Dél-Dunántúli Gazdaság XXIII. évfolyam 10. szám

Page 1

Dél-Dunántúli

GAZDASÁG XXIII. évfolyam 10. szám 2021. december 10.

Együtt mûködünk!

A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA

www.pecsikamara.hu/deldunantuligazdasag

▼ ▼

BIOTECHNOLÓGIA

● EGÉSZSÉGIPAR

A JÖVÔ ...

A LABOROKBAN SZÜLETIK

Fotó: Marsalkó Péter

w w w. f a c e b o o k . c o m / p e c s i k a m a r a

w w w. y o u t u b e . c o m / p e c s i k a m a r aAJÁNLÓ

Dél-Dunántúli Gazdaság

13. OLDAL 11.

A HOSSZÚ TÁVÚ GONDOLKODÁS A FELTÉTELE A TALPON MARADÁSNAK

13. OLDAL

PIAC A SZOMSZÉDBAN

15. OLDAL

ÉV VÉGI ÉPÍTÔIPARI HELYZETKÉP A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja ISSN 1419-8746 Kiadja:

Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztô és Szolgáltató Nonprofit Kft. A kiadásért felel: Rabb Szabolcs Felelôs szerkesztô: Katona Petra Szerkesztôség: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 7602 Pécs, Pf. 109 Tel.: (72) 507-133, fax: (72) 507-152 E-mail: pbkik@pbkik.hu A szerkesztôbizottság tagjai: Császár Gergely, Piacsek László, Pohli Krisztina, Schmidt Enikô, Sörös Dávid Hirdetésvezetô: Háda Sándorné (20) 319-8563 Nyomdai elôkészítés: Tér Nyomdai és Grafikai Stúdió, Pécs Nyomdai munkálatok: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs Kereskedelmi forgalomba nem kerül. PBKIK honlap: www.pbkik.hu www.pecsikamara.hu

SZABÓ ZOLTÁN

HIGI GYULA 23. OLDAL

A HÓNAP ÜZLETEMBERE

31. OLDAL

„BEZZEG AZ ÉN IDÔMBEN”

AUTÓTESZT BENOVICS GÁBOR DACIA SPRING

34–35. OLDAL

3


4

Dél-Dunántúli Gazdaság

CÍMLAPSZTORI

EGÉSZSÉGIPAR, BIOTECHNOLÓGIA

– A TUDÁSMEGOSZTÁSÉ A JÖVÔ A jövô a laborokban születik – elég, ha csak a koronavírus-járvány elleni újhullámos vakcinák kifejlesztésére gondolunk, de mind az egészségipar, mind a biotechnológia elképesztô felfedezéseket tesz vagy végez fejlesztéseket az emberiség életben maradása, életminôségének javítása érdekében. Az elmúlt években egyre élesebben látható, hogy önmagában egyik tudományág sem képes hatékonyan mûködni, szükség van a tudásbázisok összekötésére, a szereplôk összefogására. Baranyában is elindult egyfajta közeledés a terület szereplôi, az intézmények és a vállalkozások között, hogy ez hol tart, milyen eredményei vannak, ezt foglaltuk össze ebben a cikkben.

PBKIK: A KAMARA A SZERVEZÔERÔ — A Pécsi Tudományegyetem (PTE) mint a régió egyik legfontosabb szellemi bázisa alapvetôen egészségtudományi központú. Az ehhez szervesen kapcsolódó helyi ipari, gazdasági bázis három-öt cégre korlátozódik, ezért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) legfontosabb feladata, hogy azokat a vállalkozásokat, amelyek a biotechnológia és az egészségipar területén mûködnek, hozzásegítse ahhoz, hogy képesek legyenek a nemzetközi piacra dolgozni, illetve összeszervezze a munkájukat. Ennek nagyon szép példája volt a Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter, illetve a Pécsi Egészségipari Innovációs Központ (PEIK) – mondja RABB SZABOLCS, a PBKIK fôtitkára, a Szentágothai János Kutatóközpont Ipari és Innovációs Tanácsadó Testületének elnöke. — A klaszter menedzselését 2006 és 2009 között a kamara végezte, illetve a PEIK-ben is viszonylag erôs szakmai befolyásunk volt. Most elkezdôdött a klaszterben is és a PEIK-ben is egy megújulási folyamat. Ezért került ismét a fô sodorba a kamara, hiszen mindenki számít a szervezôerônkre, illetve a transzferszerepünkre, hogy közvetítsünk a vállalkozások és az egyetem között, megtaláljuk a kooperációs lehetôségeket, és úgymond felnyissuk az egyetem és a vállalkozó szemét is, hogy mennyi együttmûködési lehetôség adott ezen a területen. Azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy úgy erôsítsük meg a helyi vállalkozókat, hogy alkalmasak és képesek legyenek nagy innovációs projektekre, az egyetemet, illetve a különféle kutatóintézeteket pedig ébresszük rá, hogy itt helyben is van olyan ipari kapcsolat, amit érdemes lenne kihasználni.

— Milyen eredményei láthatók már ennek a munkának? — Nagyon fontosnak tartjuk a Szentágothai János Kutatóközpontban zajló munkát, ahová sikerült bevinni az üzleti és ipari szemléletet. 2018-ban kezdtük az együttmûködést, és azóta már elindult a Soft Flow Kft.-vel közösen egy élelmiszerbiztonságtechnikai kutatócsoport, ami abszolút ipari vezérelt, és erre szervezôdött rá a kutatási szféra. Megjelent a diagnosztikai vizsgálatokkal, kutatási szolgáltatásokkal foglalkozó iBioScience Kft., elindult a kutatóközpont ipari kapacitásainak felmérése és annak a közvetítése a vállalkozások felé, létrejött egy együttmûködés a KONTAKT-Elektro Kft.-vel, a PannonPharma Kft.-vel, tehát már vannak sikereink. Ez egy lassú folyamat, de most úgy látjuk, hogy ez egy idô után dinamikusan begyorsul majd. És ami még fontos, hogy az egyetemen belül megfogalmazódik az ezüstgazdaság, az idôsekre alapozó Silver economy. Látható, hogy ebben jelentôs potenciál van. Mindinkább öregszik a társadalom, egyre nagyobb igény lesz arra, hogy kiszolgáljuk az idôsebbek egészségügyi, kulturális, társadalmi életét, így a közeljövôben számos új innováció születhet, amelyeket nemzetközi piacra lehet vinni. Ebbe sok minden beletartozhat, pl. az építôipar, az egészségipari innovációk stb. Ez az a szövet, amelyben sok-sok projekt fut párhuzamosan, az életképes projektek fennmaradnak a hálón, és akkor ezekbôl nemcsak stratégia lesz, hanem megvalósult termékek, szolgáltatások. Úgyhogy mi most azért vagyunk és azért segítjük ezt a munkát, hogy megerôsödjön a helyi ipar, és hogy az egyetem fölismerje: érdemes szövetkezni és projekteket indítani a helyiekkel. — Milyen platformokon valósul meg ez a munka?

RABB SZABOLCS

— A PTE-n útjára indult az EIT Health nevû kezdeményezés, amely az egészségügyi innovátorok hálózatát jelenti és amelyet az EU támogat. Az innováció elômozdításával megoldásokat kínálnak arra, hogy az európai polgárok hosszabb és egészségesebb életet élhessenek. Ebben a szervezôdésben a kamara az egyik stratégiai partner, mi is részt veszünk a szervezômunkában, az elôadásokon, én magam, illetve a kollégáim is tartunk elôadásokat. Használjuk az Európai Unió egyetlen és egyben a világ legnagyobb üzletfejlesztési hálózatát, az Enterprise Europe Network rendszert, ahová az egyetem és a helyi cégek is tesznek föl igényeket, ajánlatokat, hogy pl. milyen diagnosztikai eszközt kínálnak vagy keresnek, ha van valamilyen fejlesztésük, arra nemzetközi kapcsolatokat építenének.


CÍMLAPSZTORI — És hogy tapasztalják, a helyi vállalkozások felkészültek-e arra, hogy képesek legyenek bekapcsolódni, vagy akár saját maguk elindítani ilyen projekteket? — Mindenképpen elmondható, hogy a vállalkozások nyitottak. Viszont azt látjuk, hogy a Covid óta, de már elôtte is a kkv-ügyvezetôk és a kkv-tulajdonosok szinte egész nap „zsákmányolnak”, ami azt jelenti, hogy nem tudnak törôdni a cégük stratégiájával, mert folyamatosan piacot, ügyfelet, terméket vadásznak, fejlesztési munkát végeznek, ôk maguk a HResek, a beszerzôk, a könyvelôk... Akkor tudunk nagy projekteket csinálni és jól megszervezni az együttmûködést az egyetemmel, ha kialakul az a vállalati kultúra, ahol a cégvezetôk nem zsákmányolnak, hanem úgymond földet mûvelnek. A történelemben is a földmûvelô népeknek volt idejük kialakítani az állami intézményrendszert, az egyházat, szervezni a hierarchiát, ôk tudtak innovációval, fejlesztéssel foglalkozni. A kizsákmányolónak nincs ideje erre. Szeretnénk felhívni a vállalkozók figyelmét arra, hogy szakítsanak idôt annak végiggondolására: hova tartanak, jó-e az útirány, mert az ügyvezetônek, a tulajdonosnak elsôsorban a stratégiai ügyekkel kellene foglalkoznia, hiszen az visz elôre. — Az egészségipar, a biotechnológia területén zajló szervezômunka miként lépi át a megye- vagy az országhatárt? — Már vannak osztrák, olasz, amerikai szakmai kapcsolatok, az egészségipar, a biotechnológia abszolút a globális nemzetközi térben zajlik. Olyan nincs, hogy itt Pécsett kifejlesztünk egy kiváló egészségipari terméket a pécsi lakosok számára. Amit itt kifejlesztünk, az a globális piacon fog versenyezni. Természetesen vannak helyi ügyek, de aki profitot akar termelni, tehát üzleti alapon dolgozik, az biztosan a globális nemzetközi piacra fejleszt. Az iBioScience Kft. egy zalaegerszegi cég, már benn van a Szentágothai János Kutatóközpontban, és egy igen komoly kapcsolata a pécsi egyetemnek. Számtalan ilyen helyi együttmûködést is említhetnék, ami jelentôsen túllép a Dél-Dunántúlon. Ebben pedig jelentôs szerepe van az egyetemnek, hiszen régóta építi nemzetközi szinten a szakmai kapcsolatokat.

Prof. Dr. HELYES ZSUZSANNA

SZENTÁGOTHAI JÁNOS KUTATÓKÖZPONT: NEMZETKÖZI SZINTÛ KUTATÁSOK, INNOVÁCIÓ, IPARI-ÜZLETI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA ÉS KIAKNÁZÁSA A Szentágothai János Kutatóközpont (SzKK) a régió és a PTE tudományos zászlóshajója, élettudományi és orvosbiológiai fókuszú, multidiszciplináris kutatásokra alkalmas speciális szervezet. Kiemelt célja a nemzetközi szintû kutatómunka, de az eredményesség és láthatóság növelése, a kutatások hasznosíthatóságának, piacra vitelének biztosítása is. A Pécsi Tudományegyetem hagyományaiból fakadóan a kutatóközpontban zajló kutatások is elsôsorban az élettudományok területén folynak, így az orvostudományok, a mikrobiológia, a virológia, a gyógyszerfejlesztési területeken. Prof. dr. HELYES ZSUZSANNÁT, az SzKK elnökét arról kérdeztük, hogy miként tudják az intézményben folyó szakmai munkát a gazdasági és a társadalmi igényekhez közelíteni, milyen kapcsolódásaik vannak a gazdasági szereplôkkel. — Az SzKK stratégiai célja és törekvése, hogy helyet biztosítson az alap- és alkalmazott kutatások mellett az innovációs tevékenységeknek is. Az innovációs tevékenység támogatása már az alapkô letételekor is az egyik fô célkitûzés volt. Mindezt elôsegíti az intenzív részvétel a nem-

Dél-Dunántúli Gazdaság zetközi és hazai tudományos életben, a láthatóságot segítô célirányos kommunikáció, nyitottság és kezdeményezôkészség a piaci szereplôk felé, az újabb ipariüzleti együttmûködések kialakítása és kiaknázása. Törekszünk az innovációs folyamatok figyelemmel kísérésére, menedzselésére házon belül, az itt folyó kutatómunkával a lehetô legszorosabb együttmûködésben, ennek érdekében tervezzük az SzKK legújabb nemzetközi gyakorlatoknak megfelelôen kialakítandó innovációs menedzsmentrendszerének bevezetését 2022-tôl. A zZKK ilyen irányú törekvéseit segíti az SzKK Ipari és Innovációs Tanácsadó Testülete, amely Rabb Szabolcs elnöklete mellett mûködik. Az IITT tagjai iparágak, országos és helyi gazdasági társaságok jelentôs képviselôi, akik az egyetem kutatási területeivel kapcsolatban a legfontosabb tudományterületeket képviselik. Az IITT tagjai többségben gyakorlati szakemberek, az üzleti szféra képviselôi. Az SzKK innovációs ökoszisztémájának tagjaként transzparensen mûködnek az itt zajló kutatásokhoz kapcsolódó startup és spinoff vállalkozások, emellett hazai és külföldi innovációs partnerekkel is aktív együttmûködést folytatunk, ilyenek a milánói székhelyû Bi4Dreams és a bécsi CEBINA. Stratégiai együttmûködô partnerünk a pécsváradi PannonPharma Kft., és szinte egyedülállóan sikeres a iBioScience Kft.-vel a bioinformatika területén zajló közös munka. A nemzetköziesítést nagyban segíti a KÜM és az ITM felügyelete alatt mûködô tudományos és technológiai szakdiplomáciai hálózat (TéT). A 14 országban jelen lévô szakdiplomaták feladata Magyarország legfontosabb tudományos partnereinél a kutatás-fejlesztési és innovációs kapcsolatok fejlesztése, általuk immár számos országban kaptunk bemutatkozási lehetôséget, és jelenleg izraeli, indiai közös projektek elindításán gondolkodunk a TéT segítségével hozzánk eljutó külföldi vállalatokkal. — Milyen jellegû nemzetközi együttmûködések valósultak/valósulnak meg a tudományos munka kapcsán? — Az SzKK kutatói közel száz nemzetközi tudományos szervezetben aktívak, a kutatóközpont nemzetközi intézményi kapcsolatait számos együttmûködési megállapodás rögzíti Oroszországtól Brazíliáig. Tagjai vagyunk a legfontosabb európai kutatási infrastruktúráknak (ERIC), a bioinformatikát, biobankot, orvosi képalkotást és a klinikai kutatási infrastruktúrá-

5


6

Dél-Dunántúli Gazdaság kat összefogó HECRIN magyarországi konzorciumvezetése is az SzKK-ban valósul meg. Az SzKK stratégiájában átfogó cél a nemzetközi láthatóság növelése. A nemzetközi tudományos kapcsolatok és eredmények mellett tudatosan dolgozunk a nemzetközi ismertség és elismertség fejlesztésén, mivel meggyôzôdésünk, hogy a K+F+I porondon a nemzetközi jelenlétnek köszönhetôen érhetünk el átütô eredményeket a tudományban, az innovációban és az EU-s pályázati finanszírozás terén. A kutatóközpont a tudományos színvonal nemzetközi viszonyításban is megjelenô eredményességének növelése, illetve a kutatások társadalmi, gazdasági hasznosíthatóságának biztosításával kapcsolatos fô feladatai mellett stratégiai céljának tekinti az aktív tudományos-ipari együttmûködések (technológiatranszfer) erôsítését. A meglévô aktív ipari kapcsolatok folyamatos mûködtetése révén megvalósulnak közös kutatási együttmûködések, továbbá elsôsorban nemzeti kiírású innovációs pályázatokon veszünk részt ipari partnereinkkel. Virológusaink a pandémia kapcsán számos gyógyszerfejlesztési projekten dolgoznak ipari szereplôkkel, talán érdemes itt megemlíteni az egyiket. A német URSAPHARM Arzneimittel GmbH és az osztrák CEBINA GmbH biotechnológiai vállalat közös klinikai tanulmányának célja az azelasztin-hidroklorid potenciális SARS-CoV-2 fertôzés elleni hatásának igazolása a betegek szervezetében. Az azelasztint egyébként évek óta sikeresen alkalmazzák az antiallergiás terápiában. (https://www.portfolio.hu/gazda sag/20210914/megszolal-a-hirvivo-ez-azantiallergias-orrspray-eleteket-menthetmeg-es-a-virus-terjedeset-is-gatolhatja500132) A milánói székhelyû Bio4Dreams-szel a közeljövôben tervezzük egy közös közép-európai innovációs „hub” beindítását. Az SzKK egyfajta kapuként mûködne az élettudományi kutatásokra alapozottan a hazai innovációs kezdeményezések és kutatási infrastruktúra Nyugat-Európa felé történô közvetítésében. — A jelenlegi pécsi kutatások tükrében miként látható a biotechnológia jövôje, hogyan fejlôdik ez a szegmens, mire kerül fókusz a következô években? — A kutatóközpontban zajló kutatások elsôsorban az élettudományok területén, így az orvostudományok, a mikrobiológia, a virológia, és gyógyszerfejlesztési területeken folynak, mely területeket szinte átszövi a bioinformatika. Mind az orvos-

CÍMLAPSZTORI biológiai kutatások, mind az orvoslás hazai és nemzetközi gyakorlatában a biológiai minták gyûjtése, biobankok mûködtetése immár évtizedek óta alapvetô jelentôséggel bír. Az adatalapú kutatás és medicina az elmúlt évek során nagyban felértékelte és egyben át is alakította a biológiai mintagyûjtemények, biobankok szerepét. Mára már világossá vált, hogy egy minta értékét a mintára vonatkozó strukturált információ határozza meg. A PTE Biobank és Adatbázis fejlesztése prioritásként jelenik meg az SzKK tevékenységében, és szándékunk szerint a következô fejlesztési ciklusban megvalósulhat az SzKK szárnyai alatt az Omikai Központ létrehozása is. — 2015-ben indult el egy új, fiatal kutatókat támogató program, a „Szentágothai Tehetségtámogató Program”, amely a tudományos utánpótlás biztosítását segíti elô. Hol tart ez a program, milyen sikerekrôl tudnak beszámolni? — A Szentágothai János Kutatóközpont vezetôsége, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Rektori Vezetése és a PTE Kancellária együttes összefogásával elindult, a kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal kutatók támogatását szolgáló program elkötelezett volt a tudományos utánpótlás biztosításának elôsegítésére. A program elsôsorban a mûszaki és természettudományok, valamint élettudományok területén végzett kiemelkedô kutatásokat támogatta. A programot hároméves ciklusokra terveztük, aminek keretében három fiatal, tehetséges kutató kapott lehetôséget, hogy tudományos tevékenységét folytassa az SzKK kötelékén belül. A programba kizárólag pályáztatás útján lehet bekerülni, a nyertes pályázók vállalják, hogy (aktív kutatási és publikációs tevékenységük mellett) minden évben éves, a ciklus végén pedig záróbeszámolót készí-

Dr. SIK ATTILA

tenek. Mind az éves, mind pedig a záróbeszámolót az SzKK-Tudományos Tanács (TT) értékeli az SzKK kutatási és innovációs irányvonalának, stratégiájának figyelembevételével.

PTE TRANSZDISZCIPLINÁRIS KUTATÁSOK INTÉZETE: A KÜLÖNBÖZÔ TUDOMÁNYTERÜLETEK KÖZÖTTI ÁTJÁRÁS ÖSZTÖNZÉSE, ÚJ TUDOMÁNYÁGAK SZÜLETÉSE A PTE Transzdiszciplináris Kutatások Intézete átlépve és túlmutatva a már létezô diszciplínák határain elôsegíti új tudományágak és módszertani megközelítések születését. Ennek megvalósulása érdekében olyan teret kívánnak biztosítani, amely megkönnyíti és ösztönzi a különbözô tudományterületek közötti átjárást és munkamegosztást. Küldetésük továbbá a hatékony kommunikáció kialakítása a tudományterületek, az üzleti, valamint a civil szféra között. Miként kapcsolódik az intézet a régió, hazánk egészségipari és biotechnológiai kutatásaihoz és jelenleg milyen kutatások zajlanak az intézményben, errôl kérdeztük dr. SIK ATTILA intézetvezetôt. — Intézetünk 2018 óta az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology) egészségügyi (EIT Health) ágazatának tagja. A vidéki egészségügyi fejlesztések, innovációk felfedezése, felkarolása és a nemzetközi hálózatba való becsatornázása a feladatunk. Számos összekötô és képzési eseményt szervezünk, pályázati lehetôségeket nyújtunk cégeknek. Mint egyetemen mûködô intézetnek fô feladatunk az egyetem összekötése a vállalkozásokkal. Az egyetemen rengeteg tudás, tapasztalat és mûszerpark halmozódott fel, amit ha a cégek, vállalkozások kollaborációban vagy megbízásban ki tudnak használni, akkor ez az együttmûködés a mind a régió, mind a hazai egészségipari fejlesztéshez jelentôsen hozzájárul. Európai pályázati támogatással egy új mikroszkópos eljárás kidolgozásán foglalatoskodunk, aminek segítségével a sejtek genetikai aktivitását lehet élô szervezetben láthatóvá tenni. Ez a technikai újítás


CÍMLAPSZTORI utat nyithat olyan gyógyszerek kifejlesztésére, amik génszinten gátolják például a daganatok kialakulását. — Az intézetben folyó tevékenység hogyan hasznosul a társadalomban, a gazdaságban? Vannak-e ilyen jellegû kapcsolódásaik? — A már említett EIT Health RIS Hub szerepkörünknek köszönhetôen hozzájárulunk a helyi, régiós vállalkozások vezetôinek, képviselôinek készségfejlesztéséhez, kapcsolatokhoz és fejlesztéseik megvalósításához szükséges finanszírozási lehetôséghez juttatjuk ôket. Intézetünk szorosan együttmûködik és együtt gondolkodik a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával mind az egészségügyi fejlesztési lehetôségek és egyéb gazdaságot erôsítô, régiófejlesztést támogató stratégiai és operatív tevékenységek terén. Mindemellett intézetünk a helyi Business Network International (BNI) tagja is, ezzel is összekötve az egyetemet a helyi vállalkozásokkal. Számos összekötést végeztünk a két szféra között, erôsítve ezzel az egyetemi beágyazódottságot. Számos tudománykommunikációs és népszerûsítô eseményt szervezünk, például a mi intézetünk az Agykutatás Hete nemzetközi esemény hazai koordinátora (https://agykutatashete.hu/). — Az intézet sajátossága a tudományterületek közötti kapcsolatteremtés, az egészségiparban, a biotechnológiát érintve ez miként valósul meg? — A Kortalan Tudomány és Mûvészetek Fesztivált már 4 éve rendezzük meg minden ôsszel, amely keretében aktuális és a társadalmat érdeklô témákat járunk körbe. Idén az egyhetes programsorozatban például szó volt bioetikáról, humorról, a kreativitás fejlesztésérôl, az egészségügyimérnök-képzésrôl, neuroesztétikáról, számítógépes játékokról, a 3D nyomtatásról és így tovább. A legtöbb elôadás a YouTube-csatornánkon folyamatosan megtekinthetô. — Mit tesznek a szakmai utánpótlás megteremtéséért? Mivel tudják vonzóvá tenni a fiatalok számára a tudományos életpályát? — Kelet-Európában egyedülálló szak indításán dolgozunk, amihez a minisztériumi engedélyt nemrég kaptuk meg. Ez a három kar (Természettudományi, Bölcsészettudományi és Általános Orvostudományi) összefogásával megvalósult interdiszciplináris képzés olyan szakembereket fog útjukra bocsájtani, akik széles látókörrel rendelkeznek mind a természet-, mind

a bölcsészettudományok területén. Ha valaki megnézi a nagyvállalatok vezetôinek vagy alapítójuknak a hátterét, láthatja, hogy sokuknak bölcsészettudományos végzetségük van, függetlenül attól, milyen céget vezetnek. Példaként lehet említeni a Starbucksot, az Avont, a Walt Disneyt, az HBO-t, a Hewlett-Packardot vagy a YouTube-ot. A képzés angolul folyik majd megannyi külföldi elôadó bevonásával, és nem tervezzük sok hallgató felvételét, hogy az egyéni, személyre szabott oktatás segítségével magasan tudjuk tartani a képzés színvonalát.

SOFT FLOW KFT.: KOMOLY BERUHÁZÁSRA VAN SZÜKSÉG A BIOTECHNOLÓGIAI ELVEN MÛKÖDÔ AUTOMATIZÁLT ANALITIKAI MÉRÔMÛSZEREK FEJLESZTÉSÉHEZ A Soft Flow Kft. a 2016-os akvizíció idején egy tisztán biotechnológiai kutatás-fejlesztési fókuszú vállalat volt. Ma továbbra is ez a terület a legdominánsabb, de azóta az analitikai mûszerfejlesztéshez szükséges öszszes tudományterületre kiterjedt a tevékenységük. Dr. ARMBRUSZT SIMON ügyvezetô igazgatót arról kérdeztük, hogy jelenleg milyen kutatások, szakmai munka folyik a cégnél, miként változott a portfólió a FOSS tulajdonlásával.

Dr. ARMBRUSZT SIMON

Dél-Dunántúli Gazdaság — Az alap immunassay és ezen technikához szükséges antitestfejlesztés mellett ma már a kötôágens-fejlesztés minden modern eszközével fel vagyunk vértezve, nagyon erôs molekuláris biológiai csapatot építettünk fel és behoztuk a mikrobiológiát is a tevékenységeink közé. Az analitikai eljárásaink pedig már nemcsak áramlási citometriás platformra fókuszálnak, hanem számos egyéb platformon is fejlesztünk. Ami a felhasználási területet illeti, itt továbbra is központi téma a mikotoxin-analitika, ahol már piaci megoldásunk is elérhetô, a MycoFOSSTM, a világ elsô, teljesen automatizált multimikotoxinmérô mûszere, ami a mi mikrogyöngy technológiánkon alapul. Az eljárást egyelôre búzára és kukoricára validáltuk, ezt a következô években számos további élelmiszer- és takarmánymátrixra ki fogjuk terjeszteni. A mikotoxinok mellett számos egyéb analiton is dolgozunk, de ezekrôl egyelôre nem beszélhetek. Annyit elárulhatok, hogy a különféle gabonamintákon kívül tejjel is sûrûn lehet találkozni a laborunkban. Szintén komoly eredmény, hogy létrehoztunk egy referencialabort, ahol akkreditált szintû validációs mérésekkel tudjuk segíteni az új mûszerek fejlesztését. A biotechnológia mellett felépítettünk egy nagyon ütôképes szoftverfejlesztôi csapatot is, amely változatos mûszerek fejlesztésében vesz részt akár frontend, backend vagy beágyazott fejlesztôként. A 2021-es év nagy újdonsága pedig, hogy a hardverfejlesztésekbe is bekapcsolódtunk. Egyelôre egy kicsi, de már most nagyon kompetens gépész-, villamos- és szimulációs mérnöki csapatunk van. — Az új kutatólabor megépítése miként tágította ki a lehetôségeiket? — A meglévô laborunk BSL-2-es engedéllyel rendelkezik és genetikai vizsgálatokat is végezhetünk, de az egész infrastruktúra nagyon elavult és minden négyzetcentiméterét belaktuk. Az új épületben közel kétszeres alapterületen valósulhat meg majd a biotechnológiai kutatás-fejlesztés, a kor igényeinek megfelelô színvonalon. És vannak új laboregységeink is, amelyek eddig nem léteztek, mint pl. dedikált mikrobiológiai labor, lateralflow labor, hardver-, illetve szoftverlabor. — Miként látják a (közel)jövôt, milyen trendek érvényesülnek a biotechnológiában, ez hogyan hat a vállalkozás mûködésére? — Az a terület, amin tevékenykedünk, tele van kiaknázatlan lehetôségekkel. A mi példánk mutatja, hogy nagyon

7


8

Dél-Dunántúli Gazdaság komoly beruházásra van szükség ahhoz, hogy valaki biotechnológiai elven mûködô automatizált analitikai mérômûszereket fejlesszen. Határozottan a versenytársaink elôtt járunk. Rengeteg lehetôség van élelmiszerbiztonsági megoldásokat fejleszteni abban a hét szegmensben, ahol a FOSS jelen van, de a mi esetünkben a gondolat megfogalmazódása és a piacra vitt mûszer között akár 6–10 év is eltelhet. — Milyen intézményekkel, vállalkozásokkal mûködnek együtt a tudományos munkájukhoz kapcsolódóan? Miért elônyösek ezek a kapcsolódások? — Vannak olyan szolgáltatások, amiket külsô partnerek bevonásával veszünk igénybe, mert nem érdemes saját eszközparkot beszerezni hozzá. Ilyen partnerek között vannak pécsi, szegedi, debreceni vállalkozások, melyek sok esetben a helyi egyetemmel összefonódásban dolgoznak, de vannak osztrák, német és brit partnereink is. A kutatás-fejlesztés területén relative önállóak vagyunk, nem igényeljük aktív külsô erôforrás bevonását, de vannak olyan megvalósíthatósági tanulmányok vagy metodikai mellékszálak, ahol szívesen vonunk be akadémiai kutatócsoportokat is a munkába. Kettô kiemelt stratégiai partnerünk van: a Pécsi Tudományegyetem, melynek Természettudományi Karán külsô tanszéket is mûködtetünk, illetve a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllôi Mezôgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézete. — Speciális területen mûködik a vállalkozás, találnak-e megfelelô kvalitású munkaerôt? Mit tesznek a munkaerô-utánpótlás érdekében? — Az elmúlt 3 évben 70 fôvel nôtt a létszámunk és még tervezünk bôvülni, elsôsorban a mûszaki területeken. Nagyon eltérô a biotechnológiai és a mûszaki K+F munkaerôpiac. Biotechnológiai területen a gyógyszercégek és az akadémiai kutatócsoportok a konkurenciáink, ezen a területen elég sikeresek voltunk az utóbbi években. A dél-dunántúli szoftveres és kutatás-fejlesztéshez értô mérnökök száma meglehetôsen véges és erôs a mezôny. Techcégek, autóipari cégek nagyon komolyan versengenek a munkaerôért és a pandémia következtében megjelentek olyan külföldi munkáltatók is, amelyek otthoni munkavégzésre keresnek szakembereket, akár a tengerentúlról. A FOSS egy 65 éves cég, piacvezetô, prémiumtermék-palettával. Mi a fenntartható mezôgazdasági és élelmi-

CÍMLAPSZTORI szeripari termeléshez járulunk hozzá. Akinek fontos, hogy min dolgozik, szeretné megtapasztalni a skandináv munkakörülményeket és kedveli az inspiratív, innovatív környezetet, annak hosszú távra tudunk kínálni biztos munkát.

PROPHYL KFT.: VAKCINÁK ELÔÁLLÍTÁSÁRA SPF TOJÁS, VILÁGSZÍNVONALÚ LABOROK ÁLLATGYÓGYÁSZATI OLTÓANYAGOK KUTATÁS-FEJLESZTÉSÉHEZ ÉS REGISZTRÁCIÓJÁHOZ Az idén 30 éves Prophyl Állategészségügyi Diagnosztikai Szolgáltató Kft. nem csak országosan, hanem bizonyos tekintetben európai szinten is egyedülálló állategészségügyi tevékenységet folytat, és mára a térség (Mohács) egyik meghatározó munkáltatójává vált. A vállalkozás 2000 óta folytat SPF tojástermelést. Az SPF tojás egy olyan tojótyúk-állománytól származó termékeny tojás, amely mentes az összes, európai gyógyszerkönyv által meghatározott baromfi patogén kórokozótól. Ahhoz, hogy ezt a mentességet az állomány teljes életciklusa alatt biztosítani tudják, igen speciális tartási körülményeket kell fenntartani az állomány számára, amely magas szintû technológiát és

Dr. SZABÓNÉ Dr. BENYEDA ZSÓFIA

minôségbiztosítási rendszert, speciális szaktudást, fokozott járványvédelmet és rendkívüli munkatársi odafigyelést kíván. A megtermelt tojásokat a telepeken helyben dolgozzák fel. A feldolgozott, osztályozott tojások egy részét azonnal csomagolják és azok dobozokba zárva, hûtött körülmények között várakoznak a végfelhasználóhoz történô szállításra. Az osztályozott tojások másik részét keltetôtálcákra rakják, keltetôikben a felhasználók által meghatározott ideig inkubálják, majd elszállítják a megrendelôiknek. — Partnereink különbözô oltóanyagtermelô multinacionális vállalatok, diagnosztikai intézetek, kutatólaboratóriumok, ahol elsôsorban humán- és állatgyógyászati vakcinák elôállítására használják fel az SPF tojásokat. A mi tojásainkon termelnek olyan világszerte felhasznált oltónyagokat, mint a sárgaláz, az influenza, a kullancs encephalitis, a veszettség és számos, baromfibetegség elleni vakcina, de SPF tojás eredetû szöveten állítanak elô egyes daganatos betegségek kezelésére szánt készítményeket is – mondja Dr. SZABÓNÉ Dr. BENYEDA ZSÓFIA, a Prophyl Kft. ügyvezetôje. — Mára Európa egyik legnagyobb SPF tojáselôállítójává váltunk. Bár az SPF tojástermelés egy viszonylag stabil piaci igényt szolgál, mégis egy olyan üzletágban mûködünk, ami folyamatos kockázatot hordoz magában. Legkritikusabb és állandóan fenyegetô veszély az állományaink befertôzôdése, SPF státuszának elvesztése. Hiába próbálunk mind a mûszaki lehetôségekkel, mind a járványvédelem eszközeivel, mind pedig az emberi behurcolás kockázatának minimalizálásával kiküszöbölni minden lehetséges kockázatot, idôrôl idôre sajnos mégis elôfordul, hogy egy-egy állomány befertôzôdik és elveszti SPF státuszát. Egy-egy ilyen eseménynek óriási gazdasági következménye lehet, amely több évre is kihat a cég eredményességére. Részben ez is a magyarázata annak, hogy az SPF tojástermelés mellett a vállalkozást alapító szüleim a több lábon állásra törekedtek, és párhuzamosan igyekeztek a cég azon tevékenységeit is fejleszteni, amelyek hoszszabb távon potenciált és pénzügyi stabilitást hordoztak magukban. — Az SPF tojástermelés mellett jelentôs a Prophyl Kft. állategészségügy-szolgáltatási tevékenysége is. — Fôképpen állatgyógyászati oltó-


CÍMLAPSZTORI anyagok kutatás-fejlesztéséhez és regisztrációjához szükséges vizsgálatokat végzünk elsôsorban állatgyógyászati oltóanyagtermelô vállalatok számára. Az e területen megszerzett sok éves tapasztalatunk révén a hazai állatgyógyászati oltóanyag-kutatás és -fejlesztés legnagyobb integrált haszonállat-vizsgálati telephelyét hoztuk létre, amely az EU-n belül is jelentôs vizsgálati bázisként ismert. Vizsgálati telephelyeink GLP (good laboratory practice) minôsítéssel rendelkeznek, amely az oltóanyagok regisztrációja során bizonyos tesztek elvégzésének elôfeltétele, és a terület egyik legszigorúbb követelményrendszere. Telephelyeinken számos különbözô adottságú egységünk mûködik, amelyek kiszolgálják a különbözô vizsgálatok eltérô igényeit. A konvencionális és 2-es biológiai biztonsági besorolású tartóhelyeken túl számos, SPF státuszú vizsgálatok elhelyezésére alkalmas tartóhellyel és izolátorral is rendelkezünk. Magyarországon egyedülálló módon 3-as biológiai biztonsági (BSL-3) besorolású egységek is vállalkozásunk részét képezik, ahol olyan veszélyes, nagy kórokozó képességû patogénekkel (kórokozókkal) tudunk dolgozni, mint a madárinfluenza, a baromfipestis vagy éppen az afrikai sertéspestis vírusa. Emellett az elmúlt években egy olyan komplex laboratóriumi egységet valósítottunk meg, amely egy boncolóval ellátott, több szaklaboratóriumot tartalmazó, korszerû állategészségügyi diagnosztikai egységet, és egy telepspecifikus vakcina termelésére alkalmas laboratóriumi részt hordoz magában. A diagnosztikai egység szerves kiegészítôje a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó vizsgálati tevekénységünknek, mivel lehetôséget biztosít, hogy a vizsgálatok során vett biológiai mintákat a mi laboratóriumunk dolgozza fel. — Ez a jelentôs infrastruktúra milyen tudományos tevékenységre ad lehetôséget? Milyen partnerekkel kapcsolódva végzik ezt a munkát? — A termelô laboratóriumi egységünkben a ludak egy vírusos megbetegedésének megelôzésére szolgáló saját fejlesztésû ún. telepspecifikus vakcinát termeltünk, de emellett elindítottunk más betegségek megelôzéshez is hozzájáruló telepspecifikus oltóanyagok fejlesztését is. A 2020-ban megnyílt Egészségipari Támogatási Program (ETP) lehetôséget adott számunkra arra, hogy a termelô laboratóriumi egységünket továbbfejlesszük és egy humán- vagy állatgyógyászati vakcinák hatóanyagainak

elôállítására is alkalmas tisztatéri gyártóegységet alakítsunk ki. Az üzemben – a szükséges minôsítéseket követôen – regisztrált és fejlesztés alatt álló vakcinák hatóanyagait vagy kritikus kiindulási anyagait állítjuk elô. Az új egységünk alkalmas embrionált tojáson való antigéntermelésre, elsôdleges sejttenyészeteken vagy immortalizált sejtvonalakon történô vírusszaporításra, elsôdleges sejttenyészetek elôállítására és az elôállított antigénszuszpenzió inaktiválására is. Az ETP támogatás fennmaradó részét egy másfél éven át tartó kutatás-fejlesztési projektre fordítjuk. Célunk, hogy olyan, tojásból kivonható koronavírus-specifikus ellenanyagokat állítsunk elô, amelyek alkalmasak lehetnek – pl. orrspray-ben történô alkalmazás révén – a koronavírusfertôzés megelôzésére. Ezt a fejlesztést a PTE Szentágothai János Kutatóközpont részérôl professzor Jakab Ferenccel és kutatócsoportjával, valamint dr. Palya Vilmos víruskutató-oltóanyagfejlesztôvel együttmûködésben végezzük. Az ETP által biztosított támogatás egy olyan elôrelépést jelent, amely lehetôvé teszi, hogy hozzájáruljunk a hazai oltóanyaggyártás kapacitásának növekedéséhez, ezáltal a magyar egészségügyi rendszer önellátásának fokozásához, de cégünk szempontjából is egy fontos mérföldkô, hiszen olyan üzletágat teremthetünk meg, amely a meglévô tevékenységeinken alapulva egy jóval magasabb hozzáadott értékû terméket eredményez. — E jelentôs fejlesztések megfelelô számú és képzettségû szakembert igényelnek. Mivel tudják megnyerni maguknak ôket? — A fejlesztések és a cég növekedése elengedhetetlenné tette a szervezeti struktúra nagy munkával történô átdolgozását, mely jelenleg is tart. A szüleim által indított kétszemélyes családi vállalkozás napjainkban 220 fôre fejlôdött, emiatt a sokáig kézi vezérléssel mûködô szervezetet egy cégszerûen mûködô vállalattá kezdtük átalakítani. Sajnos számunkra is nehézség, hogy az általunk végzett tevékenységek sok esetben speciális szaktudást igényelnek, így a képzett, megfelelô kompetenciával rendelkezô munkatársak toborzása és megtartása egy Budapesttôl távol esô kisvárosi régióban, és a jelenlegi munkaerôpiaci helyzetet figyelembe véve komoly kihívást jelent. Egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerô-megtartás is, hiszen az éveken át gyakorlatot szerzô diplomások aránya

Dél-Dunántúli Gazdaság

9

a cégen belül az állategészségügy-szolgáltatási és laboratóriumi ágazatban a legnagyobb, közel 40%. A kedvezôtlen munkaerôpiaci helyzet ellenére azonban kiváló munkatársi gárdával rendelkezünk, amely nemcsak a tevékenységeink fejlôdésének motorja, hanem a cég jó hírének is fontos összetevôje, hiszen a kisvárosi, családias hangulatú munkakörnyezetnek a jó munkahelyi közösségek meghatározó elemei.

PANNONPHARMA KFT.: „TÖBB SZABADALMAT BEJELENTETTÜNK A KORONAVÍRUSRA, MOST FOGADTÁK EL EGY ÚJ TECHNOLÓGIÁNKAT, AMELY EZZEL A BETEGSÉGGEL SZEMBEN ALKALMAZHATÓ” A pécsváradi PannonPharma Kft. gyógyszergyártást (saját és bérgyártást), és ehhez kapcsolódóan gyógyszer-analitikai, gyógyszeripari kutatást, fejlesztést (K+F), valamint gyógyszeripari minôségfejlesztô tevékenységet folytat. A vállalkozás úgynevezett generikus plusz gyártó, ami annyit jelent, hogy a már hatásosságáról, biztonságosságáról és költséghatékonyságáról is jól jellemzett gyógyszereket igyekeznek újabb (jobb hatásosság, kevesebb mellékhatás vagy új javallat, vagyis új kórképben történô alkalmazás stb.) tulajdonságokkal felruházni, ezáltal újabb értéket teremteni az egészségét megôrizni, a betegségét megszüntetni, gyógyítani kívánó fogyasztók számára. — A gyógyszer eleve egy olyan áru, aminek gyártóját, forgalomba hozó szervezetét jogszabály kötelezi az ötévente való felülvizsgálatra és annak igazolására, hogy a készítmény megfelelô, vagyis hatásos és biztonságos, a beteg érdekét szolgáló tulajdonságokkal rendelkezik. Tehát ha idôközben a gyógyszerrel kapcsolatban újabb eredmények, lehetôségek merülnek fel, akkor azok új gyógyszerfejlesztést, kutatást is jelenthetnek. Egyébként ha más okból nem is, de kötelesek vagyunk átvizsgálni az Európai Unió gyógyszermellékhatás-figyelô hálózatán a bejelentéseket, és annak megfelelôen


10

Dél-Dunántúli Gazdaság frissíteni a gyógyszerre vonatkozó biztonsági információkat. Ezt általában a betegtájékoztatóban, illetve az alkalmazási elôiratban szükséges rögzíteni, és ezt a hatósággal kell jóváhagyatnunk – mondja PALLOS JÓZSEF PÉTER ügyvezetô. — Ha egy gyógyszer új felhasználhatósága merül fel, természetesen igyekszünk fejlesztési munkával, a szükséges szakirodalmi összefoglalókkal, úgynevezett extrém riportokkal alátámasztva a hatóság elé vinni, és kérni, hogy engedélyezze az adott gyógyszert egy másik betegség gyógyítására. — Milyen új irányaik, törekvéseik vannak akár új termék létrehozásával kapcsolatban? Figyelik-e, hogy mire lenne szükségük a fogyasztóknak? — A fogyasztói társadalom kulcsmondata, hogy „nem ismert öröm nem gerjeszt vágyat”. Vagyis a legfurcsább dolgokra néha teljesen új fogyasztási javakat talál ki a feltaláló, a gyártó, a kereskedô. Nekünk az a dolgunk, hogy felismerjük: ez a jótékonynak mondott civilizáció, a rengeteg ártalmával felmagasztalva, milyen olyan gyógyszereket, megoldásokat keres, ami egyébként civilizáció nélkül nem létezne. Ezek tipikusan a hiánybetegségek. Már ma látható, hogy 2040-tôl a világon minden 45. évét betöltött ember legalább egy betegség miatt állandó kezelésre szorul majd. Ez azt jelenti, hogy a jövô üzlete a víz, az egészség és a gyógyszer lesz. Erre nyilvánvalóan nekünk is reagálnunk kell. Figyelni a ma jelen lévô betegségeket, itt van például a koronavírus, a rákbetegségek, az öngyilkosság. Azt hisszük, hogy a betegségeket alapvetôen gyógyszerrel lehet megoldani, pedig társadalmilag kellene. De miután a társadalom erre képtelen, maradnak a gyógyszerek. Ezek a folyamatok is meghatározzák a fejlesztéseink irányát. A koronavírus például sok tényezôre hívja fel a figyelmet, és rengeteg fejlesztési, több szabadalmaztathatósági lehetôséget is ad. Ma nem szabadna meghalni egy ilyen egyszerû betegségben. A gyógyszerek fejlesztése sok évig, sok évtizedig tart. Karikó Katalin sem a múlt év január harmadikán, amikor közzétették, hogy indul koronavírus-járvány, kezdte el fejleszteni a zseniális „vakcinagyógyszerét”, ami már az év végére készen is volt. Ez egy sok, akár tízéves folyamat. Az eredeti szabadalmakat, az úgynevezett liposzómás technológiát már több mint negyven év óta ismerjük. Ô, a tudós hölgy olyan praktikus intelligenciával is bírt, hogy felismerte az egyébként

CÍMLAPSZTORI tudományos alapkutató laboratóriumban a molekuláris emkapszuláció jelenséget, azt, hogy az mRNS genetikai információhordozóból liposzómacsomagolással, kellô körültekintéssel az emberiség számára hasznos készítmény állítható elô, ebben az esetben például a vakcina. Mi is így térképezzük fel a szerény lehetôségeinket. Nyilván nem fejlesztünk vakcinát, de az egyik, már forgalomban levô gyógyszerünkrôl kiderült, hogy kifejezetten elônyösen használható a koronavírussal szemben. Aztán tovább nyomoztunk, és egy másik gyógyszerünkkel kapcsolatban is erre a megállapításra jutottunk. Persze ahhoz, hogy ebbôl hivatalos gyógyszer lehessen, sok idô és vizsgálatok kellenek. Klinikai vizsgálatokra van szükség, de azok sajnos nincsenek. Ahhoz sok pénz kellene, amihez általában külön pályázattal lehet hozzájutni. Tavaly több szabadalmat bejelentettünk a koronavírusra, meg is csináltuk a gyógyszert, most fogadták el egy új technológiánkat, amely ezzel a betegséggel szemben alkalmazható. — A PannonPharmánál folyó fejlesztésekkel kapcsolatban milyen szervezetekkel mûködnek együtt? — A klinikai vizsgálatok esetében nyilván klinikákkal, amelyek hajlandók elvégezni a vizsgálatokat. A koronavírus kapcsán többször is próbáltunk klinikai kapcsolatot keresni, de amikor a koronavírus hullámcsúcsa van, azt mondják, hogy nem érnek rá, mert sok a beteg. Amikor pedig nincsen hullám, akkor meg azért nem tudnak ezzel foglalkozni, mert be kell hozniuk a hullámból adódó lemaradásukat. Tehát gyakorlatilag nem jutunk klinikai vizsgálatokhoz. — Önök részt vesznek-e nagyobb projektekben, kutatásokban? Amikrôl esetleg mint a PTE Szentágothai

János Kutatóközpont Tanácsadó Testületének tagja is értesülhet. — Igen, a testületben nagyon jó kapcsolataink vannak, de miután a koronavírussal Európában nyitott laboratóriumként talán csak négy-öt laboratórium tud foglalkozni, és ilyen a pécsi egyetem laboratóriuma is, oda kapacitáshiány miatt nem lehet bejutni. Egy éve nem tudunk vizsgálatokat elvégezni, persze azt is tudva, hogy ezek alap kutatólaboratóriumok, és nem rendelkeznek azzal a kapacitással, amit a klinikai vagy éppen a gyógyszerészeti szakmai elvárások megkövetelnek. — Nem a koronavírushoz kapcsolódva vannak-e más témában kutatási együttmûködéseik? — Mindig vannak közös fejlesztéseink az egyetemmel. Jelenleg is folyik klinikai vizsgálatunk a pécsi egyetem egyik klinikájával, ahova a klinikai vizsgálati mintákat gyártottuk, de korábban is zajlott olyan vizsgálatunk, amikor mint gyógyszergyárnak szükségünk volt klinikai vizsgálatokra a terápiás hatásigazolásokhoz. Ezek a munkák természetesen a ráfordítható pénzügyi keretünk függvényében valósulhatnak meg. De mi magunk is folytatunk fejlesztéseket, az elmúlt években elnyertünk egy jelentôs keretet, amit gyártógépek és kutatás-fejlesztési gépek beszerzésére költöttünk, összesen 1,6 milliárd forintért hajtottunk végre beruházásokat az üzemünkben. — Van-e megfelelô kvalitású munkaerô, akit alkalmazni tudnak és olyan számban-e, mint amit a vállalkozás megkíván? — Sajnos nincs. A PannonPharma Kft. képzôhelyként mûködik, a középfokú intézményekkel állunk kapcsolatban a képzést illetôen. Kollégáink rendszeresen továbbképzik magukat, van, aki doktori fokozatot szerez, más szakmérnökké válik, ezeket a törekvéseket saját keretünkbôl támogatjuk. Ha meg tudnánk fizetni, akkor jelen pillanatban leginkább gyógyszergyártási szakemberekre lenne szükségünk. Sajnos azonban a jelentkezôk olyan bérigényt jelölnek meg, amelyet egy átlagos kis-közepes gyártó nem tud kigazdálkodni, ezért sokan elmennek Budapestre vagy külföldre. Azt is látni kell, hogy a Dél-Dunántúl az utóbbi évtizedekben egy hátrányos helyzetû térség lett, így nem igazán vonzó a fiatalok számára. A munkaerôhiány egyelôre nem veszélyezteti a létünket, mert a stratégiánk az, hogy abban az ütemben fejlôdünk, amire lehetôségünk van. K.T.

PALLOS JÓZSEF PÉTER


KAMARAI HÍREK

Dél-Dunántúli Gazdaság

A HOSSZÚ TÁVÚ GONDOLKODÁS A FELTÉTELE A TALPON MARADÁSNAK Újra mestereket avattak Pécsett. A kamara Zsolnay-termében vehették át mesterleveleiket ünnepélyes keretek között, családtagjaik körében a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett mestervizsgát sikeresen letett kozmetikusok, autószerelôk, valamint a szobafestôk, mázolók és tápétázók.

— Az elmúlt csaknem két évben a világgazdaság is teljesen átalakult a pandémia hatására, szinte minden az online térbe került át, a kétkezi munka becsülete kezd megszûnni. A mesterek sokat tehetnek e kedvezôtlen folyamat megfordításáért. Magam mint végzett közgazdász kerültem a kamara jelenlegi épületébe, amelyben akkor a Pécsi Kesztyûgyár mûködött. Ahhoz, hogy minél jobban tudjam végezni a rám bízott feladatot, kitanultam a kesztyûszabászatot – mondta köszöntôjében dr. Síkfôi Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. — A pandémia miatt nagyon sok bizonytalanság övezte a mestervizsgát – hangsúlyozta ünnepi beszédében Várszegi Gyula, a kamara szakképzésért felelôs alelnöke. — Nemcsak a felkészítô tanfolyamok megszervezôinek, elôadóinak, de maguknak a mesterjelölteknek is nagy kihívás volt az eltelt fél év. A mesterlevél megszerzése mindig is jelentôs energiát, befektetést jelentett nemcsak azoktól, akik vállalkoztak rá, de a családtagjaiknak is. Az eltelt félév során számos új ismerettel bôvült a szakemberek tudása, ugyanis megújult a mestervizsgára felkészítô tanfolyamok tananyaga, kibôvült, többek között a szakképzésben az utóbbi években bekövetkezett változásokkal, az új duális képzési rendszerhez kapcsolódó elemekkel. Szólt arról is, a mestervizsgára jelentkezettek közül mindannyian megértették a jövô szavát, hogy a jelenlegi helyzetbôl való kilábalást a hosszú távú gondolkodás jelenti. A mesterlevéllel egy hátizsákot is kapott a tulajdonosa a feladatok egész sorával, amelyek között ott szerepel, hogy a tudását továbbadja, részt vállal a tanulóképzésben, valamint az is, hogy mindig minôségi munka kerül ki a keze alól.

— Húsz éve avatok mestereket, minden esztendôben, igyekszem felhívni a figyelmet azokra a kihívásokra, amelyekkel folyamatosan szembe kell nézniük. Jelenleg a legnagyobb problémát az jelenti, hogy egyre nagyobb a hiány a jól képzett, minôségi munkát végzô szakemberekbôl. Az utánpótlás kinevelésének fontos eszköze a tanulóképzés, amelyben a mesterek kiemelt szerepet játszanak. Jelenleg farkastörvények uralkodnak a piacon, ilyen körülmények között kell talpon maradni, s csak az lesz erre képes hosszú távon, aki magas színvonalon végzi a munkáját, folyamatosan képezi magát, megismerkedik a legújabb eljárásokkal, fejleszti a vállalkozását – adott hangot véleményének az alelnök.

ben vállalkoztam, valamint azért is, mert szeretnék a jövôben tanulókkal is foglalkozni. Mint elmondta, nagyon sokat kapott a mestervizsgára történô felkészítés során, olyan új eljárásokkal is megismerkedhetett, amelyeket eddig nem végzett, ugyanis az ô specialitása az arckezelés. A savas-hámlasztó eljárást ma már ô is alkalmazza. A mestervizsgára történô felkészülés során pedig egy összetartó csapat alakult ki, barátságok szövôdtek, ami segítette ôket a nehézségek leküzdésében. Folyamatosan támogatták egymást, hogy mindenki sikerrel vegye az akadályokat. — Ez volt az elsô mestervizsga, amit az új rendszer szerint bonyolítottunk le – mondta Dörnyei Klaudia Nikolett, a koz-

— A nôvérem fodrászmester, s már gyerekkorunkban, amikor én négy éves lehettem, azt mondta, hogy majd közösen nyitunk egy szépségszalont, ahol én leszek a kozmetikus. A jövendölése beteljesedett – mondja nevetve Bán Klaudia kozmetikusmester. — Amióta végeztem, együtt dolgozunk, ahogy ô is, magam is nagyon fontosnak tartom, hogy folyamatosan fejlôdjek, képezzem magamat. Az eltelt években sok szakmai tanfolyamot elvégeztem, ugyanis ez a szakma is, mint az összes többi, folyamatosan fejlôdik, aki nem követi a változásokat, az lemarad. A mesterlevél megszerzésére is ennek jegyé-

metikus mestervizsga-bizottság elnöke. — Az országos kamara felkérésére én is részt vettem a vizsgarendszer kidolgozásában, amelybe már olyan elemeket is beépítettünk, mint például az informatika. A prezentációkat ennek jegyében már számítógépen kellett elkészíteniük a mesterjelölteknek, az egyes kezeléseket öt lépésben fotók és a hozzájuk tartozó szöveges magyarázat kíséretében kellett bemutatniuk. Mindannyian jól vették az akadályokat, kivétel nélkül felkészültek voltak, magas színvonalú szakmai tudásról tettek tanúbizonyságot. Sz.K.

11


12

Dél-Dunántúli Gazdaság

KAMARAI HÍREK

PÉLDAÉRTÉKÛ BARANYAI VÁLLALKOZÁSOK A PÁLYAORIENTÁCIÓS MUNKA TÁMOGATÓI A pályaválasztási döntésfolyamat egyik kiemelkedôen fontos állomása a cég- és üzemlátogatás, hiszen egy ilyen rendezvényen szerzett tapasztalat jelentôsen hozzájárul a helyes út megtalálásához. Az üzemlátogatás során a cégnél dolgozó szakemberek, cégvezetôk megismertetik a pályaválasztási döntés elôtt álló gyerekekkel a szakmához kapcsolódó tevékenységeket, termelési folyamatokat, hitelesen tudják közvetíteni az adott szakma munkaerôpiaci fontosságát. Baranya megyében közel 30 példaértékû vállalat nyitotta meg kapuit az ôsz folyamán, amelyek egyedi, különleges megoldásokat, a digitalizációt, az automatizált termelési folyamatokat, a jövô technológiájának alkalmazását mutatták be a gyerekeknek. A cégek termelés és mûködés közben vezették körbe a látogatókat, bebizonyítva azt, hogy képesek felvenni a versenyt a nemzetközi vetélytársaikkal szemben is.

mutatkozni, valamint a taneszközöket és a célszerszámokat is kipróbálhatják a gyerekek. Az ôsz folyamán bejárt cégek, gyárak lefedték a gazdaság teljes spektrumát, a gépgyártástól, az építôipartól, a mezôgazdaságtól, a villamosiparon át a vendéglátásig.

A kamara elkötelezett a duális képzés népszerûsítésében is, hiszen az oktatási és a gazdasági szereplôk együttmûködésével valósítható meg sikeresen a gazdaság és a munkaerôpiac igényeinek megfelelô szakemberek képzése. A pályaorientációs munka során a kamarai szakemberek fontosnak tartják, hogy a tanulók láthassák, a szakképzô intézményekben az ágazati alapképzés során milyen körülmények között sajátíthatják el a szakmai gyakorlati ismereteket. A tanmûhelyek látogatása keretében az iskola is be tud

Köszönet a cégeknek, hogy „nyitott kapuikkal” a pályaorientációs munka mögött állnak. Aidita Kft. Autocity Kft. Axiál Kft Biomark 2000 Kft. Corso Hotel Forsz Kft. Halmai Autóház Kft. Hidrot Kft. Honsa Kft. Knoch Bôrdíszmûves Kft. KONTAKT-Elektro Kft. Kresz&Fiedler Kft. Lakics Kft. Matro Kft. MCS Vágóhíd Zrt. Palatinus Hotel Pannon Hôerômû Zrt. PÉTÁV Kft. Peugeot Autósziget Pécsi Orgonaépítô Manufaktúra Kft. Renax-Camion Kft. Schneider Autóház Kft. Seres Kft. Somapak Kft. Strauss Metal Kft. Technopig Kft. Tettye Forrásház Zrt. Z Elektronika Kft. Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.

www.palyavalasztasbaranya.hu


KAMARAI HÍREK

Dél-Dunántúli Gazdaság

PIAC A SZOMSZÉDBAN SZÉDBAN Novemberben a Horvát Köztársaság pécsi fôkonzulja, Drago Horvat és Neven Marcic konzuli tanácsos tett szakmai látogatást a kamarában, ahol dr. Síkfôi Tamás, a kamara elnöke, Liszácz Mihály, a kamarai Magyar–Horvát Tagozat elnöke, Rabb Szabolcs, a kamara fôtitkára és Páncél Alexandra, a tagozat titkára fogadta ôket. A megbeszélés kiemelt témája a jövô évi Horvátország és Magyarország között fennálló diplomáciai kapcsolat 30 éves évfordulója volt. Ennek megerôsítéseként

is cél a két ország vállalkozói közötti üzleti partnerségi kapcsolatok elômozdítása. Ezek elôsegítésére egy jövô évi közös szervezésû horvát–magyar gazdasági fó-

PÁLYÁZATBÓL FINANSZÍROZHATÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSEK November elején tartotta legutóbbi közgyûlését a kamarai Magyar–Horvát Tagozat. Az ülésen Liszácz Mihály tagozati elnök köszöntötte a résztvevôket, majd beszámolt az októberben Zágrábban tartott Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Kollégiumi ülésén elhangzottakról. Az ülésen szó esett arról, hogy hazánk a negyedik legfontosabb kereskedelmi partnere Horvátországnak. Ezt is elôsegítendô több új magyar–horvát határátkelô és egy új autópálya-összeköttetés is létesül Horvátország felé, mely a tervek szerint 2024-re készül el. Az új, 2030-ig szóló horvát Regionális Fejlesztési Stratégia fô céljai a vidékfejlesztés, a digitalizáció, a klímasemlegesség elérése és az ipari átalakulás támogatása. Célzott programmal folytatják a hátrányos helyzetû szlavóniai és határmenti régiók felzárkóztatását. Magyar–horvát együttmûködési lehetôségek rejlenek a vízgazdálkodás, a szennyvíz- és hulladékkezelési technológiák, az alternatív és megújuló energia, a mezôgazdasági és élelmiszer feldolgozó technológiák, az ICT, a K+F, a tudás és a technológia transzfer területén. Ezek az együttmûködések pályázatokból is finanszírozhatók. A tagozat kérésére a Széchenyi Programiroda programmenedzsere, Kakas Andrea tartott összefoglaló tájékoztatót egy ilyen épp lezáruló pályázatról, melynek folytatása már kidolgozás alatt áll. A lezáruló projekt az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttmûködési Program 2014–2020 keretein belül lehetôvé tette a két ország határmenti területein megvalósuló kis- és középvállalkozások együttmûködésének finanszírozását. Erre az úgynevezett B Light program projektösszegére négy körben lehetett pályázni, a nyerteseket körönként két lépcsôben választották ki.. A pályázatból megvalósuló együttmûködések során végeredményben 35 magyar és 34 horvát kis- és középvállalkozást tudtak támogatni. A projekt folytatása a tervezési fázisban van, a programiroda reményei szerint legkorábban jövô nyáron nyílhat meg újra a támogatási program. Kakas Andrea ígéretet tett, amennyiben bôvebb információval rendelkezik az új program indulásáról, úgy értesíteni fogja errôl a tagozatot és szívesen tart ismét egy tájékoztatót a tagok számára. A közgyûlés végén a tagok horvát üzleti ajánlatok megismerésével betekintést nyerhettek az Enterprise Europe Network mûködésébe is. A tagozat tagjai a legfrissebb horvát üzleti ajánlatokról, tenderekrôl, kiállításokról, vásárokról, fórumokról és pályázatokról a tagozat titkára által küldött rendszeres hírlevélben folyamatosan informálódhatnak.

rumról egyeztettek, melynek fô témái a horvát befektetési lehetôségek és a két ország közötti együttmûködési lehetôségek lesznek.

HÁLÓZATELEMZÉSSEL A SZERVEZETFEJLESZTÉSÉRT A novemberi Humán Klub ülésen egy másfél órás, csoportokban elvégzett workshop keretében a tagok a klubon belüli kapcsolódásaikat mérték fel és elemezték ki. A MyPro Consulting által vezetett workshop hátterét az általuk kifejlesztett szoftver biztosította. A szervezeti diagnózis mint szolgáltatás és folyamat során online tesztek és személyes interjúk segítségével könnyen átvilágítható, majd elemezhetô egy szervezet. Az alkalmazásával megtalálhatók és meghatározhatók azok a területek, melyek optimalizálásával hatékonyságnövekedés érhetô el. A szervezeti diagnózis eredményébôl megtudható, hogy: ● Megfelelô-e az információáramlás egy szervezetben; ● Elég hatékonyak-e a folyamatok; ● Mennyire elkötelezettek a szervezet tagjai; ● Kik a véleményvezérek; ● Megfelelô-e a tudásmegosztás; ● Milyen motivációs eszközök hatnak a tagokra; ● Hogyan kezelhetôk hatékonyan a szervezeten belüli konfliktusok; ● Mindenki a megfelelô szerepkörben van-e; ● Mennyire elfogadott a szervezeti kultúra; ● Mennyire elégedettek a tagok; ● Milyen fejlesztések szükségesek a szervezet hatékonyabb mûködéséhez.

13


14

Dél-Dunántúli Gazdaság

KAMARAI HÍREK

KAMARAI BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2021 A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara beszállítói rendezvénysorozatának jó példája alapján 2021-ben – próba jelleggel – a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozott a programhoz. Az idei rendezvényre hibrid formában került sor, azaz Egerben személyes, illetve online tárgyalásokra is lehetôség nyílt 2021. november 11-én. Az ITT & MOST platform segítségével az egész ország területérôl, sôt, a határokon túlról is lehetôség nyílt a 15 perces tárgyalásokon való részvételre. A program célja az volt, hogy a jelentôsebb vállalatok a beszállítói igényeiket hazai, helyi kapacitások felhasználásával elégítsék ki, növeljék az ellátás biztonságát minél több termékcsoportnál, mely minden szereplô közös érdeke.

MUTASSUK MEG, MIT TUDUNK! A kamara Információtechnológiai Bizottsága legutóbbi ülését november 23-án az Alexandra irodaházban tartotta. A helyszín önmagában nem lenne különleges,

A szervezés két fordulóban történt: Heves megye és Baranya megye meghatározó közép- és nagyvállalatainak megkeresése után a kamarák meghirdették a beérkezett igényeket a potenciális beszállítók között. A regisztrált cégek megadták vállalkozási, majd együttmûködési profiljaikat. Ezután kiválasztották, hogy mely cégekkel szeretnének tárgyalásokat folytatni. A visszaigazolt tárgyalások alapján a kamarák elkészítették a tárgyalási menetrendeket. A Covid ekkor már javában élezte negyedik karmát, a cégek közül többen központi utasításra, karantén vagy betegség miatt nem tudtak megjelenni a tárgyalásokon.

azonban hamarosan ez az irodaház fog otthont adni egy kkv innovációs központnak. A megyében sok innovatív vállalkozás van, de sokan rejtve, elszigetelve dolgoznak. A helyi vállalkozásokban rejlô lehetôségek bemutatására nincs egy olyan fizikai tér, ami a potenciális befektetôk számára megmutatná, mit is tud a megye. Küszöbön áll egy megállapodás a kamara, a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Önkormányzat között, mely meg-

A délelôtti személyes programrészre végül 18 cég képviselôje ment el személyesen, és 44 elôre egyeztetett, valamint számos ad hoc tárgyalás történt. Az online térben 26 tárgyalás valósult meg aznap, emellett 6 megbeszélést elôre egyeztetve elnapoltak. A szervezôk a tapasztalatokból tanulva 2022-ben újabb kísérletet tesznek a beszállítói láncok megerôsítésére.

alapozza a központ jövôbeli mûködését. A projekt ötletgazdái Lengvárszky Szabolcs (Vannet Kft.) és Herbály István (RGNet Kft.), akik a jövôben koordinálják a napi mûködést. A cél egy olyan bemutatótér kialakítása, ahol a modern technológia segítségével megismerhetik az érdeklôdôk a helyi vállalkozások termékeit, fejlesztéseit. A központ emellett helyszínéül szolgál majd rendezvényeknek, fejlesztési fórumoknak.

IPARFEJLESZTÉS ÉS MODELLVÁLTÁS November elején a MATRO Kft. új telephelyén tartott összevont ülést a kamara Iparfejlesztési Bizottsága, valamint az Ipari Tagozat elnöksége. Kiemelt téma volt a megye és a régió jelenlegi gazdasági helyzete és kilátásai, valamint az egyetemi modellváltásban rejlô lehetôségek is.

Az ülés elején dr. Síkfôi Tamás, a PBKIK elnöke vázolta fel a megye és a régió jelenlegi gazdasági helyzetét. Elmondta, hogy látható a Mohács–Bóly tengely gazdasági erôsödése, valamint hogy a statisztikák alapján a korfát alaposan szemügyre véve szembeötlô, hogy jelenleg a tizenévesek száma kb. fele a 60-as korosztálynak. Ez a munkaerôpiac kapcsán rossz jel. A cégek számára így két út marad, az automatizálás és a munkaerô visszacsábítása. Ezen dolgozik is a kamara, a #ajelenjövôd kampány folytatását tervezik. Beszámolt továbbá a városi tôkealapról is. Kleisz Zoltán, az Iparfejlesztési Bizottság elnöke egyben a PTE-t mûködtetô alapítvány, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány felügyelôbizottságának tagja beszámolt eddigi tapasztalatairól, és azokról a lehetôségekrôl, amelyek a vállalkozások számára nyílhatnak meg a modellváltás kapcsán. Véleménye szerint a modellváltás-

sal együtt jár a PTE finanszírozásának átalakítása is. Ez azonban nem garancia, csak lehetôség a minôség emelésére. Itt lehet fontos szerepe a kuratórium és a felügyelôbizottság tagjainak. A jelenlévô tagok közül többen láttak lehetôséget a hidrogéntechnológia kutatásában és fejlesztésében, ami lehet a PTE számára is egy új irány, valamint a megye és a régió gazdaságfejlesztéséhez is adhat új lendületet. Ennek egyik elsô szikrája lehet a tüzelôanyag-cella és hidrogéntechnológia szakmérnök/szakember szakirányú továbbképzés a PTE-n. A szakmérnökképzés tananyagának összeállításában, az oktatási eszközök kiválasztásában együttmûködik a karral az országban egyedüliként a tüzelôanyag-cellák fejlesztésében 16 éves tapasztalatot szerzett KONTAKT-Elektro Kft. Az ülést követôen a résztvevôk Kleisz Zoltán vezetésével bejárták az újonnan épült üzemet.


KLASZTER

Dél-Dunántúli Gazdaság

PÁLYAORIENTÁCIÓ ÉS ÁLLÁSBÖRZE Háromnapos szakmai rendezvényen vett részt az Építôipari Technológiai Klaszter (menedzsmentszervezet: PBKIK) Pécsett a Tudásközpontban. A rendezvény elsô napján az általános iskolában tanuló gyerekek, a második napon a középiskolában tanuló gyerekek ismerkedhettek a különbözô oktatási intézményekkel, munkaadókkal. A klaszter saját standon képviselte a tagvállalatait. Az érdeklôdôk informáci-

ókat kaptak a tagokról, azok tevékenységeirôl. Továbbá megismerhették azokat az építôipari szakmákat, melyeket a 2022 szeptemberében induló Ágazati Képzôközpontban (ÁKK) tanulhatnak a diákok. Az új duális tanulóképzô rendszerben a klaszter is aktív szerepet vállal az ÁKK-n keresztül a diákok elméleti és gyakorlati képzésében is. A rendezvény harmadik napján az álláskeresôk keresték fel a klaszter

standját. Ezen a napon a látogatók a klasztertagok nyitott álláspozícióit ismerhették meg. A börze azért is hasznos volt, mert mint köztudott, az építôipar régóta szakemberhiánnyal küzd, a tagok az ácstól a kômûvesig, számos változatos munkakörrel várták a látogatókat. A klaszterrôl bôvebb információt talál a https://epitoipariklaszter.hu/hu/bemutat kozo-epitoipari-klaszter/ oldalon.

ÉV VÉGI ÉPÍTÔIPARI HELYZETKÉP Az Építôipari Technológiai Klaszter (menedzsmentszervezet: PBKIK) novemberi ülését ezúttal az IMG Építô Kft. székhelyén tartotta. A klaszteralapító IMG Kft.-t 1989-ben alapították, 2020-as árbevétele meghaladta a 100 M Ft-ot, dolgozói létszáma közel 20 fô volt. A cég két fô profil mentén végzi tevékenységét. Elsôsorban ipari épületek generálkivitelezésével foglalkozik, valamint családi házak építése, felújítása, átalakítása is színesíti portfólióját – mindezt a régióban egyedülálló módon saját acélszerkezet-gyártó üzemmel. A klaszter ülésén többek között az Építôipari Ágazati Képzôközponttal (ÁKK) kapcsolatos aktuális információkat osztották meg egymás között a résztvevôk. Az ÁKK 2022 szeptemberében kezdi meg a mûködést, ahol az építôipari szakmát tanuló diákok elméleti és gyakorlati képzése fog folyni. A klaszter tagjai elkötelezettek a magas szintû oktatásban, ezért tartják kiemelten fontosnak a tanulók magas színvonalú képzését. A másik fô téma az építôipari beruházási helyzetkép volt. Mint köztudott, a járvány igen erôsen érintette az ipar ezen ágazatát, sajnos sok esetben negatív irányban. A statisztikák szerint a kedvezményes lakásépítési, felújítási hitelek azonban megnövelték a beruházási kedvet. A helyzetet árnyalja azonban,

hogy az építôanyagárak folyamatosan emelkednek. A témával kapcsolatban a résztvevôk saját tapasztalataikat osztották meg. Az ülés során a klasztertagok beszélgetésébôl kiderült, hogy a cégek piaci, gazdasági helyzete általánosságban véve jó. Minden cégnek van folyamatosan munkája, a kisebb beruházásoktól a nagyobb volumenû építkezésekig. Sajnos azonban vannak negatív tényezôk is, amelyek hátráltathatják a munkájukat, egyrészt a régóta fennálló szakemberhi-

ány, másrészt a vírushelyzet még mindig fennáll, amelyet kezelni kell, lehetôség szerint úgy, hogy az minél kisebb hátrányt okozzon a cégnek. Az ülés végén kiemelték még a közös projektekben való részvétel fontosságát, amelyre a közeljövôben lépéseket tesznek. Az IMG Építô Kft.-rôl bôvebb információt talál a: https://www.imgepito.hu/ oldalon.

15


16

Dél-Dunántúli Gazdaság

KLASZTER

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG – 10 ÉVES A DDGK! A 2011-ben a PBKIK gesztorálásával megalakult Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter idén lett 10 esztendôs, mely eseményt a klaszter egy születésnapi rendezvény keretében ünnepelt meg. Csirke Balázs, a DDGK elnöke köszöntötte a jubileumi eseményen a megjelent klasztertagokat, majd rövid prezentációban kiemelte az elmúlt évtized legfontosabb eseményeit, úgymint a nyertes DDOP és GINOP pályázat megvalósítását, a 2014 óta folyamatosan elnyert Akkreditált Klaszter Címet, a 2019-ben megszerzett Silver Label nemzetközi minôsítést, a szakképzés területén elért

DUIHK szakképzési díj I. helyezését, a közös beszerzési társulást a KKV Trade Kft. koordinálásában, a különbözô eredményes lobbitevékenységeket (pl. gépipari ágazati javaslatcsomag a pandémia idején), és még sorolhatnánk 10 év eseményeit. De talán mindezen eredmények közül a legfontosabb, hogy a kialakult bizalmi légkörben a klasztertagok 10 éve folyamatosan segítik egymást, információkat és tapasztalatokat osztanak meg egymással, a klasztertagok egymás között üzlettársakká, barátokká váltak. Az ünnepi program része volt a helyszín – Magtár Látogatóközpont – megtekintése, a vidám csapatépítés, a Har-

mónia kvartett játéka, a klasztermûködésben meghatározó személyek részére elismerô oklevelek átadása. A jubileumon helyet kapott a „szakma” is, a tagság a generációváltás témakörét boncolgatta, kinél hogyan valósult meg, számos érdekes és hasznos információval, megközelítéssel, tapasztalattal lettek gazdagabbak a résztvevôk. Természetesen egy finom ebéddel zárult az ünnepség, melyen a régi szokásokhoz híven még hosszan beszélgettek a tagok az aktuális ügyekrôl, problémákról, lehetôségekrôl, megoldásokról. Gratulálunk a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszternek 10 éves évfordulója alkalmából!

FÓKUSZBAN A LÉZERTECHNOLÓGIÁK A SOMAPAK KFT.-NÉL Október végén a Dél- Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerve: PBKIK) Benchmarking ülését a SOMAPAK Kft.-nél tartotta, mely találkozó fókuszában az innovációk és a lézertechnológiák voltak. A SOMAPAK Kft. csomagolástechnikai, keverô- és egyedi gépek, gyártórendszerek tervezésével és gyártásával foglalkozik, emellett CNC alkatrészgyártás, forgácsolás, CNC lemeztechnológia, fiber lézervágási technológia, síklemez- és csô/zártszelvény lézervágás tevékenysége adja a cég másik üzletágának irányát. Az általuk gyártott gépek a világ számos országában üzemelnek, hazánk mellett mind Európában, mind a tengerentúlon különbözô területeken, pl az élelmiszeriparban, a vegyiparban, a gyógyszer-

iparban, de az autóipar és az elektronikai ipar területén is. Tevékenységük évrôl évre bôvült, fejlesztéseik folyamatosak, melynek egyik példája a jelenleg is futó 20201.1.2-PIACI-KFI-2021-00184. számú projektjük, melyben egy szériagyártásra alkalmas univerzális homogenizátor prototípust fejlesztenek ki 2023 szeptember végéig 483 millió forint összköltségbôl, 276 millió Ft támogatással. A három különbözô méretben kifejlesztett gép gyors átszerelhetôségének köszönhetôen képes önálló berendezésként egyaránt képes eltérô konzisztenciájú porok, adalékanyagok, szilárd és folyékony komponensek nagy mennyiségû homogenizálására, egalizálására. Ez a funkció lehetôvé teszi, hogy a keverôelemek és a többi alkatrész cseréjével

teljesen eltérô elôállítási metódust igénylô termékeket is le lehessen gyártani egy gép segítségével, ezáltal növelve a gép kihasználtságát és a termelékenységet. Az ülésen részt vevô klasztertagok az üzemlátogatást követôen a lézervágási technológiákkal kapcsolatos információkat osztottak meg egymással, úgymint a klasztertagnál elôforduló géptípusokat, az alkalmazott szoftvereket, a programozási és SW tapasztalatokat, a karbantartás és szerviz hátteret, a felmerülô problémákat és a csô/zártszelvény lézervágásban rejlô lehetôségeket. Az ülés érdekessége volt, hogy az üzemlátogatás során készített csoportképet a találkozó végére a lézervágó fémlemezre „gravírozta” emlékül.

A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN IS ÚJ SERES FELÉPÍTMÉNYEK Barcson és Pécsen készült, hazai gyártású felépítménnyel szerelt hulladékgyûjtô célgéppel történik a dél-dunántúli hulladékgyûjtés.

A DÉL-KOM Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. által „Hulladékgyûjtô célgép beszerzése” tárgyában indított közbeszerzési eljárás keretében a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter

(menedzsmentszerve: PBKIK) tagja, a SERES Gépipari és Kereskedelmi Kft. 5 db Renault D18 - Hard Press F 16-I típusú hulladékgyûjtô célgépet adott át 2021 novemberében.


KLASZTER

Dél-Dunántúli Gazdaság

ÁLLÁSBÖRZE – 100 állásajánlat a Gépipari Klaszterben! A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter is részt vett 2021. november 17-én a TOP keretében megvalósuló ,,Pécs Paktum II.” projekt Baranya megyei állásbörzéjén, ahol mintegy 100 nyitott állást kínált a munkát keresôk részére. A sokat emlegetett szakemberhiányt a felkínált állások száma is bizonyította, a 30 gépipari vállalat számos szakképzett munkatársat, mérnököket, technikusokat, betanított munkást keres. Felsôfokú végzettséget igénylô állások: termelésvezetô, mûszakvezetô, tervezô mérnök, fejlesztô, gyártáselôkészítô, projektmérnök, mûszaki szakoktató, villamos projektmérnök, villamos tervezô-

mérnök, konstruktôr, üzletágvezetô, irányítástechnikai tervezô, lengyelül beszélômérnök, karbantartó mérnök, senior tervezô mérnök, PLC-programozó, épületgépész vezetô szerelô. Gépipari szakembereknek szóló állások: lakatos, hegesztô, gépszerelô, gépkezelô, CNC-gépkezelô, festô, porfestô, villanyszerelô, értékesítô raktárvezetô, élhajlító, fémiparialkatrész-elôkészítô, gépi forgácsoló, csiszoló, CNC-forgácsoló (marós, esztergályos), forgácsolóköszörûs/szerszámkészítô, gépbeállító, szemcseszóró, fényezô, víz-, fûtés-, gázvagy csôszerelô, gépkarbantartó, karbantartó mûszerész, csôszerelô, fûtésszerelô, klímaszerelô, légtechnikai sze-

relô, minôségellenôr. Szakképesítést nem igénylô munkakörök: operátor, gyártósori munkatárs, betanított munkás – gépellátó, betanított munkás – sorjázó, betanított munkás – vizuális ellenôr, termékösszeszerelô. Termelést támogató nyitott állások: informatikai rendszergazda, JAVA programozó, logisztikai szakértô, könyvelô, mûszaki értékesítô, operatív beszerzô, ügyfélkapcsolati és marketingkoordinátor. Amennyiben felkeltette érdeklôdését bármely álláslehetôség, kérjük, jelezze a bszabo@pbkik.hu e-mail-címre, melyet követôen további tájékoztatást adunk az álláshoz tartozó cégrôl, a jelentkezés módjáról.

,,MI A PÁLYA?” A GÉPIPARBAN? – Pályaorientációs rendezvény 2021. november 5-én rendezték meg a ,,Mi a pálya?” címû mûszaki pályaorientációs rendezvényt a pécsi Lauber Dezsô Sportcsarnokban, melyen a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK) is részt vett mint a régió meghatározó gépipari szervezete.

A DDGK standja a gépiparhoz és az elektronikához kötôdô játékos feladatokkal várta az általános iskolás gyerekeket, akik lelkesen próbálták ki a különbözô játékokat pl. összeszerelés, fémdobókocka-hajlítás, villamos vezetékek bekötése. A játékok során a tanulóknak nemcsak a manuális készségeikre volt szükségük, hanem jelentôs szere-

pet kapott a gyorsaság és a kitartás is. A feladatot kiválóan megoldó, rekordot elérô diákok külön jutalmat is kaphattak a standon. Reméljük, hogy a részt vevô fiataloknak tetszettek a feladataink és kicsivel közelebb kerültek a megalapozott pályaválasztási döntésükhöz, bízunk benne, hogy minél többena gépipart válasszák.

ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS MARKETING MUNKATÁRSAT KERES a gépipari klaszter A régió életében meghatározó vállalatok szövetsége, a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (menedzsmentszerve: PBKIK) harminc vállalkozást tömörít, melyek 5000+ munkavállalót foglalkoztatnak, és tevékenységükkel a gépipar széles spektrumát fedik le. A klasztervezetés munkájának támogatására ÜGYFÉLKAPCSOLATI ÉS MARKETING MUNKATÁRSAT keresünk. Amit kérünk: ● Kommunikációs tevékenységek koordinálása (pl. online marketing: közösségi felületek kezelése, hírlevelek, PR-cikkek írása); ● Tagszervezetekkel való kapcsolattartás; ● Pályaorientációs, képzésfejlesztési eseménye-

ken, rendezvényeken való részvétel, ezek szervezésében közremûködés; ● Projektmenedzsment asszisztencia, operatív ügyek támogatása, kapcsolódó adminisztráció, jelentések elkészítése; a klasztermenedzser munkájának támogatása. Amit várunk: ● Kiváló kommunikációs és szervezôi képességek; ● Proaktív hozzáállás, megoldásorientált attitûd; ● Felsôfokú végzettség (elôny a közgazdász, mérnök végzettség); ● Angol nyelv tárgyalóképes ismerete írásban és szóban egyaránt; ● Office készségszintû ismerete; ● Ügyfélközpontú gondolkodás; ● „B” kategóriás jogosítvány, vezetési rutin. Ami elôny: ● Tapasztalat a kommunikációs projektekben, projektmenedzsmentben;

Gazdasági, mûszaki, üzleti érdeklôdés, ismeretek; ● Promóciós anyagok készítésében gyakorlat; ● Online munkavégzést könnyítô alkalmazások, appok ismerte; ● Német nyelv ismerete. Amit kínálunk: ● Kreatív, változatos és kihívást jelentô feladatok; ● Szakmai és személyes fejlôdési lehetôség; ● Széleskörû kapcsolatrendszer; ● Korrekt bérezés; ● Munkavégzés önállóan és egy jó csapatban; ● Teljes munkaidô, rugalmas munkavégzés. Jelentkezés és további információ: Szabó Berta klasztermenedzser, bszabo@pbkik.hu Jelentkezését önéletrajzzal, motivációs levéllel a fenti e-mail-címre várjuk.

17


18

Dél-Dunántúli Gazdaság

KLASZTER

MÁR EGY ÉVE MÛKÖDIK A KLASZTER 28 tag, 43 üzemeltetett vendéglátó egység, 300 fô alkalmazott, 2 milliárd Ft nettó éves árbevétel. Röviden így lehetne összefoglalni az idén januárban megalakult Baranyai Gasztronómiai Klaszter tagságát, mely negyedik taggyûlését tartotta november 2-án. Az eltelt idôszakban a klaszter 5 fôs elnöksége 21 alkalommal ült össze és vitatta meg a tagok aktuális problémáit, azok lehetséges megoldásait. A feladatok mennyisége és szerteágazó területei mindenkit megleptek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által biztosított menedzsmenttel közös munka során. A Covidhelyzet csak tetézte a szakmát egyébként is sújtó szakképzett munkaerôhiány, a folyamatosan változó jogi és adózási elôírások, a fenntarthatósági követelmények, az adatgyûjtô szoftverek kötelezô használata és a külföldi turizmus lenullázódása okozta problémákat. Ilyen sûrûségû és szükségszerûen folyamatos egyeztetésre valójában senki nem számított a klaszter alapításakor. A taggyûlésen a klasztermenedzsment beszámolt az eddigi tevékenységekrôl, kiemelve, hogy a klaszter elnöksége nagyon fegyelmezetten dolgozott ebben az évben. Részt vettek jogszabály-véleményezésben, a Covid-helyzetbôl adódó szabályozások és támogatások javaslattételében, közremûködtek kamarai és városi gasztrorendezvények véleményezésében és lebonyolításban. Több kisfilmet is leforgattak az élénkülô belföldi turizmus és a helyi fogyasztók aktivizálása érdekében és részt vettek a tagok a PécsNyitva illetve a Heti1Helyi kampányban is. Az a tervük, hogy a továbbiakban az elnökségi ülésekre meghívnak további tagokat is annak érdekében, hogy a vál-

lalkozók jobban rálássanak arra a tevékeny munkára, mely a háttérben zajlik értük-nekik-velük. Novemberre 8 új taggal bôvült a klaszter, akik között találunk kávézót, éttermet, borászt, pálinkafôzdét, helyi termelôket tömörítô egyesületeket és mixeriskolát is. A 28 tag összesen 43 vendéglátó egységet vagy a szakmának szóló szolgáltatást mûködtet a pécs-baranyai térségben, de üzemméreteikbôl és célközönségükbôl adódóan gyakorlatilag a szektor összes megoldandó problémáját megtestesítik. Talán éppen ettôl a klaszter munkája nagyon színes és szerteágazó, sok ponton ezek az aktivitások összekapcsolódnak, ráadásul kevés az olyan tevékenység, amely azonnali eredménnyel kecsegtet. Sok évnyi lemaradást kell behozni vagy elrontott helyzetet javítani számos területen, de valahol el kell kezdeni. A közelmúltban elindult a klaszter honlapja, https://baranyazamata.hu/ kétnyelvû, magyar és angol verzióban elérhetô tartalmakkal és ajánlatokkal, mely egyszerre szolgálja a helyi lakosok, az itt élô külföldiek és az idelátogatók tájékoztatását. Azonos célt szolgál a 2022 tavaszára tervezett Gasztro Kalauz kiadvány, melynek terveit ismertették a taggyûlésen. Felmerült feladatként, hogy a szakmai utánpótlás biztosítására 2022-ben a BGK, a kamara által hosszú évek óta sikeresen megrendezett Gép-Ésszel, AutóMánia, Épít-Ésszel és Villany-Ász szakmaismeretei versenyek mintájára indítson a vendéglátás témakörében is hasonló versenyt. Ezzel a szakma szépségeit szeretnék megismertetni és bemutatni, hogy a pályaválasztás elôtt álló 6-7. osztályos diákok számára vonzó választás és karrierút lehessen a vendéglátás. A klasztertagok a városi rendezvényekkel és kitelepüléseken való részvétel-

lel kapcsolatban számos problémát jeleztek a munkaerô-, és kapacitáshiánytól kezdve a programütközéseken át. Gondosabban átgondolt, koordináltabb rendezvényszervezésre lenne szükség, melylyel kapcsolatban egyeztetéseket javasoltak a városi események szervezôivel a 2022-es tervezés kapcsán. A tagok számára igen égetô kérdés, hogy 2022-ben milyen árakon fognak tudni dolgozni, saját kínálatukat hogyan árazzák. Folyamatosan drágulnak az alapanyagok, növekednek az energiaárak, és a minimálbér növekedésével a munkaerô bére és a járulékai is egyre nagyobb terhet rónak rájuk. Azonban a vendégek eddig csak részlegesen találkoztak ennek hatásaival. A vendégkör is jelentôsen megváltozott az elmúlt két évben a koronavírus hatására. A külföldi turisták elmaradásával a hazai vendégek jelentik a fô bevételi forrást, melyek fogyasztási szokásaikban és fizetôképességükben is eltérnek az eddig megszokottól. A taggyûlés végén a klaszter új tagja, a Pécsi Kosárközösség egyik helyi termelôje, a Kerekded sajt- és pékáru-manufaktúra biztosított kóstolót sajtpalettájukból. A klaszter egyik fontos törekvése, hogy a helyi alapanyagok mind szélesebb körben kerüljenek felhasználásra a helyi gasztronómiai kínálatban. Ehhez elengedhetetlen a helyi termelôk és termékeik megismerése is. A következô elnökségi ülés témáját a vendéglátás-üzemeltetés folyamatának minden egyes lépésében bekövetkezett áremelkedések adják. Az energia-, a munkabér-, az alapanyag-, általánosságban véve az üzemeltetési költségek emelkedését az értékesítési árakban is szükségszerû érvényesíteni. Ennek módjáról és mértékérôl lesz szó, illetve arról, hogy milyen eszközökkel – edukáció, kisfilmek, értékkommunikáció – lehet ezt a fogyasztókkal elfogadtatni.


KLASZTER

Dél-Dunántúli Gazdaság

AZ AFK AZ EURÓPAI METAKLASZTERBEN, LEHETÔSÉGEK HARMADIK ORSZÁGOK PIACAIN Az Alkalmazott Földtudományi Klaszter (AFK) alapító tagként immáron 5 éve tevékenykedik aktívan a GEO-ENERGY EUROPE metaklaszterben, melynek az alapvetô célja a kkv-tagság támogatása a harmadik országbeli piacokra lépésben. A közösen meghatározott célpiacok Kenya, Chile, Kanada és Costa Rica. A projekt most aktív második fázisában is fontos szerepet vállalt magára a menedzsment. Nemrég mutatták be a nemzetközi szereplôknek az általunk fejlesztett és adatokkal feltöltött adatbázist, mely a 630-nál is több tagot számláló európai metaklaszter tagjainak szól, és amely megkönnyíti a partnerkeresést. Az interneten elérhetô alapinformációk mellett a cégek publikus projektjei is szerepelnek az adatok között, így néhány kulcsszó megadásával másodperceken belül kiderül, hogy melyik szereplô milyen területen milyen munkákat végzett korábban. A munka során feltérképezték több mint 3400, a metaklaszteren belül történt, valamint közel 2000 GEE-n kívüli együttmûködési szálat a 800nál is több projekt adatain keresztül. Ezek a számok várhatóan megtöbbszörözôdnek, ha a tagok aktívan használni kezdik az eszközt. November 25-én a klasztermenedzsment részt vett a GEE partnertalálkozóján Dublinban, mely során

a kilenc klaszter vezetôsége beszámolt a projekt második fázisának eddigi eredményeirôl. A napirenden többek között a kapcsolatok kiterjesztése, az egységes kommunikáció létrehozása a közös arculatnak megfelelôen, a közösségimédia-oldalak kezelése és az AFK által létrehozott adatbázis, valamint a jôvô évre tervezett piaclátogatások is szerepeltek. Felvették a kapcsolatot a mexikói és a chilei külgazdasági attasékkal, akiknek segítségével nagyobb rálátásuk lesz a helyi piaci igényekre, valamit több körben tárgyalásokat folytattak chilei kollégákkal a geotermia területérôl is. Ennek egyik eredményeként a klaszteren belül megalakult az oktatási munkacsoport, mely az AFK egyetemi tagjaival és egy klaszteren kívüli oktatási intézménnyel karöltve kidolgozott 3 oktatási kurzust, ezeket akár személyesen, akár internetes platformokon keresztül képesek exportszolgáltatásként értékesíteni chilei egyetemek hallgatói részére. Emellett a közeljövôben a klaszter tagjainak hatékony megjelenését szolgálva együttmûködési megállapodást ír alá a klaszter a HEPA-val, valamint egyeztettek a HIPA-val és az Eximbankkal is. A klaszter továbbra is várja leendô tagjait, akikkel közösen újabb sikeres projektek elôkészítését és megvalósítását tudják vállalni a hazai és a nemzetközi piacokon.

19


20

Dél-Dunántúli Gazdaság

PROJEKTEK

DIGITAL COACH – TESZT A TESZT ELÔTT November közepén egy eddig szokatlan dolog történt. Elôteszteltek egy tesztet. Pontosabban egy érettségi modellt, az ADAPTION Maturity Model(r)-t és egy módszertant. A Forsz Kft. volt a tesztalany. Mindenki tanult ebbôl a két napból. Mi az a Digital Coach projekt? És ki az a digitális edzô? A német vezetésû nemzetközi projektegyüttmûködés, melynek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is tagja, olyan megoldásokat dolgoz ki, amelyek segítik a vállalkozásokat és szervezeteket a digitalizációhoz szükséges készségek és stratégiák fejlesztésében. A cél egy „Digitális edzô” feladatprofiljának létrehozása. A projekt azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a vállalkozások és szervezetek digitális átállásának alakításához miként lehet elômozdítani a szükséges készségeket. A jövôben a digitális edzô támogathatja a vállalkozásokat a digitális technológiák bevezetésében, az üzleti modellek kidolgozásában és megvalósításában. Így a digitális edzôk hozzájárulhatnak a hozzáadott értéket képviselô hálózatok és a digitalizáció által végrehajtott változások megismeréséhez. És mi az az ADAPTION Maturity Model(r)? Az ADAPTION Maturity Model(r) egy ipar 4.0 érettségi modell, amit a Ruhr

Universität Bochum (RUB) munkatársai dolgoztak ki. A cél egy objektív érettségi modell kidolgozása volt, amely egyaránt alkalmazható kis-, közepes és nagy méretû vállalkozásoknál. 48 kérdésbôl áll, minden kérdés a digitalizáció egy aspektusát vizsgálja. A módszer nagyszerûsége abban rejlik, hogy személyre szabható, a cég dönthet úgy, hogy csak néhány aspektust vizsgál egyszerre. A módszertan emellett 3D képet ad, de nem a hagyományos értelemben. A 3 dimenzió itt a technika – ember – szervezet. A módszer megalkotói ugyanis felismerték, hogy összefüggés van a három dimenzió között, nem nyúlhatunk hozzá az egyikhez anélkül, hogy az ne okozna változást a másik kettôben is. Így már néhány aspektus vizsgálatával is komplex kép, pillanatfelvétel készül a vállalkozásról. Ezt követôen pedig már meghatározható a célállapot is, valamint az oda vezetô lépések. Miért kellett egy teszt a teszt elôtt? A kamara és a RUB munkatársai szerették volna kipróbálni, hogy amit kidolgoztak, mûködik-e a gyakorlatban is. Most már látható, hogy a jövôbeli digitális edzô nem érthet mindenhez IS. De az is látható, hogy mihez kell értenie, milyen ismeretekkel kell majd rendelkeznie. Emellett sok hasznos visszajelzést kaptak az ADAPTION Maturity Model(r) használatával kapcsolatban is.

És hogyan sikerült a pre pilot (a teszt elôtti) teszt)? Mint minden felmérés, ez is több kérdést vetett fel, mint amennyit megválaszolt. Ez azonban talán nem is baj. Gondolatok ébredtek, több területen is sikerült világosabbá tenni vagy éppen árnyalni a képet, és néhány megfogalmazott problémára már találtak is megoldási javaslatot. A többin még dolgoznak. Ez egy folyamat, amin a cégnek kell végigmenni, de nem egyedül. Ez lesz a cél hosszú távon is. Kísérni a vállalkozásokat a digitalizáció olykor rögös útján. További információ a Digital Coach projektrôl: Nagy Eszter (nagy.eszter@pbkik.hu) és Pohli Krisztina (pohli.krisztina@pbkik.hu) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg az Erasmus+ program keretében.

NEMZETKÖZI JÓ GYAKORLATOK ÉS KREATÍVIPARI EGYÜTTMÛKÖDÉSEK PÉCSEN ÉS EU-SZERTE A SACHE Interreg Central Europe nemzetközi projekt keretében számos kreatívipari vállalkozást is bevonó kezdeményezés, közös termékfejlesztés és programszervezés indult útjára az elmúlt idôszakban. A projekttevékenységek keretében a baranyai kreatívipari vállalkozások és kreatív, kulturális intézmények is lehetôséget kaptak workshopokon való részvételre, jó gyakorlatok megismerésére és együttmûködések kialakítására. Ezeken a rendezvényeken, szakmai megbeszéléseken indultak el többek között azok a progra-

mok, termékfejlesztések, amiket idén ôsszel meg is valósítottak. Októberben került sor az Op-Art Divatbemutatóra, a Modern Magyar Képtár, a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, ahol egyedülállóan egy divat performansz keretében mutaták be a design objektek a Pécsi Mûvészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum táncmûvészeti képzésének növendékeinek elôadásában. Az idei Vasarely emlékév és több, pécsi kötôdésû mûvész munkássága adta az ihletet a Deko-Rozmár legújabb kollekci-

óinak is, melyek a pécsi múzeumokban és a webshopjukban is megvásárolhatók: https://designbutik.eu/ A SACHE projekt további lehetôséget biztosít a kreatívipari szereplôknek kapcsolatépítésre és üzleti együttmûködések kialakítására. Következô online rendezvényünkre 2022 januárjában kerül sor – részletek hamarosan!


PROJEKTEK

Dél-Dunántúli Gazdaság

KARRIER 4.0 – vállalkozói ismeretek, agilis tanulás, online mentorálás Mi az az agilis tanulás? És hogy lehet egy online platformon önállóan vagy akár csoportban is tanulni? Mindezt mentorok támogatásával? Ezekre a kérdésekre ad választ a Karrier 4.0 projekt, valamint a projekt keretében létrehozott online tanulási platform. Kíváncsi, mit nyújthat ez a platform? Akkor vegyen részt a workshopon 2022. január 12-13-án.

Mirôl szól a Karrier 4.0 projekt? A jelenlegi trendek, például a digitalizáció, a demográfiai vagy az éghajlatváltozások új követelményeket támasztanak a fiatalok számára a készségek és képességek tekintetében. E kihívásokhoz való alkalmazkodás elôsegítése érdekében jött létre a projekt, ami a jelenlegi trendeket használja fel arra, hogy innovatív, agilis tanulási koncepciót hozzon létre a fiata-

lok és az ôket támogató mentorok számára. A projekt során a Ruh Universität Buchum (RUB) által vezetett konzorcium egy digitális tanulási platformot és keretrendszert hozott létre, ahol a mentorok a korábbi projektek kapcsán, a vállalkozói ismeretek oktatása területén bevált gyakorlatok segítségével készítik fel a fiatalokat vállalkozás indítására. A kamara részt vett a platform kialakításában és tesztelésében, valamint a tanagyagfejlesztésben. Az online platformot nyáron már kipróbálta 12 lelkes fiatal és 4 lelkes mentor. Egy hét állt rendelkezésre a fiatalok számára, hogy üzleti ötletet generáljanak, elkészítsék az üzleti tervüket és prezentálják is azt a mentoroknak és egy szakmai zsûrinek. (A beszámoló itt olvasható (https://pbkik.hu/2021/07/21/hirek/ tabor-4-0-avagy-mi-fan-terem-a-vallalkozas/). A projekt lassan a végéhez közeledik, így az eredményeket mutatják be: az online platformot, a tananyagokat, és lehetôségeket, amelyek nyitva állnak mind

a tanítani, mind a tanulni vágyók elôtt. Ugyanis az online platform élete nem ér véget a projekttel, valójában akkor kezdôdik csak igazán. A cél az, hogy élettel töltsék meg, minél többen használják, minél több mindenre. A workshop 2022. január 12-13-án lesz. A workshopot az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelôen jelenléti, online, vagy hibrid formában rendezik meg. Errôl döntés legkorábban 2022 januárjában várható. Részvételi szándékát már most jelezheti a nagy.eszter@pbkik.hu, vagy a pohli.krisztina@pbkik.hu e-mail-címeken.

EGYÜTTMÛKÖDÉSEK A KREATÍV ÉS KULTURÁLIS TURIZMUS TERÜLETÉN A régió turizmusfejlesztési törekvéseit támogatja a kamara Cult-CreaTE címû Interreg Europe projektje, ahol a partnerek helyi kontextusba illesztve határoztak meg egy sor célzott és megvalósítható intézkedést, melyek a jelenlegi visszaesést követôen gyorsíthatják a szektor talpraállását és hosszú távon elôsegítik a régió körforgásos gazdasági modelljének fejlôdését. A november végén zajlott partnertalálkozó keretében bemutaták azokat a kulturális és kreatív turizmushoz kapcsolódó kezdeményezéseket, melyek a partnerek támogatásával, közremûködésével valósulhattak meg az elmúlt évben. Ezek a programok voltak az alapjai az újonnan kialakult üzleti és szakmai kapcsolatoknak, melyek a mozgatórugói lehetnek a szakmai szervezetek, helyi döntéshozók és a kreatív vállalkozások hosszú távú együttmûködésének, ami köszönhetôen a Cult-CreaTE projekt kapcsolódásának rögtön nemzetközi szintû bemutatkozási lehetôséget is kapott. Tekintsék meg, milyen kreatív és kulturális programokkal találkozhatnak a partnerrégiókban: Vidzeme Tourism Association - Lettország http://www.vidzeme.com/en/ Veneto Region – Olaszország https://www.regione.veneto.it/web/guest/home Cork City Council – Írország https://www.corkcity.ie/en/ Nicosia Tourism Board – Ciprus https://www.visitnicosia.com.cy/meet-nicosia-meet-culture/ Dundee City Council – Skócia https://www.dundeecity.gov.uk/services/tourism-culture-&-leisure Kujawsko-Pomorskie Region – Lengyelország https://www.kujawsko-pomorskie.pl/ Municipality of Naoussa – Görögország https://visitnaoussa.gr/

21


22

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS

TENSI MEDICAL PCR TESZTPONT PÉCSETT A BELVÁROSBAN! UTAZÁSHOZ, MUNKÁHOZ A vírusvédelem jegyében állunk minden kedves érdeklôdô rendelkezésére! Önt is várja a Whitelab egészségügyi magánlabor és a Tensi Medical közös szolgáltatása akkreditált PCR Tesztpontunkon a Pécs, Teréz u. 17. szám alatt található Tensi Utazási Irodában. A Tensi Medical szûrôállomáson a hét 6 napján már reggel 8.00 órától az alábbi teszteket veheti igénybe: ● PCR-teszt garantáltan 24 órán belül, idegen nyelven is felár nélkül ● Antigén gyorsteszt. A teszt az aktuális fertôzést mutatja ki. Elônye a PCR-teszttel szemben, hogy az ára jóval kedvezôbb, és ön már a helyszínen értesül a teszt eredményérôl. Számos környezô országban határátlépéskor ezt a tesztet hivatalos lelettel elfogadják. Azonnali eredmény ismertetése, hivatalos leletkiadás pár órán belül, felár nélkül! A TENSI MEDICAL szûrôállomás elônyei: ● leletkiadás hétvégén is, akár idegen nyelven, felár nélkül! ● igény esetén pecséttel ellátott aláírt lelet, felár nélkül! ● PCR-teszteredmény garantáltan 24 órán belül! ● szombaton is! Nyitva a hét 6 napján reggel 8 órától! Idôpontfoglalás: https://whitelab.hu/pecs Telefon: 72/510499, 70/4545611, 70/4545605

SENSOLITE fényágykezelô szalon Önök közül bizonyára sokan ismerik és használják a BIOPTRON lámpát. A lámpa feltalálója – Fenyô Márta biofizikus – továbbfejlesztette találmányát és létrehozta a SENSOLITE fényágyat. A fényágyba közel 1000 db bioptron lámpaégôt építettek be. Ennek köszönhetôen a kezelések alatt az egész testet éri a gyógyító fény és hatását az egész testre kifejti. Szakorvosok által összeállított csomagokat ajánlunk az egyes betegségekre. Az orvostechnikai eszközt kiegészítô gyógymódként ajánljuk. Az alábbi problémák esetén javasoljuk a kezeléseket: ● immunerôsítés, post-covid tünetek kezelése, ● mentális egyensúly helyreállítása, ● a koncentrálóképesség javítása, ● allergia, felsô légúti panaszok,

● reuma, ízületi betegségek, ● pikkelysömör, ekcéma, ● mûtét utáni rehabilitáció, törések, sebgyógyulások,

fájdalomcsökkentés, ● sportbalesetek gyorsabb gyógyulása.

A kívánt eredmény elérése érdekében kúraszerû használatot javaslunk. Egy-egy kezelés idôtartama felnôtteknek 20 perc. A kezelésekrôl és az elért eredményekrôl, az orvosi véleményekrôl az alábbi linkekre kattintva olvashat. https://sensolite.hu/terapiak https://sensolite.hu/pacienseknek Bejelentkezés, idôpontkérés: Telefon: 70/510499, 70/4545611 Online: https://sensolite-gyogycentrum-pecs.salonic.hu


A HÓNAP ÜZLETEMBERE

Dél-Dunántúli Gazdaság

SZABÓ ZOLTÁN ELINDULT KÜLFÖLDI ÚTJÁRA A FRUTTAMAX Új szakaszba lépett a FruttaMax, a hidasi Yuva Kft. által kifejlesztett újhullámos szörpcsalád, hiszen megkezdôdött külföldi karrierútja. A korábbi években a vállalkozás vezetôi az 50%-os gyümölcstartalommal készített prémiumszörpök megismertetésére, az új koncepció (egy fél literes palackból 12 liter gyümölcslé nyerhetô, így a környezetvédelmi szempontok is érvényesülnek) elterjesztésére, valamint a gyártás stabilitására helyezte a fókuszt, így már több hazai élelmiszerlánc és nagykereskedés is forgalmazza a termékcsaládot. Szabó Zoltán tulajdonos-ügyvezetôt a vállalkozásban megtett újabb jelentôs lépésrôl kérdeztük. — Mivel az Európai Unióban szeretnénk forgalmazni a szörpöket, védjegyoltalmat kértünk a termékcsaládra, ez biztonságot ad a terjeszkedéshez. Ebben egyébként sok segítséget kaptunk a kamarától. Egyelôre a környezô országokra koncentrálunk, a vírushelyzet miatt ez tûnik most a legoptimálisabbnak, mert jelentôsen megemelkedtek a szállítási költségek. — Hogyan érdemes nekiindulni a külföldi terjeszkedésnek? — Véleményem szerint a legfontosabb az, hogy felkészült-e cég az exportra, tehát van-e megfelelô kapacitása, illetve olyan munkatársai, akik az exporttal kapcsolatos ügyeket, valamint a kapcsolattartást intézik. Emellett természetesen piackutatást is végeztünk, hogy az egyes országokban milyen termékeket lehet kapni és azokat milyen áron. Ezek alapján jutottunk arra, hogy potenciális lehetôségeink vannak a piacon. Léteznek olyan internetes adatbázisok, amelyekben megtalálhatjuk a leendô ügyfeleinket, így bukkantunk rá a szlovák partnerünkre is, aki a szlovák és a cseh piacon a disztribútorunk. Márciustól komoly marketingkampányt indítunk egy kedvelt rajzfilmfigurával, ami reményeink szerint népszerû lesz a vevôink körében. Egyébként ma már sok esetben minket keresnek meg a forgalmazás igényével, mert valahol találkoztak a termékkel – ott vagyunk az Amazonon és több online árusítóhelyen is –, így könynyen rálelnek a cégünkre. — Mi okoz nehézséget a külföldi terjeszkedésben? — Általában az, ha a külföldi partner más ízben gondolkodik, mint ami a kínálatunkban szerepel. Ezt a terméket le kell

fejleszteni, ki kell juttatni a mintát, elvégezni a változtatásokat, meg kell tervezni a csomagolást, amit sok esetben több körben egyeztetünk, hogy minden információ szerepeljen rajta, amire szükség van. Egy-egy ilyen folyamat 4–6 hónapot is igénybe vesz, és még így sem biztos, hogy üzlet lesz belôle. — Említette, hogy a vállalkozásnak tudnia kell teljesíteni a megnövekedett mennyiségigényeket. Ez esetleg a gyártókapacitás, a technológia fejlesztését is feltételezi, nem? — Azért is mertünk bátran belevágni a külföldre terjeszkedésbe, mert az év elején a korábbi kétszeresére bôvítettük a termelôterünket, új gépeket vettünk, így a kapacitásunk is a duplájára nôtt. Emellett bevezettük az IFS (International Food Standard) minôségbiztosítási rendszert, ami jelentôsen befolyásolja a mûködésünket, és a vállalkozásunk pozitív megítélését is erôsíti. A komolyabb partnerek számára ugyanis ez egyfajta biztosíték arra, hogy a gyártó a megfelelô rendszerrel rendelkezik, odafigyel a gyártásra, azt kellôképpen dokumentálja stb. A termelés növekedése megkívánta a létszámbôvítést irodai, termési és logisztikai szinten is. — Ha visszatekint a FruttaMax elmúlt hét évére, mi volt a tanulsága ennek az idôszaknak? — Mostanra érezzük úgy, hogy „helyén van” a termék, mind küllemében, mind tartalmában. Kezdetekben rengeteg energiánk ment el arra, hogy megmagyarázzuk a piacnak, mik a szörp elônyei, miért kerül többe egy félliteres termék, mint a konkurens árucikkek. Nekünk az volt a fontos, hogy a fogyasztó legalább egyszer megvegye, mert utána

már megnyertük magunknak. A tanulság az, hogy csak akkor lehet elôrejutni, ha kitartó vagy. Illetve már tudjuk, hogy meg lehet valósítani az álmokat. A források elôteremtése azonban mindig nehéz feladat. Az eszközbeszerzéseknél ahol csak tudtunk, pályáztunk. Több gépet, eszközt vásároltunk vissza nem térítendô támogatásból, ez nagyon nagy segítség volt a cégnek. — A külföldre lépés után mi lesz a következô cél?

— Magyarországon sem jutottunk el még mindenhová, jó lenne erôsíteni a diszkontláncokkal a kapcsolatot. Reményeink szerint a jövô évi marketingkampány is komoly forgalomnövekedést hoz a cégnek. Az is jelentôs lépés lesz számunkra, hogy hamarosan egy új kereskedelmi igazgató kezdi meg a munkát cégünknél. Amikor 2014-ben elindultunk, 100–150 milliónál járt a bevételünk, el se tudtuk képzelni, hogy elérjük az egymilliárdot. Most itt vagyunk a küszöbön, ebbôl is látható, hogy a sok munka nem volt hiábavaló. K.T.

23


24

Dél-Dunántúli Gazdaság

SZAKMA

KÜLFÖLDÖN DOLGOZTAK, MOST VISSZATÉRNEK A CÉGHEZ Az építôipari vállalkozások, hasonlóan a többi céghez, mindinkább szembesülnek a szakemberhiánnyal. Számos módon igyekeznek orvosolni a helyzetet. Hirdetés útján pótolják a nyugdíjas kort elért munkatársaikat, a legtöbben azonban a tanulóképzést választják, s maguk nevelik ki az utánpótlásukat, ahogy ezt a pécsi Hôkarszer Épületgépészeti Kft.-nél is teszik. Mestervizsgával rendelkezô szerelôik szerepet vállalnak a szakképzôiskolai tanulók szakmai oktatásában is. A víz-, gáz- és fûtésszerelésre szakosodott cég ma már klíma- és szellôzôberendezések, valamint megújuló energiára épülô rendszerek – napkollektorok, hôszivattyúk – telepítésével is foglalkozik. A tapasztalataik azt mutatják, jól döntöttek, mert ez utóbbi rendszerekre egyre több megrendelés érkezik. A megrendelôik között egyaránt megtalálhatók a Baranyában tevékenykedô nagyobb cégek, de jelentôs részben inkább családi és társasházak épületgépészeti rendszereinek kialakítására kérik fel ôket. — Szerencsésen átvészeltük az elmúlt másfél évet, talán ez annak is köszönhetô, hogy a munkáink jelentôs része a szabadban történik – kezdi beszélgetésünket HÖLBLING ZSOLT gázszerelô mester, a kft. ügyvezetôje. — Elsôsorban Pécsett dolgozunk, gáz- és fûtésrendszereket építünk ki, tartunk karban, valamint klíma- és légtechnikai berendezéseket telepítünk. Nemrégiben hirdetés útján vettünk fel egy új kollégát. Mostanában pedig néhány olyan volt tanulónk is jelentkezett, akik eddig külföldön, Németországban, Angliában dolgoztak. Mint mondja, nekik is gondot okoz a szakember-utánpótlás, de még náluk

HÖLBING ZSOLT

nem vészes a helyzet, minden megrendelésüknek idôben eleget tudnak tenni. Az utánpótlás nevelésére a kezdetektôl nagy hangsúlyt helyeztek a cég alapítói, az eltelt évek alatt csaknem száz tanuló sajátította el náluk a víz- és gázszerelô szakma alapjai. A Baranya Megyei SZC Simonyi Károly Technikum és Szakképzô Iskolából érkeznek hozzájuk a tanulók, a Baranya Megyei SZC Zipernowsky Károly Mûszaki Technikum diákjai pedig a nyári gyakorlatukat töltik náluk. Jelenleg hét tanulójuk van, ôk fûtés- és gázszerelôknek tanulnak. — Vannak olyanok, akik ebben a tanévben végeznek, az újak, akik szeptemberben kezdtek nálunk, a 9. osztály befe-

jezését követôen érkeztek hozzánk – folytatja tovább beszélgetésünket Hölbling Zsolt. — Ôk hárman vannak és már az új duális képzési rendszerben folyik a szakmai oktatásuk. A gázszerelôkkel én foglalkozom, míg a fûtésszerelôkkel egy másik magasan képzett kollegám. A végzettek közül lesz, akinek felajánljuk a lehetôséget, hogy alkalmazzuk, azonban egyre nehezebb olyan tanulót találni, akit igazán érdekel az épületgépészet, ugyan volt olyan év, amikor a Szakma Sztár versenyen ott volt a legjobbak között a tanulónk. Alapelvük, hogy a tanulóik életszerû körülmények között sajátítsák el a szakmai fogásokat. Miután a szakemberutánpótlásuk kinevelése is a céljaik között szerepel, a szakma alapfogásai mellett nagy hangsúlyt helyeznek a piaci elvárásoknak megfelelô tudás elsajátíttatására, az épületgépészetben megjelenô új technológiák megismertetésére, valamint az általuk elvárt munkakultúra kialakítására. A tanulóik hetenkénti váltásban vannak náluk. A beosztásukat nem egyszerû feladat elkészíteni, ugyanis szinte kivétel nélkül a Pécs környéki településekrôl járnak be. Sz.K.


INNOPULZUS

Dél-Dunántúli Gazdaság

LENGVÁRSZKY SZABOLCS A NEUMANN TÁRSASÁG ISMERTE EL MUNKÁSSÁGÁT Kemény János-díjjal ismerte el Lengvárszky Szabolcs, a VANNET Telekommunikációs Kft. ügyvezetôjének munkáját a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság. A társaság 1968-as megalakulása óta intézményektôl független szakmai fórumként segíti hazánkban az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését, az informatikai oktatást, a területen dolgozók szakmai érdekeinek érvényre jutását. Mint a díj indoklásában szerepel, „Lengvárszky Szabolcs az országban egyedülálló módon mûholdas, regionálisan mikrohullámú technológiával és Pécsen vezetékes távközlési szolgáltatásokkal szolgálja ki elôfizetôit. Megálmodója és elkötelezett vezéregyénisége egy új pécsi innovációs központ létrehozásának, amelynek alapja a helyi innovatív vállalkozások szoros együttmûködése. A kamara ICT Bizottságának alelnöke, 2021-ben a bizottsági munkája nyomán a távközlési szektorra vonatkozó törvénymódosításban mûködött közre, amelynek eredménye, hogy országosan több száz ICT kis- és középvállalkozás mentesül anyagi és adminisztrációs terhektôl.” — Nem tudom, hogy ki jelölt a díjra, egyszer csak érkezett egy e-mail, amiben gratuláltak, hogy elnyertem ezt az elismerést. Megtisztelô, hogy rám gondoltak – reagál a Kemény János-díjra Lengvárszky Szabolcs. — Ez visszajelzés a munkánk sikerérôl, arról, amit az elmúlt 11 évben elértünk a VANNET-tel. Vállalkozásunk három technológiai alappilléren – a mûholdas, a mikrohullámú és az optikai interneten – nyugszik, erre büszke vagyok, mert ez azt mutatja, hogy nem ragaszkodunk egyfajta szolgáltatáshoz, ami mindenki számára jó, hanem olyan portfólióval rendelkezünk, amiben meg tudjuk találni az ügyfél szempontjából a legideálisabb megoldást. Országosan több ezer erôfizetôt szolgálunk ki jelenleg 150 kivitelezônkkel referenciáink között komoly flottákat is kezelünk, ügyfeleink az állami szektor-

ban, a lakossági és az üzleti szektorban is megtalálhatók. Egyre több saját optikai hálózatot fejlesztünk, ami szintén a vállalat fejlôdôképes mivoltát mutatja. — Milyen impulzusra reagálnak a fejlesztések? Figyelik a piacot, hogy mire lenne szükség adott térségben vagy az ügyfelek igényei generálják ezeket? — Jobbára az ügyféligények mentén fejlesztünk, adott helyzetben a három technológia közül igyekszünk megtalálni a legideálisabb megoldást. Komoly partnerek is állnak mögöttünk ezekben a technológiai, infrastrukturális fejlesztésekben. Ha úgy látjuk, hogy egy területen, ahol vezeték nélkül szolgáltatunk, nagy igény lenne a vezetékes hálózatra, akkor kiépítjük. De például jelenleg egy privát hálózatot építünk egy nagy ügyfélnek, a városon keresztül összekötjük optikával az egyes telephelyeit. — A díj indoklásában szerepel, hogy közremûködött a távközlési szektorra vonatkozó törvénymódosításban, így anyagi és adminisztrációs terhektôl mentesült több száz ICT kis- és középvállalkozás. Miért tartja fontosnak, hogy a közért tegyen? — Ez nálam belülrôl jön. Ha megteremtjük közösen azt a környezetet, amiben kényelmes és jó dolgozni, az mindenkinek jó, nekünk is és másnak is. Egy körkörös gazdaságról beszélünk, és ha összefogunk, akkor a következô mondás igazságtartalma érvényesül: egyedül gyorsan, együtt messzebb. Én ezzel tudok azonosulni. Úgy érzem, hogy amit meg tudok tenni, azt meg is teszem, amit vállalok, azt teljesítem. Ez egy elvárás a magam részérôl is. Ha olyan dolgot veszek észre, ami kapcsolódik az adott vállalásomhoz, ez esetben a kamarai feladataimhoz, akkor abban kötelességem lépni. — A következô ilyen feladat az innovációs központ létrehozása lesz. Errôl mit érdemes tudni? — Több mint öt évvel ezelôtt álmodtuk meg Herbály Istvánnal, a PBKIK Innovációs Bizottságának elnökével, hogy érdemes lenne létrehozni egy teret, ahol bemutathatjuk a régió innovációs poten-

ciálját. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy van egy remek gazdasági erô a régióban, de a képviselôi nemigen kapcsolódnak egymáshoz. Nem tudunk róluk, hogy milyen nagyszerû fejlesztéseket hoznak létre, ezért szükség lenne láttatni ôket. Sok szempontból szükség van erre. Egyrészt, hogy tudjunk egymásról, vigyük egymás hírét. Másrészrôl, ha idejön egy befektetô Pécsre, akkor ne csak a kultúrát lássa, hanem a gazdaságot, az innovációs erôt is. Ha mi nem tudjuk, akik itt élünk, akkor honnan tudnák má-

sok, hogy milyen nagyszerû dolgok vannak a Dél-Dunántúlon? És fontos a fiatalok, az utánpótlás szempontjából is, mert a következô generációk Budapestben, külföldben gondolkodnak. Ha viszont látják a perspektívát, az sokat segíthet a jövôjük tervezésében. 2022 elején a megye, a PTE és a kamara közös finanszírozásában elindul egy kisebb projekt, egy mini innovációs központ, ahol mind fizikailag, mind pedig digitális platformokon VR-szemüveggel mutatjuk be a megye innovatív termékeit és szolgáltatásait. Ha ez mûködik, akkor tovább fogjuk álmodni. K.T.

25


26

Dél-Dunántúli Gazdaság

#EENCanHelp

NEMZETKÖZI VÁLLALKOZÓI PARTNERSÉG – #EENCanHelp Ebben a cikkben a több mint 60 országban jelenlévô Enterprise Europe Network vállalkozásfejlesztési hálózat üzleti együttmûködési lehetôségeibôl válogattunk egy csokorravalót. Az alábbiakon túl rengeteg ún. „profil” található az adatbázisban, a cikk készülésekor csaknem 6000, természetesen más szektorokból is. A profilok nyelve angol. Kattintson az alábbi linkekre – reméljük, önrôl is írhatunk sikertörténetet! EGÉSZSÉGIPAR

ÉLELMISZERIPAR

Egy különbözô érrendszeri betegségek kezelésére elektromágneses mezôt használó bio-orvosi mikrorobotrendszert fejlesztô koreai startup vállalat partnerséget keres Európából egy együttmûködésen alapuló kutatás-fejlesztés érdekében. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/c29e586e-e1c4-4bbe8f28-66b9d6b2529b?OrgaID=hu00135

Gluténmentes gabonafélékbôl készült egészséges snackek ukrán gyártója kereskedelmi ügynököket, forgalmazókat keres termékei értékesítéséhez. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/30a17de8-3218-441480b3-3bb344a06c7a

Német kkv beszállítópartnereket keres biotechnológiai tisztítás és diagnosztika területérôl. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/e2b5d8bc-27ad-46e0b997-8090625b0913?OrgaID=hu00135 Gyógyszeripari termékeket fejlesztô, gyártó, engedélyezô és regisztráló belga vállalkozás gyógyszeripari termékek alvállalkozóit és gyártóit keresi, és forgalmazási szolgáltatásokat kínál. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/7376478c-7308-4fcab147-71c4a8255880?OrgaID=hu00135 Egy Egyesült Királyságból származó, élettudományi reagenseket és szolgáltatásokat globális szinten szállító cég új kutatási minôségû termékeket és technológiát keres gyártási és licencmegállapodások keretében. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/79312edb-f482-40bbb7a1-56a8278243f0

Szlovén kávégyártó cég gyártói vagy beszállítói megállapodás keretében kávézacskók és kapszulák gyártóit vagy beszállítóit keresi. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/45ae6eeb-d631-4f208031-46d30804a7d8 Organikus gránátalmalevet és egyéb gránátalmás termékeket elôállító görög vállalkozás keres üzleti partnereket kereskedelmi képviseleti és/vagy forgalmazási szolgáltatási megállapodás keretében. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/afec5c8d-dc05-47a48ab7-0221cdd1cfd1 Román hagyományos fújtatósajtot (burduf sajt) gyártó cég kereskedelmi ügynöki megállapodás keretében partnereket keres termékei értékesítéséhez a vendéglátóiparban, gourmet üzletekben. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/e774f6a8-3c12-4076abc5-4a92a15db394 Az Egyesült Királyságban mûködô vegán, magas növényi fehérjetartalmú,

gluténmentes és tartósítószermentes ketchupokat gyártó cég forgalmazói megállapodás keretében keres partnereket. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/24a8a45a-34a9-45d1 9b39-ad4c78c2e267 ÉPÍTÔIPAR Ingatlanok felújítására és karbantartására specializálódott holland cég megoldásokat keres az építkezés helyszíni zajcsökkentésére. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/a5fec394-24d5-44a79f20-ddde15a26fa3 Egy nemzetközi jelenléttel rendelkezô, az építôiparban tevékenykedô olasz vállalat olyan vállalkozásokat keres, amelyek a gátak és víztározók lejtôs felszínén az anyagok lerakására szolgáló, legalább 4-es technológiai készültségi szintû innovatív technológiákat kínálnak a folyamat optimalizálása és a hulladék csökkentése érdekében. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/26cc0f5c-85c1-4892bf57-c2847ab1817a Egy holland faipari cég a fa alternatíváit keresi az úgynevezett „Tiny Houses” (apró házak) építéséhez, például alternatív bioalapú anyagokat, technológiákat vagy más körkörös fenntartható ötleteket.


#EENCanHelp

Megjelent a Magyar Innovációs Nagydíj pályázat felhívása

(kivonat)

A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal fôtámogatásával, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala támogatásával 30. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.

A 2021. év legjelentôsebb innovációs teljesítményét elismerô Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedô innovációs teljesítmények további, összesen hét kategóriában kaphatnak díjat:

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/45af0af9-f582-4f6d8f37-ea4a5b737369 Egy építôipari és ideiglenes munkaeszközöket szállító egyesült királyságbeli kkv szolgáltatási vagy beszállítói szerzôdéskötéshez keres olyan partnereket, akik kis tételes fröccsöntési képességekkel rendelkeznek, és alapvetô összeszerelési szolgáltatásokat tudnak nyújtani. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/71178b7e-cf7c-47689dfe-f240ab0b20f1 IT Egy holland egészségügyi szervezet bevált alkalmazásokat és rendszereket keres egy új, telemedicinával foglalkozó szolgáltatóközpont részére. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/e445ed8a-e20b-473e9c5c-b16cd2b6f66e Egy olasz innovatív startup, amely felhôalapú alkalmazások és szerver nélküli megoldások tervezésével foglalkozik, partnereket keres, hogy csatlakozzanak a nôk integrációját és mobilitását támogató új platformhoz. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/56e57b99-3fac-4158b2db-2d211e8bfcf1 Gyermekek számára oktatási elektronikai eszközöket gyártó horvát cég mesterséges intelligenciával foglalkozó

● ●

a 2021. évi Ipari Innovációs Díj a 2021. évi Informatikai Innovációs Díj a 2021. évi Agrár Innovációs Díj a 2021. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja az „Alapkutatástól a piacig˝ 2021. évi Innovációs Díj (NKFIH).

A legeredményesebb, 2019. január 1. után alapított innovatív startup vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség ● „2021. év legjobb startup vállalkozása” Díját nyeri el. A díjak ünnepélyes átadására 2022 márciusában kerül sor az Országházban. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások, ill. szerve-

szakértôket keres, akik az új eszköz szoftverelemeit fejlesztik. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/970957bc-3c9d-4211b777-818292ca6e77 Egy román webdizájner cég outsourcing megállapodások alapján keres partnereket. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/a39e3382-18cf-43a4bd36-3360c550b2e3 Egy holland közkönyvtár digitális technológiákat és szakértelmet keres a beltéri navigációhoz, amelyet az ügyfelek könyvtáraikban használhatnak. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/edea2373-5bae-4d378f11-57baa1a82f99 KÖRNYEZETIPAR, FENNTARTHATÓSÁG Egy francia cég nagy felbontású zavarosságmérôket beszállító cégeket keres privát uszodák vizének online zavarosságméréséhez, disztribúciós megállapodás keretében. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/753e6cbd-2741-4e72b89e-fd004acf37c5 Egy portugál kkv innovatív és energiahatékony termékekkel rendelkezô partnereket keres szennyvízkezelési projektekhez, szállítói megállapodások keretében.

Dél-Dunántúli Gazdaság

zetek vehetnek részt, amelyek a 2021. évben kiemelkedô mûszaki, gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentôs üzleti hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja tudományos kutatás, mûszaki-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. A bírálóbizottság az innovációból 2021-ben elért eredmény/árbevétel, és egyéb mûszaki, gazdasági elônyök mellett az innováció eredetiségét, újszerûségét, valamint társadalmi hasznosságát és a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli. Beadási határidô: 2022. február 2., 15 óra Részletes információ: www.innovacio.hu

https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/a6e2fb23-5d4c-4043b09d-0b34952739a1 Körkörös gazdaság: holland önkormányzat bioalapú megoldásokat és technológiákat keres helyi tóból származó tiszta iszapból való termékek elôállítására. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/1d1867b1-63a3-422cb4fd-02a43bb338ae Holland szennyvíztisztító cég szakértelmet és megoldásokat keres az ásványolaj elôsajtolt iszaplepénybôl történô fenntartható kinyerésére. https://een.ec.europa.eu/tools/services/PR O/Profile/Detail/9398d745-d206-44fd9f44-054100b208c6 A folyamatosan frissülô adatbázishoz vezetô link: https://pbkik.hu/nemzetkozikapcsolatok-pod/ A szolgáltatások köre széleskörû, bízunk benne, hogy az ön vállalkozásának külpiacra juttatásában is segíteni tudunk! A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által mûködtetett dél-dunántúli iroda munkatársainak elérhetôsége: https://pbkik.hu/enterprise-europe-net work/az-enterprise-europe-network-deldunantuli-irodajanak-munkatarsai/

27


28

KERESKEDJÜNK!

Dél-Dunántúli Gazdaság

IVÁNÁCZ GÁBOR Hét termékre 11 csillag a Venison Gustonak a világ egyik legnagyobb gasztronómiai versenyén Éppen négy éve számoltunk be róla, hogy még a Földközi-tengeren közlekedô luxusjachtokra is eljutnak a pécsi Venison Gusto Kft. által értékesített füstölt vadhús-készítmények, mint ahogy Európa számos országába is szállítanak a prémiumtermékekbôl. A cégvezetô Ivánácz Gábor az akkor még fôleg külföldön értékesített termékek hazai elterjesztését tûzte ki célul, ezért tavaly nagy fába vágták a fejszéjüket: üzletet nyitottak Budapest belvárosában. Itt nemcsak vásárolni, de gourmetestek keretében meg is lehet kóstolni a világszínvonalú készítményeket. És ez utóbbi nem túlzás, mivel a közelmúltban a Great Taste Awards-on, a világ egyik legnagyobb gasztronómiai versenyén hét termékükre 11 csillagot zsebeltek be. Ilyenre eddig nem volt példa magyar húsipari termékek vonatkozásában. — Tavaly júliusban nyitottuk meg az üzletünket Budapesten, de az átalakításban részt vevô szakemberekkel való megküzdés, valamint a weboldalt készítô vállalkozásokkal adódó problémák nehéz helyzetbe sodortak bennünket. Közben valaki több millió forintért rendelt árut, amit nem vett át és nem fizetett ki, a munkatársaim egy részét is le kellett cserélnem, ott volt a Covid... egyszerre sok problémával kellett szembenézni. Szinte mindent újra kellett építeni a vállalkozásban. Viszont ma már öröm bejönni az üzletbe, amely talán inkább hasonlít ékszerüzletre vagy gyémántkereskedésre, mint egy szalámiboltra. Számomra fontos volt, hogy mint a termék, a hely is, ahol áruljuk, minôségi legyen. — Miért döntött a fizikai üzlet nyitása mellett, ráadásul a fôvárosban? — Ahhoz, hogy növekedni tudjunk, el kellett jönni Pécsrôl. Sajnos érezhetôen depresszióssá vált a dél-dunántúli régió, a mi termékeink kevésbé értékesíthetôk egy gazdaságilag hátrányos helyzetû térségben. Mivel jól ismerem az európai viszonyokat, azt látom, hogy Budapest is öt évvel Európa mögött menetel, Pécs pedig szintén mintegy ötéves lemaradásban van

Budapesttel szemben. Még a fôvárosban sem értik sokan az üzletünk koncepcióját, hogy például miért vannak kanapék egy szalámiboltban. Azért, mert szakmai kóstolókat, gourmetesteket tartunk, nem nagyon tudok olyan üzletrôl Magyarországon, aminek a tulajdonosa így gondolkodna, mint mi. Nagyon nehéz Magyarországon prémiumterméket értékesíteni, mert roppant mód árérzékeny a magyar ember. Egy ilyen terméket, mint a Venison Gusto szerintem csak úgy lehet itthon eladni, hogy ezt így pozícionáljuk. Tudom, hogy nem az alsó árkategóriába tartoznak a szalámijaink, viszont ezekben tényleg nincsenek kemikáliák, pálmarostok stb., a mi termékeink tápot nem látott, szabadban tartott állatok húsából készülnek. Tehát itt nemcsak drága szalámikról van szó, hanem van mellettük egy

prémiumkategóriát képviselô szolgáltatás és légkör is. — Egy év után elmondható-e, hogy megérte az üzletnyitás? — Egyértelmûen igen. Bár volt számos kudarc az elmúlt másfél évben, nem adtuk föl, és már látható, hogy idén nagyon szép forgalmat bonyolítunk. Szerintem a siker a kitartáson múlik, meg azon, hogy mennyi idôt szánunk a vállalkozásunkra. Voltunk egy nemzetközi vásáron Kölnben, ahol kiváló kapcsolati tôkére tettünk szert, jelen pillanatban rengeteg helyre tudnánk beszállítani, de ehhez nincs elég termékünk. Mostanra egy ütôképes csapatot is sikerült létrehoznom, fantasztikus kollégáim vannak, kiváló a munkamorál, a kedv, jól haladunk elôre. Egy év alatt annyi fejlesztést hajtottunk végre, mint általában a cégek háromnégy év alatt. — Hatalmas siker az is, hogy a Great Taste Awardson kiválóan szerepeltek a Venison Gusto szalámik. — A londoni partnerünk javasolta, hogy induljunk el ezen a versenyen, mert fantasztikusan jók a termékeink. Be is neveztünk hét terméket, majd több mint fél év múlva hívott a partnerünk, hogy Gábor, hát diadal van, tizenegy csillagot kaptak a Venison Gusto szalámik. Ilyen még soha nem történt Magyarországon. Mind a hét kiküldött terméket díjazta a komoly európai szakemberekbôl álló zsûri, amely vakon kóstolt 15 ezer terméket, ebbôl emelte ki a mi nevezett termékeinket. — Merre tovább? Mik a tervek? — Szeretnénk egy új üzletet nyitni, gondolkodunk a nagyon magas minôségû nyers hús értékesítésében. Vadat, bivalyt és néhány érdekes madarat, fácánt, gyöngytyúkot szeretnék tartani, olyan húsokat, amiket mondjuk a 18. század végén egy szakácskönyvben meg lehetett találni. Emellett a számos külföldi megkeresésnek akarunk eleget tenni. Továbbra is nagy hangsúlyt helyezek a kiskereskedelemre, mind a webes értékesítésre, mind az üzletben való eladásra. Egyre többször adják diplomáciai ajándékként a termékeinket, ami tovább erôsíti a külföldi terjeszkedés esélyét is. A határ a csillagos ég. K.T.


MI ÚJSÁG?

Dél-Dunántúli Gazdaság

MECSEK BALLON Kft. MÁR LOGISZTIKAI FELADATOKAT IS ELLÁT A MECSEK BALLON Jelentôs átalakulást menedzseltek le az elmúlt egy évben a Mecsek Ballon Kft.-nél. A több mint húsz éve textilipari termékek – köztük siklóernyô és mentôernyô – nagyüzemi gyártásával foglalkozó vállalkozás logisztikai szolgáltatással bôvült, viszont csökkentette tömeggyártási kapacitását, így a létszámát is. Mint JOÓ SZILÁRD gyártástervezô, HR-vezetô mondja, a nagyobb hozzáadott értékkel bíró szolgáltatások irányába indultak el. — Sajnos a bevezetett óvintézkedések ellenére is felütötte fejét az üzemben a Covid, ezért egy kisebb leállásra kényszerültünk. Nem emiatt, de ezzel egyidôben végrehajtottunk egy nagyobb kétlépcsôs létszámcsökkentést, ennek eredményeként a majdnem 100 fôrôl 45 fôre csökkent a dolgozói létszámunk. Ugyanis az ausztriai partnerünk, a NOVA cég – amelyhez kapcsolt vállalkozásként mi is tartozunk – Pécsre helyezte logisztikai szolgáltatásait, így innen küldjük a világ 56 országába a cégcsoport küldeményeit. A váltás miatt kevesebb varrónôre és betanított munkásra van szükségünk, viszont nagyobb lehetôségek kínálkoznak számunkra a logisztikában, amelyhez logisztikai szervezések, minôségellenôrzési szabványok kialakítása, minôségi szabványok kidolgozása is kapcsolódik a jövôben, kicsit az ipar 4.0-s megoldások felé megyünk el. Emellett az elmúlt évben egy sikeres pályázatot is lebonyolítottunk –

foglalja össze röviden Joó Szilárd az elmúlt év történéseit. — Ezek szerint a jövôben nagyobb arányban foglalkoztatnak majd kvalifikált munkaerôt? — Olyan emberekkel szeretnénk dolgozni, akik motiváltak, kiváló szakemberek, és nyilvánvalóan föl kell vennünk informatikai tudással rendelkezô munkatársakat is. Másrészt a már meglévô kollégáink képzésében is gondolkodunk. Majdnem minden területen megjelentek az ipar 4.0-s megoldások, a textiliparban viszont nagyon nehéz ezeket bevezetni, de elôbb-utóbb szükség lesz rá. Már ennek a gondolatiságával vettünk részt a kamara által szervezett ipar 4.0-s minôsítésen, ahol ezüst minôsítést kaptunk. — Mi adta az ötletet a profilváltáshoz? — A Mecsek Ballon Kft. és a NOVA 25 éve dolgozik együtt partnerként, egy idô óta már többségi tulajdonos is lett a NOVA a Mecsek Ballonban. Az osztrák cég feladataiból egy jelentôs részt vállalunk át, ennek az elsô lépése volt a logisztika, amit a fejlesztések követnek majd, ezek fôként mérnöki tevékenységek lesznek. A NOVA általában két év garanciát ad az ernyôkre, mi javítjuk az elszakadt vagy a meghibásodott siklóernyôket és küldjük vissza a feladónak az egész világba. A kapacitásunk nagyobbik részét a NOVA számára tartjuk fenn, de egy részével szabadon rendelkezünk, így olyan projekteket, megrendeléseket is elválla-

JOÓ SZILÁRD

lunk, amelyekbôl mi magunk is sokat tanulhatunk. — Említett egy sikeres pályázatot. Ez mivel járult hozzá a cég mûködéséhez? — Lehetôségünk volt technológiai újításokra, napelemekre, fûtéskorszerûsítésre pályázni, és a támogatásból beindítunk egy új üzletágat, a nagy formátumú nyomtatást. Egyrészt a termékeinkhez kapcsolódóan, másrészt pedig megrendelésre is, ha valaki textilre való nyomtatásban gondolkodik. Ilyen nagy formátumú – 160 cm széles – nyomtatással rajtunk kívül senki sem foglalkozik Baranyában, ami versenyelônyhöz juttat bennünket. — Mik jelentik a nehézségeket, a kihívásokat? — Az egyik a bérek emelkedése. Azt szerettük volna, ha a képzettebb és a jobb teljesítményt nyújtó dolgozóknak tudunk több pénzt fizetni, de a kötelezô minimálbér-emeléssel a leglassabban dolgozó bérét is növelni kell, holott ô nem termel többet. A béremelést ki kell gazdálkodni, ami egyre nehezebb, ekkora összeget nem lehet egy az egyben áthárítani a vevôre vagy a partnerekre. Gondot jelent a Covid-fenyegetettség, így támogatjuk a munkavállalóink tesztelését. Emellett többször szembesülünk alapanyaghiánnyal, de ez, ugye, globális tendencia. Ugyan viszonylag jó biztonsági készletekkel dolgoztunk, ám a szállítási idô akár meg is háromszorozódhat. Amíg korábban két hét alatt érkezett meg az alapanyag, most elôfordul, hogy másfél hónap múlva kapjuk meg. A koronavírusjárvány alatt a határok lezárásakor kiderült, hogy az ellátási láncban több alapanyag valamelyik része Ázsiából érkezik, ez pedig gyakran okoz nehézséget. És akkor a béremelés miatt hiába tartjuk itt drágábban a munkaerôt, akit nem tudunk arra foglalkoztatni, amire szeretnénk. Ezért kisebb projekteket vagy szériákat is elvállalunk, ezekkel tudjuk ellensúlyozni a termeléskiesést. Úgyhogy a logisztikai, mérnöki feladatokkal és ezekkel a kiegészítô munkákkal a jövôben is abszolút versenyképesnek gondolom a Mecsek Ballont. K.T.

29


30

Dél-Dunántúli Gazdaság

FINANSZÍROZÁS

A JÓ HITEL A VERSENYKÉPESSÉGET ALAPOZZA MEG Míg évtizedekkel ezelôtt is sokan tartották magukat a „csak hitelt ne!” elvéhez, ma hitel nélkül a vállalkozások – fôként a mikro-, kis- és középvállalkozások – többsége nem képes megfelelô ütemben fejlôdni. Ennek pedig súlyos következményei lehetnek a jövôre nézve, hiszen az, hogy egy vállalkozás milyen gyorsan és felkészülten képes teljesíteni a megrendeléseit, jelentôsen befolyásolja a versenyképességet, így a jövedelmezôséget is. Persze nem mindegy, hogy milyen hitel mellett kötelezi el magát a cég, ma már annyiféle konstrukció létezik a piacon, hogy aki kevésbé tájékozott e téren, könnyen mellényúlhat. Ezért olyan pénzügyi szolgáltatóhoz érdemes fordulni, amely az adott vállalkozás egyedi igényeit szem elôtt tartva testreszabottan állítja össze az ajánlatát és azt a hitelt közvetíti ügyfelének, amely abban a helyzetben a legideálisabb számára. A pécsi székhelyû Corrigia Zrt. eddig több mint 6,3 milliárd forint hitelt helyezett ki mikro-, kis- és középvállalkozások számára, dr. LUKÁCS PÉTERT, a társaság igazgatóságának elnökét a vállalkozások pénzügyi tudatosságáról is kérdeztük. — A Corrigia mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezését végzi. A hitelek forrását a Corrigia részére a Magyar Fejlesztési Bank és az Eximbank biztosítja. Egész Magyarország területérôl érkeznek hozzánk ügyfelek, jelentôs ügynökhálózat segíti a munkánkat. Közvetlenül elérhetôk vagyunk Budapesten, Zalaegerszegen és pécsi székhelyünkön. Szakembergárdánk jelentôs finanszírozói, elsôsorban kereskedelmi banki gyakorlattal rendelkezik, csapatunkban több korábbi banki közép- és felsô vezetô dolgozik. Ügyfeleinknek lehetôségük van döntéshozóval tárgyalni, így sokkal gyorsabb, hatékonyabb a hitelezési folyamat. Nagyon rövid idô alatt elvi, elôzetes döntést hozunk még az elôtt, hogy az ügyfél bármifajta költségbe verné magát (pl. értékbecslés, ügyvéd stb.). Az elôzetes pozitív döntést több mint 95%-ban követi pozitív végleges döntés, így ügyfeleink el tudják kerülni a felesleges köröket és a kiadásokat.

Dr. LUKÁCS PÉTER

Régiónkban egyedüli pénzügyi vállalkozásként végezzük az ITM-mel és a KAVOSZ-szal együttmûködve a rendkívül népszerû Széchenyi Mikrohitel GO! hitelek folyósítását mikrovállalkozások részére, amelyek így 10 évre 0,5%-os éves kamattal, akár két év türelmi idô mellett juthatnak projektenként maximum 50 millió forint, cégcsoportszinten akár 150 millió forint finanszírozáshoz. Ez az összeg ingatlan vagy gép vásárlásához, fejlesztéshez, sôt akár piaci hitel kiváltásához is igénybe vehetô. — A tapasztalataik szerint milyen a mikro-, kis- és középvállalkozások pénzügyi kultúrája, jellemzôen ismerik-e (jól ismerik-e) a pénzügyi lehetôségeiket akár a mûködésükre, akár a fejlôdésükre, a beruházásaikra vonatkozóan? — Jellemzôen a magyar mikro- és kisvállalatok nem alkalmaznak külön szakembert a pénzügyek lebonyolítására és a finanszírozási lehetôségek feltárására, elemzésére, optimalizására. Ezek ál-

talában a tulajdonos feladatai, de pont ezek a feladatok nem szoktak beleférni abba a napi 10 legfontosabb teendôbe, melyet egy tulajdonos, cégvezetô el tud végezni. Ráadásul a cégvezetô szükséges rosszként tekint a pénzügyekre, ugyanúgy, mint a fogorvos esetében, akit leginkább csak akkor látogatunk meg, ha már fáj a fogunk. A vállalkozásoknak csupán elenyészô része – jellemzôen inkább középvállalatok – bíznak meg profi pénzügyes tanácsadókat, hogy optimalizálják a banki költségeiket, a finanszírozási szerkezetüket, valamint figyeljék és bonyolítsák le a számukra megfelelô pályázatokat. — Jellemzôen a hazai vállalkozások jelentôs része ma is tôkehiányos, hitelekbôl finanszírozzák a mûködésüket, ill. a fejlesztéseiket. Hogyan lehet ezen változtatni, mire érdemes figyelniük, mit érdemes megfontolniuk a vezetôknek, hogy stabilabb pénzügyi háttérrel rendelkezzen a vállalkozásuk? — A hitel alapvetôen nem rossz, sôt az a vállalkozás, amely csak saját tôkébôl finanszírozza magát, félô, hogy nem használja ki megfelelôen a bôvülés lehetôségeit, így könnyen hátrányba kerülhet a versenytársaihoz képest. Ha stabilitást szeretnénk a cégünknek, akkor nem feltétlenül az alacsony vagy nulla hitelállomány a megoldás, hanem a megfelelô likvid tartalék megképzése. Ebben számottevô javulásra van szükség a magyar mikro- és kkv-szektorban. Az, hogy egy vállalkozás számára mi a megfelelô tartalékszint és ennek mi az optimális tartási formája, szintén szakmai kérdés, de megéri foglalkozni vele a cégvezetônek. Ezekben a kérdésekben is tudunk segítséget, támogatást nyújtani.


„BEZZEG AZ ÉN IDÔMBEN ...”

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIGI GYULA SAJÁT FEJLESZTÉS, A TEVÉKENYSÉGEK SZÉTVÁLASZTÁSA, ELÔRETEKINTÉS – A HOSSZÚ TÁVÚ CÉGMÛKÖDÉS ALAPJA Talán egy vállalkozó életében az az egyik legnagyobb siker, ha maradandót alkot, azaz az általa létrehozott vállalkozás évtizedek múlva is mûködik, sôt, kiválóan mûködik és fejlôdik. Ezt a sikert megérhette még a rendszerváltozás elôtt alapított, informatikai fejlesztésekre szakosodott cégével HIGI GYULA is, aki aztán több vállalkozást is mûködtetett. Hogyan lehet felépíteni olyan cégeket, amelyeken nem fog az idô vasfoga? – e téma köré építettük beszélgetésünket. — 1988-ban jelent meg hazánkban az a társasági törvény, amely vállalkozás alapítását tette lehetôvé. Ekkor megalapítottam az elsô vállalkozásomat, ami azóta is mûködik. Jóformán semmit sem tudtam a vállalkozásokról, hiszen elôtte a szocializmusban éltünk, egy egészen más szabályrendszerben. Az elsô tôkét úgy szedtem össze, hogy Bécsbôl számítógép-alkatrészeket hoztam, itthon összeraktam és utána eladtam a számítógépeket, ebbôl az árrésbôl tudtam szép lassan elindítani a vállalkozást. Azért vállalkoztam, mert nem akartam magam fölé fônököt, legfeljebb az adóhivatalt. Egy kutatóintézetnél voltam fejlesztési osztályvezetô, aki tevékenyen részt vett a munkában. Ott voltak olyan fejlesztéseink, amikrôl azt gondoltam, hogy érdekli a piacot, de a vállalatnál nem tudtam továbbfejleszteni az elképzeléseimet. A legjelentôsebb egy mikroprocesszoros adatrögzítô berendezés volt, amelyik egy mágnesszalagra írta föl az adatrögzítôk munkáját. Ez tényleg piacképessé vált, elég sokat el tudtunk adni belôle. Úgy gondolkodtunk, hogy olyan terméket kell fejleszteni, amivel a lehetô legkevesebben foglalkoznak az országban. Késôbb a vállalkozáscsoport is azért alakult ki, mert ezek a fejlesztések és a számítástechnika, illetve a piacunk is különbözô területekre szakosodott, és egy-egy ember nem látta át az egész szegmenst.

— Honnan jött a különbözô tevékenységek szétválasztásának az ötlete? — Ennek részben adóügyi okai is voltak, mert az újonnan alakult vállalkozások komoly adókedvezményt kaptak, de a munkaszervezés, a munkaerô miatt is hasznos volt elkülöníteni a tevékenységeket. A területek közül talán a legérdekesebb annak a gyógyszertári rendszernek a létrehozása, amelyiket még most is az egyik volt cégünk mûködteti. — Hogyan határozták meg a fejlesztési irányokat, hogy mivel érdemes foglalkozni? — Fejlesztômérnökök adták a cég törzsét, rengeteg ötletünk volt. Mindig megvizsgáltuk, hogy melyikbôl tudunk

piacképes terméket elôállítani, illetve ha kérés érkezett, hogy meg tudunk-e valamit csinálni, megnéztük, hogy képesek vagyunk-e rá, és az gazdaságos-e. De a kollégáim is nyitott szemmel jártak, hozták az ötleteket.

— Az informatikai fejlôdés, fejlesztés rendkívüli módon fölgyorsult az utóbbi években. Miként lehet egy olyan céget életben tartani, aminek napi szinten kell követnie, vagy elébe kell mennie a fejlôdésnek? — Fiatalokat vettünk fel, akik könnyebben tanulnak, illetve a munkatársaim is folyamatosan figyelték az újdonságokat. Egy fejlesztômérnököt mindig érdekelnek az újdonságok, amelyeket igyekszik beépíteni a munkájába. Elengedhetetlen a folyamatos termékfejlesztés is, illetve a meglévô termékek korszerûsítése. Tudomásom szerint az ország összes buszán ma is az általunk létrehozott informatikai eszközt használják, ami szinte már nem is hasonlít arra a termékre, amit annak idején kifejlesztettünk. Az új technológiával mindig korszerûsítettük ôket. — Fejlesztôként egy idô után már nem a szakmájára, hanem a cégvezetésre koncentrált. — Sajnos egy idô után tényleg a cégvezetés volt hangsúlyos, a munkatársaim követték a szakmai fejlôdést, én pedig rengeteg olyan dolgot megtanultam, amivel korábban nem volt dolgom. Ezért csak annyira tartottam szinten a szakmai tudásomat, hogy képes legyek felelôsségteljes döntést hozni a fejlesztésekkel kapcsolatban. Késôbb a cégeim nagy részét átadtam az igazgatóknak, majd ki is vásároltak belôlük. Az öröm, hogy mindegyiket olyan, a saját vállalkozásomban kezdô és ott jó eredményt elérô embernek adtam el, akik tovább tudják vinni azt a szellemiséget és igényességet, amivel én vezettem a cégeket. — Ha visszatekint az elmúlt évtizedekre, mi volt a vállalkozói pályafutásának a tanulsága? — Messze túlteljesítettem azt, amit a kezdet kezdetén terveztem, az volt a szándékom, hogy a vállalkozásomból megéljek, nem volt célom egy vállalatcsoport létrehozása. Rengeteget tanultam, rengeteget hibáztam, de ha pofonokat kap az ember, attól megedzôdik. Nem kell kétségbeesni. A megoldást kell keresni, és nem töprengeni a múlton, hanem mindig a jövôt nézni. K.T.

31


32

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS / MELÓ–DIÁK

A sikeres Meló-Diák taghosszabbítás jó hír a baranyai munkaerôpiacnak A Meló-Diák nemrég tartotta taghosszabbítását, amelynek során kiderült: a tagok 40%-a a nyár után is dolgozni szeretne. Mit jelent ez? Azt, hogy csak Baranya megyében több mint 1000 diák várja, hogy munkába állhasson a legkülönfélébb munkakörökben. A Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet egyik fô bázisa Baranya megye, ami fôként Pécs egyetemvárosi szerepének köszönhetô. Nyaranta azonban a Meló-Diák tagságát egyaránt középiskolások és egyetemisták ezrei alkotják, hiszen a tanulók legszélesebb rétegei ekkor érnek rá a leginkább. Az ôszi taghosszabbításon érthetô okokból minden évben a nyári tagságnak csak egy része jelentkezik további munkáért, azonban idén a baranyai MelóDiák különösen sikeres hosszabbítási kampányon van túl. A nyári létszám 40%-a továbbra is maradt az iskolaszövetkezetben, sôt, folyamatosan érkeznek új diákok is, így tovább dúsul a létszám. Keserû Dénes, a Meló-Diák déli területét is magában foglaló Viapan Group HR-szolgáltató pécsi kirendeltségvezetôje elmondta:„Több mint 1000 diák várja a munkalehetôséget, vagy már el is kezdett dolgozni, esetleg folyamatosan munkában áll valamelyik partnerünknél. Jelentôs részük nyelveket beszélô, szakmai tapasztalattal rendelkezô fiatal, azaz nem csak betanított munkákra lehet diákban gondolkodni. Sôt. Mentorprogramunknak köszönhetôen a partnereinkhez olyan tanulók érkeznek, akik a munka világához szükséges soft skilleket is birtokolják, így akár irodai környezetben is megállják a helyüket”. Az 1000 fô feletti potenciális munkavállalói létszám alkalmas tehát a baranyai cégek dinamizálására az idegennyelv-tudásával, magas szintû IT-készségeivel és azzal, hogy ennek a generációnak a digitalizáció már az anyanyelve. A többedéves egyetemisták akár magas szintû szakmai ismereteket megkívánó pozíciókban is beválnak. A fiatalok munkabírása azt is lehetôvé teszi, hogy az ünnepi idôszak közeledtével megnövekedô akut igényeket is kiszolgálják. Logisztikai, kereskedelmi területen is lehet rájuk számítani. A diákmunka elônye pedig az is, hogy a ledolgozott órák költségszámlaként jelentkeznek a munkaadónál, és a teljes adminisztrációt az iskolaszövetkezet végzi. Ha az ön cége is érdeklôdik diákok foglalkoztatása iránt, keresse Keserû Dénest a +36205697004 telefonszámon vagy a keseru.denes@viapangroup.com e-mail-címen.


SPORT ÉS GAZDASÁG

Dél-Dunántúli Gazdaság

KUTYÁNCSÁNIN JEVREM „ALÁZAT, CSAPATMUNKA, KITARTÁS – ERRE TANÍTOTT MEG A SPORT” Beremendi kissrácként a dzsúdóval vezette le a felesleges energiáit, és ért el szép sikereket Kutyáncsánin Jevrem, a munkaerôtoborzással és -kölcsönzéssel foglalkozó HR-Rent üzletágvezetôje, de csak idô kérdése volt, hogy mikor szippantja be a falujában tomboló fociláz. Arról álmodozott, hogy a helyi példaképekhez hasonlóan egyszer ô is NB2-es labdarúgó lesz. Jevrem Feleki Attilának, a HR-Rent ügyvezetô-tulajdonosának köszönheti, hogy az álma beteljesült, 2006-ban ugyanis a cégvezetô leigazolta a csapatába, a Kozármisleny FC-be, emellett pedig az akkoriban kiépülô vállalkozásában is elkezdett dolgozni. Ugyan ma már a profi sportot felváltotta a kedvtelésbôl ûzött mozgás, de annak rendszeressége továbbra is jelen van Jevrem életében. — A mai napig igazolt labdarúgója vagyok a Kozármisleny old boys csapatának, hétvégente összejövünk, de ez már inkább csak nosztalgia a régi játszótársakkal. Számomra létfontosságú a rendszeres sport, ez segít az aktív kikapcsolódásban, támogatja a mentális és fizikális felkészültségemet, ezekre szükségem is van a napi munkavégzésben. — Ma a foci mellett más sportot is ûz? — A labdarúgás heti két alkalommal jelent elfoglaltságot, emellett 2014-ben megismerkedtem a funkcionális edzéssel, amelyet azóta is hetente kétszer gyakorlok. Ez a két sportág jól kiegészíti egymást. — Profi futballjátékos volt, mire tanította meg a sport, amit ma is jól használ az életében, akár a munkájában is? — Inkább úgy mondanám, hogy profin gondolkodó amatôr, mert fontos volt, hogy ne

csak a pályán álljak maximálisan helyt, hanem a munka világában is, nem a foci volt az elsô számomra. A legfontosabbak az alázat, a csapatmunka és a kitartás. Az alázatot elvárjuk magunktól a munkánk, a kollégáimmal egymás, valamint a kölcsönzött munkavállalónk iránt is. Nem egyénekben gondolkodunk, hanem csapatban, a legfontosabb kiválasztási szempont egy új kolléga érkezésekor, hogy miként illeszkedik a közösségbe. Sokszor nehézségekbe ütközünk, de ha együtt kitartóak vagyunk és segítjük egymást, nincs lehetetlen. A motiválás mindig is fontos volt számomra, és most is lényeges, hogyan tudom kihozni a kollégáimból a legtöbbet. Engem soha nem az érdekelt, hogy gólt rúgjak, hanem hogy helyzetbe hozzam a társaimat. Ez a mai napig nem változott.

— A foci csapatsport, ma is fontos a közösség vagy egyedül is szeret sportolni? — A közösségnek építô szerepe van egy vállalkozásban is. A HR-Rentnél az elmúlt években odafigyeltünk, hogy egyegy CSR tevékenységünk sportos is legyen, és együtt mozduljunk meg a jó ügyért. Futottunk közösen a fák világnapján, az autistákért és a rákgyógyításért is. A kollégáim között egyébként a mai napig aktív, igazolt sportolók is vannak. Azt gondolom, a közösség mindkét területen fontos, és még jobb, ha a munkát és a sportot ilyen tevékenységek során össze is tudjuk kapcsolni. — Ma mi motiválja a sportolásban? — Ma ez már csak hobbi és kikapcsolódás. Elsôsorban az egészségem és a mentális felfrissülésem miatt sportolok, de fontos, hogy mint a munkában, itt is legyenek céljaink. — Hogyan egyeztethetô össze a munka és a sport? — Egyszerûen idôt kell szakítani rá, be kell illeszteni a napi rutinba, bármilyen sport is legyen az. A mai világban az egészség, a jó fizikai állapot a legfontosabb, és ez még inkább felértékelôdött az elmúlt idôszakban. — Miként támogatja az üzlet- és kapcsolatépítést a sport? — Aktív labdarúgóként sok ajtó könnyebben megnyílt, fôleg akkor, amikor egy-egy megbízás kapcsán látták, hogy képben vagyok és a munkában is az alázatot képviselem, akárcsak a pályán. Nyilván egy új partner is nyitottabb, ha mindkét fél elkötelezett támogatója egy-egy sportágnak. Az elmúlt idôszakban számtalan olyan megbeszélésem volt, amely elindult a HR-Rent által szponzorált Kozármisleny NB3-as labdarúgóink eredményeivel, és csak utána tértünk rá az együttmûködésre. K.T.

33


34

Dél-Dunántúli Gazdaság

AUTÓTESZT

BENOVICS GÁBOR – Dacia Spring A Magyarországon és külföldön kerékpár-, gyalog-, vízitúrák és egzotikus kalandtúrák szervezésével foglalkozó Helian NaTour Utazási Iroda vezetôje a Nyitrai Autóház Dacia márkakerekedésének elektromos autóját, az új Dacia Springet próbálta ki. — Nagyon kíváncsi voltam az autóra, mert érdekelnek az elektromos autók. Az irodánk elkötelezett híve a környezetvédelemnek, útjainkat ezen elv alapján tudatosan próbáljuk szervezni, így ezek az autók is közel állnak hozzánk. Mint a többi Dacia, a Spring is egy elérhetô árú autó, ami elsôsorban a használati értékekre és a racionalitásra koncentrál. Ehhez képest a Spring külseje viszont meglepett, nem gondoltam, hogy ennyire csinos lesz az autó. Szép az orr rész, jól mutatnak a kettéosztott lámpatestek. A felsô ledes csík egészen szigorú tekintetet ad a kocsinak. Oldalról már látszik, hogy kicsi autóról van szó, a mai szemmel már parányi gumik furcsán hatnak, ám a narancssárgával kiemelt díszítôelem miatt itt is üdítô a kép. Hátul megint nagyon modern a megjelenés, szépen visszaköszönnek az új Sandero dizájnjának elemei. — Pici a Spring kívül, de ebbôl mennyi érezhetô a belsô térben?

— Talán csak a belsô szélességgel kell megbarátkozni. A bal vállunkhoz elég közel van az oszlop, és az ajtók is egészen vékonykák. Kis megszokás után egészen jól el lehet férni, és a hátsó üléseken is van elég hely, persze csak akkor, ha az elsô ülés nincs teljesen hátra tolva. A tetô közel van, de nem szabad elfelejteni, hogy csak 3,7 méteres a Spring, ekkora területre pedig nem lehet jobban elhelyezni négy utast, úgy, hogy még csomagtartó is maradjon. Sôt

itt a csomagtér elég nagy, a hasonló minautókhoz képest kifejezetten tágas, azt hiszem, eggyel nagyobb kategóriában szoktak ekkora méretû csomagtartót kialakítani. Nekünk egy hétszemélyes családi egyterûnk van, illetve az utazási iroda miatt egy kisbusz, de nem tartott sokáig, amíg megszoktam a Springet. — A felszereltség mennyire kisautós? — Ami nekem fontos, az benne van, sôt a tolatókamera egészen meglepett, mert ebben a kisautóban is jól használható. Tetszik a multimédia egység, egyszerû felületen kommunikál, de minden fontos funkciót tud. Szép a digitális óracsoport, könnyû eligazodni az információkon. A négy elektromos ablakemelô is meglepô, hogy bekerült egy ekkora autóba, igaz, azt meg kell szokni, hogy az elsôket a mûszerfalról kell kezelni, a hátsókat pedig nem lehet vezérelni elöl. Az anyagok is egészen jók, az ajtóborítás drágább autókban is megállná a helyét. Talán csak a bôrhatású kárpit nem az igazi, egy textil üléshuzat talán jobb lenne, a bôrt pedig inkább a kormány borításánál használtam volna. — Nézzük a legizgalmasabb részt, az elektromos hajtást. Mennyire különbözik egy belsôégésû motoros autótól?

Nyitrai Autóház ● 7630 Pécs, Schroll J. út 5. Dacia szalon ● Tel.: 06 72/526-052 ● www.renaultnyitrai.hu


AUTÓTESZT

Dél-Dunántúli Gazdaság

— Ha nagyon szigorúan nézzük, akkor olyan, mint egy jó automataváltós kisautó. Régebben éltem az Egyesült Államokban, ott megszoktam az automata váltót, így nem volt nehéz az átállás. A Springben a motorhang helyett néha egy kis trolibuszos elektromos zaj érkezik. A gyorsulás városi tempóhoz elegendô, váltani nem kell, csak nyomni a gázt és a féket, és figyelni a forgalomra. Csaknem nulla fokban próbáltuk az autót, így a fûtés energiaigénye csökkentette a hatótávot, de a másik oldalon ez elôny is, hiszen hidegindítás után nem kell fagyoskodni az autóban, azonnal jön a meleg levegô. Mûszaki kérdésekben nem vagyok annyira járatos, de azt hiszem, hogy télen az is nagy elônyük az elektromos autóknak, hogy kiesik az a hidegüzem, amikor egy belsôégésû motoros autóban felmelegszik az olaj, és ami alatt a fogyasztás – és ezzel a

károsanyag-kibocsátás – is nagyon magas. Maga az elektromos hajtás egyébként nem idegen számomra, nagyon sok olyan túránk van, amelyet elektromos kerékpárokkal szervezünk, ezeken pedig sok tapasztalatot gyûjtöttem errôl a hajtásmódról. — Ha már említette a hatótávot, a hidegben fûtést is használva kijelzett közel 200 kilométer már elegendô? Persze ez nyáron városban akár 300 is lehet.

— A Spring alapvetôen városi autó, ehhez a funkcióhoz pedig elég a téli hatótáv is. Második autóként úgy gondolom, jellemzôen 20-40 kilométer közötti az átlagos napi futásteljesítmény, így nem kell sûrûn tölteni. Ahogy láttam, a fogyasztás is elég alacsony, ennek egyik oka az alacsony tömeg. Egy tonna alatt nem könnyû elektromos autót építeni, de a Daciának sikerült. Kérdés még a töltési lehetôség. A leglassabb 220 voltos töltés 14 óra, ami elég sok, de egy wallbox-szal már 5 óra alatt teljesen feltölthetô, ez a hétköznapokban már bôven elegendô. Az pedig, hogy egyenáramú gyorstöltéssel egy óra kell csak a teljes újratöltésre már egészen jó adat. — A menettulajdonságokon mennyire érezhetô a takarékosság? — A Teslavideókon gyártott gyorsulásokat azért senki se várja. A 45 lóerôs teljesítmény annyi, amit megszoktunk a hasonló autóktól, a nagyobb nyomatékkal városban kellemesen mozog a Spring. Országúton az elôzéseket már meg kellene gondolni, autópályán pedig eltart egy ideig, amíg eléri a 125-ös végsebességet. Ezzel együtt egy élhetô kisautó, nem csak városi használatra alkalmas, hanem az elôvárosi közlekedésre is kiváló. — Kinek lehet megfelelô a Dacia Spring? — Ha családi használatban gondolkodunk, akkor ideális második autó. Városban szaladgálni, iskolába, óvodába, edzésre hordani a gyerekeket tökéletes megoldás. Egy vállalkozásban remek

szerviz- vagy futárautó lehet, de olyan szervezeteknél is megfelelô kulcsos autó lehet, ahol kis sugarú körben zajlik a tevékenység. Ha gazdaságossági szempontból nézzük, növelheti a megtakarítást, ha saját napelemmel töltjük az autót, ráadásul ez környezetbarát megoldás is. A számításoknál figyelembe kell venni a parkolásidíj-kedvezményeket és az alacsonyabb szervizköltségeket is, így az összkép nagyon kedvezô. T.R.

A TESZTAUTÓ ADATAI

Akkumulátor kapacitása: 27.4 kWh Maximális teljesítmény: 44 LE (33 kW) Maximális nyomaték: 125 Nm Csomagtér: 290 l Maximális sebesség: 125 km/h Gyorsulás 0–100 km/h: 19.1 s Átlagfogyasztás: 11.8 kWh/100 km Hatótáv (WLTP): 230 km Alapár (Comfort): 6 569 000 Ft A fontosabb alapfelszerelések: vezetô-, utasoldali, oldalsó és függönylégzsákok, vészfékezô rendszer, emelkedôn elindulást segítô rendszer, fényszórók automatikus felkapcsolása, manuális klímaberendezés, sebességkorlátozó, bluetooth kihangosító, USB-csatlakozó

35HIRDETÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

FEKTESS BE MA SAJÁTOD ÉS A BOLYGÓ JÖVÔJÉÉRT! A Prosis környezettudatos kárpittisztító automatái remekül illeszkednek az autókozmetikázás önkiszolgáló piaci réseibe. A technológia nemcsak új és hatékony, de egyre népszerûbb.

Légy részese Te is befektetéseinknek. Építs vagy bôvíts vállalkozást a forró gôz fertôtlenítô és tisztító hatására,

a Prosis segít. Szolgáltatásod így lesz bárki számára: ■ ■ ■ ■ ■ ■

elérhetô (az automata 0–24 óráig mûködik), gyors (a forró gôz pár perc alatt megszárad), kedvezô (pár ezer forintból kitakarítható a kárpit), praktikus (a forró gôz minden felületre használható), környezettudatos (pár deci víz elegendô, vegyszermentesen fertôtlenít), és biztonságos (napjaink kórokozói rezisztenssé válnak a vegyszerekre, a forró gôz fertôtlenít).

A Prosis a befektetésednek az alábbiakat nyújtja: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ingyenes, mindenre kiterjedô tanácsadás (10 év tapasztalatával), kivitelezési segítség, marketingtámogatás, országos B2C (Business to Costumers) hirdetésekkel való népszerûsítés, bizonyítottan alacsony fenntartási költségek, több évre meghosszabbítható teljes körû garancia, kedvezô finanszírozási lehetôség. Ezenfelül akár 2-3 év alatt megtérül, és a befektetett idô arányában óriási passzív bevételt termel.

Nincs más hátra, mint gondoskodni az automata karbantartásáról és bevetni egy-két marketingtrükköt, a többit már rábízhatod automatáinkra. Mindenekelôtt azonban vedd fel velünk a kapcsolatot:

Prosis Kft. • www.prosis.hu

37


38

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS

Egyen, vegyen, adjon helyit

legalább hetente egyszer! www.facebook.com/heti1helyi www.pbkik.hu/heti1helyi


SZAKKÉPZÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

A SZAKKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE TÁJÉKOZTATÓ A VÁLLALKOZÁSOKNAK 2020. szeptember 1-tôl átalakult, megújult a szakképzés. A cél olyan szakképzési rendszer kialakítása volt: ● amely a tudásalapú gyakorlati tanulásra, ● a digitális tudás fejlesztésére, ● a kreatív gondolkodásra, ● a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktat, ● biztos megélhetést biztosít és ● a szakképzés és a gazdaság közötti együttmûködés erôsítését alapozza meg. A változás legfontosabb pillére, hogy a kínálatvezérelt szakképzési rendszer áttérjen a keresletvezéreltre.

A SZAKKÉPZÉSI RENDSZER VÁLTOZÁSA A szakmák rendszerének átalakulása Az Országos Képzési Jegyzéket (OKJ) felváltotta a szakképzési törvény végrehajtási rendeletében megjelent Szakmajegyzék.

A Szakmajegyzék tartalmazza a szakmai oktatás keretében kizárólag szakképzô intézményben (technikumban és szakképzô iskolában) elsajátítható 25 ágazathoz tartozó 174 alapszakmát. A szakmai képzésben oktatható szakképesítések körét a szakképzô intézmény és a felsôoktatási intézmény alapfeladatába nem tartozó szakmai képzések alkotják, amelyek: — rövidebb idejûek vagy — specializációként ráépülnek valamelyik alapszakmára, — kompetenciakialakításra és -fejlesztésre vagy a munkavállalás elôsegítésére irányulnak.

1.

Technikum ● ●

2.

Ezeken felnôttképzésben (tanfolyami rendszerben) lehet részt venni.

A szakképzô intézmények Az új szakképzési rendszerben az alapszakmák oktatása tekintetében a szakgimnáziumot a technikum váltja fel, a szakközépiskolát pedig a szakképzô iskola. A változásokat a 2020/2021-es tanévtôl felmenô rendszerben vezették be.

A technikusképzés 5 éves (bizonyos szakmák esetében 6 éves). Az elsô két év ágazati alapozó szakmai ismereteket biztosít, majd azt követôen a tanulók 3 éven át szakirányú oktatásban tanulnak akár duális képzésben duális partnernél, szakképzési munkaviszonyban. A tanulók három kötelezô közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát a negyedik évben, majd az idegen nyelv és a technikusi szakmai vizsga lesz a negyedik és az ötödik érettségi tárgy az utolsó tanulmányi évfolyamon. Így a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló okiratot kapnak: az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet is. Az ötéves technikusképzés fontos célja, hogy néhány éven belül kinevelhetô legyen a jelenleg több iparágból is nagyon hiányzó középvezetôi kör; másrészt, hogy a technikusi képzésbôl egyenes út vezethessen a szakirányú felsôoktatásba, hiszen a technikusi vizsga emelt szintû érettséginek számít.

39


40

Dél-Dunántúli Gazdaság ●

SZAKKÉPZÉS

A szakmai oktatás 2 éves technikumi képzésben lehetôséget biztosít a csak érettségizett, gimnáziumot végzettek, illetve az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok számára is.

Szakképzô iskola ●

A szakképzô iskola 3 éves (bizonyos szakmák esetében 4 éves), olyan szakmák megszerzését biztosítja, amelyek nem érettségihez kötöttek. Az elsô év ágazati alapismereteket biztosít iskolai tanmûhelyben, melyet követôen a tanulók ágazati alapvizsgát tesznek és a tanult ágazaton belül szakmát választanak. A második évtôl választott szakmájukat tanulják elsôsorban duális képzôhelyen, ahol szakképzési munkaviszony jön létre a tanuló és a duális képzôhely között. A szakképzô iskola befejezése után is nyitott a lehetôség az érettségi vagy akár a technikusi végzettség megszerzésére is.

Szakmaválasztás ágazati alapoktatás után A technikumban és a szakképzô iskolában is ágazati alapoktatás folyik az iskolai oktatás elsô szakaszában. A tanulónak a választott ágazat megismerését követôen kell eldöntenie, hogy ágazaton belül melyik konkrét szakmát szeretné a továbbiakban tanulni. Az új rendszer ezzel is támogatja a diákokat a számukra legmegfelelôbb pálya kiválasztásában. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga a feltétele a tanulmányok folytatásának és a külsô munkahelyen történô elhelyezkedésnek. Ezt korábban a szintvizsga tette lehetôvé, melyet a szakképzési rendszerbôl kivezettek.

Szakképzési alapdokumentumok Képzési és kimeneti követelmények A szakmai és vizsgakövetelményt (SZVKt) a Képzési és kimeneti követelmény (KKK) váltja fel. A KKK-ban azokat a részletes követelményeket állapítják meg tanulási

eredmény alapú (TEA) megközelítésben, amelyek alapján a szakképzés és a szakmai vizsgáztatás folyhat. A tanulási eredmény a tanulással a tanulási szakasz végére elérhetô, kimeneti követelmények leírását jelenti. A KKK-ban részszakmaként meghatározható a szakmának olyan önállóan elkülöníthetô része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák megszerzését teszi lehetôvé. Programtanterv és a szakmai program A szakképzô intézményben a nevelô- és oktatómunka a szakképzésben kötelezôen alkalmazandó, a KKK-k alapján összeállított Programtanterv (PTT) és a programtanterv alapján kidolgozott szakmai program szerint folyik. Szakmai program és Képzési program A szakképzô intézménynek az iskolára konkretizált szakmai programot kell készítenie, melynek része a képzési program. A duális képzôhelynek szintén rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó saját képzési programmal, melyet a szakképzô intézménnyel közösen alakítanak ki.

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS Az ágazati alapoktatást követô sikeres ágazati alapvizsga után megkezdôdhet a szakirányú oktatás elsôsorban duális képzôhelyen, szakképzési munkaszerzôdéssel (SZMSZ).

Ki és melyik vállalkozás lehet duális képzôhely? Duális képzôhelyként az a képzôközpont vagy más olyan gazdálkodó szervezet vehetô nyilvántartásba, ● ahol a szakirányú oktatás feltételei rendelkezésre állnak, ● amelynél biztosítottak a szakirányú oktatás folytatásának feltételei, ● amely a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképesítéssel vagy szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkezô személyt foglalkoztat, ● amely rendelkezik a duális képzôhely által vállalt szakirányú oktatáshoz szükséges eszközzel és felszereléssel, valamint ● minôségirányítási rendszert mûködtet vagy legalább a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszerben meghatározott minôségi követelményeknek megfelel.


SZAKKÉPZÉS ●

Rendelkeznie kell továbbá az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal az adott szakma programtantervéhez igazodóan, valamint ki kell dolgoznia a tanuló értékelésére és minôsítésére vonatkozó értékelési és minôsítési kritériumokat.

A duális képzést folytató szervezetnél oktatóként olyan személy vehet részt, aki ● cselekvôképes; ● nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt; ● a duális képzôhely által vállalt szakmának megfelelô államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelô szakmai gyakorlattal és ● kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik. Ez alól mentességet ad a szakirányú mestervégzettség, valamint a felsôfokú végzettség.

A szakmai oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételeket az adott szakma Képzési és Kimeneti Követelménye tartalmazza. Szakirányú oktatás folytatásának feltétele, hogy a duális képzôhely rendelkezzen az adott szakma szakirányú oktatására vonatkozó képzési programmal, melyet a szakképzô intézménnyel közösen alakítottak ki. A képzési program szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza: ● a tananyagelemek oktatásának a szakképzô intézmény és a duális képzôhely közötti megosztását; ● az elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az önállóan végezhetô gyakorlati feladatokat; ● a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait; ● a szakképzô intézmény és a duális képzôhely általi közös értékelés és minôsítés szempontjait. A duális képzôhely köteles feltölteni a képzési programot a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerbe (KRÉTA).

Dél-Dunántúli Gazdaság Ágazati Képzôközpont A duális képzôhelyi követelményeknek való együttes megfelelés érdekében a jogszabály Ágazati Képzôközpont (ÁKK) létrehozására biztosít lehetôséget, amely az alábbi kombinációkban lehetséges: ● legalább négy mikro- vagy kisvállalkozás által vagy ● legalább kettô középvállalkozás vagy nagyvállalkozás által vagy ● a gazdálkodó szervezet és a szakképzési centrum legfeljebb 60%-os tulajdoni hányadával együttesen létrehozott nonprofit gazdasági társaságként. Vállalati Képzôközpont Önállóan vagy más gazdálkodó szerv megbízása alapján szakirányú oktatás folytatása céljából a saját tanmûhellyel rendelkezô nagyvállalkozás, ha utolsó éves nettó árbevételének legalább 90%-a vállalkozási tevékenységbôl származik, saját szervezetén belül Vállalati Képzôközpontot (VKK) mûködtethet. Vállalati Képzôközpont keretein belül megvalósított szakirányú oktatás esetében is létrejöhet együttmûködés, illetve munkamegosztás. Szükség esetén a szakmai órák szakmai elméleti tartalmainak oktatását a szakképzô intézmény saját erôforrásai felhasználásával megszervezheti. Szolgáltatás vásárlására vagy a feladatok megosztására ebben az esetben is van lehetôség a szakképzési centrum (vagy bármely más szakképzô intézmény) és a Vállalati Képzôközpont között. Tudásközpont Szakirányú oktatás és a nemzeti felsôoktatásról szóló törvény szerinti duális képzés egy képzôközpontban történô megvalósítása céljából a felsôoktatási intézmény és az SZC együttesen legalább ötvenegy százalékos tulajdoni hányadával létrehozott nonprofit gazdasági társaság ún. tudásközpontként mûködhet. Szükség esetén a szakmai órák szakmai elméleti tartalmait az intézmény saját erôforrásai felhasználásával megszervezi, más esetben részben vagy egészben a feladatot a tudásközpont látja el.

41


42

Dél-Dunántúli Gazdaság

SZAKKÉPZÉS

A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZÔDÉS

A duális képzôhely kötelezettségvállalása: ●

A szakképzési munkaszerzôdés tartalmát A munka törvénykönyve, a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete szabályozza. ● ●

A tanuló és a duális képzôhely között munkaviszony jön létre. Azzal a tanulóval köthetô, aki a szakmára elôírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. A szakirányú oktatás kezdô napjától a szakirányú oktatás egészére kiterjedô határozott idôtartamra köthetô. Évente egy alkalommal minimum 4 hét és legfeljebb 12 hét egybefüggô idôszakra is lehet rövidített idôtartamra szakképzési munkaszerzôdést kötni. A szakképzési munkaszerzôdést, annak módosítását és felmondását írásba kell foglalni.

a tanuló számára egészségvédelmi és munkavédelmi szempontból biztonságos munkahelyet biztosít, vállalja a tanuló szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, biztosítja a törvényben meghatározott juttatásokat.

A tanuló kötelezettségvállalása: ●

● ● ●

a duális képzôhely képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja; a szakmai ismereteket a képességeinek megfelelôen elsajátítja; a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi elôírásokat megtartja; nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a duális képzôhelynek jogos gazdasági vagy egyéb érdekeit veszélyeztetné.

Létszámkorlát A szakképzési munkaszerzôdés tartalmi elemei: ● ● ● ●

● ● ● ●

a duális képzôhely adatai; a tanuló adatai; a szakképzô intézmény adatai; a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatok, a képzési program szerint; a szakirányú oktatás idôtartama és helye; a tanulót megilletô munkabér összege, a duális képzôhely kötelezettségvállalása; a tanuló kötelezettségvállalása.

A duális képzôhely a szakképzési munkaszerzôdés aláírásával egyidejûleg írásban tájékoztatja a tanulót ●

a munkabér és az egyéb juttatás kifizetésének idôpontjáról, az azt terhelô fizetési kötelezettségek levonásáról; a tanuló számára nyújtható egyéb juttatásokról és kedvezményekrôl, azok mértékérôl és nyújtásának feltételeirôl; a szakirányú oktatásért felelôs személy családi és utónevérôl és elérhetôségérôl.

Fontos szem elôtt tartani, hogy továbbra is van mennyiségi korlátozás a képzôkre vonatkozóan. A duális képzôhely 12-nél több tanulóval és képzésben részt vevô személlyel a szakképzési munkaszerzôdés megkötésének évét

megelôzô év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30%-áig köthet szakképzési munkaszerzôdést. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azon duális képzôhelyek esetében, ahol az átlagos állományi létszám nem haladja meg a 40 fôt, a megköthetô szakképzési munkaszerzôdések száma maximum 12 lehet. A szabály nem vonatkozik a kkv-nak nem minôsülô vállalkozásokra és nem kell beleszámítani a rövidített idôtartamra (csak 4–12 hét) vagy a saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerzôdést. Az ÁKK és a tudásközpont tekintetében a megköthetô szakképzési munkaszerzôdések számát az ágazati képzôközpontban és a tudásközpontban tagjai által külön-külön és az ágazati képzôközpont, ill. a tudásközpont által megköthetô szakképzési munkaszerzôdések számának összeszámításával kell meghatározni. A korlátozás kapcsán megjegyzendô, hogy az Szkt. hatálybalépését követô átmeneti idôszakban a régi OKJ szerinti képzések esetében megkötött/megköthetô tanulószerzôdések számát a szakképzési munkaszerzôdések megkötésekor nem kell figyelembe venni. A tanulószerzôdések száma nem számít bele az új jogszabályi környezetben meghatározott 30%-os megkötöttségbe.


SZAKKÉPZÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZÔDÉS ALAPJÁN JÁRÓ MUNKABÉR ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK A tanuló a szakképzési munkaszerzôdés alapján végzett munkáért havonta a mindenkori minimálbér legalább 60%áig, de legfeljebb 100%-áig munkabérre jogosult. Ez 2021-ben 100.440 – 167.400 Ft összeget jelent, melyet a duális képzôhely a tárgyhót követô hónap tizedik napjáig átutalással köteles teljesíteni. Az így megállapított tanulói munkabér személyijövedelemadó-mentes, de 18,5% TB-járulék-köteles. A munkáltatónak nem keletkezik szociális hozzájárulási adókötelezettsége. A tanulót egyéb juttatásként megilletik a duális képzôhelyen az adott szakmához szükséges szakképzettséggel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított juttatások (munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni védôfelszerelés, cafeteria) a foglalkoztatottak részére biztosított juttatással azonos mértékben, de legfeljebb a tárgyév elsô hónapjának elsô napján érvényes kötelezô legkisebb havi munkabér mértékéig adómentesen. Az egyéb juttatásra a tanuló az általa ledolgozott napokra tekintettel arányosan jogosult. A juttatásokat a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan csökkenteni kell.

Munka- és pihenôidô, mentesülés a munkavégzési kötelezettség alól ●

● ●

Betegszabadság, táppénz A tanuló a szakképzési munkaszerzôdés idôtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából ● munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minôsül, ● a munkaviszony idôtartama nyugellátásra jogosító szolgálati idônek, ● a munkabére nyugdíjalapot képezô jövedelemnek számít. A munkáltató a tanuló számára a betegség miatti keresôképtelenség tartamára – a munkajogi és társadalombiztosítási szabályok értelmében a munkaidô-beosztás szerinti munkanapok tekintetében naptári évenként 15 munkanap betegszabadságot ad ki. A tanuló betegszabadságot meghaladó idejére a társadalombiztosítási jogszabályok szerint táppénzre jogosult.

A tanuló teljes napi munkaideje nem haladhatja meg a napi 8 órát, fiatal munkavállaló esetében a napi 7 órát. Az oktatást 6 és 22 óra között kell megszervezni. Legalább 16 óra folyamatos pihenôidôt kell biztosítani a következô napi szakirányú ill. közismereti oktatás elôtt. A napi szakirányú oktatási idôn belül, ha az ● a 4,5 órát meghaladja, legalább 30 perc, ● a 6 órát meghaladja, 45 perc megszakítás nélküli munkaközi szünetet kell biztosítani. A tanuló számára legfeljebb kéthetes munkaidôkeretet lehet elrendelni, azonban rendkívüli munkaidôre nem kötelezhetô.

A tanulót a 18. életéve betöltése évének utolsó napjáig évente 45 munkanap, ezt követôen évente 30 munkanap szabadság illeti meg. ● A szabadság kiadásánál figyelemmel kell lenni az ôszi, téli, tavaszi és nyári szünet rendjére. A nyári szünetben legalább 15 munkanap szabadságot a tanuló kérésének megfelelô idôpontban egybefüggôen kell kiadni. ● A tanulót a szabadság tartamára távolléti díj illeti meg. A duális képzôhely köteles a tanulót mentesíteni rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól: ● Az iskolai (közismereti és szakmai) oktatás idôtartamára.

● ● ●

A tanulót a szakmai vizsga elôtt a szakmai vizsgára való felkészülés céljából egy alkalommal legalább 15 munkanap egybefüggô felkészülési idô illeti meg, amelyet a szakképzô intézményben kell eltölteni. Iskolai rendezvények napján, ha azon a tanuló részvétele kötelezô. A tanuló vizsgái napján. Minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzés alól (pl. keresôképtelenség, kötelezô orvosi vizsgálat stb).

A szakképzési munkaszerzôdés megszûnése, megszüntetése A szakképzési munkaszerzôdés megszûnik ● a tanulói jogviszony megszûnésétôl számított 30. napon, ha a tanuló tanulmányait más szakképzô intézményben nem folytatja; ● a szakmai vizsga sikeres letétele hónapjának utolsó naptári napján; ● a duális képzôhely jogutód nélküli megszûnése napján; ● a szakirányú oktatásban való részvételtôl eltiltó határozat véglegessé válásának napján, azonnali végrehajtás elrendelése esetén a határozat közlésének napján; ● a tanuló halála napján. A szakképzési munkaszerzôdés megszüntethetô ● közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt nappal, ● felmondással a felmondás közlésétôl számított 15. nappal, ● azonnali hatályú felmondással az azonnali hatályú felmondás közlésének napjával.

43


44

Dél-Dunántúli Gazdaság

SZAKKÉPZÉS

A SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS ELSZÁMOLÁSA

képzési munkaszerzôdésekre vonatkozóan csökkenthetô tanulónként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és – a szakképzô intézményben teljesített oktatási nap kivételével – az adóév napjai számának szorzataként számított összegével. A kedvezmény összegét tehát a képzési napokra arányosítva kell a megállapítani. Az olyan duális képzôhely, amely alanya a szakképzési hozzájárulásnak, de szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség nem terheli, az adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében érvényesítheti. (KIVA adóalanyok, valamint egyéb, nem gazdálkodó szervezetek).

2021. január 1-jétôl jelentôsen megváltoztak a szakképzési hozzájárulás megállapítására vonatkozó szabályok. Az új szabályrendszert a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelô szociális hozzájárulási adó alapja, mértéke a szakképzési hozzájárulás alapjának másfél százaléka (bruttó kötelezettség). A szakképzési hozzájárulás teljesítésének lehetséges módja: ● a NAV által vezetett számlára történô befizetéssel, és ● a képzésben történô részvétellel, amelyhez adókedvezmény érvényesítése párosul. A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adóvisszaigénylés keretében érvényesíthetô. A képzéssel kapcsolatosan igénybe vehetô adókedvezmény Az adókedvezményt az az adóalany érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevô személlyel szakképzési munkaszerzôdést, tanulószerzôdést, együttmûködési megállapodást kötött. 2021. január 1-jétôl a bruttó kötelezettség mind a hatályos és kifutó tanulószerzôdésekre, mind pedig az új szak-

Figyelem! A szakképzési munkaszerzôdés és tanulószerzôdés után érvényesíthetô adókedvezmény 2021. július 1-tôl a szakképzô intézményben vagy szakiskolában teljesített oktatási napra és az olyan munkanapra, amire tekintettel a tanuló/ képzésben részt vevô munkabérre nem jogosult (táppénz, igazolatlan távollét), nem számolható el. Szakképzési munkaszerzôdés utáni adókedvezmény Az önköltség mértékét a központi költségvetésrôl szóló törvény, az önköltség Szakmajegyzék szerinti szakmánként, valamint kifutó rendszerben az OKJ-s szakképesítésenként alkalmazandó súlyszorzóját a szakképzési törvény végrehajtási rendelete (Szkr.) határozza meg.

Számítási példa építôipar ágazatba tartozó szakmák esetén szakképzési munkaszerzôdéssel Önköltség (költségvetési tv. alapján)

1.200.000 Ft

Súlyszorzó az ágazatba tartozó szakmák esetén

2,42

Évfolyamszorzó az elsô évfolyamon

1,20

Munkanapok száma az adott hónapban

20

Iskolai oktatási nap az adott hónapban

8

Napi elszámolható kedvezmény önköltség*ágazati súlyszorzó* évfolyami szorzó/365

9.547 Ft

Adott hónapban elszámolható kedvezmény napi kedvezmény*hónap munkanapjai - iskolai oktatási nap

114.564 Ft

Az önköltség összege a 2021. évi központi költségvetésrôl szóló törvény 1.200.000 forint/fô/év összegben határozta meg. A kedvezmény összege: ● az arányosított önköltség / 365 x képzési napok (a szakképzô intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai) ❍ az arányosított önköltség: önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1.200.000 Ft/fô/év) x szakmai súlyszorzó (szakmaszorzó x évfolyami szorzó). A szakmaszorzót és az évfolyami szorzót az Szkr. 332/A. §-a tartalmazza. Szakiskolában folyó részszakmára és szakképesítésre irányuló képzéseknél is köthetô szakképzési munkaszerzôdés, az adókedvezménynél figyelembe vehetô súlyszorzó mértéke egységesen 1,50. Saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerzôdésre tekintettel az igénybe vehetô adókedvezmény az arányosított önköltség 100%-a. Nem saját munkavállalóval kötött szakképzési munkaszerzôdés esetén azonban az arányosított önköltség csak 50%-ban érvényesíthetô. Ezt a szabályt a 2021. július 1-jét követôen megkötött szakképzési munkaszerzôdésekre kell alkalmazni.


SZAKKÉPZÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

Tanulószerzôdések utáni adókedvezmény A 2020. január 1-jét megelôzôen érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítésekre kötött tanulószerzôdések esetén kifutó rendszerben az elszámolásnál az új számítási módot kell alkalmazni. Az úgynevezett kiegészítô csökkentô tételek (tanmûhely fenntartási, oktatói és beruházási tételek) megszûntek. A havonta igénybe vehetô kedvezmény összege: ● az arányosított önköltség / 365 x képzési napok (a szakképzô intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai) ❍ az arányosított önköltség: önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1.200.000 Ft/fô/év) x szakmai súlyszorzó. A szakmai súlyszorzót az Szkr. 4/A. melléklete szerint kell figyelembe venni. Együttmûködési megállapodások (kifutó „régi” képzések esetén az összefüggô [nyári] gyakorlat) után is lehetôség van az adókedvezmény igénybevételére. Az adóév munkanapjai közül csak azon napok vehetôk figyelembe, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett idôszak eléri a napi 7 órát. Az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0. A duális képzôhely tehát 3.307 Ft/nap/tanuló összeget tud érvényesíteni.

20%-os „sikerdíj” Sikeres vizsga esetén a képzôhelyek mind a tanulószerzôdéssel, mind a szakképzési munkaszerzôdéssel folytatott képzés után érvényesíthetik az éves bevallásban. Mértéke: 2021. 01. 01-tôl a szerzôdés megszûnéséig a tanuló/képzésben részt vevô után számított teljes adókedvezmény összegének 20%-a. 2021. július 1-jét követôen azonban csak abban az esetben van erre lehetôség, ha a tanulóval/képzésben részt vevôvel legalább hat hónapos idôtartamban fennállt a teljes képzési idôre kötött tanulószerzôdés vagy szakképzési munkaszerzôdés. Az elszámoláshoz szükséges igazolást az akkreditált vizsgaközpont állítja ki és küldi meg a duális képzôhelyek számára a sikeres vizsgát követôen 15 napon belül.

Számítási példa Kômûves OKJ 3458214 szakképesítés esetén tanulószerzôdéssel Önköltség (költségvetési tv. alapján)

1.200.000 Ft

Súlyszorzó az OKJ-s szakképesítés esetén

1,95

Munkanapok száma az adott hónapban

20

Iskolai oktatási nap az adott hónapban

8

Napi elszámolható kedvezmény önköltség*súlyszorzó/365

6.411 Ft

Adott hónapban elszámolható kedvezmény napi kedvezmény * hónap munkanapjai - iskolai oktatási nap

76.932Ft

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZÔDÉS FELNÔTTKÉPZÉSI JOGVISZONYBAN Felnôttek is tanulhatnak szakmát felnôttképzési jogviszonyban szakképzô intézményben. A 25. életévet követôen erre csak nem nappali rendszerben van lehetôség. A képzési idô csökkenhet, mivel az elôzetes tanulmányokat és munkatapasztalatot az iskolának be kell számítania. 2 szakma tanulása államilag finanszírozott. A szakirányú oktatásra szakképzési munkaszerzôdés köthetô. Eltérô szabályokat kell azonban figyelembe venni saját munkavállaló és nem saját munkavállaló tanuló esetében a képzésben részt vevôk juttatásával és a szakképzési hozzájárulás elszámolásával kapcsolatban, amennyiben a szakképzési munkaszerzôdés 2021. július 1. után lépett hatályba. Nem saját munkavállaló a képzésben részt vevô Szakképzési munkaszerzôdést csak nyilvántartásba vett duális képzôhely köthet. A kérelmeket a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarához kell benyújtani! Ha a felnôttképzési jogviszonyban álló személy szakirányú oktatását szakképzési munkaszerzôdés keretében nem a fôállású munkáltatója, hanem egy harmadik személy végzi, a duális képzôhely adócsökkentési lehetôsége a fôszabályként megállapított arányosított

45


46

Dél-Dunántúli Gazdaság

önköltség mértékének ötven százaléka. Ez az arányosítás vonatkozik a „sikerdíjra” is. A képzésben rész vevô személy munkabérét, egyéb juttatásait az arányosított adócsökkentés mértékében kell biztosítani. A szakképzési munkabér tehát a minimálbér 30–50%-a, az egyéb juttatások, ha ez az adott munkakörben a munkáltatónál releváns, legfeljebb a minimálbér ötven százaléka lehet adóés járulékmentesen. A szakképzési munkaszerzôdés alapján létrejövô munkaviszony idôtartamával arányosan kell alkalmazni a szabadság mértékét. Saját munkavállaló a képzésben részt vevô Ha a képzésben részt vevô személy a nem nappali rendszerû szakmai oktatásban vagy szakmai képzésben párhuzamosan fennálló, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett vesz részt, és munkáltatója tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, a szakirányú oktatás „saját” munkáltatójánál is teljesíthetô, tekintet nélkül arra, hogy az duális képzôhelynek minôsül-e.

SZAKKÉPZÉS

Ehhez a munkáltató által elkészített képzési programra van szükség. A képzésben részt vevô személy munkabérét, egyéb juttatásait és a duális képzôhely adócsökkentési lehetôségét a fôszabályként megállapított arányosított önköltség mértékében kell figyelembe venni. A képzésben részt vevô személy munkaszerzôdését úgy kell határozott idôre (a képzés befejezéséig) módosítani, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerzôdés tartalmi elemeit. Ha a képzésben részt vevô személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja, a munkaszerzôdésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidô arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevô személyt megilletô munkabér mértékét. A felek úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevô személyt szerzôdéses munkaideje teljes idôtartamára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg, de a „szakképzési” bérnek a minimálbér legalább 60%át el kell érnie.

Az így módosított munkaszerzôdést a munkáltató képzôhely által megköthetô szakképzési munkaszerzôdések számának meghatározásakor nem kell figyelembe venni. A munkáltató a képzésben részt vevô munkavállalója után a szakképzési hozzájárulási kötelezettség csökkentésére jogosult az általános szabályok szerint, az adókedvezményt 100%-ban érvényesítheti. A munkabér szakképzési arányos része (a minimálbér 60–100%) után fizetendô közterhek a szakképzési munkaszerzôdés alapján fizetett munkabérre vonatkozó szabályok szerint csökkennek, tehát szocho- és szja-mentes. Egyéb juttatásként biztosított juttatások éves szinten a minimálbér mértékéig szintén adómentesnek minôsülnek. Módosulnak a munkaügyi szabályok is. A munkavállalónak egy munkaviszonya van, amely az alapjogviszonyt és a szakirányú oktatásra irányuló jogviszonyt egyaránt magába foglalja határozott idôtartamra. Az alapjogviszonyos munkaszerzôdés nem csorbíthatja a szakképzési törvény szerinti jogokat, vagyis nem állapíthat meg szigorúbb szabályokat. A munkavállaló – aki egyben a képzésben részt vevô – számára kedvezôbb feltételeket kell figyelembe venni, a szabadság, a munkaidô meghatározásánál is! A dolgozót mentesíteni kell a munkavégzés alól az iskolai oktatási és vizsganapokon. Amennyiben a saját munkavállaló sikeres vizsgát tett, a „20 %-os sikerdíj” rá tekintettel is elszámolható. ha a szakképzési munkaszerzôdése legalább hat hónapos idôtartamban fennállt. Jogszabályok 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésrôl (Szk.) 12/2020. (II.7.) korm. rendelet a szakképzésrôl szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.) 2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvérôl

A cikk az MKIK és a PBKIK között megkötött NFA-KA-ITM-9/2020/TK/15 számú támogatási szerzôdés alapján került megjelentetésre.

Hasznos honlapok Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara – https://pbkik.hu/szolgaltatasok/szakkepzes/ Innovatív Képzéstámogató Központ – https://ikk.hu/ MKIK gondozásában – https://dualis.mkik.hu/ Duális képzôhelyként bekapcsolódna a szakirányú oktatásba? Személyre szabott, professzionális tanácsadással állunk rendelkezésükre. Forduljanak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara duális képzési tanácsadóihoz! https://pbkik.hu/szolgaltatasok/szakkepzes/


HIRDETÉS

Dél-Dunántúli Gazdaság

47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.