__MAIN_TEXT__

Page 1

TILAT PARMACON SIDOSRYHMÄLEHTI 13 • 2018

LÄHIKOULU VAIKUTTAA LAPSIPERHEIDEN VALINTOIHIN

HELSINKIIN KAHDEKSAN LAINAPÄIVÄKOTIA

SIVU 3

SIVU 4

TYÖRAUHA PALASI VIIALAAN PUHTAIDEN TILOJEN MYÖTÄ SIVU 8

HALMSTADIIN EUROOPAN SUURIN LAINATTAVA KOULUKOKONAISUUS SIVU 14


SISÄLTÖ

TILAT SIDOSRYHMÄLEHTI 13 • 2018

”Meillä on kaikin puolin erinomaiset tilat. Esimerkiksi eteiset ovat todella toimivat.”

3

Pääkirjoitus

4

Helsinkiin nousee tänä vuonna kahdeksan lainapäiväkotia

8

Viialan uusi koulukampus tarjoaa turvalliset tilat 840 oppilaalle

12

Anu Aho, Asiakkaiden toiveista toimivaan ratkaisuun

13

Mikko Suban, Kiekkoilu myyntityön vastapainona

14

540 oppilaan yläkoulu Halmstadin keskustassa valmistui puolessa vuodessa

18

Uutiset

Kuninkaantammen päiväkodin johtaja Riikka Erviö

HENKILÖSTÖUUTISIA

”Erityinen ilonaihe meille ovat teknisen työn sekä kotitalousluokkien tilat.” Viialan koulukampuksen rehtori Saija Montonen

2 PARMACO-TILAT

UUDET PARMACOLAISET

NIMITETTY

Teemu Niskanen tuotantoinsinööri

Kimmo Saarinen tilapäällikkö

Mikko Lehtinen tarjouslaskentapäällikkö


PÄÄKIRJOITUS LÄHIKOULUN LAATU VAIKUTTAA LAPSIPERHEIDEN VALINTOIHIN Muuttaisitko perheesi kanssa asuinalueelle, josta lähimpään kouluun on yli tunnin matka? Tai kaupunginosaan, jonka päiväkodissa tai koulussa on tiedossa olevia sisäilmaongelmia? Tai alueelle, jossa koulua käydään askeettisissa parakeissa, ja joiden käyttöajasta ei pystytä antamaan varmaa tietoa? Jokainen näistä seikoista vaikuttaa varmasti useimpien lapsiperheiden valintoihin ja pohdintaan siitä, missä perheen olisi hyvä asua. Hyvää kasvuympäristöä etsimässä -tutkimuksessa* todetaan, että Suomessa asuinympäristön turvallisuus ja rauhallisuus ovat vanhemmille tärkeitä. Halutaan, että lapsella on mahdollisuus liikkua ja leikkiä vapaasti lähialueella. Kasvavan alueellisen eriytymisen vuoksi koulua koskeva pohdinta on nousemassa kuitenkin entistä suurempaan rooliin. Tutkimus koskee koulun mainetta ja opetuksen laatua, mutta uskon vahvasti, että sisäilmatietoisuuden ja oppimisympäristökeskustelun myötä myös fyysisten tilojen laatu ja sijainti vaikuttavat päätökseen. Päätelmä pohjautuu myös siihen miten ison keskustelun ja palautetulvan päiväkoti- ja kouluverkkouudistus aiheutti tänä syksynä Tampereella. Alkuperäisessä pohjaesityksessä esimerkiksi Terälahden koulua oltiin lakkauttamassa, mutta koulu päätettiin säästää, kun päättäjät totesivat miten suuri merkitys koululla on kaupungin pohjoisen alueen elinvoimaisuudelle – eli perheiden päätöksille valita kyseinen alue asuinpaikakseen tulevaisuudessa. Päättäjien tulee tiedostaa, että koulut ja päiväkodit ovat yksi asumispäätöksiä ohjaava tekijä. En usko, että kukaan erityisesti toivoo lapsensa käyvän kouluaan parakissa. Ainakaan niissä ei saisi viipyä vuotta kauempaa. Monissa tapauksissa kuitenkin käy niin, että aika venyy vuosiksi ja pahimmillaan lapsi käy koko alakoulunsa parakkitiloissa. Tällaisessa tilanteessa lainattavat rakennukset takaavat laadukkaan oppimisympäristön.

Ossi Alastalo toimitusjohtaja *http://www.yss.fi/journal/hyvaa-kasvuymparistoa-etsimassa

JULKAISIJA Parmaco Oy PÄÄTOIMITTAJA Ossi Alastalo TOIMITUS Kaski Agency KUVAT Okko Sorma, Anton Köberg TAITTO Kaski Agency

KIRJAPAINO Grano PAINOSMÄÄRÄ 12 000 kpl OSOITTEENMUUTOKSET JA PALAUTE asiakaslehti@parmaco.fi Parmaco Oy, Tampere PL 50 (Haarlankatu 4 F), 33231 Tampere p. 020 734 0011 faksi 020 734 0016

Parmaco Production Oy, Leppävirta PL 7 (Teollisuustie 13), 79101 Leppävirta puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0016 Parmaco Production Oy, Pyhäjoki Annalantie 15-17, 86100 Pyhäjoki puh. 020 734 0011 faksi 020 734 0017

Parmaco AB
 Månskärsvägen 10B, 5tr 14175 Kungens Kurva Sverige tel. +46 8 235 455 etunimi.sukunimi@parmaco.fi www.parmaco.fi

PARMACO-TILAT 3


PIIKKI PÄIVÄHOIDON TILATARPEESSA

HELSINKIIN NOUSEE TÄNÄ VUONNA KAHDEKSAN LAINAPÄIVÄKOTIA 4 PARMACO-TILAT


Suurten kaupunkien koulu- ja päiväkotiverkolta vaaditaan joustoa. Esimerkiksi Helsingissä parantunut työllisyystilanne, lapsiperheiden lisääntynyt asettuminen kantakaupunkiin ympäryskuntien sijaan ja kaupungin päätös tarjota maksutonta varhaiskasvatusta 5-vuotiaille ovat tänä vuonna lisänneet tilatarpeita merkittävästi. Parmaco toimittaa Helsingin kaupungille kahdeksan uutta päiväkotia sekä kahdelle koululle lisä- ja väistötilaa vuoden loppuun mennessä. Ei ihme, että Helsingin kaupungin projektinjohtaja Jari Miettisellä on pitänyt kiirettä. - Aikataulu on kyllä ollut tiukka, mutta rakennustoimitusten ja asennusten suhteen kaikki on mennyt suunnitelmien mukaan. Joustoa kaipaisin lähinnä erilaisiin lupaprosesseihin, joihin tuhrautuu liikaa aikaa. Yhteistyö Parmacon kanssa on toiminut kiitettävästi – koko ajan on ollut sellainen tunne, että olemme yhteisen haasteen kimpussa ja onnistuminen projektissa on kaikkien etu, Miettinen sanoo.

PARMACO-TILAT 5


HAASTAVA PALAPELI VAATII KOMPROMISSEJA Suurimpana haasteena Helsingissä on ollut uusien päiväkotien sijoittaminen olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen. - Uusilla asuinalueella sopivan tontin löytäminen on melko helppoa. Mitä lähemmäs Helsingin keskustaa tai muita aluekeskuksia liikutaan, sitä vaikeammaksi tulee uuden rakennuksen sijoittaminen. Helpoin ja paras ratkaisu ei aina ole mahdollinen ja siksi usein päädytään kompromisseihin, Miettinen kertoo.

KAKSIKERROKSISET RAKENNUKSET SOPIVAT MYÖS PÄIVÄKOTIKÄYTTÖÖN Parmacon myyntijohtaja Mikko Ruopion mukaan Helsingin tonttihaasteet ovat tuoneet mukanaan uutta. - Olemme useassa Helsingin kohteessa päätyneet kaksikerroksiseen ratkaisuun. Teknisesti siinä ei ole meille mitään uutta, mutta nyt olemme päässeet asentamaan ensimmäisiä kaksikerroksisia rakennuksia nimenomaan päiväkotikäyttöön. Helsingin kokoisessa kaupungissa lainattavat päiväkoti- ja koulutilat tuovat joustoa äkillisiin tilatarpeisiin. Lainattavat rakennukset ovat kuitenkin erinomaisia vaihtoehtoja myös pienissä kunnissa, 6 PARMACO-TILAT

joissa ikäluokkien koot voivat vaihdella ajan kuluessa merkittävästi. - Meiltä lainaamalla lisätilaa saa nopeasti, mutta tilatarpeen vähentyessä rakennuksista voidaan muokata sopivan kokoisia. Tyhjät tilat eivät jää rasittamaan kunnan taloutta ylläpitokustannusten muodossa, Ruopio muistuttaa.

LAPSIASIAKKAAT: IHANAT TILAT! Kuninkaantammen päiväkodin syyskausi käynnistyi uusissa tiloissa elokuun puolen välin tienoilla. Päiväkodin johtaja Riikka Erviö ei säästele kehuissa: - Meillä on kaikin puolin erinomaiset tilat. Esimerkiksi eteiset ovat todella toi-

Helsingin kaupungin projektinjohtaja Jari Miettinen.

Kuninkaantammen päiväkodinjohtaja Riikka Erviö.

mivat. Ryhmissä voimme jakaa toimintoja useaan huoneeseen, mikä antaa lapsille leikkirauhaa ja mahdollisuuden pidempiin projekteihin esimerkiksi yhteisen legokaupungin kokoamiseen. Jos kehtaisin, niin sanoisin, että meillä on Helsingin hienoin päiväkoti, sisältä ja ulkoa. Nyt jo harmittaa, että tilat ovat meillä vain lainassa, Erviö naurahtaa. Myös lapset ja perheet ovat olleet tyytyväisiä uuden päiväkodin tiloihin. - Lapset ovat aivan innoissaan. Edes pieni keskeneräisyys toiminnan käynnistyessä ei haitannut. Päin vastoin, sehän oli vain jännää, kun ensimmäisellä viikolla pahvilaatikot olivat pöytiä ja sen jälkeen niistä sai rakentaa majoja. Perheiden kanssa olemme keskustelleet aktiivisesti koko ajan ja tuntuu, että meille on tässä samalla kehittynyt oikein lämminhenkinen yhteisö, Erviö sanoo.


Helsingin uudet päiväkodit ja koulut 2018 Kuninkaantammen päiväkoti Torpparinmäen päiväkoti Jakomäen päiväkoti Pitäjänmäen päiväkoti Oulunkylän päiväkoti Malminkartanon päiväkoti Violanpuiston päiväkoti Käpylinnan päiväkoti Kannelmäen peruskoulu, laajennus Botby grundskola, väliaikainen väistötila

PARMACO-TILAT 7


VIIALAN UUSI KOULUKAMPUS TARJOAA TURVALLISET TILAT 840 OPPILAALLE

8 PARMACO-TILAT


Pirkanmaalaisen Akaan Viialan koulurakennusten sisäilmaongelmat ovat kuumentaneet tunteita ja aiheuttaneet paitsi eriasteisia oireita, myös päänvaivaa jo vuosia. Kuluva syyslukukausi on palauttanut työrauhan niin oppilaille kuin opettajillekin, kun Viialan koulukampukseksi ristitty seitsemän Parmacon toimittaman rakennuksen kokonaisuus on otettu vaiheittain käyttöön.

HYVÄ YHTEISTYÖ KOROSTUU AIKATAULUPAINEISSA Vuoden 2017 loppupuolella tehtävässään Akaan kaupungin kiinteistöpäällikkönä aloittanut Henri Salonen kääri hihat ja pisti mittavan hankkeen alulle ripeästi. - Sisäilmaongelmia oli ollut sekä Viialan Yhtenäiskouluun kuuluvissa Keskustan koulussa että Hirvialhon koulussa ja erillisessä Rasin koulussa. Perusteelliset tutkimukset paljastivat kaikissa koulurakennuksissa sellaisia rakenteellisia vaurioita, että orastavasta uusien tilojen tarpeesta tuli kertaheitolla akuutti. Syksyn 2017 kilpailutuksen ja hankintapäätöksen jälkeen ensimmäinen rakennus otettiin käyttöön nopeasti vielä samana vuonna, Salonen kertoo. Viialan keskustaan Yhtenäiskoulun alueelle sijoittuvan koulukampuksen neljä seuraavaa rakennusta toimitettiin heinäkuussa. - Kiitos Parmacon ammattimaisen toiminnan ja joustavuuden, aikataulut pitivät kiireestä huolimatta ja pääsimme kalustamaan uusia rakennuksia hyvissä ajoin ennen uuden lukuvuoden alkua. Yhteistyö on koko ajan ollut sujuvaa, ja haasteista huolimatta olemme onnistuneet katsomaan samaan suuntaan, Salonen kiittelee.

JOUSTAVA RATKAISU ANTAA AIKAA ISOILLE REMONTTIPÄÄTÖKSILLE Viialan koulukampuksen rakennukset ovat Parmacolta lainassa kolmen vuoden sopimuksella, johon sisältyy optio jatkosta. - Meidän kannaltamme tämä on erinomainen ratkaisu akuuttiin tilatarpeeseen. Koulutyö jatkuu nyt normaaliin tapaan, ja voimme rauhassa tehdä tarvittavia lisäselvityksiä ja päätöksiä vanhojen rakennusten jatkosta, Salonen sanoo.

Akaan kaupungin kiinteistöpäällikkö Henri Salonen, Viialan koulukampuksen vararehtori Teppo Vanhatalo ja rehtori Saija Montonen ovat tyytyväisiä uusin tiloihin.

PARMACO-TILAT 9


KOKO KOMEUS KÄYTÖSSÄ SYYSLOMAN JÄLKEEN Viialan koulukampus käsittää nyt seitsemän rakennusta, joista viimeiset kaksi otettiin käyttöön koululaisten syysloman jälkeisenä maanantaina. Kaiken kaikkiaan tilaa on 7000 m². - Meillä on nyt käytössämme uudet ja nykyaikaiset tilat 900 oppilaalle ja henkilökunnan jäsenelle. Viimeisimpänä uuteen rakennukseen pääsivät muuttamaan 120 Rasin koulun oppilasta ja saimme käyttöömme myös koulukampuksen sydämen, taito- ja taideaineiden rakennuksen. Kiireellisen aikataulun vuoksi emme ehtineet kaikilta osin suunnitteluun mukaan, mutta käyttöönoton myötä havaittuja puutteita on korjattu hyvässä yhteistyössä Parmacon kanssa, Viialan yhtenäiskoulun rehtori Saija Montonen sanoo.

10 PARMACO-TILAT

Koulun henkilökunta on osallistunut aktiivisesti uusien tilojen suunnitteluun. - Varsinkin taito- ja taideaineiden rakennuksen suunnittelussa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Parmacon ja vastaavan arkkitehdin kanssa. Kaiken kaikkiaan tilat ovat nykyaikaiset ja mahdollistavat opetussuunnitelman mukaisen toiminnan esimerkiksi musiikissa ja kuvaamataidossa, mutta erityinen ilonaihe meille ovat teknisen työn sekä kotitalousluokkien tilat. Entisiin sokkeloihin verrattuna tilat ovat avarat ja siten helposti valvottavat, mikä parantaa erityisesti turvallisuutta, Montonen kertoo.


PARMACO-TILAT 11


ANU AHO, RAKENNUSSUUNNITTELIJA

ASIAKKAIDEN TOIVEISTA TOIMIVAAN RATKAISUUN Anun työnkuvaan rakennussuunnittelijana kuuluu sananmukaisesti rakennussuunnitelmien tekeminen. – Suunnittelen tilaratkaisuja ja katson samalla sitä, miltä rakennus näyttää. Julkisivut ja pohja kulkevat käsi kädessä. Lisäksi rakennuksen sijoittelu tontilla on mietittävä, mikä on myös rakennuslupaan liittyvää suunnittelua yhdessä leikkauskuvan kanssa. Lisäksi teen esimerkiksi kalustekaavioita, alakattokuvia ja muita työkuvia, joista nähdään, miten asiat toteutetaan, Anu kertoo. Anu on opiskellut rakennustekniikkaa ammattikorkeakoulussa. – Aloitin opinnot 2000-luvun alussa. Koska tuohon aikaan rakennusarkkitehtikoulutusta ei ollut, opiskelin rakennusinsinööriksi ja suuntauduin rakennus- ja tuotesuunnitteluun. Koulutus oli saman tyyppinen kuin rakennusarkkitehdin, toisin kuin rakennesuunnittelu, missä keskitytään rakenteiden mitoittamiseen. Suurimman osan opinnoista tein työn ohessa. Edellisellä työnantajalla Anu toimi 15 vuotta ensin rakennussunnittelijana ja myöhemmin suunnittelupäällikkönä esimiestehtävissä. Parmacolle Anu tuli 2017 vuoden lopulla. - Parmaco oli ennestään tuttu yritys ja minuun oli oltu täältä jossain vaiheessa yhteydessäkin. Silloin työpaikan vaihtaminen ei kuitenkaan ollut ajankohtaista. Kun muutos sitten tuli kyseeseen, tiesin mitä täällä tehdään ja tunsin jo muutamia ihmisiä. Työpaikan vaihtaminen pitkän ajan jälkeen on kuitenkin oma prosessinsa; tutustuuko ihmisiin ja miten nopeasti pääsee työhön sisään. Kynnys oli matalampi kun yritys ei ollut uppo-outo, Anu pohtii. 12 PARMACO-TILAT

TYÖSSÄ MOTIVOI VAIHTELEVUUS – Työn vaihtelevuus on tärkeää. En voisi istua pelkästään tietokoneen ääressä. Tässä saa myös tehdä yhdessä muiden kanssa. Toisaalta en ehkä jaksaisi pelkästään asiakaspalvelutyössä, jossa ollaan koko ajan ihmisten kanssa, mutta osana työnkuvaa se tuntuu hyvältä. Tykkään käydä asiakkaiden ja käyttäjien kanssa läpi heidän tarpeitaan ja selvittää miten he aikovat tiloja käyttää, jotta saadaan sellainen ratkaisu, joka olisi heille mahdollisimman toimiva. Yksi Anun suosikkihommista on luonnostelu. – Alussa eri tahoilta tulee monenlaisia vaatimuksia, joiden pohjalta lähden

miettimään, miten meidän tuotteilla saadaan paras mahdollinen ratkaisu niin, että asiakas saa tarvitsemansa. Pidän myös siitä, kun asioita mietitään yhdessä tiimin kanssa; mikä tuotteemme sopisi asiakkaalle parhaiten tai miten meidän tulee lähteä viemään asiaa eteenpäin viranomaisten suuntaan. Tänä kesänä minulla on ollut myös pari kesätyöntekijää ohjattavanani. Harjoittelijat olivat vastuullani edellisessäkin työpaikassa. Parasta Parmacolla ovat Anun mielestä työkaverit. Työn vastapainoksi hän viettää aikaa lastensa kanssa, pitää yllä vanhaa puutaloa ja sen puutarhaa, soittaa pianoa, pelaa lautapelejä ja harrastaa tanssimista.


MIKKO SUBAN, ASIAKASPÄÄLLIKKÖ

KIEKKOILU MYYNTITYÖN VASTAPAINONA Mikko on koulutukseltaan tradenomi pääaineenaan markkinointi ja viestintä. Opiskelujen jälkeen hän teki lähes 15 vuotta töitä yritysvakuutusten parissa. Parmacolle Mikko tuli 2015 toukokuussa. – Kun jäin vakuutusyhtiöstä pois, päätin etten hae mitään ennen vuoden vaihdetta. Kävin kuitenkin kesällä yhdessä haastattelussa, mutta silloin jäin hopeasijalle. Jonkin ajan kuluttua huomasin, että Parmaco haki myynti-ihmistä. Haastattelemassa oli sattumoisin sama heppu kuin kesällä toisessa paikassa, Antolan Juha, ja kävi niin mukavasti, että pääsin tänne. Parmacon toimiala herätti monenlaisten yritysten parissa työskennelleen kiinnostuksen. – Olin tehnyt vakuutuksia yrityksille A:sta Ö:hön, mutta tällaiseen toimialaan en ollut koskaan törmännyt. Että joku tekee taloja ja vuokraa niitä! Tulin tosi avoimin mielin ja innokkaana. Vahva yhtäläisyys edelliseen työhön on se, että asiakkaiden tarpeiden kuunteleminen on tärkeää. Sen vuoksi varmasti sisäistin asioita nopeasti. Mikon asiakkuudet ovat Etelä-Suomessa. – Alueeseeni kuuluu nelisenkymmentä kuntaa, joita kierrän tapaamassa teknisen osaston ihmisistä kunnanjohtajiin. Pyrin tapaamaan mahdollisimman paljon myös poliitikkoja, esimerkiksi sivistys- ja kiinteistöpuolen päättäjiä, jotta he osaisivat tarpeen tullen vaatia tekniseltä osastolta sopivia tiloja, Mikko kertoo. Työssä häntä motivoi se, että töihin on kiva tulla joka päivä. – Voin vilpittömästi sanoa, että tämä on positiivisin työyhteisö, missä olen ollut – siitäkin huolimatta, että välillä on tosi

”Voin vilpittömästi sanoa, että tämä on positiivisin työyhteisö, missä olen ollut.” kiire. Ja kun ajattelee niin, että vakuutusyhtiössä numeroita riittää ja siellä isossa kuvassa yksi kauppa ei tunnu niin merkittävältä, mutta täällä se tarkoittaakin töitä noin 250 henkilölle.

LIIKUNTA AUTTAA JAKSAMAAN – Vapaa-ajalla yritän urheilla, että jaksan istua autossa. Se tarkoittaa kuntosalia, pallopelejä ja ulkoilua. Teen myös Suomen jääkiekkoliitolle ja SM-liigalle otteluvalvontaa. Meitä otteluvalvojia on Tampereella kolme. Toimenkuvaan kuuluu muun

muassa tuomareiden kouluttamista ja palautteen vastaanottamista joukkueilta. Aiemmin Mikko pelasi jääkiekkoa itse ja toimi sen jälkeen SM-liigassa linjatuomarina. – Nyt juoksen läppäri kainalossa jäähalleilla. Otteluvalvonta on hyvää vastapainoa työlle, sillä pelissä ei voi miettiä muuta. Fokus on oltava siinä hetkessä, koska kyseessä on myös pelaajien oikeusturva. Kokonaisuudessaan olen ollut 22 vuotta tekemisissä huippukiekon kanssa, Mikko ynnäilee ja hämmästyy vähän itsekin rupeaman pituudesta.

PARMACO-TILAT 13


540 OPPILAAN YLÄKOULU HALMSTADIN KESKUSTASSA VALMISTUI PUOLESSA VUODESSA Ruotsin Halmstadissa sijaitseva Klaraskolan on suuri, 8825 neliömetrin laajuinen kokonaisuus, joka on jaettu viiteen kaksikerroksiseen rakennukseen. Koulussa on tilat 540 oppilaalle. Valmistuessaan syksyllä 2018 se vei Lahden Mukkulan koululta epävirallisen ennätyksen Euroopan suurimpana siirtokelpoisena koulurakennuksena.

14 PARMACO-TILAT


Klaraskolanin koulu avasi syksyllä ovet innokkaille oppilaille, jotka olivat opiskelleet ahtaasti muissa kouluissa ja erilaisissa väliaikaistiloissa. Kaikki hohtelee uutuuttaan, mukaan luettuna koulun edestä kulkevat juuri asvaltoidut kävely- ja pyörätiet. On helppoa kuvitella, kuinka hienolta kokonaisuus näyttää keväällä, kun koulua ympäröivä nurmikko on kasvanut ja rakennustyömaan viimeisetkin jäljet kadonneet. Rakennuksen taakse jää koulupiha, johon on tulossa jalkapallokenttä ja muita harrastealueita.

VÄLJÄÄ JA RAUHALLISTA Nikola Trubarac, toinen Klaraskolanin kahdesta juuri nimitetystä rehtorista kertoo, että koulussa on tällä hetkellä 245 yläkoulun oppilasta ja määrä kasvaa seuraavana vuonna. – Meillä on ollut vajetta koulupaikoista, minkä seurauksena oppilaamme ovat olleet sijoitettuina ylitäysiin kouluihin. On hienoa kävellä täällä ympäriinsä tietäen, että koulu on täynnä oppilaita, mutta se tuntuu silti väljältä ja rauhalliselta, Trubarac toteaa. Uuden koulun perustaminen vaatii paljon työtä ja järjestelyjä. Erityisesti näin suuren koulun kohdalla. – Koulurakennuksen lisäksi myös koko henkilöstö on uutta, mukaan luettuna me rehtorit. Monen asian pitää löytää paikkansa ja olemme käynnistysvaiheessa kaikilla tasoilla. Meillä on paljon tehtävää, mutta tähän saakka kaikki on mennyt erittäin hyvin.

ERIKOISLUOKKIA KEMIASTA KUVATAITEISIIN Koulussa on 11 luokkaa. Jokaisella luokalla on oma kotiluokkahuoneensa. Tämän lisäksi koulussa on aineenopetuksen luokkia, kuten erikoissuunniteltu kemianluokka, kuvataideluokka, puutyöluokka ja näytelmäluokka, jossa on erillinen tanssitila. Tällä hetkellä koulua käyvät vuosiluokat kuudennesta kahdeksanteen, mutta jo ensi vuonna oppilaiden määrä kasvaa, kun uusi kuudesluokka aloittaa ja tämänhetkiset kahdeksasluokkalaiset siirtyvät yhdeksännelle. Klaraskolan ottaa vastaan kuudennen luokan oppilaita kouluista, jotka tarjoavat opetusta vain viidenteen luokkaan saakka. Tavoitteena on, että jokaisella vuosiluokalla on oma siipensä, mikä on kätevää opettajille ja luo turvallisuutta oppilaille.

PARMACO-TILAT 15


16 PARMACO-TILAT


– Klaraskolan ei ole pysyvä koulu, mutta tämän koulun ja aiemmin käyttämiemme väliaikaistilojen välillä on huomattava ero. En pidä tätä väliaikaistilana, vaan ihan oikeana kouluna ja pysyvänä koulurakennuksena. Tilat ovat valoisat ja väljät, ne toimivat hyvin ja ne on laadittu täsmälleen kunnan toiveiden mukaan, Trubarac sanoo.

TILAVA RUOKASALI, SUURKEITTIÖ JA KYLMÄTILAT Koulun ruokasali on valoisa ja sinne mahtuu paljon pyöreitä pöytiä, jotka soveltuvat mukavasti istuskeluun ja keskusteluun. Useamman sadan oppilaan päivittäinen läpivirtaus onnistuu hyvän suunnittelun ansiosta. Kaikki ruoka valmistetaan paikan päällä, ja tiloissa on jakelulinjaston lisäksi kylmä- ja pakastetilat. Keittiöhenkilökunta kertoo, että he saavat oppilailta hyvää palautetta.

Ruokasalin tunnelma on hyvä ja vaikka melutaso on melkoisen korkea, se ei ole häiritsevä. Akustiikka on hyvä ja koko koulussa on hyvä äänieristys.

”Klaraskolan ei ole pysyvä koulu, mutta tämän koulun ja aiemmin käyttämiemme väliaikaistilojen välillä on huomattava ero. En pidä tätä väliaikaistilana vaan ihan oikeana kouluna ja pysyvänä koulurakennuksena. Tilat ovat valoisat ja tilavat, ne toimivat hyvin ja ne on laadittu täsmälleen kunnan toiveiden mukaan.”

Nikola Trubarac Klaraskolanin rehtori

Klaraskolanin koulu RAKENTAMINEN: Projekti alkoi maaliskuussa 2018. Maanrakennustyöt aloitettiin huhtikuussa. Saman vuoden elokuussa koulu oli muuttovalmis. OPETUKSEN ALKAMINEN: Elokuussa 2018. KOKO: 8 825 neliökilometriä. KERROSLUKUMÄÄRÄ: 2 RAKENNUSTEN LUKUMÄÄRÄ: 6 OPPILAIDEN LUKUMÄÄRÄ: Aloituksessa 245, koko kapasiteetti 540. HENKILÖVAHVUUS: 41 henkilöä (opettajat, kouluisäntä, ruokalahenkilökunta jne.) ERITYISPIIRTEET: Mm. harjakatto, erityissuunniteltu kemianluokka, näytelmä-/ tanssiluokka, hyvin varusteltu suurkeittiö.

Katso videosarja Klaraskolanin valmistumisesta:

parmaco.se/filmer

PARMACO-TILAT 17


UUTISET PARMACON TILAELEMENTEILLE CE-MERKINTÄ

ARTTU KORKEASALOSTA KUULLAAN VIELÄ 18-vuotias tamperelainen kuulantyöntäjä Arttu Korkeasalo kuuluu suomalaisen yleisurheilun suuriin lupauksiin. Syksyn treenikausi on miehen mukaan sujunut suunnitellusti ja kesäkauden harmillisesti ennen aikojaan päättänyt rannevammakin on parantumaan päin. Parmaco on tukenut Arttu Korkeasaloa vuodesta 2017. Korkeasalo hakeutui yleisurheilukentälle 8-vuotiaana. Heittolajit tuntuivat heti omalta, ja kuulantyöntö valikoitui päälajiksi viitisen vuotta sitten. Korkeasalo edustaa Lielahden Kipinää ja valmentamisesta vastaa oma isä, Kari Korkeasalo. – Toki menestyksellä oli oma osansa päälajin valinnassa, mutta nykyisin kuulantyönnössä kiehtovat jo aivan toiset asiat. Laji on teknisesti haastava ja onnistumiset jo sinänsä palkitsevat, Korkeasalo kertoo.

Tukiverkolla iso merkitys Kuulantyöntö on viimeisen päälle yksilölaji, mutta taustajoukoilla sitäkin isompi merkitys.

18 PARMACO-TILAT

– Toisin kuin joukkuelajeissa, täytyy taustatuki koota omin ja managerin voimin. Jotta voin urheilla ammattimaisesti, pitää taloudellisten edellytysten olla kunnossa, ja olenkin erittäin kiitollinen yhteistyöstä Parmacon kanssa, Korkeasalo sanoo.

Tavoitteet korkealla Korkeasalo mainitsee toistaiseksi parhaaksi saavutuksekseen Nuorten Olympiafestivaalien voiton vuonna 2015. – Viime hallikaudelta jäi vähän hampaankoloon, kun ainoastaan sivusin miesten kuulalla 19-vuotiaiden Suomen ennätystä. Ensi talvena suunnittelen saavani tuon yksin omiin nimiini, Korkeasalo tuumaa. Tavoitteita riittää myös kansainvälisillä areenoilla. Nuorten EM-kilpailut käydään ensi kesänä Ruotsissa ja sieltä Arttu Korkeasalo odottaa sijoitusta ihan palkintopallilla asti.

CE-merkintä antaa ostajalle yhdenmukaisella tavalla tietoa tuotteen ominaisuuksista ja helpottaa siten esimerkiksi vertailua. Merkinnän myötä tuote voi olla markkinoilla kaikkialla Euroopassa. Parmacon tilaelementeille on myönnetty CE-merkintä. – Merkintä vähentää byrokratiaa esimerkiksi rakennusvalvonnan suuntaan ja poistaa ylimääräiset auditointikäynnit tehtailtamme. Nyt auditoidaan koko tuotanto, kun aiemmin se tehtiin jokaiselle hankkeelle erikseen. Tämä sujuvoittaa projektien etenemistä ja poistaa myös ylimääräisiä kuluja. Ennen kaikkea sertifiointi kuitenkin kertoo siitä, että teemme laadukasta jälkeä, Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo toteaa.


UUTTA HENKILÖKUNTAA RUOTSISSA parmaco.fi/videot

Toivotamme Ruotsiin lämpimästi tervetulleeksi kaksi uutta kollegaamme projektipäällikkö Matias Rovion ja Technical Manager Fredrik Gabrielssonin. Matias vetää koulujen rakennusprojekteja ja Fredrik työskentelee rakennusteknisten asioiden, kuten materiaalien ja tuotekehityksen, parissa.

KOHDEVIDEOT

Matias Rovio

Tutustu rakennuksiimme uusien kohdeesittelyvideoiden kautta. Vantaan Peltolan päiväkotia esittelevät varajohtaja Suvi Pekkola ja Vantaan kaupungin tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius. Lahden Mukkulan koulun kokonaisuudesta kertovat rehtori Hanna Saarinen ja asiakaspäällikkömme Mikko Suban.

Fredrik Gabrielsson

VIIMEAIKAISIA HANKKEITAMME HELSINKI

Keidaskujan päiväkoti

TOIVAKKA

AKAA

ÄÄNEKOSKI

Torpparinmäen päiväkoti

Vaskivuoren päiväkoti

Kankaisen koulu

Viialan koulu

Konginkankaan päiväkoti

Kuninkaantammen päiväkoti

Krassikujan päiväkoti Latukujan päiväkoti

KAARINA Valkeavuoren koulu (vaihe 3)

Käpylinnan päiväkoti

ESPOO

Jakomäen päiväkoti

Jupperin päiväkoti

Pitäjänmäen päiväkoti

SALO

Painiityn päiväkoti

Perniön koulu

Kannelmäen päiväkoti

TAMPERE

LAUKAA

Malminkartanon päiväkoti

Olkahisen päiväkoti Olkahisen koulu

Sydän-Laukaan koulu

TURKU

Vihtavuoren koulun laajennus

Oulunkylän päiväkoti

Violanpuiston päiväkoti VANTAA Ravurinpuiston päiväkoti Pakkalan koulu ja päiväkoti

Varissuon päiväkoti KUOPIO Linnanpellon päiväkoti

SIILINJÄRVI Pikkusiilin päiväkodin laajennus

Rasin koulu SODANKYLÄ Aleksanteri Kenan koulu

KIRKKONUMMI Nissnikun koulu Kirkkoharjun koulu

SIILINJÄRVI

MUURAME

Siilinlahden koulu

Saunakylän päiväkoti

TUUSULA Kirkonkylän koulu Mattilan päiväkoti

JOENSUU Linnulahden päiväkodin laajennus

JOENSUU Noljakan koulu

PARMACO-TILAT 19


HANKI TULEVAISUUDEN KOULU TÄNÄÄN

Kuntien resursseja tulisi ohjata nykyistä paremmin tärkeimpään pääomaamme, koulutukseen. Lainaaminen ja muunneltavuus ovat tätä päivää myös rakentamisessa. Lainattava rakennus ei kasvata kunnan korjausvelkaa tai turhia ylläpitokustannuksia ja se pidetään hyvässä kunnossa koko laina-ajan. Tulevaisuuden koulu on puhdas ja turvallinen. Se on aina oikean kokoinen ja oikeassa paikassa. Tulevaisuuden koulu on päättäjiltä vastuullinen valinta. Lainaamme tulevaisuuden kouluja tänään.

Ota yhteyttä! parmaco.fi

Profile for Parmaco Oy

Parmaco Tilat 13/2018  

Parmaco Tilat 13/2018  

Profile for parmaco