Page 1

Terveydeksi! Apteekkien asiak aslehti 3/2012

>> w w w.terve ydeksi.fi

painonhallinta

Syö sen verran kuin kulutat Asperger & aikuisen arki

Huimaus

voi johtua lääkkeistä ja elämäntapavalmenta Sanna MÄmmi

Mielen-

rauha alkaa läsnäolosta terveys

Yskän taustalla monta syytä

lemmikit

Siedätys voi helpottaa allergiaa

Ota mukaan ilmaiseksi!

liikunta

Jumpasta apua virtsankarkailuun


Syväkosteutta kuiville, ärtyneille ja väsyneille silmille. Lähes joka toinen meistä kärsii kuivista silmistä, jonka kiusallisia oireita ovat mm. roskan ja hiekan tunne silmissä, kutina tai silmien vetistely.

Bepanthen Eye silmätipat rauhoittavat välittömästi. Silmäsi saavat levätä ja ne pysyvät kosteina pitkään. Säilöntäaineita ei ole lainkaan. Siksi voit turvallisin mielin käyttää Bepanthen Eye silmätippoja myös piilolinssien kanssa ja aina kun tunnet tarvetta. Lue lisää www.bepantheneye.


Terveydeksi!

Apteekkien asiakaslehti

3/2012

tässä numerossa: hoidossa

18

Aspergerdiagnoosi oli Juhana Backmanille helpotus: oireille löytyi syy.

terveys

Yskä lähtee yleensä yskimällä ja paranee itsekseen. Jos oireilu pitkittyy tai on rajua, lääkärikäynti voi olla paikallaan.

42 liikunta

Lantionpohjan lihasharjoitukset ovat hyvä konsti virtsankarkailun hoitoon. Ylipaino on merkittävä riskitekijä, joten elämäntapojakin voi olla hyvä tarkistaa.

44 lemmikit

Hyviä uutisia allergikoille: unelmaa lemmikistä ei välttämättä tarvitse hylätä allergian vuoksi. Allergiatestien sijaan kannattaa kokeilla siedätystä.

Vinkit tasapaino- n harjoitteluu sivulla

35!

palstat:

22

28

mielessä

38

ravitsemus

Mindfulness eli tietoinen läsnäolo selkeyttää ajattelua ja antaa vapautta tunteiden ylivallasta.

Painonhallinta lähtee siitä, että syö vain sen verran kuin kuluttaa. Liikuntakin on eduksi.

34

lääkehoito

Huimaus voi aiheuttaa iäkkäälle kaatumistapaturman. Syy huimaukseen voi löytyä lääkityksestä.

05 Pääkirjoitus 06 Ex tempore 46 Ristikko ja sudokut 48 Lukijakilpailu 49 Lasten nurkka 51 Uutuustuotteet 52 Apteekkari vastaa Terveydeksi! 3 | 2012 3


”Kyllä sattuu

olemaan kaunis päivä.”

Ripeä lääke särkyyn

ibuxin rapid Nopeavaikutteinen Auttaa jopa 20 minuutissa1,2 Myös migreeniin

Ibuxin rapid 400 mg. Tehokas lääke migreenikohtausten hoitoon sekä kivun ja kuumeen lievitykseen. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Sopii aikuisille ja yli 20 kg painaville lapsille. Neuvottele lääkärin kanssa, jos sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai olet raskaana. Pakkauskoot 10 ja 30 tabl. Viitteet: 1. Schettler T et al. Clin Drug Invest 21(1):73-78, 2001, 2. Laska E et al. Clin Pharmacol & Ther 40(1): 1-7, 1986. C67.


Pääkirjoitus 

Terveydeksi! Luotettavaa tietoa terveydestä, sairauksien hoidosta ja ennaltaehkäisystä, lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä sekä apteekkipalveluista. Julkaisija

Apteekkariliiton viestintäyhtiö PharmaPress Oy Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki

Päätoimittaja

Minna Svensk, puh. (09) 2287 1208

Toimitus

Otavamedia Oy  Köydenpunojankatu 2 a D, 00180 Helsinki Toimituspäällikkö Jari Kallio, puh. (09) 1566 8570 Tuottaja Ilpo Salonen, puh. (09) 1566 8571

Paino

Helprint Oy, Mikkeli Painos vähintään 450 000 kpl Lukijoita 1,217 miljoonaa (KMT Lukija 2011) ISSN 0781-5867 29. vuosikerta, ilmestyy 4 kertaa vuodessa

Ilmoitusmyynti

Infoteam Oy Mannerheimintie 40 A 30, 00100 Helsinki puh. (09) 441 133 infoteam@infoteam.fi

kansi: Tommi Tuomi meikki: Sanna Liljamo vaatteeet: takki/ Lindex, saappaat/ Nokian Jalkineet

24.9.2012

Kuukauden kuluttua

tämän lehden ilmestymisestä käydään kuntavaalit. Vaaleilla vaikutetaan moniin jokapäiväistä elämäämme koskeviin asioihin, kuten päivähoitopaikkoihin, kirjastopalveluihin, liikuntapaikkojen monipuolisuuteen sekä vanhuspalveluihin. Iso kysymys kaikissa kunnissa on tietenkin terveyspalveluiden järjestäminen. Kunnissa tehtävät päätökset lähipalveluiden kohtalosta koskettavat myös apteekkeja. Terveysaseman sulkeminen heikentää myös paikallisen apteekin toiminnan edellytyksiä. Erityisesti tämä koskee pienten paikkakuntien apteekkeja, joille suuri osa tuotoista tulee reseptilääkkeiden myynnistä. Apteekin sulkemisesta kärsisivät puolestaan apteekkia kylässä eniten tarvitsevat, monisairaat, vanhukset ja pienten lasten vanhemmat, joille pitkät apteekkireissut naapurikuntaan ovat hankalia. Kuntavaaleissa valittavat kuntien ja kaupunkien valtuustot päättävät kaikis-

ta kunnan asioista ja toimivaltansa valtuusto saa kuntalaisilta. Kuntavaalit pidetään vain joka neljäs syksy, joten kannattaa äänestää. Syksyisin tehdään myös perinteisesti päätöksiä terveemmän elämän aloittamisesta lomien herkuttelun ja löhöämisen jälkeen. Päätöksen tekemisestä muutos tietenkin lähtee, mutta moni huomaa tekevänsä saman päätöksen joka syksy. Terveempi elämä vaatii nimittäin pysyviä elintapamuutoksia, joten helpolla ei pääse, eikä oikoteitä ole. Toisaalta hiljaa hyvä tulee, ja pienetkin muutokset, kuten kasvisten käytön lisääminen, aamiaisen syöminen joka päivä ja ajoissa nukkumaan meneminen vaikuttavat. Tietoa onnistumisen työkaluiksi saat tästä Terveydeksi! -lehdes­

tä, mutta myös apteekissa osataan neuvoa ja antaa tukea painonhallintaan ja terveellisiin elämäntapoihin liittyen. Tiesitkö esimerkiksi, että painonpudotus pienentää huomattavasti tyypin 2 diabetekseen, ­astmaan sekä sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen riskiä? Jo puhjenneissa sai­rauk­ sissa laihduttaminen puolestaan vähentää lääkityksen tarvetta. Painonhallinta ja liikunta myös parantavat unen laatua ja saattavat ehkäistä uniapnean ilmaantumista. Kaunista ja voimauttavaa syksyä kaikille!

Seuraava numero ilmestyy 10.12.2012 Luotettavaa tietoa terveydestä nyt myös netissä

www.terveydeksi.fi

Minna Svensk | päätoimittaja, proviisori

Terveydeksi! 3 | 2012 5


ex  tempore...

Sähköinen resepti löytää paikkansa

S

ähköinen resepti eli eRe­ septi on tullut päivittäi­ seen käyttöön kaikissa Suo­­men apteekeissa. Kun potilas käy lääkärissä, hän saa lääkäriltä sähköisen re­ septin. Se tallennetaan valtakun­ nalliseen Reseptikeskukseen. Potilas ei saa itse reseptiä mu­kaansa, vaan paperisen poti­ lasohjeen. Siinä kerrotaan mää­ rättyjen lääkkeiden nimet ja an­ nosteluohjeet. Asioinnin nopeuttamiseksi apteekkiin kannattaa ottaa mu­ kaan sekä potilasohje että­Kela-­

kortti. Potilasohjeen puuttumi­ nen tai katoaminen ei kuitenkaan estä reseptin toimittamista. Po­ tilas voi katsella reseptejään in­ ternetin kautta ja halutessaan tu­ lostaa niistä yhteenvedon osoit­ teessa www.kanta.fi kohdassa Omien tietojen katselu. Sysmän apteekin apteekkari­ Liisa Eskelinen kertoo, että asiak­ kaat ovat alkaneet tottua uuteen reseptikäytäntöön. – Iäkkäiden asiakkaiden kans­ sa uudistusta on aika paljon­käy­ ty läpi. Aluksi monet olivat vä­ hän ymmällään, mutta muuta­

man käynnin jälkeen asia sujuu jo ihan rutiinilla. Eskelisen mukaan eResepti­on apteekin työntekijällekin kä­tevä,­ jos kyseessä on yhden tai muu­ taman lääkkeen toimittaminen. Jos sen sijaan reseptiä joudutaan­ muuttamaan kesken toimituksen, aikaa voi kulua paljon. – Asiakas voi esimerkiksi päät­ tää, että haluaakin isomman tai pienemmän pakkauksen, jolloin kirjautuminen pitää alkaa alusta. Erityiskorvattava lääke voi vaatia tiedot edellisestä toimituksesta, jolloin Reseptikeskuksesta poi­

mitaan tietoja ja lähetetään ne sitten Reseptikeskukseen uudel­ leen. Pahimmillaan reseptien käsit­ telyyn ja korjailuun voi kulua­mo­ ninkertainen aika paperi­resep­tiin verrattuna. – Sähköisen reseptin edut ovat silti niin isot, että kyllä tämä kaiken kaikkiaan on hyvä systee­ mi. Resepti säilyy turvassa, lää­ kehoidon hallinta on helpompaa, ja potilasturvallisuus on parempi, Eskelinen luettelee. Keskustelua asiakkaiden kans­ sa syntyy sähköiseen reseptiin liittyvistä maksullisista palveluis­ ta, joita ovat esimerkiksi uudista­ mispyynnön lähettäminen tai re­ septiyhteenvedon tulostaminen. Niistä voidaan veloittaa apteekis­ ta riippuen muutamia euroja. – Uudistamispyynnön lähettä­ minen tai yhteenvedon tulostami­ nen vaatii saman työajan kuin re­ septin toimittaminen. Niitä voisi verrata vaikka tiliotteen tulosta­ miseen pankin palveluna, Eske­ linen perustelee. Hän kertoo, että Sysmän ter­ veysaseman lääkärit ovat alus­ ta alkaen kirjoittaneet ahkerasti sähköisiä reseptejä. – Apteekin ja terveysaseman yhteistyö sujuu hyvin: keväällä pidimme yhteiset eResepti-ilta­ mat, jossa käytiin läpi toiminta­ tavat. IS

�����������


Terveydeksi!-lehden nettisivut – terveyden tietopankki

terveydeksi.fi

Koonneet Ilpo Salonen ja Taina Vuokko

Nettilaskuri löytää halvimmat hinnat

R

eseptilääkkeiden hinnat ovat laskeneet jo usean­vuoden ajan, kuten tämän lehden sivulla 12 olevasta Tilastokeskuksen vertailusta ilmenee. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat pysyneet lähes ennallaan. Samaan aikaan elintarvikkeiden hinnat ovat jatkuvasti nousseet. Lääkkeiden hinnat muuttuvat edelleen, ja tuoreimmat hintatiedot löytyvät terveydeksi.fi-koti­ sivun alalaidassa olevan hintalaskurin avulla. Voit vertailla lääkkeiden hintoja ja tarkistaa, löytyykö lääkkeellesi edullisempaa vaihtoehtoa. Kirjoita hakukenttään lääkkeen nimi ja paina HAE-painiketta. Ruudulle ilmestyvät kaikki hakusanallasi löytyneet lääkepakkaukset, niiden hinnat ja tieto siitä, saako lääkkeestä Kela-korvauksen. Vaihtokelpoiset lääkkeet tulevat ruudulle, kun napsautat pakkaustietojen perässä Vastaavat tuotteet -linkkiä. Jos lääke kuuluu viitehintajärjestelmän piiriin, lääkkeen kohdalla mainitaan myös lääkeryhmän viitehinta. Kela maksaa lääkekorvauksen enintään viitehinnasta. Sen ylittävä osuus jää itse maksettavaksi, paitsi jos lääkäri on kieltänyt vaihdon. IS

Seuraavassa lehdessä

10.12.

• Suolaa sen seitsemää sorttia – onko niillä terveyseroja?

• Aivokasvainten hoito kehittyy • Hierontaa kotikonstein • Terveystarkastuksen ABC

...

Postia toimitukselle

K

iitos kaikille toimitukselle postia lähettäneille! Palautetta lähettäneiden kesken suoritetussa arvonnassa SPR:n ensiapulaukun voittivat Kaisa Laaksonen, Suovanlahti, Juha Rautio, Laikko ja Susanna Sääskilahti, Helsinki. Onnittelut! Palautetta lehdestä voit antaa jatkuvasti osoitteessa www.terveydeksi.fi kohdassa ”Postia toimitukselle”.

Lehdestä löytyi monta kiinnostavaa ja ajankohtaista juttua. Papilloomarokote-juttu oli mielenkiintoinen ja laittoi harkitsemaan rokotteen ottamista omallekin teini-ikäiselle. Akneihon hoitoohjeet kiinnostaisivat murkkuikäistä ja vanhempia! Nimimerkki Tuisku Lehden 2/2012 paras juttu oli: Mikä neuvoksi, kun mieli sairastuu? Juttu on tärkeä siksi, että kyseinen tauti herättää paljon pelkoja kanssaihmisissä, ja asiallisen tiedon levittämien voi niitä hivenen lieventää. Erityisen hyvää oli neuvojen antaminen työyhteisölle. Nimimerkki Darling Lehti on monipuolinen, ja siitä saa paljon tietoa. Koiranomistajana olen myös iloinen lemmikkipalstasta. Ensi kesää ajatellen kiinnostaisi tietää, mitkä lääkkeet altistavat auringonpaisteelle, joko ihottumana tai esimerkiksi päänsärkynä. Nimimerkki Eveliina Lehtenne numerossa 2/2012 sivulla 54 lukee, että valtioneu­ vosto määrää lääkkeiden hinnat. Onko asia tosiaan näin? Nimimerkki Ihmettelevä Toimitus vastaa: Suomessa lääkkeiden hinnat määräytyvät valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti ja ovat kaikissa maamme apteekeissa samat. Tämä koskee niin reseptilääkkeitä kuin ilman reseptiä myytäviä lääkkeitä.


Asetaldehydi aiheuttaa syöpää Jos käytät säännöllisesti haponestolääkkeitä tai kärsit helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamasta hapottomasta mahasta, suun bakteerit ja hiivat kykenevät elämään mahalaukussa. Nämä bakteerit ja hiivat tuottavat asetaldehydiä hapottomassa mahassa aina, kun nautit alkoholijuomia ja alkoholia tai sokeria sisältäviä elintarvikkeita. WHO:n alainen kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (IARC, International Agency for Research on Cancer) luokitteli vuonna 2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholista sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan karsinogeeniksi ihmiselle eli yhtä syöpävaaralliseksi kuin esimerkiksi asbestin, formaldehydin ja bentseenin. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain yli kolmeen miljoonaan ruuansulatuskanavan uuteen syöpätapaukseen eli noin 25 prosenttiin kaikista syövistä. Mahalaukun limakalvovauriosta ja toimintahäiriöstä (atrofisesta gastriitista) johtuva hapoton maha on mahasyövän suurin riskitekijä. Yli 500 miljoonan ihmisen maailmanlaajuisesti arvioidaan kärsivän hapottomasta mahasta, useimmiten tietämättään.

Acetium® –kapseli aterioiden ja alkoholin käytön yhteydessä otettuna poistaa tehokkaasti asetaldehydiä hapottomasta mahasta.

Testaa kuulutko riskiryhmään: www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldehydialtistuksen

Saatavilla apteekeista kautta maan. GastroPanel–tutkimus löytää hapottoman mahan. Missä testiin? Katso www.gastropanel.fi

Biohit HealthCare • Innovating for Health Biohit Oyj Laippatie 1 • 00880 Helsinki • puh. 09 773 861 www.acetium.fi • www.facebook.com/acetium www.gastropanel.fi -> Missä testiin • Verinäytteestä tehtävä GastroPaneltutkimus paljastaa luotettavasti helikobakteeri-infektion ja oireettoman atrofisen gastriitin, joka aiheuttaa hapottoman mahan www.biohit.fi -> GastroPanel biomarkers: “Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers”, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147 www.biohit.fi/Sijoittajat/Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 20/07/2012 Biohit Oyj:n Acetiumille on myönnetty eurooppalainen patentti

ex  tempore... Väsyttävä lääke heikentää elämänlaatua

V

äsyttävien lääkkeiden käyttö kotona asuvilla iäkkäillä on yhteydessä heikompaan fyysiseen suorituskykyyn. Väitöskirjatutkimuksen mukaan näitä käyttävillä on hitaampi kävelynopeus, huonompi tasapaino ja heikompi lihasvoima. Toimintakyvyn heikkenemisellä on yhteys myös alentuneeseen elämänlaatuun. Väsyttäviä lääkkeitä säännöllisesti käyttävät tunsivat lisäksi itsensä muita yksinäisemmik-

si ja kokivat terveydentilansa huonoksi. Unilääkkeiden lisäksi esimerkiksi masennus-, mielialaja rauhoittavat lääkkeet voivat väsyttää. Vastaavia vaikutuksia voi olla myös joillakin vatsa-, kipu- ja huimauslääkkeillä. Tulokset perustuvat tutkimukseen, johon osallistui 75 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia kuopiolaisia vuosina 2004–2007. Tutkimuksen alussa väsyttäviä lääkkeitä käytti noin joka kolmas. Kolmen tutkimusvuoden kuluessa niiden käyttö oli koko ajan kasvussa. Farmasian tohtori Heidi Taipaleen väitöskirja tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. TV

Uni auttaa vaihdevuosioireissa

V

aihdevuosiin liittyy usein huonoa nukkumista ja päivä­ aikaista väsymystä. Säännöllinen kestävyysliikunta voi uuden tutkimuksen mukaan vähentää unta häiritseviä kuumia aaltoja ja sen myötä parantaa unen laatua. UKK-instituutin tutkimukseen osallistui 176 vähän liikuntaa harrastavaa 43–63-vuotiasta naista, joilla oli päivittäisiä kuumia aaltoja. He eivät käyttäneet hormonikorvaushoitoja. Harjoitteluryhmä ohjeistettiin liikkumaan neljästi viikossa 50 minuuttia kerrallaan. He harrastivat pääasiassa kävelyä tai sauvakävelyä. Vertailuryhmä piti liikuntatottumuksensa ennallaan. Puolen vuoden jakson jälkeen liikuntaa harrastaneiden kuumien­aaltojen määrä oli vähentynyt enemmän kuin vertailuryhmässä, ja unen laatu oli vastaavasti parantunut. TV


Kalasta enemmän hyötyä kuin haittaa

K

alan käytön hyödylliset vaikutukset sydän- ja verisuonitervey­ delle ovat väitöstutkimuksen mukaan suuremmat kuin kalan ­sisältämien ympäristömyrkkyjen mahdolliset haitat. Havainnot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kalastajatutkimukseen ja Terveys 2000 -tutkimukseen. Runsaasti kalaa syövien suomalaisten ammattikalastajien sydänja verisuonitautikuolleisuus sekä kuolleisuus kaikkiin kuolinsyihin yhteensä olivat vuosina 1980–2005 alhaisemmat kuin muulla väestöllä. Edes keskivertoväestöä runsaampi ympäristömyrkkyjen saanti kalasta ei siis aiheuta vakavia terveyshaittoja. Väitöstutkimuksessa havaittiin, että ammattikalastajamiehet söivät lähes kaksinkertaisen määrän kalaa verrattuna muuhun mies­väestöön. Heidän verestään mitattiin vastaavasti noin kaksinkertainen määrä sekä kalan sisältämiä hyödyllisiä omega-3-rasvahappoja että haitallisia dioksiineja ja PCB-yhdisteitä. Terveystieteiden tohtori Anu Turusen väitöskirja tarkastettiin ItäSuomen yliopistossa. TV

Sisäilman terveyshaitat tutuiksi

S

isäilman kosteus- ja homevauriot voivat johtaa ter­ veysongelmiin ja sairastumiseen. Hengitysliitto Heli arvioi, että sairastuneen on vaikea saada apua, sillä terveydenhuollossa ei tunnisteta riittävästi huonon sisäilman aiheuttamia oireita. Hengitysliitto vaatii terveydenhuollon ammattilaisille lisää koulutusta kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamista terveyshaitoista. Koulutusta tarvitsevat myös sosiaaliturvan ammattilaiset. – Sairastuneita ei osata auttaa eteenpäin. Tunnistamista vaikeuttaa se, että hengitysteiden ärsytysoireiden lisäksi sairastuneilla

voi olla moneen muuhunkin sairauteen sopivia yleisoireita, sisäilma- ja korjausneuvonnan päällikkö Tuula Syrjänen Hengitysliitosta sanoo. Ympäristöministeriössä arvioi­ daan, että Suomessa altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille yli puoli miljoonaa ihmistä. Esimerkiksi homesienten aiheuttamaan ammattiastmaan sairastuneet kokevat työkykynsä heikentyneen ja poistuvat ennenaikaisesti työelämästä. – Keskeistä on, että ongelmaa ratkovat lääketieteen asiantuntijat käyvät vuoropuhelua kiinteistönhuollosta vastaavien ammattilaisten kanssa, joilla on tärkeä merkitys rakenteista aiheutuvien ongelmien ehkäisyssä ja korjauksessa, Syrjänen muistuttaa. TV

Yrttien voimaa! Carmolis-yrttitippojen teho perustuu huolella valittuihin yrtteihin. Carmolis-yrttitippojen eteeriset öljyt ovat hyviä tukkoiseen oloon ja hengitysteille. Carmolis-yrttitippoja voidaan nauttia kuumaan juomaan sekoitettuna, sokeripalalla tai käyttää höyryhengityksessä. Luontaistuotekaupoista ja apteekeista.

Carmolis-kipugeeli Carmolis-pastilli Carmolis-karamellit Apteekkari Bertil Pomoell perusti Valioravinnon vuonna 1960 edistämään hyvinvointia luonnon raaka-aineita käyttäen. Nykyinen Valioravinto on edelleen perheyritys, joka suunnittelee ja valmistaa hyvinvointia edistäviä tuotteita omassa lääketehtaassaan.


ex  tempore... Elämä taas pelissä

E

lämä pelissä pureutuu kolmannella tuotantokaudellaan siihen, miten ihmisen kielteisyys tai myönteisyys vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja terveyteensä. Yle TV1:ssä nähdään 7-osainen ohjelmasarja, ja Ylen sivustolla julkistetaan Elämä pelissä -nettitesti. Koko kansalle tarjotaan samalla laaja-alaista terveysvalmennusta. Siihen kuuluu harjoiteohjelma, joka antaa eväitä hallita paremmin arjen vastoinkäymisiä. Lisäksi voi valita 1–2 muuta ohjelmaa, kuten painonhallinta, parempi uni, humalajuomisen vähentäminen ja parempi parisuhde. Tv-ohjelmassa viisi julkisuuden henkilöä opettelee vastoinkäymisten sietoa ja kohentavat terveyskäyttäytymistään. Mu-

Kuva Jyrki Valkama

0434

kaan ilmoittautuneet yleisön jäsenet valmentautuvat samaan aikaan joko yksinään tai porukassa. Niin sanotun v-käyrätestin voi tehdä yle.fi/elamapelissa-kotisivulla. Jokainen sen tehnyt saa räätälöityä valmennusta sähköpostiinsa loka- ja marraskuun ajan. Kahden kuukauden kuluttua testi tehdään uudestaan. Ohjelman päätösjaksossa­ selviää, muuttuiko osallistuneiden asenne positiivisemmak­si­ja elinajanodote pidemmäksi. Tutkimusten mukaan positiivinen­ asenne tuo lisää ja parempia ikävuosia. Elämä pelissä -hankkeen toteuttavat Yle, Tarinatalo ja Kustannus Oy Duodecim. Marco Bjurström ja Heli Koskela juontavat sarjan studiojaksot. IS Lisätietoja: yle.fi/ elamapelissa


6

vinkkiä syksyn tartuntojen torjuntaan

Ksylitoli rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja nopeuttaa ihon toipumista ja haavan paranemista. Ksylitoli yhdessä glyserolin kanssa tekee Xyliderm-geelistä ihon tehohoitajan. Tehokas:

1 Päätäitartunta voi ilmetä hiuspohjan kutinana. Täikampa on varmin keino sen toteamiseen. 2 Täihin tepsivät apteekista saatavat liuokset ja shampoot. 3 Täitartuntaa voi ehkäistä pitämällä pipot erillään päivä­ kodissa ja koulussa ja käyttämällä vain omaa kampaa ja hiusharjaa. 4 Influenssa on toinen syksyn ja talven vakiovaiva. Rokote sitä vastaan on maksuton muun muassa raskaana oleville, 65 täyttäneille ja 6–35 kk ikäisille lapsille sekä tiettyjä perussairauksia poteville. 5 Influenssa muistuttaa flunssaa mutta on rajumpi: varsinkin korkea kuume, lihaskipu, päänsärky ja hakkaava yskä ovat influenssan oireita. 6 Influenssarokotteessa ei ole ainesosia, jotka aiheuttivat huolta sikainfluenssarokotusten yhteydessä 2009–2010.

• Käsi-ihottumien hoitoon – ei tahraa • Atooppisen ja ärtyneen ihon rauhoittamiseen – helppo käyttää myös lapsille • Kuivan ja kutiavan ihon tehokosteuttaja • Sopii kasvoille mm. parranajon jälkeen rauhoittamaan ihoa • Sädetetylle iholle ja palovammoihin – lievittää ärsytystä ja kiristystä Xyliderm-geeli on uudenaikainen valmiste, joka ei sisällä emulgaattoreita, väriaineita tai hajusteita. Se on erittäin riittoisaa ja helppo käyttää – rasvattomana se ei tahraa.

Kuolemasta ja lapsen hoidosta n Tuleeko ihmisen kärsiä kuollessaan? Tätä helsinkiläisen Terhokodin ylilääkä­ ri Juha Hänninen pohtii kirjassaan Euta­ nasia – hyvä kuolema. Hänen mukaansa eutanasia voi olla mahdollisuus auttaa ihmistä tilanteessa, jossa lääketiede ei pysty enää tarjoamaan lievitystä sairau­ den aiheuttamaan kärsimykseen. Int modia doluptatur, optam, volesequam hilique pliquae nobitatur, tem remo comnis doluptias nost, quate nihil idunditatur saes ratur assequatio. Itibusda diciam, ut eume lique omniment duciusam fugitatet optiati assitatur, quidescius. Nem et reriore volupta quis aut lauteni sitas quid quiandus dolorpo ribus, cus id molor aut di doluptatem excea consequi cus eossed et optatusdae pla cuptatet qui dellabo rporiberum sa sitati aut quia volupta temquaerio. Ferum restias voluptatur, offic tem dolore.

I S B N 978 -951- 6 5 6 -4 3 0 -5

HINTARYHMÄ

www.duodecim.fi/kustannus

|

Juha Hänninen

ELINA HERMANSON

Kotineuvola T E R V E Y S S Y N T Y M Ä S TÄ KO U L U I K Ä Ä N

ELINA HERMANSON

Kirjat on julkaissut Duodecim. C on noin 23 Eutanasia-kirjan hinta euroa ja Kotineuvolan noin 10 euroa.

H Y VÄ K U O LE M A

Kotineuvola

n Kotineuvola – terveys syntymästä kouluikään sisältää tietoa vanhemmille ja muille lapsen läheisille. Lastenlääkäri Elina Hermanson kertoo, mitä neuvolas­ sa tapahtuu, millainen on nykykäsityk­ sen mukaan terve lapsi ja mistä perhe voi tarvittaessa hakea apua.

Eutanasia

T 59

D-POKKARI

Ihon tehohoitaja koko perheelle www.xyliderm.fi


ex  tempore... Lääkkeiden ja elin­tarvikkeiden hintavertailu 2005–2012

L

ääkkeiden hinnat ovat pudonneet vuodesta 2005 parikymmentä prosenttia. Elintarvikkeiden hinnat ovat samassa ajassa nousseet yhtä paljon. Itsehoitolääkkeiden hinnat ovat pysyneet viime vuosina lähes ennallaan. Hintakilpailu, patenttien päättymiset ja viranomaispäätökset ovat alentaneet lääkehintoja.

160

n Kuluttaja hintaindeksi

150

n Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat

140

n Terveyden- ja sairaanhoito

130

n Reseptilääkkeet n Itsehoitolääkkeet

120 110

Kuluttajahintaindeksi v. 1995 = 100

100

Lähde: Tilastokeskus 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012

Muistitko? Muistihäiriön taustalla voi olla B12-vitamiinin puute1

Betolvex Oman hyvinvoinnin puolesta. www.betolvex.fi

B12-vitamiinin puutteen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon Betolvex -itsehoitolääke apteekista. Betolvex 1mg (syanokobalamiini) kalvopäällysteiset tabletit on tarkoitettu B12-vitamiinin puutoksen ehkäisyyn ja hoitoon. Aikuisilla aloitus-annos on 2-4 tablettia vuorokaudessa. Ylläpitoannos on 1 tabletti vuorokaudessa. Voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkaus-selosteeseen ennen valmisteen käyttöä. Betolvex tabletit saatavissa apteekista ilman reseptiä. Lisätietoja: Actavis Oy. 08-2012 1) Muistisairaudet. Käypähoitosuositus.


Mistä on kysymys

?

Palstalla selvitellään yllättävien oireiden syitä.

Märkärupi Lapsen suupieleen tai sierain­ aukkoon voi ilmestyä punareu­ nainen rakkula, jossa on märkäi­ nen keskus. Kyseessä on yleen­ sä märkärupi, joka on stafy­lo- tai streptokokkibakteerin aiheutta­ ma ihotulehdus. Rakkula ehtii usein puhjeta, ennen kuin se huomataan. Jäl­ jelle jäävä rakkulan pohja erit­ tää kudosnestettä, joka kuivuu kellertäväksi ruveksi. Rakkulat ja ruvet leviävät parissa päiväs­ sä laajalle alueelle. Paikalliset imusolmukkeet turpoavat usein ja alkavat aristaa. Märkäruves­

ta saattaa lähteä tummanpunai­ nen, aristava juova kohti lähin­ tä imusolmuketta. Laajassa mär­ käruvessa on lisäksi kuumetta. Tauti on yleisin 2–5-vuotiailla, aikuisilla harvinainen. Jos iho on rikkoutunut esimerkiksi atooppi­ sen ihottuman tai naarmun ta­ kia, se lisää sairastumisriskiä, mutta bakteerit voivat tarttua myös terveeseen ihoon. Vauvalla tauti voi olla hengenvaarallinen. Mikäli tulehtunut ihoalue on ­alle kuusi neliösenttimetriä (noin 2x3 cm), hoidoksi riittää yleen-

sä paikallishoito bakteereita tap­ pavalla voiteella, jota saa aptee­ kista ilman reseptiä. Sitä laite­ taan kahdesti päivässä pesun jälkeen noin viikon ajan. Rupia voi pehmitellä ja irro­ tella 2–3 kertaa päivässä lämpi­ mällä vedellä. Myös mietoa, lai­ mennettua nestesaippuaa voi käyttää apuna. Iho kuivataan varovasti joko talouspaperilla tai pyyhkeellä, joka pestään käytön jälkeen vähintään 60 asteessa. Jos märkärupi on levinnyt isommalle alueelle, lapsi on syy­ tä viedä lääkäriin. Tämä määrää tarvittaessa antibioottivoiteen lisäksi suun kautta annettavan 7–10 päivän antibioottikuurin. Oikean antibiootin löytämiseksi saatetaan tarvita bakteeriviljely. Diagnoosi on yleensä help­ po, joskin oireilu voi muistuttaa myös herpestä. Jos oireilu uusiu­ tuu, bakteeriviljelyn lisäksi voi­ daan ottaa herpesnäyte. Laajas­ sa infektiossa muitakin laborato­ riokokeita voidaan harkita.

Jos tulehdus uusiutuu, infektio­ lähde on yleensä potilaan omas­ sa tai muiden perheenjäsenten nenässä, josta se leviää aina uu­ delleen ympäristöön. Se voi olla myös lemmikkieläimessä, eten­ kin luppakorvaisen koiran kor­ vissa. Mikäli tällaista epäilee, on hyvä ottaa yhteyttä lääkäriin tai eläinlääkäriin. Märkärupi tarttuu helposti lapsesta toiseen käsien kautta. Myös vaatteet, lelut, pyyhkeet tai vuodevaatteet voivat levittää tautia, jos ne ovat olleet koske­ tuksissa tulehtuneeseen ihoon. Päiväkodeissa ja kouluissa tartuntavaaraa vähennetään hy­ vällä hygienialla. Siihen kuuluvat saippuapesut, desinfioivien kä­ sihuuhteiden huolellinen käyttö sekä päiväkodeissa mahdolli­ sesti pehmolelupäivien rajoitta­ minen. Lapsen tulee pysyä pois päivähoidosta niin kauan kuin rakkulat märkivät. IS Lisätietoja: www.terveyskirjasto.fi


ex  tempore...

?

Tiesitkö tämän… lisävitamiinien   tarpeesta?

• Lisävitamiineja saattaa tarvita, jos ruokavaliossa on

• • •

Kuvitus Janne Harju

puutteita. Suositusten mukaan esimerkiksi kalaa olisi hyvä syödä pari kertaa viikossa ja kasvikunnan tuotteita puolisen kiloa päivässä. Paras tapa on syödä monipuolisesti, mutta ellei se jostain syystä onnistu, monivitamiini voi olla paikallaan. Oman lisävitamiinien ja muiden ravintolisien tarpeensa voi päätellä ruokavaliosta. Jos ei käytä esimerkiksi maitotuotteita, kalsiumlisä on hyväksi, täysjyvätuotteiden puute voi lisätä magnesiumin tarvetta, ja niin edelleen. D-vitamiinilisä on monille­tarpeellinen, koska ravinnosta D-vitamiinia voi olla vaikea­saada tarpeeksi. Suositukset vaihtelevat 7,5–20 mikro­gramman (µg) välillä ikäryhmittäin. Osa asiantuntijoista suosittelee 20 µg päiväannosta kaikille. Kasvi- ja eläinperäisten ja ”synteettisten” vitamiinilisien eroavuuksista on niukasti tutkimustietoa. Kaikki vitamiini­ lisät ovat turvallisia, kun niitä käytetään ohjeen mukaan. IS Asiantuntijana ravitsemusasiantuntija Patrik Borg. Lisätietoja: ravitsemusneuvottelukunta.fi


Sirpa Peura Kirjoittaja on Suomen Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja.

Kolumni Palvelua, kiitos!

U

usi teknologia on tuonut muutoksia monella toimialalla. Pankkitoiminta on ollut yksi edelläkävijöistä. Komeat pankkisalit ovat kutistuneet toimistomaisiksi vastaanottotiloiksi, ja henkilökunnasta on jäljellä vain murto-osa. Päivittäinen pankkipalvelu on ulkoistettu automaateille, joiden avulla sujuu laskujen maksaminen ja rahan nostaminen. Jos näissä tarvitsee apua, saa huomata, että palvelulla on hintansa. Suomalaiset ovat sopeutuneet elämään itsepalveluyhteiskunnassa, eikä palvelun perään paljon huudella. Joukossamme on kuitenkin paljon myös sellaisia, joille omatoimisuuteen ja teknologiaan perustuvat toimintamallit tuottavat vaikeuksia. Arjen askareet voivat muuttua mahdottomiksi, jos ne edellyttävät vaihtuvien koodien muistamista, erilaisten laitteiden hallintaa, tarkkaa näköä ja sorminäppäryyttä. Tähän suuntaan ollaan kuitenkin kovaa vauhtia menossa. Miten tämä kehitys sopii yhteen sen kanssa, että toivomme ihmisten selviävän yhä kauemmin itsenäisesti omissa kodeissaan? Toimintamallit ovat eReseptin myötä muuttuneet myös ­apteekeissa, ja se on herättänyt keskustelua. Monilla asiakkailla on huoli siitä, ovatko sähköiset reseptit varmasti tallessa ja saako niillä tarvittaessa lääkkeitä. Pankkitunnuksilla pääsee Reseptikeskukseen tarkistamaan omat reseptinsä, mutta kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta. Onneksi eResepti ei tarkoita itsepalvelua lääkeasioissa. Apteekit pyrkivät kaikin tavoin varmistamaan, että lääkehoito toteutuu turvallisesti myös sähköisillä lääkemääräyksillä ja lääkärin määräämät lääkkeet ovat kaikkien saatavilla.


ex  tempore... Katse lääkehoitoon

T

iedätkö, miten lääkkeesi vaikuttaa? Milloin, miten ja kuinka kauan lääkettä käytetään? Tällaisin kysymyksin pyritään kiinnittämään lääkkeiden käyttäjien huomio oman lääkehoitonsa onnistumiseksi ja lääketietonsa lisäämiseksi 6. marraskuuta vietettävänä ensimmäisenä valtakunnallisena Lääkehoidon päivänä. Muitakin asioita voi tulla mieleen: onko lääkkeellä yleisiä haittavaikutuksia, ja voiko niitä ehkäistä? Sopivatko lääkkeeni yhteen, myös ilman reseptiä saatavat lääkkeet? Keneen voi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa? – Haluamme teemapäivänä – ja toki kaikkina muinakin päivinä – rohkaista asiakkaita kysymään apteekeissa lääkehoidoistaan ja ottamaan asioista selvää myös muista luotettavista lähteistä. Tavoitteena on, että asiakas saa lääkehoidoista parhaan mahdollisen avun, sanoo asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki Apteekkariliitosta. Teemapäivänä apteekit tuovat myös esiin palvelujaan, jotka tähtäävät onnistuneeseen lääkehoitoon. Näitä ovat esimerkiksi lääkehoidon kokonaisarvioinnit ja tarkistukset sekä uusi astmapotilaille suunnattu inhalaatiohoidon tarkistus. Teemapäivä järjestetään sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok.) aloitteesta ja ministeriön koordinoimana. Sen toteuttamiseen osallistuu laaja joukko lääkealan ja sosiaali- ja terveysalan toimijoita. IS

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ Läkemedelsdagen

Yläkouluikäisten suun terveys huonontunut

S

uuhygienistien arvion mukaan erityisesti yläkouluikäisten nuorten suunterveys on huonontunut viime vuosina. Leaf Suomen teettämään kyselyyn vastasi noin 580 suuhygienistiä. Kahdeksan vastaajaa kymmenestä uskoo, että 13–15-vuotiailla hampaiden puutteellinen puhdistus on melko tai hyvin yleistä. Alakouluikäiset eli 7–12-vuotiaat puolestaan nauttivat runsaasti makeaa ­sekä ruokailevat melko epäsäännöllisesti. Vastanneista 60 prosenttia oli sitä mieltä, että alakouluikäisten suun terveys on heikentynyt. Alle kouluikäistenkin suunterveydessä on parantamista. 3–6-vuotiaille tarjotaan melko usein mehua janojuo­mana ja annetaan makeita välipaloja.

–Hammasterveyden asiat opitaan varhaislapsuudessa, joten erityisen tärkeää olisi kiinnittää huomio alle kouluikäisten lasten suun terveydenhoitoon, toteaa asiantuntijalääkäri Hannu Hausen Hammaslääkäriliitosta. TV

Elämäntavoista apu lasten lihomiseen

L

asten lihavuuden ehkäisy alkaa pysyvistä elämäntapamuutoksista, päivitetty Käypä hoito -suositus korostaa. Tavoitteena on kohentaa ruokavalion laatua, lisätä liikuntaa ja vähentää tietokonetai televisioruudun äärellä vietettyä aikaa. Parhaat tulokset saadaan, kun koko perhe on mukana elämäntaparemontissa. Lasten lihavuuden hoidossa on lisäksi tarpeen monenlainen asiantuntemus – lääkäreiden, ravitsemusterapeuttien, psykologien ja terveydenhoitajien yhteistyö.

Lapsen liikalihavuus lisää monien sairauksien vaaraa. Kolmasosalla lihavista lapsista ja nuorista voidaan todeta useita valtimotautien riskitekijöitä. Myös rasvamaksan, astman ja uniapnean riski on lisääntynyt. Lasten liikalihavuuden määrä on kasvanut nopeasti. Ylipainoisten määrä 12– 18-vuotiaiden ikäryhmässä on kolminkertaistunut Suomessa 1980-luvulta lähtien. Lapsuudessa alkanut lihavuus jatkuu monesti myös aikuisuudessa. TV


Natuvive-kasvohoitotuotteet ovat nyt entistä luonnollisempia – kokeile ja ihastu! Natuvive-kasvohoitotuotteet sisältävät entistä enemmän luonnollisia ja luomulaatuisia raaka-aineita. Uudet pakkaukset on valittu ympäristönäkökulmat huomioiden. Luonnollisten raaka-aineiden pitoisuus tuotteissa on 90 – 97 % eivätkä ne sisällä mineraaliöljyjä, parabeeneja tai silikoneja. Herkulliset tuotteet hemmottelevat kaikkia aisteja tehden ihosta luonnollisen kauniin.

UUTUUS! VAIN APTEEKISTA

ALMOND

SEA BUCKTHORN

Ravitsee ja pehmentää kuivaa ihoa

Energisoi ja kirkastaa normaali/sekaihoa

LUOMU MANTELIÖLJY

TYRNI • C-VITAMIINI • Pohjautuu hoitavaan tyrniöljyyn ja kirkastavaan C-vitamiinin.

• Pohjautuu Po hoitavaan, luomula laatuiseen manteliöljyyn. • Tuloksena Tu luonnollisen kaunis, p pehmeämpi ja kimmoisampi ih iho! • Valikoima: V puhdistusvoide, p päivävoide ja yövoide

• Tuloksena luonnollisen kaunis, energisempi ja kirkkaampi iho! • Valikoima: puhdistusvaahto, kuorintavoide, päivävoide ja yövoide

www.natuvive.com www natuvive com • www.aco.fi


[ Teksti Susanna Haanpää ] [ Asiantuntijoina apteekkari Tarja Heikkinen, Pellon apteekki sekä keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Paula Kauppi, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri ]

Tavallisin yskä lähtee yskimällä, sanovat asiantuntijat. Harvinaisemmat yskän syyt on aiheellista tutkituttaa lääkärillä.

18 3 | 2012 Terveydeksi!

E

nsin kurkku karheutuu, sitten menee nenä tukkoon. Pian alkaa köhä. Flunssaoireiden ilmestyessä pitäisi levätä, mutta kutiava ja ärsyttävä yskä vie yöunet ja hermot. – Yskä ei ole sairaus, vaan aina oire jostakin. Yleisin köhimisen syy on flunssa, muistuttaa apteekkari Tarja Heikkinen Pellon apteekista. Flunssan alkuvaiheessa yskä on yleensä kuivaa ja kutisevaa, jonka jälkeen lima alkaa vasta irrota yskittäväksi. Usein kurkkua kutittaa. Eniten yskittää, kun asento vaihtuu, eli aamulla ylös noustessa ja illalla makuulle mennessä. Aikuinen saattaa sairastua flunssaan muutamia kertoja vuodessa, mutta vuosien välillä voi olla eroja: joinakin vuosina se ei tule kertaakaan, toisina saattaa tulla useampi peräjälkeen. Lapset

sen sijaan saattavat potea nuhakuumetta jopa kahdeksan kertaa vuoden mittaan. Viruksen aiheuttaman flunssan ja siitä johtuvan yskän sesonkeja ovat koulun aloitusaika, alkutalvi ja sydäntalvi. – Allergiakausi on myös oma piikkinsä. Yskä johtuu silloin siitä, että lima valuu nenänieluun ja saa yskärefleksin laukeamaan. – Silloin yskää voi aiheuttaa myös allerginen astmaoireilu, täydentää Paula Kauppi, keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä.

Viruksia vai virkayskää Virusinfektion aiheuttamalle tavanomaiselle ­nuhakuumeelle on ominaista lämpöily, yskä ja nuha. Sairaus paranee itsestään. Infektiotaudeista mykoplasmassa oireena on usein sitkeä ja pitkittynyt yskä.­Mykoplasmaa tutkitaan vasta-aineiden avulla, ja sitä hoidetaan antibioottikuurilla. – Sairaus esiintyy usein infektiokaudella epidemioina, Kauppi kertoo. Influenssan tavallisia vaivoja ovat korkea kuume sekä huomattavan sairas ja voimaton olo, mutta oireisiin voi kuulua myös yskä. Oireet tu-


.. . ... . .

... . . . ..

levat nopeasti, ja kuume nousee korkeaksi muu­ tamassa päivässä. Jos lisäksi hengitys tuntuu vaivalloiselta, kyseessä voi olla keuhkokuume. Tupakointi aiheuttaa köhää, ja passiivinen tupakoitsijakin voi saada esimerkiksi hengitys­ tieoireita. Yskää ja limaisuutta sauhuttelijat kut­ suvat itsekin tupakkayskäksi. – Tavallisin tupakoitsijan vaiva on krooni­ nen bronkiitti. Tupakointiin saattaa liittyä myös keuhkoahtaumatautia tai astmaa, joka aiheut­ taa hengityksen vinkumista ja hengenahdistus­ ta, Kauppi luettelee. – Keuhkoahtaumassa keuhkojen suoritus­ kyky vähenee pysyvästi ja hengittäminen tun­ tuu vaikealta. Tämä näkyy usein vartalon mallissakin: keuhkot näyttävät ulospäin pullistuneilta, Tarja Heik­ kinen selventää. Apteekkari suosittelee­ kin sauhuttelijoille tupa­ koinnin lopettamista tai vähentämistä, jotta nämä säästyisivät pysyviltä keuh­ kovaurioilta. – Jotkut lääkkeet, kuten beetasalpaajat, voivat pahentaa astmaan liitty­ vää yskää. Myös verenpainelääkkeistä vanha­ kantaisimmat, niin sanotut ACE-estäjät, voivat olla yskän taustalla. Lääkäri voi vaihtaa lääkkeen toiseen, mikäli se ei sovi vaan aiheuttaa yskää, Kauppi sanoo. Tiedetään myös, että esimerkiksi­ reuman hoitoon käytettävä lääke, metotreksaatti, voi ai­ heuttaa yskää ja keuhkomuutoksia. Harvinai­ sempia yskän aiheuttajia ovat muun muassa keuhkofibroosi ja keuhkosyöpä. – Tästä syystä tupakoitsijan yskää tutkittaes­ sa olisi tärkeätä ottaa keuhkokuvat. Hinkuyskää tavataan ani harvoin. Siihen kuu­ luu poikkeuksellisen kova yskä, jossa jopa kyl­ kiluita voi mennä poikki. Yskä voi myös niin sanotusti jäädä päälle, vaikka ohimenevä infektiosairaus sinänsä olisi­ kin jo selätetty, eikä yskän taustalta ole löytynyt muuta pitkäaikaista sairautta. Hoidoksi määrä­ >>

Lääkäri voi vaihtaa lääkkeen, jos se

aiheuttaa yskää.

Ö h .. . u h... köh kök... ym ... köh

.....

> Allergiaa tai astmaa

P

isimmillään tavallinen flunssa kestää kaksi–kol­ me viikkoa. Jos yskä pitkittyy, taustalla saattaa olla­ ­jotakin muuta vaivaa, Kauppi määrittelee. Jos yskä on kestänyt yli kolme tai neljä viikkoa tai jos ­yskän seuralaisena on neljä–viisi päivää kestävä kuume,­ onkin syytä käydä lääkärin juttusilla. Kaupin mukaan aikuisten pitkittyneen eli kroonisen yskän tavallisimpia syitä ovat astma tai krooninen bron­ kiitti eli keuhkoputkentulehdus. Astmaa sairastaa noin yhdeksän prosenttia suomalaisista. Muita yskää aiheuttavia vaivoja voivat olla poskionte­ lontulehdus tai refluksitauti eli tila, jossa hapanta maha­ nestettä nousee ruokatorven puolelle ja saa yskimään. Pitkään jatkuneen yskän taustalla saattaa olla myös allergiaa. – Aina yskä ei johdukaan keuhkojen tai keuhkoput­ kien tilasta, vaan ylähengitysteistä. Jos flunssa kuitenkin pitkittyy joka kerta, tilanne voi kieliä alkavasta astmasta. – Potilas saattaa käydä yli kymmenenkin kertaa in­ fektio- tai flunssakierteensä takia lääkärissä, jolloin on syytä ainakin tutkia astman mahdollisuus etenkin, jos hengitys vinkuu. Usein astman ensioire on yskä, eikä välttämättä esi­ merkiksi hengenahdistusta tunnu lainkaan. Aikuisten astmasta noin puolet liittyy allergiaan. Aller­ gista astmaa sairastavat saavat esimerkiksi kevään siite­ pölyaikaan yskäoireita. – Astmaoireita ovat pitkittyneen yskän lisäksi hengen­ ahdistus ja tukkoinen olo sekä limaisuus. Yskä rasituk­ sessa ja yöllä ovat tavallisia oireita, Kauppi tarkentaa.

Terveydeksi! 3 | 2012 19

.... . ..


MATK A

tään yksinkertaisesti yskimisen lopettaminen. – Yskiminen ärsyttää lima­ kalvoja, ja siksi yskä ei vain lopu­ ja jää refleksiksi. Tällainen vai­ va ei kuitenkaan ole kovin ylei­ nen, Kauppi täsmentää.

MATKAVAKUUTUS VATSALLESI

Mikä avuksi? Yleensä tavallinen, viruksen ai­ heuttama yskä paranee hoita­ mattakin ajan mittaan. Köhimi­ nen voi kuitenkin tuntua ra­ sittavalta, ja siihen mielellään hakisi lievitystä. – Itsehoidoksi suosittelen lämmintä nestettä, sillä se ohen­ taa limaa helpommin yskittä­ väksi. Vanha kunnon lämmin mehu ja tee ovat siis edelleen päteviä lääkkeitä lievittämään köhää, Heikkinen neuvoo. Useimmin flunssakausi jyl­ lää talviaikaan, jolloin sisäilma on erityisen kuivaa. Myös se li­ sää yskänärsytystä.

IDOFORM MATKA

I PÄIVÄSS KS

LE

KO

KO

Ä

Y

on erityisesti matkailijoille suunniteltu maitohappobakteerivalmiste. Koko perheelle maistuva hedelmäinen purutabletti.

PERH

EEL

www.idoform.fi

4/2012

TÄSMÄTUOTE JOKAISEN ANTIBIOOTTIKUURIN YHTEYDESSÄ!

– Monet saavatkin apua ilman­ kostuttimesta olo- tai makuu­ huoneessa, Heikkinen sanoo. Yöunta häiritsevää köhää voi saada vähennettyä nukkumaasentoa säätämällä. Olo helpot­ tuu, kun sängyn päätyä noste­ taan ylemmäs. Kauppi muistut­ taa, että korkealla tyynykeolla saa vain niska-hartiaseudun ­kipeäksi. Yleensä astmaa sairas­ tavan yöyskä on merkkinä riit­ tämättömästä lääkityksestä. Jotkut potilaat voivat saada apua yskänlääkkeistä. – Kuiva yskä ei puhdista hen­ gitysteitä vaan kertoo siitä, että hengitysteissä on jotain ärsyt­ tävää. Turha yskiminen saattaa ärsyttää hengitysteitä ja aiheut­

taa lisää yskänpuuskia sekä tur­ votusta ja ahtautumista hengi­ tysteissä. Jos yskä vain ärsyttää, häiritsee yöunta ja aiheuttaa li­ haskipuja, sitä kannattaa hilli­ tä, Heikkinen opastaa. Ärsytysyskään voi ottaa ko­ deiinia tai dekstrometorfaania sisältäviä lääkkeitä. – Limaa irrottavien yskän­ lääkkeiden tehoa sen sijaan ei ole laajasti tutkittu, eikä niistä ole kovin tarkkaa tutkimustie­ toa. Jotkut potilaat tuntevat saa­ vansa niistäkin silti apua. Ast­ maa sairastavalle ei kuitenkaan suositella yskänärsytystä hillit­ seviä lääkkeitä. – Mikään ei tietenkään estä käyttämästä yskänlääkkeitä. ­Tosin höyryhengitys on vähin­ tään yhtä tehokas hoitomuoto. Se helpottaa liman nousemista ja sen yskimistä, Paula Kauppi ­kertoo. Hän neuvoo ottamaan höyryhen­ gityshetkiä vaikka suihkussa, jonka kesto on muutamia mi­ nuutteja. – Kiehuvasta vedestä nou­ sevaa höyryä ei kannata ryhtyä hengittämään palovamman vaaran takia. Ainakin veden pi­ tää antaa hiukan jäähtyä ensin. Keuhkoahtaumataudissa li­ maa ohentavaa yskänlääkettä käytetään erityistesti pahene­ misvaiheiden hoidossa. Lääke tekee limasta juoksevampaa, jolloin sen yskiminen ulos on helpompaa. Keuhkosyövässä ja -fibroosissa puolestaan käyte­ tään yskänärsytystä hillitseviä lääkkeitä muun hoidon tukena helpottamaan oireita. n

+ LUE LISÄÄ Terveydeksi.fisivuilta hakusanalla yskä.


ILMOITUS

GastroPanel-tutkimus vatsavaivoista kärsiville ja oireettomien terveystarkastuksiin Healthy Stomach Initiative-organisaation työryhmän kuusitoista gastroenterologian asiantuntijaa kahdestatoista eri maasta ehdottaa verinäytteestä määritettäviä GastroPanel-biomerkkiaineita sekä oireettoman että vatsavaivoista kärsivän potilaan perustutkimukseksi helikobakteeri-infektion ja sen tai autoimmuunitaudin aiheuttaman mahalaukun limakalvon vaurion ja toimintahäiriön (atrofisen gastriitin) seulontaan ja diagnostiikkaan. GastroPanel-tutkimus auttaa valikoimaan ja ohjaamaan vatsavaivoista kärsiviä ja oireettomia mahasyöpä- ja muita riskipotilaita ajoissa mm. gastroskopiatutkimuksiin ja parantavan hoidon ulottuviin (www.biohit.fi: GastroPanel biomarkers: Rationale in diagnosis and screening of atrophic gastritis with stomach-specific plasma biomarkers, Scandinavian Journal of Gastroenterology 2012; 47: 136 – 147).

GastroPanel-tulosraportti ilmoittaa diagnoosin

• Helikobakteeri-infektiosta • Atrofisesta gastriitista sekä sen sijainnista mahalaukun korpuksessa ja/tai antrumissa. Korpuksen atrofinen gastriitti aiheuttaa vähähappoisen tai hapottoman mahan, joka voi johtaa mm. maha- ja ruokatorvisyöpään. Antrumin atrofinen gastriitti lisää peptisen haavataudin ja mahasyövän riskiä • Helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun tutkittavalla on atrofinen gastriitti, MALT-lymfooma tai vuotava peptinen haava tai hän saa parhaillaan happopumpunesto (PPI) -lääkitystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa 13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti voivat hyvin usein antaa vääriä negatiivisia tuloksia eli helikobakteeri-infektio riskeineen jää diagnosoimatta. • Mahalaukun limakalvon runsaasta haponerityksestä. Atrofinen gastriitti, runsaan haponerityksen vuoksi epäily ruokatorven refluksitaudin komplikaatiosta ja oireileva helikobakteeri-infektio edellyttävät gastroskopiatutkimusta.

Atrofinen gastriitti

• helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttama mahalaukun limakalvon surkastuma ja toimintahäiriö, • vaurioittaa mahalaukun korpus- ja/tai antrumosaa, • useimmiten oireeton, • ei voida todeta vatsavaivojen (dyspepsia) ja helikobakteeri-infektion diagnostiikkaan käytetyillä 13C-ureahengitystestillä, ulosteen antigeenitestillä tai pelkällä vasta-ainetestillä, • voi johtaa mahalaukun ja ruokatorven syöpään, B12-vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja raudan sekä joidenkin lääkeaineiden imeytymishäiriöön.

Helikobakteeri-infektio

• on sekä mahasyövän että peptisen haavataudin (maha- ja pohjukaissuolihaava) itsenäinen riskitekijä.

Runsas haponeritys

• lisää ruokatorven sairauksien (erosiivinen esofagiitti, Barrett’in ruokatorvi, ruokatorven alaosan syöpä) riskiä ruokatorven refluksitautia sairastavilla potilailla.

GastroPanel-tutkimuksia on saatavissa mm. yksityisiltä lääkäriasemilta, kuten Terveystalosta ja Diacorista, joista on listaus osoitteessa www.biohit.fi/ Laboratoriopalvelut -> Kuluttaja. Lääkärin lähetteellä saa KELA-korvauksen GastroPanel-biomerkkiainetesteistä (verinäytteen pepsinogeeni I-, pepsinogeeni II- ja gastriini-17-pitoisuudet sekä helikobakteeri-vasta-aineet). GastroPanel-tutkimuksia tehdään ilman lääkärin lähetettä Docrates-sairaalassa (www.docrates.fi/ Terveys- ja Hyvinvointipalvelut -> Vatsaongelmien testit) ja Biohit-palvelulaboratoriossa, ajanvaraus puh. 09 773 861. GastroPanel-tutkimus auttaa valikoimaan gastroskopiatutkimukseen ja ajoissa hoitoon mm. niitä riskipotilaita, joilla helikobakteeri-infektion tai autoimmuunisairauden aiheuttama atrofinen gastriitti voi johtaa maha- ja ruokatorvisyöpään. Osa mahasyövistä voi edetä helikobakteeri-infektiosta ilman, että koepalojen histologisessa tutkimuksessa löytyy atrofista gastriittia. Pieni osa mahasyövistä on perinnöllisiä. Autoimmuuniperäistä korpuksen atrofista gastriittia sairastavalla saattaa olla samanaikaisesti toinenkin autoimmuunitauti, kuten kilpirauhasen tulehdus, keliakia, reuma ja tyypin 1 diabetes, tai päinvastoin, esim. kilpirauhasen autoimmuunitautia ja tyypin 1 diabetestä sairastavilla on usein autoimmuuniperäinen oireeton atrofinen gastriitti ja sen aiheuttamana maha- ja ruokatorvisyövän riski sekä mm. B12-vitamiinin puutos ja pernisiöösi anemia. Korpuksen atrofinen gastriitti (hapoton maha) ja antrumin atrofinen gastriitti yhdessä on suurin tunnettu mahasyövän riskitila. Atrofisen gastriitin aiheuttamassa hapottomassa mahassa suusta sinne syljen mukana kulkeutuvat mikrobit pystyvät elämään ja tuottamaan ravinnon sokereista ja alkoholista asetaldehydiä. WHO:n alainen kansainvälinen syövän tutkimuslaitos (IARC, International Agency for Research on Cancer) luokitteli lokakuussa 2009 alkoholijuomissa olevan ja alkoholista sisäsyntyisesti muodostuvan asetaldehydin I-luokan karsinogeeniksi ihmiselle eli yhtä syöpävaaralliseksi kuin esimerkiksi asbestin, formaldehydin ja bentseenin. Kaikkia I-luokan karsinogeenejä lähteestä riippumatta koskee yhtenäinen periaate. Niille altistumista on pyrittävä kaikin mahdollisin tavoin vähentämään. Asetaldehydialtistus liittyy maailmanlaajuisesti vuosittain yli kolmeen miljoonaan ruuansulatuskanavan uuteen syöpätapaukseen eli noin 25 prosenttiin kaikista syövistä. Acetium-kapseli on ainoa keino sitoa ja inaktivoida karsinogeenistä asetaldehydiä mahalaukussa. Apteekeista ilman reseptiä saatavia Acetiumkapseleita suositellaan käytettäväksi aterioiden ja alkoholin nauttimisen yhteydessä henkilöille, joilla on korpuksen atrofisen gastriitin aiheuttama hapoton maha, asetaldehydin aineenvaihduntaan liittyvä geenivirhe, mahaleikkauksen jälkitila tai krooninen helikobakteeri-infektio tai jotka käyttävät haponestolääkkeitä. (www.biohit.fi/ Sijoittajat / Pörssi- ja lehdistötiedotteet: 20/07/2012 Biohit Oyj:n Acetiumille on myönnetty eurooppalainen patentti). Sekä lääkärin määräämistä että ilman reseptiä saatavista happopumpunesto (PPI)-lääkkeistä varoitetaan seuraavasti: ”Jos potilaalla on hälyttäviä oireita (esim. merkittävää selittämätöntä painon laskua, toistuvaa oksentelua, nielemishäiriöitä, verioksennuksia tai veriulosteita) ja epäilty tai todettu mahahaava, pahanlaatuisen sairauden mahdollisuus on suljettava pois, koska PPI-hoito voi lievittää oireita ja viivästyttää diagnoosia.” Tämä varoitus on aiheellinen. Useimmiten kuitenkin ”hälyttävien oireiden” ilmaannuttua syöpä on voinut edetä jo parantavan hoidon ulottumattomiin. Tästä varoituksesta huolimatta ja ilman atrofisen gastriitin (hapoton maha) poissulkua vatsavaivoja hoidetaan hyvin usein mahahappoa vähentävillä PPI- ym. lääkkeillä. Lisäksi helikobakteeri-infektion ja autoimmuunisairauden aiheuttama atrofinen gastriitti syöpä- ym. riskeineen on vähäoireinen tai useimmiten oireeton.

Biohit Oyj Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. +358 9 773 861 • www.biohit.fi: Diagnostiikka ->Palvelulaboratorio www.biohit.fi: ”State of the art GastroPanel and Acetium innovations for the unmet need” • www.gastropanel.fi www.acetium.fi/testi paljastaa asetaldihydialtistuksen.


[ Teksti Anna Haikarainen, kuvat Tommi Tuomi ] [ Asiantuntijoina psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen sekä mindfulness-kouluttaja Leena Pennanen ]

Mieli harhailee helposti muualle. Mietit tulevaa tai mennyttä, jolloin et ole täysin läsnä nykyhetkessä. Moni asia jää huomaamatta ja kokematta. Tuntuuko tutulta? Mindfulness voi avata avaramman maailman.

Läsnäolo on taitolaji

M

indfulness-työskentelyssä ihminen harjoittelee taitoa olla läsnä nykyhetkessä. Tavoitteena on lisätä tietoista läsnäoloa ja havainnoida omia ajatuksia, tunteita ja kehon tuntemuksia hyväksyvästi. Mindfulnessin suomenkielinen käännös onkin tietoinen hyväksyvä läsnäolo. Mindfulnessia on sovellettu noin 20 vuoden ajan lääketieteessä ja psykiatriassa. Suomessa sen käyttö on lisääntynyt viiden viime vuoden aikana. Nyt mindfulness on tulossa kovalla kohinalla mielenterveystyöhön. – Säännöllinen harjoittelu rauhoittaa ja rentouttaa. Sitä sovelletaan muun muassa stressinhallintaan, ­masennuksen ehkäisyyn sekä ahdistuksen, riippuvuuksien, kipujen ja unettomuuden hoitoon, psykologi ja psykoterapeutti Arto Pietikäinen kertoo.

Mielen taitolaji Kyse on mielen kyvystä olla nykyhetkessä. Lapset osaavat ottaa täyden ilon irti hetkestä. Läsnäolo hetkessä tuo myös parhaat oivallukset ja elämykset. Pietikäisen mukaan taito unohtuu, kun yhteiskunta muokkaa meistä suorittajia. Aikaa ei enää jää riittävästi ihmettelyyn ja mietiskelyyn, jota luova toiminta vaatisi. – Aikaamme leimaa monisuorittaminen. Olemme tavallaan läsnä, mutta emme kuitenkaan ole. Esimerkiksi aamiaispöydässä näppäillään kännykkää samalla, kun jutellaan perheen kanssa. Elämä alkaa tuntua suorittamisen takia stressaavalta. Jos harjoittelee syö22 3 | 2012 Terveydeksi!

mään tietoisesti ja läsnäolevasti, se antaa ihan uuden perspektiivin ruokailuhetkeen. Erityisen tärkeällä sijalla mindfulnessissa ovat oman kehon tuntemukset ja niiden havaitseminen. – Keho on viisauden lähde. Elämme aistiemme kautta: kaikki ajatukset ja tunnetilat tuntuvat kehossa. Esimerkiksi ahdistus voi tuntua rintakehän puristuksena sekä hengityksen tihentymisenä, sanoo Leena Pennanen, joka toimii mindfulness-kouluttajana Suomessa ja Saksassa. – Kun huomaat kehossasi jotakin tuntemuksia, et vielä tiedä, mikä tunne on kyseessä. Kun siihen jää viipyilemään, huomaakin olevansa esimerkiksi ärtynyt. Katsoessasi ympärillesi tarkemmin näet, että aurinko paistaa eikä syytä ärtymykseen olekaan. Pystyt näin vapaut­tamaan itsesi tunteen vallasta, Pennanen nostaa esimerkin.

Hyödylliset ja haitalliset ajatukset Tärkeä oppi on se, etteivät mielen tuottamat ajatukset ole yhtä kuin todellisuus. Ihmismielen tehtävä on tuottaa jatkuvasti erilaisia tulkintoja ja arvioita. Ajatusten osumatarkkuus ei ole kuitenkaan aina kovin luotet­ tava. Se ei olisi haitallista, ellei ihminen itse pitäisi ajatuksiaan tarkkoina kuvauksina todellisuudesta. – Osa ajatuksista on hyödyllisiä, osa hyödyttömiä ja jopa vahingollisia. Vain hyödyllisiä, omien arvojen ja päämäärien suuntaan vieviä ajatuksia kannattaa kuunnella tosissaan. Ajatusten vaikutus toimintaamme­ onkin paljon tärkeämpää kuin niiden sisältö, Pietikäinen korostaa. >>


Pystyt vapauttamaan itsesi

tunteen vallasta.

Terveydeksi! 3 | 2012 23


Kun tarkkailee, millaisia ajatuksia mielessä liikkuu, niistä tulee tietoiseksi. Omien ajatusten havainnointia voi harjoitella yksinkertaisella tavalla kirjoittamalla niitä välillä paperille. – Esimerkiksi kun ajattelet olevasi typerä, kirjoita ylös, että ”minulla on ajatus, että olen typerä. Seuraavassa vaiheessa voit todeta näin: ”Huomaan, että ajattelen olevani typerä.” Näin harjoitellen saat vähitellen etäisyyttä ajatuksiisi ja pystyt paremmin valitsemaan, miten niihin reagoit, Pietikäinen kuvailee.

Kaikki tunteet tutuiksi Toinen tärkeä oppi on, että tunteet ovat tarpeellisia eivätkä suinkaan vihollisiamme. Ne viestittävät ihmisen syvistä tarpeista, eikä niitä pidä yrittää kontrolloida tai vältellä. – Meille on opetettu, että tunteita voi hallita ja epämiellyttävistä tunteista pitää pyrkiä eroon. Kun tunne on riittävän vahva, sitä on vaikea hallita. Ihminen alkaa kaikin keinon kamppailla tunnetta vastaan, jolloin se päinvastoin vain vahvistuu, Pietikäinen huomioi. Mindfulnessissa pyritään paitsi havainnoimaan myös hyväksymään kaikki tunteet. Kannattaa muistaa, että alakulo, kärsimys ja suru kuuluvat elämään yhtä lailla kuin ilo ja onni. Tietoisen läsnäolon omaksumisesta on hyötyä myös parisuhteessa. Usein katsomme kumppaniamme arvostelevien silmälasien­ kautta:­ hänen pitäisi muuttua esimerkiksi­ kohte­liaammaksi ja pitkäpinnaisemmaksi, jotta suhteemme voisi paremmin. Mieli tuottaa monen­laisia arvostelevia ajatuksia, joihin mindfulness-menetelmällä saa etäisyyttä. Kun on aidosti läsnä ja kuuntelee toista tietoisen hyväksyvästi, aistii myös paremmin toisen tunnetiloja ja tarpeita. n

Alakulo, kärsimys ja suru kuuluvat elämään yhtä lailla

kuin ilo ja onni. 24 3 | 2012 Terveydeksi!

Sanna Mämmi:

Selkeämpää

elämää Toimittaja, elämäntaidon valmentaja ja kirjailija Sanna Mämmin elämä on muuttunut mindfulness-menetelmään perehtymisen myötä. Arvomaailmaan on tullut uusia sävyjä, ja aistihavainnot ovat terävöityneet.

O

len löytänyt uudelleen läsnäolemisen taidon, joka­minulla oli lapsena. Elämästä on tullut paljon iloisempaa ja motivoivampaa. Perehdyin mindfulnessiin life coach- eli elämäntaidon valmentajan koulutuksen myötä 2012 alussa. Mindfulness on selkeyttänyt hänen elämänkatsomustaan. – En enää arvota ja tulkitse ympärillä tapahtuvia asioita yhtä jyrkästi kuin ennen. Oma arvojärjestykseni on sen sijaan vahvistunut. Enää ei ole myöskään kiirettä ja stressiä. Mämmi kertoo, että myös hänen aistihavaintonsa ovat vahvistuneet. – Näen, kuulen ja havainnoin maailmaa paremmin, ja kaikki värit ovat voimistuneet. Keho on alkanut kertoa, milloin olen esimerkiksi syönyt tarpeeksi tai mitä ruokia se kaipaa. Jatkuvassa kiireessä elävän ihmisen aistimaailma on hänen mukaansa monesti aivan tukossa. – Miltei puolet elämästä jää monelta havaitsematta. Täysillä elämisen käsite on myös aika vääristynyt – minulle se tarkoittaa sitä, että olen 110-prosenttisesti läsnä tässä hetkessä. Jos esimerkiksi juon viiniä ja humallun siitä, se tuntuu epämiellyttävältä, koska se vie minua pois läsnäolemisesta. >>


Sanna Mämmiä ei sadesää haittaa. Kävely sateen ropinassa rauhoittaa mieltä.

Terveydeksi! 3 | 2012 25


Mindfulness Kyse on tietoisesta hyväksyvästä läsnä­olosta tässä hetkessä.

Harjoittelun avulla ei pyritä onnellisuuteen, vaan myös epämiellyttävien ja negatiivisten tunteiden hyväksyntään. Ne tulevat ja menevät.

Mindfulnessin avulla kanssaihmiset ja heidän tarpeensa voi kohdata hyväksyvästi ja läsnäolevasti. Tästä on erityisen paljon hyötyä parisuhteessa.

Kyseessä on taito, jonka oppii vain harjoittelemalla ja aktiivisesti havainnoimalla.

Parannusta ihmissuhteisiin Sanna Mämmi kokee, että ajattelutavan muutos on tuonut selvää parannusta myös hänen ihmissuhteisiinsa. – Mindfulness luo armollisuutta toisia ihmisiä kohtaan. Ymmärtää, että ihmiset eivät ole tahallisesti pahoja sinua kohtaan, vaan heillä on käyttäytymisensä takana jokin syy. Ennen menetelmään perehtymistä hän kävi läpi vaikean elämänkriisin. – Kun ryhdyin kriisin jälkeen mietiskelemään, sain purettua kehosta pois pahaa oloa. Kehon välittämillä tuntemuksilla on aina jokin viesti. Kun niitä käsittelee ja pohtii, pystyy myös hallitsemaan elämää paremmin. Rauhaa elämään Mämmi suosittelee mindfulnessia erityisesti kaikille, jotka huomaavat käyvänsä ylikierroksilla. – Olen itsekin hyvin energinen ihminen, ja hukkuisin kaiken tekemisen alle, jos en olisi löytänyt tätä menetelmää. Mindfulness on hyvä myös riippuvuuksista kärsiville, koska siinä opetellaan päästämään asioista irti. Mindfulnessia voi jokainen harjoitella syysillan pimentyessä esimerkiksi seuraavalla tavalla. – Sammuta tv, puhelin ja netti. Sytytä kynttilöitä ja istu aivan hiljaa silmät kiinni. Hengitä rauhassa ja keskity vain kuuntelemaan ympäristön ääniä, Sanna Mämmi opastaa. n 26 3 | 2012 Terveydeksi!

Omia tunteita ja ajatuksia ei vältellä tai torjuta, vaan niitä kuunnellaan hyväksyvästi ilman arvostelevia ajatuksia.

Erityistä hyötyä mindfulness tuo omaan käyttäytymistavan valintaan. Voimakkaat tunteet vaikeuttavat­ usein omien arvojen ja pää­ määrien mukaan toimimista. Kun niihin saa välimatkaa, pystyy valitsemaan, miten tunnetilaan reagoi.

Mindfulnessiin ei liity mitään erityisiä kaavoja tai mantroja. Tavoite on oppia havain­ noimaan oman kehon tuntemuksia, kuten hengitystä tai syömistä.


Pidä huolta jaksamisesta.

Turvaa ravinnonsaanti. Nutridrink täydennysravinto valmisteista saat vaivattomasti lisää energiaa ja ravintoaineita, kun et jaksa tai voi syödä riittävästi tavallista ruokaa.

Lisätietoja tuotteista lähimmästä apteekistasi tai www.nutricia.fi ja vajaaravitsemus.fi


[ Teksti Krista Korpela-Kosonen ja Ilpo Salonen, kuvat Kari Hautala, Atte Lakinnoro ja iStockphoto ]

Paino hallintaan Onnistuneen painonhallinnan resepti on periaatteessa yksinkertainen: on syötävä vain sen verran minkä kuluttaa. Säännöllinen liikunta helpottaa painonhallintaa.

P

ainonhallinta on taitolaji, joka tilastojen valossa onnistuu vain harvalta. Jopa 70 prosenttia suomalaisista on vähintäänkin ylipainoisia, ja noin viidennes voidaan luokitella lihaviksi. Vaativassa taitolajissa onnistuu siis vain noin joka kolmas. – Jokaisen, joka onnistuu pitkäaikaisessa painonhallinnassa, on muutettava elintapojaan pysyvästi, kiteyttää onnistuneen painonhallinnan avaintekijät apulaisprofessori ja lihavuustutkija Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistosta. Yhtä ainoaa ja oikeaa tietä onnistuneeseen painonhallintaan ei kuitenkaan ole. Jokainen keksii oman tapansa. Siinä missä toinen on tarkka kalorinlaskija, toinen omaksuu joustavamman ja sallivamman suhtautumisen syömiseen.

Kalorit kuriin Tiukka fakta kuitenkin on, että onnistunut painonhallitsija voi syödä vain sen verran minkä kuluttaa. Ylimääräiset kalorit näkyvät ennen pitkää vaa’an lukemissa. Kun tarkoituksena on laihtua, energiansaanti on nipistettävä vielä kulutettuja kaloreitakin pienemmäksi. Tämä vaatii yleensä uusien ruokatottumusten opettelua. 28 3 | 2012 Terveydeksi!

Kevyempi ruokavalio voi yhdelle tarkoittaa kasvisten käytön reilua lisäämistä, toiselle taas runsaasti kaloreita sisältävistä herkuista luopumista. – Syömisen pitäisi silti edelleen olla nautinnollista, jotta muutokset kantavat pitkään. Siksi entisten tottumusten tilalle olisi hyvä löytää uusia mieltymyksiä, jotka tukevat painonhallintaa, Pietiläinen ohjeistaa. Laihdutuksen jälkeen paluuta entisiin tottumuksiin ei ole, sillä keventynyt keho ei tarvitse yhtä paljon energiaa kuin ennen. Jos laihtuu 15 kiloa, on päivittäin syötävä 500 kilokaloria vähemmän kuin aiemmin söi.

Vältä säästöliekki liikunnalla Säännöllinen liikunta tukee painonhallintaa, mutta pelkän liikunnan laihduttava vaikutus on suhteellisen vähäinen. Ilman muutoksia ruokatottumuksissa liikunnan laihduttava teho jää vain 2–4 kiloon. – Tämä ei tarkoita, etteikö liikunta olisi laihdutuksen yhteydessä hyödyl-

listä. Liikunta polttaa rasvaa paikoista, joissa sitä on grammamääräisesti vähän, mutta joissa se on tosi haitallista, kuten vatsaontelosta ja lihasten sisältä. Pietiläisen mukaan liikunta on lisäksi ainoa keino, jolla pystyy estämään elimistön painumista säästöliekille laihdutuksen aikana. Säästöliekillä tarkoitetaan elimistön pyrkimystä jarruttaa painonlaskua laihdutuksen aikana energiankulutusta alentamalla. – Luonto on laihduttajaa vastaan. Laihtunut 80-kiloinen kuluttaa vähemmän energiaa kuin ihminen, joka on aina painanut 80 kiloa, Pietiläinen kuvailee. Hän muistuttaa, että aina ei ole kysymys säästöliekistä, jos laihdutus reippaan alun jälkeen yhtäkkiä jumiutuu. Usein ruokahalu vain on niin hyvä, että ihminen ei pysty vähentämään syömistä niin paljon kuin pitäisi.

Toistuva jojoilu lihottaa Kun paino seilaa edestakaisin ylös ja alas, puhutaan jojo-laihdutuksesta. Jatkuva jojoilu voi olla haitallista. – Laihdutuksen aikana menetetään rasvakudoksen ohella myös lihaksia. Takaisin tulevat kilot taas ovat ennen kaikkea rasvaa. Rasvaisemman kehon energiankulutus on aiempaa pienempi. Siksi jokaisen jojoilun jälkeen lihoo entistä helpommin, Pietiläinen kertoo.

+ LUE LISÄÄ Terveydeksi.fisivuilta hakusanalla painonhallinta


Kaarina

> 69 vuotta us > harrastuksena keila

Mielihyväsyöjä ei osta herkkuja

J

os lisäkiloja tulee kaksi vuodessa, se tekee viidessä vuodessa jo kymmenen liikakiloa. Tämä oivallus sai 69-vuo­ tiaan Kaarina Kesäjärven kiinnittämään paremmin huomiota painonhallintaan vähän päälle nelikymppisenä. Lisäkiloja alkoi kertyä Kesäjärven aiemmin hoikkaan varteen pikku hiljaa. Perheen kuopusten synnyttyä 1980-luvun alkupuolella kaikista raskauskiloista ei enää päässytkään eroon. Vähitellen vanhat vaatteet alkoivat kiristää, eikä pelistäkään katsonut entinen tuttu minä.

– Olin mielikuvissani pitänyt itseäni hoikkana, mutta yhtäkkiä huomasin, ettei mielikuva enää vastannut peilikuvaa, Kaarina kertoo. Hän alkoi lukea laihdutukseen liittyvää kirjallisuutta ja miettiä tarkemmin, mitä suuhunsa pistää. Laihdutus käynnistyi viikon nestepaastolla, mutta sen jälkeen oli pakko opetella uudet, kevyemmät ruokatottumukset. Erilaisia dieettikokeilujakin kertyi kaalisoppadieetistä Montignaciin. Tällä hetkellä Kaarina on tyytyväinen painoonsa. Painoindeksi on hieman alle 25.

– Kilot pysyvät kurissa, kun miettii mitä syö. Minulla on taipumus syödä mielihyvään. Siksi en osta enkä pidä kaapissa herkkuja, kuten karamellia, suklaata tai piparkakkuja. Aktiivinen eläkeläinen tuntee myös liikunnan hyödyt. Säännöllisiin harrastuksiin kuuluu keilaus, jota Kaarina on nuorempana harrastanut aina SM-tasolla asti. – Pelkällä liikunnalla en olisi voinut laihtua, mutta se on auttanut pysymään kunnossa. Tällä hetkellä tunnen olevani elämäni kunnossa. >> Terveydeksi! 3 | 2012 29


> Lihavuuden rajat Painoindeksi (BMI) lasketaan jakamalla paino (kg) pituuden (m) neliöllä, esimerkiksi: 75 = 23,1 1,80 x 1,80

18,5–24,9 = normaalipaino 25–29,9 = ylipaino 30–34,9 = lihavuus 35–39,9 = vaikea lihavuus 40 tai yli = sairaalloinen lihavuus

Laskuri osoitteessa www.sydanliitto.fi/painoindeksi

Vyötärölihavuudesta puhutaan, kun vyötärömitta ylittää miehillä 100 cm ja naisilla 90 cm.

> Laihdutusvalmisteet ja lääkkeet painonhallinnassa 30 3 | 2012 Terveydeksi!

J

Yrittäjä pisti kalenterin uusiksi

K

uinka ketterä voi olla reilu nelikymppinen, yli satakiloinen mies? Erittäin ketterä, todistaa ­jujutsutatamin päästä päähän kärrynpyöriä ja kuperkeikkoja pyörähtelevä Tommi Leppälä. Kaikesta huomaa, että 45-vuotiaan miehen kunto on kohdillaan ja tasapaino hallinnassa. Vielä joitakin vuosia sitten tilanne oli toinen. Kahvilayrittäjänä ja tapahtumajärjestäjänä työskentelevä Leppälä eli kiireistä aikaa, ja liikuntaharrastukset alkoivat yksi toisensa jälkeen jäädä. Hyvä ruoka maistui kuitenkin entiseen tapaan, joten kiloja alkoi salakavalasti kertyä. – Jossakin vaiheessa havahduin siihen, ettei oma peilikuva enää miellyttänyt. Myös huono kunto herätti, Tommi muistelee. Niin alkoi määrätietoinen paluu liikuntaharrastusten pariin. Samalla tavoitteena oli saada uusiin vaakalukemiin karannut paino paremmin hallintaan. Kiireinen yrittäjä raivasi kalenteriinsa tilaa lenkkeilylle ja kiertoharjoittelulle liikuntakeskuksessa. Brasilian jujutsusta Tommi innostui vasta viime talvena, mutta nyt hänet tapaa harjoittelusalilta useita kertoja viikossa. Tatamilla temppuileva mies tuntee nyt olevansa todella hyvässä kunnossa. Vireystaso on parantunut, ja töissäkin jaksaa paremmin. Hyvästä ruuasta nauttiva Tommi myöntää, että ruokatottumuksissa olisi edelleen parantamisen varaa. Ongelmana ovat etenkin syömisen epäsäännöllisyys ja iltasyöminen. Tommi ei ole halunnut kokeilla minkäänlaisia ­dieettejä eikä laihdutusvalmisteita tai -lääkkeitä. Hän satsaa mieluiten laadukkaista raaka-aineista valmistettuun tavalliseen ruokaan. – Ihminen on sitä mitä hän syö. Tärkeintä on kohtuus kaikessa. >>

os painoindeksi on yli 30, laihdutuksen apuna voi kokeilla erittäin niukasti energiaa sisältäviä valmisteita (ENE, englanninkielinen lyhenne VLCD). Kaikki tarpeelliset ravintoaineet sisältäviä valmisteita voi käyttää yhtäjaksoisesti ainoana ravinnonlähteenä enintään 16 viikkoa. Paino putoaa yleen-

sä nopeasti, mutta samanaikaisesti on opeteltava kevyemmät ruokatottumukset, jottei paino nouse uudelleen käytön lopettamisen jälkeen. Lihavuuden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden vaikuttava aine on orlistaatti, joka vähen­tää rasvan imeytymistä elimistöön.


Erityistä hoitoa ja huolenpitoa jaloillesi ja vartalollesi

Tommi

> 45 vuotta an jujutsu > harrastuksena brasili

UUTTA

CARBAMID CREAM Ennaltaehkäisee ja hoitaa kuivaa ja karheaa ihoa Lisää ihon vedensitomiskykyä ja ehkäisee tulehdusta ja kutinaa. Erittäin tehokas ja hyvin siedetty. Hierotaan puhtaalle iholle 1-2 kertaa päivässä. Sopii mm. kyynerpäille, käsille, polville ja jaloille.

CARBAMID FORTE 18% Urea – sisältää hedelmähappoja ja hopeaa Jalkojen kovettumien ja känsien hoitoon

Saatavilla on sekä resepti- että itsehoitolääkkeitä. Itsehoidossa terve ihminen voi käyttää lihavuuden lääkehoitoa, jos painoindeksi on vähintään 28. Lääkehoito ohjaa vähärasvaisen ruokavalion noudattamiseen, sillä valtaosa lääkkeen haittavaikutuksista johtuu liiallisesta rasvan saannista.

Pehmentää ja kosteuttaa jalkoja intensiivisesti. Jalkojen ihosta tulee jälleen pehmeä ja sileä, samalla kun voide ehkäisee uusien kovettumien ja känsien syntymistä. Hedelmähapot parantavat ihon pintaa, hopealla on bakteerien kasvua ehkäisevä vaikutus. Hierotaan kovettumiin 1-2 kertaa päivässä. Myynnissä apteekeissa

www.louis-widmer.fi


Voittaja

Vuoden 2012 paras urheiluvalmiste BetterYou™:n ulkoiset Magnesium-suihkeet TUTKITTUA :Tastä BetterYou™:n luonnon magnesiumista on tehty 2 tutkimusta: 1. tutkimuksessa havaittiin, että BetterYou™n magnesium imeytyy paremmin ihon läpi kuin sisäiset valmisteet ja raskasmetallit vähenivät kehossa. Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että levittipä BetterYou™:n magnesiumia mihin tahansa kehoa niin 48 tunnin kuluttua magnesium oli koko kehon käytettävissä. Kliiniset potilastutkimukset alkavat 2012 Englannissa. Tästä BetterYou™:n luonnon magnesiumista on tehty 4 erilaista magnesium-tuotetta.

Magnesium original * Aitoa BetterYou™:n Zechstein Inside® magnesium laatua, joka louhitaan 1,5km syvyydestä 250 milj. vuotta vanhasta antiikin

KÄYTETÄÄN: * Lihaskrampit ja Suonenvedot (sinne missä kramppi on) * Levottomat jalat * Lasten kasvukivut * Migreenin ehkäisyssä (kannatta levittää hartioille) * Sopii myös lapsille ja raskaana oleville

Magnesium kipusuihke

SUIHKUTA SUORAAN SINNE MISSÄ KIPU ON KÄYTETÄÄN: * Kulumasäryt * Nivelsäryt * "tenniskyynerpää" * Issiasvaivat * hermosäryt

* fibromyalgia * reumasäryt * levottomat jalat * nivelrikkokivut * hiirikäsi

Magnesium unisuihke

SUIHKUTA HARTIOILLE; SAAT HELPOTUSTA KÄYTETÄÄN: * Univaikeuksiin * levottomat jalat * Rentoutumiseen * Vaihdevuosi yöhikoilun vähentämiseen

Magnesium sport suihke SUIHKUTA SUORAAN LIHAKSILLE KÄYTÄ ENNEN TREENIÄ

KÄYTÄ TREENIN JÄLKEEN

- LÄMMITTÄÄ LIHAKSET

-NOPEUTTAA PALAUTUMISTA

* PIENEMPI LOUKKAANTUMISRISKI

* AUTTAA HAJOTTAMAAN MAITOHAPPOA - EHKÄISEE SUONENVETOJA JA LIHASKRAMPPEJA

- ANTAA VOIMAA LIHAKSILLE * TEHOSTAA ATP-SYNTEESIA

Koripalloa ja kotiruokaa

U

udellamaalla Pornaisissa asuva 15-vuotias Venla Joki­ vuori kertoo, ettei ole koskaan ollut erityisemmin makean ja muiden­herkkujen perään. Hän pyrkii syömään melkein aina terveellisesti. Perheessä kukaan muukaan ei juuri välitä karkista. – Karkkia tulee syötyä ehkä kerran viikossa, joskus enemmän, jos on vaikkapa juhlia. Joinakin viikkoina ei ollenkaan. Tykkään hedelmäkarkeista ja suklaasta, mutta sipseistä en välitä. – Lähimpään hampurilaisravintolaan on kylältä matkaa, ja hampurilaisia ja muuta pikaruo­kaa syön kaverien kanssa ehkä muutamia kertoja vuodessa. Koripalloharrastus pitää Venlan vauhdissa: harjoituksia on neljä kertaa viikossa ja pelit päälle. Lisäksi hän lenkkeilee koi­ran kanssa, kesällä ui sekä pe­laa lentopalloa kaverien kanssa. – Liikkuminen on ihan luonnollinen osa elämää. Kun harrastaa vaikka koripalloa, tutustuu uusiin ihmisiin, ja ollaan ja tehdään paljon yhdessä. Liikkumisesta saa hyvän olon tunteen. Venlan mielestä terveellinen, tavallinen perusruoka on hyvän makuista, myös kouluruoka. Juomaksi treeneissä ja muuallakin sopii hyvin vesi. Hän on huomannut, että mainoksissa ihannoidaan monesti langanlaihuutta. Hän ei kuitenkaan pahemmin kiinnitä siihen huomiota. – Joskus voidaan kaverien kanssa selailla lehtiä ja puhua, että olisiko mukava olla tuollainen täydellinen. Mutta ei siitä kukaan tunnu ottavan oikeasti isompia paineita. Ja jokainen tietää, että kuvia on käsitelty tietokoneella, eivätkä mallit todellisuudessa ole sen näköisiä kuin kuvissa. n

VARMISTA, ETTÄ D3- ja B12-VITAMIINIT IMEYTYY! UUSI TUTKIMUS VAHVISTAA! Dlux-suihkeet ainoat, jotka pystyvät imeytymään suoraan suun limakalvolta, tipat, nesteet ,kapselit ja tabletit imeytyvät suoliston kautta! Ihmisillä paljon ongelmia suolistossa, joka haittaa imeytymistä. Suun limakalvolta imeytyy, vaikka suolisto ei ole kunnossa! * Suihkeet on mikroemulsoitu, jonka vuoksi ne imeytyvät välittömästi ja tehokkaasti suun limakalvoilta * Hyvänmakuinen (Saatavana myös 10 mcg ja 25 mcg- vahvuisena sekä raskaanaoleville yhdistettynä D3 25 mcg+ B1+ B6+ foolihappo)

BOOST B12-vitamiinisuihke Metyylikobalamiini B12-vitamiinisuihke

Erittäin tehokas ja täysin luonnollinen päivittäin käytettävä B12-vitamiinisuihke, joka lisää energisyyttä ja keskittymiskykyä. Viimeisimmät tutkimukset osoittavat, että B12-vitamiini on välttämätön muistille, kognitiivisille toiminnoille ja verenkierrolle varsinkin punasoluille . B12vitamiini on erittäin huonosti imeytyvä suoliston kautta johtuen entsyymeistä ja hapoista, jotka tuhoavat ravintoaineita: ruuasta ja tableteista imeytyy ainoastaan 1% B12-vitamiinia. B12-vitamiinisuihke imeytyy välittömästi suun limakalvoilta.

SAATAVANA NYT MYÖS APTEEKEISTA: JAKELU: Medifon Oy Lisätietoja: www.terveyssiskot.fi Terveyssiskot@gmail.com PUH: 040-7523542, 040-6800600 ja 040-4830084

Venla

> 15 vuotta allo > harrastuksena korip


Johanna Raunio vannoo Q10 nimeen:

Energisyyteni lähde Tarvitsen uusiin haasteisiini paljon energiaa. Bio-Qinon Q10 on luotettava energianlähde, joka ei petä, Johanna Raunio sanoo.

Näyttelijä, perheenäiti ja nyt myös aktiivinen kiinteistöalan välittäjä Johanna Raunio haluaa pitää pyörät pyörimässä ja siinä häntä auttaa Bio-Qinon Q10 GOLD 100 mg. Uudet haasteeni vaativat paljon puhtia ja olenkin huomannut, että kun otan päivittäin Bio-Qinon Q10 ravintolisää, saan energiaa tarpeeksi. Q10 on luotettava ja jatkuva energianlähde ja itselleni tosi tärkeä, jatkaa Johanna, joka on selvästi innostunut uudesta työstään. Johannan mielestä on merkittävää, että Bio-Qinonin Q10 on samanlaista kuin elimistön oma ubikinoni ja näin ihmiskeholle 100% luonnollinen, toisin kuin vaikka kahvi tai ginseng. Tämä merkitsee minulle paljon. Haluan pysyä kunnossa ja terveenä ja Q10:n avulla se onnistuu. Tätä tuotetta voin todella suositella, Johanna sanoo.

Olen oikeasti energisempi kuin ennen. Minulle Bio-Qinon Q10 on ollut kuin energiashotti – ihonikin on hyötynyt ubikinonista

Bio-Qinon Q10

Nykyinen ubikinoni tuotteeni

Tieteellisesti todistettu imeytyminen

Kyllä

?

Tieteellisesti dokumentoitu turvallisuus

Kyllä

?

Tieteellisesti dokumentoitu vaikutus

Kyllä

?

Kansainvälisen Q10 ubikinonitutkijoiden järjestön (ICQA) virallinen vertailuvalmiste

Kyllä

?

Valmistettu Tanskassa GMP lääketuotantostandardin mukaisesti

Kyllä

?

Luonnonmukainen ubikinoni – sama muoto jota elimistö tuottaa

Kyllä

?

Dokumentoitu yli 80 tieteellisessä tutkimuksessa

Kyllä

?

Dokumentoitu, että valmiste ei vaikuta kehon omaan ubikinonituotantoon

Kyllä

?

Ainutlaatuinen öljymatriisi ja lämpömetodi, joka takaa että ubikinoni-kristallit liukenevat mahassa ja imeytyvät

Kyllä

?

Päivittäin tuhansia käyttäjiä yli 40 maaassa

Kyllä

?

Rajatorpantie 41 C, 01640 Vantaa Puh. (09) 8520 2218, www.pharmanord.fi

FI_Q10_Ad_Terveydeksi_0712_217x280

Monet ihmiset käyttävät päivittäin ubikinonia, mutta eivät ehkä tiedä, että valmisteiden välillä on suuria eroja. Jos olet epävarma nykyisestä ubikinonituotteestasi voit verrata sitä maailman suosituinpaan ubikinonivalmisteeseen Bio-Qinon Q10:


[ Teksti Virve Järvinen, kuvitus Pia Holm ] [ Asiantuntijoina kehittämispäällikkö Satu Pajala, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki, Apteekkariliitto ]

34 3 | 2012 Terveydeksi!

Hui, Kun


Heitättää, keikuttaa, päässä pyörii ja silmissä vilisee – sitä useammin mitä vanhemmaksi ihminen tulee. Syy seniorin huimaukseen voi löytyä lääkkeistä ja apu jumpasta.

I

han kuin ilmassa leijuisi tai kieppui­ si karusellissa. Katse harhailee ja ja­ lat tuntuvat huterilta: kaatuminen uhkaa. Huimaus tuntuu hurjalta, vaik­ ka oikeasti tunne on harhaa. Elimistö hui­ jaa omistajaansa. – Ihmisen tasapainojärjestelmä muo­ dostuu kiihtyvyyttä aistivista sisäkorvan osista ja aivorungon tumakkeista. Ne saa­ vat tiedon kehon asennosta silmien, ihon, nivelten ja lihasten aistinjärjestelmien vä­ lityksellä. Häiriö missä tahansa tasapaino­ järjestelmän osassa välittää aivoille risti­ riitaista tietoa ympäristöstä, mikä voi il­ metä huimauksena, kehittämispäällikkö Satu Pajala Terveyden ja hyvinvoinnin lai­ tokselta kertoo. Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä todennäköisemmin huimaus kiusaa – ais­ tijärjestelmä kun ei enää ahkeroi samoin kuin nuorena. Sisäkorvassa saattaa olla häikkää ja pikkuaivoissa lievä rappeuma, samoin käsien ja jalkojen hermotuksessa. Näkökään tuskin on entisensä vaikka kaihin vuoksi. – Iäkkäälle huimaus saattaa aiheuttaa kaatumistapaturman, joka voi olla kohta­ lokas. Aina huimaukselle ei löydy syytä.

Siitä aiheutuva kaatuminen voidaan vält­ tää huolehtimalla, että iäkkäällä on hyvä lihasvoima alaraajoissa, sairaus on kun­ nolla hoidettu ja ettei lääkehoito lisää hui­ mausta.

Liikettä lihaksille, treeniä tasapainolle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asian­ tuntijat ovat laatineet IKINÄ-oppaan ja -toimintamallin, joiden avulla voidaan sel­ vittää iäkkään ihmisen kaatumisriski. Opas on tarkoitettu kaikille terveyden ammat­ tiryhmille ja henkilöstölle, mutta siitä löy­ tyy tietoa ja ohjeita jokaiselle, jota oman läheisen iäkkään vointi ja kaatumiset huo­ lestuttavat. IKINÄ-toimintamallin avulla voidaan tunnistaa ja karsia vanhuksen elämästä kaatumisriskiä kasvattavia tekijöitä. Esi­ merkiksi aiempi kaatuminen, muutto uu­ teen asuntoon, vähäinen nesteiden saanti, epäsopivat silmälasit sekä virtsanpidätys­ vaikeudet ja niiden aiheuttamat öiset ves­ sareissut lisäävät kaatumisen vaaraa mer­ kittävästi. – Paras keino ehkäistä kaatumisia on huolehtia iäkkään ihmisen terveydestä ja kunnosta. Huimauksen pelossa ei parane jumittua tuoliin, päinvastoin. Heikentynyt tasapainojärjestelmä ja lihakset heikkene­ vät käyttämättöminä entisestään. Tasapai­ no ja lihakset tarvitsevat treeninsä, Satu Pajala korostaa. Lihakset ovat hälyttävän huonossa kun­ nossa, jos tuolista ylösnousu vaatii muu­ taman heijaamisliikkeen eikä jalka tahdo nousta linja-auton ovesta sisään. – Lihasten kuntoon voidaan vaikuttaa lihaskuntoharjoittelulla: kotijumpalla >>

HUIMAA!

> Turvaa kotiin

• Huolehdi iäkkään kodin siis teydestä. Lattialla lojuviin lehtiin ja vaa tteisiin sekä kiemurteleviin sähköjo htoihin kompastuu herkästi, samoin retkottaviin matonkulmiin. • Tutkaile huonekalujen pai kkoja. Pääseekö vanhus vaivatta yöll ä sängystä vessaan tai onko ruokapöyd än ja jääkaapin välissä kierrettäviä kulmia? Eihän lattia iäkkään lempitu olin alla ole liukas ja tuoli karkaa istujan alta? • Tarkista valaistus. Onko kod in kulkureiteillä tarpeeksi valo a, myös yöllä? Jokaista lamppua ei parane sammuttaa pimeään aikaan: kaatumises ta seuraava lasku on taatusti sähkölasku a suurempi.

> Treenaa tasapainoa • Nosta toinen jalka ilmaan, muutama sentti lattiasta riittää, ja pysyttele yhdellä jalalla ryhdikkäänä. Kasvata vähitellen aikaa ja haastetta: nosta jalka koukkuun jalkapohja toista säärtä vasten. Tee harjoitus varmuuden vuoksi seinän vieressä, jos alkaa huojuttaa. Tosin tasapaino harjaantuu vain sitä horjuttamalla. Muista treenata kumpaakin puolta. • Seuraa askelin lauta- tai laattalattian viivaa tai vedä sellainen lattiaan maalarinteipillä. Kävele viivaa pitkin eteenpäin siten, että jalka osuu astuessaan kannallaan toisen kärkeen. Kun tämä sujuu, tee sama takaperin. • Väsymys heikentää liikkeiden hallintaa, joten jumppaa virkeänä. Riisu kengät tasapainoilun ajaksi: kenkä tukee jalkaa ja vie harjoituksista tehon. • Saat treeniin lisää haastetta, kun teet liikkeet epätasaisella alustalla, kuten pyyhkeen päällä, tai suljet silmät.

Terveydeksi! 3 | 2012 35


> Ruista reisiin

• Aseta tukeva tu

oli selkänoja seinä ä vasten tukevasti paikoilleen. • Varmista, etteivä t jalat luista lattialla ja istu tuoli in. • Kumarru aavistu s eteen ja ponnist a jaloilla ylös. Lask eudu rauhallisesti jarruttaen alas tu olille. • Koeta tehdä liik e pelkillä reisilihak silla, ota käsillä tukea tuolista vain tarvi ttaessa. • Toista ylösnousu ja 5–15 kertaa ka hd esti päivässä. • Lisää toistoja ja suorituskertoja sit ä mukaa kuin voima lihaksis sa kasvaa. Pyri te kemään niin monta toistoa , että liike tuntuu mukavana polttee na reisissä. Lähde: THL

D-vitamiinin puute lisää tutkitusti iäkkäiden

kaatumisen vaaraa. tai tehokkaimmin ohjatulla kuntosaliharjoittelulla. Yläikärajaa kuntosaliharjoitteluun ei ole. Lihakset tarvitsevat kasvuunsa myös proteiinia. Jos ruokahalu on huono, proteiinin voi nauttia vaikka veteen sekoitettavana herajuomana. – Päivittäinen D-vitamiinilisä on Suomessa tarpeen jokaiselle yli 65-vuotiaalle. D-vitamiinin puute lisää tutkitusti kaatumisen vaaraa, Satu Pajala muistuttaa.

Lääkkeet syyniin Lääkkeistä varsinkin mieliala- ja unilääkkeet, sydän- ja verisuonisairauksien sekä eturauhasvaivojen hoitoon tarkoitetut lääk36 3 | 2012 Terveydeksi!

keet aiheuttavat monelle huimausta. Osa niistä saa aikaan voimattomuuden tunteen, osa vapinaa ja lihasten jäykkyyttä. Osa lääkkeistä alentaa verenpainetta ja aiheuttaa pystyyn noustessa huimauksen tunteen. Haitallisten yhteisvaikutusten todennäköisyys kasvaa yhtä jalkaa lääkkeiden määrän kanssa. Mitä enemmän dosetissa on keskushermostoon vaikuttavia kolmiolääkkeitä, sitä suurempi kaatumisvaara on. – Iäkkään ihmisen lääkehoito tulisi tarkistuttaa kerran vuodessa. Lääkärin tulisi arvioida, tarvitaanko yhä kaikkia lääkkeitä, vai onko osa niistä tullut tarpeettomiksi. Arviointi on tarpeen siksikin, että iäkkään elimistö on herkkä lääkeaineiden haitallisille yhteis- ja sivuvaikutuksille. Joskus lääkkeen aiheuttamaa haittaa on alettu hoitaa uudella lääkkeellä, mikä on kasvattanut turhaan lääkekuormaa ja haittojen riskiä, asiantuntijaproviisori Johanna Sali­ mäki Apteekkariliitosta huomauttaa. Jos huimaus on oireena uusi ja itse epäilee lääkettä sen aiheuttajaksi, kannattaa käväistä apteekissa tai soittaa lääkärille saman tien. Lääke on todennäköinen synti-

pukki silloin, kun huimaus ilmaantuu yhtä jalkaa uuden lääkkeen käyttöönoton kanssa. – Lääkärin määräämää lääkitystä ei pidä­ lopettaa omin päin. Annosta voidaan tarvittaessa muuttaa tai lääke vaihtaa toiseen. Tosin monesti elimistö tottuu lääkeaineeseen ja haitta pienenee vähitellen. Apteekkilaisilla on apunaan useita tietokantoja, joiden avulla voidaan selvittää lääkehoidon riskit ja havaita iäkkään lääkkeistä hänelle mahdollisesti haitalliset. Syväl­listä kartoitusta kaipaava kysyy apteekista lääkehoidon kokonaisarviointia – asiaan erityispätevyyden saaneen farmaseutin tai proviisorin tekemää syvällistä selvitystä potilaan lääkityksestä. Palvelu on maksullinen, ja siihen tarvitaan lääkärin lähete. – Lääkitys on helpompi hallita ja haitoilta välttyä, jos keskittää lääkeostoksensa yhteen ja samaan apteekkiin, Johanna Salimäki muistuttaa. n THL:n julkaisema, kaatumisten ehkäisyyn tarkoitettu IKINÄ-opas löytyy osoitteesta www.tapaturmat.fi > iäkkäät


Varaudu syksyyn Orionin tuotteilla! Aqualan Duo

perusvoide.fi

Aqualan Duo on tehokkaasti kosteuttava perusvoide päivittäiseen käyttöön kuivalle tai atooppiselle iholle. Kosmeettisesti miellyttävää voidepohjaa vahvistaa suuri määrä glyserolia, ihon omaa kosteudensitoja-ainetta. Pitää ihon kimmoisan notkeana ja pehmeänä pitkään. Pakkauskoot 30, 100, 200 ja 400 g.

Orodrops

itsehoitoapteekki.fi

Orodrops-korvatipat on paikallisesti käytettävä puudute korvakivun tilapäiseen lievitykseen. Vaikuttava aine sinkokaiinihydrokloridi (12 mg/ml) helpottaa kipua tarvittaessa vielä lääkekuurin aloituksen jälkeen. Ei pitkäaikaiseen käyttöön tai jos korvasta erittyy nestettä tai tärykalvo ei ole ehjä. Pakkauskoko 10 ml.

UUTUUS!MAKU

Burana

KORVA ON HOITO

burana.fi

Burana 400 mg tunnetaan tehokkaana kipuja kuumelääkkeenä.Vaikuttava aine on ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat maha- tai pohjukaissuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Ei alle 20-kiloisille lapsille eikä raskauden viimeisellä kolmanneksella. Pakkauskoot 10, 20 ja 30 tabl.

DeviSol Berry

8/2012

UUTUKUIVUSN

devisol.fi

Luonnollista mansikka-aromia sisältävä DeviSol Berry sisältää 10 mikrogrammaa hyvin imeytyvää D3-vitamiinia. Pienikokoisen tabletin voi pureskella, imeskellä tai antaa liueta suussa. Hammasystävällinen DeviSol Berry on makeutettu sorbitolilla ja ksylitolilla. Pakkauskoko 200 tabl.

Tutustu huolellisesti lääkkeiden pakkausselosteisiin. Lisätiedot: 010 426 2928 (ark. 8–16), itsehoitoapteekki.fi


Oireiden kanssa

ELÄMÄÄN

38 3 | 2012 Terveydeksi!


[ Teksti Taina Vuokko, kuvat Vessi Hämäläinen ] [ Asiantuntijana psykologi ja psykoterapeutti Sari Kujanpää, Haukkarannan oppimis- ja ohjauskeskus, Jyväskylä ]

K

un Juhana Bäckman sai 19-vuotiaana Asperger-diagnoosin, tieto tuli helpotuksena. Hänellä poikkeava käyttäytyminen tuli ilmi jo varhain. Nuorella miehellä oli kouluiässä pohdittu Aspergerin oireyhtymän mahdollisuutta, joka oli kuitenkin silloin suljettu pois. – Kun olin 19-vuotias, yksityisellä lääkäriasemalla neurologi totesi, että kyllä tämä on ihan selvä Asperger-tapaus.­ Yllättäen pystyinkin ymmärtämään sen, mistä omassa käyttäytymisessäni oli kyse. Bäckman kertoo tuntevansa paljon Asperger-henkilöitä, joilla on niin sanottu yhdistelmädiagnoosi. Heillä saattaa olla esimerkiksi sekä Asperger että tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriö ADHD. – Mietin joskus itsekin, että voisiko minullakin olla myös ADHD. Siitä ei kuitenkaan ole saatu viitteitä, hän pohtii. Oikean diagnoosin löytäminen on helpottanut Bäckmanin elämää. Esimerkiksi viranomaisten kanssa toimiminen on muuttunut helpommaksi, kun on esittää todistus Asperger-diagnoosista. Samoin vertaistukiryhmiin osallistuminen on ollut hänelle antoisaa. – Autismi- ja Aspergerliiton toiminnassa olen oppinut paljon omasta tavastani toimia ja hahmottaa maailmaa. Olen osallistunut toimintaan vuodesta 2004.

Oireyhtymään kuuluvat rutiinit ovat

oppii Arvioiden mukaan Suomessa noin 40 000 ihmisellä on Aspergerin oireyhtymä. Juhana Bäckman tietää, että tauti ei estä työntekoa eikä musiikista nauttimista.

työnteossa hyödyksi.

Työpaikalla tiedossa Bäckmanilla oireyhtymä on vaikuttanut erityisesti oppimiseen. Kielet kyllä sujuvat, mutta matemaattiset aineet ovat olleet vaikeita. Opintie ei silti loppunut peruskouluun. Toisen asteen kaupallisen koulutuksen lisäksi hän on valmistunut myös matkailualalta. – Kun suoritin matkailualan perustutkintoa Porvoon ammattiopistossa, olin jo saanut diagnoosini. Silloin tutkintovaatimuksistani huojennettiin kokonaan matemaattiset aineet. Niiden sijaan opiskelin enemmän kieliä. Työpaikalla Matkahuollon aikatauluneuvonnassa tiedetään, että Bäckmanilla on Aspergerin oireyhtymä. >>

Terveydeksi! 3 | 2012 39


> Osa autismin kirjoa

– Kerroin ensin yhdelle työkaverille, ja siitä tieto sitten levisi kuin vahingossa. On kuitenkin ollut hyödyllistä, että työpaikalla­ on asia tiedossa. Ei siitä haittaa ole ollut. Hän kertoo hyötyvänsä työpaikalla ­tutuista rutiineista ja selkeistä ohjeista. Uusissa tehtävissä työhönopastukseen on hyvä varata aikaa. Asperger on samalla työssä myös vahvuus, josta on selkeää hyötyä. – Olen saanut hyvää palautetta siitä, että pystyn puhelimessa selittämään asiat asiakkaille rauhallisesti ja huolellisesti. Tarkat rutiinit tekevät työstä luotettavaa.

Intohimona ooppera Juhana Bäckman on vuosien varrella oppinut hallitsemaan Aspergeriin liittyviä oireitaan. – Oireiden kanssa oppii elämään. Joskus katsekontakti voi hapuilla keskustellessa. Samoin saatan olla herkkä äänille. Jos esimerkiksi kävelen junaradan varressa, pikajunien ääni vihloo helposti korvia. Herkkyys äänille on toisaalta myös suuri ilon aihe. Juhana on nimittäin intohimoinen oopperan harrastaja. Hänellä on muun muassa kausikortti Kansallisoopperaan. – Viimeksi kävin katsomassa Puhdistus-oopperan sekä ykkös- että kakkosmiehityksillä. Kuuntelin eri laulajien eroja ja sitä, miten tulkinnat poikkesivat toisistaan, hän innostuu. Joskus hän tunnistaa oopperan äänitteeltä ensi tahdeistaan. Se on herättänyt läheisissä ihmetystä siitä, miten hyvin hän tuntee klassisen musiikin. – Läheiset ymmärtävät hyvin Asperger-oireyhtymäni. Monilla kavereillani on sama tausta. Olemme tavanneet vertaistukitoiminnassa, Bäckman kertoo. Asperger on voimavara Monet aikuiset, joiden lapsilla todetaan Aspergerin oireyhtymä, alkavat pohtia samoja oireita myös ­itsessään, psykologi ja psykoterapeutti Sari Kujanpää Haukkarannan oppimis- ja ohjauskeskuksesta Jyväskylästä sanoo. 40 3 | 2012 Terveydeksi!

A

spergerin oireyhtymää pidetään autististen häiriöiden lievänä muotona. Autismin eri muodot kuuluvat laaja-alaisiin kehityshäiriöihin, joille on ominaista monimuotoiset vaikeudet sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. – Aspergerin ja autismin oireissa on paljon yhtäläisyyksiä. Sekä autisteilla että Asperger-henkilöillä on esimerkiksi rajoittuneita kiinnostuksen kohteita ja toistuvaa käyttäytymistä, psykologi ja psykoterapeutti Sari Kujanpää sanoo. Oireyhtymien erot näkyvät kuitenkin selvimmin älyllisessä kehityksessä. – Lapsena Asperger-henkilöllä ei niinkään ole kielellisessä tai älyllisessä kehityksessä viivästymiä. Tämä taas on autismissa tyypillistä. Juhana Bäckman kertoo, että­ joskus ihmiset ymmärtävät paremmin, mistä Aspergerissa on kyse, kun mainitsee oire­yhtymän kuuluvan autismin kirjoon. – Vaikka Asperger on pelottavalta kuulostava sana, me olemme ihmisiä siinä missä muutkin. Emme me pure, hän nauraa.

Aspergerin oireet ilmenevät eri lailla eri iässä ja eri ihmisillä. Yhdistävänä tekijänä on lapsuudesta alkaen sosiaalisesti ja tunnepohjaisesti erikoinen käyttäytyminen. Oireyhtymä on vahvasti perinnöllinen. Tarkka syntymekanismi on silti yhä tuntematon. – Periytyvyydellä on merkittävä osuus Aspergerin synnyssä. Myös raskauden ja synnytyksen aikaiset epäsuotuisat tapahtumat ovat voineet saada sen aikaan. Oireyhtymä on saanut nimensä tiedemies Hans Aspergerin mukaan, joka tutki 1940-luvulla lapsia, joilla oli Aspergerin oireyhtymän kaltaisia piirteitä. Suomessa

ensimmäiset Asperger-diagnoosit tehtiin 1980-luvun lopulla.

Lapsi leikkii totta Aspergerin oireet tulevat esiin jo lapsena. Valtaosa diagnooseista tehdäänkin esikouluiässä, vaikka myös aikuisella voidaan todeta oireyhtymä. – Asperger-henkilö ei ole toiminnassaan kovin joustava, mikä näkyy muun muassa lapsen tavassa leikkiä. Melikuvitusleikki ja eleiden käyttö saattaa olla ­rajoittunutta. Kuvailen piirrettä usein siten, että lapsi ”leikkii totta”, Sari Kujanpää kertoo.


Vertaistuki, valmennus ja terapia

ovat usein avuksi. Kirjo vaihtelee voimakkaista oireista lieviin. – Oireet voivat ilmetä niin lievinä, ettei niistä ole merkittävää haittaa. Silloin diagnoosi ei aina edes ole välttämättä tarpeen, Kujanpää sanoo.

Sosiaalisissa tilanteissa Asperger-henkilö ei välttämättä kommunikoi vastavuoroisesti. Hän saattaa käyttää sanoja erikoisesti tai ymmärtää väärin sanojen merkityksiä. Aspergeriin liittyvät lisäksi aistipoikkeavuudet. – Aistien kautta saatu tieto ei välttämättä jäsenny selkeästi. Epänormaali herkkyys aistivaikutteille saattaa ilmetä esimerkiksi niin, että tavalliset aistimukset voivat tuntua sietämättömän voimakkailta.

Kymmenittäin tukikeinoja Jos lapsen kehitystä haittaaviin Asperger-oireisiin puututaan varhain, hänellä on Kujanpään mukaan hyvät mahdollisuudet täysipainoiseen nuoruuteen ja aikuisuuteen. – Keskeistä on, että koulussa ja työpaikalla on tietoa Aspergerin oireyhtymästä. Tällöin ihmisen käyttäytymistä ymmärretään oikein. Ymmärrys ja hyväksyntä ovat tärkeitä asioita. Tunne- ja sosiaalisia taitoja voi opiskella. Useimmat hyötyvät esimerkiksi vertaistukitoiminnasta, neuropsykologisesta valmennuksesta tai käyttäytymisterapiasta. Asperger-henkilöillä on monia vahvuuksia joiden avulla heillä on mahdollisuus kompensoida vaikeuksiaan. – Asperger-henkilöillä on usein hyvä muisti ja tarkkuus. Monet ovat kielellisesti taitavia.­ Kyvyt saattavat olla ajattelun eri alueilla hyvin eritasoisia, ­joten heillä saattaa olla yksil­öl­ lisiä huipputaitoja ja mahdolli­ suus kehittyä niissä erikoisasian­ tuntijoiksi. n

60 vuotta virtaa, voimaa ja vastustuskykyä!

Multi-tabs Family 200 tabl. • Monivitamiini-hivenainevalmiste koko perheelle

www.multitabs.fi


[ Teksti Ritva-Liisa Sannemann, kuvitus Heljä Hyytiä ja Atte Lakinnoro ] [ Asiantuntijana synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri, LT Pauliina Aukee Keski-Suomen keskussairaalan synnytys- ja naistentautienyksiköstä ja lantionpohjan tutkimus- ja hoitoyksiköstä ]

Karkauspäivät kuriin Ätshii! Aivastus, ponnistus ja lirahdus. Virtsankarkailu on varsin yleinen vaiva naisilla, mutta miehillekin voi ilmaantua oireita iän myötä Ponnistuskarkailun saa parhaiten kuriin lantionpohjan lihasharjoituksilla.

N

aisilla raskausaika venyttää ja rasittaa lantionpohjan sidekudoksia ja lisää virtsankarkailun eli inkontinenssin riskiä. Karkailu voi alkaa jo hedelmällisessä iässä, mutta yleensä haittaavat vaivat ilmaantuvat iän myötä, kun altistavia tekijöitä karttuu lisää. – Vanhemmiten lantion holvin tukikudokset väsyvät, ja niiden kyky kannatella esimerkiksi virtsaputkea heikkenee, kertoo synnytysten ja naistentautien erikoislääkäri Pauliina Aukee Keski-Suomen keskussairaalasta. Estrogeenin hiipuminen heikentää osaltaan virtsateiden limakalvojen toimintaa. Vaikeaksi koettua ponnistuskarkailua esiintyykin eniten 50–59-vuotiailla naisilla. Tuossa ikävaiheessa joka neljännellä naisella todetaan karkailua. Vanhemmiten lääkitykset ja pitkäaikaissairaudet, etenkin neurologiset ja munuaisten toimintaan vaikuttavat taudit, tuovat kuvaan uusia ongelmia, kuten pakkovirtsankarkailua ja ponnistus- ja pakkokarkailun sekamuotoa. Eturauhasen liikakasvu ja molemmilla sukupuolilla lantionalueen toimenpiteet ovat riskejä. Yli 70-vuotiaista jo valtaosa kärsii virtsankarkailusta.

Harjoittelu parasta ehkäisyä Lantionpohjan lihasharjoittelu on paras keino ehkäistä karkailua. Harjoitukset auttavat kaikkiin virtsankarkailun muotoihin. – Niitä olisi hyvä tehdä jo raskauden aikana, mutta myös synnytyksen jälkeen. Eniten niistä on hyötyä, kun ne tulevat säännölliseksi osaksi arkea, sanoo Aukee, joka on ollut mukana laatimassa omatoimisen harjoittelun potilasohjetta. Kotiharjoitukset vaativat sitoutumista, koska tuloksia alkaa tulla vasta parin kuukauden päästä, jolloin karkaamisongelmat vähenevät ja elä42 3 | 2012 Terveydeksi!

mänlaatu ja jopa seksuaa­lielämä paranevat. – Omatoimista harjoittelua voi tehdä missä ja milloin vain. Treenauksen voi hyvin yhdistää päivittäisiin askareisiin ja liikkumiseen. Kotiharjoittelun apuna voi käyttää vaikkapa biopalautelaitetta, joka antaa korvakuulokkeisiin palautetta harjoittelun tehosta. Samalla laitteella fysioterapeutti tekee lihastestauksen, ­joka näyttää positiiviset muutokset. Laitteita tärkeämpää on omatoiminen harjoittelu, koska lihasvoima kasvaa vain sen seurauksena. – Lisäksi säännöllinen kuntoliikunta ja fyysinen aktiivisuus näyttävät vähentävän virtsankarkailua yli 65-vuotiailla. Hyvää kuntoliikuntaa ovat esimerkiksi kävely, kuntovoimistelu, hiihto, uinti ja kuntosaliharjoittelu, Aukee suosittaa.

> Näin pääset alkuun • Supista kevyesti peräaukkoa, emätintä ja virtsaputkea. Tee tämä istuen tai seisten. • Laske viiteen ja pidä supistus. • Rentoudu kymmeneen laskien. • Toista 5–8 kertaa. • Tee 2 sarjaa. • Harjoittele supistamista ponnistuksen (nosto, aivastus, yskiminen) yhteydessä. Supista ensin lihakset ja tee sitten suoritus. • Tee harjoituksia säännöllisesti ja useasti päivän aikana. Pidä 1–2 lepo­päivää viikossa.


Häpeästä hoitoon Virtsankarkailu koetaan edelleen häpeälliseksi vaivaksi, jota salaillaan ja peitellään. Läheskään kaikki eivät ilkeä hakea siihen apua. – Viimeistään silloin pitäisi lähteä selvittelyihin, jos vaiva alkaa rajoittaa työntekoa, liikuntaharrastuksia ja sosiaalista elämää. Apua löytyy ensimmäisessä vaiheessa terveyskeskuksesta, jossa asiaan perehtynyt terveydentai sairaanhoitaja tai fysioterapeutti tutkii tilanteen. Diagnostiikassa ovat apuna virtsaamispäiväkirja, haitta-astelomake ja erottelupistelomake, joiden avulla selvitellään karkailun tyyppiä, syitä, vakavuutta ja muita sairauksia. – Ensisijaisena hoitona karkailuun ovat lantionpohjan lihasten harjoittelu ja elämäntapaohjaus. Ylipaino on sekä miehillä että naisilla merkittävä riskitekijä. Laihdutus ja suolen toimintaa edistävä ruokavalio ovat osa hoitoa. Jos nämä eivät tuo apua, terveyskeskuslääkäri tekee arvion erikoissairaanhoitoon lähettämisestä. Pakkokarkailua ja sen taustalla olevaa eturauhasen liikakasvua hoidetaan ensisijaisesti lääkkeillä. Lievissä tapauksissa rakon kouluttaminen eli virtsan pidättely riittää avuksi. Jos vaivana ovat molemmat karkailutyypit, voi hoito olla lääke- ja leikkaushoitojen yhdistelmä. Lisätutkimukset ovat tarpeen, jos taustalla on esimerkiksi neurologinen ongelma, lantionalueen kasvain tai gynekologinen sairaus. n

+ LUE LISÄÄ: www.kaypahoito.fi > Virtsankarkailu

> Karkailun tyypit 1. Ponnistuskarkailu Virtsaa karkaa pieni liraus fyysisen rasituksen tai ponnistuksen yhteydessä. 2. Pakkokarkailu Virtsaa karkaa runsaasti äkillisen pakon aikana tai sen jälkeen. 3. Sekatyyppinen karkailu Virtsaa karkaa sekä ponnistuksen että pakkotunteen aikana. 4. Ylivuotokarkailu Rakkolihaksen supistusvoima on heikentynyt esimerkiksi lantionpohjan laskeuman tai rakon hermotukseen vaikuttavien pitkäaikaissairauksien takia. Täysinäinen virtsarakko saa virtsaputken vuotamaan.


Lemmikkipalsta Tietoa ja vinkkejä

Y

hä useammalla on lemmikkieläin, yleisimmin kissa tai koira.­ Samat lemmikit myös aiheuttavat eniten allergioita. Karvan sijaan eläimen hilse allergisoi, ja siksi karvattomatkin rodut aiheuttavat oireita. Koirilla ja kissoilla voi olla iho-ongelmia, jolloin niistä erittyy enemmän hilsettä ja samalla enemmän allergeeneja. Myös eläimen virtsa ja uloste allergisoivat. Pentuvaihe, jolloin eläin ei ole vielä sisäsiisti, voi olla allergiselle erityisen tukala.

Siedätys on päivän sana Allergiasta huolimatta moni haaveilee lemmikistä. Internetin ­palstoilla käydään kiihkeää keskustelua allergiaystävällisistä roduista. Yksi on löytä­nyt rodun, josta ei saakaan allergiaoireita, mutta toinen on joutunut luopumaan jopa karvattomasta lemmikistään oireiden vuoksi. – Valitettavasti ei ole yksittäistä koiratai kissarotua, joka sopisi vuorenvarmasti­ allergikolle. On ennemminkin yksilöiden välisiä eroja. Samassa rodussa joku yksilö

[ Teksti Jaana Kalliokoski, kuvat Istockphoto ] [ Asiantuntijana allergianeuvoja Anne Vuorenmaa, Allergia- ja astmaliitto ]

voi aiheuttaa oireita, mutta toinen taas ei, toteaa allergianeuvoja Anne Vuorenmaa Allergia- ja astmaliitosta. Allergianeuvojilta kysytään päivittäin neuvoa lemmikkiasioissa. Voiko ottaa lemmikin, vaikka allergiatesti kertoo herkistymisestä koiralle tai kissalle? Neuvojat kertaavat puhelimessa riskit, mutta päätös lemmikistä on jokaisen itse tehtävä. Allergiatestejä Vuorenmaa ei suosittele, sillä niiden tulos on aina viitteellinen. Sen sijaan hän kehottaa viettämään mahdollisimman paljon aikaa eläinten parissa. – Kannattaa vierailla kenneleissä tai ottaa tuttavan koira tai kissa viikoksi–parik­ si hoitoon ja katsoa, tuleeko oireita. Vuorenmaan mukaan tällainen niin ­sanottu siedätys antaa viitteitä mahdollisesta allergiasta, mutta ei sataprosenttista varmuutta, sillä herkistyminen kissalle ja koiralle kestää pari vuotta.

Karvaton terrieri toi ilon kotiin Juuri siedätyksen avulla hyvinkääläinen Marjo Makkonen toteutti unelmansa omasta koirasta. Pahasti allerginen Makkonen perheineen haaveili koirasta vuosikausia, mutta eri rotuihin tutustuessa

Apua allergiaan Hyviä uutisia allergikoille: unelmaa lemmikistä ei välttämättä tarvitse hylätä allergian vuoksi. Allergiatestien sijaan kannattaa kokeilla siedätystä.

44

3 | 2012 Terveydeksi!

oireet lehahtivat: nenä meni tukkoon, silmät vuotivat, iho punoitti ja yskä ärsytti. Lopulta amerikankarvatonterrieri, eli kotoisammin nahkaterrieri, osoittautui roduk­si, joka ei aiheuttanutkaan Makkoselle allergiaoireita. Siedätys alkoi vierailemalla nahkaterrieripennun kotona. Kun oireita ei ilmaantunut, perhe uskaltautui tarjoamaan hoitopaikan kahdelle nahkakoiralle ensin viikonlopuksi ja myöhemmin vähän pidemmäksi ajaksi. Tarina on saanut onnellisen lopun: perheellä on ollut neljän vuoden ajan kaksi nahkaterrieriä, eikä allergiaoireita ole ilmaantunut. Yllättäen myös Makkosen erittäin paha siitepölyallergia on helpottunut. – Tällaisesta ei ole luotettavaa tutkimustietoa, mutta jotkut tutkimukset osoittavat, että koira saattaa suojata allergioilta. Arvellaan, että kysymys on koirien tuomasta bakteeri- ja mikrobikannasta. Liika hygieenisyys on pahasta, ja altistuminen mikrobeille ja bakteereille kehittää ihmisen vastustuskykyä, Vuorenmaa kertoo. Makkosilla on nykyään myös pienimuotoista kenneltoimintaa. Molemmat ter-


joka ei allergisoisi. rierit ovat saaneet pentuja, jot­ ka on myyty allergiaperheisiin. Perheet saivat tutustua ja hoi­ taa pentuja Makkosilla ennen niiden luovutusta. – Kun pennulle altistuu pit­ kän ajan kuluessa, elimistö voi siedättyä, ja myös stressi mah­ dollisista oireista vähenee. Näin pennun kotiintulo ei ole stressi eikä sokki elimistölle, Makko­ nen toteaa. Allergia- ja astmaliiton suo­ situs on, että pennun ostaja so­ pii kennelin omistajan kanssa, että koiran voi palauttaa, mikä­ li perheenjäsenet saavat pahoja allergiaoireita. Myös Makkoset tekivät tällaisen sopimuksen omien pentujensa kanssa. – Kukaan pentujemme os­ tajista ei ole joutunut palautta­ maan koiraa, hän iloitsee.

Dormiplant

7.2012

Ei ole eläintä,

tä lailla kuin kissa ja koira. Her­ kistyminen jyrsijöille tapahtuu nopeasti, vain parissa kuukau­ dessa. Myös häkissä oleva rehu ja pehmikkeet voivat aiheuttaa allergiaoireita, samoin akvaa­ riokalojen ruoka. Hevosallergikoille Vuoren­ maa kertoo hyviä uutisia: – Oireita voi ehkäistä, jos ei harjaa ja hoida hevosta, vaan käy vain ratsastamassa sillä. Allergeeneille altistumisella on riskinsä. Mikäli altistus on jatkuvaa, yskä, hengityksen vin­ kuminen ja nuhaisuus voivat kroonistua ja johtaa astmaan. Jos taas astmalääkkeitä joutuu käyttämään jatkuvasti entistä suurempina annoksina, hoito­ tasapainoa on vaikea saavuttaa. Astmaatikolle Vuorenmaa ei lem­mikkiä suosittele. – Sen sijaan jos allergialääk­ keet purevat aivasteluun ja niis­ kutukseen, en pidä oireita estee­ nä lemmikin hankkimiselle. n

TM

oiva apu unihäiriöiden hoitoon

Allergia- ja astmaliiton neuvontapuhelin: 0600 144 19

Kaikki allergisoivat Anne Vuorenmaan mukaan ei ole eläintä, joka ei allergisoi­ si. Esimerkiksi marsu tai muu jyrsijä allergisoi yh­

Dormiplant on valeriaanauutetta sisältävä kasvirohdosvalmiste. Viimeaikaiset valeriaanalla tehdyt tutkimukset osoittavat sen rauhoittavan, lisäävän univalmiutta ja parantavan unen laatua ilman aamutokkuraa. Valeriaanan teho tulee esiin asteittain, siksi parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi voi kulua 2-4 viikkoa lääkityksen aloittamisesta.

FI_Dormiplant_Ad_Terveydeksi_0712_106x280

Dormiplant on markkinoiden vahvin valeriaanatabletti. Tabletissa on 500 mg valeriaanauutetta. Unihäiriöiden hoidossa annostus on 1 tabletti ½ – 1 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Tarvittaessa voidaan ottaa lisätabletti jo alkuillasta. Pakkauskoot ja hinnat: 20 tabl. 9,05 € 40 tabl. 16,90 €

Dormiplant tabletti on tarkoitettu lievien jännitystilojen ja unihäiriöiden hoitoon. Nuorille (yli 12 vuotiaille), aikuisille ja iäkkäille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Ei alle kahta tuntia ennen autolla ajoa tai tarkkuutta vaativaa työtä. Valmiste on laktoositon, gluteeniton, sokeriton ja hiivaton. Jos oireet jatkuvat tai pahenevat 2 viikon säännöllisen käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Vain apteekista. Lisätietoja: Pharmaca Fennica ja www.pharmanord.fi

Rajatorpantie 41 C, 01640 VANTAA, puh. (09) 8520 2218. www.pharmanord.fi


Laatija: Anssi S. Lampo. Kuva Seppo Saarentola/Otavamedia Oy. Ristikon ja sudokujen ratkaisut sivulla 50.

> Terveydeksi! ristikko  3 | 2012 2 3 4 1

5 9 1 5

Vaikeusaste:

46 3 | 2012 Terveydeksi!

2 6 3 9 5 1 7 4 8 5 8 1 6 4 7 3 9 2

3 6 7 Vaikeusaste:

6 2 7 5 8 1 9 4 3 8 1 5 3 4 9 7 6 2

1

2

8

3 7 5 6 9 8 5 2 2 7 9 4

3 7 8 1 3 9 6 9 4 2

Vaikeusaste:

6 4 5 1 3 2 8 9 7 3 8 9 4 7 5 2 1 6

www.aisudoku.com

7 8 2 1 7 9

8 2 8 5 3 4 1 9 2

(C) Arto Inkala

1 8 6 9

5 9 3

6 3 9 7

AI13805

8

8

4

9 1

4 www.aisudoku.com

9

3

6 2

(C) Arto Inkala

3 4 2

4

AI13804

9 2

2 7 5 www.aisudoku.com

8

4 8 2 5

(C) Arto Inkala

1 7 8

AI13803

> Sudokut

3


Laatija: Anssi S. Lampo. Kuva Seppo Saarentola/Otavamedia Oy. Ristikon ja sudokujen ratkaisut sivulla 50.

> Terveydeksi! ristikko  3 | 2012 2 3 4 1

5 9 1 5

Vaikeusaste:

46 3 | 2012 Terveydeksi!

2 6 3 9 5 1 7 4 8 5 8 1 6 4 7 3 9 2

3 6 7 Vaikeusaste:

6 2 7 5 8 1 9 4 3 8 1 5 3 4 9 7 6 2

1

2

8

3 7 5 6 9 8 5 2 2 7 9 4

3 7 8 1 3 9 6 9 4 2

Vaikeusaste:

6 4 5 1 3 2 8 9 7 3 8 9 4 7 5 2 1 6

www.aisudoku.com

7 8 2 1 7 9

8 2 8 5 3 4 1 9 2

(C) Arto Inkala

1 8 6 9

5 9 3

6 3 9 7

AI13805

8

8

4

9 1

4 www.aisudoku.com

9

3

6 2

(C) Arto Inkala

3 4 2

4

AI13804

9 2

2 7 5 www.aisudoku.com

8

4 8 2 5

(C) Arto Inkala

1 7 8

AI13803

> Sudokut

3


Kutinaa ja punoitusta varvasväleissä?

AF24

HOITOTIKKU

puhdasta kultaa ihollesi Kliinisesti todistettu, luonnonmukainen vaihtoehto kasvojen, vartalon ja hiusten hoitoon.

Uusi tapa hoitaa jalkasientä! • luonnollinen ja hygieeninen • helppokäyttöinen • helpottaa ja hoitaa jalkasienen oireita

Vain apteekista!

AF24 sisältää vain luonnollisesti esiintyviä ja yleisesti käytössä olevia myrkyttömiä ainesosia. AF24 vahvistaa ihmisen omaa vastustuskykyä, se normalisoi ihon pH-arvon jalkasienen saastuttamalla alueella, jolloin sieni ei voi “elää” eikä lisääntyä.

Clic&Go

hoitaa yhdellä napsauksella

Busby Liquid Gold -ihoöljy sisältää runsaasti E-vitamiinia, avokado-, viinirypäle- ja ruusunmarjaöljyjä, jotka parantavat ihon rakennetta ja ravitsevat ihoa – erinomainen myös hiusten ja päänahan hoitoon. Aito Busby Liquid Gold -ihoöljy vain apteekista!

Kliinisesti todistetut hoitotulokset 28 päivässä* Iho-ongelmien hoidossa

Hoitava Busby

✔ arvet Liquid Gold -öljy ✔ raskausarvet – hemmottele ✔ rypyt kuivaa ihoa! ✔ ihon ikääntyminen ja kuivuus ✔ hiukset ja päänahka

Ei sisällä haitallisia aineita ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Hyvinvarustelluista apteekeista.

ProCare OY • ✆ 010 4395 015

ei parabeeneja ei mineraaliöljyjä ei säilöntäaineita ei väriaineita ei eläinperäisiä ainesosia

* Kliinisen tutkimuksen on toteuttanut saksalainen Derma Consult. Testit tehtiin vuonna 2010 käyttäen 20 vapaaehtoisen ryhmää ja yleisesti hyväksyttyjä kliinisiä tutkimusmenetelmiä. Kaikki testit tehtiin ihotautilääkärien valvonnassa.

ProCare OY ✆ 010 4395 012


Terveydeksi! PharmaPress Oy Pieni Roobertinkatu 14 C 00120 HELSINKI

KIRJEMERKKI

[ Lukijakilpailu ]

Paras juttu? 3/2012

Tämän lehden paras juttu oli

Voita lumikengät!

Kerro, mikä oli mielestäsi tämän lehden paras juttu, ja kirjoita vastauksesi oheiseen kuponkiin tai postikorttiin. Kerro myös, onko mielessäsi jokin aihe, jota haluaisit Terveydeksi!-lehden käsittelevän.

Voit vastata myös netissä osoitteessa www.terveydeksi.fi. Lähetä vastauksesi 26.10.2012 mennessä osoitteella: Terveydeksi!-lehti, PharmaPress Oy, Pieni Roobertinkatu 14 C, 00120 Helsinki.

Haluaisin Terveydeksi!-lehden käsittelevän

Nimi Osoite

Tällä kertaa palkintona on kaksi paria Savotta Trek Natureja kaksi paria Savotta Trek Escape -lumikenkiä. • Naturen (kuvassa) käveltävyys on hyvä, joten pitkätkin lumi­kenkävaellukset sujuvat vaivatta. Siteet on valmistettu joustavasta muovista. Yhdessä kiristyssiteiden kanssa ne on helppo kiinnittää oman jalan mukaisesti. • Escape on tukeva alumiinirunkoinen lumikenkä vaativimpiin maastoihin. Kenkä on valmistettu lujasta Protan-materiaalista, jonka pohjaan ei kerry lumipaakkuja. Jääraudat kengän kärjessä ja sivuilla takaavat pidon myös kovemmalla pohjalla, kuten jäällä. Vapaasti keinuvissa siteissä on lumilaudoista tuttu kiristyssiteillä toimiva sideratkaisu. • Nature-kenkien arvo on noin 90 euroa ja Escapen 120 euroa. Onnittelut voittajalle! Viime lukijakilpailun arvonnassa lahjakortin Holiday Clubin loma-asuntoon voitti Risto Mikkonen, Huittinen. Kiitos kaikille osallistujille runsaasta palautteesta ja juttuideoista!


Lasten nurkka

Etsi sienien nimiä. Ruudukossa on seitsemän tuttua ja tuntemattomampaa sienen nimeä. Löydätkö ne kaikki?

K Ä N S Ä A K

T U H K E

L O M Ä H

L O U E A P

E

L

R O V D A E S A

L

R O Ö V

H

I

U F

O K I

L

Ö O S T O

P X A K

T

I

I M A I

H

A

T

A P U R A

G O T

A N A U T

V

T

A A S

I

P

O M A

T

K O R V A S

I

I

A

U L

I

S O T

E S R

S

I

T U T U S E

I

O T M I

A V U T

A S A R A

O R V O K K

I

E N

B S V A O T H A

T U

A A

L

I

I

D

U K

T

A K U

T O R N

S Y V Y R A E K

S

I

V

I

I M L

I M A N U L

J

A S K A P

A B A

J

S T

I

!

A TAJ

OIT TIV TES

T H L Å A A V R

R M T I

T

Tukisukat lääkinnällisellä paineella työhön, matkailuun, kuntoiluun ja vapaa-aikaan

I M A R A

I

T

MEDISOX

N T U R

T

E M I

MEDISOX Comfort

MEDISOX Office & Travel

MEDISOX Hiking

MEDISOX Sport Prolene

Laadukas ja luotettava tukisukkasarja lääkinnällisellä paineella ja pohjoismaalaisella mitoituksella. Saatavana nyt myös hyvinvarustetuista apteekeista. Tuoteneuvonta: Oy Napra-Rehab Ab, Närpiö, puh. 06 - 2243 622, info@napra-rehab.fi, www.napra-rehab.fi

www.napra-rehab.fi

Sienet ovat heränneet sateen ropinaan. Etsi kaksi tismalleen samanlaista sientä.

Muistikapseli myös virkistää ja torjuu stressiä! Fosfoser Memory kapselit on vakioitu fosfatidylseriinin ja fosfatidihapon suhteen. Yksi kapseli sisältää 480 mg soijafosfolipidejä, joista 100 mg fosfatidylseriiniä ja 100 mg fosfatidihappoa.

FOSFOSER MEMORY ®

VAHVA MUISTIKAPSELI

Laastari on kadonnut lehden sivulle – löydätkö sen? Kirjoita sivu­numero postikorttiin ja lähetä vastauksesi, nimesi ja osoitteesi 25.10.2012 mennessä osoitteella Terveydeksi!/Lasten nurkka, Apteekkariliitto, Pieni Roobertinkatu 14 C,­00120 Helsinki. Myös sähköposti käy: terveydeksi@kynamies.fi. Palkintona arvomme kaksi laadukasta Haltin koulureppua.

• Virkistää muistia • Torjuu stressiä • Lisää keskittymiskykyä ja vireyttä Suositellaan opiskelijoille, stressaantuneille, henkisen työn tekijöille ja ikääntyville. Pakkauskoot: 20, 45 ja 90 kapselia.

Tutkittua suomalaisen lääketehtaan laatua


I L M I K A M P A

 L O I S T A V A  I

T I E T K A S A T

P A S I T

T A T T A R T I A T S A V I K I A L N T T O

1

3 6 7

Vaikeusaste:

E E K I N  O R A V I O T O M A R S U T P U R A S T A S I A E E T J L A A V A T U V A L A H A T T U A A L I A S R M A  V I T A K A T A I L A P A U N T E M U S S I T A A S

> viime numeron kisan voittajat Viime Lasten nurkan laastari löytyi sivulta 30. Purkista peliksi -kirjan voittivat Ella Heikkilä, Laukaa, Nora Ruuskanen, Lapua, Pirkko Koskinen, Oulu sekä Kaimo Railovaara, Kokkola. Parhaat onnittelut voittajille!

2 5 7 3 4 9 1 8 6

6 8 4 5 2 1 7 3 9

3 1 9 6 7 8 2 5 4

9 6 2 7 8 5 3 4 1

5 4 3 9 1 2 6 7 8

7 3 1 8 6 4 9 2 5

1 7 8 4 3 6 5 9 2

6 8 3 1 9 5 4 7 2

8 2 5 1 9 3 4 6 7

2 1 4 6 7 8 3 9 5

7 5 9 3 4 2 1 6 8

5 3 2 9 1 6 7 8 4

8 4 6 7 2 3 9 5 1

1 9 7 5 8 4 6 2 3

8

Vaikeusaste:

9 7 8 2 3 1 5 4 6

4 6 1 8 5 9 2 3 7

3 2 5 4 6 7 8 1 9

6 3 1 2 7 9 5 4 8

4 8 7 3 5 1 6 2 9

5 9 2 4 6 8 3 1 7

1 4 9 6 8 7 2 3 5

3 7 6 1 2 5 8 9 4

2 5 8 9 4 3 1 7 6

8 2 5 7 1 4 9 6 3

9 1 4 5 3 6 7 8 2

7 6 3 8 9 2 4 5 1

> Lasten nurkKa n Haaparousku, keltavahvero, n Samanlaiset sienet: korvasieni, kurttusieni, känsä­Luonnonoikkusienet on merkitty tuhkelo, limanuljaska ja voitatti. kuvaan vihreillä ympyröillä. K Ä N S Ä T U H K E

L O M Ä H

L O U E A P

E

L

R O V D A E S A

L

R O Ö V

A K H

I

O K I

L

Ö O S T O

I

I M A I

H

I M A R A

I

A

T

A P U R A

G O T

A N A U T

V

T

A A S

I

P

O M A

T

K O R V A S

I

I

A

I

S O T

U F

U L

T

R M T I

P X A K

T

E S R

T H L Å A A V R

T A V U

T U T U S E

S

I

I

O T M I

T

A S A R A

O R V O K K

I

S Y V Y R A E

E N

B S V A O T H A A A

T U S

L

I

T O R N

I

D

U K

K

T

A K U

I

V

I

I M L

I M A N U L

J

A S K A P

A B A

J

S T

I

N T U R

T

E M I

www.aisudoku.com

www.aisudoku.com

3 3 7 8 7 5 6 1 3 9 9 8 6 5 2 9 4 2 7 9 4 2

Vaikeusaste:

4 9 6 2 5 7 8 1 3

1

2

(C) Arto Inkala

5 9

5 > SudokuT

> RistiKko 3/2012  A S O K N A A A S S S A U T U A L A P O R A O N S I A A T

3 4 1

7 8 2 1 7 9

(C) Arto Inkala

1 8 6 9

5 9 3

2

4 1

AI13805

> Tehtävien ratkaisut

8

8

6 2 8 2 8 5 3 4 1 9 2

6 3 9 7

AI13804

9

4

AI13803

3 4 2

2 5

www.aisudoku.com

7 8

9 2

(C) Arto Inkala

8


Kyytiä kovettumille Scholl Proffessional 2 in 1 -kovettumakynä on suunniteltu erityisesti pienille kovettumaalueille, joita voivat olla esimerkiksi varpaat ja jalkojen sivut. Kynä sisältää salisyyli- ja hedelmähappoa. n 2 ml, 9–12 euroa

Kipuun ja tulehdukseen Voltaren Forte on vahva geeli, joka lievittää kipua ja vähentää tulehdusta. Se sopii erityisesti nyrjähdyksistä, venähdyksistä ja nivelrikoista johtuvaan kipuun. Tuotteen vaikuttavana aineena on diklofenaakki. Itsehoitolääke. n 50 g, 14,73 euroa (tilanne 7. syyskuuta)

Raikkautta suuhun

Jalkojen ihonhoitoon Footner Exfoliating -kuorintasukat puetaan jalkaan tunniksi. Tämän jälkeen jalkojen kuollut ihosolukko ja ihokovettumat kuoriutuvat pois, jotta uusi pehmeämpi ihosolukko pääsee muodostumaan tilalle. n 1 pari, 27–30 euroa

Apteq Plus -suuhygieniapurukumi neutraloi suun happoja. Kolme kertaa vuorokaudessa aterioiden jälkeen pureskeltuna se voi vähentää hampaiden reikiintymistä ja hammasplakkia sekä raikastaa hengityksen. n 10 kpl, 3–4 euroa

Ksylitolia iholle Ksylitolia ja glyserolia sisältävä Xyliderm-geeli kosteuttaa ja hoitaa ihoa. Väriaineeton ja hajusteeton tuote sopii myös herkkäihoisille. n 100 ml, 10–11 euroa

Terveydeksi! 3 | 2012 51

Tuotetiedot valmistajilta

uudet tuotteet


Kysy lääkkeistä, itsehoidosta ja apteekkitoiminnasta

+

Apteekkari Merja Aaltonen Heinolan Keskus­apteekista vastaa lehdessä lukijoiden kysymyksiin.

Kysymyksiin on liitettävä kirjoittajan nimi ja yhteys­ tiedot. Ne jäävät ainoastaan toimituksen tietoon. Lehteen valitaan kysymykset yleensä sen perusteella, että vastauksesta hyötyisi mahdollisimman moni.

Apteekkari vastaa Tablettien ottoaikataulu – kerran vielä

Voita vai hilloa? ■ Syön joka aamu puuroa. Kumpi on parempi vaihtoehto, teelusikallinen hilloa vai nokare voita tai Oivariinia puuron kanssa? Kummassa on enemmän kaloreita? En pidä marjoista raakana, paitsi mansikasta.

● Keskustelu lääkkeiden käyttöohjeista jatkuu. Aiemmin on käynyt ilmi, että tulkinta siitä, mitä 1x2 tarkoittaa lääkeannostelussa, vaihtelee ihmisestä toiseen. Nyt huolestunut sairaanhoitaja miettii potilasturvallisuutta, kun lääkelistoissa tablettien ottaminen on merkitty 1x2. Hän ei ole tullut ajatelleeksi, että ilmaus ei olekaan kaikille selvä. Sanottakoon vielä kerran, että ensimmäisenä merkitään otettavien tablettien lukumäärä ja jälkimmäisenä käyttökertojen lukumäärä. 1x2 tarkoittaa siis yksi tabletti kaksi kertaa vuorokaudessa. 3x1 tarkoittaa, että 3 tablettia otetaan yhtä aikaa kerran päivässä. Terveydenhuollossa lääkkeiden annostelu merkitään näin, eli 1x2 ei voi koskaan tarkoittaa muuta kuin 1 tabletti 2 kertaa päivässä.

● Nokare mitä tahansa tuntuu pieneltä asialta, mutta vuoden aikana määrä kasvaa. Hillon ja voin tai Oivariinin energiapitoisuuksissa on aika suuret erot. Teelusikallisessa hilloa on vain kymmenisen kilokaloria. Teelusikallisessa voita tai Oivariinia puolestaan 35 kcal. Päivittäiseen energian saantiin (1 600–2 000 kcal) verrattuna molemmat määrät ovat pieniä. Pitkän päälle muillakin aineilla on merkitystä. Hillossa on hieman vitamiineja ja flavonoideja. Terveyttä ajatellen voin rasvahappokoostumus on huono verrattuna muun muassa kasviöljyihin, joita levitteet ja Oivariinikin osittain sisältävät. Tuoreet tai pakastetut marjat olisivat terveysvaikutuksiltaan suositeltavimmat, kuten itsekin tunnutte tietävän.

Mikstuura ja imeskeltävä yskänpastilli

Käheyteen ja kurkun karheuteen

✔ Salmiakin ja tervan makuinen mikstuura. ✔ Väkevä ja raikas yskänpastilli. ✔ Maistuvat niin aikuisille kuin lapsillekin.

Lähetä kysymyksesi osoitteella Pieni Roobertin­ katu 14 C, 00120 Helsinki tai netin kautta osoitteessa www.terveydeksi.fi.

Painonhallinnassa on hyvä tiedostaa ruoan­ ja elintarvikkeiden energiasisältö. Sitäkin tärkeämpää on ruoan ravintosisältö, esimerkiksi vitamiinit ja kivennäisaineet, rasvakoostumuksen terveellisyys tai kuitupitoisuus. Laihduttaessa kannattaa nauttia usein vähäenergisiä, pieniä, ravitsevia aterioita. Silloin ei nälkä tai tarve ahmia pääse yllättämään. Ja paino laskee maltillisesti ja toivottavasti pysyvästi.

Omega-3-rasvahapot ja muut lääkkeet ■ Lääkkeeni ovat Emconcor CHF 5 mg, Atacand 4 verenpaineeseen, Lipitor 10 mg kolesteroliin sekä ehkäisevästi veritulppien muodostumiseen Primaspan 100 mg. Voinko näiden lääkkeiden kanssa syödä omega 3:a, jossa on Epa ja DHA:ta mukana, vai salpaako omega 3 veren hyytymismekanismin? Käsitykseni mukaan sittenhän ei voi syödä kalaakaan näiden lääkkeiden kanssa omega­ 3 mukaan lukien, koska kalassa on paljon omega 3:a. Syön kalaa noin 2 kertaa viikossa. Vai onko purkista otettuna omega 3 eri asia kuin tuore kala?

Tavipec Puhdistaa hengitysteiden ja poskionteloiden limakalvoja

Sopii käytettäväksi tukihoitona ✔ flunssan yhteydessä ✔ poskiontelovaivoissa ✔ allergisessa nuhassa

Sisältävät suomalaista puhdistettua tervaa.

Laittaa liman liikkeelle ja palauttaa limakalvojen luontaisen puhdistusjärjestelmän toiminnan.

Pakkaukset: 200 ml ja 20 past.

Pakkaukset: 30 ja 60 kaps.

www.westcoastpharma.fi

West Coast Pharma Finland Oy Kyttäläntie 8 A, 00390 Helsinki


● Omega-3-rasvahapot ovat elimistölle välttämättömiä, ja ne on saatava ravinnosta, koska elimistö ei pysty valmistamaan niitä. Kala ja kalaöljyravintolisät sisältävät pitkäketjuisia dokosahekseeni (DHA)- ja eikosapenteeni (EPA)-nimisiä omega-3-rasvahappoja. Kasvikunnan tuotteista, muun muassa rypsi- ja pellavaöljystä, saa alfalinoleenihappoa, josta elimistö pystyy valmistamaan DHA:ta ja EPA:a. Omega-3-rasvahapot vaikuttavat veren hyytymiseen vähän asetyylisalisyylihapon tapaan eli verihiutaleiden yhteenliittymistä estämällä. Veri pysyy juoksevampana, eikä mahdollisia veritulppia muodostu niin helposti. Toisinaan mietitään, tuleeko verestä liian­ juoksevaa, jos käyttää sekä Primaspania että­ omega-kolmosta. Molempia voi kuitenkin­ käyttää yhtä aikaa. Muiden verta ohentavien lääkkeiden kanssa on oltava varovaisempi. Sekä Primaspanin että omega-3-rasvahappovalmisteen käyttö pitää lopettaa noin kymmentä päivää ennen kirurgisia toimenpiteitä. Asiasta voi sopia tarkemmin hoitavan lääkärin kanssa. Muilla lääkkeillänne ei ole yhteisvaikutuksia omega-3-rasvahappojen kanssa. Omega-3-rasvahapot näyttävät vähentävän sydäntautien vaaraa. Yli 11 000 potilaan tutkimus osoittaa, että tarvitaan 1–1,5 gramman vuorokausiannos sydänterveyttä edistävien vaikutusten saavuttamiseksi. Saman määrän omega-3-rasvahappoja saa syömällä kalaa 2–3 kertaa viikossa. Tämän lisäksi olisi hyvä nauttia noin 60 grammaa rypsiöljyä vuorokaudessa tyydyttämään elimistön omega-3rasvahappojen tarvetta. Kala-aterioita suositellaan myös lääkkeiden käyttäjille. Jos kalan sijaan käyttää ravintolisiä, pitää annoksen olla riittävän suuri. Markkinoilla on monta valmistetta, joiden päiväannos on alle­yhden gramman. Silloin terveysvaikutuksetkaan eivät ole yhtä todennäköisiä. Aptee-

Lapsen matkapahoinvointi ■ Eikö 9-vuotiaan lapsen matkapahoinvointiin ole enää mitään lääkettä ilman reseptiä? Melkein meni laivamatka pilalle. ● Oletan, että viittaatte siihen, että matkapahoinvointiin tarkoitetussa itsehoitolääkkeissä Marzinessa ja Postafenissa oli ennen ohje aikuisille ja 5–12-vuotiaille. Muutama vuosi sitten ohje muutettiin muotoon aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille. Muutos perustui turvallisuuskriteerien tiukentamiseen. Käyttöä lapsilla ei enää hyväksytty, koska siitä ei ole tehty teho- ja turvallisuustutkimuksia. Ohje lapsille on perustunut aikuisilla tehtyihin tutkimuksiin. Käyttöä lapsilla ei siis voi suositella. Herkimpiä sairastajia ovat kuitenkin juuri 2–12-vuotiaat. Oireet aiheutuvat häiriöstä, jossa elimistö ei mukaudu siihen, että sisäkorvan, silmien ja asentoaistin antamat tiedot tuntuvat ristiriitaisilta. Matkapahoinvoinnin ehkäisemiseksi on matkustaessa tärkeää pitää katse suunnattuna kiinteään ympäristöön, esimerkiksi horisonttiin. Silloin silmien ja ta-

kissa myydään ainoastaan tutkimuksissa tehokkaiksi havaittuja valmisteita, ja asiakkaille neuvotaan niiden käyttöä.

Kortisonia nenään ■ Olen saanut lääkäriltä nenän limakalvojen hoitoon Fucicort-voidetta. Kysymyksessä on kortisonijohdannainen – kortisonin käyttöä kai pitäisi rajoittaa? Menossa on toinen tuubi noin 10 vuoden aikana. Onko minulle kerty-

sapainoelimien tiedot eivät joudu ristiriitaan keskenään. Laivassa voi hakeutua alakannelle lähelle laivan keskikohtaa, jossa liike on pienimmillään. Matkapahoinvointiin on itsehoitolääkkeiden lisäksi saatavana reseptillä skopolamiinia sisältävä laastari, joka kiinnitetään korvan taakse. Lääkkeet näyttäisivät olevan yhtä tehokkaita matkapahoinvoinnin ehkäisyssä. Jos lapsen oireet ovat vaikeat, asiasta kannattaa jutella lääkärin kanssa. Matkapahoinvoinnin ehkäisyyn suositeltujen inkiväärin tai akupainantarannekkeiden tehoa ei ole voitu osoittaa tieteellisissä tutkimuksissa.

nyt vaarallisen paljon kortisonia? Salva pitää nenän limakalvot kunnossa jonkin aikaa, mutta kun talvi tulee ja lämpöpatterit hohkaavat lämpöä, rasvan tarve ja käyttö lisääntyvät (ei päivittäistä). Löytyisikö joku toinen vaarattomampi aine kyseiseen vaivaan? Vai olisiko sittenkin parempi syödä kalaöljykapseleita tai muuta öljyä? Muutenkin iän myötä on limakalvojen kuivumista – olisiko joku öljy–rasvakuuri paikallaan? ◗ ◗


> Kysy lääkkeistä, itsehoidosta ja apteekkitoiminnasta

Apteekkari vastaa

● Fucicort-voide sisältää bakteereja tappavaa fusidiinihappoa sekä tulehdusta ja turvotusta lievittävää hydrokortisonia. 1–2 viikon kuuri muutaman kerran vuodessa on turvallinen. Hydrokortisoni on miedoin iholle käytettävistä kortisoneista. Se vaikuttaa paikallisesti eikä juurikaan imeydy verenkiertoon. En usko, että noin miedolla valmisteella ja vähäisellä käytöllä olisi mitään haitallista vaikutusta. Suun kautta nautittavan kortisonin haitat yleistetään usein. Haitat eivät kuitenkaan koske paikallisesti vaikuttavia voiteita ja hengitettäviä astmalääkkeitä. Vahvojen kortisonivoiteiden pitkäaikainen käyttö saattaa tosin ohentaa ihoa. Vaihtoehtoja nenän kuivien limakalvojen hoitoon voisivat olla­ seesamiöljyä, A-vitamiinia tai ­suolaliuoksia sisältävät nenätipat tai -suihkeet, joita saa apteekista. Sisäisesti käytettävät kala-­ tai kasviöljyt ovat terveellisiä koko elimistölle, mutta tuskin yksi­nään auttavat tässä tapauksessa. Muille limakalvoille on myös tarjolla paikallisesti käytettäviä valmisteita. Monille naisille auttavat estrogeenivalmisteet.

Naapuriapua? ■ Saako toinen henkilö hakea lääkkeeni puolestani apteekista? ● Potilaan luvalla kyllä. Paperisen reseptin on voinut antaa perheenjäsenen tai ystävän mukaan ja hänelle on toimitettu lääkkeet. Kelakorvauksen saamiseksi tarvitaan aina potilaan Kela-kortti. Sähköisen reseptin toimitta­ misessa potilaan lupa on entistä tärkeämpi. Jos potilas antaa resep­tin hakijalle Kela-korttinsa

tai lääkäriltä saamansa potilasohjeen, ne katsotaan luvaksi toimittaa resepti. Potilas voi myös antaa kirjallisen suostumuksensa lääkkeiden toimittamiseksi. Samalla hän antaa asiamiehelle oikeuden nähdä kaikki lääkkeensä yhteisvaikutusten tarkistamiseksi tai reseptien uusimispyynnön lähettämiseksi. Jos mitään dokumenttia potilaalta ei ole, sähköistä reseptiä ei voida toimittaa.

Uusi laihdutuslääke? ■ Luin internetistä, että Yhdysvalloissa on uusia laihdutuslääkkeitä. Pitääkö paikkansa? Entä myydäänkö niitä Suomessa? ● Yhdysvaltojen lääkeviranomainen myönsi kesällä myyntiluvan kahdelle uudelle laihdutuslääkkeelle, kauppanimiltään Belviq ja Qsymia. Nämä reseptilääkkeet on tarkoitettu elinikäiseen käyttöön niille usein vaikeasti sairaille lihaville, jotka eivät millään muulla tavalla ole laihtuneet ja joille lääkkeet tehoavat ja sopivat. Samalla on noudatettava erikoisruokavaliota ja harjoitettava liikuntaa. Belviq eli lorkaseriini vaikuttaa aivoissa näläntunteen säätelyyn. Qsymia taas on kahden lääkeaineen yhdistelmä. Lääke hillitsee ruokahalua. Molemmille on tarkat ohjeet, kenelle niitä suositellaan. Jos lääke ei tietyssä ajassa tuota tulosta, sen käyttö pitää lopettaa. Suomessa lääkkeitä ei ole saatavilla, ja mahdollisen myyntiluvan myöntäminen riippuu muun muassa siitä, miten asia Yhdysvalloissa etenee. Terveydeksi!-lehti kertoo, kun asiasta tiedetään enemmän.


Salmiakinmakuiset D-vitamiinija kalsiumvalmisteet

Salmiakinmakuinen D-vitamiini 10 ja 30µg vahvuuksina Musta Aurinko Ca sisältää lisäksi kalsiumsitraattia Makeutettu ksylitolilla ja sorbitolilla Saatavilla apteekeista sydänkesästä pimeimpään talveen www.mustaaurinko.fi

• Rautaa ja runsaasti D-vitamiinia • Hyvin imeytyvää magnesiumsitraattia • Muutkin hivenaineet hyvin imeytyvinä orgaanisina suolamuotoina • E-vitamiinimuoto luonnon oma d-alfatokoferoli • Yhteensä 18 eri vitamiinia ja hivenainetta www.multiformactive.fi


Hemträningen kräver rätt stark motivation, för resultaten märks först efter ett par månader, då inkontinensbesvären minskar, livskvaliteten höjs och till och med sexlivet blir bättre. – Träning på egen hand är tacksamt på det sättet att den kan utföras var och när som helst. Träningen kan mycket väl kombineras med dagliga aktiviteter. Som hjälp i hemträningen kan man använda till exempel en biofeedback-apparat, som via hörlurar meddelar hur effektiv träningen är. Med samma apparat testar en fysioterapeut musklerna, så man ser de positiva förändringarna. Men den egna träningen är viktigare än alla apparater, eftersom bara den kan stärka musklerna. – Dessutom tycks regelbunden konditionsträning och fysisk aktivitet minska urininkontinensen hos över 65-åringar. Bra motion är till exempel promenerande, motionsgymnastik, skidning, simning och gymträning, berättar Aukee.

Från skam till vård Urininkontinens upplevs fortfarande som ett skamligt besvär, som hemlighålls och döljs. Långt ifrån alla täcks söka hjälp för problemet.

> Olika typer av inkontinens 1. Ansträngningsinkontinens En liten mängd urin läcker ut i samband med fysisk ansträngning eller krystning. 2. Trängningsinkontinens En stor mängd urin läcker ut under eller efter plötslig kissnöd. 3. Blandinkontinens Urin läcker både vid ansträngning och plötslig kissnöd. 4. Överrinningsinkontinens Blåsmuskelns sammandragningskraft är försvagad till exempel på grund av bäckenbottenframfall eller en långtidssjukdom som påverkar urinblåsans innervation. En full urinblåsa gör att det läcker ut genom urinröret.

Bra motion

är till exempel promenerande, motionsgymnastik, skidning, simning och gymträning. – Det skulle vara bra att söka hjälp åtminstone i det fallet att besväret börjar begränsa arbete, motion och det sociala livet, menar Aukee. Hjälp fås i första hand på hälsocentralen, där en hälsovårdare, sjukskötare eller fysioterapeut som är insatt i problematiken kartlägger situationen. Vid diagnostiken används urineringsdagbok, en blankett om besvärsgraden samt en blankett för preliminär diagnostik, med vilka man utreder typen av inkontinens, orsaker, svårighetsgrad samt andra sjukdomar. – Förstahandsbehandlingen mot inkontinens är träning av bäckenbottenmusklerna samt livsstilsvägledning. Övervikt är både hos män och hos kvinnor en betydande riskfaktor. Bantning och en kost som främjar tarmfunktionen hör till behandlingen. Om dessa åtgärder inte hjälper, gör hälsocentralläkaren noggrannare undersökningar och bedömer om det behövs en remiss till specialsjukvården. Trängningsinkontinens och förstorad prostata, som kan ligga bakom den, behandlas i första hand med mediciner. I lindriga fall kan träning av blåsan, det vill säga att hålla sig, räcka till. Om man besväras av båda typerna av inkontinens kan behandlingen bestå av en kombination av mediciner och operation. Tilläggsundersökningar på sjukhus behövs om det i bakgrunden finns till exempel ett neurologiskt problem, en tumör i bäckenområdet eller en gynekologisk sjukdom. + Mer om ämnet: www.kaypahoito.fi > Urininkontinens – ett vanligt besvär hos kvinnor

För din hälsa! 3 | 2012 9


[ Text Ritva-Liisa Sannemann ] [ Sakkunniga MD Pauliina Aukee, specialläkare i obstetrik och gynekologi, på Mellersta Finlands centralsjukhus enhet för förlossningar och kvinnosjukdomar samt enheten för undersökning och behandling av bäckenbotten. ]

Slut på skvättandet

Atjoo! Nysning, anspänning och skvätt. Urininkontinens är ett mycket vanligt besvär hos kvinnor, men också män kan få symptom vid äldre år. Ansträngningsinkontinens kan åtgärdas bäst genom träning av bäckenbottenmusklerna.

H

os kvinnor ansträngs och töjs bäckenbottnens bindvävnad vid graviditet, vilket ökar risken för inkontinens. Inkontinensen kan börja redan i fertil ålder, men vanligen uppkommer besväret senare, då de disponerande faktorerna blir fler. – Då man blir äldre tröttnar bäckenbottnens stödvävnader och deras förmåga att bära upp till exempel urinröret försvagas, berättar Pauliina Aukee, specialläkare i obstetrik och gynekologi på Mellersta Finlands centralsjukhus. Att östrogenmängderna minskar försämrar för sin del funktionen i urinvägarnas slemhinnor. Ansträngningsinkontinens som upplevs svår förekommer mest hos 50–59-åriga kvinnor. I den åldern förekommer inkontinens hos var fjärde kvinna. Vid högre ålder kan medicineringar och olika långtidssjukdomar, särskilt neurologiska och sådana som påverkar njurfunktionen, skapa nya problem, såsom trängningsinkontinens och en blandform av ansträngnings- och trängningsinkontinens. Förstorad prostata ökar risken för inkontinens hos män och åtgärder i bäckenområdet ökar risken hos båda könen. Majoriteten av dem som är över 70 lider av urininkontinens.

sättet att förebygga inkontinens. Träningen hjälper mot alla former av urininkontinens. – Det skulle vara bra att träna redan under graviditeten, men också efter förlossningen. Största nyttan får man om träningen blir en regelbunden del av vardagen, säger Aukee, som varit med om att utarbeta patientanvisningarna för träning på egen hand.

> Så här kommer du igång • Knip lätt ihop musklerna kring analöppningen, slidan och urinröret. Gör det sittande eller stående. • Räkna till fem medan du upprätthåller sammandragningen. • Slappna av medan du räknar till tio. • Upprepa 5–8 gånger. • Gör 2 serier. • Öva sammandragningen i samband med ansträngning (lyft, nysning, hostande). Knip färdigt ihop musklerna innan ansträngningen. • Träna regelbundet flera gånger per dag. Håll 1–2 vilodagar i veckan.

Träning bästa profylaxen Träning av bäckenbottenmusklerna är det bästa 8 3 | 2012 För din hälsa!

För din hälsa! 3 | 2012 8


[ Text Susanna Haanpää ] [ Sakkunniga apotekare Tarja Heikkinen på Pello apotek samt Paula Kauppi, specialläkare i lungsjukdomar och allergologi på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ]

Vanlig hosta går om av sig själv, säger experterna. Ovanligare orsaker till hosta behöver undersökas av läkare.

I

i schack

början av en förkylning är hostan oftast torr och kliande. Först senare börjar slemmet lossna så det kan hostas upp. Mest behöver man hosta när man byter ställning, det vill säga på morgonen när man stiger upp och på kvällen när man lägger sig. – Hosta är ingen sjukdom, utan alltid ett symptom på något. Den vanligaste orsaken är förkylning, påminner apotekare Tarja Heikkinen på Pello apotek. Virusförkylningar som också orsakar hosta förekommer typiskt då skolorna börjar samt på för- och midvintern. – Allergisäsongen orsakar sin egen hosttopp. Då beror hostan på att slem rinner ner i svalget och utlöser en hostreflex, berättar Heikkinen. – Då kan hosta orsakas också av allergisk astma, tillägger Paula Kauppi, specialläkare i lungsjukdomar och allergologi på HNS.

komma. Symptomen kommer snabbt och febern blir hög inom några dagar. Om andningen dessutom känns besvärlig kan det vara frågan om lunginflammation. Andra besvär som kan orsaka hosta är bihåleinflammation och refluxsjukdom – sur magsaft stiger upp i matstrupen. Mer sällsynta orsaker till hosta är bland annat lungfibros och lungcancer. – Det vanligaste besväret hos rökare är kronisk bronkit. Rökning kan också leda till obstruktiv lungsjukdom eller astma, förklarar Kauppi. En del mediciner, såsom betablockerare, kan förvärra hostan vid astma. Man vet också att till exempel en medicin som används vid behandlingen av reuma, metotrexat, kan orsaka hosta och lungförändringar. Också äldre blodtrycksmediciner,

så kallade ACE-hämmare, kan ligga bakom hosta. Läkaren kan byta ut medicinen till en annan om den orsakar hosta. Ibland kan hosta också så att säga stanna kvar, när en infektionssjukdom redan gått om och det inte finns någon bakomliggande långvarig sjukdom. Då ordineras patienten helt enkelt att sluta hosta.

Vad hjälper? – Som egenvård rekommenderar jag varm dryck, för den tunnar ut slemmet så det kan hostas upp lättare, säger Heikkinen. Förkylningarna härjar framför allt på vintern, när inomhusluften är torr. Den torra luften ökar också hostretningen. Om hostan stör nattsömnen kan det hjälpa att sängens huvudända lyfts upp. – Om hostan irriterar, stör nattsömnen och leder till muskelvärk, lönar det sig att dämpa den. Men för dem som lider av astma rekommenderas inte mediciner som dämpar hostretningen, säger Heikkinen. Mot rethosta kan man ta mediciner som innehåller kodein och dextrometorfan. Effekten på mediciner som ska lösa slem har däremot inte undersökts så noga. Vissa patienter känner i alla fall att de får hjälp av dem. – Inget hindrar förstås att man använder hostmediciner. Men att andas in ånga är nog en minst lika effektiv behandling. Det gör att slemmet kan hostas upp lät�tare, berättar Paula Kauppi. n

> Allergi eller astma

O

Virus eller vana Utmärkande för vanlig förkylning orsakad av virus är stegring, hosta och snuva. Sjukdomen går om av sig själv. – Infektion orsakad av mykoplasma har ofta seg och långvarig hosta som symptom. Mykoplasmainfektion diagnostiseras med hjälp av antikroppar och behandlas med antibiotikakur, berättar Kauppi. Vanliga symptom vid influensa är hög feber och märkbar sjukdomskänsla och kraftlöshet, men också hosta kan före-

m hostan har varat i mer än tre eller fyra veckor eller om hostan är kombinerad med feber som varar i fyra fem dagar, är det skäl att tala med en läkare. Bland de vanligaste orsakerna till långvarig, det vill säga kronisk, hosta hos vuxna är astma och kronisk bronkit. Cirka nio procent av finländarna lider av astma. Också allergi kan ligga bakom långvarig hosta. – Hostan beror inte alltid på lungorna eller luftrören, utan ibland på de övre luftvägarna. Om förkylningarna blir utdragna varje gång kan det skvallra om begynnande astma. Hosta är ofta det första symptomet på astma, utan att man nödvändigtvis känner någon andnöd. Ungefär hälften av vuxna människors astma har samband med allergi. De som lider av allergisk astma kan till exempel få hosta under vårens pollenperiod. – Symptom på astma är förutom långvarig hosta andnöd och täppt känsla samt slemmighet. Hosta vid ansträngning och om nätterna är vanliga symptom, preciserar Kauppi.

7 3 | 2012 För din hälsa!

För din hälsa! 3 | 2012 7


Mindfulness Det är frågan om medveten, godkännande närvaro i stunden.

Träningens mål är inte lycka, utan att godkänna även otrevliga och negativa känslor. De kommer och går.

Mämmi berättar att hennes sinnesförnimmelser också har skärpts. – Jag ser, hör och uppmärksammar världen bättre och alla färger har blivit starkare. Kroppen har börjat berätta när jag till exempel har ätit tillräckligt och hurudan mat den behöver. Sinnena hos en människa som lever i ständig stress är enligt henne ofta helt igenstockade. – Många går igenom livet så att de knappt ser mer än hälften. Begreppet att leva för fullt har också blivit ganska förvrängt – för mig betyder det att jag är närvarande till 110 procent i varje ögonblick. Om jag till exempel dricker vin och blir berusad känns det otrevligt, eftersom det hindrar mig att vara närvarande.

Med hjälp av mindfulness kan man möta sina medmänniskor och deras behov på ett godkännande och närvarande sätt. Det här är särskilt nyttigt i en parrelation.

Mindfulness är särskilt nyttigt för valet av beteendemönster. Starka känslor gör det ofta svårare att handla i enlighet med sina värderingar och målsättningar. När man får distans till känslorna kan man välja hur man reagerar på dem.

Förmågan kan bara inhämtas genom övning och aktivt iakttagande.

Till mindfulness hör inga särskilda mönster eller mantran. Målet är att lära sig iaktta känningar i den egna kroppen, till exempel vid andning eller ätande.

Man ska inte undvika eller avvisa sina känslor, utan man lyssnar godkännande till dem utan kritiska tankar.

Förbättrade människorelationer Sanna Mämmi upplever att förändringen i tänkesätt har lett till en klar förbättring också i hennes människorelationer. – Mindfulness skapar barmhärtighet mot andra människor. Du förstår att människor inte med avsikt är elaka mot dig, utan att det finns en bakomliggande orsak till deras beteende. Före Mämmi satte sig in i metoden gick hon igenom en svår livskris. – När jag efter krisen började meditera, fick jag bort illamåendet ur kroppen. De känslor kroppen förmedlar innebär alltid ett budskap. Genom att bearbeta och tänka på dem kan man behärska livet bättre. Ro i livet Mämmi rekommenderar mindfulness särskilt för alla som känner att de går på övervarv. – Jag är också en mycket energisk människa och skulle drunkna i allt görande, om jag inte hade hittat den här metoden. Mindfulness är bra också för dem som lider av beroenden, eftersom man lär sig släppa saker. Varför inte träna lite mindfulness till exempel när höstmörkret tätnar? Kanske på följande sätt: – Stäng teven, telefonen och nätet. Tänd några ljus och sitt alldeles stilla med ögonen slutna. Andas lugnt och koncentrera dig bara på att lyssna på ljuden i omgivningen, beskriver Sanna Mämmi. n 6 3 | 2012 För din hälsa!

För din hälsa! 3 | 2012 6


som våra värderingar och mål, är värda att på allvar lyssna på. Tankarnas påverkan på våra handlingar är mycket viktigare än deras innehåll, framhåller Pietikäinen. När man iakttar vilka tankar som rör sig i sinnet blir man medveten om dem. Ett enkelt sätt att öva sig i att iaktta sina tankar är att skriva ner dem på papper nu och då. – Om du till exempel tänker att du är dum, så skriv: ”Jag tänker att jag är dum”. I nästa skede kan du skriva: ”Jag märker att jag tänker att jag är dum”. När du övar dig så här får du småningom distans till dina tankar och kan bättre välja hur du reagerar på dem, förklarar Pietikäinen.

Bekant med alla känslor En annan viktig lärdom är att känslorna är nödvändiga och inte alls våra fiender. De signalerar om människans djupa behov och ska inte kontrolleras eller undvikas. – Vi har blivit lärda att känslor kan kontrolleras och att vi ska göra oss av med otrevliga känslor. Om känslan är tillräckligt stark är den svår att kontrollera. Människan börjar kämpa emot känslan av alla krafter, vilket bara gör den starkare, menar Pietikäinen. I mindfulness strävar man efter att inte bara bli medveten om utan också godkänna alla känslor. Det är bra att komma ihåg att nedstämdhet, lidande och sorg hör till livet likaväl som glädje och lycka. Att vara medvetet närvarande är till nytta också i parrelationer. Ofta ser vi på vår partner med kritiska ögon: han eller hon borde till exempel bli artigare och ha längre stubin för att vårt förhållande skulle bli bättre. Sinnet producerar en hel mängd kritiska tankar, som man kan få distans till med hjälp av mindfulnessmetoden. När man verkligen är närvarande och lyssnar på den andra med medvetet godkännande, förnimmer man också bättre den andras känslostämningar och behov.

Sanna Mämmi:

Livet

syns klarare

L

ivet har förändrats för Sanna Mämmi, som är journalist, livscoach och författare, i och med att hon satte sig in i mindfulnessmetoden. Hennes värderingar har fått nya nyanser och sinnesförnimmelserna skärpts. – Jag har på nytt hittat förmågan att vara närvarande, som jag hade som barn. Livet har blivit mycket gladare och mer motiverande. Jag fick lära mig mindfulness under en kurs i livscoaching i början av 2012. Mindfulness har gjort hennes livsåskådning tydligare. – Jag utvärderar och tolkar inte längre det som händer runt mig lika skarpt som förut. Mina egna värderingar har däremot blivit starkare. Jag har inte heller längre bråttom eller är stressad. >>

5 3 | 2012 För din hälsa!

För din hälsa! 3 | 2012 5


[ Text Anna Haikarainen, foto Tommi Tuomi ] [ Sakkunniga Psykolog och psykoterapeut Arto Pietikäinen samt mindfulnessinstruktör Leena Pennanen ]

Tankarna irrar lätt omkring. Du tänker på det kommande eller det som gått, och då är du inte riktigt närvarande i nuet. Det är mycket du inte uppmärksammar eller upplever. Låter det bekant? Mindfulness kan öppna världen för dig.

Närvaro

är en teknikgren

M

indfulnessträning in­ nebär att öva förmå­ gan att vara närvaran­ de i nuet. Målet är att öka den medvetna när­varon och iaktta sina egna tankar, käns­ lor och kroppsupplevelser på ett godkän­ nande sätt. Mindfulness har därför till svenska översatts med medveten närvaro. Mindfulness har tillämpats inom medicin och psykiatri i cirka 20 år. I Finland har tillämpningen ökat under de senaste fem åren och man kan säga att mindfulness avancerar med stormsteg inom mental­ vården. – Regelbunden övning lugnar och hjäl­ per en att slappna av. Det används bland annat för att kontrollera stress, förebygga depression och behandla ångest, addiktio­ ner, smärta och sömnlöshet, berättar psy­ kolog och psykoterapeut Arto Pietikäinen.

Teknikgren för sinnet Det gäller alltså sinnets förmåga att vara i nuet. Barn kan njuta fullt ut av ögonblick­ et. Närvaro i stunden ger också de bästa insikterna och upplevelserna. Pietikäinen menar att förmågan glöms när samhället formar oss till presterare. Tiden räcker in­ te längre till för undran och meditation, som krävs för skapande verksamhet.

– Vår tid är präglad av multipresterande. Vi är närvarande, men ändå inte. Till ex­ empel vid morgonmålet knäpper man på mobilen samtidigt som man pratar med familjen. Livet börjar kännas stressande på grund av presterandet. Om man övar sig att äta medvetet och närvarande ger det ett helt nytt perspektiv på måltiderna. En särskilt viktig roll i mindfulness spe­ lar den egna kroppens upplevelser och uppmärksammandet av dem.

4 3 | 2012 För din hälsa!

– Kroppen är en källa till vishet. Vi lever genom våra sinnen: alla tankar och käns­ lor känns i kroppen. Ångest kan till exem­ pel kännas som en press över bröstkorgen och orsaka tätare andning, säger Leena Pennanen, som är mindfulnessinstruktör i Finland och Tyskland. – När du blir varse vissa känningar i kroppen vet du kanske ännu inte vilken känsla det är frågan om. Om du stannar upp kan du märka att du är till exempel irriterad. Om du sedan ser dig omkring noggrannare kanske du ser att solen ski­ ner och det inte finns någon orsak till ir­ ritation. Då kan du befria dig själv från känslan som tagit dig i besittning, förkla­ rar Pennanen som exempel.

Nyttiga och skadliga tankar En viktig lärdom är att de tankar sinnet producerar inte är det samma som verk­ ligheten. Människosinnets uppgift är att ständigt skapa olika tolkningar och be­ dömningar. Men tankarnas pricksäkerhet är inte alltid den bästa. Det här är inte så farligt om inte människan själv tror att hennes tankar är en exakt avbild av verk­ ligheten. – En del av tankarna är nyttiga, andra onödiga eller till och med skadliga. Bara nyttiga tankar, som leder i samma riktning För din hälsa! 3 | 2012 4


ex  tempore Sammanställt av Ilpo Salonen och Taina Vuokko

Läkemedelsbehandlingar i blickpunkten i november

V

et du hur din medicin verkar? När, hur och hur länge ska den användas? Sådana frågor försöker man rikta läkemedelsanvändarnas uppmärksamhet på den 6 november, för att deras behandlingar ska lyckas och kunskapen om läkemedel öka. Då firas den första riksomfattande Läkemedelsdagen. Också andra frågor kan dyka upp: har läkemedlet vanliga biverkningar och kan de förebyggas? Passar mina mediciner ihop, också de receptfria? Vem kan jag kontakta om det uppstår problem vid användningen?

?

Under temadagen presenterar apoteken tjänster som syftar till att läkemedelsbehandlingarna ska lyckas bra. Sådana är till exempel helhetsbedömning och kontroll av medicineringar samt den nya kontrollen av inhalationsbehandling för astmapatienter. Temadagen ordnas på initiativ av social- och hälsovårdsminister Paula Risikko (saml) och koordineras av ministeriet. Den genomförs av apoteken och många andra aktörer inom läkemedels- samt social- och hälsovårdsbranschen. IS

Visste du om behovet av vitamintillskott?

• • •

Illustration Janne Harju

Det kan finnas behov av vitamintillskott, om kosten är bristfällig. Enligt rekommendationerna skulle det vara bra att äta exempelvis fisk ett par gånger i veckan, och dagligen ungefär ett halvt kilo produkter från växtriket. Att äta mångsidigt skulle vara det bästa, men om det av någon anledning inte lyckas, kan multivitamin vara på sin plats. Genom att granska sin kost, kan man avgöra om man har behov av vitamintillskott eller andra kosttillskott. Om man till exempel inte använder mjölkprodukter, gör ett kalciumtillskott gott, brist på fullkornsprodukter kan öka behovet av magnesium, och så vidare. Speciellt under den mörka årstiden är ett D-vitamintillskott nödvändigt för många, eftersom det kan vara svårt att få tillräckligt D-vitamin från födan. Rekommendationerna varierar mellan 7,5–20 mikrogram, beroende på åldersgrupp. En del av experterna rekommenderar en daglig dos på 20 µg åt alla. Det finns knappt om forskningsdata på skillnaderna mellan vitamintillskott från växt- och djurriket och ”syntetiskt” vitamintillskott. Alla vitamintillskott är säkra, då de används enligt anvisningarna. IS Sakkunnig dietist Patrik Borg. Ytterligare information: www.ravitsemusneuvottelukunta.fi

Sömn hjälper vid klimakteriebesvär

T

ill övergångsåldern hör ofta att man sover dåligt, och är trött om dagen. Regelbunden motion som kräver uthållighet kan minska på sömnstörande blodvallningar och på så sätt förbättra sömnkvaliteten. I den av UKK-institutet gjorda undersökningen deltog 176 kvinnor i åldern 43–63 år, vilka motionerade endast lite och hade dagliga blodvallningar. Träningsgruppen fick anvisningar om att motionera fyra gånger i veckan, 50 minuter åt gången. Huvudsakligen idkade man promenader eller stavgång. Kontrollgruppen gjorde inga förändringar i sina motionsvanor. TV

Munhälsan har försämrats

M

unhygienister menar att munhälsan hos ungdomar speciellt i högstadieåldern har försämrats. Uppgifterna samlades in i en undersökning som Suomen Leaf lät göra. Åtta av tio svarande tror att bristfällig rengöring av tänderna är rätt så vanligt eller mycket vanligt bland 13–15-åringar. Dessutom äter och dricker de som är i lågstadieåldern rikligt med sött, och äter måltiderna rätt så oregelbundet. Av dem som svarade var 60 procent av den åsikten, att munhälsan hos barn i lågstadieåldern har försämrats under de senaste åren. Munhälsan kunde förbättras också hos barn under skolåldern. Enligt gallupen serveras det ganska ofta saft som törstdryck och söta mellanmål åt 3–6-åringar. – Det som gäller tandhälsan lär man sig i den tidiga barndomen, så därför skulle det vara speciellt viktigt att fästa uppmärksamhet på munhälsovården hos barn under skolåldern, konstaterar sakkunnigläkare Hannu Hausen vid Tandläkarförbundet. TV

För din hälsa! 3 | 2012 3


Ledaren 

24.9.2012

En månad efter

att den här tidskriften ges ut blir det kommunalval. Valet påverkar mycket som gäller vårt dagliga liv, såsom dagvårdsplatser, bibliotekstjänster, motionsmöjligheter samt tjänster för åldringar. En viktig fråga i alla kommuner är förstås hur hälsovårdstjänsterna ska ordnas. Besluten som fattas i kommunerna gällande närtjänsternas öde berör även apoteken. Om hälsostationen stängs försämras också det lokala apotekets verksamhetsförutsättningar. Det här gäller särskilt apoteken på små orter, för vilka en stor del av inkomsterna kommer från försäljningen av receptmediciner. Om apoteket måste stängas drabbar det främst dem som mest behöver det, nämligen multisjuka, åldringar och småbarnsföräldrar, för vilka långa resor till grannkommunens apotek är besvärliga. Kommun- och stadsfullmäktige som väljs i kommunalvalet besluter om alla kommunens ärenden och får sin befogenhet av kommuninvånarna. Kommunalval hålls bara var fjärde höst, så det lönar sig att rösta. På hösten fattas också traditionellt beslut om ett hälsosammare liv, efter all god mat och allt slappande under semestern. Förändringen börjar förstås med ett beslut, men många har märkt att de fattar samma beslut varje höst. Ett hälsosammare liv kräver nämligen bestående livsstilsförändringar, så man kommer inte så lätt undan och det finns inga genvägar. Å andra sidan, sakta och väl slår ingen ihjäl och också små förändringar, som att äta lite mer grönsaker, äta morgonmål varje dag och gå och lägga sig i tid, är till nytta. I det här numret av För din hälsa! får du lite redskap för att hjälpa dig lyckas, men också på apoteket kan du få råd och stöd när det gäller viktkontroll och sunda levnadsvanor. Visste du till exempel att viktminskning märkbart minskar risken att insjukna i typ 2-diabetes, astma samt hjärt- och blodkärlssjukdomar? Om en sjukdom redan brutit ut kan bantande minska behovet av mediciner. Viktkontroll och motion förbättrar också sömnkvaliteten och kan förebygga sömnapné. En vacker och stärkande höst åt alla!

Minna Svensk | chefredaktör, provisor

5

Närvaro är en teknikgren

Tankarna irrar lätt omkring. Du tänker på det kommande eller det som gått, och då är du inte riktigt närvarande i nuet. Låter det bekant? Mindfulness kan öppna världen för dig.

7

Hostan i schack

Vanlig hosta går om av sig själv, säger experterna. Ovanligare orsaker till hosta behöver undersökas av läkare.

8

Slut på skvättandet

Urininkontinens är ett mycket vanligt besvär hos kvinnor, men också män kan få symptom vid äldre år.

Tillförlitlig information om hälsa, behandling och förebyggande av sjukdomar, om läkemedel och om hur man använder dem rätt samt om apotekstjänster. Utgivare PharmaPress Ab, Lilla Robertsgatan 14 C, 00120 Helsingfors Chefredaktör Minna Svensk, tel. (09) 2287 1208

Redaktion Otavamedia Oy, Repslagaregatan 2 a D, 00180 Helsingfors, tel. (09) 1566 8510, fax (09) 648 243 Annonsförsäljning Infoteam Ab, Mannerheimvägen 40 A 30, 00100 Helsingfors, tel. (09) 441 133, infoteam@infoteam.fi Tryckeri Helprint Oy, Mikkeli Upplaga minst 450 000 ex 1,217 milj. läsare (KMT Läsare 2011) ISSN 0781–5867 Årgång 29, utkommer 4 gånger per år


För din hälsa! Apotekens kundtidning 3/2012

>> w w w.terve ydeksi.fi

Slut på skvättandet

Hostan

i schack

Munhälsan har försämrats livscoach Sanna MÄmmi

Sinnesfrid

närvaro börjar med

Läkemedelsbehandlingar i blickpunkten

Sömn hjälper vid klimakteriebesvär

Tag med hem gratis!

Visste du om behovet av vitamintillskott?

Terveydeksi 3/2012  

Terveydeksi! on Suomen Apteekkariliiton julkaisema asiakaslehti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you