Røde Kors-avisa 1-2018

Page 1

ma g a s i net 1. utgave 2018 | Mai

Østfold

Lær deg førstehjelp Side 3 og 4

Landsmøtet ble en suksess Side 5

Hva gjør du for å redde liv? Sjansen for at du kommer ut for en trafikkulykke er stor. Enten som forbipasserende, førstemann på skadested eller som involvert.


Lokalforeninger i Østfold Askim Røde Kors Leder: Kim Anthony askim@ostfoldrk.no

Hobøl Røde Kors Nestleder: Heidi Skullerud hobol@ostfoldrk.no

Rygge og Råde Røde Kors Leder: Anders Lervold anders.lervold@gtravel.no

Marker Røde Kors Leder: Mette Therkelsen marker@ostfoldrk.no

Hvaler Røde Kors Leder: Kari Jørgensen hvaler@ostfoldrk.no

Skiptvet Røde Kors Leder: Jorunn Lilleng skiptvet@ostfoldrk.no

Sarpsborg Røde Kors Leder: Christian Eilertsen post@rksarpsborg.no

Fredrikstad Røde Kors Medlemskontakt: Eilen Dyrdahl fredrikstad@ostfoldrk.no

Moss Røde Kors Leder: Geir Østborg moss@ostfoldrk.no

Spydeberg Røde Kors Leder: Renate Olsen spydeberg@ostfoldrk.no

Våler Røde Kors Leder: May Olsen vaaler@ostfoldrk.no

Gressvik Røde Kors Leder: Mette Koldre Martinsen post@gressvikrodekors.no

Mysen og Omegn Røde Kors Leder: Gro Anita Sætherbakken mysen@ostfoldrk.no

Her er personene som skal lede Østfold Røde Kors i 2018

Halden Røde Kors Leder: Bernard Kilde leder@haldenredcross.no

Rakkestad Røde Kors Leder: Nina Ødegård rakkestad@ostfoldrk.no

Nytt distriktsstyre er:

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps

• • • • • •

15.09.2017: Søk etter savnet person i Fredrikstad

Anders Lervold, distriktsleder Yvonne Kværner, nestleder Geir Østborg, styremedlem Christian Haslie Eilertsen Jens Gunneng, styremedlem Odd Falmyr, distriktsråd for omsorg

• Knut M. Olsen, distriktsråd for hjelpekorps

• Robert Flobergseter, distriktsråd for ungdom

I tillegg kommer varamedlemmer. Vi har også et distriktskontor med ansatte støttespillere.

16.09.2017: Bisto med ATV på søk etter savnet person i Sarpsborg

02.01.2018: Søk etter antatt omkommet person i Fredrikstad

14.10.2017: Søk etter savnet person i Hobøl

03.01.2018: Søk etter savnet person i Fredrikstad

22.10.2017: Bistand, søk etter savnet person i Akershus

07.01.2018: Bistand Indre Østfold Brann og Redning

20.11.2017: Søk etter savnet person i Råde

18.01.2018: Søk etter antatt omkommet person i Fredrikstad

21.11.2017: Søk etter savnet person i Askim

07.03.2018: Henteoppdrag med snøscooter i Spydeberg

08.12.2017: Søk etter savnet person i Akershus

19.03.2018: Søk etter savnet skiløper i Rømskog

24.12.2017: Søk etter savnet person på Myrer/ Skiptvet

31.03.2018: Søk etter savnet person i Våler

Ansvarlig utgiver: Østfold Røde Kors Vesterheimveien 2, 1712 Grålum Kontakt: Tlf: 22 05 40 00 Fax: 912 88 21

2

Østfold Røde Kors gjennomførte i april sitt årsmøte i Halden med over 60 personer til stede. Her bestemte vi retningen for Røde Kors fra 2018 til 2020. Røde Kors har store ambisjoner for de neste tre år, og vi ønsker spesielt å fokusere på lederutvikling og drift av stabile og bærekraftige aktiviteter. De største satsninger er barn og unge som faller utenfor, sosial inkludering for både unge og eldre, samt beredskap og sikkerhet for alle i Østfold.

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Epost: post.ostfold@redcross.no Web: www.rodekors.no/ostfold ansvarlig redaktør: Øyvind Bruflat Redaksjonsutvalg: Glenn Thomas Nilsen

Lay-out og annonser: Bell Media AS, Tollbugt. 115, 3041 Drammen Telefon 941 33 635

Opplag: 84.000

Trykk: Amedia Trykk AS, telefon 63 80 50 80.

FORSIDEBILDE: Benjamin A. Ward / Røde Kors


det er viktig å kunne førstehjelp

Østfold

Hva gjør du om du kommer ut for en trafikkulykke? Sjansen for at du kommer ut for en trafikkulykke er stor. Enten som forbipasserende, førstemann på skadested eller som involvert. I 2016 omkom 135 mennesker i trafikkulykker i Norge, og flere hundre ble hardt skadet. Det er mye du kan gjøre for å bidra til at flere overlever og at alvorlig skade reduseres, hvis du plutselig kommer til en trafikkulykke. Menneskekroppen er konstruert for å tåle en viss energi, i form av slag, støt, fall og lignende. Men vi tåler ikke mye. I en trafikkulykke blir kroppen utsatt for 3 bråstopp som hver for seg kan påføre kraftige og farlige støt mot kroppen. Først bråstopper bilen. Så fortsetter kroppen til den bråstopper inne i bilen. Deretter fortsetter organene inne i kroppen, til de bråstopper. Synlige skader er vanlig, men ofte sitter de alvorligste skadene inne i kroppen. Det betyr at pasienten kan ha alvorlige skader, selv om det ikke synes så godt. Vis ansvar, skaff oversikt og varsle Hvis du er førstemann på skadestedet, må du ta ansvar. Hvis det har kommet andre før deg, ikke nøl med å ta ledelsen dersom ingen andre har gjort det. Et hvert skadested må ha en leder som tar ansvar og sørger for at ting blir gjort. Gi korte, men tydelige beskjeder. Vær bestemt. Husk, det er lov å være redd og usikker. Du må skaffe deg en oversikt. Hvor mange biler er

involvert? Hvilken fartsgrense er det på stedet? Hvor mange pasienter er det? Hvor mange er ikke våkne? Sitter noen fastklemt? Ikke bruk for lang tid på dette, men prøv å være effektiv. Ring så 1-1-3. Dersom dere er flere på stedet, kan noen andre ringe, mens du skaffer deg en oversikt. Husk at 1-1-3 må få denne oversikten av deg, slik at de kan sende nødvendig hjelp som er skalert etter behovet.

// Forhold deg rolig, og bli sittende i bilen. Ulike typer biler involvert i ulykker Moderne biler er laget med såkalte deformasjonssoner. Det betyr at deler av bilen tar opp energi for å begrense skadene på de som sitter inne i bilen. Derfor kan bilene se svært skadet ut, samtidig som det er godt håp for dem som sitter inni. Hvis airbag har blitt utløst vil det ofte være litt røyk i kupeen

på bilen. Denne røyken er lys grå og lukter litt krutt. Dette kan noen ganger tolkes som om bilen brenner, uten at den nødvendigvis gjør det. Er du i tvil, tolk det som om det brenner. Det vil samle seg mange skuelystne, og når det er nok folk til å hjelpe til, bør skuelystne bes om å holde seg på avstand. Det vil ofte komme brannbiler på stedet, for å slukke brann og for å hjelpe ut folk som kanskje sitter fastklemt i bilen, osv. Brannbilene trenger mye plass. Om mulig, sørg for at det er ledig plass ca. 30 meter på hver side av ulykkesstedet. Når du kommer til en kø etter en trafikkulykke, ikke bryt ut av køen for å snu. Det er gjerne utrykningskjøretøyer på vei i motsatt kjørefelt. Hvis du snur og kjører tilbake, kan du skape nye farlige situasjoner, samt hindre de som er på vei for å hjelpe. Forhold deg rolig, og bli sittende i bilen. Sikre skadestedet Vær synlig selv, bruk alltid refleksvest,

din egen eller en du finner i bilene på stedet. Sett ut varseltrekant, ca. 150 meter fra ulykkesstedet. Ikke sett den midt i en sving. Sett varseltrekanten midt i kjørebanen. Hvis mulig, sett noen til å fysisk stoppe trafikken. Bruk nødblink. Skru av tenningen i ulykkesbilene. Har du eller andre brannslukkingsapparat, sett det ved ulykkesbilene i tilfelle brann. Det er ikke brannforebyggende å bruke slukningsapparatet inne i motorrommet på bilene. Pulver virker kun når det brenner.

• Sett fram varseltrekant og slå på varselblinkere

• Sørg for at ikke flere blir involvert i ulykken

• Bring de skadede i sikkerhet dersom fare for brann/eksplosjon

• Støtt opp kjøretøy som kan velte Saken fortsetter på neste side

Røde Kors

MAGASINET Østfold

3


det er viktig å kunne førstehjelp

Varsling av hendelser til 1-1-3 I Norge har vi tre nød- sentraler; 1-1-0 Brann, 1-1-2 Politi og 1-1-3 Medisinsk Nødtelefon (ambulanse). Ved en trafikkulykke vil som oftest alle disse nødetatene rykke ut. Gi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen og eventuelt hvor mange personer som er involvert, slik at riktige type og antall ressurser blir sendt til ulykken. Sett mobiltelefonen din på høyttaler og følg disse prinsippene når du varsler:

• • • •

Behold roen Hvem ringer Hvor ringer du i fra Hva har skjedd.

Førstehjelp Få oversikt over situasjonen og tilkall hjelp. Hold nysgjerrige personer unna. Tenk på din egen sikkerhet før du redder noen andre. Organiser 4

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Østfold

arbeidet og fordel oppgaver. De første minuttene er avgjørende for hvordan det kommer til å gå med pasienten. Derfor er det viktig at du undersøker pasienten systematisk, ringer etter hjelp og iverksetter nødvendige livreddende tiltak. Få raskt oversikt på følgende:

• • • •

Hva har skjedd? Er pasienten våken? Puster han normalt? Hvordan er huden?

Pasienter som er bevisstløse må ha frie luftveier. Gi frie luftveier på en skånsom måte. Ikke bøy hodet bakover, men rett det opp slik at pasienten ser rett frem. Trekk kjeven fremover og lag underbitt. Sjekk om pasienten puster. Hvis mulig, må du

// Varmetap og generell nedkjøling er en stor risiko ved trafikkulykker. holde hodet til pasienten helt til ambulansepersonellet sier at du kan slippe. Unngå å flytte på pasientene hvis det er mulig. Om pasienten ikke puster, må han ut av bilen og HLR må startes. Stans eventuelle blødninger, og sørg for å holde pasientene varme.

• Gi livreddende førstehjelp • Se til at alle puster - hold frie luftveier

• Stans blødninger • Velg riktig leie • Eventuelt start gjenoppliving

Varmetap og generell nedkjøling er en stor risiko ved trafikkulykker. Nedkjøling er ikke bra for pasienter som er skadet og har indre- og/ eller ytre blødninger, da dette kan føre til en økt blødningstendens. Samtidig bruker kroppen mye energi på å holde kjernetemperatur oppe, noe som fører til økt blodsirkulasjon, høyere blodtrykk som øker blødningsrisikoen. Hold pasientene varme ved å bruke for eksempel ulltepper, varmefolie, klær eller lignende. For flere spørsmål om trafikkulykker, førstehjelpskurs og førstehjelpsutstyr kan man ta kontakt med Røde Kors Førstehjelp: Telefon: 56 12 37 00 - eller på e-post: post@rodekorsforstehjelp.no


Landsmøtet ble en suksess

Østfold

Petter Due. Foto: Tore Trollbu

Gjengen fra Østfold samlet ved hotellet i Haugesund. Foto: Karin Nordby

Østfold var godt synlige på landsmøtet På landsmøtet til Røde Kors i Haugesund ble Lisleby fotballklubb tildelt Røde Kors-prisen for sitt arbeid med inkludering av barn og unge. Prisen er en anerkjennelse for betydelig innsats i humanitært og eller sosialt arbeid nasjonalt eller internasjonalt. Denne gang gikk prisen til en fotballklubb med lavterskeltilbudet "Fotball Fritid" som sosialiserer og integrerer barn og unge på Lisleby i Østfold. Til stede i Haugesund, og for å ta i mot prisen på vegne av fotballklubben var Nils Malcolm. – Jeg synes det er flott at det blir sett at vi tar vare på hverandre på Lisleby. Vi er ekstremt ydmyke rundt dette, men når vi ser hvilke andre personer og organisasjoner som har fått denne prisen, så synes vi at dette selvsagt er veldig stort, sa Malcom til Fredriksstad Blad kort tid etter at de fikk prisen. Han var initiativtaker til prosjektet, som gir ungene leksehjelp, gratis mat og et gratis fritidstilbud. Uka etter landsmøtet ble prisen markert lokalt med pølse i vaffel og kake på klubbhuset på Lisleby. I tillegg til representanter fra Lisleby FK, var også president i Røde Kors Robert Mood, Gjensidigestiftelsen, Norges Fotballfor-

Robert Mood ble også valgt som ny president i Røde Kors. Sven Mollekleiv ga stafettpinnen videre til Mood etter å ha vært president i ni år.

Odd Falmyr. Foto: Tore Trollbu

bund, Østfold Fotballkrets, Fredrikstad Idrettsråd (FRID) og ordfører Jon-Ivar Nygård i Fredrikstad kommune på plass.

Pernille Backer Lemming fra Østfold ble valgt til ny leder i landsråd Røde Kors Omsorg. Hun overtok etter John Sjursø. Tekst: Glenn Thomas Nilsen

Markering på Lisleby. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Talte til landsmøtet Østfold var godt synlige på landsmøtet. To østfoldinger sto på scenen og snakket til forsamlingen. Under inspirasjonstimen var temaene trygghet, muligheter og ivaretagelse. Odd Falmyr (nå D-rådsleder Omsorg i Østfold) snakket her om mentorordningen og ettersamtaler under tema ivaretagelse. Tar vi godt nok vare på hverandre? Dagen etter var det Petter Due sin tur. Han fortalte hvordan vi sto sammen som ett Røde Kors i løpet av ukene ukene med frivillig arbeid i Østfold da flyktningstrømmen kom i 2015.

Nils Malcolm (i midten) fra Lisleby fotballklubb. Her med tidligere president Sven Mollekleiv (t.v.) og daglig leder i Østfold Røde Kors, Øyvind Bruflat. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Røde Kors

MAGASINET Østfold

5


Nettverksarbeid i Østfold

Nettverksarbeid i Saltnes – et sted å møtes i lokalsamfunnet Røde Kors Nettverksarbeid har vært etablert flere steder i Østfold i lang tid og den første gruppa ble startet allerede i 2008. Det drives daglig aktivitetsgrupper og sosiale møteplasser. Det er stor variasjon i aktivitetsinnhold og gruppestørrelse, men felles for alle er at sosialt samvær og nettverksbygging står i fokus. Tekst og foto: Østfold Røde Kors

Høsten 2017 startet vi opp i Saltnes. Dette er en arena for inkluderingsarbeid i lokalsamfunnet og det er åpent for alle. Hit kan du komme og møte nye mennesker og etablere nye bekjentskap. Noen ønsker å drive med en aktivitet i fellesskap, mens andre bare vil prate sammen og ta en kopp kaffe. Mange kjenner kanskje på ensomhet og vil ha et hyggelig sted å komme til. Noen vil utvide sin bekjentskapskrets og inkludere fler i den. Hos oss kan dere møtes og bli kjent. Alt for mange i dagens samfunn sitter aleine og ønsker noen å snakke med og ha det fint sammen med. Da er Røde Kors Nettverksarbeid et fint sted å delta. Det er bare å møte opp og ta del i fellesskapet. Alle er hjertelig velkommen! Vi håper å se deg!

Rygge -og Råde Røde Kors har startet Nettverksarbeid i Saltnes. Vi har åpen kafé torsdager fra kl. 11.00-13.00 og sosial møteplass torsdager fra kl. 18.00. Vi holder til i kaféen i Frikirkens lokaler. All deltakelse er gratis.

Hvis du har spørsmål eller ønsker ytterligere informasjon, kan du ta kontakt med: Koordinator for Nettverksarbeid i Østfold Røde Kors, Silje Ødmann; Mobilnr.: 918 16 011, E-post: silje.odmann@redcross.no Leder i Rygge -og Råde Røde Kors, Anders Lervold: Mobilnr.: 975 27 362, E-post: anders.lervold@gtravel.no 6

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Østfold


Østfold

Besøk gjerne våre Røde Kors-butikker

Mysen

Halden

Sarpsborg

Røde Kors-butikker i Østfold Røde Kors-butikkene våre driftes av våre frivillige og uten lønnede ansatte. Felles for butikkene er tre hovedprinsipper. Overskuddet fra butikkene går til Røde Kors-aktiviteter lokalt. Butikkene har en sosial inkluderende profil, med kaffe og vafler til de som ønsker det, i butikkenes sosiale møteplass. De er også og et bidrag til å møte forbrukssamfunnet gjennom salg av brukte klær og andre varer. Vareutvalget varierer noe for hver butikk, men felles er at det selges klær, sko, vesker, smykker og tilbehør. Butikkene i Halden og Sarpsborg selger også noe interiør, glass og stentøy. Butikken i Sarpsborg selger i tillegg småmøbler, lamper og leker. Butikkene tar imot varer/donasjoner i åpningstiden. Butikkene har mange dedikerte frivillige, men det er jevnlig behov for flere. Hva forventer vi: Gjennomføre vakter 1-2 ganger pr uke. Være serviceinnstilt og møte personer i ulike livssituasjoner med respekt. Krav: Være over 18 år og underskrive etikk- og taushetserklæring.

Minimums opplæring: Introduksjon til Røde Kors, grunnkurs førstehjelp og grunnkurs psykososial førstehjelp Hvor finner du oss: Halden: Butikken ligger i Olav Vs gate 1 på Sydsiden. Butikken har et samarbeid med Halden fengsel for salg av deres produkter. E-post: leder@haldenredcross.no Mysen: Butikken ligger i David Bildsgate 8 i Mysen sentrum. Butikken samarbeider med Indre Østfold fengsel for utstilling av varer som blir produsert i fengselet.

E-post: butikkmysen@ostfoldrk.no Sarpsborg: Butikken ligger i Madam Arnesensvei 41 på Kurland. E-post: butikk@rksarpsborg.no Åpningstidene varierer fra butikk til butikk og i vinter- og sommerhalvåret. Oppdaterte åpningstider finnes på butikkenes Facebook-sider. Tekst og foto: Østfold Røde Kors

Røde Kors

MAGASINET Østfold

7


Noen av våre aktiviteter i Østfold

Østfold

Våketjeneste Formålet med våketjeneste er å tilby medmenneskelig nærvær til døende mennesker og deres pårørende. Røde Kors mener at ingen skal dø alene eller føle på ensomhet i sin siste del av livet. En verdig død innebærer å sette hvert enkelt døende menneskes behov og ønsker i sentrum. Likevel dør mange mennesker alene uten at det er et ønske fra deres side. De frivilliges oppgave vil være av samme karakter som en pårørende utøver. Tekst: Østfold Røde Kors

Hva forventer vi: Deltakelse i vaktordning og våkesamlinger lokalt. Ha et avklart forhold til døden og kunne møte mennesker i sorg. Krav: Som frivillig må du være over 25 år. Underskrive og følge etikk- og taushetserklæring. Minimums opplæring: Introduksjon til Røde Kors, grunnkurs førstehjelp, grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs våketjeneste. Hvor finner du oss: Moss, Marker og Askim samt at Mysen er i planleggingsfasen.

Røde Kors Ungdom Er alle asylsøkere lykkejegere? Kan HIV smitte gjennom kyssing? Gutter tenker alltid på sex! Atomvåpen burde være forbudt! Bare de som ikke har venner er ensomme! Gjennom Røde Kors Ungdom sitt holdningsskapende arbeid jobber vi for å få folk til å ta et standpunkt eller endre ett de allerede har. I Røde Kors Ungdom har vi aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. I Østfold bekjemper vi urettferdighet og mobbing gjennom å skape trygge møteplasser. Vi jobber også tett sammen med andre for å forhindre sosial utelukkelse for eksempel blant eldre eller migranter. Mange unge i Norge opplever økt usikkerhet og stress i hverdagen som følge av blant annet kropps- og sexpress. Røde Kors Ungdom setter fokus på identitet, seksualitet og seksuell helse, hvordan forstå og sette grenser for å styrke ungdoms evne til å ivareta seg selv og andre. Røde Kors Ungdoms arrangementet er tilrettelagt slik at alle frivillige har like muligheter for deltakelse og arrangementene er alltid alkoholfrie. Hva forventer vi: Som frivillig i Røde Kors Ungdom bidrar du positivt til et åpent og inkluderende miljø. Krav: Du er mellom 13 og 30 år. Som frivillig i faste aktiviteter med barn og ungdom

8

Røde Kors

MAGASINET Østfold

må du fremlegge begrenset politiattest. Underskrive etikk- og taushetserklæring. Minimum opplæring: Introduksjon til Røde Kors, Grunnkurs Røde Kors Ungdom, Norsk grunnkurs førstehjelp og Grunnkurs psykososial førstehjelp.

Du finner oss her: I Østfold har vi unge i alle lokalforeninger, men ikke alle har egne grupper for ungdom. Følgende lokalforeninger har etablerte grupper: Halden, Spydeberg, Moss og Rakkestad


Østfold

Noen av våre aktiviteter i Østfold

Vitnestøtte En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet, både før og etter vitneforklaringen. Vitnestøtten gir kun bistand til vitner mens de er i domstolens lokaler og bistanden avsluttes når vitnet forlater domstolen. Å ha opplevd eller ha vært vitne til en kriminell handling kan være skremmende. Å skulle vitne etterpå om det som har skjedd, vil ofte føles både ubehagelig og vanskelig. En vitnestøtte kan være til verdifull hjelp i en slik situasjon. Tekst: Østfold Røde Kors | Foto: Glenn Thomas Nilsen

Hva forventer vi: Være en beroligende samtalepartner. Ha mulighet til frivillig arbeid på dagtid cirka 2 dager pr måned.

Minimums opplæring: Introduksjon til Røde Kors, grunnkurs førstehjelp, grunnkurs psykososial førstehjelp og temakurs vitnestøtte.

Krav: Over 18 år, ha plettfri vandel og bli godkjent av lokal domstol. Som frivillig kan du ikke være ansatt i domstolene, politiet eller kriminalomsorgen. Du må underskrive etikk- og taushetserklæring.

Hvor finner du oss: Tingrettene i Fredrikstad, Moss og Sarpsborg Ta kontakt med laila.walheim@redcross.no på distriktskontoret for spørsmål.

Røde Kors

MAGASINET Østfold

9


Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg!

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00 Adresse : Lundsvei 17, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 26 29 30 - Mobil: 95 79 09 46

ALT I TRANSPORT SIFFER ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap

UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE

Økonomi og rådgivning

SAMMEN BLIR DU BEDRE

Busterudgata 11, 1776 Halden Tlf. +47 69 21 17 50 www.siffer.net

www.skiptvetelektro.no Tlf: 95 90 40 40 Post@skiptvetelektro.no

Tlf. 69 83 31 00 - www.fossumkollektivet.no

Smaksopplevelser for liten og stor!

www.brynildgruppen.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

post@ts-mysen.no www.ts-mysen.no

Blomster og ved Alt innen binderi

Avd Mysen: Tlf. 92 88 50 78, Storgata 42 1850 Mysen Avd Ørje: Tlf. 45 06 17 90, Storgata 43 1870 Ørje

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

10

Røde Kors

MAGASINET Østfold


Utleie av kranførere Hammerstad Maskin AS

Opstadfjellet 14, 1719 GREÅKER Tlf: 95 99 94 09 post@grandahlbygg.no www.grandahlbygg.no

Gamle Beddingvei 28 1671 Kråkerøy Tlf. 69 31 01 01

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

• Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service og nyinstallasjoner

www.mosstaxi.no

Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00

Med fokus på service og trygghet.

MOSS-RYGGE-VÅLER

www.fuglevik-bs.no

Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

VI GIR BYGNINGER LIV

ALLTID HER FOR

Iseveien

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID

ØSTFOLD Tlf. 69 34 53 35

Tlf: 69 35 70 80 | wwww.backeostfold.no

TELEFON HELE DØGNET: 69 31 30 62

ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

E-POST: post@fredrikstadbeg.no

WWW.fredrikstadbeg.no

PLUSARKITEKTUR Sarpsborg / Oslo

plusarkitektur.no

Sarpsborg / Oslo | facebook.com/plusarkitektur | plusarkitektur.no

Tlf: 69 32 04 00 | www.comsafe.no

Røde Kors

MAGASINET Østfold

11


SKJÆRGÅRSCRUISE SKJÆRHALDEN-STRØMSTAD

MED VESLEØ II

Avlastning for barn og unge på Bakker gård

www.hvalerfjordcruise.no Bruksveien 6, 1640 Råde Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Tlf: 69 29 42 00 www.karlshusgarasjene.no Vi takker alle

Konsum Gruppen Norge AS er i dag en av de ledende innkjøpskjeder til Norsk Storhusholdnings- og Servicemarkedet,

samt en sterk pådriver for kjedestyrt innkjøp. Konsum Gruppens overordnede mål og intensjon er å tilby noen av markedets beste betingelser på varer og tjenester din virksomhet har behov for. Konsum Gruppen tilbyr kjedestyrt innkjøp med et nærmest komplett sett varer og tjenester. Vi jobber kontinuerlig for å bli bedre og for å utvikle oss i takt med medlemmenes ønsker, behov og markedets utvikling.

Partner

12

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Partner

annonsørene for den flotte støtten!


Brødrene Skogen Byggmester Fiskehandel AS Jan Vidar Nes

GRAVING - DRENERING SALG AV RØR OG VEIDUK

Ole Kristian Moen 1820 Spydeberg Mob: 41 54 22 20

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy Tlf. 69 14 92 37 Fax. 69 14 61 33

Ordfører Voldens vei 7, Mysen post@liebedriftservice.no, Tlf 69846040

www.vestby-planteskole.no

Rakkestad

Edwind Ruuds Containerservice AS Omsorgssenter Mobiltlf.: 916 42 259 - 958 84 161

Trosvikstranda 46/48 1618 Fredrikstad Tlf. 69 38 30 00 Fax. 69 38 30 30

1850 Mysen Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

www.rause.no

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

Mosseveien 14, 1640 Råde

Engelsvikvn. 6, 1628 Engelsviken Tlf. 69 33 31 76 Fax. 69 33 04 18

Soleng, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 64 15 952 23 085

Juel Johansen Bilruter ANS

Kjærringholmen Familiecamping

1663 Rolvsøy Tlf. 69 33 51 39 Fax. 69 33 29 55 info@jueljohansen.no

E-post: ole@rakk-cont.no Vi leverer containere til mange formål!

1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

1580 Rygge

Tlf. 69 28 36 40 Mob. 90 10 77 21

www.martiniussensbil.no tlf 48 00 11 00

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

Våler Sykehjem takker Besøkstjenesten Skoleveien 6, 1860 Trøgstad www.valer-graveservice.no for fint samarbeid Tlf: 69 82 49 50 firmapost@valer-graveservice.no

www.trogstad-elverk.no

Myrerveien 1,1820 Spydeberg Tlf: +47 69 80 88 30 post@fredheim-maskin.no www.fredheim-maskin.no

MS Asfalt AS

Pb. 16, 1866 Båstad Tlf. 906 02 161 post@ms-asfalt.no

Jernbanegt. 10, 1767 Halden Tlf. 69 17 86 10 Støtter Røde Kors

Torget, 1860 Trøgstad Tlf: 69 82 63 35

Live Work Consult AS Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tlf: 95 23 55 63

Røde Kors Rogaland takker annonsørene for den flotte støtten!

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Send sms

Medlem til 2272 eller se rodekors.no

Apotek1 Hvaler Tlf: 69 37 53 00

Apotek1 Hjorten Tlf: 69 36 85 85

Ødegårdskilen 1684 Vesterøy

Stortorvet1 1607 Fredrikstad

Apotek 1 Begby Fredrikstad - Tlf: 69 35 43 30

også Vi trenger deg som ikke kan besøke Anna Bli støttemedlem i ditt lokale Røde Kors!

Røde Kors

MAGASINET Østfold

13


askim

eidsberg Ramstadkrysset Bensinstasjon

Tlf: 959 18 166

Bunnpris Mysen

E-post:will-ols@online.no

Butikk Campingplass Selvvask

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

Tlf: 69 89 11 26 | 1850 Mysen

eidsberg

Eidsberg Bil og Karosseri AS Telefon: 69896608 E-post: ebkobh@online.no

www.rorleggernmysen.no www.rorleggernmysen.no

www.rorleggernmysen.no

Din forhandler av narkotikatester

Pennestrøket 11,1850 Mysen

Besøk gjerne vår hjemmeside:

Besøk vår butikk i Storgaten 40 Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-17 • Lør: 10-14

Tlf: 69845750 post@gf.no | www.gf.no

Besøk vårbutikk butikk i Storgaten rorleggern@vb.no • Tlf:4069 8440 69 00 BesøkE-post: vår i Storgaten Åpningstider: 9-16.30 • Tor: Lør: 10-14 Åpningstider: 9-16.30 • Tor: 9-179-17 • Lør:•10-14 E-post: rorleggern@vb.no rorleggern@vb.no • Tlf: 00 69 00 E-post: • 69 Tlf:84696984

www.rohdediagnostika.no

Tlf: 69 89 15 22

post@ostfold-betongprodukter.no

Brandsrudveien 19, 1850 Mysen

www.heen-lbv.no

eidsberg

fredrikstad

Åsgårdveien 2b, 1850 Mysen Moreneneveien 20, 1859 Slitu Tore Sørby tlf. 90657363 Telefon: 69 89 00 13 epost@miljolandskap.no post@bilskadesenteret-ostfold.no www.miljolandskap.no

Pennestrøket 6A, 1850 Mysen

Mossev. 102, 1624 Gressvik

Tlf. 69 35 10 70 Fax. 69 35 10 72

Dikev. 32, 1661 Rolvsøy Tlf. 69 36 03 80 Fax. 69 36 03 81

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

fredrikstad

Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

www.lasseholst.com

Skade og Lakk AS www.skadeoglakk.no Tlf. 69 39 64 40

Stabburveien 5, 1617 Fredrikstad

Østfold billigste?

Tlf: 69 36 40 90

STORBILVASK ÅPENT 24 TIMER

fredrikstad

Borge Begravelsesbyrå v/Ellen Margareth Bye Biv. 21, 1658 Torp Tlf. 69 34 53 35 Mob. 94 32 58 51

Anonym giver støtter Røde Kors

Østfold billigste? STORBILVASK ÅPENT 24 TIMER

Blakkestad Andersen Rør AS Postboks 94, 1720 Greåker

Fasadevask - Graffitifjerning - Husvask - Båtvask

www.gamlebyenelektriske.no

post@gressvik.no | Tlf: 905 26 866 Nordkilen 4, 1621 GRESSVIK

V/Jon Christiansen AS Fasadevask - Graffitifjerning Transport - Husvask - Båtvask

www.zakariassen.no

Rosenborgveien 15, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf. 90993068 V/Jon Christiansen Transport AS

Rosenborgveien 15, 1630 Gamle Fredrikstad Tlf. 90993068

fredrikstad Vi leverer alle typer luftbehandlingsanlegg.

Mob: 906 20 175 post@lislebyflyttebyra.no

Stabburveien 7-9 1617 Fredrikstad Telefon: 415 01 666 Mail: torleif@luft-teknikk.no

www.fredrikstadnæringsbygg.no

fredrikstad

Allsidig rørleggerfirma med erfaring på bl.a. små og store bolig- og rehabiliteringsprosjekter

Kardemommekroken 7 1621 Gressvik Tlf.: 90021751

Skredderveien 12, 1617 Fredrikstad · Tlf: 69 31 58 00 · eolsen@krror.no

www.fagprosjekt.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

www.krel.no wwwfredrikstadtrebygg.no

I båtfolkets tjeneste siden 1908

halden

Cato Ringstad AS Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

Tlf. 69 17 82 00

Kontakt oss på tlf: 69 18 42 00

Fax. 69 18 75 10

halden

marker

Tlf: 909 98 111 Besøksadresse: 1781 HALDEN moss

www.nitral.no r akkestad

Colliers Råd & Bokføring As

Dronningens gate 13 1530 Moss Tlf: 69 24 96 70 www.rad-bokforing.no

B R A veien 55, 1782 Halden Tlf. +47 959 49 995 E-post: post@vbhalden.no rygge

råde

Consem Entreprenør AS Sognshøy Næringspark 1580 Rygge Tlf. 69260577 Fax. 69261564 Mob. 911 75 001

14

Røde Kors

MAGASINET Østfold

Distribusjon varebil/lastebil Express leveringer Industriveien 3 1640 Råde

www.moss-snorydding.no

s a r p s bo r g

TLF: 95057959 Mail: Nordli@byggtj.no www.byggtj.no


s a r p s bo r g

Telefon dagtid 69143000 Vakttelefon 97125912 Mail post@strom-elektro.no

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum Tlf.: 69 12 72 22 www.obd.no

skiptvet Mesterblikk Østfold AS Tlf:69 12 54 30 Besøksadresse: Greåkerveien 27, 1718 Greåker

www.tobbens-varmepumpe.no

skiptvet Østlandske entreprenør service AS Jyllandveien 29, 1816 Skiptvet

Taksering – byggesak – prosjektering - byggeledelse www.ctp.as - post@ctp.as - Tlf 91 99 53 73

Skiptvet Bilservice AS - ditt lokale bilverksted! Vi kan hjelpe deg med: • Eu-kontroll • Reparasjon og service • El- og hybridbil • Aircondition service

• • • •

Vi reparerer alle bilmerker!

Dekk Glass Oppretting Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

Skiptvet Bilservice AS Storveien 15 Tlf: 69 80 93 93 Mob: 488 66 823 Åpningstider: 07 - 16 (tors. 18) Lørdag: stengt

Ta service hos oss! Nybilgarantien gjelder og du får i tillegg med ett års fri mobilitet!

skiptvet

Johansen Prosjektmontasje AS Sundåsveien 136 - 1816 Skiptvet Tlf.: 951 85 450

ASKIM

www.kjernsbekkanlegg.no

spydeberg

Lars Erik Sørlie TLF: 90035524

E-post: so-an@online.no

Svennebyveien 162, 1820 Spydeberg post@svenneby.no www.svenneby.no

HOBØL

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flottestøtten!

RAKKESTAD

SKJEBERG

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Dahl & Johnsen ANS Østfold Næringspark, 1814 Askim Tlf. 69 81 75 15 ___________________________

Ringvoll Elektro Service AS 1827 Hobøl Tlf. 69 92 26 65 ___________________________

Mjørud AS Svaleveien 5, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 88 00 ___________________________

Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf: 69 16 80 00 ___________________________

EIDSBERG

hvaler

RÅDE

SKIPTVET

___________________________

______________________________

____________________________

____________________________

Seim Trær og Planter AS Edwin Ruuds vei 15, 1850 Mysen Tlf: 69 81 98 80 ___________________________

Hvaler Håndtverk AS Neset 11, 1684 Vesterøy 995 46 229 ___________________________

Gummiservice Produksjon AS Sarpsborgveien 121, 1640 Råde Tlf: 69 28 15 80 ___________________________

Skiptvet Blikk AS 1816 Skiptvet Tlf: 69 80 82 44 ___________________________

Peder Eiendom As Jonsten 1640, Råde Tlf: 69 28 53 64 ____________________________

Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68.1816 Skiptvet Tlf: 69 80 91 30 | www.karlsrud.no ____________________________

Hamatec AS Ramstadløkka 1, 1850 Mysen Tlf: 69 89 84 20 ___________________________

FREDRIKSTAD

___________________________ Antonsen Entreprenør AS 1720 Greåker Tlf: 917 22 222 ___________________________

HALDEN

___________________________ Pam Refrigeration 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 ___________________________ Halden Auto Svinesundsveien 345, 1789 Berg i Østfold Tlf: 69 17 29 70 ___________________________ Dataservice AS Storgata 4 C, 1767 Halden Tlf. 69 21 35 30 | www. dataservice.net ___________________________ Praktikertjenesten AS 1767 Halden Tlf. 69 17 97 00 ___________________________ Maler Bent Rørmyr AS Enningdalsveien 1051, 1765 Halden Tlf: 916 43 908 ___________________________ Tømrer Svein Tore AS Furuvarpveien 2, 1765 Halden Tlf: 452 31 856

Hvaler Kommune Dybedalsåsen, 1684 Vesterøy Tlf: 69 37 50 00 ___________________________

MARKER

___________________________

SARPSBORG

SPYDEBERG

___________________________

___________________________

MOSS

Jørgenrud Bil & Deler AS ___________________________

___________________________

Jørgenrud bil & deler AS Kirkeveien 3, 1820 Spydeberg Tlf: 69 83 55 50 ___________________________

Skoland AS 1523 Moss Tlf. 69 26 74 62 ___________________________

Svein Strand 1712 Grålum Tlf: 951 27 333 ___________________________

Micronova AS 1503 Moss Tlf. 69 24 12 30 ___________________________

All-Regnskapservice AS Strandgt. 3, 1724 Sarpsborg Tlf: 69 14 84 95 ___________________________

Varna Regnskapskontor SA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00 ___________________________

Tvete i Gågata 1706 Sarpsborg Tlf. 69 15 25 10 ___________________________

Bassengspesialisten Osloveien 234, 1538 Moss Tlf: 69 27 74 44 | www.pools.no ___________________________

Trond Råkil Transport AS Kitterødveien 14, 1712 Grålum Tlf: 69 14 04 16 ___________________________

Bro Varmex AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________

Br. Larsen Asfalt AS 1711, sarpsborg Tlf. 974 39 797 ___________________________

Anonym støtte ___________________________

RAKKESTAD

___________________________ Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net

Spydeberg Elektro AS Næringsveien 32, 1820 Spydeberg Tlf: 69 83 84 84 | www.spydebergelektro.no ____________________________ Forenede Plast AS Håndverkveien 6, 1820 Spydeberg Tlf: 69 01 27 77 | www.forenedeplast.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte

RG Regnskap 1711 Sarpsborg Tlf. 69 13 98 88

støtten!

Røde Kors

MAGASINET Østfold

15


-Blad

352015 -T H E P I TC H

B

RETURADRESSE: Bell Media Tollbugata 115, 3041 Drammen

SJEKK TILBUDET I DIN KOMMUNE Frihet til å reise