatok pedig a további termékfejlesztés irányát határozták meg. — Üzletileg miként értelmezhetô egy ilyen kiállításon való részvétel? — Ez a megjelenés elsôsorban a kapcsolatfelvétel szempontjából értékelhetô, illetve sokat segít a vásárlói célközönség konkretizálásában, az elsôdleges vásárlók felkutatásában. A gazdálkodók szemlélete a világ minden táján egyforma, legfeljebb a gyakorlat más és persze a növények, mert érkezett hozzánk olyan is, aki nemcsak kukoricát termel, hanem kávét is. De alapvetôen több a hasonlóság, ezért a kommunikációnkban nem kellett sokat változtatunk. Összességében igen hasznos volt számunkra a kint töltött egy hét. — Milyen tapasztalatokat szereztek egy ilyen jelentôs kiállításon való megjelenésen? — Köszönettel tartozunk azért, hogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatta a megjelenésünket és sajnálatosnak tartom, hogy Magyarországnak nem volt külön standja az kiállításon. Más országok közös kiállítóhellyel voltak jelen, rajtunk kívül egykét magyar céget láttunk. A kiállítást tematikusan szekcionálták, mivel mi a precíziós mezôgazdaság eszközét állítottuk ki, ezért abban kiállítási térben kaptunk helyet, ahol más ilyen jellegû termékeket is felvonultattak. 3000 kiállító volt jelen a kiállításon, és azt gondolom, hogy méltóképp képviseltük Magyarországot.

— A kiállításon való részvétellel meggyôzôdhettünk róla, hogy a Fertitronicnak megvan a helye a piacon, jelenleg nincs igazi konkurenciája ebben a méretben, ezzel a tudással. Meglepô volt számomra, hogy elsôsorban nem a nyugat-európai termelôk érdeklôdtek, sokkal inkább a dél-amerikaiak és az ázsiaiak – osztja meg tapasztalatait ULRICH Gyula, a Z Elektronika Kft. fejlesztési vezetôje. — Rengeteg látogatóval beszéltünk az egy hét alatt, ezekbôl kiderült számunkra, hogy még mit kell fejlesztenünk, milyen teszteket, milyen módosításokat kell elvégeznünk ahhoz, hogy 2024 közepe felé egy piacérett terméket tudjunk kibocsátani. Tehát a következô fél évben a tömeggyártás elôkészítését szeretnénk megvalósítani. — Mint fejlesztôcég mit profitáltak a kiállításon való megjelenésbôl? — Már konkrétabban látszik a vevôkör, a kiállításon való részvétellel a fejlesztés végsô irányát tudtuk beazonosítani, illetve azt, hogy az eszköz vezérlômenüjét milyen nyelvekre érdemes programozni. Ezzel a megjelenéssel mind a két vállalkozás nyert, megláttuk, hogy Magyarországon kívül nemcsak Európából, hanem a világ minden részébôl mutatkozik érdeklôdés a termék iránt. Nemcsak potenciális végfelhasználókkal találkoztunk, hanem disztribútorokkal is sikerült kapcsolatot felvenni. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az értékesítési lánc ki tudjon alakulni akár az amerikai, akár az ázsiai régiókban. K. T.

DR. BORSICZKY ISTVÁN ÉS ULRICH GYULA

29


30

SZAKMA

Dél-Dunántúli Gazdaság

SOKAN VÉGEZNEK, KEVESEN MARADNAK A Tereza Szépségszalon Pécsett a belváros szívében, a Teréz utca egyik házának belsô udvarában található. A kertrôl nyíló alsó szinten a fodrászat, míg az emeleten minden külsô zajtól elszigetelten, intim körülmények között mûködô kozmetika kapott helyet. A vendégek kényelmét egy apró társalgó is szolgálja, itt ülünk le a szalon tulajdonosával, Pusztai Zita kozmetikusmesterrel beszélgetni.

A kozmetikus szakma is állandó mozgásban van, folyamatosan változik, új gépek, eljárások, termékek jelennek meg a piacon, naprakésznek kell lennie annak, aki talpon szeretne maradni. Hiába tartozik a népszerû szakmák közé jelenleg is a kozmetikusoké, mégsincsenek könnyû helyzetben a szalonok, ha új munkatársat keresnek. A Tereza Szépségszalon családi vállalkozásként mûködik, PUSZTAI Zita a férjével, aki mûszaki szakember, és a lányával – aki szintén végzett kozmetikus – közösen alapították csaknem három évtizede. A lánya ugyan miután elvégezte az egészségügyi fôiskolát, az egyetemen helyezkedett el, de azt tervezi, hogy visszatér a szakmába és az édesanyjától ô veszi át a szépségszalont. — Ma már háromféle módon is kozmetikussá válhat valaki – kezdi beszélgetésünket Pusztai Zita. — A már régóta megszokott módon érettségit követôen egy két éves képzés során. Ôk kozmetikus technikusok lesznek. Az utóbbi idôben a négy plusz egy éves szakgimnáziumi rendszerben is lehetôség volt rá, ebben az esetben a szakgimnáziumi évek alatt már szakmai tárgyak is szerepeltek a tananyagban, majd az érettségit követôen egy év alatt szerezték meg a technikusi szintû végzettséget a diákok. 2020. szeptember elsejétôl technikumi képzésben szintén 5 év alatt szerezhetnek technikusi oklevelet a fiatalok. A felnôttképzés keretében is lehetôség van arra, hogy valaki kozmetikus legyen, ez

a mód nagyon népszerû. Két év alatt magas gyakorlati óraszám mellett tanulhatják ki a szakmát a képzésben részt vevôk. Ide elsôsorban olyanok jelentkeznek, akik a gyerekkori álmukat szeretnék megvalósítani, de nagy számban érkeznek a versenyszférából is, akik a szépségiparban találnak megnyugvást, idemenekülnek a kiégés elôl. Mint mondja, a felnôttképzésben részt vevôk közül sokan maradnak a szakmában. Neki is volt olyan tanulója, aki a váltást követôen kozmetikusként kivirágzott, önmagára talált. A versenyszférában szerzett tapasztalai pedig nagy elônyt jelentettek neki a saját vállalkozása elindításában és a vendégköre kialakításában. — Kevesen maradnak a szakmában, elsôsorban az elhivatottak, akik mindig is erre készültek – folytatja tovább beszélgetésünket. — Azonban az ô esetükben is nagyon fontos, hogy mielôtt saját szalont nyitnak, alkalmazottként helyezkedjenek el. Nemcsak elmélyíthetik az ismereteiket az így eltöltött évek alatt és gyakorlatot szerezhetnek, de a vállalkozásuk elindításához szükséges feltételeket is meg tudják teremteni. Ô maga Pécsett az Irisz szalonban tanulta ki a szakmát Gyapai Jenôné, Klári néni szakmai irányítása mellett, az elméleti oktatója sem kisebb szaktekintély, mint Vajdáné Makra Vera volt. A szakmunkásvizsga letételét követôen az Irisz szalonban folytatta tovább, majd a Fodrász Szövetkezet Nagy Lajos király utcai kozmetikájába került, de hosszabb idôt eltöltött a Színház téren a Hajas szalonban is. Miután úgy érezte, elég szakmai tapasztalattal vértezôdött fel, úgy döntött, önállósítja magát. Már a kezdetektôl vannak tanulói, jelenleg három, ôk kozmetikus technikusnak tanulnak. A nyáron végzett egy tanulója a négy plusz egyes rendszerben, ô jelenleg is a szakmában van, alkalmazottként dolgozik. — Ez a tanulóm nem is akart más lenni, mindent megtett azért, hogy minél több tudásra tegyen szert – mondja. — Ô, ahogy azok is, akik a szakmában maradtak, redszeren felkeresnek. Azonban voltak olyan tanulóim is, akik

azért váltottak, mert rájöttek, nem tudnak megfelelô kapcsolatot kialakítani a vendéggel, vagy a tananyagot találták nehéznek. Éppen ezért jónak tartom, hogy 10. osztály után nyári gyakorlaton vesznek részt az erre a szakmára jelentkezôk, mert akkor lesz valamennyi elképzelésük arról, mi mindent kell majd tudniuk, milyen készségekkel, képességekkel kell rendelkezniük. Emellett fontos lenne, hogy az iskolák még a tanulók jelentkezése során felmérnék a kémia és biológia tantárgyakból szerzett tudásukat, ugyanis ezek jelentik az alapot a kozmetikai készítmények összetételének megértéséhez, valamint a bôrtí-

PUSZTAI ZITA

pusok felismeréséhez. Egyébként én úgy látom, hogy igazán azokból lesz jó kozmetikus, azok maradnak meg a szakmában, akik maguk döntötték el az érettségi után, hogy ezt a szakmát választják. Ôk sokkal nyitottabbak a világra, tájékozottabbak, könnyebben tudnak kapcsolatot teremteni, empatikusabbak, amire manapság nagy szükség van. A Covid a mi szakmánkban is változásokat hozott. Az eddig is intim kapcsolat a vendégek és köztem még jobban azzá vált. A kezelések mellett megnyugvásra, kikapcsolódásra vágynak, a nagy csendeket szeretik. Sz. K.


#EENCanHelp

Dél-Dunántúli Gazdaság

Megjelent az Európai Innovációs Tanács 2023-as technológiai jelentése Az Európai Innovációs Tanács (European Innovation Council – EIC) 2023as technológiai jelentése a Horizont Európa keretében az EIC-hez benyújtott új technológiákat és innovációkat mutatja be. Az EIC több mint 10 milliárd euróval támogatja a legtehetségesebb és legelszántabb európai kutatókat és vállalkozókat az úttörô ötletektôl az uniós és globális piacokon való érvényesülésig vezetô úton. Erre három pályázati forrás áll nyitva: az EIC Pathfinder, az EIC Transition, és az EIC Accelerator. Az EIC Accelerator pályázaton való indulásban a kamara is segíti a vállalkozásokat, külsô szakértôk bevonásával, az EEN2EIC projekt keretében. A jelentés számos inputra, valamint az EIC-programvezetôk véleményére és meglátásaira támaszkodik, és a témák széles skáláját öleli fel: digitális technoló-

giák, ipar és ûrkutatás, tiszta technológiák és egészségügy. Az elemzés segít az EIC portfóliójának jövôbeni feltárásában, az EIC belsô adatainak a szabadalmak, publikációk, finanszírozás és befektetések alapján történô globális trendekkel való összevetésében. Az elsô fejezet foglalkozik a Horizont Európa keretében az EIC-hez benyújtott új technológiákkal és innovációkkal, különös tekintettel a korai szakaszban lévô kutatási projektekre, amelyeket átfogó független szakértôi vizsgálatot követôen finanszíroznak. A jelentés kitér néhány olyan technológiai területre is, amelyekre magas színvonalú javaslatok érkeztek, de az EIC eddig nem finanszírozott. A kiválasztás fô szempontja az volt, hogy a témák viszonylag újszerûek legyenek az EIC számára. A felsorolt technológiákat nem a lehetséges tudományos, technológiai, gazdasági, környezeti és társadalmi hatásuk alapján rangsorolták,

és nem hasonlították össze a szélesebb körû globális technológiai trendekkel. Az ilyen összehasonlító elemzés és értékelés elengedhetetlen a jövôbeli prioritások meghatározásához. Továbbá a jelenlegi és a korábbi EIC-programok által már hosszabb ideje támogatott témák nem szerepelnek ebben a fejezetben. A második fejezet kiegészíti az elsô fejezet elemzését, és a 10 EIC-programvezetô szemszögébôl mutatja be portfóliójuk egyes részeit. Ezek az elsô fejezetben azonosított néhány releváns technológiában rejlô lehetôségeket vizsgálják, és áttekintést nyújtanak az EIC-tevékenységrôl és a szélesebb körû tendenciákról, valamint betekintést nyújtanak a hiányosságokra és/vagy egyéb akadályokra, amelyeket esetleg le kell küzdeni. A teljes, angol nyelvû jelentés letölthetô az Európai Innovációs Tanács weboldaláról: https://eic.ec.europa.eu/

Knowledge to Money Club A HEPA Enterprise Europe Network társszervezésében Knowledge to Money Club napra kerül sor 2023. december 13-án. A hazai üzleti coach-okkal közösen szervezett rendezvény segítséget nyújt a kkv-k innovatív fejlesztéseit finanszírozó Horizont Európa program keretében meghirdetett EIC Accelerator felhívásra szóló pályázat elkészítéséhez. Szó lesz egy kockázati tôkealap befektetési stratégiájáról és a mesterséges intelligencia üzletre gyakorolt hatásáról is. Helyszín: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23. földszint. Idôpont: 2023. december 13. 14.00 REGISZTRÁCIÓ 14.00–14.05 Megnyitó – Pesti István, Dervalics Ákos – K2M Club alapítók 14.05–14.15 HEPA Enterprise Europe Network szolgáltatásai kiemelten az EIC

Accelerator program kapcsán – Holly Sára, HEPA Enterprise Europe Network 14.15–14.35 Az European Innovation Council (EIC Accelerator) program aktualitásai – Mészáros Gergely, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 14.35–14.55 LynXes Innovation – New impetus to materials research – democratizing a frontier research tool – Nyertes EIC Accelerator projekt tapasztalatai 2023-ban a szakértô szemével – Hetyei Gábor CERC 14.55–15.10 Szünet, networking 15.10–15.30 Az Accessio Equity Part-

ners Kockázati Tôkealap-kezelô Zrt. befektetési stratégiája – Balázs Miklós vezérigazgató 15.30–16.00 Beszélgetés a mesterséges intelligencia (AI) és az általa alkalmazott nyelvi modellek (LLM) hatásáról üzletre, társadalomra. A klubnap társszervezôi: a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt., Enterprise Europe Network, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. Az EIC Accelerator pályázattal kapcsolatban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által mûködtetett Enterprise Europe Network iroda áll a dél-dunántúli vállalkozások rendelkezésére. een@pbkik.hu

31


32

Dél-Dunántúli Gazdaság

KERESKEDJÜNK!

TIFFÁN IMRE ÉS FIA BORÁSZAT AZ ADÓMENTES REPIBOR LEHET AZ IDEI KARÁCSONY KEDVELT CÉGES AJÁNDÉKA November közepétôl egy jogszabályi változás következtében mentesülnek az adófizetési kötelezettség alól a reprezentációs céllal adott borászati termékek. A hatályba lépô törvény értelmében ugyanis adómentes lesz a „palackozott kiszerelésben vásárolt, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék reprezentációs és nem reprezentációs célú vendéglátás keretében, továbbá üzleti ajándékként vagy csekély értékû ajándékként történô juttatása.” Ez akár idén jelentôs keresletnövekedést is eredményezhet a hazai bortermelôknél. A villányi TIFFÁN Imre és Fia borászatnál máris megélénkült az érdeklôdés. — Mindenképpen pozitív ez a változás a hazai boros ágazat számára, amely komoly nehézségekkel küzd évek óta. Több termelôvel is beszéltünk a jogszabály-változásról, egyértelmûen mindenki üdvözölte ezt a lépést. Eddig a reprezentációs ajándékok után fizetett viszonylag magas járulékok miatt kevésbé volt népszerû a bor mint ajándék, de most bízom benne, hogy a vállalkozások élnek a lehetôséggel és mind a partnereiknek, mind a munkatársaknak minôségi bort adnak karácsonyra – mondja ifj. Tiffán Imre ügyvezetô. — Hogyan reagáltak a könnyítésre a vállalkozások, érzékelhetô, hogy nô az érdeklôdés? — Éppen az elmúlt egy órában is három érdeklôdô e-mail érkezett, régi partnereink is szeretnének értesülni a választékunkról. Arra számítunk, hogy azok is visszatérnek, akik korábban már vásároltak tôlünk, mert karácsony elôtt minden évben megélénkül a forgalom. Van, aki eddig saját fogyasztásra vitt tôlünk bort, és mivel megtapasztalta, hogy minôséget árulunk, most a jogszabály-változás adta lehetôséget kihasználva a nála dolgozóknak is rendel. Az egyik cégnél felajánlották a lehetôséget a munkatársaknak, hogy választhatnak

egy doboz szaloncukor vagy egy üveg bor között, remélem, többen lesznek, akik Tiffán-bort szeretnének inni az ünnepen. — Általában milyen kategóriájú bort szoktak ajándékozás céljára vásárolni a vállalkozások? — Azt tapasztaljuk, hogy nagyobb mennyiségben jobban fogynak az alapés középkategóriás borok, kisebb mennyiségben pedig szívesen vásárolják a prémium kategóriás italokat. Lehet, hogy ez most változni fog, és a drágább borokból is többet visznek, ezt egyelôre még nem tudom megjósolni. A jó hír az, hogy mindegyik kategóriából van elegendô mennyiség. Jelenleg is palackozunk, megjelent egy-két-három új évjárat, készítettünk új borokat is, új cuvée-

TIFFÁN IMRE

ket, ezek már elérhetôk, úgyhogy azt gondolom, hogy sem a kínálattal, sem a mennyiséggel nem lesz probléma. — Önök milyen módon adnak hírt a jogszabályi könnyítésrôl, hogyan tájékoztatják a partnereiket, a leendô vásárlóikat?

— Azt vettük észre, hogy nagyon kevesen vannak, akiknek nincs információjuk a jogszabály-változásról. Ennek ellenére természetesen minden rendelkezésünkre álló felületen szeretnénk tájékoztatni a cégvezetôket, a döntéshozókat errôl a lehetôségrôl. A közösségi médiában, a saját weboldalunkon is közzétesszük, mert lehet, hogy az információval találkozott már a cégvezetô vagy döntéshozó, de még nem fordította át a saját vállalkozására, azaz nem látta meg benne a potenciált. A közösségi média egy kiváló felület, hogy olyanokhoz is eljussunk, akikkel eddig nem voltunk kapcsolatban, most is érkeztek megkeresések általa, érdeklôdések és ajánlatkérések is. Azt gondolom, hogy az egyedi bor bármilyen alkalomra, így karácsonyra is egy minôségi, megbecsült ajándék, és bár elsôsorban „férfi” ajándékként tartják számon, a hölgyek ugyanúgy örülnek neki. — Esetleg vannak-e különleges kérések, amik a borhoz társulnak? — Igen, fôleg a címkével összefüggésben. Éppen az elôbb beszéltem egy partnerrel, ô kis matricát kért az üvegre, amilyet már tavaly is készítettünk neki, azzal szeretné egyedivé tenni a palackokat. Ezen a saját arculata jelenik meg. Most nagyobb mennyiségû címkét kért, ami azt is jelenti, hogy a borból is bátrabban fog rendelni. A címke mellett a különleges csomagolásra, díszdobozra is van igény, legyen az papírból vagy fából. Természetesen az egyedi igényeket is igyekszünk teljesíteni. Persze nekünk is figyelembe kell vennünk a csomagolást érintô törvényi változásokat, amelyek ránk is terhet rónak, nem beszélve a beszerzési árak emelkedésérôl. Az üveg, a dugó és több más csomagoláshoz kapcsolódó termék ára megduplázódott vagy megtriplázódott az elmúlt egy-két évben, aminek a költségét be kellett építenünk az árba, így valamennyivel többe kerülnek a boraink. A drágább italainknál nem emeltünk, szinte három év óta ugyanazon az áron kínáljuk a borainkat. K. T.


FENNTARTHATÓSÁG

Dél-Dunántúli Gazdaság

A FENNTARTHATÓSÁG LEGYEN KÜLDETÉS A VENDÉGLÁTÁSBAN IS Ha egy vendéglátóhely citrom helyett finom helyi verjus-vel készíti a „limonádéját”, már lépett egyet a fenntarthatóság irányába. A pécsi Nappali és Reggeli évek óta mindent megtesz a fenntartható mûködés érdekében, a vállalkozás vezetôi ezt a szemléletet szeretnék átadni a többi pécsi vendéglátósnak is. Elsôként a jó gyakorlataikról kérdeztük Szép Tamást, a KirályNappali Kft. ügyvezetô tulajdonosát, egyben a kamara által menedzselt Baranyai Gasztronómiai Klaszter alelnökét. — Gyakorlatilag minden szegmens és minden újítás ennek keretében zajlik és kiterjed a mûködés majd minden elemére: az alapanyaghasználattól kezdve a beszállítók kiválasztásáig, a csomagolások kontrolljától a tisztítószerek típusáig, az energiatakarékosságtól a hulladékkezelésig. Beszállítóink 90%-ban helyi kistermelôk, alapanyagaink szezonálisak és lehetôleg egészségesek, de fôként növényi alapúak. A beszállítóinktól elvárás az újrahasználható, mosható konténerben való szállítás, tisztítószereink magyar gyártmányú, lebomló ökológiai termékek. Elektromos berendezéseink energiatakarékosak, vízcsapjainkon víztakarékos szûrôk vannak. Hulladékképzésünket igyekszünk a minimumra redukálni, a mégis keletkezô hulladékot szelektáljuk, és olyan módon kezeljük, hogy lehetôleg minden optimálisan újrahasznosuljon. — Mégis miért kötelezôdik el egy profitot termelô vállalkozás a fenntarthatóság mellett? — A kizárólagos profitlogika rendkívüli módon kizsigereli nemcsak a környezeti erôforrásainkat, de a társadalmainkat is kiszolgáltatottá, sérülékennyé teszi. Ha ez határozná meg a mûködésünket, akkor beletörôdnénk abba, hogy lassan egy élhetetlen bolygót hagyunk az utánunk jövô generációknak. Ezért léptünk inkább a fenntartható szemléletû vendéglátás és az etikus üzleti mûködés útjára. Mivel szerencsére

egyre szélesebb a tudatos fogyasztói réteg, és a kedvenc helyük kiválasztásakor mind többen vesznek figyelembe környezettudatos és etikus szempontokat is, illetve egyre többen hajlandók egy kicsit többet fizetni egy-egy ilyen típusú szolgáltatásért, ezért a gyakorlatban mûködôképes tud lenni a mi általunk preferált modell. Kommunikáció és marketing szempontjából is hasznát vesszük az értékeinknek, a szakma, a sajtó és a gasztronómia iránt érdeklôdô fogyasztók is szívesen hallanak és adnak hírt jó gyakorlatainkról. — Milyen mértékben férkôzött be a hazai (régiós) vendéglátásba a fenntarthatóság szemlélete? — Megfigyelésem szerint a hazai vendéglátóhelyek 90%-a semmilyen szinten sem foglalkozik az általa okozott környezeti hatásokkal. Megszokott rutinok és kizárólagos profitlogika érzékelhetô, vagy sok esetben még az sem. Látszik viszont egy új hullám is a vendéglátásban, ahol már valamilyen arányban megjelennek a mûködésben ezek a szempontok, és van egy viszonylag szûk réteg, amely kiemelt fontosságúnak tartja a fenntarthatóságot. A nemzetközi trendek és a növekvô tudatos fogyasztói réteg lassan, de biztosan elhozza majd a változást. Ehhez persze nagy segítség lenne, ha az állami szabályozások is ebbe az irányba hatnának és a fenntarthatóság felé terelnék a cégeket. Ennek látjuk s nyomait, de szerintem itt sokkal radikálisabb változás kellene. — A Baranyai Gasztronómiai Klaszterben foglalkoznak-e a fenntarthatósággal mint témával, esetleg megoldásokkal?

— A klaszter fenntarthatóságért felelôs alelnökeként kiemelten foglalkozom a témával. A legutóbbi klasztergyûlésen például az elôadások témái mind valamilyen módon kapcsolódtak a fenntarthatósághoz. Összeállítottam egy kis anyagot „Fenntarthatósági jó gyakorlatok kézikönyv” címmel, amit megosztottam a klasztertagokkal, ebben részletesen kifejtem az általunk eddig felhalmozott tapasztalatokat, tudást. Határozott célunk továbbá, hogy a baranyai termelôket minél szélesebb körben bevonjuk a vendéglátói beszállítói hálózatokba. Illetve szervezés alatt áll egy hulladékfeldolgozó meglátogatása is. — Ha egy vendéglátással foglalkozó vállalkozás szeretne fenntarthatóbb módon mûködni, mit érdemes megfontolnia? — Egy-egy jó gyakorlat bevezetésével elindulhatunk az úton, de az igazi változáshoz nyitottság, elkötelezettség és folyamatos kutatómunka kell. Jó kiindulópont lehet, ha elkezdik követni és alkalmazni a Felelôs Gasztrohôs Alapítvány ajánlásait és kampányait, amelyeket speciálisan vendéglátóhelyeknek dolgoznak ki. Érdemes figyelni a magyar és nemzetközi szakmai oldalakat, Instagram-profilokat, élenjáró külföldi és hazai éttermeket. De a legfontosabb, hogy a tulajdonosok legyenek elkötelezettek a fenntarthatóság irányába, ezt éljék meg egyfajta küldetésként úgy a saját életükben, mint az üzleti filozófiájuk kialakításakor. Pusztán marketingcélú zöldre festésnek sajnos semmi értelme, sôt kifejezetten káros az ügy szempontjából. K. T.

SZÉP TAMÁS

33


34

Dél-Dunántúli Gazdaság

MI ÚJSÁG?

PERFEKT ZRT. AZ ORSZÁGBAN ELSÔKÉNT A CHATGPT-VEL IS MEGISMERKEDNEK A MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔK A PERFEKT KÉPZÉSÉN Tavaly tulajdonosváltás zajlott a Perfekt Zrt.-nél, de a felnôttképzés területén mûködô vállalkozás továbbra is küldetésének tekinti, hogy a piacon a legjobb minôségû képzést nyújtsa. Ennek megfelelôen új irányokat is meghatározott: továbbra is hangsúlyt fektet az online oktatás által nyújtott rugalmasságra, új, igényes és könnyen használható képzési szoftver segítségével kívánja növelni a tanulási élményt, és már a mesterséges intelligencia által nyújtható támogatás lehetôségét is beépítette a tananyagba – sorolja SZENTESI Péter vezérigazgató a vállalkozást érintô aktualitásokat. — A Covid is hozzájárult az online képzések elterjedéséhez, amelynek kétségtelen elônye, hogy nincs helyhez kötöttség, így a jelenléti oktatással ellentétben sokkal rugalmasabban és nagyobb szabadsággal lehet teljesíteni a követelményeket. Ugyanakkor nincs meg az emberi kontaktus sem az oktató és a tanulók között, másképp kell lekötni a figyelmet, mint amikor személyesen ott ülnek a résztvevôk a teremben. Emellett azt is figyelembe kell venni, hogy a mai fiatalabb generációk másként fogyasztanak tartalmat – így a tananyagot is –, mint korábban. Mindehhez a képzôintézménynek is alkalmazkodnia kell, ezért az elmúlt idôszakban modernizáltunk az infrastruktúránkat, például bevezettünk egy olyan új szoftvert, amely élvezetesebb tanulási élményt nyújt. Megújítottuk, könnyen kezelhetôvé tettük a tananyagaink elérhetôségét lehetôvé tevô platformot, és azt is szem elôtt tartottuk, hogy bármilyen digitális eszközön lehessen használni azt. — Ezek szerint az oktatási piacon való érvényesülés folyamatos fejlesztést igényel a Perfekttôl. — Az élethosszig tartó tanulás ma már mindenkit érint a munkaerôpiacon, a Világgazdasági Fórum kutatása (https://www.weforum.org/publicati ons/the-future-of-jobs-report-2023/) szerint a fô irányadó vállalatok, politikusok, tudósok 2030-ra a legfontosabb képességek közé sorolják a folytonos tanulást és megújulást. Ez a Perfektre is érvényes, ezért is illesztettük be az országban elsôként az erôsen leszabályozott mérlegképeskönyvelô-képzés tananyagába a ChatGPT-vel mint felhasználható eszközzel kapcsolatos ismerete-

SZENTESI PÉTER

ket. Mindenképpen arra bátorítjuk a hallgatóinkat, hogy éljenek ezekkel az új lehetôségekkel, egyúttal tájékoztatjuk ôket a korlátaikról és a veszélyeikrôl is. — A piac kihívásaival párhuzamosan miként változik az oktatási portfóliójuk? — A Perfekt az eddigi felnôttképzési és ipari képzési portfóliója mellett komolyabb hangsúlyt helyez a tréningekre, kompetenciaképzésekre. Az alkalmazottól az igazgatósági szintig végzünk softskill-képzéseket kommunikációval, vezetési képességekkel vagy akár munkavégzési hatékonysággal kapcsolatosan. Igyekszünk megfelelni olyan munkaerôpiaci kihívásoknak is, mint a már meglévô képzések átfordítása másik kultúrára, másik nyelvekre, de akár

az idekapcsolódó humánerôforrás-feladatok oktatása. — Magyarországra ma jelentôs mennyiségû külföldi munkaerô áramlik be, a Fülöp-szigetekrôl, Ukrajnából hoznak be alkalmazottakat a cégek, fôként kékgalléros munkákra. A munkaerôpiacról érkezô óriási igény, hogy idegen nyelvû munkavállalókat is képeztessünk és vizsgáztassunk, az elmúlt hónapokban rengeteg munkát igényelt a részünkrôl, hogy ezekkel kapcsolatban megfeleljünk a jogszabályoknak – fûzi tovább a gondolatot Szilber Erzsébet, a Perfekt Ipari Képzési Központjának vezetôje. — Tudnunk kell szakmai képzést nyújtani például egy Fülöp-szigeteki kollégának, vagy ha van szakképzettsége, esetleg diplomája, azt elfogadtatni, honosítani vagy kiegészíteni. Így a képzésszervezés átment egy nyelveken, kultúrákon és országokon átívelô szolgáltatásba. Ezt nem minden felnôttképzési intézmény képes nyújtani, ezért is választanak bennünket a nagyobb vállalatok is. — Milyen célok megvalósításáért dolgoznak, a képzési piac mozgásai merre tereli önöket? — A piac elvárása, hogy helyezzük elôtérbe a személyre szabhatóságot. Azokban a képzésekben, amelyeket meghatározott szabályok alapján végzünk, nincs túlságosan nagy mozgásterünk, viszont számos rövidebb, emészthetôbb volumenû, speciális szakmai képzést létrehozhatunk, amelyek kiegészítik az egyes szakmákat. Abban látom a jövôt, ha több ilyen ráépülô kiegészítô, izgalmas képzést tudunk kínálni, emellett folytatjuk a képzéseink megújítását. Továbbra is célunk aktuális tudásanyaggal kibôvíteni a hiányzó kompetenciákat, hogy tanulóink nálunk kapják meg, amire holnap, holnapután szükségük lesz. Mivel a tudás a legjobb befektetés, ezután is a valós tudás átadásán lesz a fókuszunk, mert csak az alapozhatja meg a munkavállalók, a vállalatok, de az ország versenyképességét is – teszi hozzá Szentesi Péter. K. T.


SPORT ÉS GAZDASÁG

Dél-Dunántúli Gazdaság

KOVÁCS GÁBOR FORMA-1-ES VERSENYBÍRÓ A PÉCSI CUKRÁSZ Eddig 23, köztük két amerikai Forma-1-es versenyen dolgozott sportbíróként KOVÁCS Gábor, a pécsi Kovács cukrászda „mestercukrásza”, aki már készül a következô szezonra. 27 évvel ezelôtt látta az elsô Forma-1-es futamot a tévében, ami szinte megbabonázta. Amikor a Mecsek Rallye szervezôbizottsága sportbírókat keresett, megszerezte a képesítést és Faluvégi Péter versenyigazgató révén bejutott az elsô Magyar Nagydíjas versenyére. Azóta minden évben ott van a hazai futamon, sôt tavaly és idén az amerikai fordulóra is eljutott. — 2003-ban még gyalogos beavatkozóként vettem részt a Hungaroringen. A sportbírók három nagy csoportra oszlanak, vannak a boxutcában; sportbírói poszton, illetve a gyalogos beavatkozóként dolgozók, utóbbiaknak kell oltaniuk, ha kigyullad egy autó, vagy emelôs gépekre kötni, esetleg kézi erôvel mozgatni a kisodródott vagy megálló versenyautókat. 2018 után felkerülhettem posztra is, az ott dolgozók adják a zászlójelzéseket. Ma már szinte csak itt vagyok. — Ehhez idôközben még milyen tudást kellett megszerezni? — A sok éves tapasztalatot. Mindenki, akivel együtt dolgoztam, rengeteg energiát tett bele, hogy profi legyen, a magyar sportbírókról köztudott, hogy jól képzettek. A Hungaroring és az MNASZ sportbírói bizottsága is sokat tesz a szakmai tudás átadásáért, és az idôsebb sportbíróktól is tanulhatunk. — Mi vonzza ebben a világban, ebben a sportban? — Maga a Forma-1 szeretete, a rajongás, hogy tulajdonképpen ugyanolyan közel vagy még közelebb vagyunk az autókhoz-versenyzôkhöz, mint a tévékamerák. Ott száguldanak el tôlünk három-négy méterre helyenként 300–320 km/h sebességgel, ez egy különleges érzés egy autósportot szeretô embernek. Emellett az évek alatt számos élmény ért, volt, hogy Fernando Alonso autóját toltuk fel az utolsó kanyarból a boxutcáig vagy Nico Hülken-

berg balesetes autóját emeltük ki. A pilótákhoz természetesen nem lehet csak úgy odamenni a boxutcában, de vannak olyan helyek, ahol találkozhatunk velük. Hatalmas élmény volt számomra, amikor a kedvenc pilótámmal, Michael Schumacherrel többször is személyesen találkozhattam. — A versenybírók felelôsségteljes posztot töltenek be. Mit profitál az ember ebbôl a munkából?

— A versenyzôk profizmusát, hozzáállását, hogy mindent erre áldoznak, szerintem át lehet ültetni magunkba. Attól a pillanattól kezdve, ahogy csütörtökön megérkeznek a pályára, átváltanak, és látszik a viselkedésükön, a vezetésükön, hogy az elsô métereken is már 100%-ig koncentrálnak. Mindez addig tart, amíg a vasárnapi futamon vissza nem térnek a boxutcába. — Hogyan kell készülni a versenyekre? Kell-e fejleszteni az állóképességet, a koncentrációs képességet? — Állóképességre szükség van, mert ha az ember beavatkozóként dolgozik, kell tudni futni a 6 kilós tûzoltókészülékkel, és az autók kimentéséhez is kell a fizikai erô. Mindig a biztonságra törekedve kell dolgozni, és erôsen koncentrálni. Fôleg a zászlós poszton fontos

figyelni, mert ott a legkisebb szabálytalanságot is jelenteni kell. Erôs koncentrációt is igényel az autók ilyen hatalmas sebesség melletti beazonosítása. Szerencsére adottságom a jó számmemória, illetve a koncentrációs képesség. A legfontosabb, hogy úgy álljunk hozzá, hogy mindig van mit tanulni, a versenyeken nem lehet csak rutinból jelen lenni. — Hogyan jutott ki az USA Nagydíjra? — Tavaly volt az elsô alkalom, hogy részt vettem az austini versenyen. Az egyik hungaroringes sportbíróval érkeztem, és amikor véget ért a futam, az ottani versenyigazgató azt mondta, hogy jövôre is szeretnének bennünket a csapatban látni. Idén már a szombati sprintverseny elôtt felkértek a jövô évi futamra. Ez hatalmas megtiszteltetés. — Hogyan lehet mindezt összeegyeztetni ezt a családdal, a vállalkozással? — Az amerikai versenyek idején általában egy hétig vagyok távol, és ezt a családom teljes mértékben támogatja. Édesanyám ilyenkor dupla munkát vállal, hogy a vállalkozásnál is minden flottul menjen. Nagy szerencsém van a családommal, hogy mellettem állnak és hagyják, hogy ennek a szenvedélyemnek is éljek. — Nemcsak az autósporthoz, hanem a kézilabdához is van kötôdése. — Általános iskolás koromban kézilabdáztam, de egészségügyi okok miatt elszakadtam ettôl a gyönyörû sporttól. Tavaly októberben azonban a kislányom a Kozármisleny Sportegyesület játékosa lett, és ellátogattunk néhány mérkôzésre is. Egyszerûen beszippantotta ez a világ, de minket is, mert egy hihetetlenül jó közösséget ismertünk meg. A sport szeretete, a közvetlenség, barátság, amivel a játékosok, a stáb és a szakmai vezetés fordul mindenki felé meggyôzött, hogy mellettük van a helyünk. Így szeptembertôl, amikor elkezdôdött az NB I-es idény, már hivatalosan szponzorként vagyunk jelen. Nagyon örülök, hogy visszatért az életembe ez sport, ha ilyen formában is. K. T.

35


36

Dél-Dunántúli Gazdaság

AUTÓTESZT

Szappanos Gábor – Renault Clio TCe 90 Az informatikai szolgáltatásairól ismert M&M Computer Kft. ügyvezetôje az új Renault Clio limitált felszereltségû Winter edition változatával ismerkedett meg. A Nyitrai Autóház tesztautója Európa legnépszerûbb kisautójaként ezúttal is megmutatta sikere okait. — Ismerem a Cliót, nyáron egy európai nyaraláson ilyen autót béreltünk, és már az elôdmodellel nagyon elégedettek voltunk. Négyen kényelmesen elfértünk, legnagyobb meglepetésemre a csomagtartóba is be tudtuk pakolni a csomagjainkat, és a hosszabb túrákon a hegyekben is szépen helytállt a Clio, sôt a nagy meleg ellenére – a klíma használat mellett– a fogyasztása is kedvezôen alakult. — Az új modellen elsô pillantásra látni a különbséget. — A különleges nappali fények vonzzák a tekintetet, a Renaultnak sikerült újat hozni erre a területre. Mindezt olyan könnyedséggel tették a formatervezôk, amit már megszokhattunk a márka dizájnereitôl. A megújult Renault embléma nekünk, pécsieknek különösen kedves, azzal, hogy visszanyúltak a Vasarely-féle korábbi logóhoz, került egy cseppnyi pécsiség is a Clióra. Tetszenek a lemezek domborításai, a kategóriában nem szokás, hogy ilyen minôségi lemezmunka kerüljön egy modellre, ez szintén kiemeli az osztályából a Cliót. A teszt elôtt épp számolgattam, hogy a kezdeti kis Polski után több mint

20 autóm volt eddig. Volt közte francia autó is, szerettem ôket, annyira, hogy a nagyobbik lányaim is francia autókkal kezdték az autós pályafutásukat. Az M&M Computernél használunk francia modelleket, ár-érték arányban nagyon jónak tartom ôket. — A mérete szintén kiemeli, ha csak hajszálnyival is, de négy méter felett van már az autó teljes hossza. — Ennyi autós tapasztalattal jól látom, hogy minden kategóriában folyamatosan nônek az autók méretei, a Clio sem kivétel. Szerencsére épp csak any-

nyit, hogy megmaradt a városi könnyedsége, könnyû vele parkolni, manôverezni, ugyanakkor nem csak elöl, hanem a második sorban és a csomagtartóban is kínál annyi helyet, hogy hosszabb utakra alkalmas, ahogy említettem, nyáron ezt teszteltük. — Az új Clio egyik legjobb ár-érték arányú modelljében ülünk, a Winter edition kivitel egészen meghökkentôen jól felszerelt. — Én is meglepôdtem, hogy az árlistában azt láttam, hogy már az alapmodell is klímás, LED-fényszórós, és az alapvetô biztonsági berendezések tekintetében szintén hiánytalan. A tesztautóba csupa hasznos kiegészítô került, az automata Renault-kártya imponálóan magabiztosan nyitja-zárja az autót, ez egy bevásárláskor nagyon hasznos és kényelmes. A fûthetô ülést én kimondottan kedvelem, ha csak egy extrát lehetne választani, akkor ezt kérném. A tolatókamera is hasznos, a képminôsége megfelelô, és ma már a vezetéknélküli okostelefon-tükrözés is fontos kiegészítôje egy autónak. Kiemelném még az 5 év gyártói garanciát is, amit alapárért nyújt a Renault. — Azt említette, hogy helybôl nincs hiány, de mennyire kényelmes az új Renault Clio?

Nyitrai Autóház Kft. ● 7623 Pécs, Schroll J. u. 5. ● Tel.: 72 270 027 ● www.renaultnyitrai.hu


AUTÓTESZT — Természetesen a térkínálat a kategóriához képest tágas, azért égimeszelôk mögött már nem olyan nagy a lábtér, de a 380 literes csomagtér még egy mérettel feljebb is jónak számít. A kényelem megfelelô, a futómû nem ráz, de hogy is rázhatna, hiszen francia autóról van szó. Az ülések szépek és kényelmesek, és a kormány, illetve a tekerôgombok kialakítása igényes. Számomra a kényelemhez tartozik az is, hogy mennyire egyértelmû a kezelôszervek és a központi monitor használata. Itt ugyancsak minden rendben van, a kormányra fizikai gombok kerültek, a menük is átláthatók. — A kormány mögött ott a klasszikus Renault-féle rádió távirányító, nem fura ez a teljesen digitális mûszerfal mellett? — Aki nem ismeri, az minden bizonnyal rácsodálkozik, de nyáron kitapasztaltam, és most már ösztönösen kezeltem. A gyártók szeretik megtartani az egyedi megoldásokat, ez azok számára jelent sokat, akik márkahûek, nekik egyfajta folytonosságot képviselnek ezek a figyelmességek. — Informatikai szakemberként mit gondol az elektronika térhódításáról a mai autókban? — Az autóelektronika egy része a számunkra észrevehetetlen – bár nagyon fontos – a belsô kommunikációs, vezérlési, és biztonsági funkciókat szolgálja, de egyre jelentôsebb az a szerep, ami publikusabb, mint például a navigáció, a zenehallgatás, a kamerafunkciók, illetve az autó paramétereinek beállítá-

sa. De az okostelefon-tükrözés ma már alapvetô funkció, ám azt is észre kell venni, hogy csak azokat a szolgáltatásokat jeleníti meg a képernyôn az autó, ami szükséges a közlekedéshez. A YouTube vagy egyéb figyelmet elvonó applikáció ki sem kerülhet a kijelzôre. Az új Clio kiváló szolgáltatásokat nyújt e téren is, a középsô kijelzôje (képernyôje) segítségével olyan sokféleképpen szabhatjuk személyre az autót, hogy ha ezt fizikai gombokkal oldanánk meg, talán még az utas elôtt is gomberdô lenne. Tetszik, hogy nemcsak a klasszikusnak mondható AUX-bemenet és szivargyújtó-csatlakozó került be a középkonzolra, hanem két USB-csatlakozó is, ezzel bármilyen eszközt elláthatunk árammal, nem kell töltôfejekkel szenvedni, illetve több mobileszközt tudunk párhuzamosan tölteni. — A klasszikus autós értékekben, mint például az úttartás és az agilitás, mennyire jeleskedik a Clio? — Feszes autó, agilisen reagál a kormánymozdulatokra, kifejezetten élvezetes a városban vezetni. A motor erôs, a gyorsulási adat talán nem mutatja jól, hogy mennyire jól megy, a turbó nagy nyomatéka miatt remek vele autózni, és a 90 lóerô is érezhetô. A fogyasztás baráti, nem takarékosan autózva sem volt messze a gyári adattól. Láttam, hogy van dízel és hibrid változat, így minden felhasználási területre kínál megfelelô hajtást a Renault. — Kinek ajánlható az új Renault Clio? — Méretét meghazudtolóan nem csak városi vagy második autó, egy ki-

Dél-Dunántúli Gazdaság

sebb családnak akár egyetlen jármûnek is megfelel, évente néhány hosszabb utat is meg lehet vele tenni. Céges használatra sem rossz választás, üzletkötôknek, kevés szerszámmal mozgó szervizautónak vagy városi ügyintézô kocsinak tökéletes választás. Ár-érték arányban a márka hagyományaihoz hûen nagyon jó, ez a Winter edition modell pedig olyan extrákat kínál gyakorlatilag felár nélkül, amelyek sokat növelnek a használati értéken. T. R. A TESZTAUTÓ ADATAI Lökettérfogat: 999 cm3 Maximális teljesítmény: 91 LE 4500/min Maximális nyomaték: 160 Nm 2000/min Csomagtér: 382 l Maximális sebesség: 180 km/h Gyorsulás 0–100 km/h: 12,2 s Átlagfogyasztás: 5,2 l/100km Alapár (Winter edition): 6 499 000 Ft A fontosabb alapfelszerelések (Winter edition): vezetô- és utasoldali elsô és oldalsó légzsákok és függönylégzsákok az elsô és a második sorban, ESC, vészfékasszisztens, emelkedôn elindulást segítô rendszer, tolatókamera, LED-fényszórók, automata Renault-kártya, tempomat, klímaberendezés, táblafelismerô rendszer, aktív vészfékezô és követési távolságra figyelmeztetô rendszer, sávelhagyás figyelô és sávtartó, fûthetô elsô ülések, vezeték nélküli okostelefon-tükrözés

37


38

EGYETEM

Dél-Dunántúli Gazdaság

EGYÜTTMÛKÖDIK A MAGYAR KLASZTERKÖZÖSSÉG ÉS A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM A GAZDASÁG ÉLÉNKÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Együttmûködési megállapodást írt alá a Magyar Klaszterközösség és a Pécsi Tudományegyetem annak érdekében, hogy a tudományos eredmények és az innovációk hatékonyan áramoljanak a vállalkozásokhoz, hozzájárulva a gazdasági növekedéshez, a fenntartható fejlôdéshez és a hazai klaszterek nemzetközi versenyképességének erôsítéséhez. Az eseményen elhangzottakat az UnivPécs rögzítette. A Pécsi Tudományegyetem számára az oktatás mellett kiemelkedô fontosságú a gazdaság és iparfejlesztés területén való tevékenység, melyhez szorosan kapcsolódik az egyetemen megszerzett tudásanyag gyakorlati hasznosulása. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora köszöntô beszédében az egyetemek gyakorlatorientáltságának fontosságát emelte ki, melyhez elengedhetetlenül fontos a technológia fejlesztése és használata, illetve a szerteágazó kapcsolatrendszerek kiépítése. A PTE aktív szerepet vállal a kutatásfejlesztés terén, ösztönözve a tudományos felfedezéseket és innovációkat, amelyek hozzájárulnak a társadalmi és gazdasági fejlôdéshez. Emellett szorosan kapcsolódik a vállalkozói ökoszisztémához is, támogatva a hallgatókat, kutatókat és vállalkozókat üzleti ötleteik

megvalósításában. Az egyetem így hozzájárul a munkaerôpiac fejlesztéséhez, a regionális és nemzetközi versenyképesség erôsítéséhez, mérsékli a képzett népesség elvándorlását és elôsegíti a gazdasági növekedést. Az iparági klaszterek kulcsfontosságú szerepet játszanak a gazdaságfejlesztésben, hiszen képesek összehangolni az azonos vagy akár más ágazatban mûködô vállalkozásokat. Ezek a klaszterek üzletfejlesztési szolgáltatásokat nyújtanak a vállalkozásoknak, segítve az üzleti tevékenységük sikerének és hatékonyságának növelését, versenyképességük fokozását. Ezenkívül lehetôséget biztosítanak a kapcsolatépítésre más szereplôkkel a klaszteren belül, illetve kívül, például más iparágak, kutatóintézetek vagy kormányzati szervek képviselôivel. A Magyar Klaszterközösség hat hazai iparági klaszter – a Mediklaszter-orvostechnikai, a Mirbest Közép-Európai Gasztroinnovációs Klaszter-gasztronómiai, az iFood Élelmiszer Klaszter-élelmiszeripari, az Omnipack Klaszter-csomagolástechnikai, az Innoskart Klaszter ITdigitalizáció, és a Magyar Építôi Progresszív Klaszter-építôipar – közös összefogásának eredményeként alakult meg. Az együttmûködés célja, hogy összefogja, erôsítse, valamint képviselje a hazai és a nemzetközi partnerek felé a magyar klasztereket.

„Missziónk a hazai klaszterek közös képviselete hazai és nemzetközi partnerek felé érdekeik és szükségleteik figyelembevételével, valamint tudományos, szakmai és oktatási partnerségek kiépítése, valamint külsô források katalizálása. Víziónk egy olyan klaszter ökoszisztéma felépítése, amely a hazai gazdaságfejlesztés kulcseszköze, ami a legkiválóbb kis- és középvállalkozások együttmûködésének színtere lehet” – mondta az MKK Nonprofit Kft. ügyvezetôje és a Magyar Klaszterközösség elnökségi tagja, Kiss Péter.

A PTE által végzett kutatás-fejlesztés és a vállalkozói ökoszisztémához való kapcsolódás terén szerzett tapasztalatok, valamint az iparági klaszterek üzletfejlesztési szolgáltatásai, kapcsolatépítési lehetôségei és hálózatosodása kiváló alapot teremtenek az együttmûködésre. A Magyar Klaszterközösség pedig olyan platformot biztosít, ahol a PTE és a klaszterek közötti kölcsönös elônyökön alapuló partnerség kialakulhat és elmélyülhet.


SZAKKÉPZÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

SZAKKÉPZÉSI TANÁCSADÁS stabilitás, megbízhatóság, segítôkészség a minôségi duális képzésért A kamara duális szakképzési tanácsadói 2023-ban is folyamatos képzôhelymenedzsmentet biztosítottak személyes (közel 700 találkozó), telefonos (több mint 4500 hívás), emailes tanácsadói tevékenységükkel. Az év közbeni jogszabályváltozások miatt a tanácsadások száma jelentôs volt. Fôbb témakörök: a jogszabályi keretek, azok alkalmazása, a törvényi változások értelmezése, finanszírozási kérdések, a duális képzôhelyek nyilvántartásba vételi követelményei, képzési programok elkészítése, az adókedvezmény megváltozott számítása, módszertani segítség a képzési folyamatoknál, adminisztrációs kötelezettségek teljesítésénél. A tanácsadók a gazdálkodó szervezetek részére komplex szakmai tájékoztatókat, fórumokat is szerveztek. A „Könyvelôkkel a duális képzésért”, valamint a „Változások a szakképzésben – konferencia” két nagy rendezvényükön 100–130 érdeklôdô vett részt. A munkatársak a tanulók gyakorlati képzôhelyre való kihelyezésében is szo-

rosan együttmûködtek a szakképzési centrum 12 iskolája mellett 8 nem állami fenntartású szakképzô intézménnyel is. Potenciális duális képzôhelyek felkutatása szintén közös feladatuk. Jelentôsen megnôtt azon vállalkozások száma, amelyek saját munkavállalóik szakirányú oktatását szeretnék vállalni. A munkatársak minden tekintetben egyedi, személyre szabott tanácsadással támogatták a bekapcsolódásukat a szakképzési rendszerbe. A duális képzôhelyek és a szakképzô intézmények közötti közvetítés, összehangolás, problémamegoldás, valamint a tanulók/képzésben részt vevô felnôttek munkaviszonyos foglalkoztatásból fakadó vitás helyzetek kezelése egyre nagyobb szerepet töltött be a tanácsadói munkában. Jelenleg 590 képzôhely szerepel a kamara nyilvántartásában, számuk folyamatosan nô. A képzôhely-ellenôrzési tevékenység jelentôs többletmunkával járt. A szakképzési munkaszerzôdéses rendszerre történô nyilvántartásba vételi eljárás a jelentkezô gazdálkodó szervezetek felkészítô tanácsadásával kezdôdött. Segítséget kaptak a képzési programjaik

kialakításában, a képzések tudatos megszervezésében, tájékoztatást kaptak a kialakítandó minôségirányítási rendszerük kidolgozásának elôírásáról és követelményeirôl. A személyes, egyedi sajátosságokat figyelembe vevô tanácsadások átlagos idôtartama 1,5 óra/alkalom, teljesen új érdeklôdô esetén többszöri egyeztetésre, tájékoztatásra is szükség volt. A kollégák a 290 nyilvántartásba vételi ellenôrzésen kívül 55 hatósági ellenôrzést is lefolytattak. Mivel foglalkoztak még? Képzôhelyek nyilvántartásának folyamatos felülvizsgálata. ● Ellenôrzési szakértôk képzése és vizsgáztatása. ● A helyi médiában és saját honlapokon riportok, cikkek, tájékoztatók közzététele. ● Kamarai honlap szakképzéssel kapcsolatos aloldalainak gondozása naprakész jogszabályi frissítéssel. ● Szakmatanulás duális képzôhelyen Szakképzési munkaszerzôdéssel – Tájékoztató kiadvány összeállítása a 2023. nyári jogszabályváltozásokat követôen. ●

39


40

Dél-Dunántúli Gazdaság A duális képzési tanácsadók személyes kapcsolattartása, tanácsadása során a képzôhelyekkel bizalmi, partneri együttmûködés alakul ki, mely a képzési hajlandóságot és a jogkövetô magatartást is jelentôsen befolyásolja. Ez a bizalom az alapja annak, hogy a vállalkozások szívesen fordulnak duális képzéssel kapcsolatos oktatásszervezési, jogi, munkaügyi és pénzügyi kérdéseikkel a kamara duális képzési tanácsadóihoz, hiszen minden felmerülô kérdésre személyre szabott választ tudnak kapni. A tanácsadók konkrét ajánlást, tanácsot, segítséget tudnak nyújtani a vállalkozások számára szakember-utánpótlási, képzési, átképzési igényeire is.

Duális szakirányú oktatás a képzôhelyeken Az ágazati alapképzés után a szakirányú oktatás a képzési program alapján szakképzô intézményben és/vagy a duális képzôhelyeken folyik. A cégek akár a teljes szakirányú oktatást is megszervezhetik, ha van erôforrásuk a klasszikus értelemben vett gyakorlat mellett az ehhez kapcsolódó szakmai elméleti tananyag oktatására is. A duális képzôhely így valós környezetben biztosítja a versenyképes tudást és gyakorlatot, emellett a szakmát tanuló megismerheti a vállalati kultúrát, technológiát és folyamatokat. A képzôhelyeken tanulók, képzésben részt vevô felnôttek szakképzési munkaszerzôdés keretében vesznek részt a duális képzésben. A szakirányú oktatásra alkalmas duális képzôhelyeket a területi gazdasági kamarák tartják nyilván és ellenôrzik a képzés minôségét. A duális képzôhelykénti nyilvántartásba vételi eljárásban nincs különbség abban a tekintetben, hogy tanulók, felnôttek, vagy saját dolgozók képzése miatt történik-e. Tehát a személyi, tárgyi és tevékenységköri feltételeknek meg kell felelniük.

Ki lehet duális képzôhely? Duális képzôhelyként olyan gazdálkodó szervezet vagy képzôközpont vehetô nyilvántartásba, ● ahol a vállalt szakmában tényleges tevékenységet végeznek;

SZAKKÉPZÉS


SZAKKÉPZÉS ●

ahol a szakirányú oktatás folytatásának személyi és tárgyi feltételei biztosítottak; amely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és képesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezô személyt foglalkoztat oktatóként; minôségirányítási rendszert mûködtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minôségi követelményeknek megfelel. Rendelkeznie kell továbbá az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal, melyet a szakképzô intézménnyel közösen alakítottak ki.

Az általa vállalt szakma ágazatához kapcsolódó tevékenység azt jelenti, hogy saját magának kell végeznie azt a termelési, szolgáltatási tevékenységet, amely megfeleltethetô az oktatott szakma szerinti végzettség alapján betölthetô munkakörhöz, feladatkörhöz, foglalkozáshoz, munka- vagy vállalkozási tevékenységhez. A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy foglalkoztatható, aki ● cselekvôképes, nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; ● a duális képzôhely által vállalt szakmának megfelelô, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább

ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelô szakmai gyakorlattal és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik. Ez alól mentességet kap, aki a szakirányú mester-, illetve felsôfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá az is, aki a 60. életévét betöltötte.

Az oktatónak az oktatás folyamán a helyszínen kell tartózkodnia, nem jelentkezhet be online és nem tarthat foglalkozást online. Az adott szakma Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza a szakma keretében ellátható legjellemzôbb tevékenység, valamint a munkaterület leírását, továbbá a szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételeket (eszközök, felszerelések). A képzési programot a szakképzô intézménnyel közösen kell kialakítani. Ebben meg kell határozni ● a tananyagelemek oktatásának a szakképzô intézmény és a duális képzôhely közötti megosztását és idôkeretét (óraszámát); ● az elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az önállóan végezhetô gyakorlati feladatokat; ● a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait; ● a szakképzô intézmény és a duális képzôhely általi közös értékelés és minôsítés szempontjait.

Dél-Dunántúli Gazdaság

Duális képzés felnôtteknek is Felnôttképzési jogviszonyban felnôttek is tanulhatnak szakmát szakképzô intézményben. A 25. életévet követôen erre csak nem nappali rendszerben van lehetôség. A képzési idô csökkenhet, mivel az elôzetes tanulmányokat és munkatapasztalatot az iskolának be kell számítania. 2 szakma tanulása államilag finanszírozott. A szakirányú oktatás duális képzésben akár a képzésben részt vevô munkahelyén is megvalósulhat. A szakképzési munkaszerzôdés a teljes szakirányú oktatásra jön létre részmunkaidôs foglalkoztatásra. A következô speciális szabályokat kell figyelembe venni: A heti munkaidôt nem csupán a képzési programban a duális képzôhelyi szakirányú oktatási óraszámból kell kiszámolni, hanem egyrészt a szakirányú oktatás teljes képzési ideje a meghatározó (amelybôl a képzési program szerint szakképzô intézményben teljesítendô idôre mentesül a munkavégzés alól). Másrészt lehetôvé kell hogy tegye az idôarányosan járó szabadság kiadását. Az így létrejövô szakképzési munkaszerzôdés részmunkaidôs foglalkoztatásra irányul. Felnôttképzési jogviszony esetén a képzésben részt vevô személynek a szakképzési munkaszerzôdés alapján járó munkabér és egyéb juttatások a szakképzési munkaszerzôdés alapján létrejövô munkaviszony idôtartamával arányosan (azaz a részmunkaidô arányában)

41


42

Dél-Dunántúli Gazdaság

járnak. Teljes munkaidôs szakképzési munkaszerzôdésnél a minimális bruttó 100.000 Ft általános szabály az irányadó A szakképzési bér szocho-. és szjamentes, de tb-járulék köteles. 2023. augusztus 1-jétôl nem kell alkalmazni a járulékfizetési alsó határra vonatkozó rendelkezést. Az arányosítástól a felek megállapodásuk szerint eltérhetnek, azaz a munkáltató megállapíthat magasabb szakképzési munkabért, de ekkor is a szakképzési munkabér havi mértéke legfeljebb 168.000 Ft lehet. Felnôttképzési jogviszonyban az éves szabadság 30 nap. A szakképzési törvény szabadság kiadására vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni. A szakképzési munkaszerzôdés megszûnik a felnôttképzési jogviszony megszûnése hónapjának utolsó napján. A felek a szakképzési munkaszerzôdést a képzés ideje alatt az általános szabályok szerint bármikor megszüntethetik.

SZAKKÉPZÉS

Saját munkavállaló szakirányú oktatása 2023. július 1-tôl kétféleképpen történhet duális képzés keretében: Ha a foglalkoztató duális képzôhely (nyilvántartásba vette duális képzôhelyként a gazdasági kamara), köthet szakképzési munkaszerzôdést a saját munkavállalójával, így párhuzamosan két jogviszonyt fenntartva. Ez a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho törvény) szerinti adókedvezmény igénybevételére is jogosít. Az eredeti munkaszerzôdés – duális képzési célú – módosítása továbbra is lehetôség. A lényeges változás ez esetben, hogy bár a módosított munkaszerzôdés alapján kerül megszervezésre a saját dolgozó szakirányú oktatása, azonban az nem válik szakképzési munkaszerzôdéssé. Ebben az esetben nincs szükség kamarai nyilvántartásba vételre, viszont a Szocho törvény szerinti adókedvezmény sem vehetô igénybe.

1.

2.

Nemcsak A munka törvénykönyve (Mt.) szerinti munkaviszony, hanem más foglalkoztatásra irányuló jogviszony (például kinevezés) esetében is lehetôség van az eredeti jogviszony módosítása mellett saját munkavállalót képezni.

Átmeneti szabályozás A saját munkavállaló módosított munkaszerzôdéssel történô szakirányú oktatása, ha azt 2023. július 1-jét megelôzôen kötötték, legfeljebb 2023. december 31-ig folytatható a korábbi szabályok szerint. Ezen július 1-je elôtt kötött módosított munkaszerzôdés 2023. december 31-ig szakképzési munkaszerzôdésnek, a foglalkoztató pedig duális képzôhelynek minôsül (Szkt. 128/A. § (3)-(4)). 2024. január.1-tôl ebben az esetben is a saját foglalkoztatónál folytatott szakirányú oktatásra már csak a fenti (új) szabályok szerint köthetô szakképzési munkaszerzôdés vagy módosítható az eredeti munkaszerzôdés.

Bôvebb, személyre szabott komplex, ágazatspecifikus tájékoztatást duális képzési tanácsadóinktól kérhetnek: — Marton Judit marton.judit@pbkik.hu — Sarkadiné Schmidt Alexandra schmidt.alexandra@pbkik.hu — Strasz Eszter strasz.eszter@pbkik.hu

Összefoglalónk az MKIK és a PBKIK között megkötött GFA-KA-KIM-17/2022/TK/15 számú támogatási szerzôdés alapján jelent meg.


HIRDETÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

Automata raktárrendszerre váltott a Körber Több terméket lehet betárolni ugyanakkora területre, felgyorsul a komissiózás és sokkal kevesebb a hiba a gyártáshoz kikészített anyagokban és szerszámokban – ezek a tapasztalatokkal igazolt, legfontosabb hozadékai a Körber Hungária idei nagyberuházásának, az automata magasraktári rendszernek.

A Körber Hungáriánál 2021-ben vettük fel a cégcsoport nevét, majd ezzel párhuzamosan új iparágak felé nyitottunk és radikális mértékben kibôvítettük a gyártmányportfóliót. A többféle gép összeszerelése magával hozta a szükséges eszközök és alkatrészek számának emelkedését is. Jelenleg évente több mint 60 ezer különféle alkatrészt használunk az egészen apró csavaroktól a csak targoncával emelhetô darabokig. A kezelésükhöz kapcsolódó készletgazdálkodási kihívások lassan elkezdték meghaladni a raktárkapacitásunkat. A korábbiakban 20 db különbözô méretû Kardex Shuttle tornyot alkalmaztunk. Ezek a koruk miatt jórészt kifutott terméknek számítanak már, az alkatrészellátásuk bizonytalan és jelentôs karbantartási költségekkel jártak. A Körber Hungária következô éveinek növekedési potenciálját csak ezek lecserélésével lehetett kezelni. Ennek eredményeképpen az idei évünk kiemelkedô nagyberuházása az AutoStore, vagyis az automatizált raktározási rendszer kiépítése volt. Miután megfogalmazódtak az elvárásaink, elindult a hazai és külföldi piac feltérképezése, valamint az ajánlatok bekérése. Mindenkivel több körös egyeztetést folytattunk, megnéztük a cégcsoport külföldi üzemeiben alkalmazott tech-

nológiákat is. Végezetül több mint féltucat termék közül választottuk ki az adottságainkhoz legjobban illeszkedôt. A rendszer az egyes tételeket a legjobb helykihasználás érdekében egymásra pakolt dobozokban tárolja, amelyeket robotok szállítanak a kijelölt helyükre. Természetesen mindig számontartja, hogy mit hova helyezett el. A szoftvere kiemelkedôen intelligens, lehetôvé teszi, hogy minden betárolt elem ideális helyre kerüljön, így ugyanazon a területen több terméket raktározhatunk hatékonyan. A számítógépes vezérlés tovább fokozza az anyagok gyors ki- és beáramlását. Az AutoStore bevezetése újabb csúcstechnológiai megoldást jelent a gyár számára, amivel a legfontosabb célunk a teljesítmény növekedése. Kiemelkedô, hogy a teljes Körber konszernen belül mi vagyunk az egyetlenek, akik ilyen rendszert üzemeltetünk. A hatékonyabb raktárlogisztika pedig a javuló minôségû kikészítések (vagyis a gyártócsarnokok gépeihez kiszállított anyagok) és a gyorsabb alkatrészellátás formájában az egész termelési csapat elônyére válik. A nyári indulás óta összegyûjtött tapasztalatok egyelôre minden tekintetben igazolták a várakozásainkat, a robotraktár pontosan és gyorsan dolgozik. Ráadásul illeszkedik az egyik legfontosabb környezetvédelmi programunkba, a papírmentes gyár projektbe. Évek óta lépésrôl lépésre haladva vezetjük ki a papíralapú adminisztrációt, ahonnan csak lehetséges. Az intralogisztika digitalizálása pedig közelebb visz minket az elérendô célunkhoz.

43


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.