Page 1

CirclePrinters Nordics kundtidning

2/13


Helprint Oy och Sörmlands Grafiska Ab bildar tillsammans Nordens största tryckerikoncern CirclePrinters Nordic. Helprints djuptryckeri är specialiserat på högklassig, snabb och kostnadseffektiv produktion av stora tryckvolymer. Volymerna varierar i allmänhet från 100 000 upp till flera miljoner exemplar. Offsettryckeriet Sörmlands Grafiska är ett flexibelt tryckeri för upplagor av olika storlek från under 10 000 och ända upp till två miljoner exemplar. CirclePrinters Nordics kunder består av ledande tidskriftsförlag, detaljhandelskedjor, nätverksmarknadsförare samt företags- och kundkommunikatörer i Norden, Ryssland och Storbritannien.

2 | Groove


Vem bestämmer trendfärgerna? I sommarens färgvärld beundrar vi vårt färgstarka solsystem, överraskas av politikens rörelser och blir friska av antioxidanter. Text Heini Santos Bilder Linda Halenius


D

et är inte en enskild person som bestämmer trendfärgerna, utan olika prognosmakare samlar ihop sina intryck och ger förslag. Det handlar om att i förväg känna efter vart vinden blåser, säger Tuija Maija Piironen, ordförande för Intercolor Finland. Intercolor Finland producerar två gånger om året egen färgkarta för den finländska marknaden. Kartans färger framställs speciellt för detta ändamål och trycks på en särskild non-woven-botten som inte refererar till något visst material. Färgkartan utkommer ungefär ett och ett halvt år före respektive säsong. Prognosen grundar sig på Intercolors internationella träffar, där ombud från organisationens fjorton medlemsländer lägger fram sina idéer om kommande trendfärger. Alla har med sig konkreta provbitar – det kan räcka med en bit sandpapper. Förslagen jämförs med varandra och de färger som fått mest stöd väljs ut. Det är klart

4 | Groove

att det uppstår meningsskiljaktigheter, men man kompromissar sig fram till en slutlig uppfattning. – Många av våra kunder, till exempel designers och materialproducenter, startar den långa tillverkningsprocessen ett par år i förväg. Prognoserna underlättar alltså alla steg i processen, förklarar Piironen.

Böljande dimma Som årets sommarpalett visar, kan trendfärgerna påverkas av nästan vad som helst. – I det här jobbet måste man hela tiden hålla ögonen öppna. Allt är intressant och i alla slags publikationer från olika branscher kan man ana impulser och tysta signaler. För tillfället är det välmåendekulturen som betonas, och förstås populärkultur och kända offentliga personer, som just nu verkar vara kockar, säger Piironen med ett skratt. På den internationella nivån följer trendisarna noga vad som sker i politiken – grönskar den eller står den i blom – samt stora evenemang

”Alla har med sig konkreta provbitar – det kan räcka med en bit sandpapper.” Tuija Maija Piironen


”I annonser eller broschyrer ger trendiga färger en känsla av fräschhet.”

som OS, som ofta visar upp fantastiska färger och former. Man försöker förstå oförutsebara händelser som naturkatastrofer eller explosioner och samtidigt analysera vilken effekt händelserna har om två eller fem år. I krigstider längtar människorna efter trygghet och färger som associerar till hemmet. – För ett par år sedan roade vi oss med att samla in nyheter där alla, från ekonomer till löntagarorganisationer och skattebetalarnas föreningar, talade om dimman som skymde de ekonomiska utsikterna. Inom ekonomin är man van att göra prognoser, men plötsligt kunde man inte se något bortom dimman. Som trendanalytiker vet vi att när dimman böljar vill människorna ha klarhet och ordning, rena former och färger, säger Piironen. Förhållandena i de olika länderna påverkar också färgpreferenserna. I Thailand präglas färgvärldarna förstås av den eviga sommarens glödande färger, i England måste det alltid finnas rosa i sortimentet, och i Japan har bilindustrin en helt egen färgkarta.

Lätt med färg Trendfärger är inte något som bara rör klädmodet, utan trenderna växlar lika snabbt även inom exempelvis inredning och personlig elektronik. I tryckta medier är trendfärgerna extra viktiga i annonser för i övrigt färgstabila produkter som byggnadselement och golvmaterial. I annonser eller broschyrer ger trendiga färger en känsla av fräschhet och förändring. – Trendfärgernas uppgift är att skapa en ny frisk fläkt även om själva produkten inte har förändrats. Det kan man lätt konstatera genom att titta i tidningen med en färgkarta i handen. När människor vill ha något nytt är det lätt gjort med hjälp av färg. ■


Text Terhi Rauhala Bild Linda Halenius

Färgstyrning handlar i första hand om standardisering ”Det viktigaste är att vi alltid gör på samma sätt. Tryckfärgen håller en jämn teknisk kvalitet och har alltid samma färgnyanser. Cylindrarna graveras alltid på samma sätt och tryckarbetet görs efter samma målvärden", förklarar produktionsingenjör Risto Vallenius på Helprint.

F

ärgstyrningen under djuptrycksprocessen sker genom att man reglerar färgens viskositet och förhållandet mellan färgen och fernissan eller lacken. Färgen ska alltid hålla samma temperatur. – På det viset kan man förutse slutresultatet. Redan på planeringsstadiet kan materialproducenten simulera slutresultatet med hjälp av färgstyrningsverktyg, fortsätter Vallenius. Att uppnå önskat slutresultat kräver professionalitet även av den som producerar ursprungsmaterialet. – Till exempel mycket klara blåa nyanser är besvärliga. I tryckprodukter kan de reproduceras som mörkare eller plattare än i originalet, berättar Markus Blohm på offsettryckeriet Sörmlands Grafiska. När bilden omvandlas från kamerans rgb-format till cmyk-format för tryckmaterial, minskar den tillgängliga färgrymden. – Men en bra färghanterare kan kompensera slutresultatet, konstaterar Blohm.

Automatiserad övervakning På Sörmlands Grafiska har man nyligen gjort stora investeringar i styrning av tryckprocessen. – Vi använder till exempel densitometer för att följa tryckfärgens mörkergrad och tjockleken på färglagret som överförs till papperet. Arbetsgången i tryckhallen är fullständigt automatiserad, berättar Blohm. Kunden märker det dels genom att slutresultat blir bättre, dels genom att det går snabbare: redan efter en timme från det att vi får tryckmaterialet kan kunden granska pdf-provtrycken på nätet. ■

6 | Groove


Stora tryckjobb från Helprint, mindre trycksaker från Sörmlands Grafiska CirclePrinters Nordics offsettryckeri i Katrineholm står till din tjänst. Vilka tryckarbeten kan man beställa från Sörmlands

Text Leila Uotila

Grafiska, platschef Victor Serinyana? "Vi trycker flexibelt upplagor i olika storlekar från under tiotusen och ända upp till två miljoner exemplar. Vi trycker smidigt t.ex. kampanjprodukter som kräver flexibilitet av tryckpressarna samt arbeten där det finns flera versioner av produkten. Vi är det ledande tryckeriet inom kommersiellt tryck i Sverige. Vi har en

modern och konkurrenskraftig tryckeriutrustning, som gör att vi kan producera trycksaker av högsta kvalitet både smidigt och tillförlitligt. Vi trycker också olika slags specialeffekter såsom doftfärger och glans- och mattlack. Du kan begära offert från Sörmlands Grafiska via din egen kontaktperson." ■


Text Leila Uotila Bild Shutterstock

Tryckt reklam som skiljer sig från mängden "Om man vill skilja sig från mängden måste formatet på reklamtrycksaken vara avvikande på något sått", säger fabrikschefen Panu Torniainen på Helprint.

8 | Groove


”Papperet står sig starkt när det gäller reklamens effektivitet och varumärkets och budskapets synlighet.” Victor Serinyana

V

åra kunder vill att deras produkter ska se annorlunda ut än konkurrenternas. Bra exempel är vitare papper, olika omslag och inserter, konstaterar Victor Serinyana, platschef på Sörmlands Grafiska. Till de mest typiska reklamtrycksakerna hör olika slags DR. Enligt Panu Torniainen på Helprint har trenden inom reklamtryck på sista tiden gått mot allt mindre sidantal. Man försöker skilja sig från konkurrenterna genom att variera reklamtrycksakens storlek,

vilket går att göra steglöst på Helprint. – Det är en bra trend att inte stelbent hålla fast vid A4, utan göra något som avviker från det normala. Vi söker gärna lösningar tillsammans med kunden och skapar något som skiljer sig från det traditionella, säger Torniainen.

Budskapet går fram I en reklamtrycksak har naturligtvis investeringens genomslagskraft och avkastning stor betydelse vid sidan av pris-kvalitetsförhållandet. – Trots det rådande ekonomiska läget och konkurrensen från andra

Case: Biltema Cyklar 2013> Upplaga: 4 miljoner exemplar Papper: LWC (bestruket lättviktspapper) Storlek: 297 x 210 mm Sidantal: 12

typer av reklam står sig papperet starkt när det gäller reklamens effektivitet och varumärkets och budskapets synlighet, säger Serinyana. Vid sidan av tryckt reklam producerar Sörmlands Grafiska även digitalt reklammaterial. – Vi erbjuder också tjänster inom digital publicering. Vi vill hjälpa kunderna att förbättra sina produkter och ge dem heltäckande service, säger Serinyana. ■


I februari fick Helprint rätt att använda EU:s miljömärke på sina trycksaker – som första djuptryckeri i Europa. För att få EU:s miljömärke måste tryckeriet uppfylla stränga kriterier bland annat vad gäller trycksakernas återvinningsbarhet, utsläpp och avfall samt energianvändning. Kriterierna måste uppfyllas både vad gäller tillverkningsprocess och råvaror. – Helprint har lyckats särskilt väl när det gäller återvinning av toluen i tryckfärgerna samt minskning av koppar- och kromutsläpp i vattendrag. Köpare av tryckarbeten som vill profilera sig som miljömässigt ansvarstagande, tycker det är viktigt att även de trycksaker de ger ut uppfyller miljökraven, konstaterar ledande expert Leena NyqvistKuusola på Motiva Services Oy, som sköter EU:s miljömärkning i Finland.

Helprint arbetar just nu med att förbättra fabrikens energieffektivitet och miljövänlighet. – Vi kommer helt ifrån partikelutsläpp genom att styra över energiproduktionen från tung eldningsolja till flytande gas och genom att ansluta oss till fjärrvärmenätet, som till övervägande del använder sig av inhemsk energi, säger HSEQ Manager Juha Pulkkinen. EU:s miljömärke är Europeiska unionens officiella miljömärkning. Tryckerier har kunnat ansöka om EU:s miljömärkning sedan augusti 2012, då EU-kommissionen publicerade sina ekologiska bedömningsgrunder för att bevilja miljömärkning av trycksaker. ■

Nästa Groove kommer ut på hösten! 10 | Groove

Utnämningar i kundservice och försäljning! CirclePrinters Nordic har utnämnt Jaana Honkanen till kundkontaktperson på Helprint och Henrik Carlsson till nyckelkundschef på CirclePrinters Nordic. Båda har arbetat ett tjugotal år i olika funktioner i våra tryckerier. ■

Groove är CirclePrinters Nordics kundtidning. Chefredaktör Jan Johansson (jan.johansson@helprint.fi). Redaktion Otavamedia Customer Communication. Producent Leila Uotila (leila.uotila@otavamedia.fi), grafisk planering Linda Halenius.

Texter Leila Uotila

EU:s miljömärkning även på dina trycksaker


Nollvision för olycksfall, tro på framtiden

I

Jan Johansson försäljnings- och marknadschef CirclePrinters Nordic

Bild Paula Myöhänen

maj samlades cirka 300 finländska företag till Noll olycksfallforum i Vasa i Finland. Forumet har arrangerats sedan 2003 och delar årligen ut nivåklassdiplom till medlemsföretag som har lyckats bra med att förbättra säkerheten på arbetsplatsen. Syftet med nivåklassificeringen är att hjälpa arbetsplatserna att följa upp utvecklingen av säkerhetsnivån och uppmuntra dem att förverkliga visionen noll olycksfall. Helprint är en av medlemmarna i forumet, och i år fick vi med oss en fin present från forumet: I nivåklassificeringen av arbetssäkerhet fick vi diplom på nivå II – "På väg mot världstoppen". Vi känner en ödmjuk stolthet över denna utmärkelse, men det dagliga arbetet fortsätter och kunderna betygsätter hela tiden vad vi gör. Vid beviljandet av nivåklassdiplom fäster man vikt vid bland annat olycksfallsfrekvensen på arbetsplatsen och olyckornas svårighetsgrad. Dessutom förutsätts det att arbetsplatsen har ett fungerande system för olycksfallsutredning och tillbudsrapportering. Det har skett en imponerande utveckling bland forumets medlemmar – vid den första utdelningen 2004 var det bara 10 arbetsplatser som hade kvalificerat sig för ett nivåklassdiplom mot 300 i år. Det är bra att arbetssäkerheten har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Tron på tryckta mediers framtid är stark i vår koncern och det bekräftas också av den finländska undersökningen Nätverksskapande medier, vars resultat publicerades i februari. Undersökningen visar att finländska konsumenter föredrar att få reklam i tryckta tidningar och som direktmarknadsföring. Majoriteten av finländarna upplever det som mer avslappnat att läsa trycksaker än att läsa digitala material, konstaterar Markus Keränen, forskare och VD för företaget 15/30 Research, som genomförde undersökningen. Förtroendet för vår bransch har också uppmuntrat oss att göra investeringar. Det berättar vi mer om redan före semestrarna!


Försäljning Stockholm, Månskärsvägen 9, SE-12784 Skärholmen Jon Jonsson, Key Account Manager, mobil: +46 70 571 9488, jon.jonsson@helprint.fi Anders Borg, Key Account Manager, mobil: +46 70 645 5548, anders.borg@sormlandsgrafiska.se Henrik Carlsson, Key Account Manager, mobil: +46 72 703 4409, henrik.carlsson@sormlandsgrafiska.se Hans Ericsson, Key Account Manager, mobil: +46 70 297 1120, hans.ericsson@sormlandsgrafiska.se Leif Grönvall, Key Account Manager, mobil: +46 70 645 5542, leif.gronvall@sormlandsgrafiska.se Gunnar Kalén, Key Account Manager, mobil: +46 70 653 4066, gunnar.kalen@sormlandsgrafiska.se Christine Stegmair, Key Account Manager, mobil: +46 72 515 2318, christine.stegmair@sormlandsgrafiska.se Borås, Torggatan 19, SE-50334 Borås Magnus Gabrielsson, Key Account Manager, mobil: +46 70 810 3449, magnus.gabrielsson@helprint.fi

Groove 2/2013  

CirclePrinters Nordics kundtidning

Groove 2/2013  

CirclePrinters Nordics kundtidning