Advertisement
The "Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie" user's logo

Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

Párkány/Štúrovo, Slovakia

http://www.sturovo.sk

Párkány város közéleti-kulturális havilapja. A lap régebbi számai iránti érdeklődés esetén kérjük, tudakozódjon a párkányi Városi Hivatalnál! Kultúrno-spoločenský mesačník mesta Štúrovo. V prípade záujmu o staršie číslo mesačníka Vás prosíme, aby ste kontaktovali Mestský úrad Štúrovo!

Publications