Page 1

HENKILÖSTÖRAVINTOLOIHIN ON TULOSSA ENEMMÄN LÄHIRUOKAA ISS on mukana Kestävät hankinnat -hankkeen pilotissa. Tavoitteena on lisätä lähiruoan saatavuutta ja käyttöä henkilöstöravintoloissa. – Hankkeesta on tässä vaiheessa tehty esiselvitys, miten tuotteiden valmistuspaikkakunta saadaan näkymään tukkuvalikoimassa. Merkinnän avulla tavaratilauksen tekijä voi valita lähialueensa tuotteita ravintolaan, ruokailupalveluiden aluepäällikkö Minna Oksanen kertoo. Kevään aikana järjestetään tapahtuma, jossa tukkuliikkeet, paikalliset ruoantuottajat ja -ostajat tapaavat ja pohtivat toimitusketjun uusia toimitustapoja ja mahdollisia pullonkauloja. Tapahtuman järjestäjinä toimivat ISS:n lisäksi Ekocentria, MTK, Aitoja makuja ja Espoo Catering.

LEHTI ISS  PALVELUIDEN AMMATTILAISILLE

töISSä Tettieási.t.kó

HULINAA mediatalossa

2

Otava-konsernin arki rullaa ISS-moniosaajien toimesta. s. 4 UUDET JÄRJESTELMÄT

Aikaa asiakkaalle Uudet toiminnan ohjausjärjestelmät monipuolistavat yhtiön liiketoimintatiedon raportointia, päätöksentekoa, työvuorosuunnittelua ja palkanmaksua. Turhien rutiinien karsiminen jättää enemmän aikaa asiakkuuksille. TEKSTI MAARIT SEELING

W

FM, FMS ja Qlikview avautuvat kirjainyhdistelminä vaikeasti. Kuitenkin asiat kirjainten takana koskettavat tavalla tai toisella jokaista ISS:läistä. – Nykyaikaisessa WFM (Workforce Management) -resurssienhallintajärjestelmässä työvuorojen suunnittelu, työaikojen hyväksyntä ja palkkatulkinnat ovat samassa järjestelmässä. Järjestelmä mahdollistaa resurssien tehokkaamman käytön yli esimiesrajojen, projektinjohtaja Harri Nikander selvittää.

Työaikojen hyväksyntä on järjestelmällä helppoa ja nopeaa. – Aiemmin työvuorolistojen laatimisesta ja palkanmaksun oikeellisuuden varmistamisesta vastasivat asiakaskohteiden esimiehet. Nyt he saavat ammattilaisen avun töiden järjestämisessä. Työntekijät voivat olla varmoja, että palkat maksetaan oikein, kun maksatus on kytketty osaksi työvuorosuunnittelua. Työt saadaan myös tehtyä tehokkaammin, kun hallitsemme resurssejamme paremmin ja voimme ohjata niitä nopeasti tarvittaviin kohteisiin. WFM-järjestelmän käyttöönottoa on valmisteltu runsas vuosi. Siivouspalvelut ottaa sen syksyn aikana keskitetysti käyttöön. FMS (Facility Management System) on jo ISS-konsernin käytössä muissa maissa. Projektinimellä Muumi kulkevalla järjestelmällä hallitaan ja ohjataan kiinteistötietoja ja kertalaskutusta. Hankkeen pilotointi alkaa kiinteistöpalveluissa ensi syksynä. Järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2015 alusta.

Kaikki tiedot samasta paikasta Qlikview eli tuttavallisemmin Veivi-projekti keskittää kaiken johtamisessa tarvittavan tiedon samaan informaatiojärjestelmään. – Pyrimme siihen, että johtajillamme olisi riittävät tiedot käytettävissä päätöksenteon tukena. Nyt ne ovat hajautetusti monessa eri järjestelmässä, joten niiden esiin kaivaminen voi olla hankalaa. Veivi keskittää asiakashallinta-, henkilöstö- ja talousdatan

2014

yhteen paikkaan, Chief Controller Sanna Blinnikka-Heikkinen sanoo. Tulevaisuudessa Qlikview korvaa myös nykyisen raportointijärjestelmän. Sitä on jo testattu muun muassa asiakasbudjetoinnissa. – ISS:n toiminta painottuu yhä enemmän kokonaispalveluratkaisuiden tarjontaan. Siksi yksikkökohtaisten tietojen tilalle tarvitaan moniulotteisempia työkaluja, Sanna toteaa.

Uudistuksista on monia hyötyjä: • Töiden suunnittelu helpottuu. • Uudet järjestelmät keskustelevat keskenään ja hallinnollisiin rutiineihin käytetty aika vähenee. • Työn mielekkyys lisääntyy, kun on enemmän aikaa henkilöstö- ja asiakastyöhön. Esimerkiksi huoltomies voi keskittyä huoltotöihin, kun tuntikirjaukset kirjautuvat mobiilisti palkanmaksua varten. • Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. • Kun työt on suunniteltu järkevästi, epäselvyydet ja yllättävät tilanteet vähenevät. • Uuden oppiminen on mahdollisuus myös itsensä kehittämiseen. • Parantaa oman työpaikan pysyvyyttä, sillä alihankintaa ja osa-aikaisuuksia voidaan vähentää ja työntekijöitä sijoittaa helpommin uudelleen osaamisen perusteella.

töISSä KEITTIÖMESTARI, KEITTÄJÄ, KERROSHOITAJA, KIINTEISTÖMANAGERI, KIINTEISTÖNHOITAJA, KIRVESMIES,KOHDE-ESIMIES, KOHDEPÄÄLLIKKÖ töISSä KOKKI, KUIVAUSASENTAJA, KYLMÄASENTAJA, LIIKETOIMINTAYKSIKÖNJOHTAJA


2 LEHTI ISS PALVELUIDEN AMMATTILAISILLE HUHTIKUU 2014

vinkki

Tällä palstalla vinkkaamme sinulle ajankohtaisista aiheista.

Somessa samat säännöt kuin reaalimaailmassa Työsopimuslain lojaliteettivelvollisuus on voimassa myös vapaa-aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee välttää sellaista toimintaa, josta voi olla haittaa työnantajalle. Siksi vapaa-ajalla ei voi puhua tai kirjoittaa työnantajastaan mitä tahansa myöskään verkossa.

Hyvä me!

Satu Eriksson haluaa innostaa muitakin opiskelemaan.

Koulutus tuo TUKEA TYÖHÖN Palveluesimies Satu Eriksson on yksi niistä 20 ISS:läisestä, jotka aloittivat viime lokakuussa oppisopimuspohjaisen siivousteknikkokoulutuksen. TEKSTI MAARIT SEELING KUVA TOMMI TUOMI

I

SS:n yhdessä Amiedun kanssa järjestämä siivousteknikkokoulutus sisältää sekä verkko-opintoja että lähiopetusjaksoja. Koulutus kestää puolitoista vuotta. ISS:n opintopiirit tukevat lähiopetusta, ja yhtiö maksaa koulutuksen. Koulutus on suunnattu lähinnä palveluesimiehille. – Opiskelu työn ohella vaatii oman ajan käyttämistä ja sitoutumista opintojen loppuun saattamiseen. Opiskelu ”syö” hieman vapaa-aikaa, Satu toteaa.

Terve!

Viestintä- ja markkinointijohtaja MIIA ELORANTA

Hän tietää, mistä puhuu. Satu kertoo suorittaneensa aikaisemmin kuusi erilaista tutkintoa. Siivousteknikon tutkinto on neljäs aikuisena ja toinen työn ohella suoritettu.

Kaikki hyöty irti Verkkokoulutus mahdollistaa opinnot itselle sopivana ajankohtana. Satu neuvoo tarttumaan ensin helpoimmilta tuntuviin aiheisiin. – Itseluottamuksen kasvaessa vaikeammatkin asiat alkavat sujua. Välillä työkiireet voivat hidastaa opiskelua, mutta onneksi Amiedu joustaa aikataulussa, Satu pohtii. Hän toteaa koulutuksen tarjoavan myös hyvän tilaisuuden tutustua muihin ISS:läisiin. ISS:llä on lähikoulutusjaksoilla oma ryhmänsä, joten keskinäinen kokemusten vaihto on mahdollista. – Yritän näyttää alaisilleni esimerkkiä. Toivon mukaan hekin innostuvat opiskelemaan ja parantamaan ammattitaitoaan. – Tältä ryhmältä kerätään kokemuksia ja palautetta tulevien verkkopainotteisten tutkintojen suunnittelua varten, ISS:n koulutuspäällikkö Elli Velling kertoo. – Pyrimme varmistamaan kilpailukykymme alalla. Omalla ammattiosaamisellamme voimme erottautua muista palveluntarjoajista, Elli sanoo.

1

Jokaiseen työntekijään pätee sosiaalisessa mediassa eli somessa samat salassapitovelvollisuudet kuin ISS:n muussakin viestinnässä. Emme esimerkiksi kommentoi asiakkaiden asioita ulospäin missään tilanteessa.

2

Käytä vain niitä some-viestinnän muotoja, jotka tunnet ja tiedät turvallisiksi.

3

Somessa voi esiintyä vain omissa nimissään ja yksityishenkilönä. Et voi julkaista esimerkiksi ISS:n omistamia logoja, kuvia tai muuta materiaalia. Some-keskusteluun yhtiön puolesta osallistuvat vain viestintä- ja markkinointitiimin jäsenet ja heidän valtuuttamansa henkilöt.

4

Minkäänlaista syrjintää tai työpaikkakiusaamista ei sallita myöskään verkossa.

5

Jos huomaat, että somessa käsitellään asiattomia ISS:ään liittyviä asioita, kannattaa siitä ilmoittaa viestintä- ja markkinointitiimille. Vältä osallistumista keskusteluun, sillä joskus tahatonkin kommentti voi nousta julkisen porun kohteeksi.

6

Noudata muutoinkin harkintaa ja varovaisuutta. Epäselvissä tilanteissa kannattaa kysyä neuvoa esimieheltä tai muulta vastuuhenkilöltä.

TERVETULOA TÖISSÄ-LEHDEN PARIIN! Tässä lehdessä kerrotaan ISS Palveluiden liikuntakampanjasta, johon on jo nyt ilmoittau-

tunut hurja määrä ISS-tiimejä. Toisille pääsyynä osallistumiseen voi olla oman kevätvireen tuunaaminen, toisilla vimmainen kilpailuvietti ja joillakin halu tehdä hyvää muille hamuamalla hyväntekeväisyyteen lahjoitettavaa palkintopottia. Erilaisia ihmisiä kannustavat erilaiset asiat, mutta tärkeintä on löytää oma sisäinen into kaikkeen tekemiseen. Toinen ISS:n koko henkilöstöä koskevista kilpailuista on Omppu-kilpailu. Joka kuukausi kolme oman omenansa löytänyttä ISS:läistä saa 500 euron arvoisen lahjakortin tai esinepalkinnon. Ilmianna sinäkin työkaveri, joka mielestäsi edistää entistä asiakaskeskeisempää ja arvojemme mukaista toimintaa. Kaikilla 12 000 ISS:läisellä on iso merkitys asiakkaittemme palvelemisessa. Tässäkin lehdessä kerrotaan useasta esimerkillisestä ISS:läisestä, jotka ovat hyvää vauhtia tekemässä meistä maailman parasta palveluyritystä. Aurinkoista kevättä ja työn iloa! Julkaisija ISS Palvelut, Rajatorpantie 8 A, Vantaa, PL 100, 01055 ISS, puh. 020 5155 www.fi.issworld.com Päätoimittaja Miia Eloranta Toimituspäällikkö Nina Boman, viestinta@iss.fi Toimitus ja ulkoasu Otavamedia Asiakasviestintä, Maistraatinportti 1,00015 OTAVAMEDIA Tuottaja Anna Haikarainen ISSN 1799-635X (Painettu), ISSN 2324-0970 (Verkkojulkaisu) Repro Aste Helsinki Paino Hansaprint Oy. Lehti on painettu ympäristö­ystävälliselle UPM Fine -paperille. Painosmäärä 15 000

LOAD MASTER, LOUNGE AGENT, LUOTONVALVOJA, LVI-ASIANTUNTIJA, MAALARI, MANAGER AIRCRAFT HANDLING töISSä MANAGER PASSENGER SERVICES, MANAGER TRAFFIC EXECUTION, MARKKINOINTIJOHTAJA, MONIPALVELUTYÖNTEKIJÄ, MUUTTO-


3

uutiset

VASTUULLISUUS

ISS luo ekotehokasta huomista Päätoimipisteisiin perustettavat ympäristötiimit varmistavat ympäristövastuulliset toimintatavat arjen työssä. Ympäristövastuullisuus on ISS:llä osa jokapäiväistä johtamista ja käytännön työtä. Vantaan Rajatorpantien pääkonttori on mukana WWF:n Green Office verkostossa, jonka tarkoitus on lisätä toimipisteiden ympäristövastuullisuutta. – Tapamme toimia on merkittävä osa ympäristövastuullisuutta. Tilamme ovat myös käyntikortti asiakkaillemme. On erittäin tärkeää, että toiminta niissä on ympäristön kannalta esimerkillistä. Tavoitteenamme on perustaa paikalliset ympäristötiimit kaikkiin päätoimipisteisiimme, ympäristöpäällikkö Taina Tilus kertoo. Ympäristöpäällikkö tukee ja ohjeistaa paikallisia tiimejä ja tuottaa niiden avuksi valmiita materiaaleja. Paikalliset muutokset toteutetaan yhdessä toimitilatiimin kanssa. Lisäksi tiimien vetäjille järjestetään 1–2 kertaa vuodessa yhteinen videoneuvottelu kokemuksien ja ideoiden jakamiseksi. Paikallisten ympäristötiimien on tarkoitus toimia silminä ja korvina arkipäivän ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi. – Ryhmien vetäjät kokoavat ympäristötiimit yhdessä aluejohtajien kanssa. Toiminta on hyvin kevyttä ja vapaamuotoista, ja se perustuu omaan haluun kehittää työympäristönsä ympäristövastuullisuutta, Taina lisää.

Ympäristötiimejä on perustettu jo useaan eri toimipisteeseen. Projektipäällikkö Vesa Ruusunen toimii ympäristötiimin vetäjänä Oulussa. – Muutimme nykyisiin tiloihimme viime kesänä, ja ensimmäisenä päätimme, millaiset lajittelumahdollisuudet haluamme ja miten lajittelupisteet sijoitetaan mahdollisimman helposti käytettäviksi. Luovuimme kertakäyttöisistä kahvikupeista ja vähensimme tulostamista. Valaistus muutettiin toimimaan liikkeentunnistuksella. Kiinteistö on ollut ISS:n wise-palvelun piirissä jo useamman vuoden, joten lämmönsäädöt ja ilmanvaihdot olivat entuudestaan optimaaliset, Vesa kertoo. Vesa itse on käynyt ISS:n ympäristöverkkokoulutuksen. Nyt Oulussa pohditaan toimipisteen koko henkilöstön kouluttamista. TEKSTI MAARIT SEELING KUVA ISTOCKPHOTO

KOULUTUS

Parasta palvelua SERVICE WITH A HUMAN TOUCH on ISS-

konsernin henkilöstölleen tarjoama uusi koulutuskokonaisuus. Sen avulla yhtiö ponnistaa kohti tavoitettaan tulla maailman parhaimmaksi palvelualan yritykseksi. – Pyrimme tuottamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelukokemuksen. Nyt käynnistetty koulutushanke on yksi askel tällä tiellä, ISS:n henkilöstön kehityspäällikkö Sabina Ågren-Hellman tiivistää. Ensimmäiset uuden konseptin mukaiset koulutukset lanseerattiin Suomessa viime vuoden lopulla. Koulutuksessa käydään läpi, millaisia odotuksia asiakkailla on työntekijöille sekä millaista tukea työntekijät taas toivovat omilta esimiehiltään. Tavoitteena on kouluttaa alkuun kaikki Top 30 -asiakkuuksissa eli suurimmissa asiakkuuksissa työskentelevät henkilöt viimeistään ensi vuoden loppuun mennessä. – Service with a Human Touch -koulutuksesta tulee jatkuva käytäntö, ja se on osa jokaisen perehdytystä. Jatkossa pyrkimys maailman parhaaseen palveluun kulkee punaisena lankana kaikessa tekemisessämme, Sabina linjaa. MUUTOSOHJELMA

Great-ohjelma käyntiin ISS ON KÄYNNISTÄNYT Great-muutosohjel-

OPISKELIJAT

Amikset arvostavat ISS:ää Hyvä työnantaja välittää työntekijöistään ja on vakaa ja turvallinen. Tätä mieltä ovat Amis-Dialogin tutkimukseen haastatellut ammattioppilaitosten opiskelijat. Viestintätoimisto Ellun Kanojen vetämä Amis-Dialogi -hanke yhdistää yritykset ja ammattiin opiskelevat rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogi selvitti viime syksynä opiskelijoiden työelämään liittyviä asenteita ja toiveita. Raportista ilmeni, että peräti 80 prosenttia ammattioppilaitosten opiskelijoista tunsi ISS:n entuudestaan ja piti ISS:ää potentiaalisena työpaikkana. Tutkimustuloksia esitelleet Ellun Kanojen viestinnän tekijät Joonas Pikkarainen ja Anna Inget kertoivat amisten pitävän ISS:n vahvuuksina uramahdollisuuksia, työhyvinvointia ja tehtävien monipuolisuutta. Yhtiötä myös pidetään jokseenkin kiinnostavana työnantajana. Yhtiön ulkoinen työnantajakuva oli kuitenkin selvästi heikompi

kuin sisäinen, eli ISS:läiset pitävät taloa vetovoimaisempana työpaikkana kuin ne, joilla ei ole siitä omakohtaisia kokemuksia. Ristiriitaan vaikuttavat muun muassa työoloihin liittyvät perättömät huhut. – ISS:läiset ovat yrityksen käveleviä myyntiesitteitä. Heidät pitäisi kytkeä paremmin mukaan myös ulkoiseen viestintään, Joonas ja Anna ehdottivat.

Muista panostaa perehdytykseen ISS on tänäkin vuonna mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jolla edistetään nuorten pääsyä työelämään. Viime vuonna vastuullisimpina kesätyönantajina palkittiin Rovio, Gronlund Palvelut ja Pääkaupunkiseudun Partiolaiset. ISS ei tuolloin yltänyt palkittavien joukkoon, joten siinä on tavoitetta tälle kesälle. – Ei ole yhdentekevää, miten perehdytys hoidetaan. Ammattilaisen paras perehdyttäjä on kokeneempi ammattilainen. Ei siis välttämättä kiireinen pomo tai HR:n asiantuntija, Joonas ja Anna muistuttivat.

man, jolla muokataan organisaatiota asiakaslähtöisemmäksi kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi. Muutosohjelman teemojen kautta toteutetaan ISS:n uutta arvolupausta: Palvelumme tehokkuus perustuu voimaa antavaan, osallistavaan johtajuuteen. Sen kautta autamme asiakkaamme heidän omiin päämääriinsä. Voimaa antava johtajuudessa keskitytään johtajuuden kehittämiseen eri ohjelmilla ja toteuttamaan ISS:n johtamisen periaatteita kaikilla tasoilla. Avainsanoja ovat henkilöstön voimaannuttaminen, osallistaminen ja motivoiminen. TYÖTURVALLISUUS

Suojajalkine säästää monilta kolhuilta SUOJAJALKINEET JA TURVAKENGÄT ovat

kuukauden kaupat

Uusia sopimuksia Hansel-puitesopimus laajeni ISS valittiin ainoana toimijana puitesopimustoimittajaksi kaikkiin Hansel Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2014–2017 -kilpailutuksen osa-alueisiin. Lisäksi ISS valittiin Hanselin ravintolapalveluiden valtakunnalliseksi puitesopimustoimittajaksi. 1.3.2014 käynnistyvä puitesopimus mahdollistaa aiempaa joustavammat ja monipuolisemmat palvelusisällöt.

Thermo Fisher Scientificille kokonaispalveluratkaisu Vantaan tehtaan ja pääkonttorin palvelukokonaisuus täydentyi ravintolapalveluilla tämän vuoden alusta. Uuden ajan kiinteistöpalvelua Kara Business Campuksessa Manageroimme ja tuotamme yksi yhteistyökumppani -periaatteella yrityspuiston kaikki omistaja- ja käyttäjäpalvelut 23.1.2014 alkaen.

HP:n maailmanlaajuinen sopimus jatkuu ISS toimittaa kiinteistöpalvelut kokonaispalveluratkaisuna suurimpaan osaan HP:n eri puolilla maailmaa sijaitsevia toimitiloja. Sopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun asti ja on yksi maailman suurimmista kiinteistöpalvelusopimuksista. Palvelut tuotetaan yli 500 toimitilaan 58 maassa viidellä mantereella.

tarpeen useimmissa ISS:n töissä. Ne estävät turhilta kolhuilta ja liukastumisilta. Tärkeitä ominaisuuksia hyvässä jalkineessa on pitävä pohja, joka varmistaa pystyssä pysymisen liukkailla tasoilla. Iskunvaimennus säästää kehoa, ja antistaattisuus varmistaa, että staattinen sähkö purkautuu turvallisesti. Hyvässä työjalkineessa on myös varvassuoja murtumien ehkäisemiseksi.

KOORDINAATTORI, MYYNTINEUVOTTELIJA, MYYNTIPÄÄLLIKKÖ töISSä MYYNTIRESKONTRANHOITAJA, MYYNTISUUNNITTELIJA, OSTORESKONTRANHOITAJA, PAIKALLISJOHTAJA töISSä PALKANLASKIJA, SAIRAALA-APULAINEN, SEGMENTTIJOHTAJA


4 LEHTI ISS PALVELUIDEN AMMATTILAISILLE HUHTIKUU 2014

VASEMMALLA Otavamedian kuusikerroksissa toimitalossa Länsi-Pasilassa riittää siivottavia käytäviä ja huoneita. Kuvassa Sirpa Laine. KESKELLÄ Lehtivarastosta löytyvät talon tuoreimmat aikakauslehdet, joita Kimmo Honkonen lajittelee hyllyihin.

Kurkistus mediatalon hulinaan Meno on hektistä Otavamedian toimipaikassa Länsi-Pasilassa. Mediatalon arki rullaa ISS:n kokonaispalvelua hoitavan tiimin toimesta. Lehtien deadlinet, kuvaukset ja erilaiset tapahtumat tahdittavat kaikkien työtä. TEKSTI ANNA HAIKARAINEN KUVAT ARI HEINONEN

T

unnelma sähköistyy heti, kun astuu sisään Otavamedian aulaan. Ihmisiä kulkee sisään ja ulos, ja joukossa saattaa vilahtaa julkkiskasvokin. Palveluesimies Tiina Kuusisto tulee tervehtimään. Hän vetää täällä ISS-tiimiä, joka hoitaa talossa muun muassa siivous-, kiinteistöhoito-, aula-, tarvike- ja lehtivarastopalveluita. – Minulla on huipputiimi töissä, ja valttimme on moniosaaminen. Kaikki ovat pitkäaikaisia työntekijöitä, ja vaihtuvuus on nollassa, joten tunnemme hyvin asiakkaaan tarpeet, hän kertoo. – Aamut ovat meillä hyvin kiireisiä, kun kuvausstudiot ja neuvottelutilat on ehdittävä siivota kahdeksaan mennessä. Ennen lehden sulkeutumista toimitukset työskentelevät pitkiä päiviä, jolloin vaikkapa suursiivouksia ei voi olla käynnissä samaan aikaan, Tiina kuvailee.

Jokainen vaikuttaa oman työnsä sisältöön Tiina pitää tarkasti huolta siitä, että työntekijöillä on edellytykset hyvään työnjälkeen eli välineet, koneet ja tarvikkeet ovat aina kunnossa.

– Työn monipuolisuus on toinen hyvin tärkeä asia motivoinnissa. Ihmiset saavat vaikuttaa tiimissäni itse oman työnsä suunnitteluun: mitä tehtäviä he haluavat tehdä ja missä järjestyksessä. 20 vuotta esimiestyötä tehnyt Tiina tietää, miten tärkeää vastavuoroisuus on tiimiläisten kanssa. – Kun esimies odottaa tiimiltä joustavuutta, myös esimiehen on pystyttävä joustamaan tilanteissa, joissa se on mahdollista. Vastavuoroisuuteen kuuluu niin ikään palautteen antaminen ja sen käsittely. Negatiiviset asiat pitää pystyä käsittelemään yhdessä yhtä lailla kuin positiiviset asiatkin.

Mukana muuttumassa asiakkaan kanssa ISS-tiimi on hakenut aktiivisesti eri palveluiden tehostamistoimenpiteitä yhdessä Otavamedian kanssa. – Viimeisimmäksi yhdistimme postitusja lehtivaraston toiminnot samaan tilaan, sillä asiakas halusi lisää tilaa varastokäyttöönsä, Tiina kertoo. – Olemme olleet tosi tyytyväisiä yhteistyöhön. Otava-konsernissa on tapahtunut

viime aikoina paljon muutoksia, ja ISS on ollut mukanamme muuttumassa positiiviseen suuntaan. Jatkossa kustannustehokkuus korostuu varmasti entisestään ja toimintoja kehitetään edelleen, sanoo Otavamedian yhteyspäällikkö Marianne Sundell.

Välillä liki salapoliisityötä Palataan vielä aulaan, jossa asiakaspalvelija Peppi-Kirsi Paananen ottaa vieraita vastaan. – Parasta täällä on työn vaihtelevuus. Tapaan paljon ihmisiä, jotka ovat tulossa kuvauksiin tai muihin tapaamisiin, mutta eivät tiedä kuvaajan tai lehden nimeä. Aina he eivät ole tulleet edes oikeaan mediataloon. Sitten ryhdyn vaan selvittämään asiaa, hän naurahtaa.

töISSä SERVICE MANAGER, SIIVOOJA, SISUSTUSARKKITEHTI, SISUSTUSSUUNNITTELIJA töISSä SORTERS & LOADERS, SPRINKLERASENTAJA, SUUNNITTELIJA, SÄHKÖASENTAJA, TALOUSJOHTAJA, TALOUSPÄÄLLIKKÖ, TARJOILIJA, TEC TRAFFIC CONTROLLER


5

Aulan lisäksi Peppi-Kirsi hoitaa postituspalveluja. – Postituksen tehtäviin kuuluu postin sisäistä jakoa, lehtien lähettämistä, laskujen tekoa, sähköisten lähetyslistojen tekoa ja kopiointia. Peppi-Kirsi on osallistunut myös Otavamedian tapahtumajärjestelyihin aulaemäntänä ja aiemmin päivystyssiivoojana.

Petri pistää paikat kuntoon ja laitteet laulamaan Lehti- ja toimistotarvikevarastossa palveluohjaaja Petri Tynkkynen ojentaa syliini tukun talon tuoreita aikakauslehtiä. Hän hoitaa lehti- ja toimistotarvikevaraston lisäksi muun muassa eri tiloihin liittyviä varauksia ja järjestelyitä, arkistoa, muuttoja, kuljetuksia ja tuotetilauksia. Petrin toimenkuvaan kuuluu myös erilaisten laitteiden kunnossapito. – Jos joku ei talossa toimi, niin soitto tulee minulle, Petri kuvaa tehtäväänsä. Monipuolisuus motivoi miestä – mitä vaan voi tulla työpäivän aikana eteen.

Otava-konserni • Kolmanneksi suurin graafisen viestinnän kustantaja Suomessa. Konserni on yksityinen, itsenäinen ja riippumaton mediatalo. Toiminta alkoi vuonna 1890. • Uudenmaankadulla toimiva Otava Oy kustantaa suomenkielistä kaunokirjallisuutta, tietokirjoja sekä oppimateriaalia. • Maistraatin- ja Esterinportissa toimiva Otavamedia kustantaa yhteensä 32 aikakauslehteä, joita ovat muun muassa Seura, Anna, Kotiliesi, Tekniikan Maailma ja Suomen Kuvalehti. • Otavamedia harjoittaa myös yritysviestintää ja webcast- sekä videotuotantoa. Yhtiöön kuuluu Suuri Suomalainen Kirjakerho, lukuisia verkkopalveluita, Suomen Golfpiste ja Suomen Kuvapalvelu.

ISS-tiimi Otava-konsernilla • Kokonaispalveluratkaisu, johon kuuluvat siivous-, kiinteistöhoito-, postitus-, lähetti-, tarvike- ja lehtivarasto- sekä aulapalvelut. Lisäksi erilaisia erikoispalveluita, kuten muuttoja, kalustehankintoja tai tapahtumajärjestelyjä asiakkaan tarpeen mukaan. • Tiimiin kuuluu seitsemän siivoojaa, kiinteistöhuoltomies, kymmenen työntekijää postituksessa ja lehtivarastossa sekä kolme aulatyöntekijää. • Tiimi työskentelee Maistraatin- ja Esterinportissa Länsi-Pasilassa ja Uudenmaankadulla Helsingin keskustassa.

YLHÄÄLLÄ Huoltomies Jan Kärki tarkistaa kierroksellaan pääoven lukkoa. KESKELLÄ Asiakaspalvelija Heidi Hietala asettelee tuoreimmat talon lehdet esille sisääntuloaulaan. VIERESSÄ Antti Pietilä kuljettaa sisäistä postia viereiseen Esterinportin toimitaloon. ALHAALLA Otavamedian yhteyspäällikkö Marianna Sundell (vas.) ja palveluesimies Tiina Kuusisto palaverissa.

Katso video Otava-konsernista: www.iss.fi/Ajankohtaista/ Asiakasesimerkit, Kokonaisratkaisut – Joskus taas saattaa tulla yllättäviäkin soittoja talon ulkopuolelta, esimerkiksi arkistoomme liittyen.

Ihmiset ovat työn suola Siivooja Sirpa Laine työntää siivousvaunuja kolmannessa kerroksessa Anna-toimituksen läpi. 65 vuotta täyttävä Sirpa puhkuu tarmoa ja vauhtia. – En ole ollut päivääkään sairaslomalla, enkä jää eläkkeelle ennen 67 vuoden ikää, hän toteaa napakasti. Kerran hänet tosin oltiin jo vahingossa toivottamassa eläkkeelle. – Meillä vietettiin Asta-työntekijän läksiäisiä, ja lehtitoimitusten Astalle lähettämä kukkalähetys tulikin minun nimelläni varustettuna, Sirpa naurahtaa. Voimaa hän ammentaa asiakkaista. – Siivousalueellani on monta hyvin allergista työntekijää, joiden huoneet pitää siivota todella huolella. He ovat olleet tosi tyytyväisiä työhöni, ja sain viime joulunakin monta joululahjaa kiitoksena hyvästä työstä. Kiitos lämmittää aina mieltäni, Sirpa hymyilee.

töISSä TELEASENTAJA, TICKET OFFICE AGENT, TILAKOORDINAATTORI töISSä TOIMIALAJOHTAJA, TOIMIALAPÄÄLLIKKÖ, TOIMISTOSIHTEERI, TOIMITILAHENKILÖ, TOIMITUSJOHTAJA töISSä TOIMITUSJOHTAJAN SIHTEERI, TRAFFIC COORDINATOR


6 LEHTI ISS PALVELUIDEN AMMATTILAISILLE HUHTIKUU 2014

AMMATTI Palveluohjaaja TOIMIPAIKKA Otavamedia ja Otava-konserni, Helsinki IKÄ 47

Miila Rosenqvist Kuinka pitkään olet työskennellyt ISS:llä? Vuodesta 1991 lähtien, joten joulukuussa tulee täyteen 23 vuotta.

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? Työskentelen yleensä kello 8–16 välillä. Työtehtäviini kuuluu postitustehtäviä, aulapalvelua ja jonkun verran siivousta.

Mikä työssäsi on parasta? Työn monipuolisuus ja vaihtelevuus. Se näkyy esimerkiksi siten, että vaihdan päivän mittaan työpisteitä ja tehtäviä.

Mitä inhoat eniten työssäsi? En pidä yllättävistä tilanteista. Näitä ovat esimerkiksi sairauslomat ja kiireinen työtahti.

Keitä kuuluu perheeseesi? 5-vuotias Minka-tytär, avomies ja 15-vuotias Napu-kisu.

Miten vietät vapaa-aikaasi? Vapaa-aikani kuluu kotona puuhastellen. Tyttäreni järjestää hauskaa ja yllättävää ohjelmaa.

Mitä haluaisit oppia tulevaisuudessa? Haluaisin paremmaksi tietokoneen käyttäjäksi.

Mikä sai sinut nauramaan viimeksi? Tyttäreni Minka. Hän saa minut nauramaan päivittäin!

Terveiset esimiehellesi ja ISS:n johdolle? Kannattaa perehtyä enemmän työntekijöiden arkeen ja työhön.

työkaluni

Ystäväkirja

TEKSTI MAARIT SEELING KUVAT S-RYHMÄ/LAURI MANNERMAA JA TANJA ERANTO

ISS:n kohdekohtainen tiimi on hoitanut kiinteistöpalveluita noin vuoden ajan kauppakeskus Prisma Limingantullissa Oulussa. Kohdevastaava varmistaa, että asiakkaan tarpeisiin vastataan oikein vaihtuvissa tilanteissa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PAREMMAKSI

uudella toimintatavalla U

udenlaiseen organisoitumismalliin päädyttiin asiakkaan, Osuuskauppa Arinan toiveesta. Aikaisemmin Prisma Limingantullin siivouksen, vartioinnin ja kiinteistönhuollon palveluista vastasivat erilliset yksiköiden vetäjät, jotka työskentelivät ISS:n Oulun toimipisteessä Yrttipellontie 1:ssä. Tulokset eivät kuitenkaan aina tyydyttäneet asiakasta. – Kaupan arki on hektinen. Esimerkiksi siivouspalveluita tarvitaan eri päivinä eri tavoin. Tieto muuttuvista tarpeista ei kuitenkaan aina tavoittanut työnjohtajaamme. Siksi päätimme organisoitua uudella tavalla, asiakkuusjohtaja Marko Määttä summaa.

Kokonaisvastuu lisää motivaatiota Nyt yksi ja sama henkilö vastaa kaikkien ISS:n palveluiden tuottamisesta kohteeseen. Kohdevastaavan fyysinen työpaikka on kauppakeskuksessa asiakkaan

luona. Tulokset ovat olleet Markon mukaan rohkaisevia. – Asiakkuustyytyväisyys on parantunut huomattavasti. Kohdevastaava on päivittäin tekemisissä asiakkaan kanssa ja kuulee mahdollisista erityisjärjestelyjä vaativista tilanteista ajoissa. Me ISS:llä taas pystymme resursoimaan panostukset oikein, tarvittaessa yhdessä asiakkaan kanssa, Marko kertoo. Myös palveluista vastaavat työntekijät ovat hänen mukaansa olleet tyytyväisiä muutokseen. – Toimialojen rajat eivät ole kohteessa enää niin kiveen hakattuja kuin ennen, vaan ne joustavat. Esimerkiksi ovien avaamiseen aamulla ei välttämättä tarvita vartijaa, jos kohteessa on jo paikalla siivooja ja kiinteistönhuoltaja. Kokonaisvastuun ottaminen on lisännyt työmotivaatiota, Marko toteaa. Uusi organisoitumismalli Prisma Limingantullissa on hyvä esimerkki ISS:n uudesta, entistä asiakaslähtöisemmästä ajattelu- ja toimintatavasta.

HYVINVOINTIA JA TURVALLISUUTTA TYÖHÖN

työ&terveys&turvallisuus

Hyvää oloa liikkeellä -liikuntakampanja

Sekä ISS:n liikuntakampanja että työturvallisuuskampanja tähtäävät henkilöstön hyvinvointiin ja työkyvyn säilymiseen.

Mitä parempi kunto ja mitä vähemmän tapaturmia, sitä mukavammilta työt maistuvat ja työtyytyväisyyskin paranee. Hyvää oloa liikkeellä -liikuntakampanja edistää terveitä elämäntapoja kannustamalla henkilöstöstä koostuvat tiimit liikkumaan. Kampanjan avulla tehdään myös hyväntekeväisyyttä. Mitä enemmän tiimin jäsenet liikkuvat, sitä suuremmaksi he voivat kasvattaa hyväntekeväisyyspottia, jonka ISS lahjoittaa valittavalle

kohteelle. Kampanja alkaa 10.3. ja päättyy 8.6. Kesään mennessä ehtii monen kunto nousta korkealle!

Turvallista työskentelyä Suunta 100 -työturvallisuuskampanja 2014 muistuttaa henkilöstöä siitä, että jokainen voi omalla toiminnallaan vähentää vaaranpaikkoja työssään. Kampanjan painopisteet ovat tänä vuonna korkeilla paikoilla työskentelemisessä, liukastumisten, kompastumisten ja kaatumisten ehkäisyssä sekä turvallisessa ajamisessa.

Maltti ja kohteliaisuus valttia liikenteessä ISS odottaa kaikkien työntekijöidensä noudattavan tiukimpia mahdollisia ajo- ja turvastandardeja riippumatta siitä, mitä ajoneuvoa he käyttävät työmatkaansa. Kohtelias käytös antaa meistä hyvän kuvan muille tiellä liikkujille. Liikenteessä ollaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, joten aikeistaan on hyvä kertoa ajoissa suuntamerkeillä. Muista aina turvavyö, nopeusrajoitukset ja riittävät turvavälit. KUVA ISTOCKPHOTO

TURVALLISUUSOPERAATTORI, TURVATARKASTAJA töISSä TYÖHYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ, TYÖKYKYPÄÄLLIKKÖ, TYÖMAAPÄÄLLIKKÖ, TYÖMAAVALVOJA töISSä TYÖNJOHTAJA, TYÖSUOJELU- JA KEHITYSPÄÄLLIKKÖ, TYÖVUOROSUUNNITTELIJA,


7

voi hyvin!

TEKSTI LIISA JOENSUU KUVA TOMMI TUOMI

ISS tukee voimakkaasti henkilöstön työkyvyn säilymistä. Kun työkyvyssä on ongelmia, työhönvalmentaja voi auttaa.

Vaali terveyttäsi, vaalit työkykyäsi I

SS:llä on kaksi työhönvalmentajaa, joiden tehtävänä on suunnitella ja seurata osatyökykyisten työntekijöiden työhön palaamista. Minna Kuljun aluetta on Etelä-Suomi ja pääkaupunkiseutu. Teija Mustonen työskentelee Keski- ja Pohjois-Suomen alueella. – Toimimme esimiesten ja työntekijöiden tukena esimerkiksi sairausloman jälkeisessä työhön paluussa ja uudelleensijoituksissa, Minna ja Teija kertovat. ISS toivoo mahdollisimman monen pysyvän terveenä ja työkykyisenä sekä tekevän pitkän uran yhtiön palveluksessa. Jo vuonna 2008 ISS käynnisti Hyvissä Voimissa -työhyvinvointiohjelman, jonka tavoitteena on ennakoida ja vähentää henkilöstön työterveys- ja työturvallisuusriskejä. Esimiesten antama tuki on tärkeä, joten esimiehiä valmennetaan työkykyjohtamiseen.

myös uudelleensijoittaa työkyvyn kannalta sopivampaan kohteeseen tai hänet voidaan uudelleenkouluttaa. – Lisätutkinnon voi hankkia vaikkapa opistotasoiseen tutkintoonsa. Järjestämme myös oppisopimuskoulutuksia esimerkiksi yhteistyössä Amiedun kanssa, Minna kertoo. Minnan ja Teijan mukaan osatyökykyisen on tärkeää palata töihin, sillä työ kuntouttaa parhaiten. Päivään muodostuu rytmi ja ote työntekoon säilyy. Sosiaalinen ympäristö on myös tervehdyttävä. – Työssäoloaika kerryttää lisäksi vanhuuseläkettä ja luo taloudellista turvaa vanhuuden vuosiin, Teija muistuttaa.

Yksi tehtävien keventämisen tapa on parityöskentely kohteessa.

Jos teet havainnon asiasta, josta voi seurata tapaturma tai muu vahinko, tee ilmoitus palvelukeskukseen numeroon 020 515 9000. Voit myös tehdä ilmoituksen intrassa tai antaa havaintoilmoituksen esimiehellesi tai työsuojeluvaltuutetulle. Tarkkaile… • työskentelyä tikkailla, telineillä, henkilönostimessa tai katolla. Tehdäänkö työ turvallisesti? • työpaikan pihaa, portaikkoa ja ‘SUUNTA 100’ sisääntuloja. Korjaa esteet kulkureiteiltä. • ajoneuvojen ja koneiden kuntoa. Ennakoi ja muista turvallinen ajotapa. • koneilla ja kemikaalien kanssa työskentelyä. • Muista ergonominen työtapa ja suojautuminen. Turvallisuuskampanja 2014

u

Yo

Turvallisuushavaintojen tekeminen kuuluu kaikille ISS:läisille.

&

Tavallisimmat syyt työkyvyn heikkenemiseen ovat tukija liikuntaelinongelmat, kuten selkä-, olkapää- ja rannekivut. Myös mielenterveyden ongelmat ovat tavallisia. Työkyky voi heiketä myös tapaturman jälkeen. Työssä jatkamista ja työhön palaamista voidaan helpottaa monenlaisilla järjestelyillä. Tehtäviä voidaan keventää tai räätälöidä. Yksi keventämisen tapa on parityöskentely kohteessa. Työhön palaaminen tuetusti ja osa-aikaisesti ennen kokopäiväiseen työhön palaamista on myös yleinen ratkaisu. Työntekijä voidaan

Maalari Riitta Pajala tuli taloon vuonna 1982 suoraan Vallilan ammattikoulusta valmistuttuaan rakennusmaalariksi. Riitta on esimerkki liikunnan ja positiivisen asenteen suotuisista vaikutuksista; hän on ollut harvinaisen terveenä koko kolmikymmenvuotisen uransa. – Välillä on pientä kremppaa niska–hartia-seudulla, mutten ole ollut niiden vaivojen takia vielä koskaan sairauslomalla. Olen liikkunut koko ikäni. Käyn jumpissa ja kuntosalilla, hiihdän ja kuljen koiran kanssa. Pidän myös työstäni tosi paljon. Tiimityö ja sosiaalinen työympäristö auttavat viihtymään. Riitta täyttää kesällä 50 vuotta. On hänkin joskus sairastanut: viisi vuotta sitten oli mahatauti ja kerran jännetupin tulehdus.

Turvallisuushavainnot tavaksi

Me

Työ kuntouttaa parhaiten

Hyvä peruskunto pitää terveenä

Pitkän työuran omaava maalari Riitta Pajala teki maaliskuussa tapetoinnin pohjatöitä Aalto-yliopiston tiloissa Espoossa.

!

Liukastumiset, komp astumiset ja kaatumiset...

– muista, että toimintasi

voi suojella sinua!

VAHINKOKARTOITTAJA, VAIHTEENHOITAJA, VARTIJA töISSä VIHERTYÖNTEKIJÄ, VUOROESIMIES, VUOROPÄÄLLIKKÖ, YKSIKÖNPÄÄLLIKKÖ töISSä YLIVARTIJA, RAKENNUTTAJA-ASIAMIES, PROJEKTISIHTEERI, TALOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖ,


ISSue

tutkittua Esimies on alaisen voimavara

H

ISS on hyödyntänyt etävalvontasovelluksia jo viitisen vuotta. Nyt järjestelmä on otettu valtakunnallisesti käyttöön.

EHKU 2013 -henkilöstötyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että henkilöstön motivaatio on hyvällä tasolla ja että se tietää, mitä esimies odottaa. Samalla esimiestyö nousee myös kehittämisalueeksi. Henkilöstö kokee, ettei sillä ole mahdollisuutta keskustella säännöllisesti esimiehen kanssa eikä se saa riittävästi positiivista palautetta. Erinomaiset HEHKU-tulokset saanut kohdepäällikkö Anja Korhonen tietää, että hyvä esimies motivoi ja antaa voimaa työntekijöiden arkeen. Kaikki hänen työntekijöiltään saamansa arviot olivat yli Suomi-tason. Anja on kohdepäällikkö Metsoasiakkuudessa Helsingissä, Vantaalla ja Järvenpäässä. – Alaiseni kertovat, että minua on esimiehenä helppo lähestyä, minulla on aikaa alaisille ja toimin oikeasti johtajana. Alaiset odottavat jämäkkyyttä. Esimiehen on tartuttava epäkohtiin ja pystyttävä tekemään tarvittaessa ikäviäkin ratkaisuja, hän toteaa. – Kun esimies kuuntelee herkällä korvalla, tekee tarvittaessa työntekijöiden toiveiden mukaisia muutoksia ja puuttuu epäkohtiin, se voimaannuttaa työntekijöitä ja motivoi heitä työssään. Esimiehen pitää osallistaa työntekijät pohtimaan asiakkaalle tarjottavaa palvelukokonaisuutta. Siten palvelusta tulee enemmän kuin osiensa summa.

Apu on AINA LÄHELLÄ ISS koulutti Pohjois-Suomessa vartijoista kiinteistöhuollon päivystäjiä. Tarkoitus on laajentaa palvelua Rovaniemeltä myös Kemiin ja Tornioon.

P

ohjois-Suomen päivystysvartijat ovat työskennelleet kaksoisroolissaan viime syyskuusta lähtien. Tätä ennen Rovaniemen yksikössä oltiin ajautumassa pattitilanteeseen. Kiinteistönhoitajilla oli ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan hälytyksiä enemmän, kuin mihin he venyivät. Vartijoille keikkaa ei aina taas löytynyt riittävästi. Sekä asiakkailta että vartijoilta on tullut hyvää palautetta uudistuksesta. – Varmistimme töiden jatkuvuuden toimenkuvien laajentamisella. Nyt vartiointipalvelu on toiminnassa 24/7, palvelupäällikkö Ville Niska kertoo. Kiinteistöistä tulevat hälytykset ohjautuvat edelleen palvelukeskukseen, josta soitetaan päivystävä vartija tarkastamaan tilanne. Jos vartija ei pysty itse ratkaisemaan asiaa, hän hälyttää paikalle kiinteistönhuollon päivystäjän. Palveluviiveet ovat supistuneet minimiin.

Kehityskeskustelut toimiva työkalu

lukijakilpailu

Esimies ja alaiset tekevät tiimityötä, joka sujuu parhaiten, kun vuorovaikutus on kunnossa. Anjalle kehityskeskustelut ovat ykköstyökalu yhteyden vaalimisessa. – Minulla on 24 kokopäiväistä alaista. Kontakti syntyy parhaiten kehityskeskusteluissa. HEHKU puolestaan mahdollistaa sen, että työntekijät pääsevät antamaan palautetta suuremmasta kuvasta ja voivat kunnolla pysähtyä miettimään työtään. Esimiehen keinoja parantaa HEHKUn tuloksia ovat kehityskeskustelujen lisäksi tiimipalaverit ja vuorovaikutteinen päivittäinen johtaminen. Anja kutsuu muutaman kerran vuodessa Metson asiakkuudessa toimivat esimiehet tiimikokoukseen, jossa käydään läpi asiakkuutta ja sen kehittämistä.

Etävalvonta ja -kuulutukset ehkäisevät rikoksia.

– Ennen apua saattoi joutua odottamaan. Nyt vartijat ovat joka tapauksessa ylhäällä ja työvuorossa. Samalla keikalla vartija voi luoda kiinteistössä yleissilmäyksen, että asiat ovat kunnossa, palvelupäällikkö Joni Vaara kuvailee.

Ehkäisevää etävalvontaa Tuotejohtaja Mikko Kesti muistuttaa, että etävalvonnan avulla voidaan paitsi ennaltaehkäistä rikoksia myös säästää asiakkaan euroja. – Videovalvonta voi havaita esimerkiksi parkkihallissa asiattoman henkilön, jota pyydetään poistumaan kuulutuksella. Yleensä se riittää. Harva haluaa syyllistyä rikokseen, jos on varmuudella jälkikäteen tunnistettavissa, hän naurahtaa. ISS on hyödyntänyt etävalvontasovelluksia jo viitisen vuotta. Nyt järjestelmä on otettu käyttöön myös valtakunnallisesti.

Lehden paras juttu? KERRO MEILLE MIELIPITEESI ja osallistu samalla

kilpailuun, jossa voit voittaa Suomi-kisakaulaliinan sekä ISS-pipon. Lähetä vastauksesi sähköpostitse viestinta@iss.fi tai postikortilla osoitteeseen ISS/töISSä, PL 100, 01055 ISS. Vastausten tulee olla perillä 2.5. mennessä. Viime numeron 1/14 -lukijakilpailussa voittivat: Marko Kettunen, Kajaani Vesa Ruusunen, Oulu Armi Luukkonen, Tornio

! e l il e n a itt o v a e n n O

HANKESUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ töISSä KUSTANNUSLASKENTAPÄÄLLIKKÖ, KUSTANNUSASIANTUNTIJA, TYÖMAAVALVONTAPÄÄLLIKKÖ töISSä ASIAKASPALVELUPÄÄLLIKKÖ, PROJEKTITYÖNTEKIJÄ, RAVINTOLATOIMENPÄÄLLIKKÖ

TöISSä 2/2014  

TöISSÄ lehti on ISS.n henkilöstölehti.

TöISSä 2/2014  

TöISSÄ lehti on ISS.n henkilöstölehti.