Paragraf September 2022

Page 1

Månedsblad for det juridiske studium ved Aarhus Universitet 52. årgang · September · 2022 Side Paragraf24 tester: Det bedste af det billige Side Advokat6 med eget kontor vil i FolketingetSide16Forskellige typer af russere

Vil du også advokatfuldmægtigvære hos os? Det forstår vi godt. For som advokatfuldmægtig hos os får du: En fleksibel arbejdsplads med fokus på samarbejde og et inspirerende arbejdsmiljø med en uformel Enomgangstoneaflandetsbedste fuldmægtiguddannelser skræddersyet til at matche din udvikling Et stærkt sammenhold med en stor fuldmægtiggruppe Et tæt samarbejde med nogle af branchens dygtigste advokater. Vi søger lige nu advokatfuldmægtige til København og Aarhus med tiltrædelse den 1. februar 2023. Læs mere på www.bechbruun.com/job.

længere vil modtage Paragraf bladet i jeres postkasser. Bladet vil nu fremover i stedet være tilgængeligt på Paragrafs hjemmeside. Det er mere miljøvenligt af flere grunde: For det første fordi vi sparer store mængder papir og energi ved ikke at trykke så mange eksemplarer, og for det andet fordi vi bidrager til at mindske udledning, der stammer fra transporten ved forsendelse. Det vil dog ikke være helt udelukket, at læse bladet i fysisk og trykt form. Det vil nemlig fremover være muligt at finde enkelte trykte eksemplarer rundt omkring på Aarhus Universitet, blandt andet på foreningsgangen, på Det Kgl. Bibliotek og i Samfundsfaglig Kantine. Den nærmere præcise lokation vil blive offentliggjort på Paragrafs Instagram @paragrafblad, hvorfor vi også opfordrer alle til at følge denne. Vi er i Paragraf Redaktionen overbeviste om, at denne nye grønne strategi er vejen frem.

Vi kan derover også oplyse jer læsere om, at vi i Paragraf Redaktionen har ændret ledelsesstrukturen. Dette betyder at vi nu fremover har to chefredaktører, henholdsvis Sara Busch og Laura Verbovci Damgaard. På vegne af Paragraf, vil vi gerne byde velkommen til eventuelle nye medlemmer i vores fantastiske forening. Vi står klar med åbne arme, hvis I skulle have lyst til at komme til et møde og prøve at se, hvad vi er for nogle. Vi er en samling af meget forskellige folk, nogle er bedre til at skrive end andre, nogle kan planlægge, nogle kan tegne, nogle kan tage billeder og nogle kan noget andet. Vi hygger os altid til vores møder, når vi skal lave et nyt blad og til alle de sociale ting vi har derudover. I kan blandt andet læse mere om vores fantastiske sommerhustur i denne udgave. Hvis vi lyder som noget for jer, så kan I kontakte os på Facebook eller Instagram. Rigtig god

Lauralæselyst!Verbovci-Chefredaktør

Et nyt semester står for døren. For ældre studerende betyder det tilbagevenden til hverdagen. For nye studerende betyder det starten på et helt nyt kapitel. Vi vil i Paragraf især byde velkommen til de mange nye og håbefulde studerende. Til jer, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med foreningen Paragraf, så vil I lære Paragraf at kende som primært et digitalt studieblad, der udkommer syv gange om året med både spændende artikler, gode tips og guides til jurastuderende, og hvad vi ellers kan finde på af læsning, der tilegner sig netop jer. Til de ældre studerende, som har kendt, elsket og læst Paragraf, vil der være nogle ændringer. Hidtil har vi trykt bladet i store mængder og fået dem transporteret ud til jer alle sammen. Vi har i Paragraf længe været bevidste om, at dette ikke har været det mest miljørigtige at gøre, og vi er i den forbindelse blevet inspireret af andre blade, der er blevet mere miljøbevidste og digitaliserede. Derfor har vi, henover sommeren, truffet nogle store beslutninger og ændret strategi. Vi har nytænkt formatet for udgivelsen af Paragraf, hvilket vil sige, at vi i fremtiden har valgt at fokusere på at udgive bladet digitalt og dermed skifter til en mere grøn og bæredygtig strategi. Dette betyder også, at I jurastuderende ikke

De første ord

Findnyesteogtidligereudgivelser,jobopslag,sponsorerogmegetmerevedatscanneQR-koden.Ellerfindospåparagraf.dk

LEDER

Sara Busch-Chefredaktør

Hvilket job skal forme din fremtid? Vi udvikler fremtidens advokater og lægger vægt på mere end juridiske kompetencer alene. Hos os er din udvikling og karriere altid i bevægelse. Vi investerer i din fremtid, giver dig ansvar, udfordringer og fleksible karriereveje, fordi kompetencer og interesser er forskellige. Vi har højt til loftet, og med kontorer i flere end 40 lande rækker vi også ud over landets grænser. Se vores ledige stillinger på dlapiper.dk under karriere.

5 Indhold 29

2412Side Advokat6 med eget kontor vil i Folketinget Side Rusugens12 ansigt udadtil: russekretærerne 2022 Side Paragraf14 tager i sommerhus Side Forskellige16 typer af russere Side Loppemarked17 Guide Side ParagrafSideBrevkassen...2324tester: Det bedste af det billige Side Månedens28 overspringshandling Side 29 Den Højeste Ret - Kikærtelasagne Side Underviserens30 spalte: Michael Hansen Jensen 16

Annonce: Laura Verbovci & Sara Busch Oplag: 100 eksemplarer

Layout: Sophus de Klauman (ansvh.)

Tryk: Johnsen Graphic Solutions A/S, www.johnsen.dk

Foto: Johan Munk Packness Tegninger: Sara Busch Paragraf udkommer 7 gange om året. Bladet er åbent for alle typer indlæg. Materiale til Paragraf kan sendes til redaktionens e-mailadresse: Paragrafblad@gmail.com Paragraf forbeholder sig retten til at forkorte eller afvise indlæg som redaktionen modtager uden forudgående aftale. Holdninger, stavefejl samt evt. utilregnelighed eller begavelse, der måtte fremkomme i signerede indlæg deles ikke nødvendigvis af Bladetredaktionen.eransvarlig efter Medieansvarsloven. Laura Verbovci & Sara Busch er, som ansvarshavende chefredaktører, alene ansvarlig for indholdet af Paragraf-siderne.

ThomasSaraNielsNannaMiaKristianJulieJohanJennyJakobElisabethDitteCecilieAnnaAjlaBenedikteJulieLouiseSophusSaraLauraRedaktion:www.paragrafblad.dkE-mail:Kontor:8000BartholinsAarhusParagraf:UniversitetAllé16,bygn.1410AarhusC.Bygning1328,lok.224Paragrafblad@gmail.comVerbovci,chefredaktørBusch,chefredaktørdeKlauman,IT-redaktørLund,kassererHoeKristensen,webmasterNeumann,PR-ansvarligCepicLarsenSchneiderWolfGansted-MortensenKristensenAndersenMunkPacknessHumlebækNygaardEmilieNørgaardLevringNørgaardKumarVestergaardRyePetersenVolquartzen

Måske ringer navnet Grotkjær Elmstrøm en klokke hos dig. Det er nemlig navnet på et advokatfirma, og navnet på advokat, og nu folketingskandidat: Tobias Grotkjær Elmstrøm. Jobbet på advokatkontoret skal ikke lægges til side. Der skal blot ske en omprioritering af tid. Elmstrøm er selv tidligere jurastuderende fra Aarhus Universitet, og har siden da haft travlt med advokatjobs, opstart af firma og skal nu til at forberede sig på en valgkampagne til folketingsvalget.

Advokat med eget kontor vil i Folketinget

Den første dag i Aulaen havde Tobias Grotkjær Elmstrøm ikke gjort sig mange tanker om, hvad han ville bruge sin kommende kandidatgrad i jura til. Han kom fra en fra en familie, hvor faren havde læst jura, og hvor der blev talt meget om det derhjemme, men Tobias havde ikke selv følt et pres for at vælge netop Faktiskjura.havde han arbejdet som lærervikar i et års tid efter endt gymnasial uddannelse, og var blevet rigtig glad for det. Som han selv siger, var han nok blevet folkeskolelærer, hvis ikke hans far havde læst jura, og han på den måde var blevet introduceret til studiet.

Derfor havde Tobias ikke rigtigt gjort sig tanker om, hvorvidt han skulle være advokat. Der var ikke et manglende ønske om det, han kom bare ikke med en fast plan for sin studie- og fremtid. På det tidspunkt var det stort nok at skulle

6

Grotkjær VejenElmstrømtil at starte eget firma var ikke helt ligetil for Tobias, der startede som stud.jur hos Delacour, hvor han blev tilbudt efterfølgende ansættelse som advokatfuldmægtig. Dog blev dette kun Tobias’ arbejdsplads i et halvt års tid, da han syntes det var et for stort firma, og han manglede følelsen af at være tæt på sine klienter og være mere end en brik i et puslespil. Erfaringerne herfra kom dog med videre, og han har brugt meget af det han lærte, i sin egen virksomhed. Herefter fik Tobias arbejde i Grenaa ved et meget mindre advokatkontor. Her holdt han især af den nære kontakt med klienterne, samt arbejdsopgaverne, der handlede mere om at hjælpe de svage og udsatte i samfundet end erhvervsretten. Det betød meget, at han fik lov til at arbejde mere bredt med forskellige områder af juraen, frem for en mere specialiseret tilgang. Det, der gjorde udslaget for at rykke videre herfra, var at han var for glad for Aarhus, og byen trak i ham, når han pendlede til Grenaa. Den tredje arbejdsplads blev den sidste hvor Tobias arbejdede for andre. Han forsøgte sig nu med et mellemstort kontor, i bedste Guldlok-stil, og fandt, at denne størrelse var helt rigtig for ham.

Tobias gør det klart, at han synes, at man skal tage den lidt med ro, og huske at studietiden er kort og skal nydes, og at der er andet i livet end læsning og høje karakterer. Faktisk mener han, at de højeste karakterer ikke nødvendigvis afspejler, at der er et helt menneske bag, og at de der får de højeste karakterer muligvis lettere kan blive kuet, når de senere i livet uundgåeligt møder modstand.

Der var stadig mulighed for at arbejde tæt med klienterne, og han havde følelsen af, at han havde lidt sin egen butik i den store Iværksætterdrømmenforretning.lokkede dog, og i 2013 åbnedes dørene til Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøms to lokaler og ene advokat med sekretær. Tobias havde hele tiden planlagt at firmaet skulle have en flad struktur og ingen spidse albuer, og nu havde han chancen for selv at sætte retningen, og “have fingrene nede i mulden”, som han beskriver det.

Tiden som studerende Da Paragraf spørger Tobias om, hvordan han husker sin tid som studerende, svarer han med det samme, at han elskede det. Tobias deltog meget i de muligheder der er for at være social på universitetet, og er faktisk et gammelt medlem af Paragraf. Han har derudover, og derigennem, været meget aktiv på foreningsgangen. Blandt andet gennem Nordisk Uge og som tutor to gange. Der har altså været fuldt drøn på den sociale front for Tobias. Han mener selv, at det er alle disse ting der har været med til at gøre studietiden helt fantastisk, og han prøver derfor at snakke med sine studentermedhjælpere om de samme værdier.

flytte fra Horsens til Aarhus, som han selv kalder “en rigtig storby”, og det var et hårdt skifte i sig selv. Heldigvis faldt han hurtigt til på Aarhus Universitet.

Selv var Tobias meget perfektionistisk i sin studietid, men samtidig meget opmærksom på, at han blev en bedre studerende og klarede sig bedre til eksamen, når han ikke læste hele tiden. Han havde derfor en uskreven regel om sjældent at læse til senere end klokken 16, og værdsætter især, at han havde en rigtig god studiegruppe at arbejde sammen Opstartenmed.afAdvokatfirmaet

Her næsten 10 år efter åbningen, føles Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm stadig nyt for Tobias, og han føler fortsat at firmaet lever op til hans ideal om at være tilgængelig for dets klienter og formidle juraen på en måde der er forståelig og klar for ikke-jurister. Virksomheden er vokset til omkring 35 ansatte på tre kontorer, der dækker både Aarhus og København.

Tobias har især vejet ind og haft indflydelse på områderne vedrørende udlændinge- og flygtningepolitik, samt retspolitik, som han har arbejdet meget med og sundhedspolitik, som han kender til efter at være blevet ramt af en blodprop og derfor har erfaring som patient i sundhedssystemet. Derudover fokuserer Tobias på innovation og iværksætteri, som selvfølgelig står hans hjerte nært, og uddannelse, ud fra hans personlige oplevelser og de oplevelser han har oplevet sine børn have i Særligtuddannelsessystemet.indenforuddannelse ser Tobias problemer der skal løses. Han har derfor, som en af sine mærkesager på området, et ønske om at unge på videregående uddannelser skal have mulighed for gratis psykologhjælp, da han oplever at netop disse udsættes for meget pres og har nedadgående trivsel.

Jeg ville gerne have fingrene helt nede i mulden, og bygge noget op fra starten Valget om at brede sig til den politiske Efterslagmarket årti i advokatbranchen, trak Tobias’ interesse i samfundets virke i ham. Han har ikke som ung været involveret i politik, men har altid været interesseret i det. Som han selv siger, ville han nok aldrig være blevet involveret i politik, hvis ikke Moderaterne var opstået. Han føler, at der er en plads til en som ham, og føler, at hans virkelighedsnære viden og faglige fundering bliver vægtet tungt i hvordan partiets politik bliver dannet.

Tobias har ligeledes et ønske om at sætte et maksimalt karakterkrav på 9, for at fjerne noget af karakterpresset allerede i gymnasiet. En advokats politiske standpunkt Noget af det vigtigste for Tobias er, at man i Moderaterne netop hylder den faglige viden og medlemmernes personlige erfaringer, da de og han mener, at det giver bedre mulighed for at blive opmærksom på konkrete problemstillinger, og derved arbejde på mere “brugervenlige” løsninger. Tobias fortsætter som advokat i Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, mens han er politisk aktiv. Han mener, at det er essentielt for, at han kan bevare sit indblik i aktuelle udviklinger og Adspurgtproblemstillinger.fortæller Tobias, at han ikke er blevet headhuntet eller kontaktet af Moderaterne, men at han selv tog kontakt ved at melde sig ind i partiet. Han fortæller, at han er glad for sit liv, og virkelig brænder for alt det han laver, og indtil videre har haft succes med det “

han har kastet sig over. Han anerkender dog, at han sætter meget på spil, ved nu at dedikere en så stor del af sit liv til politik, men han synes, der er et behov for mennesker som ham på Christiansborg. Han synes, at der mangler mennesker, der kan anerkende, hvis de ikke kender svaret på et spørgsmål, og frem for at tale udenom, synes han at man skal stå ved hvad man ikke ved. Jeg er glad for mit liv

på hvem man kan straffe? Han anerkender at borgerforslag kan hjælpe på at få afklaret sådanne “huller” i lovgivningen, men han synes vejen fra borgerforslag til lovgivning er for lang. Hertil siger han, i selvindsigtens lys, at han tror han kommer til at blive udfordret på sin tålmodighed på Christiansborg, fordi han simpelthen synes at tingene går for langsomt, og der er for lang vej fra start til slut. Tobias Grotkjær Elmstrøm stiller op til folketingsvalg for Moderaterne i Østjyllands Storkreds.

““ derfor går meget ydmygt til rollen. Som advokat der har arbejdet i et godt årti, har Tobias stor erfaring med hvordan man anvender lovgivningen i den virkelige verden. Han mener, der er et stort behov for en sådan person, da han indimellem falder over lovgivning der mildest talt ikke giver mening i praksis. Han kommer med et eksempel om, hvem der kan straffes for at manipulere sig til sex. Det er for eksempel ikke ulovligt, hvis en leder af en sekt gør det, men det er ulovligt hvis en psykolog eller læge gør det. Begge parter har at gøre med mennesker i en position der kan fremstå som underlegen, så hvorfor er der forskel

Dermed ikke sagt, at beslutningen ikke har krævet megen overvejelse fra Tobias’ side. Han har haft mange snakke med sin familie, om hvordan det vil påvirke dem alle, da det jo er nogle meget arbejdstunge titler han tager på sig. Det er ingen hemmelighed, at advokater tit arbejder mere end de almindelige 37 timer i ugen, og det samme gælder for de folkevalgte, der nogle gange runder mere end 50 ugentlige arbejdstimer. Det er nu op til Tobias at finde en balance mellem de to jobs, og få puslespillet til at gå op. Tobias selv er ikke så bekymret for dette - han mener, at man kommer langt med selvindsigt og interesse for hvad man laver, og mener at det er en gevinst at han ikke ser sig selv som politiker og

KristianNygaard&JennyAndersen

9

Blå bog Født: 1982 - Stensballe, Horsens - Starter på Jura ved september 2004. Bliver færdig allerede i maj 2009 da han afleverer sit speciale tidligt pga. jobtilbud - Bliver beskikket som advokat i 2012 - Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm åbner dørene i august 2013 - 35 medarbejdere fordelt på to kontorer i Aarhus (Et på Lille Torv og et ved Bazar Vest) og et i København

Overvejelserne bag en karriereudvidelse Da Paragraf spørger Tobias, om han er bange for, at hans nylige indblanding i politik vil påvirke hans advokatfirma, svarer han kort og godt, at det ikke er noget han er bange for, så længe han kan stå inde for sine mærkesager. Sådan har han det lige nu, og han føler at mærkesagerne afspejler de værdier han har sat for Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm. Jeg er ikke så bekymret, så længe jeg kan stå inde for mine mærkesager

10

11

en social forening, hvor der er plads til alle Uanse r lyst til at mødes med andre jurastuderende for dig. Hvad sker der i efteråret i FBJ

Vi holder vores ugentlige møder torsdage kl. 11, hvor der er kage og kaffe mm.

Foreningen og møderne er åben for alle, både nye og ældre studerende, og vi glæder os til at se jer.

Vi håber, at I har nydt jeres velfortjente ferie og er klar på et nyt semester. Vi vil derudover, endnu en gang, byde hjerteligt velkommen til alle nye studerende! Vi er så glade for at møde jer, og vi håber, I har haft en god Rus-uge!

Foreningen for Borgerlige Jurister

ÅrsfesValgkampHalloweenfestTourVinIntroarrangementdefredagsbar

Mvh Bestyrelsen for FBJ Instagram: @Borgerligejurister Mail: Borgerligejurister@outlook.com

FBJ er en af tre studenterpolitiske foreninger g på FBJuniversitetet.erdogprimært

Hvis et eller flere arrangementer lyder som noget for dig , eller hvis du blot vil drikke en øl eller spise kage med andre jurastuderende, så er du mere end velkommen til at skrive til os eller tage forbi vores kontor (214 i bygning 1328)

Et nyt semester byder på tiltrængte sociale aktiviter på universitetet, og FBJ er klar til et nyt semester med fagligt og socialt samvær.

De indledende tanker om forløbet - hvor for russek? Da vi sætter os ned og snakker med Jens og Caroline, er vores indledende spørg smål, hvorfor de egentligt valgte at søge stillingen som russek? Jens har tidligere været tutor to gange, og ved derfor ef terhånden, hvad det indebærer. Caroline derimod har ikke tidligere været tutor, men er max klar på udfordringen. “Altså det var jo først og fremmest Jens, som gerne ville. Og så trak han mig lidt med i det”, fortæller Caroline. “Du ville rigtig gerne”, siger hun, og vender sig mod Jens, som tilføjer: “Arh, jeg ved ikke, om jeg rigtig gerne ville - for mit problem var jo sådan lidt, at jeg godt vidste, at jeg jo ikke rigtig havde tid til det. Men jeg syntes alligevel, at det kunne være lidt sjovt.” Herefter handlede det om, at Jens skulle have overtalt Caroline - men de bliver alligevel hurtigt enige om, at det faktisk ikke var særlig svært. Russek-parret er nemlig i forvejen rigtig gode venner, og syntes derfor det kunne være fedt at gøre det sammen og fedt at stå for planlæg ningen, fordi de så kunne være med til at give de nye russere så god en start som Derudovermuligt.

fortæller Jens, som går sit sidste semester i møde, at det også var sidste mulighed for at deltage i rusugen, hvilket trak lidt i ham.

Rusugens

De fortæller, at meget af deres forbere dende arbejde især har bestået i at få lukket nogle aftaler - eksempelvis at få styr på catering og arrangere mad til russerne. Derudover har der været en masse mindre opgaver, som de også skulle have styr på. For eksempel at få booket lokaler til rusugen, hvilket til tider godt kunne skabe nogle kapacitetsprob Forholdetlemer. til tutorerne Jens og Caroline nævner, at de i den kommende weekend skal på hyttetur med tutorerne. Det synes vi for det første lyder vildt sjovt - men det får os også til at tænke på, hvordan det indbyrdes for hold mellem russek og tutorer egentlig Jeger? synes, vi har et mega godt forhold til tutorerne indtil videre. Vi har holdt lidt møder og nogle sociale arrangement er for at få rystet dem lidt sammen. Det er en vigtig del af det, at de kan sam men - så de bliver en god gruppe og kan hjælpe hinanden, fortæller Caroline om den sociale side af forholdet mel lem russek og tutorer. Når det kommer til det administrative, er sagen dog en lidt anden, fortæller Jens supplerende: I virkeligheden er der ret lidt praktisk mellem os og tutorerne. Vi udarbejder selvfølgelig den her “tutormappe”, som har al den information tutorerne skal bruge i forbindelse med rusugen. Den skal vi opdatere og tilrettelægge, og der udover skal vi videreformidle informa tion. Nogle ting vil også ændre sig fra år til år, så der vil vi skulle stå til rådighed. En af de ting der for eksempel har æn dret sig er, at tutorerne i år er blevet pålagt at tage et førstehjælpskursus in den rusugen begynder, så det er en af de ting, som Russek har stået for at skulle Nårvidereformidle.rusugenbegynder, vil det være Jens og Carolines job at sørge for, at tingene kører som smurt bag kulissen. Her vil tutorerne dog i højere grad tage over på 12

Hvor meget arbejde har i lagt i det over Visommeren?variParagraf-redaktionen

nysgerrige på, hvordan det indtil videre har været i stillingen som russekretærer, og hvor meget arbejde de har måttet lægge i hen over sommeren. Her udtaler de begge, at det helt klart har været de sidste par uger tingene for alvor har “spidset til”. Derudover fortæller de, at der helt klart også har været en masse forberedende arbejde forud for sommerferien, men i juli-måned har der generelt ikke været så travlt. Fordi det er sommerferie, er der også en del samarbejdspartnere, der holder ferie.

ansigt udadtil:

Paragraf tog forbi russekretærernes kontor for at tage en lille snak forud for rusugen, omkring hvad det indebærer, at skulle stable sådan et arrangement på benene, og hvilke forventninger de er gået ind til det med. I år er personerne i front Jens Kristian Hvolbøl og Caroline Mathilde Bahr: Et vennepar der er klar på, at give de nye russere en så god start som overhovedet muligt.

Jens og Caroline er, udover at være årets to russek, generelt aktive i foreningslivet på Jura, idet de begge to er ildsjæle i stu denterforeningen Moderate Jurister (MJ). De bidrager altså også til et godt socialt liv på foreningsgangen i hverdagen.

russekretærerne 2022

Det vil Paragraf ligeledes gerne give videre. Ikke kun til jer nye, som læser med, men til alle andre garvede stu derende: husk at deltage i det sociale, når mulighederne byder sig. Om det er på jeres stamhold eller i en forening, så giver det bare noget rigtig godt til studi Påetiden.den note, vil Paragraf Redaktionen takke de nye russekretærer for deres tid, og ønsker dem alt held og lykke i den kom mende rusuge. Efter vores lille snak, er vi i hvert fald sikre på at der er et glimrende udgangspunkt for et brag af en rusuge - og senere hyttetur - med makkerparret Caro line og Jens i spidsen.

SaraRyePetersen&LauraVerbovci 13

Hvem er de? Jens Kristian Hvolbøl - 25 år - medlem af FunMJfact: Spiser ikke durum fra enden af, men fra midten. Han bider den over - for “så har man 2!!” Caroline Mathilde Bahr - 23 år - medlem af FunMJfact: Da Caroline var på hyttetur, gik hendes knæ af led, da hun gav den gas til “Bet On It” fra High School Musical. Det endte med, at hun måtte tage hjem den første aften, og hun var så pinligt berørt, at hun overvejede, om man skulle droppe ud efter sådan et stunt. Et godt råd giver vi hermed videre: når I tager på hyttetur, så pas på med at ramme floor alt for hårdt. Man ved aldrig, om knæet skulle gå af led og sætte en stopper for en fed hyttetur. den praktiske del, fordi de står for at afvikle aktiviteter med deres respektive rushold. Det vil sige, at Jens og Caroline i højere grad skal fungere som en slags “vejledere” og løse de bump på vejen, der unægteligt opstår, når man skal byde omkring 420 nye studerende velkommen på Hvadjurastudiet.serimest frem til i rusugen? Et godt råd med på vejen til de nye studer Pående?falderebet spørger vi dem ind til, hvad de ser mest frem til i rusugen, og om de har nogle gode råd at give de nye kom mende studerende med på vejen. “Jeg er mest spændt på, om det hele forløber som det skal, og om der kom mer noget uforudset hen ad vejen”, fortæller Caroline. “Jeg håber generelt bare, at hele in tro-delen går som den skal - borgmes teren skal jo komme, og det er jeg ikke helt sikker på, at han gør, såfremt der bliver udskrevet folketingsvalg inden for de næste par uger”, fortæller Jens. De glæder sig begge generelt helt vildt til den første dag, hvor de skal byde alle nye studerende velkommen. De har også begge et godt råd til de kommende stu “derende;Deltagså meget som muligt i det so ciale. Man trives langt bedre gennem studietiden, hvis også man har det godt socialt”, fortæller Caroline. “Ja, jeg er helt klart enig. Jeg kom selv først på foreningsgangen på 6. semes ter, og det synes jeg personligt er alt for sent. Derudover vil jeg råde jer til, at lade vær med at gøre studietiden til et fagligt prestige projekt. Man kan virkelig få 5 gode år, hvis også man fokuserer på det sociale”, fortæller Jens.

Jeg har ikke så meget mere at fortælle fra i dag. Sommerhusturen sluttede allerede kl. 11, da vi var flere der havde planer for søndagen, og derfor skulle vores veje skilles. Vi sluttede turen af med endnu en lækker morgenmad og derefter fik vi pakket sammen og gjort sommerhuset klar til overlevering. Det har bare været en helt vildt dejlig tur, og jeg glæder mig allerede til næste Paragraf arrangement. havde arrangeret en form for Escape Room, hvor vi piger skulle løse forskellige gåder og udfordringer for at komme fri fra de forskellige rum i sommerhuset. Nu forhenværende chefredaktør Andreas Libak, var presset over at skulle håndtere så mange tøser på én gang, for en gangs skyld, men ellers var det en virkelig sjov underholdning - pigerne formåede endda at komme (næsten) fejlfrit igennem. Efter underholdning var der fri leg på programmet for resten af aftenen. Her hyggede vi os med lidt øl, forskellige lege og bare generelt hyggeligt selskab i hinandens selskab. Efter en fantastisk dag med godt vejr, fantastisk selskab og en masse sjov og ballade, vil jeg nu sige godnat.

Paragraf tager i sommerhus

KæreFredag:dagbog.

Fredagen startede ud med, at de sidste Paragraf-medlemmer skulle sætte et stort fedt kryds ved overstået mundtlig forvaltningsret. Da hele truppen havde fået sommerferie, hoppede vi straks i bilerne og satte kurs mod Nordjylland. Vi skulle til Hou, og ingen vidste helt hvor det egentlig var henne. Der er åbenbart et utal af byer med det navn i Danmark. Ved ankomsten tømte vi bilerne og fik hurtigt grebet stemningen. Aftenen stod på lækker aftensmad, og et genialt underholdningsindslag fra pigerne. Vi spillede naturligvis drengene mod pigerne (hvad ellers?), og måtte desværre erkende, at drengene vandt aftenens Jeopardy stort. Heldigvis rejste pigerne sig hurtigt fra nederlaget. Som timerne skred frem, kom mange geniale forslag på bordet. SoundBoksen var naturligvis festabernes trofaste følgesvend, selv når halvdelen var gået i seng, og festen blev rykket til sommerhusets sauna. Det var måske ikke aftenens mest fornuftige forslag, men hvem tæller egentlig? Imens drengene startede en vaskeægte spaaften med højt humør og lydniveau i sauna og spabad, valgte pigerne at holde pigefest i pyjamas-party style og med Tessa på soundboksen. Til sidst samledes kønnene til fælles floor i den 8 kvm store sauna. Genialt. Som slutningen på enhver god fest, endte eskapaderne i køkkenet; der blev taget hul på lørdagens madforråd af sultne festaber. Woops. Godnat og sov godt. KæreLørdag:dagbog.

Lørdagen startede med, at morgenmadsholdet havde sørget for lækker morgenmad. En masse skribenter i søvnunderskud og med små øjne gik til bords og fik den nødvendige kaffe, for at kunne starte dagen. Under morgenmaden fik vi vendt fredag aftens gak og gøjl, hvorefter vi fik gjort klar til lørdagens festligheder. Efter morgenmaden var der fri leg, hvor vi var nogle stykker, der ville udnytte det gode vejr og tog derfor ned på stranden for at bade. Sommerhuset lå omkring 1,5 km fra stranden, hvilket var så lækkert! Da vi nåede frem, blev drengene hurtigt klar til at hoppe i bølgen. Dog nåede de ikke længere i end til anklerne, da vandet var ulideligt koldt og der var sindssygt mange brandmænd. Pigerne blev ligeledes på stranden, og ville heller ikke nyde noget af det kolde hav. Drengene fik, i bedste Baywatch-stil, undersøgt stranden og strandturen sluttede af med en lækker is ved den lokale isbod. Da vi kom hjem, havde de solbadende efterladte anrettet frokost, hvor vi fik ladet op til dagens store højdepunkt: ØLYMPIADEN. Her kom de enkelte skribenter virkelig på prøve, og vi skulle have afgjort, hvem der egentlig var bedst til at drikke øl. Opdelt på forskellige hold, måtte Paragrafferne arbejde sammen om at vinde titlen som øl-atlet. Det var en længere kamp med både ølbowling, beerpong, kævle og flip the cup. Efter en intens kamp mellem de fire hold, var der ingen tvivl om hvem der var bedst. Loui, Sophus og Julie Hoe havde hele vejen igennem været suveræne og kunne derfor kåres som vindere af Paragrafs ølympiade 2022. Da nederlaget var sunket ind for de resterende hold, og vinderne var blevet hyldet, havde vores helt egen Niels sørget for et lækker nepalesisk indslag; daal, som hans mor plejer at lave den. På trods af en påstand om, at der var lavet aftensmad til 40 mennesker, fik Kristian slikket gryden ren for rester og vi kunne efterfølgende starte drengeunderholdningen. Drengene KæreSøndag:dagbog.

14

15

Forskellige

typer af russere

KristianGaúcho

Russeren som skal redde verdenen Personen som skal redde klimaet, kæmpe den lille mands sag mod kapitalen, eller rydde op efter verdens mange krigsforbrydelser. Personen ligner en man ser i Nobelparken, og får det ekstremt hårdt når vedkommende oplever, at det første år handler om at løse hvem der får sportsvognen i skilsmissen, hvordan man skriver sine børn ud af sit testamente, hvad i alverden ekspropriation er og at Vognmand Vognsen altid ødelægger handlen.

Når en ny flok jurastuderende udklækkes, findes der et hav af guides, arrangementer og tips til de håbefulde og nervøse nye studerende. Men hvad med os, der har en hverdag på uni i forvejen? Skal vi ikke forberedes på den flod af nye mennesker, som vi skal presse til siden, når vi skal have de gode pladser i søauditoriet? Som så mange andre akademiske uddannelser er Jura stedet, hvor man putter ting i kasser, og derfor vil jeg nu kategorisere russerne, så du nemmere kan overskue semesterstartsfesten, den første fredagsbar, og det syn der møder dig når dit semester starter.

DerTv-serie-russerenfar…..erethavaf

tv-serier som foregår i retten. Personen har set dem alle, og har ud fra sin amerikanske tv-serie truffet et valg om at læse jura, så vedkommende kan udleve dramaet selv.

16

Den Vedkommendeevighedsstuderendeerpå jura som sit forsøg nummer mange. Personen er ofte et eller mange år ældre end de andre, med en høj erfaring i rusuger, som ofte viser sig ved, at personen ikke møder op til noget. Forsøget inden har ofte været statskundskab, journalisthøjskolen eller læreruddannelsen. Måske dem alle MinGenerationsjuristentre.farerjurist,og hans far var jurist, som blev jurist efter sin

Russeren der bare gerne vil tjene kassen Mange af os vil nok ikke indrømme det, men vi var ham. Det hårde spørgsmål kommer, når man lige har mødt sine holdkammerater; “Hvorfor startede du så på jura?” Her vil du kunne se sveden pible frem under Oxfordskjorten, og det friserede hår begynder at stritte. Mit bedste råd til disse russere vil være ikke at skamme sig, I er langt fra alene. Personen du kun ser i rusugen Der er altid den som er til alle festerne i rusugen, men som aldrig rigtig starter på studiet. Vedkommende er en fest at være omkring. Personen har travlt med at møde alle, og feste så hårdt igennem som muligt. Personen kendes ofte på ikke at have købt bøgerne, og har som regel en sjov kommentar til alt. Man savner ham lige i starten af semestret, men det er bedst sådan.

17

5 Sørg for transport. De fleste af os kender turen med ølrammer, telt og gøgl på vejen mod Kærligheden til Smukfest, og det er ikke den bedste side, vi viser af os selv, når vi forpustet og med syre i armene slæber. Et øjeblik, man ikke ønsker at gentage mere en end gang om året. Så sørg for en bil. Du tænker måske ”Ingen har en bil, når man er studerende og bor i Århus”, men mon ikke du kan få lov at låne den ene dag. Tip # Donér6 det meste af det du ikke får solgt til genbrug. Til mange loppemarkeder arrangørernegiver mulighed for nemt at kunne smide det resterende i en lastbil eller container. Hvis du har tøj, der er lidt dyrere, eller som du måske vil give en chance næste gang, så kan du selvfølgelig bare tage det med hjem igen. No shame. Jeg siger bare, turen hjem er bedre, når man har skaffet sig af, med det man har taget Ellersmed. er der ikke så meget andet at sige end: Hyg jer med at lege sælgere, og giv nyt liv til det du alligevel ikke bruger mere. Så handler man i bæredygtighedens ånd og måske endda med lidt ekstra monedes i lommen.

TIP # Snacks!3 Tag dine yndlingssnacks med. Cookies, saltstænger eller hvad du nu er til. Det er bare altid lidt hyggeligere. Forbered eventuelt en madpakke. Man kan nemlig godt blive lidt sulten i løbet af sådan en dag. TIP # 4 Du behøver ikke at tilkøbe bord, hvis du kun skal sælge tøj og sko. På den måde kan du både spare penge, og det kan også virke uoverskueligt, hvis man skal rode i forskellige bunker af tøj for at finde noget man synes om. I stedet kan du have et par kasser med til tøj du vil sælge for 10, 20 eller 50 kr. Kasser med billige ting er et klassisk sælgertrick, og nemt at finde plads til. Det er også en god idé at have en lille kasse med til smykker, hårspænder og andet småt. Man kan ofte få solgt en masse småting, man måske ikke havde regnet med, og som bare ligger derhjemme og samler

BenedikteNeumann

TIPstøv.#

Hvis du ligger inde med en masse tøj, du ikke har brugt siden efterår 2018, så frygt ej, for her kommer løsningen.

Loppemarked Guide

Tag dine klimabevidste, SU-ramte - eller bare nogen, der gerne vil tjene lidt ekstra lommepenge - under armen og book en stand til et loppemarked. De fleste steder skal man betale en sum penge for at få en stand, men det er netop derfor i kan samles en 2-3 stykker, så er det billigt og hurtigt tjent ind, efter I har ageret som ægte krejlere. Hvis du ikke har tidligere erfaring som kræmmer, kommer der her et par tips fra mig. TIP # 1 Kom i god tid. Ankom til loppemarked lokationen en time tidligere end det starter. Folk kommer ofte hurtigt, når de opdager borde og tøjstativer i sigte, og det er derfor rart allerede at være klar til at sælge, når klokken slår loppemarkedstid. Så slipper man for at skulle stå og stille op og stille an, mens damer, herre og intetkøn forsøger at snige sig ind imellem for at kigge på

MedbringTIPvarerne.#2 klapstole, festivalstole og et tæppe at sidde på. Man bliver træt i benene af at stå i fem timer straight, og man passer altså bare bedre på det tøj man har på, hvis man ikke sidder direkte på græsset

Nicolai Phuc Thien Hoang kæmper for at overleve og gøre JUS-siderne fantastiske!

Kontor: Bygning 1328, kontor nr. 226 E-mail: post@juridisk-selskab.dk www.facebook.com/juridiskselskab

JUS - JURIDISK SELSKAB 18

UdgaveJUS-Bladet

52. Septemberårgang 2022 Ansvarshavende redaktør: Nicoolai Hoang Medskribent Mille Schact-Magnussen, Anton Kinly Layout: Nicolai Hoang Billeder af: Pippi Gorm Rasmussen & Nicolai Hoang Juridisk Selskab Aarhus 8000BygningBartholinsUniversitetAllé1328ÅrhusC

Velkommen til Jura!

er særligt at skabe et godt studiemiljø for jurastuderende. Til de nye studerende Lige et godt råd på vejen til de nye studerende. Hyg jer og nyd studiestarten, tag ud med holdet og prøv nye ting, det er en mega fed tid. Tag til introarrangementerne og hør om de forskellige foreninger på jura, og se om der ikke skulle være noget der skulele vække interesse. Foreningsgangen er mega hyggelig, og det er fedt at være en del af noget uni-relateret, hvor man kan få en pause fra bøgerne. Pssst! Der plejer at være gratis mad/kage/ drikkelse til arrangementerne, så slipper man for at lave aftensmad, og sparer lidt på budgettet, nu hvor inflationen går fuldstændig amok.

Sommeren er ved at være ovre. Festivaler, rejser og ture på stranden erstattes med forelæsninger, bøger og holdundervisning. Døgnrytmen skal på plads igen og madpakken skal smøres. Men frygt ej! JUS har selvfølgelig en masse fede arrangementer planlagt, så i får et ultrahyggeligt semester! Juridisk Selskab vil gerne byde de 460 nye studerende velkommen til det absolut fedeste studie, nemlig jura. I har nok set nok af os i løbet af RUSugen, men vi vil endnu engang byde jer velkommen og fortælle jer lidt om os Manselv. finder os for det meste bag en bar, men vi er også tit på kontoret, hvor alle er velkomne til en god snak, kaffe eller en SomJUS-vand.inokselv har mærket, er RUSugen ret hård, nye omgivelser, nye venner, ny by kombineret med fester og et bombardement af informationer. Derfor skal vi nok gøre det lidt kort denne gang! Hvad er JUS? Juridisk Selskab aka JUS, er Jura, på Aarhus Universitets, største studenterforening, med knap 1000 medlemmer. Foreningen blev stiftet i 1977, og har med sine 45 år på bagen, det stadig fantastisk med 13 engagerede bestyrelsesmedlemmer, der sørger for at studielivet er max fedt. Hvad laver JUS? JUS står for at arrangere både sociale arrangementer, såsom fester og fredagsbarer, samt faglige arrangementer, der giver jurastuderende overblik over hvilke områder de kan arbejde med i fremtiden. Juridisk Selskab afholder derudover hvert år en juridisk jobmesse, er ansvarlige for at arrangere en eller flere studieture og en skitur, samt har ansvaret for at sende jurastuderende ud på Nordisk Uge. Vi sejler desuden til Voreskapsejladsen!formål

slutter ved en 17-18-tiden, hvorefter der er samtlige efterfester, hvor man rigtig kan fejre sit fakultets sejr, eller omvendt drikke sorgerne væk.

19

Kapsejlads er en årlig tradition på AU. Efter to år med Corona, blev det igen afholdt i år, hvor alle kunne møde fysisk op og heppe på deres fakultet. Jura har ikke vundet endnu, men vi træner alligevel på livet løs når kapsejlads nærmer sig. LigeOptaktenenhurtig opsummering af hvad kapsejlads går ud på . I forårsmånederne kan man se samtlige festforeninger omkring unisøen, hvor der bliver trænet i de hårdeste Førstdiscipliner.skal man selvfølgelig kunne sejle fra den ene ende af søen til den anden ende, hvor man derefter skal hakke en flaske øl, snurre minimum 10 gange rundt om sig selv, og derefter hoppe i båden og sejle tilbage igen. Undertegnede har selv den fænomenale tid på 1 minut og 49 sekunder, hvor den nuværende bestyrelses bedste tid er 38,12 sekunder. Jeg er desværre ikke født til at sejl’ men gud giver heller ikke med begge hænder, og ved mig tror jeg bare han gav op.

JUS - JURIDISK SELSKAB

Kapsejlads - Hvad er det?

PåKapseladsdagenselvekapsejladsdagen

møder man tidligt op. Men hvad er egentlig tidligt nok? I år var vi der klokken 01:00 sharp, og fik hejst flaget op, og gjort klar med JUS-merch til folket. Der plejer at være morgensang når solen står op, og en masse andre fede aktiviteter, indtil de første sejlere rammer søen ved Arrangementetmiddagstid.

På dagen begynder alle festforeninger så småt at rydde op i nogle timer, inden der festes videre. Dagen derpå er noget af det vildeste. Man ser hele uniparken dækket af skrald, som selvfølgelig skal væk inden dagen er omme. Selvom det lyder knap så sjovt og ser lidt voldsomt ud, er det faktisk en ultra hyggelig oplevelse. En skraldebajer ka’ bare noget. Og oprydningen afsluttes selvfølgelig med en kæmpe fest med lækker mad og ligeså mange skraldebajere som hjertet begærer.

Prisen er ikke fastlagt endnu, men den kommer til at ligge på under 7000kr. pr. person (inkl. fly tur/retur og indkvartering på twin rooms på 3* hotel med pool, 8 nætter + morgen mad samt alle aktiviteter på turen). Jeres dejlige JUS’ere er i fuld gang med at søge støtte og legater, så vi kan udbyde turen til vores dejlige medlemmer til en endnu mere for delagtig pris!

Østens Venedig, The Big Mango, Englenes by. Kært barn har mange navne. Vi tager til Bangkok. Da destinationen skulle fastlægges, var der mange forslag der kom på bordet. Én ting var vi enige om, tilbagevendelsen af storetur skulle markeres med et brag. Derfor blev det Bangkok. Bangkok er hjem til knap 11 millioner mennesker. Til marts 2023 ankommer der 28 yderligere, klar til at udforske den østlige perle. I Bangkok finder man alt fra flotte templer, et pulser ende byliv til det verdenskendte nat teliv. Vi skal igennem det hele. Programmet er ikke skåret i sten end nu, men vi har en skitse. På turen kan blandt andet opleves drinks med udsigt over Bangkoks betagende skyline, sejltur på Bangkoks kanaler og I skal selvfølgelig ikke snydes for at se den største GULD Buddha stat ue i TurenTurguiderneverden.arrangerer selv sagt ikke sig selv. Vi, Anton og Mille fra JUS-besty relsen, er ansvarlige for at arrangere turen. Dette indebærer også at vi er med som turguider. Vi sørger for at vi kommer afsted, har den fedeste tur og selvfølgelig for, at alle kommer med hjem igen.

JUS - JURIDISK SELSKAB

Storetur -JUS tager til Bangkok!

Men hvem er Anton?

Anton går på 3. semester, er 22 år gammel, og er født og opvokset i Aarhus. Anton er efter flere enkelt personers udsagn ”En berejst ung herre”. Anton har været i Bangkok før, og bidrager derfor i planlægningen af turen med et kendskab til Bangkok og byens do’s and donts’. I JUS-besty relsen er Anton Vice International Se kretær, så han er også med til at finde på diverse Nordiske Uger.

Og Mille, hvem er hun så? Mille går på 7. semester, er 21 år gam mel, og er ligeledes opvokset i Aar hus. Mille bliver med sikkerhed grup pens mor - hun har allerede besøgt Udenrigsministeriets side om Thai land 22 gange og har lavet en ud førlig pakkeliste, som bl.a. inkluderer myggespray og håndsprit. Mille har aldrig været i Bangkok, men bidrag er med planlægning og bekymring. Derudover bliver det godt til hende at komme lidt ud af sin comfort-zone. I bestyrelsen er Mille Faglig Sekretær og står således for planlægning af faglige arrangementer.

til at foregå fra den 28. februar 2023 til og med den 8. marts 2023. Der er plads til i alt 26 deltagere (eksklusiv Anton og Mille), og man skal være medlem af JUS for at deltage. Afgang og ankomst er fra Kastrup Lufthavn. Der bliver åbnet for tilmeldinger i løbet af septem ber, men en nærmere dato kommer senere. Tilmelding sker efter først til Lillemølle-princippet.tip,storeturer altid meget efter spurgt, og bliver fyldt ud i løbet af få minutter (læs under 5 minutter), så sørg for at være hurtigt ude.

Det Turenpraktiskekommer

20

Vi har overvejet en del destinationer for årets skitur, og vi har valgt at turen går til Val d’Isére, der var nomineret til verdens bedste skiområde i 2018!

JUS

Skitur - JUS tager til Val d’Isére!

Val d’Isere er et af de fedeste steder at stå på ski i hele verden. Skiløb op til 3456m og 300 km med i liftkortet! Val d’Isére er desuden en hyg gelig fransk bjergby men en hel del af byde på! bl.a. Den største Folie Douce, spa og glimrende natteliv. Vi ser frem til en helt vild fantastisk JegTurguiderneskitur!hedderNicolai, og er en af ar rangørerne til JUS’ skitur. Jeg går på 3. semester, og er 22 år gam mel. Selvom jeg er med til at stå for JUS’ skitur i 2023, må jeg nok indrømme, at jeg egentlig ikke har så meget erfaring på pisterne, jeg har nemlig aldrig stået på ski før.

I finder mig nok på børnepisterne eller i baren til at starte med, men er frisk på det hele, og glæder mig til at gøre turen fed og hyg gelig for alle. Så selv hvis man ikke har meget erfaring, er det ingen undskyldning for ikke at tage med på JUS’ skitur! Jeg hedder Mille, aka Promille og er den anden arrangør på JUS’ skitur. Jeg glæder mig enormt meget til en fantastisk og sjov uge på ski i Val D’isere. Jeg er så godt som født med ski på og har stået på ski i både Sver ige, Norge, Frankrig, Østrig og primært Italien. Jeg er typen der altid står og rusker i liften kl. 8.30 og kører helst ikke ned igen før sent på eftermiddagen, selvom jeg har været ude og hamre igen nem på afterski.

Det IndkvarteringBusUgepraktiske52023t/rfraUni i 4/6-personers Liftkortlejlighedertilhele området (300 km!) AlleGuideserviceskatterog afgifter Til og fravalgsmuligheder ift. skileje, liftkort 7 dage mm. Pris pr. person 4799 DKK ( 1. rate er i oktober og 2. rate er i december) - SELSKAB

Stedet har alt hvad man kunne ønske sig. Varieret skiløb på 300 km, muligheder for wellness og spa og sidst men ikke mindst et mega fedt natteliv! 21

JUS - JURIDISK SELSKAB

JURIDISK

Dolomitterne har været mit an det hjem i mange sæsoner på ski, men jeg er nu klar til at bytte Dolomitterne ud med Alperne, bytte pasta ud med croissanter og bytte italiensk vin ud med fransk.

Kalender JUS - JURIDISK SELSKAB Følg med i alt! SemesterstartsfestSeptember16/9Oktober 7/10 - SAMF lang bar 14/10 - Monte Carlo November 4/11 - SAMF lang bar 25/1110/11(J-Dag)-Julebanko-SAMFlangbar 22

Jeg har lige været på ferie i Tyrkiet med mine gode venner fra studiet, men her opstod der et problem. Mine to drengevenner prøvede hele tiden at sætte os piger op med de tyrkiske tjenere. Og så eskalerede det hele. Mehmet kigger mig i øjnene ved poolen og lokker mig hen til ham. Her spørger han mig, om jeg vil med på date på en restaurant ”somewhere nice”. Han havde netop aftenen før fortalt at han tjener 48 kr. om dagen og han insisterede på at betale, men det rakte min samvittighed ikke til. Jeg måtte sige nej, og efterfølgende fortsatte han intenst med at prøve at få min opmærksomhed, bl.a. ved at gnubbe isterninger ud over min kammerats nøgne bryst… Nu er vi hjemme igen, og han forfølger stadig, nu på Instagram. Hvad gør jeg – hvordan slipper jeg af med ham på en pæn måde?

Bonus info: Han har altså ændret sin Instagram bio til ”when love someone, you gotta let them go… </3” KH. Frustrerede Lene Sikke en ferie! Det lyder til, at de tyrkiske tjenere var helt vilde i varmen. Først og fremmest synes vi, at det lyder lidt kedeligt, at du ikke tog på date med Mehmet. Han lyder da som en top sød fyr. Alligevel vil vi rose dig, for ikke at bruge hele hans løn på en date ”somewhere nice” – måske du så havde stået med et problem om familiesammenføring senere hen… Vores bedste råd – hvis du ikke kunne overveje at rejse ned og genoptage en spirende romance – er nok, at du skal unfollowe ham og fjerne ham fra dine følgere. Så bliver han ikke konfronteret, når du lægger billeder og stories op, og får ikke lyst til at skrive til dig. Heldigvis er der jo langt mellem Danmark og Tyrkiet, og vi vurderer ikke, at du vil få problemer med ham igen. De kærligste hilsner, Paragrafs brevkasse

23

Brevkassen...

af det billige Et nyt semester truer, og udover de mange timer man nu skal bruge til forelæsning, holdundervisning, og på læsesalen, er der også alt det sjove ved siden af. Hver fredag kan man bevæge sig ud i Uniparken, og hoppe rundt til fredagsbarer som en billig bytur (Paragraf har faktisk en kanon oversigt over fredagsbarer på AU og deres priser). Men hvad med alle de andre dage? Bare rolig! Paragraf har lavet en tester af billige steder, du kan besøge, når du skal ud i Aarhus.

Kurts Ceresmor15kr.Førstogfremmest

Vi føler os dog nødsaget til at nævne, at vi overhørte nogen sige, at Kurts mor er journalisternes stamsted - gør med den information hvad du vil.

er vi nødt til at nævne et uhørt godt tilbud; Kurts mor har Ceres til en flad tier fra 12-17 om fredagen! Uden for disse tider koster den 15 kr., hvilket tydeligvis er i den lave ende, selv i denne guide. Du kan også få en hel kande øl til 150 kr., hvis du er meget tørstig. Om baren kan vi tale godt om den hyggelige stemning, den tæt befolkede terrasse udenfor (som dog kun er midlertidig i sommermånederne) og de rene toiletter. Navnet og den generelle vibe lugter lidt af et klassisk, snusket, brunt værtshus, men vi synes nu, at der var pænt og rent, og mere hyggeligt end snusket.

24 Paragraf tester: Det bedste

CeresCirkuskroen20kr.Detførste,der fangede øjet på Cirkuskroen, var den kæmpe udstilling af klovnedukker placeret midt i indgangen. Dernæst bemærkede vi, som næsten fik os til at glemme den mildt skræmmende entré, var hvor iskold vores Ceres var. Cirkuskroen ligger ikke umiddelbart i nærheden af andre barer eller diskoteker, men er tæt på både Aarhus Ø, Trøjborg og Mejlgade, så det er oplagt til beboerne i disse områder. Derudover er Cirkuskroen MEGET rygervenlig. Her tænker vi især på skiltet i døren, som siger “En bajer og en smøg, vi elsker røg”. Du skal derfor være klar på at lugte lidt af røg, når du kommer hjem derfra. Slutteligt vil vi lige slå et slag for, hvor hyggeligt der er i entréen - der er varmelamper og dejligt afskærmet fra gaden.

Derudoverkanon.

Hos Ceres:Anton20kr.Detførsteman

Der er et meget blandet crowd, med tryk på meget. Der bliver både vist Bundesliga, og så holder de også quiz om onsdagen. Musikken er lidt høj i forhold til at samtale med dit bord, det kan dog sagtens lade sig gøre. Playlisten er alt godt fra havet: vi kom ind til Anna Davids fuck dig, og gik derfra til en god omgang afterski-musik.

25 KristianNygaard,JulieHumlebæk&JennyAndersen

Ceres:Vinstuende har ikke engang Ceres, men Tuborg/Carlsberg til 20 Jegkr.bestiller en Bourgogne i baren, tjeneren siger: det har vi ikke. Jeg bestiller en Ceres top, tjeneren siger: det har vi heller ikke… Tager du på Vinstuen for at smage lækker vin, bliver du måske en smule skuffet. Ikke alt kan klares på et budget, så du må holde dig til øl. Vinstuen er super hyggelig.

bemærker når man træder ind på Hos Anton, er en tung lugt af røg, efterfulgt af gruppen af mænd der spiller dart lige indenfor døren. Indgang på eget ansvar.

har de en jukebox, som overraskende nok er helt up to date. Man kunne endda narres til at tro, at den var til gratis afbenyttelse, da de få gæster med kontanter var gavmilde, men det er den desværre ikke. Til de som er glad for lugten af røg er det også muligt at købe cigaretter herinde.

Derudover er stedet hyggeligt og ryddeligt, og alle de forskellige drikkevarer er fint udstillet på hylder bag baren.

Der er alle afskygninger af øl og teknobajere.

Crowded er meget voksent og meget blandet. Der er en god symmetri mellem mandlige og kvindelige gæsteraldersgruppen er bred, stemningen hyggelig og atmosfæren

Hos Accura bliver du som studentermedarbejder en del af et stærkt fællesskab, der bygger på en flad og uformel struktur, evnen til samarbejde på tværs af fagområder og viljen til skabe succes sammen. Med over 70 studerende er du ikke alene, og studentergruppen laver mange aktiviteter sammen – både på og uden for arbejde.

Som studentermedarbejder kommer du fra start af til at udføre juridiske opgaver, så du er sikret en stejl læringskurve med fokus på udvikling og solid støtte fra erfarne kolleger.

accura.dk/student

Kan du se dig selv arbejde på et ambitiøst erhvervsadvokatkontor med højt tempo og positiv stemning?

Så hold øje med vores ledige stillinger.

Bliv en del af et stærkt fællesskab

Om Accura Hos Accura arbejder advokater og kommercielle specialister sammen og omsætter jura til konkrete værdiskabende løsninger for dansk og internationalt erhvervsliv. Accura har mere end 400 dedikerede medarbejdere fordelt på kontorer i København, Aarhus og Singapore.

Alderton beskriver egentlig meget godt den kaotiske periode, som ens tyvere kan være, hvor nogle af ens veninder får børn, mens andre drikker sig stive 4 aftener i ugen.

Alt hvad jeg ved om kærlighed af Dolly Alderton ‘’Alt hvad jeg ved om kærlighed’’ er en selvbiografisk og underholdende roman, som er skrevet af journalisten Dolly Alderton. Romanen er bygget op af flere korte anekdoter fra Dollys liv, som bl.a. historien om dengang hun faldt for en guru, eller dengang en nytårsaften endte i fiasko. Derudover får vi små sjove indfald, som f.eks. en liste over ugentlige madindkøb, opskrifter og lettere omskrevne og overdrevne invitationer. Dollys fortælling er sjov på den der Bridget Jones-agtige måde, hvor man som læser bliver indviet i forfatterens mest tåkrummende øjeblikke, men man betvivler aldrig, at hun rent faktisk har oplevet alle de ting, som hun fortæller om. Selvom bogen er skrevet med et glimt i øjet, er der også plads til de mere alvorlige emner, som f.eks. da barndomsvenindens lillesøster bliver syg med kræft, eller da Alderton selv begynder i et terapiforløb efter en turbulent og kaotisk periode. Det helt klart en bog som er let at læse, selvom den også rummer disse emner, og den lægger op til en del refleksion, hvis man er åben for dette. Selvom titlen indikerer at bogen omhandler kærlighed, så rummer den også meget mere end det.

Månedens overspringshandling

Hvor flodkrebsene synger af Delia Owens ‘Hvor flodkrebsene synger’ er en type af roman, hvor der sker en hel del, samtidigt med at der ikke rigtig sker noget. Historien starter med et mord på den omsværmede skørtejæger Chase Andrews, og straks rettes mistanken mod ‘marskpigen’ Kya, som har levet alene i marsken siden hun var barn. Mens betjentene graver dybere ned i omstændighederne bag mordet, bliver man som læser ført gennem Kyas barndom og ungdom gennem flashbacks, og man begynder at forstå, hvem ‘marskpigen’ egentlig er. Bogen har alt det, som gør en roman spændende; et mord, trekantsdrama og en fortæller som man med det samme fatter sympati for. Man skal dog lige give bogen en chance, hvis ikke man er vant til at læse bøger som foregår i en anden tidsperiode og i et andet miljø. Personligt, tog det mig lige 20-30 sider før den rigtig fangede mig, men når man først kommer igang, er det virkelig en god fortælling. ‘’Hvor flodkrebsene synger’’ kan anbefales til dem som også har haft glæde af at læse f.eks. ‘Drageløberen’ og ‘Under en strålende sol’ af Khaled Hosseini. Som en ekstra bonus, har skuespillerinden Reese Witherspoon købt rettighederne til at filmatisere bogen, og filmatiseringen får premiere i de danske biografer i efteråret 2022.

28 AnnaLarsen&SaraBusch

Jeg synes helt klart man skal læse bogen, hvis man har brug for et godt grin, men måske også trænger til at kunne spejle sig i nogle af de udfordringer, som man kan have som ungt menneske. Læs den hvis du også godt kan lide ‘’Papmaché-reglen’’ af Hella Joof eller ‘’Ting jeg har lært da det var for sent’’ af Petra Nagel.

Achilleus’ sang er en New York Times Bestseller og en god anbefaling til læseren, der godt kan lide romantisk skønlitteratur eller bare myterne fra antikkens BogenGrækenland.eren smuk og anderledes genfortælling af Homers ‘Iliaden’ og myten om den trojanske hest. Det særlige ved denne genfortælling er, at man følger hele historien fra Patroklos’ synsvinkel. Patroklos er Achilleus’ elsker og står på mange måder i modsætning til Achilleus. For Achilleus er søn af en gudinde og er den største kriger i sin tid på trods af sin unge alder. I kontrast hertil, er der jeg-fortælleren, Patroklos, der er lidt klodset, tilbageholdende og akavet. Patroklos er også kendt fra andre fortællinger, som netop Achilleus’ elsker, og spiller også i disse en stor rolle i slagets udfald. Man følger deres venskab udvikle sig til forelskelse og stor kærlighed, samtidigt med at man får den gode klassiske fortælling om grækernes krig mod trojanerne, her bare fra andre vinkler. Særligt Achilleus’ kamp med sin ære og Kong Agamemnon bliver interessant fra Patroklos’ synsvinkel, da han kommer lidt i klemme. Achilleus’ sang er virkelig godt skrevet og er svær at slippe igen, når man først er i gang. Kæmpe anbefaling herfra, hvis man er til romantik, drama og/eller græske myter. Man kan eventuelt se serien Troja på Netflix bagefter. Heri ser man mere historien udefra og fra flere vinkler, men både Patroklos og Achilleus er også med heri.

Achilleus’sang af Madeline Miller

29 Den Højeste Ret –Kikærtelasagne Du skal bruge: De bedste færdige lasagnesaucer i butikken – én med tomat, én mornay/ 1Pastapladerbechamelbouillonterning – vælg variant efter Ost.humørIkke pizzatopping… 2-3 gulerødder 1 løg 1 peberfrugt 1 dåse Bonduelle majs (de eneste 1rigtige)dåsekikærter – surprise;) Salt og peber Kom i gang: Tænd ovnen på 200 grader varmluft. Find en kæmpe pande eller en gryde. Steg løg og kikærter i en 5 minutters tid. Tilsæt gulerødder, peberfrugt og majs og steg til du ikke har lyst længere. Tilsæt saucerne og bouillonterningen og varm videre til det koger. Tilføj evt. lidt vand. Smag til med salt og peber. Byg din lasagne som mor plejer at gøre det. Smid dyret i ovnen i cirka 20 minutter. Tag den ud af ovnen og put rigelig ost ovenpå. Giv den omkring 15 minutter mere. Tag den ud og nyd den kødfrie, klimavenlige herlighed med god samvittighed. Bon appétit! NannaLevringNørgaard

Man kan næsten ikke få andet end en god start på landets bedste jurastudium.

mest interessante og centrale fag på Detjurastudiet.eri statsforfatningsret, at man lærer, hvordan vores stat er indrettet og fungerer – og om borgernes grundlæggende rettigheder i forhold til statsmagten. Således beskæftiger statsforfatningsretten sig med vores øverste statsorganer, nemlig kongen, regeringen, Folketinget og domstolene. Bl.a. lærer man her, at kongen formelt er en realitet, men reelt en formalitet.

Og så er det også en god ide deltage aktivt i holdundervisningen. Er man flittig og forsøger at reflektere over det, man har læst – og får gennemgået i undervisningen – så er man startet rigtig godt på jurastudiet.

30 God begyndt er som bekendt halv Menfuldendt.hvordan kommer man godt i gang med jurastudiet? Det er der selvfølgelig flere måder på. Men der er ikke tvivl om, at det er meget vigtigt dels at være flittig, dels at arbejde relevant med studiet. Det er for det første vigtigt at sætte god tid af til at forberede sig inden undervisningen. Og så er det også en god ide at bruge tid på at læse op på stoffet efter undervisningen, navnlig på det, som man stadig er i tvivl om. Man bør indstille sig på, at man skal arbejde ikke under 37 timer om ugen med jurastudiet – og det gælder bestemt allerede her fra starten af Forstudiet.detandet er det vigtigt at arbejde grundigt og relevant med stoffet. Det er ikke tilstrækkeligt bare at læse lærebogen. Lærebøger og juridiske tekster er typisk skrevet ganske præcist og koncentreret. Det er vigtigt at få stoffet løftet ud af lærebogen og reflektere over det, man har læst. Det kan eksempelvis gøres ved at tage noter til det, som man læser – og ofte er det en rigtig god ide at spørge sig selv, hvorfor det mon forholder sig, som beskrevet i lærebogen. Det er typisk først når man kan forklare reglerne og deres betydning, at man har forstået stoffet.

Underviserens spalte Indlægafdr.jur.MichaelHansenJensen

Heldigvis er det ikke så svært at være både flittig, fokuseret og engageret på jurastudiets første semester. Her er man nemlig så heldig, at man skal arbejde ikke blot med faget familie-/arveret, men også med faget Statsforfatningsretstatsforfatningsret.eretafde

Endvidere bør man hurtigt vænne sig til ikke blot at læse i lærebogen, men også at slå op i de lovbestemmelser, som der henvises til, ligesom man ofte bør slå op i og læse de domme, som bogen omtaler. Lærebogen er ikke en retskilde, men gengiver gældende ret som den fremgår af love, domme, retlige principper m.v. Og tilsvarende er det vigtigt at være fokuseret tilstede i undervisningen. En god måde at forsøge at holde opmærksomheden på det relevante er ved at tage noter under undervisningen.

Endvidere beskæftiger statsforfatningsretten sig med de funktioner, som de øverste statsorganer udøver, bl.a. at lovgive, føre lovene ud i livet, varetage landets udenrigspolitik og dømme i retssager. Endelig beskæftiger statsforfatningsretten sig med de grundlovsbeskyttede rettigheder for borgerne, som statsmagten skal respektere, eksempelvis borgernes ejendomsret og ytringsfrihed.

Retskritisk forum er politisk neutral forening på jura studiet

For os er det vigtigt at vise, at der er en verden uden for pensum Foreningen afholder derfor jævntligt arrangementer med fokus på aktuelle juridiske problemstillinger, som giver en anerledes vinkel på juraen vægter vi også det sociale liv højt Foreningen mødes derfor til kage første torsdag i måneden Derudover afholder vi nogle større sociale arrangementer såsom den årlige julefrokost og sommerfest

Lyder foreningslivet som noget for dig, er du mere end velkommen! Du kan altid henvende dig via. vores Facebook (Retskritisk Forum) eller blot komme forbi på foreningsgangen! Hvis du stadig er i tvivl om, hvad det indebærer, at være med i Retskritisk Forum, er du velkommen til at kigge på vores instagram eller Facebook Til venstre er der et lille udpluk af vores hyggelige stunder det seneste år Vi håber på at se dig!

Hvem er vi?

Derudover

Skal du være med?

ESBJERG • KØBENHAVN • HERNING • SKJERN +45 70 22 66 60 • KIRKLARSEN.DK # m e r e e n d a d v o k a t e r V i e r o g s å r e t s o c i a l e Få indblik i dagligdagen hos Kirk Larsen & Ascanius, når vi deler små hverdagsglimt fra vores kontorer rundt om i landet. Her kan du bl.a. høre mere om jobbet som stud.jur. og advokatfuldmægtig, når Søren og hans kolleger løbende fortæller om deres arbejde hos os. @kirklarsenascanius Se mere her