Page 1

Lehti ISS Palveluiden ammattilaisille //

020312

Monen  alan

osaajat s. 6

Mari tauko­jumpan tahdissa

18

Terolla on työn alla uusi tutkinto

22

Villen tekemä kouluruoka maistuu

23


Peukutatko ISS:ää?

H

enkilökohtainen suositus on noussut entistä tärkeämmäksi, kun ihmiset valitsevat palveluita tai tuotteita. Sosiaalinen media ja erilaiset henkilökohtaiset verkostot ovat

hyviä tietolähteitä. Remonttia suunnitteleva pyytää kavereiltaan vinkkiä remonttimiehestä, ystävä vinkkaa työpaikasta, facebookkaveripiirissä leviää suositus erinomaisesta uudesta ravintolasta ja googlettamalla löytää parhaat tärpit matkakohteesta. Niin meidän asiakkaammekin toimivat. Kun he tarvitsevat kiinteistön ylläpitopalveluita, he muistavat avuliaan huoltomiehen kaverin työpaikalla ja selvittävät, mistä yrityksestä on kysymys ja millaisia kokemuksia yhteistyöstä on kertynyt. Ystävän suosituksiin voi aina luottaa.

10

Voit tästä lehdestä lukea myyjän monipuolisesta työstä. On

Oulun lentokentällä urakoidaan hyvällä huumorilla

kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen meistä myy, kun teemme oman työmme hyvin. Lisäksi lisämyyntiä voimme tehdä kaikki. Asiat, jotka ovat meille arkipäivää, ovat usein asiakkaille vaivalloisia. Esimerkiksi ikkunanpesut, tilamuutokset, työpaikan ympäristökoulutuksen järjestäminen tai vaikkapa asiakastilaisuuden turvajärjestelyt hoituvat vaivattomasti tutun yhteyshenkilön

21

6

kautta. Se on juuri sellaista yksilöllistä palvelua, jonka puolesta asiakkaat ovat valmiita peukuttamaan. ISS:n ammattilaisilla on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa asiakkaiden mielipiteisiin joka päivä. Asiakkaat arvostavat, kun

12

teemme sen, mitä lupaamme. Jos sen lisäksi voimme vielä olla avuksi erilaisissa yllättävissä arjen askareissa, sana hyvästä yhteistyökumppanista leviää asiakaskohteen ulkopuolellekin. Hanna Malmivaara

ps.

Joko sinä olet käynyt tyk-

käämässä facebookissa

ISS:n duunISSa-sivuista?

03 [mISSä mennään] 06 [kiinteistöpalvelun arkea] Itiksen kauppakeskuksessa arki pyörii ISS:n voimin. 10 [erikoinen palvelu] Yksikään lento ei nouse ilman näiden kaverien työtä. 11 [pakISSa] Tiesitkö, että lentokoneesta puuttuu pakki? 12 [duunISSa] Kaikki myy, kun asenne on oikea. 14 [työ & elämä] Nollaa tapaturmaa kohti.

töISSä // lehti ISS Palveluiden ammattilaisille

Julkaisija ISS Palvelut Rajatorpantie 8 A, Vantaa PL 100, 01055 ISS puh. 020 5155 www.fi.issworld.com

16 [työturvallisuus] Tilapäiset työjärjestelyt auttavat takaisin töihin. 18 [vapaalla] Taukojumppaa duuniin ja kotiin. 20 [ristikko&sudoku] 21 [vieraISSa] Hanna Ruohonen ajattelee ympäristöä. 22 [hyvät ihmiset] Kiitoksia ja palkittuja. 23 [kuka mitä mISSä] Kouluruokaa tarjolla Vantaan henkilöstöravintolassa.

Toimitus ja ulkoasu Otavamedia Asiakasviestintä Köydenpunojankatu 2 aD 00180 Helsinki Toimituspäällikkö Jari Kallio Tuottaja Maija Kajanto

ISSN 1799-635X Repro Aste Helsinki Paino Lönnberg Painot Oy Lehti on painettu ympäristö­ Päätoimittaja Hanna Malmivaara, ystävälliselle Multi Art Silk -paperille toimituspäällikkö Nina Boman, Painosmäärä 16 000 viestinta@iss.fi

craft Servicing, Aluejohtaja, Aluemyyntijohtaja töISSä Aluepäällikkö, Apulaisravintolapäällikkö, Aputyöntekijä, Arkkitehti, Asentaja, Asiakaspalvelija, Asiantuntija, Assiste

2


{ mISSä mennään? }

ajankohtaista asiaa ja muistettavaa syksyyn

Pysytään pystyssä tänä talvena – varaudu liukkauteen

S

uomalaisille sattuu vuosittain lähes 390 000 kaatumista ja liukastumista, joista lähes puolet johtaa sairaala- tai lää-

kärinhoitoon. Yleisimmin kaadutaan kotona tai kodin piha-alueella, mutta noin 20 prosenttia vakavista kaatumisista tapahtuu julkisilla liikennealueilla.

i

kuten luunmurtumia, ja niistä on seurannut

Liukastumiset ovat myös ISS:llä merkittävä

pitkiä kuntoutumisaikoja.

tapaturman aiheuttaja. Tapaturmia on sattunut

Suomen kelivaroitukset:

Keskeisimmät keinot ehkäistä liukastumisia

ilmatieteenlaitos.fi/jalankulkusaa

kotipihalla, kodin ja työpaikan välisillä matkoilla

ovat uritetut, leveä- ja pehmeäpohjaiset jalki-

Infoa tasapainosta ja

ja työpäivän aikaisissa siirtymissä. Monista

neet, liukuesteet kengissä, hiekoitus, hyvä

oikeasta kaatumis­tekniikasta:

tapaturmista on aiheutunut vakavia vammoja,

tasapaino ja tieto kelistä ennen liikkeelle lähtöä.

www.liukastumis.info

HEHKU-kysely käynnissä – vastausaika päättyy 17.9. [ vielä ehtii ] HEHKU eli henki-

omista työhön, työyhteisöön ja

löstön hyvin­vointi­kuulumiset on

yritykseen liittyvistä ajatuksistaan.

koko henkilöstöämme koskeva,

Kyselyn tuloksiin pureudutaan

vuosittain toteutettava työyhteisö-

esimiehen johdolla yhdessä oman

Hyödynnä henkilöstöedut

tutkimus. Kyselyn vastausaika päät-

työtiimin kanssa. Samalla keskus­

[ luettavaa ] Palkkanauhan yhtey-

tyy 17.9. Toimihenkilöt ovat saaneet

tellaan työyhteisön kehittämisestä

dessä henkilöstölle toimitettava kuukau-

kyselyn sähköisenä linkkinä työsäh-

ja tehdään suunnitelma toimenpi­

sitiedote, töISSäEXTRA, toimitetaan

köpostiinsa, työntekijät paperisena

teistä.

joko painettuna tai sähköisesti. Muistat-

esimiestensä kautta. HEHKU-kyselyssä jokaisella ISS:läisellä on mahdollisuus antaa johdolle ja esimiehelleen palautetta. Vastaamalla pääsee kertomaan

Jotta kaikki työtiimit saavat

han lukea nykyhetken ja lähitulevaisuu-

oman tuloksensa, jokaisen ISS:läisen

den tärkeistä työhön liittyvistä asioista.

on tärkeä vastata kyselyyn.

TöISSäEXTRAssa julkaistaan säännölli-

i

sin väliajoin myös henkilöstöedut. hehku@iss.fi

entti, Automaatioasentaja töISSä Business Controller, Check-in Agent, Check-In Supervisor töISSä Controller, Departure Manager, Hankesuunnittelija, Hankintajohtaja, Hanki

3


{ mISSä mennään? } ajankohtaista asiaa ja muistettavaa syksyyn

Siirtyisitkö sähköiseen ergiansäästöviikko En palkkalaskelmaan? - Aitoja tekoja joka päivä [ Vihreämpi vaihtoehto ]

kalaskelmat ovat luettavissa ja

Sähköinen palkkalaskelma on no-

tulostettavissa vähintään 18 kuu-

pea ja turvallinen tapa vastaanottaa

kauden ajan palkanmaksupäivästä.

palkkalaskelma. Saat sen 1–2 vuoro-

Palkkahotellissa pääset luke-

kautta paperista nopeammin, se

maan myös henkilöstötiedotteen

arkistoituu turvallisesti, löytyy

töISSä­EXTRAn.

helposti ja sen poistaminen on

Sähköisen palkkalaskelman

tietoturvallista verrattuna paperi-

valinnasta ilmoitetaan omalle esi-

seen. Myös ympäristö hyötyy, sillä

miehelle. Toimihenkilöt voivat tehdä

jokainen sähköinen palkkalaskelma

valinnan itse HRM eTyöpöydän

vähentää hiilidioksidipäästöjä.

kautta eLomakkeella Perustietojen

Sähköistä palkkalaskelmaa

muutos.

pääsee katsomaan kirjautumalla omaan verkkopankkiin, josta siirrytään Logican palkkahotelliin. Palk-

i

Oma esimies ja palkanlaskija.

Energiansäästöviikko - Aitoja tekoja joka päivä

Uudelle uralle yrittäjänä? [ omalle tielle ] Laatutakuu on sii­vous- ja kiinteistöhuoltoalojen franchising-toimintaan erikoistunut yritys. Etsimme uusia OmaSiivoojaja OmaTalonmies-yrittäjiä useille paikkakunnille. Oletko sinä miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä? Tai anna vinkki, jos tunnet mielestäsi yrittäjäksi sopivan henkilön. Sopimukseen johtaneesta vinkistä lahjoitamme sinulle Nokia Lumia 710 -puhelimen, kun uusi yrittäjä on aloittanut toimintansa.

i

Lue lisää Laatutakuu-yrittäjyydestä lehden välissä olevasta liitteestä.

V II K K O

Energiansäästöviikko vuodesta 1997 • www.energiansäästöviikko.fi

41

ISS osallistuu 10.–16. lokakuuta 41 pidettävään energiansäästöviikkoon. Ole mukana ja haasta myös asiakkaasi osallistumaan! VII KK O

Energiansäästöviikko vuodesta 1997 • www.energiansäästöviikko.fi

www.laatutakuu.fi ja Laatutakuun rekrytointipäällikkö Hanna Kanto, puh. 050 466 8828, hanna.kanto@laatutakuu.fi

tiömestari, Keittäjä töISSä Kerroshoitaja, Kiinteistömanageri, Kiinteistönhoitaja, Kirvesmies, Kock, Kohde-esimies, Kohdepäällikkö töISSä Kokki, Kuivausasentaja, Kylmäasentaja

4


ISS:lle vahva jalansija Itellan kiinteistöhuollossa  ISS Palvelut on valittu Itella Real Estaten toiseksi

kiinteistöjen ylläpitopalveluiden tuottajaksi. Sopimus sisältää 27 kiinteistön kiinteistöhuollon, joidenkin kohteiden konetyöt sekä 33 kiinteistön automaatiohuollot.

ISS ja Barclays Bank maailman­laajuiseen yhteis­työhön  ISS ja Barclays Bank solmivat kesällä yhteistyösopi-

muksen, jonka myötä Barclaysta tuli yksi ISS:n suurimmista globaaleista asiakkaista. ISS valvoo ja toimittaa toimitilojen kiinteistöpalvelut kaikkiin Barclaysin toimi­ pisteisiin Isossa-Britanniassa, Euroopassa, Amerikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. – Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Barclays on valinnut ISS:n globaaliksi kumppanikseen. Odotamme, että voimme kehittää sovittuja palveluja ja kumppanuutta pitkäjänteisesti myös tulevina vuosina, ISS:n konserni­ johtaja Jeff Gravenhorst sanoo.

ISS:n Facebookin duunISSasivustolla on jo 1 800 tykkääjää. Tykkääthän duunISSa-sivustosta osoitteessa facebook.com/duunISSa

Yritysvastuu-osio avattu iss.fi-verkko­sivuille [ vastuullista työtä ] Vastuullisuus on yksi toimintamme kulmakivistä. Yritysvastuu-verkkosivuilla esitellään vastuullista toimintaamme henkilöstön, ympäristön ja talouden näkökulmista.

i

Käy tutustumassa: www.iss.fi/yritysvastuu

Ympäristöverkkokurssi nyt myös englanniksi [ verkkokoulutus] Ympäristövastuullisuutta ISS:n näkökulmasta käsittelevä verkkokoulutus on tarkoitettu kaikille ISS:läisille. Sen voi suorittaa yksin tai koko tiimi samanaikaisesti esimerkiksi tuloskokouksen tai tiimipalaverin yhteydessä. Koulutuksen voi suorittaa suomeksi ja nyt myös englanniksi.

Yliopistojen sisäilmaongelmat kuriin  Suomen Yliopistokiinteistöt Oy ja kymmenen yliopis-

toa ottavat tämän vuoden aikana käyttöönsä toimintamallin sisäilmaongelmien vähentämiseksi. Malli perustuu tilan käyttäjien tekemiin havaintoihin. Toimintamallin ovat kehittäneet Suomen Yliopisto­

i

Ympäristöpäällikkö Taina Tilus, puh. 040 749 1199, taina.tilus@iss.fi

Esimiesten oma uutiskirje, esimiestöISSä [ suoraan sähköpostiin ] Esimiehille suunnattu uutiskirje, esimies-

kiinteistöt Oy ja asiakasyliopistot. ISS Proko oli mukana

töISSä, tuo ajantasaisen ja valmiiksi koostetun uutispaketin esimiehille tär-

asiantuntijana.

keistä asioista suoraan sähköpostiin kerran kuukaudessa. Mikäli olet esimiesasemassa etkä saa uutiskirjettä sähköpostiisi, ota yhteyttä esimieheesi ja

Lue lisää! www.iss.fi

pyydä päivittämään tietosi HRM-järjestelmään.

a, Köksbiträde töISSä Liiketoimintayksikönjohtaja, Load Master, Lounge Agent, Luotonvalvoja, LVI-asiantuntija, Maalari, Manager Aircraft Handling töISSä Manager Passenger

5


Palveluesimies Tomi Sarilahti, kiinteistönhoitajat Arto Melart ja Arto Flytström sekä kesätyöläinen Raimo Kivioja tietävät, että ilman kiinteistönhoitajia mikä tahansa liiketila olisi pulassa.

simies, Palvelujohtaja, Palveluohjaaja, Palvelupäällikkö, Palvelusihteeri, Palvelusuunnittelija töISSä Passenger Service, Passenger Service Agent, Passenger Service Coordina

6


Helsinkiläisen Itiksen kauppakeskuksen kulisseissa kuhisee. ISS:n viisihenkinen tiimi huolehtii, että pienetkin yksityis­ kohdat pysyvät reilassa.

Itiksen

ytimessä Teksti Katja Pesonen / Kuvat Vessi Hämäläinen

P

alveluesimies Tomi Sarilahti nostaa tiimilleen peukun pystyyn. Tiimissä työskentelee neljä kiinteistönhoitajaa ja jokainen heistä on teräksinen ammattilainen. Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu – no, oikeastaan kaikki. Kuten ulkoalueen puhtaanapito, yleisten tilojen valaistukset, ovien aukaisut, LVIS-huoltomiesten tilaaminen paikalle ja näiden ohjeistaminen ja opastaminen sekä yleisesti ylläpitoa ennakoivat työt eli tarkastuskierrokset ja laitteiden testaamiset. Lisäksi heidän puhelimensa ovat jatkuvassa päivystystilassa. Kaikkiin korjaustöihin eivät kuitenkaan omat rahkeet aina riitä. – Tietysti toivomme, että omasta firmasta löytyisi joku hoitamaan korjaukset, mutta joskus on tilattava apua ulkopuolisilta. Jos esimerkiksi lasi menee rikki, tilaamme ammattilaiset muualta. Vaikka pätevyyttä omassa huoltotiimissämme olisikin, joku korjaus­ projekti voi viedä suhteettoman paljon aikaa muilta töiltä, Tomi toteaa.

ator, Postikonsultti, Projekti-insinööri töISSä Projektijohtaja, Projektipäällikkö, Puhdistusmies, Putkiasentaja, Puutarhuri, Pääjuristi töISSä Pääkassan hoitaja, Pääkirjanpi

7


Kiinteistöhuolto on tekniikkaa, fiksaamista, asiakkaiden kanssa toimimista ja paljon muuta. Arto Flytströmille (yläkuvassa) ja kesätyöntekijä Raimo Kiviojalle (oikealla) työn ylpeys kumpuaa hyvin tehdystä työstä ja tyytyväisestä asiakkaasta.

Välineet ja yhteis­henki kuntoon Tomi on niitä esimiehiä, jotka tietävät, mitä kentällä oikeasti tapahtuu. Hän itse aloitti huoltomiehenä parikymmentä vuotta sitten, esimiehenä hän on ollut viimeiset viisi vuotta. Käytännön kokemus tuo johtajuuteen syvyyttä. Solidaarisuus pitää kaikkien motivaation korkeana, mutta siihen vaikuttavat myös käytännön asiat. – Työvälineiden on oltava kunnossa. Jos joku tarvitsee kesäksi turvakenkien tilalle työn vaatimat turvasandaalit, hän myös saa ne. Vajaat välineet syövät työmotivaatiota. Tiimin toimivuuden ydin on siinä, että se koostuu siihen sopivista henkilöistä. Yksi ikävä tyyppi voi pilata koko ryhmän hengen. Meillä on nyt hyvä porukka.

Luottamus kollegaan on tärkeää Arto Flytström ja Ville Ronkainen häly-

tetään kahvihuoneesta katsomaan erään

vaateliikkeen ovea. Arto nousee tikapuille, tutkii oven katossa olevia kiinnikkeitä ja kertoo diagnoosinsa. – Tämä ovi on ilmeisesti pudonnut, koska yksi ruuveista on löystynyt ylhäältä. Koko ovien linja on aivan solmussa. Tässä kohtaa on ollut sokka, mutta se on pettänyt. On parasta tilata ulkoinen palvelu hoitamaan tämä kuntoon, hän sanoo ja kilauttaa lasifirmaan. Päivässä on keskimäärin parikymmentä keikkaa. Nyt on lounasaika, ja Arto on jo ehtinyt tehdä seitsemän huoltotyötä, kuten perustarkistuksia, automaatiosäätöä ja muutaman viemärin avauksen. Nytkin hänen puhelimensa soi muutaman minuutin välein.

Kun asiakas on tyytyväinen, on myös Arto. Lisäksi työssä viihtyy, kun työkavereiden kanssa luistaa. – Tiimin hyvä henki pysyy yllä, kun voi luottaa muiden ammattitaitoon. Meidän porukassamme on paljon erilaisia osaajia, ja apua tarvittaessa voi aina soittaa jonkun näistä paikalle, hän nyökkää kollegoidensa suuntaan.

Hyvässä tiimissä on huumoria Ville Ronkainen tutkii vauvanhoitohuoneen tuoleja. Yhdestä tuolista irronnut pehmuste on pultattava kiinni. Ronkainen laittaa tuolin hetkessä kuntoon. Ville aloitti ISS:llä kesätyöntekijänä ja

ennesuunnittelija, Rakennusarkkitehti, Rakennuspiirtäjä, Rakennustyöntekijä, Rakennuttajainsinööri, Rakennuttajajohtaja, Rakennuttajakonsultti, Ramp palvelukoordinaat

8


Putki- ja sähkötyöt, sekä lämmityksen säätö lut. lve pa et nis tek ut mu ous. Rasvahormien nuoh sekä o Suodattimien vaiht a rta ke 2 1– lto kylmähuo . sa es od vu

Lumenajon ja hiekoituksen tarpeen ennakointi. Huolletaan kesän työvälineet.

Rännien putsaus ja kattokaivojen tyhjennykset Viheralueet siistitään, lehdet ja roskat kerätään

MA

TA MM I

U UL JO

Jäähdytys kuntoon

RR

AS

HU

YS

sisätöiden osalta, sujuu myös kiinteistön käyttäjien arki.

Valaistuksen vähentäminen

Kiinteistön ylläpitopalveluihimme kuuluvat kiinteistöhuolto ja tekniset palvelut,

Rännien putsaus ja kattokaivojen tyhjennykset

jotka ulottuvat pienistä kiinteistönhuolto- ja

I

töpalvelusopimuksiin. Palvelumme kattaa

Hiekannostot ja kevätsiivoukset

muun muassa kiinteistön lämpö-, vesi-, ilma

O

UK

TO

KESÄ

EL O

kaan hyvinvointi. Kun ylläpito pelaa niin ulko- kuin

teknisistä töistä kokonaisvaltaisiin kiinteis-

HT

HE IN Ä

Lumitöiden rekrytoinnit ja konetilaukset talveksi

Kiinteistön ylläpidossa tavoitteena on asiak-

I

MAALIS

SY Valaistuksen sopeuttaminen pimenevään vuodenaikaan

Aurat vaihdetaan hiekankeräyslaitteisiin.

LM HE

Akuutit huoltotyöt, säännölliset roskakierrokset

LOKA

Kiinteistön huolto on kokonaisuuksien hallintaa

ja sähkötyöt sekä korjausrakentamisen ja

Ilmanvaihdon huoltotyöt Nurmikoiden leikkaus ja vihertyöt

kiinteistöautomaation. Laajan palveluvalikoimamme vuoksi pystymme palvelemaan asiakkaitamme monipuolisesti. Vuosikello antaa raamit kattavalle kiinteistönhoitotyölle.

Viheralueiden, puiden ja kasvien hoito. Talvikaluston huoltoa.

 Lue lisää! www.iss.fi

on viihtynyt yhtiössä nyt kuusi vuotta. Itik­ sessä hän aloitti kesäkuussa. Ville on uudesta työpisteestään tyyty­ väinen, sillä paikka on tuonut hänen toi­ menkuvaansa väriä. Aikaisemmin hänen tehtäviinsä kuului kesällä lakaisukoneen ajaminen, talvisin auraus. Nyt hän kierte­ lee muiden mukana opiskellen kiinteis­ tönhuoltoa käytännössä. – Minulla ei vielä ole alan koulutusta, joten tarvitsen apua teknisissä hommissa, mutta syksyllä aloitan Amiedussa kiinteis­ tönhoitajan perustutkinnon. Tarkoitus on suorittaa myös jatkokurssi. Hänelle uuden oppiminen tekee työstä mielekästä. – Tuntuu hienolta löytää ratkaisu en­ nestään tuntemattomaan tilanteeseen. Yl­ peys omasta työstä tulee siitä, että on tyy­ tyväinen työnsä jälkeen ja asiakaskin kiit­ telee. Ja onhan työn tietysti oltava kivaa muutenkin. Eihän ole mitään järkeä olla töissä väkisin.

Kun tilat pysyvät siisteinä ja toimivina, kauppakeskuksen asiakkaiden ostoskokemus on mahdollisimman mukava.

Villen mielestä huumori on avain hyvään tiimityöhön. – Meidän tiimi on todella hyvä. Täällä ei ole totista porukkaa ja huumori lentää. Ja kun kysyy apua, sitä saa aina.

Kiinteistönhoitaja on välttämätön Arto Melart pälyilee Arto Flytströmin kans­

sa sprinklereitä. Ne on testattava kerran kuussa, jotta kaikki on kunnossa hätäta­ pauksen sattuessa. Testaus vaatii huolel­ lisuutta, sillä väärän hälytyksen sattuessa kauppakeskuksen pihalla on kokonainen pelastuslaitoksen autoarmeija. Arto pitää työstään erityisesti kahden asian vuoksi: se on monipuolista ja vakaata. – Tämä ei ole suhdanneherkkä ala toi­ sin kuin rakennusala, jolla aikaisemmin työskentelin. Meitä tarvitaan aina, teke­ mämme työ on välttämätöntä. Siitä tulee­ kin ylpeys omasta työstä. Hänestä hyvä tiimihenki koostuu siitä, että työt hoituvat nopeasti ja jouhevasti. – Toimeentulo on tietysti selkeä ykkö­ nen siinä, mikä työssä motivoi, mutta niin on myös hyvä työporukka. On tärkeää, että töihin on kiva tulla. //

ttori töISSä Ravintola-apulainen, Ravintolapäällikkö, Ravitsemistyöntekijä, Rekrytointikonsultti, Rekrytointipäällikkö töISSä Resource Planner, Resurssipäällikkö, Ruokailup

9


[ erikoinen palvelu ] lentokentän rutiineja

Oulun lentokentällä toimiva ISS:n tiimi ei vähästä hätkähdä. Koneista, matkatavaroista ja matkustajista huolehditaan hyvällä huumorilla. Tekstit ja kuvat Kati Valjus

Lentokentällä

turvallisuus on ykkösasia Ennen kuin lentokone nousee ilmaan, ISS:n kuormaajat ovat käyneet läpi lukuisan määrän työ­ vaiheita. Koneiden mahdollinen myöhästyminen ei ole ainakaan näistä miehistä kiinni.

O

ulun lentoaseman matka­ tavarahallissa on aamukuu­ delta rauhallista. Lentoyhtiö Blue1:n vuoro Oulusta Hel­ sinkiin nousee ilmaan tun­ nin kuluttua, mutta aamun bisnesmatkustajilla ei yleensä ole mukanaan ruumaan menevää matkatavaraa. – Lomalennot ovat sitten se toinen ääripää. Tässä työssä tarvitaan hyvää fyysistä kuntoa,

tietää kuormausesimies Sauli Mattila lastates­ saan laukkuja hihnalta trukin kyytiin. Jo tässä vaiheessa on tarkkaa, missä järjestyksessä lau­ kut kärryihin lastataan. Sauli tiimeineen varmistaa maasta käsin, että lentokoneen on turvallista lähteä matkaan. Työvaiheita on valtavasti ja hommaan sisältyy myös melkoinen määrä nippelitietoa. Jokainen konetyyppi pitää tuntea. Laukut kuljetetaan putkessa seisovan koneen luo. Kuormaajat Anssi Perämäki ja Mikko Karjalainen pakkaavat laukut ruumaan samalla, kun Sauli kiertää koneen ja tarkastaa silmämää­ räisesti koneen pinnat. Aamukone on yöpynyt Oulun kentällä, joten työvuoronsa alkajaisiksi miehet ovat poistaneet koneen moottorisuojat, vaihtaneet juomaveden ja siirtäneet yön aikana latautuneet maksupäätteet koneeseen. Heti huomaa, että tiimi on hitsautunut hyvin yhteen. Koneiden mahdollinen myöhästymi­

ISS:n lentokenttä­ palveluiden, ISS Aviationin, säännöllisen reittiliikenteen ja tilauslentoliikenteen lentoyh­ tiöille, lentokoneille ja niiden matkustajille tarjoamat palvelut:  Asematasopalvelut: matka­ tavaroiden ja rahdin kuor­ maus ja purku, lentokoneiden wc- ja vesipalvelut, lento­ koneiden maavirta- ja apu­ käynnistyspalvelut, työntö-, hinaus- ja siirtopalvelut, jään­esto ja -poisto, lento­ koneiden siivous, cateringin kuormaus/purku.  Matkustajapalvelut: lipun­ myynti, lähtöselvitys, avus­ tettavien matkustajien palve­ lu, tulopalvelu, jälkeenjäänei­ den matkalaukkujen kuljetus.  Muut palvelut: rahtilentojen maapalveluja, rahtiterminaa­ lipalveluja, kylmävarastointi­ palveluja.

SSä Manager Traffic Execution, Markkinointijohtaja, Monipalvelutyöntekijä, Muuttokoordinaattori töISSä Myyntineuvottelija, Myyntipäällikkö töISSä Myyntireskontranhoi 10


nen ei ole ainakaan tästä kolmikosta kiinni. – Työ vaatii pelisilmää ja tilannetajua. Jos joku homma pitää hoitaa, ei täällä joudeta neuvottelemaan, kuka sen hoitaisi, Sauli painottaa.

Monipuolisia moniosaajia Aamuauringossa kylpevällä lentokentällä työolosuhteet ovat kesäaamuna mitä parhaimmat. Toista on talvisaikaan. – Pakkasta voi olla 30 astetta ja tuuli lisää kylmyyden tunnetta. Samat työt on tehtävä samassa ajassa ja enemmänkin, kun lisätään koneiden aamulämmitykset. Hanskat kastuvat ja jäätyvät, ja jäinen lentokenttä on liukas. Silloin totisesti tarvitaan oikeanlaista asennetta, Anssi kertoo. Kuormaustyö kulkee sykleissä. Ennen koneen lähtöä on kiireisin hetki. Kun kone on saatu ilmaan, ehtii hetken huilata ennen seuraavan koneen valmistelua. Kuormaajat tekevät työtä myös check-intiskillä. – Silloin likainen työtakki vaihtuu kauluspaitaan ja kravattiin, miehet naurahtavat.

Kolmikon esimies Pia Kauppinen korostaa henkilöstön moniosaamista. – Sairauspoissaoloja ja lomia on helpompi paikata, kun työntekijät hallitsevat molemmat puolet. Näitä hommia ei opita viikossa eikä kahdessakaan, joten mieluiten tietysti käytämme tuuraustilanteissakin omia työntekijöitämme.

[ pakISSa ] peruutusvaihteella

Lentokoneesta puuttuu pakki

B

lue1:n KF722 painaa matkustajineen 54 tonnia. Nätisti se silti nytkähtää liikkeelle, kun kuormaaja Mikko Karjalainen istuu ISS:n push-backtraktorin kuljettajan paikalle ja lähtee peruuttelemaan konetta rullaustielle. Lentokoneella ei nimittäin voi peruuttaa. Boeing 717 on lentokoneeksi pieni ja Kalmar FB250:lle kevyt työnnettävä. Viidentoista tonnin painoisella traktorilla voi kuljettaa kolme kertaa isompaakin konetta. Sunnuntaiaamuisin Oulusta lähtee lomalento Turkkiin. Kone on mallia A320 ja painaa 72 tonnia. – Talveksi asennetaan vielä viiden tonnin lisäpainot, sillä liukkaus tuo oman haasteensa lentokoneitten siirtämiseen. Talvella työntäminen on tarkempaa. Mutta ei tämä autolla ajamista kummempaa ole, Mikko vakuuttaa. Ennen liikkeelle lähtöä ISS:n tiimi on vapauttanut lentokoneen matkustajasillan virtalähteestä, poista-

nut koneen pysäköintisuojat ja tarkistanut, ettei asvaltilla ole mitään ylimääräistä. – Nämä ovat tärkeitä, rutiininomaisia turvallisuusasioita, Mikko täsmentää. Jos push-back-traktori kieltäytyisi yhteistyöstä, olisivat ISS:n miehet luonnollisesti pulassa. – Joskus on hätätapauksessa lainattu naapuriyhtiöltä, ja päinvastoin. Työnnön aikana koneen kapteeni käynnistää lentokoneen moottorit. Kuormausesimies Sauli Matti­lalla on yhteys koneen ohjaamoon, ja kapteenilta luvan saatuaan hän viestii käsimerkein Mikolle, että siirron voi aloittaa. Kuulosuojaimia vaativassa työssä käsimerkit ovat tärkeä osa kollegojen välistä viestintää. Rullaustielle päästyään Sauli irrott­aa push-back-traktorin aisan lentokoneen etupyörästä ja sulkee yhteyden ohjaamoon. Sauli antaa koneen kapteenille merkin, kun Mikko on ehtinyt traktorin kanssa koneen edestä pois ja kaikki on selvää. Blue1:n KF722 on valmiina lähtöön. //

Laukkujen määrän on täsmättävä Turvallisuus on lentokentällä ykkösasia. – Laukut lasketaan monta kertaa. Yhtään ylimääräistä laukkua ei saa joutua koneeseen, Mikko sanoo. Turhan usein matkustajat saapuvat viime tipassa. – Osa matkustajista ei ymmärrä, kuinka monta työvaihetta lentokoneen lähtemiseen tarvitaan. Yksittäisiä matkatavaroita ei voida jäädä odottelemaan, Sauli muistuttaa. //

itaja, Myyntisuunnittelija, Ostoreskontranhoitaja, Paikallisjohtaja, Palkanlaskennan esimies töISSä Palkanlaskija, Palkkahallinnon asiantuntija, Palkkahallintopäällikkö

11


[ duunISSa] myyntimiehen matkassa

    Yksi työpaikan tärkeimmistä tiloista on henkilöstöravintola. Useim­miten aikaa lounaaseen liikenee. Päivinä, jolloin ollaan asiakas­ tapaamisissa, lounas kuittautuu joskus sämpylällä ratin takana.

    Tarjousten laatimisessa ja kustannusten laske­misessa auttaa muun muas­sa kiinteistö­­huollon suunnittelu­­tiimi. Suunnittelija Heili Antonov antaa näkemyksensä siivous­töiden kestosta.

    Markuksen mielestä myynnin ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet ovat iloisuus, positiivisuus, aktiivisuus sekä asian­tuntevuus. Lisäksi hän painottaa hyvää kuuntelutaitoa sekä neuvotteluja vuorovaikutustaitoja.

Teksti ja kuvat Katri Lehtola

Myyntipäällikkö Markus Alftanin työviikoissa ei ole kahta samanlaista. Vaikka jokainen viikko käynnistyy maanantaina tiimipalaverilla, voi jo iltapäivällä tapahtua melkein mitä tahansa. Pääasia on, että hymy ei hyydy ja yrityksen kasvu jatkuu.

Iloinen asenne tarttuu ja myy

M

onipalvelumyyntitiimin myyntipäällikölle on kertynyt jo kuusitoista vuotta ISS:n palvelussa. Matka Satakunnan elintarvikehygieniayksikön tiimivetäjästä nykyiseen toimeen Vantaan Rajatorpantielle on ollut antoisa. Useasta työ­vuodesta talossa onkin etua myyntityössä. – Myyminen perustuu suurelta osaltaan uskottavuuteen ja siksi on oltava tarkoin perillä siitä, mitä myy. Myös luottamus omaan palvelutarjontaan on avainasemassa, Markus kertoo. //

    ISS:n palvelutarjonta on laajaa. Tarjolla on esimerkiksi siivous-, kiinteistö-, vartiointi- ja ruokailu­palveluja, joista kootaan asiakkaan tarpeita vastaava palvelu­kokonaisuus. – Teemme muiden myyntitiimien kanssa paljon yhteistyötä ja autamme toinen toistamme, kertoo Markus.

simies, Palvelujohtaja, Palveluohjaaja, Palvelupäällikkö, Palvelusihteeri, Palvelusuunnittelija töISSä Passenger Service, Passenger Service Agent, Passenger Service Coordina

12


    Myyntipäälliköt toimivat yhteis­työssä myös palvelu­ esimiesten kanssa. Ahmet Akin saa Markukselta kiitosta hyvästä työstä.

Kaikki myy ISS:llä myyntipuolesta vastaavat pääasiassa myyntihenkilöt, mutta lisämyyntimahdollisuus on kaikilla. Asiakkaiden toimitiloissa työskentelevät henkilöt ovat tärkeässä asemassa niin sanottujen ”liidien” eli vihjeiden välittämisessä myyntitiimille. Jos vaikka huomataan, että jollekin uudelle palvelulle olisi kiinteistössä tar­vetta, asiasta voi informoida myyntitiimiä, joka ottaa aiheen puheeksi asiakkaan kanssa. Hyvä palvelu on paitsi aktiivista myyntityötä, myös ammattitaitoista ja huolellista palvelua kohteissa. – Lupauksen mukainen toiminta on tärkeää joka päivä, kiteyttää ISS:n kaupal­linen johtaja Pekka Torikka.

 Spontaaneja kokouksia pidetään kahvi­taukojen lomassa vaikka keskellä käytävää. Myyntiä hoidetaan suurelta osin yhteis­työssä ja tiimi­hengessä. Johtaja Tero Vesala (vas.) ja asiakkuus­ johtaja Antti Niitynpää onnittelevat Markusta läpi­ menneestä tarjouksesta.

    Asiakaskunta on pääosin pää­ kaupunki­seudulla. Toisinaan on ajettava kauemmaksikin. Hands­free ja Bluetooth ovat tarpeellisia: on tärkeää olla tavoitettavissa.

    Avoin toimistotila helpottaa yhteis­työtä kollegojen kanssa. Jos kaipaa rauhaa, voi vetäytyä hiljaiseen työskentelytilaan.

ator, Postikonsultti, Projekti-insinööri töISSä Projektijohtaja, Projektipäällikkö, Puhdistusmies, Putkiasentaja, Puutarhuri, Pääjuristi töISSä Pääkassan hoitaja, Pääkirjanpi

13


[ työturvallisuus ] tapaturmat nollaan

Tavoitteena Teksti Taina Vuokko

­ Pa r a s t yö s­ u u is l l a v tur ta so 2011

Viisi palvelu­aluetta on palkittu parhaasta työturvallisuus­tasosta vuonna 2011. Esimiehet kertovat, miten tapaturmapoissaolot saatiin pysymään nollassa.

K ys

ym

yk s

et

tapaturmaa 1

Miten palkitseminen on otettu vastaan henkilöstön keskuudessa, yksikössä ja asiakkaalla?

3

2

4

Mitä ennalta ehkäisevää työtä teillä on tehty tapaturmien ehkäisemiseksi?

Mitä muuta teette, jotta saatte pidettyä tapaturmien nolla­tason?

Millaisia vinkkejä antaisit muille ISS:läisille tapaturmien nollatason saavut­tamiseksi?

ennesuunnittelija, Rakennusarkkitehti, Rakennuspiirtäjä, Rakennustyöntekijä, Rakennuttajainsinööri, Rakennuttajajohtaja, Rakennuttajakonsultti, Ramp palvelukoordinaat

14


1 2

1 2

Henkilöstö

Katri Salmela Palvelu­e simies, siivouspalvelut, Kuopio

Henkilöstö oli hyvin iloinen. Asiakas on huomioinut näyttä­

oli tyytyväinen.

västi palkinnosta saadun kunniakirjan ravintolan seinällä.

Henkilöstö osallistuu talon tarjoamiin tapahtumiin ja koulutuksiin, jotka

koskevat työturvallisuutta. Telineet kokoaa

Tiimipalavereissa käymme aina läpi läheltä piti -tilanteet. Niiden perusteella toimitaan siten, että riskit saadaan

minimoitua.

telineen toimittaja, ja nostimet käydään

3

aina läpi työturvallisuuden osalta.

3

HETA BOMAN

Uusia työntekijöitä ei laiteta hankaliin paikkoihin, telineille tai nostimille.

tarkat työsuojeluohjeet, joita pitää noudattaa.

4

Maltti on valttia, kun käsitel­

lään kuumia astioita ja liemiä välillä huonoissakin olosuhteissa.

Ravintola­ pä­ä llikkö, ruokailupalvelut, Turku

Teemme paljon töitä rakennusliikkeille, ja heillä on erittäin

Keskitymme työhömme.

4

Tuloskokouksissa voi nostaa esiin selkeitä euromääriä

Asiaan kannattaa suhtautua vakavasti ja maalaisjärjellä.

Henkilöstö ymmärtää hyvin sen,

siitä, minkälaisia seurauksia tapaturmilla voi olla.

että haavan leikkaaminen tai ihon

Esi­miehet eivät saa laistaa suojaimien hankkimisesta.

polttaminen kohdistuu itseen ja jättää aina jonkunlaisen jäljen, pienen tai suuren.

1

Henkilöstön keskuudessa tieto palkitse­ misesta otettiin ilolla vastaan, ja asiakas

onnitteli lämpimästi.

2

Uusien työntekijöiden perehdytykses­ sä käydään erikseen läpi erityisen

Elina Tähtinen

1 2 3

Henkilöstö oli palkinnosta onnessaan.

Palvelu­e simies, elintarvike­ teollisuuden palvelut, Turku

Asiakaskin oli innoissaan.

tarkkaan kaikki suojaimet ja turvalliset työtavat. Työturvallisuusmateriaalia anne­ taan myös kotiin luettavaksi.

3

samme. Lisäksi riskikartoituksiin on meillä panostettu. Tiimipalavereja pidetään usein, ja niissä muistetaan käydä läpi kaikki läheltä piti -tilanteet. Näin voimme

Suojainten käyttöä seurataan säännöl­

varmistaa kulloisenkin tilanteen työturval­ lisuuden osalta.

lisesti. Yksikössä palkitaan kolmen kuukauden välein

outi aaltonen

kaikki palvelualueen siivoojat, jos yhtään työtapaturmaa ei ole sattunut.

4

Työsuojeluvaltuutettu käy säännöllisesti tiimipalavereis­

palvelu­pä­ä llikkö, monipalvelu, Jyväskylä

Kun turvalliset toimintatavat ovat osa arkipäivää, omak­

4

Keskustelun kulttuuria on hyvä vaalia yksikössä. Kun asioista puhutaan

jatkuvasti, kynnys kertoa ongelmakohdista tulee matalaksi.

suvat uudetkin työntekijät ne helposti. Mikäli joku poik­

keaa annetuista ohjeista, siihen on uskallettava puuttua.

Ville niska Palvel­u­e simies, turvallisuus­ palvelut, Rovaniemi

1

Kaikki ovat olleet innostunei­

kat on käyty läpi, Lisäksi henki­

tetaan myös omaan aktiivisuu­

ta asiasta. Jokainen työnteki­

lökunta kiinnittää jatkuvasti

teen työturvallisuuden suhteen.

jäni tuntee vastuunsa työtehtä­

työssään huomiota työturvalli­

vistä ja tällainen näkyvä palkit­

suuteen ja läheltä piti -ilmoituk­

seminen kannustaa pitämään

set ovat aktiivisessa käytössä.

saman tason myös jatkossa.

2

Työkohteet ja niissä piile­ vät mahdolliset vaaranpai­

3

4

Turvallinen ajattelutapa päivittäiseen työskente­

lyyn! Henkilökunnalle voi esittää

Palavereissa kiinnitetään

selkeitä numeroita työtapa­

huomiota työturvallisuu­

turmista.

teen, ja henkilökuntaa kannus­

ttori töISSä Ravintola-apulainen, Ravintolapäällikkö, Ravitsemistyöntekijä, Rekrytointikonsultti, Rekrytointipäällikkö töISSä Resource Planner, Resurssipäällikkö, Ruokailup

15


[ työ&elämä ] tukea töihin Teksti Essi Kähkönen / kuvitus janne harju

Apua

tilapäisistä työjärjestelyistä Kuinka moni meistä olisi töissä, jos siellä olisi aina oltava huippu­terässä? Näin kysyy työterveyslääkäri ja Mehiläisen kehitysjohtaja Kari-Pekka Martimo.

K

un kivut ja krempat alka­ vat vaivata, työntekijä nä­ kee sairausloman usein ai­ noana vaihtoehtoina. Mut­ ta mitä sitten tapahtuu? Viikot sairauslomalla pitkittyvät kuukau­ siksi ja ote työelämästä höltyy. Mehiläisen työterveyden kehitysjohtaja Kari-Pekka Martimo on huolissaan tästä trendistä. Hänestä pitkille sairauslomille ja sitä myöten työkyvyttömyyseläkkeelle siir­ tyy iso joukko ihmisiä, joilla olisi vielä pal­ jon annettavaa työelämälle. – Tähän saumaan on olemassa ratkaisu­ ja. Yksi niistä ovat tilapäiset työjärjestelyt, joista ISS:ssä on jo kokemusta. Kyse on sii­ tä, että työtä järjestellään ja muokataan yh­ dessä työnantajan kanssa jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin työkyky alkaa sel­ vemmin pettää, Martimo taustoittaa.

Sairausloma ei aina paranna Varhainen puuttuminen työntekijän oirei­ luun ja työkuorman keventäminen on en­

nen muuta työntekijän etu, Martimo sanoo. – ISS:ssä työntekijä voi mennä esimie­ hensä juttusille, jos tuntee, että työt eivät suju. Silloin esimies voi ehdottaa, että ”Mi­­tä­ pä jos jättäisit ne ikkunat nyt pesemättä, kun sulla on tuo kipeä olkapää. Tee tänään vaik­ka näitä muita hommia, joissa ei tarvitse kurotella”, Martimo havainnollistaa. Hänen mielestään vallitseva käsitys siitä, että ihmisen pitäisi olla sataprosenttisen ter­ ve kyetäkseen töihin, on vain väärä. – Työ pitäisi säätää teki­­jän mukaan. Ei meis­tä kukaan olisi kohta töissä, jos siellä olisi oltava aina huipputerässä. Sitä paitsi monelle vaival­ le on hyväksi jatkaa työntekoa edes jossain muodossa. Etenkin tu­ ki- ja liikuntaelinsairauksissa on sel­ vää tutkimusnäyttöä siitä, etteivät vaivat sairauslomalla kohene. – Näyttäisi enemmänkin siltä, että mitä nopeammin jatkaa normaalia elämää, sitä paremmin kivutkin helpottavat.

Kuka kykenee töihin? – Osittaisenkin työkyvyn arvo pitää tunnus­ taa, ISS:n työterveyspäällikkö Anne Tallgrén toteaa. Työntekijälle voidaan räätälöidä tilapäisiä työjärjestelyjä eri tilanteissa. Tilapäiset työ­

Miten tila­ päisten työ­ järjestelyjen prosessi etenee? Työterveyslääkäri arvioi vastaanotollaan työntekijän työkykyrajoitteen ja jäljellä olevan työkyvyn.

ntekijä, Sairaala-apulainen, Segmenttijohtaja töISSä Service manager, Siivooja, Sisustusarkkitehti, Sisustussuunnittelija töISSä Sorters & Loaders, Sprinklerasentaja, Suunn

16


järjestelyt ovat korvaavaa työtä, ja auttavat työntekijää kuntoutumaan ja toipumaan sai­ raudesta. – Tilapäistä työtä käytetään silloin, kun kyseessä on sairaus tai tapaturma, joka ei rajoita työkykyä kokonaan, mutta estää tavan­omaisten töiden tekemisen. Tilapäiset työjärjestelyt eivät saa koskaan vaarantaa työntekijän terveyttä, mutta toisaalta sairaus­ lomakaan ei ole ainoa vaihtoehto silloin, kun työkyky on vain osittain rajoittunut. Tuki- ja liikuntaelinsairauksissa tilapäi­ set työjärjestelyt ovat usein paikallaan. Nä­ mä sairaudet ovat usein pitkällisiä vaivoja, joihin sairausloma ei aina ole paras vaihto­ ehto. Tilapäisillä työjärjestelyillä pyritään tukemaan työntekijän kuntoutumista. – Näiden työjärjestelyiden onnistumisen edellytys on se, että työpaikalla on jo etukä­ teen mietitty tilapäisiin työjärjestelyihin liit­ tyviä käytäntöjä, Anne toteaa. Anne antaa esimerkin ISS:llä mahdolli­ sesta tilapäisestä työstä. – Kuvitellaan, että saat työssäsi haavan. Se ommellaan, ja ensimmäisen päivän olet haavan arkuuden vuoksi töistä poissa. Sit­ ten arkuus helpottuu, mutta haavan ja om­ peleiden vuoksi et voi tehdä omaa työtäsi. ? tä Tiesitkö et ea tuk on Kykenet silti työskentelemään muissa teh­ s itu ko n tar Osasairauspäiväraha ja ä ist sym tävissä, joissa haavan paraneminen ei vaa­ py ssä ilön työ työkyvyttömän henk esais aik ko Ko rannu. Tai vaikkapa siivooja, jolla on pit­ n. hö lta takaisin työ paluuta sairausloma emi esi ja on oll kittynyt selkävaiva. Sen sijaan, että jäisi shu va sopii työtervey sa työsuhteessa ole n työ n ise ika a-a sairauslomalle, hän tekee selkää vähem­ Os sta osa-aikaisesti. hensä kanssa paluu si. vak taa män kuormittavia työteh­täviä, kuten ko­ vas n työkykyä tehtävät räätälöidää täön my sen ja ta neellista siivoustyötä. a anotaan Kelal Osasairauspäiväraha to. sun lau n Tilapäiset työjärjestelyt eivät vaikuta terveyslääkäri miseen tarvitaan työ jos sairausloma palkkaukseen. n, see ee kys ee tul Osasairaus­päiväraha uspäivä– Palkkaan ei kosketa. Saat saman pal­ n 10 päivää. Osasaira on kestänyt vähintää än. ivä pä 72 kan, vaikka teet muun tyyppistä työtä tai stä ivä pä 12 tää rahakausi voi kes tään yte kä työaikasi olisi tavallista lyhyempi, Anne sa­ ssa loi ao iss Lyhyissä sairauspo . noo. // yjä tel jes jär työ tilapäisiä

 Työntekijän kanssa keskustellaan työterveyslääkärin vastaanotolla tilapäisten työ-

Esimerkiksi ”Vähennettävä työskentelyä

lisäksi esimerkiksi koneajoa, laadunarvioin-

järjestelyiden mahdollisuudesta sairauslo-

kädet koholla tai nostoja ja kantamista.”

tia, uuden työntekijän tutustuttamista työ-

man sijaan ja prosessi etenee työntekijän

 Työntekijä on yhteydessä esimieheensä, ja

luvalla.  Työterveyslääkäri on tarvittaessa yhteydessä esimieheen ja keskustelee tilapäisten työjärjestelyiden mahdollisuudesta.  Työterveyslääkäri kirjoittaa määräaikaisen lausunnon, jossa on kuvattu työn rajoite.

hänen kanssaan sovitaan tilapäisten työjärjestelyiden työtehtävät. Samalla huomioidaan työterveyslääkärin kirjoittama rajoite.  Työ räätälöidään työntekijälle tapauskohtai-

kohteeseen, työvälineiden huoltoa, tavaratilausten tekemistä ja tarviketäydennyksiä.  Järjestelyt ovat aina tilapäisiä ja kestävät korkeintaan pari viikkoa. Jos ei ole mahdollista tilapäisiin työjärjestelyihin tai työkyvyn

sesti. Käytännössä tilapäiset työjärjestelyt

rajoite on huomattava, työterveyslääkäri

voivat olla oman perustyön kevennyksen

kirjoittaa sairausloman.

nittelija, Sähköasentaja, Talousjohtaja, Talouspäällikkö, Tarjoilija, TEC Traffic Controller, Teleasentaja, Ticket Office Agent, Tilakoordinaattori töISSä Toimialajohtaja, Toim

17


5

[ vapaalla ] taukojumppaa

vinkkiä vetreyteen

1 2 3

Pidä mahdollisuuksien mukaan pikku taukoja

ainakin kerran tunnissa.

Asetu vatsamakuulle kädet vartalon vierellä. Voit laittaa pienen tyynyn otsan alle. Aktivoi syvät vatsalihakset: napa hiukan ylös lattiasta, ja nosta ylävartalo ylös vetäen samalla lapaluut yhteen ja alas. Liike

hyvä ryhti. Vaihtele työasentoja pyrkien mahdollisim-

man monipuoliseen työn-

vahvistaa selän ojennusvoimaa ja lapaluiden

tekoon. Vaihtele esimer-

hallintaa. Pidä asento 5–10 sekuntia ja

kiksi oikean ja vasemman käden käyttöä.

toista 5–10 kertaa.

I

Muista pitkin päivää

stumatyössä kannattaa nousta ylös ja veny­tellä vaikkapa kylkiä ja verrytellä jalkoja. Kävely ja mappien kurkottelu ylähyllyltä on hyvää päivittäistä arkiliikkumista. – Siivouksessa ja muussa liikkuvassa seisomatyössä puolestaan on tärkeää pitää taukoja ja istahtaa välillä hetkeksi. Työasentoja on hyvä vaihdella. Varsinkin pitkäkestoisia tai toistuvia selän ja niskan kumaria asentoja ja kiertoja tulisi välttää, samoin yläraajojen kohoasentoja hartialinjan yläpuolella, neuvoo työfysioterapeutti Suvi Rosenberg Mehiläisen Myyrmäen toimipisteen Työelämäpalveluista. Selän ja niskan ojentaminen ja lapaluiden akti­vointi on tehokas ja virkistävä perusliike.

– Voi myös kuvitella, että päälaelta lähtee naru linjassa ylöspäin ja ohjaa ryhdin hallintaa. Heti tulee valppaampi olo, hän vinkkaa. Kaikki lähtee hyvästä ryhdistä: paina lapa­luita ”kohti takataskuja” ja leukaa kevyesti sisään ja alas pitäen niskan pitkänä. Aktivoi myös syvät vatsalihakset jännittämällä lantionpohjanlihakset suppuun ja ylöspäin. Näin luot kehollesi parhaat mahdollisuudet työskennellä. Näistä liikkeistä kolme on taukojumppaa ja toiset kolme lihaskuntoliikkeitä. Voit toteuttaa taukojumppaa pitkin päivää työnkuvan ohessa ja työpäivän päätyttyä kotona. Voit tehdä myös lihaskuntoliikkeitä päivittäin. Muistathan hengittää rauhallisesti harjoitteita tehdessä! ISS:n Teemu Seppälä ja Mari Iskanius näyttävät mallia. //

4

Säästä selkääsi: käytä nostamisessa

apuvälineitä tai pyydä työkaveri apuun.

5

Etsi jokin mieluisa liikuntalaji, jossa

lihakset saavat tarpeeksi rasitusta.

Keho kaipaa

vaihtelua

Muutaman minuutin venyttely- ja jumppahetki päivässä tekee hyvää, tekeepä ne sitten työpäivän lomassa tai kotona. Näillä kuudella helpolla liikkeellä olo virkistyy kummasti! Teksti Ilpo Salonen / kuvat arto wiikari

ö töISSä Toimistosihteeri, Toimitilahenkilö, Toimitusjohtaja töISSä Toimitusjohtajan sihteeri, Traffic Coordinator, Turvallisuusoperaattori, Turvatarkastaja, Työhyvinvointip

18


Nyrkkeily. Tee rentoja lyöntejä eteen vuorokäsin pitäen lantio paikoillaan ja suorittaen kierto­liikettä Etureiden

ylävartalosta. Voit tehdä

venytys on

kiertoja myös kädet ristissä

tärkeää varsinkin

rinnan päällä. Tärkeintä on,

istumatyön tekijäl-

että rintaranka saa liiket-

le. Ota kädellä

tä. Liike tekee hyvää

toisen jalan nilkasta

myös selälle ja keski-

kiinni. Vedä nilkkaa

vartalolle. Toista

kohti pakaraa. Pidä

10–20 kertaa.

venytys 20–60 sekuntia. Toista useasti päivän aikana.

Rintalihas­ venyttely seisten. Vie toinen Yhdellä jalalla seisominen. Painota vasemman

käsi kyynärnivel

jalkaterän ulkosyrjä alustaan ja pidä samalla isovarpaan

koukussa takaviistoon

tyvialue kiinni alustassa. Nosta oikea jalka kevyesti eteen.

seinälle. Tuo vartaloa

Alavatsa tiukkana, lapaluut yhteen ja alas ja niska

eteenpäin ja kohti

pitkänä. Pidä hallittu asento minuutin ajan, aloita

seinää, vatsa­lihakset

harjoitus 10 sekunnista. Toista 3–5 kertaa. Tähän voi

tiukkana ja niska neut-

liittää käsitreeniä vesipulloilla tai pienillä

raaliasennossa. Pidä

käsi­­painoilla. Haastetta tulee lisää,

venytys 20–60 se-

jos suljet silmät, turvallisuus

kuntia. Toista

huomioiden. Toista toisella

useasti päivän

jalalla.

aikana.

Kyykky: seisten seinää vasten, polvet ja varpaat samansuuntaisina. Vie painoa alaspäin selkä seinää vasten. Polvet

vahvistaa mm. reisiä ja

Liikunta osaksi arkea

syviä vatsalihaksia. Aluksi

Säännöllinen venyttely ja terveysliikunta

portaiden nousu. On parempi liikkua pitkin päivää

5–10 sekunnin pito, mutta

parantavat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa

kuin repäistä kerran viikossa kova kuntosalitreeni.

jos jaksat, minuutin treeni

sekä luuston, lihasten ja nivelten toimintaa. Painokin

Lepo ja palautuminen ovat tärkeitä.

on todella tehokas. Toistot

pysyy helpommin kurissa.

korkeintaan 90 asteen kulmassa, polvet eivät ylitä varpaiden linjaa. Harjoite

3–5 kertaa. Tähänkin voit yhdistää käsitreeniä.

nassa reilu tunti riittää. Nämä ajat voi jakaa vaikka kymmenen minuutin jaksoihin. Liikunta on tärkeää, vaikka työ olisi fyysisesti kuormittavaa. Kävely on hyvää liikkumista, samoin

– Kun liikkumisesta ja venyttelystä tulee tapa,

Suositusten mukaan kevyttä liikuntaa olisi hyvä kertyä 2,5 tuntia viikossa. Raskaammassa hikiliikun-

sitä kertyy viikossa yllättävän paljon. Keho kiittää, työ­fysioterapeutti Suvi Rosenberg rohkaisee.

päällikkö, Työkykypäällikkö, Työmaapäällikkö, Työmaavalvoja, Työnjohtaja, Työsuojelu- ja kehityspäällikkö, Työvuorosuunnittelija, Vahinkokartoittaja töISSä Vaihteenhoi

19


www.sanaris.fi / Laadinta Erkki Vuokila, ulkoasu Heidi Heinola

[ ristikko ]

www.aisudoku.com (C) Arto Inkala AI14425

AI14425

8 9

9 8 1 6 7 4 2 5 3 6 5 2 9 3 1 7 8 4 4 7 3 2 5 8 1 6 9

Vaikeusaste:

[ sudoku ]

Vaikeusaste:

9 6

8 9

3 4 9 2 6 7 5 8 1

9 6

5 8 6 9 3 1 2 7 4

1

2 7 1 5 4 8 9 6 3

3

4 1 8 7 2 5 6 3 9

7

7 3 5 6 1 9 4 2 8

1

[ ratkaisut ] 6 9 2 4 8 3 1 5 7

5 8 1 4 6 2 1 3 6 3 8 2 5

1 2 3 8 5 4 7 9 6

9

8 5 7 1 9 6 3 4 2

5

3 4

9 6 4 3 7 2 8 1 5

7

1

3

2 5 3

1

4 6 1

2 3 6

www.aisu

7

8

20

(C) Arto Inkala

töISSä Vihertyöntekijä, Vuoroesimies, Vuoropäällikkö, Yksikönpäällikkö töISSä Ylivartija, Rakennuttaja-asiamies, Projektisihteeri, Talotekniikkapäällikkö, Hankesuunnittelu


[ vieraISSa ] ympäristön asialla Teksti Maarit Seeling / kuva arto wiikari

Mukana muutoksessa Projektipäällikkö Hanna Ruohosen vastuulle kuuluvat muun muassa erilaiset ympäristö­ projektit ja niihin liittyvien koulutusten kehittäminen. Hanna toteaa motivoinnin olevan keskeinen osa työtään. Hän tekee paljon yhteistyötä ISS:n energiayksikön ja asiakas­ kohteissa olevien työntekijöiden kanssa.

K

oko henkilöstömme perehdytetään ympäristövastuulliseen toimintaan. Järjestämme aiheeseen liittyviä kursseja ja tuotamme materiaalia omien työntekijöiden ja asiakkaiden käyttöön. Räätälöidyillä ympäristöohjelmilla tuemme asiak­kaidemme tavoitteiden toteutumista, Hanna kertoo. Tapojen muuttaminen on aina vaikeaa. – Jos muutos ei ole kivulias ja aiheuta kränää, niin silloin sitä ei ole oikeasti tapahtunut! Jotenkin vain kielteinen energia on pystyttävä muuttamaan positiiviseksi voimaksi. Osa Hannan ajasta kuluu suunnittelutehtävissä pääkonttorilla, osan ajasta hän kiertää palavereissa ja kentällä kouluttamassa palveluesimiehiä, jotta he osaavat opastaa asiakkaita paikan päällä. – Avustan tarvittaessa myös ympäristötapahtu­mien järjestelyissä tai osallistumisissa erilaisiin teemapäiviin. Päivät vaihtelevat paljon, Hanna selvittää. Monesti ISS:n työntekijät ovat ratkaisevassa asemassa asiakasyritysten tavoitteiden muuttamisessa käytännön teoiksi. Esimerkiksi jäteastioita tyhjennettäessä on helppo todeta, miten lajittelu on toiminut. Mahdolliset ongelmat tuodaan asiakkaan tietoon. – Pienetkin kulutuskäyttäytymisen muutokset merkitsevät. Jos jokainen tekee ilmastotalkoissa osuutensa, yhteenlaskettuna saadaan aikaiseksi suuria säästöjä energian- ja luonnon­ varojen kulutuksessa, Hanna toteaa. Työssä onnistumisen iloa hän kertoo tuntevansa silloin, kun asiakas kokee saavansa ISS:ltä muutakin kuin peruspalvelua. – Tavoitteena on olla asiakkaille strateginen yhteistyökumppani myös ympäristöasioissa. On hieno hetki, kun asiakas on tyytyväinen ja mittareista näemme, että toimintatavat ovat oikeasti muuttuneet ympäristövastuullisempaan suuntaan, Hanna summaa. //

upäällikkö töISSä Kustannuslaskentapäällikkö, Kustannusasiantuntija, Työmaavalvontapäällikkö töISSä Asiakaspalvelupäällikkö, Projektityöntekijä, Ravintolatoimenpää

21


[ hyvät ihmiset ] kiitoksia ja palkittuja lähetä tiedot: viestinta@iss.fi

Teksti Ilpo Salonen / Kuva Arto Wiikari

Opinnot vievät miestä Kun ilmastointi tökkii tai vesiliitos vuotaa, Tero Siukkola kannattaa kutsua paikalle. Palveluohjaajan ja

kiinteistönhoitajan tehtävässään hän korjaa vian tai tekee tilannearvion ja raportoi sen eteenpäin. – Tehtäviini kuuluvat kaikki kiinteistön automaatio-, ilmastointi-, jäähdytys-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja sähköasiat. Käytännön­ läheisyys ja monipuolisuus ovat työssä parasta. Terolla on insinöörin paperit ohjelmistotekniikan alalta sekä talotekniikan perustutkinto ja kiinteistönhoitajan ammattitut­ kinto. Tekeillä on parhaillaan sekä kiinteistönhoitajan että tekniikan erikoisammatti­tutkinnot Amiedussa. – Kiinteistöjen automaatio lisääntyy koko ajan, ja siihen on tässä koulutuksessa syvennytty. Haluan varmistaa, että jatkossakin löytyy töitä, kun alan vaatimukset kasvavat. Erilaiset asiantuntija- ja esimiestehtävät kiinnostavat. Tero rohkaisee kaikkia hankkimaan lisää koulutusta. – Olen työpaikkaohjaajana kolmelle työntekijälle, jotka opiskelevat perustutkintoa. Ala menee eteenpäin

kiitos!

sellaista vauhtia, että perustutkinto alkaa olla työn saannissa vähimmäisvaatimus. Tero arvostaa paljon sitä, että ISS:llä voi opiskella työn ohessa. – On iso vahvuus, kun tekijät ovat työssään todella osaavia ja hyvin koulutettuja,

Kauppakeskus Willa

hän korostaa. //

kiittää ISS:n siivoojia hyvin tehdystä työstä. Erityiskiitokset

  Lisätietoa kiinteistönhoitajan opinnois 

menevät siivooja Päivi Sipolalle.

ta Amiedun nettisivuilta www.amiedu.fi

> Kiinteistöpäällikkö Eeva

ja ISS:n kiinteistönhoitajille syyskuussa

Kareinen, Kauppakeskus Willa,

2012 alkavasta kiinteistöpalvelujen perustutkinto -ryhmästä sähköpostitse

Hyvinkää

koulutus@iss.fi.

Valmistuneet > Svetlana Solodovnikova, Rauni Oinonen ja Salme Susanna Heikura ovat suorittaneet laitoshuoltajan ammattitutkinnon. > Palveluesimies Sari Pesonen on valmistunut restonomiksi palveluliiketoiminnan koulutusohjelmasta (ylempi amk).

craft Servicing, Aluejohtaja, Aluemyyntijohtaja töISSä Aluepäällikkö, Apulaisravintolapäällikkö, Aputyöntekijä, Arkkitehti, Asentaja, Asiakaspalvelija, Asiantuntija, Assiste

22


GALLUP Pyörykät tekivät kauppansa

Silja Tuomi Hyvää, samanlaista kuin oletinkin ruokalistaa lukiessani.

Kuhapyöryköitä kouluruokalan tapaan

Jarno Mehtonen Hieman olisin maustanut enemmän. Tämä on aika neutraalia, lapsen makuun sopivaa.

Teksti ja kuvat katri lehtola

I

SS:n tiimi pokkasi ykkössijan keväällä järjestetyssä kouluruokakilpailussa. Hatunnostona tälle suoritukselle tarjottiin muun muassa ISS:n Rajatorpantien henkilöstöravintolassa yhtenä annosvaihtoehtona kouluruokaa. Tarjolla oli voittoisan kouluruokareseptin mukaan valmistettuja kuhapyöryköitä kikhernekastikkeessa. Kokki Ville Punna kertoo, että kouluruuan valmistus ei normaaleista töistä juuri poikennut. – Samantyyppistä olivat kalapullat valmistaa kuin mitkä tahansa muutkin pyörykät. Ohje toimi hyvin, Ville jatkaa ja kantaa lisää kuhapyöryköitä tarjolle. Henkilöstölle tarjottava ruoka on kouluruuan tapaan monipuolista ja se kootaan hyvistä raaka-aineista. – Kastiketta olisin ehkä aavistuksen maustanut enemmän kuin mitä ohjeessa oli. Juuri maustamisessa taitaakin piillä kouluruuan ja henkilöstöruuan suurin ero. Lapsille tarjotaan pehmeämpiä ja miedompia makuja. //

Kulut kurISSa

Marja Kaario

Kouluruuan valmistukseen on

Maukkaalta maistuu,

yleensä käytettävissä noin yksi euro per

kikherne antaa kastik-

annos. Kokkien ammattitaitoa onkin paitsi

keeseen jännän vivah-

ruokien valmistus myös niiden suunnittelu

teen!

siten, että kustannukset pysyvät rajoissaan ja ruoka säilyy monipuolisena. ­– Kouluruuissa käytetään paljon perusraaka-aineita, kuten jauhelihaa ja seitiä, kertoo kokki Ville Punna. Henkilöstöpuolella rahaa on käytettävissä puolet enemmän per annos, ja tarjolla onkin useimmiten seitin sijaan lohta tai kuhaa. Myös kananrinta on

Veijo Lahtinen

raaka-­aineena kalliimpaa ja sitä ei koulu-

Jos kouluruoka

ruuissa juurikaan tapaa. Mehukkaat rinta-

tällaista on, ihan

palat korvaa viilokki, joka sopivasti maus-

hyväähän se sitten on.

taen valmistuu makoisaksi.

entti, Automaatioasentaja töISSä Business Controller, Check-in Agent, Check-In Supervisor töISSä Controller, Departure Manager, Hankesuunnittelija, Hankintajohtaja, Hanki

23


u] l i a p l i k a j i k u L [ 3/ 2012

Voita sammutus peite! Oletko jo käynyt tykkäämässä duunISSa-sivusta? Täältä löydät muun muassa rekrytointi-ilmoituksia, kokemuksia ja kertomuksia töistä. www.facebook.com/duunISSa

Mikä on tämän lehden paras juttu?

P

aras juttu voi olla jutuista kiinnostavin, ajatusta herättävin, hyödyllisin tai juttu, joka antoi elämyksen. Kerro mielipiteesi ja lähetä vastauksesi ja yhteystietosi sähkö­postitse viestinta@iss.fi. Voit myös lähettää vastauksesi postikortilla osoitteeseen ISS/töISSä, PL 100, 01055 ISS. Vastausten tulee olla perillä viimeistään 30.10. 2012.

Vastaajien kesken arvotaan kolme sammutuspeitettä kotisi turvaksi. Laadukkaasta materiaalista valmistettu, pehmeään tekstiilikangas­pussiin pakattu sammutuspeite on kooltaan 120 x 120 cm. Viime lehden lukijapalkinnon eli käytännöllisen repun voittivat: Aleksi Palokangas, Jyväskylä Mirja Kataikko, Espoo Hannu Aalto, Jyväskylä

TöISSÄ 3/2012  

TöISSÄ lehti on ISS:n henkilöstölehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you