Page 1

CirclePrinters Nordics kundtidning

1/12


Genom Helprint får du numera inte bara det välkända och högkvalitativa djuptrycket utan även offset-trycktjänster. Offset-trycket produceras av vårt svenska systerbolag Sörmlands Grafiska.

I djuptryck förs tryckfärgen till papperet med hjälp av diamantgraverade, förkromade cylindrar. Tekniken gör det möjligt att trycka miljontals exemplar med jämnt tryck och fylliga färger. Du kan göra trycksaken mer attraktiv genom att välja storlek så gott som steglöst från A5 till A3.

2 | Groove

Offset-tryck innebär att färgen överförs från tryckplåten till papperet med hjälp av en gummiduksbeklädd cylinder. Tryckfärgen fästs på papperet genom torkning i ugn (heatset-offset). Offset är en flexibel tryckmetod för trycksaker av olika storlek från hundra till hundratusentals exemplar.


4 | Groove


QR-koder och förstärkt verklighet:

Nytt innehåll i traditionellt tryck I tidningar och reklam vimlar det numera av tvådimensionella matriskoder, som ger tillgång till ett virtuellt innehåll som kompletterar det tryckta budskapet. Tekniken med förstärkt verklighet ger liv åt den tryckta bilden.

Quick

Response- eller QRkoden utvecklades från början i Japan för att underlätta övervakning av industriprodukter på löpande bandet. Nu har koden tagits i bruk även för marknadsföringskommunikation. För att komma åt webbinnehållet bakom den tvådimensionella streckkoden krävs det en mobiltelefon och ett program som kan läsa koden. Programmet kan hämtas gratis på webben om det inte redan finns installerat på mobilen. QR-koden i en trycksak kan länka till exempel till ett recepttips, en video eller helt enkelt till mer detaljerad produktinformation. Dagens enorma medieutbud gör att innehållet verkligen måste vara intressant för mottagaren. >


− Om tanken är att erbjuda något skojigt, måste det också vara skojigt att delta i kommunikationen. Konsumenten måste belönas för sin medverkan, säger Petri Parvinen, professor i säljledning på handelshögskolan vid Aaltouniversitetet i Helsingfors.

Verkligheten fortsätter på mobilskärmen Förstärkt verklighet (Augmented Reality) fungerar även med en vanlig bild som ersätter QR-koden. Med hjälp av förstärkt verklighet kan man ta in virtuella objekt i realtid i en bild av den riktiga verkligheten.

”Ett helt reklamblad kan fungera som en bild som tillämpningen identifierar.” forskningsprofessor Charles Woodward, VTT

När man tittar på en produktbild i en tryckt tidning med mobilkameran, kan det t.ex. komma upp en animerad 3D-modell av produktens funktion på skärmen. – I våra tillämpningar av förstärkt verklighet kan markören vara vilken bild som helst, som läggs in på en fyrkantig bakgrund. På sikt kan ett helt reklamblad fungera som en bild som tillämpningen identifierar, berättar forskningsprofessor Charles Woodward på VTT. ■ Källa: www.qr-koodit.fi

6 | Groove


D u f r åg a r – Sinikka svarar! Tidtabell, förpackning, transportsätt? Alla dessa och många andra frågor får du hjälp med av vår kundkontaktperson Sinikka Pentikäinen.

H

elprints kundkontaktpersoner samlar in all information om tryckarbetet från kunderna: preliminärt sidantal, upplagans storlek och leveransadress osv. De hjälper till med allt som kunderna funderar på.

kunden varit tacksam för det, minns Sinikka.

Sinikka Pentikäinen har arbetat på Helprint med olika arbetsuppgifter i hela 33 år.

− Kunden meddelar oss när tryckarbetet ska vara klart, och på basen av det gör vi upp tidtabellen för leverans av material och nödvändiga uppgifter, berättar Sinikka. ■

− Man lär känna kunderna väl. Ibland har det hänt att en kund av misstag har glömt att ta med en mottagare i distributionslistan, och då jag påtalat saken, har

Den första kontakten en ny kund har med Helprint är försäljningsoch marknadsföringsteamet, som gör offerten. När man skrivit avtal om tryckarbetet, överförs projektet till kundservice.


Case:

Stadiums katalog

Sportbutikkedjan Stadiums första produktkatalog satte omedelbart fart på försäljningen både i affärerna och i nätbutiken.

"V

i ville testa med att presentera hela vårt breda utbud på en gång, eftersom kampanjerna bara lyfter fram en viss del av våra produkter. Med hjälp av katalogen kan vi visa att våra butiker innehåller mycket mer än vad folk tror, säger Stadiums byråchef Kristian Lundman. Den första katalogen distribuerades i höstas till 200 000 svenska hem. Vårens katalog nådde hela 350 000 adresser och gick även till Stadiums finländska kunder. − Vi ville pröva på att distribuera katalogen även till Finland, som vi vet är ett så kallat "katalogland". En tryckt katalog är ett socialt medium. Man bläddrar i den tillsammans och den har längre livslängd än många andra kommunikationsmedel, säger Lundman.

Katalogen finner kunden Katalogen är ett rörligt kommunikationsmedel, som kommer hem till kunderna och inspirerar dem att besöka affären eller nätbutiken. Konsumenterna avsätter ofta tid för att bläddra i katalogen i lugn och ro. Sidantal: 148 Presenterade produkter: 700 st Innersidor: 55g Holmen XLNT75 Omslag: 180g Invercote

8 | Groove


På besök i S:t Michel:

Kenkävero – Katalogerna är populära hos företag som behöver presentera ett stort produktsortiment. De kompletterar också på ett bra sätt information som ges i andra media, säger CirclePrinters Nordics nyckelkundchef Fredrik Petersson.

”En tryckt katalog är ett socialt medium. Man bläddrar i den tillsammans.” byråchef Kristian Lundman, Stadium

Stadium har varit kund hos Sörmlands Grafiska ända sedan år 2000. Katalogen tryckts på Helprints djuptryckeri i S:t Michel i Finland. – Helprint svarade för tryckarbetet i sin helhet, säger Lundman nöjt. ■

När du kommer på besök till vår fabrik i S:t Michel i Finland, lönar det sig att samtidigt titta in för lunch och inköp av presenter i den stämningsfulla prästgårdsmiljön i Kenkävero. Kenkävero betyder "skoskatt", och enligt en berättelse kommer namnet från det arvode som prästen betalade klockaren för att befordra brev från domkapitlet; klockaren fick varje år ett par skor och ullstrumpor av prästen.


Nordens största tryckeri möter det kärva marknadsläget med en nyligen uppdaterad utrustningspark i ryggen.

E

fter samgåendet under namnet CirclePrinters Nordic förstärkte Helprint Oy och Sörmlands Grafiska AB sin tjänstepalett med omfattande investeringar i utrustning. Sörmlands Grafiskas produktion kompletteras med en modern 10-färgs arkmaskin, som ger en glänsande finish på trycksakerna på ett miljövänligare sätt. Helprints kapacitet växte genom en häftningsmaskin som är den effektivaste på marknaden samt splitternya efterbehandlingslinjer. Till försäljnings- och marknadsföringschef CirclePrinters Nordic utsågs i februari Jan Johansson, som har arbetat länge på Helprint.

Blåsippan ute i backarna står!

I decembernumret av Groove utmanade vi våra kunder att ta på sig löparskorna och delta i sommarens löparevent tillsammans med personalen på vårt tryckeri. Du kan fortfarande anmäla dig till Helsinki City Marathon och Midnight Run Helsinki. Mer information om gemensam start och middag ger: ASICS Stockholm Marathon 2.6.2012 Jyrki Pitkänen, tel. +358 400 510 731 Helsinki City Marathon 18.8.2012 Jan Johansson, tel. +358 50 576 5577 Midnight Run Helsingfors (10 km) 1.9.2012 Liisa Karhi, tel. +358 50 340 2602

– Framför oss har vi det första hela året då nyinvesteringarna används för fullt. Resultaten i början av året visar att vi fattade helt rätt beslut, säger han glatt.

Nästa Groove utkommer på hösten 2012! Helprint Oy och Sörmlands Grafiska Ab bildar tillsammans Nordens största tryckerikoncern CirclePrinters Nordic. Helprints djuptryckeri är specialiserat på högklassig, snabb och kostnadseffektiv produktion

10 | Groove

av stora tryckvolymer. Volymerna varierar i allmänhet från 100 000 upp till flera miljoner exemplar. Offsettryckeriet Sörmlands Grafiska är ett flexibelt tryckeri för upplagor av olika storlek från hundra till flera hundra tusen exemplar.

CirclePrinters Nordics kunder består av ledande tidskriftsförlag, detaljhandelskedjor, nätverksmarknadsförare samt företagsoch kundkommunikatörer i Norden, Ryssland och Storbritannien.

Groove är CirclePrinters Nordics kundtidning. Chefredaktör Jan Johansson (jan.johansson@helprint.fi). Redaktion Otavamedia Oy. Producent Leila Uotila (leila.uotila@otavamedia.fi), texter Heini Santos, Leila Uotila, grafisk planering Päivi Rücker, bilder Paula Myöhänen, Shutterstock, Pekka Holmström/Kuvaryhmä/SKOY.

Nyinvesteringarna är igång på sitt första hela år


Trycktjänster på ett stopp

P

usselbitarna i den nordiska organisationen har fallit på plats, och investeringarna börjar bära frukt. Efter alla viktiga förändringar är det nu dags att fokusera på det viktigaste: att producera kreativa, tillförlitliga och effektiva trycktjänster för våra kunder.

Våra kunder ser olika ut – tidningsförlag, internationella butikskedjor och stora katalogkunder. Det de har gemensamt är kreativitet, som tar sig uttryck i mångahanda behov. Vi vill vara en one stop shop, där man verkligen kan få alla trycktjänster på samma "stopp", genom samma välkända kontaktperson. Vi har både förmågan och kunskaperna: vår starka kombination av djup- och offsettryck och hög inbindningskapacitet placerar oss steget före alla andra. Vår ställning förstärks av våra långsiktigt skapade nätverk och vår starka kundkännedom – Sörmlands Grafiska har rötter som går tillbaka till 1958 och Helprint till 1975. Tillsammans är vi Nordens största tryckeri både vad gäller omsättning och kapacitet. Men alla dessa egenskaper ensamma räcker inte till för att tillfredsställa kundernas behov. Det handlar också om kundservice, människorna inuti organisationen. Vi vill genom vårt handlande både visa och förtjäna vår ledande ställning. Vi vill vara förstahandsvalet för våra kunder. Med stor entusiasm, Jan Johansson försäljnings- och marknadschef CirclePrinters Nordic


Försäljning Stockholm, Månskärsvägen 9, SE-12784 Skärholmen Jon Jonsson, Key Account Manager, mobil: +46 70 571 9488, jon.jonsson@helprint.fi Fredrik Petersson, Key Account Manager, mobil: +46 70 597 9607, fredrik.petersson@helprint.fi Anders Borg, Key Account Manager, mobil: +46 70 645 5548, anders.borg@sormlandsgrafiska.se Hans Ericsson, Key Account Manager, mobil: +46 70 297 1120, hans.ericsson@sormlandsgrafiska.se Leif Grönvall, Key Account Manager, mobil: +46 70 645 5542, leif.gronvall@sormlandsgrafiska.se Gunnar Kalén, Key Account Manager, mobil: +46 70 653 4066, gunnar.kalen@sormlandsgrafiska.se Christine Stegmair, Key Account Manager, mobil: +46 72 515 2318, christine.stegmair@sormlandsgrafiska.se Borås, Torggatan 19, SE-50334 Borås Magnus Gabrielsson, Key Account Manager, mobil: +46 70 810 3449, magnus.gabrielsson@helprint.fi

Groove_1_2012_svenska  
Groove_1_2012_svenska  

CirclePrinters Nordics kundtidning.