Page 1

WWW.KULTURASTUROVO.SK

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

1

PÁRKÁNY ÉS VIDÉKE ŠTÚROVO A OKOLIE 2019[8]

XXVIII. évfolyam - ročník

EGYEDÜLÁLLÓ BICIKLIS FEJLESZTÉS ZAJLIK PÁRKÁNY ÉS ESZTERGOM KÖZÖTT

Fotó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal

Még 2016-ban fogalmazódott meg Esztergom és Párkány vezetőségének fejében az a merész gondolat, hogy az Esztergomban működő kerékpáros kölcsönző rendszert érdemes lenne határon

átívelő egységgé fejleszteni. 2017-ben pályázatot írtak, melyet támogatásra érdemesnek találtak annak bírálói. Mára a Mária Valéria Bike projekt uniós közbeszerzési eljárása, a ki-

JEDINEČNÁ CYKLISTICKÁ SPOLUPRÁCA MEDZI ŠTÚROVOM A OSTRIHOMOM Ešte v roku 2016 sa vo vedeniach miest Štúrovo a Ostrihom sformulovala smelá vízia – rozšíriť ostrihomský verejný systém požičiavania bicyklov (bikesharing) cez hranicu, na obe mestá. V roku 2017 si podali žiadosť o NFP, ktorú posudzovatelia doporučili na podporenie. Nadnes prebehlo medzinárodné verejné obstarávanie projektu Mária Valéria Bike (MVB), boli vybratí zhotoviteľ aj prevádzkovateľ systému a podľa plánov by mali

byť špeciálne bicykle k dispozícii pre obyvateľstvo v jeseni. Celkový náklad investície je 921 155 eur. Primátorka Ostrihomu, Etelka Romaneková, nazvala rozvojovú investíciu splneným snom. Na tlačovej konferencii, konanej v prvý augustový deň, sa vyjadrila, že dve mestá pokrývajúca sieť je „viac ako turizmus, viac ako verejná doprava“, veď na jednej strane je šetrná k životnému prostrediu a na strane druhej je aj zdravá, veď nabáda k pohybu, a v neposlednom rade je

vitelező és működtető kiválasztása is lezajlott, s a tervek szerint őszre a lakosság szolgálatába állnak a drótszamarak. A fejlesztés összköltsége 921.155 euró. Valóra vált álomnak nevezte Romanek Etelka, Esztergom polgármestere a célegyenesbe érkezett fejlesztést. Az augusztus első napján tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a két várost átszövő biciklikölcsönző rendszer „több mint turisztika, több, mint közösségi közlekedés”, hiszen egyrészt környezetbarát, másrészt egészséges, hiszen testmozgásra sarkall, nem utolsó sorban pedig korszerű és könnyen hozzáférhető. Kiemelte: ez lesz az első országhatáron átnyúló kerékpáros közlekedési rendszer. „Mi párkányiak évekkel ezelőtt csodálattal néztünk át erre az oldalra, s ennek egyik oka épp a biciklikölcsönző rendszer volt. Az Interreg programnak köszönhefolytatás a 2. oldalon

TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁSOK 4. OLDAL NÁVŠTEVA DRUŽOBNÝCH MIEST STRANA 4 ------------------------------AZ ÚJSÁGÍRÓ UTÁNPÓTLÁS MIATT NEM KELL AGGÓDNUNK 7. OLDAL O NOVINÁRSKY DORAST NEMUSÍME MAŤ OBAVY STRANA 7 ------------------------------A TÖBBNYELVŰSÉG JÓT TESZ AZ ÜZLETNEK 8. OLDAL VIACJAZYČNOSŤ OBCHODU PROSPIEVA STRANA 8 ------------------------------TIPP EGY NYÁRI

aj moderná a ľahko dostupná. Vyzdvihla, že toto bude prvý cezhraničný bikesharingový systém.

KIRUCCANÁSRA

„My, Štúrovčania, sme sa pred rokmi s obdivom pozerali na druhú stranu a jedným z dôvodov bola práve sieť zdieľaných bicyklov. Vďaka programu Interreg, ktorého hlavným cieľom je zbližovanie ľudí po oboch stranách hranice, v Štúrove pribudne 6 dokovacích staníc, uľahčiac týmto prepravu po meste a do Ostrihomu,“ povedal prvý človek Štúrova, Eugen Szabó.

-------------------------------

Dodal, že „naše okolnosti sú veľmi priaznivé, veď čo uskutočníme na jednej strane, to slúži aj žijúcim na strane druhej. Tento projekt bol veľkou výzvou aj pre jednot-

SIKERES NYARA

pokračovanie na strane 2

9. OLDAL TIP NA LETNÝ VÝLET STRANA 9 A KÖZTÉRI DEFIBRILLÁTOR HASZNÁLATÁRÓL 10-11. OLDAL O POUŽITÍ EXTERNÉHO DEFIBRILÁTORA STRANA 10-11. ------------------------------KARATÉKÁINK 13. OLDAL ÚSPEŠNÉ LETO NAŠICH KARATISTOV STRANA 13


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

2

tően, melynek fő célja a határok két oldalán élő közösségek közelebb hozása egymáshoz, Párkányban hat dokkoló állomás jön létre, megkönnyítve ezzel a városon belüli közlekedést és az Esztergomba jutást is” – mondta el Szabó Eugen, Párkány első embere. Hozzátette: „Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen amit a határ egyik oldalán csinálunk, az szolgálja a másik oldalon élőket is. Ez a projekt nagy falat volt, az egyes hatóságoknak is fel volt adva a lecke, hiszen az engedélyeztetést bonyolította a terv határon átnyúló mivolta. Szerencsére jó csapatmunkával sikerült mindent megoldani” – fejezte ki örömét Szabó Eugen. Hozzátette: az elmúlt években nagy erőbedobással dolgoztak azon, hogy Párkányban minél több bicikliutat alakítsanak ki, idén a Nánai út teljes szakaszán már kijelölt úton tekerhet a lakosság. A kivitelezést a T-Systems Magyarország Zrt. végzi alvállalkozójával, a Neuzer Kft-vel közösen. Feladataik közt szerepel a kerékpárok, dokkolók legyártása, a kölcsönző állomások telepítése, az arculat kialakítása, az informatikai háttér megteremtése, weboldal üzemeltetése, valamint a teljes rendszer üzemeltetése és karbantartása a projektfenntartás öt éve alatt. Hernádi Ádám, Esztergom turisztikai fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a sajtótájékoztatón rámutatott, bár a kerékpározás a közlekedés legegyszerűbb fajtája, mégis megmutatja egy város fejlettségét. Minél többen kerékpároznak, annál fejlettebb egy település közlekedési kultúrája. 45 elektromos biciklit is üzembe helyeznek, megkönnyítve ezzel az idősebbek közlekedését is. „Ez a nagyszerű fejlesztés megfelel a XXI. század kihívásainak és illeszkedik a városok karakterébe. Azáltal, hogy végigtekerhetünk a kis utcákon, könnyedén megállhatunk a nevezetességeknél, kávézóknál lehetővé teszi, hogy figyeljünk a részletekre, így más perspektívából szemlélhetjük városainkat.” Fóti Balázs, a kivitelezőt képviselve kifejtette, a projekt által 14 új kerékpárkölcsönző állomás jön létre, 8 Esztergomban és 6 Párkányban. Emellett az Eszter-

Fotó: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal

gomban már eddig működő dokkolók és biciklik felújítása is lezajlik majd. A helyi lakosság éves vagy fél éves bérletet is válthat, míg a turisták számára napi, hétvégi és heti jegyekkel készülnek, egyelőre az árszabás még nem történt meg. Jegyet váltani az információs irodákban, vagy a rendszer weboldalán, akár mobiltelefonnal is lehet. Fóti Balázs arra is rámutatott, a projekt egyik nagy kihívása az árfolyamkezelés és a két város közti elszámolási rendszer megalkotása volt, hiszen a két település más pénznemet használ. Tájékoztatott, a kerékpárokban GPS nyomkövető kerül elhelyezésre, mely több paramétert mér majd. A bicikli egyéni jelzőkészüléke jelez, ha a jármű elhagyja a megadott koordinátapontokat, ha túllép bizonyos sebességet (ti. autóval szállítják), vagy ha dokkolt állapotban van, mégis mozgásban lesz. Elmondta, az eddigi tapasztalatok alapján a kerékpárok eltulajdonítása egyáltalán nem jellemző, a rongálás is csak minimális mértékben. Az üzemeltetés mellett a karbantartást is a Neuzer Kft. végzi majd. A jegyárusítás mellett a mindennapi teendők közt szerepel az egy helyen felgyülemlett kerékpárok átmozgatása a kiürült dokkolókhoz, s eközben az állomások és kerékpárok állapotát is folyamatosan figyelik, s elvégzik rajtuk a szükséges szervizelést. A téli időszakban éves karbantartást végeznek. Bokor Réka

livé úrady, povoľovacie a obstarávacie konania komplikovala jeho cezhraničnosť a súčasne nedeliteľnosť. Našťastie, dobrou spoluprácou sa podarilo všetko prekonať,“ vyjadril svoju radosť Eugen Szabó. Ako dodal, v minulých rokoch s veľkým úsilím pracovali na tom, aby v Štúrove vytvorili čo najviac cyklotrás. Tohto roku už môžu obyvatelia využívať cyklistickú cestu na celom úseku Nánanskej ulice. Zhotoviteľom diela bude T-Systems Magyarország Zrt. so subdodávateľom Neuzer kft. Ich úlohou je výroba bicyklov, stojanov, staníc, ich osadenie v uliciach, vytvorenie dizajnu, spustenie informatiky a web stránky, riadenie, prevádzkovanie a údržba celého systému počas trvania projektu 5 rokov. Na tlačovej konferencii ministerský gestor pre turizmus Ostrihomu Ádám Hernádi poukázal na to, že hoci je cyklistika najjednoduchšou formou dopravy, predsa poukazuje na úroveň rozvinutosti toho-ktorého mesta. Čím viac obyvateľov sa bicykluje, tým je kultúra dopravy v pospolitosti vyššia. V systéme bude aj 45 bicyklov s elektrickým pohonom, ktoré uľahčia dopravu starším. „Táto veľkolepá investícia zodpovedá výzvam 21. storočia a zapadá do koloritu miest. Tým, že sa môžeme bicyklovať malými, úzkymi uličkami, poľahky sa pristaviť pri pamiatkach, kaviarňach, a vnímať detaily, spoznávame mestá z iných perspektív.“

Predstaviteľ zhotoviteľa, Balázs Fóti, informoval, že v rámci projektu bude vybudovaných 14 nových stojanových staníc, 8 v Ostrihome a 6 v Štúrove. Obnoví sa aj doteraz fungujúci systém v Ostrihome. Miestni občania si môžu kúpiť polročnú alebo ročnú kartu, kým pre turistov chystajú karty na denný, víkendový či týždenný prenájom. Cenník ešte nie je definitívne schválený. Lístky si bude možné zakúpiť v informačných kanceláriách, na web stránke systému alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Balázs Fóti poukázal aj na to, že veľkou výzvou projektu bol aj zúčtovanie v dvoch menách, keďže v oboch mestách je iné platidlo. Ďalej uviedol, že do bicyklov bude zabudovaný systém GPS, ktorý bude sledovať viacero ukazovateľov. A bude hlásiť, ak napríklad bicykel opustí vymedzené územie, ide príliš rýchlo (teda ho odvážajú autom), alebo keď bude v zaparkovanom stave, ale predsa sa pohybuje. Povedal, že na základe doterajších skúseností krádeže bicyklov nie sú rozšírené a aj vandalizmus je minimálny. Spolu s prevádzkovaním bude spoločnosť Neuzer zabezpečovať aj údržbu. Popri predaji lístkov bude ku každodenným povinnostiam patriť presúvanie bicyklov, prehliadka stavu stojanov, staníc, ich servis. V zimných mesiacoch bude prebiehať ročná údržba. pr-f_


A VÁROSHÁZA HÍREI / SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

A POLGÁRMESTER SZEMSZÖGÉBŐL Felkészülés a tanévre Annak ellenére, hogy augusztus közepén még javában folyik a nyár, minden iskolai intézmény fenntartója szembesül azzal a kérdéssel, hogy felkészült-e az iskolakezdésre. Az elmúlt években gyakran foglalkoztunk iskoláink, óvodáink állapotával és ez meg is hozta gyümölcsét. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a Szövetkezet sori óvodánk felújítása az év első felében befejeződött. Az épület új tető- és homlokzati borítást kapott, ki lettek cserélve az öreg ablakok is. Az elmúlt évek belső felújításait is figyelembe véve az óvoda modern és jól funkcionáló intézmén�nyé vált. Jelenleg minden figyelmünk a Bartók utcai óvodára összpontosul. Uniós forrásból sikerült városunknak 485 ezer euró magasságában támogatást szerezni az épület felújítására illetve bővítésére. Ennek köszönhetően az óvoda egy új tanteremmel és tornateremmel is gazdagodik. A munkák nyáron kezdődtek és a tél közepéig tartanak majd. A szlovák tannyelvű alapiskola idén nyáron több kisebb, de nagyon fontos felújításon esett át. Sok tanterem új padlóburkolattal, bútorzattal és

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

3

PRIMÁTORSKÝ UHOL POHĽADU interaktív táblával lett ellátva. Mindez egy párját ritkító együttműködés eredménye, hiszen a költségek java része a Smurfit Kappa Obaly cég által nyújtott támogatásból volt fedezve. Az iskola más szponzorok és szülők összefogásának köszönhetően egyéb fejlesztéseket is végrehajt az iskola udvarában, új tornagépek és kültéri közösségi helység kialakításával. A magyar tannyelvű alapiskolában a napokban fejeződött be az a 180 000 eurót érő uniós beruházás melynek keretén belül új szaktantermek lettek kialakítva (kémiai és biológiai laboratórium, politechnikai műhely, számítógépes szaktanterem). A projekt része volt a könyvtár bővítése is. Az elmúlt évben megépített összekötő folyosóval és közösségi térrel együtt jelentősen javultak az oktatás feltételei. A nyár folyamán végbement az iskola utcában található 19 villanyoszlop cseréje is. Ebben az esetben az elsődleges cél a biztonság volt, ugyanis a korrózió miatt több oszlop állapota is veszélyessé vált. Kívánom, hogy minden diák örömmel látogassa óvodáink és iskoláink intézményeit. Ing. Szabó Eugen, polgármester

Príprava na školský rok Napriek tomu, že na prelome augusta je ešte leto v plnom prúde, každý zriaďovateľ školskej ustanovizne si kladie rečnícku otázku, ako je pripravený na začiatok nového školského roka. V uplynulých rokoch sme venovali stavu našich škôl a škôlok mnoho síl a času a výsledok sa dostavil. S radosťou môžeme konštatovať, že rekonštrukcia MŠ na Družstevnom rade sa na jar úspešne zavŕšila. Všetky pavilóny komplexu sa zateplili, vymenili sa staré okná. Ak prihliadneme aj na obnovy posledných rokov, materská škola je nadnes modernou a funkčnou inštitúciou. Momentálne sa naša pozornosť sústreďuje na MŠ na Bartókovej ulici. Podarilo sa nám získať 485 tisícovú podporu z fondov EÚ na rekonštrukciu, resp. rozšírenie škôlky. Vďaka tomu pribudne v areáli nová trieda aj malá telocvičňa. Práce sa začali v lete a potrvajú do zimy. Slovenská základná škola počas leta realizovala viacero menších, ale veľmi dôležitých vecí. Mnoho tried

dostalo novú podlahu, nábytok a interaktívne tabule. Je to výsledkom jednej jedinečnej spolupráce, väčšina nákladov bola hradená z podpory Smurfit Kappa Obaly. Vďaka podpore iných sponzorov a rodičov pribudnú na školskom dvore fitness stroje na cvičenie a vonkajšie sedenie. V ZŠ Endre Adyho v týchto dňoch finišovali práce na 180 tisíc eurovom projekte z prostriedkov EÚ, v rámci ktorého sa vybudovali nové odborné učebne (chemicko-biologické laboratŕium, polytechnická dielňa, a počítačová učebňa). Súčasťou prác bolo aj rozšírenie knižnice. S vlani vybudovanou novou spojovacou chodbou a vonkajším spoločenským priestorom sa výrazne zlepšili podmienky na kvalitný vyučovací proces. Počas leta sa v školskej ulici vymenilo aj 19 stĺpov verejného osvetlenia. V tomto prípade bola primárnym cieľom bezpečnosť, nakoľko kvôli korózii sa väčšina z nich stala nebezpečnou. Prajem všetkým žiakom, aby s radosťou navštevovali všetky naše školské inštitúcie. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta

JÁRULJANAK HOZZÁ AZ ADY UTCA FORGALMÁNAK FOLYAMATOSSÁGÁHOZ

POMÔŽTE ZVLÁDNUŤ PREMÁVKU NA ADYHO ULICI

Ezúton szólítom fel a tisztelt közlekedőket, hogy tanítási napokon 7.00-8.00 és 14.00-16.00 órákban az Ady utcába motoros járművel történő behajtáskor a következő szabályok szerint járjanak el.

Vyzývam všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa pri vjazde do Adyho ulice motorovým vozidlom v dňoch školského vyučovania v časoch 7.00-8.00 hod. a 14.00-16.00 hod riadili nasledovnými pravidlami:

1. Amennyiben gyermeküket az óvodába viszik, akkor az Ady utcát az Aquario (Bocskai utca) felől közelítsék meg. Míg gyermekük kiszáll az autóból, illetve elkísérik őt, álljanak meg vagy parkoljanak le az úttest menetirány szerinti jobb oldalán található parkolóhelyek egyikén.

1. Ak dopravujete Vaše dieťa do materskej školy, vchádzajte do Adyho ulice od Aquaria (Bocskaiho ul.). Kým Vaše dieťa vystúpi z auta alebo kým dieťa odprevadíte, zastavte alebo zaparkujte na pravej krajnici vozovky na vyznačenom parkovacom mieste.

2. Amennyiben gyermeküket más Ady utcában található oktatási intézménybe kísérik, akkor ezen utcába a Petőfi utca felől hajtsanak be. Amíg gyermekük kiszáll az autóból, álljanak meg az úttest menetirány szerinti jobb oldalán.

2. Ak dopravujete Vaše dieťa do ostatných školských zariadení na Adyho ulici, vchádzajte do nej z Petőfiho ulice. Kým Vaše dieťa vystúpi z auta, zastavte na pravej krajnici vozovky.

3. Vegyék fontolóra más közlekedési mód alkalmazását. A biztonságos közlekedés érdekében és a bírságok elkerülése végett szíveskedjenek ezen szabályokat betartani. Gyermekeink biztonsága mindannyiunknak egyformán fontos. Ing. Szabó Eugen, polgármester

3. Zvážte možnosť úplného vylúčenia použitia auta. V záujme bezpečnej premávky a vyhnutia sa pokút, prosím rešpektujte tieto pokyny. Všetkým nám záleží na bezpečnosti našich detí. Ing. Eugen Szabó, primátor mesta


A VÁROSHÁZA HÍREI

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

4

TESTVÉRVÁROSI LÁTOGATÁSOK LENGYELORSZÁGBAN ÉS MAGYARORSZÁGON A testvérvárosi kapcsolatok hagyománya Európában a II. világháború utáni időszakban jött létre abból a célból, hogy előmozdítsa és támogassa a határon átnyúló kapcsolatokat és a lakosság kölcsönös megértését. A júniusi hónap többek között a testvérvárosi településeinken tett látogatások szellemében zajlott, mivel közülük négyet látogattuk meg. A csehországi (Bruntál) és a romániai (Barót) látogatásainkról a városi havilap júliusi számában tájékoztattunk. Június 21–23. között városunk küldöttsége Klobuck városába látogatott, ahol a hagyományos „Klobucki Városnapok“ rendezvény zajlott. Vendéglátóink gazdag programot készítettek számunkra, melynek keretén belül meglátogattuk a II. világháborús emlékművet, az egy évvel ezelőtt megnyitott II. világháborús múzeumot és megcsodáltuk Klobuck város nevezetességeit. Szombaton Klobuck város polgármesterével Jerzy Zakrzewskivel köszöntöttük a lakosokat a város főterén, ahol nagyszerű koncerteket láthattunk és hallhattunk.

keretén belül meglátogattuk az összesen 23 kilométernyi földalatti alagút egy részét, Budapest történelmi negyedét, részesei voltunk a város főterén zajló „Szent László napok“ keretén belül megrendezett programoknak, valamit D. Kovács Róbert Antal polgármester meghívására megtekintettük a városi hivatal felújított épületét. Mindkét város képviselőivel megvitattuk együttműködésünk továbbfejlesztésének és megszilárdításának lehetőségeit, hasznos információkat cseréltünk és már most örülünk a következő találkozásnak. Végezetül szeretném tolmácsolni mindkét testvérvárosunk Klobuck és Kőbánya lakosainak szívélyes üdvözletét Párkány minden lakosának. Dominika Blaháková, alpolgármester

NÁVŠTEVA DRUŽOBNÝCH MIEST V POĽSKU A V MAĎARSKU Tradícia partnerských miest vznikla v Európe po druhej svetovej vojne ako spôsob podpory cezhraničných stykov a ako cesta k vzájomnému bližšiemu porozumeniu obyvateľov. Mesiac jún sa niesol tak trochu aj v duchu návštev našich partnerských miest, nakoľko sme navštívili štyri z nich. O družobných návštevách v Česku (Bruntál) a v Rumunsku (Baraolt) sme prinášali informácie v júlovom čísle mestského mesačníka. V dňoch 21. až 23. júna sa delegácia nášho mesta vybrala do mesta Klobuck, kde sa konali tradičné oslavy pri príležitosti ,,Dni Klobucka“. Čakal nás veľmi bohatý program, v rámci ktorého sme navštívili pomník II. svetovej vojny, pred rokom

Dominika Blaháková, viceprimátorka

UTAZZ VELÜNK INGYENES BUSSZAL AZ ISKOLÁBA! A 2019/2020-as tanévben ismét lehetőségük lesz a párkányi alapiskolás tanulóknak, hogy a párkányi helyi járatokon ingyen utazzanak az iskolába. Az ingyenes utaztatás Párkány Városa és az ARRIVA Nové Zámky részvénytársaság közös projektje keretén belül jön létre. Az utazás ebben az évfolyamban is Párkány város pénzügyi támogatásával valósul meg. Az ingyenes iskolába való utazást igénybe veheti a tanítási napokon 7.00 és 8.00 óra között bármelyik párkányi alapiskola tanulója, aki állandó vagy

Posledný júnový víkend sme s radosťou prijali pozvanie do nášho ďalšieho partnerského mesta, ktorým je Kőbánya. Rovnako nás čakal veľmi bohatý a pútavý program, počas ktorého sme pozreli časť zo série podzemných tunelov, ktoré majú dokopy až 32 kilometrov, navštívili sme historickú časť Budapešti, užili sme si program na námestí, ktorý sa konal pri príležitosti ,,Dní sv. Ladislava“ a na pozvanie primátora D. Kovács Róbert Antala sme si pozreli obnovenú budovu úradu (radnice). S oboma mestami sme diskutovali o možnostiach ďalšieho rozvoja a upevnenia našej spolupráce, vymenili sme si množstvo užitočných informácií o fungovaní samosprávy a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie. Zároveň by som chcela tlmočiť srdečné pozdravy primátorov a obyvateľov Klobucku a Kőbánye všetkým obyvateľom Štúrova.

Örömmel fogadtuk a meghívást június utolsó hétvégéjére magyarországi testvérvárosunkba, Kőbányára. Itt is gazdag és vonzó programunk volt, melynek

Tisztelt szülők!

otvorené múzeum II. svetovej vojny a pozreli sme si krásy, ktoré ponúka samotné mestečko Klobuck. V sobotu večer sme s primátorom mesta Jerzym Zakrzewskim pozdravili obyvateľov a vypočuli sme si skvelé koncerty na námestí.

átmeneti lakóhellyel rendelkezik városunkban és kiváltotta a Tanulói utazási igazolványt. Az utazási igazolványt az Önök által kitöltött kérvény (lásd. jobbra) ellenében a Párkányi Városi Hivatal közszolgáltatási, környezetvédelmi és szállítási szakosztályán lehet elintézni. Szükség esetén magyar nyelvű kérvény a hivatalban igényelhető. Az utazási igazolvány kiadása ingyenes. Bízunk benne, hogy ezzel a projekttel sikerül megkönnyítenünk az iskolába való utazást, növelni a gyermekek biztonságát és változatossá tenni számukra az utazást. -VH-

POĎ S NAMI DO ŠKOLY BUSOM ZDARMA! Vážení rodičia! Od nového školského roku 2019/2020 bude opäť umožnené žiakom základných škôl v Štúrove cestovať do škôl na linkách MHD zdarma. Bezplatné cestovanie žiakov sa realizuje v rámci spoločného projektu mesta Štúrovo a dopravnej spoločnosti ARRIVA, a. s.. Prepravu aj v tomto ročníku finančne podporí mesto Štúrovo. Nárok na bezplatné cestovanie v dňoch školského vyučovania v čase od 7:00 do 8:00 hod. majú žiaci všetkých základných škôl s trvalým alebo prechodným pobytom v Štúrove, ktorí vlastnia Cestovný


SPRÁVY MESTSKÉHO ÚRADU

VÉRADÓK KITÜNTETÉSE JANSKY EMLÉKÉREMMEL A Véradók Világnapja alkalmából került sor a többszörös véradók immár hagyományosnak mondható kitüntetésére 2019. június 11-én a Thermal étteremben. Többszörös véradásért és életmentésért Jansky emlékéremmel tizenkilenc párkányi állandó lakhellyel rendelkező önkéntes véradót tüntettek ki.

sért és kívánunk Nekik további jó erőt és egészséget! Ezúton szeretnénk megköszönni a sokéves együttműködést és önzetlen segítséget támogatóinknak: VADAS Kft., Párkányi Művelődési Központ, DEEM Design Kft., Château Belá - Ing. Miroslav VH Petrech, Ján Kovács.

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

5

OCENENIE DARCOV KRVI JANSKÉHO PLAKETAMI Pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi sa dňa 11. júna 2019 v reštaurácii Thermal konalo tradičné ocenenie darcov krvi. Za mnohonásobné darovanie krvi a za záchranu života bolo Janského plaketami ocenených celkom 19 dobrovoľných darcov s trvalým pobytom v Štúrove. Plakety MUDr. J. Janského udeľuje Slovenský Červený kríž bezpríspevkovým darcom krvi podľa počtu odberov. Zlatá plaketa sa udeľuje ženám za 30-násobné a mužom za 40-násobné darovanie krvi. Všetkým darcom krvi veľmi pekne ďakujeme za ich obetavý čin a prajeme veľa zdravia a rodinnej pohody.

A Szlovák Vöröskereszt MUDr. J. Jansky emlékéremmel tünteti ki a térítésmentesen vért adományozókat a véradások számának függvényében. Arany fokozatú emlékérmet a nők esetében a 30-nál többször, férfiak esetében a 40 alkalmat meghaladók között osszák ki.

Touto cestou by sme chceli poďakovať sponzorom za dlhodobú spoluprácu a nezištnú pomoc: VADAŠ s.r.o, Mestskému kultúrnemu stredisku Štúrovo, DEEM Design, s.r.o., Ján Kovács, Château Belá MsÚ Ing. Miroslav Petrech.

Köszönetünket fejezzük ki a véradóknak a nemes önfeláldozá-

NOSITELIA ZLATEJ JANSKÉHO PLAKETY/ARANY FOKOZATÚ JANSKY EMLÉKÉREM BIRTOKOSAI: Július Ferenčík, Kinga Jakubíková, Tibor Póč, Peter Sándor, Attila Szabó, Mgr. Tomáš Tallósi STRIEBORNÚ JANSKÉHO PLAKETU DOSTALI/ A JANSKY EMLÉKÉREM EZÜST FOKOZATÁT KAPTÁK: Gabriel Cser, Martin Daxner, Ing. Monika Kačírová, Mgr. Roland Lenkey, Andrea Torňosiová BRONZOVÚ JANSKÉHO PLAKETU PREVZALI/BRONZ FOKOZATÚ JANSKY EMLÉKÉRMET VETTEK ÁT: Tomáš Balesz, Mgr. Zsolt Blaško, Gabriel Cser, Ing. Denisa Chalmovská, Dezider Fehér, Attila Krizsán, Peter Podhorský, Anna Štifmajerová, Kristian Zahorec

preukaz žiaka. Cestovný preukaz žiaka môžete vybaviť na oddelení komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy Mestského úradu Štúrovo po predložení Vami vyplnenej žiadosti (viď. vpravo). Vydanie cestovného preukazu je zdarma. Pevne veríme, že tento projekt uľahčí riešiť ranné cestovanie a dopravu Vášho dieťaťa do školy, zvýši bezpečnosť detí a spestrí cestu do školy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " tu vystrihnúť " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ŽIADOSŤ O VYDANIE CESTOVNÉHO PREUKAZU ŽIAKA Meno a priezvisko žiaka: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Rok narodenia . . . . . . . . . . . . Meno a kontaktné údaje zákonného zástupcu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Správnosť údajov potvrdzujem svojim podpisom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Č. preukazu: . . . . . . . . . . . . .Dátum vydania. . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . .

-MsÚ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " tu vystrihnúť " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

6

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PÁRKÁNYBAN IS

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY AJ V ŠTÚROVE

Párkány város az idén ismét csatlakozott az Európai Mobilitási Hét (EMH) kampányhoz, amely évente szeptember 16–22. között kerül megszervezésre.

Mesto Štúrovo v tomto roku sa opäť zaregistrovalo do kampane Európsky týždeň mobility (ETM), ktorá sa koná každoročne od 16. do 22. septembra.

Az idei évfolyam központi témája a SÉTA ÉS A KERÉKPÁROZÁS, valamint ezek egészségünkre és környezetünkre gyakorolt jótékony hatása! Ezért idén szeptemberben sétáljanak velünk és tapasztalják meg az előnyeit! Bővebb információkkal hamarosan jelentkezünk a www. sturovo.sk weboldalon, illetve a szeptemberi lapszámban. Naprakész információk és fontos tájékoztatások az EMH esemény hivatalos FB oldalán (Európsky týždeň mobility v Štúrove – Európai Mobilitási Hét Párkányban) érhetők el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

A rendezvény szervezői

RAJZTÁBOR PÁRKÁNYBAN

Tohtoročná kampaň kladie dôraz na BEZPEČNÚ CHÔDZU A BICYKLOVANIE a ich výhody pre zdravie a životné prostredie. Prečo sa teda v septembri s nami neprejsť a nezažiť osobne tieto výhody? Bližšie informácie vám poskytneme čoskoro na webovej stránke www.sturovo.sk a v septembrovom čísle nášho časopisu. Aktuálne informácie a dôležité oznamy súvisiace s ETM v Štúrove sledujte aj na oficiálnej FB stránke: Európsky týždeň mobility v Štúrove – Európai Mobilitási Hét Párkányban. Ďakujeme za Vašu priazeň!

VÝTVARNÝ TÁBOR V ŠTÚROVE

A tábort Gerstner Ákos történész, a Pro Culture Parkan elnöke szervezte édesapja az ismert párkányi festőművész Gerstner István emlékére, aki az idén lenne 80 éves. A foglalkozások saját családi házukban zajlottak, méghozzá édesapja műtermében. A táborban 12 gyermek tökéletesedett rajztudásban, önismeretben és honismeretben 11-től 16 éves korig Párkányból és a környékéről. A tábor védnöke és oktatója Bánsághi Tibor Vince festőművész Budapestről és felesége Schwarzs Mária, művésznevén Akiram. Juhász Vanda a tábor egyik résztvevője elmondta, az oktatók a belső énjük megismerésére inspirálják őket. „Arra tanítanak, egyedi ötleteink és gondolataink legyenek mind a magánéletben, mind az alkotás terén” – foglalta össze Vanda. A résztvevők elmondták, jól össze tudott hangolódni a csapat annak ellenére, hogy elég nagy kor-

különbségek vannak közöttük. A tábor zárókiállítására majd a novemberi hónap folyamán kerül sor a Párkányi Városi Múzeumban. A gyerekek ingyen vehettek részt a táboron a Pro Culture Parkan civil egyesület, a Szlovák Kisebbségi Alap, a Bethlen Gábor Alap és Párkány városának támogatásának hála. Bokor Klára

Organizátori podujatia

Tábor usporiadal historik Ákos Gerstner, predseda Pro Culture Parkan na počesť svojho otca, známeho maliara, Štefana Gerstnera, ktorý by sa tohto roku dožil 80 rokov. Kreatívne cvičenia sa uskutočnili v ich rodinnom dome, v ateliéri Štefana Gerstnera.

V tábore sa zdokonaľovalo v kreslení, sebapoznávaní a vlastivede 12 detí zo Štúrova a okolia vo veku 11 – 16 rokov. Vyučujúcim bol patrón tábora, výtvarník Tibor Vince Bánsághi z Budapešti s manželkou Máriou Schwarzsovou, umeleckým menom Akiram. Ako povedala Vanda Juhászová, jedna z účastníčok tábora, učitelia ich inšpirovali k spoznaniu ich vnútorného ja. „Učia nás, aby naše nápady aj myšlienky boli tak v súkromnom, ako aj umeleckom živote jedinečné,“ zhrnula Vanda. Účastníci skonštatovali, že napriek veľkým vekovým rozdielom sa nakoniec sformoval veľmi dobrý kolektív. Súhrnná výstava z táborových výtvorov bude v novembri v mestskom múzeu. Vďaka podpore Pro Culture Parkan, Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín SR , Fondu Gábora Bethlena a Mestu Štúrovo je účasť detí v tábore bezplatná. pr-f_

Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie – mesačník, vydáva Mestské kultúrne stredisko Štúrovo (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945 ). Šéfredaktor: Réka Bokor. Členovia redakčnej rady: Kornél Hajtman, Péter Forgács, Csilla Hiros, Csilla Frunyó. O inzerciách sa môžete informovať na tel.čísle: 036/7511108, na e-mailovej adrese: reklama.sao@gmail.com, alebo osobne v Mestskom kultúrnom stredisku v Štúrove. Zalomenie, grafický design a tlač: SPOT DESIGN. Tlačiareň nezodpovedá za obsahovú a gramatickú stránku v článkoch a inzerciách. Redakcia nezodpovedá za obsah komerčných článkov, a za obsah komerčnej inzercie a reklamy! Príspevky nevyjadrujú názor redakcie. Registračné číslo: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Dátum vydania: 12. 8. 2019 Párkány és Vidéke / Štúrovo a okolie - havilap, kiadja a Párkányi Városi Művelődési Központ (Hasičská 25, 943 01 Štúrovo IČO: 00062448, DIČ: 2021073945). Főszerkesztő: Bokor Réka. A szerkesztőbizottság tagjai: Hajtman Kornél, Forgács Péter, Frunyó Csilla, Hiros Csilla. Hirdetésfelvétel a 036/7511108 –as telefonszámon, e-mailben a reklama.sao@gmail.com címen, illetve személyesen a Városi Művelődési Központban. Grafika, tördelés, design és nyomtatás: SPOT DESIGN. A lapban megjelent hirdetések és cikkek tartalmáért és helyesírásáért a nyomda nem felel. A kereskedelmi és lakossági hirdetések, reklámok, reklámcikkek tartalmáért a szerkesztőség nem felel! A lapban közölt cikkek nem tükrözik a szerkesztőség véleményét. Nyilvántartási szám: EV 2667/08. ISSN: 1339-200X Kiadás dátuma: 2019. 8. 12.


DIÁKÉLET / ŠTUDENTSTVO

AZ ÚJSÁGÍRÓ

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

7

O NOVINÁRSKY DORAST

UTÁNPÓTLÁS MIATT

NEMUSÍME MAŤ

NEM KELL AGGÓDNUNK Vincze Erzsébet, Böske negyedszer vett részt a Médiasztár elnevezésű versenyen, ahol riporter-, fotós- és újságíró-palánták mérik össze tudásukat, felkészültségüket. A párkányi gimnázium tanulója a III. kategória első helyén végzett. A versenyről, az írás szeretetéről beszélgettünk vele. A verseny már ismerős volt a fiatal párkányi lánynak, hiszen egyszer már megnyerte, kétszer pedig második helyen végzett rajta. A Médiasztár kreatív feladatai azonban évről évre újra versenyzésre csábítják. Először – még alapiskolásként – Forgács Péter tanár ajánlotta a fiatalok figyelmébe a versenyt, többen kaptak is az alkalmon. Érdekessége, hogy elő-feladatok sikeres teljesítésével lehet bekerülni rá. Emailben kapják meg a feladatsorokat, melyeket határidőre vissza kell küldeni. A készülő írásokat egyeztethetik felkészítő tanárukkal is. Böske hálás Forgács tanár úr segítségéért, aki idejét nem sajnálva olvasta át és véleményezte a versenyre szánt írásait. Ezt követően a szakmai zsűri kategóriánként tíz fiatalt választ ki, akik a gútai magán szakközépiskolában rendezett vetélkedőn élesben is bizonyíthatnak. Az majdani újságírók mellett leendő fotóriporterek és iskolaújság szerkesztők is versenyeznek azon a napon. „A versenyre főként cikkek olvasásával készültem, melyeket igyekeztem szakmai szemmel olvasni” – avat be a műhelytitkokba Böske. A megnyitót követően a diákok három különböző feladatot kaptak, melyek teljesítésére 20-20 perc állt rendelkezésükre. A feladatokban pontosan meghatározzák a készülő cikk témáját és műfaját, stílusát is. Az elkészült írásokat aztán felolvassák, s a helyesírást is értékelik. „A hangsúly elsősorban az íráson van, ezen a versenyen nem az előadásmód a legfontosabb, bár biztosan pozitívan befolyásolja az eredményt, ha jól prezentáljuk” – mondta Vincze Böske. Elmondta, az idei

OBAVY

feladatok közül az volt számára a legkedvesebb, melyben az idei elnökválasztáson való részvételre kellett buzdítani. „Kihívás volt úgy motiválni, hogy közben egyetlen konkrét jelölt mellett sem foglalhattunk állást.” A Médiasztár győztese elmondta, a többi versenyző is kreatív, jól komponált írásokkal szállt ringbe, a győzelemre nem számított, így nagy meglepetésként érte. Azt is elárulta, leginkább a politika érdekli, a jövőben is főként a politikai újságírás területén dolgozna, persze ezek még távlati tervek, hiszen szeptemberben kezdi a gimnázium III. osztályát. Ugyanakkor már most tudja, szülőföldön szeretne tovább-

Alžbeta Vinczeová – Böske – sa už po štvrtýkrát zúčastnila súťaže Médiasztár, v ktorej si novinárske nádeje merajú sily v kategóriách reportér, fotograf a novinár. Študentka štúrovského gymnázia skončila na čele III. kategórie. Porozprávali sme sa s ňou o súťaži, aj o písaní všeobecne. Mladá štúrovská študentka samotnú súťaž už pozná, veď ju už raz vyhrala a dvakrát skončila druhá. Kreatívne zadania v Médiasztár ju však rok čo rok znova zlákajú do merania síl. Po prvýkrát žiakov upozornil na súťaž p. učiteľ Forgács ešte na základnej škole a aj sa viace-

jobbról Vincze Melinda Erzsébet, Forgács Péter, felkészítő tanár, Kovács Emese és Tóth Tamara Kitty

tanulni. Emellett szeretettel ír verseket és prózát is, az írások folyamatosan gyűlnek, hol a természet látványa, hol egy metróút ihleti meg, sorait jellemzően telefonjába írja, s menti el. Az íráshoz való vonzalmát lehet kéméndi nagymamájától, Vincze (szül. Ocsovszky) Ilonától örökölte, aki több színdarabot és dalokat is írt. Szerkesztőségünk nevében gratulálunk az eredményhez és reméljük, Böske írásait lapunk hasábjain is olvashatják majd! Bokor Réka

rí chopili príležitosti. Bránou k samotnej súťaži je úspešné absolvovanie predkola. Súťažiaci dostanú e-mailom úlohy, ktoré po splnení zasielajú späť v časovom limite. Svoje texty môžu konzultovať s pripravujúcim učiteľom. Böske je vďačná p. učiteľovi Forgácsovi, ktorý si vždy našiel čas na prečítanie a prekonzultovanie súťažných článkov. Potom vyberá odborná porota v každej kategórii desať mladých nádejí, ktoré musia obstáť naostro v priamej konfrontácii v Súkromnej odbornej strednej škole v Kolárove. Popri budúcich novinároch

v ten deň súťažia aj nádejní fotoreportéri a redaktori školských časopisov. „Na súťaž som sa pripravovala hlavne čítaním článkov, na ktoré som sa snažila pozerať odborným okom,“ zasväcuje nás do tajov Böske. Po zahájení dostali súťažiaci tri rôzne úlohy, na splnenie ktorých mali po 20 minút. Zadania obsahujú presne vymedzenú tému budúceho článku, ako aj štýl podania. Potom sa texty verejne prečítajú a hodnotí sa aj pravopis. „Dôraz je predovšetkým na texte, na tejto súťaži nie je najdôležitejší prejav, hoci určite pozitívne ovplyvňuje výsledok, ak dobre prezentujeme,“ hovorí Böske. Ako ďalej uviedla, spomedzi tohtoročných úloh bola jej najobľúbenejšou, keď mali vyzývať na účasť v tohtoročných prezidentských voľbách. „Bolo výzvou motivovať takým spôsobom, aby sme neuprednostňovali ani jedného kandidáta.“ Víťazka Médiasztár prezradila, že aj ostatní súťažiaci nastúpili do ringu kreatívnymi, dobre zosnovanými článkami, preto s víťazstvom ani nepočítala, bolo to pre ňu veľké prekvapenie. Prezradila nám aj to, že najviac ju zaujíma politika, aj v budúcnosti by sa chcela venovať politickej žurnalistike, pravda, to je hudba budúcnosti, veď v septembri začne 3. ročník gymnázia. Ale už teraz vie, že chce ďalej študovať v rodnej krajine. Rada píše aj básne a prózu, texty pribúdajú. Raz ju inšpiruje cesta metrom, inokedy panoráma prírody, svoje riadky zveruje smartfónu, kde ich aj ukladá. Svoj vzťah k písaniu možno zdedila po svojej kamenínskej babke, Ilone Vincze (r. Ocsovszky), ktorá napísala viacero divadelných hier a piesní. V mene redakcie blahoželáme k úspechu a veríme, že Böskine články si čoskoro prečítame aj na stránkach nášho mesačníka. pr-f_


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

8

A TÖBBNYELVŰSÉG JÓT TESZ AZ ÜZLETNEK 2018-19-ben a Budapesti Corvinus Egyetem, egy szlovákiai és egy magyarországi egyesülettel karöltve a szlovák-magyar határon átnyúló projektet valósított meg. Ebben arra a kérdésre keresték a választ, miként lehetne Szlovákiát komfortosabbá tenni nyelvi szempontból az odalátogató magyar vendégek számára és vica versa. Emellett annak, aki kérte, kétnyelvű táblákat is biztosítottak a pályázatból. A résztvevő felek a keleti magyar-szlovák határsávban kutakodtak. Erről számoltak be a párkányi könyvtárban abban a reményben, hogy itt nyugaton is találjanak együttműködő partnert egy hasonló felméréshez. A projektet Letenyei László egyetemi tanár mutatta be. Elmondta, a vizsgálat fókuszában a két ország egymáshoz átjáró turistái, látogatói álltak. Például, a projekt egyik helyszínén, a magyarorszá-

gi Sárospatakon de facto nincs szlovák kisebbség, ezért a kisebbségi nyelvhasználatról nem lehet beszélni. A város vezetése mégis kifejezetten kérte, hogy a növekvő szlovákiai (szlovák anyanyelvű) idegenforgalom miatt a város turisztikai célpontjait két nyelven, magyarul és szlovákul táblázzuk ki, jelen projekt keretén belül.

nyelvűség fontos üzletük sikeres működéséhez, addig a táblák kihelyezését követően ez a szám 83%-ot ért el” – emelte ki a tanár. A projekt résztvevői ismertették, a kutatásoknak volt három meglepő, előre nem várt tapasztalata.

Kifejtette, elsősorban a szolgáltatóegységeken belül próbálták feltérképezni a különböző nyelvek használatát - 25 településen, összesen 231 üzlethelyiség került felkeresésre.

Az egyik, hogy a szlovák-magyar kétnyelvűség de facto nincs jelen a térségben. A megérzéseink, terepbejárásaink, úgy látszik megtévesztettek, de úgy tűnik, hogy a Szlovák-Magyar határrégióban a HU/SK kétnyelvű feliratok aránya az 5%-ot is alig éri el a turisztika, szállás, vendéglátás főbb helyein. Helyenként és időnként a helyi szlovákiai magyar/magyarországi szlovák népesség arányánál is alacsonyabb.

„A kapott eredmények alapján elmondható, hogy válaszadók határozottan úgy vélik, a többnyelvűség jót tesz üzletüknek. A magyar településeken a táblák kihelyezését követően a megkérdezettek azt tapasztalták, hogy a kétnyelvűség tovább növelte üzletük sikerességét. Míg a beavatkozás előtt a válaszadók csupán 59%-a vélte úgy, hogy a több-

Másik nem várt tapasztalatuk az angol nyelvű feliratok kiugróan magas aránya volt: 25%-nyi angol nyelvi feliratot észleltek. A magas arányt nem csak a történelmi hagyományok nem indokolják a térség nem volt brit gyarmat, sosem voltak jelentős kulturális kapcsolatok a közép-európai és angolszász országok között, de a térségbe látogató angol anya-

VIACJAZYČNOSŤ OBCHODU PROSPIEVA Budapeštianska Univerzita Corvinus, s ktorou spolupracovalo po jednom združení zo Slovenska a z Maďarska, uskutočnila v školskom roku 2018/19 cezhraničný, slovensko-maďarský projekt. V rámci neho hľadali odpoveď na otázku, ako by sa dal na Slovensku vytvoriť väčší jazykový komfort pre maďarského návštevníka a naopak. A pre toho, kto o to požiadal, zabezpečili z príspevku aj dvojjazyčné tabule. Zúčastnené strany skúmali oblasť východného slovensko-maďarského pohraničia. O svojich výsledkoch referovali v štúrovskej mestskej knižnici, dúfajúc, že aj tu, na západe nájdu partnerov na spoluprácu pre podobný prieskum. Projekt prestavil docent Ladislav Letenyei. Ako povedal, v centre pozornosti boli vzájomní turisti dvoch štátov. Napríklad na jednom z osídlení, v Sárospataku, prakticky slovenská komunita neexistuje a preto nemožno hovoriť o používaní jazyka menšiny. Vedenie mesta napriek tomu výslovne žiadalo, aby v dôsledku zvýšeného turistického ruchu zo strany klientely so slovenským materinským jazykom boli v meste osadené v rámci projektu dvojjazyčné, maďarsko-slovenské tabule. Objasnil, že sa snažili používanie rôznych jazykov mapovať hlavne v oblasti služieb, v 25 obciach vyhľadali 231 obchodných prevádzok.

nyelvű idegenforgalom sem. A harmadik tapasztalat, amelyre nem voltak előre felkészülve, egy nonverbális kommunikációra utal: a pénzre. A két ország eltérő pénznemet használ, Magyarország a forintot, Szlovákia pedig az eurót. „A nyelvi komfortérzeten kívül a komfortérzetet az is javíthatja, hogy az én pénzem elfogadható, vagy nem is csak elfogadott, de étlapon, feliratban is megjelentett, egyenrangú pénz a helyi pénzzel. Elmondták, az anyanyelv mintájára ezt a komfortérzést talán anyapénz-érzésnek lehetne leírni: az a pénz, amelyben leginkább otthonosan tudok gondolkodni, érzem a számokat, azonnal meg tudom állapítani, hogy számomra mi drága és mi olcsó. Megállapították, Szlovákiában zérus közeli a forint, míg Magyarországon jelentős az euró megjelenítése a belső feliratokban. Ezt a kutatást és a táblák kihelyezését szeretné a Corvinus Egyetem gárdája megvalósítani a párkányi régióban is, melyhez együttműködő partnert keres. Tájékozódni a https://www.lingland. eu/ oldalon lehet. Bokor Klára

„Na základe výsledkov možno konštatovať, že veľká väčšina opýtaných je presvedčená, že dvojjazyčnosť ich obchodu prospieva. Po umiestnení tabúľ v maďarských obciach mali skúsenosť, že dvojjazyčnosť zvyšovala úspešnosť ich podnikania. Kým pred opatrením považovalo dvojjazyčnosť za dôležitú pre úspešné fungovanie ich obchodu iba 59 % opýtaných, tak po umiestnení tabúľ tento ukazovateľ dosiahol 83%,“ vyzdvihol pán docent. Pre účastníkov projektu priniesol výskum aj tri nečakané skúsenosti. Prvou je, že slovensko-maďarská dvojjazyčnosť v regióne de facto neexistuje. Naše pocity, skúsenosti z terénu nás, zdá sa, oklamali, ale v pohraničnom regióne ledva dosiahol podiel HU/SK tabúľ aj vo významnejších turistických ubytovacích a pohostinských jednotkách 5%. Miestami je toto percento nižšie aj od podielu národnostnej menšiny v tej- ktorej obci, regióne. Druhou neočakávanou skúsenosťou bol výrazný podiel anglických nápisov, až 25%. Toto vysoké číslo nezdôvodňujú tak žiadne historické súvislosti – región nikdy nebol britskou kolóniou, nikdy neboli významnejšie kultúrne zväzky medzi strednou Európou a anglosaskými krajinami – ako ani podiel turistov z anglicky hovoriacich krajín. Tretia skúsenosť, na ktorú neboli pripravení, odkazuje na formu nonverbálnej komu-

nikácie: na peniaze. Obe krajiny používajú odlišné platidlo, Maďarsko forint a Slovensko euro. „Pomimo jazykového komfortu môže prispieť ku všeobecnému komfortnému pocitu fakt, že moja mena je prijímaná a nielen, že prijímaná, ale figuruje aj na nápisoch, jedálnych lístkoch a je rovnocenná s miestnou menou.“ Na príklade materinského jazyka možno tento pocit komfortu nazvať materinskou menou: sú to peniaze, v ktorých sa viem orientovať, cítim ich hodnotu a viem okamžite rozhodnúť, čo je pre mňa drahé a čo lacné. Zistili, že na Slovensku sa počet cenoviek vo forintoch blíži k nule, kým v Maďarsku je označenie ceny v eurách značné. Tento výskum a rozmiestnenie tabúľ by chcela Univerzita Corvinus uskutočniť aj v regióne Štúrova, k tomu hľadajú spolupracujúcich partnerov. Informácie sú na stránke www.lingland.eu. pr-f_


VIDÉK / VIDIEK

TIPP EGY NYÁRI KIRUCCANÁSRA:

KILÁTÓT ADTAK ÁT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

9

TIP NA LETNÝ VÝLET:

V SIKENIČKE SPRÍSTUPNILI ROZHĽADŇU

KISGYARMATON Tavaly ősszel fogant meg a kilátó gondolata, s mára már áll az építmény a falu egy olyan magaslati pontján, ahonnét térképként vetül elénk nem csak a festői Garam menti táj, a Börzsöny és a Gerecse hegyvonulatai, de még a Zobor-hegy is. „Tavaly ősszel testvértelepülésük Szob városa szólított meg, vegyünk részt az Interreg programban egy közös tervezettel. Erre a közös projektre a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulástól 35 955 eurót kaptunk, ők játszóteret bővítettek belőle, mi pedig kilátót építettünk. Ez az önrésszel együtt 20 ezer euróból készült el” – ismertette Gróf Katalin, Kisgyarmat polgármestere. A kilátó tervezője és kivitelezője Smídt Róbert szőgyéni fafaragó művész, aki már több alkotásával is gazdagította a községet. Elmondta, régen nem az egyszerű nép tekinthetett körbe a kilátókról, ez a katonaság kiváltsága volt, és főleg a védelmet szolgálta. Mára ez megváltozott, és bárki gyönyörködve nézhet le róluk a tájra. Sorolta, 20 köbméter búr- és lucfenyő került beépítésre, valamint 20 köbméter vas, beton és szerkezeti elemek. Az osztott szerkezetű faépítmény vörös és barna színű, a lépcsők szürkések, magassága 9 és fél méter. Körülötte padok is el lettek helyezve. A kitisztult időben Smidt Tamás, építész mutatja, merre mi látható. Előttünk egy nyárfás terület van, ami valamikor sós tó volt, ahol lovakat fürdettek és természetesen a falu gyerekei is ott pancsoltak. Akkor száradt ki, amikor a vizeket szabályozták. Nagy tervei vannak ezzel a területtel az önkormányzatnak. Ettől jobbra látható a fák zöldjében megbúvó falucska a templommal. Tamás elmondja, a régi falu a templom körül volt a domboldalban, amit nagyon

értőn választottak ki az ősök, hiszen, a terület védve volt az északkeletről érkező hideg szelektől. Megcsodálhatjuk a Börzsöny és a Gerecse hegyvonulatait, látszik Kéménd, Bény, sőt Szőgyén temploma, jobbra az oroszkai cukorgyár, a zselízi vasgyár, a távolban a mohi atomerőmű füstölgő kéményei. Sőt, még a nyitrai Zobor-hegy is kéklő sziluettje is kirajzolódik. Bíztatnánk is minden túrázót, Kisgyarmat felé utazót, álljanak meg a faluban menjenek fel a kilátóhoz, ami a gyalogösvényen úgy 15-20 perces út, mert a páratlan panoráma megéri a kis kitérőt. Aszfaltút is vezet a kilátó közelébe, ahonnan 10 perces sétával elérhető. Egyelőre még táblákkal nincs kijelölve az útvonal, de az önkormányzat igyekszik ezt mihamarabb megoldani. Bokor Klára

Myšlienka rozhľadne sa zrodila vlani v jeseni a nadnes už stavba stojí v chotári obce, odkiaľ máme ako na dlani malebné Pohronie, pohoria Börzsöny a Gerecse a dokonca aj vrch Zobor. „Vlani nás naše družobné mesto Szob oslovilo, aby sme sa zúčastnili programu Interreg spoločným projektom. Dostali sme naň od Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Rába-Dunaj-Váh 35 955 eur. Oni rozšírili jedno detské ihrisko a my sme vybudovali rozhľadňu. Táto stála spolu so spolufinancovaním 20 tisíc eur,“ povedala nám Katarína Grófová, starostka Sikeničky. Rozhľadňu naprojektoval a postavil drevorezbár zo Svodína, Róbert Smídt, ktorý obohatil dedinu viace-

rými svojimi výtvormi. Porozprával, že v minulosti sa nemohol kochať výhľadom z rozhľadní jednoduchý ľud, bola to výsada armády a slúžili na obranu. Dnes sa to už zmenilo a každý sa môže slobodne porozhliadnuť po okolí. Na stavbu sa spotrebovalo 20 kubíkov dreva borovice čiernej a smreku, ako aj 20 kubíkov železa, betónu a konštrukčných prvkov. Drevená stavba má hnedú a bordovú farbu, schody sú sivé a jej výška je 9 a pol metra. Okolo veže boli osadené lavičky. V jasnom počasí nám architekt Tomáš Smidt ukazuje, ktorým smerom čo vidíme. Pod nami je topoľový lesík, kedysi tu bol slanisko, dedinčania tu kúpali kone a pravda brodili sa tam aj miestne deti. Vyschlo, keď sa regulovalo koryto Hrona. Samospráva má s touto plochou veľké plány. Vpravo, za stromami, vidno obec s kostolnou vežou. Tomáš rozpráva, že v minulosti bola dedina sústredená v úboči okolo kostola. Miesto si predkovia zvolili veľmi umne, bolo chránené pred studenými vetrami zo severovýchodu. Pokocháme sa výhľadom na kopce Börzsönyu a Gerecse, vidieť kostolné veže Kamenína, Bíne ba aj Svodína, vpravo je bývalý cukrovar v Pohronskom Ruskove, želiezovské strojárne, v diaľke obláčiky pary nad chladiacimi vežami atómky v Mochovciach. Rysuje sa aj namodralá silueta Zobora. Odporúčame každému turistovi, pocestnému, ak bude v Sikeničke, nech sa prejde hore k rozhľadni. Cesta pešo trvá 15-20 minút a odmenou je prekrásna panoráma. V blízkosti veže vedie aj asfaltka, z ktorej je to k nej pešo 10 minút. Zatiaľ chýbajú smerové tabuľky, samospráva to čoskoro napraví. pr-f_


Az első sokk leadása után kezdje el az újraélesztést (2 légbefúvás minden 30 mellkasnyomásra).

Po 1 výboji začnite resuscitovať (2 vdychy na každých 30 stlačení)

Eszméletét vesztett egyén – fennáll a gyanú, hogy megállt a szíve. Kapcsolja be a készüléket és őrizze meg a nyugalmát!

Človek skolaboval – podozrenie na zastavenie srdca. Zapnite prístroj a zostaňte v kľude.

Gyengéden rázza meg az egyént és kérdezze meg tőle: „Jól érzi magát?“

Zatraste s postihnutou osobou a zakričte ,,Čo sa vám stalo?“

AUTOMATIKUS KÜLTÉRI DEFIBRILLÁTOR

Ellenőrizze, hogy van-e légzés.

Skontrolujte dýchanie.

Amennyiben nem ajánlott a sokk leadása kezdje meg az újraélesztést.

Amennyiben javasolt a sokk leadása: adja ki az ÁLLJANAK FÉLRE utasítást. NE ÉRINTSE MEG A beteget. Nyomja meg a szívet ábrázoló ikont.

Pokiaľ výboj nie je odporúčaný začnite resuscitovať.

Pokiaľ je výboj odporúčaný: Vydajte pokyn ODSTÚPTE. NEDOTÝKAJTE sa postihnutého. Potlačte symbol srdca.

Helyezze fel az elektródákat a beteg csupasz mellkasára az ábra szerint.

Na holý hrudník priložte elektródy spôsobom ako je uvedené na obrázku.

Tegye szabaddá a légutakat.

Uvoľnite dýchacie cesty.

AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR (AED)

Hívjon segítséget vagy kérjen meg erre egy jelenlévőt.

Privolajte pomoc alebo po ňu niekoho pošlite.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY / INFORMÁCIA PRE VERE JNOSŤ Štúrovo a okolie / Párkány és vidéke

10


Dominika Blaháková, alpolgármester

A helyzetet továbbra is elemezzük és szükség esetén a város több pontjára is helyezünk ki defibrillátort.

Bárcsak soha ne kelljen használni a készüléket, fontos azonban tudni, hogy fel vagyunk készülve a vészhelyzetre, és ha csak egy emberéletet is sikerül általa megmenteni, már volt értelme a beruházásnak.

Köztudott, hogy az emberélet mentésénél minden egyes perc számít, ezért sem szabad tétlenül várakozni a mentők megérkezéséig, mert az életmentésben mindan�nyian tudunk segítséget nyújtani.

Az üzembehelyezéssel párhuzamosan megtörtént a kültéri automata defibrillátor nyilvántartásba vétele a sürgősségi orvosi szolgálat műveleti központjában, abból a célból, hogy a segélykérő vonal operátorai az életmentőt a legközelebbi kültéri automatikus defibrillátorhoz navigálják.

A városi rendőrség állománya és a városi hivatal alkalmazottai 2019. június 27-én egy iskolázás keretén belül ki is próbálhatták a készüléket.

A kültéri automatikus defibrillátor képek és hangutasítások segítségével irányítja az újraélesztést (kardiopulmonális reszusztitáció) és ezáltal növeli az esélyt az életben maradásra. Az elektromos sokk képes helyreállítani a helyes szívritmust. Olyan berendezésről van szó, amelynek segítségével a laikus is életet menthet.

Dňa 16. júla sa uviedol do prevádzky automatický externý defibrilátor (AED), ktorý dokáže zachrániť ľudský život v prípade náhleho zlyhania srdca. Defibrilátor je dostupný pre širokú verejnosť.

Július 16-án került sor a kültéri automata defibrillátor üzembe helyezésére, mely hirtelen szívleállás esetén életet menthet. A riasztóval ellátott speciális dobozban elhelyezett berendezés a Párkányi Városi Hivatal Szabadság tér 1. sz. alatti épületének a bejáratánál található. Az életmentő készülék bárki számára elérhető.

Dominika Blaháková, zástupkyňa primátora

Situáciu budeme naďalej analyzovať a v prípade potreby umiestnime defibrilátor aj na ďalších miestach v Štúrove.

Bodaj by sme ho nikdy použiť nemuseli, ale dôležité je, že sme pre ten nešťastný prípad pripravení a keď ním zachránime čo i len jeden ľudský život, tak mala táto investícia zmysel.

Ako vieme, pri záchrane ľudského života je každá minúta nesmierne dôležitá, preto netreba len tak nečinne čakať na príchod záchranných zložiek, ale každý z nás môže pomôcť pri záchrane.

Paralelne s uvedením do prevádzky bol defibrilátor zaregistrovaný v Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR, aby operátori tiesňovej linky mohli záchrancu naviesť k najbližšiemu automatickému externému defibrilátoru.

Príslušníci mestskej polície a zamestnanci mestského úradu sa dňa 27.6.2019 zúčastnili odborného školenia, kde mali možnosť prístroj vyskúšať.

Automatický externý defibrilátor prostredníctvom obrazových a hlasových povelov riadi postup prvej pomoci počas fázy kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) a zvyšuje tak šancu na záchranu života. Podaním elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. Ide o prístroj, ktorým dokáže aj laik zachrániť ľudský život.

Zariadenie je umiestnené v špeciálnej skrinke vybavenej alarmom pri vchode do budovy Mestského úradu Štúrovo na Námestí slobody 1.

VEREJNE PRÍSTUPNÝ AUTOMATICKÝ EXTERNÝ DEFIBRILÁTOR

NYILVÁNOSAN HOZZÁFÉRHETŐ AUTOMATA KÜLTÉRI DEFIBRILLÁTOR

Štúrovo a okolie / Párkány és vidéke

11


H Í R E K / S P R ÁV Y

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

12

A SZABADIDŐKÖZPONT NYÁRI TÁBORAI Ez a nyár is élményekben és új barátságokban gazdag volt központunkban. Nyári táborainkon ismét rekord számú, 5 és 14 év közötti gyermek vett részt, akik számtalan kalandot élhettek át, sok újat tanulhattak és Szlovákiai új szegleteit fedezhették fel. A hét hét alatt a gyermekek önfeledten játszottak, versenyeztek, alkottak és ismerkedtek. Meglátogattuk Selmecbányát, s a mellette fekvő, népi építészeti műemlékrezervátumáról nevezetes Úrvölgyet, de Komáromot és Lévát is. A Vöröskereszt helyi ifjúsági szervezete új tagokat iskolázott és programmal is készült a nyári gyermektáborokra. Kedves könyvtárosaink, Árendásová Erika és Lelóczka Eva rendszeresen ellátogattak központunkba izgalmas foglalkozásaikkal, melyek megmutatták a történetekben és a társasjátékokban rejlő szépségeket. Ezúton szeretném megköszönni a intézményünk minden alkalmazottjának és a közreműködő egyetemistáknak, hogy gondoskodtak a gyermekekről és mindig új, érdekes programokat és játékokat eszeltek ki szórakoztatásukra. ford -bokor-

LETNÉ TÁBORY V CENTRE VOĽNÉHO ČASU ŠTÚROVO

Aj tento rok bolo leto bohaté na zážitky a nových priateľov v našom centre. Letné tábory, ktorých sa opäť zúčastnil rekordný počet detí vo veku 5 – 14 rokov, dali deťom mož-

nosť prežiť dobrodružstvo, niečo sa naučiť a spoznať nové miesta na Slovensku. Počas 7 týždňov sa deti hrali, súťažili, tvorili a spoznávali. Navštívili sme Banskú Štiavnicu, Španiu Dolinu, Komárno a Levice. Mládež SČK, ktorá v centre školila nových členov, pripravila program aj pre naše táborové deti. Naše milé knihovníčky Erika Árendášová a Eva Lelóczka prichádzali pravidelne do centra s pekným programom, ktorý ukázal krásu príbehov a spoločných hier. Ďakujem všetkým našim zamestnancom CVČ Štúrovo a vysokoškolákom, ktorí sa starali o deti a vymýšľali nové, zaujímavé programy a tvorivé hry. Katarína Tungliová

Szeptember 11-én és 12-én nyílt napokat tartunk a Szabadidőközpontban 14-18 óra között. Mindenkit szeretettel várunk! Az új iskolaévről a www.cvcsturovo.sk oldalon tudhatnak meg többet. 11.9. - 12.9.2019 - Dni otvrených dverí v Centre voľného času Štúrovo od 14,00 - 18,00. Každého srdečne očakávame. Informácie o novom školskom roku nájdete na www.cvcsturovo.sk.

KÉT ÉS FÉL HÓNAPON ÁT LEFELÉ A DUNÁN A Dunán 1956 óta szervezik meg a világ leghosszabb evezős túráját a Danubian International Tour-t. A túra a németországi Ingolstadtból indul a Fekete tengerig és több útszakaszon is lehet hozzá csatlakozni. Aki az egész távot végigevezi, az két és fél hónapot tölt a vízen és a Duna partjain, 2516 kilométert téve meg.

A résztvevők maguk viszik a poggyászukat, az ember szinte hinni se akarja, hogy a sátor, a hálózsák, a konyha és egyéb eszközök elférnek a kenuk és kajakok belsejében. A párkányi Radics Pál a vízisportok szerelmese a kezdetektől részt vesz a szervezésben. Elmondta, a túra 1956-ban indult. 34 pozsonyi főiskolás elhatározta, leeveznek Pozsonyból Budapestre. Ők vetették el a magot, mely egyre növekedett és ebben a leghosszabb nemzetközi kajak-kenu túrában csúcsosodott ki. „Kaland ez a javából. Jómagam is végimentem az egész szakaszon 1985-ben, akkor még 1230-an

DVA A POL MESIACA PO PRÚDE DUNAJA Od roku 1956 organizujú na Dunaji najdlhší splav na svete – Danubian International Tour. Štartuje v nemeckom Ingolstadte a na trase po Čierne more sa k nemu možno na viacerých úsekoch pridať. Kto absolvuje celú dĺžku, strávi na vodách a brehoch Dunaja dva a pol mesiaca a prevesluje 2516 kilometrov.

Účastníci si všetku batožinu vezú so sebou, človeku sa až nechce veriť, že útroby kajaka či kanoe pojmú stan, spacák, kuchynský riad, oblečenie... Štúrovský milovník vodných športov, Pavol Radics, sa zúčastňuje organizácie od počiatkov. Ako povedal, túra sa začala v roku 1956. 34 bratislavských vysokoškolákov sa rozhodlo, že sa spustia po prúde Dunaja do Budapešti. Oni zasiali semienko, ktoré vyklíčilo a stále rástlo až do podoby najdlhšieho medzinárodného splavu. „Je to dobrodružstvo, ako sa patrí. Sám som splavil celú trasu


SPORT / ŠPORT voltunk /a mostani résztvevők száma 86/. Igaz, az utat három évig terveztem és igyekeztem, hogy legyen erre szabadságom és pénzem is. Budapesten a Tungsram üdülőtelepen országok szerint voltunk felosztva, kis utcácskákkal. Számomra az első 3 hét volt a nehezebb, utána már az ember automatikusan felveszi a tempót. Rengeteg barátra tettem szert, akik később meghívtak a saját országukba, akár vadvizi evezésekre is“ – mesélte a minden résztvevő által ismert Pali bácsi.

kányban a folyó Rendelőintézet mögötti szakaszán verték le sátraikat, majd Nemes Zoltán és családja falatozójába siettek, akik már évek óta meleg étellel és hűsítő itallal várják a fáradt evezősöket a szlovák szervezők kérésére. Bokor Klára

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

13

v roku 1985, vtedy nás bolo ešte 1 230 účastníkov (teraz ich je 86). Pravda, cestu som plánoval tri roky a snažil som sa, aby som na ňu mal dostatok dovolenky i peňazí. V zotavovni Tungsram, v Budapešti sme boli nastúpení podľa štátov. Pre mňa boli najťažšie prvé tri týždne, potom

Emlékezetes pillanatokat is fel tudott idézni, amikor 4-5 csónakot lehorgonyoztak, összekötöttek, és ezekben aludtak, mert lehetetlenség volt kimenni a parta a sok szúnyog miatt. Az átkeléseket a vizierőműveknél vagy a keleti szél keltette kétméteres hullámokat azon a szakaszon, ahol a Kárpátok szétnyílnak.

SIKERES NYARA A párkányi Kyokushin karate klub 8 karatékája május 1819-én részt vett a Kyokushin karate Európa bajnokságon a lengyelországi Wroclawban. Öt versenyzőt indítottunk. Ketten (Dobosová Rebeka és Rácz Boglárka) életük első Európa bajnokságán voltak. Németh Carmen és Valkó Barnabás már többszörös résztvevők, ám idén először indultak a felnőtt kategóriában, számukra ez az EB tapasztalatszerzés volt. Legsikeresebb versenyzőnk Dobosová Evelyn lett, aki tavaly Várnában EB harmadik volt. Idén sokkal nehezebb dolga volt, kétszer annyian (25-en) voltak az ifjúsági kategóriában. Lengyel, ukrán, lengyel ellenfeleket legyőzve jutott az elődöntőbe. A döntőbe jutásért egy 85 kg-os (Evelyn 63 kg-os) orosz versenyzővel szemben alulmaradt, így megérdemelt bronzéremmel térhetett haza. Ellenfele a döntőt is megnyerte. A Szlovák kyokushin karate szövetség nyári edzőtábora július 10-14-ig Radaván volt. Klubunkat húsz karatéka képviselte. Az utolsó napon sikeres övvizsgát tettek:

Spomenul si aj na výnimočné chvíle, keď spali na vode na zakotvených a zviazaných člnoch, pretože brehy boli zamorené komármi. Alebo prenášanie člnov pri elektrárňach, či zdolávanie dvojmetrových vĺn, ktoré vybičovali východné vetry v bráne Karpát. Kajakári a kanoisti väčšinou zdolávajú 50 kilometrové etapy. V Štúrove pristáli a postavili si svoje stany na brehu za poliklinikou a hneď sa aj ponáhľali do bufetu Zoltána Nemesa, v ktorom unavených veslárov každoročne – na požiadanie slovenských organizátorov – očakávajú teplým jedlom a osviežujúcimi nápojmi. pr-f_

A kajak-kenusok általában 50 kilométerenként kötnek ki. Pár-

KARATÉKÁINK

si už človek na tempo zvykne. Získal som mnoho priateľov, ktorí ma potom pozývali do svojich krajín, trebárs aj na divokú vodu,“ rozprával každému účastníkovi dobre známy Pali.

Jarábek Attila, Mátyás Noé, Scheffer Andrea – 8. Kyu Dobosová Rebeka, Chalmovský Jakub, Kačmár Michal, Liszkovics Péter, Rácz Boglárka, Šnírerová Barbora – 7. Kyu ifj. Hanza Richárd, Kačírová Petra, Válent Ottó, Verbók Sebastian – 6. Kyu Fábián Juraj, id. Hanza Richárd – 4. Kyu Dobosová Evelyn – 2. Kyu Németh Carmen, Valkó Barnabás – 1. Kyu Rácz Norbert edző

ÚSPEŠNÉ LETO NAŠICH KARATISTOV 18.-19. mája sa zúčastnili 8 členovia Kyokushin karate klubu Majstrovstiev Európy v Poľsku (Wroclaw). Mali sme 5 pretekárov. Dve z nich Rebeka Dobosová a Boglárka Rácz absolvovali na ME svoj debut. Carmen Németh a Barnabás Valkó sú viacnásobní účastníci, ale prvýkrát štartovali v kategórii dospelých. Prišli

Június 23-án klubunk 12 tagja Bécsben járt a Nyílt Osztrák bajnokságon. / 23. júna 12 členov nášho klubu sa zúčastnilo Otvorených majstrovstiev Rakúska. Eredmények / Výsledky: Formagyakorlat - Súborné cvičenia (Kata) aranyérem / zlatá medaila: Dobosová Evelyn, Fábián Juraj, Chalmovský Jakub, Hanza Richárd ezüstérem / strieborná medaila: Kačírová Petra, Kačmár Michal, Németh Carmen, Rácz Boglárka bronzérem / bronzová medaila: Válent Ottó Küzdelem - Športový zápas (Kumite) aranyérem / zlatá medaila: Dobosová Evelyn

na ME hlavne získavať skúsenosti. Našou najúspešnejšou pretekárkou bola Evelyn Dobosová, ktorá vlani vo Varne skončila na 3. mieste. V tomto roku mala oveľa ťažšiu úlohu, v jej kategórii bolo 25 súťažiacich. Postupne zdolala Poľku, Ukrajinku, Poľku a dostala sa do semifinále. Tam prehrala s 85 kilogramovou Ruskou (Evelyn mala 63 kg), ktorá potom vyhrala aj finále. Naša pretekárka sa vrátila domov s veľmi cennou bronzovou medailou. Letné sústredenie Slovenského zväzu kyokushin karate bolo 10.-14. júla v Radave. Z nášho klubu tam bolo 20 členov. Posledný deň úspešne absolvovali páskovanie: Attila Jarábek, Noé Mátyás, Andrea Schefferová – 8. Kyu Rebeka Dobosová, Jakub Chalmovský, Michal Kačmár, Peter Liszkovics, Boglárka Rácz, Barbora Šnírerová – 7. Kyu Richard Hanza ml., Petra Kačírová, Ottó Válent, Sebastian Verbók – 6. Kyu Juraj Fábián, Richard Hanza st. – 4. Kyu Evelyn Dobosová – 2. Kyu Carmen Németh, Barnabás Valkó – 1. Kyu Norbert Rácz – tréner


SPORT / ŠPORT

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

14

SALÁTA KORNÉL MEGSZÓLÍTJA A FIÚKAT Komoly edzésen vannak túl a fiúk. Hogy elfáradnak-e? Esetleg egy órára – mondja Molnár Gábor a tábor vezetője. Gyorsan feltöltődnek, akár a modern telefonok és ismét száz százalékon pörögnek. A Párkányi Városi Sportegyesület által szervezett utánpótlás futballtáborba mostanában túljelentkezés van, mert Saláta Kornél neve szinte vonzza a táborba a kistérség focikedvelőit. Molnár Gábor edző-táborvezető elmondta, öt éve szervezték meg először a tábort 22 résztvevővel azóta több az érdeklődő, mint a hely. Most 64-en vannak a táborban. „Saláta Kornél ebben a klubban kezdte pályafutását és a most 34 éves negyvenszeres válogatott kint van a focistapalántákkal a pályán szinte egész nap. A sztárfocisták közül sokan nem szeretnek visszatérni a gyökerekhez, de Kornél nem ilyen. Ő büszkén vállalja, honnan indult, hová jutott” – mondta a tábor névadójáról Molnár Gábor. 7-14 éves résztvevők négy csoportba osztva edzettek. Az edző még érdekességként megemlíti, az a tapasztalatuk, hogy a 12 évesek egyre összetettebb dolgokat szeretnének kipróbálni. Ők nem is lépcsőről-lépcsőre haladnának, de fokokat kihagyva törnének egyre feljebb. Ez pedig nem a legjobb, mert tudvalévő, hogy az ismétlés a tudás anyja. Minél több a különböző labdaérintés, annál ügyesebbek lesznek.

A pihenőidő alatt Saláta Kornéllal is sikerül szót váltani. Elmondta, azért tud ebben a táborban itt lenni, mert éppen egy sérülésből lábadozik, így több a szabadideje. A szombathelyi Haladásban megszokott, szép a város, kedvesek az emberek, a csapat befogadta. Állítja, szinte minden korcsoportban látott tehetséges kis focistákat, ami ígéretes a sportklub számára. „Táborunk célja, megszerettetni a gyerekekkel a labdarúgást, megismertetni velük a klubot és az is kívánatos volna, ha bizonyos kötődést alakítanának ki a sportklubbal. Rengeteg fiatal focizik a párkányi klubban, de még mindig akadhat olyan, aki nem is tudja, hogy szeretne futballozni” – fejtette ki a táborvezető. A résztvevők délelőtt és délután is edzettek. Nem csak a futballról volt szó, de általános mozgásfejlesztés is folyt, az edzések között pedig animátor is foglalkozott a táborlakókkal. Bokor Klára

KORNEL SALÁTA OSLOVUJE CHLAPCOV Chlapci majú za sebou výdatný tréning. Unavili sa? Možno na jednu hodinu – hovorí vedúci tábora Gabriel Molnár. Rýchlo sú nabití znova, sťa moderné telefóny a opäť zarezávajú na sto percent. Tábor pre futbalový dorast, ktorý organizuje MŠO, nestíha v tomto období pokrývať dopyt, veď meno Kornela Salátu je pre malých vyznávačov futbalu z regiónu magnetom. Ako nám povedal tréner a vedúci tábora Gabriel Molnár, po prvýkrát sústredenie zorganizovali pred piatimi rokmi pre 22 účastníkov a odvtedy počet záujemcov prevyšuje počet miest. Teraz ich je 64. „Kornel Saláta začal svoju kariéru v tomto klube a teraz je 34-ročný, 40-násobný reprezentant s malými nádejami na ihrisku prakticky po celý deň. Mnohé futbalové hviezdy sa nerady vracajú ku svojim koreňom, ale Kornel nie je z tých. Hrdo sa hlási ku klubu,“ povedal o krstnom otcovi tábora Gabriel Molnár.

7 – 14 roční účastníci trénovali rozdelení do štyroch skupín. Ako zaujímavosť tréner zo skúsenosti spomenie, že 12-roční chcú skúšať stále zložitejšie veci. Nechcú postupovať krok po kroku, ale práveže by najradšej niektoré stupne vynechali a drali sa čoraz vyššie a vyššie. Nie je to najlepšie, lebo vieme, že opakovanie je matkou múdrosti. Čím viac dotykov s loptou, tým budú šikovnejší. Počas oddychu sa podarilo prehodiť pár slov aj s Kornelom Salátom. Povedal, že teraz môže tráviť viac času tu, v tábore, pretože sa zotavuje zo zranenia. Vo svojom klube Haladás Szombathely si už zvykol, mesto je pekné s milými ľuďmi, mužstvo ho prijalo. Tvrdí, že v každej vekovej skupine videl talentovaných malých futbalistov, čo je z pohľadu klubu nádejné. „Cieľom tábora je zvýšiť obľubu futbalu medzi deťmi, dať im možnosť spoznať klub a dobre by bolo, keby si s klubom už teraz vytvorili puto. V MŠO Štúrovo hrá futbal mnoho mladých, ale stále sa nájdu takí, ktorí ani nevedia, že by sa futbalu chceli venovať,“ vyjadril sa líder tábora. Malí športovci trénujú doobeda aj popoludní. Pozornosť sa nesústreďuje iba na futbal, ale na všeobecnú pohybovú zdatnosť a medzi tréningovými fázami sa účastníkom tábora venuje animátor. pr-f_


SPORT / ŠPORT

A CÉL TELJESÍTVE

lem, 4 döntetlen és 3 vereség, gólarány 27:13, pontok száma 22. A csapat 16 pontot gyűjtött itthon és 14-et hozott haza idegenből.

A labdarúgás költséges sport, ami fokozott problémát jelent a szlovák alsóbb ligákban. Az idény közben két klub is (Nagytopolcsány és Szentpéter) pénzügyi gondok miatt kilépett a bajnokságból. Nyitrakörtvényes a fő támogató távozásával nagy átalakuláson esett át. Ebből kifolyólag a tavaszi idény során csupán egy gólt rúgtak és 99-et kaptak. Az idény végére sajnos több csapat is gazdasági gondokat jelentett.

A VSE Párkány összesen 45 alkalommal juttatta a labdát az ellenfél kapujába, ez 1,73-as gólátlagot jelent. Nyolc mérkőzés alkalmával nem talált kapuba a csapat.

A 2018/2019-es bajnokságot Nemeshódos nyerte, ennek ellenére jövőre az V. ligában való szereplést vállalták, valószínűleg szintén anyagi okok miatt. Emiatt a III. ligába Marcelháza léphet. Ami a VSE Párkányt illeti, a csapat 2009-től stabil résztvevője a IV. Ligának. Idén a 11. helyen végzett, teljesítve az idény második felében kitűzött célját, a bajnokságban való bennmaradását. A csapatot év közben több játékos is elhagyta: Tóth D., Tóth G., Hovan D., ugyanakkor új nevek kerültek a keretbe: Prohászka O., Ármai A., Junior A., Pires C. Az edzői munkát Molnár G. vette át, a segédedzői feladatokat pedig Bábsky T. és Baranyai G. látták el. A csapat erős téli felkészülés után vágott bele a tavaszi idénybe, ahol mérkőzésről mérkőzésre nagyobb magabiztosságot mutatott. Tavarnok elleni mérkőzés után, melyet 4 - 0-ra nyert csapatunk egyre tisztább, szebb és élvezetes futballt játszott. A tavasz során 22 pontot gyűjtött a társaság. A gárda az utolsó öt bajnoki mérkőzés során az összes pontot megszerezte, annak ellenére, hogy három alkalommal idegenben lépett pályára. Ősz: 13 mérkőzés, 2 győzelem, 2 döntetlen és 9 verség, gólarány 18:27, pontok száma 8 Tavasz: 13 mérkőzés, 6 győze-

Gólszerzők: 9 - Molnár P. 6 - Vavrík, Valent 4 - Tóth G. 3 - Márton 2 - Urblík, Baka, Tácsik, Balog, Pires, 1 - Bábsky, Góra, Mánya, Saláta, Ármai, Varga T. és Molnár E. A csapat összesen 40 gólt kapott, ami mérkőzéseként 1,53-as átlag. Csapatunk kilencszer kapott gól nélkül hagyta el a pályát. Az idény során Straňák, Fazekaš, Sóki és Prohászka négyes töltötte be a hálóőr szerepét. A bajnokság 13 hazai mérkőzésén összesen 1940 szurkoló látogatott ki, mely 150-es nézőszámátlagot jelentett mérkőzéseként. A bajnokoságban csapatunk 33 játékost szerepeltetett. Legfiatalabb játékos: Andres Mánya /született 2001/ Legidősebb játékos: Gabriel Sóki /született 1975/ Legtöbb pályán töltött perc: Saláta 2275 Legtöbb sárgalap: Agrizzi 7 A csapat az idény során nem kapott piros lapot. Legnagyobb arányú győzelem: 6:0 Újlót Legnagyobb arányú vereség: 0:4 Nyitrakörtvélyesen Leggyakoribb eredmény: 0:0-ás döntetlen mely három mérkőzésen is előfordult /Illésháza, Marcelháza, Garamkovácsi/. Érdekes döntetlennek számít a 3:3-as, mely kétszer fordult elő, s mindkétszer Nagysurány ellen. A forduló csapatába, melyet a MY Naše novosti hetilap hetente megszavazott a csapat kapitánya, Saláta háromszor is bekerült. VSE

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

15

CIEĽ SPLNENÝ Futbalovým svetom hýbu peniaze a platí to aj na Slovensku v nižších súťažiach. Pre finančné problémy v priebehu sezóny odstúpili Topoľčany a Svätý Peter, Hrušovany po problémoch na jar nebodovali, strelili jeden a inkasovali až 99 gólov. Na konci sezóny viaceré kluby hlásili ekonomické problémy. IV. Ligu vyhrali Vydrany a vzápätí sa prihlásili do V. ligy, a tak druhá Marcelová, obec s približne 3700 obyvateľmi podala prihlášku do III. ligy. MŠO Štúrovo, stabilný účastník IV. ligy od sezóny 2009/10, skončilo na 11. mieste a splnilo cieľ, ktorý bol pred jarnou sezónou vytýčený – zachovať si štvrtoligovú príslušnosť aj na budúcu sezónu. Pred jarnou sezónou mužstvo opustili hráči D. Tóth, G. Tóth a D. Hovan, naopak do kádra pribudli O. Prohászka, A. Ármai, A. Junior, C. Pires. Trénerského kormidla sa chopil G. Molnár za asistencie T. Bábskeho a G. Baranyaiho. Po kvalitnej zimnej príprave mužstvo napriek ťažkému žrebu zápas čo zápas získavalo hernú istotu a psychickú pohodu. Po zápase v Tovarníkoch (0:4) mužstvo už hralo efektívny a dobrý futbal. Výsledkom je 22 získaných bodov na jar, posledných päť zápasov MŠO vyhralo, z toho tri na ihriskách súpera. Jeseň: 13 zápasov 2 výhry 2 remízy a 9 prehier, skóre 18:27, počet bodov 8 Jar: 13 zápasov 6 výhier 4 remízy a 3 prehry, skóre 27:13, počet bodov 22 Mužstvo získalo 16 bodov v domácom prostredí a 14 bodov priviezlo z ihrísk súpera.

MŠO Štúrovo strelilo 45 gólov, priemer 1,73 gólu na zápas, v ôsmich stretnutiach mužstvo vyšlo naprázdno. O góly sa postarali sedemnásti strelci: 9 - Molnár P. 6 - Vavrík, Valent 4 - Tóth G. 3 - Márton 2 - Urblík, Baka, Tácsik, Balog, Pires, 1 - Bábsky, Góra, Mánya, Saláta, Ármai, Varga T. a Molnár E. Mužstvo obdržalo 40 gólov, v priemere 1,53 gólu na zápas, v deviatich zápasoch nedostalo gól. V bránke sa počas sezóny objavili štyria brankári – Straňák, Fazekaš, Sóki a Prohászka. Trinásť domácich zápasov MŠO Štúrovo videlo spolu 1940 divákov, čo činí 150 divákov na jeden zápas. V sezóne za MŠO Štúrovo nastúpilo 33 hráčov. Najmladší hráč: Andres Mánya /rok narodenia 2001/ Najstarší hráč: Gabriel Sóki /rok narodenia 1975/ Najviac minút odohral: Kristián Saláta 2275 Najviac žltých kariet: Agrizzi 7 Mužstvo počas celej sezóny nedostalo červenú kartu. Najvyššia výhra: 6:0 Veľké Lovce Najvyššia prehra: 0:4 v Hrušovanoch Najčastejší výsledok: remíza 0:0 sa zrodila v troch zápasoch /Nový Život, Marcelová a Kozárovce/. Zaujímavosťou je, že iná remíza, 3:3 sa zrodila dvakrát proti Šuranom Do zostavy kola v týždenníku MY Naše novosti sa najčastejšie dostal kapitán mužstva K. Saláta a to trikrát. MŠO


K U LT Ú R A

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

16

GIZKA OŇOVÁ KONCERTJE KONCERT GIZKY OŇOVEJ 20. VIII. 2019 / 20.00 / SÉTÁLÓUTCA / PEŠIA ZÓNA / ------------------------------------------------------------------------------------------------

príležitosti ČIPKOVANÝ SVET. Ale pozor! V tomto roku hľadáme ten najchutnejší linzerový koláč, sladký, ovocný, čokoládový, len aby bol linzerový! Viac info na tel.č. 0911 144 361, alebo v kancelárii kultúrneho strediska. ------------------------------------------------------------------------------------------------

divatbemutató - LÉNA - A Bartók Béla zenei szakközépiskola növendékének koncertje /ének Vystúpenie študentky spevu Léna /Bartók Béla szakkozépiskola Budapest/ - A város legfinomabb linzeres kalácsának kiértékelése / Vyhodnotenie súťaže o najlepší linzerový koláč mesta Štúrovo - Kökény Attila koncertje Koncert Kökény Attila ------------------------------------------------------------------------------------------------

asszonyok és nincs megállás, mert minden szerető unalmas zsarnokká válik, amint férj lesz belőle. Jegyárak - Cena vstupeniek: 9€ és 11€ -----------------------------------------------------------------------------------------------PRIPRAVUJEME / AMIRE KÉSZÜLÜNK -----------------------------------------------------------------------------------------------TÖKFESZTIVÁL TEKVICOVÝ FESTIVAL 29. IX. 2019. / 14.00 / SÉTÁLÓUTCA / PEŠIA ZÓNA /

PETER BIČ PROJEKT KONCERTJE KONCERT SKUPINY PETER BIČ PROJEKT 22. VIII. 2019 / 20.00 / SÉTÁLÓUTCA / PEŠIA ZÓNA / ------------------------------------------------------------------------------------------------

FELHÍVÁS Augusztus 25-én a CSIPKE VILÁGA rendezvényünk keretén belül kerül megrendezésre a III. kalácssütő verseny, melyen linzeres süteményekkel, kalácskákkal lehet benevezni. Itt az ideje megkeresni a szekrény mélyén a nagymama féltve őrzött receptjét, beszerezni a titkos hozzávalókat, megsütni, s mennyei ízével elkápráztni a rendezvényre látogatókat. Érdemes készülni a megmérettetésre - akár versenyzőként, vagy épp csak látogatóként, hiszen az előbbiek díjat kapnak, míg az utóbbiak megkóstolhatják a legfinomabb linzeres finomságokat. Sütésre fel!!!!! Jelentkezni és további információ a 0911 144 361 es telefonszámon, vagy a kultúrház irodájában. OZNAM Radi by sme pozvali všetkých cukrárov aj necukrárov, mladších aj starších, na III. ročník súťaže o najlepší koláč mesta, ktorá sa uskutoční dňa 25. augusta pri

A CSIPKE VILÁGA - SOŇA BEZÚCHOVÁ CSIPKEVERŐ KIÁLLITÁSA VÝSTAVA PALIČKOVANEJ ČIPKY SOŇI BEZÚCHOVEJ 25. VIII. 2019 / 14.00 / BARTA GYULA GALÉRIA / GALÉRIA JÚLIUSA BARTU / MEGNYITÓ: 2019.08.25. 14.00 VERNISÁŽ: 25.08.2019 o 14.00 h -----------------------------------------------------------------------------------------------A CSIPKE VILÁGA - ČIPKOVANÝ SVET – PROGRAM: - 14.00 – Soňa Bezúchová csipkeverő kiállitásának a megnyitója / Vernisáž výstavy Čipkárskych diel od Soňi Bezúchovej - Bábelőadás gyermekeknek Szőlőszem Kálmás Écsi Gyöngyi előadásásban / Divadielko pre deti /HU/ - Szőlőszem Kálmán v podani Écsi Gyöngyi - Előadások a csipkeverésről / Čipkárske prednášky - Csipkeverő műhelyek bemutatkozója / Čipkárske dielne - Módna prehliadka Csipkés

AZ ASSZONY KÖRBEJÁR -VÍGJÁTÉK KÉT FELVONÁSBAN DIVADELNÁ KOMÉDIA V DVOCH ČASTIACH V MAĎARSKOM JAZYKU. 19. IX. 2019 / 19:00 / KULTÚRHÁZ / KULTÚRNY DOM / Veszélyes szerkezet egy gramofon. Alcide Chanal éppen üzenetet rögzít vele, hogy távol élő húgának esküvői gratulációt küldjön, de bekapcsolva felejti a felvevőt. Így azt is visszahallgatja később, amint felesége megbeszéli az esti randevút gyerekkori barátjával, Émile Renauxval. Rajtaütés, rendőrség, ökölharc... Dominóként borulnak a házasságok, kézről kézre járnak az

MESE A PLATÁNOK ALATT

ROZPRÁVKA

2019. július 15-én a Párkányi Városi Könyvtár nyári mese estet rendezett. Az érdeklődők varázslatos környezetben a párkányi sétálóutcában platánfák alatt megnézhették a Csavar színház előadásában a Buták versenye című magyar népmesét. A mese, amely telve volt tájszólással, népi humorral és dallamos zenével igyekezett aktívvá tenni a közönséget is. A szervezésben nyújtott segítségért köszönet illeti a kultúrház igazgatónőjét és alkalmazottait.

POD PLATANMI

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap és Párkány Város Önkormányzatának anyagi támogatásával, a közművelődés, kultúra, oktatás,

tudomány, és kutatás támogatásáért 2019 program keretén belül valósult meg. Városi könyvtár

V pondelok, dňa 15. júla 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------HATÁRON TÚLI NEMZETI TÁNC IFJÚ SZIVEK 77 VERBUNKOV – IFJÚ SZIVEK 18. X. 2019. / 19.00 / KULTÚRHÁZ / KULTÚRNY DOM /

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mestská knižnica v Štúrove spríjemnila letný podvečer všetkým záujemcom s rozprávkou Divadla Csavar: Súťaž hlúpych. Maďarská ľudová rozprávka, ktorá bola plná nárečí, ľudového humoru a ľubozvučnej hudby sa snažila vtiahnuť do deja aj obecenstvo. Predstavenie nám herci zahrali pri nádhernom počasí na pešej zóne pod platanmi, kde sme si mohli užiť rozprávku pri čarovnej letnej atmosfére. Za pomoc pri usporiadaní ďakujeme riaditeľke a zamestnancom MsKS. Predstavenie bolo realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v rámci dotačného programu podpora kultúrno-osvetovej činnosti a vzdelávacej činnosti, vedy a výskumu 2019 a mesta Štúrovo. Mestská knižnica


MŰSORA JÁNLÓ / PONUKA PROGRAMOV KINO MOZI

3D DANUBIUS

HLAVNÁ 6, PEŠIA ZÓNA, ŠTÚROVO, 036/751-11-07, 0910-230-077

AUGUST / AUGUSZTUS

WWW.KINODANUBIUS.MOJEKINO.SK 13. UT LABKOVÁ PATROLA 18.0 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------13. KE HALÁLOS IRAMBAN: HOBBS ÉS SHAW 20.00 akció, vígjáték 12 MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------14. SZE A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2 18.00 animált 3D :) MB 6 ----------- ----------------------------------------------------------------------14. STR SLNOVRAT horor 15 ČT 5 20.00 Slávnosť sa môže začať. R: Ari Aster H: Florence Pugh, Jack Reynor, Will Poulter ----------- ----------------------------------------------------------------------15. ŠTV TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 18.00 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------15. CSÜ VOLT EGYSZER EGY HOLLYWOOD bűnügyi, dráma 15 MB 5 20.00 Quentin Tarantino 9. filmje hihetetlen sztárszereposztással készül, és ismét különleges, véres és gyilkos humorú. R: Quentin Tarantino SZ: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ----------- ----------------------------------------------------------------------16. PÉ NORM, AZ ÉSZAKI 2 – A KIRÁLYSÁG KULCSAI 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------16. PIA VTEDY V HOLLYWOODE 20.00 dráma, komédia 15 ST 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------17. SZO A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------17. SZO VOLT EGYSZER EGY HOLLYWOOD 20.00 bűnügyi, dráma 15 MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------18. NE TOY STORY 4 18.00 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------18. NE IBIZA komédia 12 ČT 5 20.00 Dovolenka, po ktorej potrebuješ dovolenku. ----------- ----------------------------------------------------------------------20. UT LABKOVÁ PATROLA 18.00 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------20. KE HALÁLOS IRAMBAN: HOBBS ÉS SHAW 20.00 akció, vígjáték 12 MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------21. SZE NORM, AZ ÉSZAKI 2 – A KIRÁLYSÁG KULCSAI 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------21. STR VTEDY V HOLLYWOODE 20.00 dráma, komédia 15 ST 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------22. ŠTV TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2 18.00 animovaný 3D :) SD 6 ----------- ----------------------------------------------------------------------22. CSÜ A BŰN KIRÁLYNŐI akció, dráma 15 MB 5 20.00 A Hell’s Kitchen New York legrosszabb hírű negyede – és nem véletlenül… R: Andrea Berloff SZ: Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss ----------- ----------------------------------------------------------------------23. PÉ MANCS ŐRJÁRAT animált :) MB 5 18.00 A fantasztikus kutyacsapat az energikus Ryder vezetésével mindig készen áll segíteni Kalandöböl nyüzsgő városában. R: Charles E. Bastien ----------- ----------------------------------------------------------------------23. PIA KTO JE ĎALŠÍ? 20.00 thriller 12 OV 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------24. SZO MANCS ŐRJÁRAT 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------24. SZO AKI BÚJT horror, thriller 15 MB 5 20.00 Egy menyasszony nászéjszakája szörnyű fordulatot vesz, mikor férje különc családja arra kényszeríti, hogy részt vegyen egy rémísztő játékban. R: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett SZ: Samara Weaving, Andie MacDowell ----------- ----------------------------------------------------------------------25. NE TOY STORY 4 18.00 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------25. NE NEVESTA NA ZABITIE 20.00 horor, thriller 15 ST 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------27. UT LABKOVÁ PATROLA 18.00 animovaný :) SD 5

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

17

----------- ----------------------------------------------------------------------27. KE IBIZA 20.00 vígjáték 12 MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------28. SZE MANCS ŐRJÁRAT 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------28. STR KTO JE ĎALŠÍ? 20.00 thriller 12 OV 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------29. ŠTV PLAYMOBIL VO FILME 18.00 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------29. CSÜ A BŰN KIRÁLYNŐI 20.00 akció, dráma 15 MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------30. PÉ A KIS KEDVENCEK TITKOS ÉLETE 2 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------30. PIA ANNA 20.00 akčný, thriller 15 ČT 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------31. SZO MANCS ŐRJÁRAT 18.00 animált :) MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------31. SZO ANNA 20.00 akció, thriller 15 MB 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------1. NE PLAYMOBIL VO FILME 18.00 animovaný :) SD 5 ----------- ----------------------------------------------------------------------1. VA ANNA 20.00 akció, thriller 15 MB 5 ----------- -----------------------------------------------------------------------

:)mládeži prístupné/korhatárra tekintet nélkül megtekinthető 12 mládeži prístupné od 12 rokov/12 éven aluliak számára nem ajánlott 15 mládeži prístupné od 15 rokov/15 éven aluliak számára nem ajánlott 18 mládeži prístupné od 18 rokov/18 éven aluliak számára nem ajánlott

FK filmový klub/film klub SD slovenský dabing/szlovákul beszélő ST slovenské titulky/szlovák felirat OV originálna verzia/eredeti változat ČD český dabing/csehül beszélő ČT české titulky/cseh felirat MB maďarský dabing/magyarul beszélő MF maďarské titulky/magyar felirat

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! A P R O G R A M VÁ LT O Z Á S J O G ÁT F E N N TA R TJ U K !


Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

18

MEGEMLÉKEZÉSEK / SPOMIENKOVÉ OZNÁMENIA

„Nem az a fájdalom, amitől könnyes a szem, „Megállt a szívük, mely élni vágyott, Csak az idő múlik, feledni nem lehet, Nehéz az életet élni nélkületek, De titeket feledni soha-soha nem lehet.”

Dňa 26.06.2019 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila

PaedDr. Adriana Laczaová Za tichú spomienku ďakujeme všetkým známym.

Fájó szívvel emlékezünk

Gyurovics Máriára

S láskou a úctou spomína rodina, syn, matka, sestra, švagor.

halálának 1. és

Gyurovics Jánosra

„Ne fájjon, ha már nem vagyok, hisz napként csak nektek ragyogok! Ha hiányzok néha, ne sírjatok, mert a szívetekbe örökké ott vagyok!”

halálának 10. évfordulóján. Marika és családja

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, volt munkatársaknak, Párkány, Ebed, Bajta lakosainak, akik elkísérték utolsó útjára szeretett férjemet

„Bolesťou unavený tíško zaspal, zanechajúc všetkých, čo mal rád.” Dňa 25.07.2019 sme si pripomenuli siedme výročie smrti manžela, otca a prastarého otca

Kotra Józsefet

Štefana Tótha V modlitbách s vďakou a láskou naňho spomínajú manželka Matilda a dcéra Mária s celou svojou rodinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. "Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz örökre."

2019. július 10-én az ebedi temetőbe. Köszönet a sírhalomra rakott gyönyörű virágokért és koszorúkért. A gyászoló család Már tíz éve, hogy elvitt téged az örök fény, vigyázol ránk odafentről drága feleség, édesanya, nagymama, dédmama

Gyetven Mária

Fájdalmas szívvel és soha el nem múló szeretettel szívünkben emlékezünk

„Istenem súgd meg neki halkan, álmomban keressen meg engem, mert mélyen gyötör a bánat, még egyszer láthatnám drága anyukámat.”

id. Janicsek Bélára, halálának 5. évfordulóján. Szerető családja

Fájó szívvel rá gondoló és emlékező nagy családja és rokonsága.

EZ TÖRTÉNT JÚLIUSBAN / STALO SA V JÚLI A Városi Sportegyesület III. tenisztábora JÚL.1-5. III. Tenisový tábor, org: MŠO Baranovics&Járková – francia sanzon este a sétálóutcán Baranovics&Járková - šansónový večer na pešej zóne JÚL.2. Vojtech Rušin fotókiállítása a galériában Výstava fotografií Vojtecha Rušina v galérii JÚL.3. A Matica slovenská hagyományos Cirill és Metód napi ünnepsége Tradičné cyrilo-metodské slávnosti Matice slovenskej JÚL.5. Keresztes Ildikó koncertje a sétálóutcán lldikó Keresztes – koncert na pešej zóne JÚL.6. Rumcájsz – mese a platánfák alatt a könyvtár szervezésében Zbojník Rumcajs – rozprávka pod platanmi – org.: knižnica JÚL.8. A Városi Sportegyesület asztalitenisz tábora JÚL.8-12. Stolnotenisový tábor, org: MŠO A Városi Sportegyesület IV. labdarúgó tábora JÚL.8-12. IV. Futbalový tábor, org: MŠO Rebriňák koncert a sétálóutcán Rebriňák - koncert na pešej zóne JÚL.9. Kornel Kori&Exgravis koncert a sétálóutcán JÚL.11. Kornel Kori&Exgravis - koncert na pešej zóne Kali és Peter Pann koncert a sétálóutcán JÚL.13. Kali a Peter Pann - koncert na pešej zóne A buták versenye – mese a platánfák alatt a könyvtár szervezésében JÚL.15. Súťaž hlúpych – rozprávka pod platanmi – org.: knižnica Az automata kültéri defibrillátor üzembe helyezése JÚL.16. Uvedenie automatického externého defibrilátora do prevádzky A Zsapka-Emmer duó koncertje a sétálóutcán JÚL.16. Koncert dua Zsapka-Emmer na pešej zóne Dorrey Lin Lyles&Johnnie Shepperd koncertje a sétálóutcán JÚL.18. Dorrey Lin Lyles&Johnnie Shepperd – koncert na pešej zóne Színházi előadás a sétálóutcán – Hosszú orr JÚL.22. Divadelné predstavenie Dlhý nos na pešej zóne Kézműves foglalkozás – Kreatív nyár a könyvtárban, Üvegfestés JÚL.23. Tvorivá dielňa: Kreatívne leto v knižnici - maľovanie na sklo Szegő Csaba koncertje a sétálóutcán JÚL.23. Csaba Szegő – koncert na pešej zóne Trapéz koncert a sétálóutcán JÚL.25. Trapéz – koncert na pešej zóne Mentális Sérülteket Segítő Társulat sportnapja a Vadas fürdőben JÚL.29. Športový deň Združ. na pomoc ľuďom s ment. post. na Vadaši Mese a juhászbojtárról a platánfák alatt JÚL.29. Rozprávka o valachovi pod platanmi A Kurina-Váci duó koncertje a sétálóutcán JÚL.30. .Koncert dua Kurina-Váci na pešej zóne


KERESZTREJTVÉNY

Nitrogén

Savanyító szer

… Hamšík (labdarúgó)

Erkölcsi, MűkedveLatin lelki lés, kontárkötőszó gyarapokodás dás

Párkány és vidéke / Štúrovo a okolie

19

Erdei Mesebeli Amerícium gyümölcs Megreked Kis Miklós róka

Norvég autójel

Etiópiai népcsoport

Ismétlődő dísz

1

I Róma egyik dombja

Lány párja

2

Filmes műfaj

Vidul, nevet … és érzelem

Rendező (Károly) Jókai … (író)

Fül érzékeli Ipolykér szlov. neve Nyeletnyi ital

A szabadba Helyrag Dehogy!

Római 1005

120 perc

Volt űrállomás

Lakrész!

Vas megyei város

Jód

Futva menekülő

Értékes hegedű Kissé duzzog!

Üres góc!

Spanyol autójel … Tropez (fr. üdülőhely)

Névelő Ütőkártya

Pocsék

Este elalvás előtt megkérdezi a kislány az anyukájától: - Anyu, minden mese úgy kezdődik, hogy „egyszer volt, hol nem volt”?

…háza (békési

Elemi részecske Behozatal

Iszonyodik

Kérdés személyre

Vanádium

(Az anya válaszát lásd a rejtvényben!)

Páros hoki! Argon

Nehézség

Koporsóállvány

Akarat

Bátorság

Kérdő szócska

Előtag: millió-

Félig!

Középen meghúz!

Hazai szőlőfajta

Karmester (György) Savkeverék!

Filmrendező (Milos)

Szabadságától … (elzáró)

Többesjel

Amper

Korallzátony

Kutyabeszéd

Délszláv nemzet

Indulatszó

Felleg

Libabeszéd

Matematikus (Niels) Reped a jég … Taylor (színésznő)

Svédország határai!

Csak, szlovákul

Lamartine verse

… Boldon (futó) Északi féfinév

Emese … (monda) Vércsatorna

… bene (Jól jegyezd meg!)

Harcmodor

Cseh popsztár (Karel)

Szív teszi Bajmóc központja! Költő (Zoltán) Nulla!

FORGÁCS PÉTER REJTVÉNYE

T

Megfejtéseiket emailben (parkanyesvideke@gmail.com) és levélben (Tűzoltó u./Hasičská. 25.) is beküldhetik. Az email tárgymezőjében vagy a borítékon tüntessék fel: REJTVÉNY. Címüket és telefonszámukat írják meg. Beküldési határidő: 2019. szeptember 1. A helyes megfejtést beküldők közül egy nyertest sorsolunk ki, aki páros vacsorát nyert 30€ értékben a SIR HIGGINS étterem nagylelkű felajánlásából. A múlt havi megfejtés: "Köszönöm kérdését, megvan, és a maga felesége?" Múlt havi nyertesünk Porubszky Petra, aki a SIR HIGGINS Étterem jóvoltából két fős vacsorát nyert 30€ értékben. Gratulálunk!

HIRDETÉS - INZERCIA Fürdőkád zománcolást vállalok. Glazúrovanie vaní. Tel.: 0905-983-602 Lapostető szigetelést vállalunk. Info: 0911-288-868

A Struktúra Kft. esztergomi gyárba, könnyű fizikai munkára kollégákat keres. Versenyképes jövedelmet, kedvező munkakörülményeket, a bejáráshoz ingyenes buszjáratot biztosítanak. Jelentkezni Facebookon a Struktúra Kft. oldalán keresztül, vagy a felvetel@struktura.hu email címen keresztül lehet.


ZRIADENIE UŽ OD 1€

REALITNÁ KANCELÁRIA

-optický internet -televízia -telefón -kamerové systémy -štrukturovaná kabeláž

INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA +421 918 478 534 Nám. sv. Imricha 21, Štúrovo

Odkúpime Váš byt s okamžitou úhradou kúpnej ceny!

Úzka ulica 1623/7, Štúrovo 943 01, Terasy I. 0918 873 772//info@sevenet.sk//www.sevenet.sk

Pedikúra Hajnalka

DARUJ KRV Medicinálna pedikúra ..................... ? Gyógypedikur

Dolná 10, Štúrovo Tel.: 0948/205858

Národná transfúzna služba SR v Nových Zámkoch, MO Červeného kríža a Mesto Štúrovo organizuje

dobrovoľné darovanie krvi

13. august 2019 od 7:30 hod. do 10:00 hod.

ZMENA MIESTA KONANIA

Mestské kultúrne stredisko Hasičská 25, Štúrovo

Profile for Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie

2019/8 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

2019/8 Párkány és Vidéke - Štúrovo a okolie  

Advertisement