Page 1

Too much information! s.6

2# 2014

Virikkeitä työpäivään tarjoaa Hansaprint

Hyvää kesää Hansin lukijoille!

TRENDIT 2015 Muunna

visuaalisuus myynniksi

s.9

in! Oranssi äonä väreistä s.11 Lue lis

Case: Iittala

Markkinointi JAANA EVESTI

VELI-PEKKA ÄÄRI

Kohdentamisessa vähemmän on enemmän

s.20

KIMMO MÄNTYSALO

Ahonen&Lam

berg

“Asiakkaalle pitää tarjota aina jotain uniikkia”

s.26

Muotoilun ytimessä s.8 / Case: Clear Channel s.29


M

ökille, kalaan, veneelle, rantabaariin? Kesä ja lämpö odottavat taas kovan puserruksen jälkeen. Tulevat päivät ovat täynnä valinnanvaraa, sisältöä ja olemisen laatua. Kanavamyllerrys on ollut päivän sana jo useamman vuoden. Missä kanavissa minun kannattaisi näkyä ja millä sisällöllä? Tavoitanko varmasti juuri oikeat ihmiset? Nyt voimme onneksi jo hengittää vapaammin – sisältö ja sen kohdentaminen oikein eri kanavissa ratkaisevat. Ja niiden myötä halu vastaanottaa. Näin vuoden keskivaiheilla katseet kannattaa tähdätä jo ensi vuoteen. Tämänkertaisessa Hansissa sukellamme vuoden 2015 visuaalisiin trendeihin, kurkistamme tulevaisuuden teknologioihin ja pureudumme tarkemmin muun muassa markkinoinnin kohdentamiseen. Idearikasta kesää!

Kimmon tärpit: Case Iittala s. 13 / Markkinoinnin kohdentaminen s. 20 / Vuoden graafikot Ahonen & Lamberg s. 26 2

Hansaprint


”Tulevat päivät ovat täynnä valinnanvaraa, sisältöä ja olemisen laatua.”

Kimmo Mäntysalo Asiakkuusjohtaja Hansaprint Oy kimmo.mantysalo@hansaprint.fi p. 050 523 2268 Hansaprint

3


Hyvän miehistön lisäksi tarvitset: Lehdet, kuvastot, luettelot Myymälämarkkinointi Suoramarkkinointi Tarvepainetut kirjat ja manuaalit Logistiikka & varastointi NFC/RFID-tunnisteet Turvapainotuotteet Laskutulostus Asunto-osakekirjat

! a a l i e s s n a H

Navigoi numeroon 010 5422 tai luovi osoitteeseen www.hansaprint.fi


Sisältö

16 Lopputuote ohjaa värinhallintaa

it y k kä s M i tä t

?

Kerro juttuvinkkisi ja anna

9

13

Iittala panostaa

Teema: Poimi vinkit

myymälöiden visuaalisuuteen

vuoden 2015 trendeistä

20

Vähemmän on enemmän

Teknologian villit

markkinoinnin kohdentamisessa

kehityssuunnat

19

Kivijalkakauppa varustettuna hyvillä digipalveluilla tulee viidessä vuodessa voittamaan pelkät 20 verkkokaupat.”

6

Ajankohtaista

8

Pro: Maarit Salolainen

9

Visuaaliset trendit 2015

13 Case: Iittala 16 Suunnittelijan opas: Värinhallinta 19 Tieto: Tulevaisuuden teknologiat 20 Digipainaminen: Case SOK 23 Tarvepainatuksen monet mahdollisuudet 24 Lavastepuuseppä vai taikuri? 26 Suunnittelijakaksikko Ahonen&Lamberg 29 Nopea NFC, edukas QR 30 Galleria: Tarinoita lautasella

palautetta osoitteessa hansaprint.fi/hans Arvomme kaikkien palautteen jättäneiden kesken 10 Ratian saunakiulua.

Tekijät Hans on Hansaprint Oy:n asiakaslehti Päätoimittaja: Kimmo Mäntysalo (kimmo.mantysalo@hansaprint.fi). Toimitus: Otavamedia Oy, tuottaja Katja Liesilinna (katja.liesilinna@otavamedia.fi). Graafinen suunnittelu: AD Vesa Koskelainen, Otavamedia Oy. Paino: Hansaprint Oy, paperi Scandia 200 g (kansi), Edixion 120 g (sisus).

hanslehti.fi

Hansaprint

5


Ajankohtaista

KATJA LIESILINNA, TAPANI MYLLY / KUVAT: RAPALA, SHUTTERSTOCK

Too much information! Informaatioähkyn keskellä oikein kohdistettu markkinointi on tehokas keino saavuttaa asiakkaat. – Vapojen ja vieheiden tarjoaminen

segmentointiin ja sitä kautta kuluttajalle

kalastajalle on vain järkevää ja palvelee

olennaisten viestien välittämiseen, Saari-

asiakasta. Suljemme tiedostamatta meitä

luoma sanoo.

kiinnostamattomat viestit huomiomme ulkopuolelle. Oikein kohdistettuna

Tarkasti kohdennettu markkinointi on

printtiviesti sen sijaan huomataan, sanoo

ollut iso asia verkkomainonnassa jo pit-

Hansaprintin yksikönjohtaja Jukka Saa-

kän aikaa. Saariluoma uskoo, että uusien

riluoma.

mahdollisuuksien myötä se yleistyy myös

Printtimediassa kokonaan nelivärisen

– Printti on huomioarvoltaan tehokas

pullonkauloista on aikaisemmin ollut pai-

väline. Jos vielä hyvin suunniteltu printti

”Kun triggeri valitaan huolella, saa kuluttaja häntä oikeasti palvelevaa tietoa.”

notekniikka. Nykyään

ja verkkomainonta pelaavat yhteen,

yksilöityä ja korkea-

saadaan viesti paremmin perille kuin

laatuista materiaalia

kummassakaan kanavassa yksinään.

on mahdollista tehdä

Nykyisin markkinointia rakennetaan

inkjet-tulostuksen

usein automaation pohjalta. Jokaiseen

avulla. Erityisen

viestiin ei keksitä välttämättä uutta ideaa,

hyvin tekniikka

vaan viestien lähettäminen voi perustua

sopii yhdistettäväksi

erilaisiin triggereihin. Näin kuluttaja voi

erilaisten bonus- ja

saada esimerkiksi viestin lähestyvästä

kanta-asiakasohjel-

katsastusajasta.

mien kanssa. – Näissä ohjelmissa on jo pitkään

– Kun triggeri valitaan huolella, saa kuluttaja häntä oikeasti palvelevaa tietoa.

kerätty tietoa asiakkaiden kulutustottu-

Tällaisen viestin kuluttaja ottaa erityisen

muksista. Tätä tietoa onkin alettu käyttää

mielellään vastaan ja sen vaikutus on

aikaisempaa rohkeammin asiakkaiden

myös iso, Saariluoma toteaa.

Hans meni verkkoon Hansaprintin tarjoamat sisällöt löy-

tyvät nyt lehden lisäksi myös verkosta. Tervetuloa tutustumaan, innostumaan ja jakamaan inspiraatiota myös muille.

Tutustu sivuihin osoitteessa hanslehti.fi

6

printtiviestinnässä.

kohdennetun markkinointiviestinnän yksi

Hansaprint


näitä! Älä missaa

Tapahtumat 2.–3.6. Vetovoimaisen yritysbrändin rakentaminen

Tapahtumatalo Bank, Helsinki

Entistä vihreämpi Joutsenmerkki

Mistä vetovoimainen yritysbrändi koostuu? Mitä sen rakentaminen edellyttää yrityksen johtamiselta, toimintatavoilta, markkinoinnilta ja viestinnältä? Järjestäjä: Talentum Training 3.6. Business Summit 2014

Marina Congress Center, Helsinki Kuinka rakentaa hyvä yritystarina ja käyttää tarinoita

Joutsenmerkin kriteerit painoille tiukentuvat. Hansaprintissä merkki nähdään jatkossakin tärkeänä viestinä yrityksen arvoista.

markkinoinnissa ja johtamisessa? Järjestäjä: Nordic Business Forum ja Boardman 2020 – Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä ympäristöä säästä5.6. Printin paluu – Episodi III

vien toimintatapojen eteen ja Joutsenmerkki kattavana ympä-

Musiikkitalo, Helsinki

ristömerkkinä kuvaa parhaiten haluamme vaikuttaa asioihin.

Mikä on printin rooli tulevaisuuden markkinoinnissa?

Merkki ottaa kantaa papereiden lisäksi myös tuotantoproses-

Järjestäjä: MARK

siin ja käytettyihin kemikaaleihin, Hansaprintin projektipäällikkö Erkki Hänninen toteaa.

11.–12.6. Customer Experience 2014

Finlandia-talo, Helsinki

Painojen tulee uusia lupansa viimeistään lokakuun loppuun mennessä. Yksi merkittävimpiä tiukennuksia uudistuksessa on,

Asiakaskokemus on tulevaisuuden bisnes. Miten hallita

että vaatimukset muuttuvat jatkossa painomenetelmäkohtai-

kokonaiskuvaa ja tuottaa asiakkaille aitoja elämyksiä?

siksi.

Järjestäjä: Talentum Events

– Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tietyn osan painopapereista tulee olla tarkastettua tai ympäristömerkittyä ja kritee-

23.–24.9. Markkinointiviestinnän viikko

rin tulee täyttyä erikseen heatset-, arkkioffset- ja digitekniikan

Wanha Satama, Helsinki

osalta. Vaatimus tuo uusia haasteita erityisesti paperivalintoi-

Tapahtuma vastaa ajankohtaisiin kysymyksiin tuloksen

hin, kertoo Hänninen.

tekemisestä sekä markkinointiviestinnän ja myynnin yhteispelistä. Järjestäjä: MTL ja Wanha Satama

Joutsenmerkki Joutsenmerkittyjä voivat olla sekä painolaitos että sen paino-

tuotteet. Merkki haetaan painolaitokselle ja vain Joutsenmerkitty painolaitos voi painaa Joutsenmerkittyjä painotuotteita. Merkki asettaa tiukat vaatimukset mm. seuraaville osa-alueille:

Onnea Suomen Luonto!

Käytettyjen paperei-

Työturvallisuus ja

den ja kemikaalien

laadunvarmistus

Hansaprintin painama Suomen Luonto palkittiin vuoden

laatu ja määrä

2013 yleisölehtenä Aikakauslehtikilpailu Editissä 10.4. Tuomaristo kiitti erityisesti lehden laadukasta ja moni-

Painoprosessissa syn-

puolista sisältöä, vaikuttavaa kuvitusta ja toimituksen

tyvät päästöt ja jätteet

Tuotteiden kierrätettävyys

intohimoista otetta tekemiseen. Lisäksi verkkosivuston ja painetun lehden nähtiin tukevan hyvin toisiaan.

Energiankäyttö

Hansaprint

7


Pro

KALLE KIRSTILÄ / KUVAT: NIKLAS KULLSTRÖM, SHIRAZ CHAND, TUOMAS KOLEHMAINEN

Maarit Salolainen on 3D-pintasuunnittelun ja tekstiilisuunnittelun professori Helsingin Aalto-yliopistossa. Salolainen toimii myös intialaisen sisustus- ja tekstiilibrändi F&F:n taiteellisena johtajana.

Onnistunut muotoilu tiivistää tuotteen tarinan Maarit Salolaisen mukaan muotoilussa on ennen kaikkea kyse luovasta ongelmanratkaisusta. – Toisinaan muotoilu ymmärretään jonkin-

luvulla entistä laajemman jalansijan niin pal-

laisena stailauksena, nättien asioiden keksi-

veluiden kuin käytettävyyden suunnitte-

misenä, että siellä se muotoilija miettii yri-

lussa.

tyksessä jotain tuotteiden värejä. Kyseessä

1#

Keskeisin asia muotoilussa on luova ratkaisunteko-

on kuitenkin design thinking, muotoiluajat-

ään monesti haetaan, tulee osin muotoilijan

telu, Aalto-yliopiston professori, taiteellinen

työstä. Vaikeidenkin asioiden visualisointi ja

kistämään ja yksinkertaistamaan

johtaja ja tekstiilisuunnittelija Maarit Salolai-

tuominen metaforiksi on myös entistä tär-

ja sitä kyetään tarkastelemaan

nen sanoo.

keämpää.

eri näkökulmista esineen tavoin.

Salolaisen mukaan muotoilussa on oikeas-

kyky, jolla ongelma kyetään pel-

Salolaisen mukaan muotoilun ja jopa muo-

taan kyse kaikista niistä työkaluista, jotka

din maailmasta voisi viedä muille aloille mal-

ovat yrityksessä luovien ihmisten käytössä.

listoajattelua ja segmentoinnin osaamista.

– Tätä kuvaa hyvin muotoilija-arkkitehti

– Esimerkiksi terästeollisuuden tuotteissa

2#

Muotoilija ei suunnittele itselleen vaan asiakkaalle,

joten asiat on osattava nähdä

Buckminster Fullerin usein siteerattu määri-

voitaisiin hyödyntää mallistoajattelua! Mal-

ulkopuolisena ja ammatillisesti. On

telmä muotoilusta: ”Muotoilu yhdistää yrityk-

listossa on kyse alusta asti tarinasta ja käyt-

tiedettävä keitä asiakkaat ovat ja

sen eri alojen parhaan osaamisen optimaali-

täjistä. Muotialalla puhutaan tuotteista, joilla

mikä on yrityksen tarina. Muotoili-

sen tuloksen saavuttamiseksi.”

myydään. Ne herättävät huomiota vaikka

jan tehtävä on löytää tuotteen ydin.

Salolaisen mukaan noustakseen yrityksen

eivät myy suuria määriä. Sitten on vain

kilpailutekijäksi muotoilun pitää olla osa yri-

pidettävä huolta, että sitä varsinaista myytä-

tyksen ydinstrategiaa ja ulottua tuotekehitte-

vää tuotetta on saatavilla.

lystä markkinointiin ja käyttäjäkokemukseen.

R&D, research and design, on Salolaisen

3#

Muotoilijalla on oma tyyli ja jälki, mutta tärkeintä

on ymmärrys. Myös yrityksen

– Apple on tästä esimerkki, jota ei voi ohit-

mukaan avainsana menestykseen. Muotoilun

on osattava valita itselleen oikea

taa. Siinä toimiva teknologia ja design, koko-

on oltava analyyttista ja perustuttava tutkit-

suunnittelija ja päästää joistakin

naisvaltainen muotoilullinen ajattelu yhdis-

tuun tietoon.

asioista irti. Joskus kuulee toimi-

tyvät niin, että tuote on enemmän. Hyvässä muotoilussa ajatellaan asioita toisin. Muotoilullinen ajattelu on saanut 2000-

8

– Rohkeus työstää ideoita, jota nyky-

Salolaisen teesit

Hansaprint

– Menestyäkseen ei voi pelkästään katsoa

tusjohtajan valinneen logon oman

taaksepäin, mikä on myynyt, vaan on oleel-

mielivärinsä perusteella – ei näin!

lista tietää, mitä myydään seuraavaksi.

Muotoilu ei ole mielipidekysymys.


Teema

KATJA LIESILINNA / KUVAT: VALMISTAJAT

Trendit 2015

Trendit 2015 Kaipaako yrityksesi ilme tuuletusta? Lue seuraavilta sivuilta vinkit, joilla uudistat myymäläsi tai piristät toimistotilasi. Aloita tuunaamalla nuhjuinen neukkari. Tilojen tunnelmaa rakennetaan vahvasti muotojen, värien ja tekstuurien valikoimalla. Näiden visuaalisten elementtien yhdistelmillä saat tilasi viestimään niin ylellisyyttä, rentoutta kuin lämpöäkin. Myymälöiden tilat kannattaa pitää selkeinä ja yksinkertaisina, jolloin myös tuotteet pääsevät parhaiten esiin. Tällöin tiloja on myös helppo ajanmukaistaa ja maustaa tämän hetken materiaaleilla ja muodoilla.

>

muodot > Trendejä kommentoimassa Dekon päätoimittaja, muotoilija Ulla Koskinen ja sisustusarkkitehti Leena Arola arkkitehtitoimisto Sigge Oy:stä.

värit > tekstuurit >

Hansaprint

9


Trendit 2015

Muodot Vuonna 2015 huonekaluissa ja esineissä nähdään paljon orgaanisia, pehmeitä muotoja kulmikkuuden täydentäjinä. Kollaasit sisustuksen osana kokoavat yhteen tyylilliset ja ajalliset kerrokset. Maalauksellisuus näkyy pintojen lisäksi myös muodoissa.

One Nordic Companyn kuparilamppu on esimerkki tämän hetken tuotteesta, joka kuitenkin kestää aikaa. Suunnittelussa on pidetty tärkeänä, että tuotteet menevät pieneen tilaan ja että ne on helppo kantaa ja koota.

Kesää vasten näemme isoja, maalauksellisia kukkia reippaissa, heleissä väreissä. Myös tummien, dramaattisten kukkien muotoja ja värimaailmoja poimitaan ensi talven teemoihin.

Vahvimpia tulevia trendejä on maalauksellisuus, joka näkyy pensselin vetoina, voimakkaina väreinä ja värien sekoittumisena. Huonekaluissa maalauksellisuutta henkivät esimerkiksi

80-luvulta nousee kollaasien ja maalauksellisuuden lisäksi graafinen ote metallisiin kalusteisiin. Tapiovaaran Kiki-mallistossa kiteytyy 80-luvun lisäksi alkuperäinen 60-luku.

Maarten Baasin värikkäät, sormilla muovatun oloiset tuotteet.

Kommentti

10

Kommentti

Aidot materiaalit — puu puuna, kivi kivenä ja miksei muovi muovina — luovat harkitun ja laadukkaan mielikuvan. Yksinkertaistamalla saavutetaan usein paras lopputulos. Tila vaikuttaa vahvasti asiakkaiden mielikuviin myös itse tuotteesta.

Kuten muillakin elementeillä, myös valolla rytmitetään ja jäsennetään tiloja. Valaistuksella nostetaan esiin tiettyjä asioita ja vedetään katveeseen toisia. Koko myymälä voi toki kylpeä tasa-arvoisessa valossa, mutta tilasta tulee heti kiinnostavampi, kun valaistuksella leikitään.

> Sisustusarkkitehti Leena Arola

> Muotoilija Ulla Koskinen

Hansaprint


Harmaa tulee vahvalla paletilla. Valitse joko tummanharmaa tai elokuvalliseen maailmaan liittyvä turkoosin- tai sinisenharmaa. Jakkara Normann Copenhagen.

Vahvemmat oranssit ovat voimistumassa, keltaisen suosio jatkuu edelleen. Säilytyskori Muuto.

Värit Metallivärit jatkavat edelleen vahvoina kuparin pitäessä kärkipaikkaa. Vihreä on voimakkaasti läsnä niin tekstiileissä, pinnoissa, kuviovärinä kuin kasvistonakin. Näemme myös harmaan eri sävyjä, roosaa, korallinpunaista ja vahvaa oranssia.

Menun kuparinen tiski henkii kaikessa Hempeät värit, kuten korallinpunainen, vaaleansininen ja haaleankeltainen tulevat. Pöytä Normann Copenhagen.

yksinkertaisuudessaan tätä päivää.

Viherseinät raikastavat sisäilmaa ja luovat tunnelmaa yrityksen tiloihin. Liikuteltava viherseinä Greenworks.

Kommentti

Kommentti

Luontoelementit, kuten viherseinät, toimivat tilassa visuaalisena ja fyysisenä levähdyskohtana. Viherseinä akustoi tilaa, puhdistaa ilmaa ja parantaa työviihtyvyyttä. Myös luontokuvilla on todettu olevan samanlaisia elvyttäviä ominaisuuksia kuin luontonäkymillä.

Paitsi sisä- ja ulkomainonnassa suurkuvatulosteet toimivat myös toimiston tai myymälän sisutuksen osana. Nopeus, edullisuus ja monipuoliset materiaalit tekevät tulosteesta helposti päivitettävän elementin.

> Sisustusarkkitehti Leena Arola

> Myyntipäällikkö Ari Rantanen, Hansaprint

Hansaprint

11


Tekstuurit

Trendit 2015

Tekstuuri jatkaa melko mattana, mutta pinnoista löytyy paikoitellen myös kiiltoa ja lakkausta. Luonnonläheiset, aidot materiaalit, kuten puut ja kivet näkyvät materiaaleissa voimakkaasti. Vahvat struktuurit ja karheat kankaat tulevat.

Puupinnoissa korostuu lempeä, matta pinta. Puupinnat ovat vaaleita, mutta joukosta löytyy myös tummempia, klassisia sävyjä, kuten tammea.

Moderni ja perinteinen yhdistyvät Muuton Wicker-korissa, joka on muotoonvalettu kestävästä komposiittimateriaalista.

Kudottua, karheaa pintaa mattojen muodossa. Matot Hanna Korvela.

Kommentti Kivan idean voi usein toteuttaa samaan hintaan kuin tavanomaisemmankin. Sen sijaan, että täytät pinnan valkoisella laatalla, voit esimerkiksi sijoittaa saman laatan diagonaaliin ja yhdistää siihen mustat saumat. Pinta on tällöin heti kiinnostavampi. > Sisustusarkkitehti Leena Arola

Koripunokset näkyvät sisustuksessa. Kuvassa Cane-linen Nest-rottinkituoli.

Kommentti Jotta kestämme tulevaisuuden tietyn nopeuden ja läpinäkyvyyden, tarvitsemme vastapainoksi hyvin konkreettisia ja alkukantaisia asioita. Viileä yhdistyy lämpimään ja moderni perinteiseen. Esimerkiksi takat ja tulisijat ovat tulevaisuudessakin tärkeitä lämmön ja tunnelman antajia. > Muotoilija Ulla Koskinen

12

Hansaprint


Teema

SAMPPA HAAPIO / KUVAT: FISKARS, BOB Q

Case: Iittala

”Myymälä on tärkein media” Kampanjasuunnittelija Maarit Hämäläinen, Fiskars

Hansaprint

13


Asiakas voi tulla liikkeeseemme viihtymään: juomaan sohvalla vaikka kupin kahvia tai lukemaan kirjaa.” Maarit Hämäläinen Iittala on tunnettu näyttävistä myymälöistään ja myymäläkampanjoistaan. Eikä ihme, sillä Fiskars-konsernissa panostetaan suomalaisittain poikkeuksellisen paljon myymälöiden visuaalisuuteen.

”I

ittalan myymälämarkkinoinnissa on tuote aina pääosassa ja myymälä on tärkein media. Tuote on ensimmäisenä mielessä, kun lähdetään suunnittelemaan uutta kampanjaa”, toteaa kampanjasuunnittelija Maarit Hämäläinen Fiskarsilta. – 70 prosenttia asiakkaista tekee ostopäätöksen myymälässä. Tämähän on meidän vakiomotto, mutta se pätee edelleen, HansaDecon myyntipäällikkö Ari Rantanen naurahtaa. Hansaprint on tehnyt Fiskars-konsernin kanssa laajaa yhteistyötä jo vuosia. Hansaprint toimittaa myymäläsomisteet kaikkiin maailman Iittalan liikkeisiin. Kaukaisin myymälä löytyy Japanista, vaikka pääasiassa toimitaan Suomi– Eurooppa-akselilla.

Perinteisesti Iittala on tunnettu astioista ja kattamistuotteista. Paraikaa se on laajentamassa tuoterepertuaariaan

14

Hansaprint

keittiöstä muiden kodin tilojen sisustustuotteisiin. Tämä tulee näkymään myös uuden myymäläkonseptin mukaisissa myymälöissä, jotka on jaettu keittiö- ja olohuonealueisiin. – Myymälän ei ole tarkoitus olla museo, vaan tavoittelemme kodinomaisuutta. Asiakas voi tulla liikkeeseemme viihtymään: juomaan sohvalla vaikka kupin kahvia tai lukemaan kirjaa. Samalla hän saa inspiraatiota uusista tuotteista ja tavoista yhdistellä niitä. Haluamme näyttää asiakkaalle, millainen esimerkiksi hänen olohuoneensa voisi olla, Hämäläinen kertoo. on usein ensimmäinen kontakti asiakkaaseen. – Sen pitäisi pysäyttää asiakkaat ja saada heidät astumaan sisään myymälään. Kampanjatuotteet näkyvät ikkunoissa. Kahvikuppi näyttää ikkunassa aika pieneltä, joten kampanjamateriaaleilta vaaditaan näyttävyyttä, Hämäläinen kertoo. Sisällä myymälässä keskeinen elementti on niin sanottu A-focus, ykköspöytä, jolle asetellaan ajankohtaiset tuotteet. Asiakas halutaan ohjata käymään myymälän perällä saakka. Näyteikkuna


Kommentti Myymäläkampanjan tuotantoprosessiin kannattaa varata nelisen viikkoa aikaa. Yhdessä läpikäydyn kampanjasuunnitelman pohjalta Hansaprint antaa suosituksensa rakenteista ja materiaaleista. Kun suunnitelmat ovat valmiit, tilataan haastavammista elementeistä mallikappaleet. Lopuksi lyödään lukkoon toimituslistat ja aloitetaan tuotanto.

Taika herätti kuviot henkiin Hansaprint tuotti materiaalit maaliskuussa toteutettua Taikakampanjaa varten.

> Myyntipäällikkö Ari Rantanen, Hansaprint – Taika-kampanjan luomisprosessi oli helppo tuotteiden

voimakkaan muotokielen ja mielikuvituksellisen kuvioinnin

– Tämä edellyttää, että koko myymälä on mielenkiintoinen. Joihinkin myymälöihin on asennettu niin sanottu pikseliseinä käyttäen esimerkiksi kivituikkuja. Mutta upeinkaan myymälä ei yksin myy tuotetta. – Myyjät ovat erittäin tärkeässä roolissa, sillä he tuntevat tarinat tuotteiden takana ja saavat ne heräämään henkiin, Hämäläinen muistuttaa. myymälöiden elämyksellisyys korostuu. – Myymäläilmeen muutossykli on nopeutunut: tyypillistä on, että neljä kertaa vuodessa järjestetään iso kampanja ja kerran kuukaudessa pienempiä kampanjoita, Ari Rantanen kertoo. – Digitaalitekniikka nopeuttaa elementtien tilaamista ja tuotantoa, mikä tuo asiakkaalle kustannussäästöjä. Sen ansiosta pystytään reagoimaan nopeammin erilaisiin tarpeisiin. Vastaisuudessa kampanjoiden vaihtuvuus vain kasvaa ja materiaalivaihtoehdoissa on enemmän valinnanvaraa, näkee Rantanen.

Tulevaisuudessa

ansiosta. Kuviosta poimittiin pöllö, joka toistui isoissa ikkunateipeissä. Teippimateriaalin osalta päädyimme Yupoon, joka on helppo kiinnittää ja irrottaa, kertoo Maarit Hämäläinen. – Myös toinen kuvio, puu,

Myös toinen kuvio, puu, heräsi henkiin kampanjamateriaaleissa. Puu ja siihen kuuluva jalusta tehtiin Re-boardista®.”

heräsi henkiin kampanjamateriaaleissa. Puu ja siihen kuuluva jalusta tehtiin Re-boardista®, joka on materiaalina kevyttä ja helposti kierrätettävää. Isojen ja värikkäiden materiaalien ansiosta saimme haluamaamme

näkyvyyttä kampanjalle, hän jatkaa. Iittalalle tärkeää oli kampanjamateriaalien laatu ja helppokäyttöisyys. – Lisäksi ympäri Eurooppaa toimitettavien materiaalien kuljetuskustannusten täytyy pysyä kurissa. Siksi on tärkeää, että elementit pystyy pakkaamaan kasaan.

Hansaprint

15


Suunnittelijan opas

TAPANI MYLLY / KUVA: SHUTTERSTOCK

Lopputuote ohjaa värinhallintaa Värinhallinta on olennainen osa mitä tahansa paino- tai digituotteen valmistusta. Oikeilla työtavoilla tulokset ovat hallittuja ja ennustettavia. 16

Hansaprint


Color settings

1.

Kamera kannattaa asettaa käyttämään

Settings:

Aste ISO coated V2

Adobe RGB -profiilia,

Advanced Mode

sillä sen väriavaruus on sRGB:tä laajempi. ICC-profiili kannattaa

Working spaces

säilyttää kuvan mukana tuotantovaiheessa.

RGB

Adobe RGB (1998)

CMYK

ISO coated V2 (ECI)

Color management policies

2.

RGB

Preserve Embedded Profiles

CMYK

Preserve numbers (ignore linked profiles)

Kameran ja kuvien profiiliakin tärkeämpi tekijä värien oikeassa tulostuksessa on kuitenkin CMYK-käännöksessä

Profile mismatches Missing profiles

Ask when opening Ask when pasting Ask when opening

käytetty ICC-profiili.

Y

rityksen käyttämän värimaailman

Painomateriaali vaikuttaa aina lopulliseen värien toistu-

toteuttaminen samanlaisena kaikissa

miseen. Erityisesti tämä näkyy suurkuvatulostuksessa, jossa

eri markkinointituotteissa ei ole aina

materiaalien kirjo on valtava.

helppoa. Printtituotteen värinhallinnassa

– Pystymme painamaan 3,2 metrin leveyttä, ja materiaalit

kannattaa lähteä liikkeelle teollisuuden

voivat olla hyvin erilaisia. Aina valkoinen pinta ei ole sama

käyttämistä standardeista jo aineistojen

valkoinen, vaan siinä voi olla mukana eri sävyjä. Tämä

valmisteluvaiheessa.

vaikuttaa tietysti lopputulokseenkin, HansaDecon esival-

– Kamera kannattaa asettaa käyttä-

mistusprosessien esimies Kunto Koivulanaho sanoo.

mään Adobe RGB -profiilia, sillä sen väriavaruus on sRGB:tä

Koivulanaho kehottaa ottamaan värinhallinnan huomi-

laajempi. ICC-profiili kannattaa säilyttää kuvan mukana tuo-

oon myös tuotteen kuvia valittaessa. Parhaiten toteutuvat

tantovaiheessa. Silloin värisävyistä menee mahdollisimman

yleensä kirkkaat sävyt.

vähän hukkaan, Aste Helsingin Teemu Martikainen neuvoo. Vielä kameran ja kuvien profiiliakin tärkeämpi tekijä värien oikeassa tulostuksessa on kuitenkin CMYK-käännöksessä

– Hankalimpia ovat tummat siniset ja ruskeat. Niissä on usein mukana lähes kaikkia osavärejä, kun taas kirkkaissa sävyissä käytössä on vain yksi pääväri ja jokin toinen sävy.

käytetty ICC-profiili. Hansaprintin projektipäällikkö Erkki Hänninen muistuttaa, että oikeaa profiilia kannattaa kysyä

Kentällä toimivalla kuvaajalla on näkemys siitä, mitä

painotalosta.

hän haluaa kuvallaan viestittää. Kuvassa saatetaan hakea

– Painoprofiilit ovat painomenetelmä- ja paperikohtai-

tiettyä tunnelmaa värien tai valotuksen kautta. Kuvia

sia. Meillä käytetään standardiprofiileja, joita perinteisen

käsitellessä on tärkeää, ettei kuvaajan tulkintaa säädetä

offset-painon puolella on nykyisin kahdeksan erilaista.

pois. Nykyiset kamerat ottavat lisäksi erittäin hyvälaatuisia

Coldset-painotekniikalla painettavalle sanomalehdelle on

kuvia, joten onnistunutta ja tarkoituksenmukaista kuvaa ei

lisäksi omat profiilinsa, Hänninen kertoo.

tarvitse juurikaan käsitellä. Kuvankäsittelyssä perusajatus >

Hansaprint

17


Nykyään esimerkiksi värivirheiden määrä on tekniikan kehityksen myötä selvästi vähentynyt.”

Verkossa vaihteluita tulee väkisin Verkkojulkaisu eroaa olennaisesti paperista myös värinhallinnan osalta. Nykyiset tabletit ja hyvät näytöt kykenevät näyttämään värejä

on tehdä tasalaatuisia kuvia, jotka täyttävät laadun vaatimukset

erittäin laajasti, mutta eri laitteissa värit voivat

kaikissa julkaisukanavissa.

kuitenkin näyttää varsin erilaisilta. Myös katse-

– Kuville tehdään nykyään pääosin perus värikorjailua ja vain tarvittaessa vaativampaa kuvanmuokkausta ja kuvamanipulointia. Aikaisemmin, kun lähes kaikki kuvat skannattiin, tarvittiin myös

luolosuhteet ja laiteasetukset vaikuttavat siihen, miltä lopputuote viime kädessä näyttää. – Verkossa on pakko hyväksyä vaihtelu tuot-

enemmän peruskorjailua. Nykyään esimerkiksi värivirheiden määrä

teen lopullisessa ulkonäössä, koska niin paljon on

on tekniikan kehityksen myötä selvästi vähentynyt, Martikainen

kiinni loppukäyttäjän laitteista. Verkko- ja digi-

sanoo.

julkaisemisessa kuviin ei yleensä liitetä mukaan

Viime kädessä on taiton tekijän ammattitaitoa nähdä kuvien tai

profiileja vaan käytetään verkkoon soveltuvaa

värien ongelmakohdat. Aina voi myös keskustella arveluttavista

RGB-standardia ilman värinhallintaa. Kuvan

asioista painotalon ammattilaisten kanssa.

tiedostokokoja myös optimoidaan, jotta julkaisut

– Meiltä voi hyvin kysyä neuvoa, yhdessä ongelmat saadaan varmasti ratkaistua, vakuuttaa Hänninen.

Painotuotteessa toimi näin: > Tee värierottelu RGB:stä CMYK:iin vasta pdf:n tulostusvaiheessa. Käytä pdf:n tekoon

latautuvat loppukäyttäjälle mahdollisimman jouhevasti, Teemu Martikainen sanoo.

Oma työtila kuntoon

ISO-standardin mukaisia asetuksia tai painolta saatuja asetuksia. > Konvertoi fontit, kun teet aineistoa suurkuvatulostusta varten.

Jos värinhallinnan haluaa tehdä kunnolla, on

> Lue vedokset päivänvalossa.

syytä pitää huolta oman työtilan sopivuudesta

> Ongelmien sattuessa ota yhteyttä

tarkkuutta vaativaan työhön. Monitori kannattaa

painotaloon.

kalibroida ja todentaa sen soveltuvuus värihallittuun työskentelyyn erillisellä mittauksella kalibroinnin yhteydessä. Työtilan ympäristön pitäisi

Verkkotuotteessa toimi näin:

vähentää monitorin ympärille kiinnitettävällä heijastussuojalla. Kuvankäsittelyohjelman sekä taitto-ohjelman väriasetusten tulee olla kunnossa,

> Käytä kuvissa Adobe RGB:tä.

jotta lopputulosta voidaan ennakoida ja simuloida

> Käsittele kuvat jälleen ideaalikuviksi.

mahdollisimman tarkasti. – Myös vallitsevan valon määrällä on aika

suuresti se, millaisella laitteella sitä katsotaan.

paljon merkitystä. Esimerkiksi kesällä valon

Hyväksy tämä luonnollisena vaihteluna.

määrä on suurempi, jolloin myös värit ja kuvat

> Tehokkaassa monikanavajulkaisussa samaa kuvaa voi käyttää verkossa, digijulkaisussa ja paperilla. Tällöin kuva käsitellään RGBmuodossa ja siinä on mukana Adobe ICC -profiili. Automaation kautta digijulkaistavasta kuvasta poistetaan profiilit, jotta ne eivät kasvata tiedostokokoa. Hansaprint

ja muista valonlähteistä heijastuvaa valoa voi

> Toimi koko prosessin ajan RGB-tilassa.

> Muista, että lopputuloksen ulkonäköön vaikuttaa

18

olla valaistukseltaan ja myös väreiltään neutraali,

tuotteissa näyttävät erilaisilta kuin talvella keinovalaistuksessa, toteaa Teemu Martikainen.


Tieto

HEINI SANTOS

Algoritmeja ja ajatuskäyttöliittymiä Moni hurjaltakin tuntuva teknologian kehityssuunta muhii jo tieteentekijöiden työpöydillä. Vaikka toimivan kristallipallon kehittäminen näyttääkin epätodennäköiseltä, on ennakoinnista apua liike-elämässä.

– Haptiset näytöt mahdollistavat erilaisten pintojen tunnustelun näytöllä ja tietokonetta pystytään ohjaamaan silmän liikkeillä. Minulla on japanilaiset nekomimi-korvat, jotka lukevat aivojani ja pulssiani ja reagoivat mielentilaani sojottamalla ylöspäin ja riippumalla alaspäin. Vastaavanlaisen headsetin avulla tietokonettakin voi jo ohjata ajattelemalla, luettelee futuristi Elina Hiltunen teknologian jo saavuttamia ihmeitä. Hänen mukaansa yksi ulottuvuus, jota tänä päivänä hyödynnetään yllättävän vähän suhteessa sen realistiseen saatavuuteen, on laajennettu todellisuus

kehityssuunnat solahtavat Hiltusen ja hänen miehensä Kari Hiltusen tuoreessa kirjassa todentuntuiseen kontekstiin tutun rakkaustarinan puitteissa. Yhdessä skenaariossa teknologia on pettänyt ihmiskunnan, toisessa se on kehittynyt lineaarisesti ja kolmannessa eksponentiaalisesti. Teknologian villitkin

”Julia otti Romeota kädestä ja pyysi tietokonetta ottamaan yhteyden virtuaalivirkamieheen, jolla oli oikeus vihkiä. Tietokoneen näytöllä avatar hymyili ystävällisesti, kysyi pakolliset kysymykset ja pyysi linkkautumaan DNA-tietoihin.”

– Futuristit eivät ennusta; se tarkoittaisi yhteen tulevaisuudennäkymään sitoutumista. Halusimme pohtia mahdollisia eri vaihtoehtoja pitäen mielessä,

Fyysisiä robotteja enemmän työntekoa tulevat muuttamaan algoritmit, jotka nousevat tukemaan ja myös korvaamaan asiantuntijatyötä.” eli tietokoneella tuotettujen elementtien esittäminen todellisessa ympäristössä esimerkiksi älypuhelimen tai älylasien avulla. Fyysisiä robotteja enemmän työntekoa tulevat muuttamaan algoritmit, jotka nousevat tukemaan ja myös korvaamaan asiantuntijatyötä. Esimerkiksi matkojen varaaminen ja kirjojen lainaaminen käy jo verkossa, ja jatkossa kehitys vie yhä enemmän siihen suuntaan. Lähivuosien suurimpana haasteena yritysten näkökulmasta Hiltunen näkee kuluttajien suhtautumisen uuteen teknologiaan. – Sanotaan, että teknologiaa on helppo ennustaa pitkällä aikavälillä, mutta kuluttajien asenteita on paljon vaikeampi ennakoida. On tyypillistä, että kuluttajilla on pelkoja uusien laitteiden suhteen. Yrityksen kannattaa kokeilla rohkeasti ja käyttää pieniä testejä uuden teknologian hyödyntämisessä.

että kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, Hiltunen selittää. Idea Romeon ja Julian soveltamisesta tulevaisuusskenaarioihin on kytenyt hänen mielessään jo vuosia. – Ihmistarina antaa kerronnalle kontrastin: teknologia ja rakkaus, jotka jostain syystä useimmiten erotetaan toisistaan, yhdistyvät. Kaiken keskellä on tärkeää pitää mielessä ihminen, joka loppujen lopuksi on aina teknologian käyttäjä.

Elina Hiltunen on futuristi, liikkeenjohdon konsultti, kouluttaja ja kirjailija, joka ei epäröi esittää tieteeseen nojaavia, villejäkin visioita tulevaisuuden kehityskulusta. Hän kirjoitti yhdessä miehensä Kari Hiltusen kanssa kirjan Teknoelämää 2035 – Miten teknologia muuttaa tulevaisuuttamme?

Hansaprint

19


Asiakkaan kanssa

KALLE KIRSTILÄ / KUVAT: PASI LEINO

S-ryhmä alkaa kohdentaa markkinointiaan aiempaa tarkemmin. Digitaalinen painaminen ja laadukas asiakastieto yhdistettynä mahdollistavat, että tulevaisuudessa asiakas saa entistä useammin itseään kiinnostavaa markkinointiviestintää.

Osuvaa ja positiivisesti yllättävää

20

Hansaprint


Veli-Pekka Ääri markkinointijohtaja SOK

Jos perhe joskus osti vaippoja, ei se enää välttämättä osta.”

M

oni suomalainen on tottunut viestinnän kohdentamiseen kuluttajakäyttäytymisen mukaan käyttäessään digitaalisia palveluja verkossa. Esimerkiksi verkkokauppojen tapa suositella tuotteita on jo tuttu. – Google, Apple tai kansainväliset verkkokaupat, kuten Amazon, kohdentavat sen mukaan, miten kukin on siellä aikaisemmin käyttäytynyt. Nyt digitaalinen painaminen avaa printin puolella kohdentamiseen uusia mahdollisuuksia, SOK:n markkinointijohtaja Veli-Pekka Ääri selvittää. S-ryhmä yhdistää rekisteriuudistuksensa myötä asiakastietoihin entistä enemmän tuotetietoa asiakkaan tämän salliessa. – Olemme aiemminkin käyttäneet tuote- ja tuoteryhmätasoisia ostotietoja toimintamme kehittämiseen esimerkiksi valikoimien suunnittelussa. Nyt tarkemman ostotiedon käyttö mahdollistuu myös markkinoinnissa, kertoo Turun Osuuskaupan asiakkuus- ja viestintäpäällikkö Jaana Evesti.

Nyt tarkemman ostotiedon käyttö mahdollistuu myös markkinoinnissa.” Jaana Evesti asiakkuus- ja viestintäpäällikkö TOK

– Tehtyjen kyselyjen mukaan asiakkaat haluavat vähemmän mutta itselleen merkityksellisempää markkinointiviestintää. Osuuskuntana alueosuuskauppa haluaa kuunnella jäseniensä toiveita. – Näemme uudistuksen ennen kaikkea asiakkaan parempana palveluna. Voimme lähettää asiakkaillemme juuri heitä kiinnostavia viestejä, Evesti toteaa. muutos entiseen ei Äärin mukaan ole dramaattinen. Yksittäinen asiakas ei kohdentamista välttämättä edes havaitse. – Selkein muutos saattaa olla, että asiakas saa vähemmän viestejä kuin aiemmin, mutta entistä kiinnostavampia. Vähemmän on enemmän. Ennen on kerrottu varmuuden vuoksi kaikille kaikki. Nykymaailman informaatiotulvassa se ei enää toimi. Tulevaisuudessa myös asiakkaan muuttuvat elämäntilanteet voidaan huomioida viestinnässä entistä paremmin. – Jos perhe joskus osti vaippoja, ei se enää välttämättä osta. Kun markkinointia kohdennetaan paremmin, molemmat osapuolet voittavat. Kohdennettu markkinointi on Äärin mukaan parhaimmillaan asiakaspalvelua, joka lähtee asiakkaan tarpeesta. – Kohdentaminen ei saa tuntua tunkeutumiselta. Asiakkaat ovat valveutuneita. Kohdennettu mainonta tai markkinointi on enemmänkin vuorovaikutusta.

Asiakkaan näkökulmasta

on rakentamassa kohdennetun viestinnän kanavapakettia, jossa printillä on oma tärkeä roolinsa. – Toisessa päässä on S-mobiili, välissä S-kanava ja oma Skanava. Niitä seuraa S-posti ja lopulta tulee painettu asiakasomistajaposti, Evesti selvittää.

Nyt S-ryhmä

Pystymme nyt tarjoamaan välineen ja kanavan, joka keskustelee nettikanavien kanssa.” S-ryhmä haluaa nyt ja tulevaisuudessa käyttää viestinnässään kaikkia välineitä. – Kokemuksiemme mukaan ei ole juurikaan kuluttajia, jotka haluaisivat olla vain yhdessä kanavassa. Iso osa asiakkaista käyttää niitä kaikkia, Ääri sanoo. Printti säilyy S-ryhmän kanavavalikoimassa, koska asiakasomistajat haluavat sen. – Tärkeä tekijä on myös se, että paperin huomioarvo on voimakkaassa kasvussa, Ääri lisää. Hansaprintin asiakkuusjohtaja Kimmo Mäntysalon mukaan digitaalisen painotekniikan ja laadukkaan asiakasdatan yhdistäminen avaa aivan uudet mahdollisuudet markkinointiviestinnässä. – Olemme viemässä printtiä uudelle kyvykkyyden tasolle. Pystymme nyt tarjoamaan välineen ja kanavan, joka keskustelee net-

Hansaprint

21


tikanavien kanssa. Kun tähän tuodaan mukaan entistä tarkempi kohdennustieto, niin käsissä on vaikuttava paketti. ansiosta painotuote, vaikka lehti, voidaan personoida vaikka kullekin vastaanottajalle erikseen. S-ryhmän kiikarissa ovat kuitenkin kuluttajaryhmät, eivät yksittäisen kuluttajan mieltymykset. – Meille kohdentaminen tarkoittaa osuvampaa ja positiivisesti yllättävää. Tämä on käytännönläheinen asia. Jos me haluamme myydä vaikka 1000 kappaletta Weberin grilliä, meidän ei tarvitse tuntea jokaista kuluttajaa, vaan tunnistaa se ryhmä, Ääri konkretisoi. Hänen mukaansa printillä ja perinteisellä lehdellä on vahvuuksia, jotka verkolta puuttuvat. – Käsinkosketeltavuus toimii monissa kohdin paremmin kuin pelkkä digitaalisuus. Uskon, että sama asia tulee näkymään myös

Uuden painotekniikan

kaupan puolella. Ennustukseni on, että kivijalkakauppa varustettuna hyvillä digipalveluilla tulee viidessä vuodessa voittamaan pelkät verkkokaupat. Äärin mukaan teollisen internetin aikaan kaksi asiaa erottaa menestyvät yritykset muista. – Ellei yrityksellä ole analysoitu asiakastieto ja asiakasrajapinta hallussa, sille käy huonosti oli toimiala mikä tahansa. Kuluttajakaupan murros ja haasteet koskettavat myös S-ryhmää. – Meidänkin on mietittävä, mitkä ovat vahvuutemme verrattuna kansainvälisiin toimijoihin. Uskon, että se on paikallinen läsnäolo. Kansainväliset verkkokaupan toimijat pystyvät kyllä muuttamaan englanninkielen suomeksi. Suomalaisuus ja paikallisuus tulevat kuitenkin vain aidolla läsnäololla – ja vaikka sillä kolahduksella omaan postilaatikkoon.

Miksi digipainaminen? Kommentoimassa asiakkuusjohtaja Kimmo Mäntysalo, Hansaprint

Asiakkaan arvostus markkinointikanavaa kohtaan kasvaa, koska saatu tieto koskettaa henkilökohtaisesti joka kerta.”

22

Hansaprint

Asiakkuuskokemuk-

Hyödyntämällä laa-

Henkilökohtainen pai-

Oikea viesti tavoit-

sen luominen on yk-

dukkaan teknologian

notuote, jopa henkilö-

taa oikean henkilön.

kösasia ja digipaina-

ja kohdentamisen

kohtainen lehti, jossa

Turhien viestien

minen mahdollistaa

mahdollisuudet,

sisältö vaihtuu vas-

välittäminen ei ole

yksilöllisen viestin

saadaan tehokas lop-

taanottajan mukaan,

kustannustehokasta.”

luomisen.”

putulos.”

on mahdollinen.”


Hansaprintin palvelut

TEKSTI JA HENKILÖKUVAT: TAPANI MYLLY

Hyvästit painosten loppumiselle HansaBookin tarvepainatuspalvelu haastaa kirjankustantajat miettimään kirjan elinkaaren kustannuksia uudella tavalla. Tarvepainatus tarjoaa monia mahdollisuuksia kirjankustantajille,

säästetään kustannuksia myös logistiikan osalta, ja

sillä uudenlaisen painatusprosessin kautta mahdolliseksi tulevat

nopeutetaan tilatun kirjan toimitusta asiakkaalle.

jopa yksittäiskappaleet kirjoista. – Me olemme valmiita, kunhan löytyy sopivan rohkea kustantaja

– Tarvepainatuksen kilpailukyky perustuu osaksi siihen, että painolinjassa voidaan ajaa useita tuot-

kokeilemaan tarvepainatusta isolla mittakaavalla. Kustantajien

teita samalla kertaa. Tietenkään pienissä erissä

kannattaa miettiä kirjan koko elinkaaren kustannuksia, ei pelkästään

tai yksittäiskappaleissa kirja ei voi olla millainen

painamisen yksikkökustannuksia. Varastossa makaava tai erityi-

vain. Yksittäiskappaleen pitää olla pehmeäkanti-

sesti pois heitetty kirja on erittäin kallis. Tarvepainatuksella hukka

nen. Olemme valmiita tekemään yhteistyötä kirja-

vähennetään tehokkaasti, jopa poistetaan kokonaan, Hansaprintin

alan toimijoiden kanssa, jotta saamme toimivan

yksikönjohtaja Jukka Saariluoma lupaa.

kokonaisuuden rakennettua, Saariluoma sanoo.

Tarvepainatus tarkoittaa käytännössä, ettei kirjan painos ole koskaan loppu eikä kustantaja menetä tämän takia myyntiä. – Useimpia kirjoja painetaan Suomessa vain muutama tuhat kappaletta. On järkevää painattaa ensin sellainen erä, joka kattaa

Teollisuuden painatustarpeisiin tarvepainatusta

käytetään jo tehokkaasti. Eromäki kertoo, että tarvepainatus sopii erityisen hyvin tuotteisiin, joihin tulee säännöllisesti muutoksia, kuten käyttöohjei-

Varastossa makaava tai erityisesti pois heitetty kirja on erittäin kallis.”

siin. Tarvepainatus on hyvä ratkaisu myös silloin, kun vaarana on tuotteen sisällön vanhentuminen. Monilla yrityksillä tarvepainatus poistaa painetta varastoinnista ja siihen liittyvästä logistiikasta. – Toimitusaikamme ovat nopeita, tuote on asiakkaalla jo muutamassa päivässä, Eromäki lupaa.

lyhyen tähtäimen tarpeen ja ennakkomyynnin ja painaa sen jälkeen tarpeen vaatiessa lisää, Hansaprintin myyntipäällikkö Jenny Eromäki neuvoo. Pitkälle viety automatisointi on tarvepainatuksen kilpailukyvyn

ehto, muuten kustannukset nousevat pienissä tuotantoerissä liian korkeiksi. Tuotteen tilaamisen pitää olla yksinkertaista ja nopeaa. Kirjapainatuksessa malli toimisi esimerkiksi niin, että tilaukset siirtyvät sähköisesti suoraan kustantajan verkkokaupasta Hansaprintiin, ilman manuaalista tilausprosessia. Kirjat valmistetaan tilauksesta ja toimitetaan jopa suoraan loppuasiakkaalle. Tällöin

Kysy lisää Jenny Eromäki Myyntipäällikkö 050 323 0210 jenny.eromaki@hansaprint.fi Jukka Saariluoma Yksikönjohtaja 010 542 5850 jukka.saariluoma@hansaprint.fi

Hansaprint

23


Minun juttuni

KATJA LIESILINNA / KUVAT: PEKKA NIEMINEN, PEKKA HOLMSTRÖM, KRISTIINA KURRONEN

Herraskartanon salonki kohosi studioon referenssikuvan perusteella.

a t i o k a l l u a i Salaisraskartanon ja heralonkeja s Lavastepuuseppä Samuli Niskanen luo käsillään asioita, joita ei oikeasti ole olemassa.

P

äivät ovat harvoin samanlaisia

puolestaan vaate tai meikki on tärkein, jol-

Mitkä elokuvat inspiroivat sinua ja miksi?

lavastepuusepän työssä. Rutii-

loin taustalla ei saa olla harhauttavaa tekijää.

Wes Andersonin elokuvat huikeine lavastuk-

nipäivä saattaa sisältää yhden

Lavastuksella kuvaan voidaan tuoda myös symboliikkaa. Jos kuvataan yksiväristä taus-

vasti. Vaikkapa Life Aquatic -rainan läpi-

parketin latomisineen, sei-

taa vasten, niin valo ainoa, jolla voidaan

leikkauskuva meriristeilijästä on toteutettu

nien maalaamisineen ja listojen

pelata. Mutta kun seinät maalataan tai niihin

päätähuimaavan nerokkaasti. Toisena esi-

asentamisineen. Tai sitten jotain ihan muuta.

rakennetaan struktuuria, kuvaan tulee heti

merkkinä mieleenpainuvasta elokuvalavas-

Hans selvitti, millaisia tarinoita kulissien

kiinnostavaa rosoa ja rustiikkia.

teesta mainittakoon Open Range -länkkäri, jossa genren vaatimusten mukaisesti yksi

taakse kätkeytyy.

24

sineen puhuttelevat minua erityisen vah-

huoneinteriöörin lavastuksen

Kuinka aitoa ilmaisua tavoittelet?

pääesiintyjistä on projektia varten raken-

Mielestäni lavasteiden pitää vähän haista

nettu kylä ja sen ympärille sijoitettu haja-

Mikä on lavastuksen merkitys kuvan tunnel-

lavasteille. Niissä täytyy olla pieni camp-

asutus. Tuoreessa raakalaudassa on sitä

man ja tarinan luomisessa?

vihje siitä, että ne tosiaan on tehty jostain

jotain.

Jo valolla, värillä tai yksinkertaisilla pinnoilla

ihan muusta ja vain esittäviksi töiksi. Yksi-

kuvaan saadaan tietynlaista ambienssia,

tyiskohta, kuten vaikkapa lavastepalmu, kiin-

Mitä materiaaleja käytät?

mutta usein katsoja nauttii kuvasta enem-

nittää paremmin huomiota, kun lukija aavis-

Käytän paljon puuta, lastulevyä, vaneria,

män, kun siinä jokin detalji. Sama pätee teat-

taa heti, mistä se on tehty. Hommassa saa

rimoja ja lautaa. Myös paperimassa ja kar-

terissa. Katsoja viihtyy paremmin, kun ympä-

olla vähän palaneen käryä. Sisustuksessa

tonki toimivat hyvin. Eniten pidän uretaa-

ristö on kotoisa ja realistinen. Muotikuvissa

pyrin tietysti autenttisuuteen.

nista, jonka työstäminen on välitöntä: mate-

Hansaprint


Ullakko suoraan sadusta. Kakspluslehteen kuvatun minikokoisen ullakon tunnelma syntyi nukkekodin kalusteista ja taskulampulla tehdystä valaistuksesta. Pikkuruiset kirjat, arkku ja tuoli ovat Niskasen käsialaa. Tyttö kurkistaa ullakolle studioon rakennetusta puisesta luukusta. Lopputulos on kahden kuvan yhdistelmä.

riaali on pehmeää ja helposti vuoltavaa, ja työn jälki on nähtävissä pienellä kädenliikkeellä saman tien. Millaiset työt kiehtovat sinua eniten?

Pidän töistä, joissa pallo heitetään kokonaan minulle ja saan ideoida niin aihepiirin kuin värimaailmankin. Tällöin lopputulos on tilaajallekin täydellinen yllätys.

Samuli Niskanen työskentelee lavastepuuseppänä Otavamediassa. Aikaisemmin hän on rakentanut lavasteita muun muassa Helsingin Kaupunginteatterissa.

Hansaprint

25


Katariina Lamberg ja Anna Ahonen saivat alkuvuodesta Grafian myöntämän Vuoden Graafikko 2014 -palkinnon. Suunnittelijoiden töitä esittelevä näyttely järjestetään Design Forumin Showroomissa Helsingissä 29.5.–8.6.2014.

26

Hansaprint


Tekijä

TERHI RAUHALA / KUVA: NIKLAS KULLSTRÖM

Skype hälyttää Pariisissa, Ahonen & Lamberg -designstudiossa, rue de la Roquettella. Tabletin ruudulle ilmestyvät kahden nuoren naisen kasvot: kansainvälisesti menestyneet suomalaissuunnittelijat Anna Ahonen ja Katariina Lamberg.

Taustalla näkyy kaksikon töitä: logoja, symboleja ja kuoseja. Naisten työskentely on heidän omien sanojensa mukaan symbioottista, joten on pysähdyttävä hetkeksi miettimään, kumman kädenjälki missäkin näkyy. – Meillä on yhteinen Ahonen & Lamberg -identiteetti ja tapa tehdä töitä, mutta tyylit ja kädenjälki ovat erilaisia, sanoo Katariina Lamberg. – Annalla on ronskimpi ja minimalistisempi, minulla koristeellisempi, hienostuneempi ja klassisempi. Kaksikon työn jälki näkyy yritysilmeissä, vaateprinteissä, julkaisugrafiikassa ja tilasuunnittelussa ympäri maailman. Asiakkaat ovat tunnettuja kansainvälisiä ja kotimaisia brändejä, mutta joukkoon mahtuu myös pienempiä yhteisöjä, joilla on kiinnostava tuote ja omaa sanottavaa – niistä suunnittelijat on helppo saada innostumaan.

– Asiakkaalle pitää aina kyetä antamaan jotain uniikkia. Siitähän hyvässä visuaalisessa identiteetissä on kysymys, Lamberg toteaa. Haasteena on ymmärtää se, mitä asiakas haluaa viestiä. Sitä ei briiffivaiheessa välttämättä osata edes pukea sanoiksi. – Ensimmäinen presentaatio avaa usein keskustelun: kun visualiikka alkaa saada muotoa, viestikin kiteytyy. Graafikko ei ole pelkkä viestin välittäjä, vaan viestin muotoilija, sanoo Ahonen. Visuaalisen identiteetin rakentaminen ja viestin kiteyttäminen vaativat aikaa, pohdintaa ja erilaisten ratkaisujen kokeilua. Ahonen ja Lamberg pohjaavat työnsä taustatutkimukseen – ja kuuntelevat tietysti asiakasta. – Rohkeutta on kuitenkin oltava. On voitava esittää asioita, jotka ovat uusia briiffiin nähden, Lamberg toteaa.

Hansaprint

27


Näin logo syntyy Ahonen & Lambergin tuoreimpia töitä ovat Finnish Art Agency -taideagentuurin logo ja Trendi-lehden uusi nimiö.

Briiffi:

työlle aikaa. Logoa piirrettiin vuosi,

Työ aloitettiin vanhan logon mo-

viilattiin kaaria ja paksuuksia. Logoa

dernisoimisesta. Sen tuli ilmentää

myös testattiin A-lehtien ammatti-

Trendin uusia arvoja ja uusia tuulia

laisilla.

sekä kulkea käsi kädessä samaan sisältöperheeseen kuuluvan verk-

Lopputulos:

koyhteisö Lilyn visuaalisen ilmeen

Logo on täysin käsin piirretty eikä

kanssa.

perustu mihinkään fonttiin. Se on rennon klassinen, mutta kun sitä katsoo tarkemmin, mukana on

Lähdimme liikkeelle kirjaimista.

huumoria. Siinä on todella paljon

Briiffi & prosessi:

hieno kaikessa yksinkertaisuu-

Trendi on sanana ideaali: kuusi kir-

epäsymmetrisyyttä, ikään kuin

Aluksi puhetta oli vain logosta,

dessaan. Siinä on kunnioitusta

jainta, ei liian pitkä eikä liian lyhyt.

viivat olisi vedetty siveltimellä tai

mutta lopulta suunnittelimme

herättävää klassista arvokkuut-

N- ja D-kirjaimet ovat leveitä ja

leikattu veitsellä.

myös symbolin. Muita toiveita

ta – se voisi olla kaiverrettuna

lyhyitä ja luovat tyhjiä alueita, jotka

R tekee sanasta visuaalisesti

symbolin suhteen ei ollut

hopealaattaan.

logossa eivät kuitenkaan saa näyttää

kauniin. Hauskuutta logoon tuo N-

Koska kyse on kuitenkin

tyhjiltä. Toisaalta sanassa on myös

kirjaimen outous: sen vertikaalilin-

ja absurdi. Suuntaus löytyi

modernista taiteesta, mukana

oltava sisäistä epätasapainoa, jotta

jat ovat niin kapeita.

helposti – asiakas oli jo toisen

on oltava myös leikkisyyttä,

se näyttää kiinnostavalta.

presentaation jälkeen varma

pilkettä silmäkulmassa. Sitä luo

Meillä oli rakentavasti vaativa

valinnastaan. Työn valmiiksi

nimen alkukirjaimista muodos-

asiakas. Teimme versioita toisensa

Sanan visuaalisen toteutuksen on

saattamiseen meni noin kolme

tuva symboli, joka on suhteessa

jälkeen ja lopulta logosta päädyttiin

tarkoitus viedä ajatus pois viileästä

kuukautta.

tekstiin vielä todella suuri.

tekemään hyvinkin erilainen kuin

naiskuvasta rennompaan, älyk-

Kontrastina modernin symbolin

alkuperäinen.

kääseen ja maailmoja syleilevään,

kuin että se saa olla abstrakti

Lopputulos:

rinnalla on klassinen, antikva-

Asiakas ymmärsi laadukkaan

Nimi ”Finnish Art Agency” on

pohjainen nimen kirjoitusasu.

suunnittelun merkityksen ja antoi

Kommentti

Jotta myös painotuotteessa päästään onnistuneeseen lopputulokseen, kannattaa seuraavat asiat käydä läpi painoaineiston valmistajan kanssa jo työtä aloitettaessa. Tuotannon esimies Marjukka Melender, Hansaprint

28

Prosessi:

Hansaprint

1/

Sana ”trendi” herättää sekä positiivisia että negatiivisia mielikuvia.

eleganttiin naiskuvaan.

Logo on tarkka

kulta ja tietty pantone-

suoja-alueet, joille ei saa

Oikea tiedostomuo-

väri). Värimääritysten

sijoittaa mitään element-

to on vektoroitu. Logo

lisäksi lopputulokseen

tejä.

ja fontti skaalautuvat

vaikuttavat painatukseen

tarkkalaatuisina kaikkiin

valittu tuotantotekniikka

mittasuhteisiin.

ja materiaali. Materiaali-

2/

kohtaiset väriprofiilit saa Logo on oikean värinen

Tiedosto on cmyk-väriavaruudessa. Erikoisvärit määritellään tarvittaessa omana lisävärinään (esim.

painosta.

3/

4/

Graafinen ohjeisto

Ohjeistosta ilmenee edellä mainittujen lisäksi logon eri käyttökohteet.

Logo on sijoitettu

Toimita graafinen ohjeisto

oikein

aineiston valmistajalle.

Sijoittelussa on huomioitava logolle määritellyt


Asiakkaan kanssa

ANNELI FRANTTI / KUVAT: CLEAR CHANNEL

Nopea NFC, edukas QR ”Mainostajan kannalta tägi on loistava täsmäkohderyhmän tavoittaja.” Ulkomainosyhtiö Clear Channel Outdoor on lanseerannut alkuvuoden mittaan mobiilin Connect-mainosalustansa katumainoksiin ja ostoskeskuksiin Suomessa. Käytössä on nyt 300 tägiä eli älypuhelimen avulla luettavissa olevaa vuorovaikutteista NFC-tarraa ja QR-koodia. Vuoden mittaan määrä nousee tuhanteen. Maailmalla CCO aikoo luoda kesäkuuhun mennessä mobiiliverkoston, jonka se lupaa tavoittavan kuukaudessa 175 miljoonaa kuluttajaa 23 maassa. – Ohjaamme kuluttajia aktiivisemmiksi mobiilikäyttäjiksi tarjoamalla tägin kautta helpon siirtymän verk-

jonoiksi asti varsinkin QR-koodien tuella. Erityisesti nuorten ikäryhmä, eli 15–25-vuotiaat, sekä tekniikkaorientoituneet 25–45-vuotiaat miehet ovat ottaneet tägit omakseen.

Mistä kyse? NFC-tunniste: Muistilla varus-

tettu siru, joka lähettää tietoa

toimittaa Clear Channelin mainosalustojen kaikki NFC-tarrat ja on mukana kampanjasuunnittelussa. Hansaprintin kehityspäällikkö Taisto Junkkari korostaakin käyttökokemuksen suunnittelua. – Mobiilikäyttäjälle pitäisi tägin takaa avautua optimoitu sivusto, jonka sisältö ja visuaalisuus vahvistavat viihtymistä tarjottavan informaation parissa. Hansaprint

älypuhelimen luettavaksi. Muistiin voi tallentaa verkkoosoitteita tai muuta sisältöä. Yksilöitävissä; soveltuu erityisesti personoituihin painotuotteisiin. Luettavissa Windows- ja Android-puhelimilla. QR-koodi: Kaksiulotteinen

kuviokoodi, joka avaa pääsyn verkko-osoitteeseen. Ei yksilöitävissä; sopii suuriin painoksiin eikä tuo painamiseen lisähin-

Clear Channelin kokemuksen mukaan erityisesti nuoriso ja miehet ovat ottaneet tägit omakseen.”

taa. Sovellus on saatavilla kaikkiin tunnettuihin älypuhelimiin. Hansaprint tarjoaa älykkäitä

QR- ja NFC-integroituja painotuotteita sekä asiantuntijuutta niihin liittyvään suunnitteluun. Tunniste voidaan yhdistää esim. tarraan, julisteeseen tai käyntikorttiin.

koon. Näin alkuvaiheessa tavoitteena on vahvistaa asiakkaidemme brändiviestintää sekä hakea heille edelläkävijyyttä, sanoo markkinoinnin suunnittelija Nelli Oinio Clear Channelilta. Ensikokemukset kampanjoista ovat positiivisia. Tammikuussa Apollo-matkatoimisto tarjosi matkamessujen yhteydessä alennuskuponkeja tägien kautta, ja keräsi satoja kiinnostuneita. Alkutalven Red Bull -alamäkiluistelutapahtuma kärsi viime vuonna yleisökadosta, mutta kokosi tänä vuonna porukkaa

Mobiilikäyttäjä hakee nopeaa tietoa ja interaktiota juuri sillä hetkellä, eikä hänelle saisi tarjota samaa kokonaisuutta kuin verkkosivuston kävijälle. Junkkari arvioi, että älypuhelinten yleistyminen ja erityisesti lähimaksamisen lisääntyminen nostavat tägien suosiota mediana. – Mainostajan kannalta tägi on loistava täsmäkohderyhmän tavoittaja. Skannaanko vaiko en – päätöksen tekee aina asiakas kiinnostuksensa perusteella.

KYSY LISÄÄ: Taisto Junkkari Kehityspäällikkö 050 317 5942 taisto.junkkari@hansaprint.fi Hansaprint

29


a i r e l l Ga Astu sisään galleriaan ja tutustu laajan yhteistyöverkostomme osaamiseen.

Tarinoita lautasella Hyvä ruokakuva hivelee makuhermoja, mutta vaatii kuvaajalta kekseliäisyyttä ja hyviä hermoja.

L

kuin miltä annosta pöydässä katsotaan. Toi-

taan luoda kuvaa varten uudestaan.

sesta perspektiivistä otettu kuva keikauttaa annoksia pitää esimerkiksi pienentää, jotta ne

ja kääntää se valokuvan kielelle, valokuvaaja

toimivat kuvissa, hän toteaa.

sisäänsä kuin sieni konsanaan,

Hansaprint

– Valokuva pitää usein ottaa eri korkeudelta

– Jokainen annos pitää oikeas-

komponenttien suhteet päälaelleen ja monesti

Vastapaistettu pinta imi rasvan

30

Mikael Rydenfelt kertoo

halunnut annoksella visuaalisesti viestittää

yllättämään vaativuudellaan.

käyttää mielikuvitusta.”

ku lautasella 2 -kirjan kuvauksissa.

Samalla on mietittävä, mitä keittiömestari on

Kampasimpukat onnistuivat

joten kuvauksissa sai todella

uovuutta tarvittiin myös tuoreen Tur-


Keittiömestari oli jättänyt valmiit piirakanpalat odottamaan siirtoa parempaan kuvausympäristöön. Pöydänkulmaan sattui lankeamaan valosiivu keittiön keltaisista hehkulampuista ja samalla taustalla olevasta ikkunasta tulvi sisään sinistä luonnonvaloa. Juuri tuon kohtolakkaan kontrastin ansiosta kuva hehkuvine väreineen istuu muuten kovin mustavalkoisiin sisäkansiin.”

Yksinkertaiselta näyttävästä lopputuloksesta huolimatta taiteilin siveltimen ja jauhojen parissa tuntitolkulla studiossa. Useamman kerran sain aloittaa touhun alusta hengitettyäni erehdyksessä kuvauspöydän suuntaan.”

Mikael Rydenfelt työskentelee valokuvaajana Turun Sanomissa. Hän on ottanut kuvat Turku lautasella 2 -kirjaan, joka palkittiin Suomen parhaana ruokakirjana Gourmand World Cookbooks Awards 2013 -kilpailussa. Teos voitti parhaan paikallisen ruokakirjan ja parhaan ruokakirjan valokuvauksen palkinnot ja kilpailee nyt maailman parhaiden keittokirjojen titteleistä. Hansaprint

31


100 000 vai 98 482 kappaletta? Entä jos jokainen lähettämäsi viesti olisi toivottu, jopa odotettu? Digitaalinen painotekniikka mahdollistaa sisällön tarkan ja tehokkaan kohdentamisen juuri oikeille ihmisille, olipa kyseessä suorakirje, esite tai vaikkapa henkilökohtainen lehti. Suurista painoksista pienempiin on-demand-painatuksiin. Digipainaminen – siinä ei ole mitään turhaa.

hansaprint.fi

Hans 2/2014  

Virikkeitä työpäivään tarjoaa Hansaprint Oy