Røde kors avisa 1 2017

Page 1

avisa

Østfold 1. utgave 2017 | Mai

HJELPEKORPSET TILSTEDE HELE DØGNET Med fokus på barn

| Frivilligheten lenge leve | 100 flotte år i tjeneste


Lokalforeninger i Østfold Askim Røde Kors

Halden Røde Kors

Mysen og Omegn Røde Kors

Leder: Kim Anthony

Leder: Bernhard Kilde

Leder: Gro Anita Sætherbakken

askim@ostfoldrk.no

leder@haldenredcross.no

mysen@ostfoldrk.no

Marker Røde Kors

Hobøl Røde Kors

Rakkestad Røde Kors

Spydeberg Røde Kors

Leder: Mette Therkelsen

Leder: Pernille Backer Lemming

Leder: Nina Ødegård

Leder: Renate Olsen

marker@ostfoldrk.no

hobol@ostfoldrk.no

rakkestad@ostfoldrk.no

spydeberg@ostfoldrk.no

Fredrikstad Røde Kors

Hvaler Røde Kors

Rygge og Råde Røde Kors

Sarpsborg Røde Kors

Medlemskontakt: Eilen Dyrdahl

Leder: Kari Jørgensen

Leder: Anders Lervold

Leder: Christian Eilertsen

fredrikstad@ostfoldrk.no

hvaler@ostfoldrk.no

anders.lervold@gtravel.no

post@rksarpsborg.no

Gressvik Røde Kors

Moss Røde Kors

Skiptvet Røde Kors

Våler Røde Kors

Leder: Mette Koldre Martinsen

Leder: Geir Østborg

Leder: Jorunn Lilleng

Leder: May Olsen

post@gressvikrodekors.no

moss@ostfoldrk.no

skiptvet@ostfoldrk.no

vaaler@ostfoldrk.no

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps 03.10.16. Søk etter savnet person på Hvaler

03.01.17: Bistand, søk etter savnet person i Akershus

08.10.16. Søk etter savnet person på Vansjø

10.01.17: Søk etter savnet person i Trøgstad

27.10.16. Søk etter savnet person i Moss

05.02.17: Bistand, søk etter savnet person i Akershus

10.11.16 Bistod Akershus RKH med ATV

08.02.17: Søk etter savnet person i Hobøl

15.11.16. Bistand, søk etter savnet person i Akershus

28.03.17: Skogbrann i Trøgstad. Bistod Indre Østfold Brann og Redning

17.12.16. Søk etter savnet person i Sarpsborg

28.03.17: Bistand, søk etter savnet person i Akershus

17.12.16 Søk etter savnet person i Moss

15.04.17: Bistand, søk etter savnet person i Akershus.

21.12.16 Søk etter savnet person i Moss

info

ANSVARLIG UTGIVER: Østfold Røde Kors

«AVISA’S» OPPLAG: 84.000

TRYKKING: Amedia Trykk og Distribusjon AS - 63 80 50 80

POST- OG BESØKSADRESSE: Vesterheimveien 2, 1712 Grålum TLF 05003 FAX 69 12 88 21

REDAKTØRANSVAR: Øyvind Bruflat

ANNONSER OG LAYOUT Bell Media AS Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: 32 20 56 00

WEBSIDE: www.rodekors.no/ostfold E-MAIL: post.ostfold@redcross.no 2

Røde Kors

avisa

Østfold

REDAKSJONSUTVALG: Glenn Thomas Nilsen

FORSIDEBILDE: Mari Bøe/ Moss Røde Kors Hjelpekorps


BARK i Mysen.

Med fokus på barn Stadig flere lokalforeninger i Østfold velger å starte opp med Barnas Røde Kors (BARK) i Østfold. Tekst: Glenn Thomas Nilsen | Foto: Sarpsborg Røde Kors og Mysen og Omegn Røde Kors

Noen har allerede hatt det en stund, mens andre er i oppstartsfasen. Både Sarpsborg Røde Kors og Mysen og Omegn Røde Kors har hatt aktiviteten en stund. Sistnevnte lokalforening har aktiviteten også i Trøgstad. Denne ble startet opp i februar. Askim Røde Kors startet opp 18. april og hele 13 barn møtte opp første kvelden. I Sarpsborg deltar rundt 15-20 barn hver gang, og i Mysen og avdelingen i Trøgstad så benytter 27 barn seg av tilbudet. I Barnas Røde Kors (BARK) fremmer man moro, mangfold og mestring ute i det fri. Barna som deltar er selv med på å påvirke hvilke aktiviteter de skal gjøre. Tilbudet er for barn mellom 6 og til og med 12 år.

BARK i Sarpsborg.

Kontaktinformasjon og annen nyttig info: Sarpsborg Røde Kors: Møtes på Røde Kors huset i Henry Fyhns vei torsdager fra 17.30 til 19.30. Når gjengen er på tur varer aktiviteten til 20.00. For mer informasjon, ta kontakt på telefon 40491322 eller e-post bark@rksarpsborg.no Mysen og Omegn Røde Kors: Møtes på Røde Kors-huset i Storgaten i Mysen hver onsdag fra 18.00 til 20.00. Hver tirsdag kveld fra 18.00 til 20.00 er det også BARK på Lions-huset på Trøgstad fort. For mer informasjon om begge gruppene, ta kontakt på e-post barkmysen@ostfoldrk.no Askim Røde Kors Møtes i sine lokaler (Torget 12) annenhver tirsdag fra 17.30 til 19.30. Mer informasjon ved å sende en e-post til askim@ostfoldrk.no Moss Røde Kors Det er foreløpig ikke bestemt hvilke dager aktiviteten kjøres. Planleggingen er i gang og de som vil være med i aktiviteten må gjerne ta kontakt med Geir Østborg (geir.ostborg@rodekors.org) eller på telefon 957 77 840 Røde Kors

avisa

Østfold

3


Årsmøtet til Halden Røde Kors ble holdt på Rød Herregård 1. mars. Foto: Tore Trollbu

100 flotte år i tjeneste for de som trenger oss mest I år fyller Halden Røde Kors hele 100 år. Dette ble markert med stor jubileumsfest på Haldens klub 4. februar. Hele 80 personer var tilstede på festen denne kvelden. Foreningen er svært aktive i lokalmiljøet i byen. Mandagsdamene har i en årrekke gitt mat og varme til de som trenger det. Hjelpekorpset leter etter forsvunne personer eller deltar på sanitetsvakter både i byen og rundt i hele fylket. Halden Røde Kors har omsorg for mange ulike grupper, blant annet besøksvenner både med og uten hund. Røde Kors Ungdom er også aktive med omsorg for byenes yngre. I tillegg har foreningen tett samarbeid med Røde Kors i Latvia. Flere fra foreningen i Latvia var også tilstede på festen i Halden. I mange år har vanskeligstilte barn deltatt på sommerleire på Bøkevangen, det 4

Røde Kors

avisa

Østfold

Gjengen fra Latvia holdt taler og kom med fine gaver.

fortsetter denne sommeren også. På festen ble også haldenserne Bernard Kilde (leder av Halden Røde Kors), Svein-Arne Hansen og Tore Ødegård utnevnt som æresmedlemmer av Halden Røde Kors. De har lagt ned en stor innsats i foreningen i mange år. Foreningen ble stiftet på Rød Herregård. Da var det også naturlig å avholde lokalforeningens årsmøte i de samme lokalene på den flotte herregården i festningsbyen. Ikke bare Halden Røde Kors jubilerer i år. Hobøl Røde Kors ble stiftet 1. mai i 1947 og fyller 70 år dette året. Tekst og foto: Glenn Thomas Nilsen

Jubileumsfesten ble arrangert i lokalene til Haldens klub.


Frivilligheten lenge leve Bernard Kilde

Gyda Tveter

Mary Ringstrøm

Tore Ødegård og Svein Arne Hansen

Reidun Nygård

Kirsten Wåler

Kirsti Johansen

Inger Solberg

Den frivillige innsatsen som legges ned her i Røde Kors er stor. Noen har vært i organisasjonen i kort tid, mens andre har vært med i mange år. Vi setter pris på all den innsatsen som legges ned, uansett om man har vært med lenge eller ikke. På årsmøtene i lokalforeningene i år har flere blitt hedret for sin innsats. Mange har blitt utnevnt som æresmedlemmer og i tillegg er også fortjenestemedalje med nål delt ut flere steder. • • • • •

Sarpsborg Røde Kors: Kirsti Johansen Inger Solberg Askim Røde Kors: Gyda Tveter Fredrikstad Røde Kors: Kari Borg Mysen og Omegn Røde Kors: Jorunn Aas, Kirsten Wåler, Mary Ringstrøm, Ragnhild Kruse, Reidun Nygård, Bent Egil Førrisdal, Arnulf Hansen, Torer Frøyset, Lars Ove Flaten Halden Røde Kors: Svein Arne Hansen, Tore Ødegård og Bernard Kilde (Disse ble hedret på jubileumsfesten 4.februar)

Vi gratulerer dere alle og retter en stor takk til hver og en av dere.

Østfold Røde Kors Hjelpekorps har i løpet av et år flere store vakter å dekke. Dette er blant annet russetreffet i festningsbyen og Grenserittet i august. Foto: Moss Røde Kors Hjelpekorps og Sarpsborg Røde Kors Hjelpekorps

Og fjerde helgen i mai gikk det årlige russetreffet på Fredriksten Festning av stabelen. I år som tidligere var alle hjelpekorpsene i Østfold til stede fra fredag til søndag og samarbeidet med de andre etatene for å passe på at alle har det bra.

Røde Kors var på plass med 35 mannskaper fordelt på lege, sykepleiere, ambulansepersonell og førstehjelpere. Samarbeidet med de andre nødetatene og arrangør fungerte godt i år også. Røde Kors

avisa

Østfold

5


Visitorene i Mysen og Omegn Røde Kors fikk i april ta en titt i de nye bygget. Foto: Glenn Thomas Nilsen

Røde Kors aktivitet innenfor murene Våre visitorer har fortrolige samtaler med innsatte. Den innsatte får noen å dele tankene sine med, en nøytral samtalepartner som ikke dømmer. Å sitte i fengsel innebærer ensomhet og isolasjon. Som innsatt er man låst inne, utestengt fra resten av samfunnet. Mange sliter med psykiske problemer. Røde Kors tilbyr besøk og samtaler til innsatte. Denne aktiviteten kalles visitortjeneste. Våre visitorer besøker alle fengslene i fylket. I juni tar Indre Østfold fengsel avdeling Eidsberg i bruk sitt nye fengsel med drøyt 100 plasser. Våre frivillige er med på flyttelasset og fortsetter aktiviteten som tidligere. Som et pilotprosjekt har våre erfarne visitorer i et år vært aktive i sentralarresten på Grålum. Denne ordningen er den eneste i landet og vil fortsette som et ordinært tilbud. Synes du dette høres spennende ut og vil bli visitor? Ta kontakt med birgitte.thoresen@redcross.no

Tomflasker gir store beløp Stadig flere deltar i Pantelotteriet. Det resulterte i at Røde Kors mottok 32 millioner kroner fra lotteriet i 2016. Av det beløpet fikk Røde Kors i Østfold hele 846 625 kroner. Det er en økning på over 60 000 kroner siden i 2015.

Foto: Katrine Lunke/ Pantelotteriet.

– Dette er fantastiske nyheter, sier Øyvind Bruflat, daglig leder i Østfold Røde Kors, som takker alle i Østfold som har trykket på Røde Kors-knappen på panteautomaten i 2016. For oss i Østfold har dette blitt en svært viktig inntektskilde, som blant annet bidrar til at vi kan styrke den lokale beredskapen, samt utvikle nye humanitære aktiviteter. Butikken med høyeste markedsandel i Østfold er Kiwi Sjøgata, hvor hele 20,77 prosent av tomflaskene satses i lotteriet. Og den butikken som skapte mest penger til Røde Kors' Pantelotteri er Rema 1000 Ryggeveien. Herfra kom det inn hele 131 501 til lotteriet. Siden starten i 2008 har 42 personer blitt millionærer i Pantelotteriet, tre av dem fra Østfold.

6

Røde Kors

avisa

Østfold


Røde Kors er en viktig del av den lokale beredskapen.

Røde Kors vil øke beredskapen Om alle lærer seg førstehjelp, vil vi redde flere liv – det skal vi i Røde Kors bidra til. Her er oppfordringen fra president Sven Mollekleiv. Norge er et langstrakt land med en spredt befolkning. Selv om vi har et velfungerende helsevesen, må den enkelte også bidra i kritiske situasjoner for å berge liv. Derfor har Røde Kors nå satt fokus på personlig beredskap og førstehjelp. Det kan skje deg Over 3000 personer opplever årlig hjertestans utenfor sykehus i Norge. Sannsynligheten er stor for at du en gang vil være den første som ankommer en bilulykke. Mange har allerede opplevd å sitte ved siden av noen som setter mat fast i halsen. Selv midt i Oslo sentrum er responstid på ambulanse åtte minutter. Ingen overlever å holde pusten i åtte minutter. For å redde flere liv må flere lære seg førstehjelp. Bilulykker, mer ekstremvær, at flere bor hjemme lenger,

en mer aktiv befolkning som oppsøker natur og utmark er alle faktorer som gjør det viktigere at flere lærer seg førstehjelp. Mye usikkerhet blant folk En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Røde Kors viser blant annet at: •

Kun 4 av 10 tør utføre førstehjelp i de mest vanlige situasjonene hvor førstehjelp kan redde liv

8 av 10 oppgir at årsaken til at man IKKE vil yte førstehjelp er at de er redde for å gjøre vondt verre

5 av 10 at de er usikre på hva de skal gjøre

Over halvparten (56%) har mer enn tre år gammel førstehjelpskunnskap

Det viktigste fra undersøkelsen er at for få er trygge på egne førstehjelpskunnskaper og det er for lenge siden flere har vært på førstehjelpskurs. Dette må bedres for å redde flere liv, og det kan vi nå bidra til å gjøre noe med!

// Felles beredskap er et felles ansvar. Nå vil vi i Røde Kors øke den personlige beredskapsevnen i Norge.

Felles beredskap er et felles ansvar. Nå vil vi i Røde Kors øke den personlige beredskapsevnen i Norge. Da trenger vi hjelp fra alle dere til å engasjere folk til å se nytten av å kunne redde sine nærmeste dersom en ulykke inntreffer. Røde Kors

avisa

Østfold

7


Vi har traktordeler du sparer penger på! Telefon: 69 10 23 00 - www.okonomi-deler.no Butikk: Ringtunveien 3, 1712 Grålum

www.mosstaxi.no

Hafsil AS Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg Tlf. 69 14 55 75

Tlf. 456 99 300

Med fokus på service og trygghet.

MOSS-RYGGE-VÅLER

www.hafsil.com ALLTID HER FOR

Tlf. 69 34 53 35

TELEFON HELE DØGNET: 69 31 30 62

ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

E-POST: post@fredrikstadbeg.no

WWW.fredrikstadbeg.no

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg! Solblomsten

Mye flott til hus og hage! Solblomsten MyeTlf. flott77til84 hus hage! 72og43

Følg oss på Facebook og hageland.no

Tlf. 77 84 72 43

Følg oss på Facebook og hageland.no

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00 ASKIM

___________________________ Dahl & Johnsen ANS Østfold Næringspark, 1814 Askim Tlf. 69 81 75 15 ___________________________

HALDEN

___________________________ Halden Auto AS Svinesundsv. 345, 1788 Halden Tlf. 69 17 29 70 | www.haldenauto.no ___________________________

Smaksopplevelser

Dataservice AS Storgata 4 C, 1767 Halden Tlf. 69 21 35 30 | www. dataservice.net ___________________________

for liten og stor!

www.brynildgruppen.no

TOMB VGS TILBUD OM INTERNAT. WWW.TOMB.NO

/TOMBVGS

TOMB.NO

I TILLEGG TIL STUDIESPESIALISERING HAR VI FLERE VALG INNEN NATURBRUK , BYGG OG TIP . PÅ TOMB KAN ALLE VEIER FØRE TIL STUDIEKOMPETANSE .

NÅ O STUDGSÅ SPES IEI SERI ALING

Kiwi Risum Iddev. 35, 1769 Halden Tlf: 69 18 57 93 ___________________________ Praktikertjenesten AS 1767 Halden Tlf. 69 17 97 00 ___________________________ Pam Refrigeration AS 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 ___________________________

HOBØL ___________________________

RBI Interiør gir deg Smart Oppussing

Ringvoll Elektro Service AS 1827 Hobøl Tlf. 69 92 26 65 ___________________________

HVALER

______________________________ Hvaler Håndtverk AS Neset 11, 1684 Vesterøy 995 46 229 ___________________________

Bruksveien 6, 1640 Råde

Tlf: 69 29 42 00 • Fax: 69 29 42 01 www.karlshusgarasjene.no 8

Røde Kors

avisa

Østfold

Hvaler Kommune Dybedalsåsen, 1684 Vesterøy Tlf: 69 37 50 00 ___________________________ Murservice Kristiansen 1680 Skjærhallen Tlf: 91 39 06 11 ___________________________

facebook.com/SmartOppussing


MARKER

___________________________ Nils Bjørknes 1870 Ørje Tlf. 90 01 25 55 ___________________________

MOSS

___________________________

Lik oss på facebook

www.williams-caravan.no

Skoland AS 1523 Moss Tlf. 69 26 74 62 ___________________________

Elgveien 1, 1640 Råde Tlf: 69 29 40 90

Bro Varmex AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________ Micronova AS 1503 Moss Tlf: 69 24 12 30 ___________________________

Iseveien har lokale grønnsaker og bær i sesong og mat fra Italia og Spania. Stopp har lokale grønnsaker og bær i sesong.

Følg oss på Facebook: Guttas gårdsbutikk/blomster Iseveien 941 30 908

Stopp

Grålum

___________________________

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Tlf: 69 88 74 40

69 16 50 00 69 10 32 20

Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net ___________________________ Mjørud AS Svaleveien 5, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 88 00

Besøksadresse: Risengveien 36, 1814 Askim

www.guttas-gardsbutikk.no

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten! RÅDE

RAKKESTAD

Askim Betongsaging AS

Stopp og Grålum har binderiavdeling.

Sesongen er i full gang og nå bugner utsalgene våre av førsteklasse varer!

Varna Regnskapskontor BA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00 ___________________________

Tlf. 69 83 31 00 - www.fossumkollektivet.no

SARPSBORG

SARPSBORG

SPYDEBERG

____________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Peder Eiendom AS 1640 Råde Tlf: 69 28 53 64 | www.pedereiendom.no ____________________________

Aaserud Møbler AS 1738 Borgenhaugen Tlf. 69 16 66 60 __________________________

Bassengspesialisten Osloveien 234, 1538 Moss Tlf: 69 27 74 44 | www.pools.no ___________________________

Gummiservice Produksjon AS Sarpsborgv. 121, 1640 Råde Tlf: 69 28 15 80 ___________________________

Gummiservice Produksjon AS Sarpsborgveien 121, 1640 Råde Tlf: 69 28 15 80 ____________________________

RG Regnskap AS 1711 Sarpsborg Tlf: 69 13 98 88 ___________________________

SKIPTVET

Forenede Plast AS Håndverkveien 6, 1820 Spydeberg Tlf: 69 01 27 77 - www.forenedeplast.no ___________________________

SARPSBORG

Tvete i Gågata 1706 Sarpsborg Tlf. 69 15 25 10 ___________________________

___________________________ Svein Strand 1712 Grålum Tlf: 951 27 333 __________________________ Info-Tjenester AS Postboks 1113, 1705 Sarpsborg Tlf. 69 97 17 00 ____________________________

Kjærringholmen Familiecamping 1580 Rygge

Tlf. 69 28 36 40 Mob. 90 10 77 21

____________________________ Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68.1816 Skiptvet Tlf: 69 80 91 30 | www.karlsrud.no ___________________________

SKJEBERG

Holleby Gods Hollebyveien 210, 1708 Sarpsborg Tlf: 69 14 88 79

Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf: 69 16 80 00

Vi takker alle annonsørene for den flotte støtten!

Jan Vidar Nes Soleng, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 64 15 952 23 085

Ordfører Voldens vei 7, Mysen post@liebedriftservice.no, Tlf 69846040 GRAVING - DRENERING SALG AV RØR OG VEIDUK

Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tlf: 69 82 49 50 www.trogstad-elverk.no

Edwind Ruuds Omsorgssenter 1850 Mysen Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Strandgata 3, 1724 Sarpsborg Telefon 69 14 84 25 www.all-regnskap.no

Anonym Giver Støtter Røde Kors

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy Ole Kristian Moen Tlf. 69 14 92 37 1820 Spydeberg Fax. 69 14 61 33 www.vestby-planteskole.no Mob: 41 54 22 20

Brødrene Skogen Fiskehandel AS

www.alo.no | Tlf: 69 222 888

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

www.valer-graveservice.no

takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

VARMEPUMPER

Mosseveien 14, 1640 Råde

Ila Alle 54, 1605 Fredrikstad

www.kuldetek.no Mob. 90 64 46 34

Engelsvikvn. 6, 1628 Engelsviken Tlf. 69 33 31 76 Fax. 69 33 04 18

Rakkestad Containerservice AS

Lie Handelsgartneri Lie Nordre, 1781 Halden

Tlf. 69 18 00 20 Støtter Røde Kors

Trøgstadheimen Bo- og Servicesenter

Mobiltlf.: 916 42 259 - 958 84 161 E-post: ole@rakk-cont.no

takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Vi leverer containere til mange formål!

Juel Johansen Bilruter ANS

Våler Sykehjem

firmapost@valer-graveservice.no

Televeien 12 1890 Rakkestad

Spydeberg Elektro AS Næringsveien 32, 1820 Spydeberg Tlf: 69 83 84 84 | www.spydebergelektro.no

___________________________

BYGGMESTER

1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

Jørgenrud Bil & Deler AS ___________________________

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

1663 Rolvsøy Tlf. 69 33 51 39 Fax. 69 33 29 55 info@jueljohansen.no

Tlf. 69 28 43 64 www.radeblomster.no

1892 Degernes Tlf: 90654395 www.skammelsrud.com

Jernbanegt. 10, 1767 Halden Tlf. 69 17 86 10 Støtter Røde Kors

MIDT I KARLSHUS

SPYDEBERG Nordmyrv. 4, 1820 Spydeberg

Tlf. 69 83 79 70

02137

Røde Kors Rogaland takker annonsørene for den flotte støtten!

Vi dekker ditt transportbehov i Indre Østfold

Røde Kors

avisa

Østfold

9


ASKIM

Byggtjenesten AS Fagerliveien 19 1813 Askim Tlf.: 413 76 312

Kreativ Elektro Askim AS Hovsveien 8 1831 Askim

www.bekkevold.no Tlf: 41413120

Berg Kran og Transport Isetorp Gård • 1730 Ise Tlf. 97 73 41 44

ASKIM

EIDSBERG

Arild Kolstad AS RKS Entreprenør AS www.krusinski.no Graving - Dozing - Transport

Tlf: Ole 95 09 54 94 Roman 90 53 58 58 Eirik 93 06 99 23

Fossen Eftf. AS

Tlf.:69 88 44 64 | arild-ko@online.no Besøksadresse: Sørlia 18, 1807 Askim Postadresse: Postboks 223, 1802 Askim

Borge Begravelsesbyrå v/Ellen Margareth Bye Biv. 21, 1658 Torp Tlf. 69 34 53 35 Mob. 94 32 58 51

Brennmoen Grustak 1850 Mysen Tlf. 69 89 44 10 Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

Skade og Lakk AS Pancoveien 8, 1624 Gressvik

Tlf. 69 35 10 70

www.skadeoglakk.no Tlf. 69 39 64 40

E-post: post@fasvo.no

FREDRIKSTAD Tomteveien 41, 1618 Fredrikstad Tlf 69 33 20 33 post@lakkompaniet.no Grå = Black 70% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

MOSS

arkitekter arkitekter

Bunnpris Mysen

Sleipner Motor AS Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

Tlf. 69 70 78 00

www.exakt-regnskap.no

Arne Svendsensgt. 6 1612 Fredrikstad

Tlf. 69 30 00 60 Fax. 69 30 00 70

HALDEN

ØSTFOLD HØYTRYKK AS DØGNSERVICE

Grå = Black 20% Grön = Cyan 50%, Yellow 100%

Dikev. 32, 1661 Rolvsøy Tlf. 69 36 03 80 Fax. 69 36 03 81

ark ama

FREDRIKSTAD

KJ Revisjon Farmannsgt. 16 1607 Fredrikstad Tlf. 69 38 38 10 Fax. 69 38 38 19 www.kjrevisjon.no

Elektriker i Askim Nybråtveien 39, 1832 Askim Tlf.: 479 04 536

Telefon 69 35 59 59 Strykerv. 20, 1658 Torp www.ostfoldhoytrykk.no

R A K K E S TA D

MARKER

Cato Ringstad AS Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

Tlf. 69 17 82 00 Fax. 69 18 75 10

RÅDE

RYGGE

Råd & bokføring

Dronningens gate 13 1530 Moss Tlf: 69 24 96 70 www.rad-bokforing.no

Tlf. 934 06 900 www.mtf.no

Distribusjon varebil/lastebil Express leveringer Industriveien 3 1640 Råde

SARPSBORG

Lilletuneveien 2 1711 SARPSBORG www.brlasfalt.no

Follogata 9, 1707 Sarpsborg Tlf.: 69 15 13 58

Vi trenger deg som ikke kan besøke Anna Bli støttemedlem i ditt lokale Røde Kors!

Røde Kors

avisa

Østfold

Gullfunnet 50, Rød gård, 1570 Dilling Telefon: 69 26 60 50 E-post: info@ostfoldgress.no

VÅLER

Ludvigsen & sønner AS

OGSÅ

10

Tlf: +47 69 91 00 00 www.nordicpack.no

Theresesgate 31, 1723 Sarpsborg

Telefon: 69 12 05 69

69 28 99 33 www.knutbjerke.no

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Send sms

MEDLEM TIL 2272 eller se rodekors.no


Blomster og ved Alt innen binderi

Adresse : Lundsvei 17, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 26 29 30 - Mobil: 95 79 09 46

Avd Mysen: Tlf. 92 88 50 78, Storgata 42 1850 Mysen Avd Ørje: Tlf. 45 06 17 90, Storgata 43 1870 Ørje

ALT I TRANSPORT UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE Spinnerivn. 3, 1632 Gml. Fredrikstad Tlf. 69 32 47 50 | post@hovelsen.no | www.hovelsen.no

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID

ØSTFOLD

Tlf: 69 35 70 80 | wwww.backeostfold.no

post@ts-mysen.no www.ts-mysen.no

• Rehabilitering og nybygg • 30 års erfaring Tlf: 915 35 092 Greåker Graving og Transport AS Klevaveien 31 1719 Greåker Tlf: 69142985

www.greakergt.no

PLUSARKITEKTUR Sarpsborg / Oslo

Gravstener  Lokalprodusert, gjerne etter dine ønsker  Gjenbrukssten fra 8000, Oppussing av gamle stener  Inskripsjoner  Bedrammer  Gravlykter / lys

Andre produkter

 Trapper, benker, bord, vasker, fat m.m  Utsmykninger/skulpturer  Alt lokalprodusert

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen Telefon: 69 16 36 33 www.johansenmonument.no

plusarkitektur.no

Sarpsborg / Oslo | facebook.com/plusarkitektur | plusarkitektur.no

Utleie av kranførere Hammerstad Maskin AS Gamle Beddingvei 28 1671 Kråkerøy Tlf. 69 31 01 01

• Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

Vi utfører service og nyinstallasjoner Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00 Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

SIFFER ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Økonomi og rådgivning

SAMMEN BLIR DU BEDRE

Busterudgata 11, 1776 Halden Tlf. +47 69 21 17 50 www.siffer.net

ISEVEIEN VI GIR BYGNINGER LIV

Røde Kors

avisa

Østfold

11


B 352015 -T H E P I TC H

-Blad

12

RETURADRESSE: Tollbugata 115 3041 Drammen

SJEKK TILBUDET I DIN KOMMUNE Frihet til å reise

Røde Kors

avisa

Østfold


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.