Røde kors avisa 2 2017

Page 1

avisa

Østfold 2. utgave 2017 | Oktober

Sven Mollekleiv gir seg som president i Røde Kors etter hele ni år. Vi i Østfold takker deg for fantastisk humanitær innsats for de som trenger oss mest.

Her er Sven på besøk i Østfold i forbindelse med flyktningsituasjonen i 2015.

Takk for innsatsen, Sven! Store hull i samfunnet | Sitter ikke på gjerdet og venter | Samarbeid på tvers


Lokalforeninger i Østfold Askim Røde Kors

Halden Røde Kors

Mysen og Omegn Røde Kors

Leder: Kim Anthony

Leder: Bernard Kilde

Leder: Gro Anita Sætherbakken

askim@ostfoldrk.no

leder@haldenredcross.no

mysen@ostfoldrk.no

Marker Røde Kors

Hobøl Røde Kors

Rakkestad Røde Kors

Spydeberg Røde Kors

Leder: Mette Therkelsen

Leder: Pernille Backer Lemming

Leder: Nina Ødegård

Leder: Renate Olsen

marker@ostfoldrk.no

hobol@ostfoldrk.no

rakkestad@ostfoldrk.no

spydeberg@ostfoldrk.no

Fredrikstad Røde Kors

Hvaler Røde Kors

Rygge og Råde Røde Kors

Sarpsborg Røde Kors

Medlemskontakt: Eilen Dyrdahl

Leder: Kari Jørgensen

Leder: Anders Lervold

Leder: Christian Eilertsen

fredrikstad@ostfoldrk.no

hvaler@ostfoldrk.no

anders.lervold@gtravel.no

post@rksarpsborg.no

Gressvik Røde Kors

Moss Røde Kors

Skiptvet Røde Kors

Våler Røde Kors

Leder: Mette Koldre Martinsen

Leder: Geir Østborg

Leder: Jorunn Lilleng

Leder: May Olsen

post@gressvikrodekors.no

moss@ostfoldrk.no

skiptvet@ostfoldrk.no

vaaler@ostfoldrk.no

Årets kurshelg for frivillige

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps 24.04.2017: Søk etter savnet person i Moss 29.04.2017: Bistand, søk etter savne person i Akershus 03.05.2017: Søk etter savnet person i Sarpsborg 04.05.2017: Bisto Indre Østfold Brann og Redning med ATV på skog markbrann i Eidsberg 30.05.2017: Søk etter savnet person i Trøgstad 13.08.2017: Søk etter savnet person i Våler 17.08.2017: Søk etter savnet person i Rakkestad

Opplæringsutvalget sendte på forhånd ut en elektronisk spørreundersøkelse til alle for å få en oversikt over hvilke temaer som det er mest behov for. Svarene ga et godt grunnlag for det endelige kursprogrammet. Påmelding til kurshelgen skjer nå som før gjennom den enkelte lokalforening i Østfold, som gjør den endelige prioriteringen av deltakelser.

Antall aksjoner i år: 14

info

ANSVARLIG Utgiver: Østfold Røde Kors

«Avisa’s» opplag: 84.000

Trykking: Amedia Trykk og Distribusjon AS - 63 80 50 80

Post- og besøksadresse: Vesterheimveien 2, 1712 Grålum Tlf 05003 fax 69 12 88 21

Redaktøransvar: Øyvind Bruflat

Annonser OG LAYOUT Bell Media AS Tollbugata 115, 3041 Drammen Tlf: 48 00 54 24

Webside: www.rodekors.no/ostfold E-MAIL: post.ostfold@redcross.no 2

I 2017 arrangeres kurshelgen for frivillige i dagene 4.-5.november på Quality Hotel i Sarpsborg (Grålum). Kurshelgen er ment å gi faglig påfyll for frivillige som er engasjert i de mange ulike aktivitetene i Røde Kors. Det vil være 4-5 parallelle og korte arrangementer gjennom hele dagen.

Røde Kors

avisa

Østfold

Redaksjonsutvalg: Glenn Thomas Nilsen

FORSIDEBILDE: Glenn Thomas Nilsen


Systemsvikt og store hull i samfunnet!

En fersk Røde Kors-rapport som ble presentert i august avdekker et dramatisk bilde som dessverre i stor grad også gjelder her i Østfold. Flere av de største humanitære behovene i Norge er knyttet til barn og unge. Vold, overgrep, mobbing, rus, fattigdom eller følgene av å stå utenfor skole og jobb er noen av forklaringene. Samtidig kan traumer i ung alder få flere konsekvenser for hjelpebehov i fremtiden. De åtte gruppene som er identifisert som de med størst humanitære behov i Norge er:

• Personer med alvorlige rusproblemer. • Barn som utsettes for mishandling, vold, mobbing og omsorgssvikt • Asylsøkere, særlig barn og de som har fått avslag • Eldre med og uten demens, i sykehjem • Personer med alvorlige psykiske lidelser • Langtids sosialhjelpsmottakere • Fattige barnefamilier • Unge utenfor eller i randsonen av arbeidsliv og utdanning Denne rapporten viser at mange barn og unge i Norge lever med store lidelser ikke får den hjelpen de trenger. Når barn lider og utsettes for traumer øker det sannsynligheten for større mengde lidelse og behov for hjelp resten av livet.

og vurdere barn og unges oppvekstmiljø og sårbarhet. Kommuner med særlige utfordringer må havne på en egen liste for kommuner med utfordrende oppvekstvilkår som utløser ekstra ressurser og oppfølgning.

Røde Kors håper at norske myndigheter drastisk trapper opp innsatsen for barn og unge. Vår rapport avdekker systemsvikt og store hull i barn og unges sikkerhetsnett. Mange lider uten å få nødvendig hjelp og oppfølging.

Vi må ha et bedre lokalt samarbeid om oppvekst hvor alle lokale frivillige og myndigheter som arbeider med barn og unge bør møtes jevnlig og deler erfaringer og utfordringer. Flere kommuner i Østfold ligger langt nede på lista. Her må alle gode krefter arbeide sammen for å bedre forholdene.

Myndighetene må sette oppvekst først, og styrke innsatsen gjennom flere grep: En systematisk oppfølgning av alle barn, hvor alle kommuner jevnlig må kartlegge

Av: Anders Lervold, distriktsstyreleder i Østfold Røde Kors

Anders Lervold

Røde Kors

avisa

Østfold

3


Et meget populært tilbud

I våres startet Marker Røde Kors opp med språkkafé på Røde Kors-huset i Ørje. Lokalforeningen med Mette Therkelsen i spissen tok initiativet til å starte opp dette sammen med flere andre frivillige. Gjengen møtes i Røde Kors sine lokaler hver torsdag kveld. -Tiltaket har vært svært vellykket. De som kommer hit har det veldig hyggelig, og de lærer mye. Og vi har mange frivillige som gjør en viktig jobb. Vi har plass til flere frivillige. Jeg kan garantere at det er givende og meningsfullt, sa Therkelsen til Avisa Grenseland i mai.

På tirsdager har lokalforeningen leksehjelp for flyktningene. For mer informasjon: marker@ostfoldrk.no

Røde Kors til stede under Grenserittet Første helgen i august gikk Grenserittet av stabelen med start i Strømstad og mål på Fredriksten Festning. Røde Kors var til stede fra fredag til søndag med 35 mannskaper på det meste. Både lege, sykepleiere, ambulansepersonell og førstehjelp var i sving. Ute i løypa hadde vi 17 enheter (5 ambulanser, 5 mannskapsbiler til å frakte personer med mindre skader og 6 ATVer. I tillegg var også flere i aksjon i både teltet og i KO. Vi hadde i år 70 skader. Antall skadde varierer veldig fra år til år i forhold til antall deltakere. Og årets antall ligger på normalen.

Inngikk samarbeidsavtale med Halden fengsel Det ble avholdt informasjonsmøter og planleggingsmøter med Halden Fengsel i første halvdel av 2016, som førte til at Gatemeglingen i Østfold inngikk en samarbeidsavtale med Halden fengsel. Formålet med prosjektet er å styrke arbeid opp mot innsatte. Et ledd i å oppnå dette er å sikre at aktiviteten Gatemegling Røde Kors i regi av Østfold Røde Kors og visitorene kan tilbys innsatte og ansatte i Halden fengsel. Visitortjenesten er en stor del av dette prosjektet, da det er de som skal drifte aktiviteten på innsiden. Aktuelle visitorene har tatt Gatemeglingens instruktørutdannelsen sammen med ansatte i Halden Fengsel, slik at man kan ha en bærekraftig aktivitet og en god videreføring av prosjektet. Målgruppen vil primært være unge innsatte i alder 18-25 år. Konfliktverksted som er trinn 1 i utdanningsforløpet til instruktørutdannelsen har planlagt oppstart for de innsatte, siste halvdel av 2017. Her er det to visitorer og en ansatt fra Halden fengsel som vil holde verkstedet for de innsatte i fengselet.

Godt oppmøte på ARKA Det er mange forskjellige nettverksaktiviteter i Røde Kors i Østfold. En av dem er Askim Røde Kors Aktivitetsgruppe (ARKA). Gruppen møtes som regel ved Solbergfoss i Askim og andre steder i nærmiljøet. Her står sosialt samvær og spillaktiviteter på programmet. På våren, sommeren og høsten kan man benytte seg av tilbudet hver 14. dag, mens på vinteren på lørdager en gang i måneden. Alle aktivitetene i Askim Røde Kors er på en eller annen måte innblandet. Og mange benytter seg av tilbudet. 23. august var hele 40 personer til stede. Aktiviteten er åpen for alle. Ta kontakt med Askim Røde Kors på enten e-post (askim@ostfoldrk.no) eller søk dem opp på Facebook om det skulle være noen spørsmål. 4

Røde Kors

avisa

Østfold

Foto: Halden fengsel


Østfold Røde Kors Nettverksarbeid Sosial inkludering og nettverksbygging er utgangspunktet for aktiviteten Nettverksarbeid. Dette er et tilbud til alle som har behov for å komme til et sted, hvor de treffer andre og gis mulighet til å bygge sosiale nettverk. Det er Nettverksarbeid i Halden, Rakkestad, Mysen og omegn, Fredrikstad/ Gressvik og i høst starter vi også opp gruppe i Råde. Tilbudet består av sosiale møteplasser, aktivitetsgrupper med ulikt innhold og større arrangementer, turer og kurs. Det er flere grupper i løpet av uka. For de som ønsker det, er det noe å delta på hver dag. Vi tilbyr alt fra matlaging, strikking og formingsaktiviteter til klatring, skogsturer og mye mer. Tilbudet er variert, slik at alle skal finne noe de liker. Fokuset på samtlige grupper, er det

sosiale. Aktivitetene har vi fordi det ofte er enklere å møtes rundt en aktivitet enn å møtes kun for å snakke og være sosial. Det er likevel fullt mulig å delta, uten å være med på selve aktiviteten. Mange kommer kun for det sosiale. De er tilstede og slipper å være ensom og alene, men ønsker ikke å for eksempel lage noe eller klatre. Hos oss kan alle delta, man trenger ingen forkunnskaper eller en spesiell bakgrunn. Alle kjenner selv på sine egne behov. Dette er et gratis lavterskeltilbud og det er rusfritt. Vi har god dialog og godt samarbeid med kommuner og andre samarbeidspartnere. Flere av disse samt kommunene har vi også samarbeidsavtaler med.

For mer informasjon, ta kontakt med: Silje Ødmann Koordinator for Nettverksarbeidet i Østfold E-post: silje.odmann@redcross.no Mobil: 91816011

Ragnhild Kruse Koordinator for Nettverksarbeidet i Østfold E-post: ragnhild.kruse2@redcross.no Mobil: 94155928 (Tirsdag, onsdag, torsdag)

Vil du gjøre en forskjell? Vi søker flere frivillige i hele Østfold, her ett eksempel fra Rygge og Råde: I samarbeid med Råde kommune starter vi denne høsten opp med nye aktiviteter i våre nye lokaler på Råde Torg i Karlshus: - Kvinnegruppe - onsdag formiddag - Språkkafé - onsdag kveld Dette vil være lavterskeltilbud med fokus på den gode samtalen mellom mennesker.

Det vil også være en fin plass å møte andre og å snakke norsk. I den forbindelse ønsker vi flere frivillige som kan være med å organisere disse aktivitetene. Som frivillig vil du være en deltaker, samtidig som du hjelper til med litt enkel servering. Vi trenger også noen frivillige som kan være med på å

planlegge aktivitetene.

Kors på Facebook og skriv til dem der.

Liker du å snakke med andre? Er du glad i mennesker? Har du litt tid til overs? Meld deg som frivillig! Vi blir glade for alle som kan bidra, om det er en gang i måneden eller mer.

Røde Kors har 15 lokalforeninger i Østfold som alltid trenger nye frivillige. Du finner all kontaktinfo på: www.rodekors.no/ostfold

Søk gjerne også opp Rygge og Råde Røde Røde Kors

avisa

Østfold

5


Louay Aldahar trives godt som frivillig ved Rode Kors-butikken på Kurland. Her omkranset av Kirsti Johansen, Erik Abrahamsen, Gerd Dahlstrøm og Sigrun Paulsen

Louay sitter ikke på gjerdet og venter... Louay Aldahar drømmer om ordinær jobb i Norge. I påvente av det er han frivillig i Røde Kors-butikken på Kurland. Tekst og foto: Trine Bakke Eidissen/ Sarpsborg Arbeiderblad.

– Jeg har mye ledig tid. Den tiden vil jeg bruke til å hjelpe andre samtidig som jeg blir flinkere til å snakke norsk, sier 36-åringen til Sarpsborg Arbeiderblad. Jobbet som advokat Louay Aldahar er ikke typen som sitter med hendene i fanget og venter på at tilbudene skal komme. – Akkurat nå følger jeg introduksjonsprogrammet. I tillegg har jeg sendt søknad om jobb til 300 ulike bedrifter. Han har en solid utdannelse fra hjemlandet Syria og arbeidet som advokat der. – Jeg får ikke godkjent utdannelsen min her i Norge - så planen er å ta ny utdannelse når jeg er ferdig på introduksjonsprogrammet, sier Aldahar. Mange oppgaver Han er klar på at gode norskkunnskaper er nøkkelen til god integrering. – Her på Røde Kors-butikken får jeg snakket med nordmenn og samtidig kan jeg hjelpe andre, sier han. På butikken står oppgavene i kø og venter på syreren. Han henger opp klær, vasker gulv og setter opp varer i hyllene. – Også må vi jo spise litt vafler og drikke kaffe. Det er også en viktig oppgave her, sier Kirsti Johansen som er med i ressursgruppa ved Røde Kors-butikken.

6

Røde Kors

avisa

Østfold

Hun er glad for at 36-åringen ønsker å gjøre en innsats for Røde Kors og er imponert over hans stå-på-vilje. To gode år i Norge Louay Aldahar på sin side vil bruke sin ledige tid på noe meningsfylt.

// - “Jeg bekymrer meg ikke for framtiden for jeg har tro på at den vil bli god her i Norge.” – Selv har jeg bare meg selv å ta ansvar for. Jeg bekymrer meg ikke for framtiden for jeg har tro på at den vil bli god her i Norge. Han synes de to årene han har tilbragt i Norge har vært gode. Tryggheten er det som har vært det beste, men han er også opptatt av nordmenns hjelpsomhet. – Jeg føler at alle vil hjelpe meg videre - enten det er min rådgiver på NAV eller de som arbeider på Norsksenteret. Skolen betyr veldig mye for meg. Lærerne er flinke og hyggelige og respekterer oss som er elever, sier han til Sarpsborg Arbeiderblad. (Denne artikkelen sto på trykk i Sarpsborg Arbeiderblad 23. august)

Hver tirsdag og torsdag arbeider Louay Aldahar i Røde Kors-butikken sammen med Sigrun Paulsen


Deltakerne samlet utenfor Bohus festning.

Erfaringsutveksling i Sverige Hvert år har vi erfaringsmøte med Svensk og Dansk Røde Kors, og siste helgen i august møttes vi i Kungälv nord for Göteborg. Skandinavisk seminar har blitt gjennomført i hele 22 år mellom Norge, Sverige og Danmark. Neste år er det Dansk Røde Kors som er vertskap. 6 østfoldinger diskuterte blant annet beredskap, omsorgsaktiviteter og bruktbutikker med sine skandinaviske kolleger. Deltakerne var også innom Bohus festning, som var Norges sydligste punkt fram til 1658 da svenskene tok Bohuslän fra oss.

utveksling, diskusjoner og samtaler om felles utfordringer som frivillighet, rekruttering og synlighet. Foto:Øyvind Bruflat og Pernille Backer Lemming

Omvisning i byen i Kungälv.

Meningen med seminaret er erfarings-

Hentet inspirasjon i Danmark Fra 31. august til 3. september var Røde Kors sine butikker i Halden, Sarpsborg og Mysen på studietur til Danmark for å besøke deres butikker. Vi alle sitter igjen med en god følelse etter å ha besøkt de fine butikkene og har fått masse god inspirasjon og motivasjon for videre frivillig arbeid i våre butikker. Programmet på turen var tettpakket, seks butikker skulle besøkes fra Aalborg til Fredrikshavn på to dager. Måten de tok oss i mot på var enestående, planleggingen i forkant og underveis var

utmerket, samt gjestfriheten vi ble møtt med. Samarbeidet med våre butikker i Østfold har etter denne turen blitt forsterket og vi vil nå samarbeide mer for at konseptet i butikkene blir mest mulig likt. Foto: Lillian Elmelund Christensen

Gjengen fra Østfold samlet utenfor Røde Kors-butikken i Sæby.

Røde Kors

avisa

Østfold

7


Kjærringholmen Familiecamping 1580 Rygge

Tlf. 69 28 36 40 Mob. 90 10 77 21

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

Våler Sykehjem MS Asfalt AS

Vadbakken 4, 1592 Våler i Østfold Tlf. 69 28 77 50 www.steinmiljo.no

Pb. 16, 1866 Båstad Tlf. 906 02 161 post@ms-asfalt.no

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

Jernbanegt. 10, 1767 Halden Tlf. 69 17 86 10 Støtter Røde Kors

takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Spydeberg www.valer-graveservice.no firmapost@valer-graveservice.no

1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

Kristiansen Murservice AS Prinseveien 6, 1680 Skjærhalden Tlf: 913 90 611

www.momarken.no

Øvre Østfold Regnskapskontor AS 1825 Tomter Tlf. 69 92 22 52

Myrerveien 1,1820 Spydeberg Tlf: +47 69 80 88 30 post@fredheim-maskin.no www.fredheim-maskin.no

Trosvikstranda 46/48 1618 Fredrikstad Tlf. 69 38 30 00 Fax. 69 38 30 30

Rakkestad Containerservice AS

Nordmyrv. 4, 1820 Spydeberg

Mobiltlf.: 916 42 259 - 958 84 161 E-post: ole@rakk-cont.no

Tlf. 69 83 79 70

Vi leverer containere til mange formål!

Spydeberg

Tlf: 69 83 53 10

www.martiniussensbil.no tlf 48 00 11 00

Arild Kolstad AS Rivingsentreprenør Sørlia 18, 1807 Askim

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Tlf: 69 88 44 64

HALDEN ___________________________

MOSS ___________________________

RÅDE ____________________________

____________________________

Dahl & Johnsen ANS Østfold Næringspark, 1814 Askim Tlf. 69 81 75 15 ___________________________

Dataservice AS Storgata 4 C, 1767 Halden Tlf. 69 21 35 30 | www. dataservice.net ___________________________

Micronova AS 1503 Moss Tlf. 69 24 12 30 ___________________________

Gummiservice Produksjon AS Sarpsborgveien 121, 1640 Råde Tlf: 69 28 15 80 ___________________________

Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68.1816 Skiptvet Tlf: 69 80 91 30 | www.karlsrud.no ___________________________

Bro Varmex AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________

Peder Eiendom AS Jonsten, 1640 Råde Tlf: 69 28 53 64 ____________________________

Skiptvet Blikk AS 1816 Skiptvet Tlf: 69 80 82 44 ____________________________

J Finstad & Ø Teig ANS 1813 Askim Tlf. 69 88 08 18 ___________________________ Askim frukt- og Bærpresseri 1815 Askim Tlf: 69 81 98 00 | www.afb.no ___________________________

EIDSBERG

___________________________ Fossens Eftf AS 1851 Mysen Tlf: 69 89 44 10 ___________________________

HALDEN ___________________________ Praktikertjenesten AS 1767 Halden Tlf. 69 17 97 00 ___________________________

HOBØL

___________________________ Ringvoll Elektro Sevice AS 1827 Hobøl Tlf. 69 92 26 65 ___________________________

Østfold

SPYDEBERG

Jørgenrud Bil & Deler AS ___________________________

___________________________

Byggningslageret AS 1743 Klavestadhaugen Tlf: 69 13 61 00 ___________________________

___________________________

MOSS

Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net ___________________________

Svein Strand 1712 Grålum Tlf: 951 27 333 ___________________________

Skoland AS 1523 Moss Tlf. 69 26 74 62 ___________________________

Holmsen’s Brente Mandler 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 33 85 ___________________________

MARKER

___________________________ Nils Bjørknes 1870 Ørje Tlf. 90 01 25 55 ___________________________

Bli støttemedlem i ditt lokale Røde Kors!

avisa

SARPSBORG

___________________________

Vi trenger deg som ikke kan besøke Anna

Røde Kors

Varna Regnskapskontor SA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00 ___________________________

SKIPTVET

___________________________

også

8

___________________________

ASKIM ___________________________

RAKKESTAD

SKJEBERG

___________________________

Spydeberg Elektro AS Næringsveien 32, 1820 Spydeberg Tlf: 69 83 84 84 | www.spydebergelektro.no ______________________________ Spydeberg Bakeri & Konditori Løvstad Industrifelt, 1820 Spydeberg Tlf: 69 83 71 56 ____________________________

Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf: 69 16 80 00

Send sms

Medlem til 2272 eller se rodekors.no


Bruksveien 6, 1640 Råde

Tlf: 69 29 42 00 • Fax: 69 29 42 01 www.karlshusgarasjene.no Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg! Bondens leverandør

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00

Bryllup – Konfirmasjon – Private Julebord - Bryllup - Kickarrangementer off Kurs & konferanse - Spaopphold - Stor aktivitetsmeny Kurs & konferanse – Spaopphold – Arrangement med aktiviteter *Spa*Svømmebasseng & relaxområde* * Et av Norges største Spa * Svømmebasseng & relaxområde * *Tennisbaner**Fotballbane*Gedigen julebordsbuffet*Idrettshall * Tennisbaner Fotballbane * sommeråpen Seilerkro * Idrettshall *

Kontakt oss for et uforpliktende tilbud:

MAT TIL HVERDAG OG FEST

Tlf 6980 7030/ 921 33 333 www.cf.no

 69 38 28 50  booking@hankohotell.no www.hankohotell.no

Konfirmasjon Jubileum Julebord

Vi kan hjelpe deg med alt innen reklame og profilering

Snitter, koldtbord, kaker og varmretter. Vi bringer gjerne!

Storveien 8, 1816 Skiptvet tlf: 468 02 209 epost: hilde@ppnorge.no Se våre hjemmesider for mer inspirasjon

www.ppnorge.no

haugetuncatering.no Tlf: 69 36 27 50

RBI Interiør gir deg Smart Oppussing

Skiptvet Apotek Telefon: 69877774 Faks: 69877775 Epost: skiptvet@dittapotek.no

facebook.com/SmartOppussing

Gullfunnet 50, Rød gård, 1570 Dilling Telefon: 69 26 60 50 E-post: info@ostfoldgress.no

Storveien 7, 1816, Skiptvet Åpningstider: 09.00 – 17.00 (10:00-14.00)

Vi etablerte i 2016 et fond som heter “ Styrk Barn og unge i nærmiljøet”. Formålet med fondet er å øke muligheten til barn og unge på Hvaler for å få utdanning og komme i arbeid.

BRUK OSS VI BRYR OSS LITT MER

www.mosstaxi.no

Med fokus på service og trygghet.

MOSS-RYGGE-VÅLER

Storveien 6,1680 Skjærhalden Tlf.: 69379293 www.hvalerelektriske.no 24 t. vakttelefon: 901 16 042

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

www.lasseholst.com

Røde Kors

avisa

Østfold

9


Foto: Marion Haslien

Vi tar det elektriske Tlf: 977 61 500 www.norgeseliten.no

«For mange kan influensa være alvorlig. Jeg vaksinerer meg for å beskytte mine pasienter, mine nærmeste og meg selv.»

Jon Birger Haug Smittevernoverlege, Sykehuset Østfold

Ta ansvar. Ta vaksine.

høy kompetanse (og lokal tilstedeværelse) Rambøll har over 1300 medarbeidere i Norge lokalisert på kontorer over hele landet. Vi jobber i et flerfaglig miljø og tilbyr tjenester innen planlegging, utredning og prosjektering. WWW.RAMBOLL.NO

Spør legen din eller les mer om hvem som bør vaksinere seg på www.sykehuset-ostfold.no.

!

Vaksiner deg mot influensa om du er

• Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

65+ OVER 65 ÅR

HELSEPERSONELL

GRAVID

KRONISK SYK

KOMMUNEHELSETJENESTEN I ØSTFOLD OG SYKEHUSET ØSTFOLD

Vi utfører service og nyinstallasjoner Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00 Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

Båtutstyrs butikk

VI GIR BYGNINGER LIV

Verksted:

Sandbakken Industriområde Lammenes 48

Butikk:

SKJÆRGÅRSCRUISE

Strandveien 7, 1680 SKJÆRHALDEN

Telefon:69 37 98 80 E-post: post@smarina.no

r e k i r t k e l e e l Din loka

SKJÆRHALDEN-STRØMSTAD

Stokken 1684 Vesterøy

MED VESLEØ II

BÅTUTSTYR BÅTER OG BÅTMOTOR BÅTOPPLAG Telefon: 69 37 70 51 E-post: post@stokken.no www.stokken.no

Installatørarbeid Hytte/enebolig Næringsbygg Rehabilitering Internkontroll landbruk og enebolig

kttelefon

a 24 timers v

Tyveri-og brannalarm Brannvarsling Tele/data/parabol RiksTv-anlegg

482 42 222

Plankebyen Elektriske, Håkonsgate 14, 1607 Fredrikstad Tlf. 482 42 222 - e-post: post@plankebyenelektriske.no

10

Røde Kors

avisa

Østfold

www.hvalerfjordcruise.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Avlastning for barn og unge


as k im

f r e d ri k s ta d

e i d s b e rg

ark ama

RKS Entreprenør AS www.krusinski.no Graving - Dozing - Transport

Tlf: 959 18 166

Bunnpris Mysen

Tlf: Ole 95 09 54 94 Roman 90 53 58 58 Eirik 93 06 99 23

arkitekter arkitekter

E-post:will-ols@online.no

f r e d ri k s t a d Koretveien 52 1656 MANSTAD Telefon: 916 24 351

Dyrødveien 35 1621 Gressvik Telefon: 69 33 15 19

Dikev. 32, 1661 Rolvsøy Tlf. 69 36 03 80 Fax. 69 36 03 81

Tlf: 69 34 78 70 | 91 36 17 79 rolf@rtbless.no

f r e d ri k s t a d

www.ildstedmontering.no

Tlf: 69 36 40 90 f r e d ri k s t a d

Østfold Høytrykk

Grunnarbeider ● Vann- og avløpsarbeider ● Riving og miljøsanering Lilleborgeveien 3 1655 Sellebakk 69 87 20 20 post@jkas.no facebook.com/jorgenkarstensenas/

Stabburveien 5, 1617 Fredrikstad

Tlf. 69 35 10 70

vi hjelper alltid hal d e n

Fax. 69 35 10 72

Kjellvikveien 92 1684 Vesterøy

Tlf. 69 17 82 00 Fax. 69 18 75 10

ra k k e s t a d

Colliers Råd & Bokføring As

Dronningens gate 13 1530 Moss Tlf: 69 24 96 70 www.rad-bokforing.no

Industriveien 3 1890 Rakkestad Tlf: 47 64 52 88

Thuneautomasjon.no post@thuneautomasjon.no Mob.: 95068601

r y gg e

Halmveien 7, 1890 Rakkestad www.rakkestadtreogbetong.no

www.rakkestad-slangeservice.no

røms k o g

Stasjonsveien 10, 1580 RYGGE Telefon: 69 23 55 40 post@pedersen-regnskap.no www.moss-snorydding.no www.pedersen-regnskap.no sarps b o rg

Motor Scoop Norge AS 1950 Rømskog www.motorscoop.no

rå d e

post@romskoghytta.no Tlf: 950 46 858 1950 RØMSKOG www.romskoghytta.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Distribusjon varebil/lastebil Express leveringer Industriveien 3 1640 Råde

s k ip t v e t

Karlson Transport AS

Info-Tjenester AS

Berg Kran og Transport Isetorp Gård • 1730 Ise Tlf. 97 73 41 44

mar k e r

LEIKO AS

Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

m o ss

Tlf. 934 06 900 www.mtf.no

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

hval e r

Cato Ringstad AS

Tlf: 995 87 202 1763 HALDEN

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

Mossev. 102, 1624 Gressvik

Tlf: 95 99 94 09

Bjørnstadmyra 5, 1712 Grålum Tlf.: 69 12 72 22 www.obd.no

Tlf: 07505 www.infotjenester.no

Lars Erik Sørlie TLF: 90035524

E-post: so-an@online.no

Strømfossveien 732, 1890 Rakkestad

johnny@kjernsbekkanlegg.com Tlf: 909 50 169 Glenneveien 418, 1816 SKIPTVET

s k ip t v e t

Øyvind Engebretsen Transport   Engsveien 134, 1816 Skiptvet Tlf: 69 80 94 08

Østlandske entreprenør service AS Jyllandveien 29, 1816 Skiptvet

Andreas Strand Maler og Byggtapetserer AS

Skiptvet Bilservice AS - ditt lokale bilverksted! Vi kan hjelpe deg med:

Kastanjeveien 12, 1816 Skiptvet

• • • •

mobil: 905 39 839 Idrettsveien 12. P.B. 59 1816 SKIPTVET

Gravstener  Lokalprodusert, gjerne etter dine ønsker  Gjenbrukssten fra 8000, Oppussing av gamle stener  Inskripsjoner  Bedrammer  Gravlykter / lys

Taksering – byggesak – prosjektering - byggeledelse www.ctp.as - post@ctp.as - Tlf 91 99 53 73

• • • •

Dekk Glass Oppretting Bobil og lett lastebil opp til 7500 kg

Tlf: 970 07 546 Askimveien 492 1816 SKIPTVET

sp y d e b e rg

Dillerud anlegg as

mobil: 905 39 839 Idrettsveien 12. P.B. 59 1816 SKIPTVET

Eu-kontroll Reparasjon og service El- og hybridbil Aircondition service

Murmester Sigbjørn Smerthu AS

Skiptvet Bilservice AS Storveien 15 Tlf: 69 80 93 93 Mob: 488 66 823 Åpningstider: 07 - 16 (tors. 18) Lørdag: stengt

Ta service hos oss! Nybilgarantien gjelder og du får i tillegg med ett års fri mobilitet!

TLF: 934 31 831

s k ip t v e t

Mobil: 905 39 839 Idrettsveien 12, P.B 59 1816 Skiptvet

Vi reparerer alle bilmerker!

Sundåsveien 158, 1816 Skiptvet Tlf: 902 28 668

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Svennebyveien 162, 1820 Spydeberg post@svenneby.no www.svenneby.no

Andre produkter

 Trapper, benker, bord, vasker, fat m.m  Utsmykninger/skulpturer  Alt lokalprodusert

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen Telefon: 69 16 36 33 www.johansenmonument.no

Greåker Graving og Transport AS Klevaveien 31 1719 Greåker Tlf: 69142985

www.greakergt.no

Røde Kors

avisa

Østfold

11


B

RETURADRESSE:

-Blad

Bell Media Tollbugata 115 3041 Drammen

Adresse : Lundsvei 17, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 26 29 30 - Mobil: 95 79 09 46

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID

ØSTFOLD

Tlf: 69 35 70 80 | wwww.backeostfold.no

Skade og Lakk AS www.skadeoglakk.no Tlf. 69 39 64 40

ALLTID HER FOR

Tlf. 69 34 53 35

TELEFON HELE DØGNET: 69 31 30 62

ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

E-POST: post@fredrikstadbeg.no

WWW.fredrikstadbeg.no

ALT I TRANSPORT

Smaksopplevelser

UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE

for liten og stor!

www.brynildgruppen.no

Iseveien

Tlf: 69 32 04 00 | www.comsafe.no

PLUSARKITEKTUR Sarpsborg / Oslo

plusarkitektur.no

Sarpsborg / Oslo | facebook.com/plusarkitektur | plusarkitektur.no

Blomster og ved Alt innen binderi

post@ts-mysen.no www.ts-mysen.no

www.skiptvetelektro.no Tlf: 959 04 040

Ønsker du en sikker medspiller Ønsker du en sikker medspiller i byggeprosessen? i byggeprosessen?

Post@skiptvetelektro.no

Avd Mysen: Tlf. 92 88 50 78, Storgata 42 1850 Mysen Avd Ørje: Tlf. 45 06 17 90, Storgata 43 1870 Ørje

12

Røde Kors

avisa

Østfold

Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg www.ove-skaar.no www.ove-skaar.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.