Page 1

avisa

Ă˜stfold 1. utgave 2016 | Mai

Førstehjelp til barnehager i Ă˜stfold Fortjenstmedalje til ildsjel | Pilotprosjekt i politiarresten | Suksess for bruktbutikkene


F.v. Kathrine Handal, Camilla Bakke, Pernille Backer Lemming og Petter Due.

Heder og ære til ildsjeler Ildsjelene som står på for Besøksvenn med hund i Østfold ble i januar satt pris på. Tekst: Glenn Thomas Nilsen

I form av gode ord og blomster ble ildsjelene Kathrine Handal, Camilla Bakke, Pernille Backer Lemming og Petter Due satt pris på. Aktiviteten Besøksvenn med hund startet i Østfold for tre år siden, og hele ti kurs i løpet av tre år er nå gjennomført. Siden starten i 2013 er over 100 ekvipasjer kurset, og mange av dem ute på gledesoppdrag rundt omkring i fylket.

Hundene besøker hele 21 sykehjem i Østfold regelmessig, 11 ekvipasjer besøker personer hjemme eller går tur, i tillegg har vi avtaler med tre dagsentre for psykisk syke hvor vi besøker sentre eller er ute i turgrupper. Vi har også tre ekvipasjer på Krageviken asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. I april ble det ellevte kurset i Østfold holdt. Neste kurs er 12. og 13. november.

Aksjoner Østfold Røde Kors Hjelpekorps 2015/2016: 16. oktober 2015: Søk etter savnet person i Askim

7. desember 2015: Søk etter savnet person i Rygge

30. oktober 2015: Søk etter savnet person Gressvik

8. desember 2015: Bistand med forpleining til Trøgstad brannvesen

31. oktober 2015: Søk etter savnet person i Sarpsborg

15. desember 2015: Søk etter savnet person i Halden

8. november 2015: Søk etter savnet person i Moss

25. desember 2015: Søk etter savnet person i Sarpsborg

14. november 2015: Søk etter savnet person i Fredrikstad

1. januar 2016: Søk etter savnet person i Askim

19. november 2015: Søk etter savnet person i Sarpsborg

2. januar 2016: Søk etter savnet person i Skiptvet

23. november 2015: Søk etter savnet person i Fredrikstad

3. januar 2016: Søk etter savnet person i Sarpsborg

25. november 2015: Søk etter savnet person i Halden

19.-21. januar 2016: Søk etter savnet person på Hvaler

info

ANSVARLIG Utgiver: Østfold Røde Kors Post- og besøksadresse: Vesterheimveien 2, 1712 Grålum Tlf 05003 fax 69 12 88 21 Webside: www.rodekors.no/ostfold E-MAIL: post.ostfold@redcross.no 2

Røde Kors

avisa

Østfold

«Avisa’s» opplag: 86 600

Trykking: Amedia Trykk og Distribusjon AS - 63 80 50 80

Redaktøransvar: Øyvind Bruflat

Annonser OG LAYOUT Bell Media AS Postboks 2385, 3003 Drammen Tel.: 32 20 56 00

Redaksjonsutvalg: Glenn Thomas Nilsen

FORSIDEBILDE: Glenn Thomas Nilsen


step. bike. golf. jog. move.

aktivitetsmålere og GPS-smartklokker

©2016 Garmin Ltd. og tilhørende datterselskaper

Les mer: www.garmin.no

Henry godt mottatt i Østfold Med støtte fra Gjensidigestiftelsen har Norges Røde Kors produsert 3500 Henry sett. Settene ble som en del av førstehjelpssatsningen delt ut gratis til alle barnehager i hele landet. Også her i Østfold. Henry er uheldig. Han faller ned fra treet, får kul i hodet, skjærer seg, klemmer hånden sin og får skrubbsår på kneet. Hva kan barna gjøre for å hjelpe Henry? Hva slags hjelp trenger han? Hvem skal hjelpe han? Og hvor ringer vi? Alt dette får barna lære seg gjennom "HENRY-førstehjelp for barnehagebarn". Pakken inneholder en Henry dukke, liten sekk med Henry plaster, pedagogisk

veiledningshefte med USB minnepinne med Henry musikk og en flip-over med illustrasjoner av Henry sine uhell som kan brukes når voksne og barn drøfter hva som er skjedd med Henry. På denne måten kan personalet i barnehagen legge inn førstehjelp som en del av det pedagogiske opplegget i barnehagen. Målsetningen til Røde Kors med dette Henry-prosjektet, er å øke barns bevissthet om, kjennskap til og interesse for førstehjelp. Samtidig som det handler om å utvikle omsorgsevne, ansvar og hjelpevilje og spre kjennskap til Røde Kors' kjerneverdier som humanitet og nøytralitet. Røde Kors

avisa

Østfold

3


Gro Anita Sætherbakken

Fortjenstmedalje til ildsjel Gro Anita Sætherbakken fra Mysen har blitt tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstmedalje. I 30 år har Gro Anita Sætherbakken fra Mysen og Omegn Røde vært brennende ildsjel i Røde Kors. På årsmøtet til Østfold Røde Kors i april ble hun tildelt Norges Røde Kors Hjelpekorps Fortjenstmedalje. – Tusen mange takk. Det var veldig mange flotte ord. Røde Kors har vært en stor del av livet mitt, jeg begynte når jeg var 16 år og nå er jeg jo noen år eldre. Det ble fort en livstil, og det er det fortsatt. Det gir meg utrolig mye å være med i hjelpekorpset spesielt, men også det å være en stor del av hele Norges Røde Kors, sa Gro Anita Sætherbakken. Det var en tydelig rørt 46-åring som mottok medalje, diplom og blomst. – Det ble veldig mange fine ord, det ble litt følelsesmessig. Jeg setter stor pris på alle ordene og medaljen. Og ikke minst alle som er med i organisasjonen, og dere som er meg nærmest hjelpekorpset. Røde Kors er en veldig stor del av hele vår familie, og at ungene nå også er med inn i hjelpekorpset betyr fryktelig mye for meg. Jeg håper jeg fortsatt får mange fine år sammen med dere videre, avslutter Sætherbakken. 4

Røde Kors

avisa

Østfold

Trofast Hun har vært en bauta i Mysen Røde Kors Hjelpekorps gjennom mange år. Andre har kommet og gått, Sætherbakken har alltid vært den som rydder opp og holder orden i hjelpekorpset. Hun har i tillegg til dette vært med i ledelsen av lokalforeningen, spesielt etter at Momarkedet ble lagt ned i 2012. Hun har alt økonomiansvar for lokalforeningen. I søknaden fremheves det at Sætherbakken er en kapasitet med dyktighet og utholdenhet man sjelden ser i våre dager. I tillegg til lokalt arbeid, bruker d-rådet henne som kursholder på flere distriktskurs. D-rådet antar at hun er hovedårsaken til at Mysen og Omegn Røde Kors har den status og størrelse som de har hatt de senere årene. Vedtak Norges Røde Kors Æresbevisningskomite tildeler Norges Røde Kors Hjelpekorps fortjenst-medalje til Gro Anita Sætherbakken for hennes langvarige og betydningsfulle arbeid for Sarpsborg Røde Kors, Mysen Røde Kors, Østfold Røde Kors, og dem Røde Kors er til for. Tekst og foto: Glenn Thomas Nilsen


F.v. Geir Willadsen, leder for arrest- og transportseksjonen i politihuset, og Tore Ødegård som er leder for de frivillige visitorene.

Godt i gang med pilotprosjekt i politiarresten Røde Kors og politiet i Østfold har startet opp en besøkstjeneste (visitortjeneste) i den sentrale politiarresten i Sarpsborg. Det første besøket ble gjennomført 15. mars. – Og det fungerer helt flott. Det er ikke hver gang det er behov, men det har vært noen. Vi er der tre dager i uken, og visitorer fra hele Østfold er med på dette, sier Tore Ødegård. I ordinære fengsler har visitortjenesten eksistert i mange år, men det er første gang at et slikt tilbud i organisert form rettes mot personer som sitter i arrest eller i påvente av varetektsplass. Røde Kors og politiet har i mange år hatt et tett samarbeid, spesielt innenfor søk og redningstjeneste, men også med mottak av flyktninger som kom over grensen fra Sverige i fjor høst. Svært glad Daglig leder i Østfold Røde Kors, Øyvind Bruflat, er svært stolt og glad over det gode samspillet med politiet i vårt fylke. – Dette skyldes jevnlig dialog og det faktum at Røde Kors stiller store krav til frivillige deltagere i disse tjenestene. VI er meget stolte og glade over at politiet både verdsetter og ønsker frivillig innsats, sier Bruflat. Vi har behov for flere visitorer i Østfold. Bli gjerne med! Ta kontakt med Birgitte Thoresen på distriktskontoret for mer informasjon, e-post: birgitte.thoresen@redcross.no Tekst og foto: Glenn Thomas Nilsen

Røde Kors

avisa

Østfold

5


Sarpsborg.

Stor suksess for bruktbutikkene i fylket Røde Kors sine butikker i Østfold drives godt og er populære. Vi har butikk både i Sarpsborg og Mysen. Tekst og foto: Jan Kr. Mathisen og Glenn Thomas Nilsen

I 2013 åpnet Sarpsborg Røde Kors sin bruktbutikk på Grålum i Sarpsborg. Butikken ble etablert i et lite lokale som ble vurdert til å være egnet til den aktiviteten som vi antok å ville få. Vareutvalget var klær og ting og tang. Varemengden og det store innrykk av kunder gjorde at ressursgruppen og Sarpsborg Røde Kors begynte å se seg om etter mer egnede lokaler. To år senere ble et større og mer egnet lokale til vår aktivitet ledig noen hundre meter unna, i den gamle Jokerbutikken på Grålum.

Butikk også i Indre Året etter at Sarpsborg åpnet sin butikk, valgte Mysen og Omegn Røde Kors å satse på det samme. Butikken åpnet dørene i august 2014, og har siden den gang etablert en god kundekrets og en sosial møteplass. Begge butikkene får inn rikelig med klær. Det er sjeldent at klær blir kastet. Klær som ikke blir solgt leveres til Latvia-prosjektet og til andre steder i Øst-Europa gjennom gode samarbeidspartnere. Arbeidet med å få frivillige har ikke vært vanskelig på noen av stedene. Alle er frivillige og mottar ingen lønn. Ideen om bruktbutikk ble startet opp etter godt samarbeid med Sverige og Danmark som driver stort med gjenbruk. 6

Røde Kors

avisa

Østfold

Mysen

Styret i Sarpsborg Røde Kors har sett inntektspotensialet i Bruktbutikken og de satset på å leie et nytt lokale. Her har vi i tillegg til klær også åpnet en avdeling til hvor det blant annet selges møbler og hvitevarer. Butikken er også et møtested for kunder, og annenhver tirsdag på kvelden er det nettverkstreff med håndarbeid. Dette er for alle, enten du er medlem eller ikke. Du er hjertelig velkommen til våre butikker!


ALT I TRANSPORT UTLEIE AV AVFALLSCONTAINERE

Onsøyvn. 22, 1613 Fredrikstad Tlf. 69 36 84 00 Fax. 69 36 84 01

Du finner oss i Mysen og i Sarpsborg! post@ts-mysen.no www.ts-mysen.no

Blomster og ved Alt innen binderi

www.esbank.no • post@esbank.no 69 89 91 00

Nico Trans AS Klostergata 13 1532 Moss Tlf. 952 05 658

Oldtidsveien 287 Avd Mysen: Tlf. 92 88 50 78, Storgata 42 1850 Mysen Avd Ørje: Tlf. 45 06 17 90, Storgata 43 1870 Ørje

1747 Skjeberg www.hagemaskiner-as.no Tlf.: 69 16 82 88

SIFFER ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Økonomi og rådgivning

Spinnerivn. 3, 1632 Gml. Fredrikstad Tlf. 69 32 47 50 | post@hovelsen.no | www.hovelsen.no

Busterudgata 11, 1776 Halden Tlf. +47 69 21 17 50 www.siffer.net

SAMMEN BLIR DU BEDRE

Tomteveien 47 1618 Fredrikstad Tlf: 69 35 12 70

Gundersen Galvano AS Helgebyvn.33, 1734 Hafslundsøy

Tlf. 69 13 05 09 Fax. 69 14 99 33 Støtter Røde Kors

Ørav. 2, 1630 Gamle Fredrikstad

Tlf. 69 39 50 00 • Fax. 69 39 50 01

Tak - Fasade - Kjøl - Flis

Annonsemateriell_Layout 1 13.02.13 12:11 Side 1

Storveien 5, Ørebekk, 1621 Gressvik. Tlf. 69 32 66 66 www.slevikelektriske.no

– DIN ELEKTRIKER –

Du finner oss i vår

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

butikk på Ørebekk!

EUROPAS STØRSTE ELEKTROKJEDE

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Røde Kors

avisa

Østfold

7


Dahle Transport 1621 Gressvik Mob. 91 34 05 80 -Fax.: 69 36 50 73 Dekker det meste innen transport

Den komplette energirådgiver Norsk Enøk og Energi AS er et frittstående og nøytralt rådgiverselskap innen effektiv energibruk. Vi har spesialkompetanse for komplette og energieffektive løsninger innen VVS og elektroanlegg med topp fokus på ENØK. Kontakt oss for optimale løsninger nå!

NORSK ENØK OG ENERGI AS Drammen - Fredrikstad - Tønsberg - Grenland ved Terje Helgesen, mob. 970 38 913 www.nee.no - th@nee.no 69 20 45 00 ostfold@bdo.no www.bdo.no

Hafsil AS Navestadveien 20, 1722 Sarpsborg Tlf. 69 14 55 75

Meld deg som blodgiver her: Sykehuset Østfold - Askim Sykehuset Østfold - Fredrikstad Sykehuset Østfold - Halden Sykehuset Østfold - Moss Sykehuset Østfold - Sarpsborg

tlf. 69 86 51 55 tlf. 69 86 06 90 tlf. 69 86 50 35 tlf. 69 86 66 38 tlf. 69 86 53 00

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram www.giblod.no

www.hafsil.com

TØMRER- MURER OG BETONGARBEID Tlf 69 35 70 80 www.backeostfold.no

-Et selskap i BackeGruppen

Vil du stå først i boligkøen? Som medlem har du førsteretten til brukte og nye boliger tilknyttet BORI. Vi har mange spennende prosjekter på gang!

Hammerstad Maskin AS Gamle Beddingvei 28 1671 Kråkerøy Tlf. 69 31 01 01

TOMB.NO

TOMB VGS

8

avisa

www.bori.no

Adresse : Lundsvei 17, 1710 Sarpsborg Telefon: 69 26 29 30 - Mobil: 95 79 09 46

Dokument: liggende_A4.ait

NÅ OGSÅ­ STUDIELI­ SPESIANG SERI

Røde Kors

Tlf: 63 89 02 00

Østfold

600cm

Ringvoll Senter 1D, 1827 Hobøl Tlf: 69 92 43 30

Bane: /Users/opheim

Iseveien

FREDRIKSTAD AS

FREDRIKSTAD

Rosenbergv 5 1630 Gamle Fredrikstad Mob: 915 31 989 510cm


Ferskvann reklameb reklamebyrå, Foto: Jens Haugen Studios

Gravstener  Lokalprodusert, gjerne etter dine ønsker  Gjenbrukssten fra 8000, Oppussing av gamle stener  Inskripsjoner  Bedrammer  Gravlykter / lys

Andre produkter

MOSS

___________________________

 Trapper, benker, bord, vasker, fat m.m  Utsmykninger/skulpturer  Alt lokalprodusert

Skjebergveien 206, 1743 Klavestadhaugen Telefon: 69 16 36 33 www.johansenmonument.no

Regnskapssentralen AS Kongens gate 3, 1530 Moss Tlf. 69 20 65 00 - www.rsmoss.no ___________________________ Skoland AS 1523 Moss Tlf. 69 26 74 62 ___________________________ Bassengspesialisten Osloveien 234, 1538 Moss Tlf. 69 27 74 44 - www.pools.no ___________________________

RAKKESTAD

___________________________

• Elektro • Rør • Ventilasjon • Telematikk • Sikkerhet

iser Stort utvalg - lave pr - tak

Vi utfører service og nyinstallasjoner

sjon - Vinduer - døreerr - listverk - gulv - isola erobbee gardero gar - gard en ken kjøk l pane r plate vegg sse - terraasse - verktøy - maling osv. TID, HVIS DU IKKE VIL, KAN ELLER HAR AR HELE JOBBEN FOR DEG HAR VI HÅNDVERKERE SOM TAR

Ring din lokale samarbeidspartner Bravida på telefon 69 35 94 00

For produktinformasjon eller bestilling av varer:

Bravida Norge AS Postboks 1420, NO-1602 Fredrikstad Telefon +47 69 35 94 00 – www.bravida.no

FREDRIKSTAD ØST

FREDRIKSTAD VEST

ISE

Kjølberg industriområde, Fjeldberg Knatterudfjellet TORP ISE KNATTERUDFJELLET Strykerveien 5, 1658 Torp FJELDBERG Onsøyveien 20 1730 Ise Kjølberg industriområde, Fjeldberg, Onsøyveien 20 Tlf: 69 16 18 20 Tlf 69 35 56 60, fax 69 35 56 79 1614 Fredrikstad Tlf 69 16 18 20 Strykerveien 5, Torp Tlf: 69 16 18 20 Tlf 69 36 77 80 Fax 69 13 23 08 Man-fre 7-17, lør 9-14 Tlf: 69 16 18 20 Man-fre 7-18, lør 9-14 Man-fre 7-17 lør 9-14

SPYDEBERG

SLITU

lør 9-14

lør 9-14

Tronstadveien 4, SPYDEBERG 1820 Spydeberg Tronstadveien 4 Tlf 69 83 32 80 1820 Spydeberg Fax 69 83 60 96 Tlf: 69 16 18 20 Man-fre 7-18

Morstongveien 54 MOSS 1859 Slitu Rabekkgata 9 Tlf 69 84 64 00 1523 Moss Fax 69 84 64 19 Tlf: 69 16 18 20 Man-fre 7-16

MOSS

Rabekkgata 9 1523 Moss Tlf 69 24 19 00 Man-fre 7-18 lør 9-14

VI GIR BYGNINGER LIV

xl-bygg.no

Mjørud AS Svaleveien 5, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 88 00 ___________________________ Norrønafly Rakkestad AS Flyplassen, 1890 Rakkestad Tlf: 69 22 60 00 - www.norronafly.net ___________________________ Murer Ragnar Haugen Industriveien 11, 1890 Rakkestad Tlf. 69 22 22 38 ___________________________ Trehus Export AS 1890 Rakkestad Tlf. 906 16 382 ___________________________

RÅDE

___________________________ Peder Eiendom AS 1640 Råde, Tlf. 69 28 53 64 www.pedereiendom.no ___________________________ Snekkerfirmaet Bjørn Myhra & Sønn AS Saltnesveien 509, 1640 Råde Tlf: 906 97 930 ___________________________

SARPSBORG

___________________________ Svein Strand 1712 Grålum Tlf: 951 27 333 ___________________________

Apotek1 Hvaler Tlf: 69 37 53 00

Apotek1 Hjorten Tlf: 69 36 85 85

Aaserud Møbler AS 1738 Borgenhaugen Tlf. 69 16 66 60 ___________________________

Ødegårdskilen 1684 Vesterøy

Stortorvet1 1607 Fredrikstad

Tveite i Gågata 1706 Sarpsborg Tlf. 69 15 25 10 __________________________

Ønsker du en sikker medspiller Ønsker du en sikker medspiller i byggeprosessen? i byggeprosessen?

Info-Tjenester AS Postboks 1113, 1705 Sarpsborg Tlf. 69 97 17 00 ___________________________

SKIPTVET

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg www.ove-skaar.no www.ove-skaar.no

___________________________ Karlsrud Betongpumping AS Thonsveien 68, 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 91 30 - www.karlsrud.as ___________________________ Skiptvet Blikk AS 1816 Skiptvet Tlf. 69 80 82 44 ___________________________

SKJEBERG

___________________________ Høk Kro og Motell 1747 Skjeberg Tlf. 69 16 80 00 ___________________________

ET TRYGT VALG FOR GRANITT Beer Sten er en av få spesialister innen levering av granittprodukter i Norge. Vi har over 130 års erfaring fra egenproduksjon, eksport og import av granitt. Kontakt våre fagfolk på telefon 69 38 41 10 eller firmapost@beersten.no www.beersten.no

anders beer

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

SPYDEBERG

___________________________ Forenede Plast AS Håndverkveien 6, 1820 Spydeberg Tlf: 69 01 27 77 - www.forenedeplast.no ____________________________ Jørgenrud Bil & Deler AS __________________________

VÅLER

___________________________ Våler Graveservice AS 1593 Svinndal Tlf. 69 28 98 41

Røde Kors

avisa

Østfold

9


ASKIM

___________________________ Dahl & Johnsen ANS Østfold Næringspark, 1814 Askim Tlf. 69 81 75 15 ___________________________ Høyendal Bensin 1811 Askim Tlf. 69 88 34 20 ___________________________ J Finstad & Ø Teig ANS 1813 Askim Tlf. 69 88 08 18 ___________________________

EIDSBERG

___________________________

høy kompetanse (og lokal tilstedeværelse)

Lie Bedriftservice AS 1851 Mysen Tlf: 69 89 04 46 ___________________________

Rambøll har over 1300 medarbeidere i Norge lokalisert på kontorer over hele landet. Vi jobber i et flerfaglig miljø og tilbyr tjenester innen planlegging, utredning og prosjektering. WWW.RAMBOLL.NO

Momarken Toto Postboks 174, 1851 Mysen Tlf: 69 89 80 01 ___________________________ Mona Sand og Singel AS 1850 Mysen Tlf. 907 78 850 ___________________________

HALDEN

___________________________ Byggmester Jan Los Marmorveien 52, 1784 Halden Tlf. 928 25 882 - www.byggmesterjanlos.com

___________________________

RBI Interiør gir deg Smart Oppussing

AF Gruppen ASA 0603 Oslo Tlf. 22 89 11 00 ___________________________

Vestgårdveien 1 – 5, Sørliefeltet

Kiwi Risum 1769 Halden Tlf. 69 18 57 93 ___________________________

Husk EU-kontroll- Kr. 795,-

inklusiv utvendig børsteløs vask av bilen

facebook.com/SmartOppussing

Praktikertjenesten AS 1767 Halden Tlf. 69 17 97 00 ___________________________

Har du husket servicen ? Be om tilbud

Halden Auto AS Svinesundsv. 345, 1788 Berg i Østfold Tlf. 69 17 29 70 ___________________________

Ansvarlig CM Entreprenør HTC modellen

Pam Refrigeration AS 1753 Halden Tlf. 69 19 05 55 ___________________________

Ingeniør og entreprenørbedrift

Dataservice AS Storgata 4 C, 1767 Halden Tlf. 69 21 35 30 | www. dataservice.net ___________________________

Pb. 24 1641 Råde Tel: 69285355 Mail htc@htc-as.no

ALLTID HER FOR

Datatjenesten AS Storgata 4 B, 1767 Halden Tlf: 69 17 96 00 | www.datatjenesten.no ___________________________

Nye rør - uten å grave eller rive

HOBØL

___________________________ Ringvoll Elektro Sevice AS 1827 Hobøl Tlf. 69 92 26 65 ___________________________

www.olimb.no

MARKER

___________________________

Tlf. 69 34 53 35

TELEFON HELE DØGNET: 69 31 30 62

ADR: Veumveien 51, 1613 Fredrikstad

E-POST: post@fredrikstadbeg.no

Nils Bjørknes 1870 Ørje Tlf. 90 01 25 55 ___________________________

WWW.fredrikstadbeg.no

MOSS

___________________________ PMS 301C

Totalentreprise - Næringsbygg Industri - Kontor - Forretning - Lager - Arkitekt Prosjektledelse - Byggeledelse - Ombygging Tlf. 69 33 71 00 Fax. 69 33 95 50 • Dikeveien 14, 1661 Rolvsøy • E.post@norbygg.no

10

Røde Kors

avisa

Østfold

Nomar AS Rygge Storsenter Tlf. 69 26 70 20 ___________________________ Bro Varmex AS Larkollveien 37, 1570 Dilling Tlf. 69 26 41 80 - www.brovarmex.no ___________________________

FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF

Micronova AS 1503 Moss Tlf. 69 24 12 30 ___________________________

støtt e r R ød e K ors

Varna Regnskapskontor SA 1530 Moss Tlf. 69 20 85 00


Brødrene Skogen Jan Vidar Nes Fiskehandel AS Byggmester

Soleng, 1860 Trøgstad Tlf. 69 82 64 15 952 23 085

Engelsvikvn. 6, 1628 Engelsviken Tlf. 69 33 31 76 Fax. 69 33 04 18

Kjærringholmen Familiecamping 1580 Rygge

Tlf. 69 28 36 40 Mob. 90 10 77 21

Trøgstadheimen Bo- og Servicesenter takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

ark ama

Tlf. 69 84 44 00 www.ramstadbil.no

www.exakt-regnskap.no

Vi dekker ditt transportbehov i Indre Østfold

www.vestby-planteskole.no

GRAVING - DRENERING SALG AV RØR OG VEIDUK

Tlf. 69 18 00 20 Støtter Røde Kors

Rakkestad Containerservice AS 1530 Moss Tlf. 69 24 39 90 www.mossfinbakeri.no

Mobiltlf.: 916 42 259 - 958 84 161 E-post: ole@rakk-cont.no

Tlf: 69 92 40 20 www.vemaprodukter.no

Vi leverer containere til mange formål!

Juel Johansen Bilruter ANS

Stasjonsgata 35 1820 Spydeberg Tlf. 69 68 20 00 www.spydeberg.kommune.no

1663 Rolvsøy Tlf. 69 33 51 39 Fax. 69 33 29 55 info@jueljohansen.no

Skoleveien 6, 1860 Trøgstad Tlf: 69 82 49 50 www.trogstad-elverk.no

Svinndalsv. 7, 1593 Svinndal

Tlf. 69 28 60 32 www.hunstad.no

e i d s b e rg Brennmoen Grustak 1850 Mysen Tlf. 69 89 44 10 Støtter Mysen og Omegn Røde Kors!

Multiconsult AS Pb. 1424, 1602 Fredrikstad Tlf. 69 38 39 00 www.multiconsult.no

Anonym giver støtter Røde Kors

Mossev. 102, 1624 Gressvik

Skade og Lakk AS Sleipner Motor AS

mar k e r

Arne Svendsensgt. 6 Fredrikstad

Tlf. 69 30 00 60 Fax. 69 30 00 70

Tlf. 934 06 900 www.mtf.no

rå d e

1850 Mysen Takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

Medvin Ultralyd v/ Arnt Edvin Andersen Spesialist i radiologi Dyrendal Medisinske Senter v/ Mogens Wiig Felles tlf. 69 18 38 90

Lerkeveien 2, 1624 Gressvik

Tlf: 69360040

www.stormelektro.no hval e r

Tønne Huitfeldtspl. 2, 1767 Halden

Vesterøy Tlf: 995 46 229

Tlf. 69 17 82 00 Fax. 69 18 75 10

m o ss

r y gg e

Consem Entreprenør AS Rabekkgata 17 1523 Moss

www.moss-bilsenter.no

Tlf: 69 70 03 45

Sognshøy Næringspark 1580 Rygge Tlf. 69260577 Fax. 69261564 Mob. 911 75 001

vål e r

Industriveien 3 1640 Råde

v/Ellen Margareth Bye Biv. 21, 1658 Torp Tlf. 69 34 53 35 Mob. 94 32 58 51

Mobil.: 95 08 83 45 vvidarjo@start.no

sarps b o rg

Distribusjon varebil/lastebil Express leveringer

Farmannsgt. 16 1607 Fredrikstad Tlf. 69 38 38 10 Fax. 69 38 38 19 www.kjrevisjon.no

Cato Ringstad AS

Koretv. 13C, 1626 Manstad

takker Besøkstjenesten for fint samarbeid

KJ Revisjon

hal d e n

Kjærre Bygg AS

Våler Sykehjem

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Borge Begravelsesbyrå

Fax. 69 35 10 72

f r e d ri k s t a d

www.skadeoglakk.no Tlf. 69 39 64 40

Hollebyv. 310 • 1708 Sarpsborg Tlf. 69 14 88 79 Vakttlf. 911 00 102 www.hollebygods.com

Tlf. 69 35 10 70

Mob: 41 54 22 20

Edwind Ruuds Omsorgssenter

f r e d ri k s t a d

Fossen Eftf. AS

Ole Kristian Moen 1820 Spydeberg

Jernbanegt. 10, 1767 Halden Tlf. 69 17 86 10 Støtter Røde Kors

Lie Nordre, 1781 Halden

02137

Tlf. 69 70 78 00

arkitekter arkitekter

Lie Handelsgartneri

Vestbyveien 20, 1734 Hafslundøy Tlf. 69 14 92 37 Fax. 69 14 61 33

Aut. Regnskapsførerselskap Aspelundv. 4, 1624 Gressvik

69 28 99 33 www.knutbjerke.no

Våler kommune Kjosveien 1 1592 Våler i Østfold

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Tlf. 69 28 91 00 www.valer-of.kommune.no

Man- fre 10.00-18 Lør 10-16.00 Søn 11-18

Jordbærbua Mosseveien 43 1640 Råde

Guttas gårdsbutikk As Frukt- og grønnsaksbutikk · Blomsterbutikk

Røde Kors Østfold takker annonsørene for den flotte støtten!

Vi satser på kortreiste grønnsaker og bær i sesongen. Bra for miljøet, lokale produsenter og for deg.

Vår populære Italiensk is er her! Sesongen er i full gang og nå bugner utsalget vårt av førsteklasse varer!

Smaksopplevelser

Stort utvalg i pasta, olivenoljer, balsamiko.

AGURKER! 1 stk. 2 stk.

for liten og stor!

12,20,-

Vi fører LISA SYLTETØY!

www.brynildgruppen.no

Syltetøyet produseres i små porsjoner med første sorterings bær. Dette er for å bevare mest mulig av det naturlige i produktene.

• Ferske brune og hvite gårdsegg rett fra bonden • Flotte, sterke vår/sommerblomster og ampler • Rikelig utvalg i jord- og torvprodukter • Stort utvalg i frukt og grønnsaker • Egenimport av stauder og spesielle planter • Åpent syv dager i uken

Følg oss på: Facebook.Guttas gårdsbutikk As Telefon: 917 32 000

13

Røde Kors

avisa

Østfold

11


B

-Blad

RETURADRESSE: Postboks 2385 3003 Drammen Illustrasjonsfoto

“Alt jeg ønsker meg er et trygt hjem” Naw id er 13 år og har f ly k tet f ra k r ig og uro i hjeml andet . Han sl i ter m e d vonde minner f ra k r igen og f ra en f luk t g jenn om Europa. Han er en g l ad g u t t s om l iker å være s amm en m e d venner og å spil le fot bal l , m en m es t av alt v il han g j ø re det bra på skolen, sl ik at han får s eg jobb og en t r yg g f ramt id.

Vil du hjelpe? I høst arrangerer vi kurs for familier som kan tenke seg å bli fosterhjem for flyktningbarn som har kommet alene til Norge. Kurshelg: 23. – 25. september på Thon Hotell Ski. Kont ak t fos ter hjems t jenes ten i Ø s t fold Tlf: 4 66 16 900 12

Røde Kors

avisa

Østfold


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.