Page 1

XVI. évf. 2. szám, 2014. március 7. A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA LAPJA www.pecsikamara.hu/deldunantuligazdasag • MÁR ONLINE IS!

Együtt mûködés! w w w. f a c e b o o k . c o m / p e c s i k a m a r a

w w w. y o u t u b e . c o m / p e c s i k a m a r a


2

Dél-Dunántúli Gazdaság

HIRDETÉS

Fókuszban a vállalati és az önkormányzati ügyfelek! A tavalyi évben 55 éves születésnapját ünneplô Szigetvári Takarék mára az ország egyik legnagyobb takarékjaként, egy erôs regionális bankká nôtte ki magát. A folyamatos fejlôdésnek köszönhetôen fiókhálózata évrôl évre bôvült, jelenleg 30 fiókkal áll ügyfelei rendelkezésére, teljes körû banki szolgáltatást nyújtva vállalati, önkormányzati, non-profit és lakossági ügyfelei részére. A mikro- és a kis- és középvállalati szektorban a Szigetvári Takarék regionálisan az egyik legnagyobb piaci részesedéssel rendelkezô bank – emelte ki Buzási László, a Szigetvári Takarék ügyfélkapcsolati igazgatója. Ezt a merész kijelentést nyugodt szívvel megtehetjük, ugyanis közel 9000 egyéni vállalkozó és társas vállalkozás számláját vezetjük, továbbá a tavalyi év során a vállalati hitelállományunk a pénzpiaci tendenciákkal ellentétben közel 6%-os növekedést tudhat maga mögött, illetve ügyfeleink számlaforgalma is 20%-ot meghaladó mértékben nôtt. Ez nem lehet véletlen, azaz meg vagyunk gyôzôdve arról, hogy ügyfeleink meg vannak elégedve a szolgáltatásainkkal és a banki kondíciókkal. Megítélésünk szerint több tényezô áll a sikeres mûködésünk mögött; egyrészrôl aktívan hitelezünk és keressük a vállalható kockázatú üzleti le-

hetôségeket. Másodszor a banki átlaghoz képest lényegesen gyorsabban és jellemzôen helyi kompetenciában döntünk a beérkezett hitelkérelmekrôl. Ügyfeleinkkel személyes kapcsolatot tudunk kialakítani akár döntéshozói szinten is és minden esetben törekszünk egy kiszámítható, kölcsönösen elônyös, hosszú távú partneri kapcsolat kialakítására. Segítünk ügyfeleink számára a legkedvezôbb finanszírozási konstrukciók kialakításában, a Takarékunknál elérhetô számos kedvezményes kamatozású hitelkonstrukció alkalmazásával, ezzel is egy hozzáadott értéket adva az üzleti kapcsolatainkhoz. Gondolok itt elsôsorban – a hitelcél függvényében – a piacon legelônyösebbnek tartott MNB NHP hitelkonstrukcióra, valamint a szintén kedvezô az MV Zrt. és az MFB Zrt. által refinanszírozott hitel lehetôségekre. Természetesen az ügyfél elégedettség nem lenne teljes a versenyképes banki kondíciók alkalmazása nélkül. Itt kifejezetten törekszünk arra, hogy átlátható és meglepetések nélküli kondíciós listákat alkalmazzunk, mind a hitelezés, mind a számlavezetés terén. A kamattámogatott hitellehetôségek közül a kisvállalkozásoknak a Széchenyi Kártya Program termékeit (Széchenyi kártya, Széchenyi beruházási hitel, Agrár Széchenyi kártya stb.), míg komolyabb fejlesztések esetén az MNB-NHP, vagy az MV Zrt. Új Széchenyi Hitelprogramját, utóbbit akár 200 millió forintos összeghatárig ajánljuk.

A vállalatok mellett Takarékunk mindig is elkötelezett partnere volt az önkormányzati szektornak és továbbra is komoly üzleti lehetôséget látunk a kapcsolataink fejlesztése, bôvítése irányában. Kiemelten fókuszálunk az önkormányzatokra, a szektor holdudvarába tartozó egyesületekre és alapítványokra, valamint a társasházakra is. Minden olyan termékkel rendelkezünk, amely egy önkormányzati ügyfél számára igényként felmerülhet, a számlavezetés, a befektetések és a különbözô finanszírozási megoldások terén (önerô finanszírozás, támogatás elôfinanszírozás, beruházási hitel és folyószámlahitel) beleértve az önkormányzatokhoz kapcsolódó egyesületek és alapítványok hitelezését is. A társasházak esetében az idei évben a kamattámogatott társasházi hitelkonstrukciónkat piacvezetô árazással kínáljuk a meglévô és jövôbeni ügyfeleink számára, illetve dolgozunk egy olyan komplex konstrukción, ahol a kedvezményes finanszírozás mellett a pályázati források bevonását és a mûszaki tanácsadást is egy csomagban, partnerek bevonásával biztosítjuk. A fentiekben bemutatott széleskörû szolgáltatásoknak köszönhetôen nálunk mindenki megtalálja – reális költségszint mellett – a saját igényeihez illeszkedô terméket, személyre szabott tanácsadással. Bízunk benne, hogy hamarosan az Ön vállalkozását is ügyfeleink között tudhatjuk!

Széchenyi kártya hitelprogram – beruházási hitel

MV Zrt. – Új Széchenyi Hitelprogram

MNB-NHP Hitelprogram II. szakasz

Maximális hitelösszeg

Vállalkozásonként 50 000 000 Ft

Projektenként 200 000 000 Ft

Ügyfélminôsítéstôl függôen

Fizetendô kamat jelenlegi mértéke (kamattámogatást beszámítva)

4,25%

4,9%

2,5 % p.a.

Maximális futamidô

120 hónap

120 hónap

120 hónap

Türelmi idô

24 hónap

24 hónap

24 hónap

Saját erô elvárás (a beruházás nettó értékének százalékában)

20%

10%

25%

Kizárólag beruházás (max. 25 m Ft Széchenyi Forgóeszközhitel igényelhetô hozzá)

Beruházás Forgóeszköz finanszírozás, amely nem haladhatja meg a hitel 30%-át

Beruházás Forgóeszköz finanszírozás Támogatás elôfinanszírozás Hitelkiváltás

Hitelcél

Pécsi fiók Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. Tel.: +36 72 514-200 E-mail: bajcsy@szigetvaritakarek.hu

Szigetvári fiók Szigetvár, József Attila u. 19. Tel.: +36 73 514-094 E-mail: szigetvar@szigetvaritakarek.hu

Komlói fiók Komló, Városház tér 5. Tel.: +36 72 582-260 E-mail: komlo@szigetvaritakarek.hu


Dél-Dunántúli Gazdaság

3

AJÁNLÓ

TA R TA L O M Címlapsztori Együttmûködések Díjazottak Díjaztuk a gazdaság legjobbjait Díjazottak Baranya Gazdaságáért Díj: id. Rajnai Attila Az Év Üzletembere Díj: Herbály István Angster József Díj: Zalay Buda

4–9 10–14

15 16 17

Kastélyszállók

18–19

Baranyai gazdaság Kedvezô lapjárás: Széchelyi Kártya Program

20–21

A hónap üzletembere: Somfai Gábor Kamarai hírek Több mint 100 diák Elsô lépés a gyôzelem felé Képzésben a kamarai szakértôk Versenyképes tudáshoz segít... H2020 Helyi termékmenedzser képzés EVLIA Home office Formatervezési Klub PKK élenjár a környezettudatos... BaranyaLand workshop

10–17. oldal Díjaztuk a gazdaság legjobbjait

21 22 23 24

A hónap üzletembere Somfai Gábor

25

Mesterképzés – Rendeczki Lajos

26

Tanulószerzôdés – Udvari Ferenc

27

Klaszterek

28

Új tagjaink – Sun-erg Kft.

29

Autóteszt: Nissan Qashqai — Marton Ferenc

30–31

Enterprise Europe Network

32–33

NAV

34–35

20–21. oldal

Kedvezô lapjárás

Tanulószerzôdés A napi munka során kiderül, ki mennyit ér Udvari Ferenc

Rendeczki Lajos A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara lapja ISSN 1419-8746 Kiadja: Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztô és Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelôs szerkesztô: Katona Petra Szerkesztôség: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 7602 Pécs, Pf. 109 Tel.: (72) 507-133, fax: (72) 507-152 E-mail: pbkik@pbkik.hu A szerkesztôbizottság tagjai: Cséfalvay Ágnes, Hendinger Anita, Rabb Szabolcs Hirdetésvezetô: Háda Sándorné (20) 319-8563 Nyomdai elôkészítés: TÉR Nyomdai és Grafikai Stúdió, Pécs Nyomdai munkálatok: Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécs Kereskedelmi forgalomba nem kerül PBKIK honlap: www.pbkik.hu www.pecsikamara.hu

21. oldal

Mesterképzés A fodrászok régi álma valósult meg 26. oldal

Autóteszt: Nissan Qashqai – Marton Ferenc 30–31. oldal

27. oldal


4

Egyedül nem megy – tudjuk ezt a Sándor Pál rendezte Ripacsok c. film óta, és ezt igazolják azok az együttmûködések, összedolgozások, amelyek a gazdasági szereplôk között szövôdnek. Intézmények, vállalkozások, iskolák, egyetemek, kamarák fognak össze, szövetkeznek egy-egy feladat végrehajtására, cél elérésére. Összeállításunkban baranyai együttmûködéseket mutatunk be.

— Minden válságtérségben gyengülnek az együttmûködések, és az intézmények, sôt a vállalkozások is csak önmagukra kezdenek optimalizálni, jelentôs többletterheket és problémákat generálva önmaguknak és a térségnek. A lefelé tartó spirál megállítása viszont csak a vállalkozói együttmûködések – építôipari konzorciumok, ipari klaszterek – révén, és nem utolsósorban a gazdasághoz kapcsolódó intézmények tudatos, stratégiai és összehangolt együttmûködésével lenne lehetséges. Nem látni még e felismerést. A reálgazdaságban a kamara közremûködésével megjelentek a jól mûködô csírák a gépipari, környezetipari, idegenforgalmi, kreatív és a kesztyûipari klaszterek képében, sôt, az elsô fecske is, ahol már egy közintézmény, Komló város is dolgozik a bányaipari klaszterben! – foglalja össze dr. SÍKFÔI Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára, hogy milyen jellegû együttmûködések jellemzik a baranyai gazdasági életet.

CÍMLAPSZTORI

Dél-Dunántúli Gazdaság

Együtt — Miért fontosak ezek az együttmûködések? Miként hatnak a gazdaságra? — A térség vállalkozóinak többsége a helyi, csökkenô piacra termel vagy szolgáltat. Baranyában adott egyrészt a romló személyi jövedelmi pozíciónk, másrészt az önkormányzatok és közintézmények többsége megrendeléseivel nem a helyi vállalkozókat tiszteli meg, ahogy az adóztatásban sem számíthatnak különös figyelemre a más székhelyû vállalkozások. Ezért ki kell lépnünk más térségekbe, sôt, a külföldi piacokra, ehhez pedig a cégek összefogására, kompetenciáik összeadására van szükség. Versenyképességükhöz elengedhetetlen a helyi közszféra felismerése is, amelynek szerepe van a jelenlegi helyzet kialakításában, de ugyanúgy lehetne része a jövôbeni fejlôdésben is. A PBKIK arra törekszik a reálgazdaságban szûkös erôforrásai miatt, hogy sokoldalúan segítse azon vállalkozói együttmûködéseket – finanszírozás, innováció management, export piacok, szakképzési háttér –, amelyek maguk is közösen invesztálnak a versenyképességük növelésébe. Igyekeznek rávenni az egyetemi és önkormányzati szférát a gazdaságfejlesztési aktivitásra, de a kamara titkára szerint e törekvés sikertelenségét látva valószínûleg munkamódszert kell váltaniuk. A hatékonyságot növelendô a pécsi egyetem közgazdasági karával közösen ígéretes projekt rajzolódik ki évi 40 kisés középvállalkozás menedzselésére. — Ki kezdeményezi az együttmûködéseket és milyen a hajlandóság a szereplôk részérôl az együttes gondolkodásra, cselekvésre? További információ: www.pbkik.hu

— Évekig meglehetôsen egyedül tartotta szükségesnek a kamara az imént említetteket. A kezdeményezések többnyire tôlünk indultak, de az elmúlt évben pl. az idegenforgalmi, környezetipari vállalkozói, a bánya klaszter már önkormányzati kezdeményezés volt! — Mit lehet mondani, milyen eredményeket hoztak a kamarai együttmûködések az elmúlt években? — Ez az út nem könnyû, hiszen minden szereplônek meg kell tanulnia az együttmûködést, aki lokálisan versenyez, az bizony elbukik a globális világban... Ennek ellenére számos szektorban jelentôs elôrehaladás történt az innovációs potenciál fejlôdésétôl a szakképzési minôség emeléséig, az export aktivitás látványos felfutásáig. Látható, hogy bizonyítottak a reálgazdasági konzorciumok, klaszterek, ez a helyes út. El kell érnünk azt az önkormányzati együttmûködést, amelyben a reálgazdaság nem csak az adóalany szerepét tölti be, hanem a városoktól az egyetemig helyben maradnak a közösségi megrendelések. A következô tervezési idôszakra pedig a megcélzott reálgazdasági, közösségi beruházási projekt-együttmûködések kialakítása, a külsô (benne pályázati) források elérésének maximalizálása a cél. Sajnos, késésben vagyunk, nehézkes a térségben a paradigmaváltás.

Kitûnô példa a partneri együttmûködésre a pécsi önkormányzat és a hulladékgazdálkodási, valamint városüzemeltetési feladatokat ellátó cég, a BIOKOM Nonprofit Kft. kapcsolata. A BIOKOM 100%-ban önkormányzati tulajdonban van, 2011. január 1jétôl a városüzemeltetési feladatokat is ellátja. A városüzemeltetés területén számos olyan közös feladat és kapcsolódási pont van, amelyek megkívánják a zökkenômentes, gördülékeny együttmûködést. Ide tartoznak a közút- és forgalomtechnikai, a közmû- és vízrendezési valamint a zöld-


Dél-Dunántúli Gazdaság

CÍMLAPSZTORI

mûködések és közterület gondozási feladatok. Hogy milyen mintákat, trendeket követ tevékenysége és újításai során a BIOKOM és ezeket miként fogadja a városvezetés, errôl LÓCZI Szidónia pr-menedzsert kérdeztük. — A szoros együttmûködést az is bizonyítja, hogy még a különbözô fejlesztési elképzelések, projektek megvalósítása elôtt megkérdezi a véleményünket, egyeztet cégünkkel Pécs városa. Nagyon fontos ez a fajta közös munka, mert a BIOKOM, mint a város üzemeltetôje, napi szintû információkkal rendelkezik arról, hogy milyen állapotban vannak a városi közterületek, mûtárgyak. Másrészt azért is hasznos meghallgatni a városüzemeltetô véleményét, mert mi az üzemeltetési oldalról látjuk a „helyzetet”, így javaslatot tudunk tenni a gazdaságos üzemeltetésre is – szerencsés esetben még a terve-

zés elején vagy az elôtt. Tehát egy adott városi beruházás kapcsán a tervezéstôl a kivitelezésen át egészen az átvételig kiválóan együttmûködik a BIOKOM és a pécsi városvezetés, a szakemberek közösen gondolkodnak a célok eredményes megvalósítása érdekében. Sôt, a kapcsolat annyira gyümölcsözô, hogy még egy lépéssel korábban, már a pályázatok megírásánál is együtt dolgozunk. Példaként említhetem azt a Pécs MJV által megnyert, városi vízvédelmi rendszer fejlesztését szolgáló pályázatot, amelynek köszönhetôen sikerült többek között a városi szakaszon a Pécsi-víz patak mederkotrása, illetve a kritikus helyszíneken hordalékfogók létesítése és a víznyelôk számának bôvítése. Emellett több hasonló, már a megvalósítás fázisában lévô projekt is fut a városban. Több esetben a BIOKOM üzemeltetési tapasztalataival

BIOKOM: Közterület gondozás – útjavítás Forrás: www.biokom.hu

További információ: www.pbkik.hu

5 és elképzeléseivel összhangban adta be Pécs városa a pályázatát, amelyek során a város mindenben számított és számíthat a BIOKOM szakmai tudására. A közterületek szabályozása szintén egy olyan terület, amelyben a város aktívan együttmûködik cégünkkel. A közterületek használata, az útfelbontások és a városi parkolás mind-mind olyan „ügyek”, amelyek megkívánják a szoros és alkotó együttmûködést, a város gyakran veszi figyelembe a BIOKOM tanácsát a rendeletalkotás, -módosítás szintjén is. További fontos együttmûködési területünk a „városi rendezvények”, ilyenkor a BIOKOM átadja a kiemelt városi közterületeket a rendezvény szervezôjének, amit megfelelô állapotban kell visszakapnia. A kellôen átgondolt városi szabályozás ezen a területen is meghatározó a károkozás és a plusz takarítás elkerülése szempontjából, itt szintén elengedhetetlen a BIOKOM szaktudása, tapasztalata. — Milyen más szervezetekkel, intézményekkel van együttmûködése a vállalatnak, amelyek pozitívan hatnak a cég mûködésére? — Nagyon aktív a kapcsolatunk a Pécs MJV berkein belül mûködô közterület-felügyelettel, a városi parkolást is ôk ellenôrzik. Pécs városa, a közterületfelügyelet és a BIOKOM folyamatosan egyezteti a városi feladatokat, gyakorlatilag szünet nélkül.


6 A BIOKOM Kft. szakmai vezetésével, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara menedzselésével alakult meg a Magyar Környezettechnológiai Gyártó és Fejlesztô Klaszter, amely klaszter szervezésében a kamara látja el az operatív vezetési feladatokat.

A jól megválasztott partneri együttmûködések akár több millió forintos bevételt is jelenthetnek egy-egy cégnek. Jó példa erre a pécsi RG Net Kft., amelynek számos területen vannak együttmûködései, de ezek mélysége, minôsége igen eltérô – mondja HERBÁLY István ügyvezetô. — Az alvállalkozókkal végeztetett munkáink az évek során jelentôsen lecsökkentek, ennek oka a nagyon hullámzó minôség. Így csak néhány olyan partnerünk van, akinek a munkájáért úgy tudunk felelôsséget vállalni, mintha azt mi magunk végeztük volna. A partneri együttmûködéseink már egészen más jellegûek. Itt hosszú idô alatt olyan kapcsolatok alakultak ki, melyek révén akár többszáz milliós fejlesztési projekteket is fel lehet vállalni, tehát az egyes kis cégek méretein túlmenôen tudunk dolgozni, bizonyítani és kemény munkával új szintre lépni. Ezen partnereink jellemzôen az innováció területérôl kerülnek ki és az i2k klaszteren vagy méginkább a kamarán keresztül kerülünk velük kapcsolatba. Az innovációs osztály munkája ezen a területen elismerésre méltó, nagyon hatékonyan kötik össze a szereplôket. — Az együttmûködéseknek milyen jelentôségük van a vállalkozás mûködésében, sikerében? — Cégünk egy cégcsoport tagja, amit szorosan együttmûködô cégek alkotnak, így a kooperáció alapvetônek mondható a mûködésünkben. Talán épp ez a siker egyik kulcsa, hogy régóta ta-

CÍMLAPSZTORI nuljuk az együttmûködés módozatait, így ez már beépült a mindennapjainkba. — Milyen sikerek születtek együttmûködések által? Ezek jelentkeztek-e a bevételben? — Nem szabad naivnak lenni. Sajnos, egy cég semmi másból nem tud megélni, csak a bevételeibôl. Nyilván vannak hosszabb távú és magasztosabb célok is, de ha az együttmûködések nem hoznának profitot, nem foglalkoznánk ezzel a területtel olyan kiemelten, ahogy tesszük. Rengeteg sikeres projektet zártunk, technológiát dolgoztunk ki ezen együttmûködések során. Megemlíthetjük a MarkCon-nal közös Omnibus projektet, a Terex-nél bevezetett innovációs díjas információs rendszert vagy az Írisz beruházás megfigyelô rendszert is. — Van-e olyan elképzelés, terv, amelyben szerepel további együttmûködés kialakítása? — Ahogy az elôzôekbôl is kiderült, az együttmûködés számunkra nagyon fontos, így folyamatosan építjük azt a kapcsolati hálót, amely teret ad új partnerek felkutatásának és olyan projektek indításának, ahol ezeket a lehetôségeket ki is tudjuk használni.

A jövôben a kutatás-fejlesztés, a technológia-transzfer és kutatási eredmények hasznosítása területén hatékonyan együttmûködik az egyetem és a Lakics Kft. – errôl írt alá a közelmúltban együttmûködési megállapodást Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és LAKICS Péter, a komlói Lakics Gépgyártó Kft. ügyvezetô igazgatója. Az elsô közös kutatás-fejlesztési projekt tárgya egy 50 kW-os kisüzemi szélerômû fejlesztése lesz. Mint ismert, a szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és költségelônyei miatt rohamos ütemben nô a világban, fôleg Európában. További információ: www.pbkik.hu

Dél-Dunántúli Gazdaság — A jelenlegi piaci helyzetben a kitörési lehetôséget az innovációban, az önálló termékfejlesztésben látjuk – mondta az ünnepélyes eseményen az ügyvezetô igazgató. — A következô idôszakra a legfôbb célunk, hogy a Lakics Gépgyártó Kft.-t élenjáró beszállító cégbôl egy erôteljes kutató-fejlesztô tevékenységet végzô, saját fejlesztésû termékeket elôállító és értékesítô vállalkozássá transzformáljuk. Úgy gondoltuk, hogy kölcsönösen tudunk egymásnak segíteni az egyetemmel, hiszen a mûszaki karon megtalálható a szellemi tôke, nálunk pedig a gyakorlati tudás és tapasztalat – hangsúlyozta Lakics Péter. Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora azt nyilatkozta, hogy az egyetem a régió meghatározó szereplôjeként tovább kívánja erôsíteni a vállalatokkal való kapcsolatrendszerét, együttmûködéseinek amúgy is széles palettáját. Ez azért is fontos az oktatási intézmény életében, mert az idei évtôl a K+F területen az európai uniós források jelentôs részét csak vállalati együttmûködések révén lehet elnyerni, a PTE számára pedig elengedhetetlen a továbbfejlôdéshez, hogy minél magasabb arányban részesüljön az ilyen jellegû támogatásokból. Emellett – vélekedett a rektor – legalább ennyire lényeges, hogy hallgatóik – különösen a mûszaki vonalon – magas minôséget képviselô vállalatoknál szerezhessenek gyakorlati tapasztalatot, így hasznosítva az egyetemen megszerzett elméleti tudást. A PTE már több ízben kiírta hallgatói számára a „Feltaláló születik” inno-


Dél-Dunántúli Gazdaság vációs ötletpályázatot, melyen a Pollack Mihály Mûszaki és Informatikai Kar hallgatói rendre kiválóan szerepelnek – legutóbb például egy gôzenergia-termelésrôl szóló pályázat kapott különdíjat. Ebbôl is látszik, hogy a kreativitás és a hatalmas szellemi potenciál megvan a pécsi mûszaki kar hallgatóiban, de ez akkor párosulhat igazán kimagasló eredménnyel, ha a gyakorlati terep is a tanulók rendelkezésére áll. Ebben lesz partner a szélerômûvekbe épített generátorok acélszerkezetének vezetô európai gyártója, a Lakics Gépgyártó Kft. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter sok tekintetben az együttmûködés tanulásának gyakorlati terepe. A klaszter a kamara vezetésével alakult 2011-ben. A Lakics Kft., személyesen Lakics Péter a kezdetek óta elnökségi tag.

A pécsi kamara az országos innovációs módszertan bevezetése során ifj. Rajnai Attila tapasztalatait is bevonva alakította ki a szolgáltatási portfólióját. A rendszer kidolgozására a kamara együttmûködô fókuszcsoportot, szakértôi hálózatot hozott étre, amelynek aktív tagja if. RAJNAI Attila. A komlói Rati Kft. egyik fô tevékenységét az autóipari felszerelések innovációja jelenti. Számukra az innováció azt jelenti, hogy „a jóból még tökéletesebbet csináljunk, hogy képesek legyünk valami olyat alkotni,

A komlói Rati Kft. üzemépülete

Forrás: www.ratipur.hu

CÍMLAPSZTORI amilyet más még nem”. Ehhez mind a vállalkozáson belül, mind külsô partnereikkel szoros együttmûködésre van szükség. Ifj. Rajnai Attila cégtulajdonostól megtudtuk, széles az a kör, amelyre számíthatnak mindennapi munkájuk során. — Az együttmûködés külsô és belsô dimenzióban is meghatározó kulcskérdés – mondja Rajnai Attila. — Külsô együttmûködés alatt elsôsorban vevôket vagy potenciális vevôket, illetve beszállító és szakmai partnereket értek. A belsô együttmûködést sokféleképpen lehet rétegezni egy szervezeten belül, de az biztos, hogy a csapatteljesítmény kiemelt hatótényezôje. Elsôként a szakmai partnereinkkel való együttmûködést emelném ki. Olyan csapatokkal, szakértôkkel dolgozunk együtt, melyek tudása, kompetenciája helyben nem érhetô el vagy nem érné meg beintegrálni. Ilyennek tartom például a formatervezést. Egy kétszeres red dot díjas csapattal dolgozunk, akik a MOME vonzáskörzetében vannak. Friss tudással, rendkívül kreatív szellemmel és konstruktivitással támogatják termékfejlesztésünk minden fázisát. Másfelôl jelentékenyen befolyásolja a Rati sikerét beszállító partnereink teljesítménye. Ezért alapvetô cél már a fejlesztési fázisban a kiegyensúlyozott együttmûködés. Nagyon fontos, hogy partnerünk is hasonló szemlélettel vállalkozzon, mint mi. Legyen

7 kompetens és versenyképes a szakmájában. — Az együttmûködéseknek milyen jelentôségük van a vállalkozás mûködésében, sikerében? — Meghatározó. A szervezeten belül kiemelkedô szerepet kap a menedzsment együttmûködési képessége: képesek-e stratégiát alkotni, következetesen irányítani a megvalósítást, motiválni a csapattagokat, kellôen rugalmasan kezelni a változásokat, az állandóan változó környezetet, illetve megoldani a problémákat, mert azok valahogy sosem fogynak el. Igyekszem egy lazán hierarchizált, de fegyelmezetten együttmûködô csapatot építeni. — Milyen sikerek születtek együttmûködések által? Ezek jelentkeztek-e a bevételben? — Minden siker együttmûködésbôl születik. Meggyôzôdésem, hogy szólójátékosokkal nem lehet tartós eredményt produkálni. Minden új vevô, új projekt elnyerése munkatársak és partnerek összehangolt munkájának gyümölcse. Egy autógyári projekt esetén kéz a kézben ügyködik az értékesítô, a logisztikus, a formatervezô, a fejlesztômérnök, az alkatrész beszállító munkatársai, hogy végül az autótulajdonos, aki a kartámaszunkat választotta, elégedetten dôljön hátra, illetve oldalra... — Van-e olyan elképzelés, terv, amelyben szerepel további együttmûködés kialakítása? — Autógyárak tervezô és fejlesztô csapataival szeretnénk a jövôben szorosabban együttmûködni, hogy megoldásaink a lehetô legjobban passzoljanak az igényekhez.


8 Baranya megyében mind az egyetemi képzés és kutatás, mind a vállalkozások szintjén ismertek a biotechnológiai kezdeményezések. Ennek egyik alapja a Biotechnológiai Innovációs Bázis Klaszter, amelynek két alapító cége, a Hisztopatológia Kft. és a Soft Flow Hungary Kft. termékei már több éve – versenyképességüket igazolva – hasznosulnak a piacon. Elôbbi az in vitro diagnosztikus (IVD) orvostechnikai eszközök, utóbbi a diagnosztikus szoftverfejlesztések és kitek területén mutat fel komoly eredményeket. A vállalkozások együttmûködése mellett újabb, potenciális stratégiai partner jelent meg, a Szentágothai János Kutatóközpont, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) korszerû, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított intézménye, mellyel a cégek várhatóan hasznos együttmûködésben tevékenykedhetnek. Hogy miként valósulhat meg a közös munka, elsôként Dr. HELYES Zsuzsanna egyetemi tanárt, a Kutatóközpont tudományos titkárát kérdeztük. — A múltban is voltak már példák rá, de a jövôben szeretnénk rendszeresebben és nagyobb mértékben profitálni az együttes hazai és uniós pályázati lehetôségekbôl – mondja a titkár aszszony. — A központ a kutatási és képzési szolgáltatások széles körét tudja az értéklánchoz hozzátenni, Fotó: Márk Mirkó egészen az MSc és PhD képzések szintjéig. Az intézményben rendelkezésünkre áll a legkorszerûbb és az országban sok szempontból egyedülálló mûszerpark, széles orvosbiológia és természettudományos technológiai paletta, valamint magas színvonalú egyetemi tudásbázis. Mindez óriási perspektívákat nyújt a felfedezô kutatás, alkalmazott kutatás és innová-

CÍMLAPSZTORI

Dél-Dunántúli Gazdaság

A Szentágothai János Kutatóközpont

ciós tevékenységek irányába történô nyitásra. — Cégem, a Soft Flow Kft. már tavaly a Bio-USA Kongresszuson képviselte a kutatóközpont portfólióját – mondja Dr. LUSTYIK György ügyveze-

Dr. SZEKERES György, a Hisztopatológia Kft. ügyvezetôje is megerôsíti, hogy az egyszer megszületô jó kapcsolatok további együttmûködéseket generálnak: — Idén közös megjelenést terve-

tô, aki szintén elkötelezett az együttmûködések mellett –, illetve magam a központ Ipari Tanácsadó testületének elnökeként személyes és kérdôíves formában is felvettem a kapcsolatot a kutatócsoportokkal és felmértem a konkrét igényeket, lehetôségeket. Ennek eredményeként már el is indult egy kétoldalú szakmai együttmûködés a Molekuláris Farmakológiai Kutatócsoportban mikrocirkuláció-vizsgálatok (SZKK szolgáltatás) és molekuláris markerek analízise (Soft Flow mûszeregyüttes, know-how) területén.

zünk a CE-Biofórum (Lódz, Lengyelország) rendezvényén, ahol éppen a KKV – Kutatóközpont együttmûködés lehetôségeit szeretnénk bemutatni. Nem elhanyagolható a PTE és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara partnersége sem, aminek eredményeként már létrejött egy innovációs és egy klaszter portfólió, valamint folyamatosan frissül egy kutatási mûszerparkokat egyesítô adatbázis a „Nyitott Labor” program keretében. Hosszabb távon pedig szeretnénk az eddigi esetleges kutatási, kutatás-fejlesztési kapcsolatokat kiszélesíteni, a technológia-transzfert és a kutatói mobilitást intézményesíteni.


Dél-Dunántúli Gazdaság A kamara innovációs osztálya elkötelezetten támogatja és szervezi a helyi klasztereket. A kreatív ipar, mint a GDP egyik legfontosabb „termelôje“ a kamara fókuszában is jelen van. Nemcsak a Kreatív Ipari Klasztert, de a Creative Cities projektet is támogatta a szakmailag a kamara. A Central Europe pályázati rendszeren belül 2009-ben indult projekt, amelynek az volt a célja, hogy 5 különbözô városban – Ljubjanában, Genovában, Lipcsében, Gdanksban és Pécsett – a kreatív városkép és a kreatív városüzemelés érdekében mûködjön együtt az önkormányzat és egy szakmai szervezet, teremtsenek kedvezôbb környezetet a kreatív ipar számára. Ennek érdekében mind a 4 városban kreatív ipari klasztert hoztak létre pécsi mintára. — Az volt a célunk, hogy a város mint policymaker, mint döntéshozó és a várospolitika alakítója, stratégiai tervezôje egy szakmai szervezettel konzultáljon annak érdekében, hogy miként lesz kreatívabb Pécs – mondja KERESNYEI János, a projektben, a kamarával és a városvezetéssel együttmûködô Kreatív Ipari Klaszter elnöke. — Elôször fel kellett mérni a kreativitás státuszát városonként, itt abba az Európa-szerte ismert ténybe ütköztünk, hogy nincsenek nemzeti adatok a kreatív iparra vonatkozóan. Ezért egy adatbányászati metódust kellett létrehoznunk, illetve minden városban készíteni egy swot analízist. Ezek alapján összevetettük az 5 város kreatív ipari adottságait, majd megfogalmaztunk egy cselekvési tervet. Létrehoztuk a klasztereket, majd a klaszterek nemzetközi együttmûködési hálózatát 10 résztvevôvel, majd pedig a barnamezôs beruházások kreatív ipari hasznosítása témában születtek tanulmányok. Ez utóbbi projektrészben mûködtünk együtt a pécsi ön-

CÍMLAPSZTORI

9

Zsolnay Kulturális Negyed

kormányzattal. A kapcsolat amellett, hogy így tudomást szereztek a kreatív ipar fontosságáról és belátták, hogy erre szükség van, arra is jó volt, hogy létrejött egy tanulmány a Zsolnay Negyed és a belváros közötti terület fejlesztésével kapcsolatosan. — Milyen tapasztalataik voltak az együttmûködéssel kapcsolatban? — Egyértelmûen pozitívak. Érezhetô volt, hogy a város nyit a kreatív ipar felé, annak ellenére, hogy szinte minden energiát felemésztett az EKF-re való készülés. A kreatív ipar mibenléte újdonság volt a város számára, hiszen 2009ben még csak egy 4 éves múlttal rendelkezô terület volt Európában is. Pécsett rendkívül jó színvonalat képvisel a kreatív ipar, mondhatnám, hogy a vidéki városokban a legmagasabbat. A projektnek és a jó kapcsolatnak köszönhetô, hogy köttetett egy együttmûködési megállapodás, amely alapján együttmûködik velünk a város és kikérik a kreatív iparral kapcsolatos döntéshozatalban a klaszter (menedzsment szervezete, a KIKK Egyesület) véleményét. Pozitív tapasztalatokról számol be az együttmûködésrôl GIRÁN János, Pécs MJV önkormányzatának kabinetvezetôje is.

— Az együttmûködés alatt a pécsi önkormányzat szempontjából a legfôbb kérdés az volt, hogy az Európa Kulturális Fôvárosa programot követôen létrejövô új kulturális viszonyrendszer miként alakítja a város kreatív ágazatát, szükségesek-e, és ha igen, milyen mértékû beavatkozások a folyamatokba. Az ennek kapcsán megszületô akciótervben felvázolt fejlesztések az önkormányzat hosszú távú elkötelezôdését vetíti elôre. A Kreatív Ipari Klaszter felkérésére csatlakozott városunk ehhez az uniós projekthez, hiszen a projekt megvalósításának egyik feltétele volt, hogy az adott város Kreatív Ipari Klasztere és önkormányzata közösen valósítsák meg a projektben leírtakat. — Milyen tapasztalatokkal szolgált az együttmûködés? Milyen elônyei voltak? — A klaszterrel való együttmûködés sikeres volt, határait és formáját a projekt kerete adta. A projektben létrehozott helyzetelemzés és akcióterv készítése során olyan kérdések és problémák merültek fel, amelyek az együttmûködés hiányában jóval nehezebben kerültek volna felszínre. — Gyakoriak-e a hasonló együttmûködések a város mindennapjaiban? — Ha nem is gyakoriak, de jellemzôek az ilyen jellegû együttmûködések az önkormányzat életében. A város törekszik támogatni a hasonló, projekt alapú összefogásokat, bár természetesen a finanszírozási nehézségek, az önerô elôteremtésének korlátai sajnos sokszor gátat szabnak az ilyen lehetôségeknek. N.T.


10

DÍJAZOTTAK

Dél-Dunántúli Gazdaság

Díjaztuk a gazdaság legjobbjait A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Kitüntetési Rendje alapján a kamara elnöksége dönt a kamarai díjak kitüntetettjeirôl. A kitüntetésekre számos javaslat érkezett a kamarai testületek és tisztségviselôk részérôl. A kamara elnöksége mérlegelve a javaslatokat, a következô döntéseket hozta:

Baranya Gazdaságáért Díj: id. Rajnai Attila. Az Év Üzletembere Díj: Herbály István. A díjakat dr. Kéri István, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta át.

Angster József Díj: Zalay Buda

Életmû Díj: Molnár László

Az Életmû Díj posztumusz kitüntetettje: Pintér György. A díjat Pintérné Könczöl Ágnes vette át.


Dél-Dunántúli Gazdaság

11

DÍJAZOTTAK

Címzetes kamarai tanácsos: Rónaszegi Lenke

Címzetes kamarai tanácsos: Gelencsér Lajosné

Címzetes kamarai tanácsos: Weller János

Kamarai tanácsos: Hendinger Anita

Kamarai tanácsos: Rabb Szabolcs

Baranya Megyei Export Díj: Kontakt-Elektro Kft. A díjat Hirth Ferenc vette át.

Baranya Megyei Szakképzési Díj: Baranya Megyei Szakképzési Díj: Baranya Megyei Szakképzési Díj: Délviv Kft. Bogos Dezsô Fenyôsi Gyula A díjat Kovács Mátyás vette át. A díjakat dr. Kéri István és Várszegi Gyula szakképzési alelnök adta át.


12

DÍJAZOTTAK

Baranya Megyei Export Díj: Lafarge Cement Magyarország Kft. A díjat Frederic Aubet vette át.

Az Év Kereskedôje Díj: Novreczky Árpád. A díjat dr. Kéri István és Huppert László, a kamarai kereskedelmi tagozat elnöke adta át.

Dél-Dunántúli Gazdaság

Kiváló Kamarai Munkáért Díj: dr. Hüse István

Az Év Kézmûvese Díj: Az Év Kézmûvese Díj: Baranyai Bálint Sárdi János A díjakat dr. Kéri István és Treszner János, a kamarai kézmûves tagozat elnöke adta át.

Dr. Fáy Mihály Díj: CNC Instrument Bt. Mohácsi Idegenforgalmi Díj: Mohácsi Bugarszki Norbert. A díjat Nyilas Mihály vette át. A díjakat Kálóczy László, mohácsi városi elnökségi tag és dr. Kovács Mirella Mohács város jegyzôje adta át.


Dél-Dunántúli Gazdaság

DÍJAZOTTAK

13

Szigetvár Gazdaságáért Díj: Jambrik Béla (jobbra) A díjakat Kolovics János (balra), Szigetvár város polgármestere, valamint Horváth László, szigetvári városi elnök, adta át.

Szigetvári Szakképzési Díj: Manifaktor Kft. A díjat Papp Judit vette át.

ó

Szigetvári Idegenforgalmi Díj: Klavium Kft. A díjat Szitás Sándor vette át.

Komlói Szakképzési Díj: Jánosi Engel Adolf Díj: Komlói Idegenforgalmi Díj: id. Kecskés Károly József (jobbra) dr. Tánczos Frigyes Attila. Horváth Lászlóné A díjakat Ferenczy Tamás (balra), komlói városi elnök, valamint Polics József (középen), Komló város polgármestere adta át.


14

DÍJAZOTTAK

Dél-Dunántúli Gazdaság

Than Károly Díj: Siklósi Szakképzési Díj: Siklósi Idegenforgalmi Díj: Hotel Castello. Harmat Vilmos Szabó Zsolt A díjat Zoric Dragoslav (jobbra) vette át. A díjakat dr. Kovács Tibor (középen), siklósi városi elnök, és Mikola János, Siklós város alpolgármestere adta át.

ó A szakképzési teljesítményéért posztumusz elismerô oklevél: Simon Béláné, a Kódex Nyomda Kft. ügyvezetôje. Gyôriné Simon Brigitta vette át a díjat.

Mesterlevelek átadása A mesterképzés olyan kamarai közfeladat, amely jelentôsége a szakmai tudás felértékelôdésével párhuzamosan egyre fontosabb a gazdaság számára. A mestervizsga-rendszer célja a szakma magas színvonalú mûvelése, a tisztességes vállalkozások tekintélyének erôsítése, valamint az utánpótlás szakmailag színvonalas nevelése, a hagyományok megôrzése. 2013-ban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a gázvezeték- és készülékszerelô szakmában szervezett szakmai mesterképzést. Három szakember tett sikeres mestervizsgát. A mesterleveleket Várszegi Gyula alelnök adta át. Várszegi Gyula, Kungler Sándor, Hetesi Zoltán, Bábli Roland.


Dél-Dunántúli Gazdaság

15

DÍJAZOTTAK

Baranya Gazdaságáért Díj: id. Rajnai Attila „Nem csak a verejtékünket, hanem a gondolatainkat is értékesítjük” Gazdasági és foglalkoztatási szempontból megkerülhetetlen Komlón a Ratipur Kft., amelyet 1989 óta módszeresen és tudatosan épített a vállalkozás tulajdonosa, id. Rajnai Attila. A többségi magyar tulajdonban lévô vállalkozás dinamikus fejlôdését, növekedését a saját fejlesztésû poliuretán-feldolgozással elôállított autófelszerelési cikkek – pl. hátsó spoilerek, oldalvédô csíkok – piaci sikere alapozta meg. Az európai színvonalon dolgozó üzem tevékenységével a bányavidéken új iparágat honosított meg. A termékpaletta zömét az autóipari, jármûipari beszállítás teszik ki, de egyre jelentôsebb részt képviselnek az egyéb piacok (pl. bútoripar, játékipar) és a saját fejlesztésû termékek a cég stratégiájában. A Ratipur Kft. mûködésében a vevôk megelégedettsége és a környezetkímélô, gazdaságos termelés kulcsa a minôség. A vállalat fô alapelve: folyamatosan fejleszteni termékeik, szolgáltatásuk minôségét és munkatársaik képességeit, emellett erôsíteni a környezettudatos gondolkodást. Fontos a vállalkozás számára az innováció, kutatás-fejlesztési (K+F) feladataikat a Budapesti Mûszaki Egyetemmel, valamint más hazai és külföldi kutatóintézetekkel szoros együttmûködésben végzik. 2013-ban a komlói Ratipur Kft. a megye autóipari beszállítói kapacitásában is kulcsszerepet játszott. A cég, valamint a hozzá kapcsolódó vállalkozások olyan magas minôségû termékeket gyártanak, amelyek nemzetközi piacon is megállják helyüket, és térségünket megjelenítik az autóipar nagy cégei felé. Ezért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara „Baranya Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesítette id. Rajnai Attila cégtulajdonost. Ezt az elismerést annak a természetes személynek adományozza minden évben a kamara, aki egy-egy gazdálkodó szervezet vagy

szakma érdekeit meghaladó, a megye gazdaságának egészét szolgáló, kiemelkedô teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetôen javult a megye gazdasági teljesítôképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság mûködési feltételeiben következett be jelentôs javulás a megelôzô évben. — A díj nagy meglepetés volt számomra, úgy gondoltam, hogy én már minden elismerést megkaptam, amit talán megérdemeltem és ami egyáltalán megkapható – mondta meghatottan a díj átadásán Rajnai Attila. — Van már életmû díjam, Komlón díszpolgár vagyok, de ez az elismerés különleges helyet foglal el a többi között. Igazán megtiszteltetés számomra. 15 évig tevékenyen részt vettem a kamarai munkában, fôként innovációval foglalkoztam, és külön öröm számomra, hogy a fiam, aki ebben is követ engem, rendkívüli eredményeket tud felmutatni az innováció területén. Úgy vélem, hogy ennek a díjnak egy kis része az ô érdeme. — A nehéz piaci körülmények között miként tudta megôrizni pozícióját a Ratipur?

— Tudjuk, hogy az autóipar húzóágazat, a német autóipar egyre nagyobb teret szentel annak, hogy Magyarországon bôvítse beszállítói bázisát. Mi két jelentôs autógyári beszállítói céget hoztunk létre, a Ratit és a Ratipurt, mind a kettônek a fô erôssége, hogy közvetlenül bekapcsolódik az autógyárak fejlesztô munkájába is. Tehát nem csak a termékek gyártását, hanem részben a fejlesztését is magunkra vállaljuk, ami azt gondolom, hogy a jelenkor egyik legnagyobb kihívása és feladata. Véleményem szerint azok a vállalkozások tudnak hosszú távon igazán jól prosperálni és sikereket elérni, amelyek ezt komolyan veszik, számítanak a munkatársaik kreativitására, innovációs képességeire, és hagyják ôket teremteni, alkotni. Ha így van, biztos vagyok benne, hogy ránk, valamint a többi Baranya megyei vállalkozásra is szép jövô vár. — A díj indoklásában szerepel, hogy a Ratipur nemzetközi piacon is megállja a helyét és térségünket megjeleníti az autóipar nagy cégei felé. Miként értelmezhetô ez a mindennapokban? — Mi elsôsorban prémium kategóriájú autókhoz szállítunk alkatrészeket és felszerelési cikkeket. A BMW a legnagyobb vevônk évi 8-900 millió forint értékû megrendeléssel. Ha a másik családi vállalkozásunk, a Rati Kft. eredményét is hozzátesszük, az éves összes árbevételünk mintegy 3,5 milliárd forint, és ezzel jelentôs nyereséget tudhatunk magunkénak. Pontosan azért, mert nem csak a verejtékünket, hanem a gondolatainkat is értékesítjük és a világ ezt sokkal magasabbra értékeli. Úgy gondolom, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk. A fiam és kreatív csapata teljes egészében már csak a saját fejlesztéseiket valósítja meg és szállítja be a vevôinek. N.T.


16

DÍJAZOTTAK

Dél-Dunántúli Gazdaság

Az Év Üzletembere Díj: Herbály István „A növekedést fenn kell tartani” Egyéni, speciális igényekhez fejleszt hardvereket, szoftvereket a pécsi RG Net Kft. Ma már azért keresik a megrendelôk a vállalkozást, mert azt hallották róluk, hogy az innovatív kollektíva sok új megoldást képes a termékekbe beépíteni, alkalmazni. A 2005-ben létrehozott cég az RG Stúdió társcégeként elôször szoftverfejlesztéssel, rendszerüzemeltetéssel, hálózatfejlesztéssel foglalkozott, de hamar bôvült a kör a beléptetô rendszerekkel, illetve az egyedi fejlesztésû Írisz beruházás megfigyelô rendszerrel. (A rendszert a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díj Elismerô oklevéllel tüntette ki, az IT Business szakmai lap pedig 2007-ben az év legígéretesebb fejlesztésének választotta.) Az utóbbi években az RG Net egyre több gépipari, ipari vállalkozás számára végez innovatív fejlesztéseket, amelyeket maguk terveznek és kiviteleznek és amelyek növelik a hatékonyságot, valamint segítik a versenyképességet. 2013ban többek között a Terex-Demag, a Dél-Kom és a Lakics Kft. is elégedett megrendelôik közé tartozott. Herbály István az RG cégcsoport egyik tulajdonosa és az RG Net Kft. mûszaki fejlesztô vállalkozás ügyvezetôje fontos szerepet játszik a megyében az ipari innovációk generálásában és a fejlesztések szakszerû kivitelezésében. Ezért a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az Év Üzletembere Díjat adományozta számára. Ezt az elismerést az a természetes személy kaphatja meg, aki egyes gazdasági szervezetek piacképességét, eredményes gazdálkodását jelentôsen javító teljesítményt nyújtott a megelôzô évben Baranya megyében. — Nagyon örülök az elismerésnek, fôként azért, mert ezt a díjat nem pályázat útján lehet elnyerni, hanem a munkám alapján egy bizottság döntött róla,

hogy én legyek a tavalyi év üzletembere. Más is látja, hogy amit csinálunk, annak van látszata, van értelme, ez sokat jelent számomra – fogalmazta meg az átadón a fiatal üzletember. — Büszke vagyok arra, hogy én is csatlakozhatok azokhoz a kiváló szakemberekhez, akik elôttem már megkapták ezt az elismerést. Ez a díj jelentheti azt is, hogy valamit letettünk az asztalra és ez valahol a fiatalok számára is irányt mutathat. A FIVOSZ támogatja a fiatalok vállalkozóvá válását, a projekt keretében meghívtak, hogy tartsak elôadást a fiúknak, lányoknak: miként lehet vállalkozást indítani, mire figyeljenek az alapításkor. Azt is elmondtam nekik, hogy az RG Net eredménye nem egyszemélyes teljesítmény, hanem egy egész cégé, a mögötte álló dolgozók munkájának összessége, hogy ide el tudtunk jutni. — A díj indoklásában szerepel, hogy innovatív fejlesztéseket terveznek és kiviteleznek más vállalkozások számára. Ez az innováció nagy mértékben meghatározza a céget. — Igen, az innovációt elég széleskörûen értelmezzük. Nem csak arra kell

gondolni, hogy laboratóriumokban kutatunk, hanem arra is, hogy állandóan nyitott szemmel járunk, és amit látunk, új és érdekes technológiákat, amit felhasználhatunk – akár mi, akár az ügyfeleink –, azokat igyekszünk beépíteni a mûködésünkbe. Így hoztuk létre a mûholdas adatátviteli üzletágunkat. A hardver-szoftver fejlesztéssel foglalkozó cég pedig abszolút piacorientált kutatásokat, fejlesztéseket végez. — Miként fogalmazható meg a jövô, merre tovább? — Motivációból nincs hiány és van bôven min dolgozni. Mint a legtöbb ágazatban, ebben is elmondható, hogy a siker múlandó, illetve azok az eredmények, amelyeket elértünk, maguktól nem maradnak fenn. Valamikor hallottam egy nagyon jó mondást egy oktatótól: ami nem növekszik, az csökken. Azaz a növekedést fenn kell tartani, ehhez pedig építeni kell a kapcsolati tôkét, új partnereket kell szerezni, illetve a régiekkel olyan jó viszonyban maradni, hogy vegyék igénybe a szolgáltatásainkat. Ezen folyamatosan dolgozni kell, nem lehet hátradôlni. N.T.


Dél-Dunántúli Gazdaság

17

DÍJAZOTTAK

Angster József Díj: Zalay Buda „Személyes motivációm, hogy pécsiként segítsem ezt a vállalkozást” Alig két év alatt gyökeret eresztett Pécsett Magyarország legnagyobb ICT munkaadója, az IT Services Hungary szolgáltató központja, amely jelenleg 204 embernek ad munkát és a további megbízásai lehetôvé teszik a további növekedést is az elkövetkezendô években. A Magyarországon 2006 óta jelen lévô német T-Systems leányvállalata Budapest, Debrecen és Szeged után 2012-ben Pécsett is megnyitotta telephelyét. A szolgáltató központ felhasználói támogatás mellett rendszerintegrációs és üzemeltetési területeken is kiszolgálja nemzetközi ügyfeleit. Mára a virtuális megoldásoknak köszönhetôen szinte teljesen mindegy, hogy Németországban, vagy Magyarországon dolgozik a cég alkalmazottja, így számos olyan feladatot is ellátnak a pécsi telephely munkatársai, amelyek több ezer kilométerrel távolabb keletkeznek. Azt, hogy a pécsi szolgáltató központ hosszabb távon képzeli el a jövôjét a városban, mi sem bizonyítja jobban, hogy 2013. márciusában aláírtak egy stratégiai együttmûködési megállapodást a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint a pécsi önkormányzattal az egyetemi oktatás versenyképesebbé tételérôl, illetve közös oktatási és kutatási projektek indításáról. Eszerint az egyetem speciális informatikai és idegen nyelvi képzéseket szervez hallgatói számára olyan tudás megszerzésére, amelylyel könnyebben helyezkedhetnek el a régióban egyre meghatározóbb munkáltatóvá váló ITSH-nál. A vállalat szakmai gyakorlati lehetôségeket, valamint gyakornoki álláslehetôségeket kínál, részt vesz az egyetem oktatóinak továbbképzésében és a hallgatói tudományos munkában. Az IT Services Hungary pécsi szolgáltató központjának mindennapjait a kezdetektôl Zalay Buda irányítja. A fiatal vezetô érdemei közé tartozik, hogy

igen rövid idô alatt a város egyik jelentôs foglalkoztatójává vált a vállalat, amiért a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a 2013-as tevékenység elismerésére Angster József Díjat adományozott Zalay Budának. A kitüntetést annak a természetes személynek ítélheti oda a testület, aki egy-egy gazdálkodó szervezet vagy szakma érdekeit meghaladó, Pécs gazdaságának egészét szolgáló kiemelkedô teljesítményt nyújtott. A kitüntetett munkája nyomán értékelhetôen javult a város gazdasági teljesítôképessége, a gazdaság számára fontos fejlesztési program valósult meg, vagy a gazdaság mûködési feltételeiben következett be jelentôs javulás a megelôzô évben. — Nagyon fontos kiemelni, hogy nem call-center szolgáltatást, hanem magas minôségû informatikai szolgáltatásokat nyújtunk – nyilatkozta a díjáta-

dón a pécsi telephely vezetôje. — Az informatikai állások teljes spektruma megtalálható a vállalatnál, emiatt bízom benne – pécsi szülöttként is –, hogy nagy perspektíva áll elôttünk. Jelenleg is pozitív eredményekrôl tudok beszámolni: folyamatosan veszünk fel szakképzett munkavállalókat, már kétszáz fölött van a létszám és biztos vagyok benne, hogy több száz fôre fog növekedni a közeljövôben. Mindenképpen új irodaépületbe kell költöznünk, mert kinôttük a jelenlegit, ezért igyekszünk a közelben megtalálni a leendô telephelyünket. Úgy vélem, a sikerünket nem csak magunknak köszönhetjük. Mindenképpen megemlíthetem a Pécsi Tudományegyetemet, amellyel nagyon szoros az együttmûködés. Aztán ilyen partnerünk a PBKIK is, mert a cég méretébôl adódik, hogy nem csak Pécs városára, hanem a régióra is számítunk, és ebbe a körbe akár a határon túli városok – mint pl. Eszék is – beletartoznak. A kamara horvát-magyar tagozata már eddig is nagyon sok segítséget nyújtott számunkra. — Otthonra talált a vállalat Pécsett az elmúlt két évben? — Úgy érzem, hogy igen. Az elmúlt évben 120 fôvel bôvült a létszámunk és a növekedés folytatódik. Bízom benne, hogy továbbra is találunk olyan embereket, akik beszélnek idegen nyelveket és vagy tapasztalt informatikusok, vagy érdeklôdnek a szakma iránt. Nagyon megtisztelô számomra az elismerés, de azt gondolom, hogy ez elsôsorban a cég érdeme, másodsorban az enyém. Két évvel ezelôtt a vállalatvezetés döntött úgy, hogy Pécsre jön, az én személyes motivációm pécsiként pedig az, hogy segítsem ezt a vállalkozást. A tavalyi évben ez sikerült és arra törekszem, hogy az idén is így legyen. N.T.


18

KASTÉLYSZÁLLÓK

Dél-Dunántúli Gazdaság

Modernkori kisasszonyok az ódon falak között Elôdeink üzenetei a mai kastélyszállókban Az elsô kastélyt ajándékba kaptam. Mindig is szerettem volna átélni, milyen lehet a falakon túli élet egy kastélyban, még ha annyi változást is hoztak az azóta elfutó évszázadok. Ahogy autónk begördült a kocsiútra, az idôutazás is megkezdôdött. Felsejlett a hosszú, suhogó ruhás, kacarászó kisasszonyok alakja, ahogy az úton sétálgatva napfürdôznek, vagy a fess lovasoké, amint paripájukkal éppen útnak indulnak. Belélegeztük az évszázados fák illatát, magunkévá tettük a gondozott kert látványát. A Kastély várt ránk. Bent lenyûgöztek a hatalmas terek, az aprólékosan kidolgozott részletek: az ablakmélyedések, a lépcsôkorlátok, a faragott lépcsôk, amelyek ki tudja, kiknek a lába nyomát ôrzik. A puha szônyegek, a 40 centis falak, a dupla ablakok, az egykor volt vadászatok dicsôségét jelzô trófeák, az „ódon” illat, a vendéglô kis méretû ablakai – mind teljesen más élményt nyújtott, mint amit a mai kor mindennapjaiban megszoktunk. Élmény volt korán reggel kinyitni a spalettákat, hogy a virágokkal teli kert pompás látványát köszönthessük. A második kastély egy véletlen folytán hívogatott bennünket: ajándékba kaptuk a hétvégét. A vaskos falak tekintélyt parancsolóan álltak, mégis, a 20. századi igények szerint felújított szobák, a wellness, az étterem mintha mindig is az épülethez tartoztak volna. A szaunában és a fürdôben eltöltött idô, valamint a

Misefa Kastélyszálló

A 20 szobás Kastélyszálló Héviz-Kehida és Zalaegerszeg között található. Ôsfás környezet • Madárcsicsergés • Könyvtár • Konferencia-biliárd terem • Pezsgôfürdô • Szauna • Nyáron kerti medence és kerékpárok Ideális családi kikapcsolódásra és céges rendezvényre. Félpanziós ellátás: büféreggeli és 5 fogásos tájjellegû vacsora Bôvebb információ honlapunkon!

Tavaszi akciónk szerda és vasárnap között:

2 fô / 2 éj = 33.900 Ft www.misefa-kastelyszallo.hu • kastelyszallo@misefa.eu Telefon: 92/367-009 ill. 30/599 3215

masszázs után a hatalmas platánfák árnyékában sétálva a test mellett a lélek is lenyugodott. Magával ragadott az örömteli létezés, a padon ülve mókusok apró játékában gyönyörködve tényleg úgy érezhettem: megállt az idô. A zaklatott hétköznapok, az óriásinak tetszô gondok a kastélykertet körülvevô falakon kívül rekedtek, térerô híján még a mobiltelefonok sem zavartak. Mintha tényleg száz-kétszáz évvel korábban léteztünk volna. Kerestük a kérdésekre a válaszokat: mit üzennek számunkra a régvolt kastélylakók lenyomatai? Ha keresnénk a kertben, találnánk-e elrejtett, elásott kincseket, elhagyott keszkenôket, titkos találkák búvóhelyeit? Vajon mit gondolhatott az, aki az egzotikus fafajokat gyönyörû parkká rendezte nem csak saját gyönyörûségére? Eszébe jutott-e, hogy keze munkája milyen sok embernek nyújt örömöt? A kérdésekre a válaszok hazánk számos kastélyszállójában kereshetôk. Olyan helyek ezek, amelyek mind a test, mind a lélek számára sajátos élményt tartogatnak: a falak, a hely egykor élt emberek bölcsességét közvetítik a maiak számára. Hogy néha le kell lassulnunk, meg kell állnunk, mert csak így vehetjük észre önnön életünk szépségeit. Ezekhez a felismerésekhez kitûnô helyszín valamelyik kastély különös atmoszférájával, harmóniájával. Kis Tünde


Dél-Dunántúli Gazdaság

KASTÉLYSZÁLLÓK

A La Contessa Kastélyhotel Szilvásváradon található, Egertôl mindössze 25 km-re. A Kastélyhotel, mely Pallavicini ôrgrófi család egykori birtoka, a rég letûnt idôk eleganciáját és nyugalmát kínálja 80 kétágyas szobájával és 650 m2-es wellness részlegével. A szobákban elegáns olasz bútorok és nemes anyagú függönyök garantálják a hamisítatlan kastély élményt, melyek a modern kor elvárásainak megfelelôen kerültek kialakításra. A Bükk lábánál, a közel 7 hektáros ôsparkban fekvô, több száz éves múltra visszatekintô neobarokk kastély 2009 óta megújulva, ugyanakkor régi pompáját megôrizve köszönti Vendégeit. A kastélyhotel számos motívumában megemlékezik a régmúlt idôk grófi családjairól, akik hajdanán a falai között élték mindennap-

jaikat. A szálloda nevének eredete is egy szájhagyományon alapszik, amely szerint a szilvási kastélyt ôrgróf Pallavicini Alfonz Károly jegyajándékként vásárolta kedvesének, Wenckheim Máriának. Így lett a kastély mai neve „a grófnô”, azaz olaszul La Contessa. A La Contessa Kastélyhotel a Vendégek igényeinek és elvárásainak megfelelôen folyamatosan bôvül, ennek köszönhetôen 2010-ben megnyitotta kapuit a Szalajka Rendezvényközpont, 2012ben pedig az Udvarház épülete is. A kényelmet és a biztonságot segítik a szálloda parkjában, az épületek mellett kialakított zárt parkolók. 24 órás recepció, központi széf, lift, szoba-szerviz, tárgyalótermek, kert, teraszok, sportolási és szórakozási lehetôségek teszik még kellemesebbé az itt tartózkodást.

La Contessa****

Kastélyhotel és Rendezvényközpont

Tel.: +36 36 564 064 Mobil: + 36 30 335 6194 Fax: + 36 36 564 065 E-mail: info@lacontessa.hu www.lacontessa.hu

19


20

BARANYAI GAZDASÁG

Dél-Dunántúli Gazdaság

Kedvezô lapjárás Széchenyi Kártya Program A Széchenyi Kártya Program a mikro-, kis- és középvállalkozások részére kialakított, kedvezményes kamatozású, állami támogatásban részesített hitelkonstrukció, melynek célja, hogy a pályájuk kezdetén lévô, de legalább már egy éve – Beruházási Hitel esetén két éve – mûködô kisvállalkozások, egyéni vállalkozók egyszerûsített eljárással hitelhez jussanak. Széchenyi Kártya Program elemeit bármely vállalkozás igényelheti, amennyiben a mindenkori Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatban foglalt feltételeinek megfelel.

A program elemei: Széchenyi Kártya: maximum 25 milliós, 1+1 éves folyószámlahitel, melynek bankkártya a megjelenési formája, 1% kamattámogatással. Széchenyi Forgóeszközhitel: legfeljebb 25 millió Ft összegû, akár hároméves futamidôvel, 2% kamattámogatással. Széchenyi Beruházási hitel: maximum 50 milliós összegû, legfeljebb tíz éves futamidôvel, 5% kamattámogatással Széchenyi Önerô Kiegészítô hitel: célja az Európai Uniós pályázati források kihasználása, önrész hiányában is megvalósulhassanak, 5% kamattámogatással. Széchenyi Támogatást megelôlegezô hitel: pályázatok, vissza nem térítendô állami támogatások elôfinanszírozására szolgál, 5% kamattámogatással Agrár Széchenyi Kártya: maximum 25 milliós, 3 éves folyószámlahitel, melynek bankkártya a megjelenési formája, 4% kamattámogatással.

A bankkártyához kapcsolódó hitelkeret 500 ezer – 25 millió forint.

Széchenyi Forgóeszközhitel A Széchenyi Forgóeszközhitel konstrukció elônyei: ● A konstrukció elônye, hogy nem pusztán az átmeneti likviditási problémák áthidalására szolgál, hanem hosszabb, akár 36 hónapos futamideje miatt kifejezetten forgóeszközök finanszírozására alkalmas. ● A maximális futamidôn belül ön határozhatja meg vállalkozása számára az optimális futamidôt, így kívánsága szerint tervezheti vállalkozása pénzügyeit. ● Az igényelhetô hitel 1 millió Ft-tól maximum 25 millió Ft-ig 100.000 forintonként emelkedô, így rugalmasan alkalmazkodik az ön vállalkozásának finanszírozási igényeihez. ● A Széchenyi Forgóeszközhitel Konstrukció igénybevételével vállalkozása szintén egy államilag támogatott, kedvezô kondíciójú hitelhez juthat. ● A biztosítékok köre szinte azonos a Széchenyi Kártya Konstrukciónál megszokottakkal, így Forgóeszközhitel esetében is a vállalkozás tulajdonosának (ill. egyéni vállalkozó esetén a vállalkozótól különbözô magánszemély) személyes garanciája (kezességvállalása) a fô fedezet.

A Széchenyi Beruházási Hitel konstrukció elemei: ● Az igényelhetô hitel minimum 1 millió Ft, majd 100.000 forintonként emelkedô összegû egészen 50 millió Ft-ig. ● A Széchenyi Beruházási Hitel esetében az Igénylônek a tervezett beruházás összköltsége min. 20%-ának megfelelô saját erôvel szükséges rendelkeznie. ● A Hitel futamideje minimum 12, maximum 120 hónap ● A rendelkezésre tartási idô maximum 18 hónap, a türelmi idô tartama legalább a rendelkezésre tartási idôvel azonos és maximum 24 hónap lehet ● A Hitel fô biztosítéka a beruházás tárgya (de a beruházás tárgya mellett attól eltérô ingatlan is bevonásra kerülhet a bank által)

2,2%

Széchenyi Kártya A program célja a mikro-, kis- és középvállalkozások átmeneti likviditási problémáinak kezelése a bankok által kibocsátott vállalkozói bankkártya (Széchenyi Kártya) segítségével. A konstrukció egyszerûbb és gyorsabb eljárást tesz lehetôvé azzal, hogy a banki hitelbírálatot kamaránk irodái készítik elô. A program további elônye, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 80%-ban készfizetô kezességet vállal, amely jelentôsen mérsékli a vállalkozóval szembeni banki biztosíték-igényt. A hitelkeret 1+1 évig áll a vállalkozás rendelkezésére. Tehát a hitel futamideje a szerzôdés aláírásától számított 1 év, amely a felülvizsgálati kérelem beadásával, illetve a bank pozitív bírálata esetén további 1 évre meghosszabbodik újabb hitelszerzôdés megkötés nélkül. Így a Széchenyi Kártya 2 két évig használható.

Széchenyi Beruházási Hitel A Széchenyi Beruházási Hitel legfeljebb 50 MFt összegû, akár 10 éves futamidôre is igényelhetô hiteltípus, a vállalkozás beruházásai, fejlesztései meghitelezésére. Elônye, hogy hosszú távon szolgálja vállalkozása mûködését, versenyképességét, törlesztésével pedig alkalmazkodik a beruházás megtérüléséhez. A Hitel felhasználható ingatlan vásárlására, építésére, fejlesztésére, új és akár használt gépek, tárgyi eszközök beszerzésére, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre is.

Agrár Széchenyi Kártya Az Agrár Széchenyi Kártya a mezôgazdasági termékek elôállításával, feldolgozásával és forgalmazásával, erdô-, vad- és halgazdálkodással foglalkozó mezôgazdasági ôstermelôk, családi gazdálkodók, egyéni vállalkozók, illetve társas vállalkozásként mûködô kis- és középvállalkozások számára nyújtott, szabad felhasználású 1, 2 vagy 3 éves lejáratú folyószámlahitel. Az Agrár Széchenyi Kártya hitelkerete legalább 500.000 Ft, vagy félmillió forintonként növekvô, legfeljebb 25 millió Ft összeg lehet, melyhez a Magyar Állam 4% kamattámogatást és kezességi díjtámogatást biztosít.

Széchenyi Kártya Program – 200 ezer vállalkozás nem tévedhet!

Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal A Széchenyi kártya program termékeinek bemutatása Idôpont: 2014. március 26. 10.00 Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) A rendezvényen való részvétel rendezett kamarai regisztrációval rendelkezô vállalkozásoknak díjmentes, de online jelentkezéshez kötött. www.pbkik.hu Kamarai rendezvények


Dél-Dunántúli Gazdaság A hiteligénylônek 15 millió forint hitelösszegig egy, felette két lezárt, teljes éves gazdálkodói múlttal és az MVH-nál regisztrációs számmal kell rendelkeznie. A hiteligénylônek nem lehet köztartozása vagy lejárt hiteltartozása. A hitel biztosítéka 15 millió Ft hitelösszegig az elôírt magánszemély készfizetô kezességvállalása, 15 millió Ft felett a hitelnyújtó és az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) által elfogadott egyéb fedezet (ingatlan vagy ingóság) bevonása is szükséges.

Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel Amennyiben az Ön vállalkozása európai uniós támogatást nyert el, de a projekt összköltségéhez nem tudja a saját forráson és a támogatáson felüli részt biztosítani, a Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel segítségével kiegészítheti az önrészt. A hitel összege 500 ezer és 50 millió Ft között terjedhet, a két érték között 100 ezer forintonként emelkedô összeggel igényelhetô, így rugalmasan alkalmazkodik az Ön vállalkozásának finanszírozási igényeihez. A Széchenyi Önerô Kiegészítô Hitel melltt Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel is igényelhetô az elnyert támogatáshoz, ezek összege együttesen akár 50 millió forint lehet. A maximális futamidôn belül Ön határozhatja meg vállalkozása számára az optimális futamidôt, így kívánsága szerint tervezheti vállalkozása pénzügyeit.

Széchenyi Támogatást Megelôlegezô Hitel Amennyiben az Ön vállalkozása utólagos finanszírozású támogatást nyert el, úgy a vállalkozásnak szinte a teljes beruházást önerôbôl kell megvalósítania, és csak a befejezést követôen jut hozzá a támogatáshoz. A Támogatást Megelôlegezô Hitel segítségével a vállalkozása a várt támogatás összegének elôfinanszírozását kérheti. A hitel a késôbb beérkezô támogatásból kerül törlesztésre. A hitel összege 500 ezertôl 50 millió Ft-ig terjedhet, a két érték között 100 ezer forintonként emelkedô összeggel igényelhetô, így rugalmasan alkalmazkodik az Ön vállalkozásának finanszírozási igényeihez. A megítélt támogatás akár 100%-ának kérheti az elôfinanszírozását. A maximális futamidôn belül Ön határozhatja meg vállalkozása számára az optimális futamidôt, így kívánsága szerint tervezheti vállalkozása pénzügyeit. A hitel biztosítékaként nem szükséges tárgyi fedezetet felajánlani.

21

A HÓNAP ÜZLETEMBERE

Somfai Gábor A nyelvismeret elônyt jelent A munka- és tûzvédelmi tanácsadó cégét, a Somfai Kft.-t 2001-ben alapította Somfai Gábor. A három fôbôl álló családi vállalkozás számos alvállalkozóval közösen nyújt teljes körû szolgáltatást nagyrészt kis- és közepes méretû vállalkozásoknak, de számos multi cég is megtalálható a megbízóik között. E mellett tanácsadással segítik ügyfeleiket, a tevékenységükhöz szükséges munkaruha és egyéni védôeszközök kiválasztását, valamint be is szerzik azokat. — Egy cég akkor igazán sikeres, ha a munkavállalói megfelelô körülmények között végezhetik a mindennapi munkájukat – kezdi beszélgetésünket. — Már a nemzetközi szakirodalom szerint is igazolt tény, hogy a biztonságos és egészséges munkahely jelentôs gazdasági elônyökkel jár, a dolgozók kevesebb idôt töltenek táppénzen betegség, vagy munkahelyi baleset miatt. A munka- és tûzvédelem különösen kényes terület, komoly bírságot vonhat maga után, ha valaki nem tartja be a rájuk vonatkozó szabályokat. Napra készen kell ismerni a jogszabályokat, azok változását, napi kapcsolatot kell fenntartani az ügyfelekkel, akiket folyamatosan el kell látni a jogszabályi változásokból adódó feladatokkal. Sokan például nem tudják, ha már egy alkalmazottjuk is van, úgynevezett kockázatelemzést kell készíteniük. Somfai Gábor annak idején a Széchenyi Szakközépiskolában végzett gépjármû üzemtechnikus szakon, majd az Országos Munkavédelmi Képzô- és Továbbképzô Intézetben szerezte meg a vállalkozásához szükséges végzettséget. Két évet Amerikában is élt, s mikor hazatért akkor határozta el, önállósítja magát. A nagybátyjának volt egy hasonló tevékenységet folytató cége, nála dolgozott hosszabb ideig. — Mindig is tudtam, hogy olyan pályát nem választhatok magamnak, ahol zárt térben kell dolgoznom folyamatosan, mert nem bírom a bezártságot – mondja. — Ennél a munkánál sokat kell menni, hiszen az egész ország területén vannak megbízóink. E mellett nagyon színes ez a tevékenység, állandóan képeznie kell az embernek magát, mert ahhoz, hogy egy szabályzatot el tudjak készíteni az adott tevékenységet, szakmát a legapróbb részletekig meg kell ismernem. Mint mondja, nagyon sok érdekes dolgot látott, számos élménnyel lett gazdagabb az eltelt években. Munkája során megtanulta miként épülnek az alagutak, hogyan süti a kenyeret a pék, a filmstúdiókban hogyan készül el egy film, de még egy kisborjú születését is végignézte.

— Ezen a pályán nagyon sokat számít, hogy mennyire fogadnak el a megbízóim, mennyire bíznak meg bennem – hangsúlyozza. — Az is komoly szerepet játszik, hogy mennyire kompromisszum kész valaki, mert sok esetben néha csak kis apróságokon múlik, hogy a jogszabályok betartása mellett, de élhetô legyen a munkahely, ne legyen túl szigorú az ember, de az alapvetô szabályok rendben legyenek. Talán ennek is köszönhetô, hogy az újabb megbízóim a régiek ajánlásával keresnek meg.

Kitért arra is, hogy ebben a ciklusban bekerült kamara ipari tagozatának elnökségébe. Ezt a lehetôséget is igyekszik a megrendelôi hasznára is fordítani azzal, hogy felhívja a figyelmüket a kamara nyújtotta lehetôségekre. E mellett a nagy multiknak pedig megpróbálja ajánlani a kisebbeket, mint lehetséges beszállítókat. — Szûk ez a piac, de a nyelvismeret, hogy angolul folyékonyan, németül társalgási szinten beszélek elônyt jelent, kevés munka- és tûzvédelmi tanácsadó rendelkezik ezekkel az ismeretekkel. Volt olyan munka, amit ennek köszönhetôen nyertem el. Hívtak a Mercedes gyárba Kecskemétre, meg külföldre is egy céghez, ahol az ott dolgozó magyar munkások tûz- és munkavédelmi oktatása lett volna a feladatom. Az, hogy mekkora elônyt jelent a nyelvismeret a jövôben derül ki igazán, akkor, ha egyre több külföldi cég települ meg Baranyában is – ad hangot véleményének zárszóként, mert megszólalt a telefonja, mennie kell. Sz.K.


22

KAMARAI HÍREK

Több mint 100 diák versenyben Pályaválasztást segítô céllal a kamara idén 4. alkalommal hirdette meg a GÉP-ÉSSZEL Baranyában elnevezésû gépipari szakmaismereti versenyt. Baranya megyében évek óta igény mutatkozik gépipari szakmákban szakképzett munkaerô iránt. A kamara kitûzött célja, hogy a pályaorientációval is segítse a megyei szakképzés és a munkaerô-piaci igények összehangolását. Az általános iskolások számára évente megrendezett gépipari szakmaismereti verseny azért jött létre, hogy fellendítse az érdeklôdést ezen szakmacsoport iránt, a pályaválasztás elôtt álló diákok minél több ismerettel és pozitív benyomással rendelkezzenek a hiányszakmák között szereplô gépi-

pari szakmákkal kapcsolatban, amikor szakmaválasztásra kerül a sor. A három fordulós versenyben a szakmatörténeti totót eredményesen kitöltô csapatok üzemlátogatáson vesznek részt, melynek célja, hogy a csapatok tagjai megismerkedjenek a gépipari szakmákkal, munkahelyekkel és ismereteket szerezzenek mind a tevékenységekrôl, mind az adott gépipari üzemekrôl. Idén is számos baranyai gépipari vállalkozás állt a kezdeményezés mellé,

Elsô lépés a gyôzelem felé Baranyából 21 tanuló jutott tovább a Szakma Kiváló Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (SZKTV/OSZTV) elôválogatóira. A továbbjutók a következô szakmákban versenyeznek: ács, állványozó, burkoló, bútoripari technikus, élelmiszer- és vegyiáru-eladó, festô,díszítô, mázoló és tapétázó, gépgyártástechnológiai technikus, hûtôés légtechnikai rendszerszerelô, kômûves, magasépítô technikus, nôi szabó, villanyszerelô, víz-, csatorna- és közmû-rendszerszerelô és gépi forgácsoló. A bejutott 6 gépi forgácsoló a „kamarai gépipari osztály“ tanulói a Pécsi 500. sz. Angster József Szakképzô Iskolában, gyakorlati képzôhelyük a Hauni Hungaria Kft. és a Matro Kft. Az elôválogatók Budapesten február 18. és március 12. között zajlanak, ahol a jól teljesítô tanulók juthatnak be a verseny döntôjére, mely április 14-16. között lesz a Hungexpo területén, ott az

ország legjobb tanulói egy-egy munkadarab elkészítésével mutatják be tudásukat és szakmájukat a Szakma Sztár Fesztiválon, amely remek lehetôséget nyújt a pályaválasztás elôtt álló diákoknak új szakmák megismerésében, illetve döntésük elôsegítésében. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közel félezer pályaválasztás elôtt álló tanuló számára biztosít lehetôséget a budapesti döntôn való részvételre. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett elôdöntôkön idén 27 szakmában versenyeztek a nappali tagozaton végzôs tanulók, 211 fô írásbelizett, közülük 21 diák maradt versenyben. Ôk reflektorfénybe kerülhetnek elismertségükkel, hisz a nyertesek felértékelôdnek a munkaerôpiacon és példamutatásukkal fontos szerepet töltenek be a szakmák elismertségének és megbecsülésének növelésében. A Szakma Sztár verseny egyik kiemelt feladata és célkitûzése, hogy a fizikai

Dél-Dunántúli Gazdaság biztosítanak lehetôséget és szakmai segítséget az üzemlátogatásokhoz. A 29 versenyben lévô csapat közül az elsô tíz mérheti össze tudását és felkészültségét a 2014. március 28-án megrendezésre kerülô döntôben. A versenyrôl további információ: www.palyavalasztasbaranya.hu www.facebook.hu/palyavalsztasbaranya

szakmák társadalmi presztízsét és vonzerejét emelje a pályaválasztó fiatalok és a társadalom szélesebb köreiben. A versenyen résztvevô azon tanuló, aki az írásbeli, a gyakorlati, illetve a szóbeli versenyrészen eléri a megszerezhetô pontok 60 %-át, jeles osztályzatot kap és az adott versenyrésznek megfelelô vizsgarész, vizsgatevékenység letétele alól mentesül. Javában folynak a szintvizsgák. Azok a tanulók, aki sikeresen teljesítik azt, már a nyári gyakorlattól köthetnek tanulószerzôdést.


Dél-Dunántúli Gazdaság

23

KAMARAI HÍREK

Képzésben a kamarai szakértôk A duális szakképzési rendszerben az iskolai elméleti képzés és gyakorlati alapozás mellett fontos szerepe van a cégeknél folyó gyakorlati képzésnek. Az új szakképzési törvény alapján a 3 éves szakmai képzés során a 9. osztály iskolai alapozó gyakorlata után 10-11. osztályban már a cégeknél kell a kerettanterv szerint végezni a gyakorlati oktatást.

tôknek tartottak a kamarában felkészítést a 2014. évi ellenôrzésekhez február elején. A jogszabályi változások mellett szó került az ellenôrzések során szükséges dokumentumokról, a tanulószerzôdés és az együttmûködési megállapodás megkötésének szabályozásáról. A képzésben résztvevôk új formája a teljesítési megbízott, aki csak egy speciális tudás oktatásá-

A gyakorlati képzést végzô vállalkozásnak rendelkeznie kell a kerettantervi oktatáshoz szükséges elôírás szerinti eszközökkel, gépekkel, megfelelô végzettségû oktatóval, és munka és balesetvédelmi szempontból is megfelelônek kell lennie a munkahelynek. Az állam támogatja azokat a cégeket, ahol gyakorlati képzésen tanulók vannak. Többek között szakmánként eltérô havi normatív támogatást vehetnek igénybe, ez mellett támogatott eszközbeszerezésre is jogosultak. A kamarák kiemelt szakképzési feladata a gyakorlati képzôhelyek nyilvántartása, minôsítése, ellenôrzése. Az ellenôrzéseket a szakmában jártas szakember, az iskola képviselôje és a kamara munkatársa végzi. Az ellenôrzéseken csak olyan szakember vehet részt, aki szerepel a kamarai szakértôi adatbázisban. Ezeknek a szakér-

ra kerül kapcsolatba a tanulókkal. Szó volt még a tanulókat megilletô juttatásokról és a hiánypótlás egyes eseteinek megállapításáról is. Az ellenôrzések hiánypótlással végzôdnek a következô esetekben: ● a vállalkozás mûködéséhez szükséges engedélyek hiánya ● gyakorlati képzéssel megbízott személy szakirányú képesítésének hiánya ● gyakorlati képzéssel megbízott személy szakmai gyakorlati idejének hiánya ● a szakma elsajátításához szükséges jelentôs eszközök hiánya ● foglalkozási napló, tanulói munkanapló vezetésének hiánya (mindkét esetben osztályzatok, hiányzások vezetése) ● tisztálkodási lehetôség biztosításának hiánya ● kötelezô juttatások átvételérôl szóló igazolások hiánya (bér – banki átutalása, étkezési hozzájárulás, munkaruha, védôfelszerelés, foglalkozás egészségügyi vizsgálat) ● tûz-, baleset- és munkavédelmi oktatás hiánya, ezzel kapcsolatos dokumentáció hiánya ● felelôsségbiztosítás megkötésének hiánya. Cséfalvay Ágnes osztályvezetô

Versenyképes tudáshoz segít a duális képzés „A munkanélküliség újratermelôdését akkor lehet megakadályozni, ha a fiatalok versenyképes tudást szerezhetnek, amellyel képesek lesznek helytállni a munkaerôpiacon” – mondta Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikai államtitkára egy, a duális szakképzést népszerûsítô, sajtótájékoztatón. A duális képzés lényege, hogy a tanulók a szakmai, elméleti ismereteket a szakképzô iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig gazdálkodó szervezeteknél, költségvetési szerveknél folyik. A kormány 2010 óta meghatározó átalakításokat hajtott végre a szakképzésben. Többféle intézkedéssel igyekeztek és igyekeznek érdekeltté tenni a vállalkozásokat, az intézményeket, a szülôket és tanulókat, hogy részt vegyenek a duális szakképzés rendszerének kialakításában, mûködtetésében. A szabályozás úgy került átalakításra, hogy egy mikro-, vagy kisvállalkozásnak is megérje tanulót foglalkoztatni. A vállalkozásoknál lényegesen egyszerûsödött például a gyakorlati képzés költségeinek elszámolása.

Az igénybe vehetô normatív támogatás egy tanuló után 2013-ban évi 440 ezer forint volt, ami 2014-ben 453 ezer forintra nôtt, és a kormányzati kommunikáció azt mutatja, hogy a költségvetés lehetôségeit figyelembe véve szeretnék növelni ezt az összeget, különösen a hiányszakmák esetében. A tanulói szerzôdéssel foglalkoztatott diákok részére a gazdálkodó szervezet pénzbeli jutatást fizet. A tanuló havi pénzbeli juttatásának legkisebb összege a minimálbér 15 százaléka. A hiányszakmák esetében a diákoknak további juttatás is jár, a tanulmányi eredményüktôl függôen havi nettó 10-30 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülnek, amit az iskola folyósít számukra. A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai azt mutatják, hogy a 2013/14-es tanévben már 48-49 ezer tanulói szerzôdéses fiatal vesz részt duális szakképzésben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elmondása szerint jelenleg országosan mintegy 7000 vállalkozásnál kaphatnak gyakorlati képzést a tanulók, viszont nagy szükség van további cégekre, amelyek bekapcsolódnának ebbe a modellbe. A kamara már 15-20 éve szorgalmazta a duális képzés bevezetését. A nagy elmozdulás

azonban csak 2010-ben indult, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megállapodott a kormánnyal a duális szakképzés elindításáról. 2013. szeptembertôl már a teljes magyar szakképzésben bevezették ezt a képzési formát. Érdemes megemlíteni, hogy ez a képzési rendszer számos európai országban már régóta mûködik, például Németországban már mintegy száz éve létezik a duális képzés. Magyarországon is egyre több vállalkozás ismeri fel, hogy ez a képzési forma nem csak a tanulók szakmai fejlôdése érdekében hasznos, hanem a cég jövôbeni szakember-utánpótlása szempontjából is elengedhetetlen fontossággal bír. Az elmúlt hetekben-hónapokban folytak a szakmaválasztások, most döntöttek a családok arról, hogy szeptembertôl milyen iskolába járjanak a gyerekek. A pályaválasztás elôtt álló diákoknak és azok szüleinek a jövôben érdemes elgondolkodni azon, hogy olyan irányt válasszanak, aminek eredményeként – az iskola végeztével – a pályakezdô fiatal piacképes szakmához, így biztos jövedelemhez, tisztes megélhetéshez juthat. Fülöp Attila Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara MFKB koordinátor


24

KAMARAI HÍREK

Dél-Dunántúli Gazdaság

Tágítottunk a horizonton – H2020 A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett februári Horizon 2020 pályázati tájékoztató is bizonyította, hogy igény van a gyakorlatias, olajozottan mûködô rendszerek kialakítására. Az Ocsovszky Zsófia (BioTalentum) elôadására épülô rendezvényre az Enterprise Europe Network keretein belül került sor. Középpontban a multi-szektoriális együttmûködések – a társadalomra gyakorolt hatás – magánberuházások behozatala – még több innovatív kkv – kockázat- és hitelfinanszírozás – kiváló tudomány – minél több kutató maradjon itt, jöjjön Európába – az innováció teremtsen munkahelyeket, lendítse fel a gazdaságot – egyszerûsödô pályázatok – folyamatosan növekvô támogatási arányok – csökkenô szerzôdéskötési idô – SME instrument az USA mintájára – üzleti szemléletû döntések az innovációk piacra jutása érdekében – Pre-commercial procurement PCP (Kereskedelmi hasznosítást megelôzô beszerzés) – hazai „rásegítô” programok – tájékozódás, regisztráció, partnerkeresés. És a vélemények... „Nagyon jó volt, nagyon tetszett, hogy gyakorlatiasak voltak az elôadások!” - Vajda Róbert (KonvekPRO Kft.) „Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet a H2020 rendezvényen való részvételi lehetôségért. Az elôadások az elôzetes várakozásaimat felülmúlták. Az elôadók felkészültsége és gyakorlati tapasztalataik megosztása igen hasznos volt számomra. Amennyiben a késôbbiekben is lesz hasonló témájú elôadás, kérek értesítést.” – Orosz Norbert (RPT InnoteQ Kft.) „Köszönöm a részvételi lehetôséget, a mai hasznos Horizon2020 rendezvényt illetôen. Láthatóan az elôadók felkészültek voltak, nem csak az elôadások tartalmát illetôen, de a kérdések megválaszolásában is. Fontosnak talá-

lom, hogy a rendelkezésre álló (közvetlen) forrásokat, struktúrájukat megismerhettük, és azt is, hogy mennyiben más a rendszer a megszokotthoz képest. Mint (kevésbé ismert) mûholdas technológián alapuló szolgáltatásokat nyújtó internetszolgáltató KKV, keressük a helyünket a 2014-20-as idôszak támogatási lehetôségeiben, mely idôszakra jellemzôen mind az EU, mind a kormányzat kiemelt prioritásként kezeli az Infokommunikációt, és azon belül is a szélessávú

internet lefedettség kiteljesedését (fehér foltok lefedését). Mi ebben szeretnénk részt vállalni, és keressük azokat a forrásokat, amelyek ezekben a közös törekvésekben nyújtanak támogatást. Az elôadáson hallottakat feldolgozzuk, és keresni fogjuk a kiírásokban a helyünket, amihez hasznos segítségre számítunk majd az Enterprise Europe Network-tôl is.” – Lengvárszky Szabolcs (RG-Networks Kft.) Császár Gergely

Helyi termékmenedzser képzés Hazai oldalról négy szakember (Vágvölgyi Réka, Irány Pécs! Nonprofit Kft., marketing menedzser, Jarjabka Ákos Ph.D, PTE-KTK oktatási és általános dékán-helyettes, Keresnyei János, KIKK elnök, Rabb Szabolcs, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, innovációs osztályvezetô) szerezte meg a Shopping tréner képesítést 2013. november 27-29. között Vicenzában, Olaszországban a CMC projekt keretében. A képzés célja a turisztikai, kreatív ipari és klaszterfejlesztések összehangolása mellett a több ország együttmûködésében létrehozott módszertan szerint összeállított tananyag elsajátítása volt. A hazai platformon, Magyarországon újabb trénerek képezésére került sor február 20-21-én került sor a KOHO-ban. A kiképzett trénerek adják át vállalkozási, manufakturális szinten a képzés anyagát a termékmenedzsereknek, akik ezt közvetlenül tudják majd alkalmazni munkájukban. Összességében a shopping trénerek feladata olyan helyi termékmenedzserek képzése, akik menedzseri és marketinges feladatokat látnak el kombinálva egy közös módszertan szerint, úgy, hogy a leghatékonyabb kreatív ipari termékmenedzsment jöjjön létre, amely egyszerre segíti a gazdaságot és vonzza be a turistákat a régióba. A hogyanra a februári képzés adott választ, melynek tananyaga a kamarai tervek szerint akkreditációra kerülhet a közeljövôben. A projekt a Dél-kelet Európai Transznacionális Együttmûködési Program keretében az EU Társfinanszírozásával valósul meg.

EVLIA – Konferencia, tréningek, pilot akciók Az idei év végén fejezôdik be a 2012. novemberében indult, a KKV-k finanszírozását segíteni hivatott, szellemi eszközök értékelésével foglalkozó nemzetközi projekt. A legfontosabb feladatok azonban még csak most következnek. 2014. elsô negyedévében több alkalommal is találkozhatnak egymással a projektpartnerek. Elôször március 6-án egy partnertalálkozó keretében beszélik majd át a projekttel kapcsolatos operatív teendôket, majd 7-én sor kerül egy konferenciára, ahol a nagyközönség megismerkedhet az eddig elért szakmai eredményekkel. Mind-

két eseményt a Velencei Kereskedelmi Kamara koordinálja. Ezt követôen március 14-én, Bécsben ül össze a projekt értékelô-bizottsága, hogy az elért eredményeket, az elkészült dokumentumokat független szervként ellenôrizze. A bizottságban Magyarországot dr. Németh Gábor, az SZTNH Információs és Oktatási Központ igazgatója képviseli. Újabb mérföldkôként februárban, a Nagyszebeni Lucian Blaga Egyetem koordinálásával került véglegesítésre az operátori képzés tananyaga, mely alapján minden partnerországban 10 kiválasztott operátort képeznek majd ki a közeljö-

vôben. A képzés célja, hogy az újdonsült operátorok országonként 5 kiválasztott vállalkozáson és egy klaszteren keresztül teszteljék a kialakított 3 lépéses szellemi termék értékeléses módszertant. A tananyag magyar nyelvû fordítását a PTE fogja elvégezni, a tréningek lebonyolításáért pedig a kamara lesz a felelôs.


BaranyaLand workshop – újabb sikeres rendezvény A BaranyaLand Turisztikai Klaszter folytatta a Csomagolj! nevû workshop rendezvénysorozatát, melynek apropója a közös csomagajánlatok kialakítása volt. Az összejövetelre egyik tagtársuknál, a Polgár Pincében került sor Villányban. A workshopon a klaszter tagok marketinggel foglalkozó kollégái mellett maguk a tagok is aktívan részt vettek. Délelôtt az aktuális témák megvitatása után került sor a közös csomagajánlatok megbeszélésére. A rendezvényen a mûhelymunka mellett lehetôség nyílt a Polgár Pince és Panzió megtekintésére is. A vendéglátó, Polgár Katalin három fogásos ebéd mellett mutatta be a pincészet borait, majd férje, Polgár Zoltán vezetésével kaptak a résztvevôk betekintést a borkészítés rejtelmeibe, pincesétával egybekötve, ahol a villányi dûlôk legszebb borai és a környék egyedülálló pincerendszere várt a látogatókra. Ezután Varga Anikó mutatta be a családias hangulatú panziót, ahol az ide látogató vendégek élvezhetik a nyugalom szigetének kényeztetô pillanatait. A workshop sorozat februárban folytatódik.

Home office a Pécsi Kereskedelmi Központban Új szolgáltatással bôvült az irodaház szolgáltatási köre. Home Office rendszerben dolgozó vállalkozásoknak üzletfelek fogadásához, interjúk, elôadások megtartásához bútorozott, technikával ellátott irodákat kínálnak eseti használatra. Emellett az irodaház korszerû technikai felszereléssel biztosítja nemzetközi és hazai konferenciák, üzleti találkozók, oktatási programok, tréningek megrendezését. A Pécsi Kereskedelmi Központban bérelhetô irodák, konferenciatermek, tárgyalók, valamint oktatótermek biztosítják a teljes körû szolgáltatást. A gazdasági élet minden területét reprezentáló bérlôk részére komplex irodai szolgáltatást nyújt kedvezô áron, igényes, klimatizált környezetben, parkolási lehetôséggel, éjjelnappali portaszolgálattal, valamint az épületben mûködô Fókusz étteremmel.

KAMARAI HÍREK

25

Formatervezési Klub Egy új klubbal bôvül a kamara programkínálata 2014-tôl. A tervek szerint minden hónap utolsó hetében megrendezésre kerül a Formatervezési Klub ülése. Az alapító ülés jó hangulatban zajlott és helyet adott a különbözô szakemberek és tervezômûvészek, valamint az egyetemi vélemények és javaslatok ütköztetésének. Vendégelôadóként Mendöl Zsuzsanna mûvészettörténész a 21. század design példáit mutatta be a teljesség igénye nélkül. A kamara általános célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai design sikerekre és fontosságára, rámutatva arra, hogy a design alkalmazása nem egy felesleges tevékenység, hanem fontos értéknövelô tényezô. Mit kínál a Formatervezési Klub? Elôremutató szakmai egyeztetéseket, amelyek közös innovációs és üzleti projektek, közös hazai és uniós pályázatok keretében jelennek meg. Folyamatos jelenlétet az online és nyomtatott sajtóban. Új szakmai kapcsolatokat. Hasznos és érdekes elôadásokat. Valamint nem utolsó sorban kötetlen kapcsolatot a hasonlóan gondolkodókkal, akik más megvilágításba helyezhetnek egy-egy mindünket érintô problémát, pályázatot, célt! Amennyiben nyitott valaki arra, hogy havonta egy-egy ilyen kötetlen beszélgetésen részt vegyen, akkor a Formatervezési Klubban, a kamarában a helye! Sipos-Rozs Eszter

A Pécsi Kereskedelmi Központ élenjár a környezettudatos gazdálkodásban Az irodaház az elmúlt két év során számos, energia megtakarítást szolgáló beruházást hajtott végre. A korszerûsítés során az irodaépület homlokzati hôszigetelést kapott. A belsô közösségi terek, lépcsôházak valamint a parkoló világítására LED fényforrásokat építettek be. Korszerûsítették a hûtés/fûtés rendszert, energiatakarékos kondenzációs kazánokra cserélték a meglévô régi kazánokat. Az irodaház mûködéséhez igazítva, programozták a fûtés/hûtés vezérlését. A 2014. évben napelemes erômûvet telepítenek az irodaházra. A KEOP-4.10.0/A pályázaton elnyert támogatás és saját tôke felhasználásával elkészülô naperômû az irodaház villamos energia szükségletének 20%-át fedezi. A beruházási munkákat már megkezdték, várhatóan a rendszer 2014. március hónaptól teljes kapacitással mûködni fog.

Fotó: Komlós Attila

Dél-Dunántúli Gazdaság


26

MESTERKÉPZÉS / NYOMTATÓ

Dél-Dunántúli Gazdaság

A fodrászok régi álma valósult meg A mesterképzés a céhek megalakulásával fonódik össze. A kézmûves szakmákban mindig is jelen volt a mesterségét magas színvonalon mûvelô, tudását nemzedékrôl nemzedékre továbbadó szakember. A szakma csúcsát, a legmagasabb szintet a mestercím elnyerése jelenti, amely egykoron az iparengedély kiváltásának feltétele volt. A mestervizsgáig számos képzéssel, sok tanulással kikövezett út vezet, hiszen nemcsak rangot, hanem többlet tudást, egyfajta emberi tartást is feltételez.

A fodrászüzletben találkozunk, zárás elôtt. A sarokban foglalunk helyet, hogy ne zavarjuk a többieket. Rendeczki Lajos fodrászmester, idén kerek évfordulót ünnepel, betölti a hetvenet. — Úgy döntöttem egy kicsit lassítok, kevesebbet dolgozom, több szabad idôt adok magamnak – mondja. — Télen elmegyek síelni, nyáron meg Orfûn vagyok sokat, s vitorlázom a tavon, meg tanítom a gyerekeket. Rendeczki Lajos a szülei példáját követve lett fodrász, s választotta azt egy életre szóló hivatásnak. A mestervizsgát pedig az édesapja inspirációjára tette le, lassan negyven éve. Vallja, az egész szakmai pályafutását végigkísérte, rangot adott neki, hogy megszerezte a mesterlevelet. Annak idején pedig mûvészeti pályára készült, kerámiával foglalkozott. Azonban a fodrászat is tetszett neki, fôleg az, hogy a haj, mint anyag mennyire formálható, mi minden alkotható belôle. Egy-egy frizura elkészítésének fontos feltétele a kreativitás. Különösen így volt ez abban az idôben, amikor a pályáját kezdte, ugyanis akkoriban nagy divat volt a konty, amit nem egyszer rövid hajból póthaj segítségével készítettek el. A szülei voltak a mesterei, de nyaranta Budapesten szélesítette tudását, többek között a neves fodrásznál, Tárnoki Lászlónál is tanult. Éveken át versenyzett, majd a versenyzôk felkészítésében vállalt aktív szerepet. Tanulói közül sokan ma is fodrászként dolgoznak. A berlini világbajnokságon, az egyik, Wéber Viktor a százhúsz versenyzôbôl álló me-

zônyben az elsô harmincban végzett. Éveken át volt a fodrász-mestervizsgabizottság elnöke. — Az egyik szemem sír a másik nevet, hogy 2015-tôl mestervizsgával lehet csak tanulókkal foglalkozni – mondja. — Már régóta szerettük volna elérni, hogy a tanulóképzésben csak mesterlevéllel rendelkezôk vehessenek részt. A fodrászok régi álma volt ez, azonban hirtelen jött a váltás. Nagy kérdés mi lesz a következménye? Mit csinálnak azok, akiknek már van tanulójuk, de nincs mestervizsgájuk? Az, hogy megszerezzék az legalább egy évbe telik. — Az elkövetkezendô idôben a mestervizsga-bizottságokon is sok múlikfolytatja. Amennyiben szigorúak lesznek, s a magas szakmai követelményeket tartják szem elôtt, kivívhatják a jelöltek és családtagjaik nemtetszését, ha engedékenyek lesznek, akkor pedig a

szakma heves bírálatával kell szembe nézniük. Szólt arról is, hogy az is jó, hogy fodrásznak szintén érettségi után lehet jelentkezni, de már most látható, sokkal kevesebben választják majd ezt a szakmát, mint az általános iskola befejezése után. Részben jó, hiszen túltelített ez a szakma, azonban az új szakképzési rendszerben sok a buktató. Az egyik ilyen, hogy a mostani elsôsök két év után gyakorló fodrász végzettséget szereznek, amennyiben folytatják a tanulmányaikat, s levizsgáznak hajvágásból is, akkor vehetik kézbe a fodrász szakmunkás-bizonyítványukat. Véleményem szerint elôször az alapokat kellene megtanítani, s ez a mi szakmánkban a hajvágás, s nem fordítva– fejezi be beszélgetésünket, mert megérkezett a vendége. Sz.K. Legyen szakmája mestere! A külsô képzôhelyen gyakorlati oktatást végzôk mestercím megszerzésének támogatására hamarosan megjelenô pályázat a TÁMOP 2.3.4.B. A támogatott képzésre a kamara által nyilvántartott gyakorlati képzôhelyek tanulókkal foglakozó oktatói regisztrálhatnak. Jelentkezés, további információ: 72/507-127; piacsek@pbkik.hu

2013-ban az irodákba több irodai nyomtatót vettek! A legfrissebb eladási statisztikák szerint 2013ban a vállalkozások irodai használatra egyre inkább irodai lézernyomtatókat vásárolnak. Mit is jelent az irodai célú lézernyomtató, mi nem az és miért? A személyi lézernyomtatók A kisvállalkozások, kis irodák sokasága vásárolja immár évek óta irodai munkára a legkisebb lézernyomtatókat. Ha Ön is megfordul kisebb cégek irodáiban, akkor nagyon sok helyen találkozhat a legkisebb szériájú nyomtatókkal, gyártótól függetlenül. Az ok egyszerû: ezek a legolcsóbbak. Ezeket viszont leginkább személyi, otthoni használatra szánják a gyártók. Az irodai lézernyomtatók Az eggyel nagyobb méretû, kapacitású gépek már ezek többszörösébe kerülnek, ami nagyon sokan nem szeretnének, vagy nem tudnak kifizetni. Ezek a kifejezetten irodai munkára tervezett nyomtatók. Mi a különbség a két kategória között? Külsôre a méret és a sebesség. A lényeg persze itt is a dobozon belül van. A nagyobb gépek masszívabb, kopásállóbb alkatrészekbôl állnak, sokkal hosszabb az élettartamuk. A hozzájuk használha-

tó kazetták is nagyobb kapacitásúak, ritkábban kell ôket cserélni. Ezek a gépcsaládok eddig is megvoltak, de korábban a kisvállalkozások nem igazán törôdtek vele. Betették az asztalra a legkisebb gépet és az jobb esetben akár tíz évig is mûködött ott. A festékeket pedig sokan megvásárolták olcsóbban, így egy kis induló költséggel olcsón fenntartható géphez jutottak. Mi okozza a váltást? Az utóbbi években a gyártók megpróbálták az irodai felhasználókat átterelni az eggyel nagyobb, irodai célú gépekhez. Mint sok más terméknél, itt is megfigyelhettük a technológiai fejlôdésbe rejtett áremelés módjait. Kisebb kazetták Elsôként a kis nyomtatók kazettái elkezdtek „összemenni“, egyre kevesebb nyomatot lehet egy kazettával nyomtatni. Jónéhány éve még a 25003000 lapnyi nyomtatás volt az általános a legkisebb kazettáknál. Ma ez 1500, helyenként 1000 lapot jelent. A kazetta is olcsóbb, de ha kiszámoljuk az egy lapra jutó költséget, bizony tetemes áremelkedéssel szembesülünk.


Dél-Dunántúli Gazdaság

TANULÓSZERZÔDÉS

27

A napi munka során kiderül, ki mennyit ér A telephelyen már csak néhányan vannak. A többiek már a 400 ágyas építkezésén, vagy éppen egy másik megyében dolgoznak, víz- és csatornavezeték rendszereket építenek ki. A tanulók közül néhányan bent a mûhelyben segédkeznek.

— Heti váltásban vannak nálunk a tanulók. Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tényleges munkába vonjuk be ôket. Most ráadásul az épületgépészet minden egyes elemét – víz-, csô-, fûtésszerelés, hegesztés – gyakorolni tudják, ugyanis a 400 ágyas klinika gépészeti rendszerének felújítását a cégünk végzi el – kezdi beszélgetésünket Udvari Ferenc, a Thermo Pipe Kft. tulajdonosa. Ritka pillanat, hogy éppen nincs úton. Ugyan ez csak véletlen, mert mint kiderül ismét külföldre utazik, ugyanis egy újabb munkalehetôség van kilátásban. Keveset van a cég pécsi telephelyén, folyamatosan tárgyal, szerzôdéseket köt, ellenôrzi a külsô helyszíneken végzett munkákat. Jó gazda módjára mindenre odafigyel. Mint mondja, nagyon sokrétû a tevékenységük, ezért is vállalkoztak annak idején arra, hogy tanulókat képezzenek, hiszen a kazánház építésétôl, a hô-központok kialakításán, a szerelvények felszerelésén át egészen a vezetékhálózat kiKisebb nyomtatók A legkisebb lézernyomtatók terhelhetôsége látványosan csökkent. Évekkel ezelôtt a legkisebb nyomtatókat havi 2000 lap nyomtatására ajánlották. Ma ez a szám átlagosan 500. Ez azt jelenti, hogy a nyomtató ennyivel kevesebb lap kinyomtatására készült, tehát ennyivel kisebb élettartamra érdemes számolni. Tegyük hozzá, ezzel együtt az áruk is komolyan csökkent. Ma már nem akkora veszteség kidobni pár év után agy alig húszezer forintos gépet, mint több éve egy ötvenezer forintért vásárolt társát. Lapköltség Az egy kinyomtatott lapra esô költség is lényegesen megnôtt. Aki tehát többet nyomtat, az jól teszi, ha a vásárlás elôtt kiszámolja: a kis géppel vagy a nagyobb, drágább eszközzel jár jobban? Néha egészen meglepô számok tudnak kikerekedni ezekbôl a számításokból. Akár egy kisebb családi nyaralás árába is kerül egy rossz döntés, persze évente. Vagy nézzük a dolgot a kellemesebb oldaláról: ha jó gépet vásárol, a gép évente megspórolja a nyaralás árát! A kockázatokról és költségekrôl kérdezze nyomtatási szakértôjét, szállítóját! Köszönöm, hogy velem tartott, gazdaságos mûködést kívánok: Harman Tibor www.NyomtassOkosan.hu

építéséig mindennel foglalkoznak. Igyekeznek betörni a fehér foltnak számító területekre is, miközben a piac újabb és újabb kihívásának kell megfelelniük. A munkaerôpiacról azonban fokozatosan kezdtek eltûnni az épületgépész és mélyépítô szakemberek, ezért úgy gondolták a saját utánpótlásukat maguk nevelik ki. A Mecsek Klíma Kft.-nél járva látták, hogy ott miként oldják meg ezt.

— A látottak szerint fogtunk bele mi is a tanulók képzésébe – mondja. — Jelenleg heten sajátítják el nálunk a szakma alapjait. Bevonjuk ôket a napi munkába, ugyanis ott hamar kiderül, ki mennyit ér közülük. Azoktól, akik nem felelnek meg az elvárásainknak, s nem változtatnak a hozzáállásukon, rövid idôn belül megválunk. Volt közöttük azonban már nem egy olyan, aki már tanulóként egyenrangú munkát végzett a mi szakembereinkkel. Az elmúlt két évben azonban nagy volt a fluktuáció, sokan máshol keresték a boldogulásukat, vagy mi búcsúztunk el tôlük. Volt tanulóink is voltak közöttük, akik a végzést követôen nálunk maradtak. Jelenleg mind a ketten külföldön dolgoznak. Miután több évet külföldön élt és dolgozott, s az állami vállalatoknál is eltöltött több esztendôt a megszerzett szakmai tapasztalatokra építve úgy döntött, saját céget alapít, amihez társakra is talált. Az elsô céget, a Thermo-Pipe Kft.-t 2005-ben alapították. A folyamatos és gyors fejlôdés következtében ma már a különbözô munkafolyamatokat több gazdasági társaságban végezik el, s 2009-ben a mélyépítési ágazatuk bôvítésére csatlakozott a csoporthoz a Kiss-Bau Kft. is. Az elsô idôkben elsôsorban a panellakások – közöttük a 22.000 pécsi jelentôs

részének – fûtés-korszerûsítését végezték, több helyen komplex módon a külsô szigeteléstôl egészen a radiátor és nyílászárók cseréjéig. Ennek érdekében konzorciumot hoztak létre, ami ÉMI minôsítéssel is rendelkezett, ugyanis ez akkoriban feltétele volt a munkák elnyerésének. Az utóbbi években mind nagyobb teret nyer a cég életében az alternatív – kiemelten a térségben legdinamikusabban fejlôdô a napenergiáját hasznosító – rendszerek tervezése, kivitelezése. A támogatásoknak köszönhetôen jelentôs fejlôdésen ment át ez az iparág az elmúlt évtizedben, a napenergiát ma már sokrétûen lehet hasznosítani. Alkalmas használati melegvíz elôállítására, medencék vízének fûtésére, valamint fûtésrendszerek kiegészítô energiaellátására. E mellett a hôszivattyús rendszerek után is egyre többen érdeklôdnek. Mint mondja, a tanulóik közül csak azokat tartják meg a végzést követôen, akik magas színvonalon teljesítenek, ugyanis több nagy cég minôsített alvállalkozói. Annak a véleményének is hangot adott, hogy nem kis problémát jelent, hogy az épületgépész képzésen belül az egyes területek nem kapnak elég nagy hangsúlyt. Ilyen például a hegesztés, amit igyekeznek a saját lehetôségeikhez mérten pótolni. E mellett az is jó lenne, ha egy kicsit rugalmasabban lehetne a tanulószerzôdéseket megkötni, ugyanis a munkáik jelentôs része a határon kívülre esik. Jó lenne, ha lehetôséget adna arra is, hogy ott is foglalkoztathassák a tanulóikat. — A tanulóinkra nagyon büszkék vagyunk, szinte kivétel nélkül jól teljesítenek nemcsak nálunk, de az iskolában is ott vannak a legjobbak között. Ez annak is köszönhetô, hogy munkájukat magas minôségben végzô szakmunkások irányítása mellett zajlik a gyakorlati képzésük – fejezi be beszélgetésünket, mert megszólal a telefonja, mennie kell. Sz.K.


28

Jármûipari Beszállítói Napra készül a Gépipari Klaszter A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jármûipari Beszállítói Napot szervez március 7-én Egerben. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter (DDGK) több tagja is érdeklôdését fejezte ki a program iránt, hiszen olyan gyártó cégek várnak beszállítókat, mint a Modine Hungária Kft. ZF, Hungária Kft., ZF Lenksysteme Hungária Kft., Rexroth Pneumatika Kft. és a Magyar Nemzeti Kereskedôház Zrt. A DDGK jelenleg 23 tagja rendkívül széles termék és szolgáltatáspalettájával kész a konkrét beszállítói igényeknek való megfelelésre, a klaszter több tagja jelenleg is autóipari beszállító. A klaszter tagjai között a jármûipar számára többen jelenleg is jármûipari beszállítók, egyrészt jármûipari alkatrész beszállító a Matro Kft., másrészt autóipari technológiai beszállítók a, Büttner Kft., Knipl Kft., Kontakt-Elektro Kft. és a Profi

Dél-Dunántúli Gazdaság

KLASZTEREK Metal Kft., valamint a Gépszer Kft. a gyártósor karbantartási szolgáltatásaival van jelen az autóiparban. Minden érintett tag különbözô termékkel és szolgáltatásokkal járul hozzá a jármûipar kiszolgálásához. Magyarországon mintegy 15 TIER 1 autóipari beszállító van jelen, a négy magyar autógyár (Audi, a Mercedes, az Opel és a Suzuki) 229 magyar beszállító vállalattal áll kapcsolatban és összességben 712 jármûipari cég tevékenykedik hazánkban. A fenti program célja, hogy e számokat még magasabbra tornásszuk és a beszállítók között a hazai vállalkozások aránya minél magasabb legyen.

A klaszter a 2. fordulóba jutott a „Szakképzési Díj 2013” pályázaton A kamara által menedzselt Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter 2013. év decemberében pályá-

zott a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara „Szakképzési Díj 2013”-ra. A díj azon kiemelkedô projekteket és kezdeményezéseket méltatja, melyek jelentôs mértékben és példaértékû módon segítik elô a gyakorlatorientált szakképzést Magyarországon. A díj célja, hogy ösztönözze a magyarországi szakképzési rendszer fejlesztését. A DDGK az innováció kategóriában a Képzésfejlesztési stratégiájával indult a pályázaton, melyek új módszerekkel, eljárásokkal és eszközökkel gazdagítják a szakképzést, hozzájárulva a képzési eredmények javításához. A Klaszter stratégiája tartalmazza a DDGK pályaorientációs stratégiáját, tanmenet fejlesztési útmutatóját, együttmûködési dokumentációs rendszerét, valamint a kamara által fejlesztett és felmért eszközfelmérési adatbázist is. További pályázói kategóriák voltak még a „Motiváció” és az „Együttmûködés” is, mely kategóriákat szintén érintett a Klaszter komplex stratégiája. A végeredményeket, a kategória nyerteseket a 2014. február 27-ei ünnepélyes díjkiosztó rendezvényen ismerhetjük meg. Versenytársaink többek között az Audi Hungaria Motor Kft. vagy a Robert Bosch Elektronika Kft. részdokumentumokat (GINOP, KEHOP, IKOP, EFOP) egyeztetni és végül a megyei projektkataszter véleményezésével zárul a folyamat. A DDGK mellett olyan munkacsoport tagok kaptak képviseleti lehetôséget – csak néhányat említve – mint a Paksi Atomerômû Zrt., MVM Paks II. Atomerômû Fejlesztô Zrt., különbözô Kamarák vagy a VOSZ.

Fokozódó klaszteren belüli együttmûködés Fókuszban a Spitzer Silo Kft. és a Lakics Kft. kooperációja A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter tagvállalatainak belsô piaci együttmûködése kiemelten fontos annak érdekében, hogy egy klaszter szintû innovációs folyamat elinduljon, közös termékfejlesztés megvalósulhasson.

Taggyûlés a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszterben A jármû testét adó 31 m3-es alumínium tartályát a Spitzer alkotta meg, míg a Lakics Kft. az azt megerôsítô acélszerkezettel egészítette ki. Folytatódik a DDGK Tolna Megyei Önkormányzattal történô együttmûködése

A Spitzer Silo Pécs Kft. orosz piacra, Szibériába olyan megerôsített alumínium silófélpótkocsit gyártott, amelyre a Lakics Kft. által készített acélszerkezet került beépítésre, s ezek a jármûvek a viszontagságos körülmények között, iszaptengerben is képesek helyt állni.

2014. január 31-én tartották alakuló ülésüket a megyei területfejlesztési tervezést segítô területi és ágazati munkacsoportok, melyen a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter is megjelent. A DDGK az Ágazati Munkacsoportban kapott szerepet, legfontosabb feladata az ágazati Operatív Programokhoz illeszkedô megyei területfejlesztési részdokumentumok véleményezése. Elsôként a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezését küldik meg, melyet követ majd a Gazdaságfejlesztési Program, Területfejlesztési Program véleményezése. Márciusban is lesz még feladat, ekkor kell a megyei ágazati

2014. január 29-én évindító taggyûlést tartott a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter. A Taggyûlés fôbb napirendi pontjai között a szerepelt a 2014 évi Klaszter feladatok, célok meghatározása, valamint a hozzá tartozó költségvetés megtárgyalása és elfogadása. A Klaszter ez évben immáron 23 taggal kezdte meg mûködését, miután 2013. december 17-ei taggyûlésen a Max Blank Hungária Kft. és a Metallux Zrt. csatlakozását a Tagok megszavazták. A Klaszter megtárgyalta 2011 évi alapításkori célkitûzéseit, melyeket továbbra is érvényben lévônek tartottak, azaz kiemelten fontos a Tagok belsô és külsô piaci együttmûködése, a képzésfejlesztés (duális szakképzés és felsô fokú képzés), közös marketing és kommunikációs tevékenység, a tapasztalat és információcsere platformjának mûködtetése, valamint a Klaszter-szinergiákban rejlô lehetôségek kihasználása. E célok mentén kerül meghatározásra a 2014 évi cselekvési és költségvetési terv is.


Dél-Dunántúli Gazdaság

29

ÚJ TAGJAINK / KÖNYVAJÁNLÓ

Sun-Erg Kft.: nyílászárók és napelemek a kínálati palettán A vállalkozás több lábon áll: korszerû nyílászárók, illetve jelentôs energiatakarékosságot biztosító napelemek széles körben történô forgalmazása jellemzi a komlói székhelyû Sun-Erg Hungary Kft. tevékenységi körét. A cég ügyvezetôje szerint a kamarai csatlakozás minden tekintetben egy fajta elôrevivô segítséget jelenthet a vállalkozás további gazdasági terveinek a megvalósításában. A cégrôl, illetve az új kamarai tagság várható elônyeirôl kérdeztük MENYHÁRT Bencét, a cég ügyvezetôjét. — Ahogy az a felvezetôbôl is kiderül: a vállalkozás több lábon áll. A nyílászárók mellett napelemek kereskedelmével is foglalkoznak. Kifejtené bôvebben a cég tevékenységi körének a lényegét? — A jelenlegi gazdasági helyzetben a több lábon állás szinte elengedhetetlen követelmény egy elôremutató, hosszú távra tervezô vállalkozásban. Nos, ez a két fajta szakmai terület – amelyekkel mi is foglalkozunk – szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mindkettô alapvetô és elsôdleges célja az energiahatékony mûködés, illetve az energia jelentôs mértékû megtakarítása. Amíg a korszerû nyílászárók beépítésével nagy mértékû fûtés és hûtés költséget lehet megtakarítani, ad-

dig egy saját, napelemes kiserômûvel a villanyszámla szinte teljes egészében lenullázható. — Mennyire elterjedtek a napelemek Magyarországon, illetve kik alkotják a megrendelôi kör meghatározó szegmensét? — Tapasztalataink szerint ma már örvendetes tény, hogy egyre nagyobb mértékben terjed Magyarországon is a napelemek felhasználása iránti igény. Igaz ez annak ellenére is, hogy azért e területen még lenne hely a fejlôdésre, hiszen, ha a még a szomszédos országok statisztikáit is összevetjük a hazai számokkal, a lemaradás egyértelmûen tetten érhetô. A megrendelôi part-

ner körünket a számolni tudó, s megfelelô környezetvédelmi ismerettel rendelkezô megrendelôi réteg alkotja. Ôk ugyanis már tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy adott esetben egy háztartási kiserômû nem csak a tonnányi mennyiségben „termelt” széndioxidtól mentesíti a közvetlen és a tágabb környezetet, hanem a megtérülést követôen még évtizedekig a banki kamat többszörösét „kamatoztatja”. — Melyek azok a napelemek, amelyekkel a cég is foglalkozik? — A napelemes rendszerek több fajtáját forgalmazzuk. A napelemek olasz, illetve német gyártmányúak, de az egyéb, általunk forgalmazott elektromos berendezéseink mindegyike az EU- tagországokból származik. — Miért csatlakoztak a baranyai üzleti közösséghez? — Meglátásom szerint, a kamara kiváló szakembergárdája a biztosíték arra, hogy megfelelô támogatást kapjunk a több lábon álló vállalkozásunkhoz. Naprakész információt, pályázatokkal kapcsolatban pedig szakmai segítségre számítunk. De az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy egyéb adminisztrációs, illetve jogi jellegû kérdésekben is teljes bizalommal fordulhatunk a testület felé. E.É.

Vezetôink butaságai, amelyekrôl sürgôsen le kellene mondaniuk Kedves Olvasó! Hallott már a vezetôk rossz szokásairól szóló tréningrôl? Valami azt súgja, hogy nem! Kár, hogy nincs ilyen képzés, mert a vezetôk, akik a cégek sikeres emberei, megérdemelnék, hogy segítsék ôket abban, hogy a jövôben is sikeresek legyenek. A siker, a munkatársak sorozatos pozitív visszajelzése (értsd: puncsolása) könnyen szemellenzôt növeszt a sikeres vezetôk látómezejébe. Félreértés ne essék! A cégen belüli sikeres emberek minden valószínûség szerint szakmailag kiváló emberek, csak egy idô után nem veszik észre, hogy viselkedésükkel, kommunikációjukkal, milyen károkat okoznak a munkatársaknak, a csapathangulatnak – végsô soron a szervezet eredményességének. Itt ne nagy „bûnökre” gondoljon a tisztelt olvasó! Például, egy munkatárs lelkesen megjelenik a vezetônél az ötletével. A vezetô megdicséri az ötletet, majd elmagyarázza, mi hiányzik belôle ahhoz, hogy valóban nagyszerû ötlet legyen. Azután megveregeti saját vállát, milyen támogató szellemben vezeti a céget. Késôbb aztán csodálkozva veszi észre, hogy a lelkes ötletelô sehol nem áll a végrehajtással. Az eszébe sem jut, hogy ô szegte munkatársa kedvét.

Marshall Goldsmith és Mark Reiter könyve, Ami eddig mûködött, az nem visz tovább (Trivium Kiadó, 2013.) azon sikeres vezetôknek szól, akik továbbra is sikeresek akarnak maradni és nem félnek a kritikától. Marshall Goldsmith – a coaching szakma kiváló képviselôje – pályafutása során összegyûjtötte azokat a rossz szokásokat, amelyek a sikeres vezetôk útjában állhatnak. Ezek felsorolása után arra ad tanácsot, hogyan lehet e hibákat kijavítani. Az Amazon.com hozzászólóinak egyöntetû véleménye szerint ez a könyv Goldsmith legpraktikusabb, leginkább gyakorlatorientált könyve. Mint hazai környezetben dolgozó coach, tréner bátran ajánlom a könyvet mind közép, mind felsôvezetôknek, mindazoknak, akik jelenleg sikeresnek tartják magukat. A könyv amellett, hogy praktikus, jól szerkesztett, izgalmas olvasmány is. Ha valaki tovább akar lépni és a könyv elolvasásán túl maga is meg akar ismerkedni a coaching lehetôségével, az javaslom, forduljon a PBKIK munkatársaihoz, akik minden bizonnyal hazai coachokat is tudnak ajánlani! Héder Sándor mérnök,tréner, coach címzetes egyetemi docens www.forlong.hu


30

AUTÓTESZT

Dél-Dunántúli Gazdaság

Autóteszt: Nissan Qashqai – Marton Ferenc Kategóriateremtô modell újult meg a Nissannál. A Nissan Nyitrai Autóház crossoverét, a Qashqai csúcsmodelljét, Marton Ferenc, a Pannonpower kommunikációs vezetôje próbálta ki. — Mindig hatalmas nyomás van egy autógyáron, mikor a legsikeresebb modellt kell leváltani. A Nissan feladata azért volt különösen nehéz, mert nem csökkent a szokott mértékben a hatéves elôd iránti érdeklôdés, így egy máig népszerû modell utódját kellett kifejleszteni. Formailag menynyire sikerült a megújulás? — A tesztúton találkoztunk egy korábbi Qashqai-jal, és így még könnyebb az összehasonlítás. Sokkal frissebb, és dinamikusabb lett a forma. Mintha egy kicsit merészebbek lettek volna a formatervezôk, bátrabban rajzolták az íveket. Hangsúlyosak a sárvédôk domborításai, a csomagtér ajtaja is mozgalmasabb, és ez jót tett a formának. Tetszenek a lámpák is, különösen a hátsó lámpatest sikerült jól. A tesztautó fehér színe is telitalálat, a fekete mûanyag elemekkel, és a kétszínû hatalmas könnyûfém kerekekkel nagyon dögös és kívánatos a Qashqai. Ezeket a fekete mûanyagokat ráadásul nagyon trükkösen alkalmazták, a küszöbön hátrafelé emelkedik, így a szûkülô ablakokkal sportos hatást sikerült elérni. — A praktikus szempontokból is megfelel ez a karosszéria? Fôként emiatt lett divatosabb a crossover, mint a hagyományos karosszériaformák. — Ennél a kivitelnél egyértelmû pluszt ad az összkerékhajtás. Nem is a terepjáróképesség indokolja, hanem inkább az, hogy havas, jeges utakon a hazajutás lehetôségét nyújthatja. Emellett ott van a biztonsági tartalék, ami már egy csúszósabb kanyarban is sokat számít. Az ilyen autók népszerûségét indokolhatja a magas üléspozíció, ami szintén biztonságérzetet ad, a jó kilátás miatt pedig valóban biztonságosabb is, mint az alacsonyabb üléshelyzet. Nagyon tetszik még a két tetôsín is, ráadásul jól is néznek ki ebben az eloxált ki-

vitelben. A fehér fényezést és a nagy kerekek, picit kényesebbek, itt lehet, hogy mértéktartóbb lennék. — Ennyire fontos az autó színe? — Volt már fehér és fekete autóm is, de nagyon kényesek, ezért megfogadtam, hogy semlegesebb, vagy mondhatjuk úgy is, hogy kosztûrôbb autóim lesznek. Persze nem sikerült betartani, egy sötét színû egyterûvel járok. Sokáig kis autókkal közlekedtem, szerettem is ôket, aztán bôvült a család. Három gyerekkel már szükségünk van egy nagy egyterûre, hogy kényelmesen utazzunk. — Régebben motorozott is. — Ma már nincs motorom, pontosabban robogóm volt és attól kellett

megválnom. Szinte sosem utazom egyedül, így feleslegessé vált. Pedig szerettem robogózni, nemcsak praktikus, hanem környezetkímélô módja is a közlekedésnek. — Ennyire fontos a környezetvédelem? — Nagyon fontos szempontnak tartom. A családi autónk is dízel, régebben is azért jártam kisebb autóval, mert keveset fogyasztott, és kis helyet foglalt a városban. Ez utóbbi szintén fontos, hiszen ha nem kell annyi idôt parkolóhely kereséssel tölteni, kevesebb üzemanyag fogy, így kevesebb károsanyag kerül a levegôbe. Szerintem az alacsony fogyasztás is ezért fontos. Ez a Nissan is

Nyitrai Autóház ● Pécs, Schroll J. u. 5. ● Tel.: 72/215-970 ● www.nissannyitrai.hu


Dél-Dunántúli Gazdaság nagyon keveset fogyaszt, ami azért lényeges, mert kevésbé szennyezi a környezetet, hiszen aki meg tudja vásárolni ezt a kocsit, annak nyilván nem jelent akkora anyagi terhet, ha akár 1-2 literrel több üzemanyagra lenne szükség. — Akkor a start-stop rendszerrel is hamar megbarátkozott. — Nem volt nehéz hozzászokni, mert nagyon jól kidolgozott a rendszer. Villámgyorsan újraindítja az autót, mire átér a láb a fékrôl a gázra, már jár is a motor. Tetszik az is, hogy kijelzi a kocsi mennyi széd-dioxid kibocsátás-megtakarítást sikerült elérni a start-stop segítségével. Így talán a jövôbeli Qashqai tulajdonosok számára is beszédesebb lesz az adat amire nagyon büszkék vagyunk, a Pannonpower a földgázról bálázott lágyszárú biomasszára történô tüzelôanyag váltással évi 150 000 tonna széndioxid kibocsátás-megtakarítást ért el.

— A Qashqai kínálat csúcsát próbálhatjuk ki, a kocsiba beépített extrarengeteg mennyire hasznos? — Olyan érzésem volt, mint mikor a gyerekeim a karácsonyfa alatt azt sem tudják, mihez nyúljanak. Egy ilyen rövid tesztúton szinte fel sem lehet fogni ezt a sok kütyüt, ami az autóba került. Az mindenképpen dicséretes, hogy a fontosabbak már az alapmodellben is benne vannak. A hozzám hasonló átlagautós csak ámuldozik a táblafelismerôn, az ütközés megelôzô rendszeren vagy az automatikusan vezérelt LED-es fényszórón. Néhányról azt gondoltam, hogy felesleges, például a sávelhagyás figyelô kifejezetten sokszor pittyegett. Ez azonban egyrészt azt jelenti, hogy nagyon megbízhatóan mûködik, mert még az alig látható útburkolati jeleket is felismeri, másrészt, ha már csak egyszer jelez, mikor valóban elkalandozik a vezetô figyelme, már életmentô lehet. Tulaj-

31

AUTÓTESZT

donképpen a többi biztonsági rendszerrôl is el lehet ezt mondani. Egyik sem létszükséglet, hogy benne legyen a kocsiban, de ha valaki megteheti, hogy ezzel a felszereltséggel vásárolja az autóját, mindenképpen érdemes. Az, hogy a fedélzeti rendszeren van egy facebook feliratú menüpont, pedig jól mutatja, hogy mennyire naprakész az autó. Kritikát talán mégis itt lehet megfogalmazni. Ha a középsô képernyô magyarul kommunikál, a mûszerek közti kis kijelzôt miért nem fordították le? Nagyon tetszik a panorámaképet mutató kamerarendszer, ezzel gyerekjáték a parkolás, hacsak nem bízzuk az automatikára, hogy helyettünk parkoljon az autó. — Az extráktól eltekintve, hogy sikerült a Qashqai utastere. — A hatalmas panorámatetôtôl nehéz elvonatkoztatni, mert fantasztikus hangulatot varázsol az utastérbe. Ellenben elég nagy a helyigénye, a magas termetûeknek érdemes megfontolni, hogy kihagyják a kocsiból, fôként a hátul csökkenti le a fejteret. Egyébként az utastér hangulatos, a minôségére azt mondanám, hogy németesen precíz. Az ülések kényelmesek, valamint meglepôen sok, és nagy tárolóhelyet építettek a kocsiba, így nagyon jól élhetô az autó. A csomagér méretben azt tudja, amit várnánk tôle. A variálhatósága remek, leginkább az tetszett, hogy a függôlegesen behelyezhetô padlólappal két részre osztható, így nem vándorolnak a kanyarokban a kisebb holmik.

— Olyan jól kanyarodik a Qashqai? — Megdöbbentôen jól. Kifejezetten élvezetes vele a tempós autózás, nem vártam ezt a dinamikát. Itt is besegít ugyan néhány elektronikus rendszer, de ebbôl semmit nem érzünk, csak azt tapasztaljuk, hogy szinte ragad a kanyarokba a Qashqai. Ráadásul a motor is jó partner, erôs, nyomatékos, és dízelsége dacára nem is hangoskodik. A fogyasztásról egy rövid úton, vadonatúj autóval nem lehet tapasztalati értéket mondani, de az öt liter alatti gyári adat beszédes. Az is sokat sejtet, hogy az új Qashqai könnyebb, mint elôdje volt. — Kilencmillió feletti a tesztautó vételára, ez mennyire jó ár? — Aki ebben a kategóriában keresgél, az tudja, hogy ezért a felszereltségért, ez jó ajánlat. Ebben a kategóriában, a csúcsmodellek közt a 8 számjegyû árcédula sem ritka. Az 5,5 milliós alapár is korrektnek tûnik a gazdag alapfelszereltség fényében. T.R. A TESZTAUTÓ ADATAI: Lökettérfogat: 1598 cm3 Maximális teljesítmény: 130 LE 4000/min Maximális nyomaték: 320 Nm 1750/min Saját tömeg: 1518kg Maximális sebesség: 190 km/h Átlagfogyasztás (gyári adat): 4,9 l A tesztautó ára: 9 090 000 Ft Alapár (DIG-T 115,Visia): 5 490 000 Ft A fontosabb alapfelszerelések (Tekna): ABS, ESP, vezetô- utasoldali és oldallégzsákok, függönylégzsákok, automata klímaberendezés, táblafelismerés, automata vészfékezô rendszer, sávelhagyás fegyelés, automata dupla LED fényszórók, parkolószenzor kamerákkal, intelligens parkolóasszisztens, holttérfigyelés, éberségfigyelô, esôérzékelôs ablaktörlô, ülésfûtés, Nissan Connect rendszer


32

Dél-Dunántúli Gazdaság

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

2014. május: választások az Európai Parlamentben Az Európai Parlament hatáskörei az uniós jogalkotásban Ausztriában ugyanakkor 16 éves kortól lehet szavazni, és 18 éves kortól lehet jelöltként indulni, míg Olaszországban és Cipruson a két korhatár 18, illetve 25 év.

Hamarosan lejár az Európai Parlament ötéves mandátuma, közelednek a következô európai parlamenti választások. 2014. május 22. és 25. között az Európai Unió állampolgárai megválaszthatják az elkövetkezendô öt évben ôket képviselô 751 EP-képviselôt. A Lisszaboni Szerzôdés hatálybalépésével (2009. december) az Európai Parlament hatásköre jelentôsen megnövekedett és erôs társjogalkotóvá lépett elô. Az Európai Unióban a legtöbb jogszabály már uniós szinten születik az egységes piac kérdéskörétôl kezdve a polgári szabadságjogokig, ezért az Európai Parlament legalább akkora hatással van az európaiak életére, mint nemzeti parlamentjeik. Az európai parlamenti választásokon történô észvétellel az unió polgárai döntenek arról, hogy ki képviselje ôket az egyetlen közvetlenül megválasztott uniós intézményben.

Az európai parlamenti választások szabályai Az európai parlamenti választások szavazási eljárását nagyrészt továbbra is a nemzeti jogszabályok és szokások szerint rendezik, kizárólag a választás lehetséges idôpontjait és az adott országban megválasztható képviselôk számát határozzák meg közösségi szinten. A közös uniós szabályok rögzítik, hogy a választásoknak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lenniük, valamint hogy a képviselôket az arányos képviselet elve alapján kell megválasztani. Ez lehetôséget biztosít a nagyobb és kisebb politikai pártok számára, hogy a kapott szavazatok szerint képviseltessék magukat az Európai Parlamentben. Azt azonban az egyes tagállamok dönthetik el, hogy nyitott vagy zárt listás rendszert alkalmaznak-e, valamint hogy hány választási körzetre osztják területüket. Nyitott listán alapuló választás esetén a választópolgárok listáról választhatják ki az általuk preferált jelöltet. Ez történik Ausztriában, Belgium-

Az elsô közvetlen európai választásokat 1979 júniusában tartották, a jelenleg végéhez közeledô parlamenti ciklus a hetedik a sorban. Az elsô magyar EP-választás 2004. június 13án volt, egy idôben az akkor még 25 tagú unió többi országával.

FÓKUSZBAN ban, Bulgáriában, Cipruson, Dániában, Észtországban, Finnországban, Hollandiában, Írországban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, Olaszországban, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában. Zárt listás rendszeren alapuló választás esetén a politikai pártok határozzák meg a jelöltek sorrendjét, és a választók csak pártra szavazhatnak. Így zajlik a választás az Egyesült Királyságban (Észak-Írország kivételével), Franciaországban, Görögországban, Magyarországon, Németországban, Portugáliában, Romániában és Spanyolországban. Írországban és Máltán, valamint ÉszakÍrországban az egyetlen átvihetô szavazat rendszerét alkalmazzák. A választások pontos napját a tagállamok határozhatják meg választási hagyományaik alapján. Az európai választások így általában négy napig tartanak, mivel az Egyesült Királyságban és Hollandiában csütörtökön szavaznak, míg a legtöbb tagállam polgárai vasárnap járulnak az urnákhoz (Magyarországon május 25-én, vasárnap lesz). A választásokon való részvétel Belgiumban, Cipruson, Görögországban és Luxemburgban kötelezô. Tagállamonként különbözik az is, hogy hány éves kortól lehet szavazni, illetve jelöltként indulni a választásokon. Több tagállamban (Dániában, Finnországban, Hollandiában, Luxemburgban, Németországban, Portugáliában, Svédországban és Szlovéniában) a választójog és a választhatóság alsó korhatára egyformán 18 év.

A képviselôi helyek elosztását az európai szerzôdések határozzák meg a csökkenô arány elve alapján: a nagyobb népességgel rendelkezô országoknak több képviselôjük van, mint a kisebbeknek, ám ez utóbbiaknak több képviselôjük van, mint a szigorúan vett arányosság szerint lehetne. A 2014-es európai választásokon tizenkét tagállam lemond egy-egy képviselôi helyrôl, így Magyarország mandátumainak száma is 22rôl 21-re csökken. A változtatásra azért van szükség, hogy a Parlament betartsa a Lisszaboni Szerzôdésben a Parlament összlétszámára meghatározott 751 fôs határt, ugyanakkor helyet biztosítson az Európai Unióhoz 2013 júliusában csatlakozó Horvátország képviselôinek is. A választásokon a nemzeti pártok versengenek, ám az európai parlamenti képviselôk megválasztásuk után a nemzetek feletti képviselôcsoportok tagjai lesznek.

www.enterpriseeurope.hu Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon (72) 507-126

Fax (72) 507-152

www.pbkik.hu

E-mail: een@pbkik.hu


Dél-Dunántúli Gazdaság Képviselôcsoport létrehozásához legalább huszonöt képviselô szükséges, akiknek a tagállamok legalább egyötödét kell képviselniük. A jelenleg hivatalban lévô 766 képviselô 7 képviselôcsoportba tartozik. A Parlament szabályzata szerint a képviselôcsoportoknak legalább 25, egyezô politikai hovatartozású képviselôkbôl kell állnia, akik legalább a tagállamok egynegyedébôl (azaz jelenleg legalább hét tagállamból) származnak. Az egyik képviselôcsoporthoz sem tartozó képviselôk az ún. „független képviselôk“. Az EP-képviselôk idejüket megosztják választókörzetük, Strasbourg és Brüsszel között; Strasbourgban évi 12 plenáris ülést tartanak, Brüsszel pedig a kiegészítô plenáris ülések, a szakbizottságok, valamint a képviselôcsoportok üléseinek színhelye. A legtöbb EP-képviselô csatlakozik valamelyik képviselôcsoporthoz, hogy a más tagállamok hasonló politikai nézeteket valló képviselôivel közösen fellépve hathatósabban képviselhesse választói érdekeit. Az EP-képviselôk egy-egy parlamenti bizottság tagjaként idejük és energiájuk nagy részét a jogalkotásra fordítják. A Parlamentnek húsz, eltérô szakpolitikai területre fókuszáló állandó bizottsága van. Ezek a testületek az Európai Parlament jogalkotási üzemei: itt zajlanak le a kiinduló tárgyalások, itt vívják meg a legkeményebb politikai csatákat, és itt kötik meg a szükséges alkukat. A végsô döntést azonban a 751 tagú Parlament egésze hozza meg.

Az Európai Parlament hatáskörei a Lisszaboni Szerzôdés óta Az Európai Bizottság összetételének j óváhagyása A Lisszaboni Szerzôdés egyik fontos újítása, hogy a tagállamoknak figyelembe kell venniük – az Európai Unió történelmében elôször – az európai parlamenti választások eredményét annak

33

ENTERPRISE EUROPE NETWORK a politikusnak a jelölésekor, aki 2014 ôszén átveszi José Manuel Barroso, a jelenlegi bizottsági elnök székét. A biztos jelölteknek pedig meg kell gyôzniük a Parlamentet felkészültségükrôl ahhoz, hogy hivatalba léphessenek. Jogalkotói hatáskörök (rendes jogalkotási eljárás, konzultáció, egyetértés) Az európai parlamenti képviselôk az Unió jogalkotói: hozzájárulásuk és jóváhagyásuk nélkül az uniós jogszabályok többsége nem jöhet létre. Az ezekkel kapcsolatos hatásköröket a Parlament kétkamarás jellegû rendszerben az Európai Tanáccsal (az Európai Unió 28 nemzeti kormányával) közösen gyakorolja. A 2009-es Lisszaboni Szerzôdéssel a Parlament tényleges hatáskörhöz jutott az utolsó olyan fontos szakpolitikai területeken is, ahol korábban csak konzultatív szerepet töltött be. Ilyen volt a mezôgazdaság és a polgári szabadságjogok területe. Költségvetési hatáskörök Az európai mezôgazdaság, regionális fejlesztés, energiaügy, közlekedés, környezetvédelem, segélyezés és tudományos kutatás szakterülete mind jelentôs uniós támogatásban részesül. Az Európai Unió hosszú távú költségvetését ezért a tagállami kormányoknak és az EPképviselôknek kell jóváhagyniuk, és a két fél az éves költségvetésekrôl is közösen dönt. A Parlament emellett ellenôrzi, hogy az Uniós intézmények megfelelôen használták-e fel az adófizetôk pénzét. Amennyiben a számlák rendben vannak, akkor a Parlament jóváhagyja a zárszámadást. Az EP számos alkalommal kérte már a pénzek elköltésének alaposabb tagállami felügyeletét, 1999-ben pedig a források nem megfelelô kezelése miatt a biztosi testület egészét lemondatta. Demokratikus ellenôrzési és felügyeleti hatáskörök (kinevezési hatáskörök, Európai Központi Bank parlamenti ellenôrzése, parlamenti vizsgálatok) A demokratikus elszámoltatás érdekében minden parlament alapvetô funkciója a többi hatalmi ág ellenôrzése. Az Európai Parlament ezt a feladatát többféleképpen látja el. Külpolitika és emberi jogok Az Unió külügyi és biztonságpolitikai fôképviselôje elszámolással tartozik a Parlamentnek, amelyet tájékoztatnia kell, és ki kell kérnie véleményét a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben. A Parlament az uniós kül- és biztonságpolitika erejének és hatókörének formálásában költségvetési hatásköreivel is élhet. Az Unió bôvítéséhez és a nem tagállamokkal kötendô ke-

reskedelmi és egyéb megállapodások aláírásához is a Parlament egyetértésére van szükség. Az EP-képviselôk nagy hangsúlyt fektetnek az emberi jogi kérdésekre és a demokratikus értékek terjesztésére világszerte. Az e téren végzett munka csúcspontja minden évben a gondolat szabadságáért adományozott Szaharov-díj odaítélése. Petíciók Az EP az idônként áttekinthetetlennek tûnô brüsszeli világban az átláthatóság, a nyitottság és a nyilvános hozzáférés fô szószólója. A Parlamenthez minden európai polgár benyújthat petíciót például környezetvédelmi problémákkal, vámhatósággal fennálló jogvitákkal, nyugdíjjogosultságok átvitelével és egyéb olyan kérdéssel kapcsolatban, amely az Európai Unió hatáskörébe tartozik. Az európai polgárok a Parlament által kinevezett, független európai ombudsmanhoz is fordulhatnak, akinek az uniós intézményeknél tapasztalt hivatali visszásságok vagy hatáskörrel való visszaélések kivizsgálása a feladata. Kampány A „Vedd észre. Tégy érte. Légy Része“ európai parlamenti tájékoztató kampány 2013 októberében vette kezdetét és négy szakaszból áll. Az elsô részben az Európai Parlament új hatáskörei kerülnek fókuszba, ezt a nagyvárosokban megrendezett „tájékoztató turné” követi, amely öt témát jár körül: a gazdaságot, a foglalkoztatást, az életminôséget, az anyagi biztonság kérdését és az EU-nak a nagyvilágban betöltött szerepét. A harmadik szakasz februárban indul, és a május végi választásra összpontosít. A választások után kezdôdô utolsó rész középpontjában az újonnan megválasztott Európai Parlament, az Európai Bizottság elnökének parlamenti megválasztása és az új bizottság beiktatása áll. Az európai parlamenti választási kampány költsége 2009-ben – 27 tagállammal – 18 millió euró (5,4 milliárd forint) volt. A jelenlegi kampány költségét a válság miatt mérsékelték: 16 millió euróba (4,8 milliárd forint) kerül, holott már 28 tagállamban tart a kilenc hónapos kampány. Ez azt jelenti, hogy a kampány költsége 3,16 cent (9,48 forint) polgáronként. www.enterpriseeurope.hu

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon (72) 507-126

Fax (72) 507-152

www.pbkik.hu

E-mail: een@pbkik.hu


34

NAV

Dél-Dunántúli Gazdaság

A látvány-csapatsportok támogatásának 2013-14-es változásai A társasági adó rendszerében 2011. júliusától lehetôsége van az adóalanyoknak a különbözô látványcsapatsportágakban (kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, vízilabda, jégkorong) mûködô sportszervezeteket úgy támogatni, hogy a támogatás után társasági adó kedvezményt vegyenek igénybe. Ezen szabályozás a bevezetése óta jelentôs változásokon ment keresztül – különösen 2013. május 19tôl – így ezen tájékoztató a 2014-es változások mellett nagy hangsúlyt fektet a 2013-ban módosultakra is. A 2013-as évközi változásoknak köszönhetôen a támogatónak a nyújtott támogatás adóval számított (10%/19%) összegének 75%-át kiegészítô sportfejlesztési támogatás címén, támogatási vagy szponzori szerzôdés keretében a támogatott szervezet országos sportági szakszövetségének kell utalnia, melynek a támogatás adóévében kell megtörténnie. Ezen rendelkezés 2014-ben annyival bôvült, hogy az adózó döntése szerint a kiegészítô sportfejlesztési támogatást utalhatja annak a szervezetnek is, amelynek az alaptámogatást nyújtotta. Amennyiben így dönt, az errôl szóló támogatási vagy szponzori szerzôdés egy eredeti példányát a megkötést követô 8 napon belül meg kell küldenie az érintett sportági szakszövetségnek (de ennek elmulasztása, nem érinti hátrányosan az adókedvezmény igénybevételét). A kiegészítô sportfejlesztési támogatással kapcsolatban fontos még megjegyezni, hogy a társasági adó rendszerében nem minôsül elismert költségnek, így ezzel az összeggel meg kell emelni az adózás elôtti eredményt. További változás 2014-tôl, hogy a sportpolitikáért felelôs miniszter által vezetett minisztérium által közzétett fizetési számlára a támogatásból már csak a támogatás 1%-ának 1/3 részét kell átutalni, a 2/3 rész a sportági szak-

szövetség által közzétett fizetési számlára utalandó (korábban a teljes 1% a minisztérium számlájára került). Ezen utalásokat a támogatás megfizetésével egyidejûleg kell teljesíteni. A támogatónak mind a támogatás, mind a kiegészítô sportfejlesztési támogatás átutalásáról az átutalást követô 8 napon belül a SPORTBEJ elnevezésû nyomtatványon bejelentést kell tennie az adóhatóság felé, melynek elmulasztása jogvesztô, így az adóévi társasági adó kedvezményt is elveszíti az esetleges mulasztásával. Ezen a nyomtatványon kell továbbá jelentenie a támogatás 1%-ának (mint ellenôrzési feladatok ellátásával összefüggô költség) a fentebb ismertetett módon, két felé történô elutalását is.

Fontos megemlíteni még, hogy az adókedvezmény igénybevételének további feltétele, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor a támogatónak nem lehet lejárt köztartozása. További lényeges változás történt az adókedvezményre jogosító összeg felhasználásának idôtartamában is. A társasági adó rendszerében az adókedvezmények igénybevételének globális felsô határa az adóévi adó 70%-a. Ebbôl a szabályból következôen elôfordulhat az az eset, hogy a nyújtott támogatást a támogató nem tudja teljes egészében kedvezményként felhasználni a nyújtás adóévében. Ezt a helyzetet megoldandó rendelkezik a jogalkotó úgy, hogy a 2013. november 30-át követôen nyújtott támogatások esetében a fel nem használt kedvezmény a támogatás naptári évét követô hatodik (november 30-át megelôzôen harmadik) naptári évben lezáruló adóév adójából is igénybe vehetô – a korábban kedvezményként fel nem használt összegig – az adókedvezmény.


Dél-Dunántúli Gazdaság

35

NAV

Családi járulékkedvezmény 2014. január 1-jétôl A családi adóalap kedvezmény érvényesítésével összefüggésben 2014. január 1jét megelôzôen a legkiemelkedôbb gyakorlati probléma az volt, hogy mivel a családi adóalap kedvezmény összege sok esetben jóval magasabb, mint az arra jogosult szülô bruttó bére (összevont adóalapot képezô jövedelme), ezért egy alacsonyabb jövedelmû több gyermekes szülô messze nem tudta kihasználni azt a kedvezményt, amelyre egyébként jogszabály szerint jogosult lett volna. A családi adóalap kedvezmény összege ugyanis egy és két gyermek esetén kedvezményezett eltartott gyermekenként 62 500 forint (egy gyermek esetében 62 500 forint, a kétgyermekes családoknál havi 125 000 forint), három és minden további eltartott gyermek után 206 250 forint (három gyerekes családban havi 618 750 forint), vagyis egy szülônként 100 000-100 000 forint bérjövedelemmel rendelkezô háromgyerekes házaspár például a 618 750 forint kedvezményébôl 2014. január 1-jéig gyakorlatilag 418 750 forintot nem tudott felhasználni. A fel nem használt családi adóalap kedvezmény felhasználása érdekében 2014. január 1-jétôl bevezetésre került a családi járulékkedvezmény intézménye, amely elsôsorban a kiskeresetû, többgyermekes szülôk vagyoni helyzetén tud az alábbiakban ismertetett módon segíteni. Abban az esetben ugyanis, ha egy magánszemély bruttó bérjövedelme (vállalkozói kivétje, személyes közremûködôi díja, járulékalapot képezô megbízási díja...stb) alacsonyabb mértékû, mint az általa érvényesíthetô családi adóalap kedvezmény, akkor a jövedelmet terhelô járulékokat (vagyis a 4% természetbeni járulékot, a 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot és a 10% nyugdíjjárulékot ebben a sorrendben) csökkenteni lehet a családi adóalap kedvezmény egy magánszemélyre jutó összege és az összevont adóalapot képezô jövedelemmel szemben igénybe vett családi adóalap kedvezmény különbözetének a 16 százalékával (vagyis a pél-

dánk szerint a 100 000 forint bérjövedelemmel rendelkezô háromgyerekes szülô a rá jutó 309 375 forintból levonja a bérét, és az így kapott 209 375 forint 16 százalékával tudja csökkenteni a bérét terhelô járulékokat). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a példánkban szereplô háromgyermekes szülô bérébôl már nem kell levonni a 7 százalékos egészségbiztosítási járulékot és a 10 százalékos mértékû nyugdíjjárulékot, mivel az érvényesíthetô és ténylegesen érvényesített családi adóalap kedvezmény adótartalma (16 százaléka) a bért terhelô egészségbiztosítási járulékra és nyugdíjjárulékra fedezetet nyújt. A családi járulékkedvezményt minden biztosított magánszemély érvényesíteni tudja, aki családi kedvezményre jogosult (vagyis a családi pótlékra jogosult szülô, a várandós édesanya és a vele közös háztartásban élô házastársa, a családi pótlékra saját jogon jogosult gyermek, illetve a rokkantsági járadékban részesülô magánszemély), illetve az adóévi személyi jövedelemadó bevallásában érvényesítheti a szülô új házastársa, élettársa abban az esetben, ha a szülôvel megosztja azt a családi kedvezményt, amelyre a szülô az általa nevelt kedvezményezett gyermeke alapján jogosult. Biztosítottnak többek között a munkavállalókat, az egyéni vállalkozókat, a társas vállalkozókat (gazdasági társaságok személyesen közremûködô tagjait, illetve bizonyos esetekben az ügyvezetôit), az álláskeresési támogatások valamelyikében részesülôket, a biztosított ôstermelôket, a minimálbér harminc százalékát elérô megbízási díjban részesülô megbízási jogviszonyban dolgozó magánszemélyeket nevezzük, vagyis a családi járulékkedvezményt nem csak a munkavállalók érvényesíthetik, hanem mindenki, aki a biztosítási jogviszonya alapján járulékalapot képezô jövedelemben részesül, és emellett családi kedvezményre is jogosult (vagy a családi kedvezményt a szülôvel megosztással érvényesíti). A családi járulékkedvez-

ményt nem tudja érvényesíteni a saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó, illetve társas vállalkozó, mivel ezek a vállalkozók nem minôsülnek biztosítottnak. Nem tudja érvényesíteni továbbá a tanulószerzôdés alapján díjazásban részesülô szakképzô iskolai tanulmányokat folytató tanuló, mivel a díjazása adómentes bevételnek minôsül. Fontos szabály egyéni vállalkozók és társas vállalkozók esetében, hogy a családi járulékkedvezmény csak a ténylegesen keletkezett kivéttel (átalányban meghatározott jövedelemmel), személyes közremûködôi díjjal szemben lehet érvényesíteni, vagyis azok a vállalkozók nem tudják a kedvezményt figyelembe venni, akik a járulékfizetési alsó határ (minimálbér, garantált bérminimum) alapján teljesítik a járulékkötelezettségüket, de tényleges kivétet, személyes közremûködôi díjat nem számolnak el. A családi járulékkedvezmény egyrészt érvényesíthetô év közben úgy, hogy az adóelôleget megállapító munkáltató a családi járulékkedvezményt is megállapítja (illetve az egyéni vállalkozó, mezôgazdasági ôstermelô, társas vállalkozó a járulék bevallásában a családi járulékkedvezményt szerepelteti). Másrészt a kedvezmény az adóévi személyi jövedelemadó bevallásban (munkáltatói adómegállapításban) is visszaigényelhetô, amennyiben a munkavállaló (társas vállalkozó, megbízott magánszemély) az adóelôleg-nyilatkozatában kifejezetten kéri, hogy a munkáltató (társas vállalkozó, megbízó kifizetô) ne állapítsa meg az adóelôleggel egyidejûleg a családi járulékkedvezmény havi összegét is, illetve a tárgyévi személyi jövedelemadó bevallásban érvényesítheti a családi járulékkedvezményt az a házastárs (élettárs) is, aki csak megosztással tudja igénybe venni a családi kedvezményt. Fontos kiemelni, hogy a családi járulékkedvezmény érvényesítése nem érinti a biztosított nyugdíjra, táppénzre, gyedre, terhességi gyermekágyi segélyre való jogosultságát, illetve az ellátások mértékét.


Dél-Dunántúéli Gazdaság XVI. évfolyam 2. szám  
Dél-Dunántúéli Gazdaság XVI. évfolyam 2. szám  
Advertisement