Page 1

8

Case #1 NH90-helikopterihuolto Pohjoismaissa

1# 2013 14 Kansainv채linen asekauppasopimus syntyi

16

Case #2 Tuotekehityksest채 lis채채 ruutia AMVpanssariajoneuvoon


1#2013

Kuva Lasse Hejdenberg

Ruotsi, Linköping 58°24’39”N, 15°37’17”E Ruotsin ilmavoimien NH90-helikopteri lennolla maaliskuussa 2013.


Tuokio


Tapahtumat > Kuvat Corbis ja Shutterstock

17.-23.6.2013 Paris Air Show, Pariisi, Ranska

>

Järjestyksessä 50. Pariisin ilmailunäyttely kerää paikalle ilmailu- ja puolustusteollisuuden keskeiset toimijat ympäri maailmaa. Tapahtumapaikkana on Le Bourget exhibition centre Pariisissa. www.paris-air-show.com

10.-13.9.2013 DSEI, Lontoo, UK

>

Joka toinen vuosi järjestettävä DSEI-tapahtuma tarjoaa laajan näkymän puolustuksen ja turvallisuuden osa-alueisiin. DSEI:n tapahtumapaikkana on ExCel -näyttely- ja messukeskus Lontoossa. Patrian osasto sijaitsee paikalla N6-160. www.dsei.co.uk

4 Patria

2.-5.9.2013 MSPO, Kielce, Puola

>

Puolassa järjestettävä MSPO on yksi Euroopan suurimmista puolustusteollisuuteen keskittyvistä tapahtumista. MSPO pidetään Kielcen kaupungissa Targi Kielce Exhibition Centerissä. www.targikielce.pl


Sisältö Pääkirjoitus > "Alamme yritysten elinehtona ovat yhteistyö ja kansainvälistyminen."

7

Heikki Allonen, toimitusjohtaja, Patria

Case # 1 > 8

8

9

10

11

12

13

Patrian rooli NH90helikopterien huoltajana perustuu koneiden rakenteen ja tekniikan läpikotaiseen ymmärrykseen sekä avoimeen yhteispeliin asiakkaan kanssa.

14

Tilanne > 14

15

"Tämä on voitto ihmiskunnalle", sanoi Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moon kansainvälisen asekauppasopimuksen syntymisen jälkeen.

16

Case # 2 > 16

17

18

19

20

21

Klassikko > 22

23

Patrian tutkimus- ja kehitystoiminnan tähtäin on tuotteissa ja palveluissa, jotka tuottavat asiakkaalle lisää suorituskykyä.

Kanta > 24

25

Lyhyet > "Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei ole EU:n tai Naton kilpailija vaan niitä täydentävä järjestely. "

26

27

Carl Haglund, puolustusministeri

Patria. Patria-konsernin sidosryhmälehti. Päätoimittaja Birgitta Selonen, birgitta.selonen@patria.fi. Toimitus ja ulkoasu Otavamedia Oy, tuottaja Petteri Pohjonen, taitto Linda Halenius. Paino Newprint. Paperi: kansi 200g Galerie Art Silk, sisäsivut 130g Galerie Art Silk. Palaute, lisätiedot ja tilaukset: info@patria.fi. Kannen kuvat: Lehtikuva ja Pentti Hokkanen. ISSN 2323-4776. ISSN-L 1799-5698.

Patria 5


Kuva Pentti Hokkanen

6 Tiesitkö, että... >

Tehtaalta toimialueelle Patrian huoltopalvelut ovat asiakkaan tukena kaikkialla – missä ikinä he ovatkin. Elinkaaren tukipalvelujen tarjoajana Patria toimii joustavasti sijainnista riippumatta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Erikoisosaamisalueita ovat panssaroidut pyöräajoneuvot ja raskaat asejärjestelmät sekä helikopterien ja sotilaslentokoneiden elinkaaren tukipalvelut. Patria tarjoaa NATO-yhteensopivia tukitoimintoja tuhansien ajoneuvojen huoltokokemuksella ja toimii siellä, missä asiakas on. Patrian kokeneet asiantuntijat ovat olleet asiakkaan mukana lukuisissa kansainvälisissä operaatioissa. Elinkaaren tukipalvelut tuotetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja palvelut räätälöidään tarpeen mukaan.

6 Patria

Ajoneuvojen elinkaaren tukipalveluihin kuuluvat mm.: • projektien hallinta • logistisen tuen suunnittelu • huoltosuunnittelu • tekninen dokumentointi • koulutus-, huolto- ja tukipalvelut • perushuollot ja modernisoinnit • varaosat ja erikoistyökalut • kenttähuolto (rauhanturvaoperaatiot ym.) • ajoneuvolautan tukitoiminnot, missiosuunnittelu ja kustannuslaskenta


Pääkirjoitus > Kuva Arto Wiikari

7

Kohti kansainvälistä yhteistyötä

P

atrialla on takanaan vakaan ja kan-

mia teollisuuden kontaktipintana vuonna 2009

nattavan kasvun vuosi. Konsernin

perustettuun NORDEFCOon (Nordic Defence

liikevaihto kasvoi ja kannattavuus

Cooperation). Näin NORDEFCOlla on aina

parani selvästi. Tilauskannan kehitys

yhteistyötaho pohjoismaisessa teollisuudessa.

on edelleen hidasta, mikä kuvaa markkinoiden yleistä tilannetta hyvin. Tämän vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan edelleen viime vuoteen verrattuna. Tätä arviota tukee muun muassa se, että olemme toimittaneet suunnitellusti alkuvuoden aikana ensimmäiset Patria AMV -ajoneuvot Ruotsiin osana 113 ajoneuvon tilausta. Lisäksi uskomme, että vientituotevalikoimaamme sopivia hankkeita lähtee liikkeelle tärkeillä kansainvälisillä markkinoillamme. Maailmantalouden muutokset näkyvät toiminnassamme viiveellä ja näin ollen toiminnan tehostaminen ja virtaviivaistaminen tulevaisuudessa on mahdollista markkinoiden supistuessa ja kilpailun kiristyessä entisestään.

Samaan aikaan – ja hyvästä syystä - pohjoismaiset teollisuusyhdistykset ovat tiivistäneet keskinäistä yhteistyötään. Joulukuussa 2012 yhdistykset allekirjoittivat yhteistoimintapöytäkirjan, jolla määriteltiin yhteistyömuotoja ja perustettiin yhteistyöryhmä. Tämän yhteistyön tarkoituksena on ennen kaikkea toi-

Työryhmän puheenjohtajuus kiertää NORDEFCOn puheenjohtajuuden mukana, joten tänä vuonna vastuussa on Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry, jonka toiminnassa Patria on aktiivisesti mukana. Pidän tärkeänä sitä, että materiaalikysymykset ovat keskeisiä NORDEFCOn asialistalla. Asiasta puhutaan paljon, ja kuitenkin konkreettisia hankkeita on vielä ollut harvassa. Olemme jo pitkään pyrkineet tiivistämään NORDEFCOn ja pohjoismaisen teollisuuden vuoropuhelua sekä yhteistyötä. On tärkeää, että teollinen aspekti tunnistetaan NORDEFCOn kaikilla tasoilla puolustusministereistä aina työryhmätasoon asti. Maailmanlaajuisesti puolustustarvikkeiden kauppaa tullaan tulevaisuudessa säätelemään uudella Yhdistyneiden Kansakuntien aloitteesta neuvotellulla asekauppasopimuksella Arms Trade Treatylla (ATT), jonka YK:n yleiskokous hyväksyi huhtikuussa 2013. Sen tavoitteena on yhteiset kansainväliset asekaupan säännöt. Patria on tukenut tätä työtä osallistumalla Suomen delegaatioon, joka on osallistunut valmisteleviin neuvotteluihin. Toivomme sopimuksen ratifiointien etenevän mallikkaasti.

Menestyksen laskeminen ainoastaan kotimaisten asiakkaiden varaan ei enää ole mahdollista.

Alamme yritysten elinehtona ovat yhteistyö ja kansainvälistyminen, sillä menestyksen laskeminen vain ja ainoastaan kotimaisten asiakkaiden varaan ei enää ole mahdollista. Erityisen selvää tämä on, kun on kyse uusien tulevaisuuden puolustusjärjestelmien kehittämisestä. Heikki Allonen, toimitusjohtaja, Patria

Patria 7


Case # 1 > Heini Santos Kuvat Pentti Hokkanen ja Lasse Hejdenberg

8 Patria


9

Helikopteripataljoonan

Moniottelijaa huoltamassa Patrian rooli NH90-helikopterien huoltajana

perustuu koneiden rakenteen ja tekniikan l채pikotaiseen ymm채rrykseen sek채 avoimeen yhteispeliin asiakkaan kanssa.

>


H90 on nykyaikainen lähes täysin kom-

Utin Jääkärirykmentin lentotekninen joh-

posiittirakenteinen miehistönkuljetus-

taja insinöörieverstiluutnantti Pasi Kaikonen

kopteri, jota käytetään myös välineistön

kehuu Patrian ja Puolustusvoimien sauma-

siirtoon ja erilaisiin erikoistehtäviin.

tonta yhteistyötä. Jo ennen ensimmäisten

Suomen puolustusvoimat on tilannut

NH90-helikopterien toimitusta Jääkäriryk-

niitä 20, joista 16:s toimitetaan tämän kevään aikana.

mentin edustajia oli tutustumassa kokoonpa-

Suomi kuuluu NH90-käyttäjämaiden kärkikaartiin ka-

nolinjan toimintaan. Tällä hetkellä suunnitel-

luston operatiivisella käytöllä mitattuna. NH90-kulje-

missa on, että Patria tekee perusteelliset 600

tushelikopterit muodostavat Suomen puolustusvoimien

lentotunnin välein tehtävät huollot ja muut

helikopteripataljoonan pääkaluston. Ne ovat kotimaan

isommat operaatiot. Puolustusvoimat puoles-

puolustukseen liittyvien tehtävien lisäksi käytettävissä

taan keskittyy kevyempiin runkohuoltoihin,

niin pelastus- ja virka-aputehtäviin kuin kansainvälisiin

joiden aikana koneen järjestelmät käydään

kriisinhallintatehtäviinkin.

läpi valmistajan ohjeiden mukaan.

N

Patria toimii sekä NH90-helikoptereiden kokoonpani-

– Työskentelemme puolin ja toisin toistem-

jana että tekee niiden huoltoja, korjauksia ja antaa tek-

me tiloissa. Jos Jääkärirykmentissä on kapa-

nistä tukea niin rauhan kuin poikkeusolojenkin aikana.

siteettivajetta, me paikkaamme tilannetta, ja

Suomen kopterit toimitetaan Uttiin, jossa Patria vastaa

ongelmatilanteessa järjestelmäinsinöörimme

huollosta Jääkärirykmentin välittömässä läheisyydessä

lähtee saman tien selvittämään tilannetta len-

yhdessä Puolustusvoimien kanssa.

tokentän toiselle puolelle. Utin Jääkärirykmentti koelentää huoltamamme koneet ja tekee vastaanottotarkastukset. Yhteistyö on avointa ja hedelmällistä, Patrian Utin toimipisteen huoltotoiminnan johtaja Juha Tylli

Yhteistyö Puolustusvoimien ja Patrian välillä on avointa ja hedelmällistä. Ainoat erot ovat vaatteiden värissä.

kertoo. – Käytännön työssä ainoat erot ovat vaatteiden värissä, Kaikonen naurahtaa. Syvempää asiantuntemusta

Puolustusvoimat odottaa Patrialta sujuvan yhteistyön lisäksi syvempää järjestelmäasiantuntijuutta ja -tietämystä. Hyvässä työtilan-

10 Patria


teessa siviiliorganisaation on myös helpompi olla joustavampi ja kasvattaa resursseja.

– Seuraavan koneen lentotunnit eivät ole vielä täynnä, joten odottelemme nyt seuraa-

– Koska kyseessä on uusi konetyyppi, huol-

vaa raskashuoltoa. Olemme varautuneet sii-

lon määrä on huomattava. Patrialla on huip-

hen, että läpimenoajan ollessa 5—6 kuukautta

puammattilaisia, jotka ovat olleet Ranskassa

Hallissa tehdään tulevaisuudessa keskimäärin

työskentelemässä helikoptereiden parissa ja

viisi 600 tunnin huoltoa vuodessa, laskelmoi

saaneet sieltä arvokasta kokemusta ja tausta-

Hallin yksikön päällikkö Harri Majanmaa.

tietoa. Nämä opitut taidot ovat tärkeitä silloin, kun olemme etsimässä mahdollista vikaa,

600 lentotunnin huollossa kone tutkitaan lähes läpivalaisua vastaavalla tarkkuudella. >

Kaikonen painottaa. NH90 (NATO Helicopter 90) on

ensisijaisesti sotilaskäyttöön suunniteltu kuljetushelikopteri. Koska kyseessä on uusi konetyyppi, huollon määrä on huomattava.

Kun kaikki 20 NH90-helikopteria on toimitettu Utin Jääkärirykmentille, ja ne ovat yhtä aikaa käytössä, työmäärä Utissa on suurimmillaan.

600 lentotunnin huollossa kone tutkitaan lähes läpivalaisua vastaavalla tarkkuudella.

– Meillä on huoltotilat neljälle helikopterille. Läpimenoaika on saatava mahdollisimman Patrialla on huippuammattilaisia,

joilla on arvokasta kokemusta ja taustatietoa. Opitut taidot ovat tärkeitä silloin, kun ollaan etsimässä mahdollista vikaa.

lyhyeksi, jotta asiakkaalla on mahdollisimman monta kopteria käyttövalmiina yhtä aikaa, Tylli selittää. Utissa huollon parissa työskentelee 20 henkilöä, jotka tekevät lentotunteihin ja kalenteriaikaan perustuvia huoltoja, vikakorjauksia ja muutostöitä. Asentajien osaaminen perus– monet heistä ovat työskennelleet Hallissa

NH90

kokoonpanolinjalla.

NH90 (NATO Helicopter 90) on ensisijaisesti sotilas-

tuu koneiden läpikotaiseen tuntemukseen

Lisää tuoretta osaamista on luvassa, sillä tämän vuoden aikana Uttiin kohoaa Kouvolan

käyttöön suunniteltu joka sään kuljetushelikopteri. Suomeen niitä on tilattu 20, Ruotsiin 18 ja Norjaan 14.

seudun ammattiopiston uusi toimipiste, jossa alkaa ensi vuonna kolmivuotinen helikopte-

Käyttö

rikoulutuslinja.

• Joukkojen ja materiaalin nopeat kuljetukset

Raskaat huollot hallussa

Hallin yksikön päätyö on Eurocopterin ali-

koko valtakunnan alueella

• Valvonta- ja tiedustelutehtävät • Virka-aputehtävät muille viranomaisille

hankkijana tuottaa valmiit NH90-helikopterit Suomen ja Ruotsin puolustusvoimille. Tule-

Ominaisuudet

vaisuudessa kokoonpanon rinnalle nousee

• Lentoonlähtöpaino max 11 000 kg

toinen tärkeä tehtävä: Suomen NH90-heli-

• Lentonopeus max 305 km/h

koptereihin kohdistuvien niin sanottujen ras-

• Toimintamatka 800 km

kaiden huoltojen tekeminen. Ensimmäinen

• Miehistö 2 + 1, matkustajia 16

600 tunnin huolto valmistui vastikään.

Patria 11


> Prosessi työllistää kokoaikaisesti vähintään viisi asentajaa, ja se sisältää paljon tarkastuksia, joissa etsitään mahdollisia käytön ja rakenteen väsymyksen merkkejä. Kokonaisuus on niin laaja, että ajoittain tarvitaan myös erikoisasiantuntijoita. Kuuden vuoden iässä koneille tehdään lisäksi paljon laitevaihtoja. Se, miten lentotunteihin perustuva huoltosykli ajoittuu suhteessa kalenterivuosiin, vaihtelee luonnollisesti käytön mukaan. Kaikki huollot tehdään asiakasta kuunnellen, ovathan kyseessä pitkäkestoiset projektit ja asiakassuhteet. Niiden läpivienti vaatii syvää tuntemusta kaikista helikopterijärjestelmistä, mitä Patriaan on karttunut niin kokoonpanotyön kuin koulutuksenkin kautta. – Se on Patrian vuosikymmeniä kestänyt strategia, joka toistui myös Hornetien ja Hawkien kohdalla. Kun Patria on saanut tehtäväkseen suorittaa loppukokoonpanon, syntyy samalla oiva paikka opiskella konetta päivittäin, ja se luo perusteet huollon kyvykkyydelle,

Uusi NH90tuotetukikonsepti tukee Patrian profiloitumista Pohjoismaat kattavana, virallisena huoltoorganisaationa.

Majanmaa summaa. Yhteinen tuotetuki

Patria julkaisee keväällä uuden NH90-tuotetukikonseptin, joka kokoaa NH90-osaamisen yhteen paikkaan tuote- ja järjestelmätuen muodossa. Uusi konsepti tukee Patrian profiloitumista yhä enemmän kaikki Pohjoismaat kattavana, virallisena huolto-organisaationa. – Tähän asti osaaminen, jota Patrialta löytyy todella paljon, on ollut hajallaan eri liiketoiminnoissa. Tehokkaalla, matriisimaisella

Henkilöstöstä ja heidän taitotasostaan pidetään huolta. Monet Patrian teknikoista ovat olleet osallisina NH90-helikopterien valmistuksessa kokoonpanon alkuvaiheista alkaen.

organisoinnilla toimintaa tehdään paremmin näkyväksi ja toimivaksi, sanoo NH90 testi- ja huoltoinsinööri Antti Koivisto. Vaikka kyse ei ole suuresta muutoksesta organisaation tai resurssien suhteen, perimmäinen toimintalogiikka muuttuu täysin. – Uuden tuotetukikonseptin myötä loppukäyttäjillä on mahdollisuus saada Patrialta kaikki NH90-kalustoon liittyvät asiantuntijapalvelut yhdellä puhelinsoitolla, Koivisto tähdentää. Käytännössä valmisteilla on siis yhteinen kontaktipiste, jonka kautta loppuasiakas voi esittää kysymyksiä tai tehdä palvelupyynnön. Tuotetuen henkilökunnan tehtävä on pohtia, miten ongelma ratkaistaan tai pyydetty palvelu tuotetaan, ja lähettää paikalle resurssit tai allokoida tehtäviä Patrian eri yksiköille.

12 Patria

Linköpingissä tehdään parhaillaan Ruotsin ensimmäistä 600 lentotunnin huoltoa. Kyseessä on suurin helikopterijärjestelmän huoltotoimenpide, jossa kopteri käytännössä puretaan osiin.


Håkan Hansson, Ruotsin ilmavoimien laivuehallinnon NH90-osastosta vastaava järjestelmäpäällikkö.

Luotettu apu Ruotsin ilmavoimien yksikössä Linköpingissä työskentelee viisi Patrian asiantuntijaa. neljä Ruotsin ilmavoimien sertifioimaa Patrian

toimenpiteistä tullaan jatkossakin tarvitsemaan Ruotsin

mekaanikkoa huoltaa NH90-helikoptereita ja yksi niin ikään

ilmavoimien ulkopuolista apua.

sertifioitu tekninen asiantuntija ratkoo kiperämpiä teknisiä

Linköpingin toimipisteen lisäksi Ruotsin ilmavoimat tekee

ongelmia, auttaa vianmäärityksessä ja tukee asiakasta

yhteistyötä, joskaan ei päivittäistä, myös Tukholmassa

helikopterien käytössä ja huollossa yleisellä tasolla.

sijaitsevan Patria Helicopters AB:n päätoimipisteen kanssa.

– Tavallisesti helikoptereita voi huoltaa Euroopan alueella

Kolmas linkki Patriaan liittyy NH90-helikopterien valmistajan

yleisellä sertifioinnilla, mutta koska NH90 on puhtaasti

NHIndustriesin Patrialla alihankintana tuottamaan vara-

sotilaskäyttöön tarkoitettu tuote, siihen pätevät Ruotsissa

osajärjestelmään. Patria hallinnoi järjestelmää, jonka kautta

sotilasilmailun säännöt. Vaikka joku olisi rakentanut 10

kulkevat kaikki Ruotsiin ja Norjaan tuotavat tavanomaiset

helikopteria, hän ei voi ilman sertifiointia saattaa loppuun

varaosat. Varaosajärjestelmän tiimoilta muuten esimerkilli-

mitään tekemäänsä työtä, kertoo Ruotsin ilmavoimien lai-

sesti sujuneessa yhteistyössä on ollut myös haasteita.

vuehallinnon NH90-osastosta vastaava järjestelmäpäällikkö Håkan Hansson. Linköpingissä ollaan tyytyväisiä siihen, miten Patria osaa

– Ruotsi kuuluu EU:hun, Norja ei. Norja kuuluu NATO:on, Ruotsi ei. Kaikkien eri säännösten vaikutuksesta varaosien kuljettaminen maiden välillä on osoittautunut todella

hoitaa asiat. Henkilöstöstä ja heidän taitotasostaan pidetään

pulmalliseksi ja Patria on kaiken solmukohdassa varaosa-

huolta, ja ne juuri ovat avainasemassa helikoptereista puhut-

järjestelmän ylläpitäjänä. Alkuvaikeuksien jälkeen olemme

taessa. Hansson korostaa, kuinka tärkeää on, että monet

kuitenkin saaneen asiat toimimaan, Hansson kertoo.

Patrian teknikoista ovat olleet osallisina NH90-helikopterien valmistuksessa kokoonpanon alkuvaiheista alkaen. – Sellainen tieto on mittaamattoman arvokasta silloin, kun asiat menevät vikaan, hän toteaa. Linköpingissä tehdään parhaillaan Ruotsin ensimmäistä 600 lentotunnin huoltoa. Kyseessä on suurin helikopterijärjestelmän huoltotoimenpide, jossa Patrian mekaanikot käytännössä purkavat kopterin osiin. Mitä asiakas sitten odottaa Patrialta? – Laatua. Meidän pitää voida luottaa Patriaan, ja niin me ehdottomasti voimmekin, Hansson vakuuttaa. Monisäikeistä yhteistyötä NH90-osaamisen tarve Ruotsissa tulee luonnollisesti

NH90-osaamisen tarve Ruotsissa tulee luonnollisesti kasvamaan. Ainakin osassa huoltotoimenpiteistä tullaan jatkossakin tarvitsemaan Ruotsin ilmavoimien ulkopuolista apua.

kasvamaan: koneita on nyt neljä, mutta koko laivueen ollessa kasassa niitä tulee olemaan 18. Ainakin osassa huolto-

Patria 13


Tilanne >

Heikki Allonen toimitusjohtaja, Patria Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n hallituksen puheenjohtaja

Petteri Pohjonen Kuvat Arto Wiikari, Shutterstock, YK ja Corbis

New York, USA

Kansainvälinen asekauppasopimus syntyi

Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous hyväksyi tämän vuoden huhtikuussa asekauppasopimuksen, joka säätelee ensimmäistä kertaa maailmanlaajuista tavanomaisten aseiden kauppaa. New Yorkissa syntynyt The International Arms Trade Treaty -sopimus (ATT) koskee muun muassa pienaseita, ammuksia, helikoptereita, ohjuksia ja panssariajoneuvoja sekä niiden osia ja komponentteja.

aseita käytetä ihmisoikeusrikkomuksiin, sotarikoksiin tai terrorismiin. Tavoitteena on myös vähentää laitonta asekauppaa, joka on ongelma erityisesti maailman eri kriisipesäkkeissä. Esimerkiksi kehitysmaissa laiton asekauppa voi toimia koko alueen kehityksen jarruna. Suomelle neuvotteluissa onkin ollut tärkeää kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuskysymyksien huomioon ottaminen, kertoo Suomen Puolus-

S YK:n päämaja New Yorkissa.

14 Patria

tus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry:n uomi on ollut yksi kansainvälisen

hallituksen puheenjohtajana toimiva Heikki

sopimuksen aloitteentekijämaista

Allonen.

yhdessä Argentiinan, Australian, Costa Rican, Japanin, Kenian ja

Miten neuvottelut etenivät?

Iso-Britannian kanssa. Yhtenä 108:sta kans-

Asekauppasopimus nousi agendalle jo

sasuosittajasta se äänesti sopimuksen puo-

vuonna 2006 YK:n yleiskokouksessa. Vii-

lesta. Patria kuului teollisuuden edustajana

me vuoden heinäkuussa maailman valtiot

Suomen valtuuskuntaan.

kokoontuivat yhteen neuvottelemaan kan-

— ATT pyrkii edistämään koko teollisuus-

sainvälisen asekaupan säännöistä, ja sen tu-

alan läpinäkyvyyttä, ja sillä luodaan yhteiset

loksena luotiin vahva pohja nyt syntyneelle

perussäännöt aseiden vientiin ja tuontiin,

sopimukselle. Kesän neuvotteluissa 90 val-

siirtoihin sekä aseiden myyntilupien myön-

tiota allekirjoitti sopimusluonnoksen. Varsi-

tökriteereihin. Sopimus velvoittaa ennen

nainen sopimus oli syntyä jo tämän vuoden

kaupantekoa varmistamaan ettei myytäviä

maaliskuun lopulla järjestetyssä kokoukses-


15

Arms Trade Treatyn kokous New Yorkissa maaliskuussa. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moonin (kolmas vasemmalta) mukaan maailma tarvitsi selvät pelisäännöt aseiden kaupalle.

sopimuksen puolesta, kolme vastusti sitä ja 23 äänesti tyhjää. — Tämä on historiallinen diplomaattinen saavutus – pitkään jatkuneiden pyrkimys-

Suomi on ollut yksi kansainvälisen sopimuksen aloitteentekijämaista.

ten ja toiveiden täyttymys. Tämä on voitto ihmiskunnalle, sanoi YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon äänestyksen jälkeen. Sopimus tuo muutoksia asekauppaan sellaisille maille, joissa valvonta on tähän asti ollut heikkoa. Esimerkiksi EU-maissa ja Suomessa uusi sopimus ei aiheuta suuria toimenpiteitä, sillä järjestelmä on tähän asti ollut varsin toimiva. Kriteerit ovat koskeneet muun muassa ostajan edustaman maan si-

sa, mutta Iran, Syyria ja Pohjois-Korea vas-

säistä tilannetta, ihmisoikeuskysymyksiä

tustivat sitä. ATT-sopimus syntyi kuitenkin

ja lakien kunnioittamista. Syntynyttä sopi-

muutaman päivän päästä demokraattisesti

musta on tarkoitus valvoa raportointivelvol-

äänestämällä, ja kansainvälisten sanktioiden

lisuudella ja kansallisilla vientivalvontajär-

kohteeksi joutuneet maat eivät pystyneet

jestelmillä. ATT-sopimus astuu voimaan, kun

enää vaikuttamaan lopputulokseen. Äänes-

50 valtiota on sen ratifioinut, ja se avataan

tys jakaantui seuraavasti: 154 maata äänesti

allekirjoituksille kesäkuun alussa.

The International Arms Trade Treaty -sopimus (ATT): • Sopimus säätelee ensimmäistä kertaa tavanomaisten aseiden kauppaa, mm. pienaseet, ammukset, panssariajoneuvot, helikopterit, laivat. • Sen avulla pyritään vähentämään laitonta asekauppaa. • Kaupanteossa on varmistettava, ettei aseita käytetä ihmisoikeusrikkomuksiin, sotarikoksiin tai terrorismiin. • Suomi on ollut mukana koko prosessin ajan ja ajanut aktiivisesti asiaa ATT:n syntymisen puolesta.

Patria 15


Case # 2 > Matti Remes Kuvat Pentti Hokkanen, Antti Hentinen, Aliisa Piirla ja Patria

16 Patria


17

Tuotekehityksestä

lisää suorituskykyä Patrian tutkimus- ja kehitystoiminnan tähtäin

on tuotteissa ja palveluissa, jotka tuottavat asiakkaille lisää suorituskykyä. Tämän lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa korostuu tuotteiden ja palvelujen kustannustehokkuus, johon eri maiden puolustusvoimat joutuvat kiinnittämään entistä enemmän huomiota yhä tiukkenevien budjettien aikana. > AMV -panssariajoneuvojen tuotekehityksessä voidaan kiinnittää asiakkaan toiveesta huomiota muun muassa jousitukseen, pyöriin ja ohjausjärjestelmään. Aiheesta lisää sivulla 21.

Patria 17


I

nnovatiivinen tutkimus- ja ke-

– Haluamme tietää, miten teknologinen

hitystoiminta (t&k) on jokai-

ympäristö ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat.

sen menestyvän teknologia-

Osaamme näin kehittää Patrian omaa toimin-

yrityksen kivijalka, eikä Patria

taa oikeaan suuntaan. Tarkoituksena on etsiä

tee tässä poikkeusta.

uusia mahdollisuuksia, mutta myös välttää

Patria-konserni käyttää liikevaihdostaan

Tärkeimpiin tutkimus- ja kehityskohteisiin

ovat viime vuosina kuuluneet esimerkiksi panssaroidut pyöräajoneuvot ja tornijärjestelmät.

ikäviä yllätyksiä, Närväinen toteaa.

noin neljä prosenttia tutkimukseen ja tuote-

Hyviä esimerkkejä nopeassa kehitysvai-

kehitykseen. Vuonna 2011 t&k-kulut olivat 25

heessa olevista tutkimuskohteista ovat hänen

miljoonaa euroa.

mukaansa sotilastiedonsiirto ja tietojärjestel-

Tutkimus- ja kehitystoimintaa tekee runsaat 200 Patrian työntekijää. Heitä on kaikissa

mät.

liiketoiminnoissa useimmissa yhtiön toimi-

Hyvä laatu, hyvä hinta

pisteissä. Suurin t&k-keskittymä sijaitsee Hä-

Toinen t&k:n osa-alue ovat strategiset tuo-

meenlinnassa.

tekehitysprojektit. Tämä on tuotekehitystä,

Tärkeimpiin tutkimus- ja kehityskohteisiin

jota tehdään Patrian kaikissa liiketoiminnois-

ovat viime vuosina kuuluneet esimerkiksi

sa uusien tuotteiden ja palvelujen aikaansaa-

panssaroidut pyöräajoneuvot, ajoneuvo-

miseksi.

versiot, tornijärjestelmät, ammustuotteet, lentokoneiden komposiittirakenteet, lentotekninen tutkimus, tietoliikenne, tilannetietoisuus, elektroniset tiedustelujärjestelmät, avaruussovellukset ja optroniikka. Tuotekehityksen ohella kehityskohteita ovat myös Patrian uudet tuotantoprosessit. Tuntosarvet pystyssä

Patrian teknologiakehityksestä vastaava johtaja Pekka Närväinen sanoo, että yhtiön t&ktoiminta jakautuu kolmeen osa-alueeseen. Pekka Närväinen Patrian teknologiakehityksestä vastaava johtaja

18 Patria

Niistä ensimmäinen eli tutkimus- ja teknologiatoiminta suuntautuu pitkän aikavälin tutkimukseen.

Konserni käyttää liikevaihdostaan noin neljä prosenttia tutkimukseen ja tuotekehitykseen.


– Strateginen tuotekehitys on erittäin tärkeää liiketoiminnoille ja koko konsernille, jotta asiakkaille voidaan tarjota ajanmukaisia ja kilpailukykyisiä uusia tuotteita ja palveluja. Tämän vuoksi suurin osa t&k-investoinneista kohdistuu näihin hankkeisiin. Aiemmin t&k oli pitkälti tuotteiden kehittämistä. Nyt mukaan ovat tulleet entistä vahvemmin myös palvelut. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa on tärkeässä roolissa myös tuotteiden ja palvelujen

jossa tutkitaan ja kehitetään uusia ballistisia, elektronisia ja joukon suojaa koskevia suojausratkaisuja. Lisäksi Patria on vahvasti mukana Ilmavoimien lentokonerakenteiden hallinnan tutkimussuunnitelmassa. –Yhteistyöstä on molemminpuolista hyötyä. Osallistuminen Puolustusvoimien teknologiaohjelmiin tuottaa myös Patrialle tutkimustietoa oman t&k:n tarpeisiin sekä kansainvälisille markkinoille tarkoitettuihin tuotteisiin ja ratkaisuihin. Patria tekee tutkimusyhteistyötä myös VTT:n sekä useiden muiden tutkimuslaitosten ja teknisten yliopistojen kanssa. >

kustannustehokkuus. Tiukkenevien budjettien vuoksi eri maiden puolustusvoimat kiinnittävät entistä enemmän huomiota siihen, kuinka paljon hankinnoista aiheutuu kustannuksia tuotteen koko elinkaaren aikana. – Nämä kasvavat kustannuspaineet pitää ottaa huomioon myös t&k:ssa. Kilpailukyky koostuu paitsi laadusta myös hinnasta, Närväinen huomauttaa. Erityisvaatimuksia asiakkailta

Patrian t&k-toiminnan kolmas osa-alue on asiakaskohtainen suunnittelu. – Asiakkailla on ehdottomia erityisvaati-

Vaativimpia tuoteversioita ovat esimerkiksi asiakkaan toimittamat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät tai tornijärjestelmät, jotka integroidaan Patrian ajoneuvojärjestelmiin, tai päinvastoin.

muksia tuotteiden ja palvelujen suhteen. Niiden on täytyttävä, jotta toimitussopimus on ylipäänsä mahdollinen. Vaativimpia tuoteversioita ovat Närväisen mukaan esimerkiksi asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimittamat tiedustelu-, valvontaja johtamisjärjestelmät tai tornijärjestelmät, jotka integroidaan Patrian ajoneuvojärjestelmiin, tai päinvastoin. Asiakkaiden toivelistalla on usein myös pieniä muutoksia, kun esimerkiksi ajoneuvojen ovi halutaan kääntää aukeamaan toiseen suuntaan. Yhteistyöstä hyötyvät kaikki

Tutkimus- ja kehitystoiminnassa Patria tekee tiivistä yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Yksi keskeisimmistä kumppaneista on Suomen puolustusvoimat, joka tilaa yhtiöltä tutkimuksia teknologiaohjelmiinsa. Patria on ollut mukana muun muassa Puolustusvoimien taistelukentän pyöräajoneuvoja ja miehittämättömiä järjestelmiä sekä sotilastietoliikennettä koskevissa ohjelmissa. Yhtiö osallistuu myös Suoja-hankkeeseen,

Patria 19


Tutkimus- ja kehitystoiminnassa Patria tekee tiivistä yhteistyötä useiden tahojen kanssa. Yksi keskeisimmistä kumppaneista on Suomen puolustusvoimat, joka tilaa yhtiöltä tutkimuksia teknologiaohjelmiinsa. Vasemmalla Hawk-lasiohjaamo, yllä F-18 Hornetin huoltoa.

Niin sanotut tuote-spin-offit syntyvät siitä osaamisesta, mitä on eri projektien yhteydessä hankittu. Tästä jalostuu jollain aikavälillä uusi tuote tai palvelu.

> Näiden lisäksi kumppaneina toimivat eri alihankkijayritykset. – Patrialla on laaja verkosto pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on omaa tuotekehitystä. Tilausten vastapainoksi yhteistyökumppaneilta toivotaan ja edellytetäänkin sitoutumista sekä vastuunottoa. Tilaustutkimuksista ja tutkimusprojekteista saavat alkunsa niin sanotut tuote-spin-offit. Ne syntyvät siitä osaamisesta, mitä on eri projektien yhteydessä hankittu. Tästä jalostuu jollain aikavälillä uusi tuote tai palvelu. – Kyse on Patrian omalla rahoituksella kehitetyistä innovaatioista, jotka voidaan kaupallistaa ja monistaa laajemmalle asiakaskunnalle. Toimialan erityispiirteet vaikuttavat

esimerkiksi maavoimien liikkuvuutta ja ostaa tätä varten tietty määrä ajoneuvoja. Markkina syntyy tällaisia hankintoja varten järjestetyistä tarjouskilpailuista. Asetelma on erilainen vaikkapa nostureita valmistavalle yhtiölle. Se voi kehittää uuden tuotteen ja lähteä myymään sitä kansainvälisille markkinoille, joka on aina olemassa. Tällainen ei ole mahdollista puolustusvälineitä valmistavalle yhtiölle. Myös aikajänne on puolustusvälineteollisuudessa pidempi kuin monella muulla toimialalla. – Patriassa kehitetään silti myös omia innovaatioita ja aivan uusia konsepteja asiakkaiden käyttöön. Se on mielenkiintoista ja myös hyvin

Närväisen mukaan Patrian tutkimus- ja kehitystoimintaan

haastavaa toimintaa teknisesti ja taloudelli-

vaikuttaa oleellisesti puolustus- ja ilmailualan toiminta-

sesti.

logiikka, joka poikkeaa muusta teknologiateollisuudesta.

Uuden konseptin kehittämisestä voi mennä

Puolustusvälineteollisuus tarjoaa tuotteita suljetuil-

5–10 vuotta ennen kuin markkinat ovat kypsät

le markkinoille. Keskeisimpiä asiakkaita ovat eri maiden

uudelle tuotteelle tai palvelulle. Informaatio-

puolustusvoimat, ja hankintojen rahoitus tulee valtioiden

teknologia-alan kuluttajatuotteissa vastaava

budjeteista.

aikajänne voi olla vain muutama kuukausi.

– Tällä toimialalla kaikki perustuu asiakkaiden tarkkoihin suunnitelmiin, joiden perusteella päätetään parantaa

20 Patria


Entistä parempi AMV

U

uden tuotteen kehittäminen vaatii oivallusta, mutta

– Suoritusarvot on pidettävä samana, mie-

myös vahvaa kokemusta ja tietotaitoa. Näin pääsuunnit-

lellään jopa parannettava niitä ohi kilpailevien

telija Sami Oja tiivistää työnsä Patria Land Systemsin

ajoneuvojen, Oja toteaa.

tuotekehityksessä Hämeenlinnassa. Ojan vastuulla ovat AMV-panssariajoneuvojen alustan ja

Prototyyppi laitetaan lujille

ohjauksen tuoteparannukset. Työkenttä koostuu kokonaisuuk-

Uusien komponenttien ja kokonaisuuksien

sien ja yksittäisten komponenttien kehittämisestä muun muassa

suunnittelu tehdään pitkälti tietokoneavusteisilla

jousitukseen, pyöriin ja ohjausjärjestelmiin.

suunnitteluohjelmilla. Kolmiulotteisilla ohjelmilla

– Uusia ratkaisuja lähdetään usein hakemaan asiakkaiden esittämien toiveiden mukaisesti. He haluavat ajoneuvoilta lisää suorituskykyä, mikä tarkoittaa

voidaan myös simuloida suunnitellun komponentin toimivuutta ennen prototyypin valmistamista. Prototyyppiä testataan perusteellisesti

entistä parempia teknisiä ominaisuuksia ja helpompaa käytettä-

ajoneuvossa. Testitulosten ja saadun palautteen

vyyttä, Oja selvittää.

pohjalta testiversiot muokkautuvat lopulliseksi

Tuotekehityksen kannalta haasteellista on, että ajoneuvoon lisättävät uudet ominaisuudet kasvattavat usein AMV:n massaa. Suorituskyky ei saisi kuitenkaan tästä kärsiä.

tuotteeksi. – Tuotemuutoskierroksia on tehtävä yleensä useita ennen kuin haluttu lopputulos saavutetaan. Suunnittelun ja testausten ohella Ojan työnkuvaan kuuluvat tuotannon tukeminen ja yhteistyö Patrian alihankkijoiden kanssa. Oja aloitti vuonna 2000 työt Patrian testausosastolla ja on toiminut tuotekehityksessä viimeksi kuluneet kahdeksan vuotta. Pitkästä kokemuksesta ja vuosien varrella kertyneestä osaamisesta on tuotekehittäjälle suuri hyöty. – Tässä työssä on päätettävä usein nopeasti, miten esimerkiksi asiakkaan suunnalta tullut toive tuoteparannuksesta toteutetaan. Aikataulut ovat usein tiukat. Kokemuksesta on paljon apua, jotta kehitystyössä osaa lähteä heti oikeaan suuntaan.

Patria 21


81KrH/33 heitinrivistö luovutusvalmiina konepajalla.

Klassikko > Heini Santos Kuvat Antti Hentinen ja Patria

R

askailla aseilla tarkoitetaan 81 mm:n ja sitä suurempia kranaatinheittimiä tai tykkejä. Niiden historia Suomessa juontaa

juurensa Patrian kranaatinheitintuotannon edeltäjään Tampellaan, jonka repertuaari on vuosien saatossa kattanut kranaatinheittimiä 47 mm:stä jättiläismäiseen 300 mm:n heittimeen. 1920-luvun lopulla ranskalaisessa sotilasakatemiassa opiskellut Hans Otto Donner läväytti Tampellan johtajan pöydälle Brandtin 81 mm:n kranaatinheittimen ja esitti siihen suunnittelemansa parannukset. Donnerin ideat patentoitiin, ja Tampella teki ensimmäisen prototyypin Suomen armeijalle vuonna 1932. 13.01.1933 päivätyllä Puolustusministeriön Taisteluvälineosaston tilauksella N:o Tl 5/33 ministeriö tilasi Tampellalta ensimmäiset sata kappaletta 81 mm:n heittimiä varusteineen 32 000 markan kappalehintaan toimitettaviksi vuoden loppuun mennessä. Heittimiä toimitettiinkin

Tykeistä tietokoneiksi Aseen suunnittelussa liikutaan tekniikan äärirajoilla — rauta vinkuu ja nykyään bititkin virtaavat. Teknisesti ajattelevat suomalaiset ovat rakentaneet maailmanluokan raskasaseita jo 80 vuotta.

kaikkiaan 104 kappaletta armeijalle, missä ne saivat tyyppimerkinnän 81 Krh/33. Tästä tilauksesta voidaan katsoa Tampellan Aseosaston todella aloittaneen toimintansa. Sodista kylmän sodan päättymiseen

Toisen maailmansodan alkaessa Tampella valmisti 37 mm:n panssaritorjuntatykkejä ja 105 mm:n kenttähaupitseja. Päätehtäväksi muodostui kuitenkin kaluston huolto ja korjaus sekä viime vuosiin saakka armeijan harjoituksissa käytettyjen kranaatinkuorten ja ammusten valmistus. – Rintamalta tuotiin junalasteittain rikkoutunutta kalustoa ja sotasaalista korjattavaksi. Talvisodan loputtua marsalkka Mannerheim kävi Tampellassa jakamassa mitalit ja luovuttamassa

120 Krh/40 kehitetään.

Se on ollut käytössä viime vuosiin saakka.

Oy Tampella Ab:n

aseosasto perustetaan. Kuvassa Friitalan Nahkatehtaan suunnittelema hevoskantoteline.

1932

1933 22 Patria

1939

81mm-heittimien

kauppa Puolustusvoimille.

Kuvassa yksi ensimmäisistä Al-pyrstöisistä 120 krh-

ammusmalleista 50-luvulta.

Ensimmäinen täysin suomalainen

tykki 122K60 valmistuu.

1959


23

Toisen maailmansodan aikana rintamalta tuotiin junalasteittain rikkoutunutta kalustoa ja sotasaalista korjattavaksi.

päiväkäskyn, kertoo Patrian asejärjes-

Patrian myötä uudelle aika-

telmien testauspäällikkö Vesa Toivo-

kaudelle

nen osoittaen Patrian tilojen seinällä

Modernien tornillistenheittimien tari-

komeilevaa dokumenttia.

Kranaatinheitintestejä keskellä Tamperetta

na alkaa 1990-luvulta, jolloin kehitet-

Kranaatinheitinjärjestelmien kehityksestä

60-luvulle saavuttaessa Tampellas-

tiin AMOS-kranaatinheitinjärjestelmä,

vastaava Patria Land Systems tekee

sa oli kehitelty 122K60-kenttäkanuu-

jossa yhdistyy tulivoima, liike ja suoja.

testiammuntoja 10–12 viikkoa vuodessa.

naa, jota oli tarkoitus tehdä Suomen

Sen seuraaja Nemo kehitettiin Patrian

Aseiden kantaman kehityksestä kertoo se,

armeijalle satoja kappaleita. Erään Ve-

omin voimin.

että 30-luvulla testejä ammuttiin keskellä

näjän matkan päätteeksi presidentti

Nemon

ammun-

Tamperetta Siilinkarilta Näsijärveen. Nyky-

Urho Kekkonen teki kuitenkin kaupat

nanhallintajärjestelmä mahdollistaa

ään ammunnat tehdään Puolustusvoimien

venäläisestä tykkikalustosta, minkä

muun muassa ampumisen liikkeestä

ampuma-alueilla. Lääniä tarvitaan, sillä

seurauksena Tampellan osuus kalus-

osumatarkkuuden siitä kärsimättä.

kranaatinheittimen maksimikantama on

ton tuotannosta kutistui 15:een.

Nemolla on mahdollista ampua viisi

noin 10 km ja tykin yli 40 km.

Tampella alkoi kehittää paremmin

kansainvälisille

meriversiossa

kranaattia, jotka iskeytyvät eri lento-

markkinoille

radoilta maaliin samanaikaisesti. Ke-

sopivaa 155 mm:n tykkiä, joita myy-

vyt paino – 1700 kg – on kilpailuetu,

tiinkin Singaporeen. Aseen pääsuun-

joka mahdollistaa sen sijoittamisen

nittelija Heikki Collanus rakennutti

kevyempiinkin alustoihin.

omatoimisesti yhden tykin ja kun

Tulevaisuuden haasteet asejärjes-

Suomen Puolustusvoimat 70-lopul-

telmien tuotannossa ovat entistä laa-

la kaipasi tykkiä, käytettiin Colla-

jempia: ylläpidettävyys, ohjelmistojen

nuksen yksilöä pohjana nykyäänkin

yhteensopivuus ja tuotteen vanhene-

kenttätykistön raskaina tykkeinä pal-

misen ehkäiseminen.

Kuva Nemon testiammunnoista 2012. Nemo on suunniteltu niin, ettei se ole alustariippuvainen.

veleville 155K83-tykeille.

155K83-tykki kehitetään.

Kuvassa aseen pääsuunnittelija Heikki Collanus ja 155K83 kesällä -90. Nemo-kranaatinheitinjärjestelmän kehitys alkaa. Kuvassa

1970-luku

Nemo kotimaisen Jurmon päällä.

AMOS-kranaatinheitinjärjestelmän kehitys alkaa.

2003

1995 Patria 23


Kanta >

Carl Haglund Puolustusministeri

Kuva Puolustusministeriö

Pohjoismainen yhteistyö tiivistää myös puolustusmateriaaliyhteistyötä

P

ohjoismaat ovat tehneet puolustus-

(2012) turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa

vaikkapa Patrian AMV-ajoneuvo. En väitä, että

materiaaliyhteistyötä vuodesta 1994,

selonteossa.

nämä olisivat helppoja tehtäviä, mutta poliittista

jolloin sitä koordinoimaan perustettiin NORDAC (Nordic Armaments Co-

On tärkeä todeta, että pohjoismainen puolustusyhteistyö ei ole EU:n tai Naton kilpailija vaan

sitoutuneisuutta sen eteenpäinviemiseen on kaikissa Pohjoismaissa. Materiaaliyhteistyöstä ei voida puhua ilman

operation). NORDAC lakkautettiin NORDEFCO:n

niitä täydentävä järjestely. Pohjoismaisella puo-

perustamisen myötä, ja sen toiminnot sulautet-

lustusyhteistyöllä ei ole pysyviä poliittisen tason

teollisuutta. Tanskan puheenjohtajakauden

tiin uuden rakenteen alle. Toki yhteistyötä oli

rakenteita, vaan toiminta perustuu säännöllisiin

aikana 2012 puolustusministerikokouksemme

ollut jo ennen NORDAC:n perustamista, mutta ei

kokouksiin ja yhteydenpitoon: tämä helpottaa

yhteydessä pohjoismaiset puolustusteollisuus-

samassa mittakaavassa.

joustavaa yhteistyötä.

yritykset solmivat yhteistyösopimuksen. Pidän

Suomi toimii vuoden 2013 aikana pohjoismai-

Puheenjohtajuutemme osalta erityinen

tällaisen sopimuksen aikaansaamista erittäin

sen yhteistyöfoorumin NORDEFCO:n puheen-

huomio kohdistuu sotilaallisiin suorituskykyihin.

positiivisena. Tämä on selvä osoitus siitä, että

johtajana. Suomen puheenjohtajakauteen

Julkisuudessa paljon esillä ollut termi ”pooling

yhteistyötä halutaan kehittää myös teollisuuden

kohdistuu paljon odotuksia. Edellisellä puheen-

and sharing”, suorituskykyjen yhteiskäyttö ja

puolella. Pohjoismainen materiaaliyhteistyö ei

johtajakaudellamme vuonna 2009 yhä syvene-

jakaminen, on keskeisessä roolissa. Suomen on

voi edetä ilman, että teollisuus on myös osaltaan

välle ja laajenevalle pohjoismaiselle puolustus-

puheenjohtajamaan ominaisuudessa varmistet-

sitoutunut siihen. Uskon, että Pohjoismaiden

alan yhteistyölle luotiin yhtenäinen ohjaus- ja

tava, että pohjoismainen ”pooling and sharing”

puolustusteollisuusyritysten keskinäinen yhteis-

koordinaatiorakenne, eli NORDEFCO.

saadaan toimimaan käytännön tasolla. Puolus-

työ myös vahvistaa niiden mahdollisuuksia yhä

tusmateriaaliyhteistyö on tiivis osa tätä työtä.

kiristyvässä kilpailussa niin EU:n kuin maailman

Suomen järjestyksessään toisella puheenjohtajakaudella on kolme päätavoitetta: tehostaa jo

Pohjoismainen materiaaliyhteistyö koskee

puolustusmateriaalimarkkinoilla. Patrian Ruotsin kanssa vuonna 2010 solmima

käynnissä olevaa toimintaa, selvittää pohjois-

tällä hetkellä pääasiassa hankintojen suunnit-

maisen puolustusyhteistyön pitkän aikavälin

telua, joko osana uutta materiaalia tai varaosa-/

sopimus 113 panssariajoneuvon toimituksesta

tavoitteita sekä tuoda pohjoismaista näkökulmaa

täydennysmateriaalia. Materiaaliyhteistyö ei

muodostaa yhden mahdollisen linkin pohjois-

ajankohtaiseen turvallisuus- ja puolustuspo-

koske vain yhteisostoja, vaan hankinnan ja sen

maiselle yhteistyölle. Nyt solmitun sopimuksen

liittiseen keskusteluun. Nyt on hyvä aika myös

vaatimusten pitkäjänteistä yhteistä suunnitte-

myötä Ruotsin puolustusvoimat on yksi suurim-

tarkastella vuonna 2009 luodun järjestelmän

lua. Tavoitteena on tehostaa valintaprosesseja

mista Patrian panssariajoneuvojen käyttäjistä.

toimivuutta.

ja valmistella yhdessä muun muassa huoltoa ja

Tästä sopimuksesta voimme hyötyä kaikki, sillä

koulutusta. Valintaprosessien osalta kat-

yhteneväinen kalusto edesauttaa edelleen

sotilaallisella tasolla sitoutuneet pohjoismaiseen

somme yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa,

yhteistyötä huollon ja logistiikan saralla.

yhteistyöhön. Kansainvälisesti se mielletään laa-

voisimmeko sovittaa kansalliset hankintamme

jasti hyvänä esimerkkinä toimivasta alueellisesta

samoille ajankohdille, jotta toimittajalle saadaan

pohjoismaiseen yhteistyöhön ja aion pitää sitä

yhteistyöstä. Suomen osalta tämä sitoutu-

suuremmat tilaukset samaan erään. Tämä usko-

aktiivisesti esillä myös puheenjohtajakauden

neisuus näkyy muun muassa Jyrki Kataisen

akseni helpottaa myös teollisuutta. Esimerkkeinä

jälkeen.

hallituksen hallitusohjelmassa sekä tuoreessa

huollon osalta voidaan puolestaan mainita

Pohjoismaat ovat sekä poliittisella että

24 Patria

Henkilökohtaisesti olen vahvasti sitoutunut


25

Pohjoismainen puolustusyhteistyö ei ole EU:n tai Naton kilpailija vaan niitä täydentävä järjestely.

Patria 25


Lyhyet > Kuvat Matti Immonen ja Pentti Hokkanen

Patria luovutti ensimmäiset uuden sukupolven panssariajoneuvot Ruotsiin

P

atria luovutti maaliskuussa ensim-

pimus Ruotsin puolustusvoimien aiemmin

mäiset Patria AMV -panssariajo-

hankkimien noin kahdensadan XA-sarjan

neuvot Ruotsin puolustusmateri-

ajoneuvon teknisestä tuesta ja edelleen

aalilaitokselle (FMV) liittyen vuonna 2010

kehittämisestä jo alkuvuodesta 2011. Sopi-

tehtyyn sopimukseen 113 panssariajoneu-

mus päivitetään vuosittain, ja se tulee si-

von toimituksesta. Hankkeen arvo on noin

sältämään myös uuden sukupolven Patria

250 miljoonaa euroa. Uudet ajoneuvot

AMV -ajoneuvojen käytönaikaista tukea.

ovat jatkoa Patria AMV -ajoneuvojen tuo-

Kumppanuussopimus FMV:n kanssa on

teperheelle, joka on saanut paljon kiitosta

molemmille osapuolille strategisesti tär-

erilaisissa kriisinhallintatehtävissä.

keä, koska siinä kaksi huippuosaajaa yh-

Ruotsin

26 Patria

puolustusmateriaalilaitos

distävät tärkeimmät osaamisensa ja pysty-

(FMV) on yksi suurimmista Patrian pans-

vät näin tarjoamaan parhaita mahdollisia

sariajoneuvojen käyttäjistä. Patrian ja

palveluja ajoneuvojen loppukäyttäjälle eli

FMV:n välille on solmittu kumppanuusso-

Ruotsin puolustusvoimille.

Liiketoimintajohtaja Seppo Seppälä luovutti maaliskuussa ensimmäisen Patria AMV:n Ruotsin puolustusmateriaalilaitoksen FMV:n pääjohtajalle Lena Erixonille.


Kazakstanin siviili-ilmailuakatemia ja Patria Pilot Training yhteistyöhön

K

azakstanin siviili-ilmailuakatemia

tarkempaa yhteistyötä suunnitellaan, kar-

ja Patria Pilot Training allekirjoit-

toitetaan myös muita yhteistyömahdolli-

tivat huhtikuussa aiesopimuksen

suuksia. Näihin lukeutuvat mahdollinen

liittyen yhteistyöhön ammattilentäjäkou-

lennonopettajien koulutus Kazakstanin

lutuksessa. Aiesopimuksella on tärkeä

siviili-ilmailuakatemian tarpeisiin sekä

merkitys Patrian lentäjäkoulutuksen laa-

paikallisen koulutuskeskuksen perusta-

jentamistavoitteiden kannalta. Kazakstan

minen Kazakstaniin.

on aiesopimuksen myötä Patrian ensimmäinen yhteistyömaa Keski-Aasiassa.

Patria Pilot Training on johtava eurooppalainen ilmailualan oppilaitos, jolla on

Osapuolet käyvät neuvotteluja tavoit-

yleiseurooppalainen JAR-FTO (Flight Trai-

teenaan aloittaa lentäjäkoulutus Hel-

ning Organisation) -toimilupa. Oppilaitos

singissä mahdollisesti jo tämän vuoden

on kouluttanut satoja ammattilentäjiä pe-

aikana. Samalla kun lentäjäkoulutuksen

rustamisvuodestaan 1998 lähtien.

Yhteiskuntavastuun tilannekatsaus 2012 julkaistu

P

atria julkaisi toukokuussa verk-

kannattava toiminta perustuu hyvään

kosivuillaan yhteiskuntavastuun

kumppanuuteen, joka käsittää toimin-

tilannekatsauksen vuodesta 2012.

nan kaikkien sidosryhmien kanssa. Hyvä

Julkaisu on osa Patrian vuosikerto-

kumppanuus puolestaan perustuu hyvin-

musta, joka koostuu yhteensä kolmesta

voivaan henkilöstöön ja eettiseen toimin-

erillisestä osiosta: varsinaisesta vuosiker-

taan.

tomuksesta, talouskatsauksesta ja yhteis-

Yhteiskuntavastuuraportin tilannekat-

kuntavastuuraportin tilannekatsauksesta.

saus on luettavissa yhtiön verkkosivuilla

Nämä osiot täydentävät toisiaan.

osoitteessa www.patria.fi.

Patriassa vastuullisuus on selkeästi yhteen nivoutunut kokonaisuus, jossa

Patria 27


Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki info@patria.fi

Profile for Otavamedia OMA

Patria 1/2013  

Patria-konsernin sidosryhmälehti www.patria.fi

Patria 1/2013  

Patria-konsernin sidosryhmälehti www.patria.fi