Page 1

PARMACO

TILAT

PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 4•2014

TTY suunnittelee Parmacolle uutta arkkitehtuuria sivu 13

Inspiran laskentatyökalu nyt julkisen sektorin käytössä sivu 4

Kuopion Tilakeskus teki puitesopimuksen Parmacon kanssa sivu 8


henkilöuutisia UUSIIN TEHTÄVIIN Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan koulutusohjelman opiskelija Mika Korhonen tekee Parmacolle diplomityön aiheesta Kannattavuuden arviointimalli siirrettävälle rakennukselle. Pääaineenaan rakentamistaloutta opiskeleva Korhonen arvelee diplomityön valmistuvan elokuun loppuun mennessä. Diplomityötä valvoo TTY:n rakentamistalouden professori Kalle Kähkönen.

Mika Korhonen

sisältö 3

Pääkirjoitus

4

Inspiran laskentatyökalu nyt julkisen sektorin käytössä

6

Päiväkoti sadalle lapselle

8

Kuopion Tilakeskus teki puitesopimuksen Parmacon kanssa

PARMACO TILAT JULKAISIJA Parmaco Oy PÄÄTOIMITTAJA Ossi Alastalo TOIMITUS JA TAITTO Viestintätoimisto Elettaria elettaria@elettaria.fi KIRJAPAINO Kirjapaino Öhrling Oy PAINOSMÄÄRÄ 13 000 kpl OSOITTEENMUUTOKSET JA PALAUTE asiakaslehti@parmaco.fi Parmaco Oy TAMPERE PL 1 (Pyhäojankulma 3) 33701 Tampere puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0016 Parmaco Production Oy PL 7 (Teollisuustie 13) 79101 LEPPÄVIRTA puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0016

10

Posivan projektitoimisto kasvoi lisäsiivellä

12

Parmaco kuntotarkastaa kaikki rakennuksensa

13

TTY suunnittelee Parmacolle uutta arkkitehtuuria

14

Parmacon Leppävirran tehtaalle lisää kapasiteettia

Parmaco Production Oy Annalantie 15-17 86100 Pyhäjoki puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0017

16

Vantaan Varian ammattiopistolle uutta opetustilaa

etunimi.sukunimi@parmaco.fi

17

Suomenlinnan Siwa-rakennus siirrettiin Suurpeltoon

18

Aikuisopiskelijat saivat Jyväskylässä tarvitsemansa opetustilat nopeasti

19

Master-työmaatilat

2 PARMACO-TILAT

www.parmaco.fi Kannen kuva: Kalevanharjun päiväkoti Kuva Martti Anttila


pääkirjoitus TULEVAISUUDEN TILARATKAISUJA JO TÄNÄÄN On kulunut kaksi vuotta siitä, kun Parmaco aloitti toimintansa ja toi markkinoille oman, toimivan vuokraratkaisunsa, Parmaco-konseptin. Se tarjoaa asiakkaillemme riskittömän vuokratilaratkaisun, joka on parissa vuodessa kasvattanut suosiotaan. Parmacon siirtokelpoiset tilat ovat rakennuksia, joiden ulkonäkö ja arkkitehtuuri täyttävät tämän päivän käyttäjien vaatimukset. Tämä ei kuitenkaan riitä meille. Haluamme valmistaa ja vuokrata tulevaisuuden tilaratkaisuja jo tänään. Siksi Tampereen teknillisen yliopiston kansainvälinen tutkija- ja suunnittelijatiimi viimeistelee parhaillaan arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitoksen kestävän rakentamisen professori Harry Edelmanin johdolla Parmacolle siirtokelpoisten rakennusten uutta arkkitehtuuria. Suunnittelutyön lähtökohtana on saada rakennuksiimme entistä edistyksellisempää arkkitehtonista ilmettä samalla, kun materiaalitehokkuus ja taloudellisuusnäkökulmat tulevat huomioiduiksi. Tästä enemmän sivulla 13. Panostamme aitoon kumppanuuteen asiakkaittemme kanssa. Siksi olemme kehittäneet yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa laskentamallin helpottamaan kuntien ja kaupunkien päätöksentekoa tilanteissa, joissa muuttuvissa olosuhteissa mietitään kustannustehokkainta tilaratkaisua erityisesti päiväkotien ja koulujen osalta. Haluamme tehdä asiat asiakkaillemme perustellusti helpoiksi. Lisää tästä aiheesta sivuilla 4-5. Kumppanuutta on myös se, että varmistamme vuokraamiemme tilojen moitteettoman kunnon koko vuokra-ajan. Varmistaaksemme, että näin on, teemme säännöllisesti kuntotarkastuksia vuokraamissamme rakennuksissa. Huolehtiessamme rakennusten kunnosta huolehdimme samalla myös siitä, että ihmisillä, jotka käyttävät tilojamme, on niissä aina hyvä olla. Ossi Alastalo toimitusjohtaja

PARMACO-TILAT

3


Inspiran laskentaty nyt julkisen Inspira Oy on kehittänyt yhteistyössä Parmacon kanssa laskentamallin helpottamaan kuntien ja kaupunkien päätöksentekoa tilanteissa, joissa muuttuvissa olosuhteissa mietitään kustannustehokkainta tilaratkaisua erityisesti päiväkotien ja koulujen osalta.

K

untarahoitus-konserniin kuuluvan Inspiran toiminta-ajatuksena on auttaa julkista sektoria tuottamaan palvelunsa edullisemmin, laadukkaammin ja nopeammassa aikataulussa. Inspira toimii kuntien ja kaupunkien neuvonantajana mm. investointihankkeiden suunnittelussa ja läpiviennissä, toimintojen yhtiöittämisissä sekä omaisuuden osto- ja myyntiprosesseissa. Viime keväänä Inspiran ja Parmacon yhteisessä work shopissa syntyi ajatus Inspiran ja Parmacon yhteistyöstä, jonka tavoitteena oli luoda laskentamalli helpottamaan kuntien ja kaupunkien päätöksentekoa tilanteissa, joissa muuttuvissa olosuhteissa mietitään kustannustehokkainta tilaratkaisua erityisesti päiväkotien ja koulujen osalta. “Neuvomme asiakkaitamme investointihankkeiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa hankkeen koko elinkaareen liittyen. Toimimme sekä julkisella sektorilla toimivien tilaajien että yksityisen sektorin eri osapuolten neuvonantajana”, sanoo Inspiran johtaja Riku Tolvanen. ”Parmacon tarjoama vuokraratkaisu on aidosti sellainen vaihtoehto, josta on kunnille hyötyä, kun sitä käytetään oikeassa tilanteessa.” Riku Tolvasen mukaan kuntien tulisi pystyä ennustamaan palvelukysynnän muutokset, sillä oikeaan osuneet ennusteet ovat perusta kustannustehokkaasti johdetulle tilahallinnolle. Tiedossa on, miten vaikeaa palvelukysynnän ennakointi kunnissa on. Yhteiskunnassa tapahtuu parhaillaan odottamattomia muutoksia, kun muun muassa työvoiman kysyntä äkisti muuttuu ja muuttovirrat vaihtavat suuntaa. Myös uudet asuinalueet asettavat kunnat palvelujen tuottajina monien haasteiden eteen, joista tilakysymykset eivät ole vähäisimpiä.

4 PARMACO-TILAT PARMACO-TILAT


yökalu sektorin käytössä ”Kun mietitään tuotetaanko päivähoidon ja koulun palvelut omissa kiinteistöissä vai vuokrataanko tilat, vastaan tulee kysynnän vaihteluiden arviointi. Niiden kiinteistöjen, jotka omistetaan, pitää olla sijaintinsa ja käyttöasteensa mukaan sellaisia, että toiminnan voidaan olettaa pysyvän kohteessa pitkään. Silloin on budjetoitava myös kiinteistöomaisuuden kunnossapitoon, jotta kohtuutonta korjausvelkaa ei synny”, Tolvanen toteaa. Jos palvelujen kysyntä vaihtelee, voidaan osa palveluista tuottaa vuokratiloissa, joita liikutellaan sinne, missä tiloja kulloinkin tarvitaan. Parmacon siirtokelpoiset vuokratilat tuovat tällaiseen tilanteeseen joustavuutta ja joustavuus tuo säästöjä.”

Laskentamalli kuntien ja kaupunkien käyttöön

Inspira ja Parmaco ovat käyneet yhdessä muutamissa kaupungeissa esittelemässä laskentamallia jo sen kehittämisvaiheessa. ”Laskentamallin avulla kykenimme pureutumaan tilakysymyksiin pöydän molemmin puolin syvällisemmin. Teimme etukäteen kaupungeille toimitilamassan johtamiseen ja tilojen käytön ennustettavuuteen liittyviä kysymyksiä, joiden avulla valmistauduimme esittelemään laskentamalliamme. Tältä pohjalta on syntynyt hyvää keskustelua. Malli osoittaa, miten kustannustehokasta on, että palvelun tuottaja kykenee toimimaan ja mukautumaan kysynnän vaihteluihin. Nyt olemme vielä vähän jatkojalostaneet mallia lähinnä sen esitystavan osalta”, Tolvanen sanoo.

”Kun laskentamalli osoittaa siirtokelpoisen tilaratkaisun olevan kunnalle kustannustehokas vaihtoehto, Parmacon tarjoama konsepti on kunnille aidosti hyvä ratkaisu”, sanoo Tolvanen. Laskentamalli on nyt Parmacon käytössä ja kunnat ja kaupungit voivat tilata Parmacon asiantuntijan esittelemään mallia. ”Tällaisiin tapaamisiin kunnat ja kaupungit saavat tietysti mukaan myös Inspiran, kunhan siitä sovitaan erikseen”, Tolvanen lupaa.

”Kun laskentamalli osoittaa siirtokelpoisen tilaratkaisun olevan kunnalle kustannustehokas vaihtoehto, Parmacon tarjoama konsepti on kunnille aidosti hyvä ratkaisu.”

PARMACO-TILAT 5 PARMACO-TILAT


P채iv채koti sadalle lapselle Tampereen uusin p채iv채koti sijaitsee kaupungin keskustassa Tampere-talon naapurissa.

6 PARMACO-TILAT


Tampereen Kalevanharjun uusi, siirtokelpoinen päiväkoti otettiin käyttöön huhtikuun alussa. Kymmeneksi vuodeksi vuokrattu päiväkotirakennus toimii kaupungin muiden päiväkotien remonttien aikaisena väistötilana. Ensimmäisenä tiloihin muutti osa Jussinkylän päiväkodin lapsista.

K

alevanharjun päiväkoti on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen päivähoidon tarpeita. Lähes tuhannen neliön tilat käsittävät omat leikki- ja lepotilat viidelle lapsiryhmälle eli noin sadalle lapselle. Päiväkodissa on ryhmille yhteisiä ryhmä- ja askartelutiloja sekä sisäliikuntasali. Lasten sisäänkäynnit on varustettu kuraeteisin. Henkilökunnalle on omat tauko- ja työtilat. Moderni jakelukeittiö takaa, että ruokailu sujuu. Kalevanharjun uuden päiväkotirakennuksen ensimmäisenä käyttöön ottavan Jussinkylän päiväkodin johtaja Hanna Hjelt on tyytyväinen päiväkodin tiloihin. Erityistä kiitosta saavat säilytystilat. Jussinkylän päiväkodin montessoriryhmillä on paljon arkisia askareita, aistikokemusten luokittelua ja kielellisiä virikkeitä tukevia välineitä sekä välineitä luonnon tutkimiseen, matemaattiseen pohdintaan ja taidekokemuksiin. Jotta tavarat pysyvät järjestyksessä, säilytystilaa on oltava riittävästi. Kalevanharjun L-kirjaimen muotoinen päiväkotirakennus sijoittuu hyvin tontille, jossa jo entuudestaan sijaitsee 33 hoitopaikkaa käsittävä, kaupungin vanhin kunnallinen päiväkoti. Vanha ja uusi päiväkotirakennus muodosta-

vat tyylikkään kokonaisuuden, jonka suojaisella pihalla lasten on hyvä leikkiä. Rakennusten ulkonäkö ei tässä tapauksessa ole aivan merkityksetön seikka, sillä päiväkodit sijaitsevat paraatipaikalla Tampere-talon ja Kalevankankaan hautausmaan välissä.

Energiatehokas rakennus

Kalevanharjun päiväkoti on liitetty kaukolämpöverkkoon. Lämmönjako on toteutettu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Rakennuksen automaatiojärjestelmä on DDC-pohjainen. Huonekohtaisesti säädettävä ilmanvaihto takaa tasalaatuisen huoneilman läpi vuoden. Keittiön tuloilmakone on varustettu jäähdytyksellä. Energiatehokkuus on huomioitu mm. valaistuksessa, jota ohjataan liiketunnistimilla sekä ilmanvaihdossa, jossa on markkinoiden energiatehokkain LTO-järjestelmä.

Uusi päiväkoti myös Tampereen Lamminpäähän

Tampereella otetaan käyttöön lähiaikoina myös toinen Parmacon toimittama päiväkoti, kun Lamminpäähän valmistuu kesän aikana 80-paikkainen päiväkoti.

PARMACO-TILAT

7


Kuopion Tilakeskus teki

puitesopimuksen Parmacon kanssa Kuopion Tilakeskus on tehnyt puitesopimuksen, jonka kohteena on päiväkoti- ja koulukäyttöön tarkoitettujen rakennusten vuokraaminen ensisijaisesti Parmacolta. Sopimusta on edeltänyt hankintalain edellyttämä kilpailuttaminen. Rakennuttaja Janne Pääkkösen mukaan kyseessä on mielenkiintoinen päänavaus uuden tyyppiseen toimintamalliin.

8 PARMACO-TILAT

K

uopion Tilakeskuksen tekemän puitesopimuksen perusteella tehtävät vuokrasopimukset tehdään pääsääntöisesti avaimet käteen -periaatteella. Päiväkoti tai koulu, toimitetaan käyttökunnossa ja valmiiksi paikoilleen asennettuna. Vuokrausajan jälkeen rakennus puretaan ja kuljetetaan pois. Avaimet käteen -toimitukseen kuuluu tontin maanpinnan tasauksen korjaaminen rakennuksen asennuksen jälkeen. Vuokralainen toimittaa tarvittavien järjestelmien liittymät rakennuksen läheisyyteen, johon vuokranantaja voi liittyä. Kuopion Tilakeskuksen rakennuttaja Janne Pääkkösen mukaan puitesopimusten tekeminen muun muassa suunnittelun, rakentamisen tai kunnossapidon osalta ei ole uutta. Sen sijaan vuokrarakennuksia koskeva puitesopimus on ensimmäinen laatuaan. ”Kysymys on puhtaasti rakennusten vuokraamisesta. Sikäli tämä on mielenkiintoinen päänavaus”, Janne Pääkkönen toteaa. ”Puitesopimusta edelsi hankintalain edellyttämä kilpailuttaminen, joka on pitkä ja raskas prosessi. Kun kilpailuttaminen on puitesopimuksen yhteydessä valmiiksi

tehty, nopeutuu ja helpottuu vuokratilojen hankinta. Aikaa säästyy useita kuukausia. Nyt meillä on mahdollisuus saada sopijapuolet neuvottelupöytään vaikka heti, kun niin haluamme.”

Ensimmäinen hanke jo tehty

Ensimmäinen puitesopimuksen piiriin kuuluva hanke Kuopiossa on uuden, reilun tuhannen neliön päiväkotirakennuksen vuokraaminen Riistavedelle Melalahden päiväkodin käyttöön. ”Olen käynyt Parmacon Leppävirran tehtaalla, mutta aion uusia käyntini, kun Melalahden päiväkotirakennusta aletaan rakentaa”, Pääkkönen sanoo. ”On tärkeää, että vuokraaja vuokraa omaa tuotantoaan. Se tarkoittaa käytännössä reagointikykyä ja joustavuutta jo suunnitteluvaiheessa, kun välikäsiä ei ole, vaan neuvottelemaan päästään suoraan suunnittelun ja valmistuksen kanssa. Jos tulee muutoksia suunnitelmiin, kaikki sujuu jouhevasti.” Ja muutostoiveitahan aina jonkin verran tulee. ”Melalahden päiväkodin kohdalla esitimme aika paljon muutosehdotuksia ja ne kaikki otettiin huomioon. Meillä on aina tällaisissa hankkeissa mukana myös loppukäyttäjän edustaja, joka sekä pääsee että


”On tärkeää, että vuokraaja vuokraa omaa tuotantoaan.”

velvoitetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Se on aivan oleellisen tärkeää, jotta tilat vastaavat käyttäjien vaatimuksia, vaikka viimekädessä vastuun hankkeen onnistumisesta kantaa rakennuttaja”, Pääkkönen sanoo.

Puitesopimuksessa vain hyviä puolia

Joustavuutta ja nopeutta, toimitusvarmuutta, riskienhallintaa ja laatua. Puitesopimuksen edut tilakeskuksille ovat ilmeiset. Mutta näkeekö Janne Pääkkönen puitesopimuksessa ongelmia. Vaikka asia vuokratilojen hankinnan osalta on vielä uutta, vastaus tulee epäröimättä. ”En näe puitesopimuksessa mitään ongelmaa tai huonoa puolta, vain hyviä puolia. Tässä toimitaan hankintalain edellyttämällä tavalla, mutta nopeutetaan ja helpotetaan monella tavalla prosessia ja säästetään valtavasti aikaa ja vaivaa. Sopimus on kaksivuotinen kahdella optiovuodella. Sen jälkeen on uuden kilpailuttamisen ja puitesopimuksen aika, jos niin päätetään. Ainakin nyt näyttää siltä, että tämä sopimus ei jää ainoaksi laatuaan”, Pääkkönen arvelee.

Kuopion Tilakeskuksen rakennuttaja Janne Pääkkönen. PARMACO-TILAT

9


Posivan projektitoimisto kasvoi lisäsiivellä Posiva Oy:n ONKALOn toimisto on yksi esimerkki siitä, miten joustavasti Parmacon rakennukset muuntuvat käyttäjiensä tarpeiden mukaan. Posivan toimisto sai alkuvuodesta 2014 jo toisen lisäosan.

V

Posiva Oy:n projekti-insinööri Hannu Leino kiittää Parmacon suunnittelun joustavuutta ja kykyä kuunnella asiakastaan. ”Kaikki toiveemme tulivat huomioiduksi.”

10 PARMACO-TILAT

uonna 2004 rakennettu Posivan ONKALOn yksikerroksinen projektitoimisto kasvoi ensimmäisen kerran vuonna 2006, kun rakennukseen lisättiin toinen kerros. Vuoden 2014 alussa valmistui rakennuksen kaksikerroksinen 547 neliön lisäosa.

kuuluu ja mitä ei. Halusimme muun muassa asentaa itse itc-verkon ja kulunvalvonnan”, Leino kertoo. ”Neuvotteluhuoneeseen toivottiin pöydän alle atk-liityntää ja se saatiin. Tällaiset pienet asiat ovat joskus aika tärkeitä. Toimitusaika piti ja itse asiassa talo valmistui vähän etuajassa.”

”Haemme parhaillaan ydinlaitoksen rakentamislupaa Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Valmistaudumme tulevaan ja siksi tarvitsimme lisää toimistotilaa. Koska rakennuksen alkuperäinen ja ensimmäinen lisäosa on kumpikin valmistettu Parmacon Pyhäjoen tehtaassa, oli aika selvää, että myös lisäsiipi tuli samasta paikasta”, kertoo projektiinsinööri Hannu Leino.

Käyttäjät viihtyvät

Rakentamisessa on aina omat haasteensa, mutta Hannu Leinon mukaan yhteistyö Parmacon kanssa meni kaikilta osin hyvin. ”Teimme alkuvaiheessa joitakin muutoksia suunnitelmiin, jotka ehkä aiheuttivat haasteita Parmacolle, mutta kaikki toiveemme tulivat huomioiduksi. Sovimme, mitä toimitukseen

Posivan projektitoimiston väellä on kymmenen vuoden käyttäjäkokemus Parmacon tiloista. ”Hyvin ovat toimineet. Näiden vuosien aikana en ole kuullut tiloista yhtään negatiivista kommenttia. Käyttäjän näkökulmasta nämä tilat ovat hyviä”, Leino kommentoi. Posivan toimistorakennuksen yläkerrassa on kahdeksan noin 15 neliön työhuonetta sekä yksi noin 30 neliön toimisto- ja neuvottelutila. Tilat on suunniteltu kuudelletoista henkilölle. Toimistorakennuksen alakerrassa on avotoimisto seitsemälle henkilölle, neuvotteluhuone, kirjasto, naisten ja miesten pukuhuoneet ja miesten


Posiva Oy:n projektitoimiston vanhemmat osat kuvassa vasemmalla ja vuonna 2014 rakennukseen liitetty lisäsiipi kuvassa oikealla.

”Toimitusaika piti ja itse asiassa talo valmistui vähän etuajassa.”

peseytymistilat sekä tekninen tila. Toimistorakennuksen laajennusosa liitettiin aiemmin olemassa olleeseen toimistorakennukseen porrashuoneella. Rakennuksessa on sähkölämmitys. Lämmönjako hoidetaan seinäpattereilla. Rakennuksessa on myös määräykset täyttävä ilmanvaihto jäähdytyksellä. Ilmanvaihto toteutettiin markkinoiden tehokkaimmalla LTO-järjestelmällä. Viihtyisyyden lisäämiseksi toimistotiloihin on asennettu jäähdytys. Jäähdytys on toteutettu yhteisellä lauhduttimella sekä sisäyksiköillä, jotka on asennettu jokaiseen toimistohuoneeseen ja neuvottelutilaan. Parmaco toimitti rakennuksen asennettuna Posivan teettämille perustuksille kiintokalusteineen.

Paljeovi lisää neuvottelutilan muunneltavuutta.

Reilun 30 neliön toimistohuoneessa on tilaa myös neuvottelupöydälle tai vaihtoehtoisesti vaikka sohvaryhmälle. PARMACO-TILAT 11


E L U

Parmaco kuntotarkastaa kaikki rakennuksensa Parmaco aloitti rakennustensa

T

eemme kuntotarkastuksia säännöllisesti kaikissa vuokraamissamme tiloissa varmistuaksemme tilojen moitteettomasta kunnosta. Tämä on sekä vuokranantajan että vuokralaisten etu”, sanoo Parmacon tilajohtaja Mikko Nieminen. ”Parmacon intresseissä on pitää rakennusmassa mahdollisimman hyvässä kunnossa, koska siirrettävät rakennukset vuokrataan uudelleen nykyisten vuokrasopimusten umpeuduttua.”

0 ,00 29 ssa ve m2 9

Käytännössä rakennusten kuntotarkastuksen suorittaa Parmacon kuntotarkastaja Olavi Minkkinen, joka on aiemmin toiminut 36 vuotta Parmacon Pyhäjoen tuotantolaitoksen työnjohtajana. Koska Minkkinen tuntee hyvin siirtokelpoisten rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja asentamiseen liittyvän, hän pystyy paikallistamaan myös mahdolliset käytön aikaiset riskitekijät sekä osaa kertoa keinot niiden välttämiseksi. ”Kuntotarkastus vaatii huolellisuutta, tarkkaa silmää ja notkeutta. Rakennuksen ylä- ja alapohjaa tutkiessani konttaan ja ryömin aika ahtaisiinkin paikkoihin. Näissä rakennuksissa ylä- ja alapohja ovat ne tärkeät paikat, jotka on tutkittava huolellisesti. Kun ne ovat kunnossa, ollaan jo aika varmalla pohjalla, että mitään suurempaa ongelmaa ei ole näköpiirissä”, Minkkinen tietää. ”Käyn myös läpi kaikki märkätilat ja muut mahdolliset paikat, joissa voisi olla kosteusvaurioita. Niitä etsin erittäin herkällä kosteusmittarilla, joka tunnistaa kosteuden tarvittavan syvältä rakenteista.” Jos suinkin mahdollista, Minkkinen keskustelee myös kiinteistöä hoitavan huoltoyhtiön edustajien kanssa. to ras va m2 9

li isa im nito m2 mo 80,5

til en nin 2 tek 19m

0 ,50

11

e on hu työ 9m2 1

0 ,60 15

0 ,50 11

ne uo ah 2 kk luo 60m

la n ti ine 2 tekn 19m

00 3,9

00 7,8

00 7,8

00 3,9

0 ,00 78

00 3,9

00 3,9

pi ap lik tuu 9m2

lu

00 7,8

00 3,9

00 3,9

ne

tila en nin 2 tek 19m

00 7,8

00 3,9

pi ap lik tuu 9m2

o hu kka 2 luo 60m

ssa ve 2 9m

00 7,8

00 3,9

00 3,9

s ou siiv m2 9

to ras va m2 9

00 3,9

e on hu työ 9m2 1

e on hu työ 9m2 1

e on hu kka 2 luo 42m

00 3,9 00 3,9

00 3,9

e on hu in aja 2 ett 60m op

a ss ve m2 9

00 7,8

a

e on hu työ 9m2 1

elu jak m2 42

ö itti ke elu 2 jak 42m

o rast va m2 9

pi ap lik tuu 9m2

e on hu kka 2 luo 60m

ssa ve 2 9m

e on hu kka 2 luo 60m

ne uo ah 2 kk luo 60m

a ss ve m2 9

e on hu työ 9m2 1

to ras va m2 9

Noin vuoden kestävän tarkastusParmacon vuokraamat tilat.

to ras va m2 9

e

ne uo ah 2 kk luo 42m

kuntotarkastuksen kesällä 2013. kierroksen aikana käydään läpi kaikki

ne uo ah 2 kk luo 60m

0 ,50 14

on hu kka 2 luo 60m

0 ,50 14

D O M e1 Y l T I p L m a I B I Klaukkalan x X Ylitilan e päiväkoti. E F L ool sch

S

0 ,60 15

00 3,9

00 3,9

ne

uo ah 2 kk luo 60m

00 3,9

00 7,8

00 3,9

00 3,9

00 7,8

00 3,9

00 3,9

00 7,8

Tärkeä osa kuntotarkastusta on myös palautteen ottaminen vuokralaisilta. ”Jos se vain suinkin on mahdollista, pidän palaverin rakennuksen käyttäjien kanssa ja kartoitan myös näin rakennuksen kuntoa. Joskus palautetta tulee sellaisista asioista, jotka eivät kuulu vuokranantajalle, mutta yleensä kykenen sellaisessa tilanteessa kertomaan, kenelle asia kuuluu ja kenen puoleen kannattaa kääntyä. Toisinaan näissä keskusteluissa käy ilmi, että mahdollisesti ilmenneet ongelmat johtuvat siitä, että kiinteistöä ei ole osattu käyttää oikein. Silloin konsultoin käyttäjiä ja tarvittaessa olen yhteydessä myös huoltoyhtiöön”, Minkkinen sanoo. on hu kka 2 luo 57m

til en nin 2 tek 26m

e

a ss ve m2 12

a

pi ap lik 2 tuu 3m 1

to ras va 3m2 1

ne uo ah 2 kk luo 57m

tu to ras va m2 13

ne uo ah 2 kk luo 57m

e on hu m2 27

e on hu m2 27

ne

o hu kka 2 luo 57m

ne uo ah 2 kk luo 57m

ne uo ah 2 kk luo 57m

elu jak m2 ,5 37

tiö eit luk m2 jake37,5

ssa ve m2 12

e on hu työ 7m2 2

ssa ve m2 12

e on hu in aja 2 ett 48m op

e on hu työ 7m2 2

00 3,9 00 3,9

e on hu työ 7m2 2

Olavi Minkkinen saa kuntotarkastuskierroksensa tehtyä kesään 2014 mennessä. ”Tähänastisen kokemukseni perusteella voin sanoa, että Parmacon kiinteistömassa on tervettä. Vanhimmatkin rakennukset, jotka ovat 1980- ja 90-luvuilta, ovat edelleen hyvässä kunnossa. Siirtokelpoisten rakennusten yhtenä etuna onkin, että ne ovat terveitä taloja”, Minkkinen toteaa. 00 3,9

e on hu työ 7m2 2

00 3,9

00 3,9

00 3,9

00 3,9

”Kaikki kunnossa”, toteaa kuntotarkastaja Olavi Minkkinen mitattuaan Klaukkalan Ylitilan päiväkodin kuraeteisen rakenteiden kosteutta. 12 PARMACO-TILAT

00 3,9 00 3,9

e on hu työ 7m2 2

0 ,60 15

0 ,60 15


m 19

,500 11

elu jak m2 42

ne uo ah 2 kk luo 60m

0 7,80

hu jain 2 etta 60m op

ve

a ss 2 9m

a ss ve 2 9m

3,90

0

0

0 7,80

0 7,80

0

0 7,80

0 3,90 0 3,90

us siivo 2 9m

0 7,80

0 3,90

i pp ika tuul 9m2

tila inen 2 tekn 19m

3,90 3,90

e on

e on hu työ m2 19

ne uo ah 2 kk luo 42m o rast va 2 9m

0 3,90 0 3,90

e on hu työ m2 19

ittiö

ke elu 2 jak 42m rasto va 2 9m

ne uo ah 2 kk luo 60m

0 3,90

e

e on hu työ m2 19

,600 15

e on hu ka 2 luok 60m

i tuul 9m2

tila inen 2 tekn 19m on hu ka 2 luok 60m

a ss ve 2 9m

14

11

,

ty e on hu työ m2 19

o rast va 2 9m

0 3,90

7,80

0

0 3,90

TTY suunnittelee Parmacolle uutta arkkitehtuuria e on hu ka 2 luok 60m

pp ika tuul 9m2

3,90

tila inen 2 tekn 19m

3,90

ne uo ah 2 kk luo 60m

,000 78

0 3,90

0 3,90

i

3,90

0

0

n uo ah 2 kk luo 60m

0 7,80

0 3,90

0 3,90

to ras va m2 9

,600 15

0

0 7,80

e

a ss ve m2 9

0 3,90

0 3,90

7,80

0

ne uo ah 2 kk luo 42m

to ras va m2 9

,800 14

on hu ka 2 luok 57m

e

us siivo m2 12

0 ,50 11

ne uo ah 2 kk luo 57m

e

tila inen 2 tekn 26m

3,90

0 3,90

0 3,90

e on hu m2 27

i pp ika 2 tuul m 13

0 3,90

3,90

0 ,60 15

on hu jain 2 etta 48m op

e

0

0

0

,600 15

0 3,90

Tampereen teknillisen yliopiston työ

e on hu 2 m 27

0 3,90

e on hu työ m2 27

,600 15

0 3,90

0 3,90

elu jak m2 42

0 ,50 11

0

to ra s va m2 9

ö itti ke elu 2 jak 42m

telutiimi viimeistelee parhaillaan laitoksen kestävän rakentamisen ne uo ah 2 kk luo 42m

tila en nin 2 tek 19m

to ras va m2 9

S

00 7,8

00 3,9 00 3,9 00 3,9

0 ,00 78

0 ,60 15

00 3,9

rakennusten arkkitehtuuria. tila en nin 2 tek 19m

00 7,8

00 3,9 00 3,9

ne uo ah 2 kk luo 60m

pi ap lik tuu 9m2

00 3,9

pi ap lik tuu 9m2

Parmacolle uutta siirtokelpoisten

00 7,8

00 3,9

s ou siiv m2 9

professori Harry Edelmanin johdolla a ss ve 2 9m

00 3,9

e on hu työ 9m2 1

arkkitehtuurin ja rakennustekniikan 00 7,8

00 7,8

00 3,9

e on hu in aja m2 t t e 60 op

a ss ve m2 9

00 3,9 00 3,9

,600 15

kansainvälinen tutkija- ja suunnit-

ne uo ah 2 kk uo 60m

e

e on hu työ 9m2 1

0 3,90 0 3,90

3,90

pi ap lik tuu 9m2

e on hu työ 9m2 1

,000 78

0 3,90

e on hu työ m2 27

e on hu työ m2 27

n uo ah 2 kk luo 60m

a ss ve 2 9m

,600 15

0 3,90

3,90

a ss ve m2 12

tila en nin 2 tek 19m

e on hu työ 9m2 1

to ras va m2 9

0 3,90

3,90

ne uo ah 2 kk luo 60m

0

0 3,90

elu jak m2 ,5 37

ö eitti luk m2 jake37,5

a ss ve m2 12

e on hu työ m2 27

,600

0 3,90

li isa im ito 2 mon 75m

ne uo ah 2 kk luo 57m

ne uo ah 2 kk luo 57m

15

0 3,90

e on hu m2 27

ne uo ah 2 kk luo 57m

e on hu työ 9m2 1

ne uo ah 2 kk luo 57m

a ss ve m2 12

o rast va m2 13

ne uo ah 2 kk luo 57m

,800 14

e on hu m2 27

i pp ika 2 tuul13m

o rast va m2 13

ne uo ah 2 kk luo 57m

on hu ka 2 luok 57m

a ss ve m2 9

a ss ve m2 12

n tila ine 2 tekn 26m

ne uo ah 2 kk luo 60m

,600

li isa oim nit m2 mo 80,5

29

ne uo ah 2 kk luo 57m

00 3,9

e

0 ,80 14

n uo uunnittelutyön lähtökohtana on saada Parmacon siir00 ah 2 00 3,9 kk 7,8 luo 60m tokelpoisiin rakennuksiin entistä 00edistyksellisempää 3,9 arkkitehtonista ilmettä samalla, kun materiaalitehok0 0 00 3,9 kuus ja taloudellisuusnäkökulmat tulevat huomioiduiksi. 7,8 0 0 Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt asiassa huolellis9 , 3 ta taustatyötä haastattelemalla Parmacon asiakkaita. Kun 00 00 3,9 7,8 haastattelutuloksiin on liitetty Parmacon omat asiakaspalautteet, on saatu hyvä lähtökohta sille, mitä vuokraajat siirtokelpoisten tilojen arkkitehtuurilta odottavat. ”Olemme myös perehtyneet tehdastuotantoon ja sen toiminnallisiin lähtökohtiin, jotka olemme ottaneet huomioon suunnittelutyössä”, Harry Edelman sanoo. ne

o hu kka 2 luo 57m

0 ,60 29

e on hu kka 2 luo 57m

s ou siiv m2 12

0 ,80 14

ssa ve m2 12

la n ti ine 2 tekn 26m

e on hu m2 27

i pp lika uu 3m2 1

ne

uo ah 2 kk luo 57m

ne uo ah 2 kk luo 57m

00 3,9

00 3,9

00 3,9

0 ,60 15

00 3,9

00 3,9

li isa oim 2 nit mo 75m

00 3,9

00 3,9

0 ,60 15

00 3,9 00 3,9 00 3,9 00 3,9

0 ,60 15 0 ,00 78

Kuva: Jenni Paju

Parmacon uutta arkkitehtuuria ovat olleet suunnittelemassa kaupunkisuunnitteluun perehtynyt projektitutkija Mikko Laak, arkkitehti ja väitöskirjatutkija Malgorzata Joachimiak sekä projektipäällikkönä arkkitehti ja maisemaarkkitehti Nathan Siter.

Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin ja rakennustekniikan laitoksen kestävän rakentamisen professori Harry Edelmanin johtama työryhmä suunnittelee Parmacolle uutta siirtokelpoisten rakennusten mallistoa.

Huomiota uuden arkkitehtuurin suunnittelussa on kiinnitetty ulkonäön lisäksi muun muassa siihen, miten rakennus sovitetaan maastoon ja miten kustannustehokkaasti saadaan merkittäviä muutoksia aikaan kiinnittämällä huomiota oikeisiin asioihin. ”Kestävän rakentamisen näkökulma näihin rakennuksiin tulee niiden siirrettävyyden kautta. Rakennukset voidaan siirtää useampaan kertaan demo-

grafisten tarpeiden mukaan. Siirtokelpoiset päiväkoti- ja koulurakennukset ovatkin monessa tilanteessa varsin varteenotettava vaihtoehto”, Edelman toteaa. Parmaco julkaisee siirtokelpoisten rakennusten uuden arkkitehtuurin myöhemmin tänä vuonna.

PARMACO-TILAT 13

ne uo ah 2 kk luo 57m


Parmacon Leppävirran

tehtaalle lisää kapasiteettia

Parmacon Leppävirran tehtaan tuotantojohtaja Ismo Koponen. Taustalla Turkuun kevään aikana toimitettavan Vähä-Heikkilän päiväkodin tiloja. 14 14 PARMACO-TILAT PARMACO-TILAT


Parmacon Leppävirran tehtaassa on viime aikoina tehty ja tullaan tekemään investointeja, jotka lisäävät tuotannon kapasiteettia ja joustavuutta. Tuotantojohtaja Ismo Koposen mukaan monet tuotantoa ja työolosuhteita parantavista aloitteista ja ideoista on saatu henkilöstöltä.

P

armacon Leppävirran tuotantolaitoksessa valmistetaan siirtokelpoisia rakennuksia kuten päiväkoteja, kouluja ja toimistorakennuksia, joita Parmaco vuokraa. Lisäksi tuotannossa on asiakkaille myytäviä Master-työmaatiloja. Tuotantojohtaja Ismo Koposen mukaan tehtaan tuotantolinjat on suunniteltu siten, että toisistaan poikkeavat tuotteet voivat olla tuotannossa yhtä aikaa. ”Tuotantomme on suunniteltu joustavaksi ja tarvittaessa teemme yhteistyötä Pyhäjoen tehtaamme kanssa. Meillä on ollut tilanteita, joissa osa vuokrakohteestamme on valmistettu Pyhäjoella ja osa Leppävirralla. Kun kohde asennetaan paikoilleen, on käytännössä aivan sama, kummassa talotehtaassa rakennuksen osat on valmistettu”, Koponen sanoo. Lisää kapasiteettia ja joustavuutta Leppävirran tehtaan tuotantoon on saatu muun muassa tuotantolinjastoja jatkamalla. ”Olemme ulkoistaneet metalli- ja sähkötyöt yhteistyökumppaneillemme. Tämä on tarkoittanut lattia-alan lisääntymistä, kun näihin toimintoihin liittyvät tuotevarastot on siirretty pois omista tiloistamme”, Koponen kertoo. ”Olemme myös saaneet kaksi uutta varastohallia, joissa tuotantoon tulevaa tavaraa säilytetään säältä suojattuna.”

Ideat hyötykäyttöön

Monet pienet ja isommatkin ideat tuotannon joustavuuden lisäämiseksi ja työhyvinvoinnin parantamiseksi ovat tulleet tehtaan työntekijöiltä ja toimihenkilöiltä. ”Meillä aloitteet eivät jää lojumaan aloitelaatikkoon, vaan ne ohjautuvat suoraan toimitusjohtajalle, joka vie kaikki ideat ja aloitteet johtoryhmän käsiteltäväksi”, kertoo itsekin Parmacon johtoryhmään kuuluva Koponen. ”Omistajamme puolestaan haluavat kehittää yrityksen toimintaa ja ovat valmiita tuottaviin investointeihin ja kehittämishankkeisiin. Kuulostaa itsestään selvyydeltä, mutta ei se kaikissa yrityksissä ihan näin mene.” Työturvallisuutta Leppävirran tehtaassa on parannettu muun muassa uudistamalla tuotantotilojen valaistus ja järjestämällä piha-alueen pysäköinti ja trukkiliikenne uudelleen. ”Jokainen ymmärtää, että kun työntekijät pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä ja työskentelyolosuhteisiinsa, se parantaa työssä viihtymistä ja lisää sitä kautta myös työmotivaatiota”, Koponen toteaa.

Kisällistä mestariksi

Parmaco on hyvän työnantajan maineessa ja siksi haluttu työnantaja. ”Meillä ei Leppävirralla ole ollut ongelmia rekrytoinnissa. Kun viimeksi haimme työntekijää lehti-ilmoituksella, yhteydenottoja tuli noin 250. Tuo-

tantoon työntekijät tulevat pääsääntöisesti kisälli-mestari-periaatteella, sillä mikään oppilaitos ei kouluta tämän alan valmiita osaajia”, Koponen kertoo. Henkilöstöstä pidetään myös huolta. ”Koska tuotannossa työ on fyysistä, meillä käy säännöllisesti fysioterapeutti ja niska-hartia-ryhmä jumppaa säännöllisesti. Tänä vuonna kaikki parmacolaiset pääsevät myös halutessaan kuntotestiin. Virkistystoimikuntakin toimii saamiensa resurssien puitteissa ja loppu hoituu savolaisella huumorilla”, Koponen naurahtaa.

Uuteen aikakauteen

Parmacon Leppävirran tuotantolaitoksessa on valmistettu siirtokelpoisia rakennuksia ja työmaatiloja vuosikymmeniä. Kokemusta ja osaamista vuosien varrella on kertynyt. ”Parmacon myötä tuotantolaitoksemme on astunut aivan uuteen aikakauteen. Viimeisen parin vuoden sisällä käynnistyneet tuotannon kehittämishankkeet ovat olleet merkittäviä. Olemme myös todella panostaneet tuotteidemme ja toimintamme laatuun kaikilta osin ja työn alla on merkittäviä tuotekehittämishankkeita, joista tulemme kertomaan lähiaikoina”, Koponen sanoo.

PARMACO-TILAT 15


Vantaan Varian ammattiopistolle uutta opetustilaa Vantaan ammattiopisto Varia otti alkuvuodesta käyttöönsä reilut 800 neliötä Parmacon vuokraamaa opetustilaa, joka käsittää sekä luokkahuoneita että työsaleja.

”Saimme, mitä tilasimme ja aikataulussa pysyttiin.”

Vantaan Tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkö Ari Kiiskinen.

16 PARMACO-TILAT

V

antaan ammattiopisto Varian opetusalajohtaja Kaarlo Lukkarila on tyytyväinen. Parmacolta vuokratut opetustilat vastaavat tarkoitustaan. ”Tiesimme Parmacon rakenteiden mitat ja suunnittelimme tilat sen mukaan yhdessä Vantaan Tilakeskuksen kanssa. Mistään ei tarvinnut tinkiä. Saimme luokka- ja työsalit mukavasti sijoiteltua. Tontti edellytti pitkää ja kapeaa rakennusta, jollaisen saimme”, Lukkarila toteaa. Koska tiloissa opiskelevat kiinteistöpalvelun ja talotekniikan opiskelijat, sisätilojen viimeistely jätettiin tarkoituksella osin oppilastyönä tehtäväksi. ”Mietimme vielä millaisen lattiamateriaalin valitsemme työsaleihin. Sen pitää olla vahvaa ja helposti puhdistettavaa. Saattaa olla, että lisäämme myös voimavirran, sillä työsaleissa

Vantaan ammattiopisto Varian opetusalajohtaja Kaarlo Lukkarila opiston uuden rakennuksen portailla maaliskuussa 2014.

tehdään paljon mittauksia ja säätöjä, mutta sekään ei meille ole ongelma. Jos paikat kolhiintuvat kovassa käytössä vuokra-aikana ja kaipaavat uutta maalia, siihenkin opistostamme löytyy tekijät,” Lukkarila toteaa. Myös Vantaan Tilakeskuksen rakennuttamisen projektipäällikkö Ari Kiiskinen on tyytyväinen Varian opiston uusiin tiloihin. ”Saimme, mitä tilasimme ja aikataulussa pysyttiin. Asennusvaihe ei kauaa kestänyt. Työmaalla käydessäni näin, että asennusporukka osasi asiansa ja tiesi mitä teki. Homma sujui”, Kiiskinen toteaa. Rakennus käsittää neljä eri kokoista työsalia, kolme luokkahuonetta, opettajan työhuoneen sekä tarvittavat tekniset-, varasto- ja saniteettitilat.


Kuva: Oona Koivuranta

Osa Suomenlinnan Siwa-rakennuksesta merimatkalla mantereelle.

Suomenlinnan Siwa-rakennus siirrettiin Suurpeltoon

E

spoon Suurpellon puistokaupunki on tyypillinen esimerkki uudesta asuinalueesta, jonne ensimmäiset asukkaat muuttavat vuosia ennen kuin alue palveluineen on valmiiksi rakentunut. Suurpellon alueelle on tähän mennessä muuttanut runsaat 2 000 asukasta ja uusia asuntoja valmistuu koko ajan. Kyseessä on yksi vuosituhannen merkittävimmistä kehitys- ja rakennushankkeista pääkaupunkiseudulla. Alue rakentuu ja monipuolistuu seuraavan 15 vuoden ajan. Toistaiseksi alueen asukkaita palvelee Suomen Lähikauppa Oy:n Siwa-myymälä Parmacolta vuokratussa liiketilassa. Suurpellon Siwa toimii vuonna 1997 valmistuneessa Parmacon vuokratalossa, joka aiemmin on toiminut ensin Huittisissa kymmenen vuotta toimistona ja vuodesta 2007 Suomenlinnassa Siwa-myymälänä. Nyt rakennus on Suurpellon Siwan käytössä. Rakennuksen noin 300 neliöstä puolet toimii myymälänä ja puolet varastotiloina. Myymälän tuotevalikoimat painottu-

vat tuoretuotteisiin. Paistopisteessä on aamusta iltaan tarjolla tuoreita leivonnaisia. Veikkaus-piste ja Matkahuollon pakettipalvelu täydentävät palveluvalikoimaa.

Aidosti siirtokelpoinen

Poikkeuksellista rakennuksen historiassa on se, että maantiekuljetusten lisäksi rakennus on tehnyt kaksi merimatkaa; toisen vuonna 2007 Suomenlinnaan ja toisen 2013 takaisin mantereelle. Maa-

ja merikuljetukset eivät kuitenkaan näy rakennuksessa sen enempää ulko- kuin sisäpuolellakaan, sillä Parmacon rakennukset on suunniteltu ja valmistettu kestämään useampia asennuksia, purkuja ja kuljetuksia. ”Huollamme rakennuksemme siirron tai varastoinnin aikana. Lisäksi kuntotarkastamme rakennuksiamme säännöllisin väliajoin. Näin varmistamme, että tilat ovat vuokralaistemme tarpeita vastaavat”, sanoo Parmacon tilajohtaja Mikko Nieminen.

Asiakkaiden esteetön pääsy Suurpelon Siwan myymälätiloihin on varmistettu asfaltoidulla luiskalla. PARMACO-TILAT 17


Aikuisopiskelijat saivat Jyväskylässä tarvitsemansa opetustilat nopeasti Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistöliikelaitos tilasi Parmacolta 428 neliön siirrettävän koulurakennuksen joulukuussa 2013. Tilat luovutettiin Jyväskylän aikuisopiston käyttöön tammikuun lopulla.

J

yväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistöliikelaitos vastaa opetustiloista. Lähivuosien suunnitelmissa on keskittää Jyväskylän aikuisopiston logistiikka ja maarakennus Lievestuoreen toimipisteeseen. ”Osittain tähän liittyen viime vuoden lopulla Jyväskylässä tehtiin tilajärjestelyjä, joiden seurauksena tarvitsimme lisätilaa nopeasti, käytännössä heti, sillä Lievestuoreen aikuisopiston peruskorjaus ja uusi lisärakennus valmistuvat vasta parin vuoden kuluttua”, kertoo logistiikka- ja maarakennusalan koulutuspäällikkö Pekka Maltamo.

Pekka Maltamo on Parmacon tiloihin tyytyväinen. ”Tilat vastaavat erittäin hyvin tarpeitamme. Se, että tilat ovat olleet aiemmin käytössä kymmenen vuotta, tai että niitä on siirretty paikasta toiseen, ei näy missään. Asennuksen yhteydessä tehtiin jotain pientä fiksausta, mutta ilmeisesti edellinen vuokralainen on pitänyt tiloista hyvää huolta.” Maltamo kiittää myös Parmacon asennusryhmää. ”Koko toimitus hoidettiin erittäin ammattimaisesti.”

”Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistölaitoksen vuokraamassa 428 neliön koulurakennuksessa on neljä luokkahuonetta, opettajainhuone, kuusi wc:tä sekä varasto- ja tekninen tila”, kertoo logistiikka- ja maarakennusalan koulutuspäällikkö Pekka Maltamo.

Parmaco oli vain hieman aiemmin siirtänyt Oulunsalossa kymmenen vuotta vuokralla olleen koulurakennuksen Pyhäjoen tehtaan varastoon odottamaan uudelleenvuokrausta. ”Koska varastossamme olevat tilat vastasivat Jyväskylän ammattiopiston tarpeita, aloitti asiakkaamme perustusten rakentamisen Lievestuoreen toimipisteen pihalle joulukuun puolessa välissä. Parmacon asennusryhmä pääsi töihin loppiaisen jälkeen, joten koko prosessi eteni poikkeuksellisen nopeasti” kertoo Parmacon projektipäällikkö Tero Vettenranta. Koulurakennuksen osat nostettiin perustuksilleen ja kappaleet liitettiin yhteen tammikuun alussa. Kuva Pekka Maltamo 18 PARMACO-TILAT


MASTER-työmaatilat Parmaco suunnittelee, valmistaa ja myy työmaatiloja. Työmaatilat valmistetaan Parmacon Leppävirran tehtaassa. Selkeyttääkseen tuotevalikoimaansa ja brändiään Parmaco on siirtänyt työmaatilat Master-työmaatilat-tuotemerkin alle.

V

almistamme sekä siirtokelpoisia rakennuksia että työmaatiloja. Tämä aiheuttaa joskus kiusallisia sekaannuksia julkisessa keskustelussa. Etenkin päiväkotien ja koulujen vuokraamista suunniteltaessa näkee julkisuudessa vieläkin puhuttavan parakeista. Parmaco-koulu- ja päiväkotirakennukset suunnitellaan ja rakennetaan aina nimenomaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tarpeisiin, kun taas työmaatilat suunnitellaan rakennusteollisuuden tarpeisiin”, sanoo toimitusjohtaja Ossi Alastalo. ”Asiakaskuntakin näillä tuotteilla poikkeaa toisistaan. Päiväkoteja ja kouluja vuokraavat kunnat ja kaupungit, työmaatiloja ostavat rakennusliikkeet, konevuokraamot ja muut vastaavat tahot.”

Master-työmaatilat on kehitetty yhteistyössä johtavien, suomalaisten rakennusalan yritysten kanssa. Suunnittelussa ja valmistuksessa on huomioitu työmaatilojen kuljetukseen, asentamiseen ja käyttöön liittyvät erityisvaatimukset, energiatehokkuus sekä Pohjoismaiden vaativat sääolosuhteet. ”Huomioimme asiakkaittemme toiveet tilojen suunnittelussa aina pohjaratkaisuista materiaalivalintoihin”, sanoo myyntipäällikkö Jani Rönkkö. Master-työmaatilojen muunneltavuus, siirrettävyys ja liitettävyys yhteen, kahteen tai jopa kolmeen kerrokseen antaa mahdollisuuden käyttää Master-työmaatiloja vaativiinkin käyttötarkoituksiin.

Master-työmaatilojen myynnistä vastaavat myyntipäällikkö Jani Rönkkö, puh. 040 146 4708 ja myyntisihteeri Riitta Tuovinen
 puh. 040 779 4779.

Muun muassa Lujatalo Oy:n punaiset työmaatilat ovat Master-työmaatiloja. 19 PARMACO-TILAT PARMACO-TILAT 19


Sahanperän vuokrapäiväkoti Rovaniemellä.

Parmaco-tilat - käyttäjilleen suunniteltu Parmaco suunnittelee, valmistaa ja vuokraa asiakkaidensa tarpeita vastaavia kouluja, päiväkoteja, toimistoja ja hoivatiloja. Tee viisas ja turvallinen ratkaisu. Vuokraa tilat ilman kiinteistön ylläpitoon ja omistukseen liittyviä riskejä ja huolia.

PARMACO OY

PL 1 (Pyhäojankulma 3) 33701 Tampere puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0016

PARMACO PRODUCTION OY

PL 7 (Teollisuustie 13) 79101 Leppävirta puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0016

PARMACO PRODUCTION OY

Annalantie 15-17 86100 Pyhäjoki puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0017

etunimi.sukunimi@parmaco.fi www.parmaco.fi

Parmacotilat nro 4  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you